P. 1
Proiect Ctb Creativa Studiu Comparativ OMFP IMM

Proiect Ctb Creativa Studiu Comparativ OMFP IMM

5.0

|Views: 488|Likes:
Published by Catalina Toma

More info:

Published by: Catalina Toma on Dec 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Studiu comparativ intre reglementarile contabile nationale OMFP 3.

055/2009 si standardul international IFRS pentru IMM

1

Studiu comparativ intre reglementarile contabile nationale OMFP 3. Situaţiile financiare. obiectivul situatiilor financiare ale unei intreprinderi mici sau mijloci este de a oferi informatii referitoare la pozitia. IFRS pentru IMM defineste acest obiectiv. companiilor de asigurari. nu si de marimea acesteia. Comparatie intre IFRS pentru IMM – OMFP 3055 Incepand o comparatie la nivel de principii generale si concepte observam o diferenta esentiala intre standardul IFRS pentru IMM si Ordinul OMFP 3055 si anume cu privire la obiectivul situatiilor financiare. Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) a emis in 2009 standardul de raportare finciara adresat intreprinderilor mici si mijlocii (IFRS pentru IMM). cheltuieli si venituri si capital propriu care trebuie obligatoriu prezentate. Celelalte entitati pot aplica IFRS pentru intocmirea situatiilor financiare destinate altor utilizatori decat statul (pentru un al doilea set de situatii financiare. Prin urmare. care sunt utile pentru luare deciziilor economice de catre o gama larga de utilizatori care nu au capacitatea de a solicita rapoarte adoptate necesitatilor lor specifice de informare. De asemenea. Entitatile de interes public pot opta intre reglementarile conforme cu Directiva a VII-a si IFRS pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate. bancilor. datorii. se observa ca in ciuda denumirii acestui standard acesta se aplica mai degraba in functie de natura entitatii. In ceea ce priveşte situaţiile financiare exista cateva diferente majore si anume : in timp ce OMFP 3055 prezinta un format/o structura standard pentru prezentarea situaţiilor. conform cu OMFP 3055). acest standard nu este adresat. insa prevede anumite tipuri de active. in general. IFRS pentru IMM este mai flexibil in aceasta privinţa. 2 . deoarece nu prevede un format prestabilit pentru situatiile financiare. In timp ce in reglementarile nationale nu este inclusa nici o prevedere referitoare cu privire la obiectivul situatiilor financiare. Acest IFRS este destinat intocmirii situatiilor financiare cu scop general de catre entitatile care prezinta situatii financiare cu scop general pentru utilizatorii externi si acelor entitati ale caror instrumente financiare nu sunt tranzactionate pe o piata publica. companiile ale căror titluri sunt tranzacţionate pe o piaţa reglementata si care prezinta situaţii financiare consolidate au obligaţia de a aplica Standardele Contabile Internaţionale de Raportare Financiara.055/2009 si standardul international IFRS pentru IMM Începând cu anul 2007. performanta si fluxurile de trezorerie ale acelei intreprinderi. a cooperativelor de economii sau creditare. Asfel. primul fiind prezentat conform reglementarilor nationale obligatorii. fondurile mutuale sau bancile de investitii.

si situatia fluxurilor de trezorerie. Anumite categorii de instrumente financiare. insa sunt prezentate anumite elemente care trebuie prezentate in mod obligatoriu. investiţii in întreprinderi asociate si asocieri in participaţie si activele biologice sunt evaluate la valoarea justa. Toate elementele. fac obiectul deprecierii. cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informaţii semnificative. De exemplu.prezentarea elementelor extraordinare este permisa.nu este prevăzut un format prestabilit pentru prezentarea situaţiilor financiare. Bilanţul 1. cu excepţia cazului in care o prezentare in ordinea lichidităţii este mai relevanta.prevede criteriile in funcţie de care se prezintă doar situaţiile financiare simplificate sau cele complete ( in plus. in timp ce aceasta metoda se foloseste si este permisa inca in reglementarile nationale. In schimb. anale. . inclusiv acele elemente recunoscute la determinarea profitului sau pierderii (care reprezintă un subtotal in situaţia rezultatului global) si alte elemente ale rezultatului global b) contul de profit si pierdere si o situaţie separata a rezultatului global 3. Situaţia modificării capitalului propriu a) o singura situaţie a rezultatului global. Contul de profit si pierdere Fie: 3. Notele. Situaţia fluxurilor de trezorerie 5. conform IFRS pentru IMM utilizarea metodei LIFO (ultimul intrat. Astfel. O prima diferenta se observa la formulele utilizate petru determinarea costului. Situaţia variaţiei capitalurilor proprii 4. Stocuri. Evaluarea elementelor in situatiile financiare. . 4. valoarea justa (pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere). si cea a modificării capitalurilor). Notele explicative la situaţiile financiare cheltuieli recunoscute in timpul perioadei. in plus in ordinul OMFP 3055 mai sunt menţionate si tipurile de valoare de intrare: costul istoric. primul iesit) nu este permisa.prezentarea elementelor extraordinare nu este permisa. Situaţia fluxurilor de numerar care prezintă toate elementele de venituri si 5. valoarea stabilita in urma evaluării (pentu bunurile reprezentand aport la capitalul social).OMFP 3055 IFRS pentru IMM Situaţiile financiare sunt prezentate astfel: Situaţiile financiare sunt prezentate astfel: 1. costul de producţie. . In cadrul standardului IFRS pentru IMM exista doua baze de evaluare uzuale: costul istoric si valoarea justa.O situaţie a poziţiei financiare 2. O entitate va evalua activele si datoriile la recunoaşterea initiala la costul istoric. este solicitata clasificarea activelor si datoriilor in curente si necurente. . 3 . cu excepţia celor evaluate la valoarea justa prin rezultat. Majoritatea activelor nonfinanciare recunoscute iniţial la costul istoric sunt evaluate ulterior la alte baze de evaluare.

sunt prezentate 3 tehnici de evaluare a costului stocurilor (metoda costului standard. In OMFP 3055/2009 nu exista o restrictie privind limita maxima pentru valoarea rambursarii. metoda celui mai recent pret de achizitie) spre deosebire de doar 2 tehnici utilizate conform OMFP 3055 (metoda costului standard. creanta privind 4 . Spre deosebire. in schimb potrivit IFRS pentru IMM. evaluarea la valoarea justa cu reflectarea variatiei de valoare in contul de profit si pierdere. rambursarea este recunoscuta atunci cand este aproape sigur ca entitatea va primi rambursarea si suma recunoscuta nu va depasi suma provizioanului. Daca o entitate alege tratamentul evaluarii la valoarea justa nu are voie ca ulterior sa schimbe politicile contabile in scopul evaluarii investitiei imobiliare la cost. tratamentul alternativ. stocurile trebuie sa fie depreciate la valoarea realizabila neta daca aceasta este mai mica decat costul (tratament similar cu cl din IFRS pentru IMM). Conform OMFP 3055. Conform IFRS pentru IMM. Atat IFRS pentru IMM. O data ales un tratament contabil el trebuie aplicat pentru toate investitiile imobiliare pentru unitate. 3055/2009 nu sunt definite politici contabile pentru investiile imobiliare. O entitate exculude castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor din evaluarea unui provizion. IFRS pentru IMM propune o abordare specifica acestora. metoda pretului de vanzare cu amanuntul). evaluarea la costul initial – amortizare si depreciere ulterioara. In timp ce in OMFP nr. valoarea unui provizion este valoarea actualizata a cheltuielillor estimate a fi necesare pentru a deconta obligatia. Suma recunoscuta ca provizion este cea mai buna estimare a valorii necesare pentru a deconta obligatia la data de raportare. in schimb IFRS pentru IMM. Active biologice si produse agricole. Investitii imobiliare. Conform OMFP 3055. Daca se estimeaza ca o parte din cheltuieli sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte. Atunci cand efectul valorii – timp a banilor este semnificativ. In cazul in care o entitate alege evaluarea la cost pentru investiile imobiliare e obligata sa prezinte in anexe valoarea justa a investitiilor imobiliare. Astfel metoda celui mai recent pret de achizitie nu este permisa in OMFP.De asemenea in IFRS pentru IMM. cat si OMFP 3055/2009 contin prevederi similare. Compensarea in bilant sau contul de profit si pierdere nu este permisa conform OMFP 3055/2009. politicile contabile specifice stocurilor sau imobilizarilor corporale sunt utilizate pentru activele biologice si produse agricole. In contradictie cu reglementarea nationala. metoda pretului de vanzare cu amanuntul. Ulterior evaluarii initiale. entitatile pot opta intre 2 tratamente: tratamentul de baza. Conform IFRS pntru IMM. Costul indatorarii. o entitate va recunoaste toate costurile indatorarii drept cheltuiala in contul de profit si pierdere in perioada in care sunt suportate. Provizioane. stocurile sunt evaluate initial la cost si ulterior la minimul dintre cost si pretul de vanzare mai putin costurile de finalizare si vanzare. Sunt aplicate politici contabile specifice imobilizarilor corporale. Conform IFRS pentru IMM investitiile imobiliare sunt evaluate initial la cost. rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. OMFP 3055 permite capitalizarea acestor costuri pentru activele care necesita o perioada semnificativa de timp pentru a fi gata pentru utilizarea destinata sau pentru vanzare.

Contracte de leasing. entitatea trebuie sa prezinte valoarea de incasat ca activ (creanta). Exemple de situatii care ar conduce in mod normal la clasificarea unui contract in categoria contractelor de leasing financiar sunt coerente cu IFRS pentru IMM cu exceptia unuia. Exista criterii de recunoastere similare pentru veniturile din vanzarea bunurilor. Daca este impracticabil pentru o entitate sa furnizeze informatiile solicitate de IFRS pentru IMM pentru orice perioada anterioara in care se intocmeste situatiile financiare in conformitate cu IFRS pentru IMM. In OMFP nr. care precizeaza ca la inceputul contractului valoarea totala a ratelor de leasing mai putin cheltuielile accesorii este mai mare sau egala cu costul de achizitie al bunului pentru locatar. 3055/2009 nu este permisa gruparea a doua sau mai multe tranzactii similare in vederea aplicarii criteriilor de recunoastere. Schimbul de bunuri similare sau diferite implica inregistrarea a doua tranzactii: scoaterea din bilant a activului cedat si recunoasterea activului primit in schimb. o entitate trebuei sa aloce incasarile intre componenta de datorie si cea de capitaluri proprii. 3055/2009 instrumentele de capital sunt evaluate la pretul de emisiune si nu exista o cerinta de actualizare daca plata este amanata si efectul valorii – timp a banilor este semnificativ. In cazul IFRS pentru IMM activele si datoriile sunt recunoscute la valorea justa sau la valoarea actualizata a platilor minime de leasing. in schimb IFRS pentru IMM prezice ca valoarea de incasat drept o ajustare in sectiunea de capitaluri proprii a situatiei sale financiare si nu drept un activ. Astfel intrumentele financiare compuse care contin o componenta de datorie si cea de capitaluri proprii. ca si in prevederile IFRS pentru IMM. 3055/2009 nu prevede cerinte pentru separarea imprumuturilor convertibile. Conform OMFP nr. Capitalul propriu. In schimb OMFP 3055/2009 prevede ca locatarul sa recunoasca activul si datoria la costul de achizitie pentru locator. Imprumuturile convertibile sunt recunoscute ca datorii si transferate in capitalurile proprii atunci cand este exercitata optiunea de conversie. In schimb in cazul IFRS pentru IMM se arate in vedere acesta separare aferente imprumuturilor convertibile. indiferent daca inainte cadrul sau contabil se baza pe standardele IFRS complete sau pe un alt set de standarde contabile. Daca intrumentele de capitaluri sunt emise inainte ca numerarul sau celelalte resurse sa fie furnizate. Venituri. ca in cazul IFRS pentru IMM cand evalurea initiala este facuta pe baza valorii actualizate. In cazul imprumuturilor convertibile OMFP nr. Aplicarea pentru prima oara implica aplicarea retrospectiva a IFRS pentru IMM in vigoare la data de raportare petru primele situatii financiare in conformitate cu IFRS pentru IMM ale unei entitati. daca aceasta este mai scazuta. aceasta omisiune va fi divulgata. Prevederile privind recunoasterea veniturilor din redevente si dividende sunt similare cu cele ale IFRS pentru IMM.rambursarea va fi prezentata in situatia pozitiei financiare ca activ si nu va fi compensata cu provizionul. 5 . Trecerea la IFRS pentru IMM O entitate care aplica pentru prima oara IFRS pentru IMM este o entitate care isi prezinta primele sale situatii financiare anuale in conformitate cu IFRS pentru IMM.

-evaluarea intereselor care nu asigura controlul. -contabilitatea de acoperire. Bibliografie 1. o entitate nu va schimba retospectiv modul de contabilizare utilizat potrivit cadrului de raportare anterior pentru oricare dintre urmatoarele tranzactii: -scoaterea din bilant a activelor si datoriilor financiare. -operatiile intrerupte.11. -estimarile. 2009 4. publicat in Monitorul Oficial nr 766/10. Editura CECCAR. IASB – International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009. daca este cazul in alt element de capitaluri proprii) la data trecerii la IFRS pentru IMM.La prima aplicare a IFRS pentru IMM.pdf 6 . Studiu comparativ intre reglementarile contabile din Romania (OMFP nr 3055/2009) si Standardul de Raportare Financiara pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (IRFS pentru IMM). 2. Compatibility Issues EFRAG WORKING PAPER http://www. Ajustarile care rezulta din aplicarea pentru prima data a IFRS pentru IMM sunt recunoscute direct in rezultatul reportat (sau. IFRS for SMEs and the Fourth and Seventh Council Directives.org/files/EFRAG%20public %20letters/IFRS%20for%20SMEs%20compatibility%20analysis/EFRAG %20Compatibility%20Analysis.2009. 2010 3.efrag.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->