Bhg. A Soalan 1.

(a) Senaraikan enam elemen persekitaran tugas (3m) (b) Huraikan dua perbezaan antara barangan konsumer dengan barang industri. (2m) (c) Berdasarkan pandangan Henry Mintzberg, jelaskan peranan seorang pengurus(3m) (d) Namakan dua tokoh dalam pengurusan saintifik dan penemuan masing-masing (2m) (e) Jelaskan maksud pampasan yang berikut : (2m) i) gratuiti ii) pencen (f) Nyatakan tiga sebab kebanyakan syarikat memilih untuk mengeluarkan campuran produk (3m) (g) Huraikan tiga aktiviti pemasaran yang dijalankan oleh seorang pemborong hasil pertanian(3m) (h) Huraikan dua jenis penyenggaraan peralatan (2m) (i) Huraikan dua jenis alat keputusan kualitatif yang digunakan dalam proses membuat keputusan(2m) (j) Huraikan dengan ringkas faktor kejayaan seimbang dari aspek emosi dan rohani ynag dapat mempengaruhi kerjaya seseorang individu (3m)

Soalan 2. (a) Huraikan faktor-faktor yang perlu diambil kira oleh seorang pengusaha batik apabila ingin mendirikan kilangnya. (10m) (b) Jelaskan tiga jenis pengeluaran yang boleh dipilih oleh organisasi (9m) (c) Berikan maksud kawalan kualiti dan huraikan kepentingan kawalan kualiti

(6m) Bhg.terhadap sesuatu produk pengeluaran.com/usahanya untuk menubuhkan sebuah restoran berkonsep moden (10m) ii) Huraikan langkah-langkah dalam proses perancangan yang dilaksanakan oleh Pn Suzy untuk membuka sebuah restoran berkonsep moden. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai. Pn Suzy sedang menghasilkan sebuah rancangan perniagaan untuk membolehkannya mendapat sokongan daripada pembiaya dan pembekal.joshuatly. Soalan 5. B Soalan 3. merancang untuk membuka sebuah restoran berkonsep moden. i) Huraikan lima kepentingan perancangan yang dijalankan oleh Pn Suzy dalam http://edu. (a) Jelaskan empat aspek perancangan yang berikut dengan memberikan satu contoh bagi setiap satunya : (4m) i) misi ii) dasar (b) Pn Suzy merupakan seorang usahawan. (a) Huraikan perbezaan antara pemimpin dengan pengurus (6m) (b) Syarikat Pengangkutan Simma Sdn Bhd menghadapi kemerosotan produktiviti . huraikan dua jenis industri yang terlibat dalam aktiviti sesebuah perniagaan (6m) (b) Terangkan perkaitan tahap perniagaan dalam industri getah (9m) (c) Huraikan maksud perniagaan domestik dan sumbangan kepada negara (10m) Soalan 4.

Encik Lim juga telah membeli insurans kecurian bagi alat stok ganti di bengkel keretanya. i) Sebutkan faktor yang membolehkan Encik Lim membeli insurans kecurian stok alat ganti keretanya serta nyatakan dua masalah yang sedang dihadapi oleh Encik Lim dan cadangkan dua jenis insurans yang boleh dibeli oleh Encik Lim untuk mengelak masalah tersebut. Tiba-tiba Encik Lim menghadapi beberapa masalah. (a) Encik Lim memiliki sebuah bengkel kereta dan telah menggaji 3 orang pekerja dengan gaji RM800. Seorang anak pelanggannya telah terpijak minyak pelincir lalu jatuh sehingga cedera di kakinya. (6m) Soalan 6. (7m) ii) Huraikan dua lagi jenis insurans yang boleh dibeli oleh Encik Lim untuk perniagaannya.pekerjanya. Perniagaannya sangat maju dan beliau telah membeli sebuah van baru. Galurkan proses pembinaan pasukan. (12m) Soalan 7. (6m) (b) Jelaskan tiga faedah latihan kepada pekerja dan tiga faedah latihan kepada organisasi. (13m) (c) Berikan definisi pasukan kerja. Dengan menggunakan pendekatan Teori Motivasi Maslow. berusaha untuk meningkatkan motivasi pekerja dan seterusnya meningkatkan produktiviti syarikat. (a) Syarikat Woorld Trade Berhad mempunyai tiga pilihan untuk membuat keputusan . terangkan bagaimana pengurus syarikat tersebut. Salah seorang pekerjanya pula telah menghilangkan siri dan siasatan mendapati bahawa 20 kotak alat ganti kereta bernilai RM 9000 telah hilang.

meningkatkan daya saing produk atau memasarkan prosuk ke negara asing. Pilihan keputusan tersebut ialah sama ada melancarkan promosi. ii) Hitung jumlah jangkaan kewangan bagi setiap pilihan. Berdasarkan maklumat yang diperolehi. Kos melaksanakan keputusan untuk melancarkan promosi ialah RM 9 000. (10m) (b) Huraikan ciri-ciri tabii orang yang berjaya seperti yang berikut : i) Bersinergi ii) Mencuba untuk memahami dahulu dan mencuba untuk difahami iii) Mengutamakan yang utama dahulu (9m) . manakala kos untuk meningkatkan daya saing produk ialah RM 6 000 dan kos untuk memasarkan produk ke negara asing ialah RM 4 000. Berdasarkan maklumat di atas : i) Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan pilihan keputusan Syarikat World Trade Bhd. Dalam keadaan ekonomi meleset pula maklumat yang diperolehi adalah seperti berikut : *Pilihan / Kerugian dijangka dalam keadaan ekonomi meleset Melancarkan promosi / RM 20 000 Meningkatkan daya saing produk / RM 16 000 Memasarkan produk ke negara asing / RM 12 000 Dijangka kebarangkalian memperolehi keuntungan pada keadaan ekonomi http://edu. iii) Nyatakan keputusan yang perlu diambil ileh Syarikat World Trade Bhd.mengenai masa depan syarikatnya. manakala meningkatkan daya saing produk ialah RM 135 000 dan memasarkan produk ke negara asing ialah RM 120 000.joshuatly.com/berkembang ialah 75% manakala pada keadaan ekonomi meleset ialah 25%. keuntungan yang dijangka dalam keadaan ekonomi berkembang bagi melancarkan promosi ialah RM 155 000.

(a) Pn Alisya telah bertugas sebagai seorang pengurus di sebuah syarikat. Oleh itu. banyak tanggungjawab penting perlu dilaksanakan demi kelancaran dan kemajuan syarikat. Ketegangan yang tidak dapat dikawal akan memberikan kesan yang negatif kepada organisasi. i) Terangkan maksud ketegangan (2m) ii) Bebanan kerja yang bersesuaian adalah penting untuk memastikan setiap pekerja ssperti Pn Alisya dapat melaksankaan tugas dengan cekpa dan ebrkesan. Selaku pengarah baru. (6m) Soalan 8. Huraikan bagaimana kemahiran konsep dan kemahiran membuat keputusan dapat membantu En Suhaimi dalam menjalankan tugas dan berikan contoh yang sesuai berdasarkan tanggungjawab yang perlu beliaau selesaikan. Bincangkan (9m) (b) Jelaskan kesan ketegangan terhadap pekerja di dalam organisasi (6m) (c) En Suhaimi baru sahaja memulakan tugas sebagai Pengarah Urusan di syarikat milik keluarganya. Beliau telah diberikan banyak tugas untuk dilaksanakan dan keadaan ini menyebabkan beliau mengalami ketegangaan. (8m) http://edu. En Suhaimi mesti memiliki kemahiran-kemahiran pengurusan bagi memastikan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. (a) Huraikan tiga faedah yang diterima oleh pekerja di bawah Skim Insurans Bencana Pekerjaan mengikut peruntukan Akta Keselamatan Sosial 1969 (Pindaan 1971) (3m) . A Soalan 1.com/Bhg.(c) Terangkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses membuat keputusan secara rasional.joshuatly.

(2m) (d) Berikan tiga jenis koperasi dan tujuan penubuhannya (3m) (e) Nyatakan tiga instrumen pembayaran yang digunakan dalam perdagangan antarabangsa(3m) (f) Jelaskan konsep pasaran menimbul dalam perdagangan antarabangsa (2m) (g)Nyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang selalu dilakukan oleh peniaga (3m) (h)Jelaskan dua amalan etika perniagaan kerajaan terhadap kerajaan (2m) (i) Berikan enam prinsip untuk menjalankan perundingan yang berkesan (3m) (j) Senaraikan dua jenis media elektronik dan dua jenis media cetak (2m) Soalan 2. (12m) i) Tentukan dan terangkan bentuk francais yang boleh diceburi oleh Pn Lina. (10m) . B Soalan 3. (a) Jelaskan lima kebaikan perniagaan francais kepada francaisi (5m) (b) Berdasarkan permintaan yang tinggi terhadap segera. (a) Huraikan lima hak pekerja mengikut Akta Pekerjaan 1955.(b) Nyatakan empat nisbah kewangan yang digunakan dalam kawalan kewangan (2m) (c) Nyatakan empat teknik asas yang boleh digunakan oleh usahawan untuk menilai syarikat sebelum mengambil alih perniagaan. ii) Huraikan lima prinsip yang diamalkan dalam bentuk francais di atas. Pn Lina bercadang menubuhkan sebuah restoran makanan segera di baru di kawasan tempat tinggalnya. (c) Terangkan dua jenis sumber modal formal dan dua jenis sumber modal tidak formal (8m) Bhg.

Perbankan dan kewangan (c) Terangkan perbezaan antara juruaudit dalaman dengan juruaudit luaran (6m) Soalan 4. (9m) (b) Jelaskan empat pihak yang berkepentingan terhadap Rancangan Perniagaan. Berdasarkan pengalaman dan modal dari pampasan persaraan. Penghuni kawasan perumahan tersebut membuat keputusan untuk menubuhkan Persatuan Penghuni Taman Sri Alam untuk menjaga kepentingan penghuni Taman Sri Alam. Drafkan aspek perancangan organisasi tersebut. Huraikan empat prinsip yang menjadi panduan Persatuan Penghuni Taman Sri Alam . Perniagaan runcit ii. Pasaran saham iii.com/ii) Dalam usaha merealisasikan impian En Kevin. (a) En Kevin baru sahaja bersara dari jawatan pegawai pemasaran sebuah syarikat yang membekalkan barang-barang keperluan pejabat di sekitar Kuala Lumpur. anda diminta membantu beliau menyediakan satu rancangan perniagaan dari aspek perancangan organisasi untuk dikemukakan kepada pihak berkepentingan.joshuatly. beliau berminat untuk menubuhkan perniagaannya sendiri dalam bidang yang sama.(b) Terangkan peranan teknologi maklumat dalam bidang berikut : (9m) i. (a) Huraikan tiga langkah dalam proses penubuhan Kelab Keusahawanan (9m) (b) Taman Sri Alam merupakan sebuah kawasan perumahan baru. i) Huraikan empat sumber idea baru selain pengalaman yang dimiliki oleh En Kevin yang boelh membantu dalam kejayaan perniagaannya (8m) http://edu. (8m) Soalan 5. Lokasi yang dipilih ialah di Shah Alam kerana permintaan yang tinggi dan kurang persaingan.

melindungi industri yang baru ii. . pengurusan kewangan Soalan 6. Surat kredit ii.(6m) (b) Jelaskan kaedah pembayaran yang berikut : (6m) i. Tuntutan ikut perintah iii. (a) Jelaskan tiga perlindungan perdagangan bukan tarif. Hazama telah menggunakan wang syarikat untuk membeli sebuah kereta sebagai hadiah perkahwinan kepada isterinya. En. (a) Terangkan jenis jenayah kolar putih serta hukuman bagi setiap kesalahankesalahan yang berikut : (9m) i.(8m) (c) Jelaskan perbezaan antara organisasi bermotifkan untung dengan organisasi bukan bermotifkan untung dari aspek: (8m) i. kawalan pengurusan iii. Soalan 7. membalas balik tindakan negara luar. ii. Chong akan menerima komisyen 10% sekiranya beliau memberi kelulusan projek dengan segera kepada Syarikat Gitu-Gitu Bhd. pengurusan pemasaran iv. Bil udara/ Surat pengesahan pengangkutan udara (c) Huraikan bagaimana tindakan perlindungan perdagangan oleh kerajaan : (13m) i. memberikan persaingan yang adil dan saksama iii. En. motif ii.

com/di dalam kek tersebut.(6m) ii. sedangkan dia tahu maklumat tersebut adalah tidak benar bagi membolehkan isterinya mendapat kontrak perniagaan tersebut. dia mendapati terdapat ulat http://edu.joshuatly. senarai dan huraikan secara ringkas enam alat bantu mengajar yang boleh digunakan dalam pembentangan (6m . terangkan bagaimana proses komunikasi berlaku dalam sebuah organisasi perniagaan (15m) (b) Jelaskan empat kebaikan komunikasi bukan lisan dikatakan sama penting seperti komunikasi lisan. Nyatakan empat sebab berlakunya pencabulan dalam hak pengguna (4m) Soalan 8. Ganesan telah memberi maklumat palsu kepada syarikat A.iii. En. Apabila dia memotong kek tersebut pada hari yang sama. (a) Dengan memberikan gambar rajah. (4m) (c) Teknik pembentangan sering digunakan dalam pengajaran. (b) Terangkan tiga tindakan yang boleh dilakukanuntuk mencegah rasuah (6m) (c) Cik Nerra telah membeli sebiji kek dari kedai berhampiran dengan rumahnya. Cadangkan tiga tindakan yang boleh diambil oleh Cik Nerra sebagai seorang pengguna. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful