Priručnik za vlasnika

U trenutku tiska, podaci sadržani u ovoj publikaciji su bili to ni. Pridržavamo pravo promjena specifikacija, dizajna ili opreme u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, u smislu daljnjeg razvoja. Ova publikacija, ili njezin dio, ne smije se umnožavati ili prevoditi bez naše dozvole. Ne preuzimamo odgovornost za greške i propuste. © Sva prava pridržana, 2007. Izdava : Grand Auto d.o.o. Ljubljanska avenija 114, Zagreb 7S6J-19A321-BDA (CG3441hr) 01/2007 20070213153553

Sadržaj

Uvod
O priru niku ..............................5 Rje nik znakova .......................5 Dijelovi i oprema.......................5

Blokada motora
Princip rada............................ 34 Kodirani klju evi .................... 34 Uklju ivanje blokade motora.................................... 34 Isklju ivanje blokade motora.................................... 34

Brzi po etak Sigurnost djece
Dje je sjedalice ...................... 19 Jastuci za podupiranje......... 20 Smještaj dje je sjedalice....... 21 Sigurnosno zaklju avanje radi djece ............................... 22

Alarm
Uklju ivanje alarma ............... 35 Isklju ivanje alarma ............... 35

Kolo upravlja a
Podešavanje kola upravlja a............................... 36 Kontrole audio ure aja ........ 36

Zaštita putnika
Princip rada............................ 23 Pri vrš ivanje sigurnosnih pojaseva................................. 26 Podešavanje visine sigurnosnih pojaseva ........... 26 Korištenje pojasa za vrijeme trudno e .................. 27 Isklju ivanje zra nog jastuka suvoza a .................. 27

Brisanje i pranje stakla
Brisanje vjetrobranskog stakla ...................................... 38 Pranje vjetrobranskog stakla ...................................... 39 Brisanje i pranje stražnjeg stakla ...................................... 39 Podešavanje mlaznica vjetrobranskog stakla .......... 40 Provjeravanje metlica brisa a.................................... 40 Promjena metlica brisa a..... 41

Klju evi i daljinsko upravljanje
Op e informacije o radio frekvencijama........................ 29 Programiranje daljinskog upravlja a............................... 29 Zamjena baterije daljinskog upravlja a............................... 30

Osvjetljenje
Kontrole osvjetljenja ............. 42 Pprednja svjetla za maglu ... 43 Stražnja svjetla za maglu ..... 44 Podešavanje snopa prednjih svjetala .................... 44

Brave
Zaklju avanje i otklju avanje.......................... 32 1

.. 80 Naslon za ruku na stražnjem sjedalu................. 62 Personalizirane postavke .... 54 Elektri na vanjska ogledala ........................................ 45 Unutrašnje osvjetljenje ................ 75 2 Prijenos Ru ni mjenja .............. 74 Krovni prozor........... 86 Katalizator ...... 80 Pretinci ..Sadržaj Upozorenje na opasnost. 54 Vanjska ogledala....................... 68 Ventilacijski otvori...................................... 73 Dodatni grija ...... 69 Automatska kontrola klimatizacije...... 85 Zasloni s porukama Op e informacije .................. 86 Kvaliteta goriva ........................ 87 Potrošnja goriva........... 85 Gašenje motora........................dizel .............................. 88 Sjedala Sjedenje u pravilnom položaju................. 46 Va enje prednjeg svjetla ..................................................................... 83 Prekida za paljenje ...... 56 Instrumenti Pokaziva i......................... 80 Upalja za cigarete........ 47 Zamjena žarulje......... 48 Specifikacija žarulja........... 64 Klimatizacija Princip rada............ 87 Dolijevanje goriva ............ 57 Svjetla upozorenja i indikatori................................ 45 Pokaziva i smjera....................... 83 Pokretanje benzinskog motora.......... 55 Unutarnje ogledalo ......................... 74 Gorivo i dolijevanje goriva Mjere opreza ..... 82 Prozori i ogledala Elektri ni prozori ....................... 75 Ru no podesiva sjedala ................................... 52 Stražnja sjedala ........................... 78 Naslon za ruku na prednjem sjedalu ......................................................................................................... 86 Kvaliteta goriva ...... 86 Poklopac otvora za dolijevanje goriva ......77 Nasloni za glavu ............. 58 Pokretanje motora Op e informacije ........... 87 Tehni ki podaci.. 89 Automatski mjenja ............. 71 Grijani prozori i ogledala..................77 Grijana sjedala ....... 64 Informativne poruke. 90 .................................. 79 Udobnost Štitnici za sunce .......benzin ................... 68 Ru na kontrola klimatizacije................... 80 Pretinac za rukavice.. 83 Pokretanje dizelskog motora...............

Sadržaj
Ko nice
Princip rada............................ 93 Savjeti za vožnju sa ABS-om ................................. 93 Parkirna ko nica ................... 94 Oznake osigura a ...............107 Smještaj kutije s osigura ima ..........................109

Saniranje vozila
To ke za vu u...................... 110 Vu a vozila na etiri kota a 110

Kontrola stabilnosti
Princip rada............................ 95 Korištenje kontrole stabilnosti ............................... 96

Održavanje
Op e informacije ................. 112 Otvaranje i zatvaranje poklopca motora ................. 113 Pregled prostora motora – 1.25/1.4/1.6L Duratec-16V (Sigma) .................................. 114 Pregled prostora motora – 1.4L Duratorq-TDCi (DV) Dizel ....................................... 116 Pregled prostora motora – 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Dizel ....................................... 118 Provjera ulja u motoru......... 119 Provjera rashladne teku ine ................................120 Provjera teku ine ko nice i spojke .................................. 121 Provjera teku ine servo upravlja a.............................. 121 Provjera teku ine za pranje 121 Tehni ki podaci....................122

Pomo pri parkiranju
Princip rada............................ 97 Korištenje pomo i pri parkiranju ............................... 97

Prevoženje tereta
Op e informacije .................. 99 Pokrivke prtljage ................... 99 Krovni nosa i i drža i tereta ...................................... 99

Vu a prikolice
Vu a prikolice .......................100 Odvojiva kuka za vu u ........100

Savjeti za vožnju
Op e napomene o vožnji...104 Uhodavanje ..........................104

Stanje vozila nakon nezgode
Prekida za prekid dovoda goriva ......................105 Provjera sigurnosnih dijelova sustava....................106

Njega vozila
iš enje vozila izvana .........125 iš enje unutrašnjosti vozila......................................126 Popravak manjih ošte enja laka.........................................126 Održavanje akumulatora ....127

Osigura i
Zamjena osigura a..............107 3

Sadržaj
Korištenje kablova za pokretanje.............................127

Kontrola glasom
Princip rada...........................146 Korištenje kontrole glasom 147 Komande audio ure aja.....147 Komande telefona ..............152 Komande navigacijskog sustava..................................157 Komande klima ure aja......157

Kota i i gume
Op e informacije .................129 Promjena kota a .................129 Njega guma ..........................133 Korištenje zimskih guma ....133 Korištenje lanaca za snijeg.133 Tehni ki podaci....................134

Identifikacija vozila
Identifikacijska plo ica vozila......................................160 Identifikacijski broj vozila (VIN) .......................................160 Broj motora...........................160

Telefon
Op i podaci ..........................136 Podešavanje mobitela ........136 Podešavanje Bluetooth-a ..138 Kontrole mobitela ................139 Korištenje mobitela – vozila bez navigacijskog sustava..................................140 Korištenje mobitela – Travel Pilot EX.......................143

Tehni ki podaci
Mase vozila........................... 161 Tehni ki podaci....................163

Homologacija

4

Uvod
O PRIRU NIKU
Hvala Vam što ste izabrali Ford. Preporu amo Vam da odvojite vrijeme za itanje ovog priru nika kako bi upoznali Vaše vozilo. Što više budete znali o njemu, zadovoljstvo i sigurnost u vožnji biti e ve e. Napomena: Ovaj priru nik opisuje

Znakovi na vozilu

sve modele i ina ice, ponekad i prije nego postanu op e dostupni. Može opisivati mogu nosti koje nisu vezane uz Vaše vozilo. Napomena: Uvijek koristite i upravljajte vozilom u skladu sa odgovaraju im zakonima i propisima. Napomena: Kada prodajete vozilo, proslijedite i ovaj priru nik. On je sastavni dio vozila.

Kada vidite ove znakove, pro itajte i slijedite odgovaraju e upute u ovom priru niku prije dodirivanja ili pokušaja bilo kakvog podešavanja.

DIJELOVI I OPREMA
Sada možete biti sigurni da Vaši Ford dijelovi jesu Ford dijelovi
Vaš je Ford napravljen prema najvišim standardima pri emu su korišteni visoko kvalitetni originalni Ford dijelovi. Kao rezultat toga, možete uživati voze i ga mnogo godina. Ako do e do nezgode, i potrebno je zamijeniti neki od glavnih dijelova, preporu ujemo originalne Ford dijelove. Korištenjem originalnih Ford dijelova Vaše je vozilo vra eno u stanje prije nezgode i zadržava svoju maksimalnu preostalu vrijednost. Originalni Ford dijelovi odgovaraju strogim sigurnosnim zahtjevima Forda i visokim standardima kvalitete i pouzdanosti. Jednostavno, predstavljaju najbolju ukupnu vrijednost popravka, uklju uju i troškove dijelova i rada.

RJE NIK ZNAKOVA
Znakovi u ovom priru niku
UPOZORENJE Ako ne slijedite upute ozna ene znakom upozorenja, izlažete sebe i druge opasnosti od ozlje ivanja ili smrti. OPREZ Ako ne slijedite upute ozna ene znakom opreza, u opasnosti ste da oštetite svoje vozilo.

5

Uvod Sada je jednostavnije znati da li ste zaista dobili originalne Ford dijelove. Ford logo je jasno vidljiv na slijede im dijelovima. Ako Vaše vozilo treba popraviti. potražite jasno vidljive Ford oznake i budite sigurni da su korišteni samo originalni Ford dijelovi. ako su originalni Ford dijelovi. Stakla • Stražnje staklo • Bo no staklo • Vjetrobransko staklo Potražite Fordov logo na slijede im dijelovima Metalne površine • Poklopac motora • Blatobrani • Vrata • Vrata prtljažnika Svjetla • Stražnja svjetla • Prednja svjetla Odbojnik i mreža hladnjaka • Mreža hladnjaka • Prednji i stražnji odbojnik 6 .

Uvod 7 .

Prekida sva etiri pokaziva a smjera (upozorenja na opasnost). Tipka za otvaranje prtljažnika. signaliziranje prednjim svjetlom i kontrola zaslona s porukama. G Prekida grija a vjetrobranskog stakla. 8 . Polica. Ventilacijski otvor. Dugo svjetlo. Plo a s instrumentima. Ru ica brisa a.Brzi po etak Pregled plo e s instrumentima – LHD A B C D E F H I J Odmagljiva prozora. pokaziva i smjera. Prekida grija a stražnjeg stakla.

Kontrola za podešavanje snopa prednjeg svjetla. O Senzor temperature u unutrašnjosti. Kontrole osvjetljenja. Kontrole klima ure aja. Q Sirena. Prekida za paljenje.Brzi po etak K L N P R S T U V Prekida sustava kontrole stabilnosti ili drža kovanica. Pogledajte poseban priru nik. 9 . Svjetlo upozorenja isklju enog zra nog jastuka ili drža kovanica. Ru ica za podešavanje kola upravlja a. Audio kontrole. M Audio ili navigacijski ure aj. Pretinac za stvari.

G Dugo svjetlo. Ru ica brisa a. Prekida grija a stražnjeg stakla.Brzi po etak Pregled plo e s instrumentima – RHD A B C D E F Prekida sustava kontrole stabilnosti ili drža kovanica. Prekida sva etiri pokaziva a smjera (upozorenja na opasnost). H I J Plo a s instrumentima. Tipka za otvaranje prtljažnika. signaliziranje prednjim svjetlom i kontrola zaslona s porukama. pokaziva i smjera. Polica. 10 . Prekida grija a vjetrobranskog stakla. Svjetlo upozorenja isklju enog zra nog jastuka ili drža kovanica.

Pogledajte poseban priru nik. M Kontrole osvjetljenja. O Pretinac za stvari. Odmagljiva prozora. Kontrole klima ure aja. Podešavanje kola upravlja a Brzina motora u praznom hodu nakon pokretanja Hladan motor e raditi ve om brzinom nego što je to normalno odmah nakon pokretanja. Kontrole audio ure aja. UPOZORENJE Nikad ne podešavajte kolo upravlja a dok je vozilo u pokretu. Audio ili navigacijski ure aj. Q Ru ica za podešavanje kola upravlja a. Senzor temperature u unutrašnjosti.Brzi po etak K L N P R S T U V Ventilacijski otvor. Sirena. Kontrola za podešavanje snopa prednjeg svjetla. Prekida za paljenje. Pogledajte Pokretanje motora (stranica 83). Svjetla upozorenja i indikatori Svjetlo upozorenja ABS-a Svjetlo upozorenja zra nog jastuka Svjetlo upozorenja ko ionog sustava 11 .

12 .Brzi po etak Pokaziva smjera Svjetlo upozorenja otvorenih vrata Svjetlo upozorenja motora Svjetlo upozorenja motora i prijenosa Indikator prednjeg svjetla za maglu Svjetlo upozorenja smrzavanja Indikator svje ice Svjetlo upozorenja pogonskog sustava Indikator stražnjeg svjetla za maglu Svjetlo upozorenja kontrole stabilnosti (ESP) Zasloni s porukama Tip 1 Indikator prednjih svjetala Svjetlo upozorenja paljenja Svjetlo upozorenja niske razine goriva Indikator dugog svjetla Svjetlo upozorenja tlaka ulja Overdrive indikator Svjetlo upozorenja servo upravlja a A B C D E Udaljenost sa preostalim gorivom ili sat Putni broja Broja kilometara Tipka za odabir Tipka za poništavanje Pritisnite tipku za odabir za prelaženje po zaslonu.

• Zaslon audio ure aja. radio postaja ili CD zapis Vanjska temperatura zraka Putni broja Broja kilometara Indikator poruke • Otklju avanje vrata daljinskim upravlja em. • Zvu na upozorenja. Personalizirane postavke Preko zaslona s porukama možete promijeniti postavke razli itih funkcija. • Pokaziva i smjera.Brzi po etak Tip 2 Pritisnite tipku za prelaženje po izbornicima i držite ju za poništavanje. Zaslon sa porukama e vas obavijestiti kada je potreban kratak. odabir podizbornika ili promjenu postavke. a kada dug pritisak na tipku za razli ite mogu nosti. • Jezik. Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla Vozila sa ru nom kontrolom klimatizacije Ako je potrebno uklju ite grija e stakla. A B C D E F Odabrani stupanj prijenosa Sat. • Sva etiri pokaziva a smjera. 13 .

Brzi po etak Vozila sa automatskom kontrolom klimatizacije Vozila sa automatskom kontrolom klimatizacije Zaklju avanje i otklju avanje vrata daljinskim upravlja em Brzo hla enje unutrašnjosti Vozila sa ru nom kontrolom klimatizacije A B C Otklju avanje Zaklju avanje Otklju avanje poklopca prtljažnika Zaklju avanje vrata Pritisnite jednom tipku B. 14 . Dvostruko zaklju avanje vrata Pritisnite dva puta tipku B unutar tri sekunde.

Pomo u lijeve i desne strelice odaberite dodatne vrijednosti datuma i vremena koje želite promijeniti. Pomo u lijeve i desne strelice odaberite vrijednosti datuma ili vremena koje želite promijeniti. 2. Isklju ite automatska svjetla pa ih uklju ite unutar dvije sekunde. Uklju ite automatska svjetla pa ih isklju ite unutar dvije sekunde. 15 .Brzi po etak Otklju avanje poklopca prtljažnika Pritisnite dva puta tipku C unutar tri sekunde. 4. Odabrana vrijednost e treptati na zaslonu. Okre ite kontrolu glasno e za promjenu vrijednosti datuma i vremena. Promjena datuma i vremena 1. Okre ite kontrolu glasno e za promjenu vrijednosti datuma ili vremena. Vozila sa automatskim svjetlima a. automatska kontrola glasno e (AVC) podešava ja inu glasno e kako bi kompenzirala buku motora i buku brze vožnje. Pritiš ite tipku MENU dok se ne pojavi AVC zaslon. Pritisnite tipku CLOCK za izlazak iz izbornika i spremanje novog datuma i vremena. Pomo u lijeve i desne strelice podesite AVC. Pritisnite tipku CLOCK za prikaz datuma i vremena. Osvjetljenje za siguran izlazak iz vozila Vozila bez automatskih svjetla Uklju ite svjetla pa ih isklju ite unutar dvije sekunde. dugo svjetlo možete uklju iti samo kada sustav uklju i prednja svjetla. 5. b. Svjetla e se paliti i gasiti automatski ovisno o vanjskom osvjetljenju. Napomena: Ako ste uklju ili automatska svjetla. 6. Automatska svjetla Audio ure aj Automatska kontrola glasno e (AVC) Ako je dostupna. 3.

Automatski brisa i Pretinac za rukavice 1 6 Visoka osjetljivost Niska osjetljivost A B C Drža kartica Drža i kovanica Kop a za olovku Elektri na preklopna ogledala 16 .Brzi po etak Svjetla dobrodošlice Pozicijska svjetla e se upaliti kada otklju ate vrata daljinskim upravlja em. Automatsko preklapanje Ogledala e se automatski preklopiti kada zaklju ate vozilo daljinskim upravlja em. Ogledala e se otklopiti kada otklju ate vozilo klju em ili daljinskim upravlja em. Ubrzo e se automatski ugasiti.

17 . Povucite polugu za otpuštanje i gurnite naslon prema naprijed.Brzi po etak Stvaranje utovarnog poda Spremište za stvari 1. Spremište za stvari se nalazi ispod jastuka suvoza evog sjedala. Podignite jastuk sjedala. 2. Pritisnite stražnju stranu naslona prema dolje. 3.

Brzi po etak Džepovi za stvari A B Voza evo sjedalo Stražnje sjedalo 18 .

Napomena: Obaveza upotrebe dje je sjedalice razlikuje se od zemlje do zemlje. Ne prepravljajte dje je sjedalice na bilo koji na in. Ne ostavljajte djecu u vozilu bez nadzora. Dje je sjedalice za djecu razli ite težine Koristite odgovaraju e dje je sjedalice kako slijedi: Dje ja sjedalica za bebe 19 . UPOZORENJE Osigurajte djecu nižu od 150 centimetara i mla u od 12 godina u primjerenim.01: Izuzetna opasnost! Ne koristite sjedalice koja su okrenute prema nazad na sjedalima ispred kojih se nalazi zra ni jastuk. dje ju sjedalicu mora pregledati stru ni školovani tehni ar. Tražite sjedalicu koju preporu ujemo za Vaše vozilo. Kada postavljate dje ju sjedalicu pažljivo pro itajte i slijedite upute proizvo a a. na stražnjem sjedalu. Osigurajte djecu koja imaju manje od 13 kilograma u sjedalici okrenutoj prema nazad na stražnjem sjedalu. odobrenim dje jim sjedalicama. Kod Vašeg ovlaštenog Ford partnera možete odabrati ECE odobrene sjedalice.Sigurnost djece DJE JE SJEDALICE Ako je vozilo sudjelovalo u nezgodi. Originalni tekst prema ECE R94. Ne držite djecu na svojim koljenima kada je vozilo u pokretu.

JASTUCI ZA PODUPIRANJE UPOZORENJE Ne postavljajte sjedalice za podupiranje ili jastuke za podupiranje koriste i samo donji dio sigurnosnog pojasa. Ne koristite jastuke.Sigurnost djece Dje ja sjedalica U sjedalici ili jastuku za podupiranje osigurajte dijete koje je teže od 15 kilograma. Ne stavljajte sigurnosni pojas ispod ruke djeteta ili iza njegovih le a. 20 . Povišeni položaj sjedenja e Vam omogu iti da postavite sigurnosni pojas preko sredine ramena djeteta sa gornje strane i vrsto preko djetetovih bokova sa donje. ali niže od 150 centimetara. knjige ili ru nike kako bi podignuli dijete. Dijete mora sjediti u uspravnom položaju. Ne postavljajte sjedalice ili jastuke za podupiranje koriste i labavi ili presavinuti sigurnosni pojas. Sjedalica za podupiranje Osigurajte djecu koja teže izme u 13 i 18 kilograma u dje joj sjedalici na stražnjem sjedalu. . Preporu ujemo da koristite sjedalicu za podupiranje koja ima i jastuk i naslon.

ali Ford preporu uje da se djecu osigura na stražnjem sjedalu. U¹ Primjereno za univerzalnu kategoriju dje jih sjedalica odobrenih za taj maseni razred. uvijek izvadite naslon za glavu iz tog sjedala. 21 .Sigurnost djece Jastuk za podupiranje SMJEŠTAJ DJE JE SJEDALICE UPOZORENJE Kada koristite sjedalicu koja gleda prema naprijed na stražnjem sjedalu. U Primjereno za univerzalnu kategoriju dje jih sjedalica odobrenih za taj maseni razred. Položaj sjedalice Maseni razred 0 0+ I II Do 10 kg Do 13 kg 9 – 18 kg 15 -25 kg X X U¹ U¹ III 22 – 36 kg U¹ Suvoza ko sjedalo sa uklju enim zra nim jastukom Suvoza ko sjedalo sa isklju enim zra nim jastukom Stražnje sjedalo U U U U U U U U U U X Nije primjereno za djecu tog masenog razreda.

Sigurnost djece SIGURNOSNO ZAKLJU AVANJE RADI DJECE UPOZORENJE Ne možete otvoriti vrata iznutra ako je uklju eno sigurnosno zaklju avanje radi djece. A B Zaklju ano Otklju ano 22 .

zra nog jastuka i sigurnosnih pojaseve treba izvoditi školovani tehni ar. Koristite sigurnosni pojas i održavajte dovoljnu udaljenost od upravlja a. Koristite samo presvlake napravljene za sjedala sa bo nim zra nim jastucima. Time možete utjecati na aktivaciju zra nih jastuka. Ne ubadajte oštrim predmetima mjesta gdje se nalaze zra ni jastuci. Podru je ispred zra nih jastuka mora biti slobodno. Tako ih možete oštetiti i utjecati na njihovu aktivaciju. Pogledajte Sjedenje u pravilnom položaju (stranica 75). To je normalno. Sustav zra nih jastuka se sastoji od: • voza evog zra nog jastuka • suvoza evog zra nog jastuka • bo nih zra nih jastuka • zra nih zavjesa • nateza a voza evog sigurnosnog pojasa • nateza a suvoza evog sigurnosnog pojasa • senzora udarca • svjetla upozorenja zra nog jastuka • podsjetnika sigurnosnog pojasa • ure aja za elektronsku kontrolu i dijagnostiku Vaše vozilo tako er možete opremiti sa: • prekida em za isklju ivanje zra nog jastuka • svjetlom upozorenja isklju enog zra nog jastuka . sjedala. Samo ako ga ispravno koristit.01: Izuzetna opasnost! Ne koristite sjedalice koje su okrenute prema nazad na sjedalima ispred kojih se nalazi zra ni jastuk. 23 Napomena: Kada se aktivira zra ni jastuk. Ne pri vrš ujte nikakve predmete na ili preko poklopaca zra nih jastuka. Neka ih postavi školovani tehni ar. Napomena: Poklopce zra nih jastuka brišite samo mekom krpom. Originalni tekst prema ECE R94. može Vas zadržati u položaju koji omogu ava najve u u inkovitost zra nom jastuku. Popravak upravlja a.Zaštita putnika PRINCIP RADA Zra ni jastuci UPOZORENJE Ne prepravljajte prednji dio vozila ni na koji na in. uti ete glasan prasak i vidjeti oblak bezopasnog praha.

Bo ni zra ni jastuci e se aktivirati prilikom jakih bo nih udara. te na taj na in ublažava kretanje tijela prema naprijed. Voza ev i suvoza ev zra ni jastuk ne e se uklju iti prilikom manjeg sudara sa prednje strane. Zra ni jastuk se napuše za nekoliko stotih dijelova sekunde i ispuhuje nakon dodira sa putnikom. Zra ni jastuk se ne e aktivirati prilikom manjeg bo nog sudara.Zaštita putnika Zra ni jastuci voza a i suvoza a Bo ni zra ni jastuci Voza ev i suvoza ev zra ni jastuk e se aktivirati prilikom jakog sudara sa prednje strane ili sudara do 30 stupnjeva sa lijeve ili desne strane. Zra ni jastuk se napuše za nekoliko stotih dijelova sekunde i ispuhuje nakon dodira sa putnikom. Etiketa pokazuje da se u Vašem vozilu nalaze bo ni zra ni jastuci. preokretanja ili sudara sa prednje ili stražnje strane. Aktivirati e se samo zra ni jastuk sa strane sa koje se dogodio udar. te na taj na in pruža zaštitu podru ju prsa i ramena. 24 . Bo ni zra ni jastuci se nalaze unutar naslona prednjih sjedala. preokretanja. sudara sa stražnje ili bo ne strane.

Koristite odgovaraju u kop u za svaki pojas. . Voza ev i suvoza ev sigurnosni pojas imaju nateza e. Ne nosite predebelu odje u. Pojas mora biti vrsto priljubljen uz tijelo kako bi bio u inkovit. Zra ni jastuk se napuše za nekoliko stotih dijelova sekunde i ispuhuje nakon dodira sa putnikom. sudara sa prednje ili stražnje strane. a donji dio vrsto preko bokova. Zra ne zavjese e se aktivirati prilikom jakog bo nog udara. Pogledajte Sjedenje u pravilnom položaju (stranica 75).Zaštita putnika Zra ne zavjese Sigurnosni pojasevi UPOZORENJE Koristite sigurnosni pojas i održavajte dovoljnu udaljenost od upravlja a. Zra ne zavjese se nalaze unutar krovnih obloga iznad prednjih i stražnjih bo nih prozora. Samo ako pravilno koristite sigurnosni pojas. Koristite pojas samo za jednu osobu. Aktivirati e se samo sa one strane sa koje je došlo do udara. Prilikom manjeg bo nog sudara. Pojas ne smije biti labav ili presavinut. Oni imaju manji prag tolerancije za aktivaciju nego zra ni jastuci. Prilikom manjeg sudara. zra ne zavjese se ne e aktivirati. . mogu e je da e se aktivirati samo nateza i pojaseva. Oznake utisnute na oblogama B-nosa a pokazuju da su zra ne zavjese postavljene na Vašem vozilu. Postavite rameni dio pojasa preko sredine ramena. može Vas zadržati u položaju u kojem je naju inkovitiji. ili preokretanja. 25 . te na taj na in štiti glavu.

Da bi podigli ili spustili visinu. držite tipku za zabravljivanje i pomaknite prema potrebi. Pojas izvla ite jednoli no. Pustite ga da se povu e do kraja. lakše ete otpustiti mehanizam za zabravljivanje. U protivnom. može se zako iti. Ako ga naglo povu ete ili je vozilo na kosini. 26 . pojas nije pravilno zabravljen. Za otpuštanje pojasa pritisnite crvenu tipku na kop i. PODEŠAVANJE VISINE SIGURNOSNIH POJASEVA Napomena: Ako malo podignete kliza dok pritiš ete tipku za zabravljivanje.Zaštita putnika PRI VRŠ IVANJE SIGURNOSNIH POJASEVA UPOZORENJE Umetnite pojas u kop u dok ne ujete jasan zvuk klik.

Napomena: Prekida se nalazi u ISKLJU IVANJE ZRA NOG JASTUKA SUVOZA A UPOZORENJE Zra ni jastuk suvoza a mora biti isklju en kada na suvoza kom sjedalu koristite dje ju sjedalicu koja gleda prema nazad. a svjetlo isklju enog zra nog jastuka se nalazi na plo i s instrumentima. Za dodatne obavijesti obratite se ovlaštenom Ford partneru. Dijagonalni dio pojasa postavite izme u grudi. Postavljanje prekida a za isklju ivanje zra nog jastuka suvoza a UPOZORENJE Ako morate postaviti dje ju sjedalicu na sjedalo koje sa prednje strane štiti zra ni jastuk. iznad i bo no od trbuha. Postavite donji dio pojasa udobno preko kukova i nisko ispod trudnog trbuha. postavite prekida za isklju ivanje zra nog jastuka. 27 . Ako se svjetlo upozorenja upali ili trep e dok vozite. ukazuje na grešku u radu sustava.Zaštita putnika KORIŠTENJE POJASA ZA VRIJEME TRUDNO E UPOZORENJE Pravilno postavite pojas radi Vaše sigurnosti i sigurnosti Vašeg nero enog djeteta. Pogledajte Svjetla upozorenja i indikatori (stranica 58). Ne koristite samo donji ili samo gornji dio pojasa. pretincu za rukavice. Izvadite dje ju sjedalicu i odmah odvezite vozilo na pregled.

Okrenite prekida u položaj B.Zaštita putnika Isklju ivanje zra nog jastuka suvoza a A B Isklju en Uklju en Okrenite prekida u položaj A. Kada uklju ite paljenje. 28 . Uklju ivanje zra nog jastuka suvoza a UPOZORENJE Zra ni jastuk mora biti uklju en kada ne koristite dje ju sjedalicu na prednjem suvoza kom sjedalu. provjerite da li se upalilo svjetlo isklju enog zra nog jastuka suvoza a.

Ako su radio frekvencije zagušene. 29 . Zvu ni signal e Vas obavijestiti da možete programirati drugi daljinski upravlja . • Isklju ite paljenje. uklju uju i originalni. Zvu ni signal e se oglasiti za potvrdu. Domet daljinskog upravlja a može varirati. PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJA A Možete programirati najviše etiri daljinska upravlja a za (uklju uju i one koje ste dobili sa vozilom). Napomena: Vrata možete Za programiranje novog daljinskog upravlja a: • Okrenite klju u bravi u položaj II etiri puta unutar 6 sekundi. • Pritisnite bilo koju tipku na novom daljinskom upravlja u. beži ne slušalice. ne ete mo i koristiti daljinski upravlja . daljinski upravlja i i alarmni sustavi). a ovisi o okolini. tako er mogu koristiti drugi kratkodometni odašilja i (npr. otklju ati ako nenamjerno pritisnete tipku na daljinskom upravlja u. radio amateri.Klju evi i daljinsko upravljanje OP E INFORMACIJE O RADIO FREKVENCIJAMA OPREZ Radio frekvencije koje koristi Vaš daljinski upravlja . medicinska oprema. Ponovite ovaj zadnji korak za sve daljinske upravlja e. Vrata možete zaklju ati i otklju ati klju em. Samo daljinskim upravlja ima koje ste upravo programirali možete zaklju ati i otklju ati vozilo. • Uklju ite paljenje ili pri ekajte deset sekundi bez programiranja drugog daljinskog upravlja a kako bi završili postupak programiranja.

Za reprogramiranje funkcije. Daljinski upravlja sastavite obrnutim redoslijedom. Pokaziva i smjera e dva puta zatreptati kao potvrda da je reprogramiranje uspješno izvršeno. • Pažljivo izvadite bateriju pomo u odvija a. Ponovno istovremeno držanje obje tipke e vratiti funkciju u prijašnje stanje. pritisnite tipku za zaklju avanje na voza evim vratima kako bi aktivirali centralno zaklju avanje. • Pažljivo odvojite odašilja od klju a pomo u odvija a u utorima na stražnjoj strani. istovremeno pritisnite i držite tipke za otklju avanje i zaklju avanje najmanje etiri sekunde dok je paljenje isklju eno. isklju ite protuprovalni alarmni sustav i otklju ate voza eva vrata. ZAMJENA BATERIJE DALJINSKOG UPRAVLJA A Ako se domet odašilja a u klju u postupno smanjuje. trebate zamijeniti bateriju (tip 3V CR 2032).Klju evi i daljinsko upravljanje Reprogramiranje funkcije otklju avanja Možete promijeniti funkciju otklju avanja tako da kada pritisnete jednom tipku za otklju avanje deaktivirate centralno zaklju avanje ili dvostruko zaklju avanje. Ako želite da Vam prtljažnik bude zaklju an dok vozite. Stavite novu bateriju u ležište tako da + gleda prema dolje. • Odašilja otvorite odvajanjem kop i sa strane sa odvija em. 30 .

Klju evi i daljinsko upravljanje • Pažljivo izvadite bateriju pomo u odvija a. Daljinski upravlja sastavite obrnutim redoslijedom. Stavite novu bateriju u ležište tako da + gleda prema dolje. 31 .

A B Otklju avanje Zaklju avanje Potvrda zaklju avanja i otklju avanja Kada otklju ate vrata. Sprje ava otvaranje vrata iz unutrašnjosti vozila. pokaziva i smjera e dva puta zatreptati. Ako je vozilo dvostruko zaklju ano. Zaklju avanje i otklju avanje vrata pomo u klju a Dvostruko zaklju avanje UPOZORENJE Ne koristite dvostruko zaklju avanje kada su u vozilu osobe ili životinje. 32 . pokaziva i smjera e jednom zatreptati.Brave ZAKLJU AVANJE I OTKLJU AVANJE Centralno zaklju avanje Centralno možete zaklju ati vrata samo ako su sva zatvorena. Kada zaklju ate vrata. dvostruko zaklju avanje pokaziva i smjera e zatreptati samo dva puta kada dvostruko zaklju ate vrata. Vrata se mogu dvostruko zaklju ati samo ako su sva zatvorena. vrata se ne mogu otklju ati iz unutrašnjosti vozila. Napomena: Ako vaše vozilo ima Dvostruko zaklju avanje vrata pomo u klju a Okrenite klju u položaj za otklju avanje pa u položaj za zaklju avanje unutar dvije sekunde. Dvostruko zaklju avanje je dio sustava za zaštitu od provale.

33 . a alarm e se vratiti u svoje prijašnje stanje. Vrata e se zaklju ati. Dvostruko zaklju avanje vrata pomo u daljinskog upravlja a Pritisnite tipku B dva puta unutar tri sekunde. Pritisnite istovremeno tipke za otklju avanje i zaklju avanje na daljinskom upravlja u na etiri sekunde sa isklju enim paljenjem. Otklju avanje prtljažnika Pritisnite tipku C na daljinskom upravlja u dva puta unutar tri sekunde. Automatsko ponovno zaklju avanje Vrata e se automatski ponovno zaklju ati ako ih ne otvorite unutar 45 sekundi od otklju avanja pomo u daljinskog upravlja a. Pokaziva i smjera e dva puta zatreptati za potvrdu. A B C Otklju avanje Zaklju avanje Otklju avanje prtljažnika Zaklju avanje vrata pomo u daljinskog upravlja a Pritisnite tipku B jednom.Brave Zaklju avanje i otklju avanje vrata pomo u daljinskog upravlja a Reprogramiranje funkcije otklju avanja Funkciju otklju avanja možete reprogramirati tako da se samo voza eva vrata otklju avaju ili da se sva vrata otklju avaju.

Ako je mogu e. KODIRANI KLJU EVI Napomena: Ne držite klju eve u metalnim ku ištima. prisutna je greška u radu sustava. Zamjenske klju eve morate ponovno kodirati zajedno sa postoje im klju evima. Ako izgubite klju . Napomena: Ako izgubite klju . Od ovlaštenog Ford partnera možete dobiti dodatne klju eve. dostavite broj klju a sa natpisa koji ste dobili sa originalnim klju evima. To može omesti prijemnik da prepozna Vaš klju kao valjan.Blokada motora PRINCIP RADA Blokada motora je sustav za zaštitu od provale koji sprje ava pokretanje motora sa pogrešno kodiranim klju em. UKLJU IVANJE BLOKADE MOTORA Blokada motora se automatski uklju uje pet sekundi nakon što ste isklju ili paljenje. od ovlaštenog Ford partnera možete dobiti zamjenski. Indikator na plo i s instrumentima e treptati za potvrdu da sustav radi. a zatim u nepravilnim razmacima. Izvadite klju i probajte ponovno. Za detaljne informacije obratite se ovlaštenom Ford partneru. sustav nije prepoznao kod klju a ili je došlo do greške u radu sustava. ISKLJU IVANJE BLOKADE MOTORA Blokada motora se automatski isklju uje kada uklju ite paljenje sa ispravno kodiranim klju em. Ako ne možete pokrenuti motor. Indikator svijetli otprilike tri sekunde pa se gasi. 34 . izbrišite i ponovno kodirajte sve klju eve. Neka sustav odmah pregleda stru na osoba. Ako indikator stalno svijetli minutu ili trep e otprilike minutu.

ISKLJU IVANJE ALARMA Protuprovalni alarmni sustav možete isklju iti u bilo kojem trenutku – ak i kada se oglasio – otklju avanjem jednih od prednjih vrata. poklopca motora. Alarm Alarm se oglašava na 30 sekundi ako neovlaštena osoba otvori vrata. prtljažnik i sva vrata. Alarm e se ponovno oglasiti pri svakom pokušaju pokretanja motora ili va enja audio ure aja. Automatska odgoda uklju ivanja Odgoda uklju ivanja od 20 sekundi zapo inje kada zatvorite i zaklju ate poklopac motora. alarm je ponovno uklju en. 35 . prtljažnik ili poklopac motora. Sva etiri pokaziva a smjera e treptati pet minuta. Nakon zatvaranja.Alarm UKLJU IVANJE ALARMA Sustav se uklju uje im zaklju ate vozilo i služi za odvra anje od neovlaštenog otvaranja vrata. prtljažnika ili va enja audio ure aja. Protuprovalni alarmni sustav se isklju uje kada otklju ate prtljažnik klju em.

CD ili kasetofon. KONTROLE AUDIO URE AJA Na audio ure aju odaberite radio. Pretraživanje (seek) UPOZORENJE Nikada ne podešavajte kolo upravlja a kada je vozilo u pokretu. • U CD na inu rada. Otpustite polugu za zabravljivanje kako bi podesili visinu kola upravlja a i udaljenost od voza a. Pomaknite prekida SEEK prema kolu upravlja a ili plo i s instrumentima: • U radio na inu rada. Slijede im funkcijama možete upravljati daljinskim upravlja em: 36 . Sjedite u pravilnom položaju.prema kolu upravlja a. za pronalaženje slijede e radio postaju prema gore ili dolje u frekvencijskom podru ju. Stišavanje: Povucite prekida VOL.Kolo upravlja a PODEŠAVANJE KOLA UPRAVLJA A Glasno a (volume) Poja avanje: Povucite prekida VOL+ prema kolu upravlja a. Vratite polugu u po etni položaj kako bi osigurali kolo upravlja a. Pogledajte Sjedenje u pravilnom položaju (stranica 125). za odabir slijede eg ili prethodnog zapisa.

ako je ugra en CD izmjenjiva . • U svim na inima rada za odbijanje prometnih obavijesti tijekom reprodukcije. za promjenu frekvencijskog podru ja. za pronalaženje slijede e predpodešene radio postaje.Kolo upravlja a Na in rada (mode) Kratko pritisnite tipku sa strane: • U radio na inu rada. Pritisnite i držite tipku sa strane: • U radio na inu rada. za odabir slijede eg CD-a. • U CD na inu rada. 37 .

6 = Produženi vremenski interval. Isklju ite automatske brisa e prije ulaska u auto praonicu.Brisanje i pranje stakla BRISANJE VJETROBRANSKOG STAKLA Automatski brisa i UPOZORENJE U uvjetima smrzavanja do kraja odmrznite vjetrobransko staklo prije nego uklju ite automatsko brisanje. iako je ve i dio vjetrobranskog stakla suh. Napomena: Funkciju automatskog brisanja ne bi smjeli odabrati ako sniježi ili je maglovito ili je cesta posoljena. Zamijenite metlice brisa a kada primijetite da ostavljaju tragove vode ili mrlje. Brisa i se mogu uklju iti ako prljavština ili mušice padnu na vjetrobransko staklo iako je ono ve inom suho. Ako ih ne zamijenite. odaberite drugi položaj. ako je potrebno. 38 . A B C D Jedno brisanje Isprekidano brisanje ili automatsko brisanje Normalno brisanje Brzo brisanje Napomena: Funkcija automatskog brisanja je namijenjena za upotrebu samo tijekom kišnog vremena i vrlo je osjetljiva na sve što takne vjetrobransko staklo u blizini senzora. U tim uvjetima. senzor kiše e i dalje detektirati vodu na vjetrobranskom staklu i brisa i e raditi. Isprekidano brisanje Pomo u okretne komande odaberite interval brisanja: 1 = Kratki vremenski interval.

brisanje malom ili velikom brzinom). Nakon toga. Povucite ru icu prema kolu upravlja a.Brisanje i pranje stakla Kada odaberete automatsko brisanje. PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA UPOZORENJE Ne uklju ujte pranje vjetrobranskog stakla na više od 10 sekundi ili kada je spremnik prazan. 39 . isprekidano. ili pokrenite pranje. 2 = Niska osjetljivost: Brisa i e se uklju iti kada senzor otkrije veliku koli inu vode na staklu. Senzori e stalno mjeriti koli inu vode na vjetrobranskom staklu kako bi automatski prilagodili brzinu brisanja (jedno brisanje. oni ne e zapo eti brisanje dok senzori ne otkriju vodu na vjetrobranskom staklu. Ako želite. BRISANJE I PRANJE STRAŽNJEG STAKLA Isprekidano brisanje Korištenjem okretne komande podesite osjetljivost senzora za kišu: 1 = Visoka osjetljivost: Brisa i e se uklju iti kada senzor otkrije malu koli inu vode na staklu. pomaknite ru icu u drugi položaj i odaberite automatsko brisanje. brisa i e obrisati jednom. bez obzira da li je staklo mokro ili suho. ili ako je automatsko brisanje uklju eno kada uklju ite paljenje.

40 . Povucite ru icu do kraja prema kolu upravlja a i držite ju. PROVJERAVANJE METLICA BRISA A UPOZORENJE Ne uklju ujte pranje stražnjeg stakla na više od 10 sekundi ili kada je spremnik prazan. Pranje radi zajedno sa brisa ima. Mlaznica za pranje stražnjeg stakla se nalazi na krovu iznad stražnjeg stakla. a prednji brisa i rade. • je ru ica brisa a u položaju C ili D.Brisanje i pranje stakla Brisanje tijekom vožnje unazad Stražnji brisa e se automatski uklju iti kada mjenja pomaknete u položaj za vožnju unazad. ako • stražnji brisa ve nije uklju en. PODEŠAVANJE MLAZNICA VJETROBRANSKOG STAKLA Pranje Mlaznice možete precizno podesiti pomo u igle. • u položaju B. Stražnji brisa e slijediti interval prednjih brisa a (isprekidano ili normalnom brzinom).

otpustite metlicu i izvucite ju iz kraka u suprotnom smjeru. O istite metlice vodom i mekom spužvom. PROMJENA METLICA BRISA A Podignite krak brisa a i postavite metlicu pod pravim kutom prema kraku brisa a. Da bi ju izvadili pritisnite kop u u smjeru strelice.Brisanje i pranje stakla Pro ite vršcima prstiju preko ruba metlice kako bi provjerili ima li ošte enja. 41 .

Osvjetljenje KONTROLE OSVJETLJENJA Položaji kontrole osvjetljenja Napomena: Ako ste uklju ili automatska svjetla. Uklju ite automatska svjetla pa ih isklju ite unutar dvije sekunde. Automatska svjetla b. 42 . Svjetla dobrodošlice Pozicijska svjetla e se upaliti kada otklju ate vrata daljinskim upravlja em. Isklju ite automatska svjetla pa ih uklju ite unutar dvije sekunde. dugo svjetlo možete uklju iti samo kada sustav uklju i prednja svjetla. Osvjetljenje za siguran izlazak iz vozila Osvjetljenje za siguran izlazak iz vozila možete uklju iti do 10 minuta nakon što ste isklju ili paljenje. Vozila bez automatskih svjetla A B C Isklju eno Pozicijska svjetla Glavna svjetla Uklju ite svjetla pa ih isklju ite unutar dvije sekunde. Ubrzo e se automatski ugasiti. Vozila sa automatskim svjetlima a. Svjetla e se paliti i gasiti automatski ovisno o vanjskom osvjetljenju.

43 . Povucite malo ru icu prema kolu upravlja a. Za uklju ivanje prednjih svjetla za maglu isklju ite automatska svjetla.Osvjetljenje Dugo i kratko svjetlo PREDNJA SVJETLA ZA MAGLU Povucite ru icu do kraja prema kolu upravlja a kako bi prebacili izme u dugog i kratkog svjetla. Uklju ite svjetla 1 i izvucite prekida u položaj 2. Signaliziranje prednjim svjetlom Napomena: Nije mogu e upaliti prednja svjetla za maglu dok je prekida na AUTO. Prednja svjetla za maglu koristite samo ako je vidljivost zna ajno smanjena zbog magle. kiše. snijega ili .

PODEŠAVANJE SNOPA PREDNJIH SVJETALA UPOZORENJE Stražnja svjetla za maglu koristite samo kada je vidljivost smanjena na manje od 50 m i ne smiju se koristiti kada kiši ili sniježi. Napomena: Kod vozila koja nisu opremljena prednjim svjetlima za maglu.5 2 44 . Uklju ite svjetla 1 i izvucite prekida u drugi položaj 2. Preporu ljivi položaji prekida a za podešavanje visine snopa Sjedala u drugom redu 1-2 1-2 3 1-2 3 1 1 Pogledajte Težine (stranica 161). kontrolni prekida se može izvu i samo u jedan položaj. Za uklju ivanje prednjih svjetla za maglu isklju ite automatska svjetla. Možete podesiti visinu snopa prednjih svjetala ovisno o natovarenosti vozila. Teret Prednja sjedala Teret u prtljažniku Max1 Max1 Položaj prekida a 0 1 1.Osvjetljenje STRAŽNJA SVJETLA ZA MAGLU Napomena: Nije mogu e upaliti stražnja svjetla za maglu dok je prekida na AUTO.

Kratko pomaknite ru icu prema gore ili dolje i pokaziva i smjera e zatreptati samo tri puta. Napomena: Ovisno o važe im zakonima u zemlji za koju je vozilo napravljeno.Osvjetljenje UPOZORENJE NA OPASNOST (sva etiri pokaziva a smjera) POKAZIVA I SMJERA Napomena: Sva etiri pokaziva a smjera možete uklju iti i kada je paljenje isklju eno. 45 . sva etiri pokaziva a smjera e treptati prilikom naglog ko enja.

na kratko uklju ite paljenje. na kratko uklju ite paljenje. nakon nekog vremena e se ugasiti svjetlo kako se ne bi ispraznio akumulator. a isklju ili ste paljenje. svjetlo e se upaliti. A B C Isklju eno Kontakt vratiju Uklju eno Ako prekida postavite u položaj C sa isklju enim paljenjem.Osvjetljenje UNUTRAŠNJE OSVJETLJENJE Uslužno svjetlo Ako prekida postavite u položaj B. upaliti e se svjetlo ako otklju ate ili otvorite vrata ili prtljažnik. Svjetla za itanje A B C Isklju eno Kontakt vrata Uklju eno 46 . Ubrzo e se automatski isklju iti kako se ne bi ispraznio akumulator. Ako ostavite otvorena vrata. Da bi ga ponovno upalili. Da bi ga ponovno upalili. ili kada pokrenete motor. Svjetlo e se tako er upaliti kada isklju ite paljenje. Nakon kratkog vremena e se ugasiti.

Otvorite poklopac motora. Napomena: Kada ugra ujete VA ENJE PREDNJEG SVJETLA 1.Osvjetljenje A B Isklju eno Uklju eno OPREZ Ne vucite branik više od 10 mm iz njegovog originalnog položaja. Izvadite vijke. Pogledajte Otvaranje i zatvaranje poklopca motora (stranica 113). svjetlo. 47 . 3. OPREZ Kada postavljate svjetlo. Odspojite elektri ni priklju ak i izvadite svjetlo. morate ga dobro zabraviti u pri vrsne to ke. 2. pazite da ne oštetite pri vrsne to ke u ležištu. 4. Pažljivo povucite branik prema prednjem dijelu vozila i izvadite vijke.

48 . Izvadite svjetlo. Novu postavite obrnutim redoslijedom. 4. Pozicijska svjetla 1. 2. osim ako je druga ije navedeno. 3. Napomena: Slijede e upute 2. Izvadite svjetlo. Odspojite elektri ni priklju ak. Pogledajte Va enje prednjeg svjetla (stranica 47). Pogledajte Va enje prednjeg svjetla (stranica 47). Pustite da se žarulja dobro ohladi prije nego što ju izvadite. 3. 4. Izvadite žarulju. Pažljivo izvucite drža žarulje. Dugo i kratko prednje svjetlo 1. opisuju kako izvaditi žarulju.Osvjetljenje ZAMJENA ŽARULJE UPOZORENJE Isklju ite svjetla i paljenje. Prednji pokaziva i smjera 1. Izvadite svjetlo. OPREZ Ne dodirujte staklo žarulje. Pogledajte Specifikacija žarulja (stranica 52). Ugra ujte samo odgovaraju e žarulje. Pogledajte Va enje prednjeg svjetla (stranica 47). Otpustite kop u i izvadite žarulju. Skinite poklopac. Skinite poklopac.

2.Osvjetljenje Prednja svjetla za maglu 1. zakrenite obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite ju. 3. 49 . Izvadite žarulju. Okrenite drža žarulje obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite ga. Otvorite prtljažnik. Stražnja svjetla 1. 2. Pažljivo izvadite bo ni repetitor. okrenite ku ište obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite ga. 2. Držite drža žarulje. 3. Odspojite elektri ni priklju ak. Zakrenite drža žarulje obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite ga. Nježno pritisnite žarulju u drža . Bo ni repetitori 1.

4. 3. 2. Izvadite vijke i izvadite sklop svjetla. izvadite krilne matice sa stražnje strane svjetla. Otkop ajte drža žarulje i izvadite žarulju. Izvadite gumene drža e. Otpustite kop e pomo u odvija a i izvadite svjetlo. Nježno pritisnite žarulje u drža . Visoko postavljeno središnje ko iono svjetlo 5. 4. Otvorite prtljažnik. Otpustite kop e i izvadite drža žarulje. Iz unutrašnje strane prtljažnika. okrenite ih obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite ih 1.Osvjetljenje 2. 50 . 3.

2. Izvadite žarulju. Izvadite le u. Pažljivo izvucite svjetlo. Izvadite žarulju. Otpustite vijke i izvadite svjetlo. 3. 2.Osvjetljenje Svjetlo registarske plo ice 1. Svjetla za itanje Unutarnje svjetlo 51 . 1.

3.Osvjetljenje 1. Pažljivo izvucite svjetlo. Izvadite žarulju. Okrenite drža žarulje obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite ga. 2. SPECIFIKACIJA ŽARULJA Svjetlo Prednji pokaziva smjera Pozicijsko svjetlo Prednje svjetlo Bo ni repetitor Prednje svjetlo za maglu Ko iono i stražnje pozicijsko svjetlo Stražnji pokaziva smjera Svjetlo za vožnju unazad Stražnje svjetlo za maglu Visoko postavljeno središnje ko iono svjetlo H11 P21/5W P21W P21W P21W H4 Specifikacija PY21W Jakost (W) 21 5 55/60 5 55 5 21 21 21 16 52 . Pažljivo izvucite svjetlo. Svjetlo u prtljažniku 1. Izvadite žarulju. 2.

Osvjetljenje Svjetlo Svjetlo registarske plo ice Unutarnje svjetlo Svjetlo za itanje Svjetlo u prtljažniku Specifikacija ZW5 Jakost (W) 5 10 5 5 53 .

sustav se može na kratko isklju iti kako bi sprije io pregrijavanje. Da bi upravljali elektri nim prozorima. Objekti koje vidite ine se manjim i udaljenijim nego što zaista jesu. VANJSKA OGLEDALA Konveksna vanjska ogledala prekida ima u kratkom vremenu. U protivnom može do i do ozbiljnih ozljeda.Prozori i ogledala ELEKTRI NI PROZORI UPOZORENJE Elektri nim prozorima upravljajte samo ako su slobodni od prepreka i ako nema djece ili životinja u blizini prozora koji se otvaraju. Preklopna vanjska ogledala A B Pritisnite za otvaranje Pritisnite za zatvaranje Automatsko otvaranje voza evog prozora Kratko pritisnite A. Pritisnite A ponovno za zaustavljanje prozora. Odrasle osobe su odgovorne da nikada ne ostavljaju djecu bez nadzora u vozilu i da ne ostavljaju klju eve bez nadzora u vozilu. mrtve to ke u stražnjoj etvrtini Vašeg vozila. Napomena: Ako esto upravljate UPOZORENJE Ne precjenjujte udaljenost od objekata koje vidite u konveksnom ogledalu. 54 . uklju ite paljenje. Ogledala pove avaju Vaše vidno polje straga kako bi smanjili tzv.

Prozori i ogledala Pazite da ogledalo uvijek vratite do kraja kada ga vra ate u njegov originalni položaj. Automatsko preklapanje Ogledala e se automatski preklopiti kada zaklju ate vozilo daljinskim upravlja em. Ogledala e se otklopiti kada otklju ate vozilo klju em ili daljinskim upravlja em. Položaji za pomicanje ogledala ELEKTRI NA VANJSKA OGLEDALA A B C D A B C Lijevo ogledalo Isklju eno Desno ogledalo gore desno dolje lijevo Elektri na preklopna ogledala Elektri na vanjska ogledala su opremljena grija em koji odmagljuje i odmrzava staklo. Automatski e se uklju iti kada uklju ite grija stražnjeg stakla. 55 .

56 .Prozori i ogledala UNUTARNJE OGLEDALO Spustite ogledalo kako bi smanjili odsjaj kada vozite po no i.

Pokaziva temperature rashladne teku ine Pokazuje temperaturu rashladne teku ine motora. Pri normalnoj radnoj temperaturi. 57 .Instrumenti POKAZIVA I A B C D E Broja okretaja Pokaziva temperature rashladne teku ine Pokaziva razine goriva Brzinomjer Zaslon s porukama OPREZ Ne pokre ite ponovo motor dok se ne otkrije uzrok pregrijavanja. kazaljka e se nalaziti na sredini.

isklju ite paljenje i otkrijte uzrok kada se motor ohladi. Ko nice koristite sa posebnim oprezom. Pogledajte Održavanje (stranica 112). Pokaziva razine goriva Strelica pored oznake benzinske crpke pokazuje sa koje se strane vozila nalazi otvor za dolijevanje goriva. I dalje ete mo i normalno ko iti (bez ABS-a). Ako se upali svjetlo upozorenja ABS-a dok vozite. Mogu i kvar treba provjeriti što prije. na zaslonu e se pojaviti poruka upozorenja. Provjerite razinu ko ione teku ine. zna i da je došlo do greške u radu. ali kvar treba provjeriti što prije. Svjetlo upozorenja ko ionog sustava UPOZORENJE Postepeno smanjite brzinu. Vozila sa zaslonom s porukama Pored toga. motor se pregrijava. SVJETLA UPOZORENJA I INDIKATORI Slijede a svjetla upozorenja i indikatori e se upaliti ubrzo nakon što uklju ite paljenje kako bi potvrdili da sustav radi: • Svjetlo upozorenja ABS-a • Svjetlo upozorenja zra nog jastuka • Svjetlo upozorenja ko ionog sustava • Svjetlo upozorenja otvorenih vrata • Svjetlo upozorenja motora • Svjetlo upozorenja smrzavanja • Svjetlo upozorenja paljenja • Svjetlo upozorenja tlaka ulja • Svjetlo upozorenja servo upravlja a • Svjetlo upozorenja pogonskog sustava • Svjetlo upozorenja kontrole stabilnosti (ESP) 58 Svjetlo upozorenja zra nog jastuka Ako se upali svjetlo upozorenja zra nog jastuka ili trep e dok vozite. Ne ko ite naglo. Ako se svjetlo upozorenja ko ionog sustava upali dok vozite. Zaustavite motor. Svjetlo upozorenja ABS-a Svjetlo upozorenja ABS-a e treptati dok sustav radi.Instrumenti Ako kazaljka u e u crveno podru je. ukazuje na grešku u radu. ukazuje na grešku u radu. . Ako svjetlo upozorenja ne zasvijetli kada uklju ite paljenje. ukazuje na grešku u radu ko ionog sustava. Neka sustav provjeri stru na osoba.

Instrumenti
UPOZORENJE Odmah dajte provjeriti grešku u radu ko ionog sustava. Ako se svjetlo upozorenja ko ionog sustava upali zajedno sa svjetlom upozorenja ABS-a ili kontrole stabilnosti, ukazuje na grešku u radu. Zaustavite vozilo im je to sigurno i dajte to provjeriti prije nastavka putovanja.

Indikator prednjeg svjetla za maglu
Indikator prednjeg svjetla za maglu e se upaliti kada uklju ite prednja svjetla za maglu.

Svjetlo upozorenja smrzavanja
Pri temperaturama izme u 4°C i 1°C, upaliti e se naran asto svjetlo upozorenja. Svijetliti e crveno kada je temperatura ispod 1°C.

Indikator pokaziva a smjera
Indikator pokaziva a smjera e korisiti kada uklju ite pokaziva e smjera. Naglo pove anje brzine treptanja upozorava na neispravnu žarulju.

Indikator svje ice
Pogledajte Pokretanje dizelskog motora (stranica 85).

Svjetlo upozorenja otvorenih vrata
Svjetlo upozorenja otvorenih vrata e se upaliti ako su otvorena vrata, prtljažnik ili poklopac motora.

Indikator glavnog svjetla
Indikator glavnog svjetla e se upaliti kada uklju ite kratko ili pozicijsko svjetlo.

Svjetlo upozorenja paljenja
Ako se svjetlo upozorenja paljenja upali dok vozite, isklju ite svu nepotrebnu elektri nu opremu i neka vozilo odmah pregleda stru na osoba.

Svjetlo upozorenja motora
Ako se upali svjetlo upozorenja motora dok motor radi, ukazuje na grešku u radu. Ako trep e dok vozite, odmah smanjite brzinu vozila. Ako nastavi treptati, izbjegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje. Motor e nastaviti sa radom, ali e mu snaga biti ograni ena. Dajte odmah provjeriti kvar.

Svjetlo upozorenja niske razine goriva
Ako se upali svjetlo niske razine goriva, nadolijte gorivo što prije.

59

Instrumenti
Indikator dugog svjetla
Indikator dugog svjetla e se upaliti kada uklju ite dugo svjetlo. Treptati e kada signalizirate treptanjem dugog svjetla.

Svjetlo upozorenja pogonskog sustava
Vozila sa automatskim mjenja em Ako se svjetlo upozorenja pogonskog sustava upali dok motor radi, ukazuje ili na grešku u radu, ili visoku temperaturu sustava prijenosa. Zaustavite što prije vozilo i u inite slijede e: 1. Odaberite P ili N i pustite motor da radi u praznom hodu 10 minuta. 2. Isklju ite paljenje i ponovno pokrenite motor. Ako se upali svjetlo upozorenja pogonskog sustava, isklju ite paljenje i prije nastavka putovanja neka sustav prijenosa što prije pregleda stru na osoba. Vozila sa 5-brzinskim ru nim mjenja em ili Durashift EST Ako se svjetlo upozorenja pogonskog sustava upali dok motor radi, ukazuje na grešku u radu. Motor e i dalje raditi, ali ograni enom snagom. Neka sustav što prije pregleda stru na osoba.

Svjetlo upozorenja tlaka ulja
UPOZORENJE Ako se upali svjetlo upozorenja tlaka ulja, ne nastavljajte putovanje iako je razina ulja dobra. Neka vozilo odmah pregleda stru na osoba. Ako se svjetlo upozorenja tlaka ulja upali dok vozite, ukazuje na grešku u radu. Zaustavite vozilo, isklju ite motor i provjerite razinu ulja. Pogledajte Održavanje (stranica 112).

Overdrive indikator
Overdrive indikator e se upaliti kada isklju ite overdrive.

Svjetlo upozorenja servo upravlja a
Ako se svjetlo upozorenja servo upravlja a upali dok vozite, ukazuje na grešku u radu. I dalje možete normalno upravljati (bez pomo i), ali neka sustav što prije provjeri stru na osoba. Morati ete upotrijebiti ve u snagu za okretanje kola upravlja a.

60

Instrumenti
Ako svjetlo upozorenja pogonskog sustava trep e dok motor radi, ukazuje na grešku u radu. Zaustavite vozilo i prije nastavka putovanja neka sustav prijenosa pregleda stru na osoba

Indikator stražnjeg svjetla za maglu
Indikator stražnjeg svjetla za maglu e se upaliti kada uklju ite stražnja svjetla za maglu.

Svjetlo upozorenja kontrole stabilnosti
Napomena: ESP sustav e se automatski isklju iti ako do e do greške u radu. Svjetlo upozorenja ESP e treptati kada sustav radi. Ako svjetlo upozorenja ne trep e ili se upali dok vozite, ukazuje na grešku u radu. Neka sustav odmah pregleda stru na osoba. Ako isklju ite ESP, upaliti e se svjetlo upozorenja. Svjetlo e se ugasiti kada ponovo uklju ite sustav ili kada isklju ite paljenje.

61

62 . Napomena: Ako je prikazano Sh on ili SHIP ON. 1. Tip 1 Napomena: Na nekim vozilima vrijeme možete podesiti samo preko audio ure aja.Zasloni s porukama OP E INFORMACIJE UPOZORENJE Ne upravljajte komandama zaslona s informacijama dok vozite. uklju en je na in rada za prevoženje. Neka ga ovlašteni Ford partner isklju i. Napomena: Zaslon s porukama Podešavanje vremena e ostati uklju en nekoliko minuta nakon što isklju ite paljenje. Pogledajte posebni priru nik. Pritisnite tipku za odabir dok vrijeme ne po ne treptati na zaslonu. 2. Pritisnite tipku za odabir kako bi podesili vrijeme. A B C D E Udaljenost sa preostalim gorivom ili sat Putni broja Broja kilometara Tipka za odabir Tipka za poništavanje Pritisnite tipku za odabir za prelaženje zaslona.

Zasloni s porukama Tip 2 Pritisnite tipku za prelaženje po izbornicima i držite ju za poništavanje. Prosje na brzina Prikazuje prosje nu brzinu vozila od zadnjeg poništavanja funkcije. 63 . Prosje na potrošnja goriva Prikazuje prosje nu potrošnju goriva od zadnjeg poništavanja funkcije. radio postaja ili CD zapis Vanjska temperatura zraka Putni broja Broja kilometara Indikator poruke Objašnjenja zaslona Udaljenost sa preostalim gorivom Prikazuje približnu udaljenost koju Vaše vozilo može pre i sa preostalim gorivom u spremniku. Biti e crven ili žut ovisno o ozbiljnosti poruke i svijetliti e dok se ne ispravi uzrok poruke. Trenutna potrošnja goriva Prikazuje trenutnu potrošnju goriva Vašeg vozila. Zaslon s porukama tako er prikazuje i informativne poruke. Možete mijenjati postavke raznih funkcija putem zaslona s porukama. a kada dug pritisak na tipku za razli ite mogu nosti. Zaslon sa porukama e vas obavijestiti kada je potreban kratak. A B C D E F Odabrani stupanj prijenosa Sat. odabir podizbornika ili promjenu postavke. Indikator poruke Indikator poruke e zasvijetliti kao dopuna nekim porukama.

Poruke e ostati aktivne dok se ne ispravi uzrok njihovog pojavljivanja. Otklju avanje vrata daljinskim upravlja em Funkciju otklju avanja možete podesiti da otklju a samo voza eva ili sva vrata. Upozorenje na opasnost (sva etiri pokaziva a smjera) Možete ih podesiti da trep u automatski prilikom naglog ko enja. INFORMATIVNE PORUKE Pokaziva i smjera Pokaziva e smjera možete podesiti da trep u samo tri puta kada kratko gurnete ru icu pokaziva a smjera. Jezik Zaslon možete podesiti na željeni jezik. 64 . Druge poruke e se automatski maknuti sa zaslona nakon kratkog vremena. da biste ih izbrisali morate pritisnuti tipku kao potvrdu da ste ih pro itali. Zvu na upozorenja Možete isklju iti neka zvu na upozorenja. Kada se na zaslonu prikažu neke poruke upozorenja. Audio zaslon Možete podesiti zaslon s porukama da prikazuje neke informacije audio ure aja.Zasloni s porukama PERSONALIZIRANE POSTAVKE Možete mijenjati postavke raznih funkcija putem zaslona s porukama.

Zaustavite vozilo i neka prije nastavka putovanja sustav provjeri stru na osoba. Vozila sa automatskim mjenja em: Zaustavite vozilo. Postoji greška u radu sustava prijenosa. Pogledajte Održavanje (stranica 112). Ako se upale i svjetla upozorenja ABS-a i kontrole stabilnosti. Motor se pregrijava. Ako je poruka i dalje prikazana. isklju ite paljenje i neka prije nastavka putovanja sustav pregleda stru na osoba.Zasloni s porukama Poruka LOW BRAKE FLUID LEVEL Svjetlo upozorenja crveno Upozorava na grešku u radu jednog od ko ionih krugova. isklju ite paljenje i utvrdite razlog kada se motor ohladi. Zna enje HIGH ENGINE TEMPERATURE TRANSMISSION MALFUNCTION crveno crveno 65 . ukazuje na grešku u radu. možete nastaviti putovanje i sustav dati pregledati što prije. Odaberite P ili N i pustite da motor radi u praznom hodu 10 minuta. Isklju ite paljenje i ponovno pokrenite motor. Isklju ite paljenje i neka prije nastavka putovanja sustav pregleda stru na osoba. Vozila sa Durashift EST mjenja em: Zaustavite vozilo. Provjerite razinu ko ionog ulja. Ako poruka više nije prikazana. Ugasite motor.

Neka sustav što prije pregleda stru na osoba. Ako je poruka i dalje prikazana. Prijenos e i dalje raditi. Isklju ite paljenje i neka sustav prije nastavka putovanja pregleda stru na osoba. Motor e i dalje raditi. Vanjska temperatura zraka je ispod 1°C. ali ete primijetiti neobi no ponašanje sustava. Neka sustav što prije pregleda stru na osoba. isklju ite paljenje i neka prije nastavka putovanja sustav pregleda stru na osoba. Zaustavite vozilo im je to sigurno. Izbjegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje. Isklju ite paljenje i ponovno pokrenite motor. Zaustavite vozilo im je to sigurno. Neka sustav što prije pregleda stru na osoba. Odaberite P ili N i pustite da motor radi u praznom hodu 10 minuta. ali smanjenom snagom. Zna enje STEERING ASSIST FAILURE crveno ENGINE SYSTEM FAULT crveno ENGINE SYSTEM FAULT žuto LOW OUTSIDE TEMPERATURE LOW OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMISSION HOT MODE crveno žuto žuto 66 . Morati ete upotrijebiti ve u snagu prilikom okretanja kola upravlja a. možete nastaviti putovanje i sustav dati pregledati što prije. Postoji greška u radu servo upravlja a. Postoji greška u radu sustava motora. Izbjegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje. Vozila sa automatskim mjenja em: Prijenos se pregrijava. Vanjska temperatura zraka je izme u 4°C i 1°C.Zasloni s porukama Poruka TRANSMISSION MALFUNCTION Svjetlo upozorenja žuto Postoji greška u radu sustava prijenosa. Postoji greška u radu sustava motora. Ako poruka više nije prikazana.

Otvorena su suvoza eva vrata.Zasloni s porukama Poruka LEFT INDICATOR BULB FAILURE RIGHT INDICATOR BULB FAILURE DRIVER DOOR OPEN DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN PASSENGER DOOR OPEN PASSENGER SIDE REAR DOOR OPEN BOOT OPEN BONNET OPEN REMOTE KEY BATTERY LOW FAILURE AUTO LAMP/WIPER Svjetlo upozorenja žuto žuto žuto žuto žuto žuto žuto žuto žuto Ne radi žarulja lijevog pokaziva a smjera. Neka sustave što prije pregleda stru na osoba. Otvoren je prtljažnik. Ne radi žarulja desnog pokaziva a smjera. Postoji greška u radu automatskih svjetala ili automatskih brisa a. Prazna je baterija daljinskog upravlja a. Što prije ju zamijenite. Otvorena su stražnja vrata sa voza eve strane. Otvorena su voza eva vrata. Zna enje 67 . Otvoren je poklopac motora. Otvorena su stražnja vrata sa suvoza eve strane.

Stoga je potpuno normalno da ispod parkiranog vozila primijetite malu mlaku vode. Zrak koji se usmjerava kroz izmjenjiva topline se hladi. Uz to. Pri hladnom i vlažnom vremenu. liš a i sl. iz zraka se izdvaja vlaga da bi se pomoglo odmagljivanje stakala. Grijanje unutrašnjosti Zrak usmjerite u prostor nogu. Klima ure aj Napomena: Klima ure aj radi samo ako je temperatura iznad 4°C. Napomena: Ako koristite klima ure aj. Zrak koji je u kabini e recirkulirati.Klimatizacija PRINCIP RADA Vanjski zrak Otvori za usis zraka ispred vjetrobranskog stakla moraju biti slobodni od snijega. Recirkulirani zrak OPREZ Ne preporu a se korištenje recirkulacije zraka duže od 30 minuta. potrošnja goriva e se pove ati. Vanjski zrak ne e ulaziti u vozilo. kako bi sustav klimatizacije bio u inkovit. Hla enje unutrašnjosti Zrak usmjerite u podru je lica. VENTILACIJSKI OTVORI 68 . dio zraka treba biti usmjeren prema vjetrobranskom i bo nim staklima. Rezultiraju i kondenzat se odvodi iz vozila. Op e napomene o kontroli klimatizacije u unutrašnjosti vozila Potpuno zatvorite sve prozore. Grijanje U inkovitost grijanja ovisi o temperaturi rashladne teku ine motora.

prozori se mogu zamagliti. A B C D E F 69 Vjetrobransko staklo Prostor za noge i vjetrobransko staklo Podru je lica Podru je lica i prostor za noge Prostor za noge Podru je lica i vjetrobransko staklo .Klimatizacija RU NA KONTROLA KLIMATIZACIJE Ventilator Regulacija temperature Plavo A Isklju eno Hladno Crveno Toplo Napomena: Ako isklju ite Regulacija raspodjele zraka ventilator.

isklju iti e se i klima ure aj. automatski e se uklju iti i klima ure aj. Pogledajte Grijana stakla i prozori (stranica 73). Brzo grijanje unutrašnjosti Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla Uklju ivanje i isklju ivanje klima ure aja Ako je potrebno. Kada ponovo uklju ite ventilator. Recirkulirani zrak Ventilacija Hla enje vanjskim zrakom 70 .Klimatizacija Raspodjelu zraka možete postaviti u bilo koji položaj izme u znakova. Mala koli ina zraka uvijek je usmjerena u vjetrobransko staklo. Ako isklju ite ventilator. uklju ite grija e stakala.

koli inu i raspodjelu zraka i podešava ih prema vremenskim i uvjetima vožnje. Ne prekrivajte ga nikakvim objektima. Napomena: Pri niskim vanjskim temperaturama. kada je sustav u automatskom na inu rada. Automatska kontrola klimatizacije e se automatski podesiti prema trenutnim okolnostima. Smanjenje vlažnosti zraka u unutrašnjosti vozila AUTOMATSKA KONTROLA KLIMATIZACIJE Podešavanje temperature Plavo Smanjuje temperaturu Crveno Pove ava temperaturu 71 . Napomena: Solarni senzor se nalazi na vrhu plo e s instrumentima. strujanje zraka e biti usmjereno na vjetrobransko staklo i bo ne prozore dok je motor hladan. Da bi sustav pravilno radio.Klimatizacija Brzo hla enje unutrašnjosti Sustav automatski kontrolira temperaturu. bo ni i središnji ventilacijski otvori moraju biti potpuno otvoreni. Automatski na in rada uklju ujete pritiskom na prekida AUTO. Napomena: Izbjegavajte podešavanje kada je u vozilu izuzetno hladno ili vru e.

Ne možete izabrati recirkulaciju zraka.Klimatizacija Temperaturu možete podesiti izme u 16°C i 28°C u koracima od 0. A. Vanjski zrak e strujati u vozilo. Postavka ventilatora e se prikazati na zaslonu. na zaslonu je prikazano A/C OFF. B i C se isklju uju i uklju uje se klima ure aj. Dok je raspodjela u tom položaju. grija i stakala se automatski uklju uju i isklju uju nakon nekog vremena. Brzina ventilatora i kontrola temperature su automatski i ne mogu se podesiti ru no. Za podešavanje brzine ventilatora koristite tipke. Raspodjela zraka Uklju ivanje i isklju ivanje klima ure aja A B C Prostor za noge Podru je lica Vjetrobransko staklo Pritisnite tipku A/C za uklju ivanje i isklju ivanje klima ure aja.5°C. Kada je klima ure aj isklju en. Za povratak u automatski na in rada. Napomena: Kada izaberete odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla. Vanjski zrak e strujati u vozilo. u HI (iznad 28°C) e stalno grijati. Ventilator je podešen na veliku brzinu i temperatura je na HI. Ponovno pritisnite tipku za povratak na prijašnju postavku. pritisnite tipku AUTO. a ne regulirati stabilnu temperaturu. Recirkulacija zraka Pritisnite tipku za recirkulaciju zraka kako bi prebacili izme u vanjskog i recirkulacije zraka u unutrašnjosti. Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla Ventilator Pritisnite tipku za odmrzavanje i odmagljivanje. U položaju LO (ispod 16°C) sustav e stalno hladiti. Kada izaberete odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla. ne možete izabrati recirkulaciju. Automatski se uklju uje klima ure aj. 72 .

a vanjska i temperatura u unutrašnjosti su visoke. Ponovo pritisnite prekida za isklju ivanje grija a. isklju en je sustav grijanja. Automatski e se uklju iti kada uklju ite grija e stražnjeg prozora. a izabrana je recirkulacija zraka. Grijano stražnje staklo Isklju ivanje automatske kontrole klimatizacije Pritisnite prekida za uklju ivanje grija a stražnjeg prozora. Ponovo pritisnite prekida za isklju ivanje grija a. sustav automatski izabire recirkulaciju zraka kako bi poboljšao hla enje unutrašnjosti vozila. GRIJANI PROZORI I OGLEDALA Grijani prozori Grija i na prozorima služe odmrzavanju i odmagljivanju vjetrobranskog stakla ili stražnjeg prozora. ventilacije i klimatizacije za prednji i stražnji dio vozila. sustav e automatski prebaciti na strujanje vanjskog zraka. Indikator na prekida u e se upaliti kada je grijanje uklju eno. 73 . Pritisnite tipku OFF. Grijana vanjska ogledala Elektri na vanjska ogledala imaju grija e koji služe odmrzavanju ili odmagljivanju stakla.Klimatizacija Napomena: Ako je sustav u Grijano vjetrobransko staklo automatskom na inu rada. Napomena: Grija i rade samo kada je motor upaljen. Nakon kratkog vremena automatski se isklju uje. Kada se isklju i. Indikator na prekida u e se upaliti kada je grijanje uklju eno. Kada dosegne željenu temperaturu. Pritisnite prekida za uklju ivanje grija a vjetrobranskog stakla. Nakon kratkog vremena automatski se isklju uje.

Automatski se uklju uje i isklju uje ovisno o vanjskoj temperaturi.Klimatizacija DODATNI GRIJA Dizelski dodatni grija (ovisno o državi) Dizelski dodatni grija (PTC elektri ni grija ) pomaže u grijanju motora i unutrašnjosti vozila kod vozila sa dizelskim motorom. KROVNI PROZOR 74 . temperaturi teku ine za hla enje i optere enju alternatora.

može Vas držati u položaju koji omogu ava punu u inkovitost zra nom jastuku. UPOZORENJE Ne podešavajte sjedala kada je vozilo u pokretu. a donji dio usko preko bokova. Samo ako pravilno koristite sigurnosni pojas. • postavite gornji rameni dio sigurnosnog pojasa po sredini ramena. • upravlja držite lagano povijenih ruku. a da ostane udoban.Sjedala SJEDENJE U PRAVILNOM POLOŽAJU • dovoljno se odmaknite od kola upravlja a. • ne naginjete sjedalo više od 30 stupnjeva. • noge moraju biti lagano povijene tako da možete pritiskati papu ice do kraja. naslon za glavu. e Vam pružiti optimalnu zaštitu prilikom sudara. • podesite naslon za glavu tako da je vrh naslona u ravnini vrha glave i što više pomaknut prema naprijed. sjedalo. sigurnosni pojas i zra ni jastuci. RU NO PODESIVA SJEDALA Pomicanje sjedala naprijed ili nazad 75 . Kada ih pravilno koristite. Vaš položaj za vožnju mora biti udoban i pružati Vam potpunu kontrolu nad vozilom. Preporu amo da: • sjedite u uspravnom položaju sa donjim dijelom ki me pomaknutim što više nazad. Preporu amo najmanje 254 milimetra izme u prsne kosti i poklopca zra nog jastuka.

Sjedala UPOZORENJE Zanjišite sjedalo naprijed i nazad nakon otpuštanja poluge kako bi bili sigurni da je dobro zabravljeno u ležištu. 2. Okrenite kota dok naslon ne bude vodoravan. Ne vozite dok su na preklopljenom suvoza evom sjedalu stvari. Preklapanje suvoza evog sjedala prema naprijed UPOZORENJE Ne vozite sa preklopljenim suvoza evim sjedalom ako je sjedalo iza zauzeto . Preklopite sjedalo prema naprijed. 76 . Podešavanje visine voza evog sjedala Podešavanje nagiba naslona 1.

1. Podignite jastuk sjedala. 77 . Pritisnite stražnji dio naslona prema dolje.Sjedala Povucite polugu za zabravljivanje kako bi vratili naslon u okomit položaj. Preklapanje naslona prema dolje NASLONI ZA GLAVU 1. Sjedalo se mora sigurno zabraviti u svom položaju. Gurnite naslone prema naprijed. 3. 2. 2. OPREZ Spustite naslone za glavu. Povucite polugu za zabravljivanje i gurnite naslon prema naprijed. Kada preklapate naslone pazite da Vam se prsti ne na u izme u naslona i okvira sjedala. Povucite poluge za otpuštanje. Stvaranje utovarnog poda STRAŽNJA SJEDALA UPOZORENJE Sjedalo i naslon sjedala moraju biti dobro zabravljenji u ležištu .

Podesite naslon za glavu tako da je vrh naslona u ravnini vrha glave. OPREZ Grijanje sjedala dok je motor ugašen može isprazniti akumulator. Suvoza eva strana Va enje naslona za glavu Pritisnite tipke za zabravljivanje i izvucite naslon za glavu. Grijanje sjedala e raditi kada je prekida za paljenje u položaju II.Sjedala GRIJANA SJEDALA Voza eva strana Podešavanje naslona za glavu UPOZORENJE Podignite naslone za glavu na stražnjim sjedalima kada na njima sjede putnici ili je postavljena dje ja sjedalica. 78 .

79 . Polako ga podignite u željeni položaj. Gurnite ga do kraja prema dolje. 2.Sjedala NASLON ZA RUKU NA PREDNJEM SJEDALU 1. Podignite naslon za ruku preko okomitog položaja. 3.

A B C Drža kartica Drža i kovanica Kop a za olovku PRETINCI Spremište za stvari Spremište za stvari se nalazi ispod jastuka suvoza kog sjedala. Da bi koristili upalja . Upalja e raditi i kada je paljenje isklju eno. Upalja za cigarete možete koristiti i kao naponsku uti nicu. kada ostavljate djecu samu u vozilu. pritisnite ga i pri ekajte dok sam automatski ne isko i. koristite samo specificirane utika e iz Ford ponude dodatne opreme ili utika e za korištenje sa SAE standardnim uti nicama. Uvijek izvadite upalja . 80 . kao mjeru opreza. PRETINAC ZA RUKAVICE UPALJA ZA CIGARETE OPREZ Ne držite element za paljenje pritisnut u uti nicu upalja a za cigarete.Udobnost ŠTITNICI ZA SUNCE Kada uklju ujete ure aje.

Udobnost Džepovi za stvari A B Voza evo sjedalo Stražnje sjedalo 81 .

Udobnost NASLON ZA RUKU NA STRAŽNJEM SJEDALU Višenamjenska konzola Postavljanje višenamjenske konzole Va enje višenamjenske konzole 1. 2. Povucite ru icu i izvadite konzolu. 1. 82 . Izvadite jastuk srednjeg sjedala. Postavite višenamjensku konzolu. 2. Postavite jastuk srednjeg sjedala.

Na neuobi ajene vozne osobine tijekom tog perioda ne trebate obra ati pažnju. Na taj na in osiguravate postizanje maksimalnog tlaka goriva za pokretanje motora. U taj položaj morate staviti klju i tijekom vu e vozila. 8 kilometara. Kada je klju izva en iz prekida a za paljenje. POKRETANJE BENZINSKOG MOTORA Napomena: Elektropokreta može raditi najviše 30 sekundi odjednom. 83 . To je zbog toga što sustav se upravljanja motorom mora uskladiti sa motorom. aktivirati e se blokada upravlja a. Paljenje je isklju eno. nakon što ste spojili akumulator. Paljenje i svi glavni elektri ni krugovi su isklju eni. Položaj III Aktiviran je elektropokreta motora. Položaji prekida a za paljenje Položaj 0 UPOZORENJE Nikad ne okre ite klju u položaj 0 kada je vozilo u pokretu. ne vucite ili gurajte vozilo da bi ga pokrenuli. Položaj II Paljenje je uklju eno. Pokretanje motora vu om ili guranjem UPOZORENJE Da bi sprije ili ošte enja. Svi glavni elektri ni krugovi rade. Klju ne bi smjeli ostavljati dugo u ovom položaju kako sprije ili pražnjenje akumulatora. Pogledajte Korištenje kablova za pokretanje (stranica 127). Otpustite klju im se motor pokrene. To je položaj klju a za vožnju. im okrenete upravlja . Položaj I Upravlja je otklju an.Pokretanje motora OP E INFORMACIJE Op e napomene o pokretanju Ako je akumulator bio odspojen. PREKIDA ZA PALJENJE Hladan ili vru motor Sva vozila OPREZ Kada je temperatura ispod -20°C. Koristite kablove i drugi akumulator za pokretanje. uklju ite paljenje barem jednu sekundu prije nego pokrenete motor. vozilo može pokazivati neke neuobi ajene vozne osobine prvih. otprilike. Svijetla upozorenja i indikatori e se upaliti.

Pokretanje motora Vozila sa ru nim mjenja em Napomena: Ne pritiš ite papu icu gasa. 3. 2. 2. Pokrenite motor. Brzina motora u praznom hodu e se postupno smanjivati kako se katalizator zagrijava. Vozila sa automatskim mjenja em Napomena: Ne pritiš ite Vozila sa automatskim mjenja em 1. Do kraja pritisnite papu icu spojke. 1. Pokrenite motor. Ako je motor hladan. Na taj na in se osigurava da se emisija ispušnih plinova vozila održi na minimumu. 3. Pokrenite motor. Ako se motor ne pokrene iz tri pokušaja. kratko pri ekajte pa probajte ponovno. Zaliveni motor Vozila sa ru nim mjenja em 1. Do kraja pritisnite papu icu spojke. 1. 2. pri ekajte 10 sekundi i slijedite postupak Zaliveni motor. Ako imate problema sa pokretanjem motora kada je temperatura ispod -25°C. pritisnite papu icu gasa izme u ¼ do ½ pa probajte ponovno. Pokrenite motor. Odaberite parkirni ili neutralni položaj ru ice mjenja a. ponovite postupak Hladan ili vru motor. Do kraja pritisnite papu icu ko nice. Do kraja pritisnite papu icu gasa i držite ju u tom položaju. Do kraja pritisnite papu icu ko nice. Brzina motora u praznom hodu nakon pokretanja Brzina praznog hoda motora nakon pokretanja e se razlikovati ovisno o temperaturi motora. Sva vozila Ako se motor ne pokrene unutar 15 sekundi. Odaberite parkirni ili neutralni položaj ru ice mjenja a. 3. 4. 84 . brzina e se automatski pove ati kako bi se katalizator što prije zagrijao. Sva vozila Ako se motor ne pokrene. Do kraja pritisnite papu icu gasa i držite ju u tom položaju. 2. papu icu gasa.

1. Pokrenite motor. Napomena: Elektropokreta može raditi samo 30 sekundi odjednom. Vozila sa automatskim mjenja em 1. Do kraja pritisnite papu icu ko nice. Pokrenite motor. preporu ujemo Vam ugra ivanje grija a bloka motora. ispod -15°C. Do kraja pritisnite papu icu spojke. Na taj na in ete smanjiti vijek trajanja turbo punja u. 3. turbopunja e nastaviti radit nakon što tlak ulja u motoru padne na nulu.Pokretanje motora POKRETANJE DIZELSKOG MOTORA Hladan ili vru motor Sva vozila Napomena: Kada je temperatura GAŠENJE MOTORA Vozila sa turbopunja em OPREZ Ne gasite motor kada radi velikom brzinom. Vozila sa ru nim mjenja em Napomena: Ne pritiš ite papu icu gasa. Napomena: Nastavite pokretati motor dok se ne pokrene. Pri ekajte dok se broj okretaja motora ne spusti na broj okretaja u praznom hodu pa ugasite motor. 2. Uklju ite paljenje i pri ekajte dok se ugasi indikator svje ice. Odaberite parkirni ili neutralni položaj ru ice mjenja a. Otpustite papu icu gasa. 2. Ako vozilom stalno upravljate u takvim vremenskim uvjetima. Ako to u inite. možda e biti potrebno ak 25 sekundi da se pokrene motor. 85 .

Oni mogu oštetiti ispušni sustav. parafin ili benzin dizel gorivu. 86 KVALITETA GORIVA DIZEL Napomena: Preporu ujemo korištenje samo visoko kvalitetnih goriva bez aditiva.Gorivo i dolijevanje goriva MJERE OPREZA UPOZORENJE Uvijek prekinite dolijevanje kada se mlaznica zaustavi drugi put. OPREZ Ne dodajte kerozin. . Ne gasite motor tijekom vožnje. na bazi mangana). benzinom ili drugim teku inama. Koristite kablove za pokretanje. Pogledajte Korištenje kablova za pokretanje (stranica 127). što je opasno za druge sudionike u prometu. KVALITETA GORIVA BENZIN Napomena: Preporu ujemo korištenje samo visoko kvalitetnih goriva bez aditiva. UPOZORENJE Ne miješajte dizel gorivo sa uljem. To može dovesti do kemijske reakcije. što može dovesti do izlijevanja goriva. Koristite dizel koji odgovara EN 590 ili ekvivalentnim specifikacijama. Ne koristite nepotrebno dugo elektropokreta motora. Ne pokre ite vozilo vu om ili guranjem. Ne pokre ite motor sa odspojenim svje icama. Napomena: Ne preporu ujemo dugotrajno korištenje aditiva za sprje avanje stvaranja parafina. To može dovesti do ošte enja sustava. Postoji opasnost od ozljeda ako sustav propušta. Koristite bezolovni benzin koji odgovara EN 228 ili ekvivalentnim specifikacijama sa minimalno 95 oktana. Možete koristiti dizel koji sadrži do 5% RME (bio dizela). Dodatno gorivo napuniti e ekspanzivni prostor spremnika. Ne koristite nikakav izvor otvorenog plamena ili topline u blizini sustava napajanja gorivom. KATALIZATOR Vožnja s katalizatorom OPREZ Izbjegavajte ostajanje bez goriva. Sustav napajanja gorivom je pod tlakom. OPREZ Ne koristite olovni benzin ili benzin sa aditivima koji sadrže druge metalne spojeve (npr.

Ispušni sustav e i dalje emitirati zna ajnu koli inu topline nakon što ugasite motor. ugra enoj opremi. Vaš ovlašteni Ford partner Vas može savjetovati kako smanjiti potrošnju goriva. Stvarna potrošnja ovisi o mnogo imbenika uklju uju i.Gorivo i dolijevanje goriva Parkiranje UPOZORENJE Ne parkirajte vozilo na suhom liš u ili travi. stvaraju i potencijalnu opasnost od požara. korištenje klima ure aja. vožnju velikom brzinom. vu i itd. DOLIJEVANJE GORIVA OPREZ Ne pokušavajte pokrenuti motor ako ste u spremnik ulili krivo gorivo. 87 . POKLOPAC OTVORA ZA DOLIJEVANJE GORIVA POTROŠNJA GORIVA Vrijednosti CO2 i potrošnje goriva dobivene su laboratorijskim testovima prema EEC Direktivi 80/1268/EEC i kasnijim dopunama i provode ih svi proizvo a i vozila. Nije im namjera ukazati Vam na stvarnu potrošnju Vašeg vozila. Namijenjene su usporedbi modela vozila. stil vožnje. To može oštetiti motor. Neka sustav odmah pregleda školovani tehni ar. start/stop vožnju.

25L Duratec 1. Durashift EST 1.4 CO2 emisija g/km 152 154 148 157 181 116 5.1 5. 5brzinski ru ni mjenja .9 10. automatski mjenja 1.4L Duratorq-TDCi.9 4 4. 5-brzinski ru ni mjenja 1.7 5.9 l/100 km 6. Durashift EST 1.5 4 3.6L Duratorq-TDCi Gradska vožnja l/100 km 8. Stage III 1.5 8 8.Gorivo i dolijevanje goriva TEHNI KI PODACI Potrošnja goriva Model 1.6 4.3 6.6L Duratec.6 7.6 8.5 6.2 5.4L Duratec.4L Duratec.4 6.3 4.1 3.6L Duratec.3 5.6 4.1 5. 5-brzinski ru ni mjenja 1. 5brzinski ru ni mjenja .4L Duratorq-TDCi.2 6.3 Vožnja Kombinivan grada rano l/100 km 5.3 5.5 122 114 119 88 . Stage IV 1.4L Duratorq-TDCi.

Zbog toga e vozilo imati tendenciju laganog kretanja kada izaberete položaj za vožnju.Položaj za vožnju (ru ni) A OPREZ Ne ubacujte mjenja u položaj za vožnju unazad dok se vozilo kre e. Napomena: Pritisnite do kraja ve u brzinu praznog hoda. papu icu spojke i pri ekajte tri sekunde prije odabira vožnje unazad. Napomena: Hladan motor ima +/.Prijenos RU NI MJENJA 5-stupanjski ru ni mjenja OPREZ Kod promjene iz petog u etvrti stupanj prijenosa. 89 . pritisnite papu icu ko nice ili papu icu gasa za kretanje. Položaj ru ice mjenja a e biti prikazan na zaslonu s porukama. Durashift EST Položaji ru ice mjenja a Odabir stupnja za vožnju unazad R N D Položaj za vožnju unazad Neutralni položaj Položaj za vožnju (automatski) Na ini rada za vožnju UPOZORENJE Pritisnite ko nicu prije pomicanja ru ice mjenja a i držite ju pritisnutu dok ne budete spremni za kretanje. ne primjenjujte bo nu silu jer to može rezultirati nehoti nim izborom drugog stupnja prijenosa i ošte enjem mjenja a. Ako trep e. To može uzrokovati ošte enje mjenja a.

Kickdown (naglo ubrzanje) Do kraja pritisnite papu icu gasa dok je mjenja u položaju za vožnju kako bi odabrali idu i najve i stupanj prijenosa za najbolju u inkovitost. 2.Prijenos Gurnite ru icu lijevo (na ini rada za vožnju) za odabir ru nog ili automatskog na ina vožnje. Zaustavljanje 1. 90 . Otpustite papu icu gasa kada više ne trebate kickdown. Otpustite papu icu gasa i pritisnite papu icu ko nice. Uklju ite parkirnu ko nicu. Otpustite papu icu ko nice i pritisnite papu icu gasa. 2. Napomena: Hladan motor ima ve u brzinu praznog hoda. AUTOMATSKI MJENJA – 4-BRZINSKI AUTOMATSKI MJENJA (4F27E) Položaji ru ice mjenja a P R N D 2 1 Parkirni položaj Položaj za vožnju unazad Neutralni položaj Položaj za vožnju 2. Otpustite parkirnu ko nicu. Kretanje 1. stupanj prijenosa 1. stupanj prijenosa UPOZORENJE Pritisnite ko nicu prije pomicanja ru ice mjenja a i držite ju pritisnutu dok ne budete spremni za kretanje. Zbog toga e vozilo imati tendenciju laganog kretanja kada izaberete položaj za vožnju.

mjenja e automatski prebacivati samo izme u prvog i drugog stupnja prijenosa. stupanj prijenosa Odaberite 2. 4. Otpustite parkirnu ko nicu. a ru ica mjenja a nije u parkirnom položaju. Kickdown (naglo ubrzanje) Do kraja pritisnite papu icu gasa dok je mjenja u položaju za vožnju kako bi odabrali idu i najve i stupanj prijenosa za najbolju u inkovitost. Pritisnite ko nicu i odaberite parkirni položaj prije nego napustite vozilo. Savjeti za vožnju sa automatskim mjenja em Kretanje 1. stupanj prijenosa Odaberite 1. Položaj ru ice mjenja a e biti prikazan na zaslonu s porukama. Neutralni položaj U ovom položaju snaga se ne prenosi na pogonske kota e. Zaustavljanje 3. 2. Otpustite papu icu ko nice i pritisnite papu icu gasa. 91 . Otpustite papu icu gasa i pritisnite papu icu ko nice.Prijenos Pritisnite tipku na ru ici mjenja a za odabir položaja za vožnju u nazad ili parkirnog položaja. 1. u ovom na inu rada kada je odabran položaj za vožnju. mjenja e biti samo u prvom stupnju prijenosa. Možete pokrenuti motor dok je ru ica mjenja a u tom položaju. Napomena: Ako otvorite Položaj za vožnju Odaberite položaj za vožnju kako bi se automatski mijenjao stupanj prijenosa tijekom vožnje. Otpustite papu icu gasa kada više ne trebate kickdown. Parkirni položaj UPOZORENJE Parkirni položaj izaberite samo kada vozilo stoji. Uklju ite parkirnu ko nicu. U ovom položaju snaga se ne prenosi na pogonske kota e i prijenos je blokiran. oglasiti e se ton upozorenja. Možete pokrenuti motor dok je ru ica mjenja a u tom položaju. ali prijenos nije blokiran. Položaj za vožnju unazad UPOZORENJE Odaberite stupanj za vožnju unazad samo kada vozilo stoji i motor je u praznom hodu. 2. Overdrive Napomena: Mjenja je normalno voza eva vrata. Ru ica mjenja a mora dobro sjesti u taj položaj.

i 3. stupnja prijenosa. 2. Skinite poklopac. overdrive funkciju mjenja e prebacivati samo izme u 1. mjenja e stalno prebacivati izme u 3. 92 . Ako se ovi uvjeti vožnje nastave isklju ite overdrive funkciju. i 4. Pritisnite prema dolje kako bi otpustili ru icu i pomaknuli je iz parkirnog položaja. Napomena: Ako isklju ite 1. Na ini vožnje Prijenos e izabrati prikladni stupanj za optimalnu u inkovitost ovisno o vanjskoj temperaturi. 4.. 2.. Otpuštanje mjenja a iz parkirnog položaja u nuždi Iskoristite polugu da bi pomaknuli ru icu mjenja a iz parkirnog položaja u slu aju elektri nog kvara ili ispražnjenog akumulatora. natovarenosti vozila i utjecaju voza a.Prijenos Kada vozite u uvjetima sporog prometa ili se penjete uzbrdo. 3. Vratite poklopac. stupnja prijenosa. vrsti podloge. Umetnite odvija u otvor.

ABS prati brzinu svakog kota a i odre uje pritisak na svaku ko nicu. Ako jedan ko ioni sustav otkaže. Vaše vozilo ima dijagonalno podijeljen dvokružni ko ioni sustav. ABS optimizira prianjanje guma na podlogu prilikom naglog ko enja. tako što sprje ava blokiranje kota a. papu ica ko nice posaje mekša te e je trebati ja e pritisnuti i ra unati na produljeni put zaustavljanja. papu ica ko nice pulsira. Kada izlazite iz autopraonice. lagano pritisnite papu icu ko nice kako bi uklonili sloj vode. To je normalno.Ko nice PRINCIP RADA Dvokružni ko ioni sustav Vlažni diskovi rezultiraju manje u inkovitim ko enjem. SAVJETI ZA VOŽNJU SA ABS-om Disk ko nice Kada ABS radi. 93 . drugi ostaje operativan. Odmah se zaustavite i neka ko ioni sustav prije nastavka putovanja provjeri stru na osoba. UPOZORENJE Ako do e do otkazivanja ko ionog sustava. ABS UPOZORENJE ABS Vas ne osloba a od odgovornosti da vozite oprezno. Zadržite pritisak na papu icu. ABS Vam pomaže da održite potpunu upravljivost nad vozilom u uvjetima naglog ko enja.

Malo povucite polugu parkirne ko nice prema gore. 2. • kada je cesta u lošem stanju. Napomena: Ne pritiš ite tipku za otpuštanje kada uklju ujete parkirnu ko nicu. UPOZORENJE Parkirna ko nica mora biti uklju ena prije otpuštanja poluge. Do kraja povucite polugu parkirne ko nice. • u slu aju akvaplaninga. 2. • kada prebrzo u ete u zavoj. Parkiranje na brijegu Ako parkirate vozilo da gleda uz brijeg. PARKIRNA KO NICA Uklju ivanje parkirne ko nice Otpuštanje parkirne ko nice vrsto pritisnite papu icu ko nice. 94 . odaberite stupanj za vožnju unazad i okrenite kolo upravlja a prema rubniku. Snažno pritisnite papu icu ko nice. odaberite prvi stupanj prijenosa i okrenite upravlja od rubnika. pritisnite tipku za otpuštanje i gurnite polugu prema dolje. 1. Ako parkirate vozilo da gleda niz brijeg.Ko nice ABS ne e ukloniti opasnost u situacijama: • kada vozite preblizu vozilu ispred sebe. 1.

Pogledajte Svjetla upozorenja i indikatori (stranica 58). To se postiže ko enjem pojedinih kota a i smanjenjem broja okretaja motora prema potrebi.Kontrola stabilnosti PRINCIP RADA Program elektronske stabilnosti (ESP) UPOZORENJE ESP Vas ne osloba a od odgovornosti da vozite oprezno. Pomo pri naglom ko enju UPOZORENJE Sustav pomo i pri naglom ko enju Vas ne osloba a od odgovornosti da vozite oprezno. Sustav pomo i pri naglom ko enju e otkriti kada naglo ko ite mjere i snagu kojom pritiš ete papu icu ko nice. A B bez ESP sa ESP ESP pruža stabilnost kada vozilo po ne klizati van željene putanje. te pove ava udobnost ograni avanjem okretanja kota a u oštrim zavojima. Svjetlo upozorenja kontrole stabilnosti (ESP) Svjetlo upozorenja kontrole stabilnosti e treptati kada sustav radi. Sustav tako er pruža pove anu kontrolu trakcije smanjenjem broja okretaja motora ako se kota i okre u kada ubrzavate. 95 . Ovim se unaprje uju vu ne sposobnosti vozila na skliskim cestama ili šljun anim podlogama. Sustav pomo i pri naglom ko enju može smanjiti zaustavni put u kriti nim situacijama. Omogu iti e maksimalnu u inkovitost ko enja sve dok držite pritisnutu papu icu ko nice.

Svjetlo upozorenja ESP-a e zasvijetliti. Sustav e se automatski uklju iti svaki put kada uklju ite paljenje. Ponovno pritisnite prekida za uklju ivanje sustava.Kontrola stabilnosti KORIŠTENJE KONTROLE STABILNOSTI Pritisnite i držite ESP prekida jednu sekundu za isklju ivanje sustava. 96 .

pomo pri parkiranju morate sami isklju iti putem prekida a. Napomena: Vozila opremljena modulom za vu u koji nije odobren od strane Forda možda ne e dobro otkrivati prepreke. pomo pri parkiranju ne e raditi ako je mjenja u položaju P. ponovo pritisnite prekida . Za uklju ivanje pomo i pri parkiranju.Pomo pri parkiranju PRINCIP RADA UPOZORENJE Pomo pri parkiranju Vas ne osloba a od odgovornosti da vozite oprezno. leda i snijega. Uklju ivanje i isklju ivanje pomo i pri parkiranju Napomena: Pomo pri parkiranju može emitirati lažne tonove ako otkrije signal koji koristi istu frekvenciju kao senzori ili ako je vozilo potpuno optere eno. Napomena: Pomo pri parkiranju KORIŠTENJE POMO I PRI PARKIRANJU Napomena: Na senzorima ne smije biti prljavštine. Senzori možda ne e otkriti predmet ija površina upija ultrazvu ne valove. Pomo pri parkiranju je normalno isklju ena. senzori sa unutrašnje strane e otkrivati predmete straga. ton e se ugasiti. Napomena: Kod vozila koja imaju kuku za vu u. iznad ili ispod senzora). OPREZ Senzori možda ne e otkriti predmet za vrijeme jake kiše ili u drugim uvjetima koji uzrokuju ometaju u refleksiju. Napomena: Kod vozila sa automatskim mjenja em. stražnji senzori se automatski isklju uju kada se uklju i bilo koje osvjetljenje prikolice na 13-pinsku uti nicu putem modula za vu u odobrenog od strane Forda. Vozila koja nemaju takav modul. 97 . se automatski isklju uje nakon 16 km/h ili kada isklju ite paljenje. Napomena: Prednji i stražnji senzori se uvijek zajedno uklju uju i isklju uju. Kada je uklju ena upaliti e se svjetlo na prekida u Za isklju ivanje. Ako udaljenost izme u zida i senzora ostane ista tri sekunde. Napomena: Vanjski senzori mogu otkriti bo ne zidove garaže. Ako za pranje vozila koristite visokotla ne mlaznice. Senzori možda ne e otkriti predmet koji je blizu vozilu (oko 30 cm iza. Kako nastavljate. senzore samo kratko poprskajte iz udaljenosti ve e od 20 cm. Ne istite ih oštrim predmetima. pritisnite prekida na plo i s instrumentima ili odaberite vožnju unazad.

80 centimetara izme u prepreke i prednjeg branika i 60 centimetara bo no. 98 . Biti e otkrivene tek kada se po nu kretati prema vozilu.Pomo pri parkiranju Manevriranje uz pomo pri parkiranju uti ete isprekidan ton upozorenja na udaljenosti do 180 centimetara izme u prepreke i stražnjeg branika. oglasiti e se izmjeni ni ton upozorenja. Sustav ne e raditi. nosa em bicikla. OPREZ Pomo pri parkiranju ne e otkriti prepreke koje se kre u od vozila. Napomena: Ako se oglasi ton upozorenja na 3 sekunde i svjetlo na prekida u trep e. Neka sustav provjeri stru na osoba. Posebnu pozornost obratite kada vozite unazad sa postavljenom kukom za vu u ili nekom dodatnom opremom straga. Pretvoriti e se u stalni ton kada je udaljenost manja od 30 centimetara. ukazuje na grešku u radu. Ako je prepreka bliža od 30 centimetara prednjem i stražnjem braniku. Kako se smanjuje udaljenost od prepreke. jer e pomo pri parkiranju bilježiti samo udaljenost od branika do prepreke. npr. ubrzava se isprekidani ton.

OPREZ Ne prelazite najve u dopuštenu masu tereta na krovu. Povucite pokrivku prema sebi i izvadite ju. Tlak u gumama mora biti standardne vrijednosti. Pro itajte i slijedite upute proizvo a a kada postavljate krovni nosa . DIN. Provjerite sigurnost krovnog nosa a i zategnite spojeve kako slijedi: • prije kretanja • nakon prije enih 50 kilometara • u intervalima od 1000 kilometara POKRIVKE PRTLJAGE 99 . 2. KROVNI NOSA I I DRŽA I TERETA Krovni nosa UPOZORENJE Ako koristite krovni nosa . Pogledajte Težine (stranica 161).Prevoženje tereta OP E INFORMACIJE UPOZORENJE Koristite trake za osiguravanje tereta koje su odobrenog standarda. Pogledajte Tehni ki podaci (stranica 134). Odvojite traku od vrata. 1. Ispušni plinovi mogu u i u vozilo. Prtljagu i ostali teret smjestite što niže i što više prema naprijed unutar prtljažnog ili tovarnog prostora. Budite sigurni da ste pravilno osigurali sve pomi ne predmete. Ne prelazite dozvoljeno optere enje prednje i stražnje osovine za Vaše vozilo. Ne vozite sa otvorenim poklopcem prtljažnika ili stražnjim vratima. npr. potrošnja goriva e biti ve a i možda ete primjetiti razliku u voznim osobinama. Uklju ite kontrolu stabilnosti (ESP).

Neosigurana pove ava opasnost od ozlije ivanja u slu aju nezgode. Ispod stražnjeg branika nalaze se 13-pinska uti nica za prikolicu i ležište za kuku. Kada ju ne koristite. obzirom da sigurnost vozila i prikolice ovisi o tome. Strmi nagibi UPOZORENJE Naletna ko nica prikolice nije upravljana sustavom za sprje avanje blokiranja kota a. najve a dozvoljena ukupna masa mora biti smanjivana za 10% svakih 1000 metara. Napomena: Najve e dopušteno ODVOJIVA KUKA ZA VU U UPOZORENJE Nikada ne ostavljajte kuku za vu u neosiguranu unutar vozila. Promijenite u niži stupanj prijenosa prije dolaska na nizbrdicu. ep postavite u njegovo ležište. kuku za vu u uvijek držite dobro pri vrš enu u prtljažniku. 100 . Teret smjestite što niže i prema sredini osovine ili osovina prikolice.Vu a prikolice VU A PRIKOLICE UPOZORENJE Ne prelazite najve u dopuštenu masu vozila i prikolice koja je istaknuta na identifikacijskoj plo ici vozila. Stabilnost vozila sa prikolicom uvelike ovisi o kvaliteti prikolice. U podru jima velike nadmorske visine. u okvirima najve eg optere enja prednjeg dijela prikolice. teret u prikolici bi trebao biti smješten u prednjem dijelu prikolice. Pogledajte Identifikacija vozila (stranica 160). Zakrenite uti nicu prema dolje 90 stupnjeva dok se ne zabravi u krajnjem položaju. Posebnu pažnju posvetite pri vrš ivanju kuke za vu u. jer se tako postiže najbolja stabilnost. Ako vu ete prikolicu sa nenatovarenim vozilom. optere enje prednjeg dijela prikolice možete prona i na proizvo a evoj etiketi na kuki za vu u.

Skinite zaštitnu kapicu.Vu a prikolice Otklju avanje mehanizma kuke za vu u UPOZORENJE Ne koristite nikakav alat za ugradnju ili skidanje kuke. Izvucite ep. okrenite klju obrnuto od smjera kazaljke na satu i izvadite klju (2). 101 . Zaštitnu kapicu pritisnite na bravu. UPOZORENJE Kuka se može umetnuti jedino kada je potpuno otklju ana. Crvena oznaka na kota i u se mora poravnati sa zelenom oznakom na kuki. Umetanje kuke za vu u 1. 2. Za zaklju avanje. Umetnite klju i okrenite ga obrnuto od smjera kazaljke na satu za otklju avanje. Držite kuku za vu u. 3. 2. Zelena oznaka na kota i u se mora poravnati sa zelenom oznakom na kuki. Ne držite ruku blizu kota i a. 1. Izvucite kota i i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne. Kuka za vu u je otklju ana. 2 5. 4. Ne modificirajte spojku na prikolici. 4. Okomito umetnite kuku i pritisnite ju prema gore dok se 1 ne zabravi (1). Pustite kota i . 3. Ne rastavljajte ili popravljajte kuku.

Izvucite kota i . 1. Prije kretanja na put. Kada ju na ovaj na in skinete. provjerite da li je kuka ispravno zabravljena. kuku možete ponovo ugraditi u bilo kojem trenutku. Sinite zaštitnu kapicu.Vu a prikolice Vožnja s prikolicom Skidanje kuke za vu u UPOZORENJE Ako nije zadovoljen samo jedan od slijede ih uvjeta. 2. Izvucite kuku. Pridržite kuku. Nataknite ju na klju . ne koristite kuku za vu u i dajte da ju pregleda stru na osoba. 102 . Provjerite: • da li su zelene oznake poravnate • da li je kota i (A) pravilno A gurnut prema kuki B • da li ste izvadili klju (B) • da li je kuka u dobrom položaju. okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. 3. 4. Ne smije se micati kada ju povla ite. Napomena: Otkva ite prikolicu. Umetnite klju i otklju ajte. Pustite kota i .

Održavajte sustav istim. Povremeno podmazujte ležajeve. a bravu sa grafitom. Skinite kuku za vu u. Održavanje UPOZORENJE Prije pranja vozila tla nim mlaznicama skinite kuku te zaštitite ležište epom. Zabilježite broj klju a. Umetnite ep u njegovo ležište. 2. zamjenski klju možete dobiti od proizvo a a nakon predo enja 4-znamenkastog broja klju a.Vu a prikolice Vožnja bez prikolice UPOZORENJE Da bi sprije ili rizik od ozlije ivanja. 103 . U slu aju gubitka. klizne površine i kuku sa masti bez smole ili uljem. nikada ne otkju avajte kuku kada je prikolica priklju ena. 1.

Savjeti za vožnju
OP E NAPOMENE O VOŽNJI
Vozila sa dizelskim motorom
Ako se upali svjetlo upozorenja niske razine goriva, dolijte gorivo što prije. Ako nastavite vožnju bez dolijevanja, motor e po eti neravnomjerno raditi. To ukazuje da ostajete bez goriva. Što prije dolijte gorivo.

Motor
OPREZ Izbjegavajte prebrzu vožnju prvih 1500 kilometara. esto mijenjajte brzinu i rano mijenjajte stupnjeve prijenosa. Izbjegavajte preoptere enje motora.

UHODAVANJE
Gume
UPOZORENJE Nove gume zahtijevaju uhodavanje od otprilike 500 kilometara. Za to vrijeme, vozilo može iskazivati druga ija vozna svojstva.

Ko nice i spojka
UPOZORENJE Izbjegavajte jaki pritisak na papu icu ko nice i spojke prvih 150 kilometara gradske vožnje i prvih 1500 kilometara vožnje na autocesti.

104

Stanje vozila nakon nezgode
PREKIDA ZA PREKID DOVODA GORIVA
Vozila sa Duratec motorom
Vožnja sa lijeve strane Vožnja sa desne strane

Dovod goriva se može prekinuti kao posljedica nesre e ili jakih vibracija (npr. udarca prilikom parkiranja). Prekida se nalazi iza pretinca za rukavice. Otvorite pretinac i ispraznite ga. Pritisnite stranice prema unutra i izvucite pretinac prema dolje. Resetiranje prekida a UPOZORENJE Ne resetirajte prekida ako vidite ili osjetite istjecanje goriva. 1. Prekida za paljenje okrenite u položaj 0. 2. Provjerite sustav dovoda goriva da nema istjecanja.

105

Stanje vozila nakon nezgode
3. Ako nema istjecanja goriva, resetirajte prekida tako da pritisnete tipku. 4. Prekida za paljenje okrenite u položaj II. Nakon nekoliko sekundi ga vratite u položaj I. 5. Ponovno provjerite mogu e istjecanje goriva.

PROVJERA SIGURNOSNIH DIJELOVA SUSTAVA
Sigurnosni pojasevi
Ošte ene pojaseve – kao posljedica nezgode – zamijenite novima, a drža e neka provjeri stru na osoba.

106

Osigura i
ZAMJENA OSIGURA A
UPOZORENJE Ne vršite preinake na elektri nom sustavu vozila. Popravak elektri nog sustava i zamjenu releja i osigura a jake struje prepustite školovanom tehni aru. Isklju ite paljenje i svu elektri nu opremu prije dodirivanja i zamjene osigura a. Budite oprezni kada dodirujete dijelove u kutiji s osigura ima, jer postoji opasnost od ozlije ivanja uslijed visoke temperature dijelova. Ne dodirujte metalne dijelove u kutiji s osigura ima u prostoru motra sa vodljivim materijalima ili alatima. Postoji opasnost od ozlije ivanja i ošte ivanja elektri nog sustava uslijed kratkog spoja. OPREZ Neispravan osigura uvijek zamijenite novim iste snage. Napomena: Pregorjeli osigura

OZNAKE OSIGURA A

A B C D

Broj osigura a Krug koji štiti Smještaj (L=lijevo i R=desno) L Napon (Amperi) Pogledajte priru nik za vlasnika Zra ni jastuk

možete prepoznati po prekinutoj niti. Napomena: Svi osigura i, osim osigura a jake struje, se utiskuju prilikom postavljanja.
Alat za va enje osigura a koji se utiskuju i rezervni osigura i se nalaze u kutiji s osigura ima u prostoru motora.

ABS Kratko svjetlo

Dugo svjetlo

107

Osigura i Svjetla za maglu Sirena Kontrola osvjetljenja Dnevno svjetlo Automatski mjenja ili Durashift EST Upravljanje motorom (dizel) ili katalizator Elektropokreta motora Audio sustav i priklju ak za dijagnostiku Upravljanje motorom ili elektroni ki modul Crpka za gorivo Dodatni grija . štednja akumulatora. svjetlo registarske plo ice. generi ki elektronski modul (GEM) Pozicijska svjetla Centralno zaklju avanje i sirena alarma Brisa i vjetrobranskog stakla Brisa i stražnjeg stakla Grijano vjetrobransko staklo Grijano stražnje staklo Grijana vanjska ogledala Elektri na vanjska ogledala Elektri ni prozori Ne koristi se Grijana sjedala Motor ventilatora Klima ure aj Upalja za cigarete 108 . svje ice i pumpa za ubrizgavanje goriva Akumulator i sustav punjenja Plo a s instrumentima.

Otvorite pretinac i ispraznite sadržaj. Pritisnite stranice prema unutra i izvucite pretinac prema dolje. 109 .Osigura i Pokaziva i smjera Paljenje Modul vu e prikolice Durashift EST Ko iona svjetla Svjetlo za vožnju unazad SMJEŠTAJ KUTIJE S OSIGURA IMA Središnja kutija s osigura ima Središnja kutija s osigura ima se nalazi iza pretinca za rukavice.

Ušica za vu u uvijek mora biti u vozilu. Ako ga ne uklju ite. Izvadite poklopac i ugradite ušicu za vu u. OPREZ Ušica za vu u ima lijevi navoj.Saniranje vozila TO KE ZA VU U Prednja ušica za vu u VU A VOZILA NA KOTA A Sva vozila UPOZORENJE ETIRI Uklju ite paljenje kada se vu e Vaše vozilo. Pri vrstite ju okre u i u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. zaklju ati e se upravlja i ne e raditi pokaziva i smjera i svjetla ko nica. OPREZ Prevelika napetost na uže za vu u može uzrokovati štetu na Vašem vozilu ili na vozilu koje vu e. Navojna ušica za vu u je pri vrš ena za dizalicu u prtljažniku. Vozila sa Durashift EST mjenja em OPREZ Kada se vu e Vaše vozilo ru ica mjenja a mora biti u neutralnom položaju. Polagano i ravnomjerno kre ite bez naglog potezanja vozila koje vu ete. Vodite ra una o produženom putu ko enja i težem okretanju kola upravlja a. Ne pri vrš ujte vrstu šipku za vu u na prednju ušicu. Kada je motor ugašen servo ure aji ko nica i upravlja a ne e raditi tako da ete morati primijeniti ve u silu na papu icu ko nice i na upravlja . 110 .

pogonske kota e morate podignuti sa zemlje. U slu aju mehani kog kvara prijenosa. Ne vucite Vaše vozilo unazad. Kada se vu e Vaše vozilo ru ica mjenja a mora biti u neutralnom položaju. 111 . Ako namjeravate vu i brže od 50 km/h ili dalje od 50 kilometera. pogonske kota e morate podignuti sa zemlje.Saniranje vozila Vozila sa automatskim mjenja em OPREZ Ne vucite vozilo brže od 50 km/h ili dalje od 50 kilometara.

• Rad klima ure aja. Provjere prilikom nadolijevanja goriva • Razina ulja u motoru. Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119). Dnevne provjere • Vanjska svjetla. • Zategnutost matica. preporu amo da vršite slijede e dodatne provjere. Pogledajte Provjera rashladne teku ine (stranica 120). Pogledajte Kota i i gume (stranica 129). • Stanje guma. Mjese ne provjere • Razina rashladne teku ine (hladan motor). crijeva i spremnike – da li postoje znakovi istjecanja. • Svjetla upozorenja i indikatori. Pored redovnog servisiranja. Pazite da Vam ventilator za hla enje motora ne uhvati ruku ili odje u. • Unutarnja svjetla. Ne dodirujte dijelove elektronskog sustava paljenja dok motor radi ili je uklju eno paljenje. • Cijevi. • Razina teku ine servo upravlja a. Pogledajte Provjera teku ine za pranje (stranica 121). 112 . • Rad sirene. Pogledajte Provjera teku ine servo upravlja a (stranica 121). Sustav radi pod visokim naponom. UPOZORENJE Isklju ite paljenje prije bilo kakvog pokušaja podešavanja ili dodirivanja. Pogledajte Kota i i gume (stranica 129). Njihovi školovani tehni ari su najbolje kvalificirani da Vam stru no servisiraju vozilo. • Razina ko ione teku ine. • Tlak u gumama (kada su hladne). Pogledajte Kota i i gume (stranica 129). Na raspolaganju im je široki spektar specijalnog alata napravljenog posebno za servisiranje Vašeg vozila. Pogledajte Provjera teku ine ko nice i spojke (stranica 121). • Razina teku ine za pranje. • Rad parkirne ko nice.Održavanje OP E INFORMACIJE Redovno servisirajte Vaše vozilo kako bi održali njegovu valjanost i prodajnu cijenu. Postoji velika mreža ovlaštenih Ford partnera koji su tu da Vam pomognu svojim stru nim znanjem u pružanju servisnih usluga. U odre enim uvjetima. ventilator može nastaviti raditi nekoliko minuta nakon što ste ugasili motor.

Malo podignite poklopac motora i pomaknite kop u prema lijevoj strani vozila. 113 .Održavanje OTVARANJE I ZATVARANJE POKLOPCA MOTORA Otvaranje poklopca motora 2. 3. Zatvaranje poklopca motora Napomena: Dobro provjerite je li poklopac potpuno zatvoren. 1. Otvorite poklopac motora i poduprite ga potpornom polugom. Spustite poklopac te ga pustite da slobodno padne s visine od barem 20 – 30 cm. Povucite polugu.

Kutija s osigura ima u prostoru motora. Pogledajte Osigura i (stranica 107).Održavanje PREGLED PROSTORA MOTORA – 1. Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119).4L DURATEC-16V (SIGMA)/1.25L DURATEC-16V (SIGMA)/1.6L DURATEC-16V (SIGMA) A B C Spremnik rashladne teku ine¹. Pogledajte Provjera rashladne teku ine (stranica 120). 114 . ep otvora za dolijevanje ulja¹.

Pogledajte Provjera teku ine servo ure aja upravlja a (stranica 121). Spremnik teku ine servo ure aja upravlja a. Pogledajte Provjera teku ine ko nice i spojke (stranica 121). G Pro ista zraka. Spremnik teku ine za pranje stakla. H I ¹ ep otvora za dolijevanje ulja i šipka za provjeru razine su obojani radi lakšeg prepoznavanja. Pogledajte Provjera teku ine za pranje (stranica 121). 115 .Održavanje D E F Spremnik teku ine ko nice i spojke¹. Održavanje nije potrebno. Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119). Akumulator. Šipka za provjeru razine ulja¹. Ne zahtijeva održavanje.

Održavanje PREGLED PROSTORA MOTORA – 1. Pogledajte Provjera rashladne teku ine (stranica 120). ep otvora za dolijevanje ulja¹. Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119).4L DURATORQ-TDCI (DV) DIZEL A B C D E Spremnik rashladne teku ine¹. Pogledajte Provjera teku ine ko nice i spojke (stranica 121). Akumulator. Održavanje nije potrebno. 116 . Spremnik teku ine ko nice i spojke¹. Pogledajte Osigura i (stranica 107). Kutija s osigura ima u prostoru motora.

Održavanje Spremnik teku ine za pranje stakla. Spremnik teku ine servo ure aja upravlja a. Pogledajte Provjera teku ine za pranje (stranica 121). F ¹ ep otvora za dolijevanje ulja i šipka za provjeru razine su obojani radi lakšeg prepoznavanja. 117 . Pogledajte Provjera teku ine servo ure aja upravlja a (stranica 121). H I Šipka za provjeru razine ulja¹. G Pro ista zraka. Ne zahtijeva održavanje. Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119).

6L DURATORQ-TDCI (DV) DIZEL A B C D Spremnik rashladne teku ine¹. Pogledajte Provjera rashladne teku ine (stranica 120). Spremnik teku ine ko nice i spojke¹. Pogledajte Provjera teku ine ko nice i spojke (stranica 121).Održavanje PREGLED PROSTORA MOTORA – 1. ep otvora za dolijevanje ulja¹. Pogledajte Osigura i (stranica 107). 118 . Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119). Kutija s osigura ima u prostoru motora.

6L Duratorq-TDCi Provjeravanje razine ulja 1.4L Duratorq-TDCi normalnu potrošnju ulja tek nakon otprilike 5000 kilometara. Pogledajte Provjera ulja u motoru (stranica 119). Ne zahtijeva održavanje. Zbog toga se razina može di i nekoliko milimetara iznad oznake MAX. Spremnik teku ine za pranje stakla.25L. Spremnik teku ine servo ure aja upravlja a. 1.4L i 1. G Pro ista zraka. H I ¹ ep otvora za dolijevanje ulja i šipka za provjeru razine su obojani radi lakšeg prepoznavanja. U odre enim uvjetima oni mogu oštetiti motor. Održavanje nije potrebno. Pogledajte Provjera teku ine servo ure aja upravlja a (stranica 121).6L Duratec Napomena: Provjerite razinu ulja prije pokretanja motora. Pogledajte Provjera teku ine za pranje (stranica 121). Šipka za provjeru razine ulja¹. Napomena: Vozilo mora biti na ravnoj podlozi. Napomena: Ulje se širi kada je vru e. 119 . 1. PROVJERA ULJA U MOTORU OPREZ Ne koristite aditive za ulje.Održavanje E F Akumulator. Napomena: Novi motori dostižu 1.

PROVJERA RASHLADNE TEKU INE Provjera razine rashladne teku ine Nadolijevanje ulja OPREZ Rashladna teku ina mora biti izme u oznaka MIN i UPOZORENJE Ne skidajte ep otvora za nadolijevanje ulja dok motor radi. Ako je na oznaci MIN. Dolijte ulje koje zadovoljava Ford specifikacije. MAX. Pri ekajte da se motor ohladi. Sav pritisak e iza i dok polako odvr ete ep. Pogledajte Tehni ki podaci (stranica 122). koja ne otpušta niti. Skinite ep otvora za nadolijevanje ulja. Vratite ep otvora za nadolijevanje ulja. Zbog toga se razina može di i iznad oznake MAX. Ako je. Polako odvrnite ep. vrsto ga stegnite. 120 . Napomena: Rashladna teku ina se širi kada je vru a. UPOZORENJE Ne nadolijevajte ulje u motor preko oznake MAX. nije ga potrebno nadolijevati. Razina ulja mora biti izme u oznaka MIN i MAX. odmah nadolijte ulje.Održavanje Izvadite šipku i obrišite ju istom krpom. Umetnite šipku i ponovo ju izvucite kako bi provjerili razinu ulja. Nadolijevanje rashladne teku ine UPOZORENJE Ne skidajte ep spremnika rashladne teku ine kada je motor vru .

PROVJERA TEKU INE ZA PRANJE Prednji i stražnji sustav pranja se opskrbljuju iz istog spremnika. 121 . Razina teku ine ko nice i spojke mora biti izme u oznaka MIN i MAX.Održavanje UPOZORENJE Rashladnu teku inu dolijte kada je motor hladan. Teku ina za ko nice i spojku nalazi se u istom spremniku. Rashladna teku ina ne smije do i u dodir sa kožom ili o ima. Ako se to dogodi. Dodajte samo rashladnu teku inu koja zadovoljava Ford specifikaciju. Ako razina padne ispod oznake MIN. razina teku ine treba dosti i oznaku MAX. pri ekajte 10 minuta dok se motor ne ohladi. odmah isperite zahva eno podru je sa mnogo vode i obratite se lije niku. PROVJERA TEKU INE SERVO UPRAVLJA A PROVJERA TEKU INE KO NICE I SPOJKE UPOZORENJE Teku ina ko nice i spojke ne smije do i u dodir sa kožom ili o ima. OPREZ Izbjegavajte prolijevanje rashladne teku ine po bilo kojem dijelu motora. Pogledajte Tehni ki podaci (stranica 122). Nakon dolijevanja dobro zatvorite ep otvora za dolijevanje teku ine za pranje. dopunite s odgovaraju om teku inom. Ako je motor vru . Ako se to dogodi. Kada je motor hladan. odmah isperite zahva eno podru je sa mnogo vode i obratite se lije niku.

Napomena: Ako koristite vozilo na temperaturama ispod -20°C. SAE 5W-40 ili SAE 10W-40 koji zadovoljavaju specifikaciju ACEA A1/B1 (preporu ljivo). na mlaznicama ne smije biti snijega i leda. morate koristiti SAE 5W-30 (preporu ljivo). smanjenom snagom.Održavanje Mlaznice Da bi sustav ispravno radio. Korištenje ovih ulja može rezultirati dužim periodom pokretanja motora. Nadopuna motornog ulja: Ako niste u mogu nosti na i ulje koje zadovoljava specifikaciju WSS-M2C913-B. ili ACEA A3/B3. pove anom potrošnjom i pove anom emisijom štetnih plinova. * Možete koristiti zamjensko SAE 5W-30 motorno ulje. ne smijete koristiti SAE 10W-40 motorno ulje. Upotreba neodgovaraju eg ulja može dovesti do ošte enja motora koje nije pokriveno Fordovim jamstvom. TEHNI KI PODACI Teku ine vozila Predmet Motorno ulje Preporu ena teku ina Ford ili Motorcraft Formula E SAE 5W-30 Motorno ulje* Teku ina servo upravlja a Rashladna teku ina Ford ili Motorcraft Power Steering Fluid Motorcraft SuperPlus Antifreeze OPREZ WSS-M2C195-A WSS-M97B44-D Specifikacija WSS-M2C913-B Ne upotrebljavajte ulja koja ne zadovoljavaju specifikacije ili zahtijeve. pod uvjetom da zadovoljava specifikaciju WSS-M2C913-B. 122 .

5 5 3.Održavanje Kapaciteti Motor Svi Svi Benzin Dizel 1.8 3.bez uljnog filtra Sustav hla enja motora Sustav podmazivanja motora .4L Duratec 3.25L Duratec 1.uklju uju i uljni filtar (EFL500) Sustav podmazivanja motora .1 123 .25L Duratec Predmet Sustav servo upravlja a Sustav pranja prednjeg i stražnjeg stakla Spremnik za gorivo Spremnik za gorivo Sustav podmazivanja motora .25L Duratec 1.5 45 43 3.bez uljnog filtra Sustav hla enja motora Sustav podmazivanja motora .4L Duratec 1.8 3.uklju uju i uljni filtar (EFL500) Sustav podmazivanja motora .75 1.uklju uju i uljni filtar (EFL10) Sustav podmazivanja motora .4L Duratec 3.75 1.4L Duratec 1.uklju uju i uljni filtar (EFL10) Kapacitet u litrama oznaka MAX 2.25L Duratec 1.5 5 4.4L Duratec 1.uklju uju i uljni filtar (EFL10) Sustav podmazivanja motora .

bez uljnog filtra Sustav hla enja motora Sustav podmazivanja motora .uklju uju i uljni filtar Sustav podmazivanja motora .4 5.bez uljnog filtra Sustav hla enja motora Kapacitet u litrama 4.6L Duratec 1.6L Duratorq-TDCi Predmet Sustav podmazivanja motora .25 3.4L Duratorq-TDCi 1.8 3.6L Duratec 1.6L Duratorq-TDCi 1.uklju uju i uljni filtar (EFL600) Sustav podmazivanja motora .45 6 124 .75 5 3.Održavanje Motor 1.6L Duratec 1.4L Duratorq-TDCi 1.6L Duratorq-TDCi 1.uklju uju i uljni filtar Sustav podmazivanja motora .4L Duratorq-TDCi 1.5 3.85 3.bez uljnog filtra Sustav hla enja motora Sustav podmazivanja motora .

Koristite istu tkaninu koja ne otpušta niti ili vlažnu jelenju kožu. iš enje kromiranih dijelova OPREZ Ne koristite abrazivna sredstva i kemijske otopine. Održavanje laka OPREZ Ne polirajte vozilo po jakom suncu. Zbog toga brisa i mogu postati bu ni i ne e dobro brisati površinu stakla. 125 . Isklju ite ventilator putni kog prostora kako bi sprije ili zaprljanje filtra zraka.Njega vozila IŠ ENJE VOZILA IZVANA UPOZORENJE Ukoliko prilikom pranja vozila izaberete zaštitu voskom. Skinite antenu prilikom ulaska u automatsku autopraonicu. Biti e ju teško ukloniti. iš enje stražnjeg stakla OPREZ Ne koristite oštre predmete. To može oštetiti neke dijelove vozila. iš enje prednjih svjetala OPREZ Ne brišite svjetla kada su suha. Ne koristite oštre predmete. abrazivna sredstva i kemijske otopine za iš enje le a prednjih svjetala. Preporu amo pranje vozila spužvom i toplom vodom sa dodatkom šampona za pranje. Pasta za poliranje ne smije dodirivati plasti ne površine. nakon pranja obavezno skinite vosak s prednjeg vjetrobranskog stakla. abrazivna sredstva i kemijske otopine za iš enje stražnjeg stakla iznutra. Preporu amo da jednom ili dva puta godišnje zaštitite vozilo voskom. OPREZ Neke autopraonice koriste vodu pod visokim tlakom. Pasta za poliranje ne smije do i na vjetrobransko ili stražnje staklo. istite pomo u blage otopine sapuna i vode. za iš enje unutrašnje strane stražnjeg stakla.

Pridržavajte se uputa proizvo a a. Pustite pojaseve da se sami osuše. Preporu amo Vam paletu Ford proizvoda dostupnih kod ovlaštenih Ford partnera. smolu sa drveta. bez umjetnog zagrijavanja.Njega vozila IŠ ENJE UNUTRAŠNJOSTI VOZILA Sigurnosni pojasevi UPOZORENJE Ne koristite abrazivna sredstva ili kemijske otopine za iš enje pojaseva. Što prije popravite ošte enja boje nastala od kamen i a sa ceste ili manje ogrebotine. POPRAVAK MANJIH OŠTE ENJA LAKA OPREZ Odmah uklonite naizgled bezopasne supstance sa obojanih dijelova (npr. pti ji izmet. ostatke insekata. 126 . sol sa ceste i industrijski otpad). Pojaseve o istite sredstvom za iš enje unutrašnjosti ili vodom i mekom spužvom. mrlje od katrana. Ne dopustite da vlaga u e u mehanizam zateza a pojaseva.

Spajanje kablova za pokretanje KORIŠTENJE KABLOVA ZA POKRETANJE OPREZ Spajajte jedino akumulatore s istim nominalnim naponom.Akumulator ODRŽAVANJE AKUMULATORA Akumulator zahtijeva vrlo malo održavanja. Ne odspajajte akumulator iz elektri nog sustava vozila. A B C D Prazan akumulator Puni akumulator Pozitivni priklju ak Negativni priklju ak 127 . Razina teku ine se provjerava tijekom redovnih servisa. Koristite kablove za pokretanje s izoliranim kliještima i prikladnu veli inu kabla.

3. Spojite negativni (-) priklju ak vozila B na blok motora vozila A (kabel D). Odvojite kablove obrnutim redoslijedom. 4. OPREZ Ne palite svjetla kada odspajate kablove. Ugasite motor i svu elektri nu opremu. Provjerite da kablovi ne dodiruju pomi ne dijelove motora. 128 . Pokretanje motora 1. Provjerite da kablovi ne dodiruju pomi ne dijelove motora. Spojite pozitivni (+) priklju ak vozila A na pozitivni (+) priklju ak vozila B (kabel C). Motor vozila B držite na povišenom broju okretaja. 3. Pokrenite motor vozila A. Namjestite vozila tako da se ne dodiruju. Neka oba vozila rade najmanje tri minute prije skidanja kablova. 2. Ugasite motor i svu elektri nu opremu. Vozila sa dizelskim motorom OPREZ Ne spajajte kabel na negativni (-) priklju ak praznog akumulatora.Akumulator Vozila sa benzinskim motorom OPREZ Ne spajajte kabel na negativni (-) priklju ak praznog akumulatora. što dalje od akumulatora. 2. 2. 3. Namjestite vozila tako da se ne dodiruju. 1. Spojite pozitivni (+) priklju ak vozila A na pozitivni (+) priklju ak vozila B (kabel C). Spojite negativni (-) priklju ak vozila B na turbopunja vozila A (kabel D). 4. 1. Vršni napon bi mogao uništiti žarulje.

Ne postavljajte na vozilo više od jednog rezervnog kota a. Dizalica UPOZORENJE Dizalicu koju imate u vozilu koristite samo za zamjenu kota a u nuždi. Vožnja sa tlakom u gumama za udobniju vožnju e pove ati udobnost vožnje. Vozite što kra e dok ne promijenite rezervni kota . Korištenjem drugih veli ina možete oštetiti vozilo i u initi homologaciju nevaže om. Naljepnica sa podacima o tlaku u gumama nalazi se na B-nosa u voza evih vrata. tlak u gumama mora biti standardne vrijednosti. Ako promijenite veli inu guma. morate poštovati slijede a pravila: UPOZORENJE Ne prelazite brzinu od 80 km/h. Za optimalne dinami ke performanse preporu ljiva je standardna vrijednost tlaka u gumama. Tlak u gumama za udobniju vožnju UPOZORENJE Ako je vozilo natovareno ili vozite brzinama preko 160km/h. 129 . Napomena: Rezervni kota se nalazi ispod podne obloge u prtljažniku. PROMJENA KOTA A Rezervni kota Ako se rezervni kota razlikuje od ostalih postavljenih kota a. Neka ovlašteni Ford partner reprogramira sustav upravljanja motorom. Provjerite i podesite tlak u gumama na vanjskoj temperaturi na kojoj namjeravate voziti i kada su gume hladne. Ne postavljajte lance za snijeg na kota koji je rezervni. brzinomjer ne e pokazivati to nu brzinu. Matice za zatezanje Zamjenske bravice za zatezanje matica i matice možete dobiti od svog ovlaštenog Ford partnera predo enjem potvrde o referentnom broju. me utim promijeniti e vozne osobine i potrošnju goriva.Kota i i gume OP E INFORMACIJE OPREZ Koristite samo dopušteni kota i veli inu guma.

Dizalica i klju se nalaze u ležištu rezervnog kota a. ko ionog sustava i dovoda goriva. Podupiranje na drugim mjestima može izazvati ozbiljna ošte enja karoserije. 130 .Kota i i gume UPOZORENJE Prije upotrebe dizalice. Uporišne to ke OPREZ Koristite samo specificirane to ke za podizanje vozila. ovjesa. Dizalicu možete postaviti samo na nazna ena mjesta ispod pragova. skinite poklopac prije postavljanja dizalice. sustava upravljanja. iskrivljena i da je navoj podmazan i ist. provjerite da nije ošte ena. Napomena: Ako je Vaše vozilo opremljeno bo nim dodacima. Postavite sigurnosni trokut. Skidanje kota a UPOZORENJE Parkirajte vozilo na mjesto gdje ne ugrožavate promet ili sebe. motora.

Umetnite plosnati dio klju a izme u okvira i ukrasnog poklopca i pažljivo ga skinite.Kota i i gume UPOZORENJE Vozilo mora biti na ravnoj. Ako Vaše vozilo ima ru ni mjenja . Otpustite sve matice kota a. Isklju ite paljenje i podignite ru nu ko nicu. Umetnite bravicu na maticu. stavite u prvi stupanj prijenosa ili u stupanj za vožnju unazad. Putnici moraju napustiti vozilo. 1. Pogledajte Tehni ki podaci (stranica 134). 3. Ne radite ništa ispod vozila dok je vozilo poduprto samo dizalicom. Odvijte i skinite matice kota a te skinite kota . odaberite parkirni položaj. 4. OPREZ Ne stavljajte kota e sa aluminijskim naplatcima licem prema zemlji. Ako Vaše vozilo ima Durashift EST mjenja . odaberite stupanj prijenosa prije nego isklju ite paljenje. da ne oštetite boju. Korištenjem drugih veli ina možete oštetiti vozilo i u initi homologaciju nevaže om. Postavljanje kota a UPOZORENJE Koristite samo dopušteni kota i veli inu guma. Podižite vozilo dok se kota ne odvoji od podloge. Ako Vaše vozilo ima automatski mjenja . Dijagonalno suprotan kota osigurajte prikladnim podmeta em. okomito postavljena na uporišnu to ku na vozilu i mora biti na ravnoj podlozi. 6. 5. vrstoj podlozi kota a usmjerenih ravno prema naprijed. Do kraja otvorite klju ako je prikladno. Napomena: Dizalica mora biti 2. 131 .

OPREZ Naplatci od lake legure se ne smiju pritezati sa maticama za eli ne naplatke. Spustite vozilo i uklonite dizalicu. 7. Djelomi no zategnite matice prikazanim redoslijedom. 2. 132 . Postavite kota . Pogledajte Tehni ki podaci (stranica 134). 4. 3. Postavite poklopac naplatka dlanom ruke. Napomena: Kota i pri vrsni dijelovi moraju biti isti. Umetnite bravicu klju a. Do kraja zategnite matice prikazanim redoslijedom. UPOZORENJE Što prije dajte na provjeru zategnutost matica i tlak u gumama.Kota i i gume UPOZORENJE Pazite da su strelice na gumama koje imaju odre en smjer vrtnje usmjerene u smjeru okretanja kota a kada se vozilo kre e prema naprijed. 1. 5. neka stru na osoba što prije postavi gumu u ispravnom smjeru. Napomena: Stožasti dio matice mora gledati prema kota u. Rukom zategnite matice. Ako se rezervni kota mora ugraditi sa strelicom usmjerenom suprotno smjeru okretanja kota a. 6.

Lance za snijeg stavljajte samo na prednje kota e. Napomena: ABS e raditi normalno. Kako bi bili sigurni da se prednje i stražnje gume ravnomjerno troše i traju duže. 235/40 R 18 ili t125/90 R 16. stranih tijela te da li se nejednako troše. 133 . OPREZ Skinite poklopce naplataka prije postavljanja lanaca za snijeg. da li ima zareza. Ako koristite zimske gume. Nejednaka potrošenost može zna iti da geometrija kota a nije u redu. KORIŠTENJE LANACA ZA SNIJEG UPOZORENJE Ne prelazite 50 km/h. Redovno pregledavajte površinu guma. preporu amo da zamjenjujete prednje sa stražnjima i obrnuto u redovnim razmacima od 5 000 do 10 000 km. Pogledajte Tehni ki podaci (stranica 238). ne stružite bo nom stjenkom gume. OPREZ Kada parkirate vozilo.Kota i i gume NJEGA GUMA KORIŠTENJE ZIMSKIH GUMA OPREZ Morate koristiti samo odgovaraju e matice na kota ima na kojima postavljate zimske gume. pridržavajte se preporu enog tlak u gumama koji propisuje proizvo a . Koristite samo lance s malim karikama. svaka 2 tjedna. Ako se morate popeti na plo nik napravite to vrlo polagano i ako je mogu e pod pravim kutom. Ne koristite lance za snijeg na cestama na kojima nema snijega. Provjeravajte tlak u gumama (uklju uju i rezervnu) kada su hladne. Ne stavljajte lance za snijeg na gumama 235/45 R17.

2 bar 3 4.8 Puno optere enje bar 2.8 1.5 2.Kota i i gume TEHNI KI PODACI Obrtni moment matice kota a Model Svi kota i Specifikacija Nm 90 Tlak u gumama (hladne gume) Do 80 km/h Tlak u gumama Veli ina guma 175/65 R 14 T125/80 R 15 Normalno optere enje bar Svi Svi 3 4.do 160 km/h Tlak u gumama Veli ina guma 195/60 R 15 195/55 R 16 Normalno optere enje bar Svi Svi 2 2 bar 1.8 Motor Prednje Stražnje Prednje Stražnje 134 .8 2.2 bar 3 4.2 Motor Prednje Stražnje Prednje Stražnje Tlak u gumama za udobnu vožnju .5 bar 2.2 Puno optere enje bar 3 4.

2 2.Kota i i gume Standardni tlak u gumama – sve brzine Tlak u gumama Veli ina guma 185/60 R 14 195/60 R 15 195/55 R 16 Normalno optere enje bar Svi Svi Svi 2.5 2.4 bar 2.5 2.8 2.2 Puno optere enje bar 2.5 bar 2.8 Motor Prednje Stražnje Prednje Stražnje 135 .4 2.2 2.8 2.4 2.

Telefon OP I PODACI Ovo poglavlje opisuje funkcije i mogu nosti Bluetooth mobitela i sustava kontrole glasom. Odgovaraju i drža za Vaš mobitel možete kupiti kod ovlaštenog Ford partnera. 136 . Omogu ava Vam korištenje audio ili navigacijskog sustava za uspostavu poziva bez upotrebe Vašeg mobitela. To. motor mora raditi kako se ne bi ispraznio akumulator. Kontrola glasom kao dio sustava se koristi za kontrolu: • poziva mobitelom • funkcija audio sustava • funkcija klima ure aja Napomena: Mobitel se ne isklju uje odmah kada isklju ite paljenje: odgoda gašenja je predpodešena na 10 minuta. možete posti i tako da u imenik unesete ime Timer i željenu odgodu kao njegov broj. Napomena: Mobitel morate do kraja gurnuti prema stražnjem dijelu ležišta. Ovo poglavlje obuhva a slijede e kombinacije: • mobitel sa ležištem mobitela bez kontrole glasom • Bluetooth i sustav kontrole glasom sa ležištem mobitela • Bluetooth i sustav kontrole glasom bez ležišta mobitela Bluetooth mobitel kao dio sustava omogu ava me udjelovanje audio ili navigacijskog sustava i Vašeg mobitela. ovisno o Vašem mobitelu. Povezivanje mobitela sa ležištem: 1. PODEŠAVANJE MOBITELA Uvjeti za povezivanje preko drža a mobitela Vaš mobitel se mora nalaziti u drža u prije nego što ga po nete koristiti putem ležišta kao dio handsfree (bez ruku) /sustava kontrole glasom. Stavljanje mobitela sa drža em u ležište Napomena: Vaš mobitel se mora nalaziti u drža u kako bi se povezao sa ležištem. Ako Bluetooth i kontrolu glasom koristite duže vrijeme kada je vozilo zaustavljeno. Postavite bazu mobitela u ležište. Taj vremenski period možete podesiti od 0 do 60 minuta.

Imenik Nakon uklju ivanja. sustav e preuzeti zadnji aktivni mobitel. Za detaljne upute pogledajte priru nik mobitela. Nakon što uklju ite paljenje sustav e prepoznati i razlikovati mobitel u ležištu i Bluetooth mobitel. niti jedan mobitel nije povezan na njega. Phone (telefon) Mobile (mobitel) Home (ku a) Office (ured) Fax (faks) Napomena: Povezanost sa sustavom e se prikazati na zaslonu Vašeg mobitela. on postaje aktivni mobitel. razli ite kategorije mogu biti prikazane na audio ili navigacijskom ure aju. Me utim. Kada ponovno uklju ite paljenje. Bluetooth mobitel Nakon povezivanja Bluetooth mobitela sa sustavom. Kategorija tako er može biti prikazana znakom: 137 .Telefon Gurnite mobitel prema dole dok ne za ujete klik. pristupanje imeniku može potrajati do dvije minute. Kako mobitel u initi aktivnim mobitelom Kada prvi put koristite sustav. Kategorije imenika Ovisno o unosima u imeniku. u nekim slu ajevima Bluetooth mobitel morate aktivirati pritiskom odgovaraju e tipke na audio ili navigacijskom ure aju. Na primjer: M O H F Mobile (mobitel) Office (ured) Home (ku a) Fax (faks) Napomena: Unosi mogu biti prikazani bez pridodane kategorije.

Mobiteli pohranjeni u sustavu su dostupni putem liste mobitela na audio ili navigacijskom ure aju. Vaš mobitel možete koristiti na uobi ajeni na in. 4. U tom slu aju pogledajte Promjena aktivnog mobitela u odjeljku koji opisuje sustav ugra en u Vaše vozilo. do pet Bluetooth mobitela možete povezati sa sustavom vozila. Potražite audio ure aj. Kod vozila bez ležišta mobitela.Telefon Povezivanje drugog Bluetooth mobitela Napomena: Prije povezivanja Rukovanje mobitelima Mobitel se može povezati na sustav vozila pomo u ležišta mobitela ili Bluetooth vezom. poziv se preusmjerava na audio sustav vozila. on ne postaje automatski aktivni mobitel. 2. na mobitelu koji izaberete za novi aktivni mobitel. Napomena: Ako je poziv u tijeku drugog Bluetooth mobitela. Napomena: Ako je spojeno šest (pet Bluetooth mobitela kod sustava sa ležištem za mobitel) Bluetooth mobitela. 3. Kod vozila sa ležištem mobitela. postoje a aktivna Bluetooth veza se mora deaktivirati. Odaberite Ford Audio. Napomena: Iako je povezan na sustav vozila. do šest Bluetooth mobitela možete povezati sa sustavom vozila. 138 . Za dodatne pojedinosti pogledajte priru nik mobitela. Povežite novi Bluetooth mobitel kao što je prije opisano. Mobitel u ležištu Ako mobitel postavite u ležište. Na mobitelu i na audio ure aju mora biti aktivirana Bluetooth funkcija. jedan morate izbrisati da bi povezali novi. Uvjeti za Bluetooth povezivanje Prije uspostave Bluetooth veze potrebno je slijede e: 1. Bluetooth PIN 0000 morate unijeti putem tipkovnice mobitela. 5. Na Bluetooth mobitelu ne smije biti uklju en privatni na in rada. PODEŠAVANJE BLUETOOTH-a Prije korištenja mobitela u Vašem vozilu morate ga povezati sa telefonskim sustavom vozila.

Ako isklju ite paljenje poziv se ne e prekinuti. Naziva se SIS datoteka i dostupna je na Fordovim internet stranicama. Kompatibilnost mobitela OPREZ Obzirom da nije postignut op i dogovor. Za sve informacije obratite se ovlaštenom Ford partneru. 139 .Telefon Napomena: Poziv e se prekinuti ako je audio/navigacijski sustav isklju en. Obratite se svojem ovlaštenom Ford partneru za dodatne pojedinost u vezi trenutne liste kompatibilnih ure aja. Mobiteli sa Symbian operativnim sustavom Napomena: Neki mobiteli Daljinsko upravljanje Jedan od nekoliko razli itih modela daljinskog upravlja a može biti ugra en u Vaše vozilo: Tipke voice (glas) i mode (na in rada) zahtijevaju instalaciju posebne datoteke kako bi imali puni pristup imeniku Bluetooth-om. 1 2 Tipka voice (glas) Tipka mode (na in rada) Dolazne pozive možete prihvatiti jednim pritiskom na tipku MODE ili završiti tako da ju pritisnete dva puta. proizvo a i mobitela primjenjuju razli ite profile u svoje Bluetooth ure aje. CD/AUX) aktivni poziv možete završiti ili odbiti dolazni poziv. što u nekim slu ajevima može zna ajno umanjiti u inkovitost sustava. KONTROLE MOBITELA Završavanje ili odbijanje poziva Pritiskom na jednu od nekoliko funkcijskih tipki na audio ili navigacijskom ure aju (npr: AM/FM. koristite samo preporu ene mobitele. Da bi to izbjegli. Zbog toga može do i do inkompatibilnosti izme u mobitela i hands-free sustava.

Mora biti prisutan aktivni mobitel. tipka MODE na daljinskom upravlja u se koristi za uklju ivanje ili isklju ivanje kontrole glasom. Vaš mobitel i dalje možete koristiti na uobi ajeni na in. 140 . AM/FM ili AUX. telefonske pozive možete prihvatiti ili odbiti pritiskom na odgovaraju u tipku. imaju tipke za pozivanje/ odbijanje sa prednje strane. Napomena: Iz izbornika telefona možete iza i pritiskom na bilo koju tipku izvora zvuka CD. Kod vozila sa tipkom za pozivanje/odbijanje. Napomena: Za detaljne upute pogledajte priru nik audio ure aja.Telefon Tipke voice (glas) i pozivanje/odbijanje Samo tipka mode 1 2 Tipka voice Tipke za pozivanje/odbijanje Kod vozila bez tipke VOICE. Iako je povezan na audio ure aj. Napomena: Neki audio ure aji tipku MODE za uklju ivanje kontrole glasom tijekom dolaznog ili teku eg poziva Ne možete koristiti tipku MODE za kontrolu audio sustava. Napomena: Ne možete koristiti Tipka VOICE služi za aktivaciju ili isklju ivanje kontrole glasom. One rade na isti na in. Tipka mode na kolu upravlja a KORIŠTENJE MOBITELA – VOZILA BEZ NAVIGACIJSKOG SUSTAVA Ovdje su opisane telefonske funkcije audio ure aja.

Pritisnite ju ponovno za prikaz zadnjeg pozivanog broja. 1. Ponovno biranje zadnjeg pozivanog broja Napomena: Ovo se odnosi samo znamenku prillikom unosa telefonskog broja. CD. Završavanje poziva Poziv možete završiti: • pritiskom na jednu od slijede ih tipki na audio ure aju: PHONE. tipkovnicom. Pritisnite tipku PHONE ili tipku za pozivanje za biranje željenog broja. Odaberite listu poziva CALL OUT (odlazni) ili CALL IN (dolazni). Pomo u tipki za pretraživanje odaberite željeni broj telefona. pritisnite tipku za pretraživanje prema dolje kako bi ga izbrisali.Telefon Pozivanje Biranje broja Imeniku mobitela možete pristupiti ako je mobitel postavljen u ležište ili putem Bluetooth-a. 3. 1. Pritisnite tipku za pretraživanje. prikazati e se zadnji pozvani broj. Ponovno biranje broja 1. Pritisnite tipku za pozivanje. Pritisnite tipku PHONE ili tipku za pozivanje za biranje odabranog broja. Pritisnite tipku za pozivanje. 4. ON/OFF • pritiskom na tipku MODE na daljinskom upravlja u • pritiskom na tipku za odbijanje poziva Napomena: Ako imate audio ure aj sa tel. 141 . 2. Pritisnite tipku PHONE ili tipku za pozivanje. 3. Pritisnite tipku za pozivanje. 2. 2. Pritisnite tipku PHONE ili tipku za pozivanje. Pritiš ite tipku MENU dok se ne prikaže PHONEBOOK (imenik). 2. 3. tako er možete direktno birati unosom broja na zaslonu putem tipkovnice i pritiskom na tipku za pozivanje. * i #). Napomena: Ako upišete neto nu Pritisnite i držite 0 za unos znaka +. Dugim pritiskom ete izbrisati cijeli broj. Ako imate audio ure aj sa telefonskom tipkovnicom (tipke 0-9. Birajte broj putem tipkovnice na audio ure aju. AM/FM. Pritisnite tipku MENU. Pritisnite tipku MENU. 1. Napomena: Ako aktivni telefon nema listu odlaznih poziva. Unosi e biti prikazani na zaslonu audio ure aja. na audio ure aje sa telefonskom tipkovnicom. Napomena: Pritisnite i držite tipku za pretraživanje kako bi se prebacili na idu e slovo abecede. poziv možete završiti samo pritiskom na tipku za odbijanje poziva.

poziv možete odbiti samo sa tipkom za odbijanje poziva. tipkovnicom. Napomena: Tako ete završiti Primanje dolaznog poziva Prihva anje dolaznog poziva Dolazne pozive možete prihvatiti: • pritiskom na tipku PHONE • pritiskom na tipku MODE na daljinskom upravlja u • pritiskom na tipku za pozivanje. 142 . 2. Odbijanje dolaznog poziva Dolazne pozive možete odbiti: • pritiskom na tipku za odbijanje poziva • pritiskom na tipku CD • pritiskom na tipku AM/FM. tipkovnicom. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju. Promjena aktivnog mobitela Napomena: Mobiteli moraju biti Rukovanje sa drugim dolaznim pozivom Napomena: Funkcija drugog povezani na sustav prije nego postanu aktivni. Pritisnite željeni broj (tipke predpodešenja radio postaja 1-6).Telefon Pritisnite tipku za pozivanje tre i put kako bi pozvali broj. Napomena: Ne možete odbiti dolazni poziv pomo u daljinskog upravlja a. Napomena: Ako imate audio trenutni poziv. Napomena: Ovaj postupak je dolaznog poziva mora biti uklju ena na Vašem mobitelu. ure aj sa tel. Ako postoji drugi dolazni poziv dok je prvi u tijeku. Odbijanje drugog dolaznog poziva Drugi dolazni poziv možete odbiti: • pritiskom na tipku za odbijanje • pritiskom na tipku CD • pritiskom na tipku AM/FM. poziv možete odbiti samo sa tipkom za odbijanje poziva. Prihva anje drugog dolaznog poziva Druge dolazne pozive možete prihvatiti: • pritiskom na tipku za pozivanje • pritiskom na tipku MODE na daljinskom upravlja u • pritiskom na tipku PHONE. Napomena: Ako imate audio ure aj sa tel. oglasiti e se ton i mo i ete završtiti trenutni poziv i prihvatiti dolazni. samo za audio ure aje bez telefonske tipkovnice. Korištenje tipke za pohranjivanje postaja 1.

2. Unosi e se prikazati na zaslonu TravelPilot EX. 3. Pritisnite tipku MENU na audio ure aju. Pritisnite tipku PHONE ili tipku za pozivanje. Odspajanje povezanog mobitela Povezani mobitel možete izbrisati iz sustava u bilo kojem trenutku. Pozivanje Biranje broja – mobitel u ležištu Preko ležišta mobitela. izme u svih povezanih. Pritisnite MENU za odabir mobitela koji želite odspojiti. prona ite željeni mobitel. 3. Pomo u tipke za pretraživanje. 5. Bluetooth mobitela sa sustavom. 1. 3. Vaš mobitel i dalje možete koristiti na uobi ajeni na in. Okretanjem desne okretne komande. 1. 6. Pomo u tipke za pretraživanje. 5. Pritisnite tipku PHONE ili tipku za pozivanje. Pritiskom na tipku INFO možete prikazati pojedinosti o unosu iz imenika. 2. Iako je povezan na navigacijski sustav TravelPilot EX. osim ako je poziv u tijeku. 4. izme u svih povezanih. Pritisnite tipku desne okretne komande. Odaberite DEBOND na audio ure aju. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju. odaberite željeni broj telefona. Napomena: Nakon povezivanja KORIŠTENJE MOBITELA – TRAVEL PILOT EX Ovo poglavlje opisuje telefonske funkcije navigacijskog sustava TravelPilot EX. Odaberite ACTIVE PHONE na audio ure aju. možete pristupiti imeniku mobitela.Telefon Korištenje izbornika audio ure aja 1. Pritisnite MENU za odabir mobitela koji e postati aktivan. 2. Na izborniku odaberite PHONEBOOK opciju. 4. Pritisnite tipku MENU na audio ure aju. 4. 143 . 5. Mora biti prisutan aktivni mobitel. prona ite željeni mobitel. Odaberite jedno od slovnih podru ja. on postaje aktivni mobitel. Napomena: Za pojedinosti pogledajte priru nik navigacijskog sustava TavelPilot EX.

Pritisnite tipku MENU. Odbijanje dolaznog poziva Dolazne pozive možete odbiti: • pritiskom na tipku za odbijanje • pritiskom na jednu od tipki audio ure aja: CD. Pogledajte poglavlje Kontrola glasom. Pritisnite tipku MENU. 144 . AM/FM • pomo u opcije REJECT u izborniku. Završavanje poziva Poziv možete završiti: • pritiskom na tipku za odbijanje • pritiskom na tipku MODE na daljinskom upravlja u • pritiskom na tipku za isklju ivanje na navigacijskom sustavu • pritiskom na tipku desne okretne komande. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju za biranje željenog broja. Rukovanje drugim dolaznim pozivom Napomena: Funkcija drugog dolaznog poziva mora biti uklju ena na Vašem mobitelu. telefonske brojeve možete birati glasovnom komandom. 3. 4. Ponovno biranje broja – mobitel u ležištu 1. Ako postoji drugi dolazni poziv dok je prvi u tijeku. oglasiti e se ton i mo i ete završtiti trenutni poziv i prihvatiti dolazni. 2. 2.Telefon Biranje broja – Bluetooth mobitel Ako koristite Bluetooth mobitel. pozivanje). Napomena: Ne možete odbiti dolazni poziv tipkom MODE na daljinskom upravlja u. Odaberite REDIAL. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju. Ponovno biranje – Bluetooth mobitel 1. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju za pozivanje. 3. Odaberite listu poziva CALL OUT (odlazni) ili CALL IN (dolazni) ili REDIAL (ponovno Rukovanje sa dolaznim pozivom Prihva anje dolaznog poziva Dolazne pozive možete prihvatiti: • pritiskom na tipku za pozivanje • pritiskom na tipku MODE na daljinskom upravlja u • pritiskom na tipku PHONE na audio ure aju • pomo u opcije ACCEPT u izborniku. 4.

Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju. Izaberite mobitel sa popisa pomo u tipki predpodešenja. Pritisnite tipku PHONE na audio ure aju. Odaberite opciju DEBOND u izborniku. on postaje aktivni mobitel. AM/FM. osim ako je poziv u tijeku. Napomena: Nakon povezivanja Bluetooth mobitela sa sustavom. Me utim. 145 . Pomo u opcije ACTIVE PHONE u izborniku. Promjena aktivnog mobitela Napomena: Mobiteli moraju biti povezani na sustav prije nego postanu aktivni. Odbijanje drugog dolaznog poziva Drugi dolazni poziv možete odbiti: • pritiskom na tipku za odbijanje • pritiskom na jednu od tipki na audio ure aju: CD.Telefon Prihva anje drugog dolaznog poziva Druge dolazne pozive možete prihvatiti: • pritiskom na tipku za pozivanje • pritiskom na tipku MODE na daljinskom upravlja u • pritiskom na tipku PHONE na audio ure aju • Pomo u opcije ACCEPT u izborniku. Napomena: Tako ete završiti trenutni poziv. 2. odaberite aktivni mobitel sa popisa pomo u tipki predpodešenja. Odspajanje povezanog mobitela Povezani mobitel možete izbrisati iz sustava u bilo kojem trenutku. u nekim slu ajevima Bluetooth mobitel morate aktivirati pritiskom odgovaraju e tipke radio postaje na audio ili navigacijskom ure aju. 1.

obratite se ovlaštenom Ford partneru. Ako niste sigurni kako nastaviti. sustav za prepoznavanja glasa pretvara Vašu komandu u kontrolni signal audio sustavu. Sustav kontrole glasom e ponoviti svaku komandu koju ste mu zadali. Napomena: Ako duže vrijeme Napomena: Sustav kontrole glasom je vezan uz jezik. Ne pokušavajte dati bilo koju komandu dok ne ujete bip ton. audio i navigacijskog ure aja putem funkcije "STORE NAME". Vaša glasovna naredba postaje dio dijaloga ili pitanja. Glasovne komande Sve glasovne komande bi trebali davati prirodnim glasom. 146 . Ja ina Vašeg glasa se mora prilagoditi razini buke oko Vas. Ako želite da sustav radi na drugom jeziku.Kontrola glasom PRINCIP RADA Prepoznavanje glasa omogu ava upravljanje audio sustavom. Podržane komande Sustav kontrole glasom Vam omogu ava kontroliranje slijede ih funkcija vozila: • telefon • radio • CD ure aj • klima ure aj • navigacijski sustav. kao da se obra ate suvoza u ili na telefon. pazite da motor radi kako se ne bi ispraznio akumulator. ali ne vi ite. Sustav e Vas voditi kroz dijaloge priop enjima ili pitanjima. Kada izdate neku od definiranih komandi dok je sustav uklju en. Odaziv sustava Dok glasovno komunicirate sa sustavom. koristite Bluetooth ili kontrolu glasom dok je vozilo zaustavljeno. Funkcija "HELP" Vam pruža samo podskup dostupnih glasovnih komandi. Detaljno objašnjenje svih mogu ih glasovnih komandi možete prona i na slijede im stranicama. Molimo Vas da se upoznate sa funkcijama audio sustava prije korištenja funkcije prepoznavanja glasa. izgovorite "HELP" za pomo ili "CANCEL" ako ne želite nastaviti. a da istovremeno ne odvra ate pažnju od ceste kako bi izvršili neko podešavanje ili primili povratnu informaciju od sustava. sustav e Vas bip tonom obavijestiti svaki put kada je spreman za nastavak. Oznake imena Funkcionalnost oznaka imena mogu podržati mogu nosti telefona.

"DIAL NUMBER". Zapo nite komunikaciju sa sustavom Prije nego po nete govoriti sustavu. ¹ Samo ako mobitel ima Bluetooth i kontrolu glasom. To su: • telefon: "MOBILE NAME"¹. koji Vam omogu avaju da upravljate nekim funkcijama vozila. prvo morate pritisnuti tipku VOICE ili MODE za svaku radnju i ekati dok Vam sustav ne odgovori bip tonom. Tablice prikazuju slijed glasovnih komandi korisnika i odgovor sustava za svaku dostupnu funkciju. Pre aci Postoje brojni dostupni pre aci glasovnih komandi. "DIAL NAME" i "REDIAL" • CD ure aj: "DISC" i "TRACK" • klima ure aj: "TEMPERATURE" i "FAN" • radio: „TUNE NAME“ • navigacija: "ZOOM" i "ROUTE SETTING". KORIŠTENJE KONTROLE GLASOM Rad sustava Poredak i sadržaj glasovnih kontrola je prikazan u slijede im listama. • Prosje no vrijeme snimanja za svaku oznaku imena je otprilike 2-3 sekunde. KOMANDE AUDIO URE AJA CD ure aj / CD izmjenjiva Možete odabrati disk ili zapis direktno pomo u kontrole glasom. 147 . <> ozna ava broj ili pohranjenu oznaku imena koju mora umetnuti korisnik.Kontrola glasom • Pohranite do 20 oznaka imena po funkciji. a da ne morate slijediti itav komandni izbornik.

Disk Ako imate CD izmjenjiva možete izabrati broj diska. Zapis Tako er možete direktno izabrati zapis na CD-u.Kontrola glasom Pregled Ovaj pregled prikazuje dostupne glasovne komande za upravljanje CD ure ajem. "CD" "HELP" "DISC"¹ "TRACK"² ¹ Može se koristiti samo sa CD izmjenjiva em. Slijede e liste e Vam dati dodatne informacije o cijelom komandnom izborniku. Koraci 1 2 3 Korisnik kaže "CD" "DISC"¹ "< broj izme u 1 i 6 >" Sustav odgovara "CD" "DISC NUMBER PLEASE" "DISC < broj >" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Koraci 1 Korisnik kaže "CD" Sustav odgovara "CD" 148 . ² Može se koristiti kao pre ica.

Pregled Ovaj pregled prikazuje dostupne glasovne komande za upravljanje radio ure ajem. Radio Glasovne komande radija podržavaju funkcionalnost radio ure aja i omogu avaju Vam da podesite radio postaju glasovnom komandom. 149 . "RADIO" "HELP" "AM" "FM" "TUNE NAME"¹ "DELETE NAME" "DELETE DIRECTORY" "PLAY DIRECTORY" "STORE NAME" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Slijede e liste e Vam dati dodatne informacije o cijelom komandnom izborniku. Podešavanje frekvencije Ova funkcija Vam omogu ava podešavanje radija glasovnim komandama.Kontrola glasom Koraci 2 3 Korisnik kaže "TRACK"¹ "< broj izme u 1 i 99 >" Sustav odgovara "TRACK NUMBER PLEASE" "TRACK < broj >" ¹ Može se koristiti kao pre ica.

150 .Kontrola glasom Koraci 1 2 3 Pohranjivanje imena Ako ste podesili radio postaju. možete ju pohraniti pod imenom u direktorij. Koraci 1 2 3 4 Korisnik kaže "RADIO" "STORE NAME" "< ime >" "< ime >" Sustav odgovara "RADIO" "STORE NAME" "NAME PLEASE" "REPEAT NAME PLEASE" "STORING NAME" "< ime > STORED" Podešavanje imena Ova funkcija Vam omogu ava da pozovete pohranjenu radio postaju. Koraci 1 2 3 Korisnik kaže "RADIO" "TUNE NAME"¹ "< ime >" Sustav odgovara "RADIO" "NAME PLEASE" "TUNE < ime >" Korisnik kaže "RADIO" "AM" "FM" "< frequency >" Sustav odgovara "RADIO" "FREQUENCY PLEASE" "FREQUENCY PLEASE" "TUNE < frequency >" ¹ Može se koristiti kao pre ica.

Kontrola glasom Brisanje imena Ova funkcija Vam omogu ava brisanje pohranjene radio postaje. Korisnik kaže "RADIO" "DELETE NAME" "< ime >" "YES" "NO" Pregled direktorija Ova funkcija Vam omogu ava da pustite sustavu da Vam kaže sve pohranjene radio postaje. Koraci 1 2 Brisanje imena Korisnik kaže "RADIO" "PLAY DIRECTORY" Sustav odgovara "RADIO" "PLAY < DIRECTORY >" Sustav odgovara "RADIO" "NAME PLEASE" "DELETE < ime > " "CONFIRM YES OR NO" 4 "DELETED" "COMMAND CANCELLED" Koraci 1 2 3 Ova funkcija Vam omogu ava brisanje pohranjene radio postaje. Korisnik kaže "RADIO" "DELETE DIRECTORY" "YES" "NO" Sustav odgovara "RADIO" "DELETE DIRECTORY" "CONFIRM YES OR NO" "RADIO DIRECTORY DELETED" "COMMAND CANCELLED" Koraci 1 2 3 151 .

"PHONE" "HELP" "MOBILE NAME"¹·² "DIAL NUMBER"¹ "DIAL NAME"¹ "DELETE NAME" "DELETE DIRECTORY" "PLAY DIRECTORY" "STORE NAME" "REDIAL"¹ "ACCEPT CALLS" "REJECT CALLS" ¹ Može se koristiti kao pre ica. 152 . opremljeni kontrolom glasom i imaju mogu nost pohrane oznake imena. Telefonski brojevi koji su pohranjeni korištenjem kontrole glasom pohranjuju se u sustav vozila.Kontrola glasom KOMANDE TELEFONA Telefon Vaš telefonski sustav Vam omogu ava da napravite dodatni imenik. Pregled Ovaj pregled prikazuje dostupne glasovne komande za upravljanje telefonskim sustavom. Pohranjene unose možete pozivati glasovnom komandom. ² Dostupno samo za mobitele koji su povezani Bluetooth vezom. a ne na Vaš telefon. Slijede e liste e Vam dati dodatne informacije o cijelom komandnom izborniku.

Kontrola glasom Stvaranje telefonskog imenika Pohranjivanje imena Nove unose možete pohraniti sa komandom "SORE NAME". Sustav odgovara "PHONE" "STORE NAME" "NAME PLEASE" 3 4 "< ime >" "< ime >" "REPEAT NAME PLEASE" "STORING NAME" "< ime > STORED" "NUMBER PLEASE" 5 6 "< telefonski broj >" "STORE" "< telefonski broj >" "STORING NUMBER" "< telefonski broj >" "NUMBER STORED" Brisanje imena Pohranjena imena tako er možete izbrisati iz direktorija Koraci 1 2 3 4 Korisnik kaže "PHONE" "DELETE NAME" "< ime >" "YES" "NO" Sustav odgovara "PHONE" "NAME PLEASE" "DELETE < ime > " "CONFIRM YES OR NO" "DELETED" "COMMAND CANCELLED" Koraci 1 2 Korisnik kaže "PHONE" "STORE NAME" 153 . Ovu funkciju možete koristiti za biranje broja pozivanjem imena umjesto cijelog telefonskog broja.

Kontrola glasom Pregled direktorija Ova funkcija Vam omogu ava da pustite sustavu da Vam kaže sve pohranjene unose. 154 . Korisnik kaže "PHONE" "PLAY DIRECTORY" Sustav odgovara "PHONE" "PLAY DIRECTORY " Koraci 1 2 Brisanje direktorija Ova funkcija Vam omogu ava brisanje svih unosa odjednom. Koraci 1 2 3 Korisnik kaže "PHONE" "DELETE DIRECTORY" "YES" "NO" Sustav odgovara "PHONE" "DELETE DIRECTORY" "CONFIRM YES OR NO" "RADIO DIRECTORY DELETED" "COMMAND CANCELLED" Funkcije telefona Imena u mobitelu Ova funkcija Vam omogu ava pristup telefonskim brojevima u Vašem mobitelu koji imaju oznaku imena. Koraci 1 2 Korisnik kaže "PHONE" "MOBILE NAME" Sustav odgovara "PHONE" "MOBILE NAME" "< odgovaraju i odgovor prema podacima iz mobitela >" ¹ Može se koristiti kao pre ica.

Kontrola glasom ² Dostupno samo za mobitele koji su povezani Bluetooth vezom i opremljeni kontrolom glasom (ovisno o vrsti mobitela). Koraci 1 2 3 4 Korisnik kaže "PHONE" "DIAL NUMBER"¹ "< telefonski broj >" "DIAL" "CORRECTION" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Sustav odgovara "PHONE" "NAME PLEASE" "DIAL < ime > " "CONFIRM YES OR NO" "DIALLING" "COMMAND CANCELLED" Sustav odgovara "PHONE" "NUMBER PLEASE" "< telefonski broj > CONTINUE?" "DIALLING" "< ponavlja zadnji dio broja > CONTINUE?" 155 . Koraci 1 2 3 4 Korisnik kaže "PHONE" "DIAL NAME"¹ "< ime >" "YES" "NO" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Biranje broja Telefonski brojevi se mogu birati nakon davanja oznake imena glasovnom komandom. Biranje imena Telefonski brojevi se mogu birati nakon davanja oznake imena glasovnom komandom.

Koraci 1 2 "< brojevi od 1 do 9. ljestve. Koraci 1 2 Korisnik kaže "PHONE" "ACCEPT CALLS" Sustav odgovara "PHONE" "ACCEPT CALLS" 156 .Kontrola glasom Ponovno biranje Ova funkcija Vam omogu ava ponovno biranje zadnje pozivanog broja. da bi daljinski postavili upit svojoj ku noj automatskoj sekretarici. zvjezdica >" Korisnik kaže Napomena: DTMF možete Sustav odgovara "PHONE" "REDIAL" "CONFIRM YES OR NO" 3 "DIALLING" "COMMAND CANCELLED" Koraci 1 2 koristiti samo tijekom poziva. DTMF (Tonsko biranje) Ova funkcija pretvara izgovorene brojeve u DTMF tonove. Pritisnite tipku VOICE ili MODE i pri ekajte dok sustav ne bude spreman. nula. npr. Korisnik kaže "PHONE" "REDIAL"¹ "YES" "NO" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Sustav odgovara "NUMBER PLEASE" Glavne postavke Prihva anje i odbijanje poziva Pozive možete prihvatiti ili odbiti pomo u kontrole glasom.

Kod vozila opremljenih sa engleskim jezi nim modulom. Nisu sve funkcije dostupne kod svih vozila "CLIMATE" "HELP" "FAN"¹ "TEMPERATURE"¹ "AUTO MODE"¹ ¹ Može se koristiti kao pre ica. KOMANDE KLIMA URE AJA Klimatizacija Kontrole glasom klimatizacijskog sustava podržavaju funkcije: brzina ventilatora i podešavanje temperature. pre ica "FAN" nije dostupna. Ventilator Ova funkcija Vam omogu ava podešavanje brzine ventilatora. Slijede e liste e Vam dati dodatne informacije o cijelom komandnom izborniku. 157 .Kontrola glasom Koraci Korisnik kaže "REJECT CALLS" Pregled Ovaj pregled prikazuje dostupne glasovne komande za upravljanje klimatizacijskim sustavom. Sustav odgovara "REJECT CALLS" KOMANDE NAVIGACIJSKOG SUSTAVA Molimo Vas da pogledate poseban priru nik Navigacijskog sustava za detaljan prikaz komandnih izbornika.

pre ica "FAN" nije dostupna. pre ica "FAN" nije dostupna. Koraci 1 2 3 Korisnik kaže "CLIMATE" "TEMPERATURE"¹ "MINIMUM" Sustav odgovara "CLIMATE" "TEMPERATURE PLEASE" "TEMPERATURE MINIMUM" 158 . Kod vozila opremljenih sa engleskim jezi nim modulom. Kod vozila opremljenih sa engleskim jezi nim modulom. Temperatura Ova funkcija Vam omogu ava da podesite temperaturu.Kontrola glasom Koraci 1 2 3 Korisnik kaže "CLIMATE" "FAN"¹ "MINIMUM" "< broj izme u 1 i 7 >" "MAXIMUM" Sustav odgovara "CLIMATE" "FAN SPEED PLEASE" "FAN MINIMUM" "FAN < broj >" "FAN MAXIMUM" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Odmrzavanje/odmagljivanje Koraci 1 2 Korisnik kaže "CLIMATE" "DEFROSTING/DEMISTING ON"¹ "DEFROSTING/DEMISTING OFF"¹ Sustav odgovara "CLIMATE" "DEFROSTING/DEMISTING ON" "DEFROSTING/DEMISTING OFF" ¹ Može se koristiti kao pre ica.

159 .Kontrola glasom Koraci Korisnik kaže "< broj izme u 15 i 29 °C sa razmacima od 0.5 >" "MAXIMUM" ¹ Može se koristiti kao pre ica. Automatski na in rada Koraci 1 2 Korisnik kaže "CLIMATE" "AUTO MODE"¹ Sustav odgovara "CLIMATE" "AUTO MODE" Sustav odgovara "TEMPERATURE < broj >" "TEMPERATURE MAXIMUM" ¹ Automatski na in rada možete isklju iti odabirom druge temperature ili brzine ventilatora.

Identifikacija vozila IDENTIFIKACIJSKA PLO ICA VOZILA IDENTIFIKACIJSKI BROJ VOZILA (VIN) A B C D E Identifikacijski broj vozila Ukupna težina vozila Ukupna nosivost vozila Maksimalna nosivost prednje osovine Maksimalna nosivost stražnje osovine Identifikacijski broj vozila je otisnut na oplati poda sa desne strane. 160 . Identifikacijski broj vozila i maksimalne težine su prikazane na plo ici koja se nalazi sa bo ne strane voza evih vrata na dnu. pored prednjeg sjedala i sa lijeve strane plo e s instrumentima. BROJ MOTORA Broj motora je otisnut na bloku motora pored mjenja ke kutije sprijeda sa lijeve strane i gleda prema hladnjaku.

4L Duratorq-TDCi. bez kontrole stabilnosti (ESP) 1. bez kontrole stabilnosti (ESP) 1.4L Duratorq-TDCi. Durashift EST 1. 5-brzinski ru ni mjenja .4L Duratec.4L Duratorq-TDCi.Tehni ki podaci MASE Mase vozila (kg) Model Masa vozila Nosivost Dozvoljena Dozvoljena ukupna masa masa krovnog nosa a 448 449 443 446 1605 1605 1605 1605 25 25 25 25 1.25L Duratec 1.6L Duratec.6L Duratec.4L Duratec. 5-brzinski automatski mjenja 1. 5brzinski ru ni mjenja . Durashift EST 1. sa kontrolom stabilnosti (ESP) 1. 5-brzinski ru ni mjenja 1. 5brzinski ru ni mjenja . 5brzinski ru ni mjenja .6L Duratec. sa kontrolom stabilnosti (ESP) 1. 5-brzinski ru ni mjenja . bez kontrole stabilnosti (ESP) 1157 1156 1162 1159 1159 441 1600 50 1164 1157 466 483 1630 1640 25 25 1157 478 1635 50 1162 1165 478 510 1640 1675 25 25 161 .6L Duratorq-TDCi.

5brzinski ru ni mjenja . sa kontrolom stabilnosti (ESP) 1165 162 .6L Duratorq-TDCi.Tehni ki podaci Model Masa vozila Nosivost Dozvoljena Dozvoljena ukupna masa masa krovnog nosa a 505 1670 50 1.

Tehni ki podaci TEHNI KI PODACI Dimenzije Vozila 163 .

Tehni ki podaci Predmet A B C D E E Opis dimenzije Ukupna dužina Ukupna širina sa vanjskim ogledalima Ukupna visina Me uosovinski razmak Trag prednjih kota a Trag stražnjih kota a Dimenzija u mm 4013 1950/1963¹ 1512-1543 2486 1477-1487 1435-1445 ¹Vozila sa elektri nim vanjskim ogledalima 164 .

Tehni ki podaci Dimenzije opreme za vu u Predmet A B Opis dimenzije Branik – kraj kuke Prihvatno mjesto – centar kuke Dimenzija u mm 133 12 165 .

Tehni ki podaci Predmet C D E F G Opis dimenzije Centar kota a – centar kuke Centar kuke – bo ni prihvat Unutarnja strana bo nog prihvata Centar kuke – centar 1. to ka prihvata Dimenzija u mm 869 493 986 436 721 166 . to ka prihvata Centar kuke – centar 2.

pogledajte slijede u tablicu.Homologacija Daljinski upravlja Napomena: Preporu amo da daljinski upravlja koristite samo u navedenim državama. Homologacija daljinskog upravlja a Država Službeni broj atesta Siemens izjavljuje da je ovaj daljinski upravlja i u suglasju s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim stavkama Odredbe 1999/5/EC. 1 167 . Ako se provjerava homologacija Vašeg daljinskog upravlja a.

Homologacija sustava blokade motora Država Službeni broj atesta Nije potreban broj -¹ ¹Podaci nisu dostupni u vrijeme tiska 168 .Homologacija Blokada motora Ako se provjerava homologacija blokade motora. pogledajte slijede u tablicu.

Homologacija Homologacija sustava blokade motora Država Službeni broj atesta -¹ -¹ ¹Podaci nisu dostupni u vrijeme tiska 169 .

170 .

....40 Isprekidano brisanje ...................160 G Gašenje motora....................... 71 Isklju ivanje automatske kontrole klimatizacije ...............................Abecedno kazalo A Alarm ........................... 35 Automatska kontrola klimatizacije....6 Brisanje vjetrobranskog stakla ...... 85 171 ...... 125 D Dijelovi i oprema.. 85 Vozila sa turbopunja em ...................................125 iš enje kromiranih dijelova 125 iš enje prednjih svjetala ........ 34 Isklju ivanje blokade motora ..........5 Dje je sjedalice .................. 54 Brisanje i pranje stražnjeg stakla ..............................................38 Broj motora......................34 Princip rada...................... 38 Automatski mjenja ....34 E Elektri na vanjska ogledala ......126 Sigurnosni pojasevi ....................40 F Fordov logo ........................ 74 Dolijevanje goriva ......................... 72 Podešavanje temperature... 19 Automatski brisa i ...39 Pranje ............... 55 Položaji za pomicanje ogledala.. 73 Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla............................... 55 Elektri ni prozori ......................................................... 38 Isprekidano brisanje ...........34 Uklju ivanje blokade motora ..................... 125 iš enje stražnjeg stakla . 55 Elektri na preklopna ogledala.................. 54 Automatsko otvaranje voza evog prozora ...................... 126 iš enje vozila izvana .................................... 72 Ventilator ........................... 87 B Blokada motora . 39 Brisanje tijekom vožnje unazad ..................91 Dodatni grija .................. 72 Uklju ivanje i isklju ivanje klima ure aja......34 Kodirani klju evi ..............71 Raspodjela zraka .............................................................92 Otpuštanje mjenja a iz parkirnog položaja u nuždi 92 Savjeti za vožnju sa automatskim mjenja em ............. 125 Održavanje laka ............. 19 Dje je sjedalice za djecu razli ite težine...................... 72 Recirkulacija zraka .................... 90 Na ini vožnje .......... 72 iš enje unutrašnjosti vozila.........................................................................

.......... 68 Klima ure aj... 167 Kontrola glasom ................... 68 Grijana sjedala ...................................36...................................................................................... 93 Princip rada ............... 68 Recirkulirani zrak........................................... 42 K Katalizator ......... 139 Kontrole osvjetljenja ............ 68 Grijanje ..........86 172 ......... 68 Vanjski zrak................................. 95 Program elektronske stabilnosti .......................... 27 Postavljanje prekida a za isklju ivanje zra nog jastuka suvoza a .......................... 42 Dugo i kratko svjetlo ...................................... 86 Parkiranje ........ 95 Kontrole audio ure aja .................. 146 Podržane komande.. 152 Odaziv sustava .......................147 Komande klima ure aja ......... 86 Mjere opreza ................................157 Komande navigacijskog sustava ......................Abecedno kazalo Gorivo i dolijevanje goriva ............................ 139 Završavanje ili odbijanje poziva ........................................157 Komande telefona .................... 42 Signaliziranje prednjim svjetlom . 36 Glasno a ....................21 Sjedalica za podupiranje............................. 20 Jastuk za podupiranje ......... 93 ABS........160 Identifikacijski broj vozila (VIN) ...167 Blokada motora ... 37 Pretraživanje ....139 J Jastuci za podupiranje................... 146 Komande audio ure aja ............ 43 Svjetla dobrodošlice .......................... 73 Grijani prozori ............................................. 27 Uklju ivanje zra nog jastuka suvoza a .............20 Daljinsko upravljanje.......................................................................160 Informativne poruke...146 Glasovne komande ................... 78 Grijani prozori i ogledala......... 36 Na in rada ......................................... 146 Rad sustava ..... 68 Princip rada ............................ 73 Ko nice ... 37 Kontrole mobitela .................................... 43 Osvjetljenje za siguran izlazak iz vozila..................................................88 Klimatizacija ...... 42 Automatska svjetla ..... 93 H Homologacija .............. 168 Daljinski upravlja ............. 68 Op e napomene....................................................................................147 I Identifikacijska plo ica vozila........... 93 Dvokružni ko ioni sustav ........................ 93 Disk ko nice........28 Kontrola stabilnosti . 35 Isklju ivanje zra nog jastuka suvoza a ....86 Tehni ki podaci.......................................... 146 Princip rada ......... 146 Oznake imena .......... 95 Pomo pri naglom ko enju ................... 87 Vožnja s katalizatorom.. 64 Isklju ivanje alarma .................. 73 Grijana vanjska ogledala....................

................... 161 Odvojiva kuka za vu u................................ 78 Va enje naslona za glavu .............. 142 Promjena aktivnog mobitela 142 Rukovanje sa drugim dolaznim pozivom.....dizel ......... 145 Pozivanje...............129 Krovni nosa i i drža i tereta 99 Krovni nosa ................... 141 Primanje dolaznog poziva....................133 M Mase vozila................Abecedno kazalo Korištenje kablova za pokretanje.........................................143 Odspajanje povezanog mobitela..5 Održavanje ...................................77 Podešavanje naslona za glavu ................... 78 Korištenje mobitela – vozila bez navigacijskog sustava........127 Odvojiva kuka za vu u ..................127 Pokretanje motora ...............133 O O priru niku ......... 113 Otvaranje poklopca motora .......................100 Otklju avanje mehanizma kuke za vu u ...................................... 101 Vožnja bez prikolice .................................103 Op e informacije o radio frekvencijama........................................ 74 Kvaliteta goriva ....... 79 Naslon za ruku na stražnjem sjedalu.......... 128 Spajanje kablova za pokretanje ....Održavanje....................................... 112 Provjere prilokom nadolijevanja goriva .. 142 Nj Njega guma ............................... 82 Korištenje mobitela – TravelPilot EX........ 29 Otvaranje i zatvaranje poklopca motora ... 112 Mjese ne provjere .......... 143 Promjena aktivnog mobitela 145 Rukovanje drugim dolaznim pozivom ... 101 Skidanje kuke za vu u................ 127 N Naslon za ruku na prednjem sjedalu ................ 143 Pozivanje. 144 Rukovanje sa dolaznim pozivom ..................... 102 Umetanje kuke za vu u ............... 144 Nasloni za glavu ...........140 Odspajanje povezanog mobitela.......benzin ..................... 112 Dnevne provjere............... 86 Kvaliteta goriva ..................... 103 Vožnja s prikolicom ....... 112 Korištenje pojasa za vrijeme trudno e.. 86 L Lanci za snijeg........................... 27 Kota i i gume .................................................................................... 82 Višenamjenska konzola ......... 113 Zatvaranje poklopca motora 113 Oznake osigura a .107 173 .......................... 102 Krovni prozor......99 Održavanje akumulatora .....

................... 99 174 .......... 116 1............6L Duratec-16 V (Sigma) ............................................... 136 Popravak manjih ošte enja laka ........ 139 Rukovanje mobitelima .........Abecedno kazalo P Parkirna ko nica . 80 Pretinci .......... 138 Pokrivke prtljage ................. 43 Pregled prostora motora 1......... 83 Zaliveni motor ...........64 Zvu na upozorenja ................ 81 Spremište za stvari ....... 40 Podešavanje mobitela ............ 85 Hladan ili vru motor ...................... 83 Op e napomene o pokretanju....................................... 87 Pokretanje benzinskog motora.94 Parkiranje na brijegu....... 44 Preporu ljivi položaji prekida a.................................. 97 Uklju ivanje i isklju ivanje pomo i pri parkiranju....................................... 84 Personalizirane postavke . 138 Uvjeti za Bluetooth povezivanje ..... 85 Pokretanje motora .. 94 Otpuštanje parkirne ko nice ........ 83 Podešavanje Bluetooth-a .........126 Potrošnja goriva. 118 Podešavanje snopa prednjih svjetala .......... 36 Podešavanje mlaznica vjetrobranskog stakla .......64 Pokaziva i smjera................58 Pokaziva temperature rashladne teku ine . 97 Podešavanje kola upravlja a.................... 99 Pomo pri parkiranju .............................. 26 Pokaziva i................ 80 Pokaziva i smjera.... 84 Hladan ili vru motor .......4/1............................................. 83 Prekida za prekid dovoda goriva ....................................105 Pretinac za rukavice...................... 45 Prevoženje tereta ..................................................44 Podešavanje visine sigurnosnih pojaseva ............................................... 87 Pranje vjetrobranskog stakla .................................. 57 Pokaziva razine goriva.94 Uklju ivanje parkirne ko nice 94 Poklopac otvora za dolijevanje goriva ........................... 137 Povezivanje drugog Bluetooth mobitela ...... 57 Prekida za paljenje .136 Imenik ..6L Duratorq TDCi (DV) Dizel...............64 Otklju avanje vrata daljinskim upravlja em .......64 Jezik................. 83 Pokretanje motora vu om ili guranjem ....64 Pokretanje dizelskog motora... 64 Audio zaslon ..................138 Kompatibilnost mobitela .................................................. 137 Kako mobitel u initi aktivnim mobitelom ...........25/1....... 137 Kategorije imenika...................4L Duratorq TDCi (DV) Dizel... 136 Uvjeti za povezivanje preko drža a mobitela ........................................... 83 Brzina motora u praznom hodu nakon pokratanja ........... 97 Manevriranje uz pomo pri parkiranju . 80 Džepovi za stvari . 98 Princip rada .....................................................................64 Upozorenje na opasnost ............... 114 1........................................................ 138 Stavljanje mobitela u ležište . 39 Prednja svjetla za maglu....

.. 44 175 ............... 131 Rezervni kota . 75 Podešavanje nagiba naslona 76 Podešavanje visine voza evog sjedala........................... 121 Provjera teku ine za pranje 121 Provjera ulja u motoru............. 120 Ru no podesiva sjedalal............................77 Preklapanje naslona prema dolje......... 52 Stražnja sjedala ........ 120 Provjera razine rashladne teku ine ............... 5 Znakovi u ovom priru niku.............. 106 Provjera teku ine ko nice i spojke ..... 21 Smještaj kutije s osigura ima .................................... 89 5-stupanjski ru ni mjenja ............. 120 Provjera razine ulja ........... 70 Regulacija raspodjele zraka........... 76 Provjera sigurnosnih dijelova sustava......... 119 Nadolijevanje ulja .........................................................30 Odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla... 119 S Savjeti za vožnju sa ABS-om............ 70 Ventilator....... 70 Brzo hla enje unutrašnjosti .......................... 29 Reprogramiranje funkcije otklju avanja .................. 129 Matice za zatezanje ..... 129 Postavljanje kota a .....120 Nadolijevanje rashladne teku ine ........................... 130 Uporišne to ke ..... 69 Smanjenje vlažnosti zraka u unutrašnjosti vozila ........................ 89 Durashift EST ..................... 129 Skidanje kota a .......................................... 69 Promjena kota a ......... 89 Odabir stupnja za vožnju unazad........ 76 Pomicanje sjedala naprijed ili nazad ..............................................................................................77 Ru na kontrola klimatizacije 69 Brzo grijanje unutrašnjosti ............................... 75 Preklapanje suvoza evog sjedala........................... 89 Promjena metlica brisa a............................. 93 Sigurnosno zaklju avanje radi djece .................................................................. 70 Stražnja svjetla za maglu .................................77 Stvaranje utovarnog poda .......... 121 Provjera teku ine servo upravlja a........... 22 Sjedenje u pravilnom položaju.............109 Središnja kutija s osigura ima .................. 41 Provjera rashladne teku ine ................................................. 109 Provjeravanje metlica brisa a...................71 Hla enje vanjskim zrakom .............106 Sigurnosni pojasevi ... 71 Ventilacija ... 5 Specifikacija žarulja......129 Dizalica ..........Abecedno kazalo Pri vrš ivanje sigurnosnih pojaseva............... 26 Programiranje daljinskog upravlja a............................. 70 Recirkulirani zrak........... 40 R Rje nik znakova ..5 Znakovi na vozilu ................... 130 Ru ni mjenja ...................................... 75 Smještaj dje je sjedalice.......... 69 Regulacija temperature................................

...............................59 Svjetlo upozorenja tlaka ulja........................61 Svjetlo upozorenja motora................59 Overdrive indikator . 54 Preklopna vanjska ogledala........163 Dimenzije opreme za vu u ............................60 Svjetlo upozorenja smrzavanja ................................................59 Svjetlo upozorenja paljenja .. 104 Uklju ivanje alarma ................... 54 Ventilacijski otvori.............100 Strmi nagibi.........................129 176 ...... 56 Unutrašnje osvjetljenje ................... 100 Š Štitnici za sunce ... 136 Tlak u gumama za udobniju vožnju ....................... 46 Uslužno svjetlo.......................... 54 Konveksna vanjska ogledala.. 47 Vanjska ogledala................................. 46 Upalja za cigarete................................. 110 T Tehni ki podaci..................... 32 Dvostruko zaklju avanje ...................................... 80 Upozorenje na opasnost...59 Svjetlo upozorenja otvorenih vrata ....... 104 Ko nice i spojka ........ 33 Centralno zaklju avanje .................. 110 Vozila sa automatskim mjenja em .................. 104 Motor..............................................................59 Indikator stražnjeg svjetla za maglu ..............Abecedno kazalo Svjetla upozorenja i indikatori............... 163 Z Zaklju avanje i otklju avanje32 Automatsko ponovno zaklju avanje ........ 80 Vu a vozila na etiri kota a 110 Sva vozila ................104 Gume ............59 Indikator pokaziva a smjera .................................... 58 Indikator dugog svjetla ......58 To ke za vu u............................................. 111 Vozila sa Durashift EST mjenja em .................... 35 Uklju ivanje alarma Automatska odgoda uklju ivanja ........136 Op i podaci ........................58 Svjetlo upozorenja ko ionog sustava ...58 Svjetlo upozorenja kontrole stabilnosti............ 32 Telefon ................59 Svjetlo upozorenja pogonskog sustava.....................................59 Svjetlo upozorenja niske razine goriva .. 45 V Va enje prednjeg svjetla ..... 68 Vu a prikolice ............60 Svjetlo upozorenja ABS-a ............ 110 U Uhodavanje .......61 Indikator svje ice ............ 165 Dimenzije vozila.... 35 Unutarnje ogledalo ................. 110 Prednja ušica za vu u ....60 Indikator glavnog svjetla ........59 Indikator prednjeg svjetla za maglu ...................60 Svjetlo upozorenja zra nog jastuka....................................................................................................................... 46 Svjetla za itanje ............60 Svjetlo upozorenja servo upravlja a ..........................................

. 50 Stražnja svjetla . 51 Svjetlo u prtljažniku..................................................................... 52 Unutarnje svjetlo............. 63 Op e informacije .... 62 Zamjena baterije daljinskog upravlja a..........................133 177 ....33 Zaklju avanje i otklju avanje pomo u klju a ....107 Zamjena žarulje................. 25 Zra ni jastuci .................32 Reprogramiranje funkcije otklju avanja ..49 Dugo i kratko prednje svjetlo . 23 Zaštita putnika......48 Prednja svjetla za maglu.................. 23 Zimske gume .................... 62 Objašnjenja zaslona .............................................................49 Zaštita putnika Princip rada .........................32 Prednji pokaziva i smjera .................................................... 48 Bo ni repetitori........... 49 Svjetla za itanje ..................48 Pozicijska svjetla ... 48 Središnje ko iono svjetlo ......................................Abecedno kazalo Potvrda zaklju avanja i otklju avanja ................. 30 Zamjena osigura a......33 Zaklju avanje i otklju avanje pomo u daljinskog upravlja a ................................ 23 Sigurnosni pojasevi ...... 51 Zasloni s porukama ...... 51 Svjetlo registarske plo ice ....................

178 .

7S6J 19A321 BDA (CG3441hr) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful