MAJLIS PERBANDARAN KULIM 09000 KULIM KEDAH DARUL AMAN

TEL NO. FAX NO. : : 04-4906522 / 04-4907526 / 04-4954167 04-4901443

BORANG PERMOHONAN JAWATAN

Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Jabatan Perkhidmatan Korporat Majlis Perbandaran Kulim Kedah Darul Aman

Sila pastikan kulit borang permohonan dan Arahan Kepada Pemohon diceraikan semasa menghantar kembali borang permohonan jawatan. 10. Mana-mana maklumat atau senarai semakan yang TIDAK LENGKAP. Tuntutan perbelanjaan perjalanan / lain-lain perbelanjaan berkenaan dengan permohonan ini / temuduga tuan / puan TIDAK AKAN DILAYAN oleh MPKK. (U. maka permohonan tuan / puan akan DIBATALKAN SERTA-MERTA atau tidak akan diproses. 8. 7. 9. MAJLIS PERBANDARAN KULIM. Sila penuhkan butir-butir yang dikehendaki di dalam borang ini dengan tepat dan betul. 12. Semak semua maklumat sebelumdihantar semula. 104-120. 5. KOTA KENARI. 4.) tulis TIADA. borang permohonan TIDAK AKAN DITERIMA untuk diproses. Sekiranya tuan / puan ingin membuat semakan permohonan tuan / puan sila nyatakan nombor siri borang permohonan tuan / puan.P. Satu salinan tiap-tiap sijil / surat lain hendaklah disertakan sebagai tanda pemohon mempunyai kelayakan akademik / lain-lain kelayakan juga dikehendaki. Borang ini hendaklah dikemukan kepada: YANG DIPERTUA. 2. Permohonan daripada kakitangan Jabatan Kerajaan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan disertakan LAPORAN SULIT JABATAN. . Permohonan lebih daripada satu jawatan hendaklah dibuat dalam borang yang berasingan bagi tiap-tiap jawatan. Jika maklumat tidak berkaitan gunakan symbol ( . NO. Borang permohonan jawatan dan salinan sijil-sijil berkaitan hendaklah di “staple” dan tidak menggunakan “clipper” supaya tidak terpisah dengan borang permohonan jawatan. 09000 KULIM KEDAH DARUL AMAN.ARAHAN KEPADA PEMOHON 1. LORONG KOTA KENARI 5/1. Jika didapati / diketahui terdapat butir-butir PALSU dikemukakan di dalam borang. Tuliskan di hadapan atas sebelah kiri sampul surat nama jawatan yang dipohon. 11. 6. Bahagian Sumber Manusia) 3. Pemohon-pemohon yang dipilih untuk temuduga akan diberitahu dan mereka mestilah membawa bersama-sama mereka sijil-sijil serta surat yang asal apabila menghadiri temuduga.

Satu salinan Sijil/Buku Catatan Perkhidmatan Angkatan Tentera/Polis. 3. 5. 2. BAHAGIAN B 1. . 2. Satu salinan sijil kelahiran tanggungan BAHAGIAN F / G 1. 6.Mana-mana maklumat yang tidak lengkap. Satu salinan sijil-sijil kegiatan luar (jika berkaitan) BAHAGIAN I 1. Satu salinan kad pengenalan. 3. 4.SENARAI SEMAKAN Arahan : Sila pastikan/tandakan (-/) bagi perkara dikemukakan semasa mengemukakan permohonan. borang tidak akan diterima untuk diproses. Satu salinan testimonial / pengesahan bekerja Laporan Sulit Jabatan Kerajaan. 2. 2. 3. Satu salinan Sijil Tamat Darjah 6 Satu salinan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) Satu salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) Satu salinan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Satu salinan sijil menaip/trengkas (jika berkaitan) Satu salinan lesen memandu Satu salinan sijil-sijil kemahiran/kecekapan BAHAGIAN E 1.(STPM) Satu salinan Diploma Satu salinan Ijazah BAHAGIAN H 1. MPKK Dua keping Gambar berwarna ukuran pasport terkini. Satu Salinan Sijil Nikah/ Cerai (jika berkaitan) BAHAGIAN D 1.

Jantina : G/borang permohonan jawatan TEL : BULAN : TAHUN : Kahwin Janda/Duda Agama : .SIRI: BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT MAJLIS PERBANDARAN KULIM 09000 KULIM KEDAH DARUL AMAN BORANG PERMOHONAN JAWATAN Arahan : Sila isikan maklumat dengan HURUF BESAR LEKATKAN GAMBAR WARNA UKURAN PASPORT A. MAKLUMAT PERJAWATAN Nama Jawatan Yang Dipohon Gred Jawatan B. Kad Pengenalan Lama No. 9. 1. No. Umur pada tarikh tutup iklan Tarikh Lahir Tempat Lahir Taraf perkahwinan : Bujang 10. 7. 3. 1. Kad Pengenalan Baru Alamat Kediaman POSKOD : 5.No. 8. 4. 2. MAKLUMAT PEMOHON Nama Penuh Pemohon 2. Alamat Surat Menyurat TEL : POSKOD : 6.

Adakah anda mempunyai kecacatan anggota? Ya cm/inci cm/inci Tidak Jika Ya. Tulisan Bahasa Melayu Baik Sederhana Lemah Baik 3.s.s. 1. Untuk jawatan berkaitan sahaja: KEBOLAHAN MENAIP DAN TRENGKAS Bertulis: Bercetak: Dari Rencana: Menaip Dari Salinan Treangkas: ____________________p.s. KEMAHIRAN/KECEKAPAN Lisan Bahasa Melayu Baik Sederhana Lemah Baik Sederhana Lemah 2.s.m ____________p. Adakah anda mempunyai penyakit kronik/kekal? Ya Tidak Jika Ya.m ____________p.m ____________p. Sederhana Lemah Lain-lain kemahiran Bahasa______________________________________________________ Kemahiran/kecekapan menggunakan (tandakan ( ) pada yang berkaitan) Komputer Mesin taip elektrik Lain-lain nyatakan Mesin fax Mesin fotostat 5.C. nyatakan___________________________________________________ 2.m 6. Kelas lesen memandu: Tamat tempoh : _____________________________ _____________________________ G/borang permohonan jawatan . 4. Tinggi: MAKLUMAT FIZIKAL cm/kaki inci Berat: kg Ukuran Dada: Tarik nafas: 1. nyatakan___________________________________________________ D.

E. Nama Sekolah Kelulusan/ Peperiksaan Tahun Masuk Tahun Keluar Darjah/ Tingkatan Nama Institusi Pengajian Tinggi Diploma/Ijazah (Pengkhususan) Tahun Masuk Tahun Keluar Lulus/ Tak Lulus G/borang permohonan jawatan . BIL BUTIR-BUTIR TANGGUNGGAN PEMOHON ( JIKA BERKAITAN) NAMA UMUR (TAHUN) HUBUNGAN PEKERJAAN F. TARAF PENDIDIKAN ARAHAN: Keterangan-keterangan penuh hendaklah diberi untuk membuktikan semua kenyataan di bawah ini. Sila lampirkan salinan-salinan sijil akademik untuk mengesahkan kenyataan tersebut.

G. TARAF KELULUSAN SRP/LCE/PMR TAHUN GRED SPM/MCE/SPMV TAHUN AGREGAT STPM/HSC TAHUN GRED LAIN-LAIN TAHUN GRED ANGKA GILIRAN ANGKA GILIRAN ANGKA GILIRAN ANGKA GILIRAN Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Matematik Moden Ilmu Sains Rampaian Sains Geografi Sejarah Pendidkan Islam Lukisan Pangkat Mata Pelajaran Bahasa Melayu ( Lisan) Bahasa Inggeris (Lisan) Matematik Moden Matematik Tambahan Geografi Sejarah Pendidkan Islam ( Amali) Lukisan Rampaian Sains Fizik Pangkat Mata Pelajaran Kertas/ Pengajian Am Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Ekonomi Sejarah Pengetahuan Islam Matematik Tulin Fizik Kimia Biologi Pangkat Mata Pelajaran Pangkat Sains Rumahtangga/ Kemahiran Hidup Sains Perusahaan Sains Paduan Perdagangan Kimia Perakaunan Biologi Perdagangan Kesusasteraan Melayu Ekonomi Asas Perakaunan Geografi Usulludin Syariah G/borang permohonan jawatan .

KEGIATAN LUAR ( PERSATUAN. SOSIAL. Sangkut.Pekerja Jabatan Gaji Sebulan Kod Gaji Terima Pencen/Ganjaran Tempoh Perkhidmatan Dari Hingga Sebab-Sebab Berhenti . KERAJAAN/BADAN BERKANUN/TENTERA/POLIS Nama Jawatan Taraf Jawatan (Tetap.H. SUKAN DLL) SEKOLAH/INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ( JAWATAN /AKTIVITI) KEGIATAN SEKARANG ( JAWATAN/AKTIVITI) I. Sementara. PENGALAMAN/PEKERJAAN 1. SWASTA/SENDIRI Nama Jawatan/Pekerjaan Majikan dan Alamat Gaji Tempoh Perkhidmatan Dari Hingga Sebab-sebab Berhenti 2.Kontrak. Sambilan) Gred/No.

telefon No. Lama Hubungan Lama Hubungan K. Nama Nama SAKSI KEDUA 2. No.Kad Pengenalan 5 Tarikh Lahir Tarikh Lahir 6. No. Telefon Pejabat 9. Pekerjaan/jawatan Pekerjaan/jawatan 7.J. Alamat Kediaman Alamat Kediaman 3. Hubungan dengan pemohon Hubungan dengan pemohon 10. Telefon Pejabat No. BUTIR-BUTIR SAKSI SAKSI PERTAMA 1. No.Kad Pengenalan No. Nama dan Alamat Majikan Nama dan Alamat Majikan 8. telefon 4. MAKLUMAT UMUM Gaji pokok yang dijangka sebulan Tarikh boleh mula bertugas Jenis pengangkutan ke tempat kerja : RM____________ : _______________ : _______________ G/borang permohonan jawatan .

L. perkhidmatan saya akan ditamatkan dengan serta merta. Kad Pengenalan : ……………………… (Tandatangan Pemohon) ……………… Tarikh :……………………. permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan jawatan. M. Saya akui bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh diterima :____________________ Oleh :________________________________ Jawatan : * Layak/Tidak Layak * Potong yang berkenaan G/borang permohonan jawatan 7 . 2.. No.. Saya sahkan bahawa saya akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berkaitan dengannya. \ PERAKUAN PEMOHON 1. Nama : ……………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful