İnkılap dersinde “Başka devletlerin tazyiki altında herhangi bir dış politika takip etmek, istiklal manasında en büyük

sahneler gösteren bir manzara arz eder. Hatta ecnebi bir devlet himayesi günlük görüşle ulusa faydalar getirse bile, karşılıklı şartlar olmayınca, istiklal mefhumu bu durumda da yaralanmış olur” diyen Recep Peker gitmiş, Amerika’ya el açan, şükran sunan Recep Peker gelmiştir. Milli Şef, Peker’in İpini Çekiyor Recep Peker Başbakanlığa, İnönü’nün ünlü denge politikasının bir sonucu olarak gelmiştir. Ülke İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla “demokrasiye geçiş” sürecine girdi. Cumhurbaşkanı İnönü bu süreci idare etmektedir. Başlıca iki büyük partinin olmasını planlayan İnönü bunlar arasında hakem rolü üstlenecekti. Çok partili rejime geçişte öncelikle kendi partisi CHP’yi ikna etmek durumunda olan İnönü, yeni rejimin yumuşak, uzlaşmacı ve demokratik yönünü dengelemek ve parti içindeki gelenekçi kanadı kazanmak için Recep Peker’i Başbakan olarak atamıştır. Ancak, Peker’e o zamana kadar gelenek olduğu üzere, hükümet Başkanlığı ile birlikte CHP Genel Başkanvekilliği verilmemiş, sadece Başbakan olarak görevlendirilmiştir. İnönü, Peker’in partiye egemen olmasını engellemiş oluyordu böylece.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful