Οι επισκέπτες ανά χώρα στην Ευρώπη

Χώρα Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Γαλλία Νορβηγία Πορτογαλία Δανία Σουηδία Ην. Βασίλειο Εσθονία Μάλτα Γιβραλτάρ Επιβάτες 5.043.000 4.911.000 4.473.000 2.010.000 1.793.000 925.000 529.000 517.000 541.000 391.000 462.000 319.000 Μερίδιο 21,4% 19,5% 17,8% 8,0% 7,1% 3,7% 2,1% 2,1% 2,1% 1,6% 1,8% 1,3% Χώρα Φινλανδία Γερμανία Κύπρος Ιρλανδία Πολωνία Ισλανδία Κάτω Χώρες Αλλες Ε.Ε. Σύνολο Ε.Ε. Υπόλοιπη Ευρώπη Σύνολο Επιβάτες 315.000 210.000 271.000 177.000 140.000 147.000 193.000 161.000 23.888.000 1.312.000 25.200.000 Μερίδιο 1,3% 0,8% 1,1% 0,7% 0,6% 0,6% 0,8% 0,6% 94,8% 5,2% 100,0%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful