You are on page 1of 62

T.

C SORGUN KAYMAKAMLII

REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ

MESLEKYNLENDRME (ilkretimsonras)
Hazrlayan: Zafer BAYRAKER

SORGUN 2007
Bu dokman ilkretim sonu yaplacak ynlendirme almalarna yardmc olmak amacyla hazrlanmtr.

Rzgrlarn ynn tayin edemeyiz... Ama gemilerin seyrini ayarlayabiliriz.

BLM 1
MESLEK SEM MESLEK VE TANIMLARI lk nce kendimize meslek nedir? Diye sorarsak vereceimiz cevap yada cevaplar una yakn olacaktr. nsanlara yararl mal veya hizmet rtmek ve karlnda bir gelir elde etmek iin yaplan, belli bir eitimli kazanlan ve kurallar toplumca belirlenen faaliyetlerin btndr. Meslein zeliklerini syle sralayabiliri: Meslek devaml olarak yaplan bir faaliyettir. Meslek yapana maddi ve / veya manevi doyum verir.

So
mdr?

Meslek belirli bir eitimi ve / veya tecrbeyi gerektirir. Meslek bireyin yapmaktan haz duyduu bir faaliyettir. Meslek belli bir dereceye kadar bilgi ve beceri ister. Meslek toplumca kabul gren ve ahlak ilkelerine gre yaplan bir faaliyettir. Her kazan getiren i meslek deildir. Bu bakmdan yasa d iler meslek saylmaz.

Meslek belirli artlarda ve belirli kurallara gre yaplan bilintir ve toplumda meru bir ihtiyaca cevap verir. ; kelimesi bazen meslek yerine kullanlmaktaysa da i daha ok gelip geici olan mesleki faaliyetler iin kullanlr. Fazla bir mesleki tecrbe ve eitim istemeyen, kolaylkla renilebilen ve srekli yaplmayan mesleki faaliyetler i olarak nitelendirilebilir. i u ekilde tanmlayabiliriz: belli bir i yerinde srdrlen benzer etkinlikler grubudur. , mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya konmasdr. Meslek sadece bize maddi imkn m salar. nsanlara baka bir katks var Meslek bireyin yaamn srdrebilmesi iin yapt itir. Sreklilik gerektirir; insann maddi ihtiyalarn karlad gibi ayn zamanda gizil gllerini kullanmasna yardmc olur. Belirli bir eitim tecrbesini gerektirir ve toplumca kabul edilen ahlak ilkelerine gre srdrlr. Meslek etkinlikleri, birbirlerinden az ok farkl bireysel zellikler gerektirir ve yine bireylere az ok farkl doyumlar salar. Deerli renciler semek; seim yapabilmek zgrlktr. Hayatmz boyunca pek ok eyi seeriz. Yaptmz her seim geliimimize katks salar. Geliimize, gizil glerimizi ortaya karmaya katk salayan en nemli seimlerinden biri en nemlisi de denebilir- meslek seimidir. Meslek seimi bir geliim grevidir. ada bir toplumda zgr bir bireyin nemli geliim grevlerinden biri de mesleini semesidir. nk seilen meslek bizim hayatmz ekonomik, sosyal, psikolojik, fizyolojik ve biyolojik ynyle tmyle etkilemektedir. Peki meslek seimini salkl yapabilmek iin gereken artlar nedir? Bir kimsenin herhangi bir konuda doru bir seme ilemi yaplabilmesi, ya da baka bir deyile, salkl karar verebilmesi iin, her eyden nce, neler istediini ve bunlar elde edebilmek iin ne gibi olanaklara sahip olduunu bilmesi gerekir.

nR rgu
2
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Nereye gittiini bilen adama herkes yol aar.

So
Bireyin Fiziksel zellikleri lgi, Kiilik Deerler (Meslee Ynelik) Akademik Yeterlilik

KENDN TANIMA VE MESLEK SEM

Hayatmzn hemen hemen 3/2 ni mesleimize hazrlk ve mesleimizi icra ederek geiririz. Bir meslek kararmz verirken bunun byle olacan hi ama hi dnmeyiz. Oysa setiimiz meslek bizim hayat tarzmz, ekonomik durumumuzu, kendimizi gerekletirmemiz iin vs en nemli karardr.

Meslek seimi, bir kimsenin, eitli meslekler arasndan en iyi yapabileceini dnd faaliyetleri ieren ve kendisine en st dzeyde doyum salayacana inand bir meslee ynelmesi olarak ifade edilebilir. Bu ynelme kararnn doru ve yerinde olmas kiinin ne istediini ve neleri yapabileceini ok iyi bilmesine baldr. Birey, meslek seimi yaparken; fiziksel zelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini ve ekonomik imknlarn dikkate almak durumundadr. Her bireyin hayat tarz, karakteri, hayata bak bir dierinden farkl olduu iin, kii ncelikle kendini en iyi ekilde ifade edebilecei, hayat boyu uramaktan sklmayaca ve yapsna uygun olan meslee ynelmelidir. Salkl bir meslek seimi yaplabilmesi iin bireyin kendini tanmas gerekmektedir. Bireyin Kendini tanya bilmesi iin u zellikleri hakknda bilgi sahibi olmaldr. Zek ve Yetenek, (burada oklu Zek Kuramndan yararlanlacandan 8 zek alanndan bahsedilecektir.)

Cinsiyet, ya, boy arlk: Meslek seiminde eskisine nazaran azalmta olsa- cinsiyet faktr nemli rol oynamaktadr. Kz veya erkek olma ilgilerde, duygusal olgunlukta, fiziksel g ve dayankllkta, ince kas faaliyetlerini gerekletirebilmede farkllklar yaratr. Baz meslekler fiziksel yapya boy ve kiloya ait belirli ller talep eder. Salk durumu: Baz mesleklerde grme, iitme v.b. salk problemlerinin olmamas istenir. 3
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu
Bireyin Fiziksel zellikleri

am

Grn ses tonu: D grn, konuma biimi ve ses tonu gibi nitelikler ve kiinin temsil yeteneinin olmas bir ksm ilerde nemsenmektedir. ZEK VE YETENEKLER renme gc belli bir eitimden yararlanabilme gcdr. Yetenek doutan getirilen zelliklerin eitim ve evre etkisi ile gelitirilmi ksmn ifade eder. Yaplan ilerin karmaklk dzeyi arttka gerektirdii yetenek dzeyi de artar. rnek: Mzik ve el sanatlar gibi alanlarda rnler arasnda nitelik farklar olduunu ve stn kalitede eserler verebilmek iin st dzeyde yetenee sahip olmak gerekmektedir. alma hayatnda eitli yetenekleri farkl dzeylerde gerektiren pek ok meslekler vardr. Bir kimse bir meslei ya da ona hazrlayan bir eitim program seerken hangi yetenek trne ne derece sahip olduunu dnmeli ve en ok sahip olduu yetenei kullanabilecei alma alann aratrmaldr. Bir kimsenin bir alandaki yeteneini yani renme gcn tanmasnn en kolay yolu o gne kadar o alanda yapt almalarda elde ettii baarya bakmasdr. Aada baz yetenek (Zek) alanlar verilmitir. 1. Szel/ dilsel zek: Kelimelerle dnme ve ifade etme, dildeki kompleks anlamlar deerlendirme, kelimelerdeki anlamlar ve dzeni kavrayabilme, iir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatm, benzetme, soyut ve simgesel dnme, kavram oluturma ve yazma gibi karmak olaylar ieren dili retme ve etkili kullanma becerisidir. rnek Davranlar: Okuyarak, yazarak ifade etme, konuma yapma, rapor yazma ikna etme Tanmla, listeleme, grme, formle etme, yeniden ifade etme, tartma, iir, makale yazma, sunu yapma, slogan bulma, rportaj yapma etkinliklere katlmlar yksektir. Baarl Olduu Dersler: Trke, Yabanc Dil, Dilbilgisi, Kompozisyon, Sosyal Bilgiler Meslek Alanlar: Edebiyat, Arivcilik, Hatiplik, Dil Bilim, Hukuk, Siyaset, Gazetecilik, evirmenlik, gibi alanlarda baaryla alrlar. 2. Mantksal/ matematiksel zek: Saylarla dnme, hesaplama, sonu karma, Mantksal ilikiler kurma, hipotezler retme, problem zme, eletirel dnme, saylar, geometrik ekiller gibi soyut sembollerle tanma, bilginin paralar arasnda ilikiler kurma becerisidir. rnek Davranlar: Tahmin etme, uygulama, karlatrma, hipotez kurma, toplama, problem yazma, formle etme, strateji sunma, ifreleme, snflama, listeleme, satran ve dama gibi oyunlar zevkle oynamak gibi etkinlik ve almalara katlabilirler. Rakamlarla ilgili ilemleri yapmaktan holanan, matematik hesaplaryla ve ilgili oyunlardan zevk alan kiilerin davranlar rnek verilebilir. Baarl Olduu Dersler: Matematik, Fen ve Teknoloji, Ekonomi. Meslek Alanlar: Bilim adam, mhendislik, muhasebecilik, bilgisayar programcl, istatistik, ekonomi ve dier fen bilimleri alanlarnda baaryla alabilirler. 3. Grsel/ meknsal/ uzamsal zek: Resimler, imgeler, ekiller ve izgilerle dnme, boyutlu nesneleri alglama ve muhakeme etme becerisidir. rnek Davranlar: Harita, tablo ve diyagramlar anlayabilir. ok hayal kurar. Kolaylkla yn bulma becerisine sahiptir. Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller,

So

nR rgu
4
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

resimler retir. rendii bilgileri hatrlamada bu zihinsel resimleri kullanr. Resim, sanat etkinliklerinden holanr. Yana oranla daha iyi ekil izer. Grsel sunular (film, slayt, saydam) tercih eder. Bulmaca zmekten holanr. boyutlu yaplar kurmaktan holanr (lego) okumaya oranla resimlerden daha fazla renirler. Kitaplarn ve defterlerini izer makine ve ilgin mekanizmalara ilgi duyar. Nesnelerin yerini bilir. (tahmin edebilir) Baarl Olduu Dersler: Grsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarm, Sanat Tarihi. Meslek Alanlar: Kaif, mimar, mekaniki, grsel sanatlar, gemici, ressam, artist, fotoraf, mhendis, kameraman, mimar, heykeltra, tasarmc, dekoratrlk, izci, rehber gibi meslek alanlarnda baaryla alabilirler. 4. Bedensel/ kinestetik zek: Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vcut koordinasyonunu etkili bir biimde kullanabilme becerisidir.

So

rnek Davranlar: evresini, nesneleri, eyalar dokunarak ve hareket ederek inceler. rendiklerine dokunmay ve onlar kullanmay tercih ederler. Duygularn belirgin olarak vcut diliyle ifade eder Boya ve hamurla oynamay sever. Nesneleri paralayp btnletirmeyi sever. Kk kas geliimi mkemmeldir. Bir veya daha fazla sporla urar. Uzun sre oturduunda elleri ve ayaklaryla oynar. Yerinde duramaz. Zihinle bedeni birletirerek, mimiklerle, vcudu gelitirerek, dokunarak, dans ederek, boyutlu tasarmlar oluturarak renme. Gezi-inceleme-model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katlmdan zevk alrlar. Baarl Olduu Dersler: Beden Eitimi, Spor Etkinlikleri, Drama, Tiyatro..vs

Meslek Alanlar: Spor, Dans, Heykeltra, Teknik direktr, Oyunculuk, Cerrahlk, Pantomimcilik, Sanatlk gibi alanlarda baaryla alabilirler. 5. Mziksel/ ritmik zek: Sesler, notalar, ritimlerle dnme, farkl sesleri tanma ve yeni sesler, ritimler retme becerisidir. rnek Davranlar: arklarn melodilerini hatrlar, Gzel ark syleme istei vardr, Mzik aleti alar ya da koroda ark syler, Vurmal aletlerden holanr, Ritmik konuur ya da hareket eder, Farknda olmadan mrldanr, alrken masaya vurarak ritim tutar, evresel grltlere duyarldr, Bulunduu ortamda mzik olmas houna gider, Darda rendii arklar snfta syler. nsan sesi evreden gelen sesler gibi ok farkl seslere kar duyarldr, dinler ve tepkide bulunur. Mzii yaamnda kullanmak iin frsatlar oluturur. Seslerle nota ve ritimlere kar zel bir ilgiye sahiptir.

Baarl Olduu Dersler: Mzik

Meslek Alanlar: arkc, Besteci, Mzisyen, Orkestra efi, Mzik eletirmeni gibi alanlarda baaryla alabilirler. 6. Sosyal/ kiileraras zek: Grup ierisinde ibirliki alma, szel ve szsz iletiim kurma, insanlarn duygu, dnce ve davranlarn anlama, paylama, ifade edebilme, yorumlama ve insanlar ikna edebilme becerisidir. rnek Davranlar: Dier insanlarn duygularna kar duyarldrlar. Dier insanlar konumalar ile etkilerler. Farkl kltrler, farkl yaam tarzlar konusunda ok merakldrlar. ok kk yalarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilirler. Arkadalaryla sosyal iliki kurmaktan holanr. Doal bir lider olarak grnr. Problemi olan arkadalarna tler verir. Organizasyonlarn, komitelerin ba 5
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

elemandr. Dier ocuklara bir eyler anlatmaktan holanr. Dier ocuklarla oynamaktan holanr. ki ya da daha fazla yakn arkada vardr. Bakalarn dnr. Dierleri onu arkadalk iin arar. Baarl Olduu Dersler: Trke, Sosyal Bilgiler, Din Kltr, Sosyal Etkinlikler Meslek Alanlar: retmen, ynetici, dini lider, danman, psikolog, sat eleman, rehberlik uzman ve politika gibi alanlarda baaryla alabilirler 7. Kiisel/ ze dnk (sel) zek: nsann kendi duygularn, duygusal tepki derecesini, dnme srecini tanma, kendini deerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluturabilme becerisidir. Dier zek trlerinin tmn kapsar. rnek Davranlar: Bamszlk duygusu gldr. Bireysel almalardan zevk alr. Kendisi hakknda dnmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkndadr. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar. gl ve zayf ynleri hakknda salkl grleri vardr, yalnz alt ve oynad zaman baarl olur. Bakalarna anlatmad hobisi vardr. Ne yaptn ok iyi bilir. Kendi bana almay arkadalaryla almaya tercih eder. Nasl hissettiini doru bir ekilde syler. Hatalarndan ve baarlarndan renebilir z saygs yksektir. Baarl Olduu Dersler: Kompozisyon, Psikoloji, Bilgisayar, Felsefe Meslek Alanlar: Yazar, Psikoterapist, Sosyal hizmet uzman, Dini lider, sanat, adam, Ressam, heykeltra vb. alanlarda baaryla alabilirler. 8. Doac/ varoluu zek: Doadaki tm canllar tanma, aratrma ve canllarn yaratllar zerine dnme becerisidir rnek Davranlar: Aratrmalar yapmay sever. Doadaki canllar incelemekten holanr.
Doadaki hemen her canlnn yaamna ilgi duyarlar. Doann insanlar zerindeki ya da insann doa zerindeki etkisi ile ilgilenirler. Farkl canl trlerinin isimlerine kar dikkatlidirler,

So

iek trleri hayvan trleri onlar iin ok ekicidir. Kendilerine zg etkinlikler dzenlerler. Doadaki bitki trlerine kar duyarldrlar. Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doa ve gezi dergilerini incelemekten holanrlar. Baarl Olduu Dersler: Fen ve Teknoloji, Tarm/ hayvanclk uygulamalar, Biyoloji, Kimya

Meslek Alanlar: Zooloji, Botanik, Organik Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Meteoroloji, Arkeoloji, iekilik, Tp, Fotoraflk, Daclk, zcilik vb. alanlarda baaryla alabilirler. Deerli renciler yukarda saylan zek alanlar her biri ayr ayr deil ou zaman birlikte ilev grr. nsanlar arasnda eitli zek alanlar ynnden farkllk olduu gibi bir kimse eitli zek alanlarna farkl dzeylerde sahip olabilir. Yada bir insan sekiz zek alanna da sahip olabilir, insan her trl zek alann gelitirebilir, zeka trleri genellikle karmak yollarla beraber alrlar, her kategoride zeki olabilmenin bir ok yolu vardr. Unutmamak gerekir ki her zaman yapabileceinizin en iyisi vardr. Burada saylan yetenek alanlar dnda meslek seimine etki eden pek ok nedenler vardr. Bunlardan biride ilgilerdir. LGLER Bir rencinin belirli alanda yetenekli olmas o alanda baarl olacann garantisi deildir. Benzer bir ekilde bir rencinin belirli bir alana ilgi duymas da o alanda baarl olacan gstermez. Bu ilginin yetenekle desteklenmesi gerekir. Bir kimsenin bir alana ilikin 6
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

yetenei zayf ise, evre destei ile bir zaman iin bir miktar ilgi gelise bile bu ilgi bir sre sonra snecektir. O halde yetenek ve ilgi alanlarn birlikte ele almaldr. Bir kii bir zorlama altnda olmadan ya da bir dl beklemeden kendiliinden baz almalar yapyor ve bundan doyum salyorsa, bu kiinin o tr almalar kar ilgisi olduu sylenebilir. Ksaca bir kii nnde eitli imknlar olduu halde hep belli bir faaliyet trne yneliyorsa, o alana ilgisi var denilebilir. rencinin okuldaki sosyal faaliyetlere katlm ve snf retmeninin, rencinin ilgi alanlar hakknda gzlemleriyle bran retmenlerinin grleri, yneltme almalarnda yardmc olabilir. rencinin ders d ve serbest zaman faaliyetleri, ilgileri hakknda ailenin gzlemlerinden faydalanlabilir. BELL BALI LG ALANLARI

So

1. Temel Bilim: Temel bilim ilgisi Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bilimlerin konularn oluturan doal olaylar incelemek, Matematik konular ile uramak gibi davranlarda kendini gsteren bir ilgi alandr. Bu ilgisi yksek olan insanlar Tp, Veterinerlik, Mhendislik gibi uygulamal alanlarda da almalar doyum salayabilir. 2. Sosyal Bilim: Sosyal olaylar incelemek ve nedenlerini aratrmak gibi davranlarda ifadesini bulan bir ilgi alandr. Bu ilgisi yksek olan kimseler Hukuk, Siyaset Bilimi, sosyoloji, Tarih, Psikoloji, lahiyat gibi alanlarda almaktan mutlu olabilirler. 3. Canl Varlk: Hayvan ve bitkilerin yaayn incelemekten, onlar yetitirip retmekten zevk alma davranlar ierir. Bu ilgiye sahip insanlar ak havada almaktan holanrlar. Veterinerlik, Ziraat ve Orman Mhendislii, Su rnleri, Bahe ve Tarla Bitkileri, Balklk, Hayvanclk ve benzeri ilerle uramak onlara zevk verir. 4. Mekanik lgi: Bu ilgisi yksek olan kimseler eitli alet ve makineler yapmak, iletmek ve onarmak gibi faaliyetlerden holanr. Makine, Elektrik-Elektronik Mhendislii, Bilgisayar Mhendislii, Gemi naat, Uak Mhendislii, Tekstil Mhendislii, Teknik Eitim Fakltesi gibi teknik alanlarda baar ve doyum iin gereklidir. 5. kna: Bakalarna dncelerini aktarma, belli bir amac gerekletirmek iin bakalarn etkileme gibi davranlar ieren bir ilgi alandr. Bu ilgi alan ile ilgili meslekler arasnda Yazarlk, Gazetecilik, Diplomatlk, Yneticilik, letmecilik, Din Grevlisi, retmenlik, Avukatlk, Halkla likiler, Sigortaclk, sinema-TV gibi meslekler gelmektedir. 6. Ticaret: Alm satm ileri ile urama, ticaret yolu ile kar elde etme, bir mal mteriye tantma ve satma gibi faaliyetlerde ifadesini bulan ticaret ilgisi Pazarlama ve reklmclk ile yakndan ilgilidir. Ancak ticarete ilgi duyan insanlar hangi meslekten olursa olsunlar, meslekleri ile ilgili bir ticarete ynelebilirler. 7. Ayrntlar: Ayrntlarla uramaktan holanma, her ii gn gnne yapma, bir yaz veya hesab inceden inceye kontrol etme, her eyi dzenli tutma gibi davranlarda kendini gsteren bu ilgi alan Muhasebe, Sekreterlik, letme, ktisat, Maliye, statistik, Mimarlk, Tasarm ve izim, Haritaclk, Ktphanecilik, Ariv ve benzeri kendini gsterir.

nR rgu
7
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

8. Edebiyat: Her trl edebi eseri inceleme, eletirme ve edebi eserler yazma gibi davranlarda ifadesini bulan ilgi alandr. Edebiyat, Diller (Filoloji), Basn-Yayn, Gazetecilik, Yazarlk, airlik ve benzeri. 9. Gzel Sanatlar: Bu ilgi alan daha ok Resim, Heykel ve El sanatlar ile ilgili eserleri incelemek veya bu tr eserler ortaya koymakla ifadesini bulur. Gzel Sanatlar Fakltesi en uygun eitim programdr. 10. Mzik: Mzik aleti alma, mzik dinleme, beste yapma gibi davranlarda kendisini gsterir. Konservatuarlar en uygun eitim alandr. 11. Sosyal Yardm: Sosyal yardm ilgisi, hasta, yoksul ve sakat insanlara yardm etme ve onlarn skntlarn azaltma gibi davranlarda ifadesini bulur. Tp, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Hemirelik, Psikolojik Danmanlk, zel Eitim retmenlii gibi mesleklerde kendini gsterir.

So
Bir kiinin; Yaratclk lgileri gelitirme Deiiklik Kazan

KLK

rencinin genel salk ve enerji dzeyi, beden yaps, fiziksel engelleri, gdleri, deerleri, duygusal zellikler, bakalar ile iliki tarz vb kiiliini oluturur. nsanlar kiiliklerine gre farkl istek ve ihtiyalar iindedir. Bu adan bakldnda kiilik yaps ile meslekler arasnda yakn bir iliki vardr ve insanlar kiiliklerine uygun gelen meslekleri seerler. Kendi kiiliine uygun meslei seen bireyler yaptklar iten daha fazla haz alrlar ve baarl olurlar. zellikle bireyin psikolojik zellikleri meslek seiminde nemli rol oynar. Ayrca, bireyin meslek seimine bireyin psikolojik zelliklerinin yan sra sosyoekonomik zellikleri de etki yapmaktadr. phesiz, bireyler kendilerini en st seviyede tatmin edici meslei semek durumundadrlar. Bazen artlar deiebilir, birey sosyoekonomik zellikleri ynnden ok istedii meslei seemeyebilir. Bu durumda, birey atma ierisine derek sevmedii bir ii yapma mecburiyetinde kalaca iin byk ihtimalle baarsz olur. DEERLER (Mesleki Deer)

Mesleki deer almalarn sonucunda meslekten beklenen doyumlardr. Bireyin mesleki almalar sonunda sahip olmak istediklerine, ulamaya altklarna veya gerekletirmek istediklerine mesleki deerler denebilir. Mesleki deerler; para kazanma, n kazanma, dzenli bir hayata sahip olma, bakalarn yneltme, tekdze olmayan bir hayat yaama, rekabet etme, yaratcln gelitirme, bakalarna yardm etme, yeteneklerini gelitirme, bamsz olma gibi nitelikler olabilir. Bireyler mesleki deerlerini gelitirebilecek uralara ynelirler. Ben ne iin alyorum?, Mesleimden, hayattan ne bekliyorum? gibi sorulara; Yeteneklerimi gelitirmek iin, Dzenli bir hayat iin Aileme ve insanlara yardmc olabilmek iin gibi verdii cevaplar o kiinin meslek deerini yanstr. Aada meslek seimini etkileyen baz deerler verilmitir.

nR rgu
8
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Dzenli ve kararl bir yaam srme Sosyal gvence lerleme n-hret sahibi olma Risk alma Liderlik Bamszlk birlii Toplumsal Saygnlk Yarma

So

Poplerlik (popler meslekler)vs Akademik zellikleri ve Okul Faaliyetleri

rencinin okuldaki derslerde gsterdii baar durumu, rencinin gemi yllarda saptanan genel akademik baar ortalamalar, bize rencilerin meslek seimi hakknda nemli ipular verir. Akademik baarsyla ilgili olarak aadaki noktalar gz nnde tutarsak isabetli karar verebiliriz.

a. Okuldaki genel baar derecesi

b. En son yneltmenin yapld yada bir nceki yla ilikin genel baar ortalamas. c. Fen, sosyal, dil gibi grup derslerine ilikin baar ortalamalar. d. Kuvvetli ve zayf olduu dersler e. Btnlm, snf geme ve kalma durumlar.

f. Yerel dzeyde uygulanan genel baar ve baar testlerinin sonular. g. Bakanlka uygulanan standart yetenek ve baar testleri sonular. (OKS gibi) h. Ders retmenlerinin, rencinin girebilecei program veya kol hakkndaki genel gr. i.Snf retmenin, rencinin ynelebilecei alan ve kol hakkndaki genel gr j.Bo zaman meraklar (hobileri) k. Okulda kol faaliyetlerine, kltrel ve sosyal faaliyetlere katlma durumu. Y BR MESLEK SEM NASIL YAPILIR?
Birey kendi zellikleri ile meslein zelliklerini eletirerek kararlarn oluturabilir. zerinde durulacak temel nokta, bireyin kendini olmak istedii gibi deil, olduu gibi objektif olarak tanmas, ilgi duyduu meslekleri de olumlu-olumsuz ynleri ile tanmasdr. Kiilik zelliklerinize, yeteneklerinize, gnn koullarna uygun bilinli bir meslek seimi toplumda salkl, mutlu, kendi kendisiyle bark insanlarn saysn da oaltacaktr. Meslek seimi hem bireysel hem de toplumsal adan byk nem tamaktadr. Bireysel ynden birtakm fizyolojik ihtiyalarn doyurulmasnda; toplumsal adan da toplumsal gelimeye temel oluturacak olan insan gcnn planlanmasnda nemi aka grlmektedir.

nR rgu
9
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

rencilerin mesleki olgunluk seviyesi ve yeteneklerinin farkna varmasnda, uygun bir meslee ynelmelerinde gerekli yardm Rehberlik ve Aratrma Merkezleri tarafndan verilmektedir. .

So nR rgu am
10
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

EK -1
MESLEK NCELEME FORMU Bir meslek hakknda, bilgi edinmenin pek ok yolu vardr. rnein bir kitaptan, bir rehber retmenden bu bilgiler alnabilir. Ama byle nemli konuda hazr alnan bilgiden ok, kiinin kendi abas ile aratrarak, inceleyerek elde ettii daha yararldr. Bu tr bilginin kalc olma ve meslek seme srasnda kullanlma olasl daha yksektir.

MESLEK NCELEME FORMU

So

1. MESLEN TANIMI: (Buraya meslein tanmn yapn)

2. MESLEKTEK GREVLER VE YAPILACAK LER:

3. MESLEN GEREKTRD ZELLK VE NTELKLER: Fiziksel zellikler: Bu meslekte iler yaplrken vcudun en fazla hangi organlar kullanlmaktadr? ( El, kol, parmak, ayak, kulak, burun, dil, gz v.b...).

nR rgu
Meslekte kullanlan malzemeler nelerdir? 11
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

Bu meslekte yaplacak faaliyetler nelerdir?( Dnme, konuma, okuma, dinleme, kaldrma, trmanma, dengede durma, eilme, diz kme, ayakta durma, oturma, yrme, grme, iitme, dokunma, koklama, tatma, el kullanma, parmak kullanma v.b...).

Yetenekler : Bu meslekte alabilmek iin hangi yeteneklere ihtiya vardr? ( Szel yetenek, saysal yetenek, ekil-uzay yetenei, el-gz koordinasyonu v.b...). lgiler : Bu meslek iin hangi ilgilerin kiide bulunmas gerekir? ( Temel bilim ilgisi, sosyal bilim ilgisi, canl varlk ilgisi, mekanik ilgisi, ikna ilgisi, ticaret ilgisi, i ayrntlar ilgisi, edebiyat ilgisi, gzel sanatlar ilgisi, mzik ilgisi, mzik ilgisi, sosyal yardm ilgisi v.b...) Kiilik zellikleri : Bu meslekte alabilmekiin kiilik zellikleri neler olmaldr? (sakin, sinirli, sabrl, sabrsz, heyecanl, titiz, sorumlu, endieli v.b...). a. Bu meslekte ie girebilmek iin en kk ve en byk ya snr nedir? ( Ya snr yoksa belirtiniz).

am

b. Bu meslekte ie girebilmek iin en az ve en ok kilo snr nedir? ( Kilo snr yoksa belirtiniz). c. Bu meslekte ie girebilmek iin en ksa ve en uzun boy snr nedir? ( Boy snr yoksa belirtiniz). d. Bu meslekte ie girebilmek iin en dk zeka snr nedir? ( Zeka snr yoksa belirtiniz). 4. MESLEK ETM VE MESLEE HAZIRLIK: Meslek eitiminin verildii yerler : Bu meslein eitimi nerelerde ve hangi eitim kurumlarnda yaplmaktadr. Bu meslek iin akademik eitimde hangi dersler okutulmas gerekir? : Bu meslein n eitiminde baarl olunmas gereken dersler hangileridir.

So

Meslek eitimine giri koullar nelerdir? : Bu meslein eitimini almak iin giri koullar nelerdir?, bir snrlama var mdr? Meslek eitiminin sresi ve ierii nedir?: Meslek eitiminin sresi nedir?, Eitim dzeyi nedir?( lkretim, ortaretim, niversite, Yksek lisans, doktora v.b...), staj gerekiyor mu?. Meslek eitimi sonunda alnan belge-diploma ve nvan nedir? : Meslek eitimi sonunda alnacak nvan nedir? Belge yada diploma veriliyor mu?.

5. BU MESLEKTE KULLANILAN ARA-GERE VE MALZEMELER : Bu meslekte iler yaplrken kullanlan ara-gere ve malzemeler nelerdir? : ( Szckler, saylar, ekiller, soyut kavramlar, alet ve makinalar, maddeler, insan veya hayvan bedeni, duygu ve dnceler, insan ilikileri v.b...).

6. MESLEN ALIMA ORTAMI VE KOULLARI : Bu meslekte iler nasl bir ortamda yaplmaktadr ?: ( Scak, souk, rutubetli, kuru, ya, tozlu, kirli, temiz, kt kokulu, iyi kokulu, grltl, titreim, radyasyon, duman, tehlike-patlama,yangn,aydnlk,karanlk v.b...) almalar kapal alanda m ak alanda m yaplmaktadr ? Seyahat etme zorunluluu var m? alan kii hangi tr i kazalarna maruz kalabilir?

nR rgu
12
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

alan kiinin kazaya maruz kalmas durumunda parasal gvencesi ve sigortas var m? Meslee zg hastalklar var m? Varsa nelerdir? Gnlk alma sresi ne kadardr? Meslekte almak mevsimlere gre younluk gsteriyor mu? Gece, haftasonu ve bayram nbetleri var m? Yllk tatil sresi ne kadardr? Ka yanda emekli olunur?

7. MESLEN ALIMA ALANLARI VE BULMA OLANAKLARI : Bu meslekte nerelerde ve hangi alanlarda i bulunabilir?: (Devlet kurumlar, zel sektr, bamsz v.b...). Bu meslekte i bulma olanaklar nasldr?: ( Bu meslekte bugn i bulma olanaklar ne dzeydedir? bulunabiliyor mu?

So
9. MESLEKTE LERLEME :

8. MESLEKTE ETM SRESNCE VE ETM SONRASI GELR DURUMU:

nR rgu
a. Ortalama aylk kazan ne olabilir? c. Kazan dzenli ve sabit mi? b. Trkiyede blgeler aras kazan farkl m? d. Emeklilikte, maa ve ikramiye ne kadar? Meslekte ilerleme olana var m? 13
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

Gelecekte bu meslekte i bulma olanaklar nasl olacak?: ( Meslein nemi, bu nemin artp artmad, toplumun bu meslee olan ihtiyac ve gerekli olan insan gc v.b...). Bu meslek lkenin her yerinde yrtlebiliyor mu? : ( Meslek lkenin belli yerlerinde mi yoksa her yerinde icra edilebiliyor mu?).

Eitim sresince bir kazanc var m? : Meslein eitimini yaparken herhangi bir kazan salyor mu? Eitim sonras kazanc nedir? : Meslek eitimi bittikten sonra meslee girildiinde kazan durumu nasldr?

e. Bu meslee lkemizde ne kadar ihtiya vardr?

am

Meslekte ilerleme iin neler gerekli? ( Meslekte ilerleme yl ile mi yoksa bilgi ve beceriyle mi olmaktadr?). Meslekte ilerleme varsa en son kademeye ne kadar zamanda eriilebilir? Meslek genel olarak yaam boyu srecek bir meslek niteliinde midir?: (Meslein birey iin srekli bir i niteliinde olup olmad). Bu Meslee benzer meslekler var m? Varsa bunlar hangi mesleklerdir?

10. MESLEK YELERNN BALI OLDUKLARI ODA VE SENDKALAR : Meslee girmeyi ve meslek yelerinin almalarn denetleyen ve haklarn savunan oda ve sendika var m?

So
12. EK BLGLER :

11. MESLEN SALADII OLANAKLAR : Meslein salad olanaklar nelerdir? : ( Yaratc gc ortaya koyma, sorumluluk alma, tek bana karar verme, baka insanlar ynetme, bakalaryla ekip halinde alma, bamsz i kurma, dnceleri ve duygular bakalarna aktarma ve etkileme, hasta ve zayf insanlara yardm etme,ok para kazanma, adn duyurma, n sahibi olma, yeni insanlar tanma, ilgin ve deiik iler yapma, dzenli bir hayat srme, sosyal gvence, seyahat etme ve yeni yerler grme, bakalaryla yararak daha iyi yerler edinme, bilimsel alma, rol ve grevleri aka tanmlanm ilerde alma, hep ayn ekilde yaplan (monoton) iler yapma, dzenli bir gelir salama, net ve kesin verilerle urama, srekli i bulma v.b...).

13. YARARLANILAN BLG KAYNAKLARI :

14. DAHA AYRINTILI BLG N BAVURULACAK YERLER :

15. BU MESLEKLE LGL RENDNZ BAKA EYLER VAR MI ?

16. BU MESLEKLE LGL RENMEK STEYP DE ULAAMADIINIZ KONULAR VAR MI ?

nR rgu
14
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Baar ideallerde sakldr! Baarszlk yapamamak deil, yapamayacan sanmaktr. Baka bir aray olmayann, baka bir buluu da olmayacaktr. Bakalarnn size ideal kazandrmasn umarsanz kyamete kadar beklersiniz. Dr. Muhammed BOZDA

BLM 2
Bu blm de ilkretim sonunda gidilebilecek ortaretim kurumlar tantlmaktadr. LKRETM SONUNDA GDLEBLECEK ETM KURUMLARI 1. Hayata ve Yksek retime Hazrlayan Orta retim Kurumlar (Genel Ortaretim) 2. Alanlarna, Hayata Ve Yksek retime Hazrlayan Orta retim Kurumlar 3. Alanlarna Hazrlayan Kurumlar NOT: 5450 Sayl "Kamu Kurum ve Kurulularna Bal Okullarn Milli Eitim Bakanl'na Devredilmesi ile Baz Kanunlarda ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun" 3 ubat 2006 Tarih ve 26069 sayl Resmi Gazete'de yaynlanarak yrrle girmi ve bu erevede; I. Anadolu Adalet Meslek Liseleri II. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi

So
V. Tarm Meslek Liseleri

III. Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi,

IV. Salk Bakanlna Bal Salk Meslek Liseleri

Milli Eitim Bakanl'na balanmtr. Bu okullar Ortaretim Kurumlar renci Seme ve Yerletirme Snav (OKS) ile renci almaktadr. Burada anlatlan gerek mesleki gerekse genel ortaretim kurumlar iin eitim sresi -aksi belirtilmedike- eitim sresi 4 yldr.

HAYATA VE YKSEK RETME HAZIRLAYAN ORTA RETM KURUMLARI (GENEL ORTARETM PROGRAMI)
Genel ortaretim, ilkretim zerine en az 4 yl renim sreli 1518 ya grubu ocuklarn eitimini kapsamaktadr. Genel ortaretimin amac; rencileri ortaretim seviyesinde asgari genel kltre sahip, toplumun sorunlarn tanyan, lkenin ekonomik, sosyal ve kltrel kalknmasna katkda bulunan insanlar olarak yetitirmek ve yksekrenime hazrlamaktadr. Genel ortaretim; genel liseler, Anadolu liseleri, Anadolu retmen liseleri, Anadolu gzel sanatlar liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve ok programl liselerden olumaktadr. Genel ortaretim kurumlarn meydana getiren liselerin renim sresi 4 yldr. Ancak, baz liselerin nnde hazrlk snf bulunmaktadr. Bu okullara kayt olan renciler hazrlk snfn baaryla tamamladktan sonra, normal lise programlarn almaya balar. Hazrlk snfnn amac, renciye bir yabanc dilin 4 temel becerisini kazandrmaktr. Arlkl olarak okutulan yabanc dil ngilizcedir. Almanca, Franszca, Japonca, spanyolca, talyanca, Rusa ve ince dilleri de okutulmaktadr. Ar talep nedeni ile Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri sralama snav veya yetenek snav ile renci almaktadr. Genel ortaretim okullarnda alan uygulamas yaplmaktadr. Bu okullarda TrkeMatematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabanc Dil alanlar vardr. renci bir alandan 15
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

mezun olmaktadr. Genel ortaretim okullarnda haftalk ders saati says 3037 arasnda deimektedir. kinci snfa geen renci yukarda ad geen alanlardan birini semektedir.

HAYATA VE YKSEK RETME HAZIRLAYAN SINAVSIZ YERLELEN ORTA RETM KURUMU GENEL (DZ) LSELER
Genel Liseler, rencileri, ortaretim seviyesinde asgari genel kltre sahip, kii ve toplum problemlerini tanyan lkenin ekonomik, sosyal ve kltrel kalknmasna katkda bulunan insanlar olarak yetitirmeyi ve yksek hazrlamay ama edinen kurumlardr. lkretim okulu mezunu renciler, Genel Liseye dorudan bavurabilirler retim sresi 4 yldr Dokuzuncu snftan sonra alan tercihinde bulunurlar. retim programlarnda yabanc dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Trke, matematik, sanat ve spor alanlarndaki derslere yer verilir retim programlar iinde; ortak genel kltr dersleri, alan dersleri, alan semeli dersleri ve semeli dersler yer alr rgn eitim eklinde olup devam zorunludur Yksek retim programlarna hazrlar.

So
Fen Lisesi;

HAYATA VE YKSEK RETME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLELEN ORTA RETM KURUMLARI FEN LSELER
Fen liseleri Matematik-Fen Arlkl (MF) Standart Puan ile renci alan kurumlardr. Akademik baars yksek rencilerin okuduu, niversite kazandrma oran en yksek olan liselerdir. Fen liselerinde snflar 24 kiiliktir. Fen liselerinde retim sresi 4 yldr. Fen liseleri yabanc dili ngilizce olan okullardr. Karma eitim yaplr ve yatl okuma avantajlar vardr. Zek dzeyleri ile fen ve matematik alanlarndaki yetenekleri yksek olan rencileri, matematik ve fen bilimleri alannda yksek renime hazrlamay, Matematik ve fen bilimleri alanlarnda ihtiya duyulan stn nitelikli bilim adamlarnn yetitirilmesine kaynaklk etmeyi, rencileri aratrmaya yneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelimeler ile yeni bululara ilgi duyanlarn alacaklarn ortam ve koullar hazrlamay, Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler retebilen ve projeler hazrlayabilen bireyler yetitirmeyi, rencilerin bilimsel aratrma yapmalarna, bilimsel ve teknolojik gelimeleri izlemelerine yardmc olacak ekilde yabanc dilde iyi yetimelerini salamay amalamaktadr.

nR rgu
16
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

rencilere sunulan retim imknlar seviye ve seilmiliklerine uygundur. Bunun yannda ders d zamanlarda her trl sosyal imkn ( internet kafe gibi bilgisayar laboratuar, ok amal spor salonu, mzik odas, kantin, ak spor alanlar ) mevcuttur. Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin arl % 60 dan az olamaz. Alan / blm olarak sadece "Fen bilimleri" vardr. Her renci renimi boyunca bireysel veya gurup halinde matematik yada fen derslerinin en az birinden proje almasna katlmak zorundadr Fen Liselerinde renci Seme Snavnda (SS) baarszlk ok dktr. Mezunlarn snav kazanamamak gibi endieleri yoktur. Mezun olan 96 rencinin % 10'u Temel Bilimlere (matematik, fizik, kimya, biyoloji.),%10'u Tp ,% 80 'i de Mhendislik renimine giderler. Resmi Ve zel Fen Liseleri (2006 Orta retim Kurumlar renci Seme ve Yerletirme snav Tercih ve yerletirme eklavuzundan alnmtr) Bu okullara bavuru artlar;

So
ekilde dzenlenir. Okul:

20052006 retim ylnda ilkretim okullarnn 8. snflarnda renim gren rencilerden; 6. ve 7. snflarda Trke, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin ylsonu notu en az orta ve bu derslerin ylsonu notlarnn arlkl ortalamas en az 4.00 olanlar bavurabilirler.

lkretim 6. ve 7. snf renimlerini yurt dnda yaparak Orta retim Kurumlar renci Seme ve Yerletirme Snavnn yaplaca retim ylnda ilkretim okulu 8. snfta bulunanlara yukardaki bavuru art uygulanmaz. Bu snflardan birinin reniminin yurt iinde yaplmas durumunda, yukardaki artlar sadece o snf iin aranr. Snav sonucunda fen lisesini kazanan rencilerin kayt yaptrabilmeleri iin; 2005 2006 retim yl sonunda mezun olmalar (ube retmenler Kurulu Karar sonucu mezun olanlar dhil) gerekmektedir. renciler birinci yabanc dili ngilizce olan fen liselerinde 4 (drt) yl sreyle renim greceklerdir (Sadece zmir zel Tevfik Fikret Fen Lisesinin yabanc dili FRANSIZCA DIR). SOSYAL BLMLER LSELER niversitelerin Sosyal Bilimler alannda ihtiya duyulan stn nitelikli bilim adamlarnn yetitirilmesine kaynaklk etmek amacyla, Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarnda rencileri yksek retime hazrlamak zere hazrlk snfndan sonra drt yllk retim veren yatl ve karma okullardr. Ancak renciler, velilerinin istekleri, okul ynetiminin uygun grmesi hlinde gndzl de renim grebilirler.
10 uncu, 11 inci ve 12 nci snflarda Trk Dili ve Edebiyat ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin arl, haftalk ders izelgesindeki ders saatleri toplamnn % 60ndan az olmayacak

Her rencinin renimi sresince bireysel veya grup hlinde Trk Dili ve Edebiyat, Tarih, Corafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer almalarna katlmas zorunludur. Okulun Amac (MEB Sosyal Bilimler Liseleri Ynetmelii TD: 25552562)

nR rgu
17
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarnda ihtiya duyulan stn nitelikli bilim adamlarnn yetitirilmesine kaynaklk eder. Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarndaki ilgi ve yetenekleri st dzeyde olan rencileri bu alanlarda yksek retime hazrlar. rencilerin bilimsel, kltrel ve teknolojik gelimeleri izleyebilecek dzeyde Trke ve yabanc dil renmelerini salar. rencilerde gemi nesiller ile adalar arasnda ortak duygularn uyandrlmasn salar. Trk sanat ve kltr birikimini anlayp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler retebilen bireyler yetitirir. Toplumun ekonomik ve kltrel kalknmasna bilinli bir sakilde katkda bulunur. rencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarnda aratrmaya yneltecek ve gelimelere ilgilerini uyandracak ortam ve artlar hazrlar.

So
Snf Geme Bu okullara bavuru artlar;
SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 STANBUL ANKARA SAMSUN ESKEHR AYDIN SAKARYA ERZURUM STANBUL

(Deisik: TD:2562) 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci snflarda ylsonu basar ortalamasyla snf geilebilmesi iin Trk Dili ve Edebiyat, Sosyal Bilimler, Bilgi Kuram ve Matematik derslerinin ylsonu basar ortalamasnn en az 3.50 olmas gerekir.

Trkiye Genelinde birisi zel olmak zere toplam 7 adet Sosyal Bilimler Lisesi vardr.

SOSYAL BLMLER LSELER (2006 Orta retim Kurumlar renci Seme ve Yerletirme Snav Tercih ve yerletirme e-klavuzundan alnmtr) Snavn yaplaca retim ylnda ilkretim okullarnn 8. snflarnda renim gren rencilerden; 6. ve 7. snflarda Trke, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin ylsonu notu en az 3 ve bu derslerin ylsonu notlarnn aritmetik ortalamas en az 4 olanlar bavurabilirler. lkretim 6. ve 7. snf renimlerini yurt dnda yaparak Orta retim Kurumlar renci Seme ve Yerletirme Snavnn yaplaca retim ylnda ilkretim okulu 8. snfta bulunanlara yukardaki bavuru art uygulanmaz. Bu snflardan birinin reniminin yurt iinde yaplmas durumunda, yukardaki artlar sadece o snf iin aranr. Snav sonucunda sosyal bilimler lisesini kazanan rencilerin kayt yaptrabilmeleri iin; 20052006 retim yl sonunda mezun olmalar (ube retmenler Kurulu Karar sonucu mezun olanlar dhil) gerekmektedir. renciler birinci yabanc dili ngilizce olan Sosyal Bilimler liselerinde hazrlk + 4 yl sreyle renim greceklerdir.
OKUL ADI PROF. DR.MMTAZ TURHAN SOSYAL BLMLER LSES MEHMET KAPLAN SOSYAL BLMLER LSES BRAHM TANRIVERD SOSYAL BLMLER LSES ESKEHR SOSYAL BLMLER LSES AYDIN SOSYAL BLMLER LSES CEML MER SOSYAL BLMLER LSES NURETTN TOPU SOSYAL BLMLER LSES ZEL BEYKENT SOSYAL BLMLER LSES

nR rgu
18
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

ANADOLU LSELER Anadolu liseleri, ilkretim zerine hazrlk snf bulunan veya bulunmayan ve hazrlk snf dnda en az 4 yl renim veren karma okullardr. (MEB Anadolu Liseleri ynetmelii
RG.19.10.2005- 25971)

Anadolu liselerinde retim sresi 4 yldr. Ancak stanbul Lisesi ile Galatasaray Lisesi'nin retim sresi 1 yl hazrlk olmak zere toplam 5 yldr. Anadolu liseleri yabanc dili arlkl olarak ngilizce olan okullardr. Bunun yan sra Almanca veya Franszca dil eitimi veren Anadolu Liseleri de vardr. Anadolu liseleri Trke-Matematik Arlkl Standart Puan(TM) ile renci almaktadr. Bu okullarda Bakanlka uygun grlen haftalk ders izelgeleri ve retim programlar uygulanr. Derslerin retimi Trke yaplr. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabanc dille okutabilecek retmen bulunmas ve en az 12 rencinin istemesi hlinde bu derslerin retimi, birinci yabanc dille de yaplabilir (

So
Okulun amac, rencilerin; a)
Yerletirme e-klavuzundan alnmtr) Bu okullara bavuru artlar;

18.12.2004 tarih ve 25674 sayl R.G- Ocak 2005 tarih ve 2568 sayl T.D.)

20052006 retim Yl basnda Yabanc Dil Arlkl Liselerin (Sper Liseler) de Anadolu Lisesi kapsamna alnmasyla saylar artmtr. Anadolu Liselerinin Amac (MEB Anadolu Liseleri Ynetmelii) lgi, yetenek ve baarlarna gre yksek retim programlarna hazrlanmalarn,

b) Yabanc dili, dnyadaki bilimsel ve teknolojik gelimeleri izleyebilecek dzeyde renmelerini salamaktr. Anadolu Lisesi rencilerinin renci Seme Snav (SS) de baarlar yksektir.
ANADOLU LSELER (2006 Orta retim Kurumlar renci Seme ve Yerletirme snav Tercih ve

20052006 retim ylnda ilkretim okullarnn 8. snflarnda renim gren renciler bavurabilecektir. renciler Anadolu liselerinde 4 (drt) yl sreyle renim greceklerdir (stanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Kabata Lisesi, Kadky Anadolu Lisesi ve Caalolu Anadolu Lisesinin retim sresi hazrlk + 4 yldr). Snav sonucunda Anadolu liselerini kazanan rencilerin kayt yaptrabilmeleri iin; 20052006 retim yl sonunda mezun olmalar (ube retmenler Kurulu Karar sonucu mezun olanlar dhil) gerekmektedir. Yozgat li Snrlar inde Bulunan Anadolu Liseleri
1 2 3 4 5 6 Akdamadeni 75.Yl Milli Piyango Anadolu Lisesi Boazlyan Anadolu Lisesi ayralan Anadolu Lisesi Sar Kaya Anadolu Lisesi Sorgun Anadolu Lisesi efaatli Anadolu Lisesi

nR rgu
19
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

7 8 9

Yerky Anadolu Lisesi Yozgat Lisesi Yozgat Anadolu Lisesi

ANADOLU RETMEN LSELER Anadolu retmen Liseleri OKS sonucunda Trke- Matematik (TM) Standart Puan ile renci alr. niversitelerin eitim fakltelerine nitelikli eleman yetitirmek amacyla kurulmu kurumlardr. Akademik baars yksek rencilerin okuduu, niversite kazandrma oran yksek olan liselerdir. Anadolu retmen Liselerinde retim sresi 4 yldr. Anadolu retmen Liseleri yabanc dil (ounluk ngilizce olmak zere Franszca ve Almanca) ile eitim yapan okullardr. Karma eitim yaplr ve yatl okuma avantajlar vardr. Bu okullarda her ube iin renci mevcudu 30 u geemez. Anadolu retmen Lisesinden mezun olan bir renciye, SS'de retmenlikle ilgili herhangi bir blm tercih ettii takdirde ek puan verilmektedir. Ayrca kendi alannn devam niteliinde, eitim fakltesi dnda bir blm tercih edilse bile puan krlmamaktadr. rnek: Ahmet Sorgun Anadolu retmen Lisesi son snfta Eit Arlk Alan (EA) rencisidir. Ahmet Trke retmenlii ve Snf retmenliinin yannda sletme ve Hukuk blmlerini de tercih edebilir mi? Evet, Ahmet retmenlik ilgili alanlarn seerken belirli bir ek puan alr ama dier alanlar seerken -Hukuk ve sletme- ek puan almadan normal liselerin EA blm rencisi gibi katsays 0,8 ile arpldndan herhangi bir puan eksilmesi olmaz. AMACI (MEB Anadolu retmen Lisesi Ynetmelii) Anadolu retmen liseleri, Mill Eitimin genel ama ve temel ilkelerine uygun olarak; a) retmen yetitiren yksek retim kurumlarna renci hazrlamak, b) rencilerine; 1) retmenlik mesleini sevdirmek,

So

2) retmenlik mesleinin gerektirdii bilgi, beceri, tutum ve davranlar kazandrmak, 3) Orta retim dzeyinde ortak bir genel kltr vermek,

4) lke kalknmasna sosyal, kltrel ve ekonomik ynden katkda bulunma bilincini ve gcn kazandrmak, 5) Dnyadaki gelime ve deimeleri izleyebilecek dzeyde yabanc dil renmelerini salamak, 6) (12.08.2006 tarihli ve 26257 sayl R.G. yaymlanan Ynetmeliin 2 nci maddesi ile deiik) z gven, z denetim ve sorumluluk duygularnn gelitirilmesi, her bireyin farkl ve ayr bir deer olduu ve ekip almasyla ortak basarnn elde edilmesinde nemli katk salayaca inancnn verilmesine ynelik ada bir eitim ortam hazrlamak amacyla ilkretimden sonra renim sresi drt yl olan paral-parasz yatl ve gndzl ortaretim kurumlardr. Bu okullarda, btn karar srelerinde retmen, renci, veli ve dier ilgililerin katlmyla eitim-retim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir ekilde yrtlmesi salanr.

nR rgu
20
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Eitim-retim ve ynetime ilikin gelime ve deimeler, bu amala hazrlanan mevzuata gre oluturulan kurul, komisyon ve ekipler tarafndan izlenir ve uygulanr. Genel artlar Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak Ortaretim Kurumlar seme snavna girmi olmak 6, 7, 8, snflarda snf tekrar yapmam olmak Evli olmamak retmenler kurulunca aday gsterilmi olmak retmenler Kurulu tarafndan aday seimi yaplrken rencinin; alkanlk derecesi,

So
Ahlki durumu, 1 2 3 Eitim ekli Snavn ekli

Ortaretim Kurumlar seme snavna girmi olmak retmenlik mesleine kar ilgi derecesi ve yatknl, Konuma, kavrama ve ifade yetenei, Kendine olan gven duygusu,

Fizik grn, bilinen bir beden ve ruh aksaklnn bulunup bulunmad hususlar gz nnde bulundurulur. Yozgat li Snrlar inde Bulunan Anadolu retmen Liseleri Yozgat Erdoan Akda Anadolu retmen Lisesi Sorgun Anadolu retmen Lisesi Yerky Anadolu retmen Lisesi

Polis Koleji; Milli Eitim Bakanlna bal liselerin Fen Bilimleri, alan mfredatna uygun olarak eitim ve retim yaparak, Emniyet Tekilatna st amir Yetitiren Polis Akademisine veya Tekilatn ihtiya duyaca branlarda fakltelere kaynak (renci) salamak amacyla eitim yapmaktadr. Bir Ksm Derslerin renimini Yabanc Dille Yapan Resmi Okullarn Lise Ksm Fen Kollar Mfredat Program"n aynen uygulayan ileri Bakanl Emniyet Genel Mdrl'ne bal Parasz Yatl ve Resmi niformal Devlet Lisesidir. Yalnz Ankara ve Bursada (20052006 Eitim retim ylndan itibaren renci almaktadr.) bulunan Polis Kolejinde 4 Yllk eitim sresinin ilk ylnda yabanc dil arlk, dier 3 ylnda ise lise program uygulanmaktadr. Polis Koleji snavlar iki aamal olarak yaplmaktadr.

nR rgu
POLS KOLEJ 21
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

1-Polis Koleji Aday Tespit Snav: Milli Eitim Bakanl tarafndan yaplacak olan Orta retim renci Seme Snavna girerek tercihlerinde belirtikleri ve baarl olduklar takdirde 2. aama snavna girebileceklerdir. 2- Polis Kolejine Giri Snav: Polis Koleji Aday Tespit Snavnda baarl olan adaylar Emniyet Genel Mdrl tarafndan giri snav yaplacaktr. Bu snav mlakat, beden eitimi ve yazl snavdan olumaktadr. Snav kazanan adaylar (OKS) snav giri kart ile Ankarada yaplacak olan Polis Koleji Giri Snavna katlrlar.. Polis Koleji Aday Tespit ve Polis Koleji Giri Snavlarnda baarl olan aday renciler puan ve tercih durumuna gre Polis Kolejlerine yerletirilecektir. Giri artlar Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak. Taksirli sular hari olmak zere dier sulardan ar hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uram, paraya evrilmi, ertelenmi, zaman amna uram olsalar bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtils, irtikap, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl ifls gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya istimal ve istihlk kaakl hari; kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma, su ilemek iin teekkl oluturmak sularndan dolay hkml bulunmamak veya bu sulardan dolay haklarnda devam etmekte olan bir adl kovuturmaya tbi olmamak. lkretim okulunu ve daha yukar diploma notu ile bitirmi olmak, lise ve dengi okullarn hazrlk snfnda okuyan renciler iin mlkat snav tarihi itibaryla hazrlk snfn baaryla bitirmi olmak, Salk Ynetmeliinde belirtilen salk artlarn tamak. Polis Kolejine giri snavnn yapld yln 01 Ocak tarihi itibaryla 16 yandan, hazrlk snf okuyan adaylar iin 17 yandan gn almam olmak. renime ara vermemi olmak. Herhangi bir okuldan, ahlk veya disiplin sebebiyle karlmam olmak. Hazrlk snf hari, lise ve dengi okullara devam etmemi olmak. Kamu haklarndan mahrum bulunmamak.

So

ALANLARINA, MESLEE, HAYATA VE YKSEK RETME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLELEN ORTA RETM KURUMLARI
Mesleki ve Teknik Eitim Sistemi, rgn, Yaygn, raklk eitimi olmak zere blmden olumutur. Mesleki ve teknik eitim kurumlar, ortaretim anda, yada dnda bulunan vatandalar, eitli tr ve dzeyde bir meslek alanna hazrlar, yada onlara belli dallarda bir meslek kazandrr. Bu kurumlarda, genel eitim programlar ile deien rgn, yaygn ve raklk okullardr.

nR rgu
22
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Bu okullarda bulunan programlarda, belli meslek dallarnda beceri arlkl teknik elemanlar yetitirilmesi amac ile genel bilgi ve meslek derslerinin yansra yksek retim kurumlarna (Alannn devam niteliindeki nlisans programlarna snavsz gei) gemelerine de olanak tanyan dersler ve yksek retime hazrlayan derslere de yer verilmektedir. Sanayi, ticaret ve hizmet sektrlerinde istihdam iin nitelikli i gc olarak eitmek ve yetitirmek. Mesleklerinin devam olan yksek retim kurumlarna gei iin gerekli temel eitimi vermek. Meslek lisesi mezunlar kamu ve zel iyerlerinde alabilirler. Kamu kurum ve kurulularnda branlarnda grev alan mezunlar, genel lise mezunlarna gre bir st derece ile ie balarlar. zel sektrde ise eitim esnasnda i hayatn yakndan tandklarndan rahatlkla i bulabilmektedirler. Meslek lisesi mezunlarnn avantajl olduklar bir dier konu da kendi iyerlerini ama imknlarnn bulunmasdr.

So
Staj Durumu

Mezunlar iyeri amak iin art koulan Ustalk Belgesini alabilmek iin mesleki eitim merkezlerinde ustalk snavna girmelidirler. Bu snavda baarl olduklar takdirde ustalk belgesini almaya hak kazanrlar. Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alannda ie girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandrr alanlarna, meslee ve alanyla ilgili yksek retim programlarna hazrlar Genel kltr derslerinin yan sra eitli meslek alanlaryla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir Alanyla ilgili MYO (Meslek Yksek Okulu)larna snavsz gei yaplr Alanyla ilgili yksek retim programlarn tercihte ek puandan yararlanlr Mezuniyetten sonra ayn meslek alannda bir alarak ustalk snavna girilir renim hayatna devam edilirken, iletmelerde mesleki eitim uygulamasnda asgari cretin en az % 30u orannda cret iletmece, sigorta primleri devlete denir. OK PROGRAMLI LSE

Nfusu az ve dank olan yerlerde ortaretimin genel, mesleki ve teknik retim programlarn bir ynetim altnda uygulayan ok programl liseler alarak kk yerleim birimlerindeki okullarn bina ve tesislerinde, eitim aralarndan, retmen ve dier personelinden yararlanlmaktadr. Bu okullarda, bamsz olarak eitim yapan orta retim kurumlarnda uygulanan programlar aynen uygulanmakta ve rencilere bitirdikleri programa ait diploma (Lise, Meslek Lisesi, imam Hatip Lisesi gibi) dzenlenmektedir Mezun olan rencilere eitimini grdkleri program trne ait diploma verilmekte ve alanlarnn devam niteliindeki yksek retim kurumlarn tercih etmelerinde halinde de Ek puan verilmektedir. ok Programl Liselerde renim gren renciler 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu hkmlerine gre uygulamal eitimlerini gerek i ve hizmet ortamlarnda yapmaktadrlar. Bu eitim; haftada iki gn okulda teorik eitim, gn iletmelerde uygulamal eitim olarak 23
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

gerekletirilmektedir. Beceri eitimi iin i yerlerine gnderilen rencilere ilgili i yerlerince yalarna uygun olarak asgari cretin en az % 30u orannda cret denmekte ve Milli Eitim Bakanlnn imknlaryla sigortalar yaplmaktadr. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar ok Programl Liselerinden mezun olanlar isterlerse yksek retim kurumlarna devam edebilmektedir. ok programl Liselerin Meslek Lisesi programlarndan mezun olan/ olacak adaylar, Yksek retim Kurulunca belirlenen alanlarn devam niteliindeki yksek retim programlarn tercih etmeleri durumunda, SS yerletirme puanlar hesaplanrken kendilerine ek puan verilmektedir. AIKRETM LSES lkemizde ilk olarak faklte dzeyinde uygulanan Uzaktan Eitim Yntemi, Ak retim Kurumlar ile Eitim retim hizmetinin lise ve ilkretim seviyesinde de geni bir kitleye ulatrlmasn salamaktadr. Ak retim Lisesi Uzaktan retim teknolojilerini kullanarak kredili sisteme gre lise renimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yrten, bir kurumdur. Kimler Bavurabilir lkretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

So
retim Sistemi Ve Ders Seimi

Bakanlmza bal veya dier bakanlklara bal ortaretim dzeyindeki genel lise programndan ayrlanlar, Anadolu Gzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Sosyal Bilimleri Liselerinden ayrlanlar, Yurt dnda renim grm olanlardan denklik belgesinde belirtilen retim dzeylerinin, yukardaki artlardan birisini tayanlar, Ak retim Lisesine bavurabilirler.

Ak retim Lisesinde ve Mesleki Ak retim Lisesinde ders geme ve kredi sistemi uygulanr. Program; ortak, alan ve semeli derslerden, retim yl ise birbirinden bamsz iki dnemden oluur. renciler, yaplan snavlarda, baarl olduklar derslerin kredisini kazanrlar. Ak retim Lisesinde 20052006 eitim retim ylndan itibaren 4 yllk eitim sistemine geilmitir. Lise ara snftan gelen tm renciler, 20082009 eitim retim ylnn sonundan itibaren 4 yllk sisteme tabi olacaklardr. Ak retim Lisesi rencileri, rgn eitim (Okullarda yaplan eitim) rencilerinin yararlandklar haklarn tamamndan yararlanrlar. Ak retim Lisesi ve Mesleki Ak retim Lisesi ders programnda, ortak, semeli ve alan dersleri bulunmaktadr. renciler, kaytl olduklar okul trne gre gerekli olan mezuniyet kredisine erimek iin, bulunduklar dneme gre belirlenen alan derslerini baarmak zorundadrlar.

nR rgu
24
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Ortak derslerden ise baarl ya da kez snava girerek muaf olurlar. (Dil ve Anlatm dersi hari) Mezuniyet kredisine erimek iin de yeteri kadar semeli dersten baarl olmalar gerekmektedir. Ak retim Lisesi Genel Lise Programnda; Genel Kltr, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Trke-Matematik ve Yabanc Dil alanlar bulunmaktadr. renciler, stedikleri takdirde, kayt yenileme dnemlerinde alanlarn deitirebilmektedirler. Kredi Ak retim Liselerinde ders geme ve kredili sistem uygulanmaktadr. renciler, baardklar derslerin kredilerini kazanrlar. Daha nce snf sisteminde renim grm rencilerin baarl olduklar derslerin haftalk ders saati says, Ak retim Liselerinde o dersin kredisi olarak deerlendirilir.

So
Ortak Ders Nedir Alan Dersi Nedir? Semeli Ders Nedir?

Mfredat programnda belirtilen derslerin haftalk ders saati says o dersin kredisidir

Ortak Dersler, Ak retim Lisesi ve Mesleki Ak retim Lisesinden mezun olabilmek iin alnmas gereken derslerdir. Bu dersler baarlamazsa tekrar alnmas gerekir. Dil ve Anlatm Dersi baarlmas zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz. Ak retim Lisesi ve Mesleki Ak retim Lisesi rencilerinin renim grdkleri alan/daldan mezun olabilmeleri iin alan derslerinin tamamndan snavlara girmeleri ve mezuniyeti iin gerekli alan kredilerini tamamlamalar gerekmektedir. Semeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak iin, ortak ve alan derslerinin yannda alnan derslerdir. Semeli derslerden baarsz olan renci o dersi istedii takdirde tekrar alabilir veya onun yerine baka semeli ders seebilir. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Ak retim Lisesinden mezun olanlar isterlerse yksek retim kurumlarna devam edebilmektedir. Ak retim Lisesi Meslek Lisesi programlarndan mezun olan/ olacak adaylar, Yksek retim Kurulunca belirlenen alanlarn devam niteliindeki yksek retim programlarn tercih etmeleri durumunda, SS yerletirme puanlar hesaplanrken kendilerine ek puan verilmektedir. NOT: Daha geni bilgi iin Halk Eitim Merkezlerine bavurulabilir. ADALET MESLEK LSELER Adalet Bakanl merkez ve tara tekilatna eleman yetitirmek ve rencileri yksek retime hazrlamak amac ile kurulmu ortaretim kurumlardr Lise ve dengi meslek okuludur Adalet Bakanl merkez ve tara tekilatndaki adli hizmetlere ve yksek retim programlarna hazrlar retim programnda lise denklii salayan genel kltr derslerinin yan sra hukuk, bilgisayar, yarg tekilat, muhasebe, dner sermaye, tebligat vb. dersler yer alr

nR rgu
25
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Genel artlar retim sresi 4 yldr Kamu haklarndan mahrum olmamak, lkretim okulu 8. snfnda renim gryor olmak, renimine ara vermemi olmak (kesin kayt iin ilkretim okulundan mezun olmak). Evli, boanm veya nianl olmamak artlar aranr. Adalet Meslek Liselerinin zel artlar: 16 (on alt) yan bitirmemi olmak, Yurdun her yerinde grev yapmasna engel olabilecek hastal ve sakatl bulunmadna dair salk raporu almak.

So
Amac Giri artlar Snava Bavuru artlar T.C. vatanda olmak,

Adalet Bakanl, Memur Snav-Atama-Nakil Ynetmeliinde 17 Ekim 2000 tarih ve 24203 sayl Resmi Gazete ile deiiklik yaparak, personel olabilmek iin Adalet Meslek Lisesi mezunu olma art getirmitir. SALIK MESLEK LSELER

Salk Personeli yetitirmek zere alan meslek liseleridir. rencileri; Trk Milli Eitiminin genel amalar ve ilkeleri, salk meslek liselerinin temel amalar dorultusunda salk mesleklerine hazrlamak. Salk liseleri ilkretim zerine renim veren yatl, gndzl ve karma ve tam gn eitim veren okullardr. Salk Meslek Liselerinde eitim sresi 4 yldr. Sadece stanbul Valideba Anadolu Meslek Lisesinde 5 yl eitim verilmektedir. Gnlk yaam iinde insan ve insan saln etkileyebilecek her trl gelime ve deimelere duyarl olabilen ve salkl ya da hasta bireylerin her ortamda bakm yardm ihtiyalarn saptayabilen, bu ihtiyalar mesleki standartlar dzeyinde karlayabilmek iin gerekli olan yardm hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve deerlendiren, ayn zamanda salk ekibinin etkin ve etkili bir yesi olarak rol ve ilevlerini yerine getirebilen, tm bunlar yerine getirirken mesleki etik ilkelerini gz nnde bulunduracak nitelikte elemanlar yetitirmektir. Milli Eitim Bakanl tarafndan merkezi sistemle yaplan OKS de Fen-Matematik (FM) Alannda baarl olmak gerekmektedir.

Sal bu okulun renimine elverili bulunmak, Evli, dul ve nianl olmamak. Salkl olduunu kesin kayt srasnda tam teekkll heyet raporu ile belgelendirmek, lkretim okulu son snfta renim gryor olmak. Salk meslek Liselerinde u Blmler Bulunur 26
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

Acil Tp Teknisyenlii Anestezi Teknisyenlii evre Sal Teknisyenlii Ebelik (Bayan) Hemirelik (Bayan) Laboratuar Teknisyenlii Ortopedi Teknisyenlii Radyoloji Teknisyenlii Salk Memurluu (Erkek) Tbbi Sekreterlik

So
Staj vardr. Hemirelik

2. snftan itibaren salk kurumlarnn ilgili blmlerinde staj yapma zorunluluu Mezuniyet Sonras mknlar

Okulu bitirenler "Salk Teknisyeni" olarak mezun olurlar. Snavlara baarl olanlar alanlaryla ilgili olarak salk sektrnde almaya balarlar. Ayrca zel kurum ve kurulularda da alan snavlara katlrlar. Kazandklar takdirde salk teknisyeni olarak greve balarlar ve Devlet Memurlar Kanununca tannan haklardan yararlanrlar. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Salk Meslek liselerinden mezun olan renciler istedikleri takdirde bitirdikleri -dier meslek lise mezunu renciler gibi- programn devam niteliinde, ncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eitim Blgesi (METEB) iindeki, daha sonra da METEB blgesi dndaki meslek yksekokuluna snavsz yerleebilecektir. Maalesef Yozgat l snrlar iinde salk meslek lisesi mezunlarnn gidebilecei bir meslek yksek okulu blm yoktur. Sorgun Salk Meslek Lisesinde Bulunan Blmler: lk Yardm ve Acil Bakm Teknisyenlii

Yozgat l snrlar ierisinde bulunan salk meslek liseleri


SORGUN SALIK MESLEK LSES BOAZLIYAN CEML EK SALIK MESLEK LSES YERKY SALIK MESLEK LSES YERKY SALIK MESLEK LSES

nR rgu
27
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

TARIM MESLEK LSELER Tarm Bakanln Personeli yetitirmek zere alan meslek liseleridir. rencileri; Trk Milli Eitiminin genel amalar ve ilkeleri, Tarm meslek liseleri ilkretim zerine renim veren yatl, gndzl ve karma okullardr. Amac Trk Milli Eitiminin genel amalarna ve temel ilkesine uygun olarak; rencileri meslee hazrlayan programlar ile Tarm ve Ky leri Bakanl bal eitli iletme ve kurulularda alabilecek personel yetitirmektir. Ekonomiye tarmsal retim ynnden katkda bulunacak, tarmsal iletme ve kurulularda baar ile alabilecek; hayvan sal, bitki sal, peyzaj ve evre dzenleme, su rnleri, tarm alet ve makine kullanma, gda analiz ve kontrol ile ileri tarm tekniklerini baar ile uygulayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip "Teknisyen" yetitirmek. evrelerindeki tarmsal iletmelere rehberlik etmek, tarm kesimini ilgilendiren alanlarda eitli deneme, uygulamal aratrma ve yaym almalar yaparak sonularn deerlendirmek.

So
Giri artlar Veteriner Salk Ev Ekonomisi Ziraat

iftilere, evredeki tarmsal ve su rnleri iletmelerine rehberlik etmek, tarm ve su rnleri kesimini ilgilendiren alanlarda eitli proje, deneme, uygulamal aratrma ve yaym almalar hazrlamak, uygulamak ve sonular deerlendirmek. Teknolojik gelimelere paralel olarak tarmsal retim faaliyetlerinde bulunan iftilere eitli yaygn eitim programlar uygulamak,

Tarm Meslek Liselerinde Aadaki Blmler Bulunmaktadr. Veteriner Laboratuar

nR rgu
Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak, Evli veya dul olmamak, Kamu haklarndan yasakl bulunmamak. 28
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

lkretim okulunun son snfnda olmak, renime ara vermemi olmak (Kesin kayt iin ilkretim okulundan mezun olmak), renime balayaca tarihte 17 yandan byk olmamak. (18 yandan gn almam olmak), Sal tarm hizmetlerinde almaya elverili olmak, bu durumu salk kurulu raporu ile belirlemek,

Orta retim Kurumlar Seme ve Yerletirme snavna katlarak Tarm Meslek Liselerine giri hakk kazanmak. Salk durumlarnn tarm ve laboratuar hizmetlerinde almaya uygun olduunu gsterir resmi ve zel salk kurum/kurulularndan alnacak salk raporunu alm olmak.

am

Mezuniyet Sonras mknlar Tarm ve Ky leri Bakanl ile bakanla bal eitli iletme ve kurulularda, Belediyeler, Tarm Kredi Kooperatifler, Gda retimi yapan iletmeler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), evre Bakanl, vb kurum ve kurulularda alabilmektedirler. Kamu (Devlet) Sektrnde ie yerlee bilmek iin KPSS snavndan yeterli puan almak gerekmektedir. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Tarm Meslek Liselerinden mezun olan renciler istedikleri takdirde bitirdikleri dier meslek lise mezunu renciler gibi- programn devam niteliinde, ncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eitim Blgesi (METEB) iindeki, daha sonra da METEB blgesi dndaki meslek yksekokuluna snavsz yerleebilecektir. ANADOLU METEOROLOJ MESLEK LSES

So
Amac Giri artlar OKS de baarl olmak Erkek renci olmak

Devlet Meteoroloji leri Genel Mdrlnn Merkez ve Tara tekilatnn orta seviyeli teknik eleman ihtiyacnn karlanabilmesi iin alm erkek rencilerin gidebildii yatl bir ortaretim kurumudur. Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi ilkretimden sonra, birinci yl hazrlk snf olmak toplam 4 yllk renim sresi olan bir okuldur. Bir ksm derslerin retimini ngilizce yapan Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinin ama ve grevi Trk Milli Eitiminin Genel Amalar'na ve temel ilkelerine uygun olarak; rencileri ilgi ve kabiliyetleri dorultusunda hem meslee hem de yksek renimine hazrlayan programlar uygulayarak, meteoroloji alannda yabanc dil bilen teknik eleman yetitirmek ve Genel Mdrlmzn teknik personel ihtiyacn karlamaktr. rencilere orta eitim seviyesinde genel kltr vererek kii ve toplumunun problemlerini tantmak, zm yollarn aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kltrel kalknmasna katkda bulunmak uurunu ve gcn kazandrmaktr. Mesleki ve Teknik orta retim kurumlarnn ama ve grevlerine uygun olarak; her meslek dalnn zel amalar ve bu amalar gerekletirecek derslerin eitleri, hedefleri, konular ve uygulamada gz nnde bulundurulacak esaslar, programlarla tespit edilir. lk yl hazrlk (ngilizce) snfnda okuyan rencilerimiz I. Snf sonunda velisinin istei ve baars dorultusunda Bilgisayar ve Elektronik blmlerine ayrlmaktadrlar. 2. ve 3. Snflar 2 ayr blmde eitime devam etmektedirler.

renime balayaca tarihte 14 (ondrt) yandan kk, 17 (onyedi) yandan gn almam olmak, Ruhen ve bedenen meteoroloji meslein ifasn engelleyecek zr olmamak, Evli, boanm veya nianl olmamak artlar aranr.

nR rgu
29
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Kamu haklarndan mahrum olmamak, zel kanunlarla affa uram olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezas veya yasal bir kovuturma sonucu karlmam olmak, Mezuniyet Sonras mknlar Mezun olanlarn Kamu Personeli Seme Snavn (KPSS) kazanmalar halinde Kamu Kurumlarnda greve balarlar. Bu okul mezunlar daha ok Devlet Meteoroloji leri Genel Mdrl bnyesinde almaktadrlar. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinden mezun olan renciler kazandklar takdirde faklte ve yksekokullara devam edebilecekleri gibi -dier meslek lise mezunu renciler gibi- mezun olunan programn devam niteliindeki programlara, snavsz yerleebilecektir

So

ANADOLU MESLEK LSES

Anadolu Teknik Liseleri, lise fen kolu dersleri ile birlikte, endstriyel teknik retim programlarnn uyguland, en az bir yabanc dilin retildii ve baz derslerin yabanc dille okutulduu ortaretim kurumlardr. OKS snavnda baarl olup tercih edildii takdirde yerleilen okullardr. Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alannda ie girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandrr alanlarna, meslee ve alanyla ilgili yksek retim programlarna hazrlar Genel kltr derslerinin yan sra eitli meslek alanlaryla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir Alanyla ilgili MYO larna snavsz gei yaplr Yabanc dil bilen meslek eleman yetitirir Alanyla ilgili yksek retim programlarn tercihte ek puandan yararlanlr Mezuniyetten sonra ayn meslek alannda bir yl alarak ustalk snavna girilir letmelerde mesleki eitim uygulamasnda asgari cretin en az % 30u orannda cret iletmece, sigorta primleri devlete denir. letmelerde pratik eitim gren renciler i kazalar ve meslek hastalklarna kar sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eitim Bakanl'nca denmektedir. Anadolu Meslek liselerinden mezun olanlar isterlerse yksek retim kurumlarna devam edebilmektedir. Yksek retim Kurulunca belirlenen alanlarn devam niteliindeki yksek retim programlarn tercih etmeleri durumunda, SS yerletirme puanlar hesaplanrken kendilerine ek puan verilmektedir. Mezuniyet Sonras mknlar Anadolu Meslek Liselerinden "Teknisyen" olarak mezun olanlar, yabanc dille eitim grmenin avantajlarna sahiptirler. Kamu kurum ve kurulularnda ie baladklarnda normal lise mezunlarna gre bir st derece ile greve balarlar. bulma anslar olduka yksektir. Bu eitim kurumundan mezun olanlara ustalk belgesinin yetki ve sorumluluklarn tayan mesleklerinde yeri Ama Belgesi verilecektir Anadolu Meslek Liselerinde Aadaki Blmler Bulunmaktadr 30
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

Alt Yap Bilgisayar (Donanm) Bilgisayar (Yazlm) Bilgisayarl Nmerik Kontrol (CNC) Boya-Apre Boya-Bask-Desen Dokuma Elektrik Elektronik

Kontrol ve Enstrmantasyon Teknolojisi Kuyumculuk Makine Mikroteknik Motor Otomatik Kumanda rme Teknolojisi Plastik Sanatlar Radyo-Televizyon Tekstil Telekomnikasyon Tp Elektronii

So
Endstriyel Elektronik Gazetecilik Hidrolik ve Pnmatik Teknolojisi naat (st Yap) plik Kalp Kimya Konfeksiyon 31

rencilere; orta retim dzeyinde asgar ortak genel; kltr vermek, toplum sorunlarna duyarl, yurdun ekonomik, sosyal ve kltrel kalknmasna katkda bulunma bilinci ve gcn kazandrma amacna ynelik ortak genel kltr dersleri ile birlikte endstriyel teknik retim programlarnn uyguland endstriyel teknik alanlarda meslek formasyon kazandran, hem yksek retime hem meslee hazrlayan, bir yabac dil reten ortaretim kurumlardr. OKS snavnda baarl olup tercih edildii takdirde yerleilen okullardr. Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alannda ie girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandrr alanlarna, meslee ve alanyla ilgili yksek retim programlarna hazrlar Genel kltr derslerinin yan sra eitli meslek alanlaryla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir Alanyla ilgili MYO larna snavsz gei yaplr

nR rgu
Ahap Yat naa Yap Ressaml ANADOLU TEKNK LSES
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

Uak Bakm Teknisyenlii (Gvde-Motor)

Uak Bakm Teknisyenlii ve Elektronii

am

Alanyla ilgili yksek retim programlarn tercihte ek puandan yararlanlr Yabanc dil bilen meslek eleman yetitirir. Mezunlar Teknisyen unvann kullanrlar letmelerde mesleki eitim uygulamasnda asgari cretin en az % 30u orannda cret iletmece, sigorta primleri devlete denir. letmelerde pratik eitim gren renciler i kazalar ve meslek hastalklarna kar sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eitim Bakanl'nca denmektedir. Anadolu teknik liselerinden mezun olanlar isterlerse yksek retim kurumlarna devam edebilmektedir. Yksek retim Kurulunca belirlenen alanlarn devam niteliindeki yksek retim programlarn tercih etmeleri durumunda, SS yerletirme puanlar hesaplanrken kendilerine ek puan verilmektedir. Mezuniyet Sonras mknlar

So
Bilgisayar (Yazlm) Bilgisayar (Donanm) Bilgisayarl Nmerik Kontrol (CNC) Elektrik Elektronik Endstriyel Elektronik Gazetecilik naat (Alt Yap) naat (st Yap) Hidrolik ve Pnmatik Teknolojisi Kalp Kimya Makina

Anadolu Teknik Liselerinden "Teknisyen" olarak mezun olanlar, yabanc dille eitim grmenin avantajlarna sahiptirler. Kamu kurum ve kurulularnda ie baladklarnda normal lise mezunlarna gre bir st derece ile greve balarlar. bulma anslar olduka yksektir. Bu eitim kurumundan mezun olanlara meslek lisesi diplomasnn yan sra ustalk belgesinin yetki ve sorumluluklarn tayan yeri Ama Belgesi verilir. Mezunlar istemeleri halinde bu belge ile mezun olduklar alanda iyeri aabilirler. Anadolu Teknik Liselerinde Aadaki Blmler Bulunmaktadr.
Mikroteknik Motor

Kontrol ve Enstrmantasyon Teknolojisi

mam-Hatip Liseleri mamlk, Hatiplik ve Kuran Kursu reticilii gibi din hizmetlerin yerine getirilmesi ile grevli elemanlar yetitirmek zere Milli Eitim 32
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu
Otomatik Kumanda Radyo-Televizyon Telekomnikasyon Tekstil (Boya-Apre) Tekstil (Dokuma) Tekstil (plik) Tekstil (Konfeksiyon) Tp Elektronii Yap Ressaml

Tekstil (rme Teknolojisi)

Uak Bakm Teknisyenlii ve Elektronii Uak Bakm Teknisyenlii (Gvde-Motor)

ANADOLU MAM HATP MESLEK LSELER

am

Bakanlnca alan ortaretim sistemi iinde, hem meslee, hem yksek renime hazrlayc programlar uygulayan retim kurumlardr. Yatl/Gndz eitim yapan karma retim kurumlardr. Anadolu mam Hatip Meslek Liselerinde genel kltr derslerinin yan sra dini arlkl Kuran- Kerim, Arapa, Hadis, Fkh, Tefsir, slam Tarihi retim program, Karlatrmal dinler tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir. Giri artlar lkretim okulu 8. snfta olmak, renimine ara vermemi olmak gerekmektedir. (Kesin kayt iin ilkretim okulundan mezun olmak.) Ayrca, Anadolu mam Hatip meslek liselerinde eitim grebilmek iin ilkretim okulu mezunu olan rencilerin Orta retim Kurumlar renci Seme Snavna (OKS) girerek baarl olmalar gerekmektedir Lise dengi okuldur

So
Eitimin Amac Eitim ekli

mam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlikleri kazandrr retim programlarnda genel kltr derslerinin yan sra imamlk ve hatiplikle ilgili derslere yer verilir retim sresi hazrlk hari 4 yldr Alanyla ilgili yksek retim programlar tercih edildiinde ek puandan yararlanlr yi bir Yabanc dil eitimi verilir. Arapa ve Kuran- kerim iyi bir ekilde renilebilir.

Mezuniyet Sonras mknlar

mam hatip liselerinden mezun olanlarn, imam hatiplik, mezzinlik, stajyer kuran kursu reticilii, gibi grevlerde alabilmek iin KPSSyi kazanmak ve yaplacak snavlarda baarl olmalar gerekmektedir. Ak olan imamlk grevinde, stajyer Kuran kursu reticilii geici olarak grevlendirilebilmektedir. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar mam hatip meslek ve imam hatip meslek liselerinden mezun olan renciler istemeleri halinde ilahiyat (n lisans) (ak retim) meslek yksek okuluna snavsz olarak gidebilirler. Ayrca Dikey Gei Snavna bavurarak baarl olduklar takdirde ilahiyat 4 yllk lisans eitimine devam edebilirler. ANADOLU LETM MESLEKLSELER

Anadolu letiim Meslek Liselerinin amac; rencileri hem meslee hem de yksek renime hazrlamaktr. Toplumlarn gelimesi, lkeler aras ilikilerin younlamas ve iletiimin n plana kmas sonucu nem kazanan basn, yayn ve reklmclk alanlarnda faaliyet gsteren kurum, kurulu ve ajanslarda grev alabilecek yabanc dil bilir vasfl insan gcn yetitirmektir. Anadolu letiim Meslek Liselerine; kaytlarn yaptran ve parasz yatl olarak renim grmek isteyen rencilerden parasz yatl ve burslu okuma artlarn tayanlara,

nR rgu
33
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmas halinde, yatllk kontenjan erevesinde ilgili mevzuat hkmleri gereince bu snavda aldklar puana gre yaplacak seme ve sralama ile parasz yatl okuma hakk salanr. Cinsiyetlerine uygun pansiyon ve kontenjan bulunmamas halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu rencilerde ayrca Devlet Parasz Yatllk ve Bursluluk Snavn kazanm olmak art aranmaz. Eitim sresi 4 yldr. Lise son snfta bulunan rencileri haftada 3 gn kendilerini basn, yayn ve reklmclk alanlarnda yetitirmek iin "3308 Sayl Kanun" gereince bu alandaki kurum ve kurulularda Beceri Eitimi grmektedirler. Eitimin erii Gazetecilik blmnde; Psikoloji, Haberleme Hukuku, Gazete Yaymlama Teknikleri, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Basn- Yayn Teknikleri, Basn-Yayn Tarihi, Temel Fotoraflk, Diksiyon, Basn Ekonomisi ve letmecilii, Gazetecilik Teknikleri, Gazetecilik Uygulamalar, Radyo-Televizyon blmnde; Radyo-Televizyon Program Yapm, RadyoTelevizyon Program Trleri, Radyo-Televizyon Habercilii, Temel Elektronik Bilgisi, Ses ve Grnt Kayt Cihazlar, Radyo-Televizyon Uygulamalar,

So
Giri artlar Anadolu letiim gidilebilecekleri blmler. Fotoraflk, Meslek Halkla likiler,

Halkla likiler ve Tantm blmnde; Kiiler Aras letiim ve Piyasa ve Kamuoyu Aratrmalar, Tantma Yntemleri ve Reklam, Halkla likiler ve Tantm Kampanyalar, Halkla likiler ve Tantm Uygulamalar, Bilgisayar, Okuma ve Anlatm Teknikleri vb. dersler okutulmaktadr. Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak. lkretim Okulu mezunu olmak.

OKS ye girmi ve tercihen snav kazanm olmak.

Sal girmek istedii meslee elverili olmak. (r: Fiziksel rahatszl bulunmamak.) Mezuniyet Sonras mknlar Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ile Halkla likiler ve Tantm, reklm alanlarnda faaliyette bulunan, kamu ve zel sektre bal kurum ve kurulularda grev alabilecekleri gibi, kendi iyerlerini de kurup altrabilirler Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Anadolu letiim Meslek Liselerinden mezun olan renciler istemeleri halinde alannn devam niteliindeki meslek yksek okullar ve alanlarna snavsz olarak gidebilirler. Ayrca Meslek Yksek okulunda baarl olduklar takdirde Dikey Gei Snavna bavurarak baarl olduklar takdirde 4 yllk lisans eitimine devam edebilirler. Liselerinden mezun olan rencilerin snavsz

Fotoraflk ve Kameramanlk,

nR rgu
34
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Halkla likiler (Ak retim), Halkla likiler ve Reklmclk, Halkla likiler ve Tantm, letiim ve Halkla likiler, Radyo ve Televizyon Yaymcl, Radyo ve Televizyon Programcl, Televizyon ve Radyo Programcl, Televizyon Yapm ve Ynetimi ANADOLU KIZ TEKNK LSELER Eitimin Amac

So
Giri artlar Blmler: Eitimin erii Staj Durumu Mezuniyet Sonras mknlar

lkretim okulu zerine tam gn renim veren Anadolu meslek liselerinin retim sresi 4 yldr. Bu okullarda, orta retim dzeyinde ortak bir genel kltr kazandrmay amalayan genel kltr dersleri ile birlikte rencileri hayata, i alanlarna ve yksek retime hazrlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarnn gerektirdii seviyede yabanc dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Sanayinin ve i piyasasnn ihtiya duyduu nitelikli ara insan gc ve topluma, aile hayatna bilgili (ev ekonomisi-ocuk geliimi-diki vb.) insanlar yetitirmek amacyla kurulmu okullardr. lkretim okulu mezunu, renimine ara vermemi rencilerin Milli Eitim Bakanl tarafndan merkezi sistemle yaplan Orta retim Kurumlar renci Seme Snav'n kazanmalar gerekmektedir. Bilgisayar, ocuk Geliimi ve Eitimi, Fotoraflk, Mekn Tasarm, Cam ilemecilii, Kuyumculuk teknolojisi, Restorasyon, Hazr Giyim, Tekstil Boya-Bask-Desen, Tekstil Dokuma, Tekstil Kalite Kontrol ile Tekstil, Seramik, Yal Hizmetleri blmleri bulunmaktadr. Genel kltr derslerinin yan sra eitimini grdkleri blme gre meslek dersleri de okutulmaktadr. Anadolu teknik liselerinde baz derslerin eitimi yabanc dille (ngilizce) yaplmaktadr. renciler, 2. yldan itibaren pratik eitimleri iin iyeri ve iletmelere gitmektedirler. Bu uygulama haftann iki gn okulda, dier gn ise iletmelerde beceri eitimi olarak gerekletirilmektedir. Mezunlar kamu kurum ve kurulular ile zel iletmelerde teknisyen unvan ile grev alabilirler. Kamu kurumlarnda greve balamak iin Kamu Personeli Seme Snavna (KPSS) girip baarl olmalar gerekmektedir. Ayrca bu eitim kurumlarndan mezun olanlara 3308 Sayl Kanuna gre dorudan iyeri ama belgesi verilir.

nR rgu
35
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Anadolu Kz Teknik Lisesi mezunlar niversiteye girebilmek iin renci Seme Snavna katlma hakkna sahip olduklar gibi renci seme snavnda alanlarnn devam niteliinde olan yksek retim kurumlarn tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilmektedir. Anadolu Kz teknik liselerinin Tekstil Boya-Bask-Desen, Tekstil Dokuma, Tekstil kalite Kontrol ile Tekstil blmlerinden mezun olanlar; Hal ve Kilim, Halclk, Tekstil nlisans Programlarna, Ayrca Hazr Giyim Blmnden Mezun Olanlar se; Deri Konfeksiyon, Kostm Tasarm,

So
Giri artlar

Tekstil n Lisans Programlarna Snavsz Olarak Girebilirler.

ALANLARINA, MESLEE, HAYATA VE YKSEK RETME HAZIRLAYAN SINAVNAVSIZ YERLELEN ORTA RETM KURUMLARI

ada bilim ve teknolojinin hzla gelimesi, lkemiz endstrisine ok boyutlu bir yap kazandrmtr. Buna paralel olarak da endstrimizin nitelikli teknik insan gc ihtiyac giderek artmtr. Orta kademe teknik insan gc, endstri meslek liselerinde yetitirilmektedir. Endstri meslek liseleri; ilkretim okulundan sonra rencilere, endstrinin ihtiya duyduu eitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandrmak suretiyle onlar i alanlarna ve yksek retime hazrlayan programlarn uyguland endstriyel teknik retim okullardr. lkretim okulu mezunu renciler, endstri meslek liselerinin istedikleri blmne dorudan bavurabilirler. Ancak setikleri blme okul kontenjanndan fazla bavuru olduu takdirde rencinin, ilkretim okul diplomasndaki baar notu dikkate alnr. Baarl rencilerden balanarak kayt yaplr. Endstri meslek liselerinde genel kltr dersleri ve bran dersleri bir arada okutulmaktadr. renciler, Trk Dili ve Edebiyat, Din Kltr ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Corafya, Matematik, Yabanc Dil gibi ortak genel kltr derslerini alrlar. Daha sonra okuduklar blme gre lme Bilgisi, Meslek Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Bilgisayar, letme Bilgisi, Gvenlii, Giriimcilik gibi dersleri alrlar. Ayrca, atlye ve laboratuar uygulamalar yaparlar. Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alannda ie girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandrr alanlarna, meslee ve alanyla ilgili yksek retim programlarna hazrlar

nR rgu
ENDSTR MESLEK LSES 36
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Genel kltr derslerinin yan sra eitli meslek alanlaryla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir Alanyla ilgili MYO larna snavsz gei yaplr. Dier Meslek Lisesi Mezunlarna verilen haklar bu renciler iinde geerlidir. Alanyla ilgili yksek retim programlarn tercihte ek puandan yararlanlr Mezunlar Teknisyen unvann kullanrlar. letmelerde mesleki eitim uygulamasnda asgari cretin en az % 30u orannda cret iletmece, sigorta primleri devlete denir. letmelerde pratik eitim gren renciler i kazalar ve meslek hastalklarna kar sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eitim Bakanl'nca denmektedir. Mezuniyet Sonras mknlar

So
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Endstri meslek lisesi mezunlar kamu ve zel iyerlerinde alabilirler. Kamu kurum ve kurulularnda branlarnda grev alan mezunlar, genel lise mezunlarna gre bir st derece ile ie balarlar. zel sektrde ise eitim esnasnda i hayatn yakndan tandklarndan rahatlkla i bulabilmektedirler. Endstri meslek lisesi mezunlarnn avantajl olduklar bir dier konu da kendi iyerlerini ama imknlarnn bulunmasdr. Endstri meslek lisesi mezunlar daha ok sanayide ara eleman olarak almaktadrlar. Mezunlar iyeri amak iin art koulan Ustalk Belgesini alabilmek iin mesleki eitim merkezlerinde ustalk snavna girmelidirler. Bu snavda baarl olduklar takdirde ustalk belgesini almaya hak kazanrlar. Endstri Meslek Liselerinde Aadaki Blmler Bulunmaktadr. Ahap leri ve Yat na Ayakkabclk Bask (tipo-ofset) Bilgisayar (donanm) Bilgisayar (yazlm) Bilgisayar destekli Endstriyel Modelleme 7. Bilgisayarl Nmerik Kontrol (CNC) 8. Boya Teknolojisi 9. Boya-Apre 10. Cilt ve Serigrafi 11. ay Teknolojisi 12. inicilik ve Seramik 13. inicilik ve Seramik (Dekorlama) 14. Dekoratif Sanatlar 15. Deri Konfeksiyon 16. Deri Teknolojisi 17. Dizgi 18. Dokuma 19. Dkm 20. Demecilik 21. Elektrik 22. Elektromekanik Tayclar 23. Elektronik 24. Endstriyel Dkm 25. Endstriyel Elektronik 26. Enstrman (alg) Yap Blm 27. Gda Teknolojisi 28. Grafik 29. Harita ve Kadastro 30. Hidrolik ve Pnmatik Teknolojisi 31. naat 32. plik 33. Makineleri (Bakm-Onarm) 34. Makineleri (Operatrlk) 35. zabe 36. Kalp 37. Kimya 38. Konfeksiyon 39. Konfeksiyon Makineleri Bakm Onarm 40. Kuyumculuk 41. Ktphanecilik 42. Lastik Teknolojisi 43. Makine Ressaml 44. Matbaa 45. Makine 46. Mermer Teknolojisi

nR rgu
37
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

ve

59. Soutma ve klimlendirme 47. Metal leri 60. Su rnleri 48. Metalrji 61. Telekomnikasyon 49. Mikroteknik 62. Tesisat Teknolojisi (Istma-Doalgaz) 50. Mobilya ve Dekorasyon 63. Tesisat Teknolojisi (Istma-Shhi Tesisat) 51. Model 64. Tesviye 52. Motor 65. Tp Elektronii 53. rme Teknolojisi 66. Yap 54. Plastik leme 67. Yap Ressaml 55. Proses 68. Zeytin Teknolojisi 56. Reprodksiyon ve Klie 57. Restorasyon 58. Sanayi Boyacl ve uygulama Teknii Sorgun Endstri Meslek Lisesinde Bulunan Blmler Bilgisayar Donanm Elektrik Metal leri

So
Giri artlar Blmler Staj Durumu

Mobilya ve Dekorasyon KIZ MESLEK LSELER

Bu okullarda, orta retim dzeyinde ortak bir genel kltr kazandrmay amalayan genel kltr dersleri ile birlikte rencileri hayata, i alanlarna ve yksek retime hazrlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarnn gerektirdii seviyede yabanc dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Sanayinin ve i piyasasnn ihtiya duyduu nitelikli ara insan gc yetitirmek, topluma, aile hayatna katkda bulunacak bireyler yetitirmek amacyla kurulmu okullardr. Eitim sresi 4 yldr. Milli Eitim Bakanl tarafndan her yl belirlenen tarihlerde bavuru yaplmakta olup giri snavszdr. Ancak baz blmlere bavurunun kontenjandan daha fazla olmas durumunda ilkretim baar ortalamas yksek olanlar alnmaktadr. Arlama ve Gda Teknolojisi, Ayakkab Teknolojisi, Bilgisayar, Bro Ynetimi ve Sekreterlik, Cam lemecilii, Cilt Bakm ve Kuafrlk, ocuk Geliimi ve Eitimi, El Sanatlar ve Teknolojisi, Elektronik, Fotoraflk, Grafik Tasarm, Mekan Tasarm, Kimya, Klasik Ciltilik, Kuyumculuk Tak Tasarm, Makine Ressaml, Matbaa, Organizasyon Hizmetleri, Pastaclk, Resim, Seramik, Seyahat Acentecilii, Ss Bitkileri, Tekstil, Tekstil Konfeksiyon, Yap Ressaml, Yal Hizmetleri ile Yat Kaptanl blmleri bulunmaktadr. renciler 2. yldan itibaren pratik eitimleri iin iyeri ve iletmelere gitmektedirler. Bu uygulama haftann iki gn okulda, haftann gn iletmelerde yaplmaktadr. Mezuniyet Sonras mknlar Kamu Personeli Seme Snavna (KPSS) katlarak baarl olmalar halinde Kamu kurum ve kurulularnda alabilecekleri gibi zel iyerlerinde de alabilirler. Ayrca kendi

nR rgu
38
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

iyerlerini aabilirler. Kz meslek lisesi ocuk geliimi ve eitimi mezunlar, kre, yuva, anaokulu, ana snf ve ocuk kulplerinde retmen yardmcs olarak grev yapmaktadrlar. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar niversiteye girebilmek iin renci Seme Snavna (SS) katlma hakkna sahip olduklar gibi, alanlarnn devam niteliinde olan yksek retim kurumlarn tercih etmeleri durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir. Mezun olduklar alan/kol/blmn devam niteliinde veya en yakn programlarn uyguland meslek yksekokullarna snavsz olarak da devam edebilirler. Ayrca, iki yllk n lisans programlarn tamamlayanlar istemeleri halinde SYM tarafndan yaplan Dikey Gei Snavn (DGS) kazanmalar durumunda alanlarndaki lisans programlarna devam edebilirler. Sorgun Kz Meslek Lisesinde Bulunan Blmler ocuk Geliimi Bilgisayar

So
Giri artlar

lkretim zerine 4 yl eitim uygulayan meslek liseleridir. Bu okullarda meslek dersleri yannda orta retim dzeyinde ortak bir genel kltr dersleri de okutulmaktadr. Kamu ve zel sektrn muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, bro ynetimi ve sekreterlik, biliim teknolojileri alanlarn da ihtiya duyduu, nitelikli elemanlar yetitiren, rencileri hem meslee hem de yksek renime hazrlayan okullardr. Ticaret Meslek Liselerinde u Blmler Bulunmaktadr. Bankaclk, Bilgisayar, Borsa Hizmetleri, Bro Hizmetleri, D Ticaret, Emlak Komisyonculuu, Kooperatifilik, Muhasebe, Muhasebe (Bilgisayarl) Pazarlama, Sigortaclk. Milli Eitim Bakanl tarafndan her yl belirlenen tarihlerde bavuru yaplmakta olup giri snavszdr. Ancak baz blmlere bavurunun kontenjandan daha fazla olmas durumunda ilkretim baar ortalamas yksek olanlar alnmaktadr. Mezuniyet Sonras mknlar Ticaret Meslek Lisesi Mezunlar hem kamuda hem de zel sektrde i bulabilirler. zellikle zel sektrde i bulma imknlar yksektir. Ticaret Meslek Lisesi mezunlar muhasebe, mali mavirlik, brolarnda, sigortaclk ve finans kurulularnn ilgili blmlerinde alma imknna sahiptirler. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Ticaret Meslek liselerinden mezun olan renciler istedikleri takdirde bitirdikleri dier meslek lise mezunu renciler gibi- programn devam niteliinde, ncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eitim Blgesi (METEB) iindeki, daha sonra da METEB blgesi dndaki meslek yksekokuluna snavsz yerleebilecektir. rnein, Sorgun Ticaret Meslek Lisesinden mezun olan bir renci ncelikle Yozgat da ki Meslek Yksek Okulunu tercih edebilecektir. 39
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu
TCARET MESLEK LSELER

am

Sorgun Ticaret Meslek Lisesinde Bulunan Blmler Bilgisayarl Muhasebe Bilgisayar Programcl (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi) MAM HATP MESLEK LSELER mam-Hatip Liseleri mamlk, Hatiplik ve Kuran Kursu reticilii gibi din hizmetlerin yerine getirilmesi ile grevli elemanlar yetitirmek zere Milli Eitim Bakanlnca alan ortaretim sistemi iinde, hem meslee, hem yksek renime hazrlayc programlar uygulayan retim kurumlardr. Gndz eitim yapan kurumlardr. mam Hatip Meslek Liselerinde genel kltr derslerinin yan sra dini arlkl Kuran- Kerim, Arapa, Hadis, Fkh, Tefsir, slam Tarihi retim program, Karlatrmal dinler tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir. Lise dengi okuldur mam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlikleri kazandrr retim programlarnda genel kltr derslerinin yan sra imamlk ve hatiplikle ilgili derslere yer verilir retim sresi hazrlk hari 4 yldr Alanyla ilgili yksek retim programlar tercih edildiinde ek puandan yararlanlr Arapa ve Kuran- kerim iyi bir ekilde renilebilir.

So

Mezuniyet Sonras mknlar

mam hatip liselerinden mezun olanlarn, imam hatiplik, mezzinlik, stajyer kuran kursu reticilii, gibi grevlerde alabilmek iin KPSSyi kazanmak ve yaplacak snavlarda baarl olmalar gerekmektedir. Ak olan imamlk grevinde, stajyer Kuran kursu reticilii geici olarak grevlendirilebilmektedir. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar mam hatip meslek ve imam hatip meslek liselerinden mezun olan renciler istemeleri halinde ilahiyat (n lisans) (ak retim) meslek yksek okuluna snavsz olarak gidebilirler. Ayrca Dikey Gei Snavna bavurarak baarl olduklar takdirde ilahiyat 4 yllk lisans eitimine devam edebilirler. OKULLARI N AYRI BR SINAV YAPAN KURUMLAR ANADOLU GZEL SANATLAR LSES Anadolu Gzel Sanatlar Liseleri genel lise statsnde olmakla birlikte bu okullara yerlee bilmek iin ayr bir snav yapld iin bu blm alnmtr. Anadolu gzel sanatlar liseleri, ilkretim zerine 4 yl renim veren yatl, gndzl ve karma okullardr. Bu okullar, ncelikle gzel sanatlarla ilgili yksek retim kurumlarnn bulunduu yerlerde alr.

nR rgu
40
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Resim ve mzik olmak zere iki blm vardr. Bakanln uygun grmesi durumunda gzel sanatlara ynelik programlar uygulayan baka alanlar da alabilir. Okullarn resim ve mzik alanlarnn her birine bir retim ylnda alnacak renci says 24 geemez. Bu rencilerin sanat derslerinde dersliklere dalm, sanat derslerinin zellii dikkate alnarak okul ynetimince dzenlenir. rgn eitim eklinde olup devam zorunludur, Bir yabanc dili iyi bir ekilde retir, Dersler gzel sanatlarn resim ve mzik alanlarnda gruplanr Anadolu Gzel Sanatlar Lisesi Amac Okulun amac rencilerin: 1. Gzel sanatlar alannda ilgi ve yetenekleri dorultusunda eitim-retim grmeleri, 2. zel yetenek gerektiren yksek retim programlarna hazrlanmalarn,

So
Bu Okullara Giri artlar Diploma notu en az 3.00 renci Seimi Kayt Kabul Snav Nasl Yaplr

3. Alanlarnda aratrmacla ynelmelerini, yetenekleri dorultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratc ve retken kiiler olarak yetimelerini,

4. Mill ve milletler aras sanat eserlerini tanmalarn ve yorumlamalarn salamaktr.

Bu okullarda Bakanlka uygun grlen ders izelgeleri ve retim programlar uygulanr. Programlar dzenlenirken yabanc dil dersleri ile sanat derslerine arlk verilir. Eitim-retim Trke yaplr. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabanc dildeki karlklar da retilir.

Yurt iindeki okullar ile KKTC okullarn 4, 5, 6, 7 ve 8 inci snflarna ait girecekleri alanla ilgili derslerin ylsonu notlarnn aritmetik ortalamas en az 4 olmas. zel yetenek giri snavn kazanm olmak

Anadolu Gzel Sanatlar Lisesi zel yetenek snavlarna katlmak isteyenlerin, Milli Eitim Bakanlnca belirlenen tarihler arasnda renim grdkleri okul mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir. a. Yetenek snav, okul mdrnn bakanlnda ilgili alan efi ile alan dersleri retmenlerinden en az yeden oluan komisyonca yazl, szl ve uygulamal olarak veya bunlardan biri ya da bir ka ile yaplr. b. Snavlar; mzik ve resim alanlarnda, alann zelliine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul mdrnce onaylanan esas ve ltlere gre 100 puan zerinden deerlendirilir. c. Deerlendirme sonunda en yksek puandan balamak zere adaylarn sralamas yaplarak kontenjan kadar asl ve yedek listeler hazrlanr ve okulda ilan edilir. d. Snav kazanan adaylarn, sresi iinde kaytlar yaplr. e. Kontenjann dolmamas durumunda ders ylnn ilk haftasnn son i gn alma saati bitimine kadar sralamaya gre yedek listeden kaytlara devam edilir.

nR rgu
41
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

f. Bavurular, renci seimi ve kayt kabulle ilgili i ve ilemler Bakanlka belirlenen takvime gre yrtlr st renim Kurumuna Devam edebilme Anadolu Gzel Sanatlar Lisesi mezunlarna, renim grdkleri alanlarla ilgili gzel sanatlar fakltelerini tercih ettiklerinde ek puan verilmektedir. SPOR LSELER Spor liseleri ilkretim zerine 4 yl renim veren yatl, gndzl ve karma okullardr. Bu okullar, ncelikle beden eitimi ve sporla ilgili yksekretim kurumlarnn bulunduu yerlerde alr. rencilerin; Beden eitimi ve spor alannda temel bilgi ve beceri kazanmalar iin ilgi ve yetenekleri dorultusunda eitim-retim grmelerini beden eitimi ve sporla ilgili yksek renime hazrlanmalarn, Spor alannda aratrmaya ynelmelerini; bu alanda yetenekleri dorultusunda uygulama yapabilecek kiiler olarak yetitirilmelerini, salamak amacyla alan okullardr. Okula her retim ylnda alnacak renci says 48i, bir snfn renci says ise 24 geemez. Amac Beden eitimi ve spor alannda temel bilgi ve becerileri kazanmalar iin ilgi ve yetenekleri dorultusunda eitim-retim grmelerini ve baarl sporcular olarak yetitirilmelerini.

So
Bavuru ve Giri artlar Snav

Alan ile ilgili dnyadaki gelimeleri dikkate alarak Trk sporunu gelitirecek ve temsil edebilecek genler olarak yetimelerini birlii iinde alma ve dayanma alkanl kazanarak takm ruhu ile hareket etmelerini, Spor disiplini ve centilmenliini zmsemi, rnek bireyler olarak yetimelerini, Beden eitimi ve sporla ilgili yksek retim programlarna hazrlanmalarn Spor alannda aratrmaya ynelmelerini; bu alanda yetenekleri dorultusunda uygulama yapabilecek kiiler olarak yetimelerini salamaktr. Yurt iindeki okullar ile KKTC okullarn 4, 5, 6, 7 ve 8 inci snflarna ait Beden Eitimi dersinin ylsonu notlarnn aritmetik ortalamas en az 4.00, renimlerinin bir ksmn yurt dnda yaparak snavlara bavurunun yapld retim yl banda 8 inci snfa kaydolan rencilerden Beden Eitimi dersinin yalnz 8 inci snfa ait yl sonu notunun en az 4.00, renimlerini yurt dnda tamamlayarak denkliini yaptran rencilerin renimlerinin son be ylna ait Beden Eitimi dersinin yl sonu notlarnn aritmetik ortalamasnn en az 4.00, Beden eitimi ve spor yapmasna engel hli bulunmadn belirten, tek tabipten alnm salk raporu olduunu belgelendirenler, yetenek snavna girmek iin tercih ettikleri spor lisesi mdrlklerine bavurabilirler. Yetenek snav, Bakanlka belirlenen takvime gre okul mdrnn bakanlnda en az beden eitimi retmeninden oluan komisyonca yazl, szl ve uygulamal 42
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

nR rgu

am

snavlardan birisi uygulamal olmak zere en az ikisi ile yaplr. Uygulamal snavda rencilerin spor alannda yetenekli olup olmadn tespit etmek amacyla adaylarn abukluk, eviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana karacak uygulamalar yaptrlr Snavlar, beden eitimi ve spor alannn zelliine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul mdrnce onaylanan esaslara gre yaplr ve deerlendirilir. Deerlendirme sonunda en yksek puandan balanmak zere adaylarn sralamas yaplarak belirlenen kontenjan kadar asl ve yedek listeler hazrlanr ve okulda iln edilir. st renim Kurumuna Devam edebilme Spor liselerinden mezun olan renciler; Faklte ve Yksekokullarn sporla ilgili blmlerine bavurabilirler. Yozgatta Spor Lisesi Bulunmamaktadr.

So
Sra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l BURSA DENZL ELAZI ERZURUM ESKEHR STANBUL MALATYA SVAS TRABZON UAK

Trkiye de Bulunana Spor Liseleri


le Okul Ad Ticaret ve Sanayi Odas Spor Lisesi Bozkurt Spor Lisesi Elaz Spor Lisesi Erzurum Spor Lisesi Eskiehir Spor Lisesi stanbul Spor Lisesi Malatya Spor Lisesi Sivas Spor Lisesi Trabzon Spor Lisesi Uak Spor Lisesi

OSMANGAZ BOZKURT MERKEZ MERKEZ MERKEZ MALTEPE MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ

Askeri liselerin temel amac harp okullar ile Glhane Askeri Tp Akademisi, Faklte ve Yksek Okullar gibi dier st eitim kurumlarndaki eitim ve retimi takip edebilecek, zihinsel ve fiziksel yetenekleri gelimi, Atatrk Dnce sistemine bal, vatan ve millet sevgisi alanm, vazife ve sorumluluk duygusu, disiplin anlay gelimi askeri renciler yetitirmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlna ve Jandarma Genel Komutanlna ait askeri lise bulunmamaktadr. Bu Komutanlklar ihtiyalarn K.K.K.lna ait Askeri Liselerden ve sivil renci kaynakl liselerden karlamaktadrlar. Askeri Liselerde, Milli Eitim Bakanl bnyesindeki yabanc dil arlkl liselerin fen bilimleri program uygulanmaktadr.

Askeri Lise Snavn erii Askeri liseye renci seimi iki aamada yaplmaktadr. Birinci Aama: SYM tarafndan yaplmakta olan yazl snav aamasdr. Bu snavda adaylara szel-saysal blmden oluan sorular sorulmaktadr. kinci Aama: Baraj puann aan adaylar, belirlenen tarihte ilgili Kuvvet Komutanlklar (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanl) Snav Merkezlerine yaplacak olan n Salk Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Snav, Psikomotor Testi (Yalnz Hava Kuvvetleri Komutanl iin), Mlakat ve Salk Muayenesi aamalarndan geeceklerdir.

nR rgu
ASKER LSELER 43
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Giri artlar Genel artlar T.C. Vatanda ve Erkek Olmak, 2007 Ylnda lkretim Okullarnn Birinden Dorudan Mezun Olmak, Okul Bitirme Derecesi Askeri Liseler in 3.50, Bando Astsubay Hazrlama Okulu in 3.00 Olmak, En Fazla 16 Yanda olmak, Salk le lgili artlar: Trk Silahl Kuvvetleri Salk Yetenei Ynetmeliinin, Askeri okullara girecek renci adaylarna ilikin aada yazlan salk niteliklerine uygun olmak;

So
TC. Vatanda ve erkek olmak

Vcut yaps dzgn, her bakmdan salam ve fiziksel grn kusursuz olmak (gs kafesinde ekil bozukluu bulunmamak, vcudun herhangi bir yerinde dikkati ekecek ve gz estetiini bozucu yara, yank, leke, kellik, frengi ve cilt hastalndan iz bulunmamak, dztaban olmamak.) Duymasnda en ufak bir kusuru bulunmamak. Her ne derece olursa olsun gzlk-lens kullanmamak, gznde alk, renk krl vb. hastalk bulunmamak. Kalp, bbrek, karacier rahatszlklar ve tberkloz geirmemi olmak

Arl, boy lsnn santimetre olarak son iki rakam ele alndnda, bu rakamdan en ok 5 kg.'a kadar (5 kg. dahil) fazla, en ok 15 kg.'a kadar (15 kg. dahil) eksik olmak. Sevk edilecei Askeri Hastane'den "ASKER RENC OLUR" kaydn ieren salk raporu almak. Trkeyi kusursuz konumak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, syleyi bozukluu vb. olmamak) Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter le lgili artlar

Nianl, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadnla nikahsz olarak birlikte yaamamak Kendisinin, anne, baba ve kardelerinin;

Tutum ve davranlar ile yasad, siyasi, ykc, irticai, blc, ideolojik grleri benimsememi bu gibi faaliyetlerde bulunmam ve bu faaliyetlere karmam olmas Toplumca ayp saylan ve uygun grlmeyen kazan yollarnda almam ve halen almamakta olmalar, Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmalar Drst bir yaam dzeyinde olmak ve yz kzartc fiillerde bulunmamalar Yaplacak ariv aratrmas ve soruturma sonunda pheli yada sakncal hallerin bulunmamas

nR rgu
44
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Taksirli sular hari olmak zere affa veya zaman amna uram ya da para cezasna evrilmi veya ertelenmi hkmllklerine ilikin kaytlar adli sicilden kartlm olsa bile bir crmden hkml bulunmamak veya soruturma altnda olmamak; Okuduu okullardan ahlak ve disiplin sebepleri ile karlmam olmak Okula kar uygun nitelikte (Drst bir yaam dzeyinde, yz kzartc fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli gstermek. Mezuniyet Sonras Gidebilecekleri st Eitim Kurumlar Bu okullardan mezun olanlar n Lisans dzeyinde Astsubay MYOlarn tercih edebilirler ve Astsubay avu olarak mezun olurlar. Bunun yan sra Lisans dzeyinde eitim-retim yapan; Harp Okullar ile Glhane Askeri Tp Akademisini tercih edebilirler. Bu okullar bitiren renciler Temen unvanyla mezun olurlar. Trk Silahl Kuvvetlerinde Lisans-st dzeyde eitim-retim veren; Harp Akademileri, Silahl Kuvvetler Akademisi, Milli gvenlik Akademisi ile Harp Okullar ve Harp Akademisi bnyesindeki enstitlere devam eden renciler ise Komutanlk ve Karargh Subay niteliklerine sahip Kurmay Subay olarak mezun olurlar Trkiye de tane askeri lise vardr: 1. Kuleli Askeri Lisesi (engelky-stanbul) 3. Iklar Lisesi (Bursa) 2. Maltepe Askeri Lisesi (Gzelbahe-zmir)

So
Amac Dersler zel artlar

Deniz Lisesinde, Milli Eitim Bakanl bnyesindeki yabanc dil arlkl liselerin fen bilimleri alan program uygulanmaktadr. Deniz Lisesinde Trk renciler ile dost ve mttefik lkelerden misafir askeri renciler (M.A..) eitim-retim grmektedirler. retim sresi 4 yldr. Deniz Kuvvetlerinin amacna uygun dzeyde, Deniz Harp Okulundaki retim ve eitimi izleyebilecek nitelikte, Atatrk ilke ve inklplarn benimsemi, yeterli beden yeteneine genel kltr ve balang askerlik anlay ve davranna sahip, Deniz Harp Okulunda verilen (lisans ve mhendislik dzeyindeki) eitimi izleyebilecek nitelikte askeri renciler yetitirmektedir. retim Faaliyetleri; retim Bakanlna bal Fen Dersleri Blm Bakanl, Sosyal Dersler Blm Bakanl, Yabanc Dil ve Hazrlk Blm Bakanl ve Mesleki Dersler Blm Bakanlklar ile eitim-retim faaliyetlerini destekleyen Plan-AratrmaProgram, lme ve Deerlendirme, OB ve Bilgisayar Destekli Eitim ube Mdrlkleri tarafndan yrtlmektedir. Deniz Lisesine Giri artlar Sosyal Durum, Ahlak ve Karakterle lgili Koullar renim le lgili artlar, Salk, Boy-Kilo ve Ya le lgili artlar Askeri liseler artlaryla ayndr.

nR rgu
DENZ LSES 45
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

Deniz Lisesi'ne giri iin SYM tarafndan yaplan yl Askeri Liseler Snav (ALS)'n, n Salk Muayenesini, Bedeni Yeterlilik Testlerini, Mlakat ve Hastane Salk Kurulu muayenesi aamalarn ieren 2'nci Seim Aamasn baaryla tamamlayarak; Performans Puanna gre yaplacak sralamaya girmeye hak kazanmak. 1. Temel Askerlik (ntibak) Eitiminde baarl olmak HAYATA HAZIRLAYAN KURUMLARI MESLEK ETM MERKEZ lkemiz genelinde zorunlu ilkretimi tamamlayp, rgn eitime devam etmeyen ve bir meslek renmek amacyla deiik iyerlerinde alan genlere genel kltr, eitli mesleklerle ilgili teknik ve bilimsel bilgi kazandrmak amacyla kurulan merkezlerdir. Halen deiik iyerlerinde meslek renmek amacyla rak veya kalfa olarak alan genlerin ileride mesleklerindeki faaliyetleri srdrmeleri, Kalfalk - Ustalk belgelerini alabilmeleri iin Mesleki Eitim Merkezlerinde eitim grmeleri gerekmektedir. Bu eitimden yararlanamayanlarn yasal olarak mesleki faaliyetlerde bulunmalarna imkn yoktur. rencileri; ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak giriimci, retken, endstri ve hizmet alanlarnn gereksinimine uygun meslek eleman olarak yetitirmek, istihdam iin gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranlar kazandrmak, olgunlama eitimi gerektiren alanlarda; aratran, gelitiren, deerlendiren, tasarlayan, giriimci ve yaratc bireyler yetitirmek amacyla kurulan merkezlerdir. Giri artlar lkretim okulu mezunu olmak, 14 Yan doldurmu olmak Bnyesi ve salk durumu, girecei meslein gerektirdii ileri yapmaya uygun olmak. Eitim grmek istedii meslekte, bir iyeri sahibi ile raklk szlemesi imzalamak. Kazandrdklar Bir meslek alannda ie girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandrr retim programlarnda genel kltr derslerinin yan sra eitli meslek alanlaryla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir Haftada iki gn mesleki eitim merkezinde sosyal, teknik ve teorik dersler verilir Meslek liselerine yatay gei yaplabilir letmelerde mesleki eitim uygulamasnda asgari cretin en az % 30u orannda cret iletme tarafndan denir. Sigorta primleri Milli Eitim Mdrl tarafndan denir. Mesleki yeterlilik, belgeye balanmtr. raklk eitimini tamamlayanlar kalfalk, kalfalk eitimini tamamlayanlar da ustalk belgesi almaktadr. Mesleki Eitim Merkezine devam edenler renci statsndedirler. rgn eitim (Okullarda yaplan eitim) rencilerinin yararlandklar haklarn tamamndan yararlanrlar.

So

nR rgu
46
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

am

EK 2 (Ortaretim Kurumlar iin Ders izelgeleri)


GENEL LSE
HAFTALIK DERS ZELGES Fen Bilimleri Alan
DERS KATEGORLER

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM TANITIM VE YNLENDRME

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2

10. SINIF
2 3 1 2 2 3 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 1 -

12. SINIF
2 3 1 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ GEOMETR ANALTK GEOMETR

nR rgu
29
-

14
4 2 2 2 2 -

11
4 3 3 3 2 -

6
4 3 3 3 2 2

TOPLAM

12

15

17

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) ASTRONOM VE UZAY BLMLER (2) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

am
1

Alnabilecek Ders Saati Says REHBERLK

3
1

3
1

6
1

TOPLAM DERS SAAT

30

30

30

30

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir. 2 Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. Semeli Yabanc Dil dersinde Almanca, Franszca, ince, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

47
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

GENEL LSE
HAFTALIK DERS ZELGES Sosyal Bilimler Alan
DERS KATEGORLER

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM TANITIM VE YNLENDRME

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2

10. SINIF
1 3 1 -

11. SINIF
1 2 2 1 -

12. SINIF
1 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI

29

5
4 4 4

6
5 4 4 4 2 -

1
5 4 4 4 2

TARH ADA TRK VE DNYA TARH CORAFYA PSKOLOJ SOSYOLOJ MANTIK

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) SEMEL YABANCI DL(2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
1

4 2 -

18

19

19

am
6
1

Alnabilecek Ders Saati Says

4
1

9
1

REHBERL
TOPLAM DERS SAAT

30

30

30

30

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ile Tarih ve Corafya dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. Semeli Yabanc Dil dersinde Almanca,ince, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

48
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

GENEL LSE
HAFTALIK DERS ZELGES Trke-Matematik Alan
DERS KATEGORLER

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM TANITIM VE YNLENDRME

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2

10. SINIF
1 2 3 1 -

11. SINIF
1 2 2 1 -

12. SINIF
1 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI MATEMATK GEOMETR ANALTK GEOMETR CORAFYA

29
-

7
4 4 4 2 4

6
5 4 4 2 2

1
5 4 4 2 2 2

nR rgu
TOPLAM RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

18

17

19

am
4
1

Alnabilecek Ders Saati Says

6
1

9
1

REHBERL

TOPLAM DERS SAAT

30

30

30

30

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat, Matematik dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. Semeli Yabanc Dil dersinde Almanca,ince, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

49
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

GENEL LSE
HAFTALIK DERS ZELGES Yabanc Dil Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM TANITIM VE YNLENDRME

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2

10. SINIF
3 1 2 2 1 -

11. SINIF
3 1 2 2 1 -

12. SINIF
3 1 -

ORTAK DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
ALAN DERSLER
DL VE ANLATIM YABANCI DL

29
-

9
5 13

9
5 13

4
5 13

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
18 2
1 1

18

18

am
2
1

Alnabilecek Ders Saati Says

7
1

REHBERLK TOPLAM DERS SAAT

30

30

30

30

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ve Yabanc Dil dersleridir. 2 Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. Semeli Yabanc Dil dersinde Almanca, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca,ince ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

50
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

ANADOLU LSES
HAFTALIK DERS ZELGES Fen Bilimleri Alan
DERS KATEGORLER

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL KNC YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 10 2 -

10. SINIF
2 3 1 2 2 2 4 2 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 1

12. SINIF
2 3 1 4 2 -

ORTAK DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
ALAN DERSLER
MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ GEOMETR ANALTK GEOMETR

32
-

19
4 2 2 2 2 -

17
4 3 3 3 2 -

12
4 3 3 3 2 2

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) ASTRONOM VE UZAY BLMLER (2) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
2
1

12

15

17

am
3
1

Alnabilecek Ders Saati Says

2
1

5
1

REHBERL
TOPLAM DERS SAAT

35

35

35

35

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. kinci Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca,ince ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

51
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

ANADOLU LSES
HAFTALIK DERS ZELGES Sosyal Bilimler Alan
DERS KATEGORLER

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL KNC YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 10 2 -

10. SINIF
1 2 4 2 1 -

11. SINIF
1 2 2 4 2 1

12. SINIF
1 4 2 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER0

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI

32
-

10
4 4 4

12
5 4 4 4 2 -

7
5 4 4 4 2

TARH ADA TRK VE DNYA TARH CORAFYA PSKOLOJ SOSYOLOJ MANTIK

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) SEMEL YABANCI DL(2) SANAT TARH (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
2
1

4 2 -

18

19

19

am
6
1

Alnabilecek Ders Saati Says

3
1

8
1

REHBERL
TOPLAM DERS SAAT

35

35

35

35

Not: 1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ile Tarih ve Corafya dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. kinci Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca,ince ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

52
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

ANADOLU LSES
HAFTALIK DERS ZELGES Trke-Matematik Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL KNC YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 10 2 -

10. SINIF
1 2 2 4 2 1 -

11. SINIF
1 2 2 4 2 1

12. SINIF
1 4 2 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI MATEMATK GEOMETR ANALTK GEOMETR CORAFYA

32
-

12
4 4 4 2 4

12
5 4 4 2 2

7
5 4 4 2 2 2

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
18 2
1

17

19

am
4
1

Rehberlik
Toplam Ders Saati

Alnabilecek Ders Saati S

5
1

8
1

35

35

35

35

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat, Matematik dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. kinci Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, ince Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur. .

53
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

ANADOLU LSES
HAFTALIK DERS ZELGES Yabanc Dil Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL KNC YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 10 2 -

10. SINIF
3 1 2 2 2 2 1 -

11. SINIF
3 1 2 2 2 1

12. SINIF
3 1 2 -

ORTAK DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
ALAN DERSLER DL VE ANLATIM YABANCI DL

32
-

13
5 13

11
5 13

6
5 13

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
18 2
1

18

18

am
3
1

Alnabilecek Ders Saati Says

5
1

10
1

TOPLAM DERS SAAT

35

35

35

35

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ve Yabanc Dil dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. kinci Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, ince Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

54
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

FEN LSES
HAFTALIK DERS ZELGES
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK GEOMETR FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 -

10. SINIF
2 3 1 2 3 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 3 1

12. SINIF
2 3 1 3 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
MATEMATK GEOMETR KMYA BYOLOJ ANALTK GEOMETR

33
-

12
4 2 4 4 4 -

14
4 2 4 4 4 -

9
4 2 4 4 4 2

Toplam

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2)

CORAFYA (2)

PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) ASTRONOM VE UZAY BLMLER (2) PROJE HAZIRLAMA (1)

BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
18 1
1

18

20

am
4
1

Alnabilecek Ders Saati Says

2
1

5
1

Rehberlik
TOPLAM DERS SAAT

35

35

35

35

Not:
1. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 2. Semeli Yabanc Dil dersinde II. Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, ince, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur. 3. Semeli derslerin kategorisinde yer alan derslerin, ders saatleri parantez ierisinde belirtilmitir.

55
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

SPOR LSES
HAFTALIK DERS ZELGES
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 3 -

10. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 3 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 1

12. SINIF
2 3 1 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM TOPLAM
Alnabilecek Ders Saati Says REHBERLK

23
4 2 1 1 2 -

20
6

11
6 2 2 2 2 2 -

6
6 2 2 2 2 2

TEMEL SPOR ETM NSAN ANATOMS BEDEN ETM BLMNE GR BEDEN ETM VE SPOR TARH SPOR ANTREMAN BLGS SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE LK YARDIM SPOR FZYOLOJS SPOR MASAJI SPOR TESSLER VE MALZEME BLGS SPOR PSKOLOJS SPOR VE BESLENME TRK SPOR TARH ZEL ALAN ALIMASI SPOR YNETM VE ORGANZASYONU SPOR SOSYOLOJS ETSEL OYUNLAR RTM ETM VE DANS

2
-

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
1
1 -

10

10

16

16

am
1

3
1

6
1

11
1

TOPLAM DERS SAAT

34

34

34

34

Not: 1. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersi ile 9. snfta Temel Spor Eitimi, 10, 11 ve 12. snflarda Spor dersidir. 2. Semeli Yabanc Dil dersinde; Almanca, ince Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur. 3. Grup derslerine Haftalk Ders izelgesine ncelik verilmek kaydyla 10 saate kadar ilve ders yaplr. 4. izelgede yer alan derslerde; Austos 2005 tarih ve 2575 sayl T.D sinde yaymlanan orta retim kurumlar ders izelgeleri aklamalar dorultusunda uygulama yaplr.

56
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

ANADOLU GZEL SANATLAR LSES


HAFTALIK DERS ZELGES Mzik Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 6 2 -

10. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 3 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 3 1

12. SINIF
2 3 1 3 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM TOPLAM
Alnabilecek Ders Saati Says REHBERLK

28
1 1 1 1 1 1 -

20
2 2 2 1 1 -

14
4 2 2 2 2 4 1 1 -

9
4 2 2 2 2 1 4 1 1

MZKSEL TME OKUMA VE YAZMA PYANO TRK VE BATI MZ ALGILARI TRK MZ KORO ETM BATI MZ KORO ETM MZE GR MZK BMLER TRK ve BATI MZ ALGI TOPLULUKLARI BATI MZ TARH GELENEKSEL TRK MZ TARH BLM DESTEKL MZK BREYSEL SES ETM

RESM (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) SANAT TARH (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) ALGI BAKIM VE ONARIMI (1) SOSYAL ETKNLK (2)

TOPLAM 35 35 35 35 DERS SAAT Not: 1. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak dersler; Dil ve Anlatm dersi ile Mziksel itme Okuma ve Yazma dersidir. 2. Semeli Yabanc Dil dersinde II. Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, ince, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

nR rgu
6 8 6
1 1

18

19

am
2
1

6
1

57
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

ANADOLU GZEL SANATLAR LSES


HAFTALIK DERS ZELGES Resim Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 6 2 -

10. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 3 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 3 1

12. SINIF
2 3 1 3 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
DESEN ALIMALARI II BOYUTLU SANAT ATLYE III BOYUTLU SANAT ATLYE MZE ETM PLASTK SANATLAR TARH GRAFK TASARIM DRAMA TRK RESM HEYKEL SANATI ADA DNYA SANATI ESTETK SANAT ESERLERN NCELEME

28
2 2 1 1 -

20
2 3 3 -

14
4 4 4 2 1 1 -

9
4 4 1 4 1 2 2

MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL(2) SANAT TARH (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SOSYAL ETKNLK (2)

TOPLAM

nR rgu
6 8 1

16

18

am
6
1

Alnabilecek Ders Saati Says

4
1

7
1

REHBERL K
TOPLAM DERS SAAT

35

35

35

35

Not: 1. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak dersler; Dil ve Anlatm dersi ile Desen almalar dersidir. 2. Semeli Yabanc Dil dersinde II. Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, ince Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

58
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

SOSYAL BLMLER LSES


HAFTALIK DERS ZELGES Sosyal Bilimler Alan
DERS KATEGORLER

DERSLER
TRKE DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS SOSYAL BLMLER SOSYAL BLM ALIMALARI FEN BLMLER MATEMATK YABANCI DL II. YABANCI DL BEDEN ETM SALIK BLGS

HAZIRLI K SINIFI

9. SINIF

10. SINIF

11. SINIF

12. SINIF

OSMANLI TRKES

DKSYON VE HTABET FELSEFE MANTIK

ADA TRK VE DNYA TARH

4 2 2 2 20 4 2 -

2 3 1 6 2 5 4 5 2 2 2 -

3 4 1 6 2 4 5 2 2 2 -

4 4 1 8 2 5 2 2 2
-

4 4 1 8 5 2 1 4 2

ORTAK DERSLER VE ALAN DERSLER

SEMEL DERSLER

Rehberlik
TOPLAM DERS SAAT

So
BLG KURAMI MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

TOPLAM
RESM (2) MZK (2)

BEDEN ETM (2)

LETME (2) EKONOM (2) ULUSLAR ARASI LKLER (2) HALK BLM (1) GRMCLK (1)

PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) ARATIRMA TEKNKLER (1) YNETM BLM (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
-

1 -

1 -

36

34

32

31

32

am
2
1

Alnabilecek Ders Saati Says

4
1

5
1

4 1 37

37

37

37

37

Not: 1. 2. 3. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ile Sosyal Bilimler Dersleridir. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak dersler; Dil ve Anlatm dersidir. Sosyal Bilimler Dersinin Muhtevasn; Tarih, Corafya, Sosyoloji ve Psikoloji dersleri oluturur.

59
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

SOSYAL BLMLER LSES


HAFTALIK DERS ZELGES
Trke-Matematik Alan
DERS KATEGORLER TRKE DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS SOSYAL BLMLER SOSYAL BLM ALIMALARI FEN BLMLER

DERSLER

HAZIRLIK SINIFI

9.
SINIF

10.
SINIF

11.
SINIF

12.
SINIF

11.
SINIF

12.
SINI F

4
2 2 2 20 4 2 2 3 1 6 2 5 4 5 2 2 2 3 4 1 5 2 6 5 2 2 2 1 4 5 1 5 2 6 5 2 2 1 5 5 1 4 6 5 2 1 2 2 1 4 4 1 5 5 6 5 2 2 4 4 1 7 5 6 5 2 1

ORTAK DERSLER VE ALAN DERSLER

MATEMATK YABANCI DL II. YABANCI DL BEDEN ETM SALIK BLGS

BAKALORYA

MZK

SEMEL DERSLER

II. YABANCI DL FEN BLMLER PSKOLOJ EVRE SSTEMLER LETME EKONOM

KRESELLEEN TOPLUMDA LETM TEKNOLOJLER

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

ULUSLAR ARASI BAKALORYA


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

SEMEL DERSLER

So
OSMANLI TRKES FELSEFE MANTIK DKSYON VE HTABET PSKOLOJ BLG KURAMI MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) LETME (2) EKONOM (2) FEN BLMLER (3) ULUSLAR ARASI LKLER (2) HALK BLM (1) GRMCLK (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) ARATIRMA TEKNKLER (1) YNETM BLM (2) SOSYAL ETKNLK (2) GRSEL SANATLAR

nR rgu
36 34 33 33 1

34

35

35

am
2
1

Alnabilecek Ders Saati Says REHBERLK

3
1

3
1

2
1

TOPLAM DERS SAAT

37

37

37

37

37

41

41

Not:

1. 2. 3. 4.

Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ile Matematik Dersleridir. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak dersler; Dil ve Anlatm dersidir. Sosyal Bilimler Dersinin Muhtevasn; Tarih, Corafya, Sosyoloji ve Psikoloji dersleri oluturur. Uluslararas Bakalorya programna tabi olanlar Bakalorya Semeli derslerden birini seerler.

60
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

STANBUL LSES LE KADIKY ANADOLU LSES


HAFTALIK DERS ZELGES Fen Bilimleri Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
TRKE DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL KNC YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

HAZIRLI K 4 2 1 1 1 20 4 2 -

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 10 2 2 -

10. SINIF
2 3 1 2 2 2 4 2 1 -

11. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 1

12. SINIF
2 3 1 4 2 -

ORTAK DERSLER

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
ALAN DERSLER
MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ GEOMETR ANALTK GEOMETR

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) TARH (2) CORAFYA (2) PSKOLOJ (2) SOSYOLOJ (2) MANTIK (2) SEMEL YABANCI DL (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) ASTRONOM VE UZAY BLMLER (2) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SANAT TARH (2) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
35
-

34
-

19
4 2 2 2 2 -

17
4 3 3 3 2 -

12
4 3 3 3 2 2

12

15

17

am
1

Alnabilecek Ders Saati Says

1
1

4
1

3
1

6
1

REHBERL
TOPLAM DERS SAAT

36

36

36

36

36

Not:
1. Alana kaynaklk eden dersler; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. kinci Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca,ince ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

61
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com

STANBUL LSES LE KADIKY ANADOLU LSES HAFTALIK DERS ZELGES Sosyal Bilimler Alan
DERS KATEGORLE R

DERSLER
TRKE DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI DN KLTR VE AHLK BLGS TARH T.C. NKILP TARH VE ATATRKLK CORAFYA MATEMATK FZK KMYA BYOLOJ SALIK BLGS FELSEFE YABANCI DL KNC YABANCI DL BEDEN ETM MLL GVENLK BLGS TRAFK VE LK YARDIM

HAZIRLI K 4 2 1 1 1 20 4 2 -

9. SINIF
2 3 1 2 2 4 2 2 2 10 2 2 -

10. SINIF
1 2 4 2 1 -

11. SINIF
1 2 2 4 2 1

12. SINIF
1 4 2 -

ORTAK DERSLER

ALAN DERSLER0

SEMEL DERSLER

So
TOPLAM
DL VE ANLATIM TRK EDEBYATI

TARH ADA TRK VE DNYA TARH CORAFYA PSKOLOJ SOSYOLOJ MANTIK

TOPLAM

RESM (2) MZK (2) BEDEN ETM (2) MATEMATK (2) GEOMETR (2) FZK (2) KMYA (2) BYOLOJ (2) SEMEL YABANCI DL(2) SANAT TARH (2) GRMCLK (1) BLG KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BLG VE LETM TEKNOLOJS (2) DEMOKRAS VE NSAN HAKLARI (1) SOSYAL ETKNLK (2)

nR rgu
35
-

34
-

10
4 4 4

12
5 4 4 4 2 -

7
5 4 4 4 2

4 2 -

18

19

19

am
1

Rehberlik
TOPLAM DERS SAAT

Alnabilecek Ders Saati Says

1
1

7
1

4
1

9
1

36

36

36

36

36

Not: 1. Alana kaynaklk eden dersler; Dil ve Anlatm, Trk Edebiyat ile Tarih ve Corafya dersleridir. 2. Yl sonu baar ortalamas ile baarl saylamayacak ders Dil ve Anlatm dersidir. 3. kinci Yabanc Dil dersi olarak; Almanca, Franszca, ngilizce, spanyolca, talyanca, Japonca,ince ve Rusa derslerinden biri seilip okutulur.

62
Sorgun Rehberlik ve Aratrma Merkezi www.sorgunram.com