You are on page 1of 1

1011 Capital subscris si nevarsat 1012 Capital subscris varsat 1015 Patrimoniul regiei 1016 Patrimoniul public Exemplu1:

Exemplu1: Constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu capital social de 200 ron, varsat integral la la banca inainte de inmatricularea societatii: 5121 = 1012 Exemplu 2: Constituirea unei societati comerciale cu capital social subscris de 300 ron, varsat integral inainte de inmatriculare, sub forma de : Numerar : 200 ron, materii prime : 50 ron, echipamente : 50 ron. % = 1012 300 5121 200 2131 50 301 50 Exemplu 3 Constituirea unei societati pe actiuni cu un capital subscris de 100.000 ron, divizat in 20.000 actiuni. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 10.000 actiuni, restul urmand a fi varsat in contul bancar la 12 luni de infiintare. subscrierea capitalului: 456 Decontari cu actionarii privind capitalul = 1011 varsarea partiala capitalului in momentul infiintarii: 100.000

5121 = 456 50.000 ( 10.000 actiuni * 5 ron/actiune ) trecerea capitalului social de subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 varsarea ulterioara a restului capitalului 5121 = 456 50.000 trecerea restului capitalului de la subscris nevarsat la varsat: 1012 = 1011 50.000 Exemplu 3: Incorporarea in capitalul social a profitului reportat: 1171 Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat = 1012 Exemplu 4: Reducerea capitalului social cu 500 ron ca urmare a acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile anterioare : 1012 = 1171 500 Exemplu 5: Reducerea capitalului social prin rascumpararea cu plata in numerar a 1000 de actiuni proprii la 0.6 ron/buc, care ulterior se anuleaza. Valoare nominala a actiunilor este 0,5 ron. rascumpararea actiunilor : 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt = 5311 anularea actiunilor rascumparate: % = 1091 600 1012 500 6583 Venituri din alte operatii de capital 100 Exemplu 6 Retragerea unui asociat dintr-o firma, si retragerea aportului social initial in suma de 300 ron. Achitarea se face in numerar. diminuarea capitalului social: 1012 = 456 300 achitarea sumei catre asociat: 456 = 5311 300 600