MICHAEL NEWTON, PH.D.

DESTINUL SUFLETELOR
NOI STUDII DE CAZ ASUPRA VIE II DINTRE VIE I
Edi ia a II-a, 2006
Titlul original în limba engleză: Destiny of Souls
Cartea Daath
Publishing House

Mul umiri
Această carte este dedicată tatălui meu, John H. Newton, cel care mi-a insuflat dragostea pentru jurnalism încă din copilărie, şi fiului meu, Paul, pentru umorul şi încurajarea cu care m-a sus inut în ultimii ani. Îi mul umesc totodată so iei mele, Peggy, care m-a ajutat să pregătesc această carte, revăzând sutele de cazuri ale clien ilor mei. Doresc să mul umesc în mod special şi corectorilor manuscrisului, Norah Newton Mayper, John Fahey, Jaqueline Nash, Gary şi Susan Aanes, cât şi editorului meu, Rebecca Zins. Vreau, de asemenea, să-mi exprim gratitudinea şi fa ă de numeroşii oameni care mi-au transmis, începând din momentul publicării „Călătoriei Sufletelor” în anul 1994, cât de mult a însemnat pentru ei să afle ce se petrece după moarte. Într-un fel, aceştia m-au convins să-i mai duc o dată de cealaltă parte a timpului.

Michael Newton

După ce am citit capitolul 2 din „Destinul sufletelor” şi am văzut că aceia pe care îi iubim se întorc spre a ne consola, am plâns de bucurie. (Susan, Sacramento, California) Am fost emo ionată de faptul că ideile doctorului Newton au fost publicate într-o nouă carte. Avem astfel prilejul de a în elege mai bine şi de a aprofunda cele învă ate deja din prima sa lucrare. (Laura, Denver, Colorado) Destinul sufletelor va stimula mul i oameni care, asemeni mie, au aşteptat încă un volum, după apari ia Călătoriei Sufletelor. (Jerry, Albany, New York) 1/226

Calitatea şi comprehensiunea scrierilor dumneavoastră despre spiritualitate sunt deosebit de profunde şi, totodată, ave i calitatea de a explica într-un mod simplu aceste idei complexe. Vă mul umesc din adâncul inimii pentru inspira ie. (Doris, Riverside, California) Aplaud curajul dumneavoastră de a înfrunta curentul de idei religioase negative din această ară. (Marcia, Topeka, Kansas) Analiza pe care o face i structurii lumii spiritelor, ca loc al ordinii şi al iubirii, este inspiratoare. (Tracy, Jasper, Indiana) Cartea dumneavoastră îmi aduce alinare şi mă ajută să-mi reduc teama în fa a marii necunoscute. (Renee, Paris, Fran a) Mesajele pline de con inut din interviurile cazurilor dumneavoastră sunt nepre uite. (Holtz, Bonn, Germania) Am sim it adesea o singurătate adâncă şi un sentiment că nu aş apar ine acestei vie i. M-a i făcut să văd de unde vin aceste sentimente şi cine sunt cu adevărat. (Rachel, Londra, UK) Michael Duff Newton este doctor în consiliere psihologică, atestat ca hipnoterapeut şi membru al Asocia iei Americane de Consiliere. A fost profesor la Facultatea de Înalte Institu ii Educative şi a activat în domeniul practicii private în Los Angeles. Dr. Newton şi-a dezvoltat propriile tehnici referitoare la regresie pentru a putea să-şi ducă clien ii afla i sub hipnoză dincolo de amintirile vie ii lor trecute, spre experien a mai însemnată a sufletului în via a de apoi. Autorul este considerat un pionier al dezlegării misterelor vie ii noastre în lumea spiritelor, relatate pentru prima dată în bestsellerul său, Călătoria Sufletelor (1994), volum tradus în zece limbi străine. Gra ie reputa iei sale interna ionale ca regresionist spiritual, Dr. Newton a apărut în numeroase emisiuni de radio şi de televiziune, dar şi în calitate de conferen iar, la conferin ele New Age. În semn de respect pentru îndelungatele sale cercetări clinice ale amintirilor sufletului şi descoperirile cosmologiei vie ii de după moarte, Dr. Newton a primit în 1998 premiul anual al Asocia iei Hipnoterapeu ilor Transpersonali pentru „contribu ia unică” adusă în domeniul unirii min ii, trupului şi al sufletului. În 2001 a primit premiul anual al Asocia iei Publiciştilor Independen i pentru Destinul Sufletelor. Autorul este istoric, astronom amator şi călător de-a lungul şi de-a latul lumii. Alături de so ia sa lui, Peggy, trăieşte în casa sa din mun ii Sierra Nevada, în nordul Californiei.

Până să citesc cartea dumneavoastră nu în elesesem niciodată cu adevărat sensul amintirilor mele de dincolo de via ă. (Dave, Atlanta, Georgia)

Despre autor

Pentru a-i scrie autorului:
Dacă dori i să-l contacta i pe autorul acestei căr i sau să afla i mai multe informa ii despre această carte, vă rugăm să-i scrie i pe adresa Editurii Llewellyn, cererea dumneavoastră urmând să fie transmisă mai departe. Atât autorul, cât şi editorul vor aprecia să primească un semn de la dumneavoastră şi să afle cum v-a plăcut cartea şi cum v-a ajutat. Editura Llewellyn nu poate garanta că va fi posibil să se răspundă tuturor scrisorilor trimise autorului, dar poate garanta că toate vor fi transmise acestuia. Vă rugăm scrie i pe adresa: Michael Newton, Ph.D c/o Llewellyn Worldwide PO BOX 64383, Dept.k499 - 5 St Paul, MN 55164 - 0383, USA

2/226

CUPRINS
Introducere 1. Lumea spiritelor 2. Moarte, durere şi alinare Nega ie şi acceptare Tehnici/Modalită i Terapeutice ale Sufletelor Modalită i în care Spiritele iau Legătura cu cei încarna i Recunoaşterea în vise Străini sosi i ca mesageri Îngeri sau alte fiin e cereşti Recuperarea emo ională a sufletelor şi a supravie uitorilor Regăsirea acelora pe care îi iubim 3. Spirite pământene Planurile Astrale Spiritele Naturii Stafiile Suflete Singuratice Entită i discarnate care vizitează Pământul Demonii sau Spiritele Malefice 4. Restabilirea energiei spirituale Energia sufletului Tratamentul Standard la Intrarea în Lumea Spiritelor Tratamentul de Urgen ă la Intrarea în Lumea Spiritelor Zone de Refacere pentru Sufletele mai Pu in Vătămate Regenerarea Sufletelor Grav Afectate Sufletele singurătă ii Vindecarea Energiei pe Pământ Diviziunea şi Reunificarea Sufletului 5. Sistemele grupurilor de suflete Naşterea sufletului Aşezările spirituale Culorile spiritelor Sunetele şi numele spirituale Grupurile de studiu ale sufletelor 6. Consiliul Bătrânilor Teama oamenilor fa ă de judecată şi pedeapsă Locul în care este evaluat sufletul Aspectul şi componen a consiliului Semne şi simboluri Prezen a Lan ul influen ei divine Interpretarea întrunirilor consiliului 7. Dinamicele Comunită ii Rude primare de suflet/suflete pereche Legăturile dintre familiile spirituale şi cele umane Reunirea cu sufletele care ne-au rănit Interac iunea dintre grupurile de suflete Activită i de recreere în lumea spiritelor Patru tipuri generale de suflete 8. Trecerea sufletului într-un nivel superior Absolvirea 3/226

cine anume ne întâmpină. în calitatea noastră de suflete. Inelul Destinului Camera Ecranelor în care vizualizăm vie ile viitoare Axele de timp şi alegerea trupurilor Maeştrii Timpului Liberul Arbitru Sufletele tinerilor 10. deveneam tot mai obsedat de descoperirea secretelor lumii spiritelor. Am gândit formatul acestei căr i ca pe un periplu prin timp. în cele din urmă. pe când îmi formam un model asupra lumii de dintre vie i. referitoare la via a sufletului după moartea fizică şi la scopul întoarcerii acestuia pe Pământ.indiferent de credin ele lor. pentru că nu avuseseră niciodată până atunci posibilitatea de a citi o relatare atât de detaliată despre via a din lumea spiritelor. poate fi acest procedeu pentru client. din punct de vedere terapeutic. un model func ional al structurii lumii spiritelor şi am în eles cât de benefic. într-un mod ordonat şi concis. Călătoria Sufletelor. evident că trebuia să descopăr singur treptele necesare atingerii şi deblocării memoriei unui subiect asupra acestui loc plin de mistere. profund religioasă sau adepta vreunei credin e filosofice . vorbeau despre o realitate. Din acest motiv am devenit ceea ce am numit un regresionist spiritual. o dată afla i în starea de hipnoză supraconştientă. în scurtă vreme. Am hipnotizat pentru prima oară pe cineva în 1947. am putut construi. la vârsta de cincisprezece ani. Mi-a fost apoi. copleşit atunci când. să aştern pe hârtie un studiu comprehensiv asupra vie ii noastre de după moarte. Călătoria sufletelor. am deschis în mod accidental poarta lumii spiritelor. Am scris Călătoria Sufletelor spre a oferi publicului. Sim eam că făcusem destul. am primit o mul ime de apeluri de la cititori din toată lumea care mă întrebau dacă va mai exista şi un al doilea volum. După ce cartea a fost publicată şi apoi tradusă în alte limbi. Am rezistat acestor sugestii o perioadă lungă de timp. Tot ei mi-au mai zis că citirea acestei lucrări le-a adus certitudinea că sentimentele lor adânci. ci a deschis noi perspective în domeniul cercetării metafizice. publicată în 1994 la Editura Llewellyn. am încetat să practic orice altă formă a hipnoterapiei. folosindu-mă de relatările clien ilor mei despre experien ele trăite de ei în perioada dintre vie ile lor trecute. Am fost. Călătoria Sufletelor nu a fost doar o carte în plus despre reîncarnare. intuitive. Am aflat totodată că nu are nici o importan ă dacă o persoană este atee. aşadar. dar. Drumul nostru spiritual INTRODUCERE Cine suntem? de ce ne aflăm aici? Încotro ne îndreptăm? M-am străduit să răspund la aceste întrebări vechi de când lumea cu prilejul primei mele căr i. Era dificil să organizez toate datele adunate în cursul anilor mei de cercetări pentru ca.Trecerea în nivelurile intermediare Specializările 9. Mi se părea că majoritatea practican ilor regresiei în via a anterioară considerau că via a dintre vie i era un loc ce os de abandon şi de uitare. În timpul anilor '80. adică un hipnoterapeut specializat în via a de după moarte. am explicat deopotrivă istoricul meu ca hipnoterapeut tradi ional şi cât eram de sceptic în ceea ce priveşte folosirea hipnozei în scopul regresiei metafizice. Astfel. în acelaşi timp. Mul i oameni mi-au spus că lectura acestei căr i le-a provocat trezirea spirituală a sinelui lor interior. în sfârşit. aşadar făceam în mod cert parte din cercul adep ilor practicilor tradi ionale şi nu ale celor New Age. şi mai convins de 4/226 . to i clien ii mei relatau lucruri asemănătoare. neexplorat până atunci cu ajutorul hipnozei. ce servea doar ca punte între o via ă trecută şi următoarea. După mai mul i ani de cercetări solitare. înainte de a ne alege noul trup pentru reîncarnare. În introducerea căr ii mele. Pe măsură ce avansam în studiul cazurilor mele. încotro ne îndreptăm şi ce anume facem în lumea spiritelor. informa ii referitoare la ceea ce înseamnă moartea şi trecerea dincolo de ea . în timpul şedin ei cu un client.

care se simt confortabil încredin ându-mi informa ii despre experien ele sufletului lor în via a dintre vie i. nimeni dintre cei încă încarna i nu pare că ar avea capacitatea de a mă conduce mai departe. Cea mai mare parte a materialului prezentat în carte nu fusese publicat niciodată înainte.validitatea şi autenticitatea considera iilor mele ini iale. mă aşteptam la un anonimat liniştit. În acelaşi timp inten ionez ca acest al doilea tur prin minunile lumii spiritelor să fie unul proaspăt şi plăcut şi pentru călătorul novice. Datorez Editurii Llewellyn recunoştin ă pentru că a avut curajul şi intui ia de a oferi publicului cercetările mele. Pentru cei ce citesc pentru prima dată o lucrare despre munca mea. Nu a fost însă de ajuns. În ciuda faptului că oamenii au găsit Călătoria Sufletelor ca fiind foarte inspirată. pentru că am vrut să beneficiez de libertate absolută fa ă de orice influen e exterioare. De fapt. 5/226 . din cauza semi-izolării mele. să citi i şi cartea mea de început. Destinul Sufletelor are inten ia de a conduce călătorii într-o a doua expedi ie pe acelaşi râu. pe marele fluviu al eternită ii. dar pe care am considerat că ar fi mai bine să nu le ofer publicului. aveam încă o mare varietate de informa ii. În tot acest timp percep ia publicului a fost că nu am spus chiar toate secretele pe care le ştiam. capitolul de deschidere va oferi o privire de ansamblu asupra celor descoperite de mine despre via a noastră dintre vie i. Astăzi ştiu că izolarea şi rămânerea în afara publicită ii pe care mi le-am impus au fost o decizie corectă. în Călătoria Sufletelor. Dar oamenii au vrut mai multe detalii despre lumea spiritelor şi continuau să întrebe dacă mai am şi alte materiale pe această temă. pentru a oferi oamenilor o perspectivă mai largă asupra întregului. De-a lungul acestor ani de cercetări asupra lumii spiritelor am lucrat. sper că i-am ajutat în identificarea adevăratului lor drum. am avut mai pu ine cazuri de suflete tinere în crize psihologice şi mai multe cazuri cu clien i care aveau puterea de a fi răbdători. vreau să descopăr mai mult din aspectele ascunse ale acestui drum. cu tot felul de întrebări despre via a de după moarte. o dată cu momentul mor ii fizice. astfel că am început să primesc o mul ime de scrisori din partea editorului meu. să ofer cititorilor o privire asupra câtorva elemente ale vie ii sufletului din perspectiva câtorva cazuri (concrete). Destinul Sufletelor are inten ia de a extinde în elegerea noastră asupra incredibilei semnifica ii a ordinii şi a planificării ce există în folosul fiin ei umane. şi s-a sfârşit în locul în care neam întors într-un trup nou. prin sondări în memoria lor spirituală. Consider prima mea carte. astfel că s-a redus mult numărul lor. şi chiar şi aceştia. Numărul de scrisori pe care îl primeam în fiecare săptămână continua să crească. Când am plecat din Los Angeles în mun ii Sierra Nevada pentru a scrie Călătoria Sufletelor. Am proiectat această carte mai degrabă pe categorii precise decât în func ie de loca ii temporale sau de spa iu. numai clien ii mei implica i direct în munca de cercetare având cunoştiin ă de aceasta. doar la ceea ce se referea în mod direct la ei şi la prietenii lor. Oamenii începuseră să mă solicite şi m-am decis să încep din nou să-mi practic meseria. Drept rezultat. M-am decis. dând totodată o serie de interviuri la radio şi la televiziune. în scopul unei explorări mai detaliate. fiind totuşi un autor necunoscut. Aceşti oameni îşi doresc să descifreze în elesul ascuns al anumitor probleme. a fost adăugat un index. M-am inut departe şi de librăriile specializate în căr i de metafizică. Am urcat. în singurătate. atât cât am putut. Voiajul a început la gurile râului. în speran a unei mai bune clarificări a unor probleme specifice. În cele din urmă. În timp ce a cincea edi ie se afla sub tipar. de asemenea. în mintea mea a început să se nască ideea de a scrie o a doua carte. A trebuit să le răspund că da. practic. pentru a-şi putea identifica propriile scopuri în via ă. spre Sursă. lucru care s-a dovedit a fi o amăgire. să fac un compromis. Acest lucru nu s-a schimbat. Călătoria Sufletelor. am rezistat ideii de a scrie o continuare. Am încercat. Am observat un procent mai mare de suflete mai dezvoltate. apoi. Am început să fac lungi călătorii pentru a-mi ine conferin ele. în timpul călătoriei noastre din această a doua expedi ie. La rândul meu. pe o bază limitată însă. poate. în susul râului. Mul i dintre ei sunt vindecători şi autodidac i. Cu toate că amintirea acestei excursii revine în mintea fiecărui om de nenumărate ori. Sper ca acest cuprins va ajuta în elegerii dumneavoastră asupra a ceea ce urmează şi vă va încuraja. alături de o nouă copertă şi de câteva paragrafe noi. un pelerinaj spre lumea spiritelor. Clien ii trebuia să aştepte multă vreme pentru a mă vedea.

mai ales a celui personal. După moarte. Unele dintre ele vor vedea pentru câteva momente o întunecime cenuşie şi vor sim i cum trec printr-un tunel sau printr-o poartă. se poate să î i vezi mama. cu toate că acest lucru este mult mai rar decât neam putea aştepta. o parte din energia noastră subtilă rămâne întotdeauna. vreau să mul umesc tuturor acelora care mi-au fost de ajutor în greaua misiune de a deschide uşile spirituale ale min ii. în parte. Diferen ele dintre aceste două fenomene depind de viteza de ieşire a sufletului din corp. Timpul nu are sens în lumea spiritelor. însă. De exemplu. la 6/226 . Sufletul e cel care ne face umani pe Pământ. Această apari ie poate să fie unul sau chiar două suflete pereche. Desprinse de trupul în care s-au aflat. în călăuzele noastre personale. mi-au dat energia de a con ină acesta sarcină. Ele nu mai pot fi numite umane în sensul pe care-l atribuim unei fiin e omeneşti cu laturile ei. Pentru suflet timpul devine timpul Acum. Pe măsură ce se îndepărtează de Pământ. Un suflet tânăr sau un copil care a murit ar putea fi pu in dezorientat până când ar apărea cineva mai aproape de nivelul de bază pentru a-l întâmpina. Astfel. fără corpul nostru. în lumea spiritelor. permi ându-le să se avânte în infinitul depărtărilor. În momentul în care sufletele se îndreaptă spre locul numit „acasă”. Tind să cred că sufletele sunt forme inteligente de energie luminoasă subtilă. destinate fiecăruia dintre noi. care e diferit de timpul linear. cu creier şi sistem nervos central. Senza ia de a fi condus de călăuze poate fi plăcută sau for ată. 1 LUMEA SPIRITELOR În momentul mor ii sufletul nostru se desprinde de corpul-gazdă. combinate cu indulgen a multor ghizi. care. în func ie de maturitatea sufletului şi de capacitatea lui de a se adapta repede. datorită naturii duale a tuturor sufletelor. sufletele simt imediat schimbarea. emo ională. În lunga mea activitate de cercetare nu am întâlnit nici un suflet care să fi fost întâmpinat de o personalitate religioasă marcantă cum ar fi Iisus sau Buddha. pentru că tocmai suntem pe punctul de a începe această a doua călătorie a noastră. temperamentală şi fizică. ca o constantă. se limpezesc. Homo Sapiens. asemeni unei holograme. astfel încât să poată prelua procesul de transformare. pentru că nu mai sunt împovărate de un trup-gazdă temporar. Totuşi. Totuşi esen a plină de iubire a marilor învă a i de pe Pământ se află. la rândul său. Nu e nevoie ca o persoană anume să întâmpine aceste suflete avansate. Cele mai multe pleacă imediat. Energia sufletului este capabilă să se dividă în păr i egale. Unele suflete au nevoie de o perioadă mai îndelungată de acomodare decât altele. va şti negreşit că a fost eliberat şi se va întoarce acasă. Există suflete care preferă să rămână pentru un timp la locul unde le-a surprins moartea. În situa iile în care suntem întâmpina i de un so sau de un prieten care ne-a părăsit înaintea mor ii noastre. aflându-se dincolo de orice descriere. Mă simt cu adevărat binecuvântat că am fost ales să fiu unul dintre mesagerii acestei lucrări semnificative. trăsătura lor „pământească” deja s-a schimbat. La începutul perioadei de desprindere.Aşadar. sufletele se învăluie într-o lumină din ce în ce mai strălucitoare. sufletul nu îşi deplânge moartea corpului fizic în felul în care o fac cei apropia i lui. Energia sufletului poate avea vie i paralele în alte corpuri. cu siguran ă. călăuza noastră se află şi ea în apropiere. dar în mod sigur este călăuza. la scurt timp. Sufletul are o măre ie care nu poate fi redată în cuvinte. nu am mai fi ceea ce suntem. Aceste asocieri. spiritele care vor să aducă alinare cuiva aflat în suferin ă sau au alte motive pentru a rămâne o vreme în apropierea locului în care a survenit moartea nu resimt timpul ca pe o pierdere. Dacă sufletul este bătrân şi are experien e din mai multe vie i anterioare. se află în strânsă legătură cu experien ele sufletului. cele mai multe suflete cu care lucrez sunt întâmpinate de călăuze în afara planului astral al Pământului. Este momentul în care sufletul obişnuit zăreşte o formă fantomatică de energie venind spre el. Cu toate acestea. toate sufletele văd „fâşii de nori” în jurul lor care.

va necesita să fie redresat într-un fel sau altul într-o via ă viitoare. Există momente când sufletele dintr-un grup alăturat vor să intre în contact unele cu celelalte. care se desfăşoară chiar înainte de a ne alătura grupului matcă. Acest fapt nu este considerat ca o pedeapsă. chiar dacă ca. Sufletele de acest fel pot petrece o lungă perioadă .chiar mai mult de o mic de ani pământeni . Perioada de orientare petrecută alături de călăuzele noastre. Aceste suflete pot fi retrimise pe Pământ în scurt timp. a murit cu treizeci de ani în urmă şi sufletul său s-a reîncarnat. Ei au aranjat ca totul să arate ca un festival clasic roman. Cu toate acestea. cu holuri de marmură. Întoarcerea acasă este un interludiu plin de bucurie. pe diferite grade. Grupurile de suflete variază între trei şi douăzeci şi cinci de membri. Energia cu care unele dintre suflete se întorc nu va fi trimisă imediat în grupul lor. exceptând. mi s-a spus. dans. Melissa (o rudă primară de suflet) mă aştepta chiar în fa a casei. aceste suflete vor avea posibilitatea de a alege să servească drept victime ale unor alte ac iuni rele în via a viitoare. în acest scop. Problemele karmice speciale sunt la rândul lor revăzute. Într-adevăr. grupul meu mi-a organizat o petrecere grozavă. Grupul nostru de suflete poate fi violent.într-o experien ă spirituală solitară. togi şi toate acele accesorii exotice existente în numeroasele noastre vie i petrecute împreună în lumea antică. Această activitate implică cel mai adesea sufletele mai bătrâne care şi-au făcut mul i prieteni în alte grupuri. Însă trebuie făcută distinc ia între a face un rău fară inten ia de a răni pe cineva şi răul săvârşit inten ionat. În acest fel. în loc de a sărbători acest eveniment (întoarcerea acasă). având în medie cincisprezece. vin şi cântece. dar întotdeauna cu sentimente de adâncă dragoste şi camaraderie. cât şi de diferitele vie i ale aceluiaşi suflet. inten ionat sau nu. Acele suflete care au fost asociate cu răul sunt duse în centre speciale pe care unii clien i le numesc „unită i intensive de ajutor”. furtunos sau supus şi docil. se poate întâmpla totuşi ca energia noastră să fie foarte scăzută. cu muzică. orice altă activitate. care-şi combină propria energie cu a noastră la intrarea în lumea spiritelor. în func ie de natura trangresiunilor lor. sufletele au nevoie mai degrabă de repaos şi de singurătate. Răul făcut altora este evaluat cu grijă. Este vorba de acele suflete care au fost contaminate de trupurile lor fizice şi s-au implicat în ac iuni malefice. Aceasta este o perioadă de linişte şi acalmie şi oferă oportunitatea de a scăpa de orice frustrări legate de via a pe care tocmai am încheiat-o. via a pământească. recreând vârsta la care mi-o aminteam cel mai bine şi arătând mai fericită ca oricând.în acel loc. Astfel. ci ca o posibilitate de creştere karmică. Majoritatea subiec ilor mei miau spus că au fost întâmpina i cu îmbră işări. Grupurile entuziaste care au plănuit sărbătoarea în cinstea sufletului care s-a întors îşi pot suspenda. multe suflete care au nevoie de odihnă o primesc după reunificarea cu grupurile lor. nici măcar ca o peniten ă. înseamnă că avem de-a face cu un mod de comportament reprobabil. Nu există iad pentru suflete. mai ales dacă urmează unei vie i fizice în care nu am avut prea multe contacte cu rudele apropiate de suflet. energia lor este remodelată pentru a fi reîntregită. în func ie de ceea ce am realizat sau nu din contractul vie ii noastre. Un principiu de bază al lumii spiritelor este că săvârşirea unui rău. Unele vie i sunt atât de dificile. dacă manifestările lor au fost crude şi s-au repetat de-a lungul unui număr de vie i. zâmbete şi cu mult umor. În aceste cazuri. Toate grupurile îşi întâmpină prietenii în felul propriu. Perioada de orientare are inten ia de a fi o sesiune uşoară de informare şi de testare făcută cu grijă de ghizii-profesor. de la înşelătorie la rea-voin ă. Aproape zece milioane de 7/226 . probabil. ceea ce consider că este un mod de comportament definitoriu al vie ii în lumea spiritelor. variază de la suflet la suflet atât în func ie de diferitele vie i trăite de acesta. în locul unei energii întinerite de ghizii noştri. în concordan ă cu ceea ce am făcut în timpul unei încarnări. care poate fi mai lungă sau mai scurtă. cu toate că vor fi discutate detaliat mai târziu în cadrul grupului matcă al sufletului nostru. poate. încât sufletul ajunge acasă foarte obosit. Iată ce a relatat unul dintre subiec ii mei despre întoarcerea sa: După ultima mea via ă.întoarcerea ei dintr-una din vie ile de pe Pământ. de-a lungul sutelor de vie i anterioare.

Astfel. devenind mai densă. Pe lângă aceste aure esen iale. încep să se specializeze în acele domenii pentru care au demonstrat că au aptitudini specifice. la identificarea celorlalte suflete pe care la văd în jurul lor clien ii mei afla i în stare de transă. care îl va conduce într-un tur orientativ. că alte suflete. apoi în galben. Au fost reproduse cu generozitate un timp şi un spa iu pe care ea le-a iubit. În lumea spiritelor plasarea într-o clasă educa ională sau alta depinde de nivelul de dezvoltare al sufletului. Aceste suflete foarte avansate apar ca având o culoare profund violetă. dar cunoştin ele mele referitoare la acestea 8/226 . Din dorin a ob inerii unui sistem cât mai bun. cu scopul creşterii gradului de conştientizare al propriilor ac iuni. Culorile reliefează nivelul de avansare al unui suflet sau altul. la întoarcerea în lumea spiritelor după o via ă anterioară. toate sufletele avansate sunt bătrâne. La conferin ele mele remarc adesea un client care a totalizat patru mii de ani de vie i anterioare pentru a depăşi sentimentul de gelozie. medii şi avansate şi am dat exemple concrete pentru fiecare dintre acestea. am clasificat în linii mari sufletele drept începătoare. dar deocamdată nu a făcut decât mici progrese în ceea ce priveşte intoleran a sa. un joc în cadrul grupului. Sunt de părere că albul pur denotă un suflet mai tânăr. a nimerit în toiul unui bal din secolul al XVII. Pot să confirm că acesta nu mai e astăzi o persoană geloasă. se mai poate întâmpla ca sufletul reîntors să dea peste mai multe grupuri reunite într-o atmosferă de bibliotecă. adesea. până la nivelul VI. Pe de altă parte. atât în ceea ce priveşte nivelul cunoaşterii. Când sufletele ating nivelele medii de dezvoltare. Sufletele care trec pe lângă alte grupuri în drumul spre propriul grup remarcă. explicând că există nuan e fine de dezvoltare între aceste categorii. Sufletele se ajută unele pe altele în însuşirea aspectelor cognitive ale absorb iei informa iilor din experien ele de via ă şi în revederea felului în care au fost folosite sentimentele şi emo iile trupurilor lor gazdă. şi traversează diferite nivele de învă are. Subiectul meu a văzut peste o sută de persoane care au venit să-i sărbătorească întoarcerea. Ea descria că. Voi discuta mai pe larg aceste ipostaze în capitolele următoare. îşi schimbă culoarea în portocaliu. trăiri aflate în legătură directă cu experien ele lor de via ă. de-a lungul a mai mul i ani. Fiecare aspect al unei vie i este disecat. în cadrul căreia a fost transmis un fragment referitor la munca mea. Unora dintre studen i le ia mai multă vreme să asimileze şi să depăşească anumite lec ii. produsă de Paramount în 1995. Un suflet poate fi întâmpinat la intrarea în lumea spiritelor de câteva suflete. Acest grup poate fi izolat într-o clasă. în vreme ce energia unui suflet avansat. cu care au intrat cândva în contact în vie ile trecute. cât şi acela al experien ei. cu toate creşterile şi scăderile lor individuale. În Journey of Souls (Călătoria sufletelor). comitetul de întâmpinare aşteaptă până în momentul în care sufletul se întoarce în grup. reprezintă un indicator al progresului în timpul evaluării clientului şi servesc. verde şi în cele din urmă în nuan e de albastru. de asemenea. le caută şi le recunosc cu un zâmbet sau cu un salut amical. există amestecuri subtile de culori ale haloului în cadrul fiecărui grup. Modul în care un subiect vede alcătuirea grupului matcă e direct propor ional cu nivelul de dezvoltare al acestuia.telespectatori din Statele Unite au urmărit emisiunea SIGHTINGS. pe nume Colleen. am clasificat dezvoltarea sufletului pe o scară ce începe la nivelul I . Un aspect semnificativ al cercetărilor mele este identificarea culorilor energiei în care sunt învestmântate sufletele în cadrul lumii spiritelor. Simplul fapt că un suflet s-a încarnat pe Pământ încă din timpul epocii de piatră nu e o garan ie a unei plasări superioare. astfel încât Colleen a putut să înceapă procesul de înnoire a stilului. componen a unui grup de suflete este dată de fiin e aflate la acelaşi nivel de dezvoltare. strânse încetul cu încetul. De obicei. adunat în jurul treptelor unui templu sau aşezat într-o grădină.lea. corespunzător stadiului de avansat. pentru ca apoi acestea să renun e în favoarea unui ghid. mergând până la inversarea rolurilor. care vorbea despre una dintre şedin ele noastre.începător. cu toate că amintirile atmosferei unei săli de clasă sunt întotdeauna foarte clare. Nu mă îndoiesc că există şi nivele mai înalte. la fel ca şi în clasele de pe Pământ. în func ie de aspectele caracteristice fiecărui suflet. În general. Aceste atribute formează echilibrul grupului. Aceia care au văzut această emisiune (despre via ă şi moarte) îşi pot aminti de una dintre clientele mele. Aceste informa ii. întoarcerea acasă poate avea loc în două moduri.

Motiva ia primordială a sufletelor este tocmai efortul de a avansa către o mai mare bunătate pentru a intra în 9/226 . Acum lucrurile se vor schimba. referitor la aceste posibilită i de alegere. ci recunoaşterea unui poten ial. subiec ii mei îmi spun că în lumea spiritelor nici un suflet nu este desconsiderat pentru că ar avea mai pu ină valoare decât oricare alt suflet.noi suntem gata atunci când eşti şi tu pregătit”. nu ne obligă să ne reîncarnăm sau să participăm la proiecte de grup.chiar şi cea spirituală . pentru că tot ceea ce pot să fac este să iau notă de relatările unor oameni încă încarna i. ei devin mai pu in reticen i. nu poate fi pe placul său. Ceea ce este foarte evident pentru mine. eticii şi a moralită ii. să părăsim planul astral al Pământului după moarte. răbdare şi iubire absolută. subiec ii mei sunt smeri i. Din afirma iile mele referitoare la culorile specifice celor avansa i. În starea supraconştientă din timpul hipnozei adânci. şi în lumea spiritelor. o atitudine cu care pot empatiza. Dacă nu vor să avanseze în rezolvarea sarcinilor lor. Am un vechi prieten din colegiu. În ciuda evaluărilor mele. De fapt. dând dovadă de modestie fa ă de realizările ob inute. dacă nu suntem gata. neavând prea mare importan ă cât de mult ne străduim cu lec iile noastre. ghizii noştri ne vor permite să rămânem câtă vreme avem nevoie pentru a fi pregăti i să mergem acasă. profesori şi studen i. Ghidul meu spune . revelând existen a unei ordini atât de desăvârşite acolo sus. Cu toate aceste neajunsuri. cât şi în afara acesteia. Un sistem există. o pot avea. din diferite motive personale. Cercetarea mea. Un stadiu avansat în asumarea propriei responsabilită i nu include domina ia sau ierarhia statutelor. Pretutindeni în via a lor de dintre vie ile pe Pământ. calificat să-şi aducă propria contribu ie la acest întreg. El consideră că nici un fel de autoritate . subiec ii mei folosesc termenul „nivel” pentru a descrie exact unde anume se află pe scara învă ării. încât.nu poate exista în lipsa corup iei şi a abuzului de privilegii. din punctul de vedere al tuturor clien ilor mei. pentru că această etichetare ascunde privirii diversitatea dezvoltării sufletelor în oricare dintre stadii în parte. nu sunt încântat de folosirea termenului „nivel” pentru ierarhizarea sufletelor. Dacă sufletele doresc solitudine. dorin a intensă a celor mai multe dintre suflete de a se dovedi la înăl imea încrederii investite în ele. Sper ca această carte va arăta că avem o mul ime de posibilită i de alegere atât în cadrul lumii spiritelor. nivele de dezvoltare. Ne aflăm cu to ii într-un proces de transformare ce tinde către ceva mai înalt decât starea noastră actuală de iluminare. subiec ii mei au avut integritate şi libertate personală. pe Pământ. în primul rând nici măcar n-am fi fost crea i. Acolo există încă un sistem de valori centrat pe toleran ă. în lumea spiritelor. Această concluzie ar fi destul de departe de adevăr. Nimeni. Un subiect mi-a zis: „Am trecut prin multe vie i uşoare şi mi-a plăcut pentru că nu voiam să muncesc prea mult. având sub control o minte pe deplin conştientă şi mul umită de sine. În timp ce îmi relatează aceste lucruri. războaie şi de folosirea unui întreg şir de reguli rigide în cadrul diferitelor structuri. Sincer vorbind. acolo există atât de multă libertate a voin ei. odată ieşi i de sub hipnoză. pot să nu o facă. lumea spiritelor are şi un departament de personal centralizat având menirea de a atribui sarcini sufletelor. armonici. fără îndoială. nici unul dintre clien ii mei nu se arată înclinat să certifice că este un suflet avansat. Noi tindem să gândim organizarea autorită ii pe Pământ ca fiind reprezentată de lupte pentru putere. amabilitate. Prietenul meu presupune că sufletele clien ilor mei au suferit o „spălare a creierului” pentru a crede că-şi pot controla destinul. Fiecare (dintre noi este considerat ca fiind unic. un iconoclast ce a opus rezisten ă autorită ii de-a lungul întregii sale vie i. cu mult diferită de ceea ce se practică la noi.sunt limitate. atunci lumea spiritelor este ierarhică din punct de vedere al gradului de conştien ă mentală. aflat în Tucson. Dacă acest fapt n-ar fi adevărat. E de aşteptat ca noi să facem şi greşeli în acest proces. Din experien a mea. dar acesta se situează în cadrul unei matrici sublime a compasiunii. clase. Însă. Dacă ar fi totuşi ceva de spus despre acest lucru. În acelaşi timp. ar fi uşor de presupus că ambian a lumii spiritelor este una bazată pe ierarhie. to i subiec ii mei sunt încredin a i că au avut posibilitatea unei multitudini de alegeri în trecutul lor şi că această stare de fapt va continua şi în viitor.

În timpul sarcinii ele sunt încă în stare să gândească în calitate de suflete nemuritoare până se obişnuiesc cu circuitele creierului şi cu alter-egoul gazdei lor.conjunc ie cu Sursa care ne-a creat. Pentru aceasta trebuie să aduc subiectul într-o stare mai avansată de hipnoză -şi anume starea theta. există o Prezen ă atotcunoscătoare. este indicat să petrec peste o oră vizualizând îndelung imagini ale pădurii sau ale ărmului mării. Avem astfel şansa de a privi în viitor şi de a testa diferitele noastre trupuri înainte de a face o alegere. În prima mea carte am prezentat o serie de studii de caz referitoare la aceste întâlniri. sufletele cunosc sentimentul umilin ei. Nu pot să spun exact ce înseamnă toate acestea. spre a ne reaminti principalele semnifica ii şi indicii ale vie ii ce va urma. când vine timpul reîntoarcerii. deşi trebuie să recunosc că. Atunci când li se oferă posibilitatea de a se încarna în forme fizice. despre momentul când se alătură „Celei Mai Sacre Dintre Toate”. După obişnuitul interviu. Pe măsură ce se apropie timpul renaşterii noastre. roşie. cineva îmi va spune că a apărea în fa a Consiliului induce un sentiment asemănător cu acela în care un elev este chemat în biroul directorului. printr-o serie de exerci ii pregătitoare. hipnotizez foarte repede clientul. Consiliul Bătrânilor nu este nici un tribunal al judecătorilor. În introducerea acestei căr i am afirmat că mă pot apropia de această Sursă numai în cadrul limitelor impuse de faptul că lucrez cu oameni încă încarna i. Cele mai multe dintre suflete acceptă corpurile care le sunt oferite în camera de selec ie. afla i foarte aproape de Creator. aflate cu o treaptă sau două mai sus decât ghizii/profesorii noştri. suntem trimişi de regulă într-o clasă de pregătire. articolul vestimentar 10/226 . un suflet poate cere să meargă pentru o vreme pe o planetă fizică. cât şi să se reîncarneze. pentru a produce o combina ie de trăsături necesare unei noi personalită i. în timpul de dintre vie i. am conştientizat că aducerea unui client în stadiul normal de hipnoză . însă un suflet poate refuza atât ceea ce i se oferă. În urma unor lungi perioade de experimentare. dar ştiu că este sim ită o prezen ă atunci când mergem în fa a Consiliului Bătrânilor. astfel. Pentru a atinge mintea sufletului celor afla i în stadiile incipiente ale regresiei hipnotice. uneori. Această procedură este destinată atât ascu irii graduale a memoriei subiec ilor mei cu privire la trecut. Subiec ii avansa i vorbesc despre timpul conjunc iei. cât şi pregătirii acestora pentru analiza critică a imaginilor pe care le vor vedea din via a din lumea spiritelor. mergem într-un spa iu unde putem vedea/încerca o serie de trupuri. Pun întrebări detaliate referitoare la lucruri ca: stilul mobilei din casă la vârsta de doisprezece ani. După naştere. sufletele se alătură gazdelor lor desemnate abia după cea de-a treia lună a sarcinii. pentru a observa dacă se potrivesc cu cerin ele şi nevoile noastre. De asemenea. la dispozi ie un creier suficient de evoluat pentru a putea lucra cu el înainte de naştere. Membrii Consiliului doresc să discute cu noi despre greşelile noastre şi despre ceea ce putem face pentru a ne corecta comportamentele negative în via a viitoare. Cu prilejul acestei lucrări voi detalia şi mai mult domeniul vizitelor la aceşti maeştri. vizităm acest grup de fiin e superioare.alpha nu este suficientă pentru a atinge starea supraconştientă a min ii sufletului. având. în scopul de a-şi plăti datoriile karmice sau de a lucra la acele aspecte ale unei lec ii la care au avut probleme în trecut. în special acelea în care rudele noastre primare de suflet ne intră în via ă. pentru că aici sufletul experimentează o sursă mai înaltă a cunoaşterii divine. nici o curte unde sufletele se înfă işează spre a fi triate şi pedepsite pentru faptele rele comise. ne luăm la revedere de la prietenii noştri şi suntem escorta i spre un loc de îmbarcare pentru excursia pe Pământ. Clien ii mei numesc această for ă energetică „Prezen a”. În termeni metodologici. Am fost întrebat adesea dacă subiec ii mei vizualizează Sursa crea iei în timpul sesiunilor noastre. Sufletele aleg în mod voit corpuri imperfecte şi vie i dificile. Dacă acceptăm noua sarcină. folosesc o apropiere sistematică. În această sferă de lumină densă. O dată sau de două ori. Adesea. alta decât Pământul. În cele din urmă. după care aduc subiectul în anii copilăriei sale. Acesta este locul în care încep considera iile asupra trupului optim din via a noastră viitoare. o memorie amnezică se declanşează şi sufletele înlocuiesc caracterul lor nemuritor cu temporara minte omenească. secretul meu constând în gradul de intensitate al hipnozei.

cultura occidentală un obstacol în calea alinării. credin ei sau filosofiei dumneavoastră de via ă. în care posibilitatea de a ne pierde personalitatea este de neînchipuit. produce ruptura subiectului de mediul său ini ial. Subiec ii care ies din transă după ce. DURERE ŞI ALINARE Nega ie şi acceptare A supravie ui unei persoane iubite reprezintă unul dintre cele mai dificile momente ale vie ii. se aseamănă cu aceea a 2 11/226 . Am în eles că singurul lucru care are cu adevărat importan ă în această via ă materială este modul în care trăim şi ne comportăm fa ă de ceilal i oameni. MOARTE. Circumstan ele vie ii noastre nu înseamnă nimic în compara ie cu compasiunea şi acceptarea dăruite celorlal i. din punct de vedere mental. pentru ca. Podul pe care l-am construit este complet în momentul în care clientul a trecut pragul mor ii din acea via ă şi a ajuns la por ile lumii spiritelor. în durată şi în intensitate. De exemplu. în următoarele două ore. Este bine cunoscut faptul că procesul supravie uirii unei astfel de dureri presupune traversarea şocului ini ial. pentru a răspunde la alte întrebări. Adevărurile mele izvorăsc din marea în elepciune primită de la multitudinea de persoane care mi-au luminat via a de-a lungul anilor. Fiecare dintre aceste stadii de dezechilibru emo ional variază. încât sim im că ne aflăm într-o groapă fără fund. devenită profundă în cursul primei ore. urmează ca subiectul să răspundă detaliat. Prezint constatările mele în această carte . la un interviu referitor la via a sa spirituală. despre motivul pentru care sunt aici şi despre locul în care voi merge după moarte. mânia.favorit la vârsta de zece ani. de la vârsta de doi sau trei ani. Vederea profesorilor mei m-a lăsat într-o stare plină de entuziasm. afişează o atitudine de teamă respectuoasă. explica. iar apoi să facem o scurtă trecere în revistă a vie ii sale trecute. Înainte de a începe orice conferin ă. Dacă fac afirma ii care contravin concep iilor. Iată o mostră a unei scrisori: Am câştigat o senza ie indescriptibilă de fericire şi de libertate din aflarea adevăratei mele identită i. Hipnoza continuă. Există multe drumuri spre adevăr. are capacitatea de a scăpa oricărei încercări de a-l determina. jucăria preferată la vârsta de şapte ani şi fac apel la cele mai timpurii amintiri ale copilăriei. în cele din urmă. de departe mai profundă decât dacă ar fi experimentat o simplă regresie a unei vie i trecute. explic audien ei că ceea ce voi spune reprezintă adevărurile mele despre via a noastră spirituală. Credin a în finalitatea mor ii reprezintă pentru societatea.care include şaizeci şi şapte de cazuri şi numeroase citate .ca un reporter şi ca un mesager. Pierderea cuiva de care am fost strâns lega i ne poate aduce într-o asemenea disperare. vă rog să re ine i doar ceea ce vi se potriveşte şi să lăsa i la o parte restul. în calitate de clien i ai mei. Faptul cu adevărat uluitor este că această cunoştin ă se afla în mintea mea dintotdeauna. depresia. s-au întors acasă. să ajungem să ne împăcăm cu gândul. Mul i dintre foştii mei clien i îmi scriu despre cum s-a schimbat via a lor după ce au vizualizat nemurirea. Avem o cultură dinamică. Trec prin toate acestea înainte de a cobori subiectul în perioada sa prenatală. spiritul. Am acum o cunoaştere. gra ie calită ilor sale complexe şi curgătoare. Dinamica mor ii într-o familie ai căror membri sunt apropia i. un client mi-a spus: „Asemeni unui râu. în mod adecvat”. apoi lupta cu negarea. mai curând decât un sentiment. moartea părând atât de definitivă. de la câteva luni la câ iva ani.

Pentru cei mai mul i dintre noi această frică vine din necunoştin ă. de fapt. din perspectiva sufletului desprins. acest moment. pândind în umbre. Discutând în timpul conferin elor mele despre via a de apoi. mereu prezentă. căzută pradă dezordinii din pricina mor ii unuia dintre staruri. Aceste tehnici pot începe chiar imediat după moartea fizică şi pot fi foarte intense. În secolul al XX-lea s-au produs multe schimbări în atitudinea publicului fa ă de via a de după moarte. Aprehensiunea Dispari iei fizice începe să ne frământe pe măsură ce înaintăm în vârstă. pentru că moartea nu este ceva pe care să-l putem schimba sau determina. Sec iunile care urmează ilustrează metodele concrete pe care le folosesc sufletele pentru a comunica cu aceia pe care îi iubesc. În cultura noastră. O altă revela ie semnificativă desprinsă din cercetările mele a fost aceasta: că rudele-de-suflet nu sunt niciodată separate cu adevărat una de alta. poate fi dureros. considerând că le este dat să trăiască doar o singură via ă. ne poate fi de ajutor să înlăturăm obstacolul propriei nesiguran e şi să ne deschidem mintea măcar către posibilitatea prezen ei cuiva pe care-l iubeşti. Această energie similară (cu aceea care v-a înso it în via a pământească) este inută în rezervă pentru a se uni cu sufletul care se întoarce. aşteptându-l cu acea parte a energiei voastre care a fost lăsată în urmă. sufletul care se desprinde poate li îngrijorat cu privire la pornirea spre casă. gra ie căreia ne-am putut aminti ce a însemnat. Sufletul este despovărat şi eliberat pe neaşteptate prin moarte. Ave i în vedere şi ceea ce am spus în ultimul capitol. Persoana pe care o iubi i nu s-a dus cu adevărat. în Statele Unite s-a estimat că aproximativ 40% dintre cetă eni cred în reîncarnare. de-a vă înzestra conştiin a cu un sens mai înalt al conştientei. A avea de-a face cu moartea. Sper ca în acest capitol să reuşesc să vă dau certitudinea că acel sentiment pe care-l sim i i în adâncul fiin ei după o astfel de pierdere este mai mult decât o simplă dorin ă. Cel sănătos nu doreşte să vorbească despre aceasta şi nici cei foarte bolnavi nu o fac prea adesea. Cu toate acestea.unei piese de succes. căci densitatea pământului îl goleşte de energie. Unul dintre cele mai semnificative aspecte ale cercetărilor pe care le-am efectuat referitor la lumea spiritelor este posibilitatea de a afla. zâmbesc la ideea că ar face repeti ii pentru următoarea lor piesă de pe Pământ. Această schimbare de atitudine a făcut ca acceptarea fenomenului mor ii să devină mai uşoară pentru aceia care. voi ve i fi deja acolo. Contempla ia tăcută şi medita ia pot crea o receptivitate mai mare fa ă de cel plecat şi. sufletele desprinse ne pot contacta din lumea spiritelor în mod regulat. Ele ştiu că toate rolurile sunt temporare. Interpre ii rămaşi se zbat în jurul nevoii de a schimba scenariul. Astfel. ce se petrece când murim şi cum se străduiesc sufletele să-i aline pe cei rămaşi pe Pământ. Când cel pe care-l iubi i ajunge din nou înapoi acasă. fie ca participan i sau ca observatori. devenind mai spirituali. nepăsătoare la tot ceea ce credem că se întâmplă în acel moment sau după moarte. totodată. pregătindu-se pentru o nouă via ă. trecerea în lumea umbrelor e un mister. mesajele verbale din cealaltă parte nefiind necesare. În afară de cazul în care am văzut moartea cu ochii sau am trăit o regresie a vie ii anterioare. nu ne pregătim pentru trecerea în nefiin ă în mod adecvat încă din timpul vie ii. În procesul de revenire după o atare durere. produs de cel dispărut prin însăşi dispari ia sa. pe când se află în lumea spiritelor. O parte a energiei v-a fost lăsată în lumea spiritelor în momentul încarnării. trist sau înspăimântător. în ultima treime a secolului al XX-lea. am fost surprins să descopăr că tocmai oamenii care aveau puternice opinii religioase tradi ionale păreau să se teamă de moarte cel mai mult. se îndepărtează de acea credin ă ce postulează că după moarte urmează doar uitarea. Tehnici/modalită i terapeutice ale sufletelor 12/226 . pentru că sufletele. Avem de a face în acest caz cu o dihotomie. cultura noastră priveşte sfârşitul vie ii ca pe o oroare. referitor la dualitatea sufletelor. Dacă în primele decenii ale secolului cei mai mul i dintre oameni şi-au păstrat vederile tradi ionaliste. Confruntarea cu acest uriaş gol în economia textului. Dacă sim im nevoia. afectează rolurile viitoare ale actorilor rămaşi.

pentru moment şi vei pleca în lumea spiritelor.: (râde) I-am spus ghidei mele. pentru că ea m-a învă at şi pe mine! Acest caz ilustrează un punct comun pe care mi-l relatează sufletele proaspăt desprinse. care o calmează. voi putea să fac mai mult.: Aceasta ar fi cea mai uşoară calc pentru mine. N: Unde se află sufletul tău în acest moment? S. N:Tammano. ori complet paraliza i.. numit Tammano. Alice e într-o asemenea stare de şoc în urma mor ii mele. această problemă a existat şi în cazul celorlalte vie i anterioare sau se întâmplă doar cu Alice? S. Nu pot să ajung la ea. E aşa de frustrant. Nu voi pleca până când nu va sim i măcar faptul că cineva din această încăpere este alături de ea. astfel că toate rezervele ei de energie sunt prea înlăn uite în planul material. nu însă şi pentru ea. N: Vei renun a. un nor protectiv de energie. N: Dacă aş fi un spirit. Dr. Acesta este primul pas. cele mai multe dintre sufletele care se simt îngrijorate de gândul plecării în lumea spiritelor nu vor părăsi planul astral al Pământului până ce nu iau câteva măsuri în scopul de a-i alina pe aceia care i-au iubit şi suferă în urma mor ii lor. oricum. Sarcina mea este să încerc să ob in un echilibru între trup şi minte. Acest caz începe în timpul sesiunii noastre. S. nu era necesar. că va trebui să mă aştepte un timp. Trebuie însă să. oamenii care te iubesc sunt ori foarte agita i. cum ar arăta acesta? S. N: Ce ai vrea să facă Alice? S. Cazul 1 S (Subiectul): So ia mea nu-mi simte prezen a. N: De ce? Care e problema? S. i aş li îndatorat dacă mi-ai preciza câte ceva despre tehnicile pe care le foloseşti pentru a o ajuta pe Alice să depăşească această durere.: Câteva zile. Ca un nor de vată de zahăr. N: Presupun că propriul tău ghid aşteaptă să te conducă acasă? S. 13/226 .i spun că nu sunt încă pe de-a-ntregul expert în această procedură. Multe dintre ele nu sunt atât de pricepute şi de determinate ca Tammano. Dr. Dr. având în vedere că mintea ei este blocată? S. Dr. în aceste ultime trei zile de la moartea mea. Eaan. Dr. Încep suflând energia mea asupra so iei mele.: Bine. Am rezumat relatarea clientului.: Imediat după moarte. încât este prea stupefiată ca să-mi simtă energia. Pe urmă. în punctul în care Tammano descrie momentele imediat următoare mor ii lui după o via ă trecută. Dr. El mi-a spus: „M-am încarnat şi am murit pe Pământ timp de mii de ani şi abia în ultimele secole am în eles cu adevărat cum să schimb gândurile negative şi să liniştesc oamenii”. Dr. Alice. N: Tammano.: Pe tavanul dormitorului nostru. Sunt chiar lângă ca şi totuşi nu ştie asta! Dr. aşezat chiar înaintea ta. mai întâi î i spun că Alice nu m-a pierdut (respiră adânc).: (zâmbeşte). ceea ce.Cazul cu care încep această carte este acela al unui suflet avansat. mintea lor se poate opri.. dar că am plasat asupra ei. Dr. care se pregăteşte să devină ghid-student. Ştie toate acestea. Crede că mai pot fi totuşi în via ă.: Să nu mai plângă şi să-şi concentreze gândurile. Înmormântarea s-a sfârşit şi acum e momentul în care mă liniştesc încercând so alin pe Alice. Cu toate acestea. spre a o face mai receptivă. Dr.: Îi oferă un înveliş de căldură mentală. N: Cu ce o ajută aceasta? S. Îmi pasă prea mult de ea pentru a renun a acum. În oricare dintre situa ii. oarecum asemănător unei umbrele. în scopul de a accentua efectele pe care le poate avea energia sufletelor asupra energiei umane slăbite. N: Cât a trecut de la moartea ta? S. E atât de copleşitoare.: Prea multă durere. din dreptul capului ei până la mijloc. aşadar.

Cei care practică tămăduirea chakrelor spun că. Alice adora să-i sărut urechile (amintirile punctelor sensibile sunt pline de semnifica ii). Dr. N: Înseamnă că nu o vei mai contacta mai târziu? S. se uită în jurul său. Dr. vindecarea trebuie să ină seama de ambele elemente.. ce faci acum? S. până voi sim i punctul unde este cel mai mic blocaj (pauză). în capitolul 4. Tammano..: Ea va fi bine. N: Ai terminat? S. mă simte. dar asupra acestor aspecte voi insista mai târziu. dar această senza ie îi e fragmentată de durere. majoritatea sufletelor cu care am lucrat reuşesc să ob ină efectele dorite atunci când ac ionează din lumea spiritelor asupra unui trup fizic. frunte şi aşa mai departe. E timpul să plec.. cresc intensitatea razei mele trimi ându-i gânduri de iubire. Vindecarea nu se limitează la punctele de pe corp unde sunt reprezentate chakrele la care am făcut referire mai sus.: (ofensat) Sigur că nu] Voi rămâne în contact cu ea oricând va avea nevoie.Dr. Sufletele care se întorc spre a-i alina pe cei rămaşi în via ă caută locurile cele mai receptive la energia lor. N: Vezi vreun semn că această sporire ar func iona? S. Am văzut o exemplificare a acestui fapt în cazul 1 (Tammano insistând asupra unui punct situat în spatele urechii stângi a so iei sale). Aceste proiec ii de energie plină de iubire pot avea efecte foarte puternice asupra oamenilor afla i în stări de traume emo ionale. pentru a deschide şi a armoniza corpul.. N: So ia ta simte acest flux chiar acum? S.. Când văd deschiderea din partea stângă a capului ei îmi transform energia într-o rază concentrată şi o canalizez spre acel punct. pentru că voi fi ocupat o vreme. Atingerea somatică 14/226 .: La început. Voi veghea asupra ei. Practican ii orientali de yoga şi medita ie folosesc chakrele în moduri comparabile acelora prin care sufletele împart corpul uman când aplică energia tămăduitoare.: (fericit) Da. „atingere terapeutică” pentru a descrie metoda pe care o folosesc sufletele neîncarnate. Modalită i în care spiritele iau legătura cu cei încarna i Am combinat termenii clinici de „legătură somatică” şi. în cadrul sec iunilor referitoare la reabilitarea energiei. din moment ce avem un trup eteric. ceea ce e bine. A lucra asupra Chakrei presupune deblocarea energiilor noastre spirituale şi emo ionale. nu mai plânge. în spatele urechii. N: Are vreo semnifica ie acest punct? S.: Când eram în via ă. respectiv. Bine. Dr. N: Văd că ai început deja să te ocupi serios de Alice. gât. prin diferite puncte ale corpului. dar ştiu că va trece peste asta. Alice conştientizează o atingere tandră.. L-am găsit în partea stângă a capului ei. Se produc schimbări în emo iile ei. detectez venind de la Alice noi mostre de energie care nu mai sunt atât de întunecate. Dr. Atunci. direc ionând razele de energie către diferitele păr i ale unui trup încarnat. care există în conjunc ie cu cel fizic. inimă. Una dintre modalită ile caracteristice alese de suflete este efectul unei raze de energie concentrată descris mai sus de Tammano. Cu toate acestea. Zâmbeşte. Dr. Energia transmisă de emi ător devine terapeutică în momentul în care se formează o punte între mintea acestuia şi cea a receptorului prin transmisia telepatică. Ea e iubirea vie ii mele. Chiar şi cel mai novice dintre ghizii-studen i este mai îndemânatic în ceea ce priveşte folosirea acestor proceduri decât majoritatea sufletelor aflate la un nivel mediu de dezvoltare. aflate în şira spinării. chiar şi atunci când sunt folosite de suflete mai pu in experimentate.: Încep să filtrez norul de energie din jurul ei.

aceasta va permite îndoliatului să meargă mai departe şi să-şi continue via a în mod constructiv. Nu vreau să fiu insensibil. Într-un mod fericit. Scopul atingerii somatice este de a permite persoanei zdrobite de durere să accepte situa ia în sensul că absen a celui dispărut reprezintă doar o schimbare de realitate. Nu voi pleca până când nu se va sim i mai bine. Dr. care îşi împrăştie energia cu aten ie. N: De ce te concentrezi anume pe acest loc? S. Kevin suferă prea mult. Dr. dar ce va fi dacă Kevin va cunoaşte o altă femeie în această via ă? 15/226 . Deşi sufletul acestui om nu se dovedeşte a fi prea îndemânatic. este un exemplu în acest sens. Apoi mă joc în această zonă ca şi cum i-aş face masaj – ceea ce şi fac. N: Şi de ce consideri că această metodă este cea mai potrivită? S. nu contează prea mult. în jurul fiecărei păr i a capului lui Kevin. prin intermediul gândurilor. Doamne. bănuieşte că trebuie să fiu eu. aşadar este o por iune în care este mai receptiv la atingeri vibra ionale. sufletele sunt capabile să se deprindă cu atingerea somatică. gust şi miros. s-a ridicat. N: Ce tehnică foloseşti pentru a intra în legătură cu so ia ta? S. N: De ce tocmai acolo? S. împrăştii energie în toate direc iile dintr-un punct central din tavan. Dr. te rog. Aplicate cu pricepere.: Îmi direc ionez raza de energie chiar spre inimă. Dr.: E cel care nu este blocat de energie negativă.: (zâmbeşte) Oh.: Pentru că ştiu că îi plăcea să-i masez ceafa. ob inându-se anumite reac ii emo ionale.: Sunt în tavan. deschizând complet palma) Da.: (subiectul meu chicoteşte şi-şi întinde mâna în fa ă. Nimeni altcineva nu-i putea face ceea ce îi fac eu.i ajuta so ul cu energia ta. chiar deasupra şirei spinării. De asemenea. unul dintre aceste fascicule ajunge în locul potrivit . Cazul 3 Dr. de fapt. concentrându-se pe un anumit loc. pentru a ob ine efectul maxim. care pot include şi folosirea sim urilor. fapt care presupune atingerea subtilă a organelor trupului.Formarea unei astfel de pun i. ştii. Dr. ea e aplecată şi plânge. cum procedezi pentru a.: Oh. şi îmi ia numai un minut. Dr. Apoi îmi folosesc tehnica de împrăştiere. Ideea principală a recunoaşterii este de a convinge persoana îndurerată de faptul că acela pe care îl iubeşte şi pe care îl consideră pierdut pentru totdeauna se află încă în via ă. razele de energie pot evoca recunoaşterea prin vedere.capul .N: Te joci? S. Cazul 2 Dr. tot vechea mea metodă . Face i compara ia între acest al doilea caz şi următorul client. ca şi cum ar aplica glazura pe o prăjitură. către un trup ce suferă este somatică în măsura în care metodele sunt fiziologice. N: Întrebam doar. N: Cum determini locul potrivit? S. N: Nu-i va fi dor de astfel de mângâieri după ce te vei întoarce în lumea spiritelor? S. Când am atins-o prima dată cu raza mea. N: Despre ce e vorba? S. Dacă mă abat pu in. S. Dr. se uită în sus.: Credeam că ştii aceste lucruri. De obicei. sunet. Dr. Mă pot întoarce oricând va fi cuprins de deprimare şi va tânji după mine. Următorul caz. îmi împrăştii energia şi rezonez şi eu la atingere. N: Ştie că eşti tu? S.: (cu un zâmbet pervers) Oh. N: Descrie-mi.insist asupra por iunii din mijlocul pieptului. Apoi folosesc ambele mâini. inten iile sale sunt totuşi bune. al unui bărbat de patruzeci şi nouă de ani care a murit de cancer.: Voi lucra asupra bazei capului. Suspină adânc şi simte ceva. şi nu un final. Dr.sau oriunde altundeva.

Dr. în nici un punct al trupului? S. Focul serveşte ca un catalizator în acest procedeu. ce vei face cu el ca spirit? S. dar nu. înaintea so iilor.nu este pierdută. Via a noastră împreună . avea să apară un client care să risipească aceste no iuni imperfecte. Dr. deoarece aceasta trebuie să fie sub ire şi moale. Dr. Aceasta nu înseamnă că sufletele bărba ilor sunt mai prolifice în vindecări. a cărui tactică de apropiere. Cazul 4 Dr. în acest fel. Tocmai când credeam că dobândisem o în elegere completă asupra capacită ilor şi limitelor sufletelor. Am început să-mi învelesc energia în cadrul focului. Am hotărât să mă folosesc de un obiect personal. Pentru ca energia sufletului meu să devină fluidă trebuie să mă concentrez intens şi să exersez.. Helen a aprins un foc în care a privit cu lacrimi în ochi. de obicei. nu de data asta. înainte de a începe să lucreze cu energia tămăduitoare. imediat după moarte. N: Ceea ce este exact opusul unei raze puternice. a purtat întotdeauna un inel cu model indian. avea obiceiul să se joace cu piatra de la inel. mă voi ajuta de un obiect familiar. Nu sunt inhibat de oamenii care plâng în hohote. în cele ce urmează. aflu despre tehnicile de folosire a energiei mai mult din perspectiva lor. folosindu-l ca pe un conductor de căldură şi de elasticitate. Energia elastică este fluidă. pe când stătea împreună cu so ia sa în fa a focului. referitoare la folosirea unor obiecte familiare. Acest fapt stă mărturie despre cât de bine ne-a fost împreună. N: Scuză-mi întreruperea. Helen i-a spus că observase acest tic nervos chiar din seara în care se cunoscuseră. chiar din timpul apogeului durerii. la care so ia mea ştia că in foarte mult. Sufletul despre care e vorba în cazul 4 a fost la fel de eficient în vie ile sale anterioare când a fost femeie şi a murit înaintea so ului ei . eforturile tale nu-şi ating efectul dorit. so ia mea. Tehnica mea e de a-mi coordona rezonan a vibra ională cu varia iile tonale ale corzilor lor vocale şi apoi de a sări direct în creier. În curând ei se vor opri din plâns fără să ştie de ce. când este bărbat. Personificări prin intermediul obiectelor Mi-a fost dat să aud nişte poveşti absolut fascinante.fiecare moment al acesteia . În acest punct subiectul mi-a explicat că.S. Multă vreme am spus oamenilor că toate sufletele par să întâmpine probleme în a trece peste suspinele de durere. nu îmi simte apropierea în mod direct. gra ie faptului că au mai des posibilitatea de a o practica.: Mi-a luat secole să învă asta. dar ce în elegi prin elasticitate? S. Avem. discutând despre ziua care se încheiase. de genul celei care urmează. înguste de energie? 16/226 . a dovedit că mă înşelam. N: Cred că am în eles cum stau lucrurile cu inelul. Deseori. So ia sa îl tachina adesea că.. În acest fel îmi pot alinia energia pentru a realiza o contopire mai rapidă a esen ei mele cu trupul lor. chiar va putea fi recuperată şi jucată din nou în lumea spiritelor. cu o piatră turcoaz în mijloc. Am ales inelul meu. va sfârşi prin a toci piatra cu totul.: Aş fi încântată dacă va fi din nou fericit. Dr. N: Ce faci dacă. De vreme ce bărba ii mor. Odată.: Atunci când lucrez cu obiecte şi cu oameni trebuie să aştept până ce ambian a devine foarte liniştită. totuşi.: Dacă văd că Helen. La trei săptămâni după moartea mea. în timpul vie ii ce tocmai trecuse.: Am folosit asta înainte.ca şi în cea actuală. un scurt citat din experien a unui reprezentant al nivelului III. un câine sau o pisică? S. N: Te referi la un animal.

Una dintre membrele grupului este o proaspătă văduvă al cărui so . în eleg . Dr. N: Da. discutând despre teoriile mele referitoare la întoarcerea sufletelor pentru a aduce alinare persoanelor iubite rămase în via a pământească. Lua i o bijuterie. eliminând orice alte gânduri neimportante.: Pentru că inelul încă îmi mai păstrează o parte din energie.: Exact. în sertarul mesei. este asistentă medicală la sec ia de oncologic. Acesta este un semnal bidirec ional foarte eficient. cântând piesa lui Glenn Miller “În the mood”.ce faci apoi cu Helen? S. Tot ce a mai putut spune văduva a fost: „Această combină n-a mai fost atinsă de doi anii”. spre a men ine contactul. după cum i-am spus. N: Interesant. de la mintea ei la capacul cutiei. Notă: Al i clien i mi-au spus despre această tehnică a modificării energiei că „gâdilă mintea umană”. Se îndreaptă. S. Vreau să încurajez pe oricine se află într-un stadiu de durere profundă pricinuită de dispari ia cuiva drag. 17/226 . Într-o noapte. După un moment de tăcere. Apoi deschide sertarul. să ia exemplu de la mediumii talenta i care doresc să găsească persoane dispărute.orice a apar inut celui dispărut . Clay. Pentru un moment durerea i-a fost mai pu in copleşitoare. aşa că m-am îndreptat direct spre vârful capului ei. s-a lăsat o linişte împietrită. Dr.şi ine i-l pentru o vreme într-un loc familiar. bifurcând-o.: Cu ajutorul îndrumării mele. Helen sărută apoi inelul meu şi spune: „Mul umesc. apoi deschide i-vă mintea. Dr. Nu era de ajuns. Din câte am în eles. care stau în dreapta ei şi inelul aflat în stânga sa. Câteva dintre aceste femei şi so ia mea sunt prietene apropiate şi se întâlnesc cu regularitate într-un grup de ajutorare. continuă. important e că a primit şi a în eles mesajul lui Clay. spre a mă consola?”. intră adesea în contact cu bolnavii de cancer şi cu familiile acestora. N: Ce faci. suprasolicitându-mă din punct de vedere energetic. Dr. Atunci ştiu că am reuşit. dar trezeşte mintea umană. atunci când „bifurci” energia? S. ştiu acum că eşti cu mine. Pot să fiu foarte eficient prin schimbarea rapidă a energiei mele din stare fluidă în stare solidă şi invers. are o licen ă în consiliere. inându-l în mâna stângă. În vreme ce păstrez un fluid uşor de energie pe capul său. pentru a o direc iona într-acolo. alternând de la solid la fluid. după moartea lui Clay.S. fără să ştie prea bine de ce. So ia mea. te rog. aşezate în formă de cerc în mijlocul podelei din sufragerie. dragul meu. Am început apoi să-mi modific energia. şi cu mine. ca şi cum ar fi somnambulă. Nu vezi? Ea simte energia mea în amândouă păr ile în care am direc ionat-o. urmată de un hohot nervos de râs. Helen deschide cutia (cu un oftat adânc) şi scoate inelul. pentru aceasta folosesc o rază de energie cu intensitate constantă. un articol vestimentar . se ridică încet. cât şi cu personalul azilului. N: Ce face Helen? S. Văduva a exclamat frustrată: „De ce Clay nu mi-a dat nici un semn. Mi-a sim it slab prezen a. Continuu să bifurc raza de energie. Dar acest fapt are mai pu ină importan ă. Această modificare este subtilă. Lui Clay îi plăceau trupele de dans. focalizând-o înainte şi înapoi. Voi încerca să trec peste asta şi să fiu mai curajoasă”. dinspre mintea ei spre inel.: Helen intrase în conexiune cu focul şi. aşadar.: Acum construiesc un pod. aşa că el şi so ia lui mergeau adesea în excursii în locurile unde aveau spectacole cele mai mari trupe de acest gen. Înainte de a încheia sec iunea aceasta vreau să vă relatez istoria mea favorită referitoare la contactul energetic pe care îl pot realiza fiin ele discarnate cu ajutorul obiectelor. spre masă şi ezită. şi având în vedere că se ocupă de chimioterapie în spital. Peggy. de fapt. între mine. Inten ia mea e să deschid o cale directă şi netedă. a murit de cancer.: O divid. N: De ce? S. so ia mea şi restul membrelor grupului de ajutor se aflau acasă la văduva acestuia. Dr. s-a auzit deodată muzica dintr-o combină muzicală aşezată pe un raft de căr i. bifurc o rază puternică spre cutia în care se află inelul meu.

o înşiruire de absurdită i. Recunoaşterea în vise Una dintre principalele modalită i folosite de un suflet recent desprins pentru a-i contacta pe cei pe care îi iubeşte este apari ia în visele acestora. Ruşina i. Când i-am întrebat dacă merg chiar bară la bară. cea a rezolvării problemelor şi cea spirituală. acestea fiind interpretate drept dorin e. Mai mult. însă ce anume se întâmplă între aceste două momente este o enigmă. pentru că imaginile care ne apar în vis ne înva ă cum să mergem mai departe.Energia luminoasă are câteva proprietă i de for ă electromagnetică. ştim că partea preponderentă a somnului este cea cognitivă. unul dintre acestea fiind starea de cură enie a casei. 18/226 . pur şi simplu. Le-am spus. Pe de altă parte. am început să discutăm despre folosirea razelor de energie de către oamenii încarna i. despăr ite doar de o linie sub ire de demarca ie. vreau să fac câteva aprecieri despre natura generală a viselor. în încercarea de a ne ajuta să trecem peste suferin ele noastre emo ionale. ca o consecin ă a viselor. Există în acest sens oameni care au avut premoni ii despre anumite evenimente viitoare. atunci aceia care ne contactează pe această cale au plătit. mai în glumă. Mergem chinui i la culcare şi atunci când ne trezim ne întâmpină aceeaşi durere. Din nefericire. o persoană îndurerată se va trezi prea des dintr-un vis ce ar putea con ine un mesaj. acest procedeu va rămâne un obicei greu de schimbat.şi noi credem că pentru totdeauna . Am ajuns la concluzia că majoritatea viselor nu sunt profunde. nu le pricepem pentru că nici nu e nimic de în eles. nu facem decât să direc ionăm o rază combinată de energie spre spatele capului şoferului şi apoi să o bifurcăm spre banda din dreapta. Unele imagini şi simboluri pe care le visăm nu au nici o relevan ă pentru moment. Starea min ii noastre poate fi schimbată de vise. După sesiunile lor. mai în serios. Dar dacă în elegerea acestor probleme vine de undeva din afara noastră? Dacă visul se revarsă în dimensiune spirituală. probabil. Chiar şi atunci când ne aflăm într-o stare nu chiar de somn adânc. Am clasificat visele în trei moduri. Una dintre cele mai stresante perioade ale vie ii noastre este aceea a doliului. ei mi-au spus că atunci când se grăbesc îşi combină energia pe autostrăzile din California pentru a împinge maşinile din fa a lor pe o bandă alăturată. putând influen a în mod misterios obiectele. pot încerca să ofer o explica ie asupra modului în care sufletele discarnate folosesc starea de visare pentru a intra în contact cu cei ce trăiesc. partea inconştientă a min ii ne este mai receptivă. Gra ie experien ei mele profesionale referitoare la acest subiect. mi-au răspuns: „nu. Înainte de a trece mai departe. astfel încât acesta nu va putea fi înregistrat în memorie. cauzate de supraîncărcarea circuitelor mentale în timpul zilei. şi tot aşa”. în cazul în care cineva visează că se află împreună cu decedatul. Am împăr it această stare în două păr i. multe gânduri rătăcite din timpul zilei sunt amestecate şi înlăturate din minte întocmai unui lucru fără sens. Spiritele sunt foarte selective în ceea ce priveşte folosirea secven elor din visele noastre. În timpul unor anumite cicluri de somn mintea se descarcă şi atunci transmisia nervoasă de-a lungul fisurilor noastre sinaptice eliberează energie pentru a relaxa creierul. idee ce mi-a fost confirmată şi de faptul că înşişi specialiştii acestui domeniu consideră că multe dintre visele noastre din timpul nop ii sunt. când pierdem . că împinsul maşinilor pe autostradă poate fi o risipă de putere şi de energie şi că ar face mai bine să-şi folosească abilită ile într-un mod mai constructiv din punct de vedere al exigen elor lumii spiritelor. dobândite în urma relatărilor subiec ilor mei afla i sub hipnoză. Aproape singurul moment în care ne putem elibera de suferin ă este în timpul somnului. Ei pretind că în mai mult de 50 % dintre cazuri acest procedeu le reuşeşte. Rezolvarea unor probleme în timpul visului este un proces de incuba ie mentală. în timpul nop ii. care a fost numit procedural. În unele dimine i ne trezim cu un gând mai bun referitor la paşii ce trebuie să-i parcurgem în scopul acceptării pierderii noastre. ca de exemplu. fiind foarte apropia i. Joann şi Jim sunt doi foşti clien i ai mei al căror mariaj este unul foarte bun. Durerea care ne-a pus stăpânire pe minte în stare de conştien ă este îndepărtată temporar din gândurile noastre în timpul somnului.afec iunea unei persoane pe care o iubim. altfel. o convorbire telefonică şi un prompter. Uneori.

de circa treizeci-treizeci şi cinci ani. îl iubeai pe Phil? S. aşa încât aceste compara ii nu sunt chiar atât de bizare. Trebuie să-mi iau rămas bun de la mama. locurilor şi ale comportamentelor emanate din experien e de dinaintea intrării în trupul actual. un timp real.: (după o pauză) Da.. În capitolul I am pomenit în treacăt despre clasa de pregătire pe care o urmăm în lumea spiritelor înainte de a ne întoarce pentru o nouă via ă. posesorii unei culturi ce însumează peste zece mii ani de istorie neîntreruptă. Era o femeie tânără.. Caracterul nemuritor al sufletului nostru nu se schimbă prea mult de la un trup gazdă la altul. Frecvent. Aborigenii australieni. de fapt. Nu pot sta mult deoarece vreau să ajung la mama înainte ca ea să afle ce s-a întâmplat cu mine.. Uneori aceste adevăruri. Dr.: (ezitând. 19/226 . Sufletele aflate în lumea spiritelor există numai în timpul prezent.. N: Te întorci imediat în lumea spiritelor după moarte? S. Dr. astfel. de asemenea. Dr. întrucât este edificator pentru visele noastre. În timp ce ne pregătim să ne încarnăm. Câ i dintre voi nu a i visat că pute i zbura sau înota pe sub apă? Am descoperit alături de unii clien i ai mei că aceste amintiri mitice condu informa ii referitoare la vie ile trăite de ei pe alte planete. În cadrul acestor vise spirituale putem avea şi unele reveniri de memorie a experien elor noastre din alte lumi fizice sau mentale. în func ie de cât de mult timp a lipsit din punct de vedere fizic din via a voastră. ca şi pe rudele noastre primare de suflet. Percep ia pe care o avem în timpul viselor este adesea la fel de reală ca aceea din timpul conştientei. aşa că am decis să rămân pe Pământ până când ea va primi vestea. discutând în termenii realită ii obiective. sunt ascunse în adevărate puzzle-uri metafizice. cu o voce aspră) Da. spre a aprinde o lumini ă în întunericul disperării. ce nu sunt nici iluzii şi nici fantezii sălbatice”. Nu trebuie însă să fim neapărat îndurera i pentru a primi ajutor în acest fel. am un vechi prieten pe nume Phil. Cum vă poate ajuta un spirit care vă iubeşte să ob ine i în elegere şi acceptare asupra acestor lucruri în visele voastre? Cazul 5 Subiectul meu din acest caz tocmai a murit de pneumonie la New York în 1935. Acest exerci iu al sufletului este descris mai în amănun ime în prima mea carte. un profesor subliniază aspectele importante stipulate în noul contract al vie ii noastre. o rudă primară de suflet.. N: (încet) în eleg. să dea expresie unor adevăruri de care nu putem scăpa. N: Mai există şi altcineva pe care vrei să-l vezi înainte de a te duce la mama ta? S. mai ales atunci când pierdem. deci nu visează. Voi merge întâi la el. dar îl men ionez şi în lucrarea de fa ă. persoana pe care o iubi i doreşte ca voi să fi i conştien i că ea se află încă în realitatea timpului „acum”. aceste secven e din timpul viselor ne oferă indicii metaforice pentru a putea face compara ii între vie ile noastre trecute şi cea actuală. Simbolurile viselor sunt generalizate din punct de vedere cultural şi nici cuprinsul acestora nu este imun la această prejudecată. întâlnirea şi dialogul cu suflete ce apar in grupului nostru. dar niciodată nu ne-am căsătorit. Fiecare persoană ar trebui să-şi folosească propria intui ie pentru a descifra simbolistica unui vis. menite a ne împărtăşi păr i ale noii noastre vie i constituie o parte integrantă a cursului. care vin ca mesageri spre a ne ajuta oferindu-ne solu ii. dar nu numai. dar pot.. inclusiv din lumea spiritelor. Scopul cursului este de a putea recunoaşte anumi i oameni şi anumite evenimente în viitor. Amintirile acestui curs pregătitor pot fi declanşate în visele noastre.Visele spirituale îi includ pe ghizii şi profesorii noştri. care venise la New York după ce crescuse într-un mic orăşel din vest. Moartea Silviei a fost neaşteptată şi ea a dorit să-i aducă alinare mamei ei îndoliate. Unele dintre cele mai mari revela ii ale noastre ne vin din visele episodice ale evenimentelor. Nu pot să-l contactez pentru că este adormit şi sforăie. în calitate de fiin e inteligente zburătoare sau subacvatice.: Nu. cred că visul este. în timpul vie ii. Jung spunea: „Visele întruchipează dorin e suprimate şi temeri. vreau doar să-l mai ating o dată. reprezentate sub forma unor imagini arhetipale în timpul viselor noastre.

la care să iau parte. prin gânduri. şi apoi vin la ea. Unul e o aiureală plină de absurdită i. ca atare. S. N: Ce metode ai încercat? S. în care nu apar însă.: (râzând) Ascultă. este clar că Silvia nu a inten ionat să stea mult timp pentru a-şi manifesta sentimentele în cadrul min ii lui scufundate în inconştient. prin a-mi spune dacă alegi un vis al mamei tale sau po i crea tu singură unul. Somnul REM. Dr. este oare imaginea din vis mişcată dintr-o realitate inconştientă într-una conştientă de transferul tău de energie? S. Începe. E mult mai uşor pentru mine să aleg unul al ci.: Îmi proiectez gândurile cu o lumină portocalie.: Sigur.: Această imagine este ridicată la un nivel mai înalt de conştien ă pentru mama mea. N: Cum po i să fii sigură ca nu va crede că este vorba doar de o proiec ie a dorin elor ei de a te vedea. până când va începe să-mi accepte trecerea. N: Foarte bine. dacă nu apari în el? S. Ne îmbră işăm. N: Silvia. Silvia. pentru că încă nu am murit. te rog. Altul e un fragment dintr-o via ă trecută. mai ales în perioada de început şi de final a 20/226 . Durerea de a nu fi alături de mine o copleşeşte.. raiul este trează.. Mă ondulez şi zâmbesc. Este atât de tristă. încât va fi sigură de asta. Dr. pentru că vom fi împreună din nou în lumea spiritelor. S.: Da. N: Nu cumva ai fost un pic prea grăbită cu Phil? De ce n-ai aşteptat un ciclu de vise potrivit pentru a-i lăsa un mesaj? S. Vin încet peste câmp ca să se poată obişnui cu prezen a mea. acum condu-mă cu tine prin acest proces. alături de mine şi va bănui că sunt cu ea. considerând visul ca nefiind real? S. Ar trebui să ştii că nu e îndurerată acum.: Primele câteva vise sunt nepotrivite. este mult mai uşor şi mai activ. Dr. N: Ce înseamnă asta pentru mama ta? S.: Nu pot crea încă bine vise.: (decisă) Phil n-a mai făcut parte din via a mea de mul i ani. Urmele energiei mele sunt suficiente deocamdată. Nu cred că se mai gândeşte la mine.. iar acum îi transmit trupului ei adormit unde de energie regeneratoare. pentru a putea ob ine un contact mai natural. N: Po i schimba secven a visului pentru a te include în el? S. În cele din urmă este un fragment în care ca merge pe nişte câmpii în jurul casei mele. asemănătoare flăcării unei lumânări. bine. în cadrul cărora mişcarea ochilor nu e atât de rapidă. în ceea ce priveşte visele ce au loc. Dr.Dr. Să-l contactez printr-un vis. Vreau să ştie sigur că eu sunt cea care-i apare în vis. Vreau să creadă că încă mai sunt o parte a ei şi că voi fi întotdeauna. N: După ce pleci de la Phil te duci la mama ta? S. Proiectez o imagine despre mine similară cu cea pe care am avut-o atunci când m-a văzut ultima oară. Memoria devine atât de reală în timp. N: Bine.: Da. în cadrul căruia continuu să trimit unde de energie în ea în următoarele câteva zile. Dr. Voi încerca să-i apar într-un vis. armonizându-mi energia cu gândurile mamei. Şi. N: Cu ce te ajută acest vis. M-am dat lui pe când eram amândoi tineri. Nu simte că sunt cu ca.: Influen a pe care o poate avea un asemenea vis viu este foarte mare. Încep printr-un mod de comunicare mai conven ional. arată-mi cum faci.. în mintea ei va rămâne imaginea acelui peisaj. Când mama se va trezi. Dr. dar nu ajung nicăieri. Dr. Dr. Nu sunt eficientă. este un proces do filtrare. trimi ându-i gânduri de iubire. cunoscut şi ca somnul paradoxal. plasându-mi lumina în jurul capului ei. Întorcându-ne înapoi la starea de somn a lui Phil. Oricum ar putea pierde mesajul. întrucât vreau să mă asigur că visul va rămâne cu ca şi după ce se va trezi... Visele nu par să se desfăşoare în stadiile adânci (delta) ale activită ii mentale. voi intra în vis din cealaltă parte a câmpului. nu vezi că încerc să intru pe nesim ite în visul ei? Dr.

Axinar. Cazul include o persoană care visează. rămasă în urmă în timpul încarnării lui pe Pământ? S. spiritele plasându-se în rândul actorilor respectivului vis. Este un fiasco. Dr. Crearea unui vis. În următorul caz. N: De ce doreşti să ai cu tine. Walt şi cu mine facem parte din acelaşi grup de suflete. te rog. pe nume Walt. În acest fel a procedat Silvia cu mama sa. Acesta din urmă este un adept al creării viselor. Această tehnică o voi numi interlinearitate.: Axinar a lucrat împreună cu mine la elaborarea unei strategii eficiente. cel ce visează se va trezi diminea a amintindu-şi doar nişte fragmente dezlânate sau chiar nimic. în anul 1942. N: Explică. dar vreau să am o uniune vibra ională mai puternică atunci când ajung în apropierea lui. pentru a stabili o comunicare mai apropiată cu acea parte a lui Walt care se află pe Pământ. Cazul 6 Dr. S. subiectul meu va descrie tehnicile referitoare la vise. în aşa fel încât cel care visează nu este conştient de falsificarea scenariului prin aceste secven e. Dacă acest proces al creării unui vis nu este dus cu pricepere la îndeplinire. aşadar.: (tăios) Acest lucru nu func ionează prea bine. în timpul acestui caz dens. În aceste cazuri.: Plutesc chiar lângă locul în care este ancorată energia lui rămasă aici şi mă contopesc repede cu ea. Nu e nimic mai mult decât a vorbi cu sine însu i. Nu există. sunt convins că cea de-a doua o depăşeşte în complexitate. Cu toate că această procedură de apropiere pare a fi dificilă. în aşa fel încât visul să aibă o însemnătate certă. Dr. s-a întors în lumea spiritelor. fratele ce i-a supravie uit lui Bud. 2. după moartea sa pe câmpul de bătălie. Cazul de fa ă este unul dintre acelea care îmi lărgesc perspectiva asupra metodelor subtile de integrare pe care le pot folosi sufletele asupra oamenilor adormi i. în ultima sa via ă. Modificarea Viselor. sufletul trebuie să-şi creeze şi sa implanteze cu totul un vis nou. probabil pentru că se afla încă în somnul REM. încep prin a mă conecta cu natura sa divizată aici. Pentru a ilustra folosirea terapeutică a creării viselor. E o situa ie deosebit de delicată. Acest fapt serveşte unei înregistrări perfecte a amprentei energetice a lui Walt. dar modalitatea lor de a proceda comportă două deosebiri majore. a fost ucis într-o bătălie din cel de-al doilea război mondial. să ia legătura cu el pe Pământ. rămasă în lumea spiritelor. voi cita cazul unui subiect aflat la nivelul V.: Da. Toate sufletele cu care am intrat în contact şi crează vise se implică în visele oamenilor. Este vorba de procedeul prin care un suflet discarnat îndemânatic intră în mintea unei persoane adormite şi schimbă par ial un vis deja existent aflat în curs de desfăşurare. Dr. o amprentă perfectă a energiei lui Walt? S. unde a pregătit o metodă eficientă pentru a-l consola pe Walt. 1. pe care le-a învă at de la ghidul său. 21/226 . care.somnului.: Pentru a putea stabili o legătură mai strânsă cu visele pe care le voi crea. în loc să o faci tu? S. N: De ce nu poate jumătatea lui Walt. fapt pe care îl percep ca pe o dovadă de dragoste. cel care visează va fi contactat între vise. astfel încât. având în vedere că suntem împreună cu perechea lui Walt. mai cu scamă în timpul somnului. trasând şi esând tapetul acestor imagini într-o prezentare potrivită pentru atingerea scopului propus. la întoarcerea pe Pământ. această procedură. Există deja o legătură telepatică între noi. nici un impact. Ea a aşteptat să intre în visul potrivit pentru a ini ia în cadrul acestuia o uşoară ajustare. N: În ce fel plănuieşti să uşurezi durerea fratelui tău după întoarcerea ta în lumea spiritelor? S. N: Te referi la o acea parte duală a energiei lui Walt. Dr. Crearea ori modificarea unor scene în mintea celui care visează sânt menite transmiterii unui mesaj. pe nume Bud.

după vizita ta? S. câteva săptămâni după aceea. Odată. am găsit mingea şi am ascuns-o în hambarul nostru.: Am vrut să-i arăt două lucruri. Va şti asta când se va întoarce la vechiul hambar şi va găsi mingea acolo. N: Ce reprezentau visele pe care le-ai creat? S. ca să le unesc apoi.: Da. Fiind ocupa i să se stropească. Mi-a luat destul de multă vreme până să găsesc un subiect avansat. Dr. În acest fel pot lăsa mesaje în două vise diferite. Mergând la vechiul hambar şi găsind-o. pot să alunec în mintea sa mai uşor şi sămi desfăşor energia. Am crezut că în urma acestei fapte voi fi admis în cercul lor. pe care nu o va recunoaşte ca fiind din lumea spiritelor. atâta vreme cât şi-a amintit după ce s-a trezit locul în care era ascunsă mingea.: se zvârcoleşte în timpul nop ii şi suferă cu adevărat în urma mor ii mele. lucrurile s-au schimbat pu in. mingea a nimerit în nişte tufişuri. În acea seară. N: Spune-mi. Vreau să ştie că voi fi alături de el întotdeauna şi că devotamentul pe care îl avem unul pentru celălalt nu va muri. am dorit ca fratele meu să mă vadă plângând şi inându-i capul însângerat în bra e. ducându-l la hambar. Ceilal i băie i au plecat primii. astfel că eu am fost exclus. din moment ce ai cu tine amprenta exactă a energiei lui Walt. lângă ferma noastră. Axinar m-a învă at să lucrez între vise. ca aceea a misticilor tibetani. cred şi recunosc lumea spiritelor aproape ca pe un paradis fizic.Dr. unde mingea era încă ascunsă. Mai târziu. Eram copii săraci. I-am zis lui Walt ca i-am iertat orice greşeală care m-ar fi putut răni. nu numai că Bud a creat nişte vise în mintea lui Walt. Am plonjat în baltă şi i-am ridicat capul. şi în lipsa mingii nu s-a mai jucat softball până când unul dintre băie i nu a primit de ziua lui o alta. emo ionale. ca o reac ie întârziată. În timpul jocului. un al treilea vis. N: Deci. Visele din acest caz. şi ne jucam mult Împreună în copilărie. dar activarea acestor amintiri îl va sus ine. În cazul 6. N: Foarte bine. strigând după ajutor. fericite în lumea spiritelor. unele dintre ele fiind abstracte. M-am sim it trădat că Walt nu mi-a luat apărarea. Dr. 6. referitor la cele două de dinainte. Walt văzându-ne din nou împreună. în cazul nr. Buddy”. cuprinzând imagini din experien ă. într-o felie a unei perioade de timp. a făcut ca mesajul pe care i l-am transmis să se lege. într-o secven ă din afara trupului. Walt şi prietenii lui nu m-au lăsat să joc împreună cu ei o partidă de softball. pentru că el însuşi excelează în aceste transferuri de energie. Dr. ci din cauză că a început să prefere compania celor de vârsta lui. privindu-mă cu o expresie uluită: „Mul umesc că m-ai salvat. Dr. sărind prea sus. Al doilea vis despre jocul de softball s-a terminat când am adăugat o continuare la acesta. ei neputând s-o mai găsească. iar altele. fiind o parte naturală a viselor. unele suflete dau dovadă de o mai mare înclina ie spre a atinge aptitudini avansate decât altele. N: Mai e nevoie ca Walt să viseze încă o dată toate acestea. nu au văzut că Walt. Acest fapt l-a determinat pe Walt să accepte cu seninătate moartea mea. ce se petrece atunci când intri în trupul său adormit? S. Walt mi-a spus.: (râde) Nu e necesar. După vizita mea urmează. Când a împlinit treisprezece ani. Eram prin apropiere şi priveam. dar. Ca în orice tehnică spirituală. Într-o zi.: Walt era cu trei ani mai mare decât mine. pentru o mai mare receptivitate. titlu pe care îl consider potrivit a fi acordat lui Axinar. pe banca de lângă lac. s-a lovit cu capul de o altă cracă şi a căzut în apă. dar s-a şi 22/226 . reîmprospătează amintiri tulburătoare ale celor doi fra i. Simbolistica viselor se întinde pe mai multe nivele ale min ii. Unificarea viitoare i-a fost ilustrată lui Walt într-un al treilea vis în care ambele suflete se aflau împreună. Având amprenta exactă a energiei lui Walt. Walt şi prietenii lui se legănau pe o funie legată de creanga unui copac mare. în ucenicie la un maestru în acest domeniu al viselor. nu pentru că am fi fost mai pu in apropia i. deasupra unei băl i. Notă: Unele culturi. ce mesaj voiai să-i transmi i lui Walt? S. lucrezi între vise? S. ca să-şi amintească ce ne-am spus atunci când s-a oprit din plâns.

ei pot apela la posibilitatea de a folosi copiii drept conductori ai mesajelor lor. Transmisiuni prin intermediul copiilor Atunci când sufletele au dificultă i în a ajunge la mintea unui adult doborât de greută i. să verifice în ce stare se află fiica noastră. prin indicarea locului în care a fost ascunsă mingea de baseball. N: Ce faci pentru a. având vârsta de patruzeci şi doi de ani. N: Vezi în asta o oportunitate? S.” Dr. persoana mai tânără aleasă să fie conductorul mesajului este un membru al familiei celui plecat.: Sarah chicoteşte pentru că îi gâdil bărbia. de asemenea. Dr.angajat într-o tehnică mai complexă de a le uni într-o temă centrală a iubirii şi a sprijinului dedicată fratelui său. pentru că nu vreau să plec înainte de a-mi lua rămas bun de la ea. Aşa că o îmbră işează pe micu a noastră feti ă. Dr. Sunt îngrijorat. Dr.: Îmi dau seama că mă pot apropia de Irene şi o pot consola prin intermediul fiicei noastre de zece ani. Dr. Dr. aşa cum făceam atunci când mergea la culcare. dar nu am încă priceperea necesară (subiectul se află la nivelul III). Sarah se uită la ea şi-i spune: „Mămico. Aceştia sunt mai receptivi la spirite. mai deschisă să-mi accepte vibra iile când intru în dormitor. S. Dr. Cazul 7 Dr. N: Irene nu vrea să accepte ceea ce crede că este fantezia fetei voastre. Sarah nu în elege încă toate acestea. În mod frecvent. cu mine . N: Relaxează-te acum şi continuă încet. pentru că am fost scos în stradă şi aşezat într-o ambulan ă. care stă singură în dormitorul nostru. Vreau să-mi explici cum ac ionezi în fa a acestei dileme.ştiu. N: Bine .: Irene este scăldată de lacrimi. Nici unul dintre ei nu-i acordă prea multă aten ie feti ei mele.i consola so ia în momentul mor ii tale? S.: Mul imea de oameni pleacă. anume faptul că ai fi în continuare cu ea? 23/226 . pentru că şi ea a fost foarte eficientă în modul în care a intrat în visul mamei sale pentru a o consola. De fapt. Sarah. Sarah simte că sunt încă în via ă şi este. N: Şi ce face atunci so ia ta? S. Atât că actorul principal al cazului 6 a dat dovadă de mai multă măiestrie spirituală. Nu vreau să ştirbesc în nici un fel meritele Silviei. Pot să mă ocup de durerea ei. Sarah. dar nu mai plânge atât de tare ca înainte. N: Ce faci acum? S. nu trebuie să pleci. Şi ea suferă mult în urma mor ii mele.: Da. pentru că tata este aici. deoarece simt cum îmi gâdilă bărbia. dar nimic din ceea ce fac nu func ionează. mai ales dacă implică persoane din aceeaşi casă. N: Ce te-a înveselit aşa? S. astfel. într-adevăr. Vrea. Cazul următor este al unui bărbat care a murit de atac cardiac în curtea din spate a casei sale.: (respiră adânc) Am reuşit! Sarah ine în mână un set de andrele ale mamei ei. Îi trimit căldura prin ele şi ea simte asta chiar acum. Folosesc apoi andrelele ca pe o trambulină pentru a ajunge la şira spinării. pentru că nu sunt condi iona i să se îndoiască sau să opună rezisten ă supranaturalului. Irene intră singură în dormitor. dar în acelaşi timp se şi teme de ceea ce mi s-a întâmplat pe neaşteptate. a fost acolo.: Intre mine şi fiica mea există o legătură specială.: Pentru început încerc să o îmbră işez cu energia mea. N: De ce crezi că Sarah poate fi mai receptivă? S. pentru că nu vrea s-o sperie pe Sarah. pentru a se pregăti să meargă la spital.ce se întâmplă apoi intre tine şi fiica ta? S. Bud a produs dovezi fizice în sprijinul ideii că. Această situa ie este de ajutor spiritului care încearcă să ajungă la o rudă rămasă în via ă. Dr. din cazul 5. Sunt prea mul i vecini în jur care încearcă s-o consoleze pe so ia mea. la baza gâtului şi mă focalizez în jurul bărbiei ei (subiectul se opreşte şi începe să râdă). În cele din urmă.

din cauza lipsei de aten ie. că o dată ce sufletul desprins a ajuns afară şi a luat contact cu aceia care in la el. Dr. trimi ând fluxuri de energie asupra amândorura. toată curtea mea se găsea într-o stare proastă. pentru că. vor găsi mângâiere aflând că aceia pe care i-au iubit veghează încă asupra lor. plutind afară din casă. Contactul prin obiecte/situa ii familiare Cazul 8 Dr. cu ochii închişi. m-a ajutat foarte pu in în acest domeniu. Apoi mă aflu deasupra regiunii şi sunt aspirat spre cer. De câte ori tăiam aceste flori i le treceam pe sub nas spunându-i că. Îndată ce so ia mea o îmbră işează pe fiica noastră. Poate părea. în lumina cazului din urmă. fără să-i mai pese de a mai fi din nou alături de noi. N: Crezi că ai realizat ceea ce i-ai propus pentru astăzi? S. motivând că aceasta e neştiin ifică. Charles era un amant tandru. Ele se aşază pe pat. N: De ce crezi că Charles va reac iona la prezen a ta.: Da. Natura sa stoică crease un perete în jurul său. Curând intru în acea lumină strălucitoare. de fapt.S. Aceste contacte sunt eficiente în cazul acelor min i care pot fi închise la toate celelalte forme de comunicare spirituală. Pentru a depăşi acest obstacol. singuri. dar n-ai fi zis de loc asta privind lucrurile din afară. unde ghidul meu vine să mă întâlnească. Pentru un moment. E timpul să plec şi mă retrag dintre ele. în fa a intrării noastre din fa ă. Un alt fel în care spiritele se pun în legătură cu oamenii este prin intermediul anumitor obiecte ale naturii ce sunt asociate cu memoria lor. dar pentru el grădinăritul însemna doar o muncă dificilă. dacă nici acest parfum dulce nu-l mişcă. So ul ei era blocat între negare şi stadiile de mânie ale durerii. Supravie uitorii care şi-au atins stadiul de acceptare în procesul asumării durerii. dar o vor percepe în viitor. Pentru a evita discu iile pe această temă. Dr. Există oameni care nu simt prezen a unui suflet imediat după moarte. pentru a intra în legătură cu Charles. Utilizarea organelor de sim de către suflete întregeşte comunicarea cu partea inconştientă a min ii. Nancy a decis să folosească grădina ei. Mie îmi plac cei roşii”.: Nu încă . Nancy a decis că îi poate atinge mintea interioară prin intermediul sim ului mirosului. luni de-a rândul după înmormântare. Aveam o tufă favorită de trandafiri. Obişnuiam să râdem din această cauză. astfel încât Charles nici măcar nu plânsese de la moartea so iei sale. Subiectul meu.: Tufa mea de trandafiri s-a ofilit după moartea mea. ai pus la cale un plan legat de trandafiri.dar sunt gata acum pentru Irene. suntem to i trei împreună. pentru că Charles nu se descurca prea bine în acest 24/226 . deşi nu atât de intens ca Sarah. mintea sa preponderent analitică refuza orice apropiere spirituală de pierderea sa. până ce i-am atras aten ia spre ceva. Sufletele nu renun ă uşor la noi. Există însă şi dintre aceia care niciodată nu re in nimic. Ştia că mie îmi face plăcere. inându-se în bra e. nici posibilitatea de a apela la un consilier profesionist. emo iile lui fiind atât de bine închise în el. spre a-l anun a pe Charles că eşti încă în via ă şi că te afli încă alături de el? S. Ca inginer. n-a dat nici o aten ie la ceea ce făceai în grădină? S. în ultima ei via ă a murit subit după treizeci şi opt de ani de căsătorie cu Charles. se îndreaptă spre lumea spiritelor. o femeie pe nume Nancy.: Deoarece ştia că îmi iubeam grădina. De fapt. Ca să fiu sinceră. dacă te foloseşti pentru aceasta de grădina voastră? S. Irene mă simte şi ea. Sufletul femeii a încercat să ajungă la so ul ei în câteva moduri. încât nu putea să accepte nici ajutorul prietenilor lor. atunci cu siguran ă că nu are nimic romantic în suflet.: Nu. mai ales o tufă de trandafiri. N: Aşadar. O asemenea metodă este ilustrată de următorul caz. În ceea ce-l priveşte. e destul. sar spa iul dintre ele. de fapt a trebuit să-i accepte existen a. Era prea ocupat cu proiectele sale mecanice. N: Aşadar. Charles mă tachina spunând morocănos: „Aceştia sunt trandafiri albi. Dr. folosind un mijloc natural familiar amândorura.

Charles s-a învârtit pu in prin preajmă. nu şi-ar fi dat seama de acest lucru. Nu era suficient? S. cât şi esen a mea. Dr. S. Charles i-a cărat apoi unde fusese tufa mea de trandafiri. bărba ii! Trandafirii albi mă reprezintă pe mine.: Oamenii devin nerăbdători atunci când sunt stresa i şi se întorc la modelele lor de gândire deja existente. Dr. te rog. şi am intrat uşor în mintea lui. S-a gândit atunci la mine şi a privit spre tufa mea de trandafiri care se ofilise. Aşa este modelul său mental.: (rânjind) Da. Dr. Un alt client mi-a povestit că so ia sa l-a contactat prin intermediul ac iunii de sădire a unui stejar. Apoi s-a prăbuşit la pământ. pe când recrează momentul). Dr. În vreme ce spiritele bărba ilor vor apela mai degrabă la maşini sau la felurite echipamente sportive pentru a intra în legătură cu so iile. în sfârşit. Ea fusese la înmormântarea mea şi ştia că-mi plac trandafirii albi.. Din moment ce la magazin nu se găseau trandafiri albi. trandafirii tipici sunt roşii. I-a spus so ului meu că i-a luat dintr-o altă seră şi că asta ar fi fost şi dorin a mea.. l-am îndemnat să-şi imagineze o lopată şi o sapă. Având în vedere mintea sa practică. lăsându-l uimit în fa a casei noastre. care inea magazinul şi pe care o cunoşteam. Când s-a ridicat. N: Ai creat imaginea tufei de trandafiri în mintea sa? S. el a scris următoarele: 25/226 . Charles n-a mai inut seama de gândurile mele şi a cumpărat un ghiveci mare de trandafiri roşii. N: Nu puteai să.: (categorică) Nu. N: Aşadar. pentru a învălui simetric trandafirii. Exact ceea ce aşteptam. A sim it mirosul. N: A dat rezultate acest procedeu? S. Dr..: (râzând de mine) Voi. astfel că a întrebat un vânzător de ce nu au şi trandafiri albi. Mi-am disipat energia în jurul torsului său. Pentru Charles. şi asta fapt îi convenea. până ce am putut să-l atrag la locul unde se aflau trandafirii.: (încet) în cele din urmă. înfundându-şi fa a în trandafiri. şi în acelaşi timp so ul meu este foarte obosit din punct de vedere mental în urma mor ii mele.dar ceea ce e şi mai important e că nuan a de alb era asociată cu parfumul -(subiectul meu se opreşte. I s-a spus că cei roşii erau singurii care mai rămăseseră în stoc. Sabine. Înainte ca acest văduv să mă vadă. apoi a venit lângă trandafirii ce apar ineau vecinului de alături.domeniu. Le-a mirosit parfumul . Sabine a venit personal acasă la noi.. Dr. N: Ce în elegi tu prin: „N-a mai inut seama de gândurile mele”? S. spunându-i vânzătorului să le trimită la noi acasă. Apoi am făcut tranzi ia între tufa mea de trandafiri şi magazinul din oraş de unde puteau fi cumpărate tot felul de răsaduri de flori. aducând un ghiveci mare de trandafiri albi. În acel moment mi-am focalizat energia asupra femeii. Charles şi-a scos cheile de la maşină. a ştiut că eram încă alături de el.: La seră. Nancy. continuă.i atingi scopul la fel de bine folosind trandafirii roşii? S.: Da. şi s-a oprit. so ul meu nu s-a mai preocupat de asta. pentru că nu vrea să-şi murdărească maşina. Dr. Dr. Acolo erau numai varietă i de trandafiri roşii. Charles a cumpărat trandafiri roşii şi a plecat apoi acasă. Trandafirii se aflau chiar în fa a sa. În diminea a următoare. Am proiectat atunci în mintea lui o culoare albă. N: L-ai determinat să se îndrepte spre maşină şi apoi să conducă până la acea seră? S. suspinând îndelung. scăldat în lacrimi. Charles bloca imaginile conflictuale între gândurile sale conştiente şi ceea ce proiectai în partea inconştientă a min ii sale? S. prezen a. filtrată prin câmpul de energie. N: Ce ai făcut apoi? S. cel pu in la început. Într-un weekend se plimba confuz în jurul grădinii. el a îngenuncheat în fa a gropii. Nu aveau trandafiri albi. dar am reuşit în cele din urmă. Voiam să simtă atât parfumul trandafirilor albi. După aceea. în locul căreia săpase deja o groapă.: (suspină) Nu. Dr. a durat ceva timp. Îmi sim ea. femeile folosesc adesea în acest scop obiectele din grădină. Atunci.: Charles. N: (cu voce scăzută) Am în eles foarte bine. N: Nu cred că în eleg prea bine ce se întâmplă. pentru că.

în calitate de suflete. Derek a observat că o înconjura o rază de lumină solară. Cred că sesiunea noastră l-a ajutat să descopere cel mai bun mod de a primi gândurile so iei sale. pentru a putea avea acces la resursele mele interioare. are oare vreo importan ă? Lucrul cel mai important este că am reuşit. Julia. Am descoperit atunci împreună că una dintre lec iile sale majore din această via ă era să înve e să accepte tragediile. Dacă ne putem hrăni cu o energie atât de puternic încărcată emo ional. sim indu-se foarte descurajat. a mers într-un parc de distrac ii aflat în apropiere. Străini sosi i ca mesageri Cazul 9 Derek era un bărbat sexagenar. După o vreme s-a aşezat pe o bancă. nu to i avem abilită i egale de a comunica unul cu celălalt. Timpul părea suspendat pentru Derek. după ce nu ob inusem nimic în acest sens în timpul medita iilor. pentru a genera un sentiment în mine. care-i dădea o aparen ă angelică şi strălucitoare. este important să luăm în considerare posibilitatea unei surse spirituale. pe măsură ce conversa ia aluneca spre familie şi ce avea să facă Heather în noua sa via ă în Canada. de circa douăzeci ani. În cele din urmă. Heather s-a ridicat şi 26/226 . în timp ce femeia îşi savura băutura şi-i povestea că a crescut în Anglia şi a venit în Canada pentru că se sim ea atrasă în mod inexplicabil de Vancouver. a pierdut-o pe frumoasa sa fiică. care l-a întrebat dacă ar putea să ia loc lângă el pe bancă. Ascultând muzica. so ia sa care a murit. So ia lui Derek murise recent de cancer şi el era în doliu. în cele din urmă am recunoscut amprenta gândurilor şotiei. Trimiterea şi primirea mesajelor sunt abilită i ce trebuie îmbunătă ite prin exerci iu. Moartea ei a fost subită şi ia afectat atât de mult. referitoare la Gwen. A trebuit să învă să integrez frânturile de cuvinte primite de la ea în propriul fel de a vorbi . Derek a dat din cap afirmativ. când a apărut în fa a consiliului său. Gwen era o persoană literară. Derek a fost deficitar la acest capitol. Discutând cu oamenii despre asemenea experien e. spunând că o cheamă Heather. avem posibilitatea deopotrivă să ne vindecăm de durere şi să învă ăm mai multe despre sinele nostru interior.şi. Ea avea ca îmbrăcăminte o muselină albă şi inea o băutură rece în mână. Chiar atunci. Nu mai sunt într-un abis lipsit de orice licărire de lumină. încât el şi so ia sa s-au decis să nu mai aibă niciodată copii. dar nu a spus nimic. să folosesc energia emo ională generată de sentimentul că a fost alături de mine. a apărut o femeie tânără.Chiar dacă ceea ce mi s-a întâmplat nu a venit neapărat din partea so iei mele. lângă un carusel. Acum în eleg mult mai bine cum pot să intru în legătură cu Gwen prin intermediul mintii mele. ce s-ar fi folosit. lucru care înainte nu fusese posibil. Derek a descoperit că îi vorbea asemeni unui tata . într-un fel. mai curând de cuvinte decât de imagini. pe măsură ce conversau. Am învă at că. A văzut de la distan ă o feti ă care semăna cu Julia şi i s-au umplut ochii de lacrimi. pe care unii le numesc mistice.pe care îl cunoştea pentru a descifra ceea ce voia să-mi spună. Spiritele pot prefera să comunice cu noi cu ajutorul ideilor. Când s-a prezentat. Într-o zi. în scopul de a-şi evalua via a şi a încerca să găsească un răspuns la problema cea mai tristă din existen a sa. Citez în continuare dintr-o scrisoare primită din partea unui fost client. venit din Canada pentru a mă vedea. prăbuşindu-se şi îngreunând via a membrilor familiei ce au supravie uit şi care depindeau de el. în vârstă de doar patru ani. Era o zi călduroasă. sim ea tot mai puternic că o cunoaşte. Pe când era tânăr. Derek privea copiii care se dădeau în carusel. L-am introdus pe Derek în hipnoză adâncă şi l-am condus la o scenă ce a urmat ultimei sale vie i. Ceea ce m-a interesat cel mai mult în acest caz a fost un incident petrecut după vreo douăzeci de ani de la moartea Juliei. aşeza i pe felurite animale colorate din lemn. În actuala sa via ă s-a descurcat însă mult mai bine. În cursul ultimelor sale două vie i anterioare.

Profesorii noştri spirituali au diferite stiluri şi tehnici. Credin a noastră este aceea care ne sus ine în via ă. Această reac ie este similară răspunsurilor pe care le dau cei ce au trecut prin experien e de moarte clinică. Următoarele cazuri ilustrează afirma ia mea că proprii noştri ghizi. Biserica romano-catolică îi defineşte ca fiind fiin e spirituale. Mul i clien i cred că văd îngeri atunci când îi conduc prin regresie în lumea spiritelor. Niath a fost alături de mine în cele mai grele momente prin care am trecut. Cazurile prezentate de mine inten ionează să dea contur şi greutate conceptului spiritelor binevoitoare prezente în via a noastră. Niath. Declara iile ce urmează apar in unei văduve în vârstă de patruzeci de ani. Credin a în îngeri îmi pare că emană din dorin a interioară profundă de protec ie personală pe care o resimt mul i oameni. exact ca şi cei de pe Pământ. deşi profesorii noştri sunt fiin e care s-au încarnat în forme fizice cu mult timp înainte de a accede la nivelul de ghizi. fiin a pe care ai văzut-o când te aflai sub hipnoză? S. de asemenea.imagine teologică provenind din Evul Mediu. Dr. cu aripi şi halo . mai ales aceia care au puternice convingeri religioase. Renee. a văzut-o pe fiica sa şi s-a sim it împăcat. Atunci când suferim de absen a celor pe care-i iubim. ca şi rudele noastre de suflet. Interpreta i aceste momente ca fiind mesaje din cealaltă parte şi permite i-le astfel. Pozi ia bisericii creştine este că aceste fiin e nu s-au încarnat niciodată pe Pământ. Timp de mul i ani mi-a lipsit convingerea în orice altceva în afara propriei existen e. inteligente. Nu trebuie să aduc drept mărturie în sprijinul acestei observa ii faptul că milioane de oameni religioşi cred în îngeri. Ştiu cât este de importantă credin a în ceva mai înalt decât tine însu i. Caracterul lor nemuritor s-a adaptat într-o varietate de feluri propriei noastre esen e. care şi-a pierdut so ul. cel mai adesea când mintea noastră este detaşată. necorporale. Am aşteptat ca şedin a să ia sfârşit pentru a-i pune următoarele întrebări. O rudă intimă de suflet (un suflet pereche).” Derek mi-a relatat că. să vă ofere sprijin. şi această aser iune este aplicabilă şi certitudinii că există fiin e superioare care veghează asupra noastră. ca i-a spus: „ştiu că eşti îngrijorat pentru mine . Harry. Derek a recunoscut că sufletul reîncarnat al Juliei a venit la el ca să-l asigure că nu a pierdut-o cu adevărat. Dr. într-o stare superficială alpha.: Da. ne contactează din lumea de dincolo dacă avem nevoie să fim consola i. cu trei luni înaintea întâlnirii noastre. ai mai avut vreun contact cu Niath. Zâmbind. de la moartea lui Harry. În experien ele făcute de mine. N: Înaintea şedin ei de astăzi. slujitorii şi mesagerii lui Dumnezeu. Sunt bine şi mă aşteaptă o via ă minunată. Noi ne imaginăm îngerii ca pe nişte fiin e învestmântate în robe albe.şi-a aşezat mâna tandru pe umărul lui Derek.te rog să nu mai fii. discarnată poate. în ciuda convingerilor lor religioase. pe când se îndepărta de el. cu toate că sunt reprezenta i. ghizii sunt adesea descrişi ca fiind îngeri-gardieni. Am convingerea că ne vom mai întâlni într-o bună zi. Inten ia mea a fost ca Renee să suprapună imaginile conştiente şi supraconştiente pe care le are asupra ghidei sale. Aceste fiin e spirituale sunt înconjurate de o lumină albă şi pot apărea învestmântate în robe. N: Niath i s-a părut că ar fi aceeaşi fiin ă pe care ai zărit-o înainte şi după această şedin ă de hipnoză? Cazul 10 27/226 . Îngeri sau alte fiin e cereşti În anii din urmă s-a produs o revenire în ceea ce priveşte popularitatea îngerilor. subiec ii mei realizează curând că fiin ele eterice pe care le vizualizează în timpul hipnozei reprezintă ghizii şi companionii lor spirituali care au venit să-i întâmpine. şi-i făcea un ultim semn de rămas bun. în timpul sesiunii noastre. să vină la por ile lumii spiritelor spre a ne consola atunci când avem nevoie. Cu toate acestea. aceştia ne pot vizita în mod misterios.

sau nu. N: Ai mai apelat şi la alte procedee? S. N: Spune-mi.: (râde) Astăzi nu mai avea aripi sau halo. dar în acelaşi timp î i doreşti mesajele ei? S. dar scopul meu principal este să o fac să se simtă mai bine. Dr.: Da. dar asta e un lucru bun.: Nu. În zilele care au urmat. Dr. Cazul următor este acela al unui tânăr care a murit într-un accident de maşină în 1942. nu am văzut-o chiar în acelaşi fel..: Strigam după ajutor după ce se sfârşise înmormântarea. Dr. N: Acest lucru însemna să te concentrezi? S. Betty este convinsă că sunt o zeitate cerească. N: Ai întreprins ceva în sensul de a o invoca pe Niath imediat după moartea lui Harry? S. Dr. Am crezut înainte. era atât de dulce şi de plină de în elegere. Dr. la vârsta de treizeci şi şase de ani..: O. Voi şti astfel.: Da.. doar că este mai. El ne deschide o nouă perspectivă asupra mitologici esute în jurul îngerilor. Îmi ineam bra ele în jurul unei perne ca şi cum ar fi fost Harry. Dr. în dormitor.: Am stat trei zile în preajma acesteia ca să-i micşorez greutatea ce o apăsa. Dr. (apoi grăbită) asta nu înseamnă că nu mai e la fel de drăgu ă în lumea spiritelor. din punctul de vedere al unui suflet ajuns din nou pe Pământ.. se poate întâmpla atunci când sunt singură în maşină sau când mă plimb. So ia mea este foarte religioasă. exigentă. cel pu in instructivă. astfel încât câmpurile noastre energetice s-au intersectat şi am putut s-o previn prin contopirea vibra iilor noastre.: Niath mă va face să mă simt neliniştită referitor la respectiva ac iune. N: Figura şi comportamentul ei i s-au părut a fi diferite când erai sub hipnoză. imediat după moartea lui. Dr.dacă respectivul demers îmi este benefic. după câteva ezitări).: (jucăuş) Ini ial. întrebându-mă dacă trebuie sau nu să fac ceva.. Oh.. N: Vrei să spui că era mai mult ca o profesoară decât ca un consilier în momente de durere? S. N: Şi a func ionat? S. pentru că reprezintă un ajutor spiritual pentru ea. că în grupul nostru de spirite poate fi. ce ai făcut pentru so ia ta..... după accident? S. mai mult am auzit-o pe Niath decât am văzut-o. Harry. cred că aş fi fost foarte fericit dacă ea ar fi conştientizat că sunt eu.. pentru a asculta. Ea a devenit neclară după ce am văzut-o prima dată şi mi-am dat seama că trebuia să ascult cu aten ie ca să-i pot auzi vocea. că era un înger şi acum am în eles că Niath este îndrumătoarea mea. N: Crezi că s-ar fi sim it şi mai bine dacă ar fi ştiut că eşti tu? 28/226 . probabil că aşa este. în compara ie cu ceea ce ai văzut în stare conştientă? S. a crezut că sunt Iisus. Ea mă va determina să mă simt bine ..: Da. dar lumina strălucitoare care o înconjura era aceeaşi. N: Înseamnă că mai degrabă ai auzit-o pe Niath decât ai văzut-o? S. dar trebuia să ascult. dar mă oprisem din plâns. Am văzut. N: Ce se întâmplă când nu ascul i cum trebuie.: Atunci. Dr. Dr. A doua zi a fost foarte confuză. la început am zărit-o plutind pe deasupra capului meu.: Nu chiar (apoi. M-am pozi ionat deasupra capului ei.. N: Eşti necăjit că nu te-a recunoscut din cauza credin elor ei religioase? S. o anumită ac iune. N: Şi ce se întâmplă dacă ce ai de gând să întreprinzi nu este benefic pentru tine? S. Cazul 11 Dr... Dr.. Am aflat apoi că aveam nevoie să fiu singură şi foarte liniştită. iar în a treia zi a căpătat convingerea că sunt un înger. Dr. Betty.. ca şi fa a şi felul ei tandru de a fi. Când a venit la mine. N: În ce fel? S.: Nu.S. Mai degrabă semnifică să permit min ii mele să se elibereze de trup.. de asemenea. în sinea mea că e vorba de o mutare greşită. ca comunică prin sentimentele mele. mi-am proiectat imaginea în fa a fe ei ei.

După care.. ale căror prime căsnicii sunt lungi şi fericite. paralizat de frică pentru că era pe punctul de a se îneca. este atins? Dr. A fost îndrăgostit de Betty multă vreme. o poate face. de a o ajuta. dar mai greu de făcut. dar încă nostalgic) Sigur că nu. Am primit scrisori de la văduvi şi văduve. mesaje permisive (subiectul izbucneşte în râs). poate cauza sentimente de vină sau chiar de trădare. planez asupra lor.S. mai cu seamă după deprogramarea din timpul orientării. În rezumatul dedicat lumii spiritelor. ci o validează. trimi ând. o mare cantitate de energie negativă este expulzată în stadiile incipiente ale întoarcerii noastre în lumea spiritelor. El o consolează şi o sfătuieşte în ceea ce priveşte detaliile de fiecare zi. pe de altă parte. El a venit pe Pământ pentru a experi- 29/226 . nici nu dezonorează prima noastră dragoste. dacă între acestea a trecut suficient timp necesar acomodării. devin candida i ideali pentru o a doua căsnicie reuşită. cel pu in până când Betty se va întoarce acasă.: (bine dispus. pentru a-l ajuta să scuipe apa din plămâni şi să poată să respire din nou.. mai există vreo cale prin care să po i comunica cu ca într-un mod mai personal? S. pentru că eu sunt acela. Părin ii lui îl trăseseră din râu şi încercau să-l resusciteze. Ştiu că îndepărtarea sentimentelor de vinovă ie ce ne încearcă într-un asemenea caz e un lucru uşor de spus. Ted. dar care apoi se destramă prin moartea unuia dintre parteneri. la mine. în fond. E posibil ca aceştia să se pregătească să devină vindecători. am arătat că sufletele îşi pierd cea mai mare parte a bagajului emo ional negativ atunci când îşi leapădă trupurile.: (zâmbind) Prin intermediul celui mai bun prieten al meu. sunt travestit. Am reuşit să ajutăm în total douăzeci şi patru de persoane în acea excursie pe Pământ. atâta vreme cât scopul meu. mânia. dar ca nu şi-a dat încă seama de asta. A mai avea şi alte legături nici nu micşorează. Recuperarea emo ională a sufletelor şi a supravie uitorilor Ultimele remarci din cazul 11. Mă uşurează faptul că poate face pentru ea ceea ce nu mai sunt în stare. pur şi simplu pentru a-i ajuta pe acei oameni necunoscu i afla i în necaz. Atunci când un suflet se reîntoarce la o stare de energie pură în lumea spiritelor. Îngerul ei. acest lucru fiind un omagiu adus primei lor rela ii. Mi-am aşezat mâinile deasupra capului său ca să-i alung frica şi am trimis o săgeată de energie spre inima lui. pentru a-i încălzi corpul. ridică problema viitoarelor rela ii amoroase ale supravie uitorilor. mai există şi acele spirite asemănătoare îngerilor ce vizitează Pământul în mod regulat în timpul de dintre vie i. N: Ce ai găsit atât de amuzant? S. Betty presupune că sunt în rai şi că nu o pot ajuta. diferen a. A te îndrăgosti din nou. după cum mi-a relatat un client: Ghidul meu şi cu mine am ajutat un băiat în India. N: Bine. Aşadar. N: Şi tu nu ai nimic împotrivă? S. nu mai simte ura. respectiv acelea din cazul 3.: Uite ce e. suprapunândumi esen a peste a lui pentru o clipă. În cele din urmă. şi care e.. în care aceştia mă întrebau dacă partenerul lor decedat chiar îi poate vedea pe când se află cu altcineva în intimitate. Aşadar. Oamenii. dar nu răspundea bine la acest procedeu. referitoare la Betty. având în vedere că Betty nu ştie că eşti tu. Deşi e adevărat că putem să ducem cu noi în via a viitoare amprenta unor traume emo ionale dintr-o via ă trecută. această condi ie este suspendată până ce ne întoarcem într-un trup nou.: Ted este necăsătorit. În amândouă exemplele citate mai sus am văzut că so ii care muriseră nu doreau altceva pentru cei ce rămăseseră în via ă decât să fie ferici i şi să se bucure de iubire. Dr. după moartea partenerului de via ă. privitoare la Kevin. invidia. Dr.. gelozia şi alte sentimente de acest gen.

Aceasta poate include şi o perioadă liniştită pentru suflet. dacă nu. mai cu scamă atunci când în urma acestora au fost afecta i al ii. 30/226 . încât nu poate fi în eleasă de pământeni. Sufletele procedează astfel pentru a ne aduce împăcarea. indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Marele avantaj pe care sufletul plecat îl are asupra celor ce i-au supravie uit este că acesta ştie că se află încă în via ă şi că va vedea pe oricine a devenit important pentru ei din nou. Cealaltă formă de triste e a sufletelor nu este nici melancolie. Integritatea sufletelor include o dorin ă intensă ca aceia pe care îi iubesc să aibă deplină libertate de a-şi continua şi sfârşi vie ile după placul inimii. încât nu vor părăsi planul astral al Pământului până când nu ob in o anumită rezolvare a acelei probleme. chiar şi atunci când nu le-am cerut ajutorul. Intimitatea vă este respectată de spiritul iubitului/iubitei vostru/voastre când sunte i mul umi i. anumite suflete sunt atât de tulburate de unele acte de injusti ie săvârşite împotriva lor în timpul vie ii. dar această dragoste nu este condi ionată de reciprocitate din partea altora. dar chiar şi de un soi de aprobare în ceea ce priveşte o nouă rela ie. Sper că următorul meu caz mă va ajuta să risipesc ideea că cei pleca i nu sunt interesa i de viitorul vostru. într-un mod atât de absolut. simpatie şi compasiune ale unui suflet. Din cauza naturii lor duale. sufletele nu vor să deveni i dependen i de comunicarea cu ele. Cred că toate sufletele. sunte i nehotărâ i. Este totodată important ca supravie uitorii să ştie că această aspira ie nu compromite capacită ile de empatie. pe care v-a i lăsat-o în lumea spiritelor. De exemplu. probabil că acesta va sosi. Dacă dori i ca un suflet să vină la voi. Dar. Voi discuta mai mult despre acest fenomen în sec iunea dedicată stafiilor. face parte din destinul sufletelor căutarea adevărului prin experien ele lor. reiese în mod necesar ea şi sentimentele lor pozitive suferă nişte schimbări. destinate acelora care suferă din cauza dispari iei acestuia. cât şi empatice în acelaşi timp. În cazuri rare. petrecută în singurătate. sufletul este împăcat. după desprinderea de Pământ simt sufletele vreo triste e pentru ceea ce au lăsat în urmă? În mod sigur. Triste ea sufletelor provine din dorin a lor ardentă de a se reuni cu Sursa existen ei proprii. Cu toate acestea. intimitatea voastră va fi respectată. Voi stărui mai mult asupra acestor aspecte mai târziu. în special în aceea de a vă apropia de cineva. Am auzit de anumite tradi ii culturale care îi sfătuiesc pe supravie uitori să-i lase pe cei deceda i să plece şi să nu încerce să comunice cu ei. dacă într-o ac iune prospectivă. la dispozi ia lor. Conflictul spiritual al acestor suflete nu include triste ea cauzată de faptul că v-a i găsit fericirea alături de altcineva. de unde îşi concentrează energia asupra oamenilor pe care i-a lăsat în urmă. Pe una am numit-o vina karmică de a fi făcut alegeri foarte proaste.menta şi a învă a din aceste sentimente. Acesta este unul dintre motivele pentru care sufletele ne par a fi atât abstracte. însă mul i supravie uitori au nevoie nu numai de mângâiere. în sec iunea dedicată karmei. Sufletele afişează o legătură universală unele eu celelalte. au acelaşi motiv al acestei aspira ii de a căuta perfec iunea. Aşadar. Acest fapt este temperat de o stare de omniscien ă fericită şi de o asemenea în elegere a stării de bine. cu excep ia cazului în care v-a i ucis partenerul pentru a putea fi cu altă persoană. fiecare dintre genuri cuprinzând o formă de triste e. sufletele simt multă iubire. Sufletele au treburi mult mai bune de făcut decât să se interfereze cu oamenii de pe Pământ. oare. nici deprimare sau nefericire ca urmare a felului în care via a şi-a urmat cursul după dispari ia lor. Într-adevăr. Factorul care motivează sufletele venite pe Pământ este propria creştere. sufletele au sentimente de nostalgie după perioadele fericite din toate vie ile lor fizice. pentru că sufletele au lucruri mai importante de făcut. o parte a energiei. pentru că este oferită în mod gratuit. sufletele vor încerca să-şi dezvăluie opiniile. sunt capabile să facă mai multe ac iuni în acelaşi timp. În plus. am identificat două feluri de emo ii negative pe care le pot experimenta sufletele. Din moment ce sufletele pierd atât de multe sentimente negative atunci când reintră în lumea spiritelor. încât sufletele se simt chiar mai vii decât atunci când erau pe Pământ. Astfel. Mai mult. Atâta vreme cât caracterul nemuritor al sufletelor nu mai este împovărat de temperamentul individual şi de reac iile chimice ale ultimului său trup. bineîn eles. urma de triste e pe care o discern în suflete este absen a din caracterul lor imortal a acelor elemente de care au nevoie pentru a-şi întregi energia. este mereu acolo. pentru a câştiga în elepciune. în detrimentul luării unor decizii în mod independent.

Avem un echilibru bun. Francis. Era văduv de doi ani. Dr.: (strigând) O. N: Ce ar trebui să în eleg? S..Cazul 12 George a venit la mine într-o stare măcinată de sentimente de vinovă ie referitoare la faptul că în via a sa apăruse o nouă iubire. dar desigur.: Da. că ai acceptul lui Frank şi al lui Francis.: Că ei ne-au. ce va câştiga Dorothy devenind a doua ta so ie în această via ă? S. după un lung şi fericit mariaj cu Francis. mereu am sim it asta... Dr.. pot să-i ofer mai multă Protec ie. Dr.. Totuşi. S. Este atât de frumoasă..: (se luminează) O. Dorothy are un suflet plin de pace.. Şi Frank.. adus împreună pe mine şi pe Dorothy. Am fost împreună.. e Francis! Mi-a fost atât de dor de tine. în vreme ce Dorothy e o natură mai artistică şi mai creativă.: E Dorothy şi. pentru că sunt orientat spre un scop. Dr.. erau prieteni buni cu el şi cu Francis. şi durerea le-a fost alungată de compania celuilalt. dar acum o ştiu. mai intim. Notă: George se prăbuşeşte. E foarte tolerantă.. Dr. Încă de la început. după o via ă trecută petrecută împreună. draga mea. Iau în piept lucrurile pe care Dorothy le consideră bune.... Mi-a spus că Dorothy şi so ul ei decedat. Dr. N: Vezi că nu ai pierdut-o cu totul în această via ă şi că ea va aştepta atunci când va veni timpul să pleci şi tu? S. plin de puterea de a învă a. Îi explic că informa iile pe care le va ob ine ar trebui să-l ajute să continue această via ă alături de Dorothy.. George sim ea că atrac ia crescândă pe care o nutrea pentru Dorothy putea fi considerată ca un act de trădare... N: Sunt diferite Francis şi Dorothy ca suflete? S.: În elegere. confort emo ional. da. doamne.. N: Explică-mi... dar cu to ii suntem foarte apropia i.: Francis este un suflet foarte puternic. în acest timp vreau ca subiectul meu să se obişnuiască să-şi îmbră işeze so ia încă o dată şi să-i vorbească prin intermediul min ii sale supraconştiente. Dr.: (nerăbdător cu mine) Sunt ferici i că ne-am descoperit unul pe altul într-un mod. stau chiar lângă Francis. în alte vie i? 31/226 . Şi o vreme nu mai putem continua.. Frank. mai tandră. N: Acum că ai intrat în coreul rudelor tale de suflet.: Da. nu pricepi? Dr. fiind în stare să se adapteze mai uşor decât noi ceilal i la condi iile existente. Dr.. N: Ce anume? S.. de ce crezi că e aşa? S.. cine e cel ce te întâmpină primul? S... N: Crezi că Dorothy este sufletul tău pereche? S. zâmbindumi.. N: Şi vezi că to i patru face i parte din acelaşi grup de suflete? S.. Dorothy a fost multă vreme îndurerată de dispari ia lui Frank.. acum în eleg. Dr. nu pot să cred. dar nu-mi venea să cred că e aşa. N: Acum..: (empatic) Nu. Legătura cu acest fapt devine evidentă atunci când începem să identificăm şi al i membri ai grupului de suflete al lui George. N: Vreau să identifici figurile celor ce stau lângă Francis. Dorothy se potrivea de obicei cu Frank în vie ile lor. Dr. dragoste. Încep acest caz în punctul din cadrul şedin ei noastre în care George o vede pe Francis. George se întreba dacă ca priveşte de acolo de sus cu neplăcere rela ia sa cu Dorothy. N: Ai cooperat cu Dorothy şi înainte. (devine foarte emo ionat). El e foarte convins că ghidul lui împreună cu al meu au conspirat să-l aducă în această situa ie.

Ştiind tot ce gândim unul despre celălalt. Suntem atât de apropia i pentru că am luptat împreună. Alegem şi alte trupuri pe caic le-am avut în vie ile trecute. de obicei. Energia ne este absorbită într-un pol magnetic al unei bucurii indescriptibile. am sim it că George a câştigat mai multă în elegere. dacă doreşte. O respectam foarte mult. ajutându-ne. N: Ai fost. femeie în aceste vie i? 32/226 . Voi cita în cele ce urmează declara ia unui client ce a murit înaintea so iei sale în ultima lor via ă petrecută împreună: Atunci când am intrat în legătură cu so ia mea după propria moarte.. Dr. S.: Începem cu ochii. privindu-ne adânc.. Ea lua adesea rolul surorii mele. Cred că cei mai mul i dintre oameni ştiu dacă persoana cu care trăiesc este sau nu o rudă primară de suflet (suflet pereche) importantă. iubirea mea! Dr.. cu Francis ca pereche? S. N: De ce crezi că te potriveai.. ne învolburăm fragmente de energie chiar acum.: ESTE EL! Eric. Ar fi putut. după o lungă despăr ire.. unei nepoate sau a unei prietene apropiate. Dr. E mai mult decât atât. pe de altă parte. dar au fost conectate ca suflete afiliate din grupurile aflate în apropiere. În sfârşit.. Contractul vie ii noastre este îndeplinit şi. În sfârşit. Dr. pentru că nu ne-am oprit doar la un an al vie ii petrecute împreună. N: Cine te întâmpină imediat după moartea ta? S. Atunci când am încheiat această parte a şedin ei noastre. tot ce am însemnat unul pentru celălalt. Toate cele patru suflete îşi ştiu dinainte traseele actuale. am rememorat foarte repede prima noastră întâlnire . N: (după ce o liniştesc pe clienta mea) Acest om este so ul tău? S. Aveam nevoie ca această rela ie să lucreze asupra acelor lucruri care aveau de-a face cu punctele forte şi cu slăbiciunile noastre.înainte de a-l vedea pe ghidul nostru.. Nu ne iubeam cu adevărat.S.. a fost mereu cea care m-a putut face să râd de natura mea serioasă de prostia mea.. dar în situa ii diferite. ne-am regăsit chiar înainte de a trece dincolo .. am făcut-o ca un prieten şi un partener. oh. N: Spune-mi cum se petrece totul..cum ne-am privit unul pe altul . după cum nici eu nu eram pentru ea... să mă confunde cu sufletul ei pereche.: Da. Cazul 13 Dr.: (râzând) Da. Am primit informa ii similare de la clien i care nu erau în acelaşi grup cu noua lor dragoste..şi am trecut prin fazele în care trupul ni s-a schimbat în timpul lungului nostru mariaj.. de la o mică distan ă.. Acest lucru nu înseamnă că nu pot avea rela ii fericite cu suflete ce apar in de alt grup. S-a arătat nespus de bucuros la aflarea veştii că nu a fost un accident că el şi Dorothy s-au apropiat. de obicei. Aşa că nu i-am spus „te iubesc”. pentru că ar fi ştiut că nu e adevărat....: Francis şi cu mine am fost alături încă de la început.. Nu este definitiv. care ne leagă inseparabil.. Dr. inclusiv modul în care se transmit între tine şi Eric sentimentele de tandre e. aş vrea să facă loc unei alte persoane în inima ei. N: Ave i în acest moment forma fizică pe care a i avut-o în ultima voastră via ă? S. Cazul include o văduvă care-şi întâmpină so ul la intrare (în lumea spiritelor).. Nu era sufletul meu pereche. pentru a o consola. Regăsirea acelora pe care îi iubim Este potrivit să închei acest capitol dedicat mor ii cu un caz ce ilustrează cum se simt sufletele pereche atunci când se regăsesc în cealaltă parte.: Da.

Mai târziu ne vom reveni pentru a experimenta şi celălalt sex. în lunga continuitate a existen ei. S.: E un extaz al combinării (de energie).S. Un subiect a definit acest lucru. da. şi atunci când îmi vorbeşte din nou. Vindecarea este o progresie de paşi mentali care începe prin a avea încredere că nu sunte i singuri cu adevărat. Acceptarea pierderii vine într-o bună zi. nu suntem comple i decât atunci când ne-am terminat lucrarea. N: Când această întâlnire va lua sfârşit. combinate cu amintirile stărilor de beatitudine pe care le-am trăit de asemenea. este obligatoriu să ne alăturăm din nou restului umanită ii în calitate de participan i activi. sufletul poate vedea adevărul mai limpede. atât că aici nu plângi”. aprinzând un foc în mine pentru a mă face din nou întreagă. unul lângă celălalt în timpul de dintre vie i. pentru a uşura durerea celor lăsa i în urmă. a fi readuşi la ceea ce am fost înainte de a ne începe via a este o senza ie asemănătoare cu a te sim i întreg încă o dată.: Profesorul vine să-mi ureze bun venit şi sunt condusă prin negură la centrul nostru.: (izbucnind în râs) Ca după o partidă grozavă de sex. să transfere în noi o parte a energiei pe care am lăsat-o în urmă. Nu pot descrie. Trebuie să în elegi că am murit la vârsta de optzeci şi trei de ani. Ea şi Eric se îmbră işează. Pentru a ne completa contractul vie ii făcut în avans cu cel dispărut. N: Sobă rece? S. am nevoie de întinerirea energiei. ca o femeie bătrână şi bolnavă. Dr.: Desigur. N: Şi cum te sim i după ce î i amesteci energia cu cea a so ului tău? S. Am încercat să prezint moartea din perspectiva sufletului. dar e vorba de mult mai mult. pentru că au existat momente fericite în vie ile noastre trecute. acest lucru necesită câteva clarificări. S. „o dată eliberat de trup. având încredere că sufletul care a plecat este încă alături de ei. Eric a scăpărat energia mea obosită. Vă ve i vedea de curând cu aceia pe care îi iubi i destul. A fost o via ă îndelungată şi mă sim eam ca o sobă rece care avea nevoie să fie încălzită. E vorba întotdeauna de un transfer de energie pozitivă atunci când suntem întâmpina i de ghizii noştri sau de oricine altcineva care ne iubeşte. Notă: Clienta mea mă roagă să nu-i mai pun întrebări pentru câteva minute. Dr. Sper că anii mei de cercetări în domeniul vie ii pe care o trăim ca suflete va ajuta supravie uitorii să recunoască faptul că moartea schimbă numai o realitate cu alta. Dr. astfel: „Moartea este ca o trezire dintr-un somn lung. o face pentru a-mi spune cum a curs energia lor împreună. numai că mai bine chiar (apoi mai serioasă). Dr. însă extazul pe care îl sim im unul pentru celălalt vine din sutele de vie i petrecute împreună. după cum relatam când am discutat despre aspira ia spirituală a sufletelor. Primim o infuzie de energie nouă din partea sufletelor pereche şi a ghizilor ce pot. După cum a spus Platon. când el era femeie şi eu bărbat (face o pauză). Supravie uitorii trebuie să înve e să-şi continue via a în lipsa prezen ei fizice a persoanei pe care o iubeau. Eliberarea pe care o sim i este ca aceea care vine după ce plângi. Cu toate acestea. În ciuda acestui fapt.: Da. N: Această pasiune spirituală mi se pare aproape erotică. Eram obosită. Atunci când un subiect îmi spune că reintrarea sa în lumea spiritelor are efectul de a-l reîntregi. 33/226 . pentru că este mai pur decât înainte şi îşi aminteşte de ideile pure pe care le ştia”. ce ve i face voi doi? S. Dar acum e chiar amuzant să fim oamenii care eram în ultima noastră via ă. în care ai avut doar o conştiin ă înce oşată.: În cele mai multe. de asemeni.

dar nu se poate vorbi despre zone negre. Mi s-a spus că toate zonele spa iale au proprietă i vibra ionale care permit sufletului trecerea doar atunci când undele lor energetice sunt comutate la frecven a corectă. Este posibil ca întreaga idee a planurilor cosmice să fie. Subiec ii mei numesc aceste scrieri Căr ile Vie ii. din lumea spiritelor. unitar şi fără bariere în jurul său. Mi s-a relatat despre existen a unei multitudini de sfere interdimensionale. texte care sunt păstrate în biblioteci simbolice. indiferent dacă sufletul lor este unul tânăr sau bătrân. în cadrul acestor realită i. Voi aborda mai detaliat acest subiect în capitolul 6. oare. unii oameni pot vedea aceste fiin e non materiale în realitatea noastră fizică. Aceasta se datorează faptului că subiec ii mei nu văd vreo probă clară a acestor dimensiuni. presupun că cineva ar putea interpreta aceasta ca fiind o mişcare a sufletelor prin diverse planuri. mai evoluat. de la inferior înspre superior. Termenul „plan” nu este folosit la fel de mult precum no iunile de nivel. de la Pământ la Dumnezeire. nu pare sa existe în acele zone. Din punct de vedere istoric. însemnările Akashice după tradi ia gândirii orientale nu apar subiec ilor mei ca fiind situate pe un al 4-lea plan cauzal separat de alte zone func ionale. To i subiec ii mei. în fond. considerate adiacente altor planuri spirituale. Mul i descriu prezen a unui „efect de tunel”. margine. Motivele obiec iilor mele fa ă de formulele rigide ale anumitor planuri de existen ă. Neajunsul omului este acela că etichetează conceptele ca mijloace de codificare. care sunt parte a lumii noastre fizice. realizată într-un mod rigid. Poate că cel mai bine este să acceptăm acele precepte care ne fac domeniul spiritualului inteligibil şi să le respingem pe celelalte. Mă simt la fel de vinovat de acest obicei în descrierea mea despre lumea spiritelor ca to i ceilal i. mi se aminteşte de planurile astrale despre care avem ocazia să citim în textele orientale. şi inutile. Toate cercetările mele realizate pe subiec i afla i într-o stare mai mare de luciditate îmi indică faptul că după moarte părăsim un plan astral care înconjoară Pământul pentru a ne îndrepta direct spre poarta care deschide lumea spiritelor. grani ă şi diviziuni. ca fiind opuse oricăror mişcări îngrădite de bariere. cu excep ia situa iei când un client se referă la lumea pământească. Când clien ii mei vorbesc despre călătoria interdimensională. Afla i sub hipnoză.menită anumitor suflete lipsite de valoare . Grani ele spirituale pot fi la fel de sub iri ca diviziunile epiteliale transparente care separă grupurile matcă sau la fel de largi ca spa iile dintre universuri. De exemplu. Trebuie să vă mărturisesc că nu sunt atras prea mult de stratificarea din punct de vedere calitativ. Sufletele mai dezvoltate explică fenomenul prin faptul că timpul absolut. Aparent. Acea lumină prezintă pete de un cenuşiu închis. Acela este momentul în care toate sufletele venite de pe Pământ se contopesc rapid cu lumina puternică a lumii spiritelor. sunt că acestea sunt şi inhibitoare. care sunt folosite de suflete pentru educa ie şi recreere. a celor şapte planuri de existen ă. lumea fizică a Pământului 34/226 . aceasta nu are legătură cu aria mea de cercetare. îmi spun că imediat după moarte sufletul lor trece printr-o atmosferă densă de lumină. impenetrabile.au prevalat mult mai mult în gândirea umană. care îşi are rădăcinile în filosofia spirituală orientală. delimitările exacte ale planurilor care includ „lumea inferioară” . Specific lumii spiritelor este că toate aşa-numitele spa ii sau locuri disponibile spiritelor care urmează a se reîncarna sunt congruente. din jurul planului astral al Pământului. E vorba de un singur spa iu eteric. indiferent de vechimea unor anumite idei sau de autoritatea celor care ni le prezintă drept adevărate. în consecin ă. Recunosc că în acest caz este vorba de mai mult decât de experien a spirituală a sufletului reîncarnat şi. un mod de abordare ce are ca scop conştientizarea planurilor conştiin ei eterice. aşa cum îl cunoaştem. oamenii relatează că în cadrul planului astral din jurul Pământului există realită i alternative sau coexistente. Are.3 SPIRITE PĂMÂNTENE Planurile astrale Ori de câte ori subiec ii mei afla i sub hipnoză îşi descriu interludiul în lumea spiritelor ca pe o „înăl are dintre straturile de lumină translucidă”.

Când povestea s-a aflat. Folclorul şi memoria sufletelor vor fi abordate mai pe larg în capitolele care urmează. cât şi legături cu elementele din aer. Am avut o clientă care sus inea la rândul său că are capacită i similare. Însă sfaturile pe care le-a primit de la aceste fiin e cu privire la modul în care trebuie să trateze solul pentru ca produc ia ei de struguri să crească în calitate şi în cantitate. în timp ce corpurile noastre pământene au încă o energie grea. în urma căruia s-a descoperit că unele por iuni ale creierului său erau capabile de o emisie de energie mult mai mare decât este normal. De asemenea. ca în timpurile străvechi. fiin ele naturii sunt invizibile cu o transparen ă cuprinsă între 4-D şi 6-D. Dacă un al doilea proiector. cu entită ile materiale şi non-materiale în aceeaşi zonă. a afirmat: „Cu mult timp înaintea apari iei civiliza iei noastre au existat zâne. densitatea lor a pierdut mult din intensitate. Ea a spus că la început i-a auzit numai şi şi-a făcut câteva griji cu privire la starea ei de sănătate mentală. i-a determinat curând pe aceştia din urmă să o privească cu mai multă seriozitate.caracteristici similare. În consecin ă. atunci ambele realită i ar putea exista simultan. aflată în stare de transă adâncă. ce ne arată pe un ecran imagini tridimensionale ale cerului. Cred că dacă aceste câmpuri magnetice şi-ar schimba densitatea. precum şi cu secven ele sale în spa iu-timp. Cu timpul. o femeie a declarat că a zărit spiriduşi în via ei. Aceste asocia ii de suflete includ spiritele copacilor şi ale plantelor. cu miturile şi legendele pământene. depăşind-o pe cea realizată de vecinii săi fermieri. ar fi sincronizat cu primul. Ea era un spirit bătrân şi. Dacă am putea privi spre Pământ printr-un spectru de raze X.” Când mă gândesc la femeia care a văzut spiriduşi în podgoria sa am o imagine în minte. Dacă este adevărat ceea ce mi-au spus despre acest sistem oamenii afla i în stare de transă. acesta ar putea să semene cu o serie de coli topografice suprapuse. Ceea ce ei afirmă în stare de hipnoză despre aceste experien e corespunde. 35/226 . I-a descris ca având o înăl ime de circa două picioare (şaizeci de centimetri). For ele energetice vibra ionale din jurul Terrei se află într-un flux constant. mun ilor şi ale mării. Poate că anticii chiar puteau să zărească mai multe decât noi. în anumite privin e. urechi minuscule şi purtând pantaloni bufan i. cred că o mare parte din folclor îşi are originea în amintirile dobândite de suflete în urma experien elor lor din alte lumi fizice sau mentale. un copac ar putea avea 2-D. această femeie a fost invitată să sus ină un test al undelor activită ii sale cerebrale. iar corpurile noastre se găsesc la nivelul 3-D.şi chiar pe Pământ. dar majoritatea dintre noi nu o pot face. nevăzute de cei mai mul i dintre noi? Am avut un client deosebit de în elept care mi-a scris după şedin ă următoarele: Cu ajutorul şedin elor. Bineîn eles că mul i oameni din împrejurimi au crezut-o nebună când s-a transmis ştirea. Aşadar. care nu au dispărut niciodată. Mul i dintre noi nu le vedem astăzi. ar putea produce varia ii ciclice la nivel de secole ale timpului uman. Spiritele naturii Într-un show de televiziune difuzat la nivel na ional. în lumea noastră modernă. Aceste straturi de energie vibra ională variază în densitate şi îmi indică existen a unor realită i alternante. fiin ele eterice ar fi capabile să existe în realită i diferite în cadrul aceluiaşi plan astral din jurul Pământului . apă şi foc. mai făcut să în eleg că realitatea noastră este asemenea unui proiector de filme. Anumi i oameni înzestra i ar putea să vadă printre aceste straturi.” I-am cerut mai multe detalii şi a adăugat: „In timp ce o stâncă are densitatea 1-D. putem să fim mai mult sau mai pu in receptivi în a vedea spirite pe Pământ în oricare secol ne-am afla. cu propriile frecven e de imprimare ale luminii alternante. întrucât fiind atât de bătrâne. a reuşit să vorbească cu ei şi chiar să vadă câ iva.

Stafiile
Mul i cercetători din domeniul paranormalului au scris despre stafii. Nu mă consider un expert în materie, deşi am avut câteva expuneri despre sufletele stafii. În cursul prelegerilor sus inute sunt întrebat adesea cum pot să permită ghizii spirituali binevoitori acestor fiin e să rătăcească încoace şi încolo pierdute, nefericite şi singure. Contribu ia mea în studiul stafiilor ar fi să revizuiesc ceea ce consider a fi o concep ie greşită despre acest fenomen şi să-l explic mai degrabă din perspectiva stafiilor decât din cea a celor care le văd pe Pământ. Când am început să-mi dedic practica hipnoterapeutică exclusiv studiului vie ii de dintre vie i, a trecut mult timp până ce am avut un client care a fost stafie pentru o perioadă apreciabilă de timp, după o via ă anterioară. Nu îi privesc pe cei care sunt stafii pentru perioade scurte de timp în sens tradi ional. De exemplu, am avut o clientă care a murit de tânără în focul care a mistuit o şcoală, în timp ce salva copiii. Această profesoară a mai rămas câteva luni în preajma oraşului pentru a se asigura că totul e în regulă cu copiii şi cu persoanele care-i plângeau moartea prematură. Când am întrebat-o ce anume a determinat-o să plece, în final mi-a răspuns: „La un moment dat m-am plictisit”. Am ajuns la concluzia că numai o mică parte dintre suflete au fost vreodată stafii, după acea perioadă (normală) de timp de care are nevoie un suflet discarnat înainte de a părăsi Pământul. Nu cred că suntem bântui i de chiar atât de multe stafii pe lumea aceasta. Cazurile următoare vor demonstra faptul că ghizii noştri nu ne constrâng sau obligă să trecem în lumea spiritelor dacă afaceri neîncheiate ne determină să nu dorim să părăsim planul astral al Pământului. Consider că se poate întâmpla aceasta mai ales dacă sufletul are un ghid permisiv. Anumi i ghizi au o atitudine foarte liberală. Apoi, în general, ghizii noştri nu îşi fac apari ia lângă noi în momentul imediat al mor ii. Pentru majoritatea sufletelor, senza ia de extragere sim ită imediat după moarte este uşoară şi creşte deliberat o dată cu ieşirea din planul astral al Pământului. Nu se poate spune că spiritele mai evoluate sunt imediat informate despre moartea noastră. Până una alta, dorin ele defunc ilor sunt respectate. Re ine i că timpul nu are nici o importan ă în lumea spiritelor. Sufletele neîncarnate nu au no iunea timpului, aşadar zilele, lunile sau anii nu prezintă aceeaşi relevan ă ca pentru sufletele încarnate. O stafie care a bântuit un castel englezesc timp de patru sute de ani şi care, în final, se întoarce în lumea spiritelor, poate percepe această perioadă, din punct de vedere al timpului spiritual, ca fiind nu de patru sute de ani, ci de patruzeci de zile sau chiar patruzeci de ore. Anumi i oameni au concep ia eronată că fantomele nu ştiu nici că au murit şi nici cum să iasă din această situa ie. Da, într-un fel vedeniile sunt prinse ca într-o capcană, dar aceasta este o stare de obstruc ie spirituală şi nu una materială. Spiritele nu sunt pierdute într-un plan astral mărginit şi conştientizează că au făcut o tranzi ie lăsând în urmă via a de pe Pământ. Confuzia căreia îi cad pradă stafiile rezidă din faptul că sunt ataşate în mod obsesiv de anumite locuri, persoane şi evenimente de care nu se pot despăr i. Aceste ac iuni de autodesprindere sunt voluntare, însă ghizii speciali, numi i în elep ii Mântuitori, urmăresc în mod constant semnele prin care spiritele cunoscute ca fiind neliniştite dovedesc că sunt pregătite să plece. Avem dreptul să ne alegem chiar şi experien a propriei mor i. Ghizii spirituali îi respectă şi pe cei care se decid mai greu. Din ceea ce am putut observa până acum, fantomele sunt spirite mai pu in evoluate care au dificultă i în a se elibera de influen ele pământeşti. Acest fapt se verifică în special dacă aşteptarea lor în incertitudine se întinde pe perioade îndelungate de timp, măsurate în ani pământeni. Motivele aşteptării sunt numeroase. Probabil că via a lor s-a sfârşit într-un mod brusc, ceea ce le-a cauzat o deviere de la destinul ini ial. Aceste suflete ar putea sim i că liberul lor arbitru a fost afectat într-un fel. De cele mai multe ori moartea celor ce devin stafii are legătură cu o traumă teribilă. Probabil că vor să încerce să protejeze de pericol o persoană la care in. În 1994, o tânără care conducea noaptea pe drumul aflat nu departe de casa mea din mun ii Sierra Nevada s-a rostogolit de pe dig într-o prăpastie şi a murit. Nimeni nu văzuse accidentul şi nici nu observase rămăşi ele aflate la o distan ă de cincizeci de picioare (cincisprezece metri) în josul dealului, unde copilul ei de trei ani se zbătea să supravie uiască de cinci zile. Accidentul a intrat în aten ia generală în momentul în care un motociclist, aflat în trecere, a văzut stafia unei 36/226

tinere goale, întinse pe autostradă exact deasupra locului în care se produsese tragedia. Acesta a fost un mod dramatic prin care o vedenie s-a făcut remarcată şi a func ionat, deoarece copilul ei a fost găsit la timp pentru a fi salvat. Cred că motivul principal ascuns în spatele acestor suflete tulburate este o schimbare bruscă, care le abate de la direc ia karmică propusă, modificare pe care o percep a fi nu numai neaşteptată, ci şi nedreaptă. Cele mai obişnuite cazuri de apari ie a stafiilor implică suflete care au fost omorâte sau fa ă de care s-a făcut o nedreptate în timpul vie ii. Cazul următor începe ca o poveste obişnuită despre fantome, dar arată apoi cum pot fi rezolvate în mod constructiv pentru stafie aceste probleme. Sufletul abandonat Belinda a venit să mă vadă datorită unui sentiment copleşitor de triste e pe care nu era capabilă să şi-l explice şi care izvora din experien a vie ii ei curente. În timpul interviului pe care i l-am luat am aflat ca avea patruzeci şi şapte de ani şi că nu fusese măritată niciodată. Se mutase de pe Coasta de Est în California în urma despăr irii furtunoase de un bărbat pe nume Stuart, în urmă cu vreo douăzeci de ani. Belinda inea la Stuart, dar rupsese logodna cu el în urma deciziei de a-şi schimba via a şi de a se muta în vest pentru a începe o nouă carieră. I-a cerut lui Stuart să o urmeze, dar acesta nu a vrut să îşi lase serviciul şi familia. Stuart a încercat să o convingă pe Belinda să se mărite cu el şi să rămână în zona în care au crescut amândoi de mici, dar ea a refuzat. Belinda mi-a spus că Stuart era devastat de faptul că ea avea să-l părăsească, dar tot nu vroia să o urmeze. În cele din urmă, Stuart s-a însurat cu altcineva. Belinda mi-a mai zis că, după câ iva ani, a trăit o pasionantă poveste de dragoste în urma întâlnirii cu Burt, dar că, în cele din urmă, el a părăsit-o pentru o altă femeie. Mă întrebam dacă aceasta era cauza neexplicată a suferin ei Belindei, dar m-a asigurat că nu. Fusese rănită, dar făcuse o alegere corectă nemăritându-se cu Burt. Belinda a realizat acum că pe lângă faptul că Burt s-a dovedit neloial, erau şi nepotrivi i din punct de vedere temperamental. Ea a adăugat că, din anumite motive, cu mult timp înainte de a începe o rela ie cu un bărbat, a avut nişte senza ii stranii de abandon şi de pierdere.

Cazul 14
Stă în obiceiul meu să-mi conduc subiec ii în cea mai recentă dintre vie ile lor trecute, înainte de a intra în lumea spiritelor. Tehnica hipnozei ne permite o trecere mai firească, la nivel mental, după scena mor ii. Am rugat-o pe Belinda să aleagă un moment critic, pentru a începe discu ia noastră despre via a ei trecută. A ales unul dintre cele mai intense episoade de suferin ă. A povestit că era o tânără pe nume Elizabeth care trăia într-o fermă mare de lângă Bath, în Anglia anului 1897. Elizabeth era în genunchi, inându-se de haina so ului ci, Stanley, care o trăgea spre uşa de la intrare a conacului lor. După cinci ani de căsnicie, Stanley o părăsea. Dr. N: Ce î i spune Stanley acum? S.: (începând să suspine) Zice: „îmi pare rău, dar trebuie să părăsesc domeniul şi să văd lumea”. Dr. N: Ce îi răspunzi? S.: ÎI implor să nu plece, pentru că îl iubesc foarte mult şi voi încerca din răsputeri să îl fac fericit aici. inându-l de haină şi fiind târâtă pe hol către treptele de la intrare, mâinile încep să mă doară. Dr. N: Ce spune so ul tău? S.: (plângând în continuare) Stanley îmi spune: „Nu din cauza ta plec. Mi-e grea ă de locul asta. O să mă întorc.” Dr. N: Chiar crezi că vrea să facă asta?

37/226

S.: O... Ştiu că o parte din el mă iubeşte într-un anume fel, dar nevoia de a evada din acea via ă şi din tot ce învă ase încă de mic copil era prea puternică (după această afirma ie, corpul subiectului începe să tremure în mod necontrolat). Dr. N: (după ce o mângâi pu in) Relatează-mi ce se întâmplă acum, Elizabeth. S.: Aproape că s-a terminat. Nu pot să îl mai in... bra ele nu-mi sunt atât de puternice - mă dor (subiectul îşi freacă bra ele). Cad pe trepte, în fa a servitorilor - nu îmi pasă. Stanley se urcă pe cal şi dispare în timp ce mă uit neajutorată după el. Dr. N: Îl mai vezi vreodată? S.: Nu. Ştiu doar că a plecat în Africa. Dr. N: Cum te între ii, Elizabeth? S.: Mi-a lăsat proprietatea, dar nu mă descurc prea bine. Las să plece majoritatea personalului şi a muncitorilor. Cu timpul, rămân fără resurse şi sunt la limita subzisten ei, dar tot nu pot renun a la fermă. Trebuie să aştept să se decidă în cele din urmă să se întoarcă la mine. Dr. N: Acum vreau să te deplasezi către ultima zi a vie ii tale, Elizabeth. Doresc să ştiu anul şi împrejurările în care s-a întâmplat. S.: Se întâmpla în 1919 (subiectul are cincizeci şi doi de ani) şi muream de gripă. Nu opusesem multă rezisten ă în ultimele săptămâni, datorită faptului că vegetam. Singurătatea şi regretele... lupta pentru a ine ferma pe picioare... inima mea e distrusă. Acum o conduc pe Elizabeth spre scena mor ii sale şi încerc să o aduc la punctul în care întâlneşte lumina. Nu are nici un sens, pentru că rămâne extrem de fermă. Nu după mult timp descopăr că acest suflet destul de tânăr e pe cale să devină o stafie. Dr. N: De ce i-e greu să părăseşti planul astral al Pământului? S.: Nu voi pleca - nu pot deocamdată. Dr. N: De ce nu? S.: Trebuie să îl mai aştept pe Stanley la fermă. Dr. N: Dar ai aşteptat deja douăzeci şi doi de ani şi tot nu s-a întors. S.: Da, ştiu, însă tot nu pot pleca. Dr. N: Ce faci acum? S.: Cutreier, ca spirit. Discut cu Elizabeth despre comportamentul şi prezen a ei fantomatică în jurul fermei. Nu detectează vibra iile energetice ale lui Stanley pentru a-l localiza pe acesta, oriunde s-ar afla în lume, aşa cum ar face orice suflet experimentat. Continuând întrebările, aflu că Elizabeth crede că dacă poate speria orice poten ial cumpărător al fermei, aceasta ar putea rămâne în proprietatea familiei. Într-adevăr, ferma rămâne neocupată, to i locuitorii din zonă ştiind că este bântuită. Elizabeth îmi spune că zboară în jurul conacului plângând că a fost părăsită. Dr. N: De câ i ani pământeni îl aştep i pe Stanley? S.: Of, de patru ani. Dr. N: i se pare mult? Ce faci? S.: Nu înseamnă nimic - câteva săptămâni. Nu mă pot ab ine să nu plâng şi să nu suspin cu triste e. Ştiu că lumea se teme, mai ales când mă ating de obiecte. Dr. N: De ce vrei să sperii oameni care nu i-au făcut nici un rău? S.: Pentru a-mi exprima nemul umirea fa ă de ce mi s-a întâmplat. Dr. N: Te rog, explică-mi cum se sfârşeşte această poveste. S.: Sunt... chemată. Dr. N: Aha, ai cerut să fii eliberată de această situa ie tristă. S.: (face o pauză lungă) Nu chiar... Într-un fel... dar el ştie că sunt aproape pregătită. Vine şi îmi spune: „Nu crezi că e de ajuns?”

38/226

Dr. N: Cine î i spune asta şi ce se întâmplă? S.: Mă cheamă Salvatorul Sufletelor Pierdute, iar eu mă îndepărtez de Pământ împreună cu el, stând de vorbă în timp ce aşteptăm. Dr. N: O secundă - este ghidul tău spiritual? S.: (zâmbeşte pentru prima dată) Nu, aşteptăm ghidul meu spiritual. Acest spirit se numeşte Doni. El salvează alte spirite ca mine. E treaba lui. Dr. N: Cum arată Doni şi ce î i zice? S.: (râde) Este mic, asemeni unui pitic, cu fa a ridată şi cu o pălărie turtită toată - mustă ile îi tremură când îmi vorbeşte. Îmi spune că mai pot rămâne dacă vreau, dar nu ar fi mai amuzant să mă întorc acasă şi să îl văd pe Stanley acolo? Este foarte distractiv şi mă face să râd, dar mi se pare atât de tandru şi de în elept. Mă ia de mână şi ne mutăm într-un loc frumos pentru a vorbi mai mult. Dr. N: Povesteşte-mi despre acest loc şi despre ce i se întâmplă în continuare. S.: Este un loc pentru spirite îndurerate, ca mine, şi arată ca o pajişte plină de flori. Doni mă sfătuieşte să fiu veselă şi îmi încarcă energia cu dragoste şi bucurie, purificându-mi mintea. Mă lasă să mă joc printre flori ca un copil şi îmi spune să prind fluturi câtă vreme stă la soare. Dr. N: Sună minunat. Cât timp durează toate astea? S.: (abătuta pu in de întrebarea mea) Atât cât vreau! Dr. N: Şi Doni, în acest timp î i vorbeşte despre Stanley şi comportamentul tău de stafie? S.: (reac ionează cu aversiune) Absolut deloc! Salvatorul (Sufletelor Pierdute) nu este Tishin (ghidul subiectului). Acele întrebări apar mai târziu. Acesta este timpul meu de repaos. Fa a îmbătrânită a lui Doni este atât de plină de bunătate şi dragoste şi nu se exteriorizează niciodată. Mă încurajează doar să mă joc. Sarcina lui este să îmi însănătoşească sufletul, ajutându-mă să îmi eliberez mintea. După ce energia subiectului Elizabeth este refăcută, Doni o înso eşte până la Tishin şi îşi ia rămas bun. Apoi evaluările preliminare încep ca pentru orice persoană care se întoarce în lumea spiritelor. Am putut stabili comunicarea cu Elizabeth - Belinda şi a fost instructiv. La început a afirmat că via a ei de so ie abandonată s-a irosit. Desigur, Elizabeth şi-a petrecut mult timp din via ă în suferin ă fără să facă mici modificări sau să accepte schimbări. Sub îndrumarea lui Tishin a văzut că această lec ie nu a fost în van. Azi, Belinda este o femeie independentă, care a trecut prin multe furtuni emo ionale. Nu ştiu dacă cititorul a în eles până acum că Stanley este azi Stuart. Când povestesc oamenilor această parte a poveştii, unii îmi spun: „O, Doamne, a putut să-i răspundă nenorocitului exact cu aceeaşi monedă, pentru a se răzbuna pentru ceea ce i-a făcut”. Acest mod de a gândi arată cât de greşit interpretăm lec iile karmice. Sufletele lui Stanley şi ale so iei sale, Elizabeth, au acceptat să-şi asume rolurile din zilele noastre şi să fie Belinda şi Stuart. Acesta trebuia să simtă şi el durerea emo ională pe care i-a cauzat-o femeii. Cât despre Stanley, acesta acceptase să se supună angajamentelor presupuse de o căsnicie, într-o cultură şi o perioadă în care femeia era dependentă de bărbat. Deoarece decizia lui de a o părăsi a fost foarte rapidă şi necompromi ătoare, s-a dovedit în mod deosebit brutală. Aceasta nu o scuză, însă, pe Elizabeth, care nu a luat nici o măsură pentru a face anumite schimbări în via a ei. Suferin a ei şi neacceptarea situa iei au fost atât de extreme, încât a devenit stafie. Prin acceptarea rolului lui Stanley în via a ei de zi cu zi, sufletul Belindei trebuia să înve e ce la determinat pe Stanley să se simtă prizonierul unui loc nedorit. Belinda nu era so ia lui Stuart când a plecat de pe Coasta de Est, aşadar angajamentul ei nu era echivalent cu cel asumat de Stanley fa ă de ea în via a lor anterioară. Iată că, în această via ă, erau iubi i din nou şi Stuart s-a sim it abandonat, datorită faptului că Belinda dorea să îşi părăsească oraşul, prietenii şi familia şi să plece în căutarea aventurii şi a oportunită ilor în altă parte. Pentru că a avut curajul să facă acest lucru de una singură, Belinda a în eles că Stanley nu a părăsit-o din dorin a mali ioasă de a-i cauza o suferin ă emo ională. Stanley dorea doar libertate, la fel şi Belinda.

39/226

Această fantomă este sufletul primului so al clientei mele şi apar ine nivelului I (de dezvoltare spirituală). ceea ce cred că s-a întâmplat şi cu femeia care a găsit casa bântuită... intrând pe un drum îngust. Probabil că se afla acolo pentru a se elibera. N: Mi-ai spus că primul tău so . am abordat dualitatea sufletelor şi cum sunt capabile să îşi împartă energia pentru a trăi mai multe vie i în acelaşi timp. datorită faptului că a fost ucis de tânăr în acea via ă.: (dă din cap afirmativ) Bob a avut doar un sfert din energie. Dualitatea spirituală În urmă cu câ iva ani un articol dintr-o revistă relata călătoria unei americance care conducea prin inuturile englezeşti şi care. Cele două păr i ale sufletului ei ar fi putut fi atrase una către cealaltă. care afirmă că acestea reprezintă o carcasă pământeană lipsită de esen a conştiin ei unui suflet. Nu sunt de acord cu anumi i exper i în fenomenele legate de existen a fantomelor. Nu după mult timp a ajuns la un conac părăsit (nu cel al lui Stanley). în mod inexplicabil. încât îi venea greu să se despartă. Belinda are o doză de triste e reziduală. Dr. în perioada în care eram căsători i. deşi Elizabeth a stat pentru un timp în spa iul incert ca stafie. Burt este un alt membru al aceluiaşi grup de suflete şi s-a oferit să dea semnale pentru a elibera amintirile sufletului Belindei.. majoritatea sufletelor neevoluate care păşesc peste celălalt prag nu sunt capabile să realizeze singure transferul şi integrarea energiei.. Voi dezvolta subiectul referitor la împăr irea sufletului în capitolul următor deşi împăr irea energiei sufletului este în mod particular relevantă pentru studiul fantomelor. N: În eleg. Următorul pasaj este un raport pe care l-am primit de la sufletul pereche al unei vedenii. Ac iunile lui Burt au servit şi ca un semnal de trezire. Îngrijitorul i-a spus femeii că o fantomă care semăna foarte mult cu ea bântuia casa. Totuşi. aproximativ. Era atât de copleşit de disperare şi inea atât de mult la mine. pentru ca Belinda să realizeze în via a actuală cum s-a sim it Stuart atunci când l-a părăsit. (se opreşte) 40/226 Cazul 15 . Plimbându-se prin preajmă. Din punct de vedere karmic. a judecat greşit. În primul capitol.. acesta a fost un test. în acelaşi mod misterios în care doi oameni trăind vie i paralele împart acelaşi suflet.. Dr. Acea altă parte se poate încarna din nou şi poate trece în altă via ă. a devenit o fantomă după ultima lui via ă. Există cicluri de existen ă atunci când un suflet alege să ia într-un corp uman mai pu ină energie decât ar trebui. aceste suflete sunt cu mult mai mult decât o carcasă goală de energie. O parte din energia celor mai multe suflete nu părăseşte lumea spiritelor pe durata încarnării lor.: Bob a devenit o stafie. fac parte din acelaşi grup şi cred că ar fi foarte posibil să-şi asume un nou rol. ca şi Elisabeth. pentru a vedea dacă a învă at să ină piept durerii emo ionale cauzate de un eşec în dragoste. S. Ei sunt rude primare de suflet. Ai putea să îmi zici. Bob. circumstan ele. Pentru aceia dintre voi care sunte i curioşi să afla i de ce Belinda a trebuit să treacă prin acea scurtă poveste de dragoste cu Burt. punând în balan ă ceea ce au învă at în ultimele două vie i. într-o via ă viitoare. Belinda îmi spune că încă se mai gândeşte la Stuart şi el. din vremea în care era Elizabeth. pe care n-a putut s-o în eleagă până la şedin a noastră. cât din energia lui totală a luat cu el în acea via ă? S. n-o va putea uita de vreme ce ca a fost prima lui dragoste. împreună.Belinda a purtat cu ca în această via ă amintirile din via a ei anterioară. Lama karmică a tăiat ambele destine. probabil. s-a sim it într-un mod straniu legată de ceva. ceea ce nu era de ajuns pentru acea criză mentală. a sim it imboldul de a se abate de la destina ia propusă ini ial. Explicămi. o altă parte a energiei ei a rămas în lumea spiritelor ca să aprofundeze anumite lec ii şi să interac ioneze cu alte suflete. S-ar putea crede că echilibrul energiei unei fantome care rămâne în lumea spiritelor trebuie să ajute mai mult acel alter ego care încă mai rătăceşte în jurul Pământului. În cazul prezentat anterior. te rog. chiar dacă ajung stafii. Din câte am auzit. în cazul în care ar exista o finalitate irezistibilă.

Pentru că dorea să fie mai implicat în lucrarea lui din lumea spiritelor.i răspund. pentru a recupera energia care îi lipsea ca să vină acasă. sau aleg să stea între aceste planuri. S..Dr. N: Sunt nelămurit de ce ghidul lui Bob nu l-a convins să ia mai multă energie pe Pământ.. dacă Bob ar fi luat mai multă energie.. Pur şi simplu nu vor să intre în contact cu nimeni. dar nici nu se întorc acasă după moarte. deşi pot fi dacă îşi doresc . incerte. N: Lasă-mă să în eleg. circa treizeci de ani. Cred însă că l-ar fi făcut mult mai puternic.: Nu pot să.... pentru mul i ani pământeni.: Aşa este. Dr. Efectele îl afectau încă şi nu avea puterea să depăşească situa ia. Dr.: Li se potriveşte. Acestea nu vor deloc să renun e la forma fizică. cu un trup având doar 25 % din capacitatea lui energetică? S.: Depinde. să-şi aprofundeze lec iile şi să ia parte la alegerea unui nou trup? Cazul 16 41/226 . Dr.. Dr. Suflete singuratice Următorul meu caz se referă la un pacient mai evoluat. S. acele fiin e care patrulează pe Pământ veghind asupra celor rătăci i. N: Ei au fost numi i de anumi i oameni Salvatorii Sufletelor Pierdute. undeva în apropierea Pământului. N: Atunci. S. N: Există oameni care mor şi nu sunt pregăti i să se întoarcă în lumea spiritelor? S. Oare aceste suflete nu ştiu că trebuie să treacă prin procesul normal de revenire la grupurile din care provin. Dr.. N: Chiar dacă prin moarte acel corp se pierdea? S.. parte din lec ia sa. dar este încăpă ânat şi se gândea la o altă via ă trăită în acelaşi timp (o via ă paralelă).: Nu pentru multă vreme. Pe măsură ce şedin a avansează.: (tristă) Mi-e teamă că da.... Ei vor să păstreze o continuitate în ceea ce priveşte via a lor fizică. N: Pentru cât timp a fost Bob stafie înainte de a-şi recăpăta restul de energie în lumea spiritelor? S. N: Din câte am în eles. vom observa că sunt doi factori motivan i care împing aceste tipuri de suflete spre însingurare. crezi că. de ce a luat atât de pu ină energie pe Pământ? S.. şi să ne întoarcem imediat într-o nouă via ă. apoi profesorul nostru a fost chemat de către. N: Exact.: (dă din cap. nu! Nu suntem constrânşi în felul acesta. să fie consiliate.. asta am auzit şi eu. Şi Bob nu trebuia să devină o fantomă..: Da.: Nu. dar aş vrea să te întreb dacă aceste suflete izolate rămân aşa.: Nu a contat... A fost sfătuit să ia mai multă energie. lipsa de experien ă. Bob şi-a subestimat capacitatea de a func iona normal în situa ii de criză. Dr. Dr.N: În acest caz. negând) Nu.majoritatea nu sunt. Dr. Dr. cu excep ia faptului că există o parte din energia lor care nu a părăsit niciodată lumea spiritelor. pentru un timp mai scurt. Dr. care mi-a oferit detalii despre nişte entită i care nu sunt fantome. mai rezistent la durere. Câteva suflete care-şi părăsesc corpul fizic nu sunt încă gata să părăsească Pământul. S.. Ştii. ghizii noştri nu ne permit să rămânem în aşteptare.: Hmmm. Dr. Numai că sufletul lui Bob nu era tocmai pierdut. ar fi putut să nu ajungă o stafie? S. ci doar chinuit. se pare că nu se putea ab ine. N: Presupun că toate sunt stafii.. Avem libertatea de a alege. Unele suflete vor să se întoarcă într-un nou corp cât mai curând posibil. Multe dintre ele sunt războinicii care formează linia întâi pe Pământ.. Sunt diferite de majoritatea dintre noi care vrem să ne odihnim şi să mergem acasă să învă ăm. N: Iar energia lor spirituală nu se întoarce acasă imediat după moarte? S.

apoi continuă). (râde) sau de convingere. S.. este să fie lăsate în pace? S. ar fi bine. Dr. în ciuda rezisten ei pe care o manifestă? S...: Nu în elegi că plasarea unui suflet tulburat într-un corp nou ar fi cu adevărat nedreaptă pentru un copil care tocmai îşi începe via a? Aceste suflete au dreptul la izolare. Este o autopedepsire.: (tristă) în orice spa iu pe care vor să şi-l creeze. Unele trăiesc în locuri frumoase amenajate ca o grădină. despre care a i citit în cazul 16. N: Presupun că numărul tehnicilor de convingere este egal cu cel al ghizilor. dar nici în lumea spiritelor? S. O altă categorie. Anumi i ghizi nu se vor apropia de un suflet rătăcit până când acesta nu se va fi săturat de izolare şi va cere singur ajutorul. traumatic. Dr. dar încă mă întreb de ce sufletele care vor să se întoarcă imediat. de fapt. Dr. N: Încotro se îndreaptă sufletele care nu vor să rătăcească pe Pământ ca stafii.. N: În eleg. de asemenea. Acest lucru poate dura ceva timp.: Dacă aceste suflete ar fi for ate să facă ceea ce este bine pentru ele.: Sigur. dar nu li se va dărui un corp nou decât după un anumit timp de acomodare.: Le lasă timp pentru a se gândi la asta. S.: (râde) Ai dreptate. (face o pauză.. Tot ceea ce fac este rezultatul a ceva nedus la bun sfârşit. unei camere fără ferestre.: Sunt divergente. dar trebuie ca întrun final să se decidă să ceară ajutor. sunt pregătite să facă fa ă muzicii şi să-şi vindece energia prin dragoste şi afec iune. însă ghizii nu le for ează pe acelea care se află într-un disconfort maxim să se întoarcă acasă până când nu văd chiar ele utilitatea acestui lucru.cele asociate răului . dar nici nu vor să se întoarcă acasă? S. Trebuie să ajungă la concluzia că nu pot evolua de unele singure.. Dr.S.. S. asemenea unei închisori. Aceia care vor să le ajute trebuie să ia multe măsuri de siguran ă înainte ca aceste suflete să fie de acord să iasă din izolare. Dr. datorită fricii pe care ar trăi-o şi a faptului că s-ar închide în ele însele.: (face o pauză) Să punem problema altfel.îşi crează spa ii îngrozitoare. când tot ceea ce vor ele. Dr.de exemplu acelea care au făcut rău oamenilor . nu ar învă a nimic. N: Am auzit că sufletele tulburate . Toate sufletele vor fi eliberate într-un fel sau altul prin diferite forme de încurajare. Îşi proiectează propria realitate pe baza amintirilor pe care le au din via a fizică. Dr. cel pu in.sunt izolate în lumea spiritelor. N: Este. S. Dr.. N: Dar dacă ambele tipuri de suflete nu patrulează în jurul Pământului lipsite de corp fizic deranjând oamenii ca stafii. neîntâmpinând oprelişti în lumea spiritelor. Dr. Oare acest concept religios ar fi putut apărea din amintirile 42/226 . E adevărat. Este o provocare pentru profesori. însă. N: De ce ghizii lor nu vor să se impună şi să le atragă mai puternic în lumea spiritelor. ca loc de căin ă.: (ridicând din umeri) Da. N: Îmi po i spune ceva despre cum procedează ghizii cu toate tipurile de suflete care îşi autoimpun exilul? S. Izolarea şi însingurarea sufletelor. Ei ştiu că acestor suflete le pasă atât de evaluarea care li se va face.: Aşa este. Dr.: Da. Altele . să le numesc suflete rătăcite. N: Da.. Se ascund în aceste spa ii pentru a nu primi prea multă lumină sau ca să nu intre în contact cu nimeni. Al i învă ători apar adesea pentru discu ii.. copleşitor. N: Toate aceste suflete se vor elibera în cele din urmă? S.. Dăruirea unui corp nou nu le poate fi de folos. ori acest comportament nu este obişnuit. Nu vor să comunice cu învă ătorii lor. cât şi de reac iile grupului de suflete de care apar in. nu pot ob ine imediat un trup. depinde de pricepere. ar putea da oricui impresia unui purgatoriu creştin. adevărat că alte suflete rătăcite nu vor să se întoarcă nici pe Pământ. Aceia dintre dumneavoastră care sunte i familiariza i cu munca mea şti i că am puternice convingeri în ceea ce priveşte existen a influen ei pe care memoria sufletului o are asupra gândului uman. datorită marii nefericiri pe care o trăiesc.. oare. Sunt pline de energie negativă şi nu gândesc prea limpede. Nu vor să se despartă de trecut.

acesta este un fel de terapie direc ionată. Nu cred că aceste suflete ar fi pierdute într-un tărâm separat de lumea spiritelor. Sufletele tăcerii conştientizează că sunt nemuritoare. le cer ghizilor lor să fie duse în centrele de vindecare şi reîntinerire din lumea spiritelor. Am auzit că unele suflete aflate în izolare se vindecă singure. În spa iul lor. unde vor suferi pedeapsa „focului veşnic”. cu aspira ii şi dorin e. aşa cum e definit de biserică. În ultimii ani. Probabil că în cursul acesteia i-au rănit prin ac iunile lor pe ceilal i sau au fost la rândul lor lezate. Cu toate acestea. nu acceptă conceptul potrivit căruia totul poate fi iertat după moarte. cele mai multe dintre. Din câte am văzut până acum. Solitudinea şi prospec ia interioară tăcută sunt aspecte importante şi normale ale vie ii sufletului în lumea spiritelor. Mai există şi acea categorie de suflete care. Totuşi. În accep iunea bisericii. Bisericile creştine. Am auzit adesea că sunt chinuite de evenimentele pe care nu le-au putut controla într-o mică măsură. neputincioase. Îşi retrăiesc mereu ac iunile. după moarte. izolarea sufletului nu înseamnă exil. nu va mai trebui să ne reîncarnăm din nou. Spa iul separat. Doctrina creştină defineşte purgatoriul ca fiind o stare de auto-purificare pentru aceia care trebuie să se lepede de toate păcatele înainte de a intra în rai. Trebuie să recunosc că aceste condi ii se intersectează cu câteva dintre defini iile purgatoriului. în timp ce altele cer ajutor pentru a-şi recăpăta energia. pur şi simplu. Sunt triste şi furioase în acelaşi timp. Aceste suflete suferă de auto-învinuire şi de în elegere limitată. Din toată istoria cazurilor pe care le-am studiat reiese faptul că. Nu interac ionează deloc cu grupul lor de suflete. Sufletele neliniştite. De asemenea. apar ine celui care îl crează şi îi este definitoriu. unde sufletele beneficiază de solitudine şi de timp pentru medita ie. pentru că se simt responsabile de alegerile pe care le-au făcut. considerând că sufletele care mor cu păcate capitale nemărturisite trec prin purgatoriu pentru a coborî apoi în iad. cât şi mari diferen e intre descoperirile mele referitoare la izolarea sufletelor şi la purgatoriu. situate la o anumită distan ă de grupul lor de suflete. atâta vreme cât sim im acest lucru. dar se simt. nu aleseseră încă să primească ajutor. Sartre a spus: „Avem un ego imaginar al lumii. Acestea sunt nişte zone terapeutice. cei mai pu in conservatori reprezentan i din cadrul bisericii creştine nu mai accentuează ideea de iad aşa cum o făceau în trecut. progresând şi schimbându-se. Am fost întrebat în timpul conferin elor dacă locurile de exil autoimpus sunt „planuri inferioare” sau „lumi inferioare”. toate sufletele se pocăiesc. opusul binecuvântării. avem dreptul de a refuza ajutorul pe care ni-l oferă maeştrii noştri spirituali. nu ieşim din starea de izolare purifica i pe de-a-ntregul sau. departe de centrul spiritual al sufletului. ci remodelată şi purificată de contaminările pământene. Cred că o mai bună traducere a acestei stări ar fi aceea de spa iu autoimpus. un vacuum de realitate subiectivă creat de spiritul care vrea să rămână în singurătate. Poate că e o problemă de semantică. despre care am vorbit în cazul 16. doar pentru a fi subminat pe Pământ? Există atât similitudini. credin a că to i ajung în rai. Lucrul care trebuie re inut este că sufletele sunt stăpâne pe energia lor şi că. condamnarea eternă este separarea de Dumnezeu. aceste suflete ale singurătă ii au renun at la ego-ul lor imaginar în favoarea unor lungi şedin e de auto-flagelare. Avem de-a face cu o separare mentală. Din tot ce am aflat se desprinde ideea că energia sufletului nu poate fi distrusă sau adusă în stare de nefunc ionalitate. dacă reuşim să o facem. Acestor cuvinte le-aş adăuga pe cele ale lui William Blake: „Percep ia adevăratului nostru ego ar putea amenin a împăcarea cu acesta”. nu se simt încă pregătite de a fi consolate. Diferen a rezidă din faptul că aceste suflete neliniştite nu sunt încă pregătite să-şi găsească uşurarea din chinurile pe care le îndură cerând ajutor.fragmentate ale sufletului referitoare la izolarea din lumea spiritelor. locul în care trăiesc celelalte suflete. Sufletele care doresc să fie lăsate în singurătate după moarte nu se autodistrug. Nu mă pot ab ine să gândesc că aceste idei izvorăsc dintr-o dogmă bazată pe frică. revizuind toate implica iile karmice a ceea ce au făcut altora şi a ceea ce li s-a făcut lor în cadrul ultimei lor vie i. 43/226 . biserica refuză universalismul. Totuşi. ine i seama de ceea ce fac ele în singurătate. fără vreun ajutor. şi un ego real”. unele dintre ele având convingerea că această izolare este necesară pentru a nu contamina şi alte suflete cu energie negativă. deşi nu se simt contaminate.

În lumi asemeni Pământului avem marginile mult mai definite întrun cadru transparent.în acele momente când suntem prin preajmă. de exemplu. N: Cunoşti multe suflete care se încarnează de obicei pe Pământ şi care ne vizitează aşa cum o faci tu? S.. Dr. N: Cum arată? S. într-o lumină slabă.: Nu. Mi-ai povestit despre cum pot sufletele să ia o formă umană în lumea spiritelor. Dar numai anumi i oameni ne pot zări ca apari ii şi nu tot timpul.: Ciudat. aflată într-o stare difuză? S.. atât în lumile fizice. dar şi de a încânta. de aici de pe Pământ..Partea îmbucurătoare este că aceste suflete nu constituie decât o parte minoră din numărul de suflete care trec pragul către lumea de dincolo în fiecare zi. de gra ie sau violen ă al vie ii de după moarte. Mă surprinde din acest motiv faptul că subiec ii mei îmi relatează doar ocazional despre întâlniri cu alte fiin e eterice pe Pământ. cât şi în cele mentale în timpul de dintre vie i.: Mmmda. Dr. Câteva dintre aceste legende pre-creştine se regăsesc în credin ele religioase contemporane. S. Aceştia le întâlnesc atunci când se decid să viziteze Pământul. discarnate. Mitologia noastră face aluzie la diferen ele dintre fiin ele luminoase. care sunt eterice şi capricioase.da. Când vin aici. în timp ce altele se adaptează foarte greu. ca spirite. Relatările lor sunt cel pu in interesante. în perioada de dintre vie i.: (chicotind) O. într-un tablou luminos sau întunecat. Cazul 17 44/226 . ale unei existen e anterioare. Cum arăta i tu şi cu prietenii tăi. pe care nu le cunosc. cam aşa ceva. Sa ştii că nu e un lucru prea obişnuit. ei înşişi în calitate de entită i non-fizice. Când vizităm o lume atât de densă precum Pământul ne schimbăm mai mult formele fizice. drept pentru care optează să stea mai departe de Pământ. N: Poate fi văzută de către oameni o fiin ă non-fizică.N: De ce? S. Timp de mii de ani cred că au fost recunoscute în folclorul nostru ca fiin e înzestrate cu abilitatea de a induce frica. cât şi în afara dimensiunii noastre. nu au formă umană. În lumea spiritelor. Entită i discarnate care vizitează Pământul Există entită i care călătoresc pe Pământ ca nişte turişti. pe Pământ? S. Aproape la fel. şi cele întunecate care sunt grele şi au temperamente urâte. Unele sunt destul de evoluate. Dr. Aceste fiin e mi-au fost descrise ca fiind: prietenoase. strălucim în deplinătatea for elor energetice.. N: Să vorbim despre asta. dar care nu s-au încarnat niciodată pe planeta noastră. m-ai făcut curios în ceea ce priveşte celelalte fiin e pe care le întâlneşti atunci când vizitezi Pământul. difuză..: Fiin ele despre care mă întrebi plutesc prin realitatea noastră. Mul i dintre prietenii mei preferă o schimbare de peisaj între vie i. sau dimpotrivă rezervate. aşa cum se poate vedea şi în cazul următor: Dr. aşa cum fac eu în alte dimensiuni. N: Povestindu-mi despre cât de mult î i place să călătoreşti. Dr..de percep ie . atunci când luăm forme umane. forme stranii. întâlnesc câteodată fiin e ciudate. enervante şi chiar ar ăgoase.. vaporoase sau dense. săritoare şi paşnice. Dr. N: Vrei să îmi spui că te afli într-o stare în care liniile corporale sunt mai subliniate? S. pentru a da culoare a ceea ce am fost cândva aici. Dr. Unii afirmă că au întâlnit alte entită i non-fizice în călătoriile lor. Un număr impresionant de subiec i mi-au spus că între vie ile pământeşti călătoresc ca fiin e neîncarnate în alte lumi atât în interiorul.: O. însă mie îmi place să vin.: Depinde de nivelul lor de receptivitate .

dacă vrei. malefice. S. probabil. Dr. ci doar vizitatori.: Exact.Dr. N: Dacă se întâmplă să te afli la locul şi momentul potrivite? S. Le denumim entită i „grele” din cauza lipsei lor de mobilitate. Dr... speriindu-i de moarte. N: Aici vroiam să ajung.. Le considerăm adolescen i neastâmpăra i.: Da..: (fericită) Ca vizitatori putem zbura peste mun i şi văi. neîncrezători. Înghiontim oamenii. 45/226 .. S. Este întotdeauna interesant să te izbeşti de alte fiin e care fac şi ele un tur pe aici. vor să se aga e de noi.: (râde): în compara ie cu ce? Dr. N: Deci nu vezi spiritele răuvoitoare ca fiind trimise aici de către vreo for ă demonică? S. indiferente.. Este o călătorie de vacan ă pentru noi.: (tăios) Da. N: Presupun că prin „amestec” vrei să spui interven ie în destinul karmic al unei persoane. Dr.. luminăm o minte să aleagă o cale alternativă mai bună. Dr.. aceia dintre noi care suntem de pe Pământ. care nu s-a reîncarnat niciodată pe Pământ. Dr. Nu sunt spirite rele. deşi fără nici o inten ie. Nu ştiu nimic despre fiin ele umane. N: Dar de ce să nu aju i oamenii. S.: Acestea sunt suflete legate de anumite locuri de pe Pământ prin libera lor voin ă.: O. da. N: Asta înseamnă că fiin ele venite din alte lumi nu au astfel de rezerve? S. Dr. nu suntem ghizi trimişi aici pe Pământ. ca şi ceilal i pe care îi întâlnim în mod ocazional aici.. Dr.: (prompt) Nuuu.: (tăios şi.. N: Ce po i să îmi spui despre spiritele triste... Preluăm indirect o parte din energia luptelor în care a fost antrenat Pământul. Amuzamentul le poate distrage aten ia.. cele care sunt dezorientate. uneori. dacă po i? S. cu o urmă de vinovă ie în glas) Uite care este situa ia.: Mmmda. dezorientată de sfera Pământului.. în locul unei lumini transparente pe Pământ şi spune-mi ce faci aici. Dr.. Ştii la ce mă refer. redirec ionezi. mai pu in evoluate se pot pierde prin şi în dimensiuni. Acest loc este dens însă ele vin din locuri chiar mai compacte.. totuşi.. sau cele jucăuşe pot face rău? S. N: Acesta este un fenomen obişnuit? S. survolăm Pământul pentru a ne amuza.. Ne face plăcere să. sunt doar deplasate.nu rezolvi probleme majore. Nu toate sufletele facem parte din aceeaşi categorie. Cu toate acestea. Se distrează de minune până când sunt prinşi de unul dintre hoinari (ghizii urmăritori) trimişi să îi captureze pe aceşti rătăcitori. Dr.. ştim că nu ne putem permite să ne amestecăm prea serios în via a oamenilor. întunecată. Sunt exact ca nişte copii care mai scapă din când în când de sub ochiul supraveghetor al părin ilor. Acele fiin e uşoare. oraşe şi orăşele.: (tăios): Cine i-a spus aşa ceva? Nu există spirite rele. discret într-o perioadă critică (ridică vocea) . po i fi considerat un spirit bun? S. ne putem opri pentru un moment să. Acestea ştiu că locuitorilor Pământului le este teamă de noi şi majoritatea dintre ele îşi doresc să risipească această frică. Dacă ne confruntăm cu o situa ie delicată. N: Dar ce po i să îmi zici despre spiritele care nu sunt de pe Pământ? S. Şi acelea care nu au grijă.. Se prea poate ca uneori să ne intersectăm cu o entitate grea. ci doar copii neîndemânatici şi neastâmpăra i.: Nu cred. Aceşti farsori cred că Pământul este locul lor de joacă unde pot adopta un comportament afurisit cu oameni uşor de păcălit.. Dr. Mă gândesc la stafii.. dar nu este unul premeditat (face o pauză după care adaugă). N: Pune-te. S. pentru a lua decizii în interesul şi nu în defavoarea lor. Dr.. N: Atunci.: (face o pauză) Există alte spirite care călătoresc interdimensional şi pe care le considerăm a fi neadaptate. N: (încercând să subliniez acest subiect) Cu spiritele rele care intervin în drumul fiin elor vii pentru plăcerea de a le face rău. Vreau să incluzi (în relatarea ta) orice spirit non-uman pe care îl întâlneşti. N: (cu blânde e) Pot cauza probleme celor în via ă? S. datorită faptului că nu ştiu ce fac.. Nu par să aibă nici o afinitate cu Pământul.

Vreau să accentuez că nu suntem filantropici. din orice categorie ar fi făcând el parte. Anticii credeau că demonii erau entită i zburătoare care ocupau inuturile dintre rai şi Pământ. Mă întreb dacă aceste entită i non-fizice nu ne generează amintiri care să ne facă să ne gândim la ceea ce am fost odată şi vom fi din nou. Dr. aşa că nu vrem să avem responsabilită i. diavolul şi iadul. oamenilor care trăiesc aici? Ghizii lor spirituali sunt mai pu in aten i? S. Dacă îi ii din scurt. Fiind îngeri decăzu i. şi nu pot să le văd pe toate. Dr. în accep ia mai liberalelor comunită i religioase de astăzi. Dacă voi zdruncina cumva teorii adoptate de către cititor. Nu este un fenomen constant. să facă probleme. adunând şi împrăştiind şi mai mult haos.Dr.: Dacă dăm peste vreun spirit năzdrăvan. Dr. îl rog pe acesta să aibă în vedere că afirma iile mele au la bază mul i subiec i pe care i-am hipnotizat de-a lungul studiului meu. Desigur că acesta este un argument întemeiat împotriva rezultatului la care am ajuns prin hipnoză: şi anume. pentru că cei care provin din alte lumi sunt serioşi şi foarte respectuoşi (face o pauză). cum îi po i învă a ceva? Nu li se va permite să distrugă sau să producă prea mult rău. Dacă e să le comparăm cu popula ia Pământului. dar până când nu vei fi pus sub hipnoză to i oamenii. Demonii sau spiritele malefice Cred că este potrivit să închei acest capitol cu un rezumat al concep iilor greşite pe care ni leam format în ceea ce priveşte existen a spiritelor malefice sau bune şi a influen elor spirituale care au loc pe Pământ. Aceştia nu văd spirite malefice sau demonice plutind în jurul Pământului. chiar şi din neaten ie... venit pe Pământ pentru indiferent ce motive. Datorită faptului că unele au o natură distrugătoare. N: Tauri într-un magazin de por elanuri? S.. N: Bine. nefiind neapărat malefice şi periculoase. Toată această energie întunecată din eter se manifestă în detrimentul în elepciunii pozitive de pe Pământ. Când am declarat aceasta la unul dintre cursurile mele. nu pot ajunge la nici o altă con- 46/226 .: Da . Dr. foarte bine. pot speria oamenii. ură şi de frică. Ceea ce simt atunci când sunt spirite este o abunden ă de energie negativă împrăştiată de sentimente intense de furie. mare guru. E un mister în faptul că ceea ce este invizibil pentru fiin ele vii poate fi sim it cu ajutorul celorlalte sim uri. N: O ultimă întrebare. anumite pasiuni care ne pot crea probleme. nu po i vorbi despre absen a for elor demonicei”. un om a ridicat mâna şi a spus: „O. N: Dar ce po i să îmi relatezi despre spiritele despre care mi-ai povestit că le sunt indiferen i oamenii de pe Pământ? S. cu scopul de a înşela oamenii. încerci să intervii în vreun fel? S. încercăm să-l oprim şi să-l îndepărtăm.. sunt pu ine acelea care sunt câteodată prin jur. că nu există astfel de lucruri precum posedare. demoni. dar atunci de ce i s-ar permite unui spirit inoportun.: (oftează adânc) Da.: Nu chiar. N: În cazul acestor diferite tipuri de spirite care pot face rău oamenilor de aici. demonii reprezintă tulburările noastre lăuntrice. Nu sunt prudente.: (netulburată) Prea multă observa ie îi face pe copii să devină mărgini i. Crezi că toate tipurile de spirite despre care am vorbit există mişunând pe tot Pământul? S. Aceste modele de gânduri distrugătoare sunt acumulate de către conştiin a altor fiin e care gândesc negativ. Totuşi. Biserica creştină timpurie a ridicat demonii la statutul de „cârmuitori malefici ai întunericului”. Cred că e drept să amintim că. De-a lungul anilor în care am lucrat cu spiritele. avem de-a face cu un număr mic. ci mai mult ciclic.nu se adaptează obiceiurilor locale. Acesta este timpul în care ne recreem. se puteau deghiza în mesageri mai curând ai lui Dumnezeu decât ai Satanei. nu am avut niciodată vreun subiect care să fie posedat de către alt spirit. Dar se întâmplă destul de rar. Judecând după experien a pe care am acumulat-o aici. neprietenos sau altfel.

Posibilitatea ca oamenii să fie poseda i de fiin e satanice provine din structurile religioase medievale. suferă de schizofrenie. care crează impresia că adultul reprezintă o putere malefică ce are control total. Aproape întotdeauna frica se dovedeşte a fi neîntemeiată. Ideea că ar exista entită i satanice ca for e externe care îi amăgesc şi îi corup pe oameni. o avem sub control. între grani ele unei min i răvăşite. Oamenii care aud voci care îi îndeamnă să facă lucruri rele nu sunt poseda i. ci. chiar şi aceia care au venit la mine cu credin e puternice în for ele demonice. mare parte din acest non . după toate probabilită ile. Subiectul fiind distrat interpretează greşit inten ia spiritului. Este vorba de un sistem bazat pe teamă. Acest lucru porneşte din creier. regăsim în mod tipic una dintre următoarele trei condi ii: 1. au respins ideea existen ei acestora. pe măsură ce şedin a de regresie hipnotică atinge partea supraconştientă a min ii acestor oameni. Am observat acest lucru în cazul 14. Nu s-a stabilit o comunicare adecvată între emi ător şi receptor. Foarte rar. ca rasă. Sufletele nu au probleme cu comunicarea telepatică între ele. de cele mai multe ori o rudă decedată. care nu a dorit decât să-i aducă linişte şi pace. Oamenii nu se nasc răi. dar aceasta nu înseamnă că toate au aceleaşi abilită i şi în ceea ce priveşte dialogul cu oamenii încarna i. încearcă să ia legătura cu ei. ei sunt corup i de societatea în care trăiesc. Exorcismul demonilor se mai practică încă de către anumite grupări religioase. În ciuda faptului că în lumea noastră fizică plutesc spirite nefericite.cluzie dacă to i subiec ii mei care au luat contact cu lumea spiritelor. Răul există în interior. 47/226 . unde săvârşirea răului satisface poftele caracterelor vicioase. Abuzul fizic şi emo ional suferit în copilărie. Am avut al i subiec i care erau decişi că trebuie să ispăşească un anume blestem abătut asupra lor datorită comportamentului pe care l-au avut într-o via ă anterioară. un spirit neliniştit. Creşterile periodice ale activită ii câmpurilor electromagnetice din jurul Pământului. De cele mai multe ori aflu că subiec ii care vin la mine cu probleme legate de posedare nu mai au control asupra propriilor vie i. dar aici. îi putem eticheta pe aceşti oameni ori drept „asasini înnăscu i”. datorită unor probleme karmice nerezolvate pe Pământ.sens s-a spulberat în ultimele două sute de ani. neevoluat. În acest fel scăpăm de întrebarea problematică de a afla de ce acestor ucigaşi le place să cauzeze durere prin exprimarea propriei dureri. Asumarea faptului că ne-am născut ca fiin e malefice. Cercetătorii din domeniul paranormalului au ajuns la alte trei concluzii asupra motivului pentru care anumi i oameni cred că sunt poseda i de demoni. Când ne întâlnim cu cazurile criminalilor în serie. un spirit prietenos. şi de a ne absolvi de responsabilitate în mod individual şi colectiv. Din când în când. apărându-ne umanitatea. pe această planetă. suficiente pentru a deranja activitatea cerebrală a unui individ tulburat. Lumea spiritelor este mult prea ordonată pentru a putea permite un astfel de amestec. dar ar distruge şi liberul arbitru. sau cu copiii care ucid al i copii. sau că anumite for e exterioare au ocupat mintea unor persoane malefice. 2. În mod ocazional. pentru că le-au îngreunat cu diverse tulburări sufleteşti şi constrângeri. ori ca fiind poseda i de influen e demonice exterioare. face mai uşoară acceptarea răută ii de către unii. rezultat direct al supersti iilor teologice ce au distrus nenumărate vie i de-a lungul ultimilor o mie de ani. Sindromul Personalită ii Multiple 6. 3. însă mai este cultivat încă de fundamentalişti. 5. anumi i subiec i mă vizitează convinşi că sunt poseda i de entită i extraterestre sau alte spirite răuvoitoare. Nu există suflete monstruoase. a stabilii nişte contacte. şi anume: 4. Aceşti factori stau la baza reîncarnării şi nu pot fi compromişi. acestea nu blochează sau inhibă min ile oamenilor. este un mit perpetuat de aceia care caută să controleze min ile altora în scopuri personale. Este o modalitate de a denumi ra ional cruzimea premeditată. Via a poate fi crudă. A fi poseda i de o altă fiin ă nu numai că ar abroga contractul nostru de via ă.

Voi dezvolta acest subiect în capitolele următoare. Dacă această concep ie este validă. Aceste mecanisme de apărare sunt mijloace de supravie uire pentru păstrarea sănătă ii noastre mentale. ci de un psihiatru pe cât se poate de competent. În termenii descoperirii de sine. de for ă pentru oamenii deplasa i. contaminându-i. de fapt.gazdă. În acest caz există o opozi ie între ego-ul spiritului şi ego-ul uman. E vorba despre aceia care simt că nici măcar nu apar in trupurilor lor. Ei ori s-au interiorizat. atunci ar trebui să-mi predau roba mea albă şi medalionul de aur de mare guru. Min ile pervertite ale acestor călăi spun: „Dacă via a mea nu merită trăită. Copiii ce cresc într-o atare familie vor putea dobândi un comportament distructiv. ori s-au exteriorizat proiectându-se mental în afara corpurilor lor în mod frecvent. via a devenindu-i prea grea. aceste manifestări se transmit peste genera ii prin educa ie. moştenite şi acumulate în timp prin expunerea la un anumit mediu. Totuşi. O atare minte tulburată nu are nevoie de un exorcist. Răul nu se moşteneşte genetic. de ce să nu am dreptul de a o lua pe a altcuiva?”. în cazul în care într-o familie există precedente de violen ă şi de cruzime la adresa copiilor. care ne-au afectat corpul. Folosirea răului este o sursă de putere. nu ar mai fi nevoie să se reîncarneze pentru a evolua. purtător al propriei zestre genetice. creându-şi o carapace în spatele căreia să se ascundă de durere. De asemenea. învă at. Ni se spune că aceste suflete posedante sunt entită i luminate cărora li se permite să preia corpul adult al unui suflet care vrea să se retragă.dar de obicei nu iau via a altcuiva. Adesea oamenii tulbura i au suferit experien e traumatice cum ar fi abuzul fizic şi emo ional în copilărie. Este adevărat că se prea poate să nu găsesc altceva decât pura curiozitate. putând contamina astfel sufletul. de exemplu. Dacă situa iile sunt cu adevărat critice. deci în forma unui comportament dobândit. O bătălie fără prea mul i sor i de izbândă. zeci de mii de suflete existente acum pe planetă s-au încarnat în corpul lor fizic fără a mai trece prin procesul normal de naştere şi de copilărie. Acesta este motivul pentru care cred că mă deranjează şi teoria transferului. Atunci când un pacient îmi povesteşte despre plăcerea de a se „desprinde” şi de a exersa proiec ia astrală. O parte din această tulburare provine din conflictul rezultat din interac iunea produsă între caracterul nemuritor al sufletului cu temperamentul unui creier . un act umanitar. se luptă să afişeze lumii un singur ego. însă obsesia dematerializării indică o dorin ă de a evada din realitatea curentă. un suflet care vrea să îşi înfrâneze porniri spre egoism şi indulgen ă nu s-ar împăca prea bine cu un ego uman al cărui temperament ar fi predispus spre acte ostile pentru propria mul umire de sine. datorită faptului că experien ele dematerializării îl fac să simtă că trăieşte. O for ă antagonică care trage. Numesc acest fenomen posedare prin permisiune. Conform acestei doctrine. Cred că întreaga idee a acestei teze este falsă din punct de vedere conceptual. aceşti oameni nu auziseră niciodată de alte spirite din lumea spiritelor. privită ca un alt mod de evadare. Violen a şi comportamentul disfunc ional al unui membru adult al familiei generează o reac ie emo ională internă care se revarsă şi asupra celor mai tineri membri ai acesteia. nu mi s-a întâmplat niciodată să întâlnesc un suflet transferat. să ne afecteze şi sufletul? Ceea ce am descoperit de-a lungul cercetărilor mele este că energia sufletului se poate disocia de trup în anumite momente critice. De fapt. care să fie asociate cu astfel de practici. Alte cauze ar mai putea rezida şi în func ionarea improprie a creierului. conform adep ilor acestei teorii. În to i anii mei de lucru cu subiec i în regresie. încep să caut tulburările acestuia. Cred că un alt element ar putea fi acela că sufletele neevoluate au adesea probleme în manipularea unui sistem defectuos al circuitelor unei min i apar inând unei fiin e umane tulburate. Astfel.Studiile care au fost făcute asupra psihopa ilor demonstrează că plăcerea de a cauza durere altora fără remuşcări umple un gol pe care îl resimt psihopa ii fa ă de ei înşişi. şi în acelaşi timp împinge. Cum pot însă aceste defecte. Sufletele nu reprezintă tot ceea ce poate fi mai pur şi mai bun într-un corp. Sufletele vin pe Pământ pentru a-şi îndrepta defectele. For ele care se exercită sunt de natură internă şi nu externă. putem men iona că un suflet are posibilitatea de a alege un corp în concordan ă sau în opozi ie cu propria personalitate. ei chiar neagă existen a unor 48/226 . ca şi în dezechilibrele hormonale care afectează sistemul nervos central. aceste suflete sunt predispuse sinuciderii . Ura face să dispară realitatea unei vie i nesuferite. sufletele transferate fac. Dacă ar fi aşa.

Aceste suflete sunt capabile să călătorească în libertate peste inuturi şi să se întâlnească cu alte suflete care se desprind nu pentru mult timp de corpul lor în timpul somnului. Am întâlnit un caz neobişnuit şi definitoriu care mi-a atras aten ia. nu s-ar putea strecura aici. Spiritul care va pleca cedează drepturile asupra corpului gazdă. Procesul începe atunci când copilul este în stare de fetus. Ele îşi lasă o mică parte de energie. intui ie. Acest om îşi petrecuse via a văzând diavolul în fiecare ungher al oraşului său din Sudul îndepărtat. un suflet poate trăi într-un corp aflat în comă pentru mul i ani. pentru a fi preluate de către un alt spirit mai evoluat care nu vrea să treacă prin neplăcerea de a fi în corpul unui copil. Al 18-lea caz pe care îl redau în acest volum se referă la experien a întâlnirii cu moartea pe care a trăit-o un pastor evanghelist al anilor 1920. astfel încât să se poată întoarce în caz de nevoie. Acest eveniment ilustrează cum utilizarea în mod aproape brutal a umorului poate fi folosită în mod sugestiv în lumea spiritelor pentru defectele noastre de pe Pământ. Crede i că mintea umană nu va recunoaşte pierderea celuilalt ego şi noua prezen ă? Rezultatul ar fi nebunia. Ele nu sunt încorsetate din punct de vedere material. Atunci când energia unui suflet părăseşte un trup uman. în primul rând.şi ce profesor ar permite aşa ceva? Întreaga teorie a transferului e ca un suicid. nu vindecarea. întrucât ar însemna o abrogare a contractului pe care sufletul îl are cu via a.va rămâne cu noi până la sfârşit. şi i-aş spune că termin eu examenul. aceste entită i demonice nici nu există. Aceasta se întâmplă mai frecvent cu sufletele aflate în corpurile sugarilor. nici în cazul în care ar exista. Voi începe acest caz cu o scenă care se desfăşoară exact după ce subiectul meu ajunge la poarta de intrare (în lumea de dincolo). Din câte am aflat despre caracteristicile corpului. mintea unui suflet a cărui energie călătoreşte nu rămâne niciodată liberă. Evident. Le spun oamenilor să nu îşi facă griji în privin a pierderii sufletului . introspec ie. acesta nu oferă oportunitatea unei entită i demonice de a se instala într-o minte care a rămas liberă. la începători. Pe lângă faptul că. De exemplu. Acesta este unul dintre cele mai vulnerabile puncte ale posesiunii prin permisie. mi-aş părăsi clasa pentru a parcurge coridorul şi a intra într-o altă clasă. chiar dacă s-au plictisit de acestea. Toate elementele esen iale care ne spun cine suntem cu adevărat provin din imixtiunea ini ială a sufletului într-un anumit corp. se scurg ani întregi până când un spirit reuşeşte să îşi coordoneze vibra iile energetice cu cele ale creierului gazdă. într-o oră de trigonometrie. Sufletele îşi asumă pe deplin responsabilitatea. Lungimile lor de undă sunt asemenea unor lumini de far teleghidate care focalizează partenerii lor umani. neabandonându-l până la moarte. la o oră de algebră. Apoi adăuga i componente precum conştiin a şi creativitatea. deşi se presupune că aceasta îl combate prin faptul că sufletului care ar vrea să plece i se dă permisiunea de a scăpa de responsabilitate şi de a-şi face via a mai uşoară. Dacă aş fi în ultima clasă de liceu. A acorda unui suflet permisiunea de a veni şi de a prelua planul karmic al vie ii ar anula în primul rând scopul sosirii pe Pământ! Este un ra ionament înşelător acela conform căruia sufletele transferate ar vrea să-şi completeze ciclul lor karmic într-un corp selectat într-un mod original şi desemnat altcuiva. Lua i în calcul cei trei „I” care provin din chiar natura sufletului: imagina ie. În timp ce revizuiam via a clientului meu.astfel de fapte. Sufletele sunt foarte respectuoase cu moştenirile trupeşti. O entitate răuvoitoare. chiar dacă aceasta înseamnă asumarea unor corpuri care nu sunt func ionale. care purta cu el aceste amintiri. datorită faptului că există motive întemeiate pentru posesia unui anumit corp. aşa încât el să poată pleca mai devreme? Ar fi o situa ie din care ambii elevi ar avea de pierdut . unde un elev s-ar lupta cu examenul. Aceasta este o altă supersti ie. mi s-a spus: „Credincioşii mei tremurau din tot sufletul la predicile înfocate în care le spuneam despre iadul care îi aşteaptă pe to i păcătoşii”. 49/226 . locuitorii lumii spiritelor sunt conştien i de interesul nostru fa ă de spectrele întunecate şi păcătoase care reprezintă un pericol pentru suflet.

după care.: (dezgustat) CE ALTCEVA MAI E DE VĂZUT? CHIAR NU PO I ÎN ELEGE? SUNT ÎN FATA DIAVOLULUI.: (şoptind la început. deşi lucrurile nu sunt prea clare. S. trebuia să-mi fi dat seama. S.: (defensiv) Ei bine. N: Spune-mi. Dr. Dr. N: Şi ce părere ai acum despre metodele sale? 50/226 Cazul 18 .. pus pe trăznăi. Dr.. I-a pus pe to i cei din grupul nostru să poarte măşti.: Înalt. O... N: Rămâi cu mine.. de ce a folosit Scanlon o mască de diavol pentru a te speria chiar după această via ă? Vorbeşte cu el acum.. încărun it.. Uită-te mai jos de cap şi zi-mi ce vezi. pluteşti într-o lumină strălucitoare şi cineva se îndreaptă spre tine? S.Dr..: (o pauză mai lungă. ştiam eu! Mi-am petrecut întreaga via ă predicând despre diavol.. Încă nu m-am obişnuit cu lucrurile de aici. S.. n-am ce zice. Dr. N: (apucând subiectul de umeri) Acum încearcă să te relaxezi şi să respiri adânc. N: Ce altceva mai vezi? S. Scanlon m-a atacat pu in cu propria-mi armă. doar un corp volatil. S.: Da. exclamând tare. Dr.. Crudă...: (după o perioadă de tăcere) Asta mă aştepta.. îngrozit) O.. întrucât vom trece prin asta amândoi (apoi convingător). DA . Dr. N: (acum mă pot relaxa) Cine este Scanlon? S.. dar ştie că nu îmi plac aşa de mult.: Ghidul meu. sunt în iad. e SCANLON. în timp ce subiectul meu ia legătura mental cu Scanlon. după care. S. DE CE EU DINTRE TO I OAMENII. cu un oftat mare. S..: (întrerupe pe un ton strident) O. ca de obicei (râde ostentativ. după care cu voce tare) O. Dr. s-a terminat totul pentru mine. ŞTIAM EU. N: Care este aspectul real al lui Scanlon? S. N: (uimit de acest strigăt) Ce se întâmplă? S. speriind oamenii cumsecade. N: E în regulă. Aceasta este o idee despre ce înseamnă o glumă.: (nefiind atent la mine..ATUNCI DE CE VĂD DIAVOLUL CHIAR ÎN FA A MEA? Dr. fiin ă.. e vorba de o interpretare greşită aici şi vom încerca să o lămurim în curând.. N: (rapid) Mă refeream la restul corpului. spunându-le că aveau să ajungă în iad dacă nu mă ascultau. Nu i se pare neobişnuit ca diavolul să apară fără corp? Avansează rapid în timp şi spune-mi ce face acest personaj. dar încă nu e complet refăcut). N: (fa a subiectului meu este acoperită de transpira ie şi folosesc un şerve el pentru a-l şterge în timp ce continuu să îl liniştesc) Încearcă să te calmezi.verzuie.. O. subiectul începe să se rostogolească pe-o parte şi pe alta suspinând) Oooh. Lasă figura să plutească spre tine în timp ce şi tu pluteşti înspre ea.. Îşi dă masca jos de pe fa ă şi îmi zâmbeşte răutăcios. cu trăsături acviline. N: Scanlon şi-a făcut un obicei din asta? De ce să te sperie tocmai când ajungi în lumea spiritelor şi eşti pu in dezorientat? S. N: (intervin mai convingător) Spune-mi exact ceea ce vezi. AM AJUNS ÎN IAD. ca de fantomă. nenorocitul. Trebuia să îmi fi dat scama. Dr.. este un profesor grozav. Notă: Păstrez tăcerea pentru câteva momente. sunt pu in dezorientat. Dr..: (corpul subiectului meu tremură violent. NU! Dr. demonică. M-a prins nepregătit de data asta. Dr. N: Spui că. DUMNEZEULE MARE! ESTE DIAVOLUL. IUBITE IISUSE.: (tremurând violent) Nimic.. S.: (corpul subiectului începe să tremure fără control) O. E felul lui. coarne. Nu eşti în iad.. CARE AM VORBIT ATÂT DE MULT ÎN NUMELE TĂU? Dr. se lasă înapoi în fotoliu) Oh. fa a precum un lemn ars. fa a roşie . cu ochi sălbatici.. DUMNEZEULE. EU..

din cauza obsesiei mele legate de prezen a răului şi asta mi-a întunecat mintea.. nevăzând bunătatea esen ială din oameni. N: Şi ai idee de ce ra iunea sufletului tău a ales să intre în corpul unui pastor care intimida în mod constant oamenii? S. Eram prea pătimaş ca pastor.: (cu o voce plictisită) Nu am avut parte de constrângeri. pentru a observa cum Scanlon îşi înva ă discipolii cu ajutorul măştilor.. N: Scanlon este acela care a ini iat această metodă de învă are pentru lec iile grupului? S.. a prejudecă ilor. Chiar credeai în ceea ce le predicai enoriaşilor despre acele for e demonice omniprezente sau erai motivat de altceva? S... aş putea fi. Am ales corpul unui preot şi el m-a ajutat în a face această alegere. Scanlon vrea să îmi arate ce înseamnă să sperii oamenii în loc să comunici cu ei. Nenorocirea constă în modalitatea prin care mi-am inut predicile şi puterea rezultată din aceasta pe care o aveam asupra celorlal i.: Da. Cu to ii ştiu că iau lucrurile mult prea în serios. precum şi acelea care sunt de nedorit.. Credeam când spuneam că răul se află pretutindeni. N: Eşti sigur că nu era o formă de evlavie falsă. sunt mijloace de conştientizare a gândirii corecte şi a celei greşite. Acesta este felul de a fi al profesorului meu.: Diane. un simbol pe care cineva îl are la îndemână pentru a crea un efect.. Şi-a îndepărtat masca de înger şi râde. De ce deranjul de a mai purta măşti? S. Am ales un corp cu o minte ageră şi m-am lăsat purtat. Dr..: O. Îi plac farsele. nu fiu luat destul de în serios. (apoi recunoscând prezen a) EI BINE.. Dr. Dr. Dr. aşa că le face plăcere să mă tachineze.. N: Crezi că parte a ceea ce ai devenit are drept cauză alegerea corpului pentru această via ă? S. eu. mi-era teamă să. Dr... Dr. M-am rătăcit. Sufletele pot lua orice formă şi pot avea orice trăsături. că. de un alb strălucitor. un înger. Dr.. şi asta face o reală impresie..: (ezită şi devine precaut) Este.: (abătut) Şi-a spus punctul de vedere.. în fiecare persoană..: (intens) Nu. la naiba. GATA.: (râde) Da. Am făcut via a grea câtorva din „turma” mea. Diane compensează marea glumă a lui Scanlon prin înfă işarea sub aspectul unui înger.. pentru că m-am sim it bine să am situa ia sub control. Recunosc acest eşec. N: Cine este prima persoana care se îndreaptă spre tine? S. Dr. A vrut să simt frica pe care le-am insuflat-o celorlal i.. ca şi restului grupului. N: Sunt pu in nelămurit. nepotrivit. draga mea prietenă.. Nu îmi plac atât de mult măştile. Nu am fost ipocrit. nu. am lăsat lucrurile aşa.. Dr... N: Cine este îngerul? S.. în timp ce ceilal i râd de ceea ce mi s-a întâmplat.: Plină de iubire şi de umor.: Masca este asemănătoare unei figuri de stil. dealtfel. nu era un drum greşit. N: Ce fel de persoană este Diane? S.: Nu. se identifică acele aspecte ale personalită ii noastre care sunt pozitive. DESTUL! Dr. N: În timpul lec iilor voastre se folosesc măşti ca material didactic pentru atitudinea bună şi cea greşită? S. Notă: Acum îmi direc ionez subiectul către alte grupuri. Dr. N: Vreau să î i pun o întrebare directă. însă rătăcindu-mă i-am rătăcit şi pe al ii. Credin a mea nu era un lucru rău.: (după o pauză mai lungă) Da. N: Crezi că Scanlon înjoseşte concep iile pe care le-ai predicat folosind o mască de diavol? S. Eram întotdeauna suspicios.. aripi.. că pretindeai că sim i şi că eşti ceea ce nu crai? S. 51/226 . M-AM SĂTURAT. Da.S. Dr. N: i-era frică de pierderea controlului? S. putând juca anumite roluri unii cu ceilal i..: Nu! Credeam. îmbră işându-mă.

În acest caz. însă nu îmi spune ce este sufletul. Egiptenii antici spuneau că pentru a începe să în elegem sufletul trebuie să ne ascultăm inima. După ani de studiu asupra modului în care sufletul interac ionează într-o varietate de min i omeneşti de-a lungul multor încarnări. ca este sus inută de acel gând ca o entitate nemuritoare. Când sufletul şi ghidul se întâlnesc.Acesta este un caz straniu şi trebuie să admit că Scanlon mă păcălise pentru un moment când am crezut că subiectul meu mă va conduce în locuri în care nimeni nu mă mai purtase. Învăluirea. Pentru a în elege pe deplin energia spirituală. Folosirea măştilor de către Scanlon ca gest simbolic pentru a reprezenta sistemul de credin e este cu adevărat unic în toată experien a mea. pentru că aceasta ar însemna să limităm ceva care pare să nu aibă limite. Spiritele sunt expresia frumuse ii. Ca o amprentă. ar trebui să cunoaştem toate aspectele crea iei şi conştiin a sursei sale. Măştile au o tradi ie îndelungată în cultura noastră. consider că tehnicile pe care aceştia le folosesc la contactul ini ial se împart în două categorii: 1. Aceasta este o perfec iune pe care nu o pot cunoaşte. am ajuns să ştiu că tinde spre perfec iune. Pot discerne proprietă ile de dezvoltare ale sufletului după tonurile de culoare. Energia spiritului nu pare a fi uniformă. şi totuşi. o compozi ie şi o distribu ie vibra ională unică. în ciuda tuturor eforturilor mele de a explora misterele vie ii de după moarte. Îmi rămâne deci să analizez ac iunile acestei energii profunde. fiecare suflet are o identitate. Nici acest fapt. sufletele care se întorc sunt învăluite complet într-o masă circulară de energie puternică a ghidului lor. şi ceea ce face după aceea în lumea spiritelor. dar fără limitele particulelor de materie. 4 RESTABILIREA ENERGIEI SPIRITUALE Energia sufletului Nu putem defini sufletul ca pe ceva fizic. Eu văd sufletul ca pe o energie luminoasă inteligentă. Aceasta este metoda cea mai obişnuită. Când trecem dincolo şi suntem întâmpina i de ghizii noştri. cât şi psihice. Dacă existen a spiritului începe şi este modelată de gândirea pură. Tratamentul pe care l-a primit acest subiect la poarta de trecere nu este normal. Caracterul individual al sufletului îi permite să influen eze mediul său fizic. Cred că aveau dreptate. Această energie pare să func ioneze ca nişte valuri care vibrează. asemănătoare cu for a electromagnetică. atât în mediile fizice. Mai mult. dând armonie şi echilibru vie ii. Masca de diavol îşi găseşte rădăcinile în şedin ele tribale de exorcism ale unui spirit răuvoitor. Cazul 18 este unul în care practicile spirituale mitice au fost preluate de pe Pământ de către coordonatorul unui grup de spirite pentru a servi ca semnal de alarmă pentru studen ii săi. a imagina iei şi a creativită ii. nimic nu defineşte ceea ce este sufletul ca entitate. unde personificarea for ei divine sau demonice s-a folosit pentru a lua în derâdere spiritele de temut şi pentru a le onora pe cele care sunt venerate. În capitolele următoare vom vedea cum poate teatrul să joace un rol important în activitatea grupului de suflete. Tratamentul standard la intrarea în lumea spiritelor 52/226 . nu am întâlnit niciodată un ghid al cărui comportament să prezinte mai multă extravagan ă şi provocare. pe care subiec ii mei o descriu ca fiind extaz pur. sufletul simte ca şi cum ambii ar fi închişi într-un balon. cum reac ionează cu oamenii şi cu evenimentele şi ce încearcă să facă.

În esen ă.2. murind într-un bombardament de artilerie în timpul unei confruntări din Primul Război Mondial. Energia pozitivă curge în fiecare parte a fiin ei sufletului. cât şi pe cel de învăluire a unei persoane încarnate de către cineva care încă nu este ghid. din orice direc ie pe care o alege ghidul. Alice. Charles. ca o mângâiere urmată de o adâncă pătrundere de energie. pierzându-şi piciorul. El mi-a povestit ce s-a întâmplat la intrarea în lumea spiritelor în urma acestei experien e: Când am ajuns la poartă. nu au nevoie de ajutorul unei astfel de energii iubitoare. să refacă şi să netezească marginile aspre şi discontinuită ile. În ambele situa ii are loc o infuzie de energie revigorantă în timp ce noi suntem proiecta i în fa ă. în ultima sa via ă. pe care sufletele îl duc în lumea spiritelor. învă multe atât de la studen i. Este un exerci iu de vindecare deopotrivă fizic şi mental. Aceasta este faza introductivă a călătoriei spre destina ia noastră spirituală finală. În timpul momentelor de extaz de după contactul ini ial. Subiectul acestei întâmplări tocmai încheiase o via ă grea. Vindecarea începe dintr-un punct anume al formei eterice. Acest efect al transferului de energie a fost descris ca fiind asemănător cu filtrarea cafelei. a fost unul destul de neobişnuit pentru mine. deşi am putea să o creăm mai târziu în conturul unei energii colorate şi luminiscente. În cazul 8 sufletul unei femei a folosit cu so ul său. transmise. atât în lumea spiritelor. Această procedură de contact ini ial este pu in diferită. ci doar spun că se aseamănă cu un flux de electricitate care întinereşte. Efectul de focalizare. Tratamentul de urgen ă la intrarea în lumea spiritelor Când sufletele ajung la poarta spre lumea spiritelor cu energia deteriorată. care are loc înainte ca sufletul să treacă mai departe în lumea spiritelor. Unul dintre clien ii mei a murit într-un accident de automobil. energia este focalizată asupra anumitor puncte la extremită ile formei eterice a sufletului. emană dintr-o sursă de bunătate. Subiec ii mei nu sunt în stare să explice frumuse ea şi subtilitatea acestei asimilări. ghidul nostru poate aplica cu pricepere şi ceea ce numesc pătrunderea de energie. A modelat-o ca pe argilă ca să umple. asemănătoare cu pielea unei reptile. Pe când ghidul se apropie. în care un ghid student nu a reuşit să vindece cum trebuie energia afectată. Aceasta nu este o situa ie permanentă. demonstrează atât efectul de focalizare. de la cel care o trimite. cât şi de la profesorii din lumea spiritelor. la intrarea în lumea spiritelor. reprezintă o amprentă a unei forme umane. Alegerea procedurilor depinde de preferin a ghidului şi de starea energiei noastre spirituale din acel moment. Putem fi lua i de mână sau inu i de umeri dintr-o parte. prin urmare. de ce nu ar putea fi aşa şi invers? Există spirite care se eliberează complet de forma corpului în momentul mor ii. 53/226 . Alte cazuri din ultimul capitol indică faptul că acesta este un mod de a ne începe practica de folosire a energiei tămăduitoare înainte de a dobândi statutul de ghid. unii dintre ghizii noştri vor proceda la o vindecare de urgen ă. Ştim că amprenta unui corp vătămat dintr-o via ă anterioară poate influen a forma fizică actuală a unor oameni dacă nu a fost înlăturată cum trebuie. multe suflete cu cicatrici fizice şi emo ionale din via ă ajung înapoi acasă cu amprenta acestei energii afectate. ghidul a văzut găurile din aura mea energetică şi a început imediat procesul de refacere a energiei pierdute. Vindecarea suferin ei fizice şi emo ionale. pentru a mă reîntregi. de asemenea. Următorul meu caz. Totuşi. în special dacă sunt nevătămate. un proces de filtrare a energiei care implică mirosul. cât şi în afara ei. a cărui esen ă şi în elepciune sunt. În ceea ce priveşte suferin a şi vindecarea sufletului. de care nu ne-am eliberat încă. Cele mai avansate spirite. Un rezumat al tehnicilor folosite de subiectul din cazul 1 asupra so iei lui. Corpul eteric este un contur al vechiului nostru corp fizic.

nu mai are nici un contur. Dr. Dr. sunt întâmpinate la trecerea în lumea spiritelor de suflete binevoitoare.: O siluetă într-o haină lungă.. N: N-am mai auzit ca un ghid să dea înapoi din fa a responsabilită ii de a reface energia perturbată. S. sfărâmată.: Încearcă.: (râzând) Cred că da .. Cazul 19 Zone de refacere pentru sufletele mai pu in vătămate. tare) Kate nu vrea să se apropie de energia mea negativă din război. albă.. venind spre mine. Îmi place mult de ca. Este o profesoară nouă.: Încep să-i ascult sugestiile şi să încerc să mă ajut singur. Dr. Dr.: O văd pe Kate. N: Am auzit de un loc unde energia curge asupra sufletelor vătămate. dezechilibrul e prea mare.simt acest lucru . Îl văd acum.şi mai e şi faptul că am fost omorât. începem să vorbim şi ea mă conduce. Dr. În curând va şti să lucreze cu o astfel de energie tulburată. Se teme de contaminare? S. Dr. Kate radiază pace . Notă: Acest caz şi multe altele m-au învă at că sufletele îşi părăsesc adesea corpurile cu câteva secunde înaintea unei mor i violente.Dr. hai.. e prea mult spus. Nu mă descurc prea bine. N: Bine. N: Apoi ce i se întâmplă? S. Stă în spatele profesoarei şi o ajută.: Are o fa ă tânără.. care s-au întors de curând. N: Descrie-i înfă işarea şi spune ce î i comunică în timp ce se apropie. Nu e prea bucuroasă. N: Din cauză că nu ai ieşit din corp suficient de repede în momentul mor ii? S. Acolo eşti tu? S. şi Kate nu poate să. Trebuie să în elegi.: Energia mea nu e într-o stare bună.energia e de la ghidul meu. N: Descrie-mi cum arată energia ta acum. E înzestrată cu multe. văd asta. dar nu şi cu mecanica.: (râde din nou. Dr.: (râzând încă) Aşa ceva.: Bella dispare şi Kate se apropie de mine. un flux puternic de energie se abate asupra mea ca apa dintr-o tulumbă şi mă ajută să încep să-mi recapăt forma şi să elimin ceva din energia negativă din bătălie.. Dr. îşi pune bra ele în jurul meu. Zed? S. De obicei. N: De ce nu te ajută să faci asta. în afară de cele mai avansate.. care fac contact cu energia lor pozitivă şi le înso esc pe cele care au nevoie de 54/226 . deocamdată. Apoi. Kate este destul de nouă în ceea ce priveşte acest gen de sarcină. Dr..pu in. trebuie să te vindeci!”.. care a intrat în grupul nostru de curând. Dr. N: De ce nu? S. mă desprind de corp atunci când văd moartea venind. Îmi spune: „Zed.i dea o mână de ajutor la refacerea energiei? S. Dr.: Cu siguran ă! Am fost luat prin surprindere. N: Cine este această siluetă? S. Se pricepe cu adevărat la acest lucru. N: După moartea ta în noroiul şi ploaia câmpului de luptă. S.dar totodată şi îngrijorare şi (râde) nu vrea să se apropie de mine.. ce vezi când ajungi în acea lumină puternică? S. Dr. N: Şi ce faci? S.neregulată. o frunte lată.: (se încruntă) Ei. Bella. N: (provocator în mod deliberat) Ai încredere în Kate după ce te-a tratat ca pe un lepros? S.: E dată peste cap. Toate sufletele. aproape toate sufletele se vor mai opri o dată pentru a fi vindecate înainte de a se alătura grupurilor lor.cred că e prea mult pentru ca în momentul de fa ă. Indiferent de tratamentul energetic pe care sufletul îl primeşte la intrarea în lumea spiritelor.

dar eu nu am nevoie de nimic. Un bărbat mi-a spus: „Cei mai mul i oameni cu care lucrez trebuie să se oprească şi să se odihnească. cu sălcii şi cu un lac pe care sunt ra e. Împrejurimile zonelor de refacere sunt loca ii pământene. în timp . Makil este o gazdă bună şi 55/226 Întorcându-se în lumea spiritelor. Makil zâmbeşte şi îmi oferă o gustare. mi-am dat scama că acestea reprezintă o modalitate de îmbunătă ire a gândurilor printr-o echilibrare a energiei. aşa că am un sentiment de căldură şi de veselie. ce reprezintă cristalul? Am auzit despre existen a acestor cristale nu numai în camerele de orientare. ce al ii spun că se află într-o învăluire cristalină. fapt care aduce claritate în gândurile mele. Iată o afirma ie tipică despre refacerea într-un mediu de cristal: Locul meu de refacere are o compozi ie cristalină şi mă ajută să-mi leg gândurile. În primele încarnări. cugetând. Exemplul următor include cadrul unei grădini. Încep să simt că îi asimilez energia puternică. Este chiar şi un un foc plăcut lângă mine. se întorc direct la activită ile obişnuite. în func ie de via a pe care ai trăit-o. Numai sufletele foarte dezvoltate. frig şi de triste e . care au luat naştere din amintirile noastre şi din ceea ce ghizii spirituali cred că favorizează vindecarea. Am scris despre aceste proceduri de orientare în Călătoria Sufletelor. ultima via ă a acestei persoane a fost una de acceptare vecină cu pasivitatea. Ca o unealtă şamanică. După ce a murit într-un lagăr de concentrare german în 1944. pentru că am trecut de la o extremă la alta. Pere ii de cristal au pietre multicolore care reflectă prisme de lumină. Ghidul meu. Scena din grădină este plină de frumuse e şi de seninătate. de obicei ca bărbat. acest suflet fusese prins în corpuri gazdă care deveniseră îngâmfate. Cele mai multe zone de refacere pentru sufletul care revine implică un fel de orientare înapoi către lumea spiritelor.ajutor în locuri liniştite unde să se poată reface. Cele mai avansate suflete par să treacă peste greută ile din urma unei vie i mai repede decât altele. Mă grăbesc prea mult să mă întorc şi să-mi continui programul”. când acest suflet a ajuns în zona de refacere exista un sentiment de eşec. o femeie a avut de spus următoarele: Există diferen e subtile în ceea ce priveşte peisajul fizic. cristalul ajută la potrivirea tiparului nostru vibra ional la o for ă energetică universală în timp ce se elimină energia negativă. cu energia încă în stare bună după încarnările lor. Motivul principal pentru care se află într-un loc de refacere spirituală este ca prin vindecare să perceapă în elepciunea unei conştiin e extinse. E atâta linişte aici. aura corpului meu fizic se îndepărtează de mine din ce în ce mai mult. de obicei. Sfaturi mult mai profunde vor fi date mai târziu de către ghizi în timpul conferin elor de grup şi în Consiliul Bătrânilor. Bem nectar şi mâncăm fructe împreună privind ra ele. Makil. dar. Mediile de orientare nu sunt aceleaşi după fiecare din vie ile noastre. după ce s-a sfârşit o via ă. arogante şi chiar crude. în func ie de condi ia sufletului şi include. În timp ce facem toate acestea. Deasupra atârnă vi ăde-vie şi flori. oare. mă conduce spre o bancă de marmură. rotundă. subiec ii mei se descriu deseori fiind într-o grădină. apar în min ile unor oameni care petrec un timp singuri. Am avut un client care a lucrat asupra propriei umilin e de-a lungul a multor vie i. Deoarece m-am întors dintr-o via ă plină de orori. o trecere în revistă a vie ii care tocmai s-a terminat. De vreme ce această via ă fusese atât de neobişnuită pentru clientul meu.totul mi se pare luminos şi îmi alină suferin a. e ca şi cum aş lua o gură de oxigen după ce am fost la un pas de înec. Mă simt atât de deprimat din cauza vie ii mele irosite. Unghiurile geometrice ale acestor cristale trimit raze de lumină în zig-zag. Peşterile de cristal. spre exemplu. şi această scenă atenuează sentimentele de descurajare pe care le am din ultima mea via ă. După ce am discutat cu o scrie de clien i care au ieşit din transă şi cu al ii care au cunoştin e despre cristale. Mi s-au povestit atunci următoarele: Mă aflu într-o grădină frumoasă. Aceasta poate fi intensă sau moderată. Ca o întoarcere la 180 de grade.

Am propria teorie referitoare la nebunie. nu din suflet. Simt linişte şi iubire şi îmi pare rău când se termină. Din astfel de cazuri am învă at că ghizii noştri folosesc amintirea sim urilor pe care le-am avut în corpurile noastre fizice ca să ne ajute la refacere. Makil mă încurajează spunându-mi că am avut de învă at din această via ă. sau cu nereguli afective majore. în timp ee altele sunt complet subjugate de un singur corp. Deseori sunt chiar mai dur cu mine decât el. şi anume faptul că nu mi-a fost teamă să mă schimb. primesc un duş de lumină aurie pentru a mă întări şi un altul de lumină albastră pentru conştien ă. Sufletul intră în făt şi începe să fuzioneze cu mintea umană înainte de a se naşte copilul. răsunând ca nişte contacte de frecventă. în vreme ce o fiin ă mai avansată ar supravie ui aceleiaşi situa ii rămânând relativ intactă. încât trebuie tratate într-un mod special. în via ă. În final. Regenerarea sufletelor grav afectate Există anumite suflete dislocate care au devenit atât de contaminate de corpurile gazdă. ele devin destructive pentru al ii şi pentru ele însele. pe care le percepe creierul. sunt străbătut de o rază vindecătoare de lumină verde. Dacă acesta se maturizează cu sindromuri mentale organice. în cazul de mai sus. dar pu ine suflete sunt capabile să regleze un creier care nu func ionează bine.sau am finalizat doar par ial. Sufletele prezintă asemenea cicatrici atunci când părăsesc un corp care s-a deteriorat în acest fel. În ambele cazuri aceste suflete sunt duse în locuri de izolare unde energia lor are parte de un tratament mai radical decât sufletele obişnuite care se întorc. eşti gata?” Când îmi dau asentimentul. în primul rând. Descrie un cerc în jurul meu ca şi cum ar fi pe o scenă. După aceea. folosirea . care o va face pe următoarea mai bună. locul de reechilibrare. fiindcă energia mea face bule datorită vibra iilor de sunet. psihoze.şi să îndrepte.a amintirii gustului. dispozi iile şi atitudinile noastre sunt mediate de către substan ele corpului.să vadă ce a fost pierdut sau vătămat . La început.de către Makil . Este minunat. sentimentele. mă îndrept spre o încăpere alăturată. rezultatul este comportamentul anormal. Această lumină este menită să ridice nivelul energiei care lipseşte . Când acest suflet nu mai poate controla comportamentul 56/226 . intensă. Cred că acest lucru este mai eficient. care sunt eliberate prin semnalele de amenin are şi de pericol. Am ascultat şi scene descriptive care implică atingerea şi mirosul. Apoi luminile vin pe rând. Sufletul are o mare capacitate de a controla reac iile noastre biologice şi emo ionale fa ă de via ă. sufletele care au fost asociate cu răul făcut altora în mod inten ionat. văd multe pete de lumină deasupra capului. Sufletul care se luptă în corp nu se asimilează complet.ştie că am nevoie de hrană pentru că mă judec în mod atât de critic. Aud că mi se strigă numele: „Banyon. Vorbim despre corectarea greşelilor mele din trecut şi despre ceea ce am vrut să fac şi n-am reuşit . Deja mă simt mai bine. Contaminarea sufletului poate avea nenumărate forme şi să fie mai mult sau mai pu in gravă în timpul unei încarnări. Îmi explică ce este important. Întrebarea este. subiec ii descriu tratamente suplimentare cu senza ii de sunet şi lumini multicolore: După duşul cură itor. Acest spectru de comportament include. Sunt suflete care au devenit din ce în ce mai contaminate într-o serie de vie i. cum ar fi. Energia sufletului obişnuit va fi umbrită atunci când acesta a trăit într-un corp gazdă obsedat de frică şi de furie. Un corp gazdă dificil are posibilitatea de a face ca un suflet mai pu in experimentat să se întoarcă în lumea spiritelor cu energia vătămată. După ce au primit râuri de „energie lichidă” de un alb strălucitor. până când energia mea este gata să facă bule precum baloanele de săpun. Mecanismele de luptă sau de avânt provin din creierul nostru primitiv. sunetele vibrează în mine. În timp ce plutesc spre centrul acestui loc. Sunt multe feluri de a realiza acest lucru. îmi este redată de către una dintre lumini culoarea mea alb . Toată atmosfera din grădină este atât de relaxantă. cât de mult? Gândurile.rozalie.

Se ştie că este imposibil ca sufletul să nu re ină ceva dintr-o via ă în care a făcut rău. Dat fiind că s-au adunat atâtea suflete cu energie negativă. Nu putem intra aici. acest loc este întunecat pentru noi. Ştim că acesta este un aspect al for elor unite ale vindecătorilor care lucrează aici. cei de afară. În final. Aceasta este o supersimplificare. pentru că energia pozitivă se diferen iază prin această bunătate redată de lumina strălucitoare.în timp ce o privesc de pe o plajă luminoasă. După ce am ascultat o scrie de explica ii despre tipurile de tratament ale energiei. Unul dintre semnalele de alarmă pentru sufletele care îşi pierd capacitatea de a dirija fiin ele umane care se abat de la normal este atunci când aceste suflete au traversat o serie de vie i în corpuri care au demonstrat o lipsă de intimitate şi au exprimat tendin e violente.aberant al corpului său. Subiec ii care sunt familiariza i cu sufletele vătămate îmi explică faptul că unele dintre cele mai cumplite amintiri ale faptelor lor rele nu dispar complet. Este un loc de vindecare. încât sufletele ar putea refuza să se reîncarneze ca să îndrepte răul făcut. sufletul nu re ine în totalitate detaliile referitoare la răul făcut altora în timp ce se afla în fostele sale corpuri gazdă. am ajuns la concluzia următoare: cel mai radical mod de purificare a energiei este acela de remodelare a energiei. Desigur. Am în eles că există suflete ale căror acte în corpurile lor gazdă au fost atât de mârşave. întrun fel sau altul. 57/226 . Trebuie să facă asta pentru a-şi recăpăta energia pozitivă. Cazul 20 va arunca o privire în domeniul mecanismelor de îndreptare a energiei. Cunoaştem. După tratament. Deoarece avem liber arbitru. de asemenea. Ce se întâmplă cu aceste suflete tulburate când se întorc în lumea spiritelor? Voi începe citând un client care mi-a oferit o descriere (din afară) a locului unde sunt duse sufletele grav afectate. În acest caz. reînvierea sufletului în lumea spiritelor se face cu milă. vezi că nu este chiar negru. Şi. încât nu li se permite să se întoarcă pe Pământ. ele trebuie să îndrepte răul făcut altora. în orice caz. Arta reconstituirii energiei este stăpânită de maeştrii care nu se reîncarnează şi care nici nu se află în biroul meu ca să răspundă la aceste întrebări. dar de la distan ă pare o mare neagră . Această cunoaştere este relevantă pentru deciziile viitoare. Eu lucrez cu ucenicii. iar cea mai pu in drastică metodă este îndreptarea formei energetice. amnezia anumitor greşeli din vie ile anterioare nu ne lasă să fim atât de inhiba i. nici n-am vrea să mergem acolo. sentimentul de vină legat de amintirea unor astfel de vie i ar fi atât de puternic. odată ajunse în noul corp. ghizii noştri sunt indulgen i. formându-se o personalitate disociată. Când priveşti întunericul acesta cu aten ie. a atins pragul maleficului. deoarece sunt multe lucruri pe care nu le ştiu despre aceste tehnici ezoterice. Lumina care înconjoară această zonă este mai puternică prin contrast. ci un amestec de verde închis. iar cazul 21 se va referi la remodelarea acesteia. depăşind nivelul săvârşirii răului. Sufletele sunt fortificate prin procesul de regenerare în speran a că vor putea ine sub control viitoarele corpuri cu poten ial malefic. înainte de a ocupa un corp care. Aceste suflete ar putea să nu mai aibă destulă încredere în ele pentru a ieşi din prăpastia disperării. emo ionali şi de mediu care contribuie atunci când o persoană devine un pericol pentru ea însăşi şi pentru ceilal i. încât să nu progresăm. deoarece face parte din aceasta. Dacă nu ar fi aşa. că sufletele care sunt aduse aici nu sunt absolvite. Problema sufletelor care înva ă mai greu este că s-ar putea să fi avut o scrie de lupte în vie ile anterioare. Sunt mul i factori psihici. Există diferen e în procesul de regenerare a sufletelor afectate moderat şi a celor prejudiciate grav. cele două încep să se separe. Totuşi. Aceasta are un efect de domino la un suflet care cere unui astfel de corp să depăşească violen a. Un suflet nu este absolvit de responsabilită i pentru o minte umană tulburată pe care nu este capabil să o regleze. unde sufletele asociate cu ororile trec printr-un proces de schimbare. Eul combinat a fost afectat. Unii dintre subiec ii mei numesc această zonă Oraşul Umbrelor: Aici se elimină energia negativă.

. Lucrăm ca să îndreptam. Există multe lucruri pe care nu le ştiu. Dr. N: E vorba de locul destinat acelor suflete a căror energie a fost dislocată? S. Atunci merg la locul de ancorare. Sunt solicitat să merg în locurile de regenerare numai pentru a lucra cu energia moderat dislocală. Dr. toate aceste spa ii asemănătoare stupilor se află în acelaşi loc şi servesc aceloraşi scopuri . Înainte de a te întreba despre nivelul muncii tale.: E adevărat. Acelea care nu se vor întoarce la grupurile lor imediat. Dr. explică-mi de ce foloseşti termenul de „loc de ancorare” şi cum anume arată acesta? S. N: Po i estima acest lucru la poarta de intrare în lumea spiritelor? S. Cazul 20 58/226 . dar am un mare respect pentru ceea ce ştii. care se ocupă cu repolarizarea energiei dezechilibrate a pacien ilor. când anume intervii tu.: (mândru) Gra ie marii mele experien e. cât şi pentru crea ie? S. Dr. Nu î i pot spune nimic despre locurile acestora. Această sferă arată ca un stup acoperit de faguri.. să reorganizăm. N: Bine. Po i să începi prin a-mi spune cum se numeşte grupul vostru de studiu şi ce face i? S. N: Şi astfel. mi-ai vorbit despre grupul vostru de vindecători din lumea spiritelor şi despre faptul că voi cinci vă pregăti i în probleme specifice legate de energie. Lucrez într-un loc al sufletelor deteriorate. Multe sunt suflete care au fost oprimate în mod repetat în vie ile anterioare. N: Bine. N: Te rog. N: Spune-mi atunci.. Selim.: (dă din cap în sens negativ) Nu neapărat. Nu am atins încă acest nivel. Dr. Dr. Ele vor sta în locul de ancorare. Aş vrea să ştiu mai multe despre munca voastră.: Ne pregătim să fim regeneratori. care îi vor chema pe maeştrii care mă înva ă şi pe mine. acumulate în atâtea vie i în care am lucrat cu oameni răni i.. De ce crezi că i-a fost repartizat acest fel de muncă? S. N: Selim. cele aflate într-o stare proastă. Decizia e luată de ghizii lor.atât pentru regenerare. Dr. nu pot. dacă un suflet grav rănit este întors la locul de ancorare. Fiecare suflet are propriul loc în care să locuiască pe durata vindecării. eşti unul dintre sufletele care pot fi chemate să dea o mână de ajutor? S. Eu lucrez cu aceste suflete mai mult decât cu acelea care au avut distrugeri semnificative de energie. într-o via ă sau în mai multe. dorin a mi-a fost îndeplinită şi am fost repartizat într-o clasă de ini iere. nu este aşa.: Nu. Selim. Acestea sunt acele suflete care devin blocate în via a de după via ă. Acest client este vindecător de mii de ani pe Pământ şi în lumea spiritelor se numeşte Selim. şi să echilibrăm energia dislocată. Sufletele nou-create nu sunt deteriorate.. Dr. N: Aşadar. Fiecare trup le-a contaminat şi mai mult.: Sufletul deteriorat este inut aici până ce regenerarea sa devine completă şi este din nou sănătos. acestea sunt spa ii în care energia este hrănită. Sunt un începător. nefăcând nici un progres. Dr.: Ele au fost subjugate de ultimul lor trup.: Da. Dr. după ce un suflet cu afec iuni severe se întoarce în lumea spiritelor? S.: Sunt chemat de instructorul meu atunci când se consideră că pot ajuta în acest proces de vindecare a energiei. po i să-mi explici de ce un suflet afectat ar trebui să fie trimis la locul de ancorare? S.: Nu.Subiectul meu în acest caz este un practicant al medicinei chiropractice şi homeopatice. N: Acest lucru sună foarte asemănător cu descrierile pe care le-am auzit despre incuba ia noilor suflete după crearea lor şi înainte ca ele să fie repartizate grupurilor. vorbeşte-mi atunci despre acele locuri pe care le cunoşti şi în care ai experien ă.. Atunci când am întrebat dacă aş putea să mă specializez ca regenerator. Selim. S.

Începem cu examinarea tuturor particulelor de energie vătămată.sunt reumplute cu o infuzie de energie nouă. purificată pe care nu le utilizez mult şi despre care ştiu prea pu in din cauza lipsei mele de experien ă.: Înainte de a-l întâmpina pe noul sosit. Dr. provocate de vătămare gravă fizică sau emo ională. Aceste fisuri sunt şi ele goluri.: (face o pauză) Probabil că mai pu in. Trebuie s-o înmuiem şi să umplem găurile negre. sunt antrenat pentru prima etapă a evaluării şi pot să ajut pu in şi la a doua etapă . te rog să-mi dai câte detalii po i despre ce se întâmplă când eşti chemat la locul de ancorare să lucrezi la un caz unde este vorba despre energie grav afectată.. Aceasta este suprapusă peste energia reparată. un fapt personal. aceste zone întunecate de blocaj sunt înlăturate şi ceea ce rămâne .. identitatea sufletului. leziuni.: (încântat) Da.. Revedem ceea ce se ştie despre sufletul vătămat.: (prompt) Nici unul nu e for at. Dr. ca şi cum ar exista ceva şi mai radical? S. Dr. ce vezi atunci când energia unui suflet a avut mult de suferit? S. repetând mereu aceleaşi greşeli. purificată. aceasta se datorează deteriorării energiei pe termen lung.: Acesta ar fi un motiv. atunci când partea albă s-a întărit. dar mă interesează introducerea noii energii purificate. N: Eşti implicat personal în toate fazele acestei opera ii? S. N: Hai să vorbim pu in despre această energie întunecată. N: Înainte de a începe efectiv să lucrezi. sunt trei paşi. unul dintre Maeştrii de Restabilire conturează meridianele de energie pe care le vom regenera. Profesorii lor văd că nu se regenerează suficient între vie i. Dr. încărcate. condu-mă prin acest proces. pentru fortificare. Vor să fie regenerate. Cum se procedează? S. Dr. N: Aceste suflete a căror energie a fost sleită în mod gradual cer ajutor sau sunt silite să vină la locul de ancorare? S. pentru vindecare. Apoi.Dr.: Nu. Nu cumva schimba i identitatea nemuritoare a acestor suflete prin toată această reconfigurare? 59/226 .: Prin raze intense.. S. pentru că au devenit total ineficiente. Îmi plac provocările legate de munca de refacere a energiei. N: Acelaşi strigăt de ajutor vine şi din partea sufletelor care au fost sever afectate? S.acolo unde modificările nu sunt atât de complexe. S. În secven e care se potrivesc cu cele generate de către suflet. dar sunt şi alte surse de energie nouă. pentru că trebuie să î i păstrezi propriul tipar vibra ional. E posibil ca o via ă să fie atât de distructivă. devine. purificată. S. Dr.: (întrerupe) Ar fi trebuit să adaug că energia vătămată poate cauza şi.: Energia vătămată arată ca un ou prăjit. Dr.: (face o pauză) Acolo unde energia nu este distribuită în mod egal. Dr. încât să distrugă. mi-ai povestit cum energia solidificată este fluidizată şi i se permite să se întoarcă în spa iile potrivite.: Din perspectiva mea. da. S. N: Selim. N: Şi reumplerea înseamnă pentru tine doar reîndreptarea formei. Dr.. N: Bine.: Da. Dr. Energia unui maestru este folosită drept cale de transmitere? S. Dr. Strigă după ajutor. N: Care sunt efectele energiei sfărâmate asupra sufletului încarnat? S. Este o muncă delicată. asta îmi dă o idee la ce să mă aştept în planul tridimensional.: Da. Dr. N: Ca atunci când sunt implicate în acte crude de violen ă? S. aşadar... N: Sună ca şi cum a i fi chirurgi care se pregătesc pentru o procedură cu raze X înainte de opera ie.golurile . Dr. N: O. N: Selim. N: Ai vorbit despre rearanjarea şi repararea energiei vechi cu o energie nouă..

. Astfel de suflete s-au dezvoltat sălăşluind în gazde care sunt diferite genetic de oameni. (oftează) Dacă sufletul a fost într-un corp care a făcut rău altora în vie i anterioare....: Depinde. N: Având în vedere că lucrezi cu suflete grav afectate. În capitolul 8. schimbări. bănuiesc că amintirile existen ei în alte lumi sunt sursa multora dintre miturile pământene străvechi. culoare.. po i să-mi dai mai multe informa ii despre sarcinile tale? S. putem simula un câmp de energie negativă . Dr. într-o lume ca Pământul care încă nu şi-a atins poten ialul.. Toate stau cu noi un timp. Cazul 21 Dr. Un procent şi mai mic al clien ilor mei îşi amintesc că s-au încarnat în alte lumi înainte de a veni pe Pământ. de obicei. după cum va explica un subiect al nivelului V.ca să vedem dacă se poate infiltra prin structura repara iilor noastre. Următorul meu caz este un exemplu de remodelare radicală (a energiei). muzică vibra ională.: Nu. Când termina i. Uneori clien ii hibrizi confundă primele lor încarnări în alte lumi fizice cu via a pe Pământ până când clarificăm faptul că prima lor lume seamănă doar cu unele locuri de aici. există multă grijă în ceea ce priveşte următoarele lor încarnări şi selec ia corpurilor. a decis să-şi trăiască restul de vie i fizice pe planeta noastră. Nu vrem să se întâmple asta din nou. lumină. care se antrenează pentru a deveni Maestru în Reabilitare. Această activitate în sine nu înseamnă că sunt suflete hibrid.: Sunt într-o sec iune specială unde lucrez cu acele suflete care s-au pierdut într-un vârtej de răutate. Fără a nesocoti posibilitatea ca Atlantida să fi existat pe Pământ cu mii de ani în urmă. acesta tinde să aibă abilită i psihice paranormale... Dacă acest lucru este adevărat.S. Mai pu in de un sfert dintre to i clien ii mei îşi amintesc că au vizitat alte lumi între vie i. ce se întâmplă cu sufletul regenerat? S. Hibridul este. consider că aceste încarnări implică în mod tipic forme de via ă care au fost uşor superioare.. Selim. am remarcat că atunci când am un suflet hibrid în calitate de client. cazul 61 este vorba de un alt reprezentant al acestui tip de suflet. Există unele suflete hibrid care se adaptează foarte greu pe planeta noastră.... N: O ultimă întrebare. Cred că sufletele hibrid au tendin a de a se autodistruge pe Pământ. vindecăm prin sunet. Cum am mai spus. Dr. atunci. Am văzut oameni înzestra i în această via ă care şi-au început dezvoltarea în altă lume. cum ar fi cele care călătoresc în spa iu.lichidă . Cu toate acestea. De asemenea. aproape egale sau uşor inferioare posibilită ilor creierului uman.. N: Există vreun mod de a vă testa eficien a muncii după ce a i terminat-o? S. Dr.... am fortificat aceste suflete ca să se întoarcă şi să înceapă un nou drum. Sufletele hibrid care s-au încarnat pe planete cu civiliza ii cu o tehnologie mai avansată decât cea de pe Pământ. să aducem sufletul aproape de forma sa originală. Un bun exemplu în acest sens îl constituie viziunile unei vie i pe continentul Atlantida. Vechea sa lume poate să nu mai fie locuibilă sau este posibil să fi trăit într-o lume blândă unde via a a fost prea uşoară şi acum vrea o provocare.în jurul sufletului regenerat . N: (după ce am aflat că acest subiect lucrează numai cu acele suflete de pe Pământ..: Da. fiindcă s-au încarnat în alte lumi înainte de a veni aici. dintr-o serie de motive. un suflet mai vechi care. probabil prima lor încarnare aici a fost în ultimele câteva mii de ani. deoarece sunt o rasă mai veche. Cred că suflet hibrid este un termen potrivit pentru acele suflete dintre noi care îşi au originea în încarnări mixte. au un nivel mai inteligent. Celelalte s-au adaptat deja pe Pământ sau l-au părăsit pentru totdeauna. nu vrem să repetăm acest proces. am făcut. Indiferent de circumstan ele în care un suflet părăseşte o lume. În cazul 21 este vorba despre o clasă specială de suflete pe care le numesc suflete hibrid. Acestea sunt sufletele hibrid. ca să întărim ceea ce există deja. care sau încarnat pe alte lumi înainte de a veni aici) În această sec iune sunt sufletele despre care am auzit? 60/226 . Şi când aceste suflete sunt eliberate. există o latură întunecată a acestei experien e..

Dr. N: Ce nume îngrozitor pentru un suflet! S. ce faci? 61/226 .: Nu pedepseşte.: Da. Dr.: Când sufletele se desprind de trup.: Marea majoritate sunt suflete bune şi aduc mari contribu ii societă ii omeneşti. le examinează energia contaminată prin prisma efectului pe care l-a avut lumea în care şi-au trăit primele experien e asupra corpului lor omenesc. într-o zonă de refacere unde ne ocupăm de acele suflete care au devenit atroce. Majoritatea se tem prea tare că vor avea din nou acelaşi mod de via ă. N: (după ce îmi cer scuze) Doar nu vrei să spui că toate sufletele care comit fapte rele sunt suflete hibrid. cum le numeşti tu? S.: (întrerupându-mă) Nu credem că asta este o scuză. Dr. N: Poate fi salvat un suflet care a comis atrocită i în via ă.: Sigur că nu. Aceste suflete pot acum să aleagă. De obicei. Dr.S.: Al ii. S. la noi.răul şi durerea pe care le-au provocat pe Pământ. aceasta este sec iunea mea. S. sunt întâmpinate de ghizi şi. În plus. Dr.: Sunt un restaurator în etapa a doua. N: Te rog. Ai vrea să le refuzăm tuturor sufletelor ocazia de a veni pe Pământ doar pentru că unele dintre ele apucă pe căi greşite? Dr. poate. Dr. N: Chiar şi aşa..: Probabil.de ce au fost trimise aici? Acest ra ionament îmi arată că lumea spiritelor nu este infailibilă. le lipseşte curajul de a fi victime într-o serie de vie i viitoare. Oferta aceasta reprezintă şansa de a se stabiliza şi de a-şi ispăşi păcatele. Dr. N: Ştiu. Cei care fac acest lucru vor să ştie dacă acesta a fost un caz izolat sau dacă şi alte suflete de pe acea planetă au avut probleme pe Pământ. Această primă fază nu durează mult şi atunci sufletele care au comis acte teribile sunt aduse aici. N: Dacă nu vor să se întoarcă pe Pământ. N: Bine.. încât nu poate fi salvat în stadiul de fa ă? Dr. Dr. Lucrăm cu suflete care au trăit vie i de cruzime sistematică. N: Credeam că justi ia karmică nu pedepseşte.: Îmi pare rău că te deranjează. Dr. dar corpul uman a avut destul de mult de-a face cu. S. Dacă aceste suflete hibrid au făcut lucruri groaznice ca oameni . li se oferă şansa de a se întoarce pe Pământ în încarnări în care vor avea parte de aceeaşi durere pe care au provocat-o. atunci te rog vorbeşte mai departe despre natura muncii tale. N: Sună ca şi cum ai conduce o colonie de leproşi.fiind incapabile să se adapteze la particularită ile emo ionale ale corpului uman . Dacă se dovedeşte astfel. N: De ce nu durează această primă fază la fel de mult ca în cazul altor suflete? S. Dr. S. Ce face i cu aceste suflete? S. S. Să continuăm.: Te înşeli.: (tăios) Nu mă amuză remarca. S. cu maeştri care au cunoştin e superioare.: Nu vrem ca sufletele să înceapă să uite efectul faptelor lor . Dar trebuie să în elegi că unii care au fost adevăra i monştri pe Pământ sunt hibrizi. de vreun prieten apropiat. Dr. N: Ce înseamnă asta? S. Dr. N: Desigur că nu. dar cum altfel po i numi un suflet care a făcut fapte atât de rele. De aceea am spus „sporită”. cred că multe suflete aleg această calc. S. superiori mie. N: Credeam că lumea spiritelor este un loc unde domneşte ordinea. Vom face tot ce ne stă în putin ă ca să le purificăm energia şi dacă considerăm că pot fi salvate. povesteşte-mi mai multe despre sec iunea ta. Faza a doua le separă de sufletele necontaminate.: Zona mea nu se ocupă de sufletele care au comis o singură greşeală foarte gravă. dar care a avut mustrări de conştiin ă pronun ate? S. dar sporită. atunci e posibil ca accesul altor suflete din acea lume să nu mai fie permis pe Pământ. î i ia mai mult de o via ă să înduri aceeaşi durere pe care ai provocat-o multor oameni.

Sunt cazuri în care energia unui suflet nu este foarte vătămată..: Atunci. oferindu-se dinainte să ducă o via ă de chin. Sunt încă cinci fiin e de care are grijă în acest loc. Nu-mi zâmbeşte şi-mi spune la revedere până data viitoare. dar pe care nu le cunosc. Dr..sau ce? S.: A.: Multe vor ajunge într-o stare de incertitudine. ci proaspătă. Nu-mi vine şi mă trage înspre ea. Când vedem oameni care sunt victime şi duc o via ă de suferin ă. Nu sunt fantome. este o remodelare. într-un loc singuratic. aceste suflete vor lua calea celor care considerăm că nu pot fi salvate.: Energia nu este distrusă. Simt infuzia vibra iilor sale stimulatoare şi mă remodelează pu in.mă bucur atât de mult. şi în acelaşi timp o mică parte din identitatea originală rămâne intactă. foarte important de re inut pentru noi to i. Am mai spus şi că se consideră o activitate normală pentru sufletele sănătoase din lumea spiritelor să petreacă un timp liniştite. Pătrunde în interiorul meu şi îşi amestecă energia cu a mea obosită. În cele din urmă. N: Deci.. N-am mai văzut-o de trei sau patru vie i. da. Fireşte. aceasta nu înseamnă neapărat că au făcut fapte rele într-o via ă trecută. 62/226 . N: Atunci. sunt gata să plec iar. Înainte de a continua. Apoi le vom disemina energia. şi clientul meu este de acord: O. Descompunem energia în particule. Pu inele suflete din această categorie de care mă ocup sunt în impas fa ă de ele însele.S.. părăsesc trupul şi se izolează o perioadă. Această diluare va face energia contaminată inofensivă. contaminarea sufletului nu vine numai de la corpul fizic. ce se întâmplă cu aceste suflete care vă refuză ajutorul? S. noi îl denumim fragmentarea energiei . Curând. sunt suflete care nu vor să-şi piardă deloc identitatea. Dr. nu necesită prezen a unui Maestru de Reabilitare. În afară de a reflecta asupra destinului lor. Tendin a lor majoră este aceea de evitare. După cum am mai men ionat. care au trăit experien a mor ii fizice. deşi are nevoie de aten ie specială. Dr N: De ce ar refuza un suflet să i se disemineze energia? S. Un suflet care nu a cauzat rău în trecut poate să aleagă suferin a emo ională. sunt convinse de către ghizi capabili să stabilească o legătură empatică să se întoarcă în lumea spiritelor.: Chiar dacă sufletele care acceptă aceste proceduri pentru binele lor îşi revin şi duc vie i productive pe Pământ şi în altă parte.ceea ce înseamnă diseminare. departe de celelalte. Mă gândesc la acel suflet ca la o asistentă care conduce un spital de pe front.: (râde) Nu neapărat energie „bună”. Putem amesteca o particulă din vechea energie cu particule de energie nouă. vătămarea energiei descrise în ultimele două cazuri indică faptul că înseşi sufletele sunt entită i impure care contribuie la propria triste e. Le-am numit „sufletele tăcerii”. sufletele pot folosi această perioadă ca să ajungă la oamenii pe care i-au lăsat în urmă pe Pământ. astfel încât. Nu distruge i identitatea acestor suflete contaminate? S. Dr.. energia negativă este amestecată cu supradoze de energie nouă. Dr. este Numi . pentru a învă a mai multe despre compasiune fa ă de al ii şi empatic.. vreau să precizez ceva despre alegerea karmică. bună pentru a face inofensiv sufletul contaminat? S. N: Credeam că energia nu poate fi distrusă. Nu ştiu ce li se va întâmpla în cele din urmă. Este ca şi cum mi s-ar reîmprospăta propria energie. dar nu acceptă moartea şi nu vor să se ducă acasă. proaspătă. Fireşte. N: Acesta este un procedeu de remodelare a energiei . Sufletele singurătă ii În ultimul capitol am explicat cum anumite suflete. ci doar schimbată şi convertită. dar tehnicile ei de refacere şi reprogramare a energiei sunt excelente. Următorul citat face parte dintrun raport al unui client despre un suflet înzestrat care lucrează într-o zonă de refacere.

Restul se aruncă. cine anume decide dacă aceştia merită protec ia voastră? Mi se pare că este un lucru foarte subiectiv. a fost lăsat să moară. Un astfel de suflet este Achem. mă duc într-un sanctuar pentru a medita în linişte. Mă gândesc la ce vreau să salvez şi să recuperez din ultimul meu trup şi la ce ar trebui să renun .: Ne distingem prin perseveren ă şi calm în situa ii limită în timp ce îi ajutăm pe al ii care merită. N: Pe cine ai protejat în Maroc? S. fiindcă au apărat al i oameni. Acestui tip de suflet i-ar putea apar ine conducătorii a căror energie a fost epuizată.: Adevărat. N: Achem.: (râde) Tu îl numeşti „duş”. Dr. a putut să-i ajute mai mult pe oamenii noştri să lupte pentru libertate. Dr. Obişnuieşti să te implici în mişcări politice şi sociale în vie ile tale? S.: Pe liderul mişcării de rezisten ă. spre deosebire de sufletele izolate. salvez curajul şi încerc să scap de neputin a de a men ine un angajament personal. Iată un astfel de caz: După fiecare via ă. Dr. Chiar în acest moment. S. N: Dacă îi înfrunta i pe cei care caută să le facă rău oamenilor pe care îi proteja i. o pieire lentă în soarele fierbinte. Dr. cu îl definesc „spălător de maşini”! Este ca un tub care se ondulează şi te freacă pe toate păr ile cu energie pozitivă. Acest subiect a luptat în via a sa trecută împotriva domina iei franceze asupra Marocului şi a fost capturat în 1934. de ce nu te-a ajutat „spălătorul de maşini”? Cazul 22 63/226 . Dr. Datorită anilor mei de sacrificiu. N: Ce atribute au sufletele protectoare. Ca luptător în rezisten ă. te rog să-mi explici de ce î i trebuie o perioadă atât de lungă de singurătate după via a din Maroc? S. După ce a fost trântit la pământ. Sufletele care doresc singurătatea sunt suflete sănătoase care s-au supus procesului de recuperare şi cu toate acestea simt în continuare efectele contaminării cu energie negativă. Dr. N: Sună ca şi cum ar fi vorba de o responsabilitate foarte mare.: Da. exact ca periile unui spălător de maşini. Suntem luptători ai cauzelor bune. şi de aceea stăm mult să reflectăm unde putem fi de folos cel mai bine oamenilor. Pentru mine. clientul meu a fost dus din Mun ii Atlas în deşertul Sahara şi torturat pentru a da informa ii. Dr. N: Bine. Deseori. Tocmai i-am înso it pe câ iva dintre studen ii mei tineri care au trecut prin el după ultima via ă şi se simt excelent. există o altă categorie de suflete tăcute pe care le numesc „suflete singuratice” sau suflete ale singurătă ii.: Sunt un suflet protector şi energia mea nu şi-a revenit încă după efectele acestei vie i. ce se opunea colonizării franceze. Munca noastră poate fi ofensivă sau defensivă prin natura sa.Totuşi. De ce nu a revenit la normal în urma acestui „duş” vindecător sau după vreun alt procedeu de refacere? S. Ar putea părea că despic firul în patru. sufletele protectoare. dar a refuzat. Dr. N: Ce este un suflet protector? S. Numai un anumit gen de suflete face această activitate un timp îndelungat. sunt suflete mai avansate care reflectează mai mult dacă sunt singure. dar sunt diferen e mari. să vorbim despre epuizarea energiei tale după aceste încercări. un suflet care îşi dedică energia pentru a-i face pe al ii mai buni. încercăm să îi protejăm pe acei oameni care trebuie să-şi păstreze bunătatea înnăscută şi dorin a intensă de a face vie ile multor oameni mai bune.: Noi. dar nu ne implicăm în nici o ac iune agresivă lipsită de principii. N: Deci. şi în război. ca grup? S. acesta este un loc unde sortez însuşiri şi ceea ce decid să păstrez va face parte din caracterul meu.

N: Te rog. fără a comunica în vreun fel. S. dar prin neutralitate se în elege faptul că facilitează vindecarea indirect. am vrea mereu să fie mai lungă.: Da. Ei au alte nume.. încât nu dorim să luăm legătura unii cu al ii un timp. Au dânduri opace. Imaginea pe care i-o pot oferi este aceea a călugărilor ce se plimbă printr-un sanctuar. Ei sunt totuşi fiin e foarte discrete. Simt că acum mai sunt încă vreo douăzeci. în general.: Paznicii Neutralită ii au multă îndemânare în ceea ce priveşte non-interferen a. suntem împinşi afară.. N: Am auzit multe despre caracteristica sufletului de a se divide..i iei restul de energie şi să te contopeşti cu ea? Sau de ce nu î i regenerează energia contaminată o echipă de Maeştri ai Restabilirii? S. Dr N: Câ i ani durează această perioadă prelungită de refacere în sanctuar? S.: Nu. Preocuparea lor este să ne regleze energia pe care am acumulat-o în lumea spiritelor înainte de a începe o via ă fizică. dar nu ne vedem. sporită după experien a fizică prin care am trecut. Dr.. Dr. Dr. Paznicii Neutralită ii constituie un subgrup al Maeştrilor Restabilirii. Ei sunt gardienii camerelor de dormit. Vrem să ne vindecăm de efectele impurită ilor.: (tăios) Nu sunt pasivi.ceea ce este fantastic. şi chiar să ne recăpătăm propria energie. acum începi să în elegi. Paznicii au mantii şi o glugă peste fa ă. N: Paznicii? Cine sunt aceştia? S. De vreme ce aceste suflete sunt. exact. Achem a recunoscut că a luat în Maroc numai 50% din energia sa şi că ar fi trebuit să se „încarce mai tare” înainte să înceapă acea via ă.. N: E ca şi cum ai face o transfuzie de la propria bancă de sânge? S. încă încarnate. Nu vrem să o facem în grabă.. e greu de spus. miezul fiin ei mele a fost afectat de cruzimea acelei vie i şi de tortura pe care am îndurat-o. Paznicii au grijă de noi. astfel încât nu ne dezvăluie identitatea lor. Dr. Clien ii mei spun că aceste fiin e veghează la liniştea absolută a sufletelor pe care le au în grijă.: Este un spa iu închis. Ei se pricep foarte bine să aibă grijă de noi. elasticitate.unde sunt şi al ii care se odihnesc. întunecos . maseze energia .: Îi trimit de la mine pe studen i şi mă duc la sanctuarul unde pot să realizez o conexiune deplină cu mine însumi. subiec ii mei nu le consideră maeştri. Atunci. dar sunt foarte grijulii. N: Şi ce faci? S. Dorim înapoi puterea pe care am avut-o înainte de o via ă grea. Talentul lor constă în faptul că pot avea grijă de noi fără a interveni absolut deloc în gândurile noastre. veghează asupra voastră în timp ce vă odihni i? S. Paznicii ne ajută la refacerea propriei energii. Nici nu avem nevoie de o refacere radicală. spune-mi tot ce po i despre acest loc şi ce faci acolo. Aici 64/226 . Ne sim im atât de goli i de energie.tot nu în elegi. Dr. deşi impurită ile s-au dus în mare parte. N: Cum arată aceşti gardieni pasivi? S. nu . N: Deci ei.. Dr. dar ştiu că le suntem recunoscători pentru grija pe care ne-o poartă. de asemenea. Aceste suflete viguroase pot avea uneori prea multă încredere în ele. Nu avem nevoie de aşa ceva. Notă: Aparent. Primim lent infuzii din propria energie pe o perioadă prelungită pentru mai multă. deoarece Paznicii îşi folosesc frecven ele vibra ionale să ne. nu vor să fie văzute şi să le vorbeşti. Dr. purificată şi odihnită. De ce nu te duci în zona ta spirituală ca să. când este timpul să ne alăturăm prietenilor noştri şi să ne întoarcem la lucru (râde).S. douăzeci şi cinci până la cincizeci de ani.: (respiră profund) O să încerc să explic.: O. Nu. Cunosc.: (mai serios) Nu a fost tocmai de ajuns..unii îl numesc camera de dormit . Multe suflete singuratice sunt destul de avansate şi nu necesită refacere în zonele speciale. pur şi simplu. Din cazuri ca acesta am aflat că unul dintre cele mai bune moduri de a repara energia vătămată este de a o primi înapoi lent. Următoarea sec iune vorbeşte despre vindecătorii planetari care lucrează în medii fizice.

.şi nu împrăştiată. S. cum aplici aceste cunoştin e spirituale în munca ta actuală de suflet transformator pe Pământ? S. nu prea cunoştea sursa puterii sale spirituale de vindecare.. Totuşi. Dr.: (râde la recunoaşterea denumirii) în calitate de transformatori. acum că ai devenit mai conştientă de originea abilită ilor tale.sunt incluse sufletele transformatoare men ionate în următorul caz. deopotrivă pentru fiin ele încarnate şi neîncarnate ajustările energiei.. Îi transformăm în persoane mai productive. Să ne întoarcem la partea practică a ceea ce ai învă at. dar.. să-i găsesc şi să încerc să îndepărtez aceste pete. Sunt oameni pe Pământ care au pete cenuşii de energie care îi fac să se împotmolească.... S. da. facem munca de repara ie pe Pământ .. N: Puruian.. pentru ca ei să ia decizii mai bune. ne men inem energia vibra ională concentrată într-o rază . Dr...: (cu seriozitate) O folosim ca pe o rază laser .sunt trimişi în alte lumi să studieze. Dr.. transformatorii aceia dintre noi cărora le place să lucreze cu forme fizice . dacă există vreuna.redând trupurilor sănătatea.cum ar face un dentist care scoate un dinte cariat .. N: (cu blânde e) Sunt convins. baloane. între vindecarea sufletului în lumea spiritelor şi transformarea energiei într-o lume fizică. Ne-au arătat cum să. N: Care este diferen a? Cum defineşti un suflet transformator? S. N: Aceste entită i veneau dintr-o lume fizică? S. N: Puruian. raza focalizată. să capete încredere şi apreciere de sine.. Vindecarea energiei pe Pământ Vindecători ai corpului uman Când am aflat că există suflete specializate în refacerea energiei vătămate în lumea spiritelor..? S. nu mi-am dat scama cât de mult până acum.. (se opreşte). Rolul meu este să mă încarnez. până la şedin a noastră de hipnoză.: (o privire mirată) Am în minte acum.. Dr.: (subiectul manifestă surprindere pe măsură ce mintea sa înregistrează întrebarea mea) Păi. aş vrea să clarificăm diferen a.. N: Descrie ultima perioadă de pregătire ca transformator înainte de a te întoarce pe Pământ.. Î i dai seama de asta atunci când fac mereu aceleaşi greşeli în via ă... două entită i făcute din lumină au venit din altă dimensiune ca să lucreze cu noi şase (grupul de studiu al lui Puruian). Următorul meu caz este o femeie care lucrează folosind multe manifestări ale energiei....o îndreptăm asupra petei de energie cenuşie pentru a o îndepărta. Am învă at. dă un răspuns ca prin vis) O.: (pe un ton suav) Erau mai degrabă ca o sferă de gaz unde inteligen a lor se afla sub formă de.. Am învă at să-mi focalizez energia. Dr. Spune-mi. văd cum lucrează.. Dr. am fost curios să ştiu cum aplică aceste suflete cunoştin ele spirituale din subconştient când lucrează în formă fizică..suntem echipa care face cură enie . oh. aş vrea să ştiu dacă î i foloseşti pregătirea spirituală pentru vindecarea sufletului şi în sarcinile tale de pe Pământ. Numele ei spiritual este Puruian şi în timpul şedin ei noastre mi-a explicat cum şi de ce sunt sunt atât de necesare. numai aceia dintre noi care vor să lucreze în continuare în acest fel pe Pământ se numesc transformatori.: (şocată de întrebarea mea. Dr. dar ne-au făcut atât de bine. Aceasta este modalitatea Cazul 23 65/226 . inclusiv reiki..: (după o pauză lungă) Unele păr i din pregătirea noastră sunt la fel. În munca planetară suntem expuşi la multe lucruri deosebite şi aceasta constituie un teren de bază pentru pregătirea sufletelor în dezvoltare.. Unele suflete pun foarte mult accentul pe acest aspect al abilită ii lor de a ajuta fiin ele umane. N: (insist) Raza focalizată.. ca să fie mai eficientă. am învă at. S..

Mă deranjează. S. S. cu energia contaminată de suferin ele vie ii. pe care mi le formez în minte. fiindcă nu există nici o for ă rea exterioară care să încerce să pună stăpânire pe trup.. Puruian. neregulate. Reiki este o formă străveche de vindecare cu ajutorul mâinilor. Dr. încât trebuie să insistăm mult asupra celulelor corpului unde energia negativă împiedică fluxul celei pozitive. sufletul fuzionează deplin cu creierul uman. Apoi. articolele ştiin ifice care nu dau crezare terapiei prin atingere cu mâinile.. Văd acum că ceea ce am învă at în lumea spiritelor mă ajută mai mult decât ce am învă at din cursurile de aici. Când se realizează procedura cum trebuie. Obiectivul meu este să fuzionez cu fluxul de energie al 66/226 . se accentuează pe măsură ce corpul fizic se dezvoltă pe Pământ. Când sufletul intră în corpul uman pe Pământ. Dar cred că nu are importan ă. Cum adică au fost lezate când s-au încarnat? Credeam că munca voastră pe Pământ are de-a face. Liniile de energie vătămată sunt atât de. Cu toate acestea. deşi mai am încă multe de învă at (râde). prin care poate pătrunde o for ă negativă. Cazul 25 foloseşte reiki în munca ei pe Pământ. Ne autodenumim bure i psihici pentru cură irea energiei. N: Bine. Acesta este un alt mit bazat pe teamă.. căruia i se acordă o aten ie nemeritată. Dr: N: (surprins) Stai pu in. de asemenea. merită să faci o asemenea muncă. N: Şi po i proiecta diferite configura ii de energie pentru pacien ii tăi? S. Dr.. La urma urmei. de exemplu spirale de energie. Se abat din drum şi sunt. demonică. zonele respective se refac. S. Te rog. în aşa fel încât să fie potrivite cu configura ia zonei afectate. practican ii acestei arte astupă găurile din câmpul energetic pentru a produce simetrie. generează goluri în aura noastră. e ca şi cum ai pune ceva cald pe un muşchi care doare (face o pauză). care pare solid.: Uh. Vezi.. aceasta e munca transformatorului.. fiindcă am văzut ce putere are acest mod de vindecare asupra bolnavului. După ce au fost evaluate pagubele produse energiei şi s-a lucrat la vindecarea acesteia. trebuie rearanjate pentru îndepărtarea energiei toxice. Un suflet transformator a spus următoarele despre metodele sale de vindecare prin atingere: Secretul vindecării este să mă desprind de sinele meu conştient ca să evit inhibarea fluxului de energie dintre noi. infirmitate. el vine în contact cu materia densă. fie ea fizică sau mentală. vindecătoare. Dr. în principal.. ca o mâzgăleală.: (respiră profund) închid ochii şi intru într-o semitransă când îmi apropii mâinile de capul pacientului.: Există satisfac ii. ceea ce nu este surprinzător. aceste suflete au fost vătămate atunci când s-au încarnat şi această.: Lucrez cu forme geometrice. blocajele produse în câmpul nostru energetic pot cauza o reducere a capacită ii func ionale. rafinată. dintr-o preocupare sinceră de a îngriji şi a vindeca. Îmi vine mai greu să folosesc o procedură lentă care durează mai mult şi este şi mai eficientă. care este densă... Există teorii care spun că energia vătămată din corpul omenesc.rapidă. N: Primim puterea de a îi ajuta pe al ii din multe surse. Mai ales sufletele tinere pot fi afectate. Ai acum în memorie ambele aspecte. Sufletul are o energie naturală pură. Specialişti în vindecare miau spus că acest lucru nu se întâmplă.: Asta e doar o parte a problemei. adu. E nevoie de experien ă pentru a se obişnui cu toate acestea. S. Povesteşte-mi despre metoda lentă. Datorită vibra iilor mele lente. suprapun aceste structuri energetice peste petele cenuşii. Corpul nostru este format dintr-un câmp energetic de particule. continuă să vorbeşti despre vindecarea pacien ilor de pe Pământ prin metoda lentă. Întoarse pe dos.i aminte că îmi explici cum î i foloseşti pregătirea spirituală în combina ie cu cea pământeană pentru a vindeca energia. Aceste suflete sunt atât de dezechilibrate. Această tămăduire este deseori oferită gratuit de anumite asistente medicale în spitale. care nu se amestecă uşor cu unele gazde umane. trupurile gazdă con in energie animală primitivă.. dar fluid şi are rol de conductor vibra ional. într-adevăr. Dr: N: Atunci.

individual. N: De ce v-a i reunit voi cinci în acest grup de studiu? S. Dacă adoptăm o viziune holistică asupra sănătă ii trupului. Aşa că am fost bucuros ca această femeie să devină clienta mea. Oare înnebunesc? Mă interesează oamenii care se cred nebuni din cauza unor fenomene inexplicabile din via a lor. bine. mi-a explicat: În ultimii câ iva ani am avut o senza ie ca şi cum mi-ar ieşi scântei din degete atunci când mă aflu în preajma vegeta iei dense. situa ia noastră în momentul de fa ă este că. Locuirea se face cu tehnică.pacientului ca să aduc la suprafa ă tot ce este mai bun în acel trup. Unul dintre cazurile care m-a făcut să văd acest lucru a fost o femeie rare lucrează la Serviciul Forestier în nord-vestul Pacificului. În ultima vreme am tot visat că îmi ieşeau fulgere din mâni şi că voiam să le trag înapoi într-o sticlă. aceasta favorizează o rela ie mai strânsă între fizic. Ne ajută să ne îmbunătă im conştiin a . N: Explică-mi. Vindecători ai mediului Cazul 24 Dr. Dr. din ce în ce mai mul i oameni devin conştien i de proprietă ile de vindecare ale medita iei şi înva ă să se autoîncarce cu energie.se îndreaptă în toate direc iile. N: De aceea ai acele vise şi senza iile de scântei în mâini în via a ta actuală? S. care folosesc metode tradi ionale. În scrisoarea în care îmi cerea să avem o şedin ă. atât de rafinată . te rog. nu putem sus ine un flux de energie care să reziste foarte mult şi să aibă efectul necesar. de aceea ne place să lucrăm împreună. Dr.abilită ile . Acum că am intrat într-un nou mileniu. psihic şi mediul înconjurător. după ce a acceptat să meargă la un medic să se asigure că nu are nimic pe fond nervos care îi cauzează probleme cu mâinile.: Da. N: Deci realiza i ceea ce dori i în mod colectiv? S. sunt convinşi că mi-am pierdut min ile. dar şi cu dragoste. văd că sunt un mesaj pentru mine. Dacă suntem în armonie cu sinele exterior şi cel interior. Sunt multe moduri de a ajunge la centrul în elepciunii interioare apelând la o sursă de energie mai înaltă. Dacă lucrăm singuri. Mul i dintre vechii mei colegi. Aceste vise par să îmi satisfacă o nevoie interioară şi când mă trezesc sunt fericită. în oarecare măsură. Dacă partea care primeşte vindecarea se opune şi inhibă fluxul liber al lui „chi” sau al for ei vitale prin propriul negativism al min ii. Dr.: (reflectează) Da. astfel încât să eliberăm energie la unison şi să o „îmbuteliem” în rezerve concentrate.atunci când suntem împreună. dar simt că trebuie să se elibereze ceva în timp ce lucrez în pădure. Trebuie să îmi schimb via a. sinele nostru creativ poate să func ioneze mai bine cu creierul uman. energia noastră nu este atât de puternică. în aşa fel încât să lucrez mai mult cu energia. Trupul şi sufletul trebuie să coexiste armonios pentru ca fiin a umană să fie productivă. să le păstrez. atunci persoana respectivă este perfect capabilă să împiedice detectarea câmpului său energetic de către vindecător.: Pentru că lucrăm cu energia în acelaşi fel. N: i-ai ales actuala voca ie dintr-un anumit motiv legat de abilită ile tale? 67/226 . nu ştiam nimic despre darul deosebit pe care îl au vindecătorii mediului de pe planeta noastră.ului nostru. Nu doare. S.: Ei. Masajul. yoga. acupunctura şi vindecarea biomagnetică sunt câteva dintre tehnicile disponibile pentru echilibrarea „chi” . Înainte de a face cercetări asupra lumii spiritelor. Am aflat că însuşi Pământul are propria rată vibra ională şi că există oameni capabili să capteze această energie ecologică. Energia trupească şi cea sufletească sunt afectate de rezonan e vibra ionale care nu se armonizează. Dr. Voi reda dialogul din acest caz din punctul unde discutam despre apartenen a ei la un grup de studiu independent în lumea spiritelor. Ştiu din proprie experien ă cum este.

de fapt. oferi un mijloc prin care ceilal i sunt motiva i de frumuse ea a ceea ce văd în jurul lor.. că a deschis o grădini ă în aer liber sau că s-a alăturat unui grup de protest pentru a opri tăierea copacilor bătrâni. Dr. ca să numim numai câteva. făceam schimb de energie cu acesta. şi-au atins elul în via ă.: (pauză) Când creezi şi între ii frumuse ea şi rodnicia pământului. Locurile în care aceste linii magnetice converg se presupune că purifică gândurile din subconştient şi facilitează legătura min ii noastre cu tărâmul spiritual. şi primesc sprijin din partea mediului. în sfârşit. da. N: Aş zice că tu şi prietenii tăi sunte i vindecători planetari şi munca asta vi se potriveşte de minune acum. şi găsesc o asemănare stranie aici cu descrierile lumii spiritelor. să mă anun e că a devenit arhitect peisagist. considerate a fi sacre de către antici. în primul rând. În capitolul 8. când există atâta distrugere a mediului pe Pământ. Oamenii care stau în aceste locuri au o conştiin ă de sine accentuată şi o stare fizică de bine. Treaba mea era să mă asigur că pământul nostru ne va da mâncare în continuare. care încep cu întrebarea „De ce mă aflu aici?”. Diviziunea şi reunificarea sufletului Capacitatea sufletelor de a-şi divide esen a energiei influen ează multe aspecte din via a acestora. Dr. la sec iunea despre sufletele care explorează alte lumi. Cunoaşterea acestor zone este foarte folositoare pentru vindecătorii planetari. după ani de zile. toate sufletele care vin pe Pământ îşi lasă o parte a energiei în 68/226 . cum ar fi locurile din piatră din Sedona. am descoperit că interesul lor primordial este scopul în via ă. din jurul Pământului. Clien ii mei spun că terenul grupului lor este „un spa iu în alt spa iu” ale cărui grani e non solide au o concentra ie specifică de energie vibra ională generată de acel grup. voi reveni la tema structurii vibra ionale planetare care afectează formele de via ă inteligente extraterestre. tu şi membrii grupului tău de studiu v-a i pus energia în slujba mediului în multe vie i trecute pe Pământ? S. despre ghizii lor spirituali şi sufletele lor pereche. În ultimul capitol am vorbit despre straturile de energie vibra ională.: Da! Dr. În schimb.: (zâmbeşte larg) Doi dintre ei lucrează cu mine în serviciul forestier. Când m-am implicat în cercetarea misterelor lumii spiritelor. Prin intermediul mâinilor tale. le dai for e şi altora care trăiesc aici. m-am gândit că oamenii vor să ştie. Poate că unele dintre habitatele umane pe Pământ. Uneori. Dr. dar. Aşa cum am spus în sec iunea despre fantome. N: Şi astăzi? S. N: Spune-mi. S. primesc scrisori de la clien i care vor să-mi spună că. Stăteam în pădure ore întregi cu mâinile întinse.. S. Este o extensie a min ii şi a sufletului cu pu in ajutor din partea ghizilor noştri. Unele zone sacre de pe Pământ sunt bine cunoscute publicului.: A.S. Machu Pichu din Peru. produsă de aşa numitele „linii energetice”. Poate că extensia sufletului ar fi un termen mai potrivit decât divizarea sufletului. aş vrea să spun ceva despre locurile sfinte. N: Dar ceilal i membri ai grupului tău de studiu din lumea spiritelor? S. Arizona.: (tristă) E îngrozitor şi este mare nevoie de noi aici. Îmi plac aceste aspecte din munca mea în ceea ce priveşte orientarea în carieră. O persoană cu darul de a vindeca mediul poate să-mi scrie. mult timp.: În ultima mea via ă am fost indian Alonquian şi mă chema Copacul Cântător. N: Dă-mi un exemplu. Înainte de a părăsi subiectul mediului înconjurător şi al modului în care oamenii sunt capabili să-şi regleze vibra iile la cele ale planetei. Mai mul i cercetători au raportat faptul că există locuri în lume care emit unde intense de energie magnetică. Tribul credea că vorbesc cu copacii şi cu pământul. Câmpurile magnetice planetare ne afectează conştiin a fizică şi spirituală. con in vârtejuri de energie concentrată. Dr. şi Ayers Rock din Australia. ce variază în densitate.

Grandoarea acestui sistem al dualită ii sufletului are impact asupra multor aspecte din via a noastră. mai pu in încrezător. Gândul este îndeaproape asociat cu modul în care aceste tipare de energie sunt conturate şi fiecare îl alimentează pe celălalt în corpul nostru. Când am descoperit că avem rezerve de energie în lumea spiritelor. Când acest sine spiritual se combină cu personalitatea mai bine structurată a unui creier fizic. sufletele mai tinere trebuie să ia mai multă energie în primele lor încarnări. po i totuşi să îl revezi la întoarcerea în lumea spiritelor. indiferent de numărul păr ilor în care se divide. mi-am explicat atâtea lucruri. Mai mult. este încă puternică. Unul dintre clien i a denumit acest lucru „coeficientul nostru de lumină”. Dacă numai un procent mic din energia sufletului este lăsată în lumea spiritelor. Captarea întregii energii a sufletului într-un corp omenesc ar implica subjugarea creierului de puterea sufletului. are 50 . nu volumul energiei dă poten ial sufletului. descopăr că subiec ii mei de nivel IV şi V iau cu ei mai pu ină energie decât sufletele nu la fel de dezvoltate. Energia unui suflet mai evoluat este rafinată. În mod curios. încât nu am atins subiectul decât la suprafa ă. Prin fortificarea mai multor păr i din energia totală a sufletului în diverse încarnări.lumea spiritelor. necontaminată. Mă folosesc frecvent de analogia cu o hologramă pentru a descrie divizarea sufletului. Procentul de energie pe care sufletele îl lasă în lumea spiritelor poate să varieze. De exemplu. 69/226 . aceasta se va manifesta diferit. Această analogie mă ajută. Presupun că acest factor al ocupării unui trup gazdă de către un suflet a fost investigat în fazele de început ale evolu iei umane de acei maeştri spirituali care au ales Pământul ca şcoală planetară. un suflet foarte avansat ia cu el pe Pământ nu mai mult de 25% din capacitatea sa totală.70 %. există diferen e. Imaginile holografice sunt duplicate exact. chiar şi acelea care trăiesc vie i paralele în mai multe corpuri. întregul devine mai puternic. Uitarea (amnezia) ne face să mergem în locurile de pe Pământ unde trebuie să fim puşi la încercare. rămânând în stare pură. Uitarea ne uşurează de povara nereuşitelor trecute. sim urile şi emo iile sunt într-o legătură atât de strânsă cu mintea spirituală. 100% din energie ar avea şi alt efect advers. Altă variabilă este densitatea energiei materiale în fiecare corp omenesc şi tipul emo ional al acelui corp. se produce un câmp cu densitate mai mare. pentru a păşi într-o nouă via ă cu mai multă încredere. fără a avea răspunsuri la sarcinile pe care am fost trimişi să le îndeplinim. Astfel. întreaga capacitate energetică a sufletului într-un singur corp ar împiedica procesul de dezvoltare a sufletului pe Pământ. dacă cineva drag a murit cu treizeci de ani înaintea ta şi de atunci s-a reîncarnat. de aceea. Cum ne ajută această informa ie să în elegem for a combinată a energiei umane şi a celei spirituale? Fiecare suflet are un anumit tipar al câmpului energetic care reflectă amprenta veşnică a caracterului său. În general. Acest lucru a fost demonstrat de sufletului războinicului din cazul 22. Fantoma din cazul 15 a arătat cum este posibil ca sufletele să socotească greşit concentra ia de energie pe care o iau cu sine în via ă. am da peste cap circuitele creierului”. Ambele amprente ale energiei reac ionează una cu cealaltă într-o infinitate de moduri pentru a se contopi. elastică şi viguroasă în cantită i mai mici. Este atât de complicat să în elegem subtilită ile acestei simbioze. în timp ce un suflet obişnuit. Dacă acelaşi suflet intră în două corpuri în acelaşi timp şi ia cu el în fiecare corp 40% din energia sa. acea particulă din Sine este mai pu in activă. ci calitatea for ei vibra ionale care reprezintă experien a şi în elepciunea sufletului. dar nu spune totul. Fenomenul este similar cu modul în care imaginile luminoase sunt separate şi dublate într-o hologramă. Am men ionat faptul că una dintre variabilele procesului de divizare a sufletului implică for a concentra iei de energie în fiecare parte a întregului. deoarece este mai pu in concentrată. Totuşi. deoarece acesta nu ar mai întâmpina nici o provocare din partea creierului. Acest element se leagă de experien a sufletului. Cu toate acestea. De aceea bunăstarea fizică. Capacitatea sufletului de a se reuni cu sine însuşi este un proces natural de regenerare a energiei după moartea fizică. dar fiecare particulă de lumină este un duplicat exact al celuilalt Sine şi replica întregii identită i. Un client mi-a spus cu emfază: „Dacă am lua 100% din energia noastră într-un singur corp în timpul unei încarnări.

Fiindcă avem liber arbitru. ini ial. sufletele nu-şi divid energia ca să se încarneze în gemeni. În general. poate să-şi procure mai multă mai târziu în via ă? Cred că o dată ce sufletul a ales să ia un anumit procent de energie. Această împrejurare ne-ar putea face să ne trezim epuiza i. ghizii noştri ne dau voie să facem aceste experimente. ni se dau sfaturi în legătură cu energia de care are nevoie trupul pe care îl vom ocupa. cele mai multe suflete care trăiesc vie i paralele procedează astfel numai o dată sau de două ori. zilele sau săptămânile departe de trup revigorează sufletul. pot să mă reîncarc mai repede. Aş adăuga faptul că în timpul unei crize sufletele se pot reîncărca şi cu ajutorul unor spirite iubitoare. Fiecare şi-a întâlnit sufletul pereche masculin şi trăieşte cu el. fiindcă le place casa lor şi activită ile care se desfăşoară acolo. În orice 70/226 . Aceste suflete au trăit mii de ani ca prieteni apropia i. dar au spus că principalul motiv pentru care au făcut asta este că „împreună. Cum am men ionat mai sus. Multe suflete vor să lase în lumea spiritelor cât mai multă. câmpul nostru de energie combinată se dublează. dar nu ca pereche. pare improbabil ca o fiin ă încarnată să poată lua o substan ă eterică din sinele său neîncarnat. din rela ia pe care au avut-o în via a anterioară. acelaşi mediu şi aceeaşi na ionalitate. Sufletele acestor femei au o legătură strânsă şi se află în acelaşi grup spiritual. dar nu ni le recomandă. cu toate că nu sunt strict suflete pereche. Nu au mai fost niciodată gemeni. şi motivul pentru care s-au reîncarnat astfel acum este dublu. Sufletele care aleg să se încarneze în două sau mai multe trupuri în aceeaşi perioada de timp pe Pământ vor să înve e mai repede. Schimbările de refrac ie a luminii ar produce efecte diferite asupra filmului. Să adaugi permanent energie „proaspătă” din lumea spiritelor probabil că ar strica echilibrul delicat stabilit. Sufletele nu doresc să trăiască vie i paralele. rude. în stare de inconştien ă sau de comă. Am descoperit că nu este deloc adevărat. fie pentru că al ii o absorb cu negativitatea lor. orele. fiindcă le-am oferit-o de bunăvoie”. Au chestiuni nerezolvate. dar o dată ce sufletele ajung pe Pământ. Oamenii sunt curioşi să afle originea a două suflete în corpurile gemenilor identici. cu acelaşi material genetic. de asemenea. fie pentru că o dăm de bunăvoie altor oameni. aceste tipare se schimbă datorită condi iilor locale. O odihnă de trei ore departe de corpul uman poate face minuni pentru un suflet atâta vreme cât partea care rămâne acolo nu face eforturi prea mari ca să de ină controlul şi nu trebuie să facă fa ă unui vis complex. Odată. Astfel. aceeaşi influen ă din partea părin ilor. după care renun ă. ceea ce ne face mai eficiente când încercăm să ajungem la alte min i”. deoarece cantitatea de energie absorbită este enormă. ini ial. Când ne vedem viitoarea via ă din lumea spiritelor. Traumele emo ionale şi fizice ne seacă rezervele de energie. lăsând doar un mic procent care să înştiin eze por iunea mai mare să se întoarcă repede dacă este nevoie. Energia sufletelor are. Interpretăm aceste explozii de energie ca pe nişte revela ii profunde. părin i şi copii. Ar fi contraproductiv să. un subiect mi-a spus: „Când îmi împart lumina cu cei care consider că merită să o primească. De asemenea. Putem să ne divizam încă o dată energia pe care am adus-o cu noi şi să hoinărim liberi.Gândi i-vă cum este să face i o fotografic a aceleiaşi scene diminea a. aceea rămâne toată via a. un tipar specific. Noi hotărâm câtă energie luăm. Unul dintre cele mai bune mijloace de revitalizare a energiei este somnul.i împăr i energia pentru a fi în aceeaşi familie. la prânz şi seara. Cum timpul nu reprezintă o limită pentru un suflet eliberat. decât dacă sunt foarte ambi ioase. Putem pierde cantită i însemnate de energie pozitivă. şi sunt foarte îndrăgosti i. care sunt motiva iile şi efectele acestei decizii? Mul i consideră că este ceva obişnuit pentru suflete să trăiască vie i paralele. O astfel de lipsă de diversitate nu constituie o motiva ie pentru a trăi vie i paralele. între suflet şi creierul uman. această capacitate se dovedeşte utilă în special când corpul este bolnav. Este nevoie de energie ca să ne creăm mecanisme de apărare şi să le men inem. care aveau circa patruzeci de ani şi fuseseră născute la un minut diferen ă. un suflet poate să lase în lumea spiritelor până la 10% din energia sa şi să pună restul în două sau trei corpuri. Deoarece trăirea mai multor vie i în paralel este o altă op iune de divizare a sufletului. Oamenii mă întreabă: dacă un suflet nu şi-a luat destulă energie în trup în stadiul de făt. Am avut două cliente gemene. legate de încredere.

care a vorbit despre reunificarea ce a avut loc când a ajuns acasă cu mai multă agita ie decât sufletul din citatul de mai sus. translucid care radiază. cu ajutorul ghizilor. de obicei. În principiu. i-a adus unei femei. Aici. Deşi a avut un fizic puternic 71/226 . tristă. Apoi ghidul se apropie de mine. această decizie are diverse ramifica ii. stimulându-mi frecven a vibra iilor naturale pentru ca să primesc mai uşor energia pe care am lăsat-o în lumea spiritelor. Aud totuşi că se manifestă din când în când. Când ghizii noştri ajung la concluzia că ar fi un avantaj să primim mai mult din energia noastră la cea de-a doua sta ie. O dată ce am luat contact. unde a fost o femeie săracă ce a murit în 1910.dizolvate . pot să asimilez energia odihnită în propriul ritm. Procesul reunirii sufletelor cu restul energiei lor devine cel mai evident pentru mine atunci când îi fac pe subiec ii mei să-şi amintească experien a unei mor i anterioare.şi energia mea începe acum să sclipească din nou. ca în cazul următor. El mi-a adus-o şi a împrăştiat-o blând asupra mea cu mâinile ca şi cum mar fi acoperit cu o pătură. Un subiect a spus astfel: „Este mai uşor pentru mine să mă reunesc cu mine însumi după ce ajung acasă la prietenii mei. Ea a descris împrejurarea astfel: Iubirea mea m-a făcut să primesc cu uşurin ă pu ina energie pe care o lăsasem. hotărârea se bazează pe credin a că reîntregirea după o via ă dificilă este mai productivă. Simt că energia mea se înal ă ca o încărcătură electrică. la prima sta ie. Primul lucru pe care îl observ este că îi pot citi gândurile mult mai bine telepatic şi simt mult mai mult din ceea ce se află în jurul meu. Cele trei sta ii Nu se întâmplă prea des să primim propria energie la intrarea în lumea spiritelor. Everand. în care. unii oameni au abilitatea de a comunica . Un asemenea proces are loc. probabil. Everand vine în fa ă. so ul mort deja. amprenta învelişului extern al trupului meu fizic se topeşte. numai la finalul călătoriei spre casă.caz. Când sunt gata. îşi face griji din cauză că nu răspund lui este pe cale de a face ceea ce numim „topirea formei fizice” şi de ine restul energiei mele într-un vas frumos. Simt că mă reîntregesc. Apoi. mă duc singur să o iau”. cu aspect futurist. Cazul 25 Acest fragment este luat dintr-o discu ie pe care am avut-o cu un suflet numit Apalon. cele mai multe suflete îşi redobândesc echilibrul energiei la una dintre cele trei sta ii spirituale primare: lângă poarta spre lumea spiritelor. Apalon este un suflet de nivelul II care tocmai s-a întors în lumea spiritelor dintro via ă grea în Irlanda. Este ca şi cum aş fi un câine care se scutură de apă după ce s a udat. albi ca laptele. Dacă nu există complica ii din via a precedentă. cu pere i netezi. Sufletele avansate se opresc. Iată un exemplu de reunificare a sufletului la această sta ie: Mă aflu într-o încăpere simplă. în loc să fie o lumină slabă. datorită ini ierii procedurii de regenerare lângă intrarea în lumea spiritelor printr-o metodă de vindecare asemănătoare unui duş.la rezerva proprie de energie în timpul unei crize. restul energiei mele se întoarce în mine ca un magnet. E o masă cu două scaune . în timp ce ne îmbră işam. Majoritatea sufletelor se reunesc cu energia lor după ce se întorc la grupul lor spiritual. în timpul orientării. Particulele pământeşti nedorite sunt înlăturate .sau de a apela temporar . Pe măsură ce miezul mi se umple cu propria esen ă. Ştia cât de bătrână şi de obosită eram şi a cerut să vină. o mică parte din energia ei rămasă în lumea spiritelor.această mobilă nu are col uri Ghidul meu. punând vasul în mâini. în timpul orientării sau după reîntoarcerea la grupul lor de suflete. s-ar putea ca din diverse motive să nu ne întoarcem la grupul nostru spiritual imediat după orientare.

da. A suferit din cauza lipsei de libertate şi a imposibilită ii de exprimare. dar nu am participat la activită ile recreative. dar el o freacă bine cu mâinile ca să strălucească şi mai tare. Intră una într-alta în mod natural şi devin omogene instantaneu. Dr. Dr. Apalon. dar am avut nevoie de multă energie pentru via a din Irlanda. după ce te-au salutat cei din grupul tău spiritual. N: Sunt curios de un lucru. ceea ce sugera i este o încălcare a prerogativelor de a mă asista în timp ce mă reunesc cu energia mea. Canaris îmi men ine flacăra. Simt. El vrea să facă o ceremonie din asta.: (reac ionează imediat) Vorbi i serios? Nici o minte omenească nu ar putea să re ină atât de mult în acele condi ii. Consider petrecerea de bun venit acasă a sufletului Apalon ca pe o răsplată pentru treaba bine făcută în această via ă grea. Se află în primul rând şi aplaudă cel mai tare.: (încet) Să te contopeşti cu tine însu i este ca şi cum două granule de mercur se întâlnesc pe un platou de sticlă. alcoolic şi a trebuit să crească cinci copii. Canaris se duce într-o nişă a spa iului nostru unde energia mea este păstrată într-o urnă de sticlă. N: Ce procent de energie ai în actualul tău corp? S. Această parte a reuşit să se alăture grupului meu şi m-am putut mişca împrejurul zonei noastre.. Ce procent din totalul de energie ai lăsat în urmă? S. se bucură de expresiile noastre fericite.. N: Cum te sim i în acest moment când ai toată energia? S.. N: În acest grup se află şi sufletul care a fost so ul tău în via a din Irlanda? S.: (râde) Scoate din nişă urna din sticlă verzuie cu alergia mea.este o versiune mai mică a mea. Nu este aceeaşi persoană. Într-o oarecare măsură.. N: În eleg că rezerva ta de energie nu a fost prea activă în timpul absen ei tale. Canaris. N: Bine. N: Cu energia pe care ai lăsat-o în urmă? S. N: Îmi pare rău că am vorbit prea mult. Apoi se apropie şi aruncă norul de energie asupra mea ca pe o mantie a unei personalită i înalte. N: Spune-mi. te rog. de una singură. Urna străluceşte. în timp ce prietenii mei se adună şi mă aplaudă pentru ceea ce am realizat în Irlanda. îi place să facă o ceremonie din această reunificare. Dr. N: (retoric. Apalon a trăit cu un so dominator. N: În eleg. Dr.: (vehementă) Absolut ... o dată ieşit din trupul pe care l-a avut în Irlanda. dar acest 15% este o reprezentare completă a sufletului tău? S. practic. Înfă işează-mi.: Mmm. Dr. Dr. 72/226 .: Da. Dr. ca să spun aşa. Căldura fuziunii mă face să mă simt senină şi împăcată.: (bucuroasă) Canaris se duce la nişă şi. Dr. Apalon. În plus. Dr.. Simt o creştere a puterii şi o reafirmare a identită ii. pentru a ob ine o reac ie) Nu e păcat că nu luăm 100% din energia noastră pe Pământ? S. mai trece mult timp până te uneşti cu rezerva ta de energie? S..: Numai 15% .şi multă încredere în sine. Dobândesc cunoştin e în continuare în ambele dimensiuni (pe Pământ şi în lumea spiritelor). vreo 60% şi este destul. Dr. Dr. Este în grija lui. cu atitudinea unui tată grijuliu. N: Mi s-a spus că există planete unde sufletele se duc şi îşi pot lua toată energia şi pot păstra toată memoria. aşteptându-mă. ritualul. ce face apoi Canaris? S. că. S.: Oh. în timp ce sunt plecată.îmi trebuia foarte multă pentru via a din Irlanda. sunt nemuritoare.: (jignită) I-ar strica ceremonia.. aduce energia. Dr. da. de ce nu te duci să-l ici? De ce ai nevoie de Canaris? S. Dr.: (râzând) Ghidului meu.. Mă asistă la reîntregire cu propriile sale vibra ii puternice. N: Şi acest 15% din tine a fost în stare să ină pasul cu lec iile de grup şi să întâmpine oameni în timp ce 85% era pe Pământ? S. În acest timp.: Da. Dacă acel 15% este încă viabil.

cum este Pământul . N: Apalon.cu genul de corp pe care îl avem . Apalon este încarnată ca o femeie de afaceri independentă care călătoreşte pretutindeni în lume pentru o firmă interna ională de consultan ă financiară. în cel mai bun caz. aşa cum au avut loc. Anumite corpuri au nevoie de mai multă energie spirituală decât altele şi ştiu ce condi ii le aşteaptă înainte de a intra în via ă. Doresc să re in fiecare emo ie pe care am trăit-o în timpul acelor evenimente. Vreau să mă concentrez să răspund cu luciditate la întrebările legate de munca mea în acel trup. faza de evolu ie în care ne aflăm pune condi ii în care trebuie să ne descurcăm pe cont propriu. Unele detalii legate de începuturile vie ii sufletului le-am primit de la grupul începătorilor. deoarece nu vreau ca energia proaspătă să-mi dilueze amintirile din via a pe care tocmai am trăit-o. astfel încât să explic mai bine de ce am ac ionat în anumite feluri. câte un client îmi spune că după ce a trăit o via ă a preferat să aştepte mai mult decât e normal pentru a se reuni cu propria energie. Cu toate acestea. pe care le-a refuzat. Şi dacă mediul î i este potrivnic. când nu eşti în armonic cu trupul este nevoie de mai multă energie a sufletului? S. Ocazional. Dr. În momentul de fa ă. Aceste suflete tinere au o poveste a vie ii mai scurtă. pentru fiecare corp.sunt un stadiu de dezvoltare mentală. Prietenilor mei nu le place să facă asta. S. S. şi acest lucru trebuie luat în considerare. Următoarele remarci făcute de două suflete începătoare pot ilustra acest lucru: 73/226 .dar şi o voin ă puternică. Foarte pu ini dintre subiec ii mei au capacitatea mentală de a se întoarce la starea lor originară de particule de energie. dar avea nevoie de ajutorul meu spiritual. Asta este provocarea.: Sigur. prin urmare. cât şi în afara lumii spiritelor.: Da. deşi uneori îmi doresc să am for a trupului irlandez. pentru a supravie ui cu o oarecare identitate într-o via ă de lipsuri. subiec ii mei de nivelul 1 au. acea via ă mi-ar părea mai pu in reală. da. amintirile lor sunt încă proaspete. atât în interiorul. 5 SISTEMELE GRUPURILOR DE SUFLETE Naşterea sufletului Cred că este potrivit să încep explorarea vie ii sufletului cu crearea acestei vie i. în func ie de caracteristicile fizice şi mentale ale acelui trup. dar eu mă pot reîncărca şi odihnă întotdeauna mai târziu. având amintiri clare despre fiecare întâmplare. explică-mi câtă energie crezi că ar trebui să iei pe Pământ înainte de fiecare via ă. de vreme ce ai rămas intactă. Dr. A avut numeroase oferte de căsătorie. de for a ei ca să-mi exercit cât puteam influen a. Dacă aş lua infuzia de energie. Mă simt mult mai sincronizată cu actualul meu corp. Nu am fost întotdeauna în armonie. şi eu. N: Mi-ai zis că această femeie irlandeză avea un fizic puternic. Notă: Astăzi. Totuşi. Acest lucru este ilustrat de citatul următor: Uneori prefer să aştept până după întâlnirea cu consiliul.S. N: Deci.: O. şi multe din aceste forme de via ă sunt capabile de telepatie. Lumile fizice. presupun. doar amintiri efemere despre geneza Eului. ai luat o mare parte din energia ta în Irlanda. De aceea e distractiv. Sunt multe variabile. Dr.: Nivelul energiei mele este controlat de Canaris şi de către consiliul meu. ea era mai puternică decât sunt eu acum. E bine să avem limite acum.

de o nuan ă alb-gălbuie. se afla la dispozi ia ofi erilor. Cazul următor apar ine unui reprezentant al acestui sector de servicii. aflat la nivelul V. Acest suflet avansat ar fi putut supravie ui mai mult dacă ar fi luat mai mult de 30% din energia ei. fapt care era însă un şiretlic. aşteptând să fie fecundat şi am sim it că mai erau multe alte celule de lumini tinere pe cale să se trezească o dată cu mine. Aceştia sunt specialiştii cunoscu i sub numele de „Mamele de Incubator”. Noi le întâmpinăm. dar eu mi-am continuat traseul spre exterior fiind purtat de un şuvoi. unde stăteam ca nişte ouă într-un stup. blânde şi grijulii. În jurul nostru erau curen i turbionari de o lumină intensă. explică-mi cum arată acest loc? S.. într-o altă aşezare. strălucitor. S.. Eram ca un ou în lichidul embrionar. În via a ei anterioară a fost o poloneză care. fiind aproape de ele. hrănitoare şi am putut auzi sunetele unei melodii. Conştiin a mea de sine a început o dată cu manifestarea curiozită ii. Mai se afla acolo şi un grup de mame. un fel de moaşă.Sufletul meu a fost creat dintr-o mare masă noroasă. Sufletele noi au propriile celule de incubator unde stau până când cresc suficient pentru a fi mutate din spa iul respectiv.: Da. de la câ iva subiec i afla i cu adevărat la un nivel superior. deşi nu era de origine evreiască. Când am devenit mai conştient.: (fără ezitare) Mă duc în locul unde se cloceşte . mă întreb dacă vrei să sugerezi că pepiniera are structura unui stup. Nu ştiu cum am ajuns acolo. atât în cadrul lumii spiritelor... N: Seena. le ajutăm pe cele noi să apară. Dr. frumoase şi iubitoare care. Ca locuitoare al unui oraş din apropiere. deşi pepiniera însăşi este un spa iu vast. Următorul lucru de care îmi aduc aminte este că mă aflam într-un spa iu închis. Dr. dar această stare de fapt a durat doar primul an. N: În calitate de Mamă de Incubator. N: Când spui „fagure de miere”. Nu după mult timp am fost luat de la Uras şi m-am alăturat altor copii.. În aparen ă. Noi ajutăm sufletele în primele lor momente. Mărturisirea care urmează apar ine unei reprezentante a nivelului V: Dr.: (mândră) Da.. s-a oferit voluntar să intre într-un lagăr de concentrare german în 1939. ne-au în epat membrana şi ne-au deschis.unde sufletele sunt clocite. alături de nişte fiin e foarte iubitoare. pentru a putea face fa ă încercărilor grele implicate de această sarcină. Această persoană este un specialist în copii. când anume vezi pentru prima dată sufletele noi? Cazul 26 74/226 . Sunt mamă de incubator. putea părăsi incinta lagărului oricând dorea. În cele din urmă a murit în lagăr. N: Te rog. pe nume Seena..: Este ceva gazos. Îmi amintesc că ne găseam într-un fel de pepinieră. N: Vrei să spui că lucrezi într-o pepinieră de suflete? S. care aveau grijă de mine.. Dr. mi-am dat seama că mă aflam în pepiniera de la Uras. un suflet excep ional. Unele cad înapoi şi sunt reabsorbite. E o lumină intensă acolo. Apoi a fost prea târziu şi solda ii nu i-au mai dat voie să plece. fără să pară a fi limitat de dimensiuni exterioare. Dr. împreună cu al ii asemănători mie. În momentul de fa ă lucrează în aşezămintele cu copii grav bolnavi. Cele mai complete şi mai interesante informa ii despre pepinierele de suflete îmi parvin doar sporadic. cât şi în afara ei. Seena voia să fie aproape de copiii evrei care intrau în lagăr. Am fost expulzat ca particulă minusculă de energie din această lumină pulsatorie. cu irizări de un albastru intens. un fagure de miere format din celule având deasupra curen i turbionari de energie. care a fost cea mai semnificativă experien ă trăită în perioada dintre vie ile tale? S. neregulată. pentru a-i ajuta cât de mult îi stătea în putere. ocupându-se de nişte treburi la bucătărie. Pulsa iile trimit vortexuri de materie din care este făcut sufletul.

aşa încât putem. este eternitatea. Dr. apoi cu blânde e) O. nu. esen a unui început. Această masă pulsează şi se ondulează într-o frumoasă mişcare curgătoare. Îmi dau seama acum. Este un întuneric violet dincolo de această masă. văd imaginea unui colier lung de perle. Mamele o numesc. Este complet viu.: La capătul acestui spa iu. maiestuos. N: De unde sosesc? S. N: Po i să-mi spui mai multe despre şirul progresiv al noilor suflete care se îndreaptă spre tine din acea masă? S. să le ştergem cu prosopul după ce deschid sacii de aur. închisă într-un sac auriu.. asemenea mic. N: Ce vrei să zici prin „a le şterge cu prosopul”? S. este un ombilic. cu o energie care curge în afară şi înapoi înăuntru. Dr.acest fapt îi dă via ă? S..: (pauză.: Văd cinci prin apropiere. acum po i vedea cu adevărat energia albă? S.sus. Pare mai degrabă însufle ită de o uimitoare for ă a dragostei decât de o sursă de căldură perceptibilă. dar nu un întuneric rece. E corect ce spun? S.sau îl ştergi.. cred că trage înapoi acele suflete care nu s-au format aşa cum trebuie.nu de la noi ... Când umflătura se contractă. care. Când îşi măreşte volumul. care este o parte a pepinierei şi se află la un capăt al spa iului respectiv. de culoare galben-portocalie.: Suntem în camera de primire. şi când ele vin lângă noi . devenind o ridicătură lipsită de formă. N: Câte mame vezi? S. se pregătesc. Separarea este un moment minunat. acum explică-mi. după cum ai spus .: (după o pauză lungă) Zăresc acea strălucire plină de fericire. Umflătura creşte şi împinge spre exterior. N: Deci. Notă: Un alt reprezentant al nivelului V a făcut următoarea afirma ie despre incuba ie.. Este un fel de îmbră işare a noii energii albe. dar niciodată exact din acelaşi loc. N: Ce vezi dincolo de această masă.. aproape . Sa născut un nou suflet.. Dr. legătura de energie a naşterii care îi uneşte pe fiecare. Culoarea ei este aceea de sub pleoapele tale. N: Care sunt responsabilită ile unei mame de incubator? S. speran a unei realizări viitoare. N: Din ceea ce afirmi.: Uscam energia umedă a noului suflet. se formează fragmente de energie ale noului suflet. 75/226 .: Din această masă începe o umflătură. sub forma unui şir ascendent. aceste fragmente nu au putut rezista până la următorul stadiu al individualită ii.S.. Nu pot explica exact toate acestea în limbaj uman. N: În regulă. Nou-sosi ii sunt transporta i sub forma unor cantită i mici de energie albă. N: De ce crezi că se întâmplă aşa? S. ca să spun aşa.vine o for ă de via ă plină de dragoste şi de cunoaştere atotştiutoare. Dr. dacă te-ai uita cu ochii închişi la soare într-o zi strălucitoare.: Da. Ei vin spre noi încet. desăvârşită.. Dr. „Văd o masă care are forma unui ou. Sufletele sunt perlele legate într-un şirag.. când îmbră işezi fiecare suflet nou .: Din galbenul portocaliu incandescent înaintarea este mai înceată.: (reac ionează rapid) O. Seena? S. Din anumite motive. Dr. unde se află sufletele mamă.observ mai multe nuan e de albastru şi violet strălucind în jurul lor. N: Şi din acesta masă de materie vezi apărând sufletele? S. Prin noi .: Plutim în jurul ouălor din care urmează să iasă noile suflete. deoarece fiecare ou apare din masa de energie. Dr. Dr. cu o energie şi o claritate proprie. tot peretele este plin cu o masă de energie topită de mare intensitate şi vitalitate.. Progresia lor este redusă pentru a putea să le înglobăm energia minusculă într-o formă eternă. ca un şir de perle pe o curea argintie. Dr.... Ceea ce reuşim să facem prin vibra iile noastre în timpul uscării energiei noi este. ca şi mine. sub o arcadă.: Da.. Ele sunt transmise în diferite puncte.” Dr. Dr.

. Când mă gândesc la asistentele de obstetrică dintr-o sec ie de maternitate care se ocupă de creşterea şi hrănirea nou-născu ilor. Când înconjurăm un suflet nou cu o îmbră işare drăgăstoasă. Acest lucru implică transmiterea unor gânduri despre ceea ce sunt şi ce pot deveni sufletele. ceea ce a rămas din masa ini ială se transformă imperceptibil. Această uşă nu se deschide însă niciodată complet. un cod pentru modelele de energie . N: Bine. Ceea ce pot să vă spun este că nu există niciodată două suflete identice. să merg pu in mai departe cu această îmbră işare vibra ională. Dacă există o cheie. unul dintre Maeştrii Pepinierei va trebui să intervină mai târziu.: (frustrată) Cum aş putea cunoaşte acest lucru dacă nu am fost eu Creatorul? Există suflete asemănătoare. Notă: Am auzit de la câ iva subiec i că unul dintre motivele principale pentru care fiecare suflet diferă de altul este acela că. Prin urmare.nu este nevoie să cunoaştem acest lucru. te rog. care coordonează totul. te rog. N: Po i să îmi precizezi ceva mai mult despre aceasta.: (râde) Suntem îngrijitoare în pepinieră. deoarece ne unim energia cu a lor ca să le furnizăm hrană. Ca mamă. în totalitatea caracteristicilor sale create de o perfec iune pe care nu pot să o descriu. Acesta este momentul trezirii. N: (insistând. ştim câte ceva despre identitatea lor. Fiecare suflet nou are un caracter individual în acest moment? Adăuga i sau scăde i ceva identită ii lui ini iale? S. în timpul uceniciei? S. astfel încât nu mai e la fel ca la început.„îmbră işarea iubirii”. sufletele care prind via ă nu vor fi cu adevărat pregătite pentru acest lucru. N: Dă-mi voie. mai degrabă se întredeschide. dorind ca subiectul meu să mă corecteze): Crezi că este vorba de o selec ie absolut întâmplătoare? Nu există nici o ordine a caracteristicilor care să se potrivească în vreun fel cu similarită ile? Ştii ceva în acest sens? S. Scena? În timpul îmbră işării pline de dragoste. ajută-mă să clarific un aspect. îi insuflam acestei fiin e în elegerea şi compasiunea noastră.: Sună atât de schematic! Fiecare suflet este unic.. Acest lucru ne permite să ne folosim mai eficient vibra iile pentru a le activa conştiin a. toate în aceeaşi serie. Notă : Iată momentele pe care le aştept în şedin ele mele. Dr. N: Cum i-ai dobândit cunoştin ele necesare folosirii potrivite a vibra iilor la noile suflete. dar aceasta nu este o sec ie a maternită ii umane. Prin.. Dr. Sursa se aseamănă cu o mamă divină care nu va da naştere niciodată la gemeni. Dacă nu este făcut aşa cum trebuie. pot surprinde fiecare trăsătură majoră pe care o percep şi de aceea vă pot spune că nu există două care să aibă exact aceleaşi combina ii de caractere. deşi sufletul nou nu ştie încă cine este. Noi aducem hrana. N: Seena.să nu şti i despre caracterul nemuritor al acestor suflete noi? S.. Apoi. Dr. S. Dr. tu şi celelalte mame proceda i la un proces de selec ie organizat în spatele sarcinii de a vă ocupa de identitatea noului suflet? De exemplu. Şi la voi se întâmplă la fel . scânteierea energiei sale îi dăm sufletului conştiin a propriei existen e. (subiectul doreşte să continue). Dr. 76/226 . Toate acestea fac parte din primele lor clipe de via ă.. Dr.: Simt o Prezen ă puternică de cealaltă parte a arcadei. În momentul în care le luăm în grijă pe cele noi. Trăsăturile individuale devin mai evidente.: Acest lucru este ceva pe care noile mame trebuie să îl înve e. când ici prima dată în grijă aceste suflete. după ce Sursa „eliberează” fragmente de energie pentru a-l crea. acest caracter îl dobândeşte chiar de la sosire..: Nu. Aceste combina ii sunt aleatorii. dar şi unele care nu se potrivesc cu nimic. Anun ăm la clocitoare că este timpul să începem. ele nu au nici un fel de idee despre ce fel de persoană va fi copilaşul. putem avea zece suflete mai curajoase care să fie urmate de zece suflete mai prudente? S. când încerc să deschid uşa spre ultima Sursă.

acest lucru se întâmplă deoarece nu sunt perfecte. va dispărea şi universul în care trăim? S. n-ar fi normal ca ele să fie create în întregime de un Creator desăvârşit? S. Nu contează. 1.. N: Te rog.nu ştiu.: (îndoindu-se) Totul pare să fie perfect aici. N: Nu este dificil ca sufletele care au fost create să ia mereu locul celor a căror reîncarnare se sfârşeşte pe Pământ? S. dar ele pot merge oriunde. Procesul este important pentru că ne permite să savurăm experien a şi să ne exprimăm pe noi înşine.: (în şoaptă) Simt. Nu ştiu care este motivul pentru care au fost avortate. aş dori să trec în revistă ce diferen e am aflat că există între ele.: Da. Le găsim adesea în lumile mentale şi par să se mişte uşor între dimensiuni. dar nu poate să facă. Şi să învă ăm.. Maturizarea începe cu sfărâmarea inocen ei sufletelor noi. după câte îmi dau seama. Dr. na ionalită ile se vor uni şi vor fi ca unul. Există fragmente de energie care au suflet individual.. Mai târziu. Ar putea fi adevărat? S. N: Deci.. Sunt altele. toate rasele. De aceea suntem trimişi să muncim în astfel de locuri. unde sunt sufletele abia create. care ajung la pepinieră.în special cele tinere -.: (pauză lungă urmată de un suspin) Cred că perfec iunea este acolo. tu şi celelalte mame trebuie să vă fi gândit la originea acestor suflete chiar dacă nu o pute i vedea. N: (mă îndrept temporar spre o altă direc ie) Lucrezi numai cu sufletele care vin pe Pământ? S.: Da.adică atunci când încarnarea ia sfârşit. Doar o parte vin pe Pământ. N: (continuând) Ceea ce îmi arată că trebuie să muncească pentru a dobândi mai multă substan ă decât au avut ini ial.: Toate acestea se vor termina când to i oamenii. spune-mi ce senza ii ai în legătură cu acesta Prezen ă. Există fragmente de energie cu suflet individual care se încarnează numai în lumile fizice.: (nefiind în largul ei): Cred că există al ii care ajută . Nu le consider călători interdimensionali. Eternitatea nu se sfârşeşte niciodată. sunt asociate cu func iile colective şi. cred că da. Dr. N: Ştii când un suflet este gata să vină pe Pământ.Dr. cu masa de energie care aduce aceste suflete noi la voi. Şi când aceste suflete devin contaminate de corpul uman .. Dr. încă din momentul creării lor. Există multe lumi fizice similare cu Pământul. Dr... S. de fapt. Seena.: Da.. Depăşirea obstacolelor le face mai puternice. Aceste suflete pot fi pregătite în lumea spiritelor cu ajutorul unor sfere mentale primite între vie i.. că există imperfec iuni la sufletele noi? Dacă ar fi create perfect. Creatorul. N: (cu blânde e) Vrei să zici că masa de energie s-ar putea să nu fie Creatorul primar? S.. Dr. Dr. pe lângă bucurie. Dr. Există fragmente de energie care par să se întoarcă la masa de energie care le-a creat chiar înainte de a ajunge la pepinieră. Altele.: S-ar putea să dispară mai înainte... Înainte de a continua cu evolu ia dezvoltării unui suflet. partea concretă a muncii. Noi le spunem lumile plăcerii şi lumile suferin ei. 2. cum este Pământul. 77/226 .. N: (încercând o altă cale) Este adevărat. Accep i această premiză? S. mai multă instruire. Ştiu că sufletele care vin în lumi asemănătoare Pământului trebuie să fie puternice şi optimiste din cauza durerii pe care sunt nevoite să o îndure. nu sunt capabile să se descurce. sau care dispun de resursele mentale necesare să se încarneze în forma fizică a oricărei lumi. şi asta nu pentru că sunt stricate ini ial. nu părăsesc niciodată lumea spiritelor. „să existe” ca indivizi în timpul începutului maturizării. bazându-te pe experien a încarnărilor tale? S. Cu siguran ă. 3. N: Aşa cred şi eu. atunci când experimentul va înceta. Dr.. dar imperfec iunile dobândite nu vor dispărea niciodată total până ce toate sufletele nu se vor strânge laolaltă . că este aproape.

Părea mai mult o lume mentală decât una fizică întrucât. care are doar câteva încarnări la activ: Înainte de a i repartizat la grupul meu de suflete şi de a începe să vin pe Pământ. O dată eliberate din pepinieră. Iată mai jos o descriere a acestei perioade de tranzi ie. din via a sufletului nostru. doar existam şi îmi însuşeam sentimentul pe care ii dă o structură solidă. Marele plan pentru sufletul nou-născut începe încet. care prelucrează informa iile printr-o minte umană. provenită din memoria încă proaspătă a unui suflet tânăr. Întorşi înapoi pe Pământ. În curând aveam să existăm întro lume în care nu vom fi proteja i. Am văzut alte suflete tinere lângă mine şi ne-am putut mişca cu uşurin ă în jurul Pământului ca nişte becuri luminoase asemănătoare formei omeneşti. am auzit oameni spunând că. Deşi locul era mai mult astral decât temporal. Dincolo de structurile vizuale ale aşezărilor spirituale. ci numai câmpuri cu flori şi scene câmpeneşti. despre săli mari de cristale. Au însuşirea de a crea imagini structurale din propriile experien e planetare sau aceste configura ii pot fi făurite pentru ei de ghizi care încearcă să le ridice nivelul de confort creând o ambian ă familiară. încât nu pot descrie aşa cum ar trebui ceea ce văd. Apoi. Oamenii afla i sub hipnoză manifestă un soi de beatitudine când povestesc cum plutesc spre destina iile lor în lumea spiritelor. O dată ce noile suflete părăsesc coconii protectori. siguran ă şi de protec ie extraordinară pretutindeni. Deoarece îşi încep încarnările. Nu aveam responsabilită i. învă am să comunicăm unii cu al ii ca fiin e trăind într-o comunitate. Atunci am aflat că nimic nu este static şi că această perioadă de început va fi cea mai uşoară a existen ei noastre. Cu toate acestea. descrierile locurilor şi structurilor pe care le văd între vie i capătă aceleaşi caracteristici ca şi cele ale sufletelor mai bătrâne care merg pe Pământ. Mul i sunt aşa de copleşi i. sunt reproduceri ale unor împrejurări şi evenimente bazate pe interpretări şi cunoaştere conştientă. numărul mare de experien e practice le oferă multe posibilită i de specializare şi sarcini de răspundere. subiec ii mei descriu multe reprezentări vizuale ale lumii spiritelor. În lumea spiritelor. Acest lucru nu le dă neapărat mai multă sau mai pu ină instruire decât altor tipuri de suflete. Există fragmente de energie care sunt suflete cu abilitatea şi înclina ia de a se încarna şi a func iona ca indivizi în toate tipurile de medii fizice şi mentale. Nu făceam nimic. folosind simboluri pământeşti. fără delimitări. am în vedere întotdeauna aspectele func ionale a ceea ce face subiectul în aceste locuri. subiec ii mei ar mai putea spune că în jurul lor nu sunt construc ii.4. aceste suflete nu se încarnează şi nici nu formează grupuri de suflete imediat. Recreerea întregii memorii a clientului se bazează pe observa iile memoriei sufletului. cu păduri şi lacuri. în ciuda veridicită ii lor. Uneori aceste prezentări nu sunt aşa de pământeşti. ceea ce mă înconjura nu era complet solid şi nu exista via ă biologică. bibliotecile şi templele în lumea spiritelor? Pun aceste întrebări explicând că memoria de observare a trecutului este metaforică din perspectiva curentă. în locuri unde vom avea amintiri ale durerii şi singurătă ii şi totodată ale plăcerii . să vezi un templu nu înseamnă perceperea literală a unor blocuri de piatră. După ce am discutat în prelegerile mele aspectul memoriei inconştiente. amintirile unor evenimente din trecut. cu bol i. de nivel I. Scenele originare din toate vie ile noastre nu părăsesc niciodată memoria noastră de suflete. despre construc ii geometrice cu multe unghiuri şi împrejurimi netede.în elegând că aceste experien e reprezintă perioada în care înve i. Aşezările spirituale În timp ce sunt în transă. Am auzit relatări despre nişte structuri de sticlă asemănătoare unor catedrale. ele intră în via a de comunitate. ci mai degrabă o vizualizare a semnifica iei pe care sanctuarul o are pentru acel suflet. 78/226 . îmi amintesc că mi s a dat posibilitatea să trăiesc într-o lume semi-fizică sub forma unei lumini. aceste observa ii nu par credibile. Era o atmosferă utopică de dragoste. Cum pot exista sălile de clasă.

Totul se petrece într-o mişcare de plutire uşoară. în plus. permite sufletului o gamă largă de experien e dincolo de conceptele fizice. Piramidele sunt pentru singurătate. În ciuda comentariilor acestui client. nu este chiar la fel când muşti dintr-o portocală pe Pământ.pentru mul i sunt perfecte. Formele sferice sunt folosite pentru a examina vie ile viitoare. cu marea moştenire a vie ii anterioare şi a amintirilor vie ii spirituale Pe de altă parte. Aceste sentimente au fost exprimate de un client al meu într-un mod convingător: Putem crea orice dorim în lumea spiritelor pentru a ne aduce aminte de locuri şi lucruri de care ne-am bucurat pe Pământ. Aceste centre sunt por i de comunicare cu sufletele gazdă care conduc traficul şi sunt atente la întrebările călătorilor. Reversul este adevărat imediat după moarte Pentru hipnoterapeutul spiritual există două for e care ac ionează în procesul regresiei. Fiecare structură are sistemul propriu de energie. amintirile conştiente ale unui corp prezent. iar intrările de formă cilindrică sunt pentru a călători în alte lumi şi a căpăta o perspectivă. presupunând că sim urile. aceasta este o imagine minunată pentru ei. notăm memoria sufletului în ac iune. există tonuri armonioase. Simulările noastre fizice sunt aproape perfecte . Este aglomerat. portocalele şi fiin ele umane se armonizează unele cu celelalte într-o existen ă. medita ie şi vindecare. Acesta este unul dintre motivele pentru care mă bucur de reîncarnările mele fizice. Există nivele ale realită ii. căci ai putea trage mai sus linia pe care doreşti să o elimini dintre aceste puncte. Din aceeaşi mărturie aflăm că realitatea unei lumi spirituale interdimensionale. Formele dreptunghiulare.Aud multe relatări despre mişcarea diafană a sufletelor care merg dintr-un loc în altul. cu lipsa sa de perfec iune. Formele geometrice pe care le văd reprezintă pentru mine anumite func ii. aromat. De aceea. Următoarea expunere este aceea a unui suflet de nivel IV care foloseşte formele geometrice pentru a descrie proprietă ile diverselor locuri pe care le vede.cu oameni încolona i telepatic. Pot crea o portocală aici şi chiar să îi reproduc gustul dulce. am avut subiec i care mi-au spus că ei văd lumea spiritelor ca pe o adevărată realitate.. Nu te po i grăbi prea tare. ci doar nepermanent. dar toate aceste reconstituiri dramatice nu sunt mai pu in reale în via a spirituală a unei persoane Când sufletul se întoarce pe Pământ învăluit în uitare. Câteodată trec pe lângă punctele centrale ale activită ii sufletului .. Pământul fiind o iluzie creată ca să ne înve e Poate că nu e nici o contradic ie În această compara ie Oamenii de pe Pământ au papile gustative foarte dezvoltate. Când subiec ii mei descriu centrele spirituale pe care le văd. angajat într-o imagine descriptivă. trebuie să se adapteze unui creier nou lipsit de memorie conştientă. Ceea ce poate fi o iluzie temporară în mediul uman nu provine din faptul că o portocală mâncată pe Pământ de un pământean are gustul mai bun decât una creată în lumea spiritelor şi mâncată de un suflet. pe care sufletele le pot înregistra vibra ional pentru a le auzi până la destina ie. Punctele centrale sunt nişte ro i uriaşe sub formă de prismă cu nişte spi e direc ionale care se curbează în partea opusă ie. Copilul nou apărut nu are încă experien e trecute. Îmi plac portocalele. Există o afirma ie în Upanişadele indiene referitoare la sim urile noastre care sunt păstrate în memorie după moarte. confortabilă şi. pentru mine par nişte imita ii.Toate stereotipurile culturale amestecate cu aspectele simbolismului metaforic de care mintea umană îşi aduce aminte sunt prezente. ceea ce conferă un caracter fizic conştient Eului nemuritor. în timp ce subiectul este sub hipnoză. minunate. Cred că acest vechi text filosofic este corect. ei bine... pentru revederea şi studiul vie ilor anterioare. Dar fără un corp. Călătoresc mult în lumea spiritelor.asemănătoare unui aeroport . Latura conştientă a min ii sale nu este inconştientă în timpul 79/226 . emo iile şi cui uman reprezintă un drum spre experien a infinită. dar bine organizat (râde). de asemenea. avem. Cu toate acestea. Simplul fapt că universul nostru este un teren de pregătire nu îl face ireal. Pe de o parte.

poate influen a ADN-ul. Memoria conştientă este influen ată de experien e senzoriale şi de toate manifestările noastre biologice şi ale instinctelor. cum voi explica mai pe larg în capitolul 7. vreau să furnizez mai multe informa ii despre cum interpretăm ceea ce îşi reaminteşte memoria şi ADN-ul. În plus. poate fi. Memoria conştientă. de a apar ine altor specii să provină din celulele umane de ADN create doar pe Pământ? Răspunsul este simplu. Fostele corpuri pe care le-am avut în vie ile dinainte nu sunt aproape niciodată legate genetic de familia noastră actuală. de fapt. Un argument convingător împotriva memoriei ADN din via a anterioară este volumul de cunoştin e pe care le-am acumulat despre vie ile precedente. incluzând amprente energetice şi modele de memorie din vie i anterioare. Memoria veşnică. fără legături de creditate. Memoria nemuritoare poartă amintirile originilor noastre în această via ă şi în alte vie i fizice. unde nu avem corp. Subiectul obişnuit a trăit vie i anterioare ca oriental. Poate fi imperfectă. ei primesc o consolare din partea a ceea ce consideră a fi o abordare ştiin ifică împotriva reîncarnării. genetică la origine. Într-adevăr. dar există o inteligen ă superioară în afara min ii corpului nostru. dar acest lucru nu se datorează ADN-ului. Există cercetători care cred că inteligen a noastră eternă. nu ne vom întoarce la familia Smith. Acestea sunt amintirile care provin din partea supraconştientă a min ii noastre. religioase şi de alt gen. Gândirea sub-conştientă influen ează func iile organismului care nu sunt supuse controlului conştient. sunt nenumărate alte elemente care implică secven e de gândire pe care le aducem în corpul gazdă din sute de vie i anterioare. cât şi de experien ele emo ionale. Mintea eternă a sufletului nostru a evoluat de la o energie a gândirii conceptuale superioare dincolo de noi înşine. fiecare are tot dreptul să nu creadă în reîncarnare din anumite motive personale. Cu siguran a. caucazian şi african. de asemenea. împreună cu al ii din grupul meu de suflete într-o via ă şi am fi putut alege to i să facem parte din familia Jones într-o via ă viitoare. cum ar fi bătăile inimii şi rolul glandelor. cum se poate ca amintirile noastre despre a fi în alte lumi. Există oameni care cred că toate amintirile sunt stocate în ADN. care formează o parte a memoriei divine. Acest lucru include. Aceste coduri moleculare sunt noi-nou e şi apar o dată cu actualul nostru corp material. Este un depozit al unei mari păr i a psihicului nostru. de asemenea. fiind stocată în celulele noastre cu un ADN de la nişte strămoşi foarte îndepărta i. dacă ar fi aşa. de fapt. pentru că există mecanisme de apărare legate de ceea ce primeşte şi evaluează aceasta prin impresii primite de la cele cinci sim uri. intui ia şi imagina ia sunt exprimate prin memoria subconştientă. cea care găzduieşte sufletul. În acest fel. Memoria Înainte de a continua cu analiza a ceea ce văd subiec ii mei afla i sub hipnoză în lumea spiritelor. Eu împart memoria în trei categorii: 1. 3. În cazul în care conştiin a.hipnozei. pentru mine reprezintă un argument care nu stă în picioare din mai multe motive. Amintirile inconştiente ale traumelor suferite în via a anterioară pot aduce în noul nostru corp o amprentă grav afectată fizic a trupului mort de mult timp. subiectul ar fi incapabil să vorbească coerent cu interlocutorul său. pentru că. Sursa acestor gânduri divine este iluzorie 80/226 . Se manifestă printr-un Eu conştient care este perceptiv şi adaptabil la planeta noastră fizică. ele provin din această sursă superioară. Atitudinile şi părerile provenite din mintea sufletului nu afectează mintea biologică. Cu toate acestea. 2. Se pare că inspira ia îşi are originea în memoria veşnică. memoria sufletului provenind din partea inconştientă a min ii. Această stare a gândirii se va aplica la toate amintirile re inute de creier în corpul nostru biologic. Cu toate acestea. aşa-numita memorie genetică reprezintă. Dar să spui că toată memoria vie ii anterioare este. pentru că partea subconştientă a min ii formează puntea între cea conştientă şi cea supraconştientă. Memoria divină. locul unde se înmagazinează selectiv memoria conştientă. experien ele noastre în lumea spiritelor. Aş fi putut fi un membru al familiei Smith. Amintirile din această categorie se pare că vin prin partea subconştientă a min ii.

în fa a mea! Chiar aşa cum mi-o amintesc. N: Creezi tu însă i imaginea sanctuarului sau i-o inserează altcineva în minte? S.. Dr. Flacăra se afla pe o stâncă netedă. În esen ă. ghidul meu. el devine bucuros. acesta era un loc de ini iere în care putea participa o femeie. în realitate. dar. Poate că acest lucru nu este surprinzător. menirea noastră. într-adevăr. de fapt..: Este chiar acolo. flacăra însemna că ra iunea şi sentimentul nu erau antagonice. Dr. Dr. Ariani? S. memoria divină reprezintă comunicări de la fiin ele din existen a noastră veşnică. N: Ce semnifică inscrip ia? S. asta este tot ce ai făcut . N: Vrei să spui că tu şi celelalte femei avea i credin e monoteiste? S. când.. în spa ii unde începe să aibă contacte cu alte spirite.doar să te asiguri că flacăra nu se stinge? S. chiar înainte să înceapă ocupa ia romană. noi am văzut înşelătorii şi intrigi în interiorul propriei caste.împreună cu altele trei. Pentru noi. credeam în egalitatea dintre sexe. lucru de care îşi amintesc clien ii care au trăit în Vârsta de Aur.. În cazul 27. Şi calea pentru a căuta adevărul este căutarea armoniei şi a frumuse ii în tot ceea ce ne înconjoară în via ă. N: Bănuiesc că acest mod de gândire radical i-ar putea aduce multe necazuri într-o aşezare patriarhală. Dr. un subiect al cărui nume spiritual este Ariani. Am fost desfiin ate de 81/226 .Uneori o identificăm cu memoria personală. că nu în eleg) Ei bine... Cazul 27 Dr. Toleran a lor a luat sfârşit. Reprezintă punctul culminant al unei serii de vie i importante pe care nu aveam cum să le trăiesc din nou pentru mult timp pe Pământ. Noi credeam într-un singur zeu.. s-ar putea să mă mai ajute şi altcineva. Ultima încarnare a sufletului Ariani în Grecia antică a avut loc în secolul II î. Dr... N: Ce vezi când te apropii de centrul tău spiritual.. N: Acest templu î i este familiar? S. cu o inscrip ie gravată de jur împrejur. cu zeită i mai pu in importante reprezentând păr i ale acelei puteri centrale. Centrele comunită ii Următorul meu caz ilustrează asocierile vizuale pe care le fac subiec ii mei. cu coloane strălucitoare de marmură albă. Eram văzute de autorită i ca având sufletul pur şi nu ca o castă intelectuală. Ei o vedeau pe Atena într-un fel. Şi că templul aşeza mintea deasupra supersti iei.: (pu in exasperată) Nu.Hr. afla i în stare supraconştientă. va asocia experien ei de după moartea din via a ei anterioară un templu al Greciei antice. ceea ce nu este neobişnuit. zei a în elepciunii. Flacăra simboliza flacăra sacră din inimile noastre pentru aflarea adevărului.: Da. Am auzit despre vizualizări atât de futuriste şi de suprarealiste. Mul i dintre ei nu în elegeau care era. nu sunt sigură.: (pauză) Ah.. în timp ce noi o vedeam altfel.: Un frumos templu grec. deoarece mul i dintre subiec ii mei au avut încarnări în perioada în care Grecia antică a adus unei lumi sumbre lumina unei civiliza ii superioare Atât în artă. Oamenii îmi spun că imaginile pe care le văd în acest punct nu se pot descrie în cuvinte. de asemenea. Am fost preoteasă . şi secta noastră depăşise grani ele templului. O dată ce duc un client dincolo de poartă. S.: Este un templu închinat Atenei.. Dr. N: Ce înseamnă toate acestea? De ce contează aşa de mult pentru tine acest templu? S. Această societate a încercat să unească mintea ra ională cu cea spirituală. Nu aveau încredere în ac iunile noastre.: (zâmbind) Da. Acest exemplu implică o identificare cu Grecia clasică. cu amintirile descriptive referitor la întoarcerea lor acasă. Dr. inten ionat. să cau i adevărul cu orice pre . Noi. Treaba noastră era să păzim flacăra cunoaşterii. N: (prefăcându-mă. apoi a apărut trădarea. cât şi în filosofic şi guvernare. grecii antici au lăsat o moştenire şi o provocare pentru cei care urmau să vină.: (zâmbind) îl ştiu atât de bine. încât ne permitem pu ine compara ii cu cele cunoscute pe Pământ. în centrul templului.

aceste adunări ar putea avea loc la fel de bine într-un amfiteatru. în felurite structuri ale aşezării. În aceste cazuri. Propriul grup matcă se afla în mijloc. Condusă de ghidul meu. în spate. fără tavan.îmi văd părin ii. Ariani a fost înso ită de ghidul ei. par să ştie cărui spa iu îi apar in. dintre care unele stau jos într-un cerc. în curtea unui palat. 119. la Cazul 47. prietenele mele şi această via ă şi celelalte trăite în Grecia reprezentau o etapă superioară a ra iunii. cât şi acelea ale adunărilor mai mici pot fi diferite la acelaşi suflet după vie i diferite. cercul A). Această scenă este una pe care o aud repetându-se iar şi iar. începem să ne croim drum la dreapta şi la stânga printre grupuri. implicând un număr mare de grupuri de suflete. de care suntem lega i mai strâns. în partea dreaptă (vezi fig. într-un trup femeiesc. La început. A trebuit să aştept mult timp înainte de a fi capabilă din nou să îmi exprim deschis. mă sărută şi mă întreabă ce mai fac. activitatea pentru a-i întâmpina pe cei nou veni i. poate să apară aceloraşi subiec i sub forma unor oameni care participă la scene de relaxare în aer liber. N: Ariani. după sosirea lor. într-o aulă sau într-un templu. oamenii care mă văd devin mai însufle i i. în grupuri mai mici.un stat care făcea diferen ă între sexe. plină cu aproximativ o mie de suflete. O reprezentare descriptivă a acestei practici va fi redată în Capitolul 7. iar altele în picioare. cam pe la mijlocul drumului. Imaginile vizuale. Mai mul i oameni din alte grupuri încep acum să îmi zâmbească şi să îmi facă semne cu mâna. Cealaltă jumătate povesteşte că. După aceea. pentru că suntem străini. ei văd doar propriul grup matcă. În mod infailibil. Sufletele pe lângă care trec ar putea da din cap în semn de acceptare politicoasă a sosirii mele. de obicei. grupurile matcă îşi întrerup. până la propriul grup matcă. În figura 2. Când a făcut drumul de întoarcere. ajungând la un grup de lângă propriul grup matcă . pe care i-am cunoscut în vie ile mele destul de pu in. aşa-numitele grupuri primare formate din trei până la douăzeci şi cinci de suflete. Unii. N: Şi doreai să ai templul alături de tine în lumea spiritelor după aceste vie i trăite în Grecia? S. De asemenea. Fără să ină seama de o aşezare exterioară sau interioară. Apoi ea a descris cum îi apare această intrare unui suflet care se întoarce. Ei se opresc din ceea ce fac şi se îngrămădesc în micul spa iu dintre cele două grupuri pentru a mă îmbră işa şi a mă încuraja. S. se ridică. Aceste suflete apar ineau unui mare grup secundar şi ea le văzuse strânse laolaltă. Pentru mine. atât cele ale adunărilor mari de suflete. Acei subiec i care povestesc că se duc direct într-o sală de clasă când se întorc dintr-o via ă trecută au în minte imaginea clară a coridoarelor care leagă o serie de spa ii pentru studiu. Consecven a cu care mi se relatează despre 82/226 . Când am condus-o pe Ariani în templul său. ajung la propriul grup şi toată lumea mă întâmpină pentru că m-am întors. În sfârşit. cum ar fi câmpurile de la ară pline cu flori. Dr. Cei mai mul i dintre subiec ii mei experimentează această formă circulară de întâmpinare. sufletele care le întâmpină sunt mai degrabă strânse laolaltă. În min ile superconştiente ale oamenilor. Un bărbat.: (foarte emo ionată) Este înăl ător şi straniu în acelaşi timp. mă salută. figurile 2 şi 3 ilustrează ceea ce văd majoritatea subiec ilor când iau prima dată contact cu grupul. vorbind. grupul primar de suflete. în elepciunii şi a spiritualită ii. Apoi. ea a văzut o galerie dreptunghiulară uriaşă. pag. Aproape jumătate dintre pacien ii mei zăresc grupuri mari de suflete la întoarcere. cei mai mul i dintre oameni nu-mi acordă nici o aten ie. care pierdea puterea şi avea impresia că secta noastră contribuia la corup ia din interiorul ării. În aceste momente nu se observă alte grupuri în zonă. Figura 3 arată modul obişnuit în care un grup formează un semicerc în jurul sufletului nou venit. 1.: Acesta este un fel de a vedea lucrurile. aceste sentimente. explică-mi cu ce seamănă drumul tău prin această mul ime de suflete. fiecare suflet ajungând la rândul lui în pozi ia din fa ă. care a fost iubitul meu două vie i. Figura 4 reprezintă planul obişnuit al unui centru de studiu unde lucrează multe grupuri de suflete. Dr.

Grupul primar A este grupul matcă al subiectului. ca fiind numeroase grupuri primare de suflete ce formează un grup mare secundar de aproximativ o mie de suflete. la prima vedere. chiar şi în min ile acestor oameni. Doar un mic procent al subiec ilor mei spune că întâlnirea lor ini ială cu grupurile de suflete implică doar plutirea în aer fară nimic în jur. Absen a unor peisaje sau a unor structuri fizice nu durează mult. Figura 1 reprezintă ceea ce mul i oameni văd. 83/226 .aşezările ilustrate de figura 4 este uimitoare.

unul în spatele altuia. În această pozi ie ca de ceas. de semicerc. 84/226 . la rândul său. să le vină rândul pentru a ura bun venit celui care revine.Figura 2 indică pozi ia în formă de diamant în care grupul matcă primar se aşează atunci când aşteaptă întoarcerea unui suflet. sufletele înaintează fiecare. sufletul A. Sufletele nu vin şi din spatele celui care se întoarce. Aici multe suflete aşteaptă. cum ar fi dinspre ora 6 a ceasului. pe care o au sufletele din grupul care aşteaptă revenirea sufletului A cu (sau tară) un profesor-ghid în pozi ia B. Figura 3 indică pozi ia mult mai obişnuită. într-o mişcare de arc de cerc de 180 de grade.

arată că este timpul socializării şi al relaxării generale. Sălile de clasă Orice adunare a sufletelor în afara sălilor de clasă. ca în locurile de studiu. 4): Ghidul mă conduce într-o structură sub formă de stea şi ştiu că acesta este locul meu de studiu. inclusiv cele din marile săli de întruniri. ci doar că activită ile sufletului nu sunt îndrumate. Acest lucru nu înseamnă că nu au loc discu ii serioase în aceste aşezăminte. Văd coridoare care duc în 85/226 . Este ca o sală centrală cu o boltă rotundă. Aceste săli rotunde se află departe unele de altele. Mai jos este o descriere tipică făcută de un subiect care se îndreaptă spre o sală de clasă (vezi fig. camere de studiu pentru grupurile matcă B aflate pe coridoare adiacente. De obicei. Numărul coridoarelor variază. nu sunt mai mult de şase camere pe un coridor.Figura 4. acum goală. Designul clasei de curs este vizualizat de multe suflete ca având o rotondă A în centru.

: Da.. unde sunt aşezate sălile. Aş fi putut face acest lucru singur. Dr. La fiecare etaj sunt grupuri care înva ă. N: De ce face acest lucru? 86/226 . Dr. în timp ce altele lucrează în grupuri de două până la cinci.. a venit să mă înso ească în această călătorie. al unui suflet de nivel mediu. Tahama (care apare ca un indian american). observ că în unele săli sufletele studiază în linişte. Sunt bine. Dr. fiecare etaj are un grup matcă primar? S.. este o atmosferă ca într-un parc. bineîn eles. Cei de lângă uşă mă înso esc până la locul meu şi Sistemele grupurilor de suflete sunt gata să particip la lec ie. Fiecare nivel este legat printr-o scară de o cămăru ă pentru studiu la un capăt. N: Şi î i recunoşti locul? S. Într-o altă cameră studen ii privesc un instructor care ine o prelegere la tablă. S. singure.: Oh. Când intru în cămăru a mea to i se opresc din lucru şi îmi zâmbesc. Cămăru a mea este a treia pe stânga.: Tahama îmi spune unde trebuie să fiu . S.: Semitransparente. Eu sunt unul dintre ei . în 1937). Dr. Dr. alburii. Dr. N: În regulă. În felul acesta nu vom deranja o altă cameră cu suflete.: Cele patru etaje sunt transparente şi seamănă cu sticla. descrie-mi ce vezi după ultima ta oprire. Perioada în care am fost plecat pare o scurtă călătorie la prăvălia din col ca să cumpăr o cutie cu lapte. N: Ştii to i profesorii din această şcoală? S. acum mergi înăuntru şi descrie-mi cum vezi aceste patru etaje şi mai spune-mi ce înseamnă pentru tine. sunt doar un profesor începător. dar să îmi organizez timpul cum vreau. Intru la primul etaj. E puternică. deoarece ştia că eram obosit după o via ă lungă şi grea (subiectul a murit la vârsta de optzeci şi trei de ani.: Exact. Nivelurile superioare au suflete din alte grupuri care lucrează la specialită ile lor individuale. Ele sunt aşezate. N: În regulă. dar asta zăresc. pe măsură ce te apropii de destina ie locul căruia îi apar ii în lumea spiritelor. Dr. O cunosc ea este foarte conştientă de lacunele tinerilor. S. este acelaşi lucru cu un program independent de studiu? S. da . După aceea mă părăseşte. N: Rudalph. ale energiei sufletului. Spune-mi. Ştiu că sună ridicol. unde un grup de începători de optsprezece suflete ascultă o femeie lector numită Bion.amintindu-mi că apar in nivelului trei.. N: Rudalph. Îmi iau ceva timp să mă acomodez.. În interiorul baloanelor sunt multe puncte strălucitoare.: Văd locul ca un balon mare . Cea mai mare parte a subiec ilor mei vizualizează structurile claselor lor spirituale ca fiind aşezăminte unice. astfel încât să nu existe două săli fa ă în fa ă. N: E firesc să fii mândru de asta. În fiecare odaie sunt aproximativ intre opt şi cincisprezece suflete care lucrează la birouri.care este clădirea unei şcoli . dar ghidul meu. da.împăr it în patru etaje. Vă rog să nu crede i că mă laud. E atât de amabilă. dar blândă. Cazul 28 Dr. numit Rudalph. Unii îmi fac cu mâna şi câ iva se bucură.. Rudalph. N: În regulă.tocmai am început. primele două. te rog. plină de linişte şi calm.sunt douăsprezece care lucrează la al doilea nivel. descrie-mi acest loc.direc ii diferite şi noi mergem pe unul dintre aceste culoare. ce se întâmplă cu tine în continuare? S. colorate. Văd mănunchiuri de baloane netede şi transparente care au în interior suflete.. dar foarte mândru. deşi există şi excep ii cum este cazul următor. deşi unele dintre referin ele mele.: (ezită) Ei bine. N: Şi toate acestea sunt pentru tine transparente din afară? S. Dr.: Când mă apropii de destina ie. Dr. Nu văd niciodată mai mult de şase camere pe un coridor. ca şi când mă aşteptau.. Când trec cu ghidul meu pe coridor.

