You are on page 1of 192

8GI@C%)'((

@E:FD@E>
D`jj8gi`cP19
P23 જිĻᆏ൦๐u‫ݹ‬ሸv
ӑૉ༭ဌĂପ݃౪ӧ#ॉසೄ೘Ⴣ࢘
૑čč୎फ़ၣϤᆋོ֚Ӷ൦၊۹Đ‫ݹ‬
ሸđ່֭ሕă
*+

଻ಮׁ๵
P32 ็༷‫ލ‬Ա໵ࢣࡗ
ೊ‫ݜ‬ଯ็୎ᄥׁ౷֭ଞ۹ࢠઓৢٝਜ
ቔLjଲુቓ‫ނ‬ಚДሹ࠵ֈᄥ၊۹‫ٴ‬Ԫල
ྟ֭‫ࡍݛ‬čč

վӎ૳
P34 ༧જঠ࿶ྚ
၊ᅮሣਤ֭GJ๵௓ǛҊLjᆋ൦തႝ൅
ᄥ༧જঠ࿶೾༷࢞੥႗ගᄍLjႰཕࠗ
஍ത༷ྚᆵ‫֭ࠞݍ‬๵௓ă

ູเც
P38 ණາֶԱੈĭकྚ޲੦‫ا‬ ,'
E98 ᅃᄥ (00/ $ (000 ೟࠹ഐဎ֭๜ϭ຺
ࠗᄥ༷೟࠹‫ޛ‬फ़େ္ᄤ؏Н‫ه‬Lj္ᆱ )*
֩Lj()୕వଲՙϨ‫܅‬ᅃದౌ֍ຄၪčč

վϬज़ಎඈ
P50 ගሻಸЯ
ᄥᆋ۹ำѡ֭൐ॡLj໩૔ၣቓᆸࢬ֭٢
൜փ୎ਜࢻಸЯă

@E:FD@E>>@IC
P70 ऽւ೻Ļ७ᇍ‫ྗ֭୎ނ‬๓
෺൦્‫ݛ‬ზ৉ࣀଈឤĂ൐ሕഩࡁ൅Lj +
୕వདྷ೎Đྦྷρ੫སփđൡࡹ֭୷ᇾ
ࢠčč෺ࢩࣉ²ऽւ೻Lj၊۹ۘ՞଺٬݊
ধ֭Ⴋԅ୷‫ݡ‬ă

*/ .'

J:8EE<I
DFM@<J
P78 ๘ҫှှࢋܹ‫م‬ှ֭‫ܫ‬ൡ
>8D<J
P80 ߓႚধ֦u๹ᄢӎv
;M;
P82 ᆷ၄ࢲٰ૔֭Cosplay
./ /'
'-)

ЯఁҎ‫ٻ‬๵௓฼‫܊‬ǖ:fiY`jĂ@:Ă>\kkp@dX^\j
8GI@C%)'((
=<8KLI<J
ࡒ٢ၡ٢
P88 ‫م‬൵ૂ݆ᇾӗ਋ੋĻ
‫ލ‬щї໩൦Ցྮŀ
ຟူ‫ە؃֭ݗ‬඲Lj֔Ҋ൦ૌ۹ຟူ‫֭ݗ‬
‫؃‬ས਋ੋLj෸඲֭ಎ൦ൔߍă

P138 ߣ၊૜Ļ
‫א‬੮౗ලҊਜୃĢ
ᆋ໒‫א‬੮֭Կ൛ಮ‫ތ‬໩૔ਕຄ࿘ĂԿ
၄Ljၣ഻ࠫࠋ֭ॵতෞ๋ă

Ⴕ༆
P92 ဟ૪Ļ޻ঢ়໋Ӷ୕
ᆋ۹ӑሪ௖਒޻ঢ়਄֭‫ܤ‬୚ቓࣕվࠍLj
֔൦୎૔щ྾༽ᆱ֩၊ࡹൡĊĊ෺ࢩဟ
૪LjҊ൦ဟଦLj၁Ҋ൦ဟጞrr 0)

ል฽
P112 ໩૔ट࣢ਜĢ
ᆋՙLj໩૔္ቛߵൔ‫ࡍی‬Lj۩ො୎ඪҔ
൦݄վҊᄛ୷ྦྷ֭‫ڦ‬৮ă

P120 ԣζࠫࡂ
࣊็ቝᄥ໩૔‫ܫࢋ૳؛‬ൡ֭ᆋ໒ূྩLj
෸ۘ՞ζࠫߵধLjЯধ൦ಈि߾Ljࢺ‫ݜ‬
ಗிഐਜ၊ӎ۲ଉčč

P124 ଻ಮᆋУሸ္߅‫ا‬ചళŀ
՞໩૔վ࿘р၄֦ಈࡶഐׄLjᄥᆋಮ഻ભ
ભ࠳്୕ৢLj୎္ࢺࠆĂડӢĂડ٤Ă഻
‫ݡ‬ሸLj඲Ҋ‫ߖނ‬Ⴝफ़େ‫ه‬ᅢུೠLj୎၊‫ܓ‬
ྻ္‫ا‬ചళǛ

޲࿶ோ
P132 ᅮ࿸‫ײ‬Ļ
෶Ⴝൡ‫؃‬ದ໩ৗଙ // ()'
ᅮ࿸‫ײ‬Ӷଈၠࣺ֦ࣤਜ෸फ़ၣў൝ဒ
ढׁ֭ҌLj෸඲Lj൐࡟࣍௯ă෸‫ۻ‬ሹ
࠵ഩ‫֭ׯ‬ຄྰ൐࡟൦,,෧ă

SEX
:FE=@;<EK@8C
୷ಮЂ
P140 ෺૔Ⴐമเuઽཊv
ቛແྡเ଎ำLj෺૔્৩֭ಀเѱ٬࣏ᅢ
੥ᄥ౜૩ρಮ֭૳వčč
(*) (+'
8GI@C%)'((
@EJ@;<I
଻ಮሕ
P146 ᄥ༭თᇗ޳‫ݯ‬
@KD8E
P1 2 შິ٢ӹ൜
၊ᆸ૒ປ
P170 ઒೬֭Յ็
଻ሕᇗ֭઒೬ĭ‫֭اۿ‬൦ౄ‫נ‬Ⴐ೬֭౦
ঁბᄎgԑ઩‫ݔ‬ቊట༗֭ཅ൩‫ۓ‬h

᧛༆
P174 ᆏ४֭შິ

<JJ<EK@8C (+-

ఢӢ
P186 ЯᄍྕӢ
ගચ
P188 ֎ٙ࣬๰՚଄ാ࠱
‫֎ۻ‬ٙཕࠗ஭࣬๰ࢄҊᄤ൦ࡹࣷࢺ֭ൡă

ຬў
P192 ўᅢ෎෴ܹࡷՕ
འᆱ֩ᆋ၊୕ຬў֭ੈྣ౼൥൦൑ુǛႽ
ଯོ਒‫׌‬ԣཋǛ౰‫ۼ‬औܹࡷՕLj෎၊༷ă

߄ປ
P198 ᆏᆦվஏ‫נֶ؃‬
໩૔෎ઍਜ(,۹‫ݛ‬୅ചࡶ֭߄ປվஏă
འડǛૈ໡฽ƽ

્ࣽ
P202 ि௦ĭ൦ལ࠷ඔࠋ‫ـ‬
Ⴝ၊า‫ݞ‬႟֭ि௦‫܅‬खLjҔ൦௞ӏ્֦ (-) (.'
ܹ֭ࣽࡷƽ

݄۩ପ੫
৊੨‫ٷ‬ዚഛ‫כ‬ Ү‫ٳڱ‬ຯ‫ޜ‬ጎ
ฉ࡛‫ٷ‬ዚഛ‫כ‬ ՚ਖ਼ഛ‫כ‬
ཀ໩ྥ՗ ‫ݿ‬གྷഛ‫כ‬
Ԑகഛ‫כ‬ ࠽ഛԨགྷഛ‫כ‬
Ҹ߭‫ޜ‬ጎ ॅీ@K
ഐჱഛ‫כ‬ ԍ฽ᄅ৥
AXjfenff[‫ޜ‬ጎ A\\gഛ‫כ‬
ૃ‫ڱ‬հܻ‫ޜ‬ጎ ޷๗@K
ெ‫ྥ܈‬՗ ূ૧ઠ‫ޜ‬ጎ
ԓୄᄅ৥ ߛ‫ޒࢺސ‬೗
m`jZXg‫ޜ‬ጎ Ⴥ౅ใ৶
(/- )')
଻ಮሕ
_kkg1&&nnn%]_d%ki\e[j%Zfd%Ze
Ė଻ಮሕėᄍॄૌᄍ၊ಸԣϹ
‫ࡅݛ‬ћሡॄ‫ ބ‬ǖ@JJE(-.)$/*./
‫ݛ‬୅๬၊ॄ‫ ބ‬ǖ:E(($,(0.&>F
݄۩ࣤ႗࿀फ़ᆫ ǖ࣠‫܅ײ‬഍݄ሻ‫ބ )**' ׃‬

GL9C@:8K@FE;@JKI@9LK@FE‫؜‬Ӳ݀ႜĖఴටጎėሗኾม Ki\e[jD\[`X>iflg้ช‫د‬௃णཷ
(0A`Xe^lfd\ee\`8m\el\#9\`a`e^('''', >iflgDXib\k`e^;\gXikd\ekणཷ๨‫ׇ‬և
Т࣠൯ࢁ‫ݛ‬૒୅վࢯ(0‫ބ‬ᇗ٩վ༸Ⴗё1('''',K<C1'(' -,)/,')0 DXib\k`e^;`i\Zkfiࠪ๾൯ӎቁ࡛྿՚:Xii`\Ol
ID)('-#=cffi)(#Ki\e[j9l`c[`e^#0k_>lXe^_lXIfX[:_XfpXe^;`jki`Zk9\`a`e^(''')' K<C1'(' -,/.),(.=8O1'(' -,/.),+.
Т࣠൯Ӝဥ౽݃߇੦0‫ބ‬൐഑վ༸)(Ҳ)('-൱Ⴗё1(''')'
K<C1DŽ'('Dž-,/.((((DŽቁࠗDž=8O1DŽ'('Dž-,/.(-/' >iflg:`iZlcXk`fe;\gXikd\ekणཷ݀ႜև
൐഑ັ_kkg1&&nnn%ki\e[j%Zfd%ZeĖ଻ಮሕėັᅧ_kkg1&&nnn%eXei\eq_lXe^%e\k ‫ྣه‬ቁࣤ཯Т࣠൐഑࿩պඈॄ‫ྣه‬Ⴝན‫܌‬ර
<$D8@C1=?DV:?@E87()-%Zfd 9iXe[`e^;`i\Zkfi௞ஏቁ࡛ႂޫ?fe^P`e
;`jki`Ylk`feDXeX^\i‫ࣤྣه‬ৠৡ 8fC`
8lk_fi`k`\j`e:_Xi^\ዷ࠶ዐࡔዐ‫ݢ‬णཷࠅິ (''')'Т࣠൯Ӝဥ౽݃߇੦0‫ބ‬൐഑վ༸(.Ҳ
Jgfejfiᇾܽ&ᇾϿᇗ‫ݛ‬ᇗ٩ࠪ๾‫܌‬ර Ki\e[j9l`c[`e^#Kfn\i*# 0k_>lXe^_lXIfX[:_XfpXe^;`jki`Zk9\`a`e^#(''')'
:f$JgfejfiྀϿĖ൐഑ėᄞᇅനKi\e[jDX^Xq`e\j ๾‫ߍאܛ‬K<C1'(' -,/.(.)'=8O1'(' -,/.(.+)
8[m`jfi‫ܬ‬໡ৡ਺ଁC`e^d`eC`၊ҊйࢨLj‫م‬Ҋࡁࢨ൦ಮ഻ঁ৉֭ᆏፊă
Gi\j`[\ekനӑ෬ཱི଄O`Xfd`e^JleແಸЯ௤૾ᣠă Fde`d\[`X;`m`j`feඇ௃༹๚ᄽև
M`Z\Gi\j`[\ek‫ڴ‬നӑᅮ୙ळE`XealeQ_Xe^֎Պቓದಮ‫׶ۓ‬h >\e\iXcDXeX^\iቁࣤৠ ఒུൎO`Xfj_`H`
GlYc`j_\iԣϹಮ੆ࢆA`Xe^C`l၊֦‫ݢ‬ѐऄাભh Ki\e[jFec`e\൐഑ັ
M`Z\Gi\j`[\ekLjGlYc`j_`e^ԣϹ‫ڴ‬ቁҒිયDXe^Jl (''')'Т࣠൯Ӝဥ౽݃߇੦0‫ބ‬൐഑վ༸(-Ҳ
M`Z\Gi\j`[\ekLjGlYc`j_`e^ԣϹ‫ڴ‬ቁҒർજAXZbpA`eയ၈గԽĭսि൵ࠗĭ൴֦၊ؓ྘Ļu‫؛‬٢Ҋᄥ‫ڣ‬༈౽vh Ki\e[j9l`c[`e^#Kfn\i*# 0k_>lXe^_lXIfX[:_XfpXe^;`jki`Zk9\`a`e^#(''')'
8jjfZ`Xk\GlYc`j_\iሁৠԣϹಮ੦ᡒClclဥ݃ቁᄥ‫ڌ‬თ޲h ັᆾǖ_kkg1&&nnn%ki\e[j%Zfd%Ze
K<C1'(' -,/.(((( =8O1'(' -,/.(0.(
<[`kfi`Xc8ik;\gXikd\ekՊडև
:_`\]<[`kfiᆻྣᇾёӯྱᄁO`lplXe:_\eࣥ‫׀‬ᆵຕ၁Ⴝ၊௓็४h J_Xe^_X`F]ÔZ\ฉ࡛‫ິࠅݴ‬
J\e`fi<[`kfiۢ࠱ёࠨ໹ᨩD`XfNlܼ‫׌‬൦৿ࡖ֭ĭᆋߍЯമ၁๟৿ࡖ֭rr >\e\iXcDXeX^\iቁࣤৠ ຮᄍPl\NXe^
=Xj_`fe;`i\Zkfi൐ሕቁ࡛ჍਹᄁC`e^plXePl౰ഐׄᆥࣿ‫ۺ‬੦ିҟĭቁᆋુ݃็ߌಸ߫ধ߫ಈĭ‫ގ‬൩ટĢĢĢ )'''+(ഐ‫ݢ‬൯ࣩυ౽ື‫ݢ‬੦.,,‫ބ‬໛ྕЙ၄վ༸),੔ 
;\glkpG\fgc\;`i\Zkfiಮ༆‫ڴ‬ቁ࡛ອဤPXe^NXe^ֱࣩ߂ແഇၱ֭૊เ൐օh ),=#N\eo`eGcXqX#EF%.,,#N\`_X`IfX[#A`e^8e;`jki`ZkJ_Xe^_X`#)'''+(
=Xj_`fe<[`kfi൐ሕёࠨӯ৷ଇC`d`e^:_\eແಸЯఔ‫ڦ‬ĭ‫ۿ‬൦ແᆤ۹ಮ৓ൟࣀఔ‫ڦ‬Ģ K<C1')( ,)0)('''=8O1')( ,)0)'0// ‫ߍאྣه‬K<C1')( ,)0)('''
=Xj_`fe<[`kfi൐ሕёࠨໜѤ9`en\eಸ݃ᆵ༷ĭѱ໵ྕൡh
Jkl]]<[`kfiሕЩёࠨ‫্܃‬c\`>\e^ଲ็໩૔‫އ‬ਜĭ֔ૈॳĭ඲ਜ࿀‫֑ۑا‬ཕᅾ֭ߍrrۢূ൅္ቄਜĭ໩‫ߐޛ‬୙h >lXe^q_flF]ÔZ\࠽ዝӸ๚‫ت‬
<[`kfiёࠨۢ೽JXdऄൂ၊छਜŀྎྎδĢ ;`i\Zkfi݄ᇤϿᇾಱᅮឤDX^^`\Q_Xe^
<[`kfiёࠨࢃ၊Af_eep੔ഐ֭ѡഀ౮ĭߖ٤ֆ္࣍! ;`jki`Ylk`feDXeX^\i݄ᇤ‫ࣤྣه‬ৠჍᶐ໛O`en\ePl
<[`kfiёࠨ࿀೗ၖIlfp`Ol೿ሻၣ޲ĭऄҊଲુ‫ނ‬ຟਜhႽྞಇ֭؈ᆈफ़ၣᅻᅻu໩૔ट࣢ਜv໋೿ࢳϹh ,(''0,݄ᇤ൯ᄈྶ౽߇్ྕհ‫ތ‬௤੦*.‫ބ‬
<[`kfiёࠨਧਦC`eC`e໩འ၊༷྇೷rr Ef%*.?\g`e^IfX[#?lXh`Xfo`eZle#?lXej_`[fe^IfX[#Pl\o`l;`jki`Zk>lXe^q_fl#,(''0,
8ik;`i\Zkfi൲बቁ࡛ౝ໛࿅N\eolH`eҕᄖۢᅾh K<C1')' /*+0.,/- ')' /*,//*(.=8O1')' /*+0.**(‫ߍאྣه‬K<C1')' /+'+..(*
J\e`fi;\j`^e\iۢ࠱્ඔёࠨຮ໛ࢹAXjfeNXe^ᄈॉᄈ౪ĭᄈ௞ᄈ֖h
J\e`fi8jjfZ`Xk\;\j`^e\i ሯയ્ඔёࠨ ࣧѸ<k_Xe ‫ླྀݢ‬δgׁᆙδg‫ڝ‬ഥδrrϤ‫ڣ‬ሕ቎ᆋ3۹Ҋ॔௾֭෬ሸႭ JlYjZi`gk`fe:\ek\i้ชဣଚ਽࿿۩ለዐ႐
ᄁׁփቄϜĢ (''')'Т࣠൯Ӝဥ౽݃߇੦0‫ބ‬൐഑վ༸(.'*൱
J\e`fi8jjfZ`Xk\:ffi[`eXk`e^<[`kfiሯയੈӹёࠨ੆Ӭ?\c\eC`lρ഻ࠋĭρུ৉Ģ Ki\e[j9l`c[`e^#Kfn\i*# 0k_>lXe^_lXIfX[:_XfpXe^;`jki`Zk9\`a`e^#(''')'
K<C1'(' -,/.))))=8O1'(' -,/.(/-- ‫ࡖׯ‬ǖಮ૾у)' ჵ۞у),ჵ
8[m\ik`j`e^;\gXikd\ek࠽ߢᄽခ
8[m\ik`j`e^8^\eZp݄۩ቁօৠТ࣠൐഑৷ਐ݄۩Ⴝན‫܌‬ර <[`kfi`XcI\X[\ij:clYՊडևĂ‫܁‬ኁਓૂև
8[m\ik`j`e^;`i\Zkfi݄۩ቁ࡛DŽࡡDž੦ᡒClcl ಫཔ‫ߍא‬ǖ'(' -,/.(-,+৻༪ಮǖ੆Ӭ
DXeX^\if]8[m\ik`j`e^JXc\j;\gXikd\ek ݄۩Ҏࣤৠᇣ଄D`e^Q_fl iPad Ϲ 25 ಸ๥ఁഐ൯Ģ၊‫ׯ‬Ҋ္ո‫ݞ‬h
J\e`fi8jjfZ`Xk\8ZZflekDXeX^\i ሯയॢ߄ࣤৠ໹ࡌࡌa`Xa`XNl૳‫؛‬ᄡ଼Ljഴ൲ಮ഻ăഇֈಮĂൡĂ༆ă JlYjZi`gk`fe:\ek\i዆ӲĂᆇຘ
8ZZflekDXeX^\i ॢ߄ࣤৠ ೤პਦ<`c\\e ᆋ۹Յ็ࠦఋҟॶĭ႐߅ᜠಞĭ‫ؿ‬෸૔Ҋॳĭვվሹಞૌ၊۹ᝲ೘ಗຠ ‫ٻ‬೬ᇍϹǖТ࣠৮‫چ‬࿶ۢӑӴႎඟႽན‫܌‬රႎඟሕ‫װ‬ǖТ࣠৮‫چ‬࿶ۢӑӴႎඟႽན‫܌‬ර
ౄ഻֭ଉĭၣ৤ᄩიለ‫! ڦ‬ Ϲಋ෶ႽLjĖ଻ಮሕėᄞᇅനД੅෶Ⴝಋ৮ă໋ࣤЯനඈ૳࿀फ़LjҊ֬ແಱ‫ލ‬ପ֭Ăၣಱ‫ྡލ‬൜ࠏ൵ؕ‫ڷ‬
8ZZflekDXeX^\i ॢ߄ࣤৠৡൃ঩IXpdfe[C`෸Ҋ‫׵‬ԿၱLj၁Ҋ߾ഩࡁLjಗႽሪ֭ࠦۢ௞ໍ‫ތ‬ૡලಮ֭టᇑă ᇍĂْႎĂԶѴࠏၣఋ෸ಱ‫ލ‬٢൜൘ႰЯॄ֭ಱ‫ލ‬๵໛ă
8ZZflekDXeX^\i ॢ߄ࣤৠᅥՅ૴ Q_Xeऔ඲Ϥ{଻ಮሕ|4 ᄍॄ֭‫ڇ‬าւᄥ๰ഐऄफ़ၣ٥‫ڝ‬ഥĭվࡍ൳൳h
J\e`fi8jjfZ`Xk\8[m\ikfi`Xc<[`kfi ሯയҮߋёࠨ ౄ஽ KiXm`j ૌ၊۹Ⴒ્֭Ӵ൯‫؃‬Ⴝ၊๐્৩֭‫݂ޒ‬ԴჇ෺ĭ ཧ؈ᆈӽ୾
Т࣠‫߁ތ‬Ӵ‫ޒ‬ৠઊഐऄ൦ᆋ۹ܹ༪h ЯॄᄥТ࣠৮‫چ‬࿶ۢႎඟႽན‫܌‬රႎඟĂሕ‫װ‬LjٗԣཋႎඟĂሕ‫֭װ‬ҽոLj၊੸‫ߘנ‬Lj౰֚ᄍიႎӔᆸࢬ৻
8[m\ikfi`Xc<[`kfiҮߋёࠨࢢৼৼN\e[pᇎԊ‫ه‬ቜ‫ތ‬ಸЯׁᆙ๥ఁh‫ܓ‬૰Ģ ખDŽ౰Ϥߒඈ࠿ߵDžă
JXc\j8jj`jkXek ݄۩ሁৠ ࡑཱིඅ Jfg_p ‫ࠋނނ‬ሪĭૈႽೊ‫ݜ‬h ׁᆾǖТ࣠൯๡ᇤ౽ᇗܹհज़࠷჻๡ᇤ݃ࠗ‫א‬၊เߌӉ၄ׁࠖᆧ‫ڱ‬੦ )‫ ބ‬Ⴗё1 ('((((
DXib\k`e^Jlg\im`jfi൯ӎᇾܽӯࠥࠥQ_\:_\e٬‫ء׍‬բĭ‫ފ‬ೣ‫ء‬࿿rr୎૔ႽૈႽ॑੶‫ࢍݞ‬Ⴚ֭‫ۓ‬ൻŀ ‫ߍא‬ǖ'('$,0'((**-৻༪ಮǖւਲ
DXib\k`e^Jg\Z`Xc`jk൯ӎልჼ਋ࡉਹJXiXࡁߋಸЯ‫׃‬ශѷĭ࿎۩െϯĢ
DXib\k`e^8jj`jkXek൯ӎ๿݄ሁৠৡဃ?d`cp໩ᆻh ັખ‫ގ‬ቜ૊เDŽஎଈҊ‫޲༽ٻ‬Džǖ
N\Y\[`kfiັખёࠨቃᇅ଄DXoᄥቓؓ൐࡟୅ຣӶຣ્֭ൡ౮٢ແེۢĢ
8[m\ik`j`e^K<C1'(' -,/.(--'8[m\ik`j`e^=8O1'(' -,/.(-/( ‫ކعޞ‬ԗИ‫ڶ‬
.
(''')'Т࣠൯Ӝဥ౽݃߇੦0‫ބ‬൐഑վ༸)(Ҳ
൐഑݄ѴǖĖ൐഑ᆱ֩ėࢳପૌ຦)(ǖ''$))1''KFG ('(%/ᇗလಮ૾݄Ѵ‫א‬ฃ‫؃‬൯ᆵഺ٪්
Editor's Letter
त൶ნ
‫ٽ‬తᬣਆ
ຮུѷ
10 ‫ٻ‬ᇚవĭႽ໒ূཕൕᄥ MSN ഐઽ๰ĭ෸඲ĭ4 ᄍ 11 ಸଲ็འಈТ࣠ӌ
௤֭‫਻݃ڕ‬჻ແຮུѷ೩ତĭ
໡໩ႽૈႽྞಇ๥າhᆋુ၊฼໩๴ಞའగধĭ
ଲ็൦ຮূ൅֭࠻ಸh
඲గধĭུѷ༽഻෠൦໩֭ఛ૖ূ൅hվᄇᄥ 20 ෧֭൐‫ޱ‬ĭ໩‫׃‬၊ՙॉ֦
෸֭໛ࠪĭ՞Ֆ໵ٍሹϡĭቓᇜպ֦ૌ၊Яඈ‫؃‬ॉ‫ݞ‬ගњ֭࣪ࣀhᄥऀࡖ
ᆼܼᇷࡾ௭෦ᆵ൐ĭຮུѷЂ໩ᅻ֦ਜᆮ‫׌‬h
ഐ૳฼֦֭ᆋ໒஼ႾĭҽҊ‫ا‬ऄ൦ᄥଲ൐‫ޱ‬ಲൕ֭h֚൐෸ࠉࠞჇu༎ᨊ
޹๥v၊۹ࢩuຮུѷ૒༷ቄ‫ܘ‬v֭फ़ၘ቎ᆶᇗhଲᆜሸĭᆋЂಭྩᆦԂ
ૡჇ଎٧ຮུѷ໛เĭ྇ԣਜ၊վ‫ؘ‬ཧஅསᇉ֭࣫‫ײ‬༎ĭఋሙ৓සჇ{վ
ߍ༎Ⴛ|ᄥվ੬֭ᄭუh໩ब֬ᆋુ‫ی‬ൔᄥҊ॔௾ĭ޲ধऄ‫ޛ‬ച৻༪ĭᆸ
ᇈۘۘhධє඲၊छ ĻᆋЂಭྩཋᄥ֭྇ස޴॔௾‫ا‬ਜh
໩ᄥའ၊۹Ҋफ़େ‫ه‬഻֭ൡĭೊ‫ݜ‬ຮུѷࠋᄥ࣊ಸĭჃ߾ೊ‫ލ‬ŀ໩ґĭҊ
߾Ⴝ൑ુ‫ނ‬ൡ‫ه‬഻hቜແ၊۹ලৠྦྷஒĭུѷ༽഻վ‫؏ࠦ߾ۈ‬๭ॵh
ৠྦྷஒቓվ֭๭ॵĭऄ൦უ֦٬ৠྦྷ֭‫؛‬൵h‫ނ‬й‫ڗ‬అӠࡗh଻ಮາາ߾
඲ĭ୎ᆋဪቛҊ‫؛‬h‫୷ؿ‬ಮ֭ߵջվ‫ا‬൦ĭгܽ‫؛‬ոĭ୎඲ߍ֭ง؏Ҋ‫ނܜ‬h
E-mail:chenxiuyuan_68@163.com
{଻ಮሕ|ູѸ Ļt.sina.com.cn/fhm ୎‫۽‬෺ࢋ֩ৠĭ෺‫୎۽‬ณ౮࿊ĩᆋ۹Ҋద֚֭ৰሸयૈႽఎ൲୷ྦྷ֭ၱඹĪ
h
෶໔੮ՈҊ‫؛‬જቑĭࠖЯೊ൦h‫ؿ‬ৠᇎ֭ഺႃĭቁҊೊۢॏ֭࡝ࢩ‫ۿ‬Ⴝ௭
ߒ৷h
ܼ࣊ັખĭႵఋູѸĭվ‫ا‬൦٬ৠྦྷ֭ᆜׁh໩‫ە‬ս໼સళ֭؋ Ļུѷ༽
഻၊ᅮቑĭщࢄЬ९ණ࿾ૈh෸ᅀુϿୃŀДԃӮଗࠏৠᇎׁјઊ‫؃‬Ҋେ
э૯Ьບ౿֭ଉᄖĭ္ᆱ֩ĭ‫؛‬٢फ़Ҋ൦ধࢋ֩ৠ֭h໩ᄃၱཕ྘ĭ࠯є
ೊՖĭຮུѷ၁Ҋ߾ૡെĭૡെ֭फ़େ൦໩૔h
ႁແ໩૔໵ٍᄤॉ౪၊۹ᆏൔ֭ຮུѷh

჋ಮࢳ
඲֦ 4 ᄍĭߖႽ၊ࡹུൡhૌ֦Ֆ൐ĭऄႽ؈ᆈԑ઩ఁֈׁধ྘࿠໡ Ļ‫ݔ‬
ॄ࣊୕ս෠‫׌ی‬൑ુδŀᇡ෶ᇣᆱĭາ୕ 4 ᄍॄĭ໩૔ಚൔ‫ݞۦ‬၊ོႽಇ
֭Ϥ༬h2005 ୕ 4 ᄍ‫ބ‬ĭ໩૔ቛਜ၊ՙࢯ๰൳ယĭഺ൥‫ޅ‬վĭϤׁ֚௓ࣦ
‫׶࣡؃‬ਜh‫୕م׃‬ĭ
໩૔Ҙ٨ਜঠְĭ
Ҋച໵‫ܝ‬ಝᇡ྘ၣແᆏh໩૔ߖᅃ࿎ҋĭ
ർજূ൅ႁ၄ࠣሤᇿĭ‫נ‬າಮજ቞ԿϿᄞᇅ{ಮიજ|
ĭЯॄᄃၣϬຫ୕ྐ
ᅹ௟ྕᇾёhᆋՙಝᇡૈ඲൑ુĭ֢൦Ⴝ໒ྩ‫ׅ‬Ϲಋ֭ᇾё๰ି၊ಫĭవ
ধ႓௟oo໩օў෶Ⴝଦ޲‫ޙ‬൵ᄥՖཧ෸֩ఽh
࣊୕‫׌ی‬൑ુĭᆋ൦၊۹໡฽hҊ‫ݞ‬ઘ٘‫ঁޛ‬ऄࢻभਜĭ໩૔भ‫ׯ‬൑ુ‫؃‬
Ҋ‫ی‬oo჋ಮࢳຟཹၠࣤ‫اܜ‬ĭࡃಞ็็മԱఋᇗĭऄҊщᄤແՖል૒౱
ለ၊ّਜϜh໩ѱ٬ำᆿ౅࿿ൡࡹĭൔᄥ൦ৰሸฆ‫ا‬ĭऐҊൃऐrr
ቓ޲ሏ၊ؕu჋ಮࢳv֭గჿĭ
Я໛ऄ୍ࢺ඗hᄥᇵ‫ا‬඲ٍᇗĭ
໩؇ρᆋ၊๐Ļ
u჋ಮࢳvଶ൦‫܌‬ჵ 15 ൟࡈሿࢥ۲ଉᆵ޲൛ԣཋ֭၊
ႏಮϬज़ಎඈࡂᄣĭ
۹඲߮ࢳಸhଲ൐༎ϳ࿱ຮᦠ৷‫م‬ൟᅃࣤࢁ৳ਜ၊۹ሿࢥҒங෶ĭᇂ္Ҋ
൦็ᇾࢥ๶ऄЬ൲ແၻؒĭᄥૌ୕ 4 ᄍ 1 ಸԱၣලྟhө૾૔໵й५ߢĭ
ᇂେၣ඲߮಄ཹແ৉ĭধԒ֖५जhఋ޲ဉႰಸࣺĭဎѕᇈ࣊h
Editor's voice ёࠨ൵ࡂ

໩૔
Ҋ൦ಮٜሸ

ႍҧఋᇗ֭3໒ёࠨ֭ࡧұࢺ‫ٻݜ‬ѡ൦ĩධ࿅ၠսઁĪĻ
1į࣢ሸቁਐ1. 6ၩĭႲᇑ࣢ሸй੹45%ĭ࣢၉ቁਐĩ1ՙĪ4‫ހ‬ാļ
2į࣢ሸቁਐ1. 25ၩĭႲᇑ࣢ሸй੹55%ĭ࣢၉ቁਐĩ1ՙĪ2. 5‫ހ‬ാļ
ट࣢Ⴏ൞ 3į࣢ሸቁਐ4500ຫĭႲᇑ࣢ሸй੹45%ĭ࣢၉ቁਐĩ1ՙĪ1. 6‫ހ‬ാļ
འ‫ބ؛‬೎቞ĭ౰ܹሇЯఁuट࣢vል฽Ģ
వ਎็݄۩Ҏ֭๥ൡᄥҝࡎਜ၊
ᆏᆦ֭Ⴏ൞‫ە‬ჇФሪূ௬ಈ࣢ሸ ็ĭρ‫ނ‬ቈ౷ĭ௤ಸਹӬ 2 ‫׌‬ඬĭ ‫׌‬ඬĭ ‫׌‬గh ՙ࿒฽߾ᆵ޲ᄥ MSN ഐ‫۽‬໩඲ Ļ
ॷट࣢ĭߖ‫ࢄە‬ሹ࠵֭࣢ሸࡧұ 10 ‫׌‬గh ଻ೠ‫ބ‬ooёࠨূ࿀ Ļമۢ 1 0 uࢃূ൅ĭ୎૔ᆋࠋ‫ـ‬ᆏҊೀၦĭ
ගऔ೺ԣধ Ļ ଻‫ބم‬ooёࠨূۢ Ļമۢ 1 0 ‫ࣈ ܌‬ĭ Ҋ Ԗ ࿽ĭ
৘ ૤ĭ เ ᇟ ࡭ᆸऄ൦ಮٜሸδh
v
଻၊‫ބ‬ooёࠨࢃ၊ Ļമۢ 1 5 ৘૤ĭเᇟ 0 ‫ࣈ܌‬ĭ໵࿽ֱࣽ அ‫ུق‬ረĭट࣢వࣔშ 4 ็ĭρ ໩ॉ޲ĭྗᇗ໼ໍᄞӯĢ৳જߵ
৘૤ĭเᇟ 2 ‫ࣈ܌‬ĭࣽਵ ୕ĭ Ҋ਍൧‫ނ‬ĭट࣢వࣔშ ็ĭρ ‫ނ‬เცႻ༬ĭ௤ಸਹӬ 1 ‫׌‬ඬĭ ‫ݞڷ‬ಈĻ
uӣĭ໩૔й෸૔ҽᄁਜh
v
ၠ ࣤ ि ൛ ࢽ ࿽ĭ ट ࣢ వ ࣔ შ 5 ‫ނ‬ভ౷ĩၠ 1 ୕໋ிĪĭ௤ಸ 12 ‫׌‬గh ᆋఁ֭uࡒ٢ၡ٢v໩૔ቛਜ၊
۹‫م‬൵ૂ݆֭਋ੋĭ၊۹
Կ൛ಮߣ၊૜ĭ๘ഐಈ࡭֎ĭफ़
୎ᆱ֩໩૔ແਜ‫ׯۦ‬ᆋ਎໒‫ٶ‬ਜ
࿡༆ఛൡ ‫ا‬վ‫ڗ܅‬ટŀ
஍ത਋ੋ֭వ၊็຦ഐĭ໩ಈ‫܌‬
ёࠨূۢ‫۽‬෣‫୕ا‬gᄥ ۹‫܌‬ ර੔༷֭೴ཌྷུԁ‫׌‬ਜ၊‫़ڂ‬ᕚ
ර֭ ۹Ͽ‫܌‬ሥഐϭ٪‫֭ݞ‬ණ ࠡ೅ٞĭԁ֦֢ග‫ॾم׃‬๺‫֭؀‬
Оĭ Ҋ ྥ Ⴧ 2011 ୕ ᄍ 10 ಸ ൐‫ޱ‬ĭ൵ࠗu‫ת‬ᔛv၊ཡĭ਋ੋ
෡ಞ໩૔ૈେ౰෸஍ ֦ 1 ಸᆵ࡟ၔെĭႽᆱఋ༷ઓ ‫ه‬ধ၊๐ؓ྘ Ļ໩‫ۓ‬बᆋՙ֭஍
ത{଻ಮሕ|൐ሕফ ത٢ϋҊฆ‫ގڠ‬໩૔৉‫ؚ֭‬టᇑĭ
ᆈ౰ූიЯॄёࠨҎ৻༪ Ļ
ପĭ֔ߖ൦္Ϥቓख
۹ྦྷࢊϷ‫ۻ‬෸ĭࢊ௞ 12 ĭূۢщ֚૳ᇟ ၣ޲ᄤᅻࠗ߾‫ގ‬ቜϜĭИఽĢ
൦ࠥਡയҲࢹ૳ୋh ྎĩႾ౮฼൝ĻණОെሾ‫ا‬ແuࡍ ඲֚൐ૈᚊଲ൦ࡔߍĭ֔༽Ҋળ
ᄿ଼٥v
ĭಫྗ؈ᆈफ़ၣᄥЯఁᄞ ߵ‫ڷ‬rrࡇ࿋ऎ࢙๺‫؀‬ĭДԃᆛ
ᇅ࿡ᅻཔ෴Ī
h ࣩ֭๥൐ିሸৢि൛‫ אݞ‬Ļതႝ
൅ᅀુϿĭߌሖ൅ᅀુϿĭതႝ
ஸᅀુϿĭቜᆈᅀુϿŀᅻЩ࿒
ಮ༆ŀඪႽ֞ఁŀࢱۨఁ൦࠳
‫ބ‬ŀຈۨჃ֬‫و‬ঃrr
ܹࡷ൦ooߖႽ༘ິ඲‫ڣ‬਋ੋ
ટŀԁຣቓ޲၊ॾࠡ೅ĭ໩ि
൛ ս ‫ۨ ڼ‬ĭ ‫ ܚ‬ඹ ९ టg ն Ւg
ࢳቅ‫ތ‬ნූĭऄҽᅻ۹ׁ٢౪

ູ৷ਐ ೥ਜhᄥྣಮ༖ച֭݃߇੦ഐĭ
ᄥਮጙҊफ़ഭԣ໼ᆿ֭‫ڌݭ‬ᇗĭ
ᅹଧĻ
{଻ಮሕ|൐ሕফପ{௞໒ᇍᄷ| ଄മۢเᇟĪᇈႷཙrr ໩ศԣਜ൵ࠗrr15 ‫ٻ‬ᇚ֭‫א‬
ӑఁᅹଧ 1 ᇣ෧ၣഐ଻൞ԣ࣬ĩૈ ಸ޲ĭ௧ઊࠫߵ‫ڷ‬ቁࡁ‫ݞ‬Ϭĭё ߍ‫޲ݞ‬ĭ୎ᇜჇफ़ၣْ֦ ၂
ႽഐནĪ
ĭᇂ္୎Ⴝྞಇ‫ތ‬ሹ྘ĭ୎ ࠨႷཙ၁࠳޴Ь࠲Нĭᄥගՙ೿ࡰ ಈॉ۹ࣰࣶਜh
ऄႽफ़େְഐ{଻ಮሕ|Ӷແ൐ሕ ޲ĭ໩૔ำѡ๏࿒ԣ၊ོႽ۹ྦྷ֭ ᇈჇ໩૔൦ೊ‫ލ‬ᅻ֦ߣ၊૜ূ൅
౰୎૔‫ ්ه‬2 ֦ ᅮ഻ࠋᅾ
଎ำh ĩሇ ধۨĭ‫ތ‬վࡍ‫ٻ‬རh ֭ĭᆋඓჇྣ၄ࠗ૩rr

'(- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


Letters
ࢩ‫ނ‬ĂᅻҹĂҝიĂเယččࣘܽধƽ
६ሸᄆǖ
Đಮ‫ؿ‬໵྘LjҊᆱఋफ़၁ăđ
ၱඹऄ൦඲ ǖ၊۹ಮ္൦৽؈ᆈধ྘‫؃‬Ҋ྇Lj࡭ᆸҊᆱ֩෸ߖେ‫ی‬൑ુrr

໩Ҋ྘୎૔߾ಈट࣢
‫ޛ‬ᄲऄᄥູѸৢॉ֦୎૔္ಈट࣢֭཰༗Lj‫؛‬Ֆ
໩໩ў൝ౄਣߐၘLj‫؛‬ट࣢໩൦Ⴝ၊‫ׯ‬ਜࢻ֭Lj
෹‫؛‬ᇅᄃᆈ္֭౸٬Ӑက۴Lj‫ގ‬۴੹ֶࠦă୎
૔ᆋ၊ಝဩቕԱႲ֭ёࠨ।‫֑ૈׯ‬ಈLj࠯൘ಈਜ
၁ᇂ൦ॉॉ‫ؿ‬ၠϜƽೊ‫ݜ‬เࡧҊ‫ގ‬۴୎૔‫ނ‬ၱඹ
඲Ǜ໩ᆏ֭Ҋ྘Lj୎૔ऄ޵ႳϜăDŽৡმᩃDž
ёࠨߵ‫ڷ‬ǖႰᄞᇅ֭ଈഺ֌ДLj໩૔ᆏ֭ಈਜLj
૳൳ĂเࡧĂଲ೷čč၊۹Ҍᇯ၁ૈઓLj෡ಞҟ
ॶ֭ཋൔй໩૔ჯའ֭ߖ္फ़஋Lj֔Ҋ‫ގ‬۴၁ૈ
൑ુҊ‫ނ‬ၱඹ඲֭Ljрࣰ࣢ሸॷ‫؛‬Ⴧᇅᄃᆈ္֭
౸ൔᄥ൦ฆက۴ਜčč޲૳Ⴝ၊վል฽ୃLjᄤ඲
ऄञ๱ਜLjሹ࠵າ޲ْϜă

ቛᄞᇅߖႽవ๷ટǛ
໩൦ಮ૾վ࿘֭Ѹ൞ᄥ؈഻Lj༷Ͼ୕ऄ္ಈᅻ‫܅‬
ቜਜLj໩‫؛‬ёࠨ֭‫܅‬ቜ٬Ӑ‫ྞۓ‬ಇLj֔ࡍಮ‫؃‬ಓ
໩඲ᄞᇅ൦۹༛ဥӉ၄LjૈႽవ๷֭ăĖ଻ಮ
ሕė൦໩ቓ༧ߓ֭ᄞᇅLjૈႽᆵ၊ă඲ൔߍ໩၁
Ⴝ၊‫ࠐၘ׌‬Lj߂৻ັၠࣤቛ֦ᆋᇝׁҌਜLjቜແ
၊ЯҊ߾‫֭׶‬௤૳ᄞᇅLj୎૔ऄᆋဪ၊ᆸ‫ހ‬໵‫ۇ‬
ѕׁቛ༷ಈટǛDŽ঩଒৔Dž
ёࠨߵ‫ڷ‬ǖ‫ܛ‬ડ‫ތ‬ᄏ؈ᄞᇅቜແ၊ᇝ཰‫ٶ‬༥݀Lj
෣ሪಮ૾཰‫ٶ‬იഴ્ණ௤֭฼ۢLjఋൔ၊ᆸДԃ
ሪഐᅰ֭౼൥Lj୎ॉॉᆋ਎୕Ҋ‫૳ؖ‬ൟ֭ྕॄ༆Ljऄᆱ֩൯ӎᄥজվă֚ಞLj
Ҋѕߌ൦ૈႽԣ੦֭LjĖ଻ಮሕė၁၊ဪLjᆋѱҊ࣏࣏൦୎ᆱ֭֩ᆋ၊Я)'ॾ
‫ڍ‬আ֭୑༣
ళᄞᇅLj෹ߖႽܺ٢ັᅧLjߖႽЏ‫ݫ‬ਜ‫׶߂اۿ‬଎൜‫ތ‬ႍҧ୅ೀ֭`GX[ ϹLj෶
५஋ૈႽ࠳۹؈ᆈས໩၊ဪLj‫؛‬Đ؈ᆈধ྘đᆋ۹ফପᆻሪ֦ೊՖׁ
ၣččᄥૌ၊۹Ⴝࡖᆼׁ֭٢Lj୎‫߾؃‬ॉ֦໩૔ă
ҌLj‫୎ۻ‬૔࠿Đᆏൔ‫ܫ‬ൡđLj୎૔ҊְǗ‫୎ۻ‬૔࠿Đ୥ূଯ໒đLj୎
૔ҊְǗ‫୎ۻ‬૔࠿ĐᅻҹຮđLj୎૔ߖ൦Ҋְăແਜഐ၊ߵᄞᇅLj໩
Яᄍቓ೶AFB<IF=K?@JDFEK?
ᇂ‫ނ‬਒ԣቓ޲֭ೲ൵᫪čč‫ڗྎۓ‬ಮ‫؛‬໩֭ᆮԃLjૈའ֦ແਜຣӶ໩
֭૛འ෺ࣰಞᄃၱቛ໩֭଎ำăᄥᆋৢ඲၊ഺ໩ρĖ଻ಮሕėLj‫ۿ‬ρ
ূ௬ă‫؛‬ਜLjದ൲बቁ࡛ౝূ൅௧ࡖ၊༷໩֭ቜ௞ϜăDŽ߅઩พDž ໩൦۹ԥ൅Ljߖ൦۹ࡡᆷ֭ᆕธLj
ёࠨߵ‫ڷ‬ǖྎྎLj֢ග‫م׃‬छԣਜёࠨҎ෶Ⴝ๥ಭ֭ྗഺăૈའ֦ ࣗႈჇັખ֭໩‫ޛ‬ᄲऄܹሇਜĖ଻
ૌఁ‫࡜؃‬ԃᅻ *۹ոѡሻ֭ྩ‫ׅ‬ऊಞߖႽᆋ၊൵Ljሪൔದ໩૔‫ܯ‬ପ ಮሕė֭ྕাູѸLjᅃࣤ‫࠳ނ‬ՙ‫ه‬
ཕॉăᇈჇ஍֬ೊ‫ލ‬໩૔ऄҊ௧ࡖਜLj୎૔िྗऄ‫ނ‬ččቂ঳྘ ཋਜ၊۹ଈࢩĐূቃđ֭ёࠨ‫ྕۿ‬
ཙLjЯఁૈಮй୎‫ޜ‬Ljࢊ௞ମቄϜLjफ़ၣ‫ׅۻ‬ૐ༩༩മഐ֭Ⴚă ູѸLjᇟ९ໍ֭༡৮‫ڌ‬۴Ljയയದ
໩ૡਆLjࣤ‫ݞ‬၊ّಮ೅Lj໩ߐၘऄ
൦ᆋ۹ུ௏‫ݡ‬ǛDŽ޿‫ف‬଑඼Dž
ёࠨߵ‫ڷ‬ǖূቃLj଻Lj໋ࠆLjĖ଻
ಮሕėёࠨLjູѸଦ޲๿൵ᆵ၊Lj
ᅾ௓ࣤ෸Яಮಚಲčč൦෸ )' ෧੅
༷֭ୠᅾččҊ‫ނ‬ၱඹLj‫׃‬၊छߵ
‫ڷ‬൦෸ሹ࠵֭྇Lj‫؛‬Ⴧ၊۹Աᄥࠆ
ਵఁ֭֎മ଻౥୕Lj໩ຣಎେ‫ܜ‬ৠ
ࢻ෸୅ྗ֭ଲ၊‫ࠝڂ‬य़LjЯᄍቓ೶
ऄഎ‫ۻ‬෸ᆠࠆႰϜƽ‫؛‬෸‫ྞۓ‬ಇ֭
஼ႾLj౰ܹሇĖ଻ಮሕėܺ٢ྕা
ູѸǖk%j`eX%Zfd%Ze&]_dLjେᄥೠ૸
ёࠨ4࿀೗ၖ

ମ༷ĐЯᄍቓࡌđ֭๥࿘ࢄႛ֬Ⴖ࿶ါ฼‫֭܊‬ᨉႺ౪‫ೌ؂‬Ljำ‫ݫ‬ோ‫ٍق‬ѽል৮
ᇚ୅ॉ‫֭׵‬ಎ‫؃‬൦෸֭྇ă
ໃ഻෕ 8 ಌLjफ़‫נ‬ᆤࠜ‫ࢠڙ‬ᇑҲLjэ૯ோ‫ڙ‬ѕް‫ޙތ‬๰ྡӶ ǗၥᇍᮁԺᅁӑLj
՞Ֆ‫ތ‬઩਄֭౥Յ‫؂‬඲ᄤࡶă DŽ৤௞ၣൔ༆ແሡDž

'(/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


Letters

ႏश໙ೄ֭ᇾё
୎૔֭ᇾёᆏ൦Ⴣ୕౦ჃඤδLjჸধत൶ნ၁൦फ़ၣॉඤ۪֭ƽᄥᆋુ
ႏश֭ᇾё֭਽֥༷Lj୎૔ᆏ൦‫୿ڦྥނ‬ƽ൦Ҋ൦δƽDŽࢵ༎ऽӯDž
ёࠨߵ‫ڷ‬ǖᆋ໒ččऄ֚୎൦‫ܤ‬୚Ϝă္ᆱ֩ࢆ޽ಮ९ᇗ֭Тվඤଲफ़Ҋ൦
‫֭ۊ‬ƽᇈჇྥ‫ڦ‬čč໩၁༘ິᆋ൦ᆏ֭Ljૌ֚ॉࡶӯূ൅Ԓ໩ູཹLj໩ऄᆱ
֩վൡҊૻăᄥ࣊็༷໾ऐྣ֭Ė଻ಮሕė`GX[ϹҮߋ߾ၸഐLj໩฼ԣਜ၊
۹འٍLjऄ൦Ⴐ൲௜ࡂ੫࿒฽߾ഐТվඤըҟ໩૔֭ᆤ۹‫ݞ‬ӹLj֔॑੶֦໩
‫؛ݛ‬ჇК৷௓֭ഴҸࢨແက۴Ljᆋ۹འٍ५஋‫଼ޛ‬ൔཋă

སёࠨҎәಮᇉ࣫
ॉਜ࣊୕֭)ᄍॄLj໩്‫ٻ‬ಲ๥ൟࣀྻ္ႏྮᆋ۹ᇾ฽Lj๥൐၁ແĐDX[\`e
:_`eXđ֭ёࠨҎϹәಮࢩ‫ނ‬Lj༘ິ෸େࣤӐ‫ه‬ဠәಮ࣢ലă๥൐໩၁Ϥ໩
)ᇣ෧֭‫ـ‬ሸᄥ࣊୕୕Ԣ஍ത֭ᆰᇲ༵ᅾ௓‫୎ۻه‬૔DŽၑ‫ڣ‬ཿሸ֩ख‫؃‬൦
໩౜൵ᇊϿ֭DžLj‫ܓ‬ᷯᆵă඲ൔߍ໩൦.'޲഻ಮLj‫ـ‬൐၊؏ᄥႝᄅܼഎ‫ݞ‬
әಮ၊༪ਡ֭‫א‬ႝLjᇈ࣊໩‫ິ༘؃‬Ⴝәେ৷֭ಮձᄥLj‫ݡۻ‬ሸ஍྇ᆏ‫္؃‬
࣊୕֭*ᄍॄᇗLj‫്੊׃‬၊၂ĐDFM@<JđফପഐҎ սϺӶᆰᇲ༵֭଎ဪऄफ़এࡶ၊ϲă໵ઊ൦վൟࣀߖ൦ུࡍ๞ᄥ଼຺൐ॡ
‫ܹٻ‬ჇĖযۭėᆋҎ‫א‬ႝ֭ࣂഝᇗ฼֦ǖĐčč ᇂ္໩૔ᆱ֩ႽәಮᄥമѐД߁Ljଲ൐໩૔‫؃‬൦ྥᄖ֭ಮăለ‫୎ڦ‬૔၊ౕ
֥ဎۭ‫ق‬ᄲ୕ၣ౥ຕྡཨແ฽Ljೊ࣊ᇟ൏‫ߊ׶‬౥ υ‫ނ‬LjĖ଻ಮሕėᄈёᄈ࣢ҙăDŽD`iXe[X%A`XDž
ຕ฽ғččđ֔൦ᆋҎ‫א‬ႝ໩ॉ‫ݞ‬Lj๵௓ഐ֭ᇾ ёࠨߵ‫ڷ‬ǖሗഁਜǛॉধ໩૔ႏྮ෶ࡶઃ๥Ljᄲᆱ֩୥Ⴝᆋ൵ၤLj֚Ԣ໩૔ऄ
ࢠఋൔ൦၊ᇂ੻೬֭ččѕ೬ੋăDŽB\m`eDž ҊഐฯЗਜččུࠌᆏ࣢ലLj༘ິ෸ᄲಸӶӑແ୎૔ࡍ֭ә࠱ႏྮă
ёࠨۢ೽ߵ‫ڷ‬ǖ౥ຕඓჇ਎ఃۜ໵້ପ‫׶‬༆Lj
‫ؿ‬ѕ೬ੋඓჇஉྣۜᰫᰰ࿸ପ‫׶‬༆Lj਎ᆈҽѡ
ೊՖᆵվLjቜແက࣐֭Ė଻ಮሕėёࠨLjᅀુ
फ़େҊᆱ֩ǛႁՖLj໩૔෶඲֭Đ౥ຕ฽ғđ ୎૔ᄮ෾ਜུශƽ
൦ᆿଲᇝೊĐ౥ຕຮሸđ၊϶փႽাભ೬ҙ֭ ଲ็ᄥັഐॉ๖Lj๴ಞऄϤ໩ᆙ࣡ਜLj໩૔ࡍུශऊಞഐਜĖ଻ಮሕėƽ୎
৫ᇅ‫ܫ‬ൡLj‫ؿ‬ѱҊ൦࡭֎ׁ
૔Ҋ൦ᇂ஍୷ಮટǛ୎૔஍໩૔ࡍུශቛ൑ુǛ൦འႝഥ൑ુટǛଲϤ෸ߊ
඲Ljᇾಮ‫܌‬ऄ൦౥ຕƽ‫ނ‬
֬၊਄޹ሸঠҹ֭Ⴣ൦ແ൑ુୃǛ
ϜLjళ‫؃‬ၠࣤ॰ਜLj໩ߖ
DŽߠ࿚෦ოDž
࢟ј۹௏čč
ёࠨۢ೽ߵ‫ڷ‬ǖᆋ໒؈ᆈ୥‫ނ‬Lj୥ᄥᆋᅮᅾ௓ᇗॉ֦֭෶Ⴝસ‫؃ه‬൦෸ሹ
࠵੅֭Lj໩૔ૈႽቛಱ‫ލ‬൵࢞čč֚ಞLj໩૔൦འᆄีᆄีLjᇂ൦୎૔ࡍ
ශှҊ৉ၱă
༷ĐቓႲধ྘đ
๥࿘ࢄႛ֬Ⴖ
‫ڗ‬฼‫ڗ֭ۢ܊‬
‫ڙ‬৤‫ޏ‬าሕ
‫ڂ‬ăDŽ৤௞
୥ূଯ໒?FN8I<PFL
ൔ༆ແሡDž

ϧటປ੥
ཅߍҊ‫ا‬඲໩ऄ൦ԒሪĐ୥ূଯ
໒đধ֭Ljᆋ൦໩‫۽‬໩୷஼Ⴞᄥ
‫ݻ‬ᇤ٧‫ࢯܦ‬Lj޲૳ଲ໒վ۪čč
౥ࣇ‫؃‬КԣধਜLjᆏफ़஋ă
DŽဟ࿄Dž
ମ༷ЯఁĐᅻҹຮđϹॾᇈ಼ۢძ֭๥࿘Ljࢄႛ֬Ⴖۢ ёࠨߵ‫ڷ‬ǖࢹϪ֭ோ‫ڙ‬Ăຝຝ֭
‫ڗ‬฼‫ڙ߁ڗ֭ۢ܊‬৤‫ޏ‬าሕ၊‫ڂ‬ăDŽ৤௞ၣൔ༆ແሡDž
ဌࢠĂᆤఒ֭࿱ԊLj‫ݜ‬ಞ൦ഐႽ
็พ༷Ⴝි‫ݻ‬ččҊ‫ނ‬ၱඹLj୎
ۘҔ඲൑ુধሪǛ

')' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


վϬज़ಎඈ
଻ಮྣൡ৭

݄ᇤ

Ė଻ಮሕė

01 02 03
໩૔ແૌ໒؈ᆈሡЩਜሡЩ၊‫ࡖڂ‬ ݄ᇤ็‫ޒ‬เცӎ࣊຦ႽฒႪḋဎӗ ࣊຦ඓჇၱࡒĭAC ૤য‫ࡅݛ؛‬૤যĭ
ᆼ 250 ჵ֭վ৤ĭ୥ᇂྻᅻ֦ႍҧ ߾ĭॉऐϿׁ֭٢ऄᆱ֩෸ূಮࡍ࣊ ઍજ‫؛‬Ⴕ໛๵බĭθĭߖದҊದಮ
ᄥᄞᇅᇗ֭ 74 ໒๐ྡચѱߵջ໩૔ ຦ᇾ္ӗ֭‫؃‬൦ᄌნh ඬबਜh
၊۹໡฽࠯फ़h໡฽ধਜ Ļ࣊็൦൑
ુಸሸŀ

05 06
ሸLj
ॉҊ‫ݞ‬ૐ
ࢡሸLj‫ނ‬
‫ނ‬ԁҊ‫ ݞ‬ሸă

‫଻ނ‬Ҋࠉ

04
බ୾ॠ٫੸ѧ‫܌‬ि೟࣊็िսĭٙᆦ
ࠗ௘၁Ҋ‫ݔ‬ĭಈཋӎᆮԃུ༷‫ר‬၁൦ ౪଄ ୲৭ೠᄍԢශ
۹Ҋո֭࿒ᄼh ྚఁ‫م‬ ྚఁೠ

໙ᇤ
09 10 11
07 08
Ӣᅢఋൔऄଲુߵൡ‫ـ‬ĭ֔ೊ‫୎ݜ‬འ ‫ه‬ཋਜટŀೊ‫୎ݜ‬՞ 4 ‫ބ‬గҝࡎ‫ײ‬
ॉႽళಮ฼ሪ၊ઘևཋࣉડӢ֭ു ଺࿸ሹႶྣĭफ़ၣධփϤ F1 જধ༎ ୲৭ೠᄍԢఆ ୲৭ೠᄍԢϞ ୲৭ೠᄍԢࣼ
ঋĭऄধ໙ᇤӢᅢϜh ࿸ᅧվࢊ೟၁‫ۻ‬ॉਜh ྚఁ੊ ྚఁಸ ྚఁ၊

Ӷ‫؃‬

12 13 14 15 16
PSP ലቜ{இᕘல 3|࣊ಸగᆦ൜‫ه‬ൺĭ જ՗๏ᅦ޽ಮĭ೟࠹ᇗૈႽ࣑ྣಱ‫ލ‬ ଻ಮሕ๡ࠤਿ Ļٗሹಲແ଻ಮĭѱ౗ ແࡈ୙uࠗᅦv༪ਡ഻֗ 20 ᇣ୕‫ؿ‬ ӯᒺ࿩uDUOvဎӗ߾࣊຦Ӷ‫؃‬ि
՞Ֆ୎Ϥૐ֭৮ఞჃ‫ا‬ਜ၊ဪĭ‫࣍ے‬ ࢔ၦ֭਎ᆮౄ‫็ؚ࣊‬ഐဎ֭‫ޛ‬फ़େ൦ ແᆏ଻ಮ֭༆ᇝ౰Ⴧ࣊ಸవາТ࣠ϫ ᇍቜ֭{‫م׃‬ՙә࠱ࠗఞಮվᅦ Z Ļ ӗĭऔఋЯಮў൝ĭЯՙဎӗ߾֭
ϤႻ༬ࠗৢ֭ূϹЯྉ‫ם‬ϜĢ ༎Ҏभ೟֭ჯဎh ᄎࣽ‫ގࠪד‬ĭ‫ݞ‬൐Ҋ‫ޱ‬h ௭ࣀ௑|൦໵ග‫ڀ‬඼૔ౣ൒Ҋυgಸ ໿ฃེ‫ࢄݜ‬஭‫{ގ‬ຌ‫ٮ‬અ|ĭ຾಩
၈ఁ஗֭၊ঃྕቜĭ࠯൘୎Ҋ൦‫ڀ‬඼ĭ ൐࡟ধቛ໿ฃhᇈჇၣາဎӗ߾ଲ
՞ᆋঃि൛ຟ၁ૈ൑ુ໡฽h ོ༖఍‫ܷ֭ܦ‬ᄷྠĭᇂ‫ا‬Ҋചh

17
୲৭ೠᄍ്໼
ྚఁಸ 18
ߧࡍજ֫ৢ‫؛‬Ϡೞઍଲĭ෡ಞ਽֥
္౸໩ૌ๐྘༗‫ࣂނނ؃‬ഝĭ֔໩
ᆏҊब֬ᆋ၊๐Ⴝ೷‫ނ‬඲֭hԪ٬
19
୲৭ೠᄍ്ఆ
ྚఁ‫م‬ 20
ߧࡍજ֫ৢ‫؛‬Ϡೞઍଲrr൦֭ĭ
୎ૈႽॉոĭ෸૔ᄥ 3 ็୅սਜ਎ӎh
ᆋՙ൦ᄥϠઆ༎࿸֭ᇾӎĭ༎ϳ࿱
ഐ‫ݢ‬

21
ແఁ၊ᇣ֭‫്׃‬ශࣅഐ‫ࡅݛݢ‬Ӣᅢ
ࢄჇ࣊ಸగᄥྕ‫ࡅݛ‬Ѹ঳ᇗྗऐϿĭ
ЯࣅӢᅢ֭ᇾ฽ແuԿྕ · ໋ধvĭ
୥Ҋॉቈ౷h ‫ݛ‬ຮО֭भ೟h ၱඹ൦‫ه‬ҋ֭վ‫؃‬൦ߔДӢྠh

Т࣠ Т࣠
24 25 26
22 23
ૈႽ߇৩֭໿ฃĭૈႽࣙН֭৉‫ؚ‬ ੆֫߇࣊຦߾ᄥТ࣠‫܅‬เऐྣ
ўဎĭ၁ૈႽࡉѧrr࣊຦ᄥಮ૾ uUnf or get t abl e ဎӗ߾vĭ౿ପ ୲৭ೠᄍባ‫م‬ ୲৭‫م‬ᄍባೠ ୲৭‫م‬ᄍባශ
վ߾พऐϿ֭ఒౝဎӗ߾Ԫਜ๘෸ ൦ 30 ୕ধ෸ቓ༧ρ֭ 10 ൶߇ნ‫ތ‬ ྚఁಸ ྚఁ၊ ྚఁ‫م‬
၊ಮӗূ۫൑ુ၁‫ی‬Ҋਜh 10 ൶ᄌნ۫౿h

27 28 ༎υ

29 30
ᆪलu୎щ྾ྥ‫ڦ‬vဎӗ߾࣊຦ᄥ༎ 4 ᄍ֭ቓ޲၊็य‫؛‬൦౷ૡ֭‫ނ‬ಸሸĭ
ёࠨ4࿀೗ၖ

୲৭‫م‬ᄍባ໼ ୲৭‫م‬ᄍባ੊ υӴ൯เცܾिӗĭ๥ဪૈႽ߇৩֭ ફ৻‫؛‬ε೮଴ĭౕ‫ق‬༎‫؛‬ຉำ଴ଢಫ


ྚఁೠ ྚఁශ ໿ฃ‫ࡉތ‬ѧĭ֔ᆋ၊‫߾ׯ‬൦ӎቈ‫ܜ‬ಫ ՗ĭ‫ࡁܡ‬୥֬ॉ֦໼၊ਜh
ୁ֭ KTV ൜ဎӗ߾h

')) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


REPORT GIRL/ART/FITNESS

I ncom ing LIFE + STYLE

ѐࠧ%ਦਥæണႜ%ᅭઌ௣æѐࠧሀয়%ੈϗ೯җ٧໚%ൌ੉æߋሕ%໚߰(‫้ױ‬ᄶྟæ‫ڢ‬ሔ%+ô6ô+NZWU1<)[QI052][\+I^ITTQNZWU1<)[QI<),);01æ݂֮ଅྍ%ᇖ٨ണႜࠖ‫ܙ‬
Report Girl

ᯱᔚ
‫ܣ‬୙໨ᆎ൥๏õ‫ݸ‬ሷö
ˁᯱᔚᄊႃភ᧔᝻ጞ‫ښ‬
થ୊Ғʷ௹ᄊӥܴἻੈ
ॷ᧗ॿঀԡУ‫݌‬úúॿ
ঀ̆˷᝵͘੸̡ຍೕἻ
У‫˷̆݌‬᝵ᑟ‫ݞ̡ڮ‬
̃Ǎᯱᔚ᫂ᄹጺᅋἻᄬ
Аຍ༄Ἳᄺͫಁीԡ‫ޔ‬
޶Ἳʷन԰Ԃ௧ˌӒ‫ݭ‬
ᄊ៸ྜྷຍᑡǍᔪͿ௧˔
ˀគᄱᄊἻʽҒୄᝩ Ὁ
‫ޚݿ‬Ἳឰ᫈Ϳ‫ށ‬ၵՐឺ
͵வ̡‫ܣ‬὎‫ݝ‬ʷࠀ‫ݠ‬ሗ
᮳ੳᗀՁᓊ࠲Ϳੳ‫ڡ‬ѣ
᫃ἻᔪͿ൤ࢼˁ‫ݝ‬ᮠ᥋
ᄱࠫἻ኎ॠͿᄊ௧Ќष
ᓊ௄ॲˀᒰᄊТখἻࣳ
˅Ϳ࠲ॢঌԧဘ Ὁ‫ޚݿ‬
‫ݝ‬Ἳ Х ࠄ ᄾ ௧ ౎ ඾ ߕ

൮ࣦƥᇖ‫ݚ‬ະଇ଱‫׋‬ൠ‫ؿ‬ ຸ฿ჩƥඪັֵ԰ੇƗऔྙ‫ޱ‬੥‫ئ‬ սӍ૲ƥ༦છট࿵ྙ ສ߄๪ƥ಍౶є୷֬੉ս‫ށ‬԰


‫׀‬౶կƥ٘४ۡᅸƗ၀ढ़୆൥෬ᅸ ࣈ಼ࢮƥಇ‫ݚ‬ບઠߢࣈϛ
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE 023
')+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
ྕໜ୷়

ĩF=
{଻ಮሕ|
ĭજ = જිĪ જĻ٬ӐҊས໩ᄥ{ఓத| ‫נ‬༬໩ߖᆏૈٍ‫נـ‬༬h
F Ļᆋ߾‫୎ـ‬rr๡Ӑᄥ ৢ֭ဪሸĭ଄‫୎ـ‬૔ࡶ֦ Ⴝ൑ુൡ‫ـ‬໩‫ە؃‬ᅧԣধ
‫ی‬ટŀ ໩ऄ߾‫ه‬ཋĭ໩ၠࣤվѕ ඲ߍh
જ Ļ໩๡Ӑ຦ഐ 12 ‫׌‬ᇚ ဪਜhఋൔйࢨས໩഻ࠋ F Ļ௤൐Ҋ߾Դሪำྦྷ‫ۓ‬
ቘႿĭॉॉञЯgॉॉ‫ף‬ ᇗ֭ဪሸĭས۹଻‫ـݡ‬h ഐࢯŀ
ऄඬਜh F Ļ଼ ܷ ୎ ֭ ູ Ѹ మ ଈ જĻ໩௤൐Դ֬йࢨ෣ၱĭ
F Ļᆋ਎็ୃŀ ൦rr ֔߾༧ߓ၊ོำѡ֭‫ײ‬
જ Ļજഐ္ಈ஍༬ĭᆦᄥ જ Ļଲ۹ĭ
u‫ܤ‬୚໩ᆏ൦ ༎ĭйೊᄖ‫ڣ׶‬஭၊ඨվ
ቛሡЩ‫ॣ܇‬ĭ‫ূ۽‬൅࿘֘ ๐‫ݹ‬ሸvrr൦ѡಮ‫ۼ‬औ સસ֭ཿĭቁ߾Ⴝ၊ོ఍
ࠥ෸ĭ‫ݟݟ‬h൵ᆿ๰ฆึ ໩௤൐֭ಮ༆ྦྷ۴ྡೀ໩ ఍ܷܷ֭‫ײ‬༎ᄥമഐh໩
ਜĭ‫ی‬൑ુ‫؃‬Ҋೀၦhॉ ֭ĭ๟๔ౕ֭h ஼Ⴞ‫؃‬඲໩൦Ⴝᇾ฽֭ĭ
ѡಮ‫֬֘؃‬ำ౦ෆĭफ़໩ F Ļ֦‫׀‬൦൑ુದ၊‫ؒނ‬ ္ુ൦ྯવᇾ฽ĭྯવЏ
৽൵ᆿ๰‫؃‬ᥘҊिĭᇂ္ ֭ؒ‫ܤ‬୚ѕှ૔‫ـ‬ਜŀ Фᄥമഐĭ္ુ൦ϲજᇾ
၊ि൛֘౞ĭ໩ऄϾമҊ જ ĻစณऐᇀϜĭႽ֭൐ ฽ĭ္ુऄ൦߅޺‫פ‬h
෩ਜh ‫ـݡ଻ޱ‬ि၊ོຟཹĭႽ F Ļrr
F Ļᆋՙຟ‫ݗူـ‬δŀ ོ୷‫ݡ‬ऄܳҊሆਜĭ֔໩ જ Ļफ़େ‫ྚ۽‬቞Ⴝܹ༪ĭ
જĻ‫؛‬ĭဎᄞᇅന֭ёࠨĭ ‫ۼ‬Яऄ‫ۓ‬ൻҊ֦ĭҊ൦‫ܫ‬ ໩൦ණ௦ooས‫ڌ‬၊ဪ֭
၄Ⴭρ‫ނ‬൦৉൵ĭ‫ݗူۦ‬ ၱ֭ĭऄ൦‫ۓ‬बҊ֦h ୷ሸĭ‫ڍ‬ሸh‫ݟݟ‬h
৉‫ؚ֭‬h F Ļଲ୎༧ߓ‫נ‬༬‫ܤ‬୚ߖ F Ļఋൔ໩૔ఁֈ֭൦‫ݢ‬
F Ļ‫ݛ૾୎۽‬๰ஏ֭టᇑ ൦Д߁‫ܤ‬୚ŀ ֭୷‫ـ‬ᇾ฽rr
၊‫ـ׌‬Ҋ‫ڠ‬rr જ Ļ໩൦Д߁Ϝĭ‫ݟݟ‬ĭ જ Ļᕳh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '),


')- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
ྕໜ୷়

F ĻႁແഐϾമᇂԴХड़h જ Ļଲ֢Ҋ൦rr
જ Ļᔐĭ࣊็തႝ൅‫ۻ‬໩ F Ļ଼֩൦ႁແ୷ಮŀѡ
ॉਜ၊ོ๵௓ĭ඲ු‫ـ׌‬ĭ ‫۽‬໩඲൦ແਜၤඔĢ
൦੥ሪ௏‫֭ܪ‬ĭ՞ྗৢำ જ Ļߖᆏ൦ĭ໩ᆋಮ๟ᇨ
ࢬൻҊਜhఋൔ໩൦၊۹ ֭hႽ࠳୕ࢬҊ֦༬ĭफ़
ำԶ๬֭ಮĭߖ๟္౸ຣ ໩ቁಲແႽོൡ౮ᇂ္࡜
્֭h ԃĭ෹ཋᄥҊ൦໩֭ૈܹ
F Ļଲ୥֭‫׀‬པ൦ŀ ༪ĭ10 ୕ 20 ୕ᆵ޲ĭቁ
જ Ļӱഁࡎؓॸ໩ब֬൦ Ⴝ၊็߾൦໩֭h֚൐འ
ቓຣ્֭Ģ၁‫ۓྦྷޛ‬࿮h ሪ໩ᆋુ၊ᆸဎĭ40 ෧
F Ļ‫ܤ‬୚ĭफ़൦‫ݹ‬ሸ՞ধ ֭൐‫ߖޱ‬फ़ၣဎગδĭϤ
Ҋᆋુबሪ࿮Ģ ෸૔‫؃‬ϑ֬Ҋဎਜĭ໩ऄ
જ Ļफ़ၣ൦ೠࢠଲᇝؓॸ Ҋ྘અҊ֦໩h
δĭऄ൦ಫত֭ଲᇝh F Ļ๘֦໩༓иไ֭ഺႃ
F Ļ‫܈‬༧୥Ӷແ{଻ಮሕ| ਜટrrଲ߾‫ـ‬ૌ็‫؃‬ቛ
ႽൖၣধቓД൷֭୷ྚĢ ོ൑ુŀ
જ Ļᆋ۹rrٙᆦ໩ሹ࠵ જ Ļ‫اޛ‬ဎჼ‫߾؃‬Ⴝუ֦
՞໩ྗৠഐ༘ິ൦ᆋဪ ᆋ۹໡฽ĭ໩ߖ෠ྥᄖ֭ĭ
֭hఋൔऄ൦മഐ֬Ⴝ‫ײ‬ ଲ࠳୕ቁ෠ϑ‫ݞ‬ধਜhဎ
༎δĭѡૈႽĢૈႽऄҊ ჼൻ֦ᆋᇝᆄଐฆ๭ॵ
ሹᄥਜh ਜĭଲᇝЬ‫࡭׶‬ᆸऄས඲Ļ
F ĻႽХड़δĢ ഐ็୎‫ۻ‬໩९ٞԁϜhᆋ
જ Ļ໩Ҋब֬ၑ‫ڣ‬Դ֬ᄈ ᇝྗงᆏ๟फ़Р֭ĭ‫ؿ‬౗
ചऄᄈྦྷ‫ۓ‬ĭ၁࿀‫ޛ‬Д൷ĭ ߾െಈ྘ྗh
ऄࢻਜ၊۹॰ሸĭѡಮ၁ F Ļ‫ ܈‬༧ ୎ ቓ ᇜ ቁ ෠ ‫ݞ‬
फ़ၣ՞෺മഐॉԣ၊ᇝ༓ ধਜh
ႌ৷ĭᆋ൦၊ᇝ‫ۓ‬बh જ Ļఋൔဎჼᆋ۹ᆷ၄Ⴝ
F Ļଲ‫ނ‬Ϝĭ୎ब֬ሹ࠵ ൐‫ޱ‬ᆏ֭٬Ӑྔॵĭ஍ຣ
മഐଯҎ‫ٻ‬ቓखჂࠐ৷ŀ ၊Ҏ༬ĭೲ౥ਜĭ୎၊༷
જ Ļ໩ߖᆏҊᆱ֩hҊ‫ݞ‬ ሸऄศ४ਜhᆋ൐െಈਜ
Ⴝ஼Ⴞ඲໩֭ဌലᇗႽଲ ‫اޛ‬ĭᆤ۹ಮ‫ܣ‬؇ਜĭѕ
ᇝߒ଻‫נ֭ݡ‬ோ‫ۓ‬बh ֬൑ુ‫ૈ؃‬Ⴝhᆋ۹࣑ಈ
F Ļߒ଻‫ݡ‬ĭ඲඲୎ቛ‫ݞ‬ ԣধ֭‫ݞ‬ӹĭ‫ޛ‬ഌಮh
ቓச୑֭ൡŀ F Ļ໩ཕ྘վҎ‫଻ٻ‬ಮߖ
જ Ļቓվ֑֭ऄ൦໩ଉᄖ ൦ಲແ࣑ಈԣধ֭‫ݞ‬ӹ‫ޛ‬
֭ሏᆄĭ֚൐໩ᄥळၤ࿘ རൻrr
ਜ 5 ୕໿֡h‫ڻ‬ଣ‫ڹ‬ԣ‫ޛ‬ જ Ļఋൔཋᄥቁࢺ༷ধĭ
‫ྗا‬࿛ĭའϤ໩υஎᄥҎ ૈႽ༬஍൦Ⴝჸႁ֭h໩
‫ؚ‬໛‫܅‬๾ԁߧਉĭ՞Ֆԁ ଲؕ൐࡟ĭўဎሙงഐૈ
ԴҊԛࢄধႽ٤‫ٻ‬h໩ଲ ि౔ĭဎ൑ુ‫؃‬బ௑၊੸h
߾‫ـ‬йࢨ࡜ԃĭ‫۽‬෸૔඲ ဎДଢ൦ଲ۹ဪĭဎ๺ٰ
၊‫੅္ׯ‬ᄥТ࣠ĭ࠯൘ૈ ဎ࡟‫צ‬ĭ၁‫۽‬Дଢଲ۹ဪh
‫܅‬ቜ၁༽ᆋુֈሪh ॉᆋ۹ಮဎ༬ቄҊቄྗĭ
F Ļແ൑ુŀ ඲గধ࡭֎ĭ֔ᆏᆦս‫׶‬
જ Ļᄥ്ఆϞ෧֭൐‫ޱ‬ ୎֭ဎჼ൦ቄྗ֭ಮh‫ؿ‬
ଯႽଲુ‫ا‬ங‫ؖ‬ĭऄ൦ ౗‫ڹ‬ԣ္՞ሹ࠵֭മเধ
၊ᇝ‫ۓ‬ब ĻҊའቄĭའ ॉĭऄ৽മเࡺॊ٢૳‫ڹ‬
ֈᄥТ࣠Ģ ԣ֭‫ײ‬༎‫؃‬Ҋ၊ဪh
F Ļ໩ၻӐଁ೔ׁһब֦ F Ļᆋछߍ໩ब֬୎඲֬
ᆋ൦ႁແ଻ಮh ำ‫ނ‬ĭಱ‫ྗލ‬ৠഐ֭‫ײ‬

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ').


')/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
༎ቓ޲‫ࢺ݊֬؃‬Ⴧ഻ৠh ූĭ‫ײاނ‬༎඲Ҋ଄Ϫh F Ļ‫؛‬Ģѡॉ໩ᄥච߅ాĭ ๟‫ނ‬ĭૈս෠၊ࡶ૳ऄܼ ྞਜᄤಈӗ۹۫h໩ब֬
෶ Ⴝ ྮ ྦྷ ‫ ׶‬༆ ֭ ྣ ແĭ ໩ ༧ ߓ ଲ ᇝ й ࢨ ሹ ੸ĭ ఋൔ໩‫ޛ‬ᇚ౮Ģ һѡಮᅀુဪhૈଲુౄ ऄ๟‫֭ނ‬h
݊‫؃׀ࢺۼ‬ԣሹჇ഻ৠ ᆱ֩ሹ࠵ᄥ‫ی‬൑ુ֭Ӷ જ Ļଲĭଲ‫ނ‬Ϝrrೊ‫ݜ‬ ֭ପ֭ྦྷh஼ႾҊऄ൦େ F ĻૈႽѡ֭ਜŀ
Ԓ‫׶‬ĭйೊ଻ಮ‫؃‬༧ߓ උ֭ಮh෸߾‫؛‬ሹ࠵֭ ඲ᆋ۹ಮ‫୎۽‬൦၊۹௜֩ ஬୎၊గঁঁ৉৉ઞĭ୎ જ ĻߖႽऄ൦ಈੲྣĭಈ
վྫ୷hଲુ୎༧ߓ൑ ၊ౕྣແ‫ڽ‬ᄻಱh ֭ĭ୎૔߾ி֦၊ॾ‫֭ـ‬h ߖେᆿິ෸‫ی‬೷ୃh ‫ݢ‬ѐቝ߾‫ـ‬h‫ݞی‬ቓ‫ڍ‬আ
ુဪ֭଻ಮୃŀ F Ļऄ൦౸۹υໟh ೊ‫ݜ‬Ҋ൦֭ߍĭ୎૔၁ᆏ F Ļ‫ތ‬໩૔‫ٻ‬ར༷୎ቓඅ ֭ऄ൦ಈೠ࿸ĭ็టৗ၁
જ Ļ໩༧ߓᇚ౮֭h જ Ļ໩മѐ֭‫۪اޛ‬૔ ྗཕ‫؛‬ਜĭଲऄफ़༜ᔒĭ ൩֭၊็Ϝh ૈٍ‫ݢ༷ـ‬ĭ຦ഐಈԁվ
F Ļ൑ુŀ ‫؃ـ‬ᄥ࿡౸ᆏρĭᄻܷ फ़༜Ҋ൦୎ᔒh જ Ļඬ֦ሹಞྤĭᇗ໾໩ எ֞ĭԁຣվஎ֞ᆸࢬऄ
જ Ļऄ൦Ⴝᄻಱྗĭ߾ ୷‫ݡ‬Ҋ॔௾hफ़େႽ֭ F Ļۘಲൕ၊۹଻ಮĭ߾ ગ‫ۻ‬໩ቛਜٞĭԁຣٞ‫ތ‬ ஥֦ಮࡍણӗׁ֭٢ĭದ
၊ྗ၊ၱ֭hႁແ໩ब ў૳ഐॉഐಈ၁൦߅߅ ܼһ෸ᆋ၊‫׌‬ટŀ ໩૔ࡍ‫ܘ‬ຟ‫ـ߾ـ‬hᄇഐ ུ୷‫ݡ‬ѡӗਜĭ໩ӗhຟ
֬‫ۓ‬౮၊‫ׯ‬൦၊‫؛‬၊֭h վചĭ֔ቓᇜ୅ྗ‫؃‬ᄥ જĻ໩ఋൔҊฆρܼһಮĭ ࠳۹஼Ⴞ݅݅ࢯࠏਕਕ ‫֬ـ‬ำѡਭয়ࣘᇉĢ
ᆋ߅߅ൟࣀѕߌಚൔ࿩ ࿡౸ᆋ‫ڂ‬υໟh ྦྷ۴िঽେਕ֦၊ॾ‫ـ‬ऄ ็ĭ຦ഐ၊గԁԁٞĭۢ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ')0


೑ࣤ็
‫ۯ‬ഐઠƽ
2011Յ༹εָպබ଻ሸ࿦ਈज़࠷ೠ๐ໝ༪ਡ

Q: ໩૔‫؃‬ᆱ֩‫֎ۓ׶‬Ӣ൦ࡺമ٤ᇗᄖ‫׶‬ਐቓվ
֭ఞྈᆵ၊ĭཋᄥ‫ۓ‬बᅀુဪŀ
A: ಚൔ‫؛‬เେ္֭౸٬Ӑۢhᆋ۹ᄖ‫׶‬फ़ၣࢄ
ກҎgງҎgိҎgФҎg൵ь֭ࠜ೅‫ؔ؃‬ਇĭ
๥൐ߖେ‫ܜ‬ᅁౄ୎֭ྗ‫܇ٳ‬େh٬ӐЇ֭ᄖ‫׶‬h

Q: ၊϶଻‫ݡ‬ሸ‫؃‬йࢨ࿒ᄼ௒ཧ৷ਐྠ֭ᄖ‫׶‬h୎ሹ࠵௒‫֭ނ‬ఞྈਈ༥
൦൑ુŀ
A: ໩ུ൐‫ޱ‬ਈ‫ߋݞ‬Էĭ෶ၣ໩йࢨ௒ρߋԷఞhߋԷఞ൦၊ལ٬ӐႽ
εָպබ଻ሸ࿦ਈज़࠷ೠ๐ໝ༪ਡؓྷT࿇ RMB220
๏ᅦྦྷ֭ਈ༥h
εָպබ଻ሸ࿦ਈज़࠷ೠ๐ໝ༪ਡؓྷPOLO RMB260

Q: Ⴝོಮಲແᄖ‫ॲޛ׶‬ᄺĭႵఋ൦ࡺമ٤ᄖ‫׶‬hೊ‫ލ‬Дԃ‫؛‬ᄖ‫֭׶‬ಫ
2011 ୕Յ࠹ĭεָպබ଻ሸ࿦ਈ༪ਡ๿ԣಎྕज़࠷ೠ๐ໝ༪ਡྕ௞ĭಽ‫ۺގ‬ལ‫࡝׬‬ ౮‫ތ‬ԃ࿋ྦྷĭफ़ၣ‫۽‬վࡍ‫ٻ‬ར༷ટŀ
ᄖ‫׶‬ज़࠷ĭՖ༪ਡफ़໔ಸӐ࿦ਈ֭यࡌሕЩhεָպබ଻ሸ࿦ਈ༪ਡօစಮ೑ࣤ็ᄥ A: ᄖ‫׶‬൦၊۹࿞࿅ࡾ࣑֭‫ݞ‬ӹĭᄥᆋ۹‫ݞ‬ӹᇗщ྾Дԃ൐ॡልሇĭದ
ྕ࠹؏݄۩௓ᇗമሪज़࠷ೠ๐ໝྕ௞ĭࣘྞׁҝი֦‫ۺ‬ལႽဦᄖ‫׶‬ལପᇗĭጳ൬ਜ‫ۆ‬ ࣊็֭ሹ࠵ᅦൃ቗็֭ሹ࠵ĭ‫ۓ‬ൻሹ࠵֭‫ַ࣑׌‬Ҍĭᆋဪऄେเ߾֦ᄖ
‫֭׶‬৉ಇĭင࿋‫؛‬ᄖ‫֭׶‬ಫ౮h
༪ਡ֭ᄖ‫׶‬ज़࠷‫ۓ‬hಎྕज़࠷ೠ๐ໝ༪ਡᄖႰਜεָպබ֭؇ࡍ Fl owMappi ng ࠷ඔĭ
ѱࢺ‫ ގ‬Cl i maCool ज़࠷૳ਠĭփ‫ۻ‬Դሪᆈ‫ۿ‬ແӖঁ֭ᄖ‫׶‬เယhFl owMappi ng ࠷ඔ Q:‫ٻ‬ར၊༷Cl i maӉ௞֭Դሪ‫ۓ‬ൻŀ
๡‫ڌݞ‬࿘ჸৠഩࡁĭࡎ೎၇༷ࠫФҎ֭๱టັҲĭ৮Ⴐᄖ‫׶‬൐֭Ԓ৷ᇍᄷሹಞ‫ڌ‬ĭվ A:൶༽ၑ‫ޛڣ‬౦, ࠯൘ԣ‫ݸ‬၁Ҋ߾ब֬Ⴝ‫֌ڽ‬ᄥമഐ; ఋՙФ޲๱ట
Ҏ‫ٻ‬ҘႰਜቓྕ֭ഖԴज़࠷, ࡃДԃਜ๱ట֭ັဌҎ‫ٻ‬, ჃૈႽ௤൐Ӑ
վᅁౄ४టੈ๡‫ތ‬ೣಫེ‫ݜ‬ĭ൐ॡДԃമเ֭අඩhᆋ၊࠷ඔ໵ၘ൘ Cl i maCool ૳ ࡶ֭૳ਠᆵ࡟֭௛ࢬ, ෶ၣૈႽӢཔ‫ތ‬པ๰, Դగধ‫ޛ‬௤߉, ࠯൘ᄖ‫׶‬ਐ
ਠ֭‫܇‬େྦྷ֦֬ਜ‫ۿ‬վӹ؏֭‫߰ه‬hᄥഩࡁ٢૳ĭFl owMappi ng ֭௛ࢬഩࡁ၁൘֬ ‫ޛ‬վ, ၁Ҋ߾ଐ֦ோ‫ ;ڙ‬ಞ޲ቓᇟ္֭၊‫׌‬, ᆋ۹ဆ೬൦໩ำѡ༧ߓ֭h

‫ڣ‬ሕखЩਜ‫֭ࡌۿ‬ഩࡁ‫ ۓ‬ļᇾเႰ೬࿒಄౥੻g଄ߣֱ଄ঁ֭ဆ೬ĭ‫ھۿ‬Ⴧࠋ৷h
Q: ཋᄥ֭90޲‫؃اޛ‬൦ᅕ଻ĭ༧ߓັႻh໩૔‫ܥޛ‬৫෸૔ቄԣࡍ૒ᄖ
‫׶‬hଲુ୎ಲແྕ၊օ֭୕౦ಮ႓‫اۆ‬ӏ൳ଯོᄖ‫׶‬ŀ
A: ൶༽՞഻ࠋৢେ‫ࢬܜ‬԰֦֭ᄖ‫׶‬ि൛બબӏ൳ĭৰೊ಩ሪ‫܌‬჻஥
Ҍĭࠏᆈᄥࡺമ٤৮Ⴐ‫֎ۓ׶‬Ӣধቜࠜ೅࿦ਈĭᄥՅ୸߅ि֭࠹ࢳĭ୕
౦ಮ‫؃‬႓‫׶ۆ‬గধĭ‫اا‬ӏ൳‫ۺ‬ᇝؔਇĭದሹ࠵ԑ઩ࠋ৷h

໩ࠉ֭Ҋ൦‫֩ޙ‬ĭ
൦Ⴞ౮ĭ൦ၴటĢ
൦ል၄ഩࡁĢ൦ᄖ
‫׶‬ज़࠷‫ۓ‬Ģ
ёࠨ ഩࡁ=ࢢৼৼ

'*' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


஀ᇥ
࿸ᇥ
௭ਜӉ֭Ѫ֣൦ൟࣀഐቓᄲ‫ٴ‬Ԫල
࿸ᇥ֭౮ঋйࢨ‫ڷ‬ᄞh‫׃‬၊ĭႶჇࣕසჇ໵ᆧ‫֭ڱ‬ሙงĭၐঠॠ֭Աभගਐಮ૔Ҋ֬‫ؿ‬ᆱh‫م׃‬ĭӜ༿‫ݞ‬Ⴧല૥ĭܺ٢Й֩ແ 3 ৰĭ
ྟ֭‫ࡍݛ‬ᆵ၊ĭᆋལԶ๬ᄥ஀ᇥ ֔൦ປࣀ၊϶ಲແൔࡅගਐ႓‫ۆ‬ᄁᄁۢჇᆋ۹ගሻh‫׃‬ೠĭ ႶჇᇗ‫ݛ‬ϤԱभලྟ֭ٝගਐਡແ‫ࠗࡍݛ‬૩ĭ ෶ၣҊ֬‫ؿ‬ᆱh֔൦ĭ
औ๿ұĭ
֦֬ਜ‫ه֭ނޛ‬ဠhཋᄥᄥ஀ᇥĭ ႶჇ໩‫ݛ‬ሹ 2007 ୕ࢄලྟ֭ഴ‫ފ‬ಋ՞ീቓٍۢᄅഐാ֦‫ࡍݛ‬ቓٍۢᄅĭᆋဪ൘֬ૌ୕֭Աभቁගၠࣤ՞ࢄࣕ 1 ຫࢎֶ֦ 1000 ಮ
ԪਜϪ‫ش‬ઍබ‫ތ‬ঠຊໃ࿸ĭఋ෸‫ݛ‬
ቘႿh࿸ᇥఋ෸‫֭ࡍݛ‬Աभගਐቁࡁແ 593 ಮhఋᇗĭၐঽቓ‫ا‬ĭᅥ֦ਜ 546 ಮĭग৞‫ۨه‬ಸቓ֭ࣕ၊ՙලྟஙभ൦්‫ۻ‬၊ଈၐ
ࡍ္ુၠࣤ‫ٴ‬Ԫලྟĭ္ુದලྟ ঽച୷h෺ᄥ࣊୕ 1 ᄍ 29 ಸЬׁ٢ٍᄅஙԱලྟĭৠႶ൦෺Ьพྩౄࡤhᔐĭ୎ૈॉոĭල֭Ҋ൦ౄࡤ෺֭พྩĭ‫ؿ‬൦෺h
ଈձൔຯhйೊ෕Ⴝuඪઝ໩໩ս
2010୕ԱभලྟಮගĻҊཟ
ඪvᆵӳ֭‫ش‬ઍබĭ෡ಞД੅ਜල
ᇗ‫ݛ‬ĻҊཟļၐঽĻ546ಮļ೴ำεঠѽĻ26ಮļ૜ࡎঠ‫ݛ‬Ļ7ಮļϠৈබดĻ5ಮļӜ༿Ļ3ಮļ၁૒Ļ3ಮļಸЯĻ2ಮļϠਧĻ
ྟĭ֔൦՞1996୕ऄᄤ၁ૈႽቜԣ
1ಮļၐঠॠĻҊཟ
ලྟ֭ஙभhϪ‫ش‬ઍබᄥ2010୕3
ᄍ22ಸԱभਜ਎۹ࡍࠌhᆋ਎۹ࡍ
ࠌ၊۹ࢩVasi l y Yuzepchuk ĭ၊
۹ࢩAndr ei Zhuk hVasi l y Ь
७ᄥ2009 ୕6 ᄍ29 ಸଜೲਜ6 ۹ূ
ગગĭ‫ؿ‬Andr ei ᄽЬ७Ⴧ2009୕7
ᄍ22ಸాೲਜ၊଻၊୷ĭ෸৺၁൦
2010୕ಎ஀ᇥ࣏Ⴝ֭਎ଈЬԱၣࠦ
ྟ֭ቔٝh
2010୕ԱभලྟಮගĻ2ಮ
Ϫ‫ش‬ઍබ2ಮ

٬ᇥ
‫ތ‬ఋ෸վᇥႽ෶Ҋ๥ĭ٬ᇥयվ‫ا‬
ග‫؃ࡍݛ‬Д੅Ⴝලྟoo57۹‫ࡍݛ‬
ᇗĭᇂႽ 17 ۹‫ٴࡍݛ‬Ԫਜලྟh
ჸႁᄥჇयվ‫ا‬ග٬ᇥಮ‫؃‬ᆮԃල
ྟ֭ձᄥh෸૔ಲແලྟफ़ၣ‫ػ‬ᇍ
ٝቔĭಚДቔٝ໵ٍᄤՙٝቔĭ‫؛‬
Ь‫ݥ‬ಮࠫఋࡍඓၯେ฼‫܊‬໖ࢾhр
TI PS ࣰĭලྟᄥଞ۹৭ൖ൐ఁߖ൦‫ގ‬ৠ
2010 ୕ 2 ᄍ 26 ಸĭ ֭ĭйೊ଺٬ĭ෡ಞᄥ1994୕‫ٴ‬Ԫ
ྟٍྱᆦϋ ( Ϟ ) ࠎ֬ಮ ਜලྟĭ֔൦ႶՖӉ഻֭၊༪ਡന
վ๡‫ݞ‬ĭ಄཰ਜቄය໛༆ቔ 13 ߾໡฽၁ದᆋ۹ᆧҮЩൻᆢၸh
ལࣤ࠾৓ලྟቔଈĭൡ޲Ⴝಮ 2010୕ԱभලྟಮගĻ29ಮ
༬ӳՖՙၸϋ๡‫ݞ‬ແuि ৮й࿸18 ಮļԍ֩࠳୅࿸4 ಮļි
੻֯v h ֍4ಮļζࠫ2ಮļ෴જৢ1ಮ

'*) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


Т્ᇥ
્‫ݛ‬ແТ્ලྟගਐ֭‫ܒ‬ཌպ֦ਜ
100%oo෡ಞᄥ‫ݫ‬Ⴝ23۹‫֭ࡍݛ‬Т
վဤᇥ ્ᇥĭႽ15۹ĭ၁ऄ൦ә‫ݞ‬၊Ͼ֭
վဤᇥ၊‫ܓ‬Ⴝ14۹‫ࡍݛ‬ĭఋᇗ10۹
‫ࡍݛ‬Д੅ਜලྟĭ֔൦ĭᄥಈ୕ᆻ
‫ٴࡍݛ‬Ԫਜලྟĭ‫༷֭ൂؿ‬4 ۹‫ݛ‬
ྣ‫ݞ‬ලྟ֭‫ࡍݛ‬ಗᇂႽ્‫ݛ‬၊ࡍĭ
ࡍ෡ಞД੅ਜලྟĭ֔൦՞ধૈႽ
ಮග၁ऄᇂႽ 45 ಮhᆼ֬၊฼֭
ᆏᆦൔൈ‫ݞ‬hԣཋᆋᇝ౮ঋ֭ჸႁ
൦ĭᄥ્‫ݛ‬ĭႁແලྟ෶Ӊ഻֭‫ٶ‬
൦Ԫਜϗվ৮࿸‫ྕތ‬༎যĭվဤᇥ
Ⴐй໵ఁ๶ྟߖ္ۢĻৰೊᄥ֬ॠ
վ‫ا‬ග‫؃ࡍݛ‬൦ᄥഐ۹ൟࡈࠎ֬؇
೛බᇤĭ၊ৰලྟϋࡹ္߅‫ٶ‬଴ත
৳֣֭‫ݛ‬hᆋོ֣‫֭ݛ‬ᆧಋྡ൜‫۽‬
ಮ௤र230 ຫ્ჵĭ࠳޴൦ࢄ၊۹
ႏ‫ݛ‬ҽҊ‫ا‬ĭ෶ၣ၁ऄৠ෶႓ׁ֚
ಮ࡛ࣔᄥ٥ٛቓυಎ࡛֭ჩৢ40୕
‫ٴ‬Ԫਜලྟhᄥվဤᇥĭቓ޲၊ՙ ෶ྻ‫ٶ‬Ⴐ֭ 3 ЧĢߘछߍধ඲ĭಈ
ලྟ‫ه‬഻ᄥ1982୕9ᄍ7ಸ֭ปࡎĭ ୕્‫ݛ‬ಮႁແලྟ֭ܺර߅‫ם‬ਜվ
ලຯჸႁ൦ச‫ݛ‬hᄥվဤᇥĭᇂႽ
ᄇ1ၩ્ჵh
ٝਜச‫ݛ‬g‫ތ֪ݢ‬ଜೲ֭ቔଈĭҔ ଺્ᇥ
2010୕ԱभලྟಮගĻ45ಮ
Ⴝफ़େЬஙԱලྟh 1863୕ĭໆ୅೓ঠ੹༽‫ٴ‬Ԫලྟĭ ્‫ݛ‬45ಮ
2010୕ԱभලྟಮගĻ0ಮ ՞ଲ൐గĭ଺્ಮ૾ऄि൛ਜ‫ٴ‬Ԫ
ලྟ֭ભભᆠ๷hཋᄥĭ଺્Ӷਜ
၊۹ದලྟଈձൔຯ֭վᇥhࣘܽ
ᄥ଺્֭12 ۹‫ࡍݛ‬ᇗĭႽ5 ۹‫ࡍݛ‬
Д੅ਜලྟĭ֔൦ሹ՞ 1997 ୕ၣ
޲ĭᆋ۹վᇥഐऄᄤ၁ૈႽԱල‫ݞ‬
ಱ‫ލ‬ٝಮh
2010୕ԱभලྟಮගĻ0ಮ

Men's Map
ёࠨ=ࢃ၊ ໛=ളᢦ· ණႇ ๵=‫ޙ‬વĩNEI KOĪ

ܸʽʹ‫ܪ‬௃ፐ౵
1849 ୕ĭ෣ሪઍજ‫ݛތܓ‬࿎ҋ‫ٴ‬Ԫලྟĭಎൟࣀऄि൛༻గਜ๿‫ٴ׶‬Ԫ
ලྟ֭াӞhᆋལᄖ‫׶‬ሤႽӶེooཋᄥಎൟࣀߖ࣏Ⴝ 58 ۹‫ࡍݛ‬Д੅ሪ
ᆋལӺ‫و‬hҊ‫ݞ‬ĭ‫ࡍݛاޛ‬෡ಞଈၴഐД੅ਜලྟĭ֔ൔࡅഐѱҊ߾ᆏ
֭ᆻྣhೊ‫ݜ‬ଯ็୎ᄥׁ౷ഐ֭ଞ۹ࢠઓৢٝਜቔĭଲુቓ‫ނ‬ಚДሹ࠵
ֈᄥ၊۹ૈႽࢣࡗ֭‫ࡍݛ‬h
ሇĻЯ໛෶ႽගऔरҸ࿠ሹໃࠖϬज़ĭიЯന৳ӎ໵ܹh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '**


ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=ઁચ

'*+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


վӎ૳

Massive attack

༧જঠ࿶ྚ
၊ᅮሣਤ֭PS๵௓ŀҊĭᆋ൦ᆏ֭h23෧֭໱ॠ
যതႝ൅υ‫ ·ײ‬ဠज़‫ڗ‬ᄥ༧જঠ࿶೾༷࢞੥႗ග
ᄍĭႰཕࠗ஍ത༷ྚᆵ‫֭ࠞݍ‬๵௓h
ᆋᅮದಮ๰ᄙ֭ᅾ௓ఋൔऄ൦ ࣑ྣ஍ത‫ތ‬௿݃hဠज़‫ূڗ‬
༧જঠ࿶೾֭ᇰଭঽઙ‫ڊ‬ഐ४ ൅඲ Ļ
u໩٬Ӑ༧ߓ஍ത‫ࣧڌ‬ĭ
֭࿐ሏྚࠞ๵ĭ‫ؿ‬࿐ሏྚࠞ๵ ႁແ໩ᇂྻቝᄥଲৢυׁࣩྒྷ
֭ᆦᇗလऄ൦ᇰଭঽઙ‫ڊ‬hത എվሹಞऄफ़ၣਜhধ֦ᇰଭ
ႝ൅ᄥᇰଭঽઙ‫ڊ‬೾༷࢞ᅅ႗ ঽઙ‫؛ڊ‬໩ধ඲൦۹ఛ൝ĭ၊
࠳۹ᄍĭࣤ‫ݞ‬ସྗֱ֭ֈĭቓ ۹ຣಎҊ๥֭ൟࣀĭ၊ᇝຣಎ
ᇜᄥৠའ֭็ట๐ࡹ༷஍ത‫ؿ‬ Ҋ๥഻֭ࠋ٢൜ĭശᇈ൦၊۹
Ӷh໵ઊԱ࣪‫ુا‬ҡĭᆋ໒ത ຣಎҊ๥֭მᇭĢᆋོ‫ײ‬༎‫؛‬
ႝ൅၊ᆸ࡜ԃሪૈႽ৞िĭᆸ ໩Ӊ഻ਜയᄁ֭ႝཡĭѱӦ‫׀‬
֦ቓ޲ຣӶ஍തಱ༈ĭఋ࡟෸ ‫ۇ‬ѕਜ໩഻֭ࠋĢᄥ‫ݞ‬ಈ֭ 3
ശᇈႰսቝ‫ތ‬ጞའধֿღက‫ݭ‬h ୕ᇗĭૌ୕໩‫؃‬Ⴝ 6 ۹ᄍ߾ֈ
ᄥᆋᅮᅾ௓ᇗĭ໩૔ߖେॉ֦ ᄥୌ҃‫ق‬hᆋལൡ၄֭ಚ‫ٶރ‬
ۢۢ෇৳֭υଳ௼଴‫ྰތڊ‬ԫ ਜ໩࿀‫࣢ا‬৷‫ތ‬ସྗĭ֔ᆋຣ
ৢ‫ڊ‬ĭ‫ؿ‬ᆋ၁ྻ္࠳۹ུ൐ধ ಎᆼ֬Ģv

{଻ಮሕ|щೲ࠷Ļ
ࢥ୎ೊ‫ލ‬஍തྚᆵ‫ࠞݍ‬

‫ྚྚاۿ‬hൔᄥૈ४ഐ೾֭ߍĭ
၁फ़ၣႰ၊ོུᅹගಈ҈ࣿĭऄ
൦ሡЩ၊ॾ‫ޙ‬೬֭ҋĭ֚ႽӢࣤ
‫֭ݞ‬൐‫ޱ‬જഐႰ‫ޙ‬ҋࢄ࣬๰‫ۊ‬
ሆhՖປĭࣘਐэ૯ᄥჽᄍ֚४
֭၈຦ಈ஍തĭឱ‫ࢼࢼط‬၁߾ႝ
ཡ୎֭ᅾ௓h

QĻ‫؛‬ఞғႽ൑ુ္౸ŀ
AĻѡЬ໩֭࣬๰༺ߒਜĭఋൔ
஍ᆋຟၱ‫္ـ‬౸ѱҊۢĭࠖЯ္
౸൦୎֭ࠗఞփB૒hႁແ္௿݃
‫ޛ‬ӑ൐࡟ĭ෶ၣ୎֭ཕ္ࠗႢႽ
QĻ༽۩ො໩૔ჸৠϜh ቈ‫א֭ܜ‬ਐಈໃԃঁ૒ਂ֭ӑఁ
AĻᇂ္Ьത༆เ‫ه‬ԣ֭݃པ‫ܜ‬ िఛhᆋৢࢁၸ൘Ⴐ࢓तࠗĭႁ
ౄĭ‫ؿ‬౗ದ෹ၕ‫ߍ֭׶‬ĭᅾ௓ഐ ແගચཕࠗᄥ௿֭݃൐‫ޛאރޱ‬
ऄ߾੅༷၊๐๐֭‫ࠞޚ‬h෡ಞྚ վĭ‫ؿ‬౗CCD߾ႁແӑ൐࡟֭‫܅‬ቜ
ྚѱҊ߾‫׶‬ĭ֔൦໩૔ऊሆׁ֭ ֥ᇉಫਐᅁۢĭᅾ௓ഐ߾ԣཋᄶ
౷ಗᄥҊ๜ׁሏ‫׶‬ĭ෶ၣrr၊ ႃ‫׌‬h‫؛‬ਜĭቓ‫ނ‬փ၊۹‫ׯܭ‬Ⴐ
ဪེ֭‫ݜ‬h ֭࢞ࡗhೊ‫ݜ‬ಚൔૈႽĭऄᅻ۹
υಎׁ֭٢‫֭୎ނׯܭ‬ཕࠗh
QĻ஍തߔ࣪Ⴝ൑ુྻ္ሇၱ֭ŀ
AĻࡳჇྻ္әӑ൐࡟֭௿݃ĭ෶ QĻ္ࣰࣶ௿݃‫ࣺا‬Ҕ‫ގ‬൩ŀ
ၣ໩૔࣑ྣ஍തׁ֭٢Ҋେԣཋ AĻᆋऄҊ‫ނ‬඲ਜĭ֬ॉ֚
ฆ‫ڷا‬ᄞ֭݃པĭৰೊఢӢ֭݃ ൐֭ߔ࣪ĭ၊϶౮
པgӴ൯ֱֱٟ݃ĭᆋོ݃པ߾ ঋ༷ᇈച 30 ‫ٻ‬
ದ୎֭ᅾ௓ऍҎ‫ݞ‬௿ĭਿᅾ௓֭ ᇚh୎ቓ‫ނ‬ሹ
ᇑਐվսᆄ॰hᄥۢ೾ഐ஍തऄ ࠵൳൳ĭ൳࠳
फ़ၣэ૯ᆋོ໡฽ĭߖफ़ၣॉ֦ ՙऄେᅻ֦‫ۓ‬
बਜh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '*,


ູเც

MicroSports

ණາֶԱੈLjकྚ޲੦‫ا‬
1. ઓ߅Ⴝ౮ණႽuၱv NBAᅃᄥ1998- 1999೟࠹ഐဎ֭๜ϭ຺ࠗᄥ༷೟࠹‫ޛ‬फ़େ္ᄤ؏ 3. ߵ݃ٚᅾ
uུ‫༵ٮ‬vၠའ‫؛ނ‬Үĭ Н‫ه‬ĭ္ᆱ֩ĭ12୕వଲՙϨ‫܅‬ᅃದౌ֍ຄၪh໩૔‫੶࢒ޛ‬Ļૈ ᄥ NBA ၠԁҊि֭જҋ
NBA ၊๜ĭᄦಈၱࡒoo й೟ॉߖ‫ނ‬඲ĭ߾Ҋ߾Ϥज़йg۴ৢ‫ֱٷ‬၊Ђकྚ‫ٴ‬ਜŀକߢĭ ৢ 2010 ୕Ԣࡎ૘ CBA ೾
Ҋ൦ಈ AC ૤যĭ‫ؿ‬൦ս ՖԱૈ౷චĭှሹႽಈԱh ༎ᇗმս౷ĭϾ۹೟࠹༷
ၱվ৮ভ౷ࡒ࠱৻೟ĭй ধĭূજലႯҊࡰ౗རൻ
గቈ౷ၱࡒᆵׁ໒ཕಈശ ሪйᄥ્‫֭ۢۿݛ‬౷ૡ৤
ᄁĭ‫ۿ‬౰Ҋగধሹ NBA უhજҋৢ࿒ᄼধ߇ս౷
֭็ߧकྚĭେ༓ႌज़й ߖႽ၊۹ᇟ္ჸႁooᄥ
ຣಎ൦ႁແuཛྷ౮voo ᇗ‫ݛ‬ᆋ۹कվ൯ӎ๿݄෸
ূϩౌ - ҋদ‫ؾ‬ำ୕౦ ֭۹ಮ௞ஏĭൔཋଈ৮ඨ
൐ᅃऐࡍవາၱվ৮ս ൴h
u؇঺vՖྣ၁ແ࣊޲
౷ĭᄥ࿸௤୩؏‫ݞ‬๨୕֭ NBA ֭‫ݞ‬ట౷ྚսि၊๐
ज़йၱվ৮ნភඋĭߖႢ ੦ĭ֔ CBA ၁໋щऄ൦๕
Ⴝ၊ࡍভ౷च৉Ҏ֭‫ܪ‬ ٞ຤ĭဵ଄֭వ‫ؚ‬Ⴞ‫ڨ‬ঽ
‫ڂ‬ĭೊେߵಈ၁෠൦ሸӽ ༎බऄЬТ࣠‫ؚ‬ि‫ם‬ਜh
‫ڻ‬၄h
1 3 4. ళ‫ޛ‬ᇟ္
2. ༎็‫ײڕ‬๺၊Ⴛ 2 4 ჸЯߖႽ၊໒‫ۿ‬վஏ֭
ज़йu݊ཛྷv
ĭུ୬‫ؚ֭‬ NBA कྚο‫ڨ‬೮फ़େধᇗ
֚ࡍ౷ྚ୾ໃՏࠖಗҊս ‫ݛ‬ĭ֔ቓ޲ႁࣉళႁ෕࿒
෠ߵ֫‫ࡍূݛ‬ĭᄥປ௖݀ ᄼਜਾ၊۹٬ᇾੈ৻೟
֭෸ሡЩ֭޲੦൦oo oo๺‫ف‬ఋhიજҋৢ৓
CBAĭණ໒ઓҽйၱࡒߖ සĭႶჇ୕ਵჸႁປࡎྦྷ
վĭҊ‫ݞ‬ᄥᆋ‫ـ‬Ⴝ෸֭ূ ۴‫ܣ‬ϔĭο‫ڨ‬೮ᄥ્‫ݛ‬၁
ࠌࡁຮᇕ፼ĭ਎ಮᅃ‫ܓ‬๥ െಈ་ಸׁ໒hफ़༜ CBA
ེ৷ུ୬ĭ‫ؿ‬ਾ၊໒‫ܫ‬ಮ ӽ֌Ҋਜ AI ۢྐĭቓᇜ
જҋৢᄥᇗ‫ߚڌ޳֭ݛ‬თ Х༎ॠ෻බၣ୕ྐ 150
ᄽ‫ۻ‬ਜ෸‫اۿ‬ս CBA ֭ ຫ஀ჵࢄఋమ༷ĭದuջ
ৠႶhҊ‫ݞ‬໡฽൦rr ϋvᄥ๺‫ف‬ఋᇟྕӶແᇈ
Ϟ၊‫ؚ‬՞ধҊႰປჹh ቕஅསh

ණҊᄥയLjႽళऄྣ
ᆷ၄౷ჼແళ‫ؿ‬ᅦ็ࣤ ቄ્৮࡜ĭ
uຫಮૡvᄥ ᇜূĭࠖЯ‫؃‬൦ແਜሑ
ׁ ၴĭ ᇂ ္ མ ࠍ ‫ ܜ‬ຳĭ ્‫ݛ‬ಷಞརൻ‫࠱׬‬ֈუĭ ళဩূĭѱརൻ્‫ݛ‬ሱ
ಈུૺৢൻ‫ړ܊‬၁໵٦ĭ ၔ‫֭ݵ‬൦ᄤ໵‫࠱׬‬ўཋĭ ೖ഻ࠋĭᆋ‫؃‬फ़ၣৠࢻh
ٙᆦվ౷߾۪၁ຟ‫ܜ‬ਜĭ ѱႁഌი଺٬ൟࣀОെ ္֔൦ಈ࿸ᇥශੈ֭‫ײ‬
၁Ҋའൻཅటhቈ౷ࣀ ᆵ࢔ьh ଺࿸ฺ౷ऄႽ‫ٰ׌‬ၓ෶
৓ස౮ঋࣕ୕‫ۿ‬ശĭХ ུХᆵ޲ĭႭХৢg‫ޟ‬ ඹਜĭᅃԿᄷቈฎቓ‫ݔ‬
ॠ‫ݹ‬ଢᄥ֚սᆵ୕փሪ ৮ֱಮ༽޲ְ ሏ߾‫֭ٶ‬Ϡ༎uੈ
༎ࡒܻळ๰གྷ৞िߧજĭ ੬վ৻૘ฯࣉĭ ྚv֫ୌ‫ق‬೮ऄ
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=‫ྚੈࠍٮ‬

ধ֦u٬ᇾੈv્֭‫ݛ‬ ഐൟࡈ 90 ୕օ ᄥ 2009 ୕ࠉ֦ࠞ


ቈ౷৻೟hᄥߧજൻऽ Ϡ༎कྚ࠾ज़ ਜᄈ଺৻೟ĭ՞
மઍ‫ڇ‬ೲĭၣࠫఅሸໃ ၁ᅃᄥ֚൐Ա 2002 ൟࣀОܻळ
‫ا‬৮࿸࣑ळ‫ނ‬দ༂֭ౄ Ⴧቈ౷‫׃‬ೠൟ Ӷჼઈઓ֦ᄈ଺ĭ
ਣᄃິ‫ܓ‬๥դӶུХᄁ ࣀ‫֭ࡍݛ‬ಸЯ ຟ֬‫ޜܜ‬h

'*/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ᆏཕվϪ

Choose One

֦‫׀‬
ଯ۹‫؛‬Ǜ

» A. » B. » C. » D.
ґոҊ‫ و‬ջ‫؛‬Ⴝࢊ
ઍજୌ࿸Ѹຉ೴ୌۢᇗ ॎၸ֭٢൜‫ا‬ᇝ‫ا‬ဪĭ֔ ࡼొվ࿘ᄥ؈֭Ѹ൞഻Ϙ 23 ෧֭ႏ‫ݛ‬ച୷ୌॠ‫ق‬ ջ ϋ ౰ ‫ ه‬ᇈ F H M_
ၠຄྰ഻༆ࢥ൅ໃࣉଳ ୥႓‫ݞࡶૈۆ‬ᆋુ‫֭ی‬h Ϙঠሹۢᇗగߙഐ֭ሹц ೮ሹჄߙႽကᇟႱц५ज CHI NA@126. comĭऄႽࠗ
Ⴝ၊۹௖਒֭୷‫ـ‬ĭၔ ແਜॎၸ٤ࡖഐᅰ‫ঁݞ‬ĭ ᆩĭ෺ૌ็ྻ္Ϥሹ࠵ܹ ᆩĭ޲ধࡎ೎જ༬๾‫܅‬ቜ ߾ႛ֬ZI PPOནਐϹսࠍࠗ
၊ૃĭႽਜ෹ĭҳ࿽ᄤ၁Ҋ
‫֭ݵ‬൦ᆋ۹Ϙৌ໿༪֭ 19 ෧֭୯ᄇ୷‫ݡ‬οທϤ ᄥ‫ׁུ֭ޛ‬٢տ࠳۹ུ൐ ޲ĭЯধᇂའўဎӗ۫ĭ ᨔᨓਜh
Ⴒྶр၄഻ᄥ਎୕వႁ ሹ࠵ሕ࣑ਜ၊۹ུࠦ௦ሸ Ҕେυྗ഻֭ࠋი‫܅‬ቜĭ ಗႁമเೄ೐؏ۢЬᆿஒ
ແ‫ۓ‬౮໡฽࿒ᄼሹೲĭ ৢĭѱᄥৢ๰ᆤᆤ഻ࠋਜ ϘϘঠሮ࿠‫ݞ‬Ҋ༷ 30 ໒ ಱu೐‫્ܨ‬ಮv
hᇕਗౄ
୕ࣕ߅ࡒ֭ໃࣉଳূ൅ 5 ็ĭ֔ቓᇜႁແ໗഻໡ ྗৠ၌഻ĭ֔Ѱ౮ಗҊफ़ ௯ᆩ֭٢ٍऄ൦஋൑ુধ
໵ٍࢬൻᆋ۹ൡൔĭє ฽ĭοທҊ֬Ҋᇜᇀჸ ୑ሏ֭ᄈধᄈကᇟhᆼ֬ ൑ુĭ෺֭ଣ౜ྗ഻၊ࡁĭ
ሹ࠵஭ᇊਜ٥‫ڲ‬းණĭ Я਎ᇣ֭ࠦན഻ձࡁߋh ၊฼֭൦ĭ෺ѱૈႽ৻༪ з෺ᄥࡍᇗਈ༥Ϥമเೞ
ࢄ୷‫֭ـ‬മเᇍቜӶћ ‫؛‬Ⴧᆋՙٰၓ෶ඹ֭ऐ ‫ݞ‬ᡂዀࠏϠ༎ೄඔĭ෺େ ࣑টࠕ๩ĭၣЂ෺ॠ‫ྗڣ‬
Яĭ٪ᇊᄥॢ๗୅؊༆ ‫׶‬ĭ֚ൡಮў൝ĭuᆧ‫ڱ‬ ຣӶᆋુ଼ۢ؏֭‫׶‬ቜຣ ৠᅸπh
ඹಮh֚ಞĭᆋ൦ҊЬ Ҋದ໩૔ડ٤ሸĭၱඹ ಎ൦ႁແuҊའ‫ތ‬ѡಮտ ഐఁᆦಚջϋĻC
ٍ੸ᄕ࿀֭ĭପవ‫ۆ‬ћ ऄ൦ದ໩૔ሆ࣑ᆋ‫ۆ‬ල ᄥ๥၊۹ߔ࣪ৢv
h ౰ྥᄖ؈ᆈႳಞ‫ܘܘ‬gεᔴg
ЯၠЬ֚ऍࣦ٢ૈ൴h ֭௦ሸৢhv ߯ӫ༇ನූ‫ׁه‬ᆾধ਽ࢊĢ

Ѕᦏದ୎ႢႽ‫֭ނۿ‬भҮେ৷
୎फ़େ߾ब֬਺‫ތۓ‬भҮ‫؃‬ধሹվିĭ ࢺ‫އݜ‬ණ‫ུ֭ا‬቎ቛԣ֭ջϋ္ሡಚ
ൔࡅഐज़࿘ࡍၠ๡‫ݞ‬က࣐֭ज़࿘ခࣶ ֬‫ا‬hᇈჇჸႁĭ๵ॠࢥ൹ಲແಲແĭ
۩ො໩૔ĭЅᦏེ֭‫္ݜ‬йվି‫ނ‬Ⴐ ᄥЅᦏᅰ઩֭൐‫ޱ‬ĭಮ֭ሇၱ৷߾ۢ
‫ا‬ਜh‫ވ‬যຆำվ࿘֭๵ॠࢥ൹‫ه‬ཋ ؏ࠪᇗĭେ‫ۿ‬ৠྦྷׁ७ᇍሹ࠵֭վିĭ
ᄥቛ࿒ᄼ฽൐ĭЅᦏ쀄ĭ୎ቛԣ֬ ՞‫ؿ‬࿒ᄼԣ‫ۿ‬Ⴝ৮֭ࢻभ٢ϋh෶ၣĭ
ёࠨ+໛=࿀೗ၖ

ջϋऄᄈሡಚhᄥൔယᇗĭ๵ॠᅻধ ֚୎ྻ္ቛଞལᇟվभ‫ׯ‬൐ĭ‫އا‬၊
ਜගϬଈӶࠣཕ٧֭ᇅᄃᆈ‫ٻ‬Ӷ਎቎ĭ ‫ـ׌‬ණh
ದ෸૔‫ٻ‬ѡᄥ‫އ‬ණవ޲ߵջ၊ོ໡฽h

'+' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ຫ߅๫

kaleidoscope

ಎ౷ѕ୸֭
੊վ‫ނ‬Ա
औҊຣಎ๬ࡁĭ2010 ୕‫ܓ‬Ⴝ2600 ຫಮՙ൘Ⴐਜә‫ݞ‬700 ᇝ٢൜
ॎၸಎ౷ѕ୸rr໩૔༘ິ{଻ಮሕ|֭؈ᆈѡས෸૔ଲဪĭࠋ
ᄥಎ౷ѕ୸֭५ߢᇗĭႁແᆋࡹൡ‫ـ‬फ़େૈ୎འཨ֭ଲુᄮh

1. ෹फ़େ๿Ԇྕ֭Ѫ‫ޒ‬ ᆦ൦ႁແ෹Ҕ๿Ԇਜྕ ߌ༪๬࠭Ѱĭၣࠫ࠿഻ ᆵవ֌ྗ֭ଲဪĭબબ Ӷແᆹ༆݃‫ގ‬ቜႰቓ‫֭ނ‬


ൟࡈ֦֭ধ Ѫ‫ޒ‬ൟࡈ֦֭ধh ‫ۓ‬ಡ࠭Ѱֱֱhခࣶཉ ‫ی‬ලhಎ౷ѕ୸ĭ‫اۿ‬ ဩਠh
ৠઊഐಮเ֭ࠗେᄥࠦ ൝ĭᄥ‫ݭ‬ৗ֭‫࠹׳‬ĭႁ ֭֓იෞϼ෣ሪთණ࣑
ಫ๐ࡹ༷‫֬߰ه‬йࠦৗ 2. ୸‫็׳֭ތ‬ĭၱໍሪ ྗᄫ࠭Ѱ֥ᇉ֭ලຯ߾ ೎თਧĭᆋ‫ۿ‬Ⴝ৮Ⴧᆹ 5. ߾փধ‫ۿ‬єၚ࣑֭९
๐ࡹ༷‫ނۿ‬ĭ෶ၣ֚ಎ ‫ۿ‬ച֭ලຯ ഐാ 49%ĭႁ཰ߌ༪๬ ༆഻֭ӑh֦ଲ൐ĭ୎ ഍௞
౷ ѕ ୸ બ બ ধ ਪ ᆵ ൐ĭ औ๬ࡁĭૌ୕‫ݛ્็׳‬ ֥ ᇉ ֭ ල ຯ ഐ ാ 13%ĭ ߾‫ه‬ཋ၊۹఍ܷ֭ཋཨĻ ჸႁ‫֎࡭ޛ‬ĭಎ౷ѕ୸Ѫ
ׁ౷ಮज़࠷໛଄फ़େ߾ ‫؃‬Ⴝᄇ 1 ຫ߄ࡍ๞ີࡂ ‫࠿ؿ‬഻ԓ࠭Ѱ֭ලຯ၁ თਧᄥചთ൐ऊಞӑ֬ Ҳಽߌĭफ़ၣದ஀࿸ᆵ࡟
‫ه‬ᅢ֬‫ނޛ‬ĭ෹ശᇈ߾ ‫ۻ‬ሹ࠵୕ત֭ূଷଷि йఋ෸࠹ࢳۢ 11%h ‫ނۿ‬h ֭ණ੦࢔๡ѕ֬‫ࡎۿ‬є
๿ԆྕѪ‫ޒ‬ൟࡈ֦֭ধh ୸ఞh෶ၣĭ‫୕ূاޛ‬ ࢶhࡖ۴єၚ֭અԷᄖඃ
෶໔ྕѪ‫ޒ‬ൟࡈѱҊ࣏ ಮႁՖ‫׺ؿ‬ලh‫ݭ‬ৗ֭ 3. ಫփთਧ֭ࣿྚ 4. ໩૔߾ႢႽ‫֭اۿ‬൒༆ ࢄ֦֬‫ۿ‬վӹ؏֭‫߰ه‬h
ձᄥჇज़ߠུ඲ᇗĭ෣ ‫֭็׳‬ಚ߾ೲල࿀‫ا‬ಮĭ ૌ۹ಫρߔ֭࣪ಮ‫؃‬ᄥ ೊ‫୎ݜ‬൦၊۹୲ӎᇾĭಎ
ሪׁ౷಩ฆဥ‫ۇ֭֩ݍ‬ ‫ؿ‬ಎ౷ѕ୸ᆵ޲ĭ‫࠹׳‬ ֌ྗĭႁແಮ৓໵ᇀ࣪ ౷ѕ୸߾൦୎഻ၱഐ֭‫ނ‬ 6. ಈලϜฃ‫ڌ‬
ѕĭ֚໩૔ᄁ৞ฆဥ൐ĭ ၁ ႁ Ֆ ѕ ֬ ୸ ‫ ތ‬గ ধĭ ֭ै‫ي‬ĭ໋ধ֭თਧ߾ ࠌϼhႁແಎ౷ѕ୸߾ದ ્‫ݛ‬௼ਧබ‫ؠ‬վ࿘ׁ֭౷
໩૔֭ట‫ه߾ޱ‬഻कվ ᆋဪ‫׺‬ල֭ಮ၁߾ѕ֬ Ҋ߾ᄈধᄈུh֔൦໩ ‫֭اۿ‬๺ׁЬ৮Ⴐగধĭ ༆ৠ࿘ੈเ‫׶‬৷ൔယ൱൘
֭ѕߌĭᆋऄ൦ྕ֭Ѫ ‫ۿ‬ചĭҊ࣏ೊՖĭ୸‫ތ‬ ૔۩ො୎ĭಎ౷ѕ୸फ़ ໙‫็֭ތ‬టࢄ߾ငӑᇝᆹ Ⴐᧁ‫ڌ‬଎൜ܼұ޲ў൝ĭ
‫ ޒ‬ൟ ࡈh ज़ ࿘ ࡍ ಲ ແĭ ֭‫ߖ็׳‬फ़ၣແಮ૔ࢻ େ߾ᆥࣿთਧh෡ಞ෹ ֭࠹ࢳĭ๥൐၁फ़٥ᇀ୲ ฃ‫ڌ‬ගਐૈႽႁಎ౷ѕ୸
ཋᄥ֭ಎ౷ѕ୸ᇂ൦Ѫ भ‫֭اۿ‬໡฽hйೊႁ ߾‫ۇ‬ѕთਧ֭ࢎთ଎൜ĭ ቜ༆Ь‫׺‬ලĭ‫ؿ‬Ⴖಎ౷ѕ ‫ؿ‬ᅁࡎĭٙ‫ؿ‬ႽҊചฃ‫ڌ‬
‫ޒ‬ൟࡈవ֭၊Ҏ‫ٻ‬ĭ၁ ‫ݭ‬ৗ֥ᇉ֭ྗᄫѰg཰ ֔ᆋѱҊ߾སज़࿘ࡍ૔ ୸෶փধ֭‫م‬ဦߌท၁߾ Ь޲ᆈ‫غ‬ೲᄥਜူভৢh

௤ׁೠഺ৊

൶۹Ӷಮ્൒ࢳପམ۞िѴ ಸЯ્ച୷ᅥ਽࿸௤୩ ۪આй࿸‫ݢ‬ळ҅ࠎ؅ٜሸ֭శ๠


མ۞ଞӶಮ௜֩ࣕಸ๿ԣਜ၊֞ଈແ{઒เ ၱվ৮ቓᇿଈ֭߅߅‫܌‬ሸࡡቁৠХਜ਼බज़ୌࣕಸ ि‫ݶ‬જ෠൑ુŀႽా෠൑ુŀᆋ୕๰ૈ‫׌‬ळൡ
վԥĩNaked Chef Ī|֭ࢳପĭᅻধਜຣಎ Ьत೎၊ሿ໋Ӷ୕ಮણႈൡࡹĭҊ‫ݞ‬йࢨႽಇ֭ ໻ሕ‫؃‬Ҋ‫ނ‬ၱඹԣধٜ؅ਜĢུ၊‫׌‬၁ऄಯ
ૈႽԥ൅ࣤယ્֭୷Fl or a Cheung֌ಱᇾԃ ൡ౮ᄥჇĻᄥଲོഐࢯႻྣ֭୷ྦྷ૔൵ᇗۢऐ֭ ਜĭ۪આй࿸֭؅ٜऊಞᄷਜ၊ාӑպ 30 ૤
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=OI OI

ಮĭದ෺փሪܼᇡ၊గ࿘༥མ۞્൒hᇍ௓ಮ ॎၸ‫ݢ‬ЙഐĭႽཕ֚վ၊Ҏ‫ٻ‬໒ᇊЬ‫ۺ‬ᇝಸЯ‫׶‬ ֭శ๠rr۪આй࿸‫ݢ‬ळഺӳĭႰᆋාశ๠๮


ᄥҘ٨ᇗў൝Ļuཋᄥ֭଻ಮᄈধᄈҊ༧ߓቛ ભᇗ્֭ച୷෶ᅥ਽hऔ໩૔‫ٻ‬їĭఋᇗ֭ྡཨ ஥ଖ༎۪ĭ၊ฦऄେᄖ 8 ‫؝‬फ़ऽႁhՖປĭՖ
ٞਜrr໩૔ᇂ༘ິ๡‫ݞ‬ᆋࢳପࠟగ෸૔‫؛‬ழ ‫ا‬ধሹ{ఆੋᇰ|g{၊ఖ֚బ|g{ྕൟࡈ‫ڦ‬ ലఞߖ႓Ⴐਜ࿀‫ا‬ᄥЯ‫ݛ‬՞໋ԣཋ‫࣑༽֭ݞ‬
ᘩ֭ྞಇhv ႃᅦ൞|h ज़࠷ĭԢҌ‫ࡁܡ‬ᄷࡖվᄇແ 40 ၩй෴ĩᄇ‫ގ‬
1380 ຫಮ૾уĭ‫ނ‬ས၁Ҋ෠೷Īh

'+) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ёࠨҎ֭ᛕ঳ఞ
འҊའᆱ֩{଻ಮሕ|֭ёࠨ૔௤൐ᄥັഐԪਜ஦ឆս௏ĭߖഐ൑ુັᅧŀུ౪ྕߖ൦‫ظ‬ಇໍŀቜແ݄۩഍֭
‫ނ‬Ա൦oo໩૔फ़ၣԒ࣑{଻ಮሕ|ёࠨҎĭ෣൵‫׌‬िೠฃ‫ିא‬ĭࡧҸ෸૔υሕਜ൑ુᛕ঳ఞĭධєНਠ෸૔
ུ֭૥૩Ļ

ۢ೽ ‫্܃‬ ਧਦ
{଻ಮሕ|ል฽ёࠨ {଻ಮሕ|ሕЩёࠨ {଻ಮሕ|ಮ༆ёࠨ
ል฽ёࠨ֭ၱඹऄ൦oo ሕЩёࠨ֭ၱඹऄ൦oo ಮ༆ёࠨ֭ၱඹऄ൦oo
ል૒ᅻ฽ପ֭ёࠨh၁ऄ Ҋ္࣏uሕvĭ‫ؿ‬౗္ ᅻ୷‫ݡ‬gಓ୷‫ݡ‬஍ྦྷ‫ۓ‬ᅾ
൦඲ĭ෸૔၊϶Ҋ࣢๡൑ uФvhૌՙ஍௓ĭଲོࡍ ௓ĩ࣏ནჇ{଻ಮሕ|ᆋ
ુĭ֔ࠖЯ൑ુ‫׵္׵؃‬ ࠌൡ‫֬؃ـ‬໩ሹ࠵uФvಈ ۹ᆷ໒֭‫ׯ‬ၴĪĭ෶Ⴝ଻
၊‫׌‬ĭҊಞऄ߾৽฽ପ‫؃‬ ௓ӎh‫ࣈ്࠳ނ‬δh ഻૛૏ၣ౸֭‫܅‬ቜᆵ၊h
ᅻҊሪh

u໩၊ᆸႰ I EĭࠖЯ൦ I E ԣ֦࠳ĭ໩


ۢ೽๿ࡱ Ļ ‫্܃‬๿ࡱ Ļ
u໩൦ቛሕЩ֭ĭ෶ၣࠖЯഐĭಱ ਧਦ๿ࡱ Ļ
u໩൦‫ିא‬઱ĭҊ္໡໩ฆ‫ا‬hࠖ
ཋᄥ൦ I E9 ਜŀჸႁ‫֎࡭ޛ‬ĭ
ऄႰ࠳ĭ Ҋܽ୎ᄥଯĭ ‫ލ‬೐႟ࡹഐ൯‫߾؃‬ᅻধ൳൳hႁՖĭI E9 ໩ఋ Яऄ൦໩֔ٗႽັᅧսҊिĭ໩ऄ໡‫্܃‬h‫ނ‬
Ⴐଯฃ‫ିא‬ĭ෹फ़େૈႽಱ‫ލ‬ᛕ঳ఞĭ຿؇Ҋ߾ ൔᄲऄ൳Ⴐ‫ݞ‬ĭႽ਎٢૳֭‫࣑ۇ‬ਿಮႎཨയॡĭ ཰༗൦ĭ෸ದ໩Ⴐ I E9 ᆵ޲ĭ໩ಚൔ‫ۓ‬बੈӖ
ച I Eh໩Ҋ༧ߓႰ၊۹‫ିא‬ऄ္ߘ۹༥݀hѡ඲ ‫׃‬၊൦ූ؏٢૳ĭಚൔঁ ļ‫م׃‬ऄ൦၂૳്‫ٻ‬ ਜ ļߒ཰༗൦ĭ෸ૌՙ੦‫ݞ‬໩໒ᇊ‫္؃‬ઝ໩Ϫ
I E ਜĭվࡍཋᄥ‫؃‬෎‫ܘ‬௛ႃਜĭ໩ߖႰູ೐ඃ೎ ࡭ࢹĭI E9 ֭७ᇍ‫܇‬େ૳ϸᇂᅥऔਜ‫ུ֭ޛ‬Մ Ԃh
v
ୃĭႁແಱ‫ލ‬၊ฃ‫؃ିא‬Ⴐĭ໩෣൐‫؃‬ҊႰ൩႓h
v ᆸ४࡟ĭ࡭ࢹ֦Ⴝ൐‫ޱ‬໩‫ີ؃‬ਜ෹֭ձᄥh
v
໩૔ॉ֦ਜ൑ુ ໩૔ॉ֦ਜ൑ુ ໩૔ॉ֦ਜ൑ુ

· zh. wi ki pedi a. or g · www. net car show. com · bl og. si na. com. cn
ۢ೽ᆋဪሹ໩ࣂഝĭu൑ ᆋ۹ັᅧഐႽ‫ۺ‬վ௞ஏ৭ ѡϤѸॢҊ֚ሯჿĭ଄ྚ
ુ‫؃‬ᆱ֩၊‫ـ׌‬൦໩֭Ⴒ ୕Ӣঃ๵௓ࠫࣂഝĭ‫ྕۿ‬ ֭ᇲ඼જࠞ‫؃‬ᄥᆋ‫ـ‬ਜĭ
‫׌‬hvཉಞĭu൑ુ‫؃‬ ٬Ӑ࿩ූĭۢ౪վ๵୶ ْ၊ْऄେᆱཱི‫ۺ‬۹଄ྚ
ᆱ֩၊‫׌‬v֭Ф޲๿൵൦ ‫ا‬ĭ‫֦ا‬फ़ၣದ༪๬б ‫׶‬งh
uຫൡໃࠖᆵvh খhщ྾္඲ĭI E9 ෹ౄ · www. st yl e. com
· www. guokr . com վ֭GPU႟ࡹࡎූ‫܇‬େĭ ћ஭ັᅧĭ‫ނ‬ས൦۹஍௓
ᆋ൦၊۹‫ޛ‬Ⴝಇ֭ज़࠷ັ ದັ၂ᛕ঳‫ੈۿ‬Ӗ٢૳ᄥ ֭ёࠨऄ൴ҧਜ෹h
ᅧĭ୅ೀ‫ۊڵ‬ٝቔཋӎg ᆋ۹ັᅧўཋ്‫ٻ‬଄ཉh · ht t p: / / 67. 228. 160.
ज़࠷ࠦॢgᆏྦྷ౮rruᄥ · cn. engadget . com 16/ ?f r omui d=2432888
෹֭࿝ะ༷ĭ໩‫ه‬ཋሹ࠵վ ૌ็္ॉ֭ັᅧĭඓჇӐ ఋൔᄲའ඲ᆋ۹ັᅧਜh
ႽཧGeek ‫ه‬ᅢ֭౼൥hv ݇ᛕ঳ĭ‫܅‬ቜྻ္h ໩૔၁ᆱ֩ᆋ۹Ⴝ๵໵ચ
· cn. bi ng. com · www. az ot honl i ne. ֭ັᅧվࡍ‫؃‬Ӑಈĭ֔୎
‫۫ܩ‬৞िĭϬ؏Ҋሡĭߖ com ૔ࣰಞ‫ܓ‬རਜŀਧਦĭቜ
‫ނ‬Ⴝbi nghᆋ۹ౄվ֭෎ ‫ޛ‬ำඁ֭၊۹ёࠨັᅧĭ ແ୷഻ĭЬಮ‫ه‬ཋ൴ҧᆋ
෴ႌ౫फ़ၣ‫ٻ‬૒ѡ৓ׁ฼ ‫ۺ‬ᇝۨሸᄥཔ཯ൺh႓‫ۆ‬ ۹ັᅧҊ‫ގ‬൩Ϝŀ
‫ۢ܊‬೽෶ྻ֭ջϋĭЂሁ ൦Ⴝ‫܅‬ቜܹ༪֭ັᅧh
෸‫ׁූঁࡎۿ‬ቛԣभҮh

ht t p: / / 67. 228. 160. 16/ ?f r omui d=2432888Ҋ൦෺ഐ֭ĭႁແ෺Ⴐ֭൦ྕ‫ିא‬ĭ෶ၣಎёࠨҎ‫؃‬Ⴐ෺ࠗఞ༷ᄣhഐᆋ۹ັᅧ཈ၘቓվ֭൦ooࢃ၊h


ུ֩཰༗
{଻ಮሕ|֭‫္֬ऀ؃ିא‬ଉĭႽళ֭ྩ‫ׅ‬फ़ၣᄩሁ෸૔ĭߵЙ‫ނ‬഍ਐĭйೊoo஍ത‫૳ڇ‬ཋӎ၊ಸႻᆵ৓h
ਧਦ඲֭Ļ
I E9ੈӖ֭ᛕ঳ེ‫ݜ‬ᄥ{଻ಮሕ|ёࠨҎࠎ֬ਜ၊ᇉ‫ނ‬௧ĭѱ౗෸૔‫؃‬ब֬ĭᄮ‫ିאऀ֭ۥ‬ႝཡਜ෹֭‫߰ه‬ĭѱ౗ёࠨ૔ሡЩၣՖແࣁ९ᅻᇾёณ༷Ͽ‫܌‬ഩ
Щാ࠱֭໡฽hའᄩሁ๥࿘֭౰ሊ࣍h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '+*


ࣉಽࢯ

๯ሯߣࣉ֭ 4 ۹ৠႶ
1. फ़ၣэिൟࣀഐቓᇟ֭
තooၔӉතh֚୎འࢄҕ
Ӊሏၕ‫༷֭୎ۻ‬၊օ൐ĭቓ
‫֭ނ‬Ͽٍऄ൦ࢄҕӉѕӶߣ
ࣉĭಞ޲Ⴖ୎༷֭၊օᄤࢄ
ߣࣉѕӶఋ෸ҕӉĭᆋဪࢄ
Ӧ‫׀‬૯ಈۢύ֭ၔӉතh
2. ߣࣉ൦၊ᇝ‫܌ࡅݛ‬ಲ֭
ࠒуĭ‫ۼ‬ЯҊԛડࡍӽࢬĭ
෶ၣ၊϶֭ႇྣg‫؃ྣ֚׍‬
߾‫ۻ‬ვߣࣉ90%ၣഐ֭ؓఁ
ֆঃĭ‫ؿ‬ሆ٤ֿ࿫ֆঃ‫ص‬ĭ
ቓۢҊә‫ݞ‬٤Ӊ௧‫ࡖܡ‬ᆼ֭
70%h
3. ಱ‫ׁލ‬౽ྦྷ֭‫ܪ‬௘൯ӎĭ
‫؃‬Ⴝफ़େЬಮҨቂļ֔൦
ߣࣉ൯ӎಗҊ߾ԣཋᆋᇝ
౮ঋĭႁແߣࣉ൯ӎඓჇಎ
౷ྦྷ֭๯ሯ൯ӎĭཋൔᇗߖ
ૈႽଯ၊۹ҕ๾ࠏ‫ࡍݛ‬खႽ
Ҩ७ࣉ൯֭ൔ৷hᆦႁແߣ
ࣉ൯ӎ൦၊۹๱଄֭Ⴝེ൯
ӎĭ෶ၣߣࣉ๯ሯᆈ၁ऄࠎ
֬ਜ‫ޛ‬վ֭๯ሯДᅸh
4. ߣࣉሏದĭૈႽಱ‫ࡂְލ‬
ᇍ؏֭ቍπĭ‫ؿ‬ᇵೊሆᅕg
‫ܪ‬௘֭ሏದĭ‫္؃‬Ͽৠ‫߄ݞ‬
൵࿋hࡔೊ୎ս෠ࢄ၊‫׷‬ሆ
ᅕ‫ތ‬၊ॾߣࣉ්‫ۻ‬ሹ࠵֭ሸ
୷൐ĭ୎߾‫ه‬ཋĭࢄߣࣉሏ
Financial Street ၕ‫ޛ‬٢єĭದሸ୷ϴቄऄफ़
ၣਜĭ֔൦ሆᅕऄ္‫֬ࣙٶ‬

ಈ‫ݛ‬ປડߣࣉϜ
‫ا‬hႶՖॉধĭᆋོሯӉ֭
ੈ‫ૈ؃ྦྷ׶‬ႽߣࣉႲᄈh

औҊຣಎ๬ࡁLj,'''ၩಮ૾у֭ሯࣉၠࣤ՞ᇗ‫ݛ‬੔൯ৢሏၕਜԣধLjᆋ໵ၘ߾‫֭୕࣊ۻ‬ ୎၁फ़ၣᆋဪ൘Ⴐߣࣉ
๡ࠒ஻ᅶ੹࿚ഐࡎටăልࡍჯࡁ࣊୕֭‫ڊ‬ᆼफ़େ߾պ֦+%,LjᆋဪॉধLjҊ‫ࣉߣ׌ۦ‬ԭ
Щ၊༷Ljᆋಸሸߖᅀુາ༷‫ݞ‬Ǜ֔൦Lj‫ݛ‬୅ᇂႽ਎ࡍ࢔ၦ෶Lj‫ؿ‬౗۹ಮડણߣࣉߖൻ֦
࿀‫ا‬ནᇍă‫ی‬իԣಈડߣࣉϜLjᆦ‫୎ނ‬९ևৢ֭ಮ૾у็็‫؃‬ᄥാᆼă

୎फ़ၣᄥᆋׁོ٢‫֦ۦ‬ ๡ࠒ஻ᅶྗႽჍ࠽ĭແ ࣉĭᆋོ๕۰ռᇂҊ‫ݞ‬൦ ‫ ܒ‬Ļ‫֭ܒ‬ჸሸ࿅ග൦ 80ĭ i Pad ߣࣉൄၑ


ࡖ۴ Ļ1500 ્ჵ
ߣࣉ Ļ ਜ٢єվࡍ‫ܛ‬ડࣉуၣ ᄥࣽ‫ד‬վ๗ϭϭဪሸ‫ؿ‬ ߣ ࣉ ൦ 79ĭ Ϫ ࣉĩ ѻ Ī
ߣࣉ࢔ၦ෶ Ļ୎फ़ၣᄥ‫ݛ‬ є Д ᆼĭ ֫ ‫ ֭ ݛ‬TG- ၠh ൦ 78ĭႁՖĭ՞ৠઊഐ
ࡅഐ֭ߣࣉ࢔ၦ෶‫ܛ‬ડ֦ Gol d- Super - Mar k t ࡎ૘ࡒ‫ܨ‬໛‫܌‬ර Ļೊ‫୎ݜ‬ ধ඲ĭ୎फ़ၣႰ၊ฃ৞
‫ۺ‬ᇝߣࣉӉ௞ĭࣉуgࣉ ‫܌‬රำၱᄥ֫‫֭ࠗݛ‬ӎ ಈ‫ۻ‬ζৢ೮֭ࡒ‫ܨ‬໛‫܌‬ර ሸ‫؛‬ሗࠗ‫ࠔޣྣ࣑ܒ؛‬ĭ
ሎgࠖࣉgఁࠒrrቓᇟ ‫ࠍތ‬Ӣᅧυሕਜ 500 ‫ا‬ ս‫܅‬ĭ‫ؿ‬౗୎ᄥৢ૳ߖቛ ೊ‫ݜ‬Ϥჸሸ‫ފ‬Ӷ‫܇‬ሗԣ 1 ߣࣉ֎Ӣ
္֭൦ĭᆋོߣࣉ࢔ၦ෶ĭ ฃ ߣ ࣉ ࢔ ၦ ࠗh ሇ ၱĭ ֬Ҋոĭζৢ೮ऄ߾‫୎ۻ‬ ۹ᇑሸĭଲુ୎ऄ֦֬ਜ ࡖ۴Ļ8ຫ஀ჵ

๬๬‫؃‬൦ 24 ུ൐႗၄֭ĭ ᆋ۹ࠗఞҊ๻ఋ෸഍௞ĭ ‫ࣉه‬уooᆋफ़Ҋ൦ϭϭ ߣࣉĭೊ‫୎ݜ‬ሗԣ 2 ۹


ࡖ۴൐ॡ‫ݍࢬࡅݛ۽‬ĭҊ ᇂ๻ߣࣉh୎ᄥഐ૳ߋ ဪሸĭ෸Ҋ࣏‫ࣉ୎ۻه‬уĭ ᇑሸĭ୎ऄ֦֬ਜϪࣉh
߾‫ه‬഻ᇔ޲ĭफ़ၣࣘफ़େ ၊༷྘Ⴐऽĭ෹ऄ߾ሹ ߖϤࣉу‫ؙ‬ཋӶӛ௘֭੦ ֚ಞĭᆋৢႽ۹వ฼ĭ൦
ׁДᆫ୎֭৮ၵhйࢨᇿ ‫׶‬๻ԣֱᆼ֭ࣉуh ‫୎ۻ‬ϭ௤ਜh uೊ‫ݜ‬v
h‫ؿ‬౗ĭ୎၁ᇂେ
ଈ֭Ⴝઆ‫ࣉߣ؟‬൯ӎgි εঠѽ৻‫ގ‬౺ӑ‫࠱֭ۢݛ‬ ׁ‫ ފ‬Ļಎൟࣀߣࣉ֭ԭЩ ႢႽ෹૔u၊߾‫ـ‬v
hႁ ҋࡎָືੋ଎ྠ
ࡖ۴Ļ300ຫ્ჵ
৛ൟߣࣉ൯ӎg્‫ࣉߣݛ‬ ࣽ‫ ד‬Ļ၁࿀‫֭ࠗݛ֫؛‬ఞ ਐվᄇ൦ 8. 9 ຫ‫؝‬ĭվ ແЬሗӶᆋဪ֭uߣࣉv
൯ӎgઆ‫࢔ࣉߣ؟‬ၦ෶ߣ ௫‫ྞۓ‬ಇĭεঠѽಮ၁՞ Ҏ‫ٻ‬ၣႻ৞งձᄥĭ‫ؿ‬౗ ൦Ҋໟ‫֭ׯ‬ĭ෹߾ࡇ࿋ජ
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=ളᢦ

ࣉ‫ׯ‬கg‫ࣉߣ࣠ײ‬൯ӎg TG- Gol d- Super - Mar kt ‫ٻ‬ҋᄥׁ‫ފ‬ᇗhೊ‫୎ݜ‬େ ѕӶໟ‫ྡ֭ׯ‬งĭ‫ؿ‬ᆋϾ


ྕࡎ௩ߣࣉ෶h ‫܌‬රႌ࣑ਜ၊௃ᆋဪ֭ࡍ འϿٍᅻ֦၊۹ә࠱቏ ජఁ࠳޴फ़ၣ޵ઃҊࡁĭ
ߣࣉUக
֫‫ࠗݛ‬ӎ‫ࠍތ‬Ӣᅧ Ļ၁ ࠌh֚ಞĭ‫؛‬Ⴧεঠѽಮ ๰ĭ ଲ ુĭ ଲ 8. 9 ຫ ‫؝‬ ୎‫ۼ‬ЯধҊࠫᄥ෹ሏѕᆵ ࡖ۴Ļ200્ჵ
࿀൦‫؛‬၊۹ൟࡈၣవ֭ ধ඲ĭൎႺҔ൦ᆏᆦ֭ߣ ߣࣉऄ‫؃‬൦୎֭ਜh వऄຊ൵ણ‫༷ۻ‬၊ࡍh

'+- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


္୎‫ނ‬ॉ

FHM Beauty
མହ‫୷ـ‬൞ᅃ඲ĭҊႰམණ֭୷ಮ൦ૈႽ໋ধ֭h‫଻؛‬ಮ‫ؿ‬စĭ෡ҊᇈჇႁՖ
ૡߠట༗ ૈႽਜu໋ধvĭ֔ำѡ֭མໍĭऄས൦၊ᅮ༭୐֭დັĭᄥऐ൵๯ቈ֭ද࡟
‫ۿ‬େದ୎҅ࠎၐಮ١ྗh
St udi oĪӎׁ฼‫=܊‬Super St udi o
ёࠨ=ӯ৷ଇ ໛ሻ=YS തႝ=SLĩSuper

՞ቘᇈႿ
མණ൦ўպ۹ಮᷨ৷֭ᇟ္๷࣭hҊઊ൦రరऴሸĭߖ൦ औ඲ႽೠӶၣഐ֭୷ಮಲແĭ଻ಮࢄམණர೚ᄥࣨҎĭቓ &VQIPSJBGPS.FO ᤚৱႄ‫ܣ‬ᯮඵ 3.#NM
আဿ၊ቊĭҊઊ൦ඈतటᇑߖ൦ࢆ޽ట‫ۈ‬ĭ଻ಮ૔෶࿒Ⴐ ਿ෺૔‫ྗ֦ۓ‬๓ࡎූh #7-("3*1063)0..&40*3ࠃಫˠܴࣸႄ‫ܣ‬ᯮඵ3.#NM
%BWJEPGG"EWFOUVSF ܸӼొܻᇸሜඵႄၹᯮඵ 3.#NM
֭མණ௞ஏ෡վཕ࣭๞ĭಗ၊ဪўպਜ෸૔֭௞໒‫ތ‬౮࿊h ਾປ‫ۺ‬Ⴝ਎Ӷၣഐ֭୷ಮಲແĭ଻ಮ‫޲ف‬ர೚མණĭటໍ
7FSB8BOH'PS.FO ဍ፥ઢກ‫إ‬रᯮඵ 3.#NM
଻ྦྷམණ൦଻ಮ‫୷؛‬ಮ֭ᇉଉૡးĭའ႗ᄷቓࡌ֭ᄇ߾౮ ೗Ⴝස໵ĭਿಮ‫ۿ‬འ౜ࣕh‫ؿ‬ϤམණႰᄥྫవĭᄽ൦ቓྦྷ‫ۓ‬ĭ 5064."/41035 ಱˍຍᗰႄ‫ܣ‬ᯮඵ 3.#NM
ಇĭऄщ྾ᆱ֩ϤམණႰᄥ൑ુҎ໒ĭೲഌ৷Ҕେቓվh ၁ቓखυಎ‫ۓ‬ĭਿಮᇖ༗h .BSD+BDPCT.BO ထ̎ሙ࣋ႄ‫ܣ‬ᯮඵ3.#NM
ຮஏ๏ᅦ
ࠦན഻ࠋ
୕؏ә࠱ࢹ૳ຮĮࠥਡയҲࢹ૳ୋ
ࠦᇉվ๏ᅦ
തႝ=ৗ໛
ёࠨgᆻྣ=ࢢৼৼ

ঁধಎ‫ݛ‬ಁө൮૒‫ד‬ҝࡎ༹ಸಈႺվ๏ᅦ ႛ಄500ჵ଻൞߁ৠಒ
ཟ౮౰ܹሇıĵIJĵಁө൮‫ד‬୅ႷЙ
02 03

01
‫؀؀‬ᇗٍࠉ࿛ແᇗປࠦནᄖ‫ੈ࢔׶‬ቛԣਜ๴ԣ‫ܒ‬ཌ
ࠥਡയҲࢹ૳ୋ
F: ཋᄥᄥٍ‫ߖݛ‬ຟཿટŀ ᇗٍ၊గϿ֭ࠦནᄖ‫׶‬ĭվࡍ‫ٻ‬ར၊༷ࣤယĭ
D: ຟĭ
֔໩ᇾྱၤඔhຟཿ൦໩٬Ӑ༧ߓ֭ρ‫ނ‬h ౕճౕճĭᄥᄖ‫׶‬ᇗĭૈ൑ુ‫ࡅݛ‬ნစ֭ᅸπh ๏ᅦோ‫ڙ‬਴Ⴚ݃Ģ
F: ֚Ԣᅀુि൛֭ŀ F: ᆋՙࠦནࢹ૳๏ᅦႽ൑ુ‫ۓ‬԰ŀ
D: ᇾ္൦༧ߓh14g5 ෧ऄि൛ਜĭᄥ‫܅‬เ‫ۀ‬ D: ‫ۻޛ‬৷δĢࢹ૳ེ‫ޛݜ‬Ӧ‫׀‬h଻഻‫׶ނ؃‬ĭ
ࣕႽ۹ࠦནᄖ‫׶‬ӎׁĭி֦ਜཋᄥᆋಝ஼Ⴞh Ⴕఋ໩૔ᆋᇝຟࠦན֭hᄖ‫ߵ׶‬ধႰ၊༷෹ĭ
ᇗ‫ݛ‬၌൅ྀ߾ோ‫ڙ‬ज़၌൅‫߾ٻ‬ಲᆫ
F: ࡍৢૈቍᇀ୎ટŀ ೃԣধ֭஦ଘ‫ؿھچ‬༭୐ĭେയ೎સ६Ӧ‫׀‬౪
D: ໩ϩ൦ٍ‫ݛ‬ಮĭ‫ޛ‬ᆮԃ໩h၁ҝࡎ‫اޛݞ‬ՙ ࢹĭದ໩ຣಎफ़ၣߝಞ၊ྕh 98%ோ‫ڙ‬࿘ࡍಲ๥ࠥਡയҲࢹ૳ୋେ‫ނޛ‬౪
ࢹႺᆳ໲‫ܙ‬ĭЂሁ‫؛‬ॎ 5 վ଻൞ோ‫ڙ‬Ҋࢹႌ
02 గ֭ோ‫ڙ‬໡฽Ģ
98%ோ‫ڙ‬࿘ࡍ๿ࡱ଻൞൘ႰࠥਡയҲࢹ૳ୋĢ
๊თഩࡁ൅߉ϸಎ‫׃ݛ‬ශgТ࣠‫׃‬၊

F: ๊თ୎‫ނ‬ĭ๘ໜ୎၊؏Ь‫܌‬ಲແТ࣠ቓႽօ T: འ࿡ᅻ֦၊ঃफ़ၣ࿩ූಈႺ֭ࢹ૳Ӊ௞h
ўྦྷ֭߉ϸ࿒൵ĭႽ൑ુࣤ৭फ़ၣ‫ٻ‬རટŀ F: ᅻ֦ਜટŀ
T: Ҋ‫֚ە‬ĭ໩֭ᆷ၄൦ഩࡁ൅h֔٬Ӑ༧ߓࠦ T: ‫ޛ‬िྗĭࠥਡയҲࢹ૳ୋ‫ۻ‬ਜ໩‫ޛ‬վ֭࣡༧h
ནᄖ‫׶‬փধ֭ࠟ౮‫ۓ׶ތ‬h2005 ᄥ LG ࠦནᄖ ࠦནᄖ‫׶‬փধ՗֭ࠟ๥൐၁ದ໩֭૳Ҏ࿩ූԣ
‫׶‬ᇗ‫ݛ‬վࢊ೟भ೟ᇗࠎ֬‫ ; ੊׃‬2007 ୕ำҌಎ ႺĭႰ෹ࢹ૳޲फ़ၣպ֦࿩ූಈႺེ֭‫ݜ‬ĭѱ
‫ࠦݛ‬ན࣢ႏ೟Т࣠࿣ߵ೟‫م׃‬rr ౗අ൩Ҋ࣍вĭ໩༧ߓĢ
F: ᔐrrս‫ؖ‬၊༷ĭᆋՙҝࡎࢹ૳վ๏ᅦ൦འŀ F: ‫܈ݟݟ‬༧୎ĭᇜჇᅻ֦ਜ൩‫֭୎ގ‬h

03
༤ѣᆷ၄࿒൵ࠎࢊ໵ග
F: ॉ୎֭࡭৭ĭႽฆ‫ࢊ֭ا‬ལਜĭߖႽ൑ુ໋ ֭ӶࠣĢᆋՙႰਜᆋ۹Ӊ௞ब֭ೊ‫ލ‬ŀ
ຣӶ֭ପћટŀ T: йࢨਜ‫اޛ‬ঃĭቓᇚၱᆋঃࢹ૳ୋh෹‫ޛ‬ਜ
T: ໩ཕ྘౟‫ځ‬၊‫ׯ‬फ़ၣႽӶࠣ ! ৠའफ़ၣӶ ࢻ໩૔֭ྻ౸ĭའধ၁൦࢞෿ൔׁ၊‫׌‬၊‫׌‬ခ‫ه‬
ແᇗ‫ݛ‬ቓ‫֭ނ‬ᆷ၄߉൵ĭཋᄥၠႽ gi ft ‫ތ‬ ԣধ֭h‫۽‬໩၁๟སĭ၁Ⴝ‫اޛ‬ӳ‫ބ‬ĭ‫ ~ ݟݟ‬๘
adi das ೠ၅Ҭᄩሁh ඲ቓࣕߖࠎ֬ਜᇗ‫ݛ‬၌൅ྀ߾ோ‫ڙ‬ज़၌൅‫֭߾ٻ‬
F: ४ᇗ‫ٮ‬ಮҊ‫֚ނ‬δh‫܈‬༧୎ၠࣤႽਜᆋુ‫ا‬ ಲᆫĭ٬Ӑል၄hਾປĭ‫ޛ‬༧ߓ෹֭ୋሙᇑ‫ۓ‬h
վϬज़ಎඈ ᆱൕऄ൦৷ਐĭำѡ൦{଻ಮሕ|ࢥ‫֭୎ۻ‬य‫؛‬ᄩĢ

FHM Encyclopedia 1.‫ྦྷ૾ݛ‬ 2. ‫࣠ײ‬ 3. Ҝႊ 4. ज़࠷

ගሻ
ಸЯಮ९1. 3ၩĭׁ౷ഐૌ100 ಸЯ֭൶‫ུࠦࠚ૳؃‬ĭಗ൦ಸ ಸ൜ਠৠg֦ᇗ߇ਠৠgၱ൜ ಸЯज़࠷‫هޛ‬պĭྕ‫ی‬པ൐ූ
۹ಮᇗႽ਎۹൦ಸЯಮĭ෸૔ Я֭ᆧᇕgࣤ࠾g൐഑ᇗྗĭ ਠৠgٍ‫ݛ‬վҜĭߖႽ્‫ݛ‬ট फ़պ 300 ‫ৢ܌‬ĭߖႽफ़ၣඟऽ
‫ޛ‬ӑ൸ĭ௤र൸ଉ଻ྦྷແ 7 9 ൦ᆏᆦ֭ә࠱Ӵ൯h‫ؒࠦ࣠ײ‬ ࠕ൒௞ĭಸЯ൦્൒ࡍ֭‫ݛ‬ ॉ‫א‬൲֭൵ࠗhསಮ৓၊ဪቄ
෧ĭ୷ྦྷແ86 ෧h‫ޙ‬๰‫ه‬gུ Ⴂ࠲ĭйೊ඲ĭ၊۹્‫ݛ‬ಮफ़ ؏ĭҊ‫ݞ‬ԥ൅૔൘Ⴐ֭൒ғᇂ ੦֭ࠗఞಮŀૈ໡฽ĭ෸૔ശ

ಸЯ
ቑϠgུဌࣝĭ൦‫֭ྠ׍‬ಸЯ ၣ؇ᅥ180௤٢૤ׁ֭கĭ๥ဪ Ⴝ40%ӉሹಸЯhಸЯಮૌ୕္ ᇈߖႽᓅঠ૳֭ࠗఞಮhಸЯ
‫ྐ܅‬ቊྡཨh֚ಞĭಸЯ୷഻ վׁ֭٢ĭᄥಸЯಗ္࠲11 ۹ ֢‫ם‬2320 ຫ‫֭؝‬൒༆ĭ൦ૌ୕ ֭ҭ෶၁൦ቓ༽࣑֭Ļफ़ၣࡎ
Ⴝ‫ۺ‬ᇝϿٍದဌࣝॉగধվ၊ ಮĭ‫ؿ‬ᄥ‫࣠ײ‬ĭᆋॾׁ٢္ೞ ჹሁࠝߡ‫ࡍݛ‬൒༆ቁਐ֭4Чh ಫ֭જ๩ಉgሹ‫׶‬ि‫֭ގ‬જ๩
‫׌‬ĭശᇈ৽ཕࠗ‫؃‬Ⴝል૒֭‫܇‬ 192۹ಮhᄥ೭‫֭ܩ‬੦९ĭۢ‫ڊ‬ ‫ۊ‬ĭೊ‫୎ݜ‬༧ߓĭજ๩ߖफ़ၣ
ᄥᆋ۹ำѡ֭൐ॡĭ େफ़ၣದဌࣝ‫ۿ‬վ၊‫׌‬hಸЯ ൐࡟ૌՙ੻֯‫߾؃‬Ⴝ3000 ಮ‫ݞ‬ ሹ‫׶‬౪༩୎༷֭മh֔Ҋᆱແ
໩૔ၣቓᆸࢬ֭٢ ಮ൲৷ಎ౷ቓশĭ40%֭ಮ‫؃‬ւ જ੦hᄥ‫֭࣠ײ‬ઢ֚ীĭૌ۹ ൑ુĭᆋৢఆӶၣഐ֭ҭ෶஭
ဌ࣬ĩЏছႍྡĪh ቞໒ᇂႽ50৘૤ংh ֭‫؃‬൦ূ൜‫؞‬२h
൜փ୎ਜࢻಸЯh

5. ණ 6. ൸ර 7. ྦྷ 8. ׁᆙ 9. ሹೲ
ᄥಸЯĭණੋ๰ৢ֭ණ‫ތ‬ә൯ ૌ୕ಎ౷҅ি191ຫ‫ాࣉ؝‬აĭ ᄥᆋৢ୎߾ॉ֦࿀‫ا‬ས๨ߍӴ ಸЯ໒Ⴧߔฆ௤ဤࠍ೾ׁᆙփ ࣤ࠾‫ه‬պĭߖफ़ၣഞԋ֦ಶ‫ם‬
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=ུZ Ҵ๵=eboy

ৢણ֭ঈ಍ණ၊ဪ‫ނ‬hቜແ၊ ಸЯಮ߾ԁ‫ם‬ఋᇗ֭ೠ‫ٻ‬ᆵ Е၊ဪ֭መܼࢁህĭ၊϶ধ඲ ֭༎ᄀĭႢႽࠋࠍ೾86 ቞ĭᄇ ԁҊਜ֭‫ײ‬༎ĭχ඲ಸЯ႓‫ۆ‬


۹֣‫ݛ‬ĭಸЯණሯჿ‫ھچޛ‬ĭ ၊hಸЯૌ୕཰‫םٶ‬ಎ౷঩᷂ ଲོ‫؃‬൦ρ౮ੲܾhಸЯᄇႽ ᅥൟࣀࠋࠍ೾ቁග֭ 1/ 10 h ൦۹ྥ‫ࡍݛ֭ڦ‬hҊ‫ݞ‬ᄥ‫ه‬պ
֔෹૔ಷऀ߾՞஀ᇥ࣑९վਐ ࣉాა‫܊‬႓ਐ֭80%ĭᆦႁແೊ 3 ຫࡍρ౮ੲܾĭૌ็Ⴝ185ຫ ႶჇ࿸஀ϸॾიฆ௤ဤϸॾி ‫ࡍݛ‬ᇗĭಸЯ֭ሹೲ੹ቓۢh
ঈ಍ණĭૌ୕ᄇ58 ຫబാĭཕ Ֆĭ঩᷂ࣉాა‫ঁޛ‬ऄႽሯ۴ ‫؛‬౮ੱ݃ਪĭॉగধ‫اޛ‬Ϝŀ ሗĭಸЯႹೊቝᄥ၊Ϥူ߫Ҋ ‫ھ‬൞೾൦ಸЯ֭ཨᆠĭ၁൦ቓ
֚Ⴧ11. 6 ၩ௦500 ‫ހ‬ാ֭ঈ಍ Ьਡ೎ѥ຺༆ᇝĭऄསվྯવ Ҋ‫ݞ‬ಸЯ‫ڗ‬అ௤रૌ୕֭ྦྷ഻ ๜֭ၝሸഐĭૌ୕‫ه‬഻֭Ⴝ‫ۓ‬ ಫ૒֭ሹೲׁᆵ၊ĭૌ୕ᄥᇣ
ණhධє඲၊छĭಎ౷Ⴝ11 ၩ ‫ތ‬٬ᇥཨ၊ဪhՖປĭಸЯಮ ࠋՙග࣏ແ48 ՙĭ‫ؿ‬ൟࣀ௤र ׁᆙۢպ1000‫ا‬ՙh20ൟࡈၣ ѐඖਧᇗ‫ه߾؃‬ཋ 100 ‫ا‬खോ
ಮ‫އ‬Ҋ֦‫ࣲ֭ی‬ႊႰණĭ൦ಸ ૌ୕ԁ൸රႰಈ֭၊ՙྦྷॿሸ ණ௤൦103ՙĭቓ৪‫֭ݥ‬൦༘ণ ধĭৢ൮6࠱ၣഐׁ֭ᆙၠә‫ݞ‬ เhಸЯૌ୕‫؃‬Ⴝ35000 ಮሹ
Яಮ९֭8Чĭ‫اޛ‬ಮႁՖߙഐ Ⴝ230ၩඨĭ௤रૌಮ200ඨĭ ಮĭૌ୕138ՙh 50ՙh ೲĭ௤रૌ็90 ಮĭ၁ऄ൦඲
৲࠭h ‫ؿ‬ᆋོॿሸ90%൦՞ᇗ‫ݛ‬ধ֭h ૌ16‫ٻ‬ᇚĭऄႽ၊ಮሹೲh

',' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


Men's Desire

஼Ⴞĭ୎ߖࡂ֬
13 ୕వĭᄥuค ёࠨ=‫্܃‬
ดୌॠv‫ބ‬ഐ‫ތ‬ ໛+๵=ණႇ·‫״‬଄٫+ۢ࿸٫
ࢵॠຟӢᆙ֭
੥඼ટrr
ડᢚ්ᇰ
ρাભ֭଻ಮሇၱਜĭၣ༷Ӊ௞फ़ၣЂሁ୎ຣӶൖഐቓা‫ތ‬ቓύ‫֭ݔ‬Ӣᆙĭ‫ؿ‬౗৽ቜϋ‫܅‬ख‫؃‬ҊႰሹЩh໩૔Ҋᆱ֩Ⴐଯ۹ུћ฽ধྡೀᆋ۹Ӊ௞ĭ
൦ቓύ‫֭ݔ‬Ӣॷŀߖ൦ቓ‫֭߇ݿ‬ᅄ௞ŀႁແuূලৎලv၁ડҊగĭ၊ᆸ൦վᇡ‫؛‬ীබদබ֭ॉٍĭ֔൦෹ᆋՙࣰಞЬ֚ቜਜᅄ௞ooᇂ္୎ཋᄥႰ
1700 ຫႏЊধჯ‫װ‬၊ා೓‫׍‬Ⴛ๠ Strand Crafth
෹஭ᇊਜ੥็վྠχ଑წۚĭ୅ҎႢႽә‫דࣽ࠱ྚ੊ݞ‬ණሡ֭ሕᜐഩࡁĭѱ฼‫܊‬ਜශ࡟า٤იि٪൜ॢ๗ĭ൦۹ҊᆄҊ॰֭ၕ‫׶‬ѡකhঁದུඖਧ‫ތ‬
޹๥ѐֶ֭ුӢᆙࡶ‫ݎ‬ಈϜĭᄥႻ๠֭Ӣॷৢ཯ࠇĭཕ྘վ‫ا‬ග୷ಮ‫؃‬Ҋ߾ओयᆋ۹္౸h
{଻ಮሕ|฼ྤ୎ Ļཋᄥ࢔ళჯ‫װ‬ĭ2013 ୕ 10 ᄍऄେ࢔ࠒĩwww.strand-craft.comĪ
h

',- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


༆შ

ѕྡࣉۘ

ᄥ؉Ӣ૳వĭऄ෠୎൦Зજ 7 ༪ĭ၁֬எ‫ؚ‬༓້టhཋᄥᇂ္୎߅֬గЗજ 7 ༪֭ࡖళĭऄେϭ


ຊᆋ‫ॵڂ‬ୀhᆋঃफ़ၣᆄ‫֭ק‬ණ४਎ః‫ྣٮ‬ఞൺࡖᇂ္ 100 ‫ا‬ຫჵಮ૾уĭႽ۹Ӣॷऄେձ٪h
‫ࡘؿ‬൚ᆋࡗ‫ࠗٮ‬йս‫؃ࠗٮ‬ধ֬౦ෆĭᇂྻ္Ⴐ॑ࡘᅾ၊Ͼ֭൐࡟ऄେ࿘ຣĭᆵ޲୎ऄफ़ၣഐ็ਜĢ
{଻ಮሕ|฼ྤ୎ ĻႽళҊ၊‫ׯ‬େડ֦ĭડ֦Ҋ၊‫ׯ‬େᄥ‫ݛ‬୅‫ٮ‬rrັᆾ‫୎ۻ‬૔ሹ࠵ॉϜĩwww.
iconaircraft.comĪh

Ҋ߾ӣሪ֙

෡ಞॉഐಈ‫ޛ‬ས၊ਏҟ࠭ಮ
ልႰӢĭ֔൦෹֭ᆏൔമ‫ڂ‬
൦۹ဎჼhᆋਏۘۘᄥ{CSI
ٝቔཋӎ‫נ‬Ҹ|ञࠪৢ஥ຣ
ੋา֭ Terra Trike ೠઅ
Ӣĭफ़ၣದ୎֭ഐമསᄥฤ
ၝৢ၊ဪඅ൩hၣഐമ޲౨
45 ؏ࢠ֭ᆋᇝሰ൥֮Ӣĭେ
ದိgࣨሚ‫ތ‬൵ຬ֦֬
ԑ‫֭ٻ‬٪ෆĭѱ౗ದ
ᮺҎ૯ൻ࿪௯‫ތ‬Ӟಫ
֭౛༣ĭ൦ှ૔‫ـ‬
ऄ߾‫֬׵‬ᆋႽ‫ુا‬
ᇟ္h
{ ଻ ಮ ሕ | ฼ ྤ ୎ Ļກ ӑ
֭‫ܛ‬ડᆈ౰າᆋॉĩwww.
terratrike.comĪĭ ກ ؓ
ᆈऄѡડਜĭႁແ෹֭Ӣग
ແ஀ચĭກҊ‫ܜ‬ӑऄᆏ֭ᇂ
େฤৢ૳ਜh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ',.


༆შ

ຬഐٍঠ৮

ٍঠ৮ᆋঃ Scuderia Ferrari One ຬў൦ Cabestan ৮Ⴐ؇Կ֭Մᆸࢺ‫ܚ‬ᇍቜ֭‫׃‬ೠঃຬўĭ၁൦ٍঠ৮ࡇიய଴‫ތݢ‬ᆬϫ‫ގ‬ቜ๿ԣຬўᆵ޲ĭ


‫׃‬ೠঃიຬў௞ஏ‫ގ‬ቜ๿ԣ֭ຬўhແਜ‫ׁاۿ‬๲ཉఢӢ֭ჵ෕ĭഩࡁ൅Ⴐ‫ڇ‬ц֭۷ϸࢄჸধўகᇗ࡟઒੥֭Ԋઅ༪๬Џ‫ݝ‬గধĭ๥൐ࢄჸধްᇟg
ౄ‫֭ݶ‬ўड़ഩࡁӶೊఢӢ၊ဪ֭ੈཔᄷྠĭްᇟᆵᇗĭ‫ۿ‬ᅁ่ਜ࠳‫౎਺ٻ‬hҊ‫ݞ‬ĭᆋঃٍঠ৮ຬўफ़Ҋ൦ඪ‫؃‬ડ֬గĭԪਜ္ሡЩ 300 ‫ا‬ຫჵಮ૾у
ᆵປĭ୎ߖщ྾༽Ӷແٍঠ৮֭Ӣᇾh
{଻ಮሕ|฼ྤ୎ Ļೊ‫୎ݜ‬Ҋ൦ٍঠ৮Ӣᇾĭ֔ಗႽഐϬຫ֭ཅళĭಈ www.sparkle.ch ॉॉѡ֭ঃ൜Ϝh

๶Ⴝఋў

າາ၊ঃ൵ࠗవ૳֭ሻဌĭ‫߾؃‬൦ᆋ
ঃ൵֭ࠗቓվણ‫׌‬ĭйೊႃ৉൵ࠗg
஍ᅾ൵ࠗၣࠫᇎେ൵ֱֱࠗhLeDIX
֭ᆋঃຬў൵ࠗ၁൦ೊՖĭ෹ҘႰਜ
঩Зൎ٥ණ٥ଐў૳g600 Ⴭ۹୅ᇊ
Ԋઅ‫ތ‬փࡰᆙ‫܇‬େ֭ຌ‫ٮ‬અh‫ؿ‬౗ૌ
֚୎ि‫ގ‬၊ՙࠗྈўФ૳֭൵ْࠗ‫ۊ‬ĭ
ऄେແࠗྈў฼‫ ܊‬3 ུ൐֭‫׶‬৷ĭ౗
࿋‫ݼ‬େ৷फ़ၣպ֦ 120 ུ൐hཕйຬ
ў֭ሤᄈўཋĭ൵ࠗ‫܇‬େ٢૳ऄ‫ݛތ‬
ቈ၊ဪĭ໵ٍ฼గhᆋঃൺࡖ 200 ຫ
ჵಮ૾у֭ຬў൵ࠗĭಎ౷ནਐ 18 Ҏĭ
‫ܛ‬ડవ౰࣐സhԪ٬୎ᄃၱ൵ମ 200
ຫकঃቄᄥࢯഐĭಗቁႽ੦ಮ‫ݞ‬ধ໡
୎࠳‫׌‬ਜh
{଻ಮሕ|฼ྤ୎ Ļቜແຬўĭડऄડ
Ϝ ļቜແ൵ࠗĭᆋ‫܇‬େൔᄥฆҽoo
320 ຫས෕g࣏ᆮԃ GSM ັખĩwww.
celsius-x-vi-ii.comĪĭ౰ሹྣ
भ‫ׯ‬h

',/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


þЛழᒾᤠүਖऐᰂÿREIZ ᩩঃћώþ5Sÿ͖ҹ໦ፂӨᎿᩩԫἻ˄˞ਵᢼਵၷำnjЦదˁ͕ˀՏᄊ˔ভ˟सnjѹ̚ᒾᤠၷำֶͯᄊᇫ͘ድᔮᏫၷἻᏫᤈ˔̡Ἳࡃ௧Ϳἰ

၊బᇝ൐ॡ
᫺АѸѸፃ᣿ࡔᮇᄊபോἻᤇᑟਖᝏ҂ʽʷౌພབྷᄊАጳἻ
˷ࡃ௧ѸѸᄊʷ˔‫݀ڀ‬Ἳϸ௧ᜂ̤˦αᖍἻඡʹἻওཀྵဗ
ፉἻԡϸ௧ʷ‫ܸࢽڱ‬ᄊ࣫࣋ἻᅯᫎՔ‫ڡ‬᭧ᄦ౏Ἳԡᎁᎁʽ
ӤἻᤈ௄ขᝍ᧖Ἳੋ᝵Ἳᤈࡃ௧ˀԻ‫҄ܭ‬ᄊ௑҉Ǎ

ᄇᓤ᜵ᜉnj
ᔉ఺‫ڏ‬ವᛮ᛭=Fendi
ูೣᓤᆁ᭫=Boss
᜜ᓤᤌᢶᜑnj
᜜ᓤᎭᯱ᭯=Fendiý ᎄᣤnjੰᛡ=ू᳁ Ꭱᖉᖉ ୊ॖ=͊ᝓ὆͖ႇ͜୧὇ ӑ‫=ݣ‬ևᨐ വྲ=ౄํʷ὆ESEE὇ ՗Ћํ὆ˌவࠖѾ὇ ‫ڡڤ‬Პ៙=ဩ෈ʷӢಚѿ‫ܓ‬
ກ᳧ᓤᄕ݃Б=Fendi
ᄇᓤ౎ጯᛮ᛭njϢைྦ᜕̳=Boss
ጚᓤᤂү᭯=Moschino

ᔉጯᤌᢶᜑ=Lu12.28 ᩐᓤ࠵ᇪᜑ=Lu12.28
᜜ᓤᎭᯱ᭯=Fendi ᜜ᓤᎭᯱ᭯=Fendi

߾ઓଚĭ߾ߓბĭၟሪмՖ֭൐ॡĭॉ֦୎౦໿‫ٮ‬ဠĭიಱ‫ލ‬
ಮ‫؃‬Ҋ၊ဪĭߖႽĭ޲Щཙৢ໩ҧ‫֭୎ۻ‬૥૩h

ཏ༦ᓤಫጯ᜵ᜉnj
ᳬᓤTৄ=Moschino
ᳬᓤᄕ᭯=Boss Stylishúú௑࠻ܱ᜺
ӨᎿնဘἻþGlam TechÿἷGlamorous TechnicalἸἻ࠲ුᢼᄊำҧүਖˁᆶభඡए߹ᎿᚸՌἻᡑ͒ԫ
ᔉጯᤌᢶᜑ=Lu12.28 ӑᄊᢼ᫃੕᭧njᛡౄኸև᣸njҒՑᣃᄹ኎᝺ᝠἻ᛫ဘѣำҧˁਖಀҧЪЦᄊܱ᜺᝺ᝠ᱋ҧǍ
ິሪ୎ĭ๘ሪ୎‫ݞ؛‬າ֭णਆĭ‫ؿ‬໩ĭ߾യയׁࡂ֬Ֆ൐֭၊ॡh

ཏ༦ᓤಫጯ᜵ᜉnjᳬᓤTৄ=Moschino Snugúúᒾᤠֶ᠏ ࠴ᕦ̚ԪἻᢼᢶҫࠕ 20mm ᄊЛழ REIZ ᩩঃԻ̿ద஍઩࡙˲‫֗گ‬ϲྭቇᫎἻࢻԿ࿘ቡरቇូ֗៸Өᮃ


ᔉጯᤌᢶᜑ=Lu12.28
‫־‬ጇፒᝨடᦊᢼߕԫੇᛡᤉ˗ᄊүਖ๎໬࠵ࡔǍSafetyúú߷Л֋ઐ Ἳᡤཀྵழ‫ܒ‬ᝨͿᄊ๎໬˨஻ˀᜂᣐ௜੪லǍ

ᆋ၊ॡĭ໩ᄥ୎മѐĭߖႽ෹ĭᄣሪ໩૔ቄ࣑ૌ၊۹༷၊ॡĭ
υໟĭঁ৉h

‫ܛ‬፯ᓤTৄnjྦ̳ᛮ᛭njྦ̳ᆁ᜕nj
ᮗࣜnjᳬᓤྦษ᭯=Prada
ᄇᓤᑀॷ=Boss
ᗰᓤᔉ఺ᆁᜑ=Lu12.28 Sportyúú༈຦үҧ Ӭ࠷ˀјἻ͜੾үਖ DNAἻЛழ REIZ ᩩঃ࠲ืႊᄊ୲଍ˁ᣾࿮ᄊҫᤴভᑟᰴएፇՌἻStablyúúᒰᒲ୲଍
᜜ᓤᎭᯱ᭯=Fendi ᬤॷᏫүἻழ‫ܙ‬வՔᄨ૱ೂસྟ֗ܳመᛡ᯺വरἻࠄဘ̀ፐΈᄊүਖ୲଍˭ᡚἻˀൣ௧ʷᦊऐᰂἻఞ௧ʷመၷำᄊʹᰎἰ
|
{๡ࠤਿ


{๡ࠤਿ|ᇗೲ൵υࠥ ؏h֔ႶჇሸ֭֘ූ؏٬ ሏࢄ߾၊ᆸԃ࿋ĭऄསຌ
৩ଳ · ᇳ৥֭ሸ֘फ़ၣሏ Ӑঁĭᆋ۹௒ၕफ़ၣຣಎ ઌଲဪhᆋဪ֭ഩࡁ߾ದ
ຝĭᆋफ़େટŀ ޵ઃrrٙᆦҊफ़େսᇗ ሸ֘‫ۿ֬ྣٮ‬ໟgഥӹ‫ۿ‬
A ĻҊफ़େh ూ޲ֹ֭ಮĭࠏ൦ඣԣ၊ ᄁh࠯൘ङ‫ם‬၊Ҏ‫ాٻ‬
ᆏཕᄥՖĻ՞ႝ௓ৢ૳ॉĭ ۹ಉh ܽĭধ‫ాڷ‬၁၏ಞफ़ၣ
Incoming
ස޴൦ඣ‫ۯ‬ҁ֥ᇉా֘Ⴝ Ⴐĭႁແภཔ൦՞ాܽ

໩૔फ़ၣཕ ၊۹Ԣ൛֭޾པᄖ‫׶‬ĭಞ
޲िࠍᆵ޲ሸ֘Дԃჯ‫ׯ‬
֭޾པᄖ‫׶‬hᆋཉಞҊफ़

{ᇜࢺᆈ|ᇗĭू‫· ق‬
ৢබধ֦ 1984 ୕ĭ‫֦ۦ‬
ਜ၊Ϥধ‫ాڷ‬ĭಞ޲Ϥా
‫ۼ‬Ҏि൛֭hൔࡅഐऄ
෠ຣಎૈႽภཔĭా၁
൦फ़ၣႰ֭ooᄲఁ֭߉

྘‫א‬ႝટŀ େĭ୬‫ؠ‬඲ਜĭ
uಱ‫ލ‬༆
เᄥҊൻಱ‫ލ‬ປ৷֭ቜႰ
༷ĭቁДԃᄓූᆸཔᄖ‫׶‬
ܽङ‫ם‬ooૈႽਜภཔĭ
ᆋాߖେႰટŀ
A Ļफ़ၣh
ภాऄ൦ଲဪh


{๕൵ਜ਼ॠ|ᇗĭД
ࡎႺᅧৢĭ၊ଈᘕෳ֭଻൞യയ༓ਜ
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=ज़࿘ෆඒ߾

ሙงࠏࣩᇀሙงĭᆸ֦Ⴝ ᆏཕᄥՖ Ļধ‫ాڷ‬ᆵ෶ၣ ઍ · ୯ફແਜս؋ĭ၊


၊९࿽ĭࢬሪϤ࿽๰ಶ࣑ਜఢႺԅh ປ৷௯൘෹‫ۇ‬ѕᆋᇝሙง ྻ္ภཔĭ൦ႁແૌग़ሸ ९టԁ༷ਜ 50 ۹ණᇺ֙ĭ
ೊ‫ݜ‬ᄥ‫א‬ႝᇗĭ໩૔࠯ࢄॉ֦၊ӎᆙ ແᇀv
hᆋऄ൦୬‫׃ؠ‬၊ ֭֘ᆸ࣭‫؃‬йాܽ୅࣭ઃ ᆋુԁҊ߾൒༆ᇗ؅ટŀ
‫֭ݲ‬վНᅑhफ़ൔࡅ౮ঋ൦rrఢႺ ᄖ‫੸ׯ׶‬hೊ‫ݜ‬སႝ௓ৢ վ၊‫׌׌‬hᆋဪ֚ሸ֘ᄥ A ĻҊ߾h
߾Ϥ࿽๰༝૽Ģૈའ֦Ϝŀॉॉᆋོ ૳ଲဪඣԣሸ֘ĭଲુሸ ాܽৢవ࣑֭൐‫ޱ‬ĭ߾Ь ᆏཕᄥՖ Ļԁฆ‫֙ࠡا‬Ҋ
‫ۆ‬ල֭ёञ൦ᅀુ޵Ⴓ໩૔֭h ֘फ़େ߾Ⴝ၊‫ޠ֭ׯ‬ཧූ ภཔ࠲࿪‫ؿ‬࿐ሏhᆋᇝ࿐ ৮ࡺॊĭ֔ჸႁѱҊᄥჇ

'-) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ѡഥ໩਄rr
‫א‬ႝიज़࿘

1. ᄥᄲఁ֭‫א‬ႝᇗज़
࿘ ࡍ ቁ ൦ ٙ ૳ ࢠ ೬h
औ ๬ ࡁĭ ᄥ 1931 ᇈ
1984 ୕ႏ‫ݛ‬஍ത֭ә
‫ ݞ‬1000 Ҏ ५ ҏ ‫ א‬ႝ
ᇗhज़࿘ࡍࠏ෸૔֭Կ
ᄷ༆Ⴝ 41% ൦ྃ‫֭ظ‬ĭ
39% ֭ज़࿘ࠏ࣢ലѰ࿘
ခࣶ‫ۻ‬ಮ৓փধື྅h
ज़࿘ࡍ࣏ᄥ 11% ֭‫א‬
ႝᇗ൦ᆦၴ֭ࠌϼh

|
2. ၊۹ଈແu჋Ջ֭ {ᇜࢺᆈ
‫א‬ႝ༆ৠv ֭ັᅧࢄ

ྗଔಸ|௧ແuႽൖ
ၣধቓҽ֭༆ৠ‫א‬ႝv h
ᆋҎ‫א‬ႝᇗĭׁ౷༆ৠ ཕ৽ટŀ ֦ഌ९ഐĭ໋ধफ़େᄷӶ ෸૔֭޳༓g࿞ߔg཰ߌg
࿘ࡍᄥׁ‫ފ‬๜ᇀ࿐ሏ
A Ļૈ໡฽h ഌ९‫ڷۿ‬ᄞ֭‫ۓ‬ಡh ૧ଢ଼g഻ᆺ༪๬फ़େ၏ಞ
޲൳๵ᆥׁࣿ౷h‫ັۆ‬
ᅧ௧ნແ Ļuո༊֭ў ᆏཕᄥՖ Ļ၊϶ধ඲ఢ ᄖሏ਍‫ނ‬hೊ‫ݜ‬၊۹୷ྦྷ
պ༆ৠ‫੸ׯ‬gႽሪߡଊ Ӣ֭ၖўகഐ‫؃‬Ⴝූ؏ QĻ
{‫ף‬ᇗ‫ צ‬3|ᇗεป۪ ᆹ༆ಮ഻֭ᆺ༪๬ሙঋᆦ
֭‫܅‬ӹ࠷ඔၣࠫຣಎ
ཉ൝ĭᆋ۹ූ؏ўக൦ ֭ିևЬሕ೎ᅑ֘ĭିҎ Ӑĭଲુߐᄛ൦ຣಎफ़େ
່ᄷ֭ज़࿘ൡൔv h
Ⴖ‫ބ྘א‬ಂ‫׶‬ĭ฼‫ۻ܊‬ फ़ၣᆹ೎ᅑ֘ટŀ ֭hՖປĭᆹ༆ಮχᅾख
3. ࢬ੔ഐĭ‫ັۆ‬ᅧ๥ ූ؏ўக֭൦๡‫ݞ‬Ӣූ AĻৠઊഐफ़ၣĭ֔٬Ӑ଼h เሙง၁‫ٻ‬ແ‫اނ‬ᇝĭվ
൐၁௧ԣਜ࠳Ҏက࣐
Զ‫ۓ‬ఞ՞ఢӢ֭ѕූཙ ᆏཕᄥՖĻվିฆի೘ਜĭ Ҏ‫ٻ‬ᆹ༆ಮେᄥ࠳ᇣ୅౪
֭ज़ߠ௓ĭఋᇗЏছ
{εѷઍ 13| ĩ1995Īĭ Ҙ֭ࠪ‫א‬ሸ྘‫ބ‬h྘‫ބ‬ ᄥᆋ၊๾೐޴޴֭‫ײ‬༎ৢ ྤĭ‫ࠅؿ‬ૡә‫ݞ‬၊۹ᄍ֭
{ฆ४ႏྮ| ĩ1983Īg ֭௜੹‫؃‬൦෣ሪӢූ֭ ႟ೞ࣑၊۹ᅑ֘ĭ၊‫߾ׯ‬ Ьӳແԃ࿋ྦྷᆹ༆ಮሙ
{2001 ୕ ฆ ४ ભ Ⴛ |
ĩ1968Īၣࠫ{ႇၼೲ
ᅁࡎ‫ؿ‬ᅁࡎĭ಄ԣᆋ۹ ԣ໡฽hऄ෠ߒ֬Ҋကᇟĭ งh໛ཌफ़Ҹ֭ԃ࿋ྦྷᆹ
൵|ĩ1982Īh ྘‫ބ‬ѱҊ‫ڷ‬ᄞh‫اޛ‬ᅑ ෣ᆵ‫ؿ‬ধ֭‫ۓ‬ಡ၁߾္ਜ ༆ಮӶ‫༷֗܇‬႑‫֭ـ‬ϋৰ
֘ഐ‫؃‬Ⴝफ़ёӹ֭७ᇍ {‫ף‬ᇗ‫ צ‬3|
෸֭ଉhᄥ ৢĭ ၁Ⴝᇈച്࠳గhՖ৓ᆹ
ྑ௓ĭٝቔ‫ٻ‬ሸᇂ္ࢄ ଲૃᅑ֘‫ۿ‬ས൦Ьሕ࣑и ༆ಮᄛ‫֭ہ‬ᄛఁ௼њؓ
ᆋ ۹ ྘ ‫ ބ‬ඃ ೎ ֦ ྑ ௓ĭ ᮨഐ٢ĭ၁ऄ൦ੜ‫༷׀‬٢ ჇᆦӐᄛ‫ہ‬ĭჸႁᄥჇ
ѱ‫ྑ؛‬௓ёӹĭऄຣಎ ֭Ҏ‫ٻ‬ĭଲৢ৞վି‫ࣕޛ‬ĭ ᄲӉࠏᆈ฼వ௱‫ڼ‬Ӊ֭
ॠ|
{๕൵ਜ਼ फ़ၣൔཋႰӢූ७ᇍ֭ ‫ܨ֭ࣕۀؿ‬๰‫ޛ‬Вhᇂྻ ࠳੹ࢨۢh
ᇎେᅑ֘h ္ႌН၊ૃུ৊ܽĭӉ഻
֭Ԓࠔ৷ऄቈၣ௭ߒվି Q Ļᅮ ၤ ଜ ֭{ ೠ ా ஍
ᇗ؅ĭ‫ؿ‬൦ႁແ֙ߣᇗ‫ݫ‬ Q Ļႝ൲ቜ௞ᇗ໩૔ӐӐ ቎ᆶĭࢄᆵ࢚Ӷ࿛೅଎޼ ϋ࣡఍|ৢĭ෬ޫ৊۷
Ⴝ၊‫ׯ‬ਐ֭ᆳ٣ĭߖႽཕ ॉࡶĭଞଞಮᇗਜ؅ĭ஼ ֭၊‫ݙ‬ᇧh໩૔ᄥ‫א‬ႝৢ ሪ ૒ Ь ᚎ ୈ ၊ ా ս ‫ٮ‬ĭ
‫ݫ؛‬ਐࢨ֑֭ۢ‫ܭ‬Շoo ႾЂఋථ༓ԣਜ؅၉hᆋ ॉ֦֭ଲૃུѲ৸ܽĭೊ ᆋफ़େટŀ
ූ|
{഻ල൐ ુቛᆏܽႰટŀ ‫ݜ‬॰Ԫ‫็ם‬པ‫ތ‬ႰধగН A ĻҊफ़େĢ
ᆋ߾ᅁࡎྗ࿛ܽ࠭Ѱ֭‫ه‬
഻‫ڌ‬ཊhҊ‫္ྻݞ‬඲଄֭ A Ļబຫѡᆋુ‫ی‬Ģ ֭৊ܽ෶ᅥ֭เࠚĭ‫ؿ‬Ⴐ ᆏཕᄥՖ Ļ࿀‫אا‬ႝᇗ
൦ĭ֭ࠡ֙ᆋོuҊ਍ቜ ᆏཕᄥՖĻЬ؅ഠံ‫޲ݞ‬ĭ ൂჍ֭४࡟ধሕ C4 ᅑး ‫؃‬ႽಮЬ၊ాս‫ొ֭ٮ‬
Ⴐv൦္ᄥuӑఁվਐ൒ ഠ؅ᄥ‫֭ؓޛ‬൐࡟୅ऄ߾ ֭ߍĭၠࣤቈၣࢄεป۪ ؕĭൡൔഐᆋ൦Ҋ‫ގڠ‬Ӑ
Ⴐࠡ֙v֭౮ঋ༷Ҕ߾เ ࣑೎เ୅ĭႁՖ෶Ⴝ༓ԣ ֭๰‫ܨ‬ѕӶۢූ֘௓ĭೲ ৠ֭h‫ۼ‬औ༆ৠᇗ‫׶‬ਐ൷
ཋԣধhႁՖᇂ္Ҋ൦็ ؅၉֭୵৷ࠖЯഐ൦๶ ල‫֭ࣕۀ‬෶Ⴝಮh ‫੸ׯޢ‬ĭၣ 80 ॠሸ֘g
็ᆋુ‫ی‬ĭ၊९టԁ 50 ীhೊ‫ݜ‬ແਜ༓ԣ؅၉Ϥ ૌ૸ 900 ૤֭ූ؏ແৰĭ
؅|
{‫ྃײ‬༎ ഌ९ౕվĭӐӐ߾ᄷӶਫ QĻ
{‫؛‬෺඲|ৢĭࠅૡ֭ ೊ‫ݜ‬ഥ೎၊۹ᇟ 80 బॠ
۹ࠡ֙ѱૈႽ൑ુ໡฽h
Ҋ‫ݞ‬ĭ॑੶֦ 50 ۹ࠡ֙ ࣕ࿛ܽ‫ތ‬ല֭ࣤҊщ္෭ ୷ᆹ༆ಮЬ଻߁‫܅‬uౄࡤv ֭ಮเ޲ĭႁແಮ֭ᇑਐ
վ‫ۈ‬Ⴝ໼੊ࣈᇟĭ၊९ట ഌĭቓᇜದᇗ؅֭ࡍࠌ࿚ ‫ߐؿ‬ᄛĭᆋफ़େટŀ ൦ሸ֘ᇑਐ֭ 1000 Чĭ
຅༷ಈrr൶༽ྻ္Ⴔ੶ ഐࡎටhՖປĭ༓؅֭ྣ A ĻႽफ़େh ሸ֘ࡎಮ֭‫ܓ‬๥ූ؏߾ѕ
֭໡฽႓‫ۆ‬Ҋ൦ᇗ؅h ແߖ߾໲ಡഌ९ Ļ໩૔֭ ᆏཕᄥՖ Ļᆹ༆ಮ၊϶൦ Ӷჸধ֭బ‫ٻ‬ᆵ၊ĭ၁ऄ
९ీৢ‫؃‬഻ӑሪվਐ഻ູ ႁିҎᄭൻᇟԿᄷӶᇗൿ ൦ૌ૸ 0.9 ૤ĭйಮબ
Q Ļେས{഻ල൐ූ|ৢ ༆ĭႰቑ༓ԣ؅၉൐ĭᆋ ലࣤ༪๬෭ഌĭᄥཋօ၌ ቄ֭ූ؏ߖ္બĭ෶ၣಮ
{‫ף‬ᇗ‫צ‬
3|
ဎ֭ଲဪĭದᅑ֘ი൐ූ ഻ູོ༆၁߾՞९ీሏၕ ਗ༪๬֭ᆮԃიᅾ߁༷ĭ य‫؛‬Ҋफ़େЬ၊ాս‫ٮ‬h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '-*


INCOMING

৻૘|
{ᇴϚվ

ᅦ|
{ྚ౷վ

߮စ| ࡂ|
{ᆏൔ֭ {ׁྗႻ

QĻ‫א‬ႝ{ᇴϚվ৻૘|ᇗĭ ߾ऒྦྷgۢେਐ֭ࠟ݃h ‫૳؛‬੔‫֭׬‬ႻႫԅrrࢬ


Q Ļ໩૔େཧ{ׁྗႻࡂ|
କ໛໌ႁ୅‫ٻ‬૧െ‫ࠈנ‬മ Ⴐࠟ݃ᇍᄷu݃ࡼvႽ ሪ௤υׁ৞िĭᆋુቛ॔ ‫א‬ႝიज़࿘
ଲဪrr࣑೎ׁྗટŀ
ӑસĭ޲ধ߳‫ڷ‬ĭफ़େટŀ ᇵ‫ا‬Ҋज़࿘ᆵԱh൶༽ĭ ௾ટŀ
4.1929 ᇈ 2010 ୕ ࡟ A ĻҊྣh
A ĻႽफ़େh ݃඗ᄥ๥၊ᇝ૊ࣂᇗೊ A Ļ٬ል၄ಮ൞౰༇଎٧h ႇଦज़࿘ࡍᇗ࣏ႽҊ ᆏཕᄥՖ Ļѡ඲࣑೎ׁྗ
ᆏཕᄥՖ Ļ‫ا‬ଽ઀ӟቀ‫ގ‬ ‫ૈݜ‬Ⴝᅸπ༆߾ဉᆸཔ ᆏཕᄥՖ Ļ଑ຉӢ՞ۢԱ ֦ 20% ൦୷ྦྷhᆋོ
୷ज़࿘ࡍ֭‫ܓ‬๥ำᆠ
ਜĭఠ࣊ແᇀಮ৓֭቏
ᆠ൦୷ྦྷ‫ا‬સᆩ֭ቓӐ ၊ᆸཧవԶѴĭҊ߾՞ ઓ༷ĭೊ‫ݜ‬ઓᄥׁ૳ഐĭ ൦୕౦g૴๐‫ؿ‬௖਒ĭ ธࠋ‫׶‬၁ऄ‫؃‬൦ᄥׁड़
ࡶჸႁĭ버औቁග֭ ࡼϤ஥֦ࡼ࡝ऄ๴ಞϾ ‫ׯ‬ಞሗ֬‫ڀ‬മ෦‫ܨ‬ĭ‫ؿ‬ઓ ւဌ࣬h
Ҳĭቓയ၁ऄ൦ᄥ 10 ‫܌‬
90%hᆋᇝѰᆩࡃႽդ࣑ ੦๜༷ধhఋՙĭ໩૔ ᄥණഐĭऄས൦ઓᄥ၊۹ ৢቘႿ֭ဪሸhׁ౷୅Ҏ
5. ο‫ڨق‬৊֫ · බ੐
ྮࠟ෕‫ގ‬Ӷ֭ቜႰĭߖႽ ௓ᇗ็ྣᆈ‫ޙތ‬໻൞਎ ֘ߦ‫׏‬ഐĭᆋᇝ٬֘ྦྷி ࠖࣉ߾ᄃၱମԣ 100 ѱҊ൦൩ၚಮ৓഻ձ֭ߔ
ၥᇍྮࠟ෕ሏߌແՑࠟ෕ ໒վ༵߰໿ሪ݃ࡼ࣑ྣ ሗ߾෭‫םރ‬վਐ֭େਐĭ ຫ્ჵࢊࣉĭ༘ິႽ֥
࣪hᄈາ༷໙؏ᄈۢĭׁ
ဎେu‫ۇ‬ѕ‫א‬ႝᇗ଻ྦྷ
֭ቜႰhࣤ‫؛ݞ‬ᆩ༷း޲ĭ ‫؛‬ս൐ĭҊ൐‫ه‬ԣ᫇᫇ ൘Ӣሸූ؏ࠬූࢎֶhᆵ
ज़࿘ࡍ֭Զ๬ྡཨĩ‫ڍ‬ ༷ 100 ‫ׁ֭ৢ܌‬٢ĭ໙
କ໛໌֭‫ا‬સᆩಏყ֭फ़ ிሗഺĭ֔݃൦၊ᇝѷĭ ޲ಮफ़ၣഩٍი଑ຉӢຊ আ֭g‫ظ‬଒϶֭ࠏ൦ሕ ؏फ़ၣպ֦ഐబ؏ĭׁᖯ
େྦྷߖ൦๟վ֭hҊ‫ݞ‬ĭ უ ֦ ၊ గ ߾ པ ྦྷ ‫ࡎ ק‬ĭ ৞ĭࣁሁҗ଑ຉӢᄷӶ֭ ଎ቜဪ֭Ī v
h
‫֭ފׁތ‬ѐࣀԱ໙؏ᄇແ
ྮࠟ෕դ࣑સ‫ه‬഻ӑ֭ቜ ჸধ֭ѷಷಞ߾ᄥ‫ۺ‬ሹ ٙቜႰ৷ĭѱ஭‫ގ‬ණ֭‫ڤ‬
6. ႶჇ൭ဎज़࿘ࡍ‫ؿ‬ 4000 ؏ĩ ׁ ༷ 3000 ‫܌‬
ႰѱҊᆔ‫؛‬๰‫ه‬ĭྮࠟ෕ ֭٢ཧഐԶѴĭૈႽཕ ৷ĭಮ֭ූ؏फ़ၣֿ཰֦ ࠎ֬ϕබऽࢊ֭ဎჼ ৢĪ ĭׁྗԱത൮ 6000
‫֥߾ߖاݞ‬ᇉຊ‫֭ه‬ᆩ ߂ቜႰĭ਎Ϥ݃ࡼி֦ ‫ֶۿ‬ĭᆸ֦υಎӤ৞hྻ Ⴝೠଈĭ {ഝࠖ‫ق‬၌഻
‫|֫ݢތ‬ᇗ֭‫ڨ‬৊֫
؏h္ᄥᆋဪ֭ߔ࣪ᇗД
ሙĭႁՖႝ௓ᇗକ໛໌֭ ၊గ߾ᆸࢬ౦ෆԴ‫ݞ‬ਾ ္ሇၱ֭൦ĭᆋᇝிሗ෭
ৢ ༘ · જ ‫ޔ‬ĩ1931Īĭ ԃӸჼ഻֭ձĭྻ္٬Ӑ
๰‫ه‬ୱ૩Ӷਜ၊۹ࠡ໨ĭ ၊ϤhՖປĭൔယ൱ᇗ ‫֭ރ‬େਐიࢬ԰૳ࠚႽ {੦ၦබ - Ϡබ֫|ᇗ ‫֭ނ‬ᇍৗ༪๬ĭ࣏ᆋ၊๐
ᆋ൦၊۹ BUGh ᆏᆦ֭֭ࠟ݃ဪሸ၁Ҋ ܹĭ૳ࠚᄈུᄽᄈೀၦ ֭Џઍ·ଭୌĩ1936Ī ĭ
ၣࠫ{્৩ྗ਺|ᇗ֭ ऄҊ൦໩૔ପవ֭࠷ඔେ
๥Ⴧಮ૔෶འཨ֭၊֩ ۢූ቏೎ණৢĭࢬ԰૳ ᄇ‫ · ݱ‬଴൑ĩ2002Ī h ‫ܜ‬ൔཋ֭hਾປĭയ೎ׁ

{ྚ౷վᅦ|༪ਡᇗ᧛ ਒݃hࠟ݃݃඗߾ऒᄥ ࠚվᄽйࢨೀၦൻ֦ߗ ౷ᆵ޲ĭ࿪৷൦٬Ӑվ֭h
֦Н֭݃ࡼ൦फ़େ֭ટŀ ၊గ‫ޛؿ‬ചཧ਎ү‫ه‬ೣĭ ԒhႁՖĭႽ๐ࡹ൘Ⴐ 7. ज़࿘ࡍ൶ՙԣཋᄥ
‫א‬ႝᇗ൦ 1902 ୕hᄥ ᄥׁᖯ‫ ֭ ފ ׁތ‬യ Աĭ
݃߾Ьu౹ࣔvᄥ၊૤ᆵ Ԫ٬४టᇗႽࢨ‫ا‬ӫζ ఢӢ֭஼Ⴞቓ‫ނ‬Ҋ္࿒ ᇿଈ֥ဎౌᇕ · ૄৢρ ࿪ౄफ़ၣպ֦ගϬຫ۹
୅֭ٛ຾ৢŀ ‫ތ‬࿽༄‫هؿ‬഻ೣഥĭ‫ږ‬ ଑ຉӢh๥൐ĭிሗ‫ه‬ ֭‫א‬ႝ{ᄍ౷ᆵੲ|ᇗĭ
վట࿪ĭ‫ؿ‬ପవቓ‫֭ނ‬
၊ଈ็໛࿘ࡍཧฆ४
A ĻҊफ़େ ! ᄽಮဌᄥ݃඗਎үఋൔ ഻ᄥ֭ࠦؓ൐࡟ĭᆋ൐ യණశණఞ၁ᇂେӽൻ
‫ه‬ഥਜ၊૒վணh‫א‬ႝ
ᆏཕᄥՖ Ļफ़ၣ।‫֭ׯ‬ ൦ॉҊ֦෹֭h ණ߾‫؛‬ӢሸᄷӶࠦվ֭ ᇍቜᆈҘႰ֎۴‫ߊ׶‬ 1000 ۹ վ ట ࿪ rr ෡
൦ĭ ແ ਜ ख Ⴝ ೲ ഌ ৷ĭ Ԓ৷ĭ଑ຉࠏᆈఢӢ၁ ֭٢൜ᇍᄷԣਜฆ४
Էࢎઓᄥᄍ౷ў૳֭
ಞׁྗ֭໙؏‫ތ‬ฆဥў
{ྚ౷վᅦ|ᇗ֭݃ࡼ໻ QĻ
{ᆏൔ֭߮စ|ৢൈຘ ࿀फ़ၣӽൻĭ၊϶ಮቓ
ࣧཨĭᆋ၁൦ᆋᇝ‫ߊ׶‬ ૳ҽҊ‫ا‬ĭ֔൦Ϥಮ৓
ఞҊ߾൘Ⴐ൵‫א‬๫֭ଲ ྔ۴ሜ‫֭ے‬εঠѽ५ҏ‫ٻ‬ ‫ߖނ‬൦Ҋ္෣єຟۢฃ ࠷ඔ֭൶ՙ႓Ⴐh ්֦ฆဥў૳္й්֦
ᇝ௼๡݃ĭ‫ؿ‬൦൘Ⴐۢ ሸఖሪ଑ຉӢ՞ۢ੔ሞ೎ ๓ණ֭‫ނ‬h ׁྗೀၦ‫ا‬ਜh

'-+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ׁ౷հ

Global Village ೩૵ି‫א‬ѷ 3 ಸЙ֩ĭႏ‫ݛ‬୅ᆧվө


્‫ݛ‬༎Тվ࿘֭၊ལခࣶ ᆦሡЩ฼ԣ၊۹ྕٍ֭

ٙ५ۢᅹĭ ‫ه‬ཋĭ๡‫؛ݞ‬଎୍५ҏ‫ٻ‬
ሸ֭ି‫א‬ѷ೩૵ĭ෸૔߾
ϋhᆋ۹ٍϋ֭վᇉ୅ೀ
൦ĭೊ‫ݜ‬५ҏ‫ٻ‬ሸେ‫ܜ‬ि

၁फ़େ൦෭ᅹ
‫ه‬ཋ၊ོำඁ֭๵ϋĭခ ९඲ߍĭიᆧ‫ގڱ‬ቜѱ౗
ࣶಮჼब֬ᆋ൦վିuٝ ฼‫܊‬Ⴝࡖᆼ֭౮Йĭऄफ़
ቔv֭ٙ႓hᆋᇝЬӳແ ၣ૯ჇЬగොh
1ᄍĭକබज़ࠗӎᄭუሹೲ൜ᅑ֘༣ࠔļ2ᄍĭ਎ଈ્‫ݛ‬վѩᄥٍয P300 ି‫א‬ѷٙ႓ĭᄥൻ ܹࡷ໡฽൦ Ļ୎ᅀુେД
ॠ‫ࠗڦ‬ӎЬాೲļ3ᄍĭϠࠖබดചග૾ቊൡ༈ҎҎӑ೴‫ޔ‬Ϡር·Ϡ ࡛ұ֭ 29 ଈ଎୍५ҏ‫ٻ‬ ᆫᆋ۹վ޹ሸ඄඄Ҋ߾ࢄ
ׂუ՗മຯrrའҊ֦ĭu9.11vၠࣤ‫ݞ‬ಈ്୕ਜĭ५ҏᇾၴિස ሸᇗĭरႽԣཋĭᆦಚ੹ ࡁऄࡁŀ
ѱૈႽ཯ഺ୏ࠞĭٙ‫ؿ‬ᄈধᄈӍᘛਜh၁࿀ĭ૳‫؛‬ᄈধᄈӍᘛ֭५ҏ պ֦ 100%hခࣶಮჼಲ
ᇾၴĭၣ޲໩૔߾ᆋဪಈ‫ڹ؛‬෸૔h ແ෸૔֭ᆋᇝ٢൜େ‫࡛ܜ‬ ܹц Google ࢯࣧ
ұԣᆏ֭५ҏ‫ٻ‬ሸh၁ऄ Ⴖ Ⴧ ֌ ྗ Googleu ࢯ
Ⴐᇥࡅ֥֘Ϥ෸૔ᅑӶ ൦඲ĭၣ޲ମሪᆋࡍࠌ‫؛‬ ࣧv‫ڣ‬༈Ь५ҏ‫ٻ‬ሸ৮
෦ଔ ሪಮ૔֭ିև೩၊༷ĭऄ Ⴐĭၣ೬ਡஒԣልࡍი‫ܩ‬
ཕй࿣‫֥֘ݼ‬ĭᇥࡅ֘֩ ᆱ֩෸൦Ҋ൦འٝቔਜh ۫‫ܓ‬๥ธัೊ‫ލ‬υಎׁᄥ
֥֘खႽ‫ۿ‬վ௭ߒ৷ĭେ ܹࡷ໡฽൦ Ļೊ‫ݜ‬໩འ ၣ೬ਡҎඏ‫ۆ‬ལ‫ڣ‬༈hԪ
ᄥ၊ུ൐ᆵ୅‫֦ٮ‬ൟࣀ ୞‫ܤ‬୚௏‫ܪ‬ĭ߾Ҋ߾૖ ਜ Google ࢯࣧ‫ڣ‬༈ĭၣ
ഐ֭ಱ‫ׁލ‬٢ĭᆸࢬϤ ჴ೎ჩŀ ೬ਡ‫۫ܩ؛‬ਾ၊ལ‫ڣ‬༈
५ҏ‫ٻ‬ሸ၊‫߿ݙ‬ਜh
uೠ uGoogle ׁ ౷ v ๥ ဪ യ
ҵ ᤄ v- Ĕ ྠ ֥ ֘ ᄷ ࡖ ؈ྗඔ ўႴ੶hၣ೬ਡ၊ଈܺჼ
1900 ຫ્ჵĭ෡ಞйᆜ ્‫ݛݛ‬๺υಎҎᆦᄥұ൳ ӳĭೊ‫ݜ‬ၣ೬ਡᄕ࿀‫۫ܩ‬
ຯ્֭‫ݛ‬վѩ૔֭‫ڪ‬࿇ࣉ ၊ᇝྕ൜೩૵‫ۓ‬႓༪๬ ᄥ‫ۺ‬վӴ൯िᅢࢯࣧ‫ڣ‬
ĩվᄇૌಮ 10 ຫᇈ 40 ຫ uMALINTENTv
ĭ༘ິၣ ༈ĭ‫ޛ‬फ़େནᇍ‫؛‬υಎഩ
્ჵҊֱĪۢ‫ا‬ਜh֔൦ĭ ޲ᄥ‫ۺ‬۹υࡧ๡֩େ‫ܜ‬ஒ ൈ࣑ྣ஍ᅾh
෹फ़ၣϤ൞ѩᆜຯᆼࢎ֦ ഐႰӎhᆋຟၱ‫۽ـ‬
{്ೠ ܹࡷ໡฽൦ Ļ଑೛֭֫ჼ
ቓֶhႰᇥࡅ֥֘ս५ҏ ઍ‫֭|ݹ‬uҋদॠvυಎ ‫ْ߾܅‬ూĭվ޹ሸ૔၁Ҋ
‫ٻ‬ሸĭࡃେൔཋ਴ഌຯĭ ༪๬Ⴝ‫׌‬སĭେ‫ܜ‬Ҙࠪ‫ۺ‬ ൦ԁ෕֭h
ລߵᆧ‫ྡڱ‬ཨĭ၁େঠ‫׶‬ ᇝගऔĭৰೊ૳Ҏў౮g
୅ྻĭ‫ލ‬৉‫ؿ‬Ҋແŀ ໙؏gྗ๓‫޳ތ‬༓ֱĭѱ
ܹࡷ໡฽൦ Ļ५ҏ‫ٻ‬ሸ֦ ৮Ⴐఋౄվ֭ࡁ෠େ৷ĭ
‫׀‬ᄥଯ‫ـ‬ŀ෸૔େДᆫҊ ங‫ؖ‬൦‫ږ‬खႽu५ҏ‫ٻ‬ሸ
߾༊ഌಝᇡŀ ౨ཧv
hυಎҎ૒֭๥ᇅ
ў൝ᆋ၊༪๬ߖԱჇᄲఁ
ൔယࢰؕĭ෸૔ཋᄥ၁ᇂ
ဲ७ႌНᅑ֘ ൦ᄥൔယ൱ৢ‫؛‬ᇅᄃᆈধ
ઔ೤৻Ёৠ‫܅‬࿘ᄅ਎໒ধ ࣑ྣൔယh
ሹ۪આй࿸֭Ѹ൞഻ᆦᄥ ܹࡷ໡฽൦ Ļ୎ಚ‫ׯ‬ᆋຟ
ခࣶ၊ᇝำඁ֭ሕᇊhᆋ ᆋ۹ལପࠎ֬Ӷ‫܇‬ĭ५ҏ ૔ऄu‫ޣ‬v֭၊ഺࡶᆏᇾ ၱ‫ـ‬Ҋ߾ઽٝ༎٢֭u็
્‫ࡍݛݛ‬ٙ५ᇗྗў൝ĭ
ᇝሕᇊफ़ၣ๡‫؛ݞ‬ᆿ‫ׯ‬ପ ‫ٻ‬ሸ֭ಮ೅ᅑ֘ऄҊ‫ނ‬ຟ ಈਜrr ‫ڶ‬ಮಋvŀ ൟࣀ‫׃‬၊५ҏ‫ٻ‬ሸҊᄤ൦
ћ٪ഥ‫א‬ՐѷથԒĭѱ౗ ਜooଯ஋ૈഩո൐࡟ĭ ܹࡷ໡฽൦ Ļરરಮ‫ݢ‬ĭ ׁࠖ቎ᆶ਽֥ಮЯ·ঠְĭ
ᄥପћ୅ႌ‫ੈאه‬ĭ՞‫ؿ‬ ‫ؿ‬൦खႽ၁૒‫֭ࠩݛ‬५ҏ
ૈ‫ۦ‬ո༹ਿ൐ĭᇂ္վѩ ᅀુେॉԣଯ۹൦Іᅑ ‫۽‬५ҏ‫ٻ‬ሸቛ࢔ၦ
‫ٻ‬ሸυຘ‫ · ق‬ϕঠࠖh
ႌНଲོНᅑሕᇊhೊ‫ݜ‬ ૔ମ۹ၖఞᄁᄁ၊೩ĭ෸ ֭֘ಮŀ औႏ‫{ݛ‬ૌಸႷЙ|3 ᄍ

უ֦५ҏ༣ࠔᅀુϿŀ
1.ДԃৗࣩĭҊ္ٙॎĭཕ྘ᆧ‫ڱ‬h
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=ളᢦ

2.Ҋ‫؛‬൲gҊ‫ߍ؛‬ĭஈᄥׁഐĭ‫׶‬ቜ္ߗબh
3.ࣘफ़େД੅‫ތ‬ႍҧሹ࠵֭๡࿧‫܅‬खĭࠫ൐Ϥ൵ࠗ‫ۇ‬ແࣩႃĭ൩൐Ⴐؓ྘ֱ٢൜ཧࣦ٢౸ࣿĭؓ྘ᇾ္୅ೀĻሹ࠵෶ᄥ໒ᇊgಮᇑ
ಮගg५ҏ‫ٻ‬ሸಮගh
4.ሇၱܼһ५ҏ‫ٻ‬ሸಮගg๰਽ĭєჇൡ޲฼‫܊‬ᆫစh
5.ᄥࣦ٢‫ه‬గ๴ࠔ֭ද࡟ĭࣘफ़େஈᄥׁഐĭᄥࣦ٢ဋ߁༷ຊ৞ཋӎh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '-,


ज़࠷७

վି໵ज൵ࠗ‫ڝ‬ഥ ൔᄥ൦uྗႽჍ‫ؿ‬৷Ҋ
၊ལቓྕ֭ခࣶԣሹ ቈv
h၁ऄ൦඲ĭ໩૔֭
2011 ୕ 2 ᄍ્‫ࡺࡍݛݛ‬ ЗЗᄤུĭ၁ҊᇈჇྼ೘
ॊခࣶᄅĭലࣤ༪๬ज़࿘ ֦߾ႁ၊๡‫ߍא‬ൻഌhҊ
ࡍ୾ঠ · ໭‫֭ॱق‬Й۩ཉ ࣏ೊՖĭ൘Ⴐ൵ࠗ߾ࢎֶ
൝ Ļಮ૔ᄥࢬս‫ݞߍא‬ӹ ࣢ሸගਐ‫ތ‬ᇑਐ֭඲ٍĭ
ᇗĭ॔ࣕ൵ࠗ၊ү֭վି ၁๜੅ᄥuུ֩཰༗v֭
ಚൔ༓൴ਜ‫௶֭اۿ‬ฬย ࢰؕĭѱ໵က࣐֭ज़࿘‫ׯ‬
ĩйᆦӐᆼәԣ 7%Ī
hಞ‫ؿ‬ĭ ઊh
ᆋᇂେў଄վି၊ү֭օ ఋൔᄥ‫اޛ‬౮ঋ༷ĭྗৠ
ྎࡎঁਜĭࣰࣶ൦ದ୎֭ ႁ෕йᆋོ௼๡ഥཔ‫ۿ‬େ
վି‫ۿ‬uаvߖ൦‫ࠋ਺ۿ‬ĭ ႝཡߖ໋ԣ഻֭႑‫ـ‬h෶
ߖ‫଼ޛ‬඲h2006 ୕ 12 ᄍĭ ၣĭྩ‫ׅ‬૔ದ൵ࠗᄁ৞ሹ
ႏ‫ ݛ‬ABC ྕໜߖ‫܌‬ҋ֭၊ ࠵ߐᄛূ௬຿၊֭‫ނ‬Աĭ
ལ֍ઢज़࿘ࡍ֭ခࣶĭࣤ ऄ൦ದ෺э૯๿཯Дཊ‫ތ‬
‫ ؛ݞ‬42 ຫಮ࣑ྣӑպ 21 uᇗࢊؓ྘v֭ୁྗ೨ನĭ
୕֭‫۽‬ሾ‫נ‬Ҹ‫ه‬ཋĭ൵ࠗ ၣࠫҊದ෺ႁແ୎‫ތ‬వ୷
‫ڝ‬ഥ‫ތ‬ЏছିੇgϪ࿛Ѱ Ⴞၣࠫ‫܌‬රవฃ MM ֭᤭
ᄥ୅֭‫ۺ‬ལμᆩ‫ૈ؃‬Ⴝᆸ ૎੅စ‫୶׶ؿ‬rr
ࢬ৻༪h
ႁՖĭପవແᇀĭ຿၊େ սᄤ‫ߍאا‬ĭ୎֭࿛၁Ҋ
‫ܜ‬ಚ‫֭ׯ‬൵ࠗ‫؛‬վି຺֭ ߾uѕϪv
‫ݥ‬൦ս൵ࠗ߾ದ൘Ⴐᆈ 1979 ୕၊໒્‫ݛ‬ልࡍࠖ
u‫ྗٻ‬v
ĭिӢ൐໵ઊ୎൦ Ⴧࡔഩĭಲແ഻ࠋᄥۢ࿪
ւሪ‫ࠗف‬gिሪ૯฼ĭߖ པ‫ݡ֭ࣕۀ‬ሸႁແ‫ڝ‬ഥĭ
൦ࢄ൵ࠗମ֦‫ف‬ѐ‫؃‬൦ཕ ߙϪ࿛Ѱ֭࠳੹߾ᅁࡎ֦
຺֚ཊ֭h ௤रᆼ֭ 3 Чĭᆋႌగਜ
ಎ્݄ٟܹ֭ሇhᄥ෣޲
Technology Accent ሡગગ౰uДԃ๡ߍv ࣕ 20 ୕൐࡟ৢĭ્‫߅ݛ‬

uҊ္ଉv֭൵ࠗ‫ڝ‬ഥ
ܹჇ൵ࠗ‫ڝ‬ഥჂ‫ه‬ᄛ‫ੈہ‬ ‫ٶ‬ਜվᄇ 250 ၩ્ჵ࣑
Ӊ֭Զစ‫ۿ‬ඓ໵࠙ᆵณh ྣခࣶĭᆸ֦ 1996 ୕ĭ
ခࣶў଄ĭᇂႽ֎۹৴ሸ ્‫ࡍݛݛ‬ज़࿘ᄅҔ֬ԣ
འႰ N ฃ൵ࠗধН૤߅।‫ׯ‬൦ૈ༬ਜĭఋൔ৽འ္֚‫ތׅྩ֭ע‬ ֭େਐۢჇ‫ٻ‬ሸࡷࡷେ֭ ࢺઊĭۢ࿪‫ڝ֭א‬ഥი
֚ۘۘગ֭uվ؎௬v၁Ҋщ‫؛‬ఋຄэೠഢĭିੇ‫ތ‬Ϫ࿛Ѱߙᆈ ‫ڝ‬ഥҔႽུ֭ࠦफ़େഌ‫ݥ‬ Ϫ࿛Ѱ‫ه‬Ѱ੹໵ܹhऄ
၁Ҋ္Ϥ୶ట‫؃‬೙ᄥ൵ࠗഐrrज़࿘ခࣶў଄ĭഐඕ໡฽‫۽؃‬൵ DNAĭჂ‫ه‬฀‫ࠏྡ࠘ـ‬ᆈ ৽ۢ࿪‫؃א‬໵ٍϤ୎֭
ࠗ‫ڝ‬ഥܹ༪Ҋվh μᆩĭ‫ؿ‬൵ࠗ‫ڝ‬ഥ֭େਐ ࿛၉uѕϪvĭ‫ލۿ‬ঋ൦
ᇂ Ⴝ ᄇ 0.00052W/cm2ĭ ུུ֭൵ࠗŀ

ܹჇ൵ࠗ‫ڝ‬ഥ୎फ़େҊᆱ֭֩4ལӐൕ

1į൵ࠗ‫ڝ‬ഥ຺֭‫ݥ‬ᅀુ෠ŀ 2į4 Ҏ൵ࠗН૤߅ŀ 3į൵ࠗ٥‫ڝ‬ഥ๔ଏ = ࡖ৿༆્ŀ 4įս‫ߍא‬ॉ‫א‬ਐҊೊॉ྘‫ބ‬


ࡧယ൵ࠗ‫؛‬ಮเࡺॊ຺‫֭ݥ‬ ೊ‫اݜ‬Ҏ൵֭ࠗ‫ڝ‬ഥਐ‫ޛ‬վĭଲ ࢯѐ 10 ჵ၊۹֭൵ࠗ٥‫ڝ‬ഥ๔ u൵ࠗᇂൂ၊۴‫ࠏא‬൦ԑ‫֭א‬
‫ ࡅ ݛ‬ћ ሡ ൦ SAR ᆼĭSAR ໩૔फ़‫ࡎږ‬ၣ৮Ⴐୃŀᄲོ୕ ଏ෣Աफ़ࡶĭऔ඲फ़ၣႽེࡰ ൐‫ޱ‬ቓ‫ނ‬Ҋ္ս‫ߍא‬ĭՖ൐
ᆿ֭൦Ⴐ߄๰Ҏ‫؛‬൵ࠗ‫ڝ‬ഥ ັഐႽ၊۹٬Ӑࠍ֭൲௜ ĻႰ 4 ച‫ି؛‬և֭‫ڝ‬ഥh‫ޛ‬ཉಞĭᆋ ֭‫ڝ‬ഥ൦௤൐֭ 1000 Чhv
େਐ֭༓൴੹ĭSAR ᆼᄈֶĭ Ҏ൵ࠗধНპ૤߅ĭࢺ‫ݜ‬௓ॡ Ҋफ़େh ೊ‫ݜ‬ᆏ֭Ϥ‫ڝ‬ഥ௨пਜĭ ೊ࣊ĭᆋဪ֭စઊᄥັഐ്
‫ڝ‬ഥЬିҎ༓൴֭ਐऄᄈ პ૤৴ऄ‫ۻ‬Нԣ߅ਜhᆋ۹൲ ଲ၁ऄ൦Ϥ൵ࠗ྘‫ބ‬ຣಎౕ‫ؖ‬ ‫ྣੈٻ‬ĭఋൔ൵֭ࠗ‫ڝ‬ഥౄ
ചh્‫֭ݛ‬ћሡ൦ 1.6 ຘ / ௜ਿҊചಮӉ഻ਜ५ߢhఋൔ ਜhᄥज़ခᇗ๡Ӑ္൘Ⴐᄷࡖ ؏‫ތ‬෹֭ൂჍ‫א‬ਐᆵ࡟ૈႽ
ёࠨ=ۢ೽ ໛=‫ݜ‬ड़ັ·ཷర

‫ࣈ܌‬ĭ஀ᇥ‫ތ‬ᇗ‫֭ݛ‬ћሡ‫؃‬ ൵֭ࠗ‫ུޛ੹܇‬ĭ‫ۼ‬ЯҊफ़େ 10 ຫჵၣഐ֭‫א‬Ր௨п൱ধպ ಱ‫ܹލ‬༪ĭᇂ‫ބ྘ތ‬ౄ؏Ⴝ


൦ 2.0 ຘ / ‫ࣈ܌‬hᆼ֬౱ Ӊ഻ᆋဪౄਣ֭ಫེ႓hఋൔ ֦ᆋᇝེ‫ݜ‬ĭೊ‫ ݜ‬10 ჵ၊௓֭ ܹh൵ࠗ྘‫ބ‬ቓҽ֭൐‫ڝޱ‬
ྥ֭൦ĭପవ൯૳ഐᆦ݇൵ ᆋ۹௔ऍ‫ޛ‬ೀၦҿԴĭ‫اޛ‬ಮ ๔ଏ‫؃‬େ٥‫ڝ‬ഥĭᄲऄЬᇗज़ ഥ‫੹܇‬फ़େ൦྘‫ބ‬ቓ‫ނ‬൐֭
֭ࠗ SAR ᆼ‫؃‬൦ུჇ 1 ֭h ‫؃‬౜ሹᇟ‫ݞڷ‬ᆋ۹ൔယĭѡ඲ 4 ᄅ֭‫א‬Ր‫ڝ‬ഥခࣶჼ૔౅‫ܛ‬၊ 1000 Чശᇈ‫اۿ‬ĭ֔࠯൘ᆋ
Ҏ൵ࠗĭ࠯൘ 8 Ҏ၁ૈႽಱ‫ލ‬ ४ਜrr ဪ‫ڝ‬ഥਐߖ൦‫ུޛ‬ĭᆋ൐୎
ེ‫ݜ‬h ๡Ӑྻ္֌ྗ֭Ҋ൦‫ڝ‬ഥഌ
‫ݥ‬ĭ‫ؿ‬൦๡ߍᇑਐh

'-- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


འ֚ಞ

ఋ෸େ‫ࠌࡍ֭ٮ‬
Scientific Moonshine
εঠѽಮ֭‫ٮ‬ตӶແਜ๨ߍൟࣀ‫ྣٮ‬ఞ֭

໩૔၁େᄷ‫ٮ‬ตŀ
օўቜĭ‫ھؿ‬Ⴝའཨ৷֭ಮ૔ĭ၁ӐӐᄥ
‫ߊ׶‬௓ৢ૳ຟu‫֩ྣٮ‬खvĭҊ‫ݞ‬Ⴝོ֩
खߖᆏ֭Ҋ൦ຟຟ‫ؿ‬ၠrr

{၊బ਴၊၈|ৢႽॾല఍֭‫ٮ‬ตĭᆋದቝᄥ‫֭ৢࠗٮ‬໩૔၏ಞཐନҊၠhೊ
࣊ĭၣ‫ିא‬ແ൶֭‫ۺ‬৓Ӊ௞‫؃‬ᄥѕ֬ᄈধᄈВooଲુĭೊ‫ྣٮݜ‬ఞ֭ரట൜
ഩЩ၁େᄈধᄈ౦Вĭ໩૔൦‫ږ‬େᇍᄷԣҨ७࡭֎gӸቝඅ൩ĭߖҊ߾Ϥ୎ඣ
ԣಈ֭‫ٮ‬ตୃŀ

ቓ༈ൔ֭٢ϋ Ļಟਠ൦ܹࡷ ൐‫ߖޱ‬େϤ෹तగধೞ࣑ФЏ ୅ࢁഩ၊۹ቈ‫ܜ‬ౄվ֭ՄᆸՐ


Զ๬֭ரట‫ࠗ׶ه‬ĭ෹֭໧ੈ ৢhႰཋႽ֎၊‫ݼ‬४࠷ඔ५஋ ӎĭऄསࡘ൚ࠍӢ֬ྱ๕੦၊
ரటഩЩ၊‫ׯ‬൦ჽ๩ሙ֭ĭѱ ‫ۦ‬Ҋ‫ׯ‬ĭߖ֬ቀ‫ۺގ‬ᇝज़࠷ۢ ဪĭᆋဪ֭Րӎ࢔๡ັખ֭ࢁ
౗ྻ္၊‫֭ׯ‬ᆸ࣭ĭའ္Ⴝቈ ᅹĭ‫ܓ‬๥ຣӶ Ļ ৳ĭߖफ़ၣൔཋՐ࿏‫ڤ‬ਡӢ‫ތ‬
h෶
‫׶֭ܜ‬৷ऄҊफ़େuәВv 1į७ᇍ༪๬ĭཋႽ֭ Segway ‫ۺ‬ᇝ݇۴֭‫ٮ‬ตѱࡘఒಂh
1į{‫ڌ‬ᆵ‫|ܩ‬ᇗ֭վଡ଼
ၣĭ ᇍ ᄷ ‫ ٮ‬ต ቓ ‫ ނ‬࿒ Ⴐu ࠍ ࠷ඔቓແൔႰh෹फ़ၣ‫ۼ‬औಮ ٢ϋ฼‫܊‬ᆈ ĻGlobalRoaming Ҋᆱ֩ᆋᇂuվଡ଼v֭ᇍᄷᆈ૔൦‫܍‬ఐऺ
ࡸ‫ࠗ׶ه‬v
ĭ෹൦ၣ౧ဦಟഖ เሰง࣑ྣᇟྗໟ‫ྣٮތׯ‬ሰ ֭‫ڀߊ׶‬඼ĭߖ൦‫ྣٮ‬ఞρ‫ނ‬ᆈh෸૔ᇍ
ᄷԣਜ‫ߊ׶‬௓{‫ڌ‬ᆵ‫|ܩ‬ᇗଳ໱༎ऽࡘ൚
Ӊ഻ۢ࿪ණఢཧ၊۹٢ཧНഥ งҨ७h ቓख໋ধ‫֭ۓ‬٢ϋ Ļ٧഻࠷
֭৓ස߉ཝ֭ࠗ‫ྣٮ‬ఞĭߖᅃࣤჇ2005
֭๿࣑൜‫׶‬৷༪๬hᇍᄷ‫ٮ‬ต 2įᆤเࢺ‫ܚ‬ĭႰ‫א‬७ࡂၳเࣉ ඔੈ ୕ಸЯρᆱൟѸ߾ഐᅢԣh֚൐෹֭ᄣᇟ
൐ĭ໩૔फ़ၣࢄரഥܽཔྡஎ ඓቛ‫ࡗܨ‬ĭऄେൔཋದ‫ٮ‬ตେ ঘԓԎЅफ़ၣഉԣ٬‫ׯ‬Ӑ໧ĭ ਐ࣏ແ50‫ࣈ܌‬ĭࠖЯഐඓჇu‫ـ୷ہ‬๨ል
Ⴐvਜh
ਡĭυᇊᄥ‫ٮ‬ต֭‫׀‬Ҏ‫޲ތ‬Ҏĭ ಁେഭg౦єೄ೐ĭҊႰ൐ߖ պ֦ࠗၼ໵ٍպ֦֭ാ৷༪ගh
‫ފ‬ಟਠफ़ၣ‫ٻ‬ҋᄥѓ௤ీเ୅ĭ େሹ‫׶‬སตሸ၊ဪतగধh ໩૔फ़ၣϤ‫ٮ‬ตᇍቜӶӑ٢ྡ
େ‫ܜ‬ᄣಮ‫ٮ֭ྣٮ‬ตऄେൔཋ 2į‫׶‬৷༪๬ĭႰՐ࿏‫࠷ڤ‬ඔ ັ۴֭‫קؘ‬ĭૌ۹ུັ۴ഐ༷
ਜh຿၊֭໡฽൦ĭႶჇரഥ ‫ۻ‬u‫ٮ‬ตv฼‫ࠖ܊‬Яാ৷ĭಞ ཕ๡ĭັ۴ᇗ࡟൦٧ঘԓ‫ྣٮ‬
ܽྻ္၊‫֭ׯ‬ໟ‫ྦྷׯ‬ĭҊफ़େ ޲ᄥ‫ٮ‬ต֭ශࢠυሕ࠳۹फ़࣢ ఞ֭ܺ‫׶‬৷ሕᇊĭตሸ֭ᇗ࡟
ฆ‫ݞ‬ೄ೐ĭიఋ඲ᆋ൦၊๐uต ಚൻ७ሏ‫ׯ֭׶‬ཧՐ৷เĭ७ ൦၊۹େਐӟĭႰჇ่ࡎ႗ဩ
ሸv
ĭҊೊ඲‫ۿ‬ས၊ॾ௖‫ࣉ֭ڤ‬ ᇍ‫ٮ‬ต֭४ᇗሰงhແਜэ૯ ၉ĭັ۴֭৕৓සჇ࿛ܽ‫ތ‬ਭ
ඓϸrr ᄥ‫ٮ‬ตഐվ೸‫ׁࣧڌ‬υሕ၊۹ ϠܽĭႰჇඃ්ဩਠhେਐӟ
٢ϋ฼‫܊‬ᆈ Ļεঠѽ վ‫ࠏࠗאه੹܇‬ᆈаᇟ֭‫א‬ԅ Ⴖ‫אފ‬ԅ‫א܊‬ĭႰჇࢄօྎ‫ٴ‬
2į{ࠗఞવ|ᇗ֭ᇸᰩᰛ
቎ĭ‫ٮ‬ตᇾเҎ‫ٻ‬ᇂେႰႭՐ ༆ሏߌӶ႗ဩ༆ᇑĭਾປେਐ ধሹಸЯӑဿཌྷෆЯ൯֭Engineering
ቓຣᆤ֭٢ϋ Ļۢज़࠷ቀ‫ގ‬เ เĭ‫ٮ‬ต֭గઓ॔ဲ७ׁ૳Ր ӟഐ஭Ⴝലࣤ‫א‬७ྑ௓ĭႰჇ Systemᇱ൜߾നఓ༷֭GEN‫܌‬රᇍᄷਜ֎
ಮඨઌ࿐ࢉᆸാࠗH-4ĭॉഐಈऄས‫ߊ׶‬
ᇍᄷ‫ٮ‬ตĭେ‫ߖٮ‬Ҋ‫ܜ‬ĭྻ္ ӎౄ؏ধ७ᇍhೊՖ၊ধĭࡘ ७ᇍ‫ٮ‬ต֭ᄖ‫׶‬h ௓{ࠗఞવ|ᇗ֭վ‫ބ‬ᇸᰩᰛĭ෹֭ቓվ
‫ᜒ֬ٮ‬೚ĭєჇҨ७ ļҊ‫֭ٮ‬ ൚‫ٮ‬ตߖྻ္ᄥᆤ۹‫ྣٮ‬ٛ຾ ٢ϋ฼‫܊‬ᆈ ĻLinzhongzhou ‫؏ۢྣٮ‬1000૤ĭ൐ූ90‫ৢ܌‬ĭେ৽࿋‫ٮ‬
ྣ30‫ٻ‬ᇚhಈ୕6ᄍ֦9ᄍఁ࡟ĭ෹ߖᄥ‫ײ‬
࣠ज़࿘໋ধܾᅢԣĭѱ‫܊‬Ⴛॢเယĭᅢ঳
֭ଈሻऄЬ‫ׯ‬ແu‫ا‬থA૛ĩࠗఞવĪज़
࿘໋ধᅢvh

3į{ε๨଩|֭ࠍࡸ๫
ёࠨ=ۢ೽ ‫ގ‬ቜ=ज़࿘ෆඒ߾

ྕ༎যࠖ؄Ӵજ‫ݼר‬४ఞᇍᄷ‫܌‬රၠࣤࡁ
ߋཧಮ૔ٜણᆋᇝ۹ಮ‫ྣٮ‬ఞਜĭࡖ۴ແ
5ຫႏЊĩᄇ‫ގ‬52ຫჵಮ૾уĪhᆋঃ۹
ಮ‫ྣٮ‬ఞሕЩਜ၊‫؛‬200જ৷֭ઌ࿐ࢉ๿
࣑ఞĭࡎ઩Ⴚ޲େᄥϾུ൐୅‫ࣕྣٮ‬50‫܌‬
ৢh‫ۼ‬औׁٍ֚੸݇‫ׯ‬ĭႁແ‫ྣٮ‬ఞ֭ᇟ
ਐૈႽպ֦115‫ࣈ܌‬ĭ෶ၣॢ߄Ҋྻ္‫ٮ‬
ྣᆻᅾऄେࡘ൚෹Ģ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '-.


൯ࣧ

{଻ಮሕ|ູѸࣰ
‫ە‬Ҋܹሇ໩h 01
၊ѐ‫׌‬ඒћĭ၊ѐග
ళຟ
્‫֭ݛ‬மႵ߂৻ັခ
ࣶᇗྗࣕಸ‫ه‬ҋਜ
၊ལЙ۩ĭЙ۩ᇗ඲
଄ĭ્֚‫ݛ‬ಮѕ֬ᄈ
Ⴝళĭ෸૔ऄ߾ഐ‫ۿ‬
‫ັ֭ا‬ĭѱ౗ᄥັഐ
ᅻ֦‫ه֭اۿ‬ҕࠗ
߾ĭಞ޲ᄤഐ‫ۿاۿ‬
‫ັ֭ا‬hߘစᆵĭഐ
ັ൐࡟ᄈ‫֭ا‬ಮĭऄ
ᄈႽళŀೊ‫ݜ‬ᆏ֭൦
ᆋဪĭଲແ൑ુ໩ߖ
߾ᄥᆋѐైሪೠસళ
֭၊۹ሻŀ

02
ಎ૾ັᮗ
ϗվ৮࿸ಮԂૡന࢔
City View
ັᅧպ֦ਜ໵ٍৠࢻ

ᇗ‫ັݛ‬ଈଲ‫׌‬ൡ‫ـ‬ ׁ֭Ҍĭ෸૔௤रૌ
็္߅ә‫ ݞ‬7 ུ൐
ᄥ Facebookg ๿ ำ
CNNICܹჇ2010୕֭ັખЙ۩Ⴣԣਫ਼ਜĭᆋ൦෸૔ቛԣ֭‫്م׃‬ఆՙЙ۩ĭ ᆋོັᅧഐՌধՌಈ
ॉॉ෸૔Ⴣେ۩ො໩૔၊ོ൑ુ‫ײ‬༎h
ĩᄥ໩‫ݛ‬ĭັᮗ֭‫ׯ‬ၴ
ແૌ็ഐັ 6 ུ൐Ī
h
1. ഐ‫ݢ‬൦ັ૾ගਐቓ‫ا‬ ‫ا‬ග߂৻ັ૒߄ັᅧ֭ ֭Ӵ൯h‫ؿ‬౗ĭಎ‫ݔ‬ᇤ ‫ا‬ᇗ໛ັᅧ‫؃‬༧ߓ‫ۻ‬ሹ
ሇၱ Ļ7 ུ൐ᇂ൦֎
֭Ӵ൯ĭ1239 ຫັ૾ದ ቁҎ‫؃‬ഩ৳ᄥТ࣠ĭᆋ ീ֭ັખ௼ࠫ੹ᇂႽ ࠵๔ഐ‫ۺ‬ᇝuಎ౷ቓվv
ᆿന࢔ັᅧĭ‫ؿ‬Ҋ൦
෹ۢऊັ૾எྣЄ֭Є ແТ֭࣠ັખߔ࣪փধ 19.9%ĭᆋၱໍሪଲৢ ֭ћమhࢺ‫ݜ‬ĭuಎ౷ቓ
෶Ⴝഐັ൐࡟Ģ
൶h֔෹Ⴣ൦ັ૾ᅁූ ਜ ࠗ უ ၁ փ ধ ਜ ๏ ᅦh ߖ Ⴝ ‫ ۿ‬վ ֭ ‫ ه‬ᅢ ४ ࡟ĭ վ֭ᇗ໛૒߄ັᅧv֭
ቓֶ֭Ӵ൯ĭᅁӑ੹ᇂ ၁ ࿀ ᄥ ࢄ ধ ֭ ଞ ၊ ็ĭ ္འ‫ه‬ҕĭऄ‫࣍ے‬Ϥ๡ ऄ Ⴝ 4 ۹ĭu ಎ ౷ ቓ վ
Ⴝ 5.8%h֔൦ᆋ၁଼૯ĭ ແਜቛ‫נނ‬७ĭ฼ാັ ࿧ഩൈາଲৢ֠ีϜh ֭ ᇗ ໛ Ϭ ज़ v Ⴝ 2 ۹ĭ 03
‫؛‬Ⴧ 64.5% ֭௼ࠫ੹ধ ූĭТ࣠߾Ϸҋ၊ལն uಎ౷ቓվ֭൲௜ັᅧv
Ⴝ൐࡟ഐັĭૈ൐࡟
඲ĭഐാ֭४࡟ၠࣤि ൈĭದଲོ଴ත 5 ୕ၣ 5. ັ ૾ ග ਐ ‫ ތ‬GDP ѱ Ⴝ 3 ۹hႽਜᆋོᆫऔĭ
؈ඈ
൛ѕ֬٬Ӑ༶ུਜhᆋ ഐ֭ಮႽሯ۴ူ‫ބ‬ഐັh ૈႽДԃ٬Ӑက۴֭པ ໩ॉඪߖ‫ە‬Ҋᆮԃ‫ا‬ໃ
औᇗ‫נັ৻߂ݛ‬Ҹᇗ
‫۽‬ഐ‫ূݢ‬ਵߌ֭ཋሙႽ ྦྷܹ༪hߘစᆵĭѱҊ მᇭ֭ৠઊŀ
ྗ ๬ ࡁĭ ໩ ‫ ݛ‬ऊ ૾
Ҋफ़‫ٻ‬۱ܹ֭༪hഐ‫ݢ‬ 3. ঠ೛൦ັ૾ගਐቓച ൦ັ૾ගਐᄈ‫ׁ֭ا‬٢ĭ
ഐັ੹՞ 1999 ୕֭
ಮ९֭௤र୕ਵᆦᄥᇷ ֭Ӵ൯ĭ֔෹๥൐൦ಎ‫ݛ‬ GDP Ӊᆼऄᄈۢh୅૖ 7. ᄥᇗ‫ݛ‬ĭૌ 7 ۹߾ഐ 3.7 Ħ ᅁ ࡎ ֦ 2010
ࡾഐဠĭၣ޲߾ԣཋᄈ ັ૾ᅁූቓঁ֭Ӵ൯hൡ ‫૾ັܦ‬ගਐᄥಈ୕պ֦ ັ֭ಮৢĭऄႽ၊۹ຟູ
୕֭ 43.7 Ħĭ௤र
ধᄈ‫ূ֭ا‬ಮĭ‫ؿ‬ᆋོ ൔഐĭᆤ۹༎ҧᄥ 2010 ਜ 747 ຫĭᄥಎ‫ݛ‬எଈ ѸhႽ 5000 ຫಮᇂ൘Ⴐ
ૌ୕ᄏ؈ඈࠩගਐಗ
ূಮ୩।็็ቝᄥઘࢄ ୕୕‫֭׀‬൐‫ޱ‬ĭಎീັ૾ ‫്ࣼ׃‬ĭ֔෹ಗ൦ಎ‫ݛ‬ ൵ࠗഐັĭೠ‫ٻ‬ᆵ၊֭ಮ
՞ 4.5 Яࢎ֦ਜೊ࣊
ሥవg୳พ९ĭ၁Ҋᄃ ගਐҔᅁࡎ֦ 100 ຫಮh Ӊᆼቓֶ֭ീ‫ڂ‬h ‫ۿ‬ᄃၱᄥ֎໒ഐັh‫؛‬Ⴧ
֭ 2.1 Яh
ၱ‫ିא۽‬Ӊ഻ಱ‫ܹލ‬༪h ᆋ۹ගሻ෡ಞҊᅀુཉ վҎ‫ٻ‬ᇗ‫૾ັݛ‬ধ඲ĭັ
ёࠨ=࿀೗ၖ ໛=ളᢦ

ဌĭ֔෹඲଄ਜ޲‫ه‬Ⴒ൥ 6. ႶჇᇗ‫૾ັ֭ݛ‬ගਐ ખቓվ֭ቜႰऄ൦ຟႻ


2. Т࣠൦௼ࠫ੹ቓ֭ۢ ֭कվቜႰh ᄥಈ୕պ֦ਜ 4.57 ၩĭ ༬ĭ໩‫ັ֭ݛ‬ખႻ༬ຟࡍ
Ӵ ൯ Ļ69.4%ĭ ັ ૾ ග ᇗ‫ݛ‬၁൦ಎ౷ັ૾ගਐ Ⴝ 3.04 ၩĭᆋཕ֚ᆤ۹
ਐ ಗ ᇂ Ⴝ 1218 ຫh վ 4. ‫ ݔ‬ဥ ൦ ௼ ࠫ ੹ ቓ ֶ ቓ‫ࡍݛ֭ا‬ĭႁՖĭ‫ޛ‬ ્‫֭ݛ‬ಮ९h

'-/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ಁቕҊೊଡ଼᩽
{଻ಮሕ|iPad Ϲ
࠯ࢄഐཔĭ‫୎ۻ‬ಎ٢໒൲ဿ

HOTLINE:010-65871665
FHM School

Ꮎ‫ݘ‬ᬣ۵Ꮵ
ٙ‫ܨ‬ச୑֭໩૔ᄤ؏݊ধĭߖ൦
ূ൅ი࿘഻֭ࢠ೬Ϻဎĭ၊ՙՙ
ׁԣ฽֢॑ᆋЂ‫ܤ‬୚૔rr ᫇χ
ఴతᏥᮤ
ᆋོ൦൑ુӉ௞݄֭۩ŀ
࠴ߥጞὙ ˖ߥጞὙ ܷߥጞὙ
ລቕ൦൑ુၱඹŀ ᅥ२ϳ൦൑ુၱඹŀ ਴ஊቊ൦൑ુၱඹŀ

ü
υ࿶ĩႿĪ 24෧ ໿֡ࢥ൅ ུ‫ٮ‬ 19෧ ࿘഻ ုု 22෧ ‫ד‬ᇾ

ລቕĢᖌᖌᖌᖌĭລሪቕ ऄ൦‫ݛ‬చৢ๰ᅥሪશ२Ҋ ໩၁൦ഐՙಈྕࢇੲྣ֭


þ
‫֭ݔ‬ಮĭიकಮ๥ྣĭႽ ঠ൙֭ଲᇝ‫܅‬ቜĢ‫؛‬Ģ‫܌‬ ൐‫ޱ‬Ҕᆱ֩Ⴝᆋુ၊۹ച
ਜಋ൥ĭщಞൡϾ‫܇‬Чh ༈ჼĢ ග૾ቊĭ໩‫ޛ‬༧ߓଲৢh

{ ଻ ಮ ሕ |ĻЋ վ ঃ ֭ ၱ {଻ಮሕ|Ļᆋુࠟ‫׶‬ĭ୥ { ଻ ಮ ሕ |Ļ୎ ૛ ৢ ಈ ‫ݞ‬


ඹટŀ ॑‫ݞ‬ŀ ֭Ϝŀ
ÿ

્ਲĩቘĪ 21෧ ဎჼ ུ୾ 21෧ ࿘഻

ā
თ౬ĩႿĪ 18෧ ࿘഻ Dancer

୕ਵഐ෠൦຦Уĭ֔൦‫ޛ‬ቕ ໩ᆦս෠Ͽ۹ᅥ२‫܌‬රୃĭ ‫ހ‬໵࿪৷֭ಮδĭ‫مھ‬օg


‫ݔ‬ĭ໔ᆵ຦ቕĭ඲֭rr႓ ል૒ແྔী֭Ϫ਽ԁٞᅥ վঃg‫م‬ଷrr
‫ۆ‬൦ܺ‫م‬օϜh ቞gि߾ᅥ໒gഐҭ෶ᅥ२h
{଻ಮሕ|Ļ็็Ь୙rr Ă

{଻ಮሕ|ĻߵջՊඓ۹ಮ {଻ಮሕ|Ļ‫܌‬රଈ໩‫؃‬แ୎ ᆋོಮ࿪৷၁Ҋུδh


7. ๅ྾֟ĩๅ྾వĭๅ྾޲Ī
ܼ‫׌‬ĭҊօўЯᄞᇅ৳ӎh ऄࢩuhelp UvϜh
འ‫ނ‬ਜĭ 6. ݄ࢠ࣬๰ĩҊࢻ൬Ī
ሹ࠵ૈԴĪ
5. ༩ၑ၉ĩၑ‫ڣ‬ฆඅ൩ĭߖၣແ
ᆦࢻվ٪්

4. ଑ຉӢĩฆീႺĭႺ९‫؃‬഻ྵਜĪ
ລቕ൦൑ુၱඹ Ļ ᅥ२ϳ൦൑ુၱඹ Ļ ਴ஊቊ൦൑ુၱඹ Ļ 3. ‫ྫچ‬Ӊ௞ĩҊࢻ൬Ī
ёࠨ=࿀೗ၖ തႝ=൲ब‫׶‬༆

ັખੈྣნĭၠႽuႾ౮ລቕvg
uᇅ ෶໔ uᅥ२ϳv
ĭᆿ֭൦Ҏ‫܌ٻ‬Ͽ࿘ྲྀሹ uஊv൦࿪৷֭‫ޡ‬ਐ֎໒ĭ෶໔u਴ 2. лࡂЯĩฆВĭ‫ৢڑ֦ם‬ಈਜĪ
ᄃລቕvֱѕӳĭЯၴແuລࣿĩ੔ Ͽࠏიന߾ன࿦ࠗ‫ގܚ‬Ͽུ࿘഻࿘ज़ன࿦ ஊvऄ൦ૈႽ࿪৷h਴ஊቊ၊Օধ ୎൦ᅀဪ֭ಮĪ
ᇾĪቕကvĭ෠ෲ྇hఋ౮ሙ၊϶ ϳĭ
՞ᇗ࿒ϡuႲྶvུ࿘഻ാ೎ЯྲྀԢᇗh ჿჇັખĭ൦ᆿఃമჇཋօന߾‫ۺ‬ 1. ԕ༆‫ד‬ĩᇂႽུ‫׶‬༆ҔҊᄥ޴
ແᄥଞѸॢࠏູѸࠏઊฎ‫ه‬ཋ૒๞ ๡‫ݞ‬ᆋᇝ๷࣭࣑ଈྲྀ֭࿘഻ྻ္༽ҝࡎ॑ ᇝࢠ೬gӽᄣჇধሹ഻ࠋࠫ‫܅‬ቜᇗ
ৗઓ໵ಮ੅စ౪ৗၻӐĭ෩ྗ഻ᙦ ൳ĭ॑൳‫ގ‬۴޲Ҕେ࣑೎ன࿦ϳhಞ޲ᄥ ֭‫ۺ‬ᇝ࿪৷gಷେДԃࠚࠦ৉ܼྗ ኔ಴
ႍĭ૰ౄߵ၊๖ĭփႽ‫ཹנ‬༬ፄ੔ ன࿦ϳᇗᄤࣤ‫اݞ‬ՙ॑൳எ‫ׯ‬ଈՙĭԢᇗ งধ૳‫؛‬഻ࠋ֭ಮಝh
ᇾᆵၱĭ‫ا‬ແ୕౦ಮಝ൘Ⴐh ྲྀᄤ‫ۼ‬औଈՙ੫಄ུ࿘഻h

'.+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


Bloke Test

ดϪ
ᆏ֭଻ಮĭ‫ە‬ჇӼൔ
ߵջ{଻ಮሕ|֭໡
ৡ‫ޅ‬ਦ
VS ဥဧ
฽rrૈႽйࢨĭऄ
Ҋᆱ֩ሹ࠵൦Ҋ൦ᆏ ݄۩‫܌‬ර‫ڴ‬ቁࣤৠ ۢ࠱ഩࡁ൅
֭ႽuӑԱvĢ

ႽϤ஼Ⴞ֭ূ௬֚ቛ‫ྦྷݞ‬ ໡ᆋᇝഌ็‫ݥ‬ৠ֭໡฽ĭ୎૔ऄແਜҿ
ĩ1Ī
ಚൔႽĭඪ඲ૈႽඪऄ൦۹ྼ່֭ಮh
ߠའ‫؛‬ཨટŀ ೣ໩֭ࡍ๞ટŀĩ0Ī

໩ૈ໡฽ĭҊ൦ߖफ़ၣሑ‫׌‬਴߅ళટŀ
ĩ1Ī
ၠࣤಈ‫ݞ‬ਜĭಮࡍ඲Ҋ‫ގ‬۴h
‫۽ە‬໩૔ಈट࣢ટŀ ĩ0Ī
Ҋ‫ݞ‬໩༦‫ہ‬Ҋջ႓h

Ⴝĭ໩֭‫اޛ‬ປׁ஼Ⴞ‫؛‬ՖҊ઩ĭ෸૔็ ໩๟िྗ֭ĭᇈച໩༦‫ہ‬ᄥ਎୕ᆵ୅Ҋ
ĩ0.5Ī
็ᕃᕃບບĭ‫ޛ‬ႝཡ໩֭౮࿊h ĩ1Ī
߾ժ໩ડ٤ਜh
Т࣠ནᇍປׁಮડ٤‫୎؛‬
Ⴝႝཡટŀ

ၣ౜മࣤ৭۩ොվࡍĭଲ‫؃‬෸ગ൦௔ళ ૈႽĭᆋဪ֭ಮ഻վൡ໩ߖ൦྘ಱվ၌
֭hĩ1Ī ĩ0.5Ī
ᄅh
ս‫אݞ‬པ‫ێ‬ഐଲོུ݄۩
֭‫ߍא‬ટŀ

ĩ0.5Ī
໩ગ߾‫۽‬໩೙࢘h ĩ1Ī
቗็ۘЬ໩ગսਜ၊‫ؠ‬h

ཋᄥߖ߾‫୎۽‬ગ೙࢘ટŀ

‫ޛ‬ၔ‫ݵ‬ĭ໩ᄥ‫܌‬රҭ෶ࡶ‫֭ݞ‬෶Ⴝ໗഻ ૌՙ໩‫߾؃‬ମ၊‫׌‬ೞ९ևৢĭ֔Ҋ߾ಎ
ĩ0.5Ī
ᇄ‫؃‬൦Ⴐ‫֭ݞ‬h ĩ1Ī
ମĭ໩൦۹Ⴝ֭֩֫ಮh

๮‫܌ݞ‬ර໗഻࡟ৢ֭त
ᇄટŀ
ۢ ࠱ ഩ ࡁ
‫ނ‬Ϝĭᆏ൦‫ޙܜ‬ ൅ŀ ౰ ۩ ො
֭rrĩ0.5Ī ໩૔୥֭ᆏ
ĩ0Ī
ൔᆷ၄h
‫ۻ‬໩૔ߊ၊۹ߣࣉྊ‫׾‬Ϝh

ྩ‫ׅ‬ĭ୎ႛਜ۷ыଲ۹ᴣ֭࢞ ྒྷഎਜ୎֭վቜ޲ĭ໩૔્֭
ࡍࠌĢ֔໩૔֭ၘࠐ൦ĭ୎൦

Final ༽ಈ֭࣢ሸॷߖ൦༽ս֭‫א‬པ 5 3.5 ඔᇾܽຮ໛ࢹಲແ୎႓‫္ঁۆ‬


ёࠨ=࿀೗ၖ

െ၄ਜrrૈൡ‫ـ‬ĭᇈച୎༦

scores ‫ێ‬ഐ֭‫ߍא‬rr ‫ۿہ‬Ҋ߾ժ୎ડ٤ਜh

'.- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


GAMES/MOVIES/DVD/TV

Scanner LIFE + STYLE

MOVI E S

‫؃‬඲མ۞֥ဎ‫؛‬৭ൖ฽ғᅯ७Ҋቈĭ‫ؿ‬
{ܹᄑӑ|ᇗܹ‫م‬ှი‫م‬೪֭‫ۓ‬౮པഩ
ᇊĭ၁Ⴝ‫׌‬๴ቡhҊ‫ݞ‬ĭઢᆀ߱gሔ໛
ౄၠ൦۞Ӊᇗ഻օ֥ဎ֭ᆻ୬‫ف‬ᆈĭᄤ
ࡎഐස޴ၠ൦uಎმᇭቓେսv֭֍۪
‫ތ‬u‫ٮ‬ਜ‫ࣺޛ‬v֭ࢃှĭᆋሇ‫ׯ‬൦၊Ҏ
ᆼܹ֬ሇ֭‫א‬ႝh

MOVIES ๘ҫှှࢋܹ‫م‬ှ֭‫ܫ‬ൡo{ܹᄑӑ| GAMES ߓႚধ֦u๹ᄢӎvo{ሸ֘‫ڌ‬К| DVD ᆷ၄ࢲٰ૔֭Cosplayo{Ӵᇗվ֪| BOOKS ‫܌‬ᆦ:ೠ‫ؠ‬ٞ


ၣປ֭վ໡฽ o{‫܌‬ᆦĭ‫ۆ‬ೊ‫ލ‬ቛ൦‫ނ‬ŀ| TV ѡಮ֭ূ௬‫ނ‬Ҋ‫ނ‬ŀo{ຣ્ρಮ|VS{࿐ρ|
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '..
୎ॉ໩ས
‫ך‬ෙટŀ

๘ҫှှࢋ
ܹ‫م‬ှ֭‫ܫ‬ൡ
؈ೠ‫ݛ‬ĭॉ‫א‬ႝĭ‫ࢃۻ‬ှg֍۪྇྘h
ࢃှg֍۪ Ļ
uᄑӑ‫ܳࣉڇ‬ႎĭҕ߼Ҋၣ‫׶‬ఋྗĭफ੪Ҋၣၕఋᇅv
ĭ ֭ϧటປ੥ĭ٬෸କඓhࢃվှဎ֬၁ಚൔ֦໒ĭफ़໔
֚୕؈{ೠ‫ݛ‬ဎၴ|
ĭॉ֦ᆋؕ‫ܹ؛‬ᄑӑ֭௧ࡖĭିᇗ ࢥज़ඈ࠱ѡh‫א‬ႝࢺ້Աĭ෸ቁࢺܹ‫۪م‬၊഻֭ଲؕ؇
ೳଲႬཋ੆޹য֭ྡཨĭܹ‫۪م‬ൔଶ၊ৠའᇾၴ֭๦ຜ Ϫĭശᇈպ֦ದಮ௨༗୨ല֭࣪ࣀh֍۪֚ಞ൦ણ໻ս
‫؀‬ĭҫҨമແᡧྮĭऊಞೊՖ࣫ᇟ‫۪م‬ĭྗᇗ‫ؠۓނ‬൐ ਜĭॉ֬ԣĭᆋՙ֭ս༬ࣁࡳਜ੆ࡍ਍ֱূஒ۞Ӊ໻ս
‫ا‬ਜҊചhܹ‫ۿ۪م‬๯อЙৡĭ߇ೀ֩‫ۻ‬ҫҨ٪ණh਎ ‫ڌ‬ٛhದಮቓၱປ֭൦ĭᆐሸ֍ႌ೎࣠ञ໻഻֭ᆲเ‫׶‬
ಮᆵྜྷྜྷཕ༜ĭ၏࣊็඲ٍ൦uࠖ౮ශഥv
ĭࠏ‫੆ൃۿ‬Щĭ ቜĭᄥ྇ൔߌ֭Աৠᇗĭ๴ಞࡎ೎໿ฃ‫׶‬ቜĭ౗Ҋቛቜĭ
рࣰଲѐ൦ 3Pĭ༖൬ကᇟh ଼֬Ģᇂ൦ĭᆐሸ֍໻༬֭໡฽၏ಞձᄥooૈႽ၊۹
{ܹᄑӑ| ೊ࣊ĭऊಞϤu્᷷‫܌‬బৢቄ֎ఖg‫ݹ‬൸ޭ‫ݞ‬໼ܹᅟ ‫ގ‬൩‫؛‬൵ĭ໻༬֭िӎາາ‫࣢ޛ‬ҙĭ൴້ઃཉ৿ࡖh
੊ࢄvϴഐվႇଦĭႽщ္ࠟ‫׶‬၊༷hᇂ൦ૈႽའ֦ĭ ࢃվှᆋુ༧ߓҫҨĭൔᄥ‫ۆ‬ሹ࠵ᆤ၊ԣ ļሸ֍۪ĭ՞
ёࠨ=ۢ೽ ໛+๵=ӹც‫ݢ‬

֥ဎĻઢᆀ߱gሔ໛ౄ
ᇾဎĻࢃ໛gᆐሸ֍g෬ዏ ‫א‬ႝ‫܌‬ಞၣҫҨߵၳ੫֭ྡ൜ᅢཋĭዎಞૈϤ੆Щ٪ ၅໡gܹ‫۪م‬g෬༉४၊੦ဎ༷ধĭႽ‫׌‬໵෶Ҋେ֭ࡗ൥ĭ
࡭ࣂĻܹ‫۪م‬u৤ֈ‫م‬೪vguܳႎ‫ࣉڇ‬vg ᄥဌৢhၣ໩‫ؿ‬စĭ{ܹᄑӑ|ѡଈ႓൦uҫҨߵၳ੫ ऄ෠uಎმᇭቓେսv၁ѡЏჽĭ୳‫׌‬ჸԿࢠ೬Ҕ‫ܜ‬ၱ
u‫ݞ‬໼ܹᅟ੊ࢄv֭‫ܫ‬ൡ໩૔ऄҊᄥᆋৢᇟ‫ڷ‬ ᆵ໩֭ྩ‫ܹׅ‬ოvo၊ஒϫঠ๵൜֭࣢ല‫ܖ‬๡ĭଯ ඹh{ܹᄑӑ|।‫ׯ‬େણళĭ֔ᆋુ࣢ҙ֭৭ൖĭߖ൦
ਜĭऔ{ೠ‫ݛ‬ဎၴ|ი{ೠ‫ݛ‬ᇅ|Ҋຣಎࡂᄣĭ
ܽ෸ൟුψࡸᔭᔭĭ္֭ऄ൦ᆋֱᆏ౮ൔၱhࢃվှ ᆼ֬ᄤ‫ڗ܅׌༷ا‬ĭ୥‫م‬໒඲ୃŀ
ᡧྮҫҨ‫ތ‬໻ലܹᄑӑᆵ࡟Ⴝሪྜྷྜྷཕ༜ᆵ౮ĭ
Ֆ౮ᄁൃჇҫҨი੆Щ֭ᇺࣽઊႏྮhՖ௓ቓվ {ದሸ֘‫|ٮ‬ၠࣤ‫ۻ‬ಎ૾௼ࠫਜྮྦྷᷨ৷ĭҫҨ၊ᆸ൦ {଻ಮሕ|
ॉ‫׌‬କ‫ݞ‬Ⴧࢃ໛‫ތ‬ᆐሸ֍֭u᤭૎vrr ෸ᇗၱ֭ࢠ೬ĭu୩फ़໩‫༷็ڽ‬ಮĭҊफ़็༷ಮ‫ڽ‬໩v 2011 ୕ 3 ᄍ 28 ಸ
MOVIES +

{֭ۙ౞| {ৢᄇվઽཊ| {‫ݹ‬ଳ|


֥ဎ Ļᅮ૚ ֥ဎ Ļऽઔබ · ೴‫ݟ֍ق‬ ֥ဎ Ļౌ · ߐำ
ᇾဎ Ļౝ‫ݢ‬ᡒgຮబჵ ஭ႃ Ļࢵ༎ · ο೮ѽ۴gυୈ · ‫ݢ‬೫ᒣ ᇾဎ Ļ༎‫ق‬೰ · ઍ଺gूำ · ҋয఍ำgο೓ॠ · Ϡ଴
໩૔ᆋુॉ ĻᆋҊ൦၊Ҏ৿ࡖზ৉௓ĭຮబჵϺ ໩૔ᆋુॉ Ļೊ‫୎ݜ‬༧ߓ{ѪԳ൐օ|ৢफ़ρ֭ ໩૔ᆋુॉ Ļྕ൐օੈྣઔ৩ĭ՞{၊၈վ؎|֦
ဎ༷‫܅۝‬ಮĭ‫࡙֭ۇ‬అሸߵধ္୷‫ڪـ‬ဩಋĭ෸ ུෆඒĭଲુफ़ၣܹሇ၊༷ᆋҎ‫א‬ႝhணᇍԣ෹ {ልѓජስ|
ĭૈ൑ુйದച୷૳६ღࢼట௮‫ۿ‬ধࣙ
щ྾Ⴝ၊ࡗۙ౞Ҕେ੅ሆ୷‫ـ‬ĭࣤ৭ࣁళҊӶg ֭঩็‫܅‬ቜ൱൦େიோॠබg૛‫܅‬Ӕॎ‫׃֭ޡ‬ೠ ਜh
{‫ݹ‬ଳ|ၣ๡ුञࢺ‫ܚ‬ॉধĭऄ൦၊Ҏ‫׶‬ቜ௓ĭ
๮౞໋෩޲ĭᆋ۹फ़਀֭‫ڻ‬౜भ‫ׯ‬ᅻ‫܅‬Ⴞ၊గቛ ‫ߊ׶ܪ‬൥৷hЯ௓ࢋඕ֭൦၊ᇂሹၣແ൦֭ࣉۘ ֥֔ဎрࣰᅃ஍‫{ݞ‬ඉቔ|
ĭചҊਜ‫{ࣕ॔ۿ‬ᆋ۹
၊ࡗՊ֭ۙۙ౞hᆋဪ၊ҎႽಇgႱଗg‫ݫ‬࿁g ᭞᭒ĭవາৢᄇಫ୅ਜ਼վઽཊ֭‫ܫ‬ൡh၊Ҏ࣢ҙ ೲ൵Ҋฆৗ|
ĭ‫ؿ‬٬ણ୳ோ೅ᆵ৓֭৿ࡖ഻ၱhႁՖĭ
Рଂ֭‫א‬ႝĭࡂ੫ਜ൐օ‫ؖ‬ਢ‫ڑ‬༫ৢུಮ༆֭Р ֭‫ߊ׶‬௓Ⴝሪূചࢭၚ֭‫ܫ‬ൡ‫ތ‬फ़ρ֭ᄷྠഩࡁĭ ႝ௓ᆏᆦ֭ॉ‫׌‬ᄥჇᄲඋച୷֭਺ࠇᇷࡾЬ໙୸֭
ߓ৞‫ގ‬h ቈ‫ܜ‬ਜh ྗৠ૵྇h

 

 
{ූ؏იࠟ౮ 5| {ჿօચ| {ᆥུࣿ๼|
֥ဎ Ļਧၷѣ ֥ဎ Ļִ। · ౲බ ֥ဎ Ļׂଢ · ༘‫ق‬
ᇾဎ Ļٛ · ָೞ‫ق‬g֩‫ · ؾ‬ౄ೮gДઍ · ໭ॠ ᇾဎ Ļࢵॠ · ۴যำ‫قݟ‬gໃঠ · ٍૄࡌ ᇾဎ Ļঠೞ‫ · ق‬ҋয֫gᅛଢබ · ઢබְ
{ූ؏იࠟ౮|Ⴣߵধਜĭߵধ֭ߖႽ
໩૔ᆋુॉ Ļ ໩૔ᆋુॉ Ļࢵॠ · ۴যำ‫قݟ‬Ϻဎ֭ࢠ೬ĭ၊ՙ {ᆥུࣿ๼|෠Ҋഐ၊ҎႲྶ֭ᆏಮი
໩૔ᆋુॉ Ļ
వ࠳֭ࠪᇟ္ࢠ೬ĭ՞௿֭݃ჯ۩௓ধॉĭվႽӶ ՙ՞๥၊ਡࠍӢྤধĭ‫ه‬ཋሹ࠵ࠋᄥଛ഻ಮമเৢĭ ‫א֭ގࢺߊ׶‬ႝĭԪਜफ़ρ֭๼ሸ‫ތ‬௖਒֭୷ᇾࢠ
ແ‫ۆ‬༪ਡಎ૳ቁࢺიാ࠱֭၊Ҏh෶Ⴝ‫ޣ‬ଆ֭೟Ӣg ᇟ‫ڷ‬უࡶ๥ဪ֭ಮĭࣤ৭๥ဪ֭ൡrrЯ௓֥ဎִ ປĭ၊໵൦ԱhЯ௓຾಩၊ᇂ༊೎ಮ৓ൟࣀུ֭๼
u๏ᅦࠥୌබv൜֭࣢ҙս‫׾‬gй๼୷়‫ۿ‬ସॉ֭‫چ‬ । · ౲බᅃᄥ 2009 ୕ၣ{ᄍ౷|࣡ဏਜ၊Ϥĭ႟ ሸᅢि‫ܫ‬ൡĭུ๼ሸຠோ֠֙ĭ૕္֬ଉhࡃಞ൦
ೌ‫ٯ‬ງrrೊ‫୎ݜ‬Ҋྥ൦၊۹଻ྦྷ‫׶‬ቜ௓֭Ⴂᴟĭ‫ا‬ ஒज़ߠ֭က࣐઎ࠨgәཋൔ֭࣡ᙬ‫ۓ‬gྗৠ࿏ၘ֭ ๼୕ĭ଼૯ߖ൦္႓ࣧ၊༷֭ĭ‫ލ‬ঋĭߖႽ{഻ࠋ
ചॉ‫ݞ‬వ૳࠳ࠪĭᆋ၊ՙሹಞҊେո‫ݞ‬h ొؕ႗ᄷĭ৳࠯Ӷແћమh վНᅑ|ৢ֭೅ឆஔୈrr
ߓႚধ֦ ёࠨ൳ຟĻ

ёࠨূࢃ
ᇾս೩૵Ļ

ᆏಮဎၾ

u๹ᄢӎv ປྚ౷֭uࢣ೅ࠗvჸধᆋ‫ڴ‬଎ဪrr
ຟࡍ࡭৭ ĻᅦᆢႻ༬֭Ⴂᴟĭ൵ৢ၊ମ֦ܿሕ༆௞ऄቁ
ႽའϤ෹ಶԣಈ֭Ԓ‫׶‬ĭຟњ{ᅦᆢࠗఞ|g
{൘ଉᆂߚ|g
{಼ძ࿜ᅫ|༪ਡĭႢѩሹᇟĭॎ࢔ۨgॎᇾёrr
G4 ັᅧ֭ X-Play ࢳପࣕఁ‫ه‬ҋਜ{ሸ
֘‫ڌ‬К|ᆏಮؓ௓ĭ֔ఋᇾ฽Ҋ൦К৷ĭ
‫ؿ‬൦‫ۦظ‬h‫ؓۆ‬௓ာ౰ਜ{ಎࣉඓປड़|
֭ቓࡌ଻஭ࢠৡ · ο‫ق‬૤‫ތ‬༧ञ଄ྚҋ
ࡎ‫ ٻ‬+ ৢύ · ѷೞ‫ࡎؾ‬૘ԣဎĭၣॷҋৢॠ֭
1Ī‫ޛ‬ႽԿၱ֭Ⴛ༬֬‫ٻ‬༪๬ĭ཰૽ֹಮ֭٢ٍᄈ‫ڷ‬ᄞg఍ำĭ ‫א‬ႝ‫ڌ‬۴ແࠖԬĭጳ൬ਜೊ‫ލ‬ᄥ{ሸ֘
{ሸ֘‫ڌ‬К| ‫ڌ‬К|ৢೲ֬๭ঁĭ෡ಞߊ૳Ҋ࿛ྛĭ
ဤଈĻBulletstorm ֬‫ٻ‬ऄᄈۢĭ଼֩Ⴛ༬‫܌‬රब֬ཋᄥ્‫֭ݛ‬ѕง৽ߔೲ൵
֔ฃՕ‫ޛ‬uК৷vh
৓ྠĻ‫׃‬၊ಮӳഥࠔ ಮҔ኏ًg࠷ඔաҩŀ
௤ฃĻPCgPS3gXbox360 2ĪႻ༬ᇗ฼‫܊‬ਜ၊ᇝ৓ස{‫|ݛׄॢޙ‬
uሸ֘൐࡟v֭ഩࡁĭ
֚୎Ⴐu݃෴vࠏuվ৷ࣉۘ࢞v‫ֹڹ؛‬ಮ൐ĭफ़ၣದֹ
ᆋ൦၊Ҏ‫ޛ‬uႲ࿶v֭๹‫ڗ‬Ⴛ༬ĭᄥᆋঃႻ༬ᇗĭ
ಮ࿏४ѱ࣑೎બ‫׶‬ቜሙงĭՖ൐୎फ़ၣ࿒ሹ࠵ቓ༧ߓ֭٢
୎फ़ၣϤֹಮས‫ڌ‬ᲅ၊ဪᄥ็४ᇗ٪‫ٮ‬ĭ၁फ़ၣས
൜ᵉᵓ෹h
٪ဗࠍ၊ဪĭದֹಮᄥ็४ᇗНೣĭભ็‫ٮ‬໿ֹ֭
3Īᆋ۹ቓႽಇĻႻ༬‫ا‬ಮ଎൜ᇗ࠷౎္౸ࢨۢĭ֎॔ೲ֬‫ا‬g
ಮ෦௓٧‫ڕ‬ದ୎ᇊമჇә൯֭ৗ༿Ҏĭ൒შҊᆚg
ёࠨ=ۢ೽ ໛+๵=εঠ‫ר‬

ᄢ֬ঁ‫଼ޛ‬಄ൃĭའ္ۢ‫ٻ‬಄ൃщ྾္༽u୹v޲uೲv
ĭ
཰ߌҊ਍gྗᇎ໋උ໋֭Ӷ୕ಮ౰༈щᄁ৞rr
‫ؿ‬౗္u୹v֬ႽԿၱҔྣh
ᆼܹ֬ሇĻແਜ֖ߌᆋঃႻ༬‫؛‬ཋൔ഻ࠋ֭К৷࿛
ࡰ‫ ٻ‬-
ྛႝཡĭᆋ۹Ⴛ༬֭‫ܫ‬ൡФࣧЬഩ‫ׯ‬ᄥ26ൟࡈ֭
Ⴛ༬ಔًᅦඔྱဩĭࠖЯ‫؃‬൦႟ி႟֭uᙾvսĭ‫ޛ‬ചྻ
၊ग़ӑ઩൒ಮᆹ༆֭‫ٴ‬డྚ౷ഐĭຟࡍࢄ္ი‫ۺ‬ᇝ
္ࣁሁဋเࠏᆈ‫ؚ‬Ⴞဋ߁ধuၣᇎ಄ൃv
ĭ‫ٻݞ‬᛼ಡuబಮ
ྃ‫֭ظ‬ປྚܷ฀ᅢि၊ӎSM൜֭ࠍ௛ĭႁՖ୎໵
ᅟv֭ৗѩఞ൜վ๹ೲᅦٍh
྾਀ଂଲོЬ୎ᆤ֬ས೅ཏ௛๵၊ဪֹ֭ಮh
GAMES +

႟ࡹĻ ᄞณĻ


ຟࡍஅསuજվ඄v
࣊ಸĭࠥୌබൟࣀࡈ੫቎ᆶ‫ه‬ўਜ၊‫ڂ‬Й۩ĭႶ13000ଈຟࡍ
ҝი๯௘௧࿒֭u50۹Ⴝൖၣধቓൻߓႚ֭Ⴛ༬ಮ༆vࢺ‫ݜ‬ԣ
ਫ਼ĭಱ็พఓ༷֭જৢϕվ඄಼ְЄ൶h
ࠥୌබ‫܌‬ҋ֭๯௘ࢺ‫ݜ‬వ5ଈೊ༷Ļ1.જৢϕĩә࠱જৢϕĪļ
2.Linkĩೞ‫ق‬պԶ඲Īļ3.൞ܺӑĩ݃ߔĪļ4.‫ܭ‬เഠĩ‫ގ‬
෴ୌρ৳྘uPSP ൵ࠗv ࣉሕЩĪļ5.ॠী֫ĩቓᇜߠའĪh
ࡖ۴ Ļᄇ 5800 ჵ
www.sonyericsson.com
෴ୌρ৳྘‫ه‬ҋ֭ᆋঃuPSP ൵ࠗvଈࢩuXperia
Playvĭ෹ҘႰਜቓྕ֭ Android ൵ࠗ௤ฃĭ
஭Щਜ 1Ghz ֭ᇗလԱৠఞ‫ۢތ‬๡ᅁౄྠ๵ྡԱ
ৠఞĭᆮԃߵ٪ֱ‫܇‬େĭߖ஭Щਜ 4 ႏղۢ‫ٻ‬ї

੹֭‫׌ا‬԰ଋ௨hი၊϶ᇎେ൵ࠗҊ๥ĭ uXperia
Playv֭ࠗമል૒ഩᇊਜႻ༬٢ཧࡷĭPS ᅹஏ
൑ુׁ٢‫؃‬େս
χࡷĭ ቘႿࡢҎ LgR χࡷ‫ތ‬਎۹԰ଋ൜଎୍ူ‫ێ‬h uᅦӎv໵ၘ൦۹‫ׁނ֭ྌه‬٢ĭჇ൦
ᆋଯৢ൦൵ࠗĭ‫ۼ‬Яऄ൦େս‫֭ߍא‬Ⴛ༬൵ѫĢ
Ⴛ༬഍ᆢ༽५޲ׁᆢ‫ۺب‬ᇝuᅦӎvh
ೊ‫୎ݜ‬ᆦ‫֬ނ‬ཅĭҊ٦ᄥᆋོཋօ֭g
໋ধ֭gࠉչ֭uᅦӎvഐ၊ࢨ༷ۢĻ
୎फ़ၣ൳൳Ļ{ೲ੭ׁփ 3 |Ҋ֔൴੫
ਜ‫֭ھچࡎۿ‬Ӣਏ‫ތ‬໻ఞĭߖ߾Ϥᆤ۹
ࣕᅦ۴‫׾‬༪๬վ‫ྕۿڞ‬ౄߌh๡‫܌ݞ‬ҋ
֭Ⴛ༬ߊ૳फ़ᆱĭᆋ၊ՙೲ੭֭ᅦӎࢄ
෴ୌuPSP2v
ࡖ۴ Ļ໋‫ׯ‬ ‫ࡎۿ‬ং݄ĭЏছ‫࠳ނ‬۹௕࿚ׁܹ֭ࠦ
asia.playstation.com ऽĭຟࡍஅ‫ࡘ္ྻߖق‬൚֎ѩ‫ྣٮ‬ఞᄥ
෴ୌቓࣕ‫܌‬ҋਜօ‫ބ‬ແuNGPv֭ྕ၊օuPSPv ၊቞቞Ѫ‫ڊ‬ᆵ࡟‫ٮ‬ᄉh
ᅯࠗĭᆋঃᅯࠗҘႰਜ 5 ႏղ OLED 960†544 ୎၁फ़ၣ൳൳Ļ{‫ ຺֣ࠗܣ‬2 |ᄥႻ༬
ས෕֭԰ଋ௨ĭᆮԃ 3GgWiFi ັખ‫ތ‬ᇟ৷‫ۓ‬႓g
୅ೀഐႽ‫ޛ‬վѕߌĭᅦӎ՞૥૩֭՟ਧ
ࡎූ‫ۓ‬႓gGPS ֱ‫܇‬େĭफ़ࡡೀ PSPgPS Ⴛ༬h
ದಮཐନ֭൦ĭ uNGPv஭Щਜශ‫ފ‬ᇗလԱৠఞ ሏཧਜཋօӴ൯h‫ܫ‬ൡ‫ه‬഻2023୕ĭປ
‫ތ‬ශ‫ފ‬๵ྡԱৠఞĭ࡭ᆸй PC ֭‫܇‬େߖ္ౄվh ྚಮᄥׁ౷๏గվ݇଎ᅦᆢĭ୎ࢄҨగ
‫ۆ‬ᅯࠗࢄჇ 2011 ୕ൄ֗ఁ࡟ഐ൯ĭऔུ֩཰༗ĭ ࡍࠌ‫ތ‬ປྚಮᅢिཤᅦĭ९‫ބ‬ऄ൦uД
ࡖ۴फ़େ൦ 299 ્ჵh
໗ׁ౷vh
DVD +

ܹࡷՕĻ

 ಮჼ቎‫ގ‬Ļሸӽ‫ڻ‬၄
ሹ‫ܦ‬սࢲᆈĭ֎ాௌજᆈႽᆵĭՑྮվ֪ᆈ
Ⴝᆵĭࢼૐ֞gྩ‫ۿ৽ׅ‬൦Ҋًఋৰĭ‫ུؿ‬
Я૔ಗ൦ሸӽ‫ڻ‬၄hҸ‫ق‬බӴ֭ᆋོ‫ݡ‬ሸ૔
഻ჇබӑჇබĭսࢲ٧‫ڕ‬൦ი഻चধ֭ቋԶ
൵ၤhུЯ൭ဎ֭Dougቓᇜ୑็‫ۇ‬ଉĭҊ
‫ུݞ‬Ӵ֭ᆋ۹Զ๬ડણߖࢄࡇ࿋༷ಈh

 ಮല‫ڄܓ‬Ļ໩ρІٰ
ሹ՞ЬІᆈ‫؛‬ІࡗᆈӉ഻౮‫֭ۓ‬බ۪֫‫ق‬
଑ቀ‫ގ‬ᆩЬ‫ه‬ཋ޲ĭႽ‫ا‬ചࢲٰ૔൦ႁՖ
‫ؿ‬೎ྣ֭໩૔Ҋ֬‫ؿ‬ᆱĭҊ‫ݞ‬Ֆ৓ಮ༆
ܹ༪ᄥ౅ࢲ༬ચৢ‫ا‬Ⴝᅢཋ֢൦Ҋᆢ֭
ൡൔhུЯሹ࠵֥֚ဎҊີϤᆋ۹uۢվ
ಎv֭ྡཨ੅‫ۻ‬ሹ࠵ĭ Doug ᄥৢ૳ಮҕ
਎֬ĭཐ೸‫ا‬ചᆷ၄ٰ๶h

‫૸ٻ‬щᆢ:

սࢲႇྣ෸૔Դ൑ુŀ

ᆷ၄ࢲٰ૔֭Cosplay
‫ڣ‬ሕgဪિĭߖ֬߾஦ឆrrսࢲႽࢋࣶĭ೎ྣྻ࣐സh
࡭ࣂĻႝ௓‫ۼ‬औᇿଈ࣡ཊུ඲ቜࡍҸॠ·ࠑ‫ུ֭ۼ‬඲{ౙᄿຮሸ|‫ۇ‬ё‫ؿ‬ӶĭЯՙ
‫֭ྣه‬ำѡᆍҧϹDVDҊ࣏‫׍‬ҧਜࠪё֥ဎჇ၊മ֭Я·ε‫ڨ‬দॠᇾࢋ֭෣௓௧ઊ
58‫ٻ‬32૸Ļ൑ુĭࢲٰϺྱ୷ŀᆋҔ൦ᆏᆦ֭
ႃ‫ݍ‬ĭߖำѡ൴੫ႝ௓֭࿒ࢠ‫ݞ‬ӹ‫ތ‬uЯ·ε‫ڨ‬দॠĻ֥ဎიဎჼvำࠨhᄥᆋৢ
uྱ୷၁‫ڍ‬আvh
୎फ़ၣॉུ֦Я൦ೊ‫ލ‬ႻቄჇฃవიଦ޲਎۹Ҋ๥‫܅‬ቜҲ૳֭߅࿈h
‫׌‬௧Ļ඲గধྗෞĭӑਜ၊‫ڴ‬६໻Ⴝ৷೜Ђ‫ܨ‬վ֭Я·ε‫ڨ‬দॠ՞7෧గऄि൛ְ
ฃĭҊ‫ݞ‬၊ᆸ‫׬‬ሪྮྦྷ߅௦‫ތ‬௘٤؅းાሸ֭෸ᇈ࣊ၠࣤఆࠎuࣉෞૄࢊvhЯ
ёࠨ=ۢ೽ ໛+๵=‫ݪ‬਒

ሪҊའ֚ёञ֭ဎჼҊ൦‫֥ނ‬ဎ֭࣢ലĭུЯӏ൳ё֥ಗ‫ۻ‬ಮփধਜၱປᆵ༧h
ᄲᄥ1997୕Ⴖ෸ёञ֭{ྗ਺҅൵|ऄၠࢄϕබऽቓࡌञЯࢊ൴೎ଽᇗĭ‫ؿ‬ᆋҎ
{Ӵᇗվ֪|
{Ӵᇗվ֪|෡ಞ൦෸֥ဎ֭‫م׃‬Ҏቜ௞ĭಗၠࣤᅢཋԣਜུЯᄥ֥ဎ٢૳֭Ҕ
֥ဎĻЯ·ε‫ڨ‬দॠ
߇hႝ௓ᄥ౮ࢳഩᇊ‫ތ‬࿃ൡࢳቅഐѱ٬໵ྋफ़ࠔĭ֔෹ቈၣඟྕ୎‫؛‬Я·ε‫ڨ‬দॠ ᇾဎĻЯ·ε‫ڨ‬দॠg 89‫ٻ‬31૸Ļսࢲ໵࡟֩ĭu‫؛‬Ҋగĭ໩൦
֭ॉٍh ৩Хऽ·‫قݿ‬gౌ·‫ݟ‬ଢ ࣦһhv
TV +

ѡಮ֭ূ௬‫ނ‬Ҋ‫ނ‬ŀ
ร೗ূ௬फ़ၣ࢔ߘĭ୎߾࿒ᄼu஼ႾఅҊफ़༬vĭߖ൦u஼ႾఅҊॢటvŀ

၁Ҋᆱ൦ଯ૒ሸ࿘ᆈ֭ခࣶĻ଻ಮቜແሹಞࣀ֭၊ᇝྮྦྷ‫׶‬༆ĭयվ‫ا‬ග‫؃‬ᄥྗᇗձᄥሪ‫ا‬అ֭ഞ
ິhᄥᇗ‫ݛ‬ᇟࠆٍٝĭೊ‫ૈ୎ݜ‬Ⴝၕ૾ೞ୅ࡎ‫֭ق‬Ⴏటĭऄᇂେၱႈhᆦ෶໔u൒೬ĭྦྷ၁vĭའའ
ቁ൦Ҋແ‫֭ݞ‬ĭଲુᆋ൐ĭ୎߾Ϥ஼Ⴞ֭ূ௬འཨӶሹ࠵֭uຣ્ρಮvટŀ

ञଈĻPerfect Couples ञଈĻLove Shuffle


ၺଈĻຣ્ρಮ ၺଈĻ࿐ρ
֥ဎĻAndy Ackerman ֥ဎĻ๺ࣥხคg೾൱վ‫ګ‬
ёञĻJon PollackgScott Silveriֱ ёञĻဿ֣ഭර
৓ྠĻ༧ञ ৓ྠĻ༧ञ
ᇾဎĻKyle Bornheimerg ᇾဎĻპ଩ީgམৢହgෆ๊ཝฆ
Christine WoodsgDavid Walton ௜֩ĻಸЯTBS
௜֩Ļ્‫ݛ‬NBC ൶Ѵ൐࡟Ļ2009୕1ᄍ16ಸ
൶Ѵ൐࡟Ļ2011୕1ᄍ20ಸ

» ॉ‫ ׌‬PK
1) ແ‫ލ‬uߘఅvŀ
ʁຣ્ρಮʂ

ሹ࠵֭ূ௬ၣվሻྡ֢ᄥԽഐඬ֬९ණᆸ
ʁ࿐ρʂ
౳ུሸიబࣉུࢼg౥୕Ҕशიဿન୷Ⴞg
‫ܓ‬๥‫׌‬

਎Ҏञᇗ૕഻uߘρvའٍ֭ჸႁऄ൦၊
ੈĭ‫ؿ‬۷ы֭࢘ဏಮఅಗԴሪྦྷ‫ۓ‬ඬၑ‫ތ‬ ྗৠ၌഻იߙႽၥსᆩ֭็Ҕ્ച୷rrञ
۹ሻĻཅhಮ၊ཅऄೀၦ‫ृۓ‬ಮ഻ĭ‫ृۓ‬
෸֭ূ‫܌‬ᄥઓׁԻవຟuূ႒ሊུࠡvrr ᇗೊՖ‫ܘ‬࿛֭չ஭ĭದಮҊႶႽ၊ᇝᇟྕ቎
ಮ഻ऄೀၦҊᆱቈĭ‫଻ؿ‬ಮ၊֒Ҋᆱቈቓ
{ຣ્ρಮ|֭ᆋ၊ଦದ࿀‫଻ا‬ಮḖಞല ‫֭ގ‬შິhࠏᆈĭٙᆦ൦uࡔ༬vĭ
༽འߘ֭Ҋ൦Ӣĭऄ൦ূ௬h
ഌĭೊ‫ݜ‬େ‫ތ‬۷ы֭ূྩߘߘূ௬‫ނاۆ‬Ģ ଲऄuࠉչvĭᄈઁᄈ‫ނ‬Ģ
2) ೊ‫ލ‬uߘఅvŀ
ʁຣ્ρಮʂ

ञᇗ֭଻ᇾࢠĭႯ‫ࢄׁە‬ሹ࠵‫ྒྷۿ‬എѡಮ ཕйᆵ༷ĭ{࿐ρ|ᇗ֭࠳‫ུ؛‬౮ಮ෠൦ࠊ
ʁ࿐ρʂ
‫ܓ‬๥‫׌‬

վ֑඲ԣধĭվࡍ๥ၱĭಞ޲ऄᆋુ
ূ௬֭འٍ۩ොਜሹ࠵֭అሸĭ‫ؿ‬ద‫ނ‬ᆋ ԣಈਜĭ෸૔ၣԖᇄஏ֭ྡ൜਎਎‫ٻ‬቎‫ۺ‬ሹ
u‫ی‬vĢऔ඲ཋൔ഻ࠋᇗ၁ႽོႯ૚ᆵ൞
໒అሸ๡౮պৠ౗ႽሪҊઓಮ޲ࣱ֭ᆢၱ ᄇ߾ĭගಸᆵ޲ᇟྕ༩ஏᄤՙԖԣྕ֭஭‫؛‬
ᇚ౮Ⴧ࢔ߘఅሸྱਇ٤ᇗ૥ඔĭ޲ধ෸૔
ൕĭҊܽ൦ແਜ෸֭ᅲ‫ߖڗ‬൦ແਜ؋టĭ ᆸ֦Ⴝ၊‫؛‬౮ੱҊའᄤҝࡎԖஏĭᆋ৞
֭‫ܫ‬ൡվ‫؃‬ᄥ࡛ჩࠏٍ๞ഐ൴ӎh
అሸभ‫ׯ‬uᇟྕቛಮvrr ࣤச֭֩u٬Ӑ଻୷vҔ࿎۩ࢺ඗h
ёࠨ=ۢ೽ ໛+๵=Nico

3) ଻ಮᅀુॉŀ
ʁຣ્ρಮʂ

֚ւ‫ڗ‬ཐନਫऊႽ۹ྦྷ‫്ۓ‬ቈ֭࢘అ൐ĭਫ
ʁ࿐ρʂ
‫ܓ‬๥‫׌‬

ೊ‫ݜ‬඲ࠆႅ‫୷؛‬ಮ൦၊ᇝДᅸĭ‫؛‬վ‫ا‬ ञᇗቓᇜ࠳‫؛‬౮ੱ‫؃‬࿒ᄼਜྕ֭ਾ၊Ͼĭ
ऊಗ‫؛‬ሪሹ࠵আဿ֬ࣕ޴‫ڍ‬আ֭࢘అྗ഻ဒ
ග଻ಮধ඲ĭऄ൦࡛ჩ‫ٽތ‬ତhಞ‫ؿ‬๡ ྕ֭‫ۓ‬౮ሹಞփধྕ഻֭ࠋĭಗҊ၊‫ׯ‬й
ढĭཧາሪւ‫ڗ‬అሸଲဪ֭໙ೄᇾ‫ہ‬h୎ब
‫ݞ‬uߘఅvĭ଻ಮ૔Ҕ‫ه‬ཋĭᆋ၁Ҋ‫ݞ‬൦ ऀ֭‫ނۿ‬hᇂେ඲ᆋЂu༧ྕဒऀv֭վ
֬ѡಮ֭ূ௬‫ނ‬ĭຣಎᇂ൦ႁແ୎ૈ
u՞၊۹‫ٽ‬ତ๓֦ਾ၊۹‫ٽ‬ତvh ଻‫ݡ‬ĭߖ൦ૈႽ଄Ϫࠆႅቓ޲֭ᆏፊh
Ⴝ‫۽‬෺ᆤ็տᄥ၊గh
BOOKS +

‫܌‬ᆦĻ
ೠ‫ؠ‬ٞ
ၣປ֭
վ໡฽
ቓൻߓႚ્֭‫ࢥݛ‬൹ແ໩
૔௱།u‫܌‬ᆦ֭ง؏vh

{‫܌‬ᆦĭ‫ۆ‬ೊ‫ލ‬ቛ൦‫ނ‬ŀ|
ቜᆈ ೤֫‫ق‬ĩ્Ī
ቜᆈ ᇳ߸ਲ
ԣϹന ᇗ྘ԣϹന
ԣϹ൐࡟ 2011 ୕ 1 ᄍ

࡭ࣂ Ļ೤֫‫ࢥق‬൹िഩ֭ᆧᇕᆅ࿘ĭ൦‫ڕݟ‬վ࿘Ⴝൖၣধ๘ॣಮගৎ Ⴝࡎĭ၊۹ࣙ‫ׁـ‬௃ஙhվࡍ஗ሪuЏ౥็vĭѱҊ൦ब֬෸େᇕ‫ݛ‬
ࡁቓ‫ॣ֭ا‬ӹhແ൑ુᆋ૒ॣӹ‫୕؛‬౦ಮႽೊՖ֭༓ႌ৷ŀႁແिഩ υЁĭᇂ൦འཨ෸ଲ࠳९Ⴚ݃᫝਒֭ᅊ֟‫༷׀‬ĭେ‫خ‬ԣ࠳‫܌ٻ‬ᆦধh
ᆈ൳๵՞֩֫Ҳ૳ߵջ‫اޛ‬ᇈ࣊ಷচನሪ໩૔֭໡฽ Ļफ़ၣແਜ‫ا‬ග ζࠫಮў൝ĭಮලਜᇂႽׁ༷ჩĭҔେᄥԀഐࡶ۹༷ۢĭ્‫ٍݛ‬๞
ёࠨ=ۢ೽ ໛=໙࿶ തႝ=ࢃ၊

ಮ‫ؿ‬༕ഽചගಮટŀυ৉ල‫ذތ‬฀൦‫؛‬഻ଉ֭ጐᛨટŀ๥ဪቜແࠆႅ ഐ֭ᆦၴ୷ലĭ਎ဌ၊ଓ‫ޙ‬ĭଲၱඹ൦यҊॉಮ਄೬rr
ྡ൜֭၊ᇝĭແ൑ુಮ૔๥౮๥ྦྷࠆႅĭಗҊಲफ़၊‫اڗ‬అŀᅦϯ‫ݛ‬ ಞ‫ؿ‬ĭ็‫༷׀‬ቓफ़஋֭൦ĭ֚୎ब֬ᆋဪቛ‫؛‬ሹ࠵‫܌ޛ‬௤֭൐‫ޱ‬ĭಗ‫ه‬
֭޲օ၊؎ሸໆಁĭແ൑ુ෸૔ྻ္ແሹ࠵ૈቛ‫֭ݞ‬ൡ౮ཧѡಮў൝ ཋ‫؛‬ѡಮ࡭ᆸऄ൦۹؇Ғᆈooೊ‫ݜ‬ᆱ֩၊۹५ҏ‫ٻ‬ሸ֦‫׀‬Ϥᅑ֘٪ᄥ
֩ఽŀᆋོധ֦ࠫ‫܌‬௤‫ތ‬ᆦၴ֭໡฽ĭ೤֫‫ق‬൳๵՞ᆅ࿘֭Ҳ૳ࢄఋ ଯৢ֭຿၊٢൜൦ᆄଐ෸໵‫֭ܝ‬అ‫ـ‬ĭ୎༷֬ಈ൵ટŀ໩૔щ྾֬ᆿԣĭ
௱།֬‫ۿ‬ແ౪ԫh ቜແ્‫ࢥݛ‬൹ĭ೤֫‫ق‬ᄥ‫اޛ‬ᇗ‫ݛ‬ಮܹྗ֭໡฽ഐ၊лփ‫ݞ‬ĭᆋ໋૯߾
ඈ௧ Ļ‫܌‬ᆦĭ൦၊۹Ӯᇟ֭ሻဌhվ֦ແ൑ુ‫ݛھ‬థሪ౳‫֭ݛ‬Ҁሸз ದ෸֭ᇗ‫ݛ‬๘ᇡ‫ތ‬؈ᆈ૔შ౸Ҋ઩ĭ֔൦෸‫ۻ‬ਜ໩૔ඹ֭॑ࠗ߾ĭ‫ؿ‬ಮ
෸૔ߔДĭሹ࠵ಗᄥা‫ ٶ‬ļུ֦ແ൑ુ਽֥ि߾‫֭୎؛‬฼ϋuܹᅾv ৓ᇂႽҊ‫ؖ‬ඹ෴ೠ‫ؠ‬ٞၣປ֭໡฽ĭҔେࡇ࿋ཧᇎ߸഻༆࣑ߌ‫ؿ‬ಈh
WEBS +

Ⴐቓυಎ֭٢൜HIGHْ็
www.neave.com
սिັᅧ޲ĭ‫ࠔ׌‬uclick me to get trippyv࣑೎ĭ౰‫ש‬ሆ ၊గvh෡ಞᆋ۹ັᅧҊ߾ഐᮗĭ֔໩૔ߖ൦ࢁၸ൩ਐӏ൳ĭ၊۹
ёࠨ=ۢ೽ ໛Ĭ๵=࿀೗ၖ

ᇗ࡟֭Ҏ‫ٻ‬ᇈച 25 ૸ĭࢬሪࢄ൲པ৞ि‫ିא‬௨ଦĭߔ‫ܬ‬ශᇣĭ୎ ུ൐ຟ 8 ߵߖ൦߾ഌ֦ဌ֭ࣝh


ॉ֦֭၊ౕ‫߾؃‬ѕ֬‫ૻޛ‬hऔ඲ĭᆋᇝ൲बེ‫ࣕݜ‬සჇ‫އ‬ቒgᕬး ୎ߖफ़ၣᆋુຟ Ļ
ࠏᆈѥලĭቁᆵऄ൦ High ْ็֭‫ۓ‬बh֚ಞັᅧᇂ߾‫୎ۻ‬൲बഐ ‫ࠔ׌‬udandelionvћమĭ୎ऄେႢႽ၊‫ث‬ගሻߌ֭௸‫܌‬ႏhၕ‫׶‬
֭՗ࠟĭ഻ৠഐ൦Ҋ߾ႽҊ਍ٙ႓֭hᆤ۹‫ݞ‬ӹվ‫߾ۈ‬ԃ࿋ 15 ૸ĭ ඒћᄥ௸‫܌‬ႏ֭߅અഐ࿐ሏĭ๥൐‫؛‬ሪ୎֭ઢॠ‫ڌ‬rrႰ৷ՀϜĢ
ᆵ޲୎ऄେ߳‫ڷ‬ᆦӐhັᅧ֭Կᄷᆈᇂ൦ແਜದ໩૔uเယv၊ 3D ඈٍĭ୎फ़ၣႰඒћ෣ၱᄥഐ૳൵྇၊۹ሻĭߊ۹ಉĭࠏᆈ๸၊
༷ᇗ؅֭‫ۓ‬ब‫ؿ‬ၠĭߖำѡഺ଄uѡᄥᆋৢᅻ՗ࠟĭ‫ތا‬஼Ⴞᄥ ۹ඪ‫؃‬Ҋᆱ֩൦൑ુ֭‫ײ‬༎ĭಞ޲՞ഐ༷ቘႿవ޲‫ۺ‬۹٢૳ܼഎh
'// APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
QUOTE UNQUOTE ࡒ٢ၡ٢

̃੣န၎˞‫ೌ׮‬ᴜĻ
ʹॸᣱੇ௦ᬹ᬴὞
ёࠨ=ࢃ၊ തႝ=ԅ্ Ҙ٨+໛=‫ ্܃‬൲ब࡛ᇍ=ౝ໛࿅ ߌሖ=ᇢᇢĩ્ᇢ‫ڌ‬഑Ī ёࠨሁৠ=੉Ϙ೰ ଆྎ=ߣਘჸ+ဵর

ຟူ‫ە؃֭ݗ‬඲ൔߍĭ֔Ҋ൦ૌ۹ຟူ‫؃֭ݗ‬ས਋ੋ඲֭ಎ൦ൔߍh{଻ಮሕ|‫ߍ؛‬u୷ಮ
ሕvĭਕਕူ‫ݗ‬ಉৢଲ‫׌‬ൡrr

ĩF={଻ಮሕ|
ĭ਋ = ਋ੋĪ F: ୎‫׃‬၊ᅮልࠨ൴੫֭۫ĭ‫؃‬൦ᄥ୲ ‫۽‬ಮ၊Հ୬ĭ‫ه‬ཋ໩ଲ٢ٍ‫ۼ‬ЯҊ൦
F: ඲ൔߍĭ୎ҊߌሖgҊԴఓதĭߖ հԿቜ֭hᅀુའ֦ಈ୲հ྇۫ŀ ؇Կ֭ĭಮࡍᄲऄଲુ‫ی‬ਜh
ᆏҊฆೀၦЬಲԣধrr ਋ : ଲ၁൦Ьз֭hᄥଲᆵవĭ໩ধ F: ୎૔ಈ୕ᄥಎ‫ݛ‬࿣ဎਜ࠳്ӎĭߖ
਋ : ԪਜࣤӐॉ໩૔ဎԣ֭۫ૡĭ၊ ‫ݞ‬Т࣠਎ՙĭའս‫܅‬ሑళಈૡֺႃ৉ Ҋ෠ࠍਜટŀ
϶ಮಲҊԣ໩૔ধh ࿘ྲྀ࿘༥hࢺ‫ૈݜ‬ᄧ‫ܜ‬࿘‫ٶ‬ĭമ໵‫ٻ‬ ਋ : ൑ુ൐‫୎ޱ‬Ь൯ӎࢬ଴ਜĭ၁ऄ
F: ୎ᅀુའ္֦սϺӶଲဪഐฃ֭ŀ ໛ׁߵਜ‫قݟ‬Ѧh֚൐ब֬ૈ਄ߵࡍĭ ൦඲৽௼๡ূϬྨ‫؃‬େ‫֭۫୎ޞ‬ਜĭଲ
൦ൻ൲ब༪ူ‫ݗ‬ఛ‫ه‬ĭߖ൦ѡ֭൑ુ ऄ‫۽‬ሪჸধ৉‫ؚ֭‬၊۹஼Ⴞಈਜ෸୲ Ҕࢩᆏࠍਜh
਋ੋ ՗ࠟŀ հূࡍĭ
ᄥଲ‫ࠆـ׌ࢬـ‬೦Հӗ֭ࠋ‫ـ‬ĭ F: ᕳhᅾᆋુ඲ĭཋᄥቓࠍ֭൦ອ‫ڊ‬h
ၤଈ Ļ਋ԓ
਋ : ଲ൦uЏሸႌ‫֭ه‬࿛ϋvoo֚ ၊ՙሑ 50 ॾళhफ़େ൦ႁແ໩ၠࣤࠉ ਋ : ໩‫ࢋ୎ۻ‬၊۹ᆏൡ‫ ـ‬Ļ࠳୕వ໩
୕ਵ Ļ34 ෧
݂ࠩ Ļఒఒ‫قݟ‬ ൐‫قݟ‬ѦऐϿਜ‫ݗူࣅم׃‬ႃ৉ࢳĭ౰ ֦ਜಮ഻֭ቓֶ‫׌‬ĭ୎འĭ໩‫؃‬ၠࣤ ‫۽‬਎۹஼Ⴞᄥ੦ѐช‫ࣽއ‬ĭႽ၊۹૾‫܅‬
ቜ௞ Ļ ਜఆϞᆮ৉‫ؚ‬ဎԣĭဎԣవᇾϿ٢‫ۻ‬ ՞Т࣠ࠉ֦‫ײ‬Т֭୲հਜĭ໩ߖେֶ ఖሪ௭ሹྣӢ՞໩૔മѐࣤ‫ݞ‬ĭѐఖѐ
{‫م‬൵ૂ݆ĩልࠨĪ |
ૌᆮ৉‫ه؃ؚ‬ਜ 20 ‫ا‬۹Џሸ֚‫܅‬ቜҜh ֦ଯ‫ـ‬ಈŀ၁फ़େ൦ႁແ୲հ֭ᆋؕ ӗu໩္‫ۢۿ֬ٮ‬ĭ‫ۢۿ֬ٮ‬rrv֚
ĩ2003 ୕Ī
{ზ৉ࢆ޽ĩልࠨĪ | ֔໩૔ѱҊ෠൦Ьာ౰֭৉‫ؚ‬ĭᇂ൦ ഻ࠋದ໩เ߾֦ਜಮ഻֭ᆏൔĭࠏᆈ ൐໩ऄ‫۽‬ଲ਎۹஼Ⴞ඲ĭ
uອ‫ࠍڊ‬ਜĢv
ĩ2006 ୕Ī ਪ൐Ьঠধሁဎ֭ĭႁՖૈ‫֦ٻ‬Џሸh ඲൦ਾ၊ᇝ༶ςϜh
ऄ൦ᄥᆋᇝ౮ঋ༷ĭ F: ઽ૎໡၊छĭ୎૔ཋᄥҝࡎ၊ӎဎ
{୎ᄥޫ੔໩ᄥ༎Ⴛ
ĩ‫ࠨގ‬Ī ĩ2008 ୕Ī
|
֚൐ྗৢำѡҊඩĭब֬෸૔ॉҊగ ໩ٙ‫ؿ‬Ⴝਜ֭྇۫შິĭѱ౗ᇂႰਜ ԣେሑ‫ا‬ചళŀ
{౮‫ـ‬ĩEPĪ ĩ2009 ୕Ī
| ໩૔ĭऄሹ࠵‫އ‬ਜ‫׌‬૓ࣽĭࣁሪࣽࣙ 19 ็ऄ྇ԣਜ 10 ൶۫h ਋ : ၊ӎେႽఆϞຫϜh
{ಮಮႽग़ᇾӗ֭ྗ ᅅਜ઩๰ུљĭߖႰ޲ฃ၊۹୷‫֭ݡ‬ F: ཕйၣవེ֭੹ĭ୎૔ၠࣤ‫ૈࣺޛ‬ F: Ҋ෠‫ۢޛ‬δhऔ඲u࿄ಸဥۘv֭
ĩ୅Ҏ‫ࠨގ‬Ī| ĩ2010
୕Ī
ՈۣϤቑଓਜrrࢺ‫ݜ‬၊ഐฃĭ࠳బ ‫ه‬ჸԿልࠨਜhቓࣕᄥળ൑ુŀ ԣӎ‫؃ٶ‬਎໒ගਜrr
ρ‫ ނ‬Ļिັ‫ד‬ણ‫م‬൵ ಮ֭ӎሸ‫؃‬ᅑिਜh ਋ : ᆦᄥᄘ୛{৉ࣤ|
h ਋ : ୎ѡቁϤ໩າϞኒಉৢփhఋൔ
ࠒgဎ‫אݞ‬ႝ{֪Ϲ
F: ‫׬‬ഐਜĢ F: ᄍࣤrr୎Ҋ߾ᆏ֭ѕਜϜŀ ཋᄥྡ൥‫اނ‬ਜĭవ࠳୕‫ֶۿ‬ĭᅃࣤ
વ|‫{ތ‬ല఍༵ੱ|
਋ : ఋൔ֚൐ऄ൦૳‫؛‬Ҋ‫܌‬ᆦֈუĭ ਋ : ѡୁĭૈଲુ࿛ਭਭh໩૔֭ྕ ໩ࢬਜ၊ӎဎԣĭिࡖ 2 ຫॾĭ֚൐
ሹ࠵౮࿊֭၊ᇝ࿎ྌĭᇂ൦ૈའ֦ཋ ልࠨࢩ{৉ࣤ|
ĭଈሻধჿჇ{੊ࣤ|
ĩࡶ ᇾϿ٢ऄধᇑ໡໩ĭଞଞ֭ԣӎ‫ٶ‬Ҕ 3
ຫॾĭ୎௥൑ુ‫ ࡖ္ە‬2 ຫŀఋൔူ
ሇࢻĻܹჇ{৉ࣤ|
֭ੈԶĭႽ‫ا‬ᇝ඲ F:ႽૈႽႁՖЬಮઝ‫ݞ‬ŀ ‫ݗ‬৉๟ས൦޲ગ֭‫ݡ‬ሸĭৄৄҊึĭं
ٍĭЬ࿘ඔࣀ௼њಲ ਋:඲໩૔߆ᇡ಄ԕg༓ႌဌ౷g‫ۦ‬ᖓ๰֭ᆋᇝ௧ઊ֭ಚႽĭ ंҊρ֭h
๥֭඲ٍ൦{ශඈ໼
ࣤ|ჸແ{੊ࣤ|ĭ
‫ނ‬ᄥ໩֦ཋᄥߖૈႽუ֦Ьಮᆿሪиሸઝ֭h F: ူ‫ߖݗ‬େຟ‫ࣺا‬ŀࠏᆈ඲୎૔ߖ߾
࠯{ൊࣤ|ĭ{഑ ࡜ԃ‫ࣺا‬ŀ
ඈ|{৤ࡂ|{ᇣ ӎٙཡଲુ‫ނ‬h ሇࢻĪ
hҊ‫ݞ‬໩૔֭๿݄٢൜йࢨำѡĭ ਋ : ໩ૈའ‫္ݞ‬၊Уሸቛူ‫ݗ‬ĭ໩ಲ
ၦ|{Յ౴|‫{ތ‬৉
ࣤ|੊Ҏĭౝ൛ߧ
F: ႽૈႽႁՖЬಮઝ‫ݞ‬ŀ ՞ 3 ᄍ 8 ಸि൛๿‫׃‬၊൶֎౿ĭಞ޲ ແ໩Ⴝେ৷gႽሙงቛ֭൐‫ޱ‬ĭ໩ऄ
u‫پ‬ඈ२ೈvĭ{৉ ਋ : ඲໩૔߆ᇡ಄ԕg༓ႌဌ౷g‫ۦ‬ ૌᄍ๿၊൶ĭ֦୕‫׀‬ᆦ‫ގނ‬ѱӶ၊ᅮ ቛhࡔೊႽ၊็໩྇Ҋԣ۫ਜĭແਜ
ࣤ|єຯჇౝࠍ՞Ֆ ᖓ๰֭ᆋᇝ௧ઊ֭ಚႽĭ‫ނ‬ᄥ໩֦ཋ ልࠨh ሑళᅻѡಮ྇۫ĭଲߖႽ൑ુ‫ی‬๰ŀ
െԶh
ᄥߖૈႽუ֦Ьಮᆿሪиሸઝ֭hగԢ F: ᆋҊߖ൦ᄍࣤઞĭ‫ؿ‬౗ߖ՞‫ࢳ୷ہ‬ ໩йࢨ༧ߓթࡺ֭ሙงh
෸၊ᆸᄥ୵৷ĭ
໩૔၁ब֬ᆋဪĩϺ୷ሕĪಚൔफ़ၣ ଲ็ि൛ধrr ၊ᆸᄥቛ၊ࡹའቛ֭ൡ౮ĭᆋ၊‫ޛ׌‬
‫ঁޛ‬ԣ໒ĭႁແଲ߾‫ـ‬໩૔ऄ൦འ‫۽‬ ਋ : ္֭ऄ൦ᆋེ‫ݜ‬h ਿಮ࣫மĭၠࣤә‫ݞ‬ႃ৉֭ٛԘਜh
ଲོuோၑோॸv
guࣉඓਅሸv૔Ҋ၊ F: ‫ۻ‬໩૔๱੥‫׌‬ზ৉ಉ֭୅ଦŀ F: ‫ނ‬Ϝhቓ޲၊۹໡฽ߵ֦৉‫ؚ‬Яമ
ဪh޲ধ෣ሪҊ‫ׁؖ‬ဎԣĭ໩૔‫ه‬ཋ ਋ : ໩ၣవҊ߾྇Օĭ
ᅀુ྇‫؃‬Ҋ‫؛‬੦h Ϝ ĻႽಮႰီណg‫ڌ‬೨g૓೨ধྡೀ
Ϻ୷ሕၠࣤӶແ໩૔ႃ৉֭၊Ҏ‫ٻ‬ਜĭ ޲ধ໩ऄu‫ه‬଄vਜ၊ᇝ୬з֭٢ٍ ୎૔৉‫ؚ‬ĭ୎ब֬ଯ۹Օቓద֚ŀ
‫ؿ‬౗Ⴝ၊ᇝဎၾ֭‫ۓ‬बĭ၊ᇝ୅ᄥ֭ ooᅾሪᆪᇎߌ֭۫Օ྇h෸၊छ۫ ਋ : ၊‫္ׯ‬՞ᆋ࠳۹Օৢ࿒ટŀ
ўպĭ
‫؛‬മ‫֭ڂ‬ਾ၊ᇝጳ൬h޵଻޵୷ĭ Օ࠳۹ሻĭ໩ऄ‫؛‬ሪ၁྇࠳۹ሻĭ྇ԣ F: ֚ಞҊ൦h
ࠏᆈࣂჇᇗ࡟h ধེ‫ߖݜ‬ᆏҊոh
ֱ໩ࢬ԰ಉৢಮ‫ا‬ਜĭ ਋ : ଲ໩ब֬൦rrᩅ႓h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '/0


⟽⠥
Ვ፯
Үߋ+࡛ᇍ+ёࠨ=ອဤ
തႝ=ᇣხ੐ĩDTM photoĪ

᱗᜽Ꭱ
ᆻྣёࠨ=ਧਦ
ᄷྠ൅=ဥఱĩဥఱᄷྠĪ
ߌሖሁৠ=ຮ໇ĩဥఱᄷྠĪ
Ҙ٨+໛ሻ=ңࣥૈ४
‫ڣ‬ሕёࠨ=ӯ৷ଇ+ਧਦ
୷଎ำ=੥੥+ຮឥ(ྕ඼੦)
ྀሁ=੉Ϙ೰+ੋჿ+ܹࡌ༟+၅ဏ
ӎׁଆྎ=ӯᡏ+ຮࡇษ ฼‫܊‬යಮሆᅕ
֯݃฼‫߅=܊‬଩ൎႝஸ
ำѡଆྎ=ሔ࿶ឥ

ĩ՞ቘ֦ႿĪĻ
଎ำ Ļ૫ᇑჽ‫׌‬ӱഁ ZARA
‫ڀ‬೬‫ ॸ׀‬MISNONO
ဟ૪ ĻϪ೬‫׾‬஺ YES
଎ำ ĻϪ೬ս‫׀‬ഁ H&M
੻೬Фྗ H&M

'0) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


䔆᭜̭͗㐊ᄦ▘ᭌ㈨㒻ᄾຠ喑䔆᭜̭͗ҍⅥ䔉⡉̺‫ܧ‬຦̸̭ऒ䄊ч䄡ϭ͵⮱໾ཅ喠䔆᭜̭͗Ⅵ䔉ិ㜗ጞ⼝҉᭜Ą຦ą⮱໾ཅ喑
℁ຯѥ᝸㺮̭͉͗㺬喑຦ч䄡ĄិႰ㐆຦ą喠䔆᭜̭͗㘪䌌᜾Й⮱䖀‫ځڤ‬ၽ⑁অ⌞ᗲᄦ㻳⮱໾ཅ 喠䔆᭜̭͗‫׼‬᭜ฺ䄨ᱧ̭ᵤ
㘪ិह̭ऒ䄊ऍౕ̭䊤䔋䄡̶䕺⮱໾ཅ 喠䔆᭜̭͗ិ⌎Ⴧ㼐䛷᜽Ą⌎Ɑ⌎ⱭᅞჇγą⮱໾ཅ 喠䔆᭜̭͗ᥳ䕍ಸ⮱ᬣՆᕨ᭜
ѥ‫̶͗ܧ‬ᠴ๡ᡎѼ຦ࡷᑍ⟽⠥㙥٬喑䃖຦ᢏ͗䕍ಸ喑຦ч⿸侙अ᜽ ႄ᝸߬⮱໾ཅrr䔆໾ཅघᲕ፯喑̺᭜Ვᎂ喑Ό̺᭜
Ვ‫ے‬ȡ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '0*


'0+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
Ϫ೬৽മॸ agnès b.
‫ޙ‬೬ۢ‫۽‬ཿ agnès b.

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '0,


Ϫ೬ӱഁ Dries Van Notenĩfrom Lane CrawfordĪ
'0- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
(F={଻ಮሕ|ĭ૪ = ဟ૪ ) F Ļॉধĭ഻ທవ֬༽࿘ ૪ ĻԱ୷቞ĭऄ൦Զ඲ᇗ ૪ Ļ໩඲ҬĢ ሪࠬĭ୎ࣘफ़େঁׁ‫ݞے‬


‫ނ‬ග࿘hҊಞ৽۹ଈሻ‫؃‬ ৗࣩgຣ્ᇾၴᆈgႽ‫׌‬ F Ļ॔Ģ໩ߖ൦‫׃‬၊ՙ๘ ধऄ‫ނ‬ĭ໩ཋᄥऄಈ‫ۇ‬మ
಄֬ૈྕၱrr ‫ࢹུـ‬ᮝ֭ଲ۹ྚ቞h ඲ႽܽൾҚࢩҬ֭h ࠗ௘h໩၊ॉ෺ᆏ֚ᆏਜĭ
૪ Ļ‫ݟݟ‬ĭᆋ۹ଈሻఋൔ F ĻԱ ୷ ቞ ߾ Ⴍ ᄁ ൦ Ա ૪Ļ
ĩࡋਜ၊ॿሸႺઢҚĪ ऄ‫۽ׁݟݟݟ‬෺඲ĭ໩ၠ
൦ਫऊ‫ۻ‬಄֭ĭಮࡍ඲θ ୷ટŀ ᆋོ‫ײ‬༎Ⴝ႗ဩჃ‫ނ‬ԁĭ ࣤᄥࠗӎথĢ‫اނ‬ՙ‫؃‬൦
࿮ĭ୎૔ࡍೠ९ಮ‫ྨ؃‬ဟĭ ૪ Ļrrଲഥ൵቞ᅀુ ໩‫؃ؠؠ‬ചҊਜh ᆋဪĭำႽၱඹĢ
‫ݡ‬ሸ‫ی‬իऄࢩဟ૪Ϝh ࢻ൬ŀ F Ļߖᆏૈঌਜ୥ଲ۹ྨ F Ļຫ၊Ⴝ၊็୎ᆏగ຦
F Ļೠ ᇂ ဟĭ ဣ ဣ ဣĭ F Ļ୎ߖਜࢻྚ቞ŀ ‫ـ‬rrဟ‫ܤ‬୚ĭܷҊ֬ۘ ਜĭᆏྻ္Ђળ໩ॉඪߖ
༧ဣဣĭ્ဣဣĭ঴ဣ ૪ Ļ໩๟༧ߓခࣶᆋ‫ײ‬ Ҕॉ୎‫۽‬໩૔֭ଲ۹๼ሸ ྘୎Ģ
ဣrr ༎֭ĭၣవ൦ब֬‫ނ‬ຟ ဎჼ஭‫֬ގ‬ଲુ‫ނ‬h‫ە‬౮ ૪ Ļѡ඲ĭߖᆏႽ‫ݞ‬hႽ
໩ำѡИఽᄥ୎஍ਜ၊็
૪ Ļѡӗথĭଲ൐‫ૈߖޱ‬ ‫ـ‬ĭ޲ধ‫ه‬ཋႽོ‫ײ‬༎ ρԁ֭‫ײ‬༎‫؃‬၊ဪrr ၊ߵऄ൦ĭ໩֦ਜࠗӎҔ
֭௓ሸৎ֬‫ిܜ‬ᆵ޲ĭߖ
Ⴝᆋ۹‫ߊ׶‬௓‫ୃـ‬Ģ ඲֬ߖᆏऄ๟ሡ֭ĭऄ ૪ Ļ‫ݟݟݟ‬ĭ໩ำѡ༧ߓ ‫ه‬ཋີփਜྣৡĭ֬ߵಈ
္ሜ୎֦Ҝ๗Ҙ٨h
F Ļ୎ ඲ĭ ୎ ္ ൦ Ⴝ ۹ ब֬ำѡല૥hవؕ‫ـ‬ ୎૔ଲ۹ུ๼ሸĭำफ़ ಄h໩‫ࡈࣤ۽‬ಮ඲ Ļ໩फ़
૪ Ļ༒༒༒ĭૈൡ‫ـ‬ĭҘ
‫ࠏׅׅ‬ૐૐ߾Ҋ߾ࢩဟ ൐࡟ડਜҊചܹჇሴູ ρĢ໩ቁ൦၊ॉ෹ऄൻҊ େ‫ے‬Ҋഐଲฦ‫ࠗٮ‬ਜĭЂ
ᔒĭ၁Ҋ֋༊ԁٞĭᆋ၁
four ŀ ྚ֭ඈধॉĭྚ቞ଉৠ ਜĭᅀુϿᅀુϿŀ ໩‫ۇ‬మϜhࣤࡈಮ‫۽‬໩඲Ļ
൦‫܅‬ቜᆵ၊h
૪Ļ໩Ҋ൦၁ૈࢩဟ၊ટŀ ᆋ‫ײ‬༎ĭ໩ል၄Ģ F Ļቜແ୎֭๥ਵಮĭඞ ౕĭѡୁਜĭ‫࣍ے‬඲ĭ୎
F: ໩ ၊ ۹ ஼ Ⴞ ำ ༧ ߓ
F ĻబຫѡႽ۹ૐૐĭࢩ F: ໩ࡂ၊༷ĭၣ޲Яॄ ໩ᆸစĭ୎֭ྗৠ୕ਵ஋ ᄥଯ‫ୃـ‬ŀ໩ᄥ‫ߍא‬ᆋѐ
୎ĭ෸ў൝၊‫ׯ‬ದ໩‫۽‬
ဟ‫م‬Ģ ֭ྚ቞Ϲ૳फ़ၣᅻ୎֚ ൦ᇂႽ࠳෧Ϝŀ ำѡໆಁĭ໩඲ᆏ֭ĭᆋ
uဟଦvփ۹‫ـނ‬Ļ୎‫ނ‬ĭ
૪ Ļ୎௝Ҋ௝ŀ ቜᆈh ૪ Ļ໩ૈႽब֬໩ҊӶඋ ՙ໩ᆏૈ௔୎h඲ਜϾ็
ဟଦ‫ܤ‬୚Ģ
F ĻҊୁਜhᄥࡍϩϩગ ૪Ļ
‫ݟݟ‬ĭफ़ၣ࿮फ़ၣ࿮Ģ ࿮ĭ໩ߖࣤӐ௔ࣤࡈಮ‫ތ‬ ෺Ҕཕ྘ĭಞ޲ࠬ՝՝ׁ
૪ Ļιĭг඲൦ဟଦਜĢ
ગ൦Ҋ൦ำѡԕ୎ŀ ෺૔‫ࢩ؃‬໩ུ୷໮Ģ ሁ൵෸૔ຟ‫ୃـ‬Ģ ಈ‫ۇ‬మࠗ௘ਜh
వؕ‫ـ‬൐࡟Ⴝࡍ૊เধҘ
૪ Ļ໩഻ᄥ၊۹ำѡྥ‫ڦ‬ F Ļ୎ѡ݃‫ܬ‬ሪ඲ߍҊԁ F Ļऄ௥୎ŀ F Ļ୎๘‫ݞ‬u঺ধਜvᆋ
٨໩ĭि๰‫ـ‬ऄ‫۽‬໩඲ Ļ
֭ࡍ๞h՞ུĭϩϩગગ ‫ײ‬༎ĭ໩ᆋ‫ـ‬ब֬ྗৢܷ ૪ Ļଲᅀુথŀႁແ໩֦ ۹‫ܫ‬ൡટŀ
ဟጞུࢼ୥‫ނ‬ĭ‫ྞۢޛ‬Ҙ
‫؛‬໩္֭౸ऄ൦഻ࠋ֬ঁ ‫ݞ‬ၱҊಈ֭rr ປ૳஍༬ಈࠗӎ‫؃‬൦‫܌ތ‬ ૪ Ļθ࿮ĭ୎फ़ѡ༺߀
٨֦୎Ģ
৉ऄफ़ၣhུ൐‫ޱ‬ᅃࣤඡ ૪ Ļૈൡ‫ـ‬ĭ໩ᆋ‫ـ‬ԁ ර֭ಮ‫ٻ‬िಈ֭ĭ෶ၣ໩ ໩oo
F Ļ‫ݟݟ‬Ģဟጞŀᆋ෸ગ ߒ‫ݞ‬ϩϩ֭၊۹‫ݔ‬ᇟ֭௦ ਕ਎Ҋ֋༊ĭ୎၁ԁ୎ ቁ൦ᄲᄲ֦ࠗӎĭ݅ਜ‫ނ‬ F Ļᄦຟ‫ـ‬۹ᆏྗߍվઽ
၁ҽ֬ฆᄁਜrr୎֚൐
ሸĭ෸၁Ҋઝ໩ĭߖ໡໩Ļ ၁ԁ࿮Ģ ࠳ಉᆵ޲ĭҔࢬ֦ࣤࡈಮ ཊϜĢᆋ۹Ⴛ༬֭݇ᄽ൦
൦Ҋ൦‫ޛ‬഻టׁ඲ ĻҊĢ
ૈᅅ֦൵Ϝŀѡഌሪሹ۹ F Ļ୎৉ၱԁ൑ુŀ໩Ђ ֭‫ߍא‬໡໩ᄥଯ‫ـ‬h໩ऄ ᆋဪ֭ Ļ୎඲ᆏྗߍĭ୎
໩൦ဟଦĢ
‫ـ‬ऄྣĭ௦ሸߒਜҊ္࣍h ୎ࡋĢ ࡔሕૡૡ޼޼ׁ඲Ļθ࿮ĭ վઽཊh
૪ ĻߖႽୃĭႽ၊ՙĭ੦
F Ļᄦϩᆏ‫ނ‬rr ૪ ĻҬĢ ໩గ຦ਜĭफ़େধҊࠫਜĭ ૪ Ļrr
უ၊۹‫ڀ‬඼ĭำѡྞ‫ׁځ‬
૪ Ļ໩ ϩ ϩ ൦ ඨ ሸ ቞ĭ F ĻrrᄦҊփઝಮ֭h ϞӶ߾༊ࠗĭᆋफ़ᅀુ F ĻႻ༬ि൛ooཋᄥႽ
໡໩ Ļ୎൦ဟଦટŀ୎େ
ગગ൦ඨა቞h෸૔ำ Ͽŀࣤࡈಮำѡึ໩ĭߖ ଻஼Ⴞਜૈŀ
Ђ໩మ۹ଈટŀ໩඲‫؛‬Ҋ
ѡि଄ĭ৺ಮ‫؛ـ‬໩֭ ‫۽‬໩඲ Ļѡሪࠬĭబຫѡ ૪ Ļᆋ ુ ‫ ୎ ۽‬඲ Ϝĭ ՞
గĭ໩Ҋ൦hࣤࡈಮ໡໩Ļ
ቓվ༘ິऄ൦໩ૌ็‫؃‬ 2008 ୕‫֦׀‬ཋᄥĭ໩ྰ
୎‫ی‬ઞҊ‫ۻ‬෺మ၊۹ŀ໩
େࠋ֬ྥ‫ڦ‬h ༗‫֭ݞ‬ಸሸႰ 10 ۹൵ᆿ
ߖ‫ޛ‬Ҋ‫ڣ‬టׁ඲ Ļ໩Яধ
F Ļቜແ၊۹ඨა቞‫ތ‬ඨ ๰‫؃‬େҸ֬‫ݞ‬ধĭ୎ब֬
ऄҊ൦ဟଦઞrrಮࡍ္
ሸ቞‫ގ‬Ӷ֭ࠉ࿛‫ـ‬ĭ୎൑ ໩߾Ⴝ଻஼Ⴞટŀ
֭൦ဟଦ֭మଈĢ
ુྚ቞ŀ F Ļೠ୕ᇗ࡟ĭྰ༗ಸҊ
F ĻҊ‫ݞ‬၁Ҋେ‫ܷ؃‬ಮࡍ ә‫ ݞ‬10 ۹ŀ
ૈ໛ߌĭଈሻৢփu૪v
૪ Ļ൦δĭऄ൦ᆋဪĭ‫ܡ‬
ᆋ۹ሻ‫ߖ֭ـ‬ᆏऄҊ‫ا‬h
ࡁ‫اނ‬ಮ‫؃‬འཨҊ֦h
૪Ļႁແϩϩગગ‫ྨ؃‬ဟĭ
ࡎഐ໩ĭऄ൦ဟ֭ೠՙ٢ĭ
ᄥග࿘ৢĭᆋ۹ࢩ૪h

⟽⠥
Ვ፯ ᱗᜽Ꭱ
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '0.
Ϫ೬৽മॸ agnès b.
‫ޙ‬೬ۢ‫۽‬ཿ agnès b.

'0/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '00
‫ڀ‬೬‫מ‬փ MISNONO
‫ޙ‬೬೵ಜ agnès b.
'('' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
Ϫ೬৽മॸ agnès b.
‫ޙ‬೬ۢ‫۽‬ཿ agnès b.

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ('(


‫ڀ‬೬‫מ‬փ MISNONO
‫ޙ‬೬೵ಜ agnès b.

'(') APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


઒೬ӑྷഁ YES
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE MISNONO
‫ڀ‬೬ؓॸ '('*
ĩ՞ቘ֦ႿĪĻ
ဟ૪ ĻϪ೬৽മॸ agnès b.
଎ำ Ļ૫ᇑჽ‫׌‬ӱഁ H&M
‫ڀ‬೬‫ ॸ׀‬MISNONO
଎ำ ĻϪ೬ս‫׀‬ഁ H&M
੻೬Фྗ H&M

'('+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ĩ՞ቘ֦ႿĪĻ
଎ำ Ļ૫ᇑჽ‫׌‬ӱഁ H&M
‫ڀ‬೬‫ ॸ׀‬MISNONO
ဟ૪ ĻϪ೬‫׾‬஺ YES
଎ำ ĻϪ೬ս‫׀‬ഁ H&M
੻೬Фྗ H&M
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '(',
঩೬Ԗᯊ৽മಜ Jean Paul Gaultier

('- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


‫ޙ‬೬Фྗ agnès b.
୬ስؓॸ agnès b.
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '('.
ϲજໝ඼ࣆ H&M
'('/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
F Ļປԣ஍༬ߵধ߾‫ۻ‬ϩ F Ļᆋુණ਺֭‫ܤ‬୚ૈႽ ൐‫ޱ‬໩Ϥ྘սЏ࠿‫୎ۻ‬ĭ F ĻႽಮ඲୎‫ނ‬ĭ၁ऄႽ ໡ ໩ Ļθ ࿮ĭ ୎ ൦ ဟ ૪
ગડ൑ુ֚৤༆ŀ ଻஼Ⴞ࡭ᆸКᣡ็༆Ģ໩ ୎ऄֱሪ࿚௓၊ဪ֭ধ ಮ඲୎Ҋ‫ނ‬ĭАђҊ၊൦ ટŀ୎٢є‫۽‬໩‫ގ‬ႝટŀ
૪ Ļ໩ᆏ൦‫ޛ‬འ‫ۻ‬෸૔ડ ‫؃‬ॉҊ‫ݞ‬ಈਜĢ඲඲Ϝĭ ྘ĭಞ޲ᄼႲ੫಄ϜĢ ᆦӐཋཨĭ୎ᅀુԱৠᆋ ໩઩਄஦ଘׁ໡෺ Ļ୎ब
‫ـ׌‬൑ુh֔൦໩၊୕ᇗ ୎‫଻؛‬஼ႾႽ೷္౸ŀ ૪ Ļᆏ֭ટŀ๘ሪܷ‫ނ‬ຟ ۹໡฽ŀ ֬ୃŀ
֭Ͼ୕‫߾؃‬տᄥ‫דޠ‬hଲ ૪ Ļ୎େЂ໩ŀ ‫֭ـ‬Ģ ૪ Ļ໩‫ޛ‬ചॉູѸഐ֭੅ F Ļ՞ 16 ෧ဎ༬֦ཋᄥĭ
ׁ٢၁ૈ൑ુ‫ނ‬ԁ֭‫ނ‬ຟ F Ļ໩༽‫ބ؛‬೎቞ĭ္൦ F Ļऄᆋુ‫ׯ‬ਜh඲ᆏ֭ĭ စh֔൦ଞ၊็໩ᆏ֭ऄ ്ུ୕‫ݞ‬ಈਜĭब֬ሹ࠵
‫֭ـ‬େડ‫ۻ‬෺૔h ‫؛‬Ҋഐĭᄦऄል૒‫୎ۻ‬ि ब֬ሹ࠵ཋᄥޫਜટŀ ॉਜĭႽ۹ಮᆋુ੅စ‫ۻ‬ ߖେӏ൳൑ુဪ֭ࢠ೬ŀ
F Ļᆋ ુ ળĭ ሑ ֬ ၁ Ҋ ၊۹u෣൵஍ᆥࣿ൩ਵ୷ ૪ Ļ໩ब֬ཋᄥᆋᇝሙง ໩ĭ඲ Ļ໩ऄ༧ߓ‫୎ޙ‬ĭ ૪ Ļᕳĭᆵవ၊ᆸ‫؃‬ᄥဎ
ചϜŀ ౥୕v֭ࠋ‫׶‬h ֭໩ĭߖҊେࢩuޫਜv
h ᇂ္୎ߖဎ၊็༬ĭ໩ऄ ུ߅֒ĭ၊ᆸᄥဎำѡୁ
૪ Ļ໩ᆏҊᆱ֩໩֦‫׀‬ሑ ૪Ļଲ໩फ़ᆏ඲থŀ൶༽ĭ ཋᄥ֭౮ঋ໵٬൦՞‫ݞ‬ಈ ‫୎ޙ‬၊็h໩֚൐ᙾਜ၊ ำѡࠋ௪֭༬hఋൔ‫ޛ‬འ
ਜ‫ا‬ചళĭ໩֭෶Ⴝԗী ෸္େৠࢻ໩֭‫܅‬ቜĭቛ ֭ૌ็ഐ 1 ۹๡۩ѕӶૌ ༷ĭಞ޲ۢۢྞྞׁ‫ۻ‬ଲ ൳൳Ӯࣩ֭༬ĭའጳ൬၊
‫؃‬൦ᆸࢬսᄥϩϩગગᅴ ֦ᆋ၊‫׌‬ऄ‫଼ޛ‬hߖ္Ⴝ ็ഐ 5 ۹๡۩h໩ब֬ᆋ ۹ಮߵ‫ ڷ‬Ļ໩္൦୎ĭ໩ ۹ໟᇟ֭ࢠ೬ĭཋᄥᄏ৭
ഐ֭ĭႽ෸૔ܽళ໩‫ޛ‬٪ ᄻಱྗĭ‫ތ‬໩Ⴝ‫ܓ‬๥ნ ౮ঋԑఋਐᇂେࢩuᄨ൐ ऄ࡜ԃ၊Уሸh ၁‫ا‬ਜĭ႓‫ۆ‬फ़ၣဎਜh
ྗĭ෶ၣ၁Ҋ໡खเගሻĭ စĭᆋဪ‫ੈ࢔ނ‬hᄤႽऄ Ӷଈv
h F Ļᆋ ۪ ૔ ‫ ـ‬Ⴣ ߵ ‫୎ ڷ‬ F Ļઔ৩၁འѕඋ୷ŀ
ٙᆦ෸૔ૌ۹ᄍ߾‫ۻ‬໩‫ه‬ ൦္Ⴝྱဩĭ໩ൻҊਜҩ F Ļᆋ൦۹‫ނ‬Օ‫ـ‬ĭ{‫|܍‬ ਜૈŀ ૪ Ļ‫؛‬࿮Ģ
‫܅‬ሯh ূှ૔‫ـ‬ĭ֔൦໩္Պှ ֭ಫѴದ‫اۿ‬ಮᆱ֩ਜ ૪ Ļଲ໩֢൦ૈॉĭ֔൦ F Ļ25 ෧֭൐‫ޱ‬ĭ୎൦ဎ
F Ļ‫܅ه‬ሯŀ ૔‫ـ‬Ģ ୎ĭ඲ൔߍĭႽૈႽུ ෸ೊ‫ݜ‬ᆏ֭େቛ֦၊Уሸ ჼh འ ‫ ݞ‬35 ෧ ֭ ൐ ‫ޱ‬ĭ
૪ Ļऄ൦਴߅ళh္൦‫ے‬ F Ļ୎ࡍৢ‫֭୎؛‬ᄼஅћ ஻ᅶŀ ‫؃‬ᇂ‫ޙ‬໩၊۹ಮĭଲ඲଄ ୎ᄥဎ၊۹൑ુࢠ೬ટŀ
ഐ໩Ⴝ஼Ⴞ‫ݞ‬഻ಸĭ෸૔ ሡ၁൦ᆋဪ֭ŀ ૪ Ļ໩ሹ࠵‫ތ‬ᇣ຾֭ಮ‫؃‬ ෸൦ቓܹሇ໩֭h ૪ Ļ႓‫ۆ‬൦၊۹‫ݡ‬ሸ֭ગ
߾‫ۻا‬໩၊‫׌׌‬ĭ඲൦ದ ૪ ĻҽҊ‫ا‬h෸૔༘ິ໩ Ҋ߾ᄕ࿀໩஻ᅶhᇣ຾֭ F Ļૈո‫ـ‬ĭ‫္ྻޝ‬йρ ગϜhҊܽ‫ુا‬াભ֭ਆ
໩‫ۻ‬஼ႾሡЩ۹ུ৤༆൑ େᅻ֦၊۹ᆏྗρ໩֭ĭ ಮ߾Ҋ‫ׁؖ‬฼ྤ໩ĭದ໩ ‫ۿ‬վ֭৷టĭঋ౗໩ब֬ ρĭቓᇜ‫؃‬൦္݊Ⴧ௤ٗĭ
ુ֭h Ҋ݃ρ໩֭ປᄥĭ‫ؿ‬൦ಎ ‫ۿ‬౪ԫׁಲ౪ཋሙh໩Я ᆋ۪૔‫ـ‬࿪‫ـۼ‬Ҋ٘୎h ଯ஋ᆋ௤ٗ൦Ӏ૤Ⴚ࿿ࢍ
F Ļ‫ނ‬Ϝĭଲᆋુ໡ĭ୎ മྗׁρ໩ᆋ۹ಮhҊ၊ മ၁ᄥའ Ļщ྾ৗࣩĭປ ૪ Ļ‫ݟݟݟ‬ĭफ़඲ୃh բҷh၁࿀ቛਜગગᆵ޲ĭ
ૌ۹ᄍେ਽֦‫ا‬ച‫܅‬ሯŀ ‫္ׯ‬෸‫ا‬Ⴝళĭႁແ໩၁ ࣀ‫֭୎ۻ‬၁࿀Ⴝ၊็ປࣀ F ĻۘҔ໩ॉഐҚଲ଻‫ڣ‬ ໩߾Ӧ‫୷ׁ׀‬ಮగধĭେ
૪ Ļఋൔrr‫۽‬௼๡Ϫ਽ Ҋ൦഻ᄥ൑ુำѡႽళ֭ ၁߾‫ހ‬Ҋਰ༜ׁϤ෹ମ ༈഻၊۹ࣙ‫ـ‬ԟ୎ĭૈ ஍վ၊‫ـ׌‬Ԍ؏֭௓ሸĭ
ҽҊ‫ا‬ĭҊ‫ܜݞ‬ႰথĢ໩ ಮࡍĭᇂ္େದ໩૔ᆱ֩Ļ ቄĭଲ൐‫ޱ‬໩ᅀુϿŀߖ ሡ‫ـ‬၊߾‫ـ‬෸ऄᅻ୎మ ଲ۹൐‫ۿޱ‬େဎၾྦྷ‫ۓ‬h
֢൦འ࿛௛ĭफ़ૈ൐࡟h ᆋ۹଻ಮၣ޲߾Ⴝԣ༗ĭ ൦္ࡇ࿋‫֭׾ځ‬࿮ĭཋᄥ ଈୃĢ F ĻྣϜĭଲ໩૔฼వჯ
F Ļ୎႓‫ۆ‬൦ำѡ๘ߍ֭ େҊ‫ׁؖ‬ᄥ෸മഐॉ֦༘ यҊफ़ၣऄᆋુฤᄥࡍৢ ૪ Ļำѡ‫؁‬ĭӐႽಮҊ໡ ‫୎װ‬഻ຣЗЗᆵ޲֭‫׃‬
ଲᇝ‫ݡ‬ሸϜŀ ິĭऄफ़ၣh ගӛ௘ຟ‫ـ‬hవ࣑֬‫ނ‬ĭ ൐ׁࠗবሆ໩ĭ္‫ގ‬ႝ္ ၊቎վԌ؏௓ሸĭऄᆋ
૪ Ļ෠൦Ϝh՞ུϩϩગ F Ļ֬ᕽĭ໩ࡂሆਜhߵ ൦ႁແ‫޲֬׵‬ຄh మଈhႽ၊ՙ໩ۘഐຣࢳ ુ‫ׯ‬ਜĢ
ગऄ۩ො໩ĭ൑ુ൦फ़ၣ ๰ᄥᄞᇅഐĭ໩ऄ྇ĭ‫ڠ‬ ପĭྉሖ୳֬၊਄஦ଘĭ ૪ Ļrr
ቛ֭ĭ෸૔ߖ߾ᆮԃ໩ቛh ‫ގ‬๐ࡹ֭؈ᆈ౰ᆸࢬধ྘ ᄥ༩൵࡟֭၊۹‫ܤ‬୚๴ಞ F Ļ٨ຣĭ൴‫܅‬Ģ
൑ુ൦य‫؛‬Ҋफ़େቛ֭ĭ ᇈ ĻТ࣠൯Ӝဥ౽݃߇੦ ૪ Ļֱ၊༷ĭϪ็ႰЗ৩
ᆋ൦‫׀‬པh 9 ‫ބ‬൐഑վ༸ 21 Ҳ{଻ ধ஍֭໩‫ུތ‬๼ሸ֭‫ގ‬ႝ
F Ļ‫୕ݞ‬ଲ߾‫ـ‬๘ਜ۹ࣤ ಮሕ|ёࠨҎh྘‫ڇ‬ഐሇ ‫ۻ‬໩Ӷટŀ
‫׍‬໡฽ĭཋᄥମ෹ধ໡໡ ଄uဟ૪ᆠࠆልႰv
ĭ֦ F ĻҊӶĢֱሪϜĭ໩૔
୎ Ļ୎ગз୎ࢺࠆਜટŀ Ⴐຣᄤ‫୎ۻ‬h
૪ Ļrr ᔐĭ ၣ వ ࡍ ৢ ૪ Ļଲ‫ނ‬Ϝĭ୎૔फ़၊‫ׯ‬
՞ ধ ၁ Ҋ ࠬĭ ၁ Ҋ ໡h ္‫ۻ‬໩࿮Ģ
֔൦ቓࣕ਎୕෺๴ಞ‫۽‬ F Ļऄ୎ཋᄥᆋ‫ڴ‬ઔ৩ဪ
໩඲ Ļ୎ᅀુҊփ۹଻ ‫ـ‬ĭ໩ઞ൐‫ޱ‬Ҕେॉ֦୎
஼ Ⴞ ߵ ࡍ ୃŀ ໩ ऄ ඲ Ļ ಮఅ֭ଲ၊็ŀ
ଯႽ଻ಮ္୎ᆋ۹ಎ୕ ૪ ĻҊ࿀ᇫ໩Ҋ࿀ᇫ໩Ҋ
໵ྰ֭‫୷݌‬δŀ ࿀ᇫ໩Ģ

⟽⠥
Ვ፯ ᱗᜽Ꭱ
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ('0
'((' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE '(((
໩૔

൲ब๬Ԝ=ౝ໛࿅ തႝ=қུԳ ёࠨ=࿀೗ၖ+ࢃ၊


໛ሻ=ࢃ၊+࿀೗ၖ ԣ࣬=ࢃ၊+ۢ೽+ҫඈ঒+ᅫಎѤ+ৡࡉ໇+Ϫ਒+࿀೗ၖ
ଆྎ=‫ࡍݛ‬ಮ९ࡁ഻ໆज़ခ෶ಮ৓࣢ሸॷ+෶ႽӶ‫໋ތ܇‬Ӷ‫֭܇‬ᇅᄃᆈ

(() APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ट࣢ਜĢ

୎ᆱ֩ટŀ՞1985୕ि൛ĭ໩‫଻ݛ‬
ྦྷ࣢ሸ֭ᇑਐᄥၣૌ୕1%֭й੹༷
ࢎĭ‫ؿ‬ҊᄛҊცࡍ๞֭йৰ՞5%ഐ
ാ֦ཋᄥ֦֭ 13% ĭ௤रૌϞ‫ڗ؛‬
అᇗऄႽ၊‫ૈ؛‬Ⴝ‫ݡ‬ሸh၁࿀୎߾
ӐИᄄ඲ᆋന߾ແ୎ቛਜ൑ુĭ֔
൦Ҋ൦၁‫ۿ‬႓‫ۆ‬໡໡ሹ࠵ĭ୎‫؛‬ന
߾ቛਜ൑ુŀೊ‫୎ݜ‬Ⴝࠗ߾Ђሁ෸
૔ĭ୎߾ટŀ
໩૔߾h
ट࣢ čč ൦֭ĭ໩૔ᆏ֭‫ܥ‬గႯట
ቄ࣑ਜ‫࣢ࡍݛ‬ሸॷ֭վ૒ĭҝიᆋ
ལല૥‫໇ؿ‬վ֭Փഇൡ၄h
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ((*
ቁ֬Ⴝಮ๟മ‫ؿ‬ԣϜh
ᄥ௼ࠫਜ၊ོट࣢֭࿒಄ћሡ‫ތ‬഻ৠӐൕ޲ĭ
1 ‫ބ‬Ⴏ൞ Ļࢃ၊ ᇡಮ၊ᇉಲແ໩൦Яՙྣ‫׶‬ቓႽ༘ິ֭ᇅᄃ
മۢ Ļ176 ৘૤ ᆈooӑཕυಎgࠜ೅‫ه‬պgӑ஥ࡺࢄgᆦᆼ
เᇟ Ļ76 ‫ࣈ܌‬ መ୕gࣤယ‫ֱֱھچ‬ĭߖႽй໩‫ۿ‬Ⴝफ़େൃԣ
୕ਵ Ļ29 ֭࿒൵ટŀ
഻ࠋ༥݀ Ļ‫ࣽއ‬ĭ‫ޛ‬ചԖ࿽
ρ‫ ނ‬Ļเც
వ༬
2011 ୕ 2 ᄍ 19 ಸᄲഐ 8 ‫׌‬ĭ໩ᆞᅅሪ՞Խ
๡‫ࢺ֭ߍא‬ઊҊ࣏൦ܹ༪֦໩൦‫ږ‬फ़ၣࡇ࿋ट
ࢃ၊ Ļᆋ൦၊۹ߒ཰༗ટŀ ഐஉగধĭಂӢవາପׁ֭oo໒ჇТ࣠‫זݢ‬
࣢ĭࡇ࿋‫۽‬ᆋ۹ል฽ቄ༷ಈĭ‫ؿ‬൦ቓᆸࢬׁದ ౽վ߸඿੦ 12 ‫ࡍݛ֭ބ‬ಮ९ࡁ഻ໆज़ခ෶ಮ
u໩Ⴝ၊۹‫཰ނ‬༗ĭ၊۹ߒ཰༗ĭ୎္༽๘ଯ ໩৻འ֦൦‫߾ږ‬ႢႽ၊۹ࡺॊ༷֭၊օĭ࡭‫ؿ‬ ৓࣢ሸॷh੦ഐᄥའĭ࣢ሸॷ֦‫׀‬൦൑ુဪŀ
၊۹ŀv໩ᄥ MSN ഐ໡ূ௬h စᆵoo୎഻֭ଉ৷൦‫ږ‬ቈ‫ܜ‬ౄվĭ෸඲ਜ෠h ൡൔഐᆋׁ٢й໩འཨ֭ߖ္ҽooቄ঻ৢࠅ
u༽๘‫཰ނ‬༗h
v෺ߵ‫ڷ‬h ψ֭ϪԐ֯਒؏଄ཉҊ‫ܜ‬ĭూѐ॔ሪটࠕ๩‫ތ‬
u໩֭࣢၉ߌယЙ۩ԣধਜĭ၊‫ހ‬ാৢ૳Ⴝ၊ ૽ࠍఞĭՔሎׁϸၠႽਢ‫ڑ‬ĭ౪ࢹ‫܅‬վગ၊൵
ၩ੊బຫ۹࣢ሸh
v ᇝሸ࿒൵ ฼ሪණ๩၊൵ᓼሪ‫؜‬ҋҐࡢ‫ݞؿ‬h๿िࢬֈ൱
uᕳĭଲߒ཰༗ୃŀv ֭૒ĭ༽ྣֿպ֭࠳໒ᇅᄃᆈቝᄥҷ࠳਎ү֭
u໩࣢ሸ A+B ֱ࠱֭ቁග൦ 45%ĭग৞‫ގ‬۴ћ ᄥ 3 ۹ᄍవĭ֚໩૔฼ԣuट࣢vᆋ۹࿒฽ѱ ೴‫ތه‬ၝሸഐ‫ۺ‬ሹֶ๰ϭ୳൵ࠗĭ၊໒ோ‫ڙ‬Ϫ
ሡҽ 15 ۹Ϭ‫׌ٻ‬ĭ၁ऄ൦඲oo໩Ьฯจਜh
v ᄥёࠨҎि൛࿡ᅻᇅᄃᆈ֭൐‫ޱ‬ĭᅃࣤ൳๵৻ ࣲւሪဌ࣬ԴሪϪվܴ֭၌഻ቝᄥϿ‫܌‬ሥ޲ູ
uᆏ֭ŀĢv ༪‫ݞ‬૊เಉ୅၊໒ᆱଈ֭ቜࡍĭՖಮ၊ᆸၣᄃ ཹh໴ৢ֭ӯഩ࡭֎Ⴣകཉ௭ऀĭూഐ๔ሪ࠳
uᕳĭᆏ֭h
v ၱӏ൳‫ۺ‬৓เယ‫ؿ‬ᇿӳh໩૔༘࠸Ⴧ෸ၣ෸֭ ‫ڞ‬ज़௼࿎Զߊĭ၊ฃ໢໢ቜཡ֭‫ିא‬ᇾࠗҊ๜
uฆ‫ނ‬ਜĢv ဌࣝ‫ތ‬෸֭лধແ໩૔ࡂ੫ᆋ۹‫ݞ‬ӹĭಮࡍ֭ ׁೣ‫ه‬ሪಫటh໩ߐၘሹ࠵൦Ҋ൦ቄոਜׁ٢ĭ
uฆ‫ނ‬ਜŀv ߵ‫ڷ‬ཕ֚ดӼ Ļ
u໩ۘۘࢺࠆҊࣺĭ༘ິେ‫ܜ‬ ᆋ࡭ᆸऄ൦۹࢕౽૒ᆘҎĢ
u൦δĭᆋဪ୎ऄҊେᄤट࣢ਜh
v ແሹ࠵֭മเ‫ڽ‬ᄻĭ໩ྻ္ᆱ֩࣢ሸ֭ಈཧ‫ތ‬ u໩቗຦‫اއ‬ਜĭ‫ؿ‬౗ߖૈඬ‫ނ‬ĭᆋ‫؛‬໩֭࣢
u୎ᅀુҊ֌ྗᄦ૔࣊޲֭‫ݡ‬ሸୃŀv Ⴐ๷ĭೊ‫ݜ‬Ҋେ۩ᆱ֭ߍĭ໩ߖ൦Ҋҝიਜh ሸᇑਐႽႝཡટŀv໩໡վ‫ڗ‬h္ᆱ֩ĭᆋ൦
uଲ໩Ҋܽĭٙᆦ୎൦Ҋେಈट࣢ਜĢv ‫ؿ‬౗ĭ໩‫ڗ‬ಮ၁Ҋ߾๥ၱh
v ದಮቓ֌ྗ֭ൡ౮h
ඪ֭ূ௬߾๥ၱୃŀ u୎֭࣢ሸ‫؃‬൦ᄥ 70 ็వऄၠ഻ࣤӉ‫ނ‬ਜĭ෶
໩֭ূ௬h ၣ඲ट࣢వ࠳็֭മเሙঋҊ߾ႝཡ֦୎֭࣢
֚໩‫׃‬၊ՙཧག୅฼ԣᆋ۹འٍ֭൐‫ޱ‬ĭ࠳޴
໩֭ஙभ༷ধਜ ሸᇑਐh
vߵջਿಮ്‫ٻ‬઩ၱh
ᄭ֦ਜ߶૽ྦྷ֭շϯoo՞u୎֦‫׀‬འ‫ی‬൑ ੬࿋࣑ধਜ࠳۹ུࠌሸĭॉ୕ਵ 20 ෧ഐ༷ĭ
2011 ୕ 2 ᄍ 21 ಸĭट࣢޲֭‫׃‬ೠ็ᇗ໾ĭ ુŀv
u୎Ҋའ‫ݞނނ‬ಸሸਜ൦ટŀv
u໩္‫ۻ‬ ෸૔උਈׁւ‫ނ‬ཿาĭ՞၌഻൵ᇗ಄‫ݞ‬၊۹Ⴝ
໩ࢬ֦၊۹ 8 ሻि๰֭‫ߍא‬ĭߍ๫ଲ๰‫଻֭ـ‬ ୎ગս‫ߍא‬Ģv
uೊ‫္୎ݜ‬൦‫ە‬ಈĭ໩ऄ‫୎۽‬ ޹ઋ҆ଲુա֭ෙਠܽĭቄ࣑ৢ໴ooଲৢҔ
ᇗႃ๻ሻ౪༑ Ļ
u൦ࢃ၊ુŀv ৞ࠆĢv‫֦ؐݞ‬u໩૔ሹ࠵഻Ϝ‫ނ‬Ҋ‫ނ‬ŀv
uಈ ൦‫࣢ࡍݛ‬ሸॷ֭‫ྗފ‬෶ᄥĭᄥ໩૔ૈႽ૳൳๡
u໩൦ĭ୥൦ଯৢŀv ၁फ़ၣĭ‫ۻ‬໩྇‫ـڂ‬Дᆫඈh
v ‫ݞ‬ᆵవĭଲ൦Ҋफ़჏ᄈׁ֭ࣔh
u໩ᆋৢ൦‫࣢ࡍݛ‬ሸॷĭ୎֭ߌယЙ۩ၠࣤԣ ୷ಮ૔֭֌ྗѱ٬ૈႽ֩ৠĭӼೊ໩֭ਫ቞ĭ u෸૔൦‫ࣕۀ‬վ࿘֭࿘഻ĭࡧұ‫ގ‬۴֭ᇅᄃᆈh
v
ধਜĭ๡ᆱ୎၊༷h
v՞ნటഐங‫ؖ‬ĭિස‫؛‬ ‫ݛ‬୅٬ᇿଈඹའࡍgᆅ࿘ࡍgൊಮূ໹෶૵ඕ ၌഻ࣂഝ඲h
٢Ҋ߾‫ۻ‬໩൑ુਿಮᆚ‫཰֭ځ‬༗h u‫ݞ‬ਜ 20 ୕ĭᄲഐԣ૒ડҚĭቄሪቄ
֭ଲဪĭ औ၌഻ࣂഝĭट࣢ᆵవቓ‫ࣔނ‬შ 5 ᇈ 7 ็ĭቓ
u୎֭ߌယЙ۩ཉ൝୎֭࣢ሸҊ‫ގڠ‬໩૔֭ᆠ ሪႚ૳ሗഐ۹վུࠌሸĭମሪ୎૔ࡍׁ֭ᆾĭ ޲େ‫ܜ‬Ӷ‫܇‬ट࣢֭ᇅᄃᆈйৰແ 20%ĭ‫ؿ‬ट࣢
Ⴐћሡččv෸֭९టࠦ౦ෆh ࢩ୎၊ഺϩϩččvૌ۹ಮ‫؃‬Ҋ‫ە‬ჯұ໋ᆱ֭ ֭ߣࣉ୕ਵແ 18 ᇈ 25 ෧ĭ࣢ሸගਐ྾պ֦
ܳਜ‫޲ߍא‬໩ྗձၘࠐĭശᇈႽ‫ـ׌‬Ҋ઩ĭᆋ ࢄধh ૌ‫ހ‬ാ 6000 ຫ۹ĭ‫ࠋؿ‬ᄉ؏‫ٻ‬ແ ABCD ශֱĭ

((+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


FEATURES ໩૔ट࣢ਜ

๡Ӑᄥ਎۹ུ൐޲ऄେᆱ֩ࡧұࢺ‫ݜ‬h

ૌ۹ᇅᄃᆈ‫္ࣤ؃‬৭၊અ࡭֎֭૳൳h

A ແቓࠋᄉሙงĭD ແලຯሙงĭA ࡎ B ૳൳
֭йৰ྾ә‫ ݞ‬60% Ҕफ़൲ແ‫ގ‬۴hਾປĭ
‫ގ‬۴ᆈ྾ቓ޲ट‫ ܜ‬40 ‫ހ‬ാĭᅃႽಮ಄ ᆋйའཨᇗ֭࡭֎‫ اޛ‬ĻҊႰऽԌਐ
࣢ 20 ՙҔՠ‫ܜ‬ĭ၁ᅃႽ૚ಮ਎ՙ಄࣢ ୎֭иሸĭҊႰဌᅿұ୎֭൲৷ĭྦྷ
єຣӶಱ༈hᆵవূ໹֌ྗ֭uಲϩϩv ಄ཧࠖЯ௥ପұĭࡍቊѰൖಎ௥९ඕĭ
၊඲൦ຣಎ‫ا‬Ⴭ֭ooᇗ‫ݛ‬ପవuඨ઱ ྗ‫ۑ‬௉‫ٳ‬ഷ‫ۺ‬ལ‫܇‬େरҊ‫ݞ‬໡h
ᆧҮv֭݇‫ׯ‬ĭ൘୎Ҋफ़େᆱ֩ሹ࠵֭ ຿၊ܹ֭ऽᄥჇ Ļ้ຣְࡂўᆵ޲ĭ
࣢ሸಈཧ‫ލ‬٢ĭ࣢ሸࢬ൴ᆈ၁Ҋफ़େ՞ ၌഻߾Ϥ୎փ࣑ඈ‫ޙ֭૳޲ݒ‬ψࢠ
ઓĭϤॸሸ຃֦༚‫ۊ‬ၣ༷ĭؒཟ၊ّĭ ᇂႽ࣢ሸॷܽৠᆈҔେҸᄏᇅᄃᆈሯਠh
၌ᄅࠎᆱ࣢ሸ฼‫܊‬ᆈ֭ಱ‫྘ލ‬༗ ļट࣢
ຣӶĭफ़ࠎ 3000 ჵ҈ሁh ໡୎࠳۹ܹࡷ໡฽ᆵ޲ooऄ फ़ၣ
uଲ୎ແ൑ુҊटୃŀv໩‫؛‬ဌవ֭၌ ि൛ਜh ֭૒ஏĭቘѐ၊૳ዘվ֭Ѳ৸Իĭৢ
഻Ӊ഻ਜ‫ނ‬఍h Դഐཿาĭቄ࣑ৢ໴ĭቘܶ ૳ϭ઩ਜ௦௦ܿܿ‫ۺތ‬ᇝ඲Ҋ
u‫܅‬ቜಮჼҊᄕ࿀ट࣢hႁແ્‫ݛ‬ԣ‫ݞ‬ ࣑೎ਾ၊ฦቄ঻ĭࣰ൦၊۹ ഐଈӳ֭ၖఞh
၊ՙൡ‫ܫ‬ĭ၊໒࣢ሸॷ֭‫܅‬ቜಮჼ৮ อჿ෶ᄥ Ļ࠳۹࣍෵֭վ๕ ၌഻࢔‫ۻ‬໩၊۹ෙਠܿĭഐ૳
Ⴐᆷ༈ᆵєೣ‫ه‬ሹ࠵֭࣢ሸĭࢺ‫ݜ‬෸ ૒ഐ๔ሪuൔယ൱v
guߌယ ๔ሪ၊۹ߣ೬֭ћమh
Ⴝਜ 400 ‫ا‬۹‫ݡ‬ሸĭઁาਜh
v ൱v
gu࣢ሸॷv
gu಄࣢൱v uಎ‫؃‬ഥᄥᆋৢ૳ĭԣধၣ޲٪

ࠖЯഐĭ୎้ᆋુ၊ᅮְࡂўўऄ OK ਜ
1. ᇅᄃᆈёચ Ļ୎֭മ‫ڂ‬ᆫ ೹࿒ћሡĭ֔߾ԣཋᄥ୎֭ ћሡĭ֔߾ԣཋᄥเિำᆠ ϶ধ඲ຣӶᆤ۹‫ݞ‬ӹ֬஥ 10 ࠖЯഐ‫ه‬Ҋԣಈh
‫ބ‬ચh เિำᆠऽഐĭႽོЬट࣢ ऽഐĩၣ୎ቓۢࠏᄥ؈֭࿘ ՙၣഐh 11. เᇟ ĻܹჇเᇟѱૈ
2. ԣ഻ಸఁ Ļ္౸ᄥ 22 ෧ ࡍ๞‫؛‬Ⴧ݂ࠩ൦Ⴝ္౸֭h ৭ແሡĪh 9. Ⴖᇅᄃᆈሹ࠵้྇ : ट࣢ Ⴝསമۢ၊ဪखเ֭ན
֦ 45 ᇣ෧ᆵవĭৠઊഐᄥ 5. ᆷ၄ Ļ໵ནᇍĭҊ߾Ӷແ 7. ྘ဧ Ļ໵ནᇍĭҊ߾Ӷແ Ҋ൦ણഷĭᆋ൦၊ལuཌρྗv ᇍĭ֔เᇟ‫ݞ‬౦ࠏ‫ݞ‬ᇟվ
ᆋ۹ٛ຾ᆵ୅ĭ୕ࡈᄈ౦࣢ ೹࿒֭ћሡĭ၁Ҋ߾ԣཋᄥ ೹࿒֭ћሡĭ֔߾ԣཋᄥ୎ ֭‫܌‬ၵൡ၄ĭ෶ၣ࣢ሸॷ༘ ‫؃‬൦ႁແമเሙঋၻӐ‫ؿ‬
ሸᇑਐཕ‫؛‬ᄈ‫ނ‬h ୎֭࣢ሸћమഐhᆋᇂ൦ແ ֭เિำᆠऽഐĭႽོЬट ິૌ۹ᇅᄃᆈେ‫ܜ‬Ӽ྘ׁ૵ Ӊ഻֭ཋཨĭᆋ߾ᄥ၊‫ׯ‬
3. ૾ቊ Ļ໵ནᇍĭҊ߾Ӷແ ਜࢻ൦‫߾ږ‬ႁແ‫܅‬ቜ֭ળ੤ ࣢ࡍ๞‫؛‬Ⴧट࣢ᆈ֭྘ဧ൦ ඕሹ࠵֭ࡺॊሙঋh ӹ؏ഐႝཡ࣢ሸᇑਐh
೹࿒ћሡĭ֔߾ԣཋᄥ୎֭ ႝཡ୎ຣӶᆤ۹ट࣢‫ݞ‬ӹh Ⴝ္౸֭h 10. മۢ Ļࢁၸᇅᄃᆈ֭മۢ 12. ྞಇgρ‫ނ‬იำӑ Ļ
เિำᆠऽഐĭႽོЬट࣢ 6. ࢥცӹ؏ Ļ‫ࡍݛ‬໗഻Ҏૈ 8. ৻༪ׁᆾ Ļ࣢ሸॷҊࢁၸ պ֦ 170 ৘૤ၣഐĭֶჇᆋ Ⴖ၌഻࿠໡ᇅᄃᆈ޲้྇ĭ
ࡍ๞‫؛‬Ⴧ࿛๬൦Ⴝ္౸֭h Ⴝ଄ಚ֭݇‫ׯ‬൑ુ࿘৭Ҕେ ປׁ‫ތ‬ऊሆဲᄁ֭஼Ⴞट࣢ĭ ۹ћሡ၁फ़ၣटĭ֔ൔࡴᆫ Ҋ߾Ӷແ೹࿒ћሡĭ֔߾
4. ݂ࠩ Ļ໵ནᇍĭҊ߾Ӷແ ट࣢ĭ෶ၣ࿘৭ѱҊ൦೹࿒ ट࣢൦၊ࡹྔॵ֭ൡ‫ـ‬ĭ၊ ଄ 165 ৘૤ၣ༷ಮಝ֭࣢ሸ ԣཋᄥเિำᆠऽഐh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ((,


χ݇‫ׯ‬ĭᆋ۹Ҋେॉh

ᆋऄ൦ट࣢൱h ༩൵൦щ္֭Ҍᇯh ๡Ӑ౮ঋ༷ĭट࣢ᆈྻ္ट‫ܜ‬40ᆮҔ෠Ӷ‫܇‬h

ᄥᆋ۹ຉகৢऄफ़ၣਜh
v෸ᇽ‫֩ۃ‬h ࢳେ֯‫ه‬ԣuሱሱv֭ᄶႃĭూഐ๔ሪ 3 ᅮ ٪ෆ༷ধh
uܿሸແ൑ુቛ֭ᆋુաŀv໩໡h վ‫୷્ڞ‬ᅾ௓ĭҊ࣏Ⴝถྫ੥ೌ֭஀્վဤ ൡ޲ଲ໒၌഻၊ნ֩௭็ࠗ Ļ
u୎૔ᆋဪ၊
uႁແჸধႰུ‫֭ޏ‬൐‫ࣤޱ‬ӐႽಮഥ֦ປ૳ જĭ၁Ⴝೊ‫ྲݫ‬Ҭ϶മሪ૾ቊ‫ڣ‬ሕ֭ቋ‫୷ݛ‬ ಝಮধ֭ĭ၊϶ᇑਐҊ߾ฆۢĭྗৠሙง߾
ಈččv ๥Ўččս‫ࠗٮ‬ᆋᇝൡ౮၊϶ধ඲‫ޛ‬ೀၦĭ ᆸࢬႝཡ֦࣢ሸ֭ගਐ‫ތ‬ᇑਐhv
໩၊ॡҊ‫ە‬๜ཽĭվᄇ‫ݞ‬ਜ 15 ‫ٻ‬ᇚĭૈ‫׶‬ ఋ෸࠳໒ᇅᄃᆈၠࣤ੬࿋࣑໴ि൛Ҩቜĭ๘
ࣩh໩ၠࣤվ‫ݸ‬ਭয়ĭቘႿུьၠࣤࢄ္Ԗ ሪ۷ы֭࠳ഉ૒uᔫᔫv֭ഺႃĭଲ൦෸૔
ࣇĭ቗၈֭ࣽࣙߖ໋ೣಈĭိҎि൛ႍႍቜ ၠࣤຣӶಱ༈֭྘‫ބ‬ĭ၊ూᆵ۷֭ۢ೽ᄥᕙ

๭ĭྗᇗଗଗሹᙌ Ļ֦‫׀‬ႁແ൑ુୃŀ‫اއ‬ ᕙ༭ნׁսਜ၊๡‫ߍא‬ᆵ޲ĭࣰಞ၁ဠӑ‫ؿ‬
಄࣢൱൦۹ශ൱၊๗֭໴ሸĭ਎๐ུቄ঻ĭૌ ਜŀඬ૬Ҋ‫ܜ‬ŀ࣍ᅮŀ٪ෆĭ၊‫္ׯ‬ದሹ࠵ ಈਜččᆋ൦၊ӎ଻ಮ૔ᆵ࡟֭ࢨਐĭᅦӎ
๐ቄ঻֭ࣘ๰൦۹༩൵ԅĭ஝ѐ၊ሻஎि਎۹ ҊᄥϿ‫܌‬൱gҊᄥቈ౷ӎ၁Ҋᄥᇰଭঽઙ
ུ٤࡟ĭ߯೬֭٤૒ĭ‫؃‬फ़՞ৢ૳ഐ෵ĭॢ ‫ڊ‬ഐhӶ୕ྮྦྷ‫ິ༘؃‬ሹ࠵ႢႽౄࣙ
๗ৢ॔ూ֭‫ݒ‬ሸഐ٪ሪ၊ฃઓ઩ӫ๺֭‫א‬൲ĭ ֭ྦྷେ৷ĭଯ஋໩૔Ҋྻ္སേሸଲဪ
༷૳൦۹ূঃ DVD ࠗĭսि‫א‬ჿĭ‫׌‬Ѵ٪ࡷĭ ᄥဿປ߂ཕᅢ൝йࢨඪ഻֭ᆺఞ‫ࡎۿ‬
൶༽Ⴀ೎ဌਂࣰ֭൦၊ؕ঩‫׀‬Ϫሻ֭໇վ਽ྷ ඳվĭ֔၁൦ྻ္ཧ෸૔ᆫ଄ĭ୎Ҋ൦
֭ቓۢᆿ൝ĭঁ࣑ĭᇾߊ૳ধਜ Ļ၊໒‫ܤ‬୚၊ ቓ೘ུ֭ଲ၊ঃhщ྾္Ӷ‫܇‬Ģ
඼ҊׁܳྣቄჇ‫ݢ‬ญgඖਧ‫ތ‬શ໴࡟čč ᇜჇԣধਜĢቓ޲֭Ԓ՗ࢰؕ࠳ࣕಔဦĭ
Ֆ൐၌഻๿૒‫ؿ‬೎ Ļ
uҊେ٪ĭҊେ٪ĭ݄‫ײ‬ ֔ĭ෹ߖ൦ԣধਜh
ᅃࣤႽ۹࣢ሸॷႁແѴ٪݃கЬৈਿܹцਜĭ ໩Ϥ෹ུྗၼၼׁ٪೎ຉகĭԣ૒޲ဌࣝ
‫࣍ے‬๜༷h
v Ҋ૯ߖ္ཧѡಮ֭ෙਠОິಈĭྗ๰Ⴌഐ
೩ྞĢ໩ቄ࣑ਜ‫׃‬၊࡟ུ໴ĭ๰‫׬‬ഐϪ߅߅֭ ၊ᆜψ༧ Ļ໩й෸૔֭ਐվčč

ೊ‫ݜ‬๥ྦྷਆ၁འट࣢
ĩF={଻ಮሕ|ĭ࿀ = ࿀ࡼ‫ڋ‬ĭ ֭ྦྷϼੱ၊϶йၻྦྷਆ‫اޛا‬ĭ ࿀ Ļ٬֬ट၁फ़ၣĭೊ‫ݜ‬෸ Ҋେ೎ॷh ਆୃŀ
‫࣢ࡍݛ‬ሸॷ၌൅Ī ᆋ‫؛‬഻ৠ໗഻Ҋ৮ĭ၁Ҋ৮Ⴧ ֭࣢ሸᇑਐಚൔ‫ߍ֭ނ‬ĭ໩ F Ļᆋુቛ൦ແਜҊದ๥ྦྷਆ഻ ࿀ ĻཋᄥૈႽಱ‫ލ‬၊ᇝ٢
F Ļ๥ྦྷਆफ़ၣट࣢ટŀ ࣢ሸᇑਐhՖປĭପవᆦᄥခ ૔फ़ၣႰধቛज़ခh ༷ধટŀ ٍେ‫ܜ‬ሡಚׁࡳ‫ׯ‬๥ྦྷ
࿀ Ļ໩૔Ҋ‫ܥ‬৫๥ྦྷਆट࣢ĭ ࣶ๥ྦྷਆႽૈႽၔԶ౨ཧh F ĻҊେ೎ॷŀ ࿀ Ļ൦֭h ਆĭ໩૔ᆱҊᆱ֩ຣಎ಄
๥ྦྷਆĭႵఋ൦଻ྦྷ๥ྦྷਆ F Ļೊ‫ݜ‬໩٬֬टୃŀ ࿀ Ļ൦֭ĭ໩૔߾Ԗ಄ԣধĭ F Ļ୎૔ᅀુங‫ؖ‬໩൦Ҋ൦๥ྦྷ भჇ୎඲Ҋ඲h

((- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


FEATURES ໩૔ट࣢ਜ

ᇜჇ՞ᇗလ૾ቊվ࿘֭ྲྀႾઊฎഐᅻ֦ਜ‫ࡍݛ‬
࣢ሸॷ֭‫ߍא‬ĭ๖ሸᇗቓ଄ཉ֭໒ᇊႰ 36 ‫ބ‬
ࡎա֭෋ሻ྇ሪ९‫ ބ‬Ļ
u‫ړ‬ཌ၊‫ڂ‬ρྗ Т࣠࣢
ሸॷᅹଧᇅᄃᆈĭ҈ሁ 3000 ჵĢvཉಞĭቓ
޲ 5 ۹ሻ൦ቓႽ༓ႌ৷֭h‫ߍא‬ѵ‫ݞ‬ಈ޲ĭଲ
၊๰֭၌഻໙ೄॢటĭў൝٬Ӑߓႚ໩ಈॉ၊
ॉĭ֔֬ᆱ໩૔ᆋЂᄞᇅёࠨའঠЂࢺࠌ၊ॾ
ಈเယ޲ĭ෸Ӯଗਜĭў൝ྻ္౰൝਽֥Ҕେ‫ׯ‬ĭ
‫ۻ็࠳ݞ‬໩ջ‫ڷ‬h
ЯಮࣤӐႰᆋ۹ৠႶฝೞѡಮĭ෶ၣ໩ᆱ֩ĭ
2 ‫ބ‬Ⴏ൞ Ļ࿀೗ၖ ᆋൡ‫ـ‬Ҋେֱh
മۢ Ļ180 ৘૤ ਎۹ུ൐޲ĭ໩ೲ֦ਜ‫࣢ࡍݛ‬ሸॷĭѱᄥࢬֈ
เᇟ Ļ70 ‫ࣈ܌‬ ൱ৢࡶ֦࣢ሸॷ਽֥਋ᇾಱoo၊໒Ⴒ࿶֭୷
୕ਵ Ļ24 ൞h࡭֎ׁўպਜၱᄃᆵ޲ĭ਋ᇾಱ٬Ӑඩঁ
഻ࠋ༥݀ Ļ‫ࣽއ‬ĭҊԖ࿽ ׁջ႓ਜ໩૔֭౰౸ Ļट࣢ૈႽ໡฽ĭ෣єटĭ
ρ‫ ނ‬ĻຟႻ༬ ধ‫ا‬ചಮ‫ྣ؃‬hЙ֩၁फ़ၣĭᇈჇ஍തččҊ
္஍h
ೊ‫֚ݜ‬ёࠨ൦ຟ RPG, ଲુ‫ัܚࠗ࠱ࡍݛތ‬ઊ
Й֩‫ތ‬஍തԌ؏൦ᆏᆦ֭ HARD ଎൜ĭ‫ؿ‬౗໩
ߢെնׁҊᆱೊ‫༷ލ‬ဌĭ၊๐‫ޛ‬਒֭ћ฽༓ႌ ૔֭‫؛‬ཨ൦čč‫࣢ࡍݛ‬ሸॷh‫ס‬᜸֭‫ݞ‬ӹᄥՖ
࿀೗ၖ Ļᆋ൦၊۹‫཰ނ‬༗ટŀ
ਜ໩֭ሇၱ Ļ
uഐ‫ݢ‬ट࣢ൔ੫ Ļ୷߁൞Ђሁट࣢ ઃಈĭ֔୎फ़ၣའཨĭ໩૔߅ਜ‫ا‬վ֭৷టҔ
ࢃ၊֭ၱປተᆄĭ‫؛‬໩ধ඲࡭ᆸ൦౬็ூᵪh ಎ‫ݞ‬ӹᅾ௓ປྌv
h େႰཕࠗࡂ੫༷ᆋ۹࣢‫ݞ֭ݔ‬ӹh
෸ϸሪ਄࿎ҋᆋ۹཰༗൐ĭ໩‫ه‬ൣ໩й෸ߖऑ ඒћ၊‫׌‬ĭ໛ᅫuᔗᔥv၊ഺ֘ਜԣধਜĭ၊ ඪಈटୃŀል฽ёࠨ૔ሹಞ஥Ҋਜĭ֔໩૔ߖ
೦hёࠨҎ‫׃‬၊መ‫ܳ؃ݹ‬ਜĭ໩૔ᅀુϿŀ ቎ᅾ௓ದಮ࿛થரᅮ Ļ၊࡟৓සѰ٤֭໴ሸৢĭ ྻ္‫اۿ‬ന߾ಮ൞֭ҝიh
൐࡟ߵ֦ 3 ۹ᄍవĭᄥ၊ՙᄤ௤ӐҊ‫֭ݞ‬࿒฽ ၊۹଻ಮ༷֭Ͼമ‫ތ‬෸ฤ֭ଲᅮԽĭ၊ଈ્৩ ໩࠳޴࿠໡ਜ෶ႽമᄥТ࣠gѱ‫ގڠ‬໩ྗପᇗट
߾ഐĭ໩฼ԣਜ၊۹‫ޛ‬఍ܷ֭འٍooเယ၊ ߁൞ւሪ൵าĭᆦᄥแ෸൵ႈh ࣢ᆈћሡ֭൩ਵ଻ྦྷhयվ‫ا‬ගಮ‫؃‬ўཋԣਜୱ
ՙႍය֭൵ඔĭйೊččԪ‫޻ם‬ԡhᆋ۹ֶ࠱ ໩࡜྘ĭᆋҊ൦ट࣢֭ᆏൔ౮ঋččႁແ‫౎ޛ‬ĭ ް֭ྞಇĭў൝ᄃၱ၊൳ččᇂ൦෸૔ᇗ֭ 90%
֭འٍᄭ֦ਜӯᇾёׁ໵౮ளࠔĭಗ໵ၱ࡟ࠟ ࠏᆈ඲‫ޛ‬Ҋ౎ĭᆋҎଈແ{эᄛา‫܅‬Ӕ|֭ಸ ‫؃‬໡ਜ໩๥ဪ၊۹໡฽ ĻႽུ߁൞Ђળટŀ
గਜ෸ࡂၳയԱ֭ଞ۹௓ؕčč Яρ౮‫׶‬ቜ௓໩ॉ‫ݞ‬h֔໩ᆋᇝྗᇗ໵ચ֭ಮ čč‫ނ‬ᄥ໩૔‫ׯۦঁޛ‬ਜ၊Ђಮજĭ‫ؿ‬౗ĭ෸
u໩૔เယट࣢Ϝh
vӯূ൅վ൵၊߰h рࣰૈႽ࠳۹ĭ๖ሸ‫׀‬Ҏĭ໵ගҊ଄ᆏཕ֭ᙾ ૔ѱҊྻ္ུ߁൞h
‫ނ‬ĭᆋൡ‫ـ‬ऄᆋુ‫ׯ‬ਜh ๰౥ᆦᄥࠟ‫ׁ׶‬ၱႈĭᆢ༽५޲ׁўպ‫؛‬ट࣢
਽ᇃӶແᄻё޲ĭ໩ि൛ҸᄏႽܹሯਠh൶༽ĭ ֭హᄻიཧາĭભ໵ѐࡅĭ‫ނ‬Ҋಫୁh
໩ᄥ෎෴ႌ౫ഐඃ೎ਜuट࣢v‫م‬ሻĭ
౦‫ߵ׌‬Ӣĭ ߍ඲ߵধĭट࣢֦‫׀‬൦ᅀુ၊ߵൡŀᆱ֭֩ಮ
ྮྦྷᆵᅦ
௨ଦഐ৳࠯ԣཋਜ 110 ຫ۹ັ၂ĭ‫ޛ‬ཉಞĭܹ ൔᄥ൦ฆചਜh
ྗᆋࡹൡ֭ಮй໩འཨᇗ္‫ا֬ا‬hᆦ֚໩࣡ ໩ሹಲ෎෴େ৷ߖҊոĭվ‫߅ۈ‬ਜϾ۹ུ൐ĭ վࢯഐՅࢳ࿽߅੅༷֭ࠍးໍߖૈೣಈĭ໩

टຣၣ޲ĭᆋོ࣢ሸ‫୎ތ‬ऄૈܹ༪ਜh Ԫਜ݄ᇤĭ໩‫࣢ݛ‬ሸॷձԭਐ௼њҊቈh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ((.


єϤ୕వ቎ᆶ‫֭ނ‬ट࣢๾‫ࢺؚࠪ‬ᄥ၊ ᆵშԣᄥᆋ၊ॡ٧‫ࢺ׺ڕ‬ӶѪĭ໩ᇜ ਜh໩༷ၱൕׁ฼ਜ฼ॸሸĭ‫ঁޛ‬ٙ
గĭРመׁೲཧਜ‫࣢ࡍݛ‬ሸॷh਎็ Ⴧเ߾֦ದ‫׃‬၊ѷ๥ᇅᄥ༌༌ತತ֭ ႓‫ݞ‬ধૈႽᆋ۹щ္ĭєልሇׁᯢ
޲ĭࢺ‫ݜ‬ԣধਜĭफ़஋֭ཋൔйའཨ ߔ༷࣪ᑡ಄࣢၉൦‫֭ુا‬ҡयಮᝂh ๘۷ы֭‫ࣩ׶‬ĭᆋ۪૔ཉಞѠ֬Ҋ
֭ߖҟॶĭࠏ࿀൦౎‫ގ‬ĭ‫׃‬၊ ߔ‫ܬ‬ශᇣĭ໩ᇂେ՞ూ ౦ĭߢઁׁᄥ 3 ௤૤ུ֭٤࡟୅‫ޠ‬Ԓ
ѷ 5 ۹ಮ֭ࢺ‫ݜ‬ᆦ౎‫ތ‬ᇗ ഐ࠳ᅮ֭‫ݢ֭ূܦ‬ ᆸሗĭჇ൦໗഻ᇄ‫ס‬ઓᄥׁĭ֘ਜೠ
‫ݛ‬ಮ࣢ሸᇑਐ‫֭ߒނ‬й Йഐ࿡૦ོ਺ ༷ĭᆋོ໩‫؃‬େ๘֦hᆸ֦၊۹උ༙
੹ ၊ ဪh ၊ ۹ Ⴒ ྶĭ ‫ۓ‬ĭಗ֢૆ׁ‫ه‬ ֭୷ഺཡగĭ໩‫׵‬ਜooແਜࠟ‫ه‬Կ
਎ ۹ ՠ ‫ގ‬ĭ ၊ ۹ Ҋ ཋ৞໩ቓ֭ࣕ ၱĭᆋ෬ሸփਜлࡂЯ‫ିא‬Ģ෡ಞॉ
ྣĭߖႽ၊۹‫ۼ‬Яૈ ၊ᅮ‫ݢ‬Й൦۹ Ҋ֦ߊ૳ĭ֔ᆋ‫ູ׌‬೘֭ୃᕙᆵႃၠ
Ⴝh‫ؿ‬ᄥჸЯࡁߋᇗ 6 ॾ‫֭ࠜڼ‬૚ ቈ‫ܜ‬Ђሁ໩֭འཨ৷ቄഐ‫֩ݍ‬čč‫ޛ‬
๬਽ಎ໛֭ࢃ၊฼వ ଻ čč Ҋ ᆱ ֩ ‫ނ‬ččࡇ࿋ččຣਜččֱֱččߖ
৞िĭ‫ۿ‬൦ದ໩ᆜ࢞վ ᆋ൦฼‫ۻ܊‬ଞོ Ⴝ‫ـ׌‬čč
ઁh ำ ඁ ྻ ౸ ֭ ஼ Ⴞĭ ᆋ༷ᆏ֭ຣਜh
Ьз֦ᆋ‫ڂ‬ഐਜĭ໩Ҋେቝ ߖ൦‫ڽ‬ᄻ๔‫ݢ‬Й֭஼
ၣֈсĭແਜДᆫ‫ؚ‬ༀᇗᇈചႽ Ⴞ‫ۦ‬ոਜŀ
၊۹ಮେᄥ࣢ሸॷৢ੅༷‫׌‬൑ુĭ໩ ࣩྗ௨టĭྗೊᇀණčč
൶ᅦ۩ࢶ
࣍ࠬࠪࢺਜ‫م׃‬௃ᇅᄃᆈĭఋᇗऄЏ Ֆ൐ĭ۷ы֭Ҵ཯இᕘ၊ཡoo࣑ಮ
ছ໩ሹ࠵h໩଄Ϫĭ‫ތ‬၊ಝඋಮཕာ u໩൦‫࣢ࡍݛ‬ሸॷ֭‫܅‬ቜಮჼhའ๡
‫ܓ‬າ߾Ӊ഻‫ޛ‬վ֭୅‫ރ‬ĭ෶ၣĭ໩൦ ᆱ୥ഐՙ࣢ሸᇑਐ֭ࡧұࢺ‫ݜ‬hv၊
ሹ࠵๮ሪಈ֭hႶჇ‫ੈ؛‬ӹ‫؃࣪ߔތ‬ ౕ‫ތ‬ഐ໛ࢃূ൅૵ඕ֭၊ဪĭ໩Ь၊
ၠ്ࣤ‫ٻ‬උ༙ĭ໩єചਜ࠳‫ٻ‬Ԣধᅐ ᇝҊཞ֭ჯ‫ۓ‬Џ຾h
֦ᆈ֭ᨔᨓĭ৽Ԣ೹၌഻֭ᔻᔆ‫؃‬फ़ ‫ߍא‬ଲ๰๜‫ؠ‬ਜ࠳૸ᇚĭ໩௨ሆ޳༓ĭ
ၣҊႰ๘ĭ՞้ў֦࣑໴ᇂႰਜҊ֦ ൐࡟ୱ֭ߌҊिh
5 ‫ٻ‬ᇚh ഐ၊ՙԣཋᆋᇝ‫ۓ‬बĭ൦ᄥ 2004 ୕
໩٬Ӑ྘ಱሹ࠵֭འཨ৷ĭᄥૈႽቛ 6 ᄍ 27 ಸᄲഐ 8 ‫׌‬਴၊‫ٻ‬ĭм൐໩
ಱ‫ލ‬ሡЩ֭౮ঋ༷֎ాௌજऄೲ࣑ट ᆦᄥսಫཔ‫ߍא‬ĭֱֈଲ၊๰Йԣ໩
࣢൱ਜĭफ़૒၊ܹऄߢਜhᆵవ֭޳ ֭ۢ॑‫ٻ‬ගh
ᄥႏ‫ݛ‬ĭ֎മ୷ྦྷफ़ၣႢႽ
ሹ࠵֭‫ݡ‬ሸh ᆋ‫ޛ‬՗ࠟĭ୎໵େແ৷ֱ֭၊छߍĭ
f ‫ݛ‬୅ ‫ݛ‬ປ ѱֱֈሪࢬൻႁଲछߍ‫ۇؿ‬ѕ֭ಮ഻h
u୥֭࣢၉ᇑਐߖ൦Ҋո֭ĭ༘ິେ
ࣤ႗଎൜ ‫ݛ‬႗ ය႗
ᄤধ‫ڷ‬Ҹ၊ՙĭҊԣၱປ֭ߍऄफ़ၣ
ପ֭ ၣ‫܌‬ၵແପ֭ ၣႜ৮ແପ֭
ᆦ൜ट࣢ਜhv਎็޲໩ࢬ֦ਜ࣢ሸ
҈ሁ 3000-4000ჵ ‫ۼ‬औᇑਐ30-1000஀ჵҊֱ ॷ‫܅‬ቜಮჼ֭‫ߍא‬h

ᆧҮ ඨ઱ᆧҮ फ़࿒ᄼ୏ଈᇍࠏൔଈᇍ u‫ݞ‬ਜĢv໩െ७ׁ՞቞໒ഐ๓ਜగধĭ


െഺઁཹhଲ၊ॡ֭ࢗϔიႲᄈ‫ۓ‬ĭ
‫؛‬ປિ္౸ ໵଄ಚћሡĭ໵଄ཉಔདྷ࠯फ़ Ⴝ଄ಚћሡĭᄈඤᄈ‫ނ‬
࡭ᆸ໵ٍႰစნўպhߔ೩ශᇣĭ໩

ࣤৗ‫࣢֭׺‬၉ᇈചफ़ၣձ٪10୕h ࣢ሸ‫؃‬ձ٪ᄥത൮਴༷196؏֭၉֓ܿᇗh

((/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


FEATURES ໩૔ट࣢ਜ

֭୅ྗᄥ୶‫ ݯ‬Ļ
u໩йඪ‫଻ۿ؃‬ಮĢv
ट࣢ੈӹ๵
ߵའగধĭଲ࠳޴൦໩ࣕ࠳୕ধቓঁ ๥ྣ֭ଲ࠳໒၁Ⴝߍ඲Ļ
৉֭၊็h
ૈའ֦֭൦ĭᆏᆦ֭ઘ٘Ҕۘۘि൛h
‫ڷ‬ҸgԖ࿛g‫׃‬၊ՙᆦ൜टg‫م׃‬
01
మඏट࣢ᆱ
ۢ೽Ļቓ޲၊ՙཌമ
ᄥ൛ᇜૈႽྞ‫ۓځ‬g۷ыน༗ഺҊयჇ‫ف‬
ՙᆦ൜टččవవ޲޲໩ቁ‫ܓ‬ಈਜ 7 ֭౮ঋ༷ĭ໩ᙾ൦႟ሪ๰ோຣӶਜट࣢ĭ
ՙĭχᅾᆵవ֭௤रਐĭվ‫ۈ‬ᄤধ
౮๥ၱඈh ༽۷ыࢃ၊၊Ҍhᆋ۹൐‫ޱ‬ĭၠࣤૈႽ෶
5 ՙऄվ‫۩܇‬Ӷਜĩट‫ ܜ‬40 ‫ހ‬ാĪh ໔uྩ‫ࣱ࡟ׅ‬೟v֭୙๰ĭᇂའᄲ‫׌‬ຣӶ
෡ಞ໩࣑֭؏й၊϶ಮߖঁོĭ֔໩
ᆏ֭ৎਜh3000 ॾ҈ሁ෡ಞ൦лҊച 02 ಱ༈ĭֱሪᇗ໾վԁ၊‫ؠ‬hᇈჇࢺ‫ݜ‬ŀѡ
໡ਜh
֭਴߅ళĭ֔ჂࠐၠվҊೊవĭແਜ 2ᇈ3ՙ࣢၉ߌ
࡜ԃຣӶᆋལ໇վ֭ൡ၄ĭ໩ᇂ֬ᄥ ယĩ೹ҸĪ ུϪĻफ़஋ປўѱҊ൦െϯ֭ჸႁ
ૌ۹ྞᇉώಞ֭၈຦Р๭ׁಯସgಯ ‫ނ‬Ϝĭ໩ఋൔऄ൦Ь{଻ಮሕ|Ⴐধұ൳
೹࿒၌഻ೀಯ‫׀‬པ֭ĭ໩ჸЯၣແ߾ᇀҌ
ସgᄤಯସĭథ෠‫ނ‬ಸሸĭսӢ 16 ‫܌‬
ৢ֦࣢ሸॷ࿪ၥུ֭٤࡟ৢ࿎ྌ၊ّh
‫ࢳ୷ہ‬ᄲഐ 9 ‫ ׌‬40 ‫ٻ‬ĭ৭ൖྦྷ֭൐
03 Ⴧ૳൳ߔࢳĭಗҊᅃའߖ൦Ь٪࣑ਜट࣢
൱ᓳਜ၊ܽĭफ़༜֭൦ĭ໩၁െϯਜh
࿛၉ࡧұh
ॡ֦ধĭ࣢ሸॷ֭၌഻սধ‫ߍא‬ĭ඲
໩֭ਐၠࣤቈ‫ܜ‬ĭၣ޲ҊႰধਜĭᇂ ᅫಎѤĻ໩഻‫ݞ‬၊‫؛‬ඨЎ฀ĭແ൑ુߖ
൦ߖྻ္ᄤቛ၊ՙ HIV ࡧұĭೊ‫ݜ‬ Ҋྣŀ
ૈႽοሱѰєफ़ၣᆦ൜೎ॷččའగ
ᆋؕ൐࡟֭ᆄีĭൔᄥҊၦh
04
เࡧĩเ۴ࡧ
44෧֭໩ᄤ‫ݞ‬Ͼ୕ऄૈႽሯ۴ਜĭ৽၌഻
၁ಓ໩Ļu࠯൘๡‫ݞ‬ਜĭ၁‫଼ޛ‬ᄥ෸഻ಸ
࠯є໩ѱҊ֌ྗ‫୕ا‬ᆵ޲Ⴝ‫ݡ‬ሸಲ໩
Ҹgಡ೬เࡧ ᆵవຣӶhv
Ҹgమ‫ྀ࣢܊‬
ቛϩϩĭ֔ԣჇ၊ᇝ఍ܷ֭֩֫॑੶ĭ ၸඈĪ ෡ಞᄥ๥ਵಮৢ໩ߖ෠֬ഐႲྶĭ֔ಷ
໩ߖ൦ᄤՙѵ๡ਜ࣢ሸॷ֭‫ߍא‬ĭ༘ ऀպҊ֦࣢ሸॷ္֭౸hའᄥᆋ۹୕ਵ
ິେ‫ܜ‬ഫ౰ࢄ໩֭࣢ሸႰᄥज़ခčč
‫ؿ‬Ҋ൦ൻᄛഐh๡‫ݞ‬ᆋؕ൐࡟֭ࢬ԰ 05 ߖେႢႽӐಮ࣢ሸ3Ч֭ᇑਐĭൔᄥ൦ฆ
଼ਜh
ၠཕ֚උખ֭၌഻‫ۻ‬ਜ໩ә‫ݞ‬ћሡ֭ ᆦ൜ट࣢ĩ8
ܹߐĭ෸஍ሪྫ‫گ‬ཧ໩Дᆫĭय‫؛‬Ҋ ᇈ10ՙĪ ҫඈ঒Ļ໩ᆋৢᇂႽଢ଼
߾ԣཋ໩֌ྗ֭ಱ‫ލ‬ሙঋh၊ଈᇅᄃ ᇂ္၌഻٪໩࣑ಈĭ໩၊‫߾ׯ‬ແடሸ૔ϵ
ᆈटཌ࣢ሸ֭ਐᇂ‫ ۻܜ‬5 ଈҊᄛ‫୷ہ‬
ൻᄛĭ౗ट࣢ᆈᇂେᄥ၊۹࣢ሸॷᇗ
‫࣢܊‬ĭ࠯൘୎ट֭ 5 ‫࣢ڂ‬ሸಎ‫ه؃‬ԣ
06
๜ᇀट࣢޲
ߵ၊ऍĢ໩ओयਜ෸૔Ⴞ౮฼‫֭܊‬ᄞᇅ‫ތ‬
ܳ৭ĭ؇ሹቄ࣑ਜශыۢూ֭ट࣢ུ໴ĭ
ѱᄥࢃ၊‫׃׌‬ශ‫ۼ‬࿽ᆵవቄਜԣধĭ൵ᇗ
ಈਜĭ༷၊օ࿛౜๡ࠆ֭‫؃੹ۈ‬Ҋ֦ 6۹ᄍHIV ུ֭௦४४ೊ၁h໵ઊ൦‫ࢬږ‬ൻĭ໩ᄥଲ
Ϟబຫ‫ٻ‬ᆵ၊h ࡧұh ၊็Ӷແਜ໵࣢ᆩ֭օўh
‫ގޛ‬ৠ֭ջϋĭ໩ૈႽৠႶҊཕ྘h

۴ᄥ 2000 ჵᇈ 2500 ჵᆵ࡟ĭԭЩҊ‫֭ܜ‬൐‫ྻޱ‬ ֭‫ݡ‬ሸऄૈႽ‫ڻ‬౜ĭࢄ߾ႌ‫ه‬၊༪ਡന߾໡฽h


࿒࣢ડ࣢Ⴝ඲ٍ
္ֱഐ၊ؕ൐࡟h
ĩF={଻ಮሕ|ĭ࿀ = ࿀ࡼ‫ڋ‬ĭ‫࣢ࡍݛ‬ሸॷ၌൅Ī
F Ļ࣢ሸफ़ၣ࿒ટŀ འट࣢֭າᆋৢॉ
࿀ Ļᄥվ‫૳ྣ࣑୎؛ڗ‬൳֭൐‫้྇߾ޱ‬၊ᅮเ
ट࣢߾ധ཈ఎ൲ટŀ
િำᆠऽĭഐ૳߾࡭֎ׁࡂ੫୎֭മۢgเᇟg ‫ࡍݛ‬ಮ९‫ߋࡁތ‬഻ცໆჼ߾ज़࿘࠷ඔခࣶ෶
֎ဌோඨဌோgत‫ه‬ᆸ‫ֱه‬၊ོປિำᆠĭᆋ uᇂ္૳ೀૈႽᇟվಔདྷरफ़ट࣢vĭൡൔഐĭ‫ࡍݛ‬ ޽଺ᇗ྘ཛ࿶ҊᄛიၔԶልज़၌ᄅ
ᅮऽ߾Ь๔ᄥ୎֭࣢ሸഐĭЬट࣢ᆈफ़ၣ๡‫ݞ‬ ໗഻ҎѱૈႽܹჇཕિ֭଄ಚ݇‫ׯ‬ĭᇂେ॔೹࿒၌ ࢆිീಮ૾၌ᄅ
ᆋོ྘༗ধ࣑ྣ࿒ᄼh ഻࣑ྣᇾܼங‫ؖ‬ĭ٪ྗĭ෸૔֭ћሡѱҊۢhйೊ ݄‫ײ‬ീࡁߋ഻ცልज़၌ᄅ
F ĻႽଈಮ࣢ሸॷ‫็ތ‬Ҕ࣢ሸॷᆋુ၊඲ટŀ ୎൦๳‫׬‬ĭᇾ္ॉ൦Ҋ൦ၔԶྦྷ֭ĭ֔࠯൘൦ၔԶ ഐ‫࢔ݢ‬๡վ࿘၌࿘ᄅ‫ۀ‬ඓಭ࠾၌ᄅ
࿀Ļ‫ࡅݛ‬ഐѱૈႽଈಮ࣢ሸॷĭ၁ૈႽ็Ҕ࣢ሸॷĭ ྦྷ֭๳‫׬‬၁फ़ၣटĭ෸૔߾྇ᄥเિำᆠऽഐh ᆌࢆീࡁߋ഻ცज़࿘࠷ඔခࣶ෶
Ӷ৳ଈಮg็Ҕ࣢ሸॷ൦ુૈႽज़࿘‫ۼ‬औ֭h ਾປĭପవಮ‫܅‬൹࣢ඔ൦ᆔ‫؛‬Ⴝ഻ცচ଼֭ၠࠆ‫ڗ‬ ೾‫ײ‬ീ৳၌ᄅ
F Ļ࣢ሸᅀુણŀ ‫ہ‬ᅢि֭ĭ౗଻ྦྷщ྾ແ໵࣢ᆩߙᆈh໩‫੸ٍݛ‬Ҋ ೾༎ീࡁߋ഻ცज़࿘ခࣶ෶‫ۀ‬ඓ၌ᄅ
࿀ Ļડ࣢ሸྻ္ཧ࣢ሸॷ฼࢔ഫ౰ĭૌ‫ࡖ֭ڂ‬ ᄕ࿀໋ࠆ୷ྦྷ๡‫ݞ‬ᆋᇝ࠷ඔধ഻ུ‫ݡ‬ĭᆋဪ഻༷ধ ‫଺ޒ‬ീ‫ہ‬ჄДࡺᄅĩ൳ᄖྣĪ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ((0


ԣζࠫࡂ బຫѡ༊߾ĭ࣊็ቝᄥ໩૔‫ܫࢋ૳؛‬ൡ֭ᆋ໒ূ
ྩĭࡃҊ൦{ऀᄇ|ᇗࢻࣿႹฆಮ֭଑༎ĭ၁Ҋ
൦1948୕ၣ೬ਡ֭ࢁ‫ݛ‬ႏྮ૾ቊ਽ྷĭ‫ۿ‬Ҋ൦ஶ
‫ޅ‬ཝ࣬๰వ૳֭ଲ۹໨ଽࣦһĭ෸‫୎ތ‬໩၊ဪ‫؃‬
൦ᇗ‫ݛ‬ၩຫ௼๡଻ಮᇗ֭၊‫ٻ‬ሸĭ຿၊֭Ҋ๥ᄥ
Ⴧoo෸ۘ՞ζࠫߵধĭЯধ൦ಈि߾ĭࢺ‫ݜ‬ಗ
ிഐਜ၊ӎ۲ଉčč
९ඕ=ຮә തႝ=ຮә+ᅮᄉ଄ Ҙ٨+໛=၊ٗ ёࠨ=ࢃ၊

()' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


૔ĭ൦٥КࣦһཧႻྣ‫ؚ‬ༀ൬٪ਜժ
ᇜჇ֦ࡍਜ
৔ຘබh໩ऐగ൵ᇗ֭ཕࠗĭ۷ሪӢ
޿୕վ୕‫്ࣼم‬຦ഐĭ
uᔫ֚v၊ഺĭ Իχ༷ਜঁ૒ĭ൐࡟൦ 1 ᄍ 26 ಸ 16 Ļ
Ӯᇟ֭గઓࡗၠࣤ٪༷ĭᄁԱംඵ֭ 59hᄵઁ֭ಮಝᇗĭҊᄁԱ๜ሪ၊ਏ
஥֩྘‫֯ބ‬ᄈধᄈࣕĭ෣ሪᆋࡗε৻ ણණ‫֭ݜ‬ຈঠࠗĭ༿ဏ֭༎ޫൠ‫ތ‬ӵ
౺‫ݼ‬४‫܌‬ර֭ A380 ߗߗࢎઓᄥТ࣠ĭ ሸϭ֬ᆤᆤఒఒĭᄥ၊௓ᜒᜒ߯೬ᇗ
໩ӑԣਜ၊९టĭ࿏ਜ 5 ็֭ྗ၁ᇜ ყ‫ه‬଄਒hᇂ൦ĭҊᆱ֩ชᇾ൦Ҋ൦
Ⴧઓਜׁhսഐਜ၊ਏӢĭ
໩቏࣑޲቞ĭ ၁ࡋᄞᄥಮಝᇗĭߢҊᄼ੦h
‫ূۻ‬௬‫ه‬ਜ၊๐ؓ྘ Ļ֦ਜh Ӣሸߗબׁೇ‫׶‬ሪĭᇜჇ୻֦ਜ๜Ӣ
ӎh໩૔༷Ӣ޲‫࣍ے‬າ߾ӎቄĭؓؓ࠳
Ϭ૤֭ग৞ĭֱ࣑૒֭൐‫ޱ‬ĭࣰಞిԣ
ਜဌ৔hᆋ൦໩‫׃‬၊ՙเ߾֦ժ৔ຘ
ჸধժ৔֘൦ᆋ۹ໍ‫ـ‬
බ֭ື৷ĭ֚ಞĭ၁൦໩‫׃‬၊ՙࣕग
၊۹ԴϪ೬ഐၑུ֭ࠌሸĭॉഐಈ၁ऄ൦ 20
2011 ୕ 1 ᄍ 25 ಸ༷໾ĭ໩૔ֿպζ ৞ׁॉ֦Ⴛྣ‫ؚ‬ༀი٥Кࣦһ֭‫؛‬ॎh
෧ԣ๰ĭቘ൵໬၊Ϥ଄֭߫߫ै֟ĭႿ൵ԃ
ࠫ൶‫؃‬िઍĭಫĭ‫ی‬ĭဥ݃՗ဌhՖྣ ଲ൦ၣາᇂେᄥ‫א‬൲ഐҔॉ֦֭࣬๰ĭ ၊۹٥К‫أ‬ஏh
໩૔္ҝࡎవవ޲޲്࠳۹߾ၸĭۘઓ ၊۹ԴϪ೬ഐၑུ֭ࠌሸĭॉഐಈ၁
ׁĭζࠫಮऄ‫ۻ‬໩૔ধਜ۹༷જືoo ऄ൦ 20 ෧ԣ๰ĭቘ൵໬၊Ϥ଄֭߫߫
ຉᄖ֭ྣৡ‫ױ‬ਜ‫ࡹ࠳ނ‬hಈࠗӎᅹ਽ ै֟ĭႿ൵ԃ၊۹٥К‫أ‬ஏĭफ़େ൦ ў
ўሡಚ֭൐࡟‫ۈ‬୙hOne MinuteĭႽ
ԱҸ࿠ĭॉሪၠࣤஎగ֭ӑ‫ތؚ‬ᄁԱ ՞ࣦһ൵ᇗ౅‫ݞ‬ধ֭ᅦ৮௞ĭᆦၲಞ फ़େ൦ 10 ‫ٻ‬ᇚĭ၁Ⴝफ़େ൦਎ུ൐h
‫ؘ‬Ӷུ೾֭ྣৡཙĭྗৢ‫ؠ‬൐ਊਜϾ ׁཧሪҊᄁԱ֭၊‫ؚ‬٥Кࣦһቄಈh ёᆈχ Ļ1 ᄍ 25 ಸĭζࠫН‫ ه‬30 ୕
ࢱĭॉধᄥᆋৢҊ‫ྣױ‬ৡٙ‫ؿ‬Ҋฆᆦ Ҋᆱ֩෸޲ধߖ൦‫ࠋږ‬ሪčč ধቓվ݇଎֭ॎၸ൝ືĭӶబഐຫ֭
ӐhֱਜվϾ۹ུ൐ĭ‫ྣۻ‬ৡჼೞਜ ໩૔֭߾ၸ࣑ྣਜ਎۹ུ൐ĭҊ‫ݞ‬ĭ๘ ൝ືᆈჇu‫୶ڄ‬ᆵಸvऒ֦ࠪिઍࢻ
࠳ζЊུ‫ٶ‬ĭᇜჇධ৮ࢄྣৡମ֦ਜ ሪປ૳Ֆగм‫ా֭ڡ‬ணഺ‫ݯࢩތ‬ഺĭᇡ ٪݄ӎh
൵h၁෠೎ཛྷ෣ුϜĭ
ܷҊ֬Ⴝಮ඲
uུ ಮ֭ሇၱ৷ၠҊᄥ߾ӎ୅ĭ7 ‫׌‬ᇚ၊ࢺ
‫ٶ‬൦ζࠫന߾ᄖሏ֭ೖ߉࠼v
h ඗ಮ૔ऄႬਜԣಈhफ़൦ĭধࢬ໩૔֭
िઍ൦۹ଉᄖ‫ا‬ᘠ֭Ӵ൯hቜແ‫ܦ‬ζࠫ ӢሸಗЬবᄥਜӴປĭ๥ྣׁ֭֚ࡂᆈ ᆫಮሯਠĻ
ྨଈĻຮә
u୎඲िઍ൦Ҋ൦ၠࣤि
ಮྗᇗ֭uӴ൯ᆵଣv
ĭఋ৭ൖफ़ሜේ ၁ၠࣤੀᆵվࠥĭ໩૔Ьಶ֦ਜᆋ๐৽
݂ࠩĻТ࣠ ൛սᅵਜŀv
֦‫܌‬ჵవᄇ 3000 ୕֭‫ܦ‬ຮ‫ݛ‬൐ఁhఋ ଈሻ‫؃‬Ҋᆱ֭֩ࢯ֩ѐഐhᅹ൵বӢĭ ୕ਵĻ30෧
࡟࠳ࣤӮ‫ڤ‬ĭᅃᄥᇗ‫ײ‬ᅦᆢᇗᄭ֦က ࠳۹ԣቇරࠗᄥ๘֦໩૔Йԣׁ֭ᆾ ᆷ၄ĻԣϹനёࠨ 27 ಸ၊վᄲĭ໩૔ᆸࢬಂӢಈਜ໒Ⴧ
ᇟ௭ߒĭҊ‫ঁޛݞ‬Ⴣ߳‫ڷ‬ਜࠋ৷hվ ޲ĭ‫ူူ؃‬๰၊җႺ૒िቄਜhվ‫ۈ‬൦ िઍ࢕౽֭ࣉሻ෻hದಮྒྷ໖֭൦ĭᆋ
‫ۈ‬ᆋऄ൦၊۹໇վӴ൯֭ᷨ৷෶ᄥϜĭ ৽෸૔၁Ҋಚ‫ׯ‬େҊେिԣಈh ৢ֭ੲႻස޴ૈႽൻ֦‫ا‬ചԒࠔĭ‫ۺ‬ᇝ
ࣤ‫ઁݞ‬ൟĭᇟཋ߱ߪhകകၔ‫֭ݵ‬൦ĭ ቓ޲ĭᇜჇႽ໒රࠗ๜ਜ༷ধĭᄥࢬ๡ ‫ڙ‬೬֭ႻॢખၾҊयĭದ໩૔࣍в֭ല
ແਜ৞߾ӎࣕ၊ོĭ໩૔ሆᄥਜ৞ि ֥Ⴛ֭‫޲ߍא‬ĭ෸ջ႓փ໩૔ߵࣽ‫ד‬h ࣤ٪ෆਜҊചh໩འĭࠏ࿀቗็ᇂ൦၊
ઍূ൯౽ 20 ‫ৢ܌‬ປ֭ྕӴ଴೟‫ق‬hᆋ ᆋ၊੦֢ߖ෠ධ৮ĭᇂ൦ĭૌ֚໩૔࿠ ՙུ݇଎֭Ⴛྣĭ‫ؿ‬ժ৔ຘබᆋຟၱ‫ـ‬
ৢۢ੔ਧ৳ĭ଄֭߫߫Ѳ৸ଦూĭ‫۽‬ ໡රࠗߖႽ‫֦ࣺا‬պ֭൐‫ޱ‬ĭ෸ቁ൦ଲ ස޴ᄥζࠫѱҊ൦൑ુ༖‫ݰ‬༆h
Т֭࣠ CBD ֢൦Ⴝ࠳‫ٻ‬ཕསh ၊छߍuOne Minutevh޲ধ໩Ҕ‫ه‬ཋĭ ຦ഐӸࠍӢಈਜ਼ॠ෴h၈ৢԶধ཰༗ĭ
‫็م׃‬ԁ‫ݞ‬໾ٞĭ໩૔ಂӢవາऀӴĭ ჸধᆋ൦ζࠫಮ֭၊छ९๰ᨎĭѱҊօ िઍჃႻྣਜhࠬળս‫ߍא‬ཧ੅ᄥिઍ
ҝࡎ၊۹ᇗεቜࡍ‫׶ࠋߍ؛‬ĭ๥ྣ֭ ֭๥ൡ࿠໡ĭ֔൵ࠗၠࣤսҊ๡ĭ໵
ߖႽ၊໒ׁ֚‫ࡅݛ‬ฃ֭ࡂᆈhӢሸဉ ྰᇀ֭ળႃჃि൛ದಮҊυగধhϪ
ሪୌઍ‫ޒ‬஘ྣ൚ĭ࣑೎िઍቓᇿଈ֭ ็ࡇ࿋Ⴛ঳ĭᇂ൦ĭట൥߳ު֭ऽ‫ق‬
ᇾ‫֩ی‬ooࢻ٪վ֩ĭᆋ๐੦ᆸ๡ि ଴ॠലૺၠࣤҊେυ‫ڪ‬໩૔୅ྗ֭࢒
ઍ֭ྗᄫooࢻ٪݄ӎĭఋׁ໒ཕ֚ ᄵhिઍ֭౮ঋ֦‫׀‬ᅀુဪŀҊܽ൦
ჇТ֭࣠ӑυࢯh֚ྣ൚֦၊۹ܶຝ ‫཰ނ‬༗ߖ൦ߒ཰༗ĭቁ‫ૈݞނ‬Ⴝ཰༗h
Ա֭൐‫ޱ‬ĭරࠗ๴ಞҗਜೳӢhข๰ ၊็֭ྣӹࢺ඗ᆵ޲ĭ՝՝ְഐਜٚߵ
ཧࢯࢠິಈĭ࠳്۹ׁ֚౥୕ᆦ޳থ िઍ֭ࠍӢh໩૔Ӹቝ֭ࠍӢଈແu‫ײ‬
থႚ૳஥‫ݞ‬ধh෸૔Ⴝ֭Ⴐ൵थ໽ሪ ٢ঁӢv
ĭऔ඲ၠࣤ൦ζࠫቓۢ࠱֭ࠍ
иሸĭႽ֭Ҋ‫ؖ‬ೃյሪဌࣝĭႽಮ൵ Ӣĭఋൔ‫ݛ۽‬୅֭੻ோӢҽҊ‫ا‬hූ
ৢߖሊሪሎ๰ĭႽಮ‫ی‬իւഐਜ९ᅿh ؏‫ۿ‬൦‫۽‬ᄦ૔֭ۢ๕ૈٍйĭ600 ‫ا‬
ߢઁ֭ല౮ĭЬ࿝‫֭ޙ‬ඨ൵ĭՖగм ‫֭ৢ܌‬੦ӹĭቄቄ๜๜၁္ఆϞ۹ུ
‫ݯ޳֭ڡ‬ሪh๥ྣׁ֭֚ࡂᆈ฼ྤ໩ ൐h၈೬ӮӮĭԻປ֭ࣧᇉ‫݊ঁޛ‬Ⴧ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ()(


ᄖѩӢ‫ۺތ‬൜‫ۺ‬ဪ֭යࡍӢg଑ຉӢ
၊గႢ؉ᄥ੦ഐhࢻ٪݄ӎ൦ζ֭ࠫ
ᆧᇕྗᄫĭ෹ѱҊས็υ૒݄ӎଲဪ
िঞĭᇂ൦࠳๐જ੦࢔߾Ա֭၊۹ུ
४ׁh࠳ਏЬഖ߶֭Ӣਏߖஈᄥׁഐĭ
ॉഐಈႽ၊ਏས൦ळӢĭၠࣤѕӶਜ
၊๾‫ޙ‬೬֭‫ٴ‬๕h݄ӎഐ֦Աೣઓሪ
ሎॾgћნஏĭߖႽཿሸĭ၊ᆜ‫ڌ‬Հধĭ
ߊሪଭϠঠॠཷས֭ᇄ௓೫೫‫ٮ‬໿h
቗຦ᆋৢ֦‫ه׀‬഻ਜ൑ુŀ
ೳଲĭ໩ࣰಞॉ֦ਜ਎ਏ ݄ӎѐഐၠࣤஎగ਎‫ؚ‬ሕࡒӢĭս๰
ดॠĢϤվϠӢࡋᄥᇗ࡟h ֭൦਎ਏดॠĭӰሪ؉ᄥొഐ֭४༫ĭ
൦֭ĭૈոĭ໩ೃೃۘඬ ໩ගਜගĭ၊‫ܓ‬൦ 26 ਏh௥ሪ࣏Ⴝ֭
ྤ֭ဌࣝĭ൦ดॠĢߣ೴ ၊‫׌‬ळൡᆱൕĭ໩େಲ֬ԣଲོดॠ
ဆ೬֭Ӣമĭաመ֭ண๫ĭ ᆦ൦્‫ݛ‬੬ळ֭ᇾᅦดॠ M1A1hྒྷ໖
ߖႽ਎۹Դ੬ळဿᅦૡҙ ֭൦ĭЏ‫ݝ‬ᄥண๫ഐ֭ணၑѱૈႽᅓ
‫֭ڣ‬վѩቝᄥഐ૳ĭ଩ಞ Ԫĭ඲଄෹૔ߖૈႽվिೲࢽ‫ݞ‬h
ׁॉሪශᇣྣ೬՝՝֭ ԣਜऀӴĭ֩੦ѕ֬ংঞగধh‫֭اۿ‬
Ӹॢh֦‫ه׀‬഻ਜ൑ુĭ ดॠӢ‫ތ‬ሕࡒӢᄥ੦ѐ၊ሻஎिĭૌ
ඪ၁Ҋᆱ֩h໩૔ְഐ ਏӢ஝ѐ‫؃‬ᅧሪ࠳۹վѩĭႽ֭‫؞‬ᄥ
վϠĭӢሸߗߗि‫֭׶‬ ดॠࡘ൚ҤഐĭႽ֭ᅧᄥሕࡒӢ‫֭׬‬
൐‫ޱ‬ĭ໩ମగཕࠗ஍༷ ࠗా޲૳hߵ֦ࣽ‫ד‬၊໡Ҕᆱ֩ĭჸ
ਜ၊ᅮᅾ௓h‫֭׻׻ޙ‬ ধ஝ѐऄ൦၊۹ळ႗ĭࡃ൦Ҏ‫ؚ‬ᇟ‫׌‬
ண९๔ሪӢԻĭས၊ᇂ Д߁ׁ౽ĭ၁൦ดॠሕࡒ֭ࠪࢺׁh
ྪ‫֭ޜ‬ဌࣝ࣍‫ש‬ሪ໩ĭ
ࣕᄥᝯԌĭ԰൵फ़ࠫh
ᅠሏٙү໵ٍ೎ඬĭՖ൐๘Ӣབປቄ঻ৢ਎ Ӣሸ൚࣑൯౽ĭૌ֦၊۹੦९ĭ‫؃‬େॉ ‫؃‬ֈᄥ٤࡟ৢĭҊ္ԣಈ
۹Ԗ࿽֭๾Ⴞུഺၸઊ Ļ
u୎඲िઍ൦Ҋ൦ၠ ֦೴ߣ೬֭ሕࡒӢgչగᅳ஺֭ळӢ
ࣤि൛սᅵਜŀv ࠏᆈळ੻೬֭ำࣦᄖඃӢĭႰ๕ோЏ ࣽ‫ڣד‬༈ჼ၊ᄤ‫ת‬ᇽ໩૔၊‫ׯ‬Ҋ္ഐ
‫ݝ‬గধ֭Ӣབĭᇂ੅ԣਜ࠳۹ུԻ९ĭ ࢯh‫ঁޛ‬໩૔ࢬ֦཰༗ĭჸ‫ׯ‬Ⴧ࣊็
Ⴐ๕඼ັ‫ڇ‬цሪĭႍᄇେॉ֦ৢ૳߫ िଦ֭ඈᅢ಄཰ਜĭЯধχᅾቓԢ֭
‫׶‬ሪԴ‫ޙ‬೬ᇍ‫֭ڣ‬ำࣦhᄈ॔ࣕ൯ᇗ υஎĭζࠫቁ๬ଭϠঠॠ൦္ধԣ༤
଎޼ĭ໫௳Ӣབৢ‫ޛ‬υࣩĭվࡍѱૈ ྗ֭ࢻ٪݄ӎĭดॠ‫ތ‬ሕࡒӢऄᄈ‫ه‬ ֭ĭॉধ෸უ֦վઘ٘ਜh
Ⴝۢณঞઊᆋ਎็֭Ⴛ঳ĭஅ‫ق‬Ⴝಮ ૩ࠪగধĭᄁᄁॉ֦၊‫ܪ‬໱‫֭ޙ‬ୱ࿽ Ⴝ਴ྚ֭Ⴛྣ‫ؚ‬ༀ՞ࣽ‫ד‬஝ѐࣤ‫ݞ‬ĭ
ུഺธ࿠िઍ֭ѕ‫ܫ‬ĭ၁ᇂେߘߵ၊ க࿐ᄥ४ᇗĭས൦၊‫׷‬గࠍ֭վ੔h ෸૔վ‫ا‬൦୕౦ུ֭ࠌሸĭ၁Ⴝ୷ಮg
৽Թ֭ူ๰‫ތ‬น༗h ᄥࢻ٪݄ӎ஝֭ۢࡗొഐĭҊᄁԱྯ ূಮ‫ݡތ‬ሸĭ၊ོಮ൵ৢऐሪஏሸĭ
փሪ໵ග۹໡‫ތބ‬ґұ໩ฤ༷ਜĭᅠ ྯಟഖ֭ჸধ൦၊‫׷‬ᆧ‫ڱ‬վ੔hվ‫ۈ‬ ‫ݯ‬ሪ९‫ބ‬ĭ၊ѵ‫ݞ‬ಈҊࣺჃ߾Ⴝ၊ѵ
ሏٙү໵ٍ೎ඬĭՖ൐๘Ӣབປቄ঻ Ⴝ 20 Ҳۢĭॉഐಈ࠳޴ૌ၊Ҳ‫ૈ؃‬େ ֦ধh࿠໡֬ᆱĭჸধ෸૔൦ቁ๬ଭ
ৢ਎۹Ԗ࿽֭๾Ⴞུഺၸઊ Ļ
u୎඲ि ྥ૯ĭ၊எஎ‫ޙ‬ఈఈ֭Ի९ས൦ഖਜ Ϡঠॠ֭ٙ‫؛‬ᆈ‫ތ‬ᆮԃᆈĭ୎٢ӗϨ
ઍ൦Ҋ൦ၠࣤि൛սᅵਜŀv ᆤᆤ၊၈ĭఋᇗ࠳Ҳߖեԣޫ೬֭ࠍ ໩ְӎhҊ‫ݞ‬ĭట‫ٺ‬ॉഐಈߖ෠௤ࣩĭ
ёᆈχ Ļ1 ᄍ 28 ಸĭ൝ືಝᇡᄤՙ‫ب‬ ૴h໩ૈႽ๘֦཰٥ֺࣦ֭ഺႃĭ၁ గચ໩ૈႽ๘֦ాഺhϾ֣‫א‬൲ฃᄥ
ߵࢻ٪݄ӎĭᆧ‫ౕؖڱ‬ਜಎ‫ັ֭ݛ‬ખ ૈႽॉ֦ரཧվ੔֭ණሀĭ‫ࡁܡ‬൦෸ ٙ‫ڷ‬Ѵ٪࿛ྛ֭ߊ૳ĭ࣬๰‫؛‬ሡਜฤ
‫ڣߍאތ‬༈h ૔ၠࣤ٪డਜࣿჹĭಱႶ෹ሹ഻ሹ૽h ᄥ၌ᄅৢ֭ോเĭվ‫ۈ‬൦቗็຦ഐಚ
ᄤາవቄĭ֩੦ᄈধᄈႢ࠲ĭӢሸ࠳ ൔ‫ه‬഻ਜࠟਣ֭‫؛‬ॎh
޴൦၊‫׶୻׌׌‬h֔൦ĭ໩‫ه‬ཋ੦ഐ ՞༷໾ 15 ‫׌‬ि൛ĭिઍൔൈਜཱࣔĭ
֭ྣಮѱૈႽ‫ا‬ചߢઁĭ෸૔Ϥඨ൵ ෶Ⴝಮ‫؃‬Ҋେഐࢯh໩૔Ьচᄥࣽ‫ד‬
ॉĭดॠĢ
Ҵ࣑ၑ‫׼‬ĭ඙గၑ਽ĭࠏᆈᄁᄁॉሪ ٤࡟ৢĭ‫ߍא‬ၠࣤսҊԣಈĭັખ၁
ࠍӢ࣑ᅧ֭൐‫ޱ‬ĭฆဥၠࣤാగধਜh ಟഖᇗ֭ᆧ‫ڱ‬վ੔ĭࠏᆈ‫ی‬իሹ‫ܬ‬ሹ ᇗ‫ؖ‬ਜĭᇂႽ൵ࠗஅ‫ߖق‬େ‫هܜ‬۹྘
‫ނ‬Ҋೀၦ՞ᕾᄞ֭ಮಝᇗ࠲ਜԣধĭ ׁ‫ے‬੦hࣤ৭ਜ၊۹ࠉઁ֭၈຦ĭᆋ ༗hૌ۹ಮ‫؃‬ᄥӏ൳ሪႰ‫ۺ‬ᇝϿٍĭ‫׶‬
ཧֱᄥԣᅧ९֭վϠቄಈhข๰֭၊ ۹৛଄ཉ֬Ⴝོࣩ౉౉hดॠg
ሕࡒӢg Ⴐ၊ౕେ‫ܜ‬འ֬గধ֭ሯჿĭζ֭ࠫg

()) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


‫ݛ‬୅֭ĭശᇈ൦ᄁᄥ஀્֭๥࿘ĭվ ࠗӎৢ֭഍‫ד‬ၠࣤಎ
ࡍౕࠬའ֦֭֬ջϋᇂႽ၊۹ Ļ໩૔ Ҏܹцĭ࠳޴ૌ၊۹
ߖେҊେධ৮ߵࡍŀՅࢳਪࣕਜĭ໩ ࢠઓ‫؃‬ೞ઩ਜಮh
फ़Ҋའ൷ሪดॠ‫୕ݞ‬h ࡠϑ֦Ћ຦ĭᇜჇֱ
ଲ็຦ഐĭ࠳޴၊၈໋‫ގ‬ဌhҊ‫ߘౕؖ‬ ধਜְ݄ࠗѴh࠯є
ሪ‫א‬൲௜֩ĭ༘ິେ‫֦֬ܜ‬၊ོᇲ඼ ၠࣤቝ֦ਜ቞໒ഐĭ
જࠞĭས൦ֱֈሪቓ޲֭࿎ஙhᄲӬ 6 ྗৢߖ൦Ҋ෿ൔhЯ
‫׌‬ĭЬࠬդ֭‫ߍא‬ਸ਼ഺӠྤĭփ‫ؚ֭‬ ধ 18 ‫׌‬గ‫ٮ‬ĭֱਜ
๾ӑ඲िઍࠗӎၠܹࣤцਜhվି၊ ၊۹‫ུا‬൐ಷҊࡶ‫׶‬
௓४Ϫhफ़൦ĭۘۘԁ‫ݞ‬ᄲٞĭჃԶ ࣩhࠗഐ݄Ѵཡగĭ
ধ཰༗ĭࠗӎि٪ĭ໩૔ჯ‫֭װ‬຦ഐ 6 ჸধ‫ࠗٮ‬ഐߖႽ 30
‫֭׌‬ε৻౺‫ݼ‬४ߖେ‫ٮ‬h‫࣍ے‬൴൏ྣ ‫ا‬۹४໒ĭ‫ݼ‬४‫܌‬ර
ৡĭႁແҊᆱ֩ປ૳֭౮ঋĭେ‫ږ‬ධ འሪ‫ا‬ঠོಮቄĭቝ
৮‫֦ࠗے‬ӎ‫؃‬൦۹໋ᆱගh ઩Ҕେ‫ٮ‬h
ёᆈχ Ļ1 ᄍ 29 ಸĭଭϠঠॠࢻೣ෸ മѐ֭Ӹॢ۹۹ў
֭୅۶ĭ๥൐෸‫ه‬ൣ္ࡇ࿋੅ಱቁ๬h ౮଩ಞĭ࣡ߩᆵᇗ
ჃႽ࠳඼࢝ྥĭվࡍ
ස޴‫؃‬Ҋ଄Ϫဌవ‫ه‬഻֭၊ౕhၠࣤ
๬ᇕζࠫ 30 ୕֭ଭϠঠॠᆦ૳ਪሪ၊
ฮ଼
഻ᇗቓվ຺֭ࠗĭ෸ᄥζࠫূϬྨྗ
िઍࠗӎग৞൯౽ 30 ‫ৢ܌ا‬h௤൐ᇂ ᇗ֭ྡཨ‫ޙ‬Ϫ‫ٻ‬଄ĭٙ‫؛‬ᆈИᄄ෸փ
ྻ္Ͼ۹ུ൐֭Ӣӹĭଲ็ቄਜ၊۹ ধ֭༆ࡖ‫ٮ‬ᅰĭซ‫ྣޠڲ‬ĭᆮԃᆈᄽ
Ͼུ൐h၊੦ഐ‫؃‬൦າࠗӎ‫ے‬੦֭ය Ϥ෸൲ແ‫ࡍݛ‬ႏྮh‫ۻ‬໩૔ቛ֥Ⴛ֭
ࡍӢgԣቇӢĭശᇈߖႽվࠒӢgຈ ζࠫ୷‫ݡ‬ĭᄥिઍቓ‫֭ނ‬վ࿘࿘༥ᇗ
ঠࠗĭႢ࠲֭਎Ӣ֩ѕӶਜೠӢ֩ĭ ໛ĭр၄޲၊۹ᄍ֭‫܅‬ሯ၁Ҋ‫ ݞ‬1000
Ӣ‫׬‬ഐ޹ઁঙሪ၊‫ྣؘ‬ৡཙhᇂ൦ĭ ζЊĭᄥ෺ॉধĭ
uଭϠঠॠቁ๬൦ζ
վฮຯ֭ట‫ٺ‬ѱૈႽའཨᇗଲુ५ҏĭ ࠫቓඤ֭վඤ۪v
h
໩ॉଲོӢԻ޲֭ಮ૔ĭў౮ߖ෠ด ёᆈχ Ļ2 ᄍ 2 ಸĭζࠫН‫ه‬೨ઁ‫ތ‬К
ಞĭ‫ݡ‬ሸ૔ಷऀႽսႽୁh֚໩Ϥ࣬ ৷Ԓ๴ĭᇈച໼ಮලຯĭගϬಮൻഌh
๰‫؛‬ሡԻປ၊ਏ઩ᄣሪ୕౦ಮ֭ࠒӢ
൐ĭུࠌሸ૔վ‫ۈ‬൦‫ه‬ཋਜ໩ĭ‫ټټ‬
‫ྎۓ‬ᆏᇾĭ໩ߵধਜ
ᅹ൵ູཹగধĭҋ઩߯ӫ֭਄ഐ၏ऀ
ംඵሪ֎Պঁ৉֭݃યh ຦ഐ 20 ‫׌‬ĭᄣ઩ 400 ‫ا‬Ӹॢ֭ A380
ࠗӎၠࣤઁӶਜ၊‫ݙ‬ᇧhૌ۹೎९వ ᇜჇ߉ཧ஥֩ĭ‫ޣ‬ଆ֭ႌ౫ഺཡగĭ
૳‫࠲؃‬઩ਜϤཙሸ्‫ݞ‬๰‫֭׬‬ಮಝĭ ࡎූĭగ‫ٮ‬hངԻປĭिઍྚྚ‫׌׌‬
վࡍ௛ଉׁ޳‫ݯ‬ሪ๥ϼ૔֭ଈሻĭ٥ ֭ຫࡍ֯ࠍĭબબ཰െᄥ၈४ৢĭҊ
ᇀЬ࠲ೣh‫ٶ‬ਜࣼ୬‫޿م‬ᆵ৷ĭᇜჇ ᆱ֩෸૔࣊၈େ‫ږ‬υಞ೎ඬh
࠲࣑ਜ‫ࠗޱ‬վ๗ĭҊ‫္ݞ‬འᄈ‫ޙݞ‬࿪ վ୕Ԣ്຦ഐĭ໩໨ᄥ೴‫ৢه‬ॉ‫א‬൲ĭ
࿪֭ಮಝಈϿৠຉᄖྣৡĭ࠳޴ऄ൦ ๴ಞॉ֦ਜଭϠঠॠĭᆋ۹िઍ֦Ա
็٢၈ฒhૈႽಮஎ‫ؚ‬ĭස޴ॉඪႽ ‫؃‬൦෸վ‫ڞ‬ᅾ௓֭ূ๰‫ـ‬ĭᄥ࣊็࿎
৷టେ‫ܜ‬Ϥሹ࠵֭ྣৡಶ֦Զ්փഐĭ ҋՒಈζࠫቁ๬ᆷ༈h
ᆋဪҔႽफ़େࢩ֦୎֭ଈሻhࠉሬ֭ ໩འగਜϾ۹ᄍవ֭ᄭუĭ෶ྥ໩ૈ
४ట࿪֬ಮԸҊ‫ݞ‬టĭҊ൐ߖႽ‫܅‬ቜ ႽЬੈ֘ࠔᇗĭૈႽЬಮಝҗලĭૈ
ಮჼࠬ՝՝Ԓ‫ݞ‬ধĭ՞ಮಝᇗขԣᄙ ႽЬᇔ੅ᄥࠗӎఆ็ఆ၈h
֢֭ੲॢhའగవҊࣺ‫ش‬ઍබۘۘ‫ه‬ ๴ಞĭ໩Ⴣ‫֦ۓ‬Ⴝ‫߷޲ـ׌‬ččϪಈ
഻֭ࠗӎНᅑϋĭ໩ᆏ֌ྗᆋོ઩ׁ ਜᆋ၊ฦĢ
֭ཙሸৢႽ၊۹߾෣൐ᅑཡh ёᆈχ Ļ2 ᄍ 11 ಸĭଭϠঠॠࢄಋ৷
ຫྥĭϼ෣ሪୱ࿽֭ཡഺ၊ᆸૈႽ֦ ຣಎၕ࢔‫ۻ‬ळൡ਽֥ໆჼ߾ĭࣤ‫ ݞ‬18
ধh༷໾ 15 ‫׌‬ᇚĭᇜჇϤְࠗஏᓼ ็֭‫ ތ֝׶‬30 ୕֭؇Ғĭζࠫࢺ඗ਜ
ᄥਜ൵ഐh՞ᄲӬ֦ཋᄥĭַණ໋࣑ĭ uٍূv൐օh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE ()*


ᑍχ͉᜽ऺጟͲȡ䄡‫͚ݝ‬ప⮱≮㵹䴠ͽ喑ᝃ
㸿ᝃ䉙喑Ѓ⮱ऺႄ䄮Ό㐂̺䓴ࣨȡᑍχ͉᜽
ऺጟ㏼Ͳ‫ݝ‬γЃजВ㶕⹧ࢹՓ⮱ౝₒ喑Ѓ䄡喑
ᬣ䬡㉔䔘ȡЃ㐆㜗ጞ䃫Ⴧ⮱䔭оᬣ䬡᭜ ᆮ喟
Ą ᆮऻᏁ䄒गև㜗ጞᘠև⮱θᗲȡ
ą
स̎ˌ
᝭ᰶθ䘪䃖᜾ۤ⑍
ёࠨ=ۢ೽
തႝ=қུԳ
Ҙ٨+໛=၅ೠ
ߌሖ=‫߸ר‬ĩᇢᄷྠĪ
ሁৠ=ᤤሸ
ำာԣဎ=࡭ૡ৞

(*) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


Ϫ೬༎ሕ =Fendi
Ϫ೬ॸሸ =Ports
Ϫ೬༎ሕ=Fendi Ϫ೬༎ॸ=Ports
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (**
༽Ϥళሑਜᄤ඲ ֭ಮh
v ඲Ļ
uૈٍЂ୎ࢻभᆋ۹ ਜऄॉਜļ๘ਜ၊൶‫۫ނ‬ĭ ܼh
v
ᄥᆋ۹ࢬࣕՅ็֭௤Ӑಸ ແਜᆋ۹‫ܣ‬؇֭ሙงĭᅮ ໡฽ĭ୎ূϸ໩၁‫ٻ‬ਢh
v ๘ਜऄ๘ਜh໩Ҋฆᄃၱ uೊ‫ݜ‬վࡍ຾ܼ֭൦၊ོ
ሸৢĭᅮ࿸‫֭ײ‬ႃ৉‫܅‬ቜ ࿸‫ײ‬඲෸ᄥ݇ߋಮ഻h෸ ᇗ‫ݛ‬ႽछূߍuႽళେ൘ ‫۽‬ಮ‫ٻ‬རh
v ܹሇ೘൥ಝเᆵ৓֭ൡ
൱ᇗ࠳۹୕౦ಮળ੤ሪĭ ཋᄥའ֭൦ళh෸඲Ļ
uཋ ‫ݎ‬๿ଐv
ĭᅮ࿸‫ײ‬ब֬఍ ᅮ࿸‫ײ‬቗็‫ތ‬వ็ࡎగধ ౮ĭ໩ಲແ෹Ⴝ৷ਐh֚
‫ؿ‬ᅮ࿸‫ײ‬၁ᆦᄥଞԱળ੤ ᄥ֭྇۫ಮའ֭‫؃‬൦ᅀુ ܷᇈࠦ Ļళफ़ၣಈ൘ߚә Ҕඬਜ၊۹Ͼུ൐ĭ࣊็ ຾ܼफ़ၣᆏᆦЂሁ֦၊ོ
ሪĭ෸֭ჼ‫۩܅‬ො໩૔ Ļ େሑళĭᅀુେѸ಄‫اۿ‬ ԣಮ৓਽ჟၣປ֭‫ײ‬༎ŀ ෸՞ᄲӬఆ‫׌‬ඬ്֦၊ ಮ֭൐‫ޱ‬ĭ໩ब֬ำѡ
u‫۪ײ‬ቓࣕำѡળh
vૈႽ ಮ༧ߓᆋ൶۫h๘֭۫ಮ u໩Ҋ൦඲ళҊ‫ނ‬ĭ֔൦ ‫׌‬h‫ތ‬վҎ‫؃ٻ‬൯ಮ၊ဪĭ ‫ނ‬h֔൦‫؛‬ၤඔ৓֭‫ײ‬༎ĭ
ᇾಮ֭٤࡟ॉగধѱҊࡀ ၁൦Ӝᆋ۹٢ཧhཋᄥႃ ໩ब֬ႽళҊ൦ྥ‫ڦ‬hళ ෸Ӑ୕Աᄥඬ૬Ҋቈ֭ሙ ᆋᇝ຾ܼऄཉ֬ૈဩਠh
v
ଚ Ļᅾ௓gӗ௓gࢊО‫ތ‬ ৉ऄ൦၊഍௞h
vུ൐‫ޱ‬ Ҋେփ‫ۻ‬ಮᆏᆦၱၴഐ֭ งh
u֔໩՞ধҊେ֢๰ ֚࣊൐օĭᅮ࿸‫ײ‬ಲແĭ
‫ۺ‬ᇝ‫ۺ‬ဪ֭ຟख‫ۺ‬රఋ ᅮ࿸‫ײ‬࿘վ฼౞ĭ๘‫׍ܦ‬ ྥ‫ڦ‬h
vᆏᆦ֭ྥ‫ڦ‬Ⴣᄥ ऄඬĭ
v෸඲ĭ
uඬవ໩ቁ ၤඔྻ္ౄ‫נ‬۹ྦྷhૌ၊
ᆷĭ৉ఞᄥࢠઓυࣩሪĭ ႃ৉h෸ब֬‫׍ܦ‬ႃ৉٬ ଯৢŀᅮ࿸‫ײ‬ཋᄥभ‫ׯ‬٪ ߾੅ԣ൐࡟ሹ࠵տሪĭ໵ ۹ಮ࿒ᄼሹ࠵္ॉ֭ĭ္
၊ࡗॉగধҊєၚ֭ཕࠗ Ӑ໇վĭ٬Ӑ‫ނ‬ĭ෹߾փ ֦ 55 ෧ᆵ޲ᄤಈธ࿡h ઊ‫ی‬൑ુh
v༷֚ੈྣ֭ ܹሇ֭ߍ฽hႽོܹሇఋ
ᄥѲ৸‫ݒ‬ሸৢৗဌ஝ܼh ‫ۻ‬ಮำѡ‫ا‬әԣ൲ဿ֭‫ײ‬ ෸඲ሹ࠵ၣవ୪Ϡĭࡃའ iPad ෸၁ડਜĭ෸֭ቓ ൔऄ‫۽‬վࢯഐႽಮսࡗ၊
്‫ٻ‬ᇚ޲ĭᅮ࿸‫ײ‬ধਜĭ ༎ĭϤಮփ֦ਾປ၊۹࣪ ሑళ၁འቛሹ࠵֭‫ײ‬༎ĭ ྕ၊๐ູѸ࠯ཉ൝‫ه‬ሹ ‫ؘ‬ಮᄥଲॉ၊ဪoouٙ
ྣ೬՝՝ĭ਄೬Ҋࡌh༽ ׁh
uႃ৉႓‫ۆ‬փ‫ۻ‬ಮ৓ ཋᄥᇜჇभ‫༽ׯ‬٪༷ĭ
uϤ iPadĭu֔໩‫ޛ‬ചႰ෹h ᆦ໩Ҋρॉh
v
֩ఽĭᄤ‫׌‬࿽ĭ෸ि൛඲ සሿࢥ֭‫ۓ‬बĭཋᄥ֭ಮ ళሑਜᄤ඲vooᆋभ‫ׯ‬ ູѸ၁‫ޛ‬ചഐĭ෡ಞ໩ब Ҋԣ‫ظ‬ნĭ෸඲ሹ࠵h
uॉ
ߍh
u࣊୕္ि൛‫܅ځه‬ फ़େᆏ֭৞ᆋ۹ᄈধᄈᄁ ‫୕۽‬ਵႽ‫ا‬վܹ༪ĭҊᆱ ֬ᆋ‫ײ‬༎٬Ӑ‫ނ‬ĭେ‫ܜ‬ದ ֦๘֦Ҋ༧ߓ֭ĭૈщ္
ቜĭ
v෸٪‫ۻߍޜ‬ሹ࠵๘ĭ ਜh
vԢ๘‫׍ܦ‬ႃ৉֭൐ ֩hᅮ࿸‫ײ‬ดစ Ļ
u໩ब ໩ਜࢻ‫اۿ‬ಮĭ֔‫؛‬໩ধ ၊‫ׯ‬඲ԣধದѡಮᆱ֩h
v
u՞‫֦୕ݞ‬ཋᄥĭ໩ૌ็ ‫ޱ‬ĭ෸ߖҊᆱ֩൑ુࢩੈ ֬໩ᄥ൩႓၊۹ྕ൐օh
v ඲‫؃‬໵෶໔h
v ඲֦ՖԱĭᅮ࿸‫֬ཹײ‬Ⴝ
‫؃‬Աᄥ္ቛ၊۹भ‫֔ׯ‬൦ ྣႃ৉h࣊୕Յࢳĭᅮ࿸ ᄥັખഐ‫ڍ‬আЬ‫֭ڌ۽‬ ‫׌‬Փཞĭ
u୎଄Ϫટv‫ތ‬
ߖૈቛ֭ሙงh໩ब֬ߖ ‫ײ‬Ⴣᄥࡍ๘କᅅำĭ
uӦ ໩ૈႽ‫ٻ‬རშ {ᨔᨓ|
ᅮ࿸‫ײ‬၁๘‫ݞ‬h
u໩ u୎ᆱ֩ટv൦෸ቓӐႰ
൦ૡࠐh
v ‫׀‬๘຀‫ٴ‬ਜĭ
v෸඲ĭ
uའ ᅮ࿸‫ູ֭ײ‬Ѹिᄥ 2009 ब֬ఋൔऄ൦վࡍ࡬৉‫ـ‬ ֭९๰ნhᅮ࿸‫ײ‬඲ߍĭ
඲֦འቛ֭ൡĭ
၁࿀൦uሹ ֦‫ا‬ച୕వၠࣤႽಮቛԣ ୕ 8 ᄍĭ‫׃‬၊๐൦ Ļ
uվ ୃh
{ᨔᨓ|ᆋᇝ۫ĭվ ‫۽‬෸ቛ֭ႃ৉ҽҊ‫ا‬ĭબ
࠵ᄥࡍৢĭ֭྇۫फ़େ‫ۼ‬ ᆋુ୬з֭‫ײ‬༎ਜĭ໩૔ ࡍ ‫ނ‬Ģ ໩ ൦ ࿸ ‫ײ‬h
v֦ ࡍܹሇ֭൦ў౮ࠏఋ෸‫۽‬ ஍ऊ‫ا‬ĭߗߗ௳ӯh೎ӎĭ
Яૈಮफ़ၣ๘֦֭൐‫ޱ‬ĭ ߖࠉ൑ુδŀv 2011 ୕ 3 ᄍ 11 ಸĭ ෸ ႃ৉Яമ໵ܹ֭‫ײ‬༎hఋ ಞ޲ስ༭ᅻĭ߾ॉ֦෸‫ت‬
Ҕ߾౨ሇ༷ሹ࠵ำѡᆏౕ వ࠳็ᅮ࿸‫܅ײ‬ቜ൱Ⴝ۹ ູ֭ѸႽә‫ ݞ‬6.5 ຫ۹ ൔಈॉ༎ဤ۫ञĭૌ۹ಮ ᄥ۫൵Ф޲Փཞׁཹoo
֭‫ۓ‬౮v
h෸འཨ֭๘ᇡ uུ஼ႾvའҊ‫ی‬ਜhᅮ ܹሇᆈĭ୅ೀ၊‫ ܓ‬3 ၂ĭ ֭૳Ҏ‫؃‬൦ᆡ୧֭ĭႁແ ᆤ۹Ҙ٨‫ݞ‬ӹᇗ෸֭౮࿊
ᄽ൦ Ļ
uೊ‫ݜ‬Ⴝ၊۹ಮ༧ ࿸‫ײ‬໡෸ჸႁĭಮࡍ඲ૌ ۘ‫ ݞ‬100 ๐h ଼؏‫ۢޛ‬ĭӗగধऄ൦ଲ Н‫ه‬ᇂႽ၊ՙĭ඲֦၊ࡹ
ߓਜᆋ൶۫ĭଲ۹ಮᄥࡍ ็๴‫ه‬ൡࡹฆ‫ا‬ĭ෸ब֬ u໩ૈ൑ુߍ္඲ĭ
v෸඲ĭ ဪhᆋ۫‫ނ‬ས၁൦॔ັખ ෸᥃᥆‫ࣺ֭ނ‬gћࡖ്࠳
ৢफ़େ၁൦၊sᄿt‫ܣ‬؇ ‫ٻ‬ਢhᅮ࿸‫ײ‬འਜ၊߾‫ـ‬ uௐೊ࣊็ॉਜЯඈĭॉ ޫ֭ĭັખ֭৷ਐऄ൦຾ ຫ֭ၑ‫ڣ‬Ьѡಮડਜಈ Ļ
u࠳്ॾ၊ᅮ֭ӗ௓ૈಮ
ડĭ്࠳ຫ֭ၑ‫ڣ‬Ⴝಮડĭ
䄡‫ݝ‬ᘠև⮱θ喑Ό䃥᭜Ą㜗ጞౕუ䛹喑‫⮱ۆ‬⁹ज㘪ᵦ᱙⇎ϧजВख़‫ݝ‬ ‫ޞ‬Ģv
⮱ᬣՆ喑᝺чի∕̸㜗ጞ➦‫⮱ܴⱌݘ‬ᙌᗲąȡЃᘠ䆎⮱ख़ф݆᭜ 喟
Ąຯ ᅮ࿸‫ײ‬၏ಞДԃሪਈ౞֭
᳉ᰶ̭͗ϧૉ⁏γ䔆仃⁹喑䗐͗ϧౕუ䛹ज㘪Ό᭜̭Ă䉩ă႑⠙⮱ϧȡą ༥݀h෸඲ĭᄥဎቅ֭‫ݞ‬

(*+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ME TROSEXUAL ޲࿶ோ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (*,


(*- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
ME TROSEXUAL ޲࿶ோ

ӹᇗ߾ब֬u໩ऄሆᄥႃ ൳๵ሹ࠵ಈᅻ֦၊۹ུུ
‫ৢڠ‬ĭఋ෸‫۽؃‬໩ૈܹ ֭ĭ֔൦ሹ࠵फ़ၣᅯ७֭
༪v
hᆋᇝሙงऄསਈట ׁ٢h
v
‫܇‬ĭ႗ᄷԣ၊۹ຣಎ૩ц ӑվ޲ĭᅮ࿸‫ײ‬ᅃࣤၣແ
֭‫ٺ‬຾ĭ
uႽଲુ၊۹ུ ଲ۹ሹ࠵‫׶‬൵႗ᄷ֭ൟࣀ
ሙงĭ໩ब֬ߖન‫֭ނ‬h
v ൦ႃ৉hཋᄥ෸ಲແૌ၊
֔෸ӽಲĭᆋᇝሙงӮࣗ ۹ಮ‫؃‬ᄥ‫ࢁܚ‬ሹ࠵഻֭
ฆ‫ا‬ĭᄥიಮ‫ܖ‬๡٢૳फ़ ࠋĭ
u‫א‬ႝफ़େ൦၊ഉԻĭ
େऄ߾Ⴝ໡฽h
uйೊ໩ ඈ൦ఋ෸֭൑ુĭႃ৉Ⴣ
္ᄥࡍ֘਎۹ུ൐౞ĭᄤ ൦൑ુh‫ࢁܚ‬၊۹‫ײ‬༎ĭ
ԣಈ‫۽‬ಮԁٞ൐ĭႁແߗ ໩༘ິ෹൦؇ำ֭ĭେ‫ܜ‬
Ҋ‫ݞ‬ধĭѡಮ‫۽‬໩ਕ൑ુ ଁ೔ׁ൴֦ଞོ࿧༗ĭ‫۽‬
ߍ฽໩ຣಎҊᆱ֩ĭ໩၁ ሹ࠵Дԃ௜੹၊ᇉh
v
Ҋའᆱ֩ĭߖᄥሹ໩୬з ෸၁ᅃࣤၣແሹ࠵൦۹
ׁ֭࣪ԣҊধh
v ಫ౮֭ಮhu࣊୕໩๴ಞ
uࠖЯഐ໩഻ࠋᄥሹ࠵֭ ‫ه‬ཋĭ໩ߖ൦‫اޛ؛‬ൡ
ུმᇭৢĭ
vᅮ࿸‫ײ‬඲෸ ౮ଙҊܹྗĭࠏᆈ඲ў
༧ߓᅮρਲĭ
u໩ࡂ֬ᅮ ૳ܹྗĭ֔൦ൡൔഐሹ
ρਲ඲‫ݞ‬၊छߍĭऄ൦ႁ ࠵ྗ‫׀‬ѱ໵‫ۓ‬԰hv‫܌‬ර
ແ෺‫؛‬഻ࠋӦ‫׀‬यິĭ෶ ि߾֭൐‫ޱ‬ĭ෸߾࡜ԃ
ၣٙ‫؛ؿ‬၊ོ༆ᇑ֭‫ײ‬༎ ၊‫္ׯ‬ೊՖೊՖĭuఋൔ
‫ࡎۿ‬ᄥၱhႁແႰᆋོ‫ײ‬ ྗৢब֬၁໋щvh‫؛‬஼
༎फ़ၣᆫ଄෺ձᄥh໩ब Ⴞĭଯ஋൦ቓ‫֭ނ‬஼Ⴞĭ
֬໩၁൦ᆋဪ֭ಮh
v ෸၁ҊഇჇўպĭuႽ൐
‫ࡍ؛ޱ‬ಮĭйೊ඲‫۽‬ગ
๴ಞ‫ه‬ཋ໩Ⴝ‫ا‬ ગĭॉࡶਜ၁‫؃‬Ⴝ၊ᇝ
ৗଙ ৗଙ‫ۓ‬hv
၁ᅃᢌ៓oo՞ུ࿘֦Ԣ uᆋ‫ޛ‬फ़஋oo๴ಞႽ၊
ᇗĭᅮ࿸‫ײ‬Ь࿘ྲྀिԪ‫ݞ‬ ็‫ه‬ཋĭჸধ໩ሹ࠵൦۹
਎ೠߵh
uଲ߾‫ূـ‬൅ধ ৗଙ֭ಮĭў૳ഐॉగধ
໩૔ϳഐॣ‫ۻ֬؃‬໩ମЯ ٬ӐႽ৤િĭߖႽಫ౮ĭ
ུ඲ধĭາଲ၊۬ĭ໩ॉ ֔ൡൔഐࠦఋৗଙhᆋᇝ
໩֭ĭ෸ࢋ෸֭ĭ߂Ҋ‫ی‬ ৗଙЏছ‫؛‬ֈሹ࠵ĭ
vᅮ
ധhҊಞ໩ऄୁగধਜĭ ࿸‫ײ‬ნූ‫ޛ‬બĭ
u໩ब֬
फ़େ߾ഐฃࢋॣh
v ಮߖ൦ྻ္ಫ౮hས໩ĭ
ଲ൐‫ޱ‬ĭᅮ࿸‫֭ײ‬ৠའ൦ फ़େ൦ྦྷ۴֭໡฽hߖႽ
֚ߊࡍh෸ગગ൦ဎჼĭ फ़େ໩ۘ‫ނ‬ᄥᆋ۹ࢰؕĭ
Ӑಈປׁဎԣĭ၊ቄऄ൦ ໩ྻ္ሹ࠵ಈબબ‫נ‬ᆤh
࠳۹ᄍh෸߾ӰગગҊᄥ Ҋ൦඲൐ॡ໩‫؃‬େДᆫሹ
ࡍĭߊሹ࠵٤࡟֭ూĭߊ ࠵ᄥᆦಚ֭٢ཧĭ֔ᇈച
Իਂ‫ތ‬૒ਂĭಞ޲Ҕେ‫ۓ‬ Ⴝ၊۹ఓ൦Ҵᄥଲ‫֭ـ‬ĭ
बᆋ൦ሹ࠵տׁ֭٢hᄤ ໩ब֬໩႓‫ۆ‬Эଲ‫ـ‬ಈh
v
ಞ޲ĭଞ၊็սि૒ĭ‫ه‬ ෸ࢄ࿽χ૽ᄥ࿽߯ۚৢĭ
ཋᆋོuߊvಎЬߵࡍধ u֔൦Ⴝ֭൐‫ޱ‬ĭ໩ऄब
֭ગગߘ‫ם‬ਜooද࡟ߠ ֬໩Ҋᆱ֩‫ۆ‬ಈଯ‫ـ‬ĭ෶
૽h
u໩൛ᇜ༘ິେ‫ܚܜ‬ ၣऄᆋુ߫h
vಞ޲෸ഭ
ࢁ၊۹Ҋ๥֭ൟࣀh໩Ⴝ ൵ĭᄈ‫ݞ‬ሥഐ‫܅‬ቜ൱ۘ๿
ሹ࠵ำѡౄਣ֭၊าഴ ԣ֭ྕልࠨĭᄈ‫ݞ‬ᄞᇅ‫ތ‬
્ĭ෶ၣቁ൦ཉ֬۴۴Ҋ ӗ௓ĭᄈ‫ݞ‬၊۹ུ൐֭ߍ
೎h໩֭۹ྦྷቁҊେಽ೎ ნĭ෸ܹ‫ם‬੫ႃлĭՓཞ
֦‫ۿ‬վ֭ߔ࣪ৢh໩ቁ൦ ׁཹਜh

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (*.


(*/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE
QUOTE UNQUOTE ࡒ٢ၡ٢

᳦ʶߠĻVeryCD˄൪ʿ˿փ
ёࠨ+Ҙ٨+໛=ࢃ၊ തႝ=ဵෆᶐ ൲ब࡛ᇍ=ౝ໛࿅ ଆྎ=ർજ

ᆋ۹മۢࢄࣕ190৘૤֭ഐ‫ݡ଻ݢ‬ӑ֬ϪϪࣲࣲĭ਄ഐփሪቦ‫ܦ‬Ҋѕ੥Ϟग़࿱ູ֭ཹĭ඲ߍֶ
ഺ༭ნબ๐බৠĭದಮ໵ٍϤ෸იັખྕ‫৻ݔ‬༪֦၊గh္ᆱ֩਎۹ᄍవ෸ߖᄥູѸഐվ‫ۓه‬
ृႌ֬໵ග੮Ⴞᕁ྽‫ݾ‬ᕋĭफ़൦෸ཋᄥ‫ۇ‬९ਜĻu໩඲֭ଲོ୎फ़Ҋେ‫྇؃‬ԣধδĢv
ĩF={଻ಮሕ|
ĭߣ = ߣ၊૜Ī ۹‫ݞ‬ӹ߾‫ޛ‬ભӑĭ໩‫ࡁܡ‬൦ 10 ୕ቘႿh ႢႽሹ࠵֭ۢූ‫ڣ‬༈ఞĭଲྻ္‫ڌ‬๯
F Ļধᆵవ໩૔ᇾё၊ᆸ‫ת‬ᇽ໩ Ļ၊‫ׯ‬ ᇈჇuಈ֪Ϲߌv
ĭᆋܹ༪֦‫ݛ‬୅ປ֭ ֭վлሯࣉᆮԃĭ
େቛగধ‫ޛ‬ਿಮౚமh
֬໡ԣধ෸૔֦‫׀‬൦ᅀુሑళ֭Ģ Ϲಋ‫ގ‬ቜ‫ࡍݛތ‬ᆧҮĭۘҔ฼֦֭ᆋ ໩૔ᇂ൦฼‫܊‬ᆋ۹Ⴐ߄֦ଲ۹Ⴐ߄ᆵ
ߣ Ļ݄۩h ོ๐ࡹ‫໋ߖ؃‬઩ቈh ࡟֭‫ٻ‬རཔ੦ĭ
֔൦Ҋ‫ڽ‬ᄻձԭ‫هތ‬٪ĭ
F ĻඪҊᆱ֩൦݄۩δĢफ़൦໩ᄥ൶၂ FĻVeryCD ᆋ۹ଈሻ֚Ԣ൦ᅀુধ֭ŀ ႓‫ۆ‬඲‫༷֭ྗފ‬ᄣ‫ڣ‬༈၄༈ཋᄥಚൔ
ഐऄॉࡶ၊۹ٗॢӼ௞ĭ෹၊۹௞ஏ ߣ Ļഐվ‫֭م‬൐‫ޱ‬໩འቛ၊۹ັᅧĭႰ ൦࿩৊ቄ֦໩૔వ૳ಈਜh
ဩࠋ୎૔၊Ϭ‫ބا‬ಮŀ ߄फ़ၣᄥັᅧഐ‫װ‬ᇍሹ࠵འ္֭ CD ‫ތ‬ F Ļ଼֩‫ڌ‬๯ૈႽᅻ‫୎ݞ‬ટŀ
ߣ Ļུ݄۩‫؃‬ᄥ༷ᄣ၂૳ৢĭ֔໩૔࡜ ‫א‬ႝĭ໩૔‫ڽ‬ᄻॡᇍ‫ތ‬Ⴗ࠿ĭ֚൐ྻ္ ߣ Ļᅻ‫ݞ‬ĭ֦֔ཋᄥߖૈႽำѡେ‫ܜ‬
ԃ၊‫׌‬ooय‫؛‬Ҋቛౄᇍ֘ԣ൜݄۩ĭ վਐ֭ႃ৉‫אތ‬ႝԑൔሯჿॷĭफ़൦‫ݛ‬ պӶ၊ᇉ֭ĭ္ֱh
ཋᄥ VeryCD ֭൴ᆮࠖЯഐफ़ၣቛ֦ ୅࠳޴ૈႽफ़Ⴐ༷֭ᄣັᅧĭ‫ݛ‬ປ֭ F Ļ2009 ୕‫ ׀‬BTChina ܹ૒֭൐‫ޱ‬ĭ
௤‫ޡ‬ĭሑళᇾ္ߖ൦॔ WebGameh ሯჿჃ‫ޛ‬બĭ
ࢺ‫ݜ‬၊ᅮ݃க‫ૈߖ؃‬Ⴝણĭ ୎൦‫ږ‬འ‫ ݞ‬VeryCD ၁Ⴝᆋ၊็ŀ
F Ļ֚൐݄‫א‬ቁऍᅀુᅻഐ୎૔֭ŀ ऄि൛‫ۇ‬ቛ༷ᄣ‫ڣ‬༈ਜh ߣ Ļᆵవ໩ऄའ‫ݞ‬ĭ֚൐໩૔༷֭ᄣ၄
ߣ ĻҊ൦݄‫א‬ቁऍĭ൦rrĩ႓Ь٨ F Ļಞ޲୎ऄຄ࿘ਜŀ ༈ၠࣤ‫ه‬ᅢ֦๰ਜĭഐാ४࡟࠳޴ૈ
ᆈ္౸ႍಈఋଈӳĪ޲ধ໩૔ऄϤ‫א‬ ߣ Ļൔᄥ൦ฆળਜĭ࣢৷Ҋ‫ܜ‬൘h Ⴝਜh෶ၣ฼వि൛ቛ WebGamehཋ
ႝञࠪ‫ތ‬ႃ৉༷ᄣ‫؃‬๜‫ם‬ਜh F Ļ൦ႁແӶࠣฆҽਜϜŀ ᄥᆋ۹Ⴛ༬‫ه‬ᅢ֬၁٬Ӑ‫ނ‬ĭ‫ݛ‬୅எ
F Ļ֔൦޲ধ໩‫ه‬ཋ VeryCD ഐႽ၊۹ ߣ Ļ૰ౄ၁େϑ֦р၄֭‫ނ‬Ϝŀ֚֔ ଈవ 10 Ϝĭ௤रૌ็େႽ 10 ຫຟࡍ
u෎෴ཕܹ໛ࡹv֭໛ሻਅrr ൐࿘ྲྀࢥ֭ଲོ‫ײ‬༎၁ൔᄥૈႰh ๥൐ᄥཔĭऄᆋ਎୕໩૔‫܌‬රၠࣤ՞
ߣ Ļᔐrrᆋ൦‫۽‬෸૔ྀ഍޲֭ࢺ F Ļ୎‫ݭݪ۽‬൦๥ਵಮĭ՞ᄲ୕ຄ࿘֦ 30 ‫ا‬ಮ‫ه‬ᅢ֦ཋᄥ 150 ‫ا‬ಮĭѱ౗ၠ
‫ݜ‬ĭᆋဪቛफ़ၣ݇э၊ོ‫ڌ‬ཊoo‫ݛ‬ Կ၄Ӷ‫܇‬ĭ‫ۓ‬बႽ‫ྜྷྜྷـ׌‬ཕ༜ŀ ࣤि൛ि‫م׃ه‬ঃႻ༬h
୅ႽϹಋ٢֭‫א‬ႝ໩૔य‫؛‬Ҋ฼‫༷܊‬ ߣ ĻҊҊҊĭ෸й໩फ़৪‫اݥ‬ਜĭ൦ F Ļ॔ણሕЩ၁େᆞᆋુ‫ا‬ళŀ
ᄣਅࢬĭ֔൦Ⴝ‫ݛاޛ‬ປ‫א‬ႝ‫אތ‬൲ ໩֭அསĢ໩ߖႽ၊Я෸మଈᅄ‫ۻ‬໩ ߣ ĻࠖЯഐ 100 ۹ຟࡍৢ૳Ⴝ 1 ۹ಮ
ञĭ‫ݛ‬୅ૈႽϹಋ٢ĭႝૡ૔Ⴣའॉĭ ֭{؇ӗ๾|ୃĢ ડሕЩĭ၊ग़໼࠱֭Зൎ 10 ॾళĭ6
VeryCD ႓‫ۆ‬ແ෸૔฼‫܊‬၊۹ಃ֩h F ĻັᅧϿగধၣ޲‫ޛ‬ഖళϜŀ ग़फ़ၣ‫ގ‬Ӷ၊ग़੊࠱֭Зൎĭ
ၣՖ৓๿h
F Ļ๘ ඲{ ၅ ໡ | ᅃ ࣤ ཧ ୎ ૔ ෴ ஫ ߣ Ļۘि൛‫଼ࡣޛ‬ĭ‫ڣ‬༈ఞ‫؃‬൦χᄍ࢔ F Ļ୎૔၁ฆ‫ޙ‬ਜrr଒ൽൟࣀ‫ނ‬րߖ
ུ֞ϋ Ļ ણણ֟ా‫ݘ‬Ї೷֭h
ྨଈ Ļߣ၊૜ FĻ2009୕‫׀‬BTChinaܹ૒֭൐‫ޱ‬ĭ୎൦‫ږ‬འ‫ݞ‬VeryCD၁Ⴝ ߣ Ļᇗ‫ݛ‬ಮቛ֭೐ࡹཕ֚‫ނ‬ĭྕাູ
୕ਵ Ļ29 ෧
݂ࠩ Ļഐ‫ݢ‬
ᆋ၊็ŀ ѸgႲॶߖႽ QQ ‫؃‬Ҋй‫ݛ‬ປ֭Ӊ௞
࿘৭ Ļվ‫م‬൐ຄ࿘ĭ ߣĻᆵవ໩ऄའ‫ݞ‬ĭ໩૔֚൐େ฼‫༷֭܊‬ᄣ၄༈ၠࣤ‫ه‬ᅢ֦๰ ҽĭശᇈቛ֬‫ނۿ‬h୎ॉ֦ൟࣀഐߖ
ᇈ࣊഑໋р၄ ਜĭഐാ४࡟࠳޴ૈႽਜh Ⴝଯ۹ IM ೐ࡹେቛ֬ས QQ ᆋુ‫܇‬େ
Ӷऄ Ļ2002 ୕ԿϿ
ຣЩ‫ؿ‬౗ໟ‫ׯ‬ŀ֔໩Ⴝ۹ᄥ્‫֭ݛ‬஼
‫א‬੮ĭ2009 ୕ि‫ه‬
{็ׁႏྮ|ֱັખ 1200 ຫĭᆋൡ‫ـ‬Ⴝࢺ‫ݜ‬ਜટŀ ళቇ֭h޲ধൔᄥࢫҊि‫ݙ‬ĭႽ۹ັ Ⴞ‫؛‬໩඲ Ļ෸ቛਜ၊ؕ൲௜ĭഐԶ֦
Ⴛ༬ѱࠎकվӶ‫܇‬ĭ ߣ Ļ๞ປ‫ࢻތ‬ਜĭ໩૔஫ਜ၊Ҏ‫ٻ‬ĭ֔ Ⴞ‫ۻ‬໩ԣᇾၱದ‫ۦ‬ଧटĭ‫׃‬၊۹ᄍଧ Youtube ᇗ‫ݛ‬ಮॉҊ֦ĭഐԶ֦Ⴒॶ
ཋമࡡ਎ࡍັખ‫܌‬
රূϸ
ૈႽ஫ଲુ‫ا‬ĭ‫ږ‬ᄽ‫܌‬රऄ֢цਜh टਜ 1000 ‫ॾا‬ళĭ໩ऄႰᆋళቇਜ၊ ෸ሹ࠵ॉҊ֦ਜĭᆋऄ൦ҟॶ֭ཋൔh
ቓ༧ߓຟ֭Ⴛ༬ Ļ F ĻVeryCD ԣൡ޲ĭ୎ᅃࣤ඲‫ݞ‬ಮ૔ ฃྕ֭‫ڣ‬༈ఞĭಞ޲‫م׃‬۹ᄍ֭ଧटჃ F Ļೊ‫ݜ‬ཋᄥႽ۹ VC ٬္ೞ‫ ୎ۻ‬1000
ᇈ ࣊ ၏ ಞ ൦{ ྚ ࡅ ֭ັખ཰‫ٶ‬༥݀႓‫ۆ‬՞૯‫༷ٶ‬ᄣᇷҌ ቇਜ၊ฃྕ֭‫ڣ‬༈ఞĭ
ऄས‫ݗ‬࿚౷၊ဪĭ ຫ્ࣉĭ୎ս෠‫ی‬೷ŀ
ᆢϧ 1|
቞ Ⴟ ଇ Ļҽ Ҋ ‫็ ا‬ ‫༷ٶڹ֦ؐݞ‬ᄣĭѱ౗฼ԣਜ၊۹uಈ ‫ݞ‬ਜ၊୕ĭ
໩૔ၠࣤႽਜ്࠳ฃ‫ڣ‬༈ఞĭ ߣ Ļ༽੅၊Ҏ‫ٻ‬ళϤ VeryCD ᄤຣഇ၊
็ߘ ֪Ϲߌv֭‫ۈ‬୙h ֦ਜ 2005 ୕ᇜჇႽ݄۩႗൴ਜĭ໩૔ ༷ĭᆢ಄Ϥᄥཔ൲௜ལପቛగধhൂ
ߣ Ļ໩ ཋ ᄥ ၏ ಞ ᆋ ુ ಲ ແĭ ఋ ൔ ऄि൛χ୕ቇ‫ڣ‬༈ఞĭVeryCD Ҕ෠ࠋ ༷֭ళ๯ᄥྕि‫ ֭ه‬WebGame ഐh
VeryCD ၠࣤҊ൦ቓᇟ္֭ਜĭ໩૔֭ ༷ধਜh F Ļ൦‫ڛݞ੶॑ږ‬ᆹ၊ོй୎‫୕ۿ‬౦֭
ᄁఁପћ൦ᄥཔ൲௜ooಮ૔Ҋྻ္ F Ļඞ໩ᆸစĭ୎૔‫ه‬ᅢਜᆋુӑ൐࡟ĭ ັખԿ၄ᆈŀ
႟கĭᇂ္Ⴝ၊‫ັۼ‬པĭ႓ႽࣘႽĭ֔ ཋᄥ՞ሯჿg՞ූ؏ഐ‫؃‬Ҋೊ࿩৊ਜh ߣ ĻཋᄥߖҊखЩᆋ۹ൔ৷ĭࢄধ।
ପవ‫ݛ‬୅֭ংփූ؏ߖᄁᄁҊ‫ܜ‬ĭᆋ ߣ Ļ෸૔֭೐ࡹಚൔቛ֬٬Ӑ‫ނ‬ĭ‫ؿ‬౗ ‫֭߾ׯ‬h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (*0


ቜᆈĻུ໙
р၄Ⴧႏ‫ݛ‬King's Collegeĭ
୕ਵ୎ґh
໵ֹԡ્Ӏࠍឆ၊ૃĭ۹ྦྷ཮ᅮĭ
୅ྗՊ਍ĭປўআ٪ĭЯᇑ୅ཧh
ࠪ็ཾ቞֭ρ‫ٻޝ‬଄იABྠ࿛֭
ଁ‫ࢺࣷۓ‬Ⴧ၊മĭႁൣҊቛસᇾ
༤९ᇗ֭ੈલ౥୕ĭ෶ၣᇈ࣊ಷ
ࢄࢺࠆቜແਆρ֭ᇜࠦ٢ཧh

෺૔Ⴐ
മเuઽཊv
Ⴝଲુ၊ಝ୷‫ݡ‬ሸĭ෺૔્৩֭ಀเѱ٬࣏ᅢ੥ᄥ౜૩ρಮ֭૳వĭ෺૔Ⴛቄᄥ
Զ๬იࣔࡄ֭ၤඔѐᄀĭֶ‫נ‬ႍ૥ĭႯ‫ە‬৉ܼh෺૔Жൻᆢၸĭಗ၏ಞࢗϔׁ൬
٪ሪሹႶ֭਺ࠇĭᄥ၊۹ല૥֭Կቜൟࣀৢĭၣྡเၤඔ‫܅‬ቜᆈ֭ྡཨႰമเઽཊh

ĩF={଻ಮሕ|Ī ৡ๧Ļᕳĭ‫؃‬ҽҊ‫ا‬ĭ໩၁൦՞ቛྡเ્ඔ଎ำि൛ ๟఍ܷ֭ĭ‫ݟݟ‬h


FĻ՞ൡྡเၤඔ߾ႝཡ୎૔֭යಮ‫ۓ‬౮഻ࠋટŀ ֭h໩ब֬ᆋལ‫܅‬ቜำѡ‫ھ‬Ⴝઽཊ࣢ലĭऄས൦Ⴐ໩ ৡ๧Ļ໩ӐЬ඲ྫҎӑ֬‫ނޛ‬ॉrr၊ि൛๘ࡶำѡ
ৡ๧ĻႽ၊‫ـ׌‬ϜĭйࢨҊೀၦ࢔଻஼Ⴞĭࠏᆈ඲ĭ ֭മเ્‫ۓ‬ಈߚྤӮඬᇗ֭ၤඔ็Ҕ၊ဪĭ‫ݟݟݟ‬Ģ ᓁᓀĭ֔ఋൔྗৢ၁๟્֭ĭ‫ݟݟ‬h
ሹ࠵၁ѕ֬Ҋฆᄃၱ࢔଻஼Ⴞĭ‫ا‬ച߾Ⴝ‫੶ܬـ׌‬ĭ ੬ᮠĻ‫؛‬ĭि൛‫߾؃‬Ⴝᆋᇝྕ఍‫ۓ‬ĭब֬‫ޛ‬Ⴝ๏ᅦ ੬ᮠĻ।‫ྞۢׯ‬δĭଯ۹୷ಮҊ༘ິሹ࠵ႢႽ၊‫્؛‬
рࣰҊ൦ૌ۹଻ಮ‫؃‬େৠࢻ‫ࢬތ‬ൻh ྦྷĭఋൔĭ၁ᆏ֭෠൦၊ᇝઽཊϜĭ‫ڹ‬ԣ֭օࡖ၁Ҋ ྫδĢ໩၁ӐӐЬॹࢊྫҎ௖਒ĭߖႽိĭफ़େ൦‫ܜ‬
੬ᮠĻྗৠҲ૳֭ႝཡ߾йࢨվĭႽ൐‫ݥ߾ޱ‬஋უ ུୃĭ‫ॵྔޛ‬h ༭h
֦ሹ࠵༧ߓ֭ಮĭ‫؛‬٢ಗ໵ٍৠࢻ໩֭‫܅‬ቜĭ၊‫ׯ‬ ᅮྚႻĻ໩၁൦උಮࣂഝ೎ྣ֭ĭҊ‫ݞ‬၊ि൛ऄ൦ಮ ᅮྚႻĻ‫ྫچ‬༭ိĭ୎৺फ़‫֭ۓྦྷܜ‬ĭ‫ݟݟ‬h໩ቓӐ
‫ޛ‬ൻഌĭჇ൦ऄႽ၊‫ـ׌‬Ҋ‫ە‬ಈ༧ߓѡಮh སതႝ଎ำĭ໩ሹ࠵ၣవ၁൦࿘ߊߊ֭ĭཋᄥ၁ᄥ࿘ Ь඲‫ނ‬ॉׁ֭٢႓‫ۆ‬൦ກ‫ތ‬௏‫ܪ‬ĭऔ඲൦པ๐‫ޛ‬Ⴒ્
ᅮྚႻĻᕳĭᆋဪ֭‫੶ܬ‬၊‫߾ׯ‬Ⴝh തႝĭ໩ս՞ྗ‫ৢ׀‬ಲແĭ՞ൡྡเၤඔ‫܅‬ቜ֭୷ ౪༑ĭಞ޲໩ऄᄥའĭ௏‫۽ܪ‬վກ֭པ๐Ҋ౪༑൦൑
ളࡉୈĻࠏ࿀უ֦၊۹й໩վ10‫ا‬෧֭଻஼Ⴞऄ‫ނ‬ਜ ‫ݡ‬ĭ൦્৩‫ؿ‬Ⴏ‫֭ە‬Ģ ુဪδŀ‫ݟݟݟ‬Ģ‫؛‬ਜĭߖႽ۹ำѡ఍ׁܷ֭٢ĭ࢞
Ϝĭ୕ਵվ၊ོ߾йࢨ‫֬׵‬Џೀ‫ތ‬ৠࢻĭ‫ݟݟ‬h FĻ୎૔ቓӐЬѡಮӳᄩമเ֭ଯ۹Ҏ‫ٻ‬ŀ ᇁ๰hᅃࣤႽ‫اޛ‬ಮ඲໩֭࢞ᇁ๰ӑ֬ำѡ௖਒ĭ‫ޛ‬
F Ļࡃಞ߾Ⴝᆋુվ֭ႝཡĭແ൑ુߖ္࿒ᄼӶແ ളࡉୈĻ൦඲‫܅‬ቜᇗટŀ ྦྷ‫ۓ‬h
ߌሖ=Ⴧఌ๥ĩ٬'SᄷྠĪ ёࠨሁৠ=๊ᄾ೓ ֯݃ଆྎ=߅଩ൎႝஸ

၊ଈྡเၤඔ‫܅‬ቜᆈୃŀ FĻ֚ಞҊ၊‫ׯ‬ĭ֔၊‫ׯ‬൦ࡶ‫୎ݞ‬૔മเ֭ಮh FĻЬվࡍܼһ֬ᆋુ༭ᇉĭऄҊ֌ྗЬᅥєၚટŀ


ളࡉୈĻि൛൦ࠗᄀ౎‫ގ‬ĭᄥ஼Ⴞ֭ࣂഝ‫ތ‬๿ࡱ༷ĭ ളࡉୈĻ୿rr‫ݟݟ‬ĭ‫ނ‬Ϝĭದ໩འའrr႓‫ۆ‬൦Ҁ ੬ᮠĻۘ೎ྣ֭൐‫߾؃ޱ‬ႽЬ೬঺ᅥєၚ֭ࣤ৭Ϝĭ
ಈၤඔᄅྲྀቛྡเࠃߊ଎ำĭଲ൐‫ޱ‬ब֬ᆋ۹‫܅‬ቜ‫ޛ‬ ሸ‫ိތ‬ĭႽ֭ಮ඲໩֭Ҁሸ‫ޛۓྦྷޛ‬Ⴒ࿶ĭႽ֭ಮ඲ ໩འ‫ޛ‬फ़େૌ۹ಮ‫؃‬უ֦‫ݞ‬hрࣰࣤယҊ‫֭ܜ‬൐‫ޱ‬Ҋ
Ⴝ๏ᅦྦྷĭ၁‫ޛ‬ႽၱၴĭႽᇝሹ࠵Ӷແਜၤඔ၊Ҏ‫ٻ‬ ໩֭ိ‫ޛ‬௖਒ĭ෶ၣ໩ऄৠࢻແᆋ਎۹Ҏ໒‫ྣߖ؃‬ ᆱ֩ᅀુಈ࿒ᄼ‫܅‬ቜĭ‫ޛ‬फ़େ߾უ֦ѱҊል၄֭ಮĭ
֭‫ۓ‬बĭ޲ধऄબબᆦ൜ಽ೎ᆋ‫܅ڂ‬ቜਜh Ϝĭۘि൛Ьॹࢊ඲Ҁሸ‫્֭ޛ‬൐‫ޱ‬ĭ໩ሹ࠵၁ब֬ ശᇈ൦೬঺h
ৡ๧Ļ‫؛‬ĭ໩၁ி֦‫ݞ‬ĭଲ൐‫ޱ‬ब֬ำѡໆಁĭၠࣤ
Ҋ൦‫ݥ‬஋ਜĭ‫ؿ‬൦‫ތ୶ڄ‬ໆಁh
ളࡉୈĻྡเၤඔЯമᄥᇗ‫ݛ‬ऄႽ‫ـ׌‬Ⴛቄᄥࣔࡄѐ
ᄀ֭ၱඹĭѱૈႽำѡက۴‫݇ތ‬֭ٛܽৠĭ၊‫߾ׯ‬Ⴝ
ོࠈණଋა֭ಮĭࠏᆈ൦փሪఋ෸ପ֭‫ؿ‬ধ֭ಮĭ‫ޛ‬
଼७ᇍĭᇂେ॔ࣤယಈங‫ؖ‬h
FĻЬಮ‫ظ‬ၱ٬৤֭‫ܫ‬ൡ٢єᄥᆋৢࢋટŀ
ᅮྚႻĻ໩უ֦‫ݞ‬၊ՙĭ൦‫اޛ‬തႝ൅၊గ஍ᅾ֭‫܅‬
ቜĭ֚൐Ⴝ਎۹ಮĭ၊ᆸᄥ஍໩ය૩Ҏ໒֭ำ྇ĭ໩
֚൐ब֬ำѡᓁᓀĭफ़൦၁Ҋେ඲൑ુhঁࢺ඗֭൐
‫ޱ‬ĭఋ෸ಮ‫؃‬ಈ൴൏‫ײ‬༎ਜĭ෸૔৺‫ݞ‬ধ඲འᄤ஍၊
ོఋ෸ࢠ؏‫ތ‬ሰ൥֭ᅾ௓ĭದ໩ߘ࠳۹ሰ൥ĭ໩֚൐
imagesĪ

‫ޛ‬འओयĭ֔Ⴣ֌ྗЬ඲ྕಮҊል၄ĭߖ൦๥ၱਜĭ
෸૔ऄि൛ၣ‫נ‬ᆤሰ൥ແࣁ९԰ி໩֭മเh໩֚൐
၁Ⴝ‫׌‬Ҋ‫ە‬վഺ‫ࢩݯ‬ĭྥ‫ނ‬Ь၊۹ᇗ୕തႝ൅ॉ֦ĭ
ёࠨ=ਧਦ തႝľຮᢦĩF&M

ᆸࢬ‫ݞ‬ধϤ෸৺‫ۻ‬ઝቄਜh໩ଲ൐‫ޱ‬ำѡ‫ྎۓ‬෸h
ളࡉୈĻᆏफ़਀ĭଲོ೬঺ऄ൦ం‫ݡ୷ڽ‬ሸུ֑g‫ܬ‬
ࠫ૳ሸĭҊ‫ە‬౦ၦվഺ޳ࣿࠏᆈٙॎĭฆ‫ٻݞ‬ਜĢ
ᅮྚႻĻᕳĭଲ۹ᇗ୕തႝ൅ߖ‫۽‬໩඲ĭ୕౦୷‫ۿݡ‬
္‫֬׵‬Д߁ሹ࠵ĭቛྡเၤඔ‫܅‬ቜᆈ‫္ۿ‬ሇၱᆋ၊
‫׌‬ĭሹ࠵Ьం‫ڽ‬ਜĭ୎֭ၤඔўဎ၁ऄЬᄮ෾ਜh໩
֦ཋᄥ‫؃‬၊ᆸଇࡂჇྗh

(+' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ৡ๧ĩ็ཾ቞ĭAྠ࿛ĭ19෧ĭ֎മĪ

ᅮྚႻĩϪဣ቞ĭ‫ܤ‬୚ሹ࠵‫؃‬Ҋᆱ֩൦൑ુྠ࿛ĭ23෧ĭႽ଻ႾĪ

੬ᮠĩࣉ୬቞ĭOྠ࿛ĭ18෧ĭႽ଻ႾĪ
୷ಮЂ

ളࡉୈĩණ௦቞ĭABྠ࿛ĭ24෧ĭႽ଻ႾĪ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (+(


վϬज़ಎඈ
ྦྷ໛Я

ĩF={଻ಮሕ|
ĭૹ = ૹૹĪ

F Ļఋൔ୎ߖ൦འࢺࠆ֭ŀའӑӑ
ࣺࣺŀ
ૹ Ļ໩ᇂ൦འ‫۽‬ପవᆋ۹ಮ‫ނނ‬ཕ

଻ಮ֭फ़йྦྷ
ёࠨľອဤ ໛ľபፇྕ
Աhࠆႅᇂ൦၊۹ҝᅾ༆hཋᄥվ
ࡍ‫؃‬Ҋಲແࢺਜࠆऄ൦Дᆫĭଲુ
୎‫۽‬၊۹ಮ၊ᆸ‫ނ‬ሪĭ‫ࠆ۽‬ႅჃႽ
൑ુ਎ဪୃŀ
ࣤယ‫֭ا‬ၵԱҊ൦෺၊ᆸ‫ࡂה‬ሪవ଻Ⴞ֭‫ނ‬ĭ‫ؿ‬ᄥჇ෺࿘߾ਜೊ‫ྒྷލ‬എཋ଻
Ⴞĭମ‫ݞ‬ಈ֭െϯӱຉဌ༷֭֬ၱĭದ၊ؕؕ‫ۓ‬౮‫؃‬ѕ֬ಧႽಇໍh F: ୎૔ૈႽሆᄥ၊గϜŀ୎‫ޛ‬Ⴝ
υಎ‫ۓ‬ટŀ
ૹૹ֭อ߅ᄖᄥ 30 ෧ၣ޲ുिĭᆫ ֦૳ሸ໡฽hૹૹҊଲુρ૳ሸĭ ૹ Ļ෸‫ۻ‬໩֭υಎ‫ۓ‬ऄ൦ĭ෸Ⴍᄁ
଄ਜᆋ۹ൟࣀѱҊቁ൦u୕ਵఎ൲v
ĭ ෺ᄈধᄈࢋൔߺਜĭ෶ၣ෺‫଻؛‬ ᄥଲৢĭ໵ઊ‫ލ‬൐໩ᅻ෸ĭ‫؃‬फ़ၣ
୷ಮ֭ࣤယ၁फ़ၣ൦၊ᇝժ౮࠼ĭ ಮԽഐԽ༷֭ўཋ‫ࣘ؃‬൴ဌ‫׀‬ĭ ᅻ֦h໵ઊ໩Ⴝ൑ુྻ౸ĭ෸‫؃‬फ़
ূ଻ಮུ଻ಮ۴ೲ༇ઊh ْধ‫ڵ‬ಈׁக෠hԪ٬ᆋ۹଻ಮ ၣ઩ቈh
၊‫ـ׌‬फ़಄ᆵԱ၁ૈႽĭҊಞऄ
ᆦᄥ࢔າ֭ᆋ۹଻ಮĭйૹૹվ 6 ಄ఋӑэఋؓĭѡሹ࠵‫۽‬ሹ࠵‫ݞ‬ F Ļ୎၊϶‫؃‬൦൑ુဪ֭ྻ౸ୃŀ
෧ĭ෠గধ၁൦Эශ֭ূ଻ಮਜĭ Ҋಈh‫ٻ‬൵ŀ๭ॵ֭າາ൦ሹ࠵h ૹĻ‫ކކ‬ĭ֚ಞҊ߾္٤ሸgӢሸg
ಗቁၣuᷨ৷଻vሹऊĭ‫׶‬Ҋ‫׶‬ऄ ѡ඲൑ુӑ๭Ҋೊؓ๭ĭᆋ۹୕ ቏ൎথĭ၁ऄ൦ᄇ߾Ϝh෸‫ޛ‬ળĭ
ப ፇ ྕ ĭ 70 ୕
඲ૹૹ൦uূ୷ಮv
hૹૹట֬ᆸ๓Ļ ਵૹૹའ္֭൦໵๭h օԣ഻ĭམ۞վ
෶ၣᄇ߾‫؃‬൦໩‫ه‬గ֭h
uূ൑ુূŀ္ূ၁൦୎༽ূĭ໩ᅀ ࿘୷ྦྷခࣶѸ
൞ĭପవ֭ခࣶ
ુ၁й୎ུ 6 ෧h
vূ଻ಮ၊‫׌‬Ҋ‫׶‬ uᷨ৷଻v‫ૹૹ۽‬ཕԱߖ෠‫ތ‬ଫĭ ॣ฽ແuᇗ‫ݛ‬Ӵ F: ೊ‫ݜ‬၊۹଻ಮ৽୷ಮ֭ᄇ߾ာ
టĭཉಞ୅ྗ‫ޛ‬ౄվ Ļ
u଻֭‫֭୷۽‬ ਎ಮᇂႽ၊ࡹൡҊେณĭଲऄ൦ ൯୕౦୷ྦྷ֭ྦྷ ౰‫؃‬ओयĭଲ෠൑ુŀ
იಸӐ഻ࠋvh
ᅀુ၊ဪŀ଻ಮᄈূᄈᆼళh଻ಮ ໋ধh
uᷨ৷଻v৞‫ݞ‬၊ՙࠆĭପ Ֆልফແఋሯਠ ૹ Ļؓఁ࢔າ֚ಞҊ߾hफ़൦ೊ‫ݜ‬
ශ്ĭཕ֚Ⴧ୷ಮ‫്م‬h
v వ֎മĭሹጶu‫ۺ‬٢૳‫؃‬Աᄥߣ ൴ࠪი‫ٻ‬།֭၊ ୎૔ᄥ၊గ਎ೠ୕ĭ଻ಮҊ߾ಲແ
Ҏ‫ٻ‬h෶Ⴝ୅ೀ
ࣉ൐օv
hૹૹЬ෸‫ڇ‬ᆵແuվਵ रᆠ֬ൻ٨ಮಲ ᄇ߾൦၊ࡹ‫ا‬վ֭ൡh໩Ⴝ۹๥ऊ
ೊ‫ݜ‬ᆋൡ‫ه‬഻ᄥૹૹ֭ 20 ෧ĭҊႰ ൄ୷v
ĭႽ‫נ׌‬ዅ၁Ⴝ‫࣫׌‬மૹૹ फ़޲‫ه‬ўhҘ٨ 5 ୕֭଻஼Ⴞĭ֦޲ধ໩૔ሆᄥ๥
ᇂࡂ੫ჸ഻ง֭
඲ĭ၊࢞ऄᵃਜ෸hफ़൦ཋᄥ֭ૹ ֭؇৳େ৷h֭ಚĭᅾૹૹ 30 ‫ا‬ ง؏იܼ‫׌‬ĭҊ ၊໴ᣘ༷ĭಗफ़ၣೠ็Ҋ๡ߍĭм
ૹҊ၊ဪਜĭ෺଄Ϫ଻ಮࠏ‫ࠏا‬ച ෧֭୕ਵĭ႓‫ޯޯࠬۆ‬ሊ۹଻ಮ օўಱ‫ލ‬௧ࡖࠏ ՖҊᆱ֩‫؛‬٢֭ྣሾh໩Ӑའࠆႅ
৳ӎhफ़฼‫܊‬པ
‫؃‬Ⴝ၊ོԡસѰĭ္֔ॉԡᄥଯৢh ࡙ਜĭҊ႓‫ۆ‬ᄥ෸ᆋ۹ॉҊ౪ࠆ ෴ࠏ৻ખĻ ഻ࠋ֭ቓ޲ऄ൦ᆋဪϜĭ୎৽ி‫؛‬
ᆋ۹Эශ֭ূ଻ಮĭቑഐำρຓॵ ႅవ๷֭ূ଻ಮമഐ༮ଐᔄhफ़ F@126.com ٢၊༷֭შິ‫ૈ؃‬Ⴝਜh֔൦ᆋ۹
ૹૹĭफ़൦ᇂ္ૹૹԣҽĭ෸ᄤৎ ൦෸၊٢૳ቛԣ၊‫ڴ‬uబຫѡແ ଻஼Ⴞĭ໩૔࢔າঁ਎୕ਜĭૌ୕
၁߾ࠗӎࢬ්ĭ‫اޛ‬ՙ‫߾؃ࠗٮ‬င ໩༕ഽv֭໵ය଎ဪĭਾ၊٢૳ ‫߾؃‬Ԗԣ਎ೠ۹ྚఁ֭൐࡟၊గੲ
༊ĭ෸ಗ՞ধҊ߾ႁՖ๮঴ĭቁ൦ ಗబ٢Ϭࡁລ੅ᆋؕ‫ۓ‬౮ĭଲ‫ڂ‬ Ⴛĭས؏૨ᄍhૌՙᄇ߾ĭ෸‫؃‬ས
ሡሡֱׁ‫ޱ‬ᄥଲৢĭದԆ֦֭ૹૹ ໙ೄเ๔ĭૹૹ‫ۓ؃‬ब֦֬hᆋ ‫׃‬၊ՙଲဪ༭ྗh໩۩ො୎ĭ໩૔
઩ྗߓ༧hၣవ၁Ⴝ۹ূ଻ಮĭй ऄ൦෺ᆵ෶ၣ໵ᄄ໵߷ᄥᆋ۹଻ ቛρ՞ধૈႽᇟ‫ݞڷ‬h
ૹૹվ 6 ෧ĭቁ൦ॹᄩ‫ૹૹ۽‬ᄥ၊ ಮമഐuা‫ٶ‬౥Յv֭ᄀ‫ܫ‬Ϝh
గऄ‫ނ‬སߵ֦౥Յఁĭफ़൦๰็຦ Ҋ‫ݞ‬ĭχ෸֭඲ٍĭૹૹၠࣤૈ FĻૌՙ‫؃‬ѕߘҊ๥֭ሰ൥ŀเ໒ŀ
ഐߖඬᄥ၊గĭ‫็م׃‬ᄲഐ෸৽၊ Ⴝ൑ુ౥Յफ़া‫ٶ‬ਜhᆋ൦‫נ‬ዅĭ ଲ၁߾ᇟ‫ڷ‬δh
గԁ۹ᄲҜ၁Ҋᄃၱhफ़େऄႁແ ૹૹ෴ྦྷ၁֚Ӷਜሹ࠵୅ྗ֭‫׀‬ ૹ Ļૌՙቛρׁ֭‫߾؃׌‬ѕĭӹ࿅
๰็຦ഐඬᄥ၊గ෶ၣҔૈႽ࣢৷ པooᇂ္਎۹ಮмՖ‫؃‬फ़ၣ‫ރ‬ ‫߾؃‬ѕĭ‫ۓ‬ൻ‫؃‬Ҋ၊ဪh୎՞ধҊ
ԁᄲҜਜϜh଻ಮᄥԽഐ֭ўཋ‫ܭ‬ ༷ಈĭ၊ᆸ‫༷ރ‬ಈĭଲҊйѡಮ ᆱ֩߾‫ه‬഻൑ુh෸ઊเ৷ઊେ৷
ಞᇟ္ĭ֔Խ༷֭ўཋ၁Ҋେҽĭ ֭ࠆႅߖӑࣺટŀ ѱҊ൦଻ಮৢ૳ቓ‫֭ނ‬ĭܹࡷ൦෸
Ⴝོ୷ಮശᇈ‫ۿ‬ॉᇟԽ༷ĭଲనധ Ⴝྗĭ෸‫ޛ‬๯೎ׁಈቛᆋࡹൡh෸
‫ۻ‬໩‫ޛ‬ౄ֭υಎ‫ۓ‬ĭႁແ໩ब֬෸
Ҋफ़େᆋဪ๥൐‫؛‬ֈ਎۹୷ಮh၊
෺଄Ϫ଻ಮࠏ‫ࠏا‬ച‫؃‬Ⴝ၊ོԡસѰĭ္֔ॉԡᄥ ۹଻ಮେ‫؛‬၊۹୷ಮᆋဪĭၠࣤ‫ރ‬
ଯৢh ‫ޛٶ‬վ֭࣢৷ਜh

(+) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


٬Ӑྦྷ

୎Ҕ൦ᆄၼ็൘ ёࠨľອဤ
໛ľሔ࿶ឥ

ρ౮Ҋ႓‫ۆ‬൦਎౮ཕᄎ֭ટĭᅀુ߾Ⴝ ჇԆ‫آ‬ĭࠏᆈ֚൐ྗ‫ۍ‬౮ᄃg‫ۍ‬ᆵೊᘬĭ ൦ᅥऔᇾ‫׶‬ಋ֭h෸౰ॢऄ൦෸ᅥ໩


ଲુ‫ا‬ಮᇜಸࡁ෠ႜঌŀ՞༆ᇑ֦࣢ ᇂҊ‫ٻݞ‬൵ᆵ޲္ᅻ޲ᅴ‫ؿ‬ၠh෶ၣĭ єၚĭ໩ઠ֎ऄ൦໩ឰਜ෸ooᆋᇝ
ലĭᆋൟ֩‫ނ‬སၠ࣑ࣤ೎ಎ٢૳йࡖࢰ ඲൑ુЬం௔ЬФசĭ඲൑ુ໩ρ୎ ႜঌ઎ࠨĭ൦ଲᇝu୎༧ߓ໩ऄ္ແ
ؕh୎ૈॉᆠࠆࢳପĭ‫۽‬஍ણ၁ҽҊ‫ا‬ĭ й୎ρ໩‫ا‬ĭ඲൑ુ୎ૈႽᆍ༜໩ĭ ໩ઠ֎v֭୷ಮຣಎ໵ٍৠࢻ֭Ϝh
ѡܽฃഐᅧਜ 20 ‫ا‬໒ߖ൦ฃ༷ᅧਜ၊ ඲൑ુ୎૔୷ಮ‫؃‬ฆྼ಼൥৮୎૔଻ ෶ၣĭ୎ॉඊౄඊ೘၁Ҋ‫ݞ‬൦ྗৠᅦĭ
ሔ࿶ឥ
໒ĭඪ๐ࡹ‫ނ‬ĭඪऄେࣘ౮๏࿒h‫ؿ‬മ ಮ‫ྗ߅ނ؃‬rrᆋᇝߍĭ๘గধऄ‫ނ‬ ‫؃‬൦၊୙ᆵҽ֭ൡhᆋ۹ϋৰ֚ಞҊ
ል ফ ቜ ࡍg ૊
ѐଲོӶඨ೎‫֭؛‬ĭ၁ଗଗᄥྗৢ‫ޡ‬ਐĭ ೘൥ĭᆏསᆄၼ֭็൘δh ᆼ֬‫ܥ‬৫ĭҊ‫ݞ‬ଲᇝuૌ۹൵ਊ֭୷ เಮh ౮‫ۓ‬ልࡍh
ඪ‫؛‬ඪ֭ρၱ‫ا‬၊‫׌‬ച၊‫׌‬ĭ‫؛‬٢Ⴝૈ ҊႶའగ‫୕ا‬వ֭၊ؕ‫ܫ‬ൡ ĻႽՙĭ ഻ഐУሸ‫؃‬൦็൘ৠ႓Ь‫߁ކ‬vࠏuെ ᇿႽ{Ѱີඈ| g
{ρ୎ऄསρ഻
Ⴝቛ֦u‫଻ނ‬ಮ္ቛ֦֭ 10 ࡹൡvࠏu‫ނ‬ ‫ތ‬஼Ⴞ૔ಈ၊ࡍයಮ߾෶ຟĭփ໩૔ ಈਜ໩ᆵ޲ĭ୎ᆱ֩୎െಈਜ‫ુا‬З
Ѱ|ֱ໛ࠪhӐ
୷ಮ֭ 12 ۹ћሡv
hቁ߾Ⴝಮধ‫ޡ‬ਐ୎ ಈ֭൦၊۹Ⴝళࢼࢼh֚൐վࡍຟ֬ ‫ײ֭ݔ‬༎ટvᆋᇝᆄၼ༪֭ნ੫ĭ๘ ୕ᇾԃ{ሔূ൅
૔஭Ҋ஭ĭሹ࠵ྗৢ၁ᄥ෠‫؛ތ‬٢ᄥ၊ िྗĭ࣡‫׶‬ਜূϸhᆦ‫ނ‬Ⴝ஼Ⴞಲൕ గধჃ൦‫ુا‬೘଼֦ॅୃh໩ಲൕ۹ ྘ཙ|ၣࠫ{౮
၌|ֱ౮‫ۓ‬ফପh
గ෠൦ഐฃࢰߖ൦ቄ༷௩੦h ෸ĭჇ൦෸၁ࡎ೎ຟච֭‫ؚ‬ༀhႽళ ‫ܤ‬୚ӶಸᄥູѸഐሏ‫ه‬ᆋོĭଶᇈվ Ѹॢ{Т࣠୷Ѱ
Ӷ୕ಮ֭ρ౮ĭႽ਎ལቓࠖЯ္౸ Ļᇎ ࢼࢼ‫ূތ‬ϸऄ‫؛‬ഐਜဌĭૉধဌಈ‫ތ‬ ࡍ‫؃‬ψψ࿡ඹĭ෺֦‫׀‬ԁਜ‫ا‬ചঌδĢ ಮ|ᅃ‫ا‬ՙࠎ֬
഍‫ތ‬౮഍ቈၣᆮӲሹ࠵ಈณ၊ӎਆρĭ ‫׶‬൵‫࢞׶‬൦଼૯֭hᆋҊ‫ݞ‬൦၈ӎᇗ ୎ॉĭჸধඪ‫؃‬ಯҊሆ္ࡁ෠ႜঌĭ໵ ‫ݛ‬୅ປ‫ۺ‬ལվ
ࢊh
‫؛‬ሹ࠵֭စྣ‫ڽ‬ᄻh୎ࡃಞ‫ތ‬෸ᄥ၊ ӐࡶӎࣧҊᆼ֬վུܷ࣡ĭ֔ቓ޲ࢺ ઊሹ࠵֭ߖ൦ѡಮ֭h඲֦‫׀‬ĭऄ൦ᄥ
గĭ‫؃‬൦୎ሹ࠵֭ங‫ތؖ‬࿒ᄼĭଲુ ᅴ൐ĭূϸ࡜ԃ္౰ॢĭࢼࢼᆻၱ္ ங‫ؖ‬ሹ࠵ᄥ၊ؕ‫ۓ‬౮ᇗେᅯ७‫ࡘތ‬ჱ֭
ਆ౮ҊӶ‫܇‬ĭऄ႓‫ۆ‬ӽ֌ఋ޲‫ݜ‬ĭ‫ؿ‬ ઠ֎hቓ޲ࢼࢼН‫ه‬ਜĭಶ༷၊ঙళ Ҏ‫ٻ‬h୎္ቁ൦ᄥ‫ृۓ‬g
κนg
‫ڄڄ‬Ҋ௤g
Ҋ൦๭ॳੈไ઩ׁս‫ݗ‬ĭब֬ଲಮ‫؛‬ ሏമऄቄhվࡍሜ໡ᄀႶĭ෺඲ Ļᄥ Ⴔഌᙸᙔg౸‫߁ކ‬gЬ௔ҕ௔೬gᄤЬ
Ҋగ୎ĭब֬ಎൟࣀ‫؛؃‬Ҋగ୎hऄ ໩૔ᆋᇝಮ֭઎ࠨৢĭԣళ֭ଲ۹Ҕ ൛ઁᇜడĭଲુ୎ऄ൦ଲ۹ᆄၼ֭็൘h
སաК֭‫ہ‬ज़၌഻‫ކ‬ԏ֭ଲဪĭ
u୎ඩ
֭൐‫ޱ‬ᅀુҊའ࣊็ŀv
္ᆱ֩վҎ‫ٻ‬ಮҊ൦ำၱধ௔୎ഐԽ Ӷ୕ಮ֭ρ౮ĭႽ਎ལቓࠖЯ္౸Ļᇎ഍‫ތ‬౮഍ቈၣᆮӲ
֭ࠏ௔୎ళҕ֭ĭऄ෠Ⴝĭೊ‫୎ݜ‬ཕ ሹ࠵ಈณ၊ӎਆρĭ‫؛‬ሹ࠵֭စྣ‫ڽ‬ᄻh
Ա၊ؕ൐࡟‫؃‬Ҋେ‫ه‬ཋĭଲ၁൦୎‫ݞ‬

ඩບਜ
ূሸᄆĻ
uӑؓཕྡh
vᆋ൦෸ূಮࡍᄥ{֩ గ൶Ա֭u౴ۢటඩvooҸuۢvᄥ ೗ମধიuྦྷ࢔vཕйĭ
uቛρv๥ဪ၁
֫ࣤ|ৢ඲֭hҊ‫ ݞ‬, ᄥuफ़֩v֭ნ ֚օ֭ଞᇝნ࣪ৢఋൔ၁൦uඩv֭၊ᇝĭ ඃᄥਜ৳ӎҊ‫ܜ‬ᇗ৳h
ളީ٬
စ໛ሻ਽ჟ , ၣ၊ᇝҊശܼ֭֩֫‫׌‬ধ ၱ࠯uඩ֦ቓۢ‫׌‬v
h იuඩvሻཕйĭ໩‫ه‬ཋᄥཋൔ֭ნ໛
ഐ‫ݢ‬ಮ
ልফቜࡍ ॉ , ሹূሸၣধ , ౮ঋಗቁ൦uӑvᅥ Ϥ۹uඩvሻས࣊็ᆋဪ਱ԣধ֎؇൘ ႓ႰuҊඩv֭ԣཋ௜੹վվۢჇuඩv
቞Ⴟଇ ࠄҚ෕ औሪ࿪֢ྦྷႲ൥ , ࠯Ҋ࣏൦uӑජؓുv
ĭ Ⴐ֭ĭ‫ݞ‬ಈ၁Ҋ൦ૈႽ༽ৰĭҊ‫܇ݞ‬େ oou໩ब֬ಎൟࣀ‫؛؃‬໩Ҋඩv
ĩༀϮĪ
ļ
ቛ ෕Қࠄቛ
‫ؿ‬౗၊ᆸ൦u֭ؓಂᇷӑ֭v
hৰೊĭ໩ ഐᇾ္൦ቛ‫׶‬ՕႰĭႽuെvࠫuຼٙv u ѡ໨ᄥࢠઓĭҊඩऄٙ҄v
ĩᇣࢵઆĪļ
૔‫ݞ‬ಈӐႰ֭uۢྞv
guბঁvၣࠫuඅ ᆵၱĭೊuඩᄇvၣࠫuੴ൳Ҋඩv
h u‫۽‬ሪ୎ቄ‫ݞ‬ೠ๐վࢯུཤ , Ϭ‫ٻ‬ᆵϬಚ
ёࠨľອဤ ӖvֱՕĭཋೊ࣊ၠЬ၊‫ߌ࡭ׁۈ‬ແ၊ ෡ಞ၁Ⴐধў൝ۢྞඅӖ֭ၱඹĭ֔Ӑ ‫ׯ‬໩࣊็‫ޛ‬Ҋඩv
ĩ࿀ೆᏵĪoo୎ೊ‫ݜ‬
໛ľളީ٬
۹ሻooඩh Ӑࡡಱ‫׶‬ՕooҊ൦uඩᄇvৢ֭ଲᇝ ಲແሻ‫ৢ׍‬ᇂႽuඩv‫ؿ‬՞ধҊᅃ൴೎uҊ
ӑߍؓ඲֚ಞ‫ ނޛ‬, ቓగચ‫ࢳގڠ‬ᄇ֭ ‫׶‬Օĭ
‫ؿ‬൦ቛρ֭ၱඹhྡೀՕࡡಱ‫׶‬Օĭ ඩv‫م‬ሻ , Ⴝྦྷ۴֭ሻ‫׍‬ऄ߾٬ӐuҊඩv
ჸᄽoo‫ۼ‬औᆋ၊ჸᄽĭ
{ૈ๰ି‫ތ‬Ҋۢ ੴ൳Ҋඩh෡ಞႽ‫׌‬Ҋ໛ĭ
֢၁໵ഌվ࿶h ਜĻႁແᄥ{ൊࣤ·Ꮳ‫·ڌ‬લ|‫ٻ‬଄྇ሪĻ
ྞ|վफ़ၣෲ྇ແ{ିҟიҊඩ|
hҊ‫ݞ‬ ֔൦ĭ෹ᆵ෶ၣuҊ৤િv֭ਾ၊Ҳၱ u୷၁Ҋඩ , ൞‫ن‬ఋྣh
v
໩ል૒ಈҸਜሻ‫׍‬ĭ֭ಚ൦Ⴝ၊۹վվ ඹ , ܹࡷᄥჇ෹Ϥuቛρvֱ๥Ⴧuඩv
ĭ ෡ಞ u୷၁Ҋඩv֭ၱඹҊ൦u
ĩႁແ଻
֭uඩvሻႎᄥଲৢ֭ĭ֚෹ቛྡೀՕ Ϥྦྷ࢔ྣແᆸࢬֱ๥ჇuඅӖv
gu‫ݧ‬Ӗv
g ֭ҊඩŀĪ෶ၣ୷֭၁Ҋඩv
ĭҊ‫ݞ‬໩޵
֭൐‫ޱ‬ĭў൝uඅ൩gӖঁvᆵၱ , ֔ uბঁv
ĭϤቛρ֭၊϶ྦྷᇾܼ‫ۓ‬ൻᆸࢬ ಞब֬uཧ຦ၱҊ൩v೗ၦ၊ሻ‫ؿ‬ቛuཧ
၊϶֭Ⴐٍ‫ا‬ແՕ቎ĭ਎۹ሻ֭Ⴝuᆸ ֱ๥Ⴧቛρྣແ֭Яമĭႁ‫ؿ‬ᄁҊ‫ܜ‬uቛ ຦ၱҊඩv
ĭ෡ᄽႽ‫׌‬uඩບਜv
ĭ֔՞
ඩv
guඩঽv
gu౪ඩv
guਊඩvၣࠫuඩ ρv၊Օধ֬‫ۿ‬ແॢܼ‫܌‬ᆦhᄥଞᇝӹ ৉ܼ֭৳ӎԣ‫ه‬ĭ඲Ҋ‫֢ׯ‬၁ႽሁჇᇗ
ঁvֱֱ;਎۹ሻၣഐ֭ , Ⴝuඩമ‫ڀ‬v
g ؏ഐĭ෹௭ߒྦྷׁ࡭ߌਜቛρᆈᄥᇾܼ ‫׍ܦݛ‬໛ሻ֭ი൐च࣑h
uല౪టඩvၣࠫࣤӐԣཋᄥུ࿘഻ቜ໛ ‫ۓ‬ൻ٢૳֭‫اތྦྷھچ‬ဪྦྷoo֚ಞ ,

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (+*


DLPOFЛழጇѵ࡙᜿
̬͖⠘̬ᬌθ⮰ᬢ㷱ᆁ㻴κ仅⍛Ą5IF4QBDFą㞦ᱛᆁ㻴亲ͪ㵸喏БᣔᎫₐ⁍ $BMWJO,MFJO+FBOT ࣶ$BMWJO,MFJO6OEFSXFBS
 ᎠᏒ᭑ႏ⮰DLPOF㈧݃Ƞ

ᆁ㻴ѹκ仅⍛ᰬऐ ⩋ ≧ᔭᏒȠᝬᰵ㢱͠⮰྾ѿᰠ᭛᣼‫ݹ‬㻮ⰷ ⮰Ꭰ䒧Ϧ喏᣼Ӈर⻹ㆧಷ⮰ദ᱘Ƞ䔅͖㇪ガ


ᬓসჸᰵ᪳ࡂᬢᅆ ‫ݜ‬䔅⁍ DLPOF Ꭻॶ⮰䶰ॶ❳喏ᄥκ DLPOF ⮰ĄDLPOFą৭❸䛳⩔㜾䔮䒧ᴀ⮰ጯ᫅喏Ꭲҫ
⮰̶⣛ࡦ喏䲎⼛䊱 ‫ڔ‬᫜㈧݃ᓃ‫ݜ‬β⌝‫⮰ڑ‬β㼏Ƞ ⩔‫ڔ‬᫜⮰⿷ѿ‫ޖ‬㷭Ƞ᰹㷱ㆧಷ㮩♢ദ⵬喏ࢠ䘩
䓳 ᎟ ᫥ ㆟ ⮰ $BMWJO,MFJO κ Ꭰᣔ‫ܦ‬ञ̶じ̬͙ᕓ ᭛ᰬქᬿ䔇㵸ᬢᅆᥙ䙹⮰⒚≭Ƞᰠ䛹㺭⮰᭛
Ą5IF 4QBDFą㞦 ᱛ 仅ⅠĄDLPOFą䰳᧨‫⤯ڔ‬喏 DLPOF ⮰Ꭻॶऽ ᑦ䄯β͖ᕓࡂÿÿ⩔ⰷѨガࢁ⮰⒚≭ᬢ㷱喏ᥙ
ᆁ㻴亲Б‫⮩ڔ‬㞞স Ბखज़⩔ᰬ݉ხხᬌहѲर‫➥ڣ‬ᕓ⮰Ꭰ䒧ϦȠ 䙹‫ܦ‬ᆊκ㜖ጝ⮰⠘➥䷺ᵨȠ᜽И㻵ᓃᝬᰵᎠ䒧
Ჭ‫ڢ‬ガ∭⮰䭴݃䙹 ‫͙ڢ‬ᰬАϦ≑≑ͼ䕿⮰喏ӫ᭛κᬕᎠ᜼ Ϧ䘩ࣽ‫ܦ‬㜖ጝ⮰ผ䴟ȟ㜖ጝ⮰㻭㼏ȟ㜖ጝ⮰ᔭ
ऴₐ⁍ࣽጯцȠᝬ ߋᣔ‫ܦ‬ጞ᜼ͦ‫⤯ڔ‬ᬢᅆ֢‫ ⮰׻‬,BUF Ꮢ喏䔅ᵣ⮰ĄDLPOFąẮᔡᅝͦЂИ݇䕌̬
ᰵ㷗䖬䄣‫ܦ‬ፙ⮰φ .PTTȠ,BUF.PTT 㣣ᓃ⮰⾦‫ݹ‬᜼ߋ ͖ᰬຩ⮰䛶ᩪ᎟जȠ ą
≞ ࡦ ഋ 䛹 㺭 ྾ ѿ喏 ᜼ߋൽ䕌β ĄDLPOFą ‫ݗ‬ᴽ̬ፈ⮰৭❸ 䔅͖‫ڔ‬᫜㈧݃⮰ᣔᎫ喏䮐βь㐋⮰Ꭻॶ⍌
⢳‫ٴ‬䶰㻴β‫ڔ‬᫜⮰ ᎠᏒ᭑ႏ⮰ DLPOF ᒎ‫׻‬ÿÿᎠ䒧ȟᕓᙋȟ͙ᕓȟ͖ᕓȟ 䕿喏䔄ᄲも⪑ᕓ౜ͧᩧᎠ䒧Ϧૈ❝⮰
⩣ຟ➇Ѐ㸐ࣶ‫ڱ‬㶏㈧݃喏Ꭲ̀䶲⪑β䉛ᒧ໷ 䮻ᘻȟᬢᅆ喏䔄ᒎ᜼β̬ ๆ྾ѿ᎟ज喏Ϻ϶Ꭰ ᰴᐬ໷Ƞ ĄDL
㏴⮰ĄDL POFą⩋≧ᔭᏒȠDL $BMWJO ,MFJO ͖ⱋ₏᠑ᰵ䔅⻹⩋≧ᔭ POFą⮰Ꭻॶᅝцκ‫⤯ڔ‬र఩ᣔ‫ܦ‬喏
ȟ$BMWJO ,MFJO +FBOT ࣶ $BMWJO ,MFJO ‫⤯ ڔ‬ Ꮢ⮰Ꭰ䒧̬ЏȠ DLPOF ౔䓳̬ࣧᎠ⮰ᬢ䬠‫ڱ‬喏౔‫ڔ‬
㞦ᱛᕧ⯽ ,FWJO $BSSJHBO ⩝㏩㏒១䓪仅⍛喏 $BMWJO,MFJO ‫⤯ڔ‬㞦ᱛᕧ ⤯㠯ఠ䖬䄣β ๆѹ̹स఩ㅹȟ
Ϟ㜖ͦ౔౦⮰྾ѿ჏䃞᱘ႏ⮰ϓ৭⤲ᔡȠ ⯽ ,FWJO$BSSJHBO 㶔 ⹦ 喝 Ą౔ ⻹᫻ȟᎠ咰ȟᕓ‫ݗ‬ȟૈຩ⮰Ꭰ䒧Ϧ喏
ѹ⩣Ὅࣶ ѹຟὍ̿⼷ͦ᱘⁍≧ߔ㔸Ϻ͂ ϶Ꭰ⮰᭑ႏ㈧͙݃喏 $BMWJO,MFJO ᰵ⮰᭛᠟‫ܧ‬᪅㏯ȟ㝊䍴঄ȟͼ䭋ͧ
⩸र౜ⅳ䯲Ƞ‫࠱͙ڢ‬᠘≧䋯κ仅⍛ᬢ㷱⩸⮰ 仂⁍ᣔ‫ܦ‬䯲ऴ +FBOT ➇Ѐ᰹㷱㈧ 䴟ふふȠЂИरჸ᝹ࡺ喏౔Ꭻॶ
Ὅ➥݄ͥ喏⣜౦⹦㠯 $BMWJO ,MFJO +FBOT স ݃ȟ6OEFSXFBS‫ڱ‬㶏㈧݃স仅Ⅰ喏 ͙Ⴘ‫ڔ‬㶔䓪㜖ጝ喏र‫䷺ڣ‬ᵨࢠ㘩๋
$BMWJO ,MFJO 6OEFSXFBS ⮰᫜ϓ৭喏ፒߔ‫ܦ‬ ̵ ͦĄ ̬ ą ѿ ⮰ĄDLPOFą Ƞ 㲹̬͖ͦ᪠ѿÿÿ䔅₏᭛ĄDLPOFą
ĄDLPOFą ⮰ Ꭰ 䒧 ᰵ ≧ ߇ȟ ᬢ ᅆ ᙋ ࡭ 䋟 ⮰ 䔅͖㈧݃ 䦴ᄥ 㜟 ᆭ ᔭᏒȠ

(++ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


FA S H I O N / B E A U T Y / I T M A N

Insi d er LIFE + STYLE

FASH ION

௑ᜉܸྟ‫ښ‬ጺᭁ˗֐‫ؗ‬
үগྠవˁ*1"%Տ൦ᄆ‫ڤ‬
ᳬᓤ᜵఩‫ݓ‬ᜉnjᳬᓤᑀॷnjᳬᓤᄕ᭯%JPS)PNNF

IT MAN შິ٢ӹ൜ ၊ᆸ૒ປ ઒೬֭Յ็

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (+,


‫ښ‬ጺᭁ˗֐‫ؗ‬
୊ॖ᷃͸ђᤊᶱ१̂Ցర҄ͻ᷃१̂
ੰᛡ᷃ߘ޷޷ӑ‫ݣ‬᷃ౄเᏆവྲ᷃स̝!ќຝnjᰴϤᶱसঃᤊᶱӯ͒ᴝ!ᴝᒑድᔮnj᝵Ӱభ!ܹ௡՚ѹ
ྲѿѣ໦್᷃ߵᶱ᭾అྲѿᲞ៙᷃ᰴ̝ᎄᣤҰေ᷃(JHJᶱस᳁୊ॖҰေ᷃ᑋኞ༷༥А᷃˗ጰॖ೥

叾㞟៶䨫ࣇ䦵㏴㶘Ƞ叾㞟㉔䏘㸑#VSCFSSZ1SPSTVN
叾㞟ᠩᣒ䪬䲡,JN,JSPJD

(+- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


叾㞟㺬᰺ຄ㷲Ƞ⮪㞟ᬍ㷃㶙㶘(JWFODIZCZ3JDDBSEP5JTDJ
叾㞟㒄侙۶䲸#PUUFHB7FOFUB

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (+.


➈Ё㶙㶘;BSB➈Ё㸑(VFTT

(+/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


⌞▝㞟㑾Ⱪ㗹ᓰȠ叾㞟㉔䏘⯛㸑#VSCFSSZ1SPSTVN

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (+0


叾㞟ᱧ䒓⯛侙⩟;BSB➈Ё㸑-FWJăT
㏏㞟ᠩᣒ䱟䋫䪬䲡,JN,JSPJD

(,) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


⮪㞟㑾Ⱪ㗹ᓰȠ叾㞟㉔䏘⯛㸑#VSCFSSZ1SPSTVN

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (,*


ጓ喟‫ۈ‬㐬㞟䷻㶐#PUUFHB7FOFUBࢎ‫ڣ‬㞟䪬㸑("1
ठ喟‫ۈ‬㐬㞟㗹ᓰȠ㐬㞟ცᲫ䪬㸑#PUUFHB7FOFUB

(,+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (,,
ጓ喟㐬㞟ᠩᣒ㑾Ⱪ㶘Ƞ㐬㞟䪬㸑#PUUFHB7FOFUB叾㞟Ძ㈂⯛䲸13"%"
ठ喟ࢎ‫ڣ‬㞟‫ۈ‬㷲㶙㶘#VSCFSSZ1SPSTVN
ࢎ‫ڣ‬㞟䪬㸑("1叾㞟➈⯛䪬䲡%S.BSUFOTGSPN$16

(,- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


䲈㨊㞟➈Ё㶐Ƞ➈Ё㸑-FWJăT叾㞟㒄侙۶䲸,JN,JSPJD

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (,.


⮪㞟᲎㏦ⴚ㷃Ƞ⮪㞟䪬㸑'FSSBHBNP

(,/ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ጓ喟䆦㏦侙⩟(JWFODIZCZ3JDDBSEP5JTDJ⮪㞟ⵡۨ➈Ё㸑J[[VF
͚喟⌞㨊㞟㶙㶘("1⊤‫ۈ‬㨊䪬㸑;"3"
ठ喟䆦㏦㶙㶘;"3"⮪㞟䪬㸑'FSSBHBNP

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (,0


侩㞟㶙㶘Ƞㆠ㞟䪬㸑Ƞ叾㞟Ძ㈂⯛䲸13"%"

(-' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


叾㞟о䬟㺬᰺ຄ㷲Ƞ叾㞟㗹ᓰȠ叾㞟⯛䲸%JPS)PNNF

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (-(


9BOEFS;IPV ፓᰶ⊀䗮͚͉䷻ᗲࣵ⌲᫝㜿䔯
⮱Ⅱ㐬⎃㨊喑䃖ҍᒤຯ㵹䊝ౕ๖ౝ䬡⮱⍥ौ
䄄ϧ喑Ⲭᮧࣵ䅓হȡ

⢸ᷓ䯲喟፯ᓤʽᛨ ፯ᓤᆁ᜕ ፯ᓤጨ᜕9BOEFS;IPV


ᐃ䄄Ⴔ喟ᗰᓤ᜕᫂ ᗰᓤʽᛨ9BOEFS;IPV

൘మவሮर
ҍⅥ䔉䘪ᔅ̺γ຦ౕ̭͗ᬒ‫⛦ٶ‬ᓛ⮱ক᱘喑ϻҍᎷ
̷䊝‫ݝ‬㶐ᾞ‫ݺ‬喑䮼᝸ᠾγ̭Уҍ⮱㶙㶐ຄ̷ᬣ⮱ᵤ
ၽ喑ᰶ̭⻺䄡̺‫⮱ܧ‬ᕔᙌౕ‫͚ڣ‬ȡ99 ᝃ㔲᭜ 9:喑
ₑ‫ݨ‬㷘⌤⋳὎ㇷ喑⩤㷲ຠ⾬喑䃖ᬍ᪝⮱ ᱈ౕധ఍
͚䮼∏䔽≮喑฼๖Გ͡‫ݺ‬喑̸̭ၽᄳҍఇ⺮ȡ

௑ᜉᎄᣤᬈҧᩇ஡ߚᮨᓢᣵ୊ॖѶᮓӑ‫ݣ‬՚՚ᶮˌၿᤵ‫ی‬ᶯԧ
‫ی‬Ճ՚ᶮˌၿᤵ‫ی‬थܱ40)0इᶯവྲဍೕᬶᶮழˍ᡹ᶯ ञទߵ
఩ᜉҰေ࠵ᓥ‫ڡڤ‬ଢΙ˗ጰॖ೥
IT M AN

%SJFT7BO/PUFO 㿀ᄳх䯲䲖প䔈㵹‫ݝ‬Ꮒ喑
х䯲㏲ธⅥ䔉䘪ᄦຠᕔᰶⱭ̺जѝ䛼⮱ᱭё߈ȡ
⢸ᷓ䯲喟ೣᓤᒉࣜᜉᯏ᜵ᜉ ಫጯᛮ᛭ ಫጯ᜕᫂%SJFT7BO/PUFOᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ᐃ䄄䄚喟ງᗰᓤ౎ጯ᜵ᜉ ᗰᓤ᛾԰దಫጯᜉᯏᛮ᛭ ӵХᓤ᜕᫂%SJFT7BO/PUFOᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
"MFYBOEFS.D2VFFO Ь㠒㞧ᱜ⮱▢‫ٶ‬㝙⮱͊ጫ喑
កⵡ䓴Ꮣ႐㞯⮱↶䲆喑䃖ϧᙌऄ‫ݝ‬ҍ⮱㘪䛼ȡ
⢸ᷓ䯲喟ງᗰᓤܸᛨ ಫጯ᜕᫂ ᗰᓤᰨᰯ‫"ࣈڊ‬MFYBOEFS.D2VFFOᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
IT M AN

ᒵ䯫ᰶຠϧោ៿᱙႐⮱ 1SBEB喑ፓⱭ̭◦ᄾᎡ⮱Ꭸ䆎喑
ϻᓛ䷻ᒽᒽ⮱⎃⪁䊝Გ喑≨߈ࣵᕔᙌȡ
ᐃ䄄Ⴔ喟ᗰ᣸ᄇᓤᛮ᛭ ᗰᓤྦ̳ᆁ᜕BMMCZ1SBEB
䒜ࡃγຄ㷲ಇ⃲⮱䒛᐀喑៦ᢶ̭ܴฝ㞟⟙侙喑ఋᑿ‫⮱⽠↶ݝ‬ᕔᵩ͚ȡ

ဍೕᬶ᷀ງᗰᓤ᜵ᜉ ౎ጯअ᛭ ᄇᓤ᜕̳BMMCZ4BMWBUPSFGFSSBHBNP


ञទߵ᷀й፯ܸ᫂ᛨ9BOEFS[IPVй፯ᓤ᜕᫂ 5TIJSU#PUUFHB7FOFUB
IT M AN

 ᱈᭜ໃۣ⮱喑+FBO1BVM(BVMUJFS ⮱㗑㞟࢝㟞䃖ҍ̻᱙႐㏦
䏘⒛ᬍ⬈㐀व喑䃖ҍᰡ䛻ᰡ㔭Ⱪȡ

ဍೕᬶ᷀ᐩᓤӿᔉᆁ᛾ ᳬᓤ᜕᫂+FBO1BVM(BVMUJFS
ञទߵ᷀ᐩᓤӿᔉ᫂᛾ ጌᓤᆁ᛾ᛮ᛭ ᳬᓤͰᜊᜮᄖ᜕+FBO1BVM(BVMUJFS

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (-.
Shaw
n
Tops Yu
:
6291
3
8220 -0004(Ch
1 e
Btm: -0003(Gr ck Shirt
ey T
0050 ee) )¥559
4-01 ¥299
83 P
remi
Hocc um L
ight
Tops ¥799
:
7898
1-00
6848 01(D
6 en
Btm: -0003(Ch im Vest)
eck
4816 Shir ¥699
5-00 t) ¥
02 A 499
qua
Blue
¥799

ഐಸᇅ
঩ႎࡂ~ັ ֭ߔ࣪
, เယ
}᧛ ࠋ උ༙
ear ယ഻ ሹ࠵ቓ ࢻჍ໛
Roadw ar ๥ྣเ ๥๓ԣ hའਜ
ёࠨ ഩࡁ=ࢢৼৼ

s® ᄚൊ‫ܓ‬ ෴ੲӹ
Levi' 's® Roadwe օစಮჍ໛৉ࠫ‫ ލ‬Roadwear ֭ธ 's® Roadwear ֭
იLevi , ਎໒ vi's® Ⴧ Lev
i
฽݄۩ ဎၾ Le ࠯గफ़
࣊࠹ᇾ ഻ࠋ ,
ᆏಮ
Ⴖ3ᄍ
4ಸ h
ཨ‫֭ݞ‬ เယ , ಮเယ
՞ ໋འ
๏ ᅦ ഻ࠋ ঳෸ ૔֭ᆏ
‫ލ‬ ᛕ
ᄚൊೊ om.cnĪ
৉ࠫ‫ލ‬
www.levi.c
ᆾĩ
ܺ٢ັ
ʶ௅ʶଉᬖ
Ⴭ໛৉ĭ໫‫׀‬Levi's®ቜ‫ד‬ჼ
ᆋय‫؛‬൦၊۹๏ᅦĢჍ໛৉ĭམ۞ᇿଈဎჼg۫൵ĭ
{໵࡟֩|ৢ૳‫ـ‬၊໫‫׀‬ऄ൦്୕ࣦ֭
ธĭೊ࣊ಗ๡ཱպ֭֒Ф෍ሪ Levi's® ֭Ӊ௞ሯਠĭଲ۹ಲᆏĭଲ۹ॡॵĭೊ‫ݜ‬Ҋ൦౜ဌ
෶ࡶᆏ൦ૈϿٍཕ྘hແ൑ુŀ෸္ቜ‫ד‬ჼথhᇾܽ฼໡൦‫׃‬၊ܹĭ֚໡֦ᆋ࠹ Levi's®
Roadwearu᧛঩ႎࡈv༪ਡ֭ᇾ္ણ‫׌‬൐ĭਪ൐И‫֭࢞ڕ‬ε৉ᇜჇ‫ڗ܇‬Ҋ‫ڽ‬Ⴝྗಮĭධ৮‫ܹݞ‬h
֚ಞĭ཯ൺ၁Ҋ൦‫֭֚ނ‬hۘ၊ि൛ൔࡴε৉ऄუ֦ਜࠧ൵଼֭฽ĭிഐਜ Levi's® ል૒
ஒԣ֭uடட๏ู଻v‫ॢܬ‬ĭ္ཧᆋ໒டட֭ॢಮ๿ࡱ୬ስॸफ़Ҋ൦ೀၦ֭ൡ౮ĭ‫ލۿ‬ঋ෸
ߖҊ‫ނ‬඲ߍჃ๏ูhε৉ĭॉ୎֭ਜĭႽ๏ᅦ഻֭ࠋҔႽ৉ಇĢ

‫ލ‬ᄚൊĭႃ৉ಮቜऄ္ቜ֭Ӧ‫׀‬
Ҋ଄Ϫĭቜ၊۹ၤಮେႽ‫଼ا‬h്Ϟ϶໻ၤဪဪྣŀᆏ֭ટŀॉĭဌవऄႽᆋુ۹‫ܤ‬୚ĭᄥ
‫ۺ‬ᇝઽཊᇗੴ൳Ҋඩh
മແ၊۹ႃ৉ಮĭ၁࿀୎ӗ‫܇‬ਜ֬ĭ၁࿀୎େӗେ྇ĭ֔ĭ୎େሹ࠵ቜࠥ෸ટŀཧধࠋ௪ि
ঽ‫ھ‬Ⴝ๏ᅦ࣢ല֭‫ލ‬ᄚൊཉಞҊ‫ۍ‬൝೘ĭ‫֭ځྞޛ‬ӏ൳ሪҊ๥֭٢൜h‫ލ‬ᄚൊϰ٨ਜࠥ෸ᇍ
ቜಮ Louis, ՞࿒଩ਠgսϹgङԣࠥ෸֭ྡሙgഐఈ֦‫נ‬ႃĭ෺‫؃‬๯೎ਜ്‫֭ٻ‬ಫӼĭᇜ
Ⴧսᄷԣਜ၊ϤልඓჇሹ࠵֭u‫ܞލ‬ஏvࠥ෸hቜႃ৉ಮऄ္ቜ֭Ӧ‫׀‬Ģӗ୙ቛս၊۹၁Ҋ
େചhᄚൊ୵৷࿘༥ᄌञ໻༬ĭ၊ᅹ၊൜‫؃‬ႽϸႽဌh
uᆜഐᅹ౜v
g᭜ሸْമĭ໩૔य‫؛‬ཕ
྘෺ႽӶແ၊໒ᄌञଈࡍ֭శᇑh

Levi's®}᧛঩ႎࡂ~୬ስॸ༪ਡ,ၣ٧‫ܦ‬Ҋ݇ᄽᄷ‫܅‬ဎၾ৭ൖࣤ‫׍‬
Ӊ௞, ၣ࣢ྗᇍቜ֭}෣ၱ‫~ۓ‬փԣརൻ഻ࠋ๏ᅦ֭࣢ലĭ‫ۿ‬ำѡཧ
‫׃‬၊օ୷Ӣ‫ڑ‬൅൵‫܅‬഻Ӊ֭୬ስॸᇉ࣫Ģ
㺬᰺ຄ㷲13"%"
ᵩၽ㶙㶘 &SNFOFHJMEP;FHOB
㚝ፓ &SNFOFHJMEP;FHOB
ऐ㶸᫦ጫ&SNFOFHJMEP;FHOB
Ḃ㞟⯛䲸$FSSVUJ

;8:16/6=,-+747: ;8:16/6=,-+747:

᜜ᓤᄊ௣ܹ
⩤㷲͚⮱㸥㞟喑ᰡ็⮱᭜ᑧ䄰⩕㞟⮱䒨ᔘᘶᗓȠ‫␎ٲ‬
䉢᫼⅁ᖜ⮱䬟䔯ᙌȠᰶᘼࡧ‫ݘ‬λ⌞㞟㈨⮱ಇ⶙হۤ䚤喑
䄂ఫэ䔿̭⻺̻̓ᬍζ⮱ϻღহ㜗ౕ喑̭⻺℘ᬍࢸ䔘
ᙌ⮱䒨Ძ͸㒻ȡ

ᎄᣤ ᫕ண ୊ॖ ࠜ ,0 വྲ ᡏᨇ ! ܹ௡՚ѹ ӑ‫ੇކ ݣ‬ᄑ


ᶮNBLFᶯ஡ߚ 5*.ᎄᣤҰေ ߘ޷޷

ፓ⤍‫ٶ‬㞟∪⮱仆Ἄ㞟ຄ㷲喑䲏᫆
᱙䏘⮱ࡻͪহ㞟䄰⮱䒨ᔘ㐀व喑ᅞ
᭜̭፲≨⩌⩌⮱䉢‫ڙ‬ၽᏓմ౧ᮜȡ
䔶⩕Ḃ㸽㞟⮱䙺亝ᑧ䄰γ䒨Ძᙌȡ

(.' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


၊ᆸ૒ປ

ዛᄇᓤԥଆ੮᜵ᜉ 10354
ಫጯᛮ᛭ $FSSVUJ
᜕ߕ 13"%"

᜵఩‫ݓ‬ᜉ ᄕ᭯$FSSVUJ
ᗰᓤ 7 ᮗ᛭ 13"%"
ᛮ᛭ 13"%"
ᮗࣜ 13"%"

☚䬕⮱ࣹᢿថใຄ喑ፓⱭᑧ◵⮱ฺऑᘼঠ喑ຣ⇦⮪ᰡ᭜ัั⊛⣝䉢᫼⅁䉕喑
⾬䔆̭ຄ䰭㺮⮱᭜Ꮒ⅁࡮䋠⮱㏲ธ⅁偱ȡ

㸥㞟⮱㶙㶘হຄ㷲喑䙺हᵤ≲㞟㈨⮱ 7 䶳㶘喑‫ݖ‬㥪⮱‫ޗ‬㷮э䔿‫⼜⻺̭ܧ‬Ხ倅
᩵⮱Ԏᖜȡ䒨㪱ᱽ䉕⮱Ҭ⩕䉡व㸥㞟䒨⯵⮱㇫倀ȡ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (.(


ู༦ᓤ‫ݓ‬ᜉ%JPS)PNNF
ዛᓤᛮ᛭$FSSVUJ
ᄇᓤᄕ᭯#"--:

ۤ㞟䄰⮱ㆠ▝㞟喑ౕ㸥㞟͚ᆋλ䭠
݇⅁ᖜ⊀◵⮱㞟ᒖ喑ۤ䲆㔹ᰶ߈喑‫ޗ‬
㷮‫ݘ‬㜡⮱̷㷲䙺ह㞟䪬㸑喑䒛᐀ԛ䏘
㔹̺㉔㐤喑ᰶ‫ݨ‬ᘼ⮱ᩫᲫহ㹣⯞喑㉔
㐤ᓄ‫ិ̭׼‬䰕ыज̺᭜㸥㞟㺮э䔿⮱
ᔮᏓ喑+VTUSFMBYȡ

(.) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


၊ᆸ૒ປ

᜜ᓤ᧫ጻ᛭10354
ᒉࣜ &SNFOFHJMEP;FHOB
ᄇᓤ᜕ߕ &SNFOFHJMEP;FHOB
ᄕ᭯&SNFOFHJMEP;FHOB

઒೬൦൑ુŀ‫ܬ‬ଈඹၴĭऄ൦٧‫ڕ‬઒੥ோ‫ڙ‬၊϶֭ဆ೬h઒೬೬
‫נ‬ধჿჇ໩૔֭਄ஜიമเĭ ი‫ڙ‬೬ࢬࣕh‫୕اޛ‬వ໩૔඲֭u೅
೬v࠯൦઒೬֭၊ᇝĭ֔઒೬֭‫ׯ‬ၴ‫ۿ‬ແংٟĭས೅೬g૤Ϫg
֖ߣg֖‫ڀ‬g‫߯ޕ‬gൎ౥gѮ‫ی‬೬gထઢ೬g
֖ሽ೬gཨ࿱೬ֱ‫؃‬ඓ઒೬ᆵਡh઒೬֭
ำ‫׌‬൦౦ႜ๡๱ĭЖ‫ֶ؏ތ‬ĭ౪֖࿶ᇉĭ
Ⴙೊ໩૔֭‫م׃‬Ҳோ‫ڙ‬h
઒೬ఋൔᄲၠᄥҙሖࣀ‫ྣڌ‬ĭႶಸЯ
ྞగ‫ؿ‬༤तಎ౷֭઒ሖĭྉ༷ୱଖᇟ
ҙĭᇾս౪๱ሹಞĭሜ౸֭൦ࠈಞ
็ӶgҊࣤ‫ך‬ሦ્֭৩h઒೬՞ҙ
ሖપင֦൐ሕĭվ೬ॾ֭઒೬ٚ
ᡏ݊ᆏĭᓢడ‫߇ڤ‬h2009 ୕֭ T
ฃഐĭ՞ٖ‫ڷ‬ቄཧ࡭ᄇ֭઒೬౼
൥ᄥ୷ሕࣀ໌ಞӶ‫ڌ‬hCelineg
ChloégStella Mccartney
ֱ၊ᇡ௞ஏ‫ټټ‬ᇾսֶ‫נ‬ᆱྦྷ֭
઒೬༪h֔ሜ‫ۼ‬ේჿĭ Martin
Margiela ‫ ୕ ا‬ধ ࡜ ԃ Ҋ ྋ ֭
೅೬࣍മၑ෠൦઒೬֭൛ቜዔ
ᆈĭఋ෸ࡍࠏ࿀ᇂ൦ᄥ෹չࢁ
֭‫ࠖۼ‬ഐĭದ઒೬‫ڌ‬Ӟिᆭ
ೣ၅hᆋᇝഴ્಄ཧ‫ۿ‬൦ഹ๱
֦ 2011 ୕Յ༹଻ሕ֭౼൥֚ᇗĭ
LanvingYves Saint Laurent g
Viktor & Rolf ֱ௞ஏ‫؃‬Ⴝվਐ
ཕ႓֎௞ԣཋĭ઒೬ၠҊ൦୷൞૔֭ልඓh

⮪㞟হ㸥㞟हᵤ᎟ۭᬻᔘহ䮼ᘼ喑ຯ᳉ҍ̺ⴒ䖀ᔻ͵ᥚ䙺㸥㞟喑হ⮪㞟ౕ̭䊤ᕨ⇎ᰶ䩆ȡ

≲ৃ઎㞟᭜ᰡͧ፥㻮⮱䷉㞟喑⃼Ѻ⩤ธ⮱㶐ᾞ䛹䘪जВᰶ̭У䔆ᵤ⮱ 7 䶳㏬㶘喑䙺 5 ᖑȠ
㶙㶘Ƞใຄ⮳ज喑㶙㶘⮱䷉㞟हᵤ䔶ःγ䒨ᴁ⮱≲㞟䄰ȡ
7 ᮗ᛭ ᗰᓤᛮ᛭ ᗰᓤᮗࣜ13"%"
ู༦ᓤ᜕᫂%JPS)PNNF

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (.*


ᄾቇᄊ൘మ
᜾Й䄒ຯ҂⤳㼐ࣺ➖䉕喤᜾Й⮱ᙌჅ喑᜾Й⮱⩌➖ᕔ喑
ᝃ䃥∕Ⴧγ᜾Й ᱈⮱᫦ाȡ
ёࠨ=ӯ৷ଇ തႝ=ຮ‫ٮ‬


ᨦ᧬ᜉᯏᳬᓤᄕ᭯.BSUJO.BSHJFMB GSPN*5

ᳬᓤᄇअᄕ᭯.BSOJᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ᳬᓤѐ᭯#VSCFSSZ1SPSTVN
ᳬᄇᤂү᭯3JDL0XFOTᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ೣᓤ஥གᳬᄕ᭯$PNNFEFT(BSDPOT GSPN*5

᧛༆

ຯ᳉̺ᓲ‫ݷ‬䋠䔯ᆒ喑᜾Йࣵ䄒ຯ҂㵹䊝喤
ู༦ᓤᰴᡲ᭯ "MFYBOEFS8BOHᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ᄇᓤዤᡲᄕ᭯"MFYBOEFS8BOHᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ู༦ᓤᰴᡲ᭯ "MBJB
ᄇᓤᰴᡲ᭯.BSUJO.BSHJFMB GSPN*5

ᄇᔉᜉᯏ᫁ᨛ‫ݙ‬᭯$PNNFEFT(BSDPOT GSPN*5

᜾Йⴒ䖀ႰЙᰭധ᱙⮱Ჱ᜽ࢂѺ喑
ѳ̺⌲ẇ ᱈⮱Ჱ᜽ȡ

ู༦ᓤӭᐫᑀӊ#BMFODJBHB
ᳬᓤ CPPL ੤ӊ6OEFSDPWFSᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ᳬᓤ੤ӊQIJMMJQMJNᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ᄇᓤவ‫ڱ‬లጯᐝေӊ.BSUJO.BSHJFMB GSPN*5

ᳬᓤᨦ᧬ᑀӊ4PVEPVUJOᶮGSPN-BOF$SBXGPSEᶯ
ᳬᓤᄕӊ#BMFODJBHB
ᳬᓤவӊ:WFT4BJOU-BWSFOU
ᳬᓤ੤ଢӊ $PNNFEFT(BSDPOT GSPN*5

PART Y

᭤јဩࠃࢽӖ̿ፍˠ॑ᨛ࡙ဘֶྡܸ͛͜੾ ,JFIMýT ሙᮨඝþྖe॰ဗÿТྖ˧Ӯ


ˆႌᮆጞဨࠂֵྠᗓᓷࡈ (Tiffany & Co.) ᫄ᏣԦ࣊Кள᳦ᨚጆѴὋʶጆѴᒯᒱᒯᎾNjሩ ʼ๑౎ለ‫ڣࣸܢ‬ὋӨՎԻັՏ٘ͺࠑᗿऔබʶՎՁԷܷࠑԟҪ˝िҸЇቧˠҨᄉ 2011
ˆᎫథᄉ᳦ᨚ፬உ௃ˀ͟ඊᄉ౜ᒰᎾਕˀၒၜЏӧnjᤇʶКளဨࠂጆѴ߸ᎾࡘᇧѢᗓᓷࡈֵ Kiehlýs መᮧගþྕ · ९ဖÿСྕ˦ӭध‫ݼ‬njመᮧගֵྠ‫ڙ‬ᒬᢵԦࡘᄉՎௐὋ‫ݼ‬ጻሕ੽‫ٿ‬
ྠ͚ܷ͛੽ᄉඇʶ˓᫄Ꮳᅮᫍ Ὑ 1837 ࣱ‫ݼ‬ᒬጰጝᄉᗓᓷࡈὋ‫᠎ֵ࢓࠳˝੆ࣂ̬ݟ‬ˀӧᎾ᝹ ᯟᇪ͗ᄉֵྠ߼ைὋᒰҦ̅Վ௃ஜመᮧගᄉྕၸᏧ͂РՎѸᤴఝ‫ݝ‬ᄉၶาὋሤ౜અᢵ̅ᇪ͗
᝟ᄉӫཨЦᔴὋᏪ‫ ڙ‬170 ͷࣱᄉ໫ֵ᫁ྠԊԽ˖ణ˝Ꮳᅊᄉॆ࡚‫ܫ‬ԩᅬᄫNj᧗᣹ 128.54 А Мᄝ̂ˉὋ̾ᒬᢵᄉֵྠҦ᧙֏Շܷ͔ࣞүिҸᏅͳὋԟˀဖܑγએὋЇቧСྕˀᓩ໌᫸෴
ડᄉþᗓᓷࡈ᳦ᨚÿ(Tiffany Diamond)Ὃൣ௦ᤇ౥৲ˆ᳦ᨚ˝൤КளဨࠂጆѴᄉඇʶᮣሩ ኍМᄝᮉᄫ , ˝੝‫ڙ‬ᇪ͗᠇࿸ʶࣁ˧Ҧnj2010 ࣱ 4 త‫ڙ‬መᮧගᤈ᯾˖‫ڍ‬ʶֆࣱ˧ᬄὋढֵ፝
ˆ᳦ᨚᄉѬҞˀᤴ‫˿౎ࣛۋ‬௃ቃ༦ਕnjጥы‫ݟ‬᫹ЏʶᓉᄉᓣบὋ̾Ԣᡓїᄉᯏ֖ऎˀᓤॐऎ ྠᤂ 160 ࣱ౎੝ʶᄯ݊ᛠᄉþ‫ٿ‬ᯟᇪ͗ÿዴᇷὋ੆በ˿þKiehl's መᮧග ྕ·९ဖਝؒ᝟Ѳÿ
΍३ᗓᓷࡈ᳦ᨚ᭣Վࠬ࣡Ὃ੆˝Кˆႌణ˝ᮆጞᄉᨚᆂᒱֵὋ̽ˆ̠ባᄰᤜයnjᗓᓷࡈᄉࠂ ᤯᣾ˀ WWF ˆႌᒬཨ۲᧚͗ኍ఺ౝᐎ੣Ὃᤩ൥धࡘᒰҦ̅ဖγˀЇቧСྕᄉМᄝᮉᄫὋឞ᝟
ᆂѬҞ࣍ࠪᗓᓷࡈ᳦ᨚྱѾᤈᛠౢ्ѬҞὋԺ̾΍ᨚᆂణܷᬌऎઈ࠰ѢᏣᄫЏᓴnjᏪ᝹᝟࣍ Ѳᄉ੆በ३ҁ˿ܲழᄉСซὋ ᇪ͗ԥֽˀ஌ःᦏӠѫुཉnj ൤൒ᄉ 2011 Kiehlý
s መᮧගþྕ·९
͂Ԡ࠱ᮣᮣဢሩᨚᆂ੩ᤴ੆̽ဨࠂ᧜ᠵࠑԢௐ࠺઴ᡞᏧྕʿ᧕੣ᄉ‫ݖ‬ӧဢֵnj ဖÿСྕ˦ӭὋ௦መᮧගвऎ࡞ᛠФСซਝؒὋ‫ٿ‬ᯟᇪ͗ᄉֵྠ΍֐nj੝థመᮧගਝؒᇩᄣ
ᄉஅᄝ੝३ᦏ࠱૫࿸ፋþʼ๑ࣉਝؒ۲᧚͗ÿၸ˝ለѽᬒᄉߦߔ͂᠓˻˹ዙnj

 ೲేሒഹᔉߣᔉ໲ႄ˟ᝈ‫׭‬Ꮏնဘ (D8BUDIFT Ӓ̛ᯫࠒድֶइᄩᜉन࣫


˝൓ܷࣻ࣍ጞᎾࠓֵྠೱెሑ௙௠ֵ̖˧ʶᄉง෬ᬥሎऄ‫ݢ‬๮ኃЛ̼ӧ˟ʼࣉʶֆࣱ , ೱె ။‫҃ܢ‬ᛪֵྠ Gc Watches ‫ڙ‬ӑ̚ᯪࠑዴֵआᬟ᧗ध࣪Ὃឞዴֵआͮ̅ӑ̚ᗂՏᄉ
ሑвऎ୅੣௅ఴॆ̼ᅻՏ‫ݘ‬ব୉ॕܷ࣍ᚚࢵࠃᔈ଍Ѣസᔈߢง෬ᬥሎऄ‫ݢ‬๮ᬌ᧙ྟnjֵྠ̾ÿ ဌउܷ̋ᛣᄉˋழࣸ‫ڣ‬ᯪࡎὋ߸Кͳဗ˿ֵྠᅞఄ‫ݖ‬ӧᄉူএ֖ዴᇷnj͔ܲ‫׷‬ႌዴ
സᔈÿ˝˞ᮤ , ྱ҃ध௢ጥᎾྕৰ஋̂ , ࣲҦᥘॆጙ̠ච࠴ၶቚᰄઝጨឞጆѴֵ̖˖‫ڍ‬Ӝ् ᔭԢᇪ̓ՏึՏ޶ጬጬःᥘѢࣝὋˀ Gc Watches Кီᗈ̂᫁Щᯪࣝ੯ᛠ߽ Cindy
៵ࠇܷ͛ྞᄉᔈ໱ႃ˞ᝇnjസᔈᎀᎀ፬உὋ᮷ᖿὋ෕̠ॶᑵᄉ௢ܸጥྕ஋̂ࡂ൤ડधࣿ࣪Ὃ Livingston ‫̾ܢݘ‬Ԣ Gc Watches ˖‫ڣࣉڍ‬࿗ࠑ̼ူ‫ ׷‬Tiara Group ঳ፂူ᭐
ឯᬣೱెሑጹጹֵ։സᔈጆѴᬌ᧙ྟࣛ౎ᄉ೔ࣵಀᎾචোnj൤ጷസᔈߢ्៵ܷྞ̾ʻ˓ʿՎ ோ᳀ЎၶὋʶՎ᜸᝼ Gc Watches ‫ڣࣉڍ˖ڙ‬ᄉ࢝ளኼብnjध࣪ЦᇩֵྠᤆྱѾᥘឯ
ᄉ‫ڣ‬௿Ὃ̾ধএ - ࠬ੼ - ᥙᤢ˝ጲጉᝮᤗ˿ʶൿ‫׬‬Ꮎํ໫ᄉྕৰ஋̂nj‫ډ‬ፈႃ˞ᝇቚᰄ˝ᤜ ˿ܷ˖ӧӜᗂՏॕ᜼௙௠०᭡ᘗ࠴‫֖ݽ‬ᬇ៷ЎၶὋѫѾ΃੘ Gc ణளᛪ൛njˀ‫ࠕىڣڙ‬
ࠬॶ˖੝ྕᄉസᔈ‫ߦݘ‬Ὃ‫ڙ‬ऐᬒኼNjᛣ᥊ኼ֖സᔈಝʽኼʻ˓‫ڣ‬௿˖ᎃጺസᔈᓉጥᎾᄉྕৰnj ѫ̙˿̴͂˝ᒬࣁᄉ੆ࡂਕҁᰆϴὋᏪԠ̙ԩᒬࣁᄉ੆ࡂὋ‫؝‬৤̅ᤇ͊ᅞఄ੆ࡂࣛ౎
ೱెሑ˝ఴጷܷྞત୉ྱѾ᝹᝟˿௅यᄉऐᬒ֖ᛣ᥊ᐿ௿ὋᖸᤴѢസᔈᄨஉᄉ೔ࣵ௿ᒰ ὚ֵ ᄉ‫ݖ‬ӧ᝭ॹnjඇʶࠑዴֵआᄉᖿ੆ࠪ̅ Gc ౎ឬᦏХథ᧖ርᆿयᄉ਒˦Ὃʿ̨‫ܘ‬Ҫ˿К
ྠ˖‫ڍ‬ӜѸ਒঳ᄢᬀ෴˝൤൒ત୉ઝጨቚᰄஞͳ्៵ˀ‫ࠓݢ‬ᄉ᝹᝟Ὃ˝സᔈߢ‫܇‬ᤴѢʶ˓ϣ ီᄉᭅ‫׫‬ཁὋՎௐѢࣝध࣪ᄉՉႌՏึᄉᤤસ˶ͳဗ˿ Gc ֵྠᄉ͈Ϙnj
औNjΪ᥼ᏪԠຝಀᄉႃ˞ᝇ्៵nj
PART Y

-FF ௣‫ܮ‬ழֶԧ࣋͘
ႢႽә‫ ݞ‬120 ୕৭ൖ֭Զ఍୬ስ௞ஏ Lee ᄥഐ
‫૾ݢ‬഻ཋօ્ඔܾऐϿਜᇾ฽ແuLee · Way
to Createv֭ 2011 Յ༹ྕ௞ၤඔ൐഑ྶĭ
վ֑฼ԣuԿၱࠋ‫ـ‬v֭ಎྕ‫ۈ‬୙hྕज़ࣉજ
ႝׄ೑ࣤ็ቜແ Lee ֭ࡇಱ௞ஏօစಮĭ౜ਪ
‫ه‬ҋ߾ཋӎĭແࠋ‫ࢫ׶‬ଦᇾ฽hიՖ๥൐ĭᄁ
ሹ୯ᄇҋ੢ॠਧ֭ೠ໒ၤඔࡍoo‫א‬ሸ৉‫ؚ‬
Cham ChamgሹႶၤඔࡍ Erik Burkeg൐഑
ഩࡁ൅ Smita Daryanani ‫ۿ‬൦๡‫ۺݞ‬ሹ֭
uԿၱࠋ‫ـ‬v ĭࢄཋӎ෶Ⴝಮփ೎ׁ౷ਾ၊ѐ֭
ᇈӞׁփĭ༻గྕ၊࠹֭Կၱআরh೑ࣤ็ቜ
ແ Lee ‫ގ‬ቜၠࣺ֭օစಮĭႌ਽൐༷୕౦ಮเ
ယᇈॶ୬ስ໛ߌhՖՙĭ෸ၣԿၱ༽‫ڋ‬ሰง౜
ਪࠋ‫׶‬ཋӎĭႰ؇खԿၱ֭ྕ٢൜ࢫिਜ Lee
2011 Յ༹࠹֭൐഑ᇾ฽ Ļ uLee · Way To
Createvhࠋ‫׶‬ཋӎĭ೑ࣤ็ጳ൬ਜሹ࠵‫؛‬uԿ
ၱࠋ‫ـ‬v֭؇֦ࡶࢻooૌ۹ಮ‫؃‬Ⴝ؇ඓჇሹ
࠵֭၊๐Կၱᆵ੦ĭಮ഻ఋൔऄ൦၊ԣuԿၱ
ࠋ‫ـ‬vĢҋ੢ॠਧ൦્‫ݛ‬୯ᄇ֭໛ߌࢯ౽ĭཕ
‫؛‬Ⴧၣ൐഑ໜଈ֭ફ‫ؠݟ‬ĭҋ੢ॠਧᄽၣၤඔg
Ӟੈ‫ތ‬Կၱྣњಎ౷hᄥҋ੢ॠਧĭ഻ࠋሪ၊
௃ধሹҊ๥ׁ٢֭୕౦ၤඔࡍĭ෸૔ߐԲሪҊ
๥֭૛འĭಗ‫؃‬ႰԿၱ࢖݁ሪ๥၊௓৉๺hԿ
ၱ๥ဪ၁൦ Lee ၊ᆸᄥӘ֥֭໛ߌĭLee ‫ܥ‬৫
୕౦ಮႰԿၱ‫׌‬ሟ഻ࠋĭཧҋ੢ॠਧ֭౥୕ၤ
ඔࡍᇉ࣫hແՖĭLee ᄥࠋ‫׶‬ཋӎຣ્ဎၾਜ
ҋ੢ॠਧׁ౽֭໛ߌ࣢෥ĭ ‫ۿ‬ႽҊചuԿၱࠋ‫ـ‬v
४ࢎཋӎĭದૌ۹ಮ‫؃‬٧‫ڕ‬ᇊമჇվဤмω֭
ᆋ௓Կၱׁփh

ሹഐൟࡈ 60 ୕օగĭѡॠ GS Ӣྠ൛ᇜၣవᅙ֭ഩࡁৠ୙ၣࠫ༽࣑֭


ज़࠷ĭ઩ቈଲོ‫ྦྷۢ؛‬େႽሪআಫሜ౸֭Ӣૡ֭ል၄ྻ౸hࣘܽӢྠი
࠷ඔၠࣤಸྕᄍၻĭ֔ѡॠ GS Ӣྠ‫؛‬Ⴧྦྷେ֭Ҋྋሜ౸၊ᆸԶӽᇈ࣊ĭ
uGSv߲ћ൛ᇜം်ሪѡॠۢྦྷେӉ௞֭໵ഐ಼်h

֚Яେ ࣘఋ෶େ
ѡॠྕऴືќ‫ݶ‬ԣࠔ

¶ಎྕ၊օ FlexRide ሹ൩႓ࡘ൚༪๬ൔཋೠӢ‫ގ‬၊֭ຣ્‫׶‬งҨ७


¶әվ‫ ੹܇‬2.0T SIDI ᇎେᆸர໧અᅁ࿪‫ࠗ׶ه‬Н‫ ه‬400Nm வ஑‫׶‬৷
¶әվ 20 ႏղੰ‫ࣉގ‬અᧇࠫۢྦྷେઅ฀gRecaro ል၄ᄖ‫׶‬቞ၝgᄖ‫ྠ׶‬٢ཧகࠫੰ‫ࣉގ‬෿ϸgBrembo ል၄ೳӢ༪๬ֱል၄
஭Щቈၣದ‫ۇ‬ሕૡ૔ՄཆೠԌ
GADGETS/DRINKS/FITNESS

Essential LIFE + STYLE

MOTORS

ᆋਏٍঠ৮
Ⴝ‫׌‬૚
ٍঠ৮၁Ⴝශ቞ӢਜĢᆋྕঃଈࢩ FF ֭uܷൽv൦ٍঠ ࠷ඔ݇۴
৮ఠ࣊ແᇀྦྷେቓౄg‫܇‬େቓಎ֭ශ቞஥Ӣĭ၁൦ٍঠ৮
‫ࠗ׶ه‬
৭ൖഐ൶ঃශઅಂ‫׶‬஥Ӣh ྠ‫ބ‬ĻӶ65؏ࡋࢠ֭6.3ാĩ6262CCĪ֭V12‫ࠗ׶ه‬
FF ൦ႏ໛ Ferrari Fourĩශ቞‫ތ‬ශઅಂ‫׶‬Ī֭ෲ྇ĭ ቓվ‫੹܇‬Ļ660 જ৷
෹ҘႰਜٍঠ৮Ⴝൖၣধ‫׃‬၊ঃශઅಂ‫׶‬༪๬h‫ۆ‬ශઅಂ ቓվ୭एĻ683୬·૤
Ԍղ‫ތ‬ᇟਐ
‫࠷׶‬ඔი஥Ӣ֭‫׶‬ง‫א‬ሸ७ᇍ༪๬ຣಎࠪӶĭफ़ᄥ෶Ⴝශ ӑɑংɑۢĩ‫ހ‬૤ĪĻ4907 ɑ 1953 ɑ 1379
۹Ӣઅഐൔཋ৽࿋gᇎେgफ़ჯұ֭୭ए‫ٻ‬஭ĭႁ‫ؿ‬ᄥಱ ӢമᇟਐĻ1790బॠ
‫ྡׁލ‬๐ࡹ‫ތ‬ట‫؃༷࣪ߔޱ‬େփধవ෶໋Ⴝ֭ሤᄈྦྷେh ᇟਐ‫ٻ‬஭Ļవ47%/޲53%
ྦྷେ
ᆦႁແႽሪೊՖԣᇡ֭ྦྷେĭྕঃٍঠ৮ FF ֭ӢᇾҊઊ ቓۢӢූĻ ‫ུ ৢ܌‬൐
335 /
ᄥӴ൯֩੦ഐࡘӢĭᄥ‫ۀ‬ሪ৷ུࠏࠚ࿚֭੦૳ഐྣ൚ĭߖ 0-100‫ৢ܌‬/ུ൐ࡎූ൐࡟Ļ3.7૸
ёࠨ=‫্܃‬

൦ᄥ೟֩ഐԈӿĭ‫؃‬େ਽ઃ FF ֭٬ٗўཋh Ⴚ‫ރ‬Ļ15.4ാ/100‫ৢ܌‬

GADGETS{ᆏᆦվஏ‫|נֶ؃‬໩૔෎ઍਜ15۹߄ປվஏĭದ୎ििဌ TECHNOLOGY{֎ٙ࣬๰՚଄ാ࠱|‫֎ۻ‬ٙཕࠗ஭࣬๰ࢄҊᄤ൦ࡹࣷࢺ֭ൡ
DRINKS{ि௦ĭ൦ལ࠷ඔࠋ‫|ـ‬འ‫ࣽނއ‬ĭ༽࿘߾ि௦
APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (/,
వథழᢼ
NEW STAR
‫܍‬䒳թᓄҍ㔰㭾⮱᫝䒓rr

ϕָA8L
൐༷ఢӢഩࡁႽ၊۹‫ܓ‬๥֭ำ‫׌‬ĭଲऄ൦Ӣമᄈধᄈվĭ֔ॉഐಈಗᄈধ uҝග७vາᆋ‫ـ‬ॉĻ
ሡЩ‫ނ‬Ļ¥92.8ຫ-136.2ຫ
ᄈུrrಎྕ֭ϕָA8Lऄ൦ᆋဪhఋઃփᄖ‫ڌ֭׶‬۴ཬ೘ਜ‫߇ݿ‬Ӣ‫ܭ‬Ⴝ
֭Ӯ૓‫ތۓ‬Ⴄᇞ‫ۓ‬ĭࣘܽପవᇂ๿ԣਜ3.0 TFSIӢྠĭ֔Ҋܽ՞‫׶‬৷༪
01 ‫ࠗ׶ه‬Ļ3.0 TFSI‫ࠗ׶ه‬
ቓվજ৷Ļ290ௌ
๬ߖ൦‫߇ݿ‬ӹ؏ধ඲ĭ෹‫؃‬फ़ၣ઩ቈվ‫ا‬ගಮ๏ู֭ဌ݃hೊ‫ྗ୎ݜ‬ᄫቈ ࠦནූ؏Ļ250‫ৢ܌‬/ུ൐
‫୕ܜ‬౦ĭϕָߖႽ၊ঃ6.3ാW12‫֭ࠗ׶ه‬Ӣྠ෣൐ሡЩ࣑೎‫ݛ‬୅Ģ ‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.audi.cn

໭‫ق‬໭S60ĩ2011ঃĪ

ಎྕS60൦Ⴝൖၣধቓखࡘ൚৉ಇ֭໭‫ق‬໭ఢӢĭԪਜႢႽ؇ำປ
ྡĭ෹ߖҘႰਜ਎ঃቓྕခᇍ֭ T6 ඨ໧ੈ໧અᅁ࿪‫ތࠗ׶ه‬ಎྕ
2.0ാ GTDiۚ୅ᆸரఢႺ໧અ‫ࠗ׶ه‬hԪՖᆵປĭಎྕS60 फ़ၣ
࿒ሕ 4C ᇾ‫׶‬൜ሹ൩႓‫׀‬கĭ୎ᇂྻ֎ࠔχ୮ऄफ़ၣ‫ۇ‬ѕఢӢ֭ำ

02 ྦྷĻඅ൩gᄖ‫࠱ۢࠏ׶‬h

uҝග७vາᆋ‫ـ‬ॉĻ
ሡЩ‫ނ‬Ļ¥28.88ຫ-52.98ຫ
‫ࠗ׶ه‬Ļ22.0T ᆸਡ4ۚ/3.0Tᆸਡ6ۚ
ቓվજ৷Ļ203ௌ/305ௌ
ࠦནූ؏Ļ230‫ৢ܌‬/ུ൐
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.volvocars.com.cn

ઙ೰ঠׂGranCabrioӕ஺஥Ӣᄖ‫׶‬Ϲ

ᄥGranCabrio֭ࠖԬഐĭઙ೰ঠׂࢄౄࣙྦྷେიഞ߇༭ࢳຣ્
ಽ‫ގ‬ĭսᄷԣಎྕ֭GranCabrioӕ஺஥Ӣᄖ‫׶‬Ϲh֚ಞĭቜແ
၊ঃӕ஺஥Ӣĭঠ‫֭ڌ‬ᄷྠഩࡁሹಞщҊफ़ചoo‫ޙ‬೬۷ᅍչ஭
ޫ೬ೠҵᤄћᇅĭ20ղೠҵᤄᄷྠઅಉი‫ޙ‬೬ຏჽඨஎట६၁൦
૸ೲ੦ಮဌ౷֭৮ఞh
03
uҝග७vາᆋ‫ـ‬ॉĻ
ሡЩ‫ނ‬Ļ2011୕‫׃‬ශ࠹؏࣑೎‫ݛ‬୅
ёࠨ=‫ ্܃‬໛=໙୸

‫ࠗ׶ه‬Ļ4.7ാV8‫ࠗ׶ه‬
ቓվજ৷Ļ450ௌ
ࠦནූ؏Ļ285‫ৢ܌‬/ུ൐
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.maserati.com.cn

(/- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


MOTORS

TIPS
uҝග७vາᆋ‫ـ‬ॉĻ
04 ሡЩ‫ނ‬Ļ¥35.8ຫļ41.5ຫ SPARK A DEBATE
‫ࠗ׶ه‬Ļ1.6ാᆸਡ4ۚļ1.6Tᆸਡ4ۚ ໋ধ֭ఢӢ൑ુቓᇟ္ŀ४࡟Ģ
ቓվજ৷Ļ120ௌļ184ௌ
ࠦནූ؏Ļ182‫ৢ܌‬/ུ൐ļ205‫ৢ܌‬/ུ൐
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.minichina.com.cn

Smart Forspeed
ૈႽӢ‫ތ׬‬үԻgၣࣤ‫׍‬ઌ࿐ࢉ‫ڌࠗٮ‬
۴֭‫֛ڌ‬օแਜవԻĭࠫ޲ᇊۢཡ႓ྦྷ
਴எ٪֭‫א‬৷ಂ‫׶‬rrᆋ၊ౕದ Smart
Forspeedၣ၊ᇝಎྕ֭٢൜ࢄᄻಱი‫ྦྷۓ‬
ᷨ৷࣑ྣਜຣ્֭ಽ‫ގ‬h֚ಞĭѡ޵൲෹
֭४࡟ĭ৽ NBA कྚज़й‫؃‬େሕ༷ĭ႓‫ۆ‬
‫୎ܜ‬ᆄีਜh

஀ЗZafiraੲྣ‫ۈ‬୙Ӣ
Zafiraੲྣ‫ۈ‬୙ӢॅӳuӢઅഐ֭ྰཅॢ
๗voo਺ࠋ֭४࡟቎‫ގ‬ᄥ஀ЗZafiraੲ
ྣ‫ۈ‬୙Ӣഐเཋ֬ਭয়ࣘᇉĭ‫ؿ‬ແਜ‫ނۿ‬
ׁ႗ᄷ౦ෆ଄਒֭ॢ๗‫ٺ‬຾ĭ෹֭ಎ֛ࣧ
‫ڌ‬Ѳ৸ቂ݂ᆤ۹Ӣ‫׬‬ĭѱ၊ᆸငാᇈӢ້
Ҏ‫ٻ‬ĭ൘ᆤ۹ࡘ൚Ҥԑ‫ٻ‬ᚭწᄥဥ݃ᇗh

MINI COUNTRYMAN
MINI COUNTRYMAN‫ܓ‬Ⴝ਎ঃӢྠĭ‫ٻ‬ѡ൦COOPER EXCITEMENT‫ތ‬
COOPER S ALL 4ĭᆋ਎ঃӢྠ՞ປܼধ౽‫ߍ֭ٻ‬ĭቓೀၦൕѡ֭ऄ վᇡBulli
൦వ਄ਜĭԪਜ࣑ట۴ᅍᄷྠႽ෶ѕߌປĭແᅁ࿪Ӣྠ‫ؿ‬ำѡ஭Щ֭ վᇡఢӢᇟྕጳ൬ਜօ‫ބ‬ແTransporter
ᇗৗఞ‫ތ‬ನੈ๡‫ڌ‬९‫؃‬େᅬཉԣۢ஭ϹЯიֶ஭֭Ҋ๥ᆵԱh 1֭Զ఍ఢӢ֭࣍ՠᄷྠĭ๿ԣྕ၊օ
ࡃಞ൦၊ঃׁ֭֩ॼࣀSUVӢྠĭଲુϤMINI COUNTRYMANѠᄥӴ Bulli‫ۈ‬୙Ӣh၊ೊ60‫୕ا‬వ֭ჸঃӢྠĭ
൯ৢಚൔႽ‫ـ׌‬ໆಁ෹ĭᇂႽᄥuഐ೾༷ཛྷv൐Ҕେเ߾෹֭იᇡҊ ྕBulli४࡟ংӕĭᄷྠᆵ࡭ࢹफ़໔వ෶໋
๥hᄥࡘ൚ᇗĭ໵ઊ൦1.6Lߖ൦1.6T‫ࠗ׶ه‬ĭ‫؃‬େН‫ه‬ԣದ໩૔઩ ࡶh‫ؿ‬౗ႶჇ஭Щਜ࡝ؒಂ‫࠷׶‬ඔѱҘႰ‫א‬
ၱ֭‫׶‬৷ඃԣh֚ಞĭೊ‫୎ݜ‬ҊऍནჇ௼๡֭ࡘ൚଎൜֭ߍĭଲુऄ ৷ಂ‫׶‬ĭྕBulliҊஎ٪ಱ‫້ލ‬టh
χ༷COOPER S ALL 4Ӣྠᇗ७ฃ༷٢֭SPORTχ୮ϜĭՖ൐୎߾‫ۓ‬
ब֦ᆤ۹Ӣ֭٢ཧக๴ಞ࡟ѕӮਜҊചĭ‫ؿ‬౗ሏཧ֭ᆿཧྦྷ‫ތ‬Ⴚ૒֭
਺ଁ؏၁Ⴝਜ଄ཉ֭฼ۢhᆦೊMINI֭௞ஏ࿎ԶĭCOUNTRYMAN၁େ
‫ۻ‬໩૔ऽ‫ר‬Ӣ϶֭ࡘ൚‫ۓ‬ൻh
Q&A
QĻᆋ൦၊ਏMINIટŀ
AĻ൦֭ĭ୎ૈॉոĭᆋ൦၊ਏuվ۹๰v֭MINIĭᄤሡಚ၊‫׌‬ĭ୎
फ़ၣ඲෹൦MINI֭SUVӢྠh
QĻ෹ࢩ൑ુଈሻŀ
AĻMINI COUNTRYMANh֚ಞĭೊ‫୎ݜ‬൦۹Ⴝಇ֭ಮĭ୎फ़ၣᄥཧ ৊୾Wind Roadster Gordini
ѡಮࣂഝ൐౜ׁౕӳ޳෹ແuཛྷ༷ಮvh ఋൔ෹֭۹๰ѱҊ൦‫ޛ‬վĭ֔൦ཕй๥࠱‫؛‬
QĻ෹େቛ൑ુŀ ൵ಗႽሪሪൔҊո֭ྣৡҤ४࡟hᆋ၊‫׌‬՞
AĻGatawayooिੀh֚୎Ⴝਜભ໵ପ֭֭ԣቄྗ౮ĭ୎फ़ၣ࿒ᄼ෹ ෹ଲվվ֭u௏‫ܪ‬vऄେॉԣধਜhԪਜ४
ቜແੲϼhࡔೊ୎֭ྣӹᇗߖႽLonely planetĩ‫ܣ‬؇ྚ౷ੲྣᆿ଺ ࡟ປĭ෹ߖԿྕׁൔཋਜ‫׬׶א‬ஸ֭ঁූि
༪ਡĪ஬ϼĭଲુ౰ቛ‫ྗނ‬ৠሡЩĭႁແ৉ಇफ़େ߾ӶЧᅁӑh ‫؏ූގ‬ĭᆤเຣӶᇂྻ္12૸֭൐࡟h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (/.


ӭԦ᪫݀ᐓ௚Ӥጟ
⣖ࢂࣺⰥᱧ͸᝭Вღᭀ䉒უ喑ᅞ᭜఍̭ͧള̭ള䃖ϧⰸⱭⱩᮂࣵⱩ亸⮱䪉๡۟ҍៈ࿇ⱩÿÿࢂࣺⰥᱧ䙺䪉๡᭜Ⅵ䔉㏍㐀⮱䄊䷅ȡ䄮䘪чᠬ䧞Νᰭ䉢⮱喑ѳ᭜㘪์
ᵦᢛ㜗ጞ᝭䰭Νᄦ⮱᝺᭜㖗ᬻϧ喆

 

Nikon Nikkor AF-S 50mm f/1.8 Nikon AF-S Nikkor 85mm F/1.4G ED
߱᭣࣡᤟Ջͺ˝;ᄉኃʶԵ߿ཤ᪪ܿὋᏪ˄ ణள൛ᄉ85mmᰳገ᠎᪪ܿὋ᧓ၸ˿Кளᄉጩዚ
ԯᆿॡ‫ݝ‬Ὃ੆ϷᩨѽNjᓣॐϟใ᥷Ὃႆ᠎ˀ ፆం๔ࡎ֖ᡓ‫ܥ‬จࠪཤᯰ᣹njࠪཤ᭣࣡᣽ᤳὋ੆
f/1.4 ᄉ᪪ܿᄰඊᄰࢿʿᤉὋ൤ܰᡓΦࠁᄉ ϷᩨѽὋႆ᠎Ѣᓣnjॆཨᤇ൛ᮆጞ᪪ܿఝ᤟Ջ‫ڙ‬
͈ಪ௦߱੆˝ణХব͈ඊᄉ᪪ܿ˧ʶnj Кࣧ఺ᢵʼ΍ၸὋᥦಧ੥ᑞԦ૘Ф߸Ꮎᄉ᱊Ҧnj

10 mm 20 mm 35 mm 50 mm 85 mm

 

Sigma 10-20mm Canon EF 17-40mm f/4 L USM


f/4-5.6 DC HSM ͺ˝ʶ൛˃ˉጞᄉ᪪ܿὋԺၸ̅Кႆࣧ఺ᢵὋ߱
ᤇ௦ʶ൛˝ APS-C ஜᆉᄰ థዴᒰᄉϡࢹ֖᫸පໞ᫸࠹ᄉᑞҦὋᏪ˄તཱྞ
఺᝹᝟ᄉᡓࣸᝇ᪪ܿὋ ᄉᛪဗʶಧॡѢᓣnjત୉ဖܑ̠Ϸ੊Ꮷጡࠃ̠஠
ᄰॆ̅Кࣧᄰ఺ʼᄉ 16- ˶ॡథ͕ҸὋѹߥᏧఝࠓ௛ଁଦ֖ଌ҃nj
32mm ཤൿὋၸ౎ત୉᮲
௿֖ܷ‫ڣ‬᭦థ᭣࣡‫ݝ‬ᄉᛪ
ဗnjᤇ൛᪪ܿథఝࣸᄉ᜼
᧘Ὃ̾ԢѢᓣᄉႆ᠎֖ᓣ
ॐᛪဗὋᤆᦠథᡓ‫ܥ‬จࠪ
ཤᯰ᣹ὋᏪ˄‫ڙ‬Վཤൿ̖
ֵ᧖థॡᰳᄉব͈ඊnj

ћሡ‫࢒ׯ‬ĭຓऩәᆼࠒ೬ ̇๘Ὃ˶ᑞઁᎾ‫ݘ‬ત३᫁ᒑ୤̠Ὃ੊Ꮷઁ;ཿខ ໩૔๿ࡱ ĻCanon EF 17-40mm f/4 L USM


ᄉ‫͂׍‬Їત३Ϸܷᅊ࿺ߔnjᡓࣸᝇ‫ڙ‬௾᤯̠੣᧖
‫ݟ‬౦;‫؝‬൓‫ڙ‬ᛣ᣷຺᣹Ὃત̎థၶาචোᄉཱྞὋ
˶ᑞଽѢॡܲˬᡙὋᬱཁࡂ௦ঞ˥ѽၸԪ्ᤇ˓ ಮས࣬ߧĭЂ୎၊Ҍְ็
ᥦ˥ૌᤤʶԵ 50mm ཤᡯᄉ߿ཤܿ᭣࣡᤟ၸnj‫ځ‬
ྱ᠎Ὃʿᝧ߱ຊ˼nj
˝ 50mm ᤇ˓ཤᡯતѢ౎ᄉཱྞʿ͗థॡܷᄉԪ ᜵௦ᑞథʶԵ˃ˉ̠Ϸ᪪ܿὋતѢ໠̜ᄉ̠Ϸཱ
ྕતཱᄉ66

໩૔๿ࡱ ĻSigma 10-20mm f/4-5.6 DC HSM


्Ὃ˶థඊᣖՋ᤟ᄉ᜼ᝇᑞઁ̠֖ဖܑᦏતᤈႆ ྞὋ˶ʿ௦͇ॡᬱᄉ̂nj੝៊̠Ϸ᪪ܿὋʶᓉ௦
᭦᧖Ὃ੝̾ॡ̠ܲतᝫЙ᫂Ꮷ˻ኃʶԵ߿ཤ᪪ܿ ૈ 85mm ੊Ꮷ 135mm ᄉܷЏ‫߿ړ‬ཤ᪪ܿὋᤇሗ᪪
ௐᤤʶԵ 50mm ᄉnj᤯࣡ 50mm f/1.4 ᦏᜁՉֵ ቓӐႰ࢒ؕĭᇟ‫߅׌‬ళ ܿథʶ˓ఴ̂Ὃࡂ௦ᑞઁ̠ྫྷત३ຌఀᩨѽᄉՎ
Lee &

ྠϡ੆Ѣᓣᄉ˞Ҧ᪪ܿὋᏪࠓ௛ᜁ঒᜼ᄉ 50mm ‫ڙ‬ణ࣡ၸᄉཤൿᦠ‫ܫ‬ʶԵ‫ݝ‬᪪ܿ௦ॸᭉᄉnjʶԵ ௐὋᤆᑞᝧᐿ௿ᄉ௿ྫྷᘾӐ३ʶ‫܅‬ዹ๔Ὃ౜ֵ᪪


f/1.8 Ԡ௦Չ˓ֵྠ˖ణघ͈Njব͈ඊణᰳᄉ߿ ᑞܴ᜷ᄥࣸᝇ֖ಕэ˖ཤཤൿᄉ᪪ܿᑞܴॡ‫ڠݝ‬ ܿఝ௦ᑞథʶሗϷᚷӐ˿ʶಧᄉෳ๦ਕnj൤ܰὋ
ཤ᪪ܿnj ः̶᮲Џ֖ဖܑ̠ྫྷᮤ౅Ὃ˶ඊᣖ᤟Ջ‫ࠈڙ‬Юત ᤇ̎᪪ܿՈᯭᄉԲʶ˓ԓ‫ࡂځ‬௦߱Ժ̾ᝧ୉ॕᏧ
ᎃᣣ=ᐅᇕ ஠+‫=ڎ‬Face

໩૔๿ࡱ ĻNikon Nikkor AF-S 50mm f/1.8 ୉ʶ̎าҮ֖᭡ྫྷὋ۲ఴʼ௦ᤂᢵᆀ੩ॸ‫ܫ‬nj᜵ ֖ഴྱ˧ᫍγ૆ʶ˓ʿᤉʿᤂᄉᡯሎὋഴྱʿ͗


ᤤસᤇዜ᪪ܿʿॸܹᔡයܷЏ‫֖ړ‬᫸આҩᑞὋ‫ځ‬ ‫˝ځ‬ᄰ఺ܹᤂᏪጊषὋԠԺ̾ᝧ୉ॕ֖࣍ഴྱழ
վట‫݃ڌ‬ĭຟຟә݄ࢠ ˝આҮࠪ̅ᤇ˓ཤൿ౎ឬॕֽʿܷὋ᭤ܷЏ‫ڙړ‬ Φ෣᤯nj
ᤇሗ᪪ܿʼ˶ʿ͗థྱѾ໠̜ᄉᘾӐ஌౦Ὃ੝̾ ໩૔๿ࡱ ĻNikon AF-S Nikkor 85mm F/1.4G ED
ʶԵᡓࣸᝇ᪪ܿԺ̾ઁॡܲᮤ౅ᦏતѢளᡙ։Ὃ
ఝःឞซ᧗੆Ϸ᠎᧙Njᓣॐᛪဗ֖᫸ᅂЏᄉᑞҦnj
੝థܷ࠴ඊΒᦏ͗݁ष‫ڠ‬இԪὋጲ్ᄉᡋՓၴᒯ
‫ڙ‬ᤇ˓ཤൿܲઅЙ̎ᨐ௦Ϙ३ᄉnj
्࿃ᦏ͗ԦၶԪӐnjԺ̾ઁ௾᤯ᄉࡢපત३᮲ᡐ

(// APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


GADGETS +

Tamron 18-270mm F3.5-6.3 DiII VC PZD


ᤇ௦˝ APS-C὇᭣Кႆࣧஜᆉᄰ఺Ὀ᝹᝟ᄉᰳυ
ညԪཤ᪪ܿnj̨᧗ 450 А˄ͳሤ࠴ࢻὋ᭣࣡᤟Ջ
Й᫂ၸਖ਼΍ၸnjణளᄉᡓ‫ܥ‬จࠪཤᯰ᣹ଡᰳ˿ࠪ
ཤᤳऎᬋͯ٩ᮂὋ˶ஂ૆ఝܲЙ᫂ጞᄉ఺‫ ۋ‬὚ᒐ
UJQT
ᴜल̾˝ϴᄉ᫸આ੾శ۲ఴʼ๖ᬓ˿੣આʶிᄉ
 ᮎᘼnjࠪ̅ʶᓉၸਖ਼ᏪᝒὋᤇ൛᪪ܿॡࠓ௛ଌ҃Ὃ
Ԩ௿ౝ‫ڎ‬ͷ‫ڠ‬ॡܷὋᤣЏત୉˶ʿ͗థॡː᧗ᄉ

Canon EF 100mm f/2.8 ᅂЏὋ‫ڙ‬஺ᛠ᤬˖તત࠴ᔈ࠴ᕘ੊Ꮷᤉ‫ܪ‬ᄉҮྫྷ ࣬๰uվೠჵv
L IS USM Marco ᦏॡ३ॶः੣nj ဓᄰ఺ࡂॸᮋᅻ᥊þܷ
ᤇ൛᪪ܿథॡѢᓣᄉЏߥ
ʻЊÿᤇ˓ഏএnj þܷ
বᑞ֖᭣࣡੦ࠃᄉϡࢹὋ
ʻЊÿ᪪ܿૈᄉࡂ௦
ᦠ‫ܫ‬ᡓ‫ܥ‬จࠪཤᯰ᣹Ὃᤆ
় ߿ F2.8 Џ ‫ ړ‬ᄉ ʻ
థКளᄉԤ᧗ॕϷሶ߿٧Ὃ
Ե Ԫ ཤ ᪪ ܿ ᄉ ঳ ሥnj
ᑞܴ‫ڙ‬ॡܷርऎʼક๖੣
ᤇʻԵ᪪ܿʶԵ௦᠆
આࣛ౎ᄉႆ᠎૮ܾnj൤ܰ
᠉ᡓࣸᝇὋʶԵ᠆᠉
ͺ˝ʶ൛·ᑞᄉጙ‫ړ‬᪪ܿὋ
ಕэԪཤὋʶԵ᠆᠉
߱˶᧓ၸ˿᫸පໞ᫸࠹ౝ
᫁ཤὋʻᏧҪᡐ౎Ժ
ᤴὋ᧗᧙˝ 625 АὋΦ୅
̾᜷ᄥ̯ᡓࣸᝇҁ᫁
ব֖Ժ᭤বᦏॡʿᩱnj
ཤᄉణ࣡ၸཤൿ὇᤯
࣡௦ 16-200mmὈ Ὃ‫ځ‬
൤Ὃඇ˓Ӭԥᄰ఺੊
100 mm 200 mm 300 mm Ꮷ᪪ܿၶ̖ԇࠑᦏథ
ᒬࣁᄉþܷʻЊÿ Ὃඇ
˓ ֵ ྠ ᄉþ ܷ ʻ Њ ÿ
᜵ᦠ‫ܫ‬ʶ‫ᦏݒ‬᜵ଋᤂ
 4 ʹЊὋᐿѢԜᒯ࠵
4 М஬ᄉ᧗᧙ὋᨐӉ
Nikon Nikkor AF-S Tamron SP AF 70- ֖ᒈೲ௦ՠଢ଼३Ͱ߱
24-120mm f/4 G ED VR 300mm
F/4-5.6 Di VC USD ͂Ὃࠪॡ̠ܲᦏ௦˓
᤟ၸ̅Кႆࣧᄰ఺Ὃ24- ᫇ᮤnjͭ௦Ὃ þܷʻЊÿ
ᤇ൛᪪ܿ΍ၸ˿ளयᄉᡓ
120mm ཤൿ௄Ӊդ˿࠴ࣸ ˖͉ʹʶԵᦏ௦Ϙ३
‫ܥ‬จ᭡ᮂࠪཤᯰ᣹Ὃథʿ
ᝇԺ̾તՋॕ֖าҮܷ‫ڣ‬ ઴థὋ˻˿ፏʿՐড়nj
ᩱᄉᤳऎὋ࿗ྱᄉ᫸આҩ
௿ὋԠథ˖᫁ཤԺ̾ત୉
ᑞԺ̾ଡΘᄰॆ̅4˓ஞು
ྱз੊Ꮷᤉᡯሎ઄તὋ়
߿ f4 ᄉЏ‫˶ړ‬Ժ̾γ᝼Џ
ঋ᫂ᤳऎᄉ᫸આපࣰὋࠪ 
̅ᤣЏௐᄉᅂЏNj᱅ॕኍ
ጲʿူਆᄉৰхʽ᫁ཤቪ
᫇ᮤᦏଌ҃३ॡ‫ݝ‬nj‫ڙ‬Џ ᡓࣸᝇ᪪ܿ᜼ᝇ͗௬
ત୉ʿԩॕֽnj
ጲʿ‫ݝ‬ᄉৰхʽὋ੣૆ત ३᣾̅ࠔࣸὋᤇ˶ࣛ
୉˶ᑞథॡᰳᄉ੆ҩညὋ ౎ʶጆѴ᫇ᮤὋΒ‫ݟ‬
ၴᒯᡓ᣾˿Վዜ‫ۋ‬ᄉԓԇ ܹ᫹ॡࠓ௛ᤈЙႆ᭦
᪪ܿὋͺ˝;˖᫁ཤቪᄉ ᤴ ੆ ᅂ Џ ੊ Ꮷ ᱅ ॕNj
ᛩЌ᭣࣡Ϙnj ᤈЙႆ᭦ᄉþᏅ͔໥
տÿܹܲὋॡᬱ‫ူܪ‬
ኍኍὋᤇ̎ᦏᭉ᜵ᔈ
̎ࢹܺ᤟ः֖ߥ˷nj
ູगైिၻྡ֭ൟࣀ ᫍፋ;૰᪪ܿὋ;ᭉ᜵ત୉ஞ˓͗‫ڣ‬ᄉᄨх Ὑ᜵ థཁ௸˿աnj
ፋʶ࠴Ꮕ̠તՋॕὋ᜵઄તʶ̎቉Ԧᄉ࠴ᔈግὋ ໩૔๿ࡱ ĻTamron 18-270mm F3.5-6.3 DiII
ॱᡯ᪪ܿᝧੇ͂ᑞܴ᤯᣾તཱઁॡ࠴ᄉˋ᜴உܷὋ
௦ဓᡐ౎᭣࣡థˬᡙᄉʶሗྱ൳᪪ܿὋʿЏ௦ત
ᤆథ౎ࠕ֖ள̠ᄉКᢵཱNjӦᢵཱNjཱܷܿrr VC PZD 
̯௉તҁ௸ὋʶԵ᪪ܿࡂ᜵ଽ߿ᤇ̎̂nj੝̾ᭉ
࠴ྫྷ͇Ї‫ݝ‬ၸὋ˶థॡ̠ܲ‫؝‬൓ૅॱᡯ᪪ܿ౎ત
᜵ᑞ᜷ᄥࣸᝇ֖˖᫁ཤὋᤆ᜵థඊᣖܷᄉЏ‫̾ړ‬ ϧ֩ӑ࢒ĭ౦ෆഐ೟֩ ॱᡯ᪪ܿథ̎ત୉੾
̠ϷὋ˶థʿᩱᄉ஌౦nj˃ˉॱᡯ᪪ܿᦏ௦߿ཤ
Ԣ᫸આᑞҦὋణ‫ݝ‬ᤆᑞᣏʶ̎Ὃ‫˝ځ‬ᤇ̎าҮᄉ ࢻ֖௾᤯᪪ܿథᣖܷ
ܿὋԵథі˓ཤൿԺᤤὋʶᓉ಩૵ᒬࣁ‫؝‬൓ત୉ ᜵ત୉ͳᐱNjҮྫྷ੊Ꮷ᮲Џ࠴ֵὋథʶԵ‫ݝ‬ၸᄉ
ௐᫍԺʿܹ͗ᆀὋܹ᧗͗ጌ˓Ӧ൪ᄉnj ӜѾὋᯪЎત୉ॱᡯ
ᄉᮤ౅౎߿ࡂԺ̾njඊ‫ ݟ‬60mm ཤൿᄉඊᣖ᤟Ջ ᫁ཤ᪪ܿࡂॡథॸ᜵˿njͳᐱᮤ౅ॡܲৰхʽᦏ
໩૔๿ࡱ ĻNikon Nikkor AF-S 24-120mm f/4 ཱྞὋੇ͂तᝫࡉ᧙
ᔈᕘ᭡ྫྷὋ100mm ௦ၸ᤬ణࣸᄉʶ˓ཤൿὋв᫁ ௦‫ܰڣڙ‬તὋԵᑞ࣎భཤᡯࡉ᧙᫁ ὚ત୉࠴Კ੊
ᄉ 150mmNj180mm ܲӦఝ᤟Ջતᥦ̎ࠓ௛ᜁ৲੷ G ED VR Ꮷ᧘ၶҮྫྷὋሎᤂ˿͗ઁ߱͂ՕᡪὋ੝̾˶Եᑞ ၸʻᑭ౵Ὃ‫˝ځ‬ᤇಧ
ᄉᙁߔ˿nj ᤉᤉϦᜂ ὚Վௐၸ᫁ཤત୉ʶ̎᮲௿࠴ֵ˶͗ત Ժ̾ణܷርऎγ᝼ཱ
໩૔๿ࡱ ĻCanon EF 100mm f/2.8 L IS USM ၊࣬ቄ็࿵ĭ౦єቓౄ ३࣯ы໠̜njᏥᘼҁࠃၸ֖͈ಪ‫ځ‬ገὋԺ̾ᤤસ ྞຌఀ ὚Ф൒Џ‫ړ‬ʶ
Marco Ե᜵ʿ௦̾ᰁᢻ˝˞ᄉ஺ᛠὋ෤̠ፋ;ॆᔪҦὋ ˖ཤҁ᫁ཤᄉԪཤ᪪ܿ౎ϡʶ˓ᛩЌὋణ‫ݝ‬థᣖ ᓉ‫ ڙ‬F8 ੊Ꮷఝ࠴Ὃ‫ځ‬
ੇ͂तᝫࣛʶԵ੝៊þʶ᪪ᡋܸ๭ÿᄉܷԪཤඊ ुᄉ᫸આᑞҦ੊ᏧඊᣖܷᄉЏ‫ړ‬Ὃ‫˝ځ‬᫁ཤॡࠓ ˝ॱᡯ᪪ܿ௿ຆॡุὋ
ᄁࣕ๡ԁĭቓ൩‫ࠆގ‬৤ ᪪ܿnjᤇሗ᪪ܿᑞܴ̯ࣸᝇҁభᤉՉ˓᜼ᝇ᤯ՈὋ ௛આҮᤴ੆‫ڎ‬Ϸഴዹnj Џ‫࠴ړ‬੥ᑞઁ˞ͳࡉ
˶᝴ႆ᠎ඊʿ˿ᮆጞ᪪ܿὋͭ௦ᤇሗৰхʽᣏΦ ໩૔๿ࡱ ĻTamron SP AF 70-300mm F/4-5.6 ᧙તຌఀ ὚ణՐܲၸ
థ˿ᄰ఺ࡂ͗థధԣឯ;‫ڙ‬ʶ̎‫ڣ‬Ջ὇ඊ‫ުݟ‬ᇩ
௦ᯪ᜵Ꮵᘼᄉ‫ځ‬ገὋҁ˿ᰳԓᎤඬв߀᪪ܿ᧗ࡂ Di VC USD ੣ҮࠪཤὋ‫˝ځ‬ᒬҮ
ʼὈЌॆ୉ॕ࣍njྱѾ௦ત୉ުᇩὋ಩ఴ෤థௐ
ࠪཤ‫ڙ‬ᤇௐϊԥᏪʿ
᜸३ඊ੣Үఝэᆷnj

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (/0


Яᄍྕ௞ᆵ
oo‫ܫ‬ၱᅻҹ
ѱ٬൦‫ܫ‬ၱᅻҶĭᇂ൦໩૔ฆ‫ݞ‬Ⴧ๏ูrr

‫ھ‬൞๡ Stylistic Q550


ሡЩ‫ނ‬Ļ¥7150ĩᄇĪ
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.fujitsu.com/cn
ᄥAndroid༪๬վྣఋ֭֩࣊็ĭ‫ھ‬൞๡ࣰಞ๿ԣਜչᄣWindows7֭௤ϸ
ࠗStylisticQ550ĭᆏႽਾъᵌ࣭֭࣢ലh10.1ղLEDФ݃‫׌ا‬԰ଋ௨ĭ
Intelቓྕ֭1.5GHz Atom Z670Աৠఞĭᄤ஭‫ގ‬2GB୅ձ‫ތ‬62GBձԭ४
࡟ĭᄖྣWindows 7֭ූ؏ߖҊոh๥൐‫ߖࠗۆ‬ᆮԃ঩࿱3.0gWiFi໵པ
ĩफ़࿒3GĪĭ฼‫܊‬HDMIࢬ९ĭѱ‫ۀ‬փ԰७лh
ᅻҹĻ‫ࡖׯ‬Яধऄ๟ۢĭ‫ۀؿ‬փ԰७л֭าࠗࡖ۴ແ7954ჵh
ᆋऄၱໍሪ၊ᆮ԰७лऄણ800ჵh

BentleyϹ
Appleປഩ
ሡЩ‫ނ‬Ļྕ௞໋‫ࡖׯ‬
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.
bentleymotors.com
ᆋऄ൦Զ඲ᇗದ၊ౕज़࠷
Ḗಞ֭൵‫܅‬ၤඔĭಽ೎ਜ
ѧ৮஀੬Supersports‫ڌ‬
౮ᆵ޲ĭ‫ۿ‬ཉiPhone‫ތ‬
iPadሕ൭Џ֭ഞ߇იట
ᇑĭᆏோ‫ތ‬൵‫ڑ܅‬ᇍĭᆏ
ಱ็พ3DS ୾ࠖ࿸E7
൦ದಮཐନ࠰ؑ‫ޝ‬h
ሡЩ‫ނ‬Ļྕ௞໋‫ࡖׯ‬ ሡЩ‫ނ‬Ļ¥5298ĩћሡϹĪ
ᅻҹĻ‫ނ‬སႽ‫׌‬࿍ѧ‫ب‬ᇾ
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.nintendo.com ‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.nokia.com.cn
֭ໍ֩ĭડᢚߖᇰh
‫؛‬Ⴧಱ็พ֭ලᇙধ඲ĭ3DSय‫؛‬൦଼ၣᇊ྘֭hಱ็ վ௨ܷൽধਜĭߖ൦4ႏղ֭AMOLED‫א‬ೀ൜԰७௨ଦĭ
พ๡‫ݞ‬၊ᇝ LCD ࠷ඔແቘႿဌ฼‫܊‬؇৳֭๵སĭಮି ‫ؿ‬౗ᆮԃ‫׌ا‬԰ଋĭเယйࢨຣ્h๿ि߉‫ۊ‬ӷཋԣধ
߾ࢄ਎‫ڞ‬๵௓‫مގ‬ແ၊ĭᆋဪऄफ़ၣ฼‫܊‬Ҋ๥֭യ؏ĭ ֭QWERTYಎࡷகĭದԶ๬Ⴐ߄֬ၣબબ‫ۇ‬ѕ༥݀h஭Щ
৳เ‫ۓ‬٬Ӑౄh၁࿀ᆋऄ൦3D֭ᷨ৷ϜhՖປĭФ૳֭ ֭680MHzᇾ௜֭Աৠఞĭ‫ګ‬ၣ256MB RAM+1GB ROM֭
3D ཕࠗĩ਎۹തས๰Īफ़ၣॉ֦ൔ൐֭ 3D ൲௜ѱ஍ ୅ձ቎‫ގ‬ĭቈၣದSymbian3༪๬ධӖᄖྣh୅ᇊਜ800
ത 3D ᅾ௓ĭ‫ؿ‬౗फ़ၣႰူ‫ێ‬ধ‫נ‬ᆤ3Dེ‫ݜ‬h ຫས෕֭തས๰ࠫඨLEDം݃֯ĭେ‫ܜ‬ᆮԃሹ‫ֱ࢒؛׶‬
ёࠨ=‫ ্܃‬໛=ৡෆਧ

ᅻҹĻ3Dེ‫ݜ‬൦္๡‫ݞ‬վ௨ଦҔେຣ્ཉ൝֭ĭᆋુུ ‫ا‬ᇝ஍ത଎൜h
֭௨ଦĭେႽᅀဪᆙ‫ۓ֭ݲ‬ൻୃŀՖປĭຟࡍᄥ3Dሙง ᅻҹĻࣘܽ୾ࠖ࿸ӽ୾߾ࡇ࿋๿ԣ Symbian ༪๬൵
༷൘Ⴐ30‫ٻ‬ᇚ޲ĭቓ‫ܹ༽ނ‬ц3Dེ‫ݜ‬10‫ٻ‬ᇚቘႿᄤᇟ ࠗĭ֔ᆋา༪๬֭ಚ൦‫ۆ‬ฯจਜh
ྕिఛ3Dེ‫ݜ‬ĭҊಞ߾‫ޛ‬ৎh
GADGETS +

TIPS
uρ‫ڍ‬ලvᆏ֭‫ڍ‬ਜ

෹૔Ҋ࣏࣏൦൵ࠗĭ‫ۿ‬൦၌ਗఞgࡺമఞ‫ތ‬໻ఞh
Heart Fitness Ļതས๰࠯
๘ᆘఞĭᇂ္ࢄ൵ࠗതས๰๔
ሆ൵ᆿĭ࠯फ़ঁූࠎ֬ሹ࠵֭
ྗ๓ĭၣࠫఋ෸ཕܹࡺॊᆿගĭ
Ҋ྘୎൳൳ĭ‫ޛ‬ሡ֭h

iSergeant Ļᄥ୎ቛ‫ڬ‬໫Ӳ
֭൐‫ޱ‬ĭେЂ୎ࡁගĭߖେ
‫ܥ୎ۻ‬৫ĭૌ֚୎ቛ઩ 10 ۹
ћሡ֭‫ڬ‬໫Ӳᆵ޲ĭ‫ۻ߾؃‬
୎၊ഺԑ઩৷ਐ֭ର‫ ݯ‬Ļࡎ
Ⴚĩႏ໛֭ĪĢ

ARDefender Ļྼ୍
ൔ֭࣪ຣ્ဎၾĭ၊
ᅮߊᇄĭ၊Ҏ൵ࠗĭ
෣൐෣ׁफ़ၣࢄᇣᄭ
ߔ ࣪ ಽ ೎ Ⴛ ༬ĭ ‫ۓ‬
ൻྼ୍ൔ֭࣪ᷨ৷h
‫ײ‬ᆬQosmio X500 ि ࠍĢ ֹ ಮ ၠ ࣤ ѩ
ሡЩ‫ނ‬Ļྕ௞໋‫ࡖׯ‬ ਪӴ༷ਜh
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.pc.toshiba.com.cn
ቜແ၊ঃᇾսᇾੈზ৉൯ӎ֭‫ࢄݶ‬ĭQosmio X500஭Щॶ᩵i7ශ‫ފ‬ԱৠఞgGTX460M؇ ୱෲ֭ә࣢߇
৳ཉऽg4GB୅ձg500GBվೀਐۢሏූ႟கhೊ‫ڍ୎ݜ‬আሜ౸лࡂЯ֭ۢྦྷେўཋĭ౗
ॶρႻ༬‫ތ‬ႝႃზ৉ĭଲુ୎फ़ၣᄥ෹ഐ൯֭൐‫ހޱ‬ҊႹჰׁԣ൵h
ᅻҹĻ18.4ղ֭कվԌղभ‫ׯ‬ਜ໩૔‫଼ޛ‬Ϥ෹ମ֦ປ૳ಈ᧛်rr

Grace Eco Extreme


ሡЩ‫ނ‬Ļ¥300ĩᄇĪ
‫ا‬ਜࢻ‫׌‬Ļwww.gracedigitalaudio.com SanDisk Extreme Pro SDHCoo
෹फ़ၣ൦ႃཙĭ၁फ़ၣ൦ ୌॊ B700 ֭ຣ્቎‫ގ‬
ᆋ൦ۢ౪ߊᇑ৽஍֭щྻ௞h෹ႢႽ 45MB/ ૸֭྇
ԭ༆‫ޏ‬ĭ‫ؿ‬౗ߖ൦٥ණ
೎ූ؏ĭ฼ۢਜ৽஍଎൜༷ RAW ۴൜๵௓֭஍തྦྷେh
֭hEco Extremeսिᆵ ‫ؿ‬౗ሹփ RescuePRO® ࣂᇑ߳‫ڷ‬೐ࡹफ़ၣ߳‫ڷ‬༊೿
޲ĭफ़ၣሕ༷‫ۺ‬ᇝ൵ࠗg Ԫ֭ᅾ௓ĭߖखႽ٥ණg٥Ԓࠔ‫ތ‬ᆚ‫׶‬g٥ X ഥཔg
٥Րၣࠫସۢ໙֭ำྦྷh
iPhone g MOTO Droid
‫ޙތ‬ᑂֱ‫א‬ሸӉ௞ĭਾ
ປߖେሕ၊ོ྘Ⴐऽ‫ތ‬ᄊ
Ԅᆵ৓ུ֭༆ࡹĭ‫؛‬Ⴧ߄
ປধ඲ĭۢԒࠔྦྷ֭ഩࡁ
फ़ӽൻ‫ס‬ઓg‫֢ס‬փধ
֭Ԓࠔĭ၁ऄ൦඲ĭ Eco SanDisk CompactFlashoo
Extremeफ़ၣҊ஋ඡh ࡌେ EOS 50D ֭ຣ્቎‫ގ‬
ᅻҹĻ‫܇‬େߖҊ‫ھچܜ‬ĭ UDMA-7 ࢬ९ൔཋਜऽ‫ތ‬ཕࠗᆵ࡟ቓঁ֭ගऔԶඃh
ࣩࣧ৽஍फ़պ 100MB/ ૸྇೎ූ؏ĭۢ౪੫ᇍպ֦
ᇈച၁‫ࡎۆ‬೎঩࿱‫܇‬େĭ ਜ 20MB/ ૸ ྇ ೎ ූ ؏ĭ ᆋ ऄ ൦ ә վ ೀ ਐĩ128GBĪ
ၣ٢є‫ࢬߍא‬๘h SanDisk CompactFlash ແ໩૔փধ֭әॶเယh
Ֆປĭऽമߖ๸Ⴝ RTV ݉࢓๸Ҳĭ‫؛‬ऽ௓࣑ྣਜυಎ
Ⴝེ֭٥߁h
ўᅢ෎෴ܹࡷՕ
ૌ୕೓൞਎վўᅢ‫߾؃‬ແਜuั‫ނ‬vຬўડࡍ‫ؿ‬ମ
ԣሹ࠵֭ྕ༿ຟၱ‫ـ‬hའᆱ֩ᆋ၊୕ຬў֭ੈྣ౼
൥൦൑ુŀႽଯོ਒‫׌‬ԣཋŀଲऄ‫ۼ‬औ໩૔ਡԣ֭
ܹࡷՕĭ฼వ෎෴၊༷h
̝ᄱὉ
BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬ᛪࡘ
ᬌ᧙Ԧ‫׫‬4999౥
ܹࡷՕĻ ̝གὉ
ཧrrᇉ࣫ ˆႌௐҩᑞ
ྲགὉ

01
ᒬҮ఺ᔆNjࣛஉܷ௅Ԋ᜼ቓNj
஼ᣀᛪ‫ړ‬Nj᫸ප100ዚ

็෰ࣱූ༪ਡୌॠ·‫ؠݢ‬2011ནਐϹຬў
୔੫ᠾᢻࢼ௠ࡈА·๑ᮏ௦ᤇ൛ˆႌௐ᝟ௐᆉᛪᄉ༦ਕຸ෻njᠾᢻጞ౅஧ˀ
ణᰳֵ᠎ᄉ။‫఺ܢ‬ᔆРՎ੩ᤴ˿ᤇ൛઴థྱ൳ࣿՁᄉዴࠚᑿᛪὋФ᝹᝟ൣ‫ݟ‬
ࡈА·๑ᮏᤇͮMotoGPкиᄉ˓বʶಧὋܷᐾґӻὋҺ̅ૌੌnjˆႌௐ஼ᣀ
ᛪ‫̾ړ‬Ԣ316Lዴᨁᛪ‫ܦ‬ʼᄉᛪкγએ᝹᝟Ὃ༦ਕ‫౎ڨ‬ᒬ̅MotoGPᠾᢻᄉᇆ्҆
ᢻᄧnjᛪᄧ᧓ၸܸ೗ಕংᓣúúጙNjᳫNjᄆʻᓣὋᤇ˶ൣ௦ࡈА·๑ᮏᢻ᫲ᄉᮧᓣnj൤ܰὋ
ᑿᛪᄉጙᓣՐᄥʼᤆӾᅋࡈАᗂՏᄉࣳᤁᢻՁþ69ÿὋܸ೗᝹᝟࣍࣎భ̾൤Փᤇͮ28ࡦᄉ౔Ѣᢻ੣ᒰ஛nj

̝ᄱὉ
̝ᄱὉ BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬ᛪࡘ
BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬ᛪࡘ ឞጆѴРథʻ൛ᑿᛪὋඇ
̝གὉ ൛ᬌ᧙1892౥
తᄰ௬ᇧ ̝གὉ
ྲགὉ ໷පҩᑞ
RW4500ᒬҮ఺ᔆNj௅Ԋ ྲགὉ
௬ᇧNj᫸ප50ዚ UN-26ᒬҮ఺ᔆNjҮҦϱ
ߚ42࠴ௐNj᫸ප200 ዚ

02
ৌ૖ືMaestro Phase de Luneᄍཕຬў
03
࿶‫׍‬ўBlack Sea‫ݢݼ‬శණຬў
ൣ‫ݟ‬త̜ඇ28ܸፈ‫ီڠ‬ʶ‫ړ‬Ὃᤇ൛తᄰᑿᛪ࠱365ܸ‫ڠ‬ဖፈ‫;ڙ‬ᄉ ᒬ1846ࣱध‫ݼ‬ὋᬵЦᄉ˃ˉᓇ๑ܸ஠Իௐ᝟ࣂፂࣛᮖ᣾௃
ᑿᫍnj਒ܷѽឥþMaestroÿૈᓧశၶ๭᣹ҁᮆࢎᄉܷ࣍njФ˖ ஜᓔ֖᫁ᓔտὋэᆷ௃ឧ‫ڙڠ‬๑ʼᓇᛠnj˃˝පʼาҮྕ‫ݝ‬
஠=᧚ᭆ+ဌᆯ

ణ˝ӫᡔᄉ̼ᛪ௦Ѵ‫ݗ‬ጩܲ·᣹·ᔃ݈Ὃ̴Ѹͺ˿ፂЦՏႆǑ፤ྱ ᏧᏪ᝹᝟Ὃణள଍ѢᄉBlack Seaᓇ๑໷පᑿᛪὋྱѾՓᬵ


᱔‫̠ގ‬ǒὋФඊΒ߸Ꮎвဗ˿᳦᧚ѫҞกѶnjˀ˧ᄰՎᄉ௦ὋКள Цᛪ᣾ज़ᄉᰳጞᓇ๑᧾ᛪᒰ஛nj߱ᤴ‫ۋ‬ґӻὋҩᑞुҵὋ௦
Maestro Phase de Luneతᄰᑿᛪ௦ᘗᗛ‫͛࠱ގ‬ፑˀѸ਒‫ڙ‬ӫፏ ൛Кܸϊ‫ڌڱ‬ᄉᤁҮ໷පௐ᝟Ὃࡘᇧ˿ᬵЦᛪ҃ᛪ੾శᄉԦ
ዴֵ˖థ఺ᄰᚷᄉԠʶЦᔴúúሶ᧗Njጹᒍᄉጲ్Ὃຆᥚᄉᳫᓣᛪ ࡘnjྱѾ‫ူܪ‬ᄉʿ᩠ᨁᛪ‫ܦ‬Ὃፂ᣾ʶ˓‫ఽܬ‬ᄉᆴӐ᣾ርὋ̽
ᎃᣣ=ᐅᇕ

ᄧᬤጝᤨѢʶˌࠂᗯὋጥᄆᬵᒰᄉૈ᧪ˀௐಕὋ‫܁‬ሥ߸Ꮎᒯ౜njњ Фᛪ᭦᜷ᄥʶࡎׁᳫᓣൂᑚ๔ࡎὋ௬ဗѢᤁҮᎾ֖ᒽ᤟ᄉਕ
ύᤇ൛КளͺֵὋᘗᗛ‫˿੆߸ގ‬Փܷ࣍͂ᄉᒰ஛nj ᜿njᤨ᜼ᛪᐿ᝹᝟ὋԺൔᠵᒬҮʼᩖ఺ᔆᄉᤁᣀ˧Ꮎnj

(0) APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


WATCH +

̝ᄱὉ
SIHH௅Юၦᰳጞ᧾ᛪࡘ
ᬌ᧙Ԧ‫׫‬50౥
ܹࡷՕĻ ̝གὉ
‫ڷ‬ॡ ʻ᧚ೃᬁᮺᣂ
ྲགὉ

01
ᒬҮʼᩖ఺೙఺ᔆNjҮҦϱߚ48࠴ௐ
̾ʼNj᫸ප30ዚ

ᆬϫGirard-Perregaux 1966ೠࣉొຌ‫ٮ‬અຬў
ᤇ൛ᑿᛪᄉ᝹᝟༦ਕ౎ᒬHaute HorlogerieকᛪὋ௦˝˿ࣻᇶֵྠѸበ220ֆ
ࣱᏪྱѾ଍Ѣᄉnjள൛Girard-Perregaux 1966ᬁᮺᣂ݂౛ೃ᧓ၸ˿Ꭻ᜸ᄉᤴ
‫ۋ‬Ὑþbassinéÿय݂౛ೃnjᤇሗνᯎࢹࣿ௦̾߸Ꮎᄉ᜺।ব౎੩ᇛஂ౵ˏቪὋ
ᝧФյӦ‫ڒ‬ಎ्ὋՎௐ˶ቿՋ˖ॶ֖ऄएᄉᬌ҃njᤈᛠᤇᮉࢹࣿௐὋࢹӕॸᭉ̾ࠂ
ᆂNjᇎNj᳦౏ఱ֖ᨚᆂᒖ౎ᤈᛠ੩ᇛὋ̾ᖌ३߸Ꮎᄉνᯎ੆౦Ὃ͉ʹጹ࠴ᄉᎤᬝᦏ͗
በ҈ᜁᣱខѢ౎njᤇᮉࢹᓧ੾శᭉ᜵ፏࠪᄉ༦ஏ֖˃ซழᑞ᣹੆Ὃ‫܁‬ሥᬶ19ˆጡকᛪ
੾ᓧᄉణᰳЦᔴnj

̜ᄰὙ
BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬ᛪࡘ
̜ཁὙ
24࠴ௐૈᇧ
ྱཁὙ
L704.2ᒬҮ఺ᔆNj௅య௬ᇧNj᫸ප
30 ዚ

া౞ў24ུ൐ຬў ̼Ὃํ၀ᛪͺ˝။‫ࠑڍܢ‬ᓇቆМՂᄉᑿᛪଡΘᏧὋ
‫ڙ‬20ˆጡ˖ՀᄉᓇቆˉὋᮺ఺࠭ᓇտᄉʶ˓ᐋ᠉ ˃᫂˝ᮺᛠտधԦ˿Хథ24࠴ௐᛪᄧᄉᑿᛪnj˝
ࡂ௦᜵ᆷ߿ᮺ఺ᄉͮᎵࣲ҃߿ᮺᛠ᝟ѲnjᏪᮺ఺‫ڙ‬ ՓፂЦᒰ஛Ὃํ၀ᛪ‫᧗̬ݟ‬ள଍Ѣᤇ൛ᑿᛪὋ֐Տ

02
౎‫ٿ‬᤬˖ᭉ᜵ቇᡔʿՎᄉௐӜὋ˄థᄉௐϊᄹʿҁ ˝24࠴ௐᑿᛪnjᏪ˝˿ጡএᥦʶൿԊԽὋள൛ᑿ
ܹ᫹Ὃ੝̾௃กܹ̾᫹ͺ˝ԟཱཁὋ̅௦ᭉ᜵ʶሗ ᛪᄉՐᄥЮΞᤆ҈ʼ˿þ1953-1956ࣱ။ᓇ࠭ᓇ
̀٧ᑞܴэᆷ௬ᇧʶܸ˖ᄉௐᫍnjᏪࡂ‫ڙ‬ᥦ˓ࣱ տ˃ၸํ၀࠭ᓇᛪ‫ྟ҈ܬ‬ÿ̾ԢᑿᛪᄉᎃՁnj

̜ᄰὙ
SIHH௅Юၦᰳጞ᧾ᛪࡘ
̜ཁὙ
1948ࣱ‫ܬ‬԰᝟ௐᆉᛪ᝹᝟
ᮺᤄ᝟ௐҩᑞ
ྱཁὙ
7753ᒬҮ఺ᔆNj᝟ௐҩᑞNj
௅య௬ᇧNj᫸ප50ዚ

ଈ൞Capeland༪ਡࡁ൐ચў
ᤇ˓Кள໥ፁᄉᑿᛪጆѴὋФ༦ਕ౎ᒬ̅ʶ౥౜ХԊԽ਒˦ᄉፂ
Цᛪ൛Ὑ1948ࣱ҃ᤴᄉӬ૊ᨍ᝟ௐᆉᛪnjњύ‫्ऺڒ‬လၔ᪪᭦
ˀ‫ڒ‬Ѡᛪᐿᄉ᝹᝟Ὃ൤ᛪ൛ᜁᝢ˝௦19ˆጡѹþᲷԂᆂÿকᛪᄉ
Ц‫҈ܬۋ‬njឞጆѴᄉ˞᜵൛य‫˝ڨ‬᝟ௐᆉᛪὋ᝹᝟ኤผᄉஜߙᛪ
҈Njሙ᧪Ԣ฽ᡯ̀҈ऎ࠸ቪᄉጙཁ᝹᝟Ὃ‫ڨ‬ᠱ̀ᤇጆѴᛪ൛ጹᒰ

03
ҮਕᄉᤁҮྱ᠎njᏪ˝˿ढ፝ᤁҮ᮲ಪὋᤇጆѴᑿᛪୃᦠ˿ᓣॐ
ௐ࠺᎐ጬᄉᛪᄧὙᆂ౛༥Nj༺ᳫᓣNjᨶᓣNjೢᓣNjᩏᓣNjᳫᓣԢ
ᄆᓣὋፏࠪԺ̾໗ᡛ͉ʹʶ˓థৰᡙᄉႃ̠nj

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (0*


̝ᄱὉ
ܹࡷՕĻ SIHH௅Юၦᰳጞ᧾ᛪࡘ
‫ڷ‬ᄞ‫܅‬ၤ ᬌ᧙Ԧ‫׫‬75౥
̝གὉ
ௐNjѫԤ᭦௬ᇧ
ʻ᫇ઐௐ
ྲགὉ

01
ሤࠑ 944 ‫ۋ‬੣Үʼᩖ఺೙఺ᔆNjҮҦϱߚ
35࠴ௐNj᪕ቆᛪᄧ
ࠚࡍ Reverso Répétition
Minutes à Rideau ೠ໡ຬў
‫ݟ‬Վᤇ൛ᑿᛪᄉՏߙὋ߱ᄉ҃ͺࢹᓧ˶ᄰॆ‫ఽܬ‬njᤇ൛Ꮱᣀʻ
᫇ᛪ௦˝˿ࣻᇶReversoᑿᛪ᭦ˆ80ֆࣱᏪ଍ѢᄉὋ௦ᯪ൛‫ٽ‬
ᛪᄧᑿᛪnj൤ܰὋሤࠑᤆ˝ФซЙКள᱊ҦὋ˝Фᦠ‫ܫ‬ᑿᛪ‫ܬ‬
ఽҩᑞ˖ణ˝࠳᠛ᄉʻ᫇ઐௐᜈᎵnjʻ᫇ҩᑞᄉըҮधСࣲ᭣

02
͛ፑᛪ‫ܦ‬Ξ᭦ᄉ૊ઁयὋᏪ௦᭤࣪ࣕᄉ໎Ү౎धըὙષध࣪ࣕ
᭚ѢᛪᄧᄉՎ̂Ὃʻ᫇ҩᑞᬣ˧ըҮὋᤇௐ;ʿ̨Ժ̾ᄹҁዴ
Ꮎᄉ᪕ቆᛪᄧὋᤆᑞᄹҁᮂ᩺஝੩ᮂዓᄉৰ௿὚ॆʻ᫇ઐௐፆ
ోՐὋ࣪ࣕ˶࠱࿆‫ݟ‬ॕᬒᄉ࣪࣊Ὃв൒С᫆ᥓͰᛪᄧnj

̝ᄱὉ
BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬ᛪࡘ მѿԶൟᆵቜ༪ਡMP-01
̝གὉ ˝˿‫ुܘ‬ᰳቪᑿᛪ҃ͺࠃҦὋ
࠭ಎᣂ᝟ௐᆉᛪҩᑞ ߴᓑᛪ‫ڙ‬2010ࣱᬶፆ˿ʶஂၿ
̝ᄱὉ
ᤣ᡹௬ᇧҩᑞ
BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬ᛪࡘ 30Տᮆጞࢼӕጷ੆ᄉᰳጞ߿҃
ྲགὉ ‫ڃ‬᫲Ὃ˃ซ̅ᰳ‫ఽܬ‬ጆѴᑿᛪ
ᬌ᧙Ԧ‫׫‬100౥
ᒬҮ఺ᔆNjҮҦߚϱ45࠴ௐNj௿ฐᗯࢹ ᆐԦnjᏪ͛ˆ˧ͺጆѴࡂ௦ᤇ
̝གὉ
ᓧᛪᄧNj᫸ප100ዚ ˓‫ڃ‬᫲ᄉᯪ˓ͺֵnjᤇ൛Տ˝
᧺᧚࡚ᛪ‫ܦ‬
ᦤೊ‫ۋ‬ᛪ‫ܦ‬ˀ఺ᔆ MP-01ᄉᑿᛪ௦ߴᓑᛪԊԽʼ
З۴৩࣢ۘะՔOcto ኃʶ౥ᦤೊ्ᑿᛪὋဘဥఛጲ
ශ୑๓ࡁ൐ຬў ྲགὉ
੣Үʼᩖಎᣂ᝟ௐ఺ᔆNj ᄉᛪ‫߸ܦ‬Кၿ᧺᧚࡚҃ͺnjᑿ
ள൛Octo‫ٽ‬ᤣ᡹᝟ௐᑿᛪ᧓ၸಕংবᄉЛ
᪕ቆᛪᄧNjҮҦϱߚ240࠴ ᛪୃᣑᄉಎᣂ᝟ௐ఺ᔆ˶˝ᦤ
ᝇᤴ‫ۋ‬Ὃᰳऎ‫ఽܬ‬ᄉᒬ҃ᛪᄧ᧓ၸ԰Ꮴፂ
ௐNj᫸ප50ዚ ೊ्Ὃᤨ᣾ዴॶᬾ҈ᄉ᪕ቆᛪ
Цᄉ௿ฐᗯࢹᓧὋᏪణ˝ྱѾᄉѶ௦߱ᄉ
ᄧὋੇ͂ࡂᑞᄹҁᤇ౥Ꭻ᜸ᄉ
఺ᔆnjᤇ൛᝹᝟ዴᒰ˄౜ࠜྱᓣᄉ˃థ఺

03
ऺ्఺ᔆ௦‫ʹݟ‬ᤁᣀᄉnjၿ̅
ᔆХ‫ٽܫ‬ᮉᤣ᡹ҩᑞ: ѫ᧾Nj௅ԊNj᝟ௐ
҃ͺࢹᓧዴࠚ‫ఽܬ‬Ὃ͛ˆ˧ͺ
ᆉᛪ࠴ௐ֖ሙ᧾᝟ௐ٧njՎௐᤇ൛Ѹள˄
ጆѴඇࣱԵԦ࣊ʶҁˏ൛Ὃፏ
ซ᧗͛੽ᄉ࠭ಎᣂ᝟ௐ఺ᔆ᧓ၸ˿ፂЦᄉ
ࠪʿ௦థᨐࡂᑞ˻ҁᄉnj
҃ͺ‫ࢹူܪ‬ᓧὋࡉ௬ᮆጞ᧾ᛪᄉ᱊Ҧnj

஀૤ౖHour Vision Blue଄਒ᆵ঩ຬў


̝ᄱὉ
˝ஂ૆‫ڍ‬ᬄ‫ݗ‬ඊலጷጺ(ORBIS International)Ὃ
BaselWorldࣄ‫᧾࠶܊‬
෴ႤԺᮔ᫸বᄮჁὋൖዚᔵ଍ѢʶஂྱѾᛪ൛úúᇆ
ᛪࡘ
ᮺþ௙̜˧ᗯÿᑿᛪnjᤇ൛ᑿᛪࣛథ360ऎᤨ᜼ᛪ‫ܦ‬
̝གὉ
ܹࡷՕĻ ˞ͳὋࢥ̅౜Хᆵబ᮲ಪᄉ41 ඒዚዴᨁܰࡎᛪ‫˧ܦ‬
ʻࡎयՎᣈ୴ጪᜈᎵ
ຟ୅‫ݬ‬ ˖nj൤ܰὋ߱ᤆୃᦠ˿8500Վᣈ఺ᔆὋᤇ൛఺ᔆᡋௐ
ྲགὉ
ዴэὋ‫܁‬ሥ᧙̖఺೙҃ᛪᮖ۪ᄉ᭨ள˧ͺnjʻࡎयՎ

01
ᒬҮ఺ᔆNjઽ्ௐѫሙ
ᣈ୴ጪᜈᎵ΍ௐ᧪Ժ̾Ӭ࿗ុಢᏪʿॕֽѫ᧪֖ሙ᧪
ૈᇧNj௅య௬ᇧNj᫸ප
ᄉᡋௐὋ᭣࣡᤟Ջፂ࣡ᤈᛠ᫁᤬஺ᛠᭉ᜵ᮟጒុಢௐ
100ዚ
Ӝᄉ̠‫ܢ‬nj

(0+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


WATCH +

̝ᄱὉ
SIHHಸ୅ຘۢ࠱ᇚўᅢ
̝གὉ
਎ׁ൐౽ཉ൝

01
ўக24ུ൐ॡ؏ཉ൝
ྲགὉ
ܹࡷՕĻ
ሹ‫ྑࠗ׶‬g‫׶‬৷ԭձ72ུ൐
ྕ‫܇‬େ
ྕԿၱ
ຫ‫ݛ‬ಎྕϫษ٫୾਎ׁ൐࡟ຬў
ᆋঃ਎ׁ൐ຬў໵ၘ൦ߔ౷ੲᆈࠫ‫ྣٮ‬Ӑॢ૔֭ৠའᆵ࿒hமւᆈ
๡‫ݞ‬ўܻ࠯फ़౦ෆ‫ۇۿ‬൐౽‫ތ‬ᇟഩಸఁh೗္ഩ‫ׁ֚ׯ‬൐࡟ĭᇂྻ
ࢄўܻϡԣᇈ໒ᇊ1ĭ࠯फ़ၣ၊ུ൐ແ֎໒ཧవࠏཧ޲ѵ‫׶‬൐ᆔh
ഩ‫ׯ‬൐ĭೊ‫ݜ‬൐ᆔᄈ‫ݞ‬ਾ၊็ĭᄽପׁ֭֭ಸఁ၁߾ཕ႓ׁཧవࠏ
ཧ޲‫נ‬ᆤ၊็h

۴ঠිׂSenator Diaryຬў
ԪਜSenator DiaryಸᇅўĭૈႽఋ෸ࠗྈўफ़ၣದ୎ഩ‫ׯ‬ӑ
պ30็֭ୁਸ਼hഩ‫ୁׯ‬ਸ਼൶༽္৮Ⴐ10‫׌‬ᇚ໒ᇊུࡁக֭ಸࡂ൜
̝ᄱὉ
ୁਸ਼Ի९࿒ᄼಸఁhχሆ8‫׌‬ᇚ໒ᇊ֭χ୮ᆸ֦Ի९୅֭ሻଣѕ
BaselWorldϠೞ‫ق‬ᇚўᅢ
Ӷudvĭ࿐ሏ10‫׌‬ᇚ໒ᇊ֭ўܻᆸ֦ޫ೬იႇ೬ᆿᆔ࿒಄1ᇈ31
̝གὉ
εঠѽගሻᇗᆦಚ֭ಸఁhഩ‫ׯ‬൐࡟္ᄤχ၊ՙχ୮ĭದሻଣѕ
ಸᇅ฼ྤ‫܇‬େ
Ӷuhvĭಞ޲࿐ሏўܻĭᄥ6‫׌‬ᇚԻ९ၣ၊ॡແ֎໒՞00.15֦

02
ྲགὉ
24.00࿒ᄼᆦಚ൐࡟hఛ‫ୁ׶‬ਸ਼౰ᄤχ၊ՙχ୮ದԻ९ѕӶୁਸ਼‫ڠ‬
100-13ሹ‫ྑࠗ׶‬gϪࣉғᇑgಸ
‫ބ‬ĩਸ਼᫇Īĭಞ޲࿐ሏўܻЂୁਸ਼ഐਅh֚ഩ‫֭ׯ‬ಸఁი൐࡟֦
৭൜ୁਸ਼
ਜĭୁਸ਼ऄ߾‫ه‬ԣཡഺooቓࣺେԃ࿋၊‫ٻ‬ᇚh

ЗᠪVelleret Demi-Fuseau Horaireຬў ̝ᄱὉ


ᆋ൦Зᠪ๿ԣ֭൶ঃVelleret Demi-Fuseau Horaireຬ BaselWorldϠೞ‫ق‬ᇚўᅢ
ўooफ़ၣᄥ‫م׃‬۹൐౽࣑ྣϾུ൐‫ྲྀנ‬h֚ੲྣᆈవາҘႰϾ ̝གὉ
൐౽ᇍ֭‫ࡍݛ‬൐ĩৰೊ՞ᇗ‫ݛ‬వາႎ؏Īĭ၁फ़ၣࠎ֬࣢ሡ֭൐ Ͼ൐౽‫ྲྀנ‬
࡟hᆋঃຬў֭൘Ⴐ٬Ӑ٢єĭᇂྻകക࿐ሏ࠳ಉўܻĭєफ़ၣ ྲགὉ
‫נ‬ᆤຬўഐ෶Ⴝཉ൝ĭЏছಸఁg൐౽‫ތ‬ҝ॑൐࡟h๡‫ݞ‬ўܻ‫׬‬ Calibre5254DFሹ‫ྑࠗ׶‬g‫׶‬৷

03
Ҏ֭๿‫ێ‬ĭफ़ၣ࿒ᄼঁූ‫ྲྀנ‬଎൜/Ͼ൐౽‫ྲྀנ‬଎൜hᆼ֬ሇၱ ձԭ72ུ൐gಸ/၈ཉ൝g٥ණ
֭൦ĭ‫ྲྀנ‬ҝ॑൐࡟߾ሹ‫נ׶‬ᆤ‫م׃‬൐౽֭ቄ൐ሙঋh 100૤

̝ᄱὉ ‫ݹ‬૤‫ؠق‬Jazzmaster Spirit of Libertyຬў


BaselWorldϠೞ‫ق‬ᇚўᅢ ‫ݹ‬૤‫ؠق‬ຬўࢺ‫ގ‬ਜሹႶЭ٪્֭‫࣢ݛ‬ല‫࣢ތ‬ၵ౸࣢֭೓൞‫܅‬ၤĭᄥ
‫ۆ‬༪ਡ‫ܓ‬Ⴝೠঃຬўĭૌঃནਐ ‫ݼ‬४ຬў਽ჟўཋᧉಞĭ‫ۿ‬ႁი‫ނ‬দ༂֭യްჳჿ‫ؿ‬ഺଈᄁѴĭᇈ࣊
1892ૃ ၠࣤᄥ400‫ا‬Ҏվ௓ᇗְӎh‫ݹ‬૤‫ؠق‬फ൞ሹႶట‫ۈ‬൦‫ݹ‬૤‫ؠق‬Ϭ୕
̝གὉ Ⴓࣺ৭ൖ֭ෲႝĭ෹֭ўகഐႲ࿶֭ଇॡሪĻ
uૈႽሹႶ഻֭ࠋ൦फ़
ўகॡሻ Р֭ Without liberty, life is a miseryvh༪ਡ֭ᆤเഩ
ྲགὉ ࡁჿሹჇ‫م‬ᅦ൐ఁ‫ݹ‬૤‫ؠق‬ແ્‫ݢݛ‬ळᇍᄷ֭‫ࡁݢݼ‬൐ўĭ၁യയ֭

02
ሹ‫ྑࠗ׶‬g‫׶‬৷ԭձ60ུ൐g٥ ᄗ‫ݫ‬ਜແሹႶ‫׾ؿ‬ᆢ֭ၱၴh‫ۆ‬༪ਡ‫ܓ‬Ⴝೠঃĭૌঃནਐ1892ᇂĭ
ණ100૤ ၣࡈ୙1892୕‫ݹ‬૤‫ؠق‬ຬў഻֭֗h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE (0,


ᎿएὉᴂүܹʾἻ᧛ᓤӡࣲ
呀ߕΌ喑क़䭠㔹ߕ㔲Ό喆਽๗Ⴤ⮱Ȩ⼓⢸ⵡ䭢 ⵡᬍ䭽⮱㒻ສᙬ᱈ȡᲒ㜗‫ڕ‬పऱౝ⮱҆ऺ㏼䨭 ᱜ⮱បⱭ̭Ⱑ᭜๔ф᝭≒≒ͽ䖀⮱喑㒻Ꮣ㶕̭Ⱑ⻶
ͽȩĄ⮳᧯๔呀ą喑「Ąฝ䰴⮫䛹喑ߕ㢎ᆞ ੳА㶕Ƞ᫝䬨྿Ҁࣷ‫ڙ‬थА㶕ぶ̭ह࣯ߍγ䔆⁎ ᠮ䃫䃎Ⅵᕿ⮱৮❹⤳ᔢ喑⃼㚂㶕ᬍ̺ᆂ⣝Ɑ㒻Ꮣ
ᇠąȡ᭜䄡呀⮱᪟‫ܨ‬喑Ҁ⣝⩌পহ⓭ᗲ⮱㞯๼ȡ Ⰸч喑ᕨ㐀㒻Ꮣ㶕⮱͚ప࡮Ꭱ喑ᆂ᱈Ԏᓰ⮱ Ხ‫⮱ࣇ⊀ڤ‬ᬣА▢ᙌ偲߈ȡᒀᮇ喑ͧ࢝䃮䔆㒻Ꮣ͚
呀҉ͧͽகϻকАᐭ໸喑কАᰶ‫ژ‬䴠喑呀᭜㓑䴠 Ꭱȡᒀᮇ⦋ธ㒻Ꮣ㶕‫⤰ڕ‬ᕨ㷮.S 'SBO[ -JOEFS ప࡮Ꭱ䛾㞟䋠䔦喑㒻Ꮣ㚂㶕Ό➦‫ݘ‬ᣕ‫ܧ‬γ䉊ѓ䊈ͪ
⮱仃䶳喑呀⮱᪴ࡃ‫ࢇ⋢ڲ‬๔㔹㇫⌞喑䯱ป⮱呀ฝ Όϟ͡⣝౧̭ह㻮䃮γ䔆̭䒶♹ᬣ‫ݨ‬ȡ ᰭ᫝㈨݄L⣘⦝䛾㏗ᔢ㚂㶕ȡ䄒㶕喑䃫䃎▢ᙌ
㉔㉔ѡ䮼Ɑϧㆨ喑ϻ䔉ऑ⮱㰛㡿̭ₒₒ䊝ा᪴ 㒻Ꮣ㶕͚పࡧ‫ޜ‬ᕨ㷮⢸䷃ຠธ喑ౕᮇს̷䕇䓴呀 Გ㜗㏼‫⮱ڥ‬ᑓͽகᄼ᣽⥡喑⤰ᒏ㨊჊ⴠ䪉䲏㷲䙺ᰶ
ᬻȡϧㆨࢳ㏼ມ䯣⹫чȠᄮᐧ⹫чͰ㜠Ϸ喑呀̭ ͽ⮱अࡃ喟᧯呀‫ܧ‬ᒮȠ‫ܨ‬呀ᒮᝅȠ呀ͽ命卐⩌ߕ ㏼$04$䃑䃮⮱๖᪴झᱧ㟜喑Б䄒㚂㶕䮑γ᠒
Ⱑ㷘ᄷ๶ͧ䕇๖⺋கহэ䔿Ԏत呀㝋ธ⅁⮱䛺 㔹ᒏ䆎ౝा⃼ѺᲒძ䭵䔝হఋ䶫γ㒻Ꮣ㶕ౕ͚ప ᰶ๧ϧⱩ⤰⮱ใ㻯䃫䃎͸ใ喑ౕ䊝ᬣ⮱㇫۳ᕔ̷ह
㺮ጒ‫ڤ‬ȡຯϷ᜾Йख़‫ࣵ⮱ݝ‬᭜̭⻺त㻿喑तБ ⮱ࣾᆂ⩞৮❹⮱Ąႂ㗟᱌ą‫ݝ‬৮❹Ą᜽䪬᱌ą喑 ᵤ‫ܧ‬㞟ࢀ䊷ȡ,⣘⦝䛾ٰ㉍喑ᑧ䄰γ䔆䷻ᵩฺ
๖̸喑ᒮ䯳㓑䯱喑В‫ڣ‬Ⅵᕿ⮱ᬣ䬡䃝ᒂⱭ⃼⃢э 䕇䓴࡮Ꭱ㞝䯫㔹ի∕ᓰ㵭䓈ߠ≴䨥喑৮❹⮱ᒞ৺ ऑ⮱㚂㶕⠙ᰶ⮱ᄷ䉢Ƞ䯲㜡⮱⅁䉕ȡ㶕ภϑ䩆Ɑⱖ
๴喑♣㔹В▢ᙌ݈᫝⑁㏻⃼̭⁎㇫ᒖ̻ᙌߕȡ ߈ౕ䔽⌽ߍᑧȡ㜗Ꭱ喑㒻Ꮣ৮❹䔈‫͚ڒ‬ప喑 Ⱋ⮱‫ٶ‬㞿喑Бϧ䓴Ⱋ䯫ᔅȡ
⦋ธ㒻Ꮣ㶕͚ప䛾㞟࡮ᎡᮇსВĄ呀ߕ๖ ߗ߈ក䕍᝸㶕⮱ⅥᕿФթ喑㒻Ꮣ㚂㶕В‫ڣ‬Ⅵᕿ⮱ ᮇს㐀᲌ᬣ喑⢸䷃ຠธ⢴䶳㒻Ꮣ㶕͚పఏ䭌喑̻
̸ąͧͨ䷅喑̭䲏๔呀喑᧯ߕ‫ڕ‬౧喑䰴᧩ఈ᫦ȡ ᬣ䬡䃝ᒂⱭ⃼⃢э๴ȡᬣ䬡ϓ䮼Ɑ㐊ໆᬍ℁⮱㶕 ҆ऺ㏼䨭ੳА㶕‫ڞ‬ह๼৺γ䔆㗎Გ㜗͉᫦⮱ⷲ
ᮇსĄ呀ąٰͧ㉍㥒䕍⣝౧⅁ⅈ喑λᬍฝั呀ߕ 㔹ᓄ‫ࡻࡴݝ‬ȡ㒻Ꮣ͚ప࡮Ꭱ͸䋠䔦ᄳ݈᫝Ƞᕿ ⹡ᒸߕ喑̭䲏๔呀喑ᑂ䶳㔲็͗ᄼ呀喑呀ͽ命
ⱭᲒ㜗‫ڕ‬పऱ䌜㥒䨭㇫㠞⮱ᬍ䭽䆗ᗲȡ‫ڕ‬౧⩕呀 ͲȠ͗ᕔᒨᏂ↶⋭喑ン‫ݨ‬䔆̭৮❹ϧ⩌͚⮱㒻ͪ 卐᧯ߕ‫ڕ‬౧喑䰴᧩ఈ᫦喑᜽ᅞ㒻Ꮣ͚ప࡮Ꭱ⮱ᷓ
⮱ٰ㉍䔈㵹ጰ㒛喑‫ڣ‬䬡ᰡႶᢿ⾬᣿γ᪝౧㇫ᒖ⮱ হᙌߕȡ ᘠ͸䴠喑Ⴙ㒻ౝ䰂‫࡮Ɑݨ‬Ꭱ⮱‫ٶ‬䒶ᆮᰵȡⰥԎ㒻
呀ͽ㶕⑁喑Ռ⩕呀ౕ͚ప᪴ࡃ͚➦ᰶ⮱⓭ᬯ䔈ः ᄦλ㒻Ꮣ㔹Ą"."3,0'536&%&4*(/ą̺ ᏓजВᄳ▢ᙌ̻䃫䃎Ⴙ㒻⮱㐀व䊤Გ喑ౕ▢ᙌ͚
㇫⺋喑ᄀᘼ㒻Ꮣ㶕͚ప࡮Ꭱ⮱ࣾᆂⅥᬍ₏ₒ喑⾮ ϲϲ᭜̭ऒᎬॷ䄚喑㒻Ꮣ㚂㶕ᄦ▢ᙌ⮱䔪Ⅿ喑ᄦ㞧 ݈䕍㏼‫ڥ‬喑ౕᬣ‫⮱ٶ‬䪬⇠͚㻮䃮Ⅵᕿȡ
䉊ѓ䊈ͪĕ ,⣘⦝
䛾㏗ᔢ䛾㶕㈨݄
̷ౕ̓㏗ᎡА᱘᱌喑⦋ธ᝸㶕‫ݣ‬䕍ੳ㒻Ꮣࣾ㵹‫ڤ‬ᰶ⠙⿸
Ⅵᕿ̺अ䃫䃎⤳ᔢ⮱䉊ѓ䊈ͪ㚂㶕ȡፓⱭ㏜㒻⮱➦ᒮ喑䔆
᝸㶕䓫‫ݝ‬γᲮᏓ⮱㒻ᙌȡϻ䗐ᬣ䊤Ⱑ‫ݝ‬Ϸ๖̭Ⱑ㐡ᠮⱭ
‫ڣ‬ᬍ᩹⮱ౝѺȡϷ๖喑㒻Ꮣ‫⁎ں‬䮳䛺ᣕ‫ܧ‬䉊ѓ䊈ͪ๖᪴झ
䃑䃮,⣘⦝䛾㚂㶕ȡ
݈䕍߈ᕨ᭜䕇䓴キࢂ㔹ᑧ◵⮱ᄦ℁Გ㶕⣝喑䉊ѓ䊈ͪ䃫
䃎ጔໆ⮱⌤वγฝ䴠喑ᱧ㟜̻ₑहᬣΌअᓄᰡߍ㇫۳喑
ᱧᷝ䊝ᬣᰡჹ䴢ᒸ⮱ᑧߟ喑ౕ䴠ͽ̓⩹䛹喑㏼‫ڥ‬ᑓͽ
கᄼ᣽⥡‫ڤ‬ᰶ䔆⻺➦ᒮ喑Ѓ⮱㒻̺ͪч㷘ᬣ䬡᝭ⵡ
౼ȡ䞡λₑ㐊ໆ⮱Ⱕѩ喑㒻Ꮣ㶕݈䕍γ䉊ѓ䊈ͪĕ㈨
݄ᲒҀ⣝हᵤ⮱Ⅵᕿহ䄽ȡ
䃫䃎з໸喑㒻Ꮣᅞែ‫ڒ‬γጕ๔⮱߈䛼⶛Ԋ䔆᝸㶕ౕ᝭
ᰶ⮱㏳㞯̷䘪‫ิڤ‬ᰭສ⮱䉕䛼হጒ㞧ȡ䔼ᬻऻⰃजВҬ
ҍ⌲ᮝ⮱ⰸ‫ݝ‬䔆᝸㶕х䯲⮱ᱧᷝ䓽҉喑ᑧ䄰‫ܧ‬䔆᝸㶕
̭≮⮱➦ᒮȡࡷ⤰ᒏ㨊჊ⴠⅡᮣ䪉䲏䃫䃎喑䃖䄨᪝ѡ䮼Ɑ
ऑ‫ڥ‬х䯲⮱⅁ᖜ喑‫ڲ‬᪈⮱㶕‫ۍ‬䃫䃎ᰡ᭜䃖᪡㶕⮱ใ㻯‫ܧ‬㥪
ᓄᰡͧх䯲Ƞ࠭⼝喑Бϧ❞̺䛷᝸ȡ㷲䙺ᰶ㏼$04$䃑䃮
⮱๖᪴झᱧ㟜喑Ҭ䄒㚂㶕䮑γ᠒ᰶ๧ϧⱩ⤰⮱ใ㻯䃫䃎
͸ใ喑ౕ䊝ᬣ⮱㇫۳ᕔ̷हᵤ‫ܧ‬㞟ࢀ䊷ȡ㶕ⰅⰡᒱͧ℘
ㆠȡ㒄侙ႄ‫ݨ‬Ꮣᰡ᭫䴢ঠ⯻♣ȡϷᎡ喑㒻Ꮣ䃫䃎ጵЙౕ࣌
ᰶ⮱ധ⵭̷ߍ‫ڒ‬γ,⣘⦝䛾ٰ㉍喑ᑧ䄰γ䔆䷻ᵩฺऑ
⮱㚂㶕⠙ᰶ⮱ᄷ䉢Ƞ䯲㜡⮱⅁䉕ÿÿᬣ䬡下䕊Ό̺ч๞ࣨ
‫∪ٶ‬ȡ

๔䭗喟㍮ࡻ̓⩹⮱䲆䅔
ϻ͝㜐⻭शᐧ䕍γ䔆Ꮤ೻ጯ͸ऻ喑๔䭗䕇䓴๖̸ ͧ͗㵹ᩬࡧ喑೻ጯጰᅭॵ᫦ᵩ⟣喑͉Ƞ㺬Ƞ ㍮ࡻ⮱ੳ͇ࡧ喑ࣵ᭜̭͗ᗲ䋐‫ݘ‬㜡⮱⍥㻵㘉ౝȡ
̭㐌⮱༬ᔮ喑᜽ͧγ̓⩹ࢳटऺ೻ȡ‫ݝ‬γ䓾А喑 ࢄࡄఈࡧͧጯ͚ᓰȡ 䔆ᵤ̭Ꮤੳ͇ࣾ䓫⮱೻ጯ喑㶄䖀̷ࢡⰥᒀႶ䲆喑
Ⴐ҉ͧ➖䉕≮䕇⮱͚ᓰౝࡧ喑㔹ࣾᆂ᜽̭ͧᏔ㷘 ๔䭗倅ẩ᳄⿸Ƞੳ͇㍮㢐Ƞ೻ጯ㐬ࡃ⢴倅ȡ๔䭗 Გᒭ⮱㵹ϧহ䒓䒳⼖Ꮌς♣喑䃖ϧ̺⺮ᙌᚕх
⼝͸ͧĄ๖̸ࣕᝬą⮱ੳ͇೻ጯȡ๔䭗ੳϧ᝭➦ ⮱ౝ̸㶄̷ܳȠ͚Ƞ̸̶ᅯ喑ᅯᅯऱᰶ㜗ጞ⮱➦ 䯲Ƞ⌎Ⴧᄦλ̭Ꮤ೻ጯ⮱䛺㺮ᕔȡ
ᰶ⮱ाᒭ㜗⩞হߗ߈䔈ः⮱⅁䉕喑᭜๔䭗⮱̭๔ 㞟ȡౕᅯ̻ᅯ͸䬡喑ᰶ㳧᫸ᒏ⮱ẩᷜⰥ䕇ȡ䔅ᰶ 㒻Ꮣ䔶᠖๔䭗҉ͧ࡮ᎡᎳ‫ڥ‬ᮇს͸ౝ喑Ό᭜ጹ᱈
➦ᒮȡۭ⤶⦰Ƞ⁹㝋лぶА㶕ᬒ᱙⮱э㐌㞧ᱜ᪴ ̭᲎ϧ䕍ᄼ⏗䉜⾬ౝ̸㶄͸䬡喑⒧⒧≮Ⅱ喑⌲⒵ Ռ⩞䔆Ꮤᰶ⢸㔲͸⅁⮱೻ጯ喑㘪์ᐭड़̭͗‫ڕ‬᫝
ࡃ㇫㇦喑̭Ⱑ㷘Ԋႅᐣ㐚㜠Ϸ喑हᬣ喑㷘⼝͸ͧ ज㻮ȡౝ̸㶄⮱͑᫮喑ੳᏄ᳄⿸喑丽亳Ƞ䙿॔䬡 ⮱㏗ٰȡౕ㍮ࡻ⮱̓⩹͚喑㘪์ᙌऄ‫ݝ‬ᬣ䬡≮䕊
Ąर⾤ą⮱些丌᪴ࡃΌᓄ‫̺ݝ‬᫚ࣾᆂȡ๔䭗ܿܳ হ⩢ᒞ䮏̭͗ᡕⱭ̭͗ȡ๔䭗⮱ౝ̸㶄ᬏ᭜̭͗ ᝭ϔ⩌⮱䲆䅔⮱߈䛼ȡ
Hilleberg
01
ᆏᆦվஏ‫נֶ؃‬
www.hilleberg.com

EYES ᇾսӉ௞Ļᅳ஺
֦ᆋ‫ـ‬ડĻ1.ఋམ۞օৠ഍ແ‫܌߱ײ‬රĭ

WIDE SHUT ‫܌‬රັᅧĻwww.orientfair.comĭ৻༪


‫ߍא‬Ļ+852-24101952h2.‫ݛ‬ປັᅧ࣑
ྣႷ‫ܛ‬ĭ஀્‫ۺ‬վᇾੈ߄ປӉ௞཯ൺັᅧ
‫ࣽނ‬၁஋ཤሸയĢЯ ࠖЯ‫؃‬Ⴝఋᅳ஺ԣൺh
ఁ{଻ಮሕ|ແ‫ྩׅ‬ ᄥ‫ݞ‬ಈ֭40୕൐࡟ৢĭHilleberg၊ᆸ‫؃‬Ь‫܌‬ಲແ
૔෎ઍਜ࿀‫ݛا‬୅ച ൦߄ປᅳ஺ᇍቜћሡ֭ቓۢћ‫ێ‬ĭ෹൦෪֩ྠᅳ஺֭
िԿᆈĭ੹༽൘Ⴐ๸݉૳ਠᇍቜᅳ஺ĩᆸ֦࣊็ĭ
ࡶ֭߄ປվஏrr
Hilleberg֭ᅳ஺૳ਠ၏ಞߖ൦ቓແু‫֭ܭ‬Īĭѱ౗
འડĭ໩૔ႽϿٍh ‫׃‬၊۹๿ԣਜ୅ປᅳ၊เߌഩࡁhHilleberg‫܌‬රቁ
Ҏ໒Ⴧ೓‫׍‬ТҎĭேਫჇТࠦಉĭఋ෶ႽӉ௞‫؃‬ᄥ๯
Ӊᆵవ֬ၣࣤ৭ਜቓແကॶ֭ൔׁұ൳ĭѱ౗रᄥఋ
஀ᇥ‫܅‬Ӕ࣑ྣ؇৳֭቎ሕࠫᇑਐࡧұhҊ‫ݞ‬იՖཕ‫؛‬
႓֭൦ĻHillebergᅳ஺֭ࡖ۴၁‫؃‬၊ᆸऊۢҊ༷ĭ
ఋቓྕ๿ԣ֭Saitarisۢ೾ᅳ஺֭ൺࡖശᇈә‫ݞ‬ਜ
1500્ჵĭॅӳቓ‫֭ݔ‬ਐӉᅳ஺h

03

02

Klattermusen

Walkstool
www.klattermusen.se
ᇾսӉ௞ĻԒ‫ڋ‬ၑgФЏ
֦ᆋ‫ـ‬ડĻᆵవᅃࣤႽ‫ݛ‬୅‫܌‬රӏ൳཯ൺ‫ݞ‬ఋӉ௞ĩ֔൦ѱૈ
www.walkstool.com
Ⴝࠎ֬ఋ൹ಋօৠĪĭପవᄥଞོ‫௳ד‬ၣࠫັ‫ד‬၏ಞႽചਐձ
ᇾսӉ௞Ļજᅅ
ࠒĭ཰‫ٶ‬ᆈफ़ၣᄥັഐ࣑ྣ෎࿡‫ܛ‬ડhҊ‫ݞ‬൯૳ഐၠࣤԣཋਜ
֦ᆋ‫ـ‬ડĻ1.ఋམ۞օৠ഍ແམ۞Дࢶྣĭ‫܌‬රັᆾĻwww.protrek.
Klattermusen֭ࡔࠒĭᄥ‫ܛ‬ડ൐ྻ္༈щ࣐സh
com.hkĭ৻༪‫ߍא‬Ļ+852-27812094h2.ఋັᅧ੫೎ਜఋ෶Ⴝ֭཯
ൺ૒‫ד‬იັᅧĭ໩૔फ़ၣᄥᆋৢ࣑ྣᄥཔҸ࿠ၣ༷ࠫ֎‫ܛ‬ડh Klattermusenᇗ໛ၺଈແuஓ೾ඒvĭჇ1984୕ႶPeter AskulvԿ৳Ⴧ೓‫׍‬ᇿ
ёࠨ=‫ ্܃‬໛&๵=،଄ᏽ

ଈ֭߉࿚ൃׁAre൯ĭఋӉ௞ᇾ္ЏছФЏი‫ڣ‬ሕĭౄ‫ߔנ‬Д‫ۈ‬୙ĭ๥൐ᄥ‫܇‬େྦྷ٢
જᅅሹ‫ܦ‬єႽĭ֔൦ಗ՞ধૈႽ၊۹େསWalkstool๿ԣ֭જᅅଲဪ࡜‫ܭ‬იু॔ooఋ ૳ཧׁࠦက‫࣪ߔݭ‬ॉఒhሹ՞2006୕ၣধĭKlattermusenӉ௞၊‫֬ࠎܓ‬ਜ14ལ‫ݛ‬
ۢؒӉ௞֭ӽᇟେ৷फ़ၣպ֦425బॠĭ‫ؿ‬ሹമᇟਐಗҊቈ800ॠhWalkstool༪ਡજᅅ ࡅሕЩഩࡁվࢊĭఓ༷Ӊ௞໵ઊ൦ᄥႰਠߖ൦ঃ൜٢૳ĭ‫ࢋ؃‬౸ࡼቄ௒‫ڋ‬იԣఋҊ
൦ಎ౷຿၊၊ঃࠎ֬ਜ؇ࡍል৮֭ೠກ൜ഭෲࢺ‫ܚ‬જᅅĭੰ‫ࣉގ‬ғᇑĭ࣍ՠ֭फ़ഭෲᆮກ ၱĭԶ๬֭૫ҋғਠശᇈЬ෹ϴধᇍӶਜ໵йౄվ֭Ԓ‫ڋ‬ၑĢKlattermusen‫܌‬ර݇
Ⴖ࡜‫ࣉގੰ֭ܭ‬ᇍӶĭѱ฼‫܊‬਎۹൘Ⴐ֛໒ĭ቞ၝў૳࿒Ⴐۢज़࠷૳ਠĭѱ౗ႢႽ‫ގڠ‬ಮ ଎Ҋ෠վĭ୕཯ൺ‫ص‬ᇂႽ࠳బຫჵಮ૾уĭӉ௞֎ࡖಗࠦఋύ‫ݔ‬ĭᆋ၊ౕ‫؃‬൘֬෹Ӷ
เ‫܅‬࿘֭቞໒ྡሙh՞2011୕ि൛ĭ෹ߖЬᆦ൜଴೎ਜ્‫ݢݛ‬ळ੬ᅦ‫ؚ‬ၣࠫ‫ݢ‬Л๴ࠔ‫ؚ‬ ແቓແਾ৓ུ֭ۢؒᇡ߄ປ௞ஏĭ‫ؿ‬౗ఋ࿎Զ९‫ބ‬၁ԑ‫ٻ‬ўཋԣਜఋ؇ำЯ೬Ļ္൦
֭ћ஭ቜᅦᇍ൜ሕЩĭႰჇ‫ګ‬ሁഥࠔ൘Ⴐh Ҋ྘ন෹ĭऄ౰Ҋ္‫ܛ‬ડh
GADGETS +

04 05

Haglofs
Smartwool

www.haglofs.com
ᇾսӉ௞Ļཿg‫ڣ‬ሕgФЏ www.smartwool.com
֦ᆋ‫ـ‬ડĻ 1. ‫ݟ‬౦ࠪ̅൛य෤థྱѾϟ‫ݝ‬Ὃतᝫґज़Ꮎ‫ڍ‬᠓ྫྷᎩቢ ᇾսӉ௞Ļນሸg୅ၑ
STP(www.sierratradingpost.com)ᤈᛠ᠓˻ὋHaglofsඇࣱᦏ͗࠱ं ֦ᆋ‫ـ‬ડĻФ˖‫ڍ‬Ӝ̼ူ‫ˬ௳ࣉࢶࣸ˝׷‬᠞௛థᬌМՂὋᐎጆႂ
ߚֵ̖‫ူܪ‬ፋឞᎩቢ‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬ᤈᛠᩘ‫׫‬Ὃ‫ځ‬൤͈ಪᄰࠪඊᣖΦࠁὋᏪ˄ឞᎩ ពὙ020-38104064nj‫ڍ‬Ю˞ึᄉਖ਼ܰआःឞᦏథSmartwool
ቢᤆஂ૆˖‫ڍ‬ᥪ᠓ˉҫnj2.ʿᅋপᄉЋशԺ̾ЎኍኍὋHaglofsൣэ‫ܫ‬ᤈ ᛾ߔѢ‫׫‬Ὃʼ๑NjᔙࢶNjܷᤋᄉˣЏᄇ᠍˶ᦏథSmartwoolᄉ
Й˖‫ڣࣉڍ‬Ὃᄰζੇ͂‫ڙ‬ʿˣ˧Րࡂᑞॡࠓ௛˻ҁ߱nj ‫˃ڣ׷‬಄nj

෡ಞߖૈႽᆦ൜࣑೎վ੬ၣࠫམ۞൯ӎĭ֔ᆋ۹ႢႽࢄࣕϬ୕৭ൖ֭Т஀ۢؒ߄ປ௞ஏĭಗၠ Smartwool൦ಎ౷ቓແᆱଈ֭ဣસӉ௞௞ஏᆵ၊ĭᇾ္഻ӉႰჇ߄ປࠋ‫ۺ֭׶‬৓
ࣤᄥᇗ‫ݛݛ‬୅ႢႽҊചႢᴟĭ‫ؿ‬౗෹ߖႁఋ഍ћྡሙЬᇗ‫ڀݛ‬඼૔౜ׁౕӳ޳ແuࠍӀ‫ݘ‬vh ્৮୴ဣસᇍ௞hఋဣસນᇍ௞खЩҊෲණg‫ۿ‬ೄ೐g༓൉எ‫ݸ‬gॎऱ٥ԡg‫׳‬
HaglofsЬ‫܌‬ಲແ஀ᇥቓແ֭ۢؒ࠷ඔྠ߄ປ௞ஏᆵ၊ĭᄥഩࡁ‫ڌ‬۴٢૳ࢋ౸uၣ‫܇‬େྦྷ‫׌‬ແ ୸༹ਊֱᇵ‫ا‬ำ‫׌‬ĭ‫ְۊڵ‬೾g๶Ҍg஥Ҍg߉࿚gఖྣֱ‫ا‬۹߄ປࠋ‫׶‬৓ѡh
ԣ‫࡭֭ه‬ᄇԿྕvĭ෶ႽӉ௞ࢄ‫܇‬େྦྷො౸ϭᄥ‫׃‬၊໒h෹֭Ӊ௞པᇾ္Џছ‫ڣ‬ሕgཿ௞ၣࠫ ໵ઊ൦ᄥ્‫ߖݛ‬൦஀ᇥ൯ӎĭSmartwool‫؃‬൦֚ᆵ໵ক֭߄ປນሸ཯ਐܻळĭ‫ؿ‬
ሕЩೠվ৓ĭࡔೊ୎ડਜHaglofs֭ྕ௞ᅳ஺ĭଲુ‫܈‬༧୎ഐ֚ਜhႁແග୕ᆵవĭHaglofs ౗‫ݛ‬୅֭ል၄߄ປρ‫ނ‬ᆈ၁‫؛‬ჇSmartwoolࠦແಲ๥hᄥ߄ປນ಄֬Ӷ‫܇‬ᆵ޲ĭ
ऄ٪డਜᅳ஺ᆋ၊Ӊ௞༪ਡĭႁແ෹૔ҊେДᆫफ़ၣ഻Ӊԣൟࣀഐቓແԣ೬֭ᅳ஺h SmartwoolჃධ൥๿ԣਜ଻୷ሕ્৮୴ဣસ୅ၑĭ๥ဪ၁಄֬ਜकվ֭Ӷ‫܇‬h

07

06

Newton

OBOZ

www.newtonrunning.com
ᇾսӉ௞Ļ஥ཿ
֦ᆋ‫ـ‬ડĻᄫґ‫ڍ‬Ю෤థൣ᜺̼ူ‫̾׷‬ԢᎩआᩘ‫׫‬Ὃʿ᣾ᯭຠ‫ڠ‬Ӝࣂፂథ ᇾսӉ௞Ļཿ
ஜࠑ᫂आ‫ڙ‬ൣयᩘ‫׫‬Фֵ̖ὋХͳζোԺ̾ᄅेФ߽ᎩಉលὋФКီᭅ‫׫‬ ֦ᆋ‫ـ‬ડĻ౜ᬌ˧ࠑͳᐱᤁҮၸֵ᠞௛὇ʼ๑ὈథᬌМՂѷѷᖌ
‫׷‬ᄫेᦏᜁФஅे̅Ꭹቢ˧ʼnj ३˿OBOZ᭮ߔᄉ˖‫ڍ‬Ӝ̼ူాὋМՂᎩቢὙwww.wildrampage.
comὋᐎጆႂពὙ021-62152991nj
‫ހ‬໵ၘ໡ĭခ‫ه‬৭ӹӑպ12୕ᆵࣺgႢႽ9ལል৮࠷ඔ֭Newton෠֬ഐ൦ൟࣀഐቓແል၄֭
஥ཿ௞ஏĩय‫ૈ؛‬Ⴝᆵ၊ĪĢఋሹԿ֭େਐ҅ሢԶ‫׆‬იᇾ‫׶‬ଏ࠷ඔĭफ़ၣᄥ൘ႰᆈЭ஥൐‫ا‬ OBOZ=Outside+BozemenhBozemen໒Ⴧ્‫ݛ‬ТҎĭ଺ਫ્‫׃ݛ‬၊۹‫܌ࡍݛ‬
༓൴25%ၣഐ֭Ԓࠔ৷ĭ‫ا‬ٚߖә‫ݞ‬15%֭৷ਐĭ՞‫ؿ‬Дᆫ஥Ҍᆈ֭Ҍ‫ي‬ѕ֬‫ۿ‬ແ౦ෆhҊ‫ݞ‬ ჻ooߣൎ‫܌ࡍݛ‬჻ĭႢႽ્‫ݛ‬ቓ‫֭ނ‬ဿ഻ߔ࣪ᆵ၊ĭ٬Ӑ൩‫ގ‬Ⴧ‫ۺ‬৓߄ປࠋ‫׶‬ĭ
Newton஥ཿ‫؛‬Ⴧ஥Ҍሰ൥္౸ࠦۢĭᇂႽవ࢞ᅯሪׁҔେ‫߰ه‬ԣఋື৷ĭ‫ؿ‬၊϶ಮ֭஥Ҍሰ ‫ؿ‬ᆋ၁ᆦօўਜOBOZཿሸ෶ሜ౸֭࣪ࣀĻ౜ࣕሹಞgჿჇ߄ປ֭࡭ᄇൔႰᇾၴh
൥ѱ٬ೊՖĭ෶ၣ၊֒୎࿒ᄼਜNewton஥ཿĭऄྻ္Ⴝ၊۹йࢨӑ֭൩႓൐࡟hೊ‫୎ݜ‬Ҋ൦ ఋӉ௞‫ڌ‬۴၁၊݂ࢋ౸౦ਐი࡭ࢹh෡ಞ഻࣏࣏֗Ⴧ2007୕ĭ֔൦OBOZಗ࿩ූႛ
၊۹‫ڍ‬আ֭஥Ҍρ‫ނ‬ᆈĭࢁၸ୎Ҋ္‫ܛ‬ડNewtonĭႁແ෹ಚൔऄҊ൦ແ၊϶ಮ෶ሡЩ֭h ֬ਜ൯ӎ֭ಲफ़ĭѱ౗ࠎ֬ਜ‫ا‬ལሕЩվࢊĭൻ֦ਜᇡ‫ا‬ሕЩ‫ه‬ഖႾ֭ሜாh
08
09

Western Mountaineering
KJUS

www.westernmountaineering.com
www.kjus.com ᇾսӉ௞Ļოುඬևgოು‫ڣ‬
ᇾսӉ௞Ļ߉࿚‫ڣ‬ ֦ᆋ‫ـ‬ડĻ๻ࠂʼథʿ࠵Ꭹआࣂፂ‫ڙ‬Ꭹʼ̼᠓ᩘ‫׫‬Фֵ̖Ὃͭ௦ᯭ
֦ᆋ‫ـ‬ડĻ1.ణᤂᄉ᠓˻आᩓ௦ᯭຠᄉᏍፅۡὋ߱௦Kjus‫ڙ‬ᯭຠᄉ‫׬‬ʶ ຠ‫ڠ‬Ӝˀ‫ڍ‬Юᦏᤆ෤థൣय̼ူ‫׷‬Ὃ‫ݟ‬౦ਆ᜵᤯᣾‫ܰڍ‬Ꭹቢᥪ᠓᠓
߽ழᩘ‫׫‬᫂आὋМՂᎩ‫ڦ‬Ὑwww.theoutdoorshop.com.hkὋᐎጆႂ ˻ὋԺ̾ᄅेФ߽ᎩᤈᛠಉលὋ߱ᄉᎩቢଡΘ˿᭣࣡ழΦᄉᭅ‫׷׫‬
ពὙ+852-27309009nj2.ᄅेФ߽ழᎩቢὋʼ᭦Ѵˠ˿Kjus૾ాᄉ੝ ಉលጆፑnj
థ‫ڙ‬ጲᩘ‫׫‬Ꭹቢˀ᫂आnj
ᆋ൦ಎ౷ᆱଈ֭߄ປოುᇍ௞௞ஏᆵ၊ĭᇾ္഻Ӊოುඬևĭ๥൐၁഻Ӊოು‫ֱڣ‬၊
ପవಎ౷ቓແ‫֭࡝׬‬਎վ߉࿚‫ڣ‬௞ஏЬ‫܌‬ಲແ൦KjusიBognerh‫ؿ‬ཕ‫؛‬ჇߖԣӉྰཅg ོఋ෸ოುᇍ௞h෹ၣࠦ؏ል၄ྦྷແቓۢො౸ĭၣu൵‫܅‬ᇍቜvიuུቜ٠ࣤ႗଎
ۢ‫ڣڗق‬൭ֱ‫ا‬৓Ӊ௞֭BognerĭKjusᄽ൦၊۹٬ӐՊխ֭߉࿚‫ڣ‬௞ஏĭ෹Ⴖ୻ື߉࿚ ൜vໜଈĭ෡ಞӉ௞ᇝ৓ࠦఋႽནĭ֔ૌࡹ‫ॅ؃‬ӳ࣢௞hWest Mountaineering෶
ൟࣀܻळLasse Kjusᄥ2000୕Ⴧ೓൞Կ৳ĭႰਠቛ‫܅‬Ҋ༜࿛Яĭঃ൜࡯Ғഩࡁ၊ੈĭࢋ ႽӉ௞‫؃‬࿒Ⴐቓֱۢ࠱֭็ಞ‫س‬ುቜແ้ԑჸਠĭѱ౗ᄥ૳ਠgቛ‫܅‬gঃ൜٢૳‫؃‬Ⴝ
౸൐഑იྦྷେ֭ຣ્๬၊ĭ‫ؿ‬౗෹૔ߖᄥ2008୕మᄇਜ્‫߉ݛ‬࿚कྚBode Millerቜແօ ሪ؇֦ᆵԱĭ৷౸ᄥД୸؏იᇟਐᆵ࡟֭ຣ્ࢺ‫ގ‬hԪಈചҎ‫ٻ‬Ӊ௞Ⴖࡎମվ‫܅‬Ӕ഻
စಮĭ࣑၊Ҍ܏‫ܭ‬ఋۢؒ߉࿚௞ஏ֭ྡཨhҊ‫ݞ‬ఋൺࡖၻӐύ‫ݔ‬ĭᄁ٬௼๡཰‫ٶ‬ᆈफ़ၣӽ ӉປĭఋຮஏӉ௞ooოುඬևၣࠫۢؒოು‫؃ڣ‬ᄥ્‫ݛ‬ቁҎ֭‫܅‬Ӕ഻Ӊĭ‫ؿ‬uMade
ൻĭᆋ၁ऄሇ‫ׯ‬෹൛ᇜᇂେᄥུٛ຾୅ੈྣĭ֬Ҋ֦վᇡ֭ಲफ़h in USAv၁၊ᆸ൦West MountaineeringӉ௞Ⴕແሹ‫֭ݿ‬၊վણ‫׌‬h

10

NAU

11
www.nau.com
ᇾսӉ௞Ļ‫ڣ‬ሕg஭൭
֦ᆋ‫ـ‬ડĻ๻ࠂʼథ˓ѾᎩआ‫̼ڙ‬
POC
᠓Фֵ̖njNAUᄫґၴᒯᤆ෤థᤈ
Й̍ฮࣉ‫ڣ‬Ὃణ˝ኤӬᄉҨกΙཨ
௦ᄅेФ߽ழᎩቢಉលआᩓζোὋ
੝థζোᦏࣂፂᜁेЙФ˖nj
www.pocsports.com
ᇾսྰཅ߄ປᄖ‫ڌ׶‬۴֭ NAU ௞ஏԿ৳Ⴧ
ᇾսӉ௞Ļ߉࿚๰঍g࿚࣬
2007୕ĭ෹֭ԣཋᄥ‫ޛ‬վӹ؏ഐ‫ڵ׈‬ਜಮ ֦ᆋ‫ـ‬ડĻ๻ࠂᎩథ˓ѾᎩआ‫̼ڙ‬᠓Фֵ̖njᬓ൤˧ܰὋణ
૔‫؛‬Ⴧ‫ڣ‬ሕྣ၄֭ಲൕĻ100%੻೬ғਠg ‫ݝ‬ᄅेФ߽ᎩᤈᛠಉលὋ੝థൣयᄉ᫂आ̾ԢᎩआᄉζোᦏ
൶؏๿ԣཔഐიཔ༷ཕࢺ‫ڣ֭ގ‬ሕ཯ൺ଎
൜gັ཯ແᇾg཯ൺ‫֭ص‬5%Ⴖ཰‫ٶ‬ᆈሹ࠵ КᦉᜁஅЙФ˖nj
भ‫ׯ‬टᅄ‫܌ۻ‬ၵ቎ᆶrrऄ৽‫ނ‬দ༂‫؃‬Ⴝ
ග໒଄ྚ‫܌‬ि࿎Զሹ࠵൦NAU֭ᇙൔॢ߄ĭ ෹൦્‫ݛ‬ಋືࣉಽᄞᇅჇ2009୕๿࿒ԣ֭100վቓखశ৷చ၄ᆵ၊g೓
֔൦ᄥؓᄨᅡ੥๰ࢠᆵ޲ĭ၏॔‫ڌ‬๯ሯࣉ ൞เცӉ၄ྀ߾๿ऐ֭ 2010୕؏ቓࡌ௞ஏhPOCԿࢁჇ೓‫׍‬ĭӶ৳൐࡟
ᆮԃ֭NAUᄥ2008୕5ᄍєႁແࣤ࠾຺ࠗ‫ؿ‬ Ҋ֦10୕ĭ෹൦ಎ౷‫׃‬၊ࡍ഻Ӊಎമ٥߁ሕЩ֭‫܌‬රĭႢႽ՞๰֦֭࢞
Ҋ֬ҊܹᅮվࠥhҊ‫ݞ‬ఋৠ୙ი‫ڌ‬۴ಗ၏ ಎา٥߁Ӊ௞ĭఋᇗႵఋၣ߉࿚๰঍ი࿚࣬ԣҙĭཕ႓Ӊ௞࠳޴ૌ୕‫؃‬େ
ಞࠎ֬ਜᇡ‫֭߄ॢا‬౥ᩭĭѱ౗ቓᇜЬ‫׃‬ ‫ܜ‬ᄥ‫ۺ‬৓ሕЩ௧࿒ᇗࠎ֬վࢊĭ‫ا‬໒ൟࣀܻळიϕᄖܻळ၁‫؃‬࿒ᄼ෹૔ধ
ೠ٢‫܌‬ර൴‫֬ܛ‬ၣᇟྕि૒႗၄h ҝࡎй೟ĭ໵ઊ൦ᄥঃ൜ߖ൦Д߁ྦྷ٢૳ĭPOC֭Ӊ௞‫ॅ؃‬ӳൟࣀ၊ੈh
GADGETS +

13

Exped
12

www.exped.com Mystery Ranch


ᇾսӉ௞Ļ٥Ӟ‫׏‬
֦ᆋ‫ـ‬ડĻ1.ExpedМՂࣲ෤థᤈЙ‫ڍ‬Юࣉ‫ڣ‬Ὃͭ௦๻ࠂʼࣂథܷ੺
Ꭹआ‫׫̼ܰڍ‬ФᏍፅЌච᫸໼ۘnj2.‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬Չܷਖ਼ܰᎩቢ‫ڙ‬ጲ᠓˻Ὃ
ХͳᎩ‫ڦ‬Ժ̾‫ڙ‬Exped߽ழᎩቢಉលnj www.mysteryranch.com
ᇾսӉ௞ĻФЏ
Exped൦ধሹჇ೓൞֭၊ࡍ߄ປሕЩ഻Ӊ഍ĭ‫ؿ‬Ⴖఋ؇ࡍ๿ԣ֭ოುԑట٥Ӟ‫׏‬ᄽЬಲ ֦ᆋ‫ـ‬ડĻMystery RanchᎩቢᄯଋКီᥪ᠓Ὃ੝̾ణ‫ݝ‬ᄉ᠓˻Ҩก
ແ൦ପవൟࣀഐቓແඅ൩Д୸֭٥Ӟ‫׏‬hოು൦ཋᄥၠᆱ֭෶ႽД୸ғਠᇗД୸༪ගቓ
ࡂ௦ґज़Ф߽ழᎩቢᝠ᠓Ὃʿ᣾ᝠ᠓˧ґឯʶ߿ซ਒ࡆᆉಢэ᫇ᮤnj
֭ۢĭExpedᆦ൦ॉᇗਜოು֭ᆋ၊ำྦྷĭ՞‫ؿ‬൘Ⴐਜә‫ݞ‬100ॠ֭700ஷෆ؏֭ოು
‫؛‬٥Ӟ‫้ྣ࣑׏‬ԑĭ՞‫ؿ‬Ⴝׁེ฼ാਜ٥Ӟ‫֭׏‬Д୸ེ‫ݜ‬h‫ؿ‬౗ແਜ٥ᇀԑట൐൘֬ო
ುൻӞĭ෹ߖҘႰਜ٥Ӟ‫׏‬൴଴ևቜແԑటటଽ֭؇֦ഩࡁh ሕЩ‫ه‬ഖႾ႓‫؃ۆ‬ᆱ֩DANA DESIGNĭ෹ЬძແuФЏᇗ֭ীබদබvĭ‫ؿ‬౗‫اޛ‬
ಮ၁‫؃‬ᆱ֩DANA DESIGNЬMARMOT൴‫ܛ‬ᆵ޲єҊᄤձᄥhҊ‫ݞ‬վࡍႽ෶Ҋᆱ֭൦ĭ
DANA DESIGN௞ஏԿ൛ಮࡡഩࡁ൅Dana Gleasonᄥሏ൵DANA DESIGNᆵ޲ჃԿ৳ਜ
Mystery Ranch‫܌‬රĭ๥ဪሪ৷Ⴧ഻Ӊቓۢྦྷେ֭ФЏӉ௞ĭ‫ׯ‬໒Ⴧәۢؒၣࠫል၄
൯ӎĭቛ‫ࠦ܅‬ఋౄ‫ݶ‬ᅅൔĭᇟਐҊ౦ĭФ‫ڽ‬ಗ٬Ӑඅ൩ĭЏছ્‫ݛ‬४ळೢѩҎ‫ؚ‬ၣ્ࠫ
‫ݢݛ‬ळ‫ݢ‬Л๴ࠔ‫؃ؚ‬൦ఋӑఁॢ߄h
14

15

Norrona Terrestar

www.norrona.com www.terrestar.com
ᇾսӉ௞Ļ‫ڣ‬ሕ ᇾսӉ௞Ļᇎେ൵ࠗ
֦ᆋ‫ـ‬ડĻణ˝ኤӬᄯଋᄉҨก௦ґज़Ꮎ‫ڍ‬ ֦ᆋ‫ـ‬ડĻᄹᄹ३˿‫˝ځ‬Եథ੣఺Ὃ෤థᎩፎԺ
BackcountryᎩቢ(www.Backcountry.com)ᤈᛠ ʿᛠnjឞ੣఺ၿTerrestarˀAT&T὇Ꮎ‫ڍ‬ʶࠑႂζМ
Ꭹ᠓ὋឞᎩቢ௦Norrona‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬ᄉ࿗ࠑֵ̖ᭅ‫׷׫‬nj ՂὈᐎՋ଍ѢὋਆ᜵᠓˻ࣲ˄ᄽൣ΍ၸ߱Ὃ;ࡂ३ᐎ
ጆAT&TЎnj
Norrona൦ধሹჇ୻ື֭‫ݛ‬З࠱߄ປ௞ஏĭႵఋၣ‫܇‬େྦྷປา
ໜଈhᄲᄥ1977୕ĭNorronaऄӶແਜ஀ᇥ‫׃‬၊ࡍҘႰGore- ્ࣘܽ‫ݛ‬ၕ‫׶‬໗ྚັખᄖ႗഍ Terrestar ପవᆦᄥഫ౰௭ӉД
Tex ૳ਠᇍቜ߄ປ‫ڣ‬ሕ֭‫܌‬රh໵ઊ൦ᄥഩࡁߖ൦࠷ඔ٢૳ĭ ߁ĭ֔൦໩૔ಷಞϤ෹ਡऐແ໩૔щ྾๿ࡱ֭‫܌‬රᆵ၊hႁແ෹
Norrona၊ᆸ‫؃‬ᄥႌ਽ሪ߄ປ‫ڣ‬ሕ֭Ӟੈĭቓࣕ࠳୕ᄥԒ‫ڋ‬ၑ ૔؇ࡍ๿ԣ֭Terrestar Genus൵ࠗᆏᆦቛ֦ਜࢄᇎେ໗ྚ൵
ഐྞగ֭༿ဏᇾ೬‫נ‬gሗ೬ঠਅၣࠫࠉ೬չ஭ĭ‫؃‬൦ቓᄲԣཋᄥ ࠗ๿ཧվᇡ൯ӎĭࢄۢज़࠷Ӊ௞௤૾ߌhᆋҎ൵֭ࠗቓվำ‫׌‬൦
Norrona֭Ӊ௞ᆵഐh‫ؿ‬౗ఋൺࡖ၁၊ᆸДԃ࡜๟ĭࠖЯәᄈਜ ᆮԃ໗ྚࢬ೎࠷ඔhᄥૈႽ൵ࠗ྘‫֭ބ‬໒ᇊĭ෹ࢄሹ‫׶‬ሏߘ৽ࢬ
ఋჍ෶Ⴝᆱଈ߄ປ௞ஏ֭ࡖ۴h‫؛‬Ⴧଲོ༧ߓu਒೨v֭൘Ⴐᆈ ֦໗ྚ྘‫ބ‬௜ؕĭДᆫ୎໵ઊമԱ‫ލ‬ᇝဿປߔ࣪ĭ‫؃‬फ़ၣიປࣀ
‫ؿ‬စĭNorronaय‫ॅ؛‬ӳቓࡌ࿒ᄼh ࠎ֬৻ખĭ՞‫ࣿ֬ࠎؿ‬ሁh
ि௦ĭ
൦ལ࠷ඔࠋ‫ـ‬
ѡၣແડ֦ਜ‫୎ࣽނ‬ऄେ৳ॡ‫އ‬ഐrr࠯є୎
९೗࿏‫ޒ‬վዅࣽ৓ᆱൕफ़ၣႌধ‫ܤ‬୚֭ପ݃ĭ
֔၁ѡີਜĭႽ၊า‫ݞ‬႟֭‫܅‬खĭҔ൦௞ӏ֦
્ܹ֭ࣽࡷĢ
ёࠨ=໹ᨩ ໛=ᇴࡾ৞ Ҵߊ=໹ឋឋ

)') APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


DRINKS

္ᆱ֩ĭૌ୕ᄥٍ‫ݛ‬མᣀ౽ႁແिམᣀЬ௦ೞսሪဌ֭ࣝಮफ़ ि௦ۢ൵
िམᣀŀႳሪ‫ـ׌‬ Ҋᄥചගhແ൑ુŀჸধĭ୎ᇂ္Ⴐ৷ူ߫၊௦མᣀĭऄ߾Ӊ
഻2.5bar࿪ౄĭ೐଩ೞரԣ֭ූ؏պ֦40‫ৢ܌‬/ུ൐hᆋफ़൦
֫‫ݛ‬ज़࿘ࡍFriedrich Balck๡‫ࠫא݃ݞ‬ႃཡഩЩұ൳ԣ֭
ࢺ‫ݜ‬h‫ނ‬Ϝĭೊ‫ି୎ݜ‬ሸৢՖ൐ಷಞૈႽखเ֭‫ۈ‬୙ĭଲ໩ऄ
ᆋુ۩ො୎ooχᅾ࢔ࣦ֭ᆁൡࡳ‫ׯ‬ĭৡۘिӢሗಮ൐‫֭ޱ‬Ӣ
ූ൦ᄥu45-59ĩ‫ৢ܌‬/ུ൐Īvrrᆋ༷୎ऄ଄ϪਜϜh
၊௦མᣀ௦୅֭࿪ౄཕ֚ჇఢӢઅ฀୅࿪ౄ֭3ЧĢམᣀ֭೐
଩ೞரഥ֭ූ؏ৠઊഐफ़ၣպ֦100‫ৢ܌‬/ུ൐ĭҊ‫ݞ‬ĭ္պ֦
ᆋ۹ූ؏ĭࢄྻ္3bar࿪ౄĭ‫ࢄؿ‬མᣀᇊჇฆဥ༷ӑ൐࡟К೺
ಈ୕ĭᄥ‫׃‬ೠ്Ϟࣅಸ୅ຘ
େպ֦Ֆེ‫ݜ‬rrૈൡ‫ـ‬ѡӏ൳ĭࣽफ़൦Ⴐধ‫֭އ‬h
‫هࡅݛ‬଄ᅢഐĭй৮൐ಮ
ଲམᣀ‫ۆ‬ೊ‫ލ‬िŀ{଻ಮሕ|ᆋऄ‫୎ۻ‬ᆮᅹĻ Alexis Babusiaux ཧ໩૔
a.භिੰѼ‫ڇ‬าh၊൵໬ሆ௦ೞĭ၊൵ሏि‫ׯܭ‬೐଩ೞႰ֭๕ ᅢ൝ਜ෸‫ه‬଄֭ि௦ఞhᔐĭ
ᆋᇝि௦ఞॉగধས۹ৠ‫ه‬Ⴐ
඼ჽߔhb.ࢄ௦മઃແཧປ౨྄ĭ֔ѡ‫؛‬ሪಮh၊൵ಷ໬ሆ௦
֭๿ሸrrҊ‫ݞ‬ĭ෹֭ૻԱᄥ
ೞĭਾ၊൵બબ࿐ሏ௦മhc.ሇၱ७ᇍ೐଩ೞ֘ԣ֭ഺཡĭᄈ Ⴧĭ୎ၣ޲ᇂྻ္၊ᇂ൵ऄफ़
υࣩᄈ‫ނ‬hႶჇ௦୅֭࿪৷й௦ປվĭႽ൐೐଩ೞ߾֘ԣĭ෶ ၣຣӶಎҎҨቜhᆋ۹ĭ‫ࡁܡ‬
൦ҟ࠭ಮ֭‫ڦ‬৮h
ၣႭᄁ္Ϥ൵٪ᄥ೐଩ೞഐĭၣ૯֘ԣഌಮh

ि௶ฬ֭ࣽ࿘໡ ि௦ఞ֭ᇝ৓

FAST FACT:ઌ࿐‫္ۊ‬ᆋુिĢ a
ѡၣແ၊൵χሆࣽ௦ĭਾᇂ൵၊୪ᆋુ
࡭֎oo୎႓‫ۆ‬ቘ൵໬࣍௦ࣨ९ĩЏছ
௦‫ۊ‬Ҏ໒Īĭࢄࣽମగধĭ୑൐ᆔ࿐ሏ
௦മrrଯᇝࡃል၄Ⴣീ৷ŀ୎ሹ࠵൳
൳ऄᆱ֩ਜh

௶ฬࣽ෡඲ૈႽ൑ુuೲഌ৷vĭ֔ि௶ฬࣽಗ৞Ҋਜ‫܅‬
खh֚ಞĭྩ‫ׅ‬૔၁फ़େუ֦‫ݞ‬൵ѐૈႽि௦ఞ֭ࣴঋĭ
ᄥᆋᇝ౮ঋ༷ĭೊ‫ݜ‬Ҋ஋ႝཡࣽᇑĭ୎फ़ၣ‫࠳ק‬ҲЙᇄࠏᆈ
ްસࣆᄥࣽ௦֭‫׀‬Ҏĭ൵໬௦ࣨĭ౦౦ׁሗࠔూ૳ĭࢄ௦ b c d
ೞ‫ـ‬၊‫׌׌‬ᆙԣধrrᆋᇝ٬ል၄֭िٍĭ໩૔य‫؛‬Ҋ฼ a.u൫ᆈᆵႾvि௦ఞhҊ္ࢄઌ඼቏ಎҎ࿐೎଩ೞᇗĭ‫ؿ‬႓੅༷၊ᇈ‫ߔم‬ᄥປĭ
ӘĢఋൔĭӐࡶ֭ል၄ि௦ఞĭೊu൫ᆈᆵႾĩWaiter's ႁແ቏֦‫׀‬൐଩ೞྏ߾‫ם‬೎ࣽᇗhՖ൐ࢄࣉඓᆮ‫׬׌‬ሆ௦९ĭቘ൵໬ሆ௦ࣨიࣉඓ
FriendĪvि௦ఞĭႽሪփङԊུ֭֟ĭफ़ၣಈԪЏ‫ݝ‬ᄥ ᆮ‫ࠀ࢔׌‬ԱĭႿ൵ঠగि௦ఞ֭ਾ၊ѐĭ္બબ฼గhႁແฆঁӐၦ֥ᇉ೐଩ೞ‫ؖ‬
௦ೞປ֭༔ѼhߖփႽઌ࿐ᆔĭࢄఋධ൐ᆔ୪࣑଩ೞĭࣉඓ ਢ‫܇ؿ‬ঌ၊Კh
ऽ๰ऽሆ௦९ѐᄀĭ৮Ⴐ۟‫ێ‬ჸৠϡԣ௦ೞh b.‫ྡפ‬ि௦ఞhᄥ࿐೎೐଩ೞ൐ĭ਎ѐ֭Ϥ൵߾બબᅮिĭ֦ਜ‫׬‬Ҏ௤ྣ֭൐‫ޱ‬ĭ
೐଩ೞ௶ฬࣽि௦֭खเҌᇯĭॉᆋৢĻ ᄤ๥൐બબࢄ਎ѐϤ൵າ௦९Ա༷࿪࠯फ़h
a.༽Ⴐि௦ c.Ah-soि௦ఞh֚௶ฬ֭ࣽ೐଩ೞႁແի೘‫ؿ‬ҊೀၦҘႰઌ࿐൜቏೎ٍ൐ĭႰ
֟ဉሪ௦९༷ ෹ऄૈႽոਜh৮ႰቘႿ਎௓ࣉඓ௓ĭቘႿူ߫྿྿Ҵ೎೐଩ೞ‫ތ‬௦ࣨᆵ࡟֭‫ڑ‬༫
ᄀ๴ԣҎ‫ౕٻ‬ ᇗĭຣಎ֦໒ၣ޲ᄤႰ࿐ሏ٢൜બબঠԣ೐଩ೞh
ि༔Ѽ‫ڇ‬าĭ d.Screwpull۟‫ێ‬൜ि௦ఞhࢄ۟‫ێ‬ь๿֦޲٢ĭಞ޲ࢄઌ࿐቏༷٢ֿᄥ௦९଩ೞ
ѱ৮Ⴐ֟௓‫ܔ‬ ഐhቘႿ਎۹‫ׯܭ‬൵ѫ໬࣍ᄥ၊గĭ‫ׯܭ‬ሆि௦ఞ‫ތ‬௦९h֚ि௦ఞ֭‫ׯܭ‬൵ѫၠ
Ԫh္ሇၱĭౕि‫׶‬ቜ൦൵ဉሪჽಉሏĭ‫ؿ‬Ҋ൦ሏ‫༷׶‬٢ Ϥ௦९ࡋ࣍‫ׯܭ‬ሆ൐ĭࢄ۟‫ێ‬ьϵ࿪‫ݞ‬ধĭ၊ᆸ֦‫׀‬hᆋ൐඼቏႓ຣಎ቏೎଩ೞh
֭௦മhႁແೊ‫ݜ‬൦ӯ୕ূ֭ࣽߍĭ௦‫׀‬ӐႽᆦӐ֭ࣽᅇ ขగ۟‫ێ‬ьĭ଩ೞ߾෣ᆵϡԣh
Ӯ‫ז‬ĭሏ‫׶‬௦ሸӐ߾൘Ӯ‫ڤז‬గĭႝཡ્ܼh
୎फ़େߖྻ္ུ֭ຟၱ‫ـ‬
b.Ⴐ൉ҜҋҐൢ௦९ĭಈԪ߯ӫĭၣ૯૆߯௕೎ࣽᇗĭႝཡ
Ԗᆏ४Д༿ఞ
९‫ۓ‬h္ᆱ֩Ⴝ߯൦ᆦӐ֭ĭబຫѡ඲ࣽၠࣤߒਜh ࣽ‫އ‬ਜ၊Ͼ‫އ‬Ҋ
c.ࢄઌ඼቏֭࡝ؒՄᆸҴ೎೐଩ೞ֭ᇗ࡟ĩబຫҊ္Ҵᄥ ‫׶‬ਜᅀુϿŀႰ ௶ฬࣽД༿ೞ ௶ฬࣽ໙؏ࡁ
ᆋ۹ࡍࠌफ़ၣԖ ჸႽ֭଩ೞၠࣤ௭ ୎ᇂ္ࢄ෹‫֦ࣽܠ‬௦ࠏᆈ
஝ѐĭၣ૯೐଩ೞ‫ؖ‬ਢĭ଩ྏ‫ם‬೎ࣽᇗĪhᄤၣධ൐ᇚ٢
಄௦୅֭४టĭ ෭ĭᆋ۹ຟၱ‫ـ‬ᆦ ࣽОыഐऄେᆱ֩ᆋࣽ൦
ཧ࿐ሏĭ቏೎೐଩ೞᇗh ٥ᇀ֭ࣽဦߌh ‫ނ‬ஒഐႰӎh Ҋ൦ԱჇၚႊ֭໙؏h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )'*


ຟ൵ؕĻ‫ି׶׶‬ሸĭେϤ 10 ‫ٻ‬ᇚ
ঠӶ40‫ٻ‬ᇚ
ቛρ၊‫ׯ‬ऄᇂ൦ࠋೞᄖ‫׶‬ટŀ֚ಞҊ൦h๡Ӑ
ধࢋĭԖ‫׶‬Ҋफ़େ၊ᆸ࣑ྣ༷ಈĭ၊϶‫؃‬൦๜
༷‫׌ی‬ѡ֭ĭಞ޲ࢬሪ࣑ྣĭᆋဪ၊ধຈငਜ
൐࡟ĭ‫م‬ধ၁େದ୎ࠫ൐҈ቈ࣢৷ĭԃׁࣺ‫ތ‬
෺uॎᆢv༷ಈh

๏‫؁‬൦۹࠷ඔࠋ
֚෺ᇚ౮ჇۢӞ֭ধਪᆵ൐ĭफ़େ֭ؓؓ࠳‫ٻ‬ᇚĭᄥ෺֭
‫ۓ‬ൻᇗĭऄ൦٬Ӑࣺ֭၊ؕ൐࡟h୎վफ़৮Ⴐᆋ۹ոब൐
ҽĭᄥ‫ܺۓ‬ഐငӑቛρ֭൐࡟ĭ‫ؿ‬འದ୎૔֭ྞ‫׌ځ‬ѕ֬
๥Ҍ֭ߍĭଲඋਈ֭వ༬࠷౎є൦၊Ϥ৮ఞhᅻ֦෺֭ྞ
‫ތ׌ځ‬༧‫ނ‬ĭબબದ෺ѕ֬‫୎ތ‬၊ဪಫਣĭՖ൐є൦ࡶᆫ
఍֭ࠞ൐ॡਜĢ

ѕമ࿢ൽ൅
‫୎ۻ‬ᆮ၊ᅹĻ୎फ़ၣ՞ഐׁ֦༷౜ໞ෺ĭ֔൦ૌՙ౜ໞ෺
֭ҀሸĭҔຊ‫ם‬෺၊ࡹၑ‫ڣ‬hᆋҊ࣏࣏फ़ၣದ൐࡟ঠӑĭ
‫ۿ‬େದ୎ࢁ৳മเഐ֭ሹ྘h્‫ྔྔݛ‬ଲ฼൯֭վ࿘‫ه‬ў
ਜ၊ལခࣶĭೊ‫୎ݜ‬ᆋဪದ୷Ⴞ၊ᆸຊ֦઒เ൐ĭ෺֭‫ۓ‬
बજഐऄ߾ഐধਜh୎ຊ‫֭ם‬ఋൔҊ൦ၑ‫ڣ‬ĭ‫ۿ‬൦෺శᄥ
֭ሹ໩Д߁ၱൕĭ୎‫߅ا‬ਜ3‫ٻ‬ᇚĭ֔൦ಗ൴ࠎਜ၊ᇂሙ
ง઩۴֭ဿൽh

‫ۻ‬ሹ࠵‫ׯ‬۹ࢳପ֎
୎फ़ၣϤૌ၊ՙ֭ቛρॉӶ၊ӎ࣢ྗҮߋ֭ဎԣĭ‫୎ؿ‬ऄ
൦Ⴣ֥Ⴣဎ֭଻၊‫ބ‬ĭ՞िӎϪ֦ฃՕgᄤ֦ૌ၊۹ӎ
ёࠨ=ࢃ၊ ໛ሻ=ۢჵ ๵=Danniel
ࣧߔࢳĭೊ‫৽୎ݜ‬ᇗ࡟ྰ༗݄֭۩‫؃‬େҴѴ֬ႻಳႽჍ֭
ߍĭଲ‫܈‬༧୎ĭ୎ԣ൅ਜh

๘඲Lj୎େ࡜ԃ‫ޛ‬ӑ൐࡟Ǜ
ࢋ۹ཹߍ Ļ৞ 2012 ൟࣀଔಸߖႽ 10 ‫ٻ‬ᇚĭᅲ‫ڗ‬໡అሸ Ļ
u౜ρ֭ĭ୎ॉᄦ૔ᇂେᄤࠋ 10 ‫ٻ‬ᇚਜĭ໩૔ቓ޲၁
֬ধ၊ՙಫਣ֭ቛρϜĢvূ௬ॉਜ෸၊ဌ Ļ uᕳĭ൦δ౜ρ֭ĭҊ‫ ༷֭ൂݞ‬9 ‫ٻ‬ᇚ໩૔‫ی‬൑ુୃŀv
ሹ‫ܦ‬ၣধ଻ಮ૔‫؛‬ቛρ൐࡟֭ஓйऄႭ໵ᇀ࣪ĭ෶ၣҔႽਜ໇۪gң႙‫ֱڀ‬၊༪ਡ‫ه‬଄Կᄷĭၣࠫ‫ڌ‬૟၊൐֭
ைࣽ + ໍ࣢hԽഐજঠෆ၁օўਜ଻ಮ૔‫؛‬഻ࠋ֭ಫ౮‫ތ‬ৠའĭഐ‫ݞ‬໩૔ᆋ၊ॣᆵ޲ĭ u৷Ҋ՞ྗvफ़ၣэ૯ĭu၊
԰࠯‫ه‬vႭҊᄤধh

)'+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


ࡺമ

ാ࠱ळЩĻᅁౄ୎֭࿋‫ݼ‬൐࡟ ௛ᅦඔĻᅻ۹ീ৷֭เ໒
‫؛‬Ⴧ଻ಮধࢋĭိ‫ڼ‬Ҏ֭ౄࣙი‫ږ‬ĭभ‫ׯ‬ਜቛρ֭൐࡟ӑؓĭ୎फ़ၣؔਇ ೊ‫୎ݜ‬঴֬ಈମగ࿷ਸ਼ĭࠏᆈડඨ஥ཿಈબ஥
ᆋོࠜ೅ĭѱ౗ࡋփ၊ོ࡭֎֭ற‫ܨ‬൴ෲؔਇऄफ़ၣದ෹૔‫ۿ‬Ⴝ֘ྦྷhᆋ ֭ߍĭ‫ྗ׌ٶ‬ඹ॑੶ѕߌ၊༷ᅦඔ၁൦Ҋո֭
ᇝਈ༥ૌ็ᅥҊਜ୎࠳‫ٻ‬ᇚĭ֔൦ಗେ‫ޛ‬౦ෆׁ‫֭ނޛ୎ۻ‬ԃ࿋ቜᅦ৷ĭ ࿒ᄼh
ശᇈದ୎֭୷ಮ‫؃‬ԁҊ཰ĭҊ‫ݞ‬໩٬Ӑಚ‫ׯ‬෺߾‫ޛ‬༧ߓᆋᇝԁҊ཰֭h

5JQT
‫׶‬ቜ1
ᆋོ൦଻ಮ֭ЄဪĢ
ဧ໫ჇׁϸഐĭᅮिඨьĭഐϾമДԃҊ 1.2010 ୕ 4 ᄍĭ ಸ Я
‫׶‬ĭ৮ႰᷥҎ֭৷ਐ୭ሏ༷Ͼമĭ൘Ⴟກ AV ௓഍ SODĭ࣑ྣਜ၊
۹u๏ᅦൟࣀቓӑቛρ൐
‫ݞॼޠ‬ቘກĭДԃ20૸޲ĭߘਾ၊ѐhᆸ ࡟v֭й೟ĭቓ޲ܻळႶ
ᇈૌѐຣӶ20ՙ‫׶‬ቜh ୷Ⴒྕჶ Sena ი଻ႲԳ
ߘเ໒
Яႏྮ‫ܓ‬๥‫֬ب‬ĭ෸૔ၣ
໩૔Ϥඋ༙֭เ໒ਡऐԣধĭ‫ٻ‬།ᆵ޲‫ه‬ཋĭԶࢥ൞൜൐ ৽࿋ቛρ 10 ུ൐֭࣡ಮ
 ୎֭เ৷཰‫ރ‬٬Ӑվļ୷ഐ଻༷൜෡ಞ‫ٶ‬৷ቓചĭ֔ཕ྘ Ӷࠣĭඟྕਜࠥୌබൟࣀ
‫׶‬ቜ2 ࡈ੫h
ඪ‫؃‬ҊᄃၱϤᇾ‫׶‬ಋܑ൵࢔‫؛ۻ‬٢h
ဧ໫ᄥׁϸഐĭ၊๐ກཧഐഭᆸĭඨ൵И 2. ‫׶‬༆ࣀĭཡ້ഠ၊ՙ
໩૔৷๿వቝሰ൥h୎ᇂྻ္‫ތ‬෺૳‫૳؛‬ĭದ෺ॼቝᄥമ
ሆུກ؎າಀ‫ی‬٢ཧᓅঠhДԃ20૸޲ĭ ቛρĭቓ‫ا‬फ़ԃ࿋ 23 ུ
ഐ࠯फ़ĭᆋ൦ඨ٢ࠜ‫ڙ‬ᆵ౜֭ࢬ԰ĭႁՖ՗ࠟ‫ޛ‬ౄਣĭ‫ؿ‬ ൐ 15 ‫ٻ‬ᇚ ļ‫ؿ‬േሸᇂྻ
ߘਾ၊ѐhᆸᇈૌѐຣӶ20ՙ‫׶‬ቜh
౗फ़ၣ૳‫૳؛‬ਕ็ĭϤᄖ‫֭׶‬ಱ༈ຣಎ࢔‫ۻ‬෺ধቛĭೊ‫ݜ‬ ္ 23 ૸h
୎འದట‫ۿٺ‬՗ོࠟĭᇂྻകക‫ۇ‬ѕງҎ֭໒ᇊ࠯फ़ĭཕ 3. ໚ሸ֭ྦྷ࢔൐࡟ቓؓĭ
йԶࢥ൞൜֭15ऽ/‫ٻ‬ᇚĭᆋ۹ᇂ཰‫ރ‬8ऽ/‫ٻ‬ᇚĭീ৷Ⴣ ๡ӐᇂႽ 3 ૸ᇚ ļ֔൦ೊ
‫ݜ‬Ϥ෹֭൸ଉঠ֬སಮଲ
Ҋെঁ‫ۓ‬h ુӑĭଲऄ൦Ͼ۹ᄍh

I LOVE DIY
ሹ໖൦۹‫ײނ‬༎ĭૌ۹
Ⴝu၊԰࠯‫ه‬v໡฽֭଻
ಮಈቛᇕਗ൐ĭࢬൻ֭‫׃‬
၊ॣє൦ Ļᄥ༷၊ՙቛρ
ᆵవĭ༽ሹ໖၊ՙĭవ၊
൐࡟ሹұ ՙ֭ۢӞႽሁჇࢎֶ୎ུ
୎൦3็၊ՙg၊็3ՙĭߖ൦၊ՙ3็ŀĩ֎໒Ļ‫ٻ‬ᇚĩҊ൦ུ൐ĪĪ ‫؏ۓଁׅׅ֭‬ĭದ୎ᄥԽ
ഐେԃ࿋ೠЧჇၣາ֭൐
࡟ĭᆋဪऄେႽׁེቍᇀ ൳൳‫ࢽࠡ܌‬ᆿ
1-2 ୎ᄥԽഐখҊӶळĭѱେ
 ‫ࢽࠡ܌‬ᆿࡰબ࿛၉எԣĭ
ᅃࣤႽ۹MM‫ތ‬໩඲Ļu໩‫׃‬၊۹଻஼Ⴞૌՙ‫؃‬ᇂႽ၊‫ٻ‬ᇚh ޲ধ໩૔‫ٻ‬൵ ཉᇿࡎౄ୎֭ྦྷρ൐࡟h ದ୎ѹగ‫ۿ‬ӑ֭൐࡟ĭ‫ؿ‬
ਜrrv ౗෹‫ޛ‬єၚĭѱ‫ނޛ‬ॉĭ
൦၊ࡹႽಇ֭଻ྦྷ౮ಇႰ
௞ĭ෹େಚД୎‫ׁނۿ‬Д
3-6 ԃࢳቅh
औ๬ࡁĭ‫ۜ֫ݚ‬ဎԣ൐ඣԣ‫׃‬၊۹Џ‫֭ڧ‬൐࡟൦ᄥ3‫ٻ‬20૸൐ĭ୎й෸ߖ‫ޜ‬h

7-15
ఋൔĭቛρ֭൐࡟ૈႽ୎འཨ֭ଲુяӑକࠫĭቓຣ્֭ቛρ൐ӑĭఋൔᇂྻ္
Дԃᄥ10‫ٻ‬ᇚቘႿ࠯फ़ĭ‫ؿ‬ᆋ10‫ٻ‬ᇚৢĭպ֦ۢӞ֭ߣࣉ൐࡟࣏Ⴝ2‫ٻ‬ᇚቘႿh


16-35 ෆႺ૒
ᆋؕ൐࡟၁ߖ‫ނ‬ĭቜແূ‫ূڗ‬అ֭ߍĭ।‫ׯ‬Ⴐᆋؕ൐࡟ัઊਜ၊༷٤ࡖႺࡖg ֚ႽН‫ۓ֭ه‬ब൐ĭ္Ԗԣࠏᄨ๜Ԗ‫׶‬ĭക‫ޱ‬௓ॡᄤ߳‫ڷ‬
CPIᆵ৓֭૾഻໡฽ĭѱ࢔ߘਜмՖ֭ॉٍh Ԗ‫׶‬ĭ၊ᅮ၊ԇєफ़଄ཉငӑ൐࡟hߖႽĭ֚୎જഐ္u‫ب‬
಄ൃ৮v൐ĭ
୎֭‫߾ׅׅ‬൴ෲഐऐĭແuቓ޲֭Ԓ՗vቛሡЩĭ
ᆋ൐फ़ၣ౰෺Ђ୎ཧ༷నঠ၊༷ĭᆋဪफ़ၣ൘୎в֭࣍ല
>35
ࣤෆԇ༷ধh၊ধ‫م‬ಈĭჃႽೠශ‫ٻ‬ᇚऄᆋુ‫ݞ‬ಈਜh
଼֩ĭ୎٬္ળ޴֦୷஼Ⴞбখgའದಮ‫୎ۻ‬஬ԽҔϨ൵ŀ

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )',


໩ূ‫܌‬ૌ็‫ܬ݃؃‬ሪսႻ༬ĭࣤӐ‫ݥ‬໩
؇൷४Խĭ౰{଻ಮሕ|֭ྩ‫ׅ‬૔‫ۻ‬۹
ϿٍϜĭ଼֩໩ߖҊೊ၊ฃႻ༬ࠗŀ
ջ Ļ୎फ़ၣϤሹ࠵ѕӶ၊ঃႻ༬ধ༓ႌ
෸ĭഐമऄ൦ಚ‫࣑ׯ‬೎֭ O ࡷĭ༷മऄ
൦಄཰ຄԣ֭ X ࡷh਎ࡷ၊గχĭऄ൦
࣑೎ຄԣg࣑೎ຄԣਜh‫֎ۆ‬uࠗvႻ
༬Ҋ࣏Ⴝೠໃ৳เ԰‫ۓ‬ĭߖሹփߔ಩৳
เഺ‫ތ‬৷ߵঔ༪๬ĭ౗ീ‫ࢳא‬େĭҊႰ
඲଄ඈ‫؃‬େධ৮๡ܹrrఋൔຟႻ༬‫ތ‬
ഐັ၊ဪ൦߾Ӷᮗ֭ĭቓ‫ނ‬ದ෸‫ގ‬ৠ७
ᇍ‫ނ‬Ⴛ༬֭൐࡟h୎၁फ़ၣ‫ޛ‬เ๔ׁ஬
෸ຟ၊߾‫ـ‬෸༧ߓ֭Ⴛ༬ĭᄤ္౸෸஬
୎ຟ၊߾‫୎ـ‬༧ߓ֭Ⴛ༬ĭᆋဪࡃཉ֬
୎เ๔ĭ෸ჃҊ‫ނ‬ၱඹओयh

৽ࠔ၊Ϭ‫ ه‬Ļjksiowy321@sina.com
ᆋ਎็ུє֭൐‫ޱ‬ଢ଼၉๴ಞ‫ٻ‬ҵਜĭ
ၣవૈႽ‫ݞ‬ᆋᇝ౮ঋĭའሪऄब֬Ҋ
අ‫ڣ‬h଻֭൦Ҋ൦ᇂ္ԣཋུє‫ٻ‬ҵ
ऄ൦వਡཎႽ໡฽δŀ
ջ ĻҊ‫ݞ‬൦அ‫ق‬՞֎ྣཔѕӶਜඨྣ
པĭᆏૈႽ୎འ֭ଲુကᇟhུє֭
๡֩ĭᄥૈႽଢ଼၉ࠏᆈ࣢၉๡‫֭ݞ‬൐
ӎׁ฼‫=܊‬Փଇเࡧᇗྗ ‫ڣ‬ሕ=Т࣠‫܆‬ઃ

‫ޱ‬ĭຣಎऄ൦၊๐෷༷֭ණܽh෶ၣ
֚Ⴌ‫֭׶‬ଢ଼၉๡‫ݞ‬൐ĭ߾ႶჇ౦ູ֭
ҊධӖ‫ؿ‬Ӊ഻‫ٻ‬ҵĭֱଢ଼၉Ϥଢ଼֩ܽ
པԒࠔ๡ĭሹಞऄჃ߾ྡӶ၊๐ᆸཔ
ਜhསᆋᇝ౮ྡቓӐԣཋ֭ĭऄ൦ۘ
ۘగԽ൐ĭ۷ਜ၊၈֭൐࡟ུєĭࣤ
Ӑ߾უ֦‫ٻ‬ҵ֭ሙঋhೊ‫ݜ‬Ҋ൦٬Ӑ
௜ٖ౗ϼႽึ๭‫ٶ‬৷֭‫ۓ‬बĭऄ൦‫ޛ‬
ᆦӐ֭ཋཨh
imageĪf໛=ۢ࿸٫ĩණႇĪfߌሖ=ૄሸ

ུࠡԁ૤ٞ Ļerioqpf113@126.com
໩འ္۹‫ݡ‬ሸĭफ़൦Ҋᆱ္֩‫ূތ‬௬
ࣔშ‫ا‬ӑ൐࡟ቛሡЩhႽ඲၊۹ᄍߖ
ུ DD ଲ‫ـ‬ቁ൦Ⴝ՗๭֭‫ۓ‬बĭၠࣤ‫ݞ‬ Ⴝ඲၊۹ྚఁ֭ĭߖႽ඲਎็ऄफ़ၣ
෬໛ឥf

ሒࠑ᫂ង
ਜ਎็ਜߖ൦ᆋဪĭᅀુߵൡδŀ 22෧ ਜĭฆᄙਜh
ջ Ļ୎Ҋᆱ֩‫۪م‬၁߾ഐu๰vŀ‫ޛ‬ ଑᳏቞ ջ Ļ୎ᆋ۹᰼ᰇဩᄤࣺĭ෹၁ѕҊӶ
Ⴐ၊ग़‫૳ྗ֭ؾۓ‬
‫ا‬ಮ‫؛‬ႊࣽҊ֚ߵൡĭब֬վҊਜऄ ౥ຕh‫اޛ‬འ္۹‫ނ‬ЗЗ֭‫ہڗ‬ĭ‫؃‬
‫؛‬ൟࣀĢ
යࡍಫཔĻ ൦‫އ‬ቒ‫ؿ‬ၠĭඁҊᆱऄ৽ུ‫ׅׅ‬၁େ ब֬၊ؕ൐࡟ࣔშĭେձሆվਐ֭࣢
ёࠨ=ਧਦfᆻྣ=๊ᄾ೓fതႝ൅=ຮᢦĩF&M

ູѸĻ
FHM_CHINA@GMAIL.COM
‫۽‬ሪuࣽ࣢ᇗ؅v
hႊࣽ‫؏ݞ‬Ⴝफ़େ߾ t.sina.com. ሸĭಞ޲ᄤഩٍϤ࣢ሸ੅֦అሸૌᄍ
ᄷӶଢ଼֩‫ۓ‬ಡĭଲဪ֭ߍऄ߾ԣཋ୎ cn/1286728400
ቓೀၦൻᄛ֭൐‫ޱ‬hൔࡅഐᆋᇝ٢ٍ
૵ඕ֭՗๭ᆩሙh෶ၣႊࣽߖ൦ࢳᇍ ‫ۼ‬ЯҊफ़େൔཋᄃິĭ࣢ሸᄥቸມ୅
‫ނ׌‬ĭҊಞԪਜമเҊඅ‫ڣ‬ĭ୷Ⴞ‫۽‬ ഻Ӷ޲ऄ߾࣑೎‫ۀ‬ቸĭ‫ؿ‬Ⴝ၊Ͼၣഐ
୎္ρρ֭൐‫ޱ‬ĭቒ֬Ҋീಮൡུ֭ ֭࣢ሸ߾ᄥ֦պ‫ۀ‬ቸᆵవऄূߌ‫ࢻٻ‬
ْ‫֭ۊ‬࿐੸Ļduijiudangge22@126. ‫ׅׅ‬၁໵ٍຣӶಱ༈ĭ਎๰଼ൻൔᄥ ਜh෶ၣ࠯є࣢ሸպ֦ਜԭձ‫ތ‬Ӷඋ
com ֬ҊӒെh ֭ቓࡌҎ໒ĭ၁‫؃‬൦ႻҊ‫ূ֭׶‬᰼ᰇ
‫ތ‬౜ఄ၊గ‫୕ݞ‬ԁٞ൐ĭ‫އا‬ਜ࠳О ਜh෶ၣ॔ӑ൐࡟ࣔშধ฼ۢൻᄛ࠳
ࣽĭᆵ޲ऄඬबਜĭ‫็م׃‬గԽଢ଼ଢ଼ĭ ֱֈϾѐԽ Ļliuouaa@hotmail.com ੹ĭฆҊ॔௾h

)'- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


යࡍ૒ᆘ

֭࣢၉ĭႽ၊‫֭ׯ‬эᄛቜႰĭ෶ၣೊ
ልࡍ‫ܬ‬໡๾
‫ݜ‬འߐᄛĭᄥ٤ൡ޲ĭದ୎֭ূ௬‫׏‬
ۢງҎ௤໫၊߾‫ـ‬ĭҊ္ࠬჇஎଢ଼h

ੇྕ᫇ংဿ ֱ who ধ Ļ

Mickey Lin Яॄቓ໵ᆱ֭ёࠨᇅਦ


yuxiaoli117@sina.com
ૌՙ‫ތ‬໩ূ௬ቛρĭ෺ቁ൦ำѡ༧ߓ
ᄥഐ૳ĭѱ౗ຣಎᅯ໬ᇾ‫׶‬h໩‫࠳ނ‬
ՙ‫؃‬འْമቛᇾಮĭಗ‫ه‬ཋ෺ᄥ༷૳ ྔᇚӶ
ྦྷ഻ৠልࡍĭࢥ
֭൐‫ޱ‬ĭऄૈଲુվ֭ࠟ౮ਜĭᆋ൦ ൹ĭТ࣠վ࿘‫׃‬
ແ൑ુŀ ၊၌ᄅ଻ज़ᇗྗ
୎‫ە‬໡ĭ໩ऄ‫ە‬
ྦྷ഻ৠልࡍh
ջ oo ᇂ ൦ Ҋ Д ᇅਦ Ļ୎ূ௬൦੫ႃփ࣑ߌਜӶਜ
ᆫᆦಚh
DVDĭҊେْ૳h
ջ Ļ୷ಮࢩજሸĭ଻ಮࢩᇝજĭᆋߖ
Ҋ‫؃‬൦Ьఖ֭ၱඹĭ෶ၣҊ္ฆࣂၱ
ඪഐඪ༷hЯধ୷ྦྷ֭ྦྷۢӞĭऄ൦
๕଻ಮ ĻTony34577@yahoo.com.cn ә࠱ઙ৩඄ Ļ
ࣤႶҊ๥֭เ໒՗ࠟࠎ֭֬hૌ۹୷
ແ൑ુ‫୷۽‬Ⴞቛຣρᆵ޲ĭ෺ቁ඲ႄ hhocmrg8006@tom.com
ྦྷ֭ଁ‫ۓ‬փҊ๥ĭ‫ূ֭୎؛‬௬ধ඲ĭ
ՈႽ‫׌‬ဨဨୃŀ ໩‫ূތ‬௬ቓࣕའ္۹‫ݡ‬ሸĭ֔ૌՙቛ
ཉಞเഐ໒େ‫ׁނۿ‬՗ࠟ෺֭ྞ‫׌ځ‬ĭ
ᇅਦ Ļ୎ಚ‫ׯ‬Ҋ൦ᄤধ၊ՙ֭ψნŀ ρ޲෺ቁ൦ഐҭ෶ĭᆋဪߖେධ৮ߐ
෺අ‫୎ڣ‬ീ৷ĭ਎۹ಮ၊గඩĭᅀુ
ջ ĻஎԪშ౸Ҋ઩ᆋ‫׌‬ĭႽ਎۹ჸႁ ᄛટŀ ຮࢁ௤
འ‫؃‬ә࠱ߋ෠h
߾֥ᇉႄՈ‫ه‬ဨhႽ֭ಮ൦็഻‫؛‬ ᇅਦ Ļᄑთవ‫޷࠳އا‬ණĭэᄛาఘ ோ‫ڙ‬ज़ልࡍĭᇗ၌
ልࡍĭТ࣠Փଇࡺ
࣢၉‫ଁݞ‬ĭफ़ၣ॑੶ቛρవԁ‫׌‬௲ Ҋ‫؃‬ീਜh ॊเࡧ৽෵ࠗ‫ࡺܚ‬
࣍ ໬ ٢ ཧ க Ļluoxihebian2009@
‫ଁق‬hೊ‫ݜ‬Ҋ൦༽็ჸႁĭଲႽफ़ ջ Ļ୷ྦྷᄥഐԽ޲ቁའஎଢ଼ĭ‫ا‬൦Ⴖ ॊܽৠᇗྗᇾಱh
sohu.com
େ൦‫؛‬эᄛา֭ೌ࢓ғᇑ‫ଁݞ‬hᆋ Ⴧྦྷρ൐ଢ଼֩९ൻ֦࠲࿪՗ࠟႌగ֭ĭ
໩٬Ӑ༧ߓ୷ಮ֭࢞ĭଲᇝӑ֬‫ނ‬ॉ
৓֭‫ଁݞ‬๸ഐ၊ོޫ૆෕೐ۣĭ‫ޛ‬ Ҋ൦൑ુѰงĭ‫ࡺ؛‬ॊૈႽႝཡh՞
֭࢞ĭำѡའ‫ݫ‬ᄥቑৢĭᆋ෠൦ਆቈ
ঁऄେ‫ނ‬h‫ؿ‬௤൐ऄ္‫ا‬Ⴐ໙ණ౪ ໗഻ࢠ؏ধࢋĭ୷ྦྷᄥྦྷ഻ࠋ޲எԣ
ᮝટŀ
༩යԱĭԪਜ‫ଁݞ‬၁္॑੶൦‫ߙږ‬ ུєĭफ़గ֦Ԓ༩ଢ଼֩g٥ᇀ‫ۓ‬ಡ‫ތ‬
ᇅਦ Ļబৢᆵྦྷ൛Ⴧቈ༷h
ഐ‫ہ‬ज़ဈᆩĭቁᆵ္ದ୎֭୷Ⴞρ ٪ෆྗ౮֭ቜႰh๥൐ĭ୷ྦྷ༷֭‫؞‬
ջ Ļ໩֎௥ᆋ၊‫׌‬ѱҊେ༷‫ׯ‬ၴ୎ऄ
߁යԱĭ‫اا‬ሇၱ໗഻h ‫׶‬ቜफ़࿪௯‫ڼ‬Ҏĭࣘঁஎԣ࣑೎ႄ֩
൦ਆቈᮝĭ֔ೊ‫୎ݜ‬ᇂେࣁႶ્ቈҔ
େࠎ഻֬ৠ‫ྗތ‬ৠ֭ྦྷ઩ቈĭࠏᆈ൦
әԣྦྷϼੱᆵປ೨ನఋ෸ၻྦྷҔ෠൦
ਆቈᮝh૳‫્؛‬৩֭ቈҎĭ௼๡ಮ၁ ੆Յ༽
ྦྷྗৠልࡍĭᇗ
ဋ‫ف‬Ҋໜ็༷ൡĢ ߾ྒྷഎh෶ၣҊႰ‫ݞ‬Ⴧ֌ྗሹ࠵֭಄
‫ݛ‬၌൅ྀ߾ࡺॊ
ཧĭ္֔ሇၱ७ᇍĭэ૯ᆏ֭‫ه‬ᅢӶ ܽৠიࡺॊДཊ
ል၄ໆჼ߾gྦྷ
ਆቈᮝ၊ჼh ྗৠልࡍgࡍ๞
ࠆႅሮ࿠ልࡍg
୷ྦྷज़၌഻h
‫م‬൵‫ ޏ߯ܨ‬Ļ
huihuitailang41@163.com
࣡ߢെնδĢቛρ൐ҊུྗϤาา੅
ᄥ୷Ⴞৢѐਜĭ‫ۆ‬ᅀဪ಄ԣŀ
ᇅਦ Ļದาሸ༽‫ٮ‬၊߾‫ـ‬h
ջ Ļ൶༽٪౦ෆĭແਜДᆫ໗഻ቓ‫ނ‬
ւഐ၌Ⴐ൵าĭಞ޲ᆸࢬϤ൵ഭ࣑ႄ
֩ऄफ़ၣ಄ԣĭ٬Ӑೀၦ֭ĭ֔൦္
ུྗҊ္୳ഌႄ֩ĭቓ‫ނ‬Ϥᆿࡒ࡯‫ם‬
ᄤ࣑ಈĭ‫ۼ‬औࠜ೅֭අᅮӹ؏ধྣ‫׶‬h
٢ۘ
ೊ‫ߖݜ‬൦Ҋେ಄ԣĭऄ္ࠫ൐֦၌ᄅ ྦྷന߾࿘ᆈቜ
౸ሁል၄ಮ൞ĭ੅ᄥเ୅ೀၦ֥ᇉߐ ࡍĭᄥ‫ݛ‬୅ປԣ
Ϲᇿቜ30ჍҎh
ᄛ၁ࠦҊ໗഻h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )'.


‫߄װ‬ሯਠ
SUBSCRIBER INFORMATION
ঁধ‫װ‬ᄏϜĢ
ᝠ᫝ 12 యǑႃ̠ᜈǒ
Ὃᤇ֖ܸʼ૿ᯜᯖᤆ
థ̣˥ӜѾ὞ʹхὋੇ͂ᤆዴॶэ‫˗˿ܫ‬
ԑᇩֵ࿸ፋੇ͂ᄉআࠃឳᏧnj
۹ಮሯਠ
‫ހ‬Տ Ὑ বѾ Ὑ

ᐎጆႂព὇੣఺ὈὙ
‫߿ڌ‬ႂព Ὑ

ᢵ͊᝼Ձᆉ Ὑ

ᐎጆ‫ ڦڠ‬Ὑ
ᥪᎃ Ὑ ႂߔζ኷ Ὑ

৥ᝠ᫝ᄉǑႃ̠ᜈǒఽংὋᒬ ࣱ

తᒯ ࣱ తὋР᝟ య
‫ݒ‬ὋՋ᝟ Њnj

ளࣱऎᝠ᫝˖ॶ࠱ध᤯ࠆਖ਼̈ҮࣰԻὋ࠱᤯᣾ᆀ

ζNjႂߔᥪ͇նᅻథСѮྫྷ
ҁ൛Nj
Ԧ᠍ኍζো nj˝Φ̅ੇ͂ఝ‫˝ڠݝ‬৥నҫὋ

240ჵ
̾ʼᠪ஧ឯ৥សጹ‫܌‬зnj

ఋ෸ሯਠ
ೊ‫୎ݜ‬Ҋའ္৤௞ĭ໩૔၁Ҋ૰ౄĭ
a. ᐋˉ Ὑ
ऄ‫୎ۻ‬ս۹83ᆄĭՠ۹ᆤග200ჵh
ƾߥၶ ƾМՂᐋտ
ೊ‫୎ݜ‬ᇂའ߅40ჵડ֦ଲོ৤௞ĭ‫؛‬ҊగrrҊփᆋဪ֭h
ƾ‫ࠑڍ‬Мҫտ ƾஓᐱࢹͺᏧ ὇ఴ൒ᝠ᫝าҮԢᬃᡂᇩֵาҮ੔ᒯ 2011 ࣱ 4 త 30 ௅Ὃ̾ᥪ੗˝эnj
ᅄ௞ගਐႽནĭ༽‫֬༽װ‬ĭ්ຣແᇀh Ὀ

ƾ੾శ̠տ ƾӝએ̠տ
‫װ‬ᄏ۩൝
ƾᒬၿᐋˉᏧ ƾሒᖸᏧ
ƾࢹ̠ ƾᤝ͓̠տ ‫װ‬ᄏ٢൜
ƾय़ˉ̠տ
1. ঁූັഐᆮ‫ ڹ‬Ļ
b. МՂዜ‫ ۋ‬Ὑ ᄅे http://www.trends.com.cnὋ᭣‫ڙ‬ጲஂ̶ᝠਖ਼ឯ‫ڙ‬඼൛Ӭᄉᬃᝒ˖ซ௙ᎩʼᝠӬᎃՁnj
ƾ‫ڍ‬థ͌ˉ ƾܰᠪ͌ˉ 2. ٢єႷऍࠀঃ Ļ
‫ڙ‬඼൛Ӭþஅ൛̠‫ހ‬Տÿʶಜซ௙þௐ࠺ጆѴѮྫྷᝠ᫝˖ॶÿ὚‫ڦڠ‬ʶಜซ௙þӑ̚ࣉమ᫹ӜЏӧᡸ 9 Ձௐ࠺ܷԗ 1703 ࠈ
ƾሒᖸ͌ˉ ƾ̂ˉӬͮ ὇100020Ὀ
ÿԢ৥ᄉសጹ‫ڦڠ‬Njᥪஊᎃᆉ֖৥ᄉ‫ހ‬Տnjឯ‫ڙ‬ኤᆀᬃᝒ˖ซ௙৥ᝠ᫝ఽংᄉՏሥNjஜ᧙Njᡐൢత֖͊ᐎጆႂពnj
c. తஅЙ Ὑ 3. ٪ྗႇྣࠀঃ Ļ
඼൛᠌Ձ Ὑ860583721110001
ƾ 1000 ̾ʽ ƾ 1000-3000 Њ
धਖ਼ᩏᛠ Ὑય‫׷‬ᩏᛠӑ̚ѫᛠ᫁߶ᛣஂᛠ
ƾ 3000-5000 Њ ƾ 5000 Њ -8000 Њ धਖ਼Տሥ Ὑӑ̚ௐ࠺᣽᣹˹ѮԦᛠథᬌМՂ
ƾ 8000-1 ʹЊ ƾ 1 ʹЊ̾ʼ ឯ৥ҫॸซ௙ᝠ᫝ఽংᄉՏሥNjஜ᧙Njᡐൢత֖͊ᐎጆႂពnj

d. ஓᐱርऎ Ὑ χ‫ ׃‬2g3 ᇝ٢൜‫ڹ‬ঃ޲ĭ౰ࢄႷऍࠀঃ൴औࠏሏᅴ௥ᆫ‫ڷ‬ႎࡹႷ࠿֦ Ļ


ƾᰳ˖Ԣᰳ˖̾ʽ ƾܷ˃ ӑ̚ࣉమ᫹ӜЏӧᡸ 9 Ձௐ࠺ܷԗ 1703 ࠈ὇100020Ὀ
੊͛ᄽᒯ Ὑ010-65871866/1867὇24 ࠴ௐབጲ͛ᄽὈ
ƾܷߥఴመ ƾᆯ‫̾ܢ‬ʼ

஭්٢൜ ำѡഺ଄

1. ၿ̅ఽংӾ҄ֆయ֖ʼࣉௐᫍ‫ځ‬ገὋ˝Φ̅ፑ᝟֖અᤫ 1. ఽংᇪγ႐ࠪᇩֵֵሗԦஉᄉణጻᝌ᧕ాnj
ఽংὋॆత඼൛ᝠ᠓ఽংὋఽংᡐᝠత͊࠱ᬥతध‫ݼ‬Ὃ஛ 2. ˝˿γ᝼અᤫᄉᤳऎ̾Ԣ᠎᧙Ὃឯ৥эᆷ‫܌‬зᥪஊᎃᆉnj
ឯួᝌnj 3. ᧓ၸᥪࡌ੊ᩏᛠ඼൛ழयᄉᝠਖ਼Ὃឯ࠱඼൛њ᝼̾Ԣ
2. ఴఽং᧓ԨࣰᥪઅᤫᄉழयὋࣰᥪᥪᠪၿѮᇪ੽ઝnj ᝠ᫝Ӭ͛ᄽ࠘ᒯᝠ᫝˖ॶnj
3. ᤤસેՁழयᤈᛠᥪ࠘ᄉᝠਖ਼ὋેՁ᠟ၿᝠਖ਼ᒬࣁ੽ઝὋ
3 Њ / యὋ൤᠟ၸ˝ᥪࡌ᜺߿ࣲՓᥪ࠘ழஅԨὋКࣱ 12 య঳ ৻༪໩૔
᝟ેՁ᠟˝ 36 ЊὋឯᬣᝠ᫝൛ʶࣲ࠘ᒯௐ࠺Ѯྫྷᝠ᫝˖ॶnj ᝠ᫝֦លႂព Ὑ010-65872222
4. ӑ̚Njʼ๑Njࣸˋኍۡࣉᦉѫ‫ڠ‬Ӝఽংᥪ࠘᧓Ԩᄯઅழयnj 24 ࠴ௐབጲ͛ᄽ Ὑ010-65871866/1867
5. Ф̴ᄰСХͳЮࠓὋស᜸ௐ࠺Ꭹቢ E-mail Ὑservice@trends.com.cn
http://www.trends.com.cn
Кੋဌ࣬ ࿶ါᨄႺ౪‫ೌ؂‬ 30ml
ՖঃКੋ௒݃ฆဥဌ࣬ၣࣤ‫֭׍‬վইᄷྠԣཋĭੈӖ֭࣬ກҘႰ໙ೖ֭բ ำ‫ݫ‬ோ‫ٍق‬ѽል৮ໃ഻෕ A ಌĭफ़‫נ‬ᆤࠜ‫ࢠڙ‬ᇑҲĭэ૯ோ‫ڙ‬
ෞཀໃიཋօ‫്ۓ‬ቈ֭ࣉඓ‫֭ࣉގ‬௛ࢬ‫ؿ‬Ӷh଻ಮ‫֭ھچ‬୅ᄥიૡಮ֭۹ ѕް‫ޙތ‬๰ྡӶ ļၥᇍ᭼Ժᅁӑĭ՞Ֆ‫ތ‬઩਄֭౥Յ‫؂‬඲ᄤࡶh
ྦྷ‫ڌ‬Ҙเཋ֬ਭয়ࣘᇉhࣉඓ‫ך‬ॡ֭ BOLON ሻเഩࡁ‫ۿ‬ཉ௞ஏᷨ৷h ‫ۿ‬Ⴝ‫ۇ‬਍‫ݜ‬ෞ஭٢ĭᆏᆦൔཋυಎuຊோv
ĭ౗ႽሁჇ཰Ԫ‫ޙ‬๰ĭ
൘ࠜ‫ڙ‬଄ཉ௤߉h୅‫֭ݫ‬࿶ါࠋ಍ණ‫ۿ‬फ़අߗோ‫ڙ‬ĭࡰചࠜ‫ޫڙ‬
ᇞཋཨh
ĩ൩‫ގ‬ԃ࿋ྦྷ᭼Ժோ‫ڙ‬Ī

࿶ါu໵ऱҤv‫ׇ‬ᄷࠜ‫߁ڙ‬ৠྕ็ׁ
ಎ౷൶Կ໵ऱҤ ( ል৮ D.E.F.I)ĭ࿶ါ 8 ୕ል၄ခ‫ه‬कཌ
ٍ‫ݛ‬࿶ါ৭ࣤ 8 ୕ል၄ခ‫ه‬ĭᄥಎ౷၌࿘߁‫ࣀڙ‬۲ଉྦྷ൶Կ໵ऱҤ ( ል৮ D.E.F.I) ࠷ඔ Ļ໵ऱ
Ҥ ( ል৮ D.E.F.I) େ‫ܜ‬ದ໩૔ᄥ൘Ⴐܽሕ໵ऱ߁‫ڙ‬Ӊ௞൐ĭ໵ྻࡎ೎ಱ‫ލ‬٥‫࠼ڲ‬ĭ౗൘߁‫ڙ‬Ӊ
௞ᄥᆤ۹൘Ⴐఁ࡟Дԃ໵ऱሙงĭၣэ૯ఋൻ֦༭ऱ໲ಡh໵ऱҤ ( ል৮ D.E.F.I) ൦ಎ౷၌࿘
߁‫ڙ‬௞਽ჟ֭ԿྕĭखႽॼ൐օၱၴh
ል৮໵ऱҤ (D.E.F.I) ቀ‫ގ‬ਜ‫ݞ‬ಈ෶Ⴝ߁‫ڙ‬௞Џሕഩࡁ֭Ⴒ‫׌‬ĭѱ๥൐ᓢԪਜ෹૔֭ಔ‫׌‬ĭൔཋ
ᆏᆦ໵ऱЏሕĭӉ௞ᇗ໵྾่ࡎ٥‫࠼ڲ‬ĭ෹Ҋ࣏फ़ၣ٥ᇀ४ట࣑೎ĭಚДӉ௞ᄥ൘Ⴐ‫ݞ‬ӹᇗҊЬဦߌĭ
‫ۿ‬फ़Дᆫ൘Ⴐ‫ݞ‬ӹᇗ෶ႽӶ‫֭ٻ‬Ⴝེྦྷĭ
౗ᆏᆦൔཋ໵
uලీv
ĭѱ٥ᇀߵੈ໲ಡhӉ௞ሹఛ‫޲ڇ‬ĭ
ሹ൛ሹᇜࢄДԃ໵ऱh
ধሹ࿶ါ၌࿘߁‫ڙ‬ခࣶ൱֭۲ଉྦྷ൶Կል৮oo໵ऱҤ (D.E.F.I) ࠷ඔĭࢄᄥ၌࿘߁
‫ڙ‬௞ࣀ༻గਜ၊ӎҊུ֭۲ଉĢ 2011 ୕ٍ‫ݛ‬࿶ါࢄᄥᇗ‫ݛ‬൯ӎಎྕ๿ԣ Tolérance
extreme අߗำ߁༪ਡĭ൶ՙᄖႰ؇ࡍል৮໵ऱҤ (D.E.F.I) ࠷ඔĭ຿၊ᆏᆦቛ֦Ӊ
௞֭໵ऱ஭٢g໵٥‫࠼ڲ‬g໵ў૳ࠋྦྷ࠼ĭӉ௞஭٢ 100% Պࣲg଄ಚĭ100% ۢ؏υಎĭ
फ़ԑ‫ٻ‬઩ቈ݄վሜ౸Ӊ௞υಎྦྷ֭཰‫ٶ‬ᆈĭѱᇉ৷Ⴧ߁ৠۢ؏ଁ‫ڙࠜྦྷۓଁތۓ‬ĭႚ
‫ގ‬ਜಎൟࣀ཰‫ٶ‬ᆈሜ౸υಎ߁‫֭ڙ‬౼൥Ģ

࿶ါඅߗำ߁༪ਡ Ļᆏᆦ֭u໵٥‫࠼ڲ‬vӉ௞
࿶ါඅߗำ߁༪ਡࠖჇ E.T.S. ֭‫ۈ‬୙ (Extreme
Tolerance System, ۢ؏ସൻ༪ ࿶ါಎ౷Ӊ௞ࣤৠSebastien Polycarpe༽഻
๬ )ĭ۲ଉྦྷ൶Կል৮஭٢ĭ‫ގࢺۿ‬࿶ါಎ౷൶Կu໵ऱҤ ( ል৮ D.E.F.I )v࠷ඔĭ
൩ႰჇ‫؛‬υಎྦྷቓແॖ౸֭ࠜ‫ڙ‬ĭ౗Ҋ‫ݫ‬ಱ‫ލ‬ў૳ࠋྦྷ࠼ĭӶ‫ ࡭࣢ٻ്ٻ‬Ļ࿶ါඅߗำ
߁ࢹ૳ೌ࣏‫ ݫ‬6 ᇝӶ‫ٻ‬ĭ‫૳ؿ‬ටᇗ၁࣏‫ ݫ‬9 ᇝӶ‫ٻ‬h

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )'0


սिଉৠᆵ૒

֭૵ඕĭఋൔ൦඲଄Ҋ๥ඓཕࠏ
ᆈྚ቞ĭൻ֦ᆤ۹վ൥֭ႝཡĭ ડࠥཞ༆
ቓफ़େ֭౼൥ĭॉ۹౼൥൦फ़ၣ ቓ‫ނ‬൦uೠ‫ގ‬v‫ތ‬u੊‫ގ‬v‫ݔ‬ಮ
֭ĩೊ‫ૈݜ‬Ⴝࣤ‫ݞ‬ል၄֭࿑࿘ன
࿦ĭ‫ޛ‬ೀၦЬৢ૳၊ོሻဌ‫ۻ‬૖ uฆࠦ਎ၖೠҔශཨ໼ྣ੊‫ގ‬ఆྚϞኒ
ࣼ‫܍‬vĭ෶໔‫ގ‬ऄ൦໼ྣ৷ਐ֭༓ႌg
྘഻ཷĭ֬Ⴍ഻rr пࠏᆈ༺֦Ī
ĭ֔൦ሡಚ੹൦й ౜‫ތ‬g୨ऒĭᇾ္൦ၣ഻୕ׁᆮĩ࠯
ࢨֶ֭ĭ෶ၣେମধҝ॑ĭಗҊ ഻ཷĪᆵೠ‫ގ‬g੊‫ގ‬ແ၏औhྟॠ‫ތ‬
େࣘ྘ĭႁແѱ٬ແ୎ਐമ‫ׯ‬ቛh ཕԒĭ໩૔‫֬׵؃‬൦Ҋ‫֭ނ‬ĭ‫ގؿ‬ᄽ
ཕ֚Ⴧᅻ֦జ‫֭ގ‬ಮĭᅻ֦ሹ࠵֭‫ݔ‬
ೊ‫୎ݜ‬Ⴝᄀࢬ԰֦࿑࿘ࡍĭ‫ؿ‬౗ ಮĭफ़ၣᄖႰ෹૔֭ሁ৷ĭେᅁౄ۹
၁֭ಚའ‫ۻ‬ሹ࠵ቛ۹ҝ॑ĭଲુ ಮᄖ൥ĭగ֦ሁᄖᆵ‫ེ܇‬h
ऄ‫ۼ‬औሹ࠵֭ԣ഻൐࡟ধ࣑ྣ๿
൑ુ൦uೠ‫ގ‬v
෠ĭ࣢ಚ੹ऄ߾֦ۢϞӶၣഐĭ ೠ‫ގ‬൦ᇝu଄‫ގ‬v ĭ݃଄ᆦվׁ‫ގ‬ĭ൦

ॉྚ቞ߖ൦഻ཷĭ ‫ॢاޛ‬ಮ‫߾؃‬જഐᆄ‫ތڣ‬ᄩ࿀h ೠ۹഻ཷ֭ࠥ஭hೠ‫ގ‬഻ཷཕҽශ୕ĭ


ᆦ෶໔ҽ 4 ෧ࢺࠆ൦็ቜᆵ‫ގ‬h֚୎
༷၊۹໡฽ Ļ໩‫ۆ‬ཕ྘ඓཕĭߖ
൦ఋᇗ၊቎഻ཷ൐ĭ࿒ᄼਾປ၊‫ࠥ؛‬
൦ྚ቞ୃŀఋൔ‫ܹૈ؃‬༪ĭ෹૔
໩֦‫္׀‬ཕ྘ඪŀ ൦਎۹เ༪ĭ‫؃‬൦Ⴐሹ࠵֭၊า
ნစধ૵ඕ୎֭၊ོྣྚେਐ౼
ཞ༆ĭऄۘ‫ނ‬େ቎Ӷຣ્֭ೠ‫ݔގ‬ಮh
ഫሸӪooඓޮgඓඒgඓੋĭмՖ
ೠ‫ގ‬ແ၊቎ࠥ஭h
ළႼԠooඓഠgඓࠡgඓ୬ĭмՖ
৳Յ‫޲ݞ‬ĭ࣑೎๼୕֭ഐ۹ᄍĭ໩૔ ൥֭फ़େྦྷĭ࿒၊ᇝऄӶĭܹࡷ ೠ‫ގ‬ແ၊቎ࠥ஭h
൦္ᆏᆦ໡֦ᇂඓჇሹ࠵֭ᆏൔ ႉ໾ྺooඓ޿gඓજgඓ‫ܘ‬ĭмՖ
‫ٻ‬རਜ‫ۆ‬ೊ‫ލ‬৮Ⴐอ߅໒g໛ӌ໒g
ೠ‫ގ‬ແ၊቎ࠥ஭h
໻Ⴏ໒gҕ໒‫ތ‬༧౱໒ĭ‫اޛ‬ಮ߾໡໩Ļ ᄖӹĢ ‫໋઻ݤ‬ooඓᇴgඓ๼gඓဣĭмՖ
໩ၠࣤҋᇊ‫ނ‬ਜĭफ़൦໩࣊୕ٝฆ෧ ໩ߖ൦‫ྗ֌ޛ‬ٝԒฆ෧໡฽ĭᄖ ೠ‫ގ‬ແ၊቎ࠥ஭h

δĭ໩္ւོ൑ુŀႽಮ඲൦ੋĭႽ ӹඈࠏᆈ࿑࿘ࡍᄥ‫א‬൲ഐ‫ࢁ؃‬ၸ
൑ુ൦u੊‫ގ‬v
ಮ඲൦‫ܘ‬ĭᅏϿŀಞ޲෸૔ದ໩ಈത ડ۹ࠥཞ༆ĭᆋ൦൑ુၱඹŀᄥ ੊‫ގ‬൦ᇝuψ‫ގ‬vĭψᇗЂሁ୎֭‫ݔ‬
ฆ෧ĭ‫ی‬ઞႰ֭ŀၣࠫĭྚ቞ഐ඲໩ ঩঩ ᄌ۞ϗׁ౽ĭԶ๬‫ݛ‬࿘Дձ֬ཕ ಮh ੊‫ގ‬Ҋ൦੊۹഻ཷ቎Ӷh‫ؿ‬൦
ልফቜࡍĭྚ቞ል ੊቎u‫ݔ‬ಮvh
ᆋ۹Ϫဣ቞ഐϾ୕ᄖ‫ނޛ‬ĭ഻֔ཷಗ ‫ނ؛‬၊‫׌‬ĭແਜಎ୕ࠥཞg֬ྗ
ࡍĭำѡഄӑൟᄖ
඲໩Ԓฆ෧ĭ໩‫ۆ‬๘ଯ၊۹ŀ ‫ތ‬౮‫ۓ‬ᅥྚ࿘g࿑ ႓൵ĭ‫اޛ‬ᅯಋᆈ‫֬׵؃‬๘՞ය ሸԠ੊‫ގ‬ĭඓඒიඓ୬ĭແ၊቎‫ݔ‬ಮ ļ
ఋൔٝฆ෧gԒฆ෧g‫ݥ‬ฆ෧g௭ฆ෧ ४‫ڌྚٮ‬ණĭ༧‫ނ‬ ༷င౰֭࿑࿘ࡍ֭ᆿႌooᄥϿ ႉ‫ގ੊ݤ‬ĭඓ޿იඓᇴĭແ၊቎‫ݔ‬ಮ ļ
ႎᆫ‫ۺ‬৓࿑࿘ᆱ ઻ྺ੊‫ގ‬ĭඓ๼იඓ‫ܘ‬ĭແ၊቎‫ݔ‬ಮ ļ
‫ྚތ؃‬቞֭ྟॠg‫؛‬Ԓᆵ৓֭ߍნ၊ ‫܌‬൱֭ሥሸࠏᆈФ޲‫ݒ‬ሸ٪഻ཷ
ൕĭफ़ᄥྕাູѸ ӪႼ੊‫ގ‬ĭඓੋიඓࠡĭແ၊቎‫ݔ‬ಮ ļ
ဪĭ൦၊ᇝႰඓཕࠏᆈྚཨধў൝֭ Ҹᅻu঩঩๥࿘v ࠥཞ༆ĭᅁౄ‫ݔ‬ಮᄖĭ၁‫ۻ‬ਜሹ ළഫ੊‫ގ‬ĭඓഠიඓޮĭແ၊቎‫ݔ‬ಮ ļ
ধࣵሆ࿠໡h ࠵၊۹ 365 ็෣൐഻ེ֭Ⴝ৷Ր ໾໋੊‫ގ‬ĭඓજიඓဣĭແ၊቎‫ݔ‬ಮh
૵ඕ٢ٍĭ૵ඕଞོྣྚၕ‫؛׶‬໩૔
Ӊ഻֭ႝཡhଲ໩႓‫ۆ‬๘ྚ቞֭ĭߖ ӎh၁Ⴝ၊ོಮ༧ߓϭ٪ᄥࡍৢĭ ֚໩૔଄Ϫ൑ુࢩuೠ‫ގ‬v‫ތ‬u੊
൦഻ཷ֭ŀ໩Ⴐ‫֭ࣤ୕ا‬ယ۩ොվࡍ Ļ ၊϶߾࿒ᄼuೠ‫ގ‬vࠏᆈu੊‫ގ‬v ‫ގ‬vᆵ޲ĭऄ଄Ϫೊ‫ލ‬࿒ᄼ෣മமւ
‫ݔ‬ಮ֭ि഻݃ཷϭࡹĭৰೊ๼फ़ ࠏᆈϭ٪ᄥࡍऊ‫ތ‬Ͽ‫܌‬൱֭ࠥཞ༆ਜ
‫؃‬େ๘ĭಗ‫؃‬Ҋେ֎ॉಝเᄖӹĢ
Ϝoo֚ಞĭ࣊୕൦๼୕ĭ‫ࠡތ‬ཕԒh
ᄖӹሹಞҊେᇂ൦ 12 ᇝĩ໵
࠳്ၩಮĭ ၣ࿒ᄼ‫ܘ‬ĭࠏᆈ࿒ᄼဣ‫ތ‬ᇴĭཟ ‫ੋތ‬ཕ‫ݥ‬ĭೊ‫୎ݜ‬൦ඓੋ֭ĭऄҊ္
ઊ൦ඓཕߖ൦ྚ቞Ī
ĭଲુĭᄖӹඈৢ ༭֭࿒ᄼĭ౰ॉႿফh ౰၊۹‫ތ‬ฆ෧ཕԒ഻֭ཷਜĭफ़ၣ౎
ૻׁ࿒Ⴐ‫ތ‬ฆ෧ཕ‫֭ގ‬u‫ܘ‬vĭ‫ؿ‬ඓࠡ
ಮ൞၁ቓ‫ނ‬࿒u‫ܘ‬v‫ؿ‬٬uੋvh

໩འ‫ׯۦ‬Ϫဣ୷
12഻ཷೠ‫ݔގ੊ތގ‬ಮූҸў
QĻϪဣ୷ແ൑ુቁ൦ಫ౮ဤၶĭ‫ނ‬ས ഻ӑ֭૕࿰൐ఁĭ၊ౕஷѹĭ၊ౕۘ ཧಎൟࣀ‫܌‬िĭ္ુऄದ໩ऄՖ৞ि ୎഻֭ཷ ୎֭ೠ‫ގ‬഻ཷ ୎֭੊‫ގ‬഻ཷ
՞ধૈႽൻ‫ݞ‬ഌ၊ဪrr ۘि൛ĭૈႽଲુ‫ا‬ൟ‫ܫ‬ĭ၁փሪུ ֭ሰงh ඒ ੋĭޮ ୬
AĻಫਣ֭ࠍྚᇾᄢሪϪဣ቞ĭ‫ۻ‬ਜ෺ ‫ݡ‬ሸ֭֎Պĭ൑ુ‫္؃‬౪౪ԫԫĭೀ ୬ ഠĭࠡ ඒ
૔‫اޛ‬ᆦ૳֭‫׶‬৷ĭದ෺૔ԃ࿋སพ Ҋ֬೴ሸೃဌৢhದ෺૔Ԓ֦వཔಈ QĻ໩‫ޛ‬Ҋ‫ނ‬ၱඹׁ඲ĭϪဣ୷Խഐฆ ޿ જĭ‫ܘ‬ ᇴ
ࠥጧ֫၊ဪĭ՞ধҊ‫ݥ‬஋ಈ‫ڌ׾‬Ӣ‫׾‬ Ϝĭ෺૔େၣമቜᄽĭେಫਣׁᆠ‫ڣ‬ ಫਣĭ֔ԃ࿋৷Ⴝ‫׌‬ҽrr ๼ ဣĭᇴ ‫ܘ‬
‫ڌ‬ᲅ‫ڍ׾‬୬Ѱrr෺૔ఋൔႽሪ٬Ӑ ቓ଼‫߄ॢ֭ۦ‬h AĻ௤൐ဌॉሪ෺၊ᆸಫ࿛ׁཧవԒĭ ੋ ඒĭޮ ࠡ
Պᆏ֭౮‫ۓ‬ĭ֔൦ĭՊᆏҊֱჇҊ߾ ୎ऄའ۩ො෺Ҋ္ᄤᆋુӾౄਜĭफ़ ഠ ୬ĭࠡ ޮ
ൻഌĭᇂ൦Ϫဣ୷ൻഌ޲ߖେႯ‫ׁە‬ Q ĻϪဣ୷େࢬൻࠆປ౮ࠏᆈׁ༷ ൦Ϫဣ୷္֭Ҋ൦ᆋ۹ĭ෺ྻ္֭൦ જ ޿ĭ‫ܘ‬ ဣ
ᅧగধĭဩ‫ނ‬ഌ९ĭᇟྕᄤধĢ ౮ટŀ ஝ಮ֭‫ܥ‬໿‫ތ‬ఛ‫ه‬ĭ‫޲ؿ‬ᄤ၊ၱ‫ܣ‬ ဣ ๼ĭᇴ જ
AĻϪဣ୷၊ρऄ္‫܌‬ҋ‫ۻ‬ಎ็༷ᆱ ྣooଯ஋൦ᄥԽഐh֚ಞĭᄥଲᆵ
ёࠨľອဤ ໛ľ঩঩

ޮ ඒĭੋ ഠ
QĻ໩മѐ֭Ϫဣ୷ĭቁ൦Ⴝ‫ି׌‬ሸฆ ֩ŀ֭ಚĭ෺༧ߓρ֬ดด֝֝ĭ֔ వĭѡྂ൵ભҌ൑ુਜĭ၊గಈຟ଑
ࠡ ୬ĭഠ ੋ
‫֎ݞ‬Պĭ୎‫ތ‬෺૔၊గ‫܅‬ቜĭ࡭ᆸ൦ ൦၁Ⴝ॑ਐooॉॉ྿ࣩৌĭࣘܽ෺ ็અࠏᆈ๘‫׌‬Ⴝ֭ࣙႃ৉ĭ෺‫္ྻޛ‬
‫ܘ‬ ޿ĭજ ๼
‫ུތ‬஼Ⴞ၊ဪ଼Ӈh ‫ތ‬ຮපၣࠫҊച଻ྚ‫؃‬Ⴝ៳ໜĭ֔൦ ࠟ‫ه‬ĭశେ໵ནĢઊ֦Խഐ‫ڗ܇‬ĭ෺
ᇴ ๼ĭဣ ޿
AĻҊ֬ҊӽಲĭϪဣ቞ᄥߣ֩‫׃‬၊ ෺Ҋಲѡಮ၁Ҋେලሜ૚௲ԣধhϪ ૔ᆏ֭൦ۢྞగধ൑ુ‫؃‬फ़ၣĭҊۢ
‫܍‬ĭ൦Յ็ۘि൛֭൐ఁĭᆦ൦ຫ༆ ဣ୷္֭൦ऄ෠္ુ୎‫ۻ‬໩ቓվቕᇟ ྞਜऄ‫؃‬ঠ֢h
īՖফପՊඓზ৉ĭ෶ധ୅ೀҊօўЯॄܼ‫׌‬h

)(' APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


PROMOTION

Յಸ൐഑LjJB8G ࣤ‫׍‬Զӽ Յ࠹߄ປᄖ‫׶‬ቓࡌሕЩ GFC@:<ฆဥ࣬ )'(( Յ༹ྕ௞


࠹ࢳ֭‫ۿ‬แLj‫ڣ‬ሕ၁෣ᆵ‫ۇ‬ѕLjՅ࠹ߘሕLj୷ྦྷ‫ا‬ၣᵨ৩ ᇗ‫ݛ‬๶Ҍ‫׃‬၊ಮ৊‫ח‬഻ಲແLj߄ປᄖ‫׶‬ཿᆵჇ߄ປᄖ‫׶‬ρ GFC@:< ֭ћᇅቛਜ‫ۇ‬ѕLjԪਜԶ๬֭ CF>F ቜແഩࡁ༭
ແ༽Ljᄥᆋ۹ದಮ૔‫ࣕࢬࡎۿ‬ሹಞ֭࠹ࢳৢLjধሹাભᆵ ‫ނ‬ᆈऄསਥాᆵჇਥಮLj෶ၣ෸๿ࡱۭ‫ق‬ำබ€૳ਠ֭߄ ࢳԣཋၣປLjߖ๿ԣਜखႽ۪ำటᇑ֭ĐG đሻଣăແ
‫ ֭ݛٍ؃‬JB8G ൄዀҌ ௞ஏ฼Ә֭ሹಞĂࡺॊ഻֭ࠋৠ୙ ປཿLjఋႢႽ֭ಎ็‫ޱ‬අ൩༪๬DŽ:c`dXk\:fd]fikDž Lj၊୕ ਜ๲ཉྕћൕ֭ำѡLjࢄ෹ሕ൭ᄥ࿸ེ݃‫֭֭ݜ‬ংѐ࣬
Ь‫֭߰ه‬ਭয়ࣘᇉă‫୕ا‬ধLjJB8G ൄዀҌ ၊ᆸӘٍ֥‫ݛ‬ ශ࠹‫؃‬େ‫ܜ‬ແඨ࢞฼‫܊‬ಎ็‫֭ޱ‬අ൩Д߁ăପవLjۭ‫ق‬ำ ກഐăĐGđӶແਜ GFC@:<)'(( Յ༹ฆဥဌ֭࣬၊۹ᇟ္
ಮ௤֖ᇗ๱‫اھچه‬ҙ഻֭ࠋሜ౸Ljದ഻ࠋᄥ൐഑‫؃‬൯֭ බ € ௞ஏၠࣤი Kfi\X[ĂD\ii\ccĂMXjhl\ ௞ஏֱಎൟࣀ၊Ϭ ഩࡁ༭ࢳLj௞ஏࣤ‫ ׍‬CF>F Ь႓Ⴐᄥ‫ܦڷ‬༪ਡ֭ဌ࣬ഐLj
࣢ႏ୷ྦྷ႗ᄷሹ໩഻ࠋง؏LjྡӶ۹ಮ֭؇ำ‫ڌ‬۴Ljսᄷ ‫ࡍا‬ᇿଈ௞ஏिᅢ‫ގ‬ቜLj୥फ़ၣᄥ෸૔֭ል‫௳דࠫݒ‬ᇗ౦ ‫ؿ‬ĐGđᄽԣཋᄥखႽူ‫֭֩ໍݗ‬༪ਡӉ௞ഐLjෙᄷৗ
ඓჇሹ࠵્֭৩ă ෆᅻ֦൘Ⴐۭ‫ق‬ำබ€૳ਠ֭Ӊ௞ă ॶඤట֭ྡཨă

>@8EE@J<>8KK8 ௞ஏோख࣑ሉᇗ‫ݛ‬ K<J@IF ๡਺ದϫਧ‫א‬ႝࢳྚ݃ം် ֫‫ݛ‬൲֬৉Đ੬ᅦᆵྚđLjൖഐቓӖ཯֭ິᄁ࣬ƽ


ሹჄჇᇿଈၱվ৮ၤඔ࿘ᄅခ༥ၤඔഩࡁ֭ၱվ৮ഩࡁ൅ ‫ ׃‬-( ࣅϫਧ‫א‬ႝࢳ଄ྚࣱဏĂྚ݃ᡋᡐăი߾֭୷ྚ૔ )'(( ୕Ljᄥ֫‫ݛ‬൲֬৉࣑೎ᇗ‫ݛ‬൯ӎ്୕ᆵࡅLjቁօৠ
>@8EE@J<>8KK8LjᅃჇ .' ୕օიࠋᄉჇ൐഑ࣀ֭ಸЯഩࡁ൅ ՞ࢬ්֭Зજ቞ࡘLj֦੥ࡢ੥Фֶྫ֭৤‫ڣ‬LjߖႽҊ๥֭ ஀۴‫ق‬൶ՙႌ࣑൲֬৉ൖഐԃ࿋ ), ୕Ӗ཯֭ /O*' ሹ‫׶‬ऒ
࣍૩‫ގ‬ቜLjѱሹՖि൛ૡഐਜ࿸ᇥ໛ߌăᄥၱվ৮ࣤ႗ග gfj\LjႵఋ൦ᇰЗLjಎ‫؃‬ቛਜ࣢ྗሡЩăແҝࡎՖՙϫਧ ࢒ᆵĐ੬ᅦᆵྚđD@C@K8IPD8I@E<Lj෹ი D@E@:FLG< ၊ဪ
࡟ሹ႗‫௳ד‬ଈഺಘగ޲֭ࣕ *' ୕࡟Lj෸֭ഩࡁၯແᇡ‫ا‬ൟ ‫א‬ႝࢳLj‫ޛྚ୷اޛ‬ᄲऄᄥЯࣅ‫א‬ႝࢳᆿ‫ׯ‬ᇰЗ K<J@IF ๡ ࣤ‫׍‬ႽᇉLj৭ࣤ෧ᄍѕߌLjӖ཯ҊජLjĐ੬ᅦᆵྚđ൦൲
ࣀᆱଈ֭վུ௞ஏ෶ҘႰLjი‫ݛۺ‬վஏ֭‫ގ‬ቜLj၁ದ >@8EE@ ਺฼వ࿒‫ׯ‬ਜሹ࠵֭ᇰЗ቏൭ăቜແϫਧ‫א‬ႝࢳ‫ގ‬ቜࠌϼLj ֬৉ൖഐቓࣤ‫׍‬ૡಮ֭‫ه‬ഖ࠱DŽ:LCK9@EFDžິᄁ࣬ᆵ၊Lj
࠳޴෿њಎ౷Ljቓ޲ᇜჇধ֦ਜ෸ྗԈၠࣺ֭ᇗ‫ݛ‬ă K<J@IF ๡਺ၠࣤ৽࿋‫׃‬ೠ୕Ӷແϫਧ‫א‬ႝࢳᆿ‫ׯ‬ᇰЗă ᷨ৷၏ऀLjಫ৷Ҋࡰă

EP]Xj_`fejkl[`f ડ൵Զպ֭൐഑ J\Xc ແ M\ikl:`kp9i`\] ӷཌ۹ಮੲྣࢁၸ )'(( Յ༹ <jgi`kD\e:XjlXc ྰཅ଻ሕ


቞ઓჇϬሸພ੦࣊ಸ્ඔܾ )) ၤඔᄅࢯ֭ EP ൐഑‫܅‬ቜ ൟࣀ਽༽ഞ߇൵ࠗᇍᄷ഍ M\ikl ࠯ࢄ‫ه‬ҋ၊቎ቓྕ֭ M\ikl ྲྀ჻‫ތ‬ႏ൜ᣋᢩ౷‫ގڠڌ‬ਜཋօጳ൬֭ ,' ୕օઅঝă)'((
൱Lj൦၊ࡍ‫ࡅݛۊݬ‬၊པ௞ஏĂ‫࡝׬‬Ӟੈ௞ஏĂۢ࠱Ӷၑ :`kp9i`\]Ljѱာ౰ఋྡཨվ൘Lj۴দ્ࢊࠎ֬ᆈ J\Xc ౨౮ ୕Յ༹༪ਡLj<jgi`k ྰཅ଻ሕࢄ଻൞֭௤ಸᄷྠጳ൬֬й
‫ׯ‬ᇍĂำඁᄷྠ‫ׯ‬ᇍශվϹॾ֭൐഑ડ൵௞ஏࠪӶ‫ד‬LjӶ ‫ٻ‬ར෸֭۹ಮੲྣࢁၸăJ\Xc ‫؛‬෸ቓແᇚ౮֭࠳۹Ӵ൯Ⴂ ၣາ‫ۿ‬Ⴝྠ۴ăࣤ‫׍‬๐ໝປาĂᆔᆶປา‫ތ‬୬࣋୮॰਽९
৳Ⴧ )'(' ୕LjႶ࠳໒൐഑֭୕౦ಮ৻൵Կ৳Lj಄ଈჿሹ Ⴝሪ؇֦֭ࡶࢻLjѱऄઆ‫؟‬Ă୯ᄇĂઔ೽ᨪĂεබஶ‫ތ‬Ϡ ӱഁ஭ഐ‫ܦڷ‬୬ስॸսᄷᇾ္ᄷྠ ǖྲྀ჻ᄷྠປาĂ॰਽
E<NPFL ჭၱሪփ‫ॢܬۻ‬ᅡྕ֭૳િă੯෉གĂ՞೻ĂౝထĂ ৛ֱӴ൯‫ٻ‬རਜ෸ሹ࠵ܼ֭‫׌‬ă෸ߖᆔ‫؛‬ሹ࠵ቓᇚρ֭ପ ӱഁLjच৉Ҏ‫ڌ‬۴֭۴ໝࠫ๐ໝປาLjණ༩༎ॸĂປา‫ތ‬
ஔᙣ਍ĂᇣཝმĂM\^Xnfe^Ăᅮԇֱ‫ݔ‬ѧ‫؃‬ᅃ౜ਪ‫܅‬ቜ൱ă ׁ֭ᆵ၊ၱվ৮฼‫܊‬ਜ۹ಮࢁၸă ӱഁLjණ༩૳ਠ྄֭ໝॸLjВ૫ᆔᆶࠫ֘ྦྷഐၑă

൐഑଻ሕ௞ஏ C) མ۞कྚ໹ဖቋ֭࿒ᄼ Дൄ௒݃ฆဥ࣬ )'(( ྕঃഐ൯ ٍ‫ੋൃݛ‬


൐഑௞ஏ C)# ႌ਽୕౦଻ሕ‫ڌ‬഑LjփধਜӞੈ֭ಎྕৠ୙Lj ᇗ‫଺ݛ‬Тࠦ॑һ‫ؚ‬؇ࡍልႰӉ௞ĊĊGifjle Дൄ௒݃ฆဥ࣬ ၣ HlXc`kpC`m`e^ ແ௞ஏ‫ه‬ᅢৠ୙ # ٍ‫ੋൃݛ‬෶ሜ౸֭൦Ⴒᇑ
๥Ҍ‫ྣੈࡅݛ‬Ljᇉ৷ࢄ഍༈Ăྰཅࠫ۹ྦྷ֭ಎ٢໒൐഑഻ )'(( ྕঃഐ൯ᕤƽध಄‫ࡅݛ‬వဉ൐഑ჵ෕LjԱԱเཋ༭ࢳ࣢ ֭௞ໍ഻ࠋăሹ (0/* ୕࣑ळᇗ‫ݛ‬൯ӎᇈ࣊Ljٍ‫ੋൃݛ‬၊ᆸ
ࠋ٢൜փ‫ۻ‬ਜಫρ൐഑֭୕౦ಮăྕ֭၊୕֦ধᆵࡅLj Đࠉ ലLjಽ೎Կᄷ࣢௞Ăႌ਽൐഑֭ഩࡁৠ୙LjჇ࡭ᄇᇗᅢཋԣ Дձሪࣤ‫࡯֭׍‬Ғ‫ڔ‬۴Lj࿒Ⴐ஀ᇥ࣑९Ⴒᇑ૳ਠLjᄥ൐഑
չđ֭‫ۈ‬୙ࡇ࿋ാ࠱Lj‫ۺ‬ᇝᇑ‫֭ࡌࠦۓ‬ᆦሕ࡯Ғ‫ތ‬ำඁ֭ იᇡҊ๥֭༭ࢳ਒‫׌‬Ljແྕ၊࠹؏֭Ӊ௞փধࠋ৷ශഥ֭ྕ იԶ๬ᆵ࡟಄֬௤‫ޡ‬ăႶ༎‫ڣ‬ၣᇈྰཅ‫ ڣ‬#ແ‫ॢܬ‬฼‫܊‬၊႓
૳ਠࢺ‫ގ‬Ljൔཋ୎֭൐഑ᇜࠦପћLjದ഻ࠋ‫܅ތ‬ቜಽແ၊ ༿‫ۓ‬ăል৮ඨ౿੹࣬௓չ஭ልແᇗ‫ײݛ‬٢਄ྠ‫ؿ‬ഩࡁ֭ᄷྠLj चಎ֭࿒ᄼ #യ֬ന߾ಮ൞֭ಲ๥‫ތ‬ᆮԃăٍ‫ੋൃݛ‬ᄥᇍ‫ڣ‬
เLjಱ‫ލ‬൐࡟Lj‫؃‬փ‫୎ۻ‬ቓ݃༿਒৩֭၊૳ă‫ؿ‬མ۞कྚ ದ஭ւ‫ۿ‬ແඅ൩ă໵ઊ൦୥ቄ࡭ᄇ੦པ֭ೈ࿶଻൞ߖ൦ሜ౸ ‫װ‬ᄷ൯ӎ֭࿩ූ‫ه‬ᅢLjႢႽል၄֭ॢ‫ތڣ‬഻Ӊ๾‫ؚ‬Lj฼‫܊‬
໹ဖቋLjࢄࡇ࿋ແ୥ဎၾ C) ֭൐഑Զ఍ă ۹ྦྷ֭ဥ݃଻‫ݡ‬Lj‫؃‬େᅻ֦൩‫ގ‬ሹ࠵֭௒݃ฆဥ࣬ƽ ਜಎ૳‫ތ‬ຣഇ֭‫ڣ‬༈Ljയ֬‫ۺ‬վ๾เࠫࠗ‫֭ܚ‬౥ᩭă

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )((


Ė൐഑ᆱ֩ėLjफ़ၣ๘֭൐഑ ऽୌ‫ॶق‬ඩ७Ⴚ஦ଘࢹ૳ୋ ࠜခϪೖ્Ϫߌሖණሱೖ્ϪՅ࠹્ࠜ
ຯ҂᜽ͧᬣᅇ䓫ϧএǛ᭜䄨Ėᬣᅇ㟚㢻ė䔅᭜Ėᬣᅇ ▻☚⮱฼ᬒ倅⍖ࢠᄳᲒ͡Lj⯛㗑ࣵᄳᐭ໸⃼Ꭱฺࣺ̺᫚⮱ 䔆͗᭒๖Ljᬏ㺮Ԋ⎬Ljᰡ㺮㒻⮪ƽᘠ᠒ᰶহ᳉ၽ̭㝙⮱⮪
:FJDFėǛ᭜⁐䉼ᬣᅇ⮱⩢ᒞ䔅᭜ࣨⰸᄼ䉱⮱䄊‫ޔ‬čč⣝ ‫⇦ܧ‬ఝឝǛࢎᅩᅁ⩤ธLj䔆͗฼๖ࡼह⢸߈Ⴜ‫ں‬Ꮣͧҍፓ ⢶㖹㗑Ꭳ䲋ຏᘠLj⎽㜗ᬒ᱙⮱㖹ⵁ⮪⋓㒻⮪ࡃຳⅡ䒨Ძ჋
ౕҍᰶγ᫝⮱䔶᠖ă㐔ᱯᔄĂ⩢ᒞĂ⩢㻳Ă䄊‫ޔ‬͸ऻLjᬣ Გࣺᣔ⇦‫⮱ٶ‬㐊ჳₓக$$ 䚤❪ᣔ⇦∎⇘∮䲏−ăࢎᅩᅁ仃 ⣝ҍ⮱⮪⋓ᙬ᱈ă㖹ⵁ⮪⋓㈨݄⻶ឬ̭䉜͒䅕⮱‫ݣ‬㢜ᴴ۳
ᅇэ྿䯳ఏᄳᬣᅇ⮱䓦⩹᠀ᆂ‫ݝ‬Ꭼ᧚䶳ഌLj̻͚๛ϧℾᎬ ⩤ธ⌲۶ಸᣔ⇦∮䲏ΠLj㪡क़॥⇦⴬➖−হ‫۝‬㪱㢤䚴ࣹ হĐG<I=<:KOJ@DGC<đ៑㗑⤳ᔢLj䛴⩕倅᩵᜽ܳ䔼ᬻ䉕䚥
᧚⩢झ㖁᝸ក䕍ప‫ڲ‬す̭ᶐᬣᅇ㞯ⰛĖᬣᅇⴒ䖀ėăϻₑLj 䛺๖♣㘪䛼Lj䙺В͝ჹ∎⇘Lj㘪ᰶ᩵⌲∮Lj⺈䮑็҆⇦‫ٶ‬Lj 䃖ҍϻ‫ڲ‬㔹ใ䔼‫⋓⮪ܧ‬㗑㞟ă㖹ⵁ⮪⋓㒻⮪ࡃຳⅡLj̭⨣
ᬣᅇ̺ѳजВⰸLjᰡजВख़ă 吜↶ă≄ऻ㖹㗑⌲∮㜿❪LjፓᲒᠮͲ⌲❪ᙌऄă ჋⣝㖹㗑⮪⋓ᙬ᱈LjͧҍፓᲒԎᓰ㒻㖹ă

ྕн Jb`e8hlX ಸЯәಮటණВ્Ϫ٥೺੥ C<CF ႌ਽୷ಮĐ࣍đᇉӞੈ ()/>9 ֭ംָ <oki\d\~Gif €:fdgXZk=cXj_~ ऽ


ᰩ⻭䰤᪓᫝ⷔ Jb`e8hlX Ⅱ㪱㒻⮪䭟᭿䱟Ljₐᐼ⮨䭳ઓƽ䉕ౝ ຠϧ๖⩌᭜̭⻺❞㒻⮱ߕ➖Ljᕨౕႉႉ̺Փౝ䔪ⅯⱭĐ㗑 䬗䔗DŽJXe;`jbDž‫ڙ‬थ᭜‫⤰ڕ‬䬗ႅࢎ͇ߎ⮱䶳ᄩ㔲Ljϻⵁ⾣Ă
̺ࢂ⌲❪䔼㪱Lj㔹́㒻⮪ " 㶒ⅡLjϷᎡ฼๖̺⩕‫៲ں‬ᓰ㷘᭿ 㠒㒻⨤਴㠒὞Ljᬻ࿇⯀咬⮫࿇⩌ăđ⮱ใౕ㒻ᔮLjᒀใౕ ‫ݣ‬䕍হϔ৮䃫䃎Lj‫⊵ݝ‬䉦৮❹হ䰣ਜ਼㑾㐉ぶă䬗䔗‫ڙ‬थ
叾ઓƽ Jb`e8hlX Ⅱ㪱㒻⮪䭟᭿䱟Lj䉕ౝ⌲❪Ljჹक़倅᩵㒻⮪ 㒻䓫‫ݝ‬᳽⻺Ხ㜡ऻLjຠϧᎣ̺ч఍ₑ㔹␎䋠ăⰥࣺLj຦Й ⮱ϔ৮㏱व࠲᠙⩕λ⼨ߕ⩢䄊Ă᪝⴮Ⱕᱧহᥱ‫׼‬ᱧ⮱䬗
᜽ܳ⚷᳉㠤Ljᰶ᩵ើ‫ݣ‬叾㞟㉍ᒏ᜽Lj⍖হ㒻⮪㖹㗑 Ǘᰡᰶ * чͽₑ̺⫟ౝࣾᣅ‫ܧ‬䏘Ҁ͚⃼̭ั䰭㒻ࡃ⮱ౝ᫦Lj⩇㜠λ ႅࢎLj᪝⴮ᒞ䴠᧚ᩫகLjӈ⊵䉦㔲ࣷЮ͇Ҭ⩕⮱ LJ9 䬗
䛺⏸⋓᜽ܳLjDG: ԊⅡ఍ၽĂ㘎㥊ࢉ㇫ࡻহ㇫⅕䚥Lj᣽ࡴԊ Đ㉔㜡đ̭䃺ᖱ♣᜽ͧ )'(( Ꭱຠ
⻮ัăλ᭜᜾ЙӬࣾ⣝ ǖ ႅ侞ߕகLj⩕λ⼨ߕ䃫ิ⮱‫ڲ‬㒛ᐼႅ‫ו‬LjВࣷ⩕λ䃎ツ
Ⅱ߈Lj⏸⋓᭿ऻ㖹㗑Ǘ ๔⨣∢㷲LjᕔФ℁䊲倅LjҬ⩕ᰡ᫦Ӭƽ ϧ䔪䔽⮱⒛≮ƽĐ㉔㜡đౕₑ➦ᠴຠᕔ⻮ั㉔㜡䓽ߕă ᱧ⮱ధᔮ⶙Ⰵă

ࢵ൞Ёिఛᇗ‫ݛ‬٬ೌ࢓υಎาྕ൐օ >F;@M8 ۫ׄᢑ౎ॠ৷)'(( Յ࠹༪ਡᄉ‫׶‬ഐ൯ ໋ধഩࡁLjूָঠॠ :KJ:flg\ ࣊୕ࠏࢄഐ൯


䓾ᬒLjᲝธ䗓࢘⩌⩕৮ᰶ䭽‫ڙ‬थౕࡄϙ̴䆗䙿Ꮔङᐭ JBPE ㏼䓴⑘䪬ࣵ͒ჿ⮱ۙ๖Lj๖⅁䔽⌽ఋᯃLj䭠‫̭ٶ‬๖℁̭๖ ‫ܜ‬䔗៶‫ ٸ‬:KJ:flg\ ᠒ᰶᰭҠ≮Ҁ߈႓䕌Ꮣಸ䰂ĊĊ̭Ҁᐼᐣ
Ხ㗑䲋Π㘣Ⴖ‫ڕ‬ຄ྿Ҁⵁ䃕чLj‫ڕ‬ప㘣Π㵹͇ឭᱜ̀უ㏱㏱ ▬◯Ljᯃহ⮱᭒䷻䓻䲏㔹ᲒLjᢏ̷̭䏘‫␎ٲ‬᭒ᬒ⅁ᖜ⮱㶐㸠Lj ѥ⮱キ㏓䒓Ӕಸ䲏Ă㼓ⷝᐼ䮽㫼䬕ិ᝸ᄳ䕌Ꮣ̻⻾ឭᆂ⣝⮱
䪬Ă‫ڕ‬పᾎ㘣ᴴ۳ࡃឭᱜ༁অч༁অĂ‫ڕ‬పᾎᴴঅ㘣Π‫ݣ‬৮ ⾧⅁͚ᑒ⑘ⱭБϧ䯭䋰⮱⅁ᖜă᭒๖Ljͧ⩌পፓᲒߕϧ㞟 ⋸⑀ᅪ㜡ăⴚ‫ऻݺ‬ᗙ⮱䒓ಸҬ㻳㻶䛺ᓰᅲ͚Ljऻᡎ䷻⣨⦰Ă
ܳឭᱜ༁অч༁অ↑㘉ԛ‫⩌ٵ‬LjᲒ㜗ⓠ๔‫ݖ‬χ⮱Ⴖᕊᅁ‫ڕ‬ 䄰̻᫸ᒸLjБუϧĂ᰸̻ࣸ❞ϧЙ㐪ᩫ⍖ᯃ〾䷉ă̴䆎ᰡ᫝Lj ऻิマ̻ᅫ▜‫ͻ܍‬᜽ह̭ⅡᎠ㏬ Ǘाใពᑍ⮱䒛᠞݆䃖᪡͗
⤰ⵁ͚ࣾᓰឭᱜ䉌䉐ϧ 8[\c`e\ ຠธLjᲝธ䗓‫ڙ‬थЮ͇А㶕Lj Бϧᄦ᱗Გ‫␎ٲ‬᱌᱈LjϧЙᄨⅯ᫝⮱ᙌ㻶হ‫⓭ݹ‬Lj㔹ঠ㪫 䒓䏘᭫ᓄ⽠䓵ปⶂă䮑ₑ͸ใLj᠒ᰶ㔰⾣⮱ᱽ䉕̻㇫㜡ևጒ
Вࣷ็უᲒ㜗Ꭰ䲏Ă㑾㐉হ⩢㻳झ⮱྿Ҁ᰸ࣸ‫ܧ‬ፚă ϓ㵏㵏 ߕLjᐭ໸ᄨⅯ⌲᫝⮱ঠ䖀ă ⮱⻾ឭߕᙌᏔ㝞䃫䃎Ό䃖ϧթᓄ᱌ᒲă

J\eXkfi;`Xip ಸᇅў༽࣑࠷ඔࢺ‫נֶގ‬ഩࡁ ߇ඳᅦઃྂ൵ᇗ‫ݛ‬ၕ‫ه׶‬ҋ K; ᇎେ൵ࠗ ‫ܓ‬རᡋᡐĐྚđ௞਽ઃ໵ནԿྕ


ଜLjᮜ⅁अສγLjҍΌᰡᔆⶹγă䔆͵ᔆⶹ⮱⩌≨⮱⶛䃖 䓾ᬒLjࡻⶂᥧ᝸ᝅ⪒व҉цѡ $ 䓽㥒ੳ͚ప⼨ߕĂప䭲㟜❴ ᬒ‫ݺ‬LjВĐࢀ๖̸ ܰ᜾㵹đͧͨ䷅⮱̶ᭌぁ䃝᱙⩢㘾 0 ㈨݄
ϧᒵ䯫ិθᗲ䘪䃝ສăҍ⮱ᬒᔄ‫␎ٲ‬ᓲ䶨‫ݝ‬౧⮱䛺㺮㏓ч ੳ DXim\cc ࣷ᧚ᕊ䕇䃜LjౕϙͫߋĐᥧ᝸‫ڞ‬䊏 ࡻⶂ K; ᮧ㘪 ᫝৮ࣾጰчౕࡄϙ༮᫜Ⅽ๔亚Ꮔ䮳䛺ͫ㵹ăₑ⁎Lj̶ᭌぁ
̻ч䃛ăҍ̺㻶ᓄᔅγϭ͵ॄǛҸຯҍ⮱㐀྇কᎡ㏗ᔢ ᝸ᱧᯕᝅ⪒ࣾጰчđ ă㔹᱙⁎ࣾጰч䮑γࣾጰ᫝ K; ᮧ㘪 䃝᱙⩢㘾ा̻ч㔲ᆂ⹧γᬄ̸‫ڕ‬᫝倅〜 0 ㈨݄ぁ䃝᱙⩢㘾
ᬒǛ‫៲ݘ‬ᓰLjҍ⮱ߖ᝸Გγ ǖᵩ៶㟼㦯 >cXj_ákk\Fi`^`eXcDž
 ᝸ᱧࣷ K; ᎠᲬ⩢㘾͸ใLjࡻⶂ̻͚ప⼨ߕĂDXim\cc ⮱ᝅ⪒ J8DJLE>0''O*8Lj᠒ᰶ‫⤰ڕ‬ᰭ䒨㪱ᱧ䏘Ljᰭᑧᕔ㘪ࣷᰭхҬ
J\eXkfi;`Xip 㚂㶕ă⇎ᰶ‫ڣ‬Ⴐᱧᷝ㶕जВ䃖ҍ䃫Ⴧ䪬䓫 *' ๖ व҉ᰡ᭜᜽͇ͧ⩹⮱♓◦ăࡻⶂࣾጰγ , ‫ڕ‬᫝⮱ K;$J:;D8 ⩕ᕔăहᬣ̶ᭌ仃 *; ぁ䃝᱙ I=.()ĂJc`[`e^G:. ㈨݄ᎠᲬ⩢
⮱䬦䧰ă䃫Ⴧສ䬦䧰Lj̷㉔ࣾ᲎Ljិ̭ܴϑ㐆Ⴐ䉌䉐ăສ ᮧ㘪᝸ᱧ ǖK('ĂK)'ĂK),ĂK-'ĂK;$CK< ᱧಸLjВࣷ ( K; Ꭰ 㘾Όౕ᱙⁎ࣾጰч̷ᤚᐭ⺋⼅䲏㏞ă᱙⁎ࣾጰ⮱᫝৮В倅〜
ສ䓴㜗ጞ⮱⩌≨LjJ\eXkfi;`Xip ч᣽䚿ҍ᝭ᰶ䛺㺮⮱θᗲă Წ⩢㘾ă 䒨㪱Ă◘䚤ཞͽࣷ⻾ឭϧᕔࡃͧͨកࢃ◦ă

)() APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


PROMOTION

՞ᇗ‫֭ݛ‬ӑӴ֦Ϡ‫ݟ‬જ֭‫ݢ‬ණ 9DN ᄤ؏‫׭‬৷ᆮԃĖၤඔҕࣤė ूָঠॠ JCJ೟ື )%'KKliYfเယಸăཋᄥLjߘ୎ԣ‫ه‬ă


⩞ጡ৵侙పუ᫲⍥ᅭ͚ࣷԎ᫲⍥ᕨ‫ڙ‬थ‫ڞ‬ह㏱㏴⮱͚ప䊡 ‫ه‬ҋĐ)'(' ୕֚օၤඔಋ৷Єđ ‫ܜ‬䔗៶‫ ٸ‬JCJ 䊈༮)%'KKliYf Ҁ侹ᬒLjⰛ‫ݺ‬λ‫ڕ‬పऱ๔ᆂࢲ
ጡ৵侙᫲⍥仃ࣾఏλ䓾ᬒళ␎㐀᲌γ () ๖⮱㇫ᒖ᫲⼸Lj䶧 Đ)'(' Ꭱ͚పᒀА㞧ᱜᱰ߈ỉđࣾጰЗᐼᯕ䶮຃‫ࡄౕ⹩ڥ‬ϙ ͫ㵹䄂΅䄂侫្ऺ≨ߕă䖭ᗕҀ侹ᓛ⩢ᒞḘ̇㼓ࢠࣾė͚Lj
‫ݖ‬䔁ϙă᱙⁎㇫৮仃ࣾఏ⩞ (+ ϧ㏱᜽Ljᥚ΅㒻ప๔䭳㝗⾧ .0/ 㞧ᱜࡧ৮⩨᏷䮳䛺ͫ㵹ă䔆᭜㐔 )''0 ᎡВᲒLj9DN ̻ ፛ߖॡᒓ⺃‫ڒ⩌ܧ‬₨⮱⺋⼅Ꮤ侫ă‫ܜ‬䔗៶‫ןٸ‬㻳हӗ⮱⋎
‫ڙ‬थ㝗⤚‫ݺ‬ᒭጡ৵侙Lj‫ܳٲ‬ᙌऄ䔆͗ߍ߿℁⦭⧕ᬻ⤍ᬍ̻ 㞧ᱜ䉏㏼ᱯᔄ⮱‫ں‬Ꮣᥧ᝸Ljᬕౕ㶕ᒝ᱙ᎡᏓᄦ͚పᒀА㞧 䒛Ⱑ૤ࣾߕᱧឭᱜLjᑂࣾ䔆౧ፚࢤ‫ڕ‬ప⮱ KliYf ䷻ᯡ ǖ૤㪱
ѓ℁⮱͝ჹ᫲⍥䉱⎽হ⠙‫➦ڤ‬㞟⮱็ٰ᪴ࡃăₑ⁎仃ࣾఏ ᱜϔ⩌䛺㺮ᒞ৺Ꭳᄦᣕߕ͚పᒀА㞧ᱜ᱗Გࣾᆂև‫ܧ⾮ܧ‬ )-) ࡦምթ侙߈Lj0-%, ࡰ⨓ࡴߌ⢴ ǗहᬣLjᄼᢿ䛼ᰶ᩵䭺ѻ
ऄ‫͑ݝ‬ప⮱倅Ꮣ䛺㻳ࣷऱ᫦倅㻱ᵩ⹩䕴ă 䉎⡛⮱ϧธă ⇦㕄̻ᅫ⅁ᢿᩫă‫⻾♣ן‬ឭLjᑂ✳̭㼓ࢠࣾ⮱ࢀ䊷ߕ߈ă

Đᇎ % ഑ % ྕ % ࣀđ෴ୌ M8@F ྕ௞᧛ପְӎ ޫᠴฃი GI8;8 ৻᮳ဎၾഐ‫( ݢ‬0*' ୕ࣤ‫׍‬ E=C ߇ၰ‫׃‬၊ಮຮूᇗ‫ྣݛ‬ႌН࣠߃્൜ᣋᢩ౷ಫӞ
䓾ᬒLj ㉏ᅩDŽ͚పDžᰶ䭽‫ڙ‬थ̷ౕ⊤ͫ㵹γВĐᮧ % ᅇ % ᫝ % ⩹đ 䓾ᬒLj㏏⣧झ㖁᝸ GiX[X ⑁㏻γ̭౧➦‫⮱ݘ‬㏏⣧झ͇ͨ 䓾ᬒLjE=C 仃Ѻ㒻ㅺࡻϧ⤰অLjጰ∂㒄℁ᅁ䭌⮱᫝ϧ䭟
ͧͨ䷅⮱㉏ᅩ M8@F ᭒႐͗ϧ⩢㘾᫝৮ࣾጰчăₑ⁎ࣾጰч ⻮ϧჇ‫ ݣ‬GXikpĞ㟞ᵤᎡࡻ͸ᬄ㶺ğLjᄳ̶࡮ᎡА⮱̷⊤ Ⴕ᝗䨸⢸‫ܜ‬Ϸ๖២䓫ࡄϙLj࣯ߍ⩞ E=C ͚పহ E=C ੳ͇
̷Lj㉏ᅩ䯳͚ࣾጰγϷᎡ᫝᭒䲏ा͚పጯ౧ᣕ‫ ⮱ܧ‬, ๔㈨ ䷻ᗲĐᥙđ‫ݝ‬γẩⰅ⣝౧Lj͇ͨহ‫ݝ‬౧ଶძ̭䊤Lj‫ڞ‬ह цѡ Le[\i8idfli ̭䊤㏱㏴⮱ᣕᎬ≨ߕăह⢸‫̭ܜ‬䊤Გ
݄ M8@F ぁ䃝᱙᫝৮Lj
ϔ৮㏬㺳ⰃੳߎӬᥧLj็ᒖᬣᅇ̻უᏚ ৮ঠγ̭౧ฺऑ̻ᬣᅇLjᔭᬔ̻᫝⒛Ⱕ㐀व⮱Ⰸსăह ‫͚ݝ‬ప⮱䔅ᰶЃ⮱❣⃺Lj‫͚ݺ‬పຒ䓽䔶᝸⢸∪ ❣ϟ
ཞͽぶ̶๔䶳ഌăहᬣ㉏ᅩ⮱݈᫝㇫⺋ౕ᱙⁎᫝৮̷Ҁ⣝ ᬣₑ≨ߕΌА㶕γ㏏⣧झĐ)'(( 倅ᅇჇ‫㉍ٰݣ‬đ≨ߕ㈨ হক㠞 ⃺ϟ LjВࣷ็ऺ⣝ᒦহ䔭ᒦ E=C ⤰অ࠲᠙ጰ冮
ᓄ⋸⑀ᅪ㜡Lj็͗Đ͇⩹仃⁎đắᔢ䃖ϧⰛ̺᮴ᣒă ݄⮱ᐭ໸ă ᅁĂᵩ᳄হ䊃᫜ă

ᇡྚఒऒLjKfg Є೎຾ଈ֎վࢫཱི
ᇡӞಮᄑࠪຮ‫ࣥڱ‬ऽ༎஀൵ўఓࡻ‫ד‬ လ൲Ėҕᇎઊნėফପᆦ൜ఛ‫׶‬ ⩞͚๛ϧℾᎬ᧚⩢झ Dlj`ZIX[`f 䴠ͽ͸ฝহ㧆➈䚥䚥Π‫ڞ‬
䓾ᬒౕ⢸Ꮙςࢎ㺬⁔᝸㶕ᬄ㝝Ꮔ⮱䬕ऐLjᰶⱭ̭㓑Đ̺ᕂۤđ Đ䃖䉏ჹࣾ‫ٶ‬Ăᮧᚔ‫ڞ‬ϘLj͚ͧࡻ᪴ࡃэឬĂฺ‫ڡ‬Ăࣾᆂ⡛ हក䕍⮱㧆➈䚥䚥Π Dlj`ZIX[`f ͚ప KFG ᢿ㵹ỉᮇч㈨݄
⮱⣖ధ≫ăᬄ㝝Ꮔ䔅᱗ₐᐼᐭ͇LjЃЙӬᬖᬖᲒ‫ݝ‬䬕ऐLjᔭ ߈ƽđ::KM ᪴ࡃ㇫৮䶾䖀‫ں‬ᣕ⩢㻳䉏㏼䃬䄵ᴼⰛă)'(( Ꭱ * ≨ߕड़ߕ䃝㔲чౕࡄϙͪᮣ䙿Ꮔͫ㵹Ljิऄ‫ ⮱∕ڠ‬Kfg ỉ
Ɑᄦ >$J?F:B ⮱␎㚁☚ᗲLjζⰥ̭Ⲧ DI>$/(''> ⮱䷻䛴ăDI>$ ᰵ + ᬒLj๛㻳Ė䉏ᮧ䃧䄚ė ᴼⰛౕࡄϙ䧀冩झ๔䙿Ꮔₐᐼड़ ऱㆨ຃䶦‫ڒ‬డऺࢂ䬗ϛᤚᮀăϧ⅁֣‫׼‬ᑍᲝĂ䭵ẇ⩌Ă㓪
/(''> 䮑᠒ᰶ (/B 䛾㶕వĂ‫ڕ‬䧈䛾ᆋ⮱ᬣᅇใᒏ͸ใLjᰡᥚ ߕăጲⰈ͚㶕⹧Lj Ė䉏ᮧ䃧䄚ė㞯ⰛჇѺ䨽ᘼⅯ᫝Lj⾮‫ܧ‬倅 ⇶ぶᬻᭌLj⻾ᅁ↮๘Ă㣘܎Ăቁᖂぶ͇̀䃱჎А㶕㏤㏤ϛⰥLj
䒪๗䭠㘪ߕ߈হ‫ښ⤰ڕ‬ᅭ⩢∏䃫䃎Lj⮨ም䕍Ხ⮱ጒ㞧ࣷߌ㘪 ৮ѺĂᬣАᙌĂ‫⳨ݺ‬ᕔĂᙌᴀ߈হ䰴᧩ᕔLj‫ڲ‬ღВ㇫ᒖϧ➖Ă ̻ͨߋ᫦䶳ᄩĂऱ⩹ଶძĂㆶ͊А㶕LjВࣷᲒ㜗‫ڕ‬పऱౝ
Б DI>$/(''> ᜽ͧᒀ͸ᬍᙔ⮱ >$J?F:BEF%( ᬄ㝝৮ă ➭‫ݖ‬䃱䃧Ă⠙‫ݝ‬㻮㼐ͧͨ㺮➦㞟ă ⮱⮫҆ऺ྿Ҁ䃝㔲̭䊤Lj‫ڞ‬ह㻮䃮γ䔆̭≮㵹ͽಈ⮱Ⰸθă

Đঁ৉‫اނ‬đ
൦ @OLJ ഻֭ࠋᆅ࿘
䓾ᬒLjҠ㘪DŽ͚పDžᰶ䭽‫ڙ‬थౕ
ࡄϙᬣᅇ⒛≮㖇䯳ౝĊĊ̶䛹ᆜ
M`ccX^\ Ⰸ๔ͫߋ )'(( Ꭱ᭒႐᫝৮
ࣾጰчLjҠ㘪DŽ͚పDžᰶ䭽‫ڙ‬थ
ᕨ㷮ᄼ∪⻭ᴾ‫⩌ٵ‬Ă倅㏔‫ޜ‬ᕨ㷮
श‫ڵ‬䓫⩌‫⩌ٵ‬LjҠ㘪ᒞ‫׼‬ϑ≮θ
͇᱙䘕;:G ᐭ͚ࣾᓰ᝭䪬⏊ऐ㟠
߇ඳ G-. ᇾϸ‫ه‬ҋN>K Ϸࢊཋӎࠍಫ ?`^_ ْ็ ͸‫ܧ⩌ٵ‬ፚ≨ߕLjᎣ̻ @OLJ ᒏ䆎
䓾ᬒLj⩞ࡻⶂ⩢㘾ࣷ㠞➦ᅁ‫ڙ‬थᥧ᝸䊋ߖ⮱ప‫ڲ‬䶣㏔⩢》 А㼭ϧ㣘᪴㩇ᄼ໽̭䊤Lj‫ڞ‬हᤚ
ⰈчĊĊĐ̓⩹⩢ၽ》ឭ๔ጵᲜ䩓ᴴ䊈đ キ⼝ N>KDžౕϙ ᮀγ )'(( ᎡҠ㘪 @OLJ ᫝Ꭼॷ❴Lj
㥪̸፤ᎂăᒀᮇLj⌞ऄ⣖უ䱿ⱽ⮱ᯡ䰗ᰭ᫝̭А》ឭ IKJ ा‫ڕ‬ప⮱⊵䉦㔲䄍䛷γ @OLJĐᔘ
⍥᜼Đᭌ䭲ζ䱥 @@đ
Ă ప‫ڲ‬ᰭ≮㵹⮱ఏ䭌》ឭ䶦ⰛĐ;FK8đLj ͽສ็đ⮱⩌≨ਟ႓ă+ ᬒ̸ࡵ
Вࣷ㏼‫ࢂڥ‬ϧᄦោ》ឭㆨ䶦ⰛĐ傁‫ڪ‬ζ䱥 @@@đ䘪̭̭۠‫ܧ‬ 㜠 - ᬒ䔅ͧ‫ڙ‬ф۳ิγ㝋झ㶕⑁
㘉䉌Ljϔ⩌᫝̭А⮱͚పĐ⩢》͸⢸đ ă হ‫ڕ‬㏬᫝৮Ҁ侹ă

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )(*


֦ <nifgXm`ccX%Zfd ັᅧLj࿒ᄼাભ஀ᇥѡක ౨৷սᄷቓྕഞԋ‫ܛ‬༆เယ ࡭ᄇᇗᅩ٪Ⴒ࿶ᆏൔᇗ๻੥౪ྕ
<nifgXm`ccX%Zfd ‫ࡅݛ‬٤ׁӉັᅧि၄၊୕ধLjᇉ৷Ⴧ๿݄஀ ߖᄥແૈႽࡔఁҊେᄥམ۞դ཯ఁ࿛௛‫ؿ‬ϖ߷ 6 ቓྕঃ֭ ‫࣢؛‬ᅨ࠷ၤ൛ᇜೊ၊֭ቕԔĂ‫࣪ߔ؛‬Д߁֭ԃ࿋ܹሇၣࠫ
ᇥĂ્ᇥ‫ݢ‬Ѧ‫߇ݿ‬ѡක٤ׁӉ၄ăЏছ଑଴۪Ăٍ‫ݛ‬Ă֫‫ݛ‬Ă ଲ۹ЏЏॵჇ‫ݛ‬୅ᅻҊ֦‫ؿ‬ᇂେॉᅾ௓ဌӅǛ஀ᇥ೩ࠒ݊ ‫؛‬༭ࢳ֭ۢ؏ᇟ൲Ljᄷऄਜ࣊ಸ֭ I<;8Ljѱ৷౸ࢄᆋོৠ
ၱվ৮Ă༎ϳ࿱Ă༘ণ‫஀ܦ‬ᇥ؏ࡔൃׁၣ્ࠫ‫ݛ‬Ljࡎৈй ধߖᄥແૈႽ༷भྗփߵধ֭վၑϖ߷Ҋ‫ץ‬Ǜ D<@:@ ્༎൐ ୙ሏߌແૌ၊ॾҋਠ֭਺ࠇăቓྕ‫ه‬ҋ֭Յ༹༪ਡє൦ຣ
‫ׁݢ‬౽֭‫ࡔ؏߇ݿ‬٤ׁӉăఠ࣊ၠႽ ++ ۹‫ׁࠫࡅݛ‬౽ഐ‫ی‬ ഑փধਜҊ၊ဪ֭ൟࣀLjᇗ‫׃ݛ‬၊ࡍഞԋ௞‫ܛ‬༆ັᅧLjࣁ ્‫׍‬ٛăቖ࿞Ϭ‫ٻ‬ϬĐၱվ৮ᇍᄷđ֭ഩࡁ഻Ӊᆈ૔๡‫ݞ‬
ࡍ٤Ӊལପᄥ໩ັᅧഐְ੫ă ࡳ‫ݛ‬ປӶ‫ࣤ܇‬ယLjҊ࣏ᄥࡖ۴Lj௞ஏიঃ൜ഐࠦखࣱᆢ৷Lj Ҋ๥֭๵ϋ‫૳ތ‬ਠᇑ‫֭ۓ‬቎‫ގ‬Ljࢄ I<;8 ֭௞ஏ৭ൖ‫׍ࣤތ‬
၁ᄥᆏ௞ДᆫLjൺ޲‫ڣ‬༈٢૳ࡎౄਜ཰‫ٶ‬ᆈ྘ྗă Զ๬ᅢཋ֬ਭয়ࣘᇉă

Đվᇡ࣑९ఢӢ $ ߱ีđ౨౮ӷཋ )'(( ྕ‫ڦ‬ำ૖ָ஀ $ ᇉൃᆦ൜༷པ


֫ৎබ‫ܽࡍݛؠ‬ཇ৉๾ )'(( ᇗ‫ݛ‬࿣ဎ
)'(( ୕Đׄ౞ᆵ၈đᄤ؏ཕᄇ
ሹಈ୕Ӷ‫܇‬ऐྣĐׄ౞ᆵ၈đLj)'(( ୕Đׄ౞ᆵ၈đೊᄇ‫ؿ‬ ѱධ৮๡‫ݞ‬ഐ൯వഴ‫ފ‬
ࣕಸLj֫ৎබ‫ܽࡍݛؠ‬ཇ৉๾ࢄᄥഐ‫ײݢ‬٢ၤඔᇗྗĂ݄ᇤ ቜແӑυ‫ڦ‬ำज़࠷‫ݫ‬ਐቓۢĂ‫܅‬ၤቓ࣢਍֭ఓࡻӢྠĊĊ
ধLjი݄վ཰‫ٶ‬ᆈᄤՙࡶ૳ăࡶ૳߾ഐLjҊ࣏Ⴝྥာ౰֦
վञᄅĂТ࣠‫ࡍݛ‬վञᄅ࣑ྣ‫׃‬ೠՙ٨߇ဎԣăՖՙ֫ৎබ ‫ڦ‬ำ૖ָ஀ $ ᇉൃჃႚধྕ֭৭ൖ൐ॡăࣕಸLj)'(( ྕ‫ڦ‬
࿸ᇥ۫ྚҫ۴LjቜແำᄇࡉѧᑄਪཋӎLj๥൐๿ԣਜఋօ
‫ܽࡍݛؠ‬ཇ৉๾ )'(( ᇗ‫ݛ‬࿣ဎႶĐվᇡ࣑९ఢӢ $ ߱ีđಎ ำ૖ָ஀ $ ᇉൃᆦ൜ᄥӑυ‫ڦ‬ำજሹպఢӢႽན‫܌‬රDŽӑ
ৠ֭ྕ௞ஏ᱃᰺༵ăҫ۴֭ၱປԣཋਿᆤ۹߾ӎպ֦ۢӞLj
ӹᄩሁLjᆋ۹खႽࢄࣕ ,'' ୕৭ൖ֭৉๾ࢄიᆿ߰ୌ‫ܦ‬ঠ ²ఒ υ‫ڦ‬ำજሹպఢӢDžᇟ౱‫܅‬Ӕ༷པLjѱධ৮๡‫ݞ‬ᆦ൜ഐ
෸ཧܼᇡࢋඕਜఋܹჇဌ࣬மւĂ࿒ᄼ٢૳֭ྗ֬Ljၣࠫ
ହ֫ၣࠫ‫ ׃‬+0 ࣅஊ۴ୌୌ‫ུࡅݛ‬฼౞վ೟ࣉࢊ֬ᇾᇗ‫ݛ‬ᇿ ൯వ֭‫ۺ‬ལഴ‫ފ‬ăᆋћᇅሪ )'(( ྕ‫ڦ‬ำ૖ָ஀ $ ᇉൃ઩
ఋЯಮය༷ಫᇛჇமւဌ࣬ቜແሕ൭ă
ଈུ฼౞ࡍߣ૖ঠ၊గLjແೠׁܼᇡӷഐ‫ا‬൶࣢ҙ౿ପă ቈ࢔‫཯ࣤۻڹ‬഍֭ћሡLjѱᆦ൜࣑೎ਜਐӉࢰؕă

:fc\dXe ಎ౷߄ປሕЩ਽֥ᆈ 1 ‫߄؏ܓ‬ປ્‫ނ‬൐݃ )'((Đྕࡒड़ԓ


 ੸‫׶‬ԶӴđྕ୕ႃ৉߾ ෴ୌρ৳྘ྕ၊օ OG<I@8 ᇎେ൵ࠗ਒ཕᇗ‫ݛ‬
ࣕಸLjĐ)'(( ୕ :fc\dXe ᇗ‫ގݛ‬ቜࠌϼ߾ၸđLjᄥߔ࣪Ⴒ્ )'((Đྕࡒड़ԓ
ࣕಸLjТ࣠ೠৢຆ M`ccX^\ ӵ೬վ๗ᄤ༻‫ڌ‬ӞLj  ࣕಸLjಎ౷ၕ‫׶‬๡྘Ӊ௞਽֥Ӕ഍෴ୌρ৳྘ಸవഐဎਜ
֭Т࣠ሴპ೾ሔ੐ᇟिଦă:fc\dXe ௞ஏ֭࿸ฆ౽ۢҲიধ ੸‫׶‬ԶӴđ ྕ୕ႃ৉߾᳥վᇡఢӢĐྕࡒड़ԓӴ൯੸‫׶‬Lj໩ ၊ӎᇎେზ৉‫ڌ‬КăᄥĐದᇎେ‫ۿ‬ზ৉ĊĊ)'(( ୕Յ࠹ྕ
ሹಎ‫ا '') ׁ֭ۺݛ‬ଈ :fc\dXe ‫ގ‬ቜࠌϼօў‫ܓ‬๥ԣ༤ਜЯ ֭ DM Կቜվ೟đ൴ܺ౱‫᧛׍‬ପְӎăႃ৉߾ཋӎLjཀྵ࣫ีĂ ௞‫ه‬ҋ߾đ ཋӎLj ෴ୌρ৳྘ᇟЈ๿ԣਜශঃࠖჇ 8e[if`[)%*
ՙ߾ၸă)'(( ୕ :fc\dXe ᄥၣາࠖԬഐLj‫ࡎۿ‬༭‫ٻ‬ਜӉ௞Lj ‫ࣩݚ‬Ăվડઢ৉‫ֱؚ‬ൔ৷ஒ۫൵֭ሁྞăվ֑ሪሕLjࣙН ௤ฃ֭ྕ၊օ OG<I@8 ᇎେ൵ࠗLjOg\i`XXiZCK(,`ĂOg\i`Xe\f
ౄ‫נ‬ᄥҊ๥֭੥႗ӎ‫ގ‬Lj࿒ᄼҊ๥֭߄ປӉ௞ă࣊୕Ⴝೠ ֭ႃ৉Lj_`^_ ْ็֭໿֡Ljట‫ٺ‬ಫਣLjۢӞ‫ץ‬గƽվᇡఢӢ DK(,`ĂOg\i`XgifDB(-`ĂOg\i`XGC8PQ(`Ljਿი߾ࡉѧဌవ၊਒ă
۹վ֭ᇾ฽ ǖࡍ๞੥႗Ă99H ‫୕ތ‬౦ಮ֭߄ປஒ‫؛‬ă‫ࡎۿ‬ ྕࡒड़ԓཧಮ૔ᆫ଄LjఢӢҊ࣏࣏൦၊۹࢔๡‫܅‬खLj෺ߖ ๥൐Lj෣ሪශঃྕ௞֭໡ൟLj෴ୌρ৳྘ )'(( ୕ᇎେ൵
๴ԣᇾ฽ྦྷ‫ތ‬ಇໍྦྷă Զպ၊ᇝ౮‫ۓ‬Ăօўਜ၊ᇝ۹ྦྷĂശᇈԿᄷਜ၊ᇝ഻ࠋ٢൜ă ֭ࠗҽၻߌ൯ӎᅦઃ၁෣࠯ࢫि૳೵ă

‫ܚ‬ህংփᇗ‫ݛ‬սᄷ݃ັӴ൯ ᆤเᅦઃऐնăᇗ‫ࢄ྘אݛ‬ѭӽᇾ֥ࠖԬ྘༗‫ڣ‬༈฼‫܊‬഍֭
ĊĊᇗ‫ࠪ྘אݛ‬๾‫܌‬ර൯ӎҎ‫ލ‬ᇅౄቁ࡛ณᇗ‫م്྘אݛ‬໼ংփ၄༈Үઃ ൘ଉLjཡ႓ᆧ‫ڱ‬Ăߺࠫ૾഻Ă‫ڣ‬༈చ၄Ljౄ৷ᆮӲ۹ಮĂࡍ๞Ă
‫م്ࡍݛ‬໼݇ߋᇗ଄ಚ฼ԣ ǖಎ૳฼ۢ྘༗ߌණ௤ă๿‫྘׶‬༗ߌ‫ ތ‬Ӵ൯ࠫᆤ۹‫྘֭ࡍݛ‬༗ߌă
‫܅‬၄ߌയ؏ಽ‫ގ‬Ljࡎঁࣤ࠾ന߾‫ۺ‬਽ჟ྘༗ߌă‫ࢁܚ‬ংփĂಽ‫ގ‬Ă ๿࣑‫ڣ‬༈֭ᄁӹߌgᇎେߌgћሡߌ
υಎ༷֭၊օ‫྘ࡍݛ‬༗ࠖԬഩൈă‫م്ࡍݛ‬໼݇ߋLj‫؛‬ቜແ‫ࡍݛ‬ᇾ Đ ংփᇗ‫ݛ‬Lj݃ັӴ൯đเཋᄥ‫ڣ྘א‬༈େ৷ഐLjփ‫ۻ‬Ⴐ߄
֥ࠖԬ྘༗‫ڣ‬༈฼‫܊‬഍֭ᇗ‫྘אݛ‬฼ԣਜ଄ಚ္֭౸ăᇗ‫྘אݛ‬ቛ ቓ଄ཉ֭‫ۓ‬ᆱLjऄ൦‫ڣ‬༈֭ᄁӹߌăॢ߄֭‫ܛװ‬Ăѕ‫ۿ‬Ăໃ߁Ă
ԣਜսᄷĐংփᇗ‫ݛ‬Lj݃ັӴ൯đ֭ᅦઃ݇ߋăࣕಸLj໩૔ቄ٨ਜ ാ࠱ֱ၊༪ਡჸধ္֦႗၄๗Ͽৠ֭၄༈Lj‫؃‬फ़େ๡‫ັݞ‬ખ
ᇗ‫ࠪ྘אݛ‬๾‫܌‬ර൯ӎቁ࡛‫ލ‬ᇅౄLj෸ཧ໩૔ᇟ‫ࣂ׌‬ഝਜᇗ‫ ྘אݛ‬ᄁӹൔཋăᄁӹஎᅸĂᄁӹໃ߁Ă‫ܫ‬ᅸᆘ‫ؖ‬ĂԱৠLjᄁӹೲ؅Ă
Đংփᇗ‫ݛ‬Lj݃ັӴ൯đ֭୅‫ࠫݬ‬၄༈Үઃă ᄑؒັખυಎ‫ڣ‬༈ྡ൜Ljվվ࡭ߌਜႰ߄၄༈ि๡ੈӹLjෲ
ংփᇗ‫ݛ‬g݃ັӴ൯֭୅‫ݬ‬ ؓਜ၄༈ि๡ĂϿৠ൐࡟Lj٢є൘ႰLj၁ࡰചਜυሕໃ߁֭
Đংփᇗ‫ݛ‬Lj݃ັӴ൯đ֭ᆤเ୅‫ ݬ‬ǖᇗ‫ࢄ྘אݛ‬Ⴐೠ୕൐࡟սᄷ໵ ‫ڷ‬ᄞྦྷLj ‫ڣ‬༈ࢄ‫ۿ‬खᇎେߌĂ
ћሡߌLjॢ߄֭‫ۓ‬ᆱࢄվվ฼ാă
෶ҊᄥĂ԰൵फ़ࠫLj‫ۊڵ‬ᇗ‫ݛ‬ૌ၊۹Ⴝಮऊሆ౽ჟ֭็ׁ၊เߌং ྘༗ߌ൦๿‫࠾ࣤࡍݛ׶‬ന߾‫ه‬ᅢ֭ᇟ္ႌ౫Lj྘༗ߌ‫ھچ‬ಮ
փັખ Ǘൔཋཌྷၣഐ෶ႽӴ൯݃ཀߌLjແӴ൯Ⴐ߄฼‫') ܊‬D ၣഐ֭ ૔഻֭ࠋ٢൜Lj฼ۢಮ૔֭ྥ‫ڦ‬ᆿගă྘༗ߌෲུ྘༗ҽѡLj
݃ූ߂৻ັเယă ࡰചගሻާ‫ܖ‬Ljແઓ޲ׁ౽‫ތ‬೘൥ಮಝԿᄷ௤ֱࠗ߾ă྘༗
ংփᇗ‫ݛ‬g݃ັӴ൯֭၄༈Үઃ ߌ֭ࠖԬ൦ংփັખࢁഩă໩ཕ྘Ljᇗ‫྘אݛ‬Ⴝཔ໵པཕಽ
ᇗ‫྘אݛ‬฼ԣ֭Đংփᇗ‫ݛ‬Lj݃ັӴ൯đयҊ࣏࣏ᇂ൦၊۹ັખࢁ ‫ׁ็֭ގ‬၊เংփັખLjᇗ‫֭྘אݛ‬Đংփᇗ‫ݛ‬Lj݃ັӴ൯đ
ഩ֭݇ߋLj‫ؿ‬൦ࠪັખࢬ೎Ă၄༈႓ႰĂ‫ڣ‬༈฼‫܊‬ແ၊เ֭྘༗ߌ ࡁߋ֭ൔൈLjࢄߺࠫಎന߾‫݄ތ‬վಮ૾ಝᇡă

)(+ APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE


PROMOTION

ᴈᄎམᣀߵ݊ࣤ‫׍‬Զӽ
බࡉ৩ ² ᄇ‫ݱ‬࿨֌ۜಎྕ‫۩݄ࡅݛ‬࿎Զ ‫࠱׬ࡅݛ‬௞ஏ༹৮‫ݿ‬ဌ࣬ྕ௞ְ੬ᇗ‫ݛ‬ Ⴛ๠ಫԿᄷᇗ‫ݿھݛ‬ന࢔ྕ௤ฃ
ࣕಸLj༹৮‫ ((') ݿ‬ဌ࣬௞ஏ‫ه‬ҋ߾Ⴧഐ‫ొަݢ‬ჵĊ༘‫ؠق‬ ᄥ‫ݛ‬ປLj၊ཧЬ൲ແ‫ݔ‬ቊ‫ھ‬ಮል৮֭Ⴛ๠Ljೊ࣊౉ಞ
ࣕಸLjᴈᄎམᣀ‫ه‬ҋਜಎྕ‫۩݄ࡅݛ‬༪ਡLj‫ۆ‬༪ਡႶ
ࣽ‫ד‬ऐྣă௞ஏԿ൛ಮ٫৮௼ ² ༹৮‫༽ݿ‬഻‫ۿ‬൦ၱປׁ౜ ধ֦ᇗ‫ݛ‬LjႻ๠ቜແᇗ‫ݿھݛ‬഻ࠋᆿћၠӶ‫ه‬ᅢ౼൥ă
)''0 ୕ * ᄍగ֌ಱᴈᄎམᣀ௞ஏྡཨօစಮ֭බࡉ৩²ᄇ
ਪཋӎLjი݄վ֭ᇗ‫ٶ཰ݛ‬ᆈ‫ތ‬૊เ஼Ⴞࡶ૳Lj࣑၊Ҍ‫ۓ‬ ᄥᇗ‫ݛ‬ሇҰ႗၄֭Ⴛ๠च৉ҎແගҊചLjᄈধᄈ‫֭ا‬ᇗ
‫ݱ‬࿨౨౮ဎၾLjϠ৛ Nfibj8[m\ik`j\d\ek8^\eZp ݄۩‫܌‬
ൻ༹৮‫ݿ‬෶Ә֥֭ৠ୙ĐҊ၊ဪ഻֭ࠋၤඔđ ăᇿଈ֭ :\ck`Z ‫ݿھݛ‬ଈಮ၁ि൛ҝიණഐࡺമზ৉‫ܼ݃ތ‬ੲႻࠋ‫׶‬Lj
රഩࡁLjႏ‫ݛ‬ᇿଈതႝ൅ K`dNXcb\i Ⴧ )'(' ୕౴ຣӶ஍
DŽӦ‫ق‬බDž༪ਡ࣢௞Ljऄ൦ჿሹ‫ܦ‬օ஀ᇥӦ‫ق‬බቊಮ֭ၤඔLj శ৷कվ֭‫ݛ‬୅Ⴛ๠൯ӎᆦӶແႻ๠ཕܹచ၄૶ሡ֭
തăᆋ၊༪ਡЏছೠ‫ڞ‬തႝቜ௞Ljຣ્ᅢ൝ਜᴈᄎམᣀ
൘ۙ෴ിໝӶແ༹৮‫֭ݿ‬ᇿଈ௞ஏྡཨă ᇟ္ପћă
ᷨ৷Ăۢ‫ݔ‬იԑ઩ܹρ֭௞ஏ୅‫ݬ‬ă

MG8C8:< ࢥცࠗ‫ܚ‬ )'((9DN*ྣ‫׶‬ቅཡࠪࢺ‫ބ‬ ϕਧϠබՅ༹ྕ௞ᆦ൜‫ه‬ҋिఛྣ၄۲ଉྕĐ࣬đࣀ


Ⴖൟࣀ્‫ه‬վ൅අືຸ :_\mp ༽഻౨৷Կࢁ֭ MG8C8:< ࢥც Đ)'((9DN* ྣ‫׶‬đ࠯ಸఛ‫׶‬LjЙଈ‫܅‬ቜ෣࠯ᄥಎ‫ݛ‬ᅢिă ࣕಸLjϕਧϠබ്ශঃ )'(( ୕؏ྕ௞ගચཕࠗ੐ᇟְӎLj
ࠗ‫ ܚ‬# ᄥ၄୅རႽࠦۢ഑֭྘ძ؏ă໩૔൛ᇜᄥ౨ྗᇉ৷Ⴧ ሹೠᄍ‫֦׀‬ఆᄍԢLjಎ‫* ֭ݛ‬. ۹ᇾ္Ӵ൯ࢄऐϿ +( ӎ࿒ϡ ႌ਽๼୕ႝས൐഑ăՖՙ‫ه‬ҋ֭ྕঃӉ௞Ӧ‫׀‬ս௭ਜၣ
ԶѴĂ฼ാൟࣀ‫ྠه‬ᆅ࿘ၤඔ֭ৠ୙ă໩૔၊݂ѭӽ‫ࡅݛ‬ ೟Ljૌӎ࿒ϡ೟Ӊ഻਎ଈࠎൃ࿒൵Ljࢄࠎ֬Я୕؏ 9DN* ྣ າ JGĂɧĂɧ $kfl^_ ‫ \] ތ‬ශ۹༪ਡ֭ߋ‫ٻ‬Ljၣಎྕ֭ OĂJĂ
ቓۢћሡ֭࡯ҒࠫಡวĂߌሖልඓ‫ڣ‬༈ă ‫֭׶‬ം਒վࢊĊĊᇜࠦ஀ᇥᆵੲă/) ଈႲൃ࿒൵ࢄᄥࣉ౴ 0 Kfl^_ ‫ ތ‬M ශվ༪ਡ਒ཕLj‫്ܓ‬ශঃӉ௞Ljѱ‫ٻ‬ѡ‫ׯ‬໒ແ
ׁᆾ ǖТ࣠൯Ӝဥ౽Ӝປվࢯၡ - ‫ބ‬Ӝປ JF?F: ቞ ,'0' ൱ ᄍЭ‫஀ڳ‬ᇥLj‫ٻ‬ѡเယ୯Ѹ۴ਧ೟֭֩ࡘჱࠟ౮Lj૤য֭൐ ԿቜஒĂᷨ৷ஒĂ๏ᅦஒĂ‫ތ‬൐഑ஒLj‫ۿ‬खၤඔ౮‫֭נ‬
ჯᄇ‫ ߍא‬ǖ'('$,0''(/.) ഑௞໒Ljໃ၁଴֭੻೬ߔД‫ތ‬ჸᆴჸໍ֭ЗજఢӢ໛ߌă ଉଈ݇ᄽਿӉ௞టᇑվ‫ڞ‬฼ۢă

K_\Efik_=XZ\~ ‫ه‬ҋ Jldd`kJ\i`\j~ ༪ਡ ྑဌ٬ٗᇈ્ᅩ٪)'(( ୕‫ھ‬൞Յ࠹ྕ௞‫ه‬ҋ ᇗ‫ݛ‬ಮ൸ྚஏ О‫ࡅݛ‬බ୾ॠ‫࣢଺ݢ‬ႏ೟


K_\Efik_=XZ\~jldd`k ༪ਡ֭ M\ikf ࡋॠ൘Ⴐਜቓ౦֭ᆶ༆ғ ࣕಸLj‫ھ‬൞࢓௓ ᇗ‫ ݛ‬๯ሯႽན‫܌‬රᄥТ࣠‫ײ‬٢ऴᄎվ )'((Đᇗ‫ݛ‬ಮ൸ { ྚஏđО‫ࡅݛ‬බ୾ॠ‫࣢଺ݢ‬ႏ೟Ⴧࣕಸ
ਠ j\m\e[\e`\i]XYi`ZLjᆋဪ൘֬Ӊ௞֭ᇟਐᇂႽ *%) ώරă‫ތ‬ ࣽ‫ד‬ᆂिਜଈແĐྑ ² ဌ٬ٗđ֭ )'(( ୕؏Յ࠹ྕ௞‫ه‬ҋ ᄥ‫଺ݢ‬Ѹ᷁࿸ᇥઊฎ‫߾ࡅݛ‬ၸᇗྗ੐ᇟऐྣăЯՙй೟Ⴖ
ၣາ֭ްᇟ߄ປԒ‫ڋ‬ၑҊ๥Lj෹Вೊ޺‫֭פ‬ԎЅLjಗቈ‫ܜ‬ ߾Lj‫هࡁܓ‬ҋ (( ঃಎྕගચཕࠗǖ ‫ܦڷ‬ౄࠗ =`e\G`oO(''Ă
Đቓ ‫ࡍݛ‬เცቁऍĂ‫଺ݢ‬ീಮ૾ᆧ‫ڱ‬ᇾϿLj‫ࡍݛ‬เცቁऍུ౷
٥‫ތڌ‬ႢႽԣ೬֭٥௪ණྦྷେLj‫ؿ‬౗ᆤࡹၑ‫ڣ‬େ‫ܜ‬࿪ෲ֦ ӑቓ݄đєྂӑ࢒ =`e\G`o=,',<OIĂ९ևվѕ࢒ K ༪ਡӉ௞Ă ᄖ‫ܽ׶‬ৠᇗྗĂ‫଺ݢ‬ീ໛ߌ݄‫א‬ԣϹเც๗Ă౲‫ݢ‬൯ಮ૾
େਐЇվུLjѱ൴଴ᄥ෹֭ྫవ९ևৢLjࡎഐ෹ࠦ‫֭ނ‬ସ ൐഑єࢶ԰७ऽ௓ Q0(Ăә࠱ශ٥ಎେ OG)) ၣࠫ AO&AMĂ8M& ᆧ‫ڱ‬ӽϿLjᇗ‫ݛ‬ಮ൸‫ྚތ‬ஏࠪ๾ܻଈᄩሁLj‫ࢁ֣ݢ‬ഩ৻༤
ଐྦྷେLjେЂሁႰ߄ᄥࠦఋচ଼‫຺ތ‬ཊ֭౮ঋ༷ᆃ֛‫ݭڌ‬ă 8O ༪ਡࡍႰєྂ൜ཕࠗă ᄩሁLjྚ໇เცႰ௞‫ੋތ‬༌ׁӉ‫ܓ‬๥ྀϿă

‫׃‬໼ࣅᇗ‫߄ݛ‬ປ୕؏ࣉ༡୬ࢊϷ‫׍‬৤੐ᇟऐྣ
‫م׃‬օᇎେႏำ‫ॶ ~ ق‬᩵€Ӊ၄ു‫׍‬ᄥТ࣠ऐྣ ՙ‫߅׃‬ि߅िࡶ‫ڕ‬ ࣕಸLjႶĖ߄ປธཊėᄞᇅĂ`jgfZ_`eX ৻‫߄࠱׬ގ‬ປ௞ஏ
ࣕಸLjႏำ‫܌ق‬රྂ൵ᇡ‫ا‬Ӊ၄‫ގ‬ቜࠌϼᄥТ࣠ණ৳٢ ྕ୕ၐ൛ĂసҬ੻ႏLjႶ‫଺ݢ‬ԣϹനԣϹLj‫֥਺ྗࢥڕ‬൅ K?<EFIK?=8:< ‫ܓ‬๥ऐϿ֭Đ‫׃‬໼ࣅᇗ‫߄ݛ‬ປ୕؏ࣉ༡୬ࢊđ
ऐྣਜ၊ӎുվ֭Ӊ၄ു‫׍‬Lj‫ܓ‬എ‫م׃‬օᇎେႏำ‫ॶق‬ ༘ε಼Ѹॅҋ֭ቓྕ৷ቜĖՙ‫߅׃‬िė᯹Ӽ໡ൟă‫ۆ‬ඈࠪ Ϸࢊ‫׍‬৤ᄥТ࣠‫߾ࡍݛ‬ၸᇗྗຣ્ઓଦă Đᇗ‫߄ݛ‬ປ୕؏
᩵Աৠఞ෶ӷཋ֭ሤᄈᇎେำྦྷ‫ތ‬వ෶໋Ⴝ֭൲बᆙ‫ݲ‬Lj ‫༘ގ‬ε಼Ѹॅҋࣕ਎୕ধ֭ྗ਺෣лLjၣཋօಮ֭ඹໃ‫ތ‬ ࣉ༡୬ࢊđ൦Ⴖ߄ປᄖ‫׶‬ል၄૊เĖ߄ປธཊėᄞᇅ‫ه‬గ
‫ܓ‬๥௾྇ਜ۹ྦྷߌ‫ތ‬ᇎେߌࡁ෠เယ֭ྕ௑ᅫăЯՙു ўպ٢൜Ljររ֩ধྗ਺ൟࣀ્֭‫ࣀ࣪ނ‬Ljയ೎సԣׁࢄ ֭၊ལ୕؏௧࿒ࠋ‫׶‬ăĖ߄ປธཊėᄞᇅი `jgfZ_`eX ࢄࡇ࿋
߾Ljћᇅሪᇡ‫ގا‬ቜࠌϼࠖჇ‫م׃‬օᇎେႏำ‫ॶق‬᩵Ա ൟಮփ೎௼؏ӌպ֭‫ٍڕ‬ᆵᇗăĖՙ‫߅׃‬िėႰॉස഻ࠋ ๿‫׶‬ᇗ‫߄ݛ‬ປ୕؏ࣉ༡୬ࢊ֭ԃ࿋ऐϿLj๿‫׶‬Đᆏᆦ֭߄
ৠఞ֭ྕӉ௞ᄥᇗ‫ݛ‬ಎ૳ഐ൯ă ෣л֭໛ሻ໵Ҋᄗҧሪಮ഻֭վӦվ༉ă ປธཊđѱၣՖࠋ‫׶‬Đࡂ੫ྣ࣑ᇗ֭߄ປᇗ‫ݛ‬đ ă

APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE )(,


ᆏൔ‫ܫ‬ൡ

ᒬ̖ᒬᩘ
Яಮᄥ‫ ॄݔ‬2011 ୕ 1 ᄍ‫ބ‬ᆏ
ൔ‫ܫ‬ൡফପᇗॉ֦u࿱మ֭
‫ܫ‬ൡv޲ĭ๴ಞའగ‫୕ا‬వ
֭၊ՙᄭუ Ļଲՙ໩Ӹቝᄑ
଺ീ୅֭‫ݼ‬ϳ՞ঘ଄‫ٮ‬༎ඨ
Ϲ଴ĭቘѐቝ၊଻ሸĭగ‫ૈٮ‬
‫ࣺا‬෸ऄࠅඬਜ‫ݞ‬ಈĭ९ණ၁‫ޛ‬ሹब
ׁੈਜԣধĭ‫ؿ‬౗ਐߖ‫ޛ‬վrrӸ༈
ჼҊಯսನĭჃԣჇ‫ྗނ‬ĭєମਜ۹
ᇄО٪ᄥ෸മഐႰধࢬఋੈ༷֭९ණĭ
ၣ٥୳൉ਜၑ‫ڣ‬hߖႽ࠳‫ٻ‬ᇚऄ္ઓ
ׁ൐ĭ‫଻ۆ‬ሸ߭ᙹྤধĭॉሹ࠵മഐ
٪၊ᇄОĭධ൥ऄମగᅮिቑ‫އ‬ਜ၊
վ९rr
11833584@qq.com

቞໒‫ބ‬ ທ֭၊ؕ૵ඕĭࢺ‫ݜ‬ւሪ‫ূ֭ࠗف‬௬վ ඲Ļ
u‫ނ‬ਜĭ‫ނ‬ਜĭሗഐਜhv
ёࠨҎ֭‫ܫ‬ൡ
ଲ็ಈ‫א‬ႝᄅॉ{ದሸ֘‫|ٮ‬
ĭႝᄅৢ ಮ๴ಞขగ๰վ୶֩ Ļ
u୎ॉਜϾ็ऄ kjcwgl@126.com
ಮ೾ಮ‫ݢ‬቞໵ྼ༤hिӎҊࣺĭ೎९Ա ॉᆋ۹δŀᆋ۹ԑటທທ္࠳്ຫŀ
Ⴣೲ೎၊‫؛‬౮ੱĭႶჇ֯݃ࠅψĭಮჃ ୎Ҋ൦඲Ҕ࠳బॾટŀ୎֦‫׀‬൦൑ુၱ ޵Ⴓ
ฆ‫ا‬ĭᆋ਎۹ಮഐ༷Эቄਜ‫ߖߵ࠳ނ‬൦ ඹŀ࣊็୎щ྾Ϥߍ‫ۻ‬໩඲౪ԫĢv ჵ֒ଲ࠳็٪ࡔ็็஬ሪূ௬݅ࢯĩ଻
ૈᅻ֦቞໒hቓ޲ᄥႌ֥ჼ‫ތ‬൵‫א‬๫֭ ֚൐‫ޛ૳ৢࠗٮ‬υࣩĭ໩၁‫ޛ‬υࣩĭ ಮ၊഻ቓॵ૓֭‫܅‬ቜĪ
ĭ഍ӎৢ૳֦Ա
ਧᇅਦიӯྱᄁ‫؛‬भ
Ђሁ༷ĭ෸৺ᇜჇᄈ‫ݞ‬ᇟᇟཊቍ‫ތ‬ᇡಮ ෶Ⴝಮ‫؃‬ሏ๰ॉሪ໩૔rr ๔ሪփႽ‫ڦ‬ሻ֭ಸ৭ĭଲ็ி֦၊‫ޙ‬၊
௠஛౷ooս၊ёࠨ
кၓ֭ପ݃ᅻ֦ਜ໒ᇊĭफ़େ൦ྥ‫ۓڦ‬ Ҏёࠨଈሻh monkey2262@sina.com Ϫ਎۹ূປ‫؛‬ሪಸ৭ခࣶగধĭଲ‫ޙ‬ಮ
ধ֬ฆ‫ݞ‬ౄਣĭᇂ๘ࡶ୷‫ݡ‬վഺ඲֩ Ļ ֩Ļ
uॉĭ৊‫ڋ‬hᆋ਎۹ሻ୙s৊‫ڋ‬t
ĭ
u็δĢᆋ቞໒‫ބ‬ऄ൦໩୅ၑ‫ބ‬ચĢࣰ ֢Ӣ ႁແᆋ็൦৊‫ࡈ֭ڋ‬୙ಸĭ෸ᄥᇗ‫ޛݛ‬
ಞߖᆋુ଼ᅻĢvᇣ຾଻ྦྷ‫ؠ‬൐డվ௨ ۘ࿘߾िӢ࠷ඔ‫ޛ‬ҽĭӢ၁ૈႽ֢Ӣ Ⴝଈĭ෸ቛਜ‫ނاޛ‬ൡĭЂሁਜ‫اޛ‬
ଦჇҊ‫ܬ‬ĭ‫ټټ‬үପܼోrr ৊պĭૌՙ๜Ӣ೎໒‫֬؃‬၊๰‫ݸ‬h၊ ಮhvଲϪಮம‫ ֩ߵׁڣ‬Ļ
u୎Ҕধਜ
ೣӎ޲ĭᇡྩ‫ׅ‬੦‫ݞ‬ଲ቞໒൐‫؃‬Ҋ૯ ็໩ᄥ၊۹ུ౽֢Ӣĭ౰஝ѐ၊໒ূ ᆋુ࠳۹ྚఁĭᅀુ൑ુ‫؃‬ᆱ֩ŀv
ᕁ྽ਜ၊ّĭ໩‫ࣝׯ‬၊ॉ Ļᇂࡶଲ቞ ಮЂળॉ၊༷ Ļ
uվှĭ္൦ሗ֦ਜ ໩‫ޛ‬଴૓ooಸ৭ഐ߾Ⴝ৊‫ڋ‬ŀ‫م‬ಮ
໒ഐ‫ޔ‬ಞႎሪϪ೬֭u34Fv
h ઘ٘۩ො໩၊༷hvূಮ Ļ
u‫֭ނ‬ĭ֢ ৞ಈ޲ĭ໩ՠഐవಈ၊ॉooටࢎh
zhou_xing_chen@yahoo.com.cn ֢֢rrvᇂ๘uᔫv၊ഺཡĭূಮ 327162331@qq.com

ԑటທທ
ёࠨľࢃ၊ Ҵ๵ľ‫ޙ‬વĩNEIKOĪ

Յࢳ‫ূ۽‬௬ಈ‫଺ݢ‬ຟਜ၊ฦĭߵধ൐
ᄥࠗӎડਜ၊Я 2 ᄍ‫଻{ބ‬ಮሕ|
h‫ٮ‬ ᇂ္ধ྘၊ࣤ੫
Ⴐĭ࠯फ़ࠎᅄႶ
ࠗ௤ໟ‫޲ྣٮ‬ĭ໩սिᄞᇅĭಲᆏׁ ۢ‫ڗ‬฼‫્࣢֭܊‬
ခࣶగধh ৤௞၊‫ ڂ‬h

ূ௬ۘि൛ւሪ‫ࠗف‬๘۫ĭ޲ধཅࠦ໵
ਕĭ၊Ϥࢄᄞᇅ՞໩൵ᇗ౅ቄĭଲ൐໩
ᆦ‫ނ‬ॉ֦uයࡍ૒ᆘvফପܹჇԑటທ

)(- APRIL 2011 FOR HIM MAGAZINE