Anul universitar 2008-2009 Disciplina: Semiotică.

Teorii ale limbajului Anul II universitar Organizarea şi desfăşurarea seminarului Structura tematică a seminarului: I.Abordarea semiotica a comunicarii. 1. Scoala proces. 2. Scoala semiotica. Aplicaţii utilizând modelele de comunicare următoare: G. Gerbner (seminarul 1), R. Jakobson (seminarul 2). Bibliografie minimală obligatorie: John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Editura Polirom, 2003. Durată: 2 seminarii II. Abordarea filosofica a limbajului. 1. Abordari „riguroase“ si abordari „neriguroase“ în filosofia limbajului. Semnificatia epistemologica a confruntarii celor doua tipuri de abordare. Prezentare L. Wittgenstein şi aplicaţii pe jocuri de limbaj. Bibliografie minimală obligatorie: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Bucuresti, Humanitas. Durată: 1 seminar III. Bariere în comunicarea interculturala. Paradigmele culturale şi „revolutiile paradigmatice“. Prezentare de text Th. Kuhn Aplicaţie: descrierea unor paradigme culturale concurente (film) Bibliografie minimală obligatorie: Thomas, Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. Durată: 1 seminar IV. Prezentare tema analiza a două paradigme din filmul Poveste din LA. Durata: 2 seminarii Proiectul de absolvire Proiectul de absolvire a seminarului este obligatoriu. Acesta presupune alegerea unei teme din cele prezentate mai jos sau a altora, la propunerea studentului, care să se încadreze în domeniul semioticii, limbajului şi comunicării. Construcţia propriu-zisă a proiectului presupune: prezentarea suportului teoretic al proiectului, utilizând bibliografia recomandată în suportul de curs sau alte lucrări alese de student, elaborarea unui studiu de caz în care sunt operaţionalizate aspectele teoretice, concluzii.

Cerinţe de redactare a proiectului Conform normelor de redactare a unei lucrări de licenţă expuse pe site-ul facultăţii. Termen de predare: cu o săptămână înainte de încheierea semestului Teme pentru proiect I. Abordarea semiotica a comunicarii. 1. Scoala proces. 2. Scoala semiotica. II. Comunicare si limbaj. 1. Atitudini fata de limbaj; conceptii despre natura limbajului. 2. Cotitura lingvistica. III. Abordarea filosofica a limbajului. 1. Abordari „riguroase“ si abordari „neriguroase“ în filosofia limbajului. Semnificatia epistemologica a confruntarii celor doua tipuri de abordare. IV. Bariere în comunicarea interculturala. 1. Tehnicile de problematizare si paradigmele culturale. 2. Imunitatea paradigmelor si „revolutiile paradigmatice“. V. Clivaje în comunicarea interideologica. 1. „Formele de viata“ si „interesele de cunoastere“. 2. Referentialele culturale si ideologice. VI. Conditii de realizare a comunicarii interculturale si interideologice. 1. Critica relativismului. 2. „A treia cultura“ si schimbarea referentialelor. OBS. Pentru a promova seminarul studentul trebuie să participe activ la sarcinile de lucru lansate de către conducătorul de seminar. Prezenţa fizică în sala de seminar nu se notează ci doar prezenţa activă. Participarea la seminar şi realizarea proiectului sunt cuantificate într-o notă de care se va tine seama la examen. Lector univ. dr. Mihaela Alexandra Ionescu