Curs bazele contabilitatii. Introducere.   1)definitia contabilitatii.

Literature de specialitate prevede o multitudine de definitii ale conecptului de contabilitate declinandu-l intre stiinta si metoda, in functie de emitent. Cea mai cunoscuta si agreata la nivel general definitie, este cea emisa de institutul contabililor publici autoriati din SUA, potrivit careia contabilitatea este: “arta de inregistrare, clasificare si reumare intr-o maniera semnificativa si intr-o exprimare baneasca a tranzactiilor, operatiilor ce au loc intr-un ciclu economic la nivelul unei organiatii in scopul de a genera situatii financiare pentru utilizatori.”

 

2)informatia contabila. Este definite ca totalitatea tranzactiilor, operatiilor si evenimentelor cu character economic sau judiciar ce au loc pe parcursul derularii unui ciclu economic de activitate. Informatia contabila este inscrisa in documente justificative (ex: facturi fiscale, contracte de munca, bonuri fiscale.)

 a) b)

c) d)

3) Caracteristicile calitative ale informatiei contabile: Inteligibilitatea, Relevanta: este in directa legatura cu conceptul de prag de smnificatie. Se considera ca o informatie este semnificativa daca prin omisiunea sau declararea ei eronata ar putea fi influentate deciziile utilizatorilor situatiei financiare. Pragul de semnificatie este o linie cantitativa (valoare numerica). Credibilitatea: trebuie sa fie neutra, fara erori seminificative sis a reprezinte ceea ce un utilizator se asteapta in mod rezonabil sa reprezinte. Comparabilitatea: se foloseste atunci cand un investitor vrea sa analieze situatia financiara.

4) utiliarea informatiilor contabile: a) Investitorii- cei care finanteaza o afacere, sunt interesati de capitalul social de generat profit. b) Creditorii financiari- sunt interesati de capitalul social de a rambursa eventuale sume imprumutate (solvabilitate). c) Creditorii comerciali- sunt interesati de capacitatea societatii de a-si onora obligatiile contractuale la scadenta (lichiditate). d) Clienti- raportul calitate- prêt. e) Managerii- pentru procesul de luare a deciiilor. f) Angajatii- daca se afla in continuitatea activitatii. g) Statul si institutiile sale- modalitatea de aplicare a legislaturii in vigoare. h) Publicul- posibili angajati, investitori.

5) Standarde si reglementari : La nivel mondial este standardizat e catre IFAC, fac parte mmembrii din fiecare tara pentru standarde contabile. La nivelul Romaniei este reglementat de catre Ministerul Finantelor Publice.

1

d) Rezultat reportat. capitaluri proprii si datorii. C) Datorii. Capitaluri proprii+ datorii.   1) Definitie: bilantul este un document contabil de sinteza care perimite prezentarea elementelor de active .interes residual al actionarilor in activitatea interprinsa dupa deducerea tuturor datoriilor. capitaluri proprii si datorii (pozitia financiara) la inchiderea unui exercitiu financiar sau in alte situatii prevazute expres de legislatie. a) Activele sunt resurse economice controlate sau detinute in present de catre interprindere provenite din elemente trecute si care vor genera cresteri de beneficii economice viitoare. A) Capitaluri proprii: a) Capital social. c) Imobilizari financiare. D) Venituri in avans. 2) Def: elementele patrimoniale componente ale bilantului se impart in active. C) Cheltuieli in avans. Expert contabil  consultant fiscal  auditor intern  auditor extern  practician in insoventa (se ocupa de cazurile de insolventa). b) Imobilzari corporale. b) Prime de capital. Ecuatia fundamentala a contabilitatii presupune scrierea patrimoniului sub forma : A=C+D. B) Proviioane pentru riscuri si cheltuieli. A) active imobilizate: a) Imobilizari necorporale. provenite din evenimente trecute prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de active si astfel o scadere de beneficii. Rezerve. e) Rezultatul exercitiului. b) Creante. b) Capitalul propriu.obligatii actuale ale interprinderii. 6) Profesia contabila. c) B) Active circulante: a) Stocuri. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere. d) Disponibil. c) Datorii. Activ. • Total activ = Total capital + datorii 2 . c) Titluri financiare.

sunt clasificatein 4 categorii: Financiare (rate scadente) Comerciale (catre furnizori) Sociale (salarii) Fiscale (taxe si impozite. know-how.  Active circulante: Se consuma intr-un singur ciclu de productie si se impart in: a) Stocuri (marfuri. pentru care trebuie livrata marfa. in scopul obtinerii unor profituri constante. emisiuni de obigatiuni. b) Utilaje. Imobilizari necorporale: a) Cheltuieli de constituire. Specific activelor imobilizate este conceptual de amortizare. balti. impozit pe profit)  a) b) c) d)   Venituri in avans.  Cheltuieli in avans. Datorii pe termen scurt. Prezentarea capitalurilor proprii si datorii in bilant se fac in functie de exigibilitate (de la cele mai putin exigibile la celemai exigibile)  Contul de profit si pierdere Situatia care prezinta performatele intreprinderii. sume incasate deja de la clienti. 3 . Contine doar elemente de venituri si cheltuieli ale perioadei. dezvoltare.se refera la numerar si echivalente de numerar din banca sau caserie in lei sau valuta. Veniturile sunt definite in contabilitate ca find de beneficii economice aparute ca urmare a cresterilor de active sau a diminuarilor de datorii si care genereaza cresteri ale capitalurilor proprii. c) Titluri financiare.  Structura contului de profit si pierdere.  Imobilizari financiare: Titluri financiare detinute de companie la alte scocietati pe o perioada ma mare de un an. marci.actiuni si obligatiuni detinute de societate la alte societati pe termen scurt in scop speculative. c) Brevete. Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la asa numita: “voloare contabila neta”. d) Linii de productie. altele decat cele provenite din aportul actionarilor.  Datorii pe termen lung: credite bancare. d) Disponibilul. drepturi de autor.  Cheltuielile reprezinta scaderi de beneficii economice aparute ca urmare a scaderilor de active sau a cresterilor de datorii si care genereaza scaderi de capitaluri proprii altele decat restituirile de capital catre actionari. materii prime) b) Creante. b) Cehltuieli de cercetare. c) Masini. iazuri) se amortizeaza in schimb amenajarile de terenuri balti si iazuri.drepturi de incasare.  Imobilizari corporale: a) Cladiri. licente. Atentie!: nu se amortizeaza obiectele de arta si alte resurse regenerabile (terenuri. adica valoarea de intrare minus deprecierile. imprumuturi din operatii de leasing.

(CPP) Venituri din exploatare --cheltuieli de exploatare = rezultat din exploatare.  Structura generala a conturilor de profit si pierdere. utilitati. Cheltuieli financiare: cu dobanzi si dividente. 4 . D= datorii. capitaluri sau datorii). productia de bunuri finite. b) c) d) e) Cheltuieli de exploatare: salarii. Venituri si cheltuieli extraordinare: sunt provenite din lucruri extraordinare (calamitati naturale swi exproprieri fortate). Exista 9 tipuri de modificari patrimoniale in functie de elementele modificate. Venituri financiare: dobanzi. materii prime. a) A+x-x=K+D b) A+x=K+D+x c) A-x=K+D-x d) A+x=K+x+D e) A-x+K-x+D f) A=K+x-x+D g) A=K+D+x-x h) A=K+x+D-x i) A=K-x+D+X Unde “x” este suma din tranzactie. K= capital. A= activ. taxe si impoite. (4) Rezultat brut = 3+4 Cheltuieli cu impozitul pe profit Rezultat net (rezultatul exercitiului) Modificari patrimoniale. dividente.Elementele de venit si cheltuieli sunt prezente in contabilitate in functie de natura lor: a) Venituri din exploatare: din vanzarea produselor finite. marfuri. (1) Venituri financiare --cheltuieli financiare = rezultat financiar.Modificarea este sub forma unei sume aferenta tranactiei sau evenimentului economic. (2) Rezultat current = 1+2 (3) Venituri extraordinare --cheltuieli extraordinare = rezultat extraordinar. cu amortizarea. Orice tranzactie sau eveniment economic genereaza asupra patrimoniului intreprinderii o modificare la nivelul elementelor patrimoniale (active. din produtia de imobilizari. marfuri. Modificarile presupun respectarea cu strictete a ecuatiei fundamentale: A=K+D.

c) Se crediteaza cu scaderile de active. sau zero.reprezinta totalul modificarilor patrimoniale ce au avut loc asupra unui element. II) Rulaj debit. 2. 5 . c) Se crediteaza cu cresterile de Capital si Datorii. In functie de apartenenta patrimoniala a unui element daca este de Activ. Simbolul contului. Capital sau Datorii si contul este de Activ. Functionarea conturilor presupune reguli diferite pentru conturile de Activ. (TSC) Sold final credit. present in OMFP 3055/2009. In functie de aceste doua notiuni toate structurile contabile primesc atributele de creditoare sau debitoare. Total sume. Capital sau Datorii si functioneaza in consecinta.se calculea ca fiind sold initial + rulaj.reprezinta suma ce provine din perioada anterioara. b) Se debiteaza cu cresterile de active. notate cu D si C. Rulajul. d) Au intotdeauna sold final creditor sau zero. 4.este suma cu care se inchide un cont la sfarsitul unei perioade. Sold final. 3. (SFD) C Sold initial creditor. b) Se debiteaza cu scaderile de Capital si Datorii.Contul. B) Reguli de functionare pentru conturile de Capital si Datorii: a) Au intotdeauna sold initial creditor sau zero. (TSD)= SID+RD IV) Sold final debitor. Contul este reprezentat prin froma geometrica de tipul literei “T” (si poarta denumirea in practica contabila de “teu”) Conturile au urmatoarea structura fundamentala: 1. Specifice conturilor sunt notiunile de debit si credit. (SFC) Simbolul conturilor in Romania este dat de Ministerul Finantelor Publice. Soldul initial. (RD) III) Total sold debitor. (SID) Modificari. D I) Sold initial debitor. Capital sau Datorii: A) Reguli de functionare pentru conturile de activ: a) Au tot timpul sold initial debitor. d) Au intotdeauna sold final debitor sau zero. (SIC) Modificari. iar partea dreapta “credit”. reprezentand un simbol numeric. Titlul contului. Partea stanga se numeste “debit”. Reprezinta elemental fundamental al contabilitatii cu ajutorul caruia sunt masurate si prezentate efectele modificarile patrimoniale asupra unui element patrimonial in decursul unei perioade (de regula un exercitiu financiar). Rulaj credit. Total sold creditor.

(RC) Total sold creditor. b) Aceasta scadere poate fi evaluate in mod credibil. Cheltuielile sunt scaderi de beneficii economice rezultate ca urmare a scaderii de active sau a cresterii de datorii si care au ca effect scaderi ale capitalului propriu. (SID) Modificari. Recnoasterea veniturilor si datoriilor in contabilitate se face prin prisma modificarii rezultatului exercitiului. SFC=TSC-TSD Practica contabila a impus scrierea soldului final in partea opusa tipului sau. 6 . suma de capital si datorii cu -. altele decat cele provenite din restituirea capitalului catre actionari. b) Aceasta crestere poate fi evaluata in mod credibil. Venituri si cheltuieli. iar sumele lor ajung la rula creditor. RC Total sold creditor. In momentul anularii unei datorii. TSC=SIC+RC Sold final creditor. Momentele de recunoastere pot fi sintetizate: A) 1) 2) 3) 4) 5) 6) B) 1) Recunoasterea veniturilor: In momentul vanzarii de bunuri (active imobilizate sau circulante). ajung la rulaj creditor. forta de munca. D -------Modificari. (TSC=RC ------------- Cont de Capital si Datorii.Cont de activ: D Sold initial debitor. (doabanda incasata de la banca pentru un depozit constituit. In momentul obtinerii de bunuri. In momentul prestarii de servicii. suma de capital si datorii cu -. SIC Modificari. Rulaj creditor. Rulaj Creditor. RD Total sold debitor. implicit a structurii de capital propriu. dar cu respectarea denumirilor.) Cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate in momentul in care: La achizitionarea de servicii (utilitati. In momentul in care este susceptibila o incasare. impozite). SFD=TSD-TSC C -------------Modificari. (RD) Total sold debitor. suma de active cu +. TSD=SID+RD Sold final debitor. Rulaj debitor. TSD=RD ------------- C Sold initial creditor. In momentul anularii unor provizioane cosntituite anterior. suma de active cu minus. taxe. Veniturile sunt recunoscute in contabilitate atunci cand: a) Este posibila o crestere de beneficii economice viitoare. iar sumele ajung la rulaj debitor. Rulaj debitor. iar sumele ajung la rulaj debitor. Cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate: a) Cand este probabila o scadere de beneficii viitoare.

cheltuieli de transport. Soldul final este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale aflate in gestiunea intreprinderii la sfarsitul unei perioade. Se poat amortiza. +cheltuieli cu bunul sau activitatea neamortizata = valoarea de intrare – amortizare. cost productie. sold initial debitor. iar amortizarea este recunoscuta ca modificare negative a activului bilantului. Recunoasterea imobilizarilor corporale in contabilitate se face la: intrare: cost achizitie. 3) La inregistrarea amortizarii.la valoarea contabila neta. valoare de aport.  Recunoasterea la data bilantului se realizeaza la valoarea contabila neta (valoarea de intrare – amortizare cumulata). masini. scaderea capitalului propriu. Intrarile pot proveni din: achizitie. plantatii. Daca nu exista amortizare constituita descarcarea de gestiune se va face in maniera standard + cheltuieli cu actiunile facute. -imobilizarea pentru valoarea de intrare. repreinta imobilizarile corporale existente in gestiune la inceputul perioadei. La bilant. Contin: terenuri. masini. valoare de piata. ! se realizeaza formula contabila compusa. Imobilizari necorporale. Imobilizari corporale in curs de executie. Sunt conturi de active. Imobilizari. +V +Rezultat  +Kp (capital propriu) +Cheltuieli  -Rezultat  . Cazul 2: -imobilizarea este complet amortizata -imobilizarea pentru valoarea de intrare. instalatii.2) La iesirea din gestiune a unui bun (activ imobilizat sau stoc).amortiare si provizioane cumulate. donatie.Kp. La iesire. cresterea capitalului propriu. taxe nerecuperabile si orice alte cheltuieli necesare pentru a adduce bunul in stare de functionare in intreprindere. 4) La inregistrarea unei deprecieri (provizion). Costul de achizitie este format din: prêt de achizitie.valoarea de intrare. Imobilizari corporale. -amortizare pentru valoarea amortizata. 7 . animale.  La iesire se recunoaste la valoarea contabila neta sau daca nu sunt amortizate la valoarea de intrare. Daca avem amortizare descarcarea de gestiune presupune modificarea: Cazul 1: -nu este complet amortizata. cheltuieli de manipulare. constructii. echipamente tehnologice. utilaje. !!!!!!!! Descarcarea de gestiune!!!!!! Pentru imobilizarile amortizabile la descarcarea de gestiune se va verifica intai daca exista amortizare cosntituita. operatiune ce poarta numele de “descarcare de gestiune”. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare. Se debiteaa cu intrarile (cresterile de imobiliari corporale). Cresterea cheltuielilor genereaza scaderea rezultatului implicit. Cresterea venitului genereaza cresterea rezultatului implicit.

In momentul productiei. Conturile de datorii comerciale. Se debiteaa cu cresterile (intrarile) de stocuri. La data bilantului stocurile sunt recunoscute la valoarea contabila neta. materiale de natura obiectelor de inventar. aport la capital. piese de schimb. In categoria conturilor de terti includem clasa 4 de conturi din planul contabil. materiale auxiliare. Din punct de vedere al instrumentelor contabile conturile de stocuri sunt conturi de active. Conturile de terti. provenite din: productie proprie. prestari de servicii. prêt de achizitie + cheltuieli de transport + cheltuieli de manipulare + orice alte taxe si cheltuieli nerecuperabile care sunt necesare pentru aducerea stocurilor in intreprindere. descarcare de gestiune. avansuri acordate furnizorilor sau salariatilor in cursul perioadei. combustibil. La iesirea din gestiune stocurile sunt recunoscute la valoarea de intrare (cost achizitie sau cost productie). cheltuieli generale de administratie. care este egala cu valoarea de intrare (fie fie cost de achizitie. Stocurile sunt formate din: materii prime. Functia contabila a conturilor de datorii comerciale este de datorii. produse in curs de executie. Datoriile reprezinta obligatii actuale ale intreprinderii provenite din evenimente trecute (relatii comerciale) si la decontarea carora se asteapta o iesire de beneficii economice. Au sold initial creditor care reprezinta obligatiile interprinderii la inceputul perioadei. Se crediteaza cu scaderile de creante provenite din: incasarea sau anularea lor. 8 . donatie. fiecare dintre ele clasificandu-se astfel: comerciale. Se crediteaza cu scaderile (iesirile) de stocuri provenite din: vanzare.stocurile sunt recunoscute la costurile de achizitie. materiale consumabile. Creantele sunt conturi de active si repreinta bani de incasat de la clienti. achizitie. 2) Conturile de datorii.Conturile de stocuri. Se debiteaza cu cresterile de creante provenite din: vanzari de bunuri. proveniti din tranzactii economice trecute. Se crediteaza cu cresterile de datorii provenite din: achizitii de bunuri sau servicii. I. Stocurile fac parte din categoria de active circulante reprezentand resurse economice care participa la un singur ciclu de productie.costul de productie este format din cheltuielile directe de productie (materie prima si manoopera directa) si cota de cheltuieli indirecte alocate (cheltuieli cu amortizarea. Soldul initial este debitor si reprezinta sumele de bani de incasat la inceputul perioadei. produse finite. Valoarea de recunoastere in contabilitate difera in functie de momentele de recunoastere astfel: 1) 2) 3) 4) La acizitie. cu sold initial debitor si reprezinta valoarea stocurilor aflate in gestiunea intreprinderii la inceputul perioadei. Soldul final este debitor si reprezinta contravaloarea sumelor de incasat la sfarsitul perioadei. Contabilitatea conturilor de creante. marfuri. animale si pasari. II. consum. Soldul final este debitor si reprezinta valoarea stocurilor aflate in gestiune la sfarsitul perioadei. sociale si fiscale. si de productie) minus deprecierile cumulate (eventuale provizioane cumulate).avansurile primite de la clienti. Contabilitatea conturilor de terti se organizeaa pe 2 categorii distincte: 1) Conturile de creante.

Este un cont de datorii. TVA. Tva reprezinta un impozit indirect suportat de consummatorul final. daca este vorba despre o livrare de bunuri sau prestare de servicii este un cont de datorii si tine locul Tva colectata. Soldul final este creditor si rpreinta obligatiile interprinderii la sfarsitul perioadei.apare in tranzactiile de bunuri sau servicii sau in cele de vanzare de bunuri sau prestari de servicii.apare in tranzactiile de vanzare de bunuri si prestare de servicii. Este un cont bifunctional.2 – 2% (fond de risc si accidente) in problemele de contabilitate se v-a lucra cu valoarea de 0.5% ( sanatate) 3) Impozit pe salarii 16%. 0.8% 2) CASS -5.25% (daca am angajat inspector de resurse umane) b. 3)Tva neexigibila. creste. urmand ca la miterea facturii sa se transforme in 4426. (poate fi si de active si de datorii) in functie de contul pe care il inlocuieste. 2)Tva colectata. Specific conturilor de creante si datorii sociale este contul de “contributii sociale”. III. Este un cont de active. Termenul de “social” este atribui relatiilor dintre intreprindere si angajati. din salariul brut.Se debiteaza cu: scaderile de obligatii provenite din plata datoriilor sau anularea lor. Tva neexigibila are simbolul 4428. creste se debiteaza si are simbolul 4426. tine locul Tva deductibila si v-a functiona ca un cont de active.apare in tranzactiile de achizitie de bunuri sau servicii. Relatiile de munca au ca principiu prestarea muncii in schimbul salariului si sunt reglementate de contractele individuale de munca. urmand ca la emiterea facturii sa se tranforme in 4427. Daca este vorba de o achizitie pe baza de aviz. atunci cand se realizeaza receptia sau livrarea pe baza unui alt document decat factura fiscala.5% 4) CMI -0. 6) FGCS -0. 9 . Contributiile sociale sunt conturi de datorii. se crediteaza. Evident Tva in contabilitate se realizeaza prin 5 conturi diferite: 1)Tva deductibila. Creantele sociale sunt conturi de active si reprezinta totalitatea avansurilor acordate personalului in cursul unei perioade.5% (pensii) 2) CASS -5. Contributiile suportate de salariat sunt: 1) CAS -10.25% (fond de garantare a creantelor salariale) 7) ITM –(comision la inspectoratul territorial de munca) a.85% (concedii medicale si indemnizatii) 5) FRA -0.25%. symbol 4427. Creante si datorii sociale.75% (daca nu am angajat inspector de reurse umane si utilizez serviciile de la stat). Datoriile sociale sunt conturi de datorii si reprezinta totalitatea obligatiilor interprinderii catre angajatii sai si catre fondurile sociale in cursul unei perioade. Contributiile sociale sunt sumele datorate catre stat si fondurile speciale de catre intreprindere sau angajati.2% 3) CFS -0. 0. Contributiile suportate de angajator sunt: 1) CAS -20.

Este o operatiune ce are loc la sfarsitul perioadei la portare a Tva (lunar sau trimestrial) si presupune stabilirea sintezei contului de Tva deductibila si colectata. Dat D 4427 +contul de sinteza –Tva de plata. Efectuarea operatiilor de regulariare se face in urmatoarele etape: 1) Se deschid conturile Tva deductibila si colectata. fie Tva de recuperate. Aceasta presupune aducerea la 0 (zero) scaderea. Daca rulaj debitor 4426 < rulaj creditor 4427  Tva de plata. in sensul determinarii fie Tva de plata. creste. este un cont de active. 4424 Cele doua conturi de sinteza reultate vor avea ca valori diferentele dintre rulajele 4426 si 4427. completeaa si inchide contul de sintea rezultat. 6) In urma scrierii operatiilor contabile de regularizare Tva. Se compara rulajele: Daca rulaj debitor 4426< rulaj creditor 4427  Tva de recuperate. se completeaza T-urile 4426 si 4427 si se inchid. Dat  C 4423. ii. Contul 4428 (Tva neexigibila) nu participa niciodata la regularizare. 7) Se deschide. 4423 5) Se scrie formula contabila de regularizare Tva. Regularizarea TVA.apare in operatiunile de regularizare Tva si este un cont de datorii. i. are simbolul 4424. Tva deductibil si colectat si cresterea contului de sinteza rezultat. 2) Se completeaza conturile cu sumele tranationate in cursul perioadei. 5)Tva de recuperate apare in operatiunile de regularizare Tva. A C 4426 -Tva colectata. se crediteaza si are simbolul 4423. 3) 4) Se clculeaa rulaj debitor 4426 si rulaj creditor 4427. creste. A  4424. -Tva de recuperate. se debiteaza.4)Tva de plata. 10 . (Tva de plata sau de recuperat) -Tva deductibila.