P. 1
I. Notiuni Introductive - Psihologie

I. Notiuni Introductive - Psihologie

|Views: 304|Likes:
Published by epekeina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: epekeina on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

Introducere problematica psihicului uman

Despre noi şi lumea în care trăim ne reformam prin mijloace psihice[vedem ,simţim auzim , gândim ). În existenţa cotidiana recurgem la cuvinte cu semnificaţie psihologica de aceea ,psihicul prezinta semnificaţie deosebită pentru fiecare. Precizare –Fiecare dintre noi se interogheaza asupra psihicului ,a raporturilor sale cu celelalte laturi ale existenţei.Răspunsurile presupun abordarea următoarelor aspecte-psihicul modalitate a vieţii de relaţie -caile şi condiţiile dezvoltării psihice 1 Psihicul modalitate de cunoaştere a vieţii de relaţie Vieţuitoarele cu precădere oamenii interacţioneaza pentru a-şi asigura satisfacerea trebuinţelor interacţiunea face trimitere la adaptare Precizare adaptarea este condiţionata de informare Psihicul este o modalitate superioara a vieţii de relaţie ,deoarece contribuie la dezvoltarea şi îmbogaţirea modului nostru de a fi –prin intermediul cunoaşterii [gândirii) avem posibilitatea sa transformăm realitatea şi sa o punem de acord cu trebuinţele vieţii. În existenţa sociala individul relaţioneaza cu ceilalţi işi asuma roluri şi se raporteaza la norme şi valori 2.Căile şi condiţiile dezvoltării psihice Însuşirile psihice sunt condiţionate de a)factorii ereditari reprezinta potenţialitatea b)condiţii adecvate de dezvoltare –factori culturali sociali. Evoluţia psihicului uman se realizeaza prin interacţiuni cu mediul socio-cultural ,ajungându-se la un sistem multietajat. PrecizareProcesele psihice se află in inter-relaţie cu procesele neuro-fiziologice ,de aceea psihicul e considerat funcţie a creierului .La maturitate oamenii dispun de o anumita autonomie întrucât sunt capabili sa decida, sa şi propuna scopuri în funcţie de sistemul de norme şi valori la care se raporteaza. Observaţie Viaţa psihica era iniţial simplă se dezvoltă mai apoi sub influenţa factorilor socioculturali. De aceea ………………se formeaza doar printre oameni si raporturi strânse între aceştia. În dezvoltarea psihica a omului comunicarea verbala este considerata condiţie şi totodată principiu Cuvintele au o semnificaţie pe care le-o distribuim intr-un context sau altul.Prin sistemul comunicativ ,oamenii cumuleaza cunoştinţele generaţiilor anterioare şi-şi proiecteaza totodata noi repere existenţiale. Drumul spre maturitatea psihologică se realizeaza gradual finalizându-se cu integrarea deplină a omului în sistemul social,fapt care presupune asumarea conştienta a unor

roluri.Deoarece factorii ereditari şi cei socio –culturali diferă fiecare dintre noi are o viaţă psihică diferită –individualitate –personalitate. II.Obiectul psihologiei –Domeniul psihologiei Obiectul psihologiei pune accent pe relaţiile şi fenomenele cu care este prezentă informaţia. Relaţiile informaţionale se dezvoltă cu precădere la omul ce poate fi definit ca subiect al cunoaşterii şi valorilor culturale. Etimologie-psihologie-………[suflet) şi logos -ştiinţă Precizare –informarea călăuzeşte şi permite organizarea …… Definiţie-ansamblul reacţiilor şi acţiunilor observabile deoarece se manifestă la exterior . Precizare-comportamentul este numit şi conduită punându se accent pe faptul că omul se conduce şi acţionează corespunzător imboldurilor ,scopurilor şi informaţiilor de care dispune omul prin memoria sa şi prin modul în care se orientează în situaţia dată . Observaţie-la om comportamentul ia forma organizată a activităţii .Activitatea poate fi internă şi externă,formele intercondiţionându-se . Sintetizând observăm că domeniul psihologiei face referire la-fenomene subiective -procese psihice -desfăşurări comportamentale -activitatea umană ca expresie sintetică a laturii interne şi externe -sistemul personalităţii -particularităţile sale În calitate de ştiinţă ,psihologia recurge la o serie de concepte de bază –totodată ,în cadrul său , un rol important revine legilor 2.Concepte de bază ale psihologieiComponenta reprezentativă pentru psihologie este acţiunea.Acţiunea este întotdeauna învăţată deoarece urmează modele …………şi prezintă o complexitate variabilă şi implică motiv scop, şi o structură operaţională. Def.1-Motivul reprezintă impulsul care declanşează şi susţine energetic actul. Def.2-Scopul reprezintă proiectarea în plan mintal a rezultatului unei acţiuni. Def.3-Structura operaţională reprezintă modul în care îmbinăm mijloacele ,procedeele şi tehnicile în vederea realizării scopului. Precizare-În acţiune se reflectă intreg sistemul psihic uman --SPU Acţiunea poate fi considerată o …………ierarhică de operaţii. Def.-Operaţia reprezintă modul specific de deplasare şi transformare a informaţiilor-ex.-asociere/disociere,selecţia stabilirea de asemănări ,reactualizare/anticipare. Precizare-Operaţiile mentale se ……………….în interiorizarea acţiunilor externe desfăşurate. În cadrul operaţiilor mentale un rol important revine informaţiei.Aceasta se regăseşte deopotrivă în cadrul proceselor senzoriale cât şi în cadrul celor superioare. Fiecare are un plan psihocomportamental,dispune de un mod stabil de organizare,adică de anumite structuri. Precizare-Totalitatea structurilor ……………….şi stocul de informaţie de care dispunem şi pe care se întemeiază psihicul uman alcătuiesc programul acestuia.

Obs.-Orice subiect dispune în interacţiunea sa cu ambiente şi activitatea mentală pe lângă structuri caracteristice şi de stări. Def.-Stările reprezintă caracteristicile de ansamblu ale vieţii psihice în sensul regimului energetic şi funcţional.Reprezintă cu precădere secvenţe ale trăirilor emoţionale veghe-somn,calm-nelinişte,…………..-oboseală. Cunoaşterea şi adaptarea oamenilor la mediul de viaţă presupune prezenţa proceselor psihice. Def.-Reprezintă activităţi specializate dotate cu autoreglaj care traversează succesiv diferite faze sau etape. Precizare-Specializarea vizează atât informaţia cât şi autoreglajul.În autoreglaj sunt implicate deopotrivă autocomanda şi autocontrolul. 3.Legi şi explicaţii în psihologieLegile activităţii psihice şi comportamentul prezintă o dimensiune relativă deoarece în cadrul ………………..o pondere deosebită revine dimensiunii subiective. Precizare-Deoarece ………… are un caracter interdisciplinar ,în cadrul său sunt prezente legi psihofizice,psihobioclinice ,psihofiziologice,psihopedagogice,şi psihosociale. În cadrul psihologiei există legi fundamentale proprii întregului sistem psihocomportamental-adaptabilitate,precum şi legi cu un caracter restrâns[ale senzaţiilor ,percepţiilor ,memoriei). Cunoaşterea legilor presupune elaborarea unor modele explicative. 4.Procese psihice .Sistemul psihic uman şi personalitatea Procesele psihice pot fi definite prin trei parametri-[dimensiuni) -conţinut informaţional referitor la anumite aspecte ale realităţii -funcţii şi structuri operaţionale specifice ,prin care se realizează procesul -modalităţi subiective şi comportamentale caracteristice pentru acel proces –ex………………..-percepţie,idee-gândire,…………………………………………-emoţie. Există trei maniere de clasificare a proceselor psihice A.Clasificare tradiţională 1.-procese psihice cognitive a)senzoriale –senzaţii ,percepţii,……… b)logice-gândirea,memoria,imaginaţia. 2.-afective Obs1: Limbajul cu această clarificare este considerat activitate prielnică alături de joc,uitare,muncă,creaţie. 2.Motivaţia ,deprinderile ţşi atenţia sunt considerate condiţii care facilitează procesele,activităţile şi.................psihice.(temperament, aptitudini,caracter) B- Clarificare prezentată cu lucrarea de bază ① procese psihice senzoriale:senzaţii,percepiţi,......... ② procese cognitive superioare(logice,intelectuale,gandiri,memorie ,imaginaţie,limbaj) ③ procese psihice reglatorii(motivaţie,afectivitate,voinţa,deprinderi,atenţie)

C- Clarificarea psihologului Zlade,care consideră că obiectul psihologiei constă in activitatea omului concretă.De aceea consideră ... este ....... să vorbim despre mecanisme ......, şi nu despre procese şi ............psihice. ⑴Mecanisme informaţional-operaţional : primare : senzaţii,percepţii ; secundare :reprezentare,gandire,memorie,imaginaţie ⑵Mecanisme stimulator-energizante ale activitatii : -motivaţia,afectivitatea ⑶ -de reglaj psihic :limbaj,atenţie voinţa ⑷-integratoare ale celorlalte cu structurile complexe ale............;e vorba de insuşirile psihice,temperament,caracter,atitudini. Important : procesele psihice se............unul pe altul, se ............. şi funcţioneaza simultan şi independent ; alcatuiesc un sistem,care presupune prezenţa legilor şi produce efecte globale, in principal conştiinţa. psihologie,................ reprezinta ceea ce este stabil şi cristalizat ......................S.P.U ; de aceea obiectul psihologie poate fi definit drept sistemul psihocomportamental ................ psihologia are diferite ramuri : a dezvoltarii,a uitarii,a creaţiei,a muncii,a comportamentului......................., a ............ ,a artei, precum si o psihologie diferenţiala. III Metodele psihologiei Precizare: Cunoaşterea psihologica este centrata pe aspectul subiectiv ideal, şi se realizeaza indirect prin studiul manifestarilor comportamentale. Cunoaşterea adecvata a aspectelor amintite presupune prezenta unor metode de cercetare. Def: Metoda reprezinta calea urmata de psiholog in vederea atingerii unui scop. Obs: Metodele se subordoneaza metodologiei. Def: Metodologia reprezinta concepţia generala a cercetatorului şi principiile teoreticoştiinţifice de la care porneşte . Precizare: Exista metode: - de recoltare a informaţiei - de prelucrare şi interpretare a acestora - de investigare intensiva şi extensiva - de diagnoza - de prognoza - de cercetare - aplicative(psihoeducaţionale, psihoterapeutice) ! Vom analiza principalele metode utilizate in investigarea fenomenelor: metoda observaţiei experimentale metoda anchetei psihologice metoda biografica

analiza produselor activitaţii metoda psihometrice metoda modelarii Obs: Def: Este metoda ce presupune urmarirea intenţionata şi sistematica a manifestarilor comportamentale ale individului şi a contextului situaţional al comportamentului. Precizare: Conţinutul observaţional il constituie: ……………… stabila: trasaturi bioconstituţionale(…………. Circumferinţa craniana),trasaturi fizionomice(aspectul feţei, al corpului, etc.) ………….la …………. multitudinea comportamentelor flexibile (conduita verbala); varietarea expresiilor comportamentale(afective) Clasificare : a)dupa ………. distingem: - autoobservaţia(introspecţie) - observatia propriu-zisa(exterioara) extrospecţie - dupa prezenţa sau absenţa observatorului: -directa(observatorul este prezent şi ……………… ….. ………………… prezenţa) -indirecta (observatorul este amplasat in spatele unor geamuri cu vedere unilaterala)sau dispune de …. Cu circuit inclus; cu observator uitat: e bine cunoscut şi ……… il ignora; -observator ascuns:in spatele unor paravane b)dupa implicarea observatorului: -pasiva -participativa c)dupa durata: -continua -discontinua d)dupa obiective: -integrala -selectiva /secvenţiala Precizare: Calitatea observaţiei depinde de: -particularitaţile…………..ale observatorului;concentrarea atenţiei,sugestibilitatea. -tipul de percepţie al observatorului:descriptiv,evaluativ,…………. Obs: Observaţia e condiţionata de: →stabilirea clara a scopului →selectarea formelor utilizate şi a mijloacelor adecvate →elaborarea unui plan de observaţie →consemnarea imediata a celor observate →efectuarea unui numar optim de observaţii →sa fie desfaşurata in condiţii variate →sa fie maximal discreta

! Avataje: vizeaza manifestarile ………… ale individului in condiţiile sale de viata Dezavantaje: Psihologul nu poate sa declanşeze comportamentul şi nici sa-l influenteze. Experimentul Def: Este metoda in care cercetatorul: -provoaca fenomenul studiat -izoleaza variabilele dependente(cercetarea) de cele independente pe care le manipuleaza - modifica condiţiile de manifestare a fenomenului -repeta fenomenul pentru a-i determina legitatea lui -compara rezultatele obţinute ……………. Experimental cu cele obţinute la grupul martor(de control) Clasificare: -de laborator in care ambianţa este artificiala; avantajul consta in surprinderea mai buna a relaţiilor cauzale dintre fenomene;dezavantajele constau in faptul ca se pot influenţa reacţiile subiectului. -natural se aplica in cadrul obişnuit de viata şi activitate;diminueaza dezavantajele experimentului de laborator;forma particulara→exp psihopedagogic. Precizare: Experimentul prezinta numeroase dificultaţi de aceea se impune (utilizarea)sa ………rezultatele sale cu cele obţinute prin alte metode. Convorbirea Def: Reprezinta o discuţie angajata dintre psiholog şi subiectul investigat. Presupune: -relaţia directa dintre cercetator şi subiect -schimbarea locului şi rolului partenerului -abilitatea cercetatorului de a modifica subiecţii,……………. şi capacitatea sa empatica. -sinceritatea subiectului sa dispuna de introspecţia si autoevaluare. Avantaje: -permite ………vieţii anterioare ,conducand la informaţii numeroase şi avariate pe termen scurt. Dezavantaje: -lipsa de ………..a subiectului Formele convorbirii: -standardizare(structurare) -semistandardizat -libera,spontana,asociativa -psihoau…..(Freud) -nondirectiva→psihologul creaza conditiile psihologice ce faciliteaza destainuirea(Carl Roggers) Precizare: Convorbirea este ……………….:

-intrebarile sunt gandite anticipat -cercetatorul culege date despre subiect -anticipeaza comportamentul sau in situaţii speciale Ancheta psihologica Def: Presupune recoltarea sistematica a unor informaţii despre viaţa psihica a unui individ şi interpretarea acestuia in vederea deschiderii semnificaţiilor psihocomportamentale. Presupune prezenţa a trei tehnici: -chestionarul -interviul -sondajul de opinie Avantajele anchetei psihologice: -permit investigarea unui numar mare de subiecţi ……… -permit recoltarea şi prelucrarea rapida a unui material bogat -datele obţinute permit surprinderea unor legitaţi statistice. Metoda biografica Def: Presupune recoltarea de informaţii despre principalele evenimente parcurse de individ in existenţa sa,despre relaţiile prezente intre ele şi semnificaţia lor,in vederea cunoaşterii istoriei ……….a fiecarui individ. Precizare: Se concretizeaza pe succesiunea evenimentelor,pe relaţiile dintre evenimentele cauza şi cele efect,dintre cele scop şi cele mijloc. Medoda analizei produselor activitaţii Def: Este metoda care caracterizeaza creatorul dupa produsele activitaţii sale. Metode psihometrice Def:Vizeaza masurarea capacitaţii psihice a individului in vederea stabilirii nivelului de dezvoltare. Forma consacrata este reprezentata de testele psihologice. Def:Este proba relativ scurta ce permite strangerea unor informaţii obiective despre subiect pe baza carora se poate diagnostica nivelul dezvoltarii capacitaţilor masurate şi…………………….asupra ………….ulterioare. Precizare: Testul psihologic este condiţionat de: -validitate-masoara ceea ce işi propune -fidelitate-permite obţinerea unor performanţe asemanatoare la o noua aplicare; -etalonarea,stabilirea unei unitaţi de masura a rezultatelor obţinute pentru a se cunoaşte valoarea lor. Tipologie: -dupa modul de aplicare :individuale şi colective

-dupa materialul folosit,verbale şi neverbale; -dupa durata:-in timp strict determinat -in timp la alegerea subiectului -dupa conţinutul masurat:-de performanţa ( de cunoştinţe ,n intelectual,aptitudini,inteligenţa),de personalitate,de comportament. Precizare:Testele sunt eficiente cand: sunt adaptate la specificul socio-cultural al populatiei rezultatele lor sunt cercetate cu rezultatele obţinute prin alte metode şi in activitatea practica; se utilizeaza o serie de teste pentru masurarea unor insuşiri psihice. Metoda modelarii şi similarii Def:Presupune crearea unor scheme logice ale organizarii şi desfaşurarii diferitelor funcţii psihice (percepţii,gandire,s.a)şi transferarea lor pe ………………………….de calcul pt a fi reproduse(similate). In cercetarea psihologica exista şi metode de organizare,analiza şi prelucrare a datelor;acestea sunt relevante deoarece prelucreaza şi prezinta intr-o forma accesibila ,sintetica şi relevanta datele obţinute prin aplicarea metodelor de investigare a fenomenelor. Forme: 1)-metode→statistice-matematice:surprind relaţiile cantitative dintre fenomenele investigate(ex: calcularea……………………,calcularea gradului de variaţie ,a distribuţiei,calcularea gradului de …….. intre fenomenele cercetate,calcularea ………………. Unei fregvenţe,a unui procent,etc. 2)reprezentarea grafica se realizeaza prin curbe de probalilitate ,scheme,grafice,figuri,tabele.Au rolul de a vizualiza datele recoltate,de a le sintetiza şi conduce cercetarea. Cercetarea psihologica presupune şi prezenţa unor strategii. Def: Reprezinta planul de acţiune ordonata in vederea atingerii unui scop. Tipologii: ①Strategia cercetarii transfersale presupune cercetarea mai multor indivizi,aflate la niveluri diferite de dezvoltare. ②Strategia cercetarii longitudinale:urmareşte acelaşi individ de-a lungul mai multor etape ale evoluţiei sale. ③Strategia cercetarii psihopatologice:presupune cercetarea …………. Sau devierilor funcţiilor fizice şi comportamentale pentru precizarea legilor de organizare şi ……..a psihicului normal. ④Strategia cercetarii comparate:surprinde diferenţele calitative printre diferitele etape evolutive ale psihicului uman şi animal dintre psihicul copilului şi al adultului,dintre manifestarile dintr-o cultura şi alte culturi. ⑤Strategia cercetarii genetice studiaza geneza şi evoluţia fenomenelor psihocomportamentale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->