Sunt nişte tineri foarte activi. N: Ce s-ar întâmpla dacă unul dintre aceşti elevi te-ar urma la nivelul al treilea? S. păstrează o oarecare distan ă fa ă de studen i când nu predau. dar asta reprezintă o punte de trecere în mintea mea. Îi ştiu pe cei care fac aceleaşi greşeli din cauza lipsei auto-disciplinei. Po i să îmi descrii impresiile tale despre acest loc? S. cu turul acestei şcoli. El îmi apare aşa cum eram în ultima via ă.: Trebuie să în elegi că profesorii au o răbdare extraordinară.. N: Foarte interesant. Este aceeaşi situa ie.. Învă ăm să protejăm şi să informăm. Dr. Rudalph. care pot fi destul de copilăroşi în evolu ia lor. Acest grup chiar acum începe. te rog. Ei cred că este important pentru evolu ia studen ilor ca aceştia să nu stea în jurul lor tot timpul. N: Îi recunoşti pe oamenii pe care îi cunoşti? S. Relon. Este la fel ca atunci când m-am întors.. continuă.: (zâmbeşte) Din când în când unul ajunge în zone superioare.. cred că eşti gata să mă duci la nivelul al treilea. Tahama spune că ne vom vedea mai târziu.: Ei.. Spre acesta mă îndrept în continuare. Este diferit.un profesor care men ine disciplina. În curând va trebui să urc la al treilea nivel. plini de o energie neobosită. datorită. nu m-am acomodat încă perfect cu acest loc. N: Copii? Tu numeşti copii aceste suflete de nivelul I? S. acum par pu in înfumurat. deoarece nu vreau să le distrag aten ia de la lec ia inută de Bion.. Ei se mul umesc să aştepte până când studentul se satură să stea degeaba şi se oferă să muncească mai mult. Acum lucrăm pe baza propriilor resurse. Dr. N: Care este atitudinea profesorului fa ă de cei mai slabi? S.. Dr. Aceste suflete au o înfă işare lânoasă. prin tavanul de sticlă. ai putea spune că aceste suflete sunt preocupate de ele însele? S. Dr. S.: Privesc în sus. Îmi sunt recunoscători.S. Ar putea fi pu in cicăli i pe Pământ. dar cineva i-ar duce calm înapoi în clasele lor. Enit se ocupă de acest lucru aici .student în acest centru. Dr. N: Vrei să spui că profesorii nu-i mai împing de la spate pe acei studen i mai dificili? S. Dr. aşa că am să mă relaxez şi am să mă bucur de compania copiilor de la parter. Oricum nu stau prea mult. Ghizii noştri păstrează cu noi o rela ie profesor . ştii. să ne inem ochii deschişi şi să vedem spiritul celorlal i prin lumina din ochii lor în timpul rota iilor noastre pământeşti. nu mai reac ionăm numai la diferite situa ii.: (râde) Este normal. împreună cu o nevoie constantă de a primi o stimulare din afară (mai serios).: Oh. ce oasă din acest punct.: Oh. dar mul i încă nu ştiu cum să transmită aceste informa ii altora. te rog. Încearcă să nu fie foarte familiari cu noi.. deoarece m-am ocupat de ei. Să fiu sincer. Dr. Provocările mentale sunt mai constante aici. N: Bine. Profesorii şefi. Este similar cu situa ia în care un elev de clasa a III-a merge pe hol şi intră într-o clasă a VI-a. Copilul s-ar pierde. deoarece timpul nu contează. profesorii nivelului întâi se satură de anumi i studen i care aproape refuză să progreseze. bine. Dr. deoarece to i îmi cer informa ii despre felul în care am învă at să realizez lucrurile pe Pământ. Este nostim să îi ai în preajmă. Continuă. N: În eleg.. Când urc la al doilea etaj văd adolescen ii. Nu am nevoie cu adevărat de o scară. atât în via a anterioară. Înva ă să fie stăpâni pe ei înşişi. o rudă primară de suflet). Chiar acum ei sunt în pauză.: (râzând) Ei bine. Întotdeauna am nevoie de timp să mă obişnuiesc. Mul i dintre noi învă ăm pentru a deveni profesori.: (cu veselie) Aceasta este zona mea şi suntem ca nişte adul i tineri. pentru a le da libertate şi a le permite sa se exprime individual. la al doilea nivel. îl văd pe Elan (so . dar are o inimă mare.: Sincer. Nu vreau să spun că se comportă ca nişte profesori înfumura i pe Pământ. Începătorii nu depun prea multe eforturi să facă progrese. N: Ca profesor. statutului lor profesional. Elan îmi trezeşte cu dragostea lui energia 87/226 . Aşa îi descriem pe începători. S. cât şi în cea actuală. Dr. din punct de vedere social.. ca nişte bure i care absorb multe informa ii repede şi care încearcă să se folosească de cunoştin ele lor. cum ar fi celălalt ghid al meu. eficient. Încă nu sunt calificat să predau la acest nivel. aşa că îi lasă singuri mult timp.

Nimic nu este mic în ceea ce priveşte biblioteca. Suntem absorbi i într-o mare de fericire timp de câteva minute. Titlurile Căr ilor Vie ii spirituale au numele clientului meu pe ele. dar îi vedem în altă parte. Dr. După ce am scris în prima mea carte despre locul unde sunt înmagazinate însemnările vie ii noastre. dar. Vreau să urc repede la al patrulea nivel să o văd pe fiica mea Anna (tot în via a actuală). Ele sunt tăcute. aşa că începem imediat să ne studiem în profunzime vie ile anterioare. Cred că se simt mai degrabă atinse de un spirit divin. oamenii m-au întrebat dacă puteam să le furnizez mai multe detalii.: Sunt doar trei suflete acolo şi de jos par nişte umbre informe de un albastru auriu şi argintiu. Când studen ii se află în aceste coridoare de studiu lucrează uneori în perechi. (Subiectul este brusc tulburat). după ce au fost ajuta i de Arhivari la găsirea Căr ilor Vie ii potrivite. iar descrierile acestui loc sunt destul de consecvente. Unii dintre clien ii mei merg la bibliotecă singuri când se întorc în lumea spiritelor. Dr. 88/226 . Este atâta căldură şi iubire la aceste suflete care devin adevăra i adul i. Este Esent (mama în via a actuală) şi Blay (cea mai bună prietenă în via a ei actuală). inclusiv complexitatea cercetării şi perioada care trebuie revăzută de sufletul student. dar dacă lucrăm cu o fiin ă acvatică inteligentă de pe Planeta X care nu a fost niciodată pe Pământ şi al cărei loc de studiu era oceanul. în principal. ghizii. aproape nişte fiin e monahale care îi ajută atât pe ghizi. Pe Pământ. Când subiec ii mei descriu o bibliotecă spirituală.aşa cum aprinzi un foc într-o sobă rece. Acest lucru poate părea ciudat. cu căr i aşezate pe pere i şi multe suflete care studiază la birouri. unde sufletele pot fi complet singure pentru a studia în linişte. de obicei. Multe elemente concură aici. Dr. cu o structură dreptunghiulară. Aceste biblioteci spirituale îndrumă sufletele în diferite moduri. Un ghid trebuie să îşi ajute studentul la început. N: (după o pauză) Altcineva? S. ci văd planul podelei încăperii în figura 5. N: Spune-mi tot ce ştii despre al patrulea nivel.: Toată lumea. Am relatat despre clasele spirituale şi despre cămăru ele adiacente mai mici unde grupurile primare interac ionează. după care va părăsi camera.: Ei nu sunt în acest balon. Persoanele care descriu structuri pământeşti în casa lor spirituală includ aici şi biblioteca. în timp ce al ii au ghizi care îi înso esc. suflete care par că nu se cunosc. Ele devin foarte în elepte ajutând sufletele să îşi folosească trupurile umane. N: Unde sunt adul ii mai bătrâni. Ele sunt adaptate existen ei pe care o duc. cum ar fi ghizii mai în vârstă.bibliotecari sunt Sufletele-Arhivari care se ocupă de căr i. sau de amândouă categoriile. cu scopul de a furniza informa ii. o bibliotecă reprezintă o colec ie de căr i adunate sistematic şi aranjate pe domenii şi titluri. imagine care este foarte puternică în mintea lor. aşa cum fac eu. S. în func ie de nivelul cunoştin elor lor. îşi fac cercetările singuri. Toată lumea îmi spune că locul în care se află Căr ile Vie ii este văzut ca un amfiteatru uriaş de studiu. în acest spa iu. Când se întorc dintr-o via ă fizică nu trebuie să se adapteze. Am fost văduvă mult timp (lăcrimând). fie de Arhivari. cât şi pe studen ii din multe grupuri matcă să ob ină informa ii. Biblioteca spirituală a Căr ilor Vie ii Mul i dintre clien ii mei vorbesc despre faptul că se află în biblioteci de cercetare la scurt timp după ce se alătură grupurilor lor de suflete. sunt sigur că acest lucru va fi povestit de această entitate ca fiind ceea ce a văzut în lumea spiritelor. în elep ii şi al ii asemenea lor? S. incluzând chiar şi camere mai mici izolate.amor ită . Am ajuns să accept ideea că există un standard de învă are imperios. Sufletele pot fi călăuzite fie de propriii ghizi. Odată intra i în acest spa iu.

sunt înregistrate în „Cronicile Akasha”.Figura 5 A: Rafturi de-a lungul pere ilor într-o structură dreptunghiulară. Filosofia orientală sus ine că fiecare gând. de asemenea. cuvânt sau faptă din fiecare via ă din trecutul nostru. astfel încât să nu fie în fa a sufletului. 89/226 . cu ajutorul scribilor. D: Pere i de căr i şi mese de studiu depărtate unele de altele. C: Mese lungi de studiu. împreună cu fiecare eveniment la care am participat. B: Piedestaluri pentru arhivarii şi ghizii care asistă sufletele pentru a-şi localiza căr ile potrivite. Eventualitatea unor evenimente viitoare poate fi văzută.

Din ceea ce rezultă din experien a mea. Extravagan a umană nu cunoaşte limite atunci când e vorba să infiltreze frica. primul lucru pe care cei mai mul i îl spun chiar după moarte este „Oh. Am observat în ultimii ani că nici măcar biserica catolică nu mai este chiar atât de mult împotriva sinuciderii. considerată un păcat de moarte. cum am putut fi atât de prost!”. fie că este eliberat de propria sa mână sau de cea a unui îngrijitor milos. În culturile orientale există persoane care au fost determinate să creadă că aceste Căr i ale Vie ii sunt analoge cu jurnalele spirituale care pot fi folosite ca probe împotriva sufletului. care are deja cunoştin e despre aceste cronici din perioada dintre vie i. esen a întregii memorii universale care înregistrează fiecare vibra ie de energie a existen ei. supus pedepsei spirituale extreme. în sec iunea dedicată liberului arbitru. Când lucrez cu clien i care s-au sinucis în vie ile anterioare. Am discutat legăturile dintre memoria divină. Termenul salutar fund în eles în sensul unui scop pozitiv. Cred că în lumea spiritelor nu există nici un stigmat asupra unui suflet care părăseşte un corp profund distrus. Am învă at însă un lucru: că oamenii care îmi spun că nu apar in 90/226 . Este adevărat că perspectiva de a fi inut în afara raiului era un motiv ce împiedica sinuciderea. Aceşti oameni sunt cei sănătoşi din punct de vedere fizic. prezente şi viitoare este păstrată prin stocarea particulelor de energie şi apoi prin redobândirea acestora prin alinieri vibra ionale într-un loc spiritual sacru. A început o dată cu memoria noastră spirituală. Cred că este neplăcut că anumite aspecte legate de memoria redobândita despre bibliotecile spirituale pot ii distruse de sistemele de valori umane care îşi fac un scop din înspăimântarea oamenilor. nu cei care suferă de vreo boală. În timp ce toate cazurile de sinucidere sunt tratate cu blânde e şi în elegere. a locurilor eterne unde studiem oportunită ile pierdute şi contabilizarea ac iunilor noastre trecute este un exemplu al acelor legături ale memoriei. a cărei stare fizică a redus calitatea vie ii sale la aproape nimic. ca depozi ii împotriva sufletelor rătăcite pe baza însemnărilor lor Karmice. este un moment potrivit să ne îndepărtăm pu in de bibliotecă şi să urmărim câteva dintre întrebările pe care le-am pus despre sinucidere şi pedeapsa care urmează în lumea spiritelor. Unii mediumi sus in că au un acces privilegiat la evenimentele din viitor prin Cronicile Akasha şi că. Am lucrat cu un număr destul de mare de persoane care s-au sinucis cu ani înainte de a mă vedea şi cred că această colaborare dintre noi a avut drept rezultat o perspectivă folositoare. avem dreptul să fim elibera i de durerea şi jignirea de a fi trata i ca nişte copii neajutora i lega i de nişte sisteme care să ne men ină în via ă. Deoarece îi voi revedea sinuciderea. Apari iile bibliotecilor spirituale sunt interpretate ca locuri unde cazurile sunt pregătite. Ea îşi descrie interogarea privind acest act în incinta unei biblioteci. oamenii care s-au sinucis având un corp sănătos vor trebui să plătească într-un fel pentru acest lucru. Când există o suferin ă fizică de neîndurat. în lumea spiritelor. în capitolul 9. tânără sau bătrână. dar abordarea este greşită. veşnică şi conştien ă. Conceptualizarea noastră umană a bibliotecilor spirituale. Un prim exemplu este teama de o pedeapsă groaznică pentru cei care se sinucid. Voi da un exemplu real al unei astfel de mor i. aici începe căin a. Un pas înainte în acest sistem de valori greşit ne aduce la tribunalul groazei care condamnă pe baza mărturiei despre defectele sufletului în ultima via ă. Acum există un catehism aprobat de Vatican care declară că sinuciderea este „împotriva legii naturale”. Următorul meu caz prezintă un subiect care s-a sinucis în ultima sa via ă. mai degrabă ca o bandă magnetică audiovizuală. lucrând exclusiv cu discipolii lor pot să îi ferească de nenorociri. Sinuciderea unei persoane. în principal. în timp ce altele se îndepărtaseră de gândurile auto-distructive. Unele erau încă într-o stare emo ională confuză când le-am întâlnit. este tratată diferen iat în lumea spiritelor comparativ cu cele care au recurs la acest act având trupuri sănătoase.Cuvântul „Akasha” înseamnă. Deseori. Simt că întregul concept al însemnărilor spirituale personale ale fiecăruia dintre noi nu îşi are originea în India sau altundeva pe Pământ. Doamne. dar care adaugă că „pe căi numai de Dumnezeu ştiute” există posibilitatea unei căin e salutare. sufletele nu simt vreun sentiment de eşec sau de vină când au fost implicate într-o moarte blândă. Oamenii extremului Orient cred că esen a tuturor evenimentelor trecute.

Luni de zile mai târziu. dintre care nu cel mai pu in important supărarea pe care ai cauzat-o celor pe care i-ai lăsat în urmă şi care te-au iubit. dar la cei cu sinucideri repetate iertarea lor capătă un alt ton. Am lucrat cu un client tânăr care a încercat să se sinucidă cu un an înainte să îl consult. Atât sufletele mai tinere. Sufletul obişnuit este convins că este important să te întorci pe linia de plutire după ce ai suferit un insucces într-o via ă anterioară. aceşti clien i pot fi încadra i într-una dintre următoarele trei clase spirituale: 1. Noi suntem cei care avem în grijă acest trup şi acest fapt implică o răspundere sacră. 2. oricât ar fi de dificil acest lucru. dar care au petrecut pu in timp aici. acest client mi-a scris pentru a-mi spune că. unul dintre aceste două lucruri se întâmplă. Oare nu ai în eles că acelaşi test devine mai dificil cu fiecare via ă pe care o închei? Comportarea ta este egoistă din multe motive. din cauza oportunită ii ratate. Aceste suflete au acceptat un contract de via ă cu un trup gazdă al cărui ego psihic este radical diferit de sufletul lor nemuritor. Când s-a întâlnit cu profesorii săi la o şedin ă a consiliului care a avut loc după ultima lui via ă. În cazurile de sinucidere în care sunt implicate trupurile sănătoase. În timpul şedin ei de hipnoză am găsit dovada unui model de auto-distrugere în vie ile sale anterioare. Maeştrii noştri spirituali şi-au pus încrederea în curajul nostru de a termina via a cu corpuri func ionale. pentru a compensa timpul pierdut. şi asta ne dezamăgeşte. Aceste zone nu con in vreun panteon al ororilor în vreun loc întunecos. se simt ca şi cum ar fi într-un corp străin. când o să încetezi să te auto-compătimeşti şi să î i subestimezi posibilită ile? Nu cred că am auzit vreodată un membru al consiliului să apostrofeze mai aspru pe unul dintre subiec ii mei în problema sinuciderii. dar care au corpuri sănătoase? Aceste suflete îmi spun că se simt cumva vinovate în ochii ghizilor şi a colegilor lor de grup. Este o pierdere a mândriei de sine. există locuri de căin ă. Sufletele tinere. Sufletele aflate sub nivelul III. cât şi cele mai în vârstă care s-au încarnat pe o altă planetă înainte de a veni pe Pământ. Unele suflete din această categorie au avut mari dificultă i să se adapteze la corpul omenesc. Ele par că nu se regăsesc în această via ă. cu o spiritualitate 91/226 . La urma urmei. de obicei. spre a-l împiedica să se sinucidă din nou. Pentru cei care au nevoie să se îndrepte atunci când lucrurile se înrăută esc.Pământului trebuie să fie lua i în serios. ca fiin e umane. În special când o persoană tânără. pentru că şiau încălcat contractul într-o via ă anterioară. acestor suflete. Acestea sunt sufletele hibrid despre care am discutat în ultimul capitol. sufletele sunt deseori trimise înapoi la via ă destul de repede. la cererea lor. O mică sugestie posthipnotică a mea a făcut ca această scenă să se refacă în memoria lui conştientă. Cât vei mai continua să arunci corpurile perfect sănătoase pe care i le-am dat? Spune-ne. avem instincte de supravie uire naturale şi cele mai multe spirite luptă cu tenacitate să rămână în via ă. Dacă ele nu recidivează. dar care nu se simt bine în trupul lor actual. Ei pot fi chiar cazuri poten iale de sinucidere. Acest lucru s-ar putea întâmpla în decurs de cinci ani de la moartea lor pe Pământ. Ele cred că însăşi existen a lor este amenin ată. o abandona pentru a nu mai fi nevoit să se mai întâlnească iar cu acest Bătrân. pentru că acesta este aşa de crud. 3. Ce se întâmplă cu sufletele implicate în sinucideri. În practica mea. sănătoasă se sinucide. după comiterea faptei. ori de câte ori îi venea ideea sinuciderii. profesorii noştri consideră acest lucru un act de mare imaturitate şi o abdicare de la responsabilitate. noi. prea devreme. care s-au încarnat pe Pământ de la crearea lor. Dacă aceste suflete au trăit în lumi mai pu in aspre decât cea de pe Pământ. foarte sensibile care şi-au început încarnările pe Pământ. Ei au o răbdare nemăsurată cu noi. într-un cuvânt. pot fi copleşite de emo iile simple şi de densitatea ridicată a corpului omenesc. Clien ii mei o numesc contract. unul dintre dascălii mai în vârstă i-a spus acestui client: Eşti din nou aici. într-o manieră normală. Via a este un dar şi repartizarea anumitor trupuri pe care să le folosim a implicat o reflexie adâncă.

Amy credea că urma să se căsătorească cu Thomas. Următoarele două cazuri reprezintă aşezarea sufletelor în bibliotecile spirituale şi impactul pe care îl are asupra lor vizionarea înregistrărilor. La cazul 30.mai plauzibilă deoarece mintea sufletului său considerase deja acest „accident” drept un test. Apoi.redusă. Amy a povestit că nu voia să îşi facă familia de râs din cauza bârfelor localnicilor.: „Ştiu că mă vor considera târfă şi. pe când repara un acoperiş de paie care s-a prăbuşit. Curând. Chinuită. cu o sinucidere. Aparent. utile evolu iei lor personale. Ea va fi mai degrabă un observator decât un participant la aceste scene. chiar asta va deveni o biată fată cu un bebeluş. Amy a aflat că. Locurile de izolare sunt foarte variate şi trebuie să recunosc că par îngrozitor de plictisitoare. datorită propriilor îndoieli în ceea ce priveşte stăpânirea adversită ii. această metodă pare să func ioneze. Cred că unele sunt repartizate în alte lumi pentru încarnările lor viitoare. pentru Thomas. ghidul sufletului ar putea să-i ofere acestuia posibilitatea izolării. Amy s-a înecat într-un lac din zonă pentru că era însărcinată în luna a doua şi nu era căsătorită. Likiko. alegerea lui de a se urca pe un acoperiş înalt. Ambele cazuri sunt menite să arate mai multe posibilită i ale unei vie i ce implică alegeri. vom asista totuşi la folosirea unei singure scene cu o realitate modificată. Mai târziu aveam să descopăr că Thomas era gata să nu accepte slujba pentru repararea acoperişului din cauza „unor for e interioare care îl împingeau în cealaltă direc ie”. 92/226 . Prima perioadă de timp era chiar via a sa actuală. metodele şi scopul acestor investiga ii ajung sub jurisdic ia Arhivarilor. Likiko i-a explicat că moartea lui Thomas a fost una dintre alternativele din acest ciclu de via ă şi că ea avea libertatea să facă alte op iuni mai bune decât a se sinucide. Iubitul ci. cu excep ia unor vizite sporadice ale unui ghid care să le ajute în reflectările şi în autoevaluarea lor. dar nu şi într-o altă via ă. Cineva. şi-a întrebat ghidul de ce via a nu i s-a desfăşurat aşa cum era planificată la început. Acest suflet va aştepta încă o sută de ani înainte de a se întoarce. i-a tras covorul de sub picioare. toată lumea din acest grup de suflete a văzut că Amy avea o capacitate de supravie uire mai mare decât şi-a închipuit ea. rezervat păcătoşilor. Mai degrabă decât să fie pedepsite într-un astfel de purgatoriu al întunericului.” În cazurile de sinucidere. să aibă copii şi să trăiască ferici i în satul ei până la adânci bătrâne i. Ele nu au legături cu alte suflete în aceste locuri de izolare. inând scama că dovedise o comportare rafinată în vie ile ei anterioare. aceste suflete se pot oferi voluntar să meargă într-o lume planetară frumoasă. a rămas singură cu Likiko şi s-a aşteptat să fie certată pentru lipsa ei de curaj. Ea nu văzuse posibilitatea sinuciderii înainte de încarnare. Aparent. Am aflat că cei doi fuseseră îndrăgosti i şi inten ionau să se căsătorească. abrupt şi deosebit de alunecos a fost una probabilă . dacă fug la Londra. există suflete care nu se vor adapta niciodată pe Pământ. În ambele cazuri există dovada folosirii unei realită i schimbate. Supărată. pentru a experimenta un rezultat diferit. Amy mi-a spus când i-am analizat via a anterioară că a crezut că via a ei s-a sfârşit atunci când a murit Thomas. în timp ce stai pe tuşă jocurile următoare. la vârsta de şaisprezece ani. cu apă. o întoarcere rapidă sau o combina ie a acestora. unde sufletul va intra dramatic într-o scenă din via a lui anterioară. şi sufletul lui Thomas au fost acolo să o consoleze pentru un timp. deoarece aceste suflete se întorc la grupurile lor şi se simt revigorate. murise cu o săptămână înainte. cu unele diferen e. prezentate în patru secven e de timp paralele. Cazul 29 Amy s-a întors de curând în lumea spiritelor dintr-un mic sat din Anglia unde s-a sinucis în 1860. a sim it ea. copaci şi mun i. colegii tăi de echipă continuă cu provocările în noile lor vie i. Totuşi. dar sunt conştiente că au ratat multe ac iuni şi oportunită i alături de prieteni. Thomas. a regenerării agresive a energiei. Poate că în aceasta constă totul. îi vor fi arătate o serie de posibilită i alternative pe care le-ar fi putut avea în via a anterioară. Ghizii noştri decid asupra celor mai eficiente mijloace de auto-evaluare în bibliotecă. Femeii care face obiectul cazului 29. această clientă a declarat. ghidul ci. Când Amy a trecut dincolo după ce s-a sinucis.

. N: Motive importante? S. N: Am auzit că aceste linii mai pu in proeminente sunt posibilită ile de a ac iona. acolo unde putem sta de vorbă fără să îi deranjăm pe ceilal i.. cu tabele.: (îşi clatină capul.: Este un spa iu deschis uriaş unde văd multe suflete aşezate la nişte birouri lungi. El spune: „ai venit devreme”. aduce un set de suluri.. to i pornim în drumul nostru. dar nu merg în camera aceea acum.. pe o cărare greşită. Dr. N: Cum te sim i? S. circumstan e. Amy. uneori.: (brusc) Să fiu atentă la el! Mai întâi pune sulul în fa a mea şi îl desface. se agită în jurul meu.. Liniile mai sub iri se intersectează cu liniile principale şi reprezintă o variantă a altor. to i le folosim. Dr. Bombăne şi clatină capul spre mine. N: Ştii. Bătrânul mă duce într-una dintre camerele mici din afară. deoarece am ales o creangă uscată. N: Unde eşti acum? S. Likiko i-a amintit fetei că ca a avut în trecut stări de auto-flagelare şi că. Dr.. Apoi îmi indică o serie de linii care reprezintă via a mea. iar cele mai mici sunt crengile.. resemnată) Cred că am nevoie de un tratament special chiar acum.: Sunt liniile vie ii . Mi-a plăcut coridorul vechii biserici ca un loc liniştit de studiu. S. nu am avut motive serioase pentru a mă întoarce aici devreme. N: De ce crezi că te afli într-o astfel de încăpere? S.. ca pe un ecran de televizor. Asta vrei să sugerezi? S.: (face o pauză) Aşa este. Ştiu că linia groasă a fost drumul meu principal.. Dr. N: Mul i oameni le numesc Căr ile Vie ii. E vorba de acelaşi lucru? S. Este biblioteca minunatelor căr i. N: Ai vreo idee de ee? S. Bătrânul aduce o carte mare şi o aşează în fa a mea.: (cumva dezorientată) Sunt într-un loc de studiu. subiectul este tulburat) este un bătrân într-un halat alb care pare îngrijorat şi se îndreaptă spre mine. Dar ştiu unde sunt acum.. Dr.: (izbucnind) Oh.: (pauză) în una dintre vie ile mele am trăit ca un călugăr în Europa (în secolul al XII-lea). dincolo de faptul că acest Arhivar se tot agită în jurul acestor linii.. Dr. Dr. ia-o mai încet şi explică-mi ce înseamnă aceste linii pentru tine? S..... N: Ce ar urma să faci? S. Spune-mi ce face bibliotecarul în continuare. date fiind circumstan ele Angliei victoriene. Amy a considerat că întreaga încercare a fost crudă şi inutilă. Dr. N: Ce altceva po i să spui despre liniile groase comparativ cu cele sub iri? S. separate prin spa ii mari. N: Ce crezi că vrea să zică? S. semnifică experien ele importante din via a noastră şi vârsta la care este cel mai probabil să se întâmple.: (pauză) Că. Dr. Liniile groase.. liniile groase seamănă cu trunchiul unui copac. Dr. dacă era dornică mereu să îi ajute pe ceilal i să supravie uiască. Amy? S. cu un scaun şi o masă. N: În eleg. fiind foarte îndurerată . ele reprezintă cu adevărat o parte dintre posibilită ile tale de a alege. Dr.: Este bibliotecarul.. Dr. N: Te rog. pare gotic.nu am fost în stare să îmi accept via a. Când Amy a răspuns că nu avea de ales decât să se sinucidă. ziduri de piatră. cu căr i peste tot.: Da. mese lungi de marmură.. N: Ce face el.Pe de altă parte. Dr.. cronicile. 93/226 . s-a trezit în următoarea scenă din bibliotecă: Dr. Din perspectivă karmică.liniile mele. Bătrânul îmi arată linia aceea şi mă ceartă pu in.. opuse probabilită ilor. (face o pauză. Camera este foarte simplă.: Ei bine.: Ei bine. trebuia să depăşească acest eşec personal.

De fapt. Mă întorc în sat. Apoi Calea Lactee.... pe care le pot mişca înainte şi înapoi în timp. Îi mai zic că sunt o fată bună. Nu a rămas atât de şocată cum am crezut că va fi. cu voce tare). Amy.. în cele din urmă.şi nu mă înec. N: Eşti cu adevărat în acea scenă sau doar o priveşti? S. Dr.. şi imagini. S. Notă: În acest moment Amy îmi spune că fa a bătrânului se destinde şi că părăseşte camera pentru câteva minute. (pauză). bătrânul mă ajută.: Sunt cu mama mea. Feti a mea era frumoasă. Sunt timpuri foarte grele. ca plânge cu mine şi mă îmbră işează (acum subiectul cedează. ÎI SPUN: „AŞ VREA SĂ TRĂIEŞTI ÎN LOCUL MEU PENTRU UN TIMP!”.: (cu resemnare) Oh. depinzând de ce gânduri sunt transmise. Totuşi este supărată. Dr. S. întoarce mai multe pagini.: Oh. Dar stăm împreună ca o familie şi via a.. Dr. N: Nu vreau să i-o iau înainte. Dr.: Ah. dă pagina. devine mai bună (plângând din nou). Nu am făcut doar o mică greşeală în ochii lui. în satul din care tocmai am plecat. Notă: Mi s-a spus că aceste linii formează secven e vibra ionale reprezentând aliniamente temporale. Îmi arată prima pagină care cuprinde un univers cu milioane de galaxii. ne vom uita la. Sunt dojenită. în culori tridimensionale.. nu. Ce mai vezi în continuare? S. de data aceasta nu trec apa . Mai multe linii.: Le putem face pe amândouă. Dr.următoarea scenă mă conduce înapoi la lac. Dr. ca şi când aş fi putut uita.. Amy. nu este imagine . oricum. Amy.. Doar zi-mi ce face bătrânul cu tine acum..: Apare aievea. Dar. Ştiu că este preocupat de ceea ce fac (face o pauză şi apoi.. alte posibilită i de alegere.... prisme de cristal. N: E bine. El pune apoi cartea de-o parte şi o deschide pe a fetei. Sunt acolo. Întuneric sau lumină. Apoi. Să mergem la scena pe care bătrânul i-o prezintă. aşa că îmi voi aminti de unde am venit. şi sistemul nostru solar. S. pentru convingerile lui religioase. dar e ceva serios. cu ajutorul min ii.: (pauză) Ne mutăm to i într-un alt sat şi tuturor de acolo li se spune că sunt văduvă. Ea crede că îi dă timp să se adune. Dr.este atât de reală . N: Cum interpretezi în elesul liniilor? S. într-o veche arenă romană.: Aceasta este una dintre alternativele de pe ecran. S. Acum îmi amintesc că am mai făcut acest lucru înainte. Părin ii ipă la mine şi apoi se ceartă în legătură cu cel care se face vinovat. Îi spun că port în pântece copilul lui Thomas.pe care ai nevoie să le priveşti Dr.. Aceasta este deschisă la o pagină unde Amy îl poate vedea pe Arhivar ca fiind un tânăr sfâşiat de Ici. în timp ce continuă să vorbească lăcrimând). pe mal. Mă întorc de la lac şi recunosc că sunt însărcinata.: Bine. (râde pentru prima dată) Sunt încă însărcinată. Acum. N: Aceasta este singura alternativă pe care o studiezi acum? S. Acum ce se întâmplă? S. O întreabă ce vede în continuare. mă uit la o altă alternativă. După ce am văzut ce am făcut la lacul unde mi-am luat via a ..S. N: Urmăreşte această variantă pentru mine. După aceea. Iris. Loveşte uşor pagina şi mă văd în imagine. Explică-mi ce se întâmplă. N: Îmi place această perspectivă.: (înfierbântată) Da. dar după aceea el aduce o altă carte.chiar vie. Mă anun ă că nu vor să renun e la micu a noastră fermă pentru care au muncit din greu şi să plece din 94/226 .. N: (râde împreună cu ea) în regulă. Peste câ iva ani mă voi căsători cu un bărbat mai în vârstă. VREAU SĂ ÎL LOVESC ÎN CAP CU BLESTEMATUL LUI DE SUL.: Formează modele pentru imaginile din via ă în ordinea în care doreşti să le priveşti . Tatăl meu a pierdut mult când ne-am mutat şi eram chiar mai săraci decât înainte.. Dr. dar acum se presupune că doar urmăresc scenele. dar am fost îndrăgostită. N: Iris îi spune asta tatălui tău? S.

Nu contează. N: Şi cum merge slujba? S. care sunt concluziile tale? S. în via a în care ca a fost Amy. în camerele unde se face selec ia secven elor din via ă. pentru că trebuie să fiu singură în bibliotecă.. care licăresc. Mă stabilesc în oraş. Chiar după ce am murit mi-am spus: „Doamne. Nu mergem la Londra. ce decizie ar lua într-un moment de criză. Când un client foloseşte cuvântul ecran pentru a descrie cum vede evenimentele.. În multe dintre vie ile ei anterioare a existat un gând sâcâitor.: Încep să obosesc. şi celor din jurul meu. După această şedin ă. ci mai degrabă în alte sate din zonă. şi anume că. Nu sunt sigură că ei mă cred. în cele din urmă. Amy este un suflet muzical şi a spus la un moment dat: Pentru că am irosit corpul care mi s-a atribuit. acelea care implicau curaj. Cred că am ştiut-o tot timpul. aceasta va fi una greşită. (se înfioară) Mor de tânără şi copilul meu va fi unul găsit. Când am fost dusă în fa a consiliului. ecranele sunt mult mai mari decât acelea întâlnite în bibliotecile şi sălile de clasă spirituale. O clientă s-a făcut ecoul gândurilor celor mai mul i dintre subiec i când a spus: „Aceste înregistrări dau iluzia unor căr i cu pagini. de obicei înconjoară sufletul şi au fost numite Inelul Destinului. 95/226 . Dr. Ecranele uriaşe. mă căiesc. Ca adolescentă. Bătrânul îmi arată şi ultima alternativă. Vânzătorul ambulant mi-a dat un inel de alamă să îl port şi ine secretă povestea. de fapt. lucru pe care mi l-aş dori mult. Mărimea acestor ecrane depinde de folosirea lor într-o loca ie dată. i se prezintă şi alte posibilită i? S. astăzi ca este o femeie mult mai încrezătoare. Le spun că so ul meu a fost ucis. tridimensionale. Nu mă căsătoresc niciodată. De exemplu. Acum o ştiu.: (cu amărăciune) Aşa cum m-am aşteptat. Ei au încurajat-o să îşi apere drepturile fără să ină seama de părerile celorlal i. m-au întrebat dacă vreau să fiu curând testată din nou. Deşi Amy nu era dornică să se întoarcă din nou pe Pământ. N: Ei bine. Am spus: „Lăsa i-mă să mă gândesc pu in”. În cele din urmă îmi găsesc de lucru la o familie. ea a rămas însărcinată şi şi-a asumat această dificultate cu ajutorul unui consilier şcolar şi. Folosesc ecranele pentru a-mi revedea ac iunile din trecut care implicau alternativele ce mi-au făcut rău şi mie. cred. Micile camere de conferin e şi biblioteca par să aibă mese cu o varietate de căr i de mărimea unui televizor. dar copilul meu creşte sănătos. N: După ce termini de răsfoit aceste pagini împreună cu bătrânul şi ai văzut câteva dintre alternativele la sinucidere. Mai sunt şi altele. Dr. indiferent. El este de acord să mă ia în căru a lui după ce tata îi dă ceva bani. într-un fel. Groaznic. în timpul acestei perioade nu pot merge în camera de muzică. Voi discuta despre acest inel în capitolul 9. Londra nu va fi o alegere bună. Sufletelor li se dă posibilitatea de a intra în aceste ecrane de dimensiunile vie ii. Iris.: (tristă) A fost o greşeală să mă sinucid. am făcut un lucru prostesc. În şedin a noastră subiectul a aflat că sufletul ei are tendin a să se grăbească să judece anumite evenimente din via a ei într-un mod negativ. sunt surse de energie care vibrează şi formează modele de imagini ale evenimentelor”. În această scenă părin ii mei cred că ar trebui să plec de lângă ci. acest loc este relevant. Dr. dar se va opri aici pentru că îl rog. dar. Merg pe străzi şi mă culc cu al i bărba i. clienta mea a discutat unele dintre alternativele pe care le-a avut în via a ei actuală. gândindu-se la sinuciderea sa şi la deciziile luate în secolele dinaintea acestei vie i. Îmi dau ceva bani să merg la Londra ca să îmi pot găsi de lucru ca menajeră. Ea a petrecut cei o sută de ani dintre vie i. cel pu in ai încercat să supravie uieşti în acea alternativă de via ă. Aceste aşa-zise căr i au ecrane luminoase. cele pe care le folosim chiar înaintea următoarei noastre încarnări. care la sfârşit va muri şi el. cu ajutorul mamei ei. acum va trebui să o iau de la început”. dar aşteptăm pu in până ce un vânzător ambulant vine în satul nostru.sat din cauză că m-am dezonorat.

într-un timp spiritual întotdeauna conjugat la prezent. cum ar fi panouri. Am sentimentul că ceea ce poate urmări şi poate explica un suflet de pe Pământ este reglementat de vibra iile ghizilor lor personali. va fi evident că o entitate nevăzută recrează o scenă dintr-o via ă trecută. chiar dacă sufletul său există în prezentul etern al lumii spiritelor. nevăzu i de suflet. cu coordonate care să înregistreze timpul şi spa iul evenimentelor. Func ia ecranelor mai mici din biblioteci este aceea de a monitoriza continuu timpul trecut şi prezent pe Pământ. s-ar putea ca aici să ac ioneze alte for e. Fără să inem seama de dimensiunile ecranului. totul revine la ce era. neavând nici o influen ă asupra evenimentelor. Aparent. Admit posibilitatea că amintirile subiectului meu ar putea demonstra că ei se mişcă prin universuri paralele care ar putea să multiplice spa iul şi timpul nostru. lă imea şi adâncimea fiecărui cadru permit sufletului să devină parte a unui proces cauză-efect. chiar transformând realitatea fa ă de original. lungimea. Toate ecranele cosmice sunt multi-dimensionale. deoarece realitatea permanentă a unui eveniment trecut într-o lume fizică rămâne aceeaşi din perspectiva sufletului care a luat parte la evenimentul ini ial. Vă pute i da seama din cazul 30 că un eveniment trecut din lumea noastră fizică nu a fost schimbat pentru totdeauna pentru acest individ. Toate ecranele. care privesc numai spre viitor. Sufletele iau o parte din energia lor. mi-au fost descrise ca secven e de film care seamănă cu nişte cascade în care po i intra. dar cu modificări. cea cu ecrane mai mari. Deseori ne referim la acestea ca fiind perioade de timp şi pot fi ac ionate de explorarea gândurilor. Când ei ajung în camera în care se face selec ia vie ii. sufletele petrec mult mai mult timp privind scenele în bibliotecă. Acest caz implică un suflet numit Unthur. plasată în curtea în care se juca acesta. Destul de des un subiect va folosi dispozitive mecanice în descrierile lui. Toate posibilită ile întâmplărilor care implică spectatorul sunt atunci disponibile pentru studiu ca şi când ar folosi un proiector de film. Cazul 30 96/226 . care tocmai şi-a încheiat o via ă marcată de un comportament agresiv fa ă de al i oameni. Cu toate acestea. Deşi aceste exerci ii de pregătire în spa iu şi timp nu schimbă cursul evenimentului istoric ini ial de pe Pământ. în acelaşi fel în care au făcut-o în ecranele mai mari când s-au regăsit în Inel? În timp ce nu există restric ii pentru studiul călătoriei în timp. asemănătoare celor de la teatru. Acesta e un exemplu a ceea ce vor să spună unii dintre clien ii mei când vorbesc despre intrarea în lumi în care timpul şi cauzalitatea sunt schimbate prin ecranele găsite în căr i. Ca observatori care se mişcă ca nişte stafii nevăzute în scene pe Pământ. Evenimentele de pe orice ecran pot fi mişcate înainte sau înapoi. Pot sufletele să intre în ecranele mai mici. pârghii şi cadrane. lăsând restul pentru consolare şi intră în ecrane întrunui dintre următoarele două moduri: 1. Pot exista şi al i regizori ai acestui proces. Ca participan i care vor avea roluri în ac iunea de pe scenă. Mentorii săi au hotărât să înceapă reanalizarea vie ii lui Unthur în bibliotecă. 2. toate acestea sunt iluzii create pentru sufletele care se încarnează pe Pământ. prin recreări ale acesteia. Unii ar numi aceste proiec ii „în afara timpului” pentru suflete. Pe măsură ce dialogul avansează în următorul meu caz. asociate căr ilor. în timp ce o parte a energiei noastre rămâne în cameră. în clasele şi bibliotecile spirituale clien ii mei nu văd evenimentele trecute de pe Pământ ca fiind în afara realită ii universului nostru. prin consolele de birou şi scenele de teatru. Odată revăzută. perspectiva lor despre o realitate constantă devine mai degrabă una fluctuantă. cu o scenă din copilăria sa. mari sau mici.În ciuda dimensiunii impresionante a ecranelor din încăperile unde se va face selec ia vie ilor viitoare. ori aşezate într-o mişcare rapidă sau lentă întrerupte pentru a fi studiate. Consider acest lucru apropiat de ceea ce numim realitate virtuală. cei mai mul i dintre subiec i par să folosească ecranele mai mici mai mult pentru a observa evenimente trecute la care au participat cândva. Aceste ajustări au ca scop să stimuleze empatia şi să pregătească sufletul care face obiectul cazului 30. deoarece trecutul poate fi împletit cu posibilită i viitoare în via a următoare.

Dr. Deseori venim aici singuri.: Doar la început. pere ii sunt plini cu căr i mari şi groase. de asemenea. Totul este de un alb luminos.: Mmmm. descrie tot ce observi.: Da. Cei care studiază nu stau prea aproape unul de celălalt.: Bibliotecara mea pare atât de învă ată.. Este.. a nu sta unul în fa a celuilalt este o problemă de polite e şi de respect pentru intimitate... dar o identific ca fiind cartea mea. N: De ce? S. Voi studia profesiunile şi ocupa iile secundare ale noii vie i. pentru a vedea dacă se potrivesc. când te întorci în lumea spiritelor.. să intrăm în bibliotecă. N: Unthur. Dr. continuă. N: Fotanious te-a adus aici? S.. Scrisul este un limbaj al mişcării şi al emo iei.: Camera este într-o clădire mare. Dr.: Oh. N: Ai mai multe Căr i ale Vie ii destinate ie? S. transparent.: (face o pauză) Văd.: (râde) Nu se cer legitima ii . Academiciana deschide la pagina de unde voi începe.: După ce voi avea timp să-mi vizitez grupul pentru o vreme.. (cu o voce îndepărtată) Con in istorii spuse. Dr... Ea se îndreaptă spre o sec iune apropiată şi ia o carte. Fotanious.. Ştiu că acestea sunt cronicile despre mine. N: Te rog. Aceste 97/226 .: Cred că este legată de propor ii.. S. dreptunghiulară. Dr.. Dr.. în lumina obiectivelor mele. Acum sunt cu o femeie cu părul alb care mi-a fost prezentată. Dr. Dr. N: Şi ea te pregăteşte pe acest piedestal. dar cred că cei mai în vârstă pot. pe nişte vibra ii muzicale. simbolul grecesc pi. Sim i scrisul ca. Căr ile sunt aşezate în ordine pe raliuri.. S. noi numim aceşti oameni Academicienii (pentru al ii. Mintea conştientă poate fi sau nu în stare să traducă în limbaj uman ceea ce mintea superconştientă vede în totalitate în bibliotecă. N: Nu po i descifra măcar un cuvânt? Priveşte atent! S..: Da.: Nu. cu litere aurite. nu pot traduce acum.. Dr. S.Dr..: Oh. N: Po i să îmi citeşti ce scrie? S.. N: (cu superficialitate) Ai o legitima ie a ta de bibliotecă? S.doar potriviri mentale. câtă vreme via a mea anterioară este încă foarte proaspătă. Notă: Suntem acum la stadiul în care fiecare caz capătă o calitate unică de angajament personal fa ă de ecranele Căr ii Vie ii. cum se leagă un lucru de altul în ceea ce mă priveşte. există vreun eveniment al vie ii tale anterioare de care î i aminteşti în mod deosebit şi despre care ai vrea să îmi vorbeşti? S.. dar şi din acelea care nu au fost spuse. Primul lucru pe care îl observ când intru sunt şirurile lungi de bănci care se întind aşa departe încât nu pot vedea unde este capătul... mă înso eşte în bibliotecă pentru nişte studii în particular. N: În regulă. scris.. în acest moment bibliotecara i-a adus cartea pe care urmează să o studiezi. N: Această ocazie este singura în care vei veni aici? S. nu. Fa a ei e foarte încurajatoare.: Da. Văd mul i oameni aşeza i la aceste mese lungi şi care se uită la căr ile din fa a lor. pentru a studia.. Dr. Dr. ghidul Meu. există piedestale mari aşezate lângă mese. N: Deci. şi astăzi o voi folosi pe aceasta. Dr. mă uit la o pagină cu.. ei sunt Arhivarii). N: E simbolul unei litere din alfabetul grecesc sau are o semnifica ie matematică pentru tine? S. Ştiu unde sunt ale mele şi strălucesc de la distan ă când le privesc. în ordinea în care vezi tu. nu. şi un mod de a te pregăti pentru via a viitoare. N: Po i căuta singur în mormanele de căr i? S. înainte ca tu să duci această carte la masă? S. Te rog. Dr.

: Înainte să o duc jos într-un spa iu liber al uneia dintre mese. ca şi când s-ar rejuca. N: Unthur. Când aud afirma ii ca aceasta.simboluri reprezintă cauzele şi efectele unui set de rela ii propor ionale între situa ii asemănătoare şi diferite din vie ile mele.. care nu sunt copii ale universului propriu..ei bine. sufletele 98/226 . mai pu in agresivi. Acest fapt îmi dă un sentiment de camaraderie fa ă de ele şi de tot ceea ce facem împreună. N: Care este semnifica ia Căr ii Vie ii tale şi a faptului că te afli în această atmosferă de bibliotecă? S. Acest lucru.. N: Ce se întâmplă? S. o parte a energiei mele. într-un mod diferit. Faci o treabă minunată în ceea ce priveşte explica iile... în spa ii multiple. sunt în stare să îmi recunosc greşelile şi să experimentez alte variante.. N: (după ce îl liniştesc pe subiect şi îl aduc din nou înapoi în bibliotecă) Te aflai în acelaşi moment temporal ca atunci când erai copil sau într-o formă de realitate modificată? S. Aflându-mă în această zonă liniştită de studiu . lovindu-i şi aruncând cu pietre în toată lumea când supraveghetorii nu se uită.i face griji. dar ar fi trebuit. în aceeaşi perioadă de timp.. Când am întrebat dacă este posibil să studiem vie ile viitoare în bibliotecă.. Am sim it durerea pe care am pricinuit-o altora cu pumnii mei. OH. mă gândesc la universuri paralele unde pot fi examinate toate posibilită ile şi probabilită ile. Învă .. pentru Dumnezeu! Acum sunt cel mai mic puşti din curte şi sunt lovit DE MINE! Este incredibil. acelaşi eveniment se poate petrece suferind schimbări uşoare sau radicale.: (pauză) în acelaşi timp. dar nu pot să vă spun cum. Lucrez asupra sentimentului de milă şi învă să îmi controlez firea rebelă în calitate de suflet. Sunt un puşti dur care îi aleargă pe băie ii mai mici. lasă scena să se desfăşoare şi zi-mi tot ce po i... Acesta fusese un model de comportament de-a lungul mai multor vie i....: (respiră adânc) Ajungem la o pagină care mă arată ca un copil ce se joacă în curtea şcolii (subiectul începe acum să tremure). spune-mi ce vei face cu această carte? S.privind toate celelalte suflete la mese.. Acum. Dr. În acest scenariu. (se opreşte) Dr. Simbolurile scrise ne spun unde să întoarcem paginile....: (alarmat) Oh. N: (încurajator) În regulă. Cu toate acestea.... După un timp sunt din nou eu... condus de frica fa ă de tatăl meu.: (pauză lungă) Că am fost un copil rău. S. care fac acelaşi lucru . În capitolele viitoare mă voi referi la raporturile despre universurile multiple din jurul nostru. vom face un exerci iu împreună. noi existând simultan în mai multe universuri. Dr.. infect. putem întrevedea o multitudine de posibilită i aici.. am primit următorul răspuns: „Da. Sursa întregului spa iu şi timp poate folosi realită i alternative fără universurile paralele.: Studiindu-mi cartea. dar într-o realitate schimbată. Şi apoi.. Acestea sunt scenele cu ce urmează să fac. Dr. S. N: Nu. Putem retrăi un eveniment pentru a vedea dacă îl putem face mai bine.. ceea ce ei vor ca să văd. mă târăsc în carte. fiind lovit de pietrele aruncate de to i ceilal i. nu ştiu cum să explic. Nici unul dintre aceste lucruri nu mi s-a întâmplat în via a mea anterioară. Sunt îndreptat spre perioada când eram un puşti josnic. Deci. timpul a fost dat înapoi pentru mine.: (sim indu-se stingherit în scaunul său) După ce. În lumea spiritelor. Dr.. Mai târziu în şedin a noastră am descoperit că Unthur avea nevoie de auto-disciplină şi de a fi mai amabil cu oamenii.... dar nu pot. dar evenimentele viitoare nu sunt deloc determinate şi nu aş lua vreo decizie despre ce urmează să se întâmple în acest spa iu” (în bibliotecă). OH. urmează să trec din nou prin acele momente. NU! Dr. particip total la scenă în toate privin ele. ce ai învă at din toate acestea? S. N: Î i mul umesc pentru descriere. Relatează-mi numai cum te ajută bibliotecara. Este mai mult.. În şcoala primară. CHIAR DOARE! Dr. se târăşte ea însăşi pe pagină. în timp. nu va fi amuzant.

Cine afirmă că o realitate schimbată nu există simultan pentru toate evenimentele. lipsită de sens. în stare de transă. Ne întrebăm dacă universul nostru este tot o iluzie. pentru a se angaja activ cu alte suflete. învă ând să-şi îmbine undele de lumină cu liniile de pe ecran. încrucişându-se ca nişte unde de rezonan ă ale probabilită ii şi ale posibilită ii din timpul PREZENT al lumii spiritelor. via a nu este. Culorile spiritelor Când oamenii afla i în transă părăsesc mental atât spa iile regenerării şi orientării energiei.văz. loc dotat cu nişte ecrane imense. A putut sim i durerea şi s-a tăvălit în scaunul din biroul meu. atunci aceasta nu este limitată de materia din universul nostru. Dacă gândurile eterne ale sufletului sunt reprezentate de o energie luminoasă. în nici un caz. ridică întrebarea: ce este adevărata realitate? Clasele şi biblioteca cu ecranele trecutului şi viitorului sunt reale? Tot ceea ce ştiu despre via a noastră de după moarte se bazează pe observa iile tăcute de oameni. ar putea fi folositor pentru cititorii care au prima mea carte să compare figura 3 din Călătoria Sufletelor cu figura 6 din acest capitol. Ceea ce vreau să fac în acest capitol este să încerc să corectez concep iile greşite pe care le au oamenii în ceea ce priveşte recunoaşterea culorii. Liniile temporale de pe ecran se mişcă înainte şi înapoi. asemenea tuturor celorlalte. Unii dintre clien ii mei sus in că acestea sunt întâmplări simulate. Amestecul culorilor în grupurile de suflete 99/226 . este chiar aşa? Unthur a devenit parte a scenei în care bătea copiii şi apoi a fost atacat de ei. asemănătoare unor panouri. Trebuie. Cu toate acestea. din mintea sufletului prin intermediul creierului. Ştim că. Când sufletele sunt în bibliotecă. Un aspect al în elegerii dinamicii grupurilor matcă este identificarea fiecărui suflet prin culoare. În timpul explica iilor mele. cât şi biblioteca. Nici unul dintre noi nu este aici din întâmplare şi nici evenimentele care ne afectează în propria realitate în acel moment temporal nu sunt. inteligentă care nu are formă şi atemporală. din prezent în viitor şi înapoi simultan. Chiar dacă credem că tot ceea ce gândim că este real pare o iluzie. Pe de altă parte. şi mai ales în zona unde se fac selec iile din via ă. atunci întregul concept de cauză şi efect în intervale de timp date este o iluzie manipulată cu scopul de a ne instrui. pentru a învă a şi a evolua spre mai bine. Acest lucru permite o explorare şi o intrare mai uşoară a sufletului în studiul vie ii viitoare. după moarte. s-a întors ca participant activ în locul unde se juca în copilărie. perioadele de timp sunt mai proeminente. dacă inem o piatră în mână. Observatorul dialoghează cu mine. Astfel.şi sentimentele legate de acel eveniment.participant într-o lume fizică. cât şi în lumea spiritelor. dar. Sufletele mai noi trebuie să dobândească acest talent. sufletul observator poate lucra în lumea spiritelor cu mai multe realită i în acelaşi timp. acest fapt este la fel de real pentru noi cât şi pentru un observator . în clasele cu ecrane mai mari. dacă o conştiin ă cosmică controlează ceea ce vede mintea observatorului pe Pământ. În Călătoria Sufletelor am descris constatările mele despre culorile energiei sufletelor. Observatorul este acela care defineşte proprietă ile materiei şi ale substan ei eterice atât pe Pământ. să inem minte că o inteligen ă divină ne-a aşezat în acest mediu. culorile lor contrastante devin mai evidente. oare. unde atât originile. din cauza durerii pe care în perioada copilăriei nu o sim ise. Să luăm ca exemplu ultimul caz. Cazurile 29 şi 30. Era din nou băiatul care îşi petrecea timpul cu ceilal i copii. având toate sim urile . Toate sunt aşezate pe drumul sufletului spre învă are. Unthur mi-a spus că nu îşi poate schimba trecutul printr-o a doua vizită. auz. miros . Concentrându-şi esen a în acest fel. unde viitorul şi trecutul se unesc şi totul poate fi cunoscut. cât şi rezultatele sunt interschimbabile? În timp ce studiază. imaginile se focalizează într-un punct. în acelaşi spa iu. mi se spune că anumite secven e ale evenimentelor viitoare pot părea neclare în anumite privin e şi că aproape dispar.care privesc ecranele orchestrate par a se mişca din trecut în prezent. de asemenea.

culoarea energiei unui suflet poate. 5. Din această cauză. Nu am avut niciodată un subiect a cărui energie să facă parte în totalitate din spectrul violet . definitive. de exemplu.În figura 6. Albul este deseori asociat cu efectul de aureolă. am încercat să indic straturile subtile şi amestecul culorilor energiei în cadrul acestor nivele. Culorile nimbului reprezintă atitudini. Mai important. un reprezentant 100/226 . devin mai pu in împrăştiate şi se concentrează mai mult asupra mişcării lor vibra ionale. 9 şi 11 sunt văzute. deoarece acest efect de acoperire par ială nu se vede prea des. Există variabile individuale în cadrul fiecărui grup de suflete în func ie de culoarea de bază centrală. de asemenea. în timpul evolu iei. atunci când observă un suflet care vine spre ele. Deoarece se însuşesc în fiecare via ă. de la luminos la întunecos. constantă . Pe lângă culorile primare centrale care indică stadiul dezvoltării generale. Ghizii. galben şi albastru. care arată o dezvoltare mai lentă a caracterului. nuan ele nimbului pot fluctua mai rapid între diferitele vie i decât culorile centrale. aşa cum este văzut de subiec ii afla i în stare de hipnoză adâncă. ele apar observatorului ca fiind în afara centrului masei de energie a sufletului. am prezentat întregul spectru al culorilor care identifică nivelul evolu iei sufletului. Este un semn al inocen ei şi totuşi această culoare poate fi văzută în spectrul tuturor sufletelor. idei şi chiar aspira ii neîmplinite ale sufletului. pentru că. care. generate de suflete . căsu a 1.6 Spectrul culorilor Aurelor Spirituale Sufletele ale căror nivele de dezvoltare sunt trecute în căsu ele 1. despre transmisia culorilor ar fi restrictivă. Sufletele care se întorc în lumea spiritelor îmi spun adesea că. Fig. Singura excep ie ar fi atunci când culoarea nimbului şi cea din centru ar fi exact aceeaşi. m-a tulburat.sunt semnele majore ale dinamicii creşterii lor. Deoarece undele luminoase capătă nuan e mai puternice. Nu am remarcat mul i clien i care să îşi etaleze exclusiv culorile arătate în căsu a 7. Cu toate acestea. vedem tonurile de alb pur reflectate în sufletele începătoare. de obicei. Culorile de bază . ini ial. deoarece ele nu se dezvoltă toate în acelaşi ritm. Culoarea universală de alb va fi explicată mai mult la cazul următor. Culorile nimbului nu sunt diluate de nuan ele sau umbrele altor culori.alb. trasarea unor reguli clare. văd lumina albă.de obicei intensă. Tranzi ia este lentă şi există multe pierderi ale nuan elor culorilor când sufletele se dezvoltă. de obicei. Spectrele de culori dincolo de nivelul V sunt maeştrii care nu apar ca fiind încarna i. pot încărca dintr-o dată lumina lor . În cazul 31. Referindu-ne la figura 6.să se înconjoare cu un nimb de un alb strălucitor.purpuriu ca în căsu a 11. aceste culori secundare ale nimbului sunt văzute de observator ca nişte autoportrete strălucitoare. aşa cum este cazul culorilor centrale. anumite suflete au culori secundare Acestea au fost numite culori ale aureolei luminoase. să fie afectată de un alt factor. Rapoartele primite de la subiec ii mei referitoare la distingerea culorilor sunt făcute mai uşor. fără să fie acoperite par ial cu alte nuan e de culoare în centrul masei lor de energie. aşa că pu inul pe care îl ştiu despre ei vine doar din observa iile subiectului meu. În timpul unei şedin e de hipnoză. Acest lucru poate indica faptul că avem nevoie de mai mul i tămăduitori pe Pământ.

am încercat întotdeauna să mă feresc de al i oameni în vie ile mele . Culorile principale au fiecare însuşiri proprii. Peste 90% dintre subiec ii mei sunt de acord cu calită ile pe care le reprezintă aceste culori într-un suflet.propriul tău alb auriu.: Miezul central reprezintă realizarea. Încununat cu un nimb alb pe margine. Deşi sunt multe lucruri pe care nu le ştiu despre întregul mecanism de formare a culorii energiei sufletului. Energia albă este foarte receptivă. ce îmi po i spune despre asta? S. am păstrat o înregistrare cu ceea ce mi-au spus oamenii despre aceste culori secundare ale nimbului. Cazul 31 Dr. un centru albastru închis.. în timp ce forma violetă este în elepciunea lui avansată provenită din această cunoaştere. Însuşirile mele.. pentru a fi preluate ca adevăruri incontestabile. Dr.: Este corect. fără să in seama de varia iile nuan elor..: Clandour îşi radiază starea solidă a experien ei de învă are în centrul energiei sale.: Clandour are. N: Presupun că acesta este motivul pentru care ghizii-profesori etalează adesea nimburi de un alb strălucitor.. care tinde spre un violet pal în afară. Dr. culoarea centrală a lui Clandour şi cum va apărea asta? S.acesta sunt eu .acesta ar fi nivelul tău actual de însuşire a învă ăturii? S. cum arată energia lui? S.: Da.. N: Po i defini diferen a dintre varia iile culorii centrale şi cea a nimbului în energia sufletului? S. în general. în cele din urmă. dar cum se deosebeşte acest alb de albul strălucitor al unui suflet tânăr? S. N: Ce înseamnă pentru tine „energia din centru” şi „energia nimbului”? S. N: Şi marginile . mai degrabă aş spune că vreau să mă străduiesc să devin mai puternic din acest punct de vedere. N: Cum ar fi albastrul deschis în energia ta . dar cu toate acestea. în scopul unei comunicări mai bune. Dr. Dr. N: Dacă aş sta în fa a ta în lumea spiritelor.. ce culori aş vedea? S. inând în sus o oglindă în Lungimea sa. 101/226 . ai ceva alb în energia ta.: Albul reprezintă culoarea de bază a energiei tuturor sufletelor.nimburile .. Dr. După mul i ani de cercetări. stricat sau constituie energia negativă a sufletului care se vede. în timp ce profesorii trimit informa ii în cantită i mari. Nuan area albului cu alte amestecuri de culori este cea care identifică fiecare suflet. am aflat că schimbările din centrul culorilor devin mult mai pu in evidente după nivelul IV.: (pauză) Ah. Dr.. Albul transmite această în elepciune. Dr. N: Nu eşti un suflet începător. încât nu vizualizezi nici o altă culoare decât cea albă? S.. aceste suflete sunt nedezvoltate.. N: Care crezi că va fi. Dr.: Vibra ia energiei albe indică faptul că ne putem armoniza uşor vibra iile cu toate celelalte suflete. N: Şi sufletul începător a avut atât de pu ină experien ă. în centrele de recuperare a sufletelor. Acesta persoană a fost într-un grup de clien i care m-a ajutat să descifrez codul culorilor nimbului. Am comprimat ceea ce am aflat în trei dintre cele mai des întâlnite trăsături de caracter pentru fiecare culoare. Dr.dar este şi ceea ce doresc să ajung. N: Şi când te ui i la profesorul tău.: Violetul adânc al spiritualită ii divine radiind din toate pozi iile în masa lui de energie...: Ai zări un centru de un albastru deschis cu nuan e de alb auriu la marginile energiei mele nimbul meu.foarte avansat al nivelului V va descrie acest efect. Cei mai tineri primesc vibra ii în cantită i mari. ei bine. Sunt curios în legătură cu acest nimb de un alb strălucitor din jurul atâtor altor suflete care alte culori ale energiei lor. Negrul e fie pătat. S.

Hrănire. Pătră elele fiecărei rude sunt explicate în figura 6 atât din punct de vedere al miezului. Adevăr. Nelinişte Argintiul: Eteric. cât şi al haloului culorilor. Limpezime. Divinitate Figura 7. Revela ie Purpuriul: În elepciune. Toleran ă. Curaj Verdele: Tămăduire. Această schemă indică rudele încarnate ale subiectului. Intensitate.C şi D reprezintă culorile secundare ale halourilor prezente la membrii grupului. Impulsivitate. Uitare. Deschidere Galbenul: Protec ie. Flexibilitate Roşul: Pasiune. Hărnicie Albastrul: Cunoaştere. Compasiune Maroul: Sprijin. Încredere. Pătratele notate cu literele A. Sensibilitate Portocaliul: Exuberan ă.B. 102/226 .Albul: Puritate. precum şi cel mai bun prieten al subiectului 3B. Putere.

datorită talentelor ei. Deseori aleg corpuri care sunt foarte implicate emo ional. dar mă descurc mai bine cu autodisciplina. dintre care unele sunt pietre pre ioase. Fiica lui este nonconformistă şi foarte spirituală. având o fire deschisă. în locul nuan ei albastre (simbol al cunoaşterii) pe care o are în prezent. deoarece ea tocmai trece în nivelul III. 103/226 . am probleme cu furia în cursul vie ilor mele. galbenă sau de un albastru închis. Acest lucru se referă la veşmintele colorate pe care le poartă membrii consiliului.: Este testată chiar acum. Miau trebuit multe secole de vie i anterioare. care redă atât culorile centrale. figura 7 nu înfă işează nimburi de culoare albă. dar acum acest lucru începe să se schimbe. Cazul 32 Dr. plus cel mai bun prieten al său. Când i-am cerut acestui subiect să îmi dezvăluie ce crede despre nuan a roşie din energia sa. acest subiect (3B) se uită la cele unsprezece suflete din grupul său primar. S-a hotărât că. Lavani e pu in copleşită. Dr. Fiul lui din această via ă are trăsături de caracter similare. Un prim exemplu sunt luminile albe ale sufletelor mai tinere. Diagrama indică rela iile dintre membrii unei familii în încarnarea lor actuală. Observa i că aproape jumătate dintre membrii acestui grup nu au culori secundare ale nimbului. Cazul următor implică un grup de suflete de nivelul III şi IV. Pentru a evita confuzia. inclusiv subiectul meu. Figura 7 este o reprezentare a unui grup de suflete de nivel II. transmit anumite mesaje prin culori. deoarece tenta nimbului ar fi fost aproape aceeaşi cu aceea din centrul ei. Nu-mi plac trupurile pasive. Un grup primar de suflete mai apropiat de uzan ele lumii spiritelor nu se va încarna în întregime într-o singură familie. N: Ce caută o lumină albă în grupul vostru de suflete evoluate? S.În capitolul următor vor fi alte referiri de ordin spiritual la semnifica ia culorilor. Uneori se întâmplă să întâlnesc suflete a căror dezvoltare prezintă anomalii. N: Nu cumva Lavani s-a rătăcit în grupul vostru? Cum poate să ină pasul cu voi? S. Sunt doisprezece membri ai acestui grup primar de suflete. Nimbul de un roşu strălucitor al subiectului meu aşezat într-o masă centrală de energie de culoare albă şi roz-roşcată i-a confirmat firea puternică şi intensă. deoarece se potrivesc cu firea mea. încrezătoare. Bunicul şi mama acestei familii sunt tămăduitori. fără multă experien ă. a spus următoarele: Din cauza firii mele intense. Dacă sora ar fi avut şi partea protectoare tot galbenă. un bărbat aflat la nivelul II. deşi e tânără. So ia sa e mai contemplativă. vă voi arăta cum desenele anumitor embleme purtate de aceşti Bătrâni. să fiu sincer. alte aspecte ale figurii 7 indică faptul că bunicii şi fiul subiectului sunt ceva mai evolua i decât ceilal i membri. ar fi fost mai greu pentru subiectul meu să redea acest fapt bazându-se doar pe culoare. Acest fel de control este dificil din cauza propriilor reac ii impulsive şi pasionale în situa ii dificile.: Lavani se pregăteşte alături de noi. în timp ce tatăl şi mătuşa lui prezintă un stadiu mai redus de evolu ie. după cum sunt percepute de sufletele care vin înaintea lor. care sunt încarnate în această via ă ca membri ai familiei sale. nu ar trebui lăsată în urmă. Am evitat în mod inten ionat să fac referire la un caz la care culoarea centrală a evolu iei este în acelaşi timp şi culoarea nimbului. Am şi sprijinul sufletului meu pereche (în acest moment so ia mea). Nu este neobişnuit pentru mine să întâlnesc şi grupuri în care nici unul dintre membri să nu aibă aceste culori secundare ale nimbului. Ghidului meu nu-i pasă de aceste alegeri. În afara surorii lui. Aflat sub hipnoză. Tocmai terminasem de analizat membrii galbeni-albaştri ai acestui grup când acest subiect mi-a dezvăluit că alături de ca e un suflet aproape alb. dar. În plus. Culoarea centrală a surorii sale e de un galben aprins. deoarece spune că voi învă a să mă controlez relaxând creierul acestor corpuri. Acest lucru devine evident pentru mine atunci când clien ii îmi spun că anumite suflete din grupurile lor au culori centrale ce par a fi nepotrivite cu cele ale grupului. În trecut deveneam agresiv prea uşor. cât şi pe cele ale nimbului.

N: Presupun că cele mai multe grupuri avansate nu îşi doresc asemenea responsabilită i. S. sufletele mai tinere care lucrează cu ele cer să fie copiii lor în via ă. ba unii spun chiar mai mult decât atât.: Grupul nostru este destul de neobişnuit. În ciuda evolu iei noastre rapide. Uneori mai aud şi despre vizita 104/226 . Klaris a devenit atât de ineficient. deşi ştim că va pleca devreme din grupul ci. ar putea să o tachineze şi i-ar pune prea multe întrebări. I s-a interzis sufletului Lavani să se asocieze cu propriul grup în acest stadiu timpuriu al existen ei ei? S. Noi studiem pentru a deveni profesori pentru copii şi astfel Lavani ne e de ajutor. nu! De unde i-a venit ideea asta? Ea este împreună cu grupul său în cea mai mare parte a timpului (râde) şi ei nici nu ştiu despre aventurile noastre. încât a fost trimis înapoi pentru reinstruire. Cei mai mul i dintre noi am avut momente de declin după câteva vie i de-a lungul existen ei noastre. cu modelele ei mici. deşi le-am parcurs rapid (subiectul meu a petrecut o mie şase sute de ani pe Pământ).Dr. lucrurile erau uşoare . dar la urma urmelor ea este un copil şi aşa ne şi apare. Cu to ii îl aşteptăm să se întoarcă. Căderea lui s-a produs într-un număr de vie i care au implicat multe abuzuri. E foarte legată de ei şi noi vrem ca Lavani să aibă o legătură normală cu proprii prieteni. datorită însuşirilor pe care le are.: Oh.” Culorile vizitatorilor din grupuri Din când în când aflu că aspectul culorilor unui suflet sau două dintr-un grup pare să fie nepotrivită cu a celorlalte. sufletul mai evoluat. explică-mi de ce ghidul rătăcitoarei Lavani i-a permis să vină aici. Dr. Noi suntem un grup de studen i care înva ă repede şi vie ile noastre au fost deosebit de dificile.: E adevărat că albii nu sunt în stare să blocheze. Unui copil. de energie.avea mult talent. Avem în cele ce urmează declara ia unui client. încât vanitatea lui a devenit o mască fa ă de el însuşi.: Oh. înmănunchiate. nu în eleg cum Lavani poate ascunde toate acestea de prietenii ei. Klaris a început să îşi piardă însuşirile şi noi am observat cum culoarea lui devenea tot mai ştearsă. S. Lavani a fost învă ată să facă aşa. Dr. E mai bine aşa. N: Sunt foarte mirat de acestea. avem reputa ia de a fi foarte modeşti. În cele din urmă. de fapt. care trăieşte alături de un părinte cu sufletul mai tânăr. încât probabil ar ignora-o. dacă sufletele sunt telepatice şi ştiu totul unul despre celălalt. Am descoperit că acest lucru poate semnifica o vizită temporară a unui oaspete sau a unui suflet foarte specializat dintr-un grup apropiat. acest lucru se datorează unei stări serioase şi prelungite. Ei nu sunt motiva i încă de aceeaşi dorin ă. Verdele lui era strălucitor. i-am spus că are poten ial (face o pauză şi apoi adaugă). Nu spun că ar fi nepoliticoase. Lavani e copilul acestui subiect azi. să pună paravane.: Lavani are mult talent. Dr. Îi plăcea atât de mult să fie venerat şi adulat. dar când culoarea noastră involuează într-o măsură semnificativă. aşa cum facem noi în anumite probleme personale.: Exact. pentru că avem o mare toleran ă în a lucra cu suflete neexperimentate. A fost un mare tămăduitor care a devenit corupt de putere. care con ine un mesaj important pentru noi to i: „Este o ruşine ce se întâmplă cu Klaris. S. Sunt momente când aud despre un suflet a cărui culoare e descrisă ca fiind în regres. N: De ce? S. Dr. toată lumea respectă gândurile intime ale celorlal i. N: Atunci. lângă oamenii tăi. ele îi pot părea aproape dispre uitoare. Grupurile ce evoluează sunt foarte absorbite de propria muncă. N: Ei bine. Cele mai multe grupuri de tipul grupului nostru sunt aşa de ocupate. Nu este neobişnuit să afli că atunci când suflete asemenea acelora din cazul 32 se încarnează. Dr. Reversul poate fi şi el adevărat în acele cazuri în care copilul e. Pentru el. N: De ce a fost destinată grupului vostru? S. Desigur.

Când tămăduitorii identifică. Vibra iile culorilor şi ale energiei sunt strâns legate în cazul sufletelor. când trec prin fa a noastră. cât şi de cel eteric. Mul i oameni încearcă să facă unele compara ii între clasificările mele privind culorile aurei sufletelor şi aura umană. mă întrebam dacă acest subiect îşi lasă memoria conştientă despre chakre să pătrundă în explica iile ei inconştiente. mi se relatează despre modelele de energie mai puternice care emană din anumite zone ce par a apar ine unei forme umane. culorile aurei din jurul fiin elor umane. când vorbesc cu un subiect aflat în transă despre distribuirea energiei luminoase de la alte suflete din grupul lor. tot aşa putem lua amprente ale corpului în lumea spiritelor. devenind astfel mai pricepu i în ceea ce priveşte cunoaşterea oamenilor. Astfel. dar sănătatea fizică şi mintală sunt determinan ii principali ai aurei umane. Aşa cum putem aduce amprenta unei vie i anterioare în via a noastră curentă. când i-am cerut clientului meu să dea un exemplu concret al în elegerii câştigate din învă ămintele primite de la aceste fiin e argintii. Prezint în continuare rezumatul unei declara ii dintr-un raport interesant referitor la astfel de vizitatori: Când privim fiin ele evoluate care vin să ne viziteze grupul prin alte dimensiuni care nu ne sunt familiare. Mi se spune că în timpul vie ii. Vedem aceste suflete ca având nuan a argintie a apei curgătoare. Filosofia orientală sus ine.” Culorile aurei umane comparativ cu cele ale aurei sufletului Există încă o concep ie greşită referitoare la culori. că avem un trup spiritual care există în strânsă legătură cu cel fizic şi că acest corp eteric are propriul său contur de energie. Ar trebui să adaug că aceste personaje pline de culoare.. care apar în grupurile de suflete pentru scurt timp. corpul nostru temporar are fluctua ii rapide şi acest lucru afectează pozi iile externe ale culorilor energiei noastre. pentru că sunt prietenele lui. Toate informa iile mele despre aure vin de la specialiştii acestui domeniu şi de la subiec ii mei. Adevărata vindecare trebuie să ină seama atât de corpul fizic. în forma unor resturi ale conturului de energie rămas din încarnările noastre fizice. aceste oscila ii reflectând mediul non-material al lumii spiritelor.. Acest talent dezvoltă gândirea critică şi permite luarea unor decizii temeinice bazate pe adevăruri mai generale. de sistemul nervos central şi de echilibrul chimic. pentru noi fluviul argintiu fiind. lucrăm pentru a ne debloca energia emo ională şi spirituală prin diferitele păr i ale corpului. Acest subiect a crezut că chakrele reprezintă o expresie spirituală a individualită ii prin manifestări fizice. şi sunt de acord cu această teorie. În timp ce puneam întrebări în cazul următor. vârtejuri care emană dinspre noi spre exterior.. Ele sunt fiin e elastice dotate cu abilitatea de a trece prin multe sfere fizice şi mentale. Cu siguran ă. Vin să ne ajute să alungăm întunericul ignoran ei noastre. există corela ii între mintea sufletului şi corpurile noastre. E nevoie de multe secole pentru a se schimba culorile sufletului. pentru a vedea mai multe probabilită i în alegerile pe care le facem. Vin din când în când la invita ia ghidului nostru Joshua. Chiar şi muşchii şi pielea joacă un rol în crearea energiei fizice din jurul nostru. Corpul uman schimbă şi mai mult culoarea acestor modele de energie. aşadar. este ca şi cum ar fi trecut în drumul spre noi printr-un ecran. au un efect profund asupra acestora. Cred că aceste presupuneri pot conduce la concluzii greşite. În cazul de mai sus. toate organele vitale ale corpului afectează aura umană. Se presupune că chakrele sunt surse de putere. dar aceste fiin e frumoase nu stau niciodată mult. Ar trebui să men ionez că nu văd aura umană. de care m-am izbit de când a fost publicată Călătoria Sufletelor. pe care îl numim Lentilele Luminii. 105/226 .. prin şapte puncte majore ale corpului omenesc. într-un mediu fizic frecven a aceleiaşi energii a sufletului este modificată. Pe lângă gândurile provenite de la un creier uman. aceste nuan e sunt reflectări ale manifestărilor fizice. care sunt influen ate de firea noastră emo ională. mi-a răspuns: „Ele ne lărgesc perspectiva.unui călător interdimensional a cărui experien ă o depăşeşte cu mult pe cea a grupului. În mai multe ocazii. o manta de trecere. Când noi medităm sau practicăm yoga. puritatea unei inteligen e strălucite inter-dimensionale.

Dr. N: Altcineva? S. Medita ia spirituală. cât şi din cele ale unei femei curajoase de cincizeci şi patru de ani.: Nu întotdeauna. Dr.douăzeci de minute.: Energia mea vine din gât. 1. Deoarece transmiterea culorilor este expresia energiei unui suflet şi a ghizilor noştri. Cei care miau citit lucrările despre lumea spiritelor au întrebat dacă aceste informa ii despre culori pot fi folositoare şi pentru vindecarea fizică.Dr. Dr. El a fost un gânditor creativ în multe vie i. câte cincisprezece . ca urmare a abilită ilor mele de comunicare prin discursuri de care am dat dovadă în unele dintre vie i. Cu toate acestea.inclusiv temerile despre boală . locul unde ar fi plexul solar. da.ca pe o culoare neagră. Petrece i cinci minute purificându-vă. N: Au de-a face aceste puncte de energie cu proiec ia culorii aurei umane? S. N: Dacă energia metabolică a lui Roy prezintă această însuşire. Ce remarci atunci când te ui i la punctul focal de energie a lui Roy? S. Dr. Există multe căr i bune de autovindecare pe pia ă care explică diferitele forme ale medita iei. O parte dintre clien ii mei dezvoltă un sim al puterii spirituale prin folosirea medita iei prin culori. Cei care au probleme grave de sănătate îmi spun că cele mai bune rezultate apar prin practicarea medita iei o dată pe zi timp de treizeci de minute sau de două ori pe zi. Medita ia spirituală folosind culorile Proprietă ile de vindecare ale luminilor multicolore pentru reechilibrarea energiei într-o zonă de recuperare au fost analizate în ultimul capitol cu ajutorul unui suflet numit Banyon. po i observa o atare distribuire a energiei foarte luminoase care vine din anumite locuri ale corpului şi la al i membri ai grupului tău? S. ştiu că sistemul imunitar poate fi sprijinit dacă îl conectăm la Eul nostru superior. Larry are cea mai mare energie în zona capului. 106/226 Cazul 33 . N: Ce po i să îmi spui despre tine? S. Natalie. Are nervi de o el (râde). Puterea min ii fiecărei persoane şi abilitatea sa de a se concentra sunt diferite. N: Ai spus că Roy este unul dintre membrii familiei tale În această via ă şi apar ine grupului tău de suflete. a cărei greutate a scăzut la treizeci şi două de kilograme în timp ce lupta cu un cancer ovarian. fără să inem seama de corpul său. Ierta i-i pe oameni pentru toate relele. Esen a puterii ei se dezvoltă mai repede în zona inimii.: Văd o concentrare de un galben-rozaliu care vine din mijlocul corpului său.: Noi arătăm trăsăturile corpurilor pe care le-am ocupat şi care ne-au mul umit în via ă. Dar şi alte pofte în această zonă. cu care am lucrat. Însă referitor la puterea de a concentra energia.: Da. în ceea ce priveşte culorile. este de mare ajutor în tămăduirea corpului. preluând şi sco ându-vă din corp tot întunericul provenit din durere şi maladie. ca şi natura bolii sale. pe care vi le-au pricinuit. ce înseamnă pentru tine o concentrare de energie în zona stomacului? S. Dr. dar şi prin faptul că eu cânt în via a actuală. N: Ei bine. reale sau imaginare.: Cel mai tare punct al puterii personale de care a dat dovadă Roy în vie ile sale este tăria sa de caracter. Exerci iul de medita ie în şase etape pe care l-am ales provine atât din propriile vizualizări. vizualizând toată energia negativă din gândire .: Da. Ea este acum în perioada de atenuare a bolii după chimioterapie şi viteza însănătoşirii ei i-a derutat pe doctori. poate că ar trebui să dau un exemplu de medita ie folosind culorile. ca mijloc de a intra în legătură cu eul nostru interior. Dr. Începe i prin a vă calma mintea. Vă rog să în elege i că nu recomand aceste etape de medita ie drept tratament pentru bolile fizice. N: Ce formă a corpului? De ce prezintă Roy un corp fizic grupului tău? S. Gândi i-vă la un aspirator care se mişcă din creştetul capului dumneavoastră până la picioare. gra ie compasiunii sale.

gândindu-vă la relaxare în timp ce inspira i şi la ceva compact în timpul expira iei. ca şi cum v-a i vedea printr-o lampă cu lumină infraroşie toate păr ile corpului. Alege i-vă propria nuan ă şi gândi i-vă la verde ca la un lichid care curge. 107/226 . repetând o rugăciune cum ar fi „Vindecă. Gândi i-vă la dumneavoastră într-o stare de suspendare. 4. Acum crea i-vă un nimb de un albastru deschis deasupra capului. 6. folositoare ca mijloc de a intra în legătură cu prezen a spiritelor iubitoare.acea esen ă pe care se pare că am pierdut-o undeva pe drumurile vie ii. cât şi afară. concentrată. strălucirea sau întunecimea configura iilor de lumină şi calitatea mişcării. Extinde i-o în jurul păr ilor externe ale capului ca pe o pavăză. prima mea întrebare este: „Câtă energie a fost lăsată în lumea spiritelor înainte de încarnarea actuală?”. atacând celulele negre de cancer şi dizolvându-le cu puterea pe care o are lumina asupra întunericului. Dacă face i chimioterapie. Acum. Medita ia ca disciplină zilnică este o muncă grea care cere mari sacrificii. Forme ale culorilor energiei Pe lângă efectele culorilor. Fiecare persoană trebuie să găsească un program care să îi lege sistemele intelectuale şi emo ionale într-un cadru potrivit nevoilor sale. un alt mijloc extern de investigare a sufletelor din grupuri este acela de a le compara formele. Medita ia zilnică este. non-dimensională. Aceasta este culoarea divină a în elepciunii şi a puterii spirituale. Această întrebare e strâns legată de activitatea sau pasivitatea sufletului şi de strălucirea sau întunecimea energiei. Ultimul pas este să vă crea i încă o dată nimbul albastru de lumină în jurul capului. mul i oameni afla i în transă sunt conştien i de o rezonan ă vibra ională a sufletului. începe i să medita i la propria conştiin ă superioară ca la un balon larg. În acest moment. transmite i în afară culoarea verde.2. 5. intermitent. Când examinează alte suflete. putem alia cine suntem cu adevărat . 3. Când mintea este într-o stare pură. vindecând ceea ce este înăuntru. capacitatea şi starea de spirit a sufletului. Gândi i-vă la baloanele albe. tot ceea ce con ine semnăturile spirituale ale membrilor grupului. Acum începe i să vă concentra i foarte adânc. Spune i-vă în mintea dumneavoastră: „Vreau acea parte din mine care este nemuritoare. Apoi petrece i alte cinci minute concentrându-vă şi numărându-vă respira iile. de asemenea. pentru a o apăra pe cea muritoare”. Dori i să vă armoniza i respira ia cu ritmul corpului. Vindecă. Reflec ia adâncă ne aduce într-un stadiu al conştientei divine şi la o eliberare temporară a sufletului de personalitate. pentru a trimite puterea mintală şi curajul asupra unui corp slăbit. Vindecă!”. pentru a vindeca celulele bolnave de efectul cancerului. Aceste structuri de energie ar include simetria opusă iregularită ii formei. sprijini i acest tratament emanând o culoare asemănătoare levăn icăi. Prin această eliberare vom fi capabili să transcendem într-o realitate diferită. În ciuda cantită ilor de energie. vizualiza i-le ca pe nişte baloane şi mişca i-le în jurul trupului. studiem împreună viteza de pulsa ie şi de vibra ie a mişcării celorlalte suflete din acel grup. Acestea sunt variabile care se pot schimba după mai multe vie i. cu scopul de a-şi vindeca trupul. Femeia cu cancer ovarian a fost capabilă să îşi ajute doctorii printr-o concentrare mintală totală. După ce analizez nuan ele de culoare cu un client. Deoarece globulele albe ale sângelui reprezintă puterea sistemului imunitar. pe care îl chema i în ajutor în timp ce emana i gânduri de iubire. Sim i i puterea de vindecare a acestei lumini a iubirii atât înăuntru. Vă ve i scoate puritatea luminii albe din balon şi o ve i trimite ca pe o rază de putere în organele corpului. Nu există un mod perfect de a medita. A i putea amesteca această culoare cu albastrul ghidului spiritual. albauriu. toate modurile de a genera energie se identifică astfel cu caracterul. Discutând forma de energie a unui suflet. reprezentând ghidul dumneavoastră spiritual. în care tot ce se află în mintea care se concentrează este unificat într-un întreg. în timpul celor mai dificile perioade. care să vă ajute să vă proteja i corpul. Măsura i-vă respira ia cu grijă.

În timpul interviului pe care îl iau unui client înaintea hipnozei, îi pun întrebări despre distribu ia personajelor în via a sa actuală. Îmi fac însemnări despre toate rudele lor, prieteni şi iubiri din trecut. Aceasta deoarece voi avea un loc în rândul din fa ă în piesa care este gata să înceapă în min ile lor şi vreau un program al acesteia. Clientul meu va fi actorul principal în această dramă, iar ceilal i vor juca în rolurile secundare. În fragmentul care urmează, se poate vedea cât de repede se pot ob ine informa ii despre culoarea, cât şi forma unui membru secundar al distribu iei din cadrul grupului de suflete al clientului, punând întrebări referitoare la acestea. În timpul interviului meu cu Leslie, clienta mea, am aflat că Rowena, cumnata ei, îi stătea acesteia ca un adevărat ghimpe în coastă. Leslie, al cărei nume spiritual este Susius, S-a descris pe ea însăşi ca pe cineva care caută siguran ă în vie ile ei şi încearcă să fie înconjurată de oameni linişti i. În via a actuală, acest subiect a remarcat: „Se pare că surorii so ului meu, Rowena, îi place să se confrunte cu mine şi să mă provoace în legătură cu convingerile mele”. Ceea ce urmează este scena de deschidere a imaginii mintale a clientei mele, Leslie, asupra grupului ei de suflete.

Cazul 34
S.: (foarte abătută) Oh, nu pot să cred! Rowena se află aici - sau mai degrabă este Shath aceasta e Rowena. Dr. N: Ce nu este în regulă când vezi sufletul cumnatei în grupul tău? S.: (încruntată, cu o încordare a gurii) Ei bine, Shath este unul dintre... cei dezmembra i... Dr. N: Dezmembra i, în ce sens? S.: Oh... comparativ cu cei ca noi, care au vibra ii de energie netede, calme. Dr. N: Susius, în timp ce î i observi cumnata, în ce fel este ca diferită în ceea ce priveşte culoarea şi forma? S.: (verificând încă recunoaşterea Rowcnei) Iat-o, în regulă! Energia ei portocalie pulsează repede - obişnuitele margini ascu ite, zim ate - este Shath. Sparks, aşa cum o numim. Dr. N: Forma pe care ea o prezintă arată că i se opune şi aici, în această aşezare spirituală, ca în via a actuală? S.: (Leslie se adaptează acum prezen ei Rowenei şi vocea ei se calmează) Nu... de fapt, ne face să avansăm... este bună pentru grupul nostru... În eleg asta. Dr. N: Vreau să ştiu în ce fel proiec iile ei sunt diferite de propria ta energie, ca formă şi culoare. Ce po i să îmi spui despre cum eşti tu în lumea spiritelor? S.: Culoarea mea este de un alb pal cu varia ii trandafirii... Prietenii îmi spun Bells, deoarece ei văd energia mea ca pe nişte picături de apă de ploaie, fluide, care au un ecou de... clinchet stins de clopo el. Shath are o claritate extraordinară a energiei şi văd nuan e aurii. Energia ei este strălucitoare şi foarte puternică. Dr. N: Şi ce semnifică toate acestea pentru tine şi pentru grupul tău? S.: Nu putem fi mul umi i de noi alături de Sparks. Este atât de neliniştită - un vârtej de mişcare constantă - întotdeauna există din partea ei întrebări şi provocări legate de performan ele noastre. Ei îi place să ia parte la vie ile noastre, ceea ce ne clatină mul umirea de sine. Dr. N: Crezi că este mai pu in aspră în lumea spiritelor decât în corpul actual, ca Rowena? S.: (râde) Po i să pariezi. Ea şi-a ales un corp bine clădit care se înfurie foarte repede şi amplifică totul. de data aceasta (via a actuală) a venit drept sora so ului meu. Shath poate fi atât de plictisitoare, dar acum când văd cine este cu adevărat, ştiu că ac iunile ei provin din dragoste şi din dorin a de a ne face să dăm ceea ce avem mai bun în noi (râde din nou). O ajutăm, de asemenea, să se calmeze, deoarece are tendin a de a sări în foc fără să se uite. Dr. N: Mai este şi altcineva în cercul vostru de prieteni a cărui energie e similară cu cea a entită ii duble Shath - Rowena? S.: (zâmbind) Da, ar putea fi Roger,so ul celei mai bune prietene a mea, Megan. Numele lui aici este Siere. Dr. N: Cum î i apare energia sa?

108/226

S.: Transmite modele geometrice, unghiulare, care merg în zigzag înainte şi înapoi. Sunt nişte unde ascu ite - ca limba lui - şi de la distan ă energia îi reverberează ca nişte talgere bubuitoare întro orchestră. Siere este un suflet curajos, întreprinzător. Dr. N: Bazându-mă pe ce mi-ai spus despre formele energiei, ar putea Shath şi Siere - Rowena şi Roger - să aibă o compatibilitate în via ă? S.: (izbucneşte) Poate glumeşti! S-ar omorî unul pe celălalt. Nu, so ul Rowenei este Sen fratele meu, Bill, un suflet paşnic. Dr. N: Te rog, descrie-mi energia lui. S.: are o energie puternică de culoare maroniu-verzuie. Ştii că Vines (vi ă-de-vie) este prin preajmă când auzi un foşnet uşor. Dr. N: Vines? Nu în eleg ce înseamnă. S.: În grupul nostru, când primeşti o poreclă, se prinde. Sen are unde vibra ionale care seamănă cu vi a-de-vie... cu modele care formează şuvi e în cosi e - ştii cum e - ca părul lung. Dr. N: Acest model de energie se identifică, oare, cu Sen - fratele tău, Bill - în vreun fel? S.: Sigur. Complex, dar constant - foarte demn de încredere. Modelul reflectă abilitatea lui de a păstra o varietate de elemente împreună, într-o armonie minunată. Vines şi Sparks se în eleg minunat, deoarece Rowena nu îl lasă niciodată pe Bill să fie prea mul umit de sine, iar el îi oferă un punct de sprijin în via ă. Dr. N: Înainte să continuu, am observat că numele spirituale pe care le-ai dat celor din grupul tău de suflete încep toate cu litera S. Are vreo semnifica ie? Nici măcar nu sunt sigur că le pronun corect. S.: Nu- i face griji în privin a asta - sunetul dă intona ii mişcării energiei lor. Acest lucru arată cine sunt cu adevărat prietenii mei. Dr. N: Sunetul? Deci, pe lângă culoarea şi forma energiei grupului tău, undele fiecăruia au un anumit sunet, aşa cum l-am putea auzi pe Pământ? S.: Ei bine... un fel de... noi identificăm vibra ia energiei cu Pământul, deşi nu ai putea auzi aceste vibra ii cu o ureche omenească. Dr. N: Ne putem întoarce la cea mai bună prietenă a ta, Megan? Ai amintit-o, dar nu îi ştiu modelul culorii vibra ionale. S.: (cu un zâmbet cald) Energia ei înmănunchiată, de un galben pal, este ca lumina pâlpâitoare a soarelui pe un câmp cu cereale... blândă şi delicată. Dr. N: Şi caracterul ei ca suflet? S.: Milă absolută, necondi ionată şi dragoste. Înainte de a merge mai departe cu problema sunetului şi cu asemănarea câtorva nume spirituale, aş explica legătura karmică dintre pacienta mea, Leslie, şi cea mai bună prietenă a ei în această via ă, Megan. Pentru mine, este o poveste emo ionantă. În timpul discu iei mele din cazul 34, Leslie mi-a explicat că era cântărea ă profesionistă şi că uneori gâtul şi laringele ei erau deosebit de sensibile. Am privit acest lucru, pur şi simplu, ca pe un pericol specific meseriei şi nu m-am mai gândit la el până nu am ajuns la scena mor ii din via a ei trecută. Atunci a fost necesar să deprogramăm amprenta unui fost corp, legată direct de sensibilitatea gâtului pacientei mele, Leslie. În via a ei trecută, Megan era sora mai mică a cântăre ei Leslie. Ca tânără, Megan fusese for ată de tatăl ei să ia în căsătorie un bărbat mai în vârstă, înstărit, brutal, numit Hogar, care o bătea şi abuza sexual de ea. După pu in timp, Leslie a ajutat-o pe Megan să scape de Hogar şi să fugă cu un tânăr care o iubea (Roger). Înfuriat, Hogar a găsit-o pe Leslie în noaptea aceea şi a târât-o într-un loc izolat unde a violat-o şi a bătut-o ore întregi, pentru a afla în ce direc ie a plecat sora ei. Leslie nu i-a spus lui Hogar nimic până când acesta a început s-o stranguleze pentru a ob ine informa iile. Atunci, Leslie i-a acordat surorii ei mai mult timp pentru a fugi în siguran ă, dându-i lui Hogar indica ii greşite. Hogar a strangulat-o pe Leslie până a omorât-o şi a fugit, dar el nu a mai găsit-o niciodată pe Megan. Mai târziu, în şedin a noastră, Leslie a avut de spus următoarele: „A cânta în

109/226

această via ă este o expresie a iubirii, deoarece vocea mi-a fost redusă la tăcere, tot din cauza dragostei în ultima mea via ă”.

Am văzut cum culoarea, forma, mişcarea şi sunetul sunt semne individuale ale sufletelor în grupurile lor. Aceste patru elemente se pare că interac ionează, deşi energia luminoasă, formele vibra ionale şi mişcarea lor specifică, precum şi rezonan a sunetului nu sunt uniforme la membrii grupului de suflete. Cu toate acestea, există asemănări referitoare la aceste elemente între anumite suflete şi sunetul poate fi dintre cele mai evidente pentru regresionistul spiritual. Există un limbaj al sunetului în lumea spiritelor care trece dincolo de sistematizarea limbii vorbite. Mi se spune că râsul, fredonatul, cântatul există, la fel ca sunetul vântului şi al ploii, dar sunt imposibil de descris. Unii subiec i pronun ă numele sufletelor din grupul lor ca şi când ar atinge corzi muzicale, pentru a le armoniza unele cu altele. Cazul 34 este un exemplu despre modul în care pronun area numelor spirituale într-un cerc de prieteni are o afinitate de sunet cu litera S. În cazul 28 cei doi profesori spirituali se numeau Bion şi Relon. Se pare că există o reciprocitate ritmică între anumite energii ale sufletului într-un grup matcă, manifestată în acest mod. Unii subiec i afla i sub hipnoză au dificultă i în pronun area numelor spirituale. Aceştia spun că numele sufletelor, percepute la nivel mental, constau într-o rezonan ă vibra ională imposibil de tradus. Un client a afirmat: „Din experien a mea, numele reale ale sufletelor sunt ceva similar cu emo iile, dar nu au însuşirile trăirilor omeneşti, aşa că nu pot reproduce numele noastre prin nici un sunet”. Există, de asemenea, un simbolism vocal legat de nume, care ar fi putut ascunde în elesuri pe care un client nu le poate descifra într-o formă umană. Totuşi, pentru mul i clien i care se străduiesc să îşi reamintească un nume spiritual, folosirea foneticii şi a unei caden e a sunetului pot fi de mare ajutor. Un subiect ar putea utiliza sunete de vocale pentru a-i caracteriza pe membrii grupului său. Am avut un client care a numit trei suflete din grupul său: Qi, Lo şi Su. Nu este deloc neobişnuit pentru mine să am cazuri, precum ultimul, unde în numele grupului se accentuează o literă a alfabetului. Din anumite motive, mul i ghizi spirituali au un A la sfârşitul numelor lor. Am subiec i în transă care cred că este mai uşor să îmi spună pe litere numele spirituale decât să încerce să le pronun e. Totuşi, aceiaşi clien i vor spune că citirea pe litere nu înseamnă tot atât de mult pentru ei ca sunetul. Ancheta mea privind numele spirituale poate să scoată la iveală versiuni prescurtate ale numelor actuale Un client a declarat: „În grupul meu spiritual, porecla pentru ghidul nostru este Ned”. Nesatisfăcut cu acest lucru, am insistat şi, în cele din urmă, am ob inut numele întreg al ghidului scris pe hârtie. Rezultatul a fost Needaazzbaarriann. Am în eles. În timpul acelei şedin e am rămas la Ned. Intimitatea este, de asemenea, un factor de luat în scamă; de exemplu, atunci când am un client care crede că dacă îmi va da numele ghidului său spiritual, va compromite cumva această rela ie. Trebuie să le respect îngrijorarea şi să fiu răbdător. Pe măsură ce şedin a înaintează, această piedică s-ar putea să dispară. De exemplu, o clientă mi-a mărturisit că ghidul ei se numea Mary. Apoi a adăugat: „Mary îmi dă voie să ii spun pe nume în fa a ta”. Am acceptat acest lucru şi am continuat un timp când, deodată, numele ghidului a devenit Mazukia. Există momente în timpul regresiei când nu este bine să insişti prea mult pentru a ob ine informa ii. În cele din urmă, ar trebui să precizez că propriile nume ale sufletelor noastre se pot schimba pu in pe măsură ce ne dezvoltăm. Am avut un subiect foarte avansat, care mi-a spus că numele ei ca suflet tânăr era Vina, şi acum s-a schimbat în Kavina. Am întrebat de ce, şi Kavina mi-a răspuns că era un discipol al unui ghid mai vârstnic numit Karafina. Când am întrebat despre semnifica ia literelor con inute în aceste nume în lumea spirituală, mi s-a spus că nu era treaba mea. Există clien i care nu au nici o re inere în a pune capăt repede unor întrebări, dacă simt că am depăşit limita intimită ii.

Sunetele şi numele spirituale

110/226

Grupurile de studiu ale sufletelor
În prima mea carte, am dedicat capitole întregi examinării grupurilor de suflete începătoare, medii şi avansate şi ghizilor acestora. Am dat, de asemenea, exemple de cazuri legate de pregătirea energiei de grup, unde sufletele înva ă să creeze şi să dea o formă materiei fizice, cum ar fi pietrele, solul, plantele şi alte forme de via ă mai pu in dezvoltate. Nu vreau să mă repet cu privire la aceste subiecte, atât că, procedând astfel, pot oferi informa ii suplimentare cititorului în legătură cu alte aspecte ale vie ii în colectivită ile de suflete. În această sec iune, voi examina legăturile dintre cei care înva ă în grupurile de studiu ale sufletelor, spre deosebire de aspectele structurale ale şcolilor şi sălilor de clasă analizate mai devreme în acest capitol. Centrele de învă are spirituală nu sunt neapărat vizualizate de clien ii mei ca având o atmosferă de clasă sau de bibliotecă. Destul de des aceste loca ii sunt descrise doar ca „spa iul clasei noastre”. Chiar şi aşa, imaginile mediului în care se desfăşoară învă area spirituală se pot schimba rapid în mintea clien ilor mei atunci când discutam despre perioada lor de instruire. Când a fost publicat studiul meu despre via a noastră de dintre vie i, unii oameni mi-au criticat analogiile cu şcolile şi clasele umane ca model spirituale de instruire a sufletelor. Un cuplu din Colorado mi-a scris: „Considerăm dezagreabile referirile dumneavoastră la existen a unor şcoli în via a de după moarte şi acest lucru se datorează, probabil, înclina iei pe care o ave i spre acest domeniu în calitate de fost educator”. Al ii mi-au spus că pentru ei şcolile au însemnat un lung şir de experien e neplăcute referitoare la birocra ia, autoritatea şi umilirea personală din partea altor elevi. Pe de altă parte, ei nu voiau să vadă nimic în cealaltă parte care să semene cu clasele de pe Pământ. Ştiu că există cititori care au amintiri neplăcute despre momentele pe care le-au petrecut în şcoală. Din păcate, şcolile de pe Pământ, ca şi alte institu ii, au defectele lor, asemenea fiin elor umane. Profesorii şi elevii pot fi arogan i, nişte mici tirani indiferen i la problemele altora. Oriunde are loc procesul de învă are, există o cercetare atentă. Cu toate acestea, mul i dintre noi îşi amintesc că au avut profesori grijulii care le-au dat informa ii esen iale, în timp ce ei au legat prietenii de-o via ă cu al i colegi. Aspectele func ionale ale dobândirii cunoaşterii spirituale sunt traduse de mintea omenească în centrele de învă are şi sunt sigur că ghizii noştri sunt pricepu i în a crea vizualizări ale edificiilor pământene pentru sufletele care vin pe planeta noastră. Oamenii afla i sub hipnoză vorbesc despre o oarecare similitudine cu forma şi structura de pe Pământ, dar rapoartele lor dau informa ii şi despre unele diferen e mari referitoare la alte aspecte. Clien ii mei îmi relatează despre amabilitatea copleşitoare, bunăvoin a şi răbdarea nemăsurată a tuturor celor din zonele eterice de studiu. Chiar analizarea rezultatelor fiecărui suflet de către colegii săi este făcută cu multă dragoste, respect şi în elegere reciprocă, pentru ca lucrurile să meargă mai bine în următoarea încarnare. Grupurile de suflete apreciază individualitatea. E de aşteptat să te remarci şi să î i aduci contribu ia. Există suflete puternice şi suflete liniştite, dar nimeni nu domină şi nimeni nu este supărător. Individualismul este apreciat întrucât fiecare suflet e unic, cu păr i tari şi slabe, completându-i pe ceilal i din grup. Noi suntem destina i anumitor grupuri de suflete atât pentru diferen ele, cât şi pentru asemănările noastre. Aceste trăsături distincte de caracter ne onorează, deoarece sufletele care îşi împărtăşesc via a aduc o în elepciune personală bogată fiecărei experien e. Sufletelor le place să se tachineze şi folosesc umorul în grupul lor, dar întotdeauna îşi arată respect unul altuia, chiar şi celor care au fost încarnate în corpuri care le-au pricinuit necazuri în via ă. Mai mult decât iertare, sufletele manifestă toleran ă. Ele ştiu că şi cele mai negative trăsături ale personalită ii, legate de ego-ul corpului persoanei care le-a pricinuit triste e şi amărăciune au fost îngropate o dată cu moartea corpului. În fruntea listei emo iilor negative la care s-a renun at sunt furia şi frica. Sufletele se oferă voluntar, atât să predea, cât şi să înve e anumite lec ii şi planurile karmice s-ar putea să nu func ioneze de fiecare dată aşa cum trebuie, date fiind variabilele mediilor pământeşti.

111/226

În interiorul grupurilor de studiu ale sufletelor există o claritate minunată a gândurilor ra ionale. Societă ile din lumea spiritelor sunt mai degrabă riguroase. la fel ca aceea cu o sală de clasă. nu ştiu că se găsesc într-o reprezenta ie scenică până când nu se termină. Cred că aceştia sunt o minoritate distinctă de suflete legate de Pământ. ei au învă at să extrapoleze şi să sintetizeze ideile mai eficient. se potriveşte cu ceea ce văd clien ii mei afla i într-o stare adâncă de transă hipnotică. Acest lucru poate însemna încetinirea procesului lor de încarnare. cei mai mul i dintre noi. moderate sau docile în rela iile interpersonale. În cele din urmă. erau momente când se certau plecând de la o premiză falsă şi chiar se contraziceau. confundau faptele cu propriile modele de valoare.şi discu iile care au avut loc înainte de a se alege distribu ia finală au avut ca scop împăr irea rolurilor în viitor. inclusiv adul ii din clasele mele. actorii principali ai distribu iei ultimei piese din via ă se vor retrage într-un coli să studieze scenele individuale pe care le-am jucat. este în firea elevilor. un psihiatru a ridicat mâna şi a spus: „Discu ia dumneavoastră despre grupurile de suflete îmi aminteşte de tribalism”. Deseori îi aud pe subiec ii mei râzând pentru că li s-a oferit un anumit rol în piesa următoare . Astfel. sufletele observă cu stricte e puritatea altor grupuri de suflete. Aplauzele sunt pentru o treabă bine făcută la sfârşitul ultimului act al piesei vie ii. datorită unei multitudini de blocaje amnezice. Profesorii noştri vin şi pleacă din şedin e spirituale de studiu. după ce reprezenta ia s-a terminat şi înainte de începerea repeti iilor pentru următoarea”. cuvântul „persona” era sinonim cu „mască”. Sufletele care vin pe Pământ cred despre ele că devin actori masca i pe o scenă a lumii. Când eram profesor cu jumătate de normă la un liceu seral. am aflat că unii dintre elevii mei. Societă ile de pe Pământ au prostul obicei de a nu avea încredere unele în altele şi. Aceasta. aud aplauze şi strigăte de „Bravo!” de la prietenii lor. Am răspuns că grupurile de suflete pot părea tribale în ceea ce priveşte marea lor loialitate şi sprijinul reciproc de care dau dovadă într-o comunitate spirituală. nu au nici un fel de îndoială în privin a lec iilor karmice şi a rolului pe care l-au jucat în evenimentele din vie ile anterioare.Îmi aduc aminte că după una dintre prelegerile mele. dau dovadă de cinism şi cruzime în rela iile dintre ele. grupurile de suflete nu sunt tribale în rela iile lor cu alte grupuri. Când ne reîncarnăm într-un corp nou. aceste versuri celebre descriu ceea ce simt sufletele în legătură cu via a lor pe Pământ. În oarecare măsură. O axiomă a lumii spiritelor este aceea că sufletele sunt întotdeauna dure cu ele însele în ceea ce priveşte performan ele. introducerea în domeniul învă ării din lumea spiritelor m-a făcut să în eleg cum stau lucrurile. 112/226 . în plus. caracterul sufletului este unit cu temperamentul gazdei sale pentru a forma o persoană. Am avut clien i care mi-au spus că atunci când se întorc la grupurile lor de suflete. Deşi sufletele în sine nu sunt încă atotştiutoare. analogia cu o piesă. după o via ă deosebit de grea. Deşi profesorii sufletului şi consiliul nu pot fi ferici i cu această decizie. Pornind de la acest punct. Un subiect a relatat: „în grupul meu.care este via a lor actuală . În piesa de teatru Macbeth a lui Shakespeare. În timpul primilor ani de cercetare a hipnozei. deşi nu întotdeauna sub o formă palpabilă. unii elevi aleg să nu dea întotdeauna tot ce au mai bun. dar pot să spun că motiva ia de a munci mult în fiecare via ă nu este aceeaşi la toate sufletele. În timp ce ne confruntam cu problemele conceptuale. dar nu intervin în auto-evaluare. spunând: „Via a nu e decât o umbră trecătoare. dar nu văd nici o dovadă de discriminare sau de alienare în interiorul unui grup de suflete sau între acestea. Am avut clien i care mi-au spus: „Am de gând să patinez pentru un timp”. La greci. regele se pregăteşte de moarte. Chiar şi în lumea spiritelor. am fost uluit de lipsa totală a auto-înşelării în timpul claselor spirituale. dar nu întruchiparea totală a Eului sufletului nostru. este totuşi respectată. Trupul este manifestarea exterioară a sufletului. diferen a fiind aceea că o dată ce a început piesa. Acesta este un termen potrivit pentru felul în care sufletul foloseşte un corp gazdă pentru oricare dintre vie i. Lipseşte autoamăgirea. Am văzut că profesorii-ghizi păreau prezen i peste tot. toate entită ile spirituale sunt legate între ele. un biet actor care umblă an oş şi se agită pe scenă şi care apoi nu se mai aude de loc”. având cunoştin e nemăsurate în orice domeniu. În acelaşi timp. Totuşi. alegerea unor încarnări uşoare sau amândouă. la urma urmelor. Spre deosebire de fiin ele umane.

ele ştiu că. Mi se pare că cele mai multe suflete sunt mânate de dorin a de a revedea ultimul act pe care l-au jucat în via ă. într-o bancă mai mare sau cum? S. Sunt studiate toate rezultatele posibile şi apoi comparate prin scrierea unor noi scenarii pentru aceste scene. Ca atle ii campioni. la margine. Dr. încât devine aproape plictisitoare. atât în vremurile bune. cu seturi diferite de alegeri care ar fi putut fi făcute în fiecare situa ie. Rezultatul reprezenta iei cuiva în piesă poate fi de la foarte bun până la acceptabil sau nesatisfăcător. Îi încurajez pe subiec ii mei să îmi spună despre aceste inversări de roluri.: Ne-am strâns pentru a ne exersa crearea energiei. la un anumit nivel al dezvoltării şi al eficien ei. dar ideea în spe ă nu îmi apar ine.Ghizii noştri devin regizori care trec prin scene din via a trecută împreună cu noi. Similitudinile sufletului un mijloc de în elegere obiectiv şi îi insuflă dorin a de a se perfec iona. Acesta este elul sufletelor care vin pe Pământ. Dr. ele vor să încerce să se perfec ioneze cu fiecare reprezenta ie. Sufletele ar putea decide atunci să schimbe rolurile între ele şi să rejoace scenele cheie din nou. Pe lângă toate celelalte activită i. cât şi în cele rele. Am spus mai înainte că umorul este un semn distinctiv al lumii spiritelor. fiind urmate de o revizuire a tuturor rolurilor din scenariu. mai degrabă încurajează motiva ia. Îmi dau seama că unii cititori ar putea trage concluzia că acest lucru sună suspect de apropiat de notele de pe Pământ. dar nu sunt sigur asupra a ceea ce se petrece aici. N: Care este acum starea de spirit în încăpere? S. Sunte i aşeza i pe un rând împreună cu al ii. acest aspect al jocului se va sfârşi cu încheierea piesei şi a încarnărilor lor fizice. Ca-ell. stă în fa a unei table desenând ceva. Jac (so ul actual al clientei) este chiar în spatele meu. Eleva din următorul caz ne explică cât de ciudat a fost într-una dintre orele ei de crea ie când situa ia a scăpat pu in de sub control: Cazul 35 Dr. N: Unde eşti aşezată fa ă de prietenii tăi? S. folosirea adecvată a energiei este o parte importantă a instruirii. S. spa iile de învă are sunt prevăzute cu o fascinantă tablă de şah aflată la dispozi ia sufletelor atunci când. cel neascultător (fratele clientei mele în via a ei actuală) este lângă mine. Aşa cum am declarat la începutul acestei sec iuni. într-adevăr. Sufletele au posibilitatea să fie martore la propriile reprezenta ii din trecut prin intermediul altor actori. N: Şi ce faci acum? S. Sufletele nu par niciodată să se plictisească în timpul acestor exerci ii educa ionale care promovează creativitatea. originalitatea şi dorin a de a triumfa asupra adversită ii prin dobândirea în elepciunii din rela iile umane. cu capace care se deschid. instruirea în centrele de învă are nu se limitează la reanalizarea vie ilor anterioare. când îl privim pe Trinity desenând.: Stau în banca mea cu ceilal i şi îl privim pe Trinity. Dr. pentru ca apoi noi să studiem. pentru a verifica rezultatele cu un alt actor din grupul lor sau cu cineva ales dintr-un grup alăturat. Ghidul meu. Mi se spune că în grupurile de suflete evaluarea jocului de către colegii noştri nu este amenin ătoare. 113/226 . Trinity. după ce jocul s-a terminat. În ultimul rând. pentru a-l pregăti mai bine pe următorul.: Foarte relaxată. Sistemul este ingenios. Dobândirea acestor abilită i capătă multe forme în munca din clasă. Oricare ar fi formatul. Îşi doresc întotdeauna ca data viitoare să reuşească mai bine. ele încearcă toate mişcările posibile pentru a găsi cele mai bune solu ii. avem bănci individuale. Dr. Recrearea alternativelor vie ii anterioare prezintă o dramă psihică pe care o găsesc folositoare ca instrument terapeutic în via a prezentă a sufletului. Aceste analogii cu scena nu trivializează ceea ce sufletele experimentează pe Pământ. pentru că această temă este atât de uşoară. umăr la umăr. Modelele de comportament sunt analizate minu ios la fiecare actor. N: Ai explicat cum grupul tău s-a strâns într-o încăpere care semăna cu o sală de clasă.: Nu. N: Explică-mi imaginea.: În partea stângă. unii dintre subiec ii mei numesc întregul proces de reîncarnare „Jocul”. Erorile de judecată sunt pu ine.

. S.. după concepere.: Ca-ell tocmai mi-a făcut cu ochiul şi şi-a deschis pupitrul.. pentru a anima lucrurile şi mai mult.concentrarea necesară şi toate celelalte (pauză)... N: Vă ve i împăr i în grupuri. dirijând lucrurile.. Dr. Am trecut de asta... nu văd răul...: În luna a patra. s-a unit Kliday cu copilul? S. N: (stăruind) înseamnă că şi-a terminat tema mai repede? S. vrei să.Dr. iar acum văd cum o zbugheşte afară un şoarece alb.: Eu.: Sunt şoricei care aleargă în toată camera (chicoteşte).. Dr. chiar aşa? Ce desenează? S..: (cu o fluturare a mâinii) Oh. poate vorbind despre asta putem clarifica lucrurile.: (încă râzând) Desigur. hai să facem cu to ii acest lucru repede. explică-mi testul. Trinity ar fi trebuit să aleagă o creatură mai complexă. ah. ca să vă combina i energia cu al ii pentru această temă? S. Cazul 36 Dr. N: În eleg. profesorul este în spatele nostru. N: În timp ce vizualizezi mental toate activită ile care au loc în grupul vostru de studiu.: (respiră adânc) Stăm într-un cerc. Dr. Trimitem o rază unită de energie în mintea copilului care e acum Kliday. mi se dă un test de viteză. cum să faci un şoarece repede. N: Da. arată-mi. Spre deosebire de nivelul mai ridicat al abilită ilor sufletului din cazul precedent. Dr. Cazul 36 implică un cerc mai strâns.: Mmm. N: Hai s-o luăm încet.: (cu un zâmbet larg) Este uşor. de ce are nevoie Kliday de ajutorul vostru? 114/226 . care tocmai s-a încarnat pe Pământ.. Secretul eficien ei în pregătirea crea iei este conceptualizarea rapidă .. Voi încheia acest capitol cu un caz mai serios referitor la folosirea energiei de grup. El tocmai a sosit şi. N: Pare dificil? S. nu-i scapă nimic. Dr.. cred că. Ce face i fiecare dintre voi în acest moment? S.. te rog.. deoarece în curând o să îl urmăm în via ă.: Da. Există o ordine a evolu iei prin modul în care energia trebuie aranjată în orice crea ie.. Ei bine. Dr. N: (adulmecând) Ei. N: Ce se întâmplă după aceea? S. Vom fi testa i individual. nu. Dorim ca acest lucru să meargă..să ştii cu ce parte a animalului să începi. Dr. dar. Reprezintă un tip de lec ie despre care nu am mai vorbit înainte. pentru distrac ie. N: Te rog.: Trebuie să vizualizăm repede în minte un şoarece. Dr. dacă sunte i aşa de dornici să începe i”. N: Trinity e conştient de toate acestea? S.. N: În eleg . (pauză şi apoi adaugă) Dar noi am început să îl ajutăm pe Kliday în luna a şasea.: Desenează. Tocmai se opreşte şi spune: „în regulă... N: Deci. şi acum se dă în spectacol. I-am pus urechi mai mari decât cele normale şoarecelui meu. din diferite particule de energie. de fapt.. Dr. ei bine. Nu crezi că ar fi bine să îmi explici ceea ce faci pu in mai târziu? S.... Nu văd. aceste suflete fac parte dintr-un grup de învă are care a intrat de pu in timp în nivelul II. testul este etapa potrivită pentru crearea unui şoarece? S. astfel încât particulele necesare de energie să creeze unul întreg. (mă întrerupe cu un hohot de râs şi o întreb atunci ce se întâmplă) S.. Este o muncă aşa de grea să continui până în luna a noua! Dr. oh. S. Dr. da. eu şi cei doi prieteni ai mei încercăm tot ce ne stă în putin ă pentru a-l ajuta pe Kliday cu energie pozitivă. mi se pare că Trinity ştie ce face.. doar aşa.. un exerci iu semnificativ şi explică-mi ce faci..: (pauză lungă) Oh. n-aş vrea să î i dezvălui asta. de trei prieteni care doresc să îl ajute pe un al patrulea membru. N: (cu blânde e) Spune-mi. în ce lună. Dr.. Explică-mi... Apoi abordezi problema energiei care urmează să fie aplicată. după ce a intrat în corpul unui copil. dar nu îi este prea uşor.

Dar fratele meu este încă o persoană încăpă ânată. Kliday este un suflet liniştit. agresivă şi. Dr.. Kliday este foarte profund. de data aceasta.. conflicte emo ionale şi aşa mai departe? S. analizând totul iar şi iar. deşi ştia la ce să se aştepte.: (pauză lungă) Particulele de energie ale lui Kliday şi ale copilului sunt dispersate.este fratele meu mai mare.. Dr.: Ei bine. mai ales la început (râde din nou). A întrebat-o pe Zinene dacă vrea să îi mai fie o dată so ie şi ea a acceptat (subiectul începe să râdă).. Dr.: (ridică din umeri) Probleme. de la termina iile nervoase (se opreşte şi apoi continuă) încercăm să îl ajutăm pe Kliday să se sincronizeze cu acestea.S.. Kliday voia o altă şansă în acelaşi fel de corp. N: Unde anume în corpul copilului ajunge energia voastră combinată? S. într-adevăr.. a trecut prin stări obsedante şi a fost stăpânit de patimi. ştia că trebuia să înve e să facă fa ă unui astfel de corp..: Încercăm să îi trimitem energie încurajatoare sub o astfel de formă încât să îl sprijinim să se adapteze mai bine la temperamentul copilului.: Da. procesele de gândire. Dr... pentru a-l ajuta pe Kliday. începând cu partea din spate a gâtului. N: Vrei să zici. Dr..: Da. N: Acest copil va fi o persoană ostilă? Poate chiar cu oarece inhibi ii. N: Acest lucru vă surprinde pe tine şi pe profesorul tău? S. Când te uneşti cu un copil. Explică-mi cum folosi i energia.. Nu ac ionează sub impulsul momentului...: (râde) Ai priceput . Are o minte neliniştită. paşnic. tu şi cei doi tovarăşi ai tăi. în via a actuală a lui Kliday.. N: Acest lucru implică modelele de impulsuri electrice din creier sau altceva? S. N: Hai să terminăm cu exerci iul tău vizând particulele energiei tale actuale. A i reuşit să face i acest exerci iu? S..: Ni s-a spus să ac ionam de la baza craniului. N: Copilul a răspândit energie emo ională şi Kliday are probleme în legătură cu acest lucru? S... prietenul său cel mai bun. acelaşi fel de corp.: Zinene este so ia lui. pentru a-l ajuta să fie la înăl imea unui corp atât de puternic. Dr.: (pauză) Da. S.: Ah. N: Atunci de ce? S. N: Vrei să spui că dorea o provocare înainte de a alege acest copil? S. în această via ă. N: Kliday a avut probleme în ultima sa via ă? S. această ultimă via ă. probleme.. cât şi pentru el. Dr. şi Monts. celelalte două suflete care lucrează alături de tine? S. Dr. deoarece înainte avusese probleme din cauza faptului că nu fusese în stare să-şi controleze agresivitatea. mănuşa lui Kliday nu se potriveşte bine.. N: Ce roluri au. N: Ce te amuză? S. N: Copilul îi opune rezisten ă lui Kliday ca unui intrus? S. în via a ta actuală? S. atât pentru tine.: Cred că am reuşit să-l ajutăm pe Kliday. dar Kliday crede că a primit un alt creier primitiv. N: (aduc pacientul la timpul trecut). nu. Dr. S-a crezut că acest corp îl va ajuta să-şi lărgească posibilită ile... (râde). cât şi să-l ajute pe copil.. nu chiar.. Dr. Dr. control slab.: (izbucnind) Am studiat.: Da. Dr.. Nu cred. Dr. Po i să îmi explici mai pe larg de ce are nevoie Kliday de o astfel de personalitate de tip A într-un corp? S.: Ah. A abuzat şi de Zinene. Dr. Dr.: Doar că de această dată voi juca rolul fratelui mai mic. Se gândeşte mult şi apoi încearcă.. angrenajul este dificil pentru Kliday.. Vezi. N: Pare că este o echipă bună care să-l sprijine. ar trebui să fie ca atunci când î i introduci mâna într-o mănuşă care este de o mărime potrivită. 115/226 .

mai ales acele divinită i care puteau să le conducă via a după moarte.În capitolele următoare vor putea fi întâlnite mai multe ilustra ii referitoare la interac iunile din grupul de suflete. însufle ite sau nu. brutalitatea vie ii a condus la concluzia că judecata. Cel mai adesea aud termenii de Consiliu şi Bătrânii. tribunalele civile şi militare ne dau coduri ale moralită ii şi ale justi iei care influen ează comportamentul a milioane de oameni. cred că există un regres al tuturor doctrinelor religioase care oferă perspectiva ca. aşadar îi voi folosi pentru denumirea acestor maeştri foarte evolua i. Din moment ce temerile cu privire la supravie uire au fost mereu o parte a vie ii noastre. lucru men ionat şi la ultimul caz. Multe culturi din diferite col uri ale lumii au alimentat aceste credin e 116/226 . judecători. în partea care descrie parteneriatul dintre corp şi suflet. practicile tribale străvechi nu erau chiar aşa de diferite de idolatria religiilor istorice. există persoane care. Un bărbat din Toronto nu s-a putut ab ine şi a proclamat cu glas tare întregii asisten e: „Aha. Afla i cu o treaptă sau două deasupra ghizilor noştri. în vreme ce al ii se arătau binevoitori şi îndatoritori. să avem de-a face cu o autoritate aspră şi neiertătoare. pedeapsă”! De unde vin această teamă şi acest cinism referitor oare la via a de după moarte. reiese că fiin ele umane vor considera moartea ca fiind pericolul suprem. cum ar fi Cei Bătrâni. Totuşi. S-a argumentat că teama de justi ia divină este motivul pentru care oamenii au un comportament mai bun decât ar avea în lipsa acesteia. Ideile care implică performan e trecute şi aşteptări viitoare vor fi analizate mai atent la prima întâlnire a unui suflet cu consiliul. Religiile organizate ne-au fost alături numai în ultimii cinci mii de ani. cu primul nostru impuls de a ne întoarce în lumea spiritelor. de fapt. Având în vedere că acest Consiliu al Bătrânilor reprezintă autoritatea în lumea spiritelor. bune sau rele. Ei le-au dat diferite nume. 6 CONSILIUL BĂTRÂNILOR Teama oamenilor fa ă de judecată şi pedeapsă Nu mult după ce sufletele se întorc la grupurile lor. Următorul capitol este dedicat ajutorului spiritual deosebit pe care îl primim auxiliar grupurilor de studiu. ştiam eu! Un tribunal. În capitolul 9. Mul i dintre zeii trecutului erau mânioşi şi neiertători. E vorba de acuza ii. referitoare la judecata aspră a transgresiunilor umane. cu spirite malefice. cauzând prin aceste precepte angoasă şi teamă oamenilor. în timpul conferin elor mele. Maeştrii Sacri. Astfel. prezente în mintea unui număr atât de mare de oameni? Institu iile religioase. voi da mai multe detalii despre aspectele fiziologice ale luptei noastre cu partea primitivă a min ii omeneşti. De-a lungul lungii noastre istorii. Antropologii ne spun că în mileniul trecut oamenii primitivi erau naturişti şi împărtăşeau credin a că toate lucrurile. pedepse şi de toate tradi iile culturale care ne-au înso it încă din vremurile tribale. după moarte. ele sunt chemate înaintea unei adunări formate din fiin e în elepte. pedeapsa şi suferin a vor continua într-un fel sau altul şi după moarte. aveau spirite. Fiin ele umane au privit întotdeauna cu nelinişte for ele aflate mai presus de controlul lor. devin imediat suspicioase când vorbesc despre fiin e înveşmântate în robe. aceşti maeştri sunt entită ile cele mai avansate care pot fi identificate în lumea spiritelor de către clien ii mei încă încarna i. Venerabilii sau titlurile pragmatice de Examinatorii ori Comitetul. Ramifica iile psihologice ale alegerilor din vie ile viitoare încep. care doresc să pună întrebări sufletelor despre realizările vie ii lor trecute. Efectele pozitive ale codurilor de comportament şi de etică ale tuturor religiilor care au existat de-a lungul istoriei au fost enorme.

Locul în care este evaluat sufletul Subiec ii mei afirmă că apar în fa a consiliului imediat ce o încarnare a lor a luat sfârşit. să nu fie ferici i la citirea celor scrise în acest capitol. teză care a fost liberalizată la rândul său. În filosofia orientală. pângărite. Şi nici iconoclaştii. În vreme ce reîncarnarea a fost de multă vreme acceptată de Orient. pentru că altfel nu vom învă a nimic din venirea noastră pe Pământ. Epicurienii acestei lumi . care se opun oricărei autorită i. brâurile. au existat rezerve fa ă de doctrina transmigra iei. subumană de via ă. că judecata şi pedeapsa trebuie să existe sub o formă sau alta după moarte. prima pare să aibă un impact semnificativ asupra sufletului. Subiec ii mei spun că energia sufletului diferitelor forme de via ă de pe Pământ nu pare să se amestece în lumea spiritelor. Speran a mea este că ceea ce voi spune în acest capitol va aduce alinare oamenilor înclina i spre teama unei pedepse după moarte.cei dedica i numai plăcerii în via ă. într-un infern al judecătorilor. riscurile pe care le implică via a pe această planetă nu sunt destinate să ne cauzeze vreo suferin ă viitoare după moarte.pot. purgatoriul a fost multă vreme ilustrat ca o sta ie solitară destinată sufletelor blocate între rai şi iad. Pentru mine. În călătoriile mele prin India. vor fi fiind şi dintre aceia care cred că a fi traşi la răspundere în fa a unui Consiliu al Bătrânilor nu este totuşi confortabil. Oamenii erau făcu i să creadă că toate sufletele. Am constatat că sufletele oamenilor încarnate anterior în alte lumi au avut corpuri gazdă apropiate de specia noastră din punct de vedere al inteligen ei. care a fost folosit pentru a controla comportamentul oamenilor. ca şi pe Pământ. vor trece imediat după moarte printr-un infern al pericolului şi al judecă ii. Membrii acestui for spiritual nu sunt sursa ultimă a autorită ii divine. Nu am întâlnit niciodată clien i repartiza i în alte lumi şi care să nu fi făcut parte din rasa cu inteligen a cea mai semnificativă de pe acea planetă. Cu toate acestea. în special în canoanele hinduismului şi ale sectelor budhiste Mahayama. Conform acestei credin e. intimidarea şi teama pe care le generează transmigra ia reprezintă o constrângere a justi iei karmice. de asemenea. bisericile neevanghelice dau o defini ie mai liberală purgatoriului. reprezentate de nişte planuri de existen ă joase. Din punct de vedere istoric. folosind expresia lui Dante. fără a da prea multă aten ie datoriei fa ă de ceilal i . Ne va fi dată de multe ori o a doua şansă în vie ile viitoare. În occident. În timpul acestei întâlniri sunt revăzute alegerile majore pe care le-am făcut în via a care tocmai a luat sfârşit. exemplu de justi ie. am aflat că metempsihoză este un concept intimidant. Cei ce caută adevărul în tradi iile metafizice antice ale Orientului găsesc un amestec derutant de supersti ii. Acestea nu vor fi vie i cu alegeri karmice uşoare. în următorul său ciclu de existen ă. Mai sunt încă segmente largi ale societă ii umane. Lumea spiritelor este un loc al ordinii. pe de altă parte. în vederea purificării de păcate şi imperfec iuni înainte ca sufletul să poată intra în rai. bune sau rele. dezvoltat în mii de ani de condi ionări culturale.pentru propriile scopuri. mul i dintre ei spunând că se mai înfă işează o dată în fa a acestuia chiar înaintea re-naşterii lor. asemănător aceluia din teologia occidentală. Aşa sunt gândite lucrurile de la început. apoi evaluate cu grijă comportamentul şi responsabilitatea ac iunilor la răscrucile importante ale 117/226 . Aceste fiin e în elepte au o mare compasiune pentru slăbiciunea omenească şi demonstrează o răbdare infinită cu greşelile noastre. au fost destinate înfă işării unei multitudini de celule ale purgatoriului. văzându-l ca pe o stare de izolare. nu am găsit nici o dovadă care să sus ină trecerea sufletelor dintr-un corp în altul. o largă varietate de păcate sunt considerate că ar putea face ca sufletul să se încarneze într-o formă inferioară. În ultimele decenii. Mai curând decât prin stadii de pedepsire. trecem prin etape de autoiluminare. morale sau de altă natură. dar e ceva neplăcut. În cadrul cercetărilor mele. dar par să reprezinte ultimul bastion al fiin elor responsabile de sufletele încarnate încă pe Pământ. Acest concept este un motiv în plus pentru care sunt împotriva folosirii imaginii cercurilor concentrice multiplelor planuri astrale drept o hartă ce descrie călătoria sufletului după moarte. tribunalelor şi al demonilor. Poate că nu este vorba chiar de un iad în care să ne tortureze for ele întunericului. iar Consiliul Bătrânilor. incapabile să se dezbare de sentimentul sâcâitor. Dintre aceste două înfă işări. există o lungă tradi ie a unor închisori spirituale.

implicând discu ii despre alegerile. Am aflat că aceste nuan e reprezintă ceea ce simte sufletul ca fiind obligatoriu. Când ajung la această parte a şedin ei unui client. referitor la via a pe care tocmai o încheiase. aceasta este una mai relaxată. Pere ii sunt tapeta i cu ceva ce pare a fi lambriuri înghe ate de sticlă multicoloră.drumului nostru karmic. Ajungem într-un atrium în care se află nişte plante frumoase şi o fântână arteziană. Ca principali profesori şi avoca i ai noştri. de obicei. De ce nu într-o simplă scenă câmpenească. La nivel inconştient. Mă îndrept spre centrul încăperii. Ei trebuie să se simtă confortabil că hipnotizatorul le cunoaşte drumul către o cameră a consiliului. Linii. în formă de dom. conform figurii 8 . Voi discuta impactul profund al acestei Prezen e tot în acest capitol. După câteva clipe. Mergem într-un alt loc. vine şi mă conduce de la grupul meu matcă pe un coridor lung. Totul este atât de relaxant. după cum a numit un client camera consiliului său. este un simbol al templelor. în formă de semilună. Aud în surdină muzica unui cor şi a unor instrumente cu coarde. mai cu seamă dacă i-am rănit pe ceilal i. moscheilor. ne conduc în camerele acestor maeştrii avansa i. chiar senzual. sinagogilor şi al bisericilor. m-am mirat de faptul că ei consideră obligatoriu să fie văzu i într-un astfel de loc plin de autoritate. atunci când se apropie timpul unei reîncarnări. peste alte săli de clasă. ceea ce voi examina împreună cu un client. obişnuiesc să mă apropii întrebându-l ce anume se întâmplă când vine timpul să meargă în fa a unui grup de fiin e în elepte. Cu toate acestea. În acest fel. de obicei. Când apar alături de noi în fa a consiliului. cele mai avansate mi-au explicat că există un motiv important pentru a alege un astfel de spa iu închis. Linii mă introduce într-o încăpere rotundă cu un tavan înalt. oportunită ile şi aşteptările pe care le vom avea în viitoarea via ă. printr-un pasaj la fel de lung. Cei sfin i sunt aşeza i la o masă lungă. marcat de coloane de marmură. Dacă mai există şi o a doua vizită. Unii clien i mi-au relatat că au văzut această masă pe o estradă uşor înăl ată peste nivelul privirii. dar sunt totuşi pu in înspăimântat. care. pentru ca o anumită întâlnire să fie cât mai eficientă pentru el. în stânga mea. în vreme ce Linii stă pu in mai în spate. o prezen ă mai înaltă îşi focalizează de sus energia sub forma unei lumini asupra întregii proceduri. Dacă un suflet vede consiliul său într-un mod mai autoritar. ghizii noştri sunt mai degrabă tăcu i. Sunt raze de lumină ce coboară. ii voi vedea pe Cei Sfin i. este lungă şi curbată în jurul marginilor. Subiec ii care sunt regresiona i în lumea spiritelor nu se oferă bucuroşi să-mi dea detalii despre scopul unei anumite întrebări primite din partea Bătrânilor. Cred că ghizii fac mult mai mult în timpul acestor audieri decât în eleg clien ii mei. Ei văd structura acestei camere sub forma unui loc sfânt de pe Pământ. spre a permite unui număr mare de Bătrâni să ia loc. În figura 8 am schi at masa centrală (D). Descrierile referitoare la forma şi procedura din timpul întrunirilor consiliului sunt foarte consistente la to i subiec ii mei. dar mai târziu. în fa a mesei. Lumina străluceşte într-un ton auriu. Rolul pe care îl joacă ghizii la aceste audieri nu pare a fi unul semnificativ. încrederea în 118/226 . asemănătoare unui dom. sufletele mai avansate îmi relatează că se duc la această întâlnire singure şi că nu e neobişnuit să vadă că ghidul face parte din consiliu în timpul audierii lor. pentru că discu iile referitoare la via a noastră dintre ghizi cu membrii consiliului au avut loc deja. e posibil să existe motive pentru acest lucru. din câte mi-au spus clien ii mei obişnui i. dacă au impresia că suntem confuzi într-un anumit punct din timpul procedurilor. La prima întrunire ne conştientizăm în mod acut greşelile. dacă tot sunt atât de plini de bunăvoin ă? În vreme ce sufletele mai tinere mi-au spus că acest loc era „potrivit pentru examinarea lor”. Ghizii noştri ne anun ă când este timpul să ne înfă işăm înaintea consiliului şi. Acesta este locul de aşteptare. Citez în cele ce urmează un exemplu tipic pentru răspunsurile pe care le primesc: Timpul pe care-l aşteptam a sosit. e posibil ca ghizii să vrea să intercaleze un gând pentru a ni-l clarifica sau să ne interpreteze unele concepte. Marea majoritate a subiec ilor mei vizualizează încăperea Consiliului Bătrânilor ca pe un ansamblu în formă de dom. Acest „lăcaş celest al compasiunii”. Ghidul meu. Când am auzit pentru prima dată despre întâlnirile consiliului.

Sufletul se aşează în centru (B). despre care niciodată nu mi s-ar fi întâmplat să pun întrebări în totalitatea contextului lor. mai ales în timpul primei audieri. de obicei. numai ghidul nostru principal asistă la audieri şi numai un mic procent al subiec ilor mei afirmă ca acesta stă în partea dreaptă. în fa a sufletului. de obicei. Dacă sufletul are doi ghizi. cu un acoperiş boltit. am primit 119/226 . la o masă lungă curbată (D). Altul a fost cel referitor la pozi ia ghidului unui client. pozi ia ghidului (C) este în stânga.regresionistul spiritual pare să le dea permisiunea mentală de a vorbi despre amintirile lor sacre. împreună cu ghidul care stă în spatele lui. Această cameră spa ioasă apare multora dintre subiec i drept o sală largă rotundă. De exemplu. Acesta este motivul pentru care cercetările mele în domeniul amintirilor umane despre lumea spiritelor au durat atâ ia ani. motivul pentru care se afla în camera consiliului o estradă înăl ată a fost unul dintre aceste mici detalii care au condus la descoperirea unor semnifica ii importante. Un model structural tipic pentru întâlnirea dintre Bătrâni şi suflet. Bătrânii stau. în spatele majorită ii clien ilor mei. Sufletele intră în încăpere prin capătul coridorului (A) sau dintr-un alcov. A fost ca şi când aş fi aranjat un puzzle. Cel mai adesea. Multă vreme nu am în eles de ce erau ghizii pozi iona i. Masa poate să pară şi dreptunghiulară După cum se poate vedea în figura 8. Ori de câte ori am pus întrebări referitoare la motivele acestei aşezări. din când în când cel mai tânăr va sta în partea dreaptă. con inând informa ii despre lumea spiritelor conduceau către implica ii mai mari. de obicei în stânga (C). Unele piese mici. Figura 8.

te rog. în anumite locuri. ce anume face Jerome pentru a te ajuta. aceşti oameni vin la noi după ce practicile medicinei tradi ionale nu le-au fost de folos. Jerome mă ajută în receptarea energiei ce vine dinspre consiliu în partea mea dreaptă. De exemplu. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care sufletele mai în elepte se alătură fetusului noului lor trup cât mai devreme în timpul sarcinii. Dr. Dr. N: Vrei sa spui că aura ta de energie este ca o sită? S. în stânga? S. Multă vreme nu am mai pus această întrebare.e o uşoară slăbire a recep iei energiei în partea stângă.: Aceste emisfere nu sunt sincronizate. N: Şi în timp ce stai în fa a consiliului. N: De ce? S. care va trece în lumea spiritelor cu o energie fizică deteriorată. din respect”. Dr. Discu iile avute şi cu al i clien i au confirmat efectul de fundal de care mi-a vorbit subiectul cazului 37.: Mda..: (râde) Uneori seamănă cu asta . La începutul încarnărilor lor. Ne ia ceva timp să scăpăm de densitatea corpului fizic. el serveşte ca un fundal. Acesta este motivul pentru care nu am aşa multă nevoie de Jerome (ghidul meu) la cea de-a doua întâlnire. Dr. Terapeu ii regresiei în vie ile anterioare lucrează cu amprentele trupului fizic din vie ile trecute..pe partea stângă. N: Vrei să spui că există un dezechilibru între aceste două emisfere ale creierului uman? S. Dr. Dr. constrângerile acestuia. Pare că e doar la câteva ore de la moarte. o problemă de natură fizică poate cauza disconfort. lucru care ar putea să fie inhibant pentru corpul actual al clientului lor. Am pus atunci din nou întrebarea referitoare la pozi ia ghidului şi am primit următorul răspuns: Cazul 37 Dr. Vrea să în eleg şi să re in tot ce mi se spune.şi a multor al ii reveni i recent de pe Pământ . în stânga ta? S..: Da. de genul: „O. Trebuie să precizez că înaintea cazului 37 nu mi-aş fi 120/226 . N: De ce stă ghidul tău în spate. despre asta î i şi vorbesc. blocând gândurile ce ar putea scăpa prin cea stângă.: (râde) Nu ştii? La cele mai multe corpuri umane emisfera cerebrală dreaptă este mai pu in predominantă decât cea stângă. Apoi a venit o zi când.răspunsuri vagi. N: Crezi că el adaugă şi propriile gânduri în acest proces? S. Dr. când înva ă să folosească circuitele simple şi complexe. ca urmare a unei mor i violente într-o via ă anterioară. În mod obişnuit. creativitatea şi comunicarea prin limbaj.: Cu siguran ă. împingând înapoi undele gândurilor. e mai pu in restrictiv” sau „E obişnuit pentru comunicarea noastră” sau „Stăm în picioare. O parte a muncii noastre constă în a deprograma aceste influen e ori de câte ori devin o povară pentru client.: La cei mai mul i dintre oameni. Problema mea . N: Ce legătură are cu pozi ia lui? S. mai sim i încă efectele corpului uman? Ai încă o amprentă fizică asupra ta? S. N: Explică-mi.: Pentru că la această a doua întâlnire primim şi transmitem comunicarea telepatică mai eficient. Asta mă ajută să în eleg mai bine. Mi s-a spus că nu există două trupuri gazdă identice în ceea ce priveşte modul în care cele două emisfere ale creierului nostru sunt legate pentru a procesa judecă ile critice. stând în spatele tău. lucrând cu un subiect avansat foarte perceptiv. partea stângă a creierului este mai rigidă decât cea dreaptă. Înainte de a fi cu totul liberi. sufletele constată că cele mai multe creiere umane nu au emisferele stângă şi dreaptă echilibrate. Blocând gândurile ce ar putea să-mi scape. Nu scăpăm de aceste efecte în timpul primei înfă işări înaintea consiliului.. acesta mi-a vorbit despre importan a în elegerii a tot ceea ce se discuta în consiliu. În capitolul 4 am văzut cum amprentele trupului pot afecta şi sufletul. Dar nu durează prea mult.

De fapt. referitoare la evaluările karmice. Bătrânii au un mod propriu de a face sufletele ce se prezintă înaintea lor să se simtă binevenite încă de la început. cât şi despre alegerile pe care le-am făcut în via a trecută. afirmativ. spunând ceva despre efectul prin care to i maeştrii din lumea spiritelor se cunosc între ei. îl rog să îi întrebe pe Bătrâni şi pe ghidul care asistă dacă ei îl cunosc pe ghidul meu spiritual. Cred că putem. toate acestea însă la un loc. pentru a-l ajuta să-şi atingă obiectivele în următoarea via ă. deşi colegii noştri îşi împletesc criticile cu mult umor. Răspunsurile pot fi foarte revelatoare o dată ce clien ii mei simt că sincronizarea func ionează. dar fermi în acelaşi timp. Faptul că sufletele nu în eleg ce discută între ei membrii consiliului pare să fie inten ionat astfel. sufletele înseşi sunt cei mai severi critici ai lor. Nu e nevoie de probe. urma să fie vorba şi de nişte aspecte punitive. Eram conştient că pe durata acestor audieri membrii consiliului pot comunica între ei printr-un schimb rapid de vibra ii înalte şi joase. În cele din urmă am realizat că înfă işarea înaintea consiliului are mai multe fa ete. Recunosc că atunci când am auzit pentru prima dată despre aceste audieri aveam anumite dubii. dar eficientă. Atunci când lucrez cu un subiect ce se află înaintea consiliului. orice conversa ie din timpul întrunirilor consiliului care trebuie să fie interpretată e. Bătrânii ne întreabă ce credem despre evenimentele majore ale vie ii noastre şi drumul urmat de noi. profesori iubitori sau consilieri comportamentali. sufletul se simte cel mai vulnerabil înaintea consiliului în privin a realizărilor sale din trecut. să tragem concluzia că. atunci când un suflet tânăr se prezintă înaintea consiliului. fără răutate sau arătări 121/226 . Am o procedură cam neortodoxă pentru un regresionist spiritual. Consider că evaluările făcute în grupul nostru de suflete sunt mai acerbe şi mai dure decât orice consiliu al Bătrânilor. Fiecare suflet are o anumită idee despre forma cercetărilor referitoare la verificarea vie ii sale trecute. Am avut subiec i care mi-au spus că aşteaptă să se înfă işeze înaintea consiliului. Cu toate acestea. Orice înşelăciune este exclusă. Sufletele care vin înaintea consiliilor lor au fost deja stoarse de informa ii în urma şedin elor de orientare făcute cu ghizii lor. Sufletul obişnuit nu poate percepe acest fel de comunicare a Bătrânilor. În timpul drumului străbătut până la locul în care are loc întrunirea. dacă un suflet era chemat înaintea unei asemenea autorită i de fiin e spirituale. Acest mod de gândire era tributar condi ionărilor mele culturale. şi anume. Bătrânii vor să fie siguri că ne în elegem pe deplin consecin ele ac iunilor. Continuu apoi cu următoarea întrebare: de ce crede clientul meu că aceşti maeştrii. to i cei ce asistă cunosc tot adevărul despre orice aspect al comportamentului nostru. Una dintre cele mai evidente diferen e între o sală de judecată de pe Pământ şi aceste adunări ale maeştrilor spirituali este aceea că to i cei prezen i în camera în care are loc întrunirea consiliului au calită i telepatice. Clientul răspunde. Al ii sunt cuprinşi de presim iri nefaste. ele ştiu că niciodată două întruniri înaintea consiliului nu vor fi la fel. sufletele încearcă sentimente variate. Credeam că. una legată de comunicare şi de consiliu. prelucrată de ghizii noştri. Sentimentul pe care îl încearcă sufletele fa ă de consiliul lor este acela de respect. Pentru a putea să se implice total în planurile referitoare la viitorul nostru. îl văd pe ghidul tău suspendat deasupra umărului tău stâng. Ac iunile dezirabile şi cele contraproductive sunt discutate deschis. În cadrul acestui proces de hipnoză mai mul i subiec i vor remarca : „ştii. în mod sigur. La începutul cercetărilor mele referitoare la întrunirile consiliului am aflat că întrebările puse direct subiec ilor mei de către aceşti maeştri spirituali sunt deopotrivă ferme şi binevoitoare în acelaşi timp. ghidul său şi al meu au conspirat să-l aducă în biroul meu în această zi anume. de obicei. totuşi. Scopul Bătrânilor este de a pune întrebări sufletului.închipuit niciodată că amprenta corpului uman poate afecta dialogul în timpul întrunirilor consiliului. pentru a căpăta o perspectivă mai autorizată asupra progreselor pe care le-au făcut. atât ghizii cât şi membrii consiliului sunt indulgen i şi plini de solicitudine. Astfel. de obicei. Obiectivul întrunirilor consiliului nu este acela de a înjosi sufletele care se înfă işează sau de a le pedepsi pentru greşelile şi neajunsurile lor. avoca i ai apărării sau jura i. mai ales acelea vizând comportamentul fa ă de ceilal i. Bătrânii sunt asemenea unor părin i Iubitori. ajutându-te şi râzând de eforturile tale de a afla despre lumea spiritelor mai multe decât ai nevoie să ştii”. Am observat că. asemenea unor manageri. dar aceasta trece imediat ce încep procedurile.

cu degetul. Deseori aceştia sunt văzu i ca având capul chel sau părul alb şi. Predominan a cu care sunt văzu i bărba i în vârstă în componen a consiliilor este un stereotip cultural. E vorba de controlul sau de lipsa acestuia. pe de alta. 122/226 . pe care l-am exercitat asupra organismului şi a emo iilor negative ale corpurilor pământeşti. Consiliul dă dovadă de o enormă răbdare. Nimic din ce se petrece la aceste întâlniri nu pare a fi bătut în cuie. influen a noastră una pozitivă sau am fost corup i de nevoia de a-i domina pe al ii? Am fost. reamintirea în timpul regresiei hipnotice implică un proces destul de complicat. am ajuns la câteva concluzii. ei comunică şi cu mine. experien e şi concep ii ca suflet venit de pe Pământ. Ceea ce are. un suflet mediu ar fi renun at şi ar mai fi revenit pe Pământ. Membrii consiliului pun sufletelor şi întrebări referitoare la modul în care au folosit puterea. oare. În elepciunea se asociază vârstei. Consiliul urmăreşte să afle în ce fel caracterul nemuritor al sufletului nostru şi-a păstrat integritatea în timpul încarnării. oare. într-adevăr. mai cu seamă în ceea ce priveşte valorile. o importan ă esen ială în cadrul întrunirilor consiliului este inten ia noastră în via ă. Trebuie să re ine i că atunci când vorbesc despre o întrunire a consiliului este vorba. Constrângerile. Sufletele au acest drept de a refuza să se întoarcă. A fost. atunci când proiectăm un set de trăsături faciale dintr-o via ă trecută membrilor grupului nostru de suflete. Consiliul ia deja în considerare următorul nostru corp şi mediul în care va avea loc viitoarea încarnare. Există doi factori care crează aceste imagini stereotipe: pe de o parte. Bătrânii ne întreabă şi cum credem că ne-a ajutat sau ne-a îngreunat dezvoltarea corpul nostru gazdă. Bătrânii ştiu deja totul despre noi înainte să apărem în fa a lor. Nu vreau să spun că sufletele nu se plâng despre dificultă ile lor în fa a consiliului. Cu toate acestea. ceea ce î i este proiectat din partea consiliului e inten ionat să aibă impact asupra propriilor tale. dar în timpul deliberărilor este analizat atent modul în care a colaborat mintea sufletului nostru cu un creier uman. de obicei. datorită faptului că fiin ele avansate care fac parte din consiliile lor sunt percepute ca oameni în vârstă. explica iile ra ionale despre procesele vie ii nu sunt substituite de o sinceritate brutală. idealurile şi ac iunile. Mul i subiec i au impresia că în cadrul consiliului nu s-a luat încă o decizie cu privire la vie ile viitoare. dând dovadă de o lipsă a puterii personale sau am adus la rândul nostru contribu ii originale? Consiliul este mai pu in interesat de câte ori am regresat în drumul nostru. purtând barbă. neavând importan ă de câte ori am repetat o anumită greşeală. în sensul ob inerii unei personalită i armonioase. cât şi crearea unei forme de recunoaştere spontană. despre una care are loc între nişte vie i anterioare din secolele trecute. conduşi de convingerile celorlal i. În timp ce subiec ii îşi retrăiesc experien ele în stare de suflet pur în fa a consiliului. dacă sufletul nostru a fost cu adevărat un partener al creierului uman. Sunt convins că regresioniştii care vor face astfel de şedin e în viitor vor observa un număr egal de femei şi bărba i în componen a acestor consilii. iluziile şi problemele de adaptare nu sunt niciodată prezentate de către suflete ca scuze pentru comportamentul lor. Ei vor să ştie dacă am fost copleşi i de către corpul nostru gazdă în timpul încarnărilor sau am depăşit limitele acestuia. Ei mai cunosc cum ne-am descurcat în trecut cu alte trupuri gazdă. Acest lucru reflectă atât caracterul şi dispozi ia noastră din acel moment. Noi înşine avem mult mai pu ină răbdare cu noi. probabil. Ei vor să ştie ce credem despre o altă întrupare. care este supus tuturor influen elor culturale ale vie ii contemporane. ceea ce are cu adevărat importan ă fiind curajul de a ne ridica şi de a merge până la capăt. menită acelor suflete care probabil că nu ne-au văzut de o periodă de timp. Aspectul şi componen a consiliului Cuvântul Bătrân este considerat potrivit de mul i dintre clien ii mei. Întrebând despre sexul acestor fiin e. Cred că dacă consiliile tuturor sufletelor de pe Pământ cu care am lucrat n-ar fi fost atât de indulgente. Suntem supuşi aceloraşi influen e şi ca fiin e discarnate. prin intermediul corpului lor actual. iar faptul că bărba ii sunt prezen i în consilii mai des decât femeile e datorat îndelungatei noastre istorii de domina ie masculină în pozi iile de autoritate.

Observ însă că sufletele mai pu in dezvoltate au deseori dificultă i în a-i diferen ia pe membrii consiliului. Un client care tocmai făcuse o astfel de tranzi ie a exclamat: Doamne. Ne ducem într-un loc unde sunt peste tot culori deschise. Se află o masă lungă aici. cititorul va observa că pozi ia mesei de consiliu (A) este spre spatele rotondei. îşi vede consiliul într-un mod diferit fa ă de to i ceilal i subiec i ai mei. Sunt blânzi şi iubitori şi ne fac semn cu mâna să ne apropiem. pare să aibă nevoie de mai mul i specialişti în consiliul său. Clientul tipic vede în consiliul său între trei şi şapte membri. văd consiliile lor ca fiind formate din androgini. Minări. fie nu vor să-mi dezvăluie numele membrilor consiliului lor. un suflet obişnuit considerându-l ca pe o dovadă de arogan ă. Un suflet avansat poate avea de la şapte la doisprezece. cei mai pu in activi stând la capetele mesei. în imaginea neclară din fundal. Ar putea să fie părin ii noştri. Am cunoscut şi suflete mai avansate. Mă frapează faptul că pare să existe un fel de protocol legat de modul în care sunt dispuşi membrii consiliului. nu e prin preajmă. Când mi se relatează că în încăpere nu există nici o masă şi că Bătrânii îl poftesc fără prea multe formalită i pe clientul meu să li se alăture. Aceştia se aşază pe un rând. Trebuie să adaug la finalul acestor precizări faptul că majoritatea clien ilor mei afla i la un nivel avansat. Ghizii spirituali. care s-a încarnat pe Pământ de mai pu in de cinci ori. Facem o groază de prostii când profesoara noastră. Totuşi. Din experien a mea reiese că undeva între a doua şi a cincea via ă aceste scene de întâlnire cu consiliul se schimbă. ştiu că am de-a face cu un suflet foarte avansat. ci înclină să le spună mai degrabă „el” decât „ea”. sunt văzu i de clien ii mei în mod egal atât ca femei. când e timpul să aflu ce punctaj am ob inut. care s-au aşezat la unul dintre capetele mesei consiliului lor. cu excep ia conducătorului şi. Sufletul (B) stă în picioare exact în centrul camerei. Ne spun să fim foarte aten i la tot ce ne zice Minări. Revenind la figura 8.Când evaluez realitatea unei scene din lumea spiritelor din mintea unuia dintre clien ii mei in scama întotdeauna de momentul în timp când se petrece aceasta. Un Bătrân poate apărea într-o formă asexuată sau într-una apar inând ambelor sexe. Aceasta nu este o regulă fixă. Am aflat că acest suflet nu a mai fost pe Pământ decât o singură dată înainte de via a sa actuală. Nu sunt convins că au de ales în această privin ă. Este ca de Crăciun într-un magazin. şi tivi oameni mai în vârstă îmi cer să le descriu ce progrese am făcut. după cum ilustrează următorul citat: Patru dintre noi ne jucăm mai mult. Abia au terminat cu un grup mic de copii care ies făcându-ne cu mâna. cât şi masculine. Majoritatea clien ilor mei spun: „Stăm în picioare din respect”. în ciuda oricărei apartenen e sexuale a acestora. Aproape întotdeauna există un Bătrân care conduce discu ia şi stă în centrul mesei. Sufletul foarte tânăr. ca şi un număr mare de suflete intermediare. Parcă aş fi după un examen. Eu şi prietenii mei ne inem de mâini când e timpul să mergem să ne întâlnim cu doi oameni importan i. pe de altă parte. în timp ce ceilal i. pe măsură ce sufletul se dezvoltă şi devine mai complex. care nu pun direct întrebări sufletului. cât şi ca bărba i. poate. Faptul că în fa a consiliului se înfă işează mai multe suflete şi nu unul singur dovedeşte negreşit că subiectul meu este considerat încă un „suflet copil”. de vreme ce majoritatea clien ilor mei fie nu pot. Aceşti doi Bătrâni par a fi cei mai implica i în respectivul caz. Cei doi cred că au în jur de treizeci-treizeci şi cinci de ani. cum s-au schimbat lucrurile! Întâlnirea aceasta este mai formală decât ultima. care se apropie de statutul de ghid. arătând subiectului atât caracteristici feminine. dar acest lucru este unul destul de ieşit din comun. exact în fa a 123/226 . Ne pun câteva întrebări despre cum ne sim im şi ce am vrea să facem în via a următoare. a unui alt Bătrân de la masă. sunt percepu i de acesta înce oşat. cu doi Moşi Crăciun. Un bărbat şi o femeie stau pe două scaune cu spătar înalt şi zâmbesc larg. Sunt pu in emo ionat. Totuşi.

Mi-a răspuns: „Ceea ce ob ii din fiecare via ă dificilă este câştigat pentru eternitate”. Când un subiect îmi spune că un membru al consiliului său a revenit în urma unei absen e îndelungate. apoi iar la trei şi din nou la patru. O altă clientă mi-a explicat ce s-a întâmplat la ultimul ei consiliu. că mi-e teamă să mă impun chiar şi atunci cărui ştiu că am dreptate. de la trei la patru. ştiu că mi se va tine o predică despre lipsa mea de încredere. putând fi considerat regizorul sau moderatorul. de-a lungul a mai multe vie i. când îl văd în consiliu. devin atent. Invariabil. numărul membrilor din consiliul meu s-a schimbat. Un bărbat mi-a povestit: După ultima mea via ă am văzut o femeie care nu mai fusese în consiliul meu. Linia întrebărilor ne urmăreşte suma vie ilor şi ne acoperă o zonă mai largă a progresului de autoîmplinire. iar cel din dreapta îmi trimite seninătate. Nu era aspră. când vorbim despre felul în care fac fa ă sentimentelor de mânie în via ă. Uneori observ o afinitate personală între un Bătrân şi unul dintre clien ii mei. Am ajuns la concluzia că discu iile din cadrul comitetului sunt atent echilibrate de anumi i Bătrâni. în timp ce ceilal i trei au nuan e închise de violet. care a sus inut-o cel mai mult în ultimele câteva secole. Acest subiect a ales să fie o femeie scundă şi cu trăsături comune în via a actuală. Clien ii mei nu îmi pot explica de ce se întâmplă aşa. Bătrânii vor să observe dacă ne dezvoltăm pe măsura poten ialului nostru. pentru că se aştepta ca acest consilier de încredere să fie mul umit de această probă în plus. Îmi spune: „Nu î i dăm niciodată mai mult decât po i duce. Ea este aici ca să mă ajute să fac un plan menit să depăşească tendin a mea de a ine femeile departe de mine. Se pare că specialiştii apar în consilii în anumite momente. Bănuiesc că acest fapt se datorează caracterului diferit al fiecărui suflet şi stadiului de dezvoltare la care se află acesta. un subiect a remarcat: Doar conducătorul din centru vorbeşte cu mine. pe lângă faptul că a acceptat o via ă cu nişte părin i care au tratat-o cu neîncredere şi dispre în copilărie. Am întrebat-o pe clienta mea care a fost afirma ia. Aflându-se în fa a a trei Bătrâni. Acest lucru îmi împiedică dezvoltarea. Bătrânul din stânga mea emană spre mine o energie binefăcătoare şi caldă. Un alt aspect al acestei proceduri care mi se pare ciudat este că membrii aceluiaşi grup de suflete apar în fa a unor consilii diferite. Mi-e teamă de confruntări şi de vie ile pline de adversitate. E ca şi cum aş fi avut nevoie de linişte acum. Îi zic cât de temătoare sunt pe Pământ şi el îmi explică blând că atunci când mă deschid devin iubită şi apreciată. pentru a-şi oferi ajutorul. Îmi spune că sunt un suflet reticent. atunci când continuăm să facem în aceleaşi greşeli. ai multe de oferit. în loc să accepte oferta tentantă a unui alt corp. Numărul membrilor consiliului care participă la aceste întâlniri poate să se schimbe de fiecare dată. ci uşor critică la adresa insensibilită ii fa ă de femei de care dădusem dovadă în vie ile anterioare. astfel: După multe vie i recente. De obicei. după un număr de vie i sau că a apărut un membru nou în cadrul consiliului. Bătrânii pun întrebări mai generale. preşedintele şi poate unul sau doi membri ai consiliului sunt prezen i pe perioade mari de timp. În timp ce un ghid personal va verifica ulterior care ne-au fost obiectivele prioritare şi ne va analiza fiecare pas din via ă.sufletului. Îl numesc consilierul meu de încredere. Anumi i 124/226 . Mi-a relatat că a făcut astfel. al căror caracter şi experien ă trecută sunt asemănătoare cu cele ale sufletelor care li se înfă işează. de o frumuse e răvăşitoare. continuă să te deschizi. Consiliul nu pune întrebări despre ultima via ă. din cele spuse de acest membru argintiu al consiliului. în func ie de circumstan ele vie ii care tocmai s-a încheiat sau de cele ale aceleia care urmează. Am observat că acest al patrulea membru are o culoare argintie.

ca să putem descoperi împreună ce se întâmplă. Te rog. N: (blând) Te descurci bine. descrisă uneori ca o tunică. Simt puterea min ii lui extraordinare şi ştiu că are din nou încredere în viitorul meu. după o lungă pauză) Cam. dar revenind la normal) Nu în elege i semnifica ia revenirii lui în consiliul meu.. Rendar este foarte bătrân şi în elept. N: (după o pauză în care încerc să-mi liniştesc clientul) Care e primul lucru pe care i-l spune Rendar când îl revezi după atâta vreme? S. Am aruncat atâtea oportunită i.Unde stă Rendar? S.. cât şi de membrii consiliului este aproape întotdeauna roba. interesele şi scopurile unui suflet. dar în mod evident lucrurile s-au schimbat de curând.. Culoarea robei lui Rendar pare a fi de un violet fosforescent. Îi respectă şi îi venerează. S. N: Asta trebuie să însemne multe vie i pentru tine.. Dr.şi apoi.: Nu e nevoie de nimic altceva. (subiectul se opreşte...: M-am străduit atât de mult să mă îndrept în ultimii cinci sute de ani.: (după o altă pauză lungă) Am. şi aceasta este una metaforică. dar nici de clădiri în lumea spiritelor. Nu conta ce fel de corp aveam. atât de. Să-mi pese de ceilal i să mă pun în serviciul altora .. Am intrat în capcana în care cad atâ ia dintre noi aici. Cazul 38 Dr. nu? S. Vai. liniştit. Ca şi în cazul altor imagini pe care le au oamenii despre lumea spiritelor. Dr. altfel Rendar nu ar fi aici. Rendar m-a avertizat că îmi încetinesc progresul şi i-am făcut promisiuni pe care nu le-am inut... dar nu au şi acea afec iune profundă pe care o arată fa ă de ghizii lor spirituali. Dr. pur şi simplu? Numai atât? S..: (încă în lacrimi.. Rendar a venit înapoi. N: Ce îi spui? S.să simt compasiune . Dr.: Îmi zâmbeşte cald şi-mi zice: „E bine să lucrez din nou cu tine”. Rendar mi-a spus că eram foarte promi ător şi că mă voi dezvolta foarte repede . irosite. decăzut. În ciuda celor expuse mai sus. N: Vezi figuri noi în cadrul consiliului tău comparativ cu ultima dată când ai apărut în fa a acestuia? S. Dr. Era amuzant să ai o pozi ie de conducere asupra altora. cazul următor este unul excep ional. Am devenit tot mai indulgent cu mine însumi şi tot mai egoist cu fiecare via ă care trecea.: În stânga centrului mesei (încă pe gânduri). Ce mult a trecut.. Dr.. trei mii de ani.: (în lacrimi. apoi cu un adânc suspin de plăcere) ÎN SFÂRŞIT! Rendar s-a întors.. Dr. Din acest motiv. puterea sau slăbiciunile. era cu mine înainte ca vie ile mele pe Pământ să fie atât de numeroase.. N: Câ i ani au trecut pe Pământ de când nu l-ai mai văzut pe Rendar? S. mă bucur atât de mult să-l revăd! Dr. N: Aşa.: Îi promit să nu mai repet această greşeală.şi acum îmi primesc răsplata. De ce a lipsit Rendar atâta vreme? S...: (tresărind brusc..... Fiind energie 125/226 . trebuie să men ionez faptul că marea majoritate a oamenilor afla i sub hipnoză nu se simt prea apropia i de Bătrânii din consiliul lor. (Subiectul începe să tremure puternic şi nu mai poate vorbi).Bătrâni par să se indentifice cu caracterul. Şi mi-am lăsat cunoaşterea şi puterea să fie corupte. Atâtea vie i. Spiritele nu au nevoie de îmbrăcăminte. N: Cine este Rendar? Notă: Subiectul tremură şi nu răspunde.. Am devenit prea încrezător în puterile mele. N: Bine.primeam misiuni importante . Obiectul vestimentar purtat atât de ghizi. continuă şi povesteşte-mi ce i s-a întâmplat. N: Acum respiră adânc şi relaxează-te. înecându-se din nou). Dr.

.este acela că albul reprezintă transmiterea de cunoaştere şi de în elepciune. Cu toate că. Persoana cu robă galbenă. Îmi aduc aminte că altcineva era în locul ei în urmă cu două vie i şi purta o robă stacojie. asemenea oracolelor. cel din mijloc are o robă violetă. Aceste imagini îmi aduc aminte de ordinele religioase. O dată intrat însă. Aceste culori ale energiei reflectate asupra robei unui Bătrân au calitatea ideală a perfec iunii. 126/226 . Violet este culoarea în elepciunii şi a în elegerii profunde.: Depind. de obicei. ah..: Aş prefera să le spun Cei în elep i. În eleptul în alb din dreapta vrea să văd lucrurile mai clar. N: Câ i Bătrâni sunt în consiliul tău? S. Membrii consiliului pot fi văzu i purtând glugi. iar ale celorlal i sunt combina ii între alb şi mov. academic şi cu cel teologic din societatea umană. bănuiam că aceste diferen e conferă în min ile oamenilor un statut sau un rang Bătrânilor. onoare şi o nuan ă istorică în mintea celor care li se înfă işează.pură. semnifică puritate şi claritate. arareori. într-un fel. Când am început să adun informa ii despre varietatea culorilor robelor. câte un subiect mai pesimist îi numeşte pe Bătrâni „judecători” atunci când intră pentru prima dată în sala consiliului. Bătrânii au nuan e închise de roşu. De vreme ce sunt culori aflate la capetele opuse ale spectrului. Motivul pentru care robele albe sunt atât de frecvent văzute la membrii consiliilor . Pentru cele mai avansate. albul este o energie receptivă pentru începători şi în acelaşi timp o culoare propice transferului de gânduri sau interven iei pe care cei avansa i le pot face. puneam întrebări bazându-mă pe presupunerea mea greşită despre autoritate. Dr. cu pu in galben. prin întrebări referitoare la culoarea tunicilor pe care le poartă fiecare Bătrân din consiliul lor. Oamenii asociază robele cu domeniul juridic. de via a pe care am trăit-o. răsfrântă asupra purtătorilor lor de către clien ii mei. acest lucru poate părea nefiresc.. Robele negre nu sunt văzute niciodată. pălării cu patru col uri. Pare mai interesată de mine decât ceilal i. Cel mai des clien ii mei văd robe albe şi violete. dar culoarea acestor veşminte de ceremonie poate varia.. nici un suflet nu percepe această cameră a consiliului ca pe o sală de judecată.. toate acestea având un aer antic. Am observat apoi că îmbrăcămintea acestor fiin e. Aceste influen e pământeşti răsfrânte asupra robelor şi tunicilor coboară mult în istoria noastră. cu excep ia celei din dreapta. dar.. Îmbrăcămintea şi accesoriile Bătrânilor despre care vorbesc subiec ii mei sunt moduri de a insufla respect fa ă de aceste fiin e în elepte care. aşa cum a explicat subiectul cazului 31. trase de pe cap. Tunicile de energie albă sau albul aurei unei fiin e luminate semnifică armonizarea şi uniunea gândului cu energia universală. în care se poartă glugi şi robe albe. Cazul 39 Dr. În perioada primelor mele investiga ii asupra acestui aspect din lumea spiritelor.şi la ghizii care ne întâmpină la intrarea în lumea spiritelor . Membrii consiliului cu robe violete şi mov reflectă abilitatea lor de a guverna problemele sufletelor care li se înfă işează cu bunăvoin a şi dragostea izvorâte din vasta lor experien ă. ceea ce este mai pu in amenin ător pentru cel care le vede.. Glugile sunt. Simbolismul purtării lor conferă demnitate.: (pauză) Păi.. Următorul caz apar ine unui suflet de nivelul I a cărui ultimă via ă s-a încheiat în 1937 şi care abia a intrat în camera consiliului. Aceste veşminte apar pentru edificarea sufletelor de pe Pământ. interpretează evenimentele din existen a unui suflet. este îmbrăcată în alb. pozi ia lor la masă şi gradul lor de participare nu erau rezultatul unei ierarhii... Sunt şase şi stau la masă. S-a întâmplat pe când m-am întors acasă (în lumea spiritelor) după o via ă în care am fost infirm. are ceva de-a face cu felul în care ofer şi primesc ajutor. N: Spune-mi ce poartă fiecare dintre ei şi ce impresie î i face acest lucru? S. dar nu ştiu în ce fel mă priveşte asta acum. N: Ce înseamnă toate aceste culori pentru tine? S. Această energie albă a sufletelor mai tinere denotă un proces de continuă reînnoire şi autopurificare. cum ar fi cel Dominican. Există multe indicii pe care un terapeut le poate ob ine de la subiec ii săi afla i sub hipnoză. Dr.

N: Bine. De data asta trebuie să primesc un mesaj special. dar abia dacă am început. (Subiectul devine agitat) Este atât de frustrant.. Îmi formez gândurile despre cât de bine mi-am între inut familia. vorbeşte din spatele meu. Această întâlnire este pentru mine. Continuă. inabilitatea mea de a evita conflictele . Dr. Nu-mi pot scoate din minte cum mi-am tratat angaja ii. Joaquin. N: Să ne concentrăm pe gândurile tale şi ale Consiliului în elep ilor. Mai era şi cineva îmbrăcat în verde. Dr. S. acum două vie i? S. El controlează aproape totul.Dr. Chiar mă deranjează. Apoi spune: „Ce crezi despre progresul tău de când ne-am văzut ultima dată? Ai învă at ceva nou despre care putem vorbi?” (pauză) Aşa încep aceste întâlniri. Joaquin a tăcut acum . N: Mi se pare bine. Rezumă păr ile importante din via a mea şi modul prin care am contribuit în societate. 127/226 . pe care nu îl văd acum. S. lucrurile nu stau aşa aici. Prezintă ce am vrut să fac şi ce s-a întâmplat în realitate... Dr.: (scurt) Nu.apoi discu ia continuă despre felul în care am condus compania.neîn elegeri şi certuri cu angaja ii mei. N: Joaquin este obiectiv în prezentarea faptelor din via a ta? S.: (râde de mine) Hei. nu. Tonul său este egal.: (râde) Nici vorbă! Nu frecventăm aceleaşi cercuri pe aici.. da.nu vrea să se bage în gândurile mele. N: Spune-mi câte ceva despre cum se petrec lucrurile de acum încolo. N:Te rog. Ne bucurăm că te avem din nou printre noi”. to i sunt importan i! Dr. Joaquin nu mă sus ine şi nu mă laudă.dar gândesc: „Sper că totul o să meargă bine”.: „Mul umesc”.: Nu vrea să simt că în elep ii îmi sunt atât de superiori.: Mda. dar apoi. Eram chiar epuizat şi mânios după acea via ă. Mă străduiesc. încât să nu pot vorbi cu ei. Vreau să fac o impresie bună spunându-le despre contribu iile mele caritabile .: Da.(se opreşte).. fizică şi mentală. N: Şi este un fapt obişnuit să observi toate aceste culori la robele celor din consiliu? S.ştii. N: Ce ai gândit când i-ai văzut roba roşie. asta se cam amestecă şi cu via a mea profesională. Dr. El conduce lucrurile. atunci cineva mai important pentru tine decât ceilal i. N: De ce verde? S.: Conducătorul îmi spune: „Bine ai venit. Dr..: Ghidul meu. Te mul umeşte modul în care te prezintă Joaquin în fa a Celor în elep i? S. Dr. N: De ce crezi că e aşa? S. lucrurile bune pe care le-am făcut (pauză). relatează participarea mea la nişte evenimente în timpul unei perioade grele din America. Dr.. Cea în stacojiu se ocupa de influen ele karmice ale acelui corp. Dr... N: Îl vezi pe Joaquin ca pe avocatul tău? S. Dr.: (pauză) începem cu ce am făcut bine.: Da.. Ghidul tău te ajută în vreun fel acum? S. Dr. De cele mai multe ori îi văd purtând aproape aceleaşi nuan e de roşu.: De fapt. N: Să vorbim despre cel din mijloc. prin angajările pe care le-am făcut în timpul crizei economice. Dr. Dr.o culoare orientată spre trup.: Păi. Vor să audă ce am de zis. cu roba violetă.. N: Cum a început întrunirea? S. Crezi că este cineva important? S. N: Ce fel de gânduri primeşti de la cel care conduce discu ia? S. te rog. Pur şi simplu. Dr.: Ei sunt pricepu i la vindecare. Cel mai adesea. continuă.. N: Tu ce spui? S. Dr. Dr. N: Îi ştii numele? S. N: Te sim i mai relaxat acum? S.: Pentru că ceilal i par să cedeze în fa a lui. este conducătorul.: Este ceva fizic . Am avut o companie de succes cu mul i angaja i în via a care tocmai s-a terminat. întorc asta pe toate fe ele în mintea mea. ceilal i vorbesc prin el.

” Apoi aşteaptă să-mi amintesc şi cineva îmi trimite o imagine în minte. S-a întâmplat în timpul recesiunii şi oamenii erau dispera i. pe bordură.. într-o via ă trecută. Când am evaluat întâlnirea aceasta cu clientul meu. Dar atât de scurte.. E bine din punctul ăsta de vedere.. Într-o zi. Mă grăbeam. Dr.. i-am amintit de episodul cu autobuzul”.... (pauză) Doamne. nu-mi aduc aminte. Dr.: Nu. am în eles că Emmanual a privit-o în ochi şi i-a spus că îşi va depăşi problemele. Lui Emmanual i-a fost milă de femeia din sta ia de autobuz.(se opreşte) Dr. ca să te pedepsim sau ca să î i oprimăm gândurile.. dar am călcat pe oameni. gândurile lui vin din nou la mine. Apoi.. că nici nu ne dăm seama de importan a lor. Deşi era grăbit să ajungă la birou. Apoi evocă ac iuni similare din alte vie i. avusese trupul bolnav. Era ceva foarte neobişnuit pentru mine să fac aşa ceva. în sta ia de autobuz.. Nu am mai revăzut-o niciodată. S. Nu există reguli stricte în ce priveşte însemnătatea culorii robelor pe care Bătrânii aleg să le arate sufletelor care li se înfă işează. Dr.. de exemplu.. Am spus: „Nu.: În eleptul din centru. comparat cu o via ă întreagă de alte întâmplări.. Ştiu că mi-a plăcut să strâng avere în timpul vie ii. N: Episodul cu autobuzul .: E o nebunie! O via ă întreagă am dat bani de pomană şi ei sunt interesa i de asta! Nu i-am dat nici un ban acelei femei.: Încerc să le anticipez întrebările. robele violete purtate de membrii consiliului din cazul anterior erau legate de nevoia lui Emmanual de a-şi păstra pasiunea pentru via ă în condi iile în care. dar acum mă gândesc din nou la actele mele de caritate ca la ceva ce ar fi trebuit să fac mai mult. m-am aşezat lângă ca şi am cuprins-o cu bra ul. Nimic nu rămâne neînregistrat. Mă uit la Joaquin pentru ajutor. Este aspectul cel mai provocator din timpul pe care îl petreci cu noi. O robă sau o piatră violetă pe un medalion sau inel arătate de un Bătrân pot avea diverse semnifica ii în func ie de context.. dacă po i. Roşul este culoarea pasiunii şi a 128/226 . N: Ce î i comunică. dintr-un impuls. Şi mă întreabă dacă eu cred că fac progrese. nu suntem aici ca să te judecăm. N: Crezi că probele lor din alte vie i periclitează în vreun fel rezultatele din via a pe care o trăieşti acum? S.. doar am vorbit. Vrem să te vezi prin ochii noştri. întrebările lor nu sunt periculoase sau duplicitare. Încep să văd. În timp ce sunt absorbite de ele însele. Gestul lui de compasiune nu a durat mult. În via a spiritelor nici o faptă nu este lipsită de semnifica ie. N: Ce crezi despre faptul că în eleptul a evocat acest episod în timpul înfă işării tale? S. Mă întreabă de ce şi le răspund că m-a făcut să mă simt valoros ca om. apoi. s-a aşezat lângă ea. Stătea în sta ia de autobuz. În via ă sunt multe gesturi care ne ridică. Totuşi. Apoi el s-a grăbit şi a uitat definitiv de fapta sa bună. Dr. Episodul din sta ia de autobuz pare să fie minor. pentru că dorim să te accep i aşa cum eşti şi cu aceeaşi dragoste necondi ionată cu care te privim.. N: (încurajator) Te descurci foarte bine. pot scăpa ceea ce este important.: În eleptul din mijloc. Spune-mi ce se întâmplă mai departe. în acele momente. încercând să o liniştesc. aşa ceva îi interesează? Am stat cu femeia aceea câteva minute. Mai departe am să explic semnifica ia altor simboluri purtate de membrii consiliului. pentru că era convins că ea poate fi tare.S. S. Apoi am auzit-o plângând încet în stânga mea.: (încet) Iată ce aud în mintea mea: „Emmanual. Suntem aici ca să te ajutăm în ceea ce ai de făcut pe Pământ. Ar fi putut fi o recunoaştere a actului său spontan de ajutor pentru o necunoscută. M-am oprit. i-am reamintit de ce cred că femeia zâmbitoare din dreapta purta galben. era o femeie. înainte să vină autobuzul. Femeia s-a oprit din plâns şi când a venit autobuzul s-a ridicat şi l-a asigurat că se simte bine.ce însemnă? S. „Nu î i aduci aminte episodul? Femeia pe care ai ajutat-o în sta ia de autobuz?”.: (pauză) Şi eu am fost nedumerit.. Sufletele mai pu in avansate au deseori probleme de memorie în fa a consiliilor lor. Emmanual.. mintea lui puternică mă înconjoară. Dr. mai exact? S. Nu a fost însă un act minor pentru cei din consiliu. N: Spune-mi ce se întâmplă mai departe. Asta înseamnă să te ier i. Mergeam spre birou şi aveam o servietă în mână.

ca şi ale memoriei umane în lumea spiritelor. Cazurile care urmează pot arunca o rază de lumină asupra originii sentimentelor noastre referitoare la semnele profetice. Acestea reprezintă cadouri pe care membrii consiliului mi le fac. fertilitate. Acest obicei e continuat şi azi prin pandantive gravate. intrând în domeniul sufletelor neîncarnate. Interconexiunile culturale antice cu simbolismul mistic au fost adesea asociate cu dorin a sinelui nostru superior de a se transfigura mai presus de partea primitivă a naturii umane. Ritualurile şi simbolurile societă ilor mistice secrete. Culorile pe care le arată în diferite forme se leagă. curaj şi moarte. iar Emmanual a văzut o robă stacojie după o via ă marcată de incapacită i fizice. dar şi că reprezintă nişte simboluri ale propriilor puteri şi şanse. Într-adevăr. nici în ceea ce priveşte nivelul lor de dezvoltare. atât din punct de vedere moral. Semne şi simboluri Încă din zorii istoriei umane. Mul i oameni care poartă aceste amulete simbolice cred că îi protejează. uneori. în func ie de percep ia fiecărui suflet. triunghiulară sau de stea (unele fiind vizualizate chiar tridimensional). Mai sunt şi dintre aceia care le percep într-o formă pătrată. îmi amintesc cum m-am sim it urcând în sanctuarele datând din paleolitic. dar poate fi şi din argint sau din bronz. Nici unul dintre în elep i nu este mai mare în grad decât celălalt. Acestea sunt printre primele reprezentări pe care le avem despre conştiin a spirituală a oamenilor. Medalioanele sunt purtate. pentru că fiecare reprezintă un aspect al perfec iunii ultime. rasa noastră a căutat în elesuri spirituale ascunse prin interpretarea celor văzute în jurul nostru. de-a lungul multor secole noi am căutat revela ii personale în semnele primite de la supranatural. De mii de ani culturile primitive din întreaga lume au folosit picturile pe stânci şi pictogramele pentru a reprezenta idei legate de mister.intensită ii. Ceilal i clien i ai mei nu observă nici un fel de obiect. un Bătrân purta un medalion roşu pentru a ilustra nevoia sufletului de a da dovadă de mai multă pasiune pentru adevăr decât arătase în via a anterioară. sigiliile. scarabeii şi amuletele din trecutul nostru cred că influen a acestora manifestată atât asupra observatorului. discul metalic este de aur. de regulă. Sincer vorbind. au o semnifica ie şi reprezintă continuitatea spirituală a dezvoltării sufletului. pietrele. Aproape jumătate dintre subiec ii mei văd medalioane la gâtul unuia sau mai multora dintre Bătrânii din consiliul lor. Ca şi în cazul altor obiecte fizice vizualizate de către subiec i în timpul hipnozei. Probabil că n-ar trebui să fiu surprins de faptul că am descoperit în lumea spiritelor anumite embleme reprezentând simboluri cu o anumită semnifica ie. Cei mai mul i dintre clien i se 129/226 . prin intermediul min ii sufletului nostru? Antropologii care au studiat tăbli ele de lut. Toate aceste configura ii ale medalioanelor. Primele indicii de acest gen au fost luate din lumea animalelor. de asemenea. asociate cu ceea ce este gravat pe ele. nu am descoperit nici o corela ie între aceste două categorii de clien i. aflate în peşterile din valea Dordogne din Fran a. Atunci de ce n-am lua cu noi pe Pământ şi mesaje provenite din timpul consiliului. Înăuntrul acestor grote eşti transportat în epoca de piatră gra ie artei simbolice înfă işate pe pere i. cât şi acelora care le poartă transcende via a fizică. Folosim simboluri de toate felurile ca întruchipare a puterii şi ca instrumente ale în elegerii şi ale autodezvoltării. cum sunt acelea ale gnosticilor şi ale cabaliştilor. emblemele purtate de Bătrâni sunt legate de experien ele trecute ale subiec ilor mei. Circa 85% dintre cei care văd un astfel de medalion îl vizualizează sub o formă circulară. pot fi nişte reprezentări reuşite ale memoriei sufletului pe Pământ. hrană. De obicei. inele şi talismane. În alt caz. a pietrelor şi chiar din fenomenele naturii. atârnate de un lan sau. Varia iile subtile de traducere a culorilor vizualizate în timpul întâlnirilor cu aceste consilii sunt unice. de un şnur. de subiectul discutat. nici în alt sens. Aşa cum mărturisea unul dintre subiec ii mei: Felul în care sunt îmbrăca i membrii consiliului meu arată stăpânirea unui anumit domeniu de către fiecare. cât şi spiritual.

N: Dă-mi mai multe detalii despre această pisică. a unei portocale sau a unei nuci? S. N: Hai să o luăm logic. S. S. Dr. N: Aşa cum ştii.. N: Te rog să-mi descrii ceea ce vezi. oare... nevoie să şi le expună pentru ei înşişi? S. Spune-mi.: (nu răspunde) Dr. Apropie-te şi spune-mi ce observi pe discul de metal. El ştie la ce te gândeşti..: Aurie. Cazul 40 Dr. Dr. N: Aş vrea să te ui i cu aten ie . cum aş putea şti? Dr. Dacă n-ar fi trebuit să vezi această emblemă. N: Ce culoare are acest ornament? S. cel din centru are ceva în jurul gâtului. Gândeşte-te la logica explica iei. e profilul unui leu de munte. ce anume vezi? S. acest Bătrân este aşezat chiar în fa a sufletului.. Dr. Uită-te la expresia fe ei Bătrânului care poartă emblema.: Ceva rotund. vreau să spun. N: Altceva? S. un disc de metal.: Cinci. dar în mijloc. este o mână ce ine un pumnal la gâtul leului. S. nu este nici o problemă. N: Ce anume? S.. serviabilă.vezi vreuna dintre aceste fiin e în elepte că poartă şi altceva deasupra tunicii? Dacă nu observi nimic.concentrează asupra unui singur medalion. ceea ce observi pe medalionul de aur. În general.. N: Atunci sunt sigur că nu vrea să scapi ceva legat de această întâlnire. Ar fi normal ca aceste fiin e foarte evoluate să-şi expună podoabele pe robele lor dacă n-ar fi trebuit să le remarci? Şi de ce ar fi avut.: O expresie amabilă. N: Descrie-mi. E una domestică? S. N: Ce crezi că reprezintă acest medalion auriu? S. răspunsul obişnuit) O.: (cu mai multă siguran ă acum) Nu pot interpreta inscrip ia. Cred că nu va fi nici o problemă dacă m-aş apropia pu in. S. Dr. Dr. 130/226 . Crezi că e obligatoriu ca membrii consiliului să poarte embleme care să indice pozi ia fiecăruia sau ce talent anume are fiecare? S. conducătorul discu iei nu i-ar fi permis acest lucru.: (pauză) Ei bine. care e întotdeauna cel purtat de Bătrânul care conduce discu ia.. Dr.: Nu ştiu. Dr. E atârnat pe un lan .. N: Chiar aşa. pe partea ridicată a discului. Dr. nu ştiu. te rog. N: Hai să nu renun ăm atât de uşor la acest punct. S...: (răspunsul pe care îl primesc de obicei) Nu pot vedea prea bine. faptul că-mi vorbeşti despre aceasta nu reprezintă o încălcare a confiden ialită ii. S.: (recunoscând imaginea) Oh. cu o fa ă fioroasă şi cu col ii mari. N: Cum sunt îmbrăca i? S. Am putea să învă ăm amândoi câte ceva. probabil că este un fel de semn distinctiv sau emblema domeniului pe care îl reprezintă acest Bătrân. eram doar curios.: (confuz) Bine. N: (pun întotdeauna această întrebare) E cam de mărimea unui grapefruit.: (cu mai multă for ă) Nu.: (împotrivindu-se) Nu ştiu dacă ar fi indicat. Dr.: (răspunsul pe care-l primesc de obicei) A unei portocale. pentru a putea vedea mai clar emblema. N: Aş vrea să te apropii pu in. văd o pisică mare cu gura deschisă. (pauză lungă) Ah.. Dr. Dr. da.: To i au robe albe. N: Câ i membri ai consiliului stau în fa a ta? S. arată ca o dantelă filigranată.: Cred că ai dreptate (împotrivindu-se încă). Dr.: (de asemenea. Dr. Dr.

Ea tocmai împlinise treizeci şi nouă de ani şi am descoperit împreună că de acest punct se lega o trăsătură subtilă a existen ei sale. cu ajutorul unei sugestii posthipnotice. nu-i aşa? S. fiind menite numai să ofere un mesaj inspirator sufletelor ce se înfă işează înaintea acestora. dezgropând rădăcini împreună cu cei doi copii ai ei. aceste medalioane 131/226 . Consiliul i-a arătat indiencei Wan medalionul ce înfă işa leul nu numai pentru a-i oferi o contrapondere a lipsei de hotărâre de care dăduse dovadă în via a din Wyoming. fiindcă se temea să nu moară la vârsta de treizeci şi nouă de ani. pentru că sufletul fratelui ei s-a oferit voluntar pentru această via ă scurtă atât pentru a o testa încă o dată pe clienta mea. Asemenea multor aspecte ale lumii spiritelor. mi-a răspuns: „Pentru a scoate în eviden ă faptul că în această situa ie am dat dovadă de curaj. Desenul mâinii indiencei Wan ucigând leul de munte redat pe medalion avea inten ia de a-i transmite clientei mele un mesaj puternic de capacitate şi curaj.apoi era deasupra mea. ea şi cei doi copii ai săi au fost abandona i de so ul ei. lucru pe care trebuia să îl fac şi în alte vie i. acum le spun subiec ilor că nu are sens ca Bătrânii să poarte o insignă pentru recunoaştere reciprocă. Aşa cum se poate vedea din ultimul caz. Mai târziu. era fără astâmpăr şi dorea să se elibereze de responsabilită ile familiale. Astfel. nici aceste simboluri nu mi s-au dezvăluit uşor. Acest so . Când am observat pentru prima dată medalioanele.” La sfârşitul şedin elor mele verific întotdeauna. Imaginea întâmplării vizualizate de Wan este redată în figura 9A. clienta mea a aflat că în via a care a urmat vie ii indiene. Având în vedere că aceste făpturi în elepte ştiu deja totul despre ele însele.Dr. care era vânător. a văzut o pumă sărind dintr-un copac şi îndreptându-se spre copii. Chiar înainte ca puma să mă ucidă. al cărei nume spiritual este Wan. Apoi am schimbat tactica. E din via a mea indiană. Am aflat apoi că aceste pandantive şi desenele lor nu au nimic în comun cu statutul Bătrânilor în cadrul consiliului. În cursul şedin ei noastre. Îmi pun clien ii să îmi deseneze ce au văzut. Bărba ii din sat erau la vânătoare. Mi-a spus: „Am avut timp numai să-mi scot cu itul . Mă bucur că Wan a în eles în şedin a noastră mesajul contemporan al acestui simbol al curajului.punându-şi încăl ările de iarnă. în timp ce conducea cu nechibzuin ă. dar copiii erau în siguran ă. desenele încrustate pe medalioane. Clienta mea venise la mine. Deodată. se afla afară. care a trecut de la a fi un so rătăcitor în secolul al XIX-lea la un frate destul de sălbatic în secolul al XX-lea. cred că da. într-o cabană din Wyoming. Dr. Multă vreme am acceptat aceste explica ii. N: Nu am vorbit despre această via ă.” Când am întrebat-o pe Wan de ce crede că îi era arătată această emblemă a pisicii. acest caz implica un transfer karmic al rolurilor jucate în via a femeii de un suflet neliniştit din grupul ci. am reuşit să-i înfig cu itul adânc în gât.: (încet) Da. cât şi pentru a lucra asupra propriei sale karme de a-i abandona pe ceilal i. în pădure. dar şi sperase că so ul ei se va întoarce înainte ca ca şi copiii să moară de foame. când şi unde a avut loc această via ă şi care este legătura sa cu leul. Într-o zi. de genul că reprezentările medalioanelor sunt insondabile sau că Bătrânii stăteau la o distan ă prea mare pentru a se putea distinge ce reprezentau. în timpul unei ierni aspre din secolul al XIX-lea. dar şi pentru teama ei de azi. fratele ei decedând cu doi ani înainte de împlinirea acestei vârste. Wan şi-a scăpat coşul şi a fugit direct spre aceasta. îi era teamă. m-am întrebat dacă nu cumva erau însemne ale unei autorită i. întrebările mele au primit răspunsuri enigmatice. Această clientă. bărba ii ne-au găsit moarte. care fusese în via a actuală fratele ei. te rog. luând un pachet în spate şi încercând să ajungă în zonele locuite cât timp mai avea încă mâncare. Spune-mi. N: Acum ştii despre ce este vorba. Când am început să-mi chestionez subiec ii despre emblemele în cauză. Wan mi-a spus că în via a în care fusese so ia abandonată a vânătorului nu luptase destul de mult pentru a se salva pe sine şi pe copiii ei . Ştiu că pare ciudat ca aceste făpturi eterice din consiliu să fie văzute de suflete ca având corpuri de energie luminoasă sub o formă umană şi purtând robe cu ornamente. a început prin a-mi explica că în 1740 era o tânără femeie indiancă în America de Nord.

dar aproape întotdeauna sunt rotunde şi atârnă la gâtul Bătrânilor. Pot fi schimbate în timp. Aceste desene nu sunt reproduse la scara de 1:1. Sufletele le văd având diferite mărimi şi culori. Toate emblemele par că au pe margine două cercuri în care sunt scrise lucruri indescifrabile. 132/226 .trebuie să fie menite spre folosul sufletului pe care îl intervievează. Figura 9. dacă o lec ie karmică este învă ată. unele scene par să nu se modifice deloc. totuşi.

Îi pot vedea limba. emblema purtată de preşedintele consiliului tău. te rog. N: Priveşte atent şi descrie-mi. pornind din acest punct al întrunirilor consiliului. ce înseamnă toate acestea pentru tine? 133/226 Cazul 41 . fiecare dintre aceştia având un medalion. şi un participant activ. deoarece subiectul cunoaşte numele a trei membri ai consiliului său. aşezat pieziş pe discul de aur. Dr. N: Ok. Desenul emblemei preşedintelui consiliului este redat în figura 9B. prizonier al unui eveniment asupra căruia nu are nici un control. în calitatea sa de suflet. Acest lucru permite clientului să facă distinc ia mentală între a fi un observator.: Drit poartă un cap de vultur în relief. devine mai deschisă. Terapia pe care o pot utiliza în via a lor actuală.O dată ce o persoană aflată sub hipnoză realizează că emblemele nu sunt simbolurile unei societă i secrete. S. situat în via a de dintre vie i. Dr. datorită faptului că îi dau clientului posibilitatea de a recunoaşte ceea ce îi apar ine deja. Pliscul păsării este larg deschis. Pasajele din cazul următor sunt neobişnuite. în mod esen ial. Răspunsurile se îmbunătă esc. ci că apar in numai propriului lor consiliu. îşi merită efortul.

S.: Drit îmi transmite mesajul de a zbura sus şi de a striga în tăcere. Dr. N: Îmi po i spune mai multe despre asta? S.: Drit spune că trebuie să lupt cu tăcerea în via ă. Nu pot trăi tot timpul numai în lumea mea. Dacă nu izbucnesc şi nu mă înal deasupra împrejurărilor vie ii, nu voi progresa. Dr. N: Şi cum răspunzi mesajului lui Drit? S.: Nu pot accepta - îi zic lui Drit că ceilal i făceau destul zgomot în via a mea anterioară. Nu era nevoie să mai adaug şi eu. Dr. N: Ce răspunde Drit? S.: Că aş fi putut să fac lumea mai zgomotoasă - dar mai bună - fiind mai comunicativ fa ă de ceea ce ştiam că este adevărat. Dr. N: Eşti de acord cu aprecierea lui? S.: (pauză) Cred că... probabil că aş fi putut să mă implic mai mult... atrăgându-i şi pe ceilal i... şi luptând pentru convingerile mele. Dr. N: Vezi întotdeauna după vie ile tale acest desen cu reprezentarea vulturului? S.: Nu, doar atunci când revin la vechile mele tipare de tăcere. Câteodată discul lui este gol. Dr. N: Ai aceleaşi probleme şi în via a actuală? S.: Da, tocmai de aceea am venit la tine şi tot din acest motiv mi-a amintit Drit de această lec ie. Dr. N: Mai poartă şi altcineva din consiliul tău vreo emblemă? S.: Da, Tom. El stă în dreapta lui Drit. Dr. N: Descrie-mi, te rog, desenul medalionului lui Tom. S.: Poartă o emblemă pe care e gravat un ciorchine de struguri aurii. Dr. N: Vrei să spui că strugurii sunt aurii, în loc să apară în culorile lor naturale? S.: (ridicând din umeri) Da, sunt aurii, pentru că discul are această culoare. Emblemele sunt întotdeauna metalice. Dr. N: De ce? S.: Nu sunt foarte sigur. Pentru mine, reprezintă nişte obiecte pre ioase şi durabile. Dr. N: Ce semnifică pentru tine acest ciorchine de struguri? S.: (pauză) Tom poartă semnul... fructului vie ii... care poate fi atât mâncat... cât şi... absorbit... ceea ce înseamnă a creşte cu în elepciune Dr. N: De ce un ciorchine de struguri şi nu, să spunem, un măr? S.: Ciorchinele de struguri nu reprezintă doar un singur fruct - ci multipli ai aceluiaşi fruct... absorbirea diferitelor aspecte ale aceluiaşi întreg. Dr. N: N-ai vrea să-mi detaliezi acest mesaj al lui Tom? S.: Prin absorb ia acestui simbol - a fiecărui strugure - în mine, voi creşte şi mă voi dezvolta în urma fiecărei experien e. Dr. N: Mai poartă şi al i membri ai consiliului tău embleme? S.: (pauză) Shai, ea poartă emblema unei chei, spre a-mi aminti să deschid uşa în elepciunii şi, făcând asta, să accept faptul că răspunsurile la problemele mele se află în capacitatea mea de a le rezolva. În cazul 41, desenul vulturului a avut cea mai mare importan ă. Reprezentarea păsărilor pe medalioane nu e neobişnuită. Un bărbat mi-a spus că preşedintele consiliului său purta emblema unor pene de pasăre cu un ciuline în centru, pentru a-i aminti de o serie de vie i trăite în Sco ia. El mi-a relatat: „În cursul acelor vie i, am luptat ca membru al unui clan pentru libertatea poporului meu împotriva opresiunii britanice”. O clientă a văzut că un Bătrân purta o emblemă în formă de lebădă, ceea ce denotă maturizarea prin schimbare. Ea a declarat: „Mi se aminteşte că la naştere această creatură frumoasă este stângace şi nu poate zbura. Aceasta reprezintă propria-mi metamorfoză din „ră uşca cea urâtă” în cineva impozant - o persoană productivă în ultima mea serie de vie i.” Uneori sunt văzute şi medalioane

134/226

reprezentând un peşte. Un client mi-a spus că pentru el acest simbol semnifică o creatură care poate înota împotriva curentului, fiind totuşi în armonic cu mediul său înconjurător. Dintr-un motiv sau altul, figurile umane sunt remarcate rar pe emblemele membrilor consiliului. Când aud despre existen a lor, consider în elesurile lor simbolice cel pu in interesante. Pentru a ilustra reprezentarea unei figuri umane pe un medalion, indic cititorului figura 9C. Aceasta reprezintă cazul unei femei de treizeci de ani numită Noreen, care a venit la mine pentru că nu mai dorea să trăiască. So ul ei se sinucisese cu câteva luni în urmă, iar ca voia să-l urmeze. În timpul şedin ei am descoperit că sufletul ei pereche îşi pierduse via a într-un accident forestier, la vârsta de douăzeci şi şase de ani, în timpul vie ii lor anterioare petrecute împreună. Orice cuplu are în via ă propriul drum karmic, fapt ce poate implica diferitele probleme ale fiecăruia. Totuşi, acestea sunt frecvent împletite, când sufletele din acelaşi grup matcă sunt de acord să coopereze, în special într-o căsnicie. Noreen nu s-a descurcat bine în via a ei anterioară ca tânără văduvă, în special în ceea ce priveşte refuzul ei de a-şi deschide inima altcuiva. În acea via ă, Noreen nu a putut fi consolată şi a murit marcată de amărăciunea rănilor emo ionale pe care şi le indusese ea însăşi. Pe când se înfă işa înaintea consiliului ci, la sfârşitul acelei vie i, preşedintele acestuia i-a spus: „Nu i-ai lăsat spiritul să crească, nu-i aşa?”. Aparent, femeii i-a fost prezentată aceeaşi lec ie în via a ei actuală, pentru a vedea cum se va descurca. Vreau să subliniez că nu din acest motiv s-a sinucis so ul ei. Am avut cazuri în care unul dintre so i avea să aleagă inten ionat un trup cu o probabilitate mare de a muri tânăr dintr-o mul ime de cauze naturale, pentru a permite partenerului supravie uitor să lucreze asupra durerii într-un mod mai natural. Sinuciderea nu face parte dintre aceste op iuni. Sinuciderea unei persoane tinere, sănătoase din punct de vedere fizic nu poate fi o op iune karmică premeditată a nimănui. Din experien a mea, cred că dacă so ul subiectului nu s-ar fi sinucis, ar fi murit, probabil, de tânăr într-un accident. În momentul întâlnirii noastre, clienta mea credea că îi va fi imposibil să continue fără bărbatul pe care îl iubea. Deznădejdea ei extremă cuprindea şi anumite sentimente de vinovă ie - că ar putea fi responsabilă, într-un fel, de fapta lui - deşi biletul pe care îl lăsase so ul ei dovedea cu totul altceva. Cred că ducând această clientă la ultima ei întrunire cu consiliul şi observând încă o dată medalionul pe care l-a văzut, voi schimba, într-un fel, via a sa de astăzi.

Cazul 42
Dr. N: Vreau să îmi precizezi exact ce desen vezi pe medalionul preşedintelui consiliului tău. S.: Primul lucru pe care îl văd este un animal... o căprioară. Nu, cred că este o gazelă. E redată în timpul săriturii. Dr. N: Bine, mai observi şi altceva ce po i să-mi spui? S.: (pauză) Este reliefat un om pe spatele antilopei, chiar în mijloc. Dr. N: În eleg. Seamănă cu un basorelief? S.: Da, gazela şi figura umană sunt întoarse spre mine pieziş, ca şi cum i-aş privi în timp ce aleargă pe o câmpie. Omul nu are chip, dar are părul lung şi un trup delicat de femeie. Piciorul pe care îl pot vedea este îndoit... călăreşte. O mână ridicată, ine o tor ă. Dr. N: (o întoarcere în prezent, apoi un ordin) în regulă, ceea ce vreau să faci este să redescoperi în elesul a ceea ce vezi. Nu este o întâmplare că ne aflăm azi aici, discutând despre această emblemă. Reprezintă ceva de care ai nevoie să î i aminteşti. Eşti văduvă la o vârstă destul de tânără, pentru a doua oară în două vie i consecutive. Cere-i ajutor ghidului tău dacă ai nevoie. S.: (după o lungă pauză, ea răspunde cu ochii scălda i în lacrimi) Ştiu ce înseamnă. Omul sunt eu şi călăresc spre răsărit. Direc ia semnifică zorile unei noi zile. În mod normal, acest animal nu ar fi avut încredere ca un om să se apropie de el, cu atât mai pu in să îl călărească. Gazela are încredere în mine, iar eu trebuie să am la rândul meu încredere în mine să merg încotro mă duce animalul, pentru că trebuie să mergem repede. Dr. N: Din ce cauză?

135/226

S.: (după câteva îndemnuri venite din partea mea şi câteva începuturi ratate) Pentru că via a comportă primejdia. O parte a acestei primejdii este în noi, în slăbiciunea noastră - felul în care ne sabotăm - şi asta ne împiedică să ajungem la destina ie. Este uşor să te afunzi. Dr. N: Vrei să sugerezi că această gazelă reprezintă o for ă eliberatoare? S.: Da, trebuie să am curajul şi puterea de a-mi continua via a cu un sim al finalită ii mai dezvoltat. Gazela reprezintă, de asemenea, libertatea de a învinge frica şi de a avea încredere în mine. Dr. N: Ce este cu tor a pe care o ii în mână în emblemă? S.: (uşor) Ea reprezintă întotdeauna lumina cunoaşterii. Efortul nostru de a căuta în elepciunea. Flacăra nu este niciodată stinsă sau făcută ineficientă de umbre. Dr. N: Mai vezi şi altceva pe pandantiv? S.: (încă în stare de reverie) Oh, cred că nu este important pentru mine. Nu pot citi literele greceşti gravate pe marginea cercului. Din păcate, trebuie să afirm că nici unul dintre subiec ii mei care văd medalioane nu pot descifra simbolurile ciudate scrise între cele două inele exterioare de lângă muchie. Înscrisul secret rămâne un mister în cercetarea mea şi, fără să fi dorit acest lucru, am ajuns la concluzia că aceasta este o caracteristică a emblemelor despre care clien ii mei nu trebuie să ştie. Ar trebui să adaug, de asemenea, că multe din cele pe care le văd şi le aud sufletele la întrunirile consiliului lor nu pot fi reproduse în biroul meu. De-a lungul anilor mei de cercetare am ajuns să mă aştept ca oamenii afla i în stare de hipnoză să nu poată explica în mod adecvat tot ce se întâmplă în vie ile lor spirituale, din cauza limitelor comunicării umane şi a traducerii pe care trebuie să o proceseze creierul uman. Subiec ii mei nu ştiu de ce nu pot descifra aceste inscrip ii de pe medalioane. Ei le numesc hieroglife, scriere cuneiformă, rune sau chiar simboluri matematice. Aceste înscrisuri nu par a fi traductibile. Pot fi ilustra ii sau ideograme. Poate este o limbă spirituală nevorbită. Bănuiesc că aceleaşi tipuri de simboluri apar şi în Căr ile Vie ii din bibliotecile spirituale, cum este şi simbolul grecesc pi din cartea descrisă în cazul 30. În timp ce Căr ile Vie ii sunt foarte personale şi folosite de către ghizi şi consilii ca o cronică a trecutului sufletului, înscrisurile de pe muchiile medalionului unui Bătrân pot să nu aibă nimic în comun cu sufletul. Am ajuns la concluzia că dacă subiec ii mei ar trebui să cunoască această scriere în timp ce se află în stare de transă, atunci ghizii lor spirituali i-ar ajuta în acest sens. Nu are importan ă dacă aceste semne simbolice văzute de clien ii mei reprezintă sunete, idei sau cuvinte de vreun fel, există însă un motiv întemeiat pentru care oamenii nu le pot traduce, care nu are nimic în comun cu respectivul client. Un subiect mi-a spus: „Cred că nu trebuie să în eleg sensul lor pentru că este un mesaj transmis Bătrânului meu de către o Sursă mai înaltă. Poate că aceasta este propria lui lec ie, pe care trebuie să o descifreze pentru atingerea obiectivelor sale.” Împart reprezentările văzute pe emblemele membrilor consiliului în două categorii generale. Prima implică fiin e sau obiecte din natură. Aceste simboluri pot include şi minerale, cum ar fi pietrele pre ioase. A doua categorie sunt desenele geometrice, cum ar fi cercurile sau desenele bazate pe linii drepte. Pietrele pre ioase pot apărea pe amândouă tipurile de medalioane. Emblemele consiliului sunt simboluri ale suferin ei şi ale scopului, triumfurilor şi ale lipsurilor sufletelor ce se înfă işează înaintea lor. Culorile pietrelor pre ioase prezentate sufletului au legătură atât cu Bătrânii care le poartă, cât şi cu sufletul care le observă. Tema generală a desenelor de pe medalioane cuprinde calită ile, talentele şi elurile sufletului. Asemenea oracolelor din vechime, Bătrânii ne pot prezenta unele semne pentru a ne preveni despre anumite probleme. Cazurile ce urmează implică nişte clien i ce au văzut desene geometrice şi pietre pre ioase pe emblemele membrilor consiliului lor. Descifrarea desenelor geometrice şi a pietrelor pre ioase este ceva mai dificilă decât aceea a obiectelor din natură. Există culturi, cea japoneză, în care emblemele personale ce includ desene geometrice au semnifica ii heraldice. În Orient, aceste simboluri ale familiei purtate pe haine pot fi atât reprezentări ale obiectelor naturale, cât şi desene geometrice

136/226

menite identificării membrilor unui anumit clan. Contrar tradi iilor japoneze de clan, membrii unui grup de suflete nu văd exact aceeaşi emblemă reprezentată în consiliile lor. Consider cel pu in interesant în elesul desenelor spiralate pe emblemele geometrice. Unele reprezentări au un aspect general, cum este schi a reprezentată în figura 9D. Am văzut imagini foarte asemănătoare acestor desene spiralate pe stânci situate în cele mai variate loca ii, ca Europa, Africa de Nord, Australia şi deserturile Americii de Nord. Mul i arheologi le numesc reprezentări ale sursei vie ii. Când am întrebat subiectul care a văzut desenul de la figura 9D despre în elesul său (în cadrul unei întruniri a consiliului), mi-a spus: „Femeia din consiliu care poartă acest desen spiralat îmi reaminteşte că, pornind din miezul lumii spiritelor, ne învârtim spre exterior în cursul dezvoltării noastre şi cândva ne vom întoarce la Sursa originii proprii.” Când o spirală sau un cerc concentric apare pe un medalion, în elesul său este, de obicei, legat de o anumită existen ă a sufletului din cadrul continuumului vie ii. Acest semn proiectează totodată conota ia unei protec ii spirituale. În figura 9E liniile sunt curbate. Redau în cele ce urmează cele declarate de clientul care a văzut această reprezentare la un Bătrân: Sunt patru linii ondulate ce pornesc din direc ii diferite, dinspre marginile exterioare ale medalionului. Ele converg înăuntrul cercului unită ii, adunându-se în centrul discului. Liniile ondulate reprezintă diferitele drumuri ce duc spre elul nostru. Nu sunt nişte căi drepte, pentru că şi noi suntem, la rândul nostru, suflete imperfecte. Liniile fac ca emblema să pară fracturată, aşa cum aproape fiecare via ă pare a fi uneori. Putem să ne schimbăm drumul de multe ori în călătoriile noastre, dar în final vom ajunge în acelaşi loc din centru. Mi s-a vorbit, de asemenea, despre corpuri cereşti, despre simbolurile stelelor, Lunii şi ale Soarelui. După o lungă perioadă în care am inut eviden a semnelor reprezentate pe medalioane, am în eles că desenul ce ilustra Luna în creştere a fost văzut mai des decât oricare altă schi are a unor corpuri cereşti. Figurile 9F şi 9G (pe care le voi prezenta în cazul 44) arată diferitele reprezentări ale Lunii în creştere, percepute de min ile a doi clien i: Soarele ne dă razele aurii ale luminii dătătoare de via ă, în vreme ce Luna în creştere este pentru mine un simbol al dezvoltării. Această lumină argintie reprezintă for ele poten ialului meu. Pe măsură ce ea creşte, creşte şi sinele meu superior. Sunt un călător interdimensional intre vie i. Luna aşezată cu susul în jos reprezintă acoperământul şi con inutul lumii spiritelor, care domneşte asupra Pământului, Universului nostru şi a dimensiunilor din jurul acestuia. Liniile din partea de sus a emblemei sunt punctele pivot ale călătoriei sufletului meu, care rezumă implicarea în propria mea lucrare. La baza acestei embleme este steaua-atom, lumina purificatoare şi conectorul universurilor. În general, când un client spune că a văzut o Lună în creştere pe un medalion, aceasta reprezintă puterea crescândă a sufletului pe Pământ. Subiec ii mei afirmă că aceasta este o Lună crescătoare, cu un aspect strălucitor, opusă Lunii cu aspect palid. Semnul ce simbolizează Luna este văzut adesea ca fiind de culoare argintie pe un disc auriu. Liniile drepte ce pot fi înclinate, orizontale sau verticale au nenumărate semnifica ii. De exemplu, figura 9G are cinci linii drepte, aşezate pieziş în partea de sus a medalionului. Un subiect, care a văzut reprezentarea unor astfel de linii pe toată suprafa a din jurul unui disc, fără alte însemne, a relatat: „Reprezentarea acestor linii lungi ce converg spre centrul discului, în forma unei stele mari, înseamnă că sunt ajutat în toate privin ele de către Bătrânii din consiliul meu”. Consider imposibilă clasificarea marii varietă i de semne şi simboluri despre care mi se vorbeşte, pentru că fiecare dintre acestea este proprie unui anumit suflet. Voi oferi în figura 9H încă o reprezentare a unui medalion. Acest ultim desen combină un model geometric cu o piatră pre ioasă. Despre această emblemă mi-a relatat o femeie, al cărei nume

137/226

domeniu ce încorporează un amestec eclectic al disciplinelor spirituale. Dr. Ea a numit această podoabă „piatra maturizării 138/226 .spiritual este Unz şi care trăieşte într-o suferin ă constantă cauzată de fibromyalgie. da . Ajută şi faptul de a avea încredere că aici e vorba de un scop mai înalt. Dr. Nu acceptă trupuri sănătoase. Este o întruchipare atât a propriului caracter. acesta avea cercule e împletite pe toată suprafa a discului. N: (cu o voce uimită) Po i să explici motivul acestei dorin e? S. Prin intermediul activită ii sale. o boală ce împiedică func ionarea muşchilor. N: Acest lucru are ceva de-a face cu faptul că suferi de fibromyalgie în via a actuală? S. Cazul 43 Dr. N:De ce? S. Un alt aspect al cazului 43 pe care îl consider interesant este acela că Unz a început să vadă piatra verde de pe acest medalion abia în ultimele patru sau cinci vie i.: Absolut. după cum i-a arătat Kars. Dr.: (cu voioşie) Da.: (cu mare satisfac ie) Este piatra vindecătorului. Dr. ca ajută mul i oameni care au probleme de sănătate. Unz. trebuie să fii complet concentrat. Din cauză că nu a ales niciodată vie i uşoare. iar faptul că el are încredere în mine mă obligă să nu-l dezamăgesc. în centrul discului era o piatră de chihlimbar. N: Şi ce semnifică piatra asta pentru tine? S. Înainte. N: Ce altceva îmi mai po i preciza despre această experien ă? S. ori de câte ori sufeream de o boală dureroasă.i continui munca pentru a deveni tu însă i un profesor şi un specialist? S.: Această piatră înseamnă că purtătorul ei a ajuns la stadiul de vindecător. prin medita ie şi ghidarea imagina iei acestora. în via a ei de azi. am învă at să îi ajut pe al ii cu mai multă îndemânare. Po i învă a astfel arta delicată a echilibrării energiei. Dr. chiar şi una de mică intensitate. nuan ă ce precede piatra verde.: Pentru a experimenta nivelurile vibra ionale ale durerii prin intermediul trupului. a învă a să lucrezi prin durere. Unz mi-a spus că aceasta era culoarea creşterii şi a protec iei pentru cei slabi şi bolnavi.: A fi într-o stare de suferin ă constantă înseamnă că eşti ancorat în experien a umană. Pentru a uşura durerea. N: Mai vezi şi altceva pe discul purtat de Kars? S. Dr. Dr. ce înseamnă acest desen pentru tine? S.: Kars poartă un medalion auriu. S. o perioadă foarte scurtă având în vedere nivelul la care a ajuns. Dr. N: Explică-mi ce vezi pe mantia preşedintelui consiliului tău? S. N: Spune-mi. Lucrând în acest fel cu propria energie. N: Mi se pare că te sim i chiar mândră de a fi câştigat piatra de smarald. Unz s-a încarnat pe Pământ vreo cinci mii de ani. N: Este corect din partea mea să presupun că un maestru în ale vindecării î i arată această piatră.: Cercule ele îmi reamintesc că fiecare via ă pe care o trăim se potriveşte cu toate celelalte vie i ale noastre. acest lucru reprezintă o oportunitate . pentru a uşura durerea. Unz este o preoteasă a ştiin ei Min ii. ceea ce m-a uimit.: Am ales acest drum cu multă vreme în urmă. Pot să-i ajut pe cei ce se arată receptivi la folosirea controlului mental în scopul uşurării durerii. Dr.: Da. Când cineva se află în suferin ă constantă. Am cerut expres ca în această via ă să am un corp care să fie supus unei boli incurabile. cât şi al aceluia al lui Kars.mai ales pentru un vindecător. care a fost desemnat să-mi monitorizeze progresele de-a lungul timpului.am absolvit până la nivelul pietrei de smarald. Am în eles că. aşteptând de la tine să. Am fost foarte atentă şi la alte fiin e umane ce suferă în via ă de infirmită i fizice. Din câte îmi pot aminti. într-un continuum menit împlinirii scopului nostru primordial. Cazul 43 este ceea ce aş numi un suflet accelerat. acest lucru era de ajutor artei mele de vindecător. care se află în centru. Reprezintă atingerea obiectivului meu.

sau sferele de energie colorată . De obicei. un smarald şi un safir. Unz a explicat că în primele ei vie i pe Pământ. Îmi amintesc că un suflet de nivel V mi-a mărturisit: „Sunt cinci nestemate pe emblema supraveghetorului meu. că toate sufletele se vor reuni cu Sursa luminii purpurii. Întrebările ce au urmat au dezvăluit însă altceva. Oricum. cred că e drept să spunem că pentru oamenii afla i în transă semnele şi simbolurile ce le sunt prezentate prin intermediul memoriei sufletului au legătură cu efectele for elor peste care doresc să exercite un anumit control în vie ile lor curente. pur şi simplu. Pot spune că subiec ii mei simt Sursa originii lor peste tot în lumea spiritelor. poate fi legat în mod direct de ceea ce speră să realizeze sufletul aflat în fa a lui. vreun spa iu în lumea spiritelor unde prezen a unei fiin e superioare Bătrânilor să fie evidentă pentru sufletul încă încarnat? Răspunsul este da. există. deci şi interpretările lor vor fi diferite. Culoarea acestei pietre pre ioase reprezintă suflete de nivelul VI sau chiar mai avansate. Etalarea unor anumite culori de energie luminoasă reprezintă. un chihlimbar. oare. Subiec ii mei asociază toate medalioanele văzute în cadrul consiliilor percep iei şi ale în elepciunii. Pentru ei. Totuşi.Acesta este maximul apropierii noastre de Dumnezeu”. Impactul vederii acestor semne şi simboluri în timpul hipnozei este atât de puternic pentru unii clien i. Anticii au sim it.” Majoritatea clien ilor mei îi văd pe ghizii lor spirituali ca pe o lumină de un albastru închis. culoarea acesteia. erau inute în mână de un Bătrân şi arătate sufletelor ce se înfă işau înaintea lor. oamenii care vin la mine preferă să nu folosească cuvântul Dumnezeu în descrierea acestei Prezen e superioare. Prezen a „Când îi conduci pe oameni în lumea spiritelor. mantia sau medalionul unui Bătrân pot indica.mele”. care simbolizează realizările mele pe nivele diferite de dezvoltare. Am avut cazuri în care pietrele . prin ele însele. mai curând. Cei mai avansa i explică. diferite aspecte ale vie ii noastre fizice şi spirituale. o anumită personalitate vie. Metaforele pietrelor pre ioase relatate de oameni afla i în transă oferă paralele folositoare cu tradi iile pământeşti. după şedin ă. În timp ce ne întâlnim cu Consiliul Bătrânilor avem sentimentul copleşitor al unei for e şi mai înalte. nu piatra pre ioasă în sine. de asemenea.apăreau pe lăn işoare. numită simplu „Prezen a”. ei îl văd pe Dumnezeu?” Iată o întrebare care mi se pune frecvent în timpul conferin elor şi la care nu poate exista un răspuns scurt. cu puteri infinit superioare celor din consiliu. Dintre subiec ii afla i sub hipnoză care văd aceste medalioane purtate de către membrii consiliului lor. domeniul în care acesta este specializat. unii observă numai pietre pre ioase Nestematele pot să nu fie reprezentate pe disc. în primul rând. pentru a ajuta lucrarea consiliului.” Acest lucru îmi arată faptul că Unz este un suflet de nivel IV. ca minereu de valoare. Vechii locuitori ai Orientului Mijlociu. şi a adăugat: „Smaraldul verde indică nivelul meu actual. Ei 139/226 . ci. la rândul său. încât. cercule ele nu aveau nici o piatră în mijlocul emblemei. aceasta este o fiin ă sau mai multe entită i divine. Cele vizualizate în timpul întrunirilor consiliului de către subiec ii afla i sub hipnoză nu au pentru to i aceeaşi semnifica ie. care se apropie de sfârşitul încarnărilor lor obişnuite. În elesurile lor sunt absolut personale şi sunt reprezentate cu inten ia de a instrui şi motiva sufletele de pe Pământ spre o conştien ă a Sinelui. Anumite nuan e emanate prin aura. sumerienii considerau că purtătorii unei pietre albastre de lapis-lazuli îl aveau alături de ei pe propriul lor ghid spiritual „care trebuie ascultat. că ametistul purpuriu conferea cunoaştere şi în elepciune transcendentală. de asemenea. într-un final. Indiei şi ai Chinei credeau că anumite culori reprezentate în pietrele pre ioase şi semipre ioase posedă. Toată lumea este de acord că Prezen a este acolo. De exemplu. indică faptul că nu consideră Prezen a ca fiind chiar Dumnezeu. aceştia şi-au comandat bijuterii identice cu cele văzute. sector care. pe care aceştia o simt. un rubin. la întrunirile consiliului. mai curând decât o văd în lumea spiritelor. Mul i subiec i declară: .” Astfel. un diamant. Clien ii mei mai avansa i. Hipnotizatorul trebuie să fie precaut cu privire la ideile preconcepute ale subiec ilor săi fa ă de interpretarea în elesului culorilor. pentru a le reaminti drumul lor karmic. e cea mai semnificativă. inele sau.

Când stai în camera consiliului şi sim i Prezen a. o dorin ă. Îi simt sanctitatea atât de puternic.. Este ca un părinte care aşteaptă să creştem şi să ne unim cu el în în elegere matură. Ştiu că acesta este motivul pentru care ei îi place atât de mult să vină împreună cu mine la întrunirile consiliului. Este un izvor al iubirii şi al în elegerii. pentru că a trecut atât de mult de când ei înşişi s-au încarnat într-o formă biologică. efectiv.. În şedin ele lor. 140/226 . Oamenii simt că această for ă superioară influen ează întrunirile consiliului. pentru ca într-o zi să ne alăturam ei cu to ii. Uneori se transformă într-o nuan ă de argintiu luminos. Bătrânii nu sunt intermediari între mine şi această Sursă de putere. dar că este posibil ca aceasta să nu fie Creatorul Primar. Chiar şi aşa. În elepciunea pură a acestei energii ne permite. cât şi mie să vedem mai clar încotro ar trebui să ne îndreptăm. Pe măsură ce multe suflete se apropie de stadiile mai avansate de dezvoltare. Prezen a. Prezen a reprezintă o energie pură care asistă consiliul în favoarea mea. Când întâlnirea mea cu consiliul a luat sfârşit şi părăsesc Prezen a. Sper că lista de citate pe care am selectat-o va reda impresia pe care o simte un suflet obişnuit în legătură cu acest aspect al întrunirilor consiliului său: Nu văd. atât consiliului. unul dintre ei mi-a rămas în minte. Totuşi.. care tocmai au absolvit nivelul V. Este acolo pentru consiliu. Bătrânii şi Prezen a sunt de inătorii în elepciunii din spatele experien elor mele. deoarece cuvântul Dumnezeu a fost prea personalizat pe Pământ. fiecare dintre subiec i vorbeşte despre Prezen ă în doar câteva propozi ii. Simt o legătură directă cu această lumină divină purpurie. pentru a-mi calma şi purifica mintea. nu m-aş putea concentra asupra Bătrânilor.preferă să folosească cuvinte cum ar fi Sursa sau Suprasufletul. Prezen a poate deveni pluralizată în min ile lor. dar o simt. m-am decis să ofer câteva într-o serie de citate. am impresia că magnitudinea tuturor acestor energii inteligente combinate este proiectată în acest moment doar pentru mine. Când sunt în camera consiliului. Am fost întrebat dacă am avut vreodată un client care să poată descrie cum este să fii un membru al Consiliului şi să te afli mai aproape de Prezen ă.. Prezen a supraveghează Bătrânii cu o lumină violetă ce pulsează. Ghidul meu. direc ională spre to i cei din cameră. Încerc o dorin ă foarte mare de a mă întoarce şi de a-i mai fi aproape încă o dată. ca o parte a multitudinii de for e divine din lumea spiritelor înzestrate cu o cunoaştere infinită. Dacă aş face-o. Am avut foarte pu ini subiec i cu asemenea experien e. Cred că şi consiliul are nevoie de ajutorul Prezen ei. ca energie primară. Numai cu greu mă pot uita la această putere. fără a fi însă aşa deferent fa ă de ea. După ce am revăzut sute de note de caz ce descriau Prezen a. Prezen a este deasupra şi în spatele consiliului.. Subiec ii mei văd cel mai evident Prezen a în timpul întrunirilor consiliului. Chiar şi ghidul meu principal descoperă această senza ie de fericire pe care o trăiesc. încât să încetinească procedurile. Puterea strălucitoare şi aspirantă a Prezen ei este o chemare. încât nu cred că ar trebui să încerc să mă uit direct la ea în timpul întrunirilor consiliului. este ca o rezonan ă penetrantă în mintea ta. Oricum. Consiliul pare a recunoaşte Prezen a. Prezen a este echivalată cu o for ă energetică omnipotentă şi omniprezentă a lumii spiritelor. dar mai ales pentru mine. Cred că se inten ionează ca eu şi membrii consiliului meu să fim aten i unii la ceilal i..

Dr. pentru a discuta despre anumi i studen i cu care lucrezi? S. asta nu se va întâmpla încă. Ei ac ionează ca un nod pentru a mă ine legat de o lume fizică. Mai multe detalii referitoare la capacită ile de călătorie interdimensională ale sufletului vor fi examinate în capitolul 8. După ultima mea via ă. Există multe alte op iuni pentru specializare. N: Atunci. Chinera.: Cred că sunt mul i dintre cei care sunt Unul. Dr. N: Cunosc sentimentul.. Chinera s-a antrenat în altă dimensiune înaintea venirii pe Pământ cu câteva mii de ani în urmă.: Nu. învă ând mai multe despre formele biologice de via ă ale Pământului. prin intermediul Sufletelor Specializate în Explorări.: (ezitând să răspundă) în locul unde devenim Unul. Dr.: Da. Care ar fi următoarea ta destina ie ca suflet? S. poate mă po i ajuta să în eleg progresia cu care avansează sufletul.: Cei patru din stânga mesei ac ionează ca stabilizatori ai luminii şi ai sunetului universal între toate dimensiunile dimprejur ul universului Pământului. Dr. e centrul crea iei după cum îl ştiu. Începe prin a-mi spune câ i vezi. N: Următoarea promovare. da. Dr. Ei nu sunt de acord cu argumentele mele referitoare la faptul că m-aş risipi. Accep i această evaluare? S.. acolo. Astăzi. după acest nivel de ghid.. N: Să presupunem că eşti apt şi i s-a dat un loc în consiliu şi eşti efectiv.. te aştep i să fii desemnat în cadrul Consiliului Bătrânilor? S. N: Ce-mi po i spune despre ultimii patru membri ai consiliului tău? S. N: Acesta e reprezentat de Prezen ă la întrunirile consiliilor? S. N: Îmi po i da o idee despre blocajele care î i împiedică progresul pe Pământ? S. credin a mea este că ne aflăm astăzi aici pentru a ne ajuta reciproc să învă ăm anumite lucruri. N: Chinera. Cazul 44 Dr. S.este un suprasuflet? S. Încă mai am nişte blocaje pe care trebuie să le pun la punct. M-am împotrivit ideii de a mă implica..: (vag) în acest sens. ai apărut vreodată în fa a unor membri ai consiliului tău.Chinera a fost unul dintre cei mai avansa i clien i pe care i-am avut vreodată. acest client este un adept al acupuncturii şi practică o varietate de arte ale vindecării.: În primul rând. Mă plâng lor că asta îmi va dilua puterea.. N: Descrie-mi acest loc în care deveni i Unul .: Am doisprezece membri în consiliu în acest moment. Cineva poate să nu fie potrivit pentru a fi în consiliu.: Acum lucrez pentru a deveni profesor maestru.: Nu neapărat. Hai să începem această parte a discu iei noastre întrebându-te despre rela ia cu Bătrânii din consiliul tău. Dr.: (pauză lungă) Ştiu că au dreptate. Dr. N: Spune-mi. Nimeni nu m-a dus mai aproape de Prezen ă decât acest suflet. dar tot mă simt uneori ca un străin pe Pământ. pu in. Trebuie să devin un profesor maestru. Medalionul purtat de preşedintele consiliului lui Chinera este reprezentat în figura 9G. ajutându-i să intre în legătură cu studen ii lor pe mai multe nivele. lucrând cu profesorii mai tineri. Dr. 141/226 .: Deoarece sunt încă în instruire aici (încarnat). Dr. Dr. Unde anume te-ai încadra? S. este locul unde creatorii noilor suflete dau formă energiei luminoase pentru anumite func ii. N: Cum de ştii asta? S. Dr. cei patru din centrul mesei m-au întrebat dacă am devenit mai echilibrat pe Pământ. N: Când munca ta ca ghid personal va lua sfârşit. consiliul vrea să-mi extind influen a asupra mai multor persoane. va fi o pozi ie în consiliu? S. Cei patru din dreapta sunt din dimensiunea mea ini ială şi se află aici pentru a ajuta la o mai bună utilizare a energiei pe care am adus-o cu mine în universul din care face parte Pământul.

Dr.. o şoaptă. apoi un zumzet pur. Acest sunet este creat de vreun fel de energie luminoasă? S.. Prezen a pare să fie mai degrabă „ceea ce este” decât „cineva” anume. este. deoarece ştiam că. Dr.: Am un mentor în consiliu.. Această persoană. o face să se mişte. Dr.: Eu.. oare..... deplasând-o şi ondulând-o. atât de pur.. probabil. nu voi mai avea în toată via a mea un alt client asemenea lui. a unui sunet. cât şi al i subiec i foarte avansa i mi-au indicat că această Autoritate sau Consiliu al Bătrânilor există în cadrul unei realită i care are un în eles mai adânc. N: Când vorbeşti cu mentorul şi prietenii tăi despre o for ă ce ar putea fi chiar deasupra Prezen ei. Şi. N: Defineşti.: (slab) de peste tot.. Un ecou al cui? S... Câ iva dintre clien ii mei afla i la nivelul V au avut şansa de a participa la discu ii în calitate de membri ai consiliului... ce este acolo? S. armonizând conştien a mai mare a Bătrânilor cu aceea mai mică a sufletelor care vin înaintea acestora. te rog descrie-mi mai departe acest proces. N: Încearcă... Dr. Dr... puternică. cu şi prietenii mei avem străfulgerări de gânduri. simt... Prezen a este o entitate ce func ionează ca un egalizator. masivă. N: (convingându-l acum cu blânde e) Pu in mai departe. (se opreşte) Dr. N: Chinera. Dr... Dr. să-şi găsească identitatea unică..... sunt ei divinită ile primordiale ale tuturor universurilor şi dimensiunilor aferente acestor universuri. Dr. incluzând lumea spiritelor? S.i spun prea multe.... sunetul crează totul. N: Cum de ştii despre lucrurile acestea? S. Pluteşte cu ele cât de departe te vor duce înspre sunet (vorbind eu însumi în şoaptă)..: (încet... vorbim mult... sunt...: (pauză lungă) Nu cred. Lan ul influentei divine Pentru mul i dintre clien ii mei. N: Apropie-te ca şi cum ai pluti fără efort ..înspre originea sunetului. nu pot să. plină de dragoste. când ne-am unificat min ile asupra acestui sunet vedem în min ile noastre imagini........: Sunt la margine.. Este un clopot adânc reverberat. N: De unde crezi că vine esen a Prezen ei? S... această contopire într-unui singur ceea ce noi numim Dumnezeu? S. N: (tare) CONTINUĂ. CHINERA! S. N: (punându-mi mâna pe fruntea subiectului) Păstrează aceste fragmente de gânduri.. Acest efect face ca în camera consiliului să fie o energie sincronizată.. nu pot. în timpul pregătirii lor pentru a deveni ghizi.: Eu. dar uşoară.. Şi totuşi blândă. L-am presat tare pe Chinera pentru aceste informa ii. (un ordin) CE VEZI ŞI CE AUZI ACUM? S. cântând copilului ei.... nu ştiu.... (se opreşte) Dr.: Poate fi aceeaşi for ă a cărei parte e şi Prezen a. este locul în care energia sufletelor noi se naşte din suprasuflet. aflat deasupra concep iilor sufletelor care vin încă pe Pământ. am primit următorul răspuns: 142/226 . Pentru al ii. (se opreşte) Dr. cu mare greutate) Eu. desene geometrice... N: Pentru că ai spus că această divinitate este compusă din mai mul i ce sunt Unul.. S. Este o respira ie. aliniate pe tipuri.. Şi punem întrebări despre realitatea ultimă..: (un oftat adânc) O mamă.: Nu.. chiar în spate. cu prietenii mei. că sunetul sus ine această structură.... ca un ecou al. Când l-am întrebat pe unul dintre ei cum li s-a părut această experien ă. Unde îi ajutam pe cei tineri să crească.. un ultim efort. inclusiv lumina şi energia.... Chinera.: Este o divinitate. Chinera. ce sim i şi ce auzi? S.. creând totul...

Probabil că acest lucru a ajutat la explicarea imperfec iunilor lumii noastre. pur şi simplu. Punctul de vedere panteist este acela că Dumnezeu este prezent în toate manifestările ce au loc în univers. În ciuda suprapunerii jurisdic iei dintre grupurile de suflete. În alte societă i aceste for e au fost gândite ca Prezen e capabile să ne influen eze lumea. Pozi ia creştinismului este aceea că o fiin ă perfectă n-ar delega o fiin ă mai pu in desăvârşită . este o reprezentare a lui Dumnezeu. Sufletele pot făuri lucruri însufle ite dintr-o sursă de energie. ce trece de la un consiliu la altul.Pe când stăteam în prezidiu era ca şi cum aş i fost înăuntrul sufletului din fa a mea. Biserica creştină a găsit cu totul inacceptabilă ideea intermediarilor emana i din Sursa supremă. cuvântul Domnului vine prin Iisus care. fiecare dintre aceştia fiind mai sacru decât precedentul. de asemenea. cum este cel care face obiectul cazului 44. Dumnezeu. considerându-le modalită i de explicare a lumii proprii unei gândiri primitive. Am ajuns la concluzia că atât concep iile spirituale vechi. reflec ii ale lui Dumnezeu. păstrându-l însă pe Dumnezeu drept Cauza Primă. Nu cred că ar trebui să eliminăm miturile. Chiar şi profe ii tuturor religiilor majore sunt. conform concep iei creştine. un concept al situării ascendente a maeştrilor spirituali. Crea ia divină este definită din punct de vedere teologic ca fiind plăsmuirea din nimic. Este. pentru adep ii acestora. unele dintre ele fiind chiar antropomorfice. Consiliul Bătrânilor este autoritatea cea mai înaltă cu care oamenii iau contact în mod direct în timpul viziunilor lor spirituale. Aceştia au fost considera i emana ii ale Creatorului. personifica i ca entită i metafizice. oare. Chiar eşti cu adevărat în locul său. binele absolut. Spre deosebire de sufletele foarte avansate. reprezintă mai mult decât o singură entitate sau e. Sistemul religios greco-iudaic timpuriu a identificat. După o lungă perioadă de timp. dar totuşi fiin e imperfecte. într-o varietate de moduri. Dacă este adevărat că există suflete şi în alte lumi din universul nostru şi că aceste entită i au nevoie de consilii sau că aceşti maeştri spirituali au în grijă şi alte universuri. În afară de momentele efemere alături de o Prezen ă mai puternică şi mai iubitoare. atunci sarcina lor e dincolo de orice închipuire. Dumnezeul Vechiului Testament vorbea prin profe i. Astfel. în timp ce Dumnezeu este sursa oricărei crea ii. Vechile texte indiene.care ar putea greşi .pentru a ne conduce universul. Prezen a î i dă puterea de a sim i tot ceea ce simte sufletul respectiv în acel moment.cum sunt ghizii şi Bătrânii. Cred că acceptarea profe ilor în multe dintre religiile lumii are rădăcini în memoria sufletului nostru legată de intermediarii sacri dintre noi şi Sursa creatoare . o aceeaşi Prezen ă. Ceea ce sim i este mai mult decât empatia fa ă de cineva care tocmai s-a întors dintr-o via ă. Ceea ce cunoaştem astăzi în mod ra ional nu ne oferă un răspuns mai complet decât cel din vechime la întrebările referitoare la misterul crea iei. cei mai mul i dintre clien ii mei nu pot recunoaşte că Bătrânii pot fi la rândul lor fiin e failibile. oare câte consilii ar trebui să existe pentru a fi responsabile măcar de toate sufletele de pe Pământ? Mi-e absolut imposibil să estimez acest lucru. care se află peste tot? La aceste întrebări nu pot răspunde. gestionarea universului nostru a fost delegată unor fiin e mai pu in importante. analoge puterii de a gândi a fiin elor umane. care erau mediatorii ra iunii şi furnizori ai gândirii divine între o fiin ă perfectă şi o lume finită. percepută sub forma unui efect ascendent. În Noul Testament. Rezultatul celor văzute de subiec ii mei în stare de transă este în elegerea devenirii sufletului în lumea spiritelor. egiptene. Mai sunt şi 143/226 . persane şi chineze vorbesc despre „mijlocitorii lui Dumnezeu”. Această percep ie a cosmosului nu constituie un sistem de credin ă nou al civiliza iei umane. spiritualitatea unor culturi a evoluat într-o concep ie potrivit căreia for ele divine care ne guvernează vie ile ar fi în esen ă nişte melodii ale în elepciunii. Prisma de lumină radiată de Prezen ă atinge pe fiecare membru al consiliului în acest fel. dar numărul lor trebuie să fie imens. Multe culturi au avut credin a că. cât şi cele noi pot fi reconciliate întrun mod semnificativ pe baza concep iei despre Cauza Primă. În lunga noastră istoric pe această planetă au existat multe culturi în care anumite personaje mitologice care îndeplineau func ii cosmologice erau mediatori între un Dumnezeu aflat mai presus de cunoaşterea noastră şi o lume ostilă. sufletele pot crea ceva din altceva.

dintre aceia care cred că Dumnezeu nu zămisleşte materia fizică. rebele. pentru că aceasta este ceea ce vor ele să li se întâmple. ar fi avut. Mai există şi unele cazuri neobişnuite. Bătrânii reprezintă atât un forum al chestionării. Din punctul meu de vedere. E vorba de sufletele care cred că ar fi putut să se prezinte pe ele însele ceva mai bine în fa a unui anumit Bătrân. oare. cât şi unul al compasiunii şi îşi exprimă dorin a ca sufletul să dea dovadă de încredere în viitoarele sale încercări. în primul rând. esen a nu este punitivă. care. având mereu credin a că putem deveni mai buni decât suntem. Deşi karma este asociată cu justi ia. Sufletele sunt implicate direct în acest proces de alegere pe care îl face consiliul lor. Consiliul îmi spune că întrezăreşte lucruri mari din partea mea. această concep ie nu diminuează cu nimic Sursa perfectă. îndeosebi acelea care implică suflete tinere.faptul că ele stau în picioare înaintea Bătrânilor. Transformarea noastră pe drumul de la totala ignoran ă la cunoaşterea perfectă implică un proces continuu de iluminare. dar trebuie adesea să le reamintesc celor care îmi pun această întrebare că responsabilitatea greşelilor noastre se reglează în mod frecvent în momentul în care alegem trupul următor pentru a ne plăti datoriile karmice. Mai există o întrebare care mi se pune cu privire la concluzia acestor întruniri ale consiliului. Oamenii mă întreabă dacă sufletele au remuşcări. În cadrul aprecierii oricărui suflet de către consiliul său îşi face sim ită prezen a iertarea divină. Cu toate că. În timpul şedin elor de hipnoză subiectul îmi poate spune că întrunirea consiliului său a luat sfârşit şi că e gata să părăsească acea cameră şi să se întoarcă la grupul său de suflete. dar nu Sursa. Ei nu mă încurajează. Apari ia în fa a consiliului nostru implică. aceste fiin e superioare sunt sursa noastră. urmând să evaluăm împreună informa iile primite. probabil. atât în timpul. În Călătoria Sufletelor scriam despre posibilitatea existen ei unui creator căruia îi lipseşte perfec iunea absolută şi care are nevoie să-şi exprime esen a pentru a deveni mai puternic. Când îi părăsesc. ci mai degrabă una de echilibrare a sumei tuturor faptelor din vie ile trecute. Ultimul lucru pe care mi l-au spus Bătrânii a fost să nu mă mai iau după ceilal i în aprecierile pe care le fac fa ă de propria persoană. cât şi după întrunirile consiliului. Cu siguran ă. Răspund la aceste întrebări explicând că am avut câ iva clien i care au părăsit camera consiliului pu in tulbura i. oare. simt că mi-au absorbit toate îndoielile şi mau purificat. Următorul citat este un exemplu în acest sens: Interpretarea întrunirilor consiliului 144/226 . totul bine şi frumos pentru sufletele care n-au fost implicate în acte de cruzime sau există şi suflete care ies nefericite în urma desfăşurării generale ale acestor întruniri?”. ci doar condi iile care să permită unor fiin e foarte avansate să creeze această materie. Consiliul ştie că am avut întâlniri cu ghidul meu în care am discutat critic performan ele mele. în cazul în care au fost implicate în acte de cruzime. dar cred că o parte a sarcinii lor este să îmi crească aşteptările. că se luptă cu ceea ce numesc „un act de constrângere” . aceeaşi nevoie. cea care a dat posibilitatea fiecărui suflet de a deveni ideal într-un sfârşit. Filosofia unei autorită i divine cu diferite stadii ascendente validează credin a multor oameni că Pământul şi universul nostru sunt de departe prea haotice pentru a fi fost create de către perfec iunea ultimă. Pământul un laborator conceput de forme superioare ale energiei pentru a le ajuta pe cele mai pu in dezvoltate să avanseze prin mai multe stadii de evolu ie? Dacă este aşa. Este. şi dacă ar fi fost perfect. intuiesc. probleme legate de responsabilitatea pentru via a pe care tocmai am trăit-o şi vreau să folosesc păr ile relevante ale acestei evaluări în via a actuală a clientului meu. „E. Un suflet care tocmai ieşise de la o întrunire a consiliului mi-a relatat următoarele: Când Bătrânii au terminat discu ia cu mine am sim it că mi-au spus mai mult despre ceea ce am făcut bine decât despre ceea ce am greşit. Este un moment de reflec ie intensă.

nu au idee de ce nu-şi mai pot aminti anumite aspecte.i asumi riscuri. cât şi personale. pentru a ajunge în consiliu. Cu toate că î i găsesc ciudată dorin a de a nu. Dr. În cazul 45.: Nu chiar despre orice. Bătrânii se ridică în picioare şi mă înconjoară într-un cerc. îşi ridică bra ele .: Cu oricine. Din acest motiv. Aceste suflete imature nu în eleg că. Subiec ii duc cu ei aceste sentimente la grupul lor de suflete. un Bătrân a supravie uit multor zone aflate în război. Dr. oamenii nu-şi pot aminti toate detaliile acestor întruniri. N: De ce? S. atunci i-aş spune! Dr.: Da. Aceasta e ceremonia lor pentru un lucru bine făcut. am făcut o mul ime de greşeli. cele aflate despre Legea Tăcerii m-au luat pe nepregătite. S. ei nu par a fi pe aceeaşi lungime de undă cu mine. N: Bine. care se extinde nu numai asupra grupurilor de suflete. Cazul 45 Dr.: Nu vreau să rup Legea Tăcerii. am genera interferen e cu un alt suflet. Există anumite aspecte ale reuniunilor consiliului care sunt. S. Numai că nu vreau să î i împărtăşesc tot ceea ce văd în acest moment în mintea mea. dar nu acesta este motivul. pentru subiec ii mei.: (neliniştit) Nu mă simt prea bine să fac asta. în timp ce al i subiec i.întinse ca o pasăre gigantică . atât spirituale. S. încălcând Legea Tăcerii. N: Î i respect decizia. Le spun că via a te face să. subiectul ştie în mod evident ceea ce nu vrea să-mi spună. Legea Tăcerii e o modalitate de a ne testa dacă putem păstra adevărurile sacre. Când mă plâng de Pământ. ci şi propriilor întrebări pe care le pun clien ilor cu privire la întrunirile consiliului lor. N: Po i fi mai explicit în acest punct? S. Sigur. iar conducătorul consiliului meu îmi vorbeşte despre modera iei Ii spun: „E foarte bine ca voi să sta i aici confortabil. aflat aproape de sfârşitul încarnărilor sale pe Pământ: Pe măsură ce şedin a mea cu consiliul se apropie de final. Dr. ai avut un motiv pentru a mă vedea. dar. şi am ob inut multe. avansat. dar membrii unui grup de suflete nu schimbă informa ii despre absolut orice? S. Unele păr i ale acestui blocaj se pot datora inten iei clientului.: (râzând de mine) Păi. N: Vreau acum să mă apropii de partea cea mai semnificativă a discu iei tale cu Bătrânul care stă în dreapta preşedintelui consiliului tău. Nu cred că am avut vreodată un client care să iasă de la întrunirile consiliului fără o senza ie de venera ie. Unele lucruri profunde ar putea fi folosite într-un mod impropriu şi astfel. citatul următor apar ine unui suflet bătrân. N: Nu. am putea crea pagube dacă acea persoană nu este pregătită pentru anumite lucruri. N: Vrei să spui că ai încălca-o dacă ai vorbi cu mine despre asta? S. O dată afla i în această pozi ie. Dr. pentru că vor să le spui absolut totul. inclusiv cu membrii grupului meu.i împărtăşi această experien ă cu colegii din grupul tău de suflete. în afara sferei realită ii curente. dar e vina lor că mau trimis pe Pământ într-un trup care mi-a făcut probleme. mai ales dacă e vorba de lucruri foarte personale comunicate de către consiliu. în siguran ă. Dintr-o varietate de motive. nu vreau să încalc nimic din ceea ce consideri prea sacru pentru a-mi spune. Pentru contrast.Sunt pu in supărat pe Atotştiutori. în timp ce eu mă lupt să supravie uiesc într-o zonă aflată în război. Dacă ne-am împărtăşi toată cunoaşterea. Ei te liniştesc împingându-te spre automul umire. pur şi simplu. Dr.învelindu-mă cu aripile unificării. căin ă şi nevoie de a se îndrepta.: Majoritatea au alte consilii. Sunt zgârci i cu informa iile. Voi cita un exemplu referitor la intimitatea min ii. la urma urmei. 145/226 .

la începutul cercetărilor mele mă miram cum reuşesc sufletele să ină secrete unele lucruri unul fa ă de celălalt. vina sau invidia. Vorbim la modul general. fiecare suflet are un model vibra ional mental distinctiv. referitoare la creşterea şi aspira iile tale personale? S. Vizualizările scenice implică ideile. în avantajul acestora. dacă intimitatea 146/226 . nu-i aşa? Dr. Fără restric iile emo ionale ale trupului uman. pe când nimic nu este ascuns la modul general. sufletul capătă abilitatea de a masca orice secven ă a imaginii. ca de exemplu: „ştiu că trebuie să fac asta sau asta pentru că un Bătrân mi-a spus aşa şi pe dincolo. După terminarea consiliului.i voi spune anumite lucruri sacre. Din informa iile pe care am reuşit să le strâng. Implica iile celor relatate în acest caz cu privire la secretele existente între sufletele aceluiaşi grup au fost coroborate cu ceea ce mi-au spus şi al ii. De cealaltă parte a mesei consiliului. Probabil că acesta este unul dintre motivele pentru care membrii aceluiaşi grup de suflete au rareori şi acelaşi consiliu. cu excep ia a doi prieteni. pentru că ei ştiu că. Sufletele trăiesc în comunită i în care există puternice socializări în cadrul grupului. În aceste colectivită i sufletele lucrează atât la propriile lec ii. Mi se pare foarte bizar că sufletele nu vor săşi compare impresiile referitoare la ce li s-a întâmplat în consiliu cu cele ale prietenilor lor. Ştiu că acest lucru sună amenin ător. Fasciculele în cauză reprezintă filmele gândurilor. Am descoperit că sufletele mai tinere au dificultă i mari în a-şi masca gândurile în fa a sufletelor mai experimentate şi mai cu scamă a ghizilor lor. Un client mi-a relatat: „Ar fi ca şi cum aş copia la un examen oral. ca o amprentă digitală. Aşa ar fi. într-o lume telepatică. Toată lumea respectă sanctitatea şi în elepciunea consiliului. Faptul în sine este. dar am descoperit câteva detalii. înconjurând un centru individual al caracterului. cât şi la cele ale colegilor lor. părerile. Acest lucru se petrece deoarece ghizii nu vor să împovăreze sufletele mai tinere cu concepte pentru care acestea nu sunt încă pregătite. care îmi apar in.Dr. Prietenii mei nu s-ar putea ab ine sămi spună. telepatia mentală devine o formă de artă. Acestea fiind spuse. încât pare imposibil de ascuns ceva. sufletele care se întorc la grupurile nu vor ca tovarăşii lor să fie ispiti i să reinterpreteze cele comunicate de Bătrâni.: (suspină) Nu. Astfel. N: În eleg. dar această lege se aplică şi conversa iei noastre. dovada cea mai evidentă de stimă dintre suflete este respectul propriei intimită i a fiecăruia. S. Chiar şi noi trei suntem aten i la ce spunem referitor la acest subiect. Ele îşi deschid min ile unele fa ă de celelalte într-o asemenea măsură. propriile interpretări despre ce s-a întâmplat în consiliu”. Profesorii noştri se angajează şi ei în selec ii mentale fa ă de sufletele care vor să le sondeze mintea. N: Dacă m-aş fi lăsat uşor păgubaş să pun întrebări referitoare la via a din lumea spiritelor. Cu timpul. Cum de reuşesc sufletele telepatice să recurgă la o selec ie mentală sau la blocaje? Acesta este un proces despre care ştiu destul de pu in.: (zâmbind) Nu renun i. pentru a mă ajuta. aş fi ştiut mult mai pu ine lucruri şi aş fi fost mai pu in eficient în a ajuta oamenii. Iată un alt exemplu despre această intimitate: Nu discut cu nimeni ceea ce s-a petrecut în consiliu. Bătrânii încurajează păstrarea tăcerii. concep iile. simbolurile şi distinc iile proprii respectivului suflet. Această deschidere puternică şi completă fa ă de problemele karmice afectează acele suflete care vor fi desemnate Pământului. incluzând în acest stadiu şi blocajele menite protejării intimită ii. dacă toate acestea s-ar petrece pe Pământ. iar transferul acestora e la latitudinea sufletului. mai ales cu cele referitoare la viitor. nici o asemenea fâşie nu se deschide spre centru pentru a elibera un gând până când un suflet nu doreşte acest lucru. de altfel. ca ruşinea. în orice moment. Plecând de la premisa ca via a noastră de dintre vie i se desfăşoară într-o lume telepatică. nu există nici un alt motiv pentru subterfugii. De la nivelul III. Acest model este similar unui coş în care sunt esute fâşii integrate de energie. Informa iile primite cu acest prilej sunt considerate autorizate şi foarte personale. cred că este obişnuit ca ghizii şi Bătrânii să sondeze sub o anumită limită mentală a sufletelor mai pu in avansate.

el se va bloca. atât mintea sufletului. Dacă sufletul nu trebuie să afle încă anumite aspecte viitoare ale vie ii sale. Multe dintre atitudinile şi aspectele egoului nostru provin din vie ile noastre trecute şi în elegerea lor într-un context diferit îi poate da clientului o nouă perspectivă a prezentului. simt atât ajutorul ghidului meu. Singura excep ie . îi scot pe Bătrâni din anima ie şi întrunirea consiliului continuă fără să se piardă nimic. subiectul meu n-ar putea vizualiza în stare de transă întrunirea consiliului. creşterea noastră începe.care cred că se face. Pot. Mintea supraconştientă operează în cadrul unei matrici eterne. pentru că. De vreme ce în lumea spiritelor nu există no iunea de timp. să îi conduc pe clien i în camera de selec ie a vie ii. împreună cu alte suflete şi înainte ca oricare dintre noi să se fi încarnat. Astfel. Oamenii au nevoie să vadă că ocolişurile şi cotiturile vie ilor lor au un în eles şi un scop.de la Legea Tăcerii . o parte vitală a vie ii spirituale de dintre încarnări este dedicată rela iilor empatetice cu celelalte suflete. chiar dacă bine inten ionat. Totuşi. spre a discuta motivele pentru care Bătrânii le-au oferit actualele lor corpuri. Direc ionez subiectul aflat sub hipnoză să-şi aleagă acele momente ale trecutului care sunt relevante pentru subiectul discutat în consiliu. indiciile actualelor modele de comportament. În mod frecvent. poate distorsiona mesajele Bătrânilor. considerând aceste date „informa ii de breaslă”. Când am terminat. de asemenea. care se pregătesc în grupuri specializate. o singură şedin ă de regresie spirituală aplicată unui client sănătos din punct de vedere mental poate face minuni pentru recunoaşterea integrită ii interioare şi a scopurilor acestuia. în domeniul mental al lumii spiritelor. Ca fiin e eterice. faptul de a cunoaşte unele lucruri despre vie ile noastre trecute şi despre via a noastră nemuritoare în lumea spiritelor pot oferi o funda ie solidă menită unei terapii ulterioare mai conven ionale axate pe problemele specifice ale fiecărui client. Importan a unei conştiente a adevăratului nostru sine interior nu poate fi supralicitată pentru o via ă productivă. Orice amestec ulterior al colegilor de grup în acest subiect. 7 DINAMICELE COMUNITĂ II Rude primare de suflet/suflete pereche Între prima şi a doua întrunire a consiliului există o perioadă menită reînnoirii sufletului. folosesc întrunirile consiliului ca pe nişte trambuline terapeutice menite evaluărilor karmice rapide de-a lungul secolelor. altminteri. cât şi actualul ego uman al clientului meu. am avantajul de a utiliza. ca regresionist spiritual. Nu uit niciodată că nu sunt decât un intermediar temporar în dinamica dintre clientul meu. Prin intermediul folosirii hipnozei adânci. Pe de altă parte. dezvoltarea noastră ca suflete devine o 147/226 . acest lucru asigură o mai mare franche e fa ă de sufletele care se înfă işează înaintea lor. cât şi pe cel al ghidului clientului. Prin această formă de interven ie terapeutică eu caut. Nu vreau să sugerez că şedin a de regresie spirituală de maximum trei ore pe care 0 pot oferi este un remediu imediat pentru oamenii cu probleme. Ca atare. implică suflete mai avansate. Ştiu că ei mă ajută.este respectată. o conştien ă reînnoită a adevăratei noastre naturi. Acest lucru va deschide uşa spre reformulări sănătoase. Aceştia par să agreeze ideea de a împărtăşi colegilor lor cele auzite în timpul consiliului. pe care gândirea subconştientă o poate procesa în realitatea actuală. împreună cu clientul meu. de fapt. Re inând tot ce se petrece în această cameră. îmi conduc subiectul înapoi spre momentele cheie şi op iunile decisive din vie ile sale trecute. Terapia reîncarnării este mai mult decât o în elegere cognitivă. în timp ce fiin a noastră interioară are exclusiv o trăsătură individuală. ghizii acestuia şi membrii consiliului.

A fi împreună cu sufletul nostru pereche ne poate aduce deopotrivă fericire şi suferin ă.evolu ie colectivă exprimată par ial prin asocierea pe care o avem cu aceste entită i într-o realitate materială. se află acelea în care noi am distrus această rela ie sau am fost devasta i la rândul nostru de faptele perechii noastre. dar o perspectivă mult mai largă asupra acestor rela ii e oferită clien ilor mei de plasarea în perioadele dintre vie ile lor. Am auzit multe poveşti de dragoste interesante care s-au petrecut în vie ile trecute. încercările prin care au trecut în fiecare via ă i-au pregătit pentru cele ce aveau să urmeze. un so german din Europa secolului al XVIII-lea. „şi în afară de asta”. Valerie s-a supus dorin elor tatălui ci. În timpul reîncarnării. apropierea pe care sufletele o simt unul fa ă de celălalt într-un plan mental este testată sever de provocările karmice din trupurile noastre gazdă. Valerie a fost fiica unui şef indian Cherokee. Această întrerupere a unei existen e mentale fericite constituie un mijloc prin care maeştrii noştri spirituali ne înal ă conştiin a. Un caz în care dragostea a fost crudă: în Evul Mediu. întărind legătura lor specială de suflete pereche. de către un şef de trib desfrânat care îi lua perechea clientului meu în mod regulat. Un caz în care dragostea a fost privată (de ceva): o femeie care fusese sclavă în Roma antică. pentru a se întâlni din nou în via ă. În acea via ă ea şi-a respins sufletul pereche. având sarcina de a-i servi pe gladiatori la masă. Toate cuplurile amintite mai sus au astăzi o căsnicie fericită. „era atât de neîndemânatic şi arăta atât de necioplit. Un caz în care dragostea a fost neiertătoare: un soldat care s-a întors din războiul civil şi a cărui so ie. pe care ca îl iubea. Un caz în care dragostea a provocat moarte: când clientul meu. care implică rela iile din via a noastră se află motive karmice. Există multe încercări ascunse în spatele vălului iubirii.clienta mea . aşa cum făceau al ii. care a trăit via a unei femei frumoase din China. în America secolului al XIX-lea. Războinicul din tribul lor. rămasă singură. un grăjdar a fost biciuit până la moarte de un nobil care îşi prinsese fiica şi pe clientul meu în locul unde se întâlneau în secret. În acele vie i în care traiul nostru comun a fost greu. Am pierdut fericirea de care puteam să am parte”. ceva a stat în drumul acceptării dragostei. cum ar fi Pământul. dar acest so a respins-o fizic şi i-a făcut o via ă groaznică. îmi spunea Valerie în stare de transă. Am avut o clientă numită Valerie. Iată câteva exemple: Un caz în care dragostea a fost chinuită: în timpul epocii de piatră. Întotdeauna. şi-a înjunghiat so ia într-o criză de gelozie provocată de o pretinsă poveste de dragoste a acesteia. De necaz. s-a îndrăgostit de unul dintre aceştia. Alături de vie ile în care am trăit o lungă şi fericită poveste de iubire cu perechea noastră. în închisoarea unui castel. implicând suflete pereche care trec peste barierele timpului şi ale spa iului. mă gândeam la ce vor zice ceilal i. Un caz în care dragostea a fost eroică: când un mire polinezian s-a înecat după ce a salvato pe cea care îi devenise de câteva ore so ie . se măritase cu fratele lui la un an după ce veteranul fusese declarat oficial mort. m-am măritat cu un om chipeş care a ştiut să-mi facă toate toanele. Acest luptător captiv i-a spus clientei mele în noaptea dinaintea zilei în care a fost omorât în arenă că o va iubi mereu. ea a murit afirmându-şi nevinovă ia şi spunând că nu l-a iubit decât pe el. Regresia în via a anterioară scoate la iveală informa ii interesante despre formarea perechilor. în urmă cu trei secole.când barca lor a fost lovită de o furtună puternică. Acuzată pe nedrept din cauza bârfelor din partea locului. dar noi învă ăm din amândouă. era sufletul ei pereche. din mândrie şi din sentimente pe care le-am luat de bune. bărbatul pe care îl iubea cel mai mult. pe care-l respinsese în via a sa 148/226 . cu doua secole în urmă. din pricină că se certa cu ea şi refuza să îi hrănească vanitatea. încât mi-era şi jenă să fiu văzută cu el. aşa se stabilise între ei printr-un tratat. În via a următoare. restituindu-i-o după aceea. care i-a ordonat să se mărite cu fiul altui şef. în spatele evenimentelor grave.

Intrăm în legătură cu oamenii pe multe niveluri şi pentru o mul ime de lec ii karmice în fiecare via ă. când avem acele îndoieli supărătoare referitoare la întrebarea dacă rela ia respectivă are sau nu vreo însemnătate. cât şi din grupul nostru. deşi cei mai mul i au deja o idee în acest sens. implică atât suflete din alte grupuri. Când s-a întors în lumea spiritelor. pot exista anumite motive pentru care s-ar putea să nu ne întâlnim sufletul pereche decât mai târziu în via ă. Aş mai adăuga că Linda. Într-o defini ie mai amplă. Când o prietenie se înfiripă. rude. Faptul că suntem cu persoana „nepotrivită” pentru o perioadă a vie ii noastre. nu înseamnă că am irosit timpul. Sufletul ambilor bărba i pe care Valerie i-a iubit în cele două vie i trecute este din nou alături de ea. mentori sau asocia i ai acestuia. cât şi pe noi înşine. Oamenii care joacă în piesa vie ii clientului meu pot fi iubi i (te). Lucrurile ar fi mers bine dacă amândoi s-ar fi străduit mai mult. de vreme ce am inten ia să stau în primul rând şi să urmăresc desfăşurarea piesei în timpul hipnozei. Pe de altă parte. a fost ultima pereche a războinicului pe care ea îl iubise în via a ei de indiană Cherokee. extinzându. Valerie mi-a spus: Eu şi iubitul meu am fi putut fugi. Sufletul lui apar inea unui grup învecinat cu cel al Valeriei. aveam nevoie să evoluăm singuri pentru o vreme” . dar în lipsa unei amici ii durabile. În lipsa încrederii. E vorba de cu totul altceva decât de infatuarea care există la un nivel superficial. de obicei. Oamenii pun. În general. Întotdeauna realizăm o conexiune mentală. vreau un program al acesteia. intimitatea suferă şi dragostea nu se poate dezvolta. Prima dată când stabilesc un raport cu un client îl întreb despre rela iile sale precedente şi actuale. în secolul al XX-lea. după ce via a ei indiană s-a sfârşit. Înainte de a merge mai departe. Acum în eleg că a fost o încercare.iată o declara ie pe care o aud adesea atunci când sufletele pereche sunt despăr ite. Fiecare perioadă de pe 149/226 . nevăzându-se deloc în cursul acestora. într-un fel sau altul. prieteni devota i. semnul egal între iubire şi fericire. O dată ce clientul meu se află în stare de transă profundă. Via a mea ca femeie indiană Cherokee a fost un memento al mândriei şi al vanită ii mele ca femeie în China. într-o lumină diferită. care poate lua multe forme în via ă. ar fi bine să luăm în considerare câteva ramifica ii implicate de experien a magică a întâlnirii unui suflet pereche. Ba chiar am putea vedea acest suflet din nou.anterioară din China. Iubirea înseamnă acceptarea tuturor imperfec iunilor partenerului tău. de obicei. Probabil că rela ia a fost plănuită dinainte. Cel mai sănătos fel de dragoste este acela în care te sim i deja bine cu tine însu i şi astfel. cu un suflet pereche. Valerie a zâmbit când mia zis: „Acum ştiu de ce am fost întotdeauna stingherită văzând-o pe Linda pe lângă so ul meu”. Sufletele pereche se vor separa din când în când. fiind so ul ei. Am avut mul i subiec i care au divor at şi care au aflat că primele lor iubiri au fost sufletele lor pereche. indiferent de rolul pe care acesta îl joacă în via a noastră. Dragostea adevărată te face mai bun decât ai fi dacă acea persoană n-ar exista în via a ta. ceva îmi spuma că trebuia să îndur ceea ce tatăl meu plănuise. Aşa s-a întâmplat cu bărbatul cu care clienta mea a trebuit să se căsătorească în via a ei indiană. care astăzi este cea mai bună prietenă a Valeriei şi o membră a grupului ei de suflete. dragostea înseamnă afec iune. clien ii mei nutresc o dorin ă puternică de a identifica aceste legături de suflet în via a lor actuală. pentru o via ă sau două. însă aceasta din urmă este o stare de spirit care trebuie să se dezvolte în tine şi să nu depindă de altcineva. nu dai dovadă de egoism. După şedin a noastră. în lumea spiritelor. iubirea nu poate să înflorească.i sentimentele şi asupra altcuiva. Avem capacitatea de a răni grav atât persoana care ne iubeşte. Lăsând însă la o parte primejdia implicată de o astfel de faptă. Rela iile noastre cu oamenii iau multe forme în via ă şi. „Sufletul meu pereche şi cu mine am devenit mult prea dependen i unul de celălalt. care au avut sau mai au importan ă în via a sa. Astfel îmi dau scama cum sunt distribuite personajele care joacă în piesa actualei lor vie i. legăturile multiple dintre suflete devin clare. Dragostea cere multă muncă şi între inere permanentă. se transformă în dragoste.

Sunt numai adevărurile mele. tu şi geamănul tău a i fost crea i în acelaşi moment. Dacă nu î i iese în cale dragostea adevărată. Dacă sufletul tău pereche trebuie să apară în via a ta. deoarece este indus de ideea de a avea cu orice pre parte de dragoste. înaintea şedin elor. mi-am format o modalitate de clasificare a sufletelor pereche. Una dintre cele mai mari motiva ii ale sufletelor de a se încarna este ocazia de a se exprima sub o formă fizică. o va face cel mai adesea atunci când te aştep i mai pu in. cu siguran ă. „a te îndrăgosti de dragoste înseamnă a te preface”. Ele îşi pot schimba genul. eliberează-te. Acesta poate fi so ul (sau so ia). Aproape toate sufletele uzează de acest procedeu al dualită ii sufletului. Am fost întrebat. dar mi se pare mai importantă o altă problemă referitoare la conceptul sufletelor pereche primare. reflexie şi de realizări. numai pentru a nu fi singur. ca un duplicat perfect. Unii clien i îmi spun.până la sfârşitul încarnărilor voastre karmice respective. Am discutat deja despre modalitatea în care suntem capabili să ne împăr im energia sufletului pentru a trăi vie i paralele. când. motivele care stau la baza acestei situa ii. După şedin ă ei în eleg. fără a te mai reuni cu geamănul tău -adevăratul tău suflet pereche primar . Un suflet pereche primar nu trebuie confundat când folosim termenul de grup matcă primar. Un suflet obişnuit face acest lucru aproximativ în 75% dintre cazuri. Ceea ce este important e ca în via ă să mergi mai departe. că dragostea adevărată pare să-i ocolească. Oamenii folosesc termenul de „adevăratul suflet pereche primar”. Îmi amintesc de unii clien i. în timpul conferin elor mele. După mul i ani de revela ii asupra vie ii sufletelor în lumea spiritelor. Neplăcerile pe care cei din domeniul meu le au în legătură cu astfel de termeni sunt adesea mai degrabă simbolice decât literale. în elegând că e posibil să fii aici pentru a învă a alte lec ii. şi când subiec ii mei îşi descriu vie ile trăite alături de aceste suflete. Suflete pereche primare Un suflet pereche primar sau principal este în mod frecvent în via a noastră un partener apropiat. Considera iile mele referitoare la rela iile dintre sufletele pereche primare şi la capacitatea sufletelor de a se diviza nu au nimic de-a face cu teoriile sufletelor şi flăcărilor gemene. De asemenea. pline de linişte. Presupunem în mod greşit că oamenii care au ales să trăiască singuri ar fi singuratici. n-am găsit niciodată în cadrul cercetărilor mele nici măcar o singură dovadă în sprijinul conceptului sufletelor gemene. care mi-au spus că nu există două suflete identice în momentul conceperii. de la o via ă la alta.de ce am mai avea un suflet 150/226 . sora. Fiecare particulă de energie este unică şi creată ca o entitate singulară. Cum spune şi cântecul. ceea ce este bine. cel mai bun prieten sau câteodată o rudă a noastră. Dacă stabileşti o legătură cu cineva pentru care nu ai nici un sentiment. o mare tenta ie pentru sufletele pereche primare. în timp ce ne încarnăm. Ceea ce mi se pare ilogic în teoria sufletelor gemene este următorul aspect . au vie i bogate.Pământ este diferită din punct de vedere al ataşamentului şi al experien ei pe care o trăim cu sufletul nostru pereche. Cred că plasarea sufletelor în una dintre aceste trei categorii depinde de rela ia pe care o au cu noi în drama vie ii. Acest fel de iubire este o închipuire. Acest lucru reprezintă. cei mai mul i spun că existen a le este mult îmbogă ită. Nici un alt suflet nu este mai important pentru noi decât acest suflet pereche primar. După cum în eleg teoria sufletelor gemene. fiecare via ă alături de ele se clădeşte pe vie ile anterioare. de fapt. Învă ăm lec ii importante din rela iile care s-au rupt. pentru a fi apoi separa i. eşti mai singur decât dacă n-ai avea pe nimeni. dar ca să fiu sincer. din acelaşi ou de energie. cum se leagă descrierile despre sufletele pereche primare şi afirma iile despre dualitatea sufletului de teoria sufletelor gemene. în cadrul căruia mai multe suflete interac ionează în calitate de colegi. Răspunsul meu este următorul: nu se leagă. Ghizii noştri şi fiin ele care vin din zonele spirituale îndepărtate de a noastră nu apar în aceste trei categorii. fratele. dacă sunt suflete avansate. de obicei. Cu toate acestea. am afirmat că această capacitate de a ne împăr i ne permite să lăsăm o parte din energia noastră în lumea spiritelor. cum este cel din cazul 26. deşi cele mai multe dintre suflete nu doresc să îşi accelereze procesul de învă are în acest mod. atât timp cât această defini ie nu conduce cumva la concluzia că to i ceilal i colegi din grupul lor de suflete ar fi mai pu in adevăra i. pentru a-şi caracteriza sufletul pereche primar.

sufletele pereche există pentru a se ajuta unul pe celălalt în atingerea obiectivelor lor. Am sim it că-mi descarc problemele asupra acelui străin. în asocierea cu noi. de obicei. formează un grup mare de persoane aflate la dispozi ia regizorilor vie ii noastre viitoare. înainte de a atinge perfec iunea? Fie că le numim primare sau adevărate. Ajutorul acordat femeii a fost. Multe dintre aceste grupuri lucrează în aceleaşi săli de clasă cu noi. Într-un context mai larg. Sufletul nostru pereche primar este partenerul nostru etern. Cititorul poate că-şi aminteşte de acel episod din sta ia de autobuz. toate sufletele dintr-un grup secundar sunt afiliate într-un fel sau altul. Este foarte probabil ca entită ile să se încarneze în persoane care aduc o energie puternică. Dar în acea după-amiază el a venit nestingherit spre mine şi am discutat. sufletele unui grup matcă pot să aibă prea pu ină sau chiar deloc legătură cu multe dintre sufletele unui grup secundar. care sunt alese să lucreze cu noi şi pe care ajungem să le cunoaştem de-a lungul mai multor vie i. Există anumite suflete afiliate. Un suflet afiliat poate avea o anumită caracteristică. pentru a interpreta un rol sau altul. sunt tovarăşii noştri de suflet. În principal. în timp ce altele se intersectează cu drumul nostru doar pentru pu in timp. ele se dezvoltă în ritmuri diferite. pozitivă sau negativă. Acest lucru depinde mult de talentul lor de a se conduce şi de a se motiva. El m-a liniştit şi mi-a dat o perspectivă mai largă situa iei mele. N-am dat din întâmplare unul peste celălalt în acea zi. din alte grupuri. dar în aceeaşi vecinătate spirituală. Suflete pereche tovarăşi/colegi 151/226 . În condi iile interac iunii sociale din lumea spiritelor şi ale contactului din timpul încarnărilor fizice. Caracterul acestor suflete diferă. deoarece au talente distinse şi se completează. povestit de subiectul cazului 39. dar nu pot fi considerate suflete pereche de către clien ii mei. Pe măsură ce grupul se micşorează. După vreo oră a plecat. Voi cita un exemplu referitor la un scurt contact pozitiv. după cum şi noi la rândul nostru facem acelaşi lucru pentru ele. Fiecare suflet are anumite puncte tari. Sufletele afiliate Această clasificare a sufletelor se referă la membrii grupurilor secundare aflate în afara grupului nostru matcă. După cum am men ionat în capitolul 5. Numărul acestora variază.pereche primar dacă tot n-am putea lucra împreună cu acesta la lec iile noastre karmice. dar nu pierd contactul unul cu celălalt. după cum rezultă din cazurile pe care le-am analizat. un gest spontan şi cred că acest subiect nu era un suflet afiliat. Deşi sufletele tovarăşi dintr-un grup matcă au început împreună. un cerc interior de suflete. pe care tovarăşii lor le pot folosi în timpul încarnărilor grupului. grupurile secundare din jurul grupului nostru primar pot însuma până la o mic de suflete sau mai mult. Aceste decizii depind de în elegerile făcute în prealabil între toate păr ile implicate şi profesorii acestor suflete. pe care mi l-a relatat un subiect care s-a întâlnit cu un suflet afiliat clar definit: Mergeam singur pe o plajă. în figura 1. Contribu ia poate fi foarte scurtă. multe capătă diferite specializări. dintr-un alt grup. foarte probabil. cu privire la beneficiile sau dezavantajele pe care le implică un rol sau altul. dar un client obişnuit are între trei şi cinci suflete în cercul lui interior. care ne sunt cu deosebire apropiate şi joacă un rol important de sus inere în vie ile noastre. Deşi nu se manifestă cu adevărat drept suflete tovarăşi. Acum văd că era o cunoştin ă din lumea spiritelor. ele nu sunt gemenii noştri. dar mai sunt şi alte suflete în grupul nostru matcă pe care le putem numi suflete pereche. El mi-a fost trimis. Părin ii noştri provin adesea din unul dintre aceste grupuri matcă învecinate. absolut necesară nouă pentru învă area unei lec ii karmice. A apărut un om şi am început o conversa ie. Nu-l cunoşteam şi nici n-aveam să-l mai revăd vreodată în acea via ă. În cadrul grupului matcă există. distrus complet de faptul că-mi pierdusem slujba.

pentru că nu ştiu prea multe despre computere. Cazul 46 Am distins ceva imperativ în vocea unui subiect. auzea muzica anilor '20 sau vedea dansatoare de Charleston purtând rochiile largi din acea vreme. Maureen mi-a spus: „Felul în care ne-am zâmbit unul celuilalt. Am întrebat-o despre acest prieten pe care nu-l mai întâlnise niciodată şi iată ce poveste am auzit: Cu trei luni înainte. Maureen şi Dale au aflat că se născuseră la numai câteva luni unul după altul.Totuşi. am aflat că au fost situa ii în via a sa când avea un sentiment de deja vu. Opririle ar putea fi vitale în cazul în care moartea a survenit brusc şi într-un mod traumatic. Maureen mi-a spus că ea şi un anume Dale au descoperit că sunt atât de apropia i. ducând subiec ii direct în lumea spiritelor.” Voi relata acest caz din punctul de vedere al ei. pe care-l vedea pentru prima dată. În timp ce mă gândeam dacă să scriu sau nu această carte. încât nici nu mai ştiam ce se întâmplă în jurul nostru. Maureen mi-a mai relatat că fusese urmărită încă din copilărie de un coşmar care tot revenea. în discu iile lor despre sufletele pereche. Ei au vorbit despre căsătoriile lor nereuşite şi despre sentimentul inexplicabil de triste e legal de căutarea a ceva ce n-au găsit niciodată şi care le-ar fi putut deschide inimile. mai bine protejat de amintiri fizice dureroase. de fapt. La scurt timp după acesta. un grup de vreo douăzeci şi cinci de persoane interesate de via a de după moarte a format ceea ce se numeşte în limbajul fanilor un „chat room”. a fost o cerere la care nu am putut rezista. să spunem din pântecele mamei lor. Doreau să facă în acelaşi timp o şedin ă de regresie. într-o zonă de pe lângă San Francisco. S-au hotărât să îşi creeze propria convorbire pe chat. sunetul râsului nostru. expresia din ochii noştri. Eram mai liber (este vorba de perioada dinaintea aceleia în care ajunsesem să am liste cu programări întinse pe perioade de câte un an).i descrie fa ada. Cum eu însumi sunt un romantic. Se pornesc astfel discu ii on-line între oameni cu interese similare. Maureen locuia aproape de biroul meu din California şi se întreba dacă să vină la întâlnire şi cu un prieten din New York. în urmă cu cincizeci de ani. cele mai profunde contacte le avem cu sufletele pereche. cei doi s-au hotărât să se întâlnească în California. Ar fi ca şi cum ai lua pe cineva în spatele unei case şi i-ai cere să. încât s-au sim it lega i într-un fel straniu. pe un site. Această procedură accelerată de intrare în lumea spiritelor i-ar face să piardă multe puncte de reper. printre care şi acela că aflu dacă există amprente ale corpului din ultima via ă preluate de corpul fizic actual al clientului meu. De obicei. 152/226 . Maureen m-a dus spre evenimentele care i-au provocat moartea. În timpul interviului. Nemaitrecând peste scenele mor ii. Au sosit la biroul meu cu ochii strălucind şi am remarcat că erau deja în stare de transă şi nici nu mai aveau nevoie de mine. Dacă se grăbeşte acest proces. clientul este. La indica ia mea de a alege scenele cele mai importante din via a ei trecută. când m-a sunat să-mi ceară o întâlnire. Am fost de acord să îi primesc a doua zi după ce se întâlniseră. în aşa fel încât să nu rateze surprinderea obişnuită pe care o încearcă un suflet obişnuit la intrarea în lumea spiritelor. Discu iile lor se concentrau mai ales asupra vie ii după moarte şi Dale a men ionat că îmi citise lucrările. Momentul în care se văzuseră a fost un prilej de recunoaştere instantanee. pentru a continua discu iile. oamenii mi-au întărit decizia de a o face şi mi-au cerut să relatez în detaliu cazul unei poveşti de dragoste între două suflete pereche. există riscul să ajungă acolo dezorienta i. îi conduc pe subiec i în lumea spiritelor după momentul mor ii survenite în urma ultimei lor vie i. A trebuit să mi se explice toate acestea. Maureen. Acesta este adesea un semn că vor urma probleme şi cei care înlesnesc aceste pătrunderi în vie ile trecute trebuie să fie pregăti i să aibă de-a face cu scene de moarte ce pot fi oribile. pentru că eu stabilisem primul contact cu ea. vibra iile care ne legau când am dat mâna au creat o euforie care a fost atât de puternică. pentru a mă vedea. legat de O moarte bruscă. Ceea ce urmează reprezintă o versiune prescurtată a poveştii ei. Ea a mai adăugat că modul în care Dale reflecta propriile ei gânduri era tulburător. Această tehnică de hipnoză are multe avantaje.

mul i prieteni mă felicită.: Samantha. decapotabilă. vreau şi eu. atunci. îşi trece o mână prin păr şi revine) Oh.: (pauză. Dr. Port o rochie lungă de mătase albă. N: Ascultă. N: Cum te numeşti? S. S.: Sunt la masa de toaletă din dormitorul meu şi mă pregătesc să merg la o petrecere. dar parcă ceva mă re ine.: (iar se înroşeşte) Îhâm.: (încercând să respingă un val nou de senza ii. va veni în curând. Dr. N: Cine e Rick? S. S. Dr. Îmi voi pune pantofii noi. te face mai vesel şi mai lipsit de griji.: (acum distrasă şi roşind) Rick este.: Nu prea departe.: Emo ionată. capota maşinii este lăsată. de fapt.. Este prima mea rochie de petrecere.: Sunt blondă. Dr. Deloc. Dr.. Ce dată e azi? S.: (după o uşoară ezitare) 26 iulie 1923. mă ine strâns.Dr. N: Bine. Joc tare. Presupun că va claxona în curând.: (debordând) Mă distrez grozavi Rick arată nemaipomenit.. Dr.: (expresia clientei mele se schimbă. la petrecerea din centru şi să-mi explici ce se întâmplă.. S..... N: Dacă tot eşti în fa a oglinzii. N: Văd că e o petrecere importantă. cu tocuri înalte... Trebuie să-mi termin machiajul. apoi râde uşor) Este. petrecerea este la o oarecare distan ă de casa ta. S. Ştiu că i-ar plăcea. nouă. N: Apoi ce face i? 153/226 . Dar mă scutur şi rămân la exaltarea mea de moment.. prietenul.. iubitul meu cu care mă văd astă-seară. E o noapte minunată..: O fată.: Plecăm printr-o uşă laterală ca să nu fim văzu i şi ne ducem la maşina lui Rick. ca să ajung unde vreau..băutura face întotdeauna parte din aceste treburi. Şi totuşi parcă ar mai fi ceva. Dr. astăzi împlinesc optsprezece ani şi părin ii dau o petrecere în cinstea majoratului meu. vocea e ezitantă) Rick şi cu mine dansăm. N: De ce are loc petrecerea? S. S. suntem înfierbânta i. Dr. dar nu vreau să dau aerul că sunt prea dornică. Dr... N: Şi cum te sim i? S. Pe scurt Sam. ca să alergi în întâmpinare la maşina lui. Dr. Este o maşină roşie. N: Eşti bărbat sau femeie? S. Spune-mi... pentru mine... S.. nu. Presupun că este dezaprobarea părin ilor mei. Dr. aş vrea să te ui i şi să-mi spui ce vezi. Dr.dar trec peste asta.. N: La mul i ani. e serioasă rela ia cu Rick? S. va suna însă la uşă în mod civilizat şi servitoarea îi va deschide şi-i va spune să mă aştepte jos.. Rick zice că nu e serios..: (iritată) A. superbă. este într-o vilă elegantă din centrul oraşului San Francisco.. albi. bineîn eles. Şi cu beau. sunt sigur că po i vorbi cu mine în timp ce te fardezi. Îmi şopteşte la ureche să plecăm pu in de la petrecere ca să fim singuri. şi (fa a clientei mele se întunecă pentru un moment) e multă băutură de care părin ii mei nu ştiu. Sam. E muzică.. N: Mergi mai departe acum spre următoarea întâmplare importantă din acea seară şi explică-mi ce se petrece. N: Deci. N: Asta te tulbură? S. Părin ii şi prietenii îmi spun cât de bine arăt.. nu vreau să te fac să întârzii. Ce se întâmplă apoi? S.. Dr.... cu părul pieptănat în sus în seara aceasta. Rick şi câ iva prieteni au băut pe furiş. dar ştiu că mă vrea. acum să mergem mai departe în timp. Dr. Sam. N: Unde te afli şi ce faci acum? S.: (cu un zâmbet ştrengăresc) Ar fi bine ca şi Rick să aibă aceeaşi părere. N: Sună grozav.. dans. N: Rămâi la sentimentul ăsta. Dr. Dr.

maşina e în aer. Fiecare suflet are nevoie de propriul ritm de ascensiune. nu pot respira.... Rick îmi scoate agrafele din păr. Chiar sufletele pereche primare ucise în acelaşi moment se înal ă în mod normal pe rute separate.. Oh. Sam? S. facem o tură.. atunci când două persoane ca Samantha şi Rick au murit împreună. să-l ajut pe Rick.. cu o singură excep ie. voi fi cu tine la fiecare pas pe care-l faci şi voi putea să te conduc repede prin orice i s-ar întâmpla. Sam. S. fiecare pe propria linie vibra ională. ieşim din San Francisco. pe măsură ce vei continua să vorbeşti cu mine. e o stâncă acolo. Dr. sco ându-te din oceanul Pacific? S. Rick îşi ine o mână după gâtul meu... Curbele sunt din ce în ce mai strânse şi Rick n-are decât o mână pe volan.. DOAMNE.: (devine foarte nervoasă) Mergem în jos.. de asemenea. Mă sărută cu putere. împreună în lumea spiritelor. dar senza ia de tragere afară din ocean era „prea insistentă”... subiectul pare a nu mai avea nici o premoni ie) Simt că trăiesc.. Ştii asta.: (strigă) O.S. Nu a vrut să-I părăsească pe Rick. NU! NU ÎNCETINEŞTE! RÂDE ŞI SE UITĂ LA MINE ÎN LOC SĂ SE UITE LA DRUM. (acum strigă) RICK. deasupra Pământului.. N: Îl vezi pe undeva pe Rick? S..: (întreg trupul începe să îi tremure) Rick a băut prea mult şi drumul devine din ce în ce mai şerpuitor. la sec iunea despre sufletele tinerilor. Dr. vor intra. ceea ce include opririle de orientare şi de reîntinerire a energiei. Când mi-am început cercetările asupra sufletului. Am sim it că pierderea acestei tovărăşii era pu in cam tristă până când mi-a devenit clar că sufletele sunt întâmpinate de ghizii şi de prietenii lor din lumea spiritelor la momentul şi locul oportun. Am aflat că acest lucru nu era adevărat în scenele care implicau moartea. spre coasta Pacificului.. Samantha. Vrea apoi să facă pe grozavul şi ieşim pe şosea. Dr. atât de rece.: (clienta este acum liniştită şi resemnată..: Ne urcăm în maşină. N: Po i descrie locul unde era drumul şi în ce direc ie a i luat-o? S. Dr. Vreau să continuu să mă orientez spre ocean. maşina iese de pe şosea. N: Acum repede. mor. Copiii mici care sunt omorâ i împreună cu cei care-i iubesc se ridică împreună cu acele persoane. continuă.. vreau să în elegi că..: Nu. 154/226 . o iau de mână. E o noapte caldă şi vântul îmi aruncă şuvi ele de păr în fa ă.. Ne oprim şi încep o desensibilizare rapidă a acestei amintiri traumatice..: (stins) Da. Voi dezvolta această temă în capitolul 9. dar şi îndurerată) Da. MAI ÎNCET! Dr. Dr. chiar dacă se întorc în acelaşi grup de suflete. Ştim că ne iubim. Ne apropiem de o parte în pantă. sunt acum departe. pentru că bănuiesc ce urmează) Acum. aproape de ocean. Dr.. S. Mă strânge şi îmi spune că sunt cea mai frumoasă fată din lume.. am presupus că.N: Du-te la momentul când lucrurile încep să se schimbe în călătoria cu Rick şi descrie ce sa întâmplat. N: Încetineşte? S.. N: Până la urmă această for ă te întoarce în direc ia bună. pentru că tânăra ei via ă de-abia începuse. încerc să rezist acestei trageri care vrea să mă întoarcă şi să mă îndrepte în sus. N: (am observat că acum mâinile subiectului meu încep să tremure şi corpul îi devine mai rigid. N: Cum e plimbarea pentru tine. da? S..: (pentru un moment. Samantha îmi explică că a ezitat să meargă...: (cu un hohot) Nu luăm curba următoare.. spre sud. apa. cădem în ocean. Rick. Îi reamintesc că a trecut de mai multe ori prin moartea fizică înainte şi că totul va fi în ordine. sco ând sufletul Samanthei din trupul ei fizic. Aşa a fost pentru Rick şi Samantha. Dr. Rick.

În timp ce Samantha a mai trăit câteva secunde după prăbuşire şi s-a ridicat din ocean. Dale şi Maureen mi-au spus că aceste vizite au fost interesante. care a petrecut mult mai mult timp cu chestionări. Spune-mi... Cineva îmbrăcat într-o robă vine spre mine. Nu era clar din şedin a noastră cât de mult ştiau amândoi de posibilitatea unui accident înainte de petrecerea acestuia. Rick era foarte îndurerat. mult mai târziu în vie ile lor actuale. Samantha. dar Dale/Rick nu face parte dintre acestea. acum nu vreau decât să plec. e posibil ca sufletele să părăsească trupul cu un moment înainte de moartea propriu-zisă. N: (o întrebare pe care o pun de obicei) Vrei să î i iei rămas bun de la părin ii tăi înainte de a pleca mai departe? S. luptători redutabili care-şi asumă riscuri. Ai crede că timpul pe care îl petrecem în lumea spiritelor între două vie i ar trebui să elimine toate efectele reziduale din experien ele vie ilor noastre trecute. I-am spus că atunci când mintea ştie că nu mai este nici o şansă de supravie uire a corpului. când Dale mi-a spus că unul dintre motivele pentru care a plecat din zona în care se născuse era acela că nu se sim ea bine când conducea în jurul oraşului San Francisco. cu mai multă pace şi armonie. deschizându-se şi închizându-se. ghidul principal al grupului lor l-a luat pe Rick. coordonându-şi mişcările cu ale mele. Maureen mi-a scris şi mi-a confirmat că nu mai avea acest coşmar. dar mi-au mai precizat că sufletele liniştite erau „cam plictisitoare”. ca şi în cea din anii '20. timp de cincizeci de ani.. Aceste doisprezece suflete sunt. Am sperat că deprogramarea scenei mor ii ei din 1923 va rezolva şi problema coşmarurilor care îi tot reveneau. mai târziu. Dale şi Maureen vin dintr-un grup de suflete de nivel I. În timpul întrevederii cu Dale. După ce s-au terminat şedin ele cu Dale şi Maureen. sufletul lui Rick s-a eliberat din trup cât timp maşina era încă în aer.. „Nu mă aşteptam să mă întorc”. Bineîn eles că şi în grupul lor sunt şi suflete mai liniştite. N: În eleg. plină de mângâieri energetice intense. nu.. nu le-a fost dat să se cunoască de tineri. Dr. m-am întâlnit cu aceste suflete pereche. Într-o scenă tandră. Pentru că îi place să trăiască la limita pericolului.: Gura unui tunel. trebuie să pornim de la dinamica grupului lor matcă. Aceeaşi experien ă senzorială şi o energie emo ională identică din acest punct geografic erau doar o parte a condi iilor de a se întâlni. Ei fuseseră aman i în numeroase alte vie i trecute. Când s-a întors la grup.Dr.. Ghidul lor îi duce regulat în grupurile învecinate. pentru a ob ine mai multe informa ii utile şi cu orientare decât Samantha. 155/226 . după cum am mai men ionat. ce vezi acum? S. pentru o trecere în revistă a ceea ce am aflat. astfel ca ei să poată vedea cum func ionează şi alte grupuri. a ieşit din armată după terminarea războiului. o doamnă a bombănit tare: „Se vede că era un bărbat!”. E atât de luminos. există oameni care îşi duc amprentele fizice şi emo ionale ale trupului dintr-o via ă în următoarea. O lună mai târziu. am aflat că el era Rick şi că amintirile lui se potriveau cu cele ale subiectului Maureen. într-o măsură mai mare sau mai mică. de multe ori cu certuri şi scandal. Acum ştia de ce. După accidentul de maşină din 1923. Deşi Dale şi Maureen s-au încarnat amândoi concomitent şi în acelaşi loc în această via ă. mi-a spus „şi ar fi fost foarte bine”. dar... În felul acesta sufletul iese cu energia mai pu in avariată.: Oh. devenea în mod inexplicabil nervoasă şi i se făcea frică pe o anumită por iune a drumului din lungul coastei. Rick i-a spus sufletului său pereche cât de mult regretă că i-a întrerupt via a atât de devreme. În majoritatea cazurilor aşa se întâmplă. Când am relatat această poveste unui public din Dallas. În via a lui actuală a fost în armată şi a servit de trei ori în Vietnam. aceste suflete pereche primare? Pentru a în elege acest lucru. Minunile sincronicită ii au devenit evidente în acest caz. Maureen a explicat că de fiecare dată când conducea pe autostrada 1. De ce au fost separate în vie ile lor de acum. A fi un soldat pe timp de pace era prea plictisitor pentru el. Acest lucru este adevărat mai ales dacă aceste amprente se leagă de o anume lec ie karmică din via a următoare. la sud de San Francisco. nu chiar acum. Trec dincolo şi mă simt mult mai uşoară.

cât şi redundant pentru acestea. Încarnându-se în diferite familii de pe glob în fiecare dintre vie ile lor. de obicei. Dale. Există şi cazuri mai speciale. poate. mai ales. membrii aceluiaşi grup de suflete nu se întorc în încarnările lor următoare ca membri ai aceleiaşi familii umane genetice. în sec iunea dedicată diviziunii sufletelor. Astăzi el nu mai este un bărbat neglijent şi iresponsabil. spre a îndrepta o anumită greşeală. nici Maureen n-au luat via a de-a gata în această etapă a reunirii lor. Faptul ca sufletele dornice de a învă a lec ii noi să se mai întoarcă în corpuri care au aceeaşi ereditate. Când munca mea cu acest cuplu s-a terminat. dar încă în timpul vie ii acelor persoane implicate în întâmplările karmice care stau în aten ia lor. sufletele pot profita de marea diversitate de trupuri omeneşti. Acum că ştim amândoi ce înseamnă să pierzi ceva. Totuşi. pentru că nu voiam să stric întâlnirea noastră. trimi ându-şi apoi imagini vizuale unul altuia despre cum vor arăta în noile lor corpuri omeneşti şi în ce împrejurări se vor întâlni. aş mai adăuga faptul că multe urmează un curs pregătitor chiar înainte de următoarea lor încarnare. Legăturile dintre familiile spirituale şi cele umane De regulă. Mirosul corpului ei transpirat mi s-a întipărit în minte. în trupul nepotului său.. acelaşi loc geografic ca şi în via a lor anterioară este atât limitativ. aşa cum făcusem în via a anterioară. o ultimă trecere în revistă a problemelor mai importante din următoarea via ă.Aceste suflete pereche ştiau când au intrat în această via ă că se vor regăsi abia după ce vor fi trecut mul i ani. Sufletele pereche nu sunt întotdeauna împreună înainte de plecare. Am subliniat rezisten a pe care sufletele o opun reîncarnării genetice în capitolul 4. vom pre ui timpul care ne-a mai rămas să-l petrecem împreună în via a aceasta”. Nici Dale. Amândoi au suferit mult câtă vreme au fost despăr i i unul de celălalt. mediu înconjurător şi. Vreau să accentuez faptul că inciden a acestor reîncarnări genetice în scopuri karmice este rară. lam studiat atent corpul şi trăsăturile fe ei. cât şi în capitolul 5.. în mod contrar credin elor indienilor americani. legată într-un fel sau altul de cea din via a sa anterioară. Samantha/Maureeen avea şi ca nevoie de maturitatea de care nu dăduse dovadă în rela ia ei cu Rick din anii '20. amândoi au făcut în principal aceeaşi declara ie. Înainte de a încheia această sec iune dedicată sufletelor pereche. etnicitate. În Călătoria Sufletelor am scris un capitol în care am citat exemple de acest fel de pregătire pentru îmbarcare. deoarece ar avea aerul unei răzbunări. manifestându-şi dorin a de a se întoarce în cadrul acesteia. avea nevoie să simtă frustrarea anilor în care să tânjească după femeia potrivită. Apoi. În momentul în care am văzut-o în via a aceasta am sim it amândoi o atrac ie magnetică.. zâmbetul şi mai ales ochii săi. Era o instructoare de aerobică atrăgătoare. Pare mult mai probabil ca sufletul să vrea să revină într-o altă familie. câteodată un suflet ştie mai multe decât celălalt despre viitoarea lor întâlnire şi cum va arăta acea persoană. Este vorba de o repeti ie cu costume alături de ghizii lor. pe care urma să o întâlnesc într-o sală de gimnastică.. sufletul unui bunic nu va reveni. Iată un scurt exemplu . Aceasta înseamnă că. o atare decizie ar fi una destul de neobişnuită. mai ales în acele cazuri în care sufletul a fost rănit direct. Maureen a spus: „Ne desăvârşim vindecarea printr-un respect clar fa ă de sfin enia vie ii şi de importan a iertării.un suflet pereche vorbind despre întâlnirea cu viitoarea sa so ie: Mi s-a permis să o văd pe so ia mea din via a viitoare în camera ecranelor. Tocmai această varia ie conferă profunzime încarnărilor noastre pe Pământ. Aceste suflete pot primi o a doua şansă în ceea ce priveşte un mare rău care li s-a făcut sau spre a corecta unul pe care l-au produs altui membru al acelei familii. 156/226 . Un aspect al acestui curs pregătitor poate fi şi acela că două suflete pereche pot pomi separat. Ele s-ar putea reîntoarce în respectiva familie ca vlăstare ale unei noi genera ii. în func ie şi de karma implicată. în care ghizii noştri pot fi mai indulgen i cu acele suflete care au sentimente puternice fa ă de o misiune karmică neterminată în cadrul unei anumite familii. în cea referitoare la ADN. gesturile.

iubi i. am reprezentat culorile aurei unei familii de suflete în via a lor actuală. Fiecare linie generatoare din exterior către mijloc reprezintă acelaşi suflet în corpuri diferite. în aceeaşi familie creditară pe care au avut-o în vie ile trecute. figura 7. în aşa fel încât să poată fi împreună. pentru a vedea care sunt cei mai probabili candida i ai propriei lor familii de suflete. chiar simple cunoştin e. Figura 10. Figura 10 este o diagramă care arată cum s-au încarnat membrii unui grup de suflete în familii 157/226 . în fiecare dintre vie ile lor. e mai mult ca sigur că membrii aceluiaşi grup de suflete îşi aleg noile familii. Reprezentan ii grupului identic de suflete au tendin a de a se asocia.Deşi sufletele nu se reîncarnează. în ultimele trei secole. Această diagramă prezintă tovarăşii şi sufletele pereche primare care s-au încarnat de-a lungul vie ilor subiectului Ruth. de obicei. cu prieteni. prin legături de sânge şi apropiere geografică. Ce fel de roluri îşi aleg? Sunt sigur că cititorii acestei lucrări pot trasa o schemă cu membrii cei mai importan i ai familiilor lor. În capitolul 5.

Profilele psihologice ale sufletelor pereche primare. care apar inea unui grup de suflete afiliat. În actuala via ă. Am descoperit că în secolul trecut Zenda a fost vecină cu Ruth. lipsite de sensibilitate şi care îi manipulau pe ceilal i. În via a ei anterioară. respectiv bunic. am mai reprezentat şi două suflete afiliate dintr-un grup învecinat. şase suflete din propriul ei grup matcă şi două dintr-un grup afiliat. pot continua de-a lungul mai multor genera ii. Aceste suflete sunt în această via ă tatăl şi mama clientei mele. este unul numit Zenda. În via a anterioară. În secolul al XVIII-lea. nu am înşirat în figura 10 toate aceste suflete care au făcut parte din via a anterioară a subiectului Ruth. Rolurile pe care ei le-au jucat în secolul al XIX-lea au fost de bunică. dar latura sa negativă era una constantă. Aceste suflete pereche primare sunt alături unul de celălalt de vreo şapte mii de ani. Figura 10 reprezintă o versiune prescurtată a prietenilor spirituali ai subiectului Ruth. Sufletul mamei sale făcea parte din grupul de suflete al clientei mele şi fusese sora acesteia în via a anterioară. Voi mai arăta că rolurile periferice. Diagrama din figura 10 este potrivită dacă vom lua în considerare toate rela iile existente între noi şi persoanele care se intersectează cu drumul nostru. asumându-şi diferite roluri în familia clientei mele. Am avut o clientă. Când cineva apropiat nouă ne răneşte. Sufletul pereche primar al ei are o aură colorată cu un galben protector. De multe ori am descoperit că un bunic favorit în această via ă fusese într-o via ă anterioară un frate ori o soră sau cel mai bun prieten. care nu este inclus. Vă rog să observa i că. în majoritatea cazurilor mele. cu care aceasta s-a ajutat mult. care era extrem de apropiată de mama ei. În secolul al XVIII-lea. Dinamica socială a contactelor umane intime este atât de puternică. în secolul al XVIII-lea se încarnase în trupul unui bărbat. Nu am avut spa iu suficient în figura 10 nici măcar pentru acesta. cauzându-i prin aceasta sentimente de înstrăinare şi de separare. so ia sa. pentru ca ea să înve e astfel să-şi revină mai repede după ce a fost rănită şi să facă fa ă suferin ei într-un mod sănătos. pe când Ruth. încarna i în trupuri umane. pentru a rămâne în legătură. acest lucru se întâmplă pentru că aceşti oameni din via a noastră s-au oferit voluntar să ne înve e o anumită lec ie. indicând claritate şi dorin a de a învă a. Diagrama ei reprezintă cazul unui client tipic. tovarăşilor şi ale sufletelor afiliate sunt foarte instructive atunci când pot fi detaliate într-o diagramă de tipul arborelui genealogic. iar în via a de dinainte. Temperamentul acestei persoane putea implica şi unele calită i pozitive. învă ând ei înşişi cu acest prilej. Fiecare grup de suflete cunoaşte propriile varia ii în ceea ce priveşte preferin ele dintr-o anumită familie umană. de la prima lor via ă împreună. cât şi cele pe care le punem în scenă în vie ile lor sunt legate de lec iile karmice ale unui grup. În afară de tovarăşii de suflet din grupul de suflete al clientei Ruth. fiind cei mai indulgen i confiden i ai noştri. care a fost profesoara favorită a ei în clasa a şasea. Am descoperit că în vie ile subiectului Ruth din fiecare dintre aceste trei ultime secole a existat un personaj principal. acest suflet a jucat rolul unui prieten apropiat care a trădat- 158/226 . Ortier este soacra sa. atât rolurile pe care sufletele le joacă în vie ile noastre. Putem observa că sufletul pereche primar al subiectului este so ul său în această via ă. ereditatea familiei este complet diferită. aceleaşi două suflete au fost mătuşa şi unchiul subiectului Ruth. în aceeaşi săptămână în care am văzut-o pe Ruth. sau noi înşine rănim o persoană apropiată. Din cauza lipsei de spa iu. de-a lungul ultimelor trei secole. de la un secol la altul. cunoscut sub numele de Ortier. în ciuda armoniei genealogice din harta mea. din secolul al XVIII-lea până în secolul al XX-lea. şi-a asumat rolurile unor persoane geloase. Subiectul central al acestei diagrame este Ruth. Acest suflet. pentru fiecare secol. Bunicii au adesea o mare influen ă în primii noştri ani de via ă. Ea a fost trimisă ca să pună la încercare natura încrezătoare a clientei Ruth. după cum se va vedea din cazul 47. încât. Ruth. Această diagramă con ine.umane. unde clienta mea era angajată. Un exemplu al unui astfel de suflet afiliat important. acest suflet i-a fost cel mai bun prieten. Aceste lec ii pregătesc ambele păr i pentru rela iile viitoare. Zenda avea o mică afacere. Ruth apare în centrul diagramei şi fiecare dintre liniile care leagă centrul cercului de marginea acestuia reprezintă acelaşi suflet. în vreme ce aceea a perechii sale este un amestec de nuan e de alb şi albastru. pe care le joacă în vie ile noastre sute de suflete afiliate din grupurile alăturate.

fratele clientei mele în această via ă. şi-au schimbat inten ionat între ei partenerii cu trei sau patru suflete din cadrul cercului lor interior. vreau să pun în discu ie un aspect specific al acestor asocia ii. într-o scrie de vie i. Ne poate ajuta întoarcerea la figura 3.era o persoană care i-a deschis mintea. voi folosi numele pământene ale acestora . de a în elege ce i-a făcut să se dezbine în via a trecută. Sufletul ei pereche primar are. Vom analiza ceea ce Ray a numit „o întrevedere motiva ională critică” cu Carl. brutal de sincer şi hotărât. În timpul acelei vie i. Acest suflet s-a oferit voluntar să fie so ul lui Ruth în secolul trecut. învă ând-o să aprecieze fiecare zi şi să privească via a cu mai mult umor. în acea via ă trecută. Ei procedează astfel din empatie.deşi un partener destul de neobişnuit . Ray şi-a ascuns sensibilitatea în spatele unor ziduri protectoare. că Andy . alături de un so ca Andy. Reunirea cu sufletele care ne-au rănit Acum că avem o idee despre diferitele roluri pe care le pot juca în via a noastră diferite rude primare de suflet. având în vedere firea ei caldă. unde am trasat diagrama unui grup de suflete aşa cum ar apărea pe jumătatea superioară a unui cadran de ceas. Prima scenă începe destul de nevinovat. ca o schimbare de ritm pentru ea. care a crescut lipsit de încredere în for ele proprii şi care. cu un tată abuziv. în tot timpul vie ii sale adulte. 159/226 . Filosoful Heidegger a spus: „Nimeni altcineva nu poate iubi pentru tine sau sim i durerea ta”. dar nu şi în lumea spiritelor. sufletul pereche a lui Ruth a ales să joace rolul de prieten al acesteia. Au şi anumite similarită i de caracter. pentru a se confrunta cu anumite provocări. am ales un bărbat care a avut un început aspru în via a sa anterioară. pentru a putea determina pozi ia sufletelor din grupul matcă. sufletul ei pereche se confrunta cu o nouă provocare . toleran a şi farmecul vie ii. În cazul 47. Carl. Acest caz vorbeşte despre ce s-a întâmplat când tatăl şi fiul s-au întâlnit din nou. Într-un fel relaxat. Ea şi-a dat scama până la urmă.subiectul meu este Ray şi tatăl său. în acest timp. Există însă anumite dovezi conform cărora ciclurile karmice care o implică pe Ortier în roluri importante ale vie ii subiectului Ruth se vor sfârşi în curând. s-a străduit să depăşească aceste sentimente negative. pe care le-a ridicat în jurul său ca să se izoleze de ceilal i. dar este în acelaşi timp şi tenace. Ei au fost atât de atraşi unul de altul. unele aspecte ale acestor calită i. încât povestea lor de dragoste aproape a distrus căsătoria subiectului Ruth cu Andy. din dorin a de a în elege şi de a evalua comportamentul lor. o persoană al cărei caracter era mult mai combativ decât al acesteia. Deşi nu a fost o mare dragoste între ei. rezultatele au fost cu precădere pozitive. pe măsură ce subiec ii pe care îi hipnotizez le identifică. Unul dintre sufletele acestui grup este mai neîngrijit. Nu vreau să las impresia că a nu fi căsătorit cu sufletul tău pereche ar fi un motiv de nemul umire. pasionată şi tandră. E vorba de Andy. Deşi sufletele cuplului. în lumea spiritelor. au încercat acest lucru pentru prima dată în secolul al XIX-lea. Ray a fost un copil cu o copilărie tulbure.aceea de a fi căsătorit cu altcineva decât cu Ruth. Ruth-Andy. cum ar fi perfec ionismul şi încăpă ânarea. mai indolent şi mai mul umit de sine însuşi decât celelalte. Sufletele sunt capabile să intre în min ile prietenilor lor şi să simtă exact ceea ce trăiri au aceştia. Ruth a descoperit. ipostază care se dovedeşte a fi de mare interes pentru oameni. Pentru a simplifica. Ruth este o persoană caldă. tiranic. Multe din sufletele reprezentate în figura 10 sunt mai degrabă rezervate şi liniştite. Această afirma ie poate fi adevărată pe Pământ. cu urările de bun venit adresate unui suflet nou sosit de către membrii unui grup matcă. Folosesc această tehnică a „ceasului” cu sufletele proaspăt ajunse în lumea spiritelor. pe care nimic din ceea ce făcea el nu îl mul umea.o. Am avut chiar clien i care. el a îndreptat-o spre o existen ă mai optimistă. la rândul său. Sunt adesea întrebat ce sentimente ne pot încerca atunci când vedem în grupul nostru de suflete anumite persoane care ne-au rănit într-un fel sau altul în cursul vie ii pe care tocmai am încheiat-o.

Încearcă să-mi dai detalii despre cum s-a desfăşurat conversa ia ta cu el. Dr. Cu cât ne apropiam de sfârşitul cercului de suflete.. După Marian. toate îmbră işările astea. S.” Dr.. Carl este încă îndurerat... legănată.: Ajungem repede la. despre cum am judecat anumite situa ii. spune-mi din ce direc ie a cadranului vine prima persoană să te salute? S. dar nu era cazul de data aceasta. Dr. În ciuda masei sale reduse de energie.: Mmm. acest act con ine o anumită voioşie. cu atât atmosfera a început să se schimbe în momentul în care Ray a întâmpinat ceea ce numesc „sindromul ghemuirii”. Ann.. în punctul de unde pornesc limbile ceasului. Marian şi Ann sunt şi ele acolo. ca un joc de-a v-a i ascunselea. Fiecare spirit are propriul stil de a saluta un nou venit. Dr. Marian. Vrea să fie ultimul. Dr. iar cea de la dreapta la ora 3.: Văd o lumină fulgerătoare (recunoscând ceva) Oh. N: E ceva obişnuit la prima reîntâlnire. Notă: Pu in mai târziu. Carl. Apoi vine spre el fiica lui. N: Vreau ca acum să înaintezi la momentul în care ai vorbit cu Carl. Persoana aşezată chiar în fa a ta trebuie.: Îmi cuprinde capul în mâinile ei. am observat că subiectul meu devenea tot mai stânjenit. Mă evită. văd o umbră în spatele mătuşii Bess. de la ora 9. spune-mi exact ce se întâmplă mai departe. aşadar.. Se ascunde în spatele celorlal i. N: Când te apropii de aceste suflete. este tatăl meu. mi-a scăpat din mână. Începe prin a spune: „Am fost prea sever cu tine.. dar ghidul meu Ix-Ax este chiar acum în spatele meu. Tu eşti în centru. sau este un suflet fără gen? S.. N: Este cineva acolo? S.i imaginezi pozi iile lor ca şi când ar fi aşezate pe cadranul unui ceas. Ray. pur şi simplu. Via a asta.. Este stânjenit de luminozitatea acestui moment. Dr. Pe măsură ce înaintam pe cadranul ceasului. un fel de semicerc. N: E bine. criticarea a ceea ce s-a petrecut şi de ce. Cea de la stânga la ora 9.. râsete. cu mine. în aceeaşi şedin ă... ştiu. ca într-o mantie. vine bunica lui Ray. cum sunt aranjate în fa a ta? S.. Am bănuit că un membru important al grupului nu se găsea încă în raza vederii lui Ray.. N: Ce înseamnă acesta recunoaştere pentru tine. N: (după ce îl liniştesc pe subiectul meu) Ray. mi-a scăpat de sub control. Ray? 160/226 . Acum.. deoarece încarnarea ei actuală nu s-a încheiat încă. N: Vreau să. râzând de atitudinea lui nehotărâtă. ca tată. O parte din energia sa este încă pe Pământ. Notă: Prima persoană care ne iese în întâmpinare şi ne salută după ce ne-am întors dintr-o via ă este întotdeauna un suflet important pentru noi. emo ii.Cazul 47 Dr.: (răsucindu-se inconfortabil pe scaunul din biroul meu) Nu. Sufletul ăsta î i apare ca fiind o femeie sau un bărbat. Ceea ce plănuisem. Câteodată.. (sumbru) Nici eu. eu fiind în mijloc. Tatăl meu nu simte nevoia să participe chiar acum la aşa ceva. N: Şi ce face acum? S. S. Ann îl strânge în bra e pe Ray cu o mişcare exuberantă.: Din stânga mea.: (cu tandre e) Este so ia mea. Vom presupune că el este între orele 5 şi 7.. fac tranzi ia spre sufletul care a fost încarnat în Carl. mă sărută uşor şi apoi mă îmbră işează. În elegi? S.: Da. cu dragoste. Dr. produs de un suflet care se ascunde după altul. Dr. să fie la ora 12.. care îl înfăşoară complet cu energia ci. vorbim despre atitudinile noastre.

Ii plac caii. Problema a fost. tu şi Carl. Mama mea murise. I-am cerut. nu-i aşa? S. Via a anterioară a lui Carl a fost o via ă de excese.: Ca puşti. Dr. abuziv care a fost tatăl meu. Carl explică faptul că n-a reuşit cu mine în multe rânduri şi în multe feluri. dar cum se leagă toate astea de tine şi de Carl şi de via a voastră trecută. N: Îmi pare bine să aud asta despre Ix-Ax. A fost ca un apel de trezire. Carl aducând în discu ie nişte glume despre cum voi dori mul i bani de la tatăl meu cel bogat. Ray.: Ix-Ax ne cunoaşte foarte bine. dar a învă at din via ă. cea în care mi-a fost tată.: (ridicând din umeri) Prea uşor. despre acest lucru. Mă întreabă dacă am învă at şi eu (pauză). dar dădeam înapoi prea pu in. să ne repartizeze împreună într-un mediu dificil. Dr. recunoaşte că lucrurile n-au mers prea bine în această via ă trecută a noastră. S. tot nu în eleg de ce te-ai oferit să-i fii fiu. Ele par să împrăştie frustrările vie ii mult mai uşor decât o facem noi. făcea ca lucrurile să meargă greu pentru mine. de ce trebuie să mergi de la o extremă la alta? Nu era mai bine ca în via a ta cu Carl să fi avut un tată iubitor. spre a. Ix-Ax m-a întrebat: „Cred că eşti gata acum pentru o via ă în care să fii răsfă at de părin i indulgen i. Ix-Ax ne îmboldeşte. Aveam senza ia că oamenii îmi sunt datori. Dr. asta nu sună rău deloc”. De aceea lucrăm atât de bine cu Ann şi cu Marian. Via a lui anterioară. Ix-Ax. bine. N: Iartă-mă.S. Chiar dacă nu a depăşit măsura în îndeplinirea sarcinii sale. N-a putut să stăpânească obsesiile acestui corp.. cum a i ajuns. I-am răspuns: „Ia ascultă. Îmi făurisem o via ă în care primeam. nu prea îmi păsa de ceilal i. te rog. N: Să ne întoarcem la împrejurările care te-au făcut să sim i nevoia de a fi controlat de un tată atât de sever.. n-aveam pe nimeni care să mă îndrume. lăsându-ne să credem că toate ideile pe care le avem vin din propriile percep ii. În afară de faptul că. ori ajungi cineva. că atunci când am devenit mai puternic şi mai încrezător în mine. pentru că nu sunt obişnuit cu el astfel. ori te distrugi. Amândoi avem probleme în via ă cu natura noastră combativă. e un antrenor. Apoi el a adăugat: „Să aranjăm pentru tine să fii unicul copil al unor părin i boga i?”.. am fost un orfan care avea nişte năravuri urâte. până la urmă. 161/226 . la hotărârea de a avea o via ă chinuitoare împreună? S..: (cu o senza ie de revela ie) Sufletul lui Carl nu este asemenea acelui bărbat alcoolic. Mi-am pierdut adevărata mea identitate în acel trup. Dr. invocând ca motiv corpul său? S. N: Luând în considerare toate acestea. care trebuia să facă lucrurile dinadins dificile pentru tine. N: (for ând) Nu crezi totuşi că sufletul lui Carl se scuză pentru ce i-a făcut.i compensa via a anterioară de orfan? S. Nu e un regizor. nu-i aşa?”. Nu-mi place deloc să abordez via a uşor. N: Şi-atunci. De altfel. Ray dar nu cumva încerci să-i găseşti scuze pentru ceea ce a făcut? Vreau să spun că şi Carl avea de învă at nişte lec ii. văd nişte asemănări. a vrut să vadă dacă îşi poate pondera mai bine acest trup înclinat spre violen ă. (pauză) Ix-Ax mă lasă să cred că mă descurc şi apoi îmi răsuceşte conştiin a. pe care le ia cu sine în încarnările sale? S.: Ştie că are dorin a de a controla întâmplările şi oamenii din jurul lui. El mai degrabă se foloseşte de umor decât să fie prea moralist. ah. Dr.. dar nu va dura prea mult să mă obişnuiesc. Ray...: Nu. cu adevăratul lui sine. pentru că nici eu. ca să pariez la cursele de cai. în care a i avut o rela ie atât de precară? S. Dr. S. Ne-am distrat pu in cu acest scenariu. dinadins.: (cu răbdare) în via a anterioară vie ii mele cu Carl. Dacă rămâi orfan când eşti atât de mic. N: Continuă.: Da. Nu ne for ează într-un mod autoritar.: (oftează adânc) Văd că nu mai e furios şi mi se pare ciudat. N: Ascultă. Dr. aici nu merge aşa. Carl n-a făcut ceea ce trebuia. N: În ce fel? S. Ray. Dr.: (râde) Ar trebui să îl cunoşti pe ghidul nostru. i-a alimentat aceste tendin e.. care sunt înclina iile negative ale sufletului lui Carl. După via a mea de orfan. Dr. nici Carl nu reac ionăm prea bine la aşa ceva. s-a oferit să intre într-un trup înclinat spre ieşiri emo ionale. dar bunătatea lui înnăscută a fost redusă la tăcere.

162/226 . durerile şi furiile. N: E vorba de acel schimb mental şi complet de care am mai auzit? S. din perspectiva celuilalt. impulsurile. Este un amestec. Prima este subversiunea poten ială a deplinătă ii caracterului sufletului.: Este mult mai mult decât asta. Ray.. dar complet. Dacă un membru al familiei sau un prieten este aspru şi intransigent cu noi. Este foarte subiectiv.: Nu încape înşelătorie aici. (cu glas puternic) Am învă at multe pentru via a următoare. măcar şi pentru o schimbare de ritm? Ar fi chiar aşa de rău să î i tragi răsuflarea şi să î i construieşti o temelie mai solidă. dar cel pu in în a doua via ă am avut un tată care n-a plecat. În elegerea este absolută. Nu crezi totuşi că. de la însingurare la înstrăinare. a două min i. dar apoi se relaxează şi sunt din nou ferici i în grupul lor de suflete. cunoaştem toate încercările. După aceea. Tot sufletul lui Carl a fost tatăl tău şi în via a ta de orfan? S. În grupul meu. într-o altă via ă. adâncit în gânduri) Da şi nu. Carl era extrem de conştient de durerea şi răul pe care i le pricinuise acestuia. N: Care a fost lec ia ta principală în aceste două vie i? S. În acest caz ac ionează două for e. Este adevărat că am lăsat ca înstrăinarea să-mi servească drept scuză pentru lipsa unui progres real în aceste două vie i. N: Durează mult schimbul? S. ar trebui să o iei mai încet. şi îi repet şi lui Carl. ca să îl fac să se simtă mai bine. După ultimele lor vie i trăite împreună. de fapt.: Să îmi păstrez identitatea. din când în când.. dă dovadă de slăbiciune şi de neimplicare emo ională fa ă de noi în via ă. Devenim cealaltă persoană. Dr. până când vom reuşi. Vom încerca din nou. Dr. Dr. Putem experimenta ce împrejurări l-au condus pe celălalt să facă anumite alegeri.: Nu. Asta mă va face un suflet mai puternic. N: Şi toate perspectivele sunt complet cinstite? S. nu crezi? Mă întreb dacă tu şi Carl a i învă at ceva din rela ia precară pe care a i avut-o ca tată şi fiu. Ray şi Carl se simt pu in stingheri i la început.: (cu un ton mai contemplativ) Când suntem singuri. el pătrunde atât de adânc. frecându-şi mâinile. acceptând şi vie i mai uşoare.. în ultimele tale două vie i. Dr. ne place să ne schimbăm energia gândurilor şi ale amintirilor din via a pe care am trăit-o împreună. Fiecare via ă este o bucată de pânză şi toate laolaltă ne alcătuiesc întreaga tapiserie a existen ei. Al doilea factor implică rolul care a fost atribuit fiecăruia dintre ei. în lumea spiritelor. greu de descris. N: Lucrurile au mers din rău în mai rău pentru tine. sau dimpotrivă.: Nu.. S.: (pauză. Via a mea avându-l tată pe Carl a fost testul că mi-am revenit din via a anterioară de orfan. Toate rolurile ce sunt atribuite în via ă au un scop. încât iertarea celuilalt nu mai este necesară. greută ile. Dr. N: Aduce iertare acest schimb mental? S. fiecare particulă a identită ii mele ca fiu al lui Carl în acea via ă i se transferă în timp ce el îşi proiectează asupra mea toate amintirile ca tată al meu. indiferent de greută i.Dr. Puterea mea constă în perseveren a de a lupta cu greută ile. este ca şi cum ai fi în vechile lor trupuri. transferul este scurt. noi numim asta trecerea de la unul la celălalt a cupei durerilor. Te ier i pe tine însu i şi apoi ne vindecăm unul pe celălalt. şi el pe a mea.. N: Sunt sigur că aşa va fi. Şi e bine. test pe care l-am trecut. vedem numai o por iune exterioară a întregului caracter al acelui suflet.: (vădit nemul umit de această sugestie) Nu! i-am spus că o pot face şi Ix-Ax o ştie şi el. O dată schimbul făcut. exercitată de atributele biofizice ale trupului său gazdă şi de efectele specifice ale mediului. Dr. Dr. pentru ca trupurile tale viitoare să-şi păstreze identitatea? S. Dr. înainte de a-l vedea pe Ray. în contextul cauzalită ii karmice. Aceasta nu înseamnă că purtarea lui Carl a fost repede iertată în lumea spiritelor.: Da. Simt lipsa de împlinire a lui Carl. În timp ce via a sa a fost revăzută şi evaluată. când am fost orfan.. N: Cum rezolva i toate acestea în lumea spiritelor? S. pentru că. A fost mai bine cu un Carl abuziv decât cu abandonul total din via a anterioară. N: Nu prea e o aprobare.

sfătuind-o să fie tare. Sunt sigură. Multe dintre aceleaşi modele rela ionale din trecut se desfăşoară între cei doi fra i şi azi. decât ca tată şi fiu. Dacă un suflet vrea să fie singur sau să studieze în particular un anumit domeniu pe care îl consideră benefic. De ce continuă totuşi să ceară astfel de corpuri? O fac pentru a exersa. I-am revăzut împreună pe to i membrii grupului ei de suflete. Ea îi aduce în via a actuală dimensiunea unei genera ii diferite. Ştiu că acest suflet face progrese. este mama lui Ray. Cu toate acestea. Clasele spirituale nu sunt ca acelea de pe Pământ. i-a fost de mare folos.. Sufletul lui Carl este acum fratele mai mare al clientului meu.ruşinea. Baza acestor conven ii este faptul că toate sufletele respectă intimitatea muncii care se desfăşoară în alte zone de studiu. mai e ceva. ascunzându-se în spatele celorlal i. plus cu o purtare obsesivă. atât timp cât această activitate nu influen ează lucrul unui alt grup. sufletul subiectului Ann. Chiar şi aşa. are libertatea de a face acest lucru. ea a spus: „Ah. după cum am văzut. prin care un suflet care se întoarce e posibil să nu vadă de la început clar un membru al grupului. Atât Ray. este sufletul viitorului meu so . Ray este un suflet neobişnuit de hotărât care. că lucrurile se vor îndrepta. într-o scenă emo ionantă. Şi totuşi. deoarece induce sentimente de neacceptare. unde avem nevoie de scutiri pentru absen e. Poate fi atât de copleşitoare. nu va renun a la aceste vie i dificile pentru pu ină odihnă. Am descoperit că cea care va fi so ia lui este sufletul subiectului Marian. majoritatea sufletelor cu care vorbesc se simt lăsate deoparte dacă nu sunt implicate în vreun proiect alături de colegii lor. Sufletele au libertatea de a refuza oricând să studieze alături de colegii lor. un personaj principal. în timpul întrevederii noastre. pentru că ar dispărea spontaneitatea întâlnirii noastre. Din ceea ce mi-a spus Ray. După două căsătorii nereuşite. aceste două suflete au fost mult mai legate unul de celălalt în calitate de fra i.i ucide sufletul”.. aşa cum a pă it Ray cu Carl. Oh. O figură întunecată. Cred că sufletele nu sunt for ate să studieze. Apoi. cât şi Carl. Ceea ce le determină să îşi dorească să se implice 163/226 .. Ray mi-a spus că a întâlnit femeia visurilor lui.Dacă ai crescut cu un părinte foarte dificil. El a îmbră işat-o. Cu fiecare via ă grea devine mai puternic. Gershen Kaufman a scris că „a te ruşina este un fel de a. unele dintre ele luându-şi chiar lungi perioade de odihnă. sunt suflete ce devin repede dependente de trupurile lor. pune. Datorită faptului că nu şi-a transpus amintirile neplăcute în această via ă. cu dependen a de droguri şi medicamente.” Interac iunea dintre grupurile de suflete Am men ionat că aproape toate grupurile de suflete mai tinere rămân în zonele lor de studiu. având limite autoimpuse între clase. Jena ne paralizează min ile. Orice comportare obsesivă care schimbă dispozi ia sufletească este o împrejurare dificilă şi Ray are hotârea să învingă acest lucru înainte de a merge mai departe. încât să împiedice orice progres al sufletului. printre care se afla şi sufletul so ului ei mort. Cazul 47 ilustrează că există suflete care cer mereu tipuri de trupuri menite să le pună la încercare slăbiciunea de caracter. Un ultim cuvânt despre sindromul „ghemuirii”. faptul că a luat contact cu adevărata identitate a sufletului său. dar că trebuia să se elibereze de droguri şi de alcool ca s-o aprecieze. ei doi nu s-au avut prea bine când erau mai mici. La nivelurile I şi II în special. la patruzeci şi cinci de ani. Una dintre problemele cu care se confruntă Ray este tocmai aceasta . Îmi amintesc de o tânără văduvă care a venit să mă vadă pe când purta încă doliu după moartea so ului său. dar încă nu ne-am întâlnit în via a aceasta. Chiar aşa fiind. Când acest lucru i se întâmplă cuiva care se află în biroul meu.i această întrebare: Ce-am învă at din această situa ie? Aş mai fi câştigat aceeaşi în elepciune dacă acea persoană n-ar fi făcut parte din via a mea? Ray a avut greută ile lui în via a actuală. sufletul lui Ray trăieşte într-un trup mai sănătos din punct de vedere mental. îşi adună resursele interioare şi face ca lucrurile să se schimbe total. spa iile care le sunt desemnate sunt sacrosancte. Nu trebuie să ştiu de pe acum cine anume este. În acest timp. e posibil ca sufletul care se ascunde de conştiin a unui client să aibă un puternic impact în viitor asupra acestuia.. de inutilitate şi de lipsă a valorii proprii.

Dr. N: Ce i-a zis lui Orick cel care i-a trimis visul? S. în timp ce altele par să nu vadă deloc suflete din alte grupuri. Există grupuri care se asociază cu cei care stau un timp acolo. Aşa că. N: Povesteşte-mi despre ultima ta vizită şi ce i s-a întâmplat atunci. Dr.: (pauză) Erau în mijlocul unei discu ii aprinse. Nu le plac greşelile. de asemenea. deşi două suflete sunt foarte apropiate. pe baza propriei dezinformări”. Dr. pentru a încerca să-şi clarifice mesajul pe care îl primise în timpul nop ii. N: E vorba de un eveniment implicând un vis al lui Orick din ultima încarnare a acestuia? S. Cazul 48 Dr. Deci.: Întotdeauna aflu câte ceva. pentru că ei sunt ceva mai înainta i decât cei din grupul meu. Bănuiesc că era prea tulburat în mintea lui umană. Cei mai mul i dintre ei sunt aproape gata să acceadă la studiul independent şi. îi trimisese lui Orick informa ia cât timp era adormit şi mintea lui omenească nu a interpretat-o cum trebuie. ca să îi mai destind. Dr. ca să în eleagă prea mult.: Exact. Ce ai aflat din cele povestite de Orick despre visul lui? S.este plăcerea de a stăpâni diverse abilită i. încep să depună eforturi sus inute. Orick a spus că s-a cufundat într-o medita ie adâncă. Nu îmi place să îi întrerup prea mult. N: A fost greşeala celui care a trimis acel vis sau a lui Orick? S. decât când sunt departe de zonele lor de studiu. N: Şi ce a dedus grupul pe care îl vizitai în urma acestei discu ii dintre Orick şi prietenul lui? S. nu este uşor să vizităm o altă clasă şi să învă ăm ceva dintr-o lec ie în desfăşurare. Cred că niciodată două grupuri învecinate nu se află exact la acelaşi nivel în toate disciplinele de studiu. aspectele imperfecte care in de capacitatea de recep ie a creierului uman pot compromite orice transmisie. Subiec ii mei vorbesc cel mai des despre oportunitatea vizitării altor grupuri matcă tocmai atunci când se află în acest moment al instruirii lor. a fost o vizită productivă pentru tine? Ai învă at ceva? S. Orick s-a gândit că le-ar plăcea să afle despre acest incident. 164/226 . indiferent de nivelul de dezvoltare la care ne aflăm.: Provin dintr-un grup mai pu in serios decât multe altele îmi place să vizitez acest grup matcă. Orick. Discu ia despre transmiterea mesajelor spirituale mi-a fost folositoare şi tot ce am învă at am dus cu mine la grupul meu de studiu. N: Îi vizitezi des? S. Orick l-a dojenit pu in pe prietenul lui acela care îi trimisese mesajul . cum ar fi starea de visare. Cineva din grupul lui. Astfel. Unul dintre membrii lor. par foarte hotărâ i. te rog. N: De ce ai vrut să vizitezi grupul alăturat? S.: Trebuie să în elegi că grupul pe care îl vizitez este profesionist cu lucrurile acestea. Dr. care nu era încarnat. De vreme ce aceste întrevederi se fac la invita iile ghizilor profesori. Vizitele între membrii grupurilor de suflete sunt selective. De cele mai multe ori. Dr. tac şi ascult. Lucrul cel mai sigur pe care îl poate face un suflet din lumea spiritelor e să trimită mesajul de mai multe ori şi să nu se bazeze pe un singur mediu de transmisie.: Nu. Dr. vorbea despre o secven ă dintr-un vis pe care îl avusese în timpul unei încarnări recente.: A doua zi diminea ă.: A spus cu dezinvoltură: „Nu. întâlnirile în spe ă reprezintă în lumea spiritelor mai degrabă excep ia decât regula. Le spun câteva glume despre grupul meu.în sensul că ar trebui să se mai perfec ioneze în ceea ce priveşte trimiterea de mesaje prin intermediul viselor. Clientul din următorul meu caz vorbeşte despre una dintre aceste vizite. iar ei îmi dau idei practice. S. N: Aşadar. mesajele trebuie să fie scurte şi foarte clare. cu to ii ştim cât de ocupat e fiecare şi respect asta.: Cred că au ajuns cu to ii la concluzia că. Dr. N: Continuă. Este un grup foarte serios. Când sufletele ajung aproape de sfârşitul nivelului II de pregătire. majoritatea sufletelor nu doresc să fie implicate în proiectele aflate deja în curs în alte grupuri. după acest vis. tu ai tradus într-un fel imperfect informa ia trimisă de mine şi apoi ai ac ionat greşit. fiind destinate unor motive precise. când sunt în acest grup.

Ei sunt diferi i în ceea ce priveşte înfă işarea şi caracterul ghidului meu personal şi asta e bine. dar vorbitorii îşi condimentează adesea discursurile cu anecdote şi cu multe alegorii prin care fac paralele cu experien ele lor pământeşti. de a atinge trupurile umane. Aceste excursii ale sufletelor pot fi interpretate şi ca „vacan e de lucru”. Conferen iarii invita i oferă sufletelor o pauză din a-i audia numai pe profesorii lor. prin recrearea în lumea spiritelor a trupurilor lor de dinainte. Femeia poate lua o problemă complexă şi în scurt timp să mi-o explice atât de clar şi de cuprinzător. La urma urmei. Citez în cele ce urmează o declara ie referitoare la farmecul unei astfel de adunări: Instruirea noastră este ajutată şi de anumi i conferen iari invita i. Am trecut deja în revistă zonele în care multe grupuri primare se întâlnesc şi discută. Am prezentat exemplul unei astfel de vizite în capitolul 5. Sintagma R&R (odihnă şi distrac ie. prin intermediul culorilor vizitatorilor. Deoarece multe suflete devin neliniştite uneori în ceea ce priveşte munca lor. voi discuta şi despre călătoriile făcute de către suflete pe Pământ.Acele grupuri care nu se simt prea confortabil cu vizitatorii obişnui i pot să întâmpine cu totul altfel un specialist avansat sau un suflet de profil înalt care este unic pentru experien a lor. Ştiu că exprimarea tuturor acestor sentimente morale nu prea seamănă cu o recrea ie. este normal ca sufletele să dorească să păstreze aceste amintiri terestre. sufletele instructori aranjează adesea unele adunări în centrele comunită ii menite audierii unor invita i. Printre ei e şi o femeie pe nume Shalakin. Shalakin ne spune să îi ascultăm pe oamenii de pe Pământ care nu ne plac în mod deosebit. cât şi de toate sentimentele generate de acestea. în timpul vie ii de dintre vie i. menite explorărilor şi studiului. În cadrul acestor voiaj e în universuri fizice şi 165/226 . sau pot fi dedicate în exclusivitate petrecerii timpului liber. pe care o ador. Astfel. la beneficiul pe care ni-l aduc faptele bune. escaladatul mun ilor şi băile în mările de pe Pământ rămân alături de suflet. Aceste mesaje se pot referi la cum să îi apreciem pe ceilal i. spiritul nostru continuă să păstreze toate amintirile esen iale din via a pământească. Ea vine câteodată în centrul nostru şi am grijă să nu ratez niciodată ocazia de a o vedea. integritate şi la modalită ile de a fi generoşi cu talentele pe care le avem. Memoria eternă îşi poate aminti de mişcările motrice şi de plăcerile senzoriale ale trupului omenesc. aici (în lumea spiritelor) începe proiectarea conceptuală şi se desăvârşesc modelele finale ale energiei organismelor fizice. imaginile şi sunetele plimbărilor prin pustietate. la loialitate. rest and recreation). Activită i de recreere în lumea spiritelor Timpul liber Această sec iune este dedicată tuturor acelora care. După moartea fizică. În această sec iune. rest and recreation în limba engleză) este chiar potrivită în lumea spiritelor şi am ascultat afirma iile a sute de clien i despre ceea ce fac ei în afara locurilor în care se pregătesc. această practică este considerată recrea ie. Există totodată şi nişte conversa ii subtile purtate de maeştrii unui anumit domeniu şi membrii unei audien e formate din suflete. pe care clien ii mei nu mi le pot traduce. încât ştiu că a doua oară când voi fi confruntat cu acea întâmplare în via ă mă voi descurca mult mai bine. Senza ia de a gusta mâncarea şi băutura. chiar şi grupurile de tip clan par să se bucure de compania altora în afara ariilor lor de studiu. În capitolul 8 voi vorbi despre sufletele care călătoresc în alte lumi decât Pământul. privite ca o parte a R & R (odihnei şi distrac iei. Abilitatea ei constă în capacitatea de a atinge miezul oricărei probleme care i se ridică. Pentru multe suflete. lucru care permite grupului de suflete câştigarea unor noi perspective fa ă de anumite subiecte de interes general. mirosul. se tem că via a de dintre vie i implică numai muncă şi nici un fel de distrac ie. Şi totuşi. pentru că putem învă a câte ceva de la oricine.

redau cele ce mi-au fost relatate de un client de sex masculin. cât şi timpul liber sunt alocate într-un mod flexibil. care au nevoie de perioade regulate de singurătate de-a lungul existen ei lor. de obicei. în cadrul cărora ne concentrăm asupra unor principii spirituale. cazurile mele referitoare la călătoriile pe Pământ. sufletele mai tinere înclină spre un gen sau altul când se încarnează pe Pământ. fac referire la sufletele singuratice care necesită o lungă perioadă de adaptare în singurătate. Putem întâlni cu uşurin ă pe cineva cu care. În cele ce urmează. În cazul 22 din capitolul 4. Nu este adâncă. într-o via ă viitoare. ca şi la alte activită i din lumea spiritelor. am auzit despre anumite activită i de recreere orientate în func ie de genul căruia îi apar in sufletele respective. există suflete care preferă săşi petreacă timpul liber în singurătate. O altă clientă. timpul pentru studiu. unde stau de vorbă oameni din multe alte grupuri. pe multe dintre acestea le consider suflete ascetice. Aşa cum am arătat mai înainte. Plutim de jur împrejur asemenea nimfelor din ape şi ne spunem unele altora poveşti distractive despre vie ile noastre. Aceste suflete nu sunt. departe de gardul nostru. fiin e orientate spre monahism. plină cu energie lichidă vibra ională. am întâlnit anumite suflete ce par să aibă nevoie în mod regulat de perioade de izolare. Aici este o piscină frumoasă. vorbindu-mi despre pauzele din timpul studiului petrecute alături de membrii grupului ei (care preferă să se încarneze în trupuri femeieşti). în func ie de scopul principal al călătoriei şi de dispozi ia în care se găseşte sufletul. prilej cu care mai schimbăm câte o impresie. Un client a făcut următoarea declara ie: Pauzele pentru repaos 166/226 . Totuşi.imaginare. În acele grupuri în care sufletele nu sunt încă în totalitate androgine. mai interesant este că avem posibilitatea de a întâlni şi de a cunoaşte alte feluri de suflete. Mă pot duce pe culoar sau afară. Subiec ii mei fac o diferen ă între pauzele scurte din timpul studiului şi cele care implică o perioadă mai mare de timp menită recreerii. aşa încât mai curând putem să ne bălăcim decât să înotăm. Mul i dintre noi suntem atât de ocupa i cu rolurile agitate pe care le jucăm în via ă. în special după ce au dus o via ă grea. în aer liber. Bineîn eles că există întotdeauna şi plăcerea de a te lovi de câte cineva pe care l-ai cunoscut într-o via ă anterioară şi pe care nu l-ai mai văzut de mult timp. Acest lucru nu mă surprinde. I-am amenin at că vom deveni so iile lor în următoarea via ă dacă nu se poartă frumos. Nu e vorba numai de faptul că discutăm în aceste pauze. pe parcursul instruirii lor. mi-a spus următoarele: Mergem într-un loc înconjurat de o grădină luxuriantă. ce are calită i regenerative. cândva. ne-ar plăcea să avem o rela ie. Un subiect mi-a zis: „în timpul picnicului pe care l-am organizat în pauză. Cred că atrac ia resim ită de aceste suflete pentru perioadele de linişte reprezintă 0 formă de contempla ie mentală asemănătoare aceleia din mănăstirile de pe Pământ. vor fi privite din punctul de vedere al divertismentului sufletelor. Îmi place să hoinăresc. Cu to ii cunoaştem persoane care preferă să fie singure decât în societate. încât ne este greu să vedem cine suntem cu adevărat. Cu siguran ă. eu şi prietenele mele am cochetat cu nişte suflete masculine din alte grupuri apropiate. ca pe un exemplu tipic al pauzelor din timpul studiului: În grupa mea suntem zece persoane şi în timpul acestor pauze scurte ne despăr im.” Singurătatea şi liniştea ca R&R (odihnă şi distrac ie) Din cauză că activită ile din grupurile de suflete sunt solicitante. Ce îmi place la aceste pauze obişnuite menite odihnei este spontaneitatea. multe suflete reîntineresc datorită singurătă ii. De vreme ce am dedicat acesta sec iune activită ilor de recreere ale sufletelor.

căruia îi face plăcere să hoinărească în jurul vechilor sale locuri de pe Pământ. pentru a mă putea cerceta şi în elege pe mine însumi. Cazul 49 Dr. Aşa că mă întorc să mă întind pe nisip la soare. Dr. modalitatea de recreere spirituală a acestui suflet. N: Unde anume te duci? S. Următorul meu caz este unul dintre aceste suflete. Multe nu se vor întoarce pe Pământ între vie i pentru a se recrea. Îmi place să fiu singur. din cauza modernizării de zi cu zi a comunită ii căreia odată i-au apar inut. Singura problemă pe care o ridică această călătorie este că aceste suflete trebuie să se întoarcă la timpul cronologic. ceea ce înseamnă că vor fi derutate de schimbările petrecute fa ă de ultima oară când au mai fost aici. poate determina sufletele să nu revină pe Pământ între vie i. de a încerca să atingă Sursa din care ei înşişi au provenit.: Iau cu mine suficientă energie pentru acest lucru. în decursul ultimilor cinci ani ai vie ii sale. există suflete care tot mai vor să revină în vizite terestre. mă întreb dacă nu cumva voi imita eu însumi. Etalez diversitatea experien elor vie ilor noastre împletind diferite materiale . Există suflete care consideră că aceste călătorii nostalgice sunt nesatisfăcătoare şi chiar frustrante. dintre care unele erau dislocate. Am ales acest exemplu din motive subiective. Modelele particulelor de energie reprezentând anumite momente ale istoriei omenirii pot fi refăcute ori de câte ori sufletele aflate în afara timpului fizic absolut o doresc. întâlnind cu acest prilej alte suflete dezîncarnate. În capitolul 3. în ciuda tuturor neajunsurilor. Am descoperit că unele dintre aceste suflete ascetice întâmpină dificultă i în ceea ce priveşte participarea la activită ile colective şi că evită perioadele de recreere.: Îmi place să vin pe Pământ. care chiar s-au suprapus cu timpul. în secolul al XXI-lea. aceste suflete au capacitatea de a-şi aduce importante contribu ii în domeniile de activitate. Locurile descrise sunt cele în care am copilărit şi eu. Nu în ultimul rând. să mă plimb pe plajă alături de pescăruşi şi să fac surfing. nefiind motivate de dorin e de recrea ie. Aşa cum în eleg acest caz. dar nu destulă pentru a fi văzut. sfârşite în 1948. îmi trebuie o concentrare maximă. Din câte am observat. pentru că preferă contempla ia. Acest factor. 167/226 . Călătoria pe Pământ în scopuri de odihnă şi distrac ie Există suflete care coboară pe Pământ între vie i ca fiin e invizibile. dar acest lucru presupune o muncă intensă. Mul i afirmă că au unele momente de profund succes.atribute ale energiei ceea ce reprezintă ornamentele oamenilor şi ale evenimentelor.: În ultima mea via ă am iubit plajele din sudul Californiei. imaginile locurilor şi ale oamenilor care au trăit cândva acolo sunt înghe ate într-un vid etern care nu dispare niciodată din existen ă. În ciuda detaşării lor din timpul pregătirii. Pentru a putea face acest lucru în mod adecvat. Această situa ie nu se aplică sufletelor care se întorc pentru a alina şi a ajuta fiin e iubite. împreună cu dorin a de a nu altera amintirile vechi şi originale. având în vedere că presupun întoarcerea într-un mediu fizic în lipsa unui trup. Pasiunea mea sunt valurile . în acest timp îmi creez benzi circulare de energie pe care le împletesc ca pe o tapiserie a vie ilor mele şi a altor şase prieteni apropia i.Colegii din grupul meu îmi spun esătorul-de-cununi. Dr.senza ia de mişcare şi spuma pe care o fac când se sparg. N: Cum po i experimenta în întregime toate acestea pe plajă dacă nu ai trup omenesc? S. Subiec ii mei spun că dorin a de singurătate în lumea spiritelor vine dintr-o nevoie intensă de a trăi în cadrul comuniunii sacre a gândurilor pure. astfel încât pot reexperimenta mediile fizice din trecut. în dimensiunile îndepărtate de punctul 0 de pe Pământ. există unele schimbări care par să aibă cel mai mare impact asupra sufletului aflat în vacan ă. N: Care anume activitate de recrea ie între vie i consideri că ar fi cea mai plăcută? S. sufletul din cazul 17 descria că s-a întors pe Pământ într-o excursie. Subiectul cazului 49 şi cu mine am avut aceleaşi activită i.

Pentru a executa în întregime aceste proiecte create din energie pură. Aş putea să mă duc în alte lumi acvatice sau să creez toate acestea în lumea spiritelor. Este ca şi când ar înghe a toate aceste clipe în trecut.: (râzând) Bineîn eles. Dr. Dr. Trebuie doar să evoce aceste locuri aflate în memorie şi să folosească raze orientate de energie pentru ca imaginile să apară.. de asemenea. N: Po i să tai valurile? S. îl vor interpreta drept un rod al imagina iei lor. nu este un lucru neobişnuit că unele suflete doresc să-şi petreacă perioadele de vacan ă în casele unde au locuit pe Pământ. Nu iau mai mult de 5 %. N: Unde sunt celelalte locuri favorite de joacă ale tale . Sufletele pot dori să îşi aducă şi vechile lor animale de casă în acest scenariu. Odată instalate. spre a nu se expune creşterii popula iei şi schimbărilor care au afectat vechea lor aşezare. fără ajutorul nimănui. Crearea aşezărilor pământeşti Apaşii cred că „în elepciunea se află în locurile unde locuim”. N: Po i merge să experimentezi tot ce mi-ai descris şi în alte lumi fizice? S. De multe ori aceste suflete preferă să suspende curgerea timpului în care au trăit într-o via ă anterioară. ce aş vedea? S. însă iubesc această zonă şi am fost pe aici în mai multe vie i. lucru pe care sufletele care vor să-şi petreacă timpul liber în lumea spiritelor îl pot face. lucru pe care îl voi explica mai pe larg în capitolul despre animale.: Nimic. străzile şi orice alte edificii care le amintesc de vechile lor aşezări. Eu am creat vechea mea bibliotecă. N: Mi s-a spus că în multe astfel de plimbări sufletul poate lua 100 % din energia sa. parcurile. Modelul era în mintea mea şi el l-a văzut perfect. zbor cu păsările şi mă joc cu delfinii. Pentru mine. iar so ia mea a 168/226 .Dr. de obicei chiar mai pu in. Aranjamentul interiorului l-am făcut eu şi Erika.: În jurul mărilor Mediterană şi Egee. sunt transparent. poate fi necesar şi ajutorul altora.: Bine. N: Dacă ai fi un spirit care stă pe plajă bucurându-se de soare şi aş trece peste tine.: Da. recreate ori de câte ori aceste entită i sunt prin preajmă. Îşi pot ruga prietenii lor din trecut să vină să le stea alături în loca iile geografice de interes comun ce au fost recreate.. am îndrăgit căsu a pe care am construit-o în Alpii bavarezi.inând seama numai de acelea de pe Pământ? S. pentru că nu ar fi cinstit să speriem oamenii. Dr. Neam dorit să o avem şi după moarte şi astfel am înăl at-o cu ajutorul profesorului nostru care ne ajută să ne folosim energia. ajutorul a venit de la prietenii noştri Hans şi Elfie. dar. o fac fără să î i simt prezen a? S. De vreme ce e posibil să creăm orice realitate în lumea spiritelor.: Pe Pământ nu facem astfel. care au locuit aproape de casa noastră în Germania şi acum sunt cu noi. de ce crezi că vin? de asemenea. Aceste suflete pot dori să-şi construiască mental o copie exactă a locurilor familiare în jurul cărora au trăit. N: Înseamnă că dacă hoinăresc de-a lungul plajei şi trec pur şi simplu prin tine. cum ar fi zonele de la ară. prin spa iul tău. De aceea mă întorc. probabil. dar nu ar mai fi acelaşi lucru pentru mine. marea face parte din sufletul meu. vizualizările se vor dezintegra numai atunci când sufletul îşi va pierde interesul fa ă de acestea. Trupurile pe care sufletele le-au avut în timp ce trăiau în anumite locuri pot fi. Tu cum procedezi? S. Dr. înainte ca noi să începem transmisiile de energie. după cum se vede şi din următorul citat: „Eu şi so ia mea. Erika. Trebuie să spun că multe dintre sufletele care apreciază acest tip de recreere sunt iubitoare de distrac ii şi au sim ul umorului. A considerat că acesta este un exerci iu bun pentru noi. Dr. Pentru exterioare. Sufletele pereche au prioritate aici. unii oameni pot sim i ceva.

îşi proiectează o bună parte din energia spirituală către aceste creaturi. Iam răspuns: „Ave i cumva o pisică?”. De inătorii de animale. 169/226 Sufletele animalelor . probabil că toată materia. unele suflete sunt încă motivate de dorin a de a crea acele scene din via a anterioară în care a înflorit dragostea lor. Câinii sunt protectori. atât cea organică. existen a unei gândiri ra ionale.aranjat bucătăria exact cum era înainte. nu pot să afirm că pisicile au suflet. Aceste particule de energie se întind de la forme complexe de via ă. fără păcat. La urma urmei. I-am spus femeii din Manhattan că. Reprezintă. cel mai jos dintre acestea fiind cel al animalelor. lipsa totală a sim urilor senzoriale este un lucru care nu ştirbeşte prea mult puterea erotică a două min i complet împreunate. Dintre to i iubitorii de animale din lume care sunt interesa i de această întrebare. dacă animalele au capacitatea de a percepe gândurile. Din câte pot sămi dau seama. dar că sufletele acestora nu sunt nemuritoare. atunci au şi energie individualizată la un anumit nivel. dar nu suntem siguri de nivelul gândirii lor. Religiile lumii s-au întrebat mult timp dacă animalele au suflet. Este minunat să fiu iarăşi singur cu ea în felul acesta. Religia creştină rezervă sufletul nemuritor numai oamenilor drep i. cum este cazul cimpanzeilor. în perioada de dintre vie ile lor. un prieten care stătea lângă ea a zâmbit şi a ridicat patru degete. care interac ionează cu acestea. cu capacitatea de a sim i nevoile stăpânilor. Musulmanii consideră că animalele au spirit. care reac ionează în diferite moduri. probabil. au o anumită legătură într-un mod inten ionat. mai mult. sau lipsa acesteia. are loc o pierdere totală a senza iilor tactile prin faptul că nu mai suntem într-un corp fizic dens şi dotat cu sistem nervos. Chiar şi aşa. Re-crearea acestor scene este semnificativă pentru parteneri. Iudaismul distinge mai multe nivele ale sufletelor. o femeie care stătea în rândul întâi mi-a pus următoarea problemă: „Crede i că pisicile au suflete?”.” Oamenii se întreabă dacă sufletele pot avea rela ii fizice intime cu trupurile lor recreate. Îmi amintesc că am inut un discurs în New York. pline de via ă. să se instituie într-un criteriu de a stabili dacă animalele au sau nu suflet? To i cei care au animale de casă vor spune că acestea sunt înzestrate cu o personalitate proprie şi. Este un fapt cunoscut că animalele ne pot aduce alinare în timpul doliului şi când suntem bolnavi. în recrearea spirituală a trupului omenesc. pisicile. în func ie de tipul şi personalitatea animalului respectiv. Poate. Acelor persoane care cred că animalele sunt fiin e ceva mai sim itoare. cât şi cea anorganică. Acest lucru n-a făcut-o cu nimic mai fericită. le-aş putea spune că. Animalele au capacitatea de a ne îmbunătă i dispozi ia şi a ne ajuta vindecarea. un stimulent major al multor suflete pentru a se reîncarna e reprezentat tocmai de plăcerile exprimării fizice într-o formă biologică. proiectează o energie vibra ională asupra Pământului şi. În orice caz. Spiritele au capacitatea de a-şi exprima dragostea mult mai intim între vie i decât pe Pământ. cel al omului. Dacă un contact sexual reuşit îşi are originea în minte. şi în timpul alocat întrebărilor asisten ei. În lumea spiritelor nu este posibil să te prefaci. Subiec ii mei sus in că fiecare animal are propria sa clasă de energie inteligentă şi sufletele oamenilor nu pot urca sau coborî pe această scară de la o formă la alta. pentru că animalele nu pot alege în mod conştient între Rai şi Iad. oare. Dragostea înseamnă dorin a de a ne uni în totalitate cu obiectul iubit. În ciuda refuzului transmigra iei observat la subiec ii mei. În timp ce femeia a ezitat un moment. Religiile orientale afirmă că sufletele animalelor sunt egale cu cele ale oamenilor. iar cel mai înalt. dar care au numai instincte. aceste trăsături un suflet? Ştim că animalele gândesc. oare. iar delfinii au modele complexe de comunicare. Am adăugat apoi că unii dintre clien ii mei miau spus că au întâlnit animale în lumea spiritelor. din moment ce nu am hipnotizat niciodată o pisică. trebuie să fiu cel mai atent cu cei care au pisici. la structuri mai simple. atunci sufletul pur are parte de toate beneficiile şi de nici una dintre inhibi iile fizice. prin faptul că ne oferă dragoste şi se află alături de noi în mod necondi ionat.

ne împăr im cu ele existen a fizică. Noi le spunem copoi.: Nu. N: Ai spus că te joci cu câinele tău. dar sunt de mai multe feluri. Nu sunt atât de preocupate de problemele identită ii. Kimoye.. cum î i place să te recreezi? S. trebuie să le chem. nu trăiesc în spa iul nostru.: Am un câine. N: Ce alte diferen e mai cunoşti între sufletele oamenilor şi cele ale animalelor? S. N: De ce crezi că este aşa? S. N: Chiar cultivi nişte plante în lumea spiritelor? S. energia din aceste animale „există în sfere diferite de cele ale sufletului uman”. o pisică şi un cal. dar pot sta în compania lor ori de câte ori o doresc. este adevărat. Nu sunt asemenea sufletelor umane şi diferă. cum fac fiin ele umane. Kimoye. Dr. nesociabil şi îmi place să fac două lucruri: mă ocup cu grădinăritul şi mă joc cu animalele.: Cu siguran ă. ai zis că au o alcătuire diferită a proprietă ilor fa ă de energia noastră inteligentă.. atunci când î i doreşti? S. Dr. crezi că animalele au suflet? S. Cum po i atunci să te asociezi cu ele. Dr.: La fel e şi cu plantele mele. Mi le aduce un suflet ce se îngrijeşte de animale. De asemenea. Sunt animalele mele din via a anterioară. sunt un suflet liniştit. ca noi. caracteristici. N: Care e diferen a între sufletele animalelor şi cele ale oamenilor? S. Dr. Dr.. este un bun exemplu în acest sens: Cazul 50 Dr.. într-adevăr. Pentru o persoană aflată în transă.Mi s-a spus de către clien ii care au avut legătură cu o varietate de animale în lumea spiritelor că. După moarte. N: Înseamnă că acest copoi trebuie să î i găsească animalul tău şi nu unul făurit din energie. în afara mărimii şi a capacită ii. Dr. N: Bine.: Sufletele tuturor fiin elor vii au diferite. Dr. spre exemplu trupul unei pisici. aşa că. apoi adaugă) Putem învă a de la ele.: A crea din energie lucruri însufle ite este unul din exerci iile noastre importante.: Principala diferen ă. cum sunt plantele pe care le creezi în grădină.: Da. Dr.: Sincer. pentru că fiecare formă de via ă are propria combina ie de energie şi această energie nu trece într-o altă formă fizică pe aceeaşi planetă.: Nu. Dr. din moment ce în mod normal. şi între ele. un volum mai mic şi nu sunt atât de complexe şi de multifunc ionale ca sufletele oamenilor. pur şi simplu. sferele reprezintă spa ii care au fiecare propriile modele şi func ii specifice.. (se opreşte. S. N: Ai spus că sufletele animalelor au propria zonă în lumea spiritelor. N: Kimoye. ştiu doar că amestecul tipurilor de suflete nu este de dorit. Sufletele animalelor au particule de energie mai mici.. într-o via ă viitoare? S. Dr. este aceea că sufletele animalelor nu sunt centrate asupra eului. vezi cumva că sufletele animalelor tale stau în grupuri asemănătoare cu grupul tău de suflete? 170/226 . S. relatat de un subiect pe nume Kimoye. Poate energia plantelor să devină energia unui câine? S. Dr. în timpul în care nu sunt împreună cu grupul meu. S. Nu mă pot duce în lumea lor. nu luptă să îl controleze.: Da. toate au un fel de energie a sufletului. Am avut o serie de rapoarte ce cuprindeau informa ii despre sufletele animalelor din lumea spiritelor. Dr N: Vrei să spui că o pisică nu va trece într-o formă superioară de via ă şi o fiin ă umană nu va deveni o formă inferioară.. N: Apar. Energia este creată şi destinată pentru anumite forme fizice şi mentale.: (perplex) Au energie senzorială pe Pământ exact ca şi noi. de asemenea. chiar şi ajutat de un suflet care are grijă de animale? S. de ce nu şi pe cea mentală? Dr. Cazul următor.: (îmi zâmbeşte) Nu am idee despre ra iunea acestor lucruri. N: Spune-mi. îşi acceptă mediul. bineîn eles că au. amestecându-se cu acesta.. N: Kimoye. N: Spune-mi câte ceva despre cum te joci cu animalele.

: Cred că da.dacă mintea sufletului meu putea crea o casă şi un trup omenesc în perioada de dintre vie i.: Poate. Câinele meu îmi poate fi alături în cadrul proprietă ii mele spirituale. un lup de exemplu? S. dar sufletele tuturor fiin elor vii . Dr N: Kimoye.fiecare dintre noi fiind în stare de suflet pur . Există frumuse e de ambele păr i.caii şi zebrele . care cuprinde grupurile pământului. care avea cunoştin ă referitoare la cerin ele acestei îndeletniciri. hai să ne întoarcem la prima ta afirma ie . afec iunea şi protec ia acestora. Dr. ceea ce spui tu sună ca şi cum animalele domestice există pe Pământ pentru a-i sluji pe oameni. N: To i din lumea spiritelor gândesc ca şi tine despre sufletele animalelor? S. pentru că suntem colegi apropia i de joacă. ni s-ar fi spus. cel pu in eu nu o fac. Animalele au propriile legături cu comunitatea. Dr. bazate pe speciile generale pe care nu trebuie să le în elegem.: Mul i nu simt fa ă de animale aceeaşi iubire pe care o simt eu. după cum i-am mai spus. Dr N: Ei bine…? S. cu ele. legate în lumea spiritelor? S. Kimoye? S. Ele nu simt nevoia să ne cheme.: Aşa cum am mai spus. Dr N: Crezi că animalele sălbatice au o mai mare nevoie de libertate? S. N: Bine. N: Sunt ele. chiar dacă pe Pământ au avut animale. balenele. oare. primind în schimb dragostea. Iubirea noastră reciprocă şi respectul unuia fa ă de celălalt pe care le-am avut pe Pământ este reînnoită. acesta trebuie să fie motivul pentru care sunt permise. aerului şi ale apei. dar munca lor este foarte apreciată de către iubitorii de animale. Aceste suflete nu sunt considerate a fi îngrijitori de grădină zoologică. nu mă duc în lumea lor. Întrebarea mea era următoarea . Aceia dintre noi care iubesc animalele pe Pământ credem că putem comunica. lucru de care avem nevoie. concentrându-se) Asocierea cu animalele trebuie să fie productivă în anumite forme pentru noi. Dr. măcar într-o mică măsură. Când ne întoarcem în lumea spiritelor şi ne revedem animalele .: Numai dacă ar fi domesticit. delfinii şi focile sunt împreună .acest lucru devine şi mai evident.: Este.cam aşa ceva. deoarece este un lucru bun. N: Poli face o diferen ă între sufletul unui animal domestic de pe Pământ şi cel al unuia sălbatic? S. Cele domestice îşi exprimă dragostea şi afec iunea pentru oameni. Sufletele animalelor sălbatice nu sunt atât de dezvoltate în acest domeniu şi nu ne în eleg deloc. oare. despre Socrate. Am aici prieteni care nu-şi doresc să intre în contact cu energia animalelor.au nevoie de libertate de exprimare.şi nici nu cred că ar trebui să fie doar pentru faptul că împăr im acelaşi mediu. Aşa cum am mai spus. Există o reciprocitate în a avea animale de casă. aveam.: Din câte am în eles. un schimb reciproc echitabil. Nu este o îndeletnicire prea populară între clien ii mei.: (subiectul se încruntă. Nu pot să î i spun despre lumea lor decât ce am auzit şi cu de la sufletul care are grijă de animale. vechiul meu că el de rasă basset. pentru a putea să fim motiva i să lucrăm cu anumite forme de via ă. N: Po i să îmi explici şi mic. şi anume că există o împăr ire generală a acestei lumi. În ceea ce priveşte sufletele animalelor domestice.S. Dr. Îmi apar ine. pentru că e normal să fie aici. Cele mai multe dintre ele nu pot fi constrânse . S.ciorile şi şoimii . Ai putea avea un animal sălbatic. Dr. sufletele animalelor sunt mult mai pu in complicate decât cele ale oamenilor. să evoc câinele meu? Mi s-au răspuns următoarele: 171/226 .: (mă întrerupe) Bănuiesc că dacă trebuia să ştim.că te joci cu animalele în timpul liber. Au alte activită i în timpul liber (se opreşte şi apoi adaugă) Ei pierd! Sufletele care au grijă de animale par a fi specialişti în lumea spiritelor. un animal de casă iubit de familie timp de cincisprezece ani. Odată l-am întrebat pe un subiect de-al meu. acestea sunt mult mai dornice să renun e la libertatea lor pentru a crea o legătură cu oamenii.în special ale noastre . în care mi-am construit casa şi grădina.

Acest lucru a traumatizat-o. Acest spa iu al transformărilor este folosit pentru a-i spori capacitatea de percep ie a caracterului lor. fie ele tinere sau bătrâne. Scurtul caz care urmează arată felul în care spa iul transformărilor căleşte şi întăreşte mintea sufletului printr-un proces de regenerare mentală. subiectul meu făcuse parte dintr-o familie care se ocupa cu sacrificarea animalelor într-un abator. sufletele se pot îmbiba cu multe substan e. reconstruindu. însufle it sau neînsufle it. În esen ă. cunoscut lui. cu un câmp de energie animală programat care îmi permite să simt asemenea lor. probabil. asemenea activită i reprezintă atât un aspect al instruirii lor. Animalul tău te va cunoaşte şi se va putea juca cu tine oricând vei dori. în asocierile noastre cu animalele pe Pământ. multe dintre sufletele cu care am lucrat preferă să se angajeze în acest exerci iu în aşezările fizice din alte lumi. pentru a se contopi cu o senza ie sau cu o emo ie pe care o presupune această stare. Ele pot de asemenea deveni total amorfe. Ea s-a dedicat uşurării suferin elor acestora în toate vie ile sale ce au urmat unei existen e din Austria secolului al XVI-lea.” Pentru aceşti doi clien i ai mei. Sufletele. despre care am scris şi în Călătoria Sufletelor. De asemenea. pentru că au iubit animalele în existen ele lor pământene. Astăzi. implicate cu acest domeniu în lumea spiritelor. Spa iul transformării Cazul 51 Dr. În timpul acestei vie i. Spa iul de transformare nu se limitează la a permite sufletelor să se încarce cu energie animală. sufletul poate deveni orice obiect. Aceste aspecte vor fi dezbătute în capitolul următor. Deşi există unele asemănări între aceste concepte. câinele tău nu ar fi chiar atât de real cum ar fi dacă ar fi creat de un profesionist. este sfera transformării sufletului. după care va pleca. sufletele pot studia şi chiar practica multe tehnici. acesta fiind. Aşa cum am mai men ionat.i câinele exact cum îl ştiai pe Pământ. Când descriu oamenilor acest spa iu. totuşi spa iul de transformare este mult mai mult decât o cameră a simulărilor. Atât în timpul vie ii. Eu le văd mai curând ca pe nişte suflete creatoare. folosesc o compara ie cu puntea navei spa iale din filmul Star Trek. Unul dintre locurile menite instruirii. Cu toate acestea. anumite aspecte karmice din vie ile trecute. cât şi în via a dintre vie i.Po i face asta dacă eşti destul de avansat în ceea ce priveşte crearea energiei. incluzând focul şi materii în stare gazoasă sau lichidă. sufletele specializate în domeniul animalelor de pe Pământ se ocupă cu precădere de găsirea şi reconstruirea unor forme inferioare de via ă. acelaşi lucru mi l-a spus şi Kimoye: „Intru în această cameră. Acest lucru mă ajută să în eleg mai bine animalele de pe Pământ. unul dintre motivele pentru care există suflete care au grijă de animale. această clientă a mea îşi petrece timpul liber alături de animale. N: De ce ai venit în Spa iul de Transformare? 172/226 . toate aceste activită i au poten ialul de a trece dincolo de recreere pentru cele mai multe suflete. Pentru a dobândi esen a tuturor lucrurilor însufle ite sau chiar neînsufle ite de pe Pământ. pot învă a multe dacă încearcă această experien ă în via a de dintre vie i. Dar chiar şi dacă ai avea această capacitate. în timp ce sufletele mai bătrâne pot să îşi îmbunătă ească abilită ile pe care le au deja. Pot exista de asemenea. Un suflet care îngrijeşte animalele are abilitatea de a urmări şi de a găsi crâmpeiul de energie al sufletului care nu a murit o dată cu Socrate. În aparen ă. ea se încarcă cu energia lor. Am o clientă care în via a actuală e o militantă înfocată pentru drepturile animalelor. într-un loc numit Spa iul Transformărilor. Pe durata lungii lor ucenicii. ca vorbeşte despre animale numindu-le „copiii mei”. cât şi un mod de a se relaxa. În cadrul acestuia. Am inclus spa iul transformărilor în sec iunea dedicată divertismentului pentru că sufletele obişnuite încep prin a folosi acest spa iu pentru pura plăcere de a-şi schimba forma energiei. Tinerii sunt ini ia i aici în anumite tehnici care i-ar putea interesa.

Sunt dus de acest curent de energie. face parte din sufletul meu. într-o noapte. Mă ajută să lucrez asupra calmului într-o mare de adversitate.. Clien ii mei spun că atunci când grupurile de suflete practică această formă de recreere.. Cu mul i ani în urmă. în cele din urmă.. Când subiec ii mei descriu felul în care îşi exprimă fiin a interioară în lumea spiritelor. sau încă o mai au. Spa iul transformărilor este o crea ie menită dezvoltării spirituale. Sincronizarea dansului şi a muzicii dă senza ia că toate gândurile devin unul. care erau primii străini conduşi să vadă acest trib izolat. se vor stinge. la cântecele şi dansurile unui trib de băştinaşi din Lahu. Mă concentrez la ceea ce doresc şi mi se dă. Dr... N: Te rog. mai degrabă devin un burete decât o oglindă a luminii. de ce nu îmi dai un exemplu concret despre ce anume faci în spa iul de transformare? S. S. Acele modele func ionale ale realită ii. am avut privilegiul de a privi şi de a participa. Aceştia trăiesc în inima mun ilor Birmaniei. N: Bine. Dacă aceste piscine imaginare de energie concentrată.. sunt reale sau simulate. mă gândesc la oamenii din Lahu. există elemente de ritualism şi de celebrare a unei Surse sacre. Este magnific. care analizează şi evaluează acest proces. dacă eşti aici pentru acest gen de reîntinerire. Există un criteriu constant care mă ajută să diferen iez mental aceste concepte.: Nu ştiu. prin muzică şi mişcări de dans. devin iluzorii. apare subiec ilor mei ca o permanentă stare de conştien ă. N: În ce fel? S. cu atât energia devine mai puternică şi beneficiile primite sunt tot mai mari. când po i să o faci şi mergând pe Pământ. culturile străvechi sau moderne ale umanită ii. de-a lungul grani ei dintre acest stat şi Thailanda. cu mult timp înaintea apari iei principalelor religii. Dr. viu. având credin a că toate fenomenele naturii au suflet şi exprimă o for ă spirituală personală.: (respiră adânc) Pot identifica durerea. o asimilez. Lumea veşnică a sufletului. dar pentru a o disipa în corpul omenesc. încât nu v-o pot descrie. Din cauză că. N: Nu văd de ce trebuie să vii în acest loc pentru a experimenta sentimentul compasiunii. este. Aici îmi pot exersa tehnica. Centura energiei compasiunii este ca o piscină unde pot să înot şi să devin parte a unei emo ii. Ascultând ce mi se povesteşte despre Spa iul de Transformare. Drumul a fost dificil. care sunt temporare şi. purtându-ne prin jungle şi peste lan uri muntoase. Aceeaşi credin ă au avut-o. Cu cât exersez.: Există perioade când sunt departe de grupul meu de suflete şi doresc să văd şi eu ce are de oferit camera aceasta. aceasta îşi pierde mult din intensitate spre sfârşitul vie ii mele.: Există anumite centuri de energie purificată.S. într-o experien ă atât de subiectivă. S. În timpuri străvechi. în timp ce clien ii mei văd lumea spiritelor ca pe o realitate ultimă. Când subiec ii mei îmi descriu efectele acestei forme de recreere a sufletului e ca şi când s-ar sim i suspenda i în 173/226 Dansul. Încă mai există în lume oameni care trăiesc în aşezări îndepărtate şi participă la dansuri şi cântece importante pentru via a lor culturală. eu numesc acest spa iu unul al realită ilor schimbate. pentru că sunt încă un vindecător neexperimentat.: Învă mai repede să-mi controlez energia decât să absorb durerea. dar trebuie să în elegi că atunci când mă duc pe Pământ şi îmi folosesc energia vindecându-i pe ceilal i. Locuitorii din această aşezare sunt animişti. nu pot să afirm cu certitudine din perspectiva sistemului meu de referin ă. Sufletele găsesc această formă de exprimare ca fiind o modalitate de a creşte intensitatea. Intru în ecranele de energie de aici pentru a absorbi energia în stratul de compasiune. Dr. care par să transforme sufletul pentru un timp. explică-mi ce este cu acest curent de energie. Dr N: Cine î i crează aceste centuri aici? S. Am fost cu un grup mic de occidentali. multe societă i împărtăşeau această credin ă. Acest lucru se întâmplă. ajung la credin a că această experien ă este una euforică.: Da. Acest lucru mă poate face ineficient. muzica şi jocurile . Mă amestec cu cea a compasiunii. Experien a a fost mistică. Dr.

se desfăşoară în linişte şi individual. apropiindu-ne şi mai mult. alungită) într-o curbă ascendentă asemănătoare cu primul pătrar al Lunii. Acest lucru reprezintă o parte integrantă a predării anumitor aptitudini. nu prea aud despre suflete care să joace în piese complete în scopuri pur recrea ionale. Aceasta pentru că jocurile de rol au şi un aspect mai serios. Ne alungim şi ne împletim energia legănându-ne înainte şi înapoi. Nu practicăm gimnastica în formă umană. propriu-zis. înainte şi înapoi pentru a ine pasul cu sufletul din fa a noastră. Am observat că aceste activită i pot fi asociate cu satira şi comedia. ceea ce reprezintă o unire a sufletelor noastre. toate având interpretări personale. până când arătăm ca un vârtej. ne putem amesteca şi despăr i cu foarte mare viteză. după cum reiese şi din următoarea declara ie a unui client de-al meu: Grupul meu iubeşte în mod special acroba ia. aceste activită i pot fi subsumate şi domeniului timpului liber. efectele energiei deşirate. Ne adunăm toate for ele şi le împingem în fa ă. Dansul sufletelor poate deveni. un mod de recreere. Iată un alt exemplu: Când dansăm ne schimbăm forma obişnuită a energiei (în formă de pară. La sfârşitul acestui dans am experimentat diferen ele complexe dintre modelele energiei noastre vibra ionale. pentru a-l folosi la exerci iile noastre. Ne păstrăm formele ovale sau alungite ale energiei pure. fluiere şi dansuri în jurul focului îmi amintesc de vizita pe care am făcut-o la tribul din Lahu. dar care implică multă plăcere şi distrac ie. Sculptarea energiei în scopul creării unor obiecte sau a unor mici forme de via ă nu este considerată. Aceasta îmi arată că există numai o linie sub ire de demarca ie între dansurile spirituale şi jocuri. sunt folositoare pentru a observa despăr irea noastră. Relatările unora dintre clien ii mei referitoare la tobe. Schimbându-ne formele de la concav la convex. lirei şi al clopotelor sunt expresii ale naturii lor ca suflete. Practicarea muzicii şi a sculpturii poate fi făcută individual sau în colectivitate. apoi ritmul se accelerează tot mai mult şi mai mult. nelipsit. ca arta şi compozi ia. acompania i de sunetul ritmat al melodiilor. Construim un câmp de energie asemănător cu un fel de trambulină. schimbătoare. Sufletelor ce se angajează în aceste forme de divertisment le place să facă haz pe seama lor. apoi dansul s-a transformat în altceva: începem să ne mişcăm în cerc. Ei vorbesc despre modul în care sunetul şi ritmurile harpei. Unele suflete au descris scena de mai sus ca fiind un fel de joc de-a rostogolul. şi o formă de acroba ie. Muzica intră într-o 174/226 . Cu cât încetinim ritmul. Alte activită i de recreere. E vorba despre un dans a cărui formă este prea greu de descris.a fost înlocuit de o cascadă de vârtejuri. în func ie de numărul de participan i. Energia noastră se împletea într-o caden ă circulară. deşi. Pentru noi. după cum am văzut. Acum nu mai e vorba de dans .amintirile acestei fericiri spirituale. mişcându-ne într-o armonie plină de gra ie. Participăm la dansuri şi cântece spre a confirma legăturile dintre noi şi a rezona cu o în elepciune colectivă. Alt subiect a relatat despre dansul în lumea spiritelor următoarele: La început esen a acestuia era viteza. Totuşi. cum fac al ii. fără nici un spa iu între noi. de umor şi anume acela al reconstituirilor vie ilor trecute. Ne mişcăm unul către celălalt din trei sau mai multe direc ii. de asemenea. născute din miile de vie i trăite împreună. ca într-un dans al împerecherii. Unul din aceşti subiec i mi-a spus următoarele: Am început să dansăm în jurul luminii flăcărilor. la rândul său. aceasta este o expresie a legăturilor intense care există între noi.

mi s-a spus că acordurile spirituale sunt temelia creării energiei şi a unificării sufletelor. este o plăcere să o împărtăşesc şi altora... Există motiva ii importante. fără să se laude) Sunt dirijorul sufletelor.: (cu entuziasm) Bineîn eles că da.le trebuie numai un dirijor.rest and recreation ). N: Care este principala ta activitate de recrea ie în lumea spiritelor? S. Oamenii mei pot lua notele mai înalte. dansului şi chiar jocurilor. dar nu toată lumea este interesată de muzică cum sunt eu. Când spiritele se dedică atât muzicii instrumentale. Dr. Având în vedere gama muzicală pe care o posedă sufletele. dar mi-au trebuit mul i ani pentru a găsi un suflet care să fie dirijor. unde mul i dintre noi nu suntem în stare să învă ăm să cântăm la un instrument sau chiar din voce. Dr.? S. În ultima lui via ă a fost un cântăre de operă italian din anii '30. preferi să lucrezi mai curând cu un cor decât cu o orchestră? S. Compunerea şi transmiterea rezonan elor armonice pare să aibă legătură cu formarea şi prezentarea limbajului spiritual. din aer pentru a cânta cu el. Ele nu cântă fals. mai mult decât oricare alt mijloc. N: Po i să-mi descrii ceea ce faci? S.: (râde de mine) A trecut chiar aşa de mult de când ai fost un spirit? Nu e nevoie de nici un corp omenesc. aşa că. De fapt. Îmbinarea armonioasă a energiilor muzicale reverberează sunete incredibile în lumea spiritelor. În lumea spiritelor pare să nu existe limite pentru sunetele folosite în crea iile muzicale. acest lucru reprezintă pentru ele un mod de divertisment. N: Vrei să spui cu instrumente muzicale? S. N: Aduci şi suflete din alte grupuri decât al tău să cânte în acest cor ceresc? 175/226 . Acordurile melodice sunt de multe ori auzite de către subiec ii mei în lumea spiritelor în spa ii care nu au drept scop recrea ia. dar aici avem atât de mult talent. Multor suflete le place să cânte în lumea spiritelor. N: Dar nu mai ai corzile vocale ale unei vedete de operă. ca suflete ne vom putea angaja în aceste activită i fără nici un efort. La urma urmei. dar nu aveau calită i vocale. ele au nevoie un dirijor. cât şi celei vocale este minunat. Cu mult mai presus de comunicarea prin muzică. în acest domeniu. N: Eşti mai bun. Dr. pentru a le călăuzi această virtuozitate. cât şi pe cele joase. Sufletele iubesc acest mod de recreere. Spre deosebire de Pământ. po i lua orice instrument. În cadrul R&R (odihnei şi recrea iei . Noi to i putem fi şi soprane. Acest lucru reprezintă pasiunea mea talentul meu . Unele suflete din grupurile muzicale pot să nu acorde aten ie întregii partituri (zâmbeşte).. Vor să se distreze. iar toată lumea este mereu pregătită . Oamenii afla i în stare de hipnoză adâncă sus in că muzica reprezintă limbajul sufletelor. Dr. dar să şi creeze muzică frumoasă.: Da. Cel mai frumos instrument muzical este vocea. N: Poate oricine să cânte atât notele înalte. toate acestea sunt foarte diferite de lucrul cu un cor de pe Pământ? S. N: Deci. înal ă sufletul cu game de note mult peste ceea ce cunoaştem pe Pământ. N: Aşadar.: Da. Dar mie nimic numi dă satisfac ii mai mari decât să creez un cor.: Există similitudini. şi baritoni în acelaşi timp. am ajuns la concluzia că muzica.: (calm.categorie specială.: O. presupun că una o precede pe cealaltă. Cazul 52 Dr. decât celelalte suflete gra ie talentului muzical pe care lai avut în via a trecută ca solist de operă? S. sufletele se pot bucura de muzică în mod direct sau între esută în grani ele subtile ale teatrului. Dr. Dr. sunetele pe care le creăm sunt mai delicate şi într-o gamă mult mai mare decât cea folosită pe Pământ. pentru că orice suflet are capacitatea de a reda perfect sunetele muzicale. mai ales dacă pe Pământ îşi doreau să poată cânta. pur şi simplu. dar le şi combinăm pentru a cânta împreună. Următorul meu caz este un subiect care a trecut prin multe vie i în care a fost legat într-o formă sau alta de muzică. Dr. cât şi pe cele joase? S.: Să compun muzică. Dr. Din cercetările mele.

care îmi stau la dispozi ie pentru a le dirija. S. Jocurile sunt viguroase şi imprudente în acelaşi timp. fără a fi prinse. cred că anumite jocuri. sufletelor mai avansate.. Spiritele cele mai agile pot să se întoarcă. în cadrul conferin elor mele simt nevoia de a fi precaut în a oferi prea multe detalii despre jocurile spirituale. Dr. N: Cât de mare este corul pe care îl conduci? S. Jocurile spirituale nu sunt practicate pentru ca să câştige cineva. dexteritatea şi transmisia gândurilor în cadrul grupului. neîncredere sau prejudecă i între grupurile de suflete. să se oprească şi să reînceapă. Informa iile pe care le am despre modul în care spiritele din diferite grupuri se joacă împreună este doar una dintre modalită ile prin care pot să demonstrez natura comportamentală a sufletului. Voi începe enumerarea câtorva jocuri populare cu ceea ce pare a fi o formă a jocului de-a prinselea. dar multe grupuri preferă să cânte separat. Ne fugărim de jur împrejur. Dr.. po i să mă aju i să în eleg de ce este muzica atât de importantă pentru ele în lumea spiritelor? S. N: Dacă ar fi să te ui i la cele mai profunde motiva ii ale sufletelor. Şi cu toate acestea e totuşi extaz pur. încât sufletele să nu mai aibă parte de nici un fel de distrac ii. care sunt atât de implicate în alte forme de lucru cu energia. Dacă sufletele mai tinere trebuie să se concentreze asupra propriilor grupuri de instruire..: Prefer grupurile mici. Deşi putem să luăm cu noi în lumea spiritelor amintirea unui joc.: Da. am avut subiec i ale căror grupuri nu iau parte la jocuri în lumea spiritelor.: Acest lucru te poartă spre noi niveluri mentale. Cititorul poate fi cel care hotărăşte originea jocurilor expuse în următoarele citate. cât şi despre atitudinea izolata a unor grupuri de suflete. în fond.mişcând energia. te ajută să comunici la unison cu multe alte suflete. cititorii mei să creadă că aceasta este o reprezentare a mentalită ii de „membru . Există unele elemente de competi ie sportivă. Acest lucru se aplică. de fapt. în timp ce mă lupt să le îndrum. Subiec ii mei afla i sub hipnoză dovedesc o coeren ă remarcabilă în descrierea jocurilor. În lumea spiritelor nu există xenofobie. Unii chiar au comentat că expunerile mele despre recreere diferă de restul lucrurilor pe care le-am spus despre via a sufletelor. Am discutat mai devreme despre atitudinea de clan..S. Vibra ii ce se revarsă din multe direc ii. în special. Dr. regulile sunt interpretate destul de liber.nemembru” pe care o vedem atât de des în grupurile culturale de pe Pământ. sunt aduse pe Pământ şi modificate de memoria inconştientă pentru a putea fi practicate în condi iile trupului fizic. Unul dintre motivele pentru care am prezentat partea mai uşoară a socializării sufletelor este acela de a exemplifica diferen ele dintre perioadele afectate studiului şi cele de recrea ie. Există persoane care cred că modelele vie ii de după moarte sunt mult prea serioase pentru atare frivolită i. Pe de altă parte. dar fără agresiunea emo ională pe care o vedem în sporturile de pe Pământ. Separarea lor este respectată întotdeauna. 176/226 . Voi încheia această sec iune dedicată recreerii cu o clasificare a celor mai populare jocuri practicate de suflete în lumea spiritelor. N: Grupurile mai mari trebuie să fie o mare provocare pentru tine. spre a vedea care este mai inspirat. zburând repede în linii drepte şi păstrând această viteză şi când cotim brusc. deşi există sute de suflete.. În ciuda acestor critici. de câte douăzeci. consider că este mai important ca publicul să ştie că via a de după moarte nu este chiar atât de serioasă... în timp ce altcineva pierde. ca pe un mijloc de a exersa mişcarea energiei. Jocurile spirituale pe care le-am găsit nu sunt niciodată impuse de monitori. fiecare luând note incredibil de înalte sau de joase fără a mă preveni. Totuşi. Ghizii noştri încurajează participarea la întreceri. Nu există gelozie. aceasta nu înseamnă că se percep pe ele însele ca fiind foarte diferite fa ă de sufletele din alte grupuri. Nu vreau ca..: (trăgând adânc aer în piept) Gama lor e decalată. din multe grupuri. încât participarea la distrac ii le-ar distrage de la acestea din urmă. încercând să ne prindem unii pe al ii. nici conduse de căpitani de echipă. care îşi au originea în via a de după moarte.

în care ne ciocnim într-o reac ie în lan a energiei împletite”. În cele din urmă. Există multe jocuri subtile. în special sufletele tinere se vor alerga unele pe altele în nişte zone ce au fost numite locuri personale de joacă: Îmi plac pajiştile cu pomi şi iarbă înaltă.: Nu chiar. aceste suflete se reped în masă unele la altele. ca întruchipare a caracterului personal.. aşa că fiecare jucător primeşte o mai mare conştien ă de la toate celelalte suflete. peste o linie imaginară de foc.. Alt client care practica acest joc mi-a spus: Energia fiecăruia dintre noi este acumulată. spre a ne face jocul mai interesant. Cu toate acestea. ară. pe care mi-au descris-o mai multe persoane. pentru a ne face echipa. Unii ne consideră cam sălbatici şi indisciplina i. putem întâlni elemente din „fereşte” şi volei în descrierea jocului numit „bate cuiul”. da.Interpretări simple ale jocului de-a prinselea şi a altor jocuri pot fi asociate cu muzica şi dansul. ne aşezăm în două rânduri lungi fa ă în fa ă. o amplificare a tuturor energiilor noastre unite. Grupul meu iubeşte distrac ia şi nu ne place să fim re inu i în clasă prea mult. Din cazul 53 se poate vedea că reprezentarea unor obiecte de energie colorată. ară. sim im complexitatea fiecărui suflet din care acesta provine. aşa că alegem suflete din alte grupuri. nu trebuie limitată la apari iile noastre înaintea Consiliului Bătrânilor. Există în grupul nostru patru suflete cărora nu le place să se joace. Dr. 177/226 . Scopul jocului este să nu fi atins de o minge. în descrierea cărora subiec ii mei întâlnesc dificultă i. La început este uşor să te fereşti şi să. unde ne putem învârti şi alerga unul după celălalt. jucând leapşa. dar nu le po i vedea pe toate. ne oprim şi începem să dansăm un fel de dans popular.i mingi în acelaşi timp. în cadrul căruia un număr mare de suflete se aliniază fa ă în fa ă şi aruncă săge i de energie. În fiecare minge de energie care ne-a atins. Este un joc incitant. Un alt joc care se practică în mare viteză este unul înrudit cu cel numit „ ară.. combinat cu simbolismul pietrelor pre ioase despre care am men ionat în capitolul 6. o astfel de întrecere. Apoi ritmul creşte şi terenul de joacă arată de parcă ar fi lovit de grindină. N: Toate grupurile sunt interesate de jocuri? S. de asemenea.el va încerca doar să fie mai agil. De asemenea. Când mingile noastre zboară de jur împrejur. când schimbul de energie scade. să luăm forma unor obiecte. Un jucător lovit nu este scos din joc . În aceste versiuni.i faci şi propriile. Creăm mingi de energie şi le aruncăm spre echipa adversă în toate direc iile. vrem ostaşi”. pot fi deviate sau prinse şi aruncate înapoi. se numeşte „piatra pre ioasă”. Cazul 53 Dr. fără a încetini ritmul. vrem ostaşi” în care sufletele se aliniază fa ă în fa ă într-un pătrat. Scopul jocului pare a fi crearea unui volum mare de energie concentrată. N: Este adevărat că sufletele pot aduce în lumea spiritelor toate jocurile care le-au plăcut pe Pământ? S. Jocul seamănă pu in cu jocul de bile şi cu popicele.. Trebuie să stăm într-o zonă delimitată pentru a arunca şi primi aceste mingi de energie.: (ezită) Bine. Am auzit câte ceva despre un joc care îmi aminteşte într-un fel de ra ele şi vânătorii. Putem. Un subiect a spus: „Acesta este un joc al coliziunilor. În loc să trimită din când în când câte un jucător să treacă printr-un lan de bra e. cum se întâmplă în jocul „ ară. joc ce reclamă în special schimbări rapide ale pozi iei şi dexteritate: În jocul nostru.

atunci devine deja o problemă colectivă. Acesta este un joc intim al aşteptărilor şi al încrederii. continuă să se mişte.: Nu prea văd golful. N: Dar dacă nu primeşti o minge de la alt jucător? S. Tenisul este pu in mai bun. Dr... N: Mic îmi place să înot. împingem încet mingile spre mijlocul cercului. Am aflat că anumite jocuri fac la caracteristicile 178/226 .: (visător) O. mingile împrăştiind radia ii colorate în toate direc iile. N: Ce înseamnă să primeşti o minge de la altcineva? S. Apoi fiecare dintre noi face o minge de energie de mărimea celei de tenis.Dr. Fotbalul american este un joc prea instabil.: Se întâmplă foarte des..: Mmm. Dr. S. cum sunt cei de pe linia de trei sferturi sau căpitanii de echipă.în cele din urmă o minge se va rostogoli în poala mea.. N: Deci. Orice se poate întâmpla. subiec ilor mei le-a fost mai confortabil să-mi împărtăşească detalii despre perioadele lor anterioare preferate. Este greu de explicat. Dr.: (râzând) Atunci te înşeli. Ne plac jocurile de grup. În timpul fiecărei runde a jocului un jucător corespondent va primi mingea mea. atunci spune-mi despre un joc care nu este asemenea jocurilor sportive despre care am vorbit. N: Bine. Într-un fel. Dr. Dar dacă vrei să participe cu tine la jocurile sportive şi alte suflete. dar nu se opresc. în mişcările lor.: Da. N: Nu cred că în eleg. culorile energiei reprezintă expresii ale individualită ii. Dr. ce se mai întâmplă mai departe în joc? S.. deoarece este un joc numai pentru două persoane. este simplu.: Acest lucru te anun ă că po i fi legat într-un fel sau altul de proprietarul acesteia. N: Trebuie ca doi jucători să primească mingea unul de la altul? S... N: Înseamnă că fotbalul american este popular în lumea spiritelor? S. atât timp cât există o atrac ie magnetică.: În final. nu este un joc programat. ca la jocul de bile? S. Jucăm runde cu grupuri mari de jucători diferi i . una dintre mingi vine la tine. cu multe suflete.. N: Ce faci după ce ai primit o minge? S. Dr. nu chiar..: (râde) Prinzi mingea care se îndreaptă spre tine în palme. N: Au vreo semnifica ie anume mingile? S: Bineîn eles. Dr. Dacă nu vrei să mergi pe Pământ ca spirit pentru a înota. În timpul primelor mele cercetări nu aveam idee despre multiplele ramifica ii ale jocurilor spirituale. Dr. po i crea aici o imita ie a apei .(subiectul mă întrerupe şi continuă) S. Toate au propriile caracteristici care î i oferă plăcere. S.sau a curen ilor din golf -. poate unul care nu este atât de robust şi de imprudent. N: De ce nu? Dă-mi câteva exemple de jocuri pe care nu le po i vedea. în care toate sunt egale şi au acelaşi scop. fiind astfel limitativ. E mai degrabă un soi de carambol. pentru că niciodată nu ştii unde se va duce mingea ta sau ce vei primi în schimb.: Nu. Dr. vezi o diferen ă între activită ile de recreere individuale şi cele de grup? S. Fotbalul ar fi mai bun.: Cred. dar presupun că nu vezi prea des nici asta? S. orice î i poate trezi amintiri plăcute. dar nu-l văd nici pe acesta. Pe măsură ce domeniul recreerii spirituale mi-a devenit familiar. în mare măsură joci cu tine însu i.. pentru că este un joc prea individual. Acest joc î i oferă posibilitatea de a afla unele aspecte personale despre un suflet care poate fi legat de tine într-un fel sau altul. Multe suflete vin într-un loc unde ne aşezăm în cerc mare. N: Şi se lovesc toate mingile. Nu jucăm jocuri ce implică vedete. cu prea multe pozi ii. Apoi. Dr...: Fiecare persoană îşi păstrează mingile până când cineva spune: „Porni i”.. e jocul „piatra pre ioasă”. Dr. deşi poate fi totuşi considerat un mod de recreere. care arată ca o piatră pre ioasă cristalină. Am luat multe decizii referitoare la a fi împreună cu anumi i oameni în vie ile viitoare în urma acestui joc. N: Bine.. Dr. văd.

Suflete care se încarnează numai în lumi fizice. folosite ca panouri de umbră care pot fi aranjate în linii paralele sau orizontale. aceste suflete e posibil să nu posede caracteristicile energetice cerute de această activitate. deoarece ucenicii trebuie să se înve e să se adapteze la diferitele genuri de configura ii care există în cadrul fiecărei dimensiuni şi să-şi acordeze energiile repede pentru a intra în acestea. Câ iva dintre clien ii mei fac parte din această categorie.cele care vor să continue . mai multe decât patru categorii. 179/226 . Patru tipuri generale de suflete Înainte de a continua în capitolul următor despre sufletele mai avansate.devin ucenici şi sunt gata să fie incluşi în terenurile noastre dejoacă inter dimensionale. însă această clasificare a mea e tributară amintirilor clien ilor mei cu privire la alte tipuri posibile de suflete în lumea spiritelor. pentru a combina semnalele mentale şi vizuale. Chiar şi aşa. Când avem de-a face cu sufletele mai tinere ne încărcăm energia de la distan ă şi apoi scânteiem când acestea vin în direc ia noastră. 3. Am început să fiu atent la particularită ile acestui joc după ce am auzit despre apari ia antrenorilor când jocul devenea mai complex. Suflete care nu doresc să se încarneze în forme fizice. La început creăm portaluri de lumină în cadrul unor coloane de energie. în timp. Multe dintre talentele lor sunt mai presus de în elegerea clien ilor mei. Consider că cel de-a v-a i-ascunselea are implica ii semnificative pentru viitoarele suflete călătoare. În cele din urmă. Probabil că sunt. Acestea există ca un vid între dimensiunile fizice. Cred că unele dintre acestea au capacitatea de a se antrena în sferele mentale în perioada dintre vie ile lor. Pierdem multe suflete în acest punct. de regulă. aceste suflete . Aceasta este un lucru dificil. nici măcar ca divertisment. fie că nu vor să func ioneze individual. Îmi vine în minte în acest sens un anumit joc. 2. mi s-a spus că tuturor sufletelor le este dată oportunitatea de a experimenta existen a atât în universuri mentale. Munca noastră este ca şi când am fi într-un hol plin de oglinzi. cât şi fizice. Suflete care. despre care voi discuta în capitolul următor. Mai târziu le transformăm în felurite modele geometrice. De asemenea. Acest lucru e de mare ajutor pentru sufletele interesate de însuşirea limitelor spa iale de referin ă. care refuză să renun e. dar se distrează. deoarece consideră aceasta încă o joacă. Iată un citat al unui suflet foarte avansat care doreşte să se specializeze ca să devină explorator: Jocul de-a v-a i-ascunselea în lumea spiritelor începe ca un exerci iu între lumină şi întuneric. 1. Clien ii mei îi numesc Păstrătorii Jocului. încât nu îi mai putem păcăli. Celor mai mul i dintre tineri le ia o groază de timp până înva ă să ne găsească pe când ne mişcăm repede între aceste portaluri.personale ale sufletelor care participă. când nu mai doresc să continue. de fapt. Ei sunt antrenorii specializa i despre care vor vorbi cei ce călătoresc în dimensiuni diferite. deoarece iubesc această muncă. O parte din mine consideră încă acest antrenament ca fiind un mod de recreere. Practicarea acestui joc oferă o varietate de nivele de îndemânare. dar nu simt dorin a de a face acest lucru. Ele nu sunt atrase de călătoriile interdimensionale. Aceste suflete lucrează. am în eles că unele jocuri pot deveni exerci ii de antrenament şi că în jurul acestor activită i gravitează suflete care provin din multe grupuri. cred că ar fi bine să enumăr principalele categorii de suflete din lumea spiritelor. Unii devin atât de buni. în cadrul colectivită ilor şi se pare că nu părăsesc niciodată lumea spiritelor. încât de abia aştept să mă întorc acasă şi să reîncep acest exerci iu cu prietenii mei. fie că nu pot. Este atât de captivant. trebuie să stăpânească dimensiunile mentale lipsite de structură sau formă. Ne blocăm şi ne deschidem energia telepatică în acelaşi timp. Sufletele ca mine. despăr ite prin bariere de energie şi o viteză diferită a pulsului vibra ional. Ele par să lucreze numai în lumi mentale şi să se deplaseze cu uşurin ă între diferite dimensiuni.

8 TRECEREA SUFLETULUI ÎNTR-UN NIVEL SUPERIOR Absolvirea Vine un moment în existen a unui suflet când acesta este pregătit să se desprindă de grupul său primar. Oh. dacă cu însămi nu am trecut prin foc pentru a deveni puternică? Dr. În via a ei actuală clienta mea este profesoară şi predă la o şcoală pentru copii cu dificultă i în procesul de învă are..: Oh. Asta crea o îndoială fa ă de propria mea persoană. Şi nu era aşa.. Dr.: Mă identificam mult prea mult cu emo iile. Acesta a fost ultimul meu mare obstacol. Sunt bucuroasă că am atins cel mai înalt nivel prin răbdare şi stăruin ă. Nu-mi mai risipesc energia pe nimic dacă nu este cazul (pauză). N: Armura? S.4. Dr. N: Ce spune consiliul tău despre ac iunile tale pozitive legate de modul în care te defineşti pe tine însă i? S.: Până la urmă. N: De ce a fost atât de greu pentru tine? S. Sufletele care au atât abilitatea. cum te vezi acum? S. mai mult decât cu puterea mea spirituală. (subiectul mă întrerupe. în rela iile cu ceilal i. cu fiecare via ă mi-am îmbunătă it păstrarea propriei identită i în împrejurări potrivnice şi am învă at să mă respect ca fiin ă umană care nu poate fi înlăturată de al ii. am aruncat o punte de flori peste abisul de durere şi răni. că nu am lăsat împrejurările potrivnice ale acestor vie i să-mi dicteze viziunea despre mine însămi. Următorul meu caz este un suflet care a atins de curând nivelul III.: Da. N: Dacă acest lucru a fost ultimul tău obstacol. S. Dr. au o surpriză pentru mine.. armura mea protectoare.. N: De ce crezi că a trebuit să treci prin atât de multe în vie ile tale de pe Pământ? S.. mă refer la propria ta identitate. pe care îi percepeam mai puternici şi mai învă a i decât mine. Descrierile simbolice ce implică analogii cu mediul educa ional sunt deja familiare cititorului..: Sunt mul umi i că am trecut testul ăsta greu.. mi-am dat jos şi ultima bucată din armura corpului. Acest subiect a fost foarte tulburat de vizualizarea mentală a imaginilor acestui eveniment ce s-a petrecut recent în lumea spiritelor. după mii de ani de încarnări pe Pământ.. despre cine sunt în realitate..: Cum crezi că îi pot învă a pe al ii. Dr.. Totuşi. Cazul 54 Dr. gama bogată a experien elor practice a acestor suflete le face pregătite pentru multe dintre specializările ce reclamă responsabilitate şi atribu ii variate.. Mi-a luat secole să învă să am încredere şi să fiu deschisă cu oamenii înclina i să mă rănească din prea multă mânie.: Da. N: Pari foarte fericită de apari ia ta în fa a consiliului tău. N: Bine. de fapt. cât şi dorin a de a func iona în toate tipurile de medii fizice şi mentale. sunt atât de FERICITĂ! 180/226 . Dr. Suferin a fizică şi mentală este legată de felul în care ne privim pe noi înşine.. care mă ferea să fiu rănită. Acest lucru nu le dă în mod obligatoriu mai multă instruire decât celorlalte tipuri de suflete. deoarece i-a apărut în minte ceva provocat de întrebarea mea) S. În ultimii o mie de ani. Nu mai am nevoie de armură pentru a realiza acest lucru.

Dr. Unde se află ceilal i din grupul tău? S.. Văd că mă ironizezi. N: Deci. Oh.: (în grabă) Ah. Îmi pun la îndemână cutia mea de nădejde cu batiste şi continuăm. Aru. Dr. De ce nu-mi descrii cum se desfăşoară lucrurile? S. dus la doici şi apoi la noi. poate vreo patruzeci de studen i. într-un fel. De peste tot se strâng profesorii seniori şi studen ii.. Maeştrii ne adresează câteva cuvinte de confirmare a eforturilor depuse de noi.: (cu regret) Nu sunt încă pregăti i. Dr... clienta mea izbucneşte în lacrimi de fericire la presim irea scenei care i se va desfăşura în minte.sânul crea iei . Dr.: Ne strângem să discutăm despre noile noastre sarcini şi am ocazia să mă văd cu unele suflete care sunt din domeniul specialită ii mele.: (pauză) Din oul divin . este aici cu preşedintele consiliului.Notă: În acest moment. Îmi aud numele.. Aru îmi zâmbeşte cu mândrie.Voi sta în fa ă. cam doisprezece profesori şi.. Dr. Dr. Dr. N: Care este culoarea esen ială a acestor studen i din jurul tău? S. la început poate apărea o confuzie: de ce se văd ei în mod regulat plecând şi apoi întorcându-se în grupul lor matcă? În timpul hipnozei.: (încet) Da. ceva despre acele realizări care mi-au luat atât de mult timp. Dr. Pe cei mai mul i dintre ei nu-i cunosc.: Da. nu to i subiec ii mei sunt capabili să-şi vizualizeze o scenă în minte şi apoi să includă repede acest cadru în întregul film al vie ii lor spirituale. care nu absolvise încă. n-ai idee cât timp ne-a trebuit ca să ajungem aici. Sarcina hipnotizatorului este de a proceda cu grijă şi a lăsa ca scena să se desfăşoare natural. Dr. N: Ei. Le hrăneşti cu tandre e şi în elegere. Au fost aduşi studen i din alte grupuri.. Este o responsabilitate care ne va pune la grea încercare. N: Poate că ştiu. To i ne strângem şi plutim. pu in. unde vom învă a să ne folosim cât mai bine calită ile. Iri. S. consistent. ce se mai întâmplă după ceremonie? S.. ca la o petrecere inaugurală. Un client.. 181/226 ... Apoi suntem chema i pe nume.: (cu efervescen ă) Este momentul absolvirii! Ne strângem în templu....: (respiră adânc) To i sunt ca la o sărbătoare.: Voi educa sufletele cele mai tinere.tors apoi ca firul de mătase. Iri? S. dar începuse deja procesul de desprindere de grupul său.: (pauză) Suntem numai trei. mi-a spus: „încep să mă simt pu in rupt de familia mea.: Un galben strălucitor.. Înaintez plutind şi primesc un sul de hârtie cu numele meu tipărit pe copertă. N: Fiecare în parte? S. Este extraordinar. Trecerea în nivelurile intermediare Când lucrez cu un subiect care trece la un grup de nivelul III. ghidul meu. N: Printre studen i sunt şi cei din propriul tău grup primar? S. O atestare a muncii tale. Dr.. Dr. N: Observ o ezitare din partea ta. În jurul meu sunt suflete noi cu care n-am mai lucrat înainte”. N: Care va fi prima ta îndatorire aici. cei care sunt pregăti i. Dr. şi despre cum le-am depăşit. N: Ce altceva mai este pe aceste suluri? S. Ne vom întâlni din nou la cursurile ce vor începe. e mai mult decât o diplomă.: (repede) Nu! (zâmbind apoi) Oh. N: Şi de unde crezi că vor veni aceste suflete noi? S. S. N: Purta i to i tocă şi robă? S..: (cu modestie) E ceva personal.. Spune-mi. N: Continuă şi spune-mi despre ce surpriză e vorba. Dr. E ca şi cum aş creşte flori din răsaduri.. „Iri”. N: Po i să te opreşti pu in şi să-mi spui câ i profesori şi câ i studen i vezi? S.

dar se pare că este un fapt mutual acceptat să nu se pună prea multe întrebări în legătură cu aceste absen e. În ordinea prezentării. Instruirea devine mai intensă pe măsură ce aceste noi grupuri dovedesc că se pot descurca cu sarcinile lor. accesibile numai membrilor lor. Păstrătorii Jocurilor. în timp ce un procent mult mai mic a atins această stare a dezvoltării în cinci mii de ani. ele îşi men in totuşi ghizii lor obişnui i şi iau parte la activită ile grupurilor lor primare. sufletele nu-şi pierd niciodată legătura cu vechii tovarăşi. deşi sufletele sunt desprinse de grupurile lor ini iale. din Evul Mediu. în timp ce sunt admişi al i candida i promi ători. inându-se seama ca membrii acestora să se afle la un nivel mental apropiat. în concordan ă cu practica grijii infinite care este atât de evidentă în toate pregătirile spirituale Sufletele sunt repartizate noilor grupuri de specialitate. Sufletele care au Grijă de Animale. De exemplu. asocierile acestor suflete mai specializate sunt mai degrabă dezlânate. în nici un caz nu este vorba de elitism. Rog cititorii să se întoarcă pu in la experien a sufletului Lavani. Am observat că. etalând o multitudine de talente diferite de-a lungul drumului lor. Sufletele evoluează în ritmuri distincte. depun eforturi mai sus inute. cei care îi pregătesc pe al ii pentru călătorie. Grupurile matcă primare şi-au început existen a împreună şi rămân strâns unite de-a lungul a sute de încarnări. că acest lucru a devenit un el care le consumă toate disponibilită ile. Indiferent cine este cel care a absolvit. Cu toate că şi în cazul sufletelor există unele elemente secrete ce sunt împărtăşite acestora în vederea unei pregătiri specializate. Când s-au apropiat de gradul de dezvoltare al nivelului IV. sufletele au fost descrise ca: Maeştrii Viselor. Maeştrii Refacerii. Aceste suflete au început acum să-şi lărgească perspectivele mai departe de grupurile lor primare. Păstrătorii Neutralită ii. cu diferi i profesori de specialitate. atunci când sufletele încep să petreacă mai pu in timp cu divertismentul şi alături de celelalte. tranzi ia este încheiată. care erau denumite şcoli de ini iere în mistere. el e ini iat în tainele unei bresle. Cred că o dată ajunse la nivelul III. Sufletele Arhivari. dar această ipoteză mi-a fost infirmată. accent care devine şi mai pronun at pe măsură ce ele se dezvoltă la nivelele de competen ă IV şi V În capitolele precedente au fost enumerate un număr de specializări ale sufletelor. N-aş afirma totuşi că este o breaslă ca acelea cunoscute în istorie. La început. Sufletele care vor doar să vadă despre ce e vorba pot părăsi aceste grupuri de specialitate. Ele se concentrează mai mult asupra perfec ionării anumitor aptitudini ce vor contribui la for ele conştiin ei cosmice. pot fi şi Suflete Exploratoare ale unor locuri noi (folositoare atât pentru 182/226 . Le-am definit ca grupuri independente de studiu. E un sistem care permite o evaluare periodică a sufletelor de către instructorii lor. Tranzi ia este lentă. Sufletele care avansează nu dispre uiesc tot ce au cunoscut înainte. sufletele încep să se ridice mult mai rapid la nivelurile mai avansate. are loc o schimbare în comportamentul sufletului. Acestea erau organiza ii exclusiviste şi chiar secrete. în cazul 32. Aspiran ii nou sosi i sunt totdeauna bine primi i de grupurile de specialişti. Am avut suflete care au fost cu grupurile lor primare şi cincizeci de mii de ani înainte de a fi pregăti i să treacă pe nivelele intermediare. Se pare că unele specializări se suprapun într-o anumită măsură. sufletele care au ajuns de curând la nivelul III observă că nu mai sunt limitate la o singură sală de clasă. Această practică este în opozi ie cu cea pe termen lung din grupurile primare de suflete. Studiul independent pune un accent mai mare pe auto-îndrumarea sufletelor în îndatoririle lor. periodic. Cele trei elemente principale de care sunt sigur că se ine seama la selec ia specialită ii sufletelor sunt: talentul. Vechii lor prieteni sunt conştien i de ceea ce se întâmplă. În aceste stadii incipiente. atunci când un suflet accede la nivelurile intermediare de pregătire. Regizorii Muzicali şi Păstrătorii Jocurilor. O dată cu atingerea nivelului III. numai că acum sunt atât de absorbite de pregătirea lor. Aceste suflete sunt fascinate de ceea ce pot face şi vor să devină şi mai competente. Mamele de Incubator. performan ele ob inute până atunci şi dorin a personală.Integritatea unui grup matcă originar de suflete rămâne intactă într-un mod atemporal. Pregătirea începe încet. Aceste desemnări se fac pe baza unor motive. Presupun că s-ar putea spune că. În cursul tranzi iei lor. M-aş fi aşteptat ca şi nevoile lumii spiritelor să fie un alt element important. Mântuitorii Sufletelor Pierdute.

să nu aleagă să devină ghizi pentru popula ia obişnuită de suflete. Sunt sigur că cititorii vor identifica uşor ce domeniu de specialitate s-ar putea potrivi propriilor înclina ii. Profesorii trebuie să ştie foarte bine să comunice. în formă descarnată. Sigur că aspira iile actuale ale unui suflet şi specializarea sa finală pot să nu coincidă. pe măsură ce avansează. acompania i de profesorii noştri. aceasta nu înseamnă că majoritatea sufletelor devin mari profesori. Ştiu totuşi că această percep ie este denaturată de faptul că. deşi predarea este o specializare de frunte în lumea spiritelor. Cum predarea este atât de vitală pentru suflete. necesitând în acest sens studii de remediere. În acest capitol. îmi pot numai imagina ce alte specializări le sunt oferite sufletelor. Pământul este o şcoală atât de grea pentru pregătire. care au o influen ă foarte mare asupra dezvoltării lor actuale şi vor să-i urmeze. Ni se arăta cum să adunăm vibra iile magnetice ale acestei planete şi cum să le îmbinăm cu ale noastre. Cred că marea majoritate a clien ilor mei sunt înclina i să se pregătească pentru a deveni ghizi. pe care nici un subiect nu le poate descrie. cineva care comunică foarte bine. ca să ne verificăm capacitatea şi adaptabilitatea la acest loc. Totuşi. Specializările În Călătoria Sufletelor am discutat despre activită ile profesorilor ghizi juniori şi seniori şi tot în această carte subiec ii mei au depus mărturie despre activită ile ghizilor lor. care a explicat că o dată ce un suflet nou este creat. Cazul 28 ne-a spus câte ceva despre Profesorii-doici 183/226 . Bătrânii par să provină dintr-un mediu cu multe specializări. mul i oameni spun că ei au crezut că toate sufletele se străduiau să devină ghizi-profesori. În cele din urmă am aflat că. Am avut şi eu aceeaşi idee în primele faze ale cercetărilor mele. Şi totuşi. voi cita şi alte exemple de specializări ale sufletelor. în timp ce to i subiec ii mei au ghizi. Când discut despre aceste domenii de specialitate în conferin ele mele. Acest lucru este ilustrat de următoarea relatare a unui subiect: Îmi amintesc de vremea când eram un suflet foarte tânăr şi am venit pentru prima oară pe Pământ cu câ iva prieteni. nu au fost furnizate prea multe informa ii despre sufletele avansate care se ocupă de sufletele foarte tinere şi care se află încă în perioada de pregătire. care e capabil să ofere o motiva ie. din nenumărate motive. voi începe cu o categorie din acest domeniu pe care nu lam acoperit încă. să ajungă să ocupe un loc în Consiliul Bătrânilor. Desigur. cât şi în aspectele mai serioase ale instruirii în folosirea energiei). poate să nu aibă abilitatea de a lucra cu mintea unui suflet care încearcă să se integreze în mai multe ego-uri umane din trupurile sale gazdă. Acest lucru se petrece. încât este mai bine ca multor suflete noi să li se permită un interval de timp în care să se adapteze la via a terestră. deoarece multe suflete tinere nu par să fie capabile să continue cu reîncarnările lor. Imediat după cazul 26 din capitolul 5. Cred că cei mai mul i oameni simt că ghizii lor profesori au o înclina ie interioară pentru astfel de pozi ii. pentru că ei îşi venerează proprii ghizi. am citat amintirile proaspete ale unui suflet foarte tânăr de pe Pământ. el nu este imediat transferat într-o încarnare fizică. Nu pare să existe un drum sigur prin care sufletele. Lucrul cu un suflet copil este dificil. Era nevoie să sim im ce ar fi însemnat pentru noi să fim aici în formă fizică. ca spirite. deoarece sufletele tinere cu care ei lucrează nu şi-au început încă încarnările.divertisment. S-ar putea ca profesorii doici. este normal ca ghizii să apară clientului obişnuit ca fiind reprezentan ii profesiei de prim rang din lumea spiritelor. mul i au un contact prea mic cu sufletele avansate din alte specialită i. se numesc Profesori-doici sau cei care au grijă de copii. Pluteam încoace şi încolo. care lucrează cu suflete foarte tinere.

: Da. cu un model energetic mai mic şi mai degrabă dispersat. mă ajută la predarea acesteia. Eram gata să trec la altceva când m-am gândit la încă o întrebare. N: Sunt convins că aşa este. întrebările referitoare la culorile sufletului pe care le adresez acestora fiind de mare ajutor. Trebuie să mă port cu delicate e cu clien ii mei avansa i. Dr.: Nu. mai ales cu cei ce au poten ial. i-a lăsat cu mine şi nu-l mai văd prea des. am fost profesori. Doi colegi. răsfă ându-i astfel.: (râde) Vâjâie to i în toate direc iile. Vor mai degrabă să testeze teoriile mele despre indulgen ă decât să administreze acestei clase o admonestare mentală. pe care nu-i cunosc de foarte mult timp.aduna i la un loc.aşezările spirituale ale profesorilor şi ale sufletelor elementare. Recunosc că stilul meu este extrem de indulgent. Energia lor e mai mică. să rămână copii şi să nu ia via a în serios. N: Astea sunt toate culorile pe care le vezi în preajmă? S. Notă: În acest punct subiectul meu s-a tulburat foarte mult când a recunoscut pe unul dintre acele suflete ca fiind copilul său de astăzi. Dr. Nu avem nici unul dintre aceia acum.: Predau o lec ie acestor suflete.. ghidul meu senior. Interesul lor cel mai mare este să arate bine în via a următoare. mai interesa i în a-şi juca feste unul altuia decât să înve e ceva.lumini albe . Bărbatul din cazul 55 trece la nivelul IV de competen ă şi tocmai a terminat să-mi relateze despre varietatea de lumini galben-albastre din grupul lui de specializare. pentru că pe copii i-ar inhiba prea tare să se găsească lângă clasele de predare obişnuite. în vie ile noastre trecute. Dr. Consiliul este interesat de metodele mele de predare. În general. Copiii foarte inocen i şi timizi au lumini slabe. deoparte. cam aşa ceva. Tinerii sunt foarte exuberan i. care avea să-mi deschidă o nouă perspectivă. compus din trei suflete. oameni ai bisericii. Se vor schimba când vor începe să se încarneze. Concep ia meu de predare este că o dată ce aceste suflete-copii încep să se dezvolte. Vor. Ştii. mai sunt unsprezece copii . N: Voi trei ave i un trecut comun pe Pământ pentru a vă pregăti să deveni i profesori? S. mai 184/226 . profesorii pot învă a uneori de la studen i.. vindecători. Ulant. Cazul 55 Dr. pentru că provin din alte grupuri. N: Ce se întâmplă în acest moment? S. Cunosc profesori care au dat frâu liber frustrărilor devenind foarte severi cu tinerii lor studen i. Dr. Sunt îndrăgosti i până peste cap de plăcerile pământeşti şi nu vor să aibă de-a face cu lucrurile mai dificile. neclare. Dr.: Suntem în zonele neutre de pregătire. De ce nu-mi dai o idee despre unde anume în lumea spiritelor sunte i tu şi aceşti copii în acest moment? S. Citez în continuare pe scurt din cazul unei femei care lucrează cu sufletele care tocmai au început să se încarneze: Chiar acum sunt ocupată cu şapte neghiobi. pur şi simplu. Fa ă de ei mă arăt foarte amabilă şi drăgăstoasă. lucru pe care îl voi extinde şi în cazul 55.: Nu prea mare. în stânga noastră. saltul pe care îl vor face spre maturizare va fi. N: Vezi vreo diferen ă în ceea ce priveşte intensitatea luminii din aceste unsprezece suflete? S. Unii dintre profesori spun că îi stric. trebuie să ai multă sensibilitate şi o mare răbdare pentru genul ăsta de muncă (se opreşte şi mai adaugă). Le place să fie afemeia i sau femei fatale când se încarnează. L-am lăsat să se bucure de acest moment şi apoi am continuat. N: Ce rela ie ai cu aceste unsprezece suflete? S.

Cazul 56 Dr. al cărui nume spiritual este Andarado.: Cunoaşterea sistemelor etice ale altor societă i inteligente reprezintă o bună pregătire pentru orice Specialist în etică. am descoperit că Andarado a venit prima dată pe Pământ în timpul ridicării Babilonului. Era o lume închinată ra iunii şi logicii. etapa dezvoltării lor. s-ar putea ca aceştia să aibă sentimentali că este prea devreme pentru ca studentul lor să vadă anumite drumuri karmice. Andarado a cerut un transfer într-o lume mai luminoasă. S. Până la urmă. valorilor şi al comportamentului nu este unul fundamental pentru munca tuturor ghizilor profesori? S. Mi-ai explicat pu in şi despre studiile tale de creare a energiei asupra proceselor cognitive ale unor forme inferioare de via ă. Blocările lor amnezice ar putea fi încă prea pronun ate. Trebuie să am grijă să nu montez o baterie de 12 vol i într-un sistem de 6 vol i”. Aud de la mul i tineri declara ii de acest gen şi. I-a fost oferit Pământul. Dr. cu forme de via ă inteligente. N: A. Acest client îmi trimisese o scrisoare care începea aşa: „Sunt nerăbdător să-mi experimentez identitatea nemuritoare. erau neobişnuite pentru cineva de vârsta sa. pentru că încrederea lor nu va fi fost zdruncinată de prea multe lec ii grele şi întreruperi. nici una dintre presupuneri nu este corectă. Pe măsură ce înaintam în şedin a noastră. fie un specialist al proiectării. Din cauză că nu cred că unui tânăr obişnuit via a i-a oferit prea multe răspântii cruciale. Andarado mi-a explicat: „Am montat o re ea de energie. fiin elor inteligente. există câte un specialist în etică în fiecare consiliu. am aflat de interesul lui Andarado pentru modul în care energia magnetică planetară influen ează comportarea inteligentă în unele lumi. Cazul următor este al unui bărbat de douăzeci şi şase de ani din Detroit. nu este chiar ceea ce şi-au imaginat ei. pentru a urmări şi studia modelele de comportament cu care această creatură răspunde. ceea ce credeam că este destul de târziu în timpul pământesc pentru o lumină albastră. să lucrez cu codurile morale ale. La început am încercat să-l conving să nu vină la mine. Dar Andarado era o excep ie şi îmi pare bine că nu mi-a confirmat îngrijorările. da? Atunci cum rămâne cu cele două domenii de început ale studiilor tale despre care tocmai am vorbit? S. Există. Când l-am întâlnit pe Andarado am fost frapat de intensitatea. şi o probabilitate semnificativă de obstruc ionare a hipnozei.: Mi-au fost oferite ca premize pentru a fi mai eficient ca specialist în etică.rapid. de asemenea. de cele mai multe ori. calmă. de obicei. Mi-a spus că încarnările lui au început într-o lume întunecată. N: Andarado. pentru că. N: De ce ai petrecut atât de mult timp în altă lume înainte de a veni pe Pământ? S. aflat la nivelul V. Acest lucru nu s-a întâmplat şi cu acest client. nu iau clien i sub treizeci de ani. încât te po i specializa în acest domeniu. dar lipsite de afectivitate. În timp ce treceam în revistă experien ele sale trecute dintr-o clasa spirituală. De obicei. Dr. pentru că se leagă de valorile obiective. 185/226 . dar principiile morale. Dr. pe care o identificam în cursul şedin ei. Am presupus că studia şi se pregătea să devină un Maestru al Proiectării. am discutat despre munca ta cu studen ii în lumea spiritelor. N: Dar acest domeniu al moralită ii. Concluzionez că te pregăteşti să devii fie profesor. care se stingeau ca rasă. vigilen a şi independen a lui. Mă aştepta o surpriză.: (râde) Nu.: Ba da. exercitată de ghizii lor spirituali. Asta este pasiunea mea. sunt atât de esen iale pentru dezvoltarea umană. Specialiştii în etică Mult timp am considerat predarea eticii ca fiind mai degrabă o parte constitutivă a predării în general decât o specializare de sine stătătoare. Mă pregătesc să devin un Specialist în etică. deoarece simt de mult timp că unele dintre aceste lucruri îmi sunt cunoscute şi că abilită ile îmi depăşesc vârsta”. unde s-ar fi putut încarna într-o fiin ă mai sensibilă. Ultima sa sarcină a fost să creeze esut cerebral unei mici creaturi feline.

spune-mi acum câte suflete-studen i de pe Pământ i-au fost date când ai început să lucrezi în via a dintre vie i în acest domeniu al voca iei tale reale? S. N: Foarte bine. această dilemă este aceea a egoismului. Ei sunt în faza în care înva ă echilibrul fin al comportării etice. şi asta apare oamenilor ca fiind în opozi ie cu universalitatea. Asta este prerogativa ghizilor lor profesori. 186/226 .: Da. la o fericire generală.scuză mijloacele? S. N: Lucrezi cu studen ii tăi atât în lumea spiritelor. este ca sufletul să fie închis în trupul unei fiin e ale cărei instincte . să dezvolt acest element de bunătate astfel încât.N: Care este cel mai folositor sfat pe care-l dai studen ilor. a întregii societă i. N: Spui cumva asta pentru că majoritatea oamenilor obişnui i sunt pragmatici. ca pe această planetă nevoia de încredere în sine să fie în opozi ie cu grija fa ă de ceilal i? S. în final. asta este partea cea mai importantă a specialită ii mele.: Oamenii obişnui i au această dilemă. în cele din urmă. Andarado. Dr.propria ei natură .: Pentru mul i de pe planeta Pământ.: (zâmbeşte) Ei sunt precum caii de curse. Când trăiesc într-o lume fizică atât de densă cum este cea de pe Pământ. N: Po i continua pu in în acest sens? Vrei să spui că oamenii.ca esen ă a puterii Sinelui. Situa ia celorlal i este pe planul doi. înainte să se întoarcă pe Pământ? S. la îndepărtarea intoleran ei manifestate fa ă de cei care sunt altfel decât noi. Cum nu sunt încă destul de deprins cu acest domeniu. Dr.: La început numai câteva. N: Cum de i se dă voie să lucrezi cu cele de nivel III când tu însu i nu i-ai terminat încarnările pe Pământ? S. Dr. Dr. dacă ne lăsăm total angrena i în corectitudinea min ii sufletului . Nu am destulă experien ă ca să pot ajuta sufletele foarte tulburate şi mai pu in dezvoltate. consideri dilema umanită ii ca fiind conflictul dintre a pune dorin a de fericire personală şi scopurile individuale mai presus de atenuarea suferin elor popula iei umane? S.: (ferm) Nu.: În principal. Conflictul rezidă tocmai în această nevoie de statut personal şi de elitism . Dr. Dr.: Da. Energia care se cheltuieşte cu controlarea corpului omenesc trebuie bine drămuită. în ceea ce priveşte moralitatea şi etica. N: Presupun că erau suflete foarte tinere. N: Vezi vreo solu ie în acest conflict dintre universalitate şi individualismul pronun at manifestat în atitudinea oamenilor? S.Dr. Dr. aşa că îi sfătuiesc să aibă răbdare şi să-şi regleze ritmul.: Exact asta este ra iunea sarcinii mele actuale. Pot da însă sfaturi sufletelor ceva mai mature. considerând că scopul . pentru că este atât de uşor pentru fiin ele omeneşti să se îndepărteze de la comportarea morală şi să explice ra ional ac iunile lor. cât şi în timp ce ei sunt pe Pământ? S. pentru că am fost şi eu în situa ia lor nu cu mult timp în urmă.: Idealurile şi valorile personale pot duce. Dr.: Bineîn eles. să reprezinte o reac ie naturală la împrejurările grele de pe Pământ. S. care să fie legată de conştiin a unui suflet? S. supravie uirea ei personală. Asta este marea încercare la venirea pe Pământ şi de aceea munca mea este atât de grea aici. Lec ia Pământului. deşi mul i nu cred că egoismul lor reprezintă o problemă pentru ei.să reclame. Eu lucrez cu ei numai în lumea spiritelor. Dr. în primul rând. N: Deci. N: De ce crezi că etica e un test al societă ii umane? S. Dr. trebuie să se ferească să fie absorbi i de aceasta dacă vor să fie eficien i. nu şi în perioadele când se încarnează pe Pământ. în cele din urmă.de a fi perceput ca un individ de succes .pentru că acestea sunt subsumate fericirii. prin natura lor. oare. Dr. nu sunt o rasă de persoane egalitariste şi generoase? S.N: Trebuie. nu mi se dau cazurile cu adevărat dificile.: Munca de îmbunătă ire a lumii va duce. N: Nu descoperi în oameni o latură bună în mod natural. dar apoi situa ia s-a schimbat şi acum am optsprezece suflete de nivel mediu.

În procesul nostru de evolu ie. avem tendin a de a ne pierde ra iunea. Sufletele din categoria generală a Armonizatorilor se reîncarnează adesea în cei însărcina i cu comunicarea. Dacă facem astfel. filosoful Kant avea dreptate când afirma: „Dacă noi credem în nemurirea sufletului creat de o sursă divină. având acces la min ile atâtor oameni. spre a ne perfec iona. pentru că misiunea lor e de a ajuta umanitatea într-un mod fizic direct. Am încercat să arăt că. pe care ei îi numesc Supraveghetori. Jung ne-a spus: „Ra ionalul şi ira ionalul există unul lângă celălalt şi oamenii sănătoşi recunosc ac iunile ambelor for e ce lucrează în ei. Aceste suflete bătrâne şi foarte evoluate care se află printre noi sunt considerate a fi nişte observatori activi ai evenimentelor. artişti. Aceste suflete nu sunt vindecători în sensul tradi ional al termenului. Şi ghizii noştri spirituali au fost cândva asemenea nouă. persoane inspirate. în general. sufletele nu se folosesc de acest argument ca să se scuze pentru lipsa de control asupra emo iilor unui trup gazdă. Ar trebui să ne privim nevrozele mentale şi suferin ele fizice ca modele valorice inconştiente”. înainte de a atinge acest statut. muzicieni şi scriitori. în lumea spiritelor. Se poate spune că sunt motive pentru care ac iunile unor oameni iau o întorsătură proastă. Sufletele armonizatoare se mai pot încarna în oameni de stat. care are. Aceste fiin e nu se 187/226 . în cele din urmă. Totuşi. Există o mare nevoie de suflete specializate în etică. Sufletele armonizatoare Această specializare reprezintă o clasificare largă a sufletelor. Ele pot fi figuri publice sau oameni particulari care ac ionează în spatele scenei pe care au loc evenimentele lumii. numărul lor nu e mare. În prima mea carte am scris despre în elep i. profe i. va rezolva dilema distinc iilor morale de care vorbea mai devreme sufletul Andarado. mi se spune că acestea lucrează ca restauratori ai energiei dislocate de pe fa a Pământului. bun şi pentru ceilal i. am reflectat la cât de mul i fiziologi cred că sistemul senzorial uman este supradez-voltat. ca o depăşire a originilor noastre primitive. lucrând într-o multitudine de competen e. deocamdată. ar fi mai bine să ne concentrăm asupra evolu iei Sinelui nostru sufletesc şi să ne sprijinim pe puterile noastre spirituale. acele suflete foarte avansate care încă se încarnează pe Pământ. devenind mai deştep i spre sfârşitul vie ii. avem la dispozi ie un creier care nu arc. coexistând cu un creier omenesc tulburat. la rândul său.După ce am terminat cu acest client. negociatori. având abilitatea de a pronun a cuvintele pe nişte tonuri vibra ionale care-i ating profund pe oameni. este să continuăm procesul de evolu ie pentru a deveni mai buni decât suntem. În căutarea aceasta suntem adesea conduşi de ego-ul nostru şi uităm că ceea ce este bun pentru noi e. chiar dacă acest lucru nu mai este necesar pentru propria lor dezvoltare. capacitatea noastră de a intra în legătură cu ceilal i va evolua şi. Aceste fiin e în elepte se află aici. Ni se dau multe corpuri gazdă şi toate sunt imperfecte. asta presupune un liber arbitru care s-ar putea să nu includă şi o comportare morală”. Subiec ilor mei le este evident că în elep ii sunt cumva în legătură cu un alt grup de specialişti în armonizare din lumea spiritelor. Cei mai mul i dintre noi începem prin a face o mul ime de greşeli prosteşti. Din păcate. ducând astfel o via ă productivă. în cele din urmă. un control total asupra reac iilor trupului. Din informa iile pe care le-am adunat. De obicei. Din acest motiv. Comportamentul agresiv şi de evitare au fost un mijloc de supravie uire al oamenilor încă din epoca de piatră. Ele prezintă tendin ele omeneşti pe care le consideră că ar necesita o aten ie specială. vom porni cum trebuie încă de la început. din cauza unui suflet care se dezvoltă în aceştia. acestea sunt sufletele care echilibrează energia evenimentelor terestre ce implică rela iile umane. Când sunt fiin e dezîncarnate. voin a noastră liberă de a face alegeri corecte ar putea fi inhibată. Decât să devenim obseda i de un trup care durează numai cât o via ă. am observat că există o interdependen ă şi o legătură în spatele tuturor specializărilor sufletelor. Solu ia valabilă pentru noi to i. le-am inclus în categoria Sufletelor Armonizatoare. În condi ii de stres emo ional ridicat. Ei nu supără pe nimeni şi nu cer neapărat aten ia publică. pentru că încercarea lor de a împrăştia energia negativă este aplicată pe scară mare şi nu doar asupra unui singur individ. Ideea de a reveni în încarnări repetate este aceea că. Mi s-a spus că aceştia sunt lingvişti deosebit de competen i. multe subgrupe. Datorită acestor condi ii.

: Sunt doar un novice. dacă î i explic mai pe larg ceea ce fac acum. dându-i acesteia apa de care are nevoie. salvând astfel oamenii de multă suferin ă? S. Este ca deschiderea unui baraj.: Atunci nu m-am făcut în eles de tine. care vor ac iona spre a pondera influen ele for elor sociale şi fizice ce produc pagube pe Pământ. Larian. Vrem să instaurăm o gândire mai ra ională. Larian. Am foarte pu ine date despre ei. care au scopul de a fi o parte din via a noastră pe Pământ. înainte de a ajunge la însărcinările tale. îl cheamă Larian şi se pregăteşte să devină Armonizator. Nu orchestrăm hotărâri. S. Dr.de genul lui Hitler . N: De ce for ele care există în lumea spiritelor nu ar putea.. Cel ce face obiectul cazului următor este un reprezentant al nivelului V. Dr. Pregătirea noastră nu urmăreşte să influen eze min ile oamenilor care produc suferin ă umanită ii.: Patru. dar primesc informa ii din multe surse despre condi iile de pe Pământ şi din alte lumi. pentru a ajuta oamenii să se însănătoşească. pentru a-i ajuta pe oameni. N: Care este.: Sper să aduc o contribu ie în ceea ce priveşte îndreptarea evenimentelor catastrofale create de oameni în mod direct. Dr. vei vedea diferen a.:(pauză) Condi iile sunt deja îndeplinite pentru desfăşurarea cauzei şi efectului. cutremurele de pământ. N: De ce nu? Vrei să spui că un suflet Armonizator n-ar vrea să intervină cumva în cazul unui psihopat . cât şi de a nu o face. să neutralizeze marile concentra ii de energie negativă.: (tulburat) Nu cred că m-ai în eles. am impresia că eşti tentat atât de a influen a lucrurile.: (îşi scutură capul) Atunci n-ar mai fi catastrofe naturale. un Supraveghetor furnizează informa ii celorlal i Armonizatori. rolul lor? S. Învă să-mi ajustez raza energiei pentru a împrăştia şi rearanja for ele negative ce sunt generate zilnic pe Pământ. cauzei şi efectului şi a întregii probleme a influen elor karmice naturale? S. N: Bine.ceea ce nu cred. atunci. tu şi cu asocia ii tăi. Dr. Dr. Dr.încarnează. Poate.: Să împrăştie semin ele energiei coerente în energia tulburată. preveni aceste dezastre naturale. Le numim aspiratoare. Un armonizator planetar nu s-ar interfera în aceste for e. spune-mi ce înva ă prietenii tăi? S. Ele lucrează cu polaritatea şi cu for a magnetică. pentru a fertiliza valea de sub el.. să opri i războaiele? S.: Mintea unui psihopat nu permite accesul ra iunii. unde anume intră munca ta în această schemă? S. care atenuează consecin ele distructive ale for elor fizice naturale. să-şi revină (zâmbeşte). dar nu este domeniul meu de studiu. e închisă. dar continuă. N: Plănui i. N: Vorbeşti despre elementele geofizice ale Pământului.: Sunt restauratori ai planetei. genul ăsta de elemente? S. Dr.: Am prieteni în această îndeletnicire. trimi ând unde de energie pozitivă către oamenii potrivi i pentru aceasta. N: Nu e cumva o deturnare a voin ei libere. N: Ştii. atunci. care pot schimba evenimentele ce se petrec în lume. N: Nu ştiu încă dacă m-ai convins. ai putea să-mi explici câte ceva despre specializarea de Armonizator şi ce faci în această calitate? S. Dr.înclinat spre distrugere? S. Eu învă să men in energia pozitivă în jurul min ilor mai calme. 188/226 Cazul 57 . N: Câ i ucenici mai sunt în sec ia ta? S. Cele pe care le am provin de la câ iva clien i care ştiu de existen a acestor suflete numai din propria lor pregătire de a deveni Suflete Armonizatoare. N: Larian. Oferim o atmosferă calmă pentru dialog. Dr. Dr. După cât se pare. N: Bine. Dr. dar voi încerca. pur şi simplu. cum ar fi vânturile. ce produc cantită i mari de energie negativă. chiar dacă ar putea . Dr. focul. Învă despre armonizarea energiei discordante a Pământului.

dar şi multă frumuse e şi speran ă. există specialişti pur de structură şi aceia care crează lucruri însufle ite în cadrul acestor aşezări. pentru a simula undele dezordonate ale gândirii umane din grupurile mari. Vrem să-i ajutăm pe oamenii care doresc să se ajute singuri.. Melodia unui Armonizator şopteşte prin coridoarele Pământului despre lucrurile mai bune care vor urma. am ajuns la concluzia că maeştrii spirituali care au proiectat acest laborator al haosului. trăind într-un mediu dificil. cei mai mul i ne-am despăr it acum. pentru a exersa cu micul meu grup.tot ceea ce influen ează gândirea negativă.: Da. Este amestecată şi agitată special pentru noi. pentru a ne supraveghea.. Din câte reiese din experien a mea limitată în acest domeniu. N: Asta înseamnă. Larian. apele. ce puteri ve i avea? S. Acestea doresc să le dea oamenilor mijloacele de a se ajuta ei înşişi acolo unde pot. Mă gândesc la ele ca la nişte arhitec iconstructori ai topografici ce lucrează cu păr ile componente care caracterizează suprafa a planetară. oare. Există fiin e superioare ce se preocupă destul de mult de supravie uirea noastră. Acest lucru nu e o interferen ă directă. până la urmă. dar ne acceptăm binecuvântările fără să ne gândim prea mult”. pentru a stimula exprimarea gândirii armonice? S. Cazul 58 Dr. Aici exersăm arta echilibrării dizarmoniei vibra ionale. pe care îl numim Pământ. reprezintă pentru mine două subdiviziuni majore ale sufletelor.: Erau douăzeci şi unu. Dr. în lumea spiritelor. dar ele nu sunt conştiin a fiin elor umane şi nu intervin în voin a noastră liberă. într-un mediu geofizic. E acolo Arlett.. copaci şi fiin e vii. ne descoperă greşelile imediat. au plecat. mult timp nu am crezut că acest lucru ar putea fi adevărat. pur şi simplu. Am fost crea i şi trimişi pe Pământ ca să ne rezolvăm problemele în cadrul matricei unei forme de via ă inteligente. Aceasta ar include mun ii.S. Dr. N: Ce se întâmplă în cupolă? S. N: Bine. de asemeni.: (cu răbdare) Mă duc la o cupolă enormă.este foarte pricepută -. Trebuie doar să o netezim. Sperăm ca. instructoarea noastră . nu au pus lucrurile în mişcare şi apoi. Suntem mesagerii speran ei. obiectele pe care le-au cunoscut în via ă. sufletele ce se specializează în domeniul proiectării sunt trimise să lucreze în universuri fizice. N: Câte suflete erau în grupul tău matcă ini ial? S. care implică şi suferin a.: Vom deveni transmi ătorii energiei de reînsănătoşire.: Aceasta ne dă o bază geometrică pentru anumite oscila ii şi intervale. Sufletele orientate spre domeniul structurii îşi încep lucrul construind. Dr. Deşi specialiştii în structură sunt asocia i sufletelor dedicate amenajării peisajelor cu plante. Trebuie să recunoaştem acest echilibru în realitatea noastră cotidiană. După ce am ascultat explica iile mai multor Suflete Armonizatoare. dar când ve i ajunge competen i ca Suflete Armonizatoare. mai multe fa ete. să atenuăm mase mai mari de modele de energie distructivă de pe Pământ. Sincer să fiu. Mai studiem şi tonurile vocale şi le analizăm în elesurile . Maeştrii proiectării Deşi această specializare arc. Dr. pentru a lupta cu deziluziile în masă. Un vechi proverb chinezesc spune: „Ne numărăm nenorocirile cu multă grijă. atmosfera şi clima. N: Mmm. Voi începe prin a trece în revistă activită ile sufletelor ce se ocupă cu structura care înva ă să-şi folosească energia la proiectarea geologici planetare. Aceste suflete se ocupă cu crearea formelor de via ă în lumile în care se dezvoltă o nouă via ă. deseori pe planete nelocuite şi aflate în cursul procesului de răcire după ce s-au format din stele. gândire şi comunicare. că nu-i mai vezi prea des pe cei din grupul originar? 189/226 . Există o temă care revine mereu în relatările Sufletelor Armonizatoare.. această muncă este considerată a fi o categorie distinctă a proiectării.

: (pauză lungă) La început. Îmi place să sculptez materia şi să-i dau forme utile. N: Ce s-a întâmplat apoi cu tine şi Baatak? S. am observat că un alt ghid a început să vină la întrevederile noastre de studiu.. câ iva dintre noi (nu mul i) am fost invita i să mergem cu el pentru perioade scurte de timp la un nou grup care se forma. Dr. Dr. N: Înseamnă că grupul tău şi al lui Hyanth sunt separate? S.: (oftează adânc) Nu. cum sunt...: Să spun mai bine aşa. N: Şi Hyanth? S. era doar un observator care ne privea pe fiecare cu aten ie în timpul lec iilor dedicate structurii. în cele din urmă. Dr..: Nu. copacii? S. lucrăm cu lumile fizice care se formează şi punem în mişcare for ele geologice care vor construi muntele. Mi-amintesc că-mi doream ca şi Hyanth să vină. Dr..: Oh. Fusese invitat de ghidul nostru.: Da. Am aflat că numele lui era Baatak.: Nu. Dr. iar cineva ca Hyanth se concentrează asupra formelor de via ă. ştii. este sufletul meu pereche. pe vremea aceea? S. de exemplu. 190/226 .: Opt în acest moment şi am auzit că mai vine unul. am fi putut fi astfel împreună.. Dr. Proiectele structurilor mele nu trebuie să aibă via ă. ne vom mai întoarce la asta. N: Ce obiec ii avea Hyanth referitor la noul tău grup? S. Iar Hyanth nu crează o pădure de copaci în lumi potrivite pentru via ă. să dau formă energiei. Din când în când ne mai punea anumite întrebări. afinitate pentru aceasta. şi au rămas doi. N: Şi a venit cu tine la noul grup? S. dacă ne împăcăm cu ca şi dacă sim eam o. S.. Dr. Cei mai mul i dintre noi nu mai lucrează împreună. aşa că ea s-a dus la un alt grup care se forma. N: Dă-mi voie să în eleg ceva.. Baatak participa la activită ile grupului vostru când vă vizita în vechiul grup matcă? S. Po i să-mi explici cum a fost pentru tine tranzi ia din grupul ini ial? S. pur şi simplu.. ea ar fi mai interesată de plantele şi de copacii care cresc pe munte. Dr.: (pe gânduri) Nu. aceşti copaci. Mie îmi place să sculptez. N: Au venit cu tine şi membri din vechiul grup? S. să ne observe un timp. Eirow. despre munca pe care o făceam. Spune-mi.S. E minunată la decoruri. în timpul oricărei faze a activită ilor voastre. N: Hyanth e cineva important pentru tine? S. într-o lume fizică şi construieşti un munte. Oamenii ei proiectează celulele din care ar creşte.. folosirea energiei în compozi iile structurii.: Nu. cum ar fi construirea de blocuri de materie.: Nu. N: Sunt curios cum va schimba asta aspira iile voastre. Dr. ca lucrează în apropiere. Cred că a văzut şi el că îmi făcea cu adevărat plăcere ceea ce lucram noi. atât. În timp ce eu aş construi un lan muntos reuşit. N: Baatak venea la întâmplare.: (mândru) Hyanth este atrasă de proiectarea aspectelor frumoase din mediul înconjurător ce sunt potrivite pentru via ă.. Mergi. Dr. N: Şi care era natura muncii tale referitoare la structură pe atunci? S. să experimentez rela iile dintre planuri şi corpurile geometrice. N: Dă-mi o idee despre ce sim eai fa ă de Baatak pe vremea aceea şi ce atitudine avea el fa ă de tine. N: În eleg. Dr. ne-am împrăştiat. Dr. venea numai în timpul perioadelor în care studiam structura.: M-am ataşat de el de la bun început.: Trei. Dr. N: Câte suflete au fost repartizate noului vostru grup? S. Hyanth nu se ataşase atât de mult de domeniul structurii. bun. Dr.: După un timp (timp de trei vie i). (luminându-se) îmi văd vechii prieteni de altă dată..

Avem forma ii şi experien e diferite. Baatak vrea ca totul să fie un întreg în care păr ile se leagă. cu un proiect de structură? S. ei fiind sursele lor imediate. N: Cum e să fii într-un grup nou format? S. S.: (râzând încă) Da. Ne completăm în atât de multe feluri. Fiecare are talentul său. N: Ai afirma chiar că se ajunge până la rivalitate între membrii noului grup de suflete? S. Dr. amestecul unor oameni noi e ciudat. Era în timpul nostru liber. eu utilul.. N: Era. În noul nostru grup învă ăm cum să folosim energia de calitate potrivită în compozi iile pe scară mare. nu chiar. Ne dăm seama că Baatak încearcă să ne unească şi învă ăm să dăm multă aten ie abilită ilor fiecăruia. N: Deci. fiecare. to i avem aceleaşi motive să ne ajutăm spre a aduce o contribu ie.Dr.: Mă gândeam la un proiect de construc ie cu Hyanth.: (zâmbeşte) Nuuu. Dr. propriul mod de a lucra. To i suntem serioşi. încă.. dar boitele şi cupola au fost un dezastru. trebuie să mai experimentez singur cu mici modele de topografic pentru a învă a cum să integrez toate elementele materiei. Dr.. Numai că e prea lent. ne ia ceva timp să ne obişnuim. N: De ce râzi? S. unde ştiu că pot proiecta ceva perfect. ideile lui. To i sim im aceleaşi lucruri pentru vechile noastre grupuri. Clien ii mei cred că aceşti maeştri primesc puterea pe care o au de la ceva şi mai înalt. dar e nevoie să existe o armonie a proiectului şi acesta trebuie să aibă aplica ii practice (izbucneşte în râs). Energia uşoară începe procesul. N: Care e punctul tău slab? S. N: Po i să-mi explici cum începi. Intră în tot felul de încurcături cu planurile complexe care îi întrec posibilită ile.: Da. N: (o întrebare frecventă) Dar asta nu e cu totul o iluzie? S.: Vizualizând la început ceea ce vreau. L-am chemat pe Baatak şi a refăcut totul. N: Unde anume ai ajuns în studiile tale planetare? S. oare. N: Ai acceptat provocarea? S. Este o onoare să fii aici. Le asamblez cu grijă în minte pentru a ob ine o schi ă clară.: (râzând) Eşti sigur? Această clădire va exista atât timp cât vrem noi să fie acolo. Dr. Produce unele lucruri planetare bune şi apoi se repede şi apare cu ceva ăcănit.: Sunt implicat în crearea de particule de energie pentru forme de stâncă. nu este. în clasă. Hyanth a fost de acord să încerce să reproducă vitraliile şi sculpturile care îi plăcuseră. Dr. Dr. cu condi ia să mă ajute. Mii de ani ne-am ajutat în toate vie ile noastre.: Mi-e frică să experimentez cu puterea mea. rela ia între elementele de energie este importantă atât pentru formă. Dr. În acea via ă (în Fran a medievală) eram un cioplitor în piatră.: Va dispărea. Cine le dă sufletelor puterea să modeleze materia? Subiec ii mei spun că au capacită i nedezvoltate. ei bine. Dr.: Nu. Îmi place să lucrez în situa ii comode. Hyanth şi cu mine glumeam. astfel încât nici o formă de via ă nu poate respira.: Bineîn eles. Unul dintre noii mei prieteni este exact opusul meu. Cu Eirow lucrăm pe păr i.. la o scară de 1 la 1. Dr. care sunt educate de profesori. că el este cel mai important. cât şi pentru echilibrul lucrului vostru? S. spunând. corect astfel? Pentru că ea nu e un specialist în structură.. Şi totuşi. N: Aten ia ta este îndreptată în acest moment cu precădere asupra acestui lucru? S. Ea voia frumuse ea. Acum. M-a provocat să construiesc o versiune miniaturală a bisericii elegante unde ne-am căsătorit într-una dintre vie ile noastre.: Nu cred că voi fi vreodată total separat de vechii mei prieteni. N: Şi apoi? S. dar îmi pare bine că învă . cum ar fi răsucirea atmosferei.. Apar multe greşeli. Dr. S-a cam terminat cu glumitul din grupurile noastre ini iale. chiar sufletele obişnuite 191/226 . Ce aiureală a ieşit! Eu am început să folosesc raze plate de energie pentru pere i şi ca se descurca binişor cu arcadele care-i uneau. Dr. dar avem şi slăbiciuni.

în cele din urmă. Atunci când clien ii îmi descriu experien ele sufletului lor cu via a din alte lumi. cât şi neînsufle ite. de asemenea. se mişcă în marea neagră a spa iului şi con in nenumărate miliarde de sori. atât din ra iuni ce in de pregătirea lor. de altfel. Maeştrii Proiectării au o influen ă enormă asupra crea iei. Am prezentat. Presupunând că eu însumi sunt un astronom amator. Pentru că interesul meu fa ă de astronomie nu e 192/226 . Geometria spa iului a fost exemplificată de citatul unui client în cazul 44. Cu toate acestea. încercând să încorporez fragmentele de informa ii despre cosmos primite de la sufletele proiectante. pentru a concepe. Concluzia logică ar fi că aceşti maeştri ar fi capabili să creeze norii de gaz spirala i din materia galactică. Astronomii sunt induşi în eroare de faptul că există o formă necunoscută de energie ce contribuie la densitatea totală a universului nostru şi ac ionează împotriva gravită ii. Următorul caz este încă un exemplu al muncii acestor suflete. se află o gândire inteligentă. Sunt convins că în spatele formării tuturor obiectelor. care urmează să de ină în forma lor finală proprietă ile fizice pe care aceste suflete le doresc. În universul nostru fizic se cunosc o sută de miliarde de galaxii. atât însufle ite. Am arătat că o rezonan ă muzicală a undelor de energie inteligentă pare să joace un rol în cosmologie. despăr ite de distan e măsurabile în anilumină. Cazul 59 Acesta este un caz distinctiv ce implică un suflet specializat în proiectare. Am ajuns la concluzia că undele de energie inteligentă crează particule subatomice de materie şi că frecven a vibra ională a acestor unde e cea care face ca materia să reac ioneze în felul dorit.demonstrează aspecte mai slabe ale acestei for e semnificative. pentru a vedea dacă produsul finit este sau nu potrivit cu ceea ce inten iona să facă. Pe măsură ce şedin a noastră progresa. am aflat că sufletul pereche Hyanth a proiectat şi a produs în lumea spiritelor copaci maturi. Mul i oameni explică în cazurile mele că armonia este asociată cu „valorile ritmice ale notelor de energie care au ra ii şi propor ii”. deoarece acest lucru însemna că proiectele lor puteau să dea greş. distan a până la steaua sa. scopurile lor declarate fiind legate de mediul înconjurător. este un stimulent suplimentar pentru a afla aceste detalii. Această observa ie îmi parvine de la sufletele care îşi folosesc energia luminoasă. Fiecare dintre aceste insule argintii. un dosar destul de mare referitor la aceste suflete care s-au încarnat în alte lumi sau au călătorit printr-o multitudine de lumi ciudate între încarnările lor pământeşti. când am vorbit despre crearea şoriceilor. contribuind la construirea blocurilor unui univers însufle it. un exemplu al acestui fel de instruire în mânuirea energiei în cazul 35. planetelor şi. ce lucrează cu organismele vii. mărimea planetei. subiectul meu îmi vorbea despre una dintre misiunile sale planetare recente. pentru a aduce modificări unui mediu înconjurător deja existent. a vie ii din universul nostru. numeroşi clien i găsesc enervant să încerce să răspundă la aceste întrebări de astronomie. cu probabilitatea aferentă a existen ei planetelor purtătoare de via ă. Am petrecut ani meditând asupra problemei crea iei. Abia după aceea a început să lucreze asupra semin elor şi a celulelor acelui arbore. În ultimul meu caz. de unde a pornit procesul apari iei stelelor. Mi s-a spus că ei sunt în stare să întindă pun i între universuri care par a nu avea început sau sfârşit. Înaintea acestui caz. proiecta şi mânui moleculele şi structura celulară a materiei vii. orbita. Subiec ii mei care fac parte dintre Sufletele Structurale sus in că aceste proiecte au legătură cu formarea „formelor geometrice care plutesc ca modele elastice”. numit Kala. Era vorba despre rezolvarea unei probleme a ecosistemului acelei planete ce nu se putea corecta prin adaptarea evolu ionistă. pe care le consideră irelevante şi că îi abat de la subiectul discu iei. nu mă aşteptam ca sufletele să se întoarcă într-un şantier planetar. Am. Acesta este un proces de creare a materiei în scopuri func ionale. încerc să aflu unele informa ii despre localizarea galactică. A fost revelator pentru mine să aflu că experien a subiectului Kala a implicat schimbarea chimiei moleculare a unei creaturi existente. pentru a mări vidul. gravita ia şi topografia respectivei planete. în cadrul unui experiment controlat. cât şi din motive de relaxare. compozi ia atmosferică. Aceste suflete specializate în proiectare sunt botaniştii şi biologii lumii spiritelor şi ei sus in că există via ă extraterestră pe miliarde de planete.

referitoare la civiliza iile extraterestre. s-a inut pe o planetă „undeva pe lângă Pământ”. Kala a încercat să-mi explice că acest curs de instruire în domeniul proiectării. Un client obişnuit care experimentează pe o planetă străină ezită să-mi dea unele informa ii pe care le consideră secrete. încât ucide acele plante necesare pentru hrana acestor animale mici.” de asemenea.: Nu. pentru a ne ocupa de această lume în care un tip de vegeta ie scăpat de sub control punea în pericol existen a hranei pentru animalele mici. vi ele groase.i în eleg specialitatea. mi s-a relatat că Jaspear era un pic mai mare decât Pământul. Mi-am combinat energia cu cea a colegilor mei de curs şi. în plus. Cred că mă va ajuta să. iar lumile despre care ei vorbesc sunt atât de îndepărtate de cvadrantul Pământului. poate chiar mai important pentru ea. N: Şi nu pot mânca vi ele? S. Acest mod de apropiere este irezistibil pentru multe suflete care călătoresc atât pentru a munci. De ce nu începi prin a-mi vorbi despre cursul tău de instruire şi felul în care a fost prezentat proiectul de pe Jaspaer.: Noi şase am fost desemna i să lucrăm cu câ iva seniori (Maeştri ai Proiectării). în esen ă.împărtăşit de majoritatea subiec ilor pe care-i hipnotizez. atunci care era misiunea? S. cât şi din plăcere. Dr.. aflată mult mai departe. în special. Dr. Dr. Dr. N: Deci. Acest lucru este adevărat. Creşte aşa de Rapid. Dr. Kala a fost de acord să discute despre munca ei cu o creatură misterioasă. aş vrea să aflu mai multe despre misiunea ta pe Jaspaer. un soi vorace de plantă parazitară.. Ea a numit această lume Jaspear şi mi-a mai spus că planeta în cauză avea un sistem solar dublu (binar) orbitând „o stea galbenă aprinsă din apropiere. Este frustrant pentru mine să aud astfel de declara ii: „Nici tu.: (râzând) E vorba de Rinucula.să controlăm răspândirea acestui tufiş care sufocă celelalte tipuri de vegeta ie.: Nu aş putea face asta singură. dacă se întâmplă ca vreun client să se blocheze când vine vorba despre alte lumi. Dr. cel mai adesea prefer să trec peste aceste aspecte. de un roşu întunecat. pentru a nu prejudicia şedin a. este să întreb: „Ai cunoscut vreo formă de via ă extraterestră de care să te fi ataşat în mod special?”. N: (reac ionând prea repede) A. Subiec ii se închid în ei când simt că nu ar trebui să-mi dezvăluie unele informa ii ce leau fost încredin ate sau că nu ar trebui să descopere anumite aspecte în vie ile lor actuale.: Da. Clienta mea mi-a mai zis că această lume era una semi-tropicală. Am men ionat acest lucru şi mai înainte. având patru sateli i. în ceea ce priveşte informa iile. sunt proprii acestei planete şi solului ei.: Să creăm un animal care să mănânce aceste vi e . de aceea am mers pe Jaspear în această misiune. nici cu nu ar trebui să ştim despre astfel de locuri. problema de pe Jaspear implica ecosistemul? S. După pu ină încurajare. Dr. Dr. cu o stea mai mare. prezentând similarită i ciudate cu animalele de pe Pământ. N: Kala. N: Bine.” I-am explicat subiectului Kala că era important pentru amândoi să cunoaştem aptitudinile şi poten ialul ei ca suflet. po i schimba codurile genetice ADN ale unui animal pentru a crea altul? S. N: Î i foloseşti energia pentru a modifica chimia moleculară a unui organism cu scopul de a condi iona selec ia naturală? 193/226 . O altă metodă eficientă pe care o pot folosi în timpul hipnozei. Dr. N: Kala. pentru a scăpa planeta de aceste vi e? S.: Nu. A mai rămas pu in spa iu în care creaturile mici de pe Jaspear să poată paşte. N: Cum o să face i asta cu un animal care nu este originar de pe Jaspear? S. pe care ea l-a urmat.: Creând o muta ie de la un mic patruped ce trăieşte deja acolo şi accelerându-i creşterea. N: Ce animal? S. S. dar avea oceane mai mici. în alte sec iuni ale cercetării mele spirituale. beneficiem de îndrumarea competentă a celor doi seniori care ne-au înso it în această excursie.

N: Accelera i creşterea mutan ilor.. N: Cum este cu reproducerea pe această planetă? Rinucula se înmul eşte repede? S. fără prădători naturali şi un mare mâncăcios. călătoriile lor par a nu avea opriri pe parcurs. asemeni animalului original. Dr. Pentru că nu avem suficient timp pentru a aştepta selec ia naturală.: Da. N: Spui că a i păstrat părul animalului original? S. şi clien i care se implică în perioada de dintre vie i în misiuni temporare care presupun efectuarea unor călătorii. pentru a radia celulele unui grup de animale mici.: Da. Am. în final.. creşterea acestor patrupede. Când sufletele care încă se încarnează pe Pământ pornesc din lumea spiritelor spre alte loca ii. Vi ele sunt sub control. Rinucula este o creatură docilă. ei se reproduc încet .vrem ca Rinucula să fie mare şi ca această schimbare evolu ionistă să se petreacă într-o genera ie.. Dr. Dr. Din declara iile pe care le-am auzit.. accelerăm.despre asta este vorba? S. pur şi simplu. ca să poată supravie ui..dar totul va fi mai mare. ce caută aşezări potrivite instruirii sufletelor mai pu in experimentate pe care apoi le conduce în aceste regiuni. din ra iuni de divertisment. Dr.: Nu.: Da. Dr.. ceea ce au dorit seniorii. pare desprins din cartea pentru copii a doctorului Seuss..chiar mănâncă vi ele. S. Cam de mărimea unui cal. N: Câ i ani pământeşti ar dura asta? S.: Îi păstrăm picioarele şi torsul păros . Dr. N: Plănuieşti ca. pentru noi e ca o zi. N: Ce schimbări a i adus acestui animal mic ce va deveni Rinucula? S. N: Vorbeşte-mi despre cum va arăta Rinucula când va fi gata. N: Ştii cum s-a terminat acest experiment? S. Munca lor este una de cercetaşi. frunte proeminentă.: (pauză) Oh. să ai creaturi foarte inteligente pe Jaspear . este peste tot pe Rinucula . merge pe patru picioare cu copite.am cum să ştiu.. Dr. astfel încât Rinucula să apară imediat. îmi imaginez un Suflet Explorator ca pe o fiin ă înalt specializată.: (vag) Poate că seniorii plănuiesc. buze mari. Pot exista suflete a căror dezvoltare personală reclamă parcurgerea unor astfel de experien e în diferite lumi. pentru că este de câteva ori mai mare decât animalul original. fălci imense.. N. de fapt.: (zâmbeşte) De aceea e amuzant să mă gândesc la el.... N: A schimbat ceva Rinucula pe Jaspear? S..cum ar fi fălcile uriaşe şi corpul puternic .: (râzând) Un. neîncarnată.S. N: Ce-mi po i zice despre creierul acestui animal – este mai mare sau mai mic decât cel al unui cal? S. Clien ii mei spun că. sau accelera i mărirea creaturii în sine? S. Dr. Acest aspect este ilustrat de următoarele două citate: 194/226 . Modificăm speciile existente. nu percep respectivele călătorii ca fiind lungi sau scurte. S. N: Din ce-mi spui. făcându-le mai mari. după cum există şi suflete care călătoresc. atunci când se îndreaptă spre alte locuri..de aceea a trebuit să creăm un anumit număr de astfel de animale. Am dorit ca şi celelalte animale să prospere.: Rinucula este mai deştept decât un cal. de asemenea. călătorind în diferite medii din afara lumii spiritelor.. de asemenea. după ce am programat trăsăturile genetice dorite. Dr. cincizeci de ani sau cam aşa ceva. sunt un fel de Suflete Exploratoare. maroniu-roşcat..un păr lung.: Amândouă . Sufletele care se pregătesc să devină Exploratori călătoresc în lumi fizice şi mentale din cadrul universului nostru şi chiar şi în alte dimensiuni. curbat împrejurul gurii. Exploratorii Consider că majoritatea persoanelor care îşi îmbogă esc experien a în perioada de dintre vie i. Dr. nas mare.: Jaspear este acum o lume mai echilibrată pentru consumatorii de plante. şi mai are şi alte schimbări . Dr.

Călătoria din lumea spiritelor spre o lume fizică e ca o uşă ce se deschide, cel care călătoreşte putând vedea pere ii a ceea ce pare a fi un hol, un tub, ce se învârteşte. Apoi se deschide o altă uşă în formă de portal şi ai ajuns. Când trec în altă dimensiune dintr-o lume mentală sunt ca o bucată statică, plutind printrun un ecran TV în zone magnetice formate din gândire pură. Abisurile sunt compuse din câmpuri mari de energie, ce pulsează. Simt puterea acestei energii mai mult decât atunci când merg într-un univers material, deoarece trebuie să ne adaptăm rezonan a undelor proprii la condi iile existente, pentru a trece cu uşurin ă prin ele. Vreau să-mi păstrez energia compactă, ca să nu mă pierd. Aceste călătorii nu sunt chiar instantanee, ci aproape instantanee. Majoritatea sufletelor exploratoare cu care am lucrat sunt conduse de instructori. de asemeni, cred că subiec ii care călătoresc interdimensional nu sunt numai suflete aflate într-o stare avansată de dezvoltare. Am văzut acest lucru când am vorbit despre jocul de-a v-a i-ascunselea. Ele par a fi mai degrabă suflete aventuriere, care gustă călătoriile, provocările diferitelor medii şi experimentarea unor forme noi de a se exprima pe sine. Mi s-a vorbit de unele existen e în care fiin ele inteligente locuiesc în blocuri de materie atât de dense, încât sunt asemănate cu compozi ia argintului, şi plumbului. Al ii îmi spun despre unele sfere ce apar ca nişte suprafe e strălucitoare de sticlă în mijlocul unor turnuri de cristal. Există lumi fizice ce se compun din foc, apă, ghea ă sau gaz şi în care toate tipurile de forme inteligente de via ă se dezvoltă. Aceste sfere în care se mişcă Sufletele Exploratoare au medii luminoase, colorate sau întunecate. Oricum, habitatele întunecate nu comportă conota iile sinistre pe care oamenii le asociază cu regiunile prevestitoare de rău. Sufletele Exploratoare nu accentuează în călătoriile lor o polaritate de lumină şi de întuneric la fel de mult ca alte elemente. Acestea pot include un mediu agitat sau liniştit, o densitate mai mică sau mai mare, lumi fizice sau mentale şi condi ii ce se apropie de ceea ce a fost descris ca fiind „inteligen ă purificată sau brută.” Sufletele călătoare ce se mişcă în diferite domenii ale conştiin ei cosmice trebuie să înve e să-şi alinieze energia în simetric cu condi iile locale din cadrul acestor demarca ii. Ghizii exploratori pot duce sufletele pentru vizite scurte într-un nivel dimensional mai înalt, pentru a creşte gradul de conştiin ă al acestora. În min ile multor subiec i, aceste excursii nu durează mult, probabil pentru a evita copleşirea sufletelor mai tinere. În capitolul precedent, referitor la activită ile de recreere din lumea spiritelor, am spus că unele călătorii ale sufletului sunt deseori nişte vacan e de lucru. Aceste vizite au, de obicei, ca intă lumi fizice, în cazul sufletelor de pe Pământ, şi pot dura de la câteva zile până la câteva sute de ani pământeşti. Am primit numeroase informa ii despre alte lumi din discu iile purtate cu clien ii mei despre perioadele lor de odihnă şi recreere dintre vie i. Subiec ii pe care-i hipnotizez sunt, în general, mai relaxa i atunci când îmi vorbesc despre călătoriile pe care le-au efectuat în alte lumi, pentru a se relaxa. Cazul următor demonstrează o dată în plus acest lucru.

Cazul 60
Dr. N: În ce activitate eşti implicat cel mai mult în timpul dintre vie i, când nu revezi împreună cu grupul tău de suflete anumite lec ii karmice? S.: Păi... călătoresc... ah... dar aceste lucruri sunt mai degrabă personale. Nu cred că ar trebui să vorbesc despre aşa ceva. Dr. N: Nu vreau să te fac să te sim i stânjenit spunându-mi lucruri pe care crezi că nu ar trebui să mi le spui (pauză). Dă-mi voie numai să te întreb dacă există vreun loc exotic în care mergi între vie i şi despre care ai amintiri dragi? S.: (reac ionează rapid, zâmbind larg) Ah, da - în Brooel. Dr. N: (coborându-mi vocea) Este o lume în care te încarnezi? S.: Nu, rămân ca suflet, pentru că merg în Brooel numai pentru a-mi întineri spiritul... şi este distractiv să fac excursii aici, pentru că este un loc asemănător Pământului, numai că fără oameni.

195/226

Dr. N: (pe un ton încurajator) în eleg. Deci, te duci mai mult pentru odihnă şi recreere. De ce nu-mi vorbeşti despre aspectele fizice de pe Brooel, în compara ie cu cele de pe Pământ? S.: Este mai mic decât Pământul şi mai rece, pentru că soarele este mai departe. Are mun i, copaci, flori şi apă proaspătă, dar nu şi oceane. Dr. N: Cine te duce pe Brooel? S.: Uf... un Maestru Navigator pe nume Jhumu. Dr. N: Acesta este acelaşi tip de suflet cu un Explorator specializat în călătorii sau cineva asemănător propriului tău ghid? S.: Jhumu este un Explorator într-adevăr, noi îi numim Navigatori, (pauză) Dar şi ghizii noştri pot veni cu noi dacă doresc. Dr. N: În eleg. Spune-mi, te duci, de obicei, singur sau cu al i membri ai grupului tău de suflete? S.: Putem merge singuri, dar Navigatorii aduc, în general, câ iva membri din grupuri diferite. Dr. N: Ce crezi despre Jhumu? S.: (mai relaxat) Lui Jhumu îi place să fie responsabil de călătoriile acelora dintre noi care iau pauze în activită ile obişnuite. Spune că acest lucru ne dă perspectivă. Dr. N: Sună interesant. Ştiu că eşti nerăbdător să-mi explici de ce e atât de distractiv pe Brooel, aşa că ar fi bine să începem prin a-mi povesti câte ceva despre via a animală de pe această planetă. S.: Ah... nu există peşti, broaşte, şerpi - nici un amfibian. Dr. N: Da? De ce crezi că e aşa? S.: (pu in confuz) Nu ştiu, poate pentru că aceia care vin aici vor să vadă un anumit animal...care e..(se opreşte) Dr. N: (insinuant) î i aminteşti de acest animal? S.: (râde) E preferatul nostru... Arderul. Sunt asemeni unor urşi mici, dar au trăsături de pisică. Arderul este un animal minunat, blănos şi liniştit, care, de fapt, nici nu e un animal în în elesul tradi ional al cuvântului. Dr. N: Ce înseamnă asta? S.: Arderul este foarte inteligent şi afectuos. Dr. N: Cum e inteligen a lor comparativ cu cea umană? S.: Este greu de spus. Nu este mai mare sau mai mică decât a oamenilor e doar diferită. Dr. N: Care ar fi principala diferen ă? S.: Nu au absolut nici o nevoie de competi ie sau de conflicte între ei. De aceea suntem aduşi în această aşezare liniştită – ne dă speran ă pentru un viitor mai bun pe Pământ - cam aşa ar putea deveni Pământul dacă ne-am mobiliza cu to ii. Dr. N: Ce face i voi - tu şi prietenii tăi - pe Brooel? S.: Venim şi ne jucăm cu aceste creaturi sensibile, care par a avea o legătură cu sufletele de pe Pământ ce au nevoie de odihnă. Ne materializăm energia într-un mod minor pentru a interac iona cu Arderii. Dr. N: Po i fi mai explicit cu privire la acest proces? S.: Păi... ne luăm forme umane transparente pentru a-i îmbră işa. Plutim în mintea lor... atât de nepământesc şi de subtil. După o via ă petrecută într-o lume fizică atât de grea cum este Pământul, ei ne vindecă în această aşezare. Arderul este o creatură care ne motivează să vedem ce putem face din corpul uman. Atât locurile în care sufletele călătoresc în scopuri de odihnă şi relaxare, cât şi formele de via ă pe care le descoperă aici reprezintă factorii constitutivi ai acestor excursii. În timpul transei, subiec ii mei dovedesc o mare empatie pentru planetele asemănătoare Pământului, dar pe care nu există oameni. Ei privesc aceste locuri ca pe locurile lor speciale de joacă. Nu am de-a face cu tot atât de mul i oameni care să aibă amintiri din excursii în lumi mentale. Acesta este un lucru normal. Suntem fiin e obişnuite cu lumina şi cu dimensiunile fizice. Citatul următor este încă un exemplu de interac iune cu o formă de via ă, realizată din ra iuni de pură recreere.

196/226

Suntem duşi de Navigatori în aşezarea Quigleyşilor. Sunt de mărimea unor şoareci mosca i, graşi şi zburli i, cu o frunte asemănătoare cu a unui delfin. Quigleyul are urechi mari, rotunjite şi mustă i drepte. Au un coeficient de inteligen ă apropiat de acela al unui câine deştept. Sunt animale loiale şi vesele care ne iubesc. Planeta lor este un loc străvechi şi misterios, cu dealuri şi văi tapetate cu flori şi pomişori delica i. Este foarte multă lumină aici şi există un loc în care este apă proaspătă. Ne relaxăm şi ne jucăm în această lume paşnică şi netulburată. Dacă avem vise în care suntem uriaşi înal i, fiin e scunde cu înfă işarea unor spiriduşi sau cu trupuri ca ale creaturilor acvatice ori aeriene, aceste vise ar putea reflecta unele amintiri inconştiente ale unei încarnări anterioare în altă lume. Cu toate acestea, poate fi tot atât de probabil să fi cunoscut aceste entită i în vizitele de relaxare dintr-o lume exotică. O mare parte a mitologiei noastre referitoare la atare creaturi ciudate poate să provină, de asemenea, din aceste amintiri. Ar trebui să adaug că majoritatea oamenilor au vise în care pot zbura. Acest lucru se leagă, probabil, mai mult de amintirile noastre de suflete discarnate ce plutesc de jur împrejur decât de vreo încarnare anterioară într-o fiin ă zburătoare. Pentru a putea în elege rela ia simbiotică ce are loc într-un suflet pământean care a avut legături cu alte forme de via ă, să examinăm următorul fragment din unul dintre cazurile mele în care e vorba despre un suflet hibrid. Îndrum, în acelaşi timp, cititorul către aser iunile mele referitoare la aceste suflete hibride. Vorbindu-mi despre amintirile sale dragi, clientul meu a devenit foarte nostalgic. Uneori, un suflet hibrid îmi spune că a fost dus de către un Suflet Explorator, în timpul dintre vie i, într-o lume similară cu aceea a primei sale încarnări fizice. Între vie ile mele pământeşti am vizitat o lume acvatică numită Anturium, care este foarte odihnitoare după o via ă dificilă într-un mediu terestru. Anturium are o singură masă de pământ, de mărimea Islandei. Am venit cu câ iva dintre prietenii mei care au, de asemenea, afinită i pentru apă. Am fost aduşi de un ghid Explorator care cunoaşte bine această regiune. Aici ne-am alăturat Kratenilor, care seamănă pu in cu balenele. Aceştia sunt o rasă telepatică şi longevivă, care nu se supără dacă venim aici şi intrăm în legătură mentală cu ei pentru o vreme. Uneori, ei se adună în anumite locuri pentru a comunica telepatic cu formele de via ă acvatice inteligente care există pe alte două planete din jurul stelelor din vecinătatea galactică a planetei Anturium. Ce îmi place la acest loc este unitatea şi armonia gândurilor la care ajung împreună cu Kratenii, exerci iu care-mi întinereşte mintea şi îmi aminteşte de planeta de pe care provin. După câte se pare, Kratenii posedă abilitatea de a-şi proiecta min ile asemenea unui far al gândurilor lor reunite, departe de Anturium, în alte lumi, cunoscând punctele de confluen ă ale centurii de energie magnetică din jurul planetei lor. Aceste zone de vârtej, similare liniilor energetice ale Pământului (linii de for ă ce conectează locuri, clădiri etc şi care există din timpuri străvechi) despre care am discutat în capitolul 4, par a sprijini puterea telepatică a Kratenilor, servind drept conductori ai comunicării interstelare. Reflectând la acest caz şi la multe altele asemănătoare, am ajuns la concluzia că tot ce există pe Pământ şi în Univers se află în legătură virtuală, prin unde ale gândurilor către şi dinspre lumea spiritelor. Acest lucru se poate aplica, de asemenea, şi altor dimensiuni apropiate de a noastră. Progresia multiplă a inteligen ei cu toate elementele materiei reprezintă o simfonie a ordinii şi direc ionării, pe baza unui plan al conştiin ei universale. În capitolul precedent am explicat cum unele jocuri sunt folosite ca elemente ajutătoare pentru sufletele atrase de explorări. Cele mai specializate se angajează în călătoriile interdimensionale. Unul dintre clien ii mei, care se pregătea să devină Explorator, mi-a relatat: „Mi s-a spus că, pentru a deveni Explorator, va trebui să experimentez numeroase realită i, începându-mi călătoriile în lumi fizice, experimentând apoi existen ele mentale şi călătoriile interdimensionale.” Pentru a familiariza

197/226

cititorul cu via a interdimensională, am ales cazul ciudat a unui client din Japonia, care, pe când se afla în stare de hipnoză adâncă, mi-a spus că sufletul său îşi are originea în altă dimensiune. Numele lui spiritual este Kanno. Kanno este un om de ştiin ă japonez care a venit în Statele Unite cu ani în urmă, pentru a-şi perfec iona pregătirea. Astăzi, el preferă să trăiască relativ izolat, cufundat în munca sa de laborator. El are un sistem imunitar scăzut, fapt care reprezintă o problemă obişnuită a clien ilor cu suflet hibrid. Aceşti oameni sunt influen a i negativ de faptul că au prea pu ină experien ă cu corpul uman, acumulând din existen ele lor extraterestre anterioare prea multe amprente incompatibile cu acesta. Aşa cum am mai men ionat, unui suflet hibrid îi pot fi necesare multe genera ii de încarnări în trupuri umane până ce memoria lor se va cură a complet de tiparele energiei din corpul lor anterior. Am început şedin a noastră în modul meu obişnuit, regresându-l pe Kanno până în timpul în care se afla în pântecele mamei sale. Acesta este un loc potrivit pentru un regresionist spiritual de a începe să ia contact cu sufletul clientului. În timp ce se afla în mama sa, subiectul meu a declarat că era agitat în legătură cu viitoarea naştere, din cauza unei vie i anterioare petrecute pe Pământ, cu trei sute de ani în urmă, în India. Am continuat regresia până la moartea lui Kanno din via a petrecută în India şi am trecut în lumea spiritelor. Voi reda dialogul cu Kanno din momentul în care acesta se întâlneşte cu ghida sa, Phinus. Dr. N: Ce î i spune Phinus? S.: Ea îmi zice: „Bine ai venit înapoi, i-a plăcut aventura?”. Dr. N: Şi care este răspunsul tău? S.: Chiar trebuia să fie atât de groaznică? Dr. N: Este de acord cu aprecierea ta despre via a din India? S.: Phinus îmi aminteşte că m-am oferit voluntar să am o via ă dificilă încă de la început pe Pământ, pentru că am vrut să primesc impactul maxim al unei planete tulburate. Eram cel mai sărac dintre săraci în India şi locuiam în mizerie. Dr. N: Chiar ai vrut să suferi atât de mult în prima ta via ă? S.: Această via ă a fost groaznică şi nu m-am descurcat bine. Când o familie fără copii mi-a luat fata, împotriva voin ei mele, pentru a-l plăti pe proprietarul colibei în care trăiam, am devenit atât de înnebunit că nu am mai ştiut de mine (Kanno se smuceşte pe scaunul său şi retrăieşte cu emo ie acele momente). CE FEL DE PLANETĂ ESTE ASTA? OAMENI VÂNZÂND COPII! Dr. N: (până în acest moment nu ştiam încă despre originile hibride ale lui Kanno şi am făcut o presupunere greşită) Se pare că a fost o primă încarnare foarte dificilă pe Pământ, pentru un suflet nou. S.: Cine a spus că eram un suflet nou? Dr. N: Scuză-mă, Kanno. Am presupus că acum eşti doar la a doua reîncarnare a ta pe Pământ. S.: Este adevărat, dar sunt din altă dimensiune. Dr. N: (surprins) A, atunci ce po i să-mi mai spui despre această dimensiune? S.: Nu aveam lumi fizice aşa cum ave i voi în această dimensiune. Încarnările mele se petreceau într-o lume mentală. Dr. N: Cum arătai în acea lume? S.: Aveam un trup alungit, plutitor, ca un burete, fără structură scheletică. Eram mai degrabă o formă transparentă de lumină argintie. Dr. N: Preferai un anumit gen? S.: To i eram hermafrodi i. Dr. N: Kanno, te rog, explică-mi care e diferen a dintre a călători din lumea spiritelor către dimensiunea ta originară, în compara ie cu a veni în universul nostru. S.: În dimensiunea mea, mişcarea este ca o trecere printre filamente de lumină uşoare şi translucide. Venirea în universul vostru este o înaintare dificilă printr-o cea ă groasă şi grea. 198/226

Cazul 61

care este cel mai supărător aspect al creierului uman pentru tine? S. Dr.. cât şi una mentală.: (fără încredere) într-o oarecare măsură. jucăuşi. trebuie să mai trec prin alte trei dimensiuni pentru a ajunge aici.fără gândire analitică. Mi-a spus că Pământul va fi totuşi destul de interesant şi astfel am acceptat.uşori.atât de diferit fa ă de Pământ. că doresc o experien ă mai largă. Ea mi-a spus că a avut cândva un coleg senior. Era Pământul. care i-a recomandat o altă dimensiune. ne-ar fi de ajutor dacă ai încerca să-mi descrii ce vezi în timp ce treci prin aceste dimensiuni în călătoriile tale. Kanno. N: Acum este şi universul tău. elemente tandre şi gânduri pătrunzătoare. Phinus mi-a spus că.: (pauză lungă) Nu. Fiecare din aceste universuri îmi pare ca o sferă de legătură cu următoarea. severă.. Cred că este încă în curs de formare.: Nu. N: Şi cum a fost.. Majoritatea colegilor mei se mul umesc să-şi limiteze eforturile la o singură dimensiune. N: Te-a înso it vreunul dintre prietenii tăi în această dimensiune? S. i-am spus ghidei mele.i pot spune prea multe. S.: (ridicând din umeri) Ghizii nu. Următoarea este neagră şi goală . are o denumire? S. Kanno. ce avea reputa ia de a produce suflete pătrunzătoare.: (brusc) A .dacă reuşeşti să supravie uieşti lec iilor.ca particulele de aer care trec printr-un filtru. Colegii mei cred că sunt foarte curajos. Există un pericol în asocierea cu un soi rău de oameni. Dr.: (cu un oftat adânc) Mă pregătesc să devin un profesor -Explorator. Este încă destul de dificil. Dr.. am fost singurul care s-a încumetat să vină şi aproape că am refuzat să mă reîntorc în acesta via ă. Dr. prea. 199/226 . Dr. Spune-mi..: (pauză) Este un sunet pe care nu-l pot reproduce cu vocea mea (începe să-şi amintească). N: (Kanno transpiră abundent şi îl liniştesc pu in înainte de a continua) Vorbeşte-mi despre lumea ta mentală. prima ta venire pe Pământ? S. care au refuzat asemenea misiuni.: (sec) Nu ştiu. Hai să începem cu asta. Ei ştiu că. Dr. ambele fiind compuse din emo ii blânde. ajungem repede . cu o lume grea. comparativ cu via a din lumea din care provii.Dr. Dr. N: (cu precau ie) Păi.: Ca şi când aş fi avut beton în picioare.: Nu. Această dimensiune este superioară dimensiunii mele originare. Dr. N: Îmi po i da o idee despre cum sunt aceste dimensiuni proiectate din punct de vedere al structurii comparativ cu lumea spiritelor? Ai descris aceste dimensiuni ca pe nişte sfere.: Prima dimensiune este o sferă plină de culori şi explozii violente de lumină. ştii. voi fi întărit într-un fel în care prietenii mei. Kanno.. Am fost foarte zdruncinat în acea via ă din India.. dacă există un număr finit de dimensiuni în jurul universului nostru fizic. În calitatea ta de călător interdimensional.. ca verigile unui lan . În cele din urmă. dacă reuşesc. de ce ai venit aici? S.. N: Kanno.: Nu.reac ia fizică spre lucruri . N: Te-ai aclimatizat acum? S. nu vor fi.este aspră. dimensiunea ta este lângă a noastră? S. N: Văd. ca şi universului vostru.noi îi spunem sfera nefolosită.. N: Ai avut impresia că aveai şi alte oportunită i? S. Primul lucru pe care îl observi este greutatea energiei dense de aici în compara ie cu energia dintr-o lume mentală. voi fi cu adevărat un călător. Dr. înşelător. Nu mă pot descurca cu aceste lucruri. Totul este.. S. Apoi este o dimensiune frumoasă care are atât o lume fizică.. sunet şi energie. N: Hai să vorbim despre călătorii. (pauză) Nu este numai grea . Plutim într-o mare de curen i mentali blânzi. călătoria prin toate cele patru dimensiuni durează mult? S. S. Dr. probabil. cu o lume fizică intensă. într-un cerc. viguroase (râzând) . Phinus.... N: Atunci. atunci când îmi voi fi îndeplinit treaba pe Pământ. în jurul centrului care este lumea spiritelor. într-o zonă de existen ă complet diferită. Dr..comportamentul impulsiv ...i dau prea multe variante în astfel de situa ii.

iar unele sunt atât de complexe. Sunt frustrat de neputin a de a descoperi mai multe despre proprietă ile acestei energii în mişcare din lumile mentale. pentru a învă a prin asimilare. Unele informa ii îmi parvin de la acele suflete care au avut experien e în lumile fizice care sunt. încât nu pot încă să merg acolo. cele purpurii. După cum am men ionat în sec iunea dedicată bibliotecilor spirituale. sunetul şi culoarea. considerate mentale. dar care are caracteristici fizice în exterior. ar trebui să adaug că acest gen de instruire implică unele informa ii despre textura energiei inteligente.: (frecându-şi fruntea) Mai bine. călătorii interdimensionali trebuie. locul menit alegerii vie ii este caracterizat drept inelul destinului. Grupul nostru de Exploratori pluteşte ca nişte picături de energie fluidă într-o mare de substan e gazoase. Sufletele care se pregătesc să devină Exploratori trebuie să-şi însuşească această îndemânare. cât şi în afara sferelor legate de zone care sunt deschise şi închise de acordurile vibra ionale convergente. Sufletele Exploratoare călătoresc atât de repede într-un fel de hiperspa iu. Totuşi. de asemenea. Din declara iile pe care le-am auzit. a timpului şi direc ia călătoriei nu prea sunt definitive. încât îmi pare că esen a vitezei. precum excursioniştii care localizează potecile dintre şirurile de mun i.Dr. Estimez că o îmbunătă ire vizibilă se va face sim ită abia după câteva vie i. astfel încât nu simt nici un fel de grani e. Călătorii interdimensionali spun că mişcările lor par a fi atât înăuntrul. spre deosebire de Pământ. Aici există o uniformitate vibra ională absolută. Sufletele vorbesc despre puncte. Este o lume mentală. Îmi e de ajutor să stau departe de oameni în anumite perioade. regulate. Suntem metamorfici şi ne putem schimba forma în cea a micilor fiin e a căror via ă este centrată în jurul gândirii pure. Aş fi crezut că dimensiunile cu un design geometric au nevoie de un hiperspa iu spre a le sus ine. unde ne vedem pentru prima dată viitorul trup. În ceea ce priveşte sunetul. aşa cum indică acest citat al unei cliente care călătoreşte prin cinci dimensiuni între vie ile ei: Aceste dimensiuni sunt legate una de cealaltă. Mul i subiec i percep acest inel al destinului ca pe un teatru 200/226 . roşii şi albe sunt expresii ale luminii şi ale densită i particulelor de energie din dimensiunile prin care călătoresc. 9 INELUL DESTINULUI Camera Ecranelor în care vizualizăm vie ile viitoare Locul menit alegerii vie ilor viitoare este văzut ca o sferă ce con ine câmpuri de for e foarte concentrate ale unor ecrane incandescente de energie. linii şi suprafe e în multispa iu care indică structuri solide mai mari. cel pu in în cazul universurilor fizice. Învă să-mi eliberez energia în şuvoaie pozitive. Instruirea pentru a deveni un Explorator trebuie să fie cu adevărat formidabilă. să înve e limitele de suprafa ă ale zonelor care leagă universurile. în ceea ce priveşte culorile. Kanno? S. fără a-mi seca rezerva. Înainte de a părăsi domeniul Sufletului Explorator. dar aştept cu nerăbdare să-mi desăvârşesc încarnările pe Pământ. de asemenea. galbene. trebuie să învă sămi acordez energia cu frecven a vibra ională a fiecărei dimensiuni. albastre. N: (după ce am eşuat în a ob ine mai multe informa ii) Cum te descurci acum în universul nostru. exceptând două elemente. după cum demonstrează următorul citat: Am vizitat lumea gazoasă şi vulcanică a Crionului.

coordonatorii angaja i în axele timpului . ca şi cum te-ai îneca. Unii clien i au afirmat că fiecare ecran reflectă scene din copilăria. în timp ce ei sunt aşeza i sau stau în picioare pe o platformă înăl ată. De pe această platformă de observa ie. Oamenii numesc această procedură scanarea axelor timpului şi cei mai avansa i îmi spun că pot controla ordinea evenimentelor reprezentate în fa a lor prin puterea min ii. când deja încep să se contureze deciziile majore ale vie ii. descoperirea amintirilor subiec ilor mei despre ultimele lor experien e trăite în camera de selec ie a vie ii şi interpretările pe care le dau aceştia unei posibilită i sau alteia de alegere a unui trup reprezintă unul dintre cele mai terapeutice şi mai informative aspecte ale şedin elor mele de hipnoză. aşa cum se întâmplă şi în biblioteci. sper să aduc mai multă apreciere pentru importan a fiecărei vie i pe care o alegem din ciclul existen ei noastre. Întreaga structură spirituală a camerei ecranelor este menită să dea privitorului posibilitatea de a observa sau de a participa la ac iune. Apoi te întorci la suprafa ă. O femeie a folosit o metaforă potrivită pentru a-şi reprezenta sentimentele referitoare la această experien ă spunând: Când ecranul se activează. Tablourile de comandă par să nu fie de nici un folos aici. la vârstele de patru. am impresia că în timp ce îşi urmăresc viitorul. e ca şi cum aş respira adânc şi m-aş scufunda. în vreme ce alte păr i ale vie ii lor viitoare sunt lăsate cu totul la o parte. evenimentele .circular. Iată ce mi-a explicat un client în vârstă de patruzeci şi nouă de ani: „Mi s-a arătat trupul meu actual. Ca şi consolele mai mici. Inelul afişează scene cu evenimentele viitoare ale oamenilor cu care sufletul se va întâlni în viitoarea via ă. Unii oameni văd aceste ecrane ca fiind dispuse în două sau trei păr i. ecranele capătă o mişcare de flux şi reflux. şi care îi înconjoară complet pe cei afla i într-o zonă umbrită. În timpul vizionării. maturitatea şi bătrâne ea trupurilor pe care ei le trec în revistă. Poate că cel mai adesea fragmentele dintr-o via ă nouă care sunt văzute în Inel sunt situate între vârsta de opt şi douăzeci de ani. În mai multe feluri. în bibliotecă. la rândul său. de fapt. sufletele se pot uita în sus. Oamenii. asemeni unui film lichid. în vreme ce al ii spun că toate ecranele arată aceeaşi scenă în acelaşi timp. pentru că am un blocaj”. datorită vie ii sale actuale. un rol în această situa ie. însă acest aspect nu îi deranjează niciodată pe subiec ii mei. Acest capitol continuă cu o ultimă specializare pe care o pot îmbră işa sufletele . şaisprezece şi douăzeci şi opt de ani. inelul are ceva ce se aseamănă cu un tablou de comandă pentru monitorizarea ac iunii. să experimenteze frânturi ale evenimentelor viitoare din anumite trupuri înainte de a lua o decizie definitivă. Mai mult decât atât. în fa ă sau în jos la aceste ecrane. Am impresia că mai mul i oameni aleg să intre în ecranele inelului în timpul alegerii vie ii. Mul i oameni îmi relatează că anumi i ani le sunt arăta i în detaliu. Atunci când selectezi o scenă din via a care i-a fost arătată. prevăzut cu nişte ecrane panoramice. Secven ele evenimentelor pot fi oprite asupra acelor păr i ale viitoarei vie i pe care sufletele doresc să le aprofundeze. probabil din cauză că relatările clien ilor mei sunt influen ate de faptul că respectivii ani au fost parcurşi deja de aceştia până la întâlnirea mea cu ei.totul pluteşte în fa a ochilor tăi într-o secundă. prezente şi viitoare ale oame- 201/226 . el se aseamănă cu un acvariu tridimensional subacvatic. Activitatea mea clinică este mult sporită atunci când un client se reîntoarce la Inel. ce se întind de la tavan până la pardoseală.trecute. Preferin a de a intra într-o scenă sau de a o observa doar este lăsată întotdeauna la latitudinea respectivului suflet. dar cred că acum nu pot vedea ce mi s-a mai arătat după aceea. Nu pot insista prea mult asupra faptului că to i subiec ii mei au senza ia că ceea ce văd ei a fost prezentat în folosul lor şi că au mai pu in control asupra a ceea ce li se înfă işează decât. adolescen a. locurile. decât în cele din celelalte centre de instruire. totul durează doar atât cât o persoană poate rezista sub apă. care sunt uriaşe în compara ie cu cele văzute în alte centre de instruire din lumea spiritelor. Acest lucru se întâmplă. Atunci când privesc o via ă. ei văd mai degrabă păr ile de început ale vie ii. Oferind cititorului o imagine mai completă asupra acestui proces. Cred că actuala lor amnezie joacă. să zicem.e vorba de maeştrii timpului. în formă de cupolă. Ei vor.

N: Adică ceva asemănător practicilor de interogatoriu ale poli iei. cu excep ia unui proiec ionist. N: Le vezi întotdeauna aici. Ghizii noştri şi membrii consiliului ne-au ajutat să ne aprofundam aceste gânduri. Fyum e un fel de arbitru? 202/226 . vreo familiaritate între mine şi aceşti maeştri ai timpului. Primul are o înfă işare masculină şi e riguros în inută şi comportament. ai căror reprezentan i sunt implica i în planificarea viitorului nostru. fiind gândită a fi spre folosul meu. cât mai multe despre cum arată. mai curând. îi spune că am destul timp la dispozi ie pentru a-mi însuşi lec iile. înaintea unei vie i noi? S.: (mai relaxat) Bine. Am sentimentul că existen a acestor două pozi ii diferite nu este întâmplătoare. Fyum fiind adeptul căii de mijloc.din câte am auzit. S. Cu toate acestea. Dr. S. Mai flexibilă. N: Oh. prin întrebări referitoare la cum credem că ar trebui să se desfăşoare viitoarea noastră via ă şi despre tipul de fiin ă umană care ni s-ar potrivi cel mai bine. modeste. aşa că am un avocat în ambele tabere. Ştiu că doreşte să aleg un anumit trup .şi ei vor ca alegerea mea să fie fructuoasă. Chiar dacă îi zăresc. de fapt.c adevărat. ceea ce înseamnă că îmi sunt oferite o serie de trupuri dificile. te rog. El pare să le cunoască bine. N: Vrei să spui că vei avea de-a face cu nişte corpuri dificile sau că. Nu există. N: Cunoşti numele acestor doi specialişti care vorbesc cu Fyum? S.acela ce se va dovedi cel mai folositor.: (sare de pe scaun) Niciodată! Asta chiar nu e un lucru pe care ar trebui să-l ştiu..: Aici sunt două fiin e ce vin pentru a lucra cu ghidul meu. Spune-mi. N: Aşadar. Dr. N: Dă-mi. te rog.. Dr. numai când următoarea via ă va fi una deosebit de dificilă. N: Aşa am auzit şi eu.: Mmm. Dr. Maeştrii timpului din Inel par să fie figurile din umbră pe care le pot consulta ghizii care ne înso esc în zonele menite vizionării. Aici e vorba de un soi de miracol şi chiar de o formă de aprehensiune.nilor şi ale evenimentelor.: (zâmbind) Ea este feminină şi maleabilă. o idee despre ce se petrece când intri în sfera selec iei vie ii. conducătorii Inelului sunt. Unii dintre clien i simt că sunt singuri în Inel.. poate că da. Ea înclină spre modera ie şi. Fyum.de aceea Fyum e alături de mine.de obicei mi se prezintă spre alegere numai câteva trupuri şi în acest fel îmi este mai uşor.. Iată de ce următorul meu caz este unul atipic. Dr.: (râde) Mda.i sunt prezentate spre alegere multe trupuri? S. Multe suflete şi-au organizat deja gândurile cu privire la următoarea reîncarnare în func ie de actuala lor condi ie. probabil. întorcându-se spre primul specialist.. arhivarii şi membrii consiliului. care sunt singurii sfătuitori în măsură să-i ajute în timpul alegerii vie ii. N: În eleg.. S. alternarea unui poli ist amabil cu unul mai dur? S. conduc reprezenta ia noastră teatrală. Al ii vor intra în Inel înso i i de un ghid personal sau. Dr. dar în timpul alegerii există întotdeauna un trup pe care planificatorii îl preferă. Dr. (pauză) Cu to ii ştiu că este pentru prima dată că văd aceste posibilită i de alegere . în ceea ce priveşte situa ia unui suflet obişnuit.. Acest corp are parte de o prezentare deosebită. Ce po i să-mi zici despre al dodea specialist? S. Cazul 62 Dr..: Nu. Un procent ridicat al subiec ilor mei nu văd niciodată aceşti maeştri ai timpului în camera ecranelor. Ea vrea ca eu să aleg trupul în care îmi va fi cel mai bine. nu suntem cu adevărat pregăti i pentru alegerile ce urmează a ne fi oferite imediat ce intrăm în camera selec iilor. clien ii mei nu par a fi înclina i să discute cu ei în timpul observa iilor. Acest corp îmi va da posibilitatea de a câştiga maximum de experien ă în via a mea viitoare. de un Bătrân. Dr. Aceste suflete înalt specializate fac parte din categoria planificatorilor..: Da. ce include ghizii. fiin e tăcute.. Maeştrii timpului sunt exper ii înalt specializa i ce dau impresia că.

Puteam. moartea ei timpurie nu era bătută în cuie. în fine. Şi. să mor împuşcată.S. pentru că eu va trebui să trăiesc cu acel trup (izbucneşte în râs).: Am ales. din cauza unor datorii karmice din via a sa anterioară. N: Exista şi vreo şansă să rămâi în via ă? S. N: Da. Fyum nu e nici indulgent. Chiar şi în ceea ce priveşte sufletul ce a ales să se încarneze în acel corp există anumite elemente ale liberului arbitru ce trebuie luate în seamă. Potrivit doctrinei liberului arbitru. de asemenea.nu chiar. S. Mi s-a spus foarte clar că decizia de a opta pentru un trup sau altul este în totalitate a mea. Trăim pe o planetă ce gravitează în jurul unei stele. Un alt suflet n-ar fi plecat în ultimul moment dacă n-ar fi ştiut de ce anume o face. am făcut un calambur! Dr. te rog. Ciclul vie ii implică trecerea timpului şi axele de timp ale realită ii noastre dimensionale par să fie influen ate de fiin ele avansate ce permit sufletelor ce se reîncarnează să studieze trecutul şi să vadă în viitor. Deşi timpul nu are mare relevan ă în afara universului nostru fizic. Texas. Am refuzat celelalte oferte de corpuri. Dr. exista o probabilitate semnificativă ca acest trup să moară de tânăr. Când am întrebat-o dacă exista posibilitatea de a nu merge în Amarillo în acea zi. pentru că el avea nevoie de o lec ie. În bibliotecile spirituale. Dr. cum a mers cu alegerea corpului pe care l-ai avut în via a trecută? S.: Mmm. Modalitatea în care muream era mai pu in importantă. N: Spune-mi la ce te-ai gândit când ai văzut în camera ecranelor aceste trei posibilită i în care puteai muri? S. ne vedem pe noi înşine. pentru a vedea „ce ar fi fost dacă” am fi ales altfel. optând pentru trupul unei femei care a murit după numai doi ani de căsnicie.toate legate de cauze şi efecte. pentru că doream să-l ajut. reflectândune gândurile. puteam alege să mor înecându-mă într-un râu. S. dar ceva m-a împins să mă duc în oraş chiar în acel moment. N: Bine. N: Aşadar. Dr. în mod firesc. Am aflat că nu era stabilit într-un procent de 100% ca această tânără femeie să moară împuşcată în Amarillo. îmbătrâneşte constant.. ca şi în celelalte centre de învă are. De ce nu-mi explici.: (pauză) Una foarte mică. despre asta era vorba. e şi interioară. şi povesteşte-mi împrejurările mor ii tale din acea via ă. deşi în mod normal nu m-aş fi dus dacă nu aveam treabă acolo”.: Sufletul meu pereche şi cu mine am ales să fim so şi so ie în acea via ă. Puteam muri repede. aşa e. Karma nu înseamnă numai ce anume facem efectiv celorlal i. dar care ar fi compromis scopul pentru care alesesem acel trup. ceea ce avea cu adevărat importan ă era că aveam să mor tânără. Dr. N: Care era acela? S. evenimentele din trecut nu au 203/226 Axele de timp şi alegerea trupurilor . ea mi-a răspuns: „Da. Dr. avem posibilitatea de a urmări alte ac iuni posibile pentru care am fi putut opta în vie ile noastre anterioare. ci şi ceea ce avem de gând să facem. fiind împuşcată din greşeală în urma unei încăierări dintre doi be ivi. care. Una dintre variabilele din acest caz era tipul sufletului ce avea să ocupe respectivul trup. So ul meu din acea via ă avea nevoie să simtă ce înseamnă pierderea cuiva foarte drag. în timp cronologic. să optez pentru o moarte mai lentă.: În ultima mea via ă am ales un drum dificil. sentimentele şi impulsurile . Noi chiar trebuie să trăim cu trupurile pe care ni le-am ales. Toate se petreceau în limitele unei perioade a vie ii mele petrecute la o fermă de lângă Amarillo. de asemenea. Cititorul poate fi mirat de legăturile existente între legile karmice şi posibilită ile şi probabilită ile vie ii viitoare. Hei. precum şi tot ce ne înconjoară. nici sever când deliberez pe marginea alegerii mele. În timp ce axa timpului pentru femeia din Amarillo con inea o mare probabilitate de a fi una scurtă.. Întrebarea centrală era dacă vei fi ales sau nu. înainte de a continua. continuă. provocată de o căzătură de pe cal. îmbătrânind zilnic. Karma nu se referă numai la actele noastre.: În camera ecranelor am văzut că aveam trei posibilită i de alegere a mor ii.: Da.

Undele evenimentelor trecute dăinuie pentru totdeauna. sau Linia Inelului. Trebuie numai ca aceste posibilită i să fie suficient de variate. În universul nostru. cât şi pierderi. pentru fiecare corp examinat. în cazul 29. Subiec ii mei mi-au prezentat întotdeauna cu consecven ă ceea ce se petrece în camera ecranelor. Ele ştiu că sunt multe alte mutări posibile pe tabla de şah a vie ii. când trecutul s-a încheiat. oare.fost inevitabile. pe care le numesc linii de bază. cât timp sunt încă în 204/226 . în timp ce evenimentele viitoare să fie încă fluide şi deschise pentru schimbări? Am un sentiment puternic că răspunsul e da. Dacă fiecare eveniment temporal există de-a lungul unor unde de probabilită i şi posibilită i. Relatările lor despre ce văd acolo te pun în încurcătură. cum ar putea fi schimbat viitorul când nu există trecut? Să fie. Liniile principale. Sincer să fiu. Sufletul care se pregăteşte pentru încarnare ştie doar acea unică mutare de şah. Această cauzalitate este o parte a legilor karmice. aceste evenimente şi oamenii implica i devin eterni şi sunt păstra i pentru totdeauna în bibliotecile spirituale. sunt probabilită ile evenimentelor viitoare din anumite trupuri. am admis că există numeroase posibilită i ca acelaşi eveniment să se producă în universuri paralele. tocmai acest lucru face jocul mai interesant pentru cele mai multe suflete. sufletelor nu li se arată în profunzime viitoarele rezultate probabile. ca unde mobile de energie luminoasă. pe lângă victoriile personale. căci ele nu văd decât scenele pe care Maeştrii Timpului vor să li le prezinte. Unele suflete se simt ca şi când ar juca o partidă de şah şi n-ar şti încă toate mutările posibile pe care le pot face ca să ajungă la un final dorit. dincolo de în elegerea noastră. după cazul 30. alegerile sale alternative la sinucidere începuseră după un timp să dispară din gama sa de posibilită i. Când ne aflăm în Inel. oare. indiferent de dispunerea spa ială. Amy mi-a arătat că. acesta un paradox indisolubil? În sfera mecanicii cuantice. opresc sau deplasează înainte şi înapoi timpul şi evenimentele din realitatea adevărată a lumii spiritelor. atât reculuri. ce ne sunt prezentate ca posibilită i în timp ce vizualizăm Inelul destinului. prezentul şi viitorul în timp cronologic reprezintă timpul acum în lumea spiritelor. Şi totuşi. dar dacă prezentul şi viitorul coexistă. cum ar fi de exemplu Pământul. Linia Inelului reprezintă cursul cu cea mai mare probabilitate al unei vie i. Mai curând examinăm trupurile alternative care ne sunt oferite şi care vor lua parte la evenimentele respective. Schimbările din via ă depind de liberul nostru arbitru ce înclină spre o anumită ac iune. din câte observase în timpul revederii vie ii ei trecute în bibliotecă. care se găsesc pe o linie de bază. de asemenea. dar cerc tărie de caracter şi rezisten ă. perceput timpul viitor în Inelul menit alegerii vie ii? În capitolul 5. nu cred că alternativele viitoare ar fi în număr nelimitat. pentru ca să învă ăm din lec iile lor. Aplicarea acestei ipoteze universurilor fizice înseamnă că e posibil să fie duplicate şi planetele. e oare posibil ca unui eveniment trecut să i se dea anumite proprietă i eterne. Cei care se ocupă cu problema ipotezelor de tipul lui „ce-ar fi fost dacă” din vie ile noastre sunt planificatorii. Evenimentele care nu au avut încă loc în marea schemă a lucrurilor sunt cunoscute de către Maeştrii Timpului şi de al ii pentru poten ialul lor mai mare sau mai mic de a se întâmpla. în timpul de acum. A urmări cea mai probabilă serie de evenimente legate de acele trupuri pe care le studiem este ca şi cum am vedea câteva scene promo ionale dintr-un film ce va fi lansat în curând. orice infimă schimbare a jocului putând schimba rezultatul. Nu suntem marionete. Şi totuşi. după ani în care am ascultat oameni care mi-au vorbit despre alegerile lor de via ă. sufletele văd numai păr i dintr-o via ă viitoare. cel pu in din punct de vedere al ac iunilor noastre din cadrul acelor evenimente. Nu e nevoie ca alegerile noastre din via ă să fie infinite. nu ne limităm doar la a studia axele alternative de timp ale evenimentelor viitoare. Mă intrigă faptul că în majoritatea cazurilor. ca de exemplu în bibliotecile spirituale. cum o numesc unii clien i. Însă cei care studiază Pământul urmăresc. De exemplu. particulele de lumină par să dispară într-un anumit punct şi să reapară instantaneu în alt loc. de obicei. Karma este o oportunitate. cum este. Destinul nu hotărăşte că o anumită situa ie trebuie să se petreacă într-un anume fel. în cadrele aceluiaşi timp. acestea existând simultan. pentru că jocul va cunoaşte. Universurile pot fi paralele. Aceste corpuri se vor naşte în aceleaşi cadre de timp. realită ile pot coexista în aceeaşi dimensiune sau alt mod. Cum trecutul. ce se poate schimba în orice moment al jocului.

După o lungă aşteptare. în legătură cu alt subiect discutat în afara Inelului. Chiar înaintea vie ii actuale. Trăia o via ă în care nu-şi refuza nici o plăcere. Camerele ecranelor sunt folositoare pentru acele suflete care au rezerve în a accepta un contract pentru via a viitoare. aceste rememorări fulgerătoare ale existen elor viitoare sunt schimbătoare şi inconstante. pentru că acolo există posibilitatea de a încerca apa înainte de a sări. Dacă orientarea lor este declarată deschis. de teamă că ar putea să-şi piardă firea şi n-ar mai accepta un contract de via ă dificil. Voi oferi un exemplu în acest sens: am avut cândva un client homosexual care fusese într-o via ă anterioară împărăteasă în China. Sigur că acest lucru ar putea umbri cumva modul în care sufletele îşi văd prezentate vie ile. unele suflete mai temătoare au spus că au refuzat să intre prin ecrane direct în trupurile de probă. după cum se cuvenea rangului ei. povestea că via a în care fusese încarnat în acea împărăteasă a fost una de lux şi de mărire. prefer să nu lucrez cu tehnici de progresie în hipnoză. efectiv. actualul lor gen s-ar putea să nu le fie atât de familiar ca genul celălalt. Cum am spus şi mai înainte. destinată să fie o femeie poate prea prezentă în 205/226 . Ei trebuie să încerce să se ridice deasupra injuriilor publice. trăiesc într-un trup de femeie. înseamnă că aceşti oameni au decis să trăiască o via ă în care vor înota împotriva curentului. ca urmare a unei serii întregi de împrejurări noi şi de hotărâri bazate pe axele temporale ale istoriei ce conduc la respectivele evenimente. cum unii bărba i de orientare homosexuală au sentimentul că. dar nici nu avea încredere în nimeni din jurul ci. dacă pot observa anumite aspecte ale viitorului. Uneori. De altfel. Sufletele mai întreprinzătoare cred că aceste camere ale ecranelor sunt proiectate tocmai ca să le stimuleze reac iile opuse. În cazul multora. oamenii nu pot vedea evenimentele din viitor. Al doilea. Clien ii mei homosexuali şi lesbiene nu sunt. participă într-un eveniment viitor. Cum predispozi ia de a fi homosexual sau lesbiană este esen ialmente biologică şi nu rezultatul unei acumulări sociale sau a mediului. exceptând cazul camerelor ecranelor din lumea spiritelor. de fapt. care s-ar petrece dincolo de via a imediat următoare a trupurilor care le sunt prezentate. pe care pot să-l observ când îi conduc pe clien ii mei înapoi la momentul în care au luat această decizie în camera de alegere a vie ii. pentru că se simt mai bine să fie numai bărbat sau doar femeie. şi de departe cel mai important factor. oarecum ostentativă. multe suflete aflate la nivelele I şi II aleg cam în 75% din cazuri trupuri de un anumit gen. Totuşi. câte un client are scurte imagini ale scenelor în care. suflete tinere şi neexperimentate. într-o civiliza ie cu stereotipuri rigide în ceea ce priveşte orientarea sexuală. este următorul: sufletele care aleg o orientare homosexuală sau lesbiană înaintea vie ii pe care o trăiesc acum aleg în mod deliberat să trăiască într-o societate care are prejudecă i vis-a-vis de modul lor de via ă. de obicei. Acest suflet. purta bijuterii pre ioase şi era aşteptată de supuşi în patru labe. în camera de alegere a vie ii se aflau trei trupuri. cunoscut sub numele de Jamona. Alegerea de a fi homosexual sau lesbiană este un mijloc de a trăi această tranzi ie într-o anumită via ă. de obicei. Una dintre femei era foarte slabă. nu for ez în acest punct pentru a afla mai multe. Cred că subiec ii mei homosexuali şi lesbiene au început procesul de a-şi schimba genul în vie ile lor şi asta reflectă un suflet mai dezvoltat. când va veni. sufletele aleg aceste corpuri din două motive principale. devin mai încrezătoare. Un exemplu elocvent al unui suflet care se pregăteşte pentru o grea încercare este alegerea unui trup de homosexual. de vreme ce oamenii pot urmări numai o posibilitate care s-ar putea schimba. pentru a-şi dobândi stima de sine şi propria identitate. Luându-mă şi eu după această practică din lumea spiritelor. Cealaltă femeie arăta şic. din cauza intrigilor de la curte şi a supuşilor săi linguşitori. timpul. cum ar fi existen a pe o navă spa ială. două erau de femei şi unul al unui bărbat frumos care. Iată ce mi-a spus clientul meu în legătură cu decizia sa: Dintre cele trei trupuri.Inel. cu un aspect aproape fragil. care urma să trăiască via a liniştită a unei so ii şi mame devotate. Astfel. Împărăteasa era de o frumuse e răpitoare. iată-l la prima încarnare după acea via ă de lux şi putere. Este un lucru care cerc îndrăzneală şi hotărâre. după câte mi s-a zis: „era feminin pe dinăuntru”.

Când recunosc unul. Era o cale de mijloc. se dovedesc a fi esen iale. primirea unui nou trup este ca şi cum aş proba un costum nou de haine de pe raft. Jamona ştia că aceasta ar fi fost femeia de societate. Voi începe dialogul de la un punct memorabil al şedin ei noastre. trebuie să mă feresc să fac presupuneri pripite în timpul şedin elor de hipnoză. mul i maeştri lucrând pe axele de timp ale sufletelor care au nevoie de serviciile lor. sufletele mai pu in avansate acceptă trupul pe care ştiu că ar trebui să-l aleagă. deşi din punct de vedere financiar ar fi dus-o mult mai bine decât o ca gospodină strâmtorată. Gospodina nu s-ar fi dovedit o variantă rea. ori ea vroia o pauză în acest lung lan de existen e în trupuri femeieşti. Iată de ce clien ii mei îi îngrămădesc adesea pe to i în min ile lor sub eticheta de planificatori. din punct de vedere emo ional. Aceste alegeri erau legate de dispunerea obişnuită a alegerilor de via ă ale clientului meu. Chiar şi aşa însă. Clientul meu nu a făcut alegerea sa întrucât ar fi fost împins de cineva. Câteodată. la alegerea trupurilor. Doamna de societate ar fi fost doar o prelungire a vie ii anterioare a clientului meu. ştiu că am găsit o resursă ce merită a fi pre uită. De exemplu. Ca şi la celelalte specializări ale sufletelor. prin care Jamona ar fi putut învă a umilin a şi acceptarea încercărilor vie ii în condi ii din cele mai grele. această încercare mă va ajuta să-mi răscumpăr via a de împărăteasă adulată. 206/226 . descoperim informa ii care la început par inadverten e. Ei au mai multă încredere în procesul de selec ie decât în ei înşişi.societate. era rece. Ştiam că dacă voi depăşi oprobriul societă ii. în acelaşi timp însă. dar care.” Maeştrii Timpului O dată la câ iva ani îmi este dat să întâlnesc un suflet ce se pregăteşte să devină Maestru al Timpului. cea mai dificilă posibilitate. dar nu am primit răspuns la acestea. ele func ionează mai mult ca nişte istorici şi nişte cronicari decât ca maeştri ai timpului care urmăresc axele de timp ale viitorului imediat pentru corpurile în studiu în camera de selec ie a vie ii. nu cunosc. care este un inginer în via a lui actuală. Mi-a spus: „Au fost mul i oameni în via a mea care m-au tratat cu dezgust şi chiar cu silă. Am făcut-o. Am ales bărbatul. Nu suntem sfătui i în timpul acestor alegeri. pentru ca ac iunea să se desfăşoare cel mai bine. ci pentru că încercarea unei vie i de orientare homosexuală era în mod evident cea mai dificilă. dar sufletele mai bătrâne cunosc că de multe ori există câte o alegere tentantă. într-adevăr. dar speri că nu va trebui să-i faci modificări. pentru că urma să mă confrunt cu o via ă de homosexual. Cum mai există şi alte specializări asociate cu axele timpului. invidiată şi preocupată numai de ca însăşi.” Am observat un lucru şi anume că. care nu ne-ar pune prea mult la încercare. cât şi eu. sufletele arhivari ajută sufletele în căutările pe care acestea din urmă le fac cu privire la evenimentele lor trecute şi la axele de timp alternative ale acestor evenimente. pe măsură ce avansăm în şedin a noastră. sufletele mai avansate pot face compara ii de mare profunzime între corpurile care le sunt oferite. Cititorii se pot întreba de ce nu am pus şi alte întrebări relevante în cazurile prezentate în această carte. după părerea ci. atât elevul dintr-o specializare. Sunt multe lucruri pe care cei ce se pregătesc să devină maeştri ai timpului nu le ştiu încă sau cel pu in aşa afirmă ei. Jamona ar fi fost tot femeie. Astfel. şi apoi. ca o figură publică. sunt sigur că avem de-a face şi în acest caz cu o suprapunere. Unul dintre clien i mi-a spus: „Pentru mine. în perioadele de timp prezentate. apare necesitatea discernerii între blocajele obişnuite ale detaliilor pe care nu trebuie să le ştiu şi ceea ce subiec ii mei avansa i.să mă simt nesigur şi vulnerabil. Alegerea vie ii unui bărbat homosexual era. vrei să-l cumperi. Aşa a fost şi în cazul unui suflet numit Obidom. Deoarece examinez îndeaproape aspectele ezoterice ale tuturor specializărilor sufletelor. Aveam nevoie să experimentez această discriminare .

Aş vrea să discutăm despre locul unde lucrezi acum. E ca şi cum te-ai juca cu o bandă de cauciuc. (zâmbeşte) Noi îl numim Templul Timpului . În acelaşi fel... care crează lucruri prin manipularea energiei în orele de crea ie? S. Sunt începător şi am nevoie de mul i mentori.: (întrebarea mea începe să-l antreneze în discu ie) Asta e altceva. pentru că nici eu nu cred că sunt prea bun pentru acest domeniu. ce anume implică pregătirea ta de a deveni un Maestru al timpului? S. pot numai să monitorizez secven ele de energie.: Ca să lucrezi cu timpul trebuie să înve i să manipulezi spa iul. N: Cine crează.... N: Po i schimba evenimentele din trecut. Dr.. N: Bine.Toate alegerile umane din jurul acelui eveniment au un sens. Nu creăm nimic.Cazul 63 Dr.. N: Cum merge pregătirea ta? S. Dr. Condensarea energiei noastre ne accelerează. N: De ce ai fost ales tu pentru această pregătire? S. diferită munca ta? S.. S. 207/226 .cu un vârtej de energie lichidă.pe care le considerăm drumuri .gata pentru intrare (se opreşte). N: Ce sunt secven ele de energie? S.: (pauză lungă) Nu. iar dilatarea acesteia ne încetineşte. Dr.. secven ele? S. Nu creăm. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu evenimentele. oricum. Ne intersectăm în calitate de observatori. persoane obişnuite aflate pe o autostradă şi care intră şi ies din succesiuni .: (visător) Oh. se văd tuburi de neon cu lumină fluctuantă.. pentru a i se regla curgerea. într-adevăr. care apar în succesiuni ca bornele de pe drumuri. Dr. Începi cu modelarea şi apoi treci la lucrurile reale. Dr..să străbat axele timpului. şi cu oamenii. practic.. de mare folos. Bănuiesc că totul a început datorită faptului că îmi place să manipulez energia şi devenisem destul de bun la asta în timpul cursurilor. atunci. N: Ce fel de modele? S. Dr..i spun. pentru a deveni un Maestru al timpului. Obidom.: (oftează) Merge foarte încet.. ai putea să-mi spui ce anume reprezintă pentru tine cea mai grea încercare ca suflet.: Axele temporale există ca succesiuni energetice ale evenimentelor care se mişcă.. Spune-mi. Aplica iile practice ale activită ii noastre implică o serie de curente umane de gândire şi de ac iuni care se unesc într-un râu al timpului.accelerând sau încetinind.. N: Aş numi aceste întâmplări ca fiind fragmente de ac iune şi de amintiri ale acelei ac iuni. Operăm cumva ca nişte. Dr. S. N: În ce scop? S. Dr.. N: Întrebam doar.. E. Obidom.unde profesorii ne instruiesc cum să aplicăm evenimentelor secven ele de energie. să în eleg succesiunile în care trăiesc oamenii dintr-o lume fizică şi să-i ajut pe planificatori asistând sufletele atunci când îşi aleg trupurile.sub iindu-se în acele deschizături unde scenele sunt simulate pentru noi în îmbucături mititele. dar nu se întâmplă acest lucru cu multe suflete.breşa se deschide.: Mi-e greu să. prezent şi viitor? Asta în elegi prin manipulare? S. N: Obidom.: (liniştit) Pregătirea în domeniul timpului are loc la un templu..: Vreau să devin un specialist în acest domeniu.un bazin enorm de vapori. N: Vorbeşte-mi despre cum modela i energia în axele timpului.. Cine anume te instruieşte şi câte ceva despre ceea ce faci. în perioada dintre vie i? S. greu săi explic.: Studiez timpul pe planeta Pământ. N: Cu ce este. Dr. Dr. Dr.: (exasperat) De unde vrei să ştiu? În etapa în care mă aflu încerc numai să func ionez în cadrul sistemului. Mi-ai fost.: Ni se desemnează un eveniment. Dr... N: Bine.: Timpul se manipulează prin comprimări şi dilatări ale particulelor de energie într-un câmp unificat. Dr..

Dr. În mod sigur acest lucru i-e lămurit.: Nu e atât moartă. vorbeşte-mi despre pregătirea ta ini ială. Viitorul este întunecat. suprapunându-se şi împletindu-se. S. Dr. Dr. Dr.. asta e. spui că nu tot ceea ce poate fi în timp există neapărat.. secven ele neclare. S. Dr. dacă ai îndemânarea să le găseşti. Evenimentele . N: Unde au început. Toate lucrurile pot fi observate şi reconstituite pentru studiu. Dr. N: Obidom. care a avut odată o civiliza ie dezvoltată din punct de vedere tehnic..mai slabe. mai bune sau foarte bune . este o situa ie similară aceleia când trebuie să ici o decizie fa ă de solu ii diferite.: (pauză) Da. Canalul prin care poate fi perceput timpul începe cu gândirea . efectiv. Dr. am nevoie de mai multe indica ii aici. N: Deci...ca şi noi ceilal i. Dr. Dr. N: Secven ele pot exista în orice fel de realită i alternative? S.urmează evenimentul şi la sfârşit amintirea evenimentului.: Chiar acum mă gândeam. N: Spune-mi ce crezi în legătură cu posibilită ile alternative ale evenimentelor? S.ceea ce a avut loc.. Misiunile mele sunt să studiez oamenii şi evenimentele trecutului şi prezentului.: Galathienii erau deştep i.se desfăşoară până când încetează a mai fi productive (oftează adânc).: Am fost trimis pe planeta Galath. Este o lume fizică... Când am ajuns acolo pentru pregătire ne-am luat o formă transparentă care semăna cu aspectul umanoid al vechilor Galathieni (râde). de altfel. Dr.. N: Dar de ce trebuia să merge i acolo? Nu pierise totul? 208/226 . am sentimentul că deocamdată nu eşti prea implicat în viitor.: (pauză) Ah. nu. S. ca ai insectelor. N: Din tot ceea ce mi-ai spus tu până acum.. asemănătoare din punct de vedere geografic cu Pământul. încât ar deveni neproductive ca lec ii de via ă.. dar nesăbui i . Dr. Noi considerăm folositoare toată această istoric umană pentru viitoarele încarnări ale oamenilor.. cu multe fa ete. Ajunseseră să se creadă invincibili.: Când clasa mea era adunată pentru instruire la templu.: Sunt multe lucruri pe care nu i le pot spune. Obidom. acum sunt doar un arheolog al timpului.: Energia este calea de transmitere a gândirii şi a memoriei din secven e şi acestea nu sunt niciodată uitate. (pauză şi apoi adaugă) N-am cunoscut pe nimeni înainte de a ajunge aici. Astăzi nu mai există forme de via ă cu inteligen ă superioară pe Galath. Dr. sunt un novice în aceste probleme.. N: Obidom..: Suntem şase... Asta este ceea ce restabilim noi. iar după un timp diferen ele sunt atât de mici. dacă fiin a umană nu are nimic de învă at din aceasta? S. şi ceea ce face cercetările interesante..se conturează o idee . cât golită. Cum te vezi pe tine însu i? S. păreau că nu aveau încheieturi. Dr. N: Cum se înregistrează toate astea în secven e? S. Galathienii puteau călători spre alte planete. N: Nu în eleg de ce ai fost trimis într-o lume moartă.: Mă văd mai mult ca pe un arheolog al timpului.: (pauză lungă) Studiem ceea ce este productiv.da. Particulele de energie care sunt o parte a cauzalită ii necesare pentru ini ierea evenimentelor în timp implică modele vibra ionale cu multe alternative. erau nişte fiin e verzi-gălbui. Dr. într-adevăr. Eu studiez scenele trecute .: Prin tonul vibra ional al fiecărei particule de energie înregistrate.: Sunt de acord.S. Asta i-a şi dus la distrugere. studiile tale în acest domeniu? S. N: Câte suflete sunt în clasa ta? S. foarte înalte şi zvelte. Particulele de energie implică. N: Cum erau ca oameni? S. N: Povesteşte-mi despre ei. S. amintirea. aveau ochi mari. N: În ce fel? S. Oricum..

. o femeie distrusă de durere s-a ridicat şi a strigat tare: „Voi. S. Dr.S. Obidom? S. Dr. pe de altă parte. Reîncarnarea n-ar însemna nimic dacă toată via a ar fi predestinată. Care e adevărul? Nu am libertate de voin ă. Pe sol sunt sfere imense de locuit care sunt goale acum şi se dărâmă. le putem studia greşelile. Obidom? S. tu şi cei cinci colegi ai tăi. lucru care nu e perceput de mintea conştientă. Nu te aştepta să dregi ceva şi să schimbi originalul. deşi Galathienii nu mai există.. m-am aşezat lângă ea câteva minute şi am aflat că băiatul ei de nouăsprezece ani murise de curând într-un accident de motocicletă.. dar unele scene ale puterii lor sunt pline de via ă.. iubea viteza şi trăia pentru adrenalina pe care i-o dădea o via ă periculoasă. Îi voi ajuta pe cercetătorii din bibliotecă. La una dintre conferin ele mele din Vancouver.. ci la revenirea. N: Care este elul tău final. Tânărul motociclist. pentru a verifica în ce fel vom reac iona la evenimentele din via a actuală. Inelul) ... Dacă aş fi un suflet şi aş avea ceva timp în perioada dintre vie i.acest gen de lucruri. voi ajuta la coordonarea alegerilor din sfera vie ii (de exemplu. (sardonic) Nu uita că ai fi doar o fantomă. plăcute sau neplăcute. aşa cum ai făcut tu pe Galath? S.: (zâmbeşte) Sigur. Deşi ai avea nevoie de ajutorul unui profesor talentat înainte de a putea face tu însu i asta. Unul dintre profesori ne ajută să ne adaptăm vibra iile. efectivă. care pluteşte în jurul navelor lor distruse şi de-a lungul străzilor pustii. via a mea e plină de durere”. pentru a ne intersecta cu anumite perioade ale istoriei Galathienilor. înapoi pe Pământ într-o stare fără trup. Noi suntem aici pentru a exersa intersectarea cu vechea istorie a acestui loc. aşa că suntem produsul alegerilor noastre anterioare. Galathienii aveau o limbă muzicală.: Când voi deveni cu adevărat pregătit voi fi consilierul planificatorilor care doresc să proiecteze anumite situa ii pentru oameni. Oamenii cred că ideea de liber arbitru se opune aceleia de destin. ce gândeau înainte de a fi cuceri i de o altă rasă şi asimila i de civiliza ia acesteia.. B. victoriile. nimic din trecut nu se pierde cu adevărat. m-aş putea întoarce în scene din trecut.C... Adăuga i asta la faptul că e posibil ca noi să ne fi pus deliberat în anumite situa ii. N: Deci. Dr. cu platforme spa iale care înconjoară încă planeta. alegeri personale. N: Obidom. am o întrebare personală pentru tine. să mă văd cu familia şi cu prietenii? Nu mă refer la re-crearea tuturor acestor lucruri în lumea spiritelor. într-un sens tot ceea ce au făcut ei există încă. Oamenii care au premoni ii despre viitor se pot înşela sau nu.. guru ai New Age. este oportun să examinăm mai îndeaproape ramifica iile conceptului de liber arbitru.. Cum ultima sec iune dedicată timpului a deschis discu ia despre probabilită ile şi posibilită ile viitoare. declinul lor. Putem reconstitui oameni care la un moment dat stau de vorbă.. ruinele vestigiilor acestei civiliza ii dezvoltate cândva se risipesc acum. de asemenea..: Nu în elegi? Axele lor de timp există încă. Trăim într-un anumit trup din multe motive. În vechile lor săli de curs cresc plante. pentru că sunt la discre ia unor for e asupra cărora n-am nici un control.: Nu. Acest lucru implică... N: Ce face i voi. cu acceptul mamei sale. ne spune i pe de o parte că avem libertate de voin ă în a alege noi înşine în via ă şi. Totul se face pe fragmente. Dacă cineva se vede ca fiind ucis într-un anumit 209/226 Liberul arbitru . Este un fel de lume exotică. că suntem predestina i să urmăm un anumit plan al karmei vie ii trecute. în afirma iile mele despre axele timpului am sugerat ideea că viitorul poate exista în multe realită i. Ei nu-şi dau scama că soarta reprezintă suma faptelor noastre de-a lungul a mii de ani. În toate aceste vie i ne-am bucurat de libertate de alegere. pentru a trăi în oraşul meu ca băiat. dintr-o mul ime de încarnări.: Radiem energie şi plutim prin coridoarele trecutului lor. din cauza lipsei noastre de pricepere. După ce am terminat conferin a.. Dr. Via a noastră actuală însumează toate experien ele noastre trecute.

s-ar putea să nu le recunoaştem. În următoarea zi a fost omorât. dar foarte sugestiv referitor la liberul arbitru. Există motive întemeiate pentru această practică. Frica apare atunci când ne separăm de puterea noastră spirituală. Am un exemplu scurt. foame şi de frică. Avem libertatea de ne reface vie ile după orice catastrofă. începuseră să-şi facă planuri de căsătorie. un ofi er unionist a sosit prin păr ile în care locuia John. deoarece ştiam că aveau motive întemeiate pentru a-mi revela numai ceea ce trebuia să ştiu înaintea acelei vie i.” 210/226 . fără saşi ia rămas bun de la nimeni. Am avut un client care a fost ucis în bătălia de la Gettysburg. fiecare drum are avantajele sale karmice. cauzalitatea poten ială ar putea însemna că premoni ia sa a fost numai cea mai cumplită dintre alternativele posibile. în durerea noastră. Accidentele în care sunt implicate trupurile noastre nu sunt considerate întâmplătoare de către suflete. L-am întrebat pe acest client dacă în camera ecranelor i se arătaseră secven e din ceea ce avea să se întâmple la Gettysburg.acea parte din esen a ei pe care aceasta nu o luase pe Pământ. Un argument în favoarea ideii că determinismul este opus liberului arbitru este acela că Sursa. sunt responsabile de faptul că Pământul e populat cu oameni care suferă de boli. Amnezia dă libertate voin ei noastre şi auto-determinării. Am încredere în decizia ghizilor mei. Chiar şi aşa însă. pentru a livra nişte pachete şi mesaje. Am spus adesea că Pământul este considerat de către suflete drept o şcoală foarte grea. din cauză că era prea tânăr. după ce via a se va fi încheiat. inunda ii. John nu avea de gând să se înroleze. am acceptat ceea ce mi-au prezentat. mai ales în împrejurări potrivnice. chiar şi cele discarnate. a strigat: „De ce te-ai întors aşa de repede? Trebuia să ne căsătorim!”.moment şi într-un anumit loc şi asta nu se întâmplă. Am arătat că sufletului nu i se prezintă. din via ă. de obicei. Aceste suflete din grupul său şi-au dat seama imediat că John alesese brusc un drum care se abătea de la via a lui probabilă. Trăim într-o lume în care se produc cutremure. promi ându-i că se va putea întoarce la via a civilă imediat după bătălie. dar există dreptate şi echilibru. Mai importantă decât evenimentele care ne încearcă în via ă este reac ia noastră la acestea şi cum procedăm în fa a consecin elor lor. S-a lăsat seara de dinaintea acelei bătălii ce a durat trei zile. care ştia să călărească bine. sau un grup de divinită i secundare. Ofi erul unionist l-a găsit însă pe John şi i-a explicat în grabă situa ia presantă. venim echipa i cu ceea ce ne trebuie pentru a avea grijă de noi. pentru că: „Nu vroiam să pierd ocazia unei mari aventuri”. John ştia să călărească bine şi a acceptat fără să se gândească prea mult. durere. Simpla voin ă a adevăratului nostru Sine are puterea de a se opune slăbiciunii caracterului propriu. căutând un tânăr neînrolat. toate alternativele evenimentelor probabile din via a viitoare. după cum au arătat cazurile mele. după cum a fost cazul scurtei experien e a lui John din armată. John şi iubita lui. pe când era un proaspăt soldat al Uniunii. iar mama sa avea nevoie de el la fermă. vom avea posibilitatea să revedem toate alternativele importante. Numele lui era John şi trăia într-o mică aşezare de lângă Gettysburg. dacă dorim să ne asumăm această răspundere. de a ieşi întărit din acest efort şi de a merge mai departe. În momentul în care ca l-a văzut pe John. care arată că sufletele. Marea lec ie a Pământului constă în aceea de a înfrânge for ele distructive. în schimb. A trebuit să plece imediat. uragane. fără constrângerile generate de frânturile inconştiente ale amintirilor referitoare la ceea ce am văzut în camera ecranelor. În mare măsură. cât şi individuale. din 1863. Deşi avea doar şaisprezece ani. strict evenimentele de până la vârsta de şaisprezece ani. Acesta este motivul primordial al amnezici conştiente. lui John nu îi venea să creadă că se vedea pe el însuşi zăcând mort pe pământ. Scenele din via a noastră viitoare care ne sunt prezentate sunt selective. Deşi plutea deasupra trupului său. incendii şi alte dezastre naturale asupra cărora nu avem nici un control. atât planetare. în ciuda reamintirii spirituale spontane pe care o au unii oameni. Uneori karma poate părea punitivă. Când s-a întors în grupul său de suflete. Mi-a răspuns: „Nu. cum ar fi şi cazul 62 cu femeia din Amarillo care a fost împuşcată. după cum am încercat să vă arăt în multe exemple. Am ştiut de multe dintre încercările acestei vie i dinainte şi le-am ales din motive întemeiate. pot fi surprinse de o decizie neaşteptată putând schimba rezultatul probabil din via ă. John s-a întâlnit cu Rose . Rose. pe care.

Cum îi va fi luată independen a şi va ajunge dependent de noi. Spre sfârşit. faptul că se oferă voluntar face parte din contract. de-a lungul anilor. lui John. Keith a fost diagnosticat cu scleroză amiotrofică laterală (ASL) şi a murit doi ani mai târziu. La vârsta de douăzeci şi şapte de ani. dar că avea o inimă bună şi pofta lui de a trăi intens fiecare zi era contagioasă. până ce au crescut mari. Fiind un suflet curajos. Poate din această cauză atât de multe suflete din lagărele mor ii trăiesc acum noi vie i în America. Keith a spus că era pregătit. mul i pacien i trebuie conecta i la aparate de respira ie artificială şi li se fac doze mari de morfină pentru a le atenua durerile agoniei. Keith a recunoscut că era esen ial să înve e umilin a. Pentru cele foarte rele. Keith trăia ca şi cum şi-ar fi dorit să moară. cât mai multe despre reac ia lui Keith la trupul care i se oferea. erau adunate într-un loc asemănător unui amfiteatru. va avea remuşcări. dar că dacă va lupta. În timpul interviului preliminar am aflat că Sandy fusese foarte strâns legată de fratele ci. Sandy a spus că a existat un punct în camera de alegere a vie ii unde fratele ei aproape că a dat înapoi. chiar dacă ei urmau să meargă pe Pământ pentru pu in timp. conducând maşini rapide şi intrând în tot felul de conflicte cu legea. Keith a cerut o singură via ă unde să i se dea o încercare grea. ce implică un subiect pe nume Sandy. Keith a văzut că la începutul bolii îi va fi milă de el. Dr. iar apoi va sim i o teribilă furie. Dr. Keith era aventurierul grupului lor şi cu multe secole înainte fusese destul de nepăsător fa ă de sentimentele celorlal i. Şi eu am avut. Ascultau un vorbitor care le vorbea despre valoarea vie ii. ce ar fi de spus despre acele cazuri în care o moarte prematură are o probabilitate atât de mare în via ă. Ca şi sora sa mai mare. N: (deplasându-mă din timpul actual spre lumea spiritelor. Ea mi-a dat încă un exemplu al unei situa ii în care scena mor ii fusese arătată protagoniştilor unei vie i viitoare. încât planificatorii sunt nevoi i să ne dea ocazia de a ne oferi voluntari să ne reîncarnăm în acele corpuri. Keith era un exaltat şi în adolescen ă dusese o existen ă plină de riscuri. spre a dobândi umilin a şi nu ca această lec ie să se desfăşoare pe durata mai multor vie i. Există op iuni pentru orice tip de dezastru. Nu i s-a ascuns nimic. pentru a putea progresa. am descoperit că fratele şi sora erau suflete tovarăşi. S. va învă a din această încercare. te rog. Keith. tânărul soldat. nu i se arătase posibilitatea mor ii la Gettysburg şi acest lucru este tipic în astfel de cazuri. ca o chestiune de avantaj personal al acestei experien e? Cunosc specialişti în regresie ce au avut numeroase cazuri de suflete eroice care s-au oferit să participe voluntar la holocaustul nazist. Voi prelua povestirea ei din acest moment al întrevederii noastre. asistând la nişte repeti ii înainte de via ă. A fost avertizat că vie ile accelerate pot fi foarte dure. Cum se întâmplă adesea cu sufletele care trebuie să asiste la moartea lor înainte de a-şi începe via a. Li s-a spus să fie pregăti i din punct de vedere mental şi să profite cât mai mult de timpul pe care îl aveau dacă doreau ca vie ile lor următoare să fie mai lungi. Sandy a avut mereu premoni ia că fratele ei avea să moară tânăr. Consultându-se cu ghidul lui şi cu membrii din grup. Se oferiseră voluntari să participe la un dezastru în care urma să fie omorâ i. ea avusese grijă de el ca o mamă. Mi-a mai spus că fratele ei făcuse mult rău unora. Şi totuşi. cu Sandy) Şi a învă at? 211/226 . A fost multă triste e în Inel când s-a descoperit că el trebuia să se ofere voluntar pentru un trup atletic ce urma să fie imobilizat de ASL.corpul său înainte şi după atacul bolii. ASL este o boală degenerativă a mişcărilor motorii care duce în câ iva ani la atrofia muşchilor. Aşa cum mi-a relatat subiectul meu.Aşadar. Când Sandy a ajuns la grupul ei de suflete în timpul şedin ei noastre. N: Spune-mi.: (cu gravitate) I s-a arătat ce era mai rău . după cum reiese din afirma iile acestui client: Îmi amintesc că treceam pe lângă un grup mare de suflete dintr-o clasă de pregătire. cu felul său de a trăi nestatornic. Cazul 64 Acesta este un caz de eutanasie. sufletele se pregătesc câteodată pentru ceea ce îi aşteaptă. şi că făceau parte dintr-o familie numeroasă.

şi noi vrem ca acesta să reflecte propriile convingeri din timpul vie ii. Am lucrat cu acel sistem şi am studiat simptomele bolii lui. înainte ca vie ile voastre să înceapă. Este adevărat că ni se dau trupurile printr-un act de crea ie divină. Pentru un credincios devotat.: (după o lungă pauză. Va fi bine să vorbesc despre aceasta. a acceptat şi a apreciat ceea ce am făcut noi pentru Dr.: Ba nu. N: În eleg. dar în ultimă instan ă via a fiecăruia depinde de el însuşi. s-a strecurat o îndoială în sufletul ei fa ă de ceea ce făcuse. N: Ar fi ceva ce ai vrea să explici despre cum s-a pregătit Keith pentru această via ă cu tine? S. Avea în minte fiecare detaliu. Plămânii lui erau atât de afecta i. Apoi a venit semnalul prestabilit. Keith s-a întors zâmbind spre ea şi a spus: „ ine-te tare acolo. tu şi Keith. S. Calmă. dar atunci când a venit momentul.. încât spre sfârşit nici nu mai putea să se mişte sau să vorbească. S.: Aşa am aranjat în lumea spiritelor. mai ales în aspectele referitoare la sinuciderea asistată medical a bolnavilor în fază terminală. „Keith. întrebându-se dacă procedase bine sau nu. dacă via a este un dar ce el. da. La sfârşit mi-a cerut să-i promit că mă voi ine tare şi că nu voi lăsa nimic să mă împiedice în ultimele momente. Nu am mai spus nimănui până acum (începe să plângă. ca să-mi arate că era pregătit să fie eliberat de suferin ă. Dr. Punctul de vedere opus arată că. Sandy a şoptit în urechea acestuia.când nu mai putea suporta . Mi-a spus că sim ea un miros specific. ea a decuplat aparatele ce-l ineau în via ă pe fratele ei. în lumea spiritelor. în cele din urmă. fa a clientei mele ia o expresie de încuviin are) î i voi spune. am discutat despre rolul pe care l-a avut în moartea fratelui ei. Vorbeşte-mi despre planul pe care l-a i făcut. fără să-mi abat aten ia de la ca). Pe când ne pregăteam să venim în această via ă. aşa că am sosit prima. Keith a spus că era pregătit să sufere. ci lui Dumnezeu. „mirosul mor ii” din zona gâtului lui Keith.: O. Mai târziu a venit doctorul. 212/226 . După ce s-a zvârcolit mult în pat. indiferent de convingerile religioase sau morale ale unei majorită i. Zâmbea cu recunoştin ă şi o convingea pe Sandy că ceea ce făcuse a fost foarte bine şi că o iubeşte. I-am promis din toată inima. pentru că am crezut că va trebui să-i păcălesc pe doctori şi pe asistente. Astăzi. După ce Sandy şi-a recăpătat cu totul cunoştin a. În acest moment Keith a deschis şi a închis ochii de trei ori în semn de „da”. N: Din cauza durerii? Trebuie să fi avut calmante. Aproape fără să se gândească. Noaptea. Câteva săptămâni mai târziu. cu tot sistemul de respirat şi cu toate calmantele. eşti gata să pleci?”. dreptul de a muri este dezbătut pe larg şi cu aprindere în mediile juridice. într-un somn chinuit.S. a găsit sistemul reataşat şi a declarat moartea lui Keith. Aş adăuga că acest semn material al trupului nu însemna neapărat că fratele ei urma să moară imediat. Dr. a căzut. ar trebui să avem acest drept. surioară”. N: Nu trebuie să facem asta dacă e prea dureros. Ne opream Ia semnalele pe care el urma să mi le dea. S. S-a spus că dacă moartea este actul final din piesa vie ii. La pu in timp i-a apărut în vis Keith. Spre sfârşit. dar când ajungea la punctul unde el era total incapabil . Am avut o lungă discu ie chiar înainte să plec pe Pământ. Oricum. slavă Domnului. a avut o viziune a fratelui ei stând pe o bancă şi vorbind cu „doi călugări îmbrăca i în rasele lor”. Dr. Apoi am exersat pu in. ultimele şapte săptămâni au fost îngrozitoare. vreau (respiră adânc). după care ca a ştiut că se apropie momentul. Keith a devenit calm.: Numai morfina mai e de folos în cazul acesta. urma să fiu copilul cel mai mare din familia noastră. dar eu continuu. a fost trimis acasă în ultimele şapte săptămâni şi asta ne-a uşurat planul.. via a acestui om nu-i apar inea lui însuşi. pe când stătea în pat. Dr.eu urma să închid sistemul care îl mai inea în via ă şi să-l eliberez. când Sandy stătea pe gânduri.: (oftează) Am început să repetăm creând un pat şi sistemul de între inere a vie ii pe care Keith îl văzuse în camera ecranelor. N: Urma să face i acest lucru într-un spital? S. Nu s-a sim it vinovată în tot restul zilei.

S. ea s-a întors la şcoală şi s-a calificat ca asistentă medicală în geriatrie. Mi-a spus că faptul că a fost educată de către un tată sever. o călugări ă din ordinul Surorilor îndurării din New England. Următorul caz ne dă o reprezentare mai conven ională a liberului arbitru în condi iile unei vie i în plinătatea sa. Deşi dobândise dreptul de a lucra ca asistentă cu vreo doi ani înainte de întâlnirea noastră. o trecere în revistă ulterioară în lumea spiritelor a vie ilor ei anterioare a adeverit existen a unui model de vie i care fuseseră trăite în medii mănăstireşti. Atât tipul. după via a clientei Emily ca sora Grace. N: Bun. N: Când te afli la această a doua întrunire a consiliului. Dr. pentru că era confuză în privin a scopului ei în via ă. într-o formă sau alta. fără să mă implic prea mult în problemele societă ii din afară. o orientase spre căile mai pu in structurate ale spiritualită ii. explică-mi acum doar ce se petrece înainte să te duci la locul menit alegerii vie ii. dar şi fără vreo constrângere sau responsabilitate. aşa că a ajuns să lucreze voluntar. aceasta se desfăşoară. Cazul 65 Emily era o femeie ce se apropia de cincizeci de ani care a venit să mă vadă. pentru că avea îndoieli în ceea ce priveşte competen a ei de a ocupa o func ie de conducere.ne-a fost încredin at. din anumite motive. Această comportare din trecut reprezenta un element definitoriu pentru confuzia din via a ei actuală. a descoperit că îi plăcea să aibă grijă de bătrâni. în cadrul unor ordine religioase. şi ocazia unei schimbări semnificative. cât şi numărul Bătrânilor care apar în cadrul celei de-a doua întruniri a consiliului depind de felurile de vie i şi de trupuri care vor fi prezentate. Clienta mea a remarcat: „Puteam să-l slujesc pe Dumnezeu. Emily nu-şi practicase noua profesie. apar numai doi . dar Emily refuza. pe măsură ce treceam rapid cu Emily prin ultima via ă. cred cu tărie că avem dreptul de a ne alege moartea când nu ne-a mai rămas nici o calitate proprie vie ii şi când posibilitatea însănătoşirii nu mai există. ceea ce înseamnă că se pregătea pentru via a ei actuală. în timpul pregătirii. În ultimii cinci sute de ani.” Sunt întrebat adesea dacă planificatorii ne for ează să acceptăm unele vie i. Avea o căsnicie reuşită. pentru că se îndoia cu privire la competen a ei. chiar înainte ca noi să mergem la Inel şi ştiu că via a ce va urma va aduce. Dr. În primele faze ale întrevederii noastre. Ştiind cum aleg sufletele noastre via a. Dr. pentru că erau mai înclina i să vorbească despre credin a lor. fără să fie plătită. te întâlneşti cu aceiaşi Bătrâni ca şi prima dată? S. Emily fusese atrasă toată via a de aspectele spirituale. Dialogul începe în acest caz cu a doua întrunire a consiliului. având libertate de voin ă pentru a face schimbări în timpul acesteia. probabil. Nu e inten ionată prelungirea degradării umanită ii noastre. N: S-ar fi supărat dacă te-ai fi întors din nou la o via ă religioasă? 213/226 . Organiza ia monahală dorea ca ea să accepte pozi ia de Maică Superioară. Se sim ea bine cu aceste vie i şi n-ar fi dorit să facă schimbări majore. avem anumite îndatoriri morale. Ei bine. vie ile subiectului Emily se desfăşuraseră. Dacă descopăr că urmează să aibă loc o a doua întrunire a consiliului în perioada de dintre vie i.: Vor să ştie dacă am reflectat în ultimii 500 de ani asupra a ceea ce înseamnă să mergi pe acest drum şi dacă sunt gata să trăiesc în vâltoarea societă ii.preşedintele consiliului meu şi un membru ce pare să aibă un interes special fa ă de ceea ce mi se va oferi în via a mea viitoare. acest caz este un bun exemplu de a arăta cât de indulgen i sunt ghizii noştri. De-a lungul anilor în care şi-a crescut copiii a lucrat ca secretară cu jumătate de normă. de obicei. aşteptându-ne până când suntem pregăti i pentru marile încercări. Într-adevăr.: Nu. cu un so care o putea între ine. de vreme ce am discutat deja despre prima ta înfă işare înaintea consiliului care a urmat vie ii tale ca Sora Grace. chiar crud şi din cale afară de credincios. indiferent de sentimentele noastre. am descoperit că în cursul acesteia numele ei fusese Sora Grace. Nemul umită de slujbă. ca persoană consacrată.

... Dr..: (se gândeşte. Dr. N: Şi ce..i echilibra existen a pe Pământ? S. N: Deci. dar în acest moment amintirea spirituală a acestor detalii nu. era timpul să vină următoarea serie de alegeri de via ă. Dr. În acest caz. atitudinile şi sentimentele în diferite momente din sfera vie ii cu un anumit trup. Dr. S. aceea de a înainta spre noi experien e cu o conştiin ă de sine mai mare. N: Acum suntem în locul în care vezi trupul lui Emily . Dr. multă vreme.deci.: (pauză lungă) îmi este greu să răspund.corpul tău actual . Văd ce conflicte are ea .. spre a. Inten ia mea este ca subiectul pe care-l hipnotizez în acest caz să recunoască ocazia pe care planificatorii ei spirituali i-au oferit-o. da. Este o împletire bună.: (râde) Am fost pe o cale total diferită.sunt şi ale mele. N: (revenind) Aşadar.. înainte de toate aceste vie i religioase. Mi se reaminteşte că auto-disciplina şi credin a mea sunt de admirat şi că am învă at multe. N: Şi în sfera alegerii vie ii.: Poate.: (o altă pauză lungă) Educând oamenii.i influen a hotărârea la o răscruce atât de importantă.. Eşti singură sau cu cineva? S.i contribu ia la via ă? S..nu sunt încă pregătită pentru altceva. Dr.pentru prima dată. Dr. (pauză) Ah.pur şi simplu. vreau ca acum să trăieşti sentimentele trupului pe care-l ocupi şi să-mi spui cum po i să te dezvol i ca persoană. N: (după ce discutăm pu in despre alte posibilită i de alegere) De ce eşti atrasă de trupul lui Emily? S. Dr.: Da. începând cu deschiderea şi identificarea conflictelor personale. şi le spun că sunt gata pentru schimbare. N: Ce anume î i apare ca fiind aspectul cel mai semnificativ al vie ii tale viitoare ca Emily? S. S.i este revelată pentru că planificatorii nu vor ca ea să interfereze cu liberul tău arbitru. Sunt foarte buni cu mine.: Este cu mine acel al doilea membru al consiliului şi mai simt prezen a cuiva. Ar fi în eles că. pentru a sim i lungimile de undă ale acestui creier. pentru a ob ine un cadru terapeutic mai bun pentru a o ajuta pe Emily. nu trebuie să ni se arate ocupa iile. ai în eles că planificatorii î i doresc numai binele.: Intru într-un ecran. Ceea ce urmează reprezintă o parte din reîncadrarea cognitivă pe care am folosit-o. S. Nu prea mă văd ca asistentă. sunt prea în elep i. Unele incursiuni în Inel ne dau mai multe detalii despre o via ă viitoare decât altele. i-ai asumat multe riscuri? S.. poate că i s-a arătat mai mult.: Da. N: Bine. înaintez spre scenele petrecute în camera de alegere a vie ii. talentele şi sensibilitatea ei sunt foarte compatibile cu mine.. Am făcut excese.. cumva o cale de mijloc. se pot vedea. să spunem că celibatul nu era una dintre priorită ile mele. stările sufleteşti. crezi că modul în care o cunoşti acum pe Emily i-e suficient pentru a accepta această persoană şi a continua aducându..: Nu.: O. Emily a văzut că nu din întâmplare a fost desemnată să crească într-un mediu 214/226 . e sfâşiată între a face un lucru şi a dori un alt fel de carieră.. dar că prea multă repetare a aceloraşi vie i mă poate ine pe loc... în sensul de a. Între noi..i spune acest lucru? S. În acest punct al şedin ei noastre. N: De vreme ce acum eşti asistentă. şi cum se împletesc vibra iile noastre reciproce. nu sunt sigură. Emily a conştientizat că au existat anumite elemente de sincronicitate în trecerea în revistă a acestor evenimente trecute din Inel şi că decizia de a-şi schimba via a era la latitudinea ei. pe care nu îl pot vedea (probabil un Maestru al timpului coordonator). Dr.. după ce ai fost Sora Grace. Notă: Felul în care fac tranzi ia la întrunirile consiliului a fost discutat în capitolul 6.S.. dar nu răspunde) Dr. N: Înaintea acestor cinci sute de ani .

Acest caz nu este prezentat pentru a se denigra în vreun fel religia tradi ională sau ordinele religioase. Căutarea a ceea ce suntem cu adevărat înseamnă să intrăm în contact cu propriul sine (eul nostru interior) şi să aducem pasiune şi sens în ceea ce facem în via ă. pentru că nu se sim ea destul de bună. aceasta nu înseamnă neapărat că respectivul părinte s-a purtat rău cu copiii într-o via ă anterioară. Nu merit prea multe laude pentru lumina aruncată asupra acestei situa ii deoarece Emily îşi începuse deja căutările. cât şi una greşită în acelaşi timp? Emily se împotmolise în planurile ei de a avea o via ă al cărei curs să urmeze calea de mijloc. mor ii şi al renaşterii. Aceia dintre noi care n-au trecut prin agonia pierderii unui copil nu pot decât săşi imagineze durerea suferită de aceşti părin i. Emily rămânea confuză. nu mă interesa soarta lor. înainte de întrevederea noastră. soarta lor cădea exclusiv în responsabilitatea părin ilor lor şi nu avea nimic de-a face cu mine. prin folosirea liberului arbitru în croirea unui drum de îndreptare prin situa ii nefamiliare. Unul dintre clien ii care a venit să mă vadă la vreun an după ce murise fiica sa în vârstă de opt ani mi-a relatat în timpul şedin ei noastre următoarea istorie: Eram o femeie bogată în Londra secolului nouăsprezece. Era un azil în care se dorea ca asistentele să nu se dea înapoi de la a oferi şi ajutor spiritual pacien ilor ce se sim eau neajutora i. Emily scria că se sim ea împlinită din punct de vedere spiritual. a ieşit iar la suprafa ă în via a ei profesională de azi. Avea doar nevoie de un imbold de a merge mai departe. ca o îndreptare a celor anterioare. chiar dacă moartea copilului are legătură cu karma părintelui său. singuri şi lăsa i pradă depresiei. Nu dădeam prea multă aten ie suferin elor copiilor străzii din jurul reşedin ei mele din oraş. Sufletele tinerilor Inelul reprezintă un ciclu al vie ii. Au fost ani folositori. ce atinseseră punctul culminant în ultima sa via ă ca Sora Grace. încercând să treacă peste îndoielile sale inconştiente despre ea însăşi. Mai mult. s-a eliberat. moartea sa are mai pu in de-a face cu părintele. Nesiguran a în via ă este adesea o prelungire a modelelor şi obsesiilor din via a anterioară. fiind mai degrabă legată de propria sa persoană. Dacă respectivul copil care a trecut în nefiin ă era cel pu in la vârsta adolescen ei. care au ac ionat asupra voca iei ei spirituale. aceleaşi eluri sunt împlinite pe un alt drum. astfel. Această lec ie ar putea fi foarte bine rezultatul altor elemente sau ac iuni indirecte.peste măsură de strict şi de religios. De ce i se părea atât o decizie corectă. Azi. insinuându-se că sufletul subiectului Emily şi-ar fi irosit cumva cinci sute de ani de încarnări în roluri de preo i şi de călugări e. Ea mai pu in de şase luni de la întâlnirea noastră. am primit o scrisoare de la Emily. Deşi aveam Pierderea unui copil 215/226 . e greu de răspuns la asemenea scrisori. Astăzi. Vechea teamă interioară a subiectului Emily de a nu accepta pozi ii de răspundere din cadrul bisericii. orientându-se spre noi moduri de gândire. apropiindu-se de cincizeci de ani. Ea a văzut că libertatea de a face noi alegeri şi de a se bizui pe sentimentele ei de curaj i-au permis să-şi asume aceste căutări. Deşi i se deschidea larg uşa spre domeniul medicinii. pentru că nu erau copiii mei. Schimbarea este un semn distinctiv al karmei. Pur şi simplu. Copiii joacă un rol vital pentru regenerarea vie ilor sufletelor. iar din punctul meu de vedere. Unii dintre cei care au pierdut un copil îmbră işează concluzia eronată că groaznica lor pierdere este cauzată de o datorie karmică pe care trebuie s-o plătească pentru a răscumpăra vreun abuz împotriva copiilor săvârşit într-o via ă trecută. s-a îndepărtat de modelele vechi şi serioase de comportament. în care îmi relata că se angajase la un azil şi că îi plăcea ceea ce făcea. Care sunt implica iile spirituale când acest organism care func ionează pe deplin moare înainte să fi început să trăiască? Am primit scrisori de la părin i îndurera i care m-au întrebat despre sensul mor ii premature a copiilor lor.

prin energia lor. pentru a în elege că a da şi a pierde o via ă este ceva foarte profund. Dacă o mamă îşi avortează copilul în primul trimestru al sarcinii. Inten ia mea e aceea de a oferi cititorului unele interpretări generale referitoare la copii. Un fetus poate fi viu. cunoaştem dinainte multe scenarii ale evenimentelor majore din via a noastră atunci când alegem anumite trupuri în Inelul Destinului. Motivul pentru care sufletele nu îşi încep fuziunea complexă cu fetusul în primele trei luni este acela că fetusul nu are suficient esut cerebral în această fază. For a creativă a existen ei nu e niciodată separată de nici o formă a energiei însufle ite.destui bani pentru a finan a un orfelinat şi o casă pentru tinerele mame. dacă o femeie însărcinată pierde copilul. nemăritată. şi ştiam că aceste institu ii se zbăteau la limita suportabilului. fără să aibă încă o identitate sufletească nemuritoare. cât şi prin neglijen ă. cu siguran ă. de fapt. Am impresia că această persoană care lucrează cu bebeluşii şi care a văzut mul i care n-au supravie uit credea că. pentru ca sufletele să poată lucra. Toate au implica ii karmice şi un scop pentru noi. asta a şi fost inten ia ini ială. Dacă acea mamă nu poartă deja un alt copil în pântece. Când m-a auzit făcând afirma ia de mai sus la un post de radio mi-a dat un telefon şi mi-a spus: „Michael. încă din momentul conceperii. Sufletele cunosc dinainte ce probabilită i există ca un copil să ajungă să se nască. să zicem în luna a şaptea. De exemplu. Doamne. În perioada de dintre vie i am hotărât să-mi corectez acest mod superficial de a vedea lucrurile. Iată un exemplu în acest sens: M-am alăturat unui fetus aflat în luna a patra. cât şi copilul într-un mod direct. există. informa ii care mi-au parvenit din relatările multor subiec i.copil sunt proprii respectivelor raporturi. fără îndoială. Sufletele nu se alătură în mod aleatoriu anumitor copii. în calitate de entitate individuală. pentru o via ă de numai trei luni. acest fapt nu a fost predeterminat în mod absolut. e o durere imensă. n-am făcut-o. În acest timp. fiind doar un mesager al acestor gânduri. amândouă aflate în vecinătate. dacă o fată tânără. indiferent din ce motiv. Nu am vrut să las ca triste ea cauzată de pierderea mea să o descurajeze să încerce din nou. Era în mod evident supărată pe mine. dar am învă at ce înseamnă compasiunea. Mi s-a relatat că şi în cazurile în care e vorba de neglijen e şi avorturi provocate între lunile a patra şi a noua ale sarcinii sufletele sunt acolo pentru a ajuta atât mama. Atunci când o mamă îşi pierde copilul. Noi am ştiut că acest fetus nu va ajunge să se nască. Cu toate că. într-un alt copil al aceleiaşi mame. de ce nu-i laşi pe aceşti micu i să aibă suflet?”. Am fost de acord să trăiesc pierderea propriului meu copil. 216/226 . I-am precizat prietenei mele că există o conştiin ă universală ce înconjoară cu dragoste to i copiii nenăscu i. am descoperit că sor ii sunt destul de mari ca sufletul acestuia să se întoarcă mai târziu. Am o prietenă apropiată care este asistentă la sec ia de ginecologie a unui spital important din Oregon. Vă rog să re ine i că motivele karmice din spatele fiecărei rela ii părinte . din cauză că a căzut pe scări. există şanse mari ca acest eveniment să fi fost cotat cu o probabilitate semnificativă de alegere. sufletele le numesc „intermezzo” şi aceste vie i au şi pentru părinte un scop. sufletul se poate întoarce la un alt membru apropiat al familiei. ipotetice. Informa iile referitoare la mortalitatea infantilă mi-au parvenit în cursul anilor de la mai multe mame care aveau remuşcări cu privire la copiii lor nenăscu i pe care-i pierduseră. fetusul are un suflet. mama mea avea nevoie să simtă energia sufletului meu. nişte for e spirituale iubitoare prin preajmă. Totuşi. Am început să-i spun câte ceva despre faptul că nu eu sunt cel care stabileşte regulile şi că nu am nici o vină. Există şi posibilitatea ca exact în acea zi şi în acel moment ea să decidă să nu mai coboare acea scară. pentru că încercasem să explic care dintre copiii nenăscu i aveau un suflet şi care nu. atât prin avorturile pe care le făcuseră. rămâne însărcinată şi decide să facă avort. Aceste două moduri de interpretare a cauzalită ii sunt. care o consolează pe mamă şi îi supraveghează copilul. Când o via ă este scurtă. pentru că. pentru că nu-şi doreşte copilul. Voi începe afirmând că nu am avut niciodată vreun caz în care sufletul să se fi alăturat fetusului în primul trimestru al sarcinii.

a creat o personalitate unică a unui singur Sine. Am văzut cum sufletele îşi pot aminti şi recrea cine anume au fost ele. distincte pentru a deveni o singură minte. ceea ce contează cel mai mult este rezultatul final şi felul în care ne-am terminat călătoria. Unii oameni se simt deranja i atunci când le spun că această idee a unei entită i duble sau dualitatea trup-suflet înseamnă că. Cred că e potrivit să închei şirul cazurilor pe care le-am oferit cititorului în această carte cu un caz ce prezintă procesul prin care un suflet se alătură unui copil nenăscut. încât dualitatea expresiei acestora ne poate încurca până la a nu mai şti cine suntem cu adevărat. ca mecanisme de supravie uire.creat înainte ca sufletul să sosească . Chiar şi astfel. în anumite axe de timp. de fapt. La început. atunci când nou-născu ii şi copiii mici mor. era dezorientat şi confuz. Cele mai vechi diviziuni ale creierului nostru modem rămân încă valabile. înainte de a ne reuni din nou. de obicei. când se unesc cu un fetus. fizice. Îl ineam strâns şi-i spuneam cât de mult îl iubeam şi că urma să ne ducem acasă. Şi totuşi sufletul a fost cel care. sufletul şi trupul sunt atât de strâns îmbinate. în acord cu mintea unui trup. Acest organism func ional . Dacă un părinte este omorât în acelaşi timp cu copilul său mic. După cum am men ionat şi în sec iunea dedicată sufletelor pereche din capitolul 7. Mam gândit că-i puteam îndulci amărăciunea şi durerea trimi ându-i gânduri de consolare în liniştea nop ilor dintre cele două sarcini ale sale. cu speran ele şi aşteptările unui alt rol în via ă. ei rămân împreună. nu se ridică singure în lumea spiritelor. Această via ă psihică ar defini sufletul. cum ar fi şi sufletul Kliday din cazul 36. admit că au atins zonele primitive ale creierului când au intrat într-un fetus. conceput ca substan ă spirituală peste care este suprapusă experien a. când îmi duc subiec ii la Inel şi mai târziu. Complexitatea acestei uniuni dintre corp şi suflet reprezintă o alian ă de dezvoltare evolutivă îndelungată. deşi caracterul nemuritor al sufletului continuă să trăiască. Colaborarea dintre mentalul fizic şi cel eteric care înso esc întreaga fiin ă umană în lume poate fi uşoară sau dificilă în primele etape de adaptare. Într-un sens există două ego-uri ce func ionează aici şi acest lucru îmi este cel mai evident în timpul regresiei hipnotice. Acestea sunt zonele care ne controlează reac iile organice. când umanoizii de pe această planetă au fost pentru prima dată considera i potrivi i pentru colonizarea cu suflete. după cum se poate vedea din următorul caz: După ce fiul meu şi cu mine am fost omorâ i de bandit (în Suedia anului 1842). sufletele care au grijă de tineri. sufletul care a ocupat acel trup nu va uita niciodată gazda care i-a permis să trăiască o experien ă pe Pământ într-un anume timp şi într-un anumit loc. ale copilăriei. care începe probabil chiar din Pleistocenul târziu. Ghizii personali. Sufletul este gata acum să se angajeze în aventura unei noi reîncarnări. În fetus începe.este cel cu care sufletul trebuie să se unească în pântecele mamei. Deşi organismul fizic al corpului va muri. apoi ne vom despăr i pentru un timp. care sunt mai curând instinctuale şi emo ionale decât intelectuale. Ego-ul a fost definit ca Sinele. Nu şi-a dat seama că fusesem cândva băiatul ei şi că acum sunt fiica sa. personalitatea vremelnică a corpului moare. dar constituie un fel de ego remis creierului care experimentează lumea exterioară prin sim urile care guvernează ac iunea şi reac iunea. el fiind toarte tânăr. îl consolam în timp ce ne ridicam împreună. sau un membru al grupului de suflete al copilului sunt implica i în întâmpinarea acestor suflete chiar de la nivelul Pământului. Ne ridicam împreună şi-i spuneam că în curând vom fi întâmpina i de prietenii noştri. Sufletul şi creierul unui nou-născut par a-şi începe colaborarea ca două entită i separate. În timpul vie ii noastre. Unii dintre clien ii mei au spus că unele creiere cu care s-au unit păreau mai primitive decât altele. sufletele lor.dar era foarte probabil ca după mine să urmeze un al doilea copil şi îmi doream această colaborare cu ea. Unii oameni. Colaborarea sufletelor cu noile trupuri 217/226 . colaborarea dintre suflet şi trup.

Sfera de alegere a vie ii nu este un magazin general cu solduri. pu in încurcat. nu ridică probleme atât un coeficient de inteligen ă scăzut. Am prea multă treabă de făcut în via ă ca să mă întârzie o potrivire imperfectă cu un trup. Am lucrat cu nou-născu i timp de mii de ani şi am ajuns acum să mă descurc cu orice fel de copil mi s-ar da. cât şi mentală. cu min i necombative mă calmează. Şi totuşi.. o cursă sălbatică] Unele potriviri de trupuri duc la vie i de frustrare şi de încercări foarte dificile.este copleşitor. caut. am atins creierul uşor. M-am străduit să arăt în capitolele 3 şi 4 cum unele combina ii trup-suflet func ionează mai eficient decât altele. Pentru mine. Imediat ştiu dacă voi avea o comunicare uşoară sau dificilă cu acest creier. În trupul lui Jane e ca şi cum aş face un raid pe o navă de coastă.vreau să spun că încerc s-o trag înapoi -. atât eu. Planificatorii n-au nici un interes să constrângă un suflet. şi prefer trupurile agresive. Este atât de îndrăznea ă. în fetusul corpului actual al unui client. răspunsul se găseşte în suflet. dar ea scapă de sub control şi ne aduce multă durere. iar conceptele. este şi bucurie . aud multe afirma ii despre cum sistemul de circuite cerebrale al nou-născutului este bine acordat sau. cât şi copilul. dar acest lucru mă face să lenevesc şi să mă complac”. clien ii mei îşi exprimă acest sentiment referitor la trupuri într-un fel mai deferent. Trebuie să recunosc că trupurile liniştite. sim eam o separare. în întreaga mea carieră am avut numai de două ori de-a face cu suflete care au recunoscut că au cerut 218/226 . Voi primi mai mult senza iile şi trăirile mamei mele din timpul sarcinii decât gândurile ei distincte. pot aduce o schimbare pozitivă. ideile şi judecă ile oricărei min i omeneşti sunt în legătură directă cu sufletul care ocupă acel trup. Unul dintre subiec i mi-a spus deschis: „Când un suflet complex. cât o minte disonantă şi ira ională. Există motive karmice pentru toate alăturările dintre trupuri şi suflete. însă. de asemenea.. De obicei. foarte avansat se combină cu un creier care de-abia se târăşte. eram cuprins de înstrăinare fa ă de un părinte şi. este ca şi cum ai înhăma un cal de curse alături de unul care a tras la plug”. Cele mai multe suflete ce au atins nivelul III pot face adaptări rapide o dată intrate într-un fetus. cu temperamente care să-mi întregească propriile înclina ii. Când colaborarea dintre suflet şi trup este încă incipientă. atât fizică. Totuşi. Pe când eram un suflet tânăr. Plutesc în el. Când intru în fetusul unui copil nedorit. dimpotrivă. astfel încât să ne gândim un timp înainte de a începe ceva. Sunt instructive în acest sens remarcile făcute de un suflet de nivel V despre intrarea într-un trup: Niciodată două creiere nu sunt construite exact în acelaşi fel.. Pentru un suflet cu mai pu ină experien ă. Fiziologii nu ştiu de ce emo iile intense pot duce la comportamente ira ionale la o persoană şi la ac iuni concertate logic la o alta. dar în acelaşi timp îi poate aduce acestuia şi multă durere. min ile analitice.. op iunile ne sunt oferite cu bună credin ă. repezindu-se să intre în tot felul de situa ii . Când am intrat ini ial în pântecele mamei mele. Nu pot să reduc niciodată ritmul. astfel încât să fim amândoi mul umi i de alăturarea noastră. „Mă simt bine cu gazdele reci din punct de vedere emo ional. printr-o legătură de energie cu copilul. care nu bănuieşte nimic. Cât despre potrivirile dintre corp şi suflet. Niciodată nu ni se oferă spre alegere în Inel trupuri care să ne implice în ceva nepotrivit dezvoltării noastre. Este ca o osmoză. astfel încât ele să func ioneze ca un tot unitar. Trupul desfată sufletul ca mijloc de exprimare. pentru o varietate de aspecte de via ă.sondez. Un coeficient de inteligen ă ridicat nu este un indiciu că sufletul ar fi avansat. Există câte un scop pentru amândouă ego-urile din spatele fiecărei perechi trup-suflet.Fiecare corp fizic are forma sa unică. cam pripit. Numim acest fel de combina ii în oglindă combina ii duble. să intre într-un corp de „slabă calitate”. Îmi plac. Ofer în cele ce urmează două perspective spre a ilustra această colaborare: Sunt un suflet nestatornic. Lec ia acestei fuziuni este de a conduce la o unire armonioasă a trupului şi a sufletului. Aşa ajung să ştiu dacă acest copil este dorit sau nu şi acest lucru este cel care crează diferen a: dacă acest copil va avea un start bun sau nu.

Cazul 66 219/226 . pentru a institui îndrăzneala împreună cu acesta. S. cu raze X. dar nu văzusem şi toate greută ile ce mă aşteptau cu mintea copilului. N: Vrei să spui că acest corp te sim ea ca pe o prezen ă străină. de o minte înceată. Prezen a mea a silit această minte să gândească şi nu era cazul unei min i prea curioase. cu scopul de a crea un tip de personalitate sau altul.comunicare. Dr. fapt ce pune la încercare maturitatea sufletului. numai ca pe o neplăcere. sunt considerat ca un nou coleg de cameră. Dr. În ambele cazuri. Am arătat că există suflete care sunt mai susceptibile decât altele în a cădea pradă influen elor negative din via ă. În mod normal. Min ile letargice necesită adesea mai mult efort din partea mea..: Nu.: Nu. N: Ce schimbare? S. N: La ce te aşteptai? S.să fie înlocuite într-un fetus la care n-au reuşit cu nici un chip să se adapteze. nu este. un suflet prudent. unde am discutat despre oamenii care au făcut rău altora. Un exemplu în acest sens este cazul 66. un alt suflet le-a luat locul înainte de luna a opta. Şi spui că această minte considera prezen a ta ca o amenin are? S. la rândul său. Am început să apăs pe butoane şi am văzut că nu voia să răspundă la apel. Am fost acceptat. nereceptiv. în timpul în care se face alegerea vie ii.. cât şi min ii trupului ce are nevoie de exact acest suflet. N: În eleg. o minte de adult. Chiar dacă aş putea vedea mintea copilului în detaliu. în această situa ie. era vorba. Pe de altă parte. N: Aş vrea să ştiu dacă tranzi ia ini ială în fetus este întotdeauna la fel pentru tine. Planificatorii aleg pentru noi în aşa fel corpurile.. Dr. Am mai men ionat. Sugestiile posthipnotice au făcut ca subiec ii cu aceste profesii să poată trasa nişte schi e simple ale acestor legături. Caracterul nemuritor al sufletului este influen at de toate caracteristicile şi temperamentul creierului corpului gazdă. deoarece cele mai multe trupuri gazdă îmi acceptă prezen a. care trebuia respinsă? S.. cât şi copilul neam adaptat unul la celălalt. am explicat că sinele interior al sufletului nostru ar putea să nu se armonizeze cu trupul nostru. tot n-aş avea garan ia că intrarea mea ar fi lipsită de asperită i. de la clien ii mei medici sau fiziologi am ob inut nişte scurte imagini anatomice ale sufletelor care intrau în creierul în formare al unui fetus.: Cu trei vie i în urmă am intrat într-un creier foarte rigid. ar putea alege mai degrabă un trup cu un temperament pasiv şi introvertit. N: Dă-mi cel mai recent exemplu în care ai avut o intrare dificilă.: Ceea ce văzusem eu în Inel era rezultatul final. cu pungi dense de energie. Dr. în cele din urmă. de altfel. Era ceva neobişnuit. Am sim it că prezen a mea era percepută de acesta ca o invadare. că nici un suflet nu este rău în sine. pentru evitarea acestor situa ii existând.: Nu. Majoritatea cazurilor prezentate în această carte reflectă suflete care s-au luptat cu aceste influen e ori s-au armonizat cu trupurile lor... spre pozi ia de conducător.. camera de alegere a vie ii. atunci când se uneşte cu un fetus. încât să poată combina defectele caracterului nostru cu anumite temperamente ale trupului gazdă. pot fi aproape sigur că această colaborare se adresează atât defectelor sufletului. În capitolul 3. se întâmplă extrem de rar să aibă loc un astfel de schimb prenatal. sufletul nu se alătură trupului nostru fără a avea în prealabil nişte caracteristici ini iale. Sosirea mea era o intruziune în lipsa lui de activitate mentală. care producea o rezisten ă la. şi atât eu. Acest lucru m-a ajutat să în eleg mai bine acest aspect. avea o separare între compartimentele creierului. de asemenea.: A prezen ei mele în spa iul lor. Dr. ceea ce cerc o reac ie de răspuns din partea creierului. pentru că opun rezisten ă la schimbare. S... dotat cu energie scăzută. Când un suflet se uneşte cu un nou născut. Dr. Şi totuşi. Sufletele care au înclina ia de a controla desfăşurarea evenimentelor s-ar putea să nu se împace prea bine cu ego-ul unui corp înclinat. pe care încercaseră să mi le explice în timpul hipnozei. din cauza incompatibilită ii..

. acesta este un moment important pentru integrarea sufletului şi a trupului. creierul e.: Aceasta îmi permite să fiu.Dr. creez o lumină roşie de energie compactă şi o îndrept în sus şi în jos de-a lungul coloanei vertebrale a copilului .: Îmi îndrept lumina roşie în jurul zonei dura mater . pe când tu dai dovadă de inteligen ă încă de pe acum.ghizii noştri ne dau o oarecare libertate în această privin ă . (exuberant) Cred că trupurile mele gazdă îmi sunt recunoscătoare pentru ajutorul acordat la îmbunătă irea vitezei cu care sunt transmise gândurile.. N: Nu cred că în eleg. Dr. Când intru în pântecele mamei. N: Cât de importantă e densitatea energiei sau nivelul insuficient al acesteia în func ionarea creierului? S. Fără îndoială... Dr..releele senzoriale. N: De ce lumină roşie? S. gri. să aprind lumina într-o cameră întunecată care are un copac în mijloc.: (râde de mine) Siguri Crezi că sufletele sunt doar nişte pasageri ai unui tren? Stimulez uşor aceste zone. S.: Aceasta este ceea ce aşteptăm să se întâmple. N: (prefăcându-mă că nu în eleg) Bine.: (pătimaş) Copacul este trunchiul cerebral. Înainte de a ajunge aici. Dr. să fac câteva adaptări în aceste piedici de pe trasee cu ajutorul energiei mele . Acesta este un mod mult mai bun decât a agita copilul prin stângăciile şi excesul de zel al sufletelor neexperimentate.ştii . Vreau.i amesteci nivelurile vibra ionale şi capacită ile cu ritmul natural al undelor cerebrale ale copilului .urmărind o re ea de neuroni. (se opreşte şi apoi adaugă) Poate că acesta e un mod de gândire optimist.: Intru.. Explică-mi ce este cu acest copac.dar niciodată după luna a şasea. Vreau să aflu cum anume gândeşte şi simte lucrurile acest creier.. în esen ă. N: Po i schimba ceva în dezvoltarea creierului? S. am avut şi cazurile unor suflete mai tinere ce par a fi mult mai inactive după ce intră într-un trup decât sufletul din cazul 66. Apoi mă deplasez de-a lungul ramurilor copacului pentru a investiga circuitele. Dr.încă în timp ce creierul se formează.sensibil fa ă de senza iile fizice ale noii persoane.flux electric. Vreau să ştiu cât de densă este energia în aceste fibre dimprejurul cortexului cerebral care se înfăşoară în jurul talamusului. S. N: Şi apoi. având în vedere continua evolu ie şi influen a stimulativă a sufletelor? S. Explică-mi. ce înseamnă acest lucru pentru tine în cazul unei intrări obişnuite într-un fetus pe care i l-ai ales. pentru a ob ine un loc în care să pot observa cum va func iona sistemul. Dr. te rog. S..: (râde) Nu şi înainte de naştere! Dr. Toată treaba e să.stratul exterior al creierului.: Acest lucru îmi arată cât de eficientă este transmiterea gândurilor . Dr.. ce faci? S. Ceea ce fac este.: Telepatia mentală. până la creier. Îmi amestec căldura energiei cu nuan ele albastre-cenuşii ale creierului. de fapt. de regulă.. pur şi simplu. uşor. într-un creier care se dezvoltă cam prin luna a patra . N: Vrei să spui că po i îmbunătă i func ionarea undelor cerebrale prin toate aceste activită i pe care le-ai descris? S. dar într-un fel ce a fost descris ca „a gâdila copilul pentru a-l bucura”. N: De ce procedezi aşa? S. credeam că tu şi copilul. Sufletele obişnuite îşi probează noile gazde pentru a se informa. Mă plasez între cele două emisfere cerebrale. sunte i amândoi la început... dacă voi putea. N: Să mergem pu in înapoi la afirma ia ta referitoare la apăsatul pe butoane. N: Ce prevezi pentru viitorul acestei min i.: Un creier ce are o densitate excesivă a energiei în anumite zone înseamnă că aici există blocaje ce inhibă legăturile necesare unei func ionări eficiente a neuronilor. Dr. mama intrând şi 220/226 . Dr.

Tu ai venit să-i ocupi mintea. N: Există şi suflete care au avut experien e ceva mai diferite. S. S. S. N: Ia-mă uşor aici. te rog! Cu cine crezi că vorbeşti? Această minte şi sufletul meu au fost create să fie laolaltă. N: Spune-mi cum este să intri în mintea unui copil şi când anume obişnuieşti să o faci? S. Am intrat în actualul meu trup în luna a opta. o personalitate mai adâncă. S. Fiin a sa este înăl ată de prezen a noastră.: (râde de mine) Bineîn eles că interac ionăm cu copilul. nu crezi că respectivul copil se simte for at să renun e la o parte a individualită ii sale? S. copilul recunoaşte faptul că identitatea sa depinde de tine. pentru că prezen a noastră le irită pu in fiin a interioară . asta.: E posibil să spună copilul: „Cine eşti tu?”. Cazul următor ne dă câteva indica ii asupra procedurilor folosite de un suflet foarte evoluat şi atent. În nici un caz locul sufletului nu se limitează la creier. ei nu ştiu încă suficiente lucruri pentru a le fi frică. N: În via a ta actuală. N: (prefăcându-mă că nu în eleg. Dr.: Unii dintre prietenii mei au sim it. iar eu să îi răspund:„Un prieten. că eşti şi tu aici. Cine deschide discu ia? S. Crezi că sunt un soi de intrus pe Pământ? M-am alăturat unor copii care m-au întâmpinat ca şi cum m-ar fi aşteptat. cum ar fi pozi ia inconfortabilă din pântecele mamei. copilul în elege ceva din aceasta înainte de a se naşte? S.ca din punct de vedere mental în acest proces de cunoaştere. Dr. N: (provocându-l inten ionat) Nu e cumva o înşelătorie? Tu n-ai venit să te joci. Subiectul cazului 66 este medic. Încep prin a mângâia creierul. N: Cred că e un lucru foarte important. pur şi simplu. Dr. N: Nu există şi dezavantaje dacă intri mai târziu? Mă refer la faptul că ai de-a face cu o personalitate mai independentă.ca o perlă în stridie.: Nu. Dr. şi eu cunosc suflete care sunt neîndemânatice. Prefer să comunic cu un copil mai conştient.: (răbdător) Copilul a început să-şi pună întrebări de genul: „Cine sunt eu?”.: La început. într-adevăr. Prea multă energie frontală dintr-o dată crează o reac ie de rezisten ă. oare. ei ar func iona ca un fruct încă verde. Dr. N: Chiar aşa? Ce era în neregulă cu respectivul fetus? S. Erau gânduri de genul: „Acum. Energia sufletului radiază în tot trupul copilului..: Nu. mă acceptă ca fiind o parte din ei.: O. Cazul 67 221/226 . Dr. am venit ca suflete ca să îi dăm copilului. mă gândesc la asta ca la o logodnă.: Nu era mare lucru. N: Aşadar. Dr. Unii copii sunt mai conştien i de acest lucru decât al ii. a fost cumva copilul temător fa ă de intrarea ta? S. El vorbeşte despre uniunea a două entită i în scopul de a forma una singură atunci când începe o nouă via ă. eu însă nu. Dr. Dr. Pot proiecta imediat gânduri calde de dragoste şi de colegialitate. N: Dar. Începem să comunicăm discutând despre lucruri simple.: El ştie numai că vreau să fim prieteni.. pentru a putea lucra împreună. Majoritatea copiilor. pentru că atunci creierul este mai mare şi am mai mult de lucru în timpul alăturării mele.după cum s-a întâmplat şi cu actualul meu trup. Câ iva sunt reticen i. Prefer să intru mai târziu.: Uite. Subiectul cazului următor nu are pregătire medicală. pentru a-i provoca un răspuns) Să-i vorbeşti unui fetus ce vrei să spui? S. în lipsa noastră. Dr. Câ iva se retrag . cu prea multă dorin ă de a începe ceea ce şi-au propus. Ele intră ca nişte tauri într-un magazin de por elanuri. Fiecare suflet are propriile preferin e referitoare la momentul anume şi modul în care va intra în fetus. În esen ă. ce se va întâmpla cu mine?” Dr. care a venit să se joace şi să fie o parte din tine”.

S. E mai bine să nu for ezi o contopire completă imediat. până la vârsta de şase ani. pentru că altfel s-ar fi putut zbate înrăută ind lucrurile. Aceste sentimente provin din amintirile multor oameni pe care i-am transpus prin intermediul regresiei hipnotice până în epoca de piatră. via ă după via ă? S.: (zâmbind) Aşa este. Poate ai observat că şi bătrânii vorbesc adesea singuri. confortabil şi sigur. S. Am vorbit cu corpul meu. pentru a le linişti pe mame. să fii for at să părăseşti pântecele cald. Uneori chiar l-am pus pe copil să-i dea un ghiont mamei pentru ca aceasta să ştie că suntem bine. de modurile atât de diferite în care mă pot exprima în acestea şi mai ales de cea mai importantă modalitate de expresie dragostea. pentru a ajunge în lumina puternică a unei camere de spital.: Pregătesc copilul pentru naştere. Sigur. cât şi cu cel al mamei. Ne jucăm pentru o vreme ca două persoane diferite. Dr.să trebuiască să respiri. cum vezi aceste întoarceri pe Pământ. N: Po i să calmezi şi mamele? S. asigurându-l că totul va fi bine.: Ca pe un dar. o dată cu naşterea. Dr.. 10 DRUMUL NOSTRU SPIRITUAL Încă din antichitate oamenii au îmbră işat conceptul apartenen ei lor la o împără ie veşnică. prea scăzut (râde). ca o a doua entitate.. Este o planetă atât de multilaterală. Sigur. în timpul multor existen e am avut pu in sau nu am avut deloc efect asupra mamelor mele. eveniment care atunci când se va produce va fi un şoc pentru acesta. pentru că scopul meu principal în acest moment este de a-i alunga teama. cât şi cea de după moarte sunt sus inute într-un singur întreg de către inteligen a divină. dar e în acelaşi timp şi atât de frumos şi de încântător. atât via a pământească.zgomotul. N: Te rog. Cred că omenirea se întoarce la aceste concepte pe care le-a exprimat atât de sugestiv 222/226 .: Creierul era prea primitiv pe atunci pentru a realiza trauma naşterii. Dr. Copilul apreciază ajutorul pe care i-l dau. Trupul omenesc e o minune de formă şi de structură.i aliniezi vibratile energetice atât cu ritmul natural al trupului copilului. Trebuie să po i să. Dr. Timp de milenii. Nu încetez niciodată să mă minunez de fiecare nou trup.. în zilele acelea nu eram pe aici. N: În general. triste sau mânioase în timpul sarcinii. N: Mă întreb cum se desfăşurau toate acestea pentru copii înainte de a veni sufletele să îi ajute? S. ca şi când ar fi alături de un tovarăş de joacă imaginar.Am avut cazuri în care cordonul ombilical era înfăşurat în jurul gâtului copilului şi l-am calmat. Imaginează. N: Am observat că mul i copii vorbesc cu ei înşişi. Trebuie să armonizezi trei seturi de nivele de unde incluzându-le şi pe ale tale -. dacă acestea erau înfricoşate. Dr. uneori acest loc ne produce suferin e. N: Aşadar.. la celălalt capăt al drumului. deşi şi ghizilor noştri le place să se joace cu noi când suntem copii. am perceput lumea sufletului mai curând ca o stare diferită a conştientei decât ca un lucru abstract..: Trebuie să fim foarte pricepu i pentru a face acest lucru.i numai.să fii manevrat.. Ei se pregătesc pentru despăr ire. Dr. De la începutul istoriei noastre am avut credin a că. în felul propriu. Via a de după moarte era considerată a fi numai o continuare a vie ii noastre fizice. gradul de conştien ă. continuă să-mi spui cum îl aju i pe copil. fuziunea nu este completă încă pentru mine. presupun că s-a terminat partea cea mai grea a muncii pe care o presupune fuziunea.: Ca să fiu sincer. Să fie vorba de suflet? S.

în secolul al XXI-lea. Din multe puncte de vedere. afirmând că sufletele trebuie să călătorească pe Lethe. conceptul Utopiei era menit să ilustreze idei şi nu o societate sau alta. Maeştrii noştri spirituali doresc să ne ofere şanse karmice. Subiec ii mei percep lumea spiritelor ca pe o comunitate a ideilor. Distrugerea masivă suferită sub toate aspectele de planeta noastră în ultima sută de ani e una fără precedent în istoria umanită ii. În ciuda considera iilor mele. Când aceste blocaje sunt depăşite. cea eterică şi cea materială. La început. sinele nostru mai înalt îşi aminteşte de victoriile şi greşelile noastre trecute într-un mod selectiv. putem să ne gândim în mod justificat la existen a noastră în lumea spiritelor ca la una utopică. nu am o viziune sumbră asupra viitorului. Acest mod de a gândi politica interna ională este unul fără precedent în lunga istoric a monarhiilor şi a dictaturilor. după cum au demonstrat cazurile pe care le-am prezentat. Nicicând până astăzi nu au fost atât de răspândite în rândul popula iei umane atâtea medicamente. am convingerea că mai tinerii hipnoterapeu i vor ajunge mai departe pe drumul deblocării min ii spirituale decât a reuşit să o facă genera ia mea. Cu toate acestea. În mintea supraconştientă a fiecărei persoane pe care am scufundat-o în stare de hipnoză adâncă există amintirea unui cămin ideal. O întrebare justificată e următoarea: de ce ar fi fost slăbite blocajele amnezice ale vie ii noastre spirituale. fără constrângerile pe care le-ar genera faptul că noi am cunoaşte capcanele pe care le-am experimentat în vie ile noastre trecute. Cu toate acestea. plină de furie şi degradată din punctul de vedere al mediului înconjurător. Progresul tehnicilor inovative de hipnoză ar trebui men ionat ca o cauză. foarte prezente 223/226 . Cu vreo două mii patru sute de ani în urmă. Aceste medicamente capabile să modifice mintea închid sufletul într-un trup omenesc împovărat de cea ă mentală. În acest sens. suprapopulată. Propriul spirit ne conduce în efortul de a da ce e mai bun în aceste două lumi. Esen a sufletului nu se poate exprima printr-o minte îmbibată de medicamente. Aceasta este calea cea mai bună spre în elepciune. umorul şi dragostea. Pe plan interna ional. Principalele fundamente ale vie ii noastre de după moarte sunt dreptatea. pe măsură ce noi înşine ne angajăm în descoperirea propriului sine. Adevărurile sacre ale istoriei noastre ca spirite pot fi recuperate astăzi. râul uitării. lumea de astăzi este mai sigură decât cea din 1950. medita iei. dar este blocată de amnezia memoriei noastre conştiente. prin intermediul hipnozei. na iunile dau dovadă de o conştiin ă socială sporită şi îşi manifestă disponibilitatea de a conlucra în vederea ob inerii şi men inerii păcii. noi fiind o parte a acesteia. imagina iei şi a viselor sau printr-o stare mentală atinsă prin efort fizic. Platon scria despre reîncarnare. Fiin ele încă încarnate sunt departe de a fi perfecte. Am totodată convingerea că motivele abilită ii noastre de a descoperi multe din misterele vie ii de după moarte sunt o consecin ă directă a condi iilor de via ă din secolul al XX-lea. şoptindu-ne despre acestea peste spa iu şi timp. pentru că acolo există o armonic universală a spiritului. Dumnezeu nu este o manifestare exterioară. în ultimii o sută de ani am făcut mari progrese culturale. Fiecărui nou-născut îi este oferit un început proaspăt şi un viitor deschis oricărei evolu ii. via a de după moarte implică o purificare de sine a gândirii. Totuşi. care nu s-a scăldat în apele râului uitării. trăim o senza ie de împlinire personală. pentru a permite cercetarea lumii spiritelor? M-am gândit îndelung la această problemă. ale cărui ape produc o pierdere a memoriei adevăratei noastre naturi. practicilor yoga. Trăim astăzi într-o lume frenetică. Consider că legendele asemănătoare cu cea a Atlantidei şi Shangri-La îşi au originea în năzuin a noastră eternă de a regăsi Utopia care a existat cândva. cred că există mai multe motive gra ie cărora amnezia noastră a devenit mai pu in constrângătoare în ultimii treizeci de ani. cinstea. El este tot ceea ce există”. Cred că maeştrii şi planificatorii din cealaltă lume şi-au cam pierdut răbdarea fa ă de acest aspect al societă ii omeneşti.Spinoza când spunea: „întregul univers reprezintă o substan ă unică. Ei devin mai indulgen i într-un mod selectiv fa ă de amnezie. dar pe care astăzi am pierdut-o. rugăciunii. Ştiu că după citirea informa iilor cuprinse în această carte poate părea crud că utopia viselor noastre există înăuntrul fiecăruia dintre noi. Poate că e adevărat că oamenilor ce trăiesc într-un anumit moment contemporaneitatea li se pare a fi în regres fa ă de perioadele trecute. pentru că putem învinge blocaj ele min ii conştiente şi aj unge la cea inconştientă. politice şi economice. pentru că acum.

e suficient să avem dorin a de a ajunge”. Mă identific cu aceşti oameni. ca un sanctuar. Există prea mul i oameni care încearcă să evadeze din realitate. considerând că suntem singuri. fără să punem întrebări şi acceptând faptul că ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla până la urmă. care Îşi găsesc împlinirea în urmarea ideilor prescrise de textele spirituale. Am un mare respect pentru acei oameni care cred în ceva. Căutându-ne propriul drum spiritual. Sunt încredin at că uşa spirituală spre caracterul nostru nemuritor ne-a fost deschisă. atunci când îmbră işăm total sistemele de credin ă bazate pe experien a altor persoane. Dacă nu găsim liniştea interioară. pe de o parte drogurile şi alcoolul. Blocajele amnezice au fost înglobate fiin elor umane. pentru că eu însumi am fost unul dintre ei. Dificultatea de a descoperi fragmente ale căminului nostru etern se datorează în mare măsură faptului că suntem distraşi de ritmul vie ii. Având în vedere că fiecare dintre noi este o fiin ă unică. este în elept să ne punem întrebarea: „în ce fel de conduită comportamentală cred?”. întrucât sunt conduşi de senza iile trupeşti. întrucât nu există nimeni acolo sus care să ne asculte. expansiunea urbană şi supradimensionarea reprezintă premizele singurătă ii şi ale desocializării. lipsi i de îndrumare spirituală. Drumul pe care alegem să mergem nu este important. pe de alta societă ile suprasaturate de tehnologic din toate col urile lumii. deoarece o lungă perioadă din via a mea nu am avut o bază solidă care să mă sus ină din punct de vedere spiritual. pentru a preveni eventualele răspunsuri precondi ionate la anumite evenimente karmice. dar toate încep prin a avea încredere în propria persoană. Aceleaşi motive le au şi cei ce se alătură grupurilor metafizice. Cu toate acestea. alături de oamenii cu aceeaşi credin ă. Unii teologi sugerează că oamenii nereligioşi sunt înclina i să minimalizeze responsabilitatea morală şi etica pe care ne-o dictează prin scripturi o autoritate superioară.încă şi la începutul secolului al XX-lea. Globalizarea. în condi iile unei societă i dominate de materialism. pentru că men inerea noastră în afara cunoaşterii acestuia s-a dovedit a fi contraproductivă. misterele vie ii reclamă aten ie. ne pierdem ceva din individualitate. Imaginile vie ii de după moarte zac în fiecare dintre noi. Totuşi. în situa ia în care ceva nu merge bine pe Pământ. Ei au în mică măsură sau deloc legătura cu adevăratul lor Sine. astfel că oamenii experimentează un gol al spiritului. Din câte am aflat. Totuşi. Camus ne-a spus: „Atât calea ra iunii. după moarte nu suntem evalua i în func ie de apartenen a religioasă. în timp ce călătorim prin labirintul cărărilor de pe Pământ. ci mai degrabă după comportamentul pe care l-am avut şi valorile pe care le-am îmbră işat în via ă. trebuie să admitem că nu sunt potrivite tuturor. dar şi recompensa poate fi semnificativă. Provocarea secolului al XXI-lea constă în depăşirea individualismului şi redescoperirea spiritualită ii umane. cât şi cea ira ională ne conduc la aceeaşi în elegere. nici nu mai contează ce religie sau credin ă spirituală am îmbră işat. dacă faptul de a fi viu trebuie să aibă o însemnătate. poate fi remediat în lumea spiritelor. pentru aceia ce sunt înclina i să ştie mai multe. Acesta este un domeniu în care am crezut din 224/226 . Dacă activită ile religioase tradi ionale sunt potrivite scopurilor pe care ni le-am propus şi ne oferă un ajutor spiritual. diferită de toate celelalte. Dezinteresul fa ă de via ă apare atunci când ne-am îndepărtat de puterea noastră interioară. este absolut necesar ca aceia care îşi doresc liniştea interioară să-şi descopere propria spiritualitate. probabil. simpla acceptare a vie ii este cu totul nesatisfăcătoare. din moment ce cunoaşterea religioasă şi spirituală nu pot fi dovedite. Credin a mea în via a de după a apărut încet. Dacă aceste practici pot fi o sursă de alinare şi de creştere spirituală pentru anumi i oameni. Drumul ce duce la descoperirea de sine şi la formarea unei filosofii proprii este dificil şi implică multe eforturi. Simplul fapt de a avea credin ă nu reprezintă o cunoaştere revelată pentru sceptici. Există atei şi agnostici care consideră că. sunt inacceptabile. vom fi. beneficiile amneziei ar putea să nu se mai poată manifesta în condi iile vidului şi ale apatiei pe care le induc medicamentele. Pentru unii călători. Există multe posibilită i de a atinge acest obiectiv. în ciuda căutărilor mele. Cred că. motiva i să credem în scripturi şi să avem dorin a apartenen ei la o comunitate religioasă. Ştiu că în lumea spiritelor principalul criteriu după care suntem evalua i este ce am făcut şi cum neam comportat fa ă de ceilal i. Mul i oameni nu mai cred decât în supravie uire. Nu e un lucru rău să acceptăm via a aşa cum este. ca o consecin ă a implicării mele în relatările subiec ilor pe care îi hipnotizam. deoarece nu consideră că identitatea lor ar avea un scop sau un în eles.

Această filosofic func ionează împotriva gândirii ordinii spirituale. Singurele limite ce pot exista în ceea ce priveşte cunoaşterea noastră de sine sunt autoimpuse. Nu putem ajunge la ceilal i atât timp cât ne hrănim numai propria unicitate. bazându-mă pe experien a acumulată. Pe drumul vie ii trebuie să ne asumăm responsabilitatea în cazul tuturor deciziilor noastre. A avea o abordare fatalistă a vie ii. Astfel. Chiar şi paşii făcu i într-o direc ie greşită ne pot oferi o în elegere a multor căi menite învă ării noastre. Dacă drumurile celorlal i ni se par irelevante. Pentru a aduce sinele sufletului în armonie cu mediul nostru fizic. Nu există accidente în via ă. fiecare dintre noi are capacitatea de a-i chema şi de a fi auzit de aceştia. Motivul pentru care suntem ceea ce suntem este unul dintre adevărurile majore ale vie ii. trebuie să-i ajutăm pe ceilal i în drumul lor. spunând: „E voia lui Dumnezeu” sau „Aceasta e karma mea”. ispitindu-ne să mergem mai departe cu deliciile pe care le putem vedea doar de la distan ă. Trupul pe care-l avem nu ne-a fost dat printr-un hazard al naturii. Ajutându-i pe ceilal i. încât devenim total absorbi i de noi înşine.punct de vedere profesional încă înainte de a-mi începe căutările şi de a descoperi toate aceste lucruri. ar fi acela că nu avem nici un control asupra vie ilor noastre şi că a încerca să ne descoperim pe noi înşine este un lucru lipsit de substan ă. contribuie la inac iunea şi la lipsa 225/226 . în logica acestei filosofii. Credin a în hazardul ce guvernează evenimentele influen ează în mod negativ reac ia noastră în fa a unor situa ii şi ne permite să evităm să ne punem problema explicării acestora. După cum am men ionat deja. Sufletul flirtează la început cu noi. Aspectul fascinant al descoperirii de sine este acela că. putând ac iona asupra acesteia. Un al doilea pas uşor de făcut. Energia sufletului nostru a fost creată de o autoritate mai înaltă decât putem să ne imaginăm în starea actuală de dezvoltare. În timp ce la unii ghizi putem ajunge mai uşor decât la al ii. atunci când ne auzim vocea interioară. cu un singur pas. nu suntem victimele unei conjuncturi. să spunem. într-o astfel de măsură. Pe măsură ce intensitatea cu care dorim să posedăm în întregime propriul sine creşte. Atrac ia ini ială a descoperirii de sine începe cu o atingere ca din joacă a conştientului de către partea inconştientă a min ii. Cineva poate descoperi că aceste adevăruri se manifestă într-un anumit loc sau situa ie. altfel nu are nici o însemnătate. deşi oamenii devin confuzi în fa a a ceea ce ei consideră a fi o expresie a hazardului.dacă suntem receptivi. suntem atraşi irezistibil de o comuniune mult mai intimă. că oricine de pe această planetă are un ghid spiritual propriu. Captarea propriei esen e se aseamănă cu actul de a ne îndrăgosti. Autodescoperirea sufletului se leagă de cât de stăpâni suntem pe noi înşine. o recunoaştem imediat. fără a da vina pe al i oameni pentru neajunsurile şi greută ile vie ii care ne fac neferici i. În acest sens. aceasta nu înseamnă că nu există un parcurs care ne e destinat. În acelaşi timp. Cunoaşterea sufletului nostru devine un aspect al fidelită ii fa ă de propriul sine. nimic din ceea ce facem nu are vreo importan ă. pentru a fi eficien i în misiunea noastră. oamenii care se simt însingura i nu s-au descoperit îndeajuns pe ei înşişi. Sunt convins. pentru a descoperi scânteile de divinitate care se află în noi. Percep ia spirituală trebuie să fie o căutare personală. propria conştien ă spirituală a fost şi rezultatul anilor de medita ie şi introspec ie personală asupra acestor cercetări. Suntem foarte influen a i de propria realitate imediată. fără ca acest lucru să ne oblige să mergem prea mult în respectiva direc ie. Cu toate că a nu ne cunoaşte pe noi înşine şi a nu fi interesa i să o facem ne poate transforma în nişte persoane ineficiente. A fost selectat pentru noi de către consilierii noştri spirituali şi noi înşine am acceptat alegerea lor după ce ne-au fost prezentate şi alte oferte de corpuri gazdă. ni se dă libertatea de a alege şi de a ne exercita voin a în mod liber în căutările motivelor pentru care suntem aici. ori de câte ori avem această posibilitate. Ghizii noştri vorbesc min ii noastre interioare . dar acestea nu se aplică şi celorlal i. În esen ă. având în vedere că. oricum. într-un moment al vie ii noastre. Nu trebuie să scăpăm din vedere ideea că am acceptat acest contract sacru al vie ii şi că acest lucru înseamnă că rolurile pe care le jucăm în via ă sunt mai importante decât noi înşine. ne ajutăm şi pe noi înşine. suntem singuri cu sufletul nostru. trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce suntem ca persoane. Trupul ne este încredin at în scopul de a fi nişte participan i activi la via ă şi nu pentru a o privi din afară. Ceva adormit înăuntrul nostru este trezit de un stimul.

Fiecare zi e un nou început. Unele lucruri par familiare. există o transcenden ă a sinelui. manifestate de puterea unei singure gândiri. va spori şi calitatea existen ei noastre. Pentru a înăl a mintea umană din sentimentele de deziluzie. Făcând astfel. Conceptul conform căruia există o sursă ce orchestrează totul nu trebuie să fie considerat prea preten ios. Via a presupune schimbări constante în drumul spre împlinire. Cred că e vital pentru sănătatea noastră mentală să putem râde de noi înşine şi de situa iile prosteşti în care intrăm în cadrul drumului nostru. în special condi iile necru ătoare. iertându-ne pe noi înşine de greşeli. acceptare completă şi dragoste desăvârşită. întrucât acestea reprezintă o parte a planului dezvoltării noastre. ce apar ine unui subiect ce se pregătea pentru o nouă călătorie. sacrificându-ne bunătatea pentru a supravie ui şi manifestând atitudini de superioritate sau de inferioritate fa ă de cei din jurul nostru. de la procesul mascării în spatele unei carcase exterioare temporare la ceea ce se găseşte adânc în cadrul min ii permanente a sufletului nostru. Adevărata noastră casă e un loc de pace absolută. pentru că ceea ce are importan ă în via ă poate veni cu încetul sau dintr-o dată. În elegerea naturii noastre spirituale vine în momente liniştite. Conştien a de sine ne poate duce dincolo de ceea ce am crezut că reprezintă destina ia noastră ini ială. Am un citat final. Ştim că traiul într-o lume imperfectă ne va ajuta să în elegem adevărata însemnătate a perfec iunii. Trecerea acestui test reprezintă destinul nostru. trebuie să ne extindem conştien a. suferin a şi fericirea pe care le trăim reprezintă motivele pentru care suntem aici. Karma semnifică punerea în mişcare a acelor condi ii ale drumului nostru care ne stimulează învă area şi dezvoltarea. în timp ce căutăm bucuria şi dragostea. Pe Pământ urmează să ne confruntăm cu intoleran a. dar majoritatea sunt ciudate. Via a e plină de conflicte. măcar până când ne obişnuim cu acestea. triste ea şi mânia. nu putem considera că aceste trăsături frumoase vor mai fi prezente în jurul nostru. Ca suflete despăr ite de casa noastră. Va trebui să nu ne pierdem integritatea pe drum. Cred că declara ia acestuia oferă o concluzie potrivită acestei căr i: Venirea pe Pământ este ca o călătorie într-o ară străină. din lumea spiritelor către o nouă încarnare pe Pământ. 226/226 . În acest fel suntem testa i. Pe măsură ce creştem în conştien ă. Trebuie să învă ăm să ne adaptăm acestor perspective diferite. introspective şi subtile. Locul pe care-l ocupăm în lume astăzi poate fi mâine altul.noastră de scop în via ă. departe de casa noastră. Cerem curaj şi umilin ă înaintea călătoriei noastre în altă via ă. iar lupta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful