PROPOSTA DE PACTE DE GOVERNABILITAT I ESTABILITAT A ALMOINES DEL PSPV-PSOE AL BLOC-COMPROMÍS D’ALMOINES: Els membres del PSPV

-PSOE d’Almoines pensem que és l’hora d’encetar un nou govern al nostre poble. Les raons que ens porten a donar aquest pas són fonamentalment la responsabilitat política que hem de tindre tots els que conformem l’Ajuntament d’Almoines en els nostres veïns i veïnes. Som gent compromesa amb el nostre poble, amb l’únic objectiu de fer progressar Almoines, com ho hem fet al llarg de tota la nostra història democràtica, convertint-nos en un municipi amb una bona qualitat de vida i amb tots els serveis públics necessaris. Per aquestos motius, els socialistes d’Almoines sempre hem considerat i considerem que és l’hora de deixar de pensar en els partits polítics, i pensar en les persones, en els nostres veïns i veïnes, deixant de costat les diferències polítiques, per tots conegudes. La nostra prioritat ha de ser la bona gestió del nostre poble, tant des del punt de vista social, cultural, educatiu i econòmic. Al juny de 2011, les nostres diferències ens van allunyar de formar equip de govern i poder conformar un pacte polític i programàtic, de progrés i d’esquerres. Deixant irresponsablement que governara el Partit Popular. Aquestos sis mesos de govern ens han portat a una situació d’inestabilitat molt greu i difícil. Resultat d’un desgovern absolut per l’actual alcalde amb el seu grup municipal que, junt a la greu situació econòmica que patix Almoines, no podem deixar passar un minut més. Almoines necessita l’estabilitat per seguir progressant i ho pot tornar a fer restituint la majoria democràtica del poble, una majoria progressista i d’esquerres, i que responsablement sols volem el millor per al seu poble.

Per aquestes raons, el PSPV-PSOE d’Almoines proposa al GRUP “COMPROMÍS” d’Almoines la següent proposta de Pacte per a la governabilitat i l’estabilitat econòmica i social d’Almoines consistent en: 1. Consensuar i portar a terme el programa de govern que volem per al nostre poble, basat prioritàriament en la creació d’ocupació (mitjançant el PACTSAFOR), polítiques socials i d’ajuda als veïns d’Almoines, educatives, culturals, incidint en la participació ciutadana i associativa d’Almoines. 2. Realitzar una auditoria de la situació econòmica de l’Ajuntament d’Almoines participant els dos grups municipals activament en la confecció de la mateixa.

3. Realitzar i aprovar un Pla Econòmic – Financer per a tota la legislatura 2011-2015, en el que afrontem la globalitat dels problemes econòmics i recuperar l’estabilitat pressupostària, per tal de sanejar els comptes municipals. L’Àrea d’Economia i Hisenda serà gestionada de manera conjunta pels dos grups municipals, durant la confecció del Pla Econòmic – Financer. 4. Compartir el govern de progrés i d’esquerres que conformem, amb majoria democràtica a l’Ajuntament de la següent manera: - Els 20 primers mesos l’Ajuntament serà governat pel grup polític “COMPROMÍS” i la resta de legislatura pel PSPV-PSOE. - A cada termini de temps, l’alcaldia i les àrees de govern seran ostentades per cada grup polític corresponent de manera independent, sempre des de la lleialtat institucional. - La Tresoreria de la Corporació serà competència del PSPV-PSOE d’Almoines. - Atorgar al grup polític que governe en cada termini l’estabilitat de govern necessària als òrgans institucionals de la Corporació. Almoines, 23 de desembre de 2011 JAVIER SABATER MARCO JOAN CARDONA BERTÓ LAIA GREGORI MOLIÓ Regidors del Grup Municipal Socialista