BILAL MELAKSANAKAN SHOLAT IDUL FITRI 1427 H

TAKBIRAN ….3X ALLOHUAKBAR , ALLOHUAKBAR , ALLOHUAKBAR LAAILAAHAILLALLOOH HUWALLOOHUAKBAR ALLOHUAKBAR WALILLAA HILHAMD … 3X USHOLLI SUNNATAL LINGIIDZIL FITRI ROKNGATAINI IMAAMAN AU MA’MUMAN YUKABBIRUU FI ROKNGATIL ‘UULA SABNGAN SIWAA TAKBIROOTIL IHROOM, WAYUKABBIRUU FIIROKNGATIS SANIYATI KHOMSAN SIWAA TAKBIROTIL QIYAAM SHOLLUU JAMIINGATARROHIMAKUMULLOH ASSHOLAATU LAAILAAHA ILLALLOOH YAA MANGAASYIROL MUSLIMIN WAZUMROTAL MU’MININ ROHIMAKUMULLOH, I’LAMUU ANNA YAUMAKUM HADZAA YAUMUN NGADZIIM , YAUMA AHALLALLOHU LAKUM FIHITTONGAAM , WAHAROALLOHU NGALAIKUM FIHISSIYAAM, ANSITU WASMANGUU WA ATHIINGUU AJAROKUMULLOOH ANSITU WASMANGUU WA ATHIINGUU ASABAKUMULLOH ANSITU WASMANGUU WA ATHIINGUU ROKHIMA KUMULLOOH, ASSOLAATU LAA ILAAHA ILLALLOOH. WABAARIK WASSALIM, ALLOOHUMMA QOWWIL ISLAM MINAL MUSLIMIIN A, WAL MUSLIMAAT, WAL MU’MINIINA , WAL MU’MINAAT, AL AHYAA I MINHUM WAL AMWAAT , WANSURNAA NGALAA IQOOMATIDDIN ROBBIHTIMLANAA MINGKA BIL KHOIIR WAYAA KHOIRONNASITIIN, BIROHMATIKA YAA ARHAMARROOHIMIIN NB. Ketika khotib duduk anatar dua khotbah jangan lupa kamu membaca sholawat Nabi “ Allohumma sholli ngalaaSayyidinaa Muhammad Wa ngalaa aali Sayyidina Muhammad -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful