You are on page 1of 1

A

Ketagalan Culture Center

Beitou Hot Springs Museum

Plum Garden

Yangming Shuwu
Grass Mountain Village

Zhongshan Building
Grass Mountain Artist Village

de

d.

d
Blv

ng
yi
R
Xi

.2

ec

.S

Bl
vd

.
Yongkang St

ve
r
Ri
g
an

el

hu
Wa
is

d.
qia
nR

Ga
ng

.1
Sec
d.,
gR

lun
Kee

nn

de
ng
Ya

1
Sec.

Rd.,

an
qu
M

Four Beasts Mountain

Linguang

t.

Rd.

Tingz
hou

5
ec.
d. ,
S

ai R

ec.

., S

d
aR

uzh

Muzha Interchange

d.

R
ng
nke
She

Taipei Zoo

Taipei Zoo
Taipei Children's
Recreation Center,
Wenshan Park

Muzha

d., Sec.

Muzha R

Xinguang Rd.

lon

Xing

Shenkeng District

Taipei Zoo South

Zh

ina

c. 2
, Se
Rd.

in

Mux

Dapingling

Taipei Zoo

ec.

., S

Rd

c. 4

., Se

g Rd

Wanfang Interchange

Wanfang Community

Wanfang Hospital

Huaien Tu
nnel

Jinsh
an S.

in

gsha
n N.
Zhon
c. 4

., Se

Rd.
u S.
gzho

Han

Tu

Zh
on
gc

Rd.,
Sec

.6

Ming
de R
d.
e Rd

ge

ngd

Bri
d

Che

gde

Ch
en

g Br
idge
hen
ngz

d.
ia R
em

d
Aca

eS

Nangang Interchange

Xin
h

t.

ua S

Dih

Sec. 1
Rd., Sec. 1

Zho

Mt. Muzhi

Xinyi Public Assembly Hall

ng Rd

Rd

Fud

ng

e St.

Songping Rd.

Jungo

zh
e

Liuzhangli

ng

Nangang Tea Processing Demonstration Site

Mt. Nangang

Zh
o

N. Rd.,

Zhonghua

Huanhe

Houshanpi

ec
.3

gd

,S

Kunyang

on

d.

Wufenpu Shopping Area

Viewshow Cinemas

Ch

he
W
.R

E. Rd

gxiao

Zhon

i
ha el
in n
X un
T

Hu
an

Nangang

., S

ec. 6

dem

Nangang Exhibition Center

ec.

d., S

aR

c.

Ciyou Temple

g Rd.

Nangan

Aca

aR
d.

Sanchong Rd.

Rd.

ay

sw

res

xp
yi E
Xin

nd

d.

Donghu
Interchange

gyang
Chon

Se

hu R

Songshan Rd.

Rd
.,

Dong

Donghu

Wa

hu Rd
.

d.

gR

an

ua
n

Kan

ng

Sanmin Rd.

Dunhua S. Rd.

Guangfu S. Rd.

Xiy

Huzhou

c.

Se

d.,

zo

Jiu

Tiding Blvd.

nS

ua

d.
Tayou R
t.

uy
F

Guangfu N. Rd.

Huazhong Bridge

Chenggong Rd.

igu

Ru

.3

Sec

Rd.

Nangang Software Park

Xindian District

Zhinan Temple

Zhinan Temple

ng

Dahu Park

ui Rd

Dunhua N. Rd.

Daan Rd.

Jingmei Night Market

Xiaobitan

gni

Mt. Gongguan

Sec.

Dahu Park

Chenggong Rd., Sec. 5

ingsh

d.,

d.

ong

Jianna
nR

Bridge

.
Rd

Ch

Night Market

Green Area

Fuxing S. Rd.

Freeway
River

Fuxing N. Rd.

Organzation, School

., S

Rd

Mountain

ng

lo
ing

2
ec.

., Sec.

Shopping

Station

velt Rd

MRT

elu

Xiaonanmen Line
Xinbeitou Line
Taiwan High Speed Rail

Wenhu Line

Neihu Interchange

101

Wanlong

Tourist Spot

Kan

ng

Ke

Taipei World
Trade Center

Zhongzheng Rd.

Maokong Gondola

.,
d.

c
Se

Zhonghe Line, Luzhou Line


Banqiao-Nangang Line

Neihu

Shinkong Mitsukoshi Xinyi Place

Xinhai

Roose

d.

Cultural Site

.2

gR

Wenshan Thenter

ng B
ridge

Bicycle Access
Danshui Line
Xindian Line

Yongchun

BELLAVITA

Hankyu Dept. Store eslite Bookstore Xinyi

Taipei 101

Fuyang Eco Park

Xiula

Zhongxiao E. Rd., Sec. 5

Discovery Center
of Taipei

Xindian District Hall

.6
Sec
d.,
R
.
E

Yongji Rd.

Linjiang Street
Night Market

Gongguan

Rd.

Legend

Taipei City
Hall Bus Station

Xinyi Rd., Sec. 4

.4

Qizhang

Raohe St. Night Market

Taipei Zoo
Wanfang Muzha
Community

Xiaobitan

Xikou Pier

Taipei City Hall

gR

elu

Ke

Nanshijiao

4
c.

Taipei City Hall

ec

S
d.,

Jingmei

Jingping

Visitor Center

nnel
ZiqiangTu

os

.
Rd

in
gp

ng

go
Gu

Ro

., S

Rd

elt

ev

uan

Jin

Jingan

Sun Yat-sen
Memorial Hall

Treasure Hill International


Artist Village
ge
id
Br
he

Yonghe District

Fu

Yongan Market

Shuiyuan Market

dg

Zhongzheng Rd

uiy

Se

Zhonghe District

g
on

n
ho

ri

Living Mall

Dapinglin

Songshan Railway Station

Xinhai
Wanfang Hospital

Jingmei

National Taiwan University

Gongguan
Night Market

Nanjing E. Rd., Sec. 5

Sun Yat-sen Memorial Hall

Technology Building

Museum of
Drinking Water

1
c.

R
an

sh

fu

Rainbow Bridge

Rd.,
n E.

in
anj

he

an

d.,

Hu
Dingxi

Jiankang Rd.

Linguang

Wanlong

Jingan

Xinhai Rd.

Taipower Building

di

n
Xi

er

Sh

.1

ec

., S

Rd

E.

an

Ri

Dazhi Bridge

S.
nhe

rid
nB
qua
Min

Yongchun

Nanshijiao

Neihu

.5
Sec
vd.,
c Bl

Civi

eslite Bookstore Dunnan

Taipei Cultural Center

Heping E. Rd

Shida Night Market

Sec.

Rd.,

Hua

c.

Guting

Zhongxiao-Dunhua

Daan

National Taiwan
Normal University

Guling St. AvantGarde Theatre

Shida Rd.

on
gh
ua
Rd
., S
Youth Park
e

Zh

Rd., Sec. 4
MinquanE.

Bade Rd., Sec. 3

SOGO

Jianguo S. Rd.

ai Rd

Nanh

Jianguo Flower Market

National Museum
of History

Daan Park

CKS Memorial Hall CKS Memorial

Hall

Liuzhangli

Wende Rd.

Sun Yat-s
en Freew
ay

Tiding Interchange

Taipei Songshan Airport

SOGO

Renai Rd., Sec. 3

ka
ng
Ba

Longjiang Rd.

Li Kwoh-ting
Residence

Xiaonanmen

. Longshan Temple Botanical


Garden

vd
Bl

406

Zhongxiao-Xinsheng

Mayor's Residence
Art Salon

Xinsheng S. Rd., Sec. 1

NTU Hospital

Zhongxiao E. Rd., Sec. 3

Zhongxiao-Dunhua

Shandao Temple

Zhongshan Hall
Wanhua
Taiwan Museum
No. 406 Plaza

Guanghua
Digital Plaza

Meiti Pier

Taipei Main Station

d.

n 1st R

Lequ

.5

Taipei Brewery

Bopiliao
Historical District

1914

Nanjing E. Rd.

Futai Street Mansion

Sun Yat-sen
Memorial Hall

Houshanpi

Gongguan

Gangqian

Minsheng E. Rd., Sec

Taipower Building

Bihu Park

Neihu Flower Market

Liaoning St.
Night Market

Changan E. Rd.

Neih
u Rd
.

Taipei Arena

Huashan 1914 Creative Park

Presidential and
Vice-Presidential
Artifacts Museum

Xihu

Songjiang-Nanjing

North Gate

Jianguo N. Rd., Sec. 2

Taipei Bus Station

Museum of Contemporary Art


Taipei Main Station

Taipei City Hall

Rd.

ge

Nanjing E. Rd., Sec. 2

Spot Taipei

Zhongshan

Ximen

Huaxi St.
Night Market

Heping W. Rd., Sec. 3

Presidential Office

Shuanglian

The Red House


Longshan Temple

Songjiang Rd.

Nanjing W. Rd.

ge

Zhongxiao-Dunhua

Technology Building

Yongan Market

Miramar Entertainment Park

Songshan Airport

Xindian

Zhongshan Junior
High School

Songjiang-Nanjing

Terminal Station
Transfer Station
Regular Station

a
inqu

Xingtian Temple

Minsheng E. Rd., Sec. 2

Dadaocheng Theatre

Jiannan Rd. Butterfly Trail

Kunyang

Xingtian Temple

shan

Nangang

Yongning

Huan

Nangang Exhibition
Center

Dingxi

Nangang Software Park

Nanjing E. Rd.

Daan

Donghu

Shandao Zhongxiao- Zhongxiao-Fuxing


Temple
Xinsheng

Huzhou

Guting

Tucheng

iver

Minquan E. Rd., Sec. 2

id

Xingtian Temple

Zhongshan Junior
High School

Zhongshan
Taipei Main Station

NTU Hospital

Haishan

Keelung R

Binjiang St.

Nongan St.

Xinsheng N. Rd.

Minquan W. Rd.

Shuanglian

CKS Memorial Hall

Far Eastern Hospital

Minzu E. Rd.

Zhongshan
Elementary School

Br

Minquan W. Rd.

Daqiaotou

Taipei Fine Arts Museum

Jilin Rd.

gR

Minzu W. Rd.

(Blue Highway)

in

Taipei Story House

Yuanshan

Zh
on
gx Xiahai Chenghuang
ia
Temple
o
Br

id

ge

gx

Dajia Pier

Expo Site

Lin Liu-hsin Puppet


heng W. Rd.
Theatre Museum Mins

Dadaocheng Pier

Yuanshan Interchange

Sanchong District

Linsen

Beian Rd.

Grand Hotel

N. Rd.

i Brid
ge

d.,
xin R

g
Chon

Zhongshan N. Rd., Sec. 3

Taipe

Dazhi

Wende

Songshan Airport

Xihu

Fuzhong

Xinpu

Beian Rd.

Xiaonanmen

Jiantan

1
Sec.

Dazhi

Neihu Dahu Park

Yuanshan
Zhongshan Elementary
School

Martyrs' Shrine

Banqiao

Chang Dai-Chien's Residence

Jiannan Rd.

Sanchong Elementary School

ha

n Rd.
, Sec
.

CKS Shilin Residence

Confucius Temple

c.

Fu

Zhis

Ximen

Jiangzicui

Baoan Temple

Yanping N. Rd., Sec. 3

Se

Jiantan

Longshan Temple

National Palace Museum

Shilin Night Market

N
ing

.2

Danshui River

.
Rd

ng
ili e
Ba ridg
B

ngq

d.,

Shipai

Shilin

Shilin

c. 4

., Se

. Rd

Cho

an

Sugar Industry
Cultural Park

lin

c. 5

., Se

e Rd
ngd
Che

ec. 2

Hu

Zhishan

Daqiaotou

Zhishan Rd., Sec. 2

ec

., S
Rd

N.

he

eR

Sanhe Junior High School

nh

Lin Yutang House

Zhishan

Taipei Interchange
Sanchong Interchange
Huanbei Interchange

Sanchong Elementary School

Zhishan Garden

W. St., S

ridge
ang B

Sa

Qilian

Mingde

Minquan W. Rd,

gW
Dexin

SOGO

Taipei Astronomical
Museum

gy
Chon

yan

Luzhou

Zhishan Cultural and


Ecological Garden

Sanhe Junior High School

d.
g E. R
Dexin

. Rd.

Huajiang Bridge

Fuxinggang

Dayeh Takashimaya

National Taiwan
Science Education Center

.7

Huanhe

Tianmu Baseball Stadium

xi

ec

Jiannan Rd. Gangqian

Beitou

Sec. 6

Rd

Zhongyi

St. Ignatius High School

Shidong Rd

Chengde Rd.,

W
en
lin Mingde
N.
Rd
.

ang
Shu ge
id
Br

Ya
np
ing

on

Qiyan

Zh

Guandu

Tianmu E. Rd.

Shin Kong Mitsukoshi


Department Store

he
ng
Rd
.

hi

Tianmu W. Rd.

Se

d.,

R
pai

Shipai

c. 2

Xinbeitou

e
i Bridg
Huacu

Zhuwei

Sanmin Senior High School

., S

Qilian

N.

ec.

., S

Hongshulin

Qiyan

Danshui

Yangming Park

g
Yan

Dadu Rd.

MRT Map

Rd.

Yangmingshan
National Park

Daye

Guandu Temple
Guandu Nature Park

Mt. Huangxi

Beitou

Beitou

Beitou Taiwan Folk


Art Museum

Xinbeitou

Rd.

Zhongyan
g S. Rd., Se
c. 1

Fuxinggang

Wenquan Rd.

Xingyi

Thermal Valley

Yongg
ong R
d.

Qizhang

Xindian Interchange

Zhangshan Temple

Zhangshu Trail

Xindian Distric Hall

Apricot Tree
Recreational Farm

Muzha Tourist
Tea Plantations

Maokong

Zhinan

Rd., Se

c. 3

Taipei Tea Promotion Center