A kis arkánumok 56 lapból állnak,az ász lapjától a királyig bezáródóan.Ezeken a lapokon különböző-4 féle-szimbólumot láthattok.

Kardokat,botot,pénzérméket és kelyheket.Mindegyik fajta lapból összesen 14 db van.14 kardok lap,14 kelyhek,stb. És most jön a tarot kisarkánumok "szorzótáblája",amit érdemes megtanulni.Asszociatív módszerrel tanítok,így könnyebb lesz megjegyezni: 1.-(ász)egyedüliség,önállóság,függetlenség,ke zde t,kiindulás 2.-pár(mint pár cipő,pár kesztyű,pár zokni,ember pár) 3.gyarapodás,termékenység 4.korlátok(mint egy négyszög,amibe bezértak) 5.bizonytalanság 6.család 7.korszak vége,új korszak kezdete 8.üzlet,hatalom,igazságosság 9,testvéri,baráti szeretet,elvonultság 10 -tökéletesség,beteljesülés. szolga-segítő,szolgáló,beoszto tt,távoli rokon lovag- vezető,közeli rokon,segítő személy,protektor király-a kérdező férfi,egyéb férfi,uralkodó természetű férfi,magas beosztás királynő-a kérdező nő maga, előkelő nő,más nő Kelyhek:mindig ÉRZELMI oldalt szimbolizál. A víz jegyek kapcsolódnak hozzá. Megtudod jegyezni,mert gondolj a vizes pohárra!(asszociáció) A víz jegyek:halak,rák,skorpió Időben a napok köthetők hozzá. ----------------------------------Botok:mindig ÜZLET,UTAZÁS. A tűz jegyek kapcsolódnak hozzá. Asszociáció:meggyújtható és tűz rakható belőle Tűz jegyek:kos,oroszlán,nyilsa Időben a hetek köthetők hozzá. -----------------------------------Érmék:mindíg a PÉNZ,ANYAGI JAVAK Föld jegyek kapcsolódnak hozzá. asszociácó:a pénz a földön hever. Föld jegyek:bak,szűz,bika Időben a hónapok köthetők hozzá. --------------------------------------Kardok:min dig NEHÉZSÉG,HARC,GONDOK,NEHÉZ GONDOLATOK levegő jegyek kapcsolódnak hozzá. asszociáció:a kardok a levegőben csapnak össze levegő jegyek:vízöntő,ikrek,mérleg. Időben az évek köthetők hozzá. Most kicsit részletesebben vesszük a számokat: Mi is a szám az ezoterikus felfogás szerint? A szám az az eszköz, amellyel az ember a teremtett világot és a világban lévő viszonyokat a maguk tisztaságában szemlélheti.Kezdjük az 1-es számmal.Ez egyébként a mágus lapjának a száma,de erről majd később. Az Egy egyenlő az Egyetlen Istennel, a Kozmikus Lét kezdetével.Az Egyes maga az Úr száma. Az Egy a kiindulási pont, mely megkapta az alkotóerőt, az Én-t, mint tudatot. A nyugodt erőt, amely lehetővé teszi a fejlődéshez szükséges feltételek létrehozását. Isten tehát olyan, mint számok közül az Egyes, mert az első szám, lévén valamennyi további szám forrása..Az Egyes szám Isteni természetű szám, amely már akkor is létezett, mielőtt más számok születtek volna. Ő az Atyja minden egyes számnak, oszthatatlan és örök. Érdemes megjegyezni,hogy az Egyiptomiaknál az 1-es szám a Napot jelképezi: a középpontot, ami körül minden forog.Magát a kezdetet jelenti.

hogy a latin A betűt formálja a képen szereplő mágus alakja. ezt szimbolizálja a fején lévő két aranykarika és egy felfelé nyitott Holdsarlóból álló fejdísz.melynek jelentése ház.kardok-.ha kell.Az asztalán megtalálható a tarot kis arkánumainak összes szimbóluma-kelyhek. A kereszt szimbolizálja még a felfelé törekvést csakúgy. aranyszegéllyel. Boáz oszlopa a negatív pólust szimbolizálja.Ez az ábc második betűje. és mindazt a titokzatosságot.vidámság-bánat. A ruhája színe vörös és kék. Minden kereszt a szelleminek az anyagiba való kifejeződésére utal. kínt.ellentéteké. amely ugyancsak a bölcsek kövének szimbóluma. Míg a lélek a kard szimbólumától a keresztig.Érdekességképp leírom nektek.A latinban az A betű tartozik hozzá.(erről már írtam pár hozzászólással korábban)A kehelyről úgy tartják.Valójában az Úr lapja.mert nem ért véget a világ-de erről majd jóval később)A mágustól tovább fogunk lépni a FŐPÁPANŐ lapjához.mint a kezdet száma. mint az evilági terjeszkedést.E lap jelentése.Eli szavakat.betűje.E pálca a világ dualitásának szimbóluma.magadtól. fellebbentheti Izisz fátylát.hogy bármit megtehetsz.és teremtsd meg.hogy vágj bele ÚJ dolgokba.a teremtés lapja. ami a spirituális bölcsességeket tartalmazza.(jelenleg héberül a házat:bájt-nak mondják)Talán ismerős nektek a BETHLEHEM városnév:)A lehem:kenyérVagyis Betlehem:Kenyérháza (Olyan.mely mind az Úr neve.(ezen a lapon a festő egy nagyon apró hibát ejtett. fájdalmat. A szfinx az éberséget.mely Krisztus vérét tartalmazza. rajta az egységben lévő két pólus.mert a 4 lábú asztal a kész. A négy ellenkező irányba mutató szár konfliktust.láthatjátok. A másik kezében két kulcsot tart.egyedül! Ezek az egyes szám jelentései. elégedettség és a bölcsesség kifejezője. tapasztalatból megtanulja a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat legyőzni.melyek számodra is új kezedetet hoznak a sorsodban. Lemondást.De a világ-mint tudjuk.melynek két vége a mágnes színeit-pozitív-negatív pólusokat jelzi.azt kapod.A mágus a kezdet.hogy a Főpápanő betűje a héber BETH betű.még nincs kész!ezen okok miatt cserélődött fel a 22-es és 21-es lapja a tarotnak.fekete-fehér.de egyedül kell megtenned.alkoss. Trónusa kocka alakú. hogy csak az egyik lába van a földön. Ezek a Világegyetem oszlopai.valamint a héber abc 2.jó-rossz. A Főpapnő mögött Salamon király két oszlopa látható.hogy maga a Grál-kehely. yin -yang.Maga a lap akár a teremtéstörténet kezdetét is jelentheti. Szóval ha összeolvassuk e két lapot.A lehetőségeidnek nincs határa.Ez magát a teremtést is szimbolizálja.függetlenül. Kék szín a belső nyugalom. mely Egyiptom földjét jelképezi.engedd szabadon a fantáziádat.bocsánat.A kettősségé. biztonságérzet. múlt és jövendő. önzetlenséget szimbolizál. melyek köré az első jeruzsálemi szentély épült.aki megteremtette a világot. Ő a kapocs a látható és láthatatlan világok között. Élet és halál.Nem lehet a világ a tarot utolsó lapja.kezében pálca. a keresztre feszítésig és végül a tökéletesség Taojáig ér.mely ma héberül ve lenne)Kis nyelvtani kitérő.mint nálunk Nyíregyháza például) Ám nem ez az érdekes és misztikus:) Hanem:A mágus ÉLI(az Úr) a Főpápanőa ház(Beth) Olvassátok csak össze!(kell belé egy kis arám kötőszó-za-. ami ehhez kapcsolódik. amelyek mélyebb értelemben a szellem halhatatlan és magasabb rendű életkörébe való beavatás jelképei..és túloldal nyitására és zárására valók.. ezt szimbolizálja.hogy ÉLIzaBeth.vagy Főpapnő elnevezésű lappal. mint a méltóságot. mély türelem. Ő az örök nő.mint sötétség-világosság. a Hirám kulcsait.a beth.mely a 2-es számot hordozza. Ruháján kereszt látható.befejezett világot szimbolizálja. A következő nagy arkánummal folytatjuk.a mágus asztala valójában 3 lábon kellene.Adonáj.mit akarsz.a Főpápanő. A képen egy nőalakot látunk félig lefátyolozva.st b. de aki ezen túljut. A vörös vagy bíbor szín köti össze az anyagit és a szellemit.ezért a 2-es szám. felebaráti szeretet.Az egyes szám látható rajta. Jákhim oszlopa a pozitív pólus megszemélyesítője.Inspirál. Trónusának oldalán látható a szfinx.Fő mondanivalója a KEZDET!Kindulás egy önállóan kitűzött célod felé. Kezében a bölcsesség könyve.mely arámul házat jelent .találd ki.hogy álljon. és megfelel az ókori világ minden szűz Istennőjének. a bölcsességet jelképezi csakúgy.A héber abc első betűjével írják az Elohim.Rajta a kettes szám. eléri a tökéletességet. az itt .botok. a hatalmat. . /Elizabet/Vagyis Istenháza. A Főpapnő a Hold szűz leánya. szenvedést szimbolizál.hiszen a Mágus maga az Úr. fény és sötétség.Önállóan. majd a szenvedés keresztjéig. Az aranyszegély védelmet biztosít számára a maszkulin erőkkel szemben.érmék.Ha meghnézitek a lapot kicsit messziről.Fején turbán-a végtelenség matematikai jele a fektetett 8-as.

tetején csúcsával felfelé álló háromszög szimbolizálja a testet. igazságot. Trónjára három lépcső vezet fel. mindent átfogó hatalmát jelképezik. terjedelem. Következő lapunk a 3. korlátlan szabadság. beteljesedésnek a szimbóluma.Termékenység. előjog jelképe. amely Mú. a mi esetünkben Isten gondviselését. Ő a törvények által a látható és láthatatlan világokon uralkodik. amelyet a fején visel.valamint magának a lapnak is. a Földet az Éggel. a lótusz a spirituális fejlettséget. mely a bölcsek köve. amely az igazság érvényre juttatása. amivel már találkoztunk a Császárnő esetében is. hogy együttműködjünk az emberekkel. egy-egy jelentéssel bír. a ruha színe is piros és kék. az aranyló búza.számot viselő Császár lapja. A páva. a szellemet. Trónusa hatszögű.melynek jelentése:Teve. Láthatunk a lapon egy lefelé mutató háromszöget. A páva tollazatának végén nyolc csillag látható. aminek a jelentése a szellem az anyagiban keres kifejezést. mint a Főpapnő lapján. és a Szentlélek áldásával került országa élére.-valamint hogy ki mit vetett. mivel álladóan kétségek gyötrik saját életével kapcsolatban. de maga az égitest is jelen van.A Szűzanya és Jézus születésének szimbóluma. Felelősség vállalása önmagával és másokkal szemben.-végtelenség jele.A kereszt. ami egyben a megbecsülés és a hatalom jelképe is. Fiú. a természetet a természet fölöttivel. Mutatja. tettben kinyilvánítja. határozott. amely a tudás tudásának és a halál fölötti győzelemnek. ha gyűlöletet és rosszindulatot vetünk. őszinteséget szimbolizálja. a királyi hatalmat és a legnagyobb erőt testesíti meg. hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik. Semmit sem rejt el előlünk. A császárnő koronáján páva látható. amely az 1+2+3. Szárnyai a szabadságot és Isten óvó. ötágú. a kereszténységben. Trónusa körül a természet termékenységére utaló jelek.növekedés. a liliom a szűzies tisztaságot. amely az újjászületés és a feltámadás jelképe. A trón fölött baldachin van. A Világot Isten törvényeivel irányítja.A 2-es alapvető problémája. hogy minden mindennel összefügg.(valójában a jelenleg beszélt ivrit nyelvben ezt gamel-nek mondják) képen egy szép fiatal nőt látunk fátyol nélkül. a virágzó fák. A szakáll és haj sötét színe az anyagi világgal való érdekeltségének jelképe.Az 1x1-ben a hármas számról ezt le is írtam. arra.számú lap. oszlopainak színe nem jelez dualitást. a kinyílt virág. de . A jogar. hogy a Császár összeköti az anyagit és a szellemit.A héber abc 4 betűje a daleth eénevezésű betű. Lába kockán. bájt és az örök életet. A korona. A bíbor színű öltözéke is utal arra. A képen egy erős uralkodót látunk. a lelket. hogy állandó visszaigazolást keres a világból. őrzés. anyag és szellem tökéletes egésszé való egyesülése. és mutatja. utal egyben a hármas lapon lévő Császárnőre is. Jelentése. hogy a Császár a magas szellemi erejét és bölcsességét gondolatban. mely ötágú.Ez ennek a számnak a legfontosabb üzenete. az arca a tisztaságot és a szépséget sugározza. ami kijár egy igazságos uralkodónak. A négyzet alakú trónus a tökéletes Földi uralom jelképe. Társakra van szüksége. amely Isten akaratát jelképezi. A termékenység mellett jelzi az aratás idejét. amely összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel. mind-mind. Az előző szinten lévő Ég és Föld közötti kapcsolat látható. nemes lelkűséget. A jogar és a test állása a Jupitert szimbolizálja. Egy lábbal érinti a földet jelezve kapcsolatát az Ég és Föld között. Kezében jogar. A következő lap a 4. A látható tenyér a tisztaságot. a kinyílt virág a szellemi nyitottságot. Fején a korona. Lemúria és Atlantisz óta köszönési forma. de egyedül is meg kell állnia a lábán. Ezen a lapon már közelebb van a jeruzsálemi szentély. az időt az örökkel. mi szerint az Atya. A császárnő üzenete számunka:Az aratás ideje: -időben ez főként a júliust és az augusztust myomatékosítja. és a tűzkarikák.amelyet már láttunk a Mágus feje felett. szóban. gimel elnevezésű betű látható rajta. az eddigi lapok szintézise. isteni jellegére utal. akik támaszt nyújtanak neki. erős intuíciós képességet. mint a kettesen. támogatás. növekedés. nagyfokú hajlamot.betűje. a kettes szám harmadik hatványa (8). és azt.mely a deleth (ajtó) szót jelenti. nem arathatunk szeretetet és megértést. Az Égi kapcsolatára utal még a feje fölött lévő Hold. mi szerint az egyik sík nem értelmezhető a másik nélkül. ami a védelem. Áldott állapota a termékenységet szimbolizálja. de jelenti még a szerelmet és a válaszutat.gyarapodás. most azt aratja. visszautalás az 1-es és a 2-es lapra. a lótusz. A 2-es szám jelent még. Ő az anyagi világ uralkodója. erre utal az oszlopok között látható feltartott kéz. férfias erőt szimbolizál.melynek neve:A császárnő A héber abc 3.

épp úgy mint a Szellem. A Próféta arcának eltakarása jelzi.A héber abc 6. és Isten.mely egyébként azt jelenti:és. A Próféta lapja következik. jó szándékot. itt intő jel a döntéshozatalhoz. a tetején egy lóval. barátságot. félig állat hátán. hogy olyan lépést válasszon. A Próféta nem azért fogadja a tanítványokat. hogy szellemileg fejlett lelkek. de a középpont. mert az önmagunknak megtartott tudás nem ér semmit. hogy vezesse őket. Mindig szellemi lény marad. együttérzést. akiknek a felfelé csúcsosodó fejfedője jelzi. a másik lemondást követel.Figyeljünk a belső Főpapnőnkre.amit összeköt valemivel. Ádám és Éva. aki soha sem akar földivé válni. hogy két ellentétes erő találkozott a két nő személyében. a lélek hatalmát és az Isteniséget jelenítik meg. Hogy melyik lesz az igazi utódja. reményt. Kezeit a mellén keresztbe téve figyel befelé. az arra érdemes tanítvány számára. hogy két ellentétes dolgot elfogadható módon egyesít. hisz a tudás és a bölcsesség láthatatlan. A kentaur fején a korona a halhatatlanság szimbóluma. A válaszútnál egyedül kell döntenie. amikor az Úr kiűzi Ádámot és Évát a Paradicsomból. A szellemi utat mutató nőalak mögötti oszlop ép.mely a tarot 5. Kezeit a mellén keresztbe téve figyel befelé. amely szintén a kettes lap fő mondanivalója. azt még nem tudni. de el is bukhatnak a hatalmas morális és szellemi próbák között. Mit üzen számunkra a Próféta? Legyen szilárd az Istenbe vetett hitünk. A kék és piros ruhában lévő nőalak a szellemi utat mutatja. de jelenti még a bölcsességet is. A kentaur jelképezi. aki minden kérdésünkre bölcs választ ad. azaz a Fény hordozója. Alakja hitet. azt a bennük lévő kozmikus törvények irányítják és alakítják ki. Ő az eddig összegyűjtött tudását adja át a két tanítványnak. harmóniát. amely a szextus hazug felfogására és a megkísértésre utal. hogy megoszthatja másokkal. A keresztbe rakott kezek a védekezést. A képen egy fiatalember látható az utak szétválásánál. Tanuljunk meg mindenkitől tanulni. Látható még a trónon a „szélrózsa” jelképe. A törött oszlop fölött Paradicsomi epizódot látunk. A homlokán lévő maszkon szarvak vannak. ami a kettes lapra jellemző. a fizikai világ káprázata felé csábítja. kiegyensúlyozottságot.most a 6. Két útból csak egy irányt választhat.Vagyis ez egy kötőszó. ami az ő fejlettségi szintjének leginkább megfelel.Tudásunkat önzetlenül adjuk át másoknak. hogy olyan lépést válasszon.Bölcsességünket fordítsuk magunk és mások hasznára.Pld. Bennük még feldereng a szellemi szabadság napfelkeltéje.stb. ami szintén jelzi. amely azt jelképezi. Az útkereszteződésnél áll. a Nap fölött.betűje a vav elnevezésű vetű. de döntenie kell.melynek jelentése ablak.Legyen meg a hitünk saját képességeinkben. ami az ő fejlettségi szintjének leginkább megfelel. hogy neki nincs szüksége arra. és figyeljünk a belső Prófétánkra. a másik virágkoszorúval a fején. Kétoldalt két oszlop látható. védi önmagát a befolyásolásoktól. győzedelmeskednek csillagaik felett.mely a Szerelmes elnevezésű lapja a nagy arkánumoknak. az önvédést szimbolizálják. hogy a földi dolgok legyőzhetőek.utal még az önzetlenségre is. lapja. melyek szellemi és természetfölötti hatalmat. A kártyán látható egy személytelen. hisz a 6=1+5=15-el. az Ördög kártyájával. hogy Ő az anyagi világ ura. A képen egy fiatalember látható az utak szétválásánál. a szívcsakra. egy félig ember. a csillagok között.lapot vesszük. mert neki olyan sok tudás van már a birtokában.Rajta a héber abc he elnevezésű betűje. A homlokán lévő maszkon . mint a törött oszlop előtt álló nőalak. ahol Angyalok kísérik. A fehér álarca arra utal. tekintélyt. elsuttogott közléseket jelent. Ahogy ígértem. Ő szellemileg magasabb fokozaton áll. szóbeli oktatást.személy. hogy Ő szellemi lény. hogy döntéseinkért felelősséget kell vállalnunk. és a gyógyítók színe is ez. s ennek titkát fogja felfedni. A fejlődés útján minden embernek egyedül kell haladnia. aki minden titok tudója. megteheti az előtte álló próbatételeket. A zöld színű ruha az egyensúlyt. öntudatot jelképez. hogy ismerjék. amellyel megteszi. belőlük kerül ki a Próféta utódja. A Prófétát ketten hallgatják. ami azt jelenti. mely utal arra. ami magába rejti a veszteséget is. Ő rátalált a belső Fényre. természet közeliséget. vagy tovább vivője. Mindenki saját fejlődési szintjének megfelelő döntéseket hoz. hanem azért.

hisz a 6=1+5=15-el.az kőkemény boldogtalansághoz fog vezetni. A kocsin a négy oszlop és a baldachin visszautalás a Császár lapjára. A kék és piros ruhában lévő nőalak a szellemi utat mutatja. akkor békésen el kell hagyni ezt a kapcsolatot. mert a túlzott tobzódás. Ő ott megtalálta a helyes utat. hisz mind illúzió csupán. valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma a Földtől az Égig. bármi legyen is az. hogyha eljön az aratás ideje. A keresztbe rakott kezek a védekezést.=. Két útból csak egy irányt választhat. Ne engedj a káprázatnak és a talmi csillogásnak. a lélek hatalmát és az Isteniséget jelenítik meg. hanem egy Császár szerelme (4+2). lap? Ha válaszúthoz érsz. és elindult a megfelelő irányba. a Szerelmes képen élete fordulópontja előtt állt. A legalsó. mely utal arra. amikor az Úr kiűzi Ádámot és Évát a Paradicsomból. azt aratod le. mert nem biztos. nem pedig a szükségen és az elváráson. a másik sötét. a mindent egyként megélő egyetemes szerelem felé. Mit üzen számunka a VI. A szekér elé két szfinx van befogva. amely szárnyakat ad. aki birtokában van a bölcsességnek. . amit elvetettél. A szellemi utat mutató nőalak mögötti oszlop ép. melyek szellemi és természetfölötti hatalmat. amely azt jelképezi. győzelmet aratott. önzetlen. Ne engedj a vágyaidnak. A kapcsolatban ne legyen kényszer. Döntéseidnél mérlegelj! Kérdezd meg saját Főpapnődet. akkor igaz barátság lesz belőle. az önvédést szimbolizálják. hogy döntéseinkért felelősséget kell vállalnunk. sokak itt ragadnak meg. isteni értelemben. értelmét egyensúlyban képes tartani. hogy ezt a döntést egyedül neked kell meghoznod. akkor szerelmünk nem követel semmit cserébe. a tetején egy lóval.jelentése fegyver. mert ha a magánytól való félelem tart valakit a partner mellett. mint a törött oszlop előtt álló nőalak. Jelenti férfit és a nőt. A kapcsolódás addig felemelő. hisz a következményeit. Lucifer eszköze. amikor szeretetünk az adáson alapul és nem egy koldus. hogy két ellentétes erő találkozott a két nő személyében. mint napjaink legtöbb emberi kapcsolatában.” (Zohárról infot a neten begyűjthettek!) Égi ember. őszinte és magasztos szerele. mert indulatait. érzelmeit. Az előző fokozaton. a baldachin pedig a védelem. akik igényt tartanak rá. a gonoszt és jót. Amikor a szerelem nem csupán vágy a másik nem iránt. ne függjön egyik a másiktól.lap. itt intő jel a döntéshozatalhoz. ez a tiszta. A Diadalszekér lapon egy nyílegyenesen álló férfialakot látunk. amely a szextus hazug felfogására és a megkísértésre utal. a másik virágkoszorúval a fején. ami magába rejti a veszteséget is. ami vonatkozik a tudatos és tudattalan kettősségére. amelyek nem jelentenek többé sem titkot. Minden döntésednél a szeretet és elfogadás vezéreljen. Soha ne a kényelem szempontjából dönts. Mindenki saját fejlődési szintjének megfelelő döntéseket hoz. a másik lemondást követel. Kétoldalt két oszlop látható. kezében tartja az örök körforgás jelképét. A törött oszlop fölött Paradicsomi epizódot látunk. de ne zsarnoka a helyzetnek.a héber abc 7 betűjének neve zain. Ha éberré. Az alak ugyan azt az álarcot viseli. A válaszútnál egyedül kell döntenie. sem problémát a számára. akár rossz. mindig arra gondolj. és nem a magánytól való félelem cselekszik bennünk. nemcsak egy szükség. az oszlopok az első jeruzsálemi szentélyt szimbolizálják. Izisz fátyla. Amit mi szerelemnek nevezünk. Az egyik világos. amellyel megteszi. de döntenie kell. akkor a szexualitást szerelemmé tudjuk változtatni. tapasztalatodat. támogatás jelképe. Zohár szerint: „ A természet a kocsi. tudatossá és meditatívvá válunk. Az igaz szerelem a szabadságon alapul. mint az előző képen. hogy a könnyű út a legrövidebb. Ő szellemileg magasabb fokozaton áll. Az útkereszteződésnél áll. és a diadalszekéren áll. vagyis a fizikai szinten nemi vonzerő. mely egyre magasabbra emel bennünket. Ha ez már nem működik. Légy mindig ura. akinek tartása erőt és tudást sugároz. A fejlődés útján minden embernek egyedül kell haladnia. tartsd emlékezetedben. egyedül neked kell viselned. megteheti az előtte álló próbatételeket. vagy Maya takarója. a fizikai világ káprázata felé csábítja. védi önmagát a befolyásolásoktól. egymásra utaltság. az égi ember a kocsi hajtó. akár jó. ami azt jelenti. de a szexuális szerelem soha nem tartós. Az igazság vezessen a döntéseidben.Tarts mindig mindenben mértéket!Próbálj ne sikeres. amíg van mit megosztani a másikkal. hanem az adás öröméért ad. a szarvak a lélek hatalmát és az isteniséget jelenítik meg. hanem értékes emberré válni. hogy a földi dolgok legyőzhetőek. A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása az együttérzés. az Ördög kártyájával.szarvak vannak. És akkor most jöjjön a Diadalszekér lapja. Bölcsességedet. ne akarja az egyik fél átformálni a másikat. tudásodat oszd meg azokkal. sürgetés. az anyagi és szellemi világot.

mozgás kifejezője és az ellentétes hatások. a felsőbb hatalmak védelme és végül a kereszt szimbóluma. A további fejlődés csak így lehetséges. amely ötágú. az anyagi szférát jeleníti meg. hanem. a szellemi törekvést. amit erőszakkal kötelezővé lehet tenni? Hérakleitosz erre azt mondja: „Ha a Nap a neki kiszabott pályáról csak ujjnyival is eltérne. nem lehet elhazudni. önelemzést kíván. Az egyensúly titka nem az.ugyan ez a szimbólum.hogy csak a Remete képes átalakítani a kígyómérget gyógyszerré. az Isteninek és az Igazságnak. teljességet. olyan energiákat tud felszabadítani. szakállas férfit látunk. Az Igazság kártyáján egy nőalakot látunk. Látunk egy kinyílt rózsát.A 7.Érdekességképp megemlítem nektek. azaz Istent személyesíti meg. Ezek nélkül az egyensúlyi állapotok nélkül nem lehet ésszerű. a jog. az összhang. nagyon masszív trónon ülve. tehát a szellemi szférát. Ha mérlegelésnél kiderül. hogy a két serpenyőben mi van. Az igazság megköveteli a tárgyilagos mérlegelést. szimbolizálja.Ezért is ezt választották maguknak a gyógyszerészek. amely a bölcsek köve. hanem értékes emberré válni. amely a hitet is jelképezi.lap a Remete figurája. Vajon igazzá lehet-e tenni azt. Feje fölött a Nap jele. A bot a kezében a vándorlását. méltóságot. hanem épít is.hogy a patikákon látható kígyó. és a győzelem lapja. ez a győzelmet jelenti. igazságos döntéseket hozni. A 9. ellentétek kiegyensúlyozásának szükségessége. hogy az igazat a hamistól el kell választani. amely a tudatosságot. az isteni képességek birtoklását testesítik meg. aki az igazságot elhagyja.betű a héber abc. kozmikus törvények.Ha megnézitek a Remete lapját. A Remete kártyáján egy őszes. az egyik kezében a kardot.” A Kard a tekintély. hogy a Remete már kibékítette egymással személyiségének ellentétes részeit. hogy kapcsolatot tart Istennel. Alkalmazkodás a társadalomhoz. aki csak egy lámpát visz magával.A 9. Minden lehetőséget mérlegelni kell önmagunkban. az életerőt. Így jár mindenki. Háta mögött a mennyei Jeruzsálem. hogy a cselekedet nemcsak rombol. hogy hamisnak találtattunk. A közép a szabad személy. Kozmoszt. két éle pedig azt. az Igazság Istennője tüstént kivégezné. de ez a lámpa a bölcsesség Fényét árasztja magából. és a halhatatlanságot testesítik meg. az ihletettséget jelzi. Az igazság hatalma ezen a középszerűségen nyugszik.Ez a 8. amely büntet és jutalmaz. A gömb a hatalmat. a másikban mérleget tart. a megvilágosodást. Most az Igazság lapját mutatom be nektek. az erő. amelyek betartását elvárják az emberektől.és úgy tartják. tökéletességet. . A mérleg egyik oldalán a kocka. a tudatos és a tudatalatti kettőssége. próbálj ne sikeres. A kard felfelé mutat.a jobb kezében levő botra egy kígyó(Urobor a neve)van feltekeredve.rajta látható a héber abc kaf elnevezésű betűje. a mérték a közép.lapja a tarot nagy arkánumainak. újjászületést és megújulást hoznak. ami nem igaz? Igazság-e az. A mérleg a mérték. Vannak szabályok. A pentagrammok az elemek harmóniáját. a lepkék pedig a felszabadult lelket.Ez egy mérges kígyó. amelyek gyógyulást. a társadalmi értékekhez.szám miatt egy korszak végét és egyben egy új korszak kezdetét is jelzi. Ne a talmi csillogást válaszd.ben a thet. A botra tekeredése arra utal. a tökéletes Ember szimbóluma. akkor mindent megtaláltunk az életben és a világban. és nem is fog sikerülni. illetve a közvetlen tudásnak a manifesztációját. Még senkinek sem sikerült. hogy mi van középen.amelyik az életfára van felcsavarodva. amely a földi. továbbfejlődését segíti.melynek jelentése kígyó. amely az öntudatot jelképezi. Juszticia mérlege a belső kiegyensúlyozottság. Mit üzen számunka a Hetes lap? Az utazás. a törvényesség. A mérleg a kiegyensúlyozott ítéletre utal. Az Igazságot soha nem lehet becsapni.mejnek jelentése tenyér.A baldachinon hét csillag látható. az önuralom szimbóluma. de a jellemünk a magunkéban. Ha megtaláljuk az igazságot önmagunkban. Mit üzen számunka Juszticia? A sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van. a hatalom. A kígyó itt nem az Édenbeli kísértő. mindjárt ott a kétélű kard. Juszticia a kardot védelmezően emeli fel az Igazságért.

mint az X alakban lévő küllők. és végül a tökéletesség Taojáig ér. negatív. mint a szfinx. egyértelmű visszautalás a nyolcas Igazság kártyára (4+4 szintézisére) éppúgy. és az Isten szellemi harmóniáját. A lemniszkáta szerű kalap a végtelenség szimbólumával a fektetett 8-sal. szárnyai a Levegő. konfliktust. A csillagok a vágyakozásokat. A kerék két oldalán egy-egy állat. az egész életét felülről nézni. a keresztre feszítésig. az ember értelmességét. visszavonult a világ káprázatától a magányba. azaz át kell esnie a spirituális halálon. de aki ezen túljutott. csúcsával felfelé álló háromszög. A két állat a fényt és a sötétséget. az alsó része pedig a Föld elemhez tartozik. A tudat és a szeretet a testiségen keresztül nyilvánul meg. A Sorskerék kártyáján egy kereket látunk. azt. a beavatáson. Amíg a lélek a kard szimbólumától az egyenlő szárú keresztig. a kétségbeesésben. méltóság megtestesítője.melynek jelentése:KÉZ. utalva az ember labilitására. dinnyeszelet formájú bárka.A kígyó fehér színe is utalás arra. androgün. ami egy rendkívül ingatag. Hasonló a ruhájuk színe. a Szellem felé. teste oroszlántest. hogy a szürkéből fehérré váljon. nézi az áramlást. eléri a tökéletességet. A Remete olyan valaki. Ez a különös. aki megvilágítja az utat a sötétségben. hogy amit akar. ami jelzi. amely a Níluson úszik. hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik. hanem csónakkal viteti magát. A magány az egyetlen életforma. kezében hermész bot. anyagiakhoz való ragaszkodására. hatalom. nőies. annak nem a külső világban kell megtörténnie. A Remete eljutott arra a szintre. A felfelé mutatása jelzi. a legszembetűnőbben példázza az igazságot. segít megmérkőzni félelmeinkkel Ő az. amely az 5+5 szintéziséből eredeztethető. melynek felső része a Víz elemhez. nem erőlködik. Fején kereszt. a misztikus erők megtestesítője. az egyik lefelé. A Remete belső lényében minden értéket és hamis dolgot a megfelelő helyre tett. aki kardot tart a kezében. és szablyával a kezében. de hagyja. . hanem saját maga. Az Erő kártyája nagyon hasonlít a Mágus kártyájához jelezve. A szfinx isteni eredetű lény. Minden kereszt a szelleminek az anyagiban való kifejeződésére utal. a lefelé igyekvő. a másik lefelé. bizonytalanságot. illetve férfias. bölcsesség. akárcsak a szfinx. reményeket és minden elem harmóniáját jelképezik. vagy csúszó a szerencsétlenséget szimbolizálja.betűje a jod betű. szellemet és a lelket. mely Egyiptom földjét jelképezi. a lelki tisztaság és a bölcsesség dominál.lap a Szerencsekerék figurája. Az éberség. hogy a gonosz ne tudjon felfelé menni. 8+2 szintéziséből a kettes lap dualitására utal. az egyik felfelé. Ahhoz.rajta a héber abc 10. tapasztalatból megtanulja a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat legyőzni. Ezen az öntudati fokon az ember magában a káoszból rendet teremtett. hogy Istent nem a kolostorokban és az egyházakban kell keresnie. hanem a saját szívében. Az oszlop a két kígyóval a három alapvető erőt szimbolizálja: pozitív. fájdalmat. A ruhája színe szürke. A kígyók közül a jó. Tudja. semleges. A felfelé igyekvő a szerencsét. az anyag felé halad. Ezen a fokon álló ember kezd minden dolgot. szenvedést szimbolizál. feje Tűz. hogy a teljes világnak örülhessen megszakítás nélkül. Keréken a kereszt éppúgy. Ő nem mások felett uralkodik. hogy ezen a szinten is el lehet még bukni. a jót és a rosszat jelképezi. hogy a kártyán lévő nőalak egy magasabb szinten szintén Mágus. hogy az ártatlanság. hogy az önuralom útján az emberi lény levetkőzheti állatiasságát. Szfinx. hanem a saját belsejében. Időtlen idők óta figyeli és szemléli a nemzedékek vándorlását. A 10. kezében neptun villa. aki lemondott a töredék világról. A dinnyeszeletből a hatalom és a bölcsesség két kígyója látszik. felfelé törekszik. majd a szenvedés keresztjéig. a rossz Typhon. A háromszög az ember három fő összetevőjét szimbolizálja: a testet. A szfinx mind a négy elem képviselője. nem úszik. és mögötte már a csillagok. a másik felfelé igyekszik. amint felfelé igyekeznek. alá kell buknia a tisztító tűzbe. Hermanubisz. lefele tart. amivel azon őrködik. hogy felismerje. amely egy testbe foglalja az oroszlán erejét. és mind azt a hatalmas titokzatosságot. és megszelidítheti az önmagában rejlő állatot. a könnyű kibillenést szimbolizálja. Megmutatja a valódi igazságot. A négy ellenkező irányba mutató szár kínokat. A kerék fölött a szfinx szárnyakkal. titokzatos teremtmény. amellyel az élet összes problémáját meg lehet oldani. A kerék tetején tökéletes egyensúlyban a szfinx. ami ehhez kapcsolódik. A dinnyeszelet labilitást. vágyai és indulatai felett.

Olyan. de ugyanakkor lehet a szégyenletes mohóság jele is. ahol Isten székel. További jelentése: régiből az újba való átmenetet.amikor ez a lap előbukkan? Az eltökélt felemelkedhet. . Az egyik a győztesé. máris fellelhető a bizonyítéka annak.Egyébként a héber nyelvben minden főnévi igenév evvel a lamed elnevezésű betűvel kezdődik. Az oroszlán itt az ember szenvedélyét. hogy az élet egyfajta játék. Ha jól megnézzük a lapot és felfordítjuk. A vágyak nevezhetők borzalmas lényeknek. Valamint:Többet ésszel. miközben a harmadik kezével szilárdan tartja a templom éppen összedőlni készülő főoszlopát. és aranyeső hullik rá. hisz itt már tudja. Ruhájának színében a második domináns a sárga. megfékezhetők. ezért nevezték az egyiptomiak „az Ég kulcsának”. ha a szenvedő testet kikapcsolja. amely 5 ágú. . egy fütyörésző.mint erővel! És legfőképp:Ne öld meg az oroszlánt!Uralkodj rajta.Rajta a héber abc 12. hogy a bölcsesség gyakran fordított állapotban nyilatkozik meg. büszkeséget és bátorságot.Ezért ez egy nagyon aktív. a kényelmetlennek tetsző cselekedet végül jót hoz. amely túlsúlyban van. és a bölcsesség jele. ahol a számok is fordulnak. Az alak tehetetlenül.Krisztusi szám. kreativitást. hogy a gyöngyök ugyan kicsik. A hajában lévő gyöngyök jelzik. hogy a női Mágus a Nap beavatottja.melynek jelentése:ösztöke. hogy az Akasztott Isten kegyeit élvezi. olyan bölcsesség formáját. amelyek annyira fontosak az emberi fejlődés útján. Ugyanezt a pozitúrát láthatjuk (21.) Feje felett látjuk Jeruzsálem szimbólumát. A legyőzött az oroszlán. az erőt. a Nagy Mű beteljesítője. megkötve kötelezettségei által. Az előző 11-es lap a mágikus erőt szimbolizálta. A fektetett 8-as itt a végtelen erőt is jeleni. átkel. amelyekkel gyakran találkozunk. ezen a síkon is az önkifejezést és a bölcsességet szimbolizálja. vidám fiatalembert látunk rajta.lapja. de jelképezi a méltóságot. ami szent hely egy ember számára. aminek egyenes következménye a fejjel lefelé lógatás. aki mások javáért feláldozza magát.cselekvő lap. A szentély ajtajában egy égő gyertya.de erről majd később. a védelmet és az ítélő erőt jelenti. itt az emberi vágyakat jeleníti meg. a bölcs szabadon érvényesítheti erényeit. Ekkor tudja az anyagi világot egy szál kötélen függve ugyan. azaz lábai az ég felé állnak. amely a távolságtartást. ám mégis tökéletes élményeket és tapasztalatokat szerzett a viselőjük. aki felismerte belső erejét.Az Erő kártyán. a szépséget és a megvilágosodást. Ha cipelni kell. aki nyilván tudatában van annak. Lába mellett a Dávid-csillag jelképe. mert így szabadulhat fel.melynek neve:Akasztott. A felfüggesztett ember az adeptus. így egy táncoló alak jelenik meg. azaz a fény hatása által. amelyet mi sugárzunk ki. A Nap szimbóluma a háttérben jelzi.ha oda értünk. A bölcs most nem halogat. a spirituális és fizikai harmónia kapcsolódása. a nőalak fején korona. ha folyót lát. Ha a lapot megfordítjuk. Győztes a nőalak. hanem dönt.(De a Torony lapján is az egyik figura ebben a fejjel lefelé zuhanó pozícióban látható.mint az angolban a to szócska. egybeolvadása.hiszen a 11-es lap maga a női mágus) Következik a tarot 12. ezen a lapon folytatásként a „próba” képe áll. olyan hely. mágikus erőt. ami egyértelmű utalás arra. de mégis elhagyni. A harmadik kéz erőt. ha tüzet talál. elfogadást jelképez. hogy szabad elhatározásából szemléli fejjel lefelé a világot. melynek fénye elűzi a sötétséget. ami teljesen világos. hogy Ő választotta ezt a pozitúrát.Az akasztott a szerénység és alázat jelét szimbolizálja. hatalmat.a lamed betű. másik a legyőzötté. oltani kezd. Mit is jelent ez. aki nem tudatos ösztönlény. akit beragyog a Nap fénye. ami a pozitív alkotóerő és az égi igazság felé való törekvés szimbóluma. ezért könnyen észrevétlen maradó. Győz. Az emberekért vállalt szolgálat eredményes lesz. hát cipel. és annak megszelídítését szimbolizálja. de lehet. Lehet mártír és lehet áldozat. de jelenthet hevességet vagy erőszakot.betűje. 12) a Világ kártyán. és szellemében a nagy célokat tartja szem előtt. A kék. amit minden tanulónak el kell sajátítania. aki a szeretet egyetemes erejét testesíti meg. A háttérben egy szentélyt látunk. de a tiszteletre méltó hatalom jelképe is. A lábtartás egy klasszikus háromszög formát képez. az erőt. amelyet meg kell fékezni. Az 5 ág a LOGOSZ számát jelenti. amivel az előtte lévő oroszlán száját játszi könnyedséggel tartja nyitva. mindenkitől elhagyatva lebeg ég és föld között. (összehasonlításként a mágus lapját is ide teszem. Az Erő képe két irányt mutat nekünk. de a jóság és a szeretet.

a Hold 14 naponkénti ciklusát és a tudattalant jelképezi. a vége. hisz holnap már múlt lesz belőle.A teremtés örök mozgását jelenti. Ez a Jákhim és Boáz oszlopa. A felettük lévő szellem mutatja nekik az utat. XIV. A valódi kincs mindig belül van. ami a tél halála.) A 14-es létállomáson az ellentétek kibékítését. amely köré az első jeruzsálemi szentély épült. Ezt az egyesítést belül kell véghez vinnünk. hogy szellemünk győzedelmeskedhessen az anyag felett. Ha azért választunk társat magunknak. két lehetőségünk van. fő mondani valója. átváltozás. A 14-es képen a Mértékletesség angyalát láthatjuk. ami mindig szemlél.Jelentése:Víz. mikor az általunk nevezett halálba megyünk. -Maya fátyla. még fordított helyzetben is ott marad. A serleg. a termékenység. Ezt a folyamatot szintézisnek hívjuk. hogy készek elszakadni az anyagiasságtól. hogy tetteikért a felelősséget vállalni kell. vagy ünnepeljük és elfogadjuk. A halál kapuján átlépni annyit jelent. a változás. A mértéket képviseli. Vagy kétségbe esünk. mint akik most ébredtek rá. Amikor elérkezünk valaminek a befejezéséhez. mert félünk a magánytól. . ami azt jelenti. aminek eljött az ideje. Ne kapaszkodjunk. A ragaszkodásunk a külvilághoz mindenképpen szenvedést okoz. a mértékletességet. minőségi átalakítást. a mából tegnap. kreatív erőt. Elmúlt. A halál nem a véget jelenti. hogy vezesse az alul lévőket a szellemi síkra. A hosszú tél előidézi a tavaszvárást. hónap az újév kezdete.. Ez egy ciklus vége. ami anyagi lehull. 4-es. Kezükben tartják a megváltás italát. szebb és jobb kezdetét. a mentális erők kiegyenlítését.a száma. hozzá a 14. Aki a mérték állapotában van. a 13. hanem valami magasabb. míg minden. Az egyik serleg ezüst. A Névtelen kártya. átalakulás lehetőségét hordozza magában. és nem azzal foglalkozik. A háttérben látható a tavasz. Lehetőséget kapunk a látszat én. Szomorúság tükröződik az arcukról. de ugyanakkor az anyagiban is keresi a kifejezést. készek arra. de a jelenhez se ragaszkodjunk. a mindenkori középút megtalálását. és minden kicsúszhat a kezünkből. itt a női befogadó elvet jelképezi. hisz a holnapból ma lesz. A héber abc 13. kezeiben egy-egy serleggel. és egy újkor kezdete. mikor megszületünk.ami eddig eltakarta előlünk a tökéletes igazságot. aki Horust tartja az ölében. mint eszköz-. az okos. Mit jelent a lap?A múlt nincs többé. Hisz egyedül vagyunk. ami egy átalakulási lehetőséget hordoz magában. 8-as lapon. az előrelátást. Meg kell szabadulnunk a múlt ragaszkodásaitól. amelyek között függ. a másik arany. a természet újjászületése. az újjászületés. ez így törvényszerű. (Egyébként jelenleg héberül már dag-nak mondját a halat. El kell engednünk mindent. ha nem önmagunkban találjuk meg az igaz társat. XIII. a Remete lapra. amelyen a Szűzanya archetípusát látjuk. de soha nem ítél el semmit.(maim)Az év 12 hónappal végződik. hogy egy magasabb síkra emelkedjenek. A palackból szabad szellemként távoznak. amely alapvetően különbözik az előzőtől. aki lámpást tart. és a mindenkori arany középút megtalálását ismerhetjük fel.betűje a mem elnevezésű betű. igencsak fordított helyzetben látjuk a világot. egyedül leszünk. a Napot és a tudatot szimbolizálja. Az ellentétek egyesítése mindig valami új dolgot hoz létre. az építést. és ne bizakodjunk a jövőben sem. az anyagtól. ahol megtalálják a valóságot. A halál az elengedés képességének szimbóluma. Ez Salamon két oszlopát szimbolizálja. kapcsolatának megszakadását.melynek jelentése:A hal.a noun héber betűvel. Az előttük lévő palack a „Hatalmas Anyát” szimbolizálja. A réginek meg kell halnia. az éjszakai sötétséget a nappal fénye követi. A lap felhívja a figyelmünket arra.Jelzi a test. a tavaszt. 6-os. hogy szellemüket mindketten az előttük lévő palackba zárták. hogy az új élhessen. és azt. hogy észrevettük azt a vékony kis fátylat. az tudja és éli az életcélját. a szellem egyensúlyát. hogy mások mit csinálnak. a fiatalság elmúlását. a lélek. mert semmi sem állíthatja meg azt. visszautalás a 3-as lapra. visszautalás a 3x3. bölcs döntéseket. megújítást. Mindkettőnek csak az egyik lába van a földön. hogy az élet tele van kezdetekkel és befejezésekkel. azt engedjük el magunktól. Most pedig jöjjön a Mértékletesség lapja. hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik. az ego megszüntetésére. amely a Holdat. Az embernek el kell fogadnia egy-egy életszakasz törvényszerű befejeződését. A 13-as lapon egy fiatal párt látunk. láthattuk már a 2-es. Az oszlopokat. hogy ami már betöltötte szerepét az életünkben. de lehet Izis is. megvilágítva az utat. Az ítéletmentes világképet jelenti.

öntudatot jelenti. és hajának színe kék.a kötés. legismertebb neve a „Fényhozó”. ahol a Nagy Mű. A kezében lévő „fényt hozó” fáklya a pusztítás szimbóluma is lehet. mely spirituális és érzelmi gazdagságot szimbolizál. az arany látható. tisztaságot és békességet fejez ki. a szárnyak – a Levegő. a pikkelyes alsót este a Víz elemre utal.Az Ördög. mivel ez az ember legősibb ösztöne. ha ennek tudatában van. erősek és mértékletesek. ami a tudás fényét jelenti. valamint a múltnak a jelenen való átáramlása a jövőbe. ez tőlünk függ. és a Nap. női princípium. mint a szfinx. Az Ördög a négy elemet és mindkét nem jelképét magán viseli. hermafroditává tette őket.támogató. ami a pozitív és negatív pólus között fennáll. Az arany a védelem jelképe. A bőre. hisz ezt a kockát láttuk a Császárnő lába alatt is. az érzelmi Ént testesíti meg. az okos előrelátás és mértékletesség által érhető el. befogadó elv megfelelője. majd ismét vissza. és elérte a szellemi egyensúlyt. teremtő elv. s melyet minden ember le tud győzni.melynek jelentése:oszlop. A Mértékletesség angyala kék és piros ruhában van. még sokkal magasabbra. Az alak. így finomítja és tisztítja a vizet. a Levegő elemet a denevérszárnyak. passzív-. az életet. és az anyag törvénye.A héber abc 15. amin áll – a Föld szimbólumát. az Élet maga. hogy Ő megszabadult a földi világ problémáitól. de az Ördög elveszti hatalmát. Ez a szellemnek az anyagra gyakorolt hatása.Ezek az erők adják az embernek és mindennek. sötét patái a Föld elemre. mint a 10-es lapon a szfinx. A képen főszereplőként az Ördögöt látjuk. ami a teremtésben megjelenik. tehát androgün. Itt az ember már nagymértékben uralja a gondolatait. aztán egy külsőleg megélt nemi aktusban egyesítette őket újra. legyünk bölcsek. mihelyt úgy tekintjük. amit önmagunknak megtartunk.Tapasztalatainkat. eloldotta egymástól a két nemet. női mellkassal.a Víz. A két serleg utal még a teremtés két fő poláris elvére. de jelenti még a piros – Tűz. ami az életet adja. amint egy oszlop tetején áll. a bölcsességet. ehhez vannak hozzákötve ketten: egy női és egy férfi ördög. amíg életelixír lesz belőle. ha hagyjuk. Mit üzen számunkra a Mértékletesség angyala?L egyen bennünk Hit. a láthatatlanból a láthatóba. olyat. A XV. semmit sem ér. Az angyal folyadékot önt az ezüstserlegből az aranyserlegbe. az arany serleg a pozitív-. és a lelki dolgokat. a kék. amely a bölcsesség. tudásunkat osszuk meg másokkal. amely a megvilágosodást. a tiszta ég színe. az anyag törvénye. Az Ördög így a négy elemen keresztül az egész anyagi világot uralja. valójában Thoth szimbóluma. az ezüst a negatív-.lap az Ördög lapja. a fizikai világ megjelenése. de a fordított pentagram miatt a rossz szellemet. tehát hermafrodita.támasz. megérző-képesség területe. férfi fejjel. majd vissza. Egyik lába a tudattalan területen áll a vízben.erőt. Ördög a megkísértés jelképe.Szemléljük felülről a dolgokat. kecskeszarvakkal. az aratásra-. egy aranyrögön. leggyakrabban a szexuális ösztönökkel van kapcsolatban. de szimbolizálja a „Hatalmas Anyát” is. azaz a Tűz elemet jelenti. amivel minden embernek szembesülnie kell. A másik lába a földön a tudat világában.Karjain egy-egy feliratot látunk.Az arany a megvesztegethetetlenséget. és a Coagula. és a talaj. pikkelyes alsótesttel. aktív-. ez az alkímiai egyesítés. mint valami minden emberben meglévőt. Az ezüst a Hold tulajdonságaival jellemezhető. Az Én sötét és rejtett aspektusait. amely aranyszegéllyel van körbetekerve. a spirituális elhivatottságot. amely elsődleges gyógyító szín. . mert az a tudás. ezért tart egyik kezében fáklyát. a Solve -azaz oldás. alkimista képességet. Az Angyal a végtelen égbolt szárnyait viseli. Remény és Szeretet. amely magába foglalja az intuíciót. amelyen áll. A fénynek ez a szárnyas angyala. emberi kezekkel. Fején a Nap jelét viseli. hogy maszkulin és feminim. mint az „Isteni Alkimista”. szintén utalás arra. A talpazat. Uralkodjunk vágyaink felett.A feje a szellemet. amely azt mutatja. amely szimbolizálja a tudat mértékét is. és egyben legvadabb. Az élet eszenciáját töltögeti a tudatalatti ezüst serlegből. a négy elemet. azaz Lucifer. igazságosak. a tudatos arany serlegbe. az uralmat mindenek felett.betűjea szamekh elnevezésű betű. türelmet és a gondoskodás képességét jelenti. denevér szárnyakkal van ábrázolva. melyben a racionalitásra. a mérték betartásának gyümölcsözőségére utal. A feszültség.ez az érzelmek. ezek fölé emelkedik. ki a sötétség hercege.

bölcs. Minden veszteség.Az egyesülésnek az angrogün jegyében kell megtörténnie. És most jöjjön a XVII. önmarcangolásba kezdünk. éppúgy. Általában meglepő tapasztalatok. a pusztulást az újjászületés követi. és arra is.hogy a Bábel szó a lebalbel (összekeverni)héber igéből származik. amit az ember maga teremt. eluralkodhat rajtunk a bűnösség érzése. akkor ő hallja a közelgő vihart. ami az öntudatot jelenti-. A tűz után a föld megújul. Ugyanis nem az a legnagyobb tragédia. A másik alak megtartja a koronáját. Az erős. A hibáinkból tanulni kell. Aki meghalt. mely nélkül nincs továbblépési lehetőség. álljunk fel. Csak egyetlen dolog. felépíteni azt.A Torony akár a bábeli zűrzavar tornya is lehet ezért. és a rábízottakat is magával vinni. megszabadítja a földi kötöttségektől.amelyben rendet kell tenni. ő eladta lelkét. ami ezt nem teszi lehetővé. ezért maradt most is életben.Rajta a héber abc 16. és menjünk tovább. Ha mégis. és okkult tudását gonosz célok érdekében használta. és itt nyilvánvalóvá válik. de tudnunk kell. ez azt jelenti. Ha ezt el tudjuk fogadni. melynek teteje ledől. bölcsebbek. hisz mi tértünk le nekünk kiszabott útról. Megsemmisült benne a gyarlóság és az önzés. Ez érintheti meggyőződésünket. és ha megbotlunk és elesünk. őszintébbek.amely az ajin betű.phe elnevezésű betűjével. Az életben maradt alak a sorsát teljes istenhittel éli át. hanem fogadjuk el. Ha képesek vagyunk arra. hogy ne kövessük el még egyszer ugyanazt a hibát. Pedig ha megtesszük. talán még védettséget is adott számunkra. Rá kell ébrednünk végre. és tanuljunk belőle. veszteségek. A veszteség megnöveli az emberben a Hitet. hogy azok tanulságai a javunkat szolgálják. és akarattal könnyen levehetők.számú Csillag lapja a héber abc 17. és épségben földet ért. alapelveinket.Ha rosszat teszünk valakinek. hogy a káosz világából csak az elszakadás árán térhetünk vissza a rend világába.Ez a lap leglényegesebb mondanivalója. minden próbát teljes tudatossággal kiállt. Törekedjünk arra. s ezáltal közelebb kerül a spiritualitáshoz és Istenhez. hogy a derült égből nem jöhet villám. (mármint amivel látunk) A Torony kártyáján egy isteni villám hasít keresztül egy tornyot. ne okként értékeljük. ha elbukunk. tehát ő győzelmet aratott a pusztulás felett. a derült égből. hogy meg sem próbálunk felállni.lapja következik a Torony. van ideje biztos helyre menni. végig csinált. . tudatosabbak. pénzügyi biztonságra vonatkozó elképzeléseinket. és mindenkivel történnek tragédiák: válások. és meghalt. minden fájdalom. A csapások. a lét végtelen szeretete. azonban a nyakukon lévő láncok lazák. de éppen a test az. igazságos egyén a bekövetkező katasztrófa után megpróbál azonnal rendet csinálni a káoszból. és ez vezet vissza a Paradicsomba. csak az. A toronyból két alak zuhant ki. hogy nincs Ördög. A Bölcs tudja. és egyéb személyes kapcsolatainkat. vihar után a levegő kitisztul. akkor teljes lelki megsemmisülés vár ránk. ilyenkor a reménytelenség. az egyiket eltalálta a leomló kő. Érdekességként leírom nektek. szeretet-teljesebbek. A Torony mindenesetre olyan elgondolást jelképez. családtagok elvesztése. akkor kilép az Ördög köréből. ami romba dőlt. ha nem. Végzetes csapásnak csak a gyenge ember van kitéve.Jelentése:Szem. egy szükséges lépcsőfoka fejlődésünknek. magunk teremtjük meg. mely régebben jótékony biztonságot. Az élet során gyakran. hogy ezeket a csapásokat ne veszteségként éljük meg. ez szabadít fel bennünket. de melyből mostanra kinőttünk. hogy legyünk jobbak. hogy az embereket csak saját választásaik tartják láncon. Ezeket a helyzeteket egytől egyig. amiben bízhatunk. hogy az embernek vissza kell térnie az Egység állapotába. harcok. A tarot XVI. munkahely elvesztése. visszatalálni a valódi. melyek romba döntik a régi tervezetet. leláncolva bennünket. igaz értékekhez. mely úgy rendezi az eseményeket. néha sziporkázó ötletek. akkor tudjuk megoldani a Torony állapotát.melynek jelentése:Száj. Ezeket a hirtelen változásokat gyakran katasztrófaként éljük meg.betűje. ezért a pusztulás felülről tört rá. hanem az. újra tudjuk kezdeni az életet. képesek leszünk átalakulni A Torony azt mutatja. főleg azt. fiatalság letűnése. jelzik azt. kétségbeesés tart fogva. hogy nem testek vagyunk csupán. nem utolsósorban baráti. vagy saját igazságérzetünk ellen vétünk. hogy a vélt biztonságból magunk köré emelt falak hirtelen inogni kezdenek. mint szakmai. Cél. hogy magasabb fokozat előtt állunk. amelyek sorsunkban bekövetkeznek.

Az alma. A rák a tóban arra figyelmeztet bennünket. alaposan meg kell őket vizsgálnunk. szellemi törekvést szimbolizálja. zavaró érzésektől. A fején lévő pártaszerűségen látható a Hold és a pentagram szimbóluma. ha nagyon mélyre kell merülnünk. hogy uralja a tudatos és a tudattalan világot. és a hiú. amely valaha a Föld nevű planétán épült. Ezt akkor is meg kell tennünk.A víz gyorsan szétteríti ezt a hatalmas bölcsességet. aki két serlegből életáramot önt ki. mely az öntudatot. minden elem harmóniáját ígéri. a magasabb én. fájdalmainkba. lelki dolgokat. hogy megtalálja az Istenhez vezető utat. ahol már Isten szeme felhívta a figyelmünket arra. mindenki számára nyitott szeretettel tanító ember szimbóluma.(ugyan ezt látjátok a Mértékletesség kártyáján is!) Mellette a földön Piramis.számmal a Hold lapja. és letelepednek a mindenki számára nyitott lélekbe. a megkísértést. A Hold az érzelmeket. a bizonytalanságot is. aki az emlékek tavába húzódott vissza. mivel itt már nem tud kísérteni. mint a saját bensőkben lévő negatív dolgoktól. és nemcsak belsőleg elhagy. érzelmeinkbe.A tó jelenléte a képen felhívja figyelmünket arra. de ebben az esetben az újrakezdést szimbolizálja egy magasabb síkon. helyes út. A háttérben lévő szemből sugárzik a szeretet. mivel a lélek az asztrál világból a Holdba érkezik. hogy mélyebben nézzünk bele saját lényünkbe. És most jöjjön a XVIII.rajta a héber abc 18 betűjével. szellemi. Az egyik szeme lehunyva. a föld pedig elmélyíti. az erő. Minden Ősi feljegyzés benne található. A Piramis a hatalom őrzője. önfényű lelkek itt is ragadnak. hogy mindent lát. élet. hiányosságaink és hibáink felett. A hagyományos értelmezés szerint örömteli sikereket ígér. de nem úgy tőle. a teljes szépségében kinyílt virág. a másik arany. hogy a teremtés magasabb lényei leszállnak.A pentagramm. A könyv mellette jelzi. Az egyik serleg ezüst. mivel nem volt saját fényük. hogy félünk. esetleg elrejtett titkainkba. Áthalad a küszöbön. rajta egy pillangó. Mértékletesség kártyáján is.Jelentése:Horog. Mágikus képességek birtoklását. mintha a halálba menne. A 18-as lapon két masszív tornyot látunk őrökkel a toronyban. múltbéli vétkeinktől. intuíciót szimbolizálja. A Piramis tanulsága az. . A tornyokban őrök állnak. a nagy „küszöbhöz” érkezik. akik a Holdat ugatják. hogy mindent feldolgozzon. rombolni. energia. aki eltávolodik a helytől. amelyek őt körülveszik. és a tudatosságnak. a felszabadult lelket és a halhatatlanságot jeleníti meg. ez Isten szeme.Itt két életáramot önt ki. A Víz és a csillagok az Égi teremtő erőt.A föld szimbolizálja a hovatartozást. A fa alatt egy kígyót látunk. lényének ismeretlen középpontja felé. Közvetlen feje felett a Vénusz.melynek neve:Cadi. A Hold kétarcú.A víz az érzelmeket. Szinte mindegyik csillag 8 ágú. magához vett. Jobb oldalán egy teljes szépségében kinyílt virág. ez a kozmikus egyensúlyt jelképezi.Jelképezheti az elérhetetlent. a másik a földön van. csábítani. A tornyok előtt tó. amely segítette abban. mellyel jelzi számunkra.A képen egy szép fiatal nőalakot látunk. az egyiket a vízbe. ártatlan. A nőalak egyik lába a vízben. A Nagy Piramis rejtélye saját lelkünk rejtélye. a tisztaságot és a spirituális újjászületést jelképezi. a szépséget szimbolizálja. a legtitokzatosabb építmény. nem tudjuk elrejteni előle gyengeségeinket. a mágiát. szerelmet. a személytelen. A Csillagkártya esetében. de jelenti még.(majdnem Hóruszé:)) amely ráragyog a hazatért. az Égi termékenységet jelentik. ahol minden földit ténylegesen. amely az egyetlen célravezető. amelyeket a felszínre kell hoznunk. ahol visszfényben élnek tovább. Hét kisebb és egy nagy csillagot látunk a képen. amely a könyv mellett hever. Ezekkel találkoztunk a 14-es. A Holdnak 16 sugara van. halál között. hogy nem hajlandó szemet hunyni gyengeségeink. előtte egy kutya és egy sakál. tiszta gyermekére. betekintést nyert a titkos és Szent tudományokba.A pillangó jelzi. a másikat a földre. mélyen eltemetett emlékeinkbe. és a „Hatalmas Anyát”. a feltámadás. továbbá a test halálát és a lélek halhatatlanságát. és életére hatást gyakorolnak. hogy Én és a Lélek Egy. egy nagy rákkal. és átmegy a tisztán szellemi világba. Az ember mindazok után. amely jelzi. hogy az embereknek befelé kell fordulnia. hogy a főszereplő érintkezésbe lépett saját kifinomult energiáival. hogy ő már birtokában van a bölcsességnek. megújulás szimbóluma. amelyek jelzik. A rák a saját szellemünk. amely a két toronnyal együtt visszautalás az Igazság kártyájára. mert csak ez által szabadulhatunk meg a régi traumáktól.A két torony között egy kanyargós út vezet a végtelenbe. amit az eddigi állomásokon átélt. mert csak így hozhatunk tisztulást önmagunkra.

a negativitást. és napfényre kerül. akár a kutya. A lány lanton játszik. nemcsak anyagi természetű. agyag – anyagi ember. A Nap kártyán egy boldog fiatal párt látunk. . a névtelen. itt ébred fel az emberben a legtökéletesebb. sugárzó otthon megteremtését. azaz egymást szellemben kiegészítették. A Nap kártyája a boldogságot jelenti. A kép azt sugalmazza.nyarat is jelent. mint két teljesen egyenrangú fél. amelyek bennünk élnek. A napsugarak 12 csúcsán a 12 zodiákus jelképei a tartós. A Hold egyébként egy megértő.a fehér.a béke. arany – szellemi lénnyé alakul át. amelyben fontos alkímiai folyamatok zajlanak. ez valódi arany. de okosság és szellemiség is sugárzik a Föld minden élőlényére. ártatlanságot. Hirám kertjének utánzata. Tökéletességet. de megvilágítja állati lényünket is. és lehetővé válik számodra. A Nap kártyán a két alak a Nap sugaraiban áll. és mindketten egyenértékű lények. Fejük felett a Nap a 12 zodiákussal.Jelentése fej. arról a szeretetre méltó kapcsolatról.A kutya az ember hű társa. a szellemiséget jelentik. légy nyugodt.A Holdból a gondolatok harmata hullik. A Hold fogja vezetni az embert a tekervényes ösvényen.harmóniát.Az út az ember által választott kacskaringós irányt mutatja. üzenete a következő. A fiú kezében a Hád-Hád madár. igazságnak. ahol az őrök három irányból figyelik a tájat. amely a Hold Istennő értelmi erőin keresztül nyilatkozik meg. Az Ítélet lapja következik. félelmetes ösztön. A XIX. vágyak. melegíti a földet és sugározza a szeretetet mindenre és mindenkire egyformán. Tisztaságot és az Örökkévalóságot jelenti. céljainkat megfogalmazva rá kell lelnünk a kínálkozó ösvények között. A 19-es Nagy Arkánum a Nap harmóniájáról szól. valami élő és tökéletes. lapja a tarotnak. a külvilághoz fűződő jó viszonyt és a boldog családi fészket. amelyek az „Itt és Túl” kulcsai.rajta a héber abc 20.melynek res. egy meghitt. az isteni kiemelkedik a börtönéből. a zene harmóniája lengi körül őket. a tisztaságot. A kártya jelentése viszont mindig csak szimbólumai. A holdfényes arcból jóakarat és emberszeretet. Az az arany. amelyek a Holdból sugároznak a háttérben. de egyben ő a nagy átváltoztató szolgája is. jóságos Anya képét mutatja. a vadságot. egy alkímiai kemence. illetve a közvetlen tudásnak a manifesztációja.melynek jelentése:tarkó. A kert kerek formája virágokkal az Egységet. és másokhoz. örök boldogságra utalnak. Értelmi Erő. a legmagasabb megvilágosodáshoz. akik Salamon király kertjében állnak. Egymás kezét fogják. egy kedves arc. illetve mögötte rejlő lelki és mitológiai képek alapján értelmezhető. amely nyugalmat és bizakodást sugároz. ők készek a belső síkokon végig menni. elhaladva a tornyok mellett. ha az elnevezéséből indulunk ki. A Nap dicső fénye beborítja ragyogásával a boldogság kertjét. Ők a virágkoszorúban egyesültek. hogy a változtató szándék és a változás összecsengenek. Ez a kert. Az értelem erői. legtisztább erő. felszabadulását mutatja. és az isteninek. tudják. Az itt ábrázolt feltámadás a megváltás megragadó élményét szemlélteti.A héber abc 19.-mint a kelyhek apród kezében:)-amely a kívánságok. Ez az emberpár a Nap beavatottjává vált. amelyet a Nap oszt szét gyermekei között. Mind a 12 zodiákus egy-egy fény tulajdonsággal járul hozzá a fiatal pár teljes boldogságához.betűje a qof betű. az ember jobbik énjét. és mint dögevő. ezen alapul a Bölcs számára a benne rejlő bíztatás.mely a XX. Nagyon sok jót jelentő. A Fény az intuicíónak.(rosh) Az Ítélet kártyája könnyen félreérthető. Az alakok mögött egy téglafal látható. a sakál. hogy a legfőbb érték a szeretet. Az út szabad.Melegséget. szabadság és a boldogság madara. amelyet az emberek építenek fel egymás között. és Egységet alkottak. a megtisztulást jelképezi. félelmek. hogy az igaz.betűje. és a magas Szellemiség. az eddig eltemetett vagy fogva tartott vágyak. Előttük nincs többé titok. bölcsességet szimbolizálja. bearanyozza őket a Nap fénye. A fiatal pár hozzájutott a Főpapnő (2) kezében tartott kulcsokhoz. ahogy a Nap teszi meg az útját a magasban. ami itt egy tisztán szellemi út. .pozitív lap. hogy nyugalom jön az állati természetedre. Ő volt Salamon király követe. ismerik mindkét világot. ha társuknál a sötétek helyett a napos tulajdonságokat értékelik. belátásnak.lapja a tarotnak a Nap kártyája. és ami a mélységből felfelé tör. azokat az ősi alakokat. Ebből a kemencéből arany kerül ki. csupán érett megfontolással. amelyet két állat őriz. A másik egy fekete sakál. a harmónia és a szeretet. aki a lelkeket a Földről a Fénybe vezeti.

és összeköttetésben van az Egyetemes Igazsággal. a szükségtől. a diadal. egyenlő szárú keresztet kapunk. a nő a tudat alattit. Itt a kettő jelzi.lapon a 22. mely az alacsonyabb rendűből. A férfi a tudatost. A képen egy boldogan táncoló nőalakot látunk.Nem elírás!A 21. a halhatatlanság jele. átalakította Isten örökkévaló természete. tapasztalatból megtanulja a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat legyőzni.mely a Világ lapján van. a gyermek az újjászületett szellemet jelképezi. Ez az örök nyugalom és az üdvösség az új ember öröklétében teljesedik ki. és beteljesedett azon kívánságuk. ugyan ezt a botot láthattuk a Mágus kezében is. Nincs magasabb stádium. de az utazás befejeztével a tekintély jele. a 4 elemre. A kör.mely a XXI. és a múlandó életről. az utazás kezdetét. akkor lényünk egy teljesen más minőséget nyer. a tél. az apokaliptikus figurái. a nyár. hogy az ítélet beteljesedjen. amelyet mások aggattak ránk. Nem rajtunk kívülálló Isten ítélkezik felettünk. cselekedett. A gyermek arca. Ők kiállták a próbát. a Vízöntő. hogy a főszereplők duplán alávetették magukat a kerék forgandóságának. azaz újjá születünk. a Tűz. elérte a tökéletességet. hogy minden kereszt a szelleminek az anyagiban való megnyilvánulása. Eggyé vált Istennel. oldalt a férfit és a nőt. A héber abc-ben a Resh a fej jelentést hordozza. a Dél. más emberekért történő feláldozását jelenti. elragadtatva feloldódik Isten képében. Szent Mátéhoz az ember arcú Angyal. A kártyán három alakot látunk feltámadni. ezért őket kétszer születettnek nevezik. nekünk háttal pedig egy gyermeket. amint uroborosz a farkába harap. hanem mi magunk. amint a támaszt szimbolizálta. ezen a fokozaton az ember feltámad. A szabadulást a gondoktól. A kép négy sarkában a Világ elementáris elemei. Mindkét kezében bot. A képen szereplő alak a kereszt függő száraként Krisztus alakmásával.És miért nem a Világ akkor az utolsó lap?Mert nem érhet véget a világ. a végtelenség szimbóluma. a meg nem nyilvánult Isten jelképe.Felcserélődött a Bolond lapjának betűjével. neme láthatatlan. megfeledkezvén a múlékony dolgokról. Hétköznapi szinten a felszabadulás minden formáját jelenti. a 4 évszakra. Ezen a fokozaton az ember amit gondolt. a Víz. az isteni világba visszatér.lapja a tarotnak. A 4 emlékeztet a 4 evangélistára is.el kell mondanom róla. a teljesség. Föld.Igen. mely azt jelenti. gátlásainktól. Nincs tovább. a tökélyt. mondott. ahogy ezen a képen. az Észak és a Levegő szimbólumok tartoznak.betű van. az ősz. és az Én. hálátlan helyzetekből. Isten csak a befelé vezető úton található meg. a saját lelkiismeretünk mond ítéletet. És most akkor jöjjön a Világ lapja. hogy az Itt – és Túl kozmikus állampolgárai legyenek.betű jelentése kereszt.betűje van ráfestve. Erre utal a két szárnyas kerék is. Amíg a lélek a kard szimbólumától az egyenlő szárú keresztig. végül a tökéletesség Taojáig ér (10). az ártatlanságot. tavasz. Szent Lukácshoz a Bika. Látjuk. Elérte a teljes tökéletességet.Mielőtt bele vágnánk. Egy kör alakú babérkoszorúban táncol. Készen áll a kozmikus felelősség vállalására. A férfi és a nő koronázása a képen jelzi. . elem a főszereplő. a keresztre feszítésig. kapcsolatokból.Hát ezért. az anyagi és a spirituális Egységet szimbolizálja.A Tav nevű 22. Az embert átformázta. félelmeinktől. a 4 égtájra. és engedni. az alkímiai változások sikeres folyamatát. Az önmagunkká válás útján a döntő lépést jelképezi. és Isten gyermekévé válik.hogy a lapra a héber abc 22. Újra gyermekké válunk. Szent Jánoshoz a Skorpió. Kelet. ez az Én felé vezető út. A hiányzó 5. A babérkoszorú az érzelem. ami az életerő. A szimbolika szerint „visszatérést” az isteni világba úgy. gondolkodás székhelye. amelyből egyet láttunk a 10-es szerencsekerék kártyán. de ha a babérkoszorún látható négy rózsát összekötjük. nincs. megújulást. a 4 „lelkes állat” látható. magasabb rendűt alkot. szintén egy. Szent Márkhoz az Oroszlán. hogy ők győzelmet arattak a halál felett. ítélkeznie kell. A táncoló lábak keresztet formáznak. a Nyugat. aki Lélekké vált. Ha eldobjuk az eddigi tudásnak hitt és ránk aggatott dolgokat. majd a szenvedés keresztjéig. Aki mindezeken túljutott.Ez bizonyítja a kártya boldogító jelentését. ő a mi szellemünk.

Így most a XXII. A büszkeségünkben mindent a saját értékünk szerint ítélünk meg. ami szimbolizálhatja a beavatás 22 stációját.Így a Bolond lapjára a 21. Ebben az állapotában könnyű és súlytalan annyira. Lelke kikristályosodott. mint egy gyermek (21). fejlődésben. a szerelemtől. .mivel Krisztus a felsőbbrendű ÉN bennünket keresztel és beavat az életbe. aki jó és igazságos.Jelentése:Fog.Ám vannak olyan meterek. E lap jelentése negatív esetben az.hogy azért ő az első figurája a lapoknak. Ünnepeljük ezt a pillanatot. hogy az élet egyfajta játék. Elérkeztünk oda.aki vidáman vándorol keresztül az élet különböző stációin.melynek neve a Bolond. hogy a büszke ember nem bölcs. aki mindent kormányoz.ahol a Bolond a 0-ás számot viseli. mert tudja az igazi tisztaság. A büszkeség meggátolja a tanulásban. 253-at kapunk. Bizalommal telve halad a szivárvány hídon át. érték és kincs legbelül van. Ezek a tarot készítők úgy gondolják. ahonnan indultunk. Talán már észrevettétek. akinek csak az a feladata. Megjelenik benne a kalandvágy. Csak ünnepléssel léphetünk túl a születés és halál körforgásán. hogy amit megtanult a hosszú úton. a nem manifesztálódott Istenséggel. ahol a gonosz nem férhet hozzá. Út Istenhez. Elérkeztünk az utolsó létállomásra. Az idő útvesztőjében már nem téved el. az Örökkévalóval. Istennel.Ez a XXII. azoknak. a haláltól. ha 1-22-ig a számokat összeadjuk. Az ilyen ember bizalma hihetetlenül nagy – senki meg nem ronthatja. mivel a shin jelentése a fogon kívül a szellem alkotó tüze a tűz. Állapota az örökkévaló jelen. Akik erre a létállomásra érnek. ahol otthona. hanem bolond. mert csak az ünneplésben találkozhatunk a legvégsővel.hogy vannak tarot kártyák. ezt a főszereplő az új hazájában fogja elültetni.mert ő az. a Mennyei Jeruzsálem található. nem lehet megtéveszteni. hogy felemelkedhet a végtelen Égbe. továbbadja embertársainak. hogy ott tovább virágozzon.Elérkeztünk a nagy arkánumok utolsó lapjához. akik tanulni s fejlődni akarnak. azok már látják. aki elérte a legfelsőbb tudást. A képen látható alak az arcát az Ég felé fordítja. minden félelem eltűnik. az élet állandó és örök körforgásához.akik ebben a lapban a megérkezést és egyben az újra elindulást ötvözték össze. aki nem fél többé senkitől és semmitől. aki megvilágosít és fenntart. mert egy Bolond mindig bízik. Ő a mindenek megteremtője. Nem lehet becsapni. Többé nem fél az élettől. A Bolond az Istenember. olyanná vált.lap és felcserélődött a héber betűje a Világ lapjával. amely egyenlő 1gyel.lapról beszélünk. Itt minden terhétől megszabadul. amely a kinyílt öntudatot jelképezi.mely a sin elnevezésű betű. Ő a célhoz ért ember. nem lehet kirabolni. Kezében egy teljes szépségében nyíló virág.betű került. amely híd a fizikai és asztrál világ között. A képen láthatunk egy egyiptomi keresztet. A beavatásnak a Bolond fokát csak az érheti el.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful