Reka Bentuk Pengajaran

Model Pemprosesan Maklumat

 .   Tumpuan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah bagi mengekalkan ingatan pelajar kepada tahap yang paling maksimum iaitu ingatan jangka masa panjang.Pengenalan  Model ini amat berkait rapat dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang.

Empat Proses Utama .

Pengkodan ('Encoding') .

 Penyimpanan ('Storage') .

  .

 Lupaan ('forgetting') .

Perakam Deria ('Sensory Register') Maklumat diterima melalui perakam deria visual. perakam deria hiduan.  Contoh: apabila kita melihat 'flash' kamera ketika mengambil gambar.1000 miliseconds).   . Kapasiti perkam deria adalah besar dan tidak terhad. perakam deria auditori. imej kekal sekejap.  Sperling (1960) dalam kajian memutusan bahawa tempoh ('duration') perakam deria ialah 1/4 hingga 1 saat (iaitu 250 miliseconds . perakam deria rasa dan perakam deria sentuhan.

   Proses ini dipanggil Ulangan Berkekalan ('Maintenance Rehearsal').  Contoh: kawan kamu berikan nombor telefon dan sementara mencari kertas untuk menulisnya kamu mengulang nombor itu supaya tidak lupa.   . ia akan hilang dalam masa 10-20 saat.  Tempoh ingatan jangka pendek ialah 10-20 saat jika butir maklumat itu tidak diulang. Jika kamu tidak ulang nombor itu.Ingatan Jangka Pendek ('Short Term Memory')  Stor memori ini juga dikenali sebagai 'Ingatan Kerja' ('Working Memory').

 Contoh.    Ia adalah komponen memori yang mengandungi info tentang peristiwa lepas yang spesifik termasuk pengetahuan am tentang dunia. Ini bermakna maklumat tidak hilang tetapi sukar diingat kembali.  Ahli-ahli psikologi seperti Freud mencadangkan bahawa segala pengalaman kita sejak dilahir disimpan dalam ingatan jangka panjang.Ingatan Jangka Panjang ('Long Term Memory')  Satu komponen dalam struktur memori yang menyediakan gudang atau stor penyimpanan yang kekal segala maklumat dan lebih kekal penyimpanan maklumatnya. . kita masih boleh mengingat apa yang berlaku pada hari pertama sekolah.