You are on page 1of 2

0

tweets

tweet

Gegevens ontvanger Naam ontvanger: Email ontvanger: Jouw gegevens Naam: Email:
Doorsturen

Advertorial: Belastingdienst
home | 02 jun 2008 | Onbekende auteur |

Een weg uit de spaghetti ... De complexe ICT -architectuur van de Belastingdienst is een schier onvoorstelbare spaghetti van applicaties en technieken, waardoor niet alles even goed en soepel verloopt. Maar dat gaat veranderen. En voor die uitdaging heeft de Belastingdienst ook fris bloed nodig. De Belastingdienst is een organisatie van ruim 30.000 medewerkers die tot voor kort alleen belast was met het heffen van belastingen en wat douanetaken. Maar de laatste jaren nam het aantal taken toe, steeg het aantal burgers waar de dienst mee te maken had van vier miljoen naar tien miljoen en werd het werk ook steeds complexer. Het werk was al vroegtijdig geautomatiseerd, maar die automatisering loopt nu tegen haar grenzen aan. "Het geautomatiseerde ondersteunen van onze werkprocessen heeft geleid tot een uiterst warrig ICT-landschap", zegt Willy Rovers, lid van het managementteam van de Belastingdienst. "Wij noemen het intern een spaghetti van veel verschillende applicaties en technieken. En die spaghetti begint nu tegen ons te werken, waardoor we minder efficint en effectief zijn en te veel fouten maken. Het moet anders, we gaan er de komende vijf tot zeven jaar voor zorgen dat we weer adaptief, efficint en effectief zijn, en dat ook de continuteitsrisico's goed zijn afgedekt." "Om dat te bereiken moeten we een eenvoudigere en overzichtelijkere applicatiearchitectuur creren", zegt Gerrit Oosterhof, voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Centrum voor ICT. "Dat is een ongelooflijk uitdagende klus; als vakman kun je je in het Nederlandse landschap bijna geen grotere uitdaging voorstellen. We zullen de deuren open moeten zetten voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe ideen. Want we willen geen suboptimalisaties op de vierkante centimeter, maar op hoofdlijnen eenduidig en eenvoudig processen faciliteren. Met andere woorden: het gaat niet om mximaal automatiseren, maar ptimaal." Rovers: "Elke fout is er een te veel, want daar is direct een gezin de dupe van. Dus moeten er faciliteiten zijn om zo goed mogelijk te werken. De serviceverlening naar burgers en bedrijven moet snel op een hoger niveau zijn, zonder dat we de flexibiliteit verliezen om snelveranderende wetten en regelgeving in te voeren. Dat vraagt om complexiteitsreductie en empathie. Zo kun je ervoor kiezen om rekening te houden met voor de burger logische momenten waarop de Belastingdienst contact zoekt met de burger. Breng bijvoorbeeld bij een overlijden alles wat fiscaal gerelateerd is logisch bij elkaar, zodat je dat op een heldere, eenduidige manier kunt afronden. En aan de andere kant: als een burger een vraag heeft, moet het systeem zo toegankelijk zijn dat we ook direct antwoord kunnen geven. We gaan dus van werkgericht naar klantgericht denken: de burger staat centraal."

Mengvorm "Dit vraagt een totaal andere manier van werken", meent Oosterhof. "We zoeken dus aanvullende competenties: mensen die zicht hebben op nieuwe technieken en ontwikkelingen, maar ook een gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen en in staat zijn om strategisch mee te denken over hoe ICT de doelen van de Belastingdienst goed kan ondersteunen. Uiteraard hebben we ook mensen nodig om de huidige systemen in de lucht te houden en zo optimaal mogelijk te laten werken." Strategisch in plaats van uit de eigen hokjes denken: gaat het om een mentaliteitsverandering? "Nee, want dat suggereert dat de huidige mentaliteit verkeerd is. Dit is een aanvulling, we zoeken een mengvorm tussen de bestaande kwaliteiten en vers bloed van buiten. Een goede mix van nieuwe technieken, kennis van bestaande applicaties en belastingdienstprocessen, en kennis van de markt." Hoeveel mensen zoeken jullie? "Minder complex werken moet leiden tot meer efficiency en dus een kleinere organisatie, anderzijds is ons takenpakket uitgebreid en dat vraagt om meer mankracht", zegt Rovers. "We werven continu mensen om die instroom van kennis en kunde op peil te houden. Bedenk daarbij dat genoeg mensen weer de stap naar buiten zetten; de Belastingdienst is een heel goede basis voor een verdere carrire." "Net als de hele ICT-sector hebben wij last van krapte op de arbeidsmarkt, dus je kunt mensen niet alleen binnenhalen met een functie en een salaris, het is juist het vak- en werkinhoudelijke dat mensen over de streep trekt", aldus Oosterhof. "Vakinhoudelijk is dit een grote uitdaging die hoogwaardige kennis vraagt en zeer uitdagend werk biedt. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de maatschappij: je bent niet zomaar een ICT'er, je hebt een belangrijke maatschappelijke functie en je ziet de effecten van je werk vaak direct in je naaste omgeving." "Maar laten we gelijk een misverstand uit de wereld helpen: we geloven niet in het clich van de ambtenarencultuur", zegt Rovers. "Natuurlijk profiteer je van de voordelen van een positie als ambtenaar - denk aan deeltijd werken, kinderopvang, zorgtaken - maar een negen-tot-vijfmentaliteit zoeken we niet in de dynamiek die er soms heerst. En wat we hier vertellen geldt net zo goed voor onze vaste medewerkers: ook zij staan voor een enorme uitdaging om de ICT beter te krijgen. En daar horen mensen bij die bereid zijn hun schouders eronder te zetten." Belastingdienst/Centrum voor ICT John F. Kennedylaan 8, 7314 PS Apeldoorn Postbus 9050, 7300 GM Apeldoorn Telefoon: (055) 528 10 00 Fax: (055) 528 37 50 www.belastingdienst.nl Trefwoorden: geen

Gegevens ontvanger Naam ontvanger: Email ontvanger: Jouw gegevens Naam: Email:
Doorsturen