P. 1
Luat (Trac Nghiem)

Luat (Trac Nghiem)

|Views: 4|Likes:
Published by Tai Luu

More info:

Published by: Tai Luu on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2015

pdf

text

original

Đáp án 45. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 1 Câu 1.

Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép: a.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết b.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết c.Thực hiện trong vòng 6 tháng d.Thực hiện trong vòng 3 tháng e.a và c f.b và d Câu 2. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau: a.Báo cáo UBCKNN ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chào mua b.Thực hiện chào mua không dưới 30 ngày và không quá 60 ngày c.Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua d.Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoán e.Đặt giá chào mua thấp hơn giá đóng cửa trên trung tâm giao dịch ck f.a , c và d Câu 3. Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn: a.1 tháng b.2 tháng c.3 tháng Câu 4. Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu sau, ngoại trừ: a.Chính xác b.Kịp thời c.Dễ tiếp cận d.Ưu tiên khách hàng

Câu 5. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ: a.Là chủ nợ chung b.Mất toàn bộ số tiền đầu tư c.Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước d.Là người cuối cùng được thanh toán

Câu 6. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: a.Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả b.Trước các khoản sau thuế c.Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả d.Trước các khoản thuế e.Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ đông phổ thông

Câu 7. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là: a.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi b.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi c.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi d.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi Câu 8. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật VN là: a.25% tổng số cp b.30% tổng số cp c.27% tổng số cp d.49% tổng số cp Câu 9. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: a.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên b.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng trở lên c.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên d.Không câu nào đúng Câu 10. Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của VN là quỹ: a.Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào ck b.Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào ck c.Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào ck d.Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào ck Câu 11. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:

Hien nay 50ty) (Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án đầu tư số vốn thu được phải được Đại hội nhà .Ít nhất 30% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết Câu 13.Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết Câu 16.5 số báo liên tiếp của 1 tờ báo d.44 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra Câu 15.Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck để tăng vốn của quỹ đầu tư ck phải được UBCK chấp thuận c) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ xin phép phát hành đạt ít nhất 10 tỷ ( 5ty theo ND 144. Hội đồng quản trị. trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp phép.30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra d.Ít nhất 20% vốn cổ phần của cty b. tổ chức phát hành phải hoàn tất việc chào bán cổ phiếu Câu 12.24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra b. Điều kiện nào là chưa chính xác của việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng: a. Tổ chức phát hành.Ít nhất 50% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết (hien nay 50% trong 6 thang) d.3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo b.Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck lần đầu ra công chúng được thực hiện đồng thời với thủ tục xin phép lập Quỹ đầu tư ck b. tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính nằm trên: a.90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực Theo quy định.6 số báo liên tiếp của 1 tờ báo Câu 14.4 số báo liên tiếp của 1 tờ báo c.a.Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc c. Tổ chức phát hành.80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực d.70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực c. Người hành nghề kinh doanh ck được: a.Ít nhất 20% vốn cổ phần của cty trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết c. ban kiểm soát của cty niêm yết phải nắm giữ: a.60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực b. ban Giám Đốc. tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian: a.Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi b.Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành d.10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra c.

10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm b. HNX cho phép đại diện giao dịch được sửa giá ngay trên hệ thống theo yêu cầu của nhà đầu tư. Khi thực hiện sửa lệnh. http://www. Riêng trường hợp sửa giá.2 Trong phiên giao dịch.3 Trong thời gian khớp lệnh liên tục. các doanh nghiệp nhà nước khi bán cổ phần lần đầu được dành tối đa 20% số cổ phần bán ra cho nhà đầu tư chiến lược với giá ưu đãi.Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa được khớp và phải xuất trình lệnh gốc và được trung tâm giao dịch ck chấp thuận c. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà .1 Việc sửa lệnh. Sửa.Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân d.Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân Trước đây. đại diện giao dịch tiến hành huỷ lệnh cho nhà đầu tư theo trình tự huỷ lệnh được quy định trong Quy trình hủy lệnh giao dịch do HNX ban hành.Không phải đặt cọc Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Câu 19. cổ đông chiến lược được phép mua: a. theo Nghị định 187/2004 ban hành ngày 16/11/2004. huỷ lệnh giao dịch khớp lệnh: 6. nhà đầu tư phải đặt cọc: a. Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi: a. 6. Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN.) Câu 17.Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân c. Việc sửa lệnh trong thời gian giao dịch của thành viên phải tuân thủ Quy trình sửa lệnh giao dịch do HASTC ban hành.Phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc chưa khớp b. khi nhà đầu tư yêu cầu đại diện giao dịch thực hiện hủy lệnh. đại diện giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch khi nhập sai lệnh giao dịch của nhà đầu tư nhưng phải xuất trình lệnh gốc và được HNX chấp thuận.Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân b.Không được phép sửa lỗi khi nhập sai lệnh trong mọi trường hợp 6.5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm d. 6.aspx Câu 18.japan-sec.đầu tư thông qua. Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại trung tâm giao dịch ck Hà Nội.15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm c. giảm khoảng 20% so với giá đấu bình quân. hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.vn/tabid/204/default. thứ tự ưu tiên về thời gian của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh đúng được nhập vào hệ thống giao dịch.

Công ty hộ danh V. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. công ty chứng khoán. công ty ck.Thống đốc ngân hàng nhà nước quy định d. tổ chức niêm yết. tổ chức niêm yết. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 2 Câu 1.2 và 3 c.Tổ chức phát hành. Công ty cổ phần II.90 ngày . công ty quản lý quỹ.Chỉ 1. Công ty nhà nước IV. Đối tượng công bố thông tin trên TTCK gồm: a. trung tâm giao dịch Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Chứng khoán năm 2006 và tiểu mục 1 Mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2008/TT-BTC). công ty quản lý quỹ. tổ chức niêm yết.3 và 5 d.Tổ chức phát hành. công ty quản lý quỹ c.Tất cả Câu 3. Doanh nghiệp được quyền phát hành ck theo quy định của pháp luật là: I. Trung tâm giao dịch chứng khoán và các các nhân liên quan. tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng.Chỉ 1 và 2 b. công ty đầu tư chứng khoán. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Phương án: a.30 ngày b. Biên độ giao động giá trên TTCK VN do: a.60 ngày c.Chỉ 1. tổ chức niêm yết. Sở giao dịch chứng khoán. Thời hạn cho việc phân phối ck ra công chúng là: a. công ty ck d. công ty quản lý quỹ. Câu 20.Chủ tịch UBCKNN quy định c.Bộ trưởng bộ tài chính quy định b.Tổ chức phát hành. tổ chức niêm yết b.Tổ chức phát hành.đầu tư làm thủ tục đăng ký.Giám đốc trung tâm giao dịch ck quy định (chap thuan boi UBCKNN) Đáp án 46. tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng. thì đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng. Công ty TNHH III. Câu 2.

Báo cáo bằng văn bản cho trung tâm giao dịch ck ngay sau khi thực hiện giao dịch c.Chào bán sơ cấp lần đầu b. Trường hợp tổ chức phát hành không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này. .Đăng ký phát hành c.Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): là đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty đại chúng cho rộng rãi công chúng đầu tư. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết được thực hiện khi a. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày.Không phương án nào đúng d. kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Câu 4. Câu 5.Báo cáo bằng văn bản và trung tâm giao dịch ck chấp thuận tối thiểu 10 ngày trước ngày giao dịch . Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: a.Cấp phép phát hành b.Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): là việc phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư.Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày. Theo quy định việc xem xét hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng được thực hiện theo hình thức: a.Báo cáo bằng văn bản cho trung tâm giao dịch ck sau khi thực hiện giao dịch 10 ngày b.Không phương án nào đúng Câu 6.Cả hai phương án trên d.Cả hai phương án trên d.Chào bán thứ cấp lần đầu c.Không phương án nào đúng * Phát hành cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo một trong hai hình thức sau: .

tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch và mức độ thay đổi tỷ lệ nắm giữ theo Mẫu CBTT – 04 kèm theo Thông tư này. kể từ ngày hoàn tất giao dịch người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN. Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan khi có ý định giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết. kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát.Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức c. tặng. http://vi. TTGDCK (cho. Điều 4 Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 1. thừa kế…) phải báo cáo cho UBCKNN.d.Trái phiếu công ty d. Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm: a. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.org/wiki/C%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n Câu 8. Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan không thực hiện được giao dịch phải báo cáo lý do với UBCKNN. SGDCK. TTGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là một (01) ngày làm việc.hsx.wikipedia. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.Báo cáo bằng văn bản và trung tâm giao dịch ck chấp thuận trước 3 ngày giao dịch e. 2. SGDCK.Tất cả các loại chứng khoán trên Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thong. Công ty cổ phần bắt buộc phải có: a. SGDCK.Cổ phiếu phổ thông b.Cổ phiếu ưu đãi c. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.Phát hành thêm cổ phiếu thưởng d.aspx Câu 7. http://www. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.Tất cả các câu trên Câu 9. TTGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả giao dịch. Quy định về báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Mục IV. Thành viên Hội đồng quản trị.Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn b. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc. Tổ chức bảo lãnh phát hành ở VN chỉ được bảo lãnh cho 1 đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá: .vn/hsx/Modules/Quydinh/Quanlytt. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc. Ban Kiểm soát.Không cần báo cáo với trung tâm giao dịch ck III. TTGDCK trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.CK của các tổ chức tín dụng c.vn/20110118092013224P0C7/dvd-bi-dinh-chi-phat-hanh-co-dong-thuc-hienquyen-thiet-nang.30% vốn tự có của tổ chức phát hành d.45 ngày d.Chứng chỉ quỹ đầu tư d. Việc phát hành ck nào dưới đây không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 144/CP về CK và TTCK: a. trừ trường hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ. Sau khi có quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký phát hành.30 ngày c.35% vốn tự có của tổ chức phát hành Tổng giá trị bảo lãnh phát hành không được lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của tổ chức bảo lãnh phát hành vào thời điểm cuối quý gần nhất tính đến ngày ký hợp đồng bảo lãnh phát hành.20% vốn tự có của tổ chức phát hành b.Cả a và b Điều 1. Phạm vi điều chỉnh .25% vốn tự có của tổ chức phát hành c. Trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay DVD phải thu hồi các chứng khoán đã phát hành.htm Câu 11. Công ty phải công bố thông tin này ra công chúng. http://vneconomy.15 ngày b. tổ chức phát hành phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong vòng: a. SSC yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ hôm nay. trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.a.60 ngày Với quyết định hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của DVD. Câu 10. Tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị trái phiếu không vượt quá 30% vốn tự có.CP doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa b.

phát hành CK ra công chúng là việc chào bán 1 đợt CK có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho: a.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-144-2003-ND-CP-chung-khoan-thitruong-chung-khoan-vb51625t11. cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định này. chứng khoán của các tổ chức tín dụng. Việc phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi phải có: a.Cả a và b e. niêm yết. trái phiếu chính quyền địa phương. kinh doanh.Ít nhất 100 NĐT c. dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.aspx Câu 12. http://thuvienphapluat.Tổ chức bảo lãnh phát hành c.Đại diện người sở hữu trái phiếu d.Nghị định này quy định việc phát hành chứng khoán ra công chúng. giao dịch chứng khoán và các hoạt động.Ít nhất 100 NĐT ngoài tổ chức phát hành Câu 13.Cả b và c .Tài sản đảm bảo b. Theo quy định tại Nghị định 144/CP. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ.Ít nhất 50 nhà đầu tư b.Ít nhất 50 NĐT ngoài tổ chức phát hành d.

Vốn điều lệ b. có tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết phải có lãi.Câu 14. hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm xin phép phải có lãi. Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán.Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành Điều 20. 2.Thời gian hoạt động có lãi ???? c. Điều kiện niêm yết cổ phiếu 1.Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị. . ban giám đốc. Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên. ban kiếm soát d. Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên TTCK. điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ: a.

Trái phiếu chuyển đổi c.Câu 15.Tất cả .3 năm d. ban kiểm soát của các công ty niêm yết là: a. ban Giám Đốc. Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là: a.20% b.Trái phiếu có kèm chứng quyền d.50% Câu 18. http://thuvienphapluat.Giá thị trường Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành cổ phiếu tối thiểu 05 tỷ đồng tính theo giá trị sổ sách. Yêu cầu về vốn điều lệ 5 tỷ đồng của tổ chức phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại thông tư 60 được tính trên cơ sở: a.aspx Câu 17.1 năm b. Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị. % tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lãnh phát hành được phép bảo lãnh cho 1 đợt phát hành là: a.30% d.4 năm Câu 16.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-60-2004-TT-BTC-huong-dan-phat-hanhco-phieu-ra-cong-chung-vb52242t23.2 năm c.40% c.Trái phiếu có hoặc không có đảm bảo b.Giá trị sổ sách b.

45 ngày làm việc d.Câu 19.Tổ chức định mức tín nhiệm b.30 ngày làm việc c.Ngân hàng thương mại ((dai dien so huu TP la NHTM + To chuc tai chinh) d. Thời hạn tối đa để UBCKNN ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.Công ty CK có giấy phép hoạt động lưu ký c.15 ngày làm việc b.Cả b và c Đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán được ủy quyền nắm giữ trái phiếu và đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu – ND 14-2007 Câu 20.60 ngày làm việc . Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể là: a. trái phiếu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ là: a.

đáng chú ý là quy định công ty cổ phần có vốn điều lệ 5 tỷ đồng trở lên sẽ được niêm yết. giảm một nửa so với trước. Đáp án 47.vn/Kinh-te/Noi-long-dieu-kien-phat-hanh-va-niem-yet-co-phieu/20038819/90/ http://doanhnghiep24g. tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về: a.org/showthread.Có b. Trong các điểm mới.Cả a và b Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký ban hành Nghị định 144/CP.php/1863-Th%C3%B4ng-t%C6%B0H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-Ngh%E1%BB%8B%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-48-1998-N%C4%90-CP-ng%C3%A0y-11-71998-v%E1%BB%81-ph%C3%A1t-h%C3%A0nh-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFuv%C3%A0-tr%C3%A1i-phi%E1%BA%BFu-ra-c%C3%B4ng-ch%C3%BAng . 144 & 2006 = 50 NDT) c.Vốn điều lệ (48 = 10 ty. 2006 = 10 ty) b. được coi là mở ra trang mới cho thị trường chứng khoán VN đi lên.Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành (48 = 100 NDT. 144 = 5 ty. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 3 Câu 1. hien nay 10 ty (2006) TP = 10 ty (144 & 2006) Câu 2. So với Nghị định 48/CP .Tỷ lệ ra công chúng d. http://vietbao.vn/Kinh-te/Thi-truong-chung-khoan-duoc-cheo-lai-tot-hon/10842439/91/ http://vietbao.III. Yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu trong điều kiện niêm yết cổ phiếu và trái phiếu có khác nhau không: a.Không CP = truoc day 5 ty (144).

Bán cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định D. hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi b. Điều 29 Nghị định 144.Đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong lần khớp lệnh b. Công ty ck được phép: a. Giao dịch chứng khoán lô lẻ . Nhà đầu tư được phép: a.Có tối thiểu 50% ck đặt bán d. được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với thành viên theo nguyên tắc thoả thuận về giá nhưng không vượt quá giới hạn dao động giá theo quy định so với giá tham chiếu của ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu đó trên HNX. Mức ký quỹ giao dịch bán ck theo quy định hiện hành: a.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng.Đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong ngày giao dịch c. Các tổ chức có cổ phiếu. .Đáp ứng tỷ lệ do chủ tịch UBCK quy định b.Không b.Không được đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong ngày giao dịch Câu 7.Mở 1 tài khoản tại 1 cty ck Câu 6.Giao dịch cổ phiếu lô lẻ với nhà đầu tư theo mức giá khớp lệnh tại thị trường giao dịch CK b.Có đủ số lượng ck đặt bán Câu 5.Mở mỗi cty ck 1 tài khoản b.Mở nhiều tài khoản tại 1 cty ck c. trái phiếu bị hủy bỏ niêm yết có thể xin niêm yết lại không: a. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là: a. Nhà đầu tư được phép: a.Giao dịch lô lẻ là giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu. trái phiếu bị huỷ bỏ niêm yết theo qui định tại các Khoản 1 và 3.Có tối thiểu 70% ck đặt bán c.Câu 3. muốn niêm yết lại theo quy định tại Điều 30 Nghị định 144 trong vềng 06 tháng sau khi bị huỷ bỏ niêm yết Câu 4. hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi Câu 8.Mua cp lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định c.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng. hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi d.Có Đối với các tổ chức có cổ phiếu. hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi c.

aspx Câu 9.Được đặt văn phòng đại diện khi được phép d. Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK: a. http://www.vn/tabid/204/default.60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực b. kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm.70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực c.Không được đặt văn phòng đại diện f. Khi có yêu cầu của nhà đầu tư. góp vốn liên doanh thanh lập công ty theo tỷ lệ góp vốn do thủ tướng quy định e.. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng: a.80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực d.Được tham gia góp vốn .Chậm nhất 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính (thời hạn hoàn thành BCTC năm chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính) Chậm nhất là 10 ngày.Ngân hàng giám sát c. mua cổ phần .Giao dịch trái phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 trái phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với thành viên theo nguyên tắc thoả thuận về giá.Chậm nhất 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm (ngày hoàn thành BCTC được tính từ ngày tổ chức kiểm toán chấp thuận ký báo cáo kiểm toán) b. công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính.Đương nhiên được đặt văn phòng đại diện .Quỹ đầu tư CK b.90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực Câu 12. Tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính năm theo thời hạn sau: a.Được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần b. Chọn những câu đúng nhất về Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ VN: a. TT-09-2010-BTC Câu 10.Công ty quản lý quỹ Câu 11.Được thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài c.japan-sec. thành viên có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại trái phiếu lô lẻ của nhà đầu tư.

thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được tổ chức dưới hình thức TTGDCK.Niêm yết lần đầu b.Niêm yết lại e.Thay đổi niêm yết d.Thông đồng để mua bán CK để làm thay đổi cung cầu CK (lam gia) d.Giao dịch CK không thuộc quyền sở hữu của mình b.Câu 13.Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán CK trước khi tin đó được công bố = (Giao dich noi gian) c.Bán khống d.Giao dịch nội gián c. theo Nghị định 144. Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận. tính độc lập của TTGDCK không cao.Niêm yết bổ sung c. TTGDCK là đơn vị sự nghiệp có thu. Các loại niêm yết nào dưới đây mang tính chất sáp nhập thâu tóm công ty: a.Lũng đoạn thị trường b.Tổ chức tự quản b.Đơn vị sự nghiệp có thu Hiện nay. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi: a. Do vậy.Lôi kéo người khác tham gia giao dịch CK Câu 15. đặc biệt là công tác quản trị . trực thuộc UBCKNN.Niêm yết cửa sau Câu 14. Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường: a.Công bố thông tin Câu 16. kinh phí hoạt động của TTGDCK do ngân sách Nhà nước cấp. TTGDCK được tổ chức dưới hình thức: a. sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả.

Câu 17.b và d IV.TTGDCK c.a và c f.Không nên mua bán gì vì thị trường không ổn định Câu 19. a. e. a. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ. khi giao dịch trái phiếu thì phải đặt lệnh tại: a. TTCK đang lên giá.điều hành còn mang tinh hành chính.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết b. b và d c. d và e b. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 4 .Đưa ra các thông tin và để nhà đầu tư tự quyết định b.a. đặt lệnh mua.Mua lại không quá 30% cổ phiếu của tổ chức niêm yết c.Thực hiện trong 3 tháng e. c. cần phải có các bước: a) TTGDCK thực hiện khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho Cty CK b) Nhà đầu tư mở tài khoản. c. Các tổ chức đầu tư(NHNN.Thực hiện trong 6 tháng d. Đáp án 48. và các tổ chức khác) được phép tham gia đấu thầu .b.b. NHTM. chỉ được phép: a.Ngân hàng lưu ký CK b. thẩm quyền về giám sát các hoạt động giao dịch trên Trung tâm còn hạn chế. Để giao dịch CK niêm yết tại TTGDCK . c.a. đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ được mở tài khoản lưu ký tại TTGDCK. e. e và d Câu 18. b.Mua ngay CK A vì dự kiến giá còn tăng c. nhà tư vấn nên khuyên khách hàng: a.Bán ngay CK A vì đã tăng lên đỉnh d. bán CK c) Cty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCK d) Nhà đầu tư nhận CK hoặc nhận tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịch e) Cty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tư Trình tự các bước trên là: a. cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên.Công ty CK Câu 20. d và c d.

Công ty CK được phép thực hiện. 15%.a và b Câu 2.Công ty hợp danh c.4 tháng Câu 5. Tổ chức. giảm các mức trên.a và c Câu 7.Không được hưởng cổ tức.b. 20% vốn cổ phần của 1 tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch làm thay đổi tăng . Công ty CK và nhân viên Cty không được phép ngoại trừ: a. Hình thức pháp lý của CTCK theo quy định của pháp luật VN là: a.Không cung cấp xác nhận kết quả giao dịch c.Tự ý mua bán CK trên tài khoản của khách hàng hoặc mượn danh nghĩa của khách hàng để mua bán f. Theo quy định của pháp luật VN. Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn: a. ngoại trừ trường hợp: a.Tách biệt hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu công ty với hoạt động kinh doanh của Cty CK Câu 6.Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về giao dịch CK b.Làm trái lệnh giao dịch của nhà đầu tư b. nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt.Ưu tiên thực hiện lệnh khách hàng trước lệnh của Cty CK e.Hoạt động tín dụng và cho vay CK d.Đầu tư vào Cty CK khác d. cá nhân nắm giữ hoặc cùng liên quan nắm giữ tới 5%. c và e Câu 3. sẽ buộc phải: a.2 tháng c. vượt các mức nói trên.3 tháng d.1 tháng b.Công ty TNHH và CTCP b. ngoại trừ: . cung cấp thông tin và bảo mật thông tin cho khách hàng c. 10%.Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng. các Cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau.Câu 1.Bán ra trong 30 ngày b. quyền kèm theo cho phần cổ phiếu buộc phải bán ra c.Công ty liên danh d.

CTCP hoặc CTTNHH .Chi nhánh tại VN b.CTCP. Hình thức pháp lý của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật VN: a.8% tổng tài sản b.2.Bảo lãnh phát hành CK Câu 8.2 và 4 d. Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK ở VN được phép lập: a.1 và 2 c.Cung cấp tín dụng cho khách hàng Câu 9.Tự doanh d.Quản lý quỹ đầu tư CK c. 1 Cty Ck muốn thực hiện việc bảo lãnh phát hành ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện: 1. Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành Phương án: a.Cty CK liên doanh với đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 30% vốn điều lệ Câu 11. Có giấy phép hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành 3.Tối thiểu 5% trên tổng nợ điều chỉnh Câu 12.Cty CK 100% vốn nước ngoài c.Là trung gian giữa người đầu tư và tổ chức niêm yết b.1 và 4 b. Theo quy định hiện hành.Thực hiện lệnh mua bán cho khách hàng c.Môi giới b.Tư vấn đầu tư trực tiếp cho khách hàng khi họ có yêu cầu d.Đúng 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh c.Doanh nghiệp nhà nước c. CTTNHH hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài b.Cty CK liên doanh với đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ d. 3 và 4 Câu 10. Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng: a.a. Dưới đây là chức năng chính của Cty CK ngoại trừ: a. Có phương án chào bán CK ra công chúng khả thi 4.Tối thiểu 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh d. Có giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành 2.

d.Các NHTM (ngân hàng thương mại) hoạt động tại VN c.Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết Câu 16.CTCP.Tổ chức phát hành Câu 18.Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do UBCKNN tổ chức Câu 15.Trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp b. Các Cty CK được mở tài khoản lưu ký tại: a. Người hành nghề kinh doanh ck được: a. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK có giá trị: a. Đối tượng nào dưới đây đều được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động lưu ký CK.NHTM được cấp phép hoạt động lưu ký CK c. ngoại trừ: a.Trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp d. Dưới đây là các điều kiện để 1 cá nhân là công dân VN được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK.Có đủ các chứng chỉ chuyên môn về kinh doanh CK do UBCKNN cấp d.Kinh doanh CK để bù đắp chi phí của các Cty CK trong thời gian đầu hoạt động d.Không thời hạn Câu 14.Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại VN Câu 17.TTGDCK b.Trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp c. CTTNHH hoặc công ty liên doanh Câu 13.Các Cty CK đã được cấp giấy phép kinh doanh CK b.Tất cả đều sai .Ngân hàng chỉ định thanh toán d.Có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự c.Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc c.Quyên góp tiền từ các thành viên lập quỹ mua bán CK nhằm bình ổn thị trường c.Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi b.Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành d.Thanh toán thay cho thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán b.Tất cả các tổ chức tín dụng thành lập theo luật các tổ chức tín dụng d. Việc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm: a.Phải là cử nhân kinh tế hoặc luật b. ngoại trừ: a.

c và d f. Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại Ngân hàng chỉ định thanh toán: 1.Quản lý tài sản của khách hàng tách biệt với tài sảm của Cty d. Công ty quản lý quỹ đầu tư được thực hiện.Bảo mật thông tin cho khách hàng c. Các Cty CK thành viên 2. ngoại trừ trường hợp: a.Giám sát việc tuân thủ pháp luật khi đầu tư CK của khách hàng b.1 c. Các nhà đầu tư có tổ chức Phương án a.a và c f.1.Câu 19. 2 và 3 d.1 và 2 b.Thay mặt quỹ thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ c. Cty CK không phải bảo đảm nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau: a.Dùng vốn và tài sản của quỹ để cho vay bảo lãnh các khoản vay e.Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư CK b.1 và 4 Câu 20.c và d . TTGDCK 4. Các NHTM được cấp phép làm thành viên lưu ký 3.Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng Câu 4.Nhận thù lao từ các hoạt động giao dịch mua bán tài sản cho quỹ(ngoài phí và thưởng theo quy định) d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->