You are on page 1of 4

Número

Envío postal sen enderezo

11. Época 1ª / Nadal de 2011

GRAZAS!!! 345 millóns de agradecementos, bicos e sorrisos. O nacionalismo de esquerdas de Sober mantivo os seus dous concelleiros e a súa porcentaxe, obtendo o 18,26 % dos votos, un chisco máis que no 2007. Parabéns aos demais candidatos ás eleccións. Seguimos no combate.
* Consulta os resultados detallados das municipais na Rede en www.benegasober.blogspot.com/seach/label/ MUNICIPAIS 2011

BNG

mantense en Sober,

subindo en porcentaxe. PP perde un concelleiro e o 11% dos votos.
Cunha altísima participación, o PP perdeu un concelleiro, quedando con 7 (59,50%), o BNG mantivo os 2 concelleiros (18,26%), subindo en porcentaxe, e o PSOE subiu, acadando 2 concelleiros (21,39%). Así, Sober foi o único concello da zona no que baixou o PP. O PP baixou en todas as mesas, manténdose en Rosende (que este ano inclúe Millán), Bolmente (que incorpora Figueiroá) e Doade (que incorpora Brosmos), cunha gran baixada en Anllo, Neiras e Sober (hai que ter en conta que nesta mesa votaban antes os residentes no exterior). O PP só se mantén en mesas nas que aumentaron as parroquias a votar. O PSOE sube en todas as mesas menos en Canaval, onde se mantén, coas maiores subidas en Anllo, Lobios, Bolmente e Doade. O BNG sube en Neiras e Bolmente e só baixa en Anllo e Rosende, manténdose no resto das mesas. Aínda que o PP segue a ser a forza máis votada en todas as mesas, perde a maioría absoluta na mesa de Canaval (onde PSOE e BNG suman 17 votos máis cá o PP). PSOE e BNG acurtan distancias co PP en todas as mesas, sobre todo en Bolmente (a 30 votos do PP) e Anllo (a 25 votos do PP).

Plenos ordinarios: último xoves de cada mes impar. Acudide! Animamos a toda a xente de Sober a acudir aos plenos, que son públicos, para coñecer de primeira man a actuación dos representantes políticos. As sesións ordinarias serán os últimos xoves de cada mes impar: nos meses de novembro, xaneiro e marzo ás 19:00 horas; nos meses de maio, xullo e setembro ás 21:00 horas.

Contido:

Con lotaría do Nadal!

* O BNG demanda melloras no proxecto do miradoiro da Cividade (p. 2). * Informamos sobre a organización do Concello de Sober (p. 2). * O PP rexeitou o Consello Sectorial da Auga que pedimos para arranxar os problemas de saneamento e abastecemento (p. 3). * Demandas das parroquias (p.3). * Actualización de taxas e impostos (p. 4).

www.benegasober.blogspot.com benegasober@hotmail.com

O BNG demanda melloras no proxecto do miradoiro da Cividade, en Bolmente, coma que se arranxen as pistas de acceso aos miradoiros.
En xullo deste ano, toda a Corporación votamos a favor de por a disposición os terreos da zona da Cividade, en Bolmente, para a construción dun miradoiro vangardista sobre o canón do Sil. O BNG, que está a favor desta obra, demandou que se tiveran en conta as seguintes consideracións: 1) Que se cambie o nome aséptico e incorrecto de “Cotarro I” polo de Miradoiro da Cividade. 2) Que na área de paneis informativos prevista no proxecto se inclúan informacións sobre o entorno, tanto paisaxístico, como histórico (o castro da Cividade, o Cotarro das Rodas…) e humano (o traballo na ribeira…), tendo en conta para a súa elaboración a opinión das xentes da parroquia e das asociacións da zona. 3) Que a información dos paneis informativos esté en galego, ademais de en castelán e inglés. 4) Que se acondicione e manteña limpo un camiño de acceso a pé ao Castro da Cividade e que se incorpore un panel simple explicativo sobre o castro. 5) Que, unha vez adxudicada a obra, se se produce rebaixa no orzamento plantexado, os cartos “sobrantes” se invirtan en obras de interese veciñal na parroquia de Bolmente, particularmente, que se arranxen as pistas de acceso.

O BNG informa sobre a organización do Concello.
ADICACIÓN EXCLUSIVA ALCALDÍA 32.812,5 € brutos ao ano, a distribuír en 14 pagas (= 2.343,75 €/mes + 2 pagas extra; 1700 € líquidos/mes). A voceira do BNG, Paula Vázquez Verao, basou a súa abstención en protesta polas medidas de recurtes sociais e polo modelo sociopolítico que impulsará, se goberna no Estado, o PP. Sober é un Concello que precisa a adicación exclusiva da alcaldía e entendemos a necesidade de equiparar, máis ou menos, o soldo da alcaldía co salario percibido polo traballo pola persoa en cuestión, pero tamén hai que adaptar este salario á situación xeral das contas do municipio e ao contexto de crise e lembrar que hai políticos e políticas que adican tempo persoal á sociedade sen retribución a cambio. O BNG de Sober poríase un salario máis baixo, aínda que recoñecemos que é un salario similar ao de outros concellos parecidos pero, dentro duns anos, coas políticas de recurtes sociais que o estado aplicará – goberne o PSOE ou PP -, en virtude da reforma da Constitución que limita o déficit público ao mínimo e que prioriza o pago da débeda bancaria e coa falta de medidas para cambiar o modelo económico capitalista en estado terminal, fará que camiñemos cara unha sociedade empobrecida, na que ter un salario de 1700 € ao mes será un soño inalcalzábel por moita xente. Non podemos igualarnos por baixo, pero cando os grandes partidos políticos están pedindo á xente do común sacrifisacrificios deberían dar exemplo, se é que sinceiramente pensaran que rebaixando salarios e prestacións sociais se sae da crise, cousa que é totalmente falsa. O soldo razoábel para un alcalde tamén o é para calquera asalariado, funcionaria ou autónomo, aos que se lles están recurtando salarios e prestacións sociais. DIETAS A Alcaldía propuxo 0,30 € por km, 100 €por asistencia a Xuntas de Goberno, 90 € por Pleno e 100 € por Comisión de Delegados. O BNG propuxo 0,20 € por km, equiparable ao que Facenda considera gastos de desprazamento no caso de traballadores e traballadoras e 60 € por Xunta de Goberno, Plenos ou Comisións. Cremos que 60 € son unha cantidade suficiente por indemnización por asistencia a órganos colexiados (Pantón, con máis poboación que Sober, estableceu 75 € por pleno). A proposta da alcaldía foi aprobada cos únicos votos a favor do PP. ASIGNACIÓNS PARTIDOS POLÍTICOS A Alcaldía propuxo 30 €/mes por cada grupo político e 50 €/mes por cada concelleiro que teña cada grupo político. O BNG propuxo asignar como cantidade de 50 €/ mes por grupo, máis 30 € por Concelleiro e mes. Coa nosa proposta, que foi rexeitada, o Concello aforraría 160 € ao mes, potenciando a importancia da asignación ao grupo político por riba da asignación aos membros do mesmo, sendo a principal obxecto das axudas a grupos o desenvolvemento do traballo político (coma a elaboración deste voceiro). Concelleiras e concelleiros xa perciben indemnizacións por asistencia aos órganos colexiados do Concello.

O BNG propuxo crear un Consello Sectorial da Auga, con representación das parroquias, para buscar solucións ás carencias de saneamento e abastecemento, rexeitado polo PP.
Neste Consello Sectorial sobre a Auga en Sober estarían integradas persoas representantes de cada forza política, representantes do Goberno Local e representantes de cada asociación veciñal parroquial, cuxo obxectivo sería o de buscar solucións para as deficiencias de saneamento e abastecemento de augas do municipio así como o de manter informada á cidadanía, a través das súas asociacións, sobre a situación das redes de saneamento e abastecemento de auga do Concello de Sober. Esta proposta foi rexeitada polo PP aducindo que ía dar problemas por de acordo á xente no tema da auga, porque todas as parroquias consideran a súa traída ou saneamento como prioritario. O BNG retrucou que hai que irse acostumando a implicar á xente na política, que coñeza os dereitos que ten e tamén as dificultades e deberes, que non dependa que en cada parroquia haxa unha persoa ou asociación interesada en consultar o estado das redes de saneamento senón que, dende o Concello, xa se informe a todas periodicamente e se convoquen para debater, aínda que sexa só unha ou dúas veces ao ano. O alcalde dixo no Pleno que se fixo un estudo sobre a traída de Sober e o saneamento, no que se atoparon moitas deficiencias (mal estado ETAP, fugas na zona da Mina, etc) que calquera veciño ou asociación pode consultar, e que xa está encargado outro estudo pormenorizado sobre as redes de abastecemento e o saneamento. Dende o BNG cremos que este estudo ten que reflexar, lugar a lugar, os pozos negros e fosas sépticas e que ten que valorar as posibilidades de abastecemento de auga por zonas, dende os lugares máis elevados cara abaixo.

Peticións das parroquias. Proteste xa!
* Esta sección creámola co obxectivo de que a xente de Sober teñades un oco no noso voceiro para transmitir as vosas queixas sobre aquilo que considerades que funciona mal no Concello. Podedes envialas a benegasober@hotmail.com ou no teléfono 674473695 (Paula). Estas son algunhas das que nos informastes no primeiro semestre de 2011, e que trasladamos ao goberno municipal no primeiro pleno ordinario da lexislatura.

DESBROCE DE CAMIÑO TRADICIONAL FIGUEIROÁ O camiño dende o núcleo de Veleigaz ao núcleo do Barrio, en Figueiroá, está cheo de maleza, sendo un camiño que podería ser usado para pasear, aproximando estes dous núcleos sen obrigar á xente a dar un rodeo. Só cómpre desbrozalo, as paredes que o flanquean están en bo estado.

ADECENTAMENTO DA PRAZA DE SISTÍN DO MATO CANAVAL A praza central do núcleo de Sistín do Mato, un dos núcleos máis poboados do Concello, sería un lugar idóneo para colocar uns bancos e unha pequena zona axardinada, con algunha árbore para dar sombra.

LIMPEZA DAS MARXES DO CABE CANAVAL É fundamental manter limpa a área do Cubeiro, en Canaval, para poder usala como zona de baño, e arranxar a obra da presa, para aminorar o risco de inundacións.

ADECENTAMENTO DOS MIRADOIROS BOLMENTE - SANTIORXO - PINOL - AMANDI - DOADE O estado dos miradoiros non é bo. Os paneis existentes non informan adecuadamente da ubicación onde se atopa o viaxeiro e qué elementos pode ver dende eles, nin dan unha mínima información sobre a paisaxe e a cultura ribeirá. Nalgún caso, a vexetación, fundamentalmente os piñeiros, impiden percibir unha vista completa do canón.

O PUNTO LIMPO ERA UN VERTEDOIRO CANAVAL O BNG denunciou no Pleno que, na práctica, o Punto Limpo de Canaval era un vertedoiro incontrolado. Así, instamos a que se limpase e preguntamos se se estaba a cumplir o disposto na Ordenanza de Funcionamento do Punto Limpo do Concello de Sober. O alcalde recoñeceu que non funciona o Punto Limpo. Dixo que en outubro se vai limpar, cando concedan o permiso de queima de certos residuos. Anunciu que vai funcionar, porque o Concello se vai acoller a unhas axudas da Xunta, e que vai contar con vixiancia, para que non se siga vertendo lixo alí descontroladamente. Nós vixiaremos que estas promesas se cumplan.

SOBE O IMPOSTO DE BENS INMOBLES Os cambios que se introduciron foron: - o gravame aplicable a bens de inmobles de natureza urbana pasa de 0,5 a 0,6%. - o de bens de natureza rústica pasa de 0,3 a 0,5%. - o gravame aplicable a bens de características especiais queda no máximo: 1,3%. Esta actualización do IBI entrará en vigor o 1 – 1 – 2012, con efectos reais para 2013. O BNG manifestou que se debe informar á veciñanza da suba dos impostos (aínda entendendo que é mínima) e, sobre todo, que se xestionen ben os recursos do Concello, xa que se incrementa a carga impositiva. O BNG abstívose porque considera que o IBI debe ser un imposto máis progresivo, en función da renda, aínda que entende que isto ten que ser desenvolvido a nivel xeral. IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS As taxas quedan igual. Actualizouse o texto – que databa de 1989 -, facendo unha reformulación axeitándooa á lei. Ademais, incluiuse unha bonificación do 100% do imposto para os vehículos de máis de 20 anos e un 50% para os coches con motor eléctrico. O BNG votou a favor. IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS Coa ordenanza proposta pola alcaldía as taxas quedan igual, pero sube dun 1 a un 2% a licencia do proxecto de obra maior. O BNG expuxo que se deberían contemplar na ordenanza as bonificacións no imposto previstas polo Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, no artigo 103.2. Ademais, a presente ordenanza supón, neste sentido, unha regresión con respecto á anterior, na cal se previña un 90% de bonificación para obras de interese social, económico ou cultural. O alcalde aceptou as suxerencias do BNG e retirou a Ordenanza, quedando aprobada no seguinte pleno (novembro) por unanimidade, ao incorporarse as bonificacións propostas polo BNG, que son un 95% de bonificación nas construcións, instalacións e obras de especial interese, o 50% para obras nas vivendas de protección oficial e un 90% de bonificación para obras que favorezan o acceso e habitabilidade de persoas discapacitadas.

PLENO DE NOVEMBRO O BNG pediu que se inste á Xunta a restituír os créditos eliminados aos concellos para o financiamento do Plan Concertado (en Sober o recurte é de 9000 €) e para que se retire a orde que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria ás persoas sen recursos e desempregadas. No eido local, o BNG demandou que o Concello se dote dun Plan Integral contra a violencia machista, que se adecente o entorno dos petróglifos do Xestal, que se reparen as madeiras retortas da oficina de turismo e se acometa unha limpeza profesional a fondo da Casa da Cultura. Emitiuse unha repulsa unánime contra a violencia machista e instouse a todas as administracións a cumplir as distintas leis sobre esta materia.  Podes ver o pleno completo en detalle en:

http://benegasober.blogspot.com/2011/11/plenonovembro-2011.html

O BNG de Sober conta con 8 € de lotaría do número 58.799 e quixemos sortealos entre a xente de Sober. De saír premiado o número 58.799, de entre as persoas que envíen unha carta certificada con esta revista ao BNG de Sober sortearanse 4 € de lotaría premiada nese número entre dúas persoas. O prazo para enviar por carta certificada esta revista no caso de estar premiado o 58.799 é dende o 25 de decembro ao 31 de xaneiro, e notificaráselle o premio ás persoas agraciadas o día 3 de febreiro. A carta hai que enviala a: BNG - Comarca LUGO-SUL R/ Doutor Casares - 146 1º D - Monforte de Lemos Na carta ten que ir un exemplar desta revista máis os datos de contacto da persoa premiada (nome - enderezo nº de documento de identidade). As persoas premiadas teñen que estar censadas en Sober.