P. 1
Curs de tie

Curs de tie

|Views: 3|Likes:
Published by Liviu_1

More info:

Published by: Liviu_1 on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

CURS DE LEGISLAŢIE CAPITOLUL I NOŢIUNI ELEMENTARE ÎN LEGISLAŢIA RUTIERĂ Drumul –elemente, clasificare În acest subcapitol vom defini noţiunea

de drum public, precum şi elementele de bază din legislaţia rutieră referitoare la drumul public. drum public- orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajatăpentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; localitate- cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri suntsemnalizate în conformitate cu prevederile legale; zonă pietonală–perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare; parte carosabilă–porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor.Un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonădespărţitoare sau prin diferenţă de nivel; acostament–fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi margineaplatformei drumului; bandă de circulaţie- subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prinmarcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-unsens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi; bandă reversibilă–subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, situată lângă axul drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau altul, în funcţie deintensitatea traficului; bandă de urgenţă- subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea dinpartea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionăriiautovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care sedeplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă; pistă pentru biciclete–una din subdiviziunile părţii carosabile sau o porţiune dintrotuar ori acostament, materializată prin marcaje rutiere şi/sau semnalizată prin indicatoare,destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;

trotuar–spaţiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor; intersecţie–orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spaţiileformate de acestea; trecere la nivel–încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie detramvai, care dispune de o platformă independentă; declivitate- înclinarea unui drum pe o porţiune uniformă faţă de planul orizontal; drum în debleu–drumul public a cărui parte carosabilă şi acostament se află la unnivel mai jos faţă de marginile lui; drum în rambleu–drumul public a cărui parte carosabilă şi acostament se află la unnivel mai ridicat faţă de marginile lui; drum cu profil mixt–drumul public la care una din margini este în debleu şi cealaltă înrambleu; autostradă- drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusivcirculaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având celpuţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de urgenţă, intersecţii denivelate şiaccese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate; drum expres–drum destinat exclusiv circulaţiei autovehiculelor; drum naţional european–semnalizat cu panouri de culoare verde; drum naţional- reprezentat prin borne kilometrice de culoare roşie; drum judeţean- reprezentat prin borne kilometrice de culoare albastră; drum comunal- reprezentat prin borne kilometrice de culoare galbenă sau albă; drum vicinal- este cel care deserveşte numai proprietăţi alăturate drumului; drum de exploatare- reprezintă drumul închis circulaţiei publice, fiind marcat la intrare cuinscripţii de avertizare asupra interdicţiei accesului public pe acesta. Poate fi de mai multe tipuri:forestier, industrial, militar, agricol, minier, petrolier, etc. CAPITOLUL II MIJLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ Prin mijloace de semnalizare rutieră înţelegem toate semnalele şi elementele

folositepentru ca circulaţia să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, fără evenimente neplăcute. Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar şi coerent, se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi din timp de către ceicărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele şi într-ostare tehnică de funcţionare corespunzătoare. Tipurile de mijloace de semnalizare rutieră şi ordinea de prioritate a respectării lor, esteurmătoarea: a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară; c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare acirculaţiei; d) semnalele luminoase sau sonore; e) indicatoarele; f) marcajele; g) regulile de circulaţie. Semnalele poliţistului rutier care dirijează circulaţia Semnalele poliţistului rutier se aplică cu precădere faţă de celelalte semne sau reguli de circulaţie conform ordinii de respectare a mijloacelor de semnalizare. Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii: - braţul ridicat verticalsemnifică atenţie, oprire pentru toţi participanţii la trafic carese apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii desiguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare; - braţul sau braţele întinse orizontalsemnifică oprire pentru toţi participanţii la traficcare, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul saubraţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţul sau braţele, poziţia sa însemnând, de asemenea, oprire pentru participanţii la trafic care vin din faţa ori dinspatele lui; - balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonuluireflectorizant pe timp de noapte semnifică oprire pentru participanţii la trafic, spre care esteîndreptat; - balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc desemnalizare, care semnifică reducerea vitezei; - rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei şi grăbirea traversării drumului de cătrepietoni. Foarte important de menţionat că oprirea conducătorilor de vehicule şi a pietoniloreste obligatorie şi la semnalele date de: a) poliţiştii de frontieră; b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării; c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel; d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice; e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentrupietoni din apropierea unităţilor de învăţământ; f) nevăzători, prin ridicareabastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.

poate fi folosită numai de către autovehiculele aparţinând poliţieişi pompierilor.autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule. Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instalează numai peautovehiculele aparţinând serviciilor de Pompieri. Ministerului Apărării care însoţesc coloane militare. luminoase şi/sau sonore Reprezintă mijloacele de avertizare utilizate de către autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară atunci când conducătorii acestora se deplasează în acţiuni de intervenţie sau misiunicare au caracter de urgenţă. Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrulMinisterului Justiţiei. Inspectoratul General alPoliţiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbenăpentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Se interzice utilizarea semnalelor speciale sonore separat de cele luminoase.pentru lumina albastră. Totodată aceste autovehicule. . curăţeniei străzilor. Semnalele speciale de avertizare. trebuie să fie echipate şiplasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de cătreparticipanţii la trafic. Ministerului Justiţiei. Conducătorii vehiculelor cu regim de circulaţie cu excepţia celor de la trecerea la nivel cucalea ferată. Semnalele speciale de avertizare luminoase pot fi folosite şi fără cele sonore. cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase. serviciului de ambulanţă sau medicină legală. autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalişti din Ministerul Public. atunci când se deplasează în misiuni.Persoanele care dirijează circulaţia ori care adresează semnale de oprire participanţilor la trafic. Ministerului Apărării Naţionale. precumşi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice agabaritice.Semnalele speciale luminoase deavertizare sunt: . protecţiei civile.lumina roşie. jandarmeriei. precum şi serviciilorMinisterului de Interne. nu se supun restricţiilor de circulaţie. Când aceştia intră într-o intersecţie pe culoarea roşie a semaforului ori avândindicatorul oprire sau cedează trecerea vor reduce viteza şi vor circula cu atenţie sporită pentruevitarea producerii unui accident de circulaţie.pentru lumina galbenă. Ministerului deExterne. atunci când se deplaseazăîn acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Poliţie. deszăpeziriisau tractării. . în caz contrar răspunzând conform legii. Foarte important de menţionat este modul în care trebuie să procedeze participanţii latraficul rutier în momentul întâlnirii în circulaţie. poliţiei defrontieră.autovehiculele aparţinând poliţiei.precum şi cele aparţinând Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Acestea pot fi folosite şi separat în funcţie de natura misiunii. Ambulanţă. cu astfel de autovehicule: . unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţiişi ale Serviciului de Protecţie şi Pază. transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate. situaţie în careautovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară. reparării ori verificării unor lucrări efectuate înpartea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri. cele destinate întreţinerii.

are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări şi scopul de a asigura desfăşurareaîn condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau deviereaacesteia pe variante ocolitoare. luminile pot fi de culoare albă sau galbenă. continuu sau . dirijarea circulaţiei se realizează prinsemnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit. iar cândlucrarea afectează axul drumului. concomitent cu repararea sectorului de drumpublic afectat şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei. Semnalizarea sectoarelor de drum public pe care se execută lucrări este obligatorie. conducătorii celorlalte vehicule suntobligaţi să reducă viteza. corespunzător situaţiei create. . aflate înmisiune.. Semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei Este reprezentată de totalitatea indicatoarelor şi mijloacelor de semnalizare cu caracter temporaramplasate în zonele de drum public pe care se execută lucrări sau modificări. Se interzice altor conducători de autovehicule să se intercaleze sau să se ataşeze uneicoloane cu regim de circulaţie prioritară.la apropierea de autovehicule cu regim de circulaţie prioritară. bariere. Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public suntobligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant. conducătorii celorlalte vehicule sunt obligaţi să oprească deîndată în afara părţii carosabile sau. însoţite deun autovehicul cu regim prioritar. respectiv. Semnalele luminoase Sunt reprezentate de luminile albe sau colorate. . care au în funcţiune semnaleleluminoase de culoare albastră.la apropierea autovehiculelor cu însemnele poliţiei şi ale pompierilor. conuri sau alte mijloace fluorescent-reflectorizante.conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloană cu regim de circulaţie prioritară potdepăşi coloana dacă li se semnalizează această manevră de către conducătorulcoloanei. vor avea obligatoriu în funcţiune luminile de întâlnire. după caz. Limitele sectoarelor afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil cu panouri. iar la intersecţii. ele trebuie însoţite pe timp de noapte de lumini de culoare galbenă. emise succesiv. după caz. Autovehiculele care formează o coloană.roşie. Dacă aceste mijloace nu suntreflectorizante. amenajări rutiere tip limitatoare de viteză şi se aplicămarcaje. Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoareşi balize reflectorizante sau. care au în funcţiune semnalele luminoase de culoare roşie şi albastră şi. să elibereze banda pe care se deplasează autovehiculul prioritar ori să circule cât mai aproape de bordură sau acostament. Dacă este cazul. concomitent cu cele sonore. potrivit noilor condiţii de circulaţie. stâlpi dedelimitare. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure. să le acorde prioritate detrecere. de culoaregalbenă sau portocalie. când nu este posibil. concomitent cu cele sonore. pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic. cât mai aproape de partea dindreapta a părţii carosabile şi să permită trecerea acestora.

acesta anunţă apariţiasemnalului verde.pentru dirijarea circulaţiei pietonilor şi bicicliştilor. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pesens. Semnalul verde permite trecerea.cu două corpuri de iluminat.cu trei corpuri deiluminat.intermitent... Semnalul roşu interzice trecerea. Semnalele luminoase (semafoarele) pot fi clasificate pe mai multe tipuri în funcţie de scopul amplasării lor pe respectivele sectoare de drum. după caz. Semnalulgalben după verde anunţă apariţia semnalului roşu. verde. să îşicontinue deplasarea.pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor pebenzi. .pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor în intersecţii.După numărul corpurilor de iluminat. de unul sau maimulte corpuri de iluminat. Semnalele roşu. oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului..Semnalul galben intermitent al unei lămpi instalate într-un loc periculos se instalează la ieşireadin intersecţie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumină galbenă intermitentă. Semafoarele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor în intersecţii sunt alcătuite din trei culori: roşu. pentru direcţii diferite.Acesta poate avea în câmpul său imaginea unui pieton în mişcare.. astfel: . În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. acestea permit trecereanumai în direcţia indicată. Conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cucare se intersectează şi circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează. instalate deasupra benzilor delimitate prin . Semnalul galben intermitent obligă conducătorii să circule cu viteză redusă şi să respectesemnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc. totodată permite vehiculelor surprinseîn intersecţie şi vehiculelor care nu mai pot opri în condiţii de siguranţă. în dreptul semaforului. Semnificaţia semnalelor luminoase pentrudirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschisecirculaţiei conducătorilor cărora li se adresează. pe fondnegru. caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la bandasau benzile astfel semnalizate. cu lumină intermitentă de avertizare. semafoarele.pentru dirijarea circulaţiei tramvaielor. Semafoarele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor pe benzi. Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă deculoare verde sub forma uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta. reprezintă dispozitivele care emitsemnale roşii şi verzi.pentru dirijarea circulaţiei la trecerea la nivel cu o cale ferată. La semnalul roşu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajuluipentru oprire sau. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc. . semafoarele se pot instala deasuprauneia sau unora dintre benzi.cu patru sau mai multe corpuri de iluminat. de culoare galbenă pefond negru. semafoarele sunt:. iar în lipsa acestuia. pentru trecerea pietonilor. la partea inferioară. galben.cu un corp deiluminat.. Atunci când semnalul roşu funcţionează concomitent cu cel galben. galben şi verde pot fi în formă de săgeţi de aceeaşi culoare. delimitate prin marcaje longitudinale.

spre dreapta. pot circula prin intersecţii.Aceeaşi destinaţie o are şi semnalulluminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicletă. când se deplasează în acţiuni de intervenţiesau în misiuni care impun urgenţa. Semnalul luminos intermediar care anunţă schimbarea semnalului verde. fiinddestinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. în cazul benzilor cucirculaţie reversibilă. iar când condiţiile de vizibilitate impun. chiar dacă semnalele luminoaseale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obligă la acordarea priorităţii oriinterzic accesul. având forma a două bare înclinate şi încrucişate. Semafoarele pentru dirijarea circulaţiei la trecerea la nivel cu o cale ferată sunt compuse din douălumini roşii care funcţionează intermitent alternativ. şi pe partea stângă. Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversareadrumului de către nevăzători. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor. Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligatsă respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia. iar cel roşu. pepartea dreaptă în sensul de mers. Acestea se amplasează de fiecare parte a căii ferate. permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea bandă. de forma unei săgeţi cu vârful în jos.În intersecţii dirijareacirculaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă. concomitent cu stingerea semnalului de culoare albă .Semnalul luminos pentru anunţarea apropierii trenurilor trebuie să fie însoţit de un semnal sonorde avertizare. corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule. are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârfulorientat în diagonală către în jos. La apropierea trenurilor semnalul luminos cu lumini roşii şi cel sonor trebuie să intre în funcţiune. Semnalul roşu. imagineaunei biciclete de culoare roşie. respectiv verde pe fond negru. În timpul cât semnalul cu lumini roşii este stins. Semnalul verde poateavea în câmpul său imaginea unui pieton în mers. în mod automat. Acest semnal anunţă că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează şi că aceştia sunt obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi. care semnifică permisiuneade a trece. imaginea unui pieton oprit. Semafoarele pentrudirijarea circulaţiei pietonilor şi bicicliştilor sunt de culoare verde şi roşie. pe un refugiu în mijlocul părţii carosabile ori deasupra acesteia. având cadenţă lentă. Semnalul verde permite trecerea. Semnalul roşu interzice pietonilor să se angajeze pe partea carosabilă. Semafoarele pentru dirijarea circulaţiei tramvaielor au forma de casetă cu patru corpuri de iluminat deculoare albă şi trebuie însoţite de panouri cu semne adiţionale. În cazul trecerii la nivel prevăzute cubariere sau semibariere.Lămpile cu lumini roşii şi albe sunt montate pe acelaşi suportşi îndreptate în aceeaşi direcţie. Autovehiculele cu regim de circulaţie prioritar. interzice accesulvehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte. Semnalul luminos destinat numai dirijării circulaţiei bicicletelor are în câmpul său. trebuie să funcţioneze permanent un semnalcu lumină intermitentă de culoare albă. iar semnalul verde.marcaje longitudinale. acest semnal anunţă coborârea acestora.

în cazul indicatoarelor care avertizează sectoare periculoase. respectiv între 500 m şi 1. Indicatoarele de avertizare seinstalează înaintea locului periculos. b) de reglementare. pe partea dreaptă a sensuluide mers. panouri adiţionale. de obligare. care pot fi: 1. c) de orientare şi informare. deinterzicere sau restricţie. 4. de informare turistică. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanţă mai mare. 5. de prioritate. sub indicator se montează panoul adiţional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul". În cazul în care condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează. indicatoare kilometrice şi hectometrice.de orientare. pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor. Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează. Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabiledeschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Semnificaţiaindicatoarelor de interzicere sau de restricţie începe din dreptul acestora. de informare. sub indicator este obligatoriu să se instalezeun panou adiţional "Distanţa între indicator şi începutul locului periculos".000 m pe autostrăzi şidrumuri expres. de regulă. Indicatoarele Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: a) de avertizare. 3. 2. 2. deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei. 2. în toate cazurile. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor. la o distanţă de maximum 50 m în localităţi. d) mijloace de semnalizare a lucrărilor.şi să rămână în funcţiune până la trecerea acestora. zona de acţiune aindicatoarelor este reglementată prin plăcuţe adiţionale. înzona mediană a drumului.Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare. ele se pot instala ori repeta pe partea stângă. în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic. sub indicatorse instalează un panou adiţional "Distanţa între indicator şi începutul locului periculos". Semnificaţia indicatorului de avertizare începe din locul unde esteamplasat. Indicatoarele se instalează. care pot fi: 1. completează ori limitează semnificaţia. în situaţiaîn care lungimea sectorului periculos depăşeşte 1. Pe autostrăzi şi drumuri expres. între100 m şi 250 m în afara localităţilor. Când indicatorul esteinstalat deasupra benzii sau benzilor. 3. care cuprind: 1. semnificaţia lui este valabilă numai pentru banda ori benzileastfel semnalizate.000 m. dacăînţelegerea semnificaţiei acestora nu este afectată. în . indicatoare rutiere temporare.

de cedare a trecerii. ziduri de sprijin). b) de delimitare a părţii carosabile. pentru locuri de parcare. 4. troleibuze. 5.care pot fi: 1. aceasta precizează lungimea sectorului dedrum pe care este valabilă interzicerea. atunci când se adresează conducătorilor vehiculelor aflate în mişcare. 2. Banda delimitată printr-un marcaj longitudinal format din linii continue. le întăresc sau le precizează semnificaţia. 2. 4. stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului. borduri. Dacă o asemenea linie separă sensurile de circulaţie. pentru staţii deautobuze. de separare a sensurilor de circulaţie. Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie să fie reflectorizante sau însoţite dedispozitive reflectorizante. Când o asemenea linieînsoţeşte un indicator de interzicere a staţionării. lucrări de artă (poduri. cuexcepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel. 2. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt: a) longitudinale.Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care lecompletează. 3. taximetre. Când indicatoarele de interzicere sau restricţiesunt instalate împreună cu indicatorul ce anunţă intrarea într-o localitate. Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. 4. 3. pentru interzicerea staţionării. 2. . se interzice trecerea pepartea opusă sensului de mers. d) diverse. de traversare pentru biciclişti. 3. e) laterale aplicate pe: 1. de ghidare. care pot fi: 1. care pot fi: 1. semnificaţia acestor indicatoareîncetează în intersecţia cea mai apropiată. parapete. pasaje denivelate.lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare caresă anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei. 6. deseparare a benzilor pe acelaşi sens. de traversare pentru pietoni.pentru spaţii interzise. delimitează bandarezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule. pe care este aplicat şi unmarcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule. de oprire. săgeţi sau inscripţii. semnificaţia loreste valabilă pe drumul respectiv până la întâlnirea indicatorului "Ieşire din localitate". Marcajele Marcajele servesc la organizarea circulaţiei. c) transversale. Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice trecerea cuvehiculul peste el.

cazuri în care intervalul dintre segmentele de linie esteconsiderabil mai mic decât lungimea lor. respectiv de taximetre. Marcajul sub forma unei sau unor săgeţi. . unite cu liniile transversale. printr-o comandă a agentului care dirijează circulaţia. Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele. cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă. indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului „Oprire”. indică locul destinat traversării părţii carosabile de către biciclişti. Nu sunt considerate marcaje longitudinale liniile continue sau discontinue care delimiteazămarginile părţii carosabile sau care. aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal formatdin linii discontinue. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnalluminos. Înaintea unei asemenea linii sepoate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub formă de triunghi având o latură paralelă culinia discontinuă.Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea pesteacesta. dacă manevra impune acest lucru. aplicată pe lăţimea uneia sau mai multorbenzi.obligă la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Marcajul discontinuu delimitează benzile. caz în care intervalul dintre segmentelede linie este considerabil mai mare decât lungimea acestora. aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi. Linia discontinuă dublă este destinată delimitării uneia sau mai multor benzi cucirculaţie reversibilă. Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe parteadrumului pe care este aplicat. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje. aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue. Aceste manevre se vor executa numai după ce aceştia au semnalizat şi s-au asiguratcă nu periclitează siguranţa celorlalţi participanţi la trafic care îi urmează sau îi precedă sau circulă din sens opus. Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă. delimitează locurile de staţionare. semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se află pe banda indicată de săgeată să fie condus pe acea bandă. Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului. de prezenţa unei treceri la nivel cuo cale ferată. Linia discontinuă simplă este destinată: a) delimitării benzilor în vederea ordonării circulaţiei. indică linia carenu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. b) anunţării apropierii de o linie continuă şi a interdicţiei impuse de aceasta sau apropierea deun alt loc ce prezintă un risc particular. iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie. putându-se trece peste el numai atunci când conducătorii de vehicule schimbă banda de circulaţie. Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă ori una discontinuă alăturate arepentru conducătorul de vehicul semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers. O astfel de linie completată cu înscrisul BUS sau TAXI poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze şi troleibuze. Aceastădispoziţie nu-l împiedică pe cel care a efectuat o depăşire să-şi reia locul pe sensul demers. direcţia de deplasare ori când s-au angajat îndepăşire. Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. aplicate perpendicular sau oblic faţă deaxul drumului.

În zonele periculoase sau unde staţionarea vehiculelor este limitatăîn timp marcajele pot fi şi de alte culori. Se interzice deţinerea la vedere. în condiţiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului LucrărilorPublice. împreună cu instituţiile abilitate de lege. format din linii paralele. iar termenul până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică seconsemnează în anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare. remorcile şi tramvaiele trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite de autoritateacompetentă din Ministerul Lucrărilor Publice. remorcile şi tramvaiele trebuie să fiedotate. a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat. remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoaresau intensitate. autovehiculele. precum şi acelor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente decirculaţie. omologate. Condiţiile minime de iluminare. Transporturilorşi Locuinţei. încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. Este interzisă montarea la autovehicul. dispozitive ori accesorii de avertizare. delimitează spaţiul interzis circulaţiei. montare sau folosirea dispozitivelor speciale de avertizare luminoasăşi sonoră precum şi deţinerea. prin construcţie. montarea sau folosirea pe autovehicule ce perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. înconjurate sau nu cu o liniede contur. Conducătorii acestor autovehicule trebuie săposede atestat profesional specific transportului pe care-l efectuează.care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. Constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutieră. Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vederetehnic. Transporturilor şi Locuinţei. semnalizare şi avertizare sonoră. semnalizare luminoasă şi avertizare sonorăPentru a putea circula pe drumurile publice autovehiculele. autovehiculele. Pentru a putea fimenţinute în circulaţie.De reţinut că inspecţia tehnică se efectuează în staţii autorizate de către autoritatea competentă din Ministerul Lucrărilor Publice. remorcile şi tramvaiele se inspectează periodic dinpunct de vedere tehnic. Autovehiculele care transportă încărcături periculoase trebuie să îndeplineascăcondiţiile tehnice şi de agreare. CAPITOLUL III VEHICULELE Starea tehnică şi controlul acesteia Pentru a circula pe drumurile publice. iarverificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţiarutieră. . stabilite prin „Acordul european referitor la transportul rutierinternaţional al mărfurilor periculoase”(ADR).Marcajul aplicat în afara benzilor. Transporturilor şi Locuinţei. 31/1994. precumşi circulaţia pe drumurile publice atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc.la care România a aderat prin Legea nr. Transporturilorşi Locuinţei. în funcţie decategoria vehiculului. altele decât cele omologate. potrivit legii. neagrăsau galbenă şi neagră. cu instalaţii de iluminare. Marcajele ce se aplică pe elementele laterale ale drumului sunt de culoare albă. a altor lumini.

înregistrate sau admise în circulaţie. de la admiterea în circulaţie până lascoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii. precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. Partea I. a unui certificat de înmatriculare. Documentul care atestăomologarea este cartea de identitate a vehiculului. Aceste taxe şi tarife pot fi încasate de la solicitanţi de cătrepersoanele juridice în drept. mopedele. potrivit legii. Înmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea în circulaţia pe drumurile publice doar avehiculelor omologate. Solicitanţii unei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidenţele autorităţilorcompetente. respectiv avalabilităţii acestora. conform legislaţiei învigoare. potrivit legii. verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă. Se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi seconcretizează prin atribuirea unui număr de înmatriculare şi prin eliberarea de către autorităţile competente. a tuturortransmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. eliberată în condiţiile legii. cu excepţiaprimelor de asigurare. pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice în drept în baza unorprotocoale încheiate cu acestea. b) transcriere în evidenţele autorităţilor competente. aferente acestor operaţiuni. Înmatricularea vehiculelor este continuă. Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul. potrivit legii. autovehiculele. se poate face şi pe cale informatică. înregistrarea şi radierea din circulaţie a vehiculelor Pentru a putea circula cu un vehicul pe drumurile publice deţinătorul acestuia este obligat să îlînmatriculeze sau să îl înregistreze. Pentru a fi înmatriculate. potrivit legii. Pentru a fi menţinute în circulaţie. trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de cătreRegistrul Auto Român în cazurile şi condiţiile stabilite prin ordin comun al ministruluitransporturilor.Înmatricularea. potrivit legii. datele noului proprietar seînscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate. şi presupune operaţiunea de: a) înscriere în evidenţele autorităţilor competente. construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii. care sepublică în Monitorul Oficial al României. inclusiv prin mijloace electronice de plată . potrivitprevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. care corespund normelor privind siguranţa circulaţiei şi protecţiei mediului.respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. după caz. În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul. Autorităţile competente să realizeze operaţiunile de înmatriculare a vehiculelor potîncasa toate taxele şi tarifele stabilite potrivit legii. vehiculele înmatriculate se supun inspecţieitehnice periodice. a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar. în condiţiile stabilite prin protocolîncheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelorcu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelorde înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român.

iar dovada înlocuitoare aacestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat. Pentru a circula pe drumurile publice. C. precum şi în cazulîn care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut. D. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. B1. Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţiicompetente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv. B. reşedinţa sau sediul. Autovehiculele din dotarea Ministerului Apărării. a Ministerului Administraţiei şi Internelor. În certificatul de înmatriculare se înscriu. C1. D1 sau D1E. de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelorcu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelorde înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare. La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul. Trsau Tb ori în una dintre subcategoriile: A1. Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului. în categoria Tv. precum şi numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii. obligatoriu. după caz. este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau deînregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului. înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie avehiculelor. BE. În cazul în care proprietarul vehiculului este osocietate de leasing. în certificatul de înmatriculare sau deînregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul. Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul. Până la înmatriculare pot circula cu numere provizorii. numărul de înmatriculareatribuit. CE. Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita. DE. în condiţiile stabilite prinprotocol.precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii. iar tramvaiele.în condiţiile stabilite prinprotocoale încheiate cu acestea de către autorităţile competente. . remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei. dimensiuni şi conţinutprevăzute de standardele în vigoare. cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor. reşedinţa orisediul. Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreiaproprietarul îşi are domiciliul. care nuare montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritateacompetentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare. şi să poarteplăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. vehiculele.tramvaiul. Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritateacompetentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul. prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie. pe baza unei autorizaţii speciale eliberate deautoritatea competentă. specificându-secalitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. C1E.în condiţiile stabilite în regulament. trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate. cu forme. precum şi plăcuţe cu numărul deînmatriculare. Autovehiculele se încadrează în una dintre următoarele categorii: A. pe cale informatică. autoritatea competentăeliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categorieisau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. înmatriculat sau înregistrat. Autovehiculul.

. În cazul numărului deînmatriculare temporară. Ministerul Administraţiei şi Internelor sau. iar literele şi cifrele. La înmatriculare. la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul deordine se adaugă luna şi anul în care expiră valabilitatea înmatriculării. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare.. Numerele de înmatriculare se atribuie la rând. Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilordiplomatice. CO sau TC. cele provizorii şi de probe aleautovehiculelor sau tramvaielor La înmatriculare. numărul de ordine. pentru autovehiculele care seînregistrează la Ministerul Apărării. Autovehiculele şi remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispoziţie prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor. în relief. Laautorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus dinindicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine. cu plata tarifelor învigoare. La data înmatriculării. sunt compuse dinindicativul CD. Nu pot fiatribuite combinaţiile de litere care pot avea o semnificaţie obscenă sau cele . laServiciul Român de Informaţii. oficiilor consulare şi membrilor acestora. care îşi desfăşoară activitatea în România. de culoare neagră. Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiindfurate în România sau în străinătate şi date în urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se înmatriculează. Circulaţia acestei categorii de vehicule este permisă doar pe teritoriul României. în ordinecrescătoare.alterării sau distrugeriielementelor de identificare poansonate sau stanţate de constructor. iar literele şi cifrele. deculoare neagră. caz în care în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului seînscrie menţiunea "Autovehicul declarat furat din (ţară) la data de. înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se elibereazăşi plăcuţele cu numărul atribuit. care trebuiesă aibă: a) fondul reflectorizant de culoare galbenă. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţiapoate stabili provenienţa legală a acestora. format din cifre arabe. precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic. fiecărui autovehicul şi fiecărei remorci li se atribuie câteun număr de înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti. după caz. precum şi autovehiculul sauremorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitateaunuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiteriiîn circulaţia pe drumurile publice. şi o combinaţie de trei litere cu caractere latine majuscule. ". în relief. după caz. numărul de ordine şi înscrisul "PROBE". b) fondul reflectorizant deculoare albă. Laînregistrare. Laînmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus dinindicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti. pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale. şi numărul de ordine. proprietarul vehiculului poate solicita.. atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare. vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare.

Latransferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul. format din cifre arabe. după caz. c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv. încondiţiile legii. după caz. Noul proprietar poate solicita atribuirea uneicombinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare. deţinut în condiţiile legii. Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul deînmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate. în locurile stabilite. iar la motocicletă şi la remorcă. la cererea proprietarului. scrisă cu litere cu caractere latine majuscule. format din cifre arabe. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau. dacă acestea solicită în scris autorităţiiemitente restricţionarea atribuirii unei anumite combinaţii a numărului de înmatriculare. numai la partea dinspate. d) în cazul furtului vehiculului.după caz. scrise cu litere cu caractere latine majuscule. potrivit legii. Radierea Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuatînmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora. Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă. precum şi dintr-un număr de ordine. dar numai până la înstrăinarea vehiculului.care pot conduce laasocierea cu denumirile unor autorităţi publice. fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective. se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea. la partea din faţă şi din spate aautovehiculului sau tramvaiului. Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sauînregistrare şi . la Serviciul Român de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei. numărul de înmatriculare şi plăcuţeleaferente se transferă automat fără plată noului proprietar. cu plata tarifelor în vigoare. lacererea proprietarului. Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirealocalităţii şi denumirea abreviată a judeţului. Ministerul Administraţiei şi Internelor şi. Numărul de înregistrare alautovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării. în următoarele cazuri: a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi facedovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat. casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării. de înregistrare. prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale. b) proprietarul face dovada dezmembrării. Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate. la trecerea acestora în proprietatea alteipersoane. dacă acesta are domiciliul sau sediulîn acelaşi judeţ cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrareacombinaţiei numărului de înmatriculare respectiv. Vehiculele declarate.Persoanele care deţin deja vehicule înmatriculate cu numere restricţionate ulterior pot utiliza încontinuare numerele în cauză.precum şi dintr-un număr de ordine.

viteza şi distanţa dintre vehicule. dacă banda de circulaţie utilizată este ocupată. . Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia bandă pecare este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului. CAPITOLUL IV REGULI PENTRU CIRCULAŢIA VEHICULELOR În acest capitol vom stabili câteva reguli generale de circulaţie a vehiculelor pe drumurile publice. de la dreapta spre stânga. Se interzice intrarea într-o intersecţiechiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite. dar pe benzi diferite.trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus. -circulaţia pe autostrăzi. Poziţii în timpul mersului Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens. cu obligaţia de a reveni pe banda dindreapta atunci când acest lucru este posibil. remorcarea.poziţii întimpul mersului. Când drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers. Pe aceeaşi bandă pot circula şiautovehiculele cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţiisau în misiuni care au caracter de urgenţă. poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului. Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora. . . benzile sau pistelestabilite pentru categoria din care fac parte. dacă o astfel de bandă există şi este semnalizată ca atare. . Vehiculele grele. vehiculele se conduc pe banda situată lângă acostament sau bordură. conducătorii de vehicule pot folosiaceastă bandă. cu obligaţia să lase liberă calea tramvaiului. biciclete şi celelalte vehicule fără motor. Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia. stânjenind sauîmpiedicând desfăşurarea traficului. aflate în trafic. Pe drumul public cu mai multe benzi. Utilizarea părţii carosabile Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajatebenzi sau piste speciale pentru mopede.retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare avehiculelor neasigurate.zona rezidenţială şi pietonală. şi intenţionează să seînscrie pe banda liberă dintre ei.semnalele conducătorilor de vehicule.trecerea la nivel cu calea ferată. la apropierea acestuia. dacă circulaţia se poate face fără pericol. dacă din cauza aglomerăriicirculaţiei conducătorul de vehicul riscă să rămână imobilizat. când conducătorii a douăautovehicule circulă în aceeaşi direcţie. părţile carosabile.conducătorii de autovehicule care circulă pe . eliberând dovadă fără drept de circulaţie. cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permităcelui care vine din stânga să ocupe acea bandă. . dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.utilizarea părţii carosabile. lente sau cu mase ori gabaritedepăşite sau cele care se deplasează cu viteză redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordură. după 30 de zile de la data aplicării măsurii. . reguli referitoare la manevre în timpulmersului. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv. acestea pot ficonduse şi pe acostament în sensul de mers.pe care le vom structura în mai multe subcapitole: .

conducătorii vehiculelor ocupă în mers. În situaţiile încare există benzi speciale pentru executarea manevrei. vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii. Schimbarea direcţiei de mers spre stânga. în spatele acestuia. În cazul autostrăzilor.acestea. La intersecţiile fără marcaje dedelimitare a benzilor. în cazul vehiculelorcare intră într-o intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament. banda deurgenţă nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie. cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi aregulilor de circulaţie. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic. c) oricare dintre rânduri. Vehiculele şi animalele. Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor. în sensul de circulaţie. iar spaţiul dintre şina dindreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două sau mai multe rânduri.o bandă care se sfârşeşte. toţi conducătorii devehicule. Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părţii carosabile se ocolesc prin parteadreaptă. cei care vor să meargăînainte. vehiculeletrebuie să fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate. fără intersectarea traiectoriei acestora. cât maiaproape de marginea părţii carosabile. trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public. schimbarea direcţiei de deplasare se face prinstânga centrului imaginar al intersecţiei. atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permisaccesul. În cazul în care tramvaiul este oprit într-o staţie fără refugiu pentrupietoni. dar din sensuri opuse. b) rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor. acestea sefolosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza . conducătorii de vehicule care intenţionează să vireze la stânga sunt obligaţi să ocupe rândul de lângă bordura sauacostamentul din partea stângă. indiferent de direcţia de deplasare. şi să îşireia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise şi s-au asigurat că nu pun înpericol siguranţa pietonilor angajaţi în traversarea drumului public. La intersecţiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru semnalizareadirecţiei de mers. Dacă în intersecţie circulă şi tramvaie. Schimbarea direcţiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt instalateindicatoare cu această semnificaţie. vor circula pe un singur rând. iar dacă există un marcaj de ghidare. Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe sens. următoarele poziţii: a) rândul de lângă bordură sau acostament. cu respectareasemnificaţiei acestuia. cei carevor să schimbe direcţia de mers spre dreapta. Dacă în apropierea unei intersecţii este instalatun indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcţie. cu cel puţin 50 m înainte deintersecţie. conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoaredirecţiei de mers voite cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie şi sunt obligaţi să respectesemnificaţia indicatoarelor şi marcajelor. pentru a continuadeplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă. precum şi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă. lăsând liber traseultramvaiului.se efectuează prin stânga centrului intersecţiei. Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare dela marginea din partea dreaptă a drumului către axa acestuia. cei care vor să schimbe direcţia de mers spre stânga.

cât şi în afara acestora. pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şifără să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei. dupăgradul de iluminare a drumului public. e) luminilede întâlnire atunci când plouă torenţial. Semnalele conducătorilor de vehicule Ori de câte ori este necesar. .mijloace de avertizare sonoră.braţul. laapropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse. conducătorii devehicule semnalizează cu: .dedeplasare. d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoţesccoloane militare sau cortegii. . tramvaie şi mopede sunt obligaţi să folosească instalaţiile deiluminare şi/sau semnalizare a acestora. acestea vor circula numai pe banda respectivă. de lalăsarea serii şi până în zorii zilei. transportă grupuri organizate de persoane şi cele care tractează altevehicule sau care transportă mărfuri ori produse periculoase. inclusiv la punerea în mişcare a vehiculului de pe loc.mijloace de avertizare luminoasă. . în mers. pentru evitarea unui pericol imediat. c) luminile de întâlnire şi cele de ceaţă petimp de ceaţă densă. b) luminile deîntâlnire sau de drum. Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului publicde persoane.dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane. b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat. având obligaţia să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil. Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă". atât în localităţi. ninge abundent ori în alte condiţii care reducvizibilitatea pe drum. Pe timpul nopţii. f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevratcătre înapoi. Semnalizarea cu mijloacele de avertizaresonoră poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă" numai de către: a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când sedeplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă. ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public. Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează. Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părţiicarosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public depersoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenţia de a reintra în traficdin staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. ziua când plouă torenţial. după cum urmează: a) luminile de poziţie saude staţionare pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara localităţilor. în timpul zilei. Conducătorii de autovehicule. g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers. semnalizată ca atare.

tramvaie sau mopede trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie.conducătorii acestora sunt obligaţi cade la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cureducerea vitezei. Intenţia conducătorilor de autovehicule. Conducătorii de autovehicule. pe un acostament consolidat. Când circulă prin tunel conducătorul de vehiculeste obligat să folosească luminile de întâlnire. Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă înfaţa sa. Un vehicul poate fi oprit sau staţionatcu toate luminile stinse.în mod succesiv. Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă autovehiculelesau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sauremorcate fără a avea în funcţiune pe partea stângă. c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat. în cazul motocicletelor cu două roţi. carenu sunt prevăzute cu sursă de energie. înainte de începerea efectuării manevrelor. tramvaie sau mopede de a schimba direcţia demers. c) în localităţi. atunci când se află: a) pe un drum iluminat. oprirea şi punerea în mişcare. Conducătorii de vehicule sunt obligaţi săsemnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare. de a ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate sau de a intra într-un asemenea rând. în faţă o lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie. Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă conducătorii deautovehicule şi tramvaie care se apropie de o intersecţie nedirijată prin semnale luminoase sau de către poliţişti sunt obligaţi să semnalizeze prin folosirea alternantă a luminilor de întâlnirecu cele de drum. b) braţul drept întins orizontal atunci cândintenţionează să schimbe direcţia de mers spre dreapta. la margineapărţii carosabile. în locurile în care aceste manevre sunt permise. tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumina roşie din spate. Luminile de avarie se folosesc în următoarelesituaţii: a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă. în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă deblocarea circulaţiei pe sensul de mers. b) în afara părţii carosabile. precum şi ai celor cu tracţiuneanimală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligaţi să efectueze următoarelesemnale: a) braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre stânga sau de a depăşi. b) cândvehiculul se deplasează foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţiparticipanţi la trafic. depăşire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcţiune aluminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localităţilor. acesta este obligat sa folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de cel puţin100 m. depăşirea. Reducerea vitezei de deplasare sauoprirea autovehiculelor. c) braţul drept întins orizontalbalansat în plan vertical atunci când intenţionează să . Conducătorii vehiculelor cu două roţi. fără ataş şi a mopedelor. astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m. de atrece pe o altă bandă de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau care urmeazăsă efectueze întoarcere.

mai ales atunci când se află aproape de un refugiu. c) pe celelalte categorii de drumuri . cu avizul poliţiei rutiere. unde trecerea vehiculelor care circulădin sensuri opuse.Dacă mersul înainte este obturat de un obstacol sau de prezenţa altor participanţi la trafic.130 km/h. Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt: a) pe autostrăzi . este imposibilă sau periculoasă. administratorul drumului poate stabili. unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse. Viteza şi distanţa între vehicule Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să oadapteze în funcţie de condiţiile de drum.90 km/h. Pe drumurile publice cu declivităţi pronunţate. precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase sauîmpinse cu mâna trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor. Pe anumite sectoare de drum.100 km/h. Pedrumurile publice înguste.dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele. să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus. cele care coboarăsunt obligate să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care urcă. unele pe lângă altele. este imposibilă sau periculoasă. administratorul drumului. în sensul lor de mers. 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene(E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri. pentru autovehiculele din categoriile A şi B. acestea sunt obligate să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile. şi limite de viteză superioare. 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele . obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului carecoboară. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus La întâlnirea a două vehicule care circulă din sensuri opuse. poate stabili şi limite de viteză inferioare. b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) . pentru autovehiculele din categoriile C. Pe anumite sectoare de drum dininteriorul localităţilor. Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h. 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionaleeuropene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri. careimpune trecerea pe sensul opus. c) 90 km/h pe autostrăzi. dar nu mai mult de 80 km/h. La vehiculele de aceeaşi categorie. b) 110 km/h pe autostrăzi. pentru autovehiculele din categoriile Aşi B. ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei. astfel încât să poată efectua orice manevrăîn condiţii de siguranţă. Limitele de viteză mai mari de 50km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere. D şisubcategoria D1. lanevoie. Semnalele conducătorii vehiculelor cu două roţi.oprească. conducătorul vehiculului este obligat să reducă viteza şi. Vitezele maxime admise în afara localităţilor sunt: a) 130 km/h pe autostrăzi. unele pe lângă altele. conducătorii acestora se vor conforma semnalizăriiexistente. cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorulcare urcă să execute această manevră.

în apropierea unităţilor de învăţământ. fără motiv întemeiat. pentru tractoare şi mopede. ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor. Autorităţile publice locale. Este interzisă desfăşurarea de concursuri. organizatoriiacestora răspund administrativ. cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia. . contravenţional. spitalelor. Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/hîn localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor.naţionale europene(E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri. d) 45 km/h. Se interzice conducătorilor de vehicule săreducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată. înaintea staţiilormijloacelor de transport public de persoane şi/sau a trecerilor pentru pietoni. În caz de producere a unui eveniment rutier. Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora. târgurilor. în următoarele situaţii: a) latrecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată. precum şi ceaimpusă prin mijloacele de semnalizare. Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanţă suficientă faţă de acesta. pentru autovehiculele din subcategoriile A1. pentru evitarea coliziunii. civil sau penal. antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cuanimale pe drumurile publice. semnalizate corespunzător. Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decâtviteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse. precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi latrafic. pieţelor. cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şiavizate de poliţia rutieră. B1 şiC1. sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajărirutiere destinate circulaţiei pietonilor. Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tracteazăremorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoriadin care face parte autovehiculul trăgător. după caz. cu mijloace tehnice omologate şi verificatemetrologic. administratorul drumului este obligat să realizeze amenajări rutiere pentrureducerea vitezei de deplasare a vehiculelor. În afara localităţilor. vehiculelor cu tracţiune animală şi calmăriitraficului. iar în afara localităţilor de 70km/h. la o distanţă de 100 mfaţă de acestea. Nerespectarea regimului de viteză stabilit conformlegii se constată de către poliţiştii rutieri. Administratorul drumului public este obligat să instaleze indicatoare pentrureglementarea regimului de viteză. precum şi în zonele cu risc sporit de accidente. Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori caretransportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi. Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorulde drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus. bicicliştilor.

f) pe drumuri cu denivelări. de trecerepe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează săefectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să seasigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţacelorlalţi participanţi la trafic. gheaţă. când drumul public are cel mult o bandă pe sens. cu excepţia cazului când este mai uşor şi există . d)la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament. Pedrumurile publice înguste şi/sau cu declivitate. unele pe lângă altele. indiferent dacă acestea se află în mers sau staţionează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulaţie pe sens. se procedează după cumurmează: a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuiadin urmă trebuie să manevreze cu spatele. conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă. precum şi aindicatorului "Accident".b) în curbe deosebit de periculoasesemnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mică de 50 m. obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă.de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând. mâzgăsau piatră cubică umedă. intenţionează să se angajeze în traversare. înimediata apropiere a părţii carosabile. semnalizate ca atare. ploi torenţiale. este imposibilă sau periculoasă. h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate. Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga duratăa manevrei. ninsori abundente. Administratorul drumului public este obligat caîn locurile mai sus enumerate să instaleze indicatoare de avertizare şi să ia măsuri pentrurealizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule să reducă viteza dedeplasare. unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuriopuse. Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers. conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele. din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul. e) când partea carosabilă este acoperită cu polei. zăpadă bătătorită. semnalizate prin indicatoareşi marcaje. c) la trecerea pe lângăgrupuri organizate. Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainteşi înapoi sau prin viraj.00. iar pietonii aflaţi pe trotuar. c) la întâlnireaunui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele. b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uşor. În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie. i) laschimbarea direcţiei de mers prin viraje. Reguli referitoare la manevre în timpul mersului În acest subcapitol vom sublinia câteva reguli generale privind modul de executare a câtorva dintremanevrele folosite în circulaţia pe drumurile publice.00-22. g) înzona de acţiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7. j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii deceaţă. coloane militare sau cortegii.

condiţii pentru conducătorul carecoboară să execute această manevră. sunt obligaţi să acordesprijin pentru scoaterea acestuia sau. mai ales atunci când se află aproape de un refugiu. Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când:a) barierele sausemibarierele sunt coborâte. dar vizibilitatea în spate este împiedicată. Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curentă este dirijată de agenţi de cale ferată. Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curentă prevazută cu bariere sausemibariere. conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma căii ferate. în curs de coborâre sau ridicare. „Trecerea la nivel cu calea ferată dublă. Este interzis vehiculelor să treacă sau să ocolească porţile de gabarit instalate înaintea căilor ferate electrificate. Vehiculele trebuie să oprească. În cazul imobilizării unui vehicul pe calea ferată. Mersul înapoi cu autovehiculul trebuiesemnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Important de reţinut este şi faptul că la intersectarea unui drum public cu o cale ferată industrială. Menţionăm că la trecerea la nivel cu o cale ferată toate manevrele sunt interzise. dacă înălţimea sau încărcătura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioară a porţii. conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze numai semnificaţiei semnalelor agenţilor de cale ferată. fără bariere”sau „Oprire”. conducătorul de vehicul este obligat săcircule cu viteză redusă şi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie unvehicul feroviar. Participanţii la trafic. conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora. când acestea sunt închise. În locurile în care mersul înapoi este permis. care se găsescîn apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe caleaferată. pentru semnalizarea prezenţei lui. iar când nu este posibil.c) întâlneşte indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferată simplă.după caz.vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoană aflată în afara vehiculului. fără bariere”. Persoana care dirijează manevrarea cuspatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se efectuează fără a pune înpericol siguranţa participanţilor la trafic. dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează. în locul în care există vizibilitate maximăasupra căii ferate ori înaintea barierelor sau semibarierelor. în cursde coborâre sau ridicare. în dreptul indicatoarelor menţionate sau. Remorcarea .b) semnalul cu lumini roşii şi/sausemnalul sonor sunt în funcţiune. când nu este posibil. iarsemnalul cu lumină albă intermitentă cu cadenţă lentă este în funcţiune. înaintea marcajului pentru oprire. Trecerea la nivel cu calea ferată La trecerea la nivel cu calea ferată curentă. să semnalizeze prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat. în ordinea sosirii. Se recomandă dotarea autovehiculelor şi cudispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

pe aceeaşi bandă de circulaţie. în lungime de 3-5 m. fără să aibă în funcţiune. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată laelementul de remorcare cu care este prevăzut autovehiculul trăgător. d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare. cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şisă nu circule cu viteză mai mare de 25 km/h. Puteţi cupla unui vehicul una sau două remorci pentru formarea unui ansamblu de vehicule. o lumină de întâlnire şi. cu excepţia autotractorului carepoate tracta două remorci. la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta.Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. obligatoriu pepartea stângă. Autobuzul poate tracta numai o remorcă pentru bagaje. . b) autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie. c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege. Autoturismul al cărui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legăturăflexibilă omologată. precum şi autovehiculelor amenajate pentru formarea unui autotren detransport persoane în localităţile turistice. Dacă autovehiculele ori remorcile imobilizate pe partea carosabilă a drumului nu pot fi deplasate. numaidacă: a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile.d) conducătorulautovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător. c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. precum şi indicatorul „Alte pericole”.Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli: a) conducătorii autovehiculelor trăgător şi respectiv remorcat. iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicată inscripţia „Fărăsemnalizare”. pe timpulnopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă. Autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate. este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitateredusă. în faţă. Triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului. triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanţă mai micăsau chiar pe vehicul. Motocicleta fără ataş. precum şibicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axă. atunci când circulaţia este intensă. e) caroseriile vehiculelor care compun ansamblul de vehicule nu se ating la trecerea peste denivelări. laefectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers. de iluminare şi semnalizare luminoasă suntcompatibile. astfel încât să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic care se apropie. una de poziţie. cuexcepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării.conducătorii acestora sunt obligaţi să pună în funcţiune luminile de avarie şi săinstaleze triunghiul de presemnalizare. în localităţi. în spate. astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi conducători devehicule. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează. trebuie să posedepermise de conducere valabile pentrucategoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule.

Foarte important de reţinut este şi faptul că. conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu oviteză maximă de 20 km/h. Conducătorii de autovehicule care urmează să părăsească autostrada sunt obligaţi să semnalizeze din timp şi să se angajeze pe banda de ieşire (de decelerare). Pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor. dacă este necesar. pe distanţe scurte. a autovehiculelor cu gabarite sau masedepăşite. a vehiculelor cu tracţiune animală. Se interzice circulaţia. mai importante. avehiculelor trase sau împinse cu mâna. a tractoarelor şi maşinilorautopropulsate pentru lucrări agricole. defilările. să nu stânjenească sau să împiedice circulaţiapietonilor chiar dacă. conform reglementărilor în vigoare. privind deplasareaautovehiculelor pe autostrăzi. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule. a animalelor. De asemenea. a căruţelor. Acesta este obligat să circule cu viteză maximă de 5 km/h. În zona pietonală. conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelorcu care se intersectează. trebuie să oprească. fără a pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic. nu pot depăşi viteza de 50 km/h. conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuieşte în zonă sau prestează servicii publice „din poartă în poart㔺i nu arealtă posibilitate de acces.Foarte important de reţinut este şi situaţia în care la ieşirea din zona rezidenţială şipietonală. caravanelepublicitare. pe autostrăzi sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul. Conducătorii de autovehicule care intră pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare)trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzilor şi sănu stânjenească în niciun fel circulaţia acestora. precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar. în acest scop. fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumuluipublic. .Conducătorul poate împinge sau tracta. gheaţă sau zăpadă este interzisă. a bicicletelor şi mopedelor. precum şi cortegiile. antrenamentele şi competiţiile sportive de orice fel. cuexcepţia cazurilor justificate. semnalizată ca atare. Zona rezidenţială şi pietonală În interiorul acestor zone de drum public. a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau carenu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei. Circulaţia pe autostrăzi În acest subcapitol vom sublinia câteva reguli generale. să nu staţioneze sau să parcheze vehiculul în afara spaţiiloranume destinate şi semnalizate ca atare. în situaţii deosebite. cu propriul autovehicul. Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri seefectuează. să oprească. avehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole. încercările prototipurilor de şasiuri şi de autovehicule. de regulă. manifestaţiile. să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor şi. precum şi a vehiculelor care. prin construcţie sau din altecauze. un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurtemanevre. în sensulde mers. remorcarea unui autovehicul cu două roţi cu sau fără ataş. numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii. oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă.

când vizibilitatea este redusă sub 50 m. b) să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii. . e) staţionarea ori parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate şisemnalizate prin indicatoare. b) înapropierea vârfurilor de rampă. . d) săreintre pe banda sau în şirul de circulaţie iniţial după ce a semnalizat şi s-a asigurat căpoate efectua această manevră în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şipentru ceilalţi participanţi la trafic. Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat: a) să nu mărească viteza de deplasare. b) abandonarea autovehiculelor. conducătorii sunt obligaţi să scoată autovehiculele pebanda de urgenţă. . Depăşirea Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă unobstacol. CAPITOLUL V MANEVRELE ŞI EXECUTAREA MANEVRELOR Manevrele executate de către conducătorii de vehicule pe drumurile publice sunt: . numai în cazurile când circulaţia pe celelaltebenzi este blocată. iar dacă nu o pot face. aflat pe acelaşi sens de circulaţie. Se interzice depăşirea vehiculelor: a) în intersecţii cu circulaţia nedirijată. Deplasarea şi imobilizarea voluntară pe banda de urgenţă sunt permise doarautovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară.întoarcerea.staţionarea. În acest capitol vom evidenţia modul de executare a acestor manevre precum şi situaţiile încare acestea sunt interzise. c) să păstreze întimpul depăşirii o distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul depăşit. d) efectuarea manevrei de întoarcere sau mers înapoi ori intrarea în zona mediană. c) remorcarea autovehiculelor rămase în pană dincolo de cea mai apropiată ieşire de peautostradă ori intrarea pe autostradă cu un autovehicul remorcat. prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pebanda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial. c) în curbe şiîn orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m. . . b) să circule cât maiaproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se deplasează.Pe autostrăzi se interzice: a) circulaţia pe banda de urgenţă. Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.oprirea. Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat: a) să se asigurecă acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenţia începerii unei manevresimilare şi că poate depăşi fără a pune în pericol sau fără a stânjeni circulaţia dinsens opus. În cazul imobilizării fortuite. să le semnalizeze imediat prezenţa. inclusiv peracordurile dintre cele două părţi carosabile.mersul înapoi.depăşirea.

paralelcu axul acestuia. simplu sau dublu. pe viaducte şi în tuneluri. chiar şi parţial. f) pe trecerile la nivel cu caleaferată curentă şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea. mopedele şi bicicletele. putem clasificaoprirea în două categorii: . pe şi sub pasaje denivelate. iarautovehiculul circulă. pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiuneanimală. atunci când acesta este oprit. dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie. iar atunci când nu este posibil. j) când din sens opus se apropie un alt vehicul.oprirea în interiorul localităţii .5 tone. pe sensul opus. e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje. i) când pentru efectuareamanevrei se încalcă marcajul continuu.oprirea în afara localităţii. . În localităţi vehiculele oprite voluntar pe partea carosabilă trebuie aşezate cât mai aproapede marginea din dreapta a sensului de mers. pe un singur rând. iar staţia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni. Oprirea Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public. dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m. oprirea voluntară a vehiculelor se face în afara părţiicarosabile. Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor: a) în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzis㔺i a marcajului cu semnificaţia de interzicere a opririi. iar conducătorulacestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii. pe poduri. pe o durată de celmult 5 minute. dacă prin această manevră nu a fost perturbată circulaţia pe drumulpublic respectiv. h) în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea interzisă". care desparte sensurile de mers. motocicletele fără ataş. dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulaţie. b) la o distanţă mai mică de 50 m de o trecere la nivel cu calea ferată. În afara localităţilor. Pe drumurile cu sens unic. oprirea voluntară a vehiculelor este permisă şi pe partea stângă. atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentarela unităţile comerciale. paralel cu trotuarul sau cu axul drumului. Nu se consideră oprire: a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea saudebarcarea unor persoane. În funcţie de locaţia unde se execută această manevră. subpoduri şi în tuneluri. c) pe poduri. k) pe sectorul de drum unde s-aformat o coloană de vehicule în aşteptare.d) pe pasaje denivelate. g) în dreptul staţiei pentrutramvai. Prin excepţie. cât mai aproape de marginea din dreapta drumului. ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere. iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m. b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3. Totodată este interzisă depăşirea coloanei oficiale. dacă vizibilitatea asupra drumuluieste asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m.

dinaceastă cauză. Conducătorul care staţionează cu autovehiculul în pantă sau în rampă. Se interzice staţionarea pe drumurile publice în timpul nopţii a tractoarelor. dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse. dacă locul destaţionare nu este iluminat. numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar deminimum 1. acolounde staţionarea este permisă. trebuiesă bracheze roţile spre trotuar sau spre un obstacol aflat la marginea drumului. Se interzice staţionarea pe trotuare. să treacă peste acest marcaj. Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi să deschidă sau să lase deschise uşile acestuia ori să coboare fără să se asigure că nu creează un pericolpentru circulaţie. semnalizate ca atare. f) în intersecţii. iar în lipsa acestuia. să pună în funcţiune dispozitivele de frânare. Se interzice oprirea pe trotuare. dacă circulaţia vehiculelorpe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicată. de staţionare şi antifurt şi să încuie uşile.5 m lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile. iar în lipsa acestuia. pentru circulaţia pietonilor. l) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate unor anumite categoriide vehicule. k) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţia „Drum îngustat”. inclusiv cele cu sens giratoriu. trebuie să fie semnalizat cu lanterne de poziţie. precum şi în dreptul marcajului continuu. j) în dreptul unui indicator sau semnal luminos. încazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi. numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1. curespectarea marcajului. precum şi în zona de preselecţie unde suntaplicate marcaje continue. cu excepţia cazului în care poate fi permisă parţial sau total. Staţionarea Conducătorul care staţionează cu autovehiculul trebuie să oprească motorul.e) în locul unde este instalat indicatorul „Trecere pentru pietoni”sau pe marcajele detraversare pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea. la o distanţă mai mică de 5 m de colţul intersecţiei. dacă prin aceasta se împiedică observarea lor. remorcilor. cu excepţia cazului în care poate fi permisă parţial sau total. Orice vehicul care staţionează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public. cu respectarea marcajului. vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cumâna. n) pe autostrăzi. „Prioritate pentru circulaţia din sens invers”sau „Prioritate faţă decirculaţia din sens invers”. iar în lipsa acestora. h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă. pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene. maşinilorşi utilajelor agricole.5 m lăţime înspre marginea opusă părţii . m) pe platforma căii ferate sau de tramvai ori în apropierea acestora. săintroducă maneta într-o treaptă de viteză ori în treapta de parcare. i) pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Depăşirea interzisă”. g) la mai puţin de 25 m de indicatorul staţiei pentru mijloacele de transport public de persoane.

d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice. f) în pante şi în rampe. c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m. c) în curbe şi alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m. e) în locurile unde soliditatea drumului nu permite. înaltă zi sau perioadă decât cea permisă. acestea vor staţiona cât mai aproape de margineadrumului. conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru staţionare. sub poduri. d) în apropierea vârfurilor de rampă sau la mai puţin de 50 m de o parte şi de alta a acesteia. j) la ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice. Serecomandă dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. h) în locurile unde oprirea este interzisă. în tuneluri. pe viaducte şi pasaje denivelate. Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul staţionării să deschidă sau să lase deschise uşile acestuia ori să coboare fără să se asigure că nu creeazăun pericol pentru circulaţie. pentrucirculaţia pietonilor. Mersul înapoi Este manevra de deplasare cu spatele a unui vehicul pe contrasens. În cazul în care nu este posibilă scoatereavehiculelor în afara părţii carosabile. f) pe poduri. sau indicatorul cu semnificaţia „Zonă de staţionare cu durată limitată”peste durata stabilită. b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzis㔺i amarcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării. cu excepţia intersecţiilor. vehiculul poate fi manevrat înapoinumai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de persoane aflate în afara vehiculului. Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor: a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară. i) pe o distanţă mai mare de 50 m. semnalizate prinindicatoare sau marcaje. b) pe trecerile pentru pietoni. Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop. În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată. e) pe partea carosabilă a drumurilor naţionale. În aceste locuri vehiculele vor trebui aşezate unul lângă altul. Întoarcerea Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevra .carosabile. g) pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puţin de 50 m de acestea. Se interzice mersul înapoi cu vehiculul: a) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Întoarcerea interzisă”. g) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”.

Prioritatea de trecere a vehiculelor. e) în locurile unde soliditatea drumului nu permite. Când două vehicule se apropie simultan de o intersecţie. Nu are prioritate de trecere: a) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe . b) pe trecerile pentru pietoni. vehiculul care vine din dreapta are prioritate de trecere. atunci când se deplaseazăprin intersecţii nedirijate. Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate pietonilor angajaţi în traversareadrumurilor publice. conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure cădin faţă. pe trecerile marcate sau semnalizate cu indicator. are prioritate vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat indicatorul cusemnificaţia „Drum cu prioritate”ori „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”sau care se apropie de o intersecţie unde este instalat indicatorul cu semnificaţia„Intersecţie cu un drum fără prioritate”. h) pe drumurile cu sens unic. în tuneluri. Au prioritate de trecere autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară atunci când se deplaseazăîn acţiuni de intervenţie. conducătorul de autovehicul sau tramvaietrebuie să acorde prioritate de trecere pietonilor angajaţi în traversare pe sensul lui de mers. În ceea ce priveşte regula priorităţii de dreapta şi modul de aplicare al acesteia menţionăm că atunci când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecţie dirijată prin indicatoare. f) pe poduri. sub poduri. c) în curbe şi alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m. Atunci când drumul este prevăzut cu cel puţin două benzi de circulaţie pe sens. i) în locurile unde oprirea este interzisă. Astfel.înainte şiînapoi sau prin viraj. Se interzice întoarcerea vehiculului: a) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Întoarcerea interzisă”. CAPITOLUL VI REGULI DE REGLEMENTARE A PRIORITĂŢII Acest capitol este foarte important pentru desfăşurarea în condiţii normale a traficului rutierpe drumurile publice. nerespectarea regulilor subliniate în cadrul său fiind una din cele maiimportante cauze pentru producerea accidentelor de circulaţie. g) pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puţin de 50 m de acestea. în circulaţia pe drumurile publice. venind de pe două drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cuaceeaşi semnificaţie. semnalelepoliţiştilor şi altor participanţi la trafic. semnalele luminoase. poate fi conferităde semnificaţia mai multor elemente şi anume: indicatoare. precum şi tramvaiele în mişcare. marcaje. cu excepţia intersecţiilor. din spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul. vehiculele care vin din partea dreapta au prioritate detrecere. d) în apropierea vârfurilor de rampă sau la mai puţin de 50 m de o parte şi de alta a acesteia. pe viaducte şi pasaje denivelate. precum şi prin intermediul regulii priorităţii dedreapta. venind de pe drumuri publice pecare nu sunt instalate indicatoare de prioritate.

esteobligat: a) să declare autorităţii emitente pierderea. la autoritatea emitentă. a reintrat în posesia acestuia. cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stângasă ocupe acea bandă. g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi seintersectează cu un biciclist care circulă pe o pistă pentru biciclete. .în cel mult 48 de ore de la constatare. identitateapersoanelor cărora le-au încredinţat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice.după obţinerea duplicatului. dar pe benzi diferite şi intenţionează să se înscrie pe banda liberădintre ele. dacă pesensul de mers al celui care urcă se află un obstacol imobil f) când se pune în mişcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe oproprietate alăturată acestuia faţă de vehiculul care circulă pe drumul public. pierdut sau distrus. CAPITOLUL VII OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR. dacă. Pe drumul public cu mai multe benzi pe sensul de mers. e) când circulă în pantă faţă de cel care urcă. Obligaţiile deţinătorilor de vehicule Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi să comunice. prin loc special amenajat.obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule.obligaţiile conducătorilor devehicule şi autovehicule în caz de accident rutier. sediul sau reşedinţa în România. indiferent de direcţia de deplasare. semnalizată ca atare. CONDUCĂTORILOR DE VEHICULE ŞI AUTOVEHICULE Acest capitol este structurat pe trei subcapitole şi anume: . originalul certificatului de înmatriculare. furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare. c) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local. vehiculele care circulă pe o bandă care se sfârşeşte. b) să solicite Regiei Autonome Monitorul Oficial publicarea pierderii. c) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat.obligaţiile deţinătorilor devehicule. comunal sau local. Pe un drum public prevăzut cu minimum trei benzi pe sens. pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă. la cererea poliţiei. h) pietonului care traversează drumul public. d) când urmează să pătrundă într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă îninteriorul acesteia. atunci când acesta se află pe sensulde mers al vehiculului.un drum judeţean. . cu domiciliul. furtului sau distrugerii certificatuluide înmatriculare. b) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drumjudeţean venind de pe un drum comunal sau local. când două autovehicule circulăîn aceeaşi direcţie. . d) să depună imediat. marcat şi semnalizatcorespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui.Proprietarul de autovehicul sau remorcă. în cazulîn care aceste persoane au săvârşit infracţiuni sau au comis contravenţii.

materiale sausubstanţe. în imediata apropiere.şi următoarele obligaţii: a) să verifice starea tehnică a vehiculelor. iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzutîn reglementările legale în vigoare. să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediatadministratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie ori primul poliţist întâlnit. atât în localităţi. Se interzice deţinătorilor de autovehicule. Durata semnalului nu trebuie să fiemai mare de un minut. precum şi a regimului legal de viteză. Se exceptează de la obligaţia de a purta centură de siguranţă. d) să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturiloralcoolice. dacă nu este posibil. cât şi în afara acestora. Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au. Obligaţia de anunţare a poliţiei revine şi participanţilor la trafic care au sesizat existenţa pedrum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi a vitezei de deplasare. pe lângă cele menţionate mai sus. e) să ţină seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule înfoaia de parcurs. să facă menţiuni despre aceasta în foaia deparcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nuîndeplinesc condiţiile tehnice.omologate conform legii. a altui vehicul. b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursă. sunt obligaţi să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice. g) să instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire. în interiorul localităţilor: a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară. să monteze pe acestea sisteme antifurt sonore care sedeclanşează la trecerea. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi. c) să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducerecorespunzător sau atestat profesional. i) să asigure prin mijloace proprii testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule înscopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale cereglementează circulaţia pe drumurile publice. precum şi crearea de obstacole pe drumul public. Conducătorii şi pasagerii autovehiculelor. f) să anunţe imediat poliţia despre orice accident săvârşit de conducătorii de vehiculeproprii. h) să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă. lăsarea şi abandonarea de obiecte.e) să prezinte vehiculul pentru a fi supus inspecţiei tehnice la termenul şi în condiţiile prevăzute de lege. . a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora oriîntr-o stare accentuată de oboseală. care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cucenturi de siguranţă. Obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule Se interzic participanţilor la trafic aruncarea.

. e) instructorii auto în timpul orelor de pregătire a cursanţilor. poliţistului documentele personale.atunci când autovehiculul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice. certificatul de înmatriculare sau deînregistrare şi.să aibă în autovehicul trusa medicală de prim ajutor. se ocupă de preferinţă locurile dotate cu centuri de siguranţă. În cazul în care în autovehicul există atât locuri dotate cu centuri de siguranţă.să permită controlul stării tehnice a vehiculului. permisul de conducere. să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de depanare. . cu o viteză care să îi asigureevitarea oricărui accident.să oprească motorul şi să semnalizeze autovehiculul imobilizat în pasaje subterane sautuneluri.pe drumul public pe care a circulat.să înmâneze. . triunghiuri reflectorizante şi stingătorde incendiu omologate. cu excepţia celor prevăzute cudispozitive de tip mâini libere. . iar dacă nu le poate remediape loc. cât şilocuri fără astfel de dispozitive. . luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului. precum şi celelalte documente prevăzute delegislaţia în vigoare. a instalaţiei de climatizare. Conducătorilor de autovehicule. precum şi albunurilor transportate. . . atestatul profesional. precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii.să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normelereferitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă pentru autovehiculeleconduse. Se interzice transportul pe autovehicul a mai multor persoane decât locurile stabilite prin construcţie şi al obiectelor voluminoase..b) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi. Conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat: . .să ia toate măsurile pentru înlăturarea defecţiunilor survenite pe parcursul deplasării. după caz. . în regim detaxi. Conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi ciclomotoarelor sunt obligaţi să poarte în timpulcirculaţiei pe drumurile publice căşti de protecţie omologate. aflaţi în zona de competenţă.să aibă asupra sa actul de identitate.să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie imediat ce ia cunoştinţă despre existenţa. în condiţiile legii.precum şi cele referitoare la bunurile transportate. documentele autovehiculului. la cerere.să conducă în aşa fel încât să nu stropească pe ceilalţi participanţi la trafic. . c) femeile în stare vizibilă de graviditate.să ajute la scoaterea de pe partea carosabilă sau la deplasarea lângă bordură .să se prezinte în termen la unitatea de poliţie care l-a invitat. sămenţină permanent curate parbrizul. a obstacolelor sau surpărilor de natură a pune în pericolsiguranţa circulaţiei.să oprească imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale poliţiştilor de frontieră. pentru soluţionarea oricăreiprobleme legate de calitatea de conducător de autovehicul sau de deţinător de vehiculînmatriculat sau înregistrat. ciclomotoare şi tramvaie le este interzisă folosirea telefoanelormobile atunci când aceştia se află în timpul mersului. d) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane. .să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi semnalizare.

. să pornească de peloc cu uşile deschise.să lase liber în timpul mersului volanul. ori săîmpiedice sau să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă oricitirea numărului de înmatriculare. deasupraîncărcăturii.să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră. . . pe scări şi în remorcă. . . potrivitlegii. produse sausubstanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora.să se prezinte la verificarea medicală sau psihologică la solicitarea poliţiei ori periodic.să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce sedepune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse.să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3. . . a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic. lunetă ori pe geamurile laterale ce restrâng sauestompează vizibilitatea în timpul mersului. rănit sau într-o stare avansată de oboseală. Se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai: . . ghidonul sau maneta de comandă. precum şi în cazul în careeste bolnav. . cu excepţiaautovehiculelor aparţinând medicilor avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi acelor destinate transportului copiilor şi persoanelor cu handicap.5 tone pe drumurileacoperite cu zăpadă.să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabină ori în caroseriaautovehiculului destinat transportului de mărfuri. . care vor avea aplicate în colţuldin stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister. cu excepţia celei special amenajate pentrutransportul persoanelor.să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabiliteîn certificatul de înmatriculare sau înregistrare. atât din interior.să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii deautovehicule începători.sau acostamenta autovehiculului rămas în pană sau avariat într-un accident. pe părţile laterale ale caroseriei. substanţe sau materiale ce potpune în pericol siguranţa circulaţiei. .să aplice pe parbriz. dacă are o vechime în conducere sub 1 an. . reclame publicitare sau înscrisuri denatură a conferi libera trecere. pe platformă. acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice.să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului. sau persoane care stau în picioare încaroseria autocamionului. . de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei. lunetă sau pe geamurile laterale afişe. cât şi din exterior. . fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alteechipamente antiderapante omologate.să aibă aplicate folii sau accesorii pe parbrize.să conducă autovehiculul sau tramvaiul după ce a consumat băuturi alcoolice.să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia orisă folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă.împreună cu încărcătura.chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore. .să transporte persoane în caroseria autobasculantei.să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte. dimensiunile acestuia. gheaţă sau polei. . pe autocisternă.să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului.

în lipsa altor mijloace detransport.să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei. să nu modifice sau să şteargă urmeleaccidentului şi să nu părăsească locul faptei. b) să nu schimbe poziţia vehiculelor ori a obiectelor rămase la locul faptei şi care provin dinaccident decât atât cât se impune pentru evitarea agravării consecinţelor accidentului. Obligaţiile conducătorilor de vehicule şi autovehicule în caz de accident rutier Accidentul de circulaţie este evenimentul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc. Conducătorilor de vehicule implicaţi înaccidente de circulaţie li se recoltează în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabiliriialcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similareşi acestea se trimit pentru examinare medicală la o unitate sanitară autorizată. b) a avut ca urmare decesul.să săvârşească acte sau gesturi obscene.să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare deteriorate orineconforme cu standardul. denatură să provoace indignarea ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora. până la testarea concentraţiei alcoolului înaerul expirat şi/sau recoltarea probelor biologice. să profereze injurii. c) să transporte răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară.să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât celeprevăzute în certificatul de înmatriculare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului sausunt uzate peste limita admisă. după producerea evenimentului.conducătorul acestuia este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie pe . după care să revină imediat la locul accidentului. . rănirea uneia sau a mai multor persoane ori cel puţin un vehicul a fostavariat sau au rezultat alte pagube materiale. să adreseze expresiijignitoare sau vulgare. c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. prin urmări. constituie o faptă prevăzută de legea penală esteobligat: a) să oprească. substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efectesimilare acestora.. .să folosească un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al căruizgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege. Dacă în accident a fost angajat un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară. să ameninţe cu acte de violenţă pe ceilalţi participanţi la trafic. d) să nu consume băuturi alcoolice. Conducătorul care a transportat răniţii trebuie să se legitimeze şi să comunice numărul de înmatriculare al vehiculului unităţii sanitare. Victimeloraccidentelor de circulaţie li se recoltează în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabiliriialcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similareacestora. . să anunţe imediat poliţia. . Conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultatmoartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane sau în oricealt accident de circulaţie care.

urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia învederea întocmirii actelor de constatare.semnalizându-le prezenţa.Reguli generale privind transportul de mărfuri şi persoane. precum şi ceicare conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7.raza căreia saprodus accidentul. Reguli privind transportul mărfurilor periculoase. 2. la nevoie. numai dacă prinaceasta nu se agravează starea de sănătate a victimelor. să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament.cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi. Reguli generale privind transportul de mărfuri şi persoane Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. dacă nu este posibil şi nici nupot să îşi continue circulaţia. Conducătorul autovehiculului şi tramvaiului care efectuează transport public de persoane esteobligat: a) să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare. Reguli privind circulaţia autovehiculelor cu mase şi gabarite depăşite. precum şi atunci când în eveniment este implicat un vehicul caretransportă mărfuri sau produse periculoase. c) se exceptează de la obligaţiile prevăzute la litera b): conducătorii vehiculelor care încheie oconstatare amiabilă de accident. Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă despre producerea unui accident decirculaţie soldat cu moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneiasau mai multor persoane. această manevră. c) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat. iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avariereapropriului vehicul. CAPITOLUL VIII REGULI PRIVIND CIRCULAŢIA VEHICULELOR CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT PUBLIC DEPERSOANE ŞI MĂRFURI Vom structura acest capitol pe trei subcapitole în funcţie de obiectul transportului şi anume: 1. b) să deschidă uşile numai după ce autovehiculul a fost oprit în staţie.5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase trebuie să aibă vârsta minimăde 21 de ani împliniţi. Conducătorii implicaţi în accidente în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şicare nu constituie fapte prevăzute de legea penală sunt obligaţi: a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori. astfel fixată încât: . 3. d) să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat că poate efectua. în condiţiile legii şi conducătorul de vehicul care deţine oasigurare facultativă de avarii auto. b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul întermen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor deconstatare. Încărcătura unui autovehicul trebuie să fie aşezată şi. în siguranţă. este obligată să anunţe de îndată poliţiaşi să transporte persoanele accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară.

precum şi catadioptrii de culoare galbenă montaţi pe părţile laterale la distanţa de1. d) să nu mascheze dispozitivele de semnalizare. b) să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului sau să pericliteze stabilitatea ori conducereavehiculului. aceasta trebuie fixată pentrua nu se deplasa. din spate şi din ambele părţilaterale. montate astfelîncât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din faţă. b) un marcaj reflectorizant aplicat la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii. c) să nu fie târâtă. care trebuie să funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie. cât maiaproape de marginile laterale. Pe autostrăzi autovehiculul care. depăşeştemasa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale.5 m. d) lumini montate pe părţile laterale extreme ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2.a) să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private.5 m trebuie urmat de un autovehicul de însoţire. participanţii la trafic ori să sperieanimalele şi să nu producă praf sau mirosuri pestilenţiale. poate circula pe drumul public numai în bazaautorizaţiei speciale emise de administratorul acestuia. iar în cazul vehiculelor fără motor. format din benzi alternante albe şi roşii. montată lapartea din stânga faţă. prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate. Încărcătura care constă în materiale sau produse ce se pot împrăştia în timpulmersului trebuie acoperită cu o prelată. precumşi un catadioptru. depăşeşte lăţimea de3. un pericolpentru siguranţa circulaţiei. Când încărcătura constă în obiecte mari ori grele. pe toată perioadadeplasării pe drumul public. să nu se scurgă ori să nu cadă pe drum. Conducătorul autovehiculului cu masa şi/sau gabaritul depăşite. de două autovehicule care să circule unul în faţă şi celălalt în spate. cu sau fără încărcătură.5 m şi 5 m trebuie însoţit în faţă de un autovehicul. având fondul alb şi chenarul roşu. catadioptrii şi plăcuţele cu numerele deînmatriculare sau înregistrare. e) să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul. pe timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului. .5 m între ei. Lanţurile. iar cel cu lăţimeamai mare de 5 m. Pe celelalte drumuri publice autovehiculul cu lăţimea între 3. prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie să o fixeze cât mai bine de vehicul şi să nu constituie. în funcţie de locul ocupat la însoţire. cablurile.Autovehiculul de însoţire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare şi să aibă montată. Reguli privind circulaţia autovehiculelor cu mase şi gabarite depăşiteAutovehiculul care. descendente către exterior. o plăcuţă de identificare. c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă.precum şi conducătorii autovehiculelor de însoţire sunt obligaţi să pună şi să menţină în funcţiune semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă. la partea din faţă sau din spate. semnalele făcute cu braţele de conducătorul acestora.dacă lăţimea autovehiculului depăşeşte 2.5 m. ele însele. Autovehiculul care depăşeşte masa şi/sau gabaritul trebuie echipat cu următoareledispozitive suplimentare de semnalizare: a) o plăcuţă de identificare reflectorizantă.

c) să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa. cu excepţia celuilalt conducător. b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare. precum şi pepartea carosabilă a drumului pe timp de noapte. să semnalizezepericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână şi să anunţe administratorul drumului saucea mai apropiată unitate de poliţie. dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte lăţimea. Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase: a) să provoace şocuri autovehiculului în mers. i) să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop. Reguli privind transportul mărfurilor periculoase Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai pe traseele stabilite deautoritatea competentă şi se comunică poliţiei din localităţile pe raza cărora se deruleazătransportul. Conducătorul trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege şi săcunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii. g) să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane. ar putea determina o sporire a pericolului. Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăştie pe drum. lungimea sau masa în sarcină admise. restricţie sau limitare a accesuluiacestora. În cabina autovehiculului care transportă mărfuri sau produse periculoase pot fi transportate numaipersoanele autorizate. e) să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite. a însoţitorului ori aunei alte persoane calificate. d) să remorcheze un vehicul rămas în pană. înălţimea. f) să transporte alte încărcături care. h) să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul. gheaţă sau zăpadă. la o distanţămai mică de 50 m de autovehicul. să ia măsuri de avertizare acelorlalţi conducători care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur. b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei. CAPITOLUL IX CIRCULAŢIA ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat . Mărfurile şi produsele periculoase se transportă numai cu autovehicule special amenajate. aînsoţitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate.Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite: a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere. purtând semne distinctive de identificare şi în condiţiile stabilite prin normele legale în vigoare. prin natura lor. conducătorul este obligat să oprească imediat.

Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania. Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta sau. . iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite printratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelormembre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate esterecunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate. c) statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor deconducere auto. dupa caz. daca indeplinescconditiile prevazute la art. dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională. sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuatînmatricularea. (1).resedinta sau rezidenta normala in Romania. detinute de persoane care au domiciliul.pedrumurile publice. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei. Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. persoanele care sunt titulare ale unui permisde conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupracirculatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privindrecunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de conducereinternational. 23 alin. încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificatăde România prin Decretul nr.eliberate de autoritatile: a) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere. 318/1980. dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzuteîn Convenţia asupra circulaţiei rutiere. Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile mai înainte enumerate precum si cele acaror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral. au rezidenta normala inRomania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia audomiciliul. titularii permiselor de conducere nationale valabile. dupa caz. rezidenta normala. Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şipot circula pe drumurile publice din România. 20 si art. pot fi preschimbate cu documente similare romanesti. dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule. resedinta sau. b) statelor membre ale Uniunii Europene.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->