FUNKCIJOS IŠVESTINĖ IR DIFERENCIALAS

1 apibrėžimas. Funkcijos y=f (x) išvestine (x atžvilgiu) taške x
0
vadiname tos funkcijos pokyčio ∆y ir jį
atitinkančio argumento pokyčio
∆x
santykio ribą, kai
∆x
artėja prie nulio.
Taigi

( ) ( )
( ) ( ) lim lim .
∆ ∆∆ x x
y
x
f x x f x
x
f x y x y
→ →
·
+ −
· ′ · ′ · ′
0 0
0 0
0 0
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
f-jos kitimo greitis taške
0
x
kūno greitis
( ) t S v ′ ·
kūno pagreitis
kreivės liestinės krypties koeficientas
Liestinės lygtis (per tašką
( )
0 0 0
, y x M )
Normalės lygtis
( ) x f ′
-tai kūno nueito kelio
( ) t S S ·
išvestinė laiko t atžvilgiu

-tai greičio išvestinė t atžvilgiu
( )
0
x f tg k ′ · · α − α kampas kurį liestinė sudaro su Ox
ašimi
y – y
0
= ( ) ( ) ( )
′ − · f x x x y f x
0 0 0 0
, . čia
( )
( ) y y
f x
x x − · −

⋅ −
0
0
0
1
.
Jei norima rasti f-jos
( ) x f y ·
išvestine bet kuriame taške x, taikant tik išvestinės apibrėžimą, tai:
1) argumentui x suteikiame pokytį x ∆ ir randame
: y ∆

( ) ( ) x f x x f y − ∆ + · ∆
2) f-jos pokytį
y ∆
dalijame iš argumento pokyčio 0 ≠ ∆x

( ) ( )
x
x f x x f
x
y

− ∆ +
·


3) surandame gauto santykio ribą, kai 0 → ∆x
( )
( ) ( )
x
x f x x f
x f y
x ∆
− ∆ +
· ′ · ′
→ ∆ 0
lim
1 Užd. Naudodami tik išvestinės apibrėžimą raskite f-jų išvestines bet kuriame taške x.
a)
3
1
x
y · , b) 1 5
2
− + · x x y , c)
x y 5 sin ·

Funkcijų diferencijavimo taisyklės
1.
′ · C 0.
Pastovaus dydžio išvestinė lygi nuliui.
2.
′ · x 1
. Argumento išvestinė lygi 1.
3.
( ) ( ) ( ) C u x C u x ⋅

· ⋅ ′ ,
C – const.
4.
( ) u v u v +

· ′ + ′;
čia u=u (x),
v=v (x).
5.
( ) u v uv uv ⋅

· ′ + ′.
6.
u
v
uv u v
v
v
¸
¸

_
,


·
′ − ⋅ ′

2
0 ,
.
7.
Jei ( ) ( )
x u x
u y y tai x u u o u y y ′ ⋅ ′ · ′ · · , , (sudėtinės funkcijos išvestinė)
8.
Jei funkcijos
( ) x f y ·
atvirkštinė funkcija yra
( ) y g x ·
, tai
. 0 ,
1
≠ ′

· ′
x
x
y
y
y
x
9.
( ) ; ln
1
v u u u u v u
v v v
′ ⋅ ⋅ + ′ ⋅ ⋅ ·


čia
( ) ( ). , x v v x u u · ·
Išvestinių lentelė
1.
( )
x x
α α
α

·
−1
, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) u x u x u x
α α
α
¸
¸

_
,
· ′
−1
.
.
2.
( ) x
x

·
1
2
, ( )
( )
( )
( ) u x
u x
u x

· ⋅ ′
1
2
.
3.
1 1
2
x x
¸
¸

_
,


· − ,
( )
( )
( )
1 1
2
u x
u x
u x
¸
¸

_
,


·− ⋅ ′ .
4.
( )
a a a
x x

· ln ,
( ) ( )
( ) a a a u x
u x u x ¸
¸

_
,


· ⋅ ′ ln .
5.
( ) ,
x x
e e ·

( ) ( ).
) ( ) (
x u e e
x u x u
′ ⋅ ·

s
6.
( ) log
ln
a
x
x a

·
1
, ( ) ( )
( )
( ) log
ln
a
u x
u x a
u x

·

⋅ ′
1
.
7.
( ) ,
1
ln
x
x ·

( ) ( ).
) (
1
) ( ln x u
x u
x u ′ ⋅ ·

8.
( ) sin cos , x x

· ( ) ( ) ( ) ( ) sin cos u x u x u x

· ⋅ ′ .
9.
( ) cos sin , x x

· − ( ) ( ) ( ) ( ) cos sin u x u x u x

·− ⋅ ′ .
10
.
( ) tg
cos
x
x

·
1
2
,
( ) ( )
( )
( ) tgu x
u x
u x

· ⋅ ′
1
2
cos
.
11
.
( ) ctgx
x

· −
1
2
sin
,
( ) ( )
( )
( ) ctgu x
u x
u x

· − ⋅ ′
1
2
sin
.
12
.
( )
( )
arcsin ,
arccos ,
x
x
x
x

·


·−

1
1
1
1
2
2
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
arcsin .
arccos .
u x
u x
u x
u x
u x
u x

·

⋅ ′

· −

⋅ ′
1
1
1
1
2
2
13
.
( )
( )
arctg
arcctg
x
x
x
x

·
+

· −
+
1
1
1
1
2
2
,
,
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
arctg
arcctg
u x
u x
u x
u x
u x
u x

·
+


· −
+

1
1
1
1
2
2
. .
. .
Išreikštinių funkcijų diferenciavimas
Užd. Rasti duotųjų funkcijų išvestines (naudojantis lentele)
1.
( )
4
2
5 3 + − · x x y
ATS:
( ) ( ) 3 2 5 3 4
3
2
− + − x x x
2.
2
4
1
8 2
x
x x y + + ·
ATS:
3 3
2 32 2

− + x x
3. x x y 4 5 + ·
ATS:
x
2
5 +
4.
2
5 3 +
·
x
y
ATS:
2
3
5.
3
4
5 x
x
y
+
·
ATS:
( )
2
3
3 6
5
20
x
x x
+
+

Užd. Naudodamiesi sudėtinės funkcijos išvestinės formule:
( ) ( ) , ,
x u x
u y y x u f y ′ ⋅ ′ · ′ · čia
( )
( )
¹
'
¹
·
·
x g u
u f y
, raskite duotų funkcijų išvestines.
a)
6 3
1
1
x x
y
− −
·

ATS:
( )
( )
3
6 3
5 2
1
6 3
2
1
x x
x x
− −
+
b)
( )
4
5
3
4 2
10

·
x
y ATS:
( )
4
9
3 2
4 2 75

− − x x
c)
2
4 x x y − ⋅ ·
ATS:
2
2
2
4
4
x
x
x

− −
d) x x y
3
tg 3 sin 2 ⋅ ·
ATS: x
x
x
x x
2
2
3
tg
cos
3 sin 6
tg 3 cos 6 + ⋅
e)
,
_

¸
¸ −
·
x
x
y
ln 1
sin
2
ATS:
,
_

¸
¸ −

,
_

¸
¸ −
2
2 ln ln 1
2 sin
x
x
x
x
f)
x
x
e
e
y
+

·
1
1
tg
ATS:
( )
2
x
x
2 1
2
e 1
e - 1
cos
1
x
x
e
e
+

,
_

¸
¸
+
g)
x
x y 10
2
⋅ ·
ATS:
x
x x
x x
2
1
10 ln 10 10 2
2
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
h) ( ) x e x e y
x x
sin cos ln

+ ·
ATS:
( )( )
x e x e
x x e e
x x
x x
sin cos
sin cos


+
− +
i)
x
e
y
2
arctg
1

·
ATS:
( )
x
x
e
e
2 2 4x -
2
arctg e 1
2

⋅ +
Užd. Parašykite kreivės liestinės ir normalės lygtis nurodytam taške ( ) 2 ; 1 3
2
M x x y − · .
Liestinės lygtis y – y
0
= ( )( ),
0 0
x x x f − ′
( ) ( ) 2 1 1 3 1
2
0 0
· − ⋅ · · · f x f y
( )
( )
( )
1
1 1 2
1 1 2 3 1
2 3
− ·
− ⋅ · −
· ⋅ − · ′
− · ′ · ′
x y
x y
f
x y x f
Normalės lygtis
( )
( ) y y
f x
x x − · −

⋅ −
0
0
0
1
.
( )
. 3
1
1
1
2
x y
x y
− ·
− − · −
Užd. Apskaičiuokite duotųjų funkcijų išvestines nurodytame taške
a)
( ) ( )
( ) ? 1
,
1
arcsin 1
− ′
+
− + ·
f
x
x
x x x f
ATS: ( )
4
1 1
π
+ · ′ f
b)
( )
( ) ? 2
1 1
1 ln
− ′
+
,
_

¸
¸
− ·
f
u u
u f
ATS: ( )
4
1
2 · ′ f
Logaritminis diferenciavimas
( ) ( )
( )
( ) − > · 0 , x u x u y
x v
laipsninė-rodyklinė funkcija.
( ) u u v v u u u y
v v v
′ ⋅ ⋅ + ′ ⋅ ⋅ ·

· ′
−1
ln
Užd. Taikydami logaritminį diferenciavimą, raskite duotųjų funkcijų išvestines
a) ( )
x
x y
cos
sin · ATS: ( ) ( ) ( )
1 cos 2 1 cos
sin cos sin ln sin
− +
⋅ + ⋅ −
x x
x x x x
b) ( )
x
x y ln ·
ATS: ( ) ( ) ( )
1
ln ln ln ln

+ ⋅
x x
x x x
Tokius uždavinius galima spręsti ir kitaip:
( )
( )
,
_

¸
¸

+ ′ · ′


+ ′ · ′ ⋅
·
·
·
u v u v y y
y u v u v y
y
u v y
u y
u y
v
v
ln ln
ln ln
1
ln ln
ln ln
a) ( )
x
x y
cos
sin · ; b)
( )
x
x y ln ·
c)
( )
( )
5
4
1
3 2
+
− ⋅ +
·
x
x x
y
c) ATS:
( )( )
( )
6
3 2
1 2 2
3 47 32
+ ⋅ +
− − −
x x
x x x
Neišreikštinių funkcijų diferenciavimas
Diferencijuodami panariui lygtį ( ) 0 , · y x F argumento x atžvilgiu ir laikydami, kai y yra argumento x
funkcija, gausime naują lygtį, kurioje bus y.
1.
y
x
x y sin + ·

ATS:
y
x
y
x
y
x
y
y
cos 1
cos
1
1
2
+
+
· ′

2. ( ) 3 cos 2
2 2
· − − y x y x
ATS:
( )
( )
2
2
sin
sin
yx y x
y x xy
y
− −
− +
· ′
3. ( ) xy y arccos ·
ATS:
( )
2
1 xy x
y
y
− +

· ′
4.
y x
ye e y
π
π
+ ·
ATS:
y y
x
e
y
e
e
y
π π
π
π
π
+ −
· ′
1
5. ( )
π
e e y x
y
+ · − tg
ATS:
( ) y x e
y
y
− +
· ′
2
cos 1
1

( arctgx) ′ = 1 1+ x 2 . ( ) ( ctgu( x) ) ′ = − sin21u x ⋅ ( ) 1 1− u2( x) 1 . ⋅ ( ln u ( x) ) ′ = 1 ⋅ u ′( x ). y= 3x + 5 2 3 2 y= x4 5 + x3 x 6 + 20 x 3 (5 + x ) 3 2 Užd. 3. ( cos x) ′ = − sin x.  x x )′ = 2 ′ 1 x .Išvestinių lentelė 1. ( a c s x) ′ = − rc o 1 1− x 2 ( arccos u( x) ) ′ = − 1− u2( x) 13 . ( x  1 ′ 1   =− 2 . 1 ( arcctgu( x) ) ′ = − 1+ u2 ( x) . 10 . Naudodamiesi sudėtinės funkcijos išvestinės formule: . ( ) xα ′ =α α 1. ⋅ u′( x) . sin x ( a s x) ′ = rc in 1 1− x 2 u′( x) ( tgx) ′ = 1 2 . cs x o 1 ( ctgx) ′ = − 2 . 11 . ( arcsin u( x) ) ′ = . 1 x ln a . ( arcctgx) ′ = − 1 1+ x . 6. y = ( x 2 − 3 x + 5) 4 ATS: 4 x 2 − 3 x + 5 ( ) ( 2 x − 3) 3 2. 4. (e )′ = e . Rasti duotųjų funkcijų išvestines (naudojantis lentele) 1. ( loga x) ′ = ( ln x ) ′ = 1 . x −  u( x) α = α u( x) α−1. ( tgu( x) ) ′ = cos21u x ⋅ u′( x) . x x . 12 . 8. 2 1 ( arctgu( x) ) ′ = 1+ u2 ( x) . u′( x) . ( sin x) o ( sin u( x) ) ′ = cos u( x) ⋅ ( cos u( x) ) ′ = −sin u( x) ⋅ . u′( x) . u( x)   u ( x) ′ au( x)  =au( x) ln a⋅ u′( x   )   u ( x) u( x) (a ) x x = a ln a. ( u( x) ) ′ = 1 2 u( x) ⋅ u′( x) . 5. 3. (e )′ = e ⋅u ′( x ). y = 2 x + 8x 4 + y = 5 x +4 x 1 x2 ATS: 2 + 32 x 3 − 2 x −3 ATS: 5 + ATS: ATS: 2 x 4. Išreikštinių funkcijų diferenciavimas Užd. ⋅ u′( x) . 9. u′( x) . 5. ( )  ( )   u′( x) . . s ( loga u( x) ) ′ = u( x)1 lna ⋅ u′( x) . 7. ′  1  1   =− 2 ⋅ u′( x) . u ( x) u′( x) x ′ = c s x. 2.

Normalės lygtis y − y0 = − f ′ x0 ( ) 1 ⋅ x − x0 .e  (1 + e x ) 2 ATS: cos 2  1 + ex     ATS: 6 cos 3 x ⋅ tg x + ATS: 2 x ⋅ 10 −x x g) y = x 2 ⋅10 + x 2 ⋅10 x ⋅ ln 10 ⋅ 1 2 x h) y = ln e cos x + e x ( sin x ) ATS: ATS: (e x i) y = 1 arctg e −2 x + e ( cos x − sin x ) e x cos x + e − x sin x −x ) 2e 2 x (1 + e -4x ) ⋅ arctg 2 e −2 x Užd. Parašykite kreivės liestinės ir normalės lygtis nurodytam taške y = 3 x − x 2 Liestinės lygtis y – y0= y 0 = f ( x 0 ) = f (1) = 3 ⋅ 1 − 12 = 2 y − 2 = 1 ⋅ ( x −1) y = x −1 f ′( x ) = y ′ = 3 − 2 x f ′(1) = 3 − 2 ⋅1 = 1 f ′( x 0 )( x − x 0 ) . u( x) > 0 v Logaritminis diferenciavimas − laipsninė-rodyklinė funkcija.y = f (u ) ′ x y = f ( u ( x ) ) . x +1 ATS: f ′(1) = 1 + π 4 1 1  f ( u ) = ln 1 −  + u u b)  f ′( 2 ) − ? ATS: f ′( 2 ) = 1 4 y = ( u( x) ) y′ = u v v( x ) ( )′ = u . x u = g ( x ) a) y = 1 1− x3 − x6 10 3 1 ATS: 2 (3x + 6 x ) (1 − x − x ) 2 5 3 6 3 b) y = 4 (2 x − 4) 5 ATS: − 75x 2 ( 2 x 3 − 4) 4 − x2 − x2 −9 4 c) y = x ⋅ 4 − x 2 d) y = 2 sin 3 x ⋅ tg x 3 ATS: 4 − x2 3 2 e) y = sin   1 − ln x    x  f) y = tg 1− ex 1+ ex x 6 sin 3 x 2 tg x cos 2 x  1 − ln x  ln x − 2  ATS: sin 2   2  x  x  x 1 − 2e x  1 . M (1. 2 ) . Apskaičiuokite duotųjų funkcijų išvestines nurodytame taške a) f ( x ) = x + ( x −1) arcsin f ′(1) − ? x . raskite duotų funkcijų išvestines. ⋅ ln u ⋅ v ′ + v ⋅ u v −1 ⋅ u ′ . čia  . Užd. y ′ = y u ⋅ u ′ . ( ) 1 y − 2 = − ( x −1) 1 y = 3 − x.

y = e π x + ye y ATS: y′ = 5. y = x + sin y y y ATS: y ′ = 1+ x x cos 2 y y 2.Užd. x 1 x 1 + cos 1. raskite duotųjų funkcijų išvestines a) y = ( sin x ) cos x ATS: − ( sin x ) cos x +1 ⋅ ln ( sin x ) + cos 2 x ⋅ ( sin x ) cos x −1 b) y = ( ln x ) y =u v ln y = ln u v ln y = v ln u 1 ′ ⋅ y ′ = v ′ln u +v ( ln u ) ⋅ y y ′ y ′ = y v ′ln u +v ( ln u )      x ATS: ( ln x ) x ⋅ ln ( ln x ) + ( ln x ) x −1 Tokius uždavinius galima spręsti ir kitaip: a) y = ( sin x ) cos x c) y = x + 2 ⋅ ( 3 − x) . x 2 y 2 − 2 cos ( x − y ) = 3 3. Taikydami logaritminį diferenciavimą. tg ( x − y ) = e y + e π πe π x π π π 1− e y + e y y 1 1 + e cos 2 ( x − y ) y ATS: y ′ = . kai y yra argumento x Diferencijuodami panariui lygtį funkcija. b) y = ( ln x ) 4 x ( x + 1) c) ATS: 5 (x 2 − 32 x − 47 )( 3 − x ) 6 2 x + 2 ⋅ ( x + 1) 3 Neišreikštinių funkcijų diferenciavimas F ( x. y = arccos ( xy ) π ATS: y ′ = ATS: y ′ = xy 2 + sin ( x − y ) sin ( x − y ) − yx 2 −y x + 1 − ( xy ) 2 4. y ) = 0 argumento x atžvilgiu ir laikydami. kurioje bus y. gausime naują lygtį.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful