CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIILE CHIȘINĂU ȘI SEVASTOPOL ÎN BAZA EXPERIENȚEI POZITIVE EXISTENTE

Chişinău 2011

EFICIENŢA ILUMINATULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Nicolae Mogoreanu Sergiu Aparatu

Scopul studiului este evidenţierea spectrului de probleme care necesită a fi abordate de diferite structuri publice în scopul: • aducerii cadrului normativ privind iluminatul public la normele europene în vigoare; • trasarea acţiunilor necesare de a fi întreprinse de diferite structuri ierarhice în scopul creării iluminatului prietenos şi confortabil în perioada de noapte; • familiarizarea reprezentanţilor organelor publice locale cu privire la rezervele existente provocate de modificarea sistemului de iluminat al municipiului cu statut de capitală.

Obiectivele principale ale sistemului de iluminat urban
Iluminatul urban Securitatea persoanelor şi bunurilor

Securitatea traficului rutier

Ambianţă şi confort

Estetica urbană

Iluminatul căilor rutiere

Iluminatul zonelor rezidenţiale

Iluminatul zonelor comerciale

Iluminatul zonelor de plimbare

Iluminatul parcurilor şi grădinilor

Iluminatul clădirilor şi monumentelor

numărul deceselor a fost redus cu 48-65%.numărul pietonilor accidentaţi s-a redus cu 57%.Conform raportului CIE 93:1992. se constată următoarele: . .numărul total de accidente de circulaţie a fost redus cu 14-53%. . care analizează rezultatele a 62 studii (din 15 ţări) privind iluminatul rutier. . .numărul răniţilor grav a fost redus cu 24-30%.

zonele pietonale. . C. traficul rutier. 115:1995: A. B. zonele conflictuale. D.Clasificarea căilor şi zonelor de trafic şi circulaţie conform normelor Comisiei Internaţionale de Iluminat – CIE Nr. pistele pentru ciclişti.

5 -1 1 0.5 0 1 0 WV Selectat Viteza Volumul traficului Componenţa traficului Separare a benzilor carosabile .5 0 -0.Parametrii de selectare a clasei de iluminat M Parametru Opţiunile Mare Moderată Foarte mare Mare Moderat Mic Foarte mic Mixt cu un procentaj mare nemotorizat Mixt Doar motorizat Nu Da Factorul de ponderare WV 1 0 1 0.

Densitatea intersecţiilor Vehicule parcate Luminanţa ambiantă Orientative vizuale/ controlere de trafic Mare Moderată Sunt prezente Lipsesc Foarte mare Mare Moderată Mică Foarte mică Insuficiente Suficiente Foarte multe 1 0 1 0 1 0.5 Suma valorilor de ponderare SWV .5 -1 0.5 0 -0.5 0 -0.

comercială. străzi unde este necesar a determina o ambianţă deosebită Străzi cu trafic intens pietonal sau cu ciclişti Străzi cu trafic mediu pietonal sau cu ciclişti Străzi cu trafic redus pietonal sau cu ciclişti Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite Străzi cu trafic pietonal foarte redus dar cu zone arhitecturale deosebite Clasa de iluminat P1 P2 P3 P4 P5 P6 7 Străzi pe care este necesară numai o orientare generală P7 . străzi cu funcţii speciale. istorică. străzi centrale. străzi cu tradiţie culturală. crt.Clase de iluminat pentru traficul pietonal P Nr. 1 2 3 4 5 6 Caracteristicile arterei Străzi foarte circulate.

marfă sau energia care se obţine şi energia alocată în acest scop. calitatea produsului sau a serviciului sau a diminua confortul. DIRECTIVA 2006/32/CE Eficienţa energetică defineşte un proces de evaluare a necesarului de energie pentru realizarea unui produs sau a unui serviciu şi a metodelor pentru reducerea acestuia.raportul dintre rezultate. . serviciu.Eficienţa energetică . fără a afecta volumul produs.

3. tehnologiilor şi a serviciilor cu o eficienţă energetică sub o valoare reglementată.Stimularea prezenţei pe piaţă a produselor eficiente energetic.Interzicerea. transport public.Soluţii privind eficienţa energetică 1. etc. alimentarea cu căldură. a produselor. prin lege şi norme.) . 2.Informarea beneficiarilor privind relaţia dintre eficienţa energetică şi costul produsului sau a serviciului.Utilizarea metodelor moderne de gestionare în cazul sistemelor (de iluminat. 4.

Mijloace de bază ILUMINAT EFICIENT Utilizarea de scheme moderne de iluminat Utilizarea eficientă a energiei electrice Corpuri de iluminat performante Concepţie Exploatare Înlocuirea lămpilor uzate Curăţarea periodică Mijloace secundare Controlul fluxului luminos Nivel de iluminat adaptat Lămpi Corpuri de iluminat .

Lămpi cu descărcare în vapori metalici de înaltă presiune (MH). . Surse cu eficienţă energetică ridicată Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune (HPS) echipată cu balast electronic ECONBAL.

. 50 Hz PFC D F 21 V a) Lampă cu LED-uri (a) şi schema electrică de principiu (b).Surse cu eficienţă energetică ridicată F N PE D EMC 700 mA 230 V.

25 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 x[m] .E [lx] 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 a) Lampă de iluminat stradal cu LEDuri (a) şi amprenta luminoasă pe carosabil (b). b) y [m] 25 20 15 10 5 0 -5 .10 .15 .20 .

50 Hz Regulator încărcare baterie Controler 24 V F N .4 V Lampa cu LED-uri K B Semnale de la senzori Invertor Schema de principiu a unei instalaţii autonome de iluminat. 230 V.Panou fotovoltaic 17.

.

2.pot fi obţinute economi de energie electrică până la 70% din cea consumată iniţial. Într-un sistem modern de iluminat public înlocuind doar balasturile electromagnetice cu balasturi electronice şi sursele de lumină vechi cu cele eficiente se poate economisi până la 20 – 35% din consumul iniţial de energie. 3. Înlocuind corpurile de iluminat. implementând un sistem de gestiune care realizează reglajul fluxului de lumină reieşind din perioada nopţii şi nivelul traficului . Utilizând un sistem de gestionare a iluminatului potrivit.Studiile şi experienţa exploatării au demonstrat că: 1. . poate fi obţinută reducerea consumului de energie electrică cu circa 40%.

va asigura creşterea eficienţei energetice cu 50-70% comparativ cu situaţia actuală în domeniu.Sistemul existent de iluminat al mun.Concluzii şi Recomandări: 1. iar modernizarea sistemului de iluminat public. starea actuala a sistemului de iluminat. Conceptual. Chişinău format în baza concepţiilor promovate cu 30-40 de ani în urmă în ultimii 20 de ani din motive financiare a funcţionat în regim de aşteptare a investiţiilor (investitorului). nu corespunde standardelor existente şi promovate în ţările membre a Uniunii Europene. în conformitate cu aceste concepţii şi standarde. 2. . Din punct de vedere tehnic uzura sistemului actual de iluminat depăşeşte 75%.

Deoarece legislaţia în vigoare nu acoperă în deplină măsură cerinţele actelor internaţionale. . atragerea investiţiilor în domeniu şi dezvoltarea parteneriatelor public private. optimizarea structurii ÎMREI „Lumteh”.3. se recomandă elaborarea unei strategii municipale privind eficientizarea iluminatului public. Autorităţile publice locale au obligaţia să asigure funcţionarea sistemului de iluminat public în condiţii de eficienţă energetică şi în corespundere cu standardele Uniunii Europene.

Se recomandă efectuarea analizei tehnico-economice a sistemului actual de iluminat public privind volumul investiţilor necesare pentru modernizare şi identificarea formelor optimale de prestare a serviciului respectiv în condiţii de asigurare a eficienţei energetice maxime. Se recomandă elaborarea unui document de politici publice privind modernizarea sistemului de iluminat public în conformitate cu planul urbanistic general. care poate fi efectuată prin două căi: .4. 5.

a) Proiectarea în ansamblu. a sistemului de iluminat public din municipiu Chişinău în concordanţă cu normele şi standardele Uniunii Europene. b) Proiectarea pe etape. . care poate fi desfăşurată în timp şi în spaţiu. a sistemului de iluminat public în funcţie de resursele financiare disponibile în bugetul municipal şi investiţiile atrase.

7. în conformitate cu normele şi standardele europene vizavi de asigurarea şi creşterea eficienţei energetice. privind modernizarea sistemului de iluminat public. Se recomandă iniţierea unui proiect pilot. Clasificarea respectivă va conduce la eficientizarea sistemului de iluminat public şi la economisirea resurselor financiare municipale. . în unul din sectoarele municipiului Chişinău.6. Se recomandă realizarea clasificării străzilor conform normativelor internaţionale şi stabilirea parametrilor luminotehnici pentru fiecare categorie stabilită.

Consiliul municipal Chişinău. Se recomandă revederea politicii tarifare. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetica revederea politicii tarifare în domeniul energiei electrice prin introducerea tarifelor diferenţiate (ziua/noaptea) privind alimentarea sistemelor de iluminat. .8. cu concursul experţilor în domeniu. va propune. în baza experienţei internaţionale privind iluminatul public.

. diminuând astfel efectul de orbire şi evitarea distragerii atenţiei participanţilor la trafic. b) iluminarea de noapte a vitrinelor centrelor comerciale.9. oficiilor etc. Se recomandă utilizarea standardelor şi normelor europene în scopul iluminării parţiale a căilor de trafic prin: a) utilizarea luminii panourilor publicitare. c) controlul poziţionării panourilor luminiscente publicitare in raport de traficul rutier.

schimb de experienţă în conformitate cu cerinţele şi normele actelor Uniunii Europene. exploatarea şi întreţinerea iluminat public în conformitate cu normele actelor Uniunii Europene. montarea. . creştere profesională.Se recomandă elaborarea actelor noi şi ajustarea regulamentelor şi instrucţiunilor existente privind proiectarea. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către Consiliul Municipal Chişinău a unui program de instruire a personalului ÎMREI “Lumteh”.10. 11.

. ca parte componentă a sistemului de iluminat public. Se recomandă elaborarea unui concept modern privind iluminarea arhitecturală. Se recomandă elaborarea unui act normativ ori promovarea unui proiect de lege cu privire la serviciul de iluminat public racordat la concepţiile promovate de Directivele Comunităţii Europene. în corespundere cu experienţa internaţională şi strategia municipală de dezvoltare a turismului şi promovarea imaginii municipiului Chişinău. 13.12.

MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful