You are on page 1of 41

Beboerundersgelse Fjordparken

2011

Beboerundersgelse Fjordparken

Indholdsfortegnelse
Baggrund .......................................................................................................................... 1 Forml .............................................................................................................................. 1 Metode ............................................................................................................................. 1 Analyse ............................................................................................................................. 2 Tilfredshed .................................................................................................................... 3 Beboere og forventet botid ............................................................................................ 5 Tryghed, kriminalitet, hrvrk og husleje ..................................................................... 6 Naboskab .....................................................................................................................12 Beboerdemokrati ..........................................................................................................14 Beboernes aktivitet i foreninger og frivilligt arbejde udenfor boligomrdet ....................16 Kendskab helhedsplanens medarbejdere.....................................................................18 Helhedsplanens indsatsomrder ..................................................................................19 Forslag til forbedring.....................................................................................................20 Konklusion .......................................................................................................................21

Bilag 1 Statistik sprgeskemaundersgelse i Fjordparken 2011 Voksne Bilag 2 Statistik sprgeskemaundersgelse i Fjordparken 2011 Brn og unge

Udfrt af Adresse

Jakob Bjen, udviklingskonsulent, jbo@lejerbo.dk Gl. Kge Landevej 26, 2500 Valby

Fjordparken

Baggrund
At beboerne er glade for Fjordparken, er afgrende for at kunne finde nye beboere til afdelingen mange r frem i tiden. Afdeling har nogle udfordringer, men det er ogs et sted, hvor der gres meget for at forbedre forholdene for beboerne. I en rkke r har der vret et boligsocialt projekt, der i samarbejde med beboerne har lavet en lang rkke initiativer, der skal gre flere beboere endnu gladere for at bo i Fjordparken. Denne rapport dokumenterer brn og unge samt de voksnes indtryk af Fjordparken, hvad de to grupper finder godt og mindre godt ved afdelingen. Resultaterne skal danne udgangspunkt for en drftelse af effekten af det boligsociale projekt, samt hvad der har vret godt og mindre godt, imens det boligsociale projekt har vret i afdelingen.

Forml
Formlet med undersgelsen er: At dokumentere udviklingen i Fjordparken At skabe en nuanceret billede af tilfredsheden med at bo i afdelingen for bde brn og voksne At danne grundlag for tilbagemelding til helhedsplanens styregruppe og afdelingsbestyrelsen At analysere p omrder, hvor Fjordparken fortsat kan udvikle sig

Metode
Sprgeskemaerne er udviklet af Lejerbos udviklingskonsulent. Skemaerne er omdelt og indsamlet i Fjordparken af helhedsplanens medarbejdere. Alle beboere har bevaret deres anonymitet. Brn og unge: besvarelser 19 o 10 piger, 8 drenge, 1 har ikke besvaret sprgsmlet kn. Aldersfordelingen er fra 6-18 r

Voksne: besvarelser 81 o 47 kvinder, 30 mnd, 4 har ikke besvaret sprgsmlet kn. Aldersfordeling jvnt fordelt fra 19 r til 80 r eller ldre

November 2011

side 1

Fjordparken

Analyse
Analysen er inddelt i rkke underafsnit, hvor svarene fra de voksne frst prsenteres og dernst svarene fra brn og unge. I nogle afsnit er der kun svar fra voksne. Som en hjlp til lseren er: Overskrifterne i afsnittene fra voksne markeret med bl. Overskrifterne i afsnittene fra brn er markeret med grn.

November 2011

side 2

Fjordparken

Tilfredshed
Voksne 2011: Tilfredshed med boligen er fin. 5 ud af 6 (84 %) er tilfredse eller meget tilfredse med deres bolig. Tilfredsheden med boligafdelingen og boligomrdet er lidt lavere men stadig acceptabel. Her er 4 ud af 5 beboere (80 %) tilfredse. Fordi en lignende undersgelse blev foretaget i 2009, er der mulighed for at lave et sammenligningsgrundlag, og p den mde undersge om der er sket ndringer i beboernes tilfredshed med deres bolig og afdeling. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 4% 5% Bolig 2009: Tilfredsheden i afdelingen har ikke ndret sig vsentligt siden sidste undersgelse 2009. Andelen af meget tilfredse og tilfredse beboere er faldet med f procent. Men nr undersgelsen ikke er strre, end den er (undersgelsen fra TV og aviser har ofte flere tusinde besvarelser), s er det vigtigt at fokusere p de overordnede linjer og ikke hnge sig i f procentpoints varians. Desuden er nye beboere flyttet ind, og andre flyttet vk. Den overordnede konklusion for tilfredsheden blandt beboerne i 2009 og 2011 er derfor, at den er identisk. Flest er tilfredse, og f er decideret utilfredse. 12% 5% 2% Afdeling 84% 80%
Meget tilfreds og Tilfreds Hverken eller Utilfreds og Meget utilfreds Ubesvarede og ved ikke.

Tilfredshed 2011

November 2011

side 3

Fjordparken

Brn og unge

Brn og unge i afdelingen er hovedsageligt meget glade for at bo i deres bolig, og der er ingen, der svarer, at de slet ikke er glade.

Tilfredshed Brn og unge 2011


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% Bolig 89%
Meget glad Glad eller kun lidt glad Slet ikke glad Ubesvarede og ved ikke.

Brn og unge har ligeledes hovedsagelig en oplevelse af, at deres forldre er glade for at bo i deres bolig. Brn og unges oplevelse af, om deres forldre er glade for deres bolig, viser sammenhng til de voksnes besvarelser. Brn og unge 84 % er meget glade, se tabel til hjre, og de voksne er 84 % meget tilfredse eller tilfredse deres bolig, se forrige side.

Er din mor/far glad for at bo, hvor I bor? 2011


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bolig 16% 84%
Meget glad Glad eller kun lidt glad Slet ikke glad Ubesvarede og ved ikke.

Brn og unges tilfredshed er i 2011 stort set identisk med undersgelsen fra 2009.

November 2011

side 4

Fjordparken

Beboere og forventet botid


Voksne 2011: Over en femtedel af de voksne beboere (22 %) forventer at flytte vk fra Fjordparken inden for en kort tidshorisont. En fjerdel (24 %) angiver, at de nsker at flytte om 4-9 r og lidt under halvdelen (46 %) nsker at blive boende mere end 10 r. 2009: For to r siden var der lidt frre der kun nskede at bo i Fjordparken i 4-9 r og lidt flere der nskede at bo i mere end 10 r.

Overordnet er der i 2011 blevet flere (10 %), der forventer at bo mellem lang tid (4-9 r) i deres bolig. Frre beboere regner med at bo 0-3 r i deres bolig, hvilket er godt. Men der er ogs frre, som nsker at bo mere end 10 r i deres bolig, hvilket er negativt.

November 2011

side 5

Fjordparken

Tryghed, kriminalitet, hrvrk og husleje


En tidligere undersgelse viser, at beboerne skal opleve hj tryghed, lav kriminalitet og hrvrk samt sammenhng mellem husleje og boligens kvalitet, hvis de skal opfatte et boligomrde som attraktivt.

Top 5 - vigtigst for boligsgende


Til hjre ses en top 5 over de vigtigste ting for de boligsgende i Lejerbos beboerpanel. Disse fem vigtige parametre er undersgt i denne analyse af Fjordparken. Se flgende afsnit og bilag 1 for uddybning af de specifikke tal for Fjordparken.
Tryghed i boligen 96%

Tryghed i boligafdelingen

95%

Ingen hrvrk i boligafdelingen

93%

Ingen kriminalitet i boligafdelingen Sammenhng ml. husleje og boligens kvalitet 75% 80%

92%

92% 85% 90% 95% 100%

November 2011

side 6

Fjordparken

Tryghed Voksne

Tryghed 2011
Er dit boligomrde et trygt sted for brn at bo? Jeg fler mig tryg, nr jeg frdes i min afdeling Jeg fler mig tryg i min bolig
0%
I hj og Nogen grad Hverken eller

71%

12% 7% 9%

84%

5% 11%

85%

4% 8% 2%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I mindre grad og Slet ikke Ubesvarede og Ved ikke.

Generelt vurderer de voksne beboerne, at de fler sig trygge i deres bolig og i afdelingen i nogen eller hj grad. Dog er der ogs 16 %, der ikke fler sig tryg i afdelingen. Der kun 71 % der mener, at omrdet i hj eller nogen grad er et trygt sted for brn at vokse op. I nste tabel ses sammenligneligt data fra 2009.

Tryghed 2009
Er dit boligomrde et trygt sted for brn at bo? Jeg fler mig tryg, nr jeg frdes i min afdeling Jeg fler mig tryg i min bolig
0%
I hj og Nogen grad Hverken eller

65% 86% 91%

17%

5% 14% 6% 6% 2% 6%3% 1%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I mindre grad og Slet ikke Ubesvarede og Ved ikke.

Voksne beboeres vurdering af trygheden fra 2009 ser ud til at flge det samme mnster, hvor trygheden er strst i boligen og mindst for brnene. Forskellen i de forskellige tryghedsparametre er strre i 2009, men det peger ikke p nogen tydelig tendens, og man kan derfor ikke konkludere, at beboerne fler sig mindre eller mere trygge nu end for to r siden.

November 2011

side 7

Fjordparken

Brn og unge Flgende faktorer er der spurgt ind til, for at undersge brn og unges flelse af tryghed.

Leger du tit udenfor, hvor du bor?


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 32% 58% ja, tit

M du lege alene udenfor, hvor du bor?


5% 11% Ja Nej Ubesvaret

ja, nogle gange Nej, ikke s tit Nej, aldrig Ubesvaret 84%

Af ovenstende tabel fremgr det, at 91 % af brn og unge i afdelingen tit eller nogle gange leger udenfor, samt at der er 11 % der aldrig leger udenfor. Tilsvarende er der 11 %, der ikke m lege undenfor i afdelingen alene. Besvarelserne varierer ikke vsentligt fra 2009.

November 2011

side 8

Fjordparken

Kriminalitet og Hrvrk Voksne

Kriminalitet og hrvrk 2011


Hrvrk er et problem i mit boligomrde Kriminalitet er et problem i mit boligomrde
0% I hj og Nogen grad 21% 24% 78% 73% 1% 4%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ubesvarede og Ved ikke.

I mindre grad og Slet ikke

En femtedel af beboerne (21 %) oplever problemer med hrvrk i boligomrdet i nogen eller hj grad. Nsten en fjerdel (24 %) oplever problemer med kriminalitet i boligomrdet. Der er alts udfordringer med bde kriminalitet og hrvrk i afdelingen, nr s mange oplever det, i nogen eller hj grad. Nedenfor er tallene fra beboernes vurdering i 2009.

Kriminalitet og hrvrk 2009


Hrvrk er et problem i mit boligomrde Kriminalitet er et problem i mit boligomrde
0%
I hj og Nogen grad

35% 27%

61% 67%

3% 6%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hverken eller Ubesvarede og Ved ikke.

Det er positivt for Fjordparken, at beboerne oplever, at der nu er en lavere grad af hrvrk, (14 %) mindre, samt lidt lavere grad af kriminalitet.

November 2011

side 9

Fjordparken

Brn og unge Hovedparten er brn og unge i undersgelsen (58 %), har aldrig oplevet at f stjlet noget i afdelingen. Men det er desvrre ogs nsten hver tredje (31 %), der nogle gange eller tit har oplevet at f stjlet noget. Det ser ogs ud til at situationen er forvrret i forhold til 2009, hvor hele 85 % aldrig oplevede at f stjlet noget.

Har du fet stjlet noget, hvor du bor?


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 11% 26% 58% Nej, aldrig Nej, ikke s tit Ja, nogle gange Ja, tit Ubesvaret

Har du fet stjlet noget, hvor du bor? 2009


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 8% 85% Nej, ikke s tit Ja, nogle gange Ja, tit Ubesvaret Nej, aldrig

November 2011

side 10

Fjordparken

Konkurrencesituationen Voksne Nsten alle voksne beboer mener, at de bor tt p gode muligheder for offentlig transport, samt at de bor tt p faciliteter som indkb, institutioner mm. De fleste beboere (85 %) mener ogs, at deres lejlighed er attraktiv. Derimod mener kun 56 % af beboerne, at deres husleje er rimelig, og kun halvdelen af beboerne (51 %) mener, de ville have svrt ved at finde en tilsvarende bolig i nromrdet. .

Konkurrencesituation
Der er gode muligheder for offentlig transport tt p min bolig Jeg bor tt p gode faciliteter som indkb, institutioner, foreninger/klubber m.m. Min lejlighed er attraktiv Min husleje er rimelig ift. vrige lejeml Jeg har svrt ved at find en tilsvarende bolig i nromrdet
0%
I hj og Nogen grad Hverken eller

94% 91% 85% 56% 51% 20% 40% 17% 19% 60%

1% 5% 4% 4% 1% 2% 6% 6% 20% 19% 80% 6% 11% 100%

I mindre grad og Slet ikke

Ubesvarede og Ved ikke.

November 2011

side 11

Fjordparken

Naboskab
Voksne Denne tabel viser, hvem de voksne beboere i Fjordparken mener, at der skal vre plads til i afdelingen, og hvem beboerne helst ikke vil bo sammen med..

Synes du, at det er i orden, at der i dit boligomrder bor beboere


Som er psykisk syge? Med en anden religion end dig selv? Som er narkomaner? Med mange brn? Som er alkoholikere? Med en anden nationalitet end dig selv? Som er gamle? Med kriminel fortid? Med en anden politisk overbevisning end dig selv?
52% 94% 44% 88% 94% 43% 21% 75% 56% 48% 90% 78% 22% 52% 9%
1%

4%

1%

12% 6%
5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, helt sikkert og I nogen grad

I mindre grad og Nej, slet ikke

Ubesvarede og Ved ikke.

De, som Fjordparkens beboere helst vil bo i boligafdelingen med, og som man helst ikke vil bo sammen med, er identisk med i r 2011 med undersgelsen fra 2009. Top fire som medbeboere 1. Anden politisk overbevisning 2. Gamle 3. Anden religion 4. Anden nationalitet Bund fire som medbeboere 5. Kriminel fortid 6. Psykisk syge 7. Alkoholikere 8. Narkomaner

November 2011

side 12

Fjordparken

Brn og unge Brnenes vurdering af naboskab er mlt ved at sprge til, om alle m vre med, nr de leger, og om der er drilleri.

Brn og unge giver en meget positivt tilbagemelding p sprgsmlet, om alle m vre med, nr brnene leger. Der er ingen, der svarer, at det ikke s tit eller aldrig er tilfldet, at alle m vre med. Det er det samme, der gr sig gldende i 2009, og der er derfor ingen betydelig forskel p de to undersgelser.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

M alle vre med, nr brnene leger, hvor du bor?


ja, altid 63% ja, nogle gange Nej, ikke s tit Nej, aldrig 37% Ubesvaret

Det ser ogs positivt ud, nr man ser p, hvor meget drilleri der er i afdelingen. 75 % mener, at der kun er lidt eller slet intet drilleri. Dog er der ogs en fjerdedel (26 %), der oplever, at der er noget drilleri.

I forhold til 2009, ser det ud til, at der er flere brn og unge, der oplever drilleri nu.

Er der meget drilleri, hvor du bor?


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 32% 42% Nej, slet ikke Nej, kun lidt Ja, noget Ja, meget Ubesvaret

Er der meget drilleri, hvor du bor? 2009


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 69% Nej, slet ikke Nej, kun lidt Ja, noget Ja, meget Ubesvaret

November 2011

side 13

Fjordparken

Beboerdemokrati
Voksne Kendskabet til afdelingsbestyrelsens opgaver er nste det samme nu som i 2009. Lidt flere mener i hj grad, de kender til opgaverne, hvilket er godt, men desvrre er der ogs lidt flere, der slet ikke kender til opgaverne. Information om bestyrelsesarbejdet og beboerdemokratiet er en evig proces, fordi nye beboere hele tiden kommer til.

Kendskabet til medlemmerne i bestyrelsen har ikke ndret sig. Flere beboere kender alle medlemmer, men der er ogs flere, som ikke kender nogen medlemmer.

Det er positivt, at flere beboere gtter rigtigt p sprgsmlet om, hvem der bestemmer over budgettet: Beboerne. I 2011 23 % rigtige besvarelser, i 2009 var det 13 %.

November 2011

side 14

Fjordparken

Langt hovedparten af beboerne (73%) har lyst til at deltage i boligomrdets aktiviteter en gang i mellem. Derudover er der en ud af fem (20%) der slet ikke har lyst og 7 % der har lyst hver gang.

Lyst til at deltage i boligomrdets aktiviteter 20% 7%


Ja, hver gang En gang imellem Nej, slet ikke Ubesvaret

73%

Som det ses, er der ikke en overvldende positiv tilbagemelding p sprgsmlet omkring lysten til at arrangere aktiviteter i boligomrdet. Faktisk er der kun 2 % der svarer at de har lyst hver gang, mens flertallet (62%) slet ikke har lyst. 31 % svarer at de har lyst engang imellem, men her er sprgsmlet igen, hvor meget der ligger i en gang imellem.

Deltager i flles aktiviteter i boligomrdet 2% 26% 46%


Hver gang og de fleste gange Enkelte gange Sjldent og Meget sjldent/Slet ikke Ubesvaret

26%

Her er der ligeledes spurgt ind til deltagelsen i flles aktiviteter i boligomrdet, men denne gang bliver der ikke spurgt til lysten til at deltage, men til den faktiske deltagelse. Det er desvrre et yderligere negativt billede, der tegner sig, hvor halvdelen af beboerne sjldent eller slet ikke deltager, mens cirka en ud af fire deltager hver gang eller de fleste gange.

Lyst til at arrangere aktiviteter i boligomrdet 5%2% 31%


Ja, hver gang En gang imellem Nej, slet ikke Ubesvaret

62%

November 2011

side 15

Fjordparken

Beboernes aktivitet i foreninger og frivilligt arbejde udenfor boligomrdet


Voksne De voksne beboeres sociale engagement er en vigtig faktor, nr man nsker at undersge en dynamisk beboergruppe og et aktivt beboerdemokrati. I det flgende er der undersgt, hvor stor en gruppe af beboerne, der meget sjldent eller aldrig deltager i frivilligt arbejde udenfor boligomrdet, og om beboerne er medlem af foreninger udenfor boligomrdet. Til sidst undersges desuden, om der er sammenfald mellem de to grupper. Dermed fr vi en fornemmelse for strrelsen af den gruppe beboere, der ikke engagerer sig, og er isolerede for omverdenen. Andelen af beboere der meget sjldent eller aldrig har deltaget i frivilligt arbejde udenfor boligomrdet udgr 43 %, i 2009 var den tilsvarende andel 49 %. Begge dele er relativt hjt og tt p halvdelen af beboerne. Andelen af beboere, der ikke er medlem af nogle foreninger udenfor boligomrdet, er 33 %, i 2009 var samme andel en del hjere nemlig 47 %. Det ser alts ud til, at lidt flere beboere er blevet medlemmer af foreninger uden for afdelingen. Nr man sammenholder de to besvarelser, danner der sig et klart billede af, at en stor andel (49 %) af dem, der ikke deltager i frivilligt arbejde heller ikke er medlemmer af foreninger. Derimod er de fleste af dem, der tit eller meget tit deltager i frivilligt arbejde medlemmer af mindst en forening (hhv. 93 % og 83 %). Det er alts en meget stor gruppe af beboerne, der hverken deltager i frivilligt arbejde eller er medlemmer i foreninger udenfor boligomrdet. Det er dog ikke forskelligt fra andre sammenlignelige undersgelser i andre af Lejerbos afdelinger. Frivilligt arbejde uden for boligomrdet
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Ubesvarede Deltager ikke i frivilligt arbejde Deltager i frivilligt arbejde

52%

43%

5%

November 2011

side 16

Fjordparken

Brn og unge

Det er positivt, at tre ud af fire brn og unge mindst en gang om ugen gr til nogle aktiviteter efter skoletid. Det virker ogs til at vre en forbedring i forhold til 2009, hvor 38 % ikke gr til noget efter skoletid.

Gr brn og unge til noget efter skoletid (sport. gymnastik, musik eller andre ting)
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38% 26% 15% 37% 38% 26%

8%

11%

1 gang om ugen 2 gange om ugen

3 gange eller flere gange om ugen? 2011

Nej

2009

Alle brn og unge har mange eller nogle venner, som ikke bor i boligomrdet. Der er ikke nogen nvnevrdig forskel i forhold til 2009.

Har brn og unge venner, som ikke bor, hvor de bor


90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, mange Ja, nogle stykker 2009 23% 21% 0% 0% ja, en enkelt 2011 0% 0% Nej, ingen 77% 79%

November 2011

side 17

Fjordparken

Kendskab helhedsplanens medarbejdere


Voksne

5%

48 %

26 %

4%

(OBS mulighed for flere afkrydsninger. Ubesvarede 37 %)

Fleste voksne beboere kender Allan, men han har ogs vret lngere tid i projektet end Charlotte.

Brn og unge Brn og unges kendskab til de boligsociale medarbejdere. Fleste brn og unge kender Charlotte.

0%

26 %

63 %

0%

(OBS mulighed for flere afkrydsninger. Ubesvarede 37 %)

November 2011

side 18

Fjordparken

Helhedsplanens indsatsomrder
Voksne De fleste voksne mener, at indsatsen i forhold til helhedsplanens tre indsatsomrder er tilpas. Fleste peger dog p, at der skal vre en strre indsats i forhold til at styrke konkurrenceevne og attraktionsvrdi.

Prioritering af indsatsomrder i den boligsociale helhedsplan


Lave gode mde- og opholdssteder for beboerne

23%

63%

6% 7%

Arbejde med brn og unge

28%

56%

7% 9%

Skyrke Fjordparkens konkurrenceevne og attrakttionsvrdi, s flere fr lyst til at bo i afdelingen


0%
Strre indsats Tilpas indsats

36%

52%

4% 9%

20%
Mindre indsats

40%

60%

80%

100%

Ubesvarede

Fordelingen i overnstende tabel er stort set identisk med undersgelsen fra 2009. Alts ingen vsentlige ndringer.

November 2011

side 19

Fjordparken

Forslag til forbedringer

Brn og unge
bent hele sommerferien I biografen, nyt bord, nye blyanter/tuscher, ny computer, nye perler, kun for klubben. At klubben er ben flere aftener. Ny pc Strre ml Klubben skal vre ben lngere. Sjovere legeplads Basketball ml Ja, jeg ville nske, at klubben var ben lidt oftere. Ingen alkoholikere eller store fucking bulldogs. - Ny vippe - At klubben har bent 3 gange om ugen I biografen - Gr klubberne strre - Flere aktiviteter - Byg en svmmehal - Strre fodboldbane Klubben skal vre ben flere gange om ugen. Jeg nsker, at klubben havde bent lidt mere. Og at klubben lavede lidt mere kreativt. Flere butikker.

Voksne opsummering (se alle besvarelser bilag 1)


Respekt for og overholdelse af husorden og generelt for afdelingen For meget trk i boligerne, srligt ved dre For mange beboere sviner indendrs p fllesomrder (elevator, gange og opgange) Mere tryghed i arkaden

Se alle beboernes forslag i bilag 1 og 2.

November 2011

side 20

Fjordparken

Konklusion
Tilfredshed: Den overordnede konklusion for tilfredsheden blandt beboerne er, at flest er tilfredse, og f er decideret utilfredse. For brnenes vedkomne er der ingen direkte negative besvarelser, de svarer alts hovedsageligt, at bde de og deres forldre er meget glade for at bo, hvor de bor. Der er ingen betydelig forskel mellem tilfredsheden i 2009 og 2011.

Botid: Den forventede botid rummer et alvorligt problem for afdelingen, da en stor gruppe beboere (22 %) forventer at flytte fra afdelingen indenfor en trerig periode. Det er dog en forbedring i forhold til 2009, hvor 27 % forventede at flytte indenfor tre r. Heldigvis forventer cirka halvdelen (46 %) af beboerne ogs at blive boende i mindst ti r, hvilket er godt, selvom denne gruppe er mindre end i 2009.

Tryghed, kriminalitet, hrvrk og husleje: Generelt vurderer de voksne beboerne, at de fler sig trygge i deres bolig og i afdelingen i nogen eller hj grad. Der er ingen tydelig tendens, der adskiller besvarelsen i 2011 med besvarelsen i 2009. Hovedparten af brn og unge m lege alene udenfor i afdelingen, og gr det ogs. Omkring en fjerdel af beboere oplever problemer med hrvrk og kriminalitet i boligomrdet i nogen eller hj grad, hvilket er for mange. Dog ses der en tydelig forbedring i forhold til 2009, s det ser ud til, at det gr den rigtige vej. Lidt omvendt ser det dog ud for brn og unge, hvor tendens er get i retningen af, at flere oplever, at f stjlet noget i boligomrdet. De voksne beboere mener, at afdelingen er godt beliggende, men mange mener ikke der er sammenhng mellem kvalitet og husleje samt, at de vil have let ved at finde en tilsvarende bolig, og der er drligt for konkurrencesituationen.

Naboskab: I undersgelsen 2011 og 2009 er der blandt de voksne beboere udbredt enighed om, at de grupper af beboere, man mindst nsker at bo sammen med, er personer med en kriminel fortid, psykisk syge, narkomaner og alkoholikere. Brn og unge vurderer, at alle brn gerne m vre med, nr de leger i afdelingen, hvilket er meget positivt. Desvrre ser det ud til, at mngden af drilleri er steget fra 2009 til 2011.

Beboerdemokrati og aktiviteter: Det ser ud til, at mange beboere ikke har lyst til at deltage i aktiviteter, og endnu svrere er det at f beboerne til at arrangere aktiviteter i boligomrdet. 43 % af de voksne beboere deltager ikke i frivilligt arbejde udenfor boligomrdet og 33 % er ikke medlem af en forening udenfor boligomrdet. Antallet af beboere der er medlem af en forening er steget i forhold til 2009, hvilket er rigtig godt, da det kan vre en indikator p en mere aktiv beboergruppe. Der er stadig en stor gruppe beboere, der hverken deltager i frivilligt arbejde eller er
November 2011 side 21

Fjordparken

medlem af en forening udenfor boligomrdet. Det er dog ikke forskelligt fra andre sammenlignelige undersgelser i andre af Lejerbos afdelinger. Det er positivt, at flere brn gr til aktiviteter efter skoletid nu end i 2009. Kendskabet til afdelingsbestyrelsens opgaver og medlemmer er samlet set ikke blevet strre siden 2009. Det er dog positivt, at 10 % flere mener, at beboerne bestemmer over budgettet

Kendskab til helhedsplanens medarbejdere: Kendskabet til Allan er blevet strre blandt de voksne beboere, hvilket er godt. Charlotte var ikke ansat i helhedsplanen under sidste undersgelse i 2009. 63 % af brnene kender Charlotte og 26 % af de voksne.

Helhedsplanens indsatsomrder: De fleste voksne mener, at indsatsen i forhold til helhedsplanens tre indsatsomrder er tilpas. Fleste peger dog p, at der skal vre en strre indsats i forhold til at styrke konkurrenceevne og attraktionsvrdi, hvilket ikke har ndret sig vsentligt fra undersgelsen i 2009.

November 2011

side 22

Fjordparken

Bilag 1 Statistik sprgeskemaundersgelse i Fjordparken 2011 - Voksne

1 Hvor mange r har du boet i din nuvrende bolig?

Abs. Pct. 30 19 9 22 37 % 23 % 11% 27%

1-2 r 3-5 r 6-10 r Mere end 10 r Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

1 81

1%

2 Kn

Abs. Pct. 47 30 58% 37%

Kvinde Mand Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

4 81

5%

3 Alder

Abs. Pct. 0 18 21 25 6 0% 22% 26% 31% 7%

0-18 19-35 36-60 61-80 80 eller ldre Ubesvaret

11

14%

November 2011

Fjordparken

Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

81

4 Hvor mange hjemmeboende brn har du?

Abs. Pct. 71 6 1 2 1 0 0 88% 7% 1% 2% 1% 0% 0%

Ingen 1 2 3 4 5 6 eller flere Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 81

0%

5 Er du?

Abs. Pct. 22 0 6 8 37 8 27% 0% 7% 10% 46% 10%

I arbejde som ln modtager I arbejde som selvstndig Under uddannelse Ledig Pensionist/p efterln Andet Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning

0 81

0%

November 2011

Fjordparken

Sprgsmlstype: Kun t svar

6 Har du en anden baggrund end dansk?

Abs. Pct. 12 69 15% 85%

Ja Nej Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 81

0%

7 Har en eller begge dine forldre en anden baggrund end dansk

Abs. Pct. 13 65 16% 80%

Ja Nej Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

3 81

4%

Tilfreds

8 Hvor tilfreds er du alt i alt med?

Hverken eller

Utilfreds

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Din bolig Din boligafdeling og boligomrde Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar 68 65 84% 80% 6 10 7% 12% 3 4 4% 5% 4 2 5% 2% 81 81

9 Hvor mange r forventer du at bo i din nuvrende bolig?

Abs. Pct. 5 6%

Under 1 r

November 2011

Fjordparken

1-3 r 4-6 r 7-9 r Mere end 10 r Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

13 14 6 37

16% 17% 7% 46%

6 81

7%

10 I hvilken grad er du enig i flgene udsagn?

I hj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Min lejlighed er attraktiv Min husleje er rimelig i forhold til vrige lejeml Jeg har svrt ved at finde en tilsvarende bolig i nromrdet Der er gode muligheder for offentlig transport tt p min bolig Jeg bor tt p gode faciliteter som indkb, institutioner, foreninger/klubber m.m. Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar 46 57% 23 28% 5 6% 1 1% 4 5%

Abs. Pct. Basis 2 2% 81

23

28%

23

28%

14

17%

11%

9%

6%

81

28

35%

13

16%

15

19%

7%

10

12%

11%

81

65

80%

11

14%

4%

1%

0%

1%

81

57

70%

17

21%

4%

4%

0%

1%

81

11 Synes du, at dit boligomrde er et sted, hvor:

Ja, i hj grad

Ja, i nogen grad

Nej, kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis brn og unge har det godt sammen? unge og voksne har det godt sammen? voksne har det godt sammen? 37 30 32 46% 37% 40% 31 35 36 38% 43% 44% 3 7 7 4% 9% 9% 0 1 2 0% 1% 2% 10 8 4 12% 10% 5% 81 81 81

November 2011

Fjordparken

beboere med forskellig etnisk baggrund har det godt sammen? beboerne er gode til at vise benhed over for nye beboere? Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

25

31%

34

42%

13

16%

2%

9%

81

23

28%

35

43%

13

16%

9%

4%

81

12 Kender du de boligsociale medarbejdere i din afdeling?

Abs. Pct. 4 39 21 3 5% 48% 26% 4%

1 2 3 4 Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Gerne flere svar

30

37% 81

13 Tryghed

Meget tryg

Tryg

Hverken eller

Utryg

Meget utryg

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Er du tryg ved at bo i dit boligomrde? Er du tryg ved at frdes alene i dit boligomrde? Er dit boligomrde et trygt sted for brn at bo? Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar 33 41% 36 44% 3 4% 6 7% 1 1% 2 2% 81

31

38%

37

46%

5%

7%

4%

0%

81

23

28%

35

43%

10

12%

5%

2%

9%

81

14 I hvilken grad er du enig i flgende udsagn?

I hj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct.

Abs. Pct. Basis

November 2011

Fjordparken

Kriminalitet er et problem i mit boligomrde Hrvrk er et problem i mit boligomrde Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

11 7

14% 9%

8 10

10% 12%

30 38

37% 47%

29 25

36% 31%

3 1

4% 1%

81 81

15 Hvor tit deltager du i flles aktiviteter i boligomrdet? (fester, beboermder, flles opgaver, afdelingsmder og lign.)

Abs. Pct.

Hver gang De fleste gange Enkelte gange Sjldent Meget sjldent/aldrig Den slags aktiviteter er der ikke i mit boligomrde Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

7 14 21 11 26 2

9% 17% 26% 14% 32% 2%

0 81

0%

16 Har du lyst til at:

Ja, hver gang

En gang imellem

Nej, slet ikke

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. deltage aktivt i de ting, der sker i dit boligomrde? vre med til at arrangere aktiviteter for beboere i dit boligomrde? Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar 6 2 7% 2% 59 25 73% 31% 16 50 20% 62%

Abs. Pct. Basis 0 4 0% 5% 81 81

17 Hvor tit deltager du i frivilligt arbejde udenfor dit boligomrde? (fx sport, spejder, indsamlinger, foreninger eller andet)

Abs. Pct.

Meget tit

7%

November 2011

Fjordparken

Tit Sjldent Meget sjldent/aldrig Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

15 21 35

19% 26% 43%

4 81

5%

18 Hvor mange foreninger uden for dit boligomrde er du medlem af? (fx klubber, sport, spejder, politik, hjlpeorganisationer, milj, m.v.)

Abs. Pct.

Ingen 1 2 3 4 5 eller flere Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

27 26 17 8 2 1

33% 32% 21% 10% 2% 1%

0 81

0%

Mange

En del

19 Personer uden for dit boligomrde

Nogle enkelte

Ingen

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Hvor mange personer, som du ikke er i familie med, har du besgt eller haft besg af inden for de sidste 12 mneder? Hvor mange personer, som du er i familie med, har du besgt eller haft besg af inden for de sidste 12 mneder? Vandret procentberegning

17

21%

32

40%

29

36%

4%

0%

81

28

35%

28

35%

21

26%

5%

0%

81

November 2011

Fjordparken

Sprgsmlstype: Kun t svar

20 Ved du, hvad afdelingsbestyrelsens opgaver er?

Abs. Pct. 18 34 17 12 22% 42% 21% 15%

Ja, i hj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 81

0%

21 Hvor mange medlemmer af bestyrelsen i din afdeling kender du?

Abs. Pct. 18 21 15 27 22% 26% 19% 33%

De fleste eller alle Nogle stykker En enkelt Ingen Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 81

0%

22 Hvem bestemmer over budgettet i din boligafdeling, tror du?

Abs. Pct. 2 30 19 23 2% 37% 23% 28%

Varmemester Lejerbo Beboerne Bestyrelsen

November 2011

Fjordparken

Andre Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

1%

6 81

7%

23 Synes du, at det er i orden, at der i dit boligomrde bor beboere:

Ja, helt sikkert

I nogen grad

I mindre grad

Nej, slet ikke

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Med en anden politisk overbevisning end dig selv? Med kriminel fortid? Som er gamle? Med en anden nationalitet end dig selv? Som er alkoholikere? Med mange brn? Som er narkomaner? Med en anden religion end dig selv? Som er psykisk syge? Vandret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar 71 11 71 55 11 32 4 60 13 88% 14% 88% 68% 14% 40% 5% 74% 16% 5 31 5 16 24 28 13 13 26 6% 38% 6% 20% 30% 35% 16% 16% 32% 3 19 4 9 25 10 18 6 25 4% 23% 5% 11% 31% 12% 22% 7% 31% 2 16 1 1 20 8 45 2 17 2% 20% 1% 1% 25% 10% 56% 2% 21%

Abs. Pct. Basis 0 4 0 0 1 3 1 0 0 0% 5% 0% 0% 1% 4% 1% 0% 0% 81 81 81 81 81 81 81 81 81

24 Hvordan synes du, at arbejdet med beboerne i din afdeling skal prioriteres?

Strre indsats

Tilpas indsats

Mindre indsats

Ubs.

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Styrke Fjordparkens konkurrenceevne og attraktionsvrdi, s flere fr lyst til at bo i afdelingen Arbejde med brn og unge Lave gode mde- og opholdssteder for beboerne Vandret procentberegning

29

36%

42

52%

4%

9%

81

23 19

28% 23%

45 51

56% 63%

6 5

7% 6%

7 6

9% 7%

81 81

November 2011

Fjordparken

Sprgsmlstype: Kun t svar

Udfrt af: Jakob Bjen (jakob) Virksomhedsnavn: Lejerbo Antal besvarelser: 81 Udfrelsestidspunkt: 21-11-2011 10:07:41

November 2011

Fjordparken

Bilag 2 Statistik sprgeskemaundersgelse i Fjordparken 2011 Brn og unge


Vi kan gre det bedre sammen Fjordparken - brn og unge 2011

1 Er du pige eller dreng?

Abs. Pct. 10 8 53% 42%

Pige Dreng Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

1 19

5%

2 Hvad er din alder

Abs. Pct. 0 5 11 1 0 0% 26% 58% 5% 0%

0-5 6-11 12-15 16-18 19 eller ldre Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

11% 19

3 Er du glad for at bo, hvor du bor?

Abs. Pct. 17 2 0 89% 11% 0%

Meget glad Glad eller kun lidt glad Slet ikke glad Ubesvaret

0%

November 2011

Fjordparken

Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

19

4 Er din mor/far glad for at bo, hvor I bor?

Abs. Pct. 16 3 0 84% 16% 0%

Meget glad Glad eller kun lidt glad Slet ikke glad Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 19

0%

5 Har du gode venner, som ogs bor, hvor du bor?

Abs. Pct. 13 6 0 0 68% 32% 0% 0%

Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 19

0%

6 Er du og dine venner, som bor, hvor du bor, nogle gange hjemme hos hinanden?

Abs. Pct. 9 9 1 47% 47% 5%

Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke s tit

November 2011

Fjordparken

Nej, aldrig Ubesvaret


Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0%

0 19

0%

7 M alle vre med, nr brnene leger, hvor du bor?

Abs. Pct. 12 7 0 0 63% 37% 0% 0%

Ja, altid Ja, nogen gange Nej, ikke s tit Nej, aldrig Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 19

0%

8 Er der meget drilleri, hvor du bor?

Abs. Pct. 0 5 6 8 0% 26% 32% 42%

Ja, meget Ja, noget Nej, kun lidt Nej, slet ikke Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 19

0%

9 Bor der nogle voksne, hvor du bor, som kan hjlpe dig, hvis dine forldre ikke er hjemme?

Abs. Pct.

November 2011

Fjordparken

Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

8 6 2 3

42% 32% 11% 16%

0 19

0%

10 Kender du eller har du set personerne p billedet?

Abs. Pct. 0 5 12 0 0% 26% 63% 0%

1 2 3 4 Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Gerne flere svar

37% 19

11 Gr du til noget efter skoletid (sport. gymnastik, musik eller andre ting)?

Abs. Pct. 2 5 7 5 11% 26% 37% 26%

1 gang om ugen 2 gange om ugen 3 gange eller flere gange om ugen? Nej Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning

0 19

0%

November 2011

Fjordparken

Sprgsmlstype: Kun t svar

12 Har du gode venner, som ikke bor, hvor du bor?

Abs. Pct. 15 4 0 0 79% 21% 0% 0%

Ja, mange Ja, nogle stykker ja, en enkelt Nej, ingen Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 19

0%

13 Er der en god legeplads, hvor du bor?

Abs. Pct. 15 2 79% 11%

Ja Nej Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

11% 19

14 Leger du tit udenfor, hvor du bor?

Abs. Pct. 11 6 0 2 58% 32% 0% 11%

Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke s tit Nej, aldrig Ubesvaret
Basis

0 19

0%

November 2011

Fjordparken

Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

15 M du lege alene udenfor, hvor du bor?

Abs. Pct. 16 2 84% 11%

Ja Nej Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

1 19

5%

16 Har du fet stjlet noget, hvor du bor?

Abs. Pct. 1 5 2 11 5% 26% 11% 58%

Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke s tit Nej, aldrig Ubesvaret
Basis Lodret procentberegning Sprgsmlstype: Kun t svar

0 19

0%

Udfrt af: Jakob Bjen (jakob) Virksomhedsnavn: Lejerbo Antal besvarelser: 19 Udfrelsestidspunkt: 21-11-2011 09:45:08 Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet.

November 2011

Fjordparken

November 2011