You are on page 1of 84

www.cizgiliforum.

com

EROL BLBLK
Asyaafak Yaynlar Aratrma-nceleme :9 :7

gal rgtleri
CIA-NATO-AB

ISBN 978 - 975 - 9159 - 08 - 5

Erol Bilbilik Yayn Ynetmeni Kapak Kapak, Film k Bask - Cilt Birinci Bask

gal rgtleri smet Arslan Mehmet zalp Seval Grafik Kayhan Matbaas (Davutpaa Cad. Gven Sanayi Sitesi, Kat: 2/155 Topkap -stanbul) Mart 2007

Yayn Hakk, Berfin Basn Yayn ve Tic. Ltd. ti. / Erol Bilbilik (Asyaafak Yaynlar, Berfin Basn Yayn ve Tic. Ltd. ti.nindir.) Caalolu Yokuu, Evren Han, No: 29 / 56 Caalolu 34112 / stanbul Tel: (0.212) 513 79 00 - Fax: (0.212) 512 37 20 www.berfin.net e-posta: berfin@berfin.net

NDEKLER

EROL BLBLK Erol Bilbilik 1956 ylnda Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. ABD'de "Savunma Ynetimi" ve "Lojistik" konularnda eitim grd. 9 Mart 1971 hareketinde yer almas nedeniyle, 1971 Mays'nda, Deniz Binba's rtbesindeyken Trk Silahl Kuvvetleri ile ilikisi kesildi. 1961 ylnda, Georgia'nn Athens ehrindeki eitimi sonunda kendisine verilen Athens ehri fahri hemerilik belgesini iade etti. Aralkl olarak Cumhuriyet gazetesinde, sonralar Aydnlk, Teori, Yeni Hayat, Trkeli ve Jeopolitik dergilerinde yazlar yaymland. Bilbilik'in elinizdeki kitabndan baka, Kresel Dnya Politikalar ve Ulusal Seenekler, Dnyay Yneten Gizli rgtler, Amerikan Kuatmas, NATO ve Geni Ortadou Stratejisi, CFR, ve Trk Bilderbergleri adl alt kitab daha vardr.

GR / 7 I. BLM CIA ve FORD VAKFI / 9 II. BLM CIA VE TAVISTOCK NSAN LKLER ENSTTS /17 III. BLM CIA VE OSS / 30 IV. BLM CIA VE MARSHALL PLANI / 37 V. BLM CIA VE AB / 45 VI. BLM CIA VE NATO/57 VII. BLM TEK DNYACI CIA'CILAR / 71 VIII. BLM YEN TEK DNYACI CIA'CI NEO CON'LAR / 85 EKLER Ek-1: George F. Kennan, Sovyet Ynetiminin Temeli (1947; Foreign Affairs, "X" mzal Makale) /125 Ek-2: Gazeteci John Barry'nin NATO Genel Sekreteri Lord Carrington'la Yapt Rportaj (21 Nisan 1986, Newsweek, New York) /162
4

GR

1920'li yllarda ticaretin serbestletirilerek hegemonik bir dnya devleti kurulmas konusu Amerikal ve Avrupal tek dnyac CIA'c elitler tarafndan gndeme getirilmitir. Bu konudaki almalar I. ve II. Dnya Savalar nedeniyle bir sre kesintiye uramsa da II. Dnya Sava'nm bitimiyle Tek Dnyac CIA'c elitler, nce Marshall Plan ile konuyu yeniden ele alarak youn almalara balamlardr. Bunu gerekletirmek iin Henry Ford II ve adamlar komnizmle savamak amacyla Ford Vakf'm (Ford Foundation) kurmulardr. Vakfn ekirdek ekibi CIA, Marshall Plan, Avrupa Kmr ve elik Birlii, Avrupa Hareketi ve NATO bata olmak zere kresellemenin temel rgt ve platformlarnn tepe ynetimlerinde yer almlardr. Ford Vakf, bu rgtler adna CIA zerinden Amerika ve Avrupa'daki teki rgtlerine para aktarmaya balamtr. Buralarda yetitirdikleri kiileri CIA Bakan yapmlardr. Buradan ayrlanlar bakan yaparak dier lkelere gndermilerdir. teki lke ve dnya elitlerini yetitirmiler ve kritik kadrolara yerletirmilerdir. Aradan geen 50 yla yakn bir sre sonra bu defa Souk Sava sonrasnn tek sper gc olduuna karar veren Yeni Muhafazakr (NeoCon) merkezli Bush ynetimleri daha nceki rgtleri glendirerek ve ilgi alanlarn genileterek Kresel Emperyalist mparatorluun inasn sonulandrmaya soyunmulardr. Bu almann amac, i ie gemi Tek Dnyac CIA'c ekiplerin kurduu emperyalist gizli rgtlerin balantlarn ve lider kadrolarnn faaliyetlerini ortaya koymaya almaktr. Erol Bilbilik Aralk, 2006

BRNC BOLUM

CIA VE FORD VAKFI CIA, rettii projeleri uygulamaya sokmak amacyla insan haklar ve yardm kurulularna gizli fonlar aktarr. CIA, 1950'ler ncesinden gnmze kadar saysz vakfn iine byk lde szmtr. ABD Kongresi'nin 1976'daki aratrma sonularna gre uluslararas alanda faaliyette bulunan vakflara yaplan balarn yzde ellisinin arkasnda CIA vardr.(1) CIA, Ford ve benzeri vakflar, en iyi, uygun ve nemli vakflar olarak kabul etmektedir. Eski bir CIA yetkilisi, etkin ve prestijli vakflarn CIA'ya fon aktararak genlik gruplar, ii sendikalar, niversiteler, yaynevleri vb. kurululara saysz gizli operasyonlar dzenlettiini, bunlara 1950'lerden itibaren "nsan haklar gruplar"nn ilave edildiini aklamtr. CIA; Souk Sava dneminin en nemli kltrel projelerinde Ford Vakf ile yakn ibirliinde bulunmutur. Ford Vakf ve CIA'nn yakn ibirlii sonucu Birleik Devletler'in emperyal kltrel hegemonyas glendirilerek sol kanat politik faaliyetler sabote edilmitir. II. Dnya Sava srasndaki Ford Vakf ve CIA ilikilerini anlayabilmek iin Ford Vakf Bakanlar'n kltrel alandaki mterek projeleri ve amalarn incelemek gerekmektedir.
1. Frances Stonor Saunders, Who Paid The Piper? The CIA and the cultural war, Granta Books 1999, s. 134-135-143-408-409, aktaran Prof. (Emeritus) James Petras. The Ford Foundation and the CIA: A documented Case of Philanthropic Collaboration With secret Polie, 15.12.2001 http://www.rebellion.org/petras/english/ford010102.htm 9

Ford Vakf, 1950'lerin sonlarnda 3 milyar dolarlk bir varla sahip bulunmaktayd. Vakfn lider kadrosu Washington'un II. Dnya Sava sonras dnya hkimiyetini amalayan projelerinin tamamnda hemfikirdi. Dnemin tannm bir bilim adam bu konuda unlar yazmtr: "O zamanlar uluslararas kltrel propaganda alannda Ford Vakf sanki hkmetin bir uzantsyd." Vakf: Avrupa'daki gizli operasyonlarn Marshall Plan'nn ve CIA'nn ok zel projeleri'nin hemen hepsinde vard. Vakfn 1952'deki Bakan Richard Bissell daha sonra bunlarn tmn rneklerle kantlamtr. 2 yllk, Vakf Bakanl dneminde Bissell, CIA bakan Ailen Dulles ve dier CIA yetkilileriyle yeni projeler retmek iin, ortak aratrmalar yapmtr. Bissell; 1954'te Ford Vakf'ndan ayrlm, Ocak 1954'te Ailen Dulles'n zel danman olmutur. Bissell'in Bakanl dneminde Ford Vakf; souk sava projeleri retiminde en n safta yer almtr. Ford Vakf'nn ilk souk sava projesi, Kltrleraras Yaynlar ve Perspektifler adl derginin drt Avrupa dilinde yaynlanmas olmutur. Bissell'e gre, Ford Vakf'nn temel amac; diyalektik savata, solcu entelektelleri savunmasz brakarak bulunduklar pozisyonlardan uzaklatrlmalaryd. (2) Vakfn, Yaynevi Direktrler Kurulu yeleri'nin tm emperyal kltrel hegemonya yanda, "Balar"d. Sava sonras dnemde Avrupa'da youn sol kltr yaynlar yapan Perspektifler dergisi okuyucu cezb etmekte giderek zorland ve batt. Birleik Devletler'in gizli askeri fonlarndan desteklenen Malvin Lasky ynetimindeki Der Monat dergisi de bamsz bir kimlie brnmek iin Ford Vakf bnyesine alnd. John Mc Cloy, Ford Vakf Bakan olmadan nce Birleik Devletler Sava Bakan Yardmcl, Dnya Bankas Bakanl, igal altndaki Almanya Yksek Komiserlii, Rockefeller'in Chase Manhattan Bankas Bakanl ve 7 dev petrol irketinin Wall Street

avukatln ve ok sayda irketin direktrln yapyordu. Almanya'daki Yksek Komiser'lii dneminde saysz CIA ajanna korumaclk yapyordu. Mc Cloy, Ford Vakf'n adeta CIA operasyonlar ile btnletirmi CIA ile Ford Vakf arasndaki finansal ilikiyi gizlemek iin kiiden oluan Konsltasyon Komitesi adl bir idari blm oluturmu ve blmn bana gemiti. Vakf bu yaplanma ile CIA'nn antiemperyalist ve komnist politik sola kar savan daha da glendiriyordu. Ford Vakf, CIA yanls saysz rgte byk miktarlarda balarda bulunmutur. Bamsz grnmndeki CIA Kltrel Organizasyonlar, insan haklar gruplar, sanatlar ve entelektelleri desteklemitir. Bunlar, CIA-Ford Vakfnca cmerte dllendirilmitir. Vakfn en byk baars CIA'nn Birleik Devletler Kongresi'nden 1960 ncesi Kltrel zgrlkler projesi iin yedi milyar dolarlk ba almasn salamak olmutur.(3) Daha balang dneminde Ford Vakf ile CIA arasnda ok sk yapsal ilikiler ve ok yksek oranda personel mbadelesi vard. Bu yapsal ba, paylatklar emperyal karlara dayalyd. Onlarn ibirlii ile saysz gazete ve medya iindeki Birleik Devletler yanls entelekteller, Marksist ve antiemperyalist entelektellere kar amansz saldrlarda bulunuyorlard. Vakf, anti Marksist organizasyon ve entelektellere kar CIA'nn parasal desteine paravanlk yapyordu. Kltrel alanda CIA'y finanse ediyordu. Bu ok nemliydi, nk bu fonlar araclyla komnist olmayan entelektellerin Marksizm ve komnist sola saldrmalarna olanak salanyordu. Komnist soldaki liderlerden birou daha sonralar VakfCIA balantlarna ramen adlarnn deifre edilmeyeceinden ok emin olduklarndan prestijlerini korumak adna zaman zaman aldatldklarn iddia etmek zorunda kalabiliyorlard. Vakf-CIA ibirlii basma yansd durumlarda; lks villalarda, Como Gl kys, Paris ve Roma'daki be yldzl otellerde yaplan toplantlara, pahal, aaal sanat sergilerine katlan renkli basnda yer alan hayrsever demokrat ve komnist aydnlar
3. Agy.

2. Agy.

10

11

bunlar myd? diye sorulmaya sorgulanmaya balanmt. Tm konferans, toplant ve gazetelerde, "Sovyet Emperyalizmi", "Komnist tiranlk" ve "Diktatrle kar sol dnce savunuculuu" yapanlar gerekte bunlard. Guatemala'da demokrat Arbenz ve ran'da Musaddk Hkmeti'ni deviren, Kba, Dominik Cumhuriyeti ve Nikaragua'da ak insan hakk ihlalleri gerekletiren Birleik Devletler; bu eylemleri, "Ak gizlilik" kuram kapsamnda gerekletiriyordu. Masum ve aldatlm olduklar iddiasndaki CIA kltr emperyalizmi cephesi vuruan, ok sayda antikomnist sol entelektel deifre edildiklerinde alay konusu oluyorlard. Tannm gazeteci Andrew Kopkind CIA'ca fonlanan kltrel cephe vuruanlarnn derin moral kntlerini yle dile getiriyordu: "Ak toplum ve gerekilik kavramlar arasndaki fark gerekte dnlenin ok stndeydi. Herhangi bir Birleik Devletler organizasyonunda yer alan kimse, Birleik Devletler dna gittiinde yle veya byle dnyann komnizm ve demokrasi arasnda bir mcadele iinde olmadn bu sylemin ihanet ve dten ibaret olduunu grebiliyordu. Bu dnceler ancak CIA'nn sosyalist, faist ve siyah-beyaz souk savalarla destekleniyordu. Her ne kadar CIA operasyonlarndaki esneklik bu grlere avantajlar salyor olsa da bu gr ve dnceler gerekte komik aldatmacalard.(4) Ford Vakf ve CIA'ca fonlanan etkin kltr gazetesi Encounter'n Amerikal eski Editr gazeteci Dwight Mac Donald'n Amerikan Kltr ve Politikalar adl eletirel makalesi CIA ile yakn alma iinde olan yeni editrnce reddedilebiliyordu. CIA, resim sanat ve tiyatro alannda Ford Vakf ile i ie alyor, soyut ekspresyonizm akmn sosyal ierikli artistik ekspresyonizme kar finanse ediyordu. Avrupa'da yksek katlml sergileri destekliyor ve tannm gazetecilere sponsorluk yapyordu. CIA, Ford Vakf ve New York Gzel Sanatlar Mzesi ile birlikte halktan kopuk, bireyci sanat akmlarn destekliyordu. Soyut ekspresyonizm yandalarn Avrupal artistik ekspresyonizm yandalarna saldrtyordu.
4. Agy.

Oyun aa ktnda Ford Vakf, insan haklar gruplarn fonlama konusunda aldatc bir strateji gelitirdi. Washington'da, insan haklarna ynelik politikalarn szde deitirmek zorunluluunu duydu. zlenen bu politika ile Birleik Devletler'i kitlesel terr tevik etmekle sulayan ve eletiren antiemperyalistlere de destek verilmeye, kreselleme ve neo-liberal "Hkmet D Organizasyonlar" ok cmerte dllendirmeye balanyordu. Tarihi gerekler ve yaanlan tecrbeler Birleik Devletler politikalarnn hi de hikye edildii gibi olmadn bizlere gstermektedir. Hikyeye konu olan kltrel faaliyetler Birleik Devletler hkmetince ar biimde fonlanmaktadr. Ford Vakf, Birleik Devletler'i yeni kltrel politikalara ihtiya duymalar halinde yeni politika ve projeler retecek insan haklar ve hayrsever organizasyonlar hemen devreye sokmakta, st dzeydeki yneticileriyle Birleik Devletler hkmet organlar arasndaki balantlar daha da glendirmektedir. Finanse ettii byk projeler konusunda Birleik Devletler politikalarna hibir zaman ters dmemeye almaktadr. Birleik Devletler temel askeri politikas olan "Terrizm mi? Demokrasi mi?" politikasnn souk sava dnemindeki "Komnizm mi? Demokrasi mi?" politikasna dnt yeni srete Ford Vakf, nc rol oynama grevi verdii organizasyonlar, entelektelleri ve gazetecileri antiemperyalist ve demokrasi kartlarna kar finanse etmektedir. Yeni kresel savalk rolne daha gelimi stratejiler ile soyunmaktadr. Ford Vakf'nn tarihi; CIA ile Birleik Devletler'in dnya hegemonyasna ynelik eylemlerinin tarihidir. imdiki tarihi sorun ise, 1960 Domuzlar Krfezi fiyaskosundan sonra Ford Vakf'nn CIA ile ilikilerini yeni yzylda da devam ettirip ettiremeyecei sorunudur. Ford Vakf, bu amala szde baz strateji deiiklii zorunluluu duyarak Birleik Devletler politikalarna muhalif akademisyen aratrmaclara da kk balar salama konusunda daha esnek davranmaya balamtr. CIA operasyonlarna destek vermeye her zaman zen gstermitir. Daha da nemlisi kltr ve eitim projelerinde Birleik Devletler hkmetleri ve Uluslararas Kalknma Ajans (AID) ile ok daha sk bir ibirliinde bulunmaya balamtr.

12

13

Ford Vakf: Washington'un dnya kltr hkimiyetine ynelik olarak rettii projelere bu defa ok daha ince ayarl ibirlii iinde bulunmaya balamtr. Bu politikalara destek de hibir zaman geri kalmamtr. zellikle Eitim Enstitleri'nin desteklenmesinde ok seici olmutur.(5) Demokrasi projeleri Birleik Devletler rtl politik faaliyetlerinin bu gn de geerli olan temel erevesini oluturmaktadr. Demokrasi Vakf'nn (National Democracy EndowmentNDE-) ilk kurucularndan Ailen Weinstein; "Bugn yaptklarmzn ou 25 yl nce CIA tarafndan rtl olarak yaplyordu" demitir.(6) Harvard niversitesi Kalknma Danma Hizmetleri Blm (Development Advisory Service-DAS-) 1954 ylndan bu yana Ford Vakf'nca CIA zerinden fonlanmaktadr.(7) 1950'lerde Yuvarlak Maaclarla (Round Tables) Harvard niversitesi'nde Vandell Eliot'un nclnde kurulan yaz okulunda Henry Kissinger "Uluslararas Yaz Seminerleri" ve "Uluslararas Yaz Seminerleri Mezunlar Dernei'nde" greve balamt. Kissinger demokrasi projelerini CIA rts altnda yrtyordu.(8) Bu blmdeki elitler grubunda; Pakistan, Yunanistan, Arjantin, Liberya, Kolombiya, Malezya ve Gana'ya, "Uluslararas Modernletiriciler" yetitiriliyordu.(9) Ford Vakf, IMF'ye zellikle akademisyen kkenli personelin atanmasnda srar ederek IMF'nin profesyonellemesini desteklemi, bu yolla standartlarn ykseltilmesine yardmc olacan dnmtr. Bunun ak anlam ise, sosyal bilimsel almalarda ABD emperyal deerinin daha iyi yerlemesine snf atmalarnn bastrlmasna, neo-liberal modelin daha kolay benimsenmesi ve yaylmasna yardm edilmesidir.

Ford Vakf, 1950'ler ve 1960'lar da olduu gibi ABD'nin insan haklar kartlarna kar gnmzde de sol kart insan haklar grup ve liderlerine destek vermeye devam etmektedir.(10) Ford Vakf byk balarla destekleyerek 1947 ylnda Washington'da ada Sanatlar Enstits'n kurdu ve balarna devam ederek 1958'de uluslararas programn son derece geniletti. ada Sanatlar Enstits'nn mtevelli heyeti yesi William Bundy idi. William Bundy ayn zamanda CIA'nn Yllk Ulusal Tahminler Ynetim Kurulu yeliini de srdrmekteydi. Bundy, eski Dileri Bakan Dean Acheson'un damadyd. William Bundy'nin erkek kardei Mc George Bundy'de 1966'da Ford Vakf Bakan olmutu.(11) Ford Ailesi 1950'de psikolojik sava Paul Hoffman', 1952'de CIA ajan Richard Bissel ve 1953'te CIA ajan John Mc Cloy'u Ford Vakf Bakanlna getirmitir.(12) Ford Vakf, George F. Kennan'n nemli rol oynad bir CIA paravan kuruluu olan Dou Avrupa Vakf'nn parasnn byk bir blmn karlyordu.(13) Ford Vakf, Marshall Plan Merkezi stihbarat Tekilat (CG) ve CIA zerinden salad gizli fonlarla CIA ajan siyasi militan Malvin Lasky, spermarket satn alma grevlisi Michael Josselson, besteci Nicholas Nabokov aylk Der Monat dergisi, CIA ajan Irving Kristol ve CIA ajan Stephen Spencer ile Encounter dergisi desteklendi. Bunlar, souk savan en byk gizli harektlarndan biri haline gelecek olan, batl aydnlar Amerikan davasna kazanma savann n safnda yer aldlar.(14) Michael Josselson 1948'de Amerikan Askeri Ynetimi'nin Kltr leri Sorumlusu olarak CIA'ya girdi.(15)

5. Agy. 6. Akt. Dr. Sait Ylmaz, 21 yy. Gvenlik ve stihbarat. Alfa yay, 1. bask. Haz. 2006. s. 160 7. David Ransom, Ford Country: Building Elite for Indonesia, s.3 http://www.cia-on-campus.org/internat/indo.html 8. William Blase, Yarn Dergisi, Kasm 2003 9. David Ransom, FordCountry: Building Elite For Indonesia. s.3

10.

James Petras, The Ford Foundation and The CIA http://www.rebelion.org/petras/english/ford010102.htm 11. Frances Stonor Saunders, Doan Kitap. 2. bask, Eyll 2004, s. 156 12. Ayn yerde. s. 153-155 13. Ayn yerde, s. 156 14. Ayn yerde, s.44 15. Ayn yerde, s.297

14

15

Encounter'n arkasnda yer alan Irving Kristol son derece orijinal ve nemli bir kiilikti. Kristol yaklak elli yl sonra Bakan Bush'u iktidara tayan necon (Yeni Muhafazakrlk) hareketinin nde gelen kuramclarndan olmutur. Irving Kristol bir CIA grevlisi ve Brooklyn'li bir Trokist'ti. 1951 Ocak aynda Ford Vakf fonlaryla New-York'ta kurulan Amerikan Kltrel zgrlk Komisyonu'nun ilk bakan CIA'nn szlemeler danman Sidney Hook'un yannda ynetici olarak alt. Kristol 1953'te Paris'e tand. Ayn yl Encounter Dergisi kuruldu. Kristol ve CIA grevlisi Stephen Spender derginin 19531958 yllar arasnda e editrln stlendi. Spender ayn zamanda MI6 ajanyd.(l6) Irving Kristol, CIA grevlisi Daniel Bell'le ile birlikte The Public Interest dergisinin editrln yapyordu.(17) Ford Vakf'nn Kurulmasnda Kilit Rol Oynayan Tek Dnyac CIA'clar: Henry Ford II: Ford Motor irketi Bakan Richard Bissell: Ford Vakf Bakan (1952) CIA Bakan Ailen Dulles'n Danman (1954) Ailen Dulles: CIA Bakan, John Foster Dulles'n kardei David Rockefeller'n akrabas John Foster Dulles: ABD Dileri Bakan, CIA Bakan Ailen Dules'n kardei John Mc Cloy: Ford Vakf Bakan, David Rockefeller'n avukat ve sa kolu Dwight Mac Donald: CIA destekli Encounter Dergisi'nin Editr, CIA ajan George F. Kennan: CIA ve OSS (CIA ncesi ABD Casusluk rgt Grevlisi Paul Hoffman: Psikolojik Sava Uzman, Ford Vakf Bakan (1950) Irving Kristol: CIA Kltr Szlemeler Blm Yneticisi, CIA Grevlisi, Brooklyn'li Trokist, Bakan Bush'u iktidara tayan Neocon'larn (New Conservatives) nde gelen kuramcs.
16. Ayn yerde, s. 171 -198 17. Ayn yerde, s.435

KNC BOLUM

CIA VE TAVISTOCK NSAN LKLER ENSTTS (Tavistock Institute of Humar Rclations) Enstit, Bedford Dk Tavistock'un Londra'daki binalarndan birinde 1. Dnya Sava'ndan kurtulan ngiliz askerlerinin sava oklarn aratrmak amacyla 1921'de Londra'da kurulmutur. Enstitnn bakanln ngiliz Ordusu Psikolojik Sava Brosu Bakan Sir John Rawlings-Reese stlenmitir. Enstit ve gerek almalar; ABD'nin en iyi korunan sun olmaya devam etmektedir. I. ve II. Dnya Sava yllarnda Psikolojik Sava rgt' olarak alan Tavistock Grubu Rockefeller Vakf'nn yapt byk balarla 1946 ylnda grev alan geniletilerek yeniden yaplandrlmtr. Rockefeller, Tavistock'a daha geni apl psikolojik sava aratrmalar yapma ve uygulama grevleri vermitir. Enstit almalarnn ilham kayna o dnemde Londra'ya gelerek Prenses Bonapart'n verdii bir malikneye yerleen Sigmond Freud'un davran bilimi dorultusunda insan davranlarnn kontrol konusundaki almalar olmutur. Enstit bu ideolojinin dnyadaki merkezi olmas amacyla kurulmutur. Enstit bugn, Sussex niversitesi'nden, Stanford Aratrma Enstits, Esalen, Massachusetts Institute of Technology (MT), Hudson Enstits, Herigate Vakf, Georgetown Stratejik ve Uluslararas likiler Aratrma Merkezi (CSIS), ABD Dileri kadrolarnn eitildii Hava Kuvvetleri stihbarat, Rand ve Mitre Corparation irketler kadrolarnn doktrinasyonu, The 17

16

Mont Pelerin Society, Trilateral Komisyon, Ditchley Vakf, Roma Kulb gibi gizli gruplara kadar uzanan bir ilikiler a gelitirmitir. Tavistock, Kore Sava'nda ilk defa denenen kitlesel beyin ykama tekniklerini gelitirmitir. Gelitirilen kalabalklarn kontrol metotlar gizli ve halkn tepkisini ekmeyecek ekilde Amerikan halk zerinde denenmi ve onlarn psikolojik tavrlar tespit edilmitir. 1933'te Tavistock Direktrlne getirilen Alman mlteci Kurt Lewin, mlteci ajanlarn dmanlar arasna szdrarak Harvard niversitesi'nde gelitirilen propaganda kampanyalar ile Amerikan halkn ABD'nin Almanya'ya kar savaa girmesi iin hazrlamaya almtr. 1938'de Roosevelt ABD egemenliini ngiltere'ye devreden bir gizli anlama karl zel Operasyon Yetkilileri'nin ABD politikalarn uygulamalarn salad. Bu anlamann uygulanmas iin ABD General William Donovan' SOE-SIS* rgtlerini OSS'ye (imdiki CIA'ya) dntrmesi iin Londra'ya gnderdi. Tm OSS ve CIA programlar Tavistock'un rehberliinde oluturuldu. Roosevelt ve Churchill'in hava saldrlarnn tm Tavistock laboratuar artlarnda kitlesel terrden elde edilen deneyimlere gre gerekletirildi. Tavistock ve ABD Vakflarnn tm teknikleri bir tek hedefe kilitlendirildi. Halkn psikolojik gcn krmak ve Dnya Dzeni diktatrlerine aresiz kalarak muhalefet etmemesi, aile ban zayflatan, aile, din, onur, milliyetilik, seksel davranlar kerten tm teknikler Tavistock bilim adamlarnca kalabalklarn kontrol iin kullanlan silahlar oldu. Freud'un psikoterapi metotlar uygulananlarn karakterleri istikrarszlatrld ve daimi akl hastalna dntrld.
* SOE: Special Operation Executives; zel Operasyon rgt, SIS: Strategic Intelligence Services; Stratejik stihbarat Brosu, OSS: Office of Strategic Services; Stratejik Hizmetler Brosu.

Bu duruma getirilenlerden yeni bir ibadet seks biimi ve ailevi ilikiler benimsemesi nerildi. Hlbuki bunlar grdkleri psikoterapi nedeniyle bu yeteneklerinden koparlmlardr. Artk onlar geriye dn yapamazlard. Tavistock ve balantllarnda davran bilimleri konusundaki programlar Tavistock'u ABD'de en etkili kurulu yapmtr. Gc meteorik olarak parlayan gen Alman mlteci Henry Kissinger, Sir John Rawlings-Reese'n SHAEF'de rencisi olmutur. Jimmy Carter Tavistock psikolojisti Dr. Petr Bourn'un youn beyin-ykama programn Annapolis'te Amiral Hyman Rickover'n uygulamas sonucu ABD Bakan seilmitir. ABD'deki zorunlu rksal entegrasyon program OSS, Amerikan Yahudi Kongresi ve Toplumlararas likiler Komitesi ocuk Eitimi Direktr arasnda Ronald Lippert'n organizasyonunda gerekletirilmitir. Program, kiilerin kimlik ve rksal mensubiyetinin kertilmesine gre dizayn edilmitir. Tavistock, Stanford Aratrma Enstits araclyla Ulusal Eitim rgt'n kontrol etmektedir. Tavistock NASA'nn Uzay Program'n ok gizli hale getirerek pe attn Dr. Anatol Rapport'a yazdrarak ve bu makalenin Sovyet yneticilerince benimsenmesini salatarak Sovyet Uzay Program'nn 9 yl gecikmesini salamtr. Tavistock'un nl operasyonlarndan biri de Penisilvanya niversitesi Wharton Finans ve Ticaret Okulu zerinden yaplandr. Tavistock stratejicilerinden birinin uyuturucu haplar kullanlmas olduu ve CIA'nn MK Ultra Program kapsamnda phelenilen CIA ajanlarnn deifre edilmesi iin LSD verildii, kobay olarak kullanlan ajanlarn reaksiyonlarnn incelendii yazlmtr. ABD hkmeti madur ajanlarn madur ailelerine milyonlarca dolar dedii ve bunlarn cezalandrlmadklar yaylmtr. Hlbuki bunun amac uyuturucu hap kullanmn tetiklemekti. Bunun sonucu olarak 1960'larn LSD "Aykr Kltr" ve "renci Devrimi" idi. Bunun iin CIA 25 milyon dolar para harcamt.

18

19

Program yaratcs lijerjik asidin dietilamidi (LSD) gelitiren, Roosevelt'e danmanlk yapan ABD Merkez Bankas Kanunu'nu kaleme alan Paul Warburg'un olu James Paul Warburg'tu. James P. Warburg'un yeeni Max Warburg'da Hitler'i finanse etmi ve Politik Aratrmalar Enstits'n uyuturucu haplarn kullanlmasn tevik projesine ynlendirmiti. MK Ultra'nn* bir paras olan nsani Ekoloji Fonu'na Harvard niversitesi'nden zihin kontrol konusunda ileri almalar yrten Dr. Herbert Kelman'a CIA deme yapmtr. CIA, 1950'lerde Kanada'daki LSD aratrmalarn finanse etmitir. Kanada Psikoloji Dernei ve Montreal'deki Kraliyet Viktoryan Hastanesi Bakan Dr. D. Eweret Cameron'a deme yaplmtr. Cameron, 53 hastaya 15 gn sreyle yksek dozda LSD hap vererek uyutmu ve ardndan ok tedavisi uygulayarak reaksiyonlarn kayda almtr. CIA ve Warburg'lann temel rgt olan Politik Aratrmalar Enstits James Paul Warburg tarafndan finanse edilmitir. Enstitnn kurucu yelerinden Marcus Raskin Ford Vakf Bakanl'n Mc George Bundy'den devralmtr. Bundy, Raskin'i daha sonra, Ulusal Gvenlik Konseyi'nin Bakan Kennedy'nin de ahsi temsilciliine atanmasn salam, 1963 ylnda CIA'nn uyuturucu kullanma kltr programn yrten Demokratik Toplum iin renciler Dernei'ni finanse etmitir. Gnmzde Tavistock ABD'deki vakflar an 6 milyar dolarlk bir bte ile faaliyette bulundurmaktadr. Vakflarn tm de Amerikan mkelleflerinin dedii paralarla fonlanmaktadr. ABD'nin Dnya Dzeni zerindeki kontrol artrmaya ynelik programlar reten 10 byk vakf ve bu vakflara bal olan 400 kurulu 3000 aratrma grup ve dnce kuruluu Tavistock'un dorudan kontrol altndadr. Stanford Aratrma Enstits, Hoover Enstits ile birlikte 3300 alanna ylda 150 milyon dolar demektedir. Bechtel ve
* MK-Ultra (Manchu Giunea Pig): nsanlarn kafalarn etkileme aratrmalarna ynelik CIA program.

Kaiser dev irketleri bata olmak zere 400 byk irket iin gzetim raporlar ve CIA iin geni apl operasyonlar bu enstitlerce hazrlanmaktadr. Tavistock'tan gizli direktifler alan en kilit vakf da 1957'de kurulmu olan Dichley Vakf'dr. Vakfn ABD blmnn banda ABD eski Dileri Bakan, Rockefeller Vakf Bakan Cyrus Vance ve D likiler Konseyi Bakan Winston Lord bulunmaktadr. Rockefeller Vakf, ok nemli fakat ok az bilinen bir operasyonu araclyla dnya tarmn kontrol etmektedir. Vakfn Direktr Kenneth Wernimont bu program Meksika ve Latin Amerika'da uygulamaktadr. Programn hedefinde bamsz iftiler vardr. Kendileri adna retim yapan, retimlerini paraya eviren ve bu nedenle bamszlaan iftiler Dnya Dzeni iin en byk tehdidi oluturmaktadr. Sovyet Rusya'da Bolevikler halk zerinde tam kontrol kurmak iin bamsz iftilik yapmakta direnen kulaklar en byk engel olarak grmlerdi. Bu engeli ortadan kaldrmak iin Stalin, Kulaklarn tm mahsul ve hayvanlarna el konulmas emrini vermi ve onlar ala mahkm ettirmiti. 25 Eyll 1935 tarihli The Chicago American'da bu haber, "6 milyon Sovyet iftisi ala mahkm edildi" eklinde yer almt. Yalnz Sovyetler Birlii Komnist Parti programlarnda bamsz iftilik yapan kyllerin imhas ve iilerinin kleletirilmesi yer almaz, btn kapitalist ve totaliter rejimler de bu gruplar hedef alr. Bunu hem kendi bamsz iftisine hem de dnya bamsz iftiliine en byk tehdit olarak gren lke Dnya Dzeni'ne sahiplik yapan ABD'dir. ABD'deki vakflar, bu nedenle Amerikan ve dnya iftilerinin yok edilmesi iin bir sava balatmlardr. The Brookings Enstits bata olmak zere dier vakflar, Amerikan Merkez Bankas ve IMF mali programlar araclyla bamsz iftileri dev trstlerin kle iileri haline getirilmesi iine soyunmulard.

20

21

ABD halk, vakflarn gerek rolnden haber olduunda yksek faiz, yksek vergi, aile yapsnn dejeneresi, kilisenin etkisinin azaltlmas, CIA'nn niversiteleri uyuturucu bataklna evirmesi ve hkmet salonlarnn uluslararas casus ve entrikaclarca igalinin nedenlerini anlayacaktr. Amerikan halk, Alfa, Beta, Gama Kulpleri FBI, RS, CIA, BATF ve tm hkmet yetkililerinin vakflarn hazrlad programlar hayata geirmek iin kendisine sava amak zorunda kaldklarn anlayacaktr. Kendilerini hayr kurulular olarak tanmlayan hibir yerden ba ve yardm almadklarn ve politik ama tamadklarn savunan vakflarn tm faaliyetleri kendi kurulu belgelerine gre de dorudan yasalara aykrdr. Haritage Vakf ve Amerikan Giriim Enstits a iinde en az 2 KGB kstebeinin yer aldnn kantlanm olmasna karn bunun hl reddedilmemi olmas bu ihlallerden biridir. Vakflarn hazrlayacaklar Dnya Dzeni'ne ynelik planlar iin Rusya'dan temini gerekli grdkleri politik, ekonomik ve sosyal verilerin elde edilmesi iin 1917 ylnda bir hayr kuruluu olarak Kzlha kadrolar iinde Rusya'ya ajanlar szdrldn, bunun da vakflarca planlandn bilmelerine ramen bu iddialar srdrmektedirler. Vakflarn faaliyetleri ve aralarndaki birlemelerinde ABD Anayasas'na gre de su olduu kantlanmtr. Tavistock, stratejik misyonu'nu, "Endstriyel ulus-devletlerden post-endstriyel kresel Dnya Devleti 'ne dn ve ynetimin az sayda oligark'a devredilmesi" olarak belirlenmitir. Tavistock Enstits, psikiyatrlarnn tanmlamasyla srekli ve kitlesel, "Beyin Ykama" insanlarn gerilim, korku ve endie seli karsnda braklarak beynin sinirsel durumunun deitirilmesi olarak tanmlanmaktadr. Beyin ykama operasyonlarna tabi tutulmu insanlarn da istenen amaca ynelik olarak programlanabilmektedir. Nitekim Tavistock, Kba fze krizi, birbiri pei sra dnyann birok yerinde politik liderlerin ldrlmeleri ve televizyonlarda her gn defalarca yinelenen kanl ve vahi Vietnam Sava grntleri ile sarslan ve bunalan 1960'lar Amerikan ve

dnya genliini zihinlerini srekli megul eden milliyetilik, kamu yarar ve etik deerler dnyasndan alp, "Kendi bedeni" "kendi duygularn" ne karan rock mzik, eitli uyuturucular ve seksin hedonizm dnyasnda teselli bulur hale getirmeyi ABD'ye nermitir. 1960'lar ncesinde, Melburn niversitesi'nden Dr. Fred 'Emery ve Tavistock Enstits Ynetim Konseyi Bakan Dr. Eric Trist, elit bir dinleyici grubuna toplumlarn beyinlerinin ykanmas konusunda Tavistock'un gelitirdii metotlar aklarken unlar vurguluyorlard. "Yzylmzda, dnyadaki arpc olaylarn kitle iletiim aralar ile ve ok etkisi yaratacak tarzda yaynlanmas bir mermi soku gibi kitlesel nevrozlara sebep olmaktadr. Eer oklar yllarca srdrlecek olursa son derece ocuksu fikirlerin gelimesine neden olmaktadr." "Dnyann herhangi bir yerindeki terrist saldr, dnyann her yerinde ok etkisi yaratr. Bu, bir kresel olgudur." Dr. Emery, bu gelimenin safhada olutuunu safhalar itibaryla yle ortaya koymaktadr: 1. Safha: "Moral deerlerini yitirme" (Demoralisation) 2. Safha: "Zihni blnme" (Segmentation) Bu safhada kii zihinde yerleik ulus-devlet grnden kopar ve cemaat, ailesel biim yaama biimine geer. 3. Safha:'"Zihni ayrma" (Disassocation) Bu safhada kii fantezilerle, realiteyi (gerekleri) birbirine kartrr ve birey "toplumsal nite" haline, bir anlamda robotlam birey haline gelir. Dr. Emery bu konsepti, 1967'de Tavistock Magazine (Human Relations) adl dergide, '"Gelecek 30 Yl' Konsept, Metot ve Antipati" ve 1975'te "Gelecekte Biz" adl makalelerinde aklamtr. Tavistock'un ABD indeki Faaliyetteri

Flow Laboratuarlar, National Institute of Health'ten (Ulusal Salk Enstitleri) ihaleler almaktadr. Merle Thomas irketi, uydu verileri analizleriyle ilgili olarak ABD Deniz Kuvvetlerinden ihaleler almaktadr.

22

23

Walden Research (Walden Aratrma) irketi kirlilik ala nnda almalar yapmaktadr. Brookings Enstits, "Uluslararas Sorunlar" konusunda almalara younlamtr. Bakan Hoover'in 14. Nokta programn, Bakan Roosevelt'n "New Deal"ni (Yeni Ekonomi Program), Bakan Kennedy Ynetimi'nin "New Frontiers" (Yeni Hedefler) ve Bakan Johnson'un "Great Society" (Byk Toplum) programlarn yazmtr, Enstit 70 yldr ABD hkmetlerinin olaylara nasl bakaca ve yrtecei konusunda grlerini bildirmeye devam etmektedir. Hudson Enstits, politik ve sosyal olaylara kar reaksiyon verme, dnce ortaya koyma ve oy vermeye ynelik aratrmalar yapp kamuoyunu ekillendirme zellikle savunma politika aratrmalar ve Sovyetler Birlii ile ilikiler konusunda uzmanlamtr. Askeri almalarnn ou, "gizlilik" derecesi tamaktadr. Enstit, 300'e yakn beyin-ykama aratrmas yapan organa sahiptir. En byk mterisi ABD Savunma Bakanldr. Bu bakanla, sivil savunma, ulusal gvenlik, askeri politikalar ve silahlanma ve kontrol konularnda almalar yapmaktadr. National Training Laboratories (NTL) (Ulusal Eitim La boratuarlar) Tavistock'un en kilit enstitlerinden biridir. Behtel ve Maine'deki laboratuarlarda hkmet, eitim enstitleri ve irket st dzey yneticilerine Tavistock metotlarna gre, beyin ykama eitimleri verilmektedir. Penisilvanya niversitesi bnyesindeki Wharton Finans ve Ticaret Okulu insan davranlar konusunda aratrmalar yapan en nemli bir Tavistock kuruluudur. Tavistock'un beyin tak mndan Eric Trist tarafndan kurulmutur. Wharton'un mteri leri arasnda bata ABD alma Bakanl, ABD Avrupa, IMF, BM, Dnya Bankas, olmak zere 300 irket bulunmaktadr. Sosyal aratrmalar konusunda Wharton'un mterileri arasnda Ford Vakf, ABD Savunma Bakanl, ABD Posta Servisi ve Adalet Bakanl ba ekmektedir. Institute For The Future; (Gelecek in Aratrmalar Enstits) Ford Vakf tarafndan 50 yllk gelecekte neyin, nasl ve neden

deieceini ve deimeyeceini aratrmak zere kurulmutur. Enstit, dier dnya enstitlerine bu ynyle rehberlik edecektir. Aratrma konular arasnda daha imdiden ele alnm ve zlm olanlar bulunsa daha da zm aranacak ve aratrlacak saysz sorunlar vardr. Bu sorunlar unlardr: Sorun karan sivil gruplar Vergi indirimi Silah yasaklar anlamalarnn kaldrlmasn isteyen milliyeti gruplar Krtajn serbest braklmas Uyuturucu kullanmnn serbestletirilmesi Devlet okullarnda doum kontrol yaplmas ehir iinde belirlenecek alanlarda park creti denmesi Homosekselliin serbestletirilmesi rencilerin akademik baarlarnn parasal olarak dllendirilmesi Aile planlamasn uygulayan aileler iin parasal dllendirme Kamboya'daki Pol-Pot modeline uygun olarak krsal alanlarda yeni topluluklar kurulmas, Enstit, "Delphi Panelleri" kapsamnda, "neyin normal, neyin normal olmad" konusunda gelitirilecek nerileri hkmet ve grup liderlerine rehberlik yapmak zere iletmektedir. Politik Aratrmalar Enstits (IPS) Enstit James P. Warburg ve AB D'deki Rothschild irketleri'nin katklaryla kurulmutur. ABD'nin "5 By"nden* biridir. Enstit ABD i ve d politikalarnn ekillendirilmesi amacyla kurulmutur. Enstitnn temel hedefleri arasnda Endstriyel Demokrasi'nin inas yer almaktadr. BM eski Bykelisi Jeane Kirkpatrick, ADL'den** silah kontrol mzakerecisi Euge* ABD'nin 5 Byk Think-Tank'i (Big Five) Tavistock Institute, Institute of Public Studies (IPS) Rand Corporation, Hudson Institute ve Stanford Research Institute (SRTVdir. ** Antidefamation League (ADL) ABD'deki srail lobisinin en nemli kuruluu.

24

25

ne Rostow, ve i Politikalar Uzman Lane Kirkland ve Albert Shanker projeyi yrtmektedir. PS, 1963 ylnda Tavistock mezunlarndan Marcus Raskin ve Richard Barnett'i kadrosuna almtr. Bunun nedeni Tavistock'un IPS'de "New Left" (Yeni Sol) adl bir politik almann gerekletirilmesidir. Stanford Aratrma Enstits (SR) SRI'nin ilk Bakan Jesse Hobson 1952'de yapt bir konumada Enstit'nn takip edecei politikay yle aklamtr. "Stanford, Tavistock 'Tac'nn, 'Elmas'larndan biridir ve ABD onun kurallarna gre ynetilecektir." II. Dnya Sava bitiminden hemen sonra 1946'da Charles A. Anderson'un Bakanlnda kurulduunda amacn, "Zihin kontrol" ve "Gelecek Bilimleri" olduunu aklamtr. Charles F. Ketterina Vakf, Stanford emsiyesi altna alnnca "insanlarn hayal gcnde deimeler" konusunda younlamtr. Stanford'un en byk mterisi ABD Savunma Bakanl idi. Stanford bydke hizmet verdii kurulularda eitlenerek artmtr. Bunlar: Davran bilimlerinin, Bilim ve Teknoloji Aratrma yneticilerine uygun olmas program SRI Ticari stihbarat program ABD Savunma Bakanl Aratrma ve Mhendislik Direktrl ABD Savunma Bakanl Havaclk Aratrma Ofisi Stanford en az 200 kk dnce kuruluu ile Amerikan yaamnn tm ynlerini aratrmaktadr. CIA, Bell Telephone Laboratories, ABD Ordu stihbarat, Deniz stihbarat Brosu, Rand, MT, Harvard ve ULA gibi birbirleriyle balantl alan aratrma kurulularyla bu aratrmalar gerekletirmektedir. Stanford; Savunma Bakanl'nn, "Komuta ve Kontrol", sorunlarn zmleri konusunda almaktadr. Massachussets Institute of Technology (MT) Alfred P. Sloan daresi Okulu

Alfred P. Sloan iki grup olarak almalarn srdrmektedir: Teknoloji ve Endstri likileri, NASA-ERC Bilgisayar aratrmas Deniz Aratrma Grup Laboratuarlar, Psikolojik Sistem Dinamikleri aratrmas MT'in baz mterileri unlardr: Amerikan daresi Dernei Ekonomik Gelime Komitesi Savunma Analiz Enstits (DA) NASA Ulusal Bilimler Akademisi Kiliseler Ulusal Konseyi Sylvania ABD Kara Kuvvetleri ABD Dileri Bakanl ABD Deniz Kuvvetleri ABD Hazine Bakanl Volkswagen irketi Rand Aratrma ve Gelitirme irketi Rand, Tavistock ve Kraliyet Uluslararas likiler Enstitsne gerekten ok ey borlu olan bir irkettir. Rand, ABD politikalarn her seviyede kontrol etme ve ynlendirme imknna sahiptir. Bu, aada sralanan baz programlardan rahatlkla anlalabilir. ICBM (Ktalararas Balistik Fzeler) Program, ABD D Politika Yapclar iin hazrlanan mkemmel analizler, mthi Uzay Programlar, irket Analizleri, Askeriye iin yzlerce proje, Peyote* ve LSD gibi haplarn kullanlmasyla gerekletirilen "Zihin Deiimleri"nin incelenmesi ve bu metotlarn "Beyin Ykama" faaliyetlerinde kullanlmasna ynelik olarak CIA iin hazrlanan ve 20 yl sreyle uygulanan MK-Ultra kod adl gizli operasyon plan vb. Rand binlerce ok nemli irket ve hkmete bal enstit ve organizasyonlara hizmet vermektedir.

tr. 26

Peyote; Meksika'da yetien ve uyuturucu etkileri bulunan bir mantar 27

Bunlardan bazlar unlardr: ATAT (Amerikan Telefon ve Telgraf irketi) Chase Manhattan Bank IBM Ulusal lim Vakf Cumhuriyeti Parti ABD Hava Kuvvetleri ABD Salk Bakanl ABD Enerji Bakanl Rand Corparation'un kurucusu Herman Kahn ayn zamanda Hudson Enstits'nn de (1961) kurucusudur. B.K. Eakman 7 ciltlik "Yeni Dnya Dzeni Eitimi" kitabnda, Rand "ABD hkmetlerini deitirmitir, gelitirmitir" diye yazmtr. Kitapta, Rand'in 1973-1974 aras "Donmu" ve "Donmam" deerler, "Deiim ve Gerekletirilmesi", "Potansiyel Dmanlarn Uysallatrlmalar" vb. ok nemli programlar gerekletirdii yazldr. Tavistock nsani likiler Enstits'nn Kurulmasnda Kritik Rol Oynayan Tek Dnya'c CIA'clar unlardr: Bakan Roosevelt ve Churchill: Churchill ile Tavistock'un zel operasyonlar yapmas karl gizli anlama imzalamtr. David Rockefeller: Tavistock'un yeniden kurucusu Sir John Rawlings-Reese: Tavistock'un kurucusu, ngiliz Ordusu Psikolojik Sava Brosu Bakan Kurt Levin: 1933'te Tavistock Bakanlna getirildi, Alman mltecisi Harvard niversitesi ile birlikte Almanya'ya Sava Propaganda kampanyalarnn mimar William Donovan: Bakan Roosevelt'in Danman, Roosevelt'in emriyle SOE, SIS, OSS ve sonradan CIA ile Tavistock'la (Kurt Kelvin) Almanya'ya sava iin birlikte alt. Henry Kissinger: Psikolojik Sava konusunda Tavistock'ta Sir John Rawlings-Reese'nin rencisi Dr. Herbert Kelman: Harvard niversitesi Zihin Kontrol konusu uzman, CIA mensubu
28

James Paul Warburg: CIA'nn temel rgtlerinden biri olan Politik Aratrmalar Enstits'nn (PRI), Ford Vakf'm ve CIA'nn uyuturucu kullanma Kltr Programn yrten Demokratik Toplum in renci Dernei'nin ba finansr Cyrus Vance: Tavistock'a bal Dichley Vakf'nn ABD Blm Bakan ve Rockefeller Vakf Direktr Kenneth Wernimont: Rockefeller Vakf Direktr, Meksika ve Latin Amerika'da tarmn kertilmesi operasyonlarnn yneticisi

kinci Blm (Kaynaklar) http://www.unsaccodicanapa.com/ http://watch.pair.com/jbs-cnp.html http://watch.pair.com/FreedomHouse.html http://watch.pair.com/Hudson.html http://watch.pair.com/dolphin.html "The shaping of Psychiatry by war," (New York: W. W Norton, 1945) William W. Sargant "Tavistock's Imperial Brain Washing Project," 24 Mays 1996 The Media Cartel That Controls What You Think", 17 ubat 1997 29

NC BLM CIA VE OSS II. Dnya Sava sonras Birleik Devletler ve Sovyetler Birlii'nin oluturduu dnya hegemonyasnn paylamnda belirleyici bir ekilde araya girmek iin Avrupal gler ekonomilerini tekrar ayaa kaldrma abasnda idiler. Birleik Devletler'in korunmas altnda ve km ekonomileri ile bunu nasl gerekletireceklerdi? 3. Dnya lkelerinin iki hegemonik gle iliki kurmalarn engelledii bu dnemde bu daha da zordu. Zaten 3, dnya lkelerindeki iktidarlar da iki byk kampn emir kullan idiler. Bylesine harikulade bir konjonktre ramen Birleik Devletler emperyalizmi gelecekte gereksinim duyaca silahlar ve dier mekanizmalar imdiden hazrlamaya balamt. Zaten Beyaz Saray'daki souk savalarn kafalarnda sava bitmemiti ve bitecei de yoktu. Sava sadece gizli ve sessiz bir form'a brnmt. Gizli servisler devlet ynetiminin biricik arac haline gelmiti. II. Dnya Sava baladnda William Donovan dnemin ABD Bakan Roosevelt'e merkezi bir istihbarat rgt kurulmas projesini gtrd. Bakan projeyi 1941 ylnda onaylad. ABD; 1942'de yani, Stratejik Hizmetler Brosu (Office Strate-gic Services-OSS-) kuruluundan hemen sonra Almanya ve Japonya'ya sava ilan etti. OSS stihbarat rtl ve Operasyon rgt, ABD Genelkurmay Bakannn direktifi altnda youn faaliyete geirildi.

OSS elemanlar Fransa ve Norve'te direni hareketleri iinde yer ald. talya'da Partizanlarla savat. OSS, sava boyunca yaplanmasn rnek ald ngiliz Gizli Servisi ile birlikte alt. Bununla beraber OSS daha sonra kurulan Ulusal stihbarat Ajans (National Intelligence Agency-NIA), Stratejik Hizmetler Birimi (Strategic Services Unit-SSU ve Merkezi stihbarat Grubu (Central Intelligence Group-CIG) gibi gizli servisler zaman zaman OSS'un yerini alarak Avrupa Hareketini, Birleik Avrupa Amerikan Komitesi'ni, Avrupa Genlik Komitesi'ni ve daha birok Avrupa-Amerikan Komitesi'ni daha da faal hale getirdiler. OSS, sava boyunca yaplanmasn rnek ald ngiliz Gizli Servisi ile birlikte alt. Savatan kahramanlaarak kan OSS, bu defa ABD devlet rgtlenmesi iin sorun oldu. nk Pentagon, OSS'nin ABD Bakannn dorudan kulland bir ara olmasn deil, kendi denetimi altna girmesini istiyordu. atma kimi zaman General Douglas Mc Arthur'un Pasifik blgesinde yapt gibi OSS kadrolarn blge dna atmak noktasna bile vard. Gizli Servis'in artan gc, FBI ve Dileri Bakanl'yla da atmalara neden oluyordu. Yeni Bakan Harry S. Truman, 1 Ekim 1945'te OSS'yi kapatt. Gizli Servis'in birimleri eitli hkmet organlarna datld. Ancak II. Dnya Sava'nn ardndan merkezi bir istihbarat rgt ihtiyac Bakan Truman'a yeniden dayatld. Bu defa Donovan Bakan Truman' yeni bir istihbarat rgt kurmaya ikna etti. Truman'da, 1946 yl Ocak aynda talimat vererek Birleik Devletler'in yeni bar zaman gizli servisi, Merkezi stihbarat Grubunu (Central Intelligence Group-CIG) kurdu ve Amiral Sidney Souers'n 'CIG' Direktr olduunu ilan etti. Merkezi stihbarat Grubu geici ve zayf bir tekilat oldu. Ksa sre sonra Bakan Truman Beyaz Saray'n elinin glendirilmesinin gerekliliini hissetti ve bir Merkezi stihbarat rgt'nn kurulmasna ynelik kapsaml bir alma balatt. Bunlardan ok etkili bir banker olan Ferdinand Eberstadt'n hazrlatt raporu benimsedi. Rapor dorudan ABD Bakanna bal, uluslararas alanda etkili bir Merkezi stihbarat rgt (National Inteli31

30

gence Agency-NIA- oluturulmasn ngryordu. Truman, CIG'yi kapatt ve CIG Direktr Amiral Sidney Souers'i NIA'ya ilk bakan olarak atad, NIA balangta ABD'nin mevcut istihbarat kurulular olan Askeri stihbarat, Dileri Bakanl stihbarat, FBI vb. arasnda koordinasyonu salamakla grevlendirilmiti. OSS, 1945'te kapatlnca onun rtl Operasyonlardan Sorumlu Yakndou ve Kuzey Afrika'daki 7 istasyon Stratejik Servisler Birimi (Strategic Services Unit-SSU-) Austos 1946'da Sava Bakanlndan alnp CIG'e balanmt. Bylece CIG, koordinasyon grevini ap bir icra organ haline dntrlmt. Bu konuma gelir gelmez SSU'u zel Operasyonlar Dairesi (Offical of Special Operations-OSO-) haline dntrlmt. Temmuz 1947'de devlet brokrasisini ABD'nin yeni ynetimine uyarlamak iin hem Merkezi stihbarat Ajans'nn (CIA) hem de Ulusal Gvenlik Konseyi'nin (NSC) oluumunu salayan, "Ulusal Gvenlik Yasas" (National Security Act) karld. ABD'nin rtl operasyonlar konusunda en nemli belgesi olan 1947 tarihli Ulusal Gvenlik yasasyla ABD'nin dnya jandarmal misyonu iin devlet gleri merkeziletirilerek Beyaz Saray'n komutas altnda topland.(1) Ulusal Gvenlik Yasas, CIA'ya "Ulusal Gvenlik Konseyi'nin (NSC) zaman zaman ynetebilecei ve ulusal gvenlie etki eden istihbarat ile ilgili faaliyet ve grevleri yerine getirme" grevini vererek, d lkelere ynelik rtl faaliyetlere ve gizli savalara zemin oluturdu.(2) Beyaz Saray'n yeniden yaratt CIA rtl faaliyet enstrmanyla hedef ald ilk lke talya oldu. talya'daki operasyonlar, komnistleri zayflatarak bir baarya imza att. Bakan Truman, rtl faaliyetlerin devlet idaresinin bir arac olarak kullanlmasna kendini kaptrd ve bu alandaki gcnn talya'nn tesine tanmas zerinde durmaya balad. Bu nedenle, 18 Haziran 1948'de NSC'ye dnyann tm lkelerinde rtl

operasyonlar yrtme yetkisi veren ve CIA iinde zel Projeler Brosu ad altnda bir zel faaliyetler dal oluturan, dillere destan NSC 10/2 ynergesini kabul etti. Bu yeni oluumun ad sonraki gnlerde daha az dikkat eken "Politik Koordinasyon Brosu (Office of Politic Coordination-OPC) ile deitirilecekti. NSC 10/2, OPC'ye "rtl Operasyonlar Planlama ve Yrtme" yetkisi veriyordu. NSC 10/2'deki "rtl Faaliyetler" ibaresiyle "Bu hkmet tarafndan, dman yabanc lkeler ya da gruplara kar veya dost yabanc lkeler ya da gruplara destek amacyla idare veya finanse edilen, ancak yetkisi olmayan insanlar iin, ABD Hkmeti'nin bununla ilgili bir sorumluluunu rahatlkla inkr edebilecei "faaliyetleri" tanmlanyordu.(3) Truman Ynetimi'nin Dileri Bakanl Politika Planlamasnn bandaki azgn antikomnist George F. Kennan'da NSC 10/2'nin Kongre'den gemesini ve CIA'nn talya ve tesinde rtl faaliyetlerde bulunmas dncesinin en byk destekilerinden biriydi.(4) Kennan tabii ki yalnz deildi. Ayn ekipte OSS'nn ba William Donovan, OSS Casusluk Servisi Uluslararas likiler Mdr Thomas W. Braden, CIA'dan Genaral Walter Bedel Smith, Hollanda Prensi Bernhard'n ibirlikisi Maxililan Kohnstamm, Amerikan stihbarat Servisi'nin Organizatr Ailen Dulles, kardei John Foster Dulles, CIA iin mafyay ok uluslu bir devlet irketine eviren Meyer Lansky ve mafya lideri Luciano'nun avukat, Hitler'in gizli istihbarat rgtnn eski bakan General Gehlen'n daimi koruyucusu Nazi Casusluk rgt Eski efi, "Yeni Alman Kar Casusluk rgt'nn kurucusu, mafyann avukat ve adam, New-York eski valisi ve Temsilciler Meclisi eski milletvekili. Ailen Dulles ile birlikte Bakan Ersenhower'n Bakan Yardmcs olacak Richard Nixon'n yaratcs Thomas Dewen yer almaktayd. Ayn ekibin Avrupa kanadnda Belika Babakan PaulHenry Spaak ve daha niceleri bulunuyordu.

1. A. Akfrat, zel Sava, Kaynak yay. 1. bask. Ocak 1997, s. 124-125 2. Daniele Ganser, NATO'nun Gizli Ordular, Gncel yay. 2005, s.l 12 32

3. Ayn yerde, s.l 14 4. Ayn yerde, s.l 15 33

Spaak, ngiliz D stihbarat M 16 efi Menzies'e gnderdii bir yantta CIA ajannn ne derece gl olduunu ikrar ediyordu. Spaak, ngilizlerden yardm almaktan mutluluk duyduunu, ancak CIA'nn da konuyla ilgili olarak kendisiyle irtibata gemi olmas nedeniyle ngiliz ve Amerikallarla birlikte gerekletirilen almalarn nemli olduunu dndn bylelikle Belika'nn da iki istihbarat servisi arasnda seim yapma gibi naho bir duruma dmeyeceini sylyordu, "size katlyorum" diye yazyordu. Spaak Menzies'e " istihbarat Servisi'nin (Belika, Amerika ve ingiltere) ile yakn ibirlii iinde hareket etmesi son derece arzulanan bir durumdu" diyordu.(5) Her servisi de yneten CIA olduuna gre, Spaak CIA'nn koordinatrln mekanizmann hatasz ilemesi iin zaruri gryordu. Spaak Birleik Devletler'e bu olaanst sadakati nedeniyle ayn CIA'c ekibin kurduu askeri nifak rgt NATO'nun en yksek sivil makam olan Genel Sekreterlik grevini yerine getiriyor ve bu grevde 1961 ylna kadar kalyordu.(6) Casusluk ve OSS ve CIA darbelerinin vahi adam "Vahi (Bili) William Donovan" Birleik Devletler Bakan Roosevelt ve Truman'n bu alandaki beyniydi. II. Dnya Sava srasnda 1944'te daha OSS'yi kurmadan nce casusluk abalarna balayacakt. OSS kurulup ilk bakanlna atanan William Donovan, Balkanlar, Trkiye ve Ortadou gezilerinde, Almanlarn gizli operasyon ve propagandasnn temel rol oynad bir tr sava yrttn grmt. Balkanlarn, Almanlarn yumuak karn olabileceini de renmiti. Donovan, tam anlamyla sfrdan balayarak amatr de olsa, casuslar deerlendirme uzmanlar ve gerilla savalarndan oluan etkileyici bir grup kurdu. Trkiye'deki OSS operasyonlarnn temelinin oluturulmasnda ilk adm Betty Corp adndaki ufak toparlak kadnn 9 Ocak

1942'de eski dostu ve sevgilisi Ailen Dules tarafndan OSS'ya almas iin Washington'a arlmasyd. Ailen Dules, stanbul'da Dileri Bakanl memuru olarak grev yapmt ve Corp'n hayranlarndand. OSS'in kurucularndan biri olarak Balkanlar ve Trkiye'de operasyon balatlmas iin Corp'n grevlendirilmesini nerdi. Corp'n yeteneklerinden ok etkilenen Dulles, sava sonunda Corp'n svire'de kendisine katlmasn istedi. Corp'n Amerikan vatandalna geme isteini belirten belgeyi OSS Bakan William Donovan imzalad.(7) 1950'li yllarnn balarnda Birleik Devletler'in byk gc ve koruyuculuu, Avrupa'daki kin duygularnn ortaya kmasna neden oldu. Bunun zerine Birleik Devletler taktik deitirme zorunda olduunu anlad. Birleik Devletler'in dorudan varlnn yerine, daha baka, daha ll ama gene de egemen bir etki yaratlmas gerekiyordu. Bu "Varlk" Birleik Devletler'in ve Avrupal mttefiklerinin olacakt. Politika adamlar, finansrler ve gizli servisler. Avrupa Birlii Hareketi Genel Sekreteri Joseph Retinger Birleik Devletler'e yapt bir seyahatten Avrupa'ya dnnde 1952'de "Avrupal ve Amerikallarn iki kta arasndaki ilikileri glendirmek amal uluslararas bir organizasyonun gerekliliini" bildirdi. Paris'te bu amala yaplan toplant, gelecekteki Bilderberg organizasyonunun temellerini att.(8) OSS'un Oluturulmasnda Kilit Rol Oynayan Tek Dnya'c CIA'clar unlardr: Harry S. Truman: ABD Bakan William Donovan: Stratejik Hizmetler Brosu ilk bakan Amiral Sidney Souers: Merkezi stihbarat Grubu (Central Intelligence Group CIG), Merkezi stihbarat Ajans-NIA Bakan.

5. Ayn yerde, s.234 6. Ayn yerde, s. 115

7. Barry Rubin, stanbul Entrikalar, Milliyet yay. 2. bask, Aralk 1997, s. 122125 8. Luis M. Gonzales-Matta, Les Vrais Maitres Du Monde, Bernard Grasset yay. Paris 1979, s.256

34

35

George F. Kennan: Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakan, CIA'nn rtl faaliyetlerde bulunmasnn en byk destekisi, bu konudaki NSC 10/2 ynergesinin hazrlayclarndan Thomas W. Braden: Stratejik Hizmetler Brosu Uluslararas likiler Mdr General Walter Bedel Smith: CIA almalar katlmcs, sonrasnn CIA Bakan John Foster Dulles: ABD Dileri Bakan, CIA Bakan Ailen Dulles'n kardei, David Rockefeller'm akrabas Ailen Dulles: CIA'Bakan, CIA kurucusu, Lansky, Luciano ve mafyann avukat, General Gehlen'm koruyucusu, ABD Temsilciler yesi, New-York eski Valisi, mafyann avukat ve adam, Thomas Dewen'in koruyucusu, David Rockefeller'in akrabas Paul Henry-Spaak: Belika Babakan, ngiliz D stihbarat MI6 efi, Stevvart Menzies ve CIA ibirlikisi

DRDNC BOLUM CIA VE MARSHALL PLANI ngiltere Babakan Winston Churchill ve ABD Bakan Theodore Roosevelt tarafndan ortaya konulan ve "Halklar kendilerini ynetecek hkmetleri seme hakkna sahiptir," eklinde ifade edilen ulvi prensip: Atlantik Antlamas metnine de konulmutur. Ayn prensip, Marshall Plan, Avrupa Kalknma Plan, Avrupa Hareketi vb. II. Dnya Sava sonras ABD d politikasnn temel dorultusunu oluturmutur. Bu planlarna ve uygulamalarna ynelik btn almalar Ford Vakf tepe ynetimindeki Tek Dnyac-CIA'c ekip tarafndan yrtlmtr. Marshall Plan adyla anlan planda bunlarn en nemlilerinden biridir. Plann mimar ABD Dileri Bakan George C. Marshall'dr. Marshall, I. Dnya Sava sonrasnda Fort Benning, Georgia'daki Piyade Eitim Okulu'nun Komutan Yardmcs olmutur. Okulun eitim yntemlerinde deiiklikler yapan Marshall, II. Dnya Sava'nda ne kan bir ok generali derinden etkilemitir. Bakan Franklin Delona Roosevelt Marshall' Genelkurmay Bakanl'na aday gstermi ve Marshall'n Nazilerin Polonya'y igal ettikleri Eyll 1939 tarihinde Genelkurmay Bakanln onaylamtr. Marshall, Kasm 1945'te Bakan Harry S. Truman tarafndan Dileri Bakanl'na getirilmitir. 1950 ylnda Kore Sava patlak verince Truman, Marshall' Savunma Bakan yapmtr. Marshall, Dileri Bakanl'na atannca dileri ekibini Avrupa'nn ekonomik iyilemesi konusunda bir program oluturmakla grevlendirmitir. Bir taraf-

36

37

tan da Dileri Bakan Yardmcs Dean Acheson, Avrupa Ekonomik Program Direktr ve ayn tekilatn Avrupa temsilcisi Avarell Harriman ve Senatr Arthur Vandenberg'le birlikte plan bizzat gzden geirmitir. Marshall ekibince hazrlanan ve Avrupa'nn (Trkiye ve Yunanistan dahil) ekonomik kalknmas iin yardmn gerekliliini savunan, tarihe Marshall Plan olarak geecek olan Plann ana hatlar 5 Haziran 1947 tarihinde Harvard niversitesi mezunlarna yapt bir konuma ile Marshall tarafndan yle ortaya konulmutur: "ABD'nin, ekonomik ilikilerin dnya apnda yeniden normallemesi iin elinden gelen her trl yardm gstermesi zorunluluu, mantn gereidir; aksi takdirde hibir ekilde bar ve istikrar temin edemeyiz. Politikamz belirli bir lke veya doktrini deil, alk, yoksulluk, umutsuzluk ve kaosu hedef almtr. Amac, iinde zgr ekonomilerin var olabilecei siyasi ve sosyal artlarn olumasna izin verecek bir i ekonomisini diriltebilmektir." Truman doktrini "Birleik Devletler'in silahl aznlklar veya d basklarla boyun edirilmeye alan zgr halklarnn direnilerinin desteklenmesi politikas" eklinde ilan edilmitir. 5 Haziran 1947'de Truman bu doktrini akladktan aydan daha az bir sre sonra, Dileri Bakan Marshall, Harvard niversitesi'nin al treninde yapt bir konumada, saldrya cesaret verecek sosyal ve ekonomik artlar kknden skp atmak grevini Amerika adna stlenirken bunu yapmtr. Amerika'nn "Politik karklklardan ve umutsuzluktan kanmak", dnya ekonomisini restore etmek ve zgr kurumlar desteklemek iin Avrupa kalknmasna yardm edeceini aklamtr. Bu nedenle, 'kalknma grevinde' yardm almak isteyen herhangi bir hkmetin, Birleik Devletler Hkmetini tam bir ibirlii iinde bulacandan kukusu olmamaldr. "Baka bir deyile, Marshall Planna katlmak Sovyet yrngesindeki hkmetlere bile akt. Sosyal ve ekonomik refah platformuna dayanm olan Birleik Devletler, Avrupa'nn kalknma srecine engel olmak iste-

yen herhangi bir hkmete veya kurulua kar olacan aklamt. Marshall, bunlar Komnist Partisi ve onun paravan kurulular olarak tanmlamtr. Politik veya baka amalarla insanlarn sefalet iinde yaamalarnn devamn isteyen hkmetler, politik partiler veya gruplar karlarnda Birleik Devletler'i bulacaklardr" demitir. Ancak Birleik Devletler gibi idealist, ilerici ve greceli olarak deneyimsiz bir devlet, kresel bir ekonomi kalknma plann yalnzca kendi kaynana dayandrabilirdi. Ancak yine bu gr, Souk Sava kuann nihai zaferine kadar tutumunu devam ettirdi. Marshall Ekonomik Kalknma Plan'nn "Herhangi bir lke veya doktrine kar deil, alk, sefalet, mitsizlik ve kaosa kar" olacan sylemitir. Atlantik Beyannamesi ilan edildii zaman olduu gibi, Amerikallar iin yakn zel kar veya g dengesinden ok, alk ve mitsizlie kar bir savan etkili olaca dnlmtr.(1) Gerek ise, bakayd ve olaylar yle gelimiti: 21 ubat 1947 tarihinde ngiliz Hkmeti ekonomik gler nedeniyle Trkiye ve Yunanistan'a geleneksel taahhtlerini yerine getiremeyeceini ve Mart 1947'de Yunanistan Krall'n artk desteklemeyeceini lkeyi komnistlere brakmak zorunda olduunu ABD Dileri Bakanl'na bildiriyordu. Bunun zerine bir yl kadar nce Marshall liderliinde hazrlanan ve Bakan Truman'a sunulan Trkiye ve Yunanistan'a yardm karar 12 Mart 1947'de onaylanyordu. ABD'de Yeni Dnya dndaki ilk politik mdahalesi olan Truman Doktrini kapsamnda byk blm Askeri Yardm olan yz milyon dolan Yunanistan'a veriyordu. Askeri yardmlarla birlikte Yunanistan ordusuna gerilla taktikleri retmek iin askeri danmanlar da geliyordu. ABD mdahalesi ile komnistler yenilgiye uratlyor, 1950 ylnda Komnist Partisi yasad ilan ediliyordu. Ekonomik olanda ABD'ce ok sk bir kontrol ve gdm uygulanyordu.(2)
1. Henry Kissinger, Diplomasi, Bankas yay. 2. baskj, 2000, s.422 2. Andreas Papandreou, Namlunun Ucundaki Demokrasi 3. Dnya yay. 1997, s. 18-23

38

39

Yunanistan Silahl Kuvvetleri ve Yunan stihbarat rgt Kurmaylar'nm Yunanistan'daki Amerikan Askeri Misyonu ve CIA'nn dorudan uzants olmalar artc deildi. 24 Mart 1947 tarihinde ABD Dileri Bakan Yardmcs Dean Acheson, Dileri komisyonunda Truman Doktrini'nin daha geni bir aklamasn yaparken Trkiye ve Yunanistan'a D Yardm Program 'n ve bu yardm kapsamnda yer alan Askeri Yardm Program'n aadaki gerekelere dayandrmtr. Acheson, II. Dnya Sava sresince Trkiye'nin silahl kuvvetlerini seferber halde tuttuunu, ekonomi ve milli savunmann btn ykn tayacak bir durumda bulunmadn, kar karya bulunduu tehdit ve tehlikelerin geni boyutlu olduunu vurgulamtr. 1947'de Truman Doktrini ile balayan Marshall Plan ile her iki alanda da daha da genilemitir. NATO Anlamas ile Kuzey Amerika Devletleri ile Bat Avrupa lkeleri bir savunma pakt iinde birleince Sovyetler Birlii'nin yaylmaclna kar kan mttefik lkeler iin kalc ve geni kapsaml bir karlkl yardm ve askeri yardm program domutu. Askeri Yardm Programnn temel ilkeleri de ABD Bakan Truman tarafndan yle tespit edilmiti. Dorudan askeri malzeme yardm Askeri malzemenin retimi ve kullanabilmesi iin teknik yardm Bedeli karlnda askeri malzeme satn alma gcne sahip lkelere savunma maddeleri sipari edilmesi iin yardm Nitekim bir yl sonra, 1948 yl d yardm kanun tasarsnn Temsilciler Meclisi'nin o zamanki adyla Dileri Komisyonu'nda grlmesi srasnda Trkiye hakknda komisyona bilgi veren Trkiye Askeri Yardm Kurulu Bakan Tmgeneral H. L. Mc Bribe'n konumas Trkiye'nin Truman Doktrini asndan hangi anlamda devreye sokulduunu ortaya koymaktadr. "...Trkiye bugn Avrasya'da istisnai bir durum gsterir. Stratejik olarak Ortadou ve Arap dnyasnn kilit noktasnda ve Sovyet basklarna kar gsterdii kararllk ve Bat demokrasilerinin Trkiye'nin bu azami destekleme kabiliyeti btn Ortadou'ya

egemen olmas sonucunu douracaktr. Trkiye'ye yardmn amac udur. Birincisi, Trklerin Sovyet basklarna salam bir cephe halinde mukavemet ve azami kabiliyetlerini pekitirmek, ikincisi dorudan doruya Trkiye'ye tecavz veya mavir blgelerde hasmane hareketlerin gelimesi gibi herhangi bir sava halinde Trklerin Sovyet tecavzne kar kuvvetle kar koymasn salayacak ekilde Trk Asker potansiyelini slah etmektir."(3) Btn bu aklamalar Ocak 1949'da Bakan Truman tarafndan kongrede drt unsurlu bir d politika zerine oturtulan Truman Doktrini ile dnya zerinde egemenlik kurmak iin ekonomik yardmn temel bir politika olarak belirlenmi olduunu gstermektedir. Truman Doktrini'nin uygulamaya sokulmasnn en nemli adm Ekim 1949'da ABD Kongresi'nin karlkl Savunma Yardmlar Antlamasn onaylamasyla atlmtr. (4) Truman Doktrini'nin dier unsuru ise, BM'nin daha fazla ABD karlar dorultusunda almas, dnyann eitli blgelerindeki, "Boluklar"n btn aralar kullanlarak doldurulmas komnizm ve sosyalizme kar kuvvet stnlnn salanmas, askeri alanda sk ibirliinin ve asker-siyasal bloklarn kurulmasdr. Nitekim bu unsurlar, 4 Nisan 1949'da NATO'nun kurulmasnda etkin olmutur. Nitekim Doktrin'e katkda bulunmu olan ABD Sava Bakan James Forrestall; 1951'de yaynlanan hatratnda Marshall yardmyla ilgili gelimeleri, "Trkiye ve Yunanistan'a yaptmz yardm ve destekleme, dnyann eitli kara paralar ve lkeleriyle ilgili ok daha nemli ekonomik ve politik hedef ve planlarmzn ilk denemesiydi" diyerek yardmn ABD hegemonyasnn bir arac olduunu adeta ikrar etmitir. Birleik Devletler Marshall Yardm'n seilmi hkmetlerin taleplerine dayal olarak vermeye balamsa da halklar kendilerine tannan bu ulvi imknla, Birleik Devletler'e dost gzyle bakmayan bir hkmeti ibana getirecek olursa o hkmet ile
3. Sezai Orkunt, Trkiye-ABD likileri, Karacan yay. 1. bask, Temmuz 1978, s. 143 4. A. Akfrat, zel Sava, Kaynak yay. 1. bask, 1997, s. 127

40

41

idealistik prensipleri ile pratiksel karlar arasnda oluacak atmay nasl nleyecek ve dengeleri nasl kuracaktr?(5) Birleik Devletler bunu CIA'y glendirerek ve O'na gizli operasyonlar yaptrarak zmeyi ngren bir politikay benimseyerek amay ngrmtr. Nitekim CIA aracl ile ilk gizli operasyonlar Avrupa'da balatlmtr. Gerekte, II. Dnya Sava nerisinde CIA st dzey yetkilileri askeri olmayan Gizli Asker Operasyonlar Politikas (Military Covert Intervention PolicyNMCP) ve operasyonlar gerekletirmek iin tm CIA mensubu olan bir ekip tarafndan CIA'da, Politik Koordinasyon Ofisi (Office Policy Coordination-OPC) oluturmutur. Ekipte, u isimler yer almtr: Richard Hissel: CIA, Planlama Direktr Yardmcs John Bross: Stratejik Hizmetler Brosu (Office Strategic Services- OSS) sonralar CIA mensubu Lawrence Houston: CIA Genel Danman Kermit Roosevelt: CIA Ajan, CIA Alan Operasyon Sorumlusu Bakan Roosevelt'in olu Frank Lindsay: Politika Koordinasyon Brosu (OPC) Paramilitler Operasyonlar Bakan. New Deal, Yeni Ekonomi Program II. Dnya Sava ve Marshall gizli operasyonlar yaplmasna ynelik almalar CIA iinde Birleik Devletler d politikasnn amalarnn bu operasyonlarla daha kolay gerekletirileceini hararetle savunan ekibin glenmesini salamtr. Balangcndan itibaren Ford Vakf'nda rgtlenen bu ekibin glenmesi ile Birleik Devletler hkmetleri iinde de tartlan bu konu ok daha fazla taraftar bulmutur. Ford Vakf'ndaki bu ekip daha soma CIA st dzey ynetiminde yer alarak, CIA bnyesinde szn ettiimiz gizli operasyonlar ynetecek "Politika Koordinasyon Brosu"nu kurmutur.
5. Lock-K. Johnson, Americas Secret Power: The CIA a Democratic Society and A session of Inquiry: The Senate Intelligence Investigation (Amerika'nn Gizli Gc. Demokratik Toplum ve CIA bir aratrma celsesi, Senato stihbarat Soruturmas) adl kitaptan aktaran Prof. Sallie Pisani (CIA and Marshall Plan 'CIA ve Marshall Plan'); http://www.kansaspress.ku.edu/piscia.html, (05.08.2006)

Ekip: Avrupa Kalknma Program (European Recovery Program-ERP) ve Marshall Plan (Marshall Plan-MP) iinde gizli operasyonlar devreye sokmutur. Projenin gerek mimar olan Ford Vakf, Avrupa'daki gizli kanallar (balantlar) aracl ile ERT, MP ve i Sendikalarn fonlamtr. Dileri Bakan Marehall tarafndan fevkalade diplomatik bir dille aklanm olan Marshall Pan'nm gerek yz 1950 ylnda Ankara'da yaynlanan ve plan tantmay amalayan, "Marshall Plan ve Siz" adl propaganda brornde yle aklanmtr. "Birleik Devletler'in Avrupa'daki menfaati iktisadi olduu kadar siyasidir. Avrupa memleketleri en iyi ananevi mterileri olup dnya ticaretinin gelimesinde mhim bir rol oynamaktadrlar. ayet Avrupa'daki durum bozulmakta devam etseydi, btn Amerikan ticareti bundan mutazarrr olurdu (zarar grrd).(6) hracatmz milli ekonomimizin bel kemiini tekil etmektedir. Bu sebeptendir ki, Amerikan mallan iin daha byk pazarlar olabilecek kuvvetli ve salam bir Avrupa meydana getirmenin menfaatimiz icab olduu pek aikrdr." Politik Bilimci Dr. Holly Sklar; Marshall Plan'nn bu ynn yle ortaya koymutur. ABD, Demokrasi cephaneliinden Sovyetler Birlii dahil olmak zere Avrupal mttefiklerine uzun vadeli deme kouluyla sava malzemesi vermeye balamtr. Bu politikayla bu lkeleri byk bir bor bataklna sokmutur.(7) Gerekten de BM SSCB Delegesi Viinski'nin tespitine gre, "Marshall Plan" baka bir silahtr. BM Genel Kurul toplantsnda, 18 Eyll 1947'de SSCB adna sz alan Viinski'nin daha sonra yaplacak bu antlamann hkmlerine baknca dorusu nemli bir gerei dile getirdiini kabul etmek gerekir.

6. Prof Dr. etin Yetkin, Trkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika, Yeniden Anadolu ve Rumeli Mdafa-i Hukuk yay. s.56 7. Holly Sklar, Trilateralizm, South Pres Boston 1980, s. 159
43

42

Marshall Plan ve Truman Doktrini, ABD'nin milletleraras ibirlii ve BM'nin mterek hareketler prensibini terk etmekte olduunu ifade eder. Marshall Plan baka bir siyasi silahtr. Bu Truman Doktrini'nin Avrupa'ya tatbik edilmi eklidir. Marshall Plan'nn hakiki manas, Avrupa'nn iktisaden ABD'nin tahakkm altna girmesi ve Avrupa memleketlerine siyaseten mdahalesidir. Marshall Plan veya Marshall Yardm her ne kadar bir yardm plan olarak uygulamaya sokulmusa da Plan bir borlandrmaBor verme Plan'dr. lkeleri borlandrma bataklna srerek teslim alma plandr.(8) Marshall Plan'nn Oluturulmasnda Kilit Rol Oynayan Tek Dnya'c CIA'clar unlardr: Harry S. Truman: ABD Bakan George Marshall: ABD Dileri Bakan Paul Hoffman: Avrupa Ekonomik Program Direktr Averel Harriman: Avrupa Ekonomik Program Temsilcisi Richard Bissell: CIA Planlama Direktr Yardmcs, Ford Vakf Bakan, CIA Bakan, Ailen Dulles'm Danman John Bross: Stratejik Hizmetler Brosu mensubu, sonralar CIA mensubu William Donovan: Stratejik Hizmetler Brosu Bakan Lawrence Hauston: CIA Genel Danman Kermit Roosevelt: CIA Alan Operasyon Sorumlusu, CIA Ajan, Bakan Roosevelt'in olu Frank Lindsay: Politika Koordinasyon Ofisi Paramiliter Operasyonlar Bakan George Frost Kennan: Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakan, 1950'de yerini Paul Nitze'ye brakt. Banda bulunduu blm 1949'da ABD'nin Dou Avrupa'daki Casusluk rgt Dou Cephesinde Nazi Askeri stihbaratnn banda bulunmu olan General Reinhard Gehlen'm ynettii ebekeden de sorumluydu. Paul H. Nitze: Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakan.
8. etin Yetkin, Kar Devrim, Otopsi yay. s.370

BENC BOLUM CIA VE AB Avrupa Ekonomik Topluluu/Avrupa Birlii'nin kuruluunda kilit rol oynayan en nemli elit David Rockefeller'dir. Rockefeller, II. Dnya Sava sona erdiinde henz 30 yandayd. 1936 ylnda Harvard niversitesi'ni bitiren Rockefeller, Fabian Sosyalistleri Cemiyeti'nin sahibi olduu Londra Ekonomi Okulunu (Landon School of Economics) ve Chicago niversitesi'ni bitirdi. II. Dnya Sava'nn ardndan D likiler Konseyi (Council On Foreign Relations-CFR-) Genel Sekreterlii Aratrma Grubunda grev ald. Buradaki almalarla oluturulan Marshall Plan'na nemli katklarda bulundu. Rockefeller daha sonralar dnyann deiimin de kilit rol stlenecek olan CFR Bakanln stlendi. Bilderberg Grubu, Trilateral Komisyonu, Amerikan Konseyi, Amerikan Forumu ve Amerikan Toplumu gibi etkin rgtlerin kurucusu oldu. Retinger, hatralarnda unlar yazmtr. "Kasm 1946'da Amerika'nn Londra Bykelisi Averell Harrimanla uzun bir grmemiz oldu.Amerika ziyaretimi dzenleyen ve finanse eden kii Harriman'di. Buradaki grmelerimde Amerikal finansrler, ticaret adamlar ve politikaclarn Avrupa hakkndaki dncelerime olaan st ilgi duyduklarna ahit oldum. J. P. Morgans'n kdemli hissedar Leffingwell, Nelson ve David Rockefeller, Dodge Motor irketinin Bakan Alfred Sloan ve benim yal arkadam Adolf Berle Jr, grtm kiiler arasndayd. Berle,

44

45

Amerikan Grubunun liderliini kabul etti. John Foster Dulles'ta her trl yardmda bulunacana dair sz verdi. almalar ilerlediinde "Avrupa Hareketi" ne yardmda bulunma taleplerimizin tmn karlad. O dnemde Avrupa Hareketine ynelik, gizli grmeler, gizli mali Yardmlar ve amalarmza ynelik gizli belge ve bilgiler Avrupa basnnda geni yer almaya ve byk bir muhalefetle karlanmaya balaynca Amerikan basnnda bunlarn tmnn grmezden gelinmesi iin olaan st aba harcad". ABD Dileri Bakanlndaki Tek Dnyac CIA'c ekip Avrupa'daki kilit kadro ve gizli balantlarn devreye sokarak bu muhalefeti nlemeye almtr. Gizli balantlardan biri de sonradan Papa olan Joseph Ratzinger'di. Ratzinger, Avrupa adl son kitabnda bu konuda unlar yazmtr.(1) "Marshall Plan ile Amerikallar biz Almanlara yaptklar byk yardmlarla, zgrlk ve refah salayarak lkemizi yeniden kurabilme frsat verdiler. Smrgecilik dneminin sona ermesiyle kurulan Yeni Dnya Dzeninde ve Bat ile Dou arasnda iddetli anlamazlklarn yaand bu dnemde, hemen yalnzca birlemi bir Avrupa'nn gelecek dnya tarihinde sz hakk olabilecei bilinci olgunlamt. Ktamz parampara eden ulusalc ideolojilerin yerini yepyeni bir dayanmaya brakmasnn gereklilii anlalmt. Fransa ile Almanya arkalarnda yalnzca kanl izler brakm olan ve yzyllarca sren anlamazlklardan sonra, bu gerein uygulanma gerekliliini anlamt tanrya krler olsun ki, Fransa ile Almanya arasnda gitgide daha da pekien bir dostluk 20. yzyln ikinci yanndan sonra, zellikle 50'li yllarn balarnda, birlemenin ilk ekirdeini oluturdu ve bu ekirdei evreleyen daireler gittike darya doru bymeye balad. Bugn, bize o bir zamanlarn lme yazgl anlamazlklarn anmsatan bu mezarlarn banda dost olarak ve birbirlerini balam insanlar olarak duruyoruz." Adenauer, Schuman, De Gasperi, De Gaulle onlar zeki ve tarafsz insanlard ve salkl bir siyaset gerekliliine sahiptiler.

Retinger, aslnda Avrupa ve Amerika'da tannan bir kii deildi. Fakat Avrupa Birlikilerce, Avrupa Hareketi'nin kurucu babalarndan biri olarak kabul ediliyor, yakndan tannyor ve takdir ediliyordu. Bir politik brosu sosyal ve ekonomik stats olmad halde, sahne gerisinde olaanst etkili olabilen esrarengiz ve karizmatik bir kiilikti. O bir Polonyal sosyalistti ve grnrde hibir destee sahip olmayan devletsiz bir siyasi mlteciydi. 1920'ler ve 1930'larda Avrupa, Meksika ve Birleik Devletler'ini srekli olarak ziyaret etmiti. Avrupa'nn gelecei hakknda grmelerde bulunmutu. ngiltere, Rusya Ortadou ve Orta Avrupa arasnda mekik dokumutu. Meksika Devlet Bakan Calles'in srlarn paylat, danmanln yapt. ngiltere'de srgndeki Polonya Hkmet Bakan General Skorskinin temsilciliini stlenmiti. Artk dnyann en yetkili ahsiyetleri Retinger'in yakn arkadalar ve destekileri olmutu. Bunlar arasnda Birleik Devletler Anayasa Mahkemesi Bakan Yarg Felix Frankfurter, Bykeli ve Uluslararas ticaret devi Averell Harriman, ngiliz gazetecilik devi Lord Astor Ailesinin varisi David Astor, ngiltere Babakan Winston Churchill ve New Deal (Yeni Ekonomi Program) Bakan Roosevelt'in Badanman Adolf Berle Jr. vard. O, Hollanda Prensi Bernhard zerinde de olaanst bir nfuza sahipti. Retinger, Bernhard' sper elitlerden oluan Bilderberg Grubuna girmeye ikna eden adamd. John Pomian'n "Joseph Retinger: Memoirs of an Eminense Grise (Joseph Retinger'in Anlar) otobiyografisine yazd nszde,Bernhard; Bilderberg Grubunda gerek nc O'ydu diye yazmtr.(2) Mays 1946'da Chatham House'daki ngiliz Kraliyet Uluslararas likiler Enstits'nde verdii bir konferansla Avrupa Ha-

1. Joseph Ratzinger, Avrupa, Genda yay. s.l 18

2. Hugh Wilford, CIA Plot, Socialist Conspiracy New World Order. The Origins of The Bilderberg Group 1952-1955, s.171

46

47

reketini balatan Retinger, Avrupa Hareketinin 1. Genel Sekreterliine seildi. 1948 Mays 'ndaki tarihi neme sahip Avrupa Kongresi'nin organizatrln stlendi. 18 eski Babakan ve 28 eski Dileri Bakannn da aralarnda bulunduu 800 nemli ahsiyetin davet listesini titizlikle hazrlad. Davet listesi ile ilgili olarak hatratna "Herkes ulusal bamszlk ve egemenliin modasnn getiini anlamt" diye yazd. La Hey'deki bu konferansa katlmakta tereddt eden talya Babakan Alcide De Gasperi'yi konferansa katlmaya ikna etti. Avrupa'nn Birleme Hareketi'nin her aamasnda etkili oldu. Avrupa Konseyi'ni douran La Hey Kongresi'ni dzenledi. Avrupa Konseyi Austos 1949'da ilk kongresini La Hey'de gerekletirdi. Retinger'in biyograficisi Pomain "Avrupa Konseyi bir tr Avrupa Supra Nasyonal hkmetlerinin kuruluunun ilk adm olmutur" diye yazmtr. Buna ramen Retinger ve Tek Dnyaclar kumpanyas bu amalarn her zaman gizlemilerdir. Ama Avrupa Halklar egemenliin, Avrupa Birleik Devletleri'nde merkezilemesini daima artan kukuyla karlamlardr. ngiltere Babakan' Winston Churchill de sava sonras Avrupa'snn en etkili politik ahsiyeti olmutur. Muhafazakr Parti Milletvekili olarak 1900 ylnda Parlamento'ya 1904 ylnda Liberal Parti'ye girmi 1925'te yeniden Muhafazakr partiye dnnceye kadar Liberal Parti hkmetlerinde eitli bakanlklarda bulunmutur. Muhafazakr Partiye mensup olmasna karn anaristler ve Fabian sosyalistleri ile aka flrt etmekten kanmamtr. Benito Mussolini ve Adolf Hitler'in ilk dnem faist rejimlerine hayranlk duyduunu aklamaktan ekinmemitir. O, her eyden nce hrsl bir enternasyonalistti. 1930 ylnda "Avrupa Birleik Devletleri" (The United States of Europe) adl makalesi Saturday Evening Post'ta yaynland. Burada Avrupa Supra-Nasyonalizmi'ni savundu. 1943 yl 22 Martnda bir Dnya Enstits veya BM'de temsil edilecek ve Avrupa'y ynetecek Avrupa Konseyi oluturulmasna ynelik bir radyo konumas yapt. Daha sonra damad Duncan Sandys ve ngiltere Kraliyet D likiler Enstits (RIIA) lider kadrosundan Lord Layton ile birlikte ngiltere merkezli bir "Hareket" olarak Birleik Avrupa

Hareketi'nin (United Europe Movement-UEM) oluturulmasn salad. Hareketin bakanln stlendi ve Sandys'i de Bakan Yardmclna getirdi. Churchill, 1948 ylnda La Hey'de toplanan tarihi Avrupa Kongresi'nde, Hollanda Prensesi (sonradan kralie olacak Juliana) ve Hollanda Prensi Bernhard'in huzurunda Onursal Bakan olarak al konumas yapt. Ekim 1948'de Birleik Avrupa hareketi'ni oluturmak zere Avrupa'daki kurulularla youn temaslarda bulundu. Bu sralarda Churchill, Fransz Leon Blum, Belikal Paul-Henry Spaak ve talyan Alcide De Gasperi'ye Onursal Bakanlk unvan verildi. Bu konferanslarda hzla nlenen Churchill burada yapt konumalarda bir "Avrupa Ordusu" kurulmasn neren tarihin ilk ahsiyeti oldu. Onun ok nl bir ahsiyet olarak Muhafazakr Partide bulunuu ngiliz egemenliinin elden gittiine dair i Partisi'nin seslendirdii gl muhalefetin tesirsiz kalmasna neden olduu gibi Sosyalistlere de mtevaz bir Avrupa hareketi oluturuyor imajn veriyordu. Avrupa Birlii kurulmasna ynelik faaliyetler iinde yer alan ok nemli bir ahsiyette Bilderberg Grubunun kurucusu ve kraliyet ailesi mensubu olan Prens Bernhard't. Almanya doumlu olan Bernhard; Prens Bernhard Vn Lippe Baronez Armgard Vn Seierstopff-Cramm'n en byk oludur. 1930'larda Hitler glenirken Bernhard'n kk kardei Nazileri destekliyordu. Sava pilotluu eitimi alan Bernhard ilkin ngiltere'ye giderek sava pilotluu yapt. Daha sonra Almanya'ya geerek Alman Reiter SS grubunda grev ald. Sonralar Hitler'in en byk destekisi olan Alman Sanayi devi I. G. Farben'de pilotluk yapt. Bernhard, 7 Ocak 1937 tarihinde Hollanda Kraliyet tacn giyecek olan Juliana ile evlenince, Hollanda-Almanya ilikileri gerginlemeye balad. Bu tarihten ksa bir sre nce de Berlin'e giderek Hitler ile gizlice bulumas ve bir SS subay olmas Hollanda Kraliyet Ailesi ve Hollanda halknn tepkisine neden oldu. ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinde grev almas

48

49

bile Hollanda Halknn ve Mttefik Kuvvetler Komutanl'nn kendisine kukuyla bakmalarn nleyemedi. Savatan sonra onun gizli destekileri kamuoyunda itibarnn yeniden iadesine ynelik youn aba harcadlar. Onu yzlerce uluslararas dev irket ve vakf ynetim kurullarnda grevlendirdiler. Bylece ticaret, finans irketleri, hayrsever kurulular, hkmetler ve akademik kurulularn bakanlar onun tannmas ve itibarnn iadesini saladlar. Bernhard, 1961 ylnda dnyann en etkili ve byk evreciler grubu olan "Dnya Vahi Hayat Fonu"nu kurdu. Bu Fon ona Hkmet D Organizasyon ve BM nezdinde olaanst bir g ve itibar kazandrd. Retinger, 1952'de Prens Bernhard'a "Avrupa ve Atlantik" likilerinin geleceini grecek "Bir Sekinler Grubu" oluturulmasn nerdi. Bylece Avrupa'y ekillendirecek ve ynetecek Bilderberg Grubu'nun temelini atlm oldu. Bernhard, Grup yelerini 1954 ylnda Hollanda'da sahibi olduu Bilderberg Otelinde bir araya getirdi. Dnyann en gl 100'e yakn ahsiyetini Bilderberg Grubu'nun yllk toplantlarna davet etmeye balad. "1954 ylnda Avrupa Savunma Topluluu'nun (European Defence Community) baarszla uramas karsnda onun yerine Avrupa'nn Birlemesi Hareketi Bilderberg Hareketi ile devreye sokuldu." Bilderberg CIA'ca gizli finanse edildi. Bilderberg Grubu toplantlar ok sk gvenlik tedbirleri altnda ve ok gizli olarak yaplmaya baland. Marshall Plan erevesinde Avrupa'nn yeniden inasna alan Bilderberg Grubunda D likiler Konseyi ve ngiltere Kraliyet Uluslararas likiler Enstits'nn ar toplar da yer alyordu. Bilderberg Grubu'nun kuruluunda global banker ve CFR eski Bakan David Rockefeller, Rockefeller Vakf Bakan ve Dileri eski Bakan Dean Rusk, Carnegie Vakf Bakan C. D. Johnson, Time irketler Grubu Bakan ve Bakan Eisenhower'in Psikolojik Sava Badanman C. D. Jackson, Stratejik Hizmetler Brosu eski Bakan CIA'nn mimarlarndan General Walter Bedel Smith ve ngiliz i Partisi eski Bakan ve Maliye Bakan Dennis Healey yer ald.

Avrupa Hareketi, Bilderberg Grubu toplantlaryla oluturulmaya baland. Grup, Avrupa Kmr ve elik Birlii Ortak Pazar ve Avrupa Birlii gibi supranasyonalist rgtlerin nvelerini att ve tm aamalarnda yer ald. Bilderberg Grubu Onursal Genel Sekreteri ve Bilderberg Hollanda Grubu Bakan Yardmcs Ernst H. Vander Beugel "Marshall Yardm'ndan, Atlantik ttifak"na adl 1966 basm kitabnda, Bilderberg-CFR kardeliinin, Birleik Devletler hkmetlerindeki kadrolar, brolar ve fonlaryla Avrupa Hareketi muhaliflerine kar nasl savatklarn ayrntlaryla aklamaktadr. Avrupa Ekonomik Topluluu / Avrupa Birlii'nin kurucu mimarlarndan biri de Jean Monnet'tir. Jean Omar Gabriel Monnet, Cognac ehrinden bir Brandi ikisi tccarnn oludur. Retinger, Avrupa Hareketi'nin mimar olarak Versay Bar Konferans'na katlm ile politik ka gemitir. Franszlar Versay'da ngiltere Kraliyet Uluslararas likiler Enstits yeleri ve onlarn Amerika'ya dnlerinde CFR'yi kuracak olan takm arkadalar ile irtibat kurdular. Monnet, 1919'da henz 31 yandayken yeni oluturulan Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri yapld. mr boyu sosyalist Monnet, 1948'de La Hey'de toplanan "Avrupa Kongresi"nin Retinger ile birlikte arka plandaki en st dzey mimarlarndan biriydi. O, ayn zamanda 1947-1948 yllan aras ABD Dileri Bakan George Marshall ile birlikte ileride "Marshall Plan" adn alacak Plan'la sk bir ibirlii iindeydi. Marshall Plan hazrlanrken Marshall Plan zerinden Monnet ve yakn alma arkadalar Avrupal Tek Dnyac sosyalistler hesabna 10 milyar dolara yakn para pompalanyordu. 1950 ylnda "Schuman Plan" olarak anlacak olan ve Avrupa Kmr ve elik Birlii ve tesinde Avrupa Ekonomik Topluluu'nu yaratm olan Plan'n gerek mimar Fransa Genel Planlama Komisyonu'nun bandaki Monnet'tir. Monnet'n biyografisini yazm olan Serge Bromberger "Avrupa Kmr ve elik Birlii, sper devleti tedricen yaratmaya ynelik devrim niteliinde cretkrane bir fikirdir. Monnet ve

50

51

ayn dncenin takipileri, ulusal hkmetlerin egemenliklerini yok etmeye ynelik bir hara-kiri plannn hazrlaycsdrlar" diye yazmtr. Avrupa Kmr ve elik Birlii kurulduunda Monnet Avrupa ktasnn enerji ve elik retimini salayan bu gl kartelin (Avrupa Kmr ve elik Birlii Karteli) ilk bakan oldu. Monnet, 1955 ylnda da "Avrupa Birleik Devletleri Aksiyon Komitesi'ni (Action Committee for a United States of Europe) kurdu. Bu komitenin beyin takmndakiler Avrupa Ortak Pazarn yaratan 1957 Roma Antlamas'nn yaratclar oldu. Monnet, Avrupa Birliine muhalif Avrupal politikaclarn kar klarn nlemek amacyla Birleik Devletler hkmetinin diplomatik tm mekanizmalarn harekete geirmesini salad. Avrupa Ortak Pazar ve Avrupa Birlii hareketinin kurucu babalarndan biri de Robert Schuman'dr. Schuman Lksemburg'da dodu, Fransa'da byd. Fransz Parlamentosuna 1919'da girdi ve aralksz grev yapt. II. Dnya Savan takiben Babakanlk, Dileri ve Maliye Bakanlklarnda bulundu. 19551961 yllarnda Avrupa Hareketi ve 1958-1960 yllarnda Strasburg'daki Avrupa Parlamentosu Bakanlnda bulundu. Monnet'n Avrupa Birleik Devletleri Aksiyon Komitesinin Avrupa Kmr ve elik Birlii ile ilgili olarak hazrlad Plan'a Schuman sponsorluk salad. Plan, Avrupa iin "Schuman Plan'" olarak devreye sokuldu. Schuman, Avrupa Hareketini ve Marshall Plann yrten gler olan Ford, Rockefeller ve Carnegie Vakf'nn CIA'ya salad fonlarla CIA tarafndan finanse edildi. Avrupa Ekonomik Topluluu ve Avrupa Birlii nclerinden olan Paul-Henry Spaak "Bay sosyalist" olarak tannmaktayd. Belika Sosyalist i Partisi Milletvekili olarak 1932'de parlamentoya giren Spaak 4 kez babakanlk ve ou kez de Dileri Bakanl yapt. lk dnemlerinde Avrupa Konseyi Danma Asamblesi ve Avrupa Kmr ve elik Birlii Bakanlklarnda bulundu. 1945 ylnda BM Genel Asamblesi Bakanlna seildi. Bu seim O'na uluslararas alanda byk itibar kazandrd. 1948 ylnda Winston Churchill Duncan Sandys ve Joseph Re-

tinger ile birlikte Avrupa Hareketi iin finansman salamak zere Birleik Devletler'e gitti. Burada CFR Lider kadrosundan Stratejik Hizmetler Brosu Eski Direktr William Donovan ve mstakbel CIA direktr Ailen Dulles vb. ile grmelerde bulundu. Bu grmeler, Avrupa Birleik Devletleri iin Amerikan Komitesi kurulmas sonucunu getirdi. Spaak, 1955 ylnda. Mesina'daki Avrupal Liderler Hazrlk Komitesi'ne Bakanlk yapt ve burada "Spaak Raporu" adyla anlan raporu yazd. Monnet'te Schuman Plan ve Avrupa Ekonomik Topluluu iin krediler temin etti. Paul-Henry Spaak 1956 ylnda ayn ekibin almalaryla yaratlan NATO'ya Genel Sekreter oldu. Retinger, Bernhard, Monnet, Churchill, Schuman Tek Dnyac CIA'clar Nelson ve David Rockefeller, Adolf Berle Jr, John Foster, Dulles, George Mc Ghee, George F. Kennan, General Walter Bedel Smith, Averel Harriman, C.DJackson, C.D.Johnson ve Dean Rusk'n ekip arkadalaryd. Makro dzeyde tm alma ve planlamalar esas itibaryla Kennan'n, komnist tehditin kaynann Sovyetler Birlii'nin evreleme (Containment) politikasna dayalyd. Ekibin kilit isimleri arasnda yer alan Mc Ghee; Avrupa'nn birlemesine ynelik almalar srdrrken NATO ile Avrupa birlemesi arasndaki balantlarn kuvvetlendirilmesinin ABD'nin Trkiye'ye Marshall Plan erevesinde yaplacak ekonomik ve askeri yardmn en iyi yolunun bu lkenin AT'ye girmesine yardmc olaca grndeydi ve grleri ekipe kuvvetle benimsenmekteydi. Mc Ghee, grlerini yle yanstmaktayd:(3) "imdi ABD'nin Trkiye'ye yardm etmesinin en iyi yolu, kanmca bu lkenin Avrupa Topluluu'na girmesine yardmc olmaktr. Ve bunun Trkiye'nin ABD ile olan ticaretinin azalmas pahasna olsa bile, yine de yapmaktr. Batyla balantlar, Trkiye'ye gelecek iin en iyi umutlar sunmaktr. Trkiye'nin sava bitiminden (II. Dnya Sava
3. George Mc Ghee, ABD-Trkiye-NATO-Ortadou, Bilgi yay. 1992 s.298

52

53

E.B.jbu yana Bat tarafndan kabul edilme ynnde gsterdii abalar gerekten kar konulmaz dzeydedir. Durum artk geri dnlmez noktaya varmtr. Trkiye'nin srekli Ortadou'ya ynelik ticaretinde arac rol oynayabilir. Ama bu rolde, Trkiye ekonomisinin bundan sonraki gelimesi de Batyla olan balantlarnn yaygnlna baldr." Mc Ghee, Trkiye'nin Avrupa'ya giri mcadelesi Trkiye'nin dier NATO yeleriyle ilikileri asndan en byk potansiyel tehlikeyi oluturacaktr. Trkiye eer baar ansnn ok zayf ya da hi denecek kadar yok olduu kararma varrsa Dou'ya ynelebilir. Geleceini Ortadou'da, Gney Asya'da ve gelimekte olan dnyada arayabilir demektedir. Mc Ghee sorunu NATO yeleri asndan ortaya koyarken gerekte NATO yeleri olarak ortaya koyduu sorun ABD iin geerlidir ve o nedenle Mc Ghee ve alt ekip asndan nemlidir. Mc Ghee'nin Trkiye'nin Avrupa Topluluu'na girmeyiinin Trkiye ile NATO yeleri ilikilerini tehdit edeceini ileri srmesi Noam Chomsky'e gre "NATO'yu n cepheye koymasdr. ABD'yi n cepheye koymann yoludur. nk, ABD Avrupa'ya hakim deildir, ama NATO'ya hakimdir.(4) Avrupa, Fransa ve Almanya'da bazlarnn nerdii ekilde, diyelim ki, Atlantik'ten Ural'lara kadar bir gvenlik sistemine doru ilerlerse, bu ABD'yi Avrupa ilerinde marjinalize edecektir. Avrupa NATO'nun kontrol altnda kalrsa ABD Avrupa'y ynetecektir. Dolaysyla sz konusu olan kredibilitesinin bir blmnn ABD gcnn Avrupa kapsndaki kredibilitesi olduunu dnyorum." 1957 AET Roma Antlamas mzaclar unlardr: Belika: Paul Henry-Spaak, Belika Dileri Bakan Baron J. Ch. Snoyet'd Oppuers, Belika Ekonomik Bakanl Genel Sekreteri, Konferansta Belika Heyeti Bakan
4. Noam Chomsky, Amerikan Mdahalecilii, Aram yay. Eyll 2001, s. 107-108

Almanya: Dr. Konrad Adenauer, Almanya Babakan, Prof. Dr. Walter Halstein, Dileri ile grevli Devlet Sekreteri Fransa: Christian Pineau, Dileri Bakan Maurice Faure, Dileri jle grevli Devlet Sekreteri talya: Antonio Segni, Bakanlar Kurulu n Prof: Geatano Martino, Dileri Bakan Lksemburg Byk Desi: Joseph Bech, Hkmet Bakan ve Dileri Bakan Lambert Schaus, Bykeli Hkmetler aras Konferans'ta Lksemburg Heyeti Bakan Majeste Hollanda Kraliesi: Joseph Luns Dileri Bakan, J. Lint Horst Homan Hkmetler aras konferans'ta Hol landa Heyeti Bakan AB'nin Oluturulmasndaki Kilit Rol Oynayan Tek Dnyac CIA'clar unlardr: David Rockefeller: CFR Bakan, Avrupa Hareketi'nin byk finansr Nelson Rockefeller: CFR yesi, Avrupa Hareketi'nin finansr Averell Harriman: ABD'nin Londra Bykelisi, ABD'nin Marshall Plan zel Temsilcisi Russell C. Leffingwell: J. P. Morgans'n byk hissedar, CFR Bakan Alfred Sloan: Dodge Motor irketinin Hissedar ve Bakan John Foster Dulles: ABD Dileri Bakan; CIA Bakan Ailen Dulles'in kardei, David Rockefeller'in akrabas Adolf Berle Jr.: Bakan Roosevelt'n Badanman William Donovan: Stratejik Hizmetler Brosu (Casusluk brosu) Bakan, CIA Kurucu takmndan General Walter Bedel Smith: Stratejik Hizmetler Brosu eski Bakan ve CIA Kurucu takmndan Joseph Retinger: Avrupa Hareketi'nin beyin takmlarndan ngiltere'de srgndeki General Sikorsky Bakanlndaki Hkmetin Temsilcisi, ngiliz Gizli Servisinde zel Operasyonlar Blmnde alt.

54

55

Jean Monnet: Avrupa Hareketi'nin beyin takmndan, Avrupa Kmr ve elik Birlii'nin Kurucu beyni, Avrupa Kmr elik ve Karteli Bakam, Fransa Genel Planlama Komisyonu Bakan Winston Churchill: Birleik Avrupa Devletleri fikrinin beyni, ngiltere Babakan Prens Bernhard: Avrupa Hareketi Destekisi, Bilderberg Grubu Kurucusu, Alman Reiter SS Grubu subay Robert Schuman: Fransa Babakan, Maliye ve Dileri Bakan, Avrupa Kmr ve elik Birlii'nin "Schuman Plan" adyla anlan plann mimarlarndan Paul Henry-Spaak: Avrupa Birlii nclerinden Belika Babakan, BM Genel Asamblesi Bakan (1945), NATO Genel Sekreteri

ALTINCI BOLUM CIA VE NATO NATO, Avrupa Ortak Pazar-Avrupa Birlii, Marshall Plan, CFR'nin glendirilmesi, Bilderberg Grubu ve Trilateral Komisyonu'nun kurulularnda kilit rol oynayan en nemli ahsiyetlerden birincisi David Rockefeller'dir. 30'lu yalarda, Harvard, Chicago niversitesi'ni ve Londra Ekonomi Okulunu bitiren Rockefeller; uluslararas sahnede de ihtirasl idi. Rockefeller; 1940'larn sonunda; Morgan'larn karlarnn ve hkm'nn azald dnemde sahip olduu Chase Bankas ve dev petrol irketleri'nin gc ile New York'taki CFR ile gittike daha sk balar kuruyordu. Rockefeller'in babas CFR'ye byk paralar vermiti ve onun kurucularndandr.(1) Rockefeller; II. Dnya Sava'nn ardndan CFR Sekreterlii Aratrma Grubu'nda grev ald. Buradaki almalarla oluturulan Marshail Plan'na nemli katklarda bulundu. Bu grup iinde Ford Vakf'ndaki CIA'c ekipten Averell Harriman, Nelson Rockefeller, J.P. Morgans'n byk hissedar Leffingwell ve Adolf Berle Jr. Rockefeller'm akrabas John Foster Dulles, Mc Cloy, William Donovan, Walter Bedeli Smith, George F. Kennan, Dean Acheson, Charles Bohlen, Robert Lovett, Loy Henderson, Will Clayton, Paul Nitze, ekibinden George Mc Ghee vb. isimler vard. Rockefeller 1953'te John Mc Cloy'u sahibi olduu Chase Bankas'nn ynetimine almt. Bu

1. Anthony Sampson, Gazeteci. Para Tacirleri., Ekin yay. 1983, s.89 56 57

srada Rockefeller gl bir CFR Bakanl srdrmekteydi. Kendisinden sonra da Cloy'u CFR Bakanlna getirmiti. Bakan Roosevelt dneminde CFR Amerikan siyasetini ynlendiren aktrleri ele geirdi. Hazine Bakan Morgenthau, Dileri Bakan Edward Stettinius ve Sava Bakan Henry Stimson CFR yeleri arasnda yer ald. 1945 ylndan sonraki ABD Politikasna ise CFR tam olarak egemen oldu. Rockefeller'in CFR'ye aktt fonlar, rgte adamlarn tayin etme olanan salad. Rockefeller Vakf'nn Bakan ve Rockefeller Ailesi'nin avukat John Mc. Cloy, CFR Bakanl'na getirildi. Daha sonraki yllarda Henry Kissinger ve Cyrus Vance'n Dileri Bakanlklarna getirilmeleri Rockefeller Ailesi'nin ABD d politikas zerindeki olaanst gcyle oldu. Bu aile; II. Dnya Sava'nn sonuna doru CFR'ye ABD'nin dnya sper gc olmasn planlayacak bir "Sava ve Bar Aratrmalar" rgt kurdurdu. almalar sonunda ABD'nin kresel egemenlii'nin srekli klnmas iin egemenliin deniz an lkelere yaylmas gerektiine karar verildi.(2) Dileri Bakan ve CFR yesi Edward Stettinius tarafndan kaleme alnm olan 2349 sayl Dileri Bakanl belgesine gre, CFR'nin nerisiyle Sava sonras sorunlarn zm iin 1939 yl sonunda oluturulan bu zel komite; Japonlarn Pearl Harbour'u bombalamasndan (1941) 2 yl nce 1939'da sava bittikten sonra CFR'nin dnyann ynetilmesi'nin planlamasyd. Rockefeller Vakf 1946 ylnda ABD'nin II. Dnya Sava'na giri tarihini yazmak iin 140 bin dolar harcad. Ama ise Roosevelt ynetimi'nin sava bizzat kardn iddia edecek revizyonist tarihilerin savlarn rtmek zere bir tarih yazlmasyd.(3) CFR'nin nde gelen reel politikisi George F.Kennan'n da aralarnda yer ald inceleme grubu ABD ulusal gvenlii'nin byk tehdit altnda bulunduunu yinelemelerine ramen bu konu'nun nemsenmediini aklamakta saknca grmemiler-

dir. Nitekim 1947 ylnda Kennan "Bizi tehdit eden Sovyetler Birlii'nin askeri gc deil, siyasi gcdr" demitir. Bakan Eisenhovver, Sovyetler Birlii'nin Bat Avrupa'y askeri yolla ele geirmek gibi bir niyeti olmadn NATO ana grevinin "Komnizm tehlikesiyle kar karya bulunan halklara, komnizm'in ilerleyii' ne kar koyarken kendilerini siyasal adan daha gl klabilecek bir gven duygusu alamakt." George Kennan'la Bakan Eisenhower'n bu grlerine itirazda bulunan sadece birka kiiydi.(4) Dileri Bakan John Foster Dulles'ta "Komnizm terimi" ne yazk ki bizim yoksun olduumuz bir yetenee, "kitle hareketleri'nin kontrol ele geirme yeteneine sahip herkesi kapsar. Komnistler yoksullara sesleniyorlar, zaten yoksullarn akl fikri hep zenginleri soymak olmutur. yleyse, zenginlerin yoksullar soymasn ngren kendi doktrinimizi korumak iin komnistlerin iini bitirmeliyiz''' diyordu. O da Kennan ve Eisenhovver'la ayn gr paylayordu.(5) Kennan'n komnist tehlikeyi (Kzl tehlike) srekli krkleyen ve Sovyetler Birlii'nin ne denli tehlikeli ve gl olduu imgesini srekli yayan ve bunu nlemenin yolunun Sovyetler Birlii'ne kar evreleme Plan (Containment Plan) ngren doktrini Souk Sava boyunca ABD d politikas'nn temelini oluturmutur. Kennan; bu politikaya temel grlerini CFR'nin Yayn Organ Foreign Affairs dergisi'nin 1947 Temmuz says'nda, "Sovyet Davran'nn Kaynaklar" ve "X" imzas ile yaynlamtr. Makale'de Sovyetler Birlii'ne kar "evreleme Plan" uygulamasn ngrmtr. Amerikan yaylmacl "Sovyetler Birlii" (Komnizm) tehdidi olmadan gerekleemezdi. O nedenle souk sava sresince bu tehdit tm olanaklarla pompalanmalyd. II. Dnya Sava srasnda ABD Dileri Bakanl ile D likiler Konseyi'nin (CFR) oluturduu inceleme gruplar sava sonras dnyas iin "Byk Alan" adn verdikleri kavram erevesinde planlar hazrladlar. Byk alan, Bat Yarm Kresi'ni,

2. Erol Bilbilik, CFR, Umay yay. 1. bask, Aralk 2005, s.14 3. Charles Overbeck, CFR ve Yeni Dnya Dzeni, (PSC Pirhana) Matrix Editr; http//www.foreignaffairs.org/

4. Noam Chomsky, Sam Amca Ne stiyor?, Minerva yay. 1. bask, 2000, s.93 5. Ayn eser, s.94 59

58

Bat Avrupa'y, Uzak Dou'yu (o sralarda zlmekte olan) eski ngiliz mparatorluu'nu, Ortadou'nun esiz enerji kaynaklarn (o sralarda Amerika, rakiplerimiz olan Fransa ve ngiltere'yi Ortadou'dan karyor ve buralar eline geiriyordu), nc Dnya'mn geriye kalan blmlerini ve mmknse btn yeryzn iine alacakt. Yeni Dnya Dzeni'nde her blgeye zel bir ilev ykleniyordu. Sava srasnda baarlarn kantlayan (ve artk ABD'nin denetiminde alacak olan) "iki byk fabrika", yani Almanya ile Japon sanayi lkelerine klavuzluk edeceklerdi. Dileri Bakanl'nn 1949 tarihli muhtrasnda belirtildii gibi, nc Dnya lkeleri'nin "Temel levi" sanayilemi kapitalist lkeler iin "Bir hammadde kayna ve bir Pazar olarak hizmet etmek" olacakt. Avrupa ve Japonya'nn yeniden iman iin nc Dnya smrlecekti. Kennan bu inceleme gruplar iinde yer alan ve ba eken bir antikomnistti. Kennan ksa srede Dileri Bakanl Politika Planlama Blm'n kuracak ve bana geecekti. Kennan 1948 ylnda "Dnya Serveti'nin yzde 50'sine ama nfusu'nun yzde 6,3ne sahibiz. Bu durumda kskanlk ve kzgnlk oda olmamz gayet normal. nmzdeki dnemde asl grevimiz bu ayrcalkl pozisyonun devamn salayacak bir iliki modeli kurmamzdr" diyordu.(6) 1950 ylnda yerini Paul Nitze'ye brakan Kennan Dileri Politika Planlama Blm'nn banda bulunuyordu. Kennan'n banda bulunduu blm 1949'da ABD'nin Dou Avrupa'daki Casusluk rgt; Dou Cephesi'nde Nazi Askeri stihbarat'nn banda bulunmu olan General Reinhard Gehlen'in yaratt ebeke'den de sorumluydu.(7) Kennan bir casustu. Moskova'daki Amerikan Bykelilii'nde (1940 balar) Rusya uzman olan greceli olarak kk bir diplomat saylan George Kennan'dan Washington'a bir dokman geldi. Bu dokman, Washington'un dnya grne yeniden ekil veren az bu-

6. Noam Chomsky. Turning The Tide: U.S Intervention in Central America And Struggle For Piece 6. bask, Boston South End Pres. 1985, s.48 7. Noam Chomsky, Sam Amca Ne stiyor? Minerva yay. 1. bask, 2000, s.93

lunan elilik raporlarndan biriydi. Kennan raporunda ABD'nin, Sovyetlerin uyumaz tutumundan dolay kendini sulamaktan vazgemesi gerektii'ni, Sovyet D Politikas'nn kaynaklar'nn, Sovyet Sistemi'nin derinlikleri'nde yattn ileri sryordu. znde Kennan, Sovyet D Politikas'nn komnist ideolojik gayretkelii ile eski moda arist yaylmacln bir karm olduunu ileri sryordu. Kennan'a gre, Stalin'in dnyaya yaklam'nn tam kalbinde komnist ideoloji yatyordu. Stalin, Batl kapitalist devletleri deimez bir ekilde dman olarak gryordu. Sovyetler Birlii ile Amerika arasnda bir srtme, bu nedenle baz yanl anlamalarn veya Washington ile Moskova arasndaki hatal iletiimin sonucu deildi. Sovyetler Birlii'nin d dnyay alglama tarzndan kaynaklanyordu. Kennan'a gre, Amerikallarn Sovyetleri kandrarak tutumlarn deitirmelerini salamas olas deildi. Amerika'nn uzun bir mcadeleye hazr olmas gerekiyordu. ABD ve Sovyetler Birliinin hedefleri ve felsefeleri hibir ekilde uzlatrlamazd. Amerika'nn sava sonras deien dncelerinin tmn bir araya getiren ve bu politikaya adn veren ve bir kuaktan daha uzun bir sre snrlandrma politikasnn ncil'i olarak yararlanlan bir belge ortaya kt. Bu yaz, Foreign Affairs dergisi'nin 1947 Temmuz saysnda yaynland. Her ne kadar yaz anonim olarak"X" imzasn tayorsa da, yazar sonradan Dileri Bakanl Planlama Blm'nn ba George F. Kennan olarak belirlendi. II. Dnya Sava'ndan sonra yaynlanan binlerce yaz arasnda Kennan'n "Sovyet Tarz'nn Kaynaklan" (The Sources of Soviet Conduct) yazs kendi bana bir kategori oluturur. "Long Telegram" makale ekline getiren, ak, berrak bir slupla yazlan, heyecanl ifadeler ieren bu yazda, Kennan Sovyet meydan okumasn tarih felsefesi dzeyine karyordu. Kennan'n yazs yaynland zaman Sovyet atmacl tm politik belgelerde yer alyordu. Kennan'n katks, Sovyetlerin demokrasilere kar duyduu dmanln iyapsndan ileri geldiini ve bu yapnn Bat politikalar ile neden uyuamayacan aklamas olmutur.

60

61

Sovyet stratejisini yenmenin yolu, "ciddi bir snrlandrma politikas ile Ruslarn barsever ve istikrarl bir dnyann karlarna saldr iareti gsterdii her yerde, deimez bir kar kuvvetle karlarna dikilmektir." Dier ada d politika dokman gibi Kennan'n "X" imzal yazs da kesin bir diplomatik amac gerekletirmek iin etrafl bir alma yapmay gereksiz gryordu. Kennan'n dier uzmanlardan ayrld nokta, er veya ge bir mcadelesi ile Sovyet Sistemi'nin kkten dntrlecei bir mekanizma tanmlamasyd. Bu sistem hibir zaman "hukuka uygun" bir iktidar devri salamadna gre, birden fazla iktidar talepleri bir noktada bu politik bakmdan olgunlamam, deneyimsiz kitlelere, dncelerine destek bulmak iin yanaabileceklerdi. Eer byle bir ey olursa, Komnist Partisi iin garip sonular oluacaktr. imdiye kadar yelik, demir gibi bir disiplin ve itaat iinde yaplmt, yoksa dn verme sanatyla uyumlu deil. Politik bir ara olarak Parti'nin birliini ve etkisini nleyecek bir ey olursa, Sovyetler Birlii bir gece de en gl devletlerden birisi konumundan en zayf devletlerden birisi konumuna, ve ulusal toplumlar iinde en acnacak hale decektir. Sovyetler Birlii ile diplomasi konusunda pasif olan snrlandrma politikas, i askeri ve ekonomik alanlarda "Kuvvet pozisyonu" salamaya gelince, azimli bir yaratclk salad. Bunun nedeni, bir evvelki kuan iki ok nemli iki Amerikan deneyiminden alnan ders ve inanlarn snrlandrma politikas iinde birletirilmesidir. New Deal'den, politik istikrara ynelik tehditleri, nceleri ekonomik ve sosyal beklentiler ile gerekler arasndaki farktan ileri geldi ve Marshall Plan ortaya kt.II. Dnya Savandan Amerika saldrya kar en iyi korumann ezici kuvvete sahip olmak ve onu kullanmaya istekli olduunu rendi ve buradan da Atlantik Antlamas ortaya kt. Marshall Plan Avrupa'y ekonomik olarak ayaklar zerinde durabilir hale getirmek iin dnlmt. Kuzey Atlantik rgt (NATO) gvenliini salamak iin kurulmutu.(8)

II. Dnya Sava'ndan sonra Kennan, John Mc Cloy, Dean Acheson ve Averell Harriman yeni bir ABD d politikas oluturmulardr. Bu ekip bylece NATO'yu oluturmaya balamlardr. Buna paralel olarak srdrlen almalar: ngiltere ve Fransa ile, Benelux grubu denilen Belika, Hollanda ve Lksemburg arasnda 4 Mart 1948'de Bat Avrupa Birlii'ni kuran antlamann imzasyla sona ermitir. Bu antlamaya gre, 5 devlet aralarndaki her trl ibirliinden baka taraflardan biri Avrupa'da bir silahl saldrya urad takdirde dieri her trl vastalarla onun yardmna gelecekti. Bat Avrupa Birlii Avrupa'daki Sovyet tehdidi ve yaylmasna kar alnm ilk askeri tedbir oluyordu. Fakat Amerika'nn bu ittifak iinde olmay Bat Avrupa Birlii'ni Sovyetler karsnda bir denge unsuru olmaktan yoksun brakyordu. Muhtemeldir ki, skandinav lkeleri de bunun iin ittifaka katlmamlard. Lakin 1948 ylnn gelimeleri Bat'llan ve Amerika'y daha geni bir ittifak sistemi kurmaya sevk edecek ve NATO ortaya kacakt.(9) 17 Mart 1948 tarihinde ngiltere, Fransa, Hollanda, Belika ve Lksemburg gibi 5 Bat Avrupa lkesinden oluan Bat Avrupa Birlii'ni (Western European Union) kuran Tek Dnyac CIA'c ekipten ABD Senatr Arthur Vandenberg, Ford Vakf'ndan Prof. Northrop ve 1947'de Avrupa Ekonomik birlii Konferans'na bakanlk eden ve NATO seminerini ynetmi olan Chathamhose'tan Oxford niversitesi Worcester Koleji Mdr (Provostu) olan Prof. Sir Oliver Franks'ta vard. 11 Haziran 1948 tarihinde toplanan ABD Senatosu Senatr Arthur Vanderberg'in nerisini karara balad. Bu kararla ABD Bakanna BM Yasas uyarnca karlkl ortak ya da blgesel nitelikte savunma politikalar yapabilme ve ABD'nin BM Yasas'nn 51. maddesine uygun biimde lkenin ulusal gvenliine kar bir silahl saldn durumunda, tek bana ya da baka devletlerle birlikte, yasal savunma hakkn kullanma isteini aklama yetkisi tannmtr.

8. Henry Kissinger, Diplomasi, Bankas yay. 1. bask, 2000, s.423-425 62

9. Prof. Dr. Fahir Armaolu, 20. yy Siyasi Tarihi 1914-1980, Bankas yay. 1988, s.446 63

Bu karar zerine ABD, Kanada ve Bat Avrupa Birlii'nin be yesi ile talya, Danimarka, Norve, Portekiz, rlanda toplam 12 devlet 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da North Atlantic Treaty Organization (NATO) savunma paktn imzalamlardr. Antlama: gereken iler tamamlannca, 24 Austos 1949 tarihinde yrrle girmitir. Antlama; Belika adna Paul Henry Spaak, Kanada adna Lester B:Pearson, Danimarka adna Gustav Rasmussen, Fransa adna Robert Schuman, zlanda adna BJorn Benediktsson, talya adna Sforza, Lksemburg adna Los. Bech, Norve adna Halward M.Lange, Portekiz adna Jose Caerio de Matta, BBritanya ve zlanda adna Ernest Bevin ve ABD adna Dean Acheson tarafndan imzalanmtr.(10) Marshall Plan, AET ve NATO ile ilgili almalarda kilit rol oynayanlardan William Clayton D leri Bakanl Ekonomik ler Mstearyd. Clayton'un yardmclna ise, ABD'nin Trkiye Bykelisi George Mc Ghee getirilmiti. Clayton Cenevre'de Avrupa Ekonomik Komisyonu 'nun bir toplantsnda gzlemledii gibi Bat Avrupa'nn iftlik ekonomisiyle kentsel ekonomisi arasndaki ilikiler kopmu, alnmas iin para bulunamayan birok zorunlu hammaddelerin ktl ile yzyze gelmiti. Clayton Avrupa'nn yzyze geldii bu zor durum hakkndaki analizini ve ABD'nin bu konuda neler yapmas gerektiini uakta ABD'ye dnerken kaleme alm, yardmcs Mc Ghee ile gzden geirmi ve Dileri Bakan Dean Acheson'a raporunu vermiti. Bakanlkta George Kennan, John Mc Cloy ABD'nin Avrupa Marshall Plan zel temsilcisi Averell Harriman, (1949 ba), hem Sovyetler Birlii hem de Ortadou deneyimine sahip, uzun yllarn Dilerine vermi ve 24 ubat 1947 tarihli ngiliz giriiminden sonra NATO ile ilgili kararn ayrntlarn dzenleyen alma Grubu Bakan ve Dileri Bakanl Yakndou, Gney Asya ve Afrika leri Blm Bakan Loy Henderson, nemli bir Wall Street yatrmcs olan Dileri Baknl Ms10. smail Sosyal, Trkiyenin Uluslararas Siyasi Batlar 1945-1990, cilt-2, SBF yay. s. 391.

tear Robert Lovett, George Kennan'in yardmcs Paul Nitze ve Dileri Bakanl Mstear James Webb NATO konusunda alyorlard. Bu ekirdek kadro ABD Kuvvet Komutanlar Kurulu Bakan General Omar Bradley, Dou Atlantik ve Akdeniz Blgesi Deniz Kuvvetleri Bakomutan Amiral Conolly ile temastaydlar. NATO hazrlk almalarna kilit isimlerinden biri olarak katlan ABD'nin Trkiye Bykelisi George Mc Ghee NATO'nun Trkiye politikasnn nasl hazrlandn yle aklamaktadr. "5 Mays 1949 tarihinde ABD; NATO ile ilgili lkelerle grme yaparken ABD Dileri Bakanl da ABD gvenliine ve stratejik yaklamlarna gerekesinde geni yer veren bir Trkiye politikas hazrlanmaktayd. Gereke, ABD'nin Ortadou'daki karlarnn daha geni bir kapsaml tablosunu izerek balyordu. Dou Akdeniz ve Ortadou' da bizim temel amacmz barn ve istikrarn salanmasn temin etmekti. Bunu yapabilmek iin, blgedeki ekimelerin ve kar atmalarnn sonunda 3. dnya savana yol aabilecek ak dmanlklara dnmesini nlemek gerekmekteydi" Rapor devam ederek Trkiye'ye deiniyor, ynetimin gl bir askeri ve ekonomik yardmyla bu lkenin bamszln koruyabilecei ve bugnk gibi blgede Sovyet yaylmasn nleyen bir duvar rol oynayabileceini umduunu" belirtiyordu. Trkiye'nin Silahl Kuvvetleri ABD yardm sonucu ne kadar glenirse ABD ve mttefikleri herhangi bir savata Trkiye'ye operasyonlarn bir ss olarak ve Sovyetleri "hayati stratejik nem tad bu blgeden" uzakta tutmakta o kadar gvenilebilirdi.(11) George Mc Ghee'n szn ettii ABD iin Trkiye politikas'n hazrlayan ekip George F.Kennan'n banda bulunduu Dileri Bakanl Politik Planlama Blm ile birlikte idi. George Mc Ghee'de bu ekip ile birlikte alan ve Trkiye, Ortadou ve Afrika ile ilgili politikalarn hazrlanmasnda yer alan kilit bir ahsiyetti. Ekibin tm de Ford Vakf'ndan di. Ekibin hazrlklarn srdrd alma "Byk Alan"; ABD temel

64

11. George Mc Ghee ABD-Trkiye-NATO-Ortadou, Bilgi yay. 1992, s.l16117 65

stratejisi kapsamnda Trkiye'nin rolnn belirlenmesi ve o roln hayata geirilmesi idi. Plan George F.Kennan'n Sovyetler Birlii evreleme politikasna dayal pland. "Byk Alan" Bat Yarm Kresi'ni, Bat Avrupa'y, Uzak Dou'yu, Ortadou'nun esiz enerji kaynaklarn, nc Dnya'nn geriye kalan blmlerini ve mmknse btn yeryzn iine alacakt. Yeni Dnya Dzeni'nde blgede zel bir ilev ykleniyordu. ABD; Ortadou Blgesi iin Trkiye politikasn tespit ederken kendisinin dnya gvenlii asndan deerlendirmekteydi. Tarihi John Lukacs Dileri Bakan Dean Acheson'un Yunanistan ve Trkiye'yi NATO'ya alma fikrini neden ileri srdn yle deerlendirmektedir. "Trkiye'yi NATO'ya alma fikri, son anda nereden kmt. Bu Dou lkeleri'nin Kuzey Atlantik'le ne ilgisi vard. Washington'un amac, Rus ve Komnist gcn Bat Avrupa'dan uzak tutmakt. Bunun amac da NATO'nun Avrupa'nn blnmesine katkda bulunmasyd." (12) Mc Ghee, hazrlamakta olduklar planla, nc Dnya Sava'n nlemeyi, Trkiye'ye askeri ve ekonomik yardm yaplmas, Trkiye'de bir Sovyet yaylmasn nleyen bir duvar rol stlenmesi, Trk Silahl Kuvvetleri'nin ABD yardm sonu glendirilmesi ve Trkiye'nin operasyonlar ss olmas ve Sovyetlerin blgeden uzak tutulmas amalanmaktayd. Ford Vakf ekibi bata ekipte yer alan George Mc Ghee NATO'yla AET balantsnn zorunluluundan bahsediyor ve bunun analizini yle yapyordu: "Avrupa Topluluu'na giri sorunlar stesinden gelinmeyecek eyler olmamakla birlikte, kanmca bu giri mcadelesi, Trkiye'nin dier NATO yeleri ile ilikileri asndan en byk potansiyel tehlikeyi oluturacaktr. Bununla birlikte, AET'ye girme konusunda kararl bir aba gsterdikten sonra Trkiye eer baar ansnn ok zayf ya da hi denecek kadar yok olduu kararna varrsa, kendine alternatif yollar aramak zorunda hissedebilir. Byle bir karar, Trkiye'yi mutlaka AB'den ayracak deildir, ama, Bat Avrupa ile ilikilerini ok byk lde etkileyecektir.
12. John Lukacs, 20. yy. ve Modernliin Sonu, Tarih yay. 1993, s.223

Trkiye hissettii aresizlik iinde Dou'ya ynelebilir, geleceini Ortadou'da, Gney Asya'da ve gelimekte olan dnyada arayabilir." George Mc Ghee; bakanlktaki baarl almalar sonucunda 8 Haziran 1949'da Bakan Truman tarafndan Yakn Dou, Gney Asya ve Afrika'dan sorumlu Dileri Bakan Yardmclna atanmtr. 26-29 Kasm 1949'da stanbul'da bir Ortadou Misyon Bakanlar Konferans dzenlenmi ve Mc Ghee de bakan yardmcs olarak bu konferansa bakanlk etmitir. George Mc Ghee, 1951 ylnn Aralk aynda Bakan Truman tarafndan Trkiye Bykeli ve Trkiye Misyonu Bakanl'na atanmtr. Bu atanma Trkiye Yunanistan'n NATO'ya giriiyle ilgili 15 ubat 1952 tarihli Protokol'n yrrle girmesinden 3 ay kadar nce gereklemitir. George Mc Ghee'nin her iki tayinini de Bakan Truman yapmtr. Truman bu tayinleri Rockefeller'in ve CFR'nin badanman ve akl hocas Adolf Berle'nin (Jr) nerisiyle yapyordu. ABD'nin Almanya Eski Bykelilii'ni de yapan George Mc Ghee Dileri Bakan yardmclna getirilmeden nce Dileri bakanl Ekonomik iler mstear William Clayton'un yardmcs idi. George Mc Ghee alma arkadalar George F. Kennan, John Mc Cloy, Dean Acheson, Charles Bohlen, Averel Harriman ve Dileri Bakan Mstear Robert Lovett iin "Bilge kiilerdi" deerlendirmesini yapmtr. Mc Ghee Dileri Bakanlnda Dileri Bakanl Mstear (sonradan bu mevkide Bakan Yardmcs denmeye balanmtr.) James Webb, Rusya ve Ortadou deneyimine sahip, uzun yllarn Dilerine vermi Dileri Bakanl, Yakndou, Gney Asya ve Afrika leri Blm Bakan Loy Henderson, Dileri Bakanl Mstear Robert Lovett, Will Clayton'un mstearlktan ayrlmas zerine onun yardmclndan mstearla ve ardndan 8 Haziran 1949'da Bakan Truman tarafndan Yakndou, Gney Asya ve Afrika'dan sorumlu bakan Yardmclna atanan George Mc Ghee, General Patrick Le May komutasnda Japonya'ya kar BO 29 hava savana katl-

66

67

m bir istihbarat subay (ajan) idi. 1946'da Dileri Bakanlna girmi, ABD'nin Avrupa Marshall Plan zel Temsilcisi ve ABD'nin Londra Bykelisi Averell Harriman ile birlikte almt ve 1946-1953 yllar arasnda burada alm, Teksas'ta bir irketi patronuydu. (13) 1950 ylnda yerini Paul Nitze'ye brakan George Kennan'n banda bulunduu Dileri Bakanl Planlama Blm 1949 ylnda ABD'nin ABD'nin Dou Avrupa'daki casusluk rgt, Dou cephesinde Nazi askeri istihbaratnn banda bulunmu olan General Reinhard Gehlen'in ynettii ebekeden de sorumluydu. Tabiatyla ayn sorumluluk Nitze tarafndan da devralnmt.(14) NATO'nun Gizli Maddesi: NATO'nun 1948 tarihli ilk antlama metninde gizli bir madde yer almaktayd. Bu maddenin varlndan dnya, NATO Genel Sekreteri Lord Carrington'un 21 Nisan 1986 tarihli Newsweek dergisine verdii rportajdan haberdar oluyordu. Ancak Newsweek'in bu says hibir yerde bulunamyordu. Yaklak 8 yllk bir aratrmadan sonra Lord Carrington'un yazsn bulduk ve ekte yaynlyoruz. Sz konusu maddeye gre, NATO yesi olmak isteyen devlet, "Komnizme kar mcadele edecek devlete bal bir kurulu oluturmak zorundayd". Bu rgtte yer alacak personel ve kadro almalar lene kadar gizli tutulacakt. Ancak, bu koul eksiksiz olarak yerine getirildikten sonra NATO'ya yelik bavurusu kabul edilecekti. "Vagram" gizlilik dereceli madde ile, "Hr dnyann simgesi" Atlantik Paktnda NATO denetiminde gizli bir "Komite" kuruldu. Her NATO yesi devlet 6 ayda bir toplanan bu "Komite^'ye delege gndermek zorundayd. "ABD denetimindeki bu gizli, 'Komite'nin ne gibi ilerle ilgilendiini anlamak iin Amerikan Ulusal Gvenlik Konse-

yi'nin 1950 ylnda yaynlanan 67/2 numaral direktifine bakmak gerekli. Bu gizli karara gre, ABD komnistlerin yasal yollarla "hkmette temsili" veya "kontrol ele geirme abalarna" kar uygun askeri gle kar koymalyd. Hkmetlerin askeri gleri devreye sokmas iin, devrimci direniin belirtilerini saptamas, yeterli bulunuyordu." NATO'daki en yksek gizlilik derecesi "Cosmic Top Secret" olarak bilinen derecenin de stndeki "Vagram" (lm) gizlilik derecesindeki hl gizliliini koruyan bu maddenin varl NATO Genel Sekreteri ve Bilderberg Grubu Bakan Lord Carrington'un New York'ta Newsweek'ten John Barry'e verdii rportajn 21 Nisan 1986 tarihli Newsweek'te yaynlanmas ile ortaya kt. Rportaj; terrizm konusundayd ve Avrupa terrizmi konusunda ABD'ye yeteri kadar destek veriyor muydu? Carrington; rportajn bir blmnde Barry'nin sorusuna cevaben u aklamalar yapyordu: Terrizmin iki vehesi arasnda bir ayrm yapmanz lazm. Baz Avrupa lkelerinin ald, bazlarnn almad gvenlik istihbarat ve polis ilemleri ve politik eylemler. Birinci konularda ibirlii ok daha iyi bir hale gelmitir. NATO'nun terrizm (komnist faaliyetler olarak anlamalyz. E.B.) ile ilgilenen, 'zel bir komitesi' var.* Bu "komite"de lkelerin istihbarat st yetkilileri var ve onlar bilgi al verii konusunda ok yakn bir ibirlii iindeler. Bunun sonucu olarak ksmen baz baarlar elde edilmitir. Politik eylemlere gelince, biz imdi terrizmin deiik bir ekliyle uramaktayz. Son 17-20 yldr Avrupa'da devam eden terrizm-Almanya, Fransa, Belika, spanya, talya'da-lke iinde gelimi bir terrizm, yani bu terrizmin politik ynleri kt lke dnda dier lkelere uygun dmez. Ama burada unu syleyebiliriz ki, Kuzey rlanda'daki daha bakadr. Fakat imdi durum udur, grne gre Ortadou kaynakl kiilerin oklukla Avrupa topraklar zerinde gerek-

13. George Mc Ghee, ABD-Trkiye-NATO-Ortadou, Bilgi yay. 1992, s.295 14. Agy, s. 165 ve sonras

* zel komite; ACC: Allied Coordination Committee; Mttefik Koordinasyon Komitesi (Sper NATO olarak anlaynz. E.B)

68

69

letirdikleri terrizm olaylarn gryoruz ve bu, bana gre daha zor bir problem sergiliyor. Hi phe yok ki, Ortadou lkelerinin bir ksm bir tr terrizm gerekletiriyorlar. Sadece Kaddafi'ye has bir ey deil. Sonu olarak da Ortadou ve Libya'da deiik karlar olan Avrupa lkelerinden zel bir aksiyonda bulunmalar istendiinde, bu lkeler sorumlu tuttuklar belirli gruplar hakknda delil istediklerinde, bu konu hemen ortaya kacaktr. Bu tabiatyla istihbarat kaynaklar hakknda baz glkler ortaya koyacaktr. ABD hkmeti bu istihbarat aklamann avantaj ve dezavantajlar konusunda karar vermek zorundadr.(15) NATO'nun Gizli Amac: NATO'nun, 1949 ylndaki kuruluundan beri beyan edilmemi nemli amalarndan biri, 20. yzylda birbiriyle iki kez savaa tutumu olan Avrupal gleri tek ittifak iinde birletirmekti. Her birinin kendi ulusal ekonomik karlarn savunmasndansa muhtemelen herkesin ortak bir kar paylaaca ticari anlamalar, ulus tesi irketler ve mali kurumlarn yararna olacak bir siyasi ve ekonomik dzenin genilemesini salayabilirlerdi. ABD nderliinde tek bir askeri rgt altnda birleecek olan sanayi gleri 20. yzyln ilk yarsnda yaptklar gibi birbirleriyle ykc sonulara yol aacak ekilde didimektense beraberce azgn sularda avlanabilirlerdi. "Uluslararas Topluluk" diye adlandrlan ey genellikle, bu yeni Emperyal Kondiminyum'un maskesi oluyordu.(16)

YEDNC BOLUM

TEK DNYACI CIA'CILAR

Beyaz Saray'daki Souk Savalarn kafasnda II. Dnya Sava bitmemiti. Bitecei de yoktu. Sava sadece gizli ve sessiz bir forma brnmt. Bunlar Amerikan tekelci sermaye iktidarlarnn Tek Dnya hkmetleri araclyla srdrlmesini ancak CIA'nn gizli operasyonlaryla ve ok daha kolay gerekletirilebileceini hararetle savunan bir ekirdek ekipti. Ekip: Ford Vakf'nda oluturulmutu. Bu ekip ksa bir srede ABD Ynetimi'nin kilit noktalar'n ele geirmiti. Tek Dnyac CIA'clar olarak ne kan bu ekip NATO, Marshall Plan, Avrupa Ekonomik Topluluu, CIA, vb. emperyalist rgtleri kurmulard. Ekip hakkndaki nemli bilgiler takip eden sayfalarda verilmitir. NATO, Marshall Plan, AET ve CIA'nn Kurulmasnda Kilit Rol stlenen Tek Dnyac CIA'clar: Harry S. Truman: ABD Bakan, Truman Doktrini'nin mimar, rtl faaliyetlerin devlet ynetiminde bir arac olarak kullanlmasnn hararetli savunucusu David Rockefeller: Marshall Plan, CIA, AET, NATO, Londra merkezli Tavistock Psikolojik sava stratejileri Enstits'nn kurulmas almalarnn yrtcs, finansr, CFR Bakan, Nelson Rockefeller: Rockefeller Vakf Bakan, CFR yesi, Avrupa Hareketi'nin finansr Truman Doktrini'nin uygulama sorumlusu.

15. Noam Chomsky, Sam Amca Ne stiyor? Minerva yay. 1. bask, 2000, s. 13 16. Diana Johnston, Ahmaklarn Seferi, Balam yay. 1. bask, 2004., s.350

70

71

Henry Ford II: Ford Vakf Bakan George Marshall: ABD Dileri Bakan, Marshall Pla n'nn mimar John Foster Dulles: ABD Dileri Bakan, CIA Bakan, Ailen Dulles'n kardei, David Rockefeller'in yakn akrabas, Hitler'i iktidara tayan dev Alman tekelci sermayesinin AB D'deki temsilcisi, ABD-Hitler gizli grmecisi Ailen Dulles: CIA kurucusu ve ilk bakan, John Foster Dulles'n kardei, David Rockefeller'in yakn akrabas, CFR Bakan George F. Kennan: ABD Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakan, "SSCB evreleme" politikasnn mimar byk antikomnist, Truman, Marshall ve Forrestal'n sa kolu, OSS casusu, OSS Avrupa Blm Bakan, ABD Moskova Misyonu Bakan Yardmcs, SSCB uzman John Mc Cloy: ABD Dileri Bakanl Mstear, Ford Vakf Bakan, CFR Bakan, Ford Vakf-CIA likileri Koordinatr ve Finansr, David Rockefeller'in avukat ve sa kolu William Clayton: ABD Dileri Bakanl Ekonomik ler Mstear, Dileri Bakan Yardmcs William Donoyan: OSS Casusluk rgt Bakan, bu ko nularda Roosevelt ve Truman'in danman Edward Stettinius: ABD Dileri Bakan, II. Dnya Sava sonras sorunlarn inceleyecek zel komisyon kurulmasna dair Dileri Bakanl ve CFR'nin 2349 sayl belgesinin hazrlaycs, Rockefeller'in adam Adolf Berle Jr.: ABD Bakan Roosevelt ve Truman'n Ba Danman, Adolf Berle'nin olu, Avrupa Hareketi iin ABD Grubu Bakan Rockefeller'in mutemet adam Averell Harriman: ABD Londra Bykelisi, ABD'nin Marshall Plan zel Temsilcisi George Mc Ghee: ABD Dileri Bakan Yardmcs, Dileri Bakanl Yakmdou-Gney Asya-Afrika leri Mstear, ABD Ankara Bykelisi Paul Nitze: ABD Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakan, OSS Casusluk rgt'nn Dou Avrupa Blm Bakan

Walter Bedel Smith: OSS Bakan, OSS Dou Avrupa Blm Bakan, CIA Kurucu ekibinden Robert Paterson: II. Dnya Sava srecinde ABD Sava Bakan James Webb: ABD Dileri Bakan Yardmcs Robert Lovett: ABD Dileri Bakan Yardmcs, Dileri Bakanl Mstear Loy Henderson: ABD Dileri Bakan Yardmcs, Dileri Bakanl Yakndou-Gney Asya-Afrika leri Blm Ba kan, Moskova Bykelisi Paul Hoffman: Marshall Plan Avrupa Ekonomik Temsilcisi Russell C. Leffingwell: J. R Morgans'n byk hissedar, CFR Bakan Richard Bissel: Ford Vakf Bakan, CIA Bakan, CIA Bakan Ailen Dulles'n Ba Danman Lawrence Houston: CIA Genel Danman Amiral Sidney Souers: Merkezi stihbarat Grubu (CIG) Bakan Kermt Roosevelt: CIA Alan Sorumlusu, CIA Ajan Roosevelt'm olu Frank Lindsay: Politika Koordinasyon Ofisi Paramiliter Operasyonlar Bakan John Bross: OSS Casusu, CIA ajan Dwight Mc Donald: CIA ajan rving Kristol: CIA Grevlisi, Brooklyn'li Trokist, 1951'de Ford Vakf fonlaryla New York'ta kurulan Amerikan Kltrel Komisyonu CIA'nn Szlemeler Yneticisi NeoCon Hareketinin nde gelen kuramcs Joseph Retinger: Bilderberg Grubu Kurucusu-Genel Sekreteri, David Rockefeller, John Foster Dulles, Ailen Dulles'n adam, Prens Bernhard' Bilderberg Grubu Bakanlna tayan adam, Avrupa Birleme Hareketi'nin mimar, CIA'nnn adam, ngiliz Gizli Servisi zel Operasyonlar Blm alan Jean Monnet: Avrupa Birleme Hareketinin mimarlarndan, George Marshall'la Marshall Plan konusunda yakn alma iinde bulunan adam, Avrupa Birleme Hareketi'ne CIA'dan fon aktarcs, CIA ile yakn balantl
73

72

Robert Schuman: Schuman Plan'nn mimar, bu plana CIA'dan fon aktancs, CIA ile yakn balantl Prens Bernhard: Bilderberg Grubu Kurucusu ve ilk bakan, G Farben Alman dev trst ve ABD Lockheed trstnn ajan, CIA ile balantl, Reiter SS Subay, Alman ve ngiliz ajan Paul Henry Spaak: Avrupa Birleik Devletleri iin ABD komitesi Bakan, OSS, CIA ve MI6 balantl, NATO Genel Sekreteri David Rockefeller- Nelson Rockefeller Rockefeller; II. Dnya Sava sona erdiinde henz 30 yandayd. 1936 ylnda Harvard niversitesi'ni bitirdi. Ardndan Fabian Sosyalistleri Cemiyeti'nin Londra Ekonomi Okulunu (London School of Economics) ve Chicago niversitesi'ni bitirdi. Savam ardndan D likiler Konseyi (CFR) Sekreterlii Aratrma Grubunda yer ald. Buradaki almalarla Marshall Plan'nn ats oluturuldu. Rockefeller daha sonralar CFR Bakan oldu ve 19701985 yllar aras 15 yl sreyle bakanl srdrd. 1954'te Bilderberg Grubu'nun 1973'te Trileteral Komisyonu'nun Amerikan Konseyi, Amerikan Forumu ve Amerikan Toplumu vb. rgtlerin kurucusu oldu. (1) Rockefeller Vakf, ABD'nin Souk Sava dzeneinin en az Ford Vakf kadar ayrlmaz bir parasyd. 1913 ylnda kurulan Vakfa en byk bata bulunan kii babas efsanevi III John D. Rockefeller'di, Rockefeller'in Bakanl dneminde CFR'nin gc giderek artt. 1927 ylnda Rockefeller Ailesi'nin CFR'yi finanse eden sermayedarlarn arasna katlmasyla CFR'nin denetimi nemli lde Rockefeller'in eline geti. 1929 ylnda Rockefeller Ailesinin verdii para ile New York'taki bugnk binasna tand. CFR, 1929 ylnda Dileri
1. William F. Jasper, Rogues Gallery of EU Founders, http://www.stoptheftaa.org/artman/Publisher/printer-135 .html

Bakanlna aratrmalar yapmas ve nerilerde bulunmas iin anlama yapt. Rockefeller Vakf, bu almalarn tm giderlerini karlamay stlendi. O tarihten sonra Rockefeller Ailesi, CFR'nin byk destekisi oldu. Bu destek halen devam etmektedir. CFR'yi kurduran bankerlerden biri olan Paul Warburg, Otto H.Kahn, Henry Morgenhau,* Herbert Lehman ve Bakan Wilson ile Bakan Franklin Delano Roosevelt'in yaylmac politikalarnn mimar ve Badanman Edward Mendel House CFR'yi ABD'yi yneten bir rgt haline zaten getirmilerdi. CFR'ye Rockefeller Ailesi'nin katlmasyla CFR demek Rockefeller demek olmutur. CFR; Roosevelt'i iktidara getirmi ve yayma CFR'nin gl bankerleri Henry Morgenthau'nun olu Henry Morgenthau Jr Hazine bakan ve Albay Edward Mendel Hause'u Badanman olarak gndermitir. Roosevelt, 1929 ekonomik kntnn ardndan balatt "Yeni Ekonomi Program" (New Deal) beyni olarak Mendel House'un rotasna girmitir.(2) 1940'ta Rockefeller Vakf'nda ok nemli bir beyin takm Rockefeller zel alma Projesi iin de bir araya gelmiti. yeleri arasnda Henry ve Clare Bouth Luce, Lawrence Rockefeller, Towsend Hoops, Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, Frank Lindsay ve CIA'da William Bundy bulunuyordu. Bakan Roosevelt zerinde ok byk gc olan CFR; ABD'yi II. Dnya Sava'na sokmak iin byk aba harcamtr. William Stephenson'un ynettii zel stihbarat Servisi (Special Intelligence service-SIS ve William Donovan'n ynetimindeki OSS Alman gemilerine sabotajlar dzenlemi ve bylece Hitler'i ABD'ye savaa zorlamtr. Stephenson ve Donovan Rockefeller'e ok yaknd.(3)
* Henry Morgentau, 1912-1916 yllar arasnda Osmanl mparatorluu'nda ABD Bykelilii yapmtr. Morgentau daha sonralar szde Ermeni soyknmn konu edinen ve Osmanl mparatorluunu soykrm uygulamakla sulayan kitabn yazardr. 2. Eustace Mulns, The World Order: Our Secret Rulers, s.90 3. Ayn yerde, s. 139

74

75

SIS'in alt Rockefeller Center'daki merkez bu istihbarat uzmanna zel olarak Rockefeller'in istei zerine tahsis edilmiti. Daha sonra CIA'ya dnecek olan OSS'yi yneten Donovan ise, Rothschield'lerin pek ok zel iine bakm, hatta onlar temsilen Hitler'le grmeye gitmitir. Rockefeller Ailesi ile olan ilikileri ise, daha da gerilere gitmektedir. 1915'te Rockefeller Vakf'mn Sava Ynetim Komisyonu'na seilmitir ve her zaman sadk Rockefeller hizmetlisi olarak kalmtr. (4) OSS; Rockefeller'in has adam olan William Donovan'm ynetimindeki casusluk servisiydi. Rockefeller CFR'nin uzants olduundan OSS, CFR'nin bir uzantsyd. OSS; II. Dnya Sava yllarnda Sovyet Gizli Servisi NKVD ile gizli ittifak kurmutu. Donovan bu i iin 1943'te Moskova'ya gitmi, Fitin ve A. R Assikov adl NKVD yneticisiyle bir anlama imzalamtr. Anlamaya gre iki gizli servis de birbirinin lkesinde ofisler aabilecek ve istihbarat konularnda ibirlii yapacaklard. Amerikal Mullins OSS-NKVD ibirliini srdren ve sonras da hi kesilmeden devam ettiren CIA-KGB atmasnn da gz boyama olduunu yazmtr.(5) CFR'yi son derece gl bir rgt yapan David Rockefeller; her iinde CIA'yi kulland. William Donovan II. Dnya Sava sonrasnda OSS'nn bandan ayrlp, CIA Bakan olacak olan Ailen Dulles'in danmanlna, Ailen Dulles'in yardmcs olacak Thomas Braden ve Bakan Eisenhower'n son dneminde CIA Bakanlna General Walter Bedel Smith'i Rockefeller getirmitir. Bunlar Rockefeller tarafndan Bilderberg yesi yaplmlard. Rothschield Ailesi tarafndan finanse edilen ngiltere Uluslararas likiler Enstits (Chatham House) ilerleyen yllarda Rockefeller tarafndan da finanse edilmitir.(6)

I. ve II. Dnya Sava srecinde Psikolojik Sava rgt olarak alan Londra Merkezli Tavistock Grubu, Rockefeller Vakf'nn yapt byk balarla 1946 ylnda Tavistock nsani likiler Enstits olarak yeniden yaplandrlmt. David Rockefeller bu enstitye Psikolojik Sava Aratrmalar yapma ve uygulama grevi vermitir. (7) Nelson Rockefeller Nelson Rockefeller; Truman Doktrini'nin uygulanmasndan sorumluydu. 1950 ylnda Truman Doktrini'ni hayata geirmek iin kurulan uzmanlar komitesinin Bakanlna Nelson Rockefeller getirilmiti.(8) John Foster Dulles-Allen Dulles David Rockefeller; akrabas John Foster Dulles' CFR yeliine, Rockefeller Vakf Bakanl'na, Carnegie Vakf Bakanlna ve Dileri Bakanlna getirmitir. John Foster Dulles'in kardei Ailen Dulles' nce CFR Bakanlna, daha sonra CIA'nn kuruculuu ve ilk bakanlna getirmitir. John Foster Dulles, Hitler'i destekleyip onu Fhrerlie tayan Alman tekelci dev sermayesinin ABD'deki temsilcisiydi. IG Farben, Vereinite Stahlvverke vb. sanayi devlerinin ve Hitler'in gizli sermaye ajanln stlenen Shrder Trust'n iki sava arasnda ve II. Dnya Sava sonrasnda ABD'deki Temsilci John Foster Dulles'in hisse sahibi olduu Sullivan Cromwell irketiydi. CIA Bakan Ailen Dulles'in yardmcs Thomas W. Braden; Avrupa Hareketi iinde en yksek mevkileri igal eden Avrupal devlet adamlarnn tmnn Avrupa Hareketi'nin CIA tarafndan finanse edildiini bildiklerini ve bunu onayladklarn aklamtr.(9)

4. Ayn yerde, s. 133-150 5. Ayn yerde, s. 147 6. Luis Gonzales-Mata, Les Vrais Maitres du Monde, Bernard Gassel yay. Paris 1979 Trke zeti.

http://www.unsaccodicanapa.com/ 8. Holly Sklar, Trilateralizm, South End Pres. Boston, 1980, s.53-55 9. James Petras, The Ford Foundation and CIA, http://www.rebelion.org/petras/english/fordO 10102.htm; William Blase'den aktaran Yarn Dergisi, Kasm 2003; Holly Sklar, Trilateralizm, South End Pres, Boston, 1980, s. 184-185

7.

76

77

George Frost Kennan George F. Kennan; Dileri Bakanl Politik Planlama Blmnn banda bulunmutur. Bu blm 1949 ylnda ABD'nin Dou Avrupa'daki Casusluk rgt'nn (OSS Avrupa Blm) Dou Cephesinde Nazi Asker stihbarat'nn banda bulunmu olan General Reinhard Gehlen'in yaratt rgtn de sorumlusuydu. (10) George F. Kennan; Moskova'daki ABD Bykeliliinde Rusya uzman (OSS Casusluk rgt'ne bal olarak-E.B.-) olan bir diplomatt. Kennan, Moskova'dan Washington'a "Long Telegram" olarak tannan bir dokman gndermiti. Bu dokman Washington'un dnya grn yeniden ekillendiren az bulunan elilik raporlarndan birisiydi. Kennan, bu dokmanda, Sovyet D Politikas'nn komnist ideolojik gayretkelii ile eski moda arist yaylmaclnn bir karm olduunu ileri sryorduk.(11) Kennan; Temmuz 1944'ten Nisan 1946'ya kadar ABD Moskova Misyon Yardmclnda bulundu. Kennan; 1947-1949 yllar arasnda ABD Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakanl yapmtr. Kennan bu greve Bakan Truman'n i halkasndaki Dileri Bakan George Marshall ve Bahriye Bakan James Forrestarin sraryla getirilmitir. Forrestal daha sonra Sava Bakan olmutur. 1943 sonundan 1944 sonuna kadar Avrupal mttefiklerin Avrupa Politikalarn hazrlayacak olan Avrupa Danma Komisyonu'nun ABD heyetinin Bakanl'n yapmtr. Kennan; Bakan Franklin D. Roosevelt'in seimini takiben 1933'te ABD'nin Moskova Bykelisi William C. Bullitt'in yannda balad. Charles E. Bohlen ve Loy W. Henderson Moskova Bykelilikleri dneminde elilik personelini Rusya konusunda eitmitir. 1925'te Princeton niversitesi'ni bitirince Dilerine girmi ve svire, Almanya, Estonya, Lituanya ve Letonya'da grev yapmtr.(12)
10. Noam Chomsky, Sam Amca Ne stiyor? Minerva yay. 1. bask, 2000, s. 13 11. Henry Kissinger, Diplomasi, Ban. yay. 2, bask, 2000 ,s.423-425 12. http://en.Wikipedia.org/wiki/Gerge-F-Kennan

John MC Cloy John MC Cloy; 1954 ylnda Ford Vakf Bakan olmutur. Onun dneminde Vakf emperyal gcnn zirvesine ulamtr. Vakf; CIA ile adeta i ie olmutur. MC Cloy; Ford Vakf Bakan olmadan nce ABD Sava Bakan Yardmcl, Dnya Bankas Bakanl ve igal altndaki Almanya Yksek Komiserlii yapmtr. Bu dnemde saysz CIA ajanna korumaclk yapmtr. Ford Vakf ile CIA arasnda gizli balant ve finansal ibirlii ilikileri kurmutur. MC Cloy; Rockefeller Vakf Bakanl, CFR Bakanl, Rockefeller'in Chase Manhattan Bankas Bakanl, 7 byk petrol irketinin Wallstreet ve Rockefeller'larn avukatln yapmtr. Saysz byk irketin ynetim kurulu bakanlnda bulunmutur.(13) Richard Bissel Ford Vakf Bakan (1952), CIA Bakan Ailen Dulles'n danmandr (1954).(14) Dwight Mac Donald CIA'ca fonlanan Encounter Dergisi'nin Editr, CIA ajandr. (15) John Bross Stratejik Hizmetler Brosu (Office Strategic Services / OSS) mensubu, sonralar CIA mensubudur. (16) Lawrence Houston CIA Genel Danman'dr.(17) Frank Lindsay Politika Koordinasyon Ofisi (Office Political Coordination / OPC) ve Paramiliter Operasyonlar Bakan'dr.(18)
13-19 Sallie Pisani, The CIA and the Marshall Plan. 14. Agy. 15. Agy. 16. Agy. 17. Agy. 18. Agy.

78

79

Amiral Sidney Souers Merkezi stihbarat Grubu (Central Intelligence Group / CIG) Bakan'dr.(19) Averell Harriman Retinger; ABD'nin Londra Bykelisi Averell Harriman'la Londra'da grm ve Avrupa'nn birlemesi hakkndaki grlerini iletmitir. Harriman Retinger'in ABD ziyaretini dzenlemi ve finanse etmitir. Harriman, Retinger'i J.R Morgans'n byk hissedar Leffingwell, David Rockefeller; Nelson Rockefeller, Dodge Motor irketi'nin Bakan Alfred Sloan, John Foster Dulles ve Adolf Berle Jr ile grmesini salamtr. Retinger'in teklifi ile Berle Jr, Avrupa Birlemesi iin Amerikan Grubu 'nun liderliini kabul etmitir.(20) Adolf Berle Jr. Adolf Berle Jr; CFR'nin, Bakan Roosevelt ve Bakan Truman'a Badanman yapt Tek Dnyac'larn adamyd. Berle Jr, David Rockefeller'in mutemet adamyd. Retinger'le, Berle Jr'u buluturan ve ona Avrupa Hareketi iin Amerikan Grubu'nun liderliini kabul ettiren irade Rockefeller'in iradesiydi.(21) Paul Nitze ABD Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakan George Kennan, grevini 1950'de Paul Nitze'ye brakmtr. Politika Planlama Blm, 1949'da ABD'nin Dou Avrupa'da-ki Casusluk rgt Dou Cephesi'nde Nazi Asker stihbaratnn banda bulunmu olan General Reinhard Gehlen'in ynettii "ebeke"den sorumluydu.(22) George F. Kennan, Bakan Roosevelt ve Bakan Truman dnemleri Dileri Bakanl Politika Planlama Blm Bakanyd. Kermit Roosevelt Kermit Roosevelt CIA ajandr. CIA Alan Operasyon sorumlusudur. Bakan Roosevelt'in oludur.(23)
19. Agy. 20. WiIIiam F. Jacper, Roques'Gallery of EU Founders. 21. Agy. 22. Agy. 23. Agy.

Joseph Retinger Joseph Retinger; Albay Edward Mendell House ile yakn iliki iindeydi. House, Paul Warburg, Otto H.Kahn, Herbert Lehman ve Jacop Shiff gibi finansrlerin Beyaz Saray'daki mutemet adamyd. Bakan Wilson ve Bakan Roosevelt'in badanmanyd. Onlar ABD'nin yaylmac ve hegemonyac politikalar uygulamaya ikna ediyordu, ynlendiriyordu. Retinger; David ve Nelson Rockefeller, Kuhn Loeb irketi'nin orta William Wiseman, Rockefeller'in adam George Franklin, Rockefeller Vakf ve Chase Manhattan Bankas Bakanln yapm John Mc Cloy ve John Foster Dulles'in kendisine byk destek verdiini hatralarnda anlatmtr. Retinger'e ABD'de yapt grmeler sonucu Bilderberg Grubunu kurma yolunda byk destek veren g hepsinin de yesi olduu CFR idi. CFR, Bilderberg Grubu'na destek vermek iin CFR'nin en etkili aygt olan CIA'yi kullanmtr. CIA zerinden fon aktarm muhaliflerini etkisizletirmitir. Onun iin Luis Gonzales Mata, Avrupa Hareketi CIA yardmyla yaratlmtr. Katknn arkasndaki en nemli isim CIA Bakan Ailen Dulles olmutur, demektedir. Luis-Mata Avrupa Hareketi'nin Bilderberg Grubu'nu nasl dourduunu da aklamaktadr. ABD, 1950'li yllarn banda bu CIA destekli hareketin varlnn Avrupa'da rahatszlk yarattn fark edince, daha gzel bir yolla Avrupa'ya hkmetmeye karar vermitir. Prens Bernhard, General Eisenhower'n Almanya'daki kuvvetlerinin bana getirilince Avrupa Hareketi ile ok yakndan ilgilenmeye balamtr. Bernhard'n danman Paul Rykens, Joseph Retinger ve byk bir olaslkla Jean Monnet'in yardmlar ile 1948'de La Hey'de ilk byk Avrupa Hareketi konferansn toplamtr. CIA Bakan Ailen Dulles'in Yardmcs Thomas W. Braden, Evening Post'a 1967'de yazd "Ahlaksz CIA'dan memnunum" adl makalesinde, Akdeniz limanlarnda silahl koruma gc olarak grev yapan komnist liman iilerine verilmek zere Walter Reuter'e 50 bin dolar verdiini yazmtr. Braden, Avrupa Mer-

80

81

kez Organizasyonlarnda grevli entelekteller iin Kongre'den zgrlkler Fonu'nu geirebilmek iin bir CIA ajann Encounter dergisine yerletirdiklerini ve entelektellerin CIA'nn finanse ettii vakflardan fonlandklarn bildiklerini yazmtr. CIA Bakan Ailen Dulles'n Yardmcs Thomas W. Braden, Avrupa iindeki en yksek mevkileri igal eden devlet adamlarnn tm'nn Avrupa Hareketi'nin CIA tarafndan finanse edildiini bildiklerini ve bunu onayladklarn aklamtr. Avrupa Hareketi Genel Sekreteri Retinger 1952 ylnda ABD'den Avrupa'ya dndnde uluslararas bir rgt kurmann gerekli olduunu aklamtr. Bilderberg Grubu byle domutur. Retinger CFR'den ald byk destekle "Ekibi"ni kurmaya balamtr. Retinger'in ilk iliki kurduu kiiler, eski, Belika Babakan' Paul Van Zeeland ve dev nilever irketi Bakan Paul Rykens'ti. Rykens; Avrupa'y birletirip ABD'ye balayacak bir rgtten Prens Bernhard'a bahsedeceini sylemitir. Gerekten de byle olmu ve Hollanda Prensi Bernhard; Retinger'e katlm ve sonradan da Bilderberg Grubu Bakan olmutur. Bernhard; Rockefeller Ailesi ile ortaktr. Prens Rockefeller Ailesi'nin petrol trst Standart Oil of NewJersey (Exxon) irketinde 12 milyon dolarlk hisseye sahiptir. Bernhard; Royal Deutch Petroleum isimli bir dier dev petrol irketinde de nemli hissesi mevcuttur. Royal Deutch'un sahibi ise Rothschild ve Samuel Ailesi'dir. Retinger; ngiliz gizli servisinde zel operasyonlar blmnde almtr. Retinger, dikkatini Avrupa Birlii dncesinden Atlantik dncesine evirmitir. Avrupa'da ykselen ABD kartlnn ve ABD'nin ie kapanma eiliminin Bat dnyasnda ykc bir etki yaratacan ve komnizmin yklmasna yol aacan dnmekteydi. Jean Monnet Jean Monnet, 1955'te Avrupa Birleik Devletleri Aksiyon Komitesi'ni kurmutur. Komitenin beyin takmnda bulunan Avrupal ve Amerikal en st dzeydeki devlet adamlaryla birlikte almtr. (24)
24. Agy.

CIA Bakan Ailen Dulles'n Yardmcs Thomas W. Braden 1967'de Avrupa Hareketi iindeki en yksek mevkileri igal eden Avrupal devlet adamlarnn tmnn hareketinin CIA tarafndan desteklendiini bildiklerini ve bunu onayladklarn aklamtr. Monnet'in kurduu Birleik Avrupa iin Amerikan Komitesi; Avrupa Hareketi'ne salanan yardmn yzde 5'ini kendisi salyordu. Bu fonlarn byk ksm John Mc Cloy'un ABD'nin Almanya Komiserlii dneminde kurduu Avrupa Genlik Hareketi'ne gidiyordu. Mc Cloy'dan sonra Avrupa Hareketi kadrolarnda yer alacak ve sonrasnda CIA'nn bana geecek olan Ailen Dulles, ondan sonra, CIA Bakam olacak General Walter Bedel Smith fonlar ayn ekilde datyordu. Prens Bernhard General Eisenhower'n Almanya'daki kuvvetleri komiserliine getirilince Avrupa Hareketi ile ok daha yakndan ilgilenmeye balamtr. Bernhard; Danman Paul Rykens, Joseph Retinger ve byk bir olaslkla Jean Monnet'in yardmlar ile 1948'de ilk byk Avrupa Konferans'n toplamtr. Tabii ki bunlarn hepsi CIA'dan nasl fonlandklarm gayet iyi biliyorlard. Jean Monnet; 1947-1948 yllar arasnda ABD Dileri Bakan George Marshall ve ekibi ile Marshall Plan ile ilgili sk bir alma iindeydi. Bu plana mr boyu sosyalist olarak isim yapm Monnet ve Avrupal Tek Dnyac sosyalistler hesabna 10 milyar dolar pompalanmaktayd. Monnet, mimar olduu ve Schuman Plan adn alacak Planla ilgili almalar Schuman Ta birlikte yrtyordu. Schuman da kendi planna CIA zerinden sponsorluk yapyordu. Plan, Monnet'in Avrupa Birleik Devletleri Aksiyon Komitesi'nin Avrupa Kmr ve elik Birlii ile ilgili olarak hazrlad pland. Prens Bernhard Prens Bernhard; 1930lu yllarda IG Farben adl dev Alman irketi'nde almaya balad. Hitler'in temerkz Kamplarndaki tutsaklarn emeini kullanan IG Farben, II. Dnya Savandan sonra e ayrlmtr. Bayer, Hoechst ve Basf, Prens Bern-

82

83

hard, 1930'lu yllarda IG Farben'in istihbarat blmnde alt. Blmn bakan Frank Fahle idi. Fahle sava sonras Almanya'snda Lockheed irketi'nin ajan olacakt. Bernhard'n Lockheed ile ilikisi Fahle araclyla kurulmutu. (25) Paul Henry-Spaak Paul Henry-Spaak; 1948'de ngiltere Babakan Winston Churchill, Duncan Sandys ve Joseph Retinger ile birlikte Avrupa Hareketine ABD'den fon temin etmek zere ABD'ye gitmitir. Burada CFR lider ekibinden OSS eski Bakan William Donovan ve mstakbel CIA Bakan, Ailen Dules ile grmelerde bulunmutur. Bu grmeler Avrupa Birleik Devletleri iin Amerikan Komitesi kurulmas sonucunu getirmiti. Belika Babakan Paul Henry-Spaak, ngiliz D stihbarat efi Stewart Menzies'e gnderdii bir yantta ngilizlerden yardm almaktan mutluluk duyduunu, ancak CIA'nn da bu konuyla ilgili kendisiyle irtibata gemi olmas nedeniyle ngiliz ve Amerikallarla birlikte almalarn nemli olduunu dndn bylelikle naho bir duruma dmeyeceini sylyordu. "Size katlyorum" diye yazyordu Spaak, Stewart Menzies'le " servisin (Belika, Amerika ve ngiliz) yakn ibirlii iinde hareket etmi son derece arzulanan bir durumdur" diyordu. Tek Dnyac CIA'clarn sznden kmayan Spaak, NATO Genel Sekreteri yaplarak dllendiriliyordu.(26)

SEKZNC BOLUM

YEN TEK DNYACI CIA'CI NEO CON'LAR Tek Dnyac CIA'c Ynetimlerden Yeni Tek Dnyac CIA'c Neo Con Ynetimlere Gei Souk sava ncesi ve srasnda iki sper gten en gls olduuna karar veren ABD Ynetimleri Dnya mparatorluu projesini gerekletirmek amacyla CIA rtl Operasyon ve zel Sava Operasyonlarn zorunlu grmlerdir. Aradan geen 50 yla yakn bir sre sonra da, yeni Tek Dnyac CIA'c Neo Con gdmndeki ABD Ynetimleri de tpk ncekiler gibi Kresel Emperyalist mparatorluk projesini hzla uygulattrmaya soyunmulardr. (1) Bu amala oluturulan temel strateji belgeleri unlardr: ABD Savunma Bakan Donald Rumsfeld 31 Aralk 2001'de "Nkleer Stratejinin Gzden Geirilmesi" balkl gizli raporu Kongre'ye sunmutur. Yeni konseptte ABD hegemonyasnn sreklilii amalanm ve bunun gerei olarak da yeni nkleer stratejiyi unsurlu olarak hazrlamtr. 1. Nkleer olsun veya olmasn ABD'ye ynelik bir tehdide tek basma nkleer silahla vurma (nleyici Vuru) imkn tanmas nleyici nkleer saldrnn; nkleer, biyolojik, kimyasal, nkleer olmayan ve srpriz saldrlar karsnda olmak zere be koulda gerekletirilmesi 2. 11 Eyll 2001 saldrlarnn daha etkin bir savunma siste minin hayati derecede nemli olduunu kantlam olmas ne-

25. Agy. 26. Agy.

1. Erol Bilbilik, Aydnlk, 21.4.2002

84

85

deniyle aktif tehditlere kar son derece etkin bir savunma sisteminin ina edilmesi 3. Ortaya kan ve ileride kacak olan tehditlere kar saldr sisteminin hzl ve etkinliini artracak biimde deitirilmesi Bu unsurlu Yeni Konsept'in ilevini etkin bir ekilde yerine getirebilmesi iin Merkezi Komuta Sistemi ile istihbarat sistemlerinin birbirlerini birebir destekleyecek bir yapya kavuturulmas Bakan Bush, 2002 ylnda nde gelen Yeni Muhafazakrlarn (NeoCon's) itirakiyle, "ABD'nin 21. Yzyl Grubu"nu oluturmutur. Grup, "ABD'nin 21. Yzyl Projesi"ni hazrlam. Proje, Bush tarafndan uygulamaya sokulmutur. Bush, proje ile Irak' kitle imha silahlarndan arndrmay, bu blgeye demokrasi getirmeyi, Irak'tan balayarak ran, Suriye, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Msr, Libya ve Sudan gibi lkelerde rejim deiiklii ve srail'i blgede her istediini yapabilecek konuma getirmeyi amalamtr. ABD; 2004 Mart'nda "Uzun Vadeli Kuvvet Yaps 2005 Plan"n yaynlamtr. Plana gre, Ortadou, Afrika, Orta Asya, Gneydou Asya, Orta ve Gneydou Amerika'da dzensiz tehditler kapsamnda, ar ideolojiler, terrizm, gerilla faaliyetleri, rtl sular ve i sava olmak zere 5 tr tehdit ngrlmtr. Konvansiyonel tehditlerin azalmasna kar, bioteknoloji, sibersava veya uzayn kullanm, felaket getirici tehditler olarak kabul edilmitir.(2) Kresellemenin Gelecek Haritas 2005 Raporu, 2005 ylnda Bakan Bush'a sunulmutur. (3) CIA'nn dnce kuruluu olan Ulusal stihbarat Konseyi'nin 2020 ylnda dnyann nasl olacana dair gelitirdii senaryolar ieren raporda: "Byk devletlerin savaa gitme olaslnn 1900'lerin bandan bu yana en dk dzeye indii, 19. yzyln Almanya, 20. yzyln ABD yzyl olduu 21. yzylda, in ve Hindistan in n

plana kt, AB iinde Mslman nfusun toplumla btnlemesinin sorun yarataca, Trkiye'nin AB'ye tam yeliinin topluluk iin sorun olaca, AB ekonomileri kk bymelerle yoluna devam ederse AB'nin uluslararas gc ve genileme kabiliyetinin snrl kalaca, Trkiye'nin AB yeliinin nfusu, dini ve kltrel farkllklar nedeniyle sorun yarataca ancak karlkl anlay frsatlarn da beraberinde getirecei ngrlmtr". Rapor, gelecek 15 yl iin 3 temel ngrde bulunmutur. 1. El Kaide'nin yerini alacak kk rgtler terr tehdidini srdrecektir. 2. in ve Hindistan uluslararas platformda barol oyuncusu olacaktr. 3. AB toparlanmazsa Trkiye'nin tam yelii tehlikeye gire cektir. ABD, 11 Eyll 2001 saldrsnn ardndan 2001'de yaynlad Savunma Strateji Belgesi'ni yenilemi ve "ABD'nin Savunma Strateji Belgesi" olarak 18 Mart 2005'te Savunma Bakan Rumsfeld imzasyla yaynlamtr. (4) Strateji Belgesi u Temel Esaslar ermektedir: 1. ABD hlihazrda bir sava ierisindedir. Her ulustan nce kendisini korumak zorundadr. ABD Anayasas'nn gerei de budur. 2. ABD'nin egemenlii dnyadaki tm uluslarn egemenliinin zerindedir. ABD dnyann en st egemenlikli gcdr. Bu nedenlerle; Avrupa, Ortadou, Dou, Orta ve Kuzey Asya'da kendisine rakip edeer bir gcn olmasna kesinlikle izin vermeyecektir. Dnyada hibir g ABD'nin kresel hareket yeteneini karada, denizde, havada, uzayda ve sanal uzayda (internette) engellemeyecektir. Tehlikeler olumadan daha gelime aamasnda iken saptanacak ve ABD; NATO, BM Gvenlik Konseyi gibi kurululara bal olmakszn, tek bana alaca kararla, "nleyici Vurula" bu tehlikeleri nleyecektir.
4. Cumhuriyet, 30.3.2005

2. Hrriyet, 15.1.2005 3. Erol Bilbilik, Aydnlk, 18.1.2004

86

87

3. ABD ulusal gvenlik sorunlarn zmek iin uluslararas ibirliinde bulunacaktr. Ancak bu lkeler, aadaki 7 temel kritere kesinlikle uyacaktr. ABD st egemenliine tabi olma kouluyla ulus devletle rin glendirilmesi Demokrasinin yerletirilmesi Serbest piyasa ve rekabeti pazarlarn korunmas ABD'nin hareket kabiliyetinin hibir meknda engellenmemesi Dnyann nemli blgelerinde hegemonya kurmaya kalklmamas ABD'nin uluslararas ykmllklerini yerine getirilmesinin maliyetini ykseltici giriimlerde bulunulmamas Gsz rakiplerin konvansiyonel olmayan yntemleri kullanmalarn nleyecek bir asker yaplanma ve sava tarz ilkesini benimsemek kouluyla: Yerel atmalarda dorudan taraf olunmas syanc gleri bastrmak iin hkmetlere yardm edilmesi Terrizme karn, radikal slam'la lml slam arasnda bir i sava olduunun tm Mslmanlara kabul ettirilmesi Bu gerekeleri karlayabilecek yeni bir ABD ordusu u zelliklere sahip olacaktr: 2 cephede sava doktrininden vazgeilecek yapda olmas Asl caydrc gcn kara biriikteri olmas Yksek riskli blgelerde ordunun asker kapasitesi yksek lkelerde gvenlik ilikilerine daha fazla nem verilmesi Ordunun zerinden stratejik ortaklklar kurmaya younlamas Bakan Bush; 1 Mays 2003 tarihinde Irak'ta grevin tamamlandn ilan etmesinden 30 ay sonra 3 Kasm 2005 tarihinde Irak ile ilgili olarak hazrlanan ilk kapsaml stratejiyi, "Irak'ta Zafer in Ulusal Strateji Belgesi" ile aklayabilmitir. Irak'ta mutlaka zafere ulalacan ran ve Suriye'den rahatsz olunduunu aklamt.(5)
5. Cumhuriyet, 17.3.2006

Bush Ynetimi, unsurlu nleyici Vuru Konsepti'nin ilevini yerine getirebilmesi amacyla Merkezi Komuta Sistemi ile stihbarat Sistemi'nin birbirlerini birebir destekleyecek bir yapya kavuturulmas kapsamnda u nemli uygulamalar gerekletirmitir. Ulusal stihbarat Direktrl (National Intelligence Director / NID) kurulmutur. CIA, FBI ve Pentagon stihbarat (Defence Intelligence Agency / DIA) dahil olmak zere 15 ayr istihbarat kuruluu NID'ye balanm bu suretle NID'in bu is tihbarat kurulularn bir merkezden aralarnda egdm sala yarak ynetmesine olanak salanmtr. NID'ye 40 milyar do larlk dev bir denek de tahsis edilmitir. Bakan Bush'un Neo Con ekirdek ekibinden John Dimitri Negroponte Direktrlne ve Hava Orgeneral Michael Hayden Direktr Yardmclna getirilmitir. Bakan Bush Ynetimi'nce, "Terrle Sava" phelilerinin sorgulanmas ve yarglanmas ile ilgili olarak hazrlanan yasa tasars Eyll 2006 sonunda ABD Senatosu'nda onaylanmtr. zel askeri mahkemelerin kurulmasn ngren tasar, sorgulanlacak pheliler iin baz standartlar getirmekte ancak, "Terr phelileri"ni dier askeri ve sivil mahkemelerde tannan baz haklardan mahrum etmektedir. Bu kiilerin tutukluluk hallerini sorgulama ya da kendilerine ynelik muameleyi federal mahkemeye tama haklan ellerinden alnmaktadr. CIA'nn gizli gzalt merkezlerine de onay veren tasar da, ikenceli sorgulama yntemleri szde yasaklanmakla beraber, mulk biimde Bakana baka yntemlerin kullanlp kullanlmayacan belirleme hakk verilmektedir. Bush Ynetimi'nin bu tasaryla CIA ajanlarnn sava sulularndan yarglanmasnn n kesilmektedir. Tasaryla ABD'nin Guantanamo ssnde alkonulan tutsaklarn yarglanmasnn n almaktadr. Tasarnn, nsan Haklar rgtleri bata olmak zere pek ok kesim ve Demokrat Partiler tarafndan lke hukukunun ortalktan kaldrld aklansa da Bakan Bush, "CIA'nn terr zanllarn karp gizli ikence stlerinde sorgulanmalarn, gizli

88

89

gzalt programnn paha biilmez olduunu ve ABD'ye ynelik saysz terr saldrsnn byle nlendiini" aklamtr. ABD Temsilciler Meclisi de Eyll 2006 sonunda Bush'un telefonlarn dinlenmesi programna yeni kstlamalarla yasal stat verecek bir yasa tasars onaylanmtr.(6-7) 11 Eyll'n ardndan Bakan Bush, CIA'ya yeniden adam ldrme ve suikast yetkisi veren kanunu Kongre'den geirerek onaylamtr. Yeni kanunla, CIA rgtne; yabanc lke liderlerini ve istenmeyen kiileri ldrme yetkisi verildi. Bu kanun sadece yabanclar deil, hkmete muhalif olan Amerikallar da kapsamaktadr. ABD Bakan Gerald Ford zamannda CIA'nn adam ldrme yetkisi szde geri alnmt. Bakan Bush, FBI ve polise yeni yetkiler veren bir antiterr yasasn "Yurtseverlik Yasas" ad altnda Kongre'den geirerek yrrle sokmutur. Yasa ile terrist olduundan kuku duyulan kiilerin telefonlarnn dinlenmesi, hareketlerinin internetten izlenmesi, saldrlardan nce bilgi salanmas, yardm, yataklk edenlere kar yasal nlemler alnmas, kara para aklama meknlarnda gvenlik glerine olaanst imknlar salanmas, finansal kaynaklarn kurutulmas, uyuturucu, biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili cezalarn artrlmas salanmaktadr. Bakan Bush, 11 Eyll saldrsndan hafta gibi ksa bir sre sonra lke gvenliini salamak ve terrle mcadele iin, " Gvenlik Konseyi Danma Bakanl" adl bakanlk dzeyinde yetkiye sahip bir rgt kurarak i gvenlik bakanln kurmakla grevlendirilmitir. Bakan Bush'a dorudan bal olarak grev yapacak bakanln bana Penisilvanya Valisi Tom Ridge Terrle Mcadele Bakan Yardmclna Orgeneral Wayne Downing ve Siber Gvenlik Bakan Yardmcl'na Richard Clarke atanmtr. Downing daha sonra Irak'a mdahale konusunda Bakan Bush'la fikir ayrlna derek grevinden ayrlmtr. Gvenlik Danma Konseyi Bakanl 'na 20 milyar dolar tahsisat ayrlmtr. Savunma, Adalet, Tarm, Salk Bakanlkla6-7. Cumhuriyet, 30.9.2006, Vatan, 10.9.2006

r ile CIA FBI Federal Acil Ynetim Brosu Bakanl ve yzlerce Dnce Kuruluu dahil olmak zere elliye yakn istihbarat blm ile birlikte almas ngrlmtr. Konseyde greve alman kiilerin gemi yllarda gerekletirdikleri faaliyetler dikkate alndnda kurmakla grevlendirildikleri bakanl dnyaya faist terr ihra edecek bir bakanlk olarak oluturacaklar ok aktr. nk bu kiiler bu konularda dnyann en aibeli kiileri arasnda bulunmaktadr. Tom Ridge, Vietnam Sava'nda kitlesel katliamlar, tutuklamalar, ikenceli sorgulamalar ile ky, kasaba ve pirin tarlalarna napalm bombalar atlmasndan sorumlu, "ordu pasifkasyon merkezinde grev almtr. Ridge, uzun sren Vietnam Sava'nda otuz bine yakn masum sivilin katledilmesinde aktif rol almtr. Wayne Downing; istihbarat a ile Pentagon aras koordinasyondan sorumlu olmutur. Downing'de Vietnam Sava'ndaki kitlesel katliamlarda ve Gney Amerika'da kontrterrizm ad altnda yrtlen kirli savata etkin rol almtr. Richard Clarke, ABD'nin telekomnikasyon ve enformasyon alt yapsn terrist saldrlardan korumaktan sorumlu olmutur. Clarke, Bakan Clinton'n ABD kart terristlere yataklk eden lkelerin hayati nemdeki tesislerinin bombalanmasna ikna etmi ve Clinton'n 1995 tarih ve 39 sayl bakanlk direktifinin mimar olmutur. Bu direktifle terr bahanesiyle tm dnya lkelerine dorudan saldr olaslklar yaratlmtr. Terristlere yataklk edecek lkelere eylemlerine son vermelerine ynelik ibirliine davet edilmekte, basan salanmad takdirde bu lkelere kar kuvvet kullanmakta serbest braklmaktadr. Tom Ridge ve ekibi, daha atanmalar onaylanmadan nce, "CIA'ya Suikastlar Yasaklayan" yasann iptalini ngren yasa tasla "Antiteror Yasa Tasla"n hazrlayp Bakan Bush'un onayna sunmakta gecikmemitir. ABD'nin on altnc bakanl kurmakla grevlendirilen bu ekip on drt aya yakn bir srede almalarn tamamlayarak Bakan Bush'a sunmulardr. Bakan da Beyaz Saray'da 25 Kasm 2002 tarihinde dzenledii trende, " Gvenlik Yasas"n imzalayarak yrrle sokmutur.

90

91

2004 ylnda ilerlik kazandrlan yasaya gre bakanlk, CIA, FBI ulusal gvenlik ajans ve dier istihbarat blmleri tarafndan toplanan terrist tehditlere ynelik istihbarat bilgilerini analiz edecektir. Tm kamu, yerel ve zel sektr birimleri ile de birlikte alacaktr. Bakanlk; siber-terrizm, nkleer, kimyasal ve biyolojik terre kar almalarn younlatracak ve terrist tehditleri nceden nleyecek teknolojik aratrmalar tevik edecektir. Yasaya gre; devasa bir istihbarat a oluturulmaktadr. Her ilden telefon konumalar, mektuplar, kredi kartlar, alm-satmlar, banka hesaplar, salk dosyalan bir sper bilgisayarda toplayacak olan istihbarat sistemi kitaplarn listelerinde polislere verilmesini zorunlu klmaktadr. Yaklak 40 milyar dolarlk bir bteyle 22 kuruluu bir araya getiren ve 170 bin kiiyi istihdam edecek olan bakanlk; Pentagon'un kuruluunu salayan Bakan Truman'n imzalam olduu ulusal gvenlik yasasndan bu yana gerekletirilen en byk yeniden yaplanma olduu bizzat Bakan Bush tarafndan aklanmtr. Bush; 14 ay kadar nce i gvenlik danma konseyi bakanlna getirdii Tom Ridge'yi bakanla; Bahriye Bakan Gordan Enkland' mstearla ve uyuturucuyla mcadele idaresi bakan Asa Hudcehinson'u Snr ve Ulamdan Sorumlu Bakan Yardmclna getirmitir. Yeni yasaya paralel olarak Pentagon'a bal bir istihbarat bakan yardmcl kadrosu ihdas edilmitir. ok gizli kodlu, "Tm Bilgilerden Bilgi Sahibi Olma" (Total Information Avarenes) grevini stlenecek organn tm ABD'nin izlenmesi ve gzetimden sorumlu 22'ye yakn rgtle sk bir ekilde alacaktr. Dnyadaki her dili birka saniye iinde ngilizceye evirecek sper bilgisayarlarla donatlacak olan Ronald Reagan Dnemi'nin ran-Irak Kontra Olay sabkals emekli Oramiral John Poindexter'i atamtr. ClA'nn Gvenlik almas Yasa'nn getiimiz Ekim aynda kaldrldndan, CIA, FBI ve dier tm polis rgtleriyle i istihbarat alannda ortak alma alan salanmaktadr.

7 Austos 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD Bykeliliklerinin Usame Bin Ladin tarafndan bombalanmas iddiasnn ardndan, terrist tehditlerin nlenmesi amacyla 1998 tarihinde Savunma Bakanl bnyesinde, btesi milyarlarca dolar bulan ve binlerce uzmann grev ald, "Tehditleri Azaltma Bakanl" kurulmu bana da ABD'nin en nemli uzman olan Sally K. Horn getirilmitir. Ayn yl, Pentagon'da Tehditlere Kar Yeni Stratejik Konseptler (RMA, Revulation in Mili-tary Affairs) retmek amacyla 1973 tarihinde kurulmu olan ve bana Andrew W. Marshall ve Anthony D. Marshall'n bulunduu "Net Assesment" kadrolar Bakan Bush tarafndan byk lde takviye edilmitir. 11 Eyll 2001'in ardndan ABD, kendi hayati karlarn korumak adna ve terrden arnm bir lke kimlii ile rettii terrizme kar sava politikalarn dnya lkelerinin de kendi karlarnn gereiymiesine kabuln dayatmaktadr. Bunu kresel olarak srdrebilinir klmak iin, Bush Ynetimi ABD'de bu gne kadar hibir hkmetin baaramad lde geni ve derinlikte faist bir federal rgtlenmeyi baarm grnmektedir. Bush ynetimi bunu ' Gvenlik Yasas" ile ve ncelikle de, " Gvenlik Bakanl" gibi dev kadrolu bir bakanl kurarak yapmtr. Bunun iin yaklak on drt aylk uzun bir zaman harcanmtr.(8) New York Times'in ubat 2002'deki haberlerine gre Pen tagon'a bal, "Stratejik Nfuz Dairesi" hem i hem de d medyaya ynelik zellikle yalan haberler ortaya atmak iin zel olarak kurulmutu. Pentagon'un amac bylece hem dost hem de dman lkelerde kamuoyunu ve de liderleri psikolojik ola rak etkilemekti. Ancak tm dnyaya yaylmasndan sonra sz konusu Daire kapatlmt. Ne var ki, Savunma Bakan Rumsfeld; bu Daire'nin kapatlmas zerine bu grevi yerine getire cek baka kurumlarn var olduunu aklamtr.(9) ABD Savunma Bakan Rumsfeld'n istihbarat toplamada CIA'ya olan bamllna son vermek iin gizlice kendisine
8. Erol Bilbilik, Yeni Hayat, Ocak-ubat 2003 9. Asl Gkura, Cumhuriyet-Strateji, 27.12.2004, s. 13

92

93

bal bir casusluk rgt oluturduu ve bu yeni birimin 2 yldr Irak, Afganistan ve dier lkelerde gizli faaliyet yrtt ortaya kmtr. Washington Post'un haberine gre, imdiye kadar varl gizli tutulan bu rgt, Rumsfeld'in yazl emriyle 25 Nisan 2002 tarihinde kurulmutur. "Stratejik Destek Dairesi" (Strategic Support Branch / SSB) ad verilen birimdeki Savunma Bakanl (Pentagon) personeli ABD dnda "Resmi olmayan" sfatlarla ve sahte kimlikle faaliyet gstermekte, baz "kt hretli" kiiler de casus olarak kullanlmaktadr. SSB ajanlar 2002'den bu yana Irak, Afganistan ve isimleri gizli tutulan baz lkelerde faaliyette bulunmaktadr. rgtn faaliyetleri son zamanlarda Somali, Yemen, Endonezya, Filipinler ve Grcistan'da younlamtr. Bu rgte ylda 25 milyon dolar harcama yetkisi verilmitir. (10-11) lk defa Temmuz 1998'de yayn yapan Ordu Kanal 2005 yl bandan itibaren yeniden yayna girecektir. Kanal ABD Silahl Kuvvetlerinin her ynyle tantmn, eitimci programlar dzenlemeyi ve halka ynelik duyurularda bulunmay amalamaktadr. nandrc, gerek hayattan alnma kahramanlk hikyelerinin aktarlmasnn yan sra, teknolojik gelimelerin Ordu'ya yansmas ve ordu tarihinde nemli dnm noktalarn tamay hedeflemektedir.(12) Yeni Tekdnyac CIA'c Neo Con'lar Daha 1950'lerde dnya sermayesi egemeni David Rockefeller'in olu ABD Eski Bakan Yardmcs, New York valisi CFR yesi Cumhuriyeti Parti'li Nelson Rockefeller; ABD Bakan Eisenhower'a Ocak 1956'da yazd mektupta(13) "Bizim politikalarmz, hem global (yani dnyann btn kara paralarn kapsayan) hem de total olmaldr. Yani politik, askeri, ekonomik,
10. Milliyet, 24.1.2005 11. Cumhuriyet, 30.9.2006 12. Asl Gkura, Cumhuriyet-Strateji, 27.12.2004 s. 12 13. Doan Avcolu, Trkiyenin Dzeni s.654-657

psikolojik tedbirleri ve zel metotlar bir btn iinde bir araya getirmelidir." "Biz askeri paktlar kurmay ve salamlatrmay hedef alan tedbirlere devam etmeliyiz. nk bu paktlar herhangi bir komnist saldrsn ve ulusal hareketlen nlemede faydal olacaktr.'''' "Askeri paktlar salamlatrmak ve geniletmek iin MarshaU Plan'mn Avrupa'da bize salad kadar ya da ondan byk lde politik ve askeri nfuz salayacak genilikte bir ekonomik yaylma plnn Asya, Afrika ve azgelimi blgelere uygulamak zorundayz. u nemli gerei gzden uzak tutmamalyz. Magnezyum, krom, kalay, inko ve tabi kauuun tamam bakr ve petrolmzn nemli bir ksm, kurun ve alminyumun te biri denizar lkelerden gelmektedir,"diyordu. Rockefeller, ABD Kresel Sermaye Diktatrl'nn total, politik, askeri, ekonomik, psikolojik ve zel metotlarn Eisenhower'a neriyordu. Aslnda nermekle kalmyor, fiilen uygulatyordu. Uygulamann daha ileri boyutlara tanmasn ve byk nfuz salayacak ekilde yaylmasn talep ediyordu. 1961'de Eisenhower'a bile, "Askeri, Endstriyel ittifakn, zgrlk ve demokratik zelliklerimiz zerindeki olumsuz basklarna izin vermeyelim, nk yllk askeri harcamalarmz btn Amerikan irketlerinin net gelirlerini aacak noktaya ulat". Dedirtmiti. Aradan krk yl getikten sonra 1994'te bu defa CFR Onursal Bakan David Rockefeller; 1994 ylnda gerekletirilen Birlemi Milletler Konseyi toplantsnda bir sava beklentisini yle dile getiriyordu: "Kresel bir deiimin eiindeyiz. Beklediimiz ey, tam zamannda gelecek bir bunalmdr. Uluslar, Yeni Dnya Dzeni'ni o zaman kabul edecekler." Rockefeller'den iki yl kadar nce ayn ekipten CFR yesi Henry Kissinger, 21 Mays 1992'de Fransa'nn Evian kentinde gerekletirilen Bilderberg toplantsnda "Bir sabah erken saatte uyandnzda Los Angeles sokaklarnda askeri, federal ve yerel gvenlik glerinin, CFR ve FBI' karada ve havada operasyon halinde grdnzde ve ehirde olaanst hal ilan edildiini duyduunuzda bu durumu nefretle karlar ve iddetle protesto etmek iin sokaklara dklrsnz. Ama; k-

94

95

resel dnya artlarnn bu gereklii zorunlu kldna insanlar yle inandrabilirsiniz ki, bir baka sabahn erken saatinde uyandnzda Los Angeles sokaklarnda askeri, sivil gvenlik glerin CIA ve FBI' karada, havada ve denizde operasyon yaparken grdnzde bu gereklii rahatlkla kabullenir ve bundan byk memnuniyet duyabilirsiniz" diyordu. Gerek Rockefeller ve gerekse Kissinger aslnda; I. Dnya Sava sonrasnda 1920 ylnda, "Reel politikalarn nihai amac; insanlarn tmn hayal mahsul eytan yalanlarla srekli olarak tehdit etmektir." diyen CFR yesi H.L. Menchen ve Kore Sava sonras 1957'de ABD ynetimleri insanlar hi gereklemeyecek eytan bunalm senaryolar ve snrsz bir korku seli karsnda brakmal, bylece milliyeti duygular her an patlamaya hazr hale getirmelidir," diyen (14) CFR yesi General Douglas Mac Arthur'un sylediklerini yineleyerek sava tellallna soyunuyorlard. David Rockefeller'in konumas Avrupa'da tek sosyalist devlet olarak kalm Yugoslav ulusal devletinin sanal nedenli byk bir savala ortadan kaldrlmasn ve ABD'nin 1990'da ilan ettii Yeni Dnya Dzeni'nin kabul ettirilmesini amalyordu. Kissinger konumasyla, SSCB'nin kertildii, komnizm tehdidinin ortadan kalkt, Yeni Dnya Dzeni'ni tehdit ettii ileri srlen Haydut Devletler Doktrinin ilan edildii bir srete Dou Avrupa, Rusya ve arka bahesi lkelere ynelik bir byk bunalm yaratlmasn frsat bilerek Yeni Dnya Dzeni'nin perinlenmesini amalyordu. Her iki konumann yapld srete Bili Clinton ABD Bakanyd. Her ne kadar Yeni Dnya Dzenciler Clinton'u mensup olduklar CFR adna iktidara tarmlarsa da, onu baarl bulmuyor iddetle saldryorlard. Clinton'a, Haydut Devlet olarak ilan ettikleri Irak'a kar sava amas iin olaanst bask uyguluyorlard. Amerikan ahinleri'nin topland, "Amerikan Giriim Enstits", 1997'de, "The Project Of The New American Century" adl bir alma grubu oluturuyordu.
14. William Blum, Rogue State, s.20

Grup, ilk toplantsndan sonra bir ayaklanma stratejisiyle Irak'ta rejim deiikliini neren 26 Ocak 1998 tarihli bir mektubu Richard Perle ve eski bir senatr eliyle Clinton'a sunmutur. Bakan Bush'u Amerikan kresel faist imparatorluunu kurmaya tayan "Yeni Muhafazakr" hareketinin mimarlar Clinton'a "kati ve kararl bir ekilde harekete gemeyi iddetle tavsiye ederiz. ABD ve mttefiklerine ynelik kitle imha silah tehdidini bertaraf etmek iin harekete getiiniz takdirde lkemizin en hayati ulusal gvenlik karlar dorultusunda hareket etmi olacaksnz. Zayflk ve rehavete dayanan bir davrana srklendiimiz takdirde karlarmz ve geleceimizi riske sokacaz" diyordu. Yeni Muhafazakr ahinler, programlarn hayata geirmek iin de Bush'u bakanla tayacak yollarn kaldrmlarn dyorlard. nk CFR kontrolndeki "AskerEndstriyel Kompleksin" maksimize olmad bir sermaye imparatorluunu olas grmyorlard. Bakan Clinton iki yllk dnemi boyunca askeri harcamalarn artmasna ynelik CFR'nin ahin kanadnn basklarna direniyordu. Aksine harcamalarn byk bir blmn sosyal gvenlik projelerine aktaryordu. Petrolde Rockefeller, elik'te Carnegie, bakr'da Gugenheim, eker'de Hevemeyer, ttn'de Duke tekel'lerinin yerini bugn bata silah ve onunla balantl tekeller; Lockheed-Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, TRW ve Cariyle gibi yksek teknolojiye dayal endstriyel gruplar almt. Ve bu gruplar finansa bal hale gelmilerdi. Nitekim Lockheed-Martin hisselerinin yzde 75 ve Boeing hisselerinin yzde 60' finansla balantldr. nk sanayi sermayesi banka sermayesiyle i ie gemi ve finans kapital kresellemenin motoru haline gelmitir. Kresel kapitalist imparatorluun egemeni CFR'ye mensup elitler hem sanayi ve hem de finans kapitalini ellerinde bulundurduklarndan "Asker-Endstriyel Kompleks" "AskerEndstriy el-Finans Kompleksi"ne dnmtr. Bu durumda kresel kapitalizm kompleksin tkanmasn savala aacaktr. Kresel kapitalizmin bu amazn Lenin daha 1910'larda tespit etmitir.

96

97

Lenin, "Kapitalist rejimde, eitli ekonomilerin ve trl devletlerin eit ekilde gelimesi imknszdr. Kapitalist rejimde, durmadan bozulan dengeyi zaman zaman yeniden kurmann yolu, sanayide krizler, politikada savalardr" demitir.(15-16) Marx ise daha evvel; "Kapitalizmin kresel bir rgt olduu u iki anlamdadr; sistemdeki zayflk ve elikiler onun kendi iindedir. Ulusal bir kkeni de yoktur, ikinci olarak, onunla savamda en etkili ara ulusal devletler, ulusal ekonomilerdir" demitir. Bakan Clinton'a Irak'a sava atramayan CFR ahinleri bir taraftan olas Irak sava iin Pentagon ve Dilerine ekibini yarken, dier taraftan her ne pahasna olursa olsun Bush'u Bakanla tama karar almtr. 2000 ylndaki bakanlk seimlerinde Cumhuriyeti Parti'nin ahinler kanad, Demokratik Parti Bakan aday Albert Gore'un seimi 500 bin oy fark ile kazanmasna ramen eski bir kokainman olan Bush'u bakanla tamtr. Bush'un Bakanlnn daha birinci yl dolmadan Rockefeller ve Kissinger'in byk bunalm senaryolar New York'ta aynen gereklemitir. 11 Eyll'de istihbarat ve savunma rgtleri New York'ta alarma geirilmitir. zgrlk Ant'nn evresinde nkleer sava gemileri, semalarnda nkleer balkl uaklar, karada tanklar gezmeye balamtr. Sermaye imparatorluunun ayak sesleri New York'u titretmitir. Buna karn gerekte hibir protesto olmam, tersine sava lklar New York semalarnda nlamtr. 11 Eyll, Bush'u Bakanla tayan, "Yeni Muhafazakrlarn (NeoCon) ABD kresel faizm projesinin hayata geirilmesi iin altn bir frsat dourmutur. Paul Wolfowitz, "11 Eyll bize kesin bilgi'nin lks olduunu, bize gereken adil bir davadan ok savaa yakn olmay gstermitir. nk karmzdakilerin eilim ve kapasiteleri savamak iin yeterlidir" demitir. Bush'u kresel faist imparatorluk kurmaya tayan ekibin teorisyenlerinden Tim Donnely, "11 Eyll bize tasavvur edemeyeceimiz bir olanak salad. Grlerimizin doruluunu gsterdi" Yoshua Muravchik, "11 Eyll olay yaanmasayd biz bu
15-16 Lenin, Sosyal Demokrasi Dergisi, 16 Austos 1995; say 40

kadar etkili olamazdk". Bush'un ayn zamanda Ortadou danman olan Michael Ledeen, "Roosevelt Amerikan halkn savaa sokmay baaramad. Pearl Harbour baskn bir mucize yaratt. 11 Eyllde slamc terr harekete geince Amerika yeniden ans yakalad" demitir. CFR ahinlerinin kresel faist imparatorluk projesi Reagan dneminden bu yana gndemde tutuluyor, hazrlklar srdrlyor ve icra planlar yaplyordu. 9 Mart 2002 tarihli Los Angeles Times'te yaymlanncaya kadar gizli tutulan bir Pentagon raporu proje'nin ne kadar ayrntl bir tarzda ele alndn gsteriyor. Rapor'a gre, Bush ynetimi in, Rusya, Kuzey Kore, ran, Libya ve Suriye'ye de sava ama koullarn belirlemitir. Arap-srail, in-Tayvan, Kuzey-Gney Kore krizlerinde bu yola bavurulmas ngrlmtr. 17 ubat 2002 tarihli Florida Times Union gazetesinde bu listeye Somali, Sudan, Endonezya ve Yemen'in de eklenecei haberi yer almtr. Eski SSCB, Dou Avrupa lkelerini, Hint Yarmadasn ve in'i yeniden smrgeletirmeyi amalayan Yeni Muhafazakrlar, nkleer silahlardan arndrma yalanlaryla Irak'a saldrdlar, topraklarn igal ettiler, zengin enerji kaynaklarna el koydular, masum insanlar katlettiler, binlerce yllk kltrel miras yok ettiler ve hzla kukla bir ynetim oluturdular. Kresel faist Amerikan imparatorluu projesi adna dnyay, bomba, para ve kra dayal lm ittifakna srmekte tereddt etmeyen ve Bush'u koba olarak kullanan ynetimin ahinler kanad "Asker-Endstriyel-Finans Kompleksi"nin mensuplarndan oluuyor. CFR'de inisiyatifi ele geiren ahinler, Bush iktidarn ve kongreyi endstri, ticaret ve bankaclk yatrmlarnn aralar halinde altryor. Mektupu yeni muhafazakr (Neo Conservative / NeoCon) ahinler Kresel faist imparatorluk peindeki Yeni Muhafazakrlarn elik ekirdek kadrosu Richard Perle eliyle Bakan Clinton'a 26 Ocak 1998 tarihinde Irak'a sava ilan iin aadaki imzalar ieren bir mektup vermilerdir.

98

99

Dick Cheney: Bakan Yardmcs, CFR ve Triateral yesi, Amerikan Giriim Enstits'nn (American Enterprise Institute / AEI) Onursal Bakan, Halliburton Petrol irketi'nin eski Ynetim Kurulu Bakan. Donald Rumsfeld; Savunma Bakan, CFR yesi, Yeni NATO Giriimi (New Atlantic Inisiative / NAI) yesi. Paul Wolfowits; Savunma Bakan Yardmcs, CFR Trilateral, Bilderberg yesi. Richard Perle; Savunma Politikalar Danma Konseyi Direktr CFR yesi, Eski Savunma Bakan Yardmcs Amerikan Giriim Enstits (AEI) Bakan. Bruce P. Jackson Amerikan Giriim Enstits (AEI) Eski Bakan, Yeni .NATO Giriimi (NAI) yesi, CFR yesi, Bakan Bush'un 2000 yl seim kampanyas D Politika Kampanyas Bakan, ABD NATO Komisyonu eski Bakan, deiim srecindeki demokrasiler projesi bakan, silah retici devi Lockheed-Martin eski Bakan Yardmcs. Robert Zoellick ABD Ticaret Bakanl Temsilcisi, CFR Trilateral, Bilderberg yesi, Yeni NATO Giriimi (NAI) yesi. John Bolton Dileri Bakan Yardmcs, CFR yesi, Amerikan Giriim Enstits (AEI) ve Yeni NATO Giriimi (NAI) yesi. Richard Armitage Dileri Mstear, CFR yesi. George Tenet GIA Bakan CFR yesi. Jeanne J. Kirkpatrick CFR Trilateral Komisyon yesi, Amerikan Giriim Enstits (AE) yesi.

Paula Dobriansky CFR Trilateral yesi, Amerikan Giriim Enstits (AE) yesi. William Kristol CFR yesi, Yeni Muhafazakrln nde gelen kuramclarndan. Irwing Kristol CFR yesi Yeni Muhafazakrln nde gelen kuramclarndan. Brooklyn'li Trokist, CIA grevlisi, New York'ta kurulan Amerikan Kltrel Komisyonu CIA Szlemeler Yneticisi, 1953'te Paris'e tand ve Tek Dnyac CIA'clann dergisi Encounter'in e editrln stlendi. Robert Kagan CFR yesi, Yeni Muhafazakrln nde gelen kuramclarndan. James Woolsey CIA eski Bakan, CFR yesi, Emekli Kara Albay. Lewis Libby Cheney'in Ba danman (sa kolu), CFR yesi. Newt Gingrieh Temsilciler Meclisi Eski yesi, Kdemli Cumhuriyeti Partili, CFR yesi, Yeni NATO giriimi (NA) yesi. Douglas Feith Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi. Stephen Hadley Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi, Eski Savunma Bakan Yardmcs Amerikan Giriim Enstits (AEI) yesi. Eric S. Edelman Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi, ABD-Finlandiya eski Bykelisi, Trkiye Yeni Bykelisi. Eliot Abrams Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi. Zalmay Halilzad Eski Savunma Bakan Yardmcs, Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi.

100

101

Kenneth Adelman Eski Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi. James Schlesinger Eski Enerji Bakan, CIA Eski Bakan, CFR yesi. E. Orgeneral Wayne Downing Merkez Kuvvetler Eski Komutan, Gvenlik Eski Bakar Yardmcs. Prof. Eliot Cohen; Johns Hopkins niversitesi retim yesi, CFR yesi. Vin Weber Minnesota eski Senatr, CFR yesi. Peter W.Rudman Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi. Yoshua Muravchik Bush'un danman, CFR yesi. Prof. Michael Ledeen Cheney'in Danman. Tim Donnely Cheney'in Danman. David Jeremial CFR yesi. David Wurmser Eski senatr. Stephen Cambone Dileri Bakan Yardmcs (stihbarat) Jeffrey Bergner. William Bennet. Kresel Faist ahinler Troykas Cheney-Rumsvelt-Wolfowitz'den oluan kresel faist ahinler troykas, Bakan Clinton'u26 Ocak 1998 tarihli mektupla Irak'a savaa zorlam, fakat bunda baarl olamamtr. "Yeni Amerikan Yzyl Projesi" (Project For New American Century) adl dnce kuruluu raporu ile, "Amerikan Savunmasnn Yeniden Yaplandrlmas" adl 20 Eyll 2000 tarihli ra-

porun altndaki imzalar Clinton'a verilen mektubun altndaki imzalard. NeoCon Troyka; Bakan Bush'u imparatorluk projesinin gerekletirilmesinde koba olarak kullanyor. Bush, Arbusto Energy ve Harken petrol irketinin eski bakan, CFR yesi. Troyka, Bush'u Beyaz Saray, Bakan Yardmcln, Ulusal Gvenlik Konseyini, Savunma Bakanln ve kabineyi elik ekirdek yeleriyle kuatm bulunuyor. Bush'u Kuatan Troyka Ekibi Karl Rove; Siyasi Danman. Albert Gonzales Ba Hukuk Danman, Faist terr yasalarnn mimar. Lawrence Lindsay Ulusal Ekonomik Konsey Direktr. Prof. Michael Ledeen ran ve Ortadou Danman. Lewis Libby Ba Danman. Andrew Card Beyaz Saray Genel Sekreteri. Edivard Djwerdjian Beyaz Sarav Szcs. Eski Dileri Bakan Yardmcs, srail ve Sovyet Eski Bykelisi. John Dululio Beyaz Saray Merkez Sorumlusu, Kktendinci eylemci Michael Gerson Beyaz Saray Ba Metin Yazar, "er Ekseni"nin mucidi. Deborah Leower Beyaz Saray Kriz Odas, Ulusal Gvenlik Konseyi Direktr. Dan Barlett Beyaz Saray letiim Direktr.

102

103

Karen Hughes Beyaz Saray Basn Danman. Marry Ellen Contrymen Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Szcs. Dick Cheney ve ekirdek Ekibi Troyka'nn 1 Numaral yesi ABD Bakan Yardmcs, CFR Trilateral yesi, wyoming Senatr, Beyaz Saray Eski Genel Sekreteri, Baba Bush dnemi Savunma Bakan, Halliburton Petrol irketi Eski Bakan leri teknoloji devi Dresser Rand irketinin ve Halliburton'un Bakan. Halliburton'un bal irketi TRW'nin Eski Ynetim Kurulu yesi. Halliburton'un 60 yldan bu yana ABD Ordusu'nun ihtiyalarn karlayan Kellogs Brown & Root Service (KBR) irketinin de orta, bu durumda Halliburton irketinin TRW zerinden Lockheed-Martin, silah devi Northrop Grumman ile ortaklnn yan sra Dresser Rand. Kellogs Brown & Root Service ve Temizlik Maddeleri devi Procter & Gable ile ortaklklar var. Dick Cheney'm ei Lynne V. Cheney Lockheed-Martin'in eski ynetim kurulu yesi Lockheed-Martin ve bals TRW, Afrika ve Avrupa'da CIA, NSA ve DEA gibi stihbarat rgtleriyle birlikte hareket ediyor. Cheney, 2002'de Kaliforniya'daki ar enerji krizinden sonra gelitirilen Ulusal Enerji Plan'nn bakan olarak kresel emperyalist enerji politikalarn oluturdu. Bakan yardmcln devralr almaz, enerji devi Enron'un Bakan Yardmcs Thomas White' Kara Kuvvetleri Bakanlna dier dev petrol arama irketi Tom Brown'n Bakan Donald Evans' Ticaret Bakanlna getirdi. Bruce P. Jackson Cheney-Rumsfeld-Wolfowitz Troykas'nn en gl yesi kendisini geri planda tutan Bruce P. Jackson'dur. 2000 yl bakanlk seimlerinden nce Jackson'un ABD Bakan adayl gndeme gelmiti. CFR yesi, Londra merkezli Uluslararas Stratejik Aratrmalar Enstits yesi 1979-1990 yllar arasnda

askeri istihbarat subay 1986-1990 yllar arasnda Savunma Bakanlnda grevli. Bush'un 2000 yl seim kampanyas D Politika Kampanyas Bakan Kdemli Cumhuriyet Partili. Yeni Muhafazakrlarn egemenliindeki Amerikan Giriim Enstits'nn (AEI) Eski Bakan. Yeni Muhafazakrlarn hakimiyetindeki Yeni NATO Giriimi (NAI) Bakan. Austos 2002'den bu yana ABD Merkezli, Deiim Srecindeki Demokrasiler Projesi'nn Bakan Lockheed-Martin dev silah retici firmasnn Eski Aratrma Gelitirme Stratejilerinden sorumlu Bakan Yardmcs. ABD'de, Asker-Endstriyel-Kompleks"in bir numaral aksiyoneri o kadar ki, "Bay Asker-Endstriyel Kompleksi" adyla anlyor. Uzay, G ve Strateji (Space, Power and Strategy) adl kitabn yazar. Bush iktidar devralr almaz Cheney, "Amerikan Ulusal Fze Kalkan Projesi"nden en byk Pentagon ihalesini Lockheed-Martin irketine verdi. Lockheed-Martin bu ihaleyi dev TRW irketi ibirlii ile stlen di. 12 Aralk 2002'de dnyann 5. byk silah retici irketi Northrop Grumman TRW ile birleti. TRV/'nin, Lockheed-Martin ile ibirlii iinde olmas nedeniyle Northrop-Grumman'la ortak durumda. Her irketin, ynetim kadrolar Troyka ekibinin kuatmasnda. Jackson, Lockheed-Martin'in Bakan yardmcs iken Stephen Hadley, Jackson'un en byk yardmcsyd. Troyka "Amerikan Ulusal Fze Kalkan Projesi"ni hazrlam ve ihale yi Lockheed-Martin'e vermitir. halenin gerekletirilmesinde TRW zerinden Lockheed-Martin'le ibirliini salayan silah devi Northrop & Grumman'in Ynetim Kurulu Bakan James Roche'tir. Roche, Troyka tarafndan Hava Kuvvetleri Bakanlna getirilmitir. Stephen Hadley Stephen J. Hadley, Bruce P. Jackson'un tm almalarnda en yakn yardmcsyd. CFR yesi olan Hadley, Baba Bush'un Savunma Bakan l ve Ulusal Gvenlik Konseyi yeliini yapmtr. Cumhuriyeti Parti'nin en kdemli yelerinden biri olan Hadley, Troyka tarafndan Ulusal Gvenlik Konseyi yeliine getirilmitir. Hadley, Shea-Gardner adl uluslararas hukuk firmasnn ortadr. Lockheed-Martin sadece Pentagon'dan ihale-

104

105

ler almyor. NATO'nun dev ihalelerini de alyor. Zaten NATO, "Askeri Endstriyel Finans Kompleks"in en byk mterisidir. Hadley, Jackson ve Rumsfeld gibi NATO'nun genileme kararlarn alan Amerikan Giriim Enstits (AEI) yesidir. Jackson bu enstitnn Bakan iken Hadley Genel Sekreteriydi. Cheney de Bakan Yardmclndan nce Enstit'nn Onursal Bakanyd. Pentagon Eski Savunma politikalar direktr Richard Perle, Hazine Bakan Paul O'Neil, Dileri Bakan Yardmcs John R. Bolton, Lynne V Cheney, Prof Samuel Huntington ve ABD eski Bakan Gerald Ford da Amerikan Giriim Enstits (AEI) yeleri arasnda bulunuyor. Lewis Libby Cheney'n Mstear (sa kolu) CFR yesi. Eric S. Edelman'la birlikte alyordu. Eric Edelman Cheney-Rumsfeld-Wolfowitz'in gvenlik, savunma ve uzay konularnda eski Badanman, CFR yesi, 1981-1982 yllar arasnda Dileri Bakanl Operasyon Dairesinde grev yapt. 1982-1984 yllar arasnda Dileri Bakan Aleksandr Haig ve George Shultz'un zel danmanln yapt. Cheney'in Savunma Bakan olduu 1992-1993 yllar arasnda Dileri Bakanlndan Savunma Bakanlna geti. Dou Avrupa ve Sovyetler Birlii leri Yardmclnda bulundu. 1994-1996 yllan arasnda ek Cumhuriyeti Bykelilii Mstearlnda 1998'de Finlandiya Bykeliliinde bulundu. Troyka iktidara gelince Edelman' Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yeliine getirdi. Austos 2003'te ABD'nin Trkiye Bykelisi olarak greve balad. Condoleeza Rice Ulusal Gvenlik Konseyi Danman, CFR yesi, Stanford niversitesi Eski Rektr, Rusya uzman, Baba Bush dnemi Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, Bakan George W. Bush'un Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi Danman, Petrol devi Chevron'un Eski Ynetim Kurulu yesi, ABD'nin Orta Asya, Kafkasya politikalar ile ilgili almalar yrten Dou-Bat Enstits (EWI) yesi.

Zallmay Halilzad Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, Eski Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi Stepnen Hadley Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi, Baba Bush dnemi Savunma Bakan Yardmcs, Amerikan Giriim Enstits (AEI) yesi Eliot Abrams Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi,, CFR yesi, Bakan Bush'un zel Danman, Baba Bush'a affedilen ran Kontra skandali sulusu Grahnm Fuller Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CIA Eski Bakan Yardmcs, Ortadou-ran-Trkiye uzman Paula Dobiansky Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR Trilateral yesi, Amerikan Giriim Enstits (AEI) kdemli yesi Mathew Bryza Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi John Gordon Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi Dan Fried Beyaz Saray Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, CFR yesi, Brooking Institute kdemli yesi Donald Rumsfeld Troyka'nn 2 nolu yesi. Savunma Bakan, CFR yesi, Yeni NATO Giriimi (NAI) yesi, Bakan Reagan dnemi Savunma Bakan, Reagan dnemi Bakanlk Ortadou zel Temsilcisi, ABD'nin NATO nezdindeki Bykelisi, Zrih merkezli dev mhendislik irketi ABB'nin yneticisi. Troyka'nn elebas her ne kadar Cheney olarak grnyorsa da aksiyoner elebas Rumsfeld'dir. Reagan ve Baba Bush ile alm olan Rumsfeld, Savunma Bakanlnn basma kendisi gibi aksiyoner bir ahinin gemesi halinde ABD'nin 1 nolu Bakanl olan Dileri Bakanlnn etkisinin azalaca ve ABD'nin ynetiminde Savunma Bakanlnn arlnn artaca deneyim ve

106

107

birikimine sahip olduu iin Bush kabinesinde Savunma Bakanl koltuuna oturmay tercih etmitir. Kendisine bal general ve sivilleri Pentagon'un kilit noktalarna hzla yerletirmitir. Rumsfeld, 1962'de Illinois'ten Senatr seilmitir. Nixon ynetimi baa getiinde, Ekonomik Frsatlar Ofisi Direktryd. Cheney daha o sralarda Rumsfeld'in dikkatini ekmiti. Ford Bakan olunca Rumsfeld'i Beyaz Saray ekibinin bana geirmi o da Cheney'i Beyaz Saray'a tamtr. Snrsz tutkular olan Rumsfeld 34 yandayken Savunma Bakanl koltuuna oturmay baarmtr. Rumsfeld bakan olur olmaz srda ve sa kolu yapt Cheney'i Beyaz Saray ekibinin bana geirmitir. Rumsfeld, "Yldz Savalar Projesi"ni yaratan kiidir. 1973-1974 aras ABD'nin NATO Bykeliliinde, Reagan dneminin fze sistemleri, Ortadou temsilcilii ve Stratejik Silah teknolojisiyle ilgili grevlerde bulunmutur. Rumsfeld, Ford-Bush kanadndan ok Reagan kanadna yaknd. Rumsfeld, Savunma Bakanl'na tayin edildiinde Condoleeza Rice, Brent Scwroft'un korumas altndayd ve Rumsfeld'le yakn temastayd. Rumsfeld daha o zaman ahinlerin reisiydi. Rumsfeld, Baba Bush'u, zeksnn snrl olmas ve yetersizlii nedeniyle aka eletiriyor ve kmsyordu. CFR'de birlikte olduu Bush'un 1980 seim kampanyas ncesinde CFR ve Trilateral Komisyondan istifa etmesi ve istifann kamuoyuna aklanmasn istemesiyle.(17) ortaya koyduu oportnist tavr aka aalyordu. Baba Bush'u zek snrls gren Rumsfeld, savunma bakanl koltuuna oturduunda, Cheney, Beyaz Saray, Rice ise, Ulusal Gvenlik Konseyi ayan oluturuyordu. Cheney Savunma Bakan olduunda Wolfowitz Savunma Bakan Yardmcsyd. Richard Perle'de Reagan'n Savunma Bakan Yardmcsyd. Wolfowitz, Perle, Paul Kozemchak, Andrew Marshall ve Ahmet elebi de amansz ahin Prof Albert VVohlstetter'in rencileridir. Rumsfeld'in Reagan dneminden bu yana bu ekiple ilikisi devam etmitir.
17. David Halberstam, wwbar Zaman Sava, s. 68-72

Prof Paul Wolfowitz Troyka'nn 3 nolu yesi. Savunma Bakan Yardmcs, CFR, Trilateral, Bilderberg yesi Wolfowitz, Chicago niversitesinde Siyasal Bilimler Doktoras yapmtr. hayatna Washington'da ki Silah Kontrol ve Silahszlanma Temsilcilii ile balamtr. ABD'nin Moskova Bykeliliinde bulunmutur. Perle'nin liderliinde, SSCB'ni izlemekle grevli "B Takm" iinde yer almtr. 1990'l yllarn bandan itibaren SSCB'nin dalmasndan sonra, "Yeni Dnya Dzeni"yle ilgili almalar yapmtr. Cheney'in liderliinde ilk kez Irak'a kar "nleyici Saldr Doktrini"ni o hazrlamtr. Rumsfeld ve Cheney'de Wolfowitz ile ayn gr ve dnceyi paylamaktadr. Rumsfeld ayn projeyi uygulayan aksiyonerdir. Prof Albert Wohlstetter ABD'nin modern sava doktrini ve d politika teorisyeni Wohlstetter. Kennedy'den bu yana tm Bakanlara savunma ve d politika konularnda akl hocal yapmtr. Wohlstetter gelecein savalarnda nkleer silah yerine ordunun kltlerek hedefini amayan bomba ve fzelerle donatlm evik kuvvet birliklerine dntrlmesini savunmutur. Chicago ve Ula niversitelerince hocalk yapan VVohlstetter 1980'li yllarda Perle ve Wolfowitz'in ABD ynetiminde grev almasn salamtr. Perle ve Wolfowitz'in yan sra rencilerinden Pentagon Stratejisi, "Net Assesment" direktr Andrew Marshall, Eski Savunma Bakan Yardmcs ve Irak-Afganistan zel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Paul Kozemchak'n Baba Bush ynetiminde grev almalarn salamtr. VVohlstetter, Ahmet elebi'yi Wolfowitz ve Perle ile tantrmtr. Daha sonra onun ABD desteiyle Irak Ulusal Konseyi Liderliine gemesini salamtr. Rumsfeld-Wolfowitz ve ekirdek Ekibi Douglas Feith, Savunma Bakanl Mstear, CFR yesi, Reagan dnemi Ulusal Gvenlik Konseyi yesi, Reagan dnemi Savunma Bakan Yardmcs Feith & Zell Uluslararas Hukuk Firmas patronu.

108

109

Savunma Bakan Yardmcs Richard Perle'nin drt yl sreyle yardmcs. Richard Perle'nin, International Advisor Incorporated adl Trkiye iin lobi faaliyeti yrten irketinin orta. Harold Rhodes Savunma Bakan Yardmcs CFR yesi Peter W.Rodman Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi Jack R. Crouch Savunma Bakan Yardmcs John Stenbit Savunma Bakan Yardmcs E. Oramiral John Pointdexter stihbarattan Sorumlu Bakan Yardmcs Paul Bremer Irak Geici Ynetimi Bakan, Eski Bykeli, Baba Bush'un ileri Bakan'nn danman, Kissinger, William Ro-gers dahil alt Dileri Bakan'nn danman Kissinger & As-sociate uluslararas firmasnn eski Direktr, D Politika Dernei eski Bakan, International Commision On Terrorism yesi, ulusal Terrizm Komisyonu Eski Bakan. Trent Lort Senato Aznlk Grubu Bakan, CFR yesi Sally K. Horn Savunma Bakanl "Tehditleri Azaltma Politikalar" Direktr, CFR yesi Andrew W. Marshall Savunma Bakanl, "Net Assesment" Direktr, CFR yesi Anthony D. Marshall Savunma Bakanl "Net Assesment" Direktr, CFR yesi Newt Gingrich Eski Temsilciler Meclisi Bakan, Rumsfeld'in gayri resmi zel danman Fred Celec Rumsfeld'in zel asistan Lawrence Di Rita, Rumsfeld'in zel Danman

William Luti Pentagon zel Planlar Brosu Direktr E. Amiral Art hur Cebrowski Savunma Bakanl Kuvvetler Dnm Direktr, Savunma Bakanl Eski Kontrol letiim ve Bilgisayara Sistemleri Komutan, CFR yesi Prof Thonas P. M. Barnett "The New Rules Set" (Kreselleme ve Gvenlik Etkileri)) Projesi Direktr, ABD Deniz Harp Akademisi Profesr. Hava Orgeneral Richard Mayers Genelkurmay Bakan Kara Orgeneral John Abizaid Merkez Kuvvetler Komutan Orgeneral Peter J. Schoomaker Eski zel Kuvvetler Komutan (Rumsfeld'in Genelkurmay Bakanlna nerdii isim) Savunma Politikalar Danma Kurulu Richard Perle, Savunma Politikalar Danma Kurulu Bakan, Reagan dnemi Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi, Kdemli Cumhuriyeti Partililerin egemenliindeki Amerikan Giriim Enstits'nn (AEI) Bakan, JINSA (Jewish Instutite Of National Security Affairs) Ynetim Kurulu yesi, Foundation On For Defence Of Democrasy (srail yanls) adl kuruluun Danma Kurulu yesi, sac Jerusalem Post gazetesi eski Yneticisi, Kissinger'in Danman olduu Trireme Partnes LP adl borsa irketinin Danman, Global Crossing adl Telekom irketi'nin Danman. Bakan olduu Amerikan Giriim Enstits'nde (AEI) Cheney, Ford Eski Onursal Bakan, O'Neil, Bolton, Huntington ve Lynne V. Cheney yesi. Newt Gingrich Temsilciler Meclisi Eski Bakam, Cumhuriyeti Parti'nn kdemli yesi, CFR yesi, Yeni NATO Giriimi (NAI) yesi, JINSA yesi.

110

111

Fred Ukle; Savunma Bakanl Savunma Politikalar Danma Komisyonu eski yesi. Henry Kissinger; Eski Dileri Bakan, Eski Ulusal Gvenlik Konseyi Danman, CFR, Trilateral, Bilderberg yesi, Amerikan Giriim Enstits (AEI) yesi. James WooIsey; CIA Eski Bakan, CFR yesi. Eliot-Cohen; Cohns Hopkins Profesr, CFR yesi Thomas Foley; Temsilciler Meclisi Eski Szcs, ABD Japonya Eski Bykelisi, CFR, Trilateral yesi. Harold Brown Eski Savunma Bakan, CFR yesi. Kenneth Adelman Eski Savunma Bakan Yardmcs, CFR yesi. James Schlesinger Eski Enerji Bakan ve CIA Bakan, CFR yesi. Dan Quayle; ABD Eski Bakan Yardmcs William Kristol Bilderberg Uluslararas yesi, NeoCon'un nde gelen kuramclarndan. Irwing Kristol CFR yesi, AEI yesi. NeoCon'un nde gelen kuramclarndan William Kristol'un babas. Robert Kagan CFR yesi, NeoCon'un nde gelen kuramclarndan. Prof. Samuel P. Huntington Harvard niversitesi Stratejik Aratrmalar Enstits Direktr, Ulusal Gvenlik Konseyi Strateji Direktr, Medeniyetler atmas kitabnn yazar.

David Jeremiah Kresel Faist Amerikan mparatorluu Ynetimi George W. Bush, (R*) ABD Bakam, CFR yesi, Petrol Sondaj irketi Arbusto ve Harken Petrol irketi'nin patronu. Dick Cheney, (R) ABD Bakan Yardmcs, CFR Trilateral yesi, petrol devi Halliburton'un eski Ynetim Kurulu Bakan. Condaleezia Rice, (R) Ulusal Gvenlik Konseyi Danman, CFR yesi, Dou-Bat Enstits (EW) yesi, petrol dev Chevron'un eski Ynetim Kurulu yesi. Donald Rumsfeld; (R) Savunma Bakam, eski dev petrol, arama irketi Town Brown Inc. Bakam, Sharp Dirilling Petrol irketi patronu, Bush'un 2000 yl seim kampanyas Bakan. Gale Norton, (R) Savunma Bakan, uluslararas dev enerji irketlerinin nl avukatlk firmasnn patronu. Thomas While Ordu Bakan, eski enerji devi Enron'un Bakan Yardmcs. James Roche; Hava Kuvvetleri Bakan, Silah devi Northrop-Grummen'in eski Bakan. John Snow; (R) Hazine Bakan. Elaine Chao alma Bakan, CFR yesi. Spenser Abraham, (R) Enerji Bakan, Otomobil Endstrisinin desteiyle bakanla getirildi. Prof John Ashcroft, (R) Adalet Bakan, Kktendinci Hristiyan, Yahudi dmanlna varan dncelere sahip, Gney Carolina Bob Jones niversitesi Profesr.

* Republican; Cumhuriyeti Partili 112 113

Ann Venemen, (R) Tarm Bakan. Norm an Mineta, (R) Ulatrma Bakan. Roderick Piage, (R) Eitim Bakan. Mel Marlinez, (R) Konut Bakan Chiristine VVhitman, (R) evre Koruma Bakan, CFR Bilderberg yesi. Tom Ridge, (R) Gvenlik Bakan ABD Devlet Bakan Eski aday, Pensilvanya Eski Valisi, Kdemli Cumhuriyeti Parti yesi. Robert Zoellick, (R) CFR Trilateral Bilderberg yesi. Org Richard Myer ABD Genelkurmay Bakan.

yle ki: AEI yeleri Dick Cheney AEI, CFR Trilateral yesi. Richard Perle AEI Bakan, CFR yesi. Lawrence Lindsay AEI, CFR yesi. Paul O'Neil AEI, CFR yesi. John Snow AEI, CFR yesi. John Bolton AEI yesi Douglas Feith AEI, CFR yesi. Jeane Kirtpatrick AEI, CFR yesi. Prof. Samuel Huntinglon AEI, CFR Trilateral-Bilderberg yesi. Lynne V.Cheney AEI, CFR yesi. Irwing Kristol AEI, CFR yesi. Neo Con'un nde gelen kuramclarndan William Kristol'n babas. Prof. Joshua Muravchik AEI, CFR yesi. Prof. Michael Ledeen AEI, CFR yesi. Gerald Ford AEI Onursal yesi, CFR-Bilderberg yesi. Henry Kissinger AEI, Onursal Bakan. NAI yeleri Donald Rumsfeld, NAI, CFR yesi.

Troyka ekirdek ekibinin hemen tm ABD'nin nderliinde bir dnya hkmeti kurulmasn amalayan CFR-Trilateral-Bilderberg yesidir. Troyka ekirdek ekibinin tm; ABD'nin dnya imparatorluunu projelendiren Yeni Muhafazakr kdemli Cumhuriyeti Parti'nin hakimiyetindeki Amerikan Giriim Enstits'nn (AEI / American Enterprice Institute For Public Polcy Research) yesidir. Troyka ve ekirdek ekibinin beyin takm, NATO'yu dnya imparatorluunun saldrgan gc olarak kuran ve "Yeni NATO Konsepti" ile grev alann kreselletiren Yeni Muhafazakrlarn hakimiyetindeki kdemli Cumhuriyetilerin NGO'su, "Yeni NATO Giriimi"nin (NAI / New Atlantic Inisiative) yesidir. Troyka ve ekirdek ekibinin elik ekirdei, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avrasya'da oluacak dnya imparatorluunu amalayan, Yeni Muhafazakr kadronun egemenliindeki Dou-Bat Enstits'nn (EWI / East-West Institute) yesidir.

NoeCon Troyka ve ekirdek Ekibinin zellikleri

114

115

Richard Perle, NAI, CFR yesi. John Bolton, NAI, CFR yesi. Prof. Joshua Muravchik NAI, CFR yesi. Paula Dobrianski NAI, CFR yesi. William Kristol NAI, CFR yesi. Jeane Kirkpetrick NAI, CFR yesi. Prof. Samuel Huntington NAI, CFR-Trilateral-Bilderberg yesi. Charles Krauthammer NAI CFR yesi. Peter Romdan NAI, CFR yesi. Newt Gingrich NAI, CFR yesi. Henry Kissinger NAI Onursal Bakan, CFR-Trilateral-Bilderberg yesi. Prof. Zbigniev Brezezinski NAI Onursal Bakan, CFR-Trilaterel-Bilderberg yesi. Bruce P. Jackson NAI Bakan, CFR yesi. EWI yeleri Condoleezza Rice EWI CFR yesi Prof. Joseph S. Nye EW CFR yesi John Evdin Mroz EWI CFR yesi Gerge Bush EWI Onursal Bakan, CFR yesi

Troyka ve ekirdek ekibinin tm, ar sac, militarist, saldrgan, yaylmac ve fanatiktir. Troyka ve ekirdek ekibinin tm, "Askeri-Endstriyel-Finans Kompleks"in petrol-enerji-silah kanadnn ynetiminden gelmitir. (Lockheed-Martin, Boeing, Raytheon, Northrop-Grumman, TRW, Halliburton, Enron, Chevron, Unacol, Tom Brown, Sharp Dsillign, Dresser-Rand, Kellog Brown-Root Service, Motorola) Troyka ve ekirdek ekibinin tm savunma ve gvenlik politikalar konusunda uzmandr. Pentagon kadrolarnda yetimiler ve bu kadrolara odaklanmlardr. Troyka ekibi, Reagan'm ilk bakanlk dneminde (1981-1985) hkmetteydiler. Washington'da alarn bu srete rmlerdir. Troyka ve ekirdek ekibinden Perle, Wolfowitz, Abrams ve Feith hkmette kim olursa olsun srail devletini koulsuz desteklenmesinden yanadrlar. Kresel Faist Amerikan mparatorluu Ynetiminde; Yeni Muhafazakrlar ve kktendinci Hristiyanlar bir araya getirilmitir. NeoCon Troyka, Irak ve Blgeyi Kaosa Srklemitir Irak'n elinde bulunan kitle imha silahlarnn yok edilmesi, Irak'a ve blgeye demokrasi getirilmesi amacyla Irak savan balatan ABD'nin gerekte Irak'tan sonra Suriye, Lbnan, Libya, ran, Somali ve Sudan gibi 6 Mslman lkesini 5 ylda vurmay Irak'ta ve blgede rejim deiikliine gitmeyi, petrole el koymay plnlad ve srail'i blgenin hakim durumuna getirmeyi amalad apak ortaya kmtr. stn teknolojik ve askeri gle savan bir ay gibi ok ksa srede kazanlmas, Irak'ta ve blgede bar ve istikrarnda ksa srede salanacana olan gveni artrmtr. Ne var ki, direniilerin her gn Amerikan askerlerine saldrda bulunmas, terr eylemlerinin dozunun her geen gn daha da artmas, Amerikan askerlerinin savata uradndan daha fazla kayba uramas, iiler arasndaki iktidar mcadelesinin

116

117

engellenmemesi, Irak'taki Amerikan sivil ve askeri ynetimin alt yap sorunlarna seyirci kalmas sonuta blgenin kaos ortamna srklenmesi ve bir sper g olarak Bush'un bunlarla ba edemez duruma dmesi, 11 Eyll'den sonra Ortadou, Orta Asya ve Balkanlara kadar yayld ok byk corafyada stlendii rollerdeki baarszl ite ve dta ABD gcne olan gvenin sarslmasna, sebeplerin sorgulanmasna yol amtr. NeoCon Troyka'nn Olaand Asker Harcamalar ABD Ekonomisini Tahrip Etmektedir Dnyann drt bir tarafna asker gndermi olan Bush ynetimi sadece Irak'ta ayda 4 milyar dolar harcamaktadr. Irak savann bu gne kadar ki maliyeti 65 milyar dolardr. Irak'n yeniden yaplandrlmas iin 600 milyar dolara daha ihtiya vardr. 500 milyar dolar bte a vardr. 2003 yl ABD savunma btesi 396 milyar dolardr. 87 milyar dolarlk bir ek bte talep edilmitir. Btenin byk blm de savunma harcamalarna gidecektir. Saddam'n devrilmesinin ABD'ne maliyeti 166 milyar dolar buluyor. Buna karn Wolfowitz, Mart aynda Temsilciler Meclisi'nde yapt aklamada 2-3 yl iinde 50-100 milyar dolar petrol geliri elde edebileceini, ancak 2005-2006 tarihlerinde yllk ortalama 20 milyar dolara kmasn beklediklerini aklamtr. Hal byle iken Bush ynetimi, 2002 2020 yllarnda gerekletirilecek "Vision 2020 Gney Bat Missisipi Projesi" iin Troyka ile balantl Aerojet, Boening, Lockheed-Martin, Rand Corporation, Raytheon, Sparta Corporation, TRW ve Vista Technologies'e ilk aamada 20 milyarlk ihaleyi balamtr. 3000 adetlik 200 milyar dolarlk-x-35 tipi Joint Strike Fighter uak ihalesi Lockheed-Martin'e verilmitir. 2001 ylnda dnya askeri harcamalar '839 milyar dolardr (20) Bu mebla, dnyada gayri safi milli hasla'nn yzde 2.6'sn oluturmaktadr. 2003 mali ylna ait ABD askeri harcamalar ise yaklak 470 milyar dolar. Bu meblan yzde 50'si tek bana ABD'ye aittir.

ABD'nin dnyaca nl ekonomistlerinden Prof. Paul Krugman Eyll 2003'te yaynlanan kitabnda "Bush'un ABD'yi Arjantin'e evirdiini ve seimi tekrar kazanmas halinde byk bir ekonomik kriz yaanacan" yazmtr. Bu gereklere ramen ahinler Troykas pervaszca gerekletirdikleri askeri harcamalarla, ABD ekonomisini tahribe devam etmektedirler. Troyka ekirdek Ekibi inde Konsensste atlama Yeni Muhafazakrln nde gelen teorisyenlerinden ve ekirdek ekibinden Irwing Kristol Rumsfeld'in byk hatalar yaptndan ve gereklere uyum salayamadndan sz ederek youn eletirilerde bulunuyor. Kristol'n Rumsfeld'e ynelttii eletirilere ekirdek ekipten William Lati de katlyor. Rumsfeld'in gayri resmi danman ve elik ekirdekten Temsilciler Meclisi Eski Bakan, Newt Gingrich, "Sava kazanldnda Rumsfeld'in yldz parl parl parlyordu. Ancak u anda yldz parlakln yitirmeye balamtr.*''demitir. Gingrich, Irak'taki kaosun sorumlusu olarak Rumsfeld'i gstermitir. Yeni Muhafazakr hareket konsenssnde ilk atlama, Savunma Politikalar Kurulu Direktr Richard Perle'nin bu grevden istifasyla ortaya kmtr. Perle'nin istifasnn nedenleri zerine gidilmemitir. atlan yansmalarnn nlenmesi iin Perle kurul yeliini hl srdrmektedir. Irak'ta sava sonras kaos ortamnn denetim altna alnmamas aikr hale geldiinde Perle aklamalarda bulunmaya balamtr. Perle, Austos 2003'te "ABD'nin Irak'ta hata yaptn ve iktidar olabildiince hzla Irakllara devretmesi gerektiini sylemitir. Perle lkesel hatalarnn sava ncesi Irakllarla yakn ibirlii yapmamalar olduunu sylemitir. Konsensste bir dier atlama, ekirdek ekipten Senato Aznlk Lideri Trent Lott gelmitir. Lott, Troyka politikalarnn ABD'yi yalnzla ittiini ifade etmitir. Lott, Aralk 2002'de istifa etmitir. Konsensste bir dier nemli atlak da Bush'un Ulusal Ekonomik Konsey Direktr Lawrence Lindsay'n istifasyla gereklemitir. Bush'un, Ulusal Gvenlik Konseyi yesi Rand Beers, Mart 2003'te CIA postlarnda nemli grevler ifa etmi Bykeli John Brady Kiesling ise ubat 2003'te istifa etmitir.

118

119

Bakanlk Seimleri Yaklarken NeoCon Troykas Hedef Tahtasnda ABD Bakanlk seimlerinin yaklamas Bush politikalarnn Amerika'y bir sper g olarak acze dnn tehirinde muhalefet iin platform oluturmutur. Vietnam kahraman NATO Kuvvetleri Eski Komutan Orgeneral Wesley Clark Demokrat Parti'den bakan adaylna soyunmutur. Clark yeni kitabnda; Bush ve kurmaylarnn yanl lkeleri hedef alarak, terrizme destek veren gerek kaynaklan gz ard ettiklerini vurgulamtr. Son yaplan kamuoyu yoklamalar Bush'u onaylayan orannn Clark'n gerisine dtn gstermitir. ABD Eski Bakan Bili Clinton, Eyll 2003 'te Iowa eyaletinde "Dnyay birletirmek yerine kendimizden uzaklatrdk. ABD'yi birletirmek yerine ar saa kayarak bldk"demitir. Harvard niversitesi Dekan, Joseph Nye; Amerikan patentli kresel sistemin ba aktrlerinin ok uluslu finans hareketi ve bilgi teknolojilerine dayal egemenliinin ABD iin kalc olmayacan ileri srm, ABD'nin tek bana iktidarlk dneminin kapandn anlamas, kstah ve zorba d politikasn deitirmesi gerektiini belirtmitir. Harvard niversitesi'nden Dr. Robert Jay Lif ton, Spigel'de getiimiz ay unlar yazmtr. "Bu hkmet eninde sonunda gidecektir. Gidinceye kadar da dnyaya ve lkemize zarar verecektir. Fanatikler amalarndan dndrlecek gibi deiller ama onlar yalnz brakabiliriz. Bu arada uluslararas bask yaratmak da faydal olacaktr. BM'de Almanya, Fransa, Rusya ve in'in kar cephe oluturmalar son derece nemliydi. Amerika imdi tarihte hi olmad kadar yalnz kald. Irak'ta bataklkla kar karya bulunuyoruz. ABD Yeni Muhafazakrlardan ibaret deildir." Newsweek'teki makalesinde Fareed Zakaria, "ABD gcn dnyay rahatlatacak ekilde evrensel bir konsenss ile kullanmazsa kayplar, kazanlarn aacak ve Amerikan Yzyl ksa srecektir" demitir.

Troyka, BM'ye Geri Dnmek Zorunda Kalyor Bush, nce BM kontrolnde yabanc askerlerin Irak'a gelmesine kar km, Irak'ta batakla saplanmas zerine az deitirmeye balamtr. Bu sre zarfnda da Amerikan askerleri savata uradndan daha fazla kayba uramtr. Austos 2003 sonunda ABD Dileri Bakan Yardmcs Richard Armitage, "Amerikal komutann idaresi altnda olmak kouluyla Irak'ta BM gc kurulmasnn dnleceini" sylemitir. Bu neri Troyka tarafndan reddedilmitir. Bush ve Rumsfeld Irak'ta hibir geri adm atlmayacan ve Amerika'nn mttefik askerlerine gerek kalmakszn Irak'ta istikrar salayacan aklamtr. Ama bu gelimenin ardndan Bush BM'ye gitmeye mecbur kalmtr. Bush BM Genel Kurulunda yapt konumada mttefiklerin Irak'a asker gndermelerini ve masraflara itirak etmelerini talep etmi ve Irak'a hakl nedenlerle sava aldn ve Irak'n elinde nkleer silahlar bulunduunu yinelemitir. Bununla beraber Bush, Saddam'la 11 Eyll arasnda bir iliki bulamadklarn da itiraf etmitir. Irak savanm dolar ve insan yaam olarak maliyetinin hzla artmas, kamuoyu yoklamalarnda Bush'un gerilemesi, tek yanl Yeni Muhafazakr (NeoCon) politikalarn Irak'ta ve blgede kaos yaratmas ve Bush'un denetimi elden karmas, Kongredeki Yeni Muhafazakrlar arasnda savan seyri konusunda bir phe ve gvensizlik meydana getirmesi gibi sebeplerle Bush ynetimi, kendi lkesinde basklara kar karya kalm ve BM'yi devreye sokmak zorunda kalmtr. BM Genel Kurulunda Kofi Annan, "ABD'nin 11 Eyllden sonra uygulamaya koyduu, 'nleyici vuru doktrini'nin BM'ye kar nemli bir meydan okuma gibi grndn ve bunun 'Orman Kanunu'na dnebileceini, bu doktrinin sebepleri geerli olsun ya da olmasn, kontrolsz ve tek tarafl g kullanmnn yaygnlamasyla sonulanabilecek rnekler oluturulmasndan endie duyduunu sylemitir. BM Genel Kurulunda Fransa Cumhurbakan Jack Chirac ve Almanya Babakan Gerhard Shrder, ABD'nin Irak'ta tek bana harekete gemesini eletirmi ve BM komutas altnda Irak'ta sorunlarn zlmesini talep etmitir.

120

121

NeoCon Troykas "er Ekseni" atelemesiyle Irak savan balatan tabii ki ahinler Troyka's deildir. CFR karar mekanizmalarnda Troyka'nm da dahil olduu ahinler ekibidir. ahinler ekibi, Roosevelt, Nixon ve Reagan'da byk bir sava balatmak iin atelemiler fakat baaramamlardr. Her zaman savaa kurgulu bulunan ahinler ekibi 11 Eyll saldrsn olaanst bir frsat olarak grm ve sava balatmtr. Powell ve baz Pentagon generallerinin muhalefetini amak iin ok byk kuvvetler gerektiren sava balatmak iin Troy-ka elini o kadar abuk tutmutur ki, Baba Bush, Kissinger, Brzezinski, Scowroft ve Eagleburger bile bunlar nleyememitir. Savan az bir kuvvet ve umulann tesinde rtl operasyonlarla ksa srede kazanlmas rejim deiikliinin gerekletirilmeye allmas Irak'ta ve blgede kaosu atelemitir. Bu nedenle Troyka iktidarna halkn destei hzla azalmaya balamtr. Troyka'nn ABD ve koalisyon glerini kuyruklu yalanlarla savaa srdkleri apak ortaya kmtr. Halbuki Troyka'nn ate hattna srd sper gcn dnyay eninde sonunda bir kaosa srkleyecei belliydi. Nitekim kaos, Amerika iin ve kresel boyutta zincirleme siyasi istikrarszla yol amaya balamtr. Bu nedenle Troyka, tavr deitirmi bylece hem i hem de kresel boyutta uzlama zemini oluturma arayna gitmitir. BM'ye geri dnle Troyka, Avrupa ile ortak noktalan yakalamaya da balamtr. Troyka'nn hibir geri adm atlmayaca yolundaki aklamas BM'nin son toplantsyla havada kalmtr. Bu sre devam edecek ve Troyka daha da esnekleecektir. Troyka'nn tavr deitirmesi, g kaybetmeye balamalar ve Avrupa ile bir uzlama zemini bulmadan kresel faist imparatorluk projesinin gereklemesinin imknszln grm olmalarndandr. Troyka'nn temel yanlgs, tek sper gcn hegemonyasnn srekliliini salamadan srama yaparak kresel faist imparatorluk projesini dayatmaya kalkm olmalardr. Bakan Bush,

ynetimini olutururken radikal sa imparatorlukular bile liberal imparatorlukular birlikte ynetime almtr. Ynetimin olumas bir uzlamayla olmamtr. 11 Eyll byle bir iktidarn oluturulmasnn frsatn yaratm, radikal saclar bu frsat bir oldu-bitti eklinde kullanmlardr. Ynetimin oluturulmasndan itibaren Cheney-RumsfeldWolfowitz'den oluan radikal sac imparatorlukular (ahinler Troykas) ile Powell-Armitage Rice'tan oluan liberal imparatorlukular (Gvercinler Troykas) amansz bir mcadeleye girimilerdir. Gerekte ahinler Troykas'nn imparatorluk stratejisiyle Gvercinler Troykas'nn imparatorluk stratejisi arasnda fark yoktur. Fark dorudan taktiktedir. ahinler Troykas imparatorluu sava yoldan gerekletirmeyi amalarken, Gvercinler troykas imparatorluu bar yoldan gerekletirmeyi amalyor. Bu balamda, ahinler ve Gvercinler tanmlamasyla ifade edilen kavramlara aklama getirme gerei vardr. nk gelii gzel kullanlan terimler sper g Amerika'nn politikalarnn kavranmasn zorlatrmakta ve kafa karklklarna neden olmaktadr. Tek bir dnya devleti kurmay amalayan uluslararas trstlerin ahin ve Gvercin grlere sahip elik ekirdek kadrolar CFR'de (Council On Foreign Relations / D likiler Konseyi) toplanmlardr. ahinleri; CFR Ynetimindeki, "ahinler" ve Bush Ynetimindeki ahinler" olarak Gvercinleri de CFR Ynetimindeki "Gvercinler" ve Bush Ynetimindeki "Gvercinler" olarak ayrmlamak bu kavramlarn doru alglanmasn salayacaktr. ahinlerle, Gvercinler arasndaki tek dnya devleti kurma temel stratejisine ynelik mcadele bir taraftan CFR ana rgtnde cereyan ederken bir taraftan da Bush ynetimini ele geirerek hkimiyet kurmu kadrolar arasnda da devam etmektedir. Savan kazanlmasna kadar ki srete ahinler atakta iken savatan sonraki srete doan kaos ortam ABD iinde ve dnda ahinlere ynelik muhalefetin glenmesine ve Gvercinlerin arlnn artmasna neden olmutur. Bush'un BM'ye geri dnmesi ile gerekletirdii tavr deiiklii bunun nemli gstergesidir.
123

122

ahinler'le, Gvercinler arasnda kapma Gvercinlerin politikalarnn lehine dnmeye balamtr.- Gelimelerin bu ynde devam edecei tahmin edilebilir. ahinler'in dar bir grup petrol, enerji, silah trstlerinin kazanmlar adna iktidar gasp etmeleri, bu dar grubun dnda kalan CFR ve Bush Ynetimindeki Gvercin ve ahinlerin kazanmlarnn azalmasna veya yok olmasna neden olmutur. Amerika Messes Nizam'nm kadrolar da bu olgudan byk rahatszlk duymu ve dierleriyle birlikte ahinler Troykas'na kar mcadeleyi sertletirmilerdir. Irak, blge ve dnyadaki gelimeler ABD'nin dnyada tek bana kaldn, Irak'ta batakla saplandn, ekonomideki inie geii durduramadn, sper g olmasna ramen hibir sorunu zemediini kantlamtr.

