Žal geeka

(Napsal Martin Hassman) Uvědomil jsem si to, když jsem začal napouštět vanu. Opustila jsi mě. Litr za litrem teď vytéká z vodovodu a hladina začíná stoupat. Snažím se naplnit pocit, že tu už nejsi. Ženské tělo se skládá průměrně z 56 a půl procent vody. Spočetl jsem, kolik litrů vody musím natočit, abych tě měl zase u sebe. Tady ve vaně. Mít tě u sebe z té větší půlky. Padesátšest a půl procenta tebe přeci musí utišit můj žal. Nořím se do objetí tvé větší tekoucí poloviny. Je příjemná a krásně chladí. Jenže tebe v ničem nepřipomíná. Nemá tvůj dotek, ani tvoje polibky. Udělal jsem snad ve výpočtu chybu? Natočil jsem vody málo nebo snad příliš? Vždyť můj zármutek měl být již z poloviny pryč. Měl být pryč, když tě mám zase u sebe. Tady ve vaně. Aspoň napůl zpátky. Vždyť voda, která teď šplouchá v mé vaně, je úplně stejná jako voda, která proudí v tobě. Protony jsou stejné. Elektrony jsou stejné. Dokonce i poměry izotopů vodíku a kyslíku jsou stejné!!! Tak kde je chyba? Dívám se do vany a ty stále nikde. Kdysi si jeden mocný rabín zkusil postavit pomocníka z hlíny. A já si tě teď stavím z vody. Musím zkontrolovat své výpočty. Třeba objevím chybu a tvá větší polovina se nakonec zjeví v mojí vaně. Jsi z padesátšest a půl procenta voda. Budu tě mít stále kolem sebe, ať chceš nebo ne. Jak ráno vstanu a vejdu do koupelny. Jak si tě koupím v krámku na rohu. Zabalenou s bublinkami. Když zaprší. Vždycky budeš se mnou. Ať chci nebo ne. KONEC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful