P. 1
Kajian Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

Kajian Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

Ratings:
(0)
|Views: 158|Likes:
Published by Ejat Zeman

More info:

Published by: Ejat Zeman on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

• Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. Hilal b. Muhammad b. Iraq . • Wafat : Malam Jumaat. Anas al-Shaibani. Abdullah b. Asad b. Abdullah b. • Tempat lahir : Baghdad. Hayyan b. Idris b.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. Hanbal b. • Nama Ibu : Safiyyah bt. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Maimunah bt. Abdul Malik Alshaibani.

‘Uyaynah. Kitab Manasik. Kitab al-Sunnah.Fadail as-Sahabah. Abdul Rahman b. Ma’in. Kitab al. Imam asy-Syafie. Yahya b. Imam Muslim.• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Sufyan b. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. . Abu Daud al-Sajistani. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Abu Hatim al-Razi. Husaym b. Bashir al-Salmi al-Wasati . Kitab al-Tafsir. al-Mahdi .

Bashir al-Salmi al-Wasati (w. • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil). berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan.RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b. .kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal).183h) selama 4 tahun.

• Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong. . • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu.CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith).

Hanbal b. • Penerbit : Maktabah Islami. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm. Abdullah b. • Pengarang : Ahmad b. Abdullah b.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal.5 cm. Hilal b.beirut. . Anas al-Shaibani.lebar : 25. Muhammad b. Hayyan b. Idris b. Asad b.

• Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . hasan. . • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja. • Merangkumi 904 musnad para sahabat. atau dhoif. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000.• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih.

. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt.hati dalam bab sanad. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar….METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut.. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat.

. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad).• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak. Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang.

Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya.• 2. • 3. Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad. Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). ( ‫) ز‬ .

( ‫) قر‬ • 5. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. . Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya.• 4. ( ‫) خط‬ • 6. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya.

. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak. • Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

1.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Darul Syakir. Biografi Ulama -Ulama. Darul Syakir.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani. . Bangi. 2011. Johor . Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith. 2011. 2005. Baitul Afkar Dauliyyah.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati. 1978. • Imam Ahmad Bin Hanbal. cetakan 1. Pustaka Aman Press sdn. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. Beirut.Oman. Maktabah Al-islami.j. • Syed Abdul Majid Ghouri. Perniagaan Jahabersa. • Dr Ahmad Asy-syurbasi. • Hadith.bhd.6.2005. Kota Bharu. Biografi Imam Mazhab Empat . Bangi .j.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lutfi Khusniati liked this
Ramadhan Syawwal liked this
Fatin Nur Farahin liked this
mohamad_farez_2 liked this
Muslih Muhammad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->