P. 1
ghid_licenta

ghid_licenta

|Views: 5|Likes:
Published by Lex Logos

More info:

Published by: Lex Logos on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2011

pdf

text

original

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Catedra Managementul Instituţiilor Europene

Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă
- propunere-

Februarie 2007

.......................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă...................................10 Anexe...............................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă..............................11 ...................4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă.......................Cuprins Introducere – cadrul general...........................................................................................................................................................................................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă.....................................................................

ubbcluj. cerinţele impuse de acesta.euro. examenul de licenţă constă din două probe: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. − evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă.ubbcluj. − reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul 3). − reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul 2). In vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior.pdf] 1 . Ghidul. Prezentul Ghid va fi utilizat ca instrument de lucru al Catedrei Managementul Instituţiilor Europene începând cu sesiunea de licenţă iulie 2007.Introducere 3 Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la Universitatea „Babeş-Bolyai”1. prezentul Ghid conţine: − informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul 1).ro) şi va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi îndrumă. Regulamentul poate fi consultat în întregime la adresa: [http://www. b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. − grilă de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul 4). − facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licentă. împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă. pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării. − şabloane utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă (anexe). având următoarele obiective: − eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă.ro/studenti/regulamente/reg_licenta.euro. respectând. va fi publicat pe site-ul Facultăţii de Studii Europene (http://www. − creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă. Fiecare student al Facultăţii de Studii Europene are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator. Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (numit în continuare Ghid) este un document adoptat de către membrii Catedrei Managementul Instituţiilor Europene.

opinia . din care să rezulte că lucrarea îi aparţine. metodologia folosită. h. etc. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător. sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa5). o secţiune de concluzii. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. acestea vor fi prezentate. d.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.Structura lucrării de licenţă 4 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a. grafice) şi/sau tabele.indiana. rată mică de răspuns la chsetionare/interviuri.). Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa3. g. Introducerea nu se numerotează ca şi capitol. precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. e. iar şablonul poate fi descărcat de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene.shtml). f. gradul de noutate a temei. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1. Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www. firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi legătura dintre ele). absolvenţii pot descărca de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şablonul pentru redactarea paginii de titlu. obiectivele generale ale lucrării. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa4). în partea finală. lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă. datată şi semnată în original. imediat după cuprins. Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini. fiecare putând să aibă. b. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. c. De asemenea.

Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. j. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. i. etc). Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. . Anexa 2. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. care nu se numerotează ca şi capitol. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării.Structura lucrării de licenţă 5 personală privind rezultatele obţinute în lucrare.

capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre.pentru limba română). prima reprezentând numărul capitolului.5 cm. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. până la ultima pagină a lucrării. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. editura. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): − stânga: 2. c.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. justified. numărul de pagini fiind între 60 şi 100. d. Figuri .apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta). Antetul paginii . utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 6 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă Formatul întregii lucrări este A4. care se menţionează sub figură.5 lines). Spaţiere între rânduri . − dreapta: 2 cm − sus: 2 cm − jos: 2 cm b. care pot fi aliniate centrat. anul. lucrarea (cartea). centrat. . cu următoarele elemente: a. precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos). care se menţionează deasupra tabelului. pagina sau adresa de Internet completă. centrat. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). e. ţ. f. Numerotarea paginilor . g.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). grafice. prima reprezentând numărul capitolului. Fiecare tabel are număr şi titlu.5 cm (Format> Paragraph-> Indentation-> Left). iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. fiecare figură are număr şi titlu. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. h. â . aliniat la marginea din dreapta. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. sursa datelor se precizează sub tabel. dacă este cazul. cu dimensiunea de 12 puncte. Excepţie fac titlurile capitolelor. Dacă este cazul. dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. ş. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). î. Alinierea textului în cadrul paragrafelor .figurile (aici sunt incluse imagini.

PIB.se face prin indicarea prenumelui şi a numelui acestora (ex. Caruso (2000).) sau se doreşte explicarea unor termeni (ex. cărţi etc. d) În cazul citării unor documente ale unor organizaţii. puncte de vedere. pp. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) . etc. Note de subsol . j. au fost identificate patru domenii ale inteligenţei emoţionale4. emoţionale şi intelectuale”3... . Zece păcate capitale de marketing. p. articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea şi vor respecta următoarele reguli de citare: a) în cazul citării din articole. se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). remarcăm că responsabilitatea socială este abordată. instituţii. de asemenea.. i. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: 1. Bibliografia . pagina sau adresa de Internet completă..”2. Carte cu un singur autor Exemplu: Kotler. k. în urma revizuirii modelului iniţial. p. cu mai mulţi autori: Exemplu: Inteligenţa emoţională este definită drept “capacitatea de a percepe emoţiile. 24.. c) în cazul citării mai multor lucrări: Exemplu: În 1997. Philip Kottler). clasificări.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 7 indicând numele autorului(lor). etc.se structurează pe următoarele paliere: materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi.în situaţia în care se citează (ex. site-uri consultate). Ovidiu Nicolescu. rata inflaţiei. stakeholders.. în corelaţie cu dezvoltarea durabilă. p. formule folosite). poziţie în clasamente. editura. cu un singur autor: Exemplu: Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională drept “capacitatea de a fi în stare să se motiveze. etc). 14. 2 3 4 5 Goleman (2001). Popescu (2003). Bucureşti. (2004). definiţii.402. Salovey (1997). b) în cazul citării din articole. lucrarea (cartea).11. Mayer. Exemplu: Analizând documentele oficiale ale Uniunii Europene5. EC (2001). se menţionează cifre (ex. Ph. p. 50. anul. Editura CODECS. cărţi etc. 401. Stancu.

“Floating. 6. Capitol din carte Exemplu: Meade. Journal of International Economics.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en. Bucureşti. 5.. Comportamentul 3. accesat aprilie 2006.eu.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 8 2. Volume 12. Number 3. in The Economics of Integration (ed. 5. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line Exemplu: Zairi.B (1975). “Social responsibility and impact on society”. (2000).155-176 Documente ale unor organizaţii.pdf]. P. J.emeraldinsight. accesat aprilie 2006 la adresa: [http://www. The TQM Magazine.com/Insight/ViewContentServlet? Filename=/published/emeraldfulltextarticle/pdf/1060120302. glides.12-30. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper. London. consumatorului. N. Editura Uranus. 2000. pp..”. Teodorescu. DG for Employment and Social Affairs. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct. a fost consultată forma tipărită a revistei Exemplu: Kenen. 172-178. “The Balance of Payment….pd f] 4. M. (2004). European Commission. George Allen and Unwin. Unit EMPL/D. Krauss). I. M. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. (1973). Carte cu mai mulţi autori: Exemplu: Cătoiu. [http://europa. la care s-a avut acces on-line: Exemplu: EC (2001). . pp. and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”.1. pp.

figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). Prezentare în PowerPoint: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: − prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri). b. − existenţa obligatorie a unui slide de titlu. ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă. Neprezentarea absolventului la data. în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. − 6-10 slide-uri cu text. orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. d.Reguli de prezentare a lucrării de licenţă 9 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. c. Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati asupra datei. Timp maxim de prezentare: 10 minute. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. cât şi rezultatul evaluării comisiei. − slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă). . Intrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite. Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă: a. − 1-2 slide-uri pentru concluzii − slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei. tabele. − slide cu cuprinsul prezentării. care va conţine cel puţin titlul lucrării. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original).

Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid 3.Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentul Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei Nr. Crt.5 puncte 1. Crt.5 puncte . Criteriu de evaluare 1. 3. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentului Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări Punctaj 2 puncte 1. 4. 2.5 puncte 1. s-au întocmit următoarele grile de evaluare: Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator: Nr.Evaluarea lucrării de licenţă 10 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă In vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă.5 puncte 5 puncte Punctaj 7 puncte 1. 1.Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse 2.

fiecare pe câte o pagină. . şabloane pentru următoarele documente: Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă Anexa 2: Prima pagină a lucrării de licenţă Anexa 3: Declaraţie standard privind originalitatea lucrării Anexa 4: Exemplu de cuprins Anexa 5: Exemplu pentru lista de figuri şi lista de tabele Precizăm faptul că aceste şabloabe pot fi descărcate de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şi pot fi utilizate de către absolvenţi în procesul de redactare a lucrării de licenţă.Anexe 11 Anexe In continuare prezentăm.

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator ştiinţific Titlu Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Anul .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Secţia Managementul Instituţiilor Europene Titlul lucrării Coordonator ştiinţific Titlul academic Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Cluj-Napoca Anul .

Cluj-Napoca.Declaraţie Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “Titlul complet al lucrării” este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. inclusive cele de pe Internet. cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: − toate fragmentele de text reproduse exact. De asemenea. data Absolvent Prenume Nume _________________________ (semnătura în original) . − rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original. sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei. − reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori deţine referinţa precisă. declar că toate sursele utilizate. chiar şi în traducere proprie din altă limbă. sunt indicate în lucrare.

........................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă..........................................................................................................................................................................................................................................................Cuprins Februarie 2007................................................................................................................................................11 LUCRARE DE LICENŢĂ....................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă..............................................................................................................................16 Lista tabelelor..........................................................................16 ...............................15 Lista figurilor...................................................13 Cuprins.............................................10 Anexe.......................................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă................................................................1 Introducere – cadrul general.....4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă.................................................12 Titlul lucrării......................................................................................

Lista figurilor Lista tabelelor .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->