Biogrāfija – (Biography) Mark Robert Davey

Marks Roberts Daveis (Davey) ir dzimis Ilfordā, Anglijā 1968.gadā. Vi š pārcēlās uz Zieme velsu kad vi am bija 9 gadi. Vi am patīk Velsas dramatiskās ainavas un pastaigas kalnos, ce ošana. M.R.Daveia mākslinieciskā karjera turpinās jau divus gadu desmitus. Pārsvarā vi š strādā melnbaltajā tehnikā. Vi am ir bijušas vairākas izstādes Vācijā. Šogad ir paredzēta izstāde arī „Dokumenta 12” Kasselā. Fotogrāfa izstāde „En Route” tika izrādīta 2006.gadā Thurigijā – Hansteinas pilī. Šobrīd mākslinieka izstādes atrodas arī Muhlhausenas muzejā un Sv.Konkordijas protestantu baznīcā Ruhlā. Marks Roberts Daveis ir strādājis arī pie vairākām publikācijām. Vi a profesionālā iezīme ir iespiests pū is pie fotogrāfijas. Fotogrāfs savās fotogrāfijās komunicē ar to vērotāju. M.R.Daveis ir redzējis un iepazinies ar vairāku Latvijas fotogrāfu darbiem – tādiem kā Raimo Lielbriedis, Arno Antums – Jansons, Uldis Balga un Vilnis Auzi š. Fotogrāfam ir bijusi sadarbība ar fotogrāfu Norbertu Bāzelu, kurš publicēja foto grāmatu par Rīgu, lai palīdzētu Grašu bērnu ciematam. Marks Roberts Daveis vēlas izteikt pateicību Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam par iespēju sarīkot savu fotogrāfiju izstādi Rīgā. Fotogrāfs vēlas plašāk iepazīt Latviju, tās cilvēkus un vēsturi.

Izstādes nosaukums „Fotogrāfija – ikdienas dzīves spogulis, arī manas dzīves. Velsas fotogrāfa Marka Roberta Daveia (Davey) iespaidi.” Izstādē izvietotās bildes ir veidotas laika periodā no 2001. - 2006.gadam. M.R.Deveis ir iepazinies ar Latvijas fotogrāfijas vēsturi. Tāpat vi u saista Latvijas kultūra – īpaši mākslinieku sajūsmina Ingas Ābeles un Rolanda Brieža literatūra. Savās fotografijās Marks Roberts Daveis piedāva savu ikdienas redzējumu. Fotogrāfijas ir ikdienas dzīves spogulis. Fotogrāfs ir fotogrāfējis gan Velsā, gan Venēcijā, gan citur. Fotogrāfijās tverts mirklis, kas pauž fotogrāfa sajūtas un redzējumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful