You are on page 1of 4

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM TAHUN / TINGKATAN: 3

1.

Ciri-Ciri Kelas Tahun 3 a) Tingkatan / Tahun b) Pengetahuan Sedia Ada 1. Murid sentiasa mendengar perkataan adil. 2. Murid biasa dengan sikap adil dalam keluarga.

2. 3. 4.

Peruntukan Masa Tema Pelajaran / Topik

60 minit. AKIDAH Tajuk : Allah bersifat Adil (Adlu).

a) Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: Aras 1: - Menyatakan pengertian Allah Maha Adil. Aras 2 : - Menyenaraikan 4 tanda-tanda Allah Maha Adil. Aras 3 : - Mengklasifikasikan antara keadilan Allah dengan manusia. - Menyebut 3 kepentingan berlaku adil dalam kehidupan.

Bekerjasama, kasih sayang, rajin berusaha. b) Nilai Murni Membanding beza atau mengklasifikasikan. c) KBKK

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 5. Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan pengertian Allah Maha Adil. 2 .Menyenaraikan 4 tanda-tanda Allah Maha Adil. 3. Mengklasifikasikan antara sifat adil Allah dengan manusia. 4. Menyebut kepentingan berlaku adil dalam kehidupan.

6.

Persediaan TMK

Menempah makmal komputer.

MISRIYAH BT OTHMAN SESI 16 ATC SMKDJ HASSAN

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM TAHUN / TINGKATAN: 3 Satu set slaid sebagai Bahan Bantu Mengajar. Satu Laptop serta projektor LCD. Satu set pengurusan grafik. Penggunaan MS PowerPoint sebagai bahan bantu mengajar. Penggunaan pengurusan grafik dalam Word. Membaca serta mengkaji bahan-bahan P&P. Menyediakan beberapa soalan yang akan dikemukakan kepada murid-murid berkaitan dengan tajuk.

7.

Penerapan TMK

8.

Persediaan Guru Bukan TMK

Set Induksi. 1. Murid-murid dipaparkan dengan gambar melalui slide MS PowerPoint. 2. Bersoaljawab dengan murid-murid. 3. Guru mengaitkan dengan tajuk. Langkah 1. 1. Murid-murid membuat sumbangsaran mengenai pengertian Allah Maha Adil. 2. Guru merumus jawapan melalui MS PowerPoint. Langkah 2. 1. Murid-murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Setiap kumpulan akan diberi arahan kerja. 3. Murid-murid berbincang dalam kumpulan. 4. Murid-murid akan membentangkan hasil kerja masingmasing. 5. Guru merumus hasil pembentangan murid. Langkah 3. 1. Murid-murid akan diberi borang pengurusan grafik. 2. Murid-murid akan menjawab soalan yang disediakan. 3. Murid dipilih untuk menyebut 3 kepentingan berlaku adil dalam kehidupan. 4. Guru merumus jawapan diberikan murid melalui MS PowerPoint. Rumusan / Penutup Guru merumus bersama-sama murid mengenai tajuk hari ini.

9.

Aktiviti Pelajaran

10. Aktiviti Guru

1. Guru memaparkan gambar kepada murid-murid. 2. Mengaitkan dengan tajuk menggunakan slaid PowerPoint. 3. Guru merumuskan jawapan sumbangsaran murid mengenai

MISRIYAH BT OTHMAN SESI 16 ATC SMKDJ HASSAN

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM TAHUN / TINGKATAN: 3 pengertian Allah Maha Adil. 4. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan dan menjelaskan arahan. 5. Guru memantau serta membimbing kerja berkumpulan. 6. Guru merumuskan hasil pembentangan murid. 7. Guru mengedarkan borang grafik kepada murid-murid. 8. Guru meminta murid menyebut kepentinngan berlaku adil. 1. Murid-murid melihat gambar yang dipaparkan oleh guru. 2. Memberi sumbangsaran mengenai Allah bersifat adil. 3. Berbincang dalam kumpulan mengenai tanda-tanda Allah bersifat adil. 4. Membentangkan hasil kerja berkumpulan yang diberi. 5. Murid-murid menjawab borang grafik yang telah diedarkan oleh guru. 6. Murid-murid yang dipilih akan menyebut kepentingan berlaku adil. Kurikulum ini meliputi pengertian, tanda-tanda dan ciri-ciri Allah Maha Adil. Satu set borang grafik mengenai tanda-tanda Allah itu bersifat Maha Adil. Rahmat, akhirat, syurga, neraka. 4 tanda Allah Maha adil.

11. Aktiviti Pelajar

12. 13. 14.

Liputan Kurikulum Keperluan Khusus Literasi

15.

Numerasi

Penilaian : - Murid dapat menyatakan pengertian Allah Maha adil, menyenaraikan tanda-tanda Allah Maha Adil. - Membezakan antara sifat Adil Allah dengan sifat adil manusia. - Menerangkan kepentingan berlaku adil dalam kehidupan. 16. a) Penilaian Refleksi : b) Refleksi 1. Adakah pengintegrasian TMK dapat membantu murid menerangkan pengertian Allah Maha Adil ?. 2. Adakah penggunaan slaid MS PowerPoint dan Pengurusan grafik dapat membantu murid menjawab soalan ?. 3. Apakah cadangan strategi konstruktivisme dapat membantu murid memahami konsep adil dengan lebih jelas ? 1. Buku teks, Pendidikan Islam Tahun 3, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2004. 2. Akses Prestasi KBSR Pendidikan Islam Tahun 3( Pelangi ).

17.

Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK

MISRIYAH BT OTHMAN SESI 16 ATC SMKDJ HASSAN

RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM TAHUN / TINGKATAN: 3 18. Laman Web

MISRIYAH BT OTHMAN SESI 16 ATC SMKDJ HASSAN