ZONATIC-N: http://phobos.xtec.

cat/crp-tarragones/zonatic-n/edublogs/ CATEGORIA
Objectius

0

1
X

2

Títols dels articles

X

Extensió dels articles

X

Qualitat del contingut

X

Originalitat

X

Ús de les fonts d'informació

X

Drets d'autor

X

Suports visuals (imatges, animacions, vídeos, presentacions) Freqüència de publicació Comentaris en el bloc X

X

X

Feed-back en els comentaris Gramàtica, ortografia i tipografia

X

X

BITÁCORA DE ANÍBAL DE LA TORRE: http://www.adelat.org/index.php/ CATEGORIA
Objectius

0
X

1

2

Títols dels articles

X

Extensió dels articles

X

Qualitat del contingut

X

Originalitat

X

Ús de les fonts d'informació

X

Drets d'autor

X

Suports visuals (imatges, animacions, vídeos, presentacions) Freqüència de publicació Comentaris en el bloc

X

X

X

Feed-back en els comentaris Gramàtica, ortografia i tipografia

X

X

BITÁCORA DEMESTRATIC: http://bloc.ravalnet.org/bloc/bitacola_demestratic/ CATEGORIA
Objectius

0

1
X

2

Títols dels articles

X

Extensió dels articles

X

Qualitat del contingut

X

Originalitat

X

Ús de les fonts d'informació

X

Drets d'autor

X

Suports visuals (imatges, animacions, vídeos, presentacions) Freqüència de publicació Comentaris en el bloc X

X

X

Feed-back en els comentaris Gramàtica, ortografia i tipografia X

X

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful