Portal za besplatne online pripreme državne mature

Portal na kojem je svim učenicima Republike Hrvatske dostupna besplatna, stručna  i kvalitetna priprema za državnu maturu. Na portalu se nalazi ogroman repozitorij  materijala iz različi h predmeta, primjeren kako za udaljeni tako i za tradicionalni  oblik učenja. Portal služi i kao organizacijska i stručna podrška kandida ma i  njihovim profesorima za polaganje državne mature. Komunikacija između korisnika  omogućena je putem kontakt stranice te putem Facebook Fan stranice koju slijedi  više od 6 500 maturanata.   Portal Moja matura pokrenut je da bi učenike upu o u korištenje besplatnih  resursa za stjecanje znanja kako bi, svjesni mogućnos  koje pružaju današnje web  2.0 tehnologije, samostalno i redovito posezali za resursima kao pomoć u učenju.  Time razvijaju vješ ne potrebne za cjeloživotno učenje i pridonose uspješnom  savladavanju izazova 21. stoljeća. 

r matu vna Drža 1./2012. 201

a

Podržali su nas

CUC · 2011
80 srednjih škola i portala,   HRT  Dnevnik , U krupnom  planu, Indeks, e‐Hrvatska,  Hrvatski radio, Jutarnji list  Naši ciljevi
Besplatno udaljeno učenje,  dostupno svima  Primjena novih web tehnologija u  nastavi  Kvalitetno samostalno učenje uz  samovrednovanje  Naši rezulta (od1.12.09.) - 805 000 posjeta   - Više od  30000 posjeta  mjesečno  - Od 1500 do 13.800  posjeta dnevno  - 6500 prijatelja na  društvenoj mreži  Facebook i 400  na  Twi eru  - Finalis  na Forumu  inova vnih učitelja  2010.

Na CARNetovom Webfestivalu 2011 u kategoriji “Surfam i učim” portal Moja matura osvojio prvu nagradu za najdruštveniji obrazovni sadržaj Sadržaj portala  - Edukacijski materijali iz  svih predmeta za  pripremu  državne  mature prema ispitnim  katalozima  - Informacije o maturi iz  službenih izvora  - Vijes  o maturi iz  različi h medija  - Informacije s visokih  učilišta     Edukacijski materijali - Više od 620 vježbi iz  engleskog jezika  - Oko 800 zadataka iz  matema ke  - Više od 200 vježbi iz  ostalih predmeta 
- 13 online predavanja za 

državnu maturu  (snimke) 

Udruga profesora IX. gimnazije u Zagrebu „Samo jedan klik“
        Fax: 01‐3097‐197  E‐mail: info@mojamatura.net                info@samojedanklik.hr  

Naši planovi
Proširi  ponudu iz svih predmeta  Suradnja s kolegama iz cijele Hrvatske  Novi ciklusi online predavanja – webinari za državnu maturu, TeachMeet 

Zašto Moja matura?
Svakodnevna interakcija s učenicima putem Facebooka, Twi era, e‐maila  Obraćamo se učenicima na način koji je njima blizak! 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful