P. 1
chemia

chemia

Ratings:
(0)
|Views: 510|Likes:
Published by Martyna Kogut

More info:

Published by: Martyna Kogut on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

Chemia – zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Zadanie 1. (0–1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń rozdrabniających i cedzących. B. zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorganizmów. C. wytrąceniu niektórych związków organicznych lub ich neutralizacji. D. usunięciu zanieczyszczeń z wykorzystaniem bakterii beztlenowych. Zadanie 2. (0–1) Zasolenie Bałtyku u wybrzeży Danii wynosi średnio 1,7%. W 200 gramach wody morskiej znajduje się około A. 0,85 g soli. B. 3,4 g soli. C. 8,5 g soli. D. 34 g soli. Zadanie 3. (0–1) Robert został ugryziony przez mrówkę. Aby zobojętnić kwas mrówkowy zawarty w jadzie mrówki miejsce ugryzienia należy posmarować A. substancją o odczynie obojętnym. B. substancją o odczynie kwaśnym. C. substancją o odczynie zasadowym. D. spirytusem salicylowym. Zadanie 4. (0–1) Na opakowaniu pierogów z serem podano ich skład: mąka pszenna, mąka sojowa, oliwa, ser, cebula, sól, pieprz czarny, czosnek. Decydujący wpływ na zawartość białka w pierogach mają A. oliwa i mąka pszenna. B. ser i cebula. C. oliwa i mąka sojowa. D. mąka sojowa i ser. Zadanie 5. (0-1) Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4). Całkowite spalanie metanu przedstawia równanie reakcji A. CH4 + O2 -> C + 2H20 B. 2CH4 + 302 -> 2CO + 4H20 C. CH4 + 202 >C02 + 2H20 D. CH4 + 02 -> C02 + H20 Zadanie 6. (0-1) Po przeprowadzeniu doświadczenia, takiego jak na rysunku obok stwierdzono, że znajdujący się w probówce kamień jest wapieniem (zawiera węglan wapnia CaCO3), ponieważ w wyniku reakcji wydzielił się gaz, który spowodował |^^_

pH > 7 i jest wodą „miękką”. D. (0–1) Przesączoną wodę z jeziora wykorzystano do doświadczenia przedstawionego na rysunku. sześć Zadanie 8. pH = 7 i zawiera dużo związków organicznych. (0–1) Woda z jeziora zawiera latem dużo glonów. D. spalania C. 0. 72 . Stwierdzono lekko malinowe zabarwienie wody pod wpływem fenoloftaleiny oraz. 28.80 D. wytrącenie się czarnego osadu. Człowiek zużywa 0.33% C. wymiany D.88 B. jedna B. (0–1) Z wody z jeziora pobrano próbkę o masie 600 g zawierającą 2 g substancji rozpuszczonych. B. 7.4 m3 tlenu. C. 2. odbarwienie się wody wapien Zadanie 7.67% D. 0. zmętnienie wody wapiennej. C. pH > 7 i zawiera dużo jonów Ca2+ i Mg2+ (jest wodą „twardą”). pH < 7 i mieści się w I klasie czystości wód powierzchniowych. rozkładu. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy. trzy C. Na ile godzin wystarczy człowiekowi tlenu „wyprodukowanego” przez sosnę w ciągu doby? A. Na podstawie wyników tego doświadczenia można powiedzieć. że woda w jeziorze posiada A. B. Zadanie 10.A.2 m3 tlenu na godzinę. brak piany w probówce z mydłem.35% D. dwanaście Zadanie 9.20 C. 0. zobojętniania. mimo silnego wstrząsania. (0–1) Jeżeli tlen gwałtownie łączy się z pierwiastkiem i towarzyszy temu świecenie oraz wydzielanie ciepła. B. (0–1) Jedna duża sosna „produkuje” w ciągu doby 14. to jest to reakcja A.20% B. 0. który można przedstawić równaniem: Światło słoneczne 6CO2 + 6H2O -----------------> C6H12O6 + ? O2 chlorofil Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy? A. Jakie jest wagowe stężenie procentowe wody w tej próbce? A. Zadanie 11. zabarwienie wody wapiennej.

który uzyskał podróżnik. S . W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie mniej soli niż w drugim. Dwutlenek węgla B. B. Na C. (0-1) Podróżnik w dwóch naczyniach umieścił taką samą masę wody z Morza Martwego i z Bałtyku. W pierwszym naczyniu umieścił wodę z Morza Martwego o zasoleniu 24 % . 40 cm3 D.8 %. D.wodę z Bałtyku o zasoleniu 0. a w drugim . 4000 cm3 B. ( 0-1) W Ciechocinku do celów leczniczych wykorzystuje się naturalne wody mineralne bogate w jony siarczkowe i sodowe.S . Na D. W pierwszym naczyniu pozostało 300-krotnie więcej soli niż w drugim.S . Informacje do zadań 15. Na podstawie informacji zawartych w tabeli wybierz wzory tych jonów. (0-1) Wybierz gaz. w której zebrano eksponaty charakterystyczne dla Kraju Kwitnącej Wiśni – Japonii. D. Hel. Metan Zadanie 14. Posążek wykonany ze złota o masie 7728 g miałby objętość A. który będzie najlepszy do wypełnienia balonu gazowego.S . znajdował się posążek Buddy. i 16 Tabela gęstości metali Nazwa glin miedź ołów złoto żelazo Symbol Al Cu Pb Au Fe Gęstość w g/cm3 2.40 19. (0 – 1) W sali.Zadanie 12.32 7. 400 cm3 C.93 11. 4 cm3 . Następnie odparował do sucha zawartość naczyń. A. Na Zadanie 13. Na B. właściwości Dwutlenek Wodór Hel Metan węgla Gęstość gazu w Gęstość większa Gęstość Gęstość Gęstość porównaniu z od powietrza mniejsza od mniejsza od mniejsza od gęstościa powietrza powietrza powietrza powietrza Palność gazu Nie pali się Jest gazem Nie pali się Jest gazem palnym palnym A.70 8. Wodór C. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie więcej soli niż w drugim C.87 Zadanie 15. Zaznacz wynik doświadczenia. Rodzaj jonu Ilość protonów Ilość elektronów siarczkowy 16 18 sodowy 11 10 2+ 2+ 2+ 2+ A. W pierwszym naczyniu pozostało 30-krotnie więcej soli niż w drugim.

to posążek o najmniejszej masie wykonany byłby z A. miedzi. . D. C. C. Która z półprostych przedstawia zależność pomiędzy masą a objętością ciała o gęstości g równej 0. IV Zadanie 18. żelaza. glinu. III D. (0 – 1) W Londynie ogromnym problemem jest smog. Największa łączna masa wyemitowanych tlenków azotu i tlenków siarki pochodziła z: A. składający się między innymi z tlenków siarki i tlenków azotu. (0 – 1) Rysunek przedstawia wykres zależności pomiędzy masą (m) ciała a jego objętością (v) dla czterech różnych substancji. B.Zadanie 16. gospodarstw domowych. ołowiu. (0 – 1) Gdyby z metali wymienionych w tabeli wykonane zostały posążki Buddy o takiej samej objętości.przemysłu (w tym rafinerii). II C.8 g /cm3 A. Pewnego dnia w atmosferze znalazła się taka sama masa tlenków siarki co tlenków azotu. Zadanie 17. Transport B. D. I B.energetyki. Diagramy przedstawiają źródła zanieczyszczeń powietrza tymi tlenkami.

Na2O + H2SO4 —> Na 2SO4 + H2O D. w zlewce I. NaCl . KNO3. 1 B. 2 C. B.Zadanie 19. MgSO4 . CaSO4 . Mg3(PO4)2 B. NaCl . mleka i serów. A. jarzyn. ór Jaka jest warto wartościowość węgla w tym związku? A. NaCl . CaCl2 . 3 D. (0-1) Wiosną. Aby ustrzec się przed niedoborami wapnia. (0 – 1) Wskaż zestaw. (0-1) Rysunek przedstawia wzór strukturalny szczawianu wapnia. NaCl . CaCl2 . mianowicie: A. MgSO4 . w zlewce III. który zawiera wyłącznie wzory sumaryczne soli. 2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O C. Zadanie 23. 2Na + H2SO4 —> Na2SO4 + H2 B. w obawie przed awitaminozą. szpinaku i sałaty. tranu i mięsa. 4 . Ca(OH)2 . C. we wszystkich zlewkach Zadanie 20. CaSO4 Zadanie 22. Doświadczenie przebiegało według schematu próbka wody + oranż metylowy -> roztwór > Woda zebrana w Londynie mogła znajdować się ła A. Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + H2CO3 D. HCl . miodu i kakao. C. HNO3 C. D. powinna jeść również więcej produktów bogatych w wapń. Agnieszka zmieniła dietę na roślinną z dużym udziałem ą. B. A. Al(OH)3 Zadanie 21. D. używając jako wskaźnika oranżu óbek metylowego. w zlewce II. (0 – 1) Wskaż reakcję zobojętniania. (0 – 1) Badano odczyn próbek wody pobranych z różnych źródeł. Jedną z próbek stanowiła woda z kwaśnych opadów zebrana w Londynie. spowodowanymi wiązaniem wapnia przez jony kwasu szczawiowego zawartego w ja jarzynach. które właśnie zaczęły wyrastać w jej ogródku.

68 ⋅ 4 Zadanie 25. 0. 2. (0-1) Kreda jest białą lub szarą. 68*100/4 C. osadowych pochodzenia chemicznego. Obniżyła się temperatura kredy. magmowych. Tlenek wapnia zareagowa z wodą. Głównym składnikiem kredy jest węglan wapnia CaCO3. Jego rozkład wymaga wysokiej łównym temperatury i przebiega według schematu: ług CaCO3 temperatura CaO + CO2 Zadanie 26. O czym świadczy zabarwienie się podgrzanej części kredy? A. osadowych pochodzenia organicznego. (0-1) Uczniowie wykonali dwa doświadczenia z kredą: świadczenia Doświadczenie I: kawałek kredy włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. ła B. C. przeobrażonych. 156 g B. Obserwacje: ogrzana część kredy zabarwiła się łożono na kolor malinowy. rozcieralną skałą. (0-1) Oblicz. 56 g D. 3. żyła C. Zbudowana jest głównie łą z wapiennych skorupek organizmów morskich. Wzrosła temperatura wody. (0 – 1) B.100 g C. jeżeli ze 100 g CaCO3 otrzymano ęgla 56 g CaO. zareagował D. B. 68 ⋅ 0. ęgla Zadanie 28. 44 g Zadanie 27. miękką. Doświadczenie II: kawałek kredy ogrzano w Doświadczenie płomieniu palnika i następnie włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. (0-1) Który rysunek jest symbolem recyklingu? A. C. Zadanie 29. nie jest zapisem liczby kilogramów soli mineralnych zawartych w organizmie człowieka ów o masie 68 kg? A. Dwutlenek węgla rozpuścił się w wodzie. 4. Informacje do zadań 26. D. ile dwutlenku węgla powstało w takiej reakcji.Zadanie 24. . Należy więc do skał ów A. A.04 B. D. 68*4/100 D. 1. Obserwacje: nie zaobserwowano zmian. i 27. (0-1) Sole mineralne stanowią 4% składu chemicznego organizmu człowieka Które wyrażenie ą człowieka.

D. wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. I 101 109 105 105 B. D. Jon Ca2+ 2+ SO42S ClR NO3R CO32N N OHS N Mg R R R S – substancja słabo rozpuszczalna w wodzie N – substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie R – substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie A. A. II Wapno (kg) 32 24 28 56 C. IV . (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie.Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków (w wodzie) wybierz zdanie prawdziwe. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. C.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. C. B. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia. należy zmieszać piasek. (0 . B. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + CO2 -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 31. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. Zadanie 30.

szczalność mperaturze D.26 C. Rozpuszczalność w g na 100 g wody Temperatura w oC siarczan(VI) wapnia CaSO4 wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 .6 B. . i 33. rozpuszczalności związków wapnia w wodzie od temperatury. C.16 D. (0 – 1) Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze wody 20ºC? A. uszczalność rośnie B. Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze 0ºC i 60ºC jest taka sama. Przy podnoszeniu się temperatury od 0ºC do 20ºC rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia rośnie. (0 – 1) Które zdanie jest prawdziwe? A. a wodorotlenku wapnia maleje. 0. 1. 0. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do tem uszczalność dwrotnie temperatury. Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych .Informacje do zadań 32. Zadanie 32.6 Zadanie 33. 2.

Gaz bezbarwny o charakterystycznej ostrej i duszącej woni. D. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza należy A. . nawozić glebę. niepalny. budować oczyszczalnie ścieków. B. C. dobrze rozpuszczalny w wodzie. C. IV Zadanie 36. Jej twardnienie zachodzi po wpływem dwutlenku węgla. Obecność tlenków siarki i tlenków azotu w atmosferze jest przyczyną A. efektu cieplarnianego. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. B. zakładać filtry oczyszczające gazy w zakładach przemysłowych. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. I 101 109 105 105 B. II Wapno(kg) 32 24 28 56 C. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. fotosyntezy. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. którego niewielka ilość powoduje mętnienie wody wapiennej. C. (0 . dziury ozonowej.Zadanie 34. D. Gaz bezbarwny. Wskaż właściwości dwutlenku siarki. D. B. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H20 B. Zadanie 38. Gaz. A. Ca(OH)2 + C02 -> CaC03 + H20 C. A.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Zadanie 37. Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 35. kwaśnych opadów. potrzebny roślinom do fotosyntezy. należy zmieszać piasek. bez zapachu. Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 D. bezwonny. Gaz brunatnoczerwony. segregować odpady. szkodliwy dla zdrowia. wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1.

w którym na cynk podziałał kwasem solnym. A. CaO + H2O -> Ca(OH)2 B. CaO + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2 C. Jak zmienia się zawartość tlenu w powietrzu wydychanym w porównaniu z powietrzem wdychanym? Zadanie 42 (0 – 3) Tomek wykonał doświadczenie. Ca(OH)2 + 2CO2 -> 2CaCO3 + 2H2O D. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. S + H2O -» Zadanie 40. Czy powietrze jest związkiem chemicznym.Zadanie 39. Gaszenie wapna zachodzi pod wpływem wody. A. Korzystając z danych na rysunku odpowiedz na pytania. Probówkę do zbierania wydzielającego się gazu umieścił w wanience z wodą. a. H2SO3 + H2O -» B. czy mieszaniną? b. (0-1) Wapno palone to związek CaO a gaszone Ca(OH)2. w wyniku której otrzymasz kwas siarkowy(VI) . SO2 + H2O -» C. Rysunek przedstawia schemat tego doświadczenia. SO3 + H2O -» D. .H2SO4. Wskaż substraty reakcji. Ca(OH)2 + CO -> CaCO3 + H2 Zadania otwarte Zadanie 41.

. w jaki sposób zidentyfikujesz wydzielający się gaz........... Zapisz równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu. Zadanie 43 (0 – 2) 1 1 2 1H 18 2 4Be 2He wodó 3Li lit sód 13 5B 13Al 14 6C 14Si 15 7N 16 8O 17 9F 17Cl hel 10Ne 18Ar beryl 3 11Na 12Mg bor węgiel azot 15P tlen fluor neon 16S magnez glin krzem fosfor siarka chlor argon Podaj nazwę pierwiastka........ Nazwa pierwiastka Liczba protonów w jądrze Liczba elektronów wokół jądra ... 2.............1. Nazwij powstałe produkty reakcji......... którego zawartość procentowa w powietrzu jest największa i korzystając z fragmentu układu okresowego uzupełnij tabelę.............. Napisz.... uzupełniając zdanie: Produktami reakcji zachodzącej w doświadczeniu są .... 3....

jaja. szampon Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (liczby od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g). 4. 5. (0-3) Turysta wypoczywał w upalny dzień nad Jeziorem Górnym w Ameryce Północnej. przyjmując. Temperatura wody była równa 240 C. a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym.2 m3 tej wody.5 g i wykonany został ze złota próby 750 (próba oznacza liczbę gramów czystego złota w 1000 g wyrobu).Zadanie 44. Oblicz. (0–3) W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych. I. II. Zadanie 45. (0–2) Złoty pierścionek waży 3. kwasek cytrynowy mydło. glukoza. że jej gęstość wynosi 1000 Zapisz obliczenia. Zadanie 45. . węglowodory alkohol kwasy tłuszcze cukry białka a) b) c) d) e) f) g) cukier w kostkach. 1. Ile gramów czystego złota jest w tym pierścionku? Zapisz obliczenia. folia polietylen ocet. wosk. 6. mięso gliceryna.mąka ziemniaczana masło. spirytus salicylowy benzyna. 3. Wpisz odpowiednie litery w poniższe 1 2 3 4 5 6 kratki. olej mleko. ile gramów tlenu rozpuści się w 0. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->