You are on page 1of 36

Informatie over colloidaal zilver periode 1997-2005 door Driek van der Vet www.colloidaalzilver.

nl
Inhoud pagina: 2. Collodaal zilver, de herontdekking van een superantibioticum? Wat is collodaal zilver precies? 3. Aids publicatie op internet.Ontsmetten.Waterzuivering. 4. Hedendaags onderzoek. 5. Onderzoek van zilver in de homeopathie. Zilver en de Ayurvedische geneeswijze. 6. Verdere onderzoeken en publicaties over collodaal zilver. 7. Verdere onderzoeken en publicaties over collodaal zilver. Hoe veilig is zilver? 8. Dierstudies. 9. Internetlink onafhankelijk toxicologisch onderzoek. Tandheelkunde. 10. Argyria Onderzoek. 11. Argyria Onderzoek. 12. Referenties 13. Referenties 14. Eigenschappen van zilver. 15. Eigenschappen van zilver. 16. Hoe zuiver moeten zilverelektroden zijn. 17. Water heeft wonderbaarlijke eigenschappen. 18. Lijst met aandoeningen(naar publicaties op internet.) 19. Lijst met aandoeningen (naar publicaties op internet.) 20. Collodaal Zilver heeft veel toepassingsmogelijkheden. 21. Resultaten van zilverwater uit de praktijk 22. Resultaten van zilverwater uit de praktijk 23. Resultaten van zilverwater uit de praktijk 24. Resultaten van zilverwater uit de praktijk 25. Resultaten van zilverwater uit de praktijk 26. Hoe gebruik je zilverwater. 27. Hoe gebruik je zilverwater. Reacties op het gebruik. 28. Een handig lijstje voor het gebruik van zilverwater. 29. Een handig lijstje voor het gebruik van zilverwater. 30. Waarom werkt zilverwater soms niet! 32. Zilver meer spiritueel bezien 32. Zilver meer spiritueel bezien 33. Zilver meer spiritueel bezien 34. Zilver meer spiritueel bezien 35. Zilver meer spiritueel bezien

Collodaal zilver, de herontdekking van een superantibioticum?


Collodaal zilver, blijkt een krachtig, natuurlijk antibioticum te zijn en werkt preventief voor infecties. Werkend als een katalysator verstoort het een enzym dat eencellige bacterin, virussen en rottingsbacterin nodig hebben voor hun zuurstofstofwisseling. Zilver werkt zonder kwaad te doen aan menselijke enzymen of onderdelen van de menselijke chemie van het lichaam. Het resultaat is destructie van de ziekte veroorzakende organismes in lichaam en voedsel. Een verdunning van 6 delen zilver op 1 miljoen delen water is voldoende om ziekmakende bacterin te doden. Collodaal zilver blijkt daarnaast ook nog een stimulans te zijn voor het afweersysteem om de ziektekiemen te vernietigen en werkt tevens algemeen ontstekingremmend. Vanaf 1900 tot het begin van het tijdperk van de moderne antibiotica - ca 1940 met de introductie van de sulfapreparaten - was zilver een van de hoofdpijlers van de medische praktijk in Europa en de U.S.A.. Zilver in diverse verschillende bereidingen werd gebruikt om honderden verschillende ziekten te behandelen: longziektes zoals longontsteking, tuberculose en borstvliesontsteking, geslachtsziektes zoals gonorroe en syfilis, huidaandoeningen zoals snijwonden, zweren, eczeem, puisten, impetigo, acne, verder ook acute- en epidemische hersenvliesontsteking, infectieziektes zoals wondroos, blaasontsteking, tyfus, steeds terug kerende koortsen, amandelontsteking, oogziektes als traanzakontstekingen, hoornvliesontstekingen, bindvliesontstekingen en ooglidontstekingen, verschillende vormen van bloedvergiftiging, bij infecties in het kraambed, buikvliesontsteking,enz In 1939 werden door W. Hill & D. Pillsbury 94 verschillende zilverpreparaten geregistreerd die tot 1939 in gebruik waren. (W. Hill & D. Pillsbury, Argyria- The Pharmacology of Silver, Baltimore: Williams & Wilkins, 1939) Echter met de opkomst van het antibioticatijdperk en de farmaceutische industrie kwam zilver snel in onbruik en werd vervangen door sulfa-preparaten en daarna de penicilline die bij honderden variaties op de markt gebracht werden, om daarna bijna geheel te worden vergeten. Wat is collodaal zilver precies? Een collode bestaat uit uiterst kleine deeltjes die binnen in een vloeistof drijven en ondanks de uitwerking van de zwaartekracht niet omlaag zakken. Om zo in de vloeistof verdeeld te blijven moeten de deeltjes kleiner zijn als een micron. In het geval van collodaal zilver worden zilverdeeltjes, zilverionen, getrokken van een zuiver zilveren elektrode die in gedistilleerd water (=mineraal vrij)staat, door een lage elektrische stroom door de elektrodes en het water te laten stromen. Deze geeft ieder zilverdeeltje een elektrische lading. Deze zilverdeeltjes kunnen een afmeting hebben van ca. 0,001 micron (1 micron = 1 miljoenste deel van een meter)

Colloden zijn in de natuur de kleinste deeltjes waarin een stof fijn gemaakt kan worden en waarbij deze toch nog zijn karakteristieke eigenschappen behoudt. Door een stukje zilver om te zetten in een wolk van microscopisch kleine deeltjes is de oppervlakte sterk vergroot en daarmee zijn genezende eigenschappen. Bovendien kan het zo makkelijk diep in het lichaam doordringen. Aids publicatie op internet. Silver seems to be even more promising against AIDS, and there seems to be no doubt that the silver supplements and supports the T-cells in their fight against foreign organisms in the blood. It virtually forms a second immune system, actually protecting and defending T-cells. It is strongly suggested by research scientists such as Dr. Gary Smith and others that silver ions are essential to the immune system. The Herald of Provo Utah, February 2, 1992, ran an article on Pg. D1, in which a member of the administrative staff of Brigham Young University, by the name of Daryl Tichy has been successfully experimenting with colloidal silver in the treatment of AIDS, along with warts and parvo virus in a dog. Tichy said he had the material [colloidal silver] tested at two different labs; results showed the solution killed a variety of pathogens, including the HIV virus. Tichy then states, I dont have a doubt in my mind. He says he has not been able to obtain funds to continue his research. Ontsmetten. Wist u dat vroeger ( tot ca. 1970) in veel laboratoria glazen kweekschalen voor bacterin werden gesteriliseerd door er een zilveren plaat in te leggen. Waterzuivering. Zilver werkt zeer goed om het water te zuiveren. Aan boord van de moderne ruimtevaartuigen wordt zilver in de afvalwaterfilters gebruikt om het water opnieuw te kunnen gebruiken. In tegenstelling tot chloor en jodium als kiemdoders, is zilver volkomen onschadelijk en het geeft geen smaak aan het water. Internationaal gebruiken veel luchtvaartmaatschappijen nu zilver in hun watertanks om deze vrij te houden van ziektekiemen. Kijk eens naar de site van de Zwitserse firma Katadyn die zich al tientallen jaren heeft gespecialiseerd in waterzuiveringsinstallaties zowel voor de voedingsmiddelenindustrie als voor kleine en grote waterzuiveringsinstallaties in hotels, campers enz . Zij leveren een zilverproduct in tabletvorm of oplossing voor de sterilisatie van water.

Hedendaags onderzoek.
Dr. Harry Margraf In de jaren 1970 kreeg Dr .Carl Moyer, Chairman van de afdeling chirurgie van de universiteit van Washington een verzoek om een betere behandelingen te ontwikkelen voor slachtoffers van brandwonden. Dr Harry Margraf werkte met dr.Moyer en andere chirurgen als belangrijkste biochemicus aan dit project. Zij testen 22 antiseptische samenstellingen en verwierpen deze allemaal. het probleem was dat infecties bij brandwonden vaak weigeren te reageren op antibiotica. De meeste antibiotica vernietigden de delicate genezende huid bij zware brandwonden en waren erg pijnlijk. Het grootste probleem was de bacterium Pseudonomas acruginose die bijzonder infectief is en weigert te reageren op alle normale anti-septica en antibiotica. Uiteindelijk vond Margraf talrijke referenties naar zilver. Zilver werd als meer dan honderd jaar in een of andere vorm gebruikt tegen infecties en bacterin waren daar nooit immuun voor geworden. Dr. Margraf probeerde toen zilvernitraat, de zelfde oplossing die pas geboren babys wel in hun ogen krijgen gedruppeld. Het werkte! Echter ontdekte hij dat zilvernitraat de balans van de lichaamszouten verstoorde en dat het in hoge dosis corrosief werkte en pijnlijk was. Uiteindelijk ontdekte hij dat al deze problemen waren opgelost met collodaal zilver. Met collodaal zilver als basis ontwikkelde hij een zalf die op de markt werd gebracht als silver suladiazinewelke bijzonder effectief was bij het behandelen van infecties en de genezing bevorderde bij zware brandwonden. Deze zalf wordt nu routinematig gebruikt bij slachtoffers met zware brandwonden. Dr. Robert O. Becker Dr. Robert O. Becker een leider op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot beenregeneratie ontdekte dat zilver een bijzonder goede invloed heeft op het herstel. Tijdens zijn studie over de regeneratie van ledematen, ruggenmerg en organen in de late jaren 1970 ontdekte Robert O.Becker MD, de schrijver van Body Electric, dat zilverionen beendergroei bevorderen en de omringende bacterin doden. Hij gebruikte bij zware gecompliceerde beenbreuken met infecties een verzilverd nylongaas wat hij op de wond legde en daar een kleine stroom door heen liet gaan. De vreselijkste infecties die anders niet wilden genezen zag hij zo snel herstellen. Hij ontdekte ook dat nieuwe celvorming zowel van het botweefsel als van het spier- en bindweefsel door zilver sterk wordt bevorderd. De maartuitgave 1978 van Science Digest, meldt in een artikel Onze machtigste kiembestrijder: dankzij ogen openende research, blijkt zilver een wonder van moderne medische behandeling. Een antibioticum doodt mogelijk een half dozijn verschillende ziekteorganismen, zilver doodt er minstens 650. Er kan geen resistentie ontwikkeld worden en zilver is absoluut niet toxisch. Het artikel eindigt met een
4

mededeling van Dr. H. Margraf, biochemist en pionier met zilver onderzoek. Hij werkte samen met de overleden Carl Moyer MD. hoofd van de afdeling chirurgie van de universiteit van Washington in 1970. Hij zegt: Zilver is de beste allround kiembestrijder die we hebben. Echter: Met alle onverwachte publiciteit is Robert Becker niet gelukkig. Door de vermelding van zijn boek en zijn ongewilde rol in de huidige belangstelling voor collodaal zilver die in de wereld opkomt wenst hij zich nu te distantiren. Hij raadt nu alle gebruik van zilverpreparaten af.

Onderzoek van zilver in de homeopathie.


In de Duitse homeopathische school werd onderzoek gedaan naar de uitwerking van zilver en zilverzouten als homeopathisch geneesmiddel. De Duitse homeopathische arts Julius Metzger schrijft in zijn Gesichtete Homoopatische Arzneimittellehre zijn beroemde Materia Medica uit 1964 o.a.:(vertaling): Zilver vormt met koper en goud een nevengroep binnen het periodiek systeem. Het komt chemisch en farmacologisch het dichtste bij koper. Zilver lost in water op ongeveer in een verhouding 1: 100000. Zelfs in een verdunning die met de 6e en 7e decimale potentie overeenkomt worden bacterin in hun voortplanting geremd of gedood. In de tijd voor Hahnemann (de grondlegger van de homeopathie) was de toepassing van het metaal zilver onbekend, omdat de vervaardiging van collodale oplossingen pas door het verwrijvingsproces van Hahnemann werd ontwikkeld. Lewin beschrijft bij het gebruik van zilvernitraat dat hier langdurige vergiftigingsverschijnselen werden waargenomen en in de weefsels slaan onoplosbare zilverzouten neer(Argyria). In de moderne geneeskunde worden collodale oplossingen van zilver (Collargol) tegen de meest verschillende infectieziekten toegepast, vooral tegen Sepsis. Men neemt aan, dat het zich hierbij vooral om een katalytische stimulans van het afweersysteem van het organisme gaat. Waarschijnlijk niet om een directe vernietiging van de bacterin. De onderzoeker Schade wijst op de oxidatieversnelling die als gevolg van de aanwezigheid van zware metalen waargenomen wordt. Tegen deze oxidatieversnelling zijn alle toxines zeer gevoelig. Volgens dit inzicht zou dus de antitoxische werking geen specifieke zilverwerking zijn maar bij alle zware metalen aanwezig zijn. Leeser voert op dat Zilverhydrosol, dat met gelatine gestabiliseerd moet worden, de stikstofstofwisseling en waarschijnlijk de stofwisseling van de celkern verhoogt. Er treedt een beduidende stijging van de urinezuuruitscheiding door de urine op. Zo wordt het begrijpelijk dat na een zeer lange zilvertoevoer vermagering en kachexie ontstaan net als bij andere chronische metaalvergiftigingen.

Zilver en de Ayurvedische geneeswijze.


De beroemde veelzijdige Indiase ayurvedische arts Dr. B. Bhattacharya (1897-1964) was ook een groot bewonderaar van Hahnemann de grondlegger van de westerse homeopathie. Dr. Bhattacharya heeft de gehele medicijnenleer van de klassieke homeopathie gentegreerd binnen zijn ayurvedische geneeskunde en de ayurvedische polsdiagnostiek. Bhattacharya wees al op de bijzondere eigenschappen van zilver(Argentum) en zilvernitraat (Argentum Nitricum) om extreme gevolgen van de verbinding tussen van elementen Vatta(lucht) en Pitta(vuur) sterk te kunnen bedaren. Ongeacht de daarvoor achterliggende oorzaak. Hij gebruikte hiervoor zeer hoge verdunningen als D200 en hoger. Deze uitwas van Vatta-Pitta is de basis van veel ontstekingen. Deze verklaring voor de ontstekingremmende werking op het gehele organisme maakt al de veelzijdige toepassingsmogelijkheden duidelijk van collodaal zilver. Dr. B. Bhattacharya: We leven nu in een tijdperk van wereldwijde industrialisatie, een zich steeds meer opdringende techniek en verkeersactiviteit. Het valt allemaal onder het element vuur dat nu is aangewakkerd door het element lucht. Dit vuurprincipe als dominante kracht doordringt steeds meer de gehele mensheid op aarde en zeker de westerse beschaving. Als we niet uitkijken kunnen we er letterlijk en figuurlijk door verteerd worden. Bhattacharya wees al op de bijzondere eigenschappen van zilver(Argentum) en zilvernitraat (Argentum Nitricum) om extreme gevolgen van de verbinding tussen van elementen Vatta(lucht) en Pitta(vuur) sterk te kunnen bedaren. Ook hier vindt men weer duidelijk de ontstekingremmende inwerking van zilver middels de beinvloeding van het functioneren van de gehele biologie. Volgens velen is deze uitwerking veel belangrijker dan de bacteriedodende werking door het contact tussen zilver en de ziekteverwekker. Toelichting AYURVEDA zie hoofdstuk: Spirituele werking van zilver.

Verdere onderzoeken en publicaties over collodaal zilver.


Elektrisch gemaakt collodaal zilver wordt in sterktes van 3 ppm tot 500 ppm gebruikt. Belangrijk is de afmeting van de zilverdeeltjes. Elektrisch gemaakt collodaal zilver van goede kwaliteit bevat zilverdeeltjes van 0,01 tot 0,001 micron Goed gemaakt elektrisch collodaal zilver heeft een gele kleur volgens H.Freundlich H.Freundlich, Colloid & Capillary Chemistry, N Y.: Dutton 1922, p385 H.Freundlich stelt : bij een toename van de concentratie van zilveroplossingen verandert de kleur van grijs groen via lila en rood naar geel. N.Grier (1983) Silver and Its Compounds in Disinfection, Sterlization and Preservation S.Block ,ed, Philadelphia: Lea & Febiger ,380-428
6

In de eerste helft van de 20e eeuw werd zilver in een grote verscheidenheid in vormen gebruikt o.a. in de vorm van zilverzouten zoals zilvernitraat, zilverfosfaat, zilverjodide en samenstellingen als zilver sulfadiazine, zilver arsphenamine, zinkzilver allantionate . Veel artsen gaven de voorkeur aan zilver in de collodale vorm dat zowel chemisch als elektrisch werd gemaakt. Zilver werd vaak met eiwit gecombineerd ter verbetering van de houdbaarheid. Zilver-eiwit preparaat bevat minder collodaal zilver dan elektrisch gemaakt collodaal zilver. Zilverzouten kregen nooit een uitgebreid gebruik in de geneeskunde om verschillende redenen. Wateroplolosbare geoniseerde bereidingen(zilverzouten) zijn in het algemeen corrosief, irriterend en samentrekkend. Vooral zilvernitraat is hierom bekend, dit smet alles wat erdoor wordt aangeraakt. Collodaal zilver of zilvereiwitten zijn veel effectiever dan de zilverzouten. N. Simonetti et al (1992) Electrochemical Ag+ for Preservative Use Appl. Environ Microbiol. 58, 3834-3836 Simonetti en collgas testen zeer sterke verdunde oplossingen van elektrisch gemaakt collodaal zilver en zilvernitraat op culturen van 2 soorten bacterin, een gist en een schimmel.(E.colli en P. Paeruginosa, C.albicans, A.niger) Het niveau van de zilverionen was extreem laag: 0,108 mcg/ml en 0,0108 mcg/ml . Simonetti constateerde dat elektrisch gemaakt collodaal zilver superieur was t.o.v. zilvernitraat. Zijn conclusie was dat anodische zilverionen zeer effectieve bestrijders zijn in lage concentraties zonder enig nadeel op normale zoogdiercellen. De uitwerking van deze lage concentraties worden ook bevestigd in de klinische gegevens van de experimenten met levende dieren en mensen. S.Hussain et al (1992) Cystein Protects Na, K-ATPase and isolated Human Lymphocytes from Silver Toxity Biochem Biophys Res Comm 189. 1444-49 Hussain et al testen de uitwerking van zilvernitraat en collodaal zilver en zilvereiwitten op verse menselijke lymfocyten. Bij zilvernitraat werd 90 % van de lymfocyten binnen 2 uur vernietigd. Bij dezelfde dosis collodaal zilver en zilvereiwit gebeurde er niets. Zelfs nadat concentratie collodaal zilver 24 maal hoger gemaakt werd was er geen afname te constateren van de lymfocyten. Dit wijst erop dat de schadelijke bijwerking van zilvernitraat veel groter is dan die van zilver.

Hoe veilig is zilver?


Zilver in de vorm van collodaal zilver en andere zilverpreparaten zijn in de periode vanaf 1900 tot 1940 in vele honderden miljoenen gevallen gebruikt in Europa en Amerika. Publicaties gedurende meer dan honderd jaar over klinisch en experimenteel onderzoek hebben laten zien dat zilver een verbazingwekkend veilige

stof is, hierin verschillend van zijn neefjes in de zware metalen zoals lood, kwik, cadmium en goud. Bij normaal gebruik van collodaal zilver wordt dit geleidelijk weer door het lichaam uitgescheiden. Men krijgt dagelijks enkele microgrammen (1 microgram= een miljoenste gram) zilver binnen.In de jaren 1900 tot 1940 werd voor therapeutische doeleinden ongelimiteerde injectiehoeveelheden gebruikt van 0,5 mg tot 1 mg zilver (dit is 500 tot 1000 microgram!). Incidentele injecties van 10 mg of hoger waren normaal. Hedendaags toxicologisch onderzoek bevestigt deze veiligheid. In het algemeen zijn de zilverzouten en met name zilvernitraat wel meer toxisch dan zuiver zilver. Publicatie: I. Romans (1954) Silver compounds & Oligoynamic Metals in Antiseptics, Disinfectants, Fungicides and Chemical and Physical Sterilization, G. Reddish, ed Philadelphia: Lea & Febiger, 380-428 Romans schrijft: Sollman (1943) nam waar dat zilvernitraat in dosis van 10 tot 100 mg oraal (via de mond) ingenomen geen symptomen ontwikkelt. Grotere hoeveelheden zilvernitraat boven 2500mg veroorzaken acute maagslijmvliesontsteking. Deze reacties zijn zuiver lokaal, een dosis van 10 gram zilvernitraat is meestal fataal en kan in enkele uren de dood tot gevolg hebben. In the Lancet in 1912 schrijft de dokter C.E Macleod op basis van het wijd verspreid klinisch gebruik van chemisch vervaardigd collodaal zilver (de zgn. silver collosols met een sterkte van 500 ppm): Ze mogen lokaal uitwendig, onderhuids en intraveneus, of via de mond worden gebruikt. En omdat het niet toxisch is kan de onderhuidse dosis ongelimiteerd zijn. Experimentele injecties van 1 tot 2 cc van 500ppm zilver betekenden een dosis van tot 1 mg zilver. De franse dokter B.G. Duhamel doet verslag in de Lancet in 1912 van het gebruik van Electrargol (dit is een elektrisch gemaakt collodaal zilver van 400 ppm). Hij zegt: deze preparaten worden als regel gebruikt om hun constitutionele effecten, voor dit doel wordt een injectie gegeven van 5 tot 20 cc (2 tot 9 mg zilver) in spier of in de aderen. Eveneens worden dezelfde preparaten genjecteerd in het ruggenmergkanaal (bij cerebrospinale-meningitis).. de meest opmerkelijke effecten volgen op de intraveneuze injecties van dit collodaal zilver... inderdaad worden sommige patinten van een onafwendbare dood gered.... Een punt komt heel sterk naar voren en dat is de absolute onschadelijkheid van deze zilver colloden of ze nu in het ruggenmerg genjecteerd worden of in de aderen. Dierstudies. Er zijn vele dierstudies met zilverpreparaten geweest in de afgelopen eeuw.

In 1927 vond Huebner dat de dodelijk dosis bij een intraveneuze injectie bij konijnen met collodaal zilver lag op 0,065 gram per kilo. Dit betekent bij een mens van 70 kg een injectiedosis van 4,550 gram puur zilver. Hill en Tilbury rapporteren in 1939 over veel dierstudies met een verzadigde zilveroxideoplossing van 1,52 gram per liter.. Van deze oplossing werd per dag enkele malen 4 cc intraveneus genjecteerd bij verschillende diersoorten gedurende een periode van 3 weken zonder dat er toxische verschijnselen optraden. Een overeenkomstige dosis bij een mens zou neerkomen op 1190 mg zilver per dag. Het medische injectieprotocol met collodaal zilver tot in de jaren 1940 lag gemiddeld tussen 1 tot 10 mg zilver per dag en soms meer..

Internetlink onafhankelijk toxicologisch onderzoek. Een uitgebreid onafhankelijk toxicologisch onderzoek op alle aspecten van de gezondheid. Toxicological profile for silver. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service december 1990. 157 paginas PDF. file http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp146.pdf Tandheelkunde en zilver. Zilver is een belangrijk bestanddeel van de amalgaamvullingen, bij wortelkanaalbehandelingen worden zilverstiften geplaatst en zilver is vaak een belangrijk bestanddeel van vulpastas voor wortels in combinatie met goud of palladium. Zilververbindingen worden graag toegevoegd aan bevestigingscement omdat ze bacteriostatisch werken. Om deze redenen is hier ook onderzoek gedaan naar de toxische uitwerking van zilver. Veel info(Duits): http://www.bedradent.org/service/PeriodenSystem/Beschreibungen/Silber.shtmlrgyri a

Argyria.
Naast de wat cynische redenen dat het medisch industrieel complex veel minder geld zou ontvangen door het gebruik van zilver dan met de huidige antibiotica waarschuwen zij met een meer legitieme cosmetische reden tegen het gebruik van zilver. Als grote hoeveelheden zilver in het lichaam achterblijven slaat een deel daarvan neer precies onder de huidoppervlakte, wat een permanent grijze kleur aan de huid kan geven. Dit wordt Argyria genoemd. De donkere kleur zou ontstaan door het donkere Ag2S , zilver-eiwitcomplexen of zilver in hele kleine korreltjes. Deze korreltjes zetten zich af in de huid, bij de zweetklieren en ook bij de maantjes aan de onderkant in de nagels en ook in inwendige organen. Van argyria is men niet ziek en het is ook geen allergie voor zilver.
9

Zilver bindt zich graag aan zwavelbruggen van eiwitten. Deze eigenschap maakt het ook mogelijk de uitscheiding van zilver te bevorderen met voedingssupplementen als NAC ( een verbinding van het zwavelhoudende aminozuur N-Acetyl -L-Cystine) en ook MSM (organisch gebonden zwavel). Het probleem met argyria is dat het niet meer verdwijnt wanneer het eenmaal is ontstaan en alleen een laserbehandeling van de huid schijnt wat resultaat te geven. Onderzoek wijst wel uit dat argyria ongevaarlijk is en de kans hierop bij gebruik van kleine hoeveelheden zilver met langere tussenpozen tussen het gebruik vrijwel niet bestaat. Ook in de afgelopen 30 jaar zijn er argyria gevallen bekend welke altijd ontstonden na vele jaren intensief dagelijks gebruik van zilverpreparaten. Een enkele keer ontstaat argyria ook wel eens na jaren in de omgeving van een plaats waar iets van zilver is gemplanteerd. Een internetbericht van een Zwitserse vrouw van 70 jaar: Bij haar werd bij een oogoperatie van 58 jaar geleden hechtdraad gebruikt waarin zilver was verwerkt wat na de operatie inwendig was blijven zitten. Dit veroorzaakte later een grijsbruine verkleuring van de huid rond het oog. Bij onderzoek werden hoge zilverwaarden in de huid gevonden. Het blijkt dat bij kronen in de mond ook een verkleuring van de keramische kroon ontstaat ten gevolge van zilverafzetting vanuit de zilverhoudende bevestigingsmaterialen. Uitgebreid onderzoek over argyria is echter in de jaren voor de 2e wereldoorlog gedaan. Vooral bij het gebruik van zilverzouten. Ook na de tweede wereldoorlog zijn er publicaties geweest. Fowler en Nordberg vertellen in hun handboek over de Toxycology of Metals (1986) in het hoofdstuk Silver: Argyria is een blauwgrijze verkleuring van de huid die hoewel niet esthetisch is, toch onschuldig is. Bij inhalatie zou een dosis van 1-8 gram nodig zijn om dit te kunnen veroorzaken. Opname via de spijsvertering vraagt wat meer ca. 1 tot 30 gram aan oplosbare zilverzouten. De artsen Hill en Pillsbury hebben over een uitgebreid onderzoek met 601 referenties verslag gedaan (W. Hill & Pillsbury, Argyria The Pharmacology of Silver, Baltimore: Williams & Wilkins, 1939) Hill en Pillsbury stellen dat er geen aantoonbare fysiologische veranderingen zijn te vinden in wanneer weefsels of organen grotere hoeveelheden zilver hebben opgeslagen. Afgezien van de zilveropslag wijst microscopisch onderzoek ook niet op veranderingen. Argyria is daarom vooral vanuit een cosmetisch oogpunt belangrijk. Hill en Pillsbury konden slechts 239 gerapporteerde gevallen van argyria vinden zowel in Europa als Amerika over een periode van 40 jaar. Slechts 16 gevallen werden genoteerd van minder dan 1 jaar lang dagelijks gebruik van zilverpreparaten.
10

Ongeveer de helft van de gevallen had een dagelijks gebruik van zilverpreparaten gedurende minder dan 3 jaar. De andere helft gebruikte dagelijks zilver in een periode van 3 tot 25 jaar. De gepubliceerde (214 gevallen) informatie gaf ook gegevens over het zilverpreparaat. 55% van de argyria gevallen werden door zilvernitraat veroorzaakt. 13% werd veroorzaakt door Argyrol een licht zilver-eiwitpreparaat. 9% werd veroorzaakt door Silver arsphenamine. 6% werd veroorzaakt door Collargol een chemisch vervaardigd collodaal zilver en verschillende andere producten. In hun samenvatting stellen Hill en Pillsbury dat met betrekking tot Argyria de totale injectiedosis van Silver arsphenamine tot 6 gram mag oplopen.(dit bevat 0,9 gram zilver). Bij zilvernitraat werd de grens gesteld bij 6 gram een orale inname van een oplossingen over een langere periode ingenomen. Dit komt neer op 3,8 gram zilver. Wanneer we bij elektrisch vervaardigd collodaal zilver uitgaan van de waarden die bij zilvernitraat gebruikt worden (hoewel onderzoek uitwijst dat elektrisch collodaal zilver veel minder risicos geeft) dan betekent dit, dat we bij een dagelijks gebruik van twee eetlepels collodaal zilver met concentratie van 15 ppm, we 23 jaar nodig hebben voordat we aan de grens van 3,8 gram zilver komen. ( Deze waarden gelden alleen wanneer er geen uitscheiding van het zilver zou plaats vinden)

Hoe voorkom je argyria en een overmatige opslag van zilver?


1. Door collodaal zilver met verstand te gebruiken en niet als een soort preventief middel gedurende jaren achtereen gebruiken. Gebruik bij voorkeur een lage dosering met een lage concentratie zilver wanneer u het langere tijd gaat gebruiken. Zilver bindt zich graag aan zwavelbruggen van eiwitten. Deze eigenschap maakt het ook mogelijk de uitscheiding van zilver te bevorderen met voedingssupplementen als NAC( een verbinding van het zwavelhoudende aminozuur N-Acetyl -L-Cystine ) en ook MSM(organisch gebonden zwavel) Het voedingssupplement NAC( een verbinding van het zwavelhoudende aminozuur N-Acetyl -L-Cystine L-cystine) zou een bescherming geven tegen de opslag van zilver en de uitscheiding bevorderen en dus helpen tegen argyria. Men zou een kuur met zilverwater kunnen laten volgen met een kuur van 200-600mg NAC per dag om eventuele opslag van zilver sneller te verwijderen. Verschillende onderzoekers wijzen op het nut van NAC bij vergiftiging door zware metalen zoals kwik, goud, zilvernitraat. Fowler en Nordberg verwijzen naar proeven met ratten door Alexander en Aeseth (1981) bij injecties met zilvernitraat . Publicaties:

11

B.Fowler & Nordberg (1986) Handbook on the Toxicology of Metals, L.Friberg, G. Nordberg & V. Vouk, eds Amsterdam: Elsevier Sci. Publ. Vol.2 J. Dawson et al (1984) The Effectiveness of N-acetylcystiene Arch Toxicol 55, 11-15 L.Bergstrom et al (1986) Pharmaokinetics of N-acetylcystine in Man Eur J Clin. Pharmacol.31, 217-22 A.Lorber et al (1973) Clinical Application for Heavy metal-Complexing Potential of N-acetylcysteine J Clin Pharmacol 13, 332-36 ZOEKT U BELANGRIJKE REFERENTIES?
1.Use of Colloids in Health and Disease. Colloidal silver has proven particularly effective in cases of intestinal troubles. Dr. Henry Crooks found that silver in the colloidal state is highly germicidal, quite harmless to humans and absolutely non-toxic. Rather than in a chemical compound, the silver in the colloidal state may be applied in a much more concentrated form, with correspondingly better results. All virus, fungus, bacterium, streptococcus, staphylococcus, and other pathogenic organisms are killed in three or four minutes upon contact.There are no side effects whatsoever from the highest concentrations. 2.Dr. Robert Becker, The Body Electric, recognized a correlation between low silver levels and sickness. He said the silver deficiency was responsible for the improper functioning of the immune system. Dr. Beckers experiments conclude that silver works on the full spectrum of pathogens without any side effects or damage to any part of the body. He also states that the silver was doing something more than killing disease organisms. It was also causing major growth stimulation of injured tissues. Burn patients and elderly patients noticed more rapid healing. He discovered that all cancer cells change back to normal cells. All strains of pathogens resistant to other antibiotics are killed by colloidal silver. Yet at that time he couldnt find a silver supplement on the market. 3.Silver, Our Mightiest Germ Fighter, ScienceDigest, March 1978. As an antibiotic, colloidal silver kills over 650 disease causing organisms, and resistant strains fail to develop. Silver is the best all-around germ fighter we have and is absolutely non-toxic! Doctors report that, taken internally, it works against syphilis, cholera, malaria, diabetes and severe burns. Richard L.Davies, executive director of the Silver Institute which monitors silver technology in 37countries, reports: In four years weve described 87 important new medical uses for silver. 4.Dr. Bjorn Nordstrom, of the Karolinska Institute, Sweden, has used silver in his cancer treatment method. He says the whole thing is quite simple. This brought rapid remission in patients given up on by other doctors. 5.The FDA has stated that because colloidal silver is accepted as a pre-1938 medication, it may continue to be marketed. Letter, 13 September 1991, received from consumer safety officer Harold Davis, U.S. Food and Drug Administration. 6.Colloidal Preparations of Silver in Pharmacy, British Medical Journal, February 1923: Pure Silver is entirely non-irritant. In tests at very high concentrations, it has been shown repeatedly that the rapidly exerted disinfectant action is of considerable therapeutic value. 7.Dr. Otto Warberg (Nobel Prize Winner, 1932) stated that Cancer is caused by the lack of oxygen and the fermentation of sugars. 8.Provo Herald, 13 February 1992, page D1: Colloidal Silver as a Remedy for AIDS.quot; 9.American Drug Index, section on Inorganic Pharmaceutical Chemistry, recognized silver for its germicidal action, calling a stabilized form: Mild Silver Protein. There are several concentrations of mild Silver Protein. 12

10.The Condensed Medical Dictionary, 6th Edition: Mild Silver Protein is listed for medicinal use.The 4s protein-2 is the trace used as a stabilizer. 11.Medicinal Silver Home Remedies, Maurice Worthington, M.D., 1928. 12.Colloidal Silver Preparations of Silver in Pharmacy, British Medical Journal, 1932. 13.Royalty, worldwide, have been called Blue Bloods, because of the silver content in their blood, even from birth. They used real silverware, ate from silver dishes, and stored their food in silver containers. There were no doctors. The common people were often sick with something. 14.Colloidal Silver, The Antibiotic Alternative by Lloyd Michael Canty and Zane Baranowski, CN. $3.50 each, plus 50 cents postage each. The Association for Advanced Colloid Research, 232 NE Lincoln St. Suite 1, Hillsboro, Oregon 97124. 503-640-0810. 15.World Without Cancer by G. Edward Griffin. History of allopathic medicine in America. $9.95, plus $2.00 for postage. The Cancer Control Society, 2043 N. Berendo, Los Angeles, CA 90027. (213) 663-7801 16.The Body Electric and Cross Currents by Dr. Robert Becker. 17.Secrets of the Soil by Christopher Bird and Peter Tompkins. 18.Murder by Injection by Eustace Mullin. History of the AMA, also addresses, the Drug Trust, fluoridation, Aids and other health problems. $15.00 plus $1.50 postage. The National Commission for Judicial Reform, P.O. Box 1105, Staunton, VA 24401 19.Chemistrys Miraculous Colloids by Kenneth Andrews. The Readers Digest, March 1936. Quoting, Dr. Frederick Macy, one of the countrys outstanding bacteriologists. 20.John Hopkins Hospital, More News on Silver. Dr. Leonard Herschberg 21.Michael D. Lemonick. The Killers All Around, Time Magazine, Sept. 12, 1994. 22.Searle, A.B. The use of Colloids in Health and Disease. The British Medical Journal. Nov, 1913, p. 83 Dr. Henry Crookes, 23.Colloidal Silver, Where have you been? by Iris A. Moore, The New Times, Seattle WA, May 1994 24.Brentano, L. MD, Margraf, H, Monafo, W.W. MD and Moyer,C.A. MD Antibacterial Efficacy of a Colloidal Silver Complex. Surgical Forum Vol. 17, 1966, pp. 76-78 Also Quoting, Dr. Harry Margraf 25.Report on Colloidal Silver, The Best Kept Secret, by Martha Duncan. 26.Thurman, R.B. and Gerba, C.P. (1989) The molecular mechanics of copper and silver ion disinfection of bacteria and viruses. Quoting, Dr. Richard Davies, The Silver Institute, Wash, V. 18, 4, p. 295 27.Oxygen Therapies by Ed Mc Cabe. $12.00 Includes postage, Energy Publications, 99- RD #1, Morrisville, NY 13408 28.H.E.L.P ful News, Vol. 8 No. 9 29.Science Digest, March 1978, Quoting Jim Powell 30.Harold Davis, U.S. FDA Letter, September 1991 31.The Olympian, Sunday, Feb. 20, 1994 quote by Alexander Tomasz / San Francisco, Associated Press 32.Newsweek Magazine, March 28, 1994 Antibiotics, The End of Miracle Drugs? 33.Magnesium Oxtazone, Colloid Research foundation, 1-800-487-5463 34.Newsweek Magazine, May 22,1995. Outbreak of Fear.

13

Eigenschappen van zilver.


Zilver en acupunctuur. In de klassieke acupunctuur werd in het oude China ook gebruik gemaakt van zilveren en gouden naalden om energie te reguleren. Hierbij werd het besmettingsgevaar door overdracht van ziektes door niet steriele naalden minimaal. Ook in de Duitse acupunctuurschool werd tot 1975 veel gebruik gemaakt van naalden van goud en zilver. Vooral zilveren naalden hebben een uitgesproken kalmerende werking op ontstekingen. Uit onderzoek bleek ook dat de naalden steriel bleven. Een zilveren plaatje dat met een pleister op een acupunctuurpunt wordt geplakt heeft een kalmerende werking op dat punt. Zilver en Astrologie. Binnen de symboliek van de astrologie en de opvattingen binnen de klassieke alchemie valt de invloed van zilver onder het werkingsgebied van de maan. De werking van de maan is verkoelend en dit past goed bij de ontstekingsremmende eigenschappen. Zilver en de klassieke Chinese en Tibetaanse geneeskunde. In de receptuur wordt zilver hier een uitdrogende werking toegeschreven op lymfeziektes, op pus en bloed. Hier wordt vooral op de diuretische eigenschap van zilver accent gelegd met een kalmering van het vuurprincipe en versterking van het metaalelement. ( Bron: Chinesisch-Tibetische Pharmacologie und Rezeptur von Prof. Dr. Franz Hubotter, Berlin.) Het symptomenbeeld van zilver toegepast in de homeopathie. Collodaal zilver werkt het beste wanneer, behalve de kiemdodende eigenschappen, ook de kalmerende uitwerking van zilver gunstig op het ziektebeeld aansluit. De homeopathie maakt gebruik van zilver bij het volgende algemene klachtenbeeld: Bij zilver staat de keel centraal, heesheid, er is sprake van uitgeputte hersenen en hoofdpijn, waarbij psychisch een gevoel van haast aanwezig is, de tijd gaat langzaam. Chaotische gedachtegang. Klachten van maag en /of darmen en urinewegen. Verder is er een belangrijk effect op alle spieren en gewrichten, met trekkende pijnen en borende pijnen en een verlamd gevoel van verslagenheid. Er is een behoefte aan frisse lucht. Alle pijnen hebben een voorkeur voor de linker kant. Zilverchloride en het maken van collodaal zilver met een zoutoplossing. Zilverchloride (een verbinding tussen zilver en chloor) is in water een onoplosbaar zout.

14

Soms wordt een uiterst lichte zoutoplossing gebruikt om het fabricageproces te versnellen. Tegenwoordig is dit echter niet meer zo gebruikelijk. Wanneer er zout (NaCl) gebruikt wordt zouden Chloorionen zich mogelijk met zilver kunnen verbinden en kan er zilverchloride gevormd worden (witte kleur) De oplossing van zout (NaCl) is echter zo gering dat de concentratie zilverchloride heel veel minder dan 1 ppm bedraagt. Deze concentratie kan vergeleken worden de inhoud van een homeopathische potentie tussen D11 en D12 welke als volkomen onschadelijk beschouwd wordt. Zilverchloride lost goed op onder invloed van ammoniak. Ammoniak is als stofwisselingsproduct voortdurend in kleine hoeveelheden in ons bloed aanwezig, ammoniak wordt o.a. door de lever(15 tot 35 %) aangemaakt en wordt door de nieren afgevoerd. Bij het gebruik van zeer kleine hoeveelheden zilver zal de aanwezige ammoniak waarschijnlijk voorkomen dat er zilverchloride in het bloed wordt gevormd. Bij het gebruik van grote hoeveelheden zilver zal dit onvoldoende gebeuren en zal het zilverzout worden gevormd en mogelijk in de weefsels worden opgeslagen. Een ander nadeel van de zoutoplossing is dat sterkte van de zilveroplossing veel moeilijker kan worden bepaald. Zout verandert de kleur van de oplossing (richting kleurloos tot grijs) en het elektrische geleidingsvermogen van het water. Dit maakt het elektrisch meten van de concentratie onmogelijk. Een zilveroplossing die met een hele zwakke zoutoplossing van keukenzout of zeezout is gemaakt werkt in de praktijk wel net zo goed. Zilverchloride wordt ook in de maag gevormd als zilver met het zoutzuur in de maag reageert. Wanneer men grote hoeveelheden geel zilverwater drinkt zal er waarschijnlijk veel ammoniak nodig zijn om het ontstane zilverchloride op te lossen. Bij leverproblemen moet men dan ook voorzichtig zijn. In leidingwater en mineraalwater zitten altijd sporen zout (NaCl) en bij het gebruik van dit water voor het maken van collodaal zilverwater ontstaat zilverchloride. Het water blijft dan ook kleurloos of wordt licht grijs en bij de zilverelektrode ziet men een wit wolkje zilverchloride ontstaan. Wat is het verschil tussen zilver en sterlingzilver. Zilver is wat zeldzaam en duur, alhoewel niet zo duur als goud. Afvalslakken in klein Azi en op de eilanden in de Egeische Zee wijzen er op dat men al 3000 jaar voor Chr. zilver van lood wist te scheiden. Puur zilver heeft een glanzende witte metaalachtige uitstraling. Het is wat harder dan goud en makkelijk te bewerken. Zuiver zilver is de beste elektrischegeleider en warmtegeleider van alle metalen en geeft de laagste contactweerstand. Bij (nieuwe)spiegels is zilver de beste reflector die we kennen, maar het wordt door de verontreinigingen snel aangetast en verliest daardoor veel van zijn reflexievermogen. Zilver is stabiel in zuivere lucht en water maar het wordt aangetast door ozon, zwavelwaterstof of lucht die zwavel bevat. Zilver wordt in de mijnbouw in aderen gevonden in combinatie met argentite, lood, lood-zink, koper en goud in o.a. Mexico,
15

Peru, en de USA. Hoewel zilver zo gewonnen kan worden, is het ook vaak een bijproduct dat vrij komt bij het zuiveren van lood, zink en koper. Biologisch is zilver erg toxisch op lagere eencellige organismes. Zuiver zilver geeft bij hogere organismes weinig problemen. Sterlingzilver wordt gebruikt voor sieraden, serviezen, etc. Dit is een legering van 92% zilver met koper en soms een ander metaal. Sterlingzilver wordt soms ten onrechte verkocht als zuiver zilver. Verder worden zilververbindingen gebruikt in de fotografie AgBr, almalgaanvulling met kwik, soldeerverbindingen, batterijen zilver-zink en zilver-cadmium, soldeerprinten bij elektronica, elektrische contactpunten. Zilverjodide wordt gebruikt om uit wolken regen te maken. Zilvernitraat echter is erg toxisch en giftig. Zilvernitraat wordt in de moderne geneeskunde voornamelijk gebruikt in zeer hoge verdunning in oogdruppels. Hoe zuiver moeten zilverelektroden zijn. De zilverelektroden die gebruikt worden hebben meestal een zuiverheid van 99,9% zilver. Het kan nog zuiverder maar dit is niet echt nodig. Het zuivere gedestilleerde water bevat ondanks zijn zuiverheid meer sporen van metalen dan de onzuiverheden die uit de elektroden vrijkomen tijdens de fabricage van CZ. Theoretisch moet gedestilleerd water helemaal niets bevatten. Het gedestilleerde water blijkt bij nader onderzoek altijd nog hele geringe sporen te bevatten van mineralen en metalen. Dit gehalte aan metalen in deze sporen is veel hoger dan de verontreiniging van een zilverelektrode van 99,9% zilver aan het water kan toevoegen bij het vervaardigen van zilverwater. Een zuiverheid van 99,9% wil zeggen dat op 1000 delen zilver er 1 onzuiver deel aanwezig is dat geen zilver is. Uit analyse blijkt dat dit onzuivere deel bestaat uit 75% koper en verder ijzer, lood en bismut. Het blijkt ook dat niet alle metalen even gemakkelijk als zilver in het water opgelost worden.. Laboratoriumonderzoek van een monster collodaal zilver van 10 ppm (delen per miljoen) dat gemaakt is met zuiver gedestilleerd water en elektroden van 99,9% zilver geeft aan dat de meeste vreemde sporen in de oplossing uit het water komen en niet uit de elektroden. De sporen koper, lood, ijzer en bismut liggen onder de 15 ppb (delen per biljoen) Om wat cijfers te vergelijken: Een collodale zilveroplossing van 10 ppm wil zeggen 10 delen zilver op 1 miljoen delen water. Wanneer we deze eenheid omzetten in delen per biljoen (ppb) is dat 10.000.000 ppb d.w.z.10.000.000 delen zilver op 1 biljoen delen water. In het monster collodaal zilver zijn sporen aanwezig van mineralen en zouten zoals kalium, natrium, calcium, mangaan, magnesium, ijzer enz. die al in het gebruikte

16

gedestilleerde water zitten. Deze sporen hebben een concentratie van ongeveer 950 ppb waarvan 80% door natrium en calcium gevormd wordt. De metalen lood, ijzer, koper e.a. zijn in de orde van enkele tientallen ppbs aanwezig. Wanneer we het zilver nog zuiverder maken heeft dit op de kwaliteit van de oplossing geen enkele invloed en omdat het gedestilleerde water, ondanks zijn zuiverheid, zelf veel meer verontreinigingen bevat dan de elektroden hier aan toevoegen. Bovendien is hoeveelheid aan sporen die we dagelijks met voeding en drinkwater binnen krijgen duizenden zo niet miljoenen malen groter als de hoeveelheid sporen die aanwezig zijn in het zilverwater. Normaal drinkwater heeft een concentratie van mineralen en zouten van 200-400 ppm. Dit is 200.000.000 tot 400.000.000 ppb. Invloed van metalen op het organisme. De ervaring en kennis van de uitwerking van geneesmiddelen in oude beschavingen in bijv. China en India, maar ook modern onderzoek in deze tijd, wijst erop dat de invloed van metalen in het organisme veel langer doorwerkt dan de invloed van organische producten. De biologie wordt door metalen veel sterker in een bepaald stramien gedwongen waardoor de langdurige inwerking uiteindelijk ingrijpend kan zijn. Water heeft wonderbaarlijke eigenschappen. Wanneer we ons verder orinteren naar de eigenschappen van water dan blijkt uit modern onderzoek dat waterkwaliteit benvloed wordt door een clusterstructuur van het water. Men heeft ontdekt dat watermoleculen door de waterstofbruggen op heel verschillende manieren aan elkaar gebonden kunnen zijn. Zij vormen als het ware clusters. Water kan op deze manier met informatie geladen worden. De invloed van water op ons levende organisme wordt benvloed door de informatie waarmee het water is geladen. De moderne inzichten omtrent informatieopslag en overdracht in water, verkregen door de moderne fysica zijn nog maar bij weinigen bekend. Bij de bereiding van collodaal zilver lijkt er zon informatieoverdracht op het water plaats te vinden. Een vorm van potentiering dus, net als bij de bereiding van een homeopathische potentie. Het water lijkt zo ook energetische eigenschappen van zilver te krijgen, zodat dit water bij inwendig gebruik de functies van ons lichaam benvloedt.

17

LIJST MET AANDOENINGEN (naar publicaties op internet.)


De eerlijkheid gebied voorzichtig te zijn met deze lijst. Ieder die serieus met de behandeling van ziekte te maken heeft weet dat alles niet zo eenvoudig is als men hier wel eens wil doen geloven. De werking van zilver (in veel van deze ziektegevallen) berust op een verbetering van de algehele conditie. Veel ziektes zoals bijv: reuma, leukemie, kanker, suikerziekte e.a. waarbij het immuunsysteem of organen door omstandigheden niet goed kunnen functioneren door beschadiging, erfelijke aanleg e.d., kunnen niet alleen met collodaal zilver worden genezen maar is ook een andere aanpak van de behandeling onontbeerlijk. Collodaal zilver werd met succes is ingezet bij meer dan 650 ziekten, o.a. bij: acne, allergien, voetschimmel, tuberculose, blaasontstekingen, bloed parasieten, bloedvergiftiging, steenpuisten, brandwonden, candida albicans en andere schimmelinfecties, cholera, dysenterie, darmproblemen, bindvliesontsteking, leukemie, lymfklierontsteking, kanker, suikerziekte, veroorzaakt door infectie, hoornvliesontsteking, ziekte van Lyme(besmetting door teken), malaria, hersenvliesontsteking, multiple sclerose, zenuwzwakte, parasitaire infectie (in de mond en via schimmels), longontsteking, borstvliesontsteking, prostaatklachten, jeuk v.d.anus, psoriasis, oogontsteking, neusslijmvliesontsteking, reuma, dauwworm, rode hond, ontstekingen van neus, keel, oren, mond, gordelroos, stafylokokken infectie, syfilis, schildklierklachten, amandelontsteking, vergiftiging, trachoom, huidontstekingen, alle soorten virussen, wratten, kinkhoest, virale maagzweren, HIV, enz. Veel aandoeningen in de diergeneeskunde tgv bacterin, schimmels en virussen reageren gunstig op zilver. Uit de U.S.A.: The following is a collection of pathogens and conditions (with bibliografic footnotes) documented before 1938, where patients were being successfully treated using Colloid of Silver: [Spelling as cited.] Source: Golden Health News, November 1995, Vol.2, No. 11. Anthrax Bacilli (2, 3) , Appendicitis (3) , Axillae and blind boils of the neck (10) , B. Coli (3) , B. Coli Communis (7), B. Dysenteria (2) , B. Tuberculosis (7) , Bacillary Dysentery (4), Bladder Irritation (12) , Blepharitis (13) ,Boils (10), Bromidrosis in axillae (12), Bromidrosis in Feet (10) , Burns and wounds of the cornea (13) , Cerebro-spinal Meningitis (3, 9) ,Chronic Cystitis (10), Chronic Eczema of anterior nares (10), Chronic Eczema of metus of ear (10, Colitis (4), Cystitis (8) , Dacryocystitis (13) , Dermatitis suggestive of toxaemia (4) , Diarrhoea (4), Diphtheria (3), Dysentery (3, 6), Ear Affections (5), Enlarged Prostrate (12), Epiditymitis (10), Erysipelas (3), Eustachian tubes (potency restored) (8) , Follicular Tonsillitis (10) Furunculosis (3),
18

Gonococcus (7), Gonorrhoea (10), Gonorrhoeal Conjunctivitis (10), Gonorrhoeal Ophthalimia (13), Gonorrhoeal Prostratic Gleet (11), Haemorrhoids (12), Hypopyon Ulcer (13), Impetigo (10), Infantile Disease (16), Infected ulcers of the cornea (13), Inflammatory Rheumatism (3), Influenza (11), Interstitial Keratitis (13),Intestinal troubles (6), Lesion Healing (12), Leucorrhoea (8), Meniers Symptoms (8), Nasal Catarrh (5), Nasopharyngeal Catarrh (reduced) (8), Oedematous enlargement of turbinates without true hyperplasia (9), Offensive discharge of chronic suppuration in Otitis Media (10), Ophthalmology (12), Opthalmic practices (3), Para-Typhoid (3), Paramecium (1), Perineal Eczema (12), Phlegmons (3), Phlyctenular Conjunctivitis (10), Pneumococci (2), Pruritis Ani (12), Puerperal Septicaemia (15), Purulent Ophthalmia of infants (13), Pustular Eczema of scalp (10), Pyorrhoea Alveolaris (Riggs disease) (8) ,Quinsies (8), Rhinitis (9) Ringworm of the body (10), Scarlatina (3), Sepsis (16), Septic Tonsilitis (10), Septic Ulcers of the legs (10), Septicaemia (5, 8), Septicaemia (5, 8), Septicaemia (5, 8), Shingles (8), Soft sores (10), Spring Catarrh (10), Sprue (6). Staphyloclysin (inhibits) (2), Staphylococcus Pyogenea (7), Staphylococcus Pyogens Albus (2), Staphylococcus Pyogens Aureus (2), Streptococci (7), Subdues inflammation (12), Suppurative Appendicitis (post-op) (10), Tinea Versicolor (10), Tonsilitis (8), Typhoid (3), Typhoid Bacillus (14), Ulcerative Urticaria (4), Urticaria suggestive of toxaemia (12), Valsavas inflammation (8), Vincents Angina (10), Vorticella (1), Warts (12), Whooping Cough (8) More recent articles have described silver being used to treat: Adenovirus 5 (23), Asper Gillus Niger (18), Bacillius Typhosus (21), Bovine Rotovirus (23), Candida Albicans (18), Endamoeba Histolytica (cysts) (24), Escherichia Coli (17, 18, 21), Legionella Pneumophila (17), Poliovirus 1 (Sabin strain) (23), Pseudomonas Aeruginosa (17, 18), Salmonella (22), Spore-forming Bacteria (24), Staphylococcus Aureus (17), Streptococcus Faecalis (17), Vegetative B. Cereus cells (24) The following is a documented list of silver-resistant bacteria: Citrobacter Freundii (20), Enterobacter Cloacae (20), Enterobacteriaceae (some strains) (19), Klebsiella Pneumoniae (20), P. Stutzeri (some strains) (19), Klebsiella Pneumoniae (10), P. Stutzeri (some strains) (19), Proteus Mirabilis (20), Vegetative B. Cereus Spores (24).
Bibliographic Footnotes: 1.Bechold, H. (1919). Colloids in biology and medicine, translated by J.G. M. Bullow. D. Van Nostrand Company: New York, p. 367. 2.Ibid., p. 368. 3.Ibid., p. 376

19

4.Searle, A.B. (1919). The use of colloids in health and disease. (Quoting from the British Medical Journal, May 12, 1917). E.P. Dutton and Company: New York, p.82. 5.Ibid., (Quoting from the British Medical Journal, Jan. 15, 1917), p.83. 6.Ibid., (Quoting from Sir James Cantlie in the British Medical Journal, Nov. 15, 1913), p. 83. 7.Ibid., (Quoting Henry Crookes), p.70. 8.Ibid., (Quoting J. Mark Hovell in the British Medical Journal, Dec. 15, 1917), p.86. 9.Ibid., (Quoting B. Seymour Jones), p. 86. 10.Ibid., (Quoting C.E.A. MacLeod in Lancet, Feb. 3, 1912), p.83 11.Ibid., (Quoting J. MacMunn in the British Medical Journal, 1917, I, 685), p.86. 12.Ibid., (Quoting Sir Malcom Morris in the British Medical Journal, May, 1917), p.85. 13.Ibid., (Quoting A. Legge Roe in the British Medical Journal, Jan. 16, 1915), p. 83. 14.Ibid., (Quoting W.J. Simpson in Lancet, Dec. 12, 1914), pp. 71-72. 15.Ibid., (Quoting T.H. Anderson Wells in Lancet, Feb. 16, 1918), p. 85 16.(1931). Index-catalogue of the library of the surgeon generals office united states army. United States Government Printing Office: Washington, v. IX, p. 628. 17. Moyasar, T.Y.: Landeen, L.K.; Messina, M.C.; Kutz, S.M.; Schulze, R.; and Gerba, C.P. (1990). Disinfection of bacteria in water systems by using electrlytically generated copper:silver and reduced levels of free chlorine. Found in Canadian Journal of Microbiology. The National Research Council of Canada: Ottawa, Ont. Canada, pp. 109-116. 18.Simonetti, N.; Simonetti, G; Bougnot, F.; and Scalzo, M. (1992). Electrochemical Ag+ for preservative use. Article found in Applied and Environmental Microbiology. American Society for Microbiology: Washington, V. 58, 12, pp. 3834-3836. 19.Slawson, R.M.; Van Dyke, M.I.; Lee, H.; and Trevors, J. T. (1992). Germanium and silver resistance, accumulations, and toxicity in microorganisms. Article found in Plasmid. Academic Press, Inc.: San Diego, v. 27, 1, pp. 73-79. 20.Thurman, R.B. and Gerba, C.P. (1989). The molecular mechanisms of copper and silver ion disinfection of bacteria and viruses. A paper presented in the First International Conference on Gold and Silver in Medicine. The Silver Institute: Washington, v. 18, 4, p. 295. 21.Ibid., p. 299. 22. Ibid., p. 300. 23. Ibid., p. 301 24. Ibid., p. 302.

Collodaal Zilver heeft veel toepassingsmogelijkheden.


Er worden geweldige resultaten genoemd bij de behandeling van de huid, brandwonden, zware verwondingen genazen in korte tijd. Bij veel aandoeningen waarbij de bacterie of een virus een centrale rol speelt kan collodaal zilver ingezet worden. Beroemde natuurartsen, die bekend zijn met de werking van zilver, zijn van mening dat de mogelijkheden van dit middel, gezien zijn onschadelijkheid, veel meer gebruikt zou moeten worden. Collodaal zilver heeft vele andere toepassings mogelijkheden: Snijbloemen die verwelkt waren doordat ze te lang droog hadden gestaan werden weer snel fris in een oplossing van collodaal zilver. Men kan het in kas en tuin gebruiken bij plantenziektes. Het is ook goed uitwendig te gebruiken als deodorant. Bij mens en dier bij snijwonden, schaafwonden, open wonden, in bandages bij
20

wratten. Verder bij eczeem en acne. Als waterzuivering een eetlepel per 4,5 liter water. Schudden en 6 minuten wachten. Zo gemixt is het smakeloos en het is geen gif.

RESULTAATOVERZICHT
Een klein overzicht van enkele gebruikers die ik mocht ontvangen uit de gehele wereld in de periode na 2000 . Hiermee wordt de veelzijdigheid van zilverwater aangeven.. Vooral de resultaten bij dieren toont aan dat hier absoluut geen sprake is van suggestie.
5-7-2003 Kattenvlooien. Begin dit jaar kocht ik bij u een apparaatje om zelf zilverwater te maken. We hebben drie katten die dag en nacht door een luikje naar binnen en buiten kunnen. Elk jaar moest ik al in het voorjaar vlooiendruppels bij de dierenarts kopen om deze te bestrijden. Vlooiendruppels van Bolfo bij de supermarkt hielpen niet. Buiten dat deze pipetjes behoorlijk wat geld kosten heb je, en zeker de katten, ook nog eens de viezigheid van het gif. We doen elke dag gewoon bij het drinkwater wat zilverwater en sinds die tijd kunnen we bij onze huisdieren geen vlo meer ontdekken, ondanks dat we we extra kammen om te zien of er toch nog eentje te vinden is. Dit jaar zou het o.i. extra erg met die plaag moeten zijn i.v.m. de aanhoudende hitte. We kunnen geen andere verklaring vinden dat dit enkel te danken is aan het zilverwater. Bovendien krijgen de katten daardoor ook nog eens extra weerstand en hoef je dus ook niet meer (preventief) te laten inenten tegen de diverse ziektes. Dit wilde ik u even laten weten. M.vr.gr. S. T. 27-11-2002 Wondroos Een geval van wondroos net onder het kniegewricht ontaarde in een ontstoken kniegewricht en wilde met de voorgeschreven antibiotica van specialist maar niet genezen. Na gebruik van zilverwater genas de knie binnen enkele weken. Praktijk Driek van der Vet 1-11-2002 Tekenbeet Hoi,hierbij zoals afgesproken mijn relaas: Op mijn vakantie heb ik een tekenbeet opgelopen die ik niet ontdekt had omdat ik wel meer dan 10 muggenbeten op mijn been had, 1 beet bleef duidelijk zichtbaar na enkele dagen en ja hoor na 2 weken ontstond er een witte en rode cirkel eromheen. De weekendarts bevestigde dat het een tekenbeet infectie was, en dat ik een flinke dosis penicilline moest nemen. Via het internet kwam ik bij zilverwater en kon dat gelukkig bij u ophalen.Na 1 week was de kring geheel verdwenen en mijn eigen huisarts bevestigde dat, hij zou er verder niets mee doen, behalve het middel nog geruime tijd innemen. De eerste 2 weken was ik bijzonder moe, maar dat verdween langzamerhand en nu na 2 maanden heb ik weer mijn 'gewone' energie terug met het gevoel dat ik toch wel
21

sterker en weerbaarder ben tegen o.a. een verkoudheidsgolf die op mijn werk heerst!! Het zilverwater is echt een bijzonder middel! !Met vriendelijke groet , F v N. 27-2-2002 Aangezichtspijn. Hierbij wil ik graag weer 3 flesjes elk 100 ml bestellen. Mijn moeder gebruikt het inwendig voor haar aangezichtspijn en na gebruik van een flesje is de pijn bijna weg en ze heeft al 20 jaar pijn en is 88 jaar dank u groetjes van mevr monster. 22-1-2002 Tumoren oude hond M.Heerlien Onze oude hond van 16 jaar is in oktober geopereerd aan tumoren rond zijn anus.De tumoren kwamen erg snel terug (waren we voor gewaarschuwd want niet alles kon worden verwijderd)de wonden wilden niet genezen en onze hond voelde zich erg ziek. Via, via hoorde ik van collodaal zilver en besloot het maar eens te proberen. De tumoren bleven groeien, af en toe knapt er 1 en het is een bloederige zooi. Maar hij zelf knapte erg op, hij scheen er geen last van te hebben. De dierenarts was erg pessimistisch, het was toch wel erger geworden. Omdat we dachten dat zilverwater niet veel zin had gehad hielden we er mee op. Binnen een paar dagen was hij erg ziek, zo erg dat we dachten dat hij de nacht niet zou halen. Ik heb hem toch maar weer een dosis zilverwater gegeven en de volgende dag ook. In de loop van de middag knapte hij weer helemaal op. Hij heeft weer interesse voor zijn omgeving, hij ademt weer normaal en heeft weer zin in eten en wandelen. Wat er gebeurd is weet ik niet maar ik durf er niet meer mee op te houden. 25-1-2001 Mevr.H.N. te D Ervaringen met schapen en mensen. Onze eerste ervaring met zilverwater was bij een lam met ontstoken kniegewricht, antibiotica en allerlei smeersels van de veearts hielpen wel even maar de ontsteking kwam telkens terug.en werd steeds heviger zodat het lam niet meer kon lopen. Veearts adviseerde het lam af te maken. Mijn schoonmoeder adviseerde zilverwater te geven; na 5 maal daags wat in de bek gespoten te hebben werd de zwelling na enkele dagen minder na 7 dagen liep het lam normaal, na 14 dagen was de ontsteking voorgoed verdwenen. ook coccidiose biedt het uitkomst, lammeren die vaak dood gingen of bleven kwijnen knappen nu in 3 dagen volledig op en groeien uit tot gezonde schapen. Ook zelf hebben wij veel baat bij het water, brandplekken, verkoudheden, wondjes genezen in korte tijd. Zelfs een grote open wond op de stomp van mijn vader z'n geamputeerde been is nu al na ongeveer 10 dagen bijna dicht en volkomen pijnloos(met kompres) en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. 15-11-2000 Zuid Amerikaanse Sijsjes met coccidiosis. Een van mijn klanten vertelde mij vandaag enthousiast zijn verhaal. Hij fokt veel Zuid Amerikaanse Sijsjes. Deze vogels hebben nogal een last van coccidiose. Een minuscule bolvormige parasiet in de darmen die de vogels ziek maakt. Hij constateert deze aandoening altijd door controle van de ontlasting middels zijn microscoop bij een
22

duizendvoudige vergroting. Met collodaal zilver is deze ziekte met zijn verwekkers telkens binnen de kortste keren verdwenen. Tevens ontdekte hij dat de vogels in de ruiperiode, waarbij zij mager, lusteloos worden en hun veren verliezen, bijzonder veel baat hebben van collodaal zilver. Zij blijven vitaal en lijden niet onder deze periode. Hij gaat dit nu bij zijn collega fokkers over de hele wereld bekend maken. Hij adviseerde tevens een vriend die een beenwond had welke ondanks antibiotica behandeling niet wilde genezen. Een kompres met collodaal zilver genas de wond in twee dagen. Driek van der Vet ( ook hier zien we bij de objectieve waarneming tijdens de ruiperiode de invloed van zilver op het gehele organisme.) 29-9-2000 Kat met urineweg infectie Mevr. T. Mijn kat met urineweginfectie genas binnen twee dagen van zijn ontsteking met collodaal zilver. Onvoorstelbaar! 19-8-2000 Teken. mevr.F. In de afgelopen wandelvakantie in juni de bossen veel last van teken gehad. Moest soms wel een paar teken per dag verwijderen. Werd enkele dagen na de vakantie grieperig en moe en wat maar steeds terugkeerde. Mogelijk besmetting via teken. Had gehoord dat Zilverwater hier veel goed kan doen dus maar eens proberen. Kuurtje zilverwater deed alles verdwijnen. 17-7-2000 Eczeem, wonden Enthousiaste mevr.S. Mevr S. die een enthousiaste gebruiker van zilverwater en de" Vitaliser SSS "is, heeft een kennis met een kleuter van 2 1/2 jaar.Deze kleuter had een zwaar eczeem met zwerende wonden. Het eczeem was ondanks de zalven van de dokter niet te behandelen. Uiteindelijk heeft mevr S. haar overgehaald zilverwater te proberen bij haar kleuter in en uitwendig. Met succes. Na enige tijd verdween het eczeem en de wonden.(praktijk Driek van der Vet) 25-5-2000 Chronisch verkouden, diarree Mevr.ZN.81 jaar Chronisch verkouden en voortdurende last van diaree. Al na enkele dagen collodaal zilver gebruikt te hebben zijn haar klachten geheel verdwenen. Driek van der Vet 16-4-2000 Eczeem Heb het collodaal zilverwater gemaakt ben het een paar keer in gaan nemen,waarvoor wist ik toen nog niet,maar het is altijd ergens goed voor dacht ik zo .Wonder boven wonder is mijn eczeem overgegaan na 15 jaar van tobben en alles geprobeerd te hebben ik wist niet wat mij overkwam,durfde het eerst nog niet hard op te zeggen,maar na een aantal weken heb ik het toch maar even voorzichtig medegedeeld in mijn omgeving.Geweldig geen rood gerriteerd gezicht meer. Bedankt hr.v.d.Vet Groeten Jannie.jvsloten@casema.net 23-3-2000 Bronchitis kat. Een ca 13 jarige kat heeft last van een hevig piepende ademhaling en is volkomen lusteloos. Deze kat heeft regelmatig last van bronchitis waarvoor normaal bij de dierenarts
23

een consult met een antibiotica behandeling nodig is. Voor de bazin van de kat is dit telkens een hele financile last dus nu eens geprobeerd met collodaal zilver. Een theelepel over wat stukjes vis( om de kat te verleiden hij weigert altijd gauw iets). Succes! Na enkele dagen gebruik is de kat weer klachtenvrij en heel actief. (praktijk Driek van der Vet) 23-3-2000 Algehele malaise. Mevr. S. heeft al lange tijd een algehele malaise met stijve spieren vooral van de heupen, die ondanks andere alternatieve pogingen (ook met o.a. vitaminepreparaten ) niet wil verbeteren. Na een maandkuur collodaal zilver voelt zij zich een stuk beter en zijn de spieren niet langer stijf.(praktijk Driek van der Vet) 12-2-2000 Aangezichtspijn. Mevr. P (80jaar) heeft al ruim een jaar hevige zeer frequente aanvallen van aangezichtspijn waar medicatie (tegretol), homeopathie en acupunctuur niets kunnen uitrichten. Veronderstelde ontstekingshaarden bij kieswortels waren aanleiding om deze kiezen te trekken echter zonder resultaat. Haar gezicht is verwrongen van de voortdurende pijn. Antibiotica overgevoeligheid doet allergische ontstekingen in de mond ontstaan en maakt alles nog erger. Na spoeling van de mond met collodaal zilver 6PPM , 4 maal daags een theelepel, resulteerde binnen een week in een aanmerkelijke vermindering van frequentie van de pijnaanvallen. Na 3 weken zijn de aanvallen geheel verdwenen. (praktijk Driek van der Vet) 3-3-2001 Blaasontsteking. Mevr.P. heeft een hevig brandende pijn bij het plassen. Zij heeft regelmatig last van een Blaasontsteking en krijgt daarvoor dan antibiotica. Doordat haar huisarts niet aanwezig was heeft zij zilverwater geprobeerd.De pijn was binnen een dag duidelijk verminderd en na enkele dagen geheel verdwenen. 1-1-2001 Hoge koorts Een hoog oplopende koorts temp. 39,4 t.g.v griep zag ik bij mijzelf binnen 45 minuten zakken naar 37,9 na inname van zilverwater. Driek van der Vet Acne Matt N. (USA): Mijn gezicht is werkelijk opgeknapt sinds ik colloidaal zilver uitwendig plaatselijk gebruik. Ik heb altijd acne met puisten en wanneer ik het gebruik neem ik wat in mijn hand en wrijf het op mijn gezicht, wanneer ik dit doe komt het ook op een wrat op een van mijn vingers en die wrat wordt echt steeds kleiner. Wratten C. J.(USA) Jarenlang heb ik een wrat gehad en een schilferige huid op mijn linker schouder en wratten op mijn rug.Wanneer ik ermee naar dokters ging vonden ze het zo vreselijk dat ze het zelfs niet aan wilden raken. Ze gaven mij verschillende medicijnen om te proberen maar niets hielp. Van de zomer heb ik ze door mijn vrouw laten insmeren met collodaal zilver dat ik zelf met een generator maakte.

24

Sindsdien zijn de wratten aan het verdwijnen en is de huid veel sneller schoon. Sindsdien doe ik ook wat collodaal zilver in mijn mineraal water. Ik ontdek dat wanneer ik dit water drink, ik een tintelend gevoel in de wratten krijg. Kouvatten oorontsteking Ik heb veel wonderbaarlijke ervaringen met collodaal zilver. Mijn hele familie gebruikt zilver om de gevolgen van kouvatten en infecties te stoppen. De vriend van mijn secretaresse had al meer dan een jaar een chronische sinusinfectie die door geen enkele dokter verholpen kon worden. Ik gaf haar wat collodaal zilver en na een paar dagen was de infectie helemaal weg en is niet terug gekomen. Deze zelfde secretaresse had een ernstige oor ontsteking met veel pijn. Ik gaf haar wat zilver, dat ze elk half uur in haar oor sproeide gedurende de hele nacht. Tegen de ochtend was ze pijnvrij en binnen een paar dagen was het geheel genezen. Ik kan zo eindeloos door gaan, de zilvergenerator is het meest onschadelijke gezondheidsapparaat wat tegenwoordig verkrijgbaar is en zou in ieder huishouden aanwezig moeten zijn. . Sinusinfecties Guy S. Mijn vrouw en ik hebben ontdekt dat collodaal zilver de beste behandeling geeft bij sinus infecties. Omdat we in het zuiden van de USA wonen zijn we constant bloot gesteld aan vele allergenen. Dit geeft snel sinus aandoeningen. Normaal schrijft de dokter antibiotica voor tot ik een hevige reactie kreeg op zijn recept. Nu gebruiken we collodaal zilver 400 PPM een halve theelepel in 0, 4 liter gedistilleerd water. Normaal is de infectie binnen 3 dagen verdwenen. Met de antibiotica duurde het minstens 7 dagen of langer. 7-1-2002 Hallo! Ich habe im Internet viel ber Silberwasser gelesen und ber Umwege ihre E-Mail Adresse erhalten. Ich war gerade 3 Monate in Australien und habe in dieser Zeit jeden Tag Silberwasser getunken. Dort ist es schon sehr verbreitet.Nachdem sich mein Astma seitdem sehr gebessert hat, sind viele meiner Bekannten auch sehr interessiert,denn jeder hat so sein Zipperlein. Ich knnte ihnen noch ein paar Auftrge zukommen lassen. Knnten sie mir falls vorhanden auch ihre Webpage mitteilen dann knnte ich sie weiterleiten. Ich hoffe bald von Ihnen zuhren. Viele Gre S. Gnthers.

25

Gebruik van Collodaal Zilverwater.


Zilver werkt al bij hele kleine hoeveelheden. Men adviseert daarom 15 tot 25 g zilver per theelepel. Bij oplossingen met de kleinste zilverdeeltjes komen we hiermee in het bereik van 6 tot 15 ppm. Bij oplossingen met wat grotere zilverdeeltjes zitten we dan in het bereik van 3 tot 5 ppm. Het water wordt dan meestal een beetje geel. De Amerikaanse gezondheidsnorm t.a.v. maximale dagelijkse belasting van toegevoerde voedingsbestanddelen geldt voor zilver 350g per dag voor een persoon van 70 kg. Bij de aanbevolen dagdosis collodaal zilverwater volgens onderstaande tabel komen we uit op 10 tot 18% van de maximaal gestelde norm voor zilver en voldoen dus ruim binnen deze norm. Het gebruik van zilverwater met een concentratie van ca 6-15 ppm zilver. Gebruik de onderstaande dosering met als uitgangspunt lichaamsgewicht.. 5-12 kg - 3 maal daags 1/2 theelepel 12 - 35 kg - 3 maal daags 1 theelepel 35 - 50 kg - 3 maal daags 1 1/2 theelepel 50 - 60 kg - 3maal daags 2 theelepels 60 - 70 kg - 3 maal daags 2 1/2 theelepels 70 - 80 kg - 3 maak daags 3 theelepels 80 - 100 kg - 3maal daags 3 1/2 theelepels 100-120 kg -3 maal daags 4 theelepels Gebruik bij voorkeur geen metalen lepels voor de dosering. Een theelepel is ca 15 druppels. Kinderen wordt aangeraden 3-4 glazen water per dag te drinken, volwassenen 6 glazen water per dag. De opgehoopte afvalstoffen die vrijkomen en worden uitgescheiden kunnen soms een reactie geven van vermoeidheid, lichte hoofdpijn of lichte diarree. Deze klachten verdwijnen na enige tijd. Er is geen gevaar bekend bij zwangerschap. Veel water drinken en diep ademhalen om de lymfecirculatie te bevorderen. Voor de systematische toepassing mag zilverwater onverdund, of met water verdund worden ingenomen. Daarbij is het aan te raden dit bovendien een tijdje onder de tong te houden. Het collodale zilver wordt dan door de mondslijmhuid onder de tong in het bloed opgenomen. Het inwendige gebruik wordt aanbevolen bij aandoeningen van parasieten en schimmels (Candida), chronische vermoeidheid, bij ziektes door bacterin en virussen maar ook bij vele ander ziektes. Zilverwater moet niet met andere producten worden gemengd. Bij ziektes van de mond en keelholte, tandvleesontstekingen, verkoudheden is het zinvol met verdund of onverdund zilverwater te gorgelen of te spoelen.
26

Moet het zilverwater in de darm werkzaam zijn dan moet het snel met veel water opgedronken worden zodat het zilver niet voortijdig door andere slijmvliezen wordt opgenomen. Daarnaast is het nuttig de darmflora door Biogarde yoghurt e.d. te herstellen. Collodaal zilver kan heel effectief zijn bij kloven, brandwondjes, voetschimmel, wratten, puisten, en andere huidaandoeningen. Maak het betroffen gebied vochtig met collodaal zilver en laat het 10 minuten inwerken. Uitgangspunt is 3 maal per dag eventueel vaker of minder als dat nodig is. Op puisten en wratten kunt u een kompres van watten gedrenkt in zilverwater leggen en deze met een pleister of verband op zijn plaats houden. U kunt ook wat glycerine bij de drogist halen en hieraan 10 % collodaal zilverwater toevoegen. Met dit mengsel kunt u de huid prima behandelen. Oog-, oor- en neusdruppels. Doe 1-2 druppels direct in het oog, oor of neus al waar het nodig is 3 maal daags. Het aantal keren per dag kunt u al naar omstandigheden opvoeren of verminderen. Als u een verstuiver heeft kunt u collodaal zilverwater ook direct inhaleren in de longen. Ogen: Collodaal zilver is ook als kompres toen te passen. Neus: U kunt collodaal zilver toevoegen aan een eierdopje water en dit door de neus opsnuiven. Of met een pipetje in uw neus spuiten. Oren: 3 maal daags wat druppels in de oren.Ook veilig bij babys! Een watje gedrenkt in zilverwater in het oor stoppen werkt ook goed. Dieren: Gebruik volgens bovenstaande gewichtstabel. U kunt het toevoegen aan het drinken of over het vlees. Bij voorkeur geen blanke metalen bak gebruiken. Gemailleerd metaal, aardewerk of kunstof kan wel. Helder geel tot donker geel zilverwater ( concentratie 40 ppm of hoger) heeft een grotere concentratie zilver. Het gebruik is als boven. Een chronisch zieke doet er verstandig aan niet heel lang (vele maanden achtereen) op eigen houtje grote hoeveelheden geel zilverwater inwendig te gebruiken. Collodaal zilver wordt normaal geleidelijk weer uit het lichaam afgevoerd. Bij chronische ziekte kan in sommige gevallen het uitscheidingsmechanisme zodanig verstoord zijn dat het zilver moeilijk wordt uitgescheiden. Het zilver wordt dan in het bindweefsel afgezet. Er ontstaat een vuilgrijze verkleuring van de huidgedeelten die aan het zonlicht zijn bloot gesteld. Ook bij de inwendige organen neemt men een grauw grijze verkleuring waar. Deze aandoening noemt men argyria of argyriasis. Collodaal Zilverwater werkt ook sterk op het afweersysteem. Waarschijnlijk is dit de belangrijkste therapeutische werking. Deze werking vindt al plaats bij zeer kleine dosis zilverwater. Het inwendig gebruik van grote hoeveelheden zilverwater maakt, naar de ervaring uit de praktijk, het resultaat meestal niet beter.
27

Het gebruik van een grote dosis gaat uit van de gedachte dat deze beter bacteriedodend is. Sterke ontwatering en uitdroging kunnen bij langdurig gebruik van een hoge dosis het gevolg zijn. Mensen met leverproblemen ( o.a. hepatitis C ) moeten hun laboratoriumwaarden van het bloed goed in de gaten houden. Reakties tijdens het gebruik. Zilver heeft niet alleen een bacteriedodende eigenschappen, het blijkt ook het afweersysteem in bepaalde functies te ondersteunen, waardoor er afvalstoffen zoals bijv. urinezuur worden losgemaakt en uitgescheiden. Vanuit de natuurgeneeskunde wordt dit gezien als een toename van de eliminatie (uitscheiding) van opgeslagen afvalstoffen vanuit de weefsels in het bloed. Hierdoor kunnen in het begin van een behandeling symptomen ontstaan wanneer deze vrij gekomen stoffen niet snel genoeg afgevoerd kunnen worden. De uitscheiding van deze stoffen moet plaats vinden via de nieren. Sommige afvalstoffen moeten eerst door de lever(onze chemische fabriek) afgebroken worden voordat ze door de nieren uitgescheiden kunnen worden. Deze verhoogde activiteit van het gehele organisme kan ook symptomen geven van vermoeidheid of griep die vanzelfsprekend van voorbijgaande aard behoren te zijn. Wanneer de uitscheiding niet snel genoeg gaat kan het lichaam via de slijmvliezen ( luchtwegen, mond, maag, darmen) en de huid een weg naar buiten zoeken voor zijn afvalstoffen. Dit gaat meestal vergezeld met symptomen van de slijmvliezen of de huid. U doet er in al deze gevallen goed aan uw leefgewoontes (eten, drinken, rust & beweging, levensvreugde) eens goed onder de loep te nemen en hier verandering in aan te brengen. Tijdens een eliminatieperiode is soberheid gewenst. Een goede therapeut kan u daarbij desgewenst behulpzaam zijn.

28

Een handig lijstje voor het gebruik van zilverwater.


Waar kunt u collodaal zilver gemaakt van gedestilleerd water voor gebruiken: Voor de persoonlijke verzorging kunt u collodaal zilver gebruiken als: Spray voor het haar en het lichaam na het baden. Deodorant spray onder de oksels Gorgelmiddel en spoelmiddel voor de mond en keel. Schoonmaakmiddel voor de nagels, de gehoorgang en de navel. Reinigingsmiddel voor gehoorapparaat en brilmonturen. Reinigingsspray voor contactlenzen. Oogdruppels. Reiniging van tandenborstels, kammen, haarborstels en haarklemmen. Toevoegen aan badwater, spoelwater en darmspoeling. Reiniging van kunstgebit. Cosmetische reiniging van de huid. Keuken: Spray voor bakken en deksels in de diepvries en de koelkast. Spray over snijplanken voor het gebruik en na de reiniging. Toevoegen aan het afwaswater. Toevoegen aan picknickvoeding dat mayonaise bevat tegen voedselvergiftiging. Huishouden: Reinigingspray voor de handen. Reinigingsvloeistof voor mondstukken en telefoons. Spray voor luchtfilters in de airconditioning. Ontsmettingsspray voor toilet en deurknoppen. Ontsmettingsspray voor tapijten, matrassen, meubels en kozijnen. Spray in schoenen. Spray kleding voor het opslaan Spray handschoenen. Spray horlogebandjes. Toevoegen aan het water van zwembadjes voor kinderen. Eerste hulp: Spray op wonden, snijwonden, scheerwonden, puisten, tussen de tenen, jeukende plekken. Toevoegen aan voetbaden. Bewaren in een glazen thermosfles beschermt collodaal zilver tegen de invloed van licht

29

Waarom werkt zilverwater soms niet!


Ervaring van Driek van der Vet. Het doden van bacterin en virussen en schimmels spreekt natuurlijk aan. Echter er zijn vooral bij chronische ziekte meestal vele factoren in het spel die niet met een universeel middel alleen opgelost kunnen worden. Als het zo simpel was, was ziekte de wereld al uit. Collodaal zilver kan nuttig gebruikt worden. Verbazingwekkend zelfs. Persoonlijk heb ik dat eens ervaren bij een griepaanval met 39,4 graden koorts. De koorts zakte binnen 45 minuten tot 37,9 na het innemen van 25 druppels zilverwater 6 ppm (met zoutoplossing gemaakt en 7 maanden oud). In de praktijk zien we dit soort reacties regelmatig terug. In deze situatie is er bijna geen zilver in het lichaam binnen gekomen en toch een snelle reactie. Dit wijst op een ander werkingsmechanisme. Het afweersysteem speelt hierin de belangrijkste rol en niet het virus en bacteriedodende eigenschap van het zilver zelf. Wanneer men 1 keer een paar druppels van een lage concentratie gebruikt dan is de hoeveelheid zilver in het lichaam nog zo gering dat het directe contact met de ziekteverwekker vrijwel geen rol kan spelen. Toch kan er al een duidelijke genezende reactie optreden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de werking van collodaal zilver bij inwendig gebruik alleen kan worden terug gevoerd op het doden van ziektekiemen. Om deze reden kunnen we aannemen dat de ontstekingremmende uitwerking van zilver op het gehele organisme misschien wel de belangrijkste therapeutische werking is van zilverwater. Dit hebben Duitse onderzoekers vroeger ook al vastgesteld maar is klaarblijkelijk onbekend bij de vele moderne gebruikers. Bij inwendige toepassing komt de antibiotische, ontstekingremmende werking van zilverwater met een lage concentratie van 1-15 ppm daarom vooral ook door de sturende, kanaliserende invloed op de werking van het afweersysteem en waarschijnlijk minder door de bacteriedodende eigenschap door contact tussen zilver en de ziekteverwekker. Wanneer het immuunsysteem om wat redenen ook niet meer voldoende kan werken dan werkt collodaal zilver bij inwendig gebruik ook vrijwel niet, zo lijkt de praktijk tenminste te bewijzen. Bij lokale toepassing op de huid, slijmvliezen en op wonden en bij KNO klachten is er wel degelijk sprake van een duidelijk bacteriedodende werking door het directe contact tussen het zilver en de ziekteverwekker.

30

Zilver meer spiritueel bezien Energie, de ontwikkeling van de ziel en lichaam en de betekenis van zilver en het vijfde chakra. Om dit te begrijpen zal je meer op gevoel en ervaring moeten varen. Alles wat leeft vibreert van energie en al deze energie bevat informatie. In de wetenschap wordt reeds geaccepteerd dat het menselijk lichaam en weefsel trillingsenergie produceert en met technieken zoals de MRI-scan wordt hier al gebruik van gemaakt om afbeeldingen te verkrijgen van inwendige delen van ons lichaam. Alternatieve genezers gaan ook uit van dit principe en sommige kunnen deze energie ook waarnemen met hun zintuigen. Je stoffelijke lichaam is doordrongen en wordt omgeven door een energieveld dat ver reikt buiten je lichaam over de volle lengte van je lichaam. Dit energieveld is zowel informatiecentrum als een zeer gevoelig waarnemingsysteem. Via dit systeem communiceren we onophoudelijk met alles om ons heen we zenden boodschappen naar andere mensen en ontvangen voortdurend boodschappen van alles om ons heen. In dit ons omringende energetische veld dragen we de informatie van onze innerlijke emotionele ervaringen en de gevolgen van de inwerkingen van onze buitenwereld. Deze emotionele energetische kracht is van inwerking op ons fysieke lichaam en op deze manier worden je ervaringen in je leven uiteindelijk jouw biologie. Biografie wordt biologie. De emotionele energie in ons energiesysteem wordt opgeslagen in ons biologische systeem en is van invloed op de vorming van ons celweefsel, dat vervolgens weer zorgt voor een energiekwaliteit die een weerspiegeling is van die emoties. Op deze manier worden we een levend geschiedenisboek waarin iedere gebeurtenis van ons leven is opgeslagen. Al je gedachten ongeacht hun inhoud zijn door je systeem gegaan en hebben een fysiologische reactie tot gevolg gehad. Sommige gedachten zijn geven een sterke directe reactie ander hebben een minder hevige directe reactie maar werken als een constant basisgevoel door op het totale functioneren. Angst bijv. versnelt je hartslag, doet je maag verstrakken, geeft aandrang om te plassen, je krijgt het koud of je gaat zweten. Liefdevolle gedachten doen je lichaam ontspannen. Een voortdurend gevoel van onmacht zal een rem vormen op de biologische functies die bij handelen gebruikt worden. Al onze gedachten en gevoelens komen ons systeem binnen als een vorm van energie die een biologische reactie produceert en wordt opgeslagen in ons celgeheugen. Negatieve gevoelens kunnen wanneer ze dominant zijn ziekte tot gevolg hebben. Dit wordt nog erger wanneer jij je bewust bent van de negatieve gedachte en dit in je systeem toelaat. M.a w. wanneer je tegen beter weten in weigert er iets aan te doen en niet je best doet je persoonlijk macht te gebruiken en te ontwikkelen er iets aan jezelf te veranderen.

31

Voor gezondheid is persoonlijk macht noodzakelijk. Persoonlijke macht bemiddelt tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld. Ons leven speelt zich af rondom vele machtssymbolen zoals bijv. veiligheid, geld, status, schoonheid. De keuzen die we elk moment van de dag maken zijn uitdrukkingen van onze persoonlijke macht. Om het genezen van ziekte eenvoudiger te maken dien je bewust te worden van je relatie tot de machtssymbolen. In talloze situaties en relaties speelt de onderliggende dynamische kracht: wie heeft het, hoe kan ik houden wat ik heb, hoe kan ik het verkrijgen. Jij alleen kunt jezelf helpen genezen. Genezen is iets anders dan beter maken. Een lichamelijke ziekte beter maken wil niet direct zeggen dat de emotionele en mentale spanningen die deel uitmaakten van de ziekte ook zijn verlicht. In dit geval is het waarschijnlijk dat de ziekte weer terugkomt. Heeft iemand een houding van maak me maar beterdan is zo iemand passief en zal nooit volledig genezen. Beter maken heeft iets passiefs, men geeft zijn gezag passief over aan de dokter en de voorgeschreven behandeling plaats van de ziekte actief te benaderen en je gezondheid voor jezelf op te eisen. Genezen is een actief en innerlijk proces waarbij je opvattingen, overtuigingen en herinneringen in overweging neemt met de wens alle negatieve patronen, die je volledige emotionele, mentale en lichamelijke genezing in de weg staan, los te laten. De zeven basiswaarheden en in ons bestaan en de daarbij behorende energetische machtscentra van ons lichaam. Deze centra worden ook wel chakra's genoemd en zij dragen als een grondtoon een essentile levenswaarde die vervult wil worden. De wil tot vreugde is basis van al ons doen, ten diepste willen we geluk zonder einde! In het kort kan je zeggen dat je energie gezond kan functioneren wanneer de levenswaarheden van de 7 machtscentra in ons hele wezen ten diepste doorgrond en beleefd worden. Ons leven is een reis in de tijd door deze centra, een reis die voor ieder verschillend is, op weg naar eeuwige vreugde. Ziekte en pijn zijn signalen van onze biologie die naar spanningen in deze centra wijzen die moeten worden opgelost. De eerste drie centra en hun waarheden in relatie met uiterlijke macht. De weg naar zelfstandigheid. 1. Alles is een.

32

Wij staan in verbinding met alles wat leeft en we moeten leren met deze waarheid te leven. We beleven deze waarheid binnen het eerst binnen onze biologische familie, de bloedband, de geloofsgemeenschap, het vaderland, het dorpsgemeenschap e.d. Ziekten hebben te maken met levenslessen over de materiele wereld; de macht van de groep, ouders, leefgemeenschap, natie enz. en alles wat daarmee te maken heeft zoals trouw, eer, recht, bescherming. De beperkende, giftige invloed die door de groepsmacht op de ontwikkeling van zelfstandigheid kan uitgaan. Het energetisch centrum ligt onder aan de stuit bij de anus. 2. Eer elkaar. De macht om integer en eervol te handelen binnen al onze relaties. Dit betrekt ons bij ons bij de gevolgen van ons handelen, de relatie van het huwelijk tot vriendschapsbanden, beroepsmatige handelen, financile en creatieve activiteiten. Ziekten hebben te maken met lessen over seksualiteit, werk en lichamelijke begeerte. Het energetisch centrum zit net boven de schaamstreek. 3. Eer jezelf. De macht van ons overlevingsinstinct. Ontwikkeling van eigenwaarde en zelfrespect; eigenschappen die belangrijk zijn om gezond te blijven. Zelfstandig worden. Ziekten hebben hier te maken met lessen over het ego, persoonlijkheid en eigenwaarde. Het energetisch centrum zit vlak boven de navel. De volgende vier centra en hun waarheden in relatie met innerlijke macht. Naar mate we zelfstandig worden gaat dit een steeds belangrijker rol spelen. 4. Liefde is Goddelijke macht. De macht van de liefde, leert ons dat liefde de enige authentieke macht is. Ziekten hebben te maken met lessen over liefde, vergeving en compassie. Het energetisch centrum zit op de borst ter hoogte van het hart. Het hart maakt het mogelijk om als individu zich toch verbonden te voelen anderen ondanks de schijnbaar totale verschillen. Liefde maakt ook een huwelijk met je lichaam mogelijk en geeft je de mogelijkheid je pijnlijke plekken en gebreken geestelijk te helen. 5. Laat de persoonlijke wil buigen voor de Goddelijke Wil. De macht van de wil. Ziekten hebben hier te maken met lessen over wil en zelfexpressie. We worden na de geboorte vertrouwd met de omgeving (centrum 1).Eerst maken we ons los van de ouders (centrum 2), we worden onafhankelijk, volwassen en bouwen een carrire op (centrum 3), dan doet zich het onvermijdelijk iets voor in ons leven dat dwingt onze beperkingen te onderzoeken. Dit kan heel heftig en indringend zijn. De eerlijkheid geeft je in dit centrum de mogelijkheid om te biechten en je onmogelijkheden, beperkingen, angsten, onwaarheden te bekennen en uit te spreken
33

om je ziel zo te ontlasten en nieuwe groei mogelijk te maken. Een zeer belangrijk zuiveringscentrum. Hier kiezen we: willen we ons opgebouwde ego (lichaam) volgen of geven we onze wil over aan een hogere innerlijke macht (hemel). Het energetisch centrum zit ter hoogte van de hals en keel (verbinding tussen hemel=hoofd en aarde=lichaam). Zilver werkt vooral op de biologie die met dit centrum te maken heeft. Het vult als het ware een gebrek op in onze biologie van de verbinding tussen hemel en aarde. Hierdoor heeft zilver ook een sterk zuiverende invloed op ons hele gestel. Beroemde artsen in de klassieke homeopathie uit de eerste helft van de vorige eeuw zagen ook de bestrijding van Sepsis (bloedvergiftiging t.g.v. schadelijke toxinen) de belangsrijkste uitwerking van collodaal zilver en niet zo zeer de bacteriedodende eigenschap van het metaal zilver. Hier ligt naar mijn zienswijze de spirituele basis van de ontstekingremmende eigenschap van zilver. Om deze redenen is het toepassingsgebied van zilver zo breed. 6. Zoek alleen de waarheid. Ziekten hebben hier te maken met lessen over verstand en intutie, inzicht en wijsheid. We krijgen hierbij in ons leven te maken met omstandigheden die een ander licht werpen op onze opvattingen. Het energetisch centrum zit net boven de neus. 7. Leef in het nu. Hier krijgen we levenslessen over spiritualiteit. De energie van dit centrum stelt ons in staat onopgeloste zaken uit het verleden op te roepen en los te laten. Het energetisch centrum zit boven op de schedel. Aanbevolen literatuur: Caroline Myss- Anatomy of the Spirit Nederlandse vertaling : Caroline Myss - De anatomie van de ziel. ISBN 90 225 3531 2

Zilver en de Ayurvedische geneeswijze. Zilver kalmeert een overmatige ontsporing van LUCHT & VUUR. De Ayurveda kent 3 principes die in het lichaam werkzaam zijn Vata, Pitta en Kapha. Respectievelijk houden ze verband met een al of niet misplaatste verdeling van lucht, vuur- en waterhuishouding in het lichaam.

34

Vatta Vata (vayu,lucht) is het eerste levensbeginsel dat in de kern van het universum aanwezig is en alles met inbegrip van de organische natuuur leven geeft. Deze universele lucht is de bron van alle levenskracht in het individu en is gelijk aan de individuele ziel. Er wordt gezegd dat lucht mengbaar is. Wanneer Vata zich met Pitta (vuur) verbindt ontstaat warmte, wanneer Vata zich met Kapha(water) verbindt ontstaat koude. Lucht is ook de drijfkracht achter de elementen Pitta en Kapha die ieder op zich bewegingloos zijn. Lucht is de levensbron die in iedere cel aanwezig is. Lucht is de oorzaak van alles wat ontstaat, groeit en weer oplost, van alles wat leeft. Het is door Vata dat we ons bewegen, denken, zien en horen. Vata drijft het kind uit de baarmoeder. Vata bevindt zich bij voorkeur in de darmen, dijen, lendenen, voeten, beenderen, urineblaas en het bekken. Ziektes die door een onjuist evenwicht van Vata worden veroorzaakt uiten zich vooral in de hierboven genoemde plaatsen. Vata wordt opgewekt en gedistribueerd vanuit de darmen, wanneer dit orgaan onder controle is dan is ook Vata in de andere delen van het lichaam onder controle.

Pitta De kracht van Pitta manifesteert zich als warmte, dit element overheerst de huidige tijd en doet maatschappelijk oorlogen, rellen, ontstaan, maakt driftig(heet gebakerd) maakt geeft ook industrie, techniek enz. Dit element is altijd in de zomer in overmaat aanwezig. Volgens de oude wijzen heeft Pitta iets weg van een hete vloeistof of een sterk zuur. Pitta werkt verterend en voelt warm aan. Pitta komt voornamelijk voor in bloed en zweet. Het bevindt zich o.a. in; in de darmwand gevormde lymfe(chylus), de twaalfvingerigedarm, spieren, lever, milt, hart, ogen, huid. Het centrum is de twaalfvingeringe darm. De belangrijkste taak van Pitta is het instandhouden van het lichaam door dit voldoende warmte te geven. Verder is het belangrijk voor een goed functionerend gezichtsvermogen, eetlust, opgewektheid, intelligentie en de uitstraling. De beroemde veelzijdige Indiase ayurvedische arts Dr. B. Bhattacharya (1897-1964) was ook een groot bewonderaar van Hahnemann de grondlegger van de westerse homeopathie. Dr. Bhattacharya heeft de gehele medicijnenleer van de klassieke homeopathie gentegreerd binnen zijn ayurvedische geneeskunde en de ayurvedische polsdiagnostiek. Bhattacharya wees al op de bijzondere eigenschappen van zilver(Argentum) en zilvernitraat (Argentum Nitricum) om extreme gevolgen van de verbinding tussen van elementen Vatta(lucht) en Pitta(vuur) sterk te kunnen bedaren.
35

Ongeacht de daarvoor achterliggende oorzaak. Hij gebruikte hiervoor zeer hoge verdunningen als D200 en hoger. Deze uitwas van Vatta-Pitta is de basis van veel ontstekingen. Deze verklaring voor de ontstekingremmende werking op het gehele organisme maakt al de veelzijdige toepassingsmogelijkheden duidelijk van collodaal zilver. Dr. B. Bhattacharya: We leven nu in een tijdperk van wereldwijde industrialisatie, een zich steeds meer opdringende techniek en verkeersactiviteit. Het valt allemaal onder het element vuur dat nu is aangewakkerd door het element lucht. Dit vuurprincipe als dominante kracht doordringt steeds meer de gehele mensheid op aarde en zeker de westerse beschaving. Als we niet uitkijken kunnen we er letterlijk en figuurlijk door verteerd worden. Bhattacharya wees al op de bijzondere eigenschappen van zilver(Argentum) en zilvernitraat (Argentum Nitricum) om extreme gevolgen van de verbinding tussen van elementen Vatta(lucht) en Pitta(vuur) sterk te kunnen bedaren. Ook hier vindt men weer duidelijk de ontstekingremmende inwerking van zilver middels de beinvloeding van het functioneren van de gehele biologie. Volgens velen is deze uitwerking veel belangrijker dan de bacteriedodende werking door het contact tussen zilver en de ziekteverwekker.

36