CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHÁT HÀNH VÀ KINH DOANH BÁO CHÍ

1. Đặc trưng kinh doanh trong nền kinh tế thị truờng định hướng XHCN?

2. Tính đặc thù của hoạt động phát hành báo chí? 3. Đặc trưng của hoạt động kinh doanh báo chí?
4. Phân tích các yếu tố cấu thành thị trường báo chí?

5. Đặc điểm của thị trường báo chí Việt Nam? 6. Các hệ thống phát hành báo chí hiện nay ở Việt Nam? 7. Các nghiệp vụ kinh doanh báo chí cơ bản? 8. Những khó khăn và hạn chế trong hoạt động kinh doanh báo chí hiện nay? 9. Các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh báo chí? Hà Nội, ngày 18/10/2011 GV Đỗ Thị Quyên

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful