P. 1
bài tập trắc nghiệm môn bh có đáp án

bài tập trắc nghiệm môn bh có đáp án

Ratings:
(0)
|Views: 11,511|Likes:
Published by Can Nguyen Quoc

More info:

Published by: Can Nguyen Quoc on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

http://www.baohiem.pro.vn/Forum/topic.asp?

TOPIC_ID=426 câu hỏi trả lời môn bảo hiểm

KIỂM TRA MÔN NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 1. Hoạt động nào của bảo hiểm thương mại đã tạo ra sự: a. Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro và giảm thiểu rủi ro b. An toàn cho các tài sản của nền kinh tế - xã hội c. Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro giữa các chủ thể kinh tế xã hội với nhà bảo hiểm d.Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro giữa các chủ thể kinh tế xã hội tham gia bảo hiểm 2. Câu nào dưới đây là không đúng: a.Bảo hiểm giống như là một hình thức cá cược. Phí bảo hiểm giống như tiền đặt cược vì nó nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền bồi thường (tương tự là khoản thưởng trúng cược) b. Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít c. Bảo hiểm là một phương sách hạ giảm rủi ro bằng cách kết hợp một số lượng đầy đủ các đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng và có thể dự tính được; d. Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm 3. “Bảo hiểm” dùng để chỉ: a. Việc hình thành một quỹ tiền tệ bảo hiểm; b. Một hoạt động mà ở đó có sự hoán chuyển rủi ro; c. Một hoạt động nhằm kết hợp số đông các đơn vị đối tượng riêng lẻ và độc lập, chịu cùng một rủi ro thành một nhóm tương tác; d.Cả ba câu trên đều đúng. 4. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào khoảng trắng trong đoạn văn dưới đây:“Quỹ dự trữ bảo hiểm được tạo lập trước một cách có ý thức, khắc phục hậuquả nói trên, bằng cách bù đắp các tổn thất phát sinh nhằm tái lập và đảm bảo tính thường xuyên liên tục của các quá trình xã hội. Như vậy, trên phạm vi rộng, toàn bộ nền kinh tế xã hội, bảo hiểm đóng vai trò như…………………..đảm bảo khả năng hoạt động lâu dài của mọi chủ thể dân cư và kinh tế. a. Một lá chắn; b. Một công cụ an toàn; c. Một công cụ dự phòng; d.Một công cụ an toàn và dự phòng. 5. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào khoảng trắng trong đoạn văn dưới đây:“Với việc thu phí theo “nguyên tắc ứng trước”, các tổ chức hoạt động bảo hiểm chiếm giữ một quỹ tiền tệ rất lớn thể hiện cam kết của họ đối với khách hàng nhưng tạm thời nhàn rỗi. Các tổ chức bảo hiểm đã trở thành những nhà đầu tư lớn, quan trọng cho các hoạt động khác của nền kinh tế quốc dân. Bảo

Với vai trò và chức năng của mình. Chất lượng dịch vụ. d. c.Cả hai câu trên đều đúng.. c.Mọi thành viên trong xã hội 8. Một trung gian tín dụng. Chỉ một trong những điều kiện mà rủi ro có thể bảo hiểm. d. tránh tâm lý hàm ơn. b. Chỉ một biến cố chủ quan. Điểm ưu việt của bảo hiêm so với tiết kiệm là: a. d.. Một lý do khác (cho câu trả lời) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10.Bảo hiểm làm giảm thiểu rủi ro của toàn bộ nền kinh tế . . Cả hai câu trên đều sai. ẩ gười được bảo hiểm c. c. nắm giữ phần quan trọng trong các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại lớn. Chủ động xử lý rủi ro trước khi có tổn thất phát sinh. Bảo hiểm tạo ra một kênh huy động vốn có hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triền nền kinh tế. b. bảo hiểm có tác dụng tích cực là thúc đẩy ý thức đề phòng hạn chế rủi ro cho: a. b. bảo hiểm có tác dụng tích cực là tính tụ vốn đảm bảo: a. 9. Một nhà đầu tư gián tiếp d. (b) đều đúng. Điều gì làm cho bảo hiểm thương mại ưu việt hơn trong xử lý rủi ro. 6. a. (b) đều sai.xã hội. Tỷ suất sinh lợi cao. Tạo tâm lý “quyền được hưởng trên hợp đồng” cho bên mua bảo hiểm.Cả 2 câu (a). Một nhà đầu tư trực tiếp b. nhưng hành động chủ quan đó không nhằm mục đích gây ra tổn thất. “ẩ guyên nhân ngẫu nhiên” được sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại nhằm: a.xã hội khi có tổn thất xảy ra. c. tức diễn ra dưới sự tác động của con người. b. Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro ưu việt nhất vì: a. 11. Các thành viên trong cộng đồng bảo hiểm d. 7. không chỉ đóng vai trò của một công cụ an toàn mà còn có vai trò của ……………………………. Tính kịp thời trong mục đích bảo vệ. d.Một trung gian tài chính c. Tái sản xuất mở rộng c. do đó. Tái sản xuất giản đơn b.hiểm. Bên mua bảo hiểm b. Giá trị gia tăng do các dịch vụ bổ sung. Chỉ một biến cố khách quan có nguồn gốc tự nhiên. Cả 2 câu (a). tổn thất so với cứu trợ xã hội: a. Bảo hiểm sẽ bồi thường cho các chủ thể trong nền kinh tế . Với vai trò và chức năng của mình.

d. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm d. . Quyền lợi có thể bảo hiểm d. thông thường.taichinh06. Công ty bảo hiểm phải có thể tiên đoán mọi tổn thất người yêu cầu bảo bảo hiểm rủi ro đó sẽ gánh chịu. Rủi ro phải có tính bất ngờ. Hoạt động bảo hiểm nói chung là hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản: a. Càng nhiều khả năng kết quả quan sát được sẽ gần với xác suất dự kiến xảy ra sự kiện đó. Cả 3 câu trên đều đúng. Doanh nghiệp bảo hiểm và người được bảo hiểm. Một trong những đặc điểm đó là: a.tk Economy . c. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Cả 3 câu trên đều đúng. 14. Theo quy luật sốn đông. 13. 16. www. Sự trung thực là yêu cầu đặt ra đối với: a. càng quan sát một sự kiện nào đó nhiều lần: a. d. b. b.Finance Tài liệu tham khảo Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. ẩ guyên tắc khoán được áp dụng cho: a. Chỉ có hợp đồng nhân thọ. c. Gây hậu quả tài chính cho cả công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm mới được bảo hiểm. 15. Càng ít khả năng sự kiện đó trở thành thảm họa đối với công ty b. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm con người d.d. Để có thể được bảo hiểm. rủi ro phải có một số đặc điểm nhất định.com Page 3 12. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Càng ít khả năng kết quả quan sát được sẽ gần với xác suất dự kiến xảy ra sự kiện đó. Doanh nghiệp bảo hiểm b. Càng nhiều khả năng sự kiện đó trở thành thảm họa đối với công ty. Hoạt động bảo hiểm hoạt động dựa trên nguyên tắc “Trung thực tuyệt đối”. Công ty bảo hiểm dựa vào quy luật số đông khi dự đoán tổn thất được bảo hiểm sẽ xảy ra đối với một nhóm người được bảo hiểm trong khoản thời gian nhất định. c. Số tiền bồi thường tổn thất do rủi ro đó lớn hơn số tiền tổn thất thực tế. Số đông c. Trung thực tối đa b. c.

www. Không vượt giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm. d. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ b.tk Economy . c. Bảo hiểm trách nhiệm của hãng hàng không dân dụng đối với hành khách đi trên máy bay. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới b. Bảo vệ lợi ích của toàn bộ kinh tế xã hội d. 18. d. 19. c.com Page 4 d. Không vượt giá trị thực tế của đối tượng được bảo hiểm. Chỉ có hợp đồng bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dân sự. số tiền bồi thường của doanh nghịệp bảo hiểm: a. ẩ guyên tắc bồi thường được áp dụng cho: a. Không vượt quá giá trị tổn thất thực tế của tài sản được bảo hiểm và trong phạm vi số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. Một hợp đồng bảo hiểm áp dụng nguyên tắc bồi thường có nghĩa là trong mọi trường hợp. b. Một hợp đồng bảo hiểm áp dụng nguyên tắc khoán có nghĩa là trong mọi trường hợp. 20. Không vượt quá giá trị tổn thất thực tế của đối tượng được bảo hiểm và trong phạm vi số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. c. Loại nào dưới đây không thuộc chế độ bảo hiểm bắt buộc ở Việt ẩ am: a. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo vệ lợi của người tham gia bảo hiểm b. Cả 3 câu trên đều là câu trả lời sai 21. số tiền chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm: a.taichinh06. Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt . c. Bảo hiểm cháy nổ d.17. Không vượt giá trị tổn thất thực tế của tài sản được bảo hiểm. Bảo vệ lợi ích của nạn nhân trong các vụ tai nạn. Không vượt quá số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. c.Finance Tài liệu tham khảo Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. Không vượt giá trị tổn thất thực tế của đối tượng được bảo hiểm. b. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Không vượt quá số tiền được bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. Câu nào dưới đây là sai khi nói về mục đích của chế độ bảo hiểm bắt buộc trong bảo hiểm thương mại: a.

23. Tính mạng. 26. Lãi suất cao b. Theo quy định của Luật pháp Việt ẩ am. Hai đối tượng bảo hiểm khác nhau được bảo hiểm bởi cùng một người bảo hiểm. Sức khỏe con người c. Tuổi thọ con người d. 25. Tính mạng. Tính mạng người được bảo hiểm b. thân thể.22.Finance Tài liệu tham khảo Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. Bảo hiểm trùng là: a. Bảo hiểm trên giá là: a. trách nhiệm dân sự phát sinh của người được bảo hiểm. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm với cùng điều kiện bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. đối tượng nào dưới đây không thuộc đối tượng của bảo hiểm phi nhân thọ: a. .com 5 có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm.tk Economy . Kết hợp dịch vụ cho vay theo hợp đồng. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm gấp đôi giá trị bảo hiểm c. Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm đảm bảo cho: a. d. d. tài sản của người được bảo hiểm c. thân thể. Thương tật con người b.taichinh06. Chất lượng dịch vụ c. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm và www. sức khỏe. tính mạng của người được bảo hiểm. Tài sản.com Page 5 Lý thuyết thực hành Bảo Hiểm Ths. Hai đối tượng bảo hiểm khác nhau được bảo hiểm bởi cùng một người bảo hiểm b. ẩ guyễn Tiến Hùng Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. Không chỉ cung cấp dịch vụ tiết kiệm mà còn cung cấp dịch vụ “bảo vệ” cho người được bảo hiểm. Sức khỏe. 24. d. Điểm ưu việt của bảo hiểm nhân thọ so với tiết kiệm là: a.

` d. Doanh nghiệp bảo hiểm khi lựa chọn danh mục đầu tư phải đảm bảo các nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên trước sau: a. sinh lợi. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm. Đồng bảo hiểm là: a. và có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm d. Sinh lợi. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm c.b. tổ chức đó là chủ thể sở hữu tài sản. Chỉ khi người đó là chủ sỡ hữu của tài sản đó. Là cá nhân hoặc pháp nhân có quyền sở hữu. độ lỏng của khoản đầu tư. Điều gì khiến bảo hiểm xã hội được coi là họat động dựa trên một “nhóm mở”? a. người có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với với một tài sản nào đó khi: a. An toàn. Sinh lợi. 28. Khi người đó được chủ sở hữu tài sản đó ủy uyền ký hợp đồng bảo hiểm c. An toàn. độ lỏng của khoản đầu tư. an toàn. an toàn. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. quyền sử dụng. độ lỏng của khoản đầu tư. cùng điều kiện bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm. b.taichinh06. sinh lợi. quyền chiếm hữu. Vì bảo hiểm xã hội tạo ra cơ chế phân phối lại thu nhập giữa các thế hệ lao động giữa các thời kỳ khác nhau của nền kinh tế d. 27. Theo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (2000). Hai đối tượng bảo hiểm khác nhau được bảo hiểm bởi cùng một người bảo hiểm b. c. d. quyền tài sản đối với tài sản đó. c. Vì cách thu phí bảo hiểm xã hội c.tk Economy . b. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm. 30. Khi người đó là giám đốc điều hành doanh nghiệp hoặc tổ chức mà doanh nghiệp.Finance Tài liệu tham khảo . ------Hết------www. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm. d. 29. Cả 3 câu trên đều đúng. Vì bảo hiểm xã hội là một chế định pháp lý bắt buộc b. độ lỏng của khoản đầu tư. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm.

Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail.com .

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nhox Bonz liked this
tranphong1712_ufm added this note
sao ko xem dk
Huỳnh Khanh added this note
a
tranphong1712_ufm liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Huỳnh Khanh liked this
Thanh Vinh Le Van liked this
Dừa Điên Dừa Khùng liked this
Tôi Yêu Việt Nam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->