I. LAYUNIN y Nagagamit ang mga pananda sa mapa sa pagkilala sa mga bagay o lugar. Pagpapahalaga: Pagiging maayos at malinis II.

PAKSANG ARALIN y Mga Pananda sa Mapa y Sanggunia: BEC Makabayan 2, 1.A. 4.4, pp. 17, Sibika at Kultura 2, Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 y Kagamitan: Desktop, Powerpoint Presentation III. PAMAMARAAN A. Balitaan B. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Tingnan ang mapa ng Barangay Malinis. Pag-aralan kung nasaan ang apat na pangunahing direksyon. H

S K

T
A. Saang direksyon naroon ang ospital? B. Saan makikita ang simbahan? C. Saang direksyon ka tutungo kung ikaw ay nasa paaralan papunta sa tindahan? D. Mula sa ospital, saang direksyon ka tutungo sa pagpunta sa paaralan? C. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak y Ipakita ang mga sagisag na ginamit na mga pananda sa mapa.

Ano ang makatutulong sa paghahanap ng lugar o bagay sa mapa? (sagisag) b. Paglalapat a. Paano natin makikita ang kahulugan ng mga sagisag? (sa pamamagitan ng pananda) c.bahay dagat lawa puno ibon seesaw palayan kabundukan simbahan 2. Sabihin: Malalaman nating ang makikita sa mapa sa pamamagitan ng sagisag. Ito ang pananda. Paglalahat Ang mga sagisag ay mga panandang makikita sa mapa na nakatutulong sa paghahanap ng mga lugar o bagay sa mapa. Anu-ano ang mga ipinakitang mga bagay sa mapa ng pamayanan? 4. Tingnan natin ang mapa ng isang pamayanan. H K T S 3. Larawan o guhit ang ginagamit na sagisag sa mapa. . Pagguhit ng isang mapa ng parke sa pamayanan sa plaskard. D. Nakatutulong ang mga sagisag sa paghahanap ng mga lugar o bagay sa mapa. Makikita sa pananda ang kahulugan ng bawat sagisag. Talakayan a. Kilalanin ang iba¶t ibang bagay na ipinakikita sa mapa. Paglalahad Pagbibigay ng impormasyon ng guro sa mga mag-aaral. Pangwakas na Gawain 1.

Pangwakas na Gawain Awitin: Kamustahan Kamusta ka? Halina¶t magsaya Ipalakpak ang kamay At ituro ang paa. ___________ ang pananda sa kanluran.b. PAGTATAYA Pag-aralan ang mapa. ________ ang pananda sa Timog. Ano ang pananda sa hilaga? __________ 2. Padyak sa kanan Padyak sa kaliwa Umikot ng umikot Humarap sa iba IV. H K S T 1. V. 3. Hanapin ang pananda. Ang pananda sa silagangan ay ____________. TAKDANG ARALIN: Gumawa ng mapa ng inyong pamayanan at gamitan ng pananda. Paano mo mapananatiling malinis at maayos ang lugar sa iyong pinaggawaan? 2. . 4. Anu-ano ang mga sagisag na nasa pananda? Isulat ang tamang sagot sa patlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful