You are on page 1of 1

AFF TRAO QUYN NG CAI CHO MALAYSIA

____________ ______________

heo thng tin t Ban t chc gi cho Lin on bng Vit Nam ngy 21/5/98,quyn ng cai t chc Tiger Cup 98-gii bng c uy tn nht Chu do Lin on bng ng Nam (AFF) b tr chnh thc trao cho Malaysia. Tiger Cup ln ny s din ra ti tiu ban Johor Baru cua Malaysia t ngy 25/8 n 6/9 vi s tham gia ca 8 i bng l ng kim v ch Thi Lan, qun Malaysia, Vit Nam, Indonesia, Pilippinies, Lo, Singapore, va Myanmar. L ra Tiger Cup 98 din ra ti th Jakatar ca Indonesia nhng v bi cnh chnh tr b xo trn hin nay ti quc gia ny, Lin on bng Indonesia c Lin on bng Chu (AFC) ngh hon t chc.

heo thng tin t Ban t chc gi cho Lin on bng Vit Nam ngy 21/5/98,quyn ng cai t chc Tiger Cup 98-gii bng c uy tn nht Chu do Lin on bng ng Nam (AFF) b tr chnh thc trao cho Malaysia. Tiger Cup ln ny s din ra ti tiu ban Johor Baru cua Malaysia t ngy 25/8 n 6/9 vi s tham gia ca 8 i bng l ng kim v ch Thi Lan, qun Malaysia, Vit Nam, Indonesia, Pilippinies, Lo, Singapore, va Myanmar. L ra Tiger Cup 98 din ra ti th Jakatar ca Indonesia nhng v bi cnh chnh tr b xo trn hin nay ti quc gia ny, Lin on bng Indonesia c Lin on bng Chu (AFC) ngh hon t chc.