EKLER

Ek-1: George F. Kennan, Sovyet Ynetiminin Temeli (1947; "X" mzal Makale)

George Kennan'n 1946 basml nl "Long Telegram" Amerikan antikomnizmini ve Sovyet dne dair genel pheyi en iyi tasvir eden dokman olma zelliini tamaktadr. "Long Telegram", souk savan ilk yllarnda en ok atfta bulunulan ve en etkili yaymlardan biridir. Rusya'da grev yapm eski bir Amerikal diplomat olan George F. Kennan kariyerine Rus Sava'nn sonularn inceleyen bir gzlemci olarak balad. Kolektivizasyon ve yakn terr tehdidine tanklk eden Kennan, Moskova'da operasyon efi ve Bykeli Avarell Harriman'n danman olarak geirdii iki yldan sonra (1944-1946) mehur telgrafn gnderdi. 1946 itibaryla Kennan 44 yanda Rusay ve dier Slav dillerini akc konuma zelliine sahip kuku gtrmez bir antikomnistti. Kennan'n telgrafnn ierii 1947 basml "Foreign Affairs"de "Sovyet Ynetiminin Temeli" ismiyle yaymland ve hzl bir ekilde topluma yayld. Makale "X" ismiyle imzalanm olmasna ramen, konuyla ilgili herkes yazarn Kennan olduundan emindi. Kennan souk savan Amerika'ya sonradan "zgr dnya" olarak isimlendirilecek Yeni Dnya dzeninin liderliini yapmak iin tarihi bir frsat verdiini dnmekteydi.

124

125

Sovyet Ynetimi'nin Temeli, X Blm I Sovyet gcnn politik duruu bugn itibaryla ideoloji ve artlarn meydana getirdii bir durutur. deoloji bu hareketi yneten Sovyet liderlerin politik kklerinden gelmi, artlarsa 30 yldr uygulanan g rejiminin sonularndan olumutur. Bu iki rnein birbiriyle olan etkileimini ve Sovyet ynetimindeki yansmalarn incelemek olabilecek en zor analizlerden birini gerektirir. Yine bu ynetimi anlayp gerekli nlemleri almak iin bu analizi yapmak zorundayz. Sovyet liderlerinin glenmesine sebep olan ideolojik kavramlar zetlemek gerekten gtr. Marksist ideolojinin bu RusKomnist versiyonu devaml bir evrim iindedir. Temelindeki kavramlar youn ve karktr. Yine de komnist dncenin en temel zelliklerini 1916 ylndaki balangcn esas alarak u ekilde sralayabiliriz; (a) insanlarn yaam tarzn belirleyen; toplumun genel eklinin ve karakterinin olumasn salayan en nemli faktr mallarn retim ve el deitirmesini dzenleyen sistemdir; (b) kapitalist retim sistemi alan kesimin sermaye tarafndan smrlmesine sebep olan, herkese yeterli kayna retemeyen ve retilenleri eit ekilde datmayan kt bir sistemdir; (c) kapitalizm kendi ykmn iinde barndrr; sermaye sahibi kesim kendini deien artlara ve bunlarn meydana getirdii sonulara adapte etmekte zorluk ekecek ve g kanlmaz ekilde sistemin deimesine sebep olacak ii snfnn eline geecektir; (d) kapitalizmin son aamas olan emperyalizm direk olarak savaa ve devrime sebep olmaktadr. Lenin'in szleriyle noktay koyabiliriz: "Ekonomik ve politik geliim srecindeki arza kapitalizmin deimez zelliidir. Bunun sonucu olarak sosyalizm en azndan bir veya birka lkede galip gelecektir. Bu lkenin galip ii snf kapitalist sermayeyi kamulatracak ve sosyalist dzeni hkim klacaktr. Kapitalist lkeler arasnda hzla ykselen bu lke dier lkelerdeki ezilen snflarn dikkatini ekecek ve bu lkelerde kanlmaz olan sosyalizm yoluna ekecektir." unu belirtmeliyiz ki btn varsa-

ymlar kapitalizmin ii snfnn yapaca devrimlerle yok olaca zerine kurulmutur. Sallanmakta olan dzeni ykmak iin devrimsel bir ii hareketi gerekmektedir. Bu hareketin er ya da ge gerekleecei dnlmektedir. Devrimin krlma noktasna kadar olan 50 yllk sre iinde bu dnce ekli Rus devriminin taraftarlar tarafndan hararetle benimsenmitir. Sinirlenmi, memnuniyetsiz, mitsiz arlk rejiminin snrlar iine hapsolmu ve sosyal geliime giden tek yolun kanl bir devrim olduuna inanan halk ynlarn arkasna alan devrimciler Marksist teoriyi arzularna ulaabilmek iin en uygun sistem olarak grdler. Bu sistem sabrszlklarn gya hakl kartrken, g kazanmalar ve intikam almalar iin arlk sisteminin tm deerlerini inkr etmelerini szde bilimsel sebeplere dayandrmalarn salad. Bu sebeple kendi duygularna ve isteklerine hitap eden Marksist-Leninist sistemin gerekliine ve salamlna inanmakta glk ekmediler. yi niyetlerinden phe duymaya tabii ki gerek yoktu. Bu insan doas kadar eski bir kavramdr. Bu kavram hibir zaman Edward Gibbon'un "The Decline and Fail of Roman Empire" adl eserinde belirttiinden daha doru bir ekilde aklanamamtr; "Dorulukla sahtekrlk arasndaki izgi ok ince ve kaygandr. Socrates erdemli bir insann kendini nasl kandrabileceini ve kendi illzyonunu yaratp sahtekrla ok gzel bir ekilde ifade etmitir." te bu aldan Bolevik Parti yelerinin glenmesine sebep olan olaylar zincirini balatt. unu belirtmeliyiz ki devrimin hazrlanmas srasnda devrimcilerin dikkati sosyalizmin geleceinden ok u andaki dmanlarn yklmasna odaklanmt ve bu dmanla sosyalizmin douundan nce yklmalyd. Bundan dolay onlarn grleri iyimser bakla nce gcn elde edilmesine dayanan sonras ise mulk, hayali ve mantksz bir hareketti. Endstrinin ve geni sermayelerin kamulatrlmasnn dnda baka da plan yok gibiydi. Kyller Marksist sistemde ii snfndan saylmyor ve bu da komnist dncede byk bir bolua sebep oluyordu. Komnist sistemin ilk 10 senesi boyunca bu konu tartmalarn ve belirsizliklerin odanda oldu.

126

127

Devrimden hemen sonra Rusya'nn iinde bulunduu artlar; sivil sava, d glerin mdahalesi ve komnistlerin halkn sadece kk bir blmn temsil etmesi, diktatryel bir rejimi zorunlu klyordu. Komnizmin savala birliktelii, zel retimi ve ticareti durdurmak iin yaplan hzl giriimler ekonominin ktlemesine sebep olurken halkn yeni rejime olan desteini azaltt. Yeni ekonomik politika ve Rusya'y komnist yapma abalarnn ksa bir sre hafiflemesi ekonomik skntnn biraz olsun azalmasna sebep olurken bir yandan kapitalist sektrn hl en ufak bir rahatlamada kr yapmaya hazr olduunu ve eer izin verilirse her zaman Sovyet rejimine kar nemli bir rakip olacan kantlad. Ayn ekilde bu durum kendi apnda zel retici olan kyller iin de geerliydi. Lenin yaasayd Rusya'nn yksek menfaatleri iin anlaamayan bu gruplar bir araya getirebilecek ve ortak bir payda da buluturabilecek bir lider profilindeydi. Fakat Lenin'in liderlik pozisyonuna imrenen Stalin bu g savanda muhalif dncelere tolerans gsterebilecek bir insan deildi. Onlarn fanatizmi AngloSaxon geleneklerinden gelen uzlama zelliklerine sahip deildi ve gc paylamak konusunu akllarna bile getirmeyecek kadar sert ve kompleksliydiler. Kendi "doruluk" doktrinine inanm ve bunun nne geebilecek her trl kar grn ezilmesine karar vermilerdi. Komnist Parti dnda Rusya bir homojenlik iinde deildi. Partinin arl olmayan herhangi bir kolektif hareket veya organizasyon yoktu. Rusya'daki bir baka grup herhangi bir hareket dzenleme hakkna sahip deildi. Sadece Parti'nin sistemli bir yaps vard. Geri kalan her ey kuru grltyd. Parti iinde de ayn kurallar geerliydi. Partideki grevlilerin byk ounluu seimler ve mzakereler yoluyla belirleniyor fakat bu seimlere katlmalar kendi hr iradeleriyle deil Parti liderinin azndan kan bir szle oluyordu. unu tekrar vurgulamalyz ki; bu insanlarn ou muhtemelen kendi kaderlerini garanti altna almay dnmyorlard. Toplum iin en iyi olann ne olduunu kendilerinin bildiine phe etmeden inandrlmlard ve ellerindeki gc gvence altna alp rakipsiz kaldklarnda bu "iyi" dzeni getireceklerdi.

Fakat kendi sistemlerinin gvenliini dndkleri bu dnemde yntemleriyle alakal ister insandan ister Tanr'dan gelsin bir takm snrlamalarla karlamaya hazr deillerdi. Bu dnemde sistemin gvenlii ve ncelii insanlarn mutluluu ve rahatndan ok daha nemliydi. imdilerde Sovyet Rejimi ile ilgili alt izilmesi gereken ey bu gven altna alma srecinin hl tamamlanmad ve Kremlin sakinlerinin 1917 Kasm'mda elde ettikleri gc kaybetmemek iin gittike daha baskc bir yntem ekline doru ilerledikleridir. lk hedefleri bu gc tehlikeye atabilecek kendi vatandalardr. Fakat tabii ki tm dnya onlarn gznde potansiyel bir tehlikedir. Onlar, ideolojik olarak tm dnyann dman olduuna ve kendi snrlar dndaki politik gleri durdurmann onlarn grevi olduuna inanmlard. lerleyen zamanda Rus tarihi ve gelenekleri onlarn bu dncelerini destekledi ve en sonunda onlarn agresiflii ve i atmalar kendi reaksiyonunu oluturmaya balad. Sonunda baka bir yntemi kendi yarattklar isyana kar uygulamak zorunda kaldlar "dzene isyan iddetle cezalandr". Bir insan btn dnyann kendi dman olduuna dair bir tez ortaya srebilir ve eer bunu yeterince tekrarlayp hareketlerinin temel sebebi olarak tanmlarsa bir noktadan size de mantkl gelmeye balar. Sovyet liderlerinin dnce sistemine gre, onlara kar gelen hibir dnce ekli herhangi bir fayda veya hakllk iermiyordu. Bu tip dnce ekilleri sadece lmekte olan kapitalizmin beyhude abalaryd. Rusya'daki kapitalizmden kalan kalntlar, diktatryel rejimin srdrlebilmesi iin hakl bir neden oluturuyordu. Fakat kalntlar adm adm silinip kapitalizm tehdidinin sona erdii resmi olarak aklandnda bu hakllk nedeni kaybolacakt. te bu gerek Sovyet rejiminin bundan sonraki yol haritasn izmesinde nemli rol oynad. Mademki herhangi bir i tehdit kalmam ve Sovyet'lerdeki kapitalizm kertilmiti o zaman diktatr dzenin devam ettirebilmesi iin dardaki kapitalizm tehdidi hedef gsterilmeliydi. Bu ynelim olduka erken balad. 1924 senesinde Stalin "bask organlar"nn (ordu ve gizli servis) nemini u ekilde

128

129

savundu; mademki darda kapitalist bir dnya vard, bu kapitalist dmanlar var olduka dardan gelen tehdit sona ermeyecekti. Bu teoriyle birlikte bu tarihten itibaren artk i muhalefete ynelik btn hareketler d dmanlardan gelen tehditler olarak tanmland. Ayn mantkla kapitalist ve sosyalist dnyalar arasnda byk fark olduunu syleyen orijinal komnist anlayna byk nem verildi. Aslnda byle bir dnyalar fark olmadn ok rahat syleyebiliriz. Maalesef bu konuyla ilgili gerekler d dnyada Sovyetlere kar olan tepkinin de etkisiyle 1930'larn sonunda ortaya kan byk askeri gler Almanya'daki Nazi rejimi ve Japon mparatorluu yznden bulank hale geldi. Bu iki devlette Sovyetlere kar ciddi bir cephe oluturuyordu. ki lkenin durumunun dardan gelen tehlikeler olarak tanmlan-maktansa ierideki diktatryel rejimi devam ettirmek iin bir ara olarak kullanldn gsteren somut kantlar var. Snrsz otoriteye dayanan Sovyet gcnn devamn salayan ve yar mite dnen bu dardaki dman hikyeleri bugnk Sovyet askeri gcnn ekillenmesinde nemli rol oynad. Bu gce hizmet etmeyen bu dahil kurumlar bir ekilde ortadan kaldrld. Amaca hizmet eden tm birimlerse ar bydler. Sovyet gcnn gvenlii Parti'nin kat disiplinine, gizli servisin tavizsiz tavrlar ve her yere girebilme zelliine, ekonominin pek de umut vermeyen monopollemeye dayanan sistemine dayanyordu. Sovyet liderlerin kar glerden korunabilmek amacyla kurduklar "bask organlar" artk rejimin asl uygulayclar olmak zere yetitirilir hale gelmiti. Bugn Sovyet sistemini oluturan elementlerin ou diktatrln mkemmel ekilde devam etmesini hedefliyor ve snrlarn tesinin tamamen dmanlarla kapl olduuna inanyor. Ve milyonlarca insan u anda kendi kurduklar bu sistemi korumak adna her eyi feda etmeye hazr halde beklerken sistem olmadan kendi hayatlarnn tamamen deersiz olacana inanyorlar. Eer olaylar bugnk gibi gerekleirse kanun koruyucular bask organlaryla elde ettikleri bu gc daha fazla koruyamayacaklardr. Mutlak g iin 30 yldr dnyadaki gelimeye inat

acmaszca sren bu aray zamanla ierde de darda olduu gibi kendi dmanlarn yaratacaktr. Polis glerine olan an destek zamanla rejime olan tepkinin bu destek balamadan ncekine gre ok daha fazla bymesine neden oldu. Kanun koyucularn onsuz yapamayaca en nemli ey diktatrlk ynetiminin devamn savunan senaryodur. Bu senaryo Sovyet felsefesinde kutsanmtr ve artk bu ideolojinin ok tesinde Sovyet devlet yapsnn vazgeilmezi haline gelmitir. Blm II Tarihi kkenle ilgili ok fazla konutuk. Bugn bildiimiz kadaryla Sovyet gcnn politik kimliini nasl tanmlayabiliriz? Asl ideolojinin temel noktalar muhafaza edilmitir. nanlar kapitalizmin ktlne, kanlmaz olan yklna, ii snfnn bu ykm gerekletirmek ve gc kendi eline almak zorunda olduuna dayanyordu. Fakat tepkide ilk nce tm yozlam i dzeniyle karanlk ve yanl Sovyet rejiminin de temelini oluturan bu konseptlere gelecekti. Bu konseptlerin ilki kapitalizmle sosyalizmin doal iki dman olduunu savunuyordu. Bu tezin Rus sisteminin temelini oluturduunu ok ak ekilde grdk. Bunun Sovyet d politikasnn belirlenmesinde de nemli rol oldu. Sovyetler ve yandalarnn kapitalist lkelerle hibir zaman ortak bir menfaatte buluamayaca dnlyordu. Moskova'ya gre, kapitalist lkelerin istedikleri hibir zaman Sovyetlerin ve dolaysyla Sovyet vatandalarnn lehine olmazd. Eer Sovyet hkmeti bu dnce ekli ile elien bir hareket yapar veya bir belgeye imza atarsa bu tamamen dmanla mcadele etmek iin yaplan taktiksel bir hamle olarak alglanmalyd. Temeldeki ekimenin sreci ileri srlyordu. Bu tavrda Kremlin'in yabanclara kar olan davranlannda gizlilik, iki yzllk, samimiyetsizlik gibi ciddi rahatszlklar meydana getirdi. Ayn tarz yaklam bir sre daha devam edecek. Belki iddetinde ve younluunda eitli deiiklikler meydana gelebilir. Ruslarn bizden bir menfaatleri olduunda saplantl olduklan bu konulardan birkan smenalt yapacaklar

130

131

kesin. Byle bir durumda bizden de mutlu bir ekilde "bakn Ruslar deiti" diyenler kacak, bu szde bu deiimden kendilerine fayda salamaya alanlar olacaktr. Bu tip taktiksel davranlara aldanmamalyz. Bu tarz hareketler Sovyetlerin i gcnn olumasn salayan temel zellikler ve ierdeki sistemleri deimeden bu zelliklerle yaamaya devam edeceiz. Ksaca Ruslarla bir sre daha ilikilerde zorluk ekilecek. Bu onlarn bizi dnyadan silmek iin bir "ya hep ya hi" programna girdikleri manasna gelmemelidir. Kapitalist sistemin knn kanlmaz olmas bu konuda acele etmemelerini salyor. Son darbeyi vurmak iin atlmas gereken admlar biraz daha srelerini alacak. Bu sre zarfnda iindeki bireylerin artk Sosyalizm tarafndan kazanld "Sosyalist anakara" yurt ii ve yurt dndaki tm sosyalistler tarafndan kutsanmal, gelimesine allmal, dmanlar yok edilmelidir. Dardaki vakitsiz ve macerac devrimci hareketler sisteme kar bile olsa Sovyet rejiminin dengesini riske sokacaksa son derece tehlikelidir. Sosyalizm'in sebebi Moskova'daki tanmyla Sovyet gcn desteklemek ve gelimesini salamaktr. Bu bizi gnmz Sovyet sisteminin yapsn oluturan ikinci nemli kavrama getirmektedir; Kremlin asla hata yapmaz. Parti dnda hibir organizasyona izin vermeyen Sovyet gc, doruyu sadece Parti'nin temsil ettiine inanmaktadr. Eer darda baka bir doruluk varsa, organizasyonla aklanabilmesi meru hale gelecektir ki bu da kesinlikle Kremlin'in izin verecei bir olay deildir. Komnist Parti liderleri her zaman hakldr ve bu hakllk Stalin'in 1929'da Politbro kararlarnn ittifakla alnaca kararn verdiinden beri devam etmektedir ki; bu karar Stalin'in tm gc kendinde toplanmasna olanak salamtr. Asla yanl yapmama zelliinde Komnist Parti'nin kat disiplini yatar. Gerekte bu iki kavram birbirini destekleyen kavramlardr. Mkemmel disiplini salamak iin hatasz olmak gerekir. Hatasz olmak iin mkemmel disiplin uygulamak lazmdr. te bu iki zellik Sovyet dzeninin duruunu belirler. Fakat bunlarn etkileri nc bir faktrden bahsedilmeden tam ma-

nasyla aklanamaz; lider taktiksel amalar iin bir takm farkl uygulamalarda bulunabilir, bu uygulamalar inanla ve phe edilmeden yeler tarafndan oybirliiyle kabul edilmelidir. Bunun manas aslnda gerek diye bir eyin olmad bu gerein belirlenen istekler ve hedefler dorultusunda lider tarafndan yaratlddr. Gerek haftadan haftaya aydan aya deiebilir. Gerek kesin bir ey deildir ve objektiflikten uzaktr. Sadece tarihin mantn bnyesinde tayan ve bu yzden kusursuz bilgelie sahip otoriteyi temsil edenlerin en son manifestosudur. Bu faktr sistemin alt yapsna sabrsz ve inatl sarslmaz bir zellik kazandrmtr. Bu sistem sadece Kremlin tarafndan deitirilebilir. Bir kez Parti program aklandnda tm Sovyet devleti adeta kurulmu ve bir engelle karlamadan durmayan oyuncak bir araba gibi tam bir makine dzeniyle o konuyla izilen yolda ilerlerler. Bu makinenin paralar olan bireyler onlara d kaynaklardan gelen tartma veya nedenlere kar uyumlu deillerdir. Btn eilimleri, onlara d dnyann ikna edici szlerine gvensizlik ve inanmamay retti. Sahibine itaat eden kpekler gibi, onlar sadece sahiplerinin sesini duyarlar. Ve eer onlara son olarak dikte edilen hedeflerin iptal edilmesi gerekirse, bunu yapmas gereken sahiptir. Bu yzden, yabanc temsilci, kendi szlerinin onlar zerinde herhangi bir etki yapmasn bekleyemez. En fazla mit edebilecei, partinin izgisini deitirmeye muktedir olan st kesime aktarlacadr. Fakat o kesimin bile burjuva bir temsilcinin szlerinden etkilenerek bir ey yapmas muhtemel deildir. Ortak amalara hizmet olmadndan, ortak mantk yaklamlarna bavurulmaz. Bu yzden gerekler, Kremlin'in kulaklarna, kelimelerden daha yksek sesle hitap edecektir ve kelimeler; yansdnda, deimek geerlilik doruluu tarafndan desteklendiinde byk bir arlk tayacaktr. Fakat gryoruz ki, Kremlin hedeflerini sratle baarmas iin hibir ideolojik bask altnda deildir. Kilise gibi, uzun dnem geerlilii olan ideolojik kavramlar urayor ve sabrl olmay baaryor. Devrimin sregelen baarlarn gelecekteki bo hedefler adna riske atma hakk yoktur. Lenin'in komnist

132

133

hedefleri takip etme yolundaki kendi retileri bile ok dikkatli ve esnek olmay gerektiriyor. Yine bu prensipler, Rus tarihinden alnan derslerle kuvvetlendiriliyor. Burada; dikkat, esnek ve aldatma deerli zellikler ve bunlarn deeri, Rus beyinlerinde doal bir takdir gryor. Bu yzden, Kremlin sper glerin karsnda geri ekilmekten hi pimanlk duymaz. Ve hibir zaman izelgesi basks olmamas nedeniyle byle bir geri ekilme gerekliliinden panik olmaz. Politikas verilen bir hedefe doru her msait olduu durumda devaml olarak akan bir nehir gibidir. Ana kaygs, bu nehrin dnya gcnn temelleri iindeki mmkn olan her kuytuya eritiinden emin olmaktr. Fakat eer yolu zerinde alamaz engellerle karlarsa, bunlar filo-zofik olarak kabul eder ve kendini bunlara adapte eder. Esas konu, istenen hedefe doru her zaman bir bask, durmayan sabit bir bask olmasdr. Sovyet psikolojisinde, hedefi belirli bir zamanda ulalacak diye bir iaret bulunmamaktadr. Bu deerlendirmeler, Sovyet diplomasisini ilk bakta daha kolay ve fakat Napolyon, Hitler gibi saldrgan liderlerin ahsi diplomasisiyle uramaktan daha zor klar. Bir taraftan kar gce kar daha hassas ve o g ok kuvvetli hissedildiinde ise diplomatik cephenin her bir kesimde boyun emeye daha hazrdr. Ve bu yzdende mantk ve retorik gte daha aklcdr. Dier taraftan, kartlarn zaferi tarafndan kolayca bozguna uratlp, cesareti knlamaz. Ve sabrl bir kar duru; demokratik fikirleri temsil eden birtakm davranlar tarafndan deil, fakat akll ve uzun dnemli olan Rus politikalarnn bir sonucudur. Bu politikalar, amalarnda Sovyetler Birlii Politikalarnda ne daha az kararl ne de uygulamada daha az retkendir. Bu artlar altnda, Amerikan Sovyetler Birliine kar yrtt ana politikann; uzun vadeli, sabrl ama kat ve yaygn Rus eilimlerine kar dikkatli olmas gerektii aktr. Buna ramen, belirtmekte fayda var ki, byle bir politikann "d dinamiklerle" hibir alakas yoktur. Kremlin genel olarak politik gereklere kar reaksiyonlarda esnek olsa da, prestij gereken durumlarda hibir ekilde yumuak bal deildir. Rus liderleri, insan psikolojisi konusunda ok keskin hkmlere sahiptir, yle

ki kendi kontroln kaybedip sinirlenmenin politik ilikilerde asla bir g kayna olamayacann gayet bilincindedirler. Bu gibi zayflk durumlarn kullanmay ok iyi bilirler. Bu sebeplerden dolay, Rusya ile ilikileri yrtmedeki baar, yabanc lkenin daima bir btn olarak kalmasndan ve soukkanlln kaybetmemesinden geer. Rus politikasndan taleplerini daima ne srmeli ve Rus prestiji ile uyumlu olma yolunda hep bir kap ak brakmaktadr. Blm III Yukardaki bilgiler nda, bat dnyasmn serbest kurumlar zerindeki Rus basksnn hnerli, devaml deien corafi ve politik noktalara kar dikkatli ve deiken ama cezp edilemez veya yok edilmesi sz konusu olmayan bir yapya sahip olduu aktr. Akllarda olmaldr ki, Komnist Parti'nin Rus ulusal hayatmda, Sovyet gcnn bugn dnya toplumlarnda temsil ettiinden, ok daha az grubu temsil ettii bir dnem vardr. Fakat ideoloji Ruslarn yneticilerini dorunun kendi taraflarnda olduuna ikna ederse ve bu sebepten beklemeyi gze alabilirse, o ideolojinin zerimizde hibir talebi olmayan bizler objektif olarak bunun geerliliini inceleme serbestine sahibiz. Sovyet tezleri sadece batnm ekonomik kaderi zerindeki kontrol eksikliini vurgulamaz, onunla beraber sonsuz bir zamanda disiplin ve sabr benimseyen bir Rus birliini ngrr. Bu kyamet gibi vizyonu hayata geirip, bat dnyasnn gcn ve kaynaklarn 10-15 yldan beri Sovyet gcn hesaba katarak bulduu dnldnde; bu Rusya'nn kendisi iin ne anlama gelir? Sovyet liderleri, despotizm sanatnn modern tekniklerinin katklarndan istifadeyle kendi g snrlarnn ierisinde itaat problemini zd. Bazlar, kendi yetkilerini sorgulad ama bunu yapanlarn bile, sorgulamay geerli klmaya gc yetmedi. Kremlin ayn zamanda, yaayan insanlarn ilgilerinden ve ar metal sanayinin endstriyel kuruluundan bamsz olarak Rusya'y kurma hedefini baarmad muktedir oldu. Bahsedilen endstriyel kurulular tabii ki tamamlanmam ama yine de byyen ve dier byk endstriyel lkelerin seviyesine kmaya

134

135

alan kurumlardr. Btn bunlar, hem i politik gvenliin idamesi ve hem de ar endstri kurulmas, birok insann hayatn, mitleri ve enerjisi gibi byk bir bedellere mal olmutur. Belirli bir lde zorunlu igc kullanmnn, gnmz bar ortamnda faydal olaca gerekliliktir. Sovyet ekonomik hayatnn dier kesimleri; zellikle tarm, rnleri retimi, iskn ve tama, ihmal edilmitir. Btn bunlarla beraber, sava korkun bir ykm, lm ve insan neslinin tkenmesini beraber getirmitir. Sonu olarak, bugn Rusya'da fiziksel ve ruhsal olarak yorgun bir nfus vardr. nsanlarn byk ounluu hayallerden yoksun, pheci ve Sovyet gcnn yurtdndaki takipilerine k sat byl cazibesinden uzak bir hayat srmektedirler. Sava sresince taktik nedenlerle insanlarn benimsedii kilise ile ksa sreli bir mutabakat, insanlarn inanlar ve dindarlkla ilgili kapasitelerinin rejimin amalarnda kk bir ifade bulduu gereinin ifadesidir. Bu artlarda, insanlarn kendi fiziksel ve sinirsel glerinin limitleri vardr. Bu limitler mutlaktr ve en zalim diktatrlklerde bile balaycdr. nk bunlarn tesinde insanlar gdlenemez. nsanlar uzun saatler almaya zorlamak (kendi istekleri ve ekonomik artlarn diktas haricinde) onlar yaasalar bile yalandrr ve diktatrln talepleri dorultusunda gerekleen kayplar olarak gerekleir. ki durumda da, ya en iyi performanslarndan yoksun ya da devletin hizmetine girmelerine mani klar. Burada sadece gen nesil yardm edebilir. Gen nesil, btn aclara ramen sayca fazla ve dinamiktir. Ruslar kabiliyetli insanlardr. Sovyet diktatrlnn yaratt ve savata olduka artan, ocukluun anormal duygusal snrlarnn olgun performansa etkisi hl ileride grlmek zere sakldr. lke ortamnn normal gvenlii ve sakinlii kapsamndaki buna benzer eylerin varl Sovyetler Birlii'nin dndaki iftlik ve kylerde pratik olarak son buldu. Ve gzlemciler, olgunlaan nesil zerindeki etkisi konusunda hl emin deiller. Buna ilave olarak, Sovyet ekonomik geliiminin, belirgin baarlara imza atarken hl tutarsz ve dengesiz olduu gereini biliyoruz. Kapitalizmin dengesiz geliimi hakknda konu-

an Rus komnistleri, kendi ulusal ekonomileri dnldnde utanmaldrlar. Metalrji ve makine endstrisi gibi ekonomik hayatn belli bal dallar, ekonominin dier sektrlerinden dlanmtr. Burada ksa srede dnyann ekonomik devlerinden biri olmak iin can atan ancak daha kayda deer otoban a bulunmayan ve ilkel bir demir yolu ana sahip bir lkeden bahsediyoruz. iliin etkinliini artrmak ve ilkel insanlara makinelerin almasn retmek iin pek ok ey yapld. Fakat idame Sovyet ekonomisinde hl kanayan bir yara. naatlar aceleyle ve kaliteden yoksun yaplyor. Ve ekonominin geni sektrlerinde henz batnn yetenekli iilerini karakterize eden teknik olarak kendine sayg ve retime kendi kltrlerinden bir ey katarak alma mmkn deil. Korku ve zorlama altnda alan, yorgun ve moralsiz bir nfus tarafndan bu aksaklklarn giderilmesinin nasl olacan sylemek zor. Bunlarn stesinden gelinmedii srece Rusya ekonomik olarak savunmasz, bir bakma gsz kalmaya devam edecektir. lkel politik canlln ilgin ekiciliini yaymaya ve cokusunu ihra etmeye muktedir ama bunlar g ve refahn gerek kantlaryla desteklenmeyen bir ulus durumunda kalacaktr. Bu esnada Sovyetler Birlii politik hayatnda byk bir belirsizlik hakimdir. Bu belirsizlik bir birey yahut bireyler grubunun gcnn dierlerine gemesiyle ilgilidir. Bu tabii ki Stalin'in kiisel tutumundan kaynaklanan bir problemdir. Hatrlamalyz ki, (Stalin'in) komnist harekette Lenin'in stnlk zirvesine halef olmas, Sovyetler Birlii'nin yaad sadece bireysel otoritenin devridir. Bu devir 12 ylda salamlamtr. Milyonlarca insann hayatna mal olmu ve devleti temellerinden sarsmtr. Kremlin'in zararna, sarsntlar tm uluslararas devrim hareketinde hissedilmitir. Baka bir g devrinin yanklar hibir yerde hissedilmeden, sessiz ve fark edilmeyecek bir ekilde gereklemesi her zaman mmkndr. Lenin'in "inanlmaz hzl geilerinden" biri-ki Rus tarihi yanstr- "hassas aldatmadan" "vahi sertlie" geii bir takm sorular ortaya koyar ve Sovyet gcnn temellerini sarsabilir.

136

137

Fakat bu yalnzca S talin'in kendisiyle ilgili bir sorun deildir. 1938'den beri Sovyet gcnn byk emberin politik hayatnda tehlikeli bir phtlama olmutur. Sovyetler Birlii Kongresi'nin, ki teoride partinin en st organdr, her ylda birden az olmamak kaydyla toplanmas gerekmektedir. Yaknda son toplantdan bu yana sekiz tam yl gemi olacaktr. Bu donem ierisinde parti yelikleri says ikiye katlanmtr. Sava srasnda partinin zayiat ok yksek olmutur ve bugn parti yelerinin yansndan ounu Parti'nin son kongresinden beri girenler oluturmaktadr. Bu esnada tepedeki kk grup bir seri inanlmaz ulusal deiiklikler gerekletirdiler. Batnn tm byk hkmetlerinin sava deneyimleri ile temel nedenleri muhakkak Sovyet siyasal hayatnn karanlk yerlerinde de muhakkak mevcuttur. Ve Rusya'da bu nedenler halen tanmlanmaktadr. Bunun Komnist Parti gibi ok yksek disipline sahip bir organizasyonda dahi harekete henz katlm byk kitlenin Parti yeleri ile hi tanmadklar, hibir zaman konumadklar ve hibir siyasal ilikide bulunmadklar, tepedeki adamn kk, kendini devam ettiren hizbi arasnda ya, d grn ve ilginin farklln giderek artmasndan kaynakland zannedilmektedir. Bu koullarda, otoritenin yksek alanlarnn nihai genlemesinin (sadece zamana bal olarak) yumuak ve bar bir ekilde olacan veya daha yksek g arayndaki rakiplerin kendi grlerine destek bulmak iin bu siyasal adan olgun olmayan ve deneyimsiz kitlelere nispi olarak eriemeyeceklerini kim syleyebilir? Eer bu ekilde gerekleirse Komnist Parti'de ilgin sonular kabilir; yelik byk oranda uzlama ve kalcla deil, sk disiplin ve itaate dayanmaktadr. Eer kopukluk partiyi zapt ve fel ederse Rus toplumunun kaos ve zayfl tamamlamann tesindeki ekillerde ortaya kacaktr. Sovyet gcnn sadece bamsz organizasyonlara msamaha gsterilmeyen yapdan meydana gelen ve snrlar belli olmayan kitledeki insanlar gizlediini grdk. Rusya'da yerel ynetim diye bir ey yoktur. Rusya'daki mevcut nesil kendiliinden bir tepki hareketi bilmemektedir. Sonu olarak, eer politik bir ara

olarak Parti'nin btnl ve yeterliliinin bozulmas halinde, Sovyet Rusya bir gecede en gl ulusal toplumlardan birinden en gsz en acnacak bir topluma dnebilir. Bylece Sovyet gcnn gelecei, Kremlin'in adamlar iin Rusya'nn kendini aldatma yetenei kadar gvenli olmayabilir. Bunu sessizce ve kolaylkla dierlerine devredebilecekleri ispat gerektirir. Bu esnada, kurallarn zorluu ve uluslararas hayatn zorluklar, glerinin dayana olan insanlarn umutlar ve glerine ar bir bedel detti. Sovyet otoritesinin ideolojik gcnn Rusya snrlar tesinde, polis gcnn ulatnn tesinde gnmzde en gl haline ulam olmas ilgin olarak not edilebilir. Bu fenomen, Thomas Mann'n Buddenbrooks adl muhteem romanmda kulland bir karlatrmay akla getirmektedir. nsan kurumlarnn dta en gl olduu zaman ierdeki rmenin gerekte daha ilerlediini gzlemleyerek, dnyadan bir yldzn en parlak olduu grldnde aslnda ok nce sndyle karlatrlmaktadr. Ve bat dnyasndaki tatmin olmam insanlar zerinde kuvvetli olarak ldayan Kremlin'in aslnda snm ve parlakl kalm bir takmyldz olmadn kim garanti edebilir? Bu kantlanamaz ancak rtlemez de. Ancak Sovyet gcnn, dncelerine gre kapitalist dnya gibi, kendi rm tohumlar zerinde durduu ve bu tohumlar iyi bir ekilde sat ihtimali (yazara gre bu kuvvetli bir ihtimaldir) mevcuttur. Blm IV Aktr ki ABD Sovyet rejimi ile yakn gelecekte politik yaknlamasndan keyif almasn bekleyemez. Politik sahnede Sovyetler Birlii'nin bir ortak deil, bir rakip olarak deerlendirilmesine devam edilmesi gerekiyordu. Sovyet politikalarnn, soyut bar ve denge taraftar, sosyalist ve kapitalist dnyalarn birlikte srekli var. olabilme olasl gereine inanan bir gr yanstmayacan, fakat daha ziyade rakip etkinin ve gcn dikkatli ve srarl bir baskyla zayflatlmas ve bozulmasnn yanstaca beklentisine devam edilmesi gerekiyordu. Bunun karlmdaki denge olarak gerekler unlard ki; Rus-

138

139

ya, genel olarak tm bat dnyasnn aksine, hl en zayf taraft, Sovyet politikas ok esnek bir yapya sahipti ve Sovyet toplumu kendi toplam potansiyelini sonunda zayflatacak eksiklik ve kusurlar barndryor olabilirdi. Bu gerekler kendi bana, ABD'nin mantkl bir gvenle, Rusya ise, onlarn bar ve istikrarl bir dnyayla ilgili karlarna tecavz ettiinin iareti olan her noktada, kolaylkla alt edilmez bir kar, gle yzlemesi iin tasarlanm ve salam ierikli bir politikann garantisidir. Fakat gerekte Amerika'nn politikalarnn olaslklar, hatta kalarak en iyisinin olmasn beklemekle snrl deildi. Birleik devletler iin hem Rusya'nn hem de byk oranda Rusya tarafndan belirlenmi uluslararas komnist hareketlerinin ierisinde yapt aksiyonlarla isel gelimeleri etkilemesi tamamen olasdr. Bu mesele, hkmetin Sovyetler Birlii veya herhangi bir lkede uygulayabilecei alakgnll bilgi aktivitesi tedbiri meselesi deildir ki aslnda o da nemlidir. Bu daha ok ABD'nin dnyada yaayan tm insanlarn arasnda, ne istediini bilen bir devlet olma, Dnya Gc olmann getirdii sorumluluklarla ve dahili yaamn getirdii sorunlarla baarl bir ekilde ba etmeyi becerebilen ve ruhani bir canllkla zamann ideolojik akmlarnn arasnda kendine ait olan tutabilen bir lke izlenimini vermeye almas ile ilgili bir mertebe meselesidir. Bu izlenim u lye kadar yaratlabilir ve muhafaza edilebilir, Rusya komnizminin amalarnn ksr ve gereklerden uzak olarak grnmesi zorunluluu, Moskova destekilerinin umut ve heyecanlarnn snmesi zorunluluu ve artan gerilimin Kremlin'in d politikasna yanstlmas zorunluluu. Komnist felsefenin temel ta khne ve felli kapitalist dnyadr. Kzl Meydan'da bulunan kargalarn dmanlnn durdurulmasndan tr kendinden emin tavrlarla beklemi olduu Amerika Birleik Devletleri'nin erken ekonomik bunalmda gsterdii baarszlk dahi komnist dnyada byk yank uyandrrd. Ayn sebepten tr, kararszlk gsterileri, paralanmlk ve lke iinde dahil dalmalar, tm komnist dnyada inanlmaz heyecanl bir etki uyandrd. Bu eilimlerin her kantnda komnist dnyada umut ve heyecan yeerir; neeli admlar kaydedilir.

Moskova tehdidinde; uluslararas politikann gsteri trenine trmanan yeni yabanc desteki gruplar grnmeye balar ve Rus basks tm hatlarda ve uluslararas ilikilerde artmaya balar. Yardmsz ve yalnz bir Amerikan tavrnn komnist hareketine kar lm kalm derecesinde g uygulanabilirliini ve Sovyet glerinin Rusya'da erken dmelerinin salanmasn sylemek abartl olur. Fakat Birleik Devletler, Sovyet politikasnn gemi dnemlerde gzlenmek zorunda olan dereceden ok daha fazla ekilde lmllk ve saknganlk oluturacak ekildi Kremlin zerinde bask kuracak ve bu yolla ya kne giden yolu ya da kademeli ekilde yumuatlm Sovyet gcne ulaabilecek eilimleri destekleyecek biimde operasyon yapmasn salayacak derecede yksek iddette gerilimi artrma gcne sahiptir. Mistik ve Mesihvari olmayan bir hareket ki, Kremlin'inki -kesinlikle bu tip bir ey deil- sonunda u ya da bu ekilde bu durumda bir iliki mantna kendini ayarlamazsa, hsranla karlar. Bu yzden karar byk lde lkenin kendisine decektir. Sovyet-Amerikan ilikisi konusu, Amerika Birleik Devletleri'nin uluslararasnda bir ulus olmann tm deerini kazanma snavdr. Ykmla karlamamak iin ABD sadece kendi geleneklerini lmek ve byk bir ulus olarak korunmaya deer olduunu kendine kantlamas gerekecektir. Tabii ki, bir ulus iin bundan daha adil bir snav yoktur. Bu olay nda, Rusya-Amerika ilikilerini izleyen dnceli bir gzlemci, Kremlin'in Amerikan toplumuna meydan okumalarnda ikayet edecek bir ey bulamaz. O daha ok, Amerikan halknn tarihin onlara aka stlenmelerini amalad ahlaki ve politik liderlik sorumluluklarn kabul etmesini salayan ve bir araya gelerek bu meydan okumaya kar ulusal ballkla kendi gvenliini salamaya olanak veren bu tanrsal kadere mutlak bir kran duygusu beslemeyi tercih eder.

140

141

Ek-1 / Orijinal Metin: "The Sources of Soviet Conduct", by X (1947, Foreign Affairs, the "X" Article, Ge-orge F. Kennan) The single document that best illustrated American anticommunism and general suspicion of Soviet aspirations, was George Kennan's famous Long Telegram of 1946. the Long Telegram was perhaps the most cited and most influential statement of the early years of the Cold War. George F. Kennan had been a American diplomat on the Soviet front, beginning his career as an observer of the aftermath of the Russian Civil War. He witnessed collectivization and the terror from close range and sent his telegram after another two years' service in Moscow from 1944 to 1946 as chief of missi-on and Ambassador Avarell Harriman's consultant. in 1946, Kennan was 44 years old, fluent in the Russian language and its affairs, and decidedly anti-Communist. The essence of Kennan's telegram was published in Foreign Affairs in 1947 as The Sources of Soviet Conduct and circulated everywhere. The article was signed by "X" although everyone in the know knew that authorship was Kennan's. For Kennan, the Cold War gave the United States its historic opportunity to assume leadership of what would eventually be described as the "free world".

THE SOIRCES OF SOVET CONDUCT, By X FART I The political personality of Soviet power as we know it today is the product of ideology and circumstances: ideology inherited by the present Soviet leaders from the movement in which they had their political origin, and circumstances of the power which they now have exercised for nearly three decades in Russia. There can be few tasks of psychological analysis more difficult than to try to trace the interaction of these two forces and the relative role of each in the determination of official Soviet conduct. Yet the attempt must be made if that conduct is to be understood and effectively countered. it is difficult to summarize the set of ideological concepts with which the Soviet leaders came into power. Marxian ideology, in its Russian-Communist projection, has always been in process of subtle evolution. The materials on which it bases itself are extensive and complex. But the outstanding features of Communist thought as it existed in 1916 May perhaps be summarized as follows: (a) that the central factor in the life of man, the factor which determines the character of public life and the "physiognomy of society," is the system by which material goods are produced and exchanged; (b) that the capitalist system of production is a nefarious one which inevitable leads to the exploitation of the working class by the capital-owning class and is incapable of developing adequately the economic resources of society or of distributing fairly the material good produced by human labor; (c) that capitalism contains the seeds of its own destruction and must, in view of the inability of the capital- owning class to adjust itself to economic change, result eventually and inescapably in a revolutionary transfer of power to the working class;
143

142

and (d) that imperialism, the final phase of capitalism, leads directly to war and revolution. The rats may be outlined in Lenin's own words: "Unevenness of economic and political development is the inflexible law of capitalism. it follows from this that the victory of Socialism may come originally in a few capitalist countries or even in a single capitalist country. The victorious proletariat of that country, having expropriated the capitalists and having organized Socialist production at home, would rise against remaining capitalist world, drawing to it elf in the process the oppressed classes of other countries. "it must be noted that there was no assumption that capitalism would perish without proletarian revolution. A final push was needed from a revolutionary proletariat movement in order to tip ver the tottering structure. But it was regarded as inevitable that sooner of later that push be given. For 50 years prior to the outbreak of the Revolution, this pattern of thought had exercised great fascination fort he members of the Russian revolutionary movement. Frustrated, discontented, hopeless of finding self-expression or too impatient to seek itin the confining limits of the Tsarist political system, yet lacking wide popular support or their choice of bloody revolution as a means of social betterment, these revolutionists fo-und in Marxist theory a highly convenient rationalization for their own instinctive desires. it afforded pseudo-scientific justi-fication for their impatience, for their categoric denial of ali va-lue in the Tsarist system, for their yearning for power and revenge and for their inclination to cut corners in the pursuit of it. It is therefore no wonder that they had come to believe impli-citly in the truth and soundness of the Marxist-Leninist teachings, so congenial to their own impulses and emotions. Their sincerity need not be impugned. This is a phenomenon as old as human nature itself. it is has never been more aptly described than by Edward Gibbon, who wrote in The Decline and Fail of the Roman Empire: "From enthusiasm to imposture the step is perilous and slippery; the demon of Socrates affords a raemorable instance of how a wise man may deceive himself, how a

good man may deceive others, how the conscience may slumber in a mixed and middle state between self-illusion and voluntary fraud." And it was with this set of conceptions that the members of the Bolshevik Party entered into power. Now it must be noted that through ali the years of preparation for revolution, the attention of these men, as indeed of Marx himself, had been centered less on the future which Socialism would take than on the necessary overthrow of rival power which, in their view, hat to precede the introduction of Socialism. Their views, therefore, on the positive program to be put into effect, nce power was attained, were fort he most part nebulous, visionary and impractical. Beyond the nationalization of industry and the expropriation of large private capital holdings there was no agreed program. The treatment of the peasantry, which, according to the Marxist formulation was not of the proletariat, had always been a vague spot in the pattern of Communist thought: and it remained an object of controversy and vacillation fort he first ten years of Communist power. The circumstances of the immediate post-revolution peri-od the existence in Russia of civil war and foreign interventi-on, together with the obvious fact that the Communists repre-sented only a tiny minority of the Russian peoplemade the establishment of dictatorial power a necessity. The experiment with war Communism" and the abrupt attempt to eliminate private production and trade had unfortunate economic consequences and caused further bitterness against the new revolutionary regime. While the temporary relaxation of the afford to communize Russia, represented by the New Economic Policy, alleviated some of this economic distress and thereby served its purpose, it also made it evident that the "Capitalistic sector of society" was stili prepared to profit at nce from any relaxation of governmental pressure, and would, if permitted to continue to exist, always constitute a powerful opposing element to the Soviet regime and a serious rival for influence in the country. Somewhat the same situation prevailed with respect to the individual peasant who, in his own small way, was also a private producer.

144

145

Lenin, had he lived, might have proved a great enough man to reconcile these conflicting forces to the ultimate benefit of Russian society,-thought this is questionable. Bube that as it may, Stalin, and those whom he led in the struggle for succession to Lenin's position of leadership, were not the men to tolera-te rival political forces in the sphere of power which they cove-ted. Their sense of insecurity was too great. Their particular brand of fanaticism, unmodified by any of the Anglo-Saxon tra-ditions of compromise, was too fierce and too jealous to envisa-ge any permanent sharing of power from the Russian-Asiatic world out of which they had emerged they carried with them a skepticism as to the possibilities of permanent and peaceful co-existence of rival forces. Easily persuaded of their own doctri-naire "rightness," they insisted on the submission or destruction of ali competing power. Outside the Communist Party, Russian Society was to have no rigidity. There were to be no forms of collective human activity or association which would not be do-minated by the Party. No other force in Russian society was to be permitted to achieve vitality or integrity. Only the Party was to have structure. Ali else was to be an amorphous mass. And within the Party the sarne principle was to apply. The mass of Party members might go through the motions of election, deliberation, decision and action; but in these motions they were to be animated not by their own individual wills but by the awesome breath of the Party leadership and the ver brooding presence of "the word". Let it be stressed again that subjectively these men probably did not seek absolutism for its own sake. They doubtless believedand found it easy to believethat they alone knew what was good for society and that they would accomplish that good nce their power was secure and unchallengeable. But in seeking that security of their own rulet they were prepared to recognize no restrictions, eifher of God or man, on the character of their methods. And until such time as that security might be achieved, they placed far down on their scale of operational priorities the comforts and happiness of the peoples entrusted to their are.

Now the outstanding circumstance concerning the Soviet regime is that down to the present day this process of political consolidation has never been completed and the mer in the Kremlin have continued to be predominantly absorbed with the struggle to secure and make absolute the power which they seized in November 1917. they have endeavored to secure it primarily against forces at home, within Soviet society itself. But they have also endeavored to secure it against the outside world. For ideology, as we have seen, taught them that the outside world was hostile and that it was their duty eventually to overthrow the political forces beyond their borders. Then powerful hands of Russian history and tradition reached up to sustain them in this feeling. Finally, their own aggressive intransigence with respect to the outside world began to find its own reaction; and they were soon forced, to use another Gibbonesque phrase, "to chastise the contumacy" which they themselves had provoked. it is an undeniable privilege of every man to prove himself right in the thesis that the world is his enemy; for if he reiterates it frequently enough and makes it the background of his conduct he is bound eventually to be right. Now it lies in the nature of the mental world of the Soviet leaders, as well as in the character of their ideology, that no opposition to them can be officially recognized as having any meri for justification whatsoever. Such opposition can flow, in the-ory, only from the hostile and incorrigible forces of dying capitalism. As iong as remnants of capitalism were officially recognized as existing in Russia, it was possible to place on them, as an internal element, part of the blame fort he maintenance of a dictatorial form of society. Bu as these remnants were liquidated, little by little, this justification fell away, and when it was indicated officially that they had been finally destroyed, it disappeared altogether. And this fact created one of the most ba-sic of the compulsions which came to act upon the Soviet regi-me: since capitalism no longer existed in Russia and since it co-uld not be admitted that there could be serious or widespread opposition to the Kremlin springing spontaneously from the li-

146

147

berated masses under its authority, it became necessary to jus-tify the retention of the dictatorship by stressing the menace of capitalism abroad. This began at an early date. in 1924 Stalin specifically defended the retention of the "organs of suppression," meaning, among others, the army and the secret polie, on the ground that "as long as there is a capitalistic encirclement there will be danger of intervention with ali the consequences that flow from that danger." in accordance with that theory, and from that time on, ali internal opposition forces in Russia have consistently be-en portrayed as the agents of foreign forces of reaction antago-nistic to Soviet power. By the same token, tremendous emphasis has been placed on the original Communist thesis of a basic antagonism between the capitalist and Socialist worlds. t is clear, from many indica-tions, that this emphasis is not founded in reality. The real facts concerning it have been confused by the existence abroad of genuine resentment provoked by Soviet philosophy and tactics and occasionally by the existence of great centers of military power, notably the Nazi regime in Germany and the Japanese Government of the late 1930s, which indeed have aggressive designs against the Soviet Union. But there is ample evidence that the stress laid in Moscow on the menace confronting Soviet society from the world outside its borders is founded not in the realities of foreign antagonism but in the necessity of expla-ining away the maintenance of dictatorial authority at home. Now the maintenance of this pattern of Soviet power, namely, the pursuit of unlimited authority domestically, accompanied by the cultivation of the semi-myth of implacable foreign hostility, has gne far to shape the actual machinery of Soviet power as we know it today. internal organs of administration which did not served his purpose withered on the vine. Organs which did served his purpose became vastly swollen. The security of Soviet power came to rest an the iron discipline of the Party, on the severity and ubiquity of the secret polie, and on the uncompromising economic monopolism of the state. The "organs of suppres-

sion," in which the Soviet leaders had sought security from rival forces, became in large measures the masters of those whom they were designed to serve. Today the major part of the structure of Soviet power is committed to the perfection of the dictatorship and to the maintenance of the concept of Russia as in a state of siege, with the enemy lowering beyond the walls. And the millions of human beings who form that part of the structure of power must defend at ali costs this concept of Russia's position, for without it they are themselves superfluous. As things stand today, the rulers can no longer dream of parting with these organs of suppression. The quest for absolute power, pursued now for nearly there decades with a ruthlessness unparalleled (in scope at least) in modern times, has again produced internally, as it did externally, its own reaction. The excesses of the polie apparatus have fanned the potential opposition to the regime into something far greater and more dangerous than it could have been before those excesses began. But least of ali can the rulers dispense with the fiction by which the maintenance of dictatorial power has been defended. For this fiction has been canonized in Soviet philosophy by the excesses already committed in its name; and it is now anchored in the Soviet soft thought by bonds far greater than those of mere ideology. PART II So much fort he historical background. What does it spell in terms of the political personality of Soviet power as we know it today? Of the original ideology, nothing has been officially junked. Belief is maintained in the basic badness of capitalism, in the inevitability of its destruction, in the obligation of the proletariat to assist in that destruction and to take power into its own hands. But stress has come to be laid primarily on those concepts which relate most specifically to the Soviet regime itself: to its position as the sole truly Socialist regime in a dark and misguided world, and to the relationships of power within it.

148 149

The first of these concepts is that of the innate antagonism between capitalism and Socialism. We have seen how deeply that concept has become imbedded in foundations of power. it has profound implications for Russia's conduct as a member of international society. it means that there can never be on Moscow's side an sincere assumption of a Community of aims between the Soviet Union and powers which are regarded as capitalist. it must inevitably be assument in Moscow that the aims of the capitalist world are antagonistic to the Soviet regime, and therefore to the interest of the peoples it controls. If the Soviet government occasionally sets it signature to documents which would indicate the contrary, this is to regarded as a tactical maneuver permissible in dealing with the enemy (Who is without honor) and should be taken in the spirit of caveat emptor. Basically, the antagonism remains. it is postulated. And from it flow many of the phenomena which we find disturbing in the Kremlin's conduct of foreign policy: the secteriveress the lack of frankness, the duplicity, the wary suspiciousness, and the basic unfriendliness of purpose. These phenomena are there to stay, fort he foreseeable future. There can be variations of degree and of emphasis. When there is something the Russians want from us, one or the other of these features of their policy may be thrust temporarily into the back ground; and when that happens there will always be Americans who will leap forward with gle-eful announcements that "the Russians have changed," and some who will even try to take credit for having brought about such "changes." But we should not be misled by tactical maneuvers. These characteristics of Soviet policy, like the postulate from which they flow, are basic to the internal nature of Soviet power, and will be with us, whether in the foreground or the background, until the internal nature of Soviet power is changed. This means we are going to continue for long time to find the Russians difficult to deal with. it does not mean that they should be considered as embarked upon a do-or die program to overthrow our society by a given date. The theory of the inevitability of the eventual fail of capitalism has the fournate connotation

that there is no hurry about it. The forces of progress can take their time in preparing the final coup de grce. Meanwhile, what is vital is that the "Socialist fatherland"that oasis of power which has already been won for Socialism in the person of the Soviet Unionshould be cherished and defended by ali good Communists at home and abroad, its fortunes promoted, its enemies badgered and confounded. The promotion of prematre, "adventuristic" revolutionary projects abroad which might embarrass Soviet power in any way would be an inexcusable, even a counter-revolutionary act. The cause of Socialism is the support and promotion of Soviet power, as defined in Moscow. This brings us to the second of the concepts import and to contemporary Soviet outlook. That is the infallibility of the Kremlin. The Soviet concept of power, which permits no focal points of organization outside the Party itself, requires that the Party leadership remain in the ory the sole repository of truth. For if trith were to be found elsewhere, there would be justification for its expression in organized activity. Bu it is precisely that which the Kremlin cannot and will not permit. The leadership of the Communist Party is therefore always right, and has been always right ever since in 1929 Stalin formalized his personal power by announcing that decisions of the Politburo were being taken unanimously. On the principle of infallibility there rests the iron discipline of the Communist Party. in fact, the two concepts are mutually self-supporting. Perfect discipline requires recognition of infallibility. infallibility requires the observance of discipline. And the two go far to determine the behaviorism of the entire Soviet apparatus of power. But their effect cannot be understood unless a third factor be taken into account: namely, the fact that the leadership is at liberty to put forward for tactical purposes any particular thesis which it finds useful to the cause at any particular moment and to require the faithful and unquestioning acceptance of that thesis by the members of the movement as a whole. This means that truth is not a constant but is actually created, for ali intents and purposes, by the Soviet leaders them-

150

151

selves. it may vary from week to week, from month to month. it is nothing absolute and immutablenothing which flows from objective reality. it is only the most recent manifestation of the wisdom of those in whom the uJtimate wisdom is suppo-sed to reide, because they represent the logic of history. the accumulative effect of these factors is t give to the who!e subordinate apparatus of Soviet power an unshakable stubbornness and steadfastness in its orientation. This orientation can be changed at will by the Kremlin but by no other power. nce a given party ne has been laid down on a given issue of current policy, the whole Soviet governmental machine, including the mechanism of diplomacy, moves inexorably along the prescri-bed path, like a persistent toy automobile wound up and headed in a given direction, stopping only when it meets with some unanswerable force. The individuals who are the components of this machine are unamelable to argument or reason, which co-mes to them from outside sources. Their whole training has ta-ught them to mistrust and discount the glib persuasiveness of the outside world. Like the white dog before the phonograph, they hear only the "master's voice." And if they are to be called of from the purposes last dictated to them, it is the master who must cali them off. Thus the foreign representative cannot hope that his words will make any impression on them. The most that he can hope is that they will be transmitted to those at the top, who are capable of changing the party Iine but even those are not likely to be swayed by any normal logic in the words of the bourgeois representative. Since there can be no appeal to com-mon purposes, there can be no appeal to common mental appro-aches. For this reason, facts speak louder than words to the ears of the Kremlin; and words carry the greatest weight when they have the ring of reflecting, or being backet up by, facts of unc-hallengeable validity. But we have seen that the Kremlin is under no ideological compulsion to accomplish its purposes in a hurry. Like the church, it is dealing in ideological concepts which are of long-term validity, and it can afford to be patient. it has no right to risk

the existing achievements of the revolution fort he sake of vain baubles of the future. The very teachings of Lenin himself require great cautior and flexibility in the pursuit of Communist purposes. Again, these precepts are fortified by the lessons of Russian history: of centuries of obscure battles between nomadic forces ver the stretches of a vast unfortified plain. Here caution, circumspection, flexibility and deception are the valuable qualities; and their value finds a natural appreciation in the Russian or the oriental mind. Thus the Kremlin ha no compunction about retreating in the face of superior forces. And being under the compulsion of no timetable, it does not get panicky under the necessity for such retreat. its political action is a fluid stream which moves constantly, wherever it is permitted to move toward a given goal. its main concem is to make sure that it has filled every nook and cranny available to it in the basin of word power. But if it finds unassailable barriers in its path, it accepts philosophically and accommodates itself to them. The main thing is .that there should always be pressure, unceasing constant pressure, toward the desired goal. There is no trace of any feeling in Soviet psychology that that goal must be reached at any given time. These considerations make Soviet diplomacy at nce easier and more difficult to deal with than the diplomacy of individual aggressive leaders like Napoleon and Hitler. On the one hand it is more sensitive to contrary force, more ready to yield on individual sectors of the diplomatic front when that force is feld to be too strong, and thus more rational in the logic and rhetoric of power. On the other hand it cannot be easily defeated or discouraged by a single victory on the part of its opponents. And the patient persistence by which it is animated means that it can be effectively countered not by sporadic acts which represent the momentary whims of democratic opinion but only be intelligent long-range policies on the part of Russia's adversariespolicies no lass steady in their purpose, and no less variegated and resourceful in their application, than those of the Soviet Union itself. In these circumstances it is clear that the main element of any United States policy toward the Soviet Union must be that of

152

153

long-term, patient but frm and vigilant containment of Russian expansive tendencies. it is important to note, however, that such a policy has nothing to do with outward histrionics: with threats or blustering or superfluous gestures of outward "toughness.".WhiIe the Kremlin is basically flexible in its reaction to political realiti-es, it is by no means unamenable to considerations of prestige. Like almost any other government, it can be placed by tactless and threatening gestures in a position where it cannot afford to yield even though this might be dictated by its sense of realism. The Russian leaders are keen judges of human psychology, and as such they are highly conscious that loss of temper and of selfcontrol is never a source of strength in political affairs. They are quick to exploit such evidences of weakness. For these reasons it is a sine qua non of successful dealing with Russia that the fore-ign government in question should remain at ali times cool and collected and that its demands on Russian policy should be put forward in such a manner as to leave the way pen for a compliance not too detrimental to Russian prestige. PART III In the light of the above, it will be clearly seen that the Soviet pressure against the free institutions of the western world is something that can be contained by the adriot and vagilant application of counter-force at a series of constantly shifting geographical and political points, corresponding to the shifts and maneuvers of Soviet policy, but which cannot be charmed or talked out of existence. The Russians look forward to a duel of infinite duration, and they see that already they have scored great successes. it must be borne in mind that there was a time when the Communist Party represented far more of a minority in the sphere of Russian national life than Soviet power today represents in the world community. But if the ideology convinces the rulers of Russia that truth is on their side and they can therefore afford to wait, those of us on whom that ideology has no claim are free to examine objectively the validity of that premise. The Soviet thesis not only implies

complete lack of control by the west ver its own economic destiny, it likevise assumes Russian unity, discipline and patience ver an infinite period. Let us bring this apocalyptic vision down to earth, and suppose that the western world finds the strength and resourcefulness to contain Soviet power ver a period of ten to fifteen years. What does that spell for Russia itself? The Soviet leaders, taking advantage of the contributions of modern techniques to the arts of despotism, have solved the question of obedience within the confnes of their power. Few challenge their authority; an even those who do are unable to make that challenge valid as against the organs of suppression of the state. The Kremlin has also proved able to accomplish its purpose of building up Russia, regardless of the interests of the inhabitants, and industrial foundation of heavy metallurgy, which is, to be sure, not yet complete but which is nevertheless continuing to grow and is approaching those of the other majr industrial countries. Ali of this, however, both the maintenance of internal political security and the building of heavy, has been carried out at a terrible cost in human life and in human hopes and energies. it has necessitated the use of forced labor on a scale unprecedented in modern times under conditions of peace. it has involved the neglect or abuse of other phases of Soviet economic life, particularly agriculture, consumers' goods production, housing and transportation. To ali that, the war has added its tremendous toll of destruction, death and human exhaustion. in consequence of this, we have in Russia today a population which is physically and spiritually tired. The mass of the people are disillusioned, skeptical and no longer as accessible as they nce were to the magical attraction which Soviet power stili radiates to its followers abroad. The avidity with which people seized upon the slight respite accorded to the church for tactical reasons during the war was eloquent testimony to the fact that their capacity for faith and devotion found litte expression in the purposes of the regime. in these circumstances, there are limits to the physical and nervous strength of people themselves.

154

155

These limits are absolute ones, and a be binding given fort he cruelest dictatorship, because beyond them people cannot be driven. The forced labor camps and the other agencies of const-raint provide temporary means of compelling people to work longer hours than their own volition or mere economic pressure would dictate; but if people survive them at ali they become old before their time and must be considered as human casualties to the demands of dictatorship. in either case their best powers are no longer available to society and can longer be enlisted in the service of the state. Here only the younger generations can help. The younger generation, despite ali vicissitudes and sufferings, is numerous and vigorous; and the Russians are a talented people. But it stili remains to be seen what will be the effects on mature perfor-mance of the abnormal emotional strains of childhood which Soviet dictatorship created and which were enormously incre-ased by the war. Such things as normal security and placidity of home environment have practically ceased to exist in the Soviet Union outside of the most remote farms and villages. And ob-servers are not yet sure whether that is not going to leave its mark on the over-all capacity of the generation now coming in-to maturity. in addition to this, we have the fact that Soviet economic development, while it can list certain formidable achi-evements, has been precariously spotty and uneven. Russian Communist s who speak of the "uneven development of capita-lism" should blush at the contemplation of their own national economy. Here certain branches of economic life, such as the metallurgical and machine industries, have been pushed out of ali proportion to other sectors of economy. Here is a nation stri-ving to become in a short period one of the great industrial nations of the world while it stili has no highway network worthy of the name and only a relatively primitive network of railways. Much has been done to increase efficiency of labor and to teach primitive peasants something about the operation of machines. But maintenance is stili a crying deficiency of ali Soviet economy. Construction is hasty and poor in quality. Depreciation

must be enormous. And in vast sectors of economic life it has not yet been possible to instill into labor anything like that general culture of production and technical self-respect which characterizes the skilled worker of the west. It is difficult to see how these deficiencies can be corrected at an early date by a tred and dispirited population working largely under the shadow of fear and compulsion. And as long as they are not overcome, Russia will remain economically as vulnerable, and in a certain sense an impotent, nation, capable of exporting its enthusiasms and of export by the real evidences of material power and prosperity. Meanwhile, a great uncertainty hangs ver the political life of the Soviet Union. That is the uncertainty involved in the transfer of power from one individual or group of individuals to others. This is, of course, outstandingly the problem of the personal position of Stalin. We must remember that is succession to Lenin's pinnacle of pre-eminence in the Communist movement was the only such transfer of individual authority which the Soviet Union has experienced. That transfer took 12 years to consolidate. it cost the lives of millions of people and shook the state to its foundations. The attendant tremors were felt ali through the internotial revolutionary movement, to the disadvantage of the Kremlin itself. It is always possible that another transfer of pre-eminent power may take place quietly and inconspicuously, with no repercussions anywhere. But again, it is possible that the questions involved may unleash, to use some of Lenin's words, one of those "incredibly swift transitions" from "delicate deceit" to "wild violence" which characterize Russian history, and may shake Soviet power to its foundations. But this is not only a question of Stalin himself. There has been, since 1938, a dangerous congealment of political life in the higher circles of Soviet power. The All-Union Congress of Soviets, in theory the supreme body of the party, is supposed to meet not less often than nce in three years. it will soon be eight full years since its last meeting. During this period mem-

156

157

bership in the Party has numerically doubled. Party mortality during the war was enormous; and today well ver half of the Party members are persons who have entered since the last Party congress was held. Meanwhile, the same small group of men has carried on at the top through an amazing series of nati-onal vicissitudes. Surely there is some reason why the experien-ces of the war brought basic political changes to every one of the great governments of the west. Surely the causes of that phenomenon are basic enough to be present somewhere in the obscurity of Soviet political life, as well. And yet no recogniti-on has been given to these causes in Russia. It must be surmised from this that even within so highly disciplined an organization as the Communist Party there must be a growing divergence in age, outlook and interest between the great mass of Party members, only so recently recruited into the movement, and the little self-perpetuating clique of men at the top, whom most of these Party members have never met, with whom they have never conversed, and with whom they can have no political intimacy. Who can say whether, in these circumstances, the eventual rejuvenation of the higher spheres of authority (which can only be a matter of time) can take place smoothly and peacefully, or whether rivals in the quest for higher power will not eventually reach down into these politically immature and inexperienced masses in order to find support for their respective claims? If this were ever to happen, strange consequences could flow fort he Communist Party: fort he membership at large has been exercised only in the practices of iron discipline and obedience and not in the arts of compromise and accommodation. And if disunity were ever to seize and paralyze the Party, the chaos and weakness of Russian society would be revealed in forms beyond description. For we have seen that Soviet power is only concealing an amorphous mass of human beings among whom no independent organizational structure is tolerated. in Russia there is not even such a thing as local government. The present generation of Russians have never known spontaneity of collec-

tive action. If, consequently, anything were ever to occur to disturb the unity and efficacy of the Party as a political instrument, Soviet Russia might be changed overnight from one of the strongest to one of the weakest and most pitiable of national societies. Thus the future of Soviet power may not be by any means as secture as Russian capacity for elf delusion would make it appear to the men of the Kremlin. That they can quietly and easily turn it ver to others remains to be proved. Meanwhile, the hardships of their rule and the vicissitudes of international life have taken a heavy toll of the strength and hopes of the great people on whom their power rests. it is curious to note that the deological power of Soviet authority is strongest today in areas beyond the frontiers of Russia, beyond the reach of its polie power. This phenomenon brings to mind a comparison used by Thomas Mann in his great novel Buddenbrooks. Observing that human institutions often show the greatest outward brilliance at a moment when inner decay is in reality farthest advanced, he compared one of those stars whose light shines most brightly on this world when in reality it has long since ceased to exist. And who can say with assurance that the strong light stili cast by the Kremlin on the dissatisfied peoples of the western world is not the powerful afterglow of a constellation which is in actuality on the wane? This cannot be proved. And it cannot be dispro-ved. But the possibility remains (and in the opinion of this wri-ter it is a strong one) that Soviet power, like the capitalist world of its conception, bears within it the seeds of its own decay, and that the sprouting of these seeds is well advanced. PART IV It is clear that the United States cannot expect in the foreseeable future to enjoy political intimacy with the Soviet regime. it must continue to regard the Soviet Union as a rival, not a partner, in the political arena, it must continue to expect that Soviet polices will reflect no abstract love of peace and stabi-lity, no real faith in the possibility of a permanent happy coexis-

158

159

tence of the Socialist and capitalist wor!ds, but rather a cauti-ous, persistent pressure toward the disruption and, weakening of ali rival influence and rival power. Balanced against this are the facts that Russia, as opposed to the western world in general, is stili by far the weaker party, that Soviet policy is highly flexible, and that Soviet society may well contain deficiencies which will eventually weaken its own total potential. This would of itself warrant the United States entering with reasonable confidence upon a policy of firm con-tainment, designed to confront the Russians with unalterable counter-force at every point where they show signs of encroac-hing upon he interests of a peaceful and stable world. But in actuality the possibilities for American policy are by no means limited to holding the ne and hoping for the best. it is entirely possible fort he United States to influence by its acti-ons the internal developments, both within Russia and throug-hout the international Communist movement, by which Russian policy is largely determined. This is not only a questions of the modest measure of informational activity which this govern-ment can conduct in the Soviet Union and elsewhere, although that, too, is important. it is rather a question of the degree to which the United States can create among the peoples of the world generally the impression of a country which the responsi-bilities of a World Power, and which has a spiritual vitality ca-pable of holding its own among the majr ideological currents of the time. To the extent that such an impression can be created and maintained, the aims of Russian Communism must appear sterile and quixotic, the hopes and enthusiasm of Moscow's supporters must wane, and added strain must be imposed on the Kremlin's foreign policies. For the palsied decrepitude of the capitalist world is the keystone of Communist philosophy. Even the failure of the United States to experience the early econo-mic depression which the ravens of the Red Square have been predicting with such complacent confidence since hostilities ce-ased would have deep and important repercussions throughout the Communist world.

By the same token, cxhibitions of indecision, disunity and internal disintegration within this country have an exhilarating effect on the whole Communist movement. At each evidence of these tendencies, a thrill of hope and excitement goes through the Communist world; a new jauntiness can be noted in the Moscow tread; new groups of foreign supporters climb on to what they can only view as the band wagon of international politics; and Russian pressure increases ali along the line in international affairs. It would be an exaggeration to say that American behavior unassisted and alone could exercise a power of life and death ver the Communist movement and bring about the early fail of Soviet power in Russia. But the United States has it in its pov/er to increase enormously the strains under which Soviet policy must operate, to force upon the Kremlin a far greater degree of moderation and circumspection than it has had to observe in recent years, and in this way to promote tendencies which must eventually find their outlet in either the breakup or the gradual mellowing of Soviet power. For no mystical, Messianic movementand particularly not that of the Kremlincan face frustration indefinitely without eventually adjusting itself in one way or another to the logic of that state of affairs. Thus the decision will really fail in large measure in this country itself. The issue of Soviet-American relations is in essence a test of the overall worth of the United States as a nation among nations. To avoid destruction the United States need only measure up to its own best traditions and prove itself worthy of preservation as a great nation. Surely, there was never a fairer test of national quality than this. in the light of these circumstances, the thoughtful observer of Russian-American relations will find no cause for complaint in the Kremlin's challenge to American society. He will rather experience a certain gratitude to a Providence which, by providing the American people with this implacable challenge, has made their entire security as a nation dependent on their pulling themselves together and accepting the responsibilities of moral and political leadership that plainly intended them to bear.

160

161

Ek-2: / Gazeteci John Barry'nin NATO Genel Sekreteri Lord Carringtonla Yapt Rportaj (21 Nisan 1986,Newsweek, New York), Barry: Avrupa terrizmi konusunda "yumuak" m davranyor? Kaddafi'ye kar Amerika'y desteklemekte isteksiz mi? Carrington: Avrupa'da destek ve sempati ynnden bir eksiklik bulacanz dnmyorum. Avrupallarn terrizm konusunda yetersiz kaldklarn sylemek doru deil. Her eyden nce onlar, herkesten ok daha fazla ektiler. Sorun, sunulan zmn her Avrupa lkesinin kendine gre en iyisi olup olmaddr. Soru: Fakat Reagan Yonetimi'nin yetkili kiileri, Avrupallarn tereddtleri hakknda konuuyorlar. Cevap: Terrizmin iki vehesi arasnda bir ayrm yapmanz lazm. Baz Avrupa lkelerinin ald, bazlarnn almad gvenlik, istihbarat ve polis eylemleri ve politik eylemler gibi konular. Birinci konularda ibirlii ok daha iyi hale gelmitir. NATO'nun terrizm ile ilgilenen bir komitesi* var. Bu komitede lkelerin istihbarat st yetkilileri var ve onlar bilgi al verii konusunda ok yakn bir ibirlii iindeler. Bunun sonucu olarak ksmen baz baarlar elde edilmitir. Politik eylemlere gelince, biz imdi terrizmin deiik bir ekliyle uramaktayz. Son 17-20 yldr Avrupa'da devam eden terrizm-Almanya, Fransa, Belika, spanya, talya'da lke iinden gelimi bir terrizm, yani bu terrizmin politik ynleri kt lke dnda dier lkelere uygun dmez. Ama burada unu syleyebiliriz ki, Kuzey rlanda'daki daha bakadr.
* Allied Coordination Commitee (ACC) (Mttefik Koordinasyon Komitesi) Sper NATO olarak anlaynz. (E.B)

Fakat imdi durum udur, grne gre Ortadou meneli kiilerin oklukla Avrupa topraklan zerinde gerekletirdikleri terrizm olaylarn gryoruz ve bu bana gre daha zor bir problem sergiliyor. Hi phe yok ki, Ortadou lkelerinin bir ksm bir tr terrizm gerekletiriyorlar sadece Kaddafi'ye has bir ey deil. Netice olarak da Ortadou ve Libya'da deiik karlar olan Avrupa lkelerinin spesifik bir aksiyonda bulunmalar istendiinde, bu lkeler sorumlu tuttuklar belirli gruplar hakknda kant istediklerinde, bu konu hemen ortaya kacaktr. Bu tabiatyla, istihbarat kaynaklar hakknda baz glkleri ortaya koyacaktr. ABD Ynetimi bu istihbarat aklamann avantaj ve dezavantajlar konusunda bir karar vermek zorundadr. Uzun vadede unu kabul etmek zorundayz ki, iyi terrist diye bir ey yoktur. Terr kabul edilemez bir davran biimidir. Soru: Terriste ev sahiplii yapan lkeye gle cevap vermek makul mdr? Cevap: Duruma baldr. Eer bir grubun sorumlu olduuna dair kantnz varsa, iiniz daha kolaydr. Hibir i yapmamak olmaz, bu rahat bir davrantr. Ayn zamanda, yaptnz i hakknda ok dikkatli dnmelisiniz ve ortaya kard, komu ve nc lkelerin reaksiyonlarnn sonularn dnmelisiniz ve bir de verilen cevabn, zmden fazla problem yaratmamasna da dikkat edilmelidir. Amerikallarn karar vermeleri gereken -ayn durumda olan dier lkelerin de- avantaj ve dezavantaj arasndaki dengenin nerede olduudur. Bu da sadece ABD'nin karardr. Soru: ayet liderliine geldiimizde Gorbaov'un; Bat ile yapt "Silahlarn Kontrol Antlamas"na byk bir ncelik verdiini dnyor musunuz? Cevap: Bunu bilebilmek iin ok erken. Hi kuku yok ki (silah) kontrol cephesinde byk bir Sovyet faaliyeti gryoruz, ama ne yazk ki, bunlarn tm propaganda. Bu, tm Sovyet faaliyetlerinin propaganda olduu anlamn tamaz. Sovyetlerde, silah kontrol konusunda bir anlamaya varmak iin nemli bir faaliyet var, Gorbaov'da zaten bunu aka ifa163

162

de etti, nk kaynaklarn ekonomi ve sanayilerini gelitirme konusunda kullanmak istiyorlar. Soru: En fazla mit vadeden mzakereler hangileri? Cevap: Sanrm Cenevre grmeleri en ok baarl bir sonuca varmay vadeden INF (Orta Menzilli Gler) mzakereleri. Bu noktada Sovyetlerin, ngiliz ve Franszlarn nkleer sava nleme silahlarn tehdit etmek istiyorlar. Eer Sovyetler Birlii bu iddiasndan vazgeerse baar ans var. Soru: Avrupallar "Sfr Opsiyon" fikirlerinden geen ay Bakan Reagan bu konuda bir teklif yapmak istediinde geriye dn m yaptlar? Cevap: Bu doru deil. Her zaman ngrlen uydu: Sovyet SS-20'lerin geriye ekilmesi ve dier ksa menzilli Sovyet SS20'lerin (SS-22 ve 23'lere) azaltlmas konusunda bir anlama olmadka "Cruise ve Pershing" fzelerini Avrupa'da konulandracakt. Bir anlama olamad ve baz Avrupa lkelerinde dklen politik kan pahasna Cruise ve Pershing'ler konulandrld. Son zamanlarda, baz Avrupa lkelerinin endie ettikleri, Amerikan teklifinin (Sfr Opsiyon) sadece SS-20 Sovyet fzelerinin sfr orantsn (tamamnn kaldrlmas) ifade ettiini, zannetmerneliydi. Aslnda bu teklif de dier fzeler de bulunmalyd. Evet, Avrupallar bu teklif sonrasmda da ksa menzilli fzelerden kayda deer bir miktar Rus stnl ile yz yze kalacaklarsa, teklif gerek bir "Sfr Opsiyon" teklifi deildir.

Ek-2 / Orijinal Metin: Inerview with Lord Carrington, Secretary General of NATO Remedies and Retaliation NATO Secretary General Lord Carrington, 66, was in the United States last week for his biannual consultations with officials and legislators. As Britain's foreign secretary in the early, 1980s, he had to cope with the terrorist threat that now perplexes the United States, in New York he spoke with Newsweek's John Barry about differing American and European perceptions of the problem Excerpts: BARRY: Is Europe "soft on terrorism, reluctant to support American actions against Kaddafi? CARRNGTON: I don't think you will find a lack of either sympathy or support in Europe, and I don't think it's right that the Europeans have been backward about terrorism. After ali, they have suffered from it much longer than anyone else. It's a question of whether the remedy proposed is exactly the remedy that each European country feels is the right one so far as it is concerned. But officials of the Reagan administration do speak of European hesitations. You have to differentiate betv/een the two aspects of terrorism. The security, intelligence and polie work, and then the political actions that some European countries do or to not take. On the frist, collaboration has become very much better. NATO ha a special committee that handles terrorism, with the heads of security of the various countries on it, and they do collaborate very closely in the exchange of information, partly as a result, there have been some successes.
165

164

As to political actions we are dealing now with a different form of terrorism. The terrorism that has been going on in Europe for the last 17 to 20 years-in Germany, France, Belgium, Spain, Italy-has been home-grown, with the political aspects of it not relevant except to the country concerned, though you could say that the IRA in Northern Ireland was different. But now we are getting terrorism committed by people of, it appears, Middle Eastern origin, committed mostly on Europe and soil, and that seems to met o create a much more difficult problem. There's no doubt that a number of Middle Eastern entitles would commit this ort of terrorism-I don't think it's confined to Kaddafi consequently when it is said that various European countries with differing interest in the Middle East in Libya should take specific action, I think it would be readily understood if those countries asked for the evidence on which it is asserted that a particular gang of people was responsible. And, of course, that does raise difficulties about intelligence sources. The American administration will have to make up its mind about the advantages and disadvantages of allowing that information to be released, (Over the longer term) we have got to accept that there are no such things as good terrorist. it is simply an unacceptable way behaving. Is it a sensible policy to respond wiih force against the terrorist's hot nation? It depends on the circumstances if you have proof that a certain body was responsible, that obviously is much easier. You can't afford to do nothing; that is a supine attitude at the same time you have to think very carefully about what you do and the consequences it will have in terms of reactions of the neighbors of the country concerned and of the Third World generally-and whether your response will, in effect, give rise to more problems than it solves. What the Americans have to decide-what any country in the same situation has to decide-is where the balance ofadvantage or disadvantage lies. And that can only be the judgment of the United States.

Turning to the new Soviet leadership, do you think MikSail Gorbachev puts a high priority on an arms control agreement with the West? It is a litte to soon to know. Certainly we have seen a great deal of Soviet activity on the arms control front-a lot of it, alas, propaganda. But that doesn't mean that ali of the present Soviet activity is necessarily propaganda after ali, there is considerable in centive for the Soviets to come to an agreement about arms control, as Gorbachev has made clear because they wish to spend more of their economy and industry. Which negotiations look most promising? I suppose the rriost likely of the Geneva negotiations to come to a successful conclusion would be the INF (inter-mediaterange nuclear forces) negotiations. There you have the stumbling block of the Soviet demand to limit British and French nuclear deterrents. But if that were dropped by the Soviet Union, there is certainly a chance of successors. Did the Europeans faack away from the "zero option" last month when prcsident Reagan wanted to put a new proposal on those to the Soviet's? I don't think that's right, it was always envisaged that the cruise and Pershing missiles would be deployed in Europe unless there was an agreement about the with rawal of the Soviet SS 20s and reduction in other shorter range Soviet missiles (SS-22s and 23s. ) there was no agreement and, at the cost of considerable political blood in some European countries the cruises and Pershings were deployed. What some of the Europeans were worried about recently was that the initial U.S. proposal called for zero only of a proportion of the Soviet missiles only of the SS-20s, though originally it had been envisaged that the shorter range missiles would be included as well. And it's not a true "zero option" if Europe is stili left facing a considerable Russian superiority in shorter-range missiles. (Newsweek, April 21.1986)

166

167