Auvibel, recupel en bebat voor dummy’s 1. Wat is Auvibel?

Auvibel is wat men in Nederland een kopieerheffing noemt, in het kader van auteursrechten. Alle dragers waarop je muziek kunt opslaan zijn onderhevig aan auvibel. Tarrieven zijn ook te vinden op de site van auvibel. Meer info op http://www.auvibel.be/nl/over-auvibel In BCRM en SAP wordt dit aangegeven met material group 3. (zie onderstaand voorbeeld)

Het systeem trad in werking op 1 juli 2001. Wat is recupel? De vzw Recupel werd opgericht door de fabrikanten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten met de steun van de gewestelijke overheden.recupel. Haar opdracht bestaat erin de inzameling. sortering. Op de containerparken staan speciale recipiënten voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) ter beschikking van het publiek. verwerking en recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) in België te organiseren. Meer info op http://www.be Zie ook document: recupel apparatenlijst 2011 NL. .pdf In BCRM en SAP geven we dit aan met mat gr 2.2. De inzameling gebeurt in nauwe samenwerking met de handelaars en met de gemeenten en intercommunales.

1.96. Let op dit betreft zowel de batterijen die ingebouwd zijn als deze die los meegeleverd worden t. Het systeem moet tevens gefinancierd worden door middel van een inzamel.7.3.) ten laste van de consument.B. afstandbedieningen.8.1239 + BTW per batterij.93 betreffende de zogenaamde milieutaksen en het amendement op die wet van 7. Vandaar dat men tot 3 soorten kan ingeven.R.b.96 en heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven.v.en recyclagebijdrage (I. waarvan het bedrag is vastgesteld op € 0.be In BCRM en SAP geven we dit aan met Battery Qte en type.95 in het kader van de Belgische wet van 16.bebat.3. . Meer info op http:// www. De vzw BEBAT is actief sedert 1. Wat is Bebat ? De vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen) werd opgericht op 21.