You are on page 1of 6

MT S PHNG PHP GIP BN HC TT LISTENING

I./ Nhng vn chung thng gp khi hc Listening:

Khng

hiu on hi thoi hay bi nghe ni v

ci g. Khng ghi ch kp. Khng bit phi luyn tp nh th no.

II./ Mt s yu cu khi hc mn Listening:


1) B sung vn t vng: -L mt yu cu thit yu, rt quan trng gip ta c th hiu c bi nghe v lm tt bi tp. -B sung t vng thng qua: Bi c Reading. Sch bo, tp ch ting Anh. 2) Pht m ng: Kim tra phim m ca t trong t in. Hc hi trong gi Speaking.

3) Luyn tp thng xuyn:


C 2 dng luyn tp: C ch nh: C s chun b sn t trc. Ta c ti liu, bit c dng bi tp, ch bi nghe. luyn tp theo dng ny: Mua sch, ti liu hc tp dnh ring cho Listening trn th trng.

Khng ch nh: Khng c s chun b trc. Ta tnh c nghe c li ngi khc ni, nghe tin trn i, trn truyn hnh, nghe nhc, xem phim luyn tp theo dng ny: Thng xuyn trao i ting Anh vi bn b v gio vin. Xem nhng bn tin trn i, xem phim Anh ng, nghe nhc

III./ Phng php khi nghe v ghi ch:

1) Phng php khi nghe: - Nghe cc t kha (keywords)-t c nhn mnh (stressed words). - Thng thng l danh t, tnh t, ng t, v trng t.

2) Phng php ghi ch:


- Ghi ch cc t kha (keywords). - Vi nhng bi nghe l bi ging di (lecture), ta nn sp xp theo trt t sau: Ch v ta (Topic and tittle) Cc mc (Headings) chnh ph - Vit tt (abbreviate).