P. 1
Dinamik Uc Eksenli Kesme Deneyinin Monterey Kumu Ile Kalibrasyonu

Dinamik Uc Eksenli Kesme Deneyinin Monterey Kumu Ile Kalibrasyonu

|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Emir Özgür Demirci on Dec 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ KESME DENEYİNİN MONTEREY KUMU İLE KALİBRASYONU Nazile URAL1, Akın ÖNALP2 nural@sakarya.edu.tr a.

onalp@iku.edu.tr Öz: Türkiye’de deprem hasarının fazla olmasının nedenlerinden biri de, tekrarlı yükler altında zeminlerin verdiği tepkinin gözönüne alınmamasıdır. Aynı zemin farklı yükleme şekillerinde farklı davranış göstermekte, sismik yüklemelerde ise dinamik zemin özellikleri etkin olmaktadır. Bu konuda birçok arazi ve laboratuar yöntemleri olup her deneyin farklı problemler açısından üstünlükleri ve sınırlamaları vardır. Zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesi, dinamik yüklemeler nedeniyle oluşan şekil değiştirmeler ve boşluk suyu basıncındaki artışların ölçüldüğü gerilme kontrollü dinamik üç eksenli veya dinamik basit kesme deneyleri ile yapılabilir. Sıvılaşmaya neden olan şartları laboratuar numuneleri üzerinde sağlayarak deprem anında nerelerin, nekadar ve nasıl tepki vereceğini incelemek amacıyla dinamik üçeksenli kesme deneyi yapılması sıkça kullanılan bir yoldur. Bu çalışmada dinamik üç eksenli kesme deney aletinin Monterey No.0 kumu ile yapılan kalibrasyon sonuçları verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dinamik Üç Eksenli Kesme Deneyi, Monterey Kumu, Sıvılaşma Giriş Zeminlerin statik yükler altındaki davranışlarını önceden tayin etmek ne kadar önemli ise özellikle deprem bölgelerinde inşa edilecek yapıların güvenirliği açısından boyutlandırmalarda dinamik zemin davranışlarının göz önüne alınması da önem taşır. Zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesi için 1960lardan bu yana birçok deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Adapazarı gibi genç akarsu/göl ortamlarında oluşmuş zeminlerin geoteknik özelliklerinin kısa mesafelerde büyük farklılık göstermeleri nedeni ile daha çok laboratuvar çalışmalarının gerekliliği anlaşılmıştır. Suya doygun kum ve siltlerde görülen ve yapılarda hasarlara neden olan zemin yenilmesi problemleri nedeniyle dinamik üç eksenli kesme deneylerinin (CTX) önemi artmıştır. Bu çalışmada dinamik üç eksenli kesme deneyinde, Silver vd. 1970’ li yıllarda kumun dinamik davranışı ile ilgili yaptığı araştırmalarda kullanılmaya başlayan ve standart kum olarak kabul edilen kum üzerinde deneyler yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen veriler literatür değerleriyle karşılaştırılarak Sakarya Üniversitesi Geoteknik Laboratuarında bulunan dinamik üç eksenli sistemin kalibrasyonu yapılmıştır. 1. Monterey No.0 Kumu Monterey No.0 kumu ABD Kaliforniya’dan temin edilmektedir. Monterey No.0 üniform, açık kahve renginde ince kum olup üzerinde sınıflandırma deneyleri yapılmıştır ( Gallagher, P. M., 2000, Horita, M.,1985, Silver, M.,.1976 ). Eldeki kum TS 1900/1987 uyarınca sınıflandırılmış hesaplanan D50 değeri ile ASTM’ye göre yapılan maksimum ve minimum boşluk oranı Tablo .1’de gösterilmiştir. Monterey No.0 kumunun optik mikroskop (x50 büyültme) görüntüsü Şekil 1.’de görülmektedir. Tablo 1. Monterey No.0 Kumunun Temel Özellikleri Bu Polito Gallagher çalışma No.0/30 No.0/30 Simge SP SP SP D50 0.38 0.43 0.44 Gs 2.65 2.65 2.65 emax 0,82 0,82 0,821 emin 0.56 0.63 0.464 Horita No.0/30 SP 0.45 2.65 0,80 0.56 William No.0 SP 0.36 2.65 0.88 0.67 Silver No.0 SP 0.36 2.65 0.85 0.56 Mulilis No.0 SP 0.40 2.65 0.851 0.573 Chan No.0 SP 0.36 2.65 0,86 0.57

1 2

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl, ADAPAZARI Istanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik –Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Böl., İSTANBUL

1157

Numune üzerindeki filtre kağıtlarını ve numune içindeki hava ile dolu boşlukları su ile doldurmak için. Bu aşamaya kadar yapılan işlemler operatörün müdahalesiyle yapılan işlemlerdir. Su ve hava dolaşım sistemi. Monterey Kumunun Optik Mikroskopta Görünüşü 2. Kum kauçuk kılıfı geçirilmiş ve boyutları belli iki parçalı numune hazırlama kalıbı içine yedi tabaka halinde sıkıştırılarak hazırlanır ve numuneye emme uygulanır. Basınç sağlar hücresi. 2. Veriler ASCII formatına saklanabilmekte ve gerekli grafikler elde edilebilmektedir. Deney sırasında verilen çevre basıncı ve geri basınç da pnömatik olarak verilmektedir. Tabakaların sıkıştırılmasında düşey sıkıştırma olacak şekilde titreşim kullanılmıştır (Mulilis. Hava kurutucu. Geri basınç. Dinamik Üç Eksenli Sistemi Üç eksenli kesme deneyi zeminin statik şartlar altındaki özelliklerini belirlemede ne denli yaygınsa CTXde zeminin dinamik özelliklerini belirlemede o kadar yaygın olarak kullanılmaktadır. monotonik veya dinamik fonksiyonların kullanılma kolaylığı bulunmaktadır. 3. Düşey yükleme Şekil 2. 1977). Kontrol ve veri toplayıcı sistem deney sırasında elde edilen verilen toplanmasını sağlar. Sıkıştırma tamamlandıktan sonra iki parçalı numune hazırlama kalıbı çıkarılır ve nımunenin üst başlığı takılır. Kontrol ve veri alıcı sistem (CDAS). Bundan sonra deney değerleri bilgisayara girilir ve sistemde kontrollü aşamalara geçilir (Şekil 3). 1996). Uygulanan kısmi vakum. Dinamik üç eksenli deneyi bilgisayar kontrollüdür ve bu cihazın parçaları Şekil 1’ de gösterilmiştir. izotrop veya anizotrop konsolidasyon. 7. 6. 1.Yükleme çerçevesi. ve diğ. 3. Hücre damıtık su ile doldurulur ve hücreye basınç uygulanırken vakum kapatılır. Ancak numune içinde akımı sağlamak için de 35kPa’ dan az olmamalıdır (ASTM. hücre basıncından daha düşük bir basınçla alttan yukarıya doğru su verilir. Şekil 1. 4.. ve 5.P. Numune Hazırlanması Bu ilk çalışmada numuneler bağıl birim hacım ağırlık Dr=%60 olacak şekilde hazırlanmıştır.Şekil 1. 1158 . deneyde kullanılacak efektif konsolidasyon basıncını hiçbir zaman geçmemelidir. J.Hacim değişimi ölçer.(3) de gösterildiği gibi hava basınçlı (pnömatik) olarak yapılmaktadır. Buradaki parçalar.(7) de gösterilmiştir.

%100 konsolidasyon tamamlandıktan sonra numuneye dinamik yükleme yapılır. Deney başladıktan sonra dinamik yük. hücre basıncı ile geri basınç arasındaki fark istenen efektif konsolidasyon basıncı değerine getirilir ve konsolidasyonun başlaması için drenaj vanaları açılır. sinüzoidal…gibi). Dinamik Üç Eksenli Deney Sistemi 4. Yapılan deneylerin doğruluğunu karşılaştırmak için Silver’in . hücre basıncı 100 kPa kullanılmıştır .95-1. 1976’daki çalışmalarında kullandığı değerlerle test frekansı=1Hz . Deneyin Yapılışı Numuneye uygulanması öngörülen titreşim dalga tipi seçilir (kare. Burada amaç. Bunun amacı. Dinamik yükleme ASTM D5311-92’ e göre yapılmaktadır. Bu noktada doyurma aşamasına geçilir.Şekil 2. boşluk suyu basıncı ve birim boy değiştirmeler CDAS tarafından bilgisayara gönderilir ve otomatik olarak kaydedilir. Doyurma işlemi geri basınç uygulaması ile yapılmalıdır. Geri basıncı uygularken zemin numunesinin istenmeyen ön gerilmelere maruz kalmaması için basınçlar kademeli olarak arttırılır. basınçların verilmesinden önce numunede olan hava ile dolu boşlukların tamamen su ile doldurulmasıdır. Sistemde drenaj vanaları kapalı iken. Her kademe değişikliğinde boşluk suyu basıncının dengeye gelmesi beklenir ve bu aşamalarda boşluk suyu basıncı parametresi “B” değerinin artışı izlenir ve B=0. dinamik yükleme sırasında numunenin alması gereken efektif konsolidasyon basıncı altında denge durumuna gelmesidir. Bilgisayar Değerlerinin Belirlenmesi 1159 .00 değerlerine ulaştığında konsolidasyon aşamasına geçilir. Deney Şekil 3.

Toplu deney sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir (Polito. B.40 dinamik gerilme oranı 0. Sıvılaşmanın görülmediği deney sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. C. Silver. Kalibrasyon deneylerinin tamamlanmasından sonra Adapazarı numuneleri üzerinde deneyler yapılmıştır.P.25 0.05 0. R.00 0 5 10 zaman 15 20 25 0. Sancio.40 zaman Şekil 4. 0. M.1999.20 0.20 0.2 -0.1 0 -0.5 0.35 birim boy kısalma 0.4 0..15 0. Kahve renkli CI numunesi üzerinde. Dinamik Üçeksenli Deney Sonuçları 1160 ..tamamlandıktan sonra tüm basınçlar sıfırlanır ve sonuçlar sayısal ve grafik olarak gösterilir..6 boşluk suyu basıncı 0.1 0 -0.10 0.2003.3 zaman 5 10 15 20 25 0.20 5 10 15 20 25 -0.30 0. efektif konsolidasyon değeri 100kPa olmak üzere deneyler yapılmıştır.7 0.00 0 -0.2 0. ve diğ.1976) .3 0.

pp. 5. University of California. ASCE. PhD Thesis. H.. Passive Site Remediation for Mitigation of Liquefaction Risk. Constitutive relations for saturated sand under undrained cyclic loading. 1985.40 4 0. Journal of the Geotechnical Engineering Division. ASCE.. Vol. B. Vol. J.4 0. 0. 1996. Modelling of cyclic behavior of saturated Monterey No.Tablo 2.. J. ASCE. J. M.35 0.40 8 0. PhD Thesis. Journal of the Geotechnical Engineering Division.K. Bunun anlamı.45 0.41 8 Bu çalışma 0. Turkey.. LADD. 790-804. MITCHELL. and WAYNE A.. M. 8. 91-107. 1976.28 30 0. F.. 2003. TOWNSEND. R. 3.B. MULILIS.1985.. TIEDEMANN. 2000.P. Pierce. SILVER. Bu nedenle deneylere başlamadan her yeni sistemin kontrol edilmesi ve kalibrasyonun titizliklikle gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. HORITA. C. Laboratory Study of Compressional Liquefaction.P. K. 1990. CHAN. 6. PhD Thesis. LEE. 116(5).P. SEED. SANCIO. ve diğ. R. ASTM D5311-92. Monterey Kumunda Dinamik Gerilme Oranı ile Çevrim Sayılarının Karşılaştırılması KAYNAKÇA 1. K.2 1 10 çevrim sayısı 100 dinamik gerilme oranı Silver (1976) Polito (1999) Bu Çalışma Sancio(2003) Şekil 5.2003. Ancak bu sonuçlara varılana değin sistemde belirli ayarlamaların yapılması gerekmiştir. Karşılaştırmalı Dinamik Üç Eksenli Kesme Deneyi Sonuçları Silver Polito Sancio 0. 1161 .. Rensselaer Polytechnic İns. pp. Virginia Polytechnic Institute and State University 7. kullanılmakta olan Wykeham Farrance CTX aletinin kullanılmış diğer aletlerle aynı performansa sahip olduğudur. The Effects of Non-Plastic and Plastic Fines On The Liquefaction of Sandy Soils.1999. NewYork. PhD Thesis.. University of Colorado.. Ground failure and building performance Adapazarı. Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil 2. PhD Thesis.30 39 0.35 15 0. ARULANANDAN. G.. pp. Cyclic Strength of Standard Test Sand.GEORGE E.V. P. K.WILLIAM.. J. C.35 15 0. POLITO. C.. 4. Virginia Polytechnic Institute and State University. WILSON.. 511-523..38 12 Dr(%)=60 Dinamik gerilme oranı σ’=0 için çevrim sayısı 0. Sancio..30 29 0. M.30 32 5. R.... B. Sonuç Bu çalışmada elde edilen sonuçlar daha önce Monterey standard kumu üzerinde kalibrasyon işlemi yapmış araştırmacıların bulguları ile karşılaştırıldığında eğrilerin çakıştığı Şekil 5’de görülmektedir (Polito.3 0.25 0. GALLAGHER.1999.0/30 Sand.. VALERA..31 20 0. . . CHAN. 9. Effects of sample preparation on sand liquefaction. Journal of the Geotechnical Engineering Division. Berkeley.C.1976).C. 102(5). D.. 1977. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->