You are on page 1of 12

fot.

Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Andrzej Kondrat

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Edyta Juśkiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com
fot. Jarosław Olech

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Mokrelipie”


Mokrelipie 34, 22-463 Radecznica, tel. 505118213
www.mokrelipie.blogspot.com