AKATIST SVETOJ BLAŽENOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ  (24. januara / 6. februara )    Kondak 1.

   Izabrana  ugodnice  i  Hrista  radi  jurodiva,  sveta  blažena  mati  Ksenija,  koja  si  izabrala  podvig  trpljenja  i  zlopaćenja,  pohvalnu  pesmu  prinosimo  ti  štujući  sveti  spomen  tvoj.  Ti  pak, zaštiti nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da ti kličemo:   Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!   Ikos 1.   Ravnoangeoski život iskala si, blažena mati, po smrti muža svog odbacila si lepotu ovoga  sveta  i  sveg  što  je  u  njemu,  želje  očiju,  želje  tela  i  gordost  svagdašnju,  i  jurodstvom  um  Hristov stekla si. Stoga usliši od nas pohvalu koju ti uznosimo: Raduj se, ti koja si životom  svojim jednaka Andreju, Jurodivom Hrista radi!   Raduj se, ti koja si se imena svog odrekla i sebe mrtvom nazvala!   Raduj se, jer si u jurodstvu ime tvoga muža Andreja primila!   Raduj se, jer nazvavši se imenom muškim, slabosti ženske odrekla si se!   Raduj se, jer si imanje svoje dobrim i ubogim ljudima razdala!   Raduj se, jer si dobrovoljno, Hrista radi, siromaštvo prihvatila!   Raduj se, ti koja si nas jurodstvom svojim naučila da se od sujetne mudrosti ovoga sveta  otrgnemo!   Raduj se, blaga utešiteljice svih koji ti se molitveno obraćaju!   Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!   Kondak 2.   Gledajući tvoj neobični život, jer si prezrela dom svoj i svako zemno bogatstvo, rodbina po  telu  bezumnom  te  smatraše,  a  ljudi  iz  Petrova  grada,  gledajući  smirenje  tvoje,  patnje  i  dobrovoljno siromaštvo, pojahu Bogu: Aliluja!   Ikos 2.  

 Blažena Ksenija. vrelinu i ljutu studen hrabro si podnosila.Razum  od  Boga  dat  u  prividnom  bezumlju  sakrila  si.   Imajući. Gledajući takav život tvoj. Zato prosvetljena Duhom Svetim kličeš neprestano Bogu:  Aliluja!   Ikos 3. od Boga ti darovanoj. jer si se. molitvenice za duše naše!   Kondak 3. u daljini nepreglednoj gledala!   Raduj se. ljubazna zaštitnice naša pred Prestolom Svevišnjnjega!   . raspinjući  telo svoje protiv strasti i pohote. od Boga tebi dat. jer si nas životom svojim trpljenju naučila!   Raduj se. ti koja si prividnim bezumljem sjaj blagodati sakrivala!   Raduj se. u svem duhovnom bogatila!   Raduj se. jer si ljubav Božju ljudima pokazala!   Raduj se. ukrašena plodovima blagočestivosti!   Raduj se. jer si dar svoj na korist i spasenje stradajućih pokazala!   Raduj se.  Carstva  Božjeg  radi  odrekla si se svakog ugađanja telu. Mi. jer si nebesko utočište iskala i primila!   Raduj se. svoje molitve Bogu neprestano uznoseći.  blažena. jer si zemaljski dom svoj ljudima ustupila!   Raduj se. jer si trpljenje i nezlobivost svetu pokazala!   Raduj se. na leđima svojim ponela!   Raduj se. ti koja si dar prozorljivosti krajnjim smirenjem i molitvenim podvigom stekla!   Raduj se.   Silom odozgo. jer si ženi dobroj rođenje sina prorekla!   Raduj se. nemajući zemaljska blaga. jer si svakog naučila da se Bogu molitveno obraća!   Raduj se. kličemo ti pohvalno:   Raduj se. ti koja si teški krst jurodstva. koji se divimo takvom  životu tvome. jer si ženi toj od Boga čedo isprosila!   Raduj se. jer si stradanja ljudska prozorljivo.  u  sujeti  velikoga  grada  kao  pustinjakinja živela si. sa umilenjem te prizivamo:   Raduj se.  nebo  za  pokrov  svoj  i  zemlju  za  postelju  svoju.

 odeću i hranu donoseći ti.  diveći  se  dobrovoljnom  sirotovanju  tvome. i bestrašće prema truležnom svetu stekla si. jer si ljubav ka bližnjima pokazala!   Raduj se. jer si u molitvi neprestano prebivala!   Raduj se. molitvenice za duše naše!   Kondak 5. žalosne tešeći. da bi klicali Bogu: Aliluja!   Ikos 5.  koja  je  obasjavala  horizont Petrovoga grada. krotošću i nezlobivošću nadjačala si.   Bogovođenom  zvezdom  pokazala  se  svetost  tvoja.  Mi  pak. jer si Petrov grad svenoćnim bdenjem od nesreća ograđivala!   . jer si blagodaću Duha Svetoga čudesno ogrejana!   Raduj se. molitvenice za duše naše!   Kondak 4.  kličemo  ti  ovako:   Raduj se. jer si žegu i studen Hrista radi dobrovoljno podnosila!   Raduj se. Blažena  mati. jer si suze uplakanih obrisala!   Raduj se. jer si darovima Božjim ispunjena!   Raduj se. Jer si ljudima koji su u bezumlju greha ginuli javila put spasenja  i sve ih poka janju prizvala.   Buru životnu u gradu Petrovom uskovitlanu. jer si stradalnima utehu pružila!   Raduj se. Ti si pak sve to ubogima razdavala.   Videvši  podvige  tvoje  u  molitvi.   Čuvši o tebi kako stradaš Hrista radi.  Ksenija  Blažena.Raduj se. Blažena Ksenija. zabludele na pravi  put izvodeći. Zato i pojemo Bogu: Aliluja!   Ikos 4. nemoćne krepeći. ti koja si svaku sramotu sveta. narod stradalni pomoći tvojoj pribeže slaveći te:   Raduj se. ti koja si krst Hristov radosno ponela!   Raduj se. tela i đavola pretrpela!   Raduj se.  blagočestivi  ljudi  htedoše  da  umanje patnje tvoje. Blažena Ksenija. želeći  da  podvig  svoj  sačuvaš.  trpljenju  studeni  i  vreline. ti koja si put Hristov svim srcem zavolela!   Raduj se.

 jer si podvigu blagočestivosti sve prizivala!   Raduj se. brza pomoćnice onih koji k tebi pribegavaju!   Raduj se. jer trud naš na putu spasenja olakšavaš!   Raduj se. jer si nas naučila da tajno dobra činimo!   Raduj se. Blažena Ksenija. Tobom vođeni. jer si se svakog dana u godini noćima u polju molila!   Raduj se.   Propovedaju  svetost  života  tvoga.  beda i žalosti: bogati i ubogi. Blažena Ksenija. Blažena mati. jer si svetost crkvenu zavolela!   Raduj se. i mi grešni  kličemo ti ovako:   Raduj se. kličemo Bogu: Aliluja!   Ikos 6. jer si sladost rajsku u siromaštvu duha okusila!   Raduj se. stari i mladi. I učinjeno je onako kako si ti  prorekla. Petrovog grada nebeska zastupnice!   Raduj se. kada si noću graditeljima crkve Smolenske  . pomoćnice graditelja hramova Božjih!   Raduj se. jer sva u Bogu prebivaš!   Raduj se. molitvenice za duše naše!   Kondak 6.rkamen tajno donosila. slaveći te. olakšavajući napor zidarima crkvenim.  zapovedila  si  nekoj  devojci na Ohtu da pobegne i tamo sebi muža nađe i uteši.   Želeći  da  izbaviš  od  žalosti  uplakanog  lekara  koji  je  ženu  sahranio.  Bogoblažena. molitvenice za duše naše!   Kondak 7.Raduj se.  svi  izlečeni  tobom  od  mnogih  bolesti.   Zasijala je slava podviga tvojih. blaga utešitelj ko svih žalosnih~   Raduj se. Zato i mi. jer si u sladosti toj sve zemaljsko ostavila!   Raduj se.   . Oni pak u radosti klicahu Bogu: Aliluja!   Ikos 7. jer si gnev Božji mnogo puta od njega odvratila!   Raduj se.

  radosno poješ Bogu: Aliluja!   Ikos 8. brza zaštitnice na sudu nepravednih!   Raduj se.Novo čudo molitve svoje pokazala si. svećo neugasiva koja u molitvama Bogu jarko goriš!   Raduj se. Time si joj prorekla požar u domu njenom. Blažena Ksenija. spasiteljko od pogibelji strastima obuzetih!   Raduj se. tužnima  radost. Sada pak.   Svakom si bila sve. A mi. ugasitejkuʺ. ublažiteljko žalosti ljudskih!   Raduj se. kada si blagočestivoj ženi rekla: ʺUzmi  kopejku. jer si blagočestivu devojku od braka nevernog odvratila!   Raduj se. ubogima odeća. ti koja u gornjim stanovima prebivaš!   Raduj se. ukrepiteljko uvređenih!   Raduj se. pokroviteljice poni‐ženih i proganjanih!   Raduj se. ti koja se za nas grešne tamo moliš!   Raduj se. ti koja molitvama svojim Pravoslavlje zastupaš!   Raduj se. vođeni tobom. nevolje i grdnje podnoseći. u gornjem Jerusalimu prebivajući. zastupnice u bedama i nesrećama našim!   Raduj se. bolesnima iscelenje. jer si smelost pred Bogom za stradajuće pokazala!   Raduj se. Toga radi kličemo ti:   Raduj se.   Putnice  bezdomna. ti koja nevernike i podrugljivce posramljuješ!   . Blažena mati. molitvenice za duše naše!   Kondak 8. kličemo ti pohvalno:   Raduj se.  prešla  si  put  života  tvoga  u  prestonom  gradu  otadžbine  naše  u  velikom trpljenju. sla‐bima pokrov i zaštita. zaštitnice uvređenih i onih koji ti se mole!   Raduj se. Blažena Ksenija: nevoljnima uteha. jer oklevetane od očajanja izbavljaš!   Raduj se. ti koja blagi lik služenja Bogu objavljuješ!   Raduj se. I po molitvi tvojoj plamen  ognja ugasi se.

 Toga radi zaštiti i  nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih molitva ma svojim. jer prividnim bezumljem tvojim svet razobličavaš!   Raduj se.  i  grdnje  ljudi  bezbožnih koji mišljahu da si bezumna. mati Ksenija. Bogu prineseni!   Raduj se. tamjane kađeni.  Blažena  mati. jer nas na put spasenja prizivaš!   Raduj se. pojemo ti ovako:   Raduj se.  Ne  videše  u  tebi  silu  i  premudrost  Božju. jer nebeska blaga svim srcem ljubiš!   Raduj se.   Želeći  da  spaseš  dušu.   Rečiti  govornici  ne  mogahu  razumeti  da  si  ti  bezumljem  svojim  bezumlje  celoga  sveta  razobličila  i  nemoći  svojom  jake  i  mudre  posramila. Blažena Ksenija.  telo  si  svoje  sa  strastima  i  pohotama  raspela  i  nepovratno  sebe  odbacivši.   Svakojake  bolesti  pretrpela  si.   Bedem si čvrsti i utočište neuništivo onima koji ti se mole. ti koja mir Božji u srca ljudska donosiš!   . da bismo ti klicali:   Raduj se. molitvenice za duše naše!   Kondak 9. pojući Mu: Aliluja!   Ikos 10. molitvenice za duše naše!   Kondak 10.Raduj se. ti koja nas od vražjih zamki izbavljaš!   Raduj se. nositeljko duha Božjega!   Raduj se. jer si besplatni i milostivi lekar svima bila!   Raduj se. Ti se Gospodu moliš uporno Mu kličući: Aliluja!   Ikos 9. koji pomoć tvoju primamo. Mi pak. Blažena Ksenija. jer se sa Apostolom Pavlom nemoći svojom hvališ!   Raduj se.  siromaštvo. jer strašne grehe pijanstva razotkrivaš!   Raduj se. krst si svoj na leđa položila i Hrista svim srcem sledila.  glad  i  žeđ. ti koja nas na podvig duhovni pokrećeš!   Raduj se. jer lepotu ovoga sveta spasenja radi odbacuješ!   Raduj se.

  oni  koji  su  tvojim  molitvama  spaseni  od  nevolja. jer u tami greha blagodaću Božjom sijaš!   Raduj se. Sveta mati. jer pravoslavne Božjom svetlošću prosvećuješ!   Raduj se. jer si u svetu nebeski živela!   Raduj se.  Blažena  Ksenija. Toga radi i nama koji se tebi molimo istoči od Boga reku isceljenja. Aliluja!   Ikos 11. žalosti i svih napasti. jer svetu ozlojađenom Mudrost Božju pokazuješ!   Raduj se. ti koja duh zlobe u srcima ozlojeđenih umrtvljuješ!   Raduj se.   Pohvalnu  pesmu  prinose  ti.  na  one  koji  štuju  spomen  tvoj  i  pribegavaju  pokrovu tvome. ti koja si životom svojim angele zadivila!   Raduj se. jer očajnima ruku pomoći na putu spasenja pružaš!   Raduj se jer slabe u veri ukrepljuješ!   Raduj se. Ti si pale u provaliju greha izbavila i ka svetlosti Hristovoj usmerila put njihov. ti koja deci krotkoj blagoslov daruješ!   Raduj se. i zajedno s tobom radosno kliču Bogu. Blažena Ksenija. Hristova ugodnice. pokazao se kao ozarujuća svetlost koja u mraku života ovoga ljude  obasjava.   .   Blagodat  obilnu  izlivaš. da Mu  kličemo: Aliluja!   Ikos 12.Raduj se. jer ih tajnom molitvom od bolesti isceljuješ!   Raduj se. jer duh zlobe posramljuješ!   Raduj se.  Blažena  Ksenija.   Život tvoj. Blažena Ksenija. molitvenice za duše naše!   Kondak 12. molitvenice za duše naše!   Kondak 11.  Zato ti i kličemo:   Raduj se. jer si u mukama mnogim veliku blagodat stekla!   Raduj se.

 Glad i žeđ.  sveta  sveblažena  mati  Ksenija!  Ti  si  pod  zaklonom  Svevišnjega  živela.  no  umoli  Gospoda  sila  da  ne  otpadnemo  od  vere  naše  pravoslavne. i imajući smelost pred Njim.  koja  si  sa  nama.  sveta  blažena  mati  Ksenija.  praćena  i  ukrepljivana Bogomajkom.  kao  živoj.   MOLITVA SVETOJ BLAŽENOJ MATERI KSENIJI PETROGRADSKOJ   O.Pojući  o  mnogim  čudesima  tvojim.  da  se  dečaci  i  devojčice  u  veri. i kondak 1. jer si nas raspinjanju tela sa strastima i pohotama naučila!   Raduj se. uvrede i gonjenja pretrpela si.  čestitosti.  pastire  u  kreposti  Duha  Svetoga  .  Primi  od  nas  grešnih  moljenja koja tebi prinosimo.  slavimo  te  i  sveusrdno  molimo:  ne  ostavljaj  nas  grešne  u  žalosti. dar  pro‐zorljivosti i čudotvor stva od Boga dobila i pod zaštitom Svemogućeg spokoj si našla.).  Pomozi. jer se za spasenje Otačastva našeg zauzimaš neprestano!   Raduj se.  Blažena  mati.  molimo  ti  se:  primi  molitve  naše  i  prinesi ih Prestolu Milosrdnog Oca Nebeskog.  Zastupi  nas  svetim  tvojim  molitvama  pred  prestolom  Svemilostivog  Spasitelja  našeg. isprosi večno  spasenje onih koji tebi pritiču. jer si nemoći naše sveusrdno primila!   Raduj se.  monahe  udostoji  da  se  dobrim  podvigom  podvizavaju  i  od  uvreda  ih  ogradi. a zatim se ponovo čitaju ikos 1.  Umoli  Svedarežljivog  Boga  da  nam  poda  silu  i  krepost  kako  bi  svako od nas uzeo krst svoj i pošao za Hristom pojući Mu s tobom: Aliluja!   (Ovaj kondak se čita tri puta. molitvenice za duše naše!   Kondak 13.  u  životu  tvome  krst  teški  ponela  si.  da  se  bolesni  i  slabi  iscele.  bogobojažljivosti  vaspitavaju  i  da  uspeha  u  učenju  imaju. pokroviteljko i posrednice onih koji štuju spomen tvoj!   Raduj se. jer si nas sastradanju sa stradajućima naučila!   Raduj se.  Sveta  Blažena  mati  Ksenija.  Stojeći  na  mestu  tvoga  pogrebenja.   O. darežljiv blagoslov za dobra dela i namere naše i izbavljenje  od  svih  nevolja  i  žalosti.  porodičnu  ljubav  i  slogu  pošlji. jer si spasenje večno time ulepšala!   Raduj se.  pred  likom  tvojim  svetim. Zaštiti nas molitvama tvojim od zamke duhova tame i svih  onih  koji  nam  zlo  misle. Blažena Ksenija.  Sada  te  Sveta  Crkva  kao  miomirisni  cvet  proslavlja.  da  se  dečica  svetlošću  Svetoga  krštenja  ozare  i  pečatom  Duha  Svetoga  zapečate. jer tešiš one koji se grobu tvome klanjaju!   Raduj se.   Raduj se. jer si put pun nevolja prošla!   Raduj se. nego da se u njoj s tobom utvrđujemo i da ti kličemo.  nedostojne  i  grešne. studen i vrelinu.

 sa  dna očajanja podižeš i činiš. i strah Božji  ukoreni u nama. Smiluj se.  podvižnice. nemarnosti prema  večnom spasenju i neosetljivosti na Božje upozorenje i dobrotu.  primi  pohvalnu  pesmu  ovu  od  nas  nedostojnih. Ti si nam nada i uzdanje. I kao što muža posle smrti  nisi  osudila  i  prezrela.  i  pomisao na smrt.  mi  ti  se.   MOLITVA DRUGA SVETOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ   Blažena  mati  Ksenija.  narod  i  zemlju  našu  u  miru  i  spokojstvu  sačuvaj  i  sažali  se  na  one  koji  su  na  samrtnom času lišeni pričešća Svetim Tajnama Hristovim.  uredismo  ovaj  mali  spomen na tebe od suviška našeg.  Jer  istinite  su  reči  Gospoda  našega  da  blagoslov  od  Oca  primaju  i  naslednici  Carstva  postaju  samo  oni  koji  sebe  zaboraviše  i  koji  ne  znaju  kad  šta  dobro  i  pohvalno  učiniše.  osete  radost  preumljenja  i  novoga  života.  neskromni. Čudotvorko. sve ih kao zabludele potraži i izmoli od Dobrog Pastira našeg da  tobom  vođeni  i  zauzimanjem  Sve  blagoslovene  Vladičice  naše  Bogorodice. Iz vrtloga strasti.učvrsti. tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga  Duha. sleva  krenemo nadesno i da zajedno sa našom pravoslavnom braćom doživimo delić ozarenosti  onih  koji  su  na  Božansku  Tajnu  Večeru  pozvani. nesebična.  nego  još  i  umnoži  tvoje  zastupništvo. tako i nas. ti nas.  nego mužu tvom Andreju u svemu. želeći da ga i sa drugima podelimo.  i  obukavši  odelo  njegovo. pogledaj. razvratu.  Čuvši  za  veliku  milost  tvoju. brzo  uslišenje i izbavljenje. Amin.  podobnih  ne  tebi. uživanja i  svekolike svetske opsednutosti podigni nas.  nauči  tvom  podvigu  samozaborava  i  neznanja. Amin.  Daruj  nam. pijančenju.  a  njega živim. da učinimo ono što još možemo. učini da i mi.  Znamo  da  nećeš  postideti  nadu  koju  u  tebe  polažemo. i lažnim učiteljima i ideologijama. slave Oca i Sina i  Svetoga Duha. nepotrebni. i politici i svakojakim idolima. saosećajna Ksenija. jer. srebroljublju. dakle.  drogama. da i mnogi drugi skupa s tobom. uzdanice naša.  nego  znajući  kakav  je  podvig  potreban  da  bi  se  za  takvu  dušu  molila. sada i uvek i kroza sve vekove. sada i uvek i kroza sve vekove.  podvig  jurod‐stva  si  uzela. kojima ne priliči da na Presto  Božji pomisle.  Ne nalazeći im krivicu.  sebe  si  mrtvom  nazvala. sud i osudu.  svesmirena. i čuj  reči naše: nedostojne neba i zemlje i cele potčinjene grehu.  svemilostiva.  I  sve  nas.  modi  i  nepotrebnim naukama.  molitvama  tvojim  daj  nam  olakšanje  tereta  sagrešenja  naših  i  smelosti  da  najpre  ištemo  otrežnjenje  svoje.   . čuvši od  onih  koji  ti  kopejku  davahu  da  im  se  ona  kao  blagodat  vraćala.  molimo  i  za  sve  naše  prijatelje  i  sve  duše  koje  se  u  ovom  svetu  izgubiše  i  predadoše  sebe  zaboravu  senima  svetskih  sablazni:  demonskoj  muzici. da bi ga bar tako Božje milosti udostojila. u sve dane života svoga. na  nas  nište  u  svakom  pogledu. nezaštićene od Angela koji od nas odstupiše.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful