1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON

PENGENALAN
SISTEM TELEFONI „SATU SISTEM KOMUNIKASI DI MANA MAKLUMAT DIHANTAR DAN DITERIMA DALAM BENTUK PERCAKAPAN ATAU LISAN.‟

Telefoni

Merupakan proses penghantaran maklumat suara (pertuturan), dalam jarak jauh, dengan menggunakan talian penghantaran seperti kabel sepaksi, kabel wayar terpiuh, kabel logam, dan sebagainya. Alat yang digunakan ialah telefon. Maklumat suara yang hendak dihantar akan ditukarkan kepada arus elektrik dengan menggunakan transduser yang sesuai pada telefon iaitu mikrofon karbon. Lebar jalur penghantaran isyarat adalah rendah iaitu dalam julat audio, antara 300 Hz hingga 3400 Hz.

1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Asas Perhubungan
Amplifier Amplifier

Sumber

Tranduser

Pemodulat

Penyah modulat

Transduser

Destinasi

Talian penghantaran
PEMANCAR (Tx) Media Penghantaran PENERIMA(Rx)

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Asas Perhubungan –Fungsi Rajah Blok
Sumber : Terdiri dari suara manusia, muzik, isyarat telegraf, maklumat Transduser : satu peranti yang digunakan untuk menukarkan isyarat maklumat kepada tenaga elektrik atau sebaliknya. Amplifier/penguat : menguatkan isyarat yang lemah Pemodulat : Proses mengubah isyarat pembawa oleh isyarat maklumat.Proses ini perlu dilakukan supaya isyarat dapat dihantar dalam jarak jauh dan dapat dipadankan dengan sifat2 saluran Penyahmodulat : Proses mengembalikan isyarat asal. Talian penghantaran media penghantaran menghubungkan pemancar dan penerima.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Asas Perhubungan - Pemodulat
Teknik-teknik Pemodulatan 1. Sistem Radio dan TV a. Amplitude Modulation (AM) b. Frequency Modulation (FM)

2. Sistem Telefoni a. Pulse Amplitude Modulation (PAM) b. Pulse Code Modulation (PCM)
3. Sistem Rangkaian Komputer (Modem) a. Amplitude Shift Keying (ASK) b. Frequency Shift Keying (FSK) c. Phase Shift Keying (PSK)

 Pulse Amplitude Modulation (PAM) Denyut pembawa berubah mengikut perubahan amplitud isyarat maklumat.  Frequency Modulation (FM) Frekuensi isyarat pembawa berubah mengikut perubahan amplitud isyarat maklumat.PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Asas Perhubungan – Konsep setiap teknik Pemodulatan  Amplitude Modulation (AM) Amplitud isyarat pembawa berubah mengikut perubahan amplitud isyarat maklumat. .

amplitud pembawa menjadi tinggi. fasa pembawa berubah . amplitud pembawa menjadi rendah. frekuensi pembawa menjadi tinggi. frekuensi pembawa menjadi rendah.  Frequency Shift Keying (FSK) Apabila Data logik 1. fasa pembawa tidak berubah.PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Asas Perhubungan – Konsep setiap teknik Pemodulatan  Pulse Code Modulation (PCM) Isyarat PAM ditukarkan kepada denyut-denyut digital (logik 1 dan logik 0)  Amplitude Shift Keying (ASK) Apabila Data logik 1.  Phase Shift Keying (PSK) Apabila Data logik 1. Apabila data logik 0. Apabila data logik 0. Apabila data logik 0.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Asas Perhubungan – Konsep setiap teknik Pemodulatan Rujuk transperansi .

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON -Gambarajah Blok Perhubungan Telefon IBUSAWAT ANTARABANGSA IBUSAWAT TEMPATAN IBUSAWAT TANDEM DP BOX SUMBER MAIN HOLE CABINET MDF DESTINASI Kabel Tempatan IBUSAWAT SIMPANAN IBUSAWAT SIMPANAN PSTN .

‟ Tujuan Menyediakan perkhidmatan telefon berkualiti .  Definisi „Satu sistem bersepadu bagi rangkaian pelanggan dan ibusawat yang tersambung antara satu sama lain. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PSTN PSTN (Public Switching Telephone Network) Rangkaian Pensuisan Telefon Awam.1.

Ibusawat berupaya menyambungkan mana-mana pelanggan yang ingin dihubungi/berhubung.Di ibusawat proses pemodulatan PCM dan pemultipleksan dilakukan.1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PSTN - Kabel tempatan menyambungkan pelanggan ke ibusawat. . - .

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON IBUSAWAT Takrifan Ibusawat „Pemilihan laluan telekomunikasi kepada semua jenis terminal/telefon pelanggan tidak mengira di mana mereka berada dan pada bila-bila masa yang diperlukan.‟ .

Mengurangkan bilangan talian dan kesesakan pada rangkaian. Membenarkan berbagai pengguna berkomunikasi . Lebih ekonomi dimana kebanyakkan peralatan dikongsi. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON IBUSAWAT Mengapa Perlukan Ibusawat ? 1.1. 3. 2.

iv) ibusawat antarabangsa [INTERNATIONAL EXCHANGE (ITE)] ibusawat yang menghubungkan ibusawat tandem keseluruh negara Ibusawat tandem menghubungkan dua atau lebih ibusawat dan ciri utamanya tidak disambungkan kepada pelanggan cth : GSC. ZC . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON IBUSAWAT Jenis – jenis Ibusawat : i) ibusawat tempatan [LOCAL EXCHANGE (LE)] menyambungkan pelanggan dalam satu kawasan yang sama ii) ibusawat kawasan [GROUP SWITCHING CENTRE (GSC)] menyambungkan ibusawat-ibusawat tempatan dalam daerah yang sama iii) ibusawat zon [ZONE CENTRE(ZC)] menyambungkan ibusawat-ibusawat zon dalam kawasan/negeri yang sama.1.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON IBUSAWAT HIRAKI RANGKAIAN PENSUISAN MALAYSIA INTERNATIONAL EXCHANGE (ITE) (PUSAT PENSUISAN UTAMA) ZONE CENTRE (ZC) (PUSAT PENSUISAN ZON) ZONE CENTRE (ZC) (PUSAT PENSUISAN ZON) GROUP SWITCHING CENTRE (GSC) (PUSAT PENSUISAN KAWASAN) GROUP SWITCHING CENTRE (GSC) (PUSAT PENSUISAN KAWASAN) GROUP SWITCHING CENTRE (GSC) (PUSAT PENSUISAN KAWASAN) GROUP SWITCHING CENTRE (GSC) (PUSAT PENSUISAN KAWASAN) LOCAL EXCHANGE (LE) (IBUSAWAT TEMPATAN) LOCAL EXCHANGE (LE) (IBUSAWAT TEMPATAN) .

Menyediakan isyarat penyeliaan seperti nada dail. membuat permotongan meter untuk sementara dan sebagainya. sibuk. dering. masa.  Mencatit meter pelanggan yang membuat penggilan. bermula dari panggilan dibuat.   . Mencatit permintaan pelanggan seperti menyediakan nombor telefon. Mengawal kualiti perbualan serta merekodkan mutu perkhidmatan ibusawat. nombor telefon yang dipanggil bagi panggilan ke ibusawat yang lain. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON IBUSAWAT Fungsi utama ibusawat :  Mengawasi proses pensuisan antara pelanggan dan ibusawat. dan juga panggilan ke ibusawat utama yang sama. nada gangguan dan nombor yang tidak dapat dihubungi .1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Takrifan Pensuisan “Menyediakan satu litar sambungan bagi laluan isyarat serta mengenalpasti pemanggil dan penerima bagi satu panggilan telefon dan mengarahkan laluan yang sesuai bagi panggilan tersebut” .1.

iii. Step By Step ii.  Terdapat 3 jenis sistem pensuisan :i.1. Crossbar. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Fungsi utama bagi ibusawat . Stored Program Control (SPC)  .

juga dikenali sebagai pensuisan Strowger.1. - Step By Step Direka oleh Alman B. Strowger pada 1931 Pensuisan Step-by-Step. - . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Step By Step  i. Pensuisan elektromekanikal yang digunakan di ibusawat jenis lama.

html .htm Telephony Basic Information and Terms www3.1.hk/~bsapplec/telephon.rieck/docs/telephony.sympatico.cityu.edu. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON Pensuisan Step-by-Step : Gambar dan alamat laman web  home.net/cardwell/part2.ca/n.speedfactory.html  personal.

Sistem ini mempunyai suis mengufuk yang digunakan untuk memilih suis menegak. . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar ii) Pensuisan Crossbar     Pensuisan Crossbar adalah satu peningkatan dari pensuisan step-by-step (pensuisan strowger) Proses pensuisan dilakukan oleh relay (magnets).1.Suis menegak bertindak dengan memegang suis mengufuk Nama lain adalah pensuisan matriks.

www. en. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar 1. telephonetribute.uk/pwalker/xbar/index.html .com/switches_survey_chapter_6.htm 3.org.1.org/wiki/Crossbar_switch 2.thg.wikipedia.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Konsep Kendalian PENSUISAN CROSSBAR/MATRIKS SATU PERINGKAT INLETS OUTLETS .1.

tempat sambungan di antara INLETS dan OUTLETS . 1.1.2.jumlah titik silang = N x M . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Konsep Kendalian INLETS : Bilangan Talian pelanggan/trunk/ alur masuk.3---N OUTLETS : Bilangan Talian Pelanggan/trunk/alur keluar. jumlah titik silang = N2 .3---M X : Crosspoint (titik silang) >>>> RELAY . 1.jika N = M.2.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Konsep Kendalian Contoh 1 : 1000 1000x1000 1000 Katakan terdapat 1000 alur/pelanggan masuk dan alur/pelanggan keluar bagi satu pensuisan matriks Jumlah titik silang = 1000 x 1000 = 1000000 = 1 juta .1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar Satu Peringkat : Kebaikan dan keburukan Kebaikan i. tiada kesesakan 1000 talian dapat disambungkan secara serentak.(rujuk contoh 1) Keburukan i. ii. .1. Kos tinggi jumlah titik silang yang banyak menyebabkan kos menjadi tinggi. pembaziran titik silang apabila di ambil kira bilangan panggilan maksima yang sedang berlangsung pada satu-satu masa.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Mengatasi masalah pensuisan satu peringkat Tambahkan :i. Concentrator (penumpu) Suis yang akan menumpukan bilangan talian pelanggan/trunk/ alur masuk yang banyak ke bilangan talian pelanggan/trunk/ alur keluar yang kecil INLETS OUTLETS .1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Mengatasi masalah pensuisan satu peringkat ii. Expander (pengembang) Suis yang akan mengembangkan (expand) bilangan talian pelanggan/trunk/ alur masuk yang kecil ke bilangan talian pelanggan/trunk/ alur keluar yang banyak INLETS OUTLETS .1.

000 .1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Mengatasi masalah pensuisan satu peringkat  Contoh 2 100x1000 1000 1000x100 1000 Jumlah titik silang = 1000x100 + 100x1000 = 100000 + 100000 = 200.

Keburukan i. Pembaziran titik silang dapat dikurangkan.1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Kebaikan dan keburukan dgn menambah ‘concentrator’ dan ‘expander’ Kebaikan i. ada kesesakan hanya berupaya menyambungkan 100 talian serentak sahaja. bilangan titik silang berkurang. ii. (rujuk contoh 2) . kos rendah.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Kurangkan lagi titik silang Tambahkan : iii) Distributor „Distributor‟ :„Membenarkan talian dapat disambungkan di antara satu kumpulan ke kumpulan yang lain sehingga ke nilai maksima keluaran dari satu-satu kumpulan matriks‟ INLETS OUTLETS .

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Kurangkan lagi titik silang Contoh 3 1000 10 (100 x 10) 100 x 100 10 (10 x 100) 1000 Concentrator Distributor Expander .1.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar : Kurangkan lagi titik silang Jumlah titik silang = 10(100x10) + (100x100) + 10(10x100) = 10000 + 10000+ 10000 = 30000 .

. Ibusawat tandem : boleh bertindak sebagai distributor.1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN Crossbar Merujuk kepada hariki rangkaian pensuisan Malaysia:Ibusawat tempatan : boleh bertindak sebagai concentrator dan expander.

1. Komputer akan beroperasi mengikut aturcara yang telah ditetapkan dan boleh diubahsuai mengikut keperluan semasa. - - . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) iii) Pensuisan „Stored Program Control‟ (SPC) - Juga dikenali sebagai ESS (Electronic Switching System) Proses pensuisan dikendalikan oleh komputer yang telah diprogramkan.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) Ciri-ciri SPC :1. Sistem dikawal oleh aturcara 3. Sistem menggunakan „time switch‟ 5. Sistem menggunakan „common channel signalling‟ (CCS) 4. Sistem dalam bentuk modular iaitu terdiri daripada subsistem 2. Sistem melibatkan penghantaran secara digital iaitu PCM (pulse code modulation) .1.

New Jersey.penyeliaan .pengisyaratan . dan digunakan sepenuhnya pada tahun 1967 dengan ciri-ciri :. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : SEJARAH - No.1.1 ESS mula diperkenalkan pada tahun 1965 di Saccasunna.

Succasunna NJ. 1965 .1 ESS mempunyai kapasiti pensuisan hingga 70.1.000 pelanggan Technicians preparing the first 1 ESS electronic switch. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : SEJARAH -No.

kapasiti pensuisan hingga 100. dial *91 plus the number. To turn off. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : SEJARAH No. THREE-WAY CALLING allows you to place a call on hold in order to add an additional party. dial 1191 or 1192. To turn on. press *92.1. CALL FORWARDING transfers incoming calls to another telephone number that you specify. From a rotary telephone.000 pelanggan Terdapat perkhidmatan tambahan :CALL WAITING this option allows you to place one call on hold while answering a second incoming call. SPEED CALLING place calls to frequently used numbers by dialing only one or two digits.5 ESS lebih baik dengan beberapa ciri tambahan : Menggunakan Bahasa C untuk perisian dan UNIX untuk sistem pengoperasian.       .

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Gambarajah Blok Asas Unit Talian Saluran #1 #2 Pensuisan Unit #1 #M Penjana Nada DTMF/ Decadic #n Pengimbas Pemacu 1 2 n CPU Pendering Ingatan Pengarah Kawalan Fail .1.

menyediakan jadual-jadual khas untuk perkhidmatan istimewa atau perkhidmatan-perkhidmatan lain  DTMF/decodic .menyimpan maklumat bayaran . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Fungsi Gambarajah Blok Ingatan (Memory) .1.menyahkod isyarat yang dihasilkan semasa proses mendail.aturcara yang mengawal dan mengarah keseluruhan sistem  Fail (File) .  Pengarah kawalan (Control Director) .menyimpanan status aktiviti pengguna dalam bentuk perisian.  .

menghasilkan isyarat pemberitahuan atau tanda panggilan.memberi laluan kepada isyarat nada dan isyarat dail.  . .mengesan status ganggang telefon dan pengisyaratan dari talian selular.menyambung/memutuskan suis.1.   - CPU (unit pemprosesan pusat) mengawal dan melaksanakan aturcara yang telah diprogramkan Penjana nada/pendering . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Fungsi Gambarajah Blok (Samb.) Pengimbas (scanner) .  Pemacu (driver) .

1 ESS .1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Gambarajah Blok No.

5 ESS . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Gambarajah Blok No.1.

000.1. . Digital switches with the appropriate generic (i. Digital switches with appropriate hardware/software can reduce D-Banks in the Central Office. Digital switches with the proper upgrades are required for AIN Digital switches are more efficient in the way they allocate paths through the switch.000. - Administration Module (AM) Communications Module (CM) Remote Switch Module (RSM) Switch Module (SM) Main Memory (MM) Input/Output (I/O) Time Multiplex Switch Unit (TMSU) Advantages of digital switches are: . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Gambarajah Blok No..5 ESS  major components of a 5ESS switch.Call processing is executed in nanoseconds (1/1.000 second) A/D & D/A conversion is performed in the SM. software or operating system) are required for providing ISDN or remote switch services. virtual (time slots vs physical).e.

1. nada dail akan dihentikan oleh DTMF (Dual Tone Multi Frequency) Digit-digit nombor yang didial akan dihantar dan disimpan di dalam ingatan. talian pemanggil A akan menjadi aktif dan dengan automatik dapat dikesan oleh pengimbas. CPU akan menyemak laporan tentang A dan disimpan dalam ingatan. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Kendalian ibusawat SPC Proses kendalian ibusawat SPC (merujuk kepada gambarajah blok asas)        Apabila pemanggil A mengangkat gangang. . Pengimbas akan mengenalpasti kedudukan dan keadaan A pada CPU. Nada dail daripada penjana nada dail akan dihantar ke A Apabila A mula mendail. Apabila laporan diterima. Selepas itu CPU akan menyambungkan laluan antara A dengan peralatan pensuisan melalui pemacu.

)       CPU akan mengenal pasti jenis panggilan dan menentukan destinasi. pengimbas akan mengesan isyarat menjawap dan dihantar kepada CPU. apabila samada A atau B meletakkan ganggang pengimbas akan mengesan isyarat pelepasan dan dihantar kepada CPU.1. CPU pula akan menyediakan bil (bayaran) dan rekod disimpan dalam fail. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Kendalian ibusawat SPC (Samb. Selepas nombor dial dihantar. . Pada masa yang sama. Selepas perbualan. nada dering juga dihantar ke A. CPU akan memberi arahan kepada pendering untuk menghasilkan bunyi dering dan dihantar kepada penerima B. pemacu akan memacu peralatan pensuisan untuk menyediakan laluan antara A dan B. CPU akan mengarahkan pendering untuk memberhentikan nada dering dan mula mencatit masa dan lokasi panggilan. Apabila B mengangkat ganggang.

1. Prosesnya lebih cepat daripada kaedah manual . Pertambahan talian tidak memerlukan pertambahan alat pengisyaratan. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Kelebihan SPC     Memudahkan kerja penyelenggaran dan pengawasan kerana cara kendalian ibusawat boleh diubah pada bila-bila masa dengan mengubah kawalan aturcara terstor. Kos penyelenggaraan yang rendah. Pengisyaratan dari ibusawat dapat dikendalikan dengan lebih mudah dan berkesan.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENSUISAN ‘Stored Program Control’ (SPC) : Kelemahan SPC     Kerosakan yang sedikit boleh menyebabkan pemberhentian operasi ibusawat.1. . Memerlukan khidmat peralatan bangunan tambahan (contohnya bilik berhawa dingin) Perlu melatih semua pekerja mengenai teknik baru dan cara pengendalian Penyelenggaran terlalu bergantung kepada pembekal.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN   DEFINISI :Pemultipleksan ialah penghantaran beberapa isyarat yang berasingan secara serentak di dalam satu saluran tanpa terjadinya gangguan diantara isyarat-isyarat tersebut.   KELEBIHAN PENGGUNAAN PEMULTIPLEKS Mengurangkan kos bahan.antarabangsa . Ini kerana talian telefon memerlukan sepasang talian untuk perhubungan dua hala tetapi jika guna multipleks hanya satu saluran penghantaran shj. Cth : digunakan utk menyambungkan ribuan pelanggan dari ibusawat tempatan ke ibusawat seterusnya (kawasan.zon. pemasangan dan penyelenggaraan.

FDM) Pemultipleks Pembahagian Masa (Time Division Multiplexing.TDM)  .1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN  2 JENIS PEMULTIPLEKS : Pemultipleks Pembahagian Frekuensi (Frequency Division Multiplexing.

  . Lebar jalur dibahagikan kepada saluran-saluran untuk laluan isyarat.1 kHz (300-3400hz). Semua isyarat mengalami proses pemodulatan yang sesuai menggunakan frekuensi pembawa tertentu dengan lebar jalur 3. Tiaptiap saluran boleh digunakan sepanjang masa. Setiap isyarat akan dihantar melalui talian dengan frekuensi pembawa berbeza tetapi mempunyai nilai lebar jalur yang sama.1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN : FDM Definisi Pemultipleksan FDM „Proses penghantaran isyarat yang banyak dengan membahagikan lebar jalur talian kepada setiap saluran masukan dan dihantar pada masa yang sama melalui satu saluran tunggal setelah melalui proses-proses tertentu‟ Proses Pemultipleksan FDM   Menggunakan sebahagian lebar jalur yang ada untuk pemancaran.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON
PEMULTIPLEKSAN : FDM

Dipenerima.1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN : TDM Definisi Pemultipleksan TDM „Proses penghantaran isyarat yang banyak pada masa (slot) yang berlainan melalui satu saluran tunggal setelah melalui proses-proses tertentu‟ Proses Pemultipleksan TDM  TDM adalah satu teknik penghantaran beberapa isyarat maklumat (analog) melalui saluran perhubungan dengan membahagikan masa frame (Time Frame) kepada slot. Isyarat analog perlu ditukarkan kepada isyarat digital melalui teknik pemodulatan PCM (Pulse Code Modulation) . satu slot untuk satu Saluran/maklumat. Proses-proses dalam pemodulatan PCM adalah :i) Persampelan (Sampling) ii) Kuantum(Quantizing) iii) Pengkod (Encoding) Teknik PCM digunakan untuk mengelakkan daripada herutan.     . proses penyahmodulatan dan nyahmultipleks dilakukan untuk mendapatkan semula isyarat yang dihantar. gangguan dan hingar yang disebabkan oleh ciri fizikal talian penghantaran.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN TDM : PROSES PCM .1.

Fs = 8 kHz Fs = 2fm (Nyquist sampling theorem) dimana fm = frekuensi isyarat maklumat. Isyarat yang telah disampelkan dikenali sebagai isyarat PAM (Pulse Amplitude Modulation) . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN TDM : PROSES PCM i) Sampling    Isyarat Analog disampelkan sebanyak 8000 kali sesaat.1.

Skala pengkuantuman yang digunakan adalah 255 amplitud iaitu antara 0 hingga  127.1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN TDM : PROSES PCM ii) Kuantum (Quantizing)   Menentukan nilai decimel setiap amplitud isyarat PAM dengan merujuk kepada skala pengkuantuman yang telah ditetapkan. .

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN TDM : PROSES PCM iii) Pengkod (Encoding)  Menukarkan nilai decimel setiap amplitud isyarat PAM kepada nilai binari (8 bit binari) .1.

1.)  Proses PCM dan TDM :Mengikut hiraki European Digital PCM (diamalkan di Malaysia) 2 32 channel = 30 input channel + 2 synchronous channel . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN : TDM (samb.

 256 bit disampelkan pada kadar 8kHz (125s).1.  Setiap satu saluran(slot) mempunyai 8 bit binari.) Keluaran pemultipleks TDM adalah 32 saluran(slot) dimana 30 saluran adalah isyarat masukan dan 2 saluran lagi adalah saluran penyegerakan. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN : TDM (samb.  Kadar data adalah 256bit x 8kHz = 2.048Mbps  . Oleh itu 32 saluran(slot) = 256 bit.

Empat 8.448Mbps (120 saluran).048Mbps boleh digabungkan membentuk 8.368Mbps (480 saluran). PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN : TDM (samb.   Empat 34.368Mbps boleh digabungkan membentuk 139.)  Mengikut Hiraki European Digital PCM (diamalkan di Malaysia). empat 2.264 (1920 saluran) .448Mbps boleh digabungkan membentuk 34.1.

Digital. TDM tiada masalah cross-talk kerana isyaratnya tahan lasak dengan hingar dan penjanaan semula isyarat boleh dilakukan dengan mudah (kerana isy. TDM Digunakan terhadap isyarat digital Bagi FDM pembahagian dibuat dalam domain frekuensi. FDM menghadapi masalah cross-talk mungkin terjadi sepanjang talian. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PEMULTIPLEKSAN : PERBANDINGAN CIRI ANTARA FDM DAN TDM  FDM Digunakan terhadap isyarat analog. bagi TDM pembahagian dibuat dalam domain masa. FDM telah digunakan lebih awal daripada TDM sebab litar2 yang diperlukan telah dapat diadakan terdahulu dari litar TDM. pengesanan terhadap 0 atau 1 shj)    .1.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN Takrifan Pengisyaratan ditakrifkan sebagai „pemindahan atau pertukaran arahan atau maklumat antara bahagian-bahagian yang berbeza yang terdapat di dalam satu sistem telekomunikasi‟ .

Pemanggil dengan ibu sawat (Pelanggan dgn ibusawat) ii.1. Ibusawat dengan ibusawat iii. Ibusawat dengan yang dipanggil (Pelanggan dgn ibusawat) Pemanggil Ibusawat A Ibusawat B Penerima . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN  Dalam sistem telefoni. bahagian-bahagian yang terlibat dengan pengisyaratan adalah di antara:i.

1. . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN  Pengisyaratan antara pemanggil atau yang dipanggil dengan ibusawat :a) Antara pemanggil kepada ibusawat Jenis isyarat Maksud Isyarat merampas (seizure) Isyarat ‘clear forward’ Isyarat ‘address’ isyarat apabila ganggang diangkat (off-hook) isyarat apabila ganggang diletakkan (on-hook) Denyut-denyut pendailan ke ibusawat.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN  b) Antara ibusawat kepada yang dipanggil Jenis isyarat Isyarat deringan Maksud Isyarat yang menunjukan adanya panggilan masuk c) Antara yang dipanggil kepada ibusawat Jenis isyarat Isyarat menjawab Isyarat ‘clear back’ Maksud Apabila yang dipanggil mengangkat ganggang telefon (off-hook) Apabila yang dipanggil meletakkan ganggang (on-hook) .

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN d) Isyarat daripada ibusawat kepada pemanggil atau yang dipanggil (nada-nada khidmat piawai) Jenis nada Nada dail (dail tone) Maksud Nada yang menunjukkan pemanggil boleh membuat panggilan. tut tuut.1. tut tuut. tut tuut. (contoh . nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan) Nada sibuk (engaged tone) Nada tiada nombor Nada tone) Kesesakan (Congestion panggilan tidak dapat disambung kerana semua litar pensuisan digunakan.…………) . Harap maaf. Bunyi nada yang berpanjangan (contoh .tuut. Nada dering (ringing tone) Nada yang diterima oleh pemanggil apabila panggilan yang dibuat berjaya disambungkan. tuut.tuut……) Nada yang menunjukkan nombor yang didial tiada dalam perkhidmatan (contoh . tuuuuuuuuuu…) Nada yang akan diterima oleh pemanggil apabila nombor yang didial sedang digunakan (contoh .

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN .1.

where this applies. One is to inform the subscriber that a fault has occurred and connection cannot be established. The other is that a subscriber has requested the telephone administration to intercept a call connection which has been established. . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN   Special information tone has two meanings. This is only applicable if the interception subscriber has the service facility. The special information tone.1. also replaces the ringing tone in the signal diagram. The third party could be the operator. Intrusion tone is used when third party interrupts the call.

Apabila si pemanggil membuat panggilan jarak jauh yang memerlukan lebih daripada satu ibusawat sebagai perantara maka.1. CCS)   . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN  Kaedah pengisyaratan antara ibusawat dengan ibusawat. setiap ibusawat tersebut mestilah mampu untuk menghantar dan menerima isyarat antara satu sama lain Dalam pengisyaratan antara ibusawat dengan ibusawat dua kaedah pengisyaratan boleh digunakan iaitu: i) Pengisyaratan Saluran Bersekutu (Channel Associated Signalling. CAS) ii) Pengisyaratan Saluran Sepunya(Common Channel Signalling.

CAS)  CAS merupakan satu kaedah pengisyaratan dimana isyarat suara dan isyarat kawalan dihantar pada saluran atau litar yang sama. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN Pengisyaratan Saluran Bersekutu (Channel Associated Signalling. Kelajuan pengisyaratan adalah rendah. Kaedah ini boleh dikawal oleh ibusawat digital atau bukan digital.1. Ibusawat A Litar trafik Ibusawat B Penghantar atau Penerima Pengisyaratan .

Kaedah ini dikawal sepenuhnya oleh komputer. CCS)  CCS merupakan satu kaedah pengisyaratan dimana isyarat suara dan isyarat kawalan dihantar melalui saluran yang berlainan. Isyarat kawalan akan dikesan dan melaksanakan tugas kawalan serta pensuisan talian. Ibusawat C Litar trafik Ibusawat D Talian Pengisyaratan Penghantar dan Penerima Pengisyaratan . CCS bertindak sebagai rangkaian data/isyarat yang berasingan untuk melaksanakan pertukaran isyarat-isyarat kawalan antara komputer-komputer. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGISYARATAN Pengisyaratan Saluran Sepunya(Common Channel Signalling.1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGUKURAN TRAFIK (LALULINTAS) Takrifan Trafik „Jumlah panggilan melalui sekumpulan suis‟ Keamatan Trafik (A) „Kadar pengaliran trafik dalam unit masa‟ A = Ct/T Erlang Di mana. C = bilangan panggilan t = tempoh masa sesuatu litar pensuisan digunakan oleh sesuatu panggilan T = tempoh masa dalam 1 jam atau 60 minit .1.

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGUKURAN TRAFIK (LALULINTAS) Gred Perkhidmatan (B) „ Nisbah panggilan yang dibenarkan hilang (gagal) dalam jam sibuk kerana kurang peralatan pensuisan‟ B = Bilangan panggilan gagal Bilangan panggilan ditawar = Lalulintas gagal Lalulintas ditawar Jam sibuk : tempoh jam ketika trafik adalah maksima .1.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGUKURAN TRAFIK (LALULINTAS) Gred Perkhidmatan (B) boleh dimaksudkan sebagai :i) kebarangkalian kesemua litar terpakai ii) kebarangkalian panggilan gagal iii) kesesakan (congestion) .

PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGUKURAN TRAFIK (LALULINTAS) Contoh 1 Lalulintas jam sibuk yang ditawar = 100 panggilan kepada suatu kumpulan suis.1. Bilangan panggilan gagal dalam jam sibuk = 1 Kirakan :a) Lalulintas yang ditawar dalam unit Erlang b) Lalulintas yang dibawa dalam unit Erlang c) Gred perkhidmatan . Tempoh purata panggilan = 3 minit.

1. PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGUKURAN TRAFIK (LALULINTAS) Penyelesaian 1 a) Aditawar = Cditawar x t T = 100 x 3min 60min = 5 Erlang .

95 Erlang c) Gred Perkhidmatan.1. B = 1/100 = 0.01 . PENSUISAN DAN PENGISYARATAN TELEFON PENGUKURAN TRAFIK (LALULINTAS) b) Adibawa = Cdibawa .t T = (Cditawar – Cgagal) x t T = (100 – 1) x 3 min 60 min = 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful