Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se calculeze
2
3
3! C + .
5p
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( )
5
log 3 4 2 x + = .
5p
3. Să se calculeze
1 2
1 1
x x
+ , ştiind că
1
x şi
2
x

sunt soluţiile ecuaţiei
2
2 0 x x − − = .
5p
4. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f → \ , ( )
2
f x x = − . Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f .
5p
5. Fie punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 3 B − . Să se determine numerele reale a şi b astfel încât AB ai b j = +
JJJG
G G
.
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu 4, 7 AB AC = =

şi 3 BC = . Să se calculeze măsura unghiului B.

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră determinantul
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
d x x x
x x x
= , unde
1 2 3
, , x x x ∈\ sunt soluţiile ecuaţiei
3
3 2 0 x x − + = .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că
3 3 3
1 2 3
6 x x x + + = − .
5p c) Să se calculeze valoarea determinantului . d
2. Pe mulţimea numerelor reale definim operaţia 4 4 12 x y xy x y = + + + D .
5p
a) Să se verifice că ( 4)( 4) 4 x y x y = + + − D pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se calculeze ( 4) x − D , unde x este număr real.
5p
c) Ştiind că operaţia „D ” este asociativă, să se calculeze ( 2009) ( 2008) 2008 2009 − − D D"D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră funcţia { } : 1 f − → \ \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 4 pentru orice 1 f x x ≤ − < − .

2. Se consideră funcţia
( )
2
, 0
: , .
1, 0
x
x e x
f f x
x x

+ ≤

→ =

+ > 

\ \
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.
5p
b) Să se calculeze
0
1
( ) . x f x dx5p c) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
[ ] ( ) ( ) : 0;1 , g g x f x → = \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
222 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p
1. Se consideră funcţia : f → , ( ) 3 f x x = − . Să se determine ( ) ( ) ( ) ( ) 4 3 3 4 f f f f − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ … .
5p
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( )
2 2
log 2 log 3 x x + + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi inecuaţia
2
5 5 1. x x − + ≤
5p
4. Să se demonstreze că pentru orice x∈\ numerele
1
3 1, 3
x x+
− şi 5 3 1
x
⋅ + sunt termeni consecutivi
într-o progresie aritmetică.
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 4, 8 A −

şi ( ) 6, 3 . B

Să se determine coordonatele
vectorului OA OB +

.
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că ( ) 2, 30 AC m BAC = = °

şi 4 AB =
.


Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră determinantul
a b c
d c a b
b c a
= , unde , , a b c∈.
5p a) Pentru

2 a = , 1 b = şi 1 c = − , să se calculeze determinantul d .


5p b) Să se verifice că
2 2 2
1
( )(( ) ( ) ( ) )
2
d a b c a b b c c a = + + − + − + − , oricare ar fi , , a b c∈.
5p c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 5
5 2 3 0
3 5 2
x x x
x x x
x x x
= .
2. Pe mulţimea numerelor reale definim operaţia 2 6 6 21 x y xy x y = − − + .


5p
a) Să se arate că 2( 3)( 3) 3 x y x y = − − + , pentru orice , x y ∈.
5p b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 11. x x =
5p c) Ştiind că operaţia ” ” este asociativă, să se calculeze 1 2 3 2009 … .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) .
x x
f x e e

= −
5p a) Să se calculeze
0
( ) (0)
lim
x
f x f
x →

.
5p b) Să se arate că funcţia f

este crescătoare pe \.
5p c) Să se calculeze (0) (1) ... (2009), unde : , ( ) ( ) ( ) S g g g g g x f x f x ′ ′′ = + + + → = − \ \ .

2. Se consideră funcţiile , : , f F → \ \ ( ) şi ( ) ( 1)
x x
f x xe F x x e = = − .
5p a) Să se verifice că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele 0 x = şi 1. x =

5p c) Să se demonstreze că
( )
2
2
1
( ) ( ) ( )
1
2, pentru orice 1
( )
x
f t f t f t
x
dt x
x
f t
′′ ′ −
+
= − >

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se determine al zecelea termen al şirului 1, 7, 13, 19, ... .
5p

2. Se consideră toate numerele naturale de trei cifre scrise cu elemente din mulţimea { } 1, 2 . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând un astfel de număr, acesta sa fie divizibil cu 3.
5p 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 2 x x + = .
5p
4. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 2 1. f x x = +

Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 f f f f − + − + + .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 2 . B −
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că 2 AB AC = = , ( ) 30 . m A = ° )

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră determinantul
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
d x x x
x x x
= , unde
1 2 3
, , x x x ∈\ sunt soluţiile ecuaţiei
3
2 0. x x − =
5p
a) Să se calculeze
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p c) Să se calculeze determinantul . d

2. Se consideră polinoamele cu coeficienţi reali
4 3 2
28 96 f X aX X bX = + − + + ,
2
2 24 g X X = + −

şi

2 2
( 2 24)( 4) h X X X = + − − .
5p a) Să se scrie forma algebrică a polinomului h .
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât polinoamele f şi h să fie egale.
5p
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 2 8 28 4 8 2 96 0
x x x x
+ ⋅ − ⋅ − ⋅ + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ ,
ln
( )
x
f x
x
= .
5p
a) Să se verifice că ( )
2 ln
' ,
2
x
f x
x x

= pentru orice ( ) 0; x∈ +∞ .
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că
5 3
3 5 ≤ .

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
, 1
2 , 1
x
e e x
f x
x x

⋅ ≤ − 
=

+ > −


.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.
5p
b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
[ ] : 0, 2 g →\, ( ) ( ) g x f x = , [ ] 0, 2 x∈ .
5p c) Să se calculeze
0
2
( ) x f x
dx
e


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei ( )
2
1 7 0 x x − + − < .
5p
2. Să se calculeze suma primilor 5 termeni ai unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
1
1 a =

şi
2
3. a =
5p
3. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
8 3, f x mx x = − −

unde m este un număr real nenul. Să se determine m
ştiind că valoarea maximă a funcţiei f este egală cu 5.
5p
4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( ) ( )
2 2
log 2 log 5 3 x x + − − = .
5p
5. Să se determine numărul real a ştiind că vectorii 2 u i a j = +
G G G
şi ( ) 3 2 v i a j = + −
G G G
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că AB = 3 şi ( ) 30 . m C = ° )

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. În mulţimea
2
( ) \ M se consideră matricele
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
,
4 6
2 3
A
− | |
=
|

\ .
şi
2
( ) X a I aA = + , unde a∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
A , unde
3
A A A A = ⋅ ⋅ .
5p b) Să se verifice dacă ( ) ( ) ( ) X a X b X a b ab ⋅ = + + , oricare ar fi numerele , . a b∈\
5p
c) Să se calculeze suma (1) (2) (3) ... (2009) X X X X + + + + .

2. Se consideră inelul ( )
6
, , + ⋅ ] , unde
{ } 6
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
0, 1, 2, 3, 4, 5 = ] .
5p a) Să se rezolve în
6
]

ecuaţia
ˆ ˆ ˆ
2 5 1 x + = .
5p
b) Să se calculeze determinantul
ˆ ˆ ˆ
1 2 3
ˆ ˆ ˆ
2 3 1
ˆ ˆ ˆ
3 1 2
în
6
] .
5p
c) Să se rezolve în
6
] sistemul de ecuaţii
ˆ ˆ
2 4
ˆ ˆ
2 5
x y
x y
¦
+ =
¦
´
+ =
¦
¹
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e

= + .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p
b) Să se arate că f este descrescătoare pe ( ] , 0 −∞

şi crescătoare pe
[ ) 0, +∞ .
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞

la graficul funcţiei f.

2. Se consideră funcţia : g → \ \ , ( )
3 2
( 1) 3 1 g x x x = + − − .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) g x dx

.
5p
b) Să se determine numărul real 1 a > astfel încât ( )
( )
3
1
6
a
x a
g x x e dx e − ⋅ =

.
5p c) Să se calculeze
( )
1
2 2009
0
3 3 ( ) x g x dx + ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
5 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
1 2 A x x = ∈ + ≤ ] .
5p

2. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea
{ }
3 3 3 3
1, 2, 3,..., 30 ,

acesta să fie
număr raţional.
5p
3. Fie funcţiile ( ) : , 3 f f x x → = + \ \

şi ( ) : , 2 1. g g x x → = − \ \ Să se determine soluţia reală a
ecuaţiei 2 ( ) 3 ( ) 5 f x g x + = − .
5p 4. După o reducere cu 20 %, preţul unui produs este 320 de lei. Să se determine preţul produsului înainte
de reducere.
5p
5. În reperul cartezian
( )
, , O i j
GG

se consideră vectorii 3 2 u i j = − +
G G G
şi 5 . v i j = −
G G JG
Să se determine
coordonatele vectorului 5 3 u v +
G G
.
5p 6. Fie triunghiul dreptunghic ABC şi D mijlocul ipotenuzei BC. Să se calculeze lungimea laturii AB, ştiind
că AC = 6 şi AD = 5.

Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră matricea
3 1
,
1 3
x
A x
x
−  
= ∈
 

 
. Se notează
2
A A A = ⋅ ,
2
1 0
.
0 1
I
 
=
 
 

5p
a) Să se determine x real, ştiind că ( ) det 0 A = .
5p
b) Să se verifice egalitatea ( )
( )
2 2
2
2 6 6 8 A x A x x I = − − − + ⋅ .
5p c) Să se determine x∈ pentru care
2
2 A A = .

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie ( ) 2 6. x y xy x y = − + +
5p a) Să se arate că ( )( ) 2 2 2, x y x y = − − + oricare ar fi , x y ∈.
5p b) Să se demonstreze că 2 2 x = , oricare ar fi x ∈ .
5p c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă, să se calculeze valoarea expresiei
( ) ( ) ( ) 2009 2008 1 0 1 2 2009 E = − − − … … .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2009
2009( 1) 1 f x x x = − − − .
5p a) Să se calculeze (0) (0) f f ′ + .
5p
b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 0;1 A .
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe [ ) 0; +∞ .

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e

= + .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x =

şi 1 x = .
5p
b) Folosind faptul că
2
2
1, pentru orice
x
x e x

+ ≥ ∈\ , să se demonstreze că
2
1
0
2
3
x
e dx.
5p c) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox , a graficului funcţiei
[ ] ( ) ( ) ( ) : 0,1 , g g x f x f x → = + − \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p
1. Să se calculeze
2 2
a b + , ştiind că numerele a şi b au suma egală cu 4 şi produsul egal cu 3.
5p

2. Fie funcţiile , : , f g → \ \ ( )
2
1 f x x x = − + şi ( ) 4. g x x = + Să se calculeze coordonatele punctelor de
intersecţie a graficelor funcţiilor f şi g.
5p
3. Să se determine valorile reale pozitive ale numărului x, ştiind că
3
lg ,
2
x şi lg x sunt trei termeni
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea
{ }
2, 3, 4,..., 10 A = , acesta să
fie raţional.
5p
5. Să se determine numărul real a , ştiind că dreptele 2 3 0 x y − + =

şi 2 5 0 ax y + + =

sunt paralele.
5p
6. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 1, AC = 2 şi BC = 5.

Să se calculeze cos . B

Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006
1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (0, 0) O şi ( , 2 )
n
n
A n , n∈` .
5p
a) Să se demonstreze că punctele
1 2
, , O A A sunt coliniare.
5p
b) Să se determine numărul de drepte care trec prin cel puţin două dintre punctele
0 1 2
, , , O A A A .
5p
c) Să se calculeze aria triunghiului determinat de punctele
1 2
, ,
n n n
A A A
+ +
, n∈` .

2. Se consideră mulţimea
{ }
x
G A x = ∈] , unde matricea
1 0 0
0 1 0 , .
0 1
x
A x
x
 
 
= ∈
 
 
 
]
5p a) Să se verifice că ,
x y x y
A A A
+
⋅ =

unde , x y ∈].
5p b) Ştiind că mulţimea G împreună cu operaţia de înmulţire a matricelor formează o structură de grup, să se
determine elementul neutru al grupului ( ) , G ⋅ .
5p c) Să se arate că funcţia : , ( )
x
f G f x A → = ] este morfism între grupurile ( ) , + ] şi ( ) , G ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

6 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006

1. Se consideră funcţia
[ ) : 0, f +∞ →\ , ( )
1
1 2
x x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→+∞
.
5p
b) Să se verifice că
2 2
1 1
( )
( 1) ( 2)
f x
x x
′ = +
+ +
, oricare ar fi 0 x ≥ .
5p c) Să se demonstreze că
[ )
1
( ) 2, pentru orice 0,
2
f x x ≤ ≤ ∈ +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 1
x
f f x x e → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se calculeze

( )
1
0
x f x dx

.
5p
c) Să se demonstreze că
( )
1
ln 1
3
e
f x
dx e
x
= +

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p 1. Să se calculeze
1 2 1 2
x x x x + + , ştiind că
1
x şi
2
x sunt soluţiile ecuaţiei
2
2 2 0. x x − − =
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 3 4 f x x = − . Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei ( ) 1 4 f x x − ≥ .
5p
3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1
3 .
3
x
x−
 
=
 
 

5p
4. Să se calculeze
3 2
log 27 log 8 − .
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) ( ) 1, , 2, 1 , 3, 2 A a B C − şi ( ) 1, 2 . D − Să se determine numărul real a , ştiind
că dreptele AB şi CD sunt paralele.
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 5, AC = 6 şi BC = 7. Să se calculeze cos . A

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007
1. Se consideră matricele
3 4
2 3
A
 
=
 
 
,
1 2
1 1
B
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze matricea
2
, B unde
2
B B B = ⋅ .
5p b) Să se verifice că
1
3 4
2 3
A

−  
=
 

 
.
5p
c) Să se arate că
4 4
2
6 C I = ⋅ , unde
2 1
C B A

= + şi
4
C C C C C = ⋅ ⋅ ⋅ .

2. Fie polinoamele
3 2
1 f X aX X = + + +

şi 3 g X = +

din inelul
5
[ ] X Z .
5p
a) Să se determine
5
a∈Z astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul . g
5p
b) Pentru 1 a =

să se arate că
2
( 1)( 1) f X X = + +

.
5p c) Pentru 1 a =

să se rezolve în inelul
5
( , , ) + ⋅ Z ecuaţia ( ) 0. f x =Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2 x
f x e x = + .
5p
a) Să se calculeze
1
( ) (1)
lim
1 x
f x f
x →


.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are asimptotă către +∞.
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe \.

2. Se consideră funcţia
[ ) : 1, f +∞ →\,
1
( )
(1 ln )
f x
x x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
'( )
e
f x dx

.
5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe
[ ) 1, +∞ .
5p c) Să se determine numărul real
( )
2
1, a e ∈ astfel încât aria suprafeţei plane, determinate de graficul
funcţiei f, axa Ox, dreptele de ecuaţii
2
şi x a x e = = , să fie egală cu
3
ln .
2


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se determine suma elementelor mulţimii { } 1, 3, 5,...,13 A = .
5p

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 2 1. f x x = +

Să se determine punctul care aparţine graficului
funcţiei f şi are abscisa egală cu ordonata.
5p
3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
3
2 2 36
x x +
+ = .
5p
4. Să se calculeze
4 4
4 4
A C + .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(1,1) şi este paralelă cu dreapta 4 2 5 0 x y + + = .
5p
6. Să se calculeze
2 2
sin 130 cos 50 +
D D
.

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricele
1
2 ,
3
X
| |
|
=
|
|
\ .

1
2
3
Y
| |
|
=
|
|

\ .
şi
3
1 0 0
0 1 0 .
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
Definim matricele
t
A X Y = ⋅ şi

3
( ) , B a aA I = + unde a∈\ şi
t
Y este transpusa matricei . Y
5p
a) Să se arate că matricea
1 2 3
2 4 6
3 6 9
A
− | |
|
= −
|
|

\ .
.
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A.

5p
c) Să se arate că matricea ( ) B a este inversabilă, oricare ar fi
1
\ .
4
a
¦ ¹

´ `
¹ )
\

2. Se consideră polinoamele
5
, [ ] f g X ∈] ,

2
(3 3 ) 2 2 3 f a b X X a b = + + + +

şi

2
2 2 3 2 . g X X a b = + + +

5p
a) Să se determine
5
, a b∈] astfel încât cele două polinoame să fie egale.
5p b) Pentru

2 a b = = să se calculeze în
5
] suma

(0) (1) (2) (3) (4) f f f f f + + + +

.
5p c) Pentru

2 a b = = să se rezolve în
5
] ecuaţia ( ) 0 f x =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia ( ) { } : 0, \ f e +∞ →\ ,
1 ln
( ) =
1 ln
x
f x
x
+

.
5p
a) Să se calculeze ( )
1
lim
x
f x

.
5p
b) Să se verifice că
2
2
( ) ,
(1 ln )
f x
x x
′ =

oricare ar fi ( ) { } 0; \ x e ∈ +∞ .
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, , f g +∞ →\ ( )
1
şi ( )
x
f x e g x
x
= = .
5p
a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f g + .
5p b) Să se arate că
2
4 2
2 2
1
1
( ( ) ( ))
2
e e
f x g x dx
− +
+ =

.
5p
c) Folosind eventual faptul că
2 2
2ab a b ≤ + , pentru orice , a b∈\ , să se demonstreze că
2
4 2
1
1 1

4
x
e e
e dx
x
− +
⋅ ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
9 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se verifice că
3 2 4
1
log 9 log 8 log
4
− = .
5p
2. Să se determine m∈\ astfel încât ecuaţia
2
2 4 0 x mx m + + = să aibă soluţii reale.
5p
3. Să se rezolve în mulţime numerelor reale ecuaţia
3 2
3 1 x x − − = − .
5p 4. O sumă de 1000 de lei a fost depusă la o bancă şi după un an s-a obţinut o dobândă de 80 de lei. Să se
calculeze rata dobânzii.
5p
5. Să se determine coordonatele punctului B, ştiind că ( ) 3, 4 A şi AB i j = +
JJJG G G
.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD, ştiind că 3, 3 AB AD = = şi ( ) 120 m BAD =
D
) .

Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. În mulţimea ( )
2
] M se consideră matricele
a b
A
c d
 
=
 
 
,
t
a c
A
b d
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine numerele întregi , , , a b c d astfel încât
2 2
2 A I O + = .
5p
b) Să se calculeze determinantul matricei
t
B A A = − .
5p
c) Să se arate că, dacă
2
2
t
A A I + = , atunci determinantul matricei
t
A A − este un număr divizibil cu 4.

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie ( )( ) 4 4 4 x y x y = − − + D .
5p a) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie.
5p b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x x = D D .
5p c) Să se determine două numere , \ a b∈_ ] astfel încât a b∈ D `.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009

1. Se consideră funcţia : , f → \ \
2
( ) ( ), unde , ,
x
f x e ax bx c a b c = + + ∈\.
5p
a) Pentru

1, 0 a b c = = = , să se calculeze lim ( )
x
f x
→+∞
.
5p b) Să se verifice că (0) (0) f f b ′ − = .
5p c) Să se determine , , a b c∈\ astfel încât (0) 0, (0) 1 f f ′ = = şi (0) 4 f ′′ = .

2. Se consideră integralele
1
0
1

1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

,
*
pentru orice n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Folosind, eventual, faptul că
2
x x ≤ pentru orice [ ] 0,1 x∈ , să se demonstreze că
2 1
I I ≤ .
5p c) Să se demonstreze că
*
1
1
+2ln2, pentru orice
1
n n
I I n
n
+
+ = ∈
+
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Să se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice, ştiind că raţia este egală cu
1
3
şi primul
termen este 27.
5p

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = − . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
( ) ( )
2
2 3 0. f x f x + − =
5p
3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 4 3 2 2 0
x x
− ⋅ + = .
5p
4. Să se compare numerele
1 3
4 4
a C C = + şi
0 1 2 3
3 3 3 3
b C C C C = + + + .
5p
5. Se consideră vectorii 3 4 v i j = +
G G G
şi 2 3 u i j = −
G G G
. Să se determine coordonatele vectorului 2 3 w v u = −
JG G G
.
5p 6. Se consideră triunghiul ABC, având aria egală cu 15. Să se calculeze sin A, ştiind că AB = 6 şi AC = 10.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră matricea
2 6
1 3
A
−  
=
 

 
. Se notează
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi

...
n
de n ori
A A A A = ⋅ ⋅ ⋅

, oricare
ar fi n

∈` .
5p a) Să se calculeze determinantul matricei . A
5p b) Să se arate că
2 3
2
A A O + = .
5p
c) Să se calculeze suma
2 10
2 ... 10 A A A + ⋅ + + ⋅ .

2. Se consideră polinoamele , [ ] f g X ∈\ ,
10 10
( 1) ( 2) f X X = − + − şi
2
3 2 g X X = − + .
5p
a) Să se descompună polinomul g în produs de factori ireductibili în [ ] X \ .
5p b) Să se demonstreze că polinomul f

nu este divizibil cu polinomul . g
5p c) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul . gMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
2
, 1
( )
, 1
x x x
f x
x x x

− ≥

=

− + <


.
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se calculeze (0) (2) f f ′ ′ + .
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe

( ) ;1 −∞ .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
, : , =
x
x
e
f g f x
e
+
→ \ \

şi ( )
2
1
x
x
e
g x
e

= .
5p a) Să se verifice că funcţia g este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
0
g( ) f x x dx

.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) ( )
1 1
0 0
' ' f x g x dx f x g x dx =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se calculeze
4 4
5 5
C A + .
5p
2. Să se calculeze suma
2 3 4
1 1 1 1
1 .
3
3 3 3
+ + + +
5p
3. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) f x ax b = + . Să se determine numerele reale a şi b ştiind că
( ) 3 2 3 5, f x x + = + pentru oricare x ∈\ .
5p 4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
( )
( )
2
3 3
log 2 log 2 3 x x x − = − .
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 A , ( ) 1,1 B − , ( ) 3, 5 C şi ( ) 5, D a , a∈\. Să se
determine a , ştiind că AB CD & .
5p
6. Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că BC = 8 şi ( ) 45 m A =
D
) .

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011
1. Se consideră matricele ( ) 0 0 U = , ( ) X x y = şi
9
1
v
V
v
| |
=
|
\ .
cu , , v x y ∈\.
5p a) Să se arate că dacă X V U ⋅ = , atunci
2
( 9) 0 x v ⋅ − = .
5p b) Să se determine valorile reale ale numărului v pentru care determinantul matricei V este nenul.
5p
c) Să se determine trei soluţii distincte ale sistemului de ecuaţii
3 0
9 3 0
x y
x y
+ = ¦
´
+ =
¹
.

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
3 3 3
1 x y x y = + − D .
5p a) Să se demonstreze că ( ) 1 x x − = − D , oricare ar fi x real.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie “D ”este asociativă.
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) 4 3 ... 3 4 − − D D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ ,
2 2
1 1
( )
( 1)
f x
x x
= +
+
.
5p
a) Să se verifice că ( )
( )
3 3
2 2
' ,
1
f x
x
x
= − −
+
oricare ar fi ( ) 0, x∈ ∞ .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
c) Să se calculeze ( )
3
lim
x
x f x
→+∞
′ .

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ ,
ln
( ) +
x
f x x
x
= .
5p a) Să se calculeze
1
ln
( ( ) )
e
x
f x dx
x


.
5p b) Să se verifice că
2
1
( )
2
e
e
f x dx =

.

5p
c) Să se arate că şirul care are termenul general ( )
1
( ) , 1
n
n
e
n
e
I f x x dx n
+
= − ≥


este o progresie aritmetică
cu raţia 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
25. f x x = − Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 4 ... 0 ... 4 5 . f f f f f − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
5p
2. Să se rezolve ecuaţia
2
28, , 2
n
C n n = ∈ ≥ ` .


5p 3. Ştiind că
3
log 2 a = , să se verifice dacă
3 3 3
log 8 log 100 log 25 5a + − = .
5p
4. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei
2
2 3
1
1
x
x x
+

+ +
.
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctele ( ) 2,3 A şi ( ) 3, 2 . B − −
5p 6. Se consideră triunghiul ABC de arie egală cu 6, cu AB = 3 şi BC = 8. Să se calculeze sin B .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră matricele
1 1 1
0 1 1 ,
0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
0 1 1
0 0 1
0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
. Se notează cu
2
X X X ⋅ = .
5p a) Să se verifice că
3
A I B = + .
5p
b) Să se calculeze suma
2 2
A B + .
5p
c) Să se calculeze inversa matricei
2
A .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 7( ) 42 x y xy x y = + + + D .
5p a) Să se calculeze 2 ( 2) − D .
5p b) Să se verifice că ( 7)( 7) 7 x y x y = + + − D , oricare ar fi , x y ∈\.
5p c) Ştiind că legea de compoziţie „D ” este asociativă, să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
x x x x = D D .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ , ( ) 2ln f x x x = − .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ), 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe intervalul ( ) 0, +∞ .
5p
c) Să se arate că ( )
2
ln ,
4
e
f x ≥ oricare ar fi ( ) 0, x∈ +∞ .

2. Se consideră funcţiile
[ ] : 0,1
m
f →\ ,
2 2 2
( ) ( 1) +1, unde
m
f x m x m m x m = + − + ∈\.
5p
a) Să se calculeze
1
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
1
0
0
( )
x
e f x dx

.
5p c) Să se determine * m∈\ astfel încât
1
0
3
( )
2
m
f x dx =

.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1313 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se determine numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente care se pot forma cu elemente din
mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5 .
5p

2. Se consideră funcţiile , : f g → \ \, ( )
2
3 3 1 f x x x = − + şi ( ) 1 g x x = − . Să se determine soluţiile
reale ale ecuaţiei ( ) ( ) f x g x = − .
5p 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
( )
2
3
log 4 4 2. x x − + =
5p
4. Să se determine m∈\ ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 f x x mx m = − + − este
tangentă axei Ox .
5p
5. Să se calculeze aria triunghiului echilateral ABC ştiind că ( ) 1,1 A −

şi ( ) 3, 2 . B −
5p
6. Să se calculeze cos x , ştiind că
4
sin
5
x = şi x este măsura unui unghi ascuţit.

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013
1. Se consideră determinantul
2
1 1 1
( ) 1 3 9
1
D a
a a
= , unde a este număr real.
5p
a) Să se calculeze determinantul (9) D .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 0. D a =
5p c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
3 0
x
D = .

2. Se consideră mulţimea [ ; ) , M k = +∞ ⊂ \ k ∈\ şi operaţia
2
( ) x y xy k x y k k ∗ = − + + + ,
oricare ar fi , x y ∈\.
5p a) Să se determine k ∈\ astfel încât 2 3 2 ∗ = .
5p b) Pentru 2 k = să se rezolve în M ecuaţia 6 x x ∗ = .
5p c) Să se demonstreze că pentru orice , x y M ∈ , rezultă că . x y M ∗ ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia { } : 1 , f − → \ \ \ ( )
1
x
e
f x
x
=
+
.
5p a) Să se verifice că
( )
2
( ) ,
1
x
xe
f x
x
′ =
+
oricare ar fi { } \ 1 x∈ − \ .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei . f
5p c) Să se demonstreze că ( ) 1 f x ≥ , pentru orice 1 x > − .

2. Pentru fiecare n∈` se consideră
2
ln
e
n
n
e
x
I dx
x
=

.
5p a) Să se verifice că
0
1 I = .
5p b) Să se calculeze
1
I .
5p c) Folosind, eventual, faptul că 1 ln 2 x ≤ ≤ oricare ar fi
2
, x e e
 

 
, să se demonstreze că
1
2 1
1 2 ,
1
n
n
n
+

≤ ≤
+
pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se demonstreze că dacă a

∈\ , atunci ecuaţia ( )
2
2 1 1 0 ax a x a − + + + = are două soluţii reale distincte.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
11 30 f x x x = − + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 0 1 ... 6 . f f f ⋅ ⋅ ⋅
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 28
x x +
− = .
5p
4. Să se efectueze
2 4
6 6
2 A C − .
5p 5. Să se calculeze lungimea segmentului determinat de punctele A(2,3) şi B(5, − 1).
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 2, BC = 4 şi ( ) 60 . m B =
D
)

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea
2
5 0
( )
0 1
A
 
= ∈
 
 
\ M . Se notează

...
n
de n ori
A A A A = ⋅ ⋅ ⋅

.
5p
a) Să se calculeze
2
A A + .
5p b) Ştiind că
5 0
0 1
n
n
A
 
=
 
 
 
, pentru oricare , 2 n n ∈ ≥ ` , să se rezolve ecuaţia
( )
det 2 5 125
n n
A = ⋅ − .
5p
c) Să se determine transpusa matricei
2 2009
... B A A A = + + + .

2. Se consideră polinomul
4 2
, f X mX n = + + unde , . m n∈\ Rădăcinile polinomului sunt
1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine , m n∈\, ştiind că polinomul f admite rădăcinile
1
0 x =

şi

2
1. x =
5p
b) Să se determine m∈\ astfel încât rădăcinile polinomului să verifice relaţia
2 2 2 2
1 2 3 4
2 x x x x + + + = .
5p
c) Pentru 1 m = şi 1 n = să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [ ]. X \Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f +∞ →\
ln
( )
x
f x
x
= .
5p a) Să se calculeze ( ) f e ′ .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ a graficului funcţiei f .
5p
c) Să se demonstreze că , pentru orice 0
e x
x e x ≤ > .

2. Se consideră funcţia
[ ] : 4, 4 , f − →\
2
( ) 16 f x x = − .
5p a) Să se calculeze
4
2
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se verifice că
5
5
0
( )
x
dx
f x

=

.
5p c) Să se demonstreze că
0
0 ( ) 8
m
f x dx ≤ ≤

, oricare ar fi [ ] 0, 2 m∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015
5p
1. Să se determine numărul submulţimilor cu două elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4 .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
125 .
5
x
=
5p
3. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
5 6 f x x x m = + + + . Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
( ) 0 f x ≥ , pentru oricare x ∈\ .
5p
4. Să se determine numărul real x , ştiind că 2 1, 4
x x
− şi
1
2 3
x+
+ sunt trei termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p
5. Să se calculeze AB BC CA + +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că A, B şi C sunt vârfurile unui triunghi.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că AB = 5, AC = 4 şi ( ) 60 m A =
D
) .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015
1. Se consideră matricele
1 2
2 4
A
 
=
 
 
,
4 2
2 1
B
−  
=
 

 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
în
2
( ) \ M .
5p a) Să se verifice că AB BA = .
5p
b) Să se calculeze
2 2
, A B + unde
2
A A A = ⋅

şi
2
B B B = ⋅ .
5p c) Să se arate că
4 4
2
5 , C I = ⋅ unde C A B = +

şi
4
C C C C C = ⋅ ⋅ ⋅ .

2. Se consideră polinoamele cu coeficienţi raţionali
4 3 2
5 6 f X aX bX X = + + − + şi
3
2 g X X = + − .
5p
a) Să se determine , a b∈_ astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul . g
5p b) Pentru 3 a = − şi 1 b = să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [ ] X _ .
5p
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 3 2
3 3 3 5 6 3 0
x x x x + −
− + − + ⋅ = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015

1. Se consideră funcţiile :
n
f → \ \ ,
0 1
( ) 1 şi ( ) ( ), pentru orice .
x
n n
f x e f x f x n

+
′ = − = ∈`
5p a) Să determine

1
( ), f x x∈\ .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ a graficului funcţiei
0
f .
5p
c) Să se calculeze
2
2
0
( ) 1
lim
x
f x x
x

+ −
.

2. Se consideră funcţia : , f → \ \


2
( ) 1
x
f x e x = + .
5p a) Să se verifice că
1
2
0
( )
1.
1
f x
dx e
x
= −
+


5p
b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei ( ) ( ) : ,
x
g g x xe f x

→ = \ \ ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se calculeze ( )
1
2
1
1 x f x dx

+ ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze
3 5
8 8
. C C −
5p
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( )
2
log 5 3. x + =
5p 3. Să se determine o ecuaţie de gradul al II-lea ale cărei soluţii
1
x

şi
2
x verifică relaţiile
1 2
1 x x + =

şi
1 2
2. x x = −
5p
4. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
3 2 f x x x = − + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 0 2 f f f − .
5p
5. Să se determine coordonatele punctului C, simetricul punctului ( ) 5, 4 A

faţă de punctul ( ) 2,1 . B −
5p 6. Triunghiul ABC are 3, 4 AB AC = = şi 5 BC = . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră sistemul
2
3
5 2 2
( 1) 2 3 2
mx y z m
x y z
m x y z

+ + = −

− + = −


+ + + = −

, unde meste un parametru real.
5p a) Să se determine m∈\, ştiind că
1 1
5 2 1 12
1 2 3
m
m
− = −
+
.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţia (1, 2, 3) − .
5p c) Pentru 1 m = − să se rezolve sistemul de ecuaţii.

2. Se consideră polinomul
3 2
9 9 f X X X = − − + care are rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈\
5p a) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p
b) Să se verifice că
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3
9( ) 18 x x x x x x + + = + + − .
5p
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia (3 ) 0.
x
f =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia
2
1, 0
: , ( ) , unde
, 0
x
e x
f f x a
x x a x
¦
− <
¦
→ = ∈
´
+ + ≥
¦
¹
\ \ \ .
5p a) Să se determine a∈\astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul
1
1; 1 A
e
| |
− −
|
\ .
.
5p
c) Să se arate că funcţia ' f este crescătoare pe ( ) 0; +∞ , oricare ar fi a∈\.

2. Se consideră
3
2
2
, .
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈


`
5p
a) Să se verifice că
0
1 3
ln
2 2
I = .
5p
b) Să se calculeze
1
. I
5p c) Să se demonstreze că
1 1
2
3 2
1
n n
n n
I I
n
+ +
+

− =
+
, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se calculeze
3 3
2log 4 4log 2 − .
5p
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
1
2 2 12
x x −
+ = .
5p
3. Să se determine numărul natural n, 1 n ≥ ştiind că
1 1
10.
n n
A C + =
5p
4. Fie funcţia [ ] : 0, 2 f → \, ( ) 4 3 f x x = − + . Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f .
5p 5. Se consideră triunghiul echilateral ABC înscris într-un cerc de centru O. Să se arate că
OA OB OC O + + =
JJJG JJJG JJJG JG
.
5p 6. Să se calculeze sin135 . °

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (0, 0) O şi ( , 2 1),
n
A n n + . n∈`
5p
a) Să se determine ecuaţia dreptei
1 2
. A A
5p b) Să se calculeze aria triunghiului
1 2
. OA A
5p c) Să se arate că toate punctele ( , 2 1),
n
A n n + n∈` sunt coliniare.

2. Se consideră mulţimea
0
( ) 0 0 0
0
a a
M A a a
a a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .
5p a) Să se verifice dacă ( ) ( ) (2 ) A a A b A ab ⋅ = ,

oricare ar fi numerele reale a şi . b
5p
b) Să se arate că
1
2
A
| |
|
\ .
este element neutru faţă de operaţia de înmulţire a matricelor pe . M
5p c) Să se determine simetricul elementului (1) A M ∈ în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor pe
mulţimea . M

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră funcţia : f →
*
\ \,
2
( )
x
e
f x
x
= .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x

′ ∈\ .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este descrescătoare pe ( ] 0, 2 .
5p
c) Să se arate că
3 2
2 3 e e ≤ .

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ , ( ) ln f x x x = − .
5p a) Să se calculeze
2
2
1
( ( ) ln ) x f x x dx − +

.
5p
b) Să se demonstreze că orice primitivă F a funcţiei f este concavă pe intervalul (1, ) +∞ .
5p
c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
[ ] : 1, , ( ) ( ) h e h x f x x → = + \ ,
axa Ox şi dreptele 1 x =

şi x e = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se calculeze
2 2
1
log 3 log
3
+ .
5p
2. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0,1, 2, 3, 4,5 , acesta să verifice
inegalitatea ! 50 n < .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 14 2 5
x x −
− ⋅ = − .
5p 4. Să se demonstreze că pentru orice număr real a, ecuaţia de gradul al doilea
( )
2 2
2sin 1 cos 0 x a x a − + − =

admite soluţii reale egale.
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii ( ) 2, 3 OA −
JJJG

şi ( ) 1, 2 OB −
JJJG
. Să se determine numerele
reale α şi β pentru care vectorul 3 5 OA OB −
JJJG JJJG
are coordonatele ( ) , α β .
5p
6. Raza cercului circumscris triunghiului ABC este
3
2
, iar 3 BC = . Să se calculeze sin A.

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018
1. Se consideră mulţimea
2
, , 1 .
a b b
G A a b a
b a b
¦ ¹ + | | ¦ ¦
= = ∈ =
´ ` |
− −
¦ ¦ \ . ¹ )
]
5p a) Să se verifice dacă matricele
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
şi respectiv
2
0 0
0 0
O
| |
=
|
\ .
aparţin mulţimii . G
5p b) Să se determine matricea
2
( ) B∈ ] M astfel încât
2
a b b
aI bB
b a b
+ | |
= +
|
− −
\ .
, oricare , a b∈].
5p c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G este tot o matrice din G.

2. Se consideră polinomul cu coeficienţi raţionali
3 2
5 14 f X aX X = + − + şi suma
1 2 3
n n n
n
S x x x = + + ,
n

∈` , unde
1 2 3
, , x x x sunt rădăcinile polinomului . f
5p
a) Să se determine numărul raţional a astfel încât polinomul f să admită rădăcina
1
2 x = − .
5p b) Pentru 4 a = − să se rezolve ecuaţia ( ) 0 f x = .
5p c) Pentru 4 a = − să se demonstreze egalitatea
3 2 1
42 4 5 S S S + = + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( )
2 2
( ) 1 1 f x x x = + + − .
5p a) Să se verifice că ( ) 4 f x x ′ = , pentru orice x∈\.
5p
b) Să se calculeze
2
( )
lim
x
f x
x
→+∞
.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei ( )
( )
( )
'
: ,
f x
g g x
f x
→ = \ \ .

2. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0; , ln
x
f f x e x +∞ → = + \ .
5p a) Ştiind că ( ) : 0; g +∞ →\, ( ) ( ) ln g x f x x = − , să se verifice că ( ) ( ) , 0 g x dx g x x = + >

C .
5p
b) Să se calculeze ( )
1
e
f x dx

.
5p
c) Să se demonstreze că
( )
2
2
2
1
1
2
e
e
e e e
xf x dx
+ − +
=

.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p 1. Să se calculeze
6 6
log 24 log 4 − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
3 2 f x x x = − + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 0 1 2009 f f f ⋅ ⋅ ⋅ … .


5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 2. x − =
5p
4. Să se determine numărul natural , n 5 n ≥ , ştiind că
( )
( )
3 !
6.
5 !
n
n

=


5p
5. Să se determine numerele reale , a ştiind că lungimea segmentului determinat de punctele ( ) 1, 2 A − şi
( ) 4 , 4 B a a − + este egală cu 5.
5p
6. Să se calculeze
2 2
cos 45 sin 135 +

.

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019
1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele
2 3
1
log , log 9
2
n
n
n
A
 
 
 
 
 
 
 
şi ( , 2 )
n
B n n − , n

∈` .
5p
a) Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele
1
B şi
2
B .
5p
b) Să se arate că
n n
A B = , oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice n

∈` , punctul
n
A aparţine dreptei
1 2
A A .

2. În mulţimea [ ] X \ se consideră polinoamele
4 3 2
1 f X X X X = + + + + şi
2
1 g X X = − − .
5p
a) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g .
5p
b) Să se arate că dacă y este rădăcină a polinomului g , atunci
3
2 1 y y = + .
5p c) Să se demonstreze că dacă y este rădăcină a polinomului g , atunci ( ) f y nu este număr raţional.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ ,
2
ln
( )
x
f x
x
= .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ), 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p
b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→+∞
.
5p
c) Să se demonstreze că
1
0 ( )
2
f x
e
< ≤ , pentru orice
)
, x e

∈ +∞

.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ ,
2 2
1 1
( )
( 1)
f x
x x
= −
+
.
5p a) Să se calculeze
2
1
1
( )
( 1)
e
x f x dx
x
 
+
 
 
+
 

.
5p
b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe ( ) 0, +∞ .

5p
c) Să se verifice că
2
1
22
( ) ( )
81
f x f x dx ′ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p 1. Să se calculeze
3 3 3
log 6 log 2 log 4 + − .
5p
2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
2
2 2. x x − − =
5p 3. Să se determine o ecuaţie de gradul al II-lea ale cărei soluţii
1
x şi
2
x verifică simultan relaţiile
1 2
2 x x + =

şi
1 2
3. x x = −
5p
4. Să se determine { } \ 1 m∈\ , ştiind că abscisa punctului de minim al graficului funcţiei : f → \ \,
( ) ( ) ( )
2
1 2 1 f x m x m x = − − + + este egală cu 2.
5p
5. Să se determine distanţa dintre punctele ( ) 3, 1 A −

şi ( ) 1, 2 B − .
5p 6. Să se determine numărul real x pentru care , 7 x x +

şi 8 x + sunt lungimile laturilor unui triunghi
dreptunghic.

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (0, 0) O şi ( 2, 3 2)
n
A n n + − , n∈` .
5p
a) Să se scrie ecuaţia dreptei determinate de punctele
1
A şi
2
A .
5p b) Să se calculeze aria triunghiului
0 1
OA A .
5p c) Să se demonstreze că pentru orice n∈` , 3, n ≥ punctele
1 2
, A A

şi
n
A sunt coliniare.

2. Se consideră polinoamele

5 3
5
3 3 3 4 [ ] f X X X X = + + + ∈

] şi

3 2
5
3 3 2 3 [ ] g X X X X = + + + ∈

] .
5p a) Să se calculeze (0) (1) f f +

.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea
5
] ecuaţia ( ) 0 f x =

.
5p c) Să se determine câtul împărţirii polinomului f la polinomul . g


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020

1. Se consideră funcţia
[ ] : 0,1 f →\ , ( )
2
x
e
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze [ ] ( ), 0,1 f x x ′ ∈ .
5p
b) Să se arate că f este funcţie crescătoare pe [ ] 0;1 .
5p
c) Să se demonstreze că
3 1
2,
( ) e f x
≤ ≤

pentru orice [ ] 0,1 x∈ .

2. Se consideră funcţiile , : f F → \ \, ( )
x
f x e

= şi
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p
a) Să se arate că ( ) ( ) 1, F x f x = − + pentru orice x∈\.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia : , ( ) ( ) ( ) h h x F x f x → = − \ \

este concavă pe \.

5p c) Să se calculeze
( )
1
2
0
x f x dx ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021
5p
1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 1 5 x x + = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → , ( ) 2 3 f x x = + . Să se calculeze (0) (1) (5) f f f + + + … .
5p 3. Să se determine mulţimea valorilor reale ale numărului x pentru care 4 3 2 4 x − ≤ + ≤ .
5p 4. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale graficului funcţiei : , f →
( )
2
2 8 f x x x = − + + cu axa Ox .
5p
5. Dacă 2 0 AB CB + =

, să se determine valoarea raportului
AB
BC
.
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că AB = 6 , AC = 8 şi

10 BC = .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Se consideră matricele
3
3 1 1 0 3 4 1 0 0
0 3 1 , 0 0 3 , 0 1 0
0 0 3 0 0 0 0 0 1
A B I
| | | | | |
| | |
= = =
| | |
| | |
\ . \ . \ .
şi funcţia
3 3
: ( ) ( ) f → \ \ M M ,
2
3
( ) 3 f X X X I = − + , unde
2
X X X = ⋅ .
5p a) Să se calculeze
3
det( ) I B + .
5p b) Să se demonstreze că
3
( ) f A I B = + .
5p c) Să se arate că ( )
3
2
3
( ) 3 3 f A I B B = + + , unde ( )
3
( ) ( ) ( ) ( ) f A f A f A f A = ⋅ ⋅ .

2. Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie 3 x y x y ∗ = + − şi ( ) ( 3) 3 3. x y x y = − − + D
5p a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia x x x x = ∗ D .
5p b) Să se determine numărul întreg a care are proprietatea că 3, x a = D oricare ar fi numărul întreg x .
5p
c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
( 1) 4
( ) 1 5
x y
x y
∗ + = ¦
´
− =
¹
D
, unde , x y ∈] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia { } : 1 f → \ \ \,
2
2
( )
1
x x
f x
x
+ +
=

.
5p a) Să se verifice că
( )
2
2
2 3
( ) ,
1
x x
f x
x
− −
′ =

pentru orice { } \ 1 x∈\ .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că ( )
1
8 f x f
x
 
− ≥
 
 
, oricare ar fi 1 x > .

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 3 3
x x
f x

= + .
5p a) Să se calculeze

1
1
( ) f x dx


.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei

[ ] : 0,1 , ( ) 3
x
g g x

→ = \ .
5p
c) Să se arate că orice primitivă F a funcţiei f este concavă pe ( ] , 0 −∞

şi convexă pe
[ ) 0, +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p 1. Să se determine numărul real x,

ştiind că 3, 4, 3 x x − + sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
5p

2. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale graficului funcţiei : f → ,
( )
2
8 7 f x x x = − + cu axa Ox.
5p 3. Să se arate că 1 3 5 21 E = + + + + …

este număr natural.
5p 4. Să se determine câte numere naturale de câte trei cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4 .
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 2,1 A şi ( ) 1, 2 B − . Să se determine coordonatele
punctului ( ) C AB ∈ astfel încât 2
CA
CB
= .
5p
6. În triunghiul ABC măsura unghiului C este egală cu 60° , AB = 4 şi BC = 2. Să se calculeze sin A.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Se consideră mulţimea
2 2
2
, , 3 1 ( )
3
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈ − = ⊂
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
] ] M .
5p a) Să se verifice că
2
1 0
0 1
I G
| |
= ∈
|
\ .
şi
2
0 0
0 0
O G
| |
= ∉
|
\ .
.
5p b) Să se arate că pentru orice două matrice , A B G ∈ are loc egalitatea A B B A ⋅ = ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G aparţine mulţimii G.

2. Se consideră polinomul
3 2
11 7 f mX X X m = + + + , [ ] f X ∈\ .
5p
a) Să se determine m∈\ astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul 1 g X = − .
5p
b) Să se determine m∈_ astfel încât
( )
2 f ∈_.
5p c) Pentru 9 m = − să se calculeze suma pătratelor rădăcinilor polinomului f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ , ( ) ln f x x e x = − .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ), 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p
b) Să se calculeze
( )
lim
( ) x e
f x
f x → ′
.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.

2. Se consideră funcţia
[ ) : 2, f +∞ →\,
1 1
( )
1
f x
x x
= +

.
5p a) Să se calculeze
2
1
( )
1
e
f x dx
x
 

 

 

.
5p b) Să se arate că orice primitivă F a funcţiei f este concavă pe [ ) 2; +∞ .
5p c) Să se determine a real, 2 a > astfel încât aria suprafeţei plane, mărginite de graficul funcţiei f, axa Ox
şi dreptele de ecuaţii 2 şi x x a = = , să fie egală cu ln3 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p 1. Să se determine numărul întreg x care verifică inegalităţile
2 1
3 4
2
x −
≤ ≤ .
5p

2. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptei de ecuaţie 4 y = − cu graficul funcţiei
: f → \ \, ( )
2
6 5 f x x x = − + .
5p
3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( )
2
log 3 0 x − = .
5p
4. Să se determine câte numere de două cifre se pot forma cu elementele mulţimii { } 1, 2, 3, 4 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii ( ) 2, 1 OA −
JJJG
şi ( ) 1, 2 OB
JJJG
. Să se determine coordonatele
vectorului OM
JJJJG
, unde M este mijlocul segmentului AB.
5p
6. Să se calculeze sin120 . °

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (7, 4), ( , ) A B a a şi (3, 2) C − unde a∈\.
5p a) Pentru 0 a = să se calculeze aria triunghiului ABC .
5p b) Pentru 2 a = − să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele B şi . C
5p c) Să se determine a∈\, astfel încât punctele B, C şi ( , 2) M x − sunt coliniare, pentru orice x ∈\.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 3 2
( 3) 6 4 f X aX a X X = + + + + − care are rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a∈\ astfel încât
1 2 3 4
3 x x x x + + + = .
5p
b) Să se determine a∈\ astfel încât polinomul să fie divizibil cu 2 X − .
5p
c) Pentru 3 a = − să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : , f → \ \
( )
2
( ) 2 1
x
f x x x e = − + .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze
( )
lim 1
( ) x
f x
x
f x →+∞
′  

 
 
.

2. Se consideră funcţiile
[ ) , : 1, f F +∞ →\, ( )
1
ln f x x
x
= + şi ( ) ( ) 1 ln 1 F x x x x = + − + .
5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
( )
2
1
x
f e dx

.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
( )
2
2
1
3ln 2 1
( )
2
f x F x dxt

=

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p 1. Să se calculeze suma 1 3 5 ... 19 + + + + .
5p
2. Să se demonstreze că ecuaţia
2 2
2 1 0 x x a − + + = nu admite soluţii reale, oricare ar fi a

∈\ .
5p 3. Să se determine valorile reale ale lui m, ştiind că valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
( )
2
1 f x x mx m = − + − este egală cu
1
4
− .
5p 4. Să se ordoneze crescător numerele
2
1
, 64
4

 
 
 
şi
3
8 .
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O. Să se calculeze 3 AB AC AO + −
JJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că AB = 3 , AC = 3 şi măsura unghiului A este egală cu
120° .

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
2 3 3
2 4
4 1
x y z
x y z
mx y z
− + = − 

+ + =


− + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât (2, 1, 1) − să fie o soluţie sistemului.
5p
b) Să se rezolve ecuaţia
2
1 2 3
2 1 1 3
1 4
m m
m

= −

, unde . m∈\
5p c) Pentru 5 m = − să se rezolve sistemul de ecuaţii.

2. Se consideră polinomul
3 2
( 1) 3 3 f X m X X = − + − + , [ ]. f X ∈_
5p
a) Să se determine m∈_

astfel încât suma rădăcinilor polinomului f să fie egală cu 1.
5p
b) Să se determine m∈_

astfel încât polinomul f să admită rădăcina
1
3 x = .
5p
c) Pentru 0 m =

să se descompună polinomul f

în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ ,
4
( ) ln
4
x
f x x = − .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ), 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p b) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că
2
1
ln
4
x
x

≤ , pentru orice ( ) 0, x∈ +∞ .

2. Fie
2
1
n x
n
I x e dx =

, pentru n∈`.
5p a) Să se calculeze
0
I .
5p
b) Să se arate că
2
1
I e = .
5p c) Să se demonstreze că
( )
( )
1
1
1 2 1
n
n n
n I I e e
+
+
+ + = − ,

pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p 1. Să se calculeze lg20 lg3 lg6 + − .
5p
2. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr natural de două cifre, acesta să fie pătrat perfect.
5p 3. Să se determine mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei 7 1 x − = .
5p 4. Să se determine m∈\ , ştiind că soluţiile
1 2
, x x ale ecuaţiei ( )
2
2 1 3 0 x m x m − + + = verifică relaţia
1 2 1 2
11 x x x x + + = .
5p
5. Să se demonstreze că, în orice triunghi dreptunghic ABC de arie S şi ipotenuză de lungime a ,

este
adevărată identitatea
2
sin sin 2 . a B C S =
5p
6. Să se calculeze sin170 sin10 −
D D
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025
1. Se consideră sistemul de ecuaţii
2
1
2 1
4 1
x y z
x y az
x y a z
¦
+ + =
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
şi matricea
3
2
1 1 1
( ) 1 2 ( )
1 4
A a a
a
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se calculeze det( (4)) A .
5p b) Să se determine a∈\

pentru care matricea ( ) A a este inversabilă.
5p
c) Pentru \ {1, 2} a∈\ să se rezolve sistemul.

2. Fie polinomul
3 2
4 f X aX aX = + − − , [ ] f X ∈\ .
5p
a) Să se determine a∈\ astfel încât
1 2 3
2 x x x + + = − , unde
1 2 3
, , x x x

sunt rădăcinile reale ale
polinomului f .
5p
b) Să se determine a∈\ astfel încât polinomul f

să fie divizibil cu polinomul
2
2 X − .
5p c) Să se determine a∈]

pentru care polinomul f

are o rădăcină raţională pozitivă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025

1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se demonstreze că ( ) 1, f x ≥ pentru orice x∈\.
5p c) Să se scrie ecuaţia asimptotei oblice către −∞la graficul funcţiei f.

2. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
3 2
, f x x mx nx p = + + + unde , , m n p∈\ .
5p a) Pentru 0, 3, 2 m n p = = − = , să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.

5p b) Să se determine , , , m n p∈\

ştiind că ( 1) (1) 0 f f ′ ′ − = =

şi
1
1
( ) 4 f x dx

=

.

5p c) Să se calculeze
4
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→+∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p 1. Se consideră progresia aritmetică
1
( )
n n
a

în care
3
5 a = şi
6
11 a = . Să se calculeze
9
a .
5p
2. Se consideră funcţia : f → , ( ) 2 f x x = + . Să se calculeze (1) (2) (20) f f f + + + … .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 5
4 2
x x + +
= .
5p
4. Să se rezolve ecuaţia
1
2
2,
n
n
C
+
+
= unde n∈.
5p
5. Să se determine numărul real m pentru care vectorii 2 3 v i j = +

şi w i mj = − +

sunt coliniari.
5p 6. Să se calculeze cos30 cos 60 cos120 cos150 ° + ° + ° + ° .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026
1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
0 1
A
a b
 
=
 
 
, unde , a b∈]. Se notează
2
A A A = ⋅ .
5p
a) Să se calculeze
2
A .
5p b) Să se verifice că
2
2
A aI bA = + .
5p
c) Ştiind că ( )
2
X ∈ ] M şi AX XA = , să se arate că există m,n∈] astfel încât
2
X mI nA = + .

2. Se consideră polinomul
4 3
1 f X aX X = + − − , unde a ∈].
5p
a) Să se determine a ştiind că 1 x = este rădăcină a polinomului f .
5p b) Pentru 1 a = să se determine rădăcinile reale ale polinomului f .
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0 f x ≠ , oricare ar fi x \ ∈_ ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) 1
x
f x e x = − − .
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f .
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .
5p
c) Să se arate că
2
2
2,
x x
e e x x + ≥ + +

pentru orice x∈\.
2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, , f g + ∞ →\ ( ) 1 ln f x x = + şi ( ) ln g x x x = .
5p a) Să se arate că g este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
1
e
f x g x dx ⋅

.
5p c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
1 x = şi x e = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se determine elementele mulţimii
{ } 2 1 1 A x x = ∈ − ≤ ` .
5p
2. Se consideră ecuaţia
2
3 5 0 x x + − = cu soluţiile
1
x şi
2
x . Să se calculeze
2 2
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
25 12 x − = .
5p
4. Să se calculeze
0 1 2 3 4
4 4 4 4 4
C C C C C − + − + .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,2), B(5,6) şi C( 1 − ,1). Să se determine ecuaţia
medianei duse din vârful C al triunghiului ABC.
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului MNP dacă 6, 4 MN NP = = şi ( ) 30 m MNP = ° ) .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027
1. Se consideră matricele
1 1
1 1
A
 
=
 
 
,
1 1
1 1
B
−  
=
 

 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2
A , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se verifice că
2
2 AB B O − = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
X ∈ \ M şi
2
A X B O ⋅ ⋅ = , atunci suma elementelor matricei X este
egală cu zero.

2. Se consideră polinoamele [ ]
2
, f g X ∈] ,
2
1 f X = +

şi 1 g X = +

şi mulţimea

{ }
2
2
, , H a bX cX a b c = + + ∈] .

5p a) Să se verifice că
2
g f = .
5p b) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f g + la polinomul f .
5p c) Să se determine numărul elementelor mulţimii H .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ , ( )
ln x
f x
x
= .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0; f x x ′ ∈ +∞ .
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale la graficul funcţiei f.
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
1004
2009
x
f x x = + .
5p
a) Să se determine ( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este funcţie crescătoare pe \.
5p c) Să se calculeze
( )
1
2
0
x f x dx ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se determine cea mai mică valoare a funcţiei

[ ] : 2,1 f − → \, ( ) 3 1 f x x = − + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = − . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 2 ... 6 f f f + + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 2
log (2 5) log ( 3 3) x x x + = + + .
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele
2 2
4 5
, C C şi
3
4
C , acesta să fie divizibil cu 3.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2,3), B(1,5) şi C(4,2). Să se calculeze distanţa de la
punctul A la mijlocul segmentului BC.
5p
6. Se calculeze sin60 cos30 −
D D
.

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028
1. Se consideră mulţimea
{ }
2
M aI bV a,b = + ∈\ , unde
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
1 1
1 1
V
−  
=
 

 
.
5p
a) Să se verifice că
2
I M ∈ .
5p b) Să se arate că dacă A M ∈ şi A este matrice inversabilă, atunci 0 a ≠ .
5p c) Ştiind că A,B M ∈ , să se arate că AB M ∈ .

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie ( ) 5 30 x y xy x y . ∗ = − + +
5p a) Să se demonstreze că ( )( ) 5 5 5 x y x y ∗ = − − + , oricare ar fi x, y ∈\ .
5p b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p c) Ştiind că legea de compoziţie „∗

este asociativă, să se rezolve în mulţimea numerelor reale
ecuaţia x x x x ∗ ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
1
1, 1
ln , 1
x
e x
f x e
x x

⋅ − ≤

=


>

.
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se arate că funcţia f este concavă pe ( ) 1, + ∞ .
2. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
2
2
2 1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p
a) Să se determine
( )
( )
2
1 x f x dx + ⋅

.

5p
b) Să se verifice că ( ) ( )
1
0
ln 2 . f x dx e =


5p
c) Să se arate că ( )
( )
1
0
( 1)
f x
f x e dx e e ′ ⋅ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se calculeze
2 2
5 4
6 C A − + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 3. f x x = − Să se calculeze ( 6) (0) (6) (12) f f f f − + + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
3
log ( 1) 1 x − = .
5p
4. Să se rezolve sistemul
2
2 3
2 7
x y
x x y
− = 


+ − =


, unde , x y ∈ ∈ \ \ .
5p 5. Să se determine numerele reale m şi n pentru care punctele A(3, 1 − ) şi B(1,1) se află pe dreapta de
ecuaţie 0 x my n + + = .
5p
6. Să se calculeze
( )( )
cos150 cos30 sin120 sin60 + −
D D D D
.

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029
1. În mulţimea ( )
2
\ M notăm cu
t
A

transpusa matricei A.
5p
a) Să se calculeze ( )
2 2
t
I I + , unde
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că pentru orice ( )
2
A∈ \ M şi m∈\ are loc relaţia ( )
t
t
mA mA = .
5p
c) Să se determine matricele ( )
2
A∈ \ M pentru care
2
t
A A O + = , unde
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie
( )( )
2 2 2 x y x y . ∗ = − − +
5p a) Să se rezolve ecuaţia x x x ∗ = , unde x∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ , ( ) ln f x x x = − .
5p
a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 1 f f ′ − = .
5p b) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
( )
lim
x
f x x
x →+∞


2. Se consideră integralele
1
0
1
x
e
I dx
x
=
+

şi
1
0
1
x
xe
J dx
x
=
+

.
5p a) Să se verifice că 1 I J e + = − .
5p b) Utilizând, eventual, inegalitatea 1
x
e x ≥ + , adevărată pentru orice x∈\, să se arate că
1
2
J ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
2
2
1
x
e e
I dx
x

= +
+

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se calculeze suma
2 3 7
1 2 2 2 ... 2 + + + + + .
5p
2. Să se arate că ( )( ) 1 2 3 x x x − − > − , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 3 x x + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element n din mulţimea {1, 2, 3, 4, 5}, acesta să verifice
inegalitatea
2
2
n
n ≤ .
5p 5. Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1
: 2 3 0 d x my − − + = şi
2
: 5 0 d mx y + − = sunt paralele.
5p
6. Să se calculeze sin30 cos45 sin60 − +
D D D
.

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030
1. Se consideră sistemul de ecuaţii
2
2
2
x ay a z a
x by b z b
x cy c z c

+ + =


+ + =


+ + =


, unde , , a b c∈\, sunt distincte două câte două.
5p a) Să se rezolve sistemul pentru 0 a = , 1 b = şi 2 c = .
5p b) Să se verifice că ( ) ( )( )( ) det A a b b c c a = − − − , unde A este matricea asociată sistemului.
5p c) Să se demonstreze că soluţia sistemului nu depinde de numerele reale , a b şi c .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y x y m ∗ = + + , unde m este număr real.
5p a) Să se arate că legea de compoziţie " " ∗ este asociativă.
5p b) Să se determine mastfel încât 6 e = − să fie elementul neutru al legii " " ∗ .
5p c) Să se determine mastfel încât
( ) ( )
3 2 3 3 2 m − ∗ − ∗ ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2 x
f x x e = + .
5p a) Să se calculeze
( ) ( )
0
0
lim
x
f x f
x →

.
5p b) Să se arate că funcţia f este convexă pe \ .
5p
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( ) ( ) 3
x
f x f x f x e ′ ′′ − + = − .
2. Pentru orice număr natural n se consideră ( )
1
0
1
n
n
I x x dx = +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Utilizând faptul că ( ) ( )
1
1 1
n n
x x
+
+ ≤ + , pentru orice n∈` şi
[ ] 0,1 x ∈ , să se arate că

2009 2008
I I ≥ .
5p c) Folosind, eventual, identitatea ( ) ( ) ( )
1
1 1 1
n n n
x x x x
+
+ = + − + , adevărată pentru orice n∈` şi
x∈\, să se arate că
( )( )
1
2 1
1 2
n
n
n
I
n n
+
⋅ +
=
+ +
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p 1. Se consideră progresia aritmetică
1
( )
n n
a

în care
1
1 a = şi
5
13 a = . Să se calculeze
2009
a .
5p
2. Ecuaţia
2
2 0 x mx + + =

are soluţiile
1
x şi
2
x . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
( )
2
1 2 1 2
2 5 x x x x + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 4
x x −
= .
5p
4. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
1 1 f x m x m = − + + . Să se arate că

( )
1
1
4
f ≥ − , oricare ar fi m∈\.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A( 1 − , 1 − ), B(2,3) şi C(3,1). Să se determine coordonatele
punctului D astfel încât patrulaterul ABDC să fie paralelogram.
5p
6. Să se calculeze cos80 cos100 +
D D
.

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031
1. Se consideră mulţimea ( ) ,
a b
A a b a,b
b a b
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |
− −
¦ ¦ \ . ¹ )
\ M şi matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei (1,1) A .
5p b) Să se demonstreze că dacă , A B∈M, atunci A B + ∈M.
5p c) Să se arate că ( ) ( )
2
det 0, 0 I A b − ≠ , oricare ar fi b∈\ .

2. Se consideră inelul de polinoame [ ]
3
X Z .
5p a) Pentru [ ]

( ) ( )
2
3
, 2 1 g X g X X ∈ = + +

Z , să se calculeze
( )
ˆ
0 g .
5p
b) Dacă [ ]
3
f X ∈Z ,

3
2 f X X = + , să se arate că ( ) 0 f x =

, oricare ar fi
3
x∈] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] , care au gradul egal cu 3 şi pentru care

( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 0 h h h = = =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\, ( )
2
ln f x x x = .
5p
a) Să se arate că ( ) ( ) 2ln 1 f x x x ′ = + , oricare ar fi ( ) 0, x∈ + ∞ .
5p
b) Să se calculeze
( )
lim
ln x
f x
x x →+∞

.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
1
2
f x
e
≥ − , pentru orice 0 x > .
2. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
x
f x xe = .
5p
a) Să se determine ( )
1
0
x
f x e dx


.
5p
b) Să se arate că ( )
1
0
2 1. f x dx e ′′ = −


5p
c) Să se calculeze
( )
2
2
1
f x
dx
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Să se determine raţia unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
10 2
16 a a − = .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 3 f x x = + . Să se calculeze ( )
( ) ( )
2 7
2 2 ... 2 f f f + + + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 x x + = − .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element n al mulţimii } {
1, 2, 3, 4 , acesta să verifice
inegalitatea
2
! n n ≥ .
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul O(0,0) la punctul de intersecţie a dreptelor
1
: 2 2 0 d x y − − = şi
2
: 3 8 0 d x y + − = .
5p 6. Să se verifice că în orice triunghi dreptunghic ABC , de ipotenuză BC, are loc relaţia
2 2
sin sin 1 B C + = .

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră punctele
( )
2
, ,
n
A n n unde . n∈`
5p
a) Să se determine ecuaţia dreptei
0 1
A A .
5p b) Să se calculeze aria triunghiului
0 1 2
A A A .
5p c) Să se arate că pentru orice , , m n p∈`, distincte două câte două, aria triunghiului
m n p
A A A este un
număr natural.

2. Se consideră polinomul
( )
4 3 2 2
4 4 7 4 4 f X mX m X mX = + + + + + , unde m∈\.
5p
a) Să se determine m∈\ ştiind că 1 x = este rădăcină a polinomului f .
5p
b) Să se determine m∈\ ştiind că suma rădăcinilor polinomului f este egală cu 0.
5p
c) Pentru 5 m = − să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 0 f x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
1
x
f x x
e
= − .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ) 0 0 f f ′ + .
5p
b) Să se calculeze
( ) ( ) '
lim
x
f x f x
x →∞
+
.
5p c) Să se arate că funcţia f este concavă pe \.
2. Se consideră funcţiile
[ ] , : 0,1 , f g →\ ( ) 1 f x x = − , ( )
2 3 2008 2009
1 ... g x x x x x x = − + − + + − .
5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f.
5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei f .
5p
c) Să se arate că ( ) ( )
1
0
1 1 x g x dx + <

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

, în care
1
2 a = şi
2
4 a = . Să se calculeze suma primilor 10
termeni ai progresiei.
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \, ( ) ( )
2
2 1 3, f x x m x m = − + + ∈\, al cărei
grafic are abscisa vârfului egală cu
7
2
.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 5
3 3
x x − −
= .
5p
4. Să se calculeze
2
5 3
A P − .
5p 5. Să se determine numărul real m pentru care punctul A(2,3) se află pe dreapta : 2 0 d x y m − + = .
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului MNP ştiind că 4 MN = , 6 NP = şi ( ) 45 m MNP = ° ) .

Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră mulţimea
1
0 1 , ,
0 0 1
a c
b a b c
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ .
¹ )
] M .
5p a) Dacă
1 2 1
0 1 3
0 0 1
A
| |
|
=
|
|
\ .
şi
1 3 1
0 1 2
0 0 1
B
| |
|
=
|
|
\ .
, să se calculeze AB.
5p b) Să se demonstreze că pentru oricare , X Y ∈M, rezultă că XY ∈M.
5p c) Să se demonstreze că, dacă U ∈Mşi VU UV = , pentru orice V ∈M, atunci există p∈] astfel încât

1 0
0 1 0
0 0 1
p
U
| |
|
=
|
|
\ .
.

2. Se consideră polinomul
( )
2
2 2
2 1 f X X a = − + − , unde a∈\.
5p a) Ştiind că 0 a = să se determine soluţiile ecuaţiei ( ) 0 f x = .
5p b) Să se verifice că
( )( )
2 2
2 1 2 1 f X X a X X a = − + + − + − .
5p c) Să se determine a∈\

pentru care polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033

1. Se consideră funcţia
[ ) : 0, f + ∞ →\ , ( )
2
1
x
x
e
f x
x e
= −
+
.
5p a) Să se verifice că ( )
( )
( )
2
2 1
x
x
e x
f x
x e

′ =
+
, pentru orice
[ ) 0, x ∈ + ∞ .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se arate că ( )
1
1 ,
1
e
f x
e

− ≤ ≤
+
oricare ar fi 0 x ≥ .
2. Pentru orice număr natural nenul n se consideră,
1
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
1
n n
I I
n
+
+ =
+
, oricare ar fi n

∈` .

5p c) Utilizând, eventual, inegalitatea
2 1
n n
n
x x
x
x
≤ ≤
+
, adevărată pentru orice
[ ] 0,1 x ∈ şi n

∈` , să se
demonstreze că
2009
1
2010 1
2
I ≤ ⋅ ≤ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

1 7EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia( )
2
2 1 9 x − ≤ .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) (0) 1 (2) ... 10 f f f f + + + + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 2
log ( 4) log ( 4) x x + = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele
3
P ,
1
3
A şi
3
4
C , acesta să fie divizibil cu 3.
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ( ) ( ) 2, 3 şi 3, 2 A B − − .
5p 6. Să se determine aria unui triunghi ABC în care 5, 6 AB AC = = şi ( ) 60 m BAC =
D
) .

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră mulţimea
a c
a,b,c,d
b d

¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ M şi matricea
1 3
2 6
A
| |
=
|
\ .
. Se notează cu
t
X

transpusa matricei X .
5p
a) Să se calculeze
t
A A ⋅ .

5p
b) Să se arate că, pentru orice matrice
a c
X
b d
| |
=
|
\ .
din M, are loc egalitatea
( )
( )
2
det
t
X X ad bc ⋅ = − .

5p c) Să se arate că, pentru orice matrice
a c
X
b d
| |
= ∈
|
\ .
M

cu
( )
det 0
t
X X ⋅ = , are loc relaţia
a c
b d
= .
2. Pe mulţimea numerelor reale, se consideră legea de compoziţie definită prin 2 x y xy x y = − − + D .
5p a) Să se arate că legea “ D ” este asociativă.
5p
b) Să se arate că, pentru oricare ( ) 1 x, y , ∈ + ∞ , rezultă că ( ) 1 x y , ∈ + ∞ D .
5p c) Să se determine a ∈] cu proprietatea că x a a = D , oricare ar fi x ∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
2
( 2 3)
x
f x x x e = + + .
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\ .
5p b) Să se determine
( ) ( )
0
0
lim
x
f x f
x →

.
5p c) Să se demonstreze că funcţia f ′ este crescătoare pe \.
2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, , f g + ∞ →\ ( )
2
ln f x x x x = + şi ( ) 2 ln 1 g x x x = + + .
5p a) Să se arate că f este o primitivă a funcţiei g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
1
e
f x g x dx

.
5p c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de
ecuaţii 1 x = şi x e = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p 1. Să se calculeze
5 5 5
log 10 log 3 log 6 + − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 2 ... 6 f f f + + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5 5
5 5
x x x − −
= .
5p 4. După două scumpiri succesive cu 10%, respectiv cu 20%, preţul unui produs este de 660 lei. Să se
determine preţul iniţial al produsului.
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 2, 2 B − . Să se determine distanţa dintre
punctele A şi B .
5p 6. În triunghiul MNP se cunosc MN = 3, MP = 5 şi ( ) 60 m M = ° ) . Să se calculeze lungimea laturii NP.

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035
1. Fie funcţia ( ) ( )
2 2
: f → R R M M definită prin ( )
t
f A A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p a) Să se calculeze
2
( ) f I .
5p b) Să se demonstreze că ( )
t
t t
A B A B + = + , oricare ar fi ( )
2
, A B∈ R M .
5p
c) Să se determine matricele ( )
2
A∈ R M pentru care det 1 A = şi
2
( ) f A O = , unde
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.

2. Se consideră ecuaţia
4 3
1 0 x ax ax − − + = cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x , unde a∈\.
5p a) Să se determine a∈\ astfel încât
1 2 3 4
5 x x x x + + + = .
5p b) Pentru 1 a = , să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui a pentru care ecuaţia admite cel puţin o soluţie număr întreg.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →\ ( ) 3 f x x x x = − .
5p
a) Să se verifice că ( )
3 6

2
x
f x

′ = , pentru orice ( ) 0; x∈ +∞ .
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .
5p c) Să e demonstreze că ( )
( )
2
4 0, f x f x − ≤ + ≤ pentru orice ( ] 0;1 x∈ .
2. Se consideră funcţiile , : , f F → \ \ ( )
2
3 2
x
f x e x = + + şi ( )
3
2 1
x
F x e x x = + + − .
5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze ( ) ( )
1
0
f x F x dx ⋅

.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) ( )
1
0
1 x f x F x dx F + =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Să se determine numerele reale a şi b pentru care ( ) ( )
2 2
3 2 0 a b − + + = .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 5 f x x = − . Să se calculeze (0) (1) (2) ... (5) f f f f ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
log (3 1) log (2 1) x x − = + .
5p 4. Să se demonstreze că parabola asociată funcţiei : f → \ \, ( )
2 2
2 1 f x x mx m = − + + este situată
deasupra axei Ox , oricare ar fi m∈\.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (1,1) A , (2, 3) B şi (3, ) C m . Să se determine numărul
real m pentru care punctele A, B şi C sunt coliniare.
5p 6. Raza cercului circumscris triunghiului ABC are lungimea de 3 şi 6 AC = . Să se calculeze sin B.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră mulţimea ,
a b b
G b a b a b
b b a
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ .
¹ )
] şi matricele
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
| |
|
=
|
|
\ .
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p
a) Să se verifice că
2
3 B B = , unde
2
B B B = ⋅ .
5p b) Să se arate că
3
mI nB G + ∈ , oricare ar fi , m n∈].

5p c) Să se arate că dacă A G ∈ şi
2
3
A O = , atunci
3
A O = , unde
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
| |
|
=
|
|
\ .

şi
2
A A A = ⋅ .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 2
12 35, f X X f X = − + ∈\ .
5p a) Să se arate că
( )
2
2
6 1 f X = − − .
5p b) Să se demonstreze că polinomul f nu are rădăcini întregi.
5p
c) Să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [ ] X R .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
( )
2
3 3
x
f x x x e = − − .
5p
a) Să se calculeze ( ), f x ′ x∈\.
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre −∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se arate că tangenta la graficul funcţiei , f dusă în punctul de coordonate ( ) 2, ( 2) f − − , este
paralelă cu axa Ox .

2. Se consideră funcţia : f → \ \ dată prin ( )
2, 0
1, 0
x
x x
f x
e x
+ < 

=

+ ≥ 

.
5p
a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.
5p b) Să se calculeze ( )
1
1
f x dx


.
5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
2
e
x f x dx =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p
1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
2
2 16
x
= .
5p
2. Se consideră funcţia : f → , ( ) 2 f x x = − . Să se calculeze (1) (2) (10) f f f ⋅ ⋅ ⋅ … .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 2 x x x − − = − .
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 3, 4, 5, 6 , acesta să verifice
inegalitatea ( ) 1 20 n n − ≥ .
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 2, 4 A − faţă de punctul ( ) 1, 2 B − .
5p
6. Să se calculeze
2 2
sin 80 sin 10 +

.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2


37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. În mulţimea ( )
3
M Z se consideră matricele
1 0 1
0 1 0
0 0 1
F
 
 
=
 
 
 
şi
1
0 1 .
0 0 1
a b
A c
 
 
=
 
 
 

5p a) Să se determine numerele , a b şi c astfel încât
2 3 4
0 2 5
0 0 2
A F
 
 
+ =
 
 
 
.
5p b) Să se arate că pentru 0 a c = = şi 1 b = − matricea A este inversa matricei F.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1 2 3
4 5 6
7 8 9
F X
 
 
⋅ =
 
 
 
, unde ( )
3
X ∈M Z .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 2 1 x y xy x y ∗ = − − + .
5p a) Să se arate că ( )( ) 1 1 x y xy x y ∗ = + − − , oricare ar fi x, y ∈\ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 1 0 x x ∗ − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037

1. Se consideră funcţia
[ ) : 1, , f + ∞ →\ ( )
ln
ln
x x
f x
x x

=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( )
1
lim
x
f x

.
5p b) Să se arate că ( )
( )
( )
2
2 ln 1
ln
x
f x
x x

′ =
+
, oricare ar fi
[ ) 1, x ∈ + ∞ .
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei
[ ) : 1, , g + ∞ →\ ( )
( )
( ) ( )
2
1
f x
g x
f x

=
+
.

2. Se consideră funcţiile , : , f g → \ \ ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi ( )
2
2
1
x
g x
x
=
+
.
5p a) Să se verifice că ( )
1
0
ln2 f x dx ′ =

.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) ( ) . g x dx f x = +

C
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
2
2
1
g x
dx
f x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Se consideră progresia geometrică ( )
1
n
n
b

în care
1
2 b = şi
2
6 b = . Să se calculeze
5
b .
5p
2. Să se determine numerele reale m pentru care minimul funcţiei : f → \ \, ( )
2
2 f x x mx = + + este
egal cu
1
4
− .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 5 8
3 3
x x − −
= .
5p
4. Să se rezolve ecuaţia
2
21, , 2
n
C n n = ∈ ≥ ` .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 1,1 A şi are panta egală cu 1.
5p 6. În triunghiul ABC se cunosc 6 AB AC = = şi 6 3 BC = . Să se calculeze cos B .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră sistemul
3 2
2 5
4 4
x y z b
x y az
x y z
+ + = 

− + =


+ + =

, unde a,b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
5p b) Pentru 1 a = − şi 2 b = să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine numărul real b , ştiind că ( )
0 0 0
x , y ,z este soluţie a sistemului şi că
0 0 0
4 x y z + + = .

2. Se consideră polinoamele
2
12 35 f X X = − + şi ( )
2009
6 6 g X X = − + − . Polinomul g are forma
algebrică
2009 2008
2009 2008 1 0
... g a X a X a X a = + + + + , cu
0 1 2009
, ,..., a a a ∈\.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) 5 5 f g + .
5p b) Să se arate că numărul
0 1 2009
... a a a + + + este negativ.
5p c) Să se determine restul împărţirii polinomului g la polinomul f.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038

1. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2
1
1
x
f x
x

=
+
.
5p
a) Să se arate că
( )
( )
2
2
4
,
1
x
f x
x
′ =
+
oricare ar fi x∈.
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .
5p c) Ştiind că : , g

→ ( ) ( )
1
g x f x f
x
 
= +
 
 
, să se determine

( )
( ) ( ) ( )
2 3 2009 2010
2009
0
lim
x
g x g x g x g x x
x

+ + + + + …
.
2. Se consideră
2
ln
e
n
n
e
I x x dx =

, pentru orice . n∈
5p a) Să se calculeze
0
I .
5p b) Să se arate că
1 n n
I I
+
≤ , oricare ar fi n∈.
5p
c) Să se demonstreze că are loc relaţia
( )
2 2
1
2 1
2 2
n
n n
e e
n
I I

⋅ −
= − , pentru orice . nMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039
5p 1. Să se calculeze
1
3
2
1
log 4 8
2

 
+ −
 
 
.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 3 2 f x x = − . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) (0) 1 2 ... 6 f f f f + + + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
169 12 x − = .
5p
4. Câte numere formate din 3 cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii { } 1, 2, 3, 4 A = ?
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2,4), B(1,1), C(3, 1 − ). Să se calculeze lungimea
medianei duse din vârful A al triunghiului ABC.
5p 6. Să se calculeze aria unui triunghi dreptunghic care are un unghi de 60° şi ipotenuza de lungime 8.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039
1. Se consideră mulţimea , ,
a b
a b c
b c
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
M şi matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
2
I ∈M.
5p b) Ştiind că , A B∈M, să se arate că A B + ∈M.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) det 0 AB BA − ≥ , oricare ar fi , A B∈M.
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 2 2 x y xy x y ∗ = − + + − .
5p a) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 10 x . ∗ =
5p b) Să se determine a∈ astfel încât x a a x a ∗ = ∗ = , oricare ar fi x ∈ .
5p
c) Ştiind că legea „∗” este asociativă, să se calculeze
1 2 4018
2009 2009 2009
∗ ∗ ∗ … .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\ , ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0; f x x ′ ∈ +∞ .
5p b) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f .
5p
c) Să se arate că ( ) 2 2 0 e f − ≤ ≤ .
2. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1, 1
1, 1
x x
f x
x x
− ≥ 
=

− + <

.
5p
a) Să se calculeze ( )
2
1
f x dx

.
5p
b) Să se determine ( ) 0,1 a ∈ astfel încât ( ) 1
a
a
f x dx

=

.
5p
c) Să se calculeze
( )
1
0
x
x f e dx

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p 1. Să se formeze o ecuaţie de gradul al doilea, ştiind că aceasta are soluţiile
1
2 x = şi
2
3 x = .
5p 2. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2
2 0
,
2 0
x y
x x y
+ − = 


− + = 

unde , x y ∈ ∈ \ \.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5
log (9 ) 1 x − = .
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element n al mulţimii { } 1, 2,3, 4 A = , acesta să verifice
inegalitatea ! 5 n < .
5p
5. Să se calculeze
sin135
cos 45
D
D
.
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 8, 4 AB AC = = şi ( ) 45 m BAC = ° ) .

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră sistemul ( )
( )
4 4 15
3 4 5 22
3 2 3 16
x y z
x a y z
x y a z
 + + =

+ + + =


+ + − =

, unde a∈R.
5p a) Pentru 1 a = să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
5p
b) Să se arate că tripletul ( ) 7,1,1 nu poate fi soluţie a sistemului, oricare ar fi a∈\.
5p
c) Să se determine soluţia ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului pentru care
0 0
3 y z + = .
2. Pe mulţimea Z se consideră legile de compoziţie 1 x y x y ⊥ = + + , 1 x y ax by = + − D , cu , a b∈Z şi
funcţia ( ) 2 f x x = + . : f → Z Z ,
5p a) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1 x x x ⊥ − = − ⊥ = , oricare ar fi x ∈Z .
5p b) Să se determine , a b∈Z pentru care legea de compoziţie „ D ” este asociativă.
5p
c) Dacă 1 a b = = să se arate că funcţia f este morfism între grupurile ( ) ,⊥ ] şi ( ) , ] D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\ , ( )
2
2
1
f x x
x
= − .
5p
a) Să se calculeze ( ) f x ′ , pentru ( ) 0, x ∈ + ∞ .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 1;0 A .
5p c) Să se calculeze
( )
lim
x
f x
x →+∞

.
2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, f F + ∞ →\ , ( )
1
1 f x
x
= − şi ( ) ln F x x x = − .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
2
1
F x f x dx ⋅

.
5p c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei F , axa Ox şi dreptele de
ecuaţii 1 x = şi x e = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei
2
9 0 x − ≤ .
5p
2. Să se arate că punctul
2010
, 2
2009
A
 
 
 
aparţine graficului funcţiei : f → , ( ) 2009 2008 f x x = − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 4 3 3 0
x x
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine numărul real x , ştiind că şirul 1, 2 1, 9, 13, x + … este progresie aritmetică.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M(1,2) şi N(2,1). Să se determine ecuaţia dreptei MN.
5p
6. Să se calculeze
2 2
tg 30 ctg 45 ° + ° .

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Se consideră sistemul
2
2 3
2
x y z
x y z
x y z a
+ + = 

+ − =


− + =

, unde a∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
5p b) Pentru 0 a = să se rezolve sistemul.
5p c) Să se determine a∈\ astfel încât soluţia sistemului să verifice relaţia x y z = + .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
2 8 f X X aX = − + − .
5p a) Să se determine numărul real a astfel încât o rădăcină a polinomului f să fie egală cu 2.
5p
b) Pentru 4 a = să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul
2
2 4 g X X = − + .
5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 2, a∈ +∞ , atunci f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041

1. Fie funcţia ( ) : 1, f + ∞ →\, ( )
2 1
1
x
f x
x

=

.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ), 1; f x x ′ ∈ +∞
5p b) Să se verifice că
( ) ( )
2
2
lim 1
2 x
f x f
x →

= −

.
5p
c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( ) 1, + ∞ .
2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, f g + ∞ →\ , ( )
1 x
f x
x
+
= şi ( )
1
ln
4
g x x = ⋅ .
5p a) Să se arate că ( )
4
1
ln 4 2 f x dx = +

.
5p b) Să se verifice că ( )
4
1
3
ln 4
4
g x dx = −

.
5p
c) Să se calculeze
( ) ( )
2 2
1
e
f x g x dx ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p 1. Se consideră progresia aritmetică
1
( )
n n
a

în care
1
6 a = şi
2
5 a = . Să se calculeze
7
a .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
3 f x x = + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 12 f x ≤ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 6 2 8 0
x x
− ⋅ + = .
5p
4. Câte numere formate din 4 cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 A = ?
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A( 1 − , 1 − ), B(1,1) şi C(0, 2 − ). Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic în A.
5p 6. Să se calculeze cos10 cos 20 cos160 cos170 ° + ° + ° + ° .

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042
1. Se consideră matricele
1 1
1 1
A
 
=
 

 
şi
2
1 0
.
0 1
I
 
=
 
 

5p a) Să se verifice că
2
2
2 A I = , unde
2
A A A = ⋅ .
5p b) Să se determine x

real astfel încât ( )
2
det 0 A xI − = .
5p c) Să se demonstreze că
4 4
A X X A ⋅ = ⋅ , pentru orice ( )
2
X ∈ \ M , unde
4
A A A A A = ⋅ ⋅ ⋅ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
2 2 1 G a b a,b , a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se verifice că 3 2 2 G + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că , x y G ⋅ ∈ pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se arate că orice element din mulţimea G are invers în G în raport cu înmulţirea numerelor reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2010
2010
x
f x x = + .
5p
a) Să se determine ( ), f x x ′ ∈\ .
5p b) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe \.
5p c) Să se calculeze
( ) ( )
0
0
lim
x
f x f
x →
′ ′ −
.

2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, f g + ∞ →\ , ( )
( )
2
1
1
f x
x x
=
+
şi ( )
1
g x
x
= .
5p a) Să se verifice că ( )
1
1
e
g x dx =

.
5p b) Folosind identitatea ( ) ( )
2
1
x
f x g x
x
= −
+
, adevărată pentru orice 0 x > , să se calculeze ( )
1
e
f x dx

.
5p c) Utilizând inegalitatea ( )
2
1
2
f x
x
≤ , adevărată pentru orice
[ ] 1, x e ∈ , să se arate că
2
1 1
ln
2
e e
e
+ +
≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine soluţiile reale ale sistemului

3
1
x y
x y
+ = 

− =

.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 5 f x x = + . Să se calculeze ( )
( ) ( )
2 5
2 2 ... 2 f f f + + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 3 2
2 8
x x + −
= .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element n al mulţimii {2, 3, 4, 5}, acesta să verifice
inegalitatea
2
! n n n + > .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2, 1 − ) şi ( 2, ), B a a − ∈\. Să se determine numărul
real a astfel încât dreapta AB să conţină punctul O(0,0).
5p
6. Să se calculeze cos x , ştiind că
3
sin
5
x = şi măsura unui unghi ascuţit.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea 0 , , ,
0 0
a b c
a d a b c d
a
¦ ¹
| |
¦ ¦ |
= ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
R M şi matricea
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
3
O ∈M.
5p b) Să se demonstreze că produsul a două matrice din M este o matrice din M.
5p c) Ştiind că A∈M

şi ( ) det 0 A = , să se demonstreze că
3
3
A O = , unde
3
A A A A = ⋅ ⋅ .

2. Se consideră polinomul
4 3 2
f X X aX bX c = − + + + , unde , , a b c∈\.
5p a) Pentru 1 a c = = şi 1 b = − să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la
2
1 X + .
5p
b) Să se determine numerele a, b, c ştiind că restul împărţirii polinomului f la
2
1 X + este X , iar
restul împărţirii polinomului f la 1 X − este 1 − .
5p
c) Să se demonstreze că dacă
1
,
2
a
| |
∈ + ∞
|
\ .
, atunci f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
1
x x
f x
x x
− +
=
+ +
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f .
5p
b) Să se arate că ( )
( )
( )
2
2
2
2 1
1
x
f x
x x

′ =
+ +
, pentru orice x∈\.
5p
c) Să se demonstreze că oricare ar fi x∈\ avem
( ) ( )
4 2
2
2
3
f x f x ≤ + ≤ .
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →\ ( )
1
f x x
x
= − .
5p
a) Să se calculeze ( )
1
e
f x dx

.
5p
b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este convexă pe intervalul ( ) 0, + ∞ .
5p
c) Să se demonstreze că volumele corpurilor obţinute prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficelor
funcţiilor
[ ] , : 1, , g h e →\ ( ) ( ) g x f x = şi ( )
1
h x f
x
 
=
 
 
sunt egale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

în care
2
5 a = şi 3 r = . Să se calculeze
8
a .
5p
2. Se consideră funcţia : f → , ( ) 2 f x x = + . Să se calculeze suma ( )
( ) ( )
2 5
3 3 3 f f f + + + … .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
log (2 1) 1 x + = .
5p
4. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 2 elemente ale unei mulţimi care are 6 elemente.
5p
5. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB, ştiind că ( ) 5, 4 A − şi ( ) 3, 6 B − .
5p
6. Să se calculeze
2 2
sin 150 cos 30 +

.

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044
1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
,
a b
A
c d
 
=
 
 
din ( )
2
R M . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p
a) Ştiind că 4 ad = şi 3 bc = , să se calculeze ( ) det A
5p
b) Să se calculeze
t
A A ⋅ .
5p
c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei
t
A A ⋅ este egală cu 0, atunci ( ) det 0. A =

2. Se consideră polinomul
[ ]
4 3 2
2 f X X aX bX c X = + + + + ∈\ , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , . x x x x
5p a) Să se calculeze suma
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f ştiind că 1, 2 a b = − = − şi 0 c = .
5p c) Ştiind că rădăcinile polinomului f sunt în progresie aritmetică, să se demonstreze că 1 b a = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2 x
f x x e = + .
5p
a) Să se verifice că ( ) 0 1 f ′ = .
5p b) Să se arate că funcţia f

este convexă pe \.
5p
c) Să se calculeze
( )
lim
x
x
f x
e
→+∞

.
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se verifice că ( )
1
0
3
2
f x dx e = −

.
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
x f x dx

.

5p c) Să se arate că dacă : F → \ \ este o primitivă a funcţiei f , atunci
( )
( ) ( )
2
ln
2 1
e
e
f x
dx F F
x
= −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 4 5. f f x x x → = + − \ \


5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 3 4 f x x = − . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 2 ... 10 f f f + + + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
log (10 ) 2 x − = .
5p
4. Să se rezolve ecuaţia
2
12, , 2
n
A n n = ∈ ≥ ` .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,2), B(5,2) şi C(3, 1 − ). Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC.
5p 6. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
sin30 , sin 45 , sin60 A =
D D D
,
acesta să fie număr raţional.

Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045
1. Se consideră matricele
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
a b
A
c d
 
=
 
 
din ( )
2
R M . Se notează
2
A A A = ⋅ .
5p
a) Să se calculeze
2
A .
5p b) Să se verifice că ( ) ( )
2
2
A a d A ad bc I = + − − .
5p c) Ştiind că 0 a d + ≠ şi ( )
2
M ∈ \ M cu
2 2
A M MA = , să se demonstreze că AM MA = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
2 f X X aX b = − + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x .
5p
a) Pentru 1 a = şi 0 b =

să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Ştiind că
2 2 2
1 2 3
2 x x x + + = , să se arate că 1 a = .
5p c) Ştiind că
2 2 2
1 2 3
( )( )( ) f X x X x X x = − − − , să se determine numerele reale a şi b .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045

1. Se consideră funcţiile , : f g → \ \ , ( ) ( ) 1
x
f x x e = − şi ( )
x
g x xe = .
5p
a) Să se verifice că ( ) ( ) f x g x ′ = pentru orice x∈\.
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre −∞ la graficul funcţiei g .
5p c) Dacă I ⊂ \ este un interval, să se demonstreze că funcţia g este crescătoare pe I dacă şi numai
dacă funcţia f este convexă pe I .

2. Se consideră funcţiile
[ ) , : 1, f g + ∞ →\ , ( )
ln x
f x
x
= şi ( )
2
1 ln x
g x
x

= .
5p
a) Să se arate că funcţia f este o primitivă a funcţiei g .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
1
e
f x g x dx

.
5p c) Să se determine numărul real ( ) 1; a∈ +∞ astfel încât ( )
1
2
a
f x dx =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Se consideră progresia geometrică ( )
1
n
n
b

în care
1
1 b = şi
2
3 b = . Să se calculeze
4
b .
5p 2. Ecuaţia
2
0 x x m − + = are soluţiile
1
x şi
2
x . Să se determine numărul real m pentru care
1 2
1 1 3
1 1 4 x x
+ = −
+ +
.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
4 2 0. x x − + − =
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element n al mulţimii { } 1, 2, 3, 4 , acesta să verifice
inegalitatea
3
3
n
n > .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(5, 1 − ) şi B(3,1). Să se determine coordonatele
simetricului punctului A faţă de punctul B.
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului MNP, ştiind că MN = 10, NP = 4 şi ( ) 60 m MNP = ° ) .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricele
2 1
4 2
A
−  
=
 

 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
,
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi mulţimea

( ) ( ) { } ( )
2 2
, , , , G M x y M x y xI yA x y = = + ∈ ⊂ \ \ M .
5p a) Să se verifice că
2
2
A O = , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se determine inversa matricei ( ) 1,1 M .
5p c) Să se determine matricele inversabile din mulţimea G .

2. În mulţimea [ ] X R se consideră polinomul
3 2
1 f X pX = + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x şi . p∈\
5p a) Să se calculeze ( ) f p − .
5p b) Să se determine p∈\ pentru care polinomul f este divizibil cu 1. X −
5p
c) Să se calculeze în funcţie de p∈\ suma
4 4 4
1 2 3
. x x x + +


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046

1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( )
2
1, 0;1
: 0; ,
1 ln , 1
x x x
f f x
x x

− + ∈ 
+∞ → =

+ ≥ 

\ .
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se calculeze
( )
lim
x
f x
x →+∞
.
5p
c) Să se arate că ( )
3
,
4
f x ≥ pentru orice 0 x > .
2. Se consideră funcţiile ( ) , : 1, f g + ∞ →\, ( )
2
2
f x x
x
= + şi ( ) ln g x x x = .
5p
a) Să se verifice că ( )
2
1
7
2ln 2
3
f x dx = +

.
5p
b) Să se arate că ( )
2
1
3
2ln 2
4
g x dx = −

.
5p
c) Să se arate că există ( )
0
1; 2 x ∈ astfel încât ( ) ( )
0 0
3 f x g x > + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p 1. Se consideră progresia aritmetică
1
( )
n n
a

în care
1
7 a =

şi
7
37 a = . Să se calculeze suma primilor zece
termeni ai progresiei.
5p
2. Se consideră funcţia : f → , ( ) 7 f x x = − . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 2 7 f f f ⋅ ⋅ ⋅ … .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 4
x−
= .
5p 4. Să se calculeze
5 5 4
7 6 6
C C C − − .
5p
5. Să se determine numărul real pozitiv a astfel încât distanţa dintre punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, B a − să fie
egală cu 5.
5p 6. Să se calculeze aria unui triunghi echilateral care are lungimea înălţimii egală cu 3 3 .

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
2 0 0
0 1 0
0 1 1
A
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se determine matricea
2
A , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se demonstreze că
3 2
3
4 5 2 A A A I = − + , unde
3 2
A A A = ⋅ .
5p
c) Să se determine numerele reale , , m n p astfel încât
1 2
3
A mA nA pI

= + + , unde
1
A

este inversa
matricei A.
2. Se consideră numerele reale
1 2 3
, , x x x cu proprietatea că:

1 2 3 1 2 2 3 3 1
1 2 3
1 1 1 1
2; ; 2
2
x x x x x x x x x
x x x
+ + = + + = + + = − .
5p
a) Să se calculeze
1 2 3
x x x .
5p
b) Să se determine , , a b c∈\, ştiind că ecuaţia
3 2
0 x ax bx c + + + = are soluţiile
1 2 3
, , x x x .
5p
c) Să se descompună polinomul
3 2
2 2 4 f X X X = − − + în factori ireductibili peste [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047

1. Se consideră funcţia
[ ) : 1, f + ∞ →\ , ( ) 2ln f x x x = − .
5p a) Să se calculeze ( ) [ ) , 1; f x x ′ ∈ +∞ .
5p
b) Să se demonstreze că
2010 1
ln
2009 2
≤ .
5p
c) Folosind faptul că
2
1 2 x x ≤ ≤ ≤ , oricare ar fi 1, 2 x
 

 
, să se demonstreze inegalitatea
2
2ln x x x − ≤ , pentru orice 1, 2 x
 

 
.

2. Pentru fiecare n∈` se consideră
3
2
2
.
1
n
n
x
I dx
x
=5p a) Să se arate că
0
1 3
ln
2 2
I = .
5p b) Să se calculeze
1
I .
5p
c) Să se demonstreze că
1 1
2
3 2
,
1
n n
n n
I I
n
+ +
+

− =
+
oricare ar fi n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

în care
1
3 a = şi
3
7 a = . Să se calculeze suma primilor 10
termeni ai progresiei.
5p 2. Să se determine numerele reale m pentru care punctul ( , 1) A m − aparţine graficului funcţiei : f → \ \,
( )
2
3 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
log (2 3) 2 x + = .
5p 4. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 3 elemente ale unei mulţimi care are 5 elemente.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A( 1 − , 2 − ), B(1,2) şi C(2, 1 − ). Să se calculeze distanţa
de la punctul C la mijlocul segmentului AB.
5p 6. Triunghiul ABC are 8, 8 AB AC = = şi ( ) 30 m BAC =
D
) . Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
1 1 1
0 1 1
0 0 1
X
 
 
=
 
 
 
din ( )
3
R M . Se notează ...
n
de n ori
X X X X = ⋅ ⋅ ⋅

pentru orice n

∈` .
5p
a) Să se calculeze
2
X .
5p b) Să se determine inversa matricei X .
5p c) Să se determine numărul real r astfel încât
3 2
3
3 X X rX I = + + .

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2
x y
x y
+
= D .
5p a) Să se calculeze ( ) 2009 2009 − D .
5p
b) Să se rezolve în \ ecuaţia
2
64 x x = D .
5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( )
1
2
z
x y z
+
= D D , atunci x y = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\ , ( )
1 1
1
f x
x x
= −
+
.
5p
a) Să se arate că
( )
( )
2 2
1 1
1
f x
x
x
′ = −
+
, pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1 1
,
1
f x
x x
− ≥
+
oricare ar fi ( ) 1; x∈ +∞ .
5p
c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x f x f
x →+∞
   
   
   
.

2. Se consideră
( )
3
2
1
1
1
n
n
I dx
x x
=
+

, unde n∈`.
5p a) Să se verifice că
0 2
3 1
3
I I

+ = .
5p
b) Utilizând identitatea
( )
2 2
1 1
1 1
x
x
x x x
= −
+ +
adevărată pentru orice 0 x ≠ , să se determine
1
I .
5p c) Să se arate că
2
1
1
n n
I I
n

+ <

, oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p 1. Să se calculeze suma 1 11 21 31 ... 111 + + + + + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
2 4 f x x x = − + . Să se determine valorile numărului real m pentru
care punctul ( , 4) A m aparţine graficului funcţiei f.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
1
2 8
x x + +
= .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element n al mulţimii {1, 2, 3, 4}, acesta să verifice
inegalitatea 2 !
n
n < .
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul
2
( , ) A m m şi dreapta de ecuaţie : 0 d x y m + + = . Să se
determine valorile reale ale lui m pentru care punctul A aparţine dreaptei d.
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului MNP, ştiind că 6 MN NP = = şi ( ) 120 m MNP = ° ) .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră matricele
1
0 1
a
a
M
 
=
 
 
, unde a∈\.
5p
a) Să se calculeze ( )
1 2
det M M + .
5p
b) Să se calculeze
2
a
M , unde
2
a a a
M M M = ⋅ .
5p
c) Să se determine matricele ( )
2
X ∈ \ M pentru care
a a
M X XM = , oricare ar fi a∈\.

2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie
3 3 3
x y x y ∗ = + .
5p a) Să se calculeze 0 x ∗ .
5p b) Să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.
5p c) Ştiind că
0
x ∈_ şi
0 1 n n
x x x

= ∗ , oricare ar fi n

∈` , să se arate că
3
x ∉_ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\ , ( ) ( ) 2 ln f x x x = − .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să se calculeze
( ) ( )
1
1
lim
1 x
f x f
x →


.
5p
c) Să se arate că funcţia f ′ este crescătoare pe ( ) 0, + ∞ .

2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0, f g + ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + şi ( )
2
2
x
g x
x
+
= .
5p a) Să se arate că funcţia f este o primitivă a funcţiei g .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
4
1
f x g x dx ⋅

.
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( )
4
1
1 g x f x dx ′′ ⋅ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
50 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine elementele mulţimii
{ }
3 2 4 1 A x x x = ∈ + ≥ − ` .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei : f → \ \, ( ) 2 3 f x x = −
cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
4 2 x − = .
5p 4. Suma de 500 de lei a fost depusă la o bancă cu o rată a dobânzii de 8 %. Să se calculeze dobânda
obţinută după un an.
5p
5. Să se determine coordonatele vectorului v OA OB = +
G JJJG JJJG
, ştiind că ( ) 2, 3 A

şi ( ) 1, 5 B − .
5p 6. Să se calculeze aria unui triunghi echilateral care are perimetrul egal cu 6.

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050
1. Se consideră mulţimea , ,
a b
a b c
c a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ M şi matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
2
I ∈M.
5p b) Ştiind că , A B∈M, să se arate că A B + ∈M.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) det 0 AB BA − ≤ , oricare ar fi , A B∈M.

2. Se consideră mulţimea [ ] { }
2
3
. M f X f X aX b = ∈ = + + ]
5p a) Să se calculeze
( )
1 f

pentru 1 a b = =

.
5p
b) Să se determine
3
, a b∈] pentru care
( ) ( )
0 1 1. f f = =


5p c) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
1 , 0
, 0
x
x x
f x
e x

+ ≥

=

<


.
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) 0, + ∞ .

2. Se consideră funcţiile , : f g → \ \ , ( )
2
x
f x e = şi ( ) g x x = .
5p
a) Să se determine
( )
f x dx

.
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
1
0
f x g x dx ⋅

.
5p c) Să se verifice că
( )
( )
1
50 99
0
1
100
e
f x g x dx

⋅ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p 1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1, 2x – 3 şi x – 3 sunt termeni
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p 2. După o reducere a preţului cu 10%, un produs costă 99 lei. Să se determine preţul produsului
înainte de reducere.
5p 3.
Să se calculeze
2 2007
2009 2009
C C − .
5p
4. Să se determine funcţia de gradul al II-lea al cărei grafic conţine punctele ( ) 1;3 A , ( ) 0;5 B şi
( ) 1;11 C − .
5p 5.
În triunghiul ABC punctele M, N, P sunt mijloacele laturilor AB, BC , respectiv AC. Să se
arate că AM AP AN + =
JJJJG JJJG JJJG
.
5p 6.
În triunghiul ABC se dau 3 AB BC = = şi 3 2 AC = . Să se determine cos A.

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Se consideră matricele ( )
1 ln 0
0 1 0 , unde > 0
0 0
a
H a a
a
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
det , 0. H a a ∀ >
5p b) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , 0. H a H b H a b a b ⋅ = ⋅ ∀ >
5p c) Să se calculeze determinantul matricei

( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 2008 H H H H + + + + … .

2. Pe mulţimea ( ) 2, G = ∞

se consideră operaţia ( ) 2 6 x y xy x y = − + + .
5p a) Să se arate că ( )( ) 2 2 2, , x y x y x y G = − − + ∀ ∈ .
5p b) Să se demonstreze că , x y G ∈ pentru , . x y G ∀ ∈
5p c) Să se arate că toate elementele mulţimii G sunt simetrizabile, în raport cu legea " " .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) f x =
2 3 , 1
ln , 1
x x
x x
+ ≤ ¦
´
>
¹
.
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se calculeze
( )
lim
x
f x
x →+∞
.
5p
c) Să se determine
( )
( )
2 2009
2009
...
lim
x x x
x
f e f e f e
x
→+∞
| |
+ + +
|
\ .
.

2. Se consideră funcţiile , : f F → \ \ , ( )
2
2
x
f x e x x = + + şi ( )
3
2
1
3
x
x
F x e x = + + + .
5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginite de graficul funcţiei
[ ] : 0,1 , h →\
( )
( )
2
2
1
x
f x x x
h x
e
− −
=
+
, axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 şi 1 x x = = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p
1. Să se calculeze
2 2
3
log 3 log
2
− .
5p 2. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptelor de ecuaţii 2 4 0 x y + − = şi
3 0 x y + − = .
5p 3.
Să se determine valorile reale ale numărului m pentru care 5 x = este soluţie a ecuaţiei
( )
2
1 3 2 m x x m − = − + .
5p 4.
Să se rezolve ecuaţia
2
4 6 3 2 x x x + + = + .
5p 5. Să se determine perimetrul triunghiului ABC ale cărui vârfuri sunt ( ) ( ) 1;3 , 2;0 A B − − şi ( ) 0;3 C .
5p 6.
Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC, ştiind că 2 BC = , ( ) 30 m BAC =
D
) şi
( ) 45 m ABC =
D
) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. În mulţimea ( )
2
M se consideră matricea
1 1
2 2
A
 
=
 
 
. Se notează

,
n
de n ori
A A A n

= ⋅ ⋅ ∈ …

.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 A A = .
5p
b) Să se calculeze
( )
10
det A .
5p
c) Să se determine inversa matricei
2
B A I = + , unde
2
1 0
.
0 1
I
 
=
 
 


2. Pe mulţimea ( ) { } 0, \ 1 G = ∞

se consideră operaţia
3ln y
x y x = .
5p
a) Să se determine mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei 8 x e = , unde e este baza logaritmului
natural.
5p b) Să se demonstreze că x y G ∈ , pentru , . x y G ∀ ∈
5p c) Să se arate că operaţia „ ” este asociativă pe mulţimea G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) f x =
6 , 4
, 4
ax x
x x
− < 

, unde a este parametru real.
5p a) Să se determine valoarea reală a lui a astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul
0
4 x = .
5p
b) Să se calculeze ( ) 9 f ′ .
5p
c) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 9, 3 A .

2. Pentru oricare n∈` se consideră funcţiile
[ ) : 0,
n
f ∞ →\ , ( )
0
1 f x = şi ( ) ( )
1
0
x
n n
f x f t dt
+
=

.
5p
a) Să se determine ( )
1
f x , unde
[ ) 0 , x ∈ ∞ .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2
1
0
1
ln
4
e
f x x dx
+
⋅ =

.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
[ ] : 0,1 g →\, [ ]
2
( ) ( ), 0,1 g x f x x = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se verifice că
1 2 9
lg lg ... lg 1
2 3 10
+ + + = − .
5p 2.
Să se calculeze
2 998
1000 1000
C C −

.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
10
3 3
3
x x −
+ = .
5p 4.
Să se determine m∈\ astfel încât ( )
2
3 3 0 x m x m − − + − > , pentru orice x real.
5p 5. Să se calculeze cosinusul unghiului A, al triunghiului ABC, ştiind că 3 AB = , 5 AC = şi
6 BC = .
5p 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 0; A a , ( ) 1;2 B − şi ( ) 4;5 C , unde a este un
număr real. Să se determine valorile lui a pentru care triunghiul ABC este dreptunghic în A.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053
1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O şi ( ) , 2 ,
n
A n n n + ∀ ∈`.
5p
a) Să se determine ecuaţia dreptei
0 1
A A .
5p b) Să se demonstreze că punctele
0 1 2
, , A A A sunt coliniare.
5p
c) Să se arate că aria triunghiului
1 n n
OA A
+
nu depinde de numărul natural n.

2. În inelul [ ] X \ se consideră polinomul
3
5 f x x = − − , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze
1
2
f
 

 
 
.
5p b) Să se determine a∈\ pentru care restul împărţirii polinomului f la X a − este 5 − .
5p c) Să se calculeze determinantul
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
x x x
x x x
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
5p 1. a) Să se calculeze
2
2
1
3 2 1
lim
3 4 1
x
x x
x x

− −
− +
.
5p b) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei : f → \ \ ,
( )
4 2
6 18 12 f x x x x = − + + .
5p c) Se consideră funcţia ( ) : 0, g +∞ →\ , ( )
( )
2
1 ln g x x x = − . Să se demonstreze că ( ) 0, g x ≥ oricare
ar fi ( ) 0; x∈ +∞ .

2. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
1, 0
1
, 0
1
x x
f x
x x
x
+ < 

=

− ≥

+ 

5p a) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe \.
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei ( )
( )
2
: , g g x x f x → = − \ \ ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze
3 3 3
log 5 log 6 log 10 + − .
5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei [ ] : 1,1 f − →\, ( ) 2 3 f x x = − + .
5p 3. Să se determine valorile reale ale parametrului m ştiind că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
( )
2
1 3 0 x m x + − + = verifică egalitatea
1 2
3 x x = .
5p 4. Să se calculeze
1
1 1
n
n n
C C
+ +
− , n∈` .
5p
5. Să se calculeze sin10 cos80 −
D D
.
5p 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 2, 2 A şi ( ) 4, 4 B . Să se determine
coordonatele mijlocului segmentului AB.

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră sistemul
2 3 3
2 4
4 1
x y z
x y z
mx y z
− + = − 

+ + =


− + =

, unde m este un parametru real.
5p
a) Să se arate că pentru orice mnumăr real tripletul ( ) 0;3;1 este soluţie a sistemului.
5p b) Să se determine valorile parametrului real mpentru care sistemul admite soluţie unică.
5p c) Pentru 3 m≠ să se rezolve sistemul.
2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie 2 6 6 21 x y xy x y ∗ = − − + .
5p
a) Să se arate că ( )( ) 2 3 3 3 x y x y ∗ = − − + pentru orice , x y ∈\.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 11
x x
∗ = .
5p c) Să se determine elementele simetrizabile în raport cu legea " " ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054

1. Se consideră funcţiile , : f g → \ \ ,
( )
2
2
1
1
x
f x
x

=
+

şi ( )
1
x
x
g x
e

= .
5p
a) Să se verifice că
( ) ( )
2
2
lim 0
2 x
g x g
x →

=

.
5p b) Să se determine coordonatele punctului de extrem al funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( )
2
1
1 g x f x
e
− ≤ + , oricare ar fi x∈\.

2. Se consideră funcţiile
[ ) , : 0; f g +∞ →\ ,
( )
1
1
f x
x
=
+
şi ( )
2
2
1
1
x
g x
x
= +
+
.
5p
a) Să se verifice că ( )
1
0
ln 2 f x dx =

.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
0
g x dx

.
5p
c) Să se arate că există ( )
0
0;1 x ∈ astfel încât ( ) ( )
0 0 0
2 f x g x x < − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se compare numerele
2
2 şi
2
log 32 .
5p 2. Să se determine m

∈\ astfel încât graficul funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 f x mx x = − + să conţină
punctul ( ) 2, 3 A .
5p
3. Să se determine numerele reale x pentru care este verificată egalitatea
2
1 2 x + = .
5p 4. Să se rezolve ecuaţia
2 1
2, , 2
n n
C C n n = + ∈ ≥ ` .
5p
5.
Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC, ştiind că 10 BC = şi
( ) 60 m BAC =
D
) .
5p
6. Să se calculeze numărul sin 60 cos150 ⋅
D D
.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055

1. În mulţimea matricelor pătratice ( )
2
M

se consideră matricea
4 6
2 3
A
−  
=
 

 
.
Se notează

,
n
de n ori
A A A n

= ⋅ ⋅ ∈ …

.
5p
a) Să se arate că
2
2 A A A + = .

5p
b) Să se determine matricele ( )
2
0
,
0
x
X X
x
 
∈ =
 
 
M , astfel încât ( ) det 2 X A + = .
5p c) Ştiind că ,
n
A A n

= ∀ ∈ , să se demonstreze că
( )
2
1
2 ,
2
n
n n
A A nA A
+
+ + + = … . n

∀ ∈

2. Se consideră polinomul [ ]
3 2
1, f X X mX f X = + + + ∈ cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x .
Se notează
1 2 3
n n n
n
S x x x = + + , pentru n

∈ .
5p a) Să se determine numărul real m astfel încât
1
2 x = .
5p
b) Să se arate că
3 2 1
3 0 S S mS + + + = .
5p c) Să se arate că pentru orice număr par m∈ polinomul f nu are rădăcini raţionale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
3 1 , 1
2 , 1
x
x
f x
ax x

+ ≤ 
=

+ >


.
5p a) Să se determine valoarea parametrului real a astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către −∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
lim 1
x
f x x
→−∞
− ⋅ .

2. Se consideră funcţia
[ ) : 0, F +∞ →\ , ( )
1 1
1 2
F x
x x
= −
+ +
.
5p
a) Să se determine funcţia
[ ) : 0, f +∞ →\ astfel încât funcţia F să fie o primitivă pentru funcţia f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia F este descrescătoare pe
[ ) 0, +∞ .
5p c) Să se demonstreze că
1
0
1 1
( )
6 2
F x dx ≤ ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se arate că numărul
( )
2
log 8
3
2 este natural.
5p 2. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptelor de ecuaţii 4 6 2 0 x y − − = şi
2 3 7 0 x y + − = .
5p 3. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
( )
2 2
3 3 0 x m x − + + = verifică egalitatea
1 2 1 2
7 x x x x + + = .
5p 4.
Să se rezolve ecuaţia
( ) 2 !
56,
!
n
n
n
+
= ∈` .
5p 5.
Să se arate că într-un triunghi ABC dreptunghic în A are loc relaţia
2 2
cos cos 1 B C + =
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că 4 AB AC = = şi ( ) 60 m A =
D
) .Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056
1. Se consideră matricea
2 3
1 2
A
 
=
 

 
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se demonstreze că
3
7 A A = , unde
3
A A A A = ⋅ ⋅ .
5p
c) Să se demonstreze că A B A ⋅ = , unde
2
2
6 B A I = − şi
2
A A A = ⋅ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
4 3 2 3 2
, , 1 şi 1 f g X f X X X X g X X X ∈ = + + + + = + + + \ .
5p
a) Să se demonstreze că 1 f X g = ⋅ + .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului g .
5p
c) Să se calculeze ( ), f a ştiind că a este o rădăcină a polinomului g .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1
x
f x e x = − − .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p
b) Să se calculeze
( )
( )
lim
x
f x
f x →+∞

′′
.
5p
c) Să se arate că
2009 2010
2010 2009 e e + ≤ + .

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
3
, : 0, ,
1
x
f g f x
x
+∞ → =
+
\

şi ( ) ( ) " g x f x = .
5p
a) Să se calculeze ( )
2
0
1 ( ) x f x dx +

.
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) g x dx

.
5p c) Să se determine primitiva funcţiei g a cărei asimptotă spre +∞ este dreapta de ecuaţie 2 . y x =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p 1.
Să se determine suma primilor 6 termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, în care
1
2 a = şi
2
5 a = .
5p 2.
Să se determine valorile reale ale parametrului m astfel încât ecuaţia
2
9 0 x mx + + = să
admită două soluţii reale egale.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 3 10 3 x x + − = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 7,11,15,19,..., 35 A = ,
acesta să fie divizibil cu 5.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ( ) 4;0 A şi ( ) 0; 2 B .
5p 6. Să se calculeze cos B , ştiind că lungimile laturilor triunghiului ABC sunt 6 AB = , 8 AC = şi

10 BC = .


Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057

1. În ( )
2
\ M se consideră matricele ( )
1 5 2
, .
10 1 4
x x
A x x
x x
+ −  
= ∈
 

 
\
5p a) Să se calculeze (1) ( 1) A A ⋅ − .
5p b) Să se arate că ( ) ( ) ( )
( )
2 2
1 1 A x A x = + − , pentru orice x real, unde ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
A x A x A x = ⋅ .
5p
c) Să se determine inversa matricei ( ) 1 A .

2. Fie mulţimea
{ }
2 2
3 , , 3 1 G a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p
a) Să se verifice dacă 0 şi 1 aparţin mulţimii G.
5p b) Să se demonstreze că pentru orice , x y G ∈ avem x y G ⋅ ∈ .
5p c) Să se arate că dacă x G ∈ , atunci
1
. G
x


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1
x
f x e ex = − − .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p c) Să se determine coordonatele punctului de intersecţie dintre tangenta la graficul funcţiei f în punctul
( ) 0, 0 O

şi dreapta de ecuaţie 1 x = .


2. Se consideră funcţia : f → \ \ ,

( )
3
, 0
, 0
x x
f x
x x x=

+ >


.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.
5p b) Să se calculeze ( )
1
1
. f x dx5p c) Să se demonstreze că dacă ( ) ( ) ,
b c
a b
f x dx f x dx =
∫ ∫

unde a,b,c sunt numere reale şi funcţia : F → \ \


este o primitivă a funcţiei , f atunci numerele ( ) ( ) ( ) , , F a F b F c sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p 1. Să se calculeze
5 3
log 25 log 9 − .
5p 2.
Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ al cărei grafic conţine punctele ( ) 2;7 A şi
( ) 1; 2 B − − .
5p 3. Să se arate că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
2
1 0 x x − − = verifică relaţia
2 2
1 2 1 2
2 x x x x + = + + .
5p 4. Să se determine valorile naturale ale lui n pentru care expresia ( ) 10 3 E n n = −

este bine
definită.
5p 5. Să se determine lungimea medianei duse din vârful Aal triunghiului ABC, ştiind că vârfurile
acestuia sunt ( ) 0;4 A , ( ) 2;0 B − şi ( ) 8;0 C .
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC, ştiind că ( ) 90 m A =
D
) ,
( ) 30 m B =
D
) şi 4 3 AB = .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
2 5 4 0
3 1
2
x y z
x y z
x z a
− + = 

− + + = −


− =

, cu a ∈].

Se notează cu A

matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Pentru 1 a = să se rezolve sistemul.
5p c) Să se determine cea mai mică valoare a numărului natural a pentru care soluţia sistemului este
formată din trei numere naturale.
2. Pe \

se consideră legea de compoziţie asociativă 1 x y x y = + + D .
5p a) Să se calculeze 2008 2009 D .
5p
b) Să se rezolve în \ inecuaţia
2
3 x x ≤ D .
5p c) Fie mulţimea
{ }
0 1 2
2 şi 6
n n n
A n n C C C n

= ∈ ≥ = + ` D D . Să se determine numărul elementelor
mulţimii A.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →\ , ( ) ln f x x x = − .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ), 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 1 ln , oricare ar fi 0, x x x ≥ + ∈ +∞ .
5p
2. a) Să se calculeze
( )
2
0
3
1
lim .
1
x
x
t t dt
x
→+∞
+ +
+


5p
b) Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →\ ( )
2
1
. f x
x
= Să se determine primitiva ( ) : 0, F + ∞ →\ a
funcţiei , f care verifică relaţia (1) 0. F =
5p c) Să se determine numărul real pozitiv a ştiind că volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox,
a graficului funcţiei
[ ] : 0,1 f →\ , ( )
2
f x ax = este egal cu 5 . π

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se determine valorile reale ale numărului x ştiind că numerele 5 x − ; 7 x + şi 3 11 x + sunt
termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
5p 2. Să se calculeze TVA-ul pentru un produs, ştiind că preţul de vânzare al produsului este de
238 lei (procentul TVA-ului este de 19 %).
5p 3.
Să se arate că
2 3
log 4 log 9 36 + < .
5p 4. Se consideră funcţia ( ) : , 3 4 f f x x → = − \ \ . Să se determine valorile lui x pentru care
( ) ( ) 1 1 f x f + ≤ .
5p 5. Să se determine lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic, ştiind că suma acestora este
23, iar aria triunghiului este 60.
5p 6.
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 1, 2 A − şi are panta egală cu 2.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră matricele
3
1 1 0 1 0 0
1 0 0 , 0 1 0
0 1 0 0 0 1
A I
− −    
   
= =
   
   
   
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p
b) Să se calculeze
2
A ştiind că
2
A A A = ⋅ .
5p
c) Să se calculeze inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră polinomul [ ]
3 2
, f X f X pX qX r ∈ = − + − \ , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈\.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) 0 1 f f − .
5p b) Să se calculeze expresia ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − în funcţie de , , p q r .
5p c) Să se arate că polinomul
3 2
1 g X X X = + + − nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059

1. Se consideră funcţia { } : 1 f → \ \ \, ( )
1
1
x
f x
x
+
=

.
5p
a) Să se calculeze { } ( ), \ 1 f x x ′ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
( ) ( )
1
1
lim
1 x
f x f
x → −
− −
+
.
5p c) Să se determine asimptota orizontală către +∞ la graficul funcţiei f .

2. Pentru orice număr natural nenul n se consideră
[ ] : 0,1
n
f →\ , ( )
n x
n
f x x e = şi ( )
1
0
n n
I f x dx =

.
5p
a) Să se verifice că
( )
1
1
0
1
2
x
e f x dx

=

.
5p
b) Să se calculeze
1
I .
5p c) Să se demonstreze că
1 n n
I nI e

+ = , oricare ar fi , 2 n n ∈ ≥ ` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
3 9
x x +
= .
5p 2.
Să se determine domeniul maxim de definiţie D al funcţiei ( ) ( ) : , lg 2 3 f D f x x → = − \ .
5p 3. Să se determine valorile reale ale numărului m ştiind că valoarea minimă a funcţiei
: f → \ \, ( )
2
2 3 f x x mx m = − +

este egală cu 2.
5p 4. Să se calculeze
2 2 1
2009 2008 2008
C C C − − .
5p 5. Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC ştiind că 10 AB = , 15 BC = şi
( ) 60 m B =
D
) .
5p 6. Să se determine coordonatele punctului M care aparţine dreptei AB şi este egal depărtat de
punctele ( ) 1; 1 A − şi ( ) 5; 3 B − .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricele
2
0 3 1 0
,
1 0 0 1
A I
   
= =
   
   
şi mulţimea ( ) ( ) { }
2
. C A X XA AX = ∈ = \ M
5p
a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât
2
0
0
a
A I
b
 
⋅ =
 
 
.
5p
b) Să se demonstreze că A B A ⋅ = , unde
2
2
2 B A I = − şi
2
A A A = ⋅ .
5p c) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , a b∈\ astfel încât
3 a b
X
b a
 
=
 
 
.

2. Pe mulţimea ( ) 1,1 G = − se defineşte legea de compoziţie
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
.
5p a) Să se rezolve în G ecuaţia
4
5
x x ∗ = .

5p
b) Să se verifice egalitatea
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )
1 1 1 1
1 1 1 1
x y x y
x y
x y x y
+ + − − −
∗ =
+ + + − −
, pentru oricare , x y G ∈ .
5p
c) Să se arate că pentru oricare , x y G ∈ rezultă că x y G ∗ ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

60
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060
5p
1. a) Să se studieze continuitatea funcţiei : f → , ( )
1 , 1
2 1 , 1
x x
f x
x x
− + < 
=

− ≥

în punctul
0
1 x = .
5p
b) Să se calculeze derivata funcţiei : g → , ( )
3 2
2 15 24 1 g x x x x = − + − .
5p c) Să se determine numărul real pozitiv a

astfel încât
2 2
lim 32
x a
x a
x a


=

.

2. Pentru fiecare n∈

se consideră funcţiile
[ ] : 1, 2
n
f →, ( )
1 1 1 1
.
1 2
n
f x
x x x x n
= + + + +
+ + +

5p a) Să se calculeze
2
0
1
( ) . f x dx


5p b) Pentru n∈

să se calculeze aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei
n
f , axa Ox
şi dreptele 1, 2 x x = = .
5p
c) Ştiind că F este o primitivă a funcţiei
1
f , să se arate că funcţia
[ ] : 1, 2 , G →
5
( ) ( )
6
G x F x x = −

este
crescătoare.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p 1. Să se calculeze
6 6 6
log 3 log 10 log 5 + − .
5p 2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m pentru care graficul funcţiei : f → \ \,
( ) ( )
2
1 1 f x mx m x = − + + este tangent axei Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( )( ) ( ) 2 1 3 1 x x x − + ≤ + .
5p 4. Să se demonstreze că numărul
8! 9!
3! 5! 2! 7!

⋅ ⋅
este natural.
5p 5. Să se arate că este adevărată egalitatea
( ) ( )
2
sin cos 90 cos 180 1 x x x ⋅ − + − =
D D
, oricare ar fi x
măsura unui unghi ascuţit.
5p 6.
Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că 10 AB AC = = şi ( ) 30 m A =
D
) .

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră matricele
2
4 1 1 0
,
4 1 0 1
A I
   
= =
   
   
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
şi G X a a X a I aA = ∈ = + \ .
5p
a) Să se verifice dacă
2
I aparţine mulţimii G.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 5 , , X a X b X a b ab a b ⋅ = + + ∀ ∈\.
5p c) Să se arate că pentru
1
5
a ≠ − inversa matricei ( ) X a este matricea
1 5
a
X
a
−  
 
+
 
.

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2 2
5
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
, , 3 4 3 2 şi 2 f g X f X X X g X X ∈ = + + + = + ] .
5p
a) Să se calculeze
( ) ( )
ˆ ˆ
1 0 f g ⋅ .
5p
b) Să se verifice că
ˆ ˆ ˆ ˆ
(3 3) 2 2 f X g X = + ⋅ + + .
5p c) Să se determine numărul rădăcinilor din
5
] ale polinomului f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( ) 2 ln 2
x
f x x = − .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se calculeze
( ) ( )
3
3
lim
3 x
f x f
x →


.
5p c) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f .
5p 2. a) Să se determine primitivele funcţiei : f → \ \ , ( )
x
f x e = .
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei

[ ] : 1, , g e →\
( )
ln x
g x
x
= .
5p c) Să se calculeze
( )
3
1
1
2
dx
x x +

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
62 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 3 x + = .
5p 2. Să se determine m∈\, ştiind că valoarea maximă a funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 3 f x x x m = − + − + este egală cu 10.
5p 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( )
7
log 2 1 2 x + = .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
2 8
n
C n ≤ + , , 2 n n ∈ ≥ ` .
5p 5. Să se determine valorile reale ale numărului a, ştiind că distanţa dintre punctele ( ) 2;1 A şi
( ) 7; B a este egală cu 13.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC, ştiind că 20 BC = şi
( ) 30 m A =
D
) .

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Se consideră sistemul
3 0
2 0
4 5 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


+ + =

, cu m parametru real şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se calculeze determinantul matricei A

pentru 1 m = .
5p b) Să se determine parametrul real m

ştiind că determinantul matricei sistemului este nul.
5p c) Pentru 1 m ≠ − să se rezolve sistemul.

2. Se consideră polinoamele
3 2
3 3 1, f X X X = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈\ şi

2
2 1 g X X = − + , cu rădăcinile
1 2
, y y ∈\.
5p
a) Să se calculeze diferenţa S S′ − , unde
1 2 3 1 2
şi S x x x S y y ′ = + + = + .
5p b) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului la f g .
5p
c) Să se calculeze produsul ( ) ( )
1 2
f y f y ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062

1. Se consideră funcţia { } : \ 3 f → \ \, ( )
1
3
x
f x
x
+
=

.
5p
a) Să se calculeze ( ) { } , \ 3 . f x x ′ ∈\
5p b) Să se calculeze
4
( ) (4)
lim
4 x
f x f
x →


.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f .

2. Se consideră funcţia
[ ) : 0, f +∞ →\ , ( )
1
1
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
[ ] : 0, 2 , h →\( ) ( ). h x f x =
5p c) Să se arate că dacă, 0 a > , atunci ( )
1
1 1
.
2 1
a
a
f x dx
a a
+
≤ ≤
+ +Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p 1. Să se determine primul termen al unei progresii aritmetice cu raţia 4, ştiind că suma primilor
doi termeni este 10.
5p 2.
Să se determine valorile reale ale numărului m, ştiind că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
2
2 0 x mx m − + + = verifică egalitatea
1 2 1 2
2x x x x = + .
5p 3.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
2 2
log 2 log 1 1 x x + − + = .
5p 4.
Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 11,12, , 20 …
,
acesta să
fie număr prim.


5p 5. Să se determine coordonatele simetricului punctului A faţă de punctul M, mijlocul
segmentului BC, ştiind că ( ) 3;0 A , ( ) 0; 2 B şi ( ) 3; 2 C .
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că 10 AC = , 16 BC = şi ( ) 60 m C =

.

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063

1. Se consideră matricele
3 3
1 1 3 1 0 0
2 2 6 , 0 1 0 şi
3 3 9 0 0 1
A I B A I
−    
   
= − = = −
   
   

   
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se calculeze
2 2
A B − , unde
2 2
şi A A A B B B = ⋅ = ⋅ .
5p
c) Să se arate că inversa matricei B este
1
3
1
9
B A I

= − .
2. Pe mulţimea numerelor reale definim legea de compoziţie 3 3 6 x y xy x y = + + + D .
5p a) Să se arate că ( )( ) 3 3 3 x y x y = + + − D , oricare ar fi , x y ∈\.
5p b) Să se determine elementul neutru al legii „D ”.
5p c) Să se determine , 2 n n ∈ ≥ ` astfel încât
2 2
13
n n
C C = D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia
[ ) : 1, f + ∞ →\ , ( )
1
x
x
f x e
x

= + .
5p
a) Să se calculeze
[ ) ( ), 1, f x x ′ ∈ + ∞ .
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei f pe
[ ) 1, + ∞ .
5p
c) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 1, A e .

2. Se consideră funcţia ( )
2
5 , 1
: ,
3 1, 1
x x
f f x
x x
+ < − 

→ =

+ ≥ −


\ \ .
5p a) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive.
5p b) Să se calculeze ( )
2
3
. f x dx
5p
c) Să se arate că, pentru orice [ ) 1, m∈ − ∞ aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei f , axa
Ox şi dreptele de ecuaţii şi 1 x m x m = = +

este cel puţin
5
4
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064
5p 1. Într-o progresie geometrică, al doilea termen este 3 şi raportul dintre primul şi al patrulea
termen este
1
8
. Să se determine primul termen al progresiei.
5p 2.
Ştiind că
1
x şi
2
x sunt soluţiile ecuaţiei
2
2009 1 0 x x − + = , să se calculeze
1 2
1 1
x x
+ .
5p 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
2
2
log ( 2) 2 x x − − = .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
17 17
, , 2, 17
n n
C C n n n

≤ ∈ ≥ ≤ ` .
5p 5. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptelor de ecuaţii 3 1 0 x y + − = şi
3 2 4 0 x y + + = .
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii AB a triunghiului ABC ştiind că 6 BC = , 3 2 AC = şi
( ) 45 m C =
D
) .

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Se consideră matricele
2 4
1 2
A
 
=
 
− −
 
,
2 2 2
1 0 0 0
, şi
0 1 0 0
I O B I A
   
= = = +
   
   
. Se noteazăn
de n ori
X X X X = ⋅ ⋅ ⋅ …

.
5p a) Să se verifice că
2
2
0 A = .
5p b) Să se calculeze inversa matricei B .
5p c) Să se determine x∈ pentru care
3 2
B B xA − = .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 1, f X X = − + cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈ .
5p
a) Să se arate că polinomul f este divizibil cu
2
1 g X = − .
5p b) Să se calculeze produsul S P ⋅ unde
1 2 3 4
S x x x x = + + + şi
1 2 3 4
P x x x x = ⋅ ⋅ ⋅ .
5p c) Să se calculeze suma
4 4 4 4
1 2 3 4
T x x x x = + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064

1. Se consideră funcţiile
[ ) , : 0, f h +∞ →\ , ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi ( ) ( )
2
h x f x = .
5p
a) Să se verifice că ( )
( )
2
2
2
,
1
x
h x
x
′ =
+
oricare ar fi 0 x ≥ .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se demonstreze că funcţia h este crescătoare pe intervalul
[ ) 0; . +∞

2. Se consideră funcţia
[ ) : 0, f +∞ →\ , ( )
1 1
1
1 3
f x
x x
= − +
+ +
.
5p
a) Să se arate că ( )( ) ( )
1
0
22
1 2
3
x x f x dx + + =

.
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p c) Să se determine numărul real pozitiv k astfel încât aria suprafeţei plane determinate de graficul
funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 şi x x k = = să fie egală cu ln k k + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se demonstreze că numărul
3
27 12 2 3 − + este natural.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

2
4
1
2
8
x x −
= .
5p 3.
Să se determine valorile reale ale lui m, ştiind că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
2
6 0 x mx m − − − = verifică relaţia ( )
1 2 1 2
4 0 x x x x + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să fie cubul unui număr natural.
5p 5. Să se calculeze aria triunghiului determinat de graficul funcţiei : f → \ \, ( ) 3 5 f x x = − şi
axele de coordonate.
5p
6. Să se calculeze
2 2
sin 120 cos 60 +
D D
.

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. În reperul cartezian xOy se consideră dreptele : 2 4 0 AB x y + − =

şi

: 3 2 0 BC x y + − = .
5p a) Să se determine coordonatele punctului B.
5p
b) Pentru ( ) ( ) ( ) 4, 0 , 0, 2 , 1, 1 A B C − să se scrie ecuaţia medianei triunghiului , ABC duse din vârful C .
5p c) Pentru ( ) ( ) ( ) 4, 0 , 0, 2 , 1, 1 A B C − să se calculeze aria triunghiului ABC .

2. Se consideră ( )
8
, , + ⋅ ] inelul claselor de resturi modulo 8.
5p a) Să se calculeze în
8
] suma
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 3 4 5 6 7 S = + + + + + + .
5p b) Să se calculeze în
8
] produsul elementelor inversabile ale inelului.
5p c) Să se rezolve în
8
] sistemul
ˆ ˆ ˆ
2 5 2
ˆ ˆ ˆ
3 2 5
x y
x y

+ =


+ =


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
2
2
1
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p
b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f .
5p c) Să se demonstreze că ( )
( )
3
2 f x f x + ≥ − , pentru orice x∈\ .

2. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( ) 2 f x x = + .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
x
e f x dx

.
5p c) Să se determine numărul real p astfel încât volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a
graficului funcţiei
[ ] ( ) ( ) : 0,1 , h h x f px → = \ , pentru orice
[ ] 0, 1 x ∈ să fie minim.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se arate că numerele
2
log 2 ,
1
3
C şi 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p 2. Să se determine punctele de intersecţie a graficului funcţiei : f → \ \, ( )
1
3 1
x
f x
+
= − cu
axele de coordonate.
5p 3.
Să se determine m∈\, ştiind că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
2
2 6 1 0 x x m + + − = verifică
relaţia
1 2 1 2
x x x x + = .
5p 4. Să se calculeze 0! 1! 2! 3! + + + .
5p 5.
Să se calculeze lungimile catetelor triunghiului ABC, ştiind că ( ) 90 m A =
D
) , ( ) 60 m B =
D
)
şi lungimea ipotenuzei este egală cu 8.
5p
6. Să se determine aria triunghiului cu vârfurile în punctele ( ) 2;0 A , ( ) 0;4 B şi ( ) 1;6 . C

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Se consideră matricele
1 2
1 0
A
− | |
=
|
\ .
,
x y
B
z t
| |
=
|
\ .
, , , , x y z t ∈_,
2
0 0
0 0
O
| |
=
|
\ .

şi
2
1 0
0 1
I .
| |
=
|
\ .

5p a) Să se calculeze
( )
2
det A , ştiind că
2
. A A A = ⋅
5p b) Să se determine , , , x y z t ∈_ ştiind că
2
A B I ⋅ = .
5p c) Ştiind că
2
A B I ⋅ = să se calculeze
1 2
( ) S B A

= − .

2. Pe mulţimea numerelor întregi definim legile de compoziţie 3 x y x y ∗ = + − şi ( ) 3 12 x y xy x y = − + + D .
5p a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia 12. x x = D
5p b) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 1 2 1 3 ∗ = ∗ D D D .
5p
c) Să se rezolve sistemul
( )
( )
3 2
4 10
x y
x y
¦ − ∗ =
¦
´
− =
¦
¹
D
, unde , x y ∈].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

66 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066

1. Se consideră funcţia : , f → \ \
( )
2 3
, 0
2
3
, 0
2
x
x
x
f x
x x
+ ¦

¦
¦ +
=
´
¦
+ <
¦
¹
.
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că ( ) [ )
3
, 2 , oricare ar fi 0;
2
f x x
|
∈ ∈ +∞
|

¸ .
.
5p 2. a) Să se calculeze
2
2
1
1
2
dx
x x +

.
5p b) Să se demonstreze că
1
0
1.
1
x
dx
x

+


5p
c) Se consideră funcţia ( ) : 0; , f +∞ →\ ( )
1
f x
x
= şi numerele reale pozitive a, b şi c. Să se
demonstreze că, dacă numerele ( )
1
a
f x dx

, ( )
1
b
f x dx

, ( )
1
c
f x dx

sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice, atunci numerele a , b , c sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se arate că
1
5 3
1 C P + = .
5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a graficului funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 f x x = − cu axele
de coordonate.
5p
3. Să se demonstreze că pentru orice m∈\ ecuaţia
2 2
1 0 x mx m + − − =

are două soluţii reale
distincte.
5p 4. Să se determine suma primilor trei termeni ai unei progresii geometrice, ştiind că suma primilor
doi termeni ai progresiei este egală cu 8, iar diferenţa dintre al doilea termen şi primul termen
este egală cu 4.
5p
5. Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC, ştiind că ( ) 45 m B =
D
) , ( ) 30 m C =
D
) şi
AB = 10.
5p 6.
În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 5, 4 A − şi ( ) 0,8 B . Să se calculeze lungimea
segmentului AM, unde M este mijlocul segmentului AB.

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Se consideră sistemul
2 0
4 0
ax y
x y
+ = ¦
´
+ =
¹

cu a∈\şi
2
4 1
a
A
| |
=
|
\ .
matricea sistemului.
2 2
0 0 1 0
, .
0 0 0 1
O I
| | | |
= =
| |
\ . \ .

Se notează
2
A A A = ⋅ .
5p a) Pentru 1 a = − să se rezolve sistemul.
5p b) Să se verifice egalitatea ( ) ( )
2
2 2
1 8 A a A a I O − + + − = .
5p c) Să se determine a∈\ ştiind că matricea A verifică egalitatea
2
2
9 A I = .
2. Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie 11 x y x y = + + D .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „ D ” este asociativă.
5p b) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia
6
...
de ori x
x x x D D D

= 1.
5p c) Să se demonstreze că ( ) , ] D este grup comutativ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră funcţiile , : , f g → \ \ ( )
3 2
3 4 f x x x = − + şi ( )
3 2
5 8 4 g x x x x = − + − .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ), f x g x x ′ ′ − ∈\.
5p b) Să se calculeze
( )
( )
2
lim
x
f x
g x →
.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0 f x ≥ , ( ) oricare ar fi 0 , . x ∈ + ∞

2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0 , , f F ∞ →\ ( )
1
x
x
f x e
x

= + şi ( ) ln
x
F x e x x = + − .
5p
a) Să se demonstreze că funcţia F este o primitivă pentru funcţia f .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
2
1
ln x F x x x dx − +

.
5p c) Să se determine parametrul real mastfel încât aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 1 x = şi x e = să fie egală cu 2
m
e − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p 1. Să se determine mulţimea valorilor reale ale lui x pentru care 4 3 2 4 x − < + < .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 2 x x + = .
5p 3.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 2 3 7
x x+
+ ⋅ = .
5p 4. Să se determine cât la sută din a b + reprezintă numărul a, ştiind că a este egal cu 25% din b.
5p 5. Să se calculeze lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic, ştiind că aria acestuia este 18,
iar măsura unui unghi este egală cu 45
D
.
5p
6. Să se demonstreze că expresia ( )
2
sin cos 2sin cos x x x x + − ⋅ este constantă, pentru oricare
număr real x.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068

1. Se consideră matricele
3 1
cu
1 3
x
A x
x
−  
= ∈
 

 


şi
2
1 0
.
0 1
I
 
=
 
 
Se notează A A A = ⋅ .
5p
a) Să se determine numărul real x pentru care ( ) det 0 A = .
5p
b) Să se verifice egalitatea ( )
( )
2 2
2
2 6 6 8 A x A x x I = − − − + ⋅ .
5p c) Să se determine numărul real x pentru care
2
2 A A = .

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie ( ) 2 6. x y xy x y = − + +
5p a) Să se arate că ( )( ) 2 2 2, , x y x y x y = − − + ∀ ∈ .
5p b) Să se demonstreze că 2 2 x =

oricare ar fi x ∈ .
5p c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă, să se calculeze valoarea expresiei
( ) ( ) ( ) ( ) 2009 2008 2 1 0 1 2 2008 2009 E = − − − − … … .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
3
3 f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈\
5p b) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
c) Să se calculeze
3

( )
lim
x
f x
x
→ −∞
.

2. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
( ]
( )
1
, , 1
2
ln 2, 1,
x
x
x f x
x x
+ 
∈ −∞

− =


− ∈ + ∞

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe \.
5p b) Să se calculeze
1
0
( 2) ( ) x f x dx −

.
5p c) Să se calculeze ( ) ( )
1
1
lim 2
x
x
f t dt
x →+∞
+

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p 1. Să se calculeze
2 4
6 6
C C − .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui x pentru care ( ) 1 15 x x x − ≤ + .
5p
3.
Să se determine valorile reale ale numărului m astfel încât graficul funcţiei : f → ,
( ) ( )
2
1 f x x m x m = − − − să fie tangent axei Ox.
5p 4. Să se arate că numărul
3 3 3 3
2 3 4 9
log log log log
1 2 3 8
A = + + + + … este natural.
5p 5. Să se calculeze sin10 cos80 −

.
5p 6. Să se demonstreze că patrulaterul MNPQ cu vârfurile ( ) 2;0 M , ( ) 6;4 N , ( ) 4;6 P şi ( ) 0; 2 Q
este dreptunghi.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069
1. Se consideră matricele
1 1
,
2
a
A a
a
−  
= ∈
 
 
\,
x
X
y
 
=
 
 
cu , x y ∈\ şi
1
4
B
 
=
 
 
.
5p
a) Să se determine a∈\ astfel încât ( ) det 0 A = .
5p
b) Pentru 3 a =

să se verifice că
1
2 1
.
3 2
A

−  
=
 

 

5p c) Pentru 3 a = să se rezolve ecuaţia matricială A X B ⋅ = .

2. Pe mulţimea ( ) 1,1 G = − se consideră legea de compoziţie
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
.
5p a) Să se calculeze
1 1
2 2
∗ .
5p
b) Fie funcţia ( ) ( ) : 1,1 0, f − → ∞ , ( )
1
.
1
x
f x
x

=
+

Să se verifice că ( ) ( ) ( ) f x y f x f y ∗ = ⋅ , pentru
oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\ , ( )
2
ln
2
x
f x x = + .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ), 0; f x x ′ ∈ +∞ .
5p
b) Să se calculeze
( ) ( )
1
1
lim .
1 x
f x f
x →5p c) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f .

2. Se consideră funcţia [ ) : 0, f +∞ →\, ( ) ( ) 1 ,
n
f x x n

= + ∈] .
5p a) Pentru 2 n = să se calculeze ( )
2
1
f x dx

.
5p
b) Pentru 1 n = − să se determine [ ) 0; a∈ +∞ astfel încât ( )
0
0
a
f x dx =

.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
( ) . f x f x dx ′Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
5 6 0 x x − + ≤ .
5p
2.
Să se determine m∈\ astfel încât minimul funcţiei ( )
2
: , f f x x mx m → = − + \ \ să fie
egal cu 1.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2
log 2 x = .
5p 4. Să se calculeze
2 3
4 4
C C + .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 1;1 A , ( ) 1; 0 B − şi ( ) 3; 4 C − . Să se
determine lungimea segmentului AM , unde M este mijlocul lui ( ) BC .
5p 6. Să se determine
( )
cos 180 x −
D
, ştiind că x este măsura unui unghi ascuţit şi
1
cos
2
x = .

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
70
1. Se consideră matricea 0 0
0 0
a a a
A a
a
 
 
=
 
 
 
, unde a∈\. Se notează
2
A A A = ⋅ .
5p
a) Pentru 1 a = să se calculeze matricea
2
A .
5p b) Să se calculeze
( )
2
det A , a∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
3
A I ≠ , pentru orice a∈\.

2. Pe mulţimea numerelor reale definim legile de compoziţie 2 2 6 x y xy x y ∗ = − − + şi ( ) 3 12 x y xy x y = − + + D .
5p
a) Să se verifice că ( ) ( ) 2 3 1, . x x x ∗ − = − ∀ ∈ D \
5p b) Ştiind că
1
e este elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „∗” şi
2
e este elementul neutru în
raport cu legea de compoziţie „D ”, să se calculeze ( ) ( )
1 2 1 2
e e e e ∗ + D .
5p
c) Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1. f x ax = + Să se determine a∈\ astfel încât
( ) ( ) ( ) f x y f x f y ∗ = D , oricare , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f + ∞ →\ , ( ) f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ), 0, f x x ′ ∈ + ∞ .
5p
b) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe ( ) 0, + ∞ .
5p c) Să se determine coordonatele punctului graficului funcţiei , f în care tangenta la grafic
are panta egală cu
3
2
.

2. Se consideră funcţia
[ ) : 0; f +∞ →\ , ( )
1 1
.
1 2
f x
x x
= +
+ +

5p a) Să se verifice că ( )( ) ( )
2
1 2 3 , 0 x x f x dx x x x + + = + + ≥

C .
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei

[ ] : 0 , 1 , h →\

( ) ( ) ( )
1
1
1
h x f x f x
x
= − + −
+
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p 1. Să se verifice că
1 3 5 4
5 5 5
2 C C C + + = .
5p 2.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 3 36
x x
⋅ = .
5p 3.
Să se arate că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
2 2
2 1 0 x mx m − + − = verifică relaţia
( )
1 2 1 2
2 0 x x x x − + + ≥ , pentru orice m∈\.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
5
log 2 3 1 x x + − = .
5p 5.
Triunghiul ABC are centrul de greutate G. Dacă punctul M este mijlocul segmentului BC , să
se determine numărul real a astfel încât AG a MA = ⋅
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze aria paralelogramului ABCD , ştiind că 8, 10 AB BC = = şi ( ) 150 m BCD =
D
) .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071

1. Se consideră matricea
1
1 2 1
0 3 1
x y
M
 
 
=
 
 
 
cu x şi y numere reale. În reperul cartezian xOy se consideră
punctele ( ) ( ) ( ) 1, 2 , 0, 3 , O 0,0 A B şi ( ) 1, 2
n
C n n + − cu . n

∈`
5p a) Să se calculeze determinantul matricei . M
5p b) Să se arate că punctele , A B

şi
2
C sunt coliniare.
5p
c) Să se determine numărul natural nenul n astfel încât aria triunghiului
n
AOC să fie minimă.

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( )( ) 3 3 3 x y x y ⊥ = − − + .
5p
a) Să se arate că
( )
1
3 3 4 x
x
 
+ ⊥ + =
 
 

oricare ar fi

x

∈\ .
5p b) Să se arate că legea „ ⊥ ” are elementul neutru 4 e = .
5p c) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii \

în raport cu legea „ ⊥ ”.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071

1. Pentru orice n∈` se consideră funcţiile ( ) : 0,
n
f ∞ →\ , ( )
0
ln f x x = şi ( ) ( )
1 n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se determine funcţia
1
f .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei
2
f .
5p
c) Să se arate că ( )
( )
0
1
1
1 f x
f x
≤ − , oricare ar fi ( ) 0, x ∈ +∞ .

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
e
f x dx


.
5p
b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este funcţie crescătoare pe intervalul ( ) 0 , + ∞ .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
0 1 2 3
f x dx f x dx f x dx f x dx + > +
∫ ∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se calculeze
3
5
1
log 25
2

 

 
 
.
5p 2.
Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
2 2 f x x x = − +

are
cooordonatele egale.
5p 3.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
1 x x x + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3, 4,..., 91 A = , acesta
să fie divizibil cu 13.
5p 5. Să se calculeze cosinusul unghiului ascuţit format de diagonalele dreptunghiului ABCD,
ştiind că 16 AB = şi 12 BC = .
5p 6. Să se calculeze
2 2
sin 30 cos 60 +
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5
2 0 unde ,
5 4 7
x y z
x y z
x y z
α α β
β
− + = − ¦
¦
+ + = ∈
´
¦
− + =
¹
, A este matricea sistemului şi
2 3 4 5
1 2 0
5 4 7
B α
β
− − | |
|
=
|
|

\ .
. Notăm cu ( ) , S α β

suma elementelor matricei B.
5p a) Să se calculeze ( ) 0, 0 S .
5p b) Să se determine numerele reale şi α β astfel încât determinantul matricei A să fie nul şi
( ) , 2 S α β = − .
5p
c) Pentru 0 α = şi 0 β =

să se rezolve sistemul.

2. În mulţimea polinoamelor [ ] X se consideră polinoamele
3 2
6 f X mX nX = + + + şi
( )
2
2 g X X X = − − .
5p
a) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 0 x x − − = .
5p b) Să se determine , m n∈ astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul g .
5p
c) Pentru 4 şi 1 m n = − = să se calculeze produsul ( ) ( ) ( ) ( ) 0 1 2008 2009 P f f f f = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ … .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia : f

→ \ \ , ( )
3
3
f x x
x
= + .
5p a) Să se calculeze ( ), f x x

′ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
( ) ( )
1
1
lim
1 x
f x f
x →


.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .

2. Se consideră funcţia
[ ] : 0, 1 f →\ , ( )
2
2 f x x x = − .
5p
a) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei f .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
( )
lim
x
x
f t dt
x


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p 1. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii aritmetice, ştiind că primul termen al progresiei
este 7 şi al doilea termen este 9.
5p
2.
Să se rezolve ecuaţia
2
6, , 2
n
C n n = ∈ ≥ ` .
5p 3. Să se arate că mulţimea ( )
{ }
2 2
2 1 0 x x m x m m ∈ − + + + = \ are două elemente, oricare ar fi m∈\.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( ) ( ) lg 4 lg 2 3 lg 1 2 x x x + + + = − .
5p 5. Să se arate că dacă 2 AB AC =
JJJG JJJG
, atunci punctul C este mijlocul segmentului AB.
5p 6.
Să se determine lungimile catetelor AB şi AC ale triunghiului dreptunghic ABC , ştiind că
3
sin
5
B = şi
15 BC = .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Se consideră determinantul
a b c
c a b
b c a
∆ =

cu , , a b c ∈\ .
5p a) Ştiind că 1, 0 a b = − =

şi 1 c = ,

să se calculeze determinantul ∆ .
5p
b) Să se arate că ( )
( )
2 2 2
, a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − − , , a b c ∀ ∈\.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2 1 1
1 2 1 0,
1 1 2
x
x
x
x = ∈\.
2. Pe mulţimea ] a numerelor întregi se consideră legile de compoziţie
3, 3 x y x y x y ax y ∗ = + + = + − D , cu a∈] şi funcţia ( ) : , 6 f f x x → = + ] ] .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) 1 2 0 3 ∗ ∗ D .
5p b) Să se determine numărul întreg a pentru care legea de compoziţie " " D este asociativă.
5p
c) Pentru 1 a = să se arate că funcţia f este morfism între grupurile ( ) ,∗ ] şi ( ) , ] D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

73 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073

1. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
2
2
2
3
, 1
1
, unde
2
, 1
2
x
x
x
f x a
x a
x
x

++
= ∈

+

>

+ 
\.
5p a) Să se determine numărul real a astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către −∞ la graficului funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul real a astfel încât panta tangentei la grafic în punctul ( ) ( )
2; 2 f să fie egală cu 1.

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e = .
5p a) Să se verifice că
( )
1
0
1 f x dx e = −

.
5p b) Să se calculeze ( )
1
0
x f x dx

.
5p c) Să se demonstreze că ( )
1
0
1 f x dx e ≤ ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p 1. Să se calculeze
5 3
8 8
C C − .
5p 2. Să se determine raţia progresiei geometrice
( )
1
n
n
b

,

ştiind că
1
3 b = şi
2 1
3 b b − = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
log 1 1 x + = .
5p 4.
Să se formeze o ecuaţie de gradul al doilea, ale cărei soluţii
1
x şi
2
x verifică relaţiile
1 2
1 2
11
1 1 11
30
x x
x x
+ = 


+ =


.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( ) 2;5 A şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie
2 0 x y + − =
5p 6. Să se calculeze aria dreptunghiului ABCD, ştiind că 10 AC = şi ( ) 30 m BAC =
D
) .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. În mulţimea ( )
2
\ M se consideră matricele
2
0 1 0 0
şi
0 0 0 0
A O
   
= =
   
   
.
5p a) Să se calculeze
2
det( ) A , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se arate că dacă ( )
2
şi X XA AX ∈ = \ M , atunci există , a b∈\, astfel încât
0
a b
X
a
 
=
 
 
.
5p c) Să se arate că dacă ( )
2
Y ∈ \ M , atunci ecuaţia
2
Y A = nu are soluţie în ( )
2
\ M .

2. Se consideră inelul ( )
6
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se calculeze numărul elementelor inversabile în raport cu înmulţirea din inelul ( )
6
, , + ⋅ ] .
5p
b) Se consideră S suma soluţiilor ecuaţiei
ˆ ˆ ˆ
2 1 5 x + = şi P produsul soluţiilor ecuaţiei
2
x x = , unde

6
x ∈] . Să se calculeze . S P +
5p
c) Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element din inelul ( )
6
, , + ⋅ ] , acesta să fie soluţie a
ecuaţiei
3
ˆ
0 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074

1. Se consideră funcţiile { } , : 1, 2 f h → \ \ \ , ( ) ( )( ) 1 2 f x x x = − − şi ( )
( )
( )
' f x
h x
f x
= .
5p
a) Să se arate că ( )
1 1
1 2
h x
x x
= +
− −
.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia h este descrescătoare pe ( ) ;1 −∞ .
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) ( )
2
' '' f x f x f x ≥ ⋅ , pentru orice { } \ 1; 2 x∈\ .

2. Se consideră funcţia : f → \ \ , ( )
2009
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
[ ] : 1, 3 , h →\


( ) ( )
2009
1 h x f x x = − − .
5p b) Să se determine primitiva : F → \ \ a funcţiei f , care verifică condiţia (0) 1. F =
5p
c) Să se calculeze
( )
0
2010
lim
x
x
f t dt
x
→+∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
75 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p 1.
Să se determine numărul real x, ştiind că şirul 1, , 2, 7,... x x + este progresie aritmetică.
5p
2.
Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficelor , : , f g → \ \
( )
2
3 1 f x x x = − − şi ( ) 4 g x x = + .
5p 3.
Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3 2
2 x x x x + − − = .
5p 4. O persoană a depus la o bancă 1500 de lei. Ce sumă a primit persoana după un an, ştiind că rata
dobânzii a fost de 8 %?
5p 5.
Fie triunghiul echilateral MNP înscris într-un cerc de centru O. Să se demonstreze că
0 OM ON OP + + =
JJJJG JJJG JJJG G
.
5p 6. Să se calculeze aria paralelogramului ABCD în care 6 3 AB = , 4 AD = şi ( ) 150 m DAB =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricea ( )
2
4 7
.
2 4
A
−  
= ∈
 

 
\ M


5p
a) Să se calculeze
2
A , unde
2
. A A A = ⋅
5p b) Să se demonstreze că ( )
1
2 2
A I A I

+ = − , unde
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p c) Să se determine numerele reale x pentru care
( )
( )
2 2
det det x A x A = .
2. Pe \se consideră legea de compoziţie 3 , , x y xy x ay b a b ∗ = + + + ∈\ .
5p a) Să se determine a∈\ astfel încât legea „∗” să fie comutativă.
5p b) Să se arate că pentru 3 a = şi 6 b = legea „∗” admite element neutru.
5p c) Să se determine a şi b astfel încât ( 3) 3, x − ∗ = −

pentru orice x ∈\ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1
, 0
1
2 1, 0
x
f x
x
x x
¦

¦
=
+ ´
¦
− + >
¹
.
5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este crescătoare pe intervalul ( ) , 0 −∞ .
5p c) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul
1
1,
2
A
| |

|
\ .
.

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţia :
n
f → \ \ , ( )
( )
2
1
1
n
n
f x
x
=
+
.
5p a) Să se verifice că
( ) 1
1
1 1
e
f x dx − =

.
5p
b) Să se determine primitiva G a funcţiei : , g → \ \ ( )
( )
2
1
g x
f x
= , care verifică relaţia ( )
13
1
15
G = .
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
n
x f x dx ⋅

unde , 2 n n ∈ ≥ ` .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se arate că numerele
3
1, log 9 şi
3
64 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
5p 2. Se consideră funcţia ( ) : , 2 f f x x → = − . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 2 6 f f f ⋅ ⋅ ⋅ … .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 3 2 3 x x + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
2 2
2
x x −
+ = .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (3, 0) A

şi (5, 2) B − . Să se determine coordonatele
mijlocului segmentului AB.
5p
6. Să se calculeze
2 2
sin 135 cos 45 +

.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

76
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076
1. Se consideră sistemul
0
4 2 16
2 2 6
x ay z
x y z
x y z
− − = ¦
¦
+ − =
´
¦
− + = −
¹
, unde a∈\ şi matricea sistemului A=
1 1
1 4 2
1 2 2
a − − | |
|

|
|

\ .
.
5p a) Să se determine valorile reale ale lui a astfel încât matricea A să fie inversabilă.
5p
b) Să se calculeze
2
, A unde
2
A A A = ⋅ .
5p c) Să se rezolve sistemul pentru a = 1.
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 4 4 12 x y xy x y = + + + D .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) , oricare ar fi , , x y z x y z x y z = ∈ D D D D \.
5p b) Să se demonstreze că ( 4) 4 x y − = − D D , oricare ar fi , x y ∈\.
5p c) Să se calculeze 1 ( 2) 3 ( 4) 5 ( 6). − − − D D D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076

1. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
: 0, ,
x
f f x
x

+ → = \ \ .
5p a) Să se verifice că ( )
1
2
x
f x
x x
+
′ = , pentru orice ( ) 0; x∈ +∞ .
5p
b) Să se arate că 2009 2011 2010 2010 ≤ .
5p c) Să se arate că funcţia f nu are asimptotă către +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
( )
2
2, 1
: ,
1 ln , 1
x x x
f f x
x x x

+ − <

→ =

+ ≥


\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.
5p b) Să se verifice că ( )
1
0
7

6
f x dx = −

.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
[ ] ( )
( )
: 1; ,
1
f x
h e h x
x
→ =
+
\ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p 1. Să se verifice că
2 2 2
log 5 log 12 log 30 1 + − = .
5p

2. Să se arate că, oricare ar fi m∈\, parabola asociată funcţiei
2 2
: , ( ) 1 f f x x mx m → = − + + \ \ este
situată deasupra axei Ox .
5p 3. Să se determine numărul real a , ştiind că numerele 2 , 4 1
a a
+ şi
2
2
a+
sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia
1 2
1
1
n
C n
+
= − .
5p
5. Să se demonstreze că în patrulaterul MNPQ are loc relaţia MN PQ MQ PN + = +
JJJJG JJJG JJJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că, pentru orice unghi ascuţit x, este adevărată egalitatea
( ) ( )
2
sin cos 90 cos 180 1 x x x ⋅ − + − =
D D
.

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077
1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (2,1), (1, 2) A B şi ( ) , ,
n
C n n − cu n∈] .
5p a) Să se scrie ecuaţia dreptei
4 2
C C .
5p
b) Să se arate că oricare ar fi n

∈] punctele
1
, , ,
n n
O C C
+
sunt coliniare.
5p c) Să se calculeze aria triunghiului
3
ABC .

2. Se consideră matricele
2009 0 0
0 1 0
0 1
x
x
A
x
 
 
=
 
 
 
, cu x ∈\ şi mulţimea
{ }
3
( )
x
G A x = ∈ ⊂ \ \ M .
5p a) Să se verifice că
3
I G ∈ , unde
3
1 0 0
0 1 0 .
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 

5p b) Să se demonstreze că , oricare ar fi ,
x y x y
A A A x y
+
⋅ = ∈\
5p c) Să se arate că
{ }
x
G A x = ∈\ este grup în raport cu înmulţirea matricelor .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( ) ( ) 3 ln f x x x = − .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p b) Să se calculeze
1
( ) (1)
lim
1 x
f x f
x →


.
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe ( ) 0, . +∞

2. Se consideră funcţiile , : F f → R R, ( )
x
F x x e = ⋅ şi ( ) ( ) 1
x
f x x e = + .
5p a) Să se verifice că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei F, axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se calculeze
( ) ( )
1
0

1
x
F x f x
dx
e

+

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
1
4
1
3
2 C
A
+
.
5p 2. Să se determine x∈, ştiind că numerele 1, 1 x x − + şi 2 1 x − sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 3. Se consideră funcţia
1
: , ( )
2
x
f f x
 
→ =
 
 
. Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 0 1 4 f f f + + + … .
5p 4. Să se determine valoarea parametrului real m, ştiind că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei
( )
2
1 0 x m x m − − − = verifică relaţia ( )
1 2 1 2
2 4 x x x x + = + .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ( ) 2,1 A şi ( ) 1, 2 B − .
5p
6. Să se demonstreze că într-un triunghi dreptunghic ABC , cu ( ) 90 m A =

, are loc relaţia
2
sin sin AD AB AC B C = ⋅ ⋅ , unde D este piciorul înălţimii duse din vârful A.

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078
1. Se consideră mulţimea matricelor ,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Pentru , , A B G ∈ să se demonstreze că A B G + ∈ .
5p
b) Să se arate că matricea C G ∈ , obţinută pentru 5 a = şi 3 b = , verifică relaţia
2
2
10 16 C C I = − ,
unde
2
C C C = ⋅ şi
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p
c) Pentru , a b∈` să se determine o matrice D G ∈ care are proprietatea că ( ) det 2008 D = .

2. Se consideră polinomul [ ] ( ) ( )
2009 2009
, ( ) 1 1 f X f X X X ∈ = + − − \ care are forma algebrică

2009 2008
2009 2008 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se determine
0
. a
5p b) Să se arate că (1) f + ( 1) f − este număr întreg par.
5p c) Să se determine numărul rădăcinilor reale ale polinomului f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

787 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078
78
1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2
1
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se verifice că ( )
( )
2
2
2
0
1
x
f x
x
′ − =
+
pentru orice x∈R.
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei f.
5p
c) Să se arate că
( ) ( )
3 3
2008 2009 f f ≤ .
2. Se consideră funcţiile
[ ] , : 0,1 f g →R, ( ) 2
x
f x = şi ( )
x
g x x e = ⋅ .
5p
a) Să se determine ( ) f x dx

.
5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g , axa Ox şi dreptele de
ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p
c) Să se calculeze
0
0
( )
lim
x
x
f t dt
x →

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se calculeze
5 5
5
log 18 log 2
log 3

.
5p 2. Se consideră funcţiile , , : f g h → \ \ , ( ) 1, ( ) 2 2, ( ) 3 3 f x x g x x h x x = + = + = + . Să se determine numărul
real a astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) a f x h x g x + = , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 4
8
2
x
x
= .
5p 4. Să se determine câte numere naturale de 4 cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii {1, 2, 3, 4}.
5p
5. În reperul cartezian xOy

se consideră punctele (2, 0) A

şi
2
( 1, 0) B m − , cu m∈\. Să se determine valorile
reale ale lui m

astfel încât punctul (5, 0) C

să fie mijlocul segmentului . AB
5p
6. Se consideră patrulaterul ABCD în care DC BC AC + =
JJJG JJJG JJJG
. Să se demonstreze că ABCD

este paralelogram.

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079
1. Se consideră matricele
2 1
1 2
A
 
=
 

 
,
5 4
3 1
B
 
=
 
 
,
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
în ( )
2
\ M .
5p a) Să se calculeze . A B ⋅
5p
b) Să se rezolve ecuaţia matricială A X B ⋅ = , unde ( )
2
X ∈ \ M .
5p
c) Să se demonstreze că matricea A verifică egalitatea
2
2 2
4 5 A A I O − + = , unde
2
A A A = ⋅ .
2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie 14 x y x y = + − D .
5p a) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = D .
5p b) Să se demonstreze că legea " " D este asociativă.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) , \ D este grup comutativ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( ) 2 3
x x
f x = + .
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine asimptota spre −∞ a funcţiei f .
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 0,1
n
f →R , ( )
1
n
n
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
2
2
1
1 x f x dx + ⋅

.
5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
1
f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .
5p
c) Să se arate că ( )
1
2009
0
ln 2 f x dx ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p 1. Să se calculeze
1
8
2! 3!
C
+
.
5p

2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 2 3 f x x = − + . Să se arate că numerele ( ) (1), 0 f f şi ( ) 3 f − sunt
termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
5p 3. Să se rezolve sistemul
2
3
,
x y
x x y
+ = 


+ =


unde , x y ∈\.
5p
4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ( ) ( )
5 5
log 3 1 1 log 1 x x + = + − .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul N , simetricul punctului ( 2,3) M − faţă de punctul O .
Să se calculeze lungimea segmentului MN .
5p
6. Fie triunghiul ascuţitunghic ABC . Să se determine măsura unghiului A, ştiind că 6 BC = şi raza
cercului circumscris triunghiului are lungimea egală cu 2 3 .

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Se consideră determinantul ( )
1 1
1 1 ,
1 1
a
D a a
a
= unde a este un număr real.
5p a) Să se calculeze valoarea determinantului pentru 1 a = − .
5p
b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( )
2
1 2 D a a a = − − + , pentru orice a număr real.
5p c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) 4 D a = − .

2. Pe mulţimea numerelor reale

se defineşte legea de compoziţie ( ) 10 110. x y xy x y = − + + D
5p
a) Să se verifice că ( )( ) 10 10 10 x y x y = − − + D , oricare ar fi , x y ∈\.
5p
b) Să se calculeze
1 1
10 20
C C D .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( ) 1 10 x x − = D , unde x ∈\ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia { } : 1 f → \ R R, ( )
1
1
1
f x x
x
= + +

.
5p
a) Să se verifice că ( )
( )
2
2
2
1
x x
f x
x

′ =

pentru orice { } 1 x ∈ \ R .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 4 f x ≥ , pentru orice ( ) 1; x∈ +∞ .

2. Pentru fiecare n∈` se consideră funcţiile :
n
f → R R , ( )
1
x
n
nx
e
f x
e
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( )
0
f x dx

, x∈R.
5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
1
f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .
5p
c) Să se arate că ( ) ( )
1 1
1
0 0
,
n n
f x dx f x dx
+

∫ ∫
pentru orice n∈N.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze
3
2
1
log 8
4
− − .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( )( ) 2 1 1 11 x x x − + ≤ − + .
5p 3. Se consideră funcţia ( )
2
: , 4 6. f f x x x → = − + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 2 f x f ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p 4. După două ieftiniri succesive cu 10 %, respectiv 25 %, preţul unui produs este 540 lei. Să se determine
preţul produsului înainte de cele două ieftiniri.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul (2, ) M m , unde m este un număr real. Să se determine
numerele reale m

pentru care 5 OM = .
5p
6. Să se determine lungimea laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că 6, 4 AC AB = = şi ( ) 60 m BAC =
D
) .

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie matricea
2
2
1 1 1
( ) 2
2
k k
k k
A k x x
x x
 
 
= −
 
 

 
, cu { } 0,1, 2 k ∈ .
0
1 x = şi
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei

2
1 2
2 0, . x x x x + − = <
5p
a) Să se calculeze determinantul matricei (0) A .
5p
b) Să se determine matricea (1) (2) A A + .
5p
c) Să se calculeze suma elementelor matricei ( ) A k , pentru fiecare { } 0,1, 2 k ∈ .

2. Pe mulţimea ( ) { } 0, \ 1 G = ∞ se consideră operaţia
2ln y
x y x = D .
5p a) Să se calculeze 3 e D , unde e este baza logaritmului natural.
5p b) Să se demonstreze că x y G ∈ D , pentru orice , x y G ∈ .
5p c) Să se arate că operaţia " " D este asociativă pe mulţimea G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
3
2 3 f x x x = − .
5p a) Să se verifice că ( )
3 2
1 1
f x
x
x
′ = − , pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 1; 1 A − .
5p
c) Să se arate că ( ) 1 f x ≥ − , pentru orice 0 x > .

2. Se consideră funcţia :
a
f → R R , ( ) 1
a
f x ax = + , unde a∈R.
5p a) Să se determine a∈R astfel încât funcţia : F → R R, ( )
2
1 F x x x = + + să fie o primitivă a funcţiei
a
f .
5p b) Să se calculeze ( )
1
1
0
x
e f x dx

.
5p c) Să se demonstreze că ( )
1
2
0
1

4
a
f x dx ≥

pentru orice a∈R.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se calculeze
3
3
3
9
3
− .
5p

2. Ecuaţia
2
1 0 x ax a + − − = , cu a∈\ are soluţiile
1 2
şi x x . Să se arate că expresia
1 2 1 2
x x x x + − nu
depinde de a.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3
2 3
x
x
= .
5p
4. Ştiind că vectorul AB
JJJG
are lungimea egală cu 12 şi 2 AC CB =
JJJG JJJG
, să se determine lungimea vectorului CB
JJJG
.
5p
5. În reperul cartezian xOy

se consideră punctele ( ) ( ) ( ) 1 1 0 1 11 A , , B , , C , − − şi ( ) 2 3 D , . Să se demonstreze
că dreptele AB şi CD sunt paralele.
5p 6. Ştiind că sin80 cos80 a − =
D D
, să se calculeze sin100 cos100 a + −
D D
.

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră determinantul ( )
1
; ; 1
1
x ab
D a b x a bx
b ax
= , unde , a b şi x sunt numere reale.
5p
a) Să se calculeze ( ) 1;1;0 D .
5p
b) Să se demonstreze că ( ) ; ; D a b x nu depinde de numărul real x .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( ) ; ; 0 D a b x = , unde a şi b sunt numere reale pozitive.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3
3 f X X a = − + şi
2
( ) 3 2 g x X X = − + , unde a∈\.
5p a) Pentru 2 a = să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( ) f x g x = .
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f, ştiind că are o rădăcină dublă pozitivă.
5p
c) Pentru 2 a = să se rezolve ecuaţia
( )
3 5
2
f x
e g
 

=
 
 
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082

1. Se consideră funcţia ( ) : 0; f +∞ →R , ( ) ( ) 3 f x x x = − .
5p
a) Să se verifice că ( )
3 3
,
2
x
f x
x

′ = pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 1; 2 A − .
5p c) Să se demonstreze că
2
3 x
x
+ ≥ pentru orice 0 x > .

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 0,1
n
f →R , ( )
n
x
n
f x e = .
5p
a) Să se determine ( )
1
f x dx

.
5p b) Să se calculeze ( )
1
1
0
x f x dx ⋅

.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei

[ ] : 0,1 g →R , ( ) ( )
3
g x x f x = ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p 1. Să se calculeze
1 2
3 3
2C A − .
5p 2. Să se arate că
2 2 2 2
log 14 log 3 log 6 log 7 + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
1 2 x x x + = − − .

5p
4. Să se arate că soluţiile
1
x şi
2
x ale ecuaţiei ( )
2
1 0 x m x m − + + = , m∈\, verifică relaţia
1 2 1 2
1 x x x x + − = .
5p
5. Să se determine aria triunghiului ABC , în care 4, 6 AB AC = = şi ( ) 45 m BAC =
D
) .
5p
6. Să se calculeze sin135 tg45 cos45 + −
D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Se consideră funcţia ( )
3
: f → \ \ M , ( )
2
1 2 2
0 1 4
0 0 1
x x x
f x x
| |
+
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) 0 1 f f + .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
3
1 1 f f I ⋅ − = unde
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f x y f x f y + = ⋅ , oricare ar fi x, y ∈\.

2. Se consideră inelul ( )
6
, , + ⋅ ] , unde
{ } 6
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
0, 1, 2, 3, 4, 5 = ] .
5p a) Să se rezolve ecuaţia
ˆ ˆ ˆ
2 5 1 x + = , pentru
6
x∈] .
5p
b) Să se calculeze determinantul
ˆ ˆ ˆ
1 2 3
ˆ ˆ ˆ
2 3 1
ˆ ˆ ˆ
3 1 2
în
6
] .
5p c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
ˆ ˆ
2 4
ˆ ˆ
2 5
x y
x y
¦
+ =
¦
´
+ =
¦
¹
, unde
6
, x y ∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
1
3
2
x
x
f x
 
= −
 
 
.
5p
a) Să se calculeze ( ) f x ′ , unde x∈R.
5p b) Să se calculeze
0
( ) (0)
lim
x
f x f
x →

.
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este crescătoare pe R.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
1
f x x
x
= + .
5p
a) Să se determine ( ) f x dx

, unde 0 x > .
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei

[ ] : 1, 2 , g →\ definită prin ( ) ( ) g x f x = ,
[ ] 1, 2 x ∈ .
5p c) Să se calculeze ( )
1
ln
e
f x xdx

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Să se compare numerele 2 a = şi
1
3 2
b =
+
.
5p 2. Să se demonstreze că parabola asociată funcţiei
2
: , ( ) 4 4 f f x x x → = − + \ \ este tangentă axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 5 15
x x
⋅ = .
5p 4. Să se calculeze TVA-ul pentru un produs, ştiind că preţul de vânzare al produsului este 357 lei,
(procentul TVA-ului este 19 %).
5p 5. Se consideră dreptunghiul ABCD care are 8 AB = şi 6 BC = . Să se calculeze cosinusul unghiului
ascuţit format de diagonalele dreptunghiului.
5p
6. Se consideră pătratul ABCD de centru O . Să se calculeze OA OB OC OD + + +
JJJG JJJG JJJG JJJG
.

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră matricele
1 1 0 0 1 0
0 1 1 , 0 0 1
0 0 1 0 0 0
A B
   
   
= =
   
   
   
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
3
A B I = + .
5p
b) Să se demonstreze că matricea A este inversabilă şi să se determine
1
A

.
5p c) Să se determine numărul real a astfel încât ( ) ( ) ( )
3
det 2 1 X a a = − , unde ( )
3
. X a I aA = +
2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie 2 x y xy x y ∗ = − − + .
5p
5p

5p

a) Să se demonstreze că ( )( ) 1 1 1, x y x y ∗ = − − + oricare ar fi , x y ∈.
b) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă.
c) Să se calculeze
1 2 2009
.
2 2 2
∗ ∗ ∗ …Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
1
x
x x
f x
e
− +
= .
5p
a) Să se verifice că ( )
2
3 2
x
x x
f x
e
− + −
′ = , pentru orice x∈R.
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se arate că ( )
1
f x
e
≥ pentru orice 2 x ≤ .

2. Se consideră funcţia
[ ] : 0,1 f →R , ( ) 2 f x x = + .
5p a) Să se determine ( )
2
f x dx

.
5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .
5p
c) Folosind, eventual, faptul că 2 3 x + ≤ pentru orice [ ] 0,1 x ∈ , să se arate că ( )
1
2009
0
3

2010
x f x dx ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Să se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice care are primul termen egal cu 16 şi
raţia
1
2
.
5p

2. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
6
,
8
x y
xy
+ = − 

=

unde , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4
2
x
= .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3 . A = Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr de două cifre
format cu elementele mulţimii A, acesta să aibă cifrele egale.
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD . Să se demonstreze că 2 AC BD AD + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze
( )
sin 180 x −
D
, ştiind că
4
sin
5
x = .

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 1
x ay z
x a y z
x ay a z
¦ + + =
¦
+ − + =
´
¦
+ + − =
¹
, unde a∈\ şi matricea sistemului
1 2
1 2 1 3 .
1 3
a
A a
a a
| |
|
= −
|
|

\ .


5p
a) Să se arate că ( )
2
det 6 5 A a a = − + .
5p
b) Să se rezolve ecuaţia ( ) det 0 A = .
5p c) Pentru 0 a = să se rezolve sistemul în mulţimea numerelor reale.
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă 6 6 42 x y xy x y ∗ = − − + .
5p
a) Să se arate că ( )( ) 6 6 6, oricare ar fi , x y x y x y ∗ = − − + ∈\.
5p b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x x x ∗ ∗ ∗ = .
5p c) Să se calculeze 1 2 3 ... 2009 ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
2
1 x
f x
x
+
= .
5p a) Să se verifice că ( )
2
2
1 x
f x
x

′ = , pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă pe (0, ) +∞ .

2. Se consideră funcţiile
[ ] , : 0,1 f g →R, ( )
x
f x e = şi ( )
x x
g x e e

= + .
5p
a) Să se determine ( ) f x dx

.
5p
b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
[ ] : 0,1 h →R , definită prin
( ) ( ) h x x f x = , axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei g.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
5
,
6
x y
xy
+ = 

=

unde , x y ∈\.
5p 2. Se consideră funcţia : ( ) 5
x
f , f x .

→ = \ \ Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 0 5 1 f f f − + + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
(3 2 2) (1 2)
x
+ = + .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu două elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 . A =
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 2,1 A şi ( ) 4, 3 B − . Să se determine coordonatele
punctului M, mijlocul segmentului AB.
5p 6. Să se calculeze
( )
cos 180 x −
D
, ştiind că
1
cos
3
x = .

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086
1. Fie matricele
0 1
1 0
A
 
=
 

 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi mulţimea ( )
{ }
2
2
G X X I = ∈ = − \
2
M , unde
2
X X X = ⋅ .
5p a) Să se verifice că A G ∈ .

5p


5p
b) Să se demonstreze că ( )
2
2
1 1
2 2
X I X
 
+ =
 
 
, oricare ar fi X G ∈ .
c) Să se demonstreze că orice matrice pătratică de ordinul al doilea cu elemente numere reale pentru care
avem A X X A ⋅ = ⋅

este de forma
x y
X
y x
 
=
 

 
, unde , x y ∈\.

2. Se consideră polinomul
4 3
, cu , , f X aX bX c a b c = + + + ∈\ .
5p
a) Pentru 501 c = să se demonstreze că (1) ( 1) 1004. f f + − =
5p b) Pentru 2, 2 a b = − = şi 1 c = − să se determine rădăcinile reale ale polinomului . f
5p c) Să se demonstreze că nu există valori reale ale coeficienţilor , , a b c astfel încât polinomul f să se
dividă cu polinomul
3
. g X X = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
ln x
f x
x
= .
5p
a) Să se verifice că ( )
2
1 ln
,
x
f x
x

′ = pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul
1
, A e
e
 
 
 
.
5p
c) Să se arate că ln ,
x
x
e
≤ pentru orice 0 x > .

2. Se consideră funcţia
[ ] : 0,1 , f →\ ( ) 1 f x x = − .
5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei f.
5p c) Folosind, eventual, faptul că , x x ≥ pentru orice
[ ] 0,1 , x ∈ să se arate că ( )
1
2009
0
1

2010
f x dx ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
87 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p 1. Să se determine termenul al patrulea al unei progresii aritmetice, ştiind că primul termen este 2 şi raţia
este 3.
5p
2. Să se determine m∈\ astfel încât ecuaţia
2
0 x x m − + = să admită soluţii de semne contrare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2 2
log 2 log (2 4) 1 x x x − − − − = .
5p
4. Să se rezolve ecuaţia
1 2
4, , 2
n n
C A n n + = ∈ ≥ ` .
5p
5. Să se determine aria unui triunghi ABC , ştiind că 2 AB AC = = şi ( ) 30 m A =
D
) .
5p
6. Să se calculeze
2
2sin 135
D
.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Se consideră matricele
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi mulţimea ( )
{ }
2
G X X X = ∈ = \
2
M , unde

2
X X X = ⋅ .
5p a) Să se verifice că A G ∈ .
5p
b) Să se calculeze
( )
3 2
det 2 A A A − + , unde
3
A A A A = ⋅ ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că ( )
2
2 2
2X I I − = , oricare ar fi X G ∈ .

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( ) 2009 2009 2009 x y xy x y ∗ = − + + + .
5p a) Să se arate că
( )( )
2009 2009 2009 x y x y ∗ = − − + , oricare ar fi , x y ∈\.
5p b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p c) Ştiind că legea de compoziţie „∗” este asociativă, să se calculeze

( ) ( ) ( ) ( )
2009 2008 ... 0 ... 2008 2009 . − ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ ∗


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087

1. Se consideră funcţia ( )
( )
2
: , 2 1
x
f f x x x e → = + + ⋅ \ \ .
5p a) Să se verifice că ( ) ( )( ) 1 3
x
f x x x e ′ = + + ⋅ , oricare ar fi x∈\.
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f .
5p
c) Să se demonstreze că
( ) ( )
3
8
2 4 f f
e
− + − ≤ .

2. Se consideră funcţia

( )
2
3 2, 1
: ,
ln , 1
x x x
f f x
x x

− + ≤ 
→ =

> 

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive.
5p
b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este convexă pe ( ) 1; +∞ .
5p
c) Să se calculeze ( )
0
e
f x dx

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p 1. Să se determine raţia unei progresii aritmetice în care primul termen este 10 şi al patrulea termen este 19.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei [ ] ( ) : 2,1 , 1 f f x x − → = − + \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg 3lg 2 0 x x − + = .
5p 4. Să se determine preţul iniţial al unui produs care, după o scumpire cu 15 %, costă 460 lei.
5p
5. Să se determine coordonatele punctului M, mijlocul segmentului AB, ştiind că 3 4 OA i j = +
JJJG G G
şi
7 2 OB i j = +
JJJG G G
.
5p
6. Să se calculeze sin100 cos100 sin80 cos80 + − +
D D D D
.

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Se consideră sistemul
2 0
0
2 0
x ay z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− + =
¹
, unde a este număr real şi matricea sistemului
2 1
1 1 1
1 1 2
a
A
| |
|
=
|

\ .
.
5p
a) Pentru 0 a = să se calculeze
2
A , unde
2
A A A = ⋅ .
5p b) Să se determine valorile reale ale numărului a pentru care matricea A este inversabilă.
5p
c) Pentru { } \ 4 a∈\ să se rezolve sistemul în mulţimea numerelor reale.
2. Pe mulţimea numerelor întregi se consideră legile de compoziţie 2 x y px y ∗ = + + , cu p∈] ,
2 x y x y = + − D şi funcţia : f → ] ] , ( ) 3 f x x q = + , cu q∈].
5p
a) Să se determine numărul real p astfel încât legea de compoziţie " " ∗ să fie comutativă.
5p
b) Pentru

1 p = să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia ( ) ( )
2
2 x x x x x ∗ ∗ = + D .
5p
c) Pentru

1 p = să se determine numărul întreg q astfel încât funcţia f să fie morfism între grupurile ( ) ,∗ ]
şi ( ) , ] D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
3
3 1 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze ( ) 1 f ′ .
5p b) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f .
5p
c) Să se arate că ( ) 3 f x ≤ , pentru orice 2 x ≤ .

2. Se consideră funcţiile ( ) , : 0; f F +∞ →R , ( )
2
1
1 f x
x
= − şi ( )
1
F x x
x
= + .
5p a) Să se verifice că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se calculeze ( )
1
ln
e
F x x dx ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate calificările
profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se calculeze suma
2 6
1 2 2 2 + + + + … .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
( 1)( 1) 0 x x − + ≥ .
5p
3. Să se arate că produsul soluţiilor reale ale ecuaţiei
2
2009 0 mx x m − − = este constant, oricare ar fi . m


5p 4. Să se rezolve ecuaţia
0 1
8,
n n
C C n

+ = ∈ .
5p 5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctul O , intersecţia diagonalelor. Să se demonstreze că
AO DO DC + =

.
5p
6. Să se calculeze
( ) ( ) ( )
lg tg40 lg tg41 … lg tg45 ⋅ ⋅ ⋅
D D D
.

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră matricele
3
1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 3 0 , 2 3 0 , 0 1 0
0 0 5 3 7 5 0 0 1
A B I
     
     
= = =
     
     
     
.


Pentru X ∈
3
( ) \ M se notează
3
X X X X = ⋅ ⋅ .
5p
a) Să se determine
1
. A


5p
b) Să se rezolve ecuaţia matricială
3
3
A X I ⋅ = , unde ( ). X ∈ \
3
M
5p c) Să se calculeze ( )
3
B A − .
2. Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie 3 7 7 14 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se determine elementul neutru al legii " " ∗ .
5p b) Să se rezolve mulţimea numerelor întregi inecuaţia 1 x x ∗ ≤ − .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie " " ∗ este asociativă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089

1. Fie funcţia : f → R R, ( )
3 2
2 3 1 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze ( ) 1 f ′ .
5p b) Să se determine intervalele de concavitate şi intervalele de convexitate ale funcţiei f.
5p c) Să se arate că ( ) 0 f x ≥ , pentru orice
1
2
x ≥ − .

2. Se consideră funcţiile
[ ] , : 0,1 f g →R, ( )
x
f x e = şi ( )
1 x
g x e

= .
5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f.
5p
b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
[ ] : 0,1 h →R , ( ) ( ) h x x f x = ⋅ ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
2
0
0 g x f x dx − ≥

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p 1. Să se calculeze suma 1 5 9 ... 25 S = + + + + .
5p 2. Să se determine mulţimea
{ }
2
2 0 A x x x = ∈ + − < ] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 2 108
x x +
⋅ = .
5p 4. Să se determine câte numere de trei cifre se pot scrie folosind doar elemente din mulţimea {1, 2}.
5p
5. Fie punctele distincte , , , A B C D, nu toate coliniare. Ştiind că 0 AB CD + =
JJJG JJJG G
, să se demonstreze că
patrulaterul ABCD

este paralelogram.
5p 6. Să se calculeze sin A în triunghiul ABC , ştiind că 10 BC = , iar lungimea razei cercului circumscris
triunghiului este egală cu 10.

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090

1. Se consideră sistemul
2
0
2 4 0
4 16 0
x y z
ax y z
a x y z
¦
+ + =
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, cu a∈\ şi matricea sistemului
2
1 1 1
2 4
4 16
A a
a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Pentru 1 a = să se calculeze determinantul matricei A.
5p
b) Să se determine mulţimea valorilor reale ale numărului a pentru care ( ) det 0 A ≠ .
5p c) Să se rezolve sistemul pentru { } \ 2; 4 a∈\ .

2. Se consideră polinomul
4 3
, cu , , f X aX bX c a b c = + + + ∈\ .
5p a) Să se determine numărul real c ştiind că (1) ( 1) 2009 f f + − = .
5p b) Să se determine numerele reale , , a b c ştiind că (0) (1) 2 f f = = − şi că una dintre rădăcinile
polinomului este 2 x = .
5p c) Pentru 2, 1 a b = − = şi 2 c = − să se determine rădăcinile reale ale polinomului f .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( ) 2 ln f x x x = − .
5p a) Să se verifice că ( )
1 x
f x
x

′ = , pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 1; 2 A .
5p
c) Să se arate că 2 2 ln x x ≥ + , pentru orice 0 x > .

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 0,1
n
f →R , ( ) ( ) 1
n
n
n
f x x x = + − .
5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei
2
f .
5p
b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
[ ] : 0,1 g →R , ( ) ( )
2
x
g x e f x = ⋅ ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se arate că ( ) ( )
1 1
1
0 0

n n
f x dx f x dx
+

∫ ∫
, pentru orice n

∈N .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p 1. Să se determine numărul elementelor mulţimii {1, 4, 7, , 40} A = … .
5p
2. Se consideră funcţia : f → ,

( ) 2 .
x
f x =

Să se calculeze ( 3) ( 2) ... (3) f f f − ⋅ − ⋅ ⋅ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2
log 1 x = .
5p
4. Să se determine câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu ajutorul cifrelor din mulţimea { } 1, 2, 3 .
5p 5. Să se determine , a b∈, ştiind că punctele ( , ) A a b

şi ( 1, 4) B a −

aparţin dreptei de ecuaţie 5 0 x y + − = .
5p
6. Să se calculeze produsul (cos1 cos9 ) (cos 2 cos8 ) ... (cos9 cos1 ) − ⋅ − ⋅ ⋅ −

.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Fie matricea
1 2 3
1 2 3 .
1 2 3
A
−  
 
= −
 
 

 
Pentru a∈\ fixat, definim matricea
3
. B aA I = +
5p
a) Să se calculeze
2
A , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se demonstreze că
2
3
2B B I − = .
5p c) Să se determine
1
. B


2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie prin 3 3 3 2 x y xy x y = + + + D .
5p
a) Să se verifice că ( )( ) 3 1 1 1 x y x y = + + − D , oricare ar fi , x y ∈\ .
5p
b) Să se determine numărul real x pentru care
( )
2
5 6 1. x − = − D
5p c) Să se determine două numere , \ a b∈_ ], astfel încât . a b∈ D `

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
2
ln f x x x x = − − .
5p
a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ +∞ .
5p
b) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, +∞ .
5p c) Să se arate că ( ) 0, f x ≥ oricare ar fi 0 x > .

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 0, 2
n
f →R , ( ) ( ) 2
n
n
f x x = − .
5p
a) Să se determine ( )
1
f x dx

, unde
[ ] 0, 2 x ∈ .
5p
b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
[ ] : 0, 2 , g →\ ( ) ( )
1
x
g x f x e = ⋅ ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 x = şi 2 x = .
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
5
f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Să se calculeze produsul primilor trei termeni ai unei progresii geometrice, care are primul termen 2
şi raţia egală cu 2 − .
5p

2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 4 4 1, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve în mulţimea
numerelor reale ecuaţia ( ) 2 ( ) 1 f x g x + = − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
3 2 3 3 0
x x
+ ⋅ − = .
5p 4. Să se calculeze
2
4
3! C − .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 6,8 A − la originea reperului cartezian xOy .
5p 6. Să se demonstreze că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic în A, atunci are loc relaţia
sin cos
AB AC
B B
BC
+
+ = .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Se consideră matricele
0 0
0 0
0 0
a
A a
a
 
 
=
 
 
 
, unde

a∈\,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi mulţimea
( ) { }
G X AX XA = ∈ = \
3
M .
5p
a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2
A X XA = , oricare ar fi ( ) X ∈ \
3
M , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
c) Să se arate că dacă , , a b∈\ atunci matricea
3
aI bA G + ∈ .

2. Se consideră polinomul
( )
1004
2 2009
1 f X X X = + + + ,

cu forma algebrică

2 2009
0 1 2 2009
... f a a X a X a X = + + + + .
5p
a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se arate că
0 1 2 2009
... a a a a + + + + este un număr întreg par.
5p
c) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul
2
1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
x
e
f x
x
= .
5p a) Să se verifice că ( )
( )
2
1
,
x
e x
f x
x

′ = pentru orice 0 x > .
5p b) Să se determine asimptota verticală la graficul funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ,
x
e ex ≥ pentru orice 0 x > .

2. Fie funcţia
[ ] : 1, 2 f →R , ( )
2
f x x
x
= + .
5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei f.
5p
c) Să se calculeze ( )
2
1
ln f x x dx ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 3 2. f f x x x → = − + \ \ Să se calculeze produsul
( 2) ( 1) (0) (1) (2) f f f f f − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ .
5p
2. Să se determine m∈\ astfel încât minimul funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x mx → = + + \ \

să fie egal cu 2 − .
5p
3. Să se rezolve ecuaţia
2
log
2 4
x
= .
5p
4. Să se rezolve ecuaţia
( )
( )
1 2
2
2 !
5,
1 !
n
n
C n n
n
+
+
+ = + ∈
+
`.
5p 5. Ştiind că punctele B şi C sunt simetricele punctului (2, 3) A

faţă de axele Ox, respectiv Oy, să se
calculeze lungimea segmentului BC.
5p
6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că
1
sin
2
A = şi că lungimea razei
cercului circumscris triunghiului este egală cu 4.

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093
1. În mulţimea ( ) \
2
M se consideră matricele
2
4 2 1 0
,
2 4 0 1
A I
   
= =
   
   
şi
2
0 0
.
0 0
O
 
=
 
 

5p a) Să se calculeze
2
det( ) A , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se demonstreze că
3 3
14 13
2
13 14
A
 
=
 
 
, unde
3 2
A A A = ⋅ .
5p
c) Să se demonstreze că matricea A verifică egalitatea
2
2 2
8 12 . A A I O − + =

2. Se consideră polinomul [ ]
( )
3
6
, 2 1 4 f X f X a X a ∈ = + + + +

]
5p a) Să se demonstreze că
3
6
, oricare ar fi . b b b = ∈]

5p
b) Să se determine
6
a∈] , ştiind că
( )
2 0. f =


5p
c) Pentru 2 a =

să se rezolve ecuaţia ( )
ˆ
0 f x = ,
6
. x∈]

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
( )
2
1 1
x
f x x e = + − .
5p a) Să se verifice că ( ) ( )
2
1 ,
x
f x x e ′ = + ⋅ pentru orice x∈R.
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 0; 0 O .
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f.

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 0,1
n
f →R , ( )
1
n
n
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se determine ( )
1
1 f x x dx ⋅ +

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
1
f .
5p
c) Folosind, eventual, faptul că 1 1 x + ≥ , oricare ar fi [ ] 0;1 x∈ , să se arate că ( )
1
2009
0
1
2010
f x ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p 1. Se consideră numărul
2
log 3 a = . Să se arate că
2
log 18 2 1 a = + .
5p

2. Să se determine funcţia : , ( ) f f x ax b → = + \ \ , cu a şi b numere reale, pentru care
(1) (2) (3) 6 2 f f f a b + + = + şi ( ) 4 8 f = .
5p 3. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie cu axele de coordonate a graficului funcţiei
3
: , ( ) 2 2
x
f f x
+
→ = − \ \ .
5p 4. Preţul unui produs este de 5400 lei. Cu ce procent trebuie ieftinit preţul produsului pentru ca acesta să
coste 4860 lei?
5p 5. Se consideră dreptele distincte
1
: 2 2 d ax y + = şi
2
: 8 4 d x ay + = . Să se determine valorile
parametrului real a

astfel încât dreptele
1
d şi
2
d să fie paralele.
5p
6. Să se calculeze lungimea medianei duse din vârful A al triunghiului

ABC ştiind că ( ) ( ) 2, 3 , 2, 0 A B şi
( ) 0, 2 C .

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094
1. Se consideră matricele
1
1
x
x
A
x
 
=
 
 
, x real şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
. Se notează
2
x x x
A A A = ⋅ .
5p
a) Să se determine valorile reale ale numărului x pentru care ( ) det 0.
x
A =
5p
b) Sa se determine numărul real x

astfel încât
2
2 x
A I = .
5p
c) Să se demonstreze că
2 2
2
2 (1 ) .
x x
A xA x I = + − ⋅

2. Se consideră inelul de polinoame [ ]
3
X ] .
5p a) Să se determine
3
, a b∈] , ştiind că polinomul [ ]
2
3
, f X f X aX b ∈ = + + ] are rădăcinile 1

şi 2

.
5p b) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului [ ]
3 2
3
, 2 2 1 f X f X X X ∈ = + + +

] la
polinomul [ ]
3
, 1 g X g X ∈ = +

] .
5p
c) Să se demonstreze că dacă [ ]
3
f X ∈] ,
( )
3 2
ˆ ˆ ˆ
2 2 1 f a a X aX = + + + , atunci
( )
ˆ ˆ ˆ
1 2 1 f a = + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
x
f x x e = ⋅ .
5p a) Să se verifice că ( ) ( ) 1 ,
x
f x x e ′ = + ⋅ pentru orice x∈R.
5p b) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către −∞ la graficul funcţiei f.

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 0,1
n
f →R , ( )
2
1
n
n
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p
a) Să se determine ( )
1
x f x dx ⋅

.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
2
0
f x dx

.
5p c) Să se arate că aria suprafeţei plane, cuprinse între graficul funcţiei
2008
f şi axa Ox şi dreptele
0 x = şi 1 x = , este mai mică sau egală cu 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se demonstreze că
2 2
(1 2) (1 2) + + − este un număr natural.
5p 2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3 f f x x x → = − + \ \ . Să se demonstreze că ( ) 1 f x ≥ − ,

oricare ar fi
numărul real x.
5p
3. Să se rezolve sistemul
2 2 16
,
12
x y
xy
+ = 

=

unde , x y ∈\.
5p
4. Să se rezolve ecuaţia
!
( 2)!, , 2
12
n
n n n = − ∈ ≥ ` .
5p 5. Se consideră reperul cartezian xOy şi punctele (1, 1) A −

şi (3, 5) B . Să se determine coordonatele
punctului C din plan astfel încât OA OB OC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze cos A

în triunghiul ABC , ştiind că 2, 3 şi 4 AB BC AC = = = .

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. În mulţimea ( ) \
3
M se consideră matricele
4 2 2 2 2 2
2 4 2 , 2 2 2
2 2 4 2 2 2
A B
− − − − − | | | |
| |
= − − = − − −
| |
| |
− − − − −
\ . \ .
şi . C A B = +

Se notează cu
2
X X X = ⋅
5p a) Să se efectueze produsul A B ⋅ .
5p
b) Să se calculeze ( ) ( ) det det A B ⋅ .
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2
6 A B A B − = + .
2. Pe mulţimea mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie 2 x y x y ∗ = + + şi
2 2 2 x y xy x y = + + + D .
5p a) Să se demonstreze că ( )( ) 2 2 2 x y x y = + + − D , pentru orice , x y ∈\
5p b) Să se determine simetricul elementului 3 x = − în raport cu legea de compoziţie " " D .
5p
c) Să se rezolve sistemul
2 2
2 2
7
16
x y
x y
¦
∗ =
¦
´
=
¦
¹
D
, unde , x y ∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Se consideră funcţia ( ) : 1, f +∞ →R , ( )
2
1
x
f x
x
=

.
5p a) Să se verifice că ( )
( )
2
2
2
,
1
x x
f x
x

′ =

pentru orice 1 x > .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că
( ) ( )
3 3
2 3 f f ≥ .

2. Se consideră funcţiile
[ ] , : 0,1 f g →R, ( ) 1 f x x = − şi ( ) 1 g x x = − .
5p a) Să se determine ( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se calculeze ( )
1
1
ln
e
f x x dx ⋅

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2
17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p 1. Să se determine numărul real x

ştiind că

numerele 1, 2 2 x x − − şi 3 x + sunt termeni consecutivi ai
unei progresii aritmetice.
5p
2. Să se determine numărul real

mastfel încât soluţiile ecuaţiei
2
1 0 x mx − − = să fie numere reale opuse.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
1
2 .
2
x
x−
 
=
 
 

5p
4. Să se calculeze
9 8
10 9
C C − .
5p
5. Să se determine numărul real m pentru care punctele ( ) ( ) 2, 4 , 3, 3 A B şi ( ) , 5 C m sunt coliniare.
5p
6. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC , cu ( ) 90 m A =
D
) şi
3
cos
5
B = . Să se calculeze sinC .

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096
5p
1. a) Să se calculeze determinantul
2009 1 1
1 2009 1
− −
+
.
5p
b) Să se calculeze valoarea determinantului
1 2
2 1
x x
x x −
, unde
1
x şi
2
x sunt soluţiile ecuaţiei

2
4 2 0. x x − + =
5p
c) Fie matricele
1 1 0
1 0 0
0 0 0
A
−  
 
= −
 
 
 
şi
3
0 0 0
0 0 0 .
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 

Să se arate că
3 2
3
A A A O + + = , unde

2
A A A = ⋅

şi
3 2
A A A = ⋅ .

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie 2 8 8 36. x y xy x y = − − + D
5p a) Să se demonstreze că ( )( ) 2 4 4 4, oricare ar fi , . x y x y x y = − − + ∈ D \ .
5p b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 36 x x = D .
5p
c) Ştiind că operaţia „D ” este asociativă, să se calculeze 1 2 3 ... 2009 D D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f +∞ →\ ( )
ln x
f x
x
= .
5p a) Să se verifice că ( )
2
1 ln
,
x
f x
x

′ = pentru orice 0 x > .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) 2008 2009 f f ≥ .

2. Se consideră funcţia
[ ] : 0,1 , f →\ ( ) f x x = .
5p
a) Să se determine ( ) f x dx

.
5p
b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
[ ] : 0,1 , g →\ ( )
( )
2
2
1
f x
g x
x
=
+
,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei

[ ] : 0,1 , h →\ ( ) ( )
2
x
h x e f x = ⋅ , unde
[ ] 0,1 x ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se determine numărul real x

ştiind că

numerele 1, 1 x x − + şi 2 5 x + sunt termeni consecutivi ai
unei progresii aritmetice.
5p

2. Să se determine parametrul real

mastfel încât soluţiile reale ale ecuaţiei
2
3 0 x x m − + = să fie inverse
una alteia.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg 4lg 3 0 x x − + = .
5p 4. După o reducere a preţului cu 15 % un produs costă 680 lei. Să se calculeze preţul iniţial al produsului.
5p
5. Să se determine m∈\ pentru care distanţa dintre punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − − este egală cu 4 2 .
5p
6. Ştiind că triunghiul ABC are 10 5 BC , AC = = şi 5 3 AB = , să se calculeze cos A .

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Se consideră matricele
0 0 1
1 0 0
0 1 0
X
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi mulţimea { }
{ }
1 2 3
n
G X n , , = ∈ , unde
,
n
de n ori
X X X X n

= ⋅ ⋅ ⋅ ∈ …

.
5p
a) Să se verifice că
3
3
X I = .
5p
b) Să se calculeze
( )
2
3
det I X X + + .
5p
c) Să se demonstreze că, dacă Y G ∈ , atunci
1
Y G

∈ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
3 , , 3 1 G a b a b a b = + ∈ − = .
5p
a) Să se verifice că 2 3 G + ∈ .
5p b) Să se arate că, în raport cu înmulţirea numerelor reale, orice element din mulţimea G are invers în G.
5p c) Să se demonstreze că x y G ⋅ ∈ , pentru orice , x y G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2
1
1
x x
f x
x x
− +
=
+ +
.
5p
a) Să se verifice că ( )
( )
2
2
2
2 2
1
x
f x
x x

′ =
+ +
‚ pentru orice x∈R.
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că
( ) ( )
3 3
2009 2010 f f ≤ .

2. Fie funcţia
[ ] : 1, , f e →\ ( ) ln f x x = .
5p
a) Să se determine ( ) f x dx ′

.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
1 x = şi x e = .
5p
c) Să se arate că ( )
1
e
x e
e f x dx e e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p 1. Să se arate că
3
log 24 1 3a = + , unde
3
log 2 a = .
5p

2. Se consideră funcţiile , : f g → \ \ , ( ) , ( ) f x ax b g x bx a = + = + , unde a

şi b

sunt numere reale. Să
se arate că dacă ( 1) ( 1) f g − = − , atunci f g = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1
4
4
x−
= .
5p 4. Să se determine numărul natural nenul n

astfel încât numărul submulţimilor cu două elemente ale unei
mulţimi cu n elemente să fie egal cu 6.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (3, 0) A şi intersectează axa Oy în punctul de
ordonată 4.
5p
6. Să se determine lungimea înălţimii duse din vârful O al triunghiului MON , unde ( ) ( ) 4, 0 , 0, 3 M N şi
( ) 0, 0 O .

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
− − −  
 
= − − −
 
 
− − −
 
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
. Se notează
2
X X X = ⋅ .
5p a) Să se calculeze AB.
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
( ) ( ) A B A B A B + = − = + .
5p c) Să se calculeze inversa matricei ( )
2
A B − .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 3 3 2 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se demonstreze că ( ) 3 1 ( 1) 1, oricare ar fi , x y x y x y ∗ = + + − ∈\.
5p
b) Să se determine numerele reale pentru care
( )
2
2 5 1. x − ∗ = −
5p c) Ştiind că legea de compoziţie este asociativă, să se calculeze
( 2009) ( 2008) ... ( 1) 0 1 ... 2008 2009 − ∗ − ∗ ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098

1. Se consideră funcţia ( ) : 1, f +∞ →R , ( )
1
x
e
f x
x
=

.
5p
a) Să se verifice că ( )
( )
( )
2
2
1
x
e x
f x
x

′ =

, pentru orice 1 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul
( )
2
2; A e .
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2
f x e ≥ , pentru orice 1 x > .

2. Pentru fiecare * n∈` se consideră funcţiile
[ ] : 1, 4 ,
n
f →\ ( ) 4
n
n
f x x x = + .
5p a) Să se verifice că ( )
4
1
1
14 5
.
3
f x dx =


5p b) Să se calculeze
( )
4
2
2 1
2
.
x
dx
f x
+


5p c) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox , a graficului funcţiei
[ ] : 1, 4 , g →\ ( )
( )
2
1
g x
f x
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se determine mulţimea { } | 2 1 3 1 A x x x = ∈ + ≥ − ` .
5p
2. Se consideră funcţia
2
: (0, ) , ( ) log f f x x +∞ → = \ . Să se calculeze ( ) 1 (4) (2) f f f + − .
5p 3. Să se determine

m

∈\

astfel încât soluţiile reale ale ecuaţiei
2
3 0 x x m − + = să aibă semne opuse.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element n din mulţimea { } 2, 3, 4, 5 , acesta să verifice
egalitatea
2
2 .
n
n =


5p 5. Să se determine valorile reale ale lui m

astfel încât punctele (1, 3), (2, 5) A B şi (3, ) C m să fie coliniare.
5p
6. Să se determine coordonatele punctului B ştiind că punctul ( ) 3, 5 C este mijlocul segmentului AB,
unde ( ) 2, 4 A .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099
1. Se consideră matricele
2
2 2 1 0
, ,
0 2 0 1 0 6
x y
A I B
| | | | | |
= = =
| | |
\ . \ . \ .
cu , x y ∈\.
5p a) Să se determine numărul real x astfel încât . A B B A ⋅ = ⋅
5p
b) Să se verifice că
2
2
4( ) A A I = − , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
c) Să se determine numărul real a astfel încât
3 2
2
4 A aA A O − + = , unde
3
A A A A = ⋅ ⋅ .

2. Pe mulţimea numerelor reale definim legile de compoziţie 3 x y x y = + + D şi ( ) 3 12. x y xy x y ∗ = − + +
5p a) Să se verifice că ( )( ) 3 3 3, oricare ar fi , x y x y x y ∗ = − − + ∈\.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( ) ( 1 ) ( 1 ) 11. x x x x + + ∗ + = D
5p
c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
( )
( ) ( )
1 0
1 1
x y
x y x y
¦ − =
¦
´
+ ∗ = ∗ +
¦
¹
D
, cu , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
3
2 3 f x x x = + − .
5p a) Să se verifice că ( )
3 2
1
1 f x
x
′ = − , pentru orice 0 x > .
5p
b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) 1;0 A .
5p c) Să se arate că
3
2
3
x
x
+
≥ , pentru orice 0 x > .

2. Se consideră funcţia
[ ] : 0,1 , f →\ ( )
3
1
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ) ( )
1
0
1 x f x dx + ⋅

.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .
5p
c) Folosind faptul că ( )
2
1 1 4 x ≤ + ≤ pentru orice
[ ] 0,1 x ∈ , să se arate că volumul corpului obţinut prin
rotaţia în jurul axei Ox , a graficului funcţiei , f este un număr din intervalul ,
28 7
π π  
 
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

17EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p 1. Să se determine produsul primilor trei termeni ai unei progresii geometrice ştiind că primul termen
este egal cu 1 şi raţia este egală cu 2 − .
5p 2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f +∞ →\
3
( ) 2 log
x
f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) 1 3 f f + .
5p 3. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei ( )
2
: , 4 12 9 f f x x x → = − + \ \ .
5p
4. Să se calculeze
0 1 1
5 5 5
2 C C A + − .
5p 5. În reperul cartezian xOy , se consideră punctele (3, 2) A , (2, 3) B şi M mijlocul segmentului AB. Să
se determine lungimea segmentului OM .
5p 6. Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC, ştiind că BC = 4 şi măsura unghiului A
este de 30
D
.


Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100
1. În mulţimea ( ) \
2
M se consideră matricele
2
4 8 1 0
,
2 4 0 1
A I
   
= =
   
   
şi ( )
2
X a I aA = + , unde a∈\.
5p a) Să se demonstreze că
2
8 A A = , unde
2
A A A = ⋅ .
5p
b) Să se calculeze ( ) det . X a
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) 8 X a X b X a b ab ⋅ = + + , oricare ar fi , a b∈\.

2. Se consideră polinomul
( )
[ ]
670
3 2010
1 f X X X X = + + − ∈] cu forma algebrică

2009
2009 1 0
... . f a X a X a = + + +
5p a) Să se calculeze (1) ( 1) f f + − .
5p b) Să se arate că suma
0 1 2 2009
... a a a a + + + + este un număr par.
5p
c) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100

1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f +∞ →R , ( )
2
1 x
f x
x
+
= .
5p
a) Să se verifice că ( )
2
2
1 x
f x
x

′ = , pentru orice 0 x > .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, +∞ .

2. Pentru fiecare n∈` se consideră funcţiile [ ] : 0,1
n
f →R, ( )
( )
1
1
n x
n
f x x e
+
= + ⋅ .
5p
a) Să se determine ( )
0
e
x
f x dx.
5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei
1
f , axa Ox şi dreptele de
ecuaţii 0 x = şi 1 x = .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1 1 1
2008 2010 2009
0 0 0
2 f x dx f x dx f x dx + ≥
∫ ∫ ∫
.

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

222 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x − 3 . Să se determine f ( −4 ) ⋅ f ( −3 ) ⋅ … ⋅ f ( 3 ) ⋅ f ( 4 ) . 5p 2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 2 ( x + 2 ) + log 2 x = 3 .

Varianta 2

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi inecuaţia x 2 − 5 x + 5 ≤ 1. 5p 4. Să se demonstreze că pentru orice x ∈ numerele 3x − 1, 3x+1 şi 5 ⋅ 3x + 1 sunt termeni consecutivi într-o progresie aritmetică. 5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 4, −8 ) şi B ( 6,3) . Să se determine coordonatele

vectorului OA + OB . 5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că AC = 2, m ( BAC ) = 30° şi AB = 4 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002 a b c 1. Se consideră determinantul d = c a b , unde a, b, c ∈ b c a

.

5p 5p

a) Pentru a = 2 , b = 1 şi c = −1 , să se calculeze determinantul d . 1 b) Să se verifice că d = (a + b + c)((a − b) 2 + (b − c)2 + (c − a) 2 ) , oricare ar fi a, b, c ∈ 2
2x 3x 2x 5x 5x 3x = 0 . 2x

.

5p

c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x
3x

5p 5p 5p

2. Pe mulţimea numerelor reale definim operaţia x y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 . a) Să se arate că x y = 2( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice x, y ∈ . b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x = 11. c) Ştiind că operaţia ” ” este asociativă, să se calculeze 1 2 3 … 2009 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = e x − e − x . a) Să se calculeze lim

f ( x ) − f (0) . x →0 x 5p b) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . 5p c) Să se calculeze S = g (0) + g (1) + ... + g (2009), unde g : → , g ( x ) = f ′( x ) − f ′′( x ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2

5p

5p 5p 5p

2. Se consideră funcţiile f , F : → , f ( x) = xe x şi F ( x) = ( x − 1) e x . a) Să se verifice că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Să se calculeze aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele x = 0 şi x = 1. c) Să se demonstreze că


1

x

f (t ) f ′′(t ) − ( f ′(t ) ) f (t )
2

2

dt =

x +1 − 2, pentru orice x > 1 . x

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se determine al zecelea termen al şirului 1, 7, 13, 19, ... . 2. Se consideră toate numerele naturale de trei cifre scrise cu elemente din mulţimea {1, 2} . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un astfel de număr, acesta sa fie divizibil cu 3. 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 2 + x = x . 4. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 2 x + 1. Să se calculeze f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) . 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A ( 2, −1) şi B (1, −2 ) . 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC, ştiind că AB = AC = 2 , m ( A ) = 30°.

Varianta 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 x1 x2 1. Se consideră determinantul d = x2 x3 x3 x1 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . b) Să se calculeze x12 + x2 2 + x32 . c) Să se calculeze determinantul d . 2. Se consideră polinoamele cu coeficienţi reali f = X 4 + aX 3 − 28 X 2 + bX + 96 , g = X 2 + 2 X − 24 şi 5p 5p 5p
h = ( X 2 + 2 X − 24)( X 2 − 4) . a) Să se scrie forma algebrică a polinomului h . b) Să se determine a, b ∈ astfel încât polinoamele f şi h să fie egale.

x3 x1 , unde x1 , x2 , x3 ∈ x2

sunt soluţiile ecuaţiei x3 − 2 x = 0.

5p 5p 5p

c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 2 ⋅ 8 x − 28 ⋅ 4 x − 8 ⋅ 2 x + 96 = 0 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → 5p a) Să se verifice că f ' ( x ) = , f ( x) =
ln x . x

2 − ln x , pentru orice x ∈ ( 0; +∞ ) . 2x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x Proba D, MT2, programa M2 b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. 5p

5p

c) Să se demonstreze că 3 2. Se consideră funcţia f :

5

≤5

3

.

5p 5p 5p

 e ⋅ e x , x ≤ −1  , f ( x) =  .  2 + x, x > −1  a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei g : [ 0, 2] → , g ( x) = f ( x) , x ∈ [ 0,2] .

c) Să se calculeze

x f ( x) dx . e −2

0

+. Se consideră funcţia f : → . unde a ∈ . ⋅ ) . 0 ] şi crescătoare pe [ 0.calificările profesionale. 1. ˆ ˆ ˆ 1 2 3 ˆ 1 în ˆ 2 6 5p ˆ ˆ b) Să se calculeze determinantul 2 3 ˆ ˆ 3 1 . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1. Se consideră inelul ( 6 6 . 2 Varianta 4 2. MT2. f ( x ) = mx 2 − 8 x − 3. 2. ˆ ˆ x + 2 y = 5  Ministerul Educaţiei. unde A3 = A ⋅ A ⋅ A .. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 2 ( x + 2 ) − log 2 ( x − 5 ) = 3 . ştiind că a1 = 1 şi a2 = 3. Fie funcţia f : → . Se consideră funcţia g : → . A= 0 1  2 −3  . g ( x ) = ( x + 1)3 − 3 x 2 − 1 . unde 6 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = 0. programa M2 funcţiei f. 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde m este un număr real nenul.. 5p 5p 5p a) Să se calculeze A3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se verifice dacă X (a ) ⋅ X (b) = X (a + b + ab) . Să se determine m ştiind că valoarea maximă a funcţiei f este egală cu 5. +∞ ) . b) Să se arate că f este descrescătoare pe ( −∞. Să se calculeze suma primilor 5 termeni ai unei progresii aritmetice ( an )n≥1 . c) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul 5p 2. c) Să se calculeze suma X (1) + X (2) + X (3) + . ) . { } 5p a) Să se rezolve în ˆ ˆ ˆ ecuaţia 2 x + 5 = 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 1 a 5p b) Să se determine numărul real a > 1 astfel încât c) Să se calculeze ∫ ( g ( x) − x 1 3 ) ⋅ e x dx = 6e a . Ministerul Educaţiei.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. oricare ar fi numerele a. b∈ . specializarea toate calificările profesionale. 2. 3. x ∈ . 5p a) Să se calculeze ∫ g ( x)dx . 5p c) Să se rezolve în 6 ˆ 2 x + y = 4 ˆ sistemul de ecuaţii  . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x + e − x . 5p ∫ ( 3x 0 1 2 + 3 ⋅ g 2009 ( x)dx . Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC . 6. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei ( x − 1) + x − 7 < 0 . 3. În mulţimea M2 ( ) se consideră matricele I 2 =   şi X ( a ) = I 2 + aA . Să se determine numărul real a ştiind că vectorii u = 2i + a j şi v = 3i + ( a − 2 ) j sunt coliniari. a) Să se calculeze f ′( x). 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  4 −6  1 0 1. + X (2009) . ştiind că AB = 3 şi m ( C ) = 30°. 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. profilul tehnic.

ştiind că AC = 6 şi AD = 5. Ministerul Educaţiei. Fie triunghiul dreptunghic ABC şi D mijlocul ipotenuzei BC. b) Folosind faptul că x + e 2 − x2 ≥ 1. Se consideră funcţia f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. MT2. a) Să se arate că x y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2. x ∈ x − 3  1 1 0 . Ministerul Educaţiei. 3.1] → . a) Să se calculeze f (0) + f ′(0) . preţul unui produs este 320 de lei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = x 2009 − 2009( x − 1) − 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x ) = 2 x − 1. Se consideră matricea A =  . Să se calculeze lungimea laturii AB. ştiind că det ( A ) = 0 . 3 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1  x−3 1. a graficului funcţiei g : [ 0. pentru orice x ∈ . g ( x ) = f ( x ) + f ( − x ) ..calificările profesionale. f ( x ) = x + e − x . j se consideră vectorii u = −3i + 2 j şi v = 5i − j. 3 3.. 2. 4. b) Să se demonstreze că x 2 = 2 . oricare ar fi x ∈ . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . 5. specializarea toate calificările profesionale. 2. 5 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. Se consideră funcţia f : → . 6. 0 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine x real. Să se determine soluţia reală a ecuaţiei 2 f ( x) + 3g ( x) = −5 .Probape [ 0. În reperul cartezian O. c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă. să se calculeze valoarea expresiei E = ( −2009 ) ( −2008 ) … ( −1) 0 1 2 … 2009 . să se demonstreze că ∫ e− x dx ≥ 2 1 0 2 . 3 30} . i. Se notează A2 = A ⋅ A ... f ( x ) = x + 3 şi g : → . După o reducere cu 20 %. 5p 5p 5p 2. Să se determine ( ) 5p coordonatele vectorului 5u + 3v . Să se determine preţul produsului înainte de reducere. profilul tehnic. oricare ar fi x. Să se determine numărul elementelor mulţimii A = { x ∈ Varianta 5 x + 1 ≤ 2} . acesta să fie număr raţional. Fie funcţiile f : → . ) . y ∈ ( ) . . Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = xy − 2 ( x + y ) + 6. b) Să se verifice egalitatea A2 = ( 2 x − 6 ) A − x 2 − 6 x + 8 ⋅ I 2 .1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f. b) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A ( 0. Să se calculeze probabilitatea ca. I 2 =  . +∞programa M2 5p c) Să se arate că funcţia f este convexă D. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine x ∈ pentru care A2 = 2 A . 3 c) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox . alegând un număr din mulţimea {3 1.

Să se calculeze probabilitatea ca. În reperul cartezian xOy se consideră punctele O (0. specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Se consideră mulţimea G = { Ax x ∈ } . An +1 . x →+∞ . An + 2 . n ∈ . 6. Ministerul Educaţiei. Să se determine valorile reale pozitive ale numărului x. 1 ≤ f ( x) ≤ 2. 5p 5p 5p b) Ştiind că mulţimea G împreună cu operaţia de înmulţire a matricelor formează o structură de grup. 3 . pentru orice x ∈ [ 0. 3 şi lg x sunt trei termeni 2 consecutivi ai unei progresii aritmetice. A1 . 10 . y ∈ .. c) Să se arate că funcţia f : → G .. 6 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 Varianta 6 2. f ( x ) = x 2 − x + 1 şi g ( x ) = x + 4. unde matricea Ax =  0 1 0  . c) Să se calculeze aria triunghiului determinat de punctele An . 5. A2 . Să se calculeze a 2 + b 2 . alegând un număr din mulţimea A = { 2. 2n ) . + x +1 x + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie funcţiile f . ştiind că dreptele 2 x − y + 3 = 0 şi ax + 2 y + 5 = 0 sunt paralele. ştiind că lg x . f ( x ) = Ax este morfism între grupurile ( . oricare ar fi x ≥ 0 . b) Să se calculeze ∫ x f ( x ) dx . 5p 3. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : [ 0. b) Să se determine numărul de drepte care trec prin cel puţin două dintre punctele O.. A0 . ⋅) . 0 5p c) Să se demonstreze că ∫ 1 e f ( ln x ) x 1 dx = e + . Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe 1 . 2 5p 5p 2. + ) şi ( G . f ( x) = x x +1 . unde x. să se determine elementul neutru al grupului ( G . Se consideră triunghiul ABC cu AB = 1. 1 0 0 2. Să se calculeze cos B. ⋅ ) . Să se calculeze coordonatele punctelor de intersecţie a graficelor funcţiilor f şi g. f ( x ) = x 2 + e x + 1 . AC = 2 şi BC = 5.0) şi An (n. A2 sunt coliniare. MT2. Să se determine numărul real a . A1 . programa M2 1 1 b) Să se verifice că f ′( x ) = c) Să se demonstreze că ( x + 1) 2 + ( x + 2) 2 . profilul tehnic. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1. n ∈ . 4. a) Să se demonstreze că punctele O . x ∈ .calificările profesionale.. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g : → .Proba D. +∞ ) . 5p 5p 5p 4.    x 0 1   a) Să se verifice că Ax ⋅ Ay = Ax + y . +∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim f ( x) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 1. acesta să } fie raţional. ştiind că numerele a şi b au suma egală cu 4 şi produsul egal cu 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

 2 3 1 1  0 1 a) Să se calculeze matricea B 2 . e2 astfel încât aria suprafeţei plane. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei f ( x ) − 1 ≥ 4 x . ştiind că dreptele AB şi CD sunt paralele. unde B 2 = B ⋅ B . C ( 3. 2. B =  şi I 2 =  . 6. f ( x ) = e x + x2 . f ( x ) = 3 − 4 x . unde C = B2 + A−1 şi C 4 = C ⋅ C ⋅ C ⋅ C . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x→1 → . AC = 6 şi BC = 7. profilul tehnic. Se consideră punctele A (1. 2. axa Ox. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. f ( x) = 1 . Să se determine numărul real a . +∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se calculeze . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. specializarea toate calificările profesionale. MT2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. a ) . Se consideră funcţia f : [1. programa M2 5p c) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe . x(1 + ln x) ∫ f '( x) dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie polinoamele f = X 3 + aX 2 + X + 1 şi g = X + 3 din inelul Z5 [ X ] . să fie egală cu ln . 2 ( ) . Să se calculeze log 3 27 − log 2 8 . determinate de graficul 3 funcţiei f. 2 ) şi D (1. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 5.calificările profesionale. Să se calculeze x1 + x2 + x1 x2 . Se consideră matricele A =  . +∞ ) . f ( x) − f (1) .Proba D.  3 −4  b) Să se verifice că A−1 =  . ⋅) ecuaţia f ( x) = 0. b) Pentru a = 1 să se arate că f = ( X + 1)( X 2 + 1) . −1) . a) Să se determine a ∈ Z 5 astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul g . dreptele de ecuaţii x = a şi x = e 2 . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 =   3 x . Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007  3 4 1 2  1 0 1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 3 4. ştiind că x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2 − 2 x − 2 = 0. + . Să se calculeze cos A. x−2 3. −2 ) . x −1 5p b) Să se demonstreze că funcţia nu are asimptotă către +∞.  −2 3  c) Să se arate că C 4 = 64 ⋅ I 2 . c) Să se determine numărul real a ∈ 1. c) Pentru a = 1 să se rezolve în inelul (Z 5 . Fie funcţia f : → Varianta 7 . 1 e b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe [1. 5. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ f.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1.1) şi este paralelă cu dreapta 4 x + 2 y + 5 = 0 . +∞ ) → . b) Pentru a = b = 2 să se calculeze în c) Pentru a = b = 2 să se rezolve în 5 5 suma f (0) + f (1) + f (2) + f (3) + f (4) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008 1 1 1 0 0     şi   1. x a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f + g . f = (3a + 3b) X 2 + 2X + 2a + 3b şi g = 2X 2 + 2X + 3 a + 2 b. Se consideră matricele X =  2  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ∈ 5 [ X ] . oricare ar fi a ∈ 1  \  . să se demonstreze că c) Folosind eventual faptul că 2ab ≤ a 2 + b 2 .3.    3 6 −9    b) Să se calculeze determinantul matricei A . specializarea toate calificările profesionale. f (x) = 1 + ln x . 2 . +∞ ) \ {e} → 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . pentru orice a. Să se determine suma elementelor mulţimii A = {1. 5p 5p 5p  1 2 −3  a) Să se arate că matricea A =  2 4 −6  . b) Să se verifice că f ′( x ) = b) Să se arate că ∫ 1 2 ( f 2 ( x) + g 2 ( x )) dx = e4 − e2 + 1 . f ( x ) = 2 x + 1. Să se calculeze sin 2 130 + cos 2 50 . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 2 x + 2 x + 3 = 36 . Se consideră funcţia f : ( 0. 5. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Să se calculeze A4 + C4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. MT2. x (1 − ln x ) 2 c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f. Definim matricele A = X ⋅ Y t şi  3  −3  0 0 1       B ( a ) = aA + I 3 . f ( x ) = e x şi g ( x) = . Y =  2  I 3 =  0 1 0  . Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(1. Varianta 8 6. Se consideră funcţiile f .. Se acordă 10 puncte din oficiu. x →1 . b ∈ x ∫e ⋅ 1 2 1 e 4 − e2 + 1 dx ≤ . 4 x . Se consideră funcţia f : → . +∞ ) \ {e} .5. profilul tehnic. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3.13} . oricare ar fi x ∈ ( 0.. • Toate subiectele sunt obligatorii. ecuaţia f ( x) = 0 . Să se determine punctul care aparţine graficului funcţiei f şi are abscisa egală cu ordonata.. Se consideră polinoamele f . 4 4 4. b ∈ 5 astfel încât cele două polinoame să fie egale. 4 5p 5p 5p 2. c) Să se arate că matricea B (a ) este inversabilă.calificările profesionale. a) Să se determine a. 1 2. 1 − ln x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -2 Proba D. Ministerul Educaţiei. g : ( 0. unde a ∈ şi Y t este transpusa matricei Y .. Ministerul Educaţiei. programa M2 5p 5p 5p .

ştiind că A ( 3. At =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. profilul tehnic. a) Pentru a = 1. Se consideră integralele I n = ∫ 0 1 xn + 1 dx . 9 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. pentru orice n ∈ x +1 * . Să se verifice că log3 9 − log 2 8 = log 4 2. . c) Să se determine două numere a. c ∈ x→+∞ . 5. 6. d astfel încât A + 2 I 2 = O2 . c ∈ astfel încât f (0) = 0. MT2. c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009 1. O sumă de 1000 de lei a fost depusă la o bancă şi după un an s-a obţinut o dobândă de 80 de lei. faptul că x 2 ≤ x pentru orice x ∈ [ 0. b. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 3.calificările profesionale. ) b) Să se calculeze determinantul matricei B = A − At . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ′(0) = 1 şi f ′′(0) = 4 . ştiind că AB = 3. c d b d  2 0 1    0 0     a) Să se determine numerele întregi a. dacă A + At = 2 I 2 . eventual. În mulţimea M 2( 5p 5p 5p 1 0  0 0 a b a c  se consideră matricele A =  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD. 4.Proba D. Să se rezolve în mulţime numerelor reale ecuaţia x 2 − x − 3 = −1 . a) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie. b) Folosind. c. specializarea toate calificările profesionale. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = ( x − 4 )( y − 4 ) + 4 . I = şi O2 =  . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Ministerul Educaţiei. b. b = c = 0 . 4 3 Varianta 9 astfel încât ecuaţia x 2 + 2mx + 4m = 0 să aibă soluţii reale. 2. să se demonstreze că I 2 ≤ I1 . AD = 3 şi m ( BAD ) = 120 . Să se determine m ∈ 1 . pentru orice n ∈ n +1 * . f ( x) = e x (ax 2 + bx + c). • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M2 5p c) Să se determine a. Să se determine coordonatele punctului B. 4 ) şi AB = i + j . Să se calculeze rata dobânzii. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : → . atunci determinantul matricei A − At este un număr divizibil cu 4. c) Să se demonstreze că I n +1 + I n = 1 +2ln2. b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x = x .1] . unde a. să se calculeze lim f ( x) . b. b ∈ \ astfel încât a b ∈ . 5p b) Să se verifice că f ′(0) − f (0) = b .

c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe ( −∞. 2. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. ştiind că raţia este egală cu termen este 27. 2.1) . Se consideră triunghiul ABC..calificările profesionale. x ≥ 1  . Ministerul Educaţiei. g ∈ [ X ] . având aria egală cu 15. specializarea toate calificările profesionale. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 4 x − 3 ⋅ 2 x + 2 = 0 . f ( x) = e2 x + 1 şi g ( x ) = e2 x − 1 ex . profilul tehnic. → . Se consideră matricea A =   . b) Să se arate că A2 + A3 = O2 . 6. a) Să se calculeze determinantul matricei A. Se consideră polinoamele f .. Să se calculeze sin A . 4 5. Să se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice. Se consideră vectorii v = 3 i + 4 j şi u = 2 i − 3 j .. f ( x) =  . g : 5p 5p 1 ex a) Să se verifice că funcţia g este o primitivă a funcţiei f. f = ( X − 1)10 + ( X − 2)10 şi g = X 2 − 3 X + 2 . Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze ∫ f ( x ) g( x) dx . 3. 0 1 1 5p c) Să se demonstreze că ∫ 0 f ' ( x ) g ' ( x ) dx = ∫ f ( x ) g ( x ) dx . 3 0 1 2 3 4. c) Să se calculeze suma A + 2 ⋅ A2 + . Se consideră funcţia f : → . ştiind că AB = 6 şi AC = 10. Se consideră funcţiile f . b) Să se calculeze f ′(0) + f ′(2) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p →  x 2 − x.Proba D. oricare    1 −3  de n ori ar fi n ∈ ∗ . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei f 5p 5p 5p 5p 2 ( x ) + 2 f ( x ) − 3 = 0. Să se compare numerele a = C1 + C4 şi b = C3 + C3 + C3 + C3 . 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010  2 −6   0 0 n 1. + 10 ⋅ A10 . Să se determine coordonatele vectorului w = 2 v − 3 u .. 10 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 Varianta 10 1 şi primul 3 1. c) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. 5p 5p 5p a) Să se descompună polinomul g în produs de factori ireductibili în b) Să se demonstreze că polinomul f nu este divizibil cu polinomul g . ⋅ A . Se notează O2 =  0 0  şi A = A ⋅ A ⋅ . f ( x ) = 2 x − 1 . x < 1  0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2  − x + x. programa M2 a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul x = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT2. 5p 5p 5p [X ] .

2 e n +1 5p b) Să se verifice că ∫ 1 e f ( x) dx = 5p c) Să se arate că şirul care are termenul general I n = en ∫ ( f ( x) − x ) dx. 5p 5p 5p 4. Se consideră matricele U = ( 0 0 ) . a ∈ determine a . B ( −1. +∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ' ( x ) = − 2 3 . oricare ar fi x ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze C5 + A5 .calificările profesionale. b) Să se demonstreze că funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( 0. c) Să se determine trei soluţii distincte ale sistemului de ecuaţii  9 x + 3 y = 0 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ( ) .. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log3 x 2 − 2 x = log3 ( 2 x − 3) . b) Să se determine valorile reale ale numărului v pentru care determinantul matricei V este nenul. x →+∞ 2. a) Să se demonstreze că x ( − x ) = −1 . 11 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 4 4 1. 3 4 .  3x + y = 0 . Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = 3 x3 + y 3 − 1 . specializarea toate calificările profesionale. profilul tehnic. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. c) Să se calculeze lim x3 f ′ ( x ) .. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) . ştiind că AB CD . f ( x) = ln x +x . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1. x. f ( x ) = ax + b . Se consideră funcţia f : → . a ) . . MT2. Să se Ministerul Educaţiei. Varianta 11 1 1 1 1 2. +∞ ) . oricare ar fi x real. Se consideră funcţia f : ( 0. x e2 . x ln x ) dx . 3 3 3 3 3. Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că BC = 8 şi m( A) = 45 . 6. a) Să se arate că dacă X ⋅ V = U . n ≥ 1 este o progresie aritmetică cu raţia 1. programa M2 x ( x +1 3 − . f ( x) = 2 1 x 2 + 1 ( x + 1) 2 . C ( 3. atunci x ⋅ (v 2 − 9) = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze ( −4 ) ( −3) . +∞ ) → 5p a) Să se calculeze ∫ ( f ( x ) − 1 e .5 ) şi D ( 5. Să se calculeze suma 1 + + 2 + 3 + 4 .Proba)D. 2 ) . y ∈ 1 v  . b) Să se arate că legea de compoziţie “ ”este asociativă. 5. pentru oricare x ∈ . X = ( x 5p 5p 5p v 9 y ) şi V =   cu v. Să se determine numerele reale a şi b ştiind că 3 f ( x ) + 2 = 3 x + 5.

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f :

Varianta 12

f ( −5 ) ⋅ f ( −4 ) ⋅ ... ⋅ f ( 0 ) ⋅ ... ⋅ f ( 4 ) ⋅ f ( 5 ) .
5p 5p 5p 5p 5p

, f ( x ) = x 2 − 25. Să se calculeze

2 2. Să se rezolve ecuaţia Cn = 28, n ∈ , n ≥ 2 . 3. Ştiind că log3 2 = a , să se verifice dacă log3 8 + log3 100 − log3 25 = 5a .

≥1. x + x +1 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctele A ( 2,3) şi B ( −3, −2 ) .

4. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei

2x + 3

2

6. Se consideră triunghiul ABC de arie egală cu 6, cu AB = 3 şi BC = 8. Să se calculeze sin B .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012  1 1 1 1 0 0 0 1 1     şi   1. Se consideră matricele A =  0 1 1 , I 3 =  0 1 0  B =  0 0 1  . Se notează cu X ⋅ X = X 2 .  0 0 1 0 0 1 0 0 0       a) Să se verifice că A = I 3 + B . b) Să se calculeze suma A2 + B 2 . c) Să se calculeze inversa matricei A2 . 2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y = xy + 7( x + y ) + 42 . a) Să se calculeze 2 (− 2) . b) Să se verifice că x y = ( x + 7)( y + 7) − 7 , oricare ar fi x, y ∈ . c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă, să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x=x.

5p 5p 5p 5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 12 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → , f ( x) = x − 2ln x . a) Să se calculeze f ′( x ), x ∈ ( 0, +∞ ) . c) Să se arate că f ( x ) ≥ ln b) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe intervalul ( 0, +∞ ) .
e , oricare ar fi x ∈ ( 0, +∞ ) . 4

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2 2

2. Se consideră funcţiile f m : [ 0,1] → 5p 5p a) Să se calculeze

, f m ( x) = m 2 x 2 + (m 2 − m + 1) x +1, unde m ∈

.

∫ f1 ( x) dx .
1 0

b) Să se calculeze ∫ e x f 0 ( x) dx . c) Să se determine m ∈ * astfel încât

5p

∫ f m ( x) dx = 2 .
0

1

3

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

1313 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 5p 1. Să se determine numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente care se pot forma cu elemente din mulţimea {1, 2,3, 4,5} . 5p 2. Se consideră funcţiile f , g : → reale ale ecuaţiei f ( x) = − g ( x) .

Varianta 13

, f ( x ) = 3 x 2 − 3 x + 1 şi g ( x ) = x − 1 . Să se determine soluţiile

5p 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 3 x 2 − 4 x + 4 = 2. 5p 4. Să se determine m ∈ ştiind că parabola asociată funcţiei f : → , f ( x ) = x 2 − mx + m − 1 este tangentă axei Ox . 5p 5. Să se calculeze aria triunghiului echilateral ABC ştiind că A ( −1,1) şi B ( 3, −2 ) . 5p 6. Să se calculeze cos x , ştiind că sin x = 4 şi x este măsura unui unghi ascuţit. 5

(

)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1 1 1. Se consideră determinantul D(a ) = 1 3
5p 5p 5p

1 9 , unde a este număr real.

1 a a2 a) Să se calculeze determinantul D(9) . b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia D ( a ) = 0.
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia D 3x = 0 . 2. Se consideră mulţimea M = [k ; +∞) ⊂ , k ∈ şi operaţia x ∗ y = xy − k ( x + y ) + k 2 + k , oricare ar fi x, y ∈ . a) Să se determine k ∈ astfel încât 2 ∗ 3 = 2 . b) Pentru k = 2 să se rezolve în M ecuaţia x ∗ x = 6 . c) Să se demonstreze că pentru orice x, y ∈ M , rezultă că x ∗ y ∈ M .

( )

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′( x) =
\ {−1} → , f ( x) =

ex . x +1

xe x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ )2Proba D, MT2, programa M2 ( x + 1-

, oricare ar fi x ∈

\ {−1} .

b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 1 , pentru orice x > −1 .
e2

2. Pentru fiecare n ∈ 5p 5p 5p

se consideră I n =


e

ln n x dx . x

a) Să se verifice că I 0 = 1 . b) Să se calculeze I1 . c) Folosind, eventual, faptul că 1 ≤ ln x ≤ 2 oricare ar fi x ∈  e, e2  , să se demonstreze că  
1≤ 2n+1 − 1 n ≤ 2 , pentru orice n ∈ n +1

.

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1. Să se demonstreze că dacă a ∈ 2. Se consideră funcţia f :

Varianta 14

, atunci ecuaţia ax 2 − ( 2a + 1) x + a + 1 = 0 are două soluţii reale distincte.

, f ( x ) = x 2 − 11x + 30 . Să se calculeze f ( 0 ) ⋅ f (1) ⋅ ... ⋅ f ( 6 ) .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 3 − 2 x = 28 .
2 4 4. Să se efectueze A6 − 2C6 . 5. Să se calculeze lungimea segmentului determinat de punctele A(2,3) şi B(5, − 1).

6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 2, BC = 4 şi m( B ) = 60 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014 5 0 n 1. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) . Se notează A = A ⋅ A ⋅ ... ⋅ A . 0 1 de n ori a) Să se calculeze A2 + A .  5n 0  , pentru oricare n ∈ , n ≥ 2 , să se rezolve ecuaţia det ( An ) = 2 ⋅ 5n − 125 . b) Ştiind că An =   0 1    c) Să se determine transpusa matricei B = A + A2 + ... + A2009 . 2. Se consideră polinomul f = X 4 + mX 2 + n, unde m, n ∈ . Rădăcinile polinomului sunt x1 , x2 , x3 , x4 . a) Să se determine m, n∈ , ştiind că polinomul f admite rădăcinile x1 = 0 şi x2 = 1. b) Să se determine m ∈
2 2 2 2 astfel încât rădăcinile polinomului să verifice relaţia x1 + x2 + x3 + x4 = 2 .

5p 5p 5p 5p 5p 5p

c) Pentru m = 1 şi n = 1 să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în

[ X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → , f ( x) =
ln x . x

5p a) Să se calculeze f ′(e) . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ a graficului funcţiei f . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2 5p c) Să se demonstreze că xe ≤ e x , pentru orice x > 0 . 2. Se consideră funcţia f : [ −4, 4] → , f ( x ) = 16 − x 2 . 5p a) Să se calculeze

∫f
0

4

2

( x) dx .
x dx = 0 . f ( x)
m 0

5p

b) Să se verifice că

− 5

5

5p

c) Să se demonstreze că 0 ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 8 , oricare ar fi m ∈ [ 0, 2] .

∫ 0 1 f ( x) x2 + 1 dx = e − 1. 4 x şi 2 x+1 + 3 sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. ştiind că A. f ( x ) = x + 5 x + m + 6 . 15 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. Să se calculeze AB + BC + CA . Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. AC = 4 şi m( A) = 60 . programa M2 x2 . b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ a graficului funcţiei f 0 . b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g : axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . 5 2 3. c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 33x − 32 x+1 + 3x − 5 + 6 ⋅ 3− x = 0 . Se consideră matricele A =   şi I 2 =  .calificările profesionale. Să se determine numărul real x . 6. pentru orice n ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 125x = . 2. b) Pentru a = −3 şi b = 1 să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [ X ] . specializarea toate calificările profesionale. 1 → . a) Să se determine a. ştiind că 2 x − 1. x ∈ . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 4. 2. Se consideră polinoamele cu coeficienţi raţionali f = X 4 + aX 3 + bX 2 − 5 X + 6 şi g = X 3 + X − 2 . 2. c) Să se arate că C 4 = 54 ⋅ I 2 . a) Să determine f1 ( x ). MT2. unde C = A + B şi C 4 = C ⋅ C ⋅ C ⋅ C . Se consideră funcţiile f n : → . Să se determine numărul submulţimilor cu două elemente ale mulţimii {1. B =  în M2 ( ) . B şi C sunt vârfurile unui triunghi. Fie funcţia f : → . profilul tehnic. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că f ( x ) ≥ 0 . Se consideră funcţia f : 5p 5p a) Să se verifice că → . 5p c) Să se calculeze −1 ∫ x 2 + 1 ⋅ f ( x ) dx . Varianta 15 1 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se calculeze A2 + B 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. 5.3. c) Să se calculeze lim x →0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -1 f 2 ( x) + x − Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. ştiind că AB = 5. f0 ( x) = e− x − 1 şi f n +1 ( x) = f n′ ( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015  4 −2  1 2 1 0 1. . g ( x ) = xe− x f ( x ) .  2 4  −2 1  0 1 a) Să se verifice că AB = BA . pentru oricare x ∈ . unde A2 = A ⋅ A şi B 2 = B ⋅ B . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 4} . f ( x) = e x x 2 + 1 . b ∈ astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul g .

3 3 3 2 2 2 b) Să se verifice că x1 + x2 + x3 = 9( x1 + x2 + x3 ) − 18 . 2. Se consideră polinomul f = X 3 − 9 X 2 − X + 9 care are rădăcinile x1 . 5p 5p 5p a) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Să se calculeze f ( f ( 0 ) ) − f ( 2 ) . 2  x + x + a. c) Pentru m = −1 să se rezolve sistemul de ecuaţii. Se consideră sistemul  5 x − 2 y + z = −2 (m + 1) x + 2 y + 3 z = −2  1 1 m a) Să se determine m ∈ .+∞ ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ e x − 1. Se consideră I n = ∫ 5p 5p 5p xn x2 − 1 dx. Triunghiul ABC are AB = 3. Ministerul Educaţiei. unde m este un parametru real. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Varianta 16 3. 4. Se consideră funcţia f : → 5. e   c) Să se arate că funcţia f ' este crescătoare pe ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ≥ 0  astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul x0 = 0 . 6. 3 5 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.1) . programa M2  1  b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A  −1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 2 ( x + 5 ) = 3. specializarea toate calificările profesionale. a) Să se verifice că I 0 = b) Să se calculeze I1. 2. unde a ∈ . x<0  → . 5p 5p 5p c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia f (3 x ) = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016  mx + y + z = m 2 − 3  . x3 ∈ . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 2. oricare ar fi a ∈ . 2 2 c) Să se demonstreze că I n + 2 − I n = 3n +1 − 2n +1 . MT2. f ( x ) = x 2 − 3 x + 2 . x2 . − 1 .Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine coordonatele punctului C. 1. profilul tehnic. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze C8 − C8 . pentru orice n ∈ n +1 . . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A. −3) . AC = 4 şi BC = 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1. . 3 2 2. ştiind că 5 −2 1 = −12 . Să se determine o ecuaţie de gradul al II-lea ale cărei soluţii x1 şi x2 verifică relaţiile x1 + x2 = 1 şi x1 x2 = −2. m +1 2 3 b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţia (1. simetricul punctului A ( 5.calificările profesionale. f ( x) =  . 1 3 ln . n ∈ .4 ) faţă de punctul B ( −2. Ministerul Educaţiei.

e ] → . 1 1 3. 2 ] . . c) Să se arate că toate punctele An (n. 2 2. f ( x) = . n ≥ 1 ştiind că An + Cn = 10. Se consideră mulţimea M =  A(a ) =  0 0  a 0   a) Să se verifice dacă A(a ) ⋅ A(b) = A(2ab) . Să se arate că OA + OB + OC = O . n ∈ sunt coliniare. profilul tehnic. a    0 a∈  . 17 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 2 x −1 + 2 x = 12 . Să se calculeze 2 log 3 4 − 4log 3 2 . Fie funcţia f : [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = e . . 6. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017 1. b) Să se demonstreze că orice primitivă F a funcţiei f este concavă pe intervalul (1. ex x2 .Proba D. 2n + 1). Se acordă 10 puncte din oficiu. +∞) . Să se determine numărul natural n. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei h : [1. 5. +∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ ( x − f ( x) + ln x) 1 dx . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p * → ∗ . programa M2 b) Să se demonstreze că funcţia f este descrescătoare pe ( 0. Varianta 17 4. 2. Se consideră funcţia f : ( 0. x ∈ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine ecuaţia dreptei A1 A2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT2. c) Să se arate că 2e 2 3 ≤ 3e 2 . 5p 5p 5p 1 b) Să se arate că A   este element neutru faţă de operaţia de înmulţire a matricelor pe M . h ( x ) = f ( x ) + x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . 2n + 1). În reperul cartezian xOy se consideră punctele O (0. b) Să se calculeze aria triunghiului OA1 A2 .  a   oricare ar fi numerele reale a şi b. n ∈ . Se consideră triunghiul echilateral ABC înscris într-un cerc de centru O.0) şi An ( n. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2] → . f ( x) = ln x − x .calificările profesionale. a) Să se calculeze f ′( x). 2 c) Să se determine simetricul elementului A(1) ∈ M în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor pe mulţimea M .  a 0   2. f ( x ) = −4 x + 3 . specializarea toate calificările profesionale. Să se calculeze sin135°.

iar BC = 3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ . 0 1 0 0 b  a +b b) Să se determine matricea B ∈ M2 ( ) astfel încât   = aI 2 + bB . unde x1 . f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . x2 . Să se calculeze log 2 3 + log 2 . g ( x ) = f ( x ) − ln x . g ( x) = f '( x ) f ( x) . Să se determine numerele reale α şi β pentru care vectorul 3OA − 5OB are coordonatele (α .4. β ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. b) Pentru a = −4 să se rezolve ecuaţia f ( x) = 0 . 5p a) Să se verifice că f ′( x ) = 4 x . Se consideră mulţimea G =  A =   a. 18 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1 1. Se consideră polinomul cu coeficienţi raţionali f = X 3 + aX 2 − 5 X + 14 şi suma S n = x1 + x2 + x3 . 1 5p c) Să se demonstreze că ∫ xf ( x e 1 2 ) ee + e 2 − e + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice x ∈ . În reperul cartezian xOy se consideră vectorii OA ( 2. Să se demonstreze că pentru orice număr real a. 5p 5p a) Ştiind că g : ( 0. alegând un element al mulţimii {0. a = 1 . 5p 6.  −b a − b  c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G este tot o matrice din G. x >0. . ecuaţia de gradul al doilea x 2 − ( 2sin a ) x + 1 − cos 2 a = 0 admite soluţii reale egale. dx = 2 2 . 3. programa M2 x →+∞ x 2 5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei g : 2.5} . Să se calculeze sin A . MT2.calificările profesionale. Să se calculeze probabilitatea ca. +∞ ) → e → . b ∈ . oricare a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 2 2 1. Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = e x + ln x .Proba D. acesta să verifice inegalitatea n ! < 50 .3. n n n 2. 2 Ministerul Educaţiei. −b a − b       1 0 0 0 a) Să se verifice dacă matricele I 2 =   şi respectiv O2 =   aparţin mulţimii G. b) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  b   a +b   2 1. ∗ Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p n∈ 5p 5p 5p . a) Să se determine numărul raţional a astfel încât polinomul f să admită rădăcina x1 = −2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 14 ⋅ 2− x = −5 . f ( x ) = ( x + 1) + ( x − 1) . profilul tehnic. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Raza cercului circumscris triunghiului ABC este 3 . specializarea toate calificările profesionale. Varianta 18 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3 2. c) Pentru a = −4 să se demonstreze egalitatea S3 + 42 = 4 S 2 + 5S1 . să se verifice că ∫ g ( x ) dx = g ( x ) + C . +∞ ) → . −2 ) . −3) şi OB (1. x3 sunt rădăcinile polinomului f . Se consideră funcţia f : ( 0.1.

punctul An aparţine dreptei A1 A2 . 2n) . 5p 5p 5p b) Să se arate că An = Bn . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g . Să se calculeze log 6 24 − log 6 4 . n ∈    2   a) Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele B 1 şi B 2 . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A n  log 2   . pentru orice x ∈  e . c) Să se demonstreze că dacă y este rădăcină a polinomului g . Să se calculeze f ( 0 ) ⋅ f (1) ⋅ … ⋅ f ( 2009 ) . +∞ ) → . ( x + 1) 2 x c) Să se demonstreze că 0 < f ( x) ≤ ) 5p 5p 5p a) Să se calculeze   b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul natural n. f ( x ) = 2 − . 19 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. ( n − 5 )! x − 5 = 2. +∞ ) . atunci y 3 = 2 y + 1 .calificările profesionale. 2. ∗ .   ∫ f ′( x) f ( x)dx = − 81 . Să se calculeze cos 2 45 + sin 2 135 . 1 2 e  1  c) Să se verifice că 22 . 5p 5p 5p 2.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. b) Să se arate că dacă y este rădăcină a polinomului g . Se consideră funcţia f : ( 0. ştiind că lungimea segmentului determinat de punctele A ( −1. 5. Se consideră funcţia f : ( 0. Ministerul Educaţiei. Să se determine numerele reale a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 n   1 1. MT2. 3. . +∞ ) → 5p a) Să se calculeze f ′( x). 5p 6. 1 ∫ x  f ( x) + ( x + 1)2  dx . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . În mulţimea [ X ] se consideră polinoamele f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 şi g = X 2 − X − 1 . 4 + a ) este egală cu 5. programa M2 b) Să se calculeze lim f ( x) . Se acordă 10 puncte din oficiu. oricare ar fi n ∈ c) Să se demonstreze că pentru orice n ∈ ∗ ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul tehnic. n ≥ 5 . 5p 1 . specializarea toate calificările profesionale. x ∈ ( 0. ştiind că ( n − 3)! = 6. atunci f ( y ) nu este număr raţional. Se consideră funcţia f : Varianta 19 → . f ( x ) = x 2 − 3 x + 2 . 2 ) şi B ( 4 − a. +∞ ) . f ( x) = ln x x2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4. x→+∞ . +∞ . log3 9n  şi Bn ( − n. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  2e 1 1 2.

Să se determine distanţa dintre punctele A ( 3. −1) şi B ( −1. 2 ) . 4. profilul tehnic. a) Să se scrie ecuaţia dreptei determinate de punctele A1 şi A2 . ∫ x⋅ f (x 1 0 2 ) dx . MT2.Proba D.0) şi An ( n + 2. Se consideră polinoamele f = 3X 5 + 3X 3 + 3X + 4 ∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f (0) + f (1) . n ∈ .1] .1] → .1 . Să se determine m ∈ \ {1} . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice x ∈ . e f ( x) → 2. h( x) = F ( x) − f ( x) este concavă pe c) Să se calculeze . 2. specializarea toate calificările profesionale.] programa M2 b) Să se arate că f este funcţie crescătoare pe [ 0. Ministerul Educaţiei. pentru orice x ∈ [ 0. 0 x a) Să se arate că F ( x) = − f ( x) + 1.1] . Se consideră funcţia f : [ 0. Să se determine o ecuaţie de gradul al II-lea ale cărei soluţii x1 şi x2 verifică simultan relaţiile x1 + x2 = 2 şi x1 x2 = −3. În reperul cartezian xOy se consideră punctele O (0. f ( x) = ex . b) Să se rezolve în mulţimea 5 ecuaţia f ( x) = 0 . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 − x − 2 = 2. f ( x) = e− x şi F ( x) = ∫ f (t )dt . Să se calculeze log3 6 + log3 2 − log3 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. A2 şi An sunt coliniare. c) Să se demonstreze că pentru orice n ∈ . Ministerul Educaţiei. x + 7 şi x + 8 sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic. Să se determine numărul real x pentru care x. . x+2 a) Să se calculeze f ′( x).3n − 2) . c) Să se determine câtul împărţirii polinomului f la polinomul g . b) Să se demonstreze că funcţia h : → . Toate subiectele sunt obligatorii. n ≥ 3. F : 5p 5p 5p . 20 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. 5p 5p 5. 5[ X ] şi g = 3X 3 + 3X 2 + 2X + 3 ∈ 5[ X ] . 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. Se consideră funcţiile f . f ( x ) = ( m − 1) x 2 − ( m + 2 ) x + 1 este egală cu 2.calificările profesionale. x ∈ [ 0. b) Să se calculeze aria triunghiului OA0 A1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020 1. punctele A1 . 5p c) Să se demonstreze că 3 1 ≤ ≤ 2. Varianta 20 2. ştiind că abscisa punctului de minim al graficului funcţiei f : → .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a graficului funcţiei g : [ 0. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. AC = 8 şi BC = 10 . pentru orice x ∈ \ {1} . 1 c) Să se arate că f ( x ) − f   ≥ 8 . +∞ ) .calificările profesionale. a) Să se calculeze det( I 3 + B ) . 4. g ( x ) = 3− x . f ( x ) = − x 2 + 2 x + 8 cu axa Ox . programa M2 ( x − 1)2 . specializarea toate calificările profesionale. b) Să se demonstreze că f ( A) = I 3 + B .  x 2. Să se calculeze f (0) + f (1) + … + f (5) . 21 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. AB . 3 3 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : → .  ( x − y) 1 = 5 c) Să se arate că ( f ( A) ) = I 3 + 3B + 3B 2 . f ( x ) = 2 x + 3 . unde X 2 = X ⋅ X . • Toate subiectele sunt obligatorii. unde ( f ( A) ) = f ( A) ⋅ f ( A) ⋅ f ( A) . Dacă AB + 2CB = 0 . Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 3 şi x y = ( x − 3) ( y − 3) + 3. Se consideră funcţia f : → . y ∈ . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei x + 1 = 5 − x . 2. b) Să se determine numărul întreg a care are proprietatea că x a = 3.  x ∗ ( y + 1) = 4 c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  .1] → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1.    0 0 3  0 0 0 0 0 1       f ( X ) = X 2 − 3 X + I 3 . f ( x) = 3x + 3− x . Se consideră matricele A =  0 3 1  . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. oricare ar fi numărul întreg x . 5p 5p 5p a) Să se calculeze −1 ∫ 1 f ( x)dx .0] şi convexă pe [ 0. x −1 x2 − 2 x − 3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f. profilul tehnic. unde x. f ( x) = x2 + x + 2 .Proba D. ştiind că AB = 6 . B =  0 0 3  . oricare ar fi x > 1 . să se determine valoarea raportului Ministerul Educaţiei. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f : → . c) Să se arate că orice primitivă F a funcţiei f este concavă pe ( −∞. . I3 =  0 1 0  şi funcţia f : M3 ( ) → M3 ( ) . Varianta 21 5p 5p 5. 3. Să se determine mulţimea valorilor reale ale numărului x pentru care −4 ≤ 3 x + 2 ≤ 4 . BC 6. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′( x) = \ {1} → . MT2. a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia x x = x ∗ x . Să se calculeze aria triunghiului ABC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021  3 1 1  0 3 4 1 0 0     1.

punctului C ∈ ( AB ) astfel încât 5p Ministerul Educaţiei. 1 1 . astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul g = X − 1 . x + 3 sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 2 şi x = a . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. +∞ ) → . f ( x) = x − e ln x . 2. Se consideră polinomul f = mX 3 + 11X 2 + 7 X + m . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022  a b     2 2 1. Se consideră funcţia f : [ 2. Se consideră funcţia f : ( 0.calificările profesionale. ştiind că x − 3. 0 1 0 0 b) Să se arate că pentru orice două matrice A. c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G aparţine mulţimii G.1) şi B ( −1. 4} . Se consideră mulţimea G =   a. 3b a      1 0 0 0 a) Să se verifice că I 2 =   ∈ G şi O2 =  ∉G . Varianta 22 3. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f : → . Să se calculeze sin A . . programa M2 x →e f ′( x ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. MT2. AB = 4 şi BC = 2. profilul tehnic. f ( x) = + x x −1 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫  f ( x) − x − 1 dx . 2. c) Să se determine a real. 5.+∞ ) . b ∈ . specializarea toate calificările profesionale. CB 6. f ( x ) = x 2 − 8 x + 7 cu axa Ox. Să se determine câte numere naturale de câte trei cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii {1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2. 4. mărginite de graficul funcţiei f. B ∈ G are loc egalitatea A ⋅ B = B ⋅ A . a − 3b = 1 ⊂ M 2 ( ) . În triunghiul ABC măsura unghiului C este egală cu 60° . c) Pentru m = −9 să se calculeze suma pătratelor rădăcinilor polinomului f . să fie egală cu ln 3 . a > 2 astfel încât aria suprafeţei plane. Ministerul Educaţiei. 2 ) . +∞ ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ∈ a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ [X ] . b) Să se calculeze lim f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul real x .3.   2 e  1  b) Să se arate că orice primitivă F a funcţiei f este concavă pe [ 2. x ∈ ( 0. astfel încât f ( 2 )∈ . 2. Să se arate că E = 1 + 3 + 5 + … + 21 este număr natural. +∞ ) → . a) Să se calculeze f ′( x).Proba D. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 22 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. Să se determine coordonatele CA =2.

calificările profesionale. programa M2  f ′( x)  − 1 . Să se determine coordonatele vectorului OM . . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) şi C (3. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii OA ( 2. 4} . 5. profilul tehnic. 4. Să se calculeze sin120 °. x4 . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(7. 6. C şi M ( x. MT2. 2 2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 2 ( x − 3) = 0 . c) Să se calculeze lim x  x →+∞  f ( x)  2. pentru orice x ∈ 2.3. −2) unde a ∈ . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ . b) Să se calculeze ∫ 1 2 f e x dx . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptei de ecuaţie y = −4 cu graficul funcţiei f: 3. . c) Să se determine a ∈ . F : [1. 4). b) Pentru a = −2 să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele B şi C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Pentru a = −3 să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [X ] . f ( x ) = x2 − 6x + 5 . +∞ ) → . b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . astfel încât punctele B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. specializarea toate calificările profesionale. −1) şi OB (1. b) Să se determine a ∈ astfel încât polinomul să fie divizibil cu X − 2 . ( ) ∫ 1 2 5p c) Să se demonstreze că f ( x) F ( x ) dxt = ( 3ln 2 − 1)2 2 . f ( x ) = ln x + 1 şi F ( x ) = ( x + 1) ln x − x + 1 . f ( x) = x 2 − 2 x + 1 e x . B(a. 2 ) . Să se determine câte numere de două cifre se pot forma cu elementele mulţimii {1. x3 . Să se determine numărul întreg x care verifică inegalităţile 3 ≤ → Varianta 23 2x − 1 ≤4.Proba D. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ( ) a) Să se calculeze f ′( x). x ∈ . f = X + aX + ( a + 3) X + 6 X − 4 care are rădăcinile x1 . unde M este mijlocul segmentului AB . a) Pentru a = 0 să se calculeze aria triunghiului ABC . 23 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. 4 3 2 astfel încât x1 + x2 + x3 + x4 = 3 . Se consideră funcţiile f . [X ] . −2) sunt coliniare. x 5p 5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 2.

5p 5p 5p 1 4. 1 −2 3 b) Să se rezolve ecuaţia 2 1 1 = m 2 − 3m . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 −2 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. astfel încât suma rădăcinilor polinomului f să fie egală cu 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024  x − 2 y + 3 z = −3  1. [X ]. 1 f ( x ) = x 2 − mx + m − 1 este egală cu − . c) Să se demonstreze că ( n + 1) I n + I n +1 = e ( 2n +1 e − 1) . Se consideră sistemul de ecuaţii  2 x + y + z = 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze AB + AC − 3 AO . m −1 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Pentru m = −5 să se rezolve sistemul de ecuaţii. b) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f. astfel încât polinomul f să admită rădăcina x1 = 3 . 64 şi 3 8 . b) Să se arate că I1 = e 2 . +∞ ) . 6. c) Pentru m = 0 să se descompună polinomul f în factori ireductibili în Ministerul Educaţiei. ştiind că valoarea minimă a funcţiei f : → .  mx − y + 4 z = 1  a) Să se determine m∈ astfel încât (2... Varianta 24 ∗ 2. unde m ∈ . Fie I n = ∫ x n e x dx . pentru orice x ∈ ( 0. f ( x) = x4 − ln x . ştiind că AB = 3 . 4 5. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. x ∈ ( 0. MT2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. +∞ ) → 5p . Să se demonstreze că ecuaţia x 2 − 2 x + 1 + a 2 = 0 nu admite soluţii reale.1. Să se determine valorile reale ale lui m . f ∈ a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ [ X ]. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O. Se consideră polinomul f = X 3 − (m + 1) X 2 − 3 X + 3 . Să se calculeze suma 1 + 3 + 5 + . programa M2 5p 5p c) Să se demonstreze că ln x ≤ 2. 4 a) Să se calculeze f ′( x). oricare ar fi a ∈ 3. Se consideră funcţia f : ( 0. Ministerul Educaţiei. pentru n ∈ 1 2 x2 − 1 . specializarea toate calificările profesionale. +∞ ) .calificările profesionale. −1) să fie o soluţie sistemului.Proba D. . Să se ordoneze crescător numerele   . + 19 . AC = 3 şi măsura unghiului A este egală cu 120° . 4 . profilul tehnic. Să se calculeze aria triunghiului ABC. 24 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 1. unde m ∈ . pentru orice n∈ .

x ∈ . să se calculeze . c) Să se scrie ecuaţia asimptotei oblice către −∞ la graficul M2 5p 2. pentru care polinomul f are o rădăcină raţională pozitivă. unde x1 . Să se calculeze probabilitatea ca. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1. 0 −1 1 5p b) Să se determine m. 5p b) Să se demonstreze că f ( x ) ≥ 1. pentru orice x ∈ . astfel încât x1 + x2 + x3 = −2 . 3.calificările profesionale. x2 ale ecuaţiei x 2 − ( 2m + 1) x + 3m = 0 verifică relaţia 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + 2 y + az = 1 şi matricea A(a) = 1 2 a  ∈ M 3 ( ) . b) Să se determine a ∈ c) Pentru a ∈ pentru care matricea A(a ) este inversabilă. alegând un număr natural de două cifre. f ∈ 5p a) Să se determine a∈ [X ] . acesta să fie pătrat perfect. este adevărată identitatea a 2 sin B sin C = 2 S . Să se calculeze lg 20 + lg 3 − lg 6 . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. n. unde m. ştiind că soluţiile x1 . Să se demonstreze că. p ∈ 5p a) Pentru m = 0. f ( x ) = x 3 + mx 2 + nx + p.Proba D. 6. polinomului f . f ( x) = ex − x . ştiind că f ′( −1) = f ′(1) = 0 şi c) Să se calculeze lim ∫ 1 f ( x)dx = 4 . 2} să se rezolve sistemul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 5p 5p 5p  x + y + z =1 1 1 1     1. 2. 4. Să se determine m ∈ x1 + x2 + x1 x2 = 11 . Varianta 25 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea toate calificările profesionale. . \ {1. Se consideră funcţia f : → . programafuncţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul tehnic.   2 2 1 4 a  x + 4 y + a z = 1 a) Să se calculeze det( A(4)) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∫ f ( x)dx . n. 0 x . Se consideră funcţia f : → . MT2. p = 2 . Fie polinomul f = X 3 + aX 2 − aX − 4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 1 x →+∞ x 4 ∫ f (t )dt. Ministerul Educaţiei. x3 sunt rădăcinile reale ale astfel încât polinomul f să fie divizibil cu polinomul X 2 − 2 . în orice triunghi dreptunghic ABC de arie S şi ipotenuză de lungime a . Să se determine mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei 7 − x = 1 . 5p 5p b) Să se determine a∈ c) Să se determine a∈ Ministerul Educaţiei. p ∈ . 5p a) Să se calculeze f ′( x). Să se calculeze sin170 − sin10 . x2 . n = −3.

26 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. f ( x) = 2 + x . 2 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x + 2 = 2 x n +1 4. Se consideră funcţia f : → . Să se calculeze a9 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = e x − x − 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Pentru a = 1 să se determine rădăcinile reale ale polinomului f . Să se determine numărul real m pentru care vectorii v = 2i + 3 j şi w = −i + mj sunt coliniari. Să se calculeze cos 30° + cos 60° + cos120° + cos150° . 5. Se consideră funcţiile f . Se consideră matricele O2 =   . c) Ştiind că X ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) şi AX = XA . unde n ∈ . 3.n ∈ 4 3 astfel încât X = mI 2 + nA . Se consideră polinomul f = X + aX − X − 1 . MT2.+ 2. b) Să se verifice că A2 = aI 2 + bA . ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx . f ( x ) = 1 + ln x şi g ( x ) = x ln x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 1 0 0 1 0 2 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. M2 c) Să se arate că e x + e x ≥ x 2 + Proba D. specializarea toate calificările profesionale. Să se rezolve ecuaţia Cn + 2 = 2. să se arate că există m. I2 =   şi A =  0 0 0 1 a b    a) Să se calculeze A2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  . + ∞ ) → . 2. c) Să se demonstreze că f ( x ) ≠ 0 . g : ( 0. oricare ar fi x ∈ \ . Se consideră funcţia f : → . Să se calculeze f (1) + f (2) + … + f (20) . 5p 5p 5p 2. profilul tehnic. b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f . . pentru orice x ∈ .calificările profesionale. b ∈ . Se consideră progresia aritmetică ( an ) n ≥1 în care a3 = 5 şi a6 = 11 . unde a. Ministerul Educaţiei. unde a ∈ . programa 5p 5p 5p a) Să se arate că g este o primitivă a funcţiei f . a) Să se calculeze derivata funcţiei f . 2 Varianta 26 +5 . a) Să se determine a ştiind că x = 1 este rădăcină a polinomului f . 1 e c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g . Se notează A = A ⋅ A . b) Să se calculeze 2. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful C al triunghiului ABC. f ( x ) = x1004 + 2009 x . 0 1 2 3 4 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 − 25 = 12 . b) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f + g la polinomul f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027  1 1  1 −1 0 0 1. b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este funcţie crescătoare pe c) Să se calculeze ∫ x⋅ f (x 0 1 2 ) dx . 5p b) Să se determine intervalele de . g ∈ H = a + bX + cX 2 a. f ( x) = ln x . b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.calificările profesionale. Să se calculeze x1 + x2 . Să se calculeze C4 − C4 + C4 − C4 + C4 . profilul tehnic. ale funcţiei f BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ monotonieMT2. . 5p 5p 5p a) Să se determine ∫ f ( x ) dx . Să se calculeze aria triunghiului MNP dacă MN = 6. NP = 4 şi m( MNP ) = 30° . unde A2 = A ⋅ A .1). Se consideră funcţia f : → . 5. Să se determine elementele mulţimii A = { x ∈ Varianta 27 2 x − 1 ≤ 1} . c) Să se arate că dacă X ∈ M2 ( egală cu zero. B(5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . 2 2 2. [X ] . atunci suma elementelor matricei X este 2. Ministerul Educaţiei. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1. b) Să se verifice că AB − 2 B = O2 . 27 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 1. +∞ ) → 5p .6) şi C( −1 . 5p 5p 5p ) şi 2 A ⋅ X ⋅ B = O2 . x a) Să se calculeze f ′ ( x ) .2). Se consideră matricele A =  . Se consideră ecuaţia x 2 + 3 x − 5 = 0 cu soluţiile x1 şi x2 . 3. 5p 2. c) Să se determine numărul elementelor mulţimii H . f = X 2 + 1 şi g = X + 1 şi mulţimea a) Să se verifice că g 2 = f . specializarea toate calificările profesionale. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinoamele f . programa. x ∈ ( 0. c ∈ 5p 5p 5p { 2 }.  1 −1  1 1 0 0 a) Să se calculeze A2 . Se consideră funcţia f : ( 0. M2 c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale la graficul funcţiei f. +∞ ) . B=  şi O2 =  . 6. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D.

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se determine cea mai mică valoare a funcţiei f : [ −2,1] → 2. Se consideră funcţia f :

Varianta 28

, f ( x ) = 2 x − 1 . Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + ... + f ( 6 ) .

, f ( x ) = −3 x + 1 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 (2 x + 5) = log 2 ( x 2 + 3 x + 3) .
2 2 3 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele C4 , C5 şi C4 , acesta să fie divizibil cu 3. 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2,3), B(1,5) şi C(4,2). Să se calculeze distanţa de la punctul A la mijlocul segmentului BC.

6. Se calculeze sin 60 − cos30 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028 1. Se consideră mulţimea M = {aI 2 + bV a,b ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p
1 0  1 −1  şi V =  . 1  1 −1 

} , unde I 2 =  0

a) Să se verifice că I 2 ∈ M . b) Să se arate că dacă A ∈ M şi A este matrice inversabilă, atunci a ≠ 0 . c) Ştiind că A,B ∈ M , să se arate că AB ∈ M . 2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ∗ y = xy − 5 ( x + y ) + 30. a) Să se demonstreze că x ∗ y = ( x − 5 )( y − 5 ) + 5 , oricare ar fi x, y ∈ . b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”. c) Ştiind că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă, să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x ∗ x = x .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028

1 x  ⋅ e − 1, x ≤ 1 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) =  e .  ln x , x >1  5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f D, MT2, programa M2 în punctul x0 = 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f . 5p c) Să se arate că funcţia f este concavă pe (1, + ∞ ) .
2. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se determine
→ , f ( x) =
x2 + 2 x + 1 x2 + 1

.

∫(x
1 0

2

+ 1 ⋅ f ( x ) dx .

)

5p

b) Să se verifice că
1

∫ f ( x ) dx = ln ( 2e ).
f ( x)

5p

c) Să se arate că

∫ f ′( x)⋅ e
0

dx = e(e − 1) .

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 2 2 1. Să se calculeze C5 − A4 + 6 . 2. Se consideră funcţia f :

Varianta 29

, f ( x ) = x − 3. Să se calculeze f ( −6) + f (0) + f (6) + f (12) .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x 2 − 1) = 1 .
 2x − y = 3  4. Să se rezolve sistemul  2 , unde x ∈ , y ∈ . x + 2x − 7 = y  5. Să se determine numerele reale m şi n pentru care punctele A(3, −1 ) şi B(1,1) se află pe dreapta de ecuaţie x + my + n = 0 .

6. Să se calculeze cos150 + cos 30

(

)( sin120

− sin 60 .

)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 1. În mulţimea M2 ( ) notăm cu At transpusa matricei A .
1 0 t a) Să se calculeze I 2 + ( I 2 ) , unde I 2 =  . 0 1

5p 5p 5p

b) Să se demonstreze că pentru orice A∈ M2 ( c) Să se determine matricele A∈ M2 (

) şi

m∈

are loc relaţia ( mA ) = mAt .
t

) pentru care

0 0 A + At = O2 , unde O2 =  . 0 0

2. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ∗ y = x − 2 5p 5p 5p a) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x = x , unde x ∈ . b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.

(

)( y − 2 ) +

2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 29 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → , f ( x ) = x − ln x .

a) Să se arate că f (1) − f ′ (1) = 1 . b) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f . 5p f ( x) − x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2 5p c) Să se calculeze lim x →+∞ x 2. Se consideră integralele I = ∫
0 1

5p 5p 5p

a) Să se verifice că I + J = e − 1 .

ex xe x dx şi J = ∫ dx . x +1 x +1 0 , să se arate că J ≥
1 . 2

1

b) Utilizând, eventual, inegalitatea e x ≥ x + 1 , adevărată pentru orice x ∈ c) Să se demonstreze că I =

e−2 ex +∫ dx . 2 2 0 ( x + 1)

1

calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1. Să se calculeze suma 1 + 2 + 2 2 + 23 + ... + 27 . 2. Să se arate că ( x − 1)( x − 2 ) > x − 3 , oricare ar fi x ∈ .

Varianta 30

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 3 = x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element n din mulţimea {1, 2,3, 4,5} , acesta să verifice inegalitatea n 2 ≤ 2 n . 5. Să se determine m ∈ pentru care dreptele d1 : −2 x − my + 3 = 0 şi d 2 : mx + y − 5 = 0 sunt paralele.

6. Să se calculeze sin 30 − cos 45 + sin 60 .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030  x + ay + a 2 z = a   1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + by + b 2 z = b , unde a, b, c ∈ , sunt distincte două câte două.  2  x + cy + c z = c  a) Să se rezolve sistemul pentru a = 0 , b = 1 şi c = 2 . b) Să se verifice că det ( A) = ( a − b )( b − c )( c − a ) , unde A este matricea asociată sistemului. c) Să se demonstreze că soluţia sistemului nu depinde de numerele reale a, b şi c . 2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + m , unde m este număr real. a) Să se arate că legea de compoziţie "∗ " este asociativă. b) Să se determine m astfel încât e = −6 să fie elementul neutru al legii "∗ " . c) Să se determine m astfel încât − 3 ∗ − 2 ∗ m ∗ 3 = 3 2 .

5p 5p 5p 5p 5p 5p

(

) (

)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim
x →0

. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2 b) Să se arate că funcţia f este convexă pe . 5p 5p c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia f ′ ( x ) − f ′′ ( x ) + f ( x ) = e x − 3 . 2. Pentru orice număr natural n se consideră I n = ∫ x (1 + x ) dx .
n 0 1

f ( x ) − f ( 0)

, f ( x ) = x2 + e x .

5p 5p 5p

a) Să se calculeze I1 . b) Utilizând faptul că (1 + x ) ≤ (1 + x ) I 2009 ≥ I 2008 .
n n +1

, pentru orice n ∈
n +1

şi x ∈ [ 0,1] , să se arate că
n

c) Folosind, eventual, identitatea x (1 + x ) = (1 + x )
n

− (1 + x ) , adevărată pentru orice n ∈

şi

x∈

, să se arate că I n =

( n + 1)( n + 2 )

n⋅2

n +1

+1

.

b ) ) ≠ 0 . B ∈M . specializarea toate calificările profesionale.b ∈   −b a − b   a) Să se calculeze determinantul matricei A(1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră progresia aritmetică ( an ) n≥1 în care a1 = 1 şi a5 = 13 . 5p 5p 5p a) Pentru g ∈ Z3 [ X ] . oricare ar fi x ∈ ( 0.1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x 4. 0 5p c) Să se calculeze ∫ 1 2 f x2 x ( ) dx .  0 1  5p 5p 5p . 5p b) Să se arate că ∫ f ′′ ( x ) dx = 2e − 1. + ∞ ) . b) Să se demonstreze că dacă A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031  b  a  1. f = X 3 + 2X . ( ) =4. Ecuaţia x 2 + mx + 2 = 0 are soluţiile x1 şi x2 . g = X + 2 c) Să se arate că det ( I 2 − A ( 0. B(2. oricare ar fi b ∈  1 0   şi matricea I 2 =  . ( ˆ ) ( X + 1) . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A( −1 . Ministerul Educaţiei. pentru orice x > 0 . f ( x ) = x 2 ln x . f ( x ) = xe x . f ( x ) = m 2 − 1 x + m + 1 . −1 ). să se arate că f ( x ) = 0 . atunci A + B ∈ M . Se consideră funcţia f : ( 0. să se calculeze g ( 0) . Să se calculeze a2009 .Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. . care au gradul egal cu 3 şi pentru care 3. b ) =   a.1). Varianta 31 2. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se determine 1 1 . + ∞ ) → f ′( x) a) Să se arate că f ′ ( x ) = x ( 2ln x + 1) . Să se determine coordonatele punctului D astfel încât patrulaterul ABDC să fie paralelogram. 2e → . Se consideră funcţia f : → 2 −x 1 . 2 b) Dacă f ∈Z3 [ X ] . profilul tehnic. b) Să se calculeze lim . 6. MT2. 4 5. programa M2 x →+∞ x ln x c) Să se demonstreze că f ( x ) ≥ − 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care ( x1 + x2 )2 − 2 x1 x2 = 5 . 31 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1. oricare ar fi m ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.3) şi C(3. ( ) () ( ) 3 [ X ] . 5p 5p 5p 5p 3. ∫ f ( x)e 0 1 −x dx . Să se arate că f (1) ≥ − . Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea M =  A ( a. . oricare ar fi x ∈ c) Să se determine toate polinoamele h ∈ ˆ ˆ ˆ h 0 =h 1 =h 2 =0. Se consideră inelul de polinoame Z3 [ X ] . Să se calculeze cos80 + cos100 .calificările profesionale.

. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ '.. are loc relaţia sin 2 B + sin 2 C = 1 . ştiind că a10 − a2 = 16 . Se consideră polinomul f = 4 X 4 + 4mX 3 + m 2 + 7 X 2 + 4mX + 4 . aria triunghiului Am An Ap este un 2. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p → . Să se verifice că în orice triunghi dreptunghic ABC . c) Pentru m = −5 să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia f ( x ) = 0 . ştiind că suma rădăcinilor polinomului f este egală cu 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ . n. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze distanţa de la punctul O(0. n 2 ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul tehnic. Se consideră funcţia f : → Varianta 32 ( ) .x ) f ( x ) + f ( Proba D. g : [ 0. a graficului funcţiei f . de ipotenuză BC. programa M2 5p a) Să se calculeze f ( 0 ) + f ′ ( 0 ) . acesta să verifice inegalitatea n ! ≥ n 2 . + f 27 . x + 1 = x −1. g ( x ) = 1 − x + x 2 − x 3 + . x c) Să se arate că funcţia f este concavă pe . 5p 5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. c) Să se arate că pentru orice m. specializarea toate calificările profesionale. f ( x) = 1 − x . Să se determine probabilitatea ca.calificările profesionale. x →∞ b) Să se calculeze lim 5p . a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f. Să se determine raţia unei progresii aritmetice ( an )n≥1 . 4} . a) Să se determine ecuaţia dreptei A0 A1 . 5p c) Să se arate că ∫ ( x + 1) g ( x ) dx < 1 . Se consideră punctele An ( n. f ( x ) = x + 3 . + x 2008 − x 2009 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde m ∈ 5p 5p 5p ( ) . 2. b) Să se calculeze aria triunghiului A0 A1 A2 . alegând un element n al mulţimii {1. Se consideră funcţiile f . ştiind că x = 1 este rădăcină a polinomului f . MT2.. Ministerul Educaţiei. 32 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1. 5. distincte două câte două.0) la punctul de intersecţie a dreptelor d1 : 2 x − y − 2 = 0 şi d2 : x + 3 y − 8 = 0 .3.. 2. Să se calculeze f ( 2 ) + f 22 + . p ∈ număr natural. ( ) 3. 0 1 .1] → . unde n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032 1. f ( x) = x − 1 ex . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. 2. 6.

2 .    0 0 1 0 0 1     b) Să se demonstreze că pentru oricare X . 2. ( ) 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x −1 = 35 − x . în care a1 = 2 şi a2 = 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033  1 a c   1. 33 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. b) Să se arate că I n +1 + I n = 1 . 2 x + ex ( ) 5p 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f . oricare ar fi n ∈ n +1 ∗ . unde a ∈ 5p 5p 5p 33 a) Ştiind că a = 0 să se determine soluţiile ecuaţiei f ( x ) = 0 . inegalitatea xn xn ≤ ≤ x n . 1− e c) Să se arate că −1 ≤ f ( x ) ≤ . 1+ e 2. 2e x (1 − x ) 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = . c ∈  0 0 1     . 0 0 1    astfel încât 2. al cărei . eventual. D. 2 3. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai progresiei. programa M2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării c) Să se determine a ∈pentru Curriculum şi Evaluaretoate rădăcinile reale. atunci există p ∈ 1 0 p   U = 0 1 0  .   5p 5p 5p  1 2 1 1 3 1   a) Dacă A =  0 1 3  şi B =  0 1 2  . dacă U ∈ M şi VU = UV .Probapentru orice x ∈ [ 0. MT2. I n = ∫ 1 xn dx . adevărată pentru orice x ∈ [ 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea toate calificările profesionale. 2 4. Ministerul Educaţiei. 5. Se consideră mulţimea M =   0 1 b  a. Să se determine numărul real m pentru care punctul A(2. Se consideră polinomul f = X 2 − 2 X + 1 − a 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. m ∈ 5p 5p 5p 5p 7 . x +1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se calculeze A5 − P3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] şi n ∈ 2 x +1 . b) Să se verifice că f = X 2 − 2 X + 1 + a X 2 − 2 X + 1 − a . rezultă că XY ∈ M . ∗ c) Utilizând. să se demonstreze că 1 ≤ 2010 ⋅ I 2009 ≤ 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul tehnic. + ∞ ) . pentru care polinomul f are în Învăţământul Preuniversitar Centrul Naţional SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1. f ( x ) = x 2 − ( 2m + 1) x + 3. + ∞ ) → .3) se află pe dreapta d : 2 x − y + m = 0 .calificările profesionale. oricare ar fi x ≥ 0 . 6. Ministerul Educaţiei. f ( x) = 1− 2e x x + ex ( )( ) . Y ∈ M . c) Să se demonstreze că. Să se calculeze aria triunghiului MNP ştiind că MN = 4 . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : grafic are abscisa vârfului egală cu → Varianta 33 . NP = 6 şi m( MNP) = 45° . Pentru orice număr natural nenul n se consideră. pentru orice V ∈ M . Se consideră funcţia f : [ 0. să se calculeze AB . b.

+ f (10 ) . 34 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 1. x →0 x 5p c) Să se demonstreze că funcţia f ′ este crescătoare pe . 5. pentru orice matrice X =   ∈ M cu det X ⋅ X = 0 . specializarea toate calificările profesionale. b d b d  2. Se consideră funcţia f : → . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( 2 x − 1) ≤ 9 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034  a c   1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. b d  a c  a c t c) Să se arate că. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e . 2 Varianta 34 2. AC = 6 şi m ( BAC ) = 60 . Ministerul Educaţiei. . MT2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.d ∈  b d   transpusa matricei X . are loc relaţia = . are loc egalitatea det X ⋅ X = ( ad − bc ) . oricare ar fi x ∈ . f ( x ) = ( x 2 + 2 x + 3)e x . programa M2 5p b) Să se determine lim . g : ( 0. a) Să se calculeze At ⋅ A . 2. Se notează cu X 2 6    5p 5p 5p ( ) ( ) 5p 5p 5p c) Să se determine a ∈ cu proprietatea că x a = a . 2 ) .c. A3 şi C4 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x ) = x + 1 . . b) Să se calculeze e ∫ f ( x ) g ( x ) dx . + ∞ ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. rezultă că x y ∈ (1. a) Să se arate că legea “ ” este asociativă. Se consideră mulţimea M =   a. a c  2 t b) Să se arate că. + ∞ ) → . Să se calculeze f (0) + f (1) + f (2) + . Se consideră funcţiile f . profilul tehnic. pentru orice matrice X =   din M . −3) şi B ( −3. Pe mulţimea numerelor reale. 1 c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f .. 5p 5p 5p a) Să se arate că f este o primitivă a funcţiei g. x ∈ f ( x ) − f ( 0) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. y ∈ (1. se consideră legea de compoziţie definită prin x y = xy − x − y + 2 .. acesta să fie divizibil cu 3. alegând unul dintre numerele P3 . Se consideră funcţia f : → . pentru oricare x.calificările profesionale. f ( x ) = x 2 + x ln x şi g ( x ) = 2 x + ln x + 1 . 1 3 4.b.+ ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 ( x 2 + 4) = log 2 ( x + 4) . 6. Ministerul Educaţiei. ∗   1 3 t  şi matricea A =   . Să se determine probabilitatea ca.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. Să se determine aria unui triunghi ABC în care AB = 5.

Să se determine preţul iniţial al produsului. f ( x ) = x x − 3 x . preţul unui produs este de 660 lei. +∞ ) . 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x − x = 55 x −5 . a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f. Fie funcţia f : M2 ( R ) → M2 ( R ) definită prin f ( A ) = A + At . x3 . unde At este transpusa matricei A. Să se calculeze lungimea laturii NP. F : → . pentru orice x ∈ ( 0. 3 x −6 .Proba D. Să se calculeze log5 10 + log 5 3 − log5 6 . + ∞ ) → . profilul tehnic. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + . a) Să se calculeze f ( I 2 ) . Se consideră funcţia f : ( 0. B ∈ M2 ( R ) . 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2. 5p 5p b) Să se calculeze ∫ f ( x ) ⋅ F ( x ) dx . MP = 5 şi m( M ) = 60° . 2. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 2 x + 1 . b) Pentru a = 1 . pentru orice x ∈ ( 0. Se consideră funcţiile f . x2 . oricare ar fi A. 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 5p c) Să e demonstreze că −4 ≤ f ( x ) + f x 2 ≤ 0. unde a ∈ .. Se consideră ecuaţia x4 − ax3 − ax + 1 = 0 cu soluţiile x1 . t 0 0 c) Să se determine matricele A∈ M2 ( R ) pentru care det A = 1 şi f ( A) = O2 . 0 0 5p 5p 5p 2.1] . 0 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii.calificările profesionale. ( ) 2. c) Să se determine valorile întregi ale lui a pentru care ecuaţia admite cel puţin o soluţie număr întreg. 2 ) . Să se determine distanţa dintre punctele A şi B . x4 . În triunghiul MNP se cunosc MN = 3. b) Să se demonstreze că ( A + B ) = At + Bt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035 1. a) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x2 + x3 + x4 = 5 . specializarea toate calificările profesionale. 0 1 5p c) Să se demonstreze că ∫ ( x f ( x ) + F ( x ) ) dx = F (1) . Ministerul Educaţiei. programa M2 5p b) Să se determine intervalele de . respectiv cu 20%. −1) şi B ( −2. f ( x ) = e x + 3 x 2 + 2 şi F ( x ) = e x + x3 + 2 x − 1 . După două scumpiri succesive cu 10%. ale funcţiei f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + f ( 6 ) . 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ monotonie MT2. unde O2 =  .. Se consideră funcţia f : → Varianta 35 . să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei. 2 3. 6.

Se consideră polinomul f = X 4 − 12 X 2 + 35. f ( x ) = x 2 − 3x − 3 e x .   1 1 1 0 0 1      5p 5p 5p a) Să se verifice că B 2 = 3B . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 3. b ∈  b b a      1 1 1 1 0 0       şi matricele B = 1 1 1 şi I 3 =  0 1 0  . B şi C sunt coliniare. profilul tehnic.calificările profesionale. 2 [X ] . x ≥ 0  a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe . Ministerul Educaţiei. e + 1. 2 2 Varianta 36 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este paralelă cu axa Ox . . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 (3x − 1) = log3 (2 x + 1) . 2. m) . Se consideră funcţia f : 5p 5p  x + 2.. B (2. 4. specializarea toate calificările profesionale. x ∈ ( ) 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre −∞ la graficul funcţiei f . . b) Să se demonstreze că polinomul f nu are rădăcini întregi. Se consideră funcţia f : 5p → . • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . oricare ar fi m. ⋅ f (5) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 1. Să se calculeze f (0) ⋅ f (1) ⋅ f (2) ⋅ . Se consideră mulţimea G =  b a b  a. 36 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1. Să se demonstreze că parabola asociată funcţiei f : → . c) Să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în R [ X ] . Se consideră funcţia f : → . → b) Să se calculeze −1 ∫ f ( x ) dx . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. f ( x ) = x 2 − 2mx + m2 + 1 este situată deasupra axei Ox . atunci A = O3 . 0 0 0 c) Să se arate că dacă A ∈ G şi A = O3 . dusă în punctul de coordonate ( −2.3) şi C (3. n ∈ . programa M2 5p c) Să se arate că tangenta la graficul funcţiei f . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1. b) Să se arate că mI 3 + nB ∈ G .. unde O3 =  0 0 0  şi A2 = A ⋅ A . ∫ x f (x 0 1 2 1 5p c) Să se demonstreze că e ) dx = 2 . 5. f ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că f = ( X 2 − 6 ) − 1 . Să se determine numărul real m pentru care punctele A. Să se calculeze sin B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036  a b b    1. x < 0  dată prin f ( x ) =  x . oricare ar fi m ∈ . f ( x ) = 5 − x .1) . Să se determine numerele reale a şi b pentru care ( a − 3) + ( b + 2 ) = 0 . 6. unde B 2 = B ⋅ B . f (−2) ) . MT2.   0 0 0   2 2. Raza cercului circumscris triunghiului ABC are lungimea de 3 şi AC = 6 .

inegalitatea n ( n − 1) ≥ 20 .  1 2 3   c) Să se rezolve ecuaţia F ⋅ X =  4 5 6  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037 1 0 1 1. ( x + ln x ) 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei g : [1. x2 − x − 2 = x − 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. oricare ar fi programa M2 Proba D. Să se calculeze sin 2 80 + sin 2 10 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 2 Varianta 37 1. MT2. y ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul tehnic. În mulţimea M3 ( Z ) se consideră matricele F =  0 1 0  şi   0 0 1   2 a) Să se determine numerele a. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4. + ∞ ) → . −2 ) . c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ (1 − x ) = 0 . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 2 x = 16 . alegând un element al mulţimii {3. f ( x ) = ln x 2 + 1 şi g ( x ) = ( ) 2x x +1 2 . 2. 0 2  b) Să se arate că pentru a = c = 0 şi b = −1 matricea A este inversa matricei F. −4 ) faţă de punctul B (1. + ∞ ) → . ∫ g ( x ) dx = f ( x ) + C. → . 0 0 1   3 4  2 5 . 4. Ministerul Educaţiei. acesta să verifice 5. f ( x ) = 2 − x . specializarea toate calificările profesionale. g ( x ) = 2. dx . Să se calculeze f (1) ⋅ f (2) ⋅ … ⋅ f (10) . 7 8 9   2. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( 2. b şi c astfel încât A + F =  0  0  1 a b   A =  0 1 c .calificările profesionale. x ∈ [1. 5p 5p 5p a) Să se verifice că ∫ f ′ ( x ) dx = ln 2 . Se consideră funcţia f : [1. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy − x − y + 1 . g ( x) b) Să se demonstreze că c) Să se calculeze ∫ 1 2 f 2 ( x) . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă.6} . oricare ar fi x. g : 1 0 ( f ( x ) + 1)2 f ′( x) . Ministerul Educaţiei.5. 3. Se consideră funcţiile f . x + ln x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . unde X ∈M3 ( Z ) . x →1 2 ( ln x − 1) 5p b) Să se arate că f ′ ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se arate că x ∗ y = xy + (1 − x )(1 − y ) . f ( x ) = x − ln x . Se consideră funcţia f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.2 . 6. + ∞ ) .

ştiind că ( x0 . = 21. n ∈ .. Polinomul g are forma 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) + g ( 5 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1.. + a2009 este negativ. f ( x) = x2 − 1 x2 + 1 . pentru orice n ∈ ∗ . a2009 ∈ . a1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. Se consideră I n = 5p 5p 5p x dx . f ( x ) = x 2 + mx + 2 este 1 egal cu − . oricare ar fi x ∈ b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f . c) Ştiind că g : ∗ → x →0 e2 lim g ( x ) + g x 2 + g x3 + … + g x 2009 + x 2010 x 2009 ( ) ( ) ∫ x ln e n 1 . Se consideră progresia geometrică ( bn )n≥1 în care b1 = 2 şi b2 = 6 . profilul tehnic. 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului. 2. + a2008 X 2008 + .calificările profesionale.. Se consideră sistemul  x − 2 y + az = 5 .. a) Să se calculeze I 0 .. 6. g ( x ) = f ( x ) + f   . . Să se rezolve ecuaţia 2 Cn 2 −8 . Se consideră polinoamele f = X 2 − 12 X + 35 şi g = ( X − 6 ) algebrică g = a2009 X 2009 2009 + X − 6 . MT2. Să se calculeze b5 . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038 x + 3 y + 2z = b  1..b ∈  x + y + 4z = 4  . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A (1. c) Să se determine restul împărţirii polinomului g la polinomul f. programa M2 x2 + 1 ( ) . b) Pentru a = −1 şi b = 2 să se rezolve sistemul. + a1 X + a0 . Să se calculeze cos B . 2. 4 5p 5p 5p 5p 3. y0 . cu a0 . b) Să se arate că I n ≤ I n +1 . unde a. . specializarea toate calificările profesionale. 38 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1.Proba D. În triunghiul ABC se cunosc AB = AC = 6 şi BC = 6 3 . să se determine  x ( ) . Ministerul Educaţiei. n ≥ 2 . b) Să se arate că numărul a0 + a1 + .. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se arate că f ′ ( x ) = → 4x . 2.. 5. pentru orice n ∈ . e 2 e 2 ⋅ 2n − 1 2 ( )−nI 2 n −1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 2. Să se determine numerele reale m pentru care minimul funcţiei f : → Varianta 38 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x −5 = 3x 4.1) şi are panta egală cu 1.z0 ) este soluţie a sistemului şi că x0 + y0 + z0 = 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. oricare ar fi n ∈ c) Să se demonstreze că are loc relaţia I n = . c) Să se determine numărul real b .

Să se calculeze f (0) + f (1) + f ( 2 ) + . programa M2 c) Să se arate că 2 − e ≤ f ( 2 ) ≤ 0 2. Să se calculeze lungimea medianei duse din vârful A al triunghiului ABC. 4} ? 5. Se consideră funcţia f : → . oricare ar fi A. + f ( 6 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1.calificările profesionale. Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 169 − x 2 = 12 . 1 −a 5p b) Să se determine a ∈ ( 0. 3. 5p b) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f . Ministerul Educaţiei.. x < 1 5p a) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . Se consideră mulţimea M =   a. să se arate că A + B ∈ M . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039  a b   1 0   1. oricare ar fi x ∈ .1) astfel încât c) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx = 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. . să se calculeze . 4. profilul tehnic. 2. Câte numere formate din 3 cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii A = {1. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 Varianta 39 1 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. Se consideră funcţia f : 2  x − 1. x ≥ 1 → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + ∞ ) → . 2. f ( x ) = 3 − 2 x . 2009 2009 2009 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = − xy + 2 x + 2 y − 2 . −1 ).4). B ∈ M . +∞ ) . f ( x ) = ln x − x + 1 . C(3. 6. b) Să se determine a ∈ astfel încât x ∗ a = a ∗ x = a . Să se calculeze aria unui triunghi dreptunghic care are un unghi de 60° şi ipotenuza de lungime 8.3. 1 2 4018 ∗ ∗… ∗ c) Ştiind că legea „ ∗ ” este asociativă. f ( x) =  .  − x + 1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2. b) Ştiind că A.. a 5p ∫ x f (e 0 1 x ) dx . c ∈  şi matricea I 2 =  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT2. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . c) Să se demonstreze că det ( AB − BA) ≥ 0 . a) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ 4 = 10. specializarea toate calificările profesionale. B ∈ M . 2 2. Să se calculeze log 2 4 +   − 3 8 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b c 0 1     a) Să se arate că I 2 ∈ M .1). B(1. Se consideră funcţia f : ( 0. x ∈ ( 0.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1.1) nu poate fi soluţie a sistemului. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se calculeze 5p 5p . 4. Varianta 40  x+ y−2=0  . c) Dacă a = b = 1 să se arate că funcţia f este morfism între grupurile funcţia f ( x ) = x + 2 .calificările profesionale. f ( x ) = x2 − 1 x2 . AC = 4 şi m( BAC ) = 45° . 5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A (1. b) Să se determine a. + ∞ ) .3. b ∈Z şi 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că x ⊥ ( −1) = ( −1) ⊥ x = x . . MT2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1.0 ) . sin135 Ministerul Educaţiei. . x y = ax + by − 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 5 (9 − x 2 ) = 1 . Se consideră sistemul 3 x + ( a + 4 ) y + 5 z = 22 .  3x + 2 y + ( 3 − a ) z = 16  a) Pentru a = 1 să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului. unde x ∈ . 40 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. 1 c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei F .Proba D. Să se formeze o ecuaţie de gradul al doilea. Să se rezolve sistemul de ecuaţii  2  x − 2x + y = 0  3. pentru x ∈ ( 0. y0 . f : Z → Z . F : ( 0. b ∈Z pentru care legea de compoziţie „ ” este asociativă. profilul tehnic. Se consideră funcţiile f . alegând un element n al mulţimii A = {1. cos 45 6. Pe mulţimea Z se consideră legile de compoziţie x ⊥ y = x + y + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040  x + 4 y + 4 z = 15  1. oricare ar fi x ∈ Z . 5p 5p 5p 2. specializarea toate calificările profesionale. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că tripletul ( 7.2. Să se calculeze probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. z0 ) a sistemului pentru care y0 + z0 = 3 . + ∞ ) → 5p 5p 5p 2 1 şi F ( x ) = x − ln x .⊥ ) şi ( . . programa M2 5p c) Să se calculeze lim x →+∞ a) Să se calculeze f ′ ( x ) . ). x a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . cu a. f ( x) = 1− b) Să se calculeze ∫ F ( x ) ⋅ f ( x ) dx . acesta să verifice inegalitatea n ! < 5 . ştiind că aceasta are soluţiile x1 = 2 şi x2 = 3 . x 2. oricare ar fi a ∈ c) Să se determine soluţia ( x0 . 4} . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. ( . unde a ∈ R . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AB = 8. f ′( x) . y ∈ 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. + ∞ ) → 5p . . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e .

Ministerul Educaţiei. b) Pentru a = 0 să se rezolve sistemul.calificările profesionale. 2 x + 1. Să se determine numărul real x . a) Să se determine numărul real a astfel încât o rădăcină a polinomului f să fie egală cu 2. dacă a ∈ ( 2. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M(1. 1. +∞ ) . x 4 ∫ f ( x ) dx = ln 4 + 2 . 1 4 5p 5p b) Să se verifice că e ∫ g ( x ) dx = ln 4 − 4 . f ( x ) = x −1 a) Să se calculeze f ′( x). +∞ ) 5p x →2 f ( x ) − f ( Proba D. Să se arate că punctul A   2009  3. 41 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 Varianta 41 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului. g : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 2x −1 . + ∞ ) → . + ∞ ) . profilul tehnic. 2.13. MT2. f ( x ) = 2009 x − 2008 . Se consideră funcţiile f . 2. Să se determine ecuaţia dreptei MN. f ( x) = 1 1+ x şi g ( x ) = ⋅ ln x . Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei x 2 − 9 ≤ 0 . c) Să se demonstreze că. Să se calculeze tg 2 30° + ctg 2 45° . + ∞ ) → 5p a) Să se arate că . programa M2 5p b) Să se verifice că lim 5p x−2 c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare pe intervalul (1. c) Să se determine a ∈ astfel încât soluţia sistemului să verifice relaţia x = y + z . ştiind că şirul 1. 9. . unde a ∈ x − y + 2z = a  . 4.1). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei.  2010  .… este progresie aritmetică. Se consideră sistemul  2 x + y − z = 3 . x ∈ (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 4 ⋅ 3 x + 3 = 0 .2) şi N(2. atunci f nu are toate rădăcinile reale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. b) Pentru a = 4 să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g = X 2 − 2 X + 4 . 1 4 3 c) Să se calculeze ∫ f (x 1 2 ) ⋅ g ( x2 ) dx . Fie funcţia f : (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x+ y+z=2  1. f = X 3 − 2 X 2 + aX − 8 .2 ) = −1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. specializarea toate calificările profesionale. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2  aparţine graficului funcţiei f : → .

4. −1 ). g : ( 0. c) Să se demonstreze că A4 ⋅ X = X ⋅ A4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1 1  1 0 1. să se arate că ln e +1 e +1 . unde A2 = A ⋅ A . 5p 5p 5p { } ) . f ( x) = x x +1 2 ( 1 ) şi g ( x ) = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 6 ⋅ 2 x + 8 = 0 . a 2 − 2b 2 = 1 . Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea G = a + b 2 a. b) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe c) Să se calculeze lim x →0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ′ ( 0 ) f ′ ( x ) − f . adevărată pentru orice x > 0 . c) Să se arate că orice element din mulţimea G are invers în G în raport cu înmulţirea numerelor reale. . 2. unde A4 = A ⋅ A ⋅ A ⋅ A . e ] . b) Să se demonstreze că x ⋅ y ∈ G. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A( −1 . MT2. Se consideră funcţiile f . Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic în A .calificările profesionale. Să se calculeze cos10° + cos 20° + cos160° + cos170° . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. pentru oricare x. Să se rezolve inecuaţia f ( x) ≤ 12 . Câte numere formate din 4 cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii A = {1. Se consideră funcţia f : → . a) Să se determine f ′ ( x ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 e . pentru orice X ∈ M2 ( 2. 4. f ( x ) = x 2010 + 2010 x . să se calculeze 2 ∫ f ( x ) dx . x ∈ . Ministerul Educaţiei. −2 ). Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră progresia aritmetică ( an ) n≥1 în care a1 = 6 şi a2 = 5 . specializarea toate calificările profesionale. 6. 3.1) şi C(0. adevărată pentru orice x ∈ [1. f ( x ) = x 2 + 3 . Să se calculeze a7 . x 5p a) Să se verifice că ∫ g ( x ) dx = 1 . b) Să se determine x real astfel încât det ( A − xI 2 ) = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră matricele A =   şi I 2 =  . ≥ 2 e . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1. 2.  1 −1 0 1 a) Să se verifice că A2 = 2 I 2 .5} ? 5. y ∈ G . programa M2 x . 1 e 5p 5p b) Folosind identitatea f ( x ) = g ( x ) − c) Utilizând inegalitatea f ( x ) ≤ 1 2x 2 x x2 + 1 .b ∈ . 2. Se consideră funcţia f : → Varianta 42 . 5p 5p 5p a) Să se verifice că 3 + 2 2 ∈ G .3. B(1.Proba D. profilul tehnic. + ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

4. c) Să se demonstreze că volumele corpurilor obţinute prin rotaţia în jurul axei Ox. a). 4. iar restul împărţirii polinomului f la X − 1 este −1 . MT2. 2  5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c. b. 5. x − y =1 Varianta 43 ( ) 2. să se demonstreze că A3 = O3 . Se consideră polinomul f = X 4 − X 3 + aX 2 + bX + c . specializarea toate calificările profesionale. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . profilul tehnic. c ∈ 5p 5p . f ( x ) = x + 5 . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2.Proba D. unde a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că f ′ ( x ) = → . a ∈ real a astfel încât dreapta AB să conţină punctul O(0. Se consideră funcţia f : 5p 5p . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze f ( 2 ) + f 22 + .calificările profesionale. alegând un element n al mulţimii {2. 2. b. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +3 x −2 = 8 . f ( x) = x2 − x + 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. Să se calculeze probabilitatea ca. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 x + y = 3 1. 1  c) Să se demonstreze că dacă a ∈  . 2 ( ) 3. pentru orice x ∈ .3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. Se consideră mulţimea M =  0 a d  a. + f 25 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x ) = f ( x ) şi h ( x ) = f   sunt egale. c) Ştiind că A∈ M şi det ( A ) = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b c   0 0 0    1.  x 1 . atunci f nu are toate rădăcinile reale. e 1 .. 2 ( x2 + x + 1) 2 c) Să se demonstreze că oricare ar fi x ∈ avem ≤ f ( x ) + f ( x ) ≤ 2 . b) Să se demonstreze că produsul a două matrice din M este o matrice din M . programa M2 2 x2 − 1 5p ) .5} . h : [1. + ∞  . Se consideră funcţia f : ( 0. e ] → . d ∈ R  şi matricea O3 =  0 0 0  . −1 ) şi B (−2. x2 + x + 1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f . + ∞ ) .0). 3 6. acesta să verifice inegalitatea n 2 + n > n ! . Să se calculeze cos x . Se consideră funcţia f : → . unde A3 = A ⋅ A ⋅ A . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5 . b) Să se determine numerele a. a) Pentru a = c = 1 şi b = −1 să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la X 2 + 1 . a graficelor 1 funcţiilor g . x b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este convexă pe intervalul ( 0. 3 4 2 ( 2. c ştiind că restul împărţirii polinomului f la X 2 + 1 este X .. Să se determine soluţiile reale ale sistemului  .    0 0 a   0 0 0      a) Să se arate că O3 ∈ M . Să se determine numărul Ministerul Educaţiei. ştiind că sin x = şi măsura unui unghi ascuţit. + ∞ ) → .

44 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1.calificările profesionale. ( ) 3. Se consideră funcţia f : → Varianta 44 ( ) . 6. 0 5p b) Să se calculeze ∫ x f ( x ) dx . . 2. c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei A ⋅ At este egală cu 0. . f ( x) = x + 2 . profilul tehnic. programa M2 c) Să se calculeze lim . specializarea toate calificările profesionale. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 2 elemente ale unei mulţimi care are 6 elemente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 a b  0 0 t 1.Proba D. x3 . Se consideră matricele O2 =   din M2 ( R ) . 0 e2 5p c) Să se arate că dacă F : → este o primitivă a funcţiei f . MT2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se calculeze det ( A ) b) Să se calculeze A ⋅ At . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 în care a2 = 5 şi r = 3 . A= 0 0 c d   a) Ştiind că ad = 4 şi bc = 3 . f ( x) = ex − x . Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB . . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se demonstreze că b = a − 1 . b) Să se arate că funcţia f este convexă pe f ′( x) ex → x →+∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. a) Să se verifice că f ′ ( 0 ) = 1 . atunci det ( A ) = 0. Ministerul Educaţiei. atunci ∫ e f ( ln x ) x dx = F ( 2 ) − F (1) . Să se calculeze sin 2 150 + cos 2 30 . f ( x ) = x2 + e x .6 ) . 5. Ministerul Educaţiei. b) Să se determine rădăcinile polinomului f ştiind că a = −1. −4 ) şi B ( −3. Se notează cu A transpusa matricei A . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 5 (2 x + 1) = 1 . a) Să se calculeze suma x1 + x2 + x3 + x4 . x2 . 2. cu rădăcinile x1 . 4. Să se calculeze suma f ( 3) + f 32 + … + f 35 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. ştiind că A ( 5. Să se calculeze a8 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . Se consideră polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 + bX + c ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Ştiind că rădăcinile polinomului f sunt în progresie aritmetică. Se consideră funcţia f : 1 5p a) Să se verifice că 1 3 ∫ f ( x ) dx = e − 2 . b = −2 şi c = 0 . x4 . .

profilul tehnic. c) Ştiind că a + d ≠ 0 şi M ∈ M2 ( 2. să se determine numerele reale a şi b .Proba D. = X 3 − 2 X 2 + aX + b cu rădăcinile x1 . f ( x ) = x x2 a) Să se arate că funcţia f este o primitivă a funcţiei g . Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n ≥ 2 . +∞ ) astfel încât ∫ f ( x ) dx = 2 . Să se determine probabilitatea ca. 6. n ∈ . MT2.. 5p 5p b) Să se calculeze ∫ f ( x ) g ( x ) dx . . ln x 1 − ln x şi g ( x ) = . Se consideră matricele I 2 =   din M2 ( R ) . [X ] . Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f : 2. b) Să se verifice că A2 = ( a + d ) A − ( ad − bc ) I 2 . 5. programa M2 este crescătoare pe I dacă şi numai 5p c) Dacă I ⊂ este un interval. să se arate că a = 1 . −1 ).calificările profesionale. specializarea toate calificările profesionale. g : [1. { } acesta să fie număr raţional. B(5. f a) Pentru a = 1 şi b = 0 să se determine x1 . sin 60 . 2 2 2 c) Ştiind că f = ( X − x1 )( X − x2 )( X − x3 ) . sin 45 .2). f ( x) = x 2 + 4 x − 5. + ∞ ) → . Să se rezolve ecuaţia An = 12.. 3. x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se notează A = A ⋅ A . Ministerul Educaţiei. alegând un element din mulţimea A = sin 30 . f ( x ) = ( x − 1) e x şi g ( x ) = x e x . x3 . f ( x) = 3x − 4 . Se consideră funcţia f : → Varianta 45 → . x2 . g : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 3 (10 − x) = 2 . 1 a . • Toate subiectele sunt obligatorii. + f (10 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045 a b  1 0 2 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se verifice că f ′ ( x ) = g ( x ) pentru orice x ∈ . Se consideră funcţiile f . să se demonstreze că AM = MA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1.  şi A =  0 1 c d   a) Să se calculeze A2 . 2 2 2 b) Ştiind că x1 + x2 + x3 = 2 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. 2. să se demonstreze că funcţia g dacă funcţia f este convexă pe I . 2 4. 5p 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre −∞ la graficul funcţiei g . x2 .2) şi C(3. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile f . 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ) cu A2 M = MA2 . 1 e 5p c) Să se determine numărul real a ∈ (1.

În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(5. y ∈ { } ⊂ M2 ( ).  1. b) Să se determine p ∈ pentru care polinomul f este divizibil cu X − 1. Se consideră progresia geometrică ( bn )n≥1 în care b1 = 1 şi b2 = 3 . g : (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046  x 2 − x + 1. NP = 4 şi m( MNP ) = 60° . b) Să se calculeze lim x →+∞ x . • Toate subiectele sunt obligatorii. În mulţimea R [ X ] se consideră polinomul f = X 3 + pX 2 + 1 cu rădăcinile x1 .1). 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 = O2 . pentru orice x > 0 . I2 =   . 2. f ( x ) =  1 + ln x. Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră matricele A =   . ştiind că MN = 10. Să se determine numărul real m pentru care 1 1 3 + =− . 46 Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −1 ) şi B(3. y ) M ( x. a) Să se calculeze f ( − p ) . Varianta 46 2. 5. 4 4 4 suma x1 + x2 + x3 . Să se determine coordonatele simetricului punctului A faţă de punctul B. programa M2 f ( x) a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul x0 = 1 . + ∞ ) → 5p a) Să se verifice că 2 . profilul tehnic. 1 2 5p 5p b) Să se arate că ∫ g ( x ) dx = 2ln 2 − 4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. +∞ ) → . c) Să se calculeze în funcţie de p ∈ Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x2 + 7 2 şi g ( x ) = x ln x .1) x ≥1 . 6. x3 şi p ∈ . Să se calculeze aria triunghiului MNP.  x ∈ ( 0. 2. x2 . Să se calculeze probabilitatea ca. 5p 5p 5p 5p inegalitatea 3n > n 3 . specializarea toate calificările profesionale. MT2. 3 c) Să se arate că f ( x ) ≥ . Să se calculeze b4 .3. 4} . b) Să se determine inversa matricei M (1. 1 3 c) Să se arate că există x0 ∈ (1. x ∫ f ( x ) dx = 2ln 2 + 3 .calificările profesionale. alegând un element n al mulţimii {1. Se consideră funcţiile f . 2 ) astfel încât f ( x0 ) > g ( x0 ) + 3 . unde A2 = A ⋅ A . x1 + 1 x2 + 1 4 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046  2 −1  1 0 0 0 1.Proba D. . Ecuaţia x 2 − x + m = 0 are soluţiile x1 şi x2 . 46 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. acesta să verifice x 2 − 4 + x − 2 = 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4. O2 =   şi mulţimea 0 1 0 0  4 −2  G = M ( x. x. 4 2.1) . c) Să se determine matricele inversabile din mulţimea G . y ) = xI 2 + yA.

oricare ar fi n ∈ n +1 . +∞ ) . x−1 Varianta 47 = 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . unde A−1 este inversa matricei A. 2. 5. 6.calificările profesionale. −1) şi B ( −1. x2 . Să se calculeze f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ … ⋅ f ( 7 ) . c ∈ . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră funcţia f : [1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. ştiind că ecuaţia x3 + ax 2 + bx + c = 0 are soluţiile x1 . n. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea toate calificările profesionale. Să se determine numărul real pozitiv a astfel încât distanţa dintre punctele A ( 2. p astfel încât A−1 = mA2 + nA + pI 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x1 x2 x3 2 a) Să se calculeze x1 x2 x3 . c) Folosind faptul că 1 ≤ x ≤ x 2 ≤ 2 . c) Să se descompună polinomul f = X 3 − 2 X 2 − 2 X + 4 în factori ireductibili peste 5p 5p 5p 5p 5p 5p [X ]. + ∞ ) → . 2. Să se calculeze aria unui triunghi echilateral care are lungimea înălţimii egală cu 3 3 . b) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. MT2. f ( x ) = 7 − x . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice x ∈ 1. Să se calculeze 5 C7 5 − C6 4 − C6 .Proba D. profilul tehnic. x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 0 0  2 0 0   1. x2 . f ( x ) = x − 2 ln x . unde A3 = A2 ⋅ A . 2  . oricare ar fi x ∈ 1. 5p 5p 5p 1 3 a) Să se arate că I 0 = ln . 2 2 b) Să se calculeze I1 . b. unde A2 = A ⋅ A . 2  . x ∈ [1. 3. c) Să se demonstreze că I n + 2 − I n = 3n +1 − 2n +1 . Ministerul Educaţiei. Se consideră numerele reale x1 . programa M2 2009 2 . să se demonstreze inegalitatea   2 x − x ≤ 2ln x . b) Să se demonstreze că ln 2010 ≤ 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .   2. a ) să fie egală cu 5. 47 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. b) Să se demonstreze că A3 = 4 A2 − 5 A + 2 I3 . x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = −2 . Se consideră funcţia f : → . c) Să se determine numerele reale m. + + = . Să se calculeze suma primilor zece termeni ai progresiei. x3 cu proprietatea că: 1 1 1 1 x1 + x2 + x3 = 2. Se consideră matricele I 3 =  0 1 0  şi A =  0 1 0  . Se consideră progresia aritmetică (an ) n≥1 în care a1 = 7 şi a7 = 37 .   0 0 1 0 1 1     a) Să se determine matricea A2 . Pentru fiecare n ∈ se consideră I n = ∫ 3 xn 2 2 x −1 dx .

f ( x) = 1 1 1 . B(1. profilul tehnic. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 5 (2 x + 3) = 2 . Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y = 2 x + y . atunci x = − y . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −1) aparţine graficului funcţiei f : f ( x ) = x − 3x + 1 . 48 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048 1. oricare ar fi x ∈ (1. c) Să se determine numărul real r astfel încât X 3 = 3 X 2 + rX + I 3 . a) Să se calculeze X 2 . dacă ( x y ) z = 2 z +1 . 2. unde n ∈ 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea toate calificările profesionale. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai progresiei. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A( −1 . 2.. ⋅ X   0 0 1  0 0 1 de n ori     pentru orice n ∈ ∗ . Se consideră I n = ∫ 1 3 x n ( x2 + 1) 1 . Triunghiul ABC are AB = 8. − x x +1 ( x + 1) x 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricele I 3 =  0 1 0  şi X =  0 1 1 din M3 ( R ) .calificările profesionale.2) şi C(2.. 4. Să se calculeze distanţa de la punctul C la mijlocul segmentului AB. MT2. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 3 elemente ale unei mulţimi care are 5 elemente. 5p 5p 5p a) Să se verifice că I 0 + I 2 = 3 −1 . 3. b) Să se determine inversa matricei X .Proba D. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. −2 ). x x +1 − . AC = 8 şi m( BAC ) = 30 . oricare ar fi n ∈ n −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  x  dx . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 în care a1 = 3 şi a3 = 7 .  c) Să se calculeze lim  x f ( x ) x →+∞   1  f   . programa M2 b) Să se demonstreze că 1 1 − ≥ f ( x ) . 5. pentru orice x > 0 . 3 1 1 x = − 2 adevărată pentru orice x ≠ 0 . 2 Varianta 48 → . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048 1 0 0  1 1 1   1. b) Să se rezolve în ecuaţia x x 2 = 64 . + ∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se arate că f ′ ( x ) = 1 2 . +∞ ) . Se notează X n = X ⋅ X ⋅ . Să se calculeze aria triunghiului ABC. −1 ). n≥2. Să se determine numerele reale m pentru care punctul A( m. b) Utilizând identitatea 2 x x +1 x x +1 ( ) c) Să se arate că I n + I n−2 < 1 . Se consideră funcţia f : ( 0. . a) Să se calculeze 2009 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( −2009 ) . să se determine I1 . c) Să se demonstreze că.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care punctul A aparţine dreaptei d. unde a ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + x +1 = 8 . f ( x ) = ( x − 2 ) ln x . 4} . 1 4 . Să se calculeze probabilitatea ca. c) Ştiind că x0 ∈ şi xn = x0 ∗ xn −1 . 1 5p c) Să se demonstreze că ∫ g ( x ) ⋅ f ′′ ( x ) dx = −1 . 49 Ministerul Educaţiei. f ( x ) − f (1) 5p b) Să se calculeze lim . ştiind că MN = NP = 6 şi m( MNP ) = 120° . 3..Proba D. Ministerul Educaţiei. 2. f ( x ) = x + ln x şi g ( x ) = x +2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un element n al mulţimii {1. b) Să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. În reperul cartezian xOy se consideră punctul A(m 2 . să se arate că x3 ∉ . 4. 2x a) Să se arate că funcţia f este o primitivă a funcţiei g . + ∞ ) → . MT2. 0 1 a) Să se calculeze det ( M1 + M 2 ) . acesta să verifice 2 inegalitatea 2 n < n ! . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049 1 a 1. + ∞ ) . x ∈ ( 0. unde M a = M a ⋅ M a . Să se calculeze suma 1 + 11 + 21 + 31 + . g : ( 0. Se consideră matricele M a =   . + 111 . f ( x ) = x 2 − 2 x + 4 . Se consideră funcţiile f . Să se calculeze aria triunghiului MNP. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. Pe mulţimea 5p 5p 5p se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 x3 + y 3 . 2 2 b) Să se calculeze M a . ∞ ) . specializarea toate calificările profesionale. a) Să se calculeze x ∗ 0 . Varianta 49 2. 5p 5p 5p c) Să se determine matricele X ∈ M2 ( ) pentru care M a X = XM a . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine valorile numărului real m pentru care punctul A( m. m) şi dreapta de ecuaţie d : x + y + m = 0 . 49 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. 5.. programa M2 x −1 x→ 1 5p c) Să se arate că funcţia f ′ este crescătoare pe ( 0.calificările profesionale. 4) aparţine graficului funcţiei f. b) Să se calculeze ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx . oricare ar fi a ∈ . Se consideră funcţia f : ( 0. 2. 6. profilul tehnic. Se consideră funcţia f : → .3. oricare ar fi n ∈ ∗ . + ∞ ) → 5p 5p 4 .

Suma de 500 de lei a fost depusă la o bancă cu o rată a dobânzii de 8 %. c ∈  şi matricea I 2 =  . profilul tehnic. specializarea toate calificările profesionale. 6. graficul func 5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 0. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f : cu axele de coordonate. 3 5p 5p 5p a) Să se calculeze f 1 pentru a = b = 1 . b ∈ 3 () [X ] f = X 2 + aX + b}. 1 0 → . Să se determine elementele mulţimii A = { x ∈ Varianta 50 . b.3) şi B ( −1. B ∈ M . Se consideră funcţiile f . 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 − 4 = 2 . → 2. −∞ la programa M2ţiei f . B ∈ M . Să se calculeze dobânda obţinută după un an. 4. Ministerul Educaţiei. oricare ar fi A. 2 ∫ f ( x ) ⋅ g ( x ) dx . 2. Se consideră funcţia f : → 1 + x . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către MT2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5 ) .Proba D. ştiind că A ( 2. ( ) () c) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . f ( x ) = e x şi g ( x ) = x .calificările profesionale. . x ≥ 0  . Se consideră mulţimea M = { f ∈ 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că det ( AB − BA) ≤ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1. pentru care f 0 = f 1 = 1. b) Să se determine a.  5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a b   1 0   1. 50 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c a 0 1     a) Să se arate că I 2 ∈ M . să se arate că A + B ∈ M . 3. g : 5p 5p a) Să se determine b) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . 100 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră mulţimea M =   a. Să se calculeze aria unui triunghi echilateral care are perimetrul egal cu 6. f ( x) = 2x − 3 3x + 2 ≥ 4 x − 1} . ∫ 0 1 5p c) Să se verifice că f x50 ⋅ g 99 ( x ) dx = ( ) e −1 . f ( x) =  x x<0  e . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Ştiind că A. Să se determine coordonatele vectorului v = OA + OB . + ∞ ) .

→ f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. x ≤ 1 . 3 2.11) . c) Să se calculeze determinantul matricei H (1) + H ( 2 ) + H ( 3) + … + H ( 2008 ) . b) Să se demonstreze că x y ∈ G. 5p Ministerul Educaţiei. 2x – 3 şi x – 3 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ln x . 5p 2. Se consideră funcţiile f . c) Să se arate că toate elementele mulţimii G sunt simetrizabile. Să se arate că AM + AP = AN . 6. F : 5p 5p 5p 1 0 . specializarea toate calificările profesionale. unde a > 0 . profilul tehnic. 5p 3. programa M2 b) Să se calculeze lim x →+∞ x . 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 Varianta 51 5p 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 2 x + 3 . un produs costă 99 lei. b > 0. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. În triunghiul ABC punctele M. a) Să se arate că x y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2.   0 0 a   a) Să se calculeze det ( H ( a ) ) . + f  e 2 x 2009 x →+∞ x 2009 →   . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051  1 ln a 0  1. Pe mulţimea G = ( 2. Se consideră matricele H ( a ) =  0 1 0  . Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. Să se calculeze C 2 − C 2007 . y ∈ G.Proba D. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . BC . Să se determine cos A . 2 c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginite de graficul funcţiei h : [ 0. x3 + x2 + 1 .5) şi C ( −1. 5p f ex + f ex c) Să se determine lim ( ) ( ) + . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.calificările profesionale. respectiv AC. P sunt mijloacele laturilor AB. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀a. b) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . N. în raport cu legea " " ... MT2.1] → h ( x) = f ( x) − x − 2x ex + 1 . ∀a > 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. B ( 0. f ( x ) = e x + x 2 + 2 x şi F ( x ) = e x + a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 2009 2009 5p 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. ∞ ) se consideră operaţia x y = xy − 2 ( x + y ) + 6 . După o reducere a preţului cu 10%. ∀x. x > 1 a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul x0 = 1 . pentru ∀x. 5p 5. f ( x) =  . y ∈ G . Să se determine funcţia de gradul al II-lea al cărei grafic conţine punctele A (1. b) Să se arate că H ( a ) ⋅ H ( b ) = H ( a ⋅ b ) .3) . . Să se determine preţul produsului înainte de reducere. În triunghiul ABC se dau AB = BC = 3 şi AC = 3 2 .

1 0 c) Să se determine inversa matricei B = A + I 2 . Pentru oricare n ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine f1 ( x ) . y ∈ G. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. ştiind că BC = 2 . . ∞ ) . ∞ ) → . → c) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A ( 9.3) . f 0 ( x ) = 1 şi f n +1 ( x ) = ∫ f n ( t ) dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x) = f 2 ( x). n ∈  2 2 de n ori ) ∗ .Proba D. specializarea toate calificările profesionale. unde x ∈ [ 0 . Se consideră funcţia f : 5p 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde a este parametru real. a graficului funcţiei g : [ 0.calificările profesionale. unde I 2 =  . Ministerul Educaţiei.1] .  x . m ( BAC ) = 30 şi m ( ABC ) = 45 . Se notează A = A ⋅… ⋅ A . f ( x) =  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 6. x≥4  a) Să se determine valoarea reală a lui a astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul x0 = 4 . unde e este baza logaritmului natural. b) Să se demonstreze că x y ∈ G .3) . 5p 5. programa M2 b) Să se calculeze f ′ ( 9 ) . c) Să se arate că operaţia „ ” este asociativă pe mulţimea G . În mulţimea M2 ( 5p 5p 5p 1 1 n se consideră matricea A =   . x ∈ [ 0. 5p  ax − 6 . Ministerul Educaţiei. Varianta 52 5p 4.3 ) .1] → . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptelor de ecuaţii 2 x + y − 4 = 0 şi x+ y −3= 0 . x < 4  . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine perimetrul triunghiului ABC ale cărui vârfuri sunt A ( −1. 2 5p 2. b) Să se calculeze det ( A10 ) . 4 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. 0 x 2. m 2 ( x − 1) = x − 3m + 2 . profilul tehnic. 0 1 2. 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 3 5p 1. MT2. ∞ ) \ {1} se consideră operaţia x y = x3ln y . Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC. Să se determine valorile reale ale numărului m pentru care x = 5 este soluţie a ecuaţiei 5p 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1. se consideră funcţiile f n : [ 0. b) Să se demonstreze că ∫ 0 1 f1 ( x ) ⋅ ln x dx = e2 + 1 . 5p 5p 5p a) Să se determine mulţimea soluţiilor reale ale ecuaţiei x e = 8 . Pe mulţimea G = ( 0. Să se calculeze log 2 3 − log 2 . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A . Să se rezolve ecuaţia 4 x 2 + 6 x + 3 = x + 2 . B ( −2.0 ) şi C ( 0. pentru ∀x.

2.  .0 ) şi An ( n. programa M2 f ( x ) = x − 6 x + 18 x + 12 . f ( x) =  1  x +1 − x . al triunghiului ABC. + lg = −1 . a) Să se calculeze lim . unde a este un număr real. Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 . b) Să se demonstreze că punctele A0 .2 ) şi C ( 4. Să se calculeze cosinusul unghiului A. 10 . [X ] se consideră polinomul f = x3 − x − 5 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. +∞ ) → ar fi x ∈ ( 0. ştiind că AB = 3 . 5p 3. ∀n ∈ a) Să se determine ecuaţia dreptei A 0 A1 . Să se demonstreze că g ( x ) ≥ 0. 5p 4. g ( x ) = x 2 − 1 ln x . +∞ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În inelul 5p 5p 5p . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 3− x = Varianta 53 5p 5p 5. specializarea toate calificările profesionale. x2 . x2 Ministerul Educaţiei. x ≥ 0  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe b) Să se calculeze . Să se determine valorile lui a pentru care triunghiul ABC este dreptunghic în A. → .calificările profesionale. x1 c) Să se calculeze determinantul x2 x3 x2 x3 x1 x3 x1 . 0 1 c) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g : axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . 2. 6. a ) . Ministerul Educaţiei. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 0. A 2 sunt coliniare. profilul tehnic. Se consideră funcţia f : → .  1 a) Să se calculeze f  −  . Să se verifice că lg + lg + . Să se calculeze C1000 − C1000 .  2 b) Să se determine a ∈ pentru care restul împărţirii polinomului f la X − a este −5 .. pentru orice x real. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. AC = 5 şi BC = 6 . ( ) . 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053 1 2 9 5p 1. B ( −1. 3 Să se determine m ∈ astfel încât x 2 − ( m − 3) x + m − 3 > 0 .Proba D.. c) Să se arate că aria triunghiului OAn An +1 nu depinde de numărul natural n . n + 2 ) .5) . În reperul cartezian xOy se consideră punctele O ( 0. − 4x + 1 b) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f : x →1 3 x 2 4 2 3x2 − 2 x − 1 → . g ( x ) = − x f x2 . oricare ( ) x<0  x + 1. MT2. 2 3 10 2 998 5p 2. ∫ f ( x ) dx . cu rădăcinile x1 . A 1. 5p c) Se consideră funcţia g : ( 0.

c) Să se determine elementele simetrizabile în raport cu legea "∗ " . Să se calculeze sin10 − cos80 . Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea toate calificările profesionale. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB . e 2x 1 2. MT2. . 5p 5. ∫ g ( x ) dx . y ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  x − 2 y + 3 z = −3  1.1) astfel încât f ( x0 ) < g ( x0 ) − 2 x0 .calificările profesionale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x ) − g ( 2) x →2 x−2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M2 b) Să se determine coordonatele punctului de extrem al funcţiei f. b) Să se determine valorile parametrului real m pentru care sistemul admite soluţie unică. 5p 2. 1 c) Să se demonstreze că g ( x ) − f ( x ) ≤ 1 + 2 . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2. x +1 x +1 a) Să se verifice că b) Să se calculeze 5p ∫ f ( x ) dx = ln 2 . n ∈ n Varianta 54 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. n 5p 4. c) Pentru m ≠ 3 să se rezolve sistemul. Se consideră funcţiile f . f ( x) = =0. Ministerul Educaţiei.1] → . 2. 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 5p 1.1) este soluţie a sistemului. Să se determine valorile reale ale parametrului m ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x 2 + ( m − 1) x + 3 = 0 verifică egalitatea x1 = 3 x2 . 5p 3.  mx − y + 4 z = 1  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se arate că pentru orice m număr real tripletul ( 0. b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5x ∗ 5x = 11 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = −2 x + 3 .3. g : 5p 5p 5p a) Să se verifice că lim → . Să se calculeze log3 5 + log3 6 − log 3 10 . a) Să se arate că x ∗ y = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 pentru orice x.Proba D. profilul tehnic. Să se calculeze Cn +1 − C1 +1 . 5p 6. x2 − 1 x +1 2 şi g ( x ) = x −1 ex . 2 ) şi B ( 4. Se consideră funcţiile f . g : [ 0. f ( x ) = şi g ( x ) = 1 + 2 . Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ∗ y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 . +∞ ) → . 4 ) . Se consideră sistemul  2 x + y + z = 4 . 0 0 1 1 5p 5p c) Să se arate că există x0 ∈ ( 0. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : [ −1. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde m este un parametru real. oricare ar fi x ∈ .

 x 0  . profilul tehnic. 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale programa M2 5p c) Să se calculeze lim x →−∞ (( f ( x ) − 1) ⋅ x ) . f ( x ) = mx 2 − x + 1 să conţină x2 + 1 = 2 . f ∈ 5p 5p 5p n n n Se notează Sn = x1 + x2 + x3 .  2 −3  . 5p 5. Să se determine numerele reale x pentru care este verificată egalitatea Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. c) Să se arate că pentru orice număr par m∈ polinomul f nu are rădăcini raţionale. ∀n ∈ 2 de n ori 2 ∗ )  4 −6  se consideră matricea A =  . 2 5p 2. [ X ] cu rădăcinile x1 . − x +1 x + 2 astfel încât funcţia F să fie o primitivă pentru funcţia f . 5p 6. 55 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 5p 1. n ∈ . Ministerul Educaţiei. n ≥ 2 . Se consideră funcţia F : [ 0. Se consideră polinomul f = X 3 + X 2 + mX + 1. În mulţimea matricelor pătratice M 2( Se notează An = A ⋅… ⋅ A . 2. 1 1 ≤ ∫ F ( x) dx ≤ . Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∗ Varianta 55 astfel încât graficul funcţiei f : → . MT2. b) Să se determine matricele X ∈ M 2( ). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : →  3x + 1 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055 1. x ≤ 1  . ∀n ∈ ∗ . c) Să se demonstreze că 6 0 2 . x2 . +∞ ) . ştiind că BC = 10 şi m ( BAC ) = 60 . pentru n ∈ ∗ . 0 x n ( n + 1) c) Ştiind că An = A.3) . +∞ ) → 1 1 1 . ax + 2 . să se demonstreze că A + 2 A2 + … + nAn = A. astfel încât det ( X + A ) = 2 . Ministerul Educaţiei. 2 1 Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn + 2.către −∞ la graficul funcţiei f . 5p 3. n ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că A + A = 2 A . x > 1  5p a) Să se determine valoarea parametrului real a astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul x0 = 1 . f ( x) =  . Să se calculeze numărul sin 60 ⋅ cos150 . a) Să se determine funcţia f : [ 0. b) Să se arate că S3 + S2 + mS1 + 3 = 0 . a) Să se determine numărul real m astfel încât x1 = 2 . +∞ ) → 5p 5p 5p .calificările profesionale. specializarea toate calificările profesionale. X =  ∗ . Să se compare numerele 22 şi log 32 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x3 . Să se determine m ∈ punctul A ( 2. 5p 4. F ( x) = b) Să se demonstreze că funcţia F este descrescătoare pe [ 0.

f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 şi g = X 3 + X 2 + X + 1 . Să se rezolve ecuaţia ( n + 2 )! = 56. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze f ( a ) . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze aria triunghiului ABC. +∞ ) → 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫ ( x + 1) f ( x) dx . a) Să se demonstreze că f = X ⋅ g + 1 . programa M2 x →+∞ f ′′ ( x ) 5p c) Să se arate că e 2009 + 2010 ≤ e 2010 + 2009 . ∫ g ( x) dx . b) Să se demonstreze că A3 = 7 A . f ( x ) = ex − x − 1. . Să se arate că într-un triunghi ABC dreptunghic în A are loc relaţia cos 2 B + cos 2 C = 1 5p 6. Se consideră funcţiile f . c) Să se demonstreze că A ⋅ B = A . Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x 2 − m 2 + 3 x + 3 = 0 verifică egalitatea x1 + x2 + x1 x2 = 7 . Se consideră polinoamele f . 5p 2. ştiind că a este o rădăcină a polinomului g . 0 0 1 2 5p 5p c) Să se determine primitiva funcţiei g a cărei asimptotă spre +∞ este dreapta de ecuaţie y = 2 x. unde A3 = A ⋅ A ⋅ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056 2 3  1. Se consideră funcţia f : → . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului g . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptelor de ecuaţii 4 x − 6 y − 2 = 0 şi 2x + 3y − 7 = 0 . unde B = A2 − 6 I 2 şi A2 = A ⋅ A . profilul tehnic. ( ) 5p 4. a) Să se calculeze f ′( x). MT2.calificările profesionale. Ministerul Educaţiei. 5p 3. n ∈ n! . (3 2) log 2 8 este natural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p [ X ].Proba D. f ′( x) 5p . f ( x) = x3 şi g ( x ) = f " ( x ) . b) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ştiind că AB = AC = 4 şi m ( A ) = 60 . 5p 5. x ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricea A =  . specializarea toate calificările profesionale. Ministerul Educaţiei. x +1 2. g : [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. .  1 −2  a) Să se calculeze det ( A ) . 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 Să se arate că numărul Varianta 56 5p 1.

15. b) Să se arate că funcţia f este convexă pe .0 ) şi B ( 0. 5p 6. 2 2 c) Să se determine inversa matricei A (1) . unde ( A ( x ) ) = ( A ( x ) ) ⋅ ( A ( x ) ) . Să se calculeze probabilitatea ca.. atunci numerele F ( a ) . x > 0  a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe . în care a1 = 2 şi a2 = 5 . x ∈ . ( ) Ministerul Educaţiei. 5p 5. alegând un element din mulţimea A = {7. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine valorile reale ale parametrului m astfel încât ecuaţia x + mx + 9 = 0 să admită două soluţii reale egale. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + 3 x − 10 = 3 .  10 x 1 − 4 x  a) Să se calculeze A(1) ⋅ A( −1) . 5p c) Să se determine coordonatele punctului D. Varianta 57 2 5p 3. Fie mulţimea G = a + b 3 a. 5p 4. Se consideră funcţia f : 5p 5p  x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F ( b ) . În M 2( 5p 5p 5p  1 + 5 x −2 x  se consideră matricele A ( x ) =  . unde a. 2 5p 2. y ∈ G avem x ⋅ y ∈ G . Să se calculeze cos B . Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = e x − ex − 1 . 5p a) Să se calculeze f ′( x).calificările profesionale. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A ( 4. f ( x) =  . x≤0  . ( ) 2 2. x Ministerul Educaţiei..35} .Proba de intersecţie dintreM2 O ( 0.b.2 ) . atunci { } 1 ∈ G. programa tangenta la graficul funcţiei f în punctul 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea toate calificările profesionale.c sunt numere reale şi funcţia F : b c → este o primitivă a funcţiei f . ) b) Să se arate că ( A ( x ) ) = A ( x + 1) − 1 . ştiind că lungimile laturilor triunghiului ABC sunt AB = 6 . x ∈ . ... pentru orice x real. → b) Să se calculeze −1 ∫ f ( x ) dx. MT2. b) Să se demonstreze că pentru orice x. Să se determine suma primilor 6 termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . b ∈ . 5p 5p 5p a) Să se verifice dacă 0 şi 1 aparţin mulţimii G. 2.19. ∫ a b 1 5p c) Să se demonstreze că dacă f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx. x + x . c) Să se arate că dacă x ∈ G .11. profilul tehnic. a 2 − 3b 2 = 1 . 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 5p 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. F ( c ) sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 0 ) şi dreapta de ecuaţie x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. acesta să fie divizibil cu 5. AC = 8 şi BC = 10 .

cu a ∈ . 2 2 x1 + x2 = x1 + x2 + 2 . a) Să se calculeze 2008 2009 .Proba D.0 ) . oricare ar fi x ∈ ( 0. +∞ ) → . care verifică relaţia F (1) = 0. programa M2 5p 5p ∫ (t x 2 + t + 1 dt x3 + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x 2 − x − 1 = 0 verifică relaţia 5p 4. ştiind că vârfurile acestuia sunt A ( 0. ştiind că m ( A ) = 90 . 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 Varianta 58 5p 1. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a graficului funcţiei f : [ 0. b) Pentru a = 1 să se rezolve sistemul. B ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. c) Să se determine numărul real pozitiv a ştiind că volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC. Să se determine valorile naturale ale lui n pentru care expresia E ( n ) = 10 − 3n este bine definită. a) Să se calculeze lim 0 ) x →+∞ b) Se consideră funcţia f : ( 0. f ( x ) = ax 2 este egal cu 5π . profilul tehnic. 5p 5. 5p 5p c) Să se demonstreze că x ≥ 1 + ln x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT2. ∗ 0 1 2 n ≥ 2 şi Cn Cn Cn = n + 6 . f ( x ) = x − ln x . c) Să se determine cea mai mică valoare a numărului natural a pentru care soluţia sistemului este formată din trei numere naturale. 5p 6. −2 ) .calificările profesionale. 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 2 x − 5 y + 4 z = 0  1. Se consideră funcţia f : ( 0.1] → . Să se determine numărul elementelor } mulţimii A . 1 x2 . +∞ ) . 2. b) Să se rezolve în c) Fie mulţimea A = n ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p { inecuaţia x x 2 ≤ 3 . → . f ( x ) = a 5p funcţiei f . a) Să se calculeze f ′( x). Să se determine lungimea medianei duse din vârful A al triunghiului ABC. specializarea toate calificările profesionale. b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .4 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + ∞ ) → . • Toate subiectele sunt obligatorii. m ( B ) = 30 şi AB = 4 3 . 2 x − z = a  a) Să se calculeze determinantul matricei A .7 ) şi 5p 3. Să se determine primitiva F : ( 0. + ∞ ) → 2. Se notează cu A matricea sistemului.0 ) şi C (8. Se consideră sistemul de ecuaţii  −3x + y + z = −1 . Ministerul Educaţiei. +∞ ) . Să se determine funcţia f : B ( −1. Să se calculeze log 5 25 − log 3 9 . . f ( x ) = ax + b al cărei grafic conţine punctele A ( 2. Pe se consideră legea de compoziţie asociativă x y = x + y + 1 . x ∈ ( 0.

I 3 =  0 1 0  . q. c) Să se calculeze inversa matricei I 3 + A . Se consideră funcţia f : 5p \ {1} → . iar aria triunghiului este 60. −2 ) şi are panta egală cu 2. b) Să se calculeze expresia (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) în funcţie de p. \ {1} . f ( x) = a) Să se calculeze f ′( x). Se consideră funcţia f : f ( x ) + f (1) ≤ 1 . 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 5p 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  −1 − 1 0  1 0 0     1.calificările profesionale. programa M2 5p . c) Să se arate că polinomul g = X 3 + X 2 + X − 1 nu are toate rădăcinile reale. 2 3 5p 4. f ( x ) = 3 x − 4 . oricare ar fi n ∈ . Să se calculeze TVA-ul pentru un produs. Varianta 59 → . 5p 6. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p [ X ] . x ∈ f ( x ) − f −1) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ(. x 1 . MT2. ştiind că preţul de vânzare al produsului este de 238 lei (procentul TVA-ului este de 19 %). Să se determine valorile reale ale numărului x ştiind că numerele 5 − x . n ≥ 2 . x + 7 şi 3 x + 11 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. r . f n ( x ) = x n e x şi I n = ∫ f n ( x ) dx . 5p 3.  0 1 0 0 0 1     a) Să se calculeze determinantul matricei A . Să se arate că log 4 + log 9 < 36 . 0 1 ∫e 0 1 −x f1 ( x ) dx = 1 . . x2 .1] → 5p 5p 5p a) Să se verifice că . specializarea toate calificările profesionale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul tehnic. Ministerul Educaţiei. cu rădăcinile a) Să se calculeze f ( 0 ) − f (1) . Pentru orice număr natural nenul n se consideră f n : [ 0. 5p 5. x3 ∈ . c) Să se demonstreze că I n + nI n −1 = e . 2 b) Să se calculeze I1 . b) Să se calculeze lim x → −1 x +1 5p c) Să se determine asimptota orizontală către +∞ la graficul funcţiei f . ştiind că suma acestora este 23. Se consideră matricele A =  1 0 0  . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic. x +1 . Să se determine valorile lui x pentru care Ministerul Educaţiei. f = X 3 − pX 2 + qX − r . x −1 2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A (1. 5p 2.Proba D. b) Să se calculeze A2 ştiind că A2 = A ⋅ A .

Să se determine domeniul maxim de definiţie D al funcţiei f : D → . f ( x) =  în punctul x0 = 1 . profilul tehnic. atunci există a. 5p 6. a) Să se studieze continuitatea funcţiei f : b) Să se calculeze derivata funcţiei g : → → −x +1 . f ( x ) = x 2 − 2mx + 3m este egală cu 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  0 3  1 0 1.Proba D. 5p 2. 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 2 Varianta 60 5p 1. −1) şi B ( 5. . 2 2 1 5p 4. 5 ( x + 1)( y + 1) − ( x − 1)( y − 1) . y ∈ G rezultă că x ∗ y ∈ G . fn ( x ) = ∫ 1 f0 ( x) dx. x < 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Să se determine coordonatele punctului M care aparţine dreptei AB şi este egal depărtat de punctele A (1. b a  x+ y . b∈ 5p 5p 5p a) Să se rezolve în G ecuaţia x ∗ x = b) Să se verifice egalitatea x ∗ y = ( x + 1)( y + 1) + ( x − 1)( y − 1) 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + x = 9 . x ≥ 1 . 5 c) Ştiind că F este o primitivă a funcţiei f1 . să se arate că funcţia G : [1. f ( x ) = lg ( 2 x − 3) . } 5p 5p 5p b) Să se demonstreze că A ⋅ B = A . Se consideră matricele A =   . y ∈ G . 5p 5. MT2. unde B = A2 − 2 I 2 şi A2 = A ⋅ A . Ministerul Educaţiei. specializarea toate calificările profesionale.  a 3b  astfel încât X =  . x x +1 x + 2 x+n 2. 5p 3. c) Să se arate că pentru oricare x. x = 2 . 2 x − 1 . axa Ox şi dreptele x = 1. g ( x ) = 2 x3 − 15 x 2 + 24 x − 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. Pentru fiecare n ∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze . BC = 15 şi m ( B ) = 60 . b) Pentru n ∈ să se calculeze aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei f n .calificările profesionale. Se acordă 10 puncte din oficiu. b 0 { ) XA = AX . Ministerul Educaţiei. G ( x) = F ( x) − x este 6 crescătoare. 1 1 1 1 + + +…+ . Să se calculeze C2009 − C2008 − C2008 . x →a BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. −3) .1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 1 + xy c) Să se arate că dacă X ∈ C ( A) . Pe mulţimea G = ( −1. 2 ] → . Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC ştiind că AB = 10 . I2 =   şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 (  1 0 0 1 0 a a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât A ⋅   = I2 . Să se determine valorile reale ale numărului m ştiind că valoarea minimă a funcţiei f : → . programa M2 a 2 x2 − c) Să se determine numărul real pozitiv a astfel încât lim se consideră funcţiile f n : [1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru oricare x. 2 ] → 2 x− a = 32 .

5p 5p 5p () ( ) Ministerul Educaţiei. a) Să se determine primitivele funcţiei f : → . programa M2 x→3 x −3 . Să se calculeze log 6 3 + log 6 10 − log 6 5 . { şi X ( a ) = I 2 + aA . c) Să se determine punctul de extrem al funcţiei f . ˆ ˆ a) Să se calculeze f 1 ⋅ g 0 . 5p 6. 5  1 + 5a  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2. x ∈ . a graficului funcţiei ln x g : [1.Proba D. ştiind că AB = AC = 10 şi m ( A ) = 30 . ˆ ˆ ˆ ˆ b) Să se verifice că f = (3 X + 3) ⋅ g + 2 X + 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. Să se demonstreze că numărul 3! ⋅ 5! 2! ⋅ 7! f ( x ) = mx − ( m + 1) x + 1 este tangent axei Ox. g ∈ 5 [ X ] . 5p 2. c) Să se determine numărul rădăcinilor din 5 ale polinomului f . 2 Varianta 61 → . 8! 9! − este natural. g ( x ) = . a) Să se calculeze f ′( x). 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 4. b ∈ c) Să se arate că pentru a ≠ − . Să se arate că este adevărată egalitatea sin x ⋅ cos 90 − x + cos 180 − x = 1 . Se consideră matricele A =   . f ( x ) = 2 x − x ln 2 . 1  −a  inversa matricei X ( a ) este matricea X  . x c) Să se calculeze 5p ∫ x ( x + 2) 1 3 1 dx . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox.calificările profesionale. Se consideră funcţia f : → . b) Să se calculeze lim f ( x ) − f ( 3) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀a. Ministerul Educaţiei. 2 5p 5. Să se determine valorile reale nenule ale lui m pentru care graficul funcţiei f : 5p 3. oricare ar fi x ( ) ( ) măsura unui unghi ascuţit. f ( x ) = e x . } 5p 5p 5p b) Să se arate că X ( a ) ⋅ X ( b ) = X ( a + b + 5ab ) . e ] → . MT2. Se consideră polinoamele f . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. I2 =   şi mulţimea G = X ( a ) a ∈  4 1 0 1 a) Să se verifice dacă I 2 aparţine mulţimii G. specializarea toate calificările profesionale. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( x − 2 )( x + 1) ≤ 3 ( x + 1) . Să se calculeze aria triunghiului ABC. profilul tehnic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  4 1 1 0 1. . f = 3 X 3 + 4 X 2 + 3 X + 2 şi g = X 2 + 2 X . 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 5p 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Să se rezolve inecuaţia 2Cn ≤ n + 8 .Proba D. specializarea toate calificările profesionale. 5p 2. cu m parametru real şi A matricea sistemului. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 62 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 5p 1. programa M2 b) Să se calculeze lim . Să se determine valorile reale ale numărului a. 4 x + y + 5z = 0  a) Să se calculeze determinantul matricei A pentru m = 1 . n ≥ 2 . f ( x) = a) Să se calculeze f ′ ( x ) . unde S = x1 + x2 + x3 şi S ′ = y1 + y2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. y2 ∈ . atunci 1 ≤ a+2 a +1 a 1 ∫ f ( x ) dx ≤ a + 1 . x +1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 5p 4. MT2. +∞ ) → . Se consideră funcţia f : [ 0. a > 0 . 2 5p 5. Se consideră sistemul  2 x − y + mz = 0 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. 5p x →4 x−4 c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f . a) Să se calculeze diferenţa S − S ′ . h ( x ) = f ( x ). ştiind că BC = 20 şi m ( A ) = 30 . 0 1 b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. a ) este egală cu 13. f ( x ) = x +1 5p 5p a) Să se calculeze ∫ f ( x)dx . a graficului funcţiei h : [ 0. n ∈ . x −3 f ( x) − f (4) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : 5p \ {3} → . 5p 1 . x ∈ \ {3} . cu rădăcinile y1 . x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062  x + y + 3z = 0  1.1) şi B ( 7. 5p 6. ştiind că distanţa dintre punctele A ( 2. Ministerul Educaţiei. Varianta 62 → . ştiind că valoarea maximă a funcţiei f : 5p 3. 2 5p 5p 5p şi c) Să se calculeze produsul f ( y1 ) ⋅ f ( y2 ) . cu rădăcinile x1 . b) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f la g .calificările profesionale. b) Să se determine parametrul real m ştiind că determinantul matricei sistemului este nul. x3 ∈ 5p 5p 5p g = X − 2 X + 1 . Se consideră polinoamele f = X 3 + 3 X 2 + 3 X + 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 2 = 3 . profilul tehnic. c) Pentru m ≠ −1 să se rezolve sistemul. 5p c) Să se arate că dacă. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 7 ( 2 x + 1) = 2 . Să se determine m ∈ . f ( x ) = − x + 2 x − m + 3 este egală cu 10. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ] → . Ministerul Educaţiei. .

Proba D. pentru orice m ∈ [ −1. I3 =  0 1 0  şi B = A − I 3 . 9 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x 2 − mx + m + 2 = 0 verifică egalitatea 2x1 x2 = x1 + x2 . 2 2 c) Să se determine n ∈ . 5p 3. Să se determine probabilitatea ca. 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 5p 1. Să se determine valorile reale ale numărului m. acesta să fie număr prim. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p →  x + 5 . Ministerul Educaţiei. 5p 6. y ∈ b) Să se determine elementul neutru al legii „ ”. x < −1  .calificările profesionale. n ≥ 2 astfel încât Cn Cn = 13 . ştiind că AC = 10 . ştiind că suma primilor doi termeni este 10. BC = 16 şi m ( C ) = 60 .0 ) . mijlocul segmentului BC. alegând un element al mulţimii {11. Să se determine primul termen al unei progresii aritmetice cu raţia 4. + ∞ . + ∞ ) . 5p 2. 4 Ox şi dreptele de ecuaţii x = m şi x = m + 1 este cel puţin . MT2. Pe mulţimea numerelor reale definim legea de compoziţie x y = xy + 3 x + 3 y + 6 . specializarea toate calificările profesionale.2 ) . x ∈ [1 . Varianta 63 Ministerul Educaţiei. 5p 5. 5p 5p 5p . b) Să se calculeze A2 − B 2 . 5p 4. Se consideră matricele A =  −2 2 6  . 5p 5p 5p 1 A − I3 . 20} .    −3 3 9  0 0 1     a) Să se calculeze determinantul matricei A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. c) Să se arate că inversa matricei B este B −1 = a) Să se arate că x y = ( x + 3)( y + 3) − 3 .)programa M2 5p c) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A (1 . ştiind că A ( 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 ( x + 2 ) − log 2 ( x + 1) = 1 .2 ) şi C ( 3. . + ∞ ) → 5p a) Să se calculeze f ′( x ). Să se determine coordonatele simetricului punctului A faţă de punctul M. profilul tehnic. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3x + 1. x ≥ −1  a) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive. f ( x ) = ex + x −1 . oricare ar fi x. Se acordă 10 puncte din oficiu. e ) . f ( x) =  2 . −2 b) Să se calculeze c) Să se arate că.12. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063  −1 1 3  1 0 0   1. Să se calculeze aria triunghiului ABC. 5 . x 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f pe [1 .… . B ( 0. unde A2 = A ⋅ A şi B 2 = B ⋅ B . axa −3 ∫ f ( x ) dx. Se consideră funcţia f : [1 .

5p 5. 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 5p 1. n ≥ 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0 1 c) Să se determine numărul real pozitiv k astfel încât aria suprafeţei plane determinate de graficul funcţiei f .calificările profesionale. x +1 x + 3 5p a) Să se arate că ∫ ( x + 1)( x + 2 ) f ( x ) dx = 0 5p 5p b) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . Într-o progresie geometrică. specializarea toate calificările profesionale. O2 =   şi B = I 2 + A . + ∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se verifice că h′ ( x ) = . x4 ∈ 2 . n ≤ 17 . Ştiind că x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei x − 2009 x + 1 = 0 . AC = 3 2 şi m ( C ) = 45 . f ( x) = 22 . I2 =   −1 −2  0 1 0 0 X n = X ⋅ X ⋅… ⋅ X . Să se rezolve inecuaţia C17 ≤ C17− 2 . c) Să se determine x ∈ pentru care B 3 − B 2 = xA . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = k să fie egală cu k + ln k . x3 . Ministerul Educaţiei. . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. n ∈ . Varianta 64 n n 5p 4. b) Să se calculeze produsul S ⋅ P unde S = x1 + x2 + x3 + x4 şi P = x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ x4 . profilul tehnic. al doilea termen este 3 şi raportul dintre primul şi al patrulea 1 termen este . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064 1 0 0 0 2 4 1. Se consideră matricele A =   . Să se determine primul termen al progresiei. +∞ ) . b) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei f . să se calculeze x1 x2 5p 3. +∞ ) → 1 c) Să se demonstreze că funcţia h este crescătoare pe intervalul [ 0. + 5p 2. Să se calculeze lungimea laturii AB a triunghiului ABC ştiind că BC = 6 . a) Să se arate că polinomul f este divizibil cu g = X − 1 . 2. 3 1 1 − + 1. h : [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se calculeze inversa matricei B . Se consideră funcţia f : [ 0. 8 1 1 2 . 5p 6. Ministerul Educaţiei. de n ori 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 = 02 . oricare ar fi x ≥ 0 . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log 2 ( x 2 − x − 2) = 2 . Se consideră funcţiile f . f ( x) = x x +1 2 şi h ( x ) = f 2 ( x ) . Se notează  . x2 . 4 4 4 4 c) Să se calculeze suma T = x1 + x2 + x3 + x4 . 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064 1. . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptelor de ecuaţii x + 3 y − 1 = 0 şi 3x + 2 y + 4 = 0 . cu rădăcinile x1 . MT2. programa M2 x2 + 1 ( 2x ) 2 .

ˆ ˆ ˆ 3 x + 2 y = 5  Ministerul Educaţiei. c) Pentru A ( 4. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 4. Să se calculeze aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. duse din vârful C . 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065 1. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 4 x = . −1) să se scrie ecuaţia medianei triunghiului ABC . Se consideră funcţia f : 1 → .1] să fie minim. Se consideră funcţia f : 5p → . a) Să se determine coordonatele punctului B . B ( 0. pentru orice x ∈ 2. ⋅ ) a) Să se calculeze în b) Să se calculeze în c) Să se rezolve în 8 8 inelul claselor de resturi modulo 8. h ( x ) = f ( px ) . f ( x ) = 3x − 5 şi axele de coordonate. 8 5p 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. a graficului funcţiei h : [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. C (1. Să se calculeze probabilitatea ca. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = 2x 1 + x2 . 8 produsul elementelor inversabile ale inelului. b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f . −1) să se calculeze aria triunghiului ABC . MT2.Proba D.0 ) . f ( x) = x + 2 . programa M2 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) + f x3 ≥ −2 . pentru orice x ∈ [ 0 . . B ( 0. 0 1 x ∫ e f ( x ) dx . x ∈ . Să se determine valorile reale ale lui m . 5p 5.calificările profesionale. 2 ) . Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că numărul 3 27 − 12 + 2 3 este natural. 0 b) Să se calculeze c) Să se determine numărul real p astfel încât volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. specializarea toate calificările profesionale. b) Pentru A ( 4. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ suma S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 .1] → . 5p 6. ˆ ˆ 2 x + 5 y = 2 ˆ sistemul  . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. 2 1 5p 2. Se consideră ( 8 . Să se calculeze sin 2 120 + cos 2 60 . 2. ( ) . profilul tehnic. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . În reperul cartezian xOy se consideră dreptele AB : x + 2 y − 4 = 0 şi BC : 3 x + y − 2 = 0 . acesta să fie cubul unui număr natural. 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 5p 1. C (1. +. ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei Varianta 65 x 2 − mx − m − 6 = 0 verifică relaţia 4 ( x1 + x2 ) + x1 x2 = 0 .0 ) .

ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x 2 + 2 x + 6 m − 1 = 0 verifică relaţia x1 + x2 = x1 x2 . . x +1 1 şi numerele reale pozitive a. • Toate subiectele sunt obligatorii. ( x − y ) 4 = 10  Ministerul Educaţiei. 5p 3  c) Să se arate că f ( x ) ∈  . Varianta 66 Ministerul Educaţiei. Să se determine m ∈ . 5p 2. z. 5p 3. MT2. dacă numerele ∫ f ( x ) dx . y . b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∫ f ( x ) dx 1 1 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Să se x c c) Se consideră funcţia f : ( 0. c) Ştiind că A ⋅ B = I 2 să se calculeze S = ( B −1 − A) 2 . ştiind că m ( A ) = 90 . 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1 5p 1. Să se determine punctele de intersecţie a graficului funcţiei f : → . a) Să se calculeze ∫ 1 2 1 x + 2x 2 1 dx . profilul tehnic. +∞ ) . t ∈ ştiind că A ⋅ B = I 2 . ştiind că A2 = A ⋅ A. x≥0  . y ∈ . b şi c. şi lungimea ipotenuzei este egală cu 8. 1.6 ) .4 ) şi C (1.0 ) . B ( 0. a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia x x = 12. ( ) 1 0 0 0 . x. ( x − 3) ∗ y = 2  c) Să se rezolve sistemul  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. +∞ ) → . Se consideră matricele A =  . x<0  2  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine x. Să se calculeze lungimile catetelor triunghiului ABC.  şi I 2 =  0 0 0 1 2.calificările profesionale. ∫ f ( x ) dx . Se consideră funcţia f : → . t ∈ t 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze det A2 . Pe mulţimea numerelor întregi definim legile de compoziţie x ∗ y = x + y − 3 şi x y = xy − 3 ( x + y ) + 12 . f ( x ) = a 1 b demonstreze că. z . O2 =  . B = z  1 0 y  . specializarea toate calificările profesionale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066  2x + 3  x+2 . 2  . b) Să se arate că 1 ( 2 ∗ 3) = (1 2 ) ∗ (1 3) . 5p 4. unde x. oricare ar fi x ∈ [ 0. 5p 2  5p 2. C3 şi 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. atunci numerele a . Să se determine aria triunghiului cu vârfurile în punctele A ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 x  −1 2  1. c sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. f ( x ) = 3x +1 − 1 cu axele de coordonate. Să se calculeze 0!+ 1!+ 2!+ 3! .Proba D. m ( B ) = 60 5p 5. Să se arate că numerele log 2 2 . b . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∫ 0 x dx ≤ 1. y. f ( x ) =   x+ 3. programa M2 5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . 5p 6.

Se consideră sistemul  cu a ∈ 4 x + y = 0 Se notează A2 = A ⋅ A . . f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 4 şi g ( x ) = x3 − 5 x 2 + 8 x − 4 . Să se determine suma primilor trei termeni ai unei progresii geometrice. programa M2 x→2 g ( x ) . x = 1. 2. m ( C ) = 30 şi AB = 10. Varianta 67 5p 2. c) Să se determine a ∈ ştiind că matricea A verifică egalitatea A2 = 9 I 2 . de 6 ori x  a 2 0 0 1 0 şi A =   matricea sistemului. ) este grup comutativ. 5p 3. b) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia x x . Ministerul Educaţiei. ştiind că suma primilor doi termeni ai progresiei este egală cu 8. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 5.8 ) . Să se calculeze lungimea segmentului AM.. 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1 5p 1. Ministerul Educaţiei. −4 ) şi B ( 0. a) Să se arate că legea de compoziţie „ ” este asociativă. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 6. MT2. I2 =  . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e să fie egală cu em − 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se demonstreze că f ( x ) ≥ 0 . Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x y = x + y + 11 .calificările profesionale. g : → . Se consideră funcţiile f . 1 c) Să se determine parametrul real m astfel încât aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f . Se consideră funcţiile f . 2. x a) Să se demonstreze că funcţia F este o primitivă pentru funcţia f . f ( x ) = x 2 − 1 cu axele de coordonate. 5p 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea toate calificările profesionale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  ax + 2 y = 0 1. Să se arate că C5 + 1 = P3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. a) Să se calculeze f ′( x) − g ′( x).. + ∞ ) . Să se determine punctele de intersecţie a graficului funcţiei f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde M este mijlocul segmentului AB . profilul tehnic. 5p 4. Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC. ∞ ) → . F : ( 0 . iar diferenţa dintre al doilea termen şi primul termen este egală cu 4. Să se demonstreze că pentru orice m ∈ ecuaţia x 2 + mx − m 2 − 1 = 0 are două soluţii reale distincte. f ( x ) = e x + 5p 5p 5p 2 x −1 şi F ( x ) = e x + x − ln x . a) Pentru a = −1 să se rezolve sistemul. b) Să se calculeze ∫ x ( F ( x ) − x + ln x ) dx . O2 =   .  4 1 0 0 0 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ( . oricare ar fi x ∈ ( 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. ştiind că m ( B ) = 45 . x ∈ b) Să se calculeze lim f ( x) . b) Să se verifice egalitatea A2 − ( a + 1) A + ( a − 8 ) I 2 = O2 .

ştiind că a este egal cu 25% din b. iar măsura unui unghi este egală cu 45 . specializarea toate calificările profesionale. 5p 3. a) Să se arate că x y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x + 4 = 2 x . x ∈ ( −∞ . c) Ştiind că legea de compoziţie „ ” este asociativă. ştiind că aria acestuia este 18. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Varianta 68 Ministerul Educaţiei. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = xy − 2 ( x + y ) + 6. ln x − 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : → . MT2. c) Să se calculeze lim 5p x → −∞ x 3  x +1 . 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M2 . 5p c) Să se calculeze lim x →+∞ 1 ( f ( t ) + 2 ) dt . x ∈ (1 . ∀x. 5p 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se verifice egalitatea A2 = ( 2 x − 6 ) A − x 2 − 6 x + 8 ⋅ I 2 . f ( x ) =  x − 2 .Proba D. 5p 6. Se consideră matricele A =   cu x ∈ x − 3  1 1 0 şi I 2 =   . 0 1 . x∫ 1 x .calificările profesionale. Să se determine cât la sută din a + b reprezintă numărul a. pentru oricare număr real x. + ∞ )  5p 5p a) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe b) Să se calculeze ∫ ( x − 2) f ( x)dx . Ministerul Educaţiei. y ∈ ( ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 2 ⋅ 3x+1 = 7 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1]  2. b) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . Să se demonstreze că expresia ( sin x + cos x )2 − 2sin x ⋅ cos x este constantă. 0 1 a) Să se determine numărul real x pentru care det ( A ) = 0 . Să se determine mulţimea valorilor reale ale lui x pentru care −4 < 3x + 2 < 4 . să se calculeze valoarea expresiei E = ( −2009 ) ( −2008 ) … ( −2 ) ( −1) 0 1 2 … 2008 2009 . Se notează A = A ⋅ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. f ( x ) = x 3 + 3 x . 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 5p 1. 5p 4. b) Să se demonstreze că x 2 = 2 oricare ar fi x ∈ . c) Să se determine numărul real x pentru care A2 = 2 A . 5p 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1  x−3 1. Se consideră funcţia f : → . Să se calculeze lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic. Se acordă 10 puncte din oficiu. x ∈ . profilul tehnic.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069  a −1 1  1. + ∞ ) → 5p a) Să se calculeze f ′( x). Să se arate că numărul A = log 3 Ministerul Educaţiei. n ∈ n ∗ . MT2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = (1 + x ) . Să se calculeze C6 − C6 . 2 2 x+ y . 0 a 5p ∫ 0 1 f ′( x) f ( x ) dx. 1 b) Pentru n = −1 să se determine a ∈ [ 0. programa M2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ(1) b) Să se calculeze lim . Să se verifice că f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . Pe mulţimea G = ( −1.  4 5p 5p 5p  2 −1  b) Pentru a = 3 să se verifice că A−1 =  . 1 + xy b) Fie funcţia f : ( −1. Să se determine valorile reale ale lui x pentru care x ( x − 1) ≤ x + 15 . Se consideră funcţia f : ( 0. pentru 1+ x Ministerul Educaţiei. P ( 4. +∞ ) astfel încât c) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx = 0 . 2 5p f ( x ) − f . 5p 4.1) → ( 0. . Se consideră matricele A =  . • Toate subiectele sunt obligatorii.4 ) . ∞ ) . profilul tehnic. 5p 6. 1 2 3 8 5p 5. +∞ ) . f ( x ) = 5p oricare x.  −3 2  c) Pentru a = 3 să se rezolve ecuaţia matricială A ⋅ X = B . Se consideră funcţia f : [ 0.Proba D. specializarea toate calificările profesionale. y ∈ G . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) se consideră legea de compoziţie x ∗ y = 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 ∗ . 1− x .6 ) şi Q ( 0. 5p 3. 5p 2. 1 şi B =   .calificările profesionale. 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 2 4 5p 1. N ( 6. 5p 5p a) Pentru n = 2 să se calculeze ∫ f ( x ) dx . 2.0 ) . y ∈  y astfel încât det ( A ) = 0 . . c) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă. Să se demonstreze că patrulaterul MNPQ cu vârfurile M ( 2. 2 Varianta 69 → . 2 3 4 9 + log3 + log 3 + … + log3 este natural. a ∈ 2  a a) Să se determine a ∈  x . X =   cu x. Să se calculeze sin10 − cos80 . +∞ ) → 2 . x ∈ ( 0. 5p 2. f ( x ) = ln x + x2 . x →1 x −1 c) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f . Să se determine valorile reale ale numărului m astfel încât graficul funcţiei f : f ( x ) = x − ( m − 1) x − m să fie tangent axei Ox. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ) este dreptunghi.

x ≥ 0 . + ∞ ) . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1. 5p 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră matricea A =  a 0 0  . + x +1 x + 2 + 3x + C . + ∞ ) . b) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . y ∈ Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀ x ∈ . 1] → . Se consideră funcţia f : [ 0. f ( x ) = x + x . MT2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x 2 = 2 . să se calculeze ( e1 ∗ e2 ) + ( e1 e2 ) . f ( x ) = x 2 − mx + m să fie egal cu 1. 5p 5. h : [ 0 . ştiind că x este măsura unui unghi ascuţit şi cos x = ( ) 1 . −4 ) . a) Să se verifice că c) Să se demonstreze că A2 ≠ I 3 . b) Să se calculeze det A2 . . +∞ ) → 5p 5p 5p a) Să se verifice că 1 0 . + ∞ ) → . programa M2 în care tangenta la grafic 5p c) Să se determine coordonatele punctului graficului funcţiei f . profilul tehnic. Să se determine cos 180 − x .Proba D. unde M este mijlocul lui ( BC ) . oricare x. Să se calculeze C4 + C4 . f ( x) = 2 ∫ ( x + 1)( x + 2 ) f ( x ) dx = x 1 1 . a ∈ 70 5p 5p 5p 5p 5p 5p . 2 3 5p 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 a a a   1. Să se determine a ∈ . astfel încât f ( x ∗ y ) = f ( x ) f ( y ) . 2 Ministerul Educaţiei.1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. unde a ∈ a 0 0   a) Pentru a = 1 să se calculeze matricea A2 .0 ) şi C ( 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 ( 0. b) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe 3 .calificările profesionale. B ( −1. Pe mulţimea numerelor reale definim legile de compoziţie x ∗ y = xy − 2 x − 2 y + 6 şi x y = xy − 3 ( x + y ) + 12 . Să se determine m ∈ astfel încât minimul funcţiei f : → . 70 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 Varianta 70 5p 1. f ( x ) = ax + 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Se consideră funcţia f : → b) Ştiind că e1 este elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ” şi e2 este elementul neutru în . a graficului funcţiei 1 . ( ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. specializarea toate calificările profesionale. raport cu legea de compoziţie „ ”. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia x 2 − 5 x + 6 ≤ 0 . pentru orice a ∈ ( x ∗ 2 ) − ( 3 x ) = −1. x ∈ ( 0. 5p 2. h ( x ) = f ( x ) − f ( x + 1) − x +1 . Se consideră funcţia f : ( 0. 2. Să se determine lungimea segmentului AM . 5p 3. c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. Se notează A2 = A⋅ A. are panta egală cu 2. a) Să se calculeze f ′( x ).

B ( 0. 5p 2. f1 ( x ) 2. 1  + 3  = 4 oricare ar fi x ∈ x  b) Să se arate că legea „ ⊥ ” are elementul neutru e = 4 . ∞ ) → . specializarea toate calificările profesionale.3) . BC = 10 şi m ( BCD ) = 150 . f 0 ( x ) = ln x şi f n ( x ) = f n′−1 ( x ) . 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x + 3) ⊥   ∗ . 2 ) . c) Să se demonstreze că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ 1 2 f ( x ) dx > ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x ⋅ 3x = 36 . O ( 0. ( ) 5p 6. Varianta 71 2 2 5p 3. Pentru orice n ∈ se consideră funcţiile f n : ( 0. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ⊥ y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . MT2.calificările profesionale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + ∞ ) . Să se verifice că C5 + C5 + C5 = 24 . Să se calculeze aria paralelogramului ABCD . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . Ministerul Educaţiei. oricare ar fi x ∈ ( 0. să se determine numărul real a astfel încât AG = a ⋅ MA .0 ) şi Cn ( n + 1. 0 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este funcţie crescătoare pe intervalul ( 0 . pentru orice m ∈ . ştiind că AB = 8. În reperul cartezian xOy se consideră    0 3 1   punctele A (1. b) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei f 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : e −1 → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. Să se arate că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x − 2mx + m − 1 = 0 verifică relaţia x1 x2 − ( x1 + x2 ) + 2 ≥ 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x 2 + 2 x − 3 = 1 . c) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii a) Să se calculeze determinantul matricei M . 2. + ∞ ) . 2 − n ) cu n ∈ 5p 5p 5p ∗ . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071  x y 1 1. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . în raport cu legea „ ⊥ ”. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 4. B şi C2 sunt coliniare. 2 3 3 4 . f ( x) = 2x 1 + x2 . profilul tehnic.Proba D. 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1 3 5 5p 1. programa M2 5p c) Să se arate că f 0 ( x ) ≤ − 1 . Se consideră matricea M =  1 2 1 cu x şi y numere reale. 5p 5. Triunghiul ABC are centrul de greutate G. Dacă punctul M este mijlocul segmentului BC . a) Să se determine funcţia f1 . b) Să se arate că punctele A. c) Să se determine numărul natural nenul n astfel încât aria triunghiului AOCn să fie minimă.

ştiind că AB = 16 şi BC = 12 ... Se consideră funcţia f : ∗ 72 → ∗ . 2. În mulţimea polinoamelor g(X ) = X2 − X −2 . calculeze produsul P f ( 0 ) ⋅ f (1şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. f ( x ) = x − 2 x + 2 are cooordonatele egale. β ) = −2 . f ( x ) = x 2 − x 2 . x 5p a) Să se calculeze f ′( x). acesta să fie divizibil cu 13. A este matricea sistemului şi 5p 5p 5p  2 −3 4 −5    B =  1 2 α 0  . c) Pentru m = −4 şi n = 1 să se Ministerul Educaţiei.. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . 2.β ∈ 5 x − 4 y + 7 z = β  .3. 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 −3 Varianta 72 5p 1..0 ) . [X ] se consideră polinoamele f = X 3 + mX 2 + nX + 6 şi 5p 5p 5p a) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x2 − x − 2 = 0 . b) Să se determine numerele reale α şi β astfel încât determinantul matricei A să fie nul şi c) Pentru α = 0 şi β = 0 să se rezolve sistemul. x ∈ .  5 −4 7 β    a) Să se calculeze S ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  2 x − 3 y + 4 z = −5  1. β ) suma elementelor matricei B. Să se calculeze probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. . f ( x) − f ( BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1)Proba D. a) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox.   2 2 5p 2. 5p 6. 4. specializarea toate calificările profesionale. x →1 x −1 c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f . 5p 4.calificările profesionale. 5p 5. Ministerul Educaţiei. b) Să se determine m. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n∈ astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul g .91} . ∫ f (t )dt 5p c) Să se calculeze lim 0 x →0 x x2 . 5p 3. Se consideră funcţia f : [ 0. a graficului funcţiei f . alegând un număr din mulţimea A = {1. S (α . MT2. Să se calculeze sin 2 30 + cos 2 60 . profilul tehnic. 5p 5p 5p 2. f ( x ) = x3 + 3 . b) Să se calculeze ∫ 0 1 f ( x) dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x3 + x + 1 = x .=Cercetării ) ⋅ … ⋅ f ( 2008 ) ⋅ f ( 2009 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze  1  − log5 25 . Notăm cu S (α . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră sistemul  x + 2 y + α z = 0 unde α . programa M2 5p b) Să se calculeze lim . 1] → . Să se calculeze cosinusul unghiului ascuţit format de diagonalele dreptunghiului ABCD.

Se consideră funcţia f : → . Ministerul Educaţiei. n ∈ . c ∈ 2x 1 2 x ( ) . 1 1 = 0. f ( 2 ) ) să fie egală cu 1. n 5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 4 ) + lg ( 2 x + 3) = lg (1 − 2 x ) . x > 1  x2 + 2  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -astfel încât funcţia f să fie continuă în punctul x0 = 1 . ∀a. 2 ∫f( 0 1 0 1 x dx = e − 1 . Se consideră determinantul ∆ = c a b cu a . ştiind că primul termen al progresiei este 7 şi al doilea termen este 9. Ministerul Educaţiei. c) Pentru a = 1 să se arate că funcţia f este morfism între grupurile ( . 5p 5p 5p a) Să se calculeze (1 ∗ 2 ) ∗ ( 0 3) . 5p a) Să se determine numărul real a Proba D. cu a ∈ şi funcţia f : → . 5p 5p a) Ştiind că a = −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073  x2 + 3 . x ∈ 2 x 5p c) Să se rezolve ecuaţia 1 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că dacă AB = 2 AC . ştiind că sin B = şi 5 BC = 15 . b = 0 şi c = 1 . 5p 5p c) Să se determine numărul real a astfel încât panta tangentei la grafic în punctul ( 2. programa M2 b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către −∞ la graficului funcţiei f . b.calificările profesionale. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se verifice că b) Să se calculeze → . Să se rezolve ecuaţia C 2 = 6. x y = ax + y − 3 . ) . MT2. 1 0 5p c) Să se demonstreze că 1 ≤ ∫ f ( x ) dx ≤ e . c ∈ b c a . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b c 1.∗) şi ( . f ( x) = ex . Să se arate că mulţimea x ∈ 5p 4. x ≤1  2  x +1 . profilul tehnic. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 5p 1. oricare ar fi m ∈ } 5p 5. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii aritmetice. unde a ∈ . Pe mulţimea a numerelor întregi se consideră legile de compoziţie x ∗ y = x + y + 3. b) Să se determine numărul întreg a pentru care legea de compoziţie " " este asociativă. 1 2. ) 5p ∫ x f ( x ) dx . f ( x ) = x + 6 . 5p 6. să se calculeze determinantul ∆ . atunci punctul C este mijlocul segmentului AB. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că ∆ = ( a + b + c ) a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc . . specializarea toate calificările profesionale. 3 Să se determine lungimile catetelor AB şi AC ale triunghiului dreptunghic ABC . n ≥ 2 . Varianta 73 . f ( x ) =   2x + a . b. { x 2 − ( 2m + 1) x + m2 + m = 0 are două elemente. 5p 2.

ˆ ˆ ˆ b) Se consideră S suma soluţiilor ecuaţiei 2 x + 1 = 5 şi P produsul soluţiilor ecuaţiei x2 = x . atunci ecuaţia Y 2 = A nu are soluţie în M 2( ) . .5) şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie x+ y−2=0 5p 6. atunci există a b a. Varianta 74 5p 2. +. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul tehnic. 2.  x + x = 30 2  1 5p 5. +. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p h ( x ) = f ( x ) − x 2009 − 1 . 0 0 0 0 ) a) Să se calculeze det( A2 ) . b∈ . 5p ∫ f ( t ) dt c) Să se calculeze lim 0 x →+∞ x x 2010 . a) Să se calculeze numărul elementelor inversabile în raport cu înmulţirea din inelul ( 6 . ⋅ ) . Să se calculeze aria dreptunghiului ABCD. Se consideră funcţiile f .2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ −Proba D. Să se calculeze C8 − C8 . Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A ( 2. care verifică condiţia F (0) = 1. MT2. a graficului funcţiei h : [1 . astfel încât X =  .  x1 + x2 = 11  5p 4. ⋅ ). ale cărei soluţii x1 şi x2 verifică relaţiile  1 1 11 . Să se calculeze S + P. 0 a ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. h : 5p a) Să se arate că h ( x ) = \ {1. unde A2 = A ⋅ A . 2} . b) Să se determine primitiva F : . 5p c) Să se arate că ( f ' ( x ) ) ≥ f ( x ) ⋅ f '' ( x ) . specializarea toate calificările profesionale. f ( x ) = ( x − 1)( x − 2 ) şi h ( x ) = f '( x ) f ( x) . pentru orice x ∈ 2 \ {1. 74 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 5 3 5p 1.1) . acesta să fie soluţie a ˆ ecuaţiei x = 0 . ( 6 . programa M2 5p b) Să se demonstreze că funcţia h este descrescătoare pe ( −∞. unde x ∈ 6 . ştiind că AC = 10 şi m ( BAC ) = 30 . c) Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element din inelul ( 6 .calificările profesionale. + x −1 x . ⋅ ). +. 5p 3. 1 1 . 5p → a funcţiei f . • Toate subiectele sunt obligatorii. → a) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine raţia progresiei geometrice ( bn )n≥1 . 2} → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + 1 = 1 . b) Să se arate că dacă X ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( 2. 3] → . În mulţimea M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 0 1 0 0 se consideră matricele A =   şi O2 =  . ştiind că b1 = 3 şi b2 − b1 = 3 . 3 Ministerul Educaţiei. Să se formeze o ecuaţie de gradul al doilea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. Se consideră inelul ) şi XA = AX . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074 1. f ( x) = x 2009 + x +1.

programa. 2. 0 1 c) Să se determine numerele reale x pentru care det x 2 A = x 2 det ( A ) . Să se determine numărul real x. ( ) 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. a) Să se determine a ∈ astfel încât legea „ ∗ ” să fie comutativă. 2. 3 Varianta 75 3 2 5p 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 6. 75 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 1. unde I 2 =  . b) Să se demonstreze că ( A + I 2 ) −1 ). g ( x) = ) b) Să se determine primitiva G a funcţiei g : c) Să se calculeze 1 13 . unde A2 = A ⋅ A. a. specializarea toate calificările profesionale.Proba D. AD = 4 şi m ( DAB ) = 150 . Pe se consideră legea de compoziţie x ∗ y = xy + 3x + ay + b. Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţia f n : → . f ( x ) = x 2 − 3 x − 1 şi g ( x ) = x + 4 . care verifică relaţia G (1) = . 5p 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ce sumă a primit persoana după un an. M2 5p b) Să se demonstreze că funcţia f este crescătoare pe intervalul ( −∞. b) Să se arate că pentru a = 3 şi b = 6 legea „ ∗ ” admite element neutru. x. OM + ON + OP = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul tehnic. c) Să se determine a şi b astfel încât (−3) ∗ x = −3. 5p 1  c) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A  −1. unde n ∈ 0 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. pentru orice x ∈ . ştiind că şirul 1. Se consideră matricea A =   ∈ M2 (  2 −4  a) Să se calculeze A2 .. MT2. ştiind că rata dobânzii a fost de 8 %? Fie triunghiul echilateral MNP înscris într-un cerc de centru O. Să se calculeze aria paralelogramului ABCD în care AB = 6 3 ..calificările profesionale. x > 0  5p a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + x − x − 2 = x . 5p 5p 5p 1 0 = A − I 2 . Se consideră funcţia f : →  1 . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficelor f . este progresie aritmetică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  4 −7  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. Să se demonstreze că 5p 5. O persoană a depus la o bancă 1500 de lei. x≤0  . x + 2. n ≥ 2. 2  1 . f2 ( x ) 15 ∫ x ⋅ f n ( x ) dx. . b ∈ .  . g : → . f n ( x ) = n 2 x +1 ( ) 5p 5p 5p a) Să se verifice că ∫ f1 ( 1 e x − 1 dx = 1 ..  −2 x + 1.0 ) . → . 7. f ( x ) =  x2 + 1 .

z ∈ . Să se arate că numerele 1. Se consideră sistemul  x + 4 y − 2 z = 16 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB. • Toate subiectele sunt obligatorii. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(3. Se consideră funcţia f : → . h ( x ) = . oricare ar fi x. x ≥ 1  a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe . y ∈ . 2 x x. x < 1 . profilul tehnic. f ( x ) = 2 − x . Varianta 76 x2 + 2x − 3 = 2 3 . f ( x ) =  ( x + 1) ln x. c) Să se rezolve sistemul pentru a = 1. b) Să se verifice că ∫ f ( x ) dx = − 6 . −2) . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde a ∈  x − 2 y + 2 z = −6   1 − a −1    şi matricea sistemului A = 1 4 −2  .0) şi B (5. 2 5. MT2. a graficului funcţiei f ( x) h : [1. Se consideră funcţia f : ( 0. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y = xy + 4 x + 4 y + 12 . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1.  1 −2 2    a) Să se determine valorile reale ale lui a astfel încât matricea A să fie inversabilă. programa M2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 5p b) Să se arate că 2009 2011 ≤ 2010 2010 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6. y. unde A2 = A ⋅ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076  x − ay − z = 0  1. 0 1 7 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. a) Să se arate că x ( y z ) = ( x y ) z . Ministerul Educaţiei. x +1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. b) Să se demonstreze că x (−4) y = −4 . Ministerul Educaţiei. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se calculeze A2 . c) Să se calculeze 1 (−2) 3 (−4) 5 (−6). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că funcţia f nu are asimptotă către +∞ . 2. log3 9 şi 3 64 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.calificările profesionale. Se consideră funcţia f : → . pentru orice x ∈ ( 0.Proba D. + 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = x −1 x )→ .  2  x + x − 2. Să se calculeze sin 2 135 + cos 2 45 . 3. e] → . Să se calculeze f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ … ⋅ f ( 6 ) . f ( x) = . x +1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2− x = . +∞ ) . oricare ar fi x. 2. 5 4. specializarea toate calificările profesionale.

oricare ar fi m ∈ situată deasupra axei Ox . x →1 x −1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se verifice că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 4a + 1 şi 2a+ 2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. +∞ ) → R . Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră matricele Ax =  0  0  5p 5p 5p 0 0  1 0  . unde I 3 =  0 1 0  . a) Să se scrie ecuaţia dreptei C4 C2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077 1. ( ) ( ) Ministerul Educaţiei. 6. specializarea toate calificările profesionale. Să se verifice că log 2 5 + log 2 12 − log 2 30 = 1 . . Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 0 1   c) Să se arate că G = { Ax x ∈ şi mulţimea G = { Ax x ∈ } ⊂ M3 ( ). +∞ ) . cu n ∈ . b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei F. Să se demonstreze că în patrulaterul MNPQ are loc relaţia MN + PQ = MQ + PN . Să se arate că.1). ştiind că numerele 2a . f ( x ) = ( x − 3 ) ln x .calificările profesionale. . F ( x ) = x ⋅ e x şi f ( x ) = ( x + 1) e x . −n ) . b) Să se demonstreze că Ax ⋅ Ay = Ax + y . b) Să se calculeze lim f ( x) − f (1) . c) Să se calculeze 5p ∫ 0 1 F ( x) − f ( x) ex + 1 dx . b) Să se arate că oricare ar fi n ∈ ∗ punctele O. este adevărată egalitatea sin x ⋅ cos 90 − x + cos 2 180 − x = 1 . profilul tehnic. cu x ∈ x 1  1 0 0   a) Să se verifice că I 3 ∈ G . f : R → R . sunt coliniare. c) Să se calculeze aria triunghiului ABC3 .  2009 x  2. parabola asociată funcţiei f : Varianta 77 → . B (1. Se consideră funcţiile F . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. Cn +1 . oricare ar fi x. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2. y ∈ } este grup în raport cu înmulţirea matricelor . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2) şi Cn ( n. 2. programa M2 5p c) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe ( 0. 5p 5p 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia C1 +1 = n 2 − 1 . n 5. Să se determine numărul real a . pentru orice unghi ascuţit x. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Cn . f ( x ) = x 2 − mx + m 2 + 1 este 3. +∞ ) . x ∈ ( 0.Proba D. Se consideră funcţia f : ( 0. 4. MT2. Să se arate că.

cu m( A) = 90 . 0 1 2. a) Să se determine a0 . b ∈ să se determine o matrice D ∈ G care are proprietatea că det ( D ) = 2008 .   b) Să se arate că matricea C ∈ G . ştiind că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei 3.b ∈   b a  a) Pentru A. verifică relaţia C 2 = 10C − 16 I 2 . specializarea toate calificările profesionale.. Se consideră funcţia f : R → R . −2 ) . x 5p 5p 5p 5p 1 → . 1 0 . 5p 5p a) Să se determine ∫ f ( x ) dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. c) Să se determine numărul rădăcinilor reale ale polinomului f . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p [ X ].calificările profesionale. . Ministerul Educaţiei. x +1 2x 5p = 0 pentru orice x ∈ R . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .Proba D. MT2. are loc relaţia AD 2 = AB ⋅ AC ⋅ sin B sin C . profilul tehnic. b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g . Se consideră funcţia f : 5. Să se determine valoarea parametrului real m .1] → R . Se consideră mulţimea matricelor G =   a. f ( x ) = 2 . programa M2 x2 + 1 ( ) 5p 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către +∞ la graficul funcţiei f. 78 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. Se consideră funcţiile f . unde D este piciorul înălţimii duse din vârful A . ştiind că numerele x − 1. B ∈ G. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 4. Să se demonstreze că într-un triunghi dreptunghic ABC . + a1 X + a0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 787 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 78 x2 1. f ( x ) = 2 x şi g ( x ) = x ⋅ e x . b) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr întreg par. Să se calculeze f ( 0 ) + f (1) + … + f ( 4 ) . obţinută pentru a = 5 şi b = 3 .   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078 5p 5p  a b   1. ∫ f (t )dt 5p c) Să se calculeze lim 0 x →0 x x . g : [ 0. să se demonstreze că A + B ∈ G . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine x ∈ . c) Să se arate că f ( 3 2008 ) ≤ f ( 3 2009 ) .1) şi B (1. 1 A3 2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele A ( 2. Să se calculeze 1 2 + C4 Varianta 78 . x + 1 şi 2 x − 1 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. unde C 2 = C ⋅ C şi I 2 =  5p c) Pentru a . x 2 − ( m − 1) x − m = 0 verifică relaţia x1 + x2 = 2 ( x1 x2 + 4 ) . a) Să se verifice că f ′ ( x ) − 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) =   . 2. f ( X ) = ( X + 1) 2009 − ( X − 1) 2009 care are forma algebrică f = a2009 X 2009 + a2008 X 2008 + . 6..

Să se calculeze log5 3 2. f ( x) = x + 1. unde A2 = A ⋅ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. cu m ∈ reale ale lui m astfel încât punctul C (5. Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţiile f n : [ 0. 0 1 . 5. 1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2. 5p 5p 5p 5p 3. Se consideră funcţiile f . Să se demonstreze că ABCD este paralelogram. x +1 5p 5p a) Să se calculeze ∫ ( x + 1) ⋅ f2 ( x ) dx . . MT2. f n ( x ) = xn . a) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x = 2 . 5p 2. c) Să se arate că 5p ∫ f 2009 ( x ) dx ≤ ln 2 .0) şi B (m 2 − 1. 0) . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că legea " " este asociativă. f ( x ) = 2 x + 3 x . programa M2 c) Să se arate că funcţia f este . Să se determine câte numere naturale de 4 cifre distincte se pot forma cu elementele mulţimii {1.Proba pe . 8 2x 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] → R . ). unde X ∈ M2 ( ) . Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ convexăD. b) Să se rezolve ecuaţia matricială A ⋅ X = B . oricare ar fi x ∈ 1 = Varianta 79 . O2 =   şi I 2 =   în M2 ( 0 0 0 1  −1 2  3 1 a) Să se calculeze A ⋅ B. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079  2 1 5 4 0 0 1 0 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că matricea A verifică egalitatea A2 − 4 A + 5 I 2 = O2 . Să se determine valorile 6. g ( x) = 2 x + 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră patrulaterul ABCD în care DC + BC = AC . Să se determine numărul real a astfel încât a ( f ( x ) + h ( x ) ) = g ( x ) . 79 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 log 5 18 − log5 2 . specializarea toate calificările profesionale. 4} . Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = x + y − 14 . h( x) = 3 x + 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .3.calificările profesionale.0) să fie mijlocul segmentului AB. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . x ∈ . Se consideră matricele A =  . h : → . c) Să se demonstreze că ( . profilul tehnic. B =  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4x . Se consideră funcţia f : R → R . ) este grup comutativ. 1 1 2 b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f1 . g . 5p b) Să se determine asimptota spre −∞ a funcţiei f .

Să se calculeze lungimea segmentului MN . Se acordă 10 puncte din oficiu.y ∈ c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia D ( a ) = −4 .  x+ y =3  . ştiind că BC = 6 şi raza cercului circumscris triunghiului are lungimea egală cu 2 3 . unde x∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. unde a este un număr real. specializarea toate calificările profesionale. pentru orice n ∈ N . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 2! + 3! 1. Pentru fiecare n ∈ se consideră funcţiile f n : R → R .calificările profesionale. b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f. programa M2 (x − ) pentru orice x ∈ R \ {1} . a) Să se verifice că x y = ( x − 10 )( y − 10 ) + 10 . profilul tehnic. b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f1 . Fie triunghiul ascuţitunghic ABC . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei log5 ( 3 x + 1) = 1 + log 5 ( x − 1) . În reperul cartezian xOy se consideră punctul N . x −1 x2 − 2 x 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. Să se determine măsura unghiului A . Se consideră funcţia f : → . . f ( x ) = x + 1 + 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 1 . pentru orice a număr real. 3. simetricul punctului M (−2. Să se rezolve sistemul  2 x + x = y  4. 5. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x∈R . c) Să se demonstreze că f ( x ) ≥ 4 .3) faţă de punctul O . b) Să se demonstreze că D ( a ) = − ( a − 1) ( a + 2 ) . oricare ar fi x. a 1 1 a) Să se calculeze valoarea determinantului pentru a = −1 . c) Să se arate că 5p ∫ f n+1 ( x ) dx ≤ ∫ f n ( x ) dx. unde x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice x ∈ (1. y ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. Ministerul Educaţiei. +∞ ) . c) Să se rezolve ecuaţia x ( x − 1) = 10 . MT2. 1 1 b) Să se calculeze C10 C20 . Să se calculeze . 1 C8 Varianta 80 Ministerul Educaţiei. 6. Se consideră determinantul D ( a ) = 1 a 1 . Să se arate că numerele f (1). Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y = xy − 10 ( x + y ) + 110. f n ( x ) = ex enx + 1 . f ( 0 ) şi f ( −3) sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.Proba D. f ( x) = −2 x + 3 . Se consideră funcţia f : R \ {1} → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 1 a 1. 0 0 1 1 . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 5p 5p a) Să se calculeze ∫ f0 ( x ) dx .

Se consideră funcţia f : → . 5p c) Să se demonstreze că 1 2 ∫ fa ( x ) dx ≥ 4 0 1 pentru orice a ∈ R . 1 1 − . AB = 4 şi m ( BAC ) = 60 . Să se determine numerele reale m pentru care OM = 5 . specializarea toate calificările profesionale. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( 2 x − 1)( x + 1) ≤ − x + 11 .1. Să se determine lungimea laturii BC a triunghiului ABC . În reperul cartezian xOy se consideră punctul M (2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. respectiv 25 %. m ) . 2} . +∞ ) → R . Ministerul Educaţiei. ∞ ) \ {1} se consideră operaţia x y = x 2ln y . 5p 5p a) Să se determine a ∈ R astfel încât funcţia F : R → R . f a ( x ) = ax + 1 . c) Să se arate că operaţia " " este asociativă pe mulţimea G. . x0 = 1 şi x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. programaîn punctul A 1. pentru orice x > 0 .1. Să se determine preţul produsului înainte de cele două ieftiniri. x1 < x2 . Să se calculeze log 2 − 3 −8 . x2 sunt soluţiile ecuaţiei   2  −2 xk xk  5p 5p 5p x2 + x − 2 = 0. 3 2 x x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde a ∈ R . a) Să se calculeze determinantul matricei A(0) . 2. preţul unui produs este 540 lei. b) Să se calculeze ∫ e x f1 ( x ) dx . 5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f M2 ( ) 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 5p 2. b) Să se demonstreze că x y ∈ G . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 4 2. Varianta 81 3. a) Să se calculeze 3 e . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice x. f ( x ) = − x 2 + 4 x + 6. Să se arate că f ( x ) ≤ f ( 2 ) . pentru fiecare k ∈ {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 1. f ( x ) = 2 x − 33 x . F ( x ) = x 2 + x + 1 să fie o primitivă a funcţiei f a . 6. pentru orice x > 0 . oricare ar fi x ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că AC = 6. unde m este un număr real. cu k ∈ {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1 1 1  2 1. 5. După două ieftiniri succesive cu 10 %. 0 1 c) Să se arate că f ( x ) ≥ −1 . MT2.Proba D.calificările profesionale. −1 . 2} . c) Să se calculeze suma elementelor matricei A(k ) . unde e este baza logaritmului natural. profilul tehnic. Fie matricea A(k ) =  −2 xk xk  . Pe mulţimea G = ( 0. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1 1. Se consideră funcţia f a : R → R . Se consideră funcţia f : ( 0. b) Să se determine matricea A(1) + A(2) . y ∈ G .

1. a graficului funcţiei g : [ 0. să se determine lungimea vectorului CB . f n ( x ) = e x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −2 ) . unde a şi b sunt numere reale pozitive. Ecuaţia x 2 + ax − a − 1 = 0 . 2. x n 2. 5p 5p 5p a) Să se determine b) Să se calculeze ∫ f1 ( x ) dx . Să se arate că expresia x1 + x2 − x1 x2 nu 2x 3 = . Se consideră polinoamele f . 0 1 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. Ştiind că sin 80 − cos80 = a . b. B ( 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082 1 x ab 1.C (1. 2 x 5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A (1. Se consideră funcţia f : ( 0. pentru orice x > 0 . [X ]. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −1. unde a. x ) = 1 a bx . 5.1] → R . programa M2 5p 5p c) Să se demonstreze că x + 2 ≥ 3 pentru orice x > 0 . Varianta 82 are soluţiile x1 şi x2 . b. b. Să se calculeze 3 9 − 3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b şi x sunt numere reale. b) Să se demonstreze că D ( a.calificările profesionale. 3x 2 5p 5p 5p 5p 3.1) şi D ( 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1.3) . +∞ ) → R . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se demonstreze că dreptele AB şi CD sunt paralele. 6. 3 2. ştiind că are o rădăcină dublă pozitivă.1) .  3− 5  c) Pentru a = 2 să se rezolve ecuaţia e f ( x ) = g  . 82 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 3 1. 1 b ax 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze D (1. f ( x ) = ( x − 3) x . g ( x ) = x ⋅ f 3 ( x ) . −1) . MT2. x ) = 0 . cu a ∈ depinde de a.Proba D.  2     Ministerul Educaţiei. profilul tehnic. unde a ∈ . f = X 3 − 3 X + a şi g ( x) = X 2 − 3 X + 2 . să se calculeze sin100 + cos100 − a . a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 3x − 3 . Ştiind că vectorul AB are lungimea egală cu 12 şi AC = 2CB . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4.0 ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţiile f n : [ 0. ∫ x ⋅ f1 ( x ) dx . x ) nu depinde de numărul real x . . Se consideră determinantul D ( a. specializarea toate calificările profesionale.1] → R . Ministerul Educaţiei. a) Pentru a = 2 să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia f ( x) = g ( x) . g ∈ c) Să se rezolve ecuaţia D ( a.

a graficului funcţiei g : [1. +. Se consideră funcţia f : R → R . • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 e . 2 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . MT2. 3. m ∈ . ) . 5 . Să se determine aria triunghiului ABC . unde x ∈ R . x ∈ [1. f ( x) =  0 1 0 0  1   → M3 ( 5p 5p a) Să se calculeze f ( 0 ) + f (1) . 5p 83 Ministerul Educaţiei. 2] → . f ( x ) = x + . Varianta 83 2. +∞ ) → R . x →0 b) Să se calculeze lim b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. unde x y Învăţământul Preuniversitar ˆ ˆ x + 2y = 5   SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1 1. y ∈ 2. x 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x c) Să se demonstreze că funcţia f este crescătoare pe R . definită prin g ( x ) = f ( x ) .ˆ Cercetării şi Inovării 2 x + y = 4 ˆ Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare . Se consideră funcţia f :  1 x 2x2 + 2x    4x  . x + 1 = x2 − x − 2 .în ∈ 6 . specializarea toate calificările profesionale. Să se calculeze 2C3 − A3 . 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x1 + x2 − x1 x2 = 1 . ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve ecuaţia 2 x + 5 = 1 . Să se arate că soluţiile x1 şi x2 ale ecuaţiei x 2 − ( m + 1) x + m = 0 . Ministerul Educaţiei. x a) Să se determine ∫ f ( x ) dx . 2 ] . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze sin135 + tg45 − cos 45 .   0 0 1   c) Să se demonstreze că f ( x + y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . 1. 5p 6 . 3. f ( x ) = 3 x −   . ⋅ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083 1. 2. oricare ar fi x. Se consideră inelul 5p ( 6 . pentru x ∈ ˆ ˆ ˆ 1 2 3 ˆ ˆ b) Să se calculeze determinantul 2 3 ˆ ˆ 3 1 ˆ 1 în ˆ 2 . 1 2. unde 6 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 1 0 0 b) Să se arate că f (1) ⋅ f ( −1) = I 3 unde I 3 =  0 1 0  . Să se arate că log 2 14 + log 2 3 − log 2 6 = log 2 7 . AC = 6 şi m ( BAC ) = 45 . c) Să se calculeze 5p ∫ f ( x ) ln x dx . în care AB = 4. profilul tehnic. c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  . 6 { } . programa M2 f ( x) − f (0) 5p 5p . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 83 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1 2 1. unde x > 0 . Se consideră funcţia f : ( 0. verifică relaţia 5p 5p 5. 4.calificările profesionale.Proba D.

Se consideră matricele A =  0 1 1  . specializarea toate calificările profesionale. 3+ 2 Varianta 84 2. unde X ( a ) = I 3 + aA. Se consideră pătratul ABCD de centru O . Se consideră funcţia f : [ 0.1] . ştiind că preţul de vânzare al produsului este 357 lei. y ∈ b) Să se demonstreze că legea "∗ " este asociativă. Să se demonstreze că parabola asociată funcţiei f : → . f ( x) = x 2 − 4 x + 4 este tangentă axei Ox . Să se calculeze TVA-ul pentru un produs. e 2. c) Folosind. 5p 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcţiei f . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. eventual. Să se calculeze cosinusul unghiului ascuţit format de diagonalele dreptunghiului. profilul tehnic. Ministerul Educaţiei. Se consideră dreptunghiul ABCD care are AB = 8 şi BC = 6 . MT2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. f ( x ) = x + 2 . 5p 5p b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f . 1 c) Să se arate că f ( x ) ≥ pentru orice x ≤ 2 . 3. . pentru orice x ∈ R .Proba D. oricare ar fi x. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ e x . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084 1 1 0 0 1 0 1 0 0     1. 5. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x ∗ y = xy − x − y + 2 .   0 0 1 0 0 0 0 0 1       a) Să se arate că A = B + I 3 . 4. Se consideră funcţia f : R → R .calificările profesionale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B =  0 0 1  şi I 3 =  0 1 0  . faptul că 5p x + 2 ≤ 3 pentru orice x ∈ [ 0. 2010 . b) Să se demonstreze că matricea A este inversabilă şi să se determine A−1 . c) Să se determine numărul real a astfel încât det ( X ( a ) ) = ( 2a − 1) . a) Să se demonstreze că x ∗ y = ( x − 1)( y − 1) + 1. a) Să se determine 2 ∫ f ( x ) dx .1] → R . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x ⋅ 5 x = 15 . 2 2 2 Ministerul Educaţiei. 6. f ( x ) = 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = − x 2 + 3x − 2 x2 − x + 1 ex . 1 2 2009 c) Să se calculeze ∗ ∗… ∗ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze OA + OB + OC + OD . programa M2 . Să se compare numerele a = 2 şi b = 1 . (procentul TVA-ului este 19 %). să se arate că ∫ x 2009 f ( x ) dx ≤ 0 1 3 .

Ministerul Educaţiei. Să se determine probabilitatea ca. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ x = x . alegând un număr de două cifre format cu elementele mulţimii A . acesta să aibă cifrele egale. b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei h : [ 0. +∞ ) → R .. c) Să se calculeze 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ . ştiind că sin x = . profilul tehnic. ∗ 2009 . unde x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve sistemul de ecuaţii  . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1] → R . +∞) . 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. programa M2 x2 .calificările profesionale. y ∈ .1] → R . g : [ 0. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe (0. Se consideră sistemul  x + ( 2a − 1) y + 3 z = 1 . oricare ar fi x.3}. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile f . Se consideră mulţimea A = {1. a graficului funcţiei g.. y ∈ . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . 1 a a − 3   5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se rezolve ecuaţia det ( A ) = 0 .2. 4 6. Să se calculeze sin 180 − x . c) Pentru a = 0 să se rezolve sistemul în mulţimea numerelor reale. 2x 4. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = xy − 6 x − 6 y + 42 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  x + ay + 2 z = 1  1. a) Să se determine ∫ f ( x ) dx .Proba D. f ( x ) = e x şi g ( x ) = e x + e − x . Se consideră paralelogramul ABCD . definită prin h ( x ) = x f ( x ) . 2  x + y = −6 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1. unde a ∈  x + ay + ( a − 3) z = 1  a) Să se arate că det ( A ) = a 2 − 6 a + 5 . a 2  1   şi matricea sistemului A =  1 2a − 1 3 . Să se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice care are primul termen egal cu 16 şi 1 raţia . . 2. a) Să se arate că x ∗ y = ( x − 6 )( y − 6 ) + 6. specializarea toate calificările profesionale. 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice la graficul funcţiei f.  xy = 8 3. c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. Să se demonstreze că AC + BD = 2 AD . MT2. 2. f ( x ) = 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = x2 − 1 x2 + 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 Varianta 85 = 4. pentru orice x > 0 . 5 ( ) Ministerul Educaţiei.

eventual. a) Pentru c = 501 să se demonstreze că f (1) + f (−1) = 1004. ştiind că cos x = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. specializarea toate calificările profesionale. unde x. să se arate că ∫f 0 1 2009 ( x ) dx ≤ 1 . c ∈ . c astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul g = X 3 − X . b) Pentru a = −2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia (3 + 2 2) x = (1 + 2)2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. y ∈  xy = 6 2. 86 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 x + y = 5 1. 3.6} . −y x  2 5p 5p 5p 2. { ) X 2 = − I 2 } . faptul că x ≥ x.3. b. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2. MT2.calificările profesionale. a graficului funcţiei f. mijlocul segmentului AB . unde X 2 = X ⋅ X . x .  . Să se determine coordonatele punctului M. Să se calculeze cos 180 − x .1] → . 5. −3) .5. pentru orice x > 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M2 5p 5p 5p  1 b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A  e. e 2.Proba D. +∞ ) → R . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + bX + c. 4. Să se rezolve sistemul de ecuaţii  . 5p 5p 5p 1 1  b) Să se demonstreze că  ( X + I 2 )  = X . b = 2 şi c = −1 să se determine rădăcinile reale ale polinomului f . Se consideră funcţia f : → Varianta 86 . pentru orice x ∈ [ 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie matricele A =   . . c) Să se demonstreze că nu există valori reale ale coeficienţilor a.1] . unde x. oricare ar fi X ∈ G . 2 2  c) Să se demonstreze că orice matrice pătratică de ordinul al doilea cu elemente numere reale pentru care  x y avem A ⋅ X = X ⋅ A este de forma X =   . 2. cu a. pentru orice x > 0 .1) şi B ( 4. y ∈ .  e x c) Să se arate că ln x ≤ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = 5− x . Se consideră funcţia f : [ 0. I2 =   şi mulţimea G = X ∈ M2 ( 0 1  −1 0  a) Să se verifice că A ∈ G . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f. f ( x ) = 1 − x . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  0 1 1 0 1. profilul tehnic. c) Folosind. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se determine numărul submulţimilor cu două elemente ale mulţimii A = {1. 4. 3 5p ( ) Ministerul Educaţiei. b. Să se calculeze f ( −1) + f ( 0 ) + 5 f (1) . 2010 . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 1 − ln x x2 ln x . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. 1 6.

programa M2 8 5p c) Să se demonstreze că f ( −2 ) + f ( −4 ) ≤ 3 . { ) X 2 = X } . f ( x ) = x2 + 2 x + 1 ⋅ e x . b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”. oricare ar fi x. ∗ 0 ∗ . x ≤ 1 . 5p 5p 5p a) Să se arate că x ∗ y = x − 2009 ( )( y − 2009 + 2009 . 2 4. n ∈ . 5p 5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este convexă pe (1. specializarea toate calificările profesionale. 6. 2. să se calculeze (− 2009 ∗ − 2008 ∗ . profilul tehnic. Să se determine aria unui triunghi ABC . 0 e . 2. 3. Să se rezolve ecuaţia C1 + An = 4. unde A3 = A ⋅ A ⋅ A . 2 2. ştiind că primul termen este 2 şi raţia este 3. a) Să se verifice că A ∈ G . Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 2009 ( x + y ) + 2009 + 2009 .. Se consideră funcţia f : → . oricare ar fi x ∈ .. MT2. n Varianta 87 ( ) 5.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087  2 2 1 0 1. Se consideră matricele A =   . Se consideră funcţia f : 5p 5p → . I2 =   şi mulţimea G = X ∈ M2 ( 0 1  −1 −1  X2 = X ⋅X .  a) Să se arate că funcţia f admite primitive. ştiind că AB = AC = 2 şi m ( A ) = 30 . oricare ar fi X ∈ G . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x 2 − x − 2 − log 2 (2 x − 4) = 1 . n ≥ 2 . e   x 2 − 3x + 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ( 2X − I 2 ) = I 2 . Să se calculeze 2sin 2 135 . c) Ştiind că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Să se determine m ∈ astfel încât ecuaţia x 2 − x + m = 0 să admită soluţii de semne contrare. Ministerul Educaţiei. f ( x ) =  x >1 ln x. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .calificările profesionale. ∗ ) ( ) ( 2008 ∗ ) ( 2009 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine termenul al patrulea al unei progresii aritmetice.Proba D. b) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f . +∞ ) . 5p c) Să se calculeze ∫ f ( x ) dx . ) Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze det ( A3 − 2 A2 + A ) . ( ) a) Să se verifice că f ′ ( x ) = ( x + 1)( x + 3 ) ⋅ e x . 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. y ∈ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

5p 5p c) Să se arate că f ( x ) ≤ 3 . x y = x + y − 2 şi funcţia f : → 1 1. 4. 2  5p 5p 5p . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine preţul iniţial al unui produs care. şi F ( x ) = x + 1 . Se consideră funcţiile f . profilul tehnic.1] → . 2. Pe mulţimea numerelor întregi se consideră legile de compoziţie x ∗ y = px + y + 2 . Să se determine raţia unei progresii aritmetice în care primul termen este 10 şi al patrulea termen este 19. 2 . F : ( 0. specializarea toate calificările profesionale. • Toate subiectele sunt obligatorii. după o scumpire cu 15 %. Varianta 88 5p 6. +∞ ) → R . Se consideră sistemul  x + y + z = 0 . cu q ∈ . c) Pentru p = 1 să se determine numărul întreg q astfel încât funcţia f să fie morfism între grupurile ( . Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : [ −2. pentru Proba ≤ MT2. costă 460 lei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x − 3lg x + 2 = 0 . 88 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 1. unde A2 = A ⋅ A . Să se calculeze sin100 + cos100 − sin 80 + cos80 . f ( x ) = x 3 − 3 x + 1 . ). 5. a) Să se calculeze f ′ (1) . 5p 5p 5p a) Să se determine numărul real p astfel încât legea de compoziţie "∗ " să fie comutativă. f ( x ) = − x + 1 . ( .calificările profesionale. programa M2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .∗) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088  2 x + ay + z = 0 2 a  1. 3. cu p ∈ . b) Să se determine valorile reale ale numărului a pentru care matricea A este inversabilă. b) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f . 2. b) Pentru p = 1 să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia ( x ∗ x ) şi ( x ∗ x ) = x2 + 2 . c) Pentru a ∈ \ {4} să se rezolve sistemul în mulţimea numerelor reale. Ministerul Educaţiei. 2. b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 e . x 5p c) Să se calculeze ∫ F ( x ) ⋅ ln x dx .orice xD. Se consideră funcţia f : R → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. f ( x ) = 3x + q . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . ştiind că OA = 3 i + 4 j şi OB = 7 i + 2 j . mijlocul segmentului AB. Să se determine coordonatele punctului M. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 1 − 5p 5p 1 2 x a) Să se verifice că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . unde a este număr real şi matricea sistemului A =  1 1  1 −1  x − y + 2z = 0   a) Pentru a = 0 să se calculeze A2 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine intervalele de concavitate şi intervalele de convexitate ale funcţiei f. Să se calculeze suma 1 + 2 + 22 + … + 26 . Se consideră funcţiile f . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 2 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( x 2 − 1)( x + 1) ≥ 0 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 Cn 1 + Cn ∗ 6. intersecţia diagonalelor. = 8. pentru orice x ≥ − . oricare ar fi m ∈ . I3 =  0 1 0  .1] → R . Să se demonstreze că AO + DO = DC . 3 ). 0 1 2 .1] → R . B =  2 3 0  .Proba D. f ( x ) = 2 x 3 − 3 x 2 + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089 1. programa M2 1 c) Să se arate că f ( x ) ≥ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  1 0 0  1 0 0  1 0 0       1. a) Să se calculeze f ′ (1) . 2. b) Să se rezolve mulţimea numerelor întregi inecuaţia x ∗ x ≤ −1 . f ( x ) = e x şi g ( x ) = e1− x . MT2.  0 0 5  3 7 5 0 0 1       Pentru X ∈ M3 ( ) se notează X 3 = X ⋅ X ⋅ X . ( ) ( ) ( ) Ministerul Educaţiei. Varianta 89 ∗ 3. 2. specializarea toate calificările profesionale. 4. g : [ 0. profilul tehnic. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctul O . c) Să se demonstreze că legea de compoziţie " ∗ " este asociativă. n ∈ .profesionale. unde X ∈ M3 ( c) Să se calculeze ( B − A ) . h ( x ) = x ⋅ f ( x ) . Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele A =  0 3 0  . Să se calculeze lg tg40 ⋅ lg tg41 ⋅ …⋅ lg tg45 . 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. a) Să se determine elementul neutru al legii " ∗ " . b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei h : [ 0. Fie funcţia f : R → R . Să se arate că produsul soluţiilor reale ale ecuaţiei mx 2 − 2009 x − m = 0 este constant. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve ecuaţia 5. c) Să se arate că 5p ∫ ( g ( x ) − f ( x ) ) dx ≥ 0 . Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3xy + 7 x + 7 y + 14 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine A−1. b) Să se rezolve ecuaţia matricială A3 ⋅ X = I 3 . 5p 5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f.

pentru orice x > 0 . programa M2 5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul 5p c) Să se arate că 2 x ≥ 2 + ln x . Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţiile f n : [ 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 ⋅ 2 x = 108 . pentru orice n ∈ N∗ . x A (1. profilul tehnic. 5p 5p a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f 2 . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. f n ( x ) = x n + (1 − x ) . Ministerul Educaţiei.Proba D. nu toate coliniare.1] → R . a) Să se determine numărul real c ştiind că f (1) + f (−1) = 2009 . 1  2 4 . b = 1 şi c = −2 să se determine rădăcinile reale ale polinomului f . Să se determine câte numere de trei cifre se pot scrie folosind doar elemente din mulţimea {1. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ştiind că AB + CD = 0 . Să se calculeze sin A în triunghiul ABC .. să se demonstreze că patrulaterul ABCD este paralelogram. 5p c) Să se arate că ∫ 0 1 f n ( x ) dx ≥ ∫ f n+1 ( x ) dx . b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g : [ 0. 2. B. pentru orice x > 0 . specializarea toate calificările profesionale. b. 4} .. 90 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. + 25 . c ∈ . Fie punctele distincte A. 2} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. } 3. 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = x −1 . ştiind că BC = 10 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine mulţimea A = x ∈ Varianta 90 { x2 + x − 2 < 0 . c ştiind că f (0) = f (1) = −2 şi că una dintre rădăcinile polinomului este x = 2 . c) Pentru a = −2. g ( x ) = e x ⋅ f 2 ( x ) . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + bX + c. b. iar lungimea razei cercului circumscris triunghiului este egală cu 10.1] → R . cu a. Să se calculeze suma S = 1 + 5 + 9 + . 5. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Se consideră sistemul  ax + 2 y + 4 z = 0 . f ( x ) = 2 x − ln x . 6. cu a ∈  2  a x + 4 y + 16 z = 0 1  şi matricea sistemului A =  a  2 a a) Pentru a = 1 să se calculeze determinantul matricei A . 2 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se rezolve sistemul pentru a ∈ \ {2. D .  4 16  1 5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine mulţimea valorilor reale ale numărului a pentru care det ( A) ≠ 0 . 0 1 . +∞ ) → R . C . Se consideră funcţia f : ( 0. 2. MT2. 2.calificările profesionale. b) Să se determine numerele reale a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090  x+ y+z=0  1.

Fie matricea A =  1 2 −3  . a graficului funcţiei f 5 . profilul tehnic.. c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul elementelor mulţimii A = {1. 2. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. +∞ ) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) . b) Să se demonstreze că 2B − B 2 = I 3 . MT2. f ( x ) = x 2 − x − ln x . oricare ar fi x.. 6. 2. ⋅ f (3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 −3    1. Să se calculeze produsul (cos1 − cos9 ) ⋅ (cos 2 − cos8 ) ⋅ .calificările profesionale. c) Să se arate că f ( x) ≥ 0.7. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. +∞ ) . Ministerul Educaţiei. programa M2 5p 2. 3. a) Să se verifice că x y = 3 ( x + 1)( y + 1) − 1 . astfel încât a b ∈ ... Se consideră funcţia f : → Varianta 91 . Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţiile f n : [ 0. 4. 2.3} . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 3 x = 1 . Să se determine câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu ajutorul cifrelor din mulţimea {1. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie prin x y = 3 xy + 3x + 3 y + 2 . definim matricea B = aA + I 3 . b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g : [ 0. \ . Se consideră funcţia f : ( 0. 5. ştiind că punctele A(a. oricare ar fi x > 0 . f ( x) = 2 x. b ∈ 4. c) Să se determine B −1. f n ( x ) = ( 2 − x ) . b∈ fixat. unde x ∈ [ 0. specializarea toate calificările profesionale. 6 = −1. 2] → R . b) şi B(a − 1. 4) aparţin dreptei de ecuaţie x + y − 5 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. .Proba D. 2 ] → . n 5p 5p 5p a) Să se determine ∫ f1 ( x ) dx . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 2 . . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde A2 = A ⋅ A . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se calculeze f ( −3) ⋅ f ( −2) ⋅ . Să se determine a. g ( x ) = f1 ( x ) ⋅ e x .… . x ∈ ( 0. ⋅ (cos9 − cos1 ) . 2 ] . b) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. +∞ ) → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. y ∈ b) Să se determine numărul real x pentru care x 2 − 5 c) Să se determine două numere a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Pentru a ∈  1 2 −3    a) Să se calculeze A2 . Ministerul Educaţiei. 40} .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. 2 4.8 ) la originea reperului cartezian xOy . Se consideră polinomul f = 1 + X + X 2 ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M2 x a) Să se verifice că f ′ ( x ) = e x ( x − 1) . Să se demonstreze că. x a) Să se determine mulţimea primitivelor funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia f ( x) + 2 g ( x) = −1 . Să se calculeze distanţa de la punctul A ( −6. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. Se consideră matricele A =  0 a 0  . } 1 0 0 . { ) AX = XA . unde A2 = A ⋅ A . Se consideră funcţiile f . + a2009 este un număr întreg par. dacă triunghiul ABC este dreptunghic în A . • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice x > 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092 0 0 a 1.... 2.calificările profesionale. 5. care are primul termen şi raţia egală cu − 2 . f ( x ) = x + . atunci matricea aI 3 + bA ∈ G . unde a ∈   a 0 0   G = X ∈ M 3( 5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . Ministerul Educaţiei. BC Ministerul Educaţiei. +∞ ) → R . MT2. 3. g : → . b) Să se determine asimptota verticală la graficul funcţiei f. Să se calculeze 3!− C4 . g ( x) = 2 x − 1 . 1 2 . x 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2. profilul tehnic. atunci are loc relaţia AB + AC sin B + cos B = . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2. + a2009 X 2009 . Se consideră funcţia f : ( 0. b ∈ . Fie funcţia f : [1. pentru orice x > 0 . oricare ar fi X ∈ M 3 ( c) Să se arate că dacă a. f ( x) = 4 x 2 − 4 x + 1. 2 ] → R . c) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul X 2 − 1 . Să se calculeze produsul primilor trei termeni ai unei progresii geometrice. f ( x ) = ex . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x + 2 ⋅ 3x − 3 = 0 .. I 3 =  0 1 0  şi mulţimea   0 0 1   b) Să se demonstreze că A2 X = XA2 . c) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ f ( x ) ⋅ ln x dx . specializarea toate calificările profesionale. c) Să se demonstreze că e x ≥ ex. 92 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. a graficului funcţiei f. 6. a) Să se calculeze f (−1) . ( ) 1004 + X 2009 . cu forma algebrică 5p 5p 5p f = a0 + a1 X + a2 X 2 + . b) Să se arate că a0 + a1 + a2 + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. Varianta 92 2 2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete.  2 4 0 1 0 0 ) se consideră matricele a) Să se calculeze det( A2 ) . oricare ar fi b ∈ b) Să se determine a ∈ 6 .3) faţă de axele Ox. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. ∫ f1 ( x ) ⋅ x + 1 dx . c) Folosind. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze produsul f (−2) ⋅ f (−1) ⋅ f (0) ⋅ f (1) ⋅ f (2) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093 1. Să se rezolve ecuaţia C1 + 2 + n ( n + 1)! . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 6 [ X ]. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 1 .Proba D. f ( x) = x 2 + mx + 2 să fie egal cu −2 .1] . ( n + 2 )! = n2 + 5. 2. 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. unde A2 = A ⋅ A . 6. unde A = A ⋅ A . n ∈ 4. 5p 5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul O ( 0. să se arate că ∫ f 2009 ( x ) ≤ 2010 . x ∈ Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. a graficului funcţiei f1 . 3. 2. programa M2 c) Să se determine ecuaţia asimptotei către −∞ la graficul funcţiei f.0 ) . f = X 3 + 2a + 1 X + a + 4 ( ) a) Să se demonstreze că b3 = b. Ştiind că punctele B şi C sunt simetricele punctului A(2. să se calculeze lungimea segmentului BC.1] → R . În mulţimea M2 ( 5p 5p 5p  4 2 1 0 0 0 A=  . 2 . MT2. 1 6. specializarea toate calificările profesionale. respectiv Oy. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC . faptul că x + 1 ≥ 1 . ˆ c) Pentru a = 2 să se rezolve ecuaţia f ( x ) = 0 . eventual. 93 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţiile f n : [ 0. oricare ar fi x ∈ [ 0. Se consideră funcţia f : R → R . Să se rezolve ecuaţia 2log 2 x = 4 . ştiind că sin A = şi că lungimea razei 2 cercului circumscris triunghiului este egală cu 4. Se consideră funcţia f : → . ştiind că f 2 = 0. Să se determine m ∈ Varianta 93 astfel încât minimul funcţiei f : → .  14 13  3 2 b) Să se demonstreze că A3 = 23   . pentru orice x ∈ R . f n ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se determine xn x +1 ( ) a) Să se verifice că f ′ ( x ) = ( x + 1) ⋅ e x . 1 b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox.calificările profesionale. I2 =   şi O2 =  . f ( x ) = x2 + 1 e x − 1 . 13 14   c) Să se demonstreze că matricea A verifică egalitatea A2 − 8 A + 12 I 2 = O2 . profilul tehnic. f ( x) = x 2 − 3 x + 2. () 6.

calificările profesionale. b ∈ 3. programa M2 c) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către −∞ la graficul funcţiei f. Se consideră funcţia f : R → R . Să se determine valorile parametrului real a astfel încât dreptele d1 şi d 2 să fie paralele. g =X +1 . specializarea toate calificările profesionale. MT2. x real şi I 2 =   .3) . pentru orice x ∈ R . 1 x 0 1   a) Să se determine valorile reale ale numărului x pentru care det ( Ax ) = 0. 3 [X ] . Se notează Ax = Ax ⋅ Ax . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie cu axele de coordonate a graficului funcţiei f : → . atunci f 1 = 2a + 1 . x +1 ∫ x ⋅ f1 ( x ) dx . . 5p 2. f n ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se determine b) Să se calculeze xn + x + 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că polinomul f ∈ 3 [ X ]. ( ) () Ministerul Educaţiei. Cu ce procent trebuie ieftinit preţul produsului pentru ca acesta să coste 4860 lei? 5. Varianta 94 3. f ( x ) = x ⋅ e x .1] → R . Se consideră dreptele distincte d1 : ax + 2 y = 2 şi d 2 : 8 x + ay = 4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 1 0  x 1 2 1. 2. profilul tehnic. 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094 1. pentru care f (1) + f (2) + f (3) = 6a + 2b şi f ( 4 ) = 8 . cuprinse între graficul funcţiei f 2008 şi axa Ox şi dreptele x = 0 şi x = 1 . este mai mică sau egală cu 2. b) Să se determine intervalele de convexitate şi intervalele de concavitate ale funcţiei f. 3 c) Să se demonstreze că dacă f ∈ [X ] . f ( x) = 2 x +3 − 2 . B ( 2. 2 c) Să se demonstreze că Ax = 2 xAx + (1 − x 2 ) ⋅ I 2 . Se consideră matricele Ax =   . Să se determine funcţia f : → .0 ) şi Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = ax + b . C ( 0. Să se arate că log 2 18 = 2a + 1 . f = X 3 + 2 X 2 + 2 X + 1 la polinomul g ∈ 5p 3 [ X ]. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ f = a3 + 2a X 2 + 2aX + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. Să se calculeze lungimea medianei duse din vârful A al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = ( x + 1) ⋅ e x . Pentru fiecare n ∈ * se consideră funcţiile f n : [ 0. 2 ) . Preţul unui produs este de 5400 lei.Proba D. 5p 5p 5p 2. f 3 = X 2 + a X + b are rădăcinile 1 şi 2 . Se consideră inelul de polinoame 5p 5p a) Să se determine a. Se consideră numărul a = log 2 3 . cu a şi b numere reale. ∫ f2 ( x ) dx . 0 1 c) Să se arate că aria suprafeţei plane. b) Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului f ∈ [ X ]. 2 b) Sa se determine numărul real x astfel încât Ax = I 2 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

pentru orice x > 1 . BC = 3 şi AC = 4 . Să se rezolve ecuaţia n! = (n − 2)!. specializarea toate calificările profesionale. b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g . g : [ 0. 12 5. y ∈ . 5p 5p a) Să se determine ∫ f ( x ) dx . Să se rezolve sistemul  . c) Să se arate că f ( 3 2 ) ≥ f ( 3 3) . Să se calculeze cos A în triunghiul ABC . unde x. n ≥ 2 . Să se demonstreze că (1 + 2) 2 + (1 − 2)2 este un număr natural. f ( x) = x 2 − 4 x + 3 .  x2 ∗ y 2 = 7  c) Să se rezolve sistemul  . ştiind că AB = 2. y ∈ b) Să se determine simetricul elementului x = −3 în raport cu legea de compoziţie " " . b) Să se calculeze det ( A ) ⋅ det ( B ) . 2 2  x y = 16  Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : → . 2. B =  −2 −2 −2  şi C = A + B. MT2.calificările profesionale.2 ( x − 1) Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. Pe mulţimea mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie x ∗ y = x + y + 2 şi x y = xy + 2 x + 2 y + 2 . Varianta 95 2.  xy = 12 4. Se consideră funcţiile f . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y ∈ . oricare ar fi numărul real x . c) Să se calculeze 5p ∫ f ( x ) ⋅ ln x dx .5) . f ( x ) = 1 − x şi g ( x ) = 1 − x . 2. n ∈ . Ministerul Educaţiei. profilul tehnic. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. c) Să se demonstreze că A2 − B 2 = 6 ( A + B ) . unde x. Să se demonstreze că f ( x ) ≥ −1 . Se consideră funcţia f : (1. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . x −1 x2 − 2 x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine coordonatele punctului C din plan astfel încât OA + OB = OC . Se consideră reperul cartezian xOy şi punctele A(1. programa M2 . 6. −1) şi B (3.  2 x + 2 y = 16 3.1] → R . +∞ ) → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. În mulţimea M3 (  4 −2 −2   − 2 −2 −2      se consideră matricele A =  −2 4 −2  . 1 e 1 .  −2 −2 4   − 2 −2 −2      ) 5p 5p 5p Se notează cu X 2 = X ⋅ X a) Să se efectueze produsul A ⋅ B . b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că x y = ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 .

unde x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei x1 5p 0  −1 1 0     c) Fie matricele A =  −1 0 0  şi O3 =  0  0 0 0 0    2. Să se calculeze sin C . x1 − x2 x2 . B ( 3. 5 Ministerul Educaţiei. c) Ştiind că operaţia „ ” este asociativă.1] . oricare ar fi x. specializarea toate calificările profesionale.calificările profesionale. cu m( A) = 90 şi cos B = 3 . pentru orice x > 0 .1] → . Se acordă 10 puncte din oficiu. y ∈ . b) Să se calculeze valoarea determinantului x 2 − 4 x + 2 = 0.1] → . Ministerul Educaţiei. 4 ) .5 ) sunt coliniare. h ( x ) = e 2 ⋅ f ( x ) . Se consideră funcţia f : ( 0. Să se determine numărul real m astfel încât soluţiile ecuaţiei x 2 − mx − 1 = 0 să fie numere reale opuse. x Varianta 96 2. 2009 . f 2 ( x) x2 + 1 b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei g : [ 0. unde 0 0  A2 = A ⋅ A şi A3 = A2 ⋅ A . Să se calculeze C10 − C9 . Se consideră funcţia f : [ 0. 1 3. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x − 1.3) şi C ( m. programa M2 5p c) Să se arate că f ( 2008 ) ≥ f ( 2009 ) . x .. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y = 2 xy − 8 x − 8 y + 36. Să se determine numărul real m pentru care punctele A ( 2. 2 9 8 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. 6. +∞ ) → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a graficului funcţiei h : [ 0.1] → . b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x = 36 . g ( x ) = axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. 2 x − 2 şi x + 3 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul tehnic. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că x y = 2 ( x − 4 )( y − 4 ) + 4.. a) Să se calculeze determinantul 2009 − 1 1 −1 2009 + 1 . 5p . x . c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. f ( x ) = 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 1 − ln x ln x . .Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia   = 2 x−2. x2 b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f. să se calculeze 1 2 3 . unde x ∈ [ 0. 0 0  0 0  . 5p 5p a) Să se determine ∫ f ( x ) dx . Să se arate că A3 + A2 + A = O3 . MT2. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = x .

programa M2 x 2 + Proba a) Să se verifice că f ′ ( x ) = ( 2x2 − 2 ) ‚ pentru orice x ∈ R . e ] → .AC = 5 şi AB = 5 3 .Educaţiei. b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale către +∞ la graficul funcţiei f. orice element din mulţimea G are invers în G. I 3 =  0 1 0  şi mulţimea G = X n n ∈ {1.3} . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = x2 − x + 1 x2 + x + 1 . c) Să se demonstreze că. şi Tineretului ă x ⋅ y ∈ G pentru orice x. 5p 5p 5p a) Să se verifice că X 3 = I 3 . Să se determine m ∈ pentru care distanţa dintre punctele A ( 2. profilul tehnic. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x − 4 lg x + 3 = 0 . b ∈ . 2. b) Să se arate că. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -x + 1 2 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 0 0 1 1 0 0     1. 3. y ∈ G Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. unde  0 1 0 0 0 1     { } X n = X ⋅ X ⋅… ⋅ X . Se consideră matricele X =  1 0 0  . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ( 3 2009 ) ≤ f ( 3 2010 ) . După o reducere a preţului cu 15 % un produs costă 680 lei. a 2 − 3b 2 = 1 . n ∈ de n ori ∗ . c) Să se arate că f 2. MT2. Ştiind că triunghiul ABC are BC = 10. să se calculeze cos A . Să se determine parametrul real m astfel încât soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 − 3 x + m = 0 să fie inverse una alteia. c) Să se demonstreze cMinisterul. în raport cu înmulţirea numerelor reale. x + 1 şi 2 x + 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. −2 ) este egală cu 4 2 . b) Să se calculeze det I 3 + X + X 2 . atunci Y −1 ∈ G . Se consideră funcţia f : R → R . Se consideră mulţimea G = a + b 3 a. Să se calculeze preţul iniţial al produsului. specializarea toate calificările profesionale. Fie funcţia f : [1. 2. Varianta 97 2. ( ) { } 5p 5p 5p 97 a) Să se verifice că 2 + 3 ∈ G . c) Să se arate că ∫ e x f ( x ) dx ≤ ee − e . 1 e 5p . Să se determine numărul real x ştiind că numerele x − 1. 5p 5p a) Să se determine b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f . 97 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. ∫ f ′ ( x ) dx . dacă Y ∈ G . f ( x ) = ln x . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = e . m ) şi B ( −m. 6. Cercetării. Ministerul Educaţiei.calificările profesionale.

Să se determine numărul natural nenul n astfel încât numărul submulţimilor cu două elemente ale unei mulţimi cu n elemente să fie egal cu 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. +∞ ) → R . Pentru fiecare n∈ * se consideră funcţiile f n : [1. B =  −1 −1 −1 şi I 3 =  0 1 0  . Se consideră funcţiile f . unde a = log3 2 . c) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox . Să se determine lungimea înălţimii duse din vârful O al triunghiului MON . Ministerul Educaţiei.3) şi O ( 0. y ∈ b) Să se determine numerele reale pentru care x 2 − 2 ∗ 5 = −1. atunci f = g . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. unde M ( 4. unde a şi b sunt numere reale. Să se arate că log 3 24 = 1 + 3a . 5.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x−1 = Varianta 98 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A 2. 98 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. 4 ( ) 5p 5p 5p a) Să se verifice că b) Să se calculeze ∫ f1 ( x ) dx = ∫ 1 1 4 14 5 . ( ) . oricare ar fi x. 3. f n ( x ) = x n + 4 x . 2. f ( x) = ax + b. 4 ] → . Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = 3 xy + 3 x + 3 y + 2 . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . c) Să se demonstreze că f ( x ) ≥ e2 .   0 0 1  −1 −1 2   −1 −1 −1       a) Să se calculeze AB . c) Ştiind că legea de compoziţie este asociativă.calificările profesionale. 6. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. g ( x) = bx + a . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(3.0 ) . profilul tehnic. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∗ 2008 ∗ 2009 . Ministerul Educaţiei. Se notează X 2 = X ⋅ X . a) Să se demonstreze că x ∗ y = 3 ( x + 1) ( y + 1) − 1. MT2. specializarea toate calificările profesionale.)2 ( x − 1Proba D. 2. e 2 .. Să se arate că dacă f (−1) = g (−1) . programa M2 . pentru orice x > 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. g : → . să se calculeze (−2009) ∗ (−2008) ∗ . ∗ (−1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ .0) şi intersectează axa Oy în punctul de ordonată 4..0 ) . x −1 ex ( x − 2) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a graficului funcţiei 1 . 3 f 22 ( x ) x+2 dx. Se consideră funcţia f : (1. 4 4.. g : [1. b) Să se demonstreze că ( A + B)2 = ( A − B) 2 = A2 + B 2 . pentru orice x > 1 . N ( 0. 4 ] → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  2 −1 −1   −1 −1 −1 1 0 0     1. c) Să se calculeze inversa matricei ( A − B ) . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = ex . g ( x ) = f2 ( x ) .

1] . x +1 ∫ ( x + 1) ⋅ f ( x ) dx . Se consideră funcţia f : ( 0. 4 ) . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. y ∈ b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x c) Să se determine numărul real a astfel încât A3 − aA2 + 4 A = O2 . 5.  . B (2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099  2 2 1 0  x y 1.3. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .  28 7  . Se consideră matricele A =   . Ministerul Educaţiei. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât punctele A(1. cu x. Să se calculeze f (1) + f (4) − f (2) . a) Să se verifice că f ′ ( x ) = 1 − 1 3 . 5p 5p 5p a) Să se verifice că x ∗ y = ( x − 3)( y − 3) + 3. profilul tehnic. y ∈  0 2  0 1 0 6 5p a) Să se determine numărul real x astfel încât A ⋅ B = B ⋅ A. 5p 5p c) Să se arate că x+2 3 ≥ x . Să se determine m ∈ ∗ astfel încât soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 − 3 x + m = 0 să aibă semne opuse. x2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . pentru orice x > 0 . MT2. oricare ar fi x. specializarea toate calificările profesionale. m) să fie coliniare. y ∈ ( x + 1) ∗ y = x ∗ ( y + 1)  Ministerul Educaţiei.  x ( y − 1) = 0  c) Să se rezolve sistemul de ecuaţii  . unde A ( 2. 2 . Să se determine probabilitatea ca. să se arate că volumul corpului obţinut prin 2 π π rotaţia în jurul axei Ox . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. +∞ ) → .5} . f ( x ) = x + 2 − 33 x .3). Să se determine mulţimea A = { x ∈ | 2 x + 1 ≥ 3 x − 1} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : [ 0. unde A3 = A ⋅ A ⋅ A . pentru orice x > 0 . este un număr din intervalul  . alegând un element n din mulţimea {2. 3. c) Folosind faptul că 1 ≤ ( x + 1) ≤ 4 pentru orice x ∈ [ 0.calificările profesionale. 3 2. I2 =  . Se consideră funcţia f : (0. B =   cu x. unde A2 = A ⋅ A . Varianta 99 2.0 ) . acesta să verifice egalitatea 2n = n 2 . f ( x ) = log 2 x .5 ) este mijlocul segmentului AB . 4. 6. . a graficului funcţiei f . +∞ ) → R . 5p b) Să se verifice că A2 = 4( A − I ) . 0 1 b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f . Pe mulţimea numerelor reale definim legile de compoziţie x y = x + y + 3 şi x ∗ y = xy − 3 ( x + y ) + 12. • Toate subiectele sunt obligatorii.5) şi C (3. ( x + 1)) + ( x ∗ ( x + 1)) = 11. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. 5p 2.1] → . programa M2 5p b) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul A (1. Să se determine coordonatele punctului B ştiind că punctul C ( 3.

programa M2 x2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . se consideră punctele A(3. Să se determine produsul primilor trei termeni ai unei progresii geometrice ştiind că primul termen este egal cu 1 şi raţia este egală cu −2 . Se consideră funcţia f : ( 0. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . b) Să se arate că suma a0 + a1 + a2 + . Să se determine lungimea segmentului OM . b) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către +∞ la graficul funcţiei f. + a1 X + a0 . Să se calculeze f (1) + f ( 3) .3) şi M mijlocul segmentului AB .. 2. 5 5 5 5p 5. Se consideră polinomul f = 1 + X + X 3 ( ) 670 − X 2010 ∈ [ X ] cu forma algebrică 5p 5p 5p f = a2009 X 2009 + . f n ( x ) = x n+1 + 1 ⋅ e x . Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC. În reperul cartezian xOy . b∈ . 5p 6. +∞ ) → R . Ministerul Educaţiei. unde a ∈  2 4 0 1 a) Să se demonstreze că A2 = 8 A . f ( x) = 2 x + log3 x .Proba D. +∞ ) → .. f ( x ) = 4 x 2 − 12 x + 9 . c) Să se demonstreze că X ( a ) ⋅ X ( b ) = X ( a + b + 8ab ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze C 0 + C1 − 2 A1 . • Toate subiectele sunt obligatorii.calificările profesionale. c) Să se arate că 5p ∫ 0 1 f 2008 ( x ) dx + ∫ f 2010 ( x ) dx ≥ 2 ∫ f 2009 ( x ) dx . B (2. c) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Pentru fiecare n ∈ se consideră funcţiile f n : [ 0. profilul tehnic.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 1. I2 =   şi X ( a ) = I 2 + aA . 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. + a2009 este un număr par.. pentru orice x > 0 . Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f : Varianta 100 → . 0 0 1 1 . MT2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100 1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se verifice că f ′ ( x ) = x2 − 1 x2 + 1 . 5p 3. unde A2 = A ⋅ A . a) Să se calculeze f (1) + f (−1) . specializarea toate calificările profesionale. Ministerul Educaţiei. ) . +∞ ) . Se consideră funcţia f : ( 0. 2) . c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 2. ( ) 5p 5p a) Să se determine ∫ f0 ( x ) ⋅ e −x dx . În mulţimea M2 ( 5p 5p 5p 4 8 1 0 se consideră matricele A =   . 5p 4.1] → R . b) Să se calculeze det X ( a ) . b) Să se determine aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f1 . oricare ar fi a. 2. ştiind că BC = 4 şi măsura unghiului A este de 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful