Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

Teorik (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Laboratuar (Saat/Hafta)

2 Kredisi AKTS 0 0 2 2

MARKA YÖNETİMİ

1106423

IV

Dersin Dili Dersin Türü

Türkçe Zorunlu

Dersin Düzeyi Ön Lisans Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Baran ARSLAN

Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin marka stratejileri ve yönetimini iş hayatında başarıyla hayata geçirebilmeleri için; Pazarı iyi analiz edebilmeleri, markalaşmaya giden yolda doğru enstrümanları kullanabilmeleri için , Dünya?dan ve Ülkemizden markaları inceleyerek örnek almalarını sağlamak. Ayrıca çeşitli markalarla işbirliğine gidilerek, öğrencilere iş hayatına hazırlanmaya çalışılmaktadır. Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Öğrencilerin bir firmanın ürün veya hizmetlerinin tercih edilmesinde, satış&ciro rakamlarında, hatta değerinin belirlenmesinde oluşmasında markalaşmanın önemini pazarlama fonksiyonun ne kadar kapsamlı bir faaliyetler bütünü olduğunu öğrenmekte, pazarlama bileşenlerinin tamamını kavramaktadır. Ders power- point sunum desteğiyle sözlü olarak anlatılarak işlenmekte, firmaların yöneticilerini markalaşma süreçlerini anlatmaları için okula davet emek, öğrencilere her hafta gazete ve dergilerden pazarlama haberleri takip ettirilmekte, öğrencilere reklam vs. izletilmekte, ödev verilerek onlarında hem yazılı ödev hazırlamaları hem de bu ödevleri sunmaları sağlanmaktadır.

Dersin İçeriği Markalaşmanın ABC?si, Türkiye'de Markalaşmanın Tarihçesi, Markalaşmanın Süreci, Markalaşmanın Kuralları, (Kısa tanımı) Markalaşmaya Giden yolda Reklam ve Halkla İlişkiler çalışmaları, Pazarlama Yönetimi, Eskimeyen Markalar, Markanın Kriz Yönetimi, Uluslar arası markalarla, ulusal markaların rekabeti, Bir Markanın Ömrü, Kampanya ve Promosyon Çalışmaları, Marka Kimliği ve Marka Konumlandırma, Marka Kişiliği, Marka Yönetiminde Tuzaklar. HAFTALIK KONULAR Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
Markanın tanımı ve kavramlarına genel bakış. Strateji ve stratejik yönetim. Markaları zayıflatan stratejik hatalar ve nedenleri. Marka stratejisinde tutarlılık ve önemi. Bir sistem / portföy içinde markalar. Marka hiyerarşisi.

Süre (Saat) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Genel Tekrar
Marka rolleri.

Alt markalar ve rolleri.
Marka kaldıracı: Genişletmeler. Marka kaldıracı: Dikey esnetmeler ve ortak markalama Marka mimarisi: Ürün markası, şemsiye marka stratejisi. Marka mimarisi: Hat markası, grup markası stratejisi. Marka mimarisi: Kaynak marka, destekleyici marka stratejisi ve uygulamaları.

Engin Yıldırım (Perajans). maket vs) Devam Zorunluluğu Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?( Media Cat). Alışveriş Merkezi Yönetim Sırları. Media Cat Power point sunum %70 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR Ödevler Sunum Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) Proje Laboratuar Arazi Çalışması Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem Ödevi / Projesi Portfolyo Çalışmaları Raporlar Öğrenme Günlükleri Bitirme Tezi/Projesi Seminer Diğer Kredi YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI Kredi Sayı 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 - Katkı Payı (%) 0 0 40 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 100 40 60 100 AKTS .Kaynaklar Ders Materyali (Yardımcı ekipman. markalaşmanın 22 Kuralı.İŞ YÜKÜ TABLOSU ETKİNLİKLER Ders Süresi Sınıf Dışı Çalışma Süresi Ödevler Sunum Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) Proje Laboratuar Arazi Çalışması Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) Kısa Sınavlar Dönem Ödevi / Projesi Sayı 14 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Süre (Saat) 2 0 5 0 10 0 0 0 12 0 0 Kredi İş Yükü 28 0 5 0 10 0 0 0 12 0 0 . Güven Borça.

Portfolyo Çalışmaları Raporlar Öğrenme Günlükleri Bitirme Tezi/Projesi Seminer Diğer Kredi İş Yükü Kredi İş Yükü / 32 Dersin AKTS Kredisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful