You are on page 1of 2

MLLETLER ARASI HUKUK

BRNC BALIK: MLLETLER ARASI HUKUK VE GEERLL .................................... 3


I. M.A KAMU HUKUKU LE M.A ZEL HUKUKU ARASINDAK FARKLAR ........................ 3
II. MLLETLERARASI HUKUKLA HUKUK ARASINDAK FARKLAR............................... 3
III. BREYN ULUSLAR ARASI HUKUKTAK YER .................................................................. 3
IV. ULUSLAR ARASI HUKUKUN BALANTILARI .................................................................. 3
A. Tabii Hukuk ..............................................................................................................................................................3
1. Din........................................................................................................................................................................3
2. Akl.......................................................................................................................................................................3
B. Pozitif Hukuk.............................................................................................................................................................3
1. Sbjektif Hukuk ....................................................................................................................................................3
2. Objektif Hukuk......................................................................................................................................................3

V. HUKUK ULUSLAR ARASI HUKUK LKS ................................................................. 3


A. Dalist Gr............................................................................................................................................................3
B. Monist Teori..............................................................................................................................................................3

VI. ULUSLAR ARASI HUKUKUN SJES: DEVLET.................................................................. 3


A. Devletin Unsurlar.....................................................................................................................................................3
1. nsan Topluluu.....................................................................................................................................................3
a. Self Determinasyon ........................................................................................................................................3
2. lke......................................................................................................................................................................3
a. Hava Sahas ...................................................................................................................................................3
b. Kara Sahas....................................................................................................................................................3
c. Kara Sular Sahas..........................................................................................................................................3
3. stn Otorite Varl (Egemenlik) .........................................................................................................................4
a. Egemen Eitlik lkesi .....................................................................................................................................4
b. lere Karmama lkesi ..............................................................................................................................4
4. Tanma..................................................................................................................................................................4
a. Kurucu lem Teorisi......................................................................................................................................4
b. Aklayc Teori .............................................................................................................................................4
c. Tanmann Yntemleri ..................................................................................................................................4
De jure.......................................................................................................................................................4
De facto .....................................................................................................................................................4
B. Devlet Trleri............................................................................................................................................................4
1. Basit Devlet Birleik Devlet (Federasyon - Konfederasyon) .................................................................................4
2. Geici Tarafsz Devlet Srekli Tarafsz Devlet.....................................................................................................4
3. Sui Generis lke (Kendine zg: Vatikan) ............................................................................................................4

VII. ULUSLAR ARASI RGTLER .............................................................................................. 4


A. Uluslar aras rgtlerin Yaps..................................................................................................................................4
1. Bir Anlamayla Oluturulmu Olacak.....................................................................................................................5
2. Devletten Ayr Bir Kiilii Olacak .........................................................................................................................5
3. Organlar ve Mevzuat Olacak................................................................................................................................5
B. Uluslar aras rgtlerin Snflandrlmas..................................................................................................................5
1. Devletleraras rgt Hkmet D rgt............................................................................................................5
2. Evrensel Blgesel Nitelikte rgt........................................................................................................................5
3. Ak Kapal rgt...............................................................................................................................................5
C. Uluslar aras rgtlere yelik ..................................................................................................................................5

KNC BALIK: ULUSLAR ARASI RGTLER: MLLETLER CEMYET


BRLEM MLLETLER................................................................................................................ 5
I. MLLETLER CEMYET - KAVRAM ......................................................................................... 5
II. TRKYENN YEL VE MLLETLER CEMYET LE LKLER .............................. 5
III. BRLEM MLLETLER ......................................................................................................... 5

30 Aralk 2011

A. yelik (BM-A madde 4) .............................................................................................................................................5


B. Ama ve Prensipleri ..................................................................................................................................................5
C. Organlar..................................................................................................................................................................5
1. Genel Kurul...........................................................................................................................................................5
2. Vesayet Organ......................................................................................................................................................5
3. Ekonomik ve Sosyal Meclis ...................................................................................................................................5
4. Genel Sekreterlik...................................................................................................................................................5
5. Gvenlik Konseyi..................................................................................................................................................5
a. Karar Alma Sreci .........................................................................................................................................5
Usule ilikin...............................................................................................................................................5
Esasa ilikin (Dier meseleler)....................................................................................................................6
b. Grev ve Yetkileri..........................................................................................................................................6
G Kullanma Yasa.................................................................................................................................6
i) Meru Mdafaa (51)........................................................................................................................6
ii) Gvenlik Konseyi Karar (39-41-42)................................................................................................6
Yasan stisnalar ......................................................................................................................................6
6. Uluslar aras Adalet Divan ....................................................................................................................................6
a. Uluslar aras Adalet Stats............................................................................................................................6
b. UADye Hakimlerin Seimi ...........................................................................................................................6
c. UADnin Grev ve Yetkileri...........................................................................................................................6
Balayc Karar Alma Yetkisi .....................................................................................................................6
i) Devlet Olma art ...........................................................................................................................6
ii) Uluslar aras Hukukla lgili Olma ....................................................................................................6
iii) UADnin yetkili olmas ...................................................................................................................6
Danma Gr (stiari Rey) ....................................................................................................................6
d. UADde Alnan Kararn cras ........................................................................................................................6

NC BALIK: ULUSLAR ARASI HUKUKUN KAYNAKLARI ........................................ 7


I. MADD KAYNAKLAR ................................................................................................................ 7
II. EKL KAYNAKLAR ................................................................................................................. 7
A. Asli Kaynaklar ..........................................................................................................................................................7
1. Antlama...............................................................................................................................................................7
2. Teaml..................................................................................................................................................................7
3. Hukukun Genel ilkeleri..........................................................................................................................................7
B. Yardmc Kaynaklar...................................................................................................................................................7
1. tihad...................................................................................................................................................................7
2. Doktrin..................................................................................................................................................................7

DRDNC BALIK: ANTLAMALAR HUKUKU (VYANA ANTL.HUK.SZL).............. 7


I. ANTLAMA TRLER................................................................................................................ 7
A. ki tarafl Antlamalar ...............................................................................................................................................7
B. ok Tarafl Antlamalar ............................................................................................................................................7

II. ANTLAMALARIN YAPIMI ..................................................................................................... 7


III. ANTLAMALARIN ETKLER................................................................................................ 7
A. ekince Kavram.......................................................................................................................................................7
B. ekincenin Sonular.................................................................................................................................................7
C. Antlamann Taraf Olmayan Devletlere Etkileri .........................................................................................................7

IV. ULUSLAR ARASI SZLEMELERN GEERSZL......................................................... 7

30 Aralk 2011