Anatomia patològica general Introducció Resposta cel∙lular al dany Necrosi Dipòsits patològics Dipòsits patològics Discíclies Inflamació i reparació Neoplàsia

Anatomia patològica Anatomia patològica  Curs 2010 – 2011 22h de classes teòriques 2 casos 1 seminari (vídeo) 11 pràctiques Veterinària Virtual .

. ABBAS A. Pathologic Basis of Veterinary Disease.Anatomia patològica Bibliografia recomanada: ‐ McGAVIN. (2007).V. N. M. J. . (2005).D.. Pathologic basis  of disease.F.. ZACHARY. FAUSTO. Elsevier. Robbins y Cotrans.  Mosby  y ‐ KUMAR.

Anatomia patològica 2 casos: La normativa detallada es penjarà a Veterinària Virtual  Grups de 5 alumnes   Resoldre i entregar per escrit  Discutir / defensar durant 10’ amb el professor / p  Els grups s’apuntaran a llistes obertes per la discussió Seminari: Seminari (1): Vídeo de la necròpsia del gos (Veterinària Virtual) Seminari (1): Vídeo de la necròpsia del gos (Veterinària Virtual) .

Anatomia patològica Pràctiques: Pràctiques (11): Sala de necròpsies (6): Sala de necròpsies (6):  Porc (2).  Petits remugants (cabra o ovella) (2) Petits remugants (cabra o ovella) (2).  Pollastre (2).  Informació prèvia a Veterinària virtual  Llegir‐la!  Cal portar Bata i guants Cal portar Bata i guants Sala de microscopis HISTOPATOLOGÍA (5):  Dipòsits ‐ discíclies (1)  Inflamació (2) (Inclou nomenclatura) Inflamació (2) (Inclou nomenclatura)  Neoplàsies (2) (Inclou nomenclatura) .

. Conèixer els diferents tipus de lesions: concepte.Anatomia patològica AVALUACIÓ: Objectius específics: b íf Saber realitzar una necròpsia. mecanisme i conseqüències. p p q Reconèixer macroscòpicament i micro els diferents tipus de lesions.

 les pràctiques d’histopatologia i els 2 casos d’autoaprenentatge Poden  presentar‐se directament a l’examen ( NO els cal tornar a fer ni les pràctiques. Condicions per poder aprovar l’assignatura: Superar l'examen escrit que constarà de diferents blocs que s’hauran d’aprovar  per separat.Anatomia patològica EXAMENS: Convocatòria 21 de Gener de 2011: Condicions per poder presentar‐se: Haver superat els 2 casos d’autoaprenentatge. . Haver superat les pràctiques de necròpsies i histopatologia (5 exàmens). ha ran de s perar l’e amen escrit Alumnes Repetidors: convocatòria especial 10 de Desembre 2010. si el curs 09‐10 ja han fet i superat les  pràctiques de tècnica de necròpsia. ni els exàmens pràctics. ni els  casos). Convocatòria de Juliol 2011: els alumnes que ja hagin fet i superat els casos i les pràctiques sol  hauran de superar l’examen escrit.

Anatomia patològica 1er  1er – 2on Histologia Anatomia Immunologia 3er  3er Anatomia patològica lò i Patologia (Pathology) (P th l ) Patologia general Propedèutica 4rt  4rt ‐ 5è Anatomia patològica  lò i especial Fisiologia s o og a Patologia  mèdica èdi Infeccioses Parasitaries. P it i ...

. microscòpics i ultramicroscòpics)  que es produeixen durant la malaltia.Anatomia patològica Estudi de les LESIONS Canvis morfològics (macroscòpics. PATOGÈNIA Ciència mèdica bàsica Com es produeixen? Per què es produeixen? Conseqüències. DIAGNÒSTIC Praxis mèdica Identificar i descriure  lesions MA i MI.

 hemorràgies)  Absència de lesió (epilèpsia)  Citologia  Biòpsia  Necròpsia  Examen de vísceres Examen de vísceres .Anatomia patològica DIAGNÒSTIC ANATOMOPATOLÒGIC: LESIÓ  MALALTIA  Lesions específiques (tuberculosi)  Lesions inespecífiques (nòduls hemorràgies) Lesions inespecífiques (nòduls.

Anatomia patològica .

. líquids corporals.. nòduls. . Ex: Superfícies i unions mucocutànies. p . q p .Anatomia patològica CITOLOGIA: Obtenció i examen de cèl∙lules d un animal VIU amb finalitat  Obtenció i examen de cèl∙lules d’un animal VIU amb finalitat diagnòstica..

Citologia .

Citologia .

. g p q . òrgans interns parenquimatosos i tubulars. nòduls….Anatomia patològica BIÒPSIA: Extracció d un fragment d un òrgan o teixit VIU amb finalitat  Extracció d’un fragment d’un òrgan o teixit VIU amb finalitat diagnòstica. Ex: Cutània.  .

Biòpsia .

Anatomia patològica NECROPSIA: Estudi  (MA i MI) de les diferents parts d un cadàver per a  Estudi (MA i MI) de les diferents parts d'un cadàver per a diagnosticar les causes de la mort.  Animals de companyia  individu  Animals de producció  col∙lectiu  Estudis científics  Casos d’imperatiu legal /forense .

Anatomia patològica Informe de necròpsia Informe de necròpsia Dades de l’animal Història clínica Història clínica Lesions macroscòpiques Lesions microscòpiques Lesions microscòpiques Tècniques especials DIAGNÒSTIC Comentaris .

                Tant se val.....Anatomia patològica CITOLOGÍA Psicologia de les formes.. .. Silueta?                Ulls? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful