СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ”, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК

на изпитната зимна сесия на учебната 2011/2012 година

ПЪРВИ КУРС
ДИСЦИПЛИНА Дата Дата за предв. сесия за редовна сесия Преподавател каб./ауд.

Историческа информатика Увод в историческото познание Практически български език Архивистика

20 декември устен 13 ч. 27 ноември писмен 10 ч. 19 ноември писмен 9 ч. 4 декември писмен 9 ч.

21 януари устен 13 ч. 7 януари писмен 10 ч. 14 януари писмен 13 ч. 21 януари писмен 10 ч.

доц. Ю. Тодоров доц. Р. Донков доц. Г. Дачева доц. Р. Донков

42 каб. 23 ауд. 23 ауд. 23 ауд.

ВТОРИ КУРС
ДИСЦИПЛИНА Дата Дата за предв. сесия за редовна сесия Преподавател каб./ауд.

Етнология Тракология Средновековна българска история

26 ноември писмен 10 ч. 3 декември писмен 9.30 ч. 16 ноември устен 10 ч.

21 януари писмен 10 ч. 9 януари устен 9.30 ч. 24 януари устен 10 ч.

гл. ас. Ил. Илиев проф. Д. Попов гл. ас. Г. Николов

23 ауд. 23 ауд. / 39 каб. 285 каб.

ТРЕТИ КУРС ДИСЦИПЛИНА

Дата за предв. сесия
16 декември устен 9 ч. 26 ноември устен 9 ч. 19 ноември писмен 9 ч. 3 декември писмен 9 ч. 17 декември писмен 10 ч.

Дата за редовна сесия
20 януари устен 9 ч. 14 януари устен 9 ч. 7 януари писмен 9 ч. 15 януари устен 9 ч. 14 януари писмен 10 ч.

Преподавател

каб./ауд.

История на религиите - Християнство История на религиите - Ислям

проф. Г. Бакалов доц. П. Павлович

32 каб. ЦИЕК

История на българските земи 15-17 в. Средновековна история

доц. Св. Иванова гл. ас. В. Гъркова

ауд. 21А ауд. 21А / каб. 39 23 ауд.

Музеоллогия

гл. ас. Ил. Борисова

ЧЕТВЪРТИ КУРС

14 януари устен 13 ч. 14 ч. 25А ас. 285 ДЕКАН: (доц. Д. Попова 39 каб. гл. Георгиева 33 каб. Й. доц. доц. Специализация „Средновековна история”. Ал. 21 януари устен 9 ч. ас. 2 декември устен 10 ч. 9 ч. Р. Григоров 32 каб. Традиции ииновации 1944-1996 г. Господинов 57 каб. 25 ноември 20 януари писмен писмен 9 ч. Калинова 34 каб. Духовна култура на Средновековна България 3 декември устен 9 ч. гл. Съвременна балканска история Модул А – Избираема дисциплина 1 Спасяване на европейските евреи по време на Втората световна война Модул А – Избираема дисциплина 2 История на Червената армия (1918-1945) Модул А – Избираема дисциплина 2 България и Европа след Втората световна война Модул Б – СИД 2 История в българското училище. ПЕТИ КУРС ДИСЦИПЛИНА Дата Дата за предв. 20 декември устен 10 ч. Станев 35 ауд. 17 декември писмен 9 ч. 30 каб. 17 декември устен 9 ч. доц. 9 ч. сесия за редовна сесия Преподавател каб. проф. 29 каб. 10 януари устен 10 ч. Калчева гл. ас. 27 каб. 9 ч. 7 януари писмен 9 ч. 10 януари устен 11 ч. 24 ноември устен 12 ч. 12 януари устен 10 ч. Радева 42 каб./ауд. 14 декември 11 януари устен устен 9 ч. Д./ауд. Каймакамова каб. каб. Попнеделев доц. 19 ноември 19 януари устен устен 14 ч. Средновековният университет Специализация „Средновековна българска история”. Ташева гл. 17 декември 17 януари устен устен 9 ч. 19 ноември писмен 10 ч. ас. Т. Сивилов 21 А проф. д-р Пл. сесия за редовна сесия Преподавател каб. 9 ч. ас. Специализация „Нова и съвременна българска история”. Т. проф. гл.ДИСЦИПЛИНА Дата Дата за предв. Митев) . ас. Българска историография Нова история История на Русия 13-19 век Модул А – Избираема дисциплина Всекидневието на Балканите Модул Б – Педагогика 3 декември 11 януари устен устен 9 ч. М. 17 декември устен 13 ч. 8 януари писмен 10 ч. М. Бенчева / гл. М. Вл. Ив. Националноосвободително движение на българите през 20 в. Евг. Баръмова доц. 26 януари устен 12 ч. Б.